Vormingplus MZW_programmazine april-mei-juni 2019

maartenv

Het educatieve aanbod van Vormingplus Midden-en Zuid-West-Vlaanderen in de lente van 2019 (zie www.vormingplusmzw.be voor meer info).

PROGRAMMAZINE - APRIL/MEI/JUNI 2019

LOREM IPSUM

bpost

PB- PP B-06487

BELGIE(N) - BELGIQUE

AFGIFTEKANTOOR KORTRIJK MAIL | DOENAERTSTRAAT 13 | 8500 KORTRIJK | P3A9210 - Foto: Flickr.com - Flickr.com - Peter Nijenhuis

UNITED PERFECTION:

LEIDT EEN BLOEDTEST ONS

NAAR EEN PERFECTE MENS?

DE KANARIE IN DE KOOLMIJN:

EEN PROJECT ROND BURN-OUT

VORMINGPLUS | 1


LOREM IPSUM

2 | VORMINGPLUS


VOORWOORD

SNEEUW

RELATIVEERT

Eind januari zat ons team ingesneeuwd aan de rand van de Kwaremont. De schoonheid van

de natuur komt in het heldere winterse licht duidelijk naar voor. Sneeuw relativeert ook elke

menselijke activiteit. Daar, in de Vlaamse Ardennen, zetten we de eerste stappen naar een nieuw

beleidsplan voor de periode 2021-2025.

V

ormingplus krijgt vanaf 2021 meer

opdrachten, naast het organiseren van

de ‘klassieke’ vorming. Vlaams minister

van Cultuur Sven Gatz moedigt ons

aan. “Experimenteer, zet mensen in beweging,

verbind mensen en gemeenschappen en breng

kritisch bewustzijn bij!” Leren blijft belangrijk,

naast samen creëren, ontmoeten en actie stimuleren.

Er zijn vele manieren om de steen in de

rivier te verleggen.

Op welke maatschappelijke thema’s willen

we onze energie richten? Dat onderzoeken we

momenteel met het team. Kansarmoede en

duurzaamheid staan buiten kijf. Dat maken niet

alleen de protesterende scholieren ons duidelijk.

Even belangrijk vinden we een zorgzame

samenleving waarin naast of in de economische

realiteit ook aandacht is voor de kwetsbare mens.

In onze steden en gemeenten is de diversiteit een

realiteit. Samenleven met verschillende culturen

en achtergronden vraagt inspanning en dialoog.

Daar willen we ook op inzetten.

We kunnen niet naast de polarisatie kijken. Niet

alleen politieke partijen maar ook groepen in de

samenleving staan lijnrecht tegenover elkaar.

Daarnaast is er bij burgers en burgergroeperingen

veel kennis en deskundigheid rond

maatschappelijke vraagstukken. We zoeken hoe

we vanuit Vormingplus mee inspraak kunnen

organiseren.

We verlaten onze vertrouwde werkplek en komen

naar buiten. We brengen mensen samen met

hun energie, ideeën en creativiteit, om zo te

wegen in maatschappelijke kwesties.

We starten nog dit jaar met deze nieuwe manier

van werken. Een voorbeeld is het burn-outproject

waarover je verder in dit tijdschrift leest. De groep

mensen met burn-out die (gedurende een periode)

niet meer in staat zijn betaald werk te verrichten,

stijgt. Zij zijn ‘de kanaries in de koolmijn’, zij

signaleren wat niet werkt in onze samenleving.

We verzamelen hun verhalen en maken er,

samen met hen, interactief theater van.

Dit werken houdt ook in dat we keuzes moeten

maken. Met pijn in het hart organiseren we dit

jaar geen zomerweek of een Dag van de Stilte.

De klassieke programmatie zal in dit sleuteljaar

een beetje krimpen. Maar het is krimpen om

ruimte te maken voor een nieuw verhaal. ■

Nathalie Van Leuven

directeur Vormingplus MZW

VORMINGPLUS | 3


INHOUD

BLOEDTEST

6 United Perfection

Leidt een Bloedtest ons naar een perfecte mens?

7 ‘24 Wochen’

Film met nagesprek.

DIGITAAL & MEDIA

10 DigiPinguïns

Fotobeheer met Darktable.

11 DigiPinguïns

E-books beheren met Calibre.

KUNST & CULTUUR

12 Het landschap van Pieter Bruegel

Daguitstap in het Pajottenland.

MAATSCHAPPIJ & MILIEU

8 Welke toekomst voor onze sociale

zekerheid?

Wandel mee!

9 Café Politiek

Politiek voorbij de slogans.

13 ‘Prikkels’

Tentoonstellingsbezoek + ervaringswandeling

in Gent.

4 | VORMINGPLUS


FILOSOFIE & ZINGEVING

14 Samenleven in dialoog

Interview met Khalid Benhaddou.

19 Zondagen vol verwondering

Rond het werk van Ann Deman en Yves Velter.

PERSOON & RELATIE

17 Alain Van Hiel: Iedereen racist?

De multiculturele droom ontleed.

18 Caring = sharing

20 Wat vertelt de kanarie in de

koolmijn ons?

21 Themareeks stressvrijer leven

18 Vrijspraak: Geestelijke gezondheid

vandaag.

Waar zijn we aan toe?

PROGRAMMA

22 Aanbod van april t.e.m. juni

VORMINGPLUS | 5


BLOEDTEST

UNITED PERFECTION

Leidt een Bloedtest ons

naar een perfecte mens?

De NIPT (Niet-Invasieve Prenatale Test) is

een bloedtest die zwangere vrouwen

kunnen laten uitvoeren, onder meer

om te bepalen wat het risico is op het

syndroom van Down. De test wordt zo goed als

helemaal terugbetaald, dus het is bijna evident

dat ze wordt uitgevoerd. Maar schuilt er in deze

evidentie geen onzichtbare dwang?

Want het invoeren van nieuwe technologische

evoluties bij prenataal screenen verandert ook

geleidelijk aan de maatschappelijke kijk op

wat (niet) ‘hoort’ of (niet) ‘passend’ is. In welke

maatschappij willen we leven? Kunnen we kiezen

om beperkingen te aanvaarden? Is er sprake van

vrijheid voor de zwangere vrouw?

'United Perfection' is een initiatief van Vormingplus

MZW, Konekt vzw, Het Pakt, vzw Wit.h en de

Hogeschool Vives, en kadert binnen 'Bloedtest',

een artistiek project van vzw Wit.h en Museum

Dr. Guislain. Het resultaat van 'Bloedtest' wordt

de tentoonstelling 'Walking Opera' in Museum Dr.

Guislain tijdens de zomer van 2019. ■

Volg ons via www.bloedtest.org.

Met deze vragen wil het project ‘United Perfection’

een genuanceerd debat stimuleren over

de ethische, morele en emotionele dilemma’s

waarmee we als samenleving geconfronteerd

worden bij het doorvoeren van medische technologische

evoluties. En hoe maatschappelijke

normen haast geruisloos verschuiven.

6 | VORMINGPLUS


BLOEDTEST

‘24 WOCHEN’

Film met nagesprek

Astrid en Lucas vormen een gelukkig en

succesvol paar. Zij is een bekende cabaretière

en hij haar manager. Ze hebben een dochter

van negen en Astrid is in verwachting van hun

tweede kind. Het leven lacht hen toe, tot ze

te horen krijgen dat hun ongeboren baby het

syndroom van Down heeft. Terwijl hun wereld

instort, moeten ze vóór 24 weken zwangerschap

beslissen een abortus te laten plegen

of niet, dit laatste met onzekere gevolgen.

Hoewel ze gewend zijn alles samen te doen,

beseft Astrid dat alleen zij deze moeilijke

beslissing kan nemen.

'24 Wochen' van regisseuse Anne Zohra

Berrached is een emotionele reis. Dankzij het

aangrijpende spel van Julia Jentsch beleef je

Astrids emoties van verdriet, twijfel, schuldgevoel

en woede intens mee. '24 Wochen'

spreekt zich niet vóór of tegen abortus uit; de

film concentreert zich op de persoonlijke en

ethische dilemma's waarmee een jonge vrouw

in zo'n situatie worstelt. De cineaste heeft haar

film stevig in de realiteit verankerd. De dokters,

verplegers en kraamverzorgsters die Astrid

ontmoet, spelen allen zichzelf; veel dialogen

werden overgenomen uit reële, intensieve

interviews met een bijna-ouderpaar.

Na de film is er een gesprek waarin we

stilstaan bij de existentiële keuzes die mensen

in die situatie moeten nemen. ■

De filmvertoning is een initiatief van United

Perfection, in het kader van Bloedtest. I.s.m. Fara

vzw, Kunstencentrum Buda en vzw Wit.h.

‘24

'24 WOCHEN':

FILM MET NABESPREKING

yy

wo 3 april 2019 - 20.15 u.

JJ

55

€ 9

Kunstencentrum Buda,

Kapucijnenstraat 10, Kortrijk

DIALOOGTAFEL

yy

wo 24 april 2019 - 19.30 u.

JJ

55

€ 0

locatie in Kortrijk wordt later bekend

gemaakt

VORMINGPLUS | 7


MAATSCHAPPIJ & MILIEU

Flickr.com - Linda De Volder

WELKE TOEKOMST VOOR

ONZE SOCIALE ZEKERHEID?

Wandel mee!

De sociale zekerheid is verweven met alle aspecten

van ons leven. Maar ze staat ook voor uitdagingen.

Hoe belangrijk sociale zekerheid is zie je

verrassend genoeg ook als je op straat loopt van

eender welke stad. Hoe dat precies zit, en hoe de

sociale zekerheid geëvolueerd is, wordt duidelijk

tijdens een wandeling die groepen vanaf deze

lente kunnen aanvragen in de regio Midden- en

Zuid-West-Vlaanderen.

Een vrijwilliger neemt je mee op stap en toont

plaatsen waar sociale zekerheid een rol van

betekenis speelt. Maar dit is geen gewone

wandeling: je wordt vooral ook uitgedaagd om in

dialoog te gaan en samen te reflecteren over de

toekomst van de sociale zekerheid. ■

PRAKTISCH

De wandelingen vinden plaats in

diverse steden in de regio Midden- en

Zuid-West-Vlaanderen (bekijk de locaties

op onze site). Elke wandeling voor een

groep van maximum 20 deelnemers kost

€ 50.

Een wandeling aanvragen?

Wil je meer informatie? Mail naar

maarten.vanhee@vormingplus.be of

surf naar vormingplusmzw.be.

I.s.m. ACV West-Vlaanderen

8 | VORMINGPLUS


MAATSCHAPPIJ & MILIEU

Flickr.com - Studio Incendo

CAFÉ POLITIEK

Politiek voorbij de slogans

Op zondag 26 mei 2019 trekken we opnieuw

naar de stembus voor wat - na 2014 - een

nieuwe 'moeder aller verkiezingen' wordt

genoemd. We verkiezen die dag een nieuw

federaal, Vlaams en Europees parlement. Het

belang van deze verkiezingen bleek al uit de

gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar,

die vaak werden beschouwd als aperitief bij

het grote werk in 2019, waarop partijen zich al

lang aan het voorbereiden zijn.

Ook al gaat politiek vaak over de korte

termijn, verkiezingen zijn hét moment om stil

te staan bij de langetermijnvisie. Waar willen

de politieke partijen naar toe? Waar staan ze

voor en hoe zien ze hun ideale samenleving

in pakweg 2050?

Geen eindeloze speeches, maar korte, gebalde

uiteenzettingen van individuele politici in

diverse cafés op het Buda-eiland die duidelijk

maken waar een partij naar streeft, en waar

die verschilt van de visie van een andere

partij.

We dulden tijdens Café Politiek geen verkiezingsslogans,

geen gepreek voor eigen

parochie, maar willen de essentie horen

waar een partij voor staat, bedoeld voor wie

het verschil tussen de partijen wil begrijpen

en het belang van ideologieën boven de

eendagsuitspraken wil kennen. ■

I.s.m. Kunstencentrum Buda, Howest en

UGent

Met Café Politiek willen Kunstencentrum

Buda, Vormingplus MZW, UGent en Howest

dieper ingaan op deze lange termijn. Tijdens

1 avond brengen de kopstukken van de

verschillende partijen hun langetermijnvisie.

CAFÉ POLITIEK

yy

do 2 mei 2019 - 19.30 u.

JJ

55

€ 0

in diverse cafés op en rond het

Buda-eiland, Kortrijk

VORMINGPLUS | 9


DIGITAAL & MEDIA

DIGIPINGUÏNS

Fotobeheer met Darktable

Darktable is een open source programma om

de workflow van fotografen te optimaliseren. Je

kunt je foto’s ermee beheren, ontwikkelen (RAW)

en optimaliseren. Het is een donkere kamer en

lichttafel in één. Je kunt het programma vergelijken

met Adobe Lightroom maar het is vrije

software die je gratis kunt gebruiken (voor Linux,

macOS én Windows) en daarom een waardevol

alternatief is voor (relatief) dure programma’s

zoals Adobe Lightroom.

In deze introductiesessie krijg je een rondleiding

in Darktable, je leert te navigeren doorheen

de interface, de bibliotheek gebruiken, (basis)

bewerkingen uitvoeren en je bewerkte foto's

exporteren. Uiteraard is er ook ruimte voor

vragen en interactie. ■

DIGIPINGUÏNS: FOTOBEHEER MET

DARKTABLE


Kevin Vermassen

yy

di 7 mei 2019 - 19.00 u.

JJ

55

€ 5

Vormingplus, Wandelweg 11, Kortrijk

10 | VORMINGPLUS


DIGITAAL & MEDIA

Flickr.com - Johan Larsson

DIGIPINGUÏNS

E-books beheren

met Calibre

Met het programma Calibre (Windows, macOS

& Linux) kan je je e-books organiseren en

synchroniseren. Het programma ondersteunt

courante bestandsformaten (waaronder epub,

mobi en pdf). Wanneer je je e-reader (vb Kindle)

aansluit herkent het programma automatisch

het soort apparaat en zorgt ervoor dat het juiste

bestandsformaat op je e-reader terechtkomt bij

synchronisatie.

In deze sessie geven we eerst wat context bij het

fenomeen 'elektronische boeken'.

Vervolgens geven we een demo van Calibre en

overlopen we de belangrijkste functionaliteiten.

We tonen hoe je 'metadata' ophaalt en aanpast,

hoe je collecties onderhoudt en hoe je de

e-books synchroniseert met je e-reader. ■

DIGIPINGUÏNS

DigiPinguïns is een maandelijkse

bijeenkomst van Linux-gebruikers en

open-source- enthousiastelingen. We

starten de bijeenkomst steeds met

een korte nieuwsrubriek over Linux en

open-source-technologie, gevolgd door

een demo, lezing of workshop. Tussendoor

is er steeds gelegenheid voor een losse

babbel, waarbij deelnemers ervaring en

kennis kunnen uitwisselen.

DIGIPINGUÏNS:

E-BOOKS BEHEREN MET CALIBRE


Jürgen Vanlerberghe &

Christophe Ketels

yy

di 28 mei 2019 - 19.00 u.

JJ

55

€ 5

Vormingplus, Wandelweg 11, Kortrijk

VORMINGPLUS | 11


KUNST & CULTUUR

Flickr.com - VISITFLANDERS

HET LANDSCHAP

VAN PIETER

BRUEGEL

Daguitstap in het

Pajottenland

Het stemmige kasteel van Gaasbeek verwelkomt

je in de voormiddag voor een inleiding over het

landschap in de schilderkunst, met als focus

de landschappen die Pieter Bruegel de Oude

schilderde. 450 jaar na zijn overlijden leren we

hoe de grootste schilder van de zestiende eeuw

dit herkenbaar aanwezige landschap zag en hoe

hij het gebruikte.

In de namiddag gaan we op wandel en ontdekken

we het landschap van vandaag met de blik

van Bruegel. We passeren ook langs installaties

van de tentoonstelling 'De blik van Bruegel'.

Dit kunstparcours in het Pajottenland verbindt

Bruegel met het werk van hedendaagse kunstenaars

en ontwerpers. ■

I.s.m. Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender

HET LANDSCHAP VAN PIETER BRUEGEL:

DAGUITSTAP IN HET PAJOTTENLAND


Joris Capenberghs

yy

za 15 juni 2019 - 09.30 u.

JJ

55

€ 25

Kasteel van Gaasbeek, Kasteelstraat

40, Gaasbeek

12 | VORMINGPLUS


KUNST & CULTUUR

© peymenjellema

‘PRIKKELS’

Tentoonstellingsbezoek

+ ervaringswandeling

in Gent

Alles om ons heen tintelt en zindert. Digitale

schermen lichten op. Zintuigen raken overweldigd.

Worden we rusteloos of futloos, lijden we

aan digibesitas of burn-out?

De tentoonstelling ‘Prikkels. Tussen pijn en passie’

in Museum Dr. Guislain haakt in op het debat

over de plaats van het individu in zijn razende of

juist desolate omgeving. Ze verkent op cultuurhistorische

en artistieke wijze de balans tussen de

overdaad en het tekort aan impulsen, en onderzoekt

hoe we onze dorst naar prikkels koortsachtig

trachten te lessen, of hen net krampachtig

proberen buiten te sluiten.

In de namiddag nemen we de proef op de som.

Architect/scenograaf Geert Peymen neemt ons

mee doorheen Gent voor een ruimtelijke ervaringswandeling.

Waar geeft de publieke ruimte je

comfort? Wat brengt je tot rust? Waar ligt de grens

tussen individueel en collectief? Tijdens een wandeling

langsheen een vijftal plekken nemen we steeds

actief de stilte en ruimte in ons op. ■

'PRIKKELS. TUSSEN PIJN EN PASSIE’:

TENTOONSTELLINGSBEZOEK


Gids Museum Dr. Guislain

yy

vr 17 mei 2019 - 10.00 u.

JJ

55

€ 12

Museum Dr. Guislain, Jozef

Guislainstraat 43, Gent

RUIMTELIJKE ERVARINGSWANDELING

IN GENT


Geert Peymen

yy

vr 17 mei 2019 - 14.00 u.

JJ

locatie in Gent wordt later bekend

gemaakt

55

€ 10

VORMINGPLUS | 13


FILOSOFIE & ZINGEVING

SAMENLEVEN IN DIALOOG

Een reeks over de

levensbeschouwingen in Roeselare

In de vorige eeuw werd 'het einde van de grote verhalen' verkondigd. De grote levensbeschouwingen

hadden hun uitstraling en aantrekkingskracht verloren en zouden een stille dood

sterven. Maar hoe ziet de situatie eruit in de 21ste eeuw? Welke plaats hebben levensbeschouwingen

in onze samenleving vandaag? En hoe verhouden ze zich tot elkaar?

Flickr.com - listingslab

Dit voorjaar onderzoeken we dit in

de reeks ‘Samenleven in dialoog’.

Eminente sprekers staan in Kenniscentrum

ARhus in Roeselare stil bij

de actuele uitdagingen. Op een vijfde avond,

op 13 mei, gaan Roeselaarse vertegenwoordigers

van deze levensbeschouwingen in

dialoog met elkaar over hun plek in deze stad.

Wat is hun rol en betekenis? Welke impact

hebben ze?

In januari beet de Gentse imam Khalid

Benhaddou de spits af. Op zijn 12de kende

Benhaddou de islam van buiten. Vandaag is

hij onvermoeibaar, tot 15 lezingen geeft hij per

week, het land door. Onberispelijk gekleed,

als altijd, is hij tegenwoordig de bekendste

imam van het land en coördinator van het

netwerk islamexperten in het kader van het

grote ‘deradicalisering’sproject. Auteur ook,

o.a. van ‘Is dit nu de islam?’ met als sprekende

ondertitel: ‘Hoe ik als moslim voor nieuwe

tijden ga’. Geen enkel gespreksthema gaat hij

daarbij uit de weg.

Net voor hij in ARhus 200 mensen zou

toespreken konden we hem nog wat vragen

voorleggen.

HOE ZIET VOOR JOU DE IDEALE SAMENLE-

VING ER IN 2050 UIT, OP HET GEBIED VAN

DIVERSITEIT?

De ideale samenleving is er een met een

gemeenschappelijke grond, waar iedereen zich

voor een stuk in kan terugvinden zonder dat

mensen het gevoel hebben dat ze hun eigenheid

verliezen. Met respect voor de culturele en

religieuze eigenheid en toch overeenkomen dat

er een aantal gemeenschappelijke afspraken

in de samenleving zijn die onze eigenheid

overstijgen.

WAT BELET DIT NU?

Ik denk emotie, angst en onzekerheid. We zitten

in een tijdsgewricht waar grote veranderingen

(bvb. migratie, een superdiverse samenleving,

globalisering) op ons afkomen die een aantal

emoties met zich meebrengen. Dat maakt

mensen angstig. Het heeft geen zin om mensen

weg te zetten als populistisch of kortzichtig,

maar je moet wel met constructieve antwoorden

en oplossingen komen. Ik denk dat dat de grote

uitdaging is: welke positieve verhalen formuleren

we op onzekerheden die het gevolg zijn van

die grote, globale transities die ook lokaal een

heel grote impact lijken te hebben?

14 | VORMINGPLUS


FILOSOFIE & ZINGEVING

EEN DEEL VAN ONZE CULTUUR LEGT VEEL

NADRUK OP IDENTITEIT. DAT ROEPT OOK

POLARISERING OP?

Ik denk dat er altijd een debat zal blijven

bestaan over identiteit. Alleen is de vraag: hoe

definieer je identiteit, want identiteit gaat over

gemeenschapsvorming. Wie behoort tot die

gemeenschap? Mensen die een zelfde verleden

delen, dezelfde etniciteit of religie hebben?

Ik denk dat het gevaarlijk is een gemeenschap

te definiëren op basis van etnie of

religie, want dat sluit mensen uit, zeker in een

superdiverse samenleving. We moeten evolueren

naar een gemeenschap die formuleert

welke gemeenschappelijke gedragsnormen

en -regels er zijn die ons met elkaar verbinden.

En hoe mensen tot die waarden zijn

gekomen, vanuit welke filosofie of geloof, dat

maakt eigenlijk niet uit.

VORMINGPLUS | 15


FILOSOFIE & ZINGEVING

Ook moslims moeten die oefening maken,

want heel veel moslims zijn vaak geneigd

om in hun analyses identiteit te verengen tot

de islam-identiteit. Vaak is dat een reactie op

de samenleving die hen in die hoek duwt en

beleven ze zelfs een reactionaire vorm van

islam die nog weinig te maken heeft met zingeving,

maar eerder instrumenteel wordt gebruikt

in een identitair debat.

hen invulling te laten geven aan hun levensbeschouwing,

op welke manier dan ook – de

ene iets progressiever dan de ander – zolang

ze binnen de perken blijven van de grondwet,

de mensenrechten en van het democratische

bestel, en zolang ze geen geweld prediken of

tot haat aanzetten. ■

Interview: Jan Timmerman

RUIMTE VOOR VRIJHEID

Lees het volledige interview op onze blog De

Toekomstmakers (detoekomstmakers.be).

VEEL MENSEN BETWIJFELEN OF DE ISLAM TE

VERZOENEN IS MET DE WAARDEN VAN EEN

MODERNE, WESTERSE SAMENLEVING ANNO

2019. KAN JE DIE MENSEN OVERTUIGEN DAT

DAT WEL KAN?

Dé islam bestaat niet. De islam heeft zoveel

kamers, zoveel strekkingen en stromingen. Er

is een brede waaier van opvattingen binnen

de islam, maar de Europeanen zijn vandaag

vertrouwd met één bepaalde vorm, de meest

gesalafiseerde vorm. Vaak bouwen ze hun

volledige visie op deze vorm van islam.

In de islam zijn er genoeg kiemen om een

discours te brengen dat geschoeid is op de

Europese leest. Alleen doen Europese overheden

soms aan constructivisme. Zij hebben

een bepaalde richting waar ze met de islam

naar toe willen gaan waardoor het principe

van de scheiding van kerk en staat zelf in het

gedrang komt. Er wordt wel gezegd: ‘U bent

vrij’, maar enkel bepaalde opvattingen worden

gesteund en dat zal bij moslims soms stuiten

op weerstand omdat zij merken dat hen iets

wordt opgedrongen.

Europa doet er goed aan om in de geest van

de Verlichting ruimte te geven aan mensen, om

DE KATHOLIEKE KERK,

TRADITIE MET TOEKOMST


Renaat Desmedt

yy

ma 29 april 2019 - 19.30 u.

PANELGESPREK

yy

ma 13 mei 2019 - 19.30 u.

JJ

Kenniscentrum ARhus, De Munt 8,

Roeselare

55

Gratis toegang

16 | VORMINGPLUS


FILOSOFIE & ZINGEVING

Flickr.com - Lisa Harris Tucson, Arizona

ALAIN VAN HIEL: IEDEREEN RACIST?

De multiculturele droom ontleed

Het zit in de mens ingebakken om leden van een

andere groep ongelijk te benaderen. Discussies

over migratie en de multiculturele samenleving

zijn nauwelijks weg te denken uit onze

maatschappij. Maar zijn we allen van nature

racistisch?

en, waar nodig, los van politieke correctheid

ontleedt deze sociaal-expert de multiculturele

droom. Hij toont waarom mensen racistisch zijn

en toont de basis van onverdraagzaamheid,

maar ook hoe je er weerwerk aan biedt, en

wanneer integratie mogelijk is. ■

Prof. Alain Van Hiel (UGent) geeft het wij-zij-denken

een objectieve verklaring vanuit de sociale

psychologie. Op basis van een genuanceerde

analyse toont hij aan dat harmonieus samenleven

niet evident is, maar tegelijkertijd zeker niet

onmogelijk. Los van enige politieke overtuiging

ALAIN VAN HIEL: IEDEREEN RACIST?

yy

do 16 mei 2019 - 19.30 u.

JJ

55

€ 10

Vormingplus, Wandelweg 11, Kortrijk

VORMINGPLUS | 17


Flickr.com - ashley rose

CARING = SHARING

Festival van

20 tot 25 mei

WHO CARES ? is een nieuw Kortrijks uitwisselingstraject

met verschillende activiteiten en

ontmoetingsmomenten rond zorg en creativiteit.

Het verenigt spelers uit zorg, cultuur,

onderwijs en sport.

Het festival ‘Caring = sharing’ (van 20 tot 25

mei) en de dubbeltentoonstelling met werk

van Ann Deman en Yves Velter in BuBox, zijn

hiervan de eerste voorbeelden.

VRIJSPRAAK

Geestelijke

gezondheid vandaag.

Waar zijn we aan toe?

Vaak voorkomende verklaringen wijzen erop dat

zekerheden, verbonden met werk en relaties,

verdwijnen, of dat mensen niet meer komen

tot een authentiek bestaan en tot verbinding

met anderen. De mediaberichtgeving over het

aantal psychische problemen en de stijgende

nood aan professionele hulpverlening lijken dat

te ondersteunen. Het debat over de geestelijke

gezondheid in onze hedendaagse samenleving

slingert doorgaans tussen dergelijke sociaalkritische

beschouwingen en psychiatrisch-epidemiologische

feiten.

De maatschappijkritische visie (zoals van Paul

Verhaeghe en Dirk De Wachter) krijgt veel

aandacht in het publieke debat, terwijl in de

praktijk van de gezondheidszorg de psychiatrische

aanpak heerst. Hoe staan deze twee

visies tegenover elkaar? En is er een derde weg

mogelijk? Wat houdt deze alternatieve benadering

van de geestelijke gezondheid in en wat

vertelt zij ons over de organisatie van de geestelijke

gezondheidszorg? ■

I.s.m. VC Mozaïek, in het kader van Caring = sharing,

een organisatie van Schouwburg Kortrijk.

VRIJSPRAAK: GEESTELIJKE GEZONDHEID

VANDAAG. WAAR ZIJN WE AAN TOE?


Piet Bracke

yy

wo 15 mei 2019 - 19.30 u.

JJ

55

€ 8

Vormingplus, Wandelweg 11, Kortrijk

18 | VORMINGPLUS


FILOSOFIE & ZINGEVING

ZONDAGEN VOL

VERWONDERING &

TOUCHED TWICE

Rond het werk van

Ann Deman en Yves

Velter

BuBox in Kortrijk toont dit voorjaar werk van twee

kunstenaars waarin de kracht van kwetsbaarheid

centraal staat. Rondom het artistieke werk van

Ann Deman kan je je elke zondag laten verwonderen

via een uniek belevingsmoment. Tijdens de

belevingswandeling 'Touched twice' op zaterdag

18 mei ga je met Hilde Breda in gesprek over de

kunstwerken die je raken.

Ann Deman toont in haar tentoonstelling

'Journey' een installatie met foetussen in wit

porselein. De beeldhouwwerken zijn liefdevol

geboetseerd uit dezelfde materie maar hebben

elk hun eigen identiteit. Wie ernaar kijkt, ziet wat

er diep in elk van ons en rondom ons leeft: bloei,

broosheid, gaaf zijn, geblutst zijn, schoonheid,

schaduw en licht …

Yves Velter snijdt maatschappelijke vraagstukken

aan in zijn werk. Zijn werk gaat vaak over de

basisbehoefte van de mens om te communiceren,

over fundamentele eenzaamheid, onmacht

en kwetsbaarheid. ■

ONTMOETING MET KUNSTENARES ANN

DEMAN EN TOELICHTING BIJ HET

PROJECT ‘JOURNEY’

yy

zo 28 april 2019 (10 u.)

GETUIGENIS: WZC HEILIG HART

OUDENAARDE

yy

zo 5 mei 2019 (10 u.)

WOORDENWISSELINGEN - INTUÏTIEF

SCHRIJVEN (HILDE BREDA)

yy

zo 12 mei 2019 (10 u.)

‘TOUCHED TWICE’: KUNST-BELEVINGS-

WANDELING (HILDE BREDA)

yy

za 18 mei 2019 (10 u.)

KLANKMEDITATIE: KWETSBARE KRACHT

- KRACHTIGE KWETSBAARHEID (CONNY

VERCAIGNE)

yy

zo 19 mei 2019 (10 u.)

GETUIGENIS: DE HOGE KOUTER

KORTRIJK

yy

zo 26 mei 2019 (10 u.)

DE ANDER ALS MIJN SPIEGEL

yy

zo 2 juni 2019 (10 u.)

55

€ 5 (drankje inbegrepen)

JJ

Locatie: Broeltoren Noord Kortrijk.

I.s.m. BuBox Kortrijk en Musea Kortrijk. ■

VORMINGPLUS | 19


PERSOON & RELATIE

Flickr.com - Peter Nijenhuis

Flickr.com - listingslab

WAT VERTELT DE

KANARIE IN DE

KOOLMIJN ONS?

Een project rond

burn-out

Stress is niet meer weg te denken uit onze

samenleving, al te vaak met een burn-out

als gevolg. Vormingplus organiseert al jaren

programma's die inzicht geven in stress. Maar

we moeten méér doen. Als zoveel mensen in

onze samenleving ten onder gaan aan stress,

dan is burn-out slechts een symptoom van een

structureel probleem. Dan is mensen individueel

versterken niet dé oplossing.

Het probleem aankaarten, samen met een ruim

draagvlak van partners: dat doen we dit jaar met

het project ‘de kanarie in de koolmijn’.

Daarvoor zijn we nu op zoek naar mensen

die vanuit eigen ervaring (of van mensen in

hun omgeving) met (te veel) stress en burn-out

kampen of gekampt hebben. Zij zijn de kanaries

in de koolmijn, zij signaleren wat niet werkt in

onze samenleving.

Van deze individuele verhalen maken we, samen

met theatermaker Lucas Vandenbussche, een

interactief theaterstuk. Die voorstelling wordt

dit najaar opgevoerd op diverse plaatsen in de

regio.

Wil je meeschrijven aan het scenario van dat

stuk of wil je ook meespelen? Of wens je eerst

wat meer informatie? Neem dan contact op met

Conny Vercaigne: conny.vercaigne@vormingplus.

be | 056 260 604. ■

I.s.m. ABVV West-Vlaanderen, ARhus, CC Het

Spoor Harelbeke, CC De Steiger Menen, CC

Wevelgem, CM Zuid-West Vlaanderen, De

Lochting, Femma, Huis van de Mens Kortrijk,

KVLV, vrouwen met vaart, Mentor, STAM,

Waerbeke en Projectvereniging BIE.

De scriptgroep gaat van start op donderdag

21 maart 2019 (16 u.). De theatergroep

start op donderdag 6 juni 2019 (16.30 u.).

Alle data vind je op vormingplusmzw.be

20 | VORMINGPLUS


PERSOON & RELATIE

STRESSVRIJER LEVEN.

WAT DOET STRESS MET JOU?


Philippe Vandevorst

yy

do 2 mei 2019 - 19.30 u.

JJ

55

€ 15

Vormingplus, Wandelweg 11, Kortrijk

DE JACHTIGHEID VAN HET BESTAAN


Willie van Peer

yy

za 4 mei 2019 - 10.00 u.

JJ

55

€ 25

Vormingplus, Wandelweg 11, Kortrijk

THEMAREEKS

Stressvrijer leven

Flickr.com - Zoi Koraki

MINDFUL LEREN OMGAAN MET

MOEILIJKE GEDACHTEN


Els Heytens

yy

3 woe vanaf 8 mei 2019 - 19.30 u.

JJ

55

€ 65

Vormingplus, Wandelweg 11, Kortrijk

STRESS EN BURN-OUT -

TOOLKIT VOOR BALANS IN JE LEVEN


Olga Bosmans

yy

za 11 en 25 mei 2019 - 09.30 u.

JJ

55

€ 30

Vormingplus, Wandelweg 11, Kortrijk

Wat is stress? Hoe reageer ik er op? Wat zijn mijn

stressymptomen en -patronen?

Op deze vragen een antwoord krijgen geeft

inzicht. Vanuit dit inzicht stappen zetten die

passend zijn bij wie je bent helpt om op een

gezonde manier om te gaan met stress. ■

SPOREN VAN VEERKRACHT.

ALS HET LEVEN JE UITDAAGT


Lut Geeraert

yy

za 15 juni 2019 - 10.00 u.

JJ

55

€ 25

Vormingplus, Wandelweg 11, Kortrijk

VORMINGPLUS | 21


PROGRAMMA

MAATSCHAPPIJ & MILIEU

titel #sessies datum locatie docent prijs

MAATSCHAPPIJ

DE SCHEMERZONE: Gesprekken over de actualiteit 1 ma 25/03 Kortrijk

Jan Timmerman/

Maarten Vanhee

€0

DE SCHEMERZONE: Gesprekken over de actualiteit 1 ma 29/04 Kortrijk

Jan Timmerman/

Maarten Vanhee

€0

DE SCHEMERZONE: Gesprekken over de actualiteit 1 ma 20/05 Kortrijk

Jan Timmerman/

Maarten Vanhee

€0

DE SCHEMERZONE: Gesprekken over de actualiteit 1 ma 24/06 Kortrijk

Jan Timmerman/

Maarten Vanhee

€0

DE MENS ALS WEGWERPWERKER 1 di 26/03 - 20.00 Waregem Herman Loos €7

ECOLOGISCHE POETSPRODUCTEN 1 za 30/03 - 11.00 Waregem Anne Drake €65

LANDSCHAP IN PERSPECTIEF 1 di 02/04 - 20.00 Sint-Denijs Veerle Van Eetvelde €0

'PLANNEN VOOR PLAATS' 1 za 06/04 - 20.00 Sint-Denijs

Kurt Declercq /

Maarten Vanhee

€0

'24 WOCHEN’: film met nagesprek 1 wo 03/04 - 20.15 Kortrijk Sindy Helsen €9

BROODJE ARHUS - DAVID VAN DE STEEN: Overlever van de

Bende van Nijvel

1 do 25/04 - 12.15 Roeselare David Van de Steen €7

DE JACHTIGHEID VAN HET BESTAAN 1 za 04/05 - 10.00 Kortrijk Willie van Peer €25

ARHUMENTEN: de Vlaamse en federale verkiezingen 1 ma 06/05 - 20.00 Roeselare Nicolas Bouteca €7

22 | VORMINGPLUS


PROGRAMMA

DIALOOGTAFEL KORTRIJK 1 do 09/05 - 10.00 Kortrijk Jan Timmerman €0

VERKIEZINGEN ‘19: infosessie 1 di 14/05 - 19.30 Wevelgem Luc Riemaeker €6

VRIJSPRAAK: Geestelijke gezondheid vandaag. Waar zijn we

aan toe?

1 wo 15/05 - 19.30 Kortrijk Piet Bracke €8

VLAAMS PARLEMENT: bezoekerscentrum en koepelzaal 1 do 16/05 - 10.30 Brussel Plaatselijke Gids €0

WANDELING MET GIDS: Europa tussen de sterren 1 do 16/05 - 13.45 Elsene Plaatselijke Gids €8

IEDEREEN RACIST? 1 do 16/05 - 19.30 Kortrijk Alain Van Hiel €10

BROODJE ARHUS - MAJD KHALIFEH. HERBOREN: hier komt

de nieuwe Belg

1 do 23/05 - 12.15 Roeselare Majd Kalifeh €7

BEZOEK AAN DE GRENSHOEVE 1 wo 12/06 - 14.00 Bellegem An Van Wijmelbeke €8

BROODJE ARHUS VEERLE COLLE: Zero Waste Plastic 1 do 20/06 - 12.15 Roeselare Veerle Colle €7

CAFÉ POLITIEK 1 do 02/05 - 19.30 Kortrijk diverse sprekers €0

'PRIKKELS': tentoonstellingsbezoek 1 vr 17/05 - 10.00 Gent

Gids Museum Dr.

Guislain

€12

RUIMTELIJKE ERVARINGSWANDELING 1 vr 17/05 - 14.00 Gent Geert Peymen €10

DIALOOGTAFEL 1 wo 24/04 - 19.30 Kortrijk Jan Timmerman €0

VORMINGPLUS | 23


PROGRAMMA

DIGITAAL & MEDIA

DIGITAAL

DIGIDOKTER: eID & itsme: dit kan je er allemaal mee 1 za 27/04 - 10.00 Meulebeke Willy Messiaen €5

DIGIDOKTER: eID & itsme: dit kan je er allemaal mee 1 za 04/05 - 10.15 Roeselare Willy Messiaen €5

DIGIDOKTER: eID & itsme: dit kan je er allemaal mee 1 za 25/05 - 10.00 Waregem Willy Messiaen €5

DIGIDOKTER: Bluetooth: wat kan je er allemaal (niet) mee? 1 za 06/04 - 10.00 Avelgem Joachim Leeman €5

DIGIDOKTER: Bluetooth: wat kan je er allemaal (niet) mee? 1 za 04/05 - 10.00 Hooglede Dries Terryn €5

DIGIDOKTER: Je wifi-netwerk optimaliseren 1 za 06/04 - 10.15 Roeselare Dries Terryn €5

DIGIDOKTER: Mijn laptop of pc hapert, wat nu? 1 za 18/05 - 10.00 Kortrijk Dries Terryn €5

DIGIDOKTER: Filterbubbels, en hoe eruit te breken? 1 za 06/04 - 10.00 Zwevegem Benedict Wydooghe €5

DIGIDOKTER: Digitaal ontstressen: tips & trucs 1 za 15/06 - 10.00 Zwevegem Pieter Dewolf €5

DIGIDOKTER: Robotica & AI: geven we straks het stuur door? 1 za 27/04 - 10.00 Kortrijk Bernard Decock €5

DIGIPINGUÏNS: Linux-café 1 di 02/04 - 19.00 Kortrijk Merijn Supply €5

DIGIPINGUÏNS: Fotobeheer met Darktable 1 di 07/05 - 19.00 Kortrijk Kevin Vermassen €5

DIGIPINGUÏNS: E-books beheren met Calibre 1 di 28/05 - 19.00 Kortrijk Christophe Ketels €5

DIGIPINGUÏNS: Demo van 5 leuke Raspberry Pi-projecten 1 di 25/06 - 19.00 Kortrijk Steven Leeman €5

SMARTPHONE & TABLET

DIGIDOKTER: Kies de juiste smartphone 1 za 25/05 - 10.00 Wevelgem Rolf Demeulenaere €6

DIGIDOKTER: Mobiel internet en hotspots 1 za 06/04 - 10.00 Kortrijk Robrecht Gossaert €5

24 | VORMINGPLUS


PROGRAMMA

DIGIDOKTER: Mobiel internet en hotspots 1 za 15/06 - 10.00 Avelgem Robrecht Gossaert €5

DIGIDOKTER: Je smartphone als GPS-toestel 1 za 06/04 - 10.00 Kuurne Rolf Demeulenaere €5

DIGIDOKTER: Je smartphone als GPS-toestel 1 za 27/04 - 10.00 Wevelgem Rik Coghe €6

DIGIDOKTER: Je smartphone als GPS-toestel 1 za 15/06 - 10.00 Tielt Rik Coghe €5

DIGIDOKTER: Je smartphone als GPS-toestel 1 za 22/06 - 10.00 Staden Rolf Demeulenaere €5

DIGIDOKTER: Vingervlug met je smartphone (Android) 1 za 23/03 - 10.00 Waregem Dries Taveirne €5

DIGIDOKTER: Vingervlug met je smartphone (Android) 1 za 04/05 - 10.00 Zwevegem Dries Taveirne €5

DIGIDOKTER: Apps voor (klein)kinderen 1 za 23/03 - 10.00 Wevelgem Mathias Algoet €6

DIGIDOKTER: Apps voor (klein)kinderen 1 za 27/04 - 10.00 Tielt Mathias Algoet €5

DIGIDOKTER: Apps voor (klein)kinderen 1 za 25/05 - 10.00 Hooglede Mathias Algoet €5

DIGIDOKTER: Apps voor (klein)kinderen 1 za 08/06 - 10.00 Kuurne Kristof D’hanens €5

DIGIDOKTER: De beste apps anno 2019 1 za 15/06 - 10.00 Kortrijk Mathias Algoet €5

DIGIDOKTER: Bijleren met apps 1 za 15/06 - 10.15 Roeselare Rolf Demeulenaere €5

DIGIDOKTER: Reis-apps 1 za 22/06 - 10.00 Waregem Rik Coghe €5

WEB, CLOUD & SOCIAL

FIETS- EN WANDELROUTES ONLINE UITSTIPPELEN 1 wo 24/04 - 19.00 Harelbeke Mieke Vergote €12

DIGIDOKTER: Fiets- en wandelroutes online uitstippelen 1 za 06/04 - 10.00 Hooglede Willy Messiaen €5

DIGIDOKTER: Fiets- en wandelroutes online uitstippelen 1 za 27/04 - 10.00 Waregem Mieke Vergote €5

DIGIDOKTER: Sociale media in vogelvlucht 1 za 11/05 - 10.00 Avelgem Dieter Depuydt €5

VORMINGPLUS | 25


PROGRAMMA

DIGIDOKTER: Sociale media in vogelvlucht 1 za 18/05 - 10.00 Tielt Dieter Depuydt €5

GOOGLE PHOTOS: je foto’s beheren in de cloud 2 do 25/04 - 16.15 Roeselare Rik Coghe €25

WORDPRESS: bouw een website voor je vereniging 3 ma 29/04 - 19.00 Kortrijk Berber D’Haene €18

CANVA: drukwerk maken voor je vereniging 2 wo 15/05 - 19.00 Roeselare Mieke Vergote €12

KUNST EN CULTUUR

KUNST & CULTUUR

FILM: ‘Final Portrait’ 1 ma 25/03 - 20.00 Waregem Maarten Vanhee €5

DE AFZONDERLINGEN: Ton Lemaire 1 ma 25/3 - 19.30 Kortrijk Joris Capenberghs €10

WANDELLEZEN: hoe landschap en taal in elkaar vervloeien 1 di 26/03 - 20.00 Tiegem Joris Capenberghs €0

FILM: ‘Rivers and tides’ 1 za 29/03 - 20.00 Tiegem €0

LANDSCHAP IN PERSPECTIEF 1 di 02/04 - 20.00 Sint-Denijs Veerle Van Eetvelde €0

ATELIERBEZOEK STIEF DESMET + BEZOEK AAN BE-PART 1 zo 28/04 - 14.00 Deinze Stief Desmet €8

OP WEG NAAR HET MODERNE SCHILDERIJ: Cézanne,

Gauguin, Van Gogh

4 di 07/05 - 19.15 Tielt Damien Deceuninck €65

VAN BOSCH TOT TUYMANS IN HET MSK 1 za 18/05 - 10.30 Gent Plaatselijke Gids €12

WANDELING DOOR HET MILJOENENKWARTIER VAN GENT 1 za 18/05 - 14.00 Gent Gilbert Vandekerkhove €10

HET LANDSCHAP VAN BRUEGEL: daguitstap in het

Pajottenland

1 za 15/06 - 9.30 Gaasbeek Joris Capenberghs €25

'JOURNEY’ EN ‘CONNECT’: Meet the artist 1 zo 28/04 - 10.00 Kortrijk Ann Deman €5

26 | VORMINGPLUS


PROGRAMMA

'PRIKKELS’: tentoonstellingsbezoek 1 vr 17/05 - 10.00 Gent

Gids Museum Dr.

Guislain

€ 12

CREATIEF

WORKSHOP HANDLETTEREN 1 za 06/04 - 9.30 Avelgem Fien Verschuren €35

OEFENING BAART KUNST: acteren 8 di 23/04 - 19.30 Waregem Hilde Vanderstraeten €84

MAAK KENNIS MET TEKENEN 3 wo 08/05 - 9.00 Waregem Lisiane Moerman €46

FOTOGRAFIE

WORKSHOP STRAATFOTOGRAFIE 1 za 22/06 - 10.00 Wevelgem Kattoo Hillewaere €60

FILOSOFIE & ZINGEVING

FILOSOFIE

FILOSOFISCH CAFÉ TIELT 1 ma 25/03 - 20.00 Tielt Fons Vandormael €3

FILOSOFISCH CAFÉ TIELT 1 ma 15/04 - 20.00 Tielt Fons Vandormael €3

FILOSOFISCH CAFÉ TIELT 1 ma 27/05 - 20.00 Tielt Jan Timmerman €3

HEDENDAAGSE FILOSOFIE: De mens als wegwerpwerker 1 di 26/03 - 20.00 Waregem Herman Loos €7

FILOSOFISCHE PRAATAVONDEN 3 ma 29/04 - 19.30 Tielt Philippe Lepers €50

FILOSOFEREN OVER VERKIEZINGEN EN POLITIEK 1 wo 15/05 - 19.30 Wevelgem Stefaan Van Brabandt €10

VRIJSPRAAK: Geestelijke gezondheid vandaag. Waar zijn we

aan toe?

1 wo 15/05 - 19.30 Kortrijk Piet Bracke €8

VORMINGPLUS | 27


PROGRAMMA

FILOSOFIE LEESGROEP MICHEL FOUCAULT: ‘Parresia’ 4 ma 27/05 - 19.30 Waregem Eva Rousselle €32

DE STILTE EN HET ONUITSPREKELIJKE 1 wo 29/05 - 19.30 Kortrijk

Antoon Van den

Braembussche

€10

AFRIKAANSE DENKERS 1 wo 05/06 - 19.30 Kortrijk Herman Lodewyckx €10

ZINGEVING

MEDITATIEVE WANDELING IN DADIZELE 1 zo 31/03 - 14.00 Dadizele Rita Gesquiere €5

EEN DWARSE KIJK OP DE GESCHIEDENIS VAN HET

CHRISTENDOM

4 di 23/04 - 19.30 Kortrijk John Van Schaik €50

LASTIGE WAARHEDEN’ VAN OTHMAN EL HAMMOUCHI 1 vr 26/04 - 19.30 Waregem Othman El Hammouchi €7

SAMENLEVEN IN DIALOOG: de katholieke kerk, traditie met

toekomst

1 ma 29/04 - 20.00 Roeselare Renaat Desmedt €0

SAMENLEVEN IN DIALOOG: panelgesprek 1 ma 13/05 - 19.30 Roeselare Jan Timmerman €0

MEDITATIEVE WANDELING IN ‘T VELD IN ARDOOIE 1 ma 17/06 - 19.00 Ardooie Rita Gesquiere €5

PERSOON & RELATIE

LICHAAMSWERK & MASSAGE

EASY YOGA 1 do 28/03 - 19.00 Menen Andy Van Beveren €15

LICHAAM, BRON VAN LEVENSWIJSHEID: vreugdevol leven 6 di 30/04 - 19.30 Rumbeke Rie Vanduren €90

ADEM ZACHT 2 do 02/05 - 19.00 Menen Andy Van Beveren €40

PERSOONLIJKE GROEI

28 | VORMINGPLUS


PROGRAMMA

DE MENS ALS WEGWERPWERKER 1 di 26/03 - 19.00 Waregem Herman Loos €7

OP REIS NAAR HET (ON)GELUK 1 do 04/04 - 14.30 Waregem Jan De Deken €3

MEDITATIEF BOOGSCHIETEN 1 za 06/04 - 10.00 Kortrijk Lieven Ostyn €35

TOUCHED TWICE: Kunst-belevingswandeling 1 za 18/05 - 14.00 Kortrijk Hilde Breda €5

KLANKMEDITATIE: kwetsbare kracht - krachtige

kwetsbaarheid

1 zo 19/05 - 10.00 Kortrijk Conny Vercaigne €5

LEES- EN DOEGROEP: ‘De kracht van kwetsbaarheid’ (Brené

Brown)

5 di 21/05 - 19.30 Kortrijk Conny Vercaigne €75

SPOREN NAAR JEZELF

ONTDEK AL SPELEND JE INNERLIJKE WIJSHEID MET

SOULCOLLAGE®

1 za 13/04 - 9.30 Kortrijk Katelijn Vanacker €25

VEGETARISCH KOKEN & KRUIDEN

KRUIDEN IN DE HUISAPOTHEEK 1 di 02/04 - 14.00 Wevelgem Rita Gesquiere €12

BASISCURSUS VEGETARISCH KOKEN 5 di 02/04 - 19.00 Waregem Peter Vandermeersch €151

WILDE KRUIDENBEREIDINGEN 1 ma 29/04 - 19.00 Avelgem Eline Charles €25

VEGETARISCH BROODBELED EN DIPSAUZEN 2 wo 08/05 - 19.30 Heule Peter Vandermeersch €50

FAIRTRADE CHOCOLADEPROEVERIJ 1 ma 13/05 - 19.00 Harelbeke Iedereen Mondiaal €6

VEGETARISCHE SALADES 2 ma 03/06 - 19.00 Waregem Peter Vandermeersch €61

VERRASSENDE VEGETARISCHE SALADES IN AL ZIJN VORMEN 2 ma 17/06 - 19.30 Heule Peter Vandermeersch €50

ZONDAGEN VOL VERWONDERING

'JOURNEY’ EN ‘CONNECT’: Meet the artist 1 zo 28/04 - 10.00 Kortrijk Ann Deman €5

VORMINGPLUS | 29


PROGRAMMA

GETUIGENIS: WZC Heilig Hart Oudenaarde 1 zo 05/05 - 10.00 Kortrijk €5

WOORDENWISSELINGEN - INTUÏTIEF SCHRIJVEN 1 zo 12/05 - 10.00 Kortrijk Hilde Breda €5

‘TOUCHED TWICE’: kunst-belevingswandeling 1 za 18/05 - 14.00 Kortrijk Hilde Breda €5

KLANKMEDITATIE: kwetsbare kracht - krachtige

kwetsbaarheid

1 zo 19/05 - 10.00 Kortrijk Conny Vercaigne €5

GETUIGENIS: De Hoge Kouter Kortrijk 1 zo 26/05 - 10.00 Kortrijk €5

DE ANDER ALS MIJN SPIEGEL 1 zo 02/06 - 10.00 Kortrijk Patrick Verschelde €5

OPVOEDING

KINDEREN ZIJN GEEN PUPPY’S 1 do 16/05 - 13.30 Waregem Jürgen Peeters €10

STRESS

STRESSVRIJER LEVEN. WAT DOET STRESS MET JOU? 1 do 02/05 - 19.30 Kortrijk Philippe Vandevorst €15

DE JACHTIGHEID VAN HET BESTAAN 1 za 04/05 - 10.00 Kortrijk Willie van Peer €25

MINDFUL LEREN OMGAAN MET MOEILIJKE GEDACHTEN 5 wo 08/05 - 19.30 Kortrijk Els Heytens €65

STRESS EN BURN-OUT - TOOLKIT VOOR BALANS IN JE LEVEN 2 za 11/05 - 9.30 Kortrijk Olga Bosmans €30

SPOREN VAN VEERKRACHT. ALS HET LEVEN JE UITDAAGT 1 za 15/06 - 10.00 Kortrijk Lut Geeraert €25

DE KANARIE IN DE KOOLMIJN

IEDERE BURN-OUT, EEN SIGNAAL (SCRIPTGROEP) 8 do 21/03 - 16.00 Kortrijk Lucas Vandenbussche €0

IEDERE BURN-OUT, EEN SIGNAAL (THEATERGROEP) 11 do 06/06 - 16.30 Kortrijk Lucas Vandenbussche €0

30 | VORMINGPLUS


LOREM IPSUM

COLOFON

MEER LEZEN

Lees over wat ons boeit en inspireert op

onze blog www.detoekomstmakers.be

Volg ons op Facebook - Vormingplus MZW

INSCHRIJVEN

Via onze website

www.vormingplusmzw.be of via 056 26 06 00.

Voor activiteiten van partners schrijf je rechtstreeks

in bij onze partners. Je vindt die informatie

bij de cursusbeschrijving op onze website.

Je inschrijving is pas definitief na ontvangst van

je betaling, binnen de 5 dagen. Gebeurt dit niet,

dan wordt jouw inschrijving geschrapt en spreken

we de eventuele wachtlijst aan om de vrijgekomen

plaats in te nemen.

INFORMATIE

Vragen over betalingsvoorwaarden en reductietarief,

annuleren van een inschrijving ...?

www.vormingplusmzw.be/faq - 056 26 06 00 -

info@vormingplusmzw.be.

Het onthaal in de Wandelweg 11 in Kortrijk is

elke werkdag open van 9 tot 12 uur.

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Nathalie Van Leuven,

p/a Wandelweg 11, 8500 Kortrijk

EINDREDACTIE

Maarten Vanhee

VORMGEVING

Hannes Desmet - buro345.be

ILLUSTRATIES

Freepik.com

DRUK

AFGIFTEKANTOOR

Kortrijk mail,

Doenaertstraat 13,

8500 Kortrijk

VORMINGPLUS MZW

Wandelweg 11, 8500 Kortrijk

056 26 06 00, info@vormingplusmzw.be

www.vormingplusmzw.be

IBAN BE 69 0014 0920 44 78

Volkshogeschool Midden- en

Zuid-West-Vlaanderen vzw is

erkend door het Ministerie van

de Vlaamse Gemeenschap.

32 | VORMINGPLUS

More magazines by this user
Similar magazines