ZandkruierVelp2019

zandkrant

De Zandkruier

Carnaval 2018 - 2019

Velp’s mooiste carnavalsblad


2


Beste Zandkruiers en Zandkruierinnekes,

Het nieuwe seizoen is inmiddels al gestart, en aan mij nu de eer

om als nieuwe voorzitter van C.V. De Zandkruiers een woordje

voor De Zandkruier te schrijven. Carnaval vieren is mij met de

paplepel ingegoten, en zo ga ik graag de uitdaging aan om een

steentje bij te dragen om het Velpse carnaval in volle bloei te

houden.

Allereerst wil ik hierbij oud voorzitter Johan Hoefnagel natuurlijk

hartelijk danken voor al zijn inzet en vele werk wat hij als

voorzitter voor deze mooie Velpse carnavalsvereniging gedaan

heeft. 6 jaar geleden de voorzittershamer overgenomen van

Margaret Janssen, en nu overgedragen aan mij. Daarnaast wil

ik ook Jeanny hartelijk dank voor alle avonden en momenten

dat Johan de deur uit was of actief was om het Velpse carnaval

sturing te geven. In ieder geval heeft C.V. De Zandkruiers een

mooie basis om door te gaan richting ons

respectabele 55 jarige jubileum.

Dit jaar hadden we vele hoogtepunten maar ook een enorm

dieptepunt welke ons alle geraakt heeft. Helaas hebben we

onverwacht afscheid moeten nemen van Henny van Dijk, oud

bestuurslid en erelid. Op vrijdag 7 september bereikte ons het

nieuws dat Henny plotseling op 78-jarige leeftijd van ons was

heengegaan. Henny heeft jarenlang met grote gedrevenheid

enorm veel voor onze vereniging gedaan, en daarbij altijd met

grote bescheidenheid op de achtergrond gestaan. Wij wensen

Coos, de kinderen en familie veel sterkte toe.

Het afgelopen jaar werd onze vereniging voortgegaan door

Prins Jochem en Jeugdprinses Janne.Zij hebben onze vereniging

op geweldige en enthousiaste wijze vertegenwoordigd.

We kunnen alle terugkijken op een mooi en geslaagd carnavalseizoen.

Het missen en afzeggen van prins Jochem voor de

traditionele belangrijke boomzaagavond bij onze zustervereniging

in Zeeland heeft hij wel nog vaak moeten aanhoren. Ons

gezelschap is zonder Prins toch naar deze boomzaagavond

getogen en heeft het zagen moeten doen met een Belgische

Prins, die weer zonder gevolg aanwezig was. U kunt het raden,

we lagen er al direct uit en moesten de finale een jaar overslaan.

We hebben al een aantal keren de trofee mee naar huis

mogen nemen. Naderhand heeft prins Jochem dit ruimschoots

goed gemaakt met zijn groot enthousiasme.

Jeugdprinses Janne heeft met haar gevolg er een mooi feest

van gemaakt, en ons jeugdcarnaval op voortreffelijke wijze vertegenwoordigd.

Het zijn geweest van jeugdprinses blijft je nog

jaren bij, en zul je er nog regelmatig aan herinnert worden.

Na opa Jan, ome Chris deze familietraditie in ere gehouden.

Als Velps figuur viel dit jaar de eer aan Marc Linders, deze

veelzijdige duizendpoot is in meerdere besturen van verenigingen

binnen Velp actief, en lijkt onvermoeibaar. In ieder geval

dik verdiend en we hopen dat Marc zijn mooie werk nog jaren

voortzet.

En nu hebben we in het Zandkruiersrijk voor het eerst een “grote”

prinses, Prinses Kim (Verhoeven) de 1e gaat ons voor, bijgestaan

door adjudante Danique, hofdames Joyce en Kim, en Lakeien

Ronald en Remco. Als vereniging zijn we hier natuurlijk blij mee,

voor het eerst een Prinses brengt weer een hele nieuwe dynamiek

in ons Velpse carnaval. Carnaval is een feest van tradities die we

in ere moeten houden, maar ook wij gaan en moeten met de tijd

mee. Vrouwelijke raad van 11 leden zou wellicht een volgende

stap kunnen zijn. Tijdens het schrijven van dit stukje hebben we al

enkele mooie avonden meegemaakt en de dames en de lakeien

laten zich van de beste kant zien. Voor het eerst in onze geschiedenis

stond zelfs onze hoogheid op de voorpagina van de krant.

Beloofd in ieder geval een ook dit jaar een geweldig carnaval te

worden. Ik wens ze in ieder geval erg veel plezier en succes toe.

Ook traditioneel is onze Velpse optocht de eerste in het Land van

Cuijk, en inmiddels de grootste, en wellicht de mooiste optocht

binnen de gemeente Grave. Erg mooi dat zoveel deelnemers en

toenemende aantal toeschouwers van de partij zijn. Ieder jaar

weer verschijnen mooie loopgroepen, wagens en andere carnavalscreaties

aan de start, en de onderlinge sportieve competitie

om de felbegeerde 1e prijs te bemachtigen is geweldig. Hier

mogen we als klein dorp Velp erg trots op zijn.

Eerder benoemde ik het al, ons 55 jarig jubileum. In 2020 zullen

C.V. De Zandkruiers het 55 jarige bestaan vieren. Dit zal gepaard

gaan met een jubileumweekend welke gepland staat in het weekend

van 1 Februari 2020 met een vol activiteiten programma. De

voorbereidingen lopen inmiddels al. Noteer dit vast in de agenda,

later zal hier nog meer kenbaar over gemaakt worden.

Dit jaar zijn er natuurlijk ook weer diverse activiteiten georganiseerd

tijdens de carnaval, verder in het blad vind u het volledige

programma. We hopen dat u alle ook dit jaar weer van de partij

bent,

Willie van Dinther

Voorzitter C.V. De Zandkruiers

3


Oliehandel G.Kersten & Zn.

Bosschebaan 7

Velp

Voor al Uw olieproducten

Belt u : 0486 - 472 876

Depot : 0486 - 471 888

GSM : 06 - 533 752 11

Voor al uw voorkomende loonwerkzaamheden!

4


Van onzen

Burger

Beste Zandkruiers,

Carnaval staat bol van wezenlijke tradities. Zo is carnaval voor velen een tijd om alle zorgen

en winterse kou even achter zich te laten en eens helemaal uit de bol te gaan. De carnavalstraditie

is één van onze culturele schatten, die we moeten koesteren. Een carnavalsvierder

in hart en nieren heeft gevoel voor traditie en koestert deze.

Tradities komen tot uitdrukking in protocollaire zaken zoals onderscheidingen, gedragsregels

en kledingvoorschriften voor bijvoorbeeld de Hoogheid en zijn of haar gevolg.

Tradities komen ook terug in een aantal vaste evenementen ieder jaar: het uitkomen van de

prins, de prinsenreceptie, de sleuteloverdracht, de optocht, de pronkzittingen en de boerenbruiloft.

We gaan er met zijn allen heen, omdat het een onderdeel is van de traditie. Om deze

tradities in ere te houden dienen deze te worden overdragen op de jongere generatie.

Carnaval is van oudsher het "feest der zotten", waarbij een ieder de gevestigdeorde hekelde

door zich te verkleden als hoogwaardigheidsbekleder (ambtenarijen geestelijkheid). Daarbij

werd op een komische wijze van alles gezegd wat men anders niet durfde. De belangrijkheid

werd tijdens carnaval zogezegd omgedraaid, zoals het boerenbruidspaar dat in het onecht

wordt verbonden. Het overdragen van de symbolische macht tijdens de sleuteloverdracht is

nog zeer duidelijk herkenbaar in de rol die de Prins of Prinses tijdens carnaval heeft. De carnavalshoogheid

krijgt de touwtjes in handen en niet de burgemeester!

Het carnavalsseizoen is alweer in volle gang! Prinses Kim (Verhoeven) zal met jeugdprins

Tygo (Hendriks) dit carnavalsseizoen voorop gaan! Samen met de Hofhouding van Prinses

Kim de 1e, de Jeugdhofhouding, de jeugdraad, de Raad van Elf en de drie dansgardes zullen

zij er weer een mooi feest van maken.

Carnaval bezorgt veel mensen veel werk, maar gelukkig ook veel plezier. Ik wil graag mijn

grote waardering uitspreken voor al die vrijwilligers in Velp die zich er samen al jarenlang voor

inzetten. Ik hoop dat ook die traditie van samenwerking nooit verloren zal gaan!

Zandkruiers, ik wens jullie een mooi carnaval!

Lex Roolvink

Burgemeester gemeente Grave

5


Beste Zandkruiers en Zandkruierinnekes,

JAAA ik word Prinses! Dat waren de eerste

woorden die bij mij opkwamen toen mij werd

gevraagd om de allereerste Prinses van de

Zandkruiers te worden en wat voelde ik me

trots toen ik tevoorschijn kwam in die prachtige

wagen.

Het is voor mij altijd een droom geweest om

prinses te worden van de zandkruiers, ieder

klein meisje wil toch ooit een keer prinses

worden?

Eind April vorig jaar kwam dan eindelijk de

vraag...

Een zonnige dag, ik stapte net met mijn zusje

de auto in toen er een berichtje op mijn telefoon

verscheen:

Heb jij binnekort een keer tijd want ik wil je

wat vragen....toen wist ik al genoeg!

In de auto op weg naar huis had ik al bijna

helemaal in mijn hoofd hoe deze carnaval

moest gaan worden, terwijl ik het nog niet

eens zeker wist;)

De grote vraag kwam uiteindelijk een paar

dagen later.

Na toch wel even nadenken en wat plannen

veranderd te hebben gaf ik de volmondige JA!

Ik zou per September 2018 gaan beginnen

met mijn opleiding tot Verpleegkundige, dat

moest dan maar even een half jaartje wachten

en na goed overleg en lang nadenken heb

ik besloten om daar dan maar in Februari

mee te starten.

Velp was om en er zou eindelijk een prinses

gaan komen, hoe vereerd mag je je dan voelen

om ook nog eens de 1e te worden.

Maar dan komt toch wel de lastige tijd om 7

maanden je mond te moeten houden, dingen

gaan regelen op je werk, je gevolg samenstellen,

kleding uitzoeken, onderscheidingen

laten ontwerpen enz enz.

En dan was daar eindelijk DE dag van de

onthulling, wat was ik een partijtje zenuwachtig.

Een mooiere onthulling als prinses had ik

niet kunnen krijgen, in een super gave wagen

en uiteindelijk over de rode loper met

heel Velp om je heen, ik krijg er nog kippevel

van als ik er aan terug denk of de foto’s en

filmpjes terug kijk.

De weken die daarop volgde mag je dan

daadwerkelijk je 'taak' als prinses uit gaan

voeren.

Ik heb al vele mooie avonden gehad en ik

kan echt genieten van alles wat er om me

heen gebeurt, iets wat je pas kan ervaren

door het te zijn.

De steun en betrokkenheid van je gevolg en

raad van 11 maken het compleet.

Zoals ik in mijn proclematie al zei: Wat is het

mooi om een Zandkruier te zijn!

De vraag die ik elke week wel een paar keer

krijg: Hoe is dat nou om Prinses te zijn?

Beantwoord ik elke keer hetzelfde: GEWELD-

IG en heel bijzonder.

Tot op de dag van vandaag geniet ik elke

dag!

Ik hoop jullie tijdens de carnavalsdagen allemaal

te zien en mee te doen waar een klein

dorp groot in is: Feest!

Ik eindig met mijn lijfspreuk:

Een nieuw tijdperk voor Velp

breekt nu aan, dit jaar zal ik als

prinses voorop in de polonaise

gaan.

6

Alaaf!


7


Koninklijk

Beste Zandkruiers en

Zandkruierinnekes,

Gekwats

Het is een meisje!

Het zal menigeen wel hebben verrast

dat er dit carnavalsseizoen een Prinses

regeert over het Zandkruiersrijk. Samen

met de Jeugdprins natuurlijk. Anderen

vonden misschien dat het wel eens tijd

werd dat de Zandkruiers met hun tijd

meegingen. Wat in ieder geval een feit

is: de populatie om een Prins(es) uit

te selecteren is plotseling verdubbeld!

Mannen of vrouwen het maakt in het

Zandkruiersrijk niet (meer) uit.

In dit stukje kijk ik ook altijd even terug

op het afgelopen carnavalsseizoen.

Samen met Prins Jochem en Jeugdprinses

Janne hebben we een superleuke

carnaval gehad. Inderdaad toen al

een prinses, wellicht een teken aan de

wand? Er waren weer veel hoogtepunten,

en eigenlijk te veel om op te noemen.

In het bijzonder moet ik toch weer

wijzen op de optocht in Velp. Waar een

klein dorpje groot in kan zijn!

Dit jaar vieren we carnaval met Prinses

Kim en Jeugdprins Tygo. In de weken

voorafgaand aan de onthulling heb ik

samen met de andere leden van het

prins(es)onthullingscomité weer geprobeerd

om de spanning op te bouwen.

Om de paar dagen ‘verscheen’ er een

bord in de tuin van een willekeurig persoon

en/of personen. Achteraf bleken

alle borden in de tuin te hebben gestaan

van mensen die op de een of andere

manier een link hadden (en hebben) met

de Prinses én de Jeugdprins. Tijdens de

8

onthulling hadden we bedacht om het een

keer helemaal anders te doen en zijn we –

ondanks een beetje miezerregen - naar buiten

gegaan. We moesten even geduld hebben,

maar uiteindelijk werden de Hoogheden

op Koninklijke Wijze voorgereden. Over de

klaargelegde rode loper schreden zij vervolgens

Ons Trefpunt binnen, begeleid door

hordes enthousiaste Zandkruiers en Zandkruierinnekes.

Tot nu toe hebben we al een paar leuke

feestjes gehad, met de Boomzaagavond als

persoonlijk en voorlopig hoogtepunt, althans

voor zover ik mij nog kan herinneren. De

Prinses kwijt zich in ieder geval uitstekend

van haar taak en ze gaat steeds voorop in

het feestgedruis. Voor de komende weken en

ook daarna staat er weer veel op het programma

voor de Hoogheden. Allemaal leuke

activiteiten als je het mij vraagt met de carnavalsweek

als absoluut hoogtepunt.

Ik ben ervan overtuigd dat de huidige Prinses

en Jeugprins en hun gevolgen er dit jaar

weer een fantastische carnaval van gaan

maken! Ik heb er zin in.

Ik hoop jullie allemaal te mogen begroeten

voor, tijdens of na de carnaval in Velp!

- Vorst Marijn


䴀 攀 攀 爀 搀 攀 爀 攀 瀀 愀 欀 欀 攀 琀 琀 攀 渀 戀 攀 猀 挀 栀 椀 欀 戀 愀 愀 爀 漀 ⸀ 愀 ⸀

䔀 攀 爀 猀 琀 攀 㜀 氀 攀 猀 猀 攀 渀 ⬀ 䔀 砀 愀 洀 攀 渀 瘀 漀 漀 爀

갠 㔀 㔀 Ⰰ

䄀 甀 琀 漀 爀 椀 樀 猀 挀 栀 漀 漀 氀 䨀 愀 挀 漀 戀 猀

吀 眀 攀 攀 栀 甀 椀 稀 攀 爀 眀 攀 最 㐀 Ⰰ 㔀 アパート 㘀 アパート 匀 䠀 嘀 攀 氀 瀀 ⴀ 䜀 爀 愀 瘀 攀

吀 攀 氀 ⸀ ⠀ 㐀 㠀 㘀 ⤀ 㐀 㜀 アパート 漀 昀 㘀 ⴀ 㔀 㘀 㐀 ㈀ 㤀 㘀

圀 攀 戀 ⸀ 眀 眀 眀 ⸀ 愀 甀 琀 漀 爀 椀 樀 猀 挀 栀 漀 漀 氀 樀 愀 挀 漀 戀 猀 ⸀ 渀 氀

䈀 攀 稀 漀 攀 欀 搀 攀 眀 攀 戀 猀 椀 琀 攀 瘀 漀 漀 爀 搀 攀 愀 渀 搀 攀 爀 攀 瀀 愀 欀 欀 攀 琀 琀 攀 渀 漀 昀 戀 攀 氀 最 攀 爀 甀 猀 琀 渀 愀 愀 爀 攀 攀 渀 瘀 愀 渀 搀 攀 戀 漀 瘀 攀 渀 猀 琀 愀 愀 渀 搀 攀 琀 攀 氀 攀 昀 漀 漀 渀 渀 甀 洀 洀 攀 爀 猀

9


Op 7 september hebben we helaas onverwachts afscheid moeten nemen van ons

gewaardeerd erelid

Hennie van Dijk.

Hennie is voor carnavalsvereniging “De Zandkruiers een zeer gerespecteerd lid geweest,

waarbij diverse functies zijn vervuld.

In het seizoen 1980 -1981 is Hennie zijn roemrijke rol bij De Zandkruiers begonnen als

Prins Carnaval.

De echte Zandkruiers hebben Hennie vanaf die periode samen met zijn vouw Coos leren

kennen als een oprecht, eerlijk betrouwbaar en gezellige carnavalsvierder.

Jarenlang was Hennie trouw lid van de Raad v. Elf en was niet verlegen om een geintje

uit te halen bij de verenigingen in de buurt, wat leidde tot angstige en benauwde momenten

voor de toenmalige voorzitter. In die periode werd ook actief deelgenomen aan de

pronkzitting en was er geen podiumvrees.

Later ook tot aan 2016 actief binnen het pronkzittingscomité geweest waar zijn kennis

en ervaring werd gedeeld. Maar ook onmisbaar waren de hand en span diensten bij het

opbouwen van podium en inrichten van de zaal t/m het aansturen van de artiesten op het

juiste moment.

Een gelijkwaardige inzet heeft Hennie, in de beginfase vanuit De Zandkruiers, ook al meer

dan 33 jaar getoond als bestuurslid en medeorganisator van “Zuid Nederlandse Buuutkampioenschappen”.

Waar zijn inzet zeker heeft bijgedrage aan het bereikte succes van deze kampioenschappen.

Bestuurslid vanaf 1982 tot 2012 Waarbij vele ondersteunende activiteiten eigenlijk stilzwijgend

werden uitgevoerd, vaak was een half woord voldoende voor Hennie om op zijn

eigen wijze de opdracht uit te voeren.

Nooit is er tevergeefs een beroep op Hennie geweest, altijd present en bereid daar waar

nodig was te ondersteunen en hij wist via zijn eigen netwerk de juiste mensen te benaderen.

Vooral zijn bijzondere humor, werkwijze waren kenmerkend en onderscheidend binnen

de club.

Hennie was een echte carnavalsvierder en had een warm hart voor alles wat maar Zandkruier-

waardig was en had orde, netheid, perfectie en discipline hoog in het vaandel

staan.

Voor zijn inzet en bewezen verdiensten bij de Zandkruiers was hij benoemd tot erelid.

Helaas is Hennie ons te vroeg ontvallen als Zandkruier.

Ook zijn Vrouw Coos , Mark en Jos en familie willen we niet vergeten te bedanken voor

de steun, ruimte en gelegenheid die Hennie werd geboden om tijd te hebben voor de

Carnavals club.

Als vereniging zijn we veel dank verschuldigd voor zijn inzet, bijdrage en visie op de hoe

de vereniging eruit moest zien, maar vooral wat er is bereikt en wat de status is van de

huidige “Zandkruiers”

Hennie, bedankt voor alles, namens alle Zandkruiers.


12


Op Carnavals Zondag

Op zondag 3 maart 2019 organiseert carnavalsvereniging

´ De Zandkruiers´ een samenzijn voor alle leden en iedereen die daar bij

aanwezig wil zijn.

Tijdens dit samenzijn willen we even stil staan bij alle overleden leden

van de Zandkruiers.

De Deurdouwers zullen dit evenement voorzien van hun muzikale

klanken.

Aansluitend willen we gezamenlijk een maaltijd nuttigen. Ook u kan

hierbij aanwezig zijn.

Dit alles wordt georganiseerd in Ons Trefpunt en de aanvang is om

11.30 uur.

Indien u deel wilt nemen meldt u dan aan vóór dinsdag 19 februari bij

Joyce Engelen.

Email: joycevanthiel@hotmail.com

13


EEN COMPLETE BRIL VANAF €79,-

Dat zit wel snor!

Rogstraat 23

5361GP Grave

(0486) 42 06 65

info@giesbersoptiek.nl

GIESBERSOPTIEK.NL

ü Snelle levering via DHL

ü Op afspraak passen en ophalen in Velp

ü Elk maand een inloopavond met 15% korng

ü Kledingparty met uw vriendinnen bij u thuis

14

www.demodehut.nl


Mag ik me even voorstellen:

Ik ben Tygo Hendriks en woon sinds 5 jaar in Velp.

In Berkel-Enschot ben ik geboren op 13-06-2007 dan maakt mij 11 jaar.

Op basis school St. Jozef krijg ik les van Juf Dane.

Dit is mijn laatste jaar op de basisschool want ik zit in groep 8.

Volgend jaar ga ik naar de middelbare school en waarschijnlijk wordt dat het Maas

Waal college waar ik ga voor de richting HAVO VWO.

Als hobby’s heb ik voornamelijk gamen en doen in Shoalin Kempo en hiervoor mag ik

binnenkort op voor mijn gele band.

Sinds 10-11-2018 ben ik jeugdprins Tygo d’n Urste, Jeugdheerser van

het Zandkruiersrijk.

Ik ben heel erg trots dat ik gekozen ben tot jeugdprins en jullie

jeugdheerser mag zijn.

Carnaval zit er bij ons thuis goed in.

Ik jeugdprins, mijn 2 zussen bij de dansgarde, mijn vader in de raad van elf en

mijn moeder is ook lid van de vereniging.

Over wie ik in mijn gevolg wilde heb ik niet zo heel lang na hoeven denken.

Mijn Adjudant is Silvan geworden, als Vorstin koos ik Lotte en mijn Nar is Fedde

geworden.

Prinses Kim is de grote heerser geworden en samen met haar en haar gevolg maken

we van dit carnavals seizoen een top seizoen en een blijvende herinnering.

En dan wil ik graag eindigen met mijn lijfspreuk,

Ook al ben IK dan klein,

carnaval zal dit jaar

GROOTS zijn.

15


De Tiereklaters laten je lachen……

.”

Perry tegen de

scheidsrechter: ‘Waar is je

hond?”

“ik heb geen hond, zegt de

scheidsrechter. ‘Wat? Blind

en geen hond?

Roland bezoekt de

dierentuin en ziet een

gorilla. ‘Psssst, zegt de

gorilla, kom eens hier

naartoe.”

Roland is eerst verbaasd

dat de gorilla kan praten

en loopt dan naar zijn

hok toe.

Daan logeert tijdens de

vakantie op de boerderij.

Vol verbazing kijkt hij naar

een enorme zeug.

‘Die is dik, hè? Lacht de

boer.

‘Dat verbaast me niks, zegt

Daan. Vanmorgen waren

tien biggetjes bezig haar op

te blazen.’

Dan fluistert de gorilla

hem in het oor: ‘Hoe ben

jij ontsnapt?’

Piet-Joe is naar een feestje geweest en heeft daar teveel gedronken. Onderweg naar huis loopt hij tegen een lantaarnpaal.

Hij houdt deze stevig vast en zingt ontzettend vals een liedje. Dan komt er een agent langs. ‘als u niet doorloopt, krijgt u een

bekeuring wegen overlast, zegt de agent.

‘Ik heb op school geleerd, dat ik helemaal niet hoef door te lopen, brult Piet-Joe.

‘Wat hebt u daar dan geleerd? Vraagt de agent verbaasd.

Nou, zegt Piet-Joe, ‘dat de aarde ronddraait. En nou sta ik gewoon te wachten tot mijn huisdeur voorbijkomt.”

Ineke tegen Geert; ‘het is

verschrikkelijk. Je bent nog

zuiniger op je broek dan op

mij.’

Geert: ‘wat dacht je dan?

Zonder jou kan ik overal naar

toe, maar zonder broek niet.

16


Lise heeft haar horloge

laten repareren.

‘Hoeveel kost

het?’vraagt ze.

Arts tegen Marijn; U

moet eens proberen om

’s avonds niet altijd uw

zorgen met u mee te

nemen als u gaat slapen.

Marijn: ‘dat zal moeilijk

gaan, dokter. Ons Esther

wil niet alleen slapen.

‘Alleen maar een kusje,

‘antwoord de

horlogemaker ondeugend.

‘Dat is goed, zegt

Lise, ‘Mijn vader komt

straks wel even

afrekenen.’

Eugène loopt voor de zesde keer naar de kassa van

de bioscoop en koopt een kaartje.

‘Maar meneer, zegt de caissière; ‘Dat is nu al de

zesde keer dat u hier komt.’

Dat weet ik wel, zegt Eugène, maar als ik bij de

ingang kom, scheuren ze iedere keer mijn kaartje

weer kapot.’kies. De tandarts zegt; ‘Wat een gat, gat,

gat.’Tommie wordt boos en zegt; ‘dat hoeft u

me geen drie keer te vertellen.’DatJop beleeft zijn eerste schooldag. Aan het begin van de les

vertelt de juffrouw dat als er iemand naar het toilet moet,

de kinderen niet zomaar de klas uit mogen lopen, maar dat

ze dan twee vingers moeten opsteken. Jop luistert met

verbazing en roep dan: Maar juf, helpt dat echt?’


Zou je er niet een krant onder leggen?’

Nee, hoor, zegt danny, dat is niet nodig. Ik kan er zo ook wel bij.’

Sil neemt een slok uit een pak appelsap. Rian: ’Je weet toch, dat je de appelsap uit een beker

moet drinken?’

Een tijdje later loopt Sil weer naar de koelkast en drinkt opnieuw uit het pak.

‘Heb je niet gehoord wat ik straks heb gezegd?’vraagt Rian boos.

‘Jawel, mam, maar dit is sinaasappelsap.”

17


Hallo,

Wij zijn de kruimels. Wij heten Anne, Annika, Ilse, Amber,

Lotte, Olivia, Jip, Noa, Sara en Jarno. Wij hopen dat jullie bij een van

onze optredens komen kijken. Ook hebben we heel veel zin in de carnaval.

We zijn vanaf eind augustus al hard aan het trainen met de gardedans. Onze

lieve trainster Anouk heeft ons daarbij geholpen.

Groetjes de Kruimels

18


EEN COMPLETE BRIL VANAF €79,-

Dat zit wel snor!

Rogstraat 23

5361GP Grave

(0486) 42 06 65

info@giesbersoptiek.nl

GIESBERSOPTIEK.NL

19


20


Geldzaken

regelen op uw

eigen manier

Op kantoor Internet Bankieren Mobiele app

Wolters Advies Escharen

Sint Machutusweg 4A

5364 RB Escharen

T 0486-47 55 37

E info@woltersadvies.nl

I www.woltersadvies.nl

JUWELIER OPTIEK

VERLINDEN

Past. jacobsstraat 34

5454 GN Sint Hubert

Tel: 0485 - 451291

Mail: INFO@VERLINDEN.TV

Fijne carnaval

Bekijk onze collectie online

www.verlinden.tv

21


Zeer gewaardeerde Zandkruiers en Zandkruierinnekes,

Het leven bestaat uit kansen die je kunt pakken of juist kunt laten gaan. De kans om prins van de

Zandkruiers te worden kon ik echter niet laten gaan. Het is een prachtige en eervolle functie. Een

functie die ik met veel plezier een jaar lang heb mogen vervullen. Een jaar dat heel snel voorbij is gegaan.

Een kort jaar waarbij carnaval al vroeg in het jaar viel en er dus in korte tijd veel op me af kwam.

Het was dan ook, als nieuwkomer, niet altijd even makkelijk, maar terugkijkend zeker wel de moeite

waard! Ik kan dan ook mijn familie, vrienden, raad van 11, bestuur van de zandkruiers, jeugdprinses

Janne I, de deurdouwers, de vrouwen van de raad van 11, Vorst Marijn, Nar Bernard, Adjudant Tom, de

prinsen en prinsessen uit de regio en de meiden van de dansgardes niet genoeg bedanken voor deze

geweldige ervaring! Voor het vertrouwen dat jullie in mij als prins hebben gehad en de fantastische momenten

die we samen hebben mogen beleven! Deze ervaring heeft me nog meer het gevoel gegeven

dat ik echt een Velpenaar ben!

Het carnavalsjaar telde voor mij verschillende emotionele en herinneringswaardige momenten waaronder

de carnavalsoptocht in Velp. Het was een zonnige zaterdagmiddag en de sfeer zat er goed in. Het

valt niet te omschrijven hoe je je als prins op zo’n dag voelt. Je bent trots op het dorp, dankbaar voor de

kans die je hebt gekregen, enthousiast om alle vrolijke deelnemers en mensen langs de kans te zien

staan en vooral gezegend dat je deze dag met vrienden, familie en alle andere mensen mag doorbrengen.

Het was zeker het hoogtepunt van het jaar en een unieke ervaring die ik meeneem voor de rest

van mijn leven. Daar wil ik het comité en alle aanwezigen ontzettend voor bedanken. En ook het feest

op het kerkplein was zeer geslaagd. Complimenten aan allen!!

Ook de pronkzitting zal ik niet vergeten. Samen met jeugdprinses Janne werden we op een boomstam

het Trefpunt binnengedragen om vervolgens te genieten van een door de raad van 11 opgezette voorstelling

en enkele geweldige stukjes van cabaretiers. Het meest waardevolle van die dag vond ik toch

wel de buut van mijn peetoom Pieter van den Elzen (ook wel bekend als Pietje de Grondwerker uit Mill).

Maar ook de zaag die ik van de raad als prijs heb gekregen zal ik altijd goed bewaren als herinnering

van mijn tijd als prins van de Zandkruiers! Daarnaast was de prinsenreceptie ook een geweldige avond.

De aanwezigheid van veel van mijn vrienden, familie, mijn ouders en broertje, maar ook van andere

prinsen en prinsessen, de raad van 11 en de Velpse bezoekers deed me veel goeds. Samen hebben

we er een gezellige avond van gemaakt.

Uiteraard waren de prinsenonthullingen en mijn afscheid als prins, de cinema thema-avond, de feestjes

en de avonden die ik samen met jullie heb mogen meemaken ook heel waardevol. Alle respect voor de

initiatiefnemers, barheren en dames, de leden van de EHBO en de organisatoren van deze activiteiten.

Dankzij jullie verliep alles altijd uitstekend.

Veel van mijn voorgangers hadden me al gewaarschuwd voor de rollercoaster rit die me te wachten

stond. Pas achteraf kan ik zeggen dat ze volkomen gelijk hadden. Een rollercoaster waarin ik me heel

blij, maar ook heel verdrietig heb gevoeld toen het besefte dat mijn carnavalservaring voorbij was. Een

rollercoaster waarin ik me heel energiek maar ook heel vermoeid heb gevoeld. In de week van carnaval

heb je elke dag wel wat leuks te doen als prins, maar ben je aan het eind ook volledig op.

Nu is de tijd aangebroken om het laatste woordje tot jou te richten. Want wie je ook bent en wat je

bijdrage ook is geweest… ik ben je ontzettend dankbaar voor de geweldige tijd die ik heb gehad!! Deze

hele ervaring heeft mij meer het gevoel gegeven dat ik een Velpenaar ben. Ik ga deze tijd dan ook zeker

missen en wens mijn opvolger prinses Kim I een geweldig jaar toe en sluit voor het laatst af met mijn

lijfspreuk;

22

Nu effe geen vergaderingen of andere zaken,

maar veel lol maken tijdens het uitvoeren

van mijn prinselijke taken!


23


De Bende van Ellende:

Hoe het allemaal begon!

24

Het is een vrij natte dinsdag ochtend in 2016.

Vier kleine mannekes van 6 en 4 jaar, zijn

lichtelijk verdrietig dat het regent want zij

zouden die middag eindelijk mee mogen lopen

in een heuse carnavalsoptocht! Om deze

teleurstelling niet te laten gebeuren hebben

de papa’s ze toch maar goed ingepakt en zijn

ze gewapend op regenlaarzen en snowboots,

aangekleed als Cowboy, indiaan, Olaf en

Minion, alsnog de druppels te lijf gegaan! En

zeer zeker niet voor niets! Er zijn die dag maar

liefst 3 prijzen in de wacht gesleept! En dat

smaakte naar meer! Zo jong en klein als ze waren,

het carnavalsleven lonkte naar ze! Het feest

was geweldig en ideeën voor het komende jaar

begonnen al te borrelen. Een groep fijne vrienden

werd samengesteld en ons mooie cluppie

‘Bende van Ellende’ was geboren! Drie gezinnen

uit Grave en één uit Velp, 8 volwassenen en

9 kinderen.

Dan begint de voorpret. Het idee van een DJ

thema is geboren vanwege de stoere DJ namen

van de kids. Nu is het de beurt aan de stoere

papa’s! Wekelijks gezellig samen knutselen,

zagen, boren, schilderen en uiteraard ook op

zijn tijd wat biertjes erbij! Fijn feitje is dat Arian

een mooie loods heeft waar dit alles kan

plaatsvinden en waar de mannen even van hun

dagelijkse beslommeringen kunnen wegvluchten.

De dames hebben als taak voor de kleine

details zorg te dragen. En uiteraard hebben ook

de kids een middagje moeten helpen. Ja, als je

mee wilt lopen, moet je zelf ook de handjes uit

de mouwen steken! En alle moeite bleek niet

voor niets! Wat een mooie optochten hebben

wij gelopen! En wat hebben de kids genoten

van hun eigen discovloer en DJ tafel! Nog nooit

hebben ze zo hard gedanst en gezongen, het

plezier spatte er van af! En ook zeker niet onbelangrijk,

zelfs nog wat prijsjes mee naar huis

gekregen ook! Velp gaf ons de aanmoedigingsprijs

en in de Graaf waren we bij de kinderoptocht

eerste bij ‘Meest mooi’! Wauw,

dit smaakte wederom naar meer!

Na een nieuw thema en weer heel wat uurtjes

voorbereiding met als klap op de vuurpijl nog

een trainingskamp(eer uitje) stond dan uiteindelijk

een heuse houten Saloon op de wagen!

Één om, al zeggen we het zelf, trots op te zijn!

En daar gingen we afgelopen februari weer met

ons cluppie. Wederom één groot feest!

Compleet aangekleed als echte cowboys en

cowgirls gingen we het carnavals gedruis te lijf!

De kinderen konden zowaar nog harder zingen

en dansen en ook wij zelf konden het feestje

wel weer waarderen! Velp vond onze ‘praalwagen’

een 4e plek waard en bij de kinderoptocht

voor het tweede jaar op rij ‘Meest mooi’ gehaald!

De carnavalsgekte blijft nog even...

En nu? Tja! Het nieuwe seizoen is weer aangebroken.

De 11e van de 11e is weer een feit.

En in het diepste geheim is ook de Bende van

Ellende stiekem weer bijeen gekomen om de

nieuwe tactiek te bespreken. De eerste uurtjes

zijn al weer in de loods doorgebracht en het

thema is geboren. Dit jaar gaan we voor een

nieuwe tactiek. Betere aansluiting op de actualiteit

en nóg betere voorbereiding op de drie

optochten moeten er dit jaar voor zorgen dat

weer alles vlekkeloos verloopt en dat een ieder

van ons weer een carnaval krijgt om nooit meer

te vergeten!

Wij hebben er zin in!

Alaaf!


Ik Prinses Kim d’n 1e, de eerste vrouwelijke heerser over het zandkruiersrijk, woonachtig in Grave maar

geboren en getogen Velpenaar, verzorgende en straks verpleegkundige, moi gekloier en een met de

paplepel ingegoten carnavalsvierster ga hierbij mijn

proclamatie ten gehore brengen.

Ten 11e. Jong of oud, groot of klein wat is het mooi om een zandkruier te zijn.

Ten 10e. Al wordt het feestje nog zo gek en laat, de weg naar huis vind ik wel samen met mijn

gevolg en de raad

Ten 9e. Een droom om hier als eerste prinses te staan, weer een puntje van mijn bucketlist

voldaan.

Ten 8e. Als zuster in hart en nieren, ga ik dit jaar met jullie een geweldige carnaval vieren.

Ten 7e. Bij Moi Gekloi gaan wij dit jaar even staken maar we gaan ook samen met jullie er een

geweldig feestje van maken.

Ten 6e. Onze ouderen en zieken mogen we tijdens carnaval ook niet vergeten, voor hen heb ik

veel respect moet je weten.

Ten 5e. Samen met Jeugdprins Tygo heersen over het Zandkruiersrijk, dat trekt zeker weten veel

bekijk.

Ten 4e. Nu even niet lallen met Jan Smit, maar alleen maar een kneiter goeie carnavalshit.

Ten 3e. Elk feestje heeft een einde en een begin, door het blazen van De Deurdouwers komt die

sfeer er zeker weten goed in

Ten 2e. Schenk de glazen Hugo maar goed vol, dat zorgt voor nog meer plezier en heel veel lol.

Ten 1e. Vanaf nu barst het carnavalsfestijn los, ga genieten zonder zorgen, na elke laatste ronde

komt er weer een morgen.

En eenmaal thuis oost of west daar drinken we de rest!

25


Met hulp en sponsoring van enkele

Velpse ondernemers hebben we

“Welkom in het Zandkruiersrijk “

borden bij de entree van Velp

gekregen.

Het Schaijkse Coating plus heeft

deze borden voor ons belangenloos

gepoedercoat.

Bij deze willen we onze sponsoren

Bas van de Pelt (Combi-Tech)

Johan Oomen

Coating Plus

hiervoor hartelijk danken,

De Zandkruiers Velp

26


27


Tolschestraat 14

5363 TC Velp

0622124500

info@vankempeninstallatietechniek.nl

www.vankempeninstallatietechniek.nl

U bent bij ons aan het juiste adres voor:

* CV-(Combi)Ketels * Dak- & Zinkwerk * Gas & Water *

* Vloerverwarming * Radiatoren * Sanitair *

* Airco & Zonne(stroom)panelen * Riolering *

28


Beste Zandkruiers en Zandkruierinnekes,

Al jarenlang wordt ik gevraagd een stukje

te schrijven voor onze krant.

De eerste keer als prins, daarna 11 edities

als vorst en de laatste zes jaar als

voorzitter.

Nu ik de voorzittershamer overgedragen

heb aan Willie van Dinther mag ik nog

eenmaal als oud voorzitter een woordje

schrijven. Een mogelijkheid waar ik graag

gebruik van maak.

De Zandkruiers zijn een niet weg te denken

vereniging in ons Velpse land.

De jaarlijkse optocht is het grootste culturele

evenement in ons dorp.

Daarnaast is er geen enkel evenement wat

zoveel mensen bij elkaar brengt. Weken en

soms maandenlang brengt het mensen bij

elkaar die samen bouwen aan een mooie

creatie voor deelname aan de Velpse optocht.

Het maatschappelijk belang hiervan

wordt door menigeen onderschat.

Zes jaar geleden nam ik de voorzittershamer

over van Margret Janssen en kwam

in een goed georganiseerd en betrokken

bestuur terecht. Enkele jaren daarvoor was

al een start gemaakt om de gemiddelde

leeftijd van de vaste kern leden drastisch

te verjongen. Echter de gevestigde orde

wilde zeker nog bij de club blijven en de

raad bestond op een gegeven moment

zelfs uit 22 personen. Het kwam dan ook

regelmatig voor dat we tijdens een uitwisseling

met bijna 50 personen aanwezig

waren. Neem daar in mee dat onze vereniging

ook graag het feestje aan wakkert en

u begrijpt dat we overal een graag geziene

gast zijn.

Ook nu staan de zaken er goed voor, maar

zijn nieuwe leden natuurlijk altijd van harte

welkom. Zeker nu er een prinses is gekozen

biedt dat kansen voor de vereniging.

Durven ze het aan om ook vrouwelijke raad

van elf leden toe te laten. Een keuze waar

ik persoonlijk voor honderd procent achter

zal staan.

Dat ik gestopt ben als voorzitter neemt niet

weg dat ik niet actief blijf binnen de club.

Deze club zit voor altijd in mijn hart en is

een onderdeel van mijn leven geworden.

Je zal mij hopelijk nog vele malen tegen

komen tijdens de carnavalsactiviteiten.

Vanaf deze plek wil ik iedereen bedanken

voor het vertrouwen welke zij in mij

hebben gesteld. Het was zeker niet altijd

makkelijk, maar samen zijn we er altijd uit

gekomen.

Dat is de kracht van de Zandkruiers. Al is

het probleem nog zo groot, er wordt altijd

samen een oplossing gevonden. Ik ben

dan ook trots dat ik hieraan mijn bijdrage

heb kunnen leveren.

Ik heb er alle vertrouwen in dat Willie het

voorzitterschap op een voortreffelijke wijze

zal vervullen. Dan kunnen we met zijn

allen toe leven naar het 55 jarig jubileum in

2020.

De Zandkruiers bijna 55 jaar oud en volop

in beweging. Ik zou zeggen op naar 2064.

Johan Hoefnagel.

29


Hoogschaijksestraat 27 | 5374 EC Schaijk

0486 462443

30


Gewasverzorging

Cuppen

Vogelshoekscheweg 2

5364 NW Escharen

06 – 19600454

Spuiten, Kalk strooien,

Duinen, aardappelen

rooien en transport.

31


Beste zandkruiers en zandkruierinnekes.

Wij zullen ons eerst even voorstellen, wij zijn Ronald en Remco Verhoeven,

de 2 lakeien en tevens neven van prinses Kim. Beide doen we al jaren mee met de

optocht in Velp. Ronald met cv Velp United en Remco met cv de Tierenklaters.

Het was september vorig jaar dat Kim op het feest van Ronald haar geheim vertelde.

Ze vertelde dat ze dit jaar met carnaval de scepter gaat zwaaien over het

zandkruiersrijk. En dat ze het super leuk zou vinden als wij, als haar 2 grote neven, in

het gevolg kwamen.

Nadat we bij waren gekomen van deze grote verrassing was onze 1e reactie gelijk

dat we dat erg leuk zouden vinden. Alleen voordat we definitief ja zouden zeggen we

eerst even in overleg moesten gaan met het thuisfront en werk of het allemaal zou

gaan lukken. Na een paar dagen hebben we Kim verteld dat we het graag doen en het

een hele grote eer vinden dat we in haar gevolg mogen zitten tijdens de carnaval. Nu

was het nog even kijken hoe we onze rol vorm zouden moeten gaan geven. En na wat

ideeën die we samen besproken hebben kwamen we op het idee dat we de 2 lakeien

van de prinses zouden worden.

De weken erna hebben we veel voorpret gehad samen met de prinses en de andere

leden van het gevolg (Kim, Joyce en Danique) maar konden we ook allemaal niet

wachten tot eindelijk die onthulling zou komen. En die spetterende onthulling kwam

dan eindelijk op 10 november. En dan sta je ineens op het podium naast prinses Kim.

Wat voor veel mensen toch een verrassing was. Ook besef je dat we dit jaar de

carnaval dus echt op een hele andere manier mee gaan maken als andere jaren.

32

De weken erna hebben we samen met de raad, het gevolg en de prinses al veel

bezoeken gebracht aan andere carnavalsvereniging. Deze avonden waren allemaal

een groot feest. Vooral de boomzaagavond in Zeeland was een echt hoogtepunt. Het

is mooi om te zien dat we vanuit Velp met een volle party bus richting Zeeland

vertrokken en er daar met zijn allen een groot feest van hebben gemaakt.

Over een paar weekjes is het dan zo ver en gaat de carnaval echt van start. Wij hebben

er ieder geval veel zin en hopen dat we er met zijn allen een mooi feest van gaan

maken.

Alaaf en proost!!


Drukwerk4you

Maasstraat 3

5361 GE Grave

+31(0)88 02 38 799

info@drukwerk4you.nl

@drukwerk4you.nl

33


In Velp en in Grave hadden we vorig jaar Ladders Zat om meerdere malen het podium te mogen

beklimmen. We hebben genoten van het publiek dat ons zo geweldig heeft aangemoedigd.

Dit jaar moeten we het zonder Prinses Kim I, adjudante Danique en hofdames Kim en Joyce

stellen. Ze laten ons een beetje in de steek, maar wij zullen de honneurs waarnemen en hen deze

carnaval op een speciale manier bijstaan. Wij wensen Prinses Kim en haar gevolg heel veel plezier

in de weken naar carnaval toe en maak er een MOI GEKLOI van!

Internationaal Transportbedrijf Van de Kamp BV

Industrieweg 16 6651 KR Druten

Tel: 0487-516544 Fax: 0487-517025

mail: info@vdkamp.nl

34


Akasha Rijkunst

manege Gassel

www.akasha-rijkunst.nl

Geldzaken

regelen op uw

eigen manier

Op de Akasha school voor Rijkunst -

manege Gassel geven we groeps- en

privélessen (ook met eigen paard)

voor volwassenen en kinderen, op elk niveau.

We geven cursussen klassiek rijden op de zit, zit- en houding

lessen, dressuur- en wedstrijdgerichte training en de

Akasha Zit en Houding Coach opleiding voor instructeurs.

Wolters Advies Escharen

Sint Machutusweg 4A

5364 RB Escharen

T 0486-47 55 37

E info@woltersadvies.nl

I www.woltersadvies.nl

Op kantoor Internet Bankieren Mobiele app

In de lessen werken

we aan de kwaliteit

van beweging en je

eigen lichaamstaal,

vanuit onafhankelijke

balans leer je optimaal

samenwerken

met je paard.

Nieuwsgierig geworden?

Kom eens langs om kennis te maken op de manege in het

Gasselse bos, of lees over alles wat wij nog meer doen op

onze website: www.akasha-rijkunst.nl

Akasha Rijkunst manege Gassel, Molenakker 11a, Gassel

35


36


Carnaval was WEER om

van te genieten.

Over de onthulling, mijn proclamatie en de voorbereidingen

hebben jullie al eerder wat gehoord. Daarna zijn er nog recepties

geweest bij ons en bij andere (jeugd-) verenigingen, de pronkzitting en de

carnaval zelf en afgelopen november mijn afscheid.

Van alle toepraken die ik gaf kreeg ik de meeste reacties op de toespraak die ik gaf bij de

sleuteloverdracht voor de jeugd op carnavalszaterdag, deze ging over het WEER.

Ik zet hem hier nog eens neer: het WEERBERICHT VAN JEUGDPRINSES JANNE 1e .

Wat een weertje he?

Toen we de eerste keer naar de Burgermeester zouden gaan ging het niet door, want het was code rood, windkracht

heel veel, dus gingen we een andere keer met alle hoogheden op bezoek bij hem.

En vanmorgen (zaterdagmorgen met carnaval), toen was het code geel en als we niet uitkijken zijn we straks blauw van

de kou. Maar dat zijn nu juist precies de kleuren van de Zandkruiers, geel en blauw, onze dag dus.

Met trots en plezier draag ik de sleutel van de jeugd van de Zandkruiers, ik doe dat samen met heel mijn gevolg. Ik hoop dat

iedereen met ons mee doet en dat het een sleutel is tot gezellig samen feesten in het Zandkruiersrijk, voor iedereen die wil! En

omdat het altijd zo gemakkelijk praat over het WEER, maak ik graag nog een vooruitzicht voor carnaval vierend Velp

:Startend met code geel, beginnen we de dag op glad ijs, wees daarom wijs, kleed je goed tegen de kou, anders worden je tenen

blauw.Maar zoals altijd, tijdens de optocht van de Zandkruiers blijft het droog en bekijken we de optocht heel zonnig, vanaf de

kant, meelopend of op de wagen heel hoog.

Je kan het zo onstuimig en winderig maken als je wil en mag, maar doe het feestend en zonder ruzie, met trots onder de geel-blauwe

vlag.In het Trefpunt zal het donderen en bliksemen en zien we veel potjes bier, wij als jeugd hebben met ranja en cola ook veel

plezier.Zondagmorgen start de dag rustig en nevelig met het samenzijn en samen eten in Ons Trefpunt en daarna stormen we naar de

Pieperknallers toe, voorlopig zijn wij nog lang niet moe.

Maandag naar de Ezels en Pothuusburg als een orkaan, om ook met hun aan het toeren en feesten te gaan.Dinsdag ontstaat spontaan

een lokaal feest in Ons Trefpunt VET Cool, of het vriest of dooit, daarbinnen krijg je altijd een warm gevoel.

Woensdag ga ik de sleutel weer terugbrengen naar de burgemeester en zal hem vol trots weer overdragen, het was WEER gezellig..

Inderdaad klopte het weerbericht voor carnaval-vierend Velp. Met rode wangen heb ik, samen met mijn gevolg genoten van dit kleurrijke

feest. De recepties bij de andere verenigingen waren leuk en ook de pronkzitting was geweldig, hier steeg af en toe de temperatuur

tot grote hoogte. Op onze troon op de carnavalswagen, die speciaal voor ons versiert was, waren we helemaal in de wolken, de

wagen was gelukkig veilig gebouwd, zodat je geen vallende sterren kon zien.

En toen het carnavalsjaar bijna voorbij was deed de zomer van 2018 er nog wat records bij van neerslagtekort en tropische temperaturen.Kortom

een jaar voor mij om nooit meer te vergeten!Natuurlijk wil ik nog even iedereen bedanken die hier aan mee gewerkt

heeft! Eigenlijk wil ik geen namen noemen maar: Mijn gevolg, de jeugdraad, dansgardes, het bestuur en het jeugd comité waren

natuurlijk degene die dit WEER mogelijk maakte.

Bedankt & Tot weer!

Ps. Jeugdprins Tygo 1e en gevolg, een fijne carnaval toegewenst, dat is een super goed vooruitzicht!

37


38

EEN MOOI STEL HE


BBEN WE WEER .....

39


40


41


42

Klinkerstraat 27A Grave 0486-472789 info@martonbikes.nl


C81M62Y34K22 = donker blauw

C18M49Y87K7 = goud

C53M39Y32K15= grijze tekst/lijn

Vragen over dit beeldmerk?

Gouden Luifel Grave of www.tarsus.nl

Hoofschestraat 16 5361EV Grave

T (0486) 47 30 58

E info@degoudenluifel.nl

www.degoudenluifel.nl

43


44


OUD-VELP / BRONKHORSTWEG

Ook dit jaar doet Oud-Velp weer mee met de optocht en verschijnen we met een mooie club

mensen aan de start. We zijn al een paar maanden flink aan het slijpen, lassen, slopen en

timmeren om met een mooie “wagen” in de optocht mee te rijden/rollen.

Hier een paar foto’s van onze klusavonden, waarbij het vaak gezelliger is dan dat we flink

opschieten met het klussen. We hebben er zin in en zien jullie graag op carnavals zaterdag!

45


Hey,

Wij zij de zandkorrels; Lotte, Lise, Meike, Janne

en Nina. Wij hebben veel plezier tijdens het dansen en

de carnaval. Onze trainster Anouk staat ieder jaar klaar om ons

de dans te leren. We willen ook heel graag iedereen bedanken

die ons helpt tijdens de carnaval.

Groetjes de Zandkorrels ♥

46


Dagbesteding Jeugd en Volwassen

BoerenTerras

Dagrecreatie

Wolfgatschestraat 14 – 5363TL Velp – 0486471259 – info@degastvrijheid.nl

47


48

ONS BESTUUR


Taal & Communicatie

Weet je wat ik wel

zou willen zijn...

een bloemetjes

gordijn...

Ik wil op mijn kop...

een kamerbreed

tapijt

Taal geeft toegang tot

kansen in het leven

Taal & Communicatie

• Vertalingen

• Copywriting & proeflezen

• Taal- en communicatietrainingen

www.cumlingua.com

Bronkhorstweg 48

5363 TZ Velp (NB)

0486 - 471554

info@cumlingua.com

Trompetterstraat 4

T. 0486-420805

E. info@roelofs-grave.nl

I. www.roelofs-grave.nl

“Ok mi carnaval

goan we deur

totdè ‘t klopt.”

Nieuweweg 273, Wijchen | 024 6488666 | www.philipsen.nl

49


Hallo allemaal,

Wij zijn de Zandlopers dit jaar. In onze

groep zitten Malika, Anke, Este, Anna,

Meine en Lara. Wij worden getraind door

Anouk.

Zoals ieder jaar hebben we dit jaar ook weer

een showdans. We kunnen alvast verklappen

dat dit een grote show wordt.

Wij hopen jullie nog vaak te zien deze

carnavalsperiode.

Liefs,

De Lopers♥

50


Aandacht, rust,

duidelijkheid

& zorg

www.kinderdagverblijfonderdeboompjes.nl

A. Beukenlaan 6, 5363RA Velp (NB) T. 0486-474049 E. info@kinderdagverblijfonderdeboompjes.nl

51


Beste carnavalsvierders van Velp,

Al jaren lang zijn wij in Velp actief tijdens de optocht en bouwen we met veel plezier bij Richard en Kim

aan onze wagen. Onder het genot van een bitterbal en een potje bier hebben we daar al menig uurtje

doorgebracht om te schilderen, te boren, te zagen maar bovenal te lachen met elkaar. We hebben

jaren op rij de optocht mee mogen kleuren door er steeds met toch zo’n 20 man aan mee te doen en dit

was voor ons elk jaar weer een waar feest! Iedereen had tijdens het bouwen zijn/haar eigen kwaliteiten.

Richard die kan alles en heeft ook heel veel spullen in zijn schuur toevallig nog wel liggen..stuurt de

boel een beetje aan en krijgt hij hulp van Jurgen, Johan en Mark. Felix is vooral een mentale steun voor

ons, evenals Pieter. Pieter is trouwens ook een paar jaar onze vaste chauffeur geweest als er gereden

of

getrapt moest worden..lekker anoniem onder het genot van een gluhweintje!


Taart at Home wenst u

een héérlijke Carnaval !!

www.taartathome.nl

06-46001400

Voor elk taartje groot of klein,

moet u bij Taart at Home zijn

53


Hoi Allemaal,

Wij zijn Viggo, Jippe en Jelte en zijn dit jaar

de jeugdraad van de Zandkruiers. Dit jaar

horen we bij het gevolg van Prins Tygo. Ook dit

jaar gaan wij er met z’n alle een knalfeest van

maken. We hopen dat iedereen carnaval komt

vieren bij ons in het trefpunt. We wensen alvast

iedereen een fijne carnaval!!!!

Groetjes de jeugdraad!!!!!!

Openingstijden

Rogstraat 9 - 0486 421 485 - info@belvisie.nl

dinsdag 9:30 17:30

woensdag 9:30 17:30

donderdag 9:30 17:30

vrijdag 9:30 20:00

zaterdag 10:00 17:00

54


Hoi Minse, Wij zén de Raad en zén

heeeeeeeeel blij mi ons Prinses, kiek màr

Houdoe wa, de Raad

Bloemisterij De Lavendel

Klinkerstraat 2

5361GW Grave

Tel: 0486-474865

Fax: 0486423878

Openingstijden:

Maandag 13:30 t/m 18:00

Dinsdag 09:00 t/m 18:00

Woensdag 09:00 t/m 18:00

Donderdag 09:00 t/m 18:00

Vrijdag 09:00 t/m 20:00

Zaterdag 09:00 t/m 17:00

55


56

Schoenen - sport - teamkleding - textiel drukken - pasfotoservice - UPS point


Kleurplaat voor groep 1 t/m 4

Lever deze kleurplaat in vóór 28 februari. Op school bij de

hoofdingang staat een versierde doos waar je de kleurplaat

in kunt doen.

Prijsuitreiking is dinsdag 5 maart tijdens de gezinsmiddag.

Naam............................................................ Groep.........

57


58


Kluswijs Grave

Kooikersweg 3

5361 VA Grave

Telefoon 0486-474400

Fax 0486-475047

www.kluswijs.nl

info@kluswijsgrave.nl

Uw persoonlijke bouwmarkt

Carnaval maandag en dinsdag zijn wij

geopend van 830 tot 14.00 uur.

Willie tankt bij een benzinestation. Hij gaat naar binnen om te betalen, gaat

naar buiten en komt direct daarna in paniek weer binnen. “Help!” zegt hij,

ik heb mijn sleutels in de auto laten zitten!” “Geen paniek,” zegt de bediende,

“dat gebeurt wel vaker. U krijgt van mij een schroevendraaier, een doekje en

een ijzerdraadje mee. Met de schroevendraaier duwt u het raamrubber opzij,

u doet het doekje ertussen om niets te beschadigen, en met het ijzerdraadje

hengelt u het pinnetje van de deur open.” Willie is helemaal opgelucht en komt

weer naar buiten. Vijf minuten later komt Toon binnen. “Wat ik nu toch heb

meegemaakt,” zegt hij verbaasd tegen de bediende. “Nou, wat dan?” vraagt

deze. “Staat Willie buiten met een ijzerdraadje z’n deur open te hengelen!”

“En?” vraagt de bediende, “dat maken wij hier regelmatig mee!” “Ja,” zegt Toon,

maar toch niet dat Bianca in de auto zit en roept: “Beetje naar links, beetje naar

links!”

“Hoe heeft u zich vermomd op het Carnaval?”

“Als badkuip.”

“Wow, wat ingewikkeld.”

“Nee hoor, het was heel eenvoudig. Ik liet me vol lopen.....”

Steeds als ik ruzie heb met m’n

vrouw wordt ze historisch’.

‘Historisch? Je bedoelt hysterisch?’

‘Nee, historisch! Ze

herinnert dan alles wat ik ooit

tegen haar gezegd heb’.

59


OPTOCHT

2018

60


61


Kleurplaat voor groep 5, 6, 7 en 8

Lever deze kleurplaat in vóór 28 februari. Op school bij de hoofdingang staat een versierde doos

waar je de kleurplaat in kunt doen.

Prijsuitreiking is dinsdag 5 maart tijdens de gezinsmiddag.

62

Naam............................................................ Groep.........


Akasha Rijkunst

manege Gassel

www.akasha-rijkunst.nl

Op de Akasha school voor Rijkunst -

manege Gassel geven we groeps- en

privélessen (ook met eigen paard)

voor volwassenen en kinderen, op elk niveau.

We geven cursussen klassiek rijden op de zit, zit- en houding

lessen, dressuur- en wedstrijdgerichte training en de

Akasha Zit en Houding Coach opleiding voor instructeurs.

In de lessen werken

we aan de kwaliteit

van beweging en je

eigen lichaamstaal,

vanuit onafhankelijke

balans leer je optimaal

samenwerken

met je paard.

Nieuwsgierig geworden?

Kom eens langs om kennis te maken op de manege in het

Gasselse bos, of lees over alles wat wij nog meer doen op

onze website: www.akasha-rijkunst.nl

Akasha Rijkunst manege Gassel, Molenakker 11a, Gassel

63


Gespecialiseerd in TRIUMPH sinds 1991

Bosschebaan 9 Grave (0486) 47 36 50

www.brabantmotors.nl

Richard Vogelaars / 06 517 981 09

OGELAARS

nstallatietechniek

GAS

WATER

SANITAIR

VERWARMING

DAK-ZINKWERK

64


Daar werk je met plezier!

Brands Metaaltechniek is een flexibel maar vooral innovatief bedrijf. Met een team van vakmensen

produceren en/of ontwikkelen wij samen met onze klanten fijnmechanische producten en

complete systemen. Wij ontwikkelen en bouwen prototypes en indien gewenst ook

de uiteindelijke serie productie.

Wij treden op als partner van diversen gerenommeerde machinebouwers

d.m.v. toelevering van hoogwaardige machine-onderdelen,

als ook complete modules.

Gezocht!

Enthousiaste medewerker

(man of vrouw)

Voor diverse werkzaamheden

met doorgroei

mogelijkheden

Stoottroepenweg 4, 5363 VV Velp (NB) • Tel. 0486 - 42 14 24 • Fax 0486 - 42 13 93 • E-mail info@brandsmetaal.nl

Kijk ook eens op onze website: www.brandsmetaal.nl

65


Johan Oomen wenst iedereen een fijne carnaval toe!

Het was een

knalfeest.

Alle bezoekers bedankt!

tot maandagavond

4 maart 2019

Het Maandagavondcomité

Het bestuur van

De Zandkruiers bedankt

alle leden en vrijwilligers

die zich ook dit jaar weer

inzetten om van Carnaval

2019 een onvergetelijk

feest te maken.

Zonder jullie zijn

we nergens!

66


Naast 35 appartementen voor permanent wonen-met-zorg, zijn er

40 kamers voor gasten die tijdelijk komen revalideren en

revitaliseren.

Een toegewijd, multidisciplinair team van artsen, verpleegkundigen,

paramedici en servicemedewerkers staat voor u klaar en zal er alles

aan doen om uw tijdelijk verblijf zo aangenaam mogelijk te laten

verlopen.

Wonen met zorg en aandacht

Leven in een kleine groep en met elkaar

vorm geven aan uw levensfase.

Iedereen telt mee in Residentie Mariëndaal.

Voor ons telt de mens en niet

de beperking.

Tolschestraat 2 | 5363 TC Velp (Grave)

Tel: 0486 479 5 00 | info@residentiemariendaal.nl

8 september 2019

67


Iedereen een te gekke

carnaval gewenst!

Prinses Kim en

Jeugdprins Tygo,

geniet samen met jullie

gevolgen van deze

geweldige tijd!!

68


William Hermanussen

keurslager

Hoogstraat 17

6611BV Overasselt

0246221329

0246222749

info@hermanussen.keurslager.nl

Catering Hermanussen

Hoogstraat 17

6611 BV Overasselt

024 - 622 1329

Mauritsplein 3

6641 BK Beuningen

024 - 675 3300

Maasburg 1

5431 BR Cuijk

0485 - 317138

69


Klinkerstraat 21 - Grave - 0486 47 32 87 - www.pothuus.nl

70


WAT GAAN WE NOG ALLEMAAL DOEN

Zaterdag 16 februari: Pronkzitting in Ons Trefpunt

Aanvang 20.00 uur. Kaartverkoop via de webshop en aan de zaal.

Vrijdag 1 maart: Sleuteloverdracht in de Feesttent op de Loswal in Grave

Aanvang 21.00 uur

Zaterdag 2 maart: Grandioze Velpse Optocht met aansluitend weer een knalfeest

in Ons Trefpunt. De stoet begint 14.11 uur te trekken vanuit Oud-Velp

Zondag 3 maart: Gezellig samenzijn in Ons Trefpunt met muzikaal vermaak

van De Deurdouwers ( zie pagina 13 in deze krant).

Daarna gezellig met zijn allen de optocht in Escharen bekijken waar Jeugdprins

Tygo zijn ronde maakt.

Maandag 4 maart gaan Prinses en Jeugdprins meetrekken in de optocht van

Grave, zoals gebruikelijk begeleid door vele Velpse deelnemers.

Zal de gemeentebeker weer in Velp worden uitgereikt????

Maandag 4 maart start om 20.00 uur de Thema-avond in Ons Trefpunt. Dit

jaar is het thema Glitter & Glamour, we zijn benieuwd met welke creaties jullie

voor de dag komen.

Dinsdag 5 maart zit het er al weer bijna op maar niet voordat we een heel

leuke vette gezinsmiddag met zijn allen beleefd hebben, DJ Gabry heeft er zin

in. Daarna sluiten we met elkaar rond de klok van 18.39 het carnaval 2019 af.

En dan maken we ons op voor ons julileumjaar, in 2020

bestaan de Zandkruiers 55 jaar en dat gaat gevierd worden

hoor!

Houdt u uw agenda alvast vrij voor het feestweekend van 31

januari en 1 en 2 februari 2020

Meldt u aan als (steunend) lid van onze vereniging en draag de

“ik ben een zandkruier” pin met trots. Meer info op onze site en

in de webshop.

71


Hofhouding

Prinses Kim Verhoeven

Adjudante Danique Hoefnagel

Page Kim van der Ven

Page Joyce Verhoeven

Lakeien

Ronald en Remco Verhoeven

Vorst Marijn Engelen

Adjudant van de Raad

Tom Opsteegh

Raad van Elf

Marijn Engelen. ( Vorst)

Tom Opsteegh. (Adjudant)

Christian van Thiel

Jan Opsteegh

Willem Janssen

Jos van Dijk

Jan van Eldijk

Willie van Dinther

Arno Ermers

Maarten Pouwels

Harold van Thiel

Hein Hendrikx

Toon van Kempen

Martijn Hoefnagel

Rene van Eldik

Jochem Jacobs

Het bestuur

Voorzitter Willie van Dinther

Secretaris Marc Linders

Penningmeester Jos van Dijk

Lid Toon van Kempen

Lid Joyce Engelen

Lid Arno Ermers

Lijst der Groten,

onze Ere-leden

Wim Spanbroek

Henny van Dijk †

Herman Verstegen

Jan Opsteegh

72

Ook dit jaar is deze krant op

onze website in kleur door te

bladeren

kijk snel op:

www.zandkruiers.nl

Jeugd Hofhouding

Jeugdprins Tygo Hendriks

Vostin Lotte Hermanussen

Adjudant Silvan Jaakke

Nar Fedde Cloosterman

De Jeugdraad

Jippe Albers

Viggo van Veelen

Jelte Verhallen

Jeugd comité

Wilfred van Boekel

Maria van Eldijk

Joyce Engelen

Anouk Oomen

Rene van Eldik

De Zandkruimels

Lotte Opsteegh

Anne van de Wiel

Sara Jansen

Ilse van der Venne

Noa de Leijer

Annika Mesters

Amber Verhallen

Olivia van den Berg

Jip Mesters

Jarno de Leijer

De Zandkorrels

Meike van Ras

Nina van Eldik

Lise van de Wiel

Lotte Hermanussen

Janne van Thiel

De Zandlopers

Malika Hendriks

Meine Gorselink

Anke van Dinther

Lara van Pelt

Anna Raaijmakers

Este van de Schie

Leiding Dansgardes

Anouk Oomen

Bouwcomité

Harold van Thiel

Christian van Thiel

Arno Ermers

Tom Opsteegh

Maarten Pouwels

Optochtcomité

Herman Verstegen

Julius Hol

Wilfred van Boekel

Willie van Dinther

Groep Oud-Prinsen

Pronkzittingcomité

Jan Opsteegh,

Johan Hoefnagel

Gijs Opsteegh

Martijn Hoefnagel

Maandagavondcomité

Bernard van Eldijk

Jan Opsteegh

Jan van Eldijk

Jan van Thiel

Lieke Boesten

Astrid van de Schie

Prinsonthullingcomité

Teun Hendrikx

Marijn Engelen

Tom Opsteegh

Laura van de Weem

De fotosessie was dit jaar verzorgd

door

Caroline van Dijk Photography

Carnavalskrant:

Advertenties:

Rv11 onder begeleiding van

Herman Verstegen

Vormgeving, DTP en redactie:

Marc Linders

Druk: kei


Twan Theunissen

Agrarische Dienstverlening (ZZP)

Bronkhorstweg 2

5363 TX Velp

06 – 12 06 34 20

info@twan-theunissen.nl

Breed inzetbaar in de

Varkens- & Rundveehouderij

en agrarische transporten

73


• Constructies

• Machinebouw

• Montage

Van Dinther BV, Infanteriestraat 1, 5363 VW Velp NB

Vakwerk uit Velp

www.vandinthervelp.nl