29.01.2019 Views

Huisstijlhandboek_Quality_los

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Connecting<br />

Knowledge<br />

Laat uw merk stralen...<br />

<strong>Huisstijlhandboek</strong> met regels en richtlijnen voor een<br />

optimale presentatie van uw merk en middelen.<br />

Auteur: www.themindoffice.nl<br />

Creatieve richtlijnen


Logo gebruik<br />

Uitlijning<br />

Er dient ten alle tijden rekening gehouden te worden met voldoende witruimte rondom het <strong>Quality</strong> logo.<br />

Bij voorkeur minimaal 2x de dikte van de letter Q.<br />

2X<br />

2X<br />

2X<br />

2X


Toepasbaarheid logo


Kleurgebruik<br />

Kleurgebruik<br />

De huisstijl kenmerkt zich door 3 hoofdkleuren...<br />

PANTONE BLACK<br />

ONLINE GEBRUIK<br />

R: 35 G: 31 B: 32<br />

DRUKWERK FC<br />

C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100<br />

PMS 541 C<br />

ONLINE GEBRUIK<br />

R: 15 G: 62 B: 105<br />

DRUKWERK FC<br />

C: 99 M: 73 Y: 24 K: 7<br />

PMS 7704 C<br />

ONLINE GEBRUIK<br />

R: 44 G: 164 B: 188<br />

DRUKWERK FC<br />

C: 79 M: 26 Y: 19 K: 3


50%<br />

50%<br />

50%<br />

Kleurpercentages<br />

De kleuren mogen in verschillende<br />

percentages gebruikt worden.<br />

90%<br />

90%<br />

90%<br />

10%<br />

10%<br />

10%<br />

20%<br />

80%<br />

20%<br />

80%<br />

20%<br />

80%<br />

30%<br />

100%<br />

70%<br />

30%<br />

100%<br />

70%<br />

30%<br />

100%<br />

70%<br />

40%<br />

60%<br />

40%<br />

60%<br />

40%<br />

60%


Typografie<br />

Lettertype<br />

Binnen de huisstijl wordt er gebruikt gemaakt van de font-familie ‘Montserrat’. Dit is een duidelijke en leesbare letter die<br />

zowel voor titels als voor lopende teksten gebruikt kan worden. In de slogan is het woord ‘Knowledge’ standaard breder<br />

uitgespatieerd.<br />

Connecting<br />

PRIMARY<br />

Montserrat<br />

SECONDARY<br />

Knowledge<br />

ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVWXYZ<br />

abcdefghiklmnopqrstuvwxyz<br />

01234567890


Titel<br />

18 pt<br />

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ<br />

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.,“”’‘<br />

123456789£$?!{}[]#¢®<br />

Hoofdtitel<br />

14 pt<br />

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ<br />

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.,“”’‘<br />

123456789£$?!{}[]#¢®<br />

Subtitel<br />

10 pt<br />

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ<br />

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.,“”’‘<br />

123456789£$?!{}[]#¢®<br />

Content<br />

6 pt<br />

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ<br />

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.,“”’‘<br />

123456789£$?!{}[]#¢®<br />

Leesbaarheid<br />

In meerdere font-groottes blijft het lettertype goed leesbaar. Wij adviseren in drukwerk het lettertype niet kleiner te<br />

gebruiken dan 6 punten.


Huisstijl<br />

Connecting<br />

Knowledge<br />

Corporate Identity<br />

Lemar Biekman<br />

T +31 (0)10 714 25 31<br />

M +31 (0)6 164 05 828<br />

E lemar.biekman@quality.nl<br />

I www.quality.nl<br />

<strong>Quality</strong><br />

Barbizonlaan 45a<br />

2908 ME Capelle a/d IJssel<br />

Nederland<br />

In de huisstijl wordt de <strong>los</strong>se Q met het patroon<br />

zoveel mogelijk <strong>los</strong> gebruikt. Het dia-positieve logo gebruiken<br />

we als afzender in de blauwe balk en mag binnen de balk<br />

linkslijnend, gecentreerd of rechtslijnend gepositioneerd<br />

worden.<br />

Connecting<br />

Knowledge<br />

Lemar Biekman<br />

Visitekaart<br />

Het visitekaartje wordt in het drukwerk uitgestanst met<br />

afgeronde hoekjes. In de marges wordt hier rekening mee<br />

gehouden.<br />

T +31 (0)10 714 25 31<br />

I<br />

www.quality.nl<br />

www.quality.nl<br />

<strong>Quality</strong><br />

Barbizonlaan 45a<br />

2908 ME Capelle a/d IJssel<br />

Nederland


Enveloppe & Briefpapier<br />

De slogan bij voorkeur tegenover de Q<br />

positioneren. Beide <strong>los</strong> gebruiken mag ook.<br />

Connecting<br />

Knowledge<br />

Barbizonlaan 45a<br />

2908 ME Capelle a/d IJssel<br />

Nederland


Website<br />

De website kenmerkt zich door een luchtige en evenwichtige compositie.<br />

Alle foto’s en grafische elementen zijn op een zorgvuldige manier op elkaar<br />

afgestemd. Elke pagina is voorzien van een bijpassend icoon in combinatie<br />

met bijpassende fotografie.


Mobiele website<br />

Responsive design<br />

De website toont zich op een mobiel<br />

apparaat in een 1-koloms opbouw.<br />

Alle afbeeldingen en grafische elementen<br />

passen zich verhoudingsgewijs aan en<br />

worden zo optimaal mogelijk onder elkaar<br />

weergegeven.


Iconenset<br />

Iconenset<br />

De iconen zijn ontwikkeld om de pagina’s op de website te duiden en om de ‘<strong>Quality</strong> aanpak’ te visualiseren.<br />

De iconen kunnen ook als grafische elementen dienen in overige communicatiemiddelen. Bij voorkeur op<br />

een witte achtergrond in de bijpassende kleur.


Afbeeldingen<br />

Overzicht van gebruikte foto’s<br />

en afbeeldingen.


De 4 corporate beelden


<strong>Quality</strong> Internetworking Services B.V.<br />

Barbizonlaan 45a<br />

2908 ME Capelle aan den Ijssel<br />

Nederland<br />

010 714 25 31<br />

info@quality.nl<br />

www.quality.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!