28.02.2019 Views

Bouwen aan Vlaanderen 01 2019

Platform voor de bouw

Platform voor de bouw

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

UITGAVE

1

PLATFORM VOOR DE BOUW I BOUWENAANVLAANDEREN.BE I JAARGANG 20 I NUMMER 1 2019 I FEB-MRT

KANTOORGEBOUW IN RECORDTEMPO

GEREALISEERD DANKZIJ BIM EN LEAN

KLEUTERSCHOOL IN SERREVORM

HYPERMODERNE MUZIEKBIBLIOTHEEK

IN HISTORISCH PAND

INDUSTRIEBOUW ZONDER CLICHÉS

SPORTINFRASTRUCTUUR OP TOPNIVEAU


Philippe SAMYN and PARTNERS

architects & engineers, LEAD and

DESIGN PARTNER. With Studio

Valle Progettazioni architects, Buro

Happold engineers.

info@ecoworks.be

Louis Brentastraat 3

BE—1800 Vilvoorde

+32 2 657 77 31

Ecoworks, sterk in groendaken,

groengevels & zwemvijvers. Van

ontwerp en aanleg tot onderhoud.


SINCE 1965

> INDUSTRIEBOUW

> WONING- & APPARTEMENTSBOUW

> AGROPROJECTEN

> PREFAB BETON

> METAALCONSTRUCTIES

> ALUMINIUM EN HOUTSCHRIJNWERK

TALLIEU & TALLIEU - WWW.TNT.BE

MORTI nv

Industriepark Drongen 1

Booiebos 21

B-9031 Drongen (Gent)

T +32 (0)9 282 48 77

F +32 (0)9 282 45 09

mail@morti.be

www.morti.be


DucoDoor

Vernieuwd gamma lamellendeuren

DUCO AT WORK

Ook in

inbraakwerende

uitvoering tot

RC2

> Ventilerende roosterdeuren

> Tochtvrije schijnroosterdeuren

> Keuze uit uitgebreid aanbod lamellen

> Perfect integreerbaar in lamellenwanden

> Strak en uniform gevelbeeld

We inspire at www.duco.eu


UITGAVE

1

VOORWOORD

Groene golf

2019 is amper twee maanden ver en het woord van het jaar is al bekend. Het klimaat is alomtegenwoordig: jongeren komen massaal op straat,

breedgedragen initiatieven als ‘Sign for my future’ zien het levenslicht, wetenschappers blijven uitpakken met ontnuchterende cijfers en feiten,

politici trachten het geweer spoorslags van schouder te veranderen en het thema der thema’s te integreren in hun verkiezingsretoriek … En ook

de bouwsector tracht uiteraard zijn steentje bij te dragen. Want inderdaad: de bouwsector is een cruciale speler in het klimaatdebat.

Laten we eerst en vooral wel wezen: er was al een tijdje sprake van een (onderhuidse) groene golf in de bouw. De duurzame gedachte is

er niet van gisteren op vandaag gekomen. Heel wat opdrachtgevers, architecten, aannemers, ingenieurs en andere actoren waren al bezig

met de zogeheten ecological shift voor onze hoofdstad overspoeld werd door de wekelijkse klimaatmarsen. CO 2

-uitstoot, milieu-impact en

energieverliezen zijn (eindelijk) taboe, labels als Cradle to Cradle en BREEAM winnen verder aan belang, LCA’s en EPD’s zijn stilaan gesneden

koek, circulair bouwen staat op de rand van de grote doorbraak (getuige daarvan de ondertekening van de Green Deal Circulair Bouwen op

Batibouw) … Alleen vergt zo’n omwenteling natuurlijk tijd. En die tijd – niet alleen om een duurzame mindset te ontwikkelen, maar volgens

de meest pessimistische stemmen ook en vooral om onze planeet te redden – wordt alsmaar schaarser.

De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) beseft evenzeer dat het vijf voor twaalf is en maakt zich vooral zorgen om ons verouderde woningpatrimonium.

“80 procent van onze woningen dateert van voor 1985 en is dus niet energie-efficiënt uitgerust. In totaal gaat het om liefst

5,5 miljoen woningen, die goed zijn voor 40 % van alle broeikasgasuitstoot. Het probleem is dat de verwachte economische groei het

komende decennium eerder laag zal zijn en dat de koopkracht dus ook maar beperkt zal toenemen. Er zal met andere woorden creatief

moeten worden omgesprongen met de beschikbare middelen om de broodnodige energietransitie te verwezenlijken”, klinkt het.

Vandaar dat de VCB vier concrete maatregelen naar voren schuift die de groene golf een duwtje in de rug kunnen geven. Allereerst stelt ze

voor om het bedrijfswagenvoordeel voor werknemers uit te breiden naar een mobiliteits- of bouwbudget. “Met zo’n bouwbudget, dat fiscaal

even voordelig moet zijn als het gunstregime voor bedrijfswagens (dat de overheid jaarlijks 4,7 miljard euro kost), kunnen de begunstigden

een energiezuinige woning bouwen of een bestaande woning energetisch renoveren. Op die manier kunnen we ook de vernieuwing van ons

woningpatrimonium een extra impuls geven, want die gaat momenteel lang niet snel genoeg om de beoogde 2050-doelstellingen te halen

(0,6 procent per jaar, terwijl het eigenlijk 2,5 procent moet zijn)”, aldus de VCB.

“Daaraan gekoppeld pleiten we voor een veralgemening van het lagere btw-tarief van 6 % op sloop en heropbouw, dat momenteel enkel in 32

stedelijke gebieden geldt en dat voor heel België van toepassing zou moeten zijn. Dat zou veel effectiever zijn dan de forfaitaire slooppremie van

7.500 euro, die financieel gezien niet opweegt tegen een algemene btw-verlaging”, oppert de VCB. “En ook de banksector kan een belangrijke

rol spelen in het energie-efficiënt maken van onze woningen en gebouwen. Bijvoorbeeld door een ecovriendelijke hypotheekformule uit te werken

en de energie-efficiëntie van vastgoed in rekening brengen bij het bepalen van de rentevoet.”

Kunnen de maatregelen die de VCB voorstelt zoden aan de dijk brengen? Zal de groene golf het resterende conservatisme in de bouwsector

binnenkort definitief wegspoelen? Of wordt het eerder zo’n golf die vanop een afstand zeer imposant lijkt, maar die al een stuk minder

indrukwekkend oogt wanneer hij uiteindelijk op het strand rolt? De toekomst zal het uitwijzen …

Veel leesplezier

Tim Janssens


Xxxxxx Xxxx

1

COLOFON

Bouwen aan Vlaanderen

Platform voor de bouw

Jaargang 20 • nummer 1 • 2019

Sinds 1999 • Verschijnt 6 x per jaar

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Domein De Herten

Hertsbergsestraat 4, B-8020 Oostkamp

Postbus 85, B-3900 Pelt

T +32 50 36 81 70

E info@louwersmediagroep.be

W louwersmediagroep.be

EINDREDACTIE

Tim Janssens

REDACTIETEAM

Tim Janssens en Kevin Moens (Redactiebureau

Palindroom), Valérie Couplez, Lydia Peeters, Stephanie

Demasure, Els Jonckheere en Koen Mortelmans.

BLADMANAGERS

Philippe Bourda

T +32 50 36 81 70

M +32 478 43 75 43

E p.bourda@louwersmediagroep.be

Pieter Maeyaert

T +32 50 36 81 70

E p.maeyaert@louwersmediagroep.be

Pascal Op de Beeck

T +32 50 36 81 70

M +32 475 28 14 64

E p.opdebeeck@louwersmediagroep.be

ADVERTENTIES

www.wetransfer.com

Onder vermelding van naam en project

E traffic@louwersmediagroep.be

Adresgegevens:

Postbus 85, 3900 Pelt, België

T +32 50 36 81 70

SECRETARIAAT

Lisa Gyselinck

Elke Kina

ABONNNEMENTPRIJS

België: € 54,00 per jaar excl. BTW

Buiten België: € 90,00 per jaar excl. BTW

KBC Bank

IBAN BE80 7310 2514 2977

BIC KREDBEBB

t.n.v. Louwers Mediagroep

o.v.v. Bouwen aan Vlaanderen.

Informatie over abonnementen:

T +32 50 36 81 70

ADRESWIJZIGINGEN

Schriftelijk ten minste drie weken

voor verhuizing naar:

Postbus 85, 3900 Pelt, België

OPZEGGINGEN

Indien twee maanden voor het verstrijken van de

abonnementsperiode geen schriftelijk bericht van

opzegging is ontvangen, wordt het abonnement

automatisch met een jaar verlengd.

DOELGROEP

Bouwen aan Vlaanderen is een communicatieplatform

dat architecten, projectontwikkelaars, aannemers,

installateurs, woningbouwers, gemeenten,

overheidsinstellingen en opdrachtgevers uit

Vlaanderen en Brussel informeert.

VORMGEVING/ART DIRECTION

E studio@louwersmediagroep.be

DRUKWERK

Drukkerij Hendrix, Peer

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of vermenigvuldigd

zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever en zonder

bronvermelding. Hoewel dit blad op zorgvuldige wijze en naar

beste weten is samengesteld kunnen uitgever en auteurs op geen

enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie.

Zij aan-vaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid

voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen

en/of beslissingen die gebaseerd zijn op deze informatie.

08

WOON- EN WERKGEBOUWEN

Hasselt Kantoorgebouw Willemen 8

Brussel The One 18

Roeselare ZOUTMAN 24

Bedrijfspresentatie EPB Lipa 33

Antwerpen Scheldezicht 34

De Pen Bart Aerts, partner bij Leidsman 40

Maldegem Brielpark 43

Kesselt Nelissen Steenfabrieken 46

Oostende Bouwcorner contactdag 50

Arendonk Theo Boons 54

Bedrijfspresentatie Morti 60

Bedrijfspresentatie MOSEG Technologies 62

Advertorial Valipac 63

Brustem Kapelhof 64

Voorbeschouwing We Are Real Estate 67

Energie De meerwaarde van het EPC 68

Brussel De Brusselse Woning 70

Bedrijfspresentatie Valcke Prefab Beton 73

Bedrijfspresentatie Bontinck Architecture and Engineering 74

Lier Ygo 78

Bedrijfspresentatie Grytec 80

Gent Diamond 83

Antwerpen Mundo-a 86

Bedrijfspresentatie Remeha 91

Aalst Rozendreef 93

Kontich Gemeentehuis 95

Voorbeschouwing Architect@work 101

Texion Concrete Canvas 102

OVER DE GRENS

Amsterdam Katoen Natie Hornhaven 106

DAK & GEVELTECHNIEKEN

74

Performant all-in-oneconcept tilt isolatie naar hoger niveau 108

Eigen productie voor duurzame ramen en balustrades 110

24


122

Xxxxx Xxxxxxxx INHOUD

86

95

150

164

THEMA DOMOTICA

Klaar voor de smart home-revolutie? 112

Totaaloplossing voor het aansturen van audio- en andere slimme toestellen 114

THEMA AKOESTIEK

Studie bewijst positief effect van akoestiek op leefbaarheid 116

Waterpret zonder gehoorschade in Aqualibi 118

Finesse voor luxehotel in historisch pand 119

Inventieve akoestische oplossing voor nieuwe sporthal 120

Creatief met akoestiek 122

Naadloos akoestisch plafond met korte droogtijd 124

Perfecte akoestiek hand in hand met groene gedachte 126

BOUWEN AAN MONUMENTEN

Heverlee Library of Voices 128

Oostende Batterij Aachen 132

ONDERWIJSPROJECTEN

Asse Opleidingscentrum VDAB 135

Gent Campus Watersportbaan 143

Leuven Topsporthal 150

Schoten Deuzeldpark 154

ZORGPROJECTEN

Koksijde Vrienden der Blinden 158

Gent Villa Voortman 164

PARTNERS EN RUBRIEKEN

Recht van spreken 166

VCB Nieuws 168

CIB Nieuws 169

ORI Nieuws 170

BVA Nieuws 171

Bouwpartners 173

UITGAVE

1

PLATFORM VOOR DE BOUW I BOUWENAANVLAANDEREN.BE I JAARGANG 20 I NUMMER 1 2019 I FEB-MRT

KANTOORGEBOUW IN RECORDTEMPO

GEREALISEERD DANKZIJ BIM EN LEAN

KLEUTERSCHOOL IN SERREVORM

HYPERMODERNE MUZIEKBIBLIOTHEEK

IN HISTORISCH PAND

INDUSTRIEBOUW ZONDER CLICHÉS

SPORTINFRASTRUCTUUR OP TOPNIVEAU

Coverbeeld: Nelissen Steenfabrieken

Beeld: Studio Dupont

Blijf gratis en eenvoudig op de

hoogte van het laatste nieuws.

Volg ons op social media en meld

je aan voor onze nieuwsbrief!

bouwenaanvlaanderen.be


Hasselt Kantoorgebouw Willemen

LIMBURGSE THUISBASIS VAN WILLEMEN

IN RECORDTEMPO GEREALISEERD

Met de nieuwbouw van de Limburgse zetel in Hasselt zijn de integratie van het voormalige Kumpen in Willemen Groep en de oprichting van

Willemen Construct en Willemen Infra definitief beklonken. De betrokken aannemers schakelden meteen naar de hoogste versnelling en

wisten het complex na amper acht maanden kant-en-klaar op te leveren. Een unieke prestatie die onder meer te danken is aan de uitstekende

projectvoorbereiding, de prima samenwerking tussen alle uitvoerende partijen en de doorgedreven toepassing van Lean en BIM.

Tekst Tim Janssens | Beeld Wesley Nulens Fotografie

De nieuwbouw van Willemen Groep in Hasselt is in een recordtempo gerealiseerd. “In april zijn we effectief begonnen met het uitgraven van de bouwput en vlak voor

het kerstverlof zijn we met z’n allen verhuisd”, aldus Wim Briels.

8 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Kantoorgebouw Willemen Hasselt

De fraaie inkompartij zet meteen de toon.

De fusie van Kumpen en Willemen Groep was groot

nieuws in het bouwwezen. Vooral omdat ze leidde

tot een veelbesproken samensmelting tussen de

bouwafdeling van Kumpen en Willemen General

Contractor (zie kader), met de oprichting van Willemen

Construct als resultaat. Deze nieuwe speler

op de bouwmarkt huist sinds kort in een hypermoderne

vestiging in Hasselt, samen met Willemen

Infra (het resultaat van de fusie tussen Aswebo,

Aannemingen Van Wellen en de infra-afdeling van

Kumpen) en Kumpen Reno-vatietechnieken (de

voormalige riool- en waterleidingrenovatieafdeling

van Kumpen, die dus verder opereert onder de

naam Kumpen). “De realisatie van het nieuwe kantoorgebouw

hing al een hele tijd in de lucht, maar

kreeg uiteraard extra gewicht door wat zich achter

de schermen afspeelde”, aldus Wim Briels, projectdirecteur

bij Willemen Construct. “We hebben

allerhande pistes onder de loep genomen – zelfs

een totaalrenovatie van het voormalige gebouw –

en verschillende potentiële locaties bezocht, maar

uiteindelijk hebben we beslist om de nieuwbouw

letterlijk en figuurlijk op een steenworp van onze

bestaande hoofdzetel op te trekken. Het heeft

ettelijke jaren geduurd voor de kogel door de kerk

was, maar achteraf bekeken was de timing ideaal:

het nieuwe gebouw – voortaan de Hasseltse vestiging

van Willemen Construct, Willemen Infra en de

hoofdzetel van Kumpen Renovatietechnieken – is

enkele maanden na de fusie opgeleverd, zodat het

project als het ware symbool staat voor de nieuwe

wind binnen onze organisatie.”

Huzarenstukje

Het mag dan ook niet verwonderen dat de lat vanaf

het prille begin uitzonderlijk hoog lag. Door het gebouw

goed acht maanden na de eerste spadesteek

op te leveren, gaven Willemen Construct en de betrokken

onderaannemers een fameus visitekaartje

af. “Begin 2018 hebben we de voorbereidende

werkzaamheden opgestart, en in april zijn we effectief

begonnen met het uitgraven van de bouwput.

Tegen het zomerverlof was de ruwbouw wind- en

waterdicht, op 30 november vond de voorlopige

oplevering plaats en vlak voor het kerstverlof zijn we

met z’n allen verhuisd”, licht Wim Briels toe.

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 9


Hasselt Kantoorgebouw Willemen

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

KONE – LIFT EN SECTIONAALPOORT

De lift in de nieuwbakken Hasseltse uitvalsbasis van Willemen kan tot acht personen vervoeren die tussen

het ondergrondse niveau en de tweede verdieping pendelen (nuttige last: 630 kg). “Het gaat om een KONE

Ecospace-liftinstallatie, een betrouwbare basisoplossing voor laagbouw en uitermate geschikt om tegemoet te

komen aan de noden van dit kantoorvolume”, vertelt Sofie Oosterlinck, regional sales manager New Equipment

bij KONE (Brussel). “Daarnaast hebben we tevens de sectionaalpoort met rasters geplaatst die de ondergrondse

parking afsluit. Het is fijn dat we op deze manier voor een soort synergie hebben kunnen zorgen, conform

onze visie en missie: we zijn ‘Dedicated to People Flow’ en zetten dus in op de realisatie van een veilige, vlotte

mensenstroom. Voor ons was dit een erg mooi project. We zijn fier dat we onze oplossingen mochten aanbieden

en diensten konden verlenen aan een van de grotere bouwbedrijven op de markt – een geweldige blijk van

vertrouwen na heel wat eerdere samen-werkingen, die evenzeer uitdraaiden op een succes. De leanplanning

vermeed verrassingen en vertragingen gedurende de uitvoering. Het was voor ons bijvoorbeeld erg belangrijk

om weten dat er een computervloer zou komen op de verdiepingen. Dat heeft immers invloed op de positie

van de bordesdeuren en de aanwerking tot aan deze deuren. Aangezien we dit tijdig wisten, konden we onze

installatie hierop afstemmen. Een mooie illustratie van de prima samenwerking tussen alle betrokken partijen!”

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

POSA – TEGELWERKEN

Een planning tot in de puntjes opvolgen, hoe strak ze ook is: dat is een van de pijlers in de bedrijfsfilosofie

van Posa (Ham). Allerminst een overbodige luxe bij de realisatie van het nieuwe gebouw van Willemen, geeft

zaakvoerder Michel Ceustermans aan: “We hebben vloer- en wandtegels geplaatst in het sanitair, hebben

zowel binnen als buiten enkele trappen gemaakt en hebben ook nog een buitenterras aangelegd. Voor ons

was dit een relatief klein project, maar de afwerkingsgraad lag hoog en de timing was zeer strak. Gelukkig

was alles perfect georganiseerd. De reden om ons bij dit project te betrekken, was dat we niet terugdeinzen

voor bijzondere opdrachten die enigszins afwijken van de gebruikelijke standaard. Dat bewezen we eerder

ook al in het NAC in Houthalen – niet alleen een pareltje op het vlak van architectuur, maar ook op het

vlak van bevloering.”

Posa werd in 2011 opgericht door Michel Ceustermans, Jan Claes en Patrick Hufkens. Naast vloer- en tegelwerken

behoren ook het plaatsen van natuursteen en vloerafwerkingen in parket en laminaat tot het activiteitenpakket.

Sinds 1 januari opereert het bedrijf vanuit een nieuwe vestiging (Bergstraat 42B in Ham).

“De doorgedreven toepassing

van Lean en BIM was een belangrijk

ingrediënt van ons succesrecept,

maar de werkvoorbereiding is zeker

zo cruciaal geweest”

Willemen Construct heeft uiteraard niet alles alleen

verwezenlijkt. “Onze collega’s van Willemen Infra

realiseerden de toegangsweg, inclusief de omgevingsaanleg”,

vervolgt Briels. “Samen hebben we

alle mogelijke middelen ingezet en diverse innovatieve

methodes en technieken toegepast om de

uitvoering zo snel mogelijk te laten verlopen. De

doorgedreven toepassing van Lean en BIM was een

belangrijk ingrediënt van ons succesrecept, maar

de werkvoorbereiding is zeker zo cruciaal geweest.

Als doorwinterde aannemer kennen we intussen

alle mogelijke obstakels en weten perfect waarom

de meeste projecten vertraging oplopen. Zelfs het

verplaatsen van een wand kan al een enorme impact

hebben, dus alle inhoudelijke knopen moesten

doorgehakt zijn vooraleer we effectief aan de slag

gingen, zodat we ons nadien grotendeels konden

beperken tot opvolgvergaderingen. De prefabbetonstructuur

(inclusief de trapkernen), het schrijnwerk …:

alles was op maat geproduceerd en stond grotendeels

klaar toen het kelderniveau gestort was en de

ruwbouwwerken van start konden gaan. Het woord

‘huzarenstukje’ is dus wel op zijn plaats.”

10 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Kantoorgebouw Willemen Hasselt

Alle medewerkers lunchen ’s middags samen in de ruime refter.

WILLEMEN CONSTRUCT, WILLEMEN INFRA EN KUMPEN RENOVATIETECHNIEKEN

Nadat Willemen Groep in 2011 al voor 50 procent eigenaar werd van Kumpen nv, nam het op 1 juli 2018 ook de resterende 50 procent van de

aandelen over. Dit ging gepaard met de oprichting van Willemen Construct, dat voortvloeide uit de fusie tussen Willemen General Contractor

en de bouwafdeling van Kumpen. De hoofdzetel van Willemen Construct bevindt zich in Mechelen, maar sinds begin dit jaar beschikt de

nieuwbakken bouwfirma dus ook over een vestiging in Hasselt. Voorts smolten Aswebo, Aannemingen Van Wellen en de infra-afdeling van

Kumpen samen tot Willemen Infra, dat eveneens een stekje heeft in het nieuwe Hasseltse kantoorgebouw. Het deelt er een verdieping met

Kumpen Renovatietechnieken, dat zich toespitst op de renovatie van waterleidingen en rioleringen. Dit laatste was een van de activiteiten

van het voormalige Kumpen, waardoor deze afdeling verder opereert onder deze naam. “Kumpen was één bedrijf met verschillende activiteiten,

maar sinds de integratie in de Willemen-structuur zijn die specialisaties ondergebracht in diverse entiteiten. Als enige filiaal binnen de

Willemen Groep groepeert de Hasseltse vestiging meerdere entiteiten op één locatie”, klinkt het. “De fusie versterkt de positie van Willemen

Groep als een van de grootste familiale bouwgroepen in België, gedreven door efficiëntie en innovatieve technologieën”, aldus Tom Willemen,

CEO van Willemen Groep. “Willemen Construct vervoegt de business line ‘bouw’, en Willemen Infra en Kumpen Renovatietechnieken de

business line ‘infrastructuur’. De business lines bouw en infrastructuur maken op hun beurt deel uit van de cluster ‘algemene aannemingen’.

Via deze indeling in clusters en business lines willen we efficiënte synergieën creëren, overbodige barrières elimineren en onszelf nog duidelijker

profileren op de concurrentiële bouwmarkt.”

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 11


Dagelijks

gebruik

Tijdloos

design

People Flow ® oplossingen

voor liften, roltrappen,

automatische deuren en

toegangscontrole.

We ondersteunen onze klanten in

elke fase: van ontwerp, fabricatie

en installatie tot onderhoud en

modernisatie. We zijn een wereldleider

in het helpen van onze klanten

met het beheren van een vlotte en

veilige mensen- en goederenstroom

doorheen hun gebouwen.

www.kone.be

Detail in afwerking - Vakkundig geplaatst !

Vangrieken schrijnwerkerij nv

Mijnlamphof 3 | 3550 Heusden-Zolder

Tel 011 57 01 80 | www.vangrieken.be


Kantoorgebouw Willemen Hasselt

Strakke Lean-planning

Om het gebouw binnen de vooropgestelde

termijn klaar te krijgen, hanteerden de uitvoerende

partijen een zeer strakke Lean-planning.

“Een eerste belangrijke stap was de selectie van

de betrokken onderaannemers, waarbij we kwaliteit

en betrouwbaarheid lieten primeren op de

prijs”, zegt werfleider Julian Dullers. “Vervolgens

hebben we samen met alle partijen gedetailleerde

zeswekenplanningen opgesteld, waarbij

we elke dag concreet invulden en enkele essentiële

‘milestones’ formuleerden. Iedere ochtend

overliep ik samen met de bevoegde ploegbazen

of we nog steeds op schema zaten, of er sprake

was van problemen op de werf, welke zaken

voor verbetering vatbaar waren, enzovoort

(daily stand). Als er clashes aan de oppervlakte

kwamen, probeerden we meteen een oplossing

uit te werken. Dit had als voordeel dat de

betrokkenheid, het engagement en het verantwoordelijkheidsgevoel

van onze bouwpartners

veel groter waren. Ze dachten niet enkel aan hun

eigen werk, maar ook aan dat van de partijen

die voor en na hen kwamen. Ze maakten er een

erezaak van om de planning te respecteren en

beschouwden het als een geweldig compliment

dat ze hun steentje konden bijdragen. Dat ze

elkaar al kenden van eerdere projecten en bereid

waren om waar nodig een tandje bij te steken,

heeft er bij wijze van spreken voor gezorgd dat

heel wat euvels zichzelf oplosten, waardoor we

de dagelijkse vergaderingen konden wijden

aan fundamentele kwesties. Die intense samen-

werking heeft echt zijn vruchten afgeworpen,

want het project is uitstekend verlopen.”

De centrale patio met groengevel geeft het nieuwe kantoorvolume een bijzonder cachet.

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

ELEKTRICITEITSWERKEN GIELEN –

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Noodstroomvoorzieningen, UPS, verdeelborden, bliksem- en overspanningsbeveiliging, bekabeling

en schakelmateriaal, bewegingsmelders, brand- en inbraakdetectie, (veiligheids)verlichting die deels

geïntegreerd is in klimaatplafonds en gekoppeld is aan een GIA-sturing, toegangscontrole, hoogspanning,

audiovisuele toepassingen, internetvoorzieningen en een glasvezeldata-installatie: alles wat in het

nieuwe gebouw van Willemen aangedreven wordt door elektriciteit is deskundig geplaatst door Elektriciteitswerken

Gielen (Lommel). “Als een van de weinig installateurs tekenen we ook in Revit, dus dat

heeft zeker in ons voordeel gespeeld. Lean is evenmin een onbekend gegeven voor ons. We hebben

die werkwijze immers ook al op andere werven toegepast, zoals bij de PXL in Hasselt en in het politiecommissariaat

van Borgloon”, vertelt Marc Philtjens, projectleider bij Gielen. “De timing was enorm

krap, maar onder meer dankzij het gebruik van BIM was alles zeer goed voorbereid en zijn de werken

uiterst vlot verlopen. Intussen hebben we samen met Willemen Construct alweer twee nieuwe werven

opgestart, dus dat bewijst dat we met recht en reden van een prima samenwerking kunnen spreken!”

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 13


Afbouw

Wanden

Plafonds

Deuren

Meubilair


Kantoorgebouw Willemen Hasselt

De eerste en tweede verdieping zijn voorbehouden voor vergaderzalen en landschapsbureaus, doorspekt met afgesloten ‘bubbels’ waar de medewerkers zich kunnen afzonderen voor

overleg of telefoongesprekken.

Geavanceerde BIM-toepassingen

Niet alleen tijdens de uitvoering, maar ook gedurende

de ontwerpfase speelde Lean een belangrijke

rol. “Door Lean engineering toe te passen en alles

nauwgezet te vertalen naar een gedetailleerd BIMmodel

konden we het ontwerp tijdig en efficiënt

op punt stellen. Flexibiliteit stond centraal, net als

de minimalisering van de milieu-impact en het energieverbruik.

Regenwaterrecuperatie, ledverlichting

die zich automatisch aanpast aan de daglichtintensiteit,

zonwering die wordt aangestuurd door een

weerstation (per gevel), een lucht-waterwarmtepomp

en klimaatplafonds die instaan voor een

comfortabel binnenklimaat, eigen elektriciteitsproductie

via zonnepanelen …: het past allemaal

perfect in het innovatieve plaatje dat we voor

ogen hadden”, zegt Briels. “Ook onze BIM-afdeling

heeft zich ten volle kunnen uitleven. Ze hebben het

bouwterrein opgemeten met een 3D-laserscanner,

die uiterst nauwkeurige 360°-beelden en een

gedetailleerde puntenwolk opleverde, wat dan

weer de basis vormde voor het gemeenschappelijke

3D-model. Alle collega’s konden hun toekomstige

werkplek virtueel bezoeken, en dankzij 4D-simulatie

konden we ook de werfinrichting en veiligheidsvoorzieningen

visualiseren.”

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

BEDDELEEM – KANTOORINRICHTING

Het nieuwe gebouw van Willemen in Hasselt is in een recordtempo gerealiseerd. De binnen-afwerking

nam slechts vier maanden in beslag. Een van de partijen die hier een cruciaal aandeel in had, was kantoorinrichtingsspecialist

Beddeleem (Nazareth). “Allereerst hebben we circa 1.200 m² gipskartonwanden

geplaatst”, vertelt Project Manager Freek Van Vlaenderen. “Vervolgens kwamen de verhoogde vloeren

aan bod, die zich uitstrekken over drie plateaus van goed 850 m². Daarop hebben we onze verplaatsbare

JB 2000-systeemwanden geplaatst (inclusief deuren en beglaasde delen), in functie van de creatie van

afgesloten bureauruimtes en vergaderzalen. In totaal gaat het om een oppervlakte van 850 m². Tot slot

hebben we ook nog systeemplafonds geïnstalleerd in de sanitaire ruimtes en perimeter-isolatie met houtwolcementplaten

aangebracht in de kelder.”

“Op zich was dit voor ons geen al te groot project, maar wat er bijzonder aan was, was de snelheid van uitvoering”,

geeft Van Vlaenderen aan. “Willemen Construct heeft een ware krachttoer geleverd door alle onderaannemers

die betrokken waren bij de afwerking op één lijn te krijgen. We hebben in het verleden nog wel projecten

uitgevoerd waarbij de timing zeer krap was, maar het verschil was dat we toen telkens de volledige afwerking

verzorgden (inclusief technieken, vloerafwerking, schilderwerken, enzovoort). Dat het in dit geval zo vlot verlopen

is en dat alle knelpunten zo efficiënt weggewerkt zijn, heeft veel te maken met het lean management. Na de

voorlopige oplevering werden de laatste issues netjes opgelost binnen de tien werkdagen, dus op dat vlak is

het zonder meer een voorbeelddossier. Dat we van Willemen Construct het vertrouwen kregen om hun eigen

kantoor in te richten, is een mooi compliment. De kiem voor onze uitstekende samenwerking is gelegd tijdens

de realisatie van het nieuwe stadhuis van Hasselt, waarbij eveneens sprake was van een uitmuntende synergie.”

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 15


0470/017 595

Gielen

Bergstraat 42 b

B - 3945 Ham

T 0495/26 48 02

info@posabvba.be

www.posabvba.be

Gielen

NV

ELEKTRICITEITSWERKEN

Schoolstraat 65

3920 Lommel

T 011/54.41.28

www.gielen.be

Wij werven aan:

Ploegbaas Elektricien M/V

Leidinggevende capaciteiten, pro-actief oplossingen

aandragen en creatief situaties managen. Enkele jaren

ervaring is vereist.

Elektricien M/V

Zowel zelfstandig als in teamverband

kwaliteitswerk leveren. Je bent een

ervaren of beginnende elektricien.

Delen

in de

WINST

Extra

LEGALE

voordelen

Uitstekende

& motiverende

VERLONING

“Ben jij gedreven door

alles wat met elektrische

installaties te maken heeft?

En zouden je vrienden jou

omschrijven als handig,

leergierig en fl exibel? Dan ben

jij DE nieuwe collega waar wij

naar op zoek zijn!”

Spreekt deze job u aan? Stuur dan uw cv naar secretariaat@gielen.be.

Uw kandidatuur wordt discreet behandeld

16 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Kantoorgebouw Willemen Hasselt

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

SCHRIJNWERKERIJ VANGRIEKEN – BINNENDEUREN

EN RAAMAFWERKING

Timing, timing, timing: dat was het ordewoord voor alle partijen die hun steentje bijdroegen

aan de realisatie van het nieuwe kantoorgebouw van Willemen in Hasselt. Ook voor

Schrijnwerkerij Vangrieken (Heusden-Zolder), dat het gros van de binnendeuren plaatste,

de raamomkastingen installeerde (inclusief circa 260 lopende meter kasten in zwarte HPL

met een tablet in eikenfineer onder de raamomkastingen) en de raamafwerking aan de

binnenzijde verzorgde (eveneens in eikenfineer). “Het was een huzarenstukje op het vlak van

coördinatie, maar dat is tegelijk ook een van de succesfactoren geweest. De planning was

zo strikt dat ze perfect gehandhaafd is en dat alle werken bijgevolg uitstekend verlopen zijn”,

zegt zaakvoerder Geert Vangrieken. “Wat dit project eveneens bijzonder maakte, is dat de

exacte detaillering van de binnendeuren – lees: de manier waarop ze ingebouwd zijn in de

wanden – al vastgelegd was vooraleer de werken van start gingen. We waren vanaf het prille

begin betrokken om de maatvoering juist te krijgen. Dit ging gepaard met een complexe

voorbereiding, maar daardoor is de uitvoering wel zeer vlot kunnen verlopen. Hetzelfde geldt

voor de afwerking van de ramen (250 in totaal), die eveneens op zeer korte termijn moest

gebeuren. De samenwerking met de bouwheer annex hoofdaannemer is gelukkig uitstekend

verlopen. Dat Willemen Construct erg selectief geweest is bij het aanstellen van de betrokken

onderaannemers, is een mooi compliment voor ons. Goede afspraken maken goede

vrienden: dat is in dit geval eens te meer gebleken.”

"Hier en daar zijn nog wat betonaccenten

zichtbaar, wat wel past bij een

bouwfirma als de onze"

Soberheid en eenvoud

De doorgedreven toepassing van Lean en BIM

zorgde ervoor dat de ruwbouw er in een mum van

tijd stond. Na het zomerverlof kregen de bevoegde

onderaannemers vier maanden de tijd om het

geheel volledig af te werken. Soberheid en eenvoud

waren hierbij de ordewoorden. “Om de strakke

timing niet in het gedrang te brengen, hebben we

niet voor chape en pleisterwerk geopteerd, maar

voor een droge afbouw met verhoogde vloeren,

verlaagde plafonds en gipskarton- en verplaatsbare

systeemwanden. Hier en daar zijn nog wat betonaccenten

zichtbaar, wat wel past bij een bouwfirma

als de onze. De gevel is bekleed met zandkleurige

steenstrips”, legt Briels uit. “Het 1.000 m² grote

kelderniveau herbergt enkele autostaanplaatsen,

een fietsenberging, douches, een serverlokaal …

Het gelijkvloers biedt plaats aan het onthaal, administratieve

ruimtes (onder meer voor de directie,

de boekhouding en IT), vergaderzalen en een grote

cafetaria. Centraal in het gebouw bevinden zich

twee traphallen en een liftkern. De eerste en tweede

verdieping zijn voorbehouden voor vergaderzalen

(waaronder telkens één speciale Lean-vergaderzaal)

en landschapsbureaus (in functie van flexwerken),

doorspekt met afgesloten ‘bubbels’ waar onze medewerkers

zich kunnen afzonderen voor overleg of

telefoongesprekken. Op elke verdieping is er ook

een kitchenette ingericht, die uitmondt in een centrale

patio met een groengevel. Het resultaat mag

er wat ons betreft zeker zijn! We staan er zelf nog

altijd van te kijken dat we amper acht maanden tijd

nodig gehad hebben om ons kantoor van a tot z te

realiseren. Eens te meer een bewijs dat we zelfs de

meest complexe uitdagingen aankunnen!” ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Askimmo (Hasselt)

Architect

Stramien (Antwerpen)

Hoofdaannemer

Willemen Construct - Zetel Hasselt (Hasselt)

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 17


Brussel The One

Waar wonen

en werken

elkaar naadloos

aanvullen

De horizontale zuidgevel kenmerkt zich door zijn lange witte terrassen.

Wie in Brussel de Wetstraat nadert, kan The One niet missen. De iconische toren brengt wonen en werken samen in het hart van de hoofdstad.

De kantoorruimtes, wooneenheden en handelsruimtes baden volop in het licht. Een architecturaal huzarenstukje …

Tekst Stephanie Demasure | Beeld Philippe van Gelooven

18 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


The One Brussel

De schuine zonneschermen van aluminium plaatstaal transformeren de perceptie van de oost- en westgevels, afhankelijk van je kijkhoek.

Op de hoek van de Wetstraat en de Etterbeeksesteenweg trekt een nieuwe

woon-werktoren de aandacht: The One, een belangrijke katalysator in de

herontwikkeling van de Europese wijk. De moderne architectuur herbergt

circa 30.000 vierkante meter kantoorruimte, 97 wooneenheden en nog

eens 900 vierkante meter handelsruimte. Vanuit het gebouw is er een verbinding

met de openbare parking Wet en de toegang tot het metrostation

Maalbeek. Kortom: een strategische ligging in een verrassende verpakking.

Overvloedig daglicht zonder oververhitting

De oriëntatie van de ruimtes, de energieprestaties en de optimalisatie van

het natuurlijk licht waren bepalend voor het ontwerp van The One. Zo is

bijna de helft van de totale geveloppervlakte – 44 procent om precies te zijn

– beglaasd. Wie in The One woont of werkt, baadt dus letterlijk in het licht.

“Tegelijk brengt dat een groter risico op oververhitting met zich mee”, lichten

de architecten van B2Ai toe. “Daarom ontwierpen we een buitenschil die

kan worden aangepast aan elke oriëntatie. Het resultaat is een functionele,

‘eco-logische’ en energie-efficiënte gevel.”

Vanaf de eerste ontwerpfase vestigden zowel de bouwheer als de architect

en projectmanager Atenor de aandacht op een ecologische aanpak. Met

succes, want de kantoorruimtes voldoen aan de passiefnorm. Zo zijn ze

onder meer uitgerust met een ventilatiegroep met dubbele warmteterugwinning.

De verlichting wordt geregeld in functie van de lichtsterkte en op

“Wie in The One woont

of werkt, baadt letterlijk

in het licht”

basis van aanwezigheidsdetectoren. De woningen beantwoorden minstens

aan het lage-energiecriterium. Dit is onder meer te danken aan de installatie

van ventilatiegroepen met warmtewinning.

Uiteraard is een efficiënte, milieuvriendelijke koeling pas mogelijk als de zonnewarmte

geen vrij spel krijgt. Daarom zijn de kantoorruimtes voorzien van

zonwering. Deze minimaliseert het hitte-effect tijdens de zomer. Gedurende

de winter worden het natuurlijke licht en de zonnewarmte wél maximaal toegelaten.

De schuine zonneschermen van aluminium plaatstaal transformeren

de perceptie van de oost- en westgevels – afhankelijk van je kijkhoek (volledig

open of gesloten). Als je je verplaatst, lijkt de positie van de zonwering te

veranderen. Overhangende terrassen en balkons beperken op hun beurt de

externe warmtetoevoer in de appartementen. Het witte architectonisch beton

doorbreekt het verticale karakter van het kantoorgedeelte.

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 19


DECOMO, uw gevel in beton …

Architectonisch beton staat garant voor een creatieve

en duurzame oplossing voor uw gevel in prefab

elementen, toegepast in zowel residentiële bouwprojecten,

utiliteitsgebouwen als kantoorgebouwen.

Met meer dan 35 jaar ervaring, is DECOMO de

specialist inzake de productie van dit kwalitatief

en uiterst hoogwaardig betonproduct op maat,

dat tevens constructief kan worden aangewend.

Wij bieden reeds vanaf de ontwerpfase van uw

bouwproject een professioneel advies met aandacht

voor een maximale integratie van functies in één

prefab concept. Ontdek de voordelen van onze aanpak

bij de uitvoering van uw DECOMO gevel in beton.

www.decomo.be

DEC-000277-advertentie-NEW-A5liggend-NL.indd 1 11/01/17 09:14


The One Brussel

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

DECOMO - BALKONS IN

ARCHITECTONISCH BETON

In een quasi willekeurige volgorde wisselen korte en lange balkons

in architectonisch beton elkaar af aan de zuidgevel van The One.

Decomo (Moeskroen) leverde de verschillende betonelementen

aan op het ritme van de ruwbouw. Een goed uitgekiende planning

en organisatie waren cruciaal.

De grootste uitdaging voor Decomo? Het gebrek aan regelmaat in

het balkonwerk. Telkens wanneer er een verdieping was opgetrokken,

voegde het de balkons toe – korte, langere en middelmaten door elkaar.

“Dat betekende dat we eigenlijk voorop moesten lopen met onze

productie. Als de derde, zevende en vijftiende verdieping bijvoorbeeld

uitgerust waren met een lang architectonisch balkon, dan moesten we

die alle drie produceren en stockeren. Pas nadien konden we de mal

aanpassen om een ander formaat te maken, opnieuw voor diverse

verdiepingen”, legt projectmanager Bruno Louage uit.

De balkons uit gezuurd beton zijn voorzien van geïntegreerde

gootjes, profilering voor de aansluiting van de ramen en – waar

nodig – zichtschermen. De tweezijdig afgewerkte, aangestorte

leuningen hebben een doorhangende lip die aansluit op het verlaagd

plafond. Bij levering waren de balkons dus vlot aangesloten

en geïnstalleerd, inclusief de kleine uitlopers op de west- en de

oostgevel. “We droegen overigens ook ons steentje bij aan de

omgevingsaanleg. Zo bekleedden we de trap naar de metro”,

vervolledigt Bruno Louage.

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

TECHNICARRO –

VLOER- EN WANDTEGELS

The One is een belangrijke katalysator in de herontwikkeling van de Europese wijk.

Elke gevel zijn eigen identiteit

De kleurschakeringen en materiaalcombinaties creëren een dynamisch en geanimeerd

gevelspel. De oost- en westgevels strekken zich uit van de kantoren

tot de appartementen. Daarbij verandert de kleur van wit naar antracietgrijs.

Aan de kantoorzijde bestaat de gevel dan weer uit een afwisseling van extra

lichte beglazing en een massieve glazen dorpel (opgevat als een shadow box).

De volle, hoge elementen in gepoedercoat aluminium markeren de geleidelijke

overgang naar het appartementgedeelte van de gevel.

Ter hoogte van de appartementen ligt de nadruk op aluminium cassetteelementen.

De frequentie van de schuine beschermende elementen neemt

af in de richting van de woningen, net als de dichtheid van de volle panelen.

De horizontale zuidgevel kenmerkt zich op zijn beurt door zijn lange witte

terrassen. Deze treden in dialoog met de donkergrijze metalen panelen op

de achtergrond. Zo worden deze witte lijnen extra geaccentueerd.

Zowel in het woon- als het kantoorgedeelte van The One zijn fraaie

vloer- en wandtegels geplaatst. Het was het ervaren Technicarro (Asse)

dat deze klus op zich nam. “Het project was als het ware opgedeeld in

twee delen”, legt Philippe Van Vaerenbergh uit. “In de appartementen

hebben we alle badkamers uitgerust met hoogwaardige vloeren en faiences.

Daarnaast hebben we in alle gangen moderne, slijtvaste tegels

geplaatst. In het kantoorgedeelte springt vooral de grote lobbyruimte

op het gelijkvloers in het oog, die is uitgevoerd in grootformaattegels

met calacata-imitatie. Voorts hebben we op alle verdiepingen de liftgangen

en het sanitair onder handen genomen. In totaal ging het om

een hoeveelheid van meer dan 5.000 m². De planning was een uitdaging

– het project is op circa acht maanden gerealiseerd – maar we

hebben alles in het werk gesteld om de beoogde deadlines te halen.

Met succes. De hoogwaardige afwerking toont waar we als Technicarro

voor staan. Sinds kort kunnen we overigens een volledig pakket

vloerbekleding aanbieden dankzij de overname van CAP Projects, een

specialist in het plaatsen van alle soepele vloeren (parket, laminaat,

vinyl, linoleum, tapijt).”

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 21


EXPERT IN GROND-

EN AFBRAAKWERKEN

Van afbraak tot verwerking.

Alles in eigen beheer.

G&A De Meuter nv

• Assesteenweg 117A/8

• B-1740 Ternat

• Tel : +32 2 582 13 44

• info@demeuter.be

• www.demeuter.be

199001-15457_De Meuter_1-2_Adv.indd 1 26-02-19 09:11

VERNIEUWD GAMMA !

Thermobel

Stratobel Security

Isolerende beglazing met inbraakvertragende,

kogelwerende of explosiewerende eigenschappen

✔ Dunnere producten

✔ Beschikbaar in grote afmetingen

✔ Perfect neutraal uitzicht en uitstekende lichttransmissie

✔ Compatibel met de meest courante AGC coatings

MEER INFO?

AGC Glass Europe

T 02 409 30 00

stratobel.security@eu.agc.com

www.agc-yourglass.com


The One Brussel

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

AGC GLASS – BEGLAZING

De gevel van The One bestaat voor 44 procent uit beglazing.

Aangezien elke gevel bovendien ook nog eens zijn eigen identiteit

heeft, mag het niet verwonderen dat er enkele speciale toepassingen

van AGC Glass nodig waren. “Denk bijvoorbeeld aan Iplus

EnergyN, een isolerende en zonwerende coating op extra helder

glas (Clearvision), dat een betere lichttransmissie garandeert en

een esthetische meerwaarde biedt. We hebben die coating ook

toegepast op het gehard glas van de borstweringen (die niet

transparant zijn). In totaal hebben we 15.000 m² glas geleverd

voor dit project”, aldus Denis Janssens van AGC Glass Europe.

“Voor ons is dit een erg mooie referentie. Ze vloeide voort uit

een efficiënte samenwerking tussen de ontwerpers en de AGC

International Building Project België, onder leiding van ingenieur

Bhadresh Parbhoo. Op basis van de plannen en de wensen van

de architect – in dit geval B2Ai – stelt hij telkens de oplossing

voor die het best is afgestemd op de bestaande behoeften.

Zonwerend, warmte-isolerend, anti-inbraak, geluidswerend …:

de keuze is enorm, maar de productie moet voldoen aan de

eisen van de architect en de budgetten van de opdrachtgever.

Het is de taak van mijn collega Bhadresh om de architecturale

wensen te koppelen aan de industriële mogelijkheden van de

AGC Groep. Dit project bewijst dat hij daar wederom uitstekend

in geslaagd is. The One is een mooie aanvulling op de andere

projecten die we in het verleden uitvoerden in het centrum van

Brussel, zoals het Europagebouw.”

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

G&A DE MEUTER –

ASBESTVERWIJDERING,

SLOOPWERKEN EN GRONDVERZET

Vooraleer er met de bouw van ‘The One’ kon worden gestart,

moest het bestaande 92 meter hoge ‘Hotel Europe’ eerst asbestvrij

gemaakt en gesloopt worden: een opdracht die in de periode

2013-2015 vakkundig werd verwezenlijkt door G&A De Meuter uit

Ternat. “Daarmee was onze taak echter niet afgelopen”, vertelt bestuurder

Filip De Meuter. “Bij de nieuwbouw is volgens het principe

‘top-down’ gewerkt, het gevolg van een omvangrijke hoeveelheid

oude palen die het onmogelijk maakten om de volledige nieuwe

diepfunderingen in één keer te plaatsen. Het deel dat wel kon worden

geïnstalleerd, was echter voldoende om al enkele verdiepingen

te kunnen optrekken. Simultaan werd er dan verder gewerkt in de

ondergrond. Geen evidente situatie voor ons: enerzijds stonden we

in voor het grondverzet van de nieuwe ondergrondse verdiepingen,

anderzijds moesten we de oude funderingspalen slopen om

voldoende plaats te creëren voor de rest van de nieuwe funderingen.

Op deze manier hebben we uiteindelijk ongeveer 22.000 m³

grondwerk ‘in stross’ uitgevoerd, inclusief de sloop van zo’n 2.500

m³ bestaande betonmassieven. Vermits de beschikbare ruimte erg

beperkt was, moest dit telkens met kleine middelen gebeuren. Een

andere uitdaging: de strikte planning van de algemene aannemer.

Hij moest immers tijdig extra funderingen kunnen realiseren, zodat

het bijkomende gewicht van de vorderende bovenverdiepingen kon

worden opgevangen.”

Flexibiliteit troef

Niet enkel de locatie, maar ook het optimaal benutten van natuurlijk licht

en de energie-efficiëntie maken van The One een state-of-the-artproject. Ook

de keuzemogelijkheden en de flexibiliteit van de ruimtes typeren de fraaie

woon-werktoren. Verspreid over twintig verdiepingen vind je er diverse

wooneenheden – van studio’s tot appartementen met drie slaapkamers,

meestal met een eigen terras.

De 22 kantoorruimtes zijn voorzien op flexibiliteit. De gebruikers kunnen

ze inrichten als landschapskantoor of kunnen tussenwanden gebruiken

om kleinere burelen te creëren. De handelsruimtes zijn evenzeer kneedbaar.

Langs de openbare paden van de Etterbeeksesteenweg en de J. de

Lalaingstraat zijn de entiteiten geschikt voor eender welke handelszaak.

De moduleerbare handelsruimtes laten de indeling over aan de gebruikers,

die ze volledig naar hun hand kunnen zetten en optimaal

kunnen genieten van de unieke ligging. ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

The One Office SA – The One Estate SA (Brussel)

Architect

B2Ai (Brussel)

Hoofdaannemer

THV Ondernemingen Louis De Waele – Valens (Brussel)

Projectmanager

Atenor (Terhulpen)

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 23


Roeselare ZOUTMAN

INDUSTRIEEL GEBOUW ZONDER CLICHÉS

Van de kantoren tot de multifunctionele BARSEL: het nieuwe hoofdkantoor van ZOUTMAN flirt met de kenmerken van een traditionele

industriebouw zonder in clichés te vervallen. Dankzij enkele duidelijke keuzes maakten de architecten er van bij de start een eigenzinnig

gebouw van, zonder in te boeten aan functionele kwaliteiten.

Tekst Stephanie Demasure | Beeld ZOUTMAN

24 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


ZOUTMAN Roeselare

Je vindt deze prefab industriebouw met een twist langs het kanaal Roeselare-Leie.

Door de forse groei van de afgelopen jaren werd

het hoofdkantoor van ZOUTMAN in het centrum

van Roeselare te klein. Het familiebedrijf is gespecialiseerd

in de productie en verwerking van

zeezout, een product dat de laatste jaren enorm

aan populariteit wint. Na diverse uitbreidingen

van bestaande sites heeft ZOUTMAN nu een

nagelnieuw kantoorgebouw laten neerpoten in

de Schaapbruggestraat. Dankzij een beschikbare

ruimte van 1.350 vierkante meter kan het aantal

bedienden er in de toekomst verdubbelen.

Modern en energiezuinig gebouw

Het resultaat is een opvallend glazen volume langs

het kanaal Roeselare-Leie. Driedubbel glas zorgt voor

ruime lichtinval in de kantoren, zonder dat er grote

energieverliezen optreden. De langste gevel – met een

lengte van 45 meter – bevindt zich aan de noordkant,

wat een overvloed aan rechtstreekse bezonning en dus

ook het risico op oververhitting vermijdt. Bovendien is

er maximaal voor ecologische materialen geopteerd.

“De gevel is naar de groene gordel op de berm van de

brug gericht. Dat biedt de medewerkers een mooi, sober

zicht”, zegt Jan Cerpentier, CTO van ZOUTMAN. “En in

functie van de warmte en de gezelligheid is er veel hout

gebruikt. We verkozen essenhout, een sterke inheemse

houtsoort, in plaats van tropisch hardhout.”

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 25


Roeselare ZOUTMAN

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

PLANOFURN – MAATMEUBILAIR EN

AKOESTISCHE PANELEN

Strakke burelen en vaste kasten die naadloos aansluiten op het interieur: daarvoor zorgde

Planofurn (Waregem) in het nieuwe ZOUTMAN-complex. In dat vast meubilair integreerde

het tevens heel wat akoestische panelen.

De moderne nieuwbouw van ZOUTMAN kenmerkt zich door het gebruik van veel glas en

beton. Niet meteen de meest akoestische materialen. Daar had Planofurn gelukkig een

elegante oplossing voor. De maatwerkspecialist gebruikte drie verschillende types akoestische

panelen om de burelen en de kastenwand over de hele lengte van het kantoor te

bekleden. Op enkele maanden tijd produceerde en plaatste Planofurn het vast meubilair.

“Mede dankzij een goede, intensieve samenwerking met de bouwheer en de architecten”,

zegt zaakvoerder Filip Vermeire. “De voorstudie was heel belangrijk. We vertaalden hun

ideeën naar technische ontwerpen en maakten het meubilair in ons eigen atelier.”

Planofurn is gespecialiseerd in meubilair, voornamelijk voor middelgrote tot grote projecten. Een

zestigtal medewerkers produceert en plaatst de meubelen en volgt de projecten ook nadien op.

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

HOLVOET GEBROEDERS - HOUTACCENTEN

Zowel aan de binnen- als de buitenkant geven houtaccenten het nieuwe gebouw van

ZOUTMAN extra uitstraling. Holvoet Gebroeders (Izegem) stond in voor het binnen- en

buitenschrijnwerk, de houten binnen- en buitenbekleding met thermo essen, een deel van

het maatmeubilair en de binnendeuren.

De houten boxen op de verschillende verdiepingen zijn het typevoorbeeld van hoe Holvoet

Gebroeders het gebouw karakter geeft met thermo essen. De belijning van het donkerbruine

hout loopt door van de vloer in de wanden en tot op het plafond. “Die belijning

overal perfect krijgen, ook in het thermo essenmeubilair, was de grootste uitdaging”, zegt

Dieter Vandewege, zaakvoerder van Holvoet Gebroeders. “Onder meer bij de realisatie

van de grote pivoterende deur was het een huzarenstukje om de belijning, de akoestische

eisen en het gebruiksgemak te laten matchen. Dankzij het vakmanschap van onze

mensen hebben we dit perfect kunnen waarmaken.”

Aan de buitenkant siert het thermisch hout onder meer de inkom. “Het is speciaal behandeld

om de natuurlijke vergrijzing binnen en buiten zoveel mogelijk gelijk te houden. Thermo essen is

bovendien een ecologische keuze. Dat vond de bouwheer erg belangrijk.”

“In de kern is het nog steeds een industriebouw”,

vult Roel Cocquyt van CAAN architecten aan,

”maar dan wel met een verfijnde afwerking. We

hebben het functionele karakter uitgepuurd. De

structuur loopt rationeel door, en toch heeft elke

verdieping zijn eigenheid door de verschillen in

het plan. Eigenlijk kan je eenvoudig alles uitbreken

en terugkeren naar een casco. Die duidelijke

structuur maakt het een slim gebouw. We zijn erin

geslaagd om het steriele karakter van een typische

kantooromgeving te vermijden en tegelijk maximale

functionaliteit en flexibiliteit te creëren.”

Houten boxen in de hoofdrol

Belangrijk in het concept van CAAN architecten

zijn de houten vergaderboxen. Hun verspreide

positie doorheen het gebouw maakt dat elke verdieping

een ander plan krijgt, terwijl hun warme

karakter en uitnodigende sfeer de toon zetten voor

de aanwezige houten accenten. “De boxen geven

elke verdieping op een subtiele manier een eigen

identiteit. De modulaire opbouw en de globale

structuur lieten maximale ruimte voor de krachtige

materialen”, aldus de architect.

Ook in de buitenschil keren de houten accenten

terug. Zo nodigt de traphal aan de buitenzijde

van het gebouw de gebruikers uit om zo veel

mogelijk de trap te nemen, in tegenstelling tot

een klassieke, geïsoleerde, kille traphal. Het is

26 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


ZOUTMAN Roeselare

Cruciaal in het architecturale concept zijn de houten vergaderboxen.

een voorbeeld van de manier waarop CAAN

architecten het steriele karakter van een typische

kantooromgeving wist te vermijden. Dat zie je

ook in de burelen. Daar is gekozen voor neutrale

witte bureaumeubelen. Door de vele houtaccenten

en het blauwe tapijt – een knipoog

naar water, de bron waar ZOUTMAN letterlijk

zijn product uit put – straalt de werkomgeving

toch een huiselijke warmte uit, met behoud van

alle nodige functionaliteit.

“De modulaire opbouw en globale

structuur lieten maximale ruimte

voor de krachtige materialen”

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 27


airconditioning - verwarming - sanitair

Develtere nv - Kachtemsestraat 290 Roeselare - 051 24 24 25 - www.develtere.be


ZOUTMAN Roeselare

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

DEVELTERE – HVAC EN SANITAIR

De ZOUTMAN-medewerkers kunnen in elk lokaal voor

koeling of verwarming kiezen. Zo werkt iedereen voortaan

in een aangenaam klimaat. Met dank aan Develtere

uit Roeselare. Het is overigens maar een van de vele

technieken die geïntegreerd zijn in de verhoogde vloeren.

Een modern gebouw met grote raampartijen en veel

lichtinval als dat van ZOUTMAN vraagt om een aangepast

klimaatsysteem. Daarom bracht Develtere het

volledige gebouw eerst in kaart met zijn 3D-software.

Aan de hand van de specifieke warmteverliezen en

koellasten koos het een airco- en ventilatiesysteem op

maat. Met het uitverkoren driepijpssysteem kan het

ene lokaal gekoeld en het andere tegelijk verwarmd

worden. Een grote troef voor het gebruikscomfort.

Waar de technieken meestal schuilgaan in de plafonds,

verhuisden ze bij ZOUTMAN naar de verhoogde

vloeren. Gezien de beperktere ruimte was vooral het

voorafgaande studiewerk van groot belang. “De kruising

van de kanalen moest bijvoorbeeld precies berekend

worden”, weet projectleider Frederik Verslype. “Alles

integreren in de vloer is uiteraard wel makkelijker dan

werken in de hoogte. En het resultaat mag er zeker

zijn. Zelfs de ronde, zwarte roosters voor de pulsie van

ventilatielucht werkten we netjes weg in de vloeren.”

Develtere stond ook in voor het sanitair bij ZOUTMAN.

De techniekers combineerden het standaardsanitair

onder meer met een waterverzachter en een regenwaterpomp.

De opdracht bij ZOUTMAN paste precies

in het plaatje van Develtere. De HVAC-installateur richt

zicht namelijk vooral op professionele klanten. “We zijn

vaak aan de slag bij bedrijven, maar ook scholen en

woonzorgcentra staan geregeld op onze planning. We

hebben vijftig jaar ervaring en nemen dan ook zonder

aarzelen grote en complexe projecten aan, volgens de

nieuwste richtlijnen en wetgeving. En met de nieuwste

technologieën”, besluit Frederik Verslype.

Het blauwe tapijt in de burelen is een knipoog naar de zee.

Veel aandacht voor akoestiek

Gezien de uitdrukkelijke keuze voor glas en

beton was akoestiek een van de grootste aandachtspunten

bij de interieurafwerking. Daarvoor

klopten de architect en de bouwheer aan

bij Planofurn. De bureaumeubelen en de vaste

kasten zijn op maat gemaakt en bekleed met

akoestische panelen. Van de voorwanden van

de desks tot de kastdeuren: met verschillende

soorten akoestische materialen ging Planofurn

de uitdaging op een stijlvolle manier aan, op basis

van het ontwerp van CAAN architecten.

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 29


25875-PLANOFURN-Advertentie-BouwenaanVlaanderen01_2019_197x130.indd 1 20/02/19 14:28

Meest efficiënte

manier van isoleren

Meest efficiënte

manier van isoleren

30 JAAR

VAKMANSCHAP

NAADLOOS GESPOTEN POLYURETHAAN

DEFRAEYE BOB

NAADLOOS GESPOTEN POLYURETHAAN

CHAPE & VLOERISOLATIE

DEFRAEYE BOB

Koekelare - Diksmuide - Tel. 051 58 98 62 - www.defraeyebob.be

CHAPE & VLOERISOLATIE

Koekelare - Diksmuide - Tel. 051 58 98 62 - www.defraeyebob.be


ZOUTMAN Roeselare

De bureaumeubelen en de vaste kasten zijn op maat gemaakt en bekleed met akoestische panelen.

Zo konden de betonnen gewelven zichtbaar

blijven, met een verrassend esthetisch effect tot

gevolg. “De technieken zijn geïntegreerd in de

verhoogde vloeren. Zowel de elektriciteit als het

water, de verwarming, koeling en ventilatie”, zegt

Jan Cerpentier. “Is dat de gemakkelijkste optie?

Neen, maar het is een keuze die we vanaf de

eerste dag gemaakt hebben”, vult Roel Cocquyt

aan. “We wilden zeker geen kil kantoor. Als je

de technieken inwerkt in de plafonds, zit je al

snel in het straatje van verlaagde geschilderde

plafonds of systeemplafonds. Wij wisten het

warme karakter van het beton te bewaren.”

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

REYNAERS ALUMINIUM – ALUMINIUM SCHRIJNWERK

In overleg met CAAN Architecten vulde Reynaers Aluminium (Duffel) het aluminium schrijnwerk

bij ZOUTMAN creatief in. De gevel werd als het ware 90 graden gekanteld in vergelijking

met een standaardinstallatie van de ramen. Niet de omvang van het project of de materiaalkeuze

waren bijzonder voor Reynaers, wel de installatie van het glaswerk. In tegenstelling

tot bij een gewone gordijngevel lopen de verticale stijlen niet door van boven naar beneden.

“Daarom hebben we de stijlen per verdieping gebruikt als horizontale regels en omgekeerd”,

legt projectmanager Koen Desmet uit. “We hebben de gevel als het ware op zijn kop gezet.”

Dat Reynaers vlot kon inspelen op de bijzondere wensen van de architect dankt het aan

zijn ruime ervaring op de projectmarkt. “Onze consulting is zeker een meerwaarde. Samen

met de architect bekeken we de plannen en stelden we onder meer een budgetvriendelijke

vlakke afdeklat voor. Met een geslaagd resultaat tot gevolg”, besluit Desmet.

BARSEL

BARSEL is de kers op de taart van de ZOUTMANhoofdkwartieren.

De multifunctionele ruimte voor

vergaderingen, ontspanning en lunchbijeenkomsten

hint naar MARSEL, het populair voedingszeezout

van ZOUTMAN. De gezellige bar bevestigt het

opzet van het ganse project: prefab industriebouw

combineren met warme materialen en een

logische structuur aanvullen met een verrassende

ruimtelijke organisatie. ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

ZOUTMAN (Roeselare)

Architect

CAAN architecten (Gent)

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 31


BALENMAGAZIJN

IMEC

Uw gevel als

visitekaartje voor de

buitenwereld? Dankzij

innovatief maatwerk en

totaaloplossingen met

duurzame materialen

is Sign & Facade uw

uitverkoren metgezel

voor uw gevelbekleding.

Laat u inspireren door

onze realisaties op

www.sign-facade.be of

contacteer ons meteen

voor vrijblijvend advies

op maat via het gratis

nummer 0800 957 22.

PIH

Splen NV

Herrestraat 29

3294 Molenstede-Diest

T +32 13 35 01 00

info@sign-facade.be

sign-facade.be

SURF NAAR DE MEEST

COMPLETE STARTPAGINA VOOR

PROFESSIONALS IN DE BOUW

“Uw persoonlijke partner voor

energiemetingen en studies op maat”

Staat u nog niet op www.bouwenaanvlaanderen.be?

Neem dan contact op met:

Philippe Bourda p.bourda@louwersmediagroep.be

Pieter Maeyaert p.maeyaert@louwersmediagroep.be

Pascal Op de Beeck p.opdebeeck@louwersmediagroep.be

Of bel: +32 50 36 81 70

Oude Baan 3 B1,

9200 Oudegem (Dendermonde).

T. en F. (+32) 52 33 55 87

M. (+32) 486 02 81 20

E-mail: info@metifi x.be

www.metifix.be

EPB lipa bvba


EPB Lipa Bedrijfspresentatie

MEER SERVICES onder nieuwe naam

Onder de nieuwe naam MetiFix ontpopt EPB Lipa zich tot een partner die verder gaat dan enkel EPB-verslaggeving en blowerdoortesten. Klanten

kunnen er voortaan nog sneller terecht voor luchtdichtheidstesten en tal van andere meet- en keuringsprocessen. Op die manier beschikt de

bouwwereld over één enkel contact voor alle metingen in een gebouw.

Tekst Els Jonckheere |

Beeld EPB Lipa via HAISJA

Sinds zijn oprichting in 2009 verwierf EPB Lipa een

stevige reputatie op het vlak van EPB-verslaggeving.

“Dit heeft onder meer te maken met het feit dat we

tijdens de werken advies verlenen en controleren

of de gebruikte materialen en technieken stroken

met de initiële berekeningen”, vertelt zaakvoerder

Patrick Brants. “Van meet af aan hebben we ook

blowerdoortesten aangeboden om de aanwezigheid

van luchtlekken, koudebruggen, warmteverliezen of

vochtproblemen te detecteren. Al snel hebben we

deze service aangevuld met infraroodthermografie

om verliezen in verwarmingsinstallaties en koelcellen

te bepalen. In combinatie met de service van

veiligheidscoördinator en energieaudits zorgde dit

alles voor een gestage groei van de firma, maar ook

voor het besef dat we onze klanten nog met veel

meer tot dienst zouden kunnen zijn. Vandaar de

beslissing om onze activiteiten verder uit te breiden.”

Al snel werd de service aangevuld met infraroodthermografie om verliezen in verwarmingsinstallaties en

koelcellen te bepalen.

“Onze nieuwe

naam dekt de

lading van onze

kennis en kunde

beter dan ooit”

Met blowerdoortesten kan de aanwezigheid van luchtlekken, koudebruggen, warmteverliezen of

vochtproblemen gedetecteerd worden.

Naam illustreert ambities

Hoewel EPB-verslaggeving nog steeds een belangrijke

pijler van de onderneming blijft, wil het management

toch eerder het accent op de nieuwe diensten leggen.

Om dit te benadrukken, activeerde het onlangs de bijkomende

handelsbenaming Metifix. “Deze naam dekt

de lading van onze kennis en kunde veel beter”, vertelt

Patrick Brants. “Hij toont aan waarin we verder willen

groeien. Momenteel zijn we ons team immers aan

het uitbreiden met dynamische medewerkers. Voorts

willen we nog andere soorten metingen aanbieden,

zoals luchtdichtheidsmetingen van ventilatiekanalen.

En vanaf dit voorjaar kunnen klanten eveneens bij ons

terecht voor keuringen van rioleringen en drinkwater,

die we zowel voor de residentiële als niet-residentiële

markt uitvoeren.” ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 33


Antwerpen Scheldezicht

STADS- EN SCHELDEZICHT ACHTER SPEELSE GEVEL

De meest recente realisatie in de Antwerpse wijk Nieuw Zuid – achter het zogeheten ‘nieuwe gerechtsgebouw’ – is een woontoren met

153 appartementen: Scheldezicht. Die naam dankt hij aan zijn locatie langs de Scheldekaaien, met zicht op de rivier. Eind dit jaar nemen de

eerste bewoners er hun intrek.

Tekst Koen Mortelmans | Beeld Interbuild

Een deel van de werken verliep parallel met de realisatie van de gebouwen

Zuiderzicht en Scheldekaai, die wel dezelfde strakke contouren hebben,

maar heel verschillend zijn qua vorm en afmetingen. Daarnaast verschilt de

oriëntatie, zodat elk gebouw een ietwat andere woonsfeer biedt. Ze delen

wel hun ondergrondse parking (tot niveau -3) voor wagens en fietsen.

Architectuurwedstrijd

Aan de bouw van deze toren ‘9b’ ging een architectuurwedstrijd vooraf. Daaruit

kwam de combinatie van het Deense architectenkantoor C.F. Møller en

het Brusselse Brut als winnaar tevoorschijn. In hun voorstel herdefinieerden

ze de woontoren als een verticale woonwijk – in hun eigen woorden als een

‘gestapelde sociale gemeenschap’.

Een van hun basisideeën is dat het gebouw langs buiten toont wat het vanbinnen

doet. De sociale aspecten waren bepalend voor het design. "Woontorens hebben

vaak te kampen met een gebrek aan sociaal contact", stelt Brut. "Hoewel mensen

elkaar veelvuldig kruisen in de lift of in de inkomhal, is er weinig sprake van echte

interactie. Wij willen deze paradox uitdagen."

Hierdoor kan Scheldezicht veel verschillende bewoners aantrekken. De

woon- en (op de begane grond) winkel- en kantooroppervlakte van het 24

verdiepingen hoge gebouw bedraagt 15.000 m². Die ruimte wordt aangevuld

met circa 5.000 m² balkonterrassen, wintertuinen en dakterrassen.

“Een van de basisideeën

van het ontwerp is dat het

gebouw langs buiten toont

wat het vanbinnen doet”

Het ontwerp voorziet in een grote variatie aan woontypologieën, van kleine

appartementen voor jongeren en ‘lofts’ voor jonge tweeverdieners tot grote

familiewoningen, aangepaste wooneenheden voor ouderen en duplexflats.

34 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Scheldezicht Antwerpen

Een visualisatie van het fraaie eindresultaat.

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 35


www.interbuild.be

BUILDING SKYLINES


Scheldezicht Antwerpen

Op de kopgevels zullen beglaasde wintertuinen ontstaan, die dienst kunnen doen als afsluitbare groene buitenleefruimtes.

Sluier

Het opvallendste visuele kenmerk van de nieuwe toren is het vlakkenpatroon:

een structuur in architectonisch prefabbeton die als een sluier rond de toren

gedrapeerd is. Deze niet-dragende structuur illustreert ook de verdeling en de

groepering van de verschillende woontypologieën. Binnen elk vlak van de sluier

zijn de appartementen gegroepeerd rond collectieve ruimtes, die aansluiten

op de terrasruimtes. Zo komen er op de kopgevels beglaasde wintertuinen tot

stand, die dienst kunnen doen als afsluitbare groene buitenleefruimtes. Een

gedeelde dubbelhoge ruimte voor zowel de bewoners als de kantoorgebruikers

sluit aan op de daktuin boven op de laagbouwvleugel, terwijl een groene torenkamer

hen spectaculaire uitzichten over Antwerpen en de Schelde moet bieden.

Delicate klus

"Verheyen leverde het witte beton, De Jong het bruine", vertelt projectleider

Christoph Van Dijck (Interbuild). "De witte kolommen zien er massief uit,

maar zijn eigenlijk hol. Ze bevatten een inoxkoker met deuvelverbindingen

waartegen betonnen platen van 4 cm gegoten zijn. Stalen balken die in

de vloerplaten gestort zijn dragen de hoekkolommen. De andere gevelkolommen

hebben we opgehangen aan de witte terrassen. Zo konden we

ze slanker maken."

Het opvallendste visuele kenmerk van de nieuwe toren is het vlakkenpatroon: een

structuur in architectonisch prefabbeton die als een sluier rond de toren gedrapeerd is.

De langste kolom heeft een lengte van 12 meter. "Hij overspant vier verdiepingen,

maar heeft geen dragende functie. Hij is dus puur vanuit esthetisch

oogpunt geïntegreerd. Het plaatsen ervan was echter een delicate aangelegenheid.

De hijskraan moest hem optillen in verticale positie en moest hem

in die stand rechtstreeks op zijn definitieve locatie heffen. Als we hem in een

traditionele horizontale positie zouden opheffen, zouden de lange elementen

immers kunnen doorbuigen."

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 37


Vliegen nv, specialist in sanitaire

installaties voor al uw projecten,

van ontwerp tot uitvoering.

Aanleveren van AutoCAD

en REVIT tekeningen via

STABICAD toepassingen.

©Interbuild

©Interbuild

©Interbuild

www.vliegennv.be s Meeuwerkiezel 37 s 3960 Bree s +32 89 46 18 94

PUR...

De hogere appartementen bieden

prachtige vergezichten op de

Antwerpse binnenstad en de Schelde.

MAES

Uw partner in vloerisolaties en chape

Gespoten Polyurethaan

Cementvloeichape


Scheldezicht Antwerpen

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

VLIEGEN – SANITAIR, BRANDBLUS-

LEIDINGEN EN REGENWATERAFVOER

Voor Vliegen uit Bree is Nieuw Zuid vertrouwd terrein. Vooraleer het

aan de slag ging in woontoren 9b werkte het ook al mee aan de

realisatie van blokken 2, 3, 6, 9a en 13. "En we hopen hier in de

toekomst eveneens van de partij te mogen zijn in andere projecten",

zegt gedelegeerd bestuurder Raf Vliegen.

Dat hoofdaannemer Interbuild Vliegen inschakelt voor deze grote

projecten is geen toeval. "Voor grote hoofdaannemers is Building

Information Modelling intussen een vertrouwd gegeven, maar voor

heel wat afwerkingsbedrijven is dat nog niet het geval”, vertelt

Vliegen. " Wij zijn echter al vroeg mee op die kar gesprongen. We

maken daarbij gebruik van het tekenprogramma Revit. Daarmee

kan je de resultaten van wat je tekent meteen vertalen naar een 3Domgeving

en eventuele conflicten reeds in de ontwerpfase oplossen."

Het vergde aanzienlijke inspanningen en een zware investering om

mee te pionieren in BIM. "Maar op termijn zullen alle afwerkingsbedrijven

die nog willen meedingen naar opdrachten in grote

en complexe gebouwen verplicht zijn om met BIM te werken",

voorspelt Vliegen. "Vergelijk het met een trein. Je betaalt meer

voor een ticket in eerste klasse, maar de eersteklassewagon hangt

wel helemaal vooraan."

In Scheldezicht plaatste Vliegen dompelpompen van Duijvelaar

voor de vertraagde afvoer van regenwater. "En we hebben de

standleidingen uitgerust met Sovent-fittings van Geberit. Daarmee

konden we hun capaciteit aanzienlijk verhogen en de diameter

beperken tot 110 mm."

Scheldezicht wordt een van de absolute pronkstukken van Nieuw Zuid.

Hoe hoger, hoe verfijnder

Op de begane grond zal zich alvast een Delhaize vestigingen. "Het publiek

dat geïnteresseerd is in de appartementen bestaat zowel uit investeerdersverhuurders

als mensen die er zelf hun intrek willen nemen. De omvang van

de woongelegenheden varieert van 50 tot 200 m². Het valt wel op dat er

meer gekozen wordt voor speciale afwerkingen van bijvoorbeeld vloeren,

binnenschrijnwerk, keuken en badkamer naargelang een appartement zich

op een hogere verdieping bevindt." ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Triple Living (Antwerpen)

Architect

C.F. Møller (Aarhus, Denemarken) en Brut (Brussel)

Hoofdaannemer

Interbuild (Antwerpen)

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

GEBROEDERS MAES –

CHAPE EN ISOLATIEWERKEN

Een goede isolatie is onontbeerlijk in een appartementencomplex.

En dan hebben we het niet alleen over de wanden, maar ook

(en misschien zelfs vooral) over de vloeren. Vandaar dat er bij de realisatie

van blok 9b op de Nieuw Zuid-site akoestische en thermische

vloerisolatie geplaatst is, in combinatie met cementgebonden chape.

Hoofdaannemer Interbuild koos ervoor om deze opdracht toe te

kennen aan Gebroeders Maes uit Beveren-Waas. Dit familie-bedrijf,

dat tot de holding Megimar behoort, heeft dan ook al 45 jaar ervaring

in deze materie, en dit zowel in de particuliere als in de industriële

en de utiliteitsbouw. “Het was een kolfje naar onze hand”, vertelt

medezaakvoerder Marina Maes-Verbraeken. “Wekelijks werkten we

gemiddeld 800 m² af, ondanks de vele bouwlagen van dit complex.

Om de hoogte te kunnen overbruggen, hebben we onze machines

van extra krachtige pompen voorzien. De rest was puur vakmanschap,

wat we met onze 25 werknemers zeker in huis hebben.”

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 39


De Pen

40 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


De Pen

Bart Aerts,

partner bij Leidsman

SAMEN ZOEKEN NAAR NIEUWE EVENWICHTEN

Decennialang lag het initiatief voor het bouwen in Vlaanderen hoofdzakelijk bij private actoren:

hetzij particulieren, hetzij professionele projectontwikkelaars. De rol die de overheid zich ten

aanzien van hen toedichtte, beperkte zich veelal tot het planologisch creëren/beperken van

mogelijkheden en het al dan niet vergunnen van projecten.

De laatste jaren kwam de reflectie over de ruimtelijke toekomst van Vlaanderen echter in een stroomversnelling

terecht. Los van bestemmingsplannen werd er intensief nagedacht over de toekomst van onze

bebouwde omgeving, onze mobiliteit, ons bosbestand … Voor toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden

zijn bereikbaarheid en de aanwezigheid van voorzieningen vandaag de nieuwe adagia.

Om de beleidskeuzes te realiseren, heeft de overheid de private sector nodig en is er niet alleen

nood aan een herinterpretatie van het aanwezige instrumentarium van bestemmingsplannen, verordeningen,

vergunningen, enzo-voort, maar moet er ook aandacht besteed worden aan de mogelijke

financiële gevolgen van dit nieuwe denken.

Eind 2017 creëerde de goedkeuring van de codextrein alvast een aantal vrijheden voor gebieden in oude

BPA’s of verkavelingen. De openheid die hiermee ontstaan is, leidt vandaag al tot aanvragen die de vroegere

bouwmogelijkheden van een site overstijgen en die niet eenduidig zwart of wit te beoordelen zijn.

In het grijze tussengebied dat zo ontstaat, hebben de lokale overheden nood aan een visie omtrent de

omgang met de lagere of net hogere ontwikkelingscapaciteit van een site. Dit om de lasten en de lusten

rechtvaardig te verdelen. Vandaag vaak ad hoc bepaald, maakten een handvol gemeentebesturen al

werk van een visie op het definiëren van lasten en/of voorwaarden op de mogelijke meerwaarde. Vragen

staat in dit geval niet vrij: we moeten een nieuw evenwicht zoeken, waarbij de impact voor de private

partij billijk is en waarmee de overheid een toereikend beleid kan realiseren. De overheid is genoodzaakt

om vooraf duidelijk te definiëren wat het doel van de meerwaardetaks is en hoe die zo (kosten)efficiënt

mogelijk gerealiseerd kan worden.

In het belang van alle partijen moeten we in het zoeken naar een nieuw evenwicht de kans grijpen om

elkaars drivers beter te leren kennen, zodat we elkaars verantwoordelijkheid niet onnodig verzwaren en de

risico’s gepast spreiden tussen de verschillende partners. Nog meer dan vandaag zullen we dan in overleg

kwalitatieve projecten ontwikkelen en zo gezamenlijk de vernieuwde visie op Vlaanderen realiseren. ❚

De pen wordt doorgegeven aan Erik Van den Broeck, partner bij BDO.

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 41


Full house.

Voor winnaars: een allesomvattend assortiment

voor de complete gebouwafwatering.

Leider in

afwatering

Terugstuwbeveiliging

Hybride opvoerinstallaties

Pomptechniek

Afvoertechniek

Afscheidingstechniek

Made in Germany

www.kessel-belgie.be

FLEXIBELE

ESTHETISCHE

SOLID SURFACE SOLID SURFACE

COMPOSIET COMPOSIET

GLAS GLAS

KERAMIEK KERAMIEK DUURZAME

ALUMINIUM ALUMINIUM

STAAL STAAL GEVELBEKLEDING

VEZELCEMENT VEZELCEMENT

CORTENSTAAL CORTENSTAAL Limeparts-Drooghmans is vandaag is vandaag toonaangevend toonaangevend in het aanleveren in het aanleveren van totaaloplossingeoplossingen

voor geventileerde voor geventileerde gevelprojecten. gevelprojecten. In het kader In het van kader haar van filosofie haar van filosofie van

van totaal-

ALUZINC ALUZINC

HPL totale HPL kwaliteitszorg totale kwaliteitszorg en het streven en het naar streven een naar duurzame een duurzame samenwerking samenwerking met elk type met elk type

ZINC ZINC partner, beheerst partner, beheerst zij het hele zij het proces hele om proces van ieder om van project ieder een project succes een te succes maken. te maken.

INOX INOX Zij beschikt Zij beschikt over een over uitgebreid een uitgebreid gamma gamma aan materialen, aan materialen, zowel in zowel ferro in als ferro als

TERRA COTTA TERRA COTTA non-ferro, non-ferro, en afwerkingstechnieken.

en vestiging vestiging Genk Genk vestiging vestiging Balen Balen www.limeparts-drooghmans.be

Oosterring Oosterring 21 21 Ambachtsstraat Ambachtsstraat 11 11

B-3600 B-3600 Genk Genk B-2490 B-2490 Balen Balen

T +32(0)89 T +32(0)89 62 09 1162 09 T +32 11 (0)14 T +32 82 (0)14 90 1082 90 10

adv bouwen adv aan bouwen vlaanderen vlaanderen 1/2_lmpdrg.indd 1/2_lmpdrg.indd 1 1 21/09/18 13:05 21/09/18 13:05 adv bouwen aan vlaandere


Brielpark Maldegem

Vraaggestuurde ventilatie garandeert

ultiem wooncomfort

in Brielpark

Het Brielpark biedt plaats aan 27 woningen en 21 appartementen.

Met het Brielpark heeft Maldegem er een fraai nieuwbouwproject bij. De 27 woningen en 21 appartementen bevinden zich in een groene

omgeving, op een zuchtje van het centrum. Elke woonunit is tot in de puntjes afgewerkt met moderne en duurzame materialen, waaronder een

performante ventilatie-unit die het ultieme wooncomfort garandeert.

Tekst Duco | Beeld Elise Noyez

Met een reductiefactor van 0,43 beantwoordt het DucoTronic System perfect aan alle eisen.

Het Brielpark resulteerde uit de reconversie van

een voormalige houtzagerij. “De bouwopdracht

vereiste een economisch interessant ventilatiesysteem

met een bepaalde reductiefactor”, vertelt

Wouter Reynaert, projectverantwoordelijke bij

installatiebedrijf Air Technologies. “We hebben

heel wat ventilatiesystemen met elkaar vergeleken.

Daaruit bleek dat het DucoTronic System met

zijn reductiefactor van 0,43 perfect aan onze eisen

beantwoordde.” Het DucoTronic System is een ontwikkeling

van Duco. “Het gaat om vraaggestuurde

ventilatie met een minimum aan kanalen”, zegt

Dirk Stevens, sales manager bij Duco. “Dat laatste

heeft een positieve impact op de prijs. Het systeem

vormt niet voor niets de standaard voor ventilatie

in nieuwbouwprojecten.”

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 43


Maldegem Brielpark

“De slimme sturing zorgt ervoor dat de

regelkleppen van het ventilatiesysteem

zich sluiten zodra het binnenklimaat

opnieuw optimaal is, met een mooie

energiebesparing tot gevolg”

Optimaal binnenklimaat

“Het vraaggestuurde ventilatiesysteem maakt

gebruik van de elektronisch gestuurde TronicTop

60-toevoerroosters”, legt Dirk Stevens uit. “In de

huiskamers zijn dat geautomatiseerde raamroosters

en in de slaapkamers zelfregelende roosters.

De DucoBox Focus staat in voor de afvoer van

vervuilde lucht vanuit badkamer, keuken en toilet.

Aan de hand van de geïntegreerde vocht- en CO 2

-

regelkleppen wordt het binnenklimaat in de gaten

gehouden. De slimme sturing zorgt ervoor dat

de kleppen zich sluiten zodra het binnenklimaat

opnieuw optimaal is, met een mooie energiebesparing

tot gevolg.”

Ontzorgen installateur

“Duco bood als fabrikant de nodige ondersteuning

bij dit project”, getuigt een tevreden Wouter Reynaert.

“Na de instortkanalen te hebben geïnstalleerd,

bleven enkel nog de raamroosters over. Op dat moment

kwam Duco in beeld. De binnendelen van de

roosters worden immers op stock gehouden, waarna

de serviceafdeling tijdens de afwerkingsfase langskomt

om ze zelf te plaatsen. Van service gesproken!

Er zijn projecten waarbij we op heel wat problemen

stuiten, maar hier liep alles van een leien dakje.” ❚

Het vraaggestuurde ventilatiesysteem maakt gebruik van

de elektronisch gestuurde TronicTop 60-toevoerroosters.

In de huiskamers zijn dat geautomatiseerde raamroosters.

44 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Innovate today to shape tomorrow

State-of-the-art producten, 100%

natuurlijk. Innoverend design voor

creatief metselwerk. Neem nu onze

Dubio metselsteen. Valt telkens weer

in de prijzen met z’n slanke lijn en z’n

originele schaduwvoeg. Daar draait

het om bij Nelissen: tegemoet komen

aan de wensen van u als architect om

gevelwerk te vernieuwen, te verbeteren

en mooier te maken. Neem contact

en laat ons co-creëren: u heeft een

concept, wij bedenken de oplossing.

Vandaag innoveren om levenslang

bewondering te oogsten.

Kiezelweg 476 | 3620 Kesselt-Lanaken | +32 12 44 02 44

info@nelissen.be | www.nelissen.be


Kesselt Nelissen Steenfabrieken

HET MAS VAN KESSELT

Het nieuwe gebouw kreeg al meteen een bijnaam: het MAS van Kesselt.

Na een meer dan succesvol 2018 gaat Nelissen Steenfabrieken

voort op hetzelfde innovatieve elan. Het familiebedrijf plaatst zijn

vernieuwingsdrang letterlijk in de kijker via een kersvers hoofdkantoor

met showroom, een indrukwekkende blikvanger aan de

Kiezelweg in Kesselt (Lanaken). Het nieuwe gebouw illustreert

de drievoudige grondslag van het bedrijf: innovatie, cocreatie

en duurzaamheid. Een bijnaam liet niet lang op zich wachten:

het MAS van Kesselt.

Tekst Kevin Moens | Beeld Studio Dupont

Het is de vierde generatie van het familiebedrijf Nelissen Steenfabrieken

menens. Vier jaar geleden namen Carlos Jorissen, Joeri Gevers en Burt Nelissen

de fakkel over van de derde generatie. Kort na de wissel van de wacht

deden de nieuwe CEO’s een ambitieus investeringsplan uit de doeken, ter

waarde van maar liefst 35 miljoen euro. Met de opening van een state-ofthe-artkantoorgebouw

en een experimentele showroom, naar een ontwerp

van Architectengroep PSK en UAU collectiv, treedt Nelissen Steenfabrieken

in 2019 op het voorplan in de baksteenbranche.

Samen sterk

“Innovatie, cocreatie én duurzaamheid. Dat zijn de drie pijlers van zowel het

interieur als het exterieur van ons nieuwe hoofdkwartier”, klinkt het bij de drie

CEO’s. “Een atrium dat volledig is uitgevoerd in onze meermaals gelauwerde

Dubio-steen, kunstige claustra’s en zelfs steenstrips die gelijmd zijn op een grote

glaspartij: we tonen met dit gebouw dat alles kan met baksteen, zolang je met

de juiste mensen samenwerkt. Daarom hechten we veel belang aan cocreatie.”

Het nieuwe gebouw huisvest digitale experimenteerruimtes voor ontwerpers,

een Experience Room met een groot, gebogen 180°-scherm en vergaderzalen

die te reserveren zijn voor project- of andere besprekingen. “De vernieuwde site

zal fungeren als facilitator voor creatievelingen die de bouwsector samen met

ons op duurzame wijze vooruit willen helpen”, aldus de bestuurders.

Het nieuwe gebouw toont de veelzijdigheid van baksteen, met zelfs steenstrips

gelijmd op een grote glaspartij.

De baksteen als kunstwerk

De nieuwe showroom bevat een museale route, waarbij de bezoeker de baksteen

ontdekt als kunstobject – zowel in de echte als in de virtuele realiteit.

“We combineren het klassieke concept van de tastbare showroom met de

46 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Nelissen Steenfabrieken Kesselt

“We combineren het

klassieke concept van de

tastbare showroom met

de immer vooruitstrevende

digitale wereld”

“We tonen met dit gebouw dat alles kan met baksteen”, aldus de drie CEO’s

van Nelissen Steenfabrieken.

De nieuwe showroom bevat een museale route, waarbij de bezoeker de baksteen

ontdekt als kunstobject – zowel in de echte als in de virtuele realiteit.

immer vooruitstrevende digitale wereld”, aldus de CEO’s. “De bezoekers

worden ondergedompeld in een digitaal getinte customer experience

journey. Aan de hand van een app doorlopen ze de showroom en kunnen

ze hun favoriete stenen selecteren, zowel in de app als op touchscreens.

Die favorieten tonen we aan het einde van een bezoek in de Experience

Room. Om het zo aanschouwelijk mogelijk te maken, passen we de steenselectie

van de bezoeker toe op een typewoning naar keuze. Het resultaat

wordt geprojecteerd op een groot 180°-scherm en zit vervolgens in een

mum van tijd in de mailbox van de bezoeker, zodat hij alles nadien nog

eens rustig kan overlopen.”

Digitale krachttoer

Voor architecten biedt de nieuwe showroom het neusje van de zalm op het

vlak van creativiteit. “In de stenotheek staat een bijzondere werktafel, die

gekoppeld is aan een groot scherm. Als een architect een steen op de tafel

legt, wordt deze gescand aan de hand van een RFID-tag. Zo kan hij verschillende

stenen op tafel leggen en virtueel nieuwe mixen creëren, die hij op het

scherm te zien krijgt en desgewenst naar zichzelf kan doorsturen. Uniek in de

sector”, klinkt het bij de bedrijfsleiders.

Huzarenstukje

Om innovatie de boventoon te laten voeren in het ontwerp, stapten Architectengroep

PSK en UAU collectiv onmiddellijk af van het idee van een klassiek

kantoorgebouw of een standaardshowroom. Daardoor viel de keuze op een

(letterlijke) opeenstapeling van volumes. “Geen doordeweekse opstapeling

waarbij de volumes half in elkaar zitten en de vloer- en plafondplaat in

elkaar overlopen, want dat is eigenlijk een ‘instapeling’. Wel drie letterlijk op

elkaar gestapelde volumes. Een ingewikkelde en vernieuwende constructie”,

aldus Massimo Pignanelli van UAU collectiv.

Het atrium is uitgevoerd in de meermaals gelauwerde Dubio-steen.

BEN-site

Anno 2019 gaan groei en duurzaamheid hand in hand. Nelissen Steenfabrieken

wil daarom een voortrekker zijn op energetisch vlak en doet dat door te streven

naar een bijna-energieneutrale bedrijfssite. “Met de BEN-ambities van het familiebedrijf

in het achterhoofd hebben we voor de realisatie van het nieuwe gebouw

geopteerd voor een performante buitenschil met een erg gunstige U-waarde”,

zegt Guido Ieven, architect-bestuurder bij Architectengroep PSK. “De technische

installaties werken voornamelijk op basis van gratis energiebronnen, waardoor

we een E-peil bekomen dat beduidend beter scoort dan de vooropgestelde eisen

voor een kantoorgebouw.” ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Nelissen Steenfabrieken (Kesselt)

Architect

Architectengroep PSK (Sint-Truiden) en UAU collectiv (Hasselt)

Hoofdaannemer

Gebroeders Caelen (Genk)

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 47


Nelissen Steenfabrieken Kesselt

GRONDVERZET EN WEGENISWERKEN

‘Welcome in a new era of bricks’: het is een slogan die niet alleen van toepassing is op de innovatieve gevelstenen die Nelissen Steenfabrieken

sinds jaar en dag ontwikkelt – denk bijvoorbeeld aan de nieuwe Dubio-baksteen – maar evenzeer op de infrastructuur die nodig is om ze op

een zo efficiënt mogelijke manier te produceren.

Tekst en beeld Herwey

Beginsituatie. Grondverzet nieuwbouw. Rioleringswerken. Nivelleringswerken.

Dit laatste heeft net zo goed betrekking op het kersverse BEN-kantoorgebouw

met bijbehorende showroom en de nieuwe droogkamers voor de fabriek als

op de weg- en tasveldinfrastructuur die Herwey (Lanaken) aanlegde om ervoor

te zorgen dat het bedrijf definitief klaar is voor een nieuw tijdperk. “We

zijn zeer tevreden dat we ons steentje konden bijdragen aan dit bijzondere

project”, vertelt mede-zaakvoerder Raf Weytjens. “Vooral het totaalconcept

heeft ervoor gezorgd dat de werken vlot verlopen zijn. Zowel de bouwheer

als de architect hadden slechts één aanspreekpunt voor het grondverzet en

de wegeniswerken, onze absolute corebusiness. We hebben de bouwplannen

van Architectengroep PSK en UAU collectiv eerst uitgewerkt in 3D, zodat

we piekfijn te werk konden gaan en onze collega-aannemers minder hinder

ondervonden van onze activiteiten. De parking is uitgerust met duurzame en

zelfs zeer recent ontworpen bestratingsmaterialen en dito technieken.”

De firma Herwey werd in 2000 opgericht door Ludo Hermans en Raf Weytjens.

In 2003 verhuisde het nieuwbakken aannemingsbedrijf naar industrieterrein

Europark in Lanaken. De voornaamste specialisaties zijn grondverzet, infrastructuurwerken,

containerverhuur en de recyclage van inerte afvalmaterialen.

Bovendien nam Herwey in 2009 een eigen betoncentrale in gebruik en biedt

het sindsdien dus ook gecertificeerde funderingsmaterialen aan, net zoals

Bestratingswerken.

teelaarde, aanvullingsmaterialen, siergrinden, enzovoort. “Een ruim activiteitenpakket

dat ons in staat stelt om allerhande soorten projecten tot een goed

einde te brengen”, besluit Raf Weytjens. ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 49


Oostende Bouwcorner contactdag

Vier keer per seizoen brengt voetbalclub KV Oostende bouwgerelateerde bedrijven en dienstverleners samen tijdens een high-level netwerkevent.

BOUWCORNER CONTACTDAG:

NETWERKEVENT BIJ UITSTEK AAN DE KUST

Op vrijdag 29 maart brengt Bouwcorner allerhande bouwprofessionals samen in de Versluys Arena. “We willen mensen en bedrijven

uit de bouwwereld verbinden én hen de mogelijkheden bieden om nieuwe zakelijke perspectieven uit te bouwen”, zegt Patrick Orlans,

CEO van voetbalclub KV Oostende.

Tekst Stephanie Demasure | Beeld KV Oostende

We schrijven 21 februari 2016. KV Oostende wint

met een klinkende 5-2 van AA Gent, net voor

de afbraakwerken van de oude tribunes in het

Albertparkstadion van start gaan. In augustus

opent op dezelfde plaats een moderne state-ofthe-arttribune

en wordt het stadion omgedoopt

tot de Versluys Arena. Het resultaat van een

vruchtbare samenwerking tussen Bouwgroep Versluys

en een lange schakel van onderaannemers.

In die samenwerking liggen de eerste kiemen van

wat later de Bouwcorner wordt.

Interessant, gevarieerd programma

Na de bouw van de Versluys Arena bleven belangrijke

bouwpartners zoals Bouwgroep Versluys,

Van Severen sanitair en dakwerken, Geberit en

Legrand KV Oostende steunen. Speciaal voor hen

startte de voetbalclub vorig jaar een specifiek netwerk

op binnen haar ruime Beach Business Club.

De KVO-Bouwcorner was een feit. Vier keer per

seizoen brengt KVO onder die noemer bouwgerelateerde

bedrijven en dienstverleners samen

tijdens een high-level netwerkevent.

“Het uitgangspunt is altijd een interessant, gevarieerd

programma. Dat proberen we dan in

een gemoedelijk, feestelijk sausje te gieten”,

legt CEO Patrick Orlans uit. “De eerste keer

stelde Bart Versluys in primeur zijn Ensor Tower

voor en brachten we het Bouwcorner-magazine

op de markt. Op een tweede avond kwam de

manager van de Accent Business School praten

over de ‘war for talent’ in de bouwsector en

sloten we in stijl af met speeddating en een

walking diner.”

50 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Bouwcorner contactdag Oostende

Op de Bouwcorner contactdag zullen burgemeester Bart Tommelein (rechts op de linkse foto) en

Bart Versluys (rechts) hun kijk geven op ‘het Oostende van de toekomst’.

'Voor de volgende editie wordt het

netwerkevent in een nieuw jasje gestoken'

Voor de volgende editie wordt het netwerkevent

in een nieuw jasje gestoken. Eind maart

is er de eerste Bouwcorner contactdag. Bouwpartners

van KVO openen vanaf 10 uur hun

stand in de Versluys Arena en organiseren

workshops voor geïnteresseerde professionals.

Architecten, studiebureaus, bouwpromotoren,

aannemers en projectontwikkelaars, maar ook

lokale overheden en facility managers zijn

meer dan welkom. Om 16 uur komen enkele

keynotesprekers aan het woord. Burgemeester

Bart Tommelein en ondernemer Bart Versluys

tekenen alvast present voor hun kijk op ‘het

Oostende van de toekomst’.

“Het uitgangspunt is altijd een interessant, gevarieerd programma. Dat proberen we dan in een

gemoedelijk, feestelijk sausje te gieten”, aldus CEO Patrick Orlans (links).

In een nieuw jasje

Het doel van de Bouwcorner van KV Oostende is

bedrijven samenbrengen die iets voor elkaar kunnen

betekenen. Business genereren dus. En dat

werkt, weet Orlans: “Verschillende partijen zijn al

samen projecten aangegaan. Om een voorbeeld te

geven: bij de inrichting van kamers in rusthuizen

bracht Vanver de firma Diaz aan voor het plaatsen

van de zonwering. KVO geeft als het ware de voorzet

om de bouwsector te laten scoren.”

Kuststad in volle bloei

Dat het event net in Oostende doorgaat, is haast

symbolisch. Oostende is namelijk de kuststad waar

momenteel het meest gebouwd wordt. De Bouwcorner

contactdag is dan ook de ideale gelegenheid

om contacten te leggen en op die manier

misschien, als bedrijf, een betekenisvolle rol op te

nemen binnen de projectontwikkeling aan de kust.

Info en inschrijven: http://business.kvo.be/mevents/

bouwcornercontactdag. ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 51


Meer dan

20.000

realisaties!

INDUSTRIEBOUW

• Kantoorgebouwen

• Productiehallen

• Logistieke ruimtes

• Showrooms

• KMO-gebouwen

Rodenbachstraat 72

8908 Vlamertinge

België

www.valcke-prefab.be

+32 57 20 25 01

info@valcke-prefab.be


BOUWCORNER CONTACTDAG 2019

Vrijdag 29 maart 2019 vanaf 10u Versluys Arena – Oostende

ONTDEK EEN NIEUW

BOUWNETWERK DAT WERKT

Op vrijdag 29 maart 2019 organiseert voetbalclub KV Oostende een

Bouwcorner-contactdag in de Versluys Arena. Een unieke dag vol

workshops, beursstanden, voordrachten en netwerkingsmomenten

voor geïnteresseerde professionals: architecten, studiebureaus,

bouwpromotoren, projectontwikkelaars, lokale overheden,

facilitymanagers, aannemers, … Kortom, de ideale gelegenheid om

contacten te leggen aan de kust en als bedrijf, een betekenisvolle rol op te

nemen binnen de projectontwikkeling aan zee.

PROGRAMMA

RECHTSTREEKS

BUSINESS

10u

10u - 16u

16u - 17u

Opening Bouwcorner – Beurs

Doorlopend beursbezoek & workshops

Keynote-sprekers:

DOEN?

KOM LANGS!

Bart Tommelein (burgemeester Oostende)

Bart Versluys (CEO Groep Versluys)

‘Wonen en bouwen in Oostende anno 2019’

17u - Einde

Netwerking & Afterparty

DEELNEMEN = GRATIS

Graag registreren*

http://business.kvo.be/mevents/bouwcornercontactdag

Meer info?

Contacteer Tine De Groote, Marketing Manager KVO, tine@kvo.be

KVO geeft de voorzet voor een succesvol één-tweetje in de bouwsector

*Registreren geeft u toegang tot het event. U krijgt daarna de aanwezigheidslijst toegestuurd.


Arendonk Theo Boons

KWALITEIT ZONDER FRANJE

Met het nieuwe hoofdkantoor in Arendonk beschikt Theo Boons eindelijk over een visitekaartje dat zijn expertise perfect illustreert. Niet alleen

is er nu voldoende plaats om oplossingen te demonstreren, het gebouw is ook een toonbeeld van het vakmanschap van deze HVAC-specialist.

Theo Boons installeerde immers alle technieken zelf en koos hierbij voor hoogkwalitatieve en vooral toekomstgerichte oplossingen.

Tekst en beeld Els Jonckheere

Wat 28 jaar geleden startte als een bijberoep,

is vandaag uitgegroeid tot een groep die drie

bedrijven en zestig werknemers telt. “Met Theo

Boons concentreren we ons nog steeds op

technieken en sanitair, maar dan eerder voor

de grotere opdrachtgevers”, vertelt de zaak-

voerder. “Scholen, wooncomplexen, zorgcentra

en industriële panden zijn onze werkterreinen.

Hierbij leggen we ons steeds meer toe op toekomstgerichte

en ecologische oplossingen zoals

geothermie en zonne-energie. Onder impuls

van mijn zonen Laurens en Ruben hebben we

ons de laatste jaren ook op de private markt

gericht. Enerzijds met Willemsen Sanitair, dat

we in 2016 hebben overgenomen, en anderzijds

met RB Zelfbouw, een dochteronderneming die

HVAC-zelfbouwpakketten aanbiedt, inclusief

professionele ondersteuning.”

54 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Theo Boons Arendonk

Het bedrijf beschikt tevens over een nieuw magazijn van 2.000 m².

Theo Boons opteerde voor een eenvoudig

gebouw dat toch heel wat prestige

uitstraalt dankzij de hoogwaardige

materialen en dito afwerking.

In de 650 m² grote showroom worden voornamelijk de zelfbouwpakketten en

de badkamerinfrastructuur voorgesteld.

Grote vooruitgang

Toen Theo Boons inzag dat de opvolging gegarandeerd

was, besloot hij een terrein in het

industriepark van Arendonk aan te kopen, waar

de toenmalige uitvalsbasis gevestigd was. “Aanvankelijk

wilden we deze laatste verkopen zodra

de nieuwbouw er was, maar uiteindelijk is ze

omgetoverd tot de pleisterplek van Willemsen

Sanitair” legt Theo Boons uit. De nieuwe vestiging,

die sinds oktober 2018 operationeel is,

huisvest de firma’s Theo Boons en RB Zelfbouw.

Het gaat om een pand met twee bouwlagen en

een benutbare oppervlakte van 3.600 m², waarvan

2.000 m² magazijn. “Dit laatste is een grote

vooruitgang”, aldus Theo Boons, “want nu kunnen

we veel meer materialen opslaan, waardoor

onze techniekers sneller en efficiënter kunnen

werken. Ook qua demonstratieruimte is er veel

veranderd. Vandaag beschikken we over een

oppervlakte van 650 m², die publiek toegankelijk

is en waar we voornamelijk onze zelfbouwpakketten

en badkamerinfrastructuur etaleren. Daarnaast

hebben we nu eindelijk de ruimte om een volwaardige

administratieve staf uit te bouwen. Sinds de

realisatie van de nieuwbouw hebben we ons team

al met vier mensen uitgebreid, en er is potentieel

om twintig personeelsleden een comfortabele

werkplaats te geven.”

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 55


de perfecte oplossing

theo boons

■ verwarming

■ sanitair

■ ventilatie

Theo Boons is reeds vele jaren actief als

installateur van verwarming en sanitair.

Dankzij zijn veelzijdigheid en jarenlange ervaring

geniet u van een kwalitatieve totaalservice voor

uw nieuwbouw of verbouwing.

theoboons.be

Hoge Mauw 1400

B-2370 Arendonk

T. 014/67 79 84

info@theoboons.be

Specialist hernieuwbare energie


Theo Boons Arendonk

Opvallend is de warme Provençaalse eik, die zowel gebruikt is voor de vloerbekleding als voor de

verdiepingshoge kasten en de balie.

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

GEERTS INTERIEUR – VLOERBEKLEDING

Het interieur van het nieuwe gebouw van Theo Boons straalt klasse en oog voor detail uit.

Ook over de vloerbekleding is goed nagedacht, samen met leverancier Geerts Interieur uit

Mol. Deze firma profileert zich al meer dan zestig jaar als dé vakman ter zake. “Dit uit zich in

een groot en kwalitatief assortiment met onder meer parket, vasttapijt, vinyl, pvc, linoleum

en nog zo veel meer”, vertelt zaakvoerder Marc Jacobs. “Daarnaast gidsen we de klant

doorheen dit complete aanbod én zorgen we zelf voor de plaatsing. In dit project was dit

laatste trouwens geen overbodige luxe. Vooraleer we met de plaatsing van de geweven

Eclips-vinyltegels konden starten, hebben we zo’n 635 m² egalisatiewerken uitgevoerd.

Daarnaast hebben we de 170 m² kantoren uitgerust met Composure-tapijttegels van

Interface. Tot slot hebben we +/- 17 m² Gummiflor-matten gelegd om het vuil aan de

inkom maximaal vast te houden.”

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

VL PROJECTS – GYPROCWANDEN EN -PLAFONDS

Een strakke binnenafwerking in gyproc geniet nog altijd de voorkeur in tal van gebouwen.

Het plaatsen van dit materiaal vereist echter vakmanschap. Vandaar dat Theo Boons

besloot om de kennis en kunde van VL Projects uit Herentals in te roepen. Deze firma is

immers al meer dan tien jaar een belangrijke referentie op het vlak van kwalitatief uitgevoerde

interieurafwerking, en dit met een brede waaier aan diensten. “Sinds vele jaren

behoren we tot het gerenommeerde Gyproc Pro Team, wat voor vakkennis en een perfectionistische

afwerkingsgraad staat”, vertelt zaakvoerder Wim Van Laere. “Naast de

wanden plaatsten we ook akoestisch geperforeerde plafonds in gyproc. Deze garanderen

niet alleen een unieke beleving op akoestisch vlak, maar eveneens op esthetisch vlak.

Bijkomend is er ook buiten voor eenzelfde afwerkingsmateriaal gekozen. Daar pasten

we een Gyproc Glasroc oplossing toe, waarmee we op de terrassen eenzelfde naadloos

plafond met geïntegreerde lichtlijnen gerealiseerd hebben.”

Eenvoud siert

‘Kwaliteit zonder franje’ is de manier waarop

Theo Boons zijn bedrijf omschrijft. Architectenbureau

Wil-Ma wist deze leuze perfect te vertalen

naar het ontwerp: een eenvoudig gebouw

dat toch heel wat prestige uitstraalt dankzij de

hoogwaardige materialen en de dito afwerking.

De basis van het volume is rechthoekig, met

een balkvormige uitbouw waarin de showroom

is ondergebracht. Deze loopt op het gelijkvloers

over in de receptie, een landschapskantoor

en een aangename refter. Boven is er sprake

van een overgang naar de vergaderzaal, twee

grote directiekantoren en een ander landschapskantoor.

Deze etage geeft uit op het magazijn, dat

tevens vanaf de zijkant toegankelijk is. Het hele

gebouw is opgetrokken in een betonstructuur en

ingevuld met grote glaspartijen, antraciet aluminium

schrijnwerk en zichtbeton. Eenvoudig dus,

maar wel sierlijk en elegant. Deze industriële look

is binnenin versterkt met in antraciet geverfde

mdf-kaders, maar tegelijkertijd ook afgevlakt met

warme Provençaalse eik (gedeeltelijke vloerbekleding,

verdiepingshoge kasten en de balie),

pvc-tegels (publiek gedeelte), tapijt (landschapskantoren)

en witte akoestische plafonds.

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 57


Vakmanschap op basis van kwaliteitsproducten

R&M Van Den Boer is gespecialiseerd in het plaatsen

van alu-gevelsluitingen voor bouwprojecten, zowel

nieuwbouw als renovatie.

Hiervoor gebruiken we enkel de hoog-kwalitatieve

producten van de marktleiders in hun domein.

Balendijk 231 - 3920 Lommel - T. 011 55 25 80 - info@rmvandenboer.be

Geerts

EEN OOG VOOR INTERIEUR

uw vakmanspecialist in

PVC

LVT

KURK

VINYL

PARKET

TAPIJTEN

LAMINAAT

LINOLEUM

VASTTAPIJT

TRAPLOPERS

GEWEVEN VINYL

Turnhoutsebaan 198 – 2400 Mol – 014 31 16 65

WWW.GEERTSINTERIEUR.BE

• Verhoogde vloeren

Houtspaandertegels

Stalen tegels

Calciumsulfaat tegels

Industriële vloeren

• Scheidingswanden

Vaste wanden

Modulaire wanden

Akoestische oplossingen

Brandwerende oplossingen

• Verlaagde plafonds

Naadloos plafond

Akoestisch gipskarton plafond

Metalen plafond

Tegel systeem plafond

V.L.PROJECTS

AFWERKINGSBEDRIJF

Herenthoutseweg 198

2200 Herentals

T. +32 474 97 52 01

info@vlprojects.be

www.vlprojects.be


Theo Boons Arendonk

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

Dankzij zijn fraaie nieuwbouw heeft Theo Boons

voortaan de capaciteit om twintig administratieve

krachten een comfortabele werkplaats te geven.

RM VAN DEN BOER – GLASPARTIJEN EN

ALUMINIUMPROFIELEN

Het gebouw van Theo Boons kenmerkt zich door de vele grote glaspartijen. Deze zijn vakkundig

geplaatst door Schrijnwerkerij RM Van den Boer uit Lommel, een onderneming die zich sinds

1991 toelegt op het produceren en plaatsen van allerlei aluminiumconstructies. “Onze sterkte is

ons totaalpakket”, vertelt medezaakvoerder Ronny Van den Boer. “Ons gamma omvat ramen

en deuren, gordijngevels en toebehoren. En dit zowel voor nieuwbouw- als renovatieprojecten,

in opdracht van particulieren of bedrijven. We gebruiken enkel hoogkwalitatieve producten van

de marktleiders, en de plaatsing gebeurt altijd door ons eigen team. Op die manier zijn onze

klanten verzekerd van een duurzaam resultaat en een vakkundige naservice.” Bij Theo Boons

werden 580 m² Reynaers Masterline CS86HI- en CP155 LS-profielen gebruikt, die zijn ingevuld

met de zonwerende Sun 70/40-beglazing. De grootste uitdaging in dit project was de hoogte

waarop er gewerkt moest worden. Vandaar dat RM Van den Boer een torenkraan diende te

gebruiken om het project tot een goed einde te brengen. “Maar het resultaat mag er wezen”,

besluit Ronny Van den Boer. “De nieuwbouw van Theo Boons is opnieuw een referentie die we

met veel trots aan onze lijst toevoegen.”

State-of-the-arttechnieken

Logischerwijs zorgde Theo Boons zelf voor de technieken.

“We hebben voor de meest progressieve

oplossingen geopteerd”, vertelt hij. “Zo worden

de kantoren en publieke ruimtes volledig verwarmd

en gekoeld met een geothermische installatie,

bestaande uit een net van zes boringen tot

op een diepte van 180 meter en gekoppeld aan

warmtepompen. Qua afgiftesysteem kozen we

voor een combinatie van ventiloconvectoren en

vloerverwarming. Het magazijn wordt verwarmd

met gasgestookte luchtverhitters, wat voor dit

soort toepassingen een erg energiezuinige oplossing

is. Daarnaast plaatsten we een grote ventilatiegroep

van Fläkt Group met een vermogen van

4/760 m³/h in de kantoren. Onze bouwkundige

ingenieurs hebben deze volledig uitgetekend in

BIM, waarmee we nog een van onze sterktes gedemonstreerd

hebben. We kozen uiteraard ook

voor ledverlichting met bewegingssensoren. Het

regenwater wordt opgevangen in twee putten van

10.000 liter en herbruikt voor sanitaire doeleinden.

Al deze technieken worden aangestuurd met

een KNX-beheersysteem. Kortom: We gebruiken de

state-of-the-arttechnieken uit ons aanbod nu zelf in

ons eigen gebouw en kunnen dus beter dan ooit

demonstreren dat ze wel degelijk werken.” ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Theo Boons (Arendonk)

Architect

Wil-Ma (Herselt)

Hoofdaannemer

ASK Romein (Malle)

“We gebruiken de state-of-thearttechnieken

uit ons aanbod nu zelf

in ons eigen gebouw en kunnen dus

beter dan ooit demonstreren dat ze wel

degelijk werken”

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

FLÄKT GROUP – VENTILATIE

Een continue toevoer van verse lucht bevordert de prestaties van het personeel in werkomgevingen.

Dat heeft ook Theo Boons goed begrepen, want de nieuwe uitvalsbasis is

uitgerust met een ingenieuze ventilatieoplossing van Fläkt Group (Brussel), marktleider

in de Belgische ventilatiemarkt. Behalve voor modulaire luchtgroepen kunnen klanten

er eveneens terecht voor andere productgroepen zoals ventiloconvectoren, zwembadontvochtigers,

luchtverhitters, luchtgordijnen, koelbalken en VAV-kleppen. Concreet bestaat

het systeem voor Theo Boons uit een CAIRplus-ventilatiegroep met hoogrendementsabsorptiewarmtewielrecuperator.

Het magazijn is voorzien van een dakextractor van het

type Roofjet. Daarnaast zorgen veertien ventiloconvectoren voor de verwarming en koeling

van zowel de toonzaal als de kantoren. “We onderscheiden ons vooral met onze gepersonaliseerde

aanpak en maatwerk”, vertelt projectleider Filip Claes. “Ook in dit project

hebben we eerst de behoeften van de klant in kaart gebracht. Vervolgens hebben we een

concept uitgewerkt dat we met verschillende toestelopties hebben ingevuld. Uiteindelijk

heeft de bouwheer zijn keuze gemaakt in functie van zijn ultieme doel: een gebouw dat als

showroom van progressieve technieken fungeert. Dat we hieraan mochten meewerken,

is nogmaals een bewijs dat de service, knowhow en kwaliteit van Fläkt Group wel degelijk

erkend en geapprecieerd wordt.”

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 59


Bedrijfspresentatie Morti

BOUWEN IN ALLE VERTROUWEN

Wie wil bouwen in vertrouwen kan terecht bij Algemeen Bouwbedrijf Morti uit Drongen. Dat is namelijk precies waarmee deze aannemer

het verschil maakt. Of het nu gaat om industriële of agroconstructies, appartementencomplexen of gewone woningen: klanten kunnen

steeds weer rekenen op een persoonlijke benadering, kwaliteitsvol werk én een strikte naleving van de gemaakte afspraken.

Tekst Els Jonckheere |

Beeld Morti

Een recente realisatie waar Morti bijzonder trots op is: de nieuwe uitvalsbasis van Visbedrijf De Troyer in Industriezone Zuid IV in Erembodegem.

Wat in 1965 begon als een eenmanszaak van Julien Mortier, groeide al snel

uit tot een sterk algemeen bouwbedrijf in de Gentse regio. Vandaag telt het

personeelsbestand al meer dan 230 enthousiaste professionals die elk type

bouwproject met het nodige vakmanschap, binnen het vooropgestelde budget

en binnen de opgelegde tijdslimiet tot een goed einde brengen. “Doorheen

de jaren hebben we een uitgebreide expertise en knowhow opgedaan”, vertelt

Jo Mortier. “Hierdoor kunnen we elk bouwproces nagenoeg volledig in eigen

beheer realiseren. Op die manier hoeft niemand elkaar met de vinger te wijzen

als het eens verkeerd loopt, wat de klant natuurlijk ten goede komt. Bovendien

resulteert onze structuur in korte beslissingslijnen, een enorme flexibiliteit en

vooral een persoonlijke benadering.”

Sterk in alle sectoren

Vandaag realiseert Morti voornamelijk kantorencomplexen, bedrijfs- en logistieke

gebouwen, showrooms, werkplaatsen, handelscentra, zorginstellingen …

“Een recente realisatie waar we bijzonder trots op zijn, is de nieuwe uitvalsbasis

van Visbedrijf De Troyer in Industriezone Zuid IV in Erembodegem”, geeft Jo

Mortier mee. “Het gaat om 4.000 m² kantoren, inclusief sociale ruimtes én ruim

5.000 m² omgevingswerken. Speciaal aan dit project is dat het gebouw een

dertigtal gekoelde lokalen omvat: koelcellen, diepvries, verwerking, assemblage

en zelfs homaria (lees: leefbakken voor kreeften en andere schaaldieren). Waar

nodig met hygiënesluizen én uitzonderlijk zelfs met een doorloopsas via een

ondergrondse gang! Een ander noemenswaardig project is de nieuwe winkel

van Delhaize in Lochristi voor de familie Dany Van Assche. Deze omvat een

commerciële vloer van 2.500 m², 1.500 m² werkplaats en een groot magazijn.

In dit project kunnen we trouwens ook onze kennis op het vlak van renovaties

demonstreren, want het takenpakket omvat eveneens de verbouwing van het

bestaande magazijn. Tot slot zijn we eveneens verantwoordelijk voor de aanleg

van een nieuwe parking van 3.000 m² en de renovatie van de bestaande

parking van 4.000 m².”

60 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Morti Bedrijfspresentatie

Agroprojecten met gebouwen voor de huisvesting van dieren zijn eveneens een specialiteit, zoals het Paardenbelevingscomplex van Stal Vincent Martens in Kanegem.

Ook agro- en residentiële projecten

Agroprojecten met gebouwen voor de huisvesting van dieren – inclusief

bijhorende boven- of ondergrondse mestopslagplaats – zijn een tweede

activiteitencategorie binnen Morti. Een recent voorbeeld hiervan is

het Paardenbelevingscomplex van Stal Vincent Martens in Kanegem,

waar de firma een overdekte binnenpiste van 28 x 65 meter bouwde,

alsook de bijhorende stallen met 28 paardenboxen, een cafetaria met

een capaciteit van tweehonderd personen en een bedrijfswoning met

twee bijhorende appartementen. “Kortom: het was een project waarin

we konden aantonen dat we expertise hebben in vele domeinen”, zegt

Koen Mortier. “Voorts kunnen klanten ook bij ons terecht voor optimaal

geïsoleerde bewaarplaatsen voor fruit, groenten en aardappelen.

Of loodsen voor de stockage van graan en/of meststoffen, hippische

centra en bergplaatsen voor diverse doeleinden.”

“‘Building Dreams’, dat is

waarvoor wij staan. Of het

nu om grote of kleine

projecten gaat”

Door elk bouwproces nagenoeg volledig in eigen beheer te realiseren, kan

Morti korte beslissingslijnen, een enorme flexibiliteit en vooral een persoonlijke

benadering garanderen.

Nog niet zo lang geleden leverde Morti de vier residentiële appartementsgebouwen

van het Burgemeesterpark in Lochristi op.

Building Dreams

Natuurlijk is de bouw van woon- en appartementencomplexen eveneens een specialiteit

van Morti. Koen Mortier: “Nog niet zo lang geleden hebben we bijvoorbeeld

de vier residentiële appartementsgebouwen van het Burgemeesterpark in Lochristi

opgeleverd, goed voor 41 woonentiteiten van 100 tot 150 m². Voorts beschikken

we over een eigen productie-eenheid voor prefabbeton en metaalconstructies,

waar zelfs onze concullega’s terechtkunnen. Tot slot spitsen we ons eveneens toe

op de realisatie van binnen- en buitenschrijnwerk in aluminium of hout. ‘Building

Dreams’, dat is waarvoor wij staan. Of het nu om grote of kleine projecten gaat!” ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 61


Bedrijfspresentatie MOSEG Technologies

Mobiele laserscanner brengt gebouwen

en omgevingen razendsnel in kaart

De opmars van laserscanners in de bouwsector zet zich door. Zeker nu digitale 3D-modellen vaste prik worden, maken ze het mogelijk om

gebouwen of omgevingen op een efficiënte manier in kaart brengen. “De mobiele systemen van GeoSLAM zijn in dat opzicht het neusje van de

zalm”, weet Bert Meuleman van MOSEG Technologies. “De toepassingen zijn legio, en bovendien werken ze razendsnel. Het inmeten van een

vrijstaande woning neemt slechts een halfuurtje in beslag.”

Tekst Tim Janssens | Beeld GeoSLAM

De ZEB HORIZON is de meest geavanceerde laserscanner. Hij registreert maar liefst 300.000 punten per

seconde, heeft een bereik tot 100 meter en kan zelfs aan een drone gehangen worden.

GeoSLAM heeft drie soorten laserscanners in het

gamma, die functioneren op basis van het intelligente

SLAM-algoritme. De ZEB REVO is een lichtgewichttoestel

dat 43.000 punten per seconde

registreert, met een eenvoudige werking, een

compacte vormgeving en een hoge beschermingsgraad

(IP64, stof- en waterdicht) als voornaamste

troeven. De ZEB REVO RT (IP51) biedt je de mogelijkheid

om de data in real time te laten verwerken

door een mobiele computer die om je schouder

hangt, waarbij je het scanproces live kan volgen

op een tablet of smartphone die op het toestel

te monteren is. De ZEB HORIZON is het meest

geavanceerde systeem. Het registreert maar liefst

300.000 punten per seconde, heeft een bereik tot

100 meter en kan zelfs aan een drone gehangen

worden om vanuit de lucht een digitaal terreinmodel

van gebouwen, kunstwerken, installaties, grote

terreinen of werven te maken. “De drie toestellen

hebben enkele cruciale zaken gemeen”, vertelt Bert

Meule-man van Belgisch verdeler MOSEG Technologies.

“Ze werken niet alleen zeer snel en accuraat,

maar zijn ook ‘mobiel’. Anders gezegd: ze kunnen

scannen tijdens het bewegen en kunnen dus ‘schaduwvrij’

meten. Een enorme troef in vergelijking

met de traditionele statische varianten!”

Gedetailleerde puntenwolk

De GeoSLAM-scanners draaien voortdurend om

hun as om een sferische dekking te verzekeren.

Dit resulteert in het ontstaan van een gedetailleerde

puntenwolk, die via de bijhorende software

vertaald wordt naar een bruikbaar geometrisch

3D-model. Aan de hand van aanvullende software

(GeoSLAM Draw) kan je ook tekenen in die

puntenwolk. Er zit onder meer een functionaliteit

in die automatisch lijnen zoals muren, deuren en

raamopeningen zal herkennen en vectoriseren. De

digitale registraties zijn te exporteren naar verschillende

formaten, waaronder CAD. De puntenwolk

kan ook ingekleurd worden via een kleine videocamera

onder de scanner, wat een nog realistischere

weergave garandeert. “De toepassingen zijn legio”,

aldus Bert Meuleman. “Denk bijvoorbeeld

aan renovaties, waarbij je slechts een halfuurtje

nodig hebt om een bestaand gebouw te vatten in

een digitaal model waar een architect meteen mee

aan de slag kan. Of aan sloopwerken, waarbij je

rekening moet houden met de Tracimat-wetgeving,

die stipuleert dat je alle sloopmaterialen moet

traceren en vooraf de vermoedelijke hoeveelheden

moet inventariseren. Of aan het registeren van de

bestaande toestand van een projectomgeving,

waarin je de nieuwe ontwerpen dan later een

plaats kan geven. Maar je kan nog veel verder

gaan dan dat. Een mooi voorbeeld is de Limburgse

gemeente Riemst, die GeoSLAM-scanners gebruikt

om de mijngangen op haar grondgebied (in totaal

350 à 400 kilometer) in kaart te brengen.” ❚

GEOSLAM-DAG

Benieuwd welke mogelijkheden de Geo-

SLAM-systemen exact te bieden hebben?

Kom dan op 21 maart 2019 naar de Geo-

SLAM-dag in Oosterzele, waar de Geo-

SLAM-specialisten verschillende systemen

en toepassingen zullen voorstellen. Inschrijven

via info@moseg.be of telefonisch op

0473 64 12 73. (Aantal plaatsen is beperkt).

62 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Advertorial

CLEAN SITE SYSTEM WORDT

UITGEBREID NAAR HARDE PLASTICS

Met een resultaat van 88,8% in 2017 is België Europees kampioen in het sorteren en recycleren van bedrijfsmatig

verpakkingsafval. "Al betekent dat in geen geval dat we op onze lauweren mogen rusten", zegt Ingrid Bouchez,

Communication Manager bij Valipac, dat twintig jaar geleden werd opgericht om de recyclage van bedrijfsmatige

verpakkingen te coördineren. Vandaag lanceert de organisatie een aantal operationele projecten om de selectieve

inzamelingen – en dus ook de recyclage – van bedrijfsmatig verpakkingsafval verder te stimuleren.

Tekst en beeld Valipac

Een voorbeeld van een succesvol initiatief van Valipac – in samenwerking

met de Beroepsvereniging van de bouwhandelaar

(FeMa) en de Belgische Bouwmaterialen Producenten (BMP) –

is Clean Site System, een praktisch ophaal- en inzamelsysteem

voor plastic (bouwgerelateerde) folies en hoezen. "Het principe

is heel eenvoudig", vertelt Ingrid Bouchez. “Aannemers kopen

inzamelzakken van 400 liter bij de bouwhandelaars en vullen de

zakken op hun werf met plastic verpakkingsafval (folies, hoezen),

conform de acceptatiecriteria. Eens ze gevuld zijn, kunnen de

zakken kosteloos gedeponeerd worden bij een bouwhandelaar.

Clean Site System bestaat ondertussen vijftien jaar. Meer dan

zesduizend aan-nemers zijn overtuigde gebruikers. Vandaag

kunnen ze de inzamelzakken bij 220 bouwhandelaars in heel

België deponeren.”

"DE BOUWSECTOR IS EEN

BELANGRIJKE SPELER IN

DE CIRCULAIRE ECONOMIE"

Van folie tot harde kunststoffen

Vanaf april kunnen aannemers ook gebruikmaken van het

Clean Site System om hun bouwgerelateerde harde plastics

af te voeren. "De bouwsector is een belangrijke speler in

de circulaire economie. Door meer van hun kunststofafval

te sorteren en te recycleren, bieden ze kostbare materialen

een tweede leven", legt Ingrid Bouchez uit.

Bouwhandelaars die deelnemen aan Clean Site

System bieden hun klanten een waardevolle

extra service. Aannemers kunnen niet alleen

een flinke besparing realiseren op hun afvalfactuur

(de verwerkingskosten van restafval

zijn dit jaar opnieuw met 20 % gestegen),

maar voldoen ook meteen aan de wettelijke

sorteerverplichtingen (kunststoffen zijn

onderworpen aan sorteerverplichting in

Vlaanderen en Wallonië).

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 63


Brustem Kapelhof

SOCIALE HUURWONINGEN ROND BESCHERMDE KAPEL

In de schaduw van de beschermde Eucheriuskapel in Brustem liet sociale huisvestingsmaatschappij Nieuw Sint-Truiden 22 aantrekkelijke

woongelegenheden optrekken, verdeeld over verschillende nieuwbouwvolumes. Ondanks de ruimtelijke verspreiding en de tussenliggende

groenzones is er sprake van een homogene architectuur, die gebaseerd is op de typische hoevegebouwen in de nabije omgeving.

Tekst Tim Janssens | Beeld Architectengroep PSK

De Eucheriuskapel is een begrip in de Haspengouwse regio. Het twaalfdeeeuwse

bouwwerk is gerealiseerd in de Maaslandse Romaanse stijl en werd

in 2004 volledig opgeknapt. De braakliggende percelen rond het omliggende

Kapelhof bieden sinds kort plaats aan een gelijknamig sociaal huisvestingsproject.

De 22 huurwoningen zijn verspreid over twee deelgebieden. "Een

van die twee zones was een voormalige boomgaard, waar we drie nieuwe

volumes met twaalf stapelflats en vier eengezinswoningen hebben ingeplant.

Omwille van de privacy zijn de terrassen van de appartementen zo gepositioneerd

dat de bewoners nooit bij elkaar kunnen binnenkijken", vertelt Guido

Ieven, architect-bestuurder bij Architectengroep PSK. “De andere bouwzone

grenst aan de tuin van de pastorie en bevindt zich op een terrein met een

aanzienlijk niveauverschil. Door in de hoger gelegen zone een volume met drie

wooneenheden op te trekken, hebben we maximaal gebruikgemaakt van de

aanwezige natuurlijke glooiing, zodat de bewoners optimaal kunnen genieten

van het grote gemeenschappelijke groengebied. Op het lager gelegen deel

van datzelfde terrein hebben we de bestaande huizenrij vervolledigd via de

bouw van drie eengezinswoningen met privétuintjes.”

Net zoals de hoeves in de nabije omgeving hebben de nieuwbouwvolumes een

rechthoekig grondplan, sobere baksteengevels en karakteristieke zadeldaken.

64 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Kapelhof Brustem

“De eenvoudige

uitstraling van de hoeves

in de nabije omgeving

is doorgetrokken naar

de nieuwbouwvolumes

rond de beschermde

Eucheriuskapel”

Landelijk karakter

Brustem is een landelijke gemeente met veel groen. Dit rurale karakter komt

sterk tot uiting in de architectuur en de ruimtelijke inrichting van het Kapelhofproject.

“In de nabije omgeving bevinden zich een aantal grote hoeves

met een rechthoekig grondplan, sobere baksteengevels en karakteristieke

zadeldaken. Deze eenvoudige uitstraling hebben we doorgetrokken naar

de nieuwbouwvolumes rond de Eucheriuskapel, zij het zonder de erfgoedwaarde

van deze laatste in het gedrang te brengen. Ondanks de ruimtelijke

verspreiding hebben we dus toch een homogene architectuur nagestreefd”,

legt Guido Ieven uit. “Het project biedt heel wat troeven, niet alleen voor de

eigenlijke bewoners, maar ook voor andere mensen uit de buurt, de nabijgelegen

school en bezoekers van de Eucheriuskapel. Het is een rustig en

autoluw gebied met een groen karakter (inclusief een grote wadi). Parkeren

gebeurt uit het zicht of in een ondergrondse parking met een capaciteit

van tien wagens. Alle ruimte rond de woningen is openbaar. Een ideale

voedingsbodem voor sociale interactie!”

Het Kapelhof-project in vol ornaat. De nieuwbouwvolumes zijn verspreid over de volledige site en worden omzoomd door grote gemeenschappelijke groenzones.

De statige Eucheriuskapel pronkt op de achtergrond.

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 65


Brustem Kapelhof

Brustem is een landelijke gemeente met veel groen. Dit rurale karakter komt sterk tot uiting in de architectuur en de ruimtelijke inrichting van het Kapelhof-project.

Voeten in de aarde

Ondanks de relatief eenvoudige vormgeving van de nieuwe woonvolumes,

heeft de realisatie van het Kapelhof-project de nodige voeten in de aarde

gehad – zowel in letterlijke als figuurlijke zin. Vooraleer de werken van start

gingen, vonden er immers ingrijpende archeologische opgravingen plaats op

de site. “Daarbij heeft men dieper gezocht dan we gehoopt hadden, waardoor

de draagkracht van de ondergrond op bepaalde plaatsen niet meer

toereikend was”, vertelt Philippe Leyssens, projectleider bij Bouwbedrijf Vandersmissen.

“Voor een van de blokken hebben we de beoogde fundering zelfs

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Nieuw Sint-Truiden (Sint-Truiden)

Architect

Architectengroep PSK (Sint-Truiden)

Hoofdaannemer

Bouwbedrijf Vandersmissen (Herk-de-Stad)

moeten vervangen door een paalfundering. Voorts waren er ook nog een aantal

bijkomende uitgravingen nodig om de bodem extra te stabiliseren met

zandcement. Voor veel volumes is de bouwlijn meteen ook de rooilijn, dus dat

vormde eveneens een uitdaging. Bovendien hebben we de ruwbouw van de

eerste drie bouwblokken opgetrokken vooraleer er wegenis of riolering was

aangelegd. Het vergde toch wel wat coördinatie om dit tot een goed einde te

brengen en om de woningen proper te houden gedurende de afwerkingsfase

(wanneer de wegenis en de riolering werd aangelegd), temeer omdat het

toen winter was en het terrein zich behoorlijk modderig aandiende. Tot slot

moesten we ervoor zorgen dat de nabijgelegen school en het kinderdagverblijf

permanent bereikbaar bleven. Je ziet: er kwam wel wat bij kijken, maar

al bij al zijn de werken goed verlopen. De samenwerking met de bouwheer

en de architect was uitstekend. Als er al problemen opdoken, dan werden ze

constructief en met respect voor ieders belangen opgelost. En het resultaat

mag er ook wezen. Qua structuur en materiaalgebruik zijn de volumes vrij

klassiek, maar ondanks dat en de beperkte oppervlakte heeft de architect er

toch voor gezorgd dat de woningen aantrekkelijk zijn en voldoende privacy

garanderen. Kortom: een meer dan geslaagd project!” ❚

66 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


We Are Real Estate Voorbeschouwing

WE ARE REAL ESTATE:

SHAPING THE FUTURE OF REAL ESTATE

Op 22 en 23 mei 2019 vindt in Brussels Expo de nieuwe professionele vastgoedbeurs We Are Real Estate plaats. Conform een nieuwe, innovatieve

aanpak concentreert het evenement zich op drie hoofdelementen: Leren, Investeren en Netwerken.

Hoe?

Exposanten krijgen de keuze uit drie vaste allinformules.

De volledig opgebouwde stand is

inbegrepen. Dit vermijdt onnodige, soms torenhoge

kosten voor dure standenbouw en lange,

tijdrovende voorbereidende vergaderingen. Het

gaat om de boodschap, niet om de verpakking.

Ook de catering is helemaal inbegrepen,

van ontbijt over lunch tot walking dinner. De

bezoeker geniet voor een vaste prijs eveneens

van dit all-inconcept en kan zich vrij bedienen

van catering.

Bijleren?

De tijd van champagnerecepties van ’s morgensvroeg

tot ’s avonds laat is stilaan voorbij. Daarom

staat inhoud centraal op We Are Real Estate, van

’s morgens tot ’s namiddags. Met de steun van

vele partners wordt een uitgebreid programma

samengesteld, maar ook exposanten krijgen de

kans om elk een presentatie van 15 minuten over

een thema naar keuze te geven. Uiteraard is er

vanaf de late namiddag ruim de tijd voor recepties

en netwerking. In een gezellige kader, tussen de

standen, blijft iedereen napraten met een hapje

en een drankje. ❚

Op 22 en 23 mei 2019 vindt in Brussels Expo de nieuwe professionele vastgoedbeurs We Are Real Estate plaats.

We Are Real Estate kwam er op uitdrukkelijke

vraag van de sector. In de loop van 2018 gaven

heel wat bedrijven aan behoefte te hebben aan

een evenement dat zich niet alleen richt tot de

exclusieve top van vastgoedbedrijven, maar dat

over alle beroepen heen zowel starters als executives

kon samenbrengen. En dan liefst op een

centrale locatie, met een belangrijke rol voor inhoud

en zonder over het hoofd te zien dat het

geheel zowel voor de exposant als de bezoeker

betaalbaar moest blijven.

Wie?

Op We Are Real Estate krijgen projectontwikkelaars,

architecten, makelaars, studiebureaus, aannemers,

dienstverleners en overheden de kans om kennis te

maken met investeerders en eindgebruikers, terwijl

er natuurlijk ook onderling genetwerkt wordt.

Waar?

Brussels Expo was de meest voor de hand liggende locatie

voor de beurs. Gemakkelijk bereikbaar, veel parking,

goede faciliteiten en in het hart van België en Europa.

PRAKTISCHE INFO

Datum: 22 & 23 mei 2019

Tijdstip: 10u tot 20u

Locatie: Brussels Expo

Registratie online eind februari.

Voorkeurstarief tot en met 30 april.

Social Media: Linkedin: @wearerealestate,

Facebook: @WeAreRealEstateBE,

Twitter: @WAREbrussels

Website: www.wearerealestate.be

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 67


Energie De meerwaarde van het EPC

De meerwaarde

van het EPC (+)

De lente is in aantocht. Het ideale seizoen om je woning te verkopen of op zoek te gaan naar een nieuwe woonst. Waren kooplustigen vroeger

vooral geïnteresseerd in een grote tuin of een dubbele garage, dan durven toekomstige eigenaars vandaag ook meer en meer te informeren

naar de energieprestatie van een woning.

Tekst Lydia Peeters | Beeld Batibouw

Aannemers en installateurs mogen er zeker van zijn dat er ook de komende jaren veel werk op hen afkomt.

Op dat vlak brengt 2019 goed nieuws. Het nieuwe Energieprestatiecertificaat

(dat lange tijd werd aangekondigd als EPC+) is beschikbaar.

Het plusje is weggevallen in de benaming, maar de meerwaarde die het

nieuwe EPC te bieden heeft, is onmiskenbaar. Wie zijn woning te huur

of te koop zet, moet een Energieprestatiecertificaat kunnen voorleggen.

Een EPC dat minder dan tien jaar geleden is opgemaakt, blijft geldig.

Maar ook dan valt te overwegen om het volgens de nieuwe methodologie

te laten opmaken. De meest in het oog springende vernieuwing is het

energielabel dat de energieprestatie van je woning weergeeft, vergelijkbaar

met het energielabel bij elektrotoestellen. In plaats van een getal,

krijgt elke woning voortaan een kleurenlabel, gaande van rood (F, een

energievretende woning) over oranje (E-D), geel (C-B) naar groen (A, een

extra energiezuinige woning). Zelfs A+ behoort tot de mogelijkheden.

In dat geval heb je een woning die energie ‘oplevert’. Het nieuwe EPC

vermeldt ook hoe de energieprestatie van jouw woning zich verhoudt tot

het gemiddelde van jouw woningtype.

68 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


De meerwaarde van het EPC Energie

Het nieuwe EPC+: in plaats van een getal, krijgt elke woning voortaan een kleurenlabel.

"Aannemers en installateurs mogen er zeker van zijn dat er ook

de komende jaren veel werk op hen afkomt"

Maar daar blijft het niet bij. In het document vindt de (toekomstige) woningeigenaar

punt voor punt terug hoe hij zijn woning energiezuiniger kan

maken en welke ingrepen (dak, ramen en deuren, muren, vloeren, ruimteverwarming,

installaties …) de energieprestatie kunnen verbeteren. Met een

raming van de mogelijke kostprijs en handige tips over de beste volgorde.

Komen er warmtenetten in een woonwijk? Is een warmtepompboiler, waar

sinds kort een nieuwe premie voor bestaat, mogelijk of kies je toch best voor

een zonneboiler? De overheid zit niet stil, de technologie evolueert, de burger

is meer en meer geïnformeerd … U volgt toch ook? ❚

Naast de Woningpas, die fungeert als het digitale paspoort van je woonst,

krijg je met het nieuwe EPC nu ook een energiehandleiding bij je woning. Het

document toont het groeipad aan om je woning energiezuiniger te maken, met

een beter label tot gevolg. De Vlaamse beleidsmakers zijn ervan overtuigd dat

wie een klare kijk heeft op timing kostprijs en verbetertrajecten sneller geneigd

is om tot actie over te gaan.

Naast extra handige tools voor de burger, heeft de Vlaamse overheid nog

meer maatregelen klaar die de woningeigenaars zullen aanzetten tot renovatie.

In het Vlaamse Energieplan 2021-2030 is afgesproken dat een woning

die vanaf 2021 wordt aangekocht binnen de vijf jaar aan minstens drie van

de zes maatregelen moet voldoen: dak-, muur-, vloerisolatie, superisolerend

glas, een condensatieketel van maximum vijftien jaar oud en/of een hernieuwbare

energieboiler (warmtepomp- of zonneboiler).

Eén en ander zorgt er ook voor dat aannemers en installateurs er zeker van

mogen zijn dat er ook de komende jaren veel werk op hen afkomt. Ze doen er

ook goed aan de wetgeving en technologische evoluties op de voet te volgen.

Het nieuwe EPC toont het groeipad aan om je woning

energiezuiniger te maken, met een beter label tot gevolg.

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 69


Brussel De Brusselse Woning

Meer ruimte en goedkopere warmte

VOOR BRUSSELSE SOCIALE HUURDERS

Het patrimonium van sociale woonmaatschappij De Brusselse Woning bestaat in totaal uit bijna 3.800 woongelegenheden, die zich grotendeels

in grote appartementencomplexen bevinden. Veel van die woningen zijn om energetische of andere redenen aan een grondige renovatie toe.

Dat gold ook voor de gebouwen langs de Meiboom-, de Ommegang- en de Broekstraat. Twee van deze complexen mochten zich opmaken voor

hun tweede jeugd.

Tekst Koen Mortelmans | Beeld Floré

De gebouwen Broek en Ommegang, waarover het hier gaat, tellen samen 132

appartementen. Inclusief het nabijgelegen Meiboomcomplex bezit De Brusselse

Woning op deze locatie 204 woningen – vergelijkbaar met een hele wijk in een

kleinere stad. De gebouwen staan in de historische vijfhoek van Brussel, op

wandelafstand van het Martelarenplein, waar de Vlaamse regering huist.

Gevel isoleren

"Onze opdracht bestond erin de gevelbekleding, het aluminium buitenschrijnwerk,

het dak en het ventilatiesysteem van beide gebouwen te vernieuwen", zegt Wouter

Vangeel, projectleider bij hoofdaannemer Floré. "We moesten de isolatie van de

buitenschil performanter maken, zodat de gebouwen voortaan voldoen aan de

huidige isolatienormen." Los van deze werken kregen Broek en Ommegang tevens

een nieuwe stookplaats, die ze voortaan delen met het Meiboomcomplex. Ook

daardoor verloopt het verwarmingsproces zuiniger en efficiënter. Voor de bewoners

brengt dit bovendien een welgekomen daling van de huurlasten met zich mee.

De bouwvakkers van Floré brachten verschillende soorten gevelisolatie aan. "We

kunnen niet spreken van een nieuwe isolatie, want eigenlijk was de gevel helemaal

niet geïsoleerd", legt Vangeel uit. "Op de meeste gevelvlakken brachten

we een 20 cm dikke laag EPS aan, die we daarna bepleisterden. Op straatniveau

gebruikten we resolschuim (PF-isolatie), afgedekt met platen in blauwe hardsteen.

Die fungeren als een soort plint. Langs de straatkant hebben we de gevel

verder geïsoleerd met 20 cm PIR en bekleed met keramische tegelpannen. Dat

was een puur esthetische keuze van de architect."

De bestaande, uitpandige terrassen langs de straatkant maken nu deel uit

van de woonruimte.

Beide sociale wooncomplexen zijn uitgerust met hedendaagse gevel- en

dakisolatie en nieuwe terrassen.

70 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


De Brusselse Woning Brussel

De gevel voor aanvang van de renovatiewerken.

Toestand van het dak voor de renovatiewerken.

"Tijdens de renovatiewerken

bleven de gebouwen

permanent bewoond"

keukens een stuk groter. Deze aanpak liet ons ook toe om extra ventilatiekanalen

aan te brengen langs de vroegere buitenkant. De ruimte rond die

kanalen fungeert als muurkast."

Tests wezen uit dat de ventilatie niet overal de verwachte debieten opleverde.

"De oorzaak daarvan bleken luchtlekken in de oude kanalen te zijn. We hebben

dit probleem opgelost door in de oude kanalen 'liners' aan te brengen – kousen

in kunststof, als het ware. Die zijn flexibel bij het inbrengen, worden vervolgens

opgeblazen en harden daarna uit."

De winst aan woonoppervlakte is nettowinst, want de verdwenen terrassen

zijn vervangen door nieuwe terrassen aan de andere kant van de gebouwen.

"We hebben tegen de bestaande constructies een terrastoren opgetrokken:

een stalen structuur, afgewerkt met trekmetaal." De individuele terrassen

tussen de stalen kolommen zijn 5,60 meter lang en 1,30 meter breed. "Om

het ontstaan van koudebruggen te voorkomen, hebben we de betonnen terrassen

bij hun verankering tot 5 cm diep in het isolatiepakket aangebracht,

zodat er nog 15cm isolatie overbleef."

Afspraken

Floré voerde de werken uit zonder dat de bewoners een tijdelijke andere

woonst moesten zoeken. "Dit vereiste wel scherpe en duidelijke afspraken en

een optimale bundeling van bepaalde taken. Onze collega die deze afspraken

maakte, had geen gemakkelijke taak. In deze sociale woonomgeving begrijpt

slechts een kleine minderheid van de mensen Nederlands, en zelfs hun kennis

van het Frans is beperkt. Bovendien moest hij rekening houden met bepaalde

religieuze geplogenheden." ❚

Terrassen en ventilatie

De huurders van De Brusselse Woning zitten er intussen – de werken zijn

begin februari beëindigd – niet alleen warmer en goedkoper bij, maar ook

ruimer. Floré heeft de bestaande terrassen mee ingekapseld in de nieuwe

buitenschil, zodat ze nu deel uitmaken van de woningen. "Daardoor zijn de

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

De Brusselse Woning (Brussel)

Architect

Roose Partners (Brussel)

Hoofdaannemer

Floré (Melsele)

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 71


Schaarbeekstraat 21

9120 MELSELE

bouwbedrijf FLORÉ n.v.

T: 03/646 08 00

info@fbnv.be

www.bouwbedrijfflore.be


26900102_bontinck.indd 1

13-03-2006 14:06:59


Valcke Prefab Beton Bedrijfspresentatie

BETONCONSTRUCTIE VOOR GEVORDERDEN

Met verticale betonpanelen van 2 op 7 meter een gebouw optrekken dat zich boven op een kelder en onder een hoogspanningskabel bevindt:

het kan tellen als technische uitdaging. Specialist ter zake Valcke Prefab Beton bracht het huzarenstukje tot een goed einde. Met een smaakvol

resultaat tot gevolg.

Tekst Stephanie Demasure | Beeld Johan Stock – Valcke Prefab Beton

Valcke Prefab Beton is gespecialiseerd in agroen

industriebouw. Met haar kwalitatieve prefabbetonpanelen

trekt de firma snel brandveilige

en duurzame gebouwen op. Zo ook voor MD

Invest in Anzegem, een relatief klein project

met heel wat uitdagende aspecten.

Lichtgrijs glad beton en donkere silex

Het gebouw van MD Invest bestaat uit drie delen:

een atelier, een showroom en een gedeelte met een

bureau en een appartement. Elk hebben ze hun

eigen identiteit. “De showroom is, net als het atelier,

opgebouwd uit grote lichtgrijze betonpanelen.

Valse voegen delen de panelen van de toonzaal op

in kleinere stukjes zodat er een visueel radarwerk van

kleine paneeltjes ontstaat. Het bureau- en appartementgedeelte

is dan weer uitgevoerd in donker uitgewassen

beton”, legt projectleider Bert Loyson uit.

Het contrast tussen de silex en het lichtgrijze beton

creëert een boeiende esthetische dialoog.

Het verdiepingsniveau in de showroom is opgehangen aan een dakbalk om niet met kolommen te moeten werken.

“Een deel van

de horizontaal

aangeleverde

panelen moest

verticaal geplaatst

worden”

Krap werkveld

Valcke moest voor dit project netjes binnen de

lijnen kleuren. De betonpanelen werden namelijk

opgebouwd tussen de kelder – geïnstalleerd door

een andere aannemer – en een hoogspanningskabel.

“Een deel van de horizontaal aangeleverde

panelen van 3 op 6 meter moest zelfs verticaal

geplaatst worden. Dat is toch een technische uitdaging”,

weet de projectleider. “Zeker als de vrije

ruimte zo beperkt is.”

Een imposante prefabconstructie monteren op een kelder en onder een hoogspanningskabel: het was een

behoorlijke technische uitdaging.

Uitstekend studiewerk

Dat ook de ingenieurs hun handen vol hadden met de

bijhorende berekeningen spreekt voor zich. Bovendien

is het verdiepingsniveau in de showroom opgehangen

aan een dakbalk om niet met kolommen te moeten

werken. Gelukkig bereidde de interne studiedienst

alles tot in de puntjes voor, zodat de montage op de

werf vlekkeloos verliep. ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 73


Bedrijfspresentatie Bontinck Architecture and Engineering

POSITIEF EN DUURZAAM ONTWERPEN

Tijdloos ontwerpen met een grote sociale meerwaarde, en dat steevast met een positieve focus: dat is de corebusiness van Bontinck

Architecture and Engineering. Getuige daarvan de kantoren van het bureau en de bekroonde Ghelamco-arena waarin ze zich bevinden.

“Net wanneer er grote uitdagingen aan de basis liggen, creëren we sterke, vernieuwende concepten”, klinkt het.

Tekst en beeld Bontinck Architecture and Engineering

De nieuwe kantoren van Bontinck Architecture and Engineering bevinden zich in de Gentse Ghelamco Arena.

Georges Bontinck, die in de naoorlogse jaren harde tijden meemaakte,

had één advies voor kleinzoon John: “Zorgt dat uwen tiroir altijd vol

ligt!” Waarmee hij bedoelde dat John Bontincks bureaulade continu vele

verschillende opdrachten moest bevatten. In navolging van dit kostbare

advies gaat de huidige zaakvoerder met alle plezier de meest diverse

architecturale uitdagingen aan. Ongeacht wat de sector en de omvang

van de opdrachten is – van kantoorgebouwen en ziekenhuizen tot villa’s en

luchthavens. En ongeacht de herkomst van het kapitaal – publiek, privaat

of een combinatie van de twee. In woelige economische tijden blijkt die

diversiteit een waardevolle succesformule.

Cadeau aan de maatschappij

Het architectenbureau is ook actief in verschillende disciplines: van

interieurdesign en restauratie over engineering tot stadsontwerpen.

Dit laatste is zonder twijfel John Bontincks passie. “Dat heeft altijd al

74 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Bontinck Architecture and Engineering Bedrijfspresentatie

John Bontinck: “Stijlvolle kantoren in een dynamische omgeving, met veel licht en ruimte, bevorderen de professionele fierheid, de creativiteit en het welbevinden.”

gekriebeld”, vertelt hij. “Voor mij telt niet enkel ons project, maar ook

de effecten ervan op de buurt – vandaag en op lange termijn. Sommige

collega-architecten creëren een ‘wonderful design’ dat totaal geen

sociale bijdrage levert. Dat zou ik niet kunnen. Want door iets te doen

voor een buurt gebeurt er zoveel méér.”

“Door ons bij elk project in

de plaats van de diverse

belangengroepen te stellen,

kunnen wij de politieke,

economische, administratieve

én sociale wensen verenigen

in het ontwerp”

Bontinck noemt dat het multiplicatoreffect. Door in plaats van wat ‘restgroen’

een semipublieke ruimte met moestuintjes, speelweides en fiets- en

wandelpaden te creëren, kan je verloederde buurten opwaarderen, waardoor

zowel de gevoels- als de vastgoedwaarde van de gebouwen verhogen. “Op die

manier geef je als architect een groot cadeau aan de buurtbewoners en de

maatschappij”, weet Bontinck. “Ik vind dat ook onze plicht. Ik zie het altijd als

een voorrecht om ergens te mogen bouwen, om de stad of buurt mee vorm

te geven. En dan wil ik met ‘sociale pasmunt’ iets teruggeven aan de maatschappij.

Ik wil niet zomaar een betonboer zijn, ik ben ook filosoof.”

Sociale architectuur

“Maar naast architect en filosoof, moeten wij ook psycholoog, notaris, makelaar,

politieker, enzovoort zijn”, lacht John Bontinck. “Door ons bij elk project in de

plaats van de diverse belangengroepen te stellen, kunnen wij de politieke, economische,

administratieve én sociale wensen verenigen in ons ontwerp. Als je een

stadion bouwt, is het belangrijk dat je niet alleen de administratieve eisen of de

verzuchtingen van de buurt kent, maar dat je je ook afvraagt hoe een vipbezoeker,

een diehardfan of een andersvalide een voetbalwedstrijd beleven. Wie een project

enkel vanuit koude zakencijfers en de harde beton-en-staalmaatschappij benadert,

en dus niet in de huid kruipt van wie het zal bewonen of gebruiken, creëert weinig

meerwaarde. Sociale bewogenheid zit in mijn genen.”

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 75


PREFAB BETON

DE OPLOSSING VOOR

ELK BOUWDEEL

© Bart Heijnens

GEVELS

VLOEREN

STRUCTUREN

Vragen over PREFAB BETON ?

Op zoek naar een PREFAB BETON element?

De FEBE-adviseurs leiden U naar de juiste oplossing

Meer info op www.febe.be

GWW_vs04.indd 1 31-01-19 13:27:12


Bontinck Architecture and Engineering Bedrijfspresentatie

John Bontinck: “Als je een stadion bouwt, is het belangrijk dat je niet alleen de administratieve eisen of de verzuchtingen van de buurt kent, maar dat je je ook afvraagt

hoe een vipbezoeker, een diehardfan of een andersvalide een voetbalwedstrijd beleven.”

Oplossingsgerichte aanpak

De kantoren van Bontinck Architecture and Engineering zijn uiterst hedendaags.

“Stijlvolle kantoren in een dynamische omgeving, met veel licht en

ruimte, bevorderen de professionele fierheid, de creativiteit en het welbevinden.

Een niet te onderschatten troef, want onze werknemers zijn ons belangrijkste

kapitaal”, benadrukt John Bontinck, die ervan houdt om complexe uitdagingen

om te buigen tot iets positiefs aan de hand van een oplossingsgerichte ontwerpfilosofie.

“Voor ons is het glas altijd halfvol, nooit halfleeg. Vaak zijn het

net de beperkingen die een concept vernieuwend en succesvol maken. En als

je voelt dat alles goed zit, dan moet je ervoor gaan. Ook als iedereen vindt dat

jouw ontwerp een luchtkasteel is. En je moet dan ook kunnen overtuigen. Want

als jij vindt dat je het beste, mooiste ontwerp hebt, maar niemand anders vindt

dat, dan sta je nog nergens.”

Toch wil Bontinck niemand iets opleggen. “Ik wil geen mooiprater zijn. Wat ik

wél wil, is mensen samenbrengen, de neuzen in dezelfde richting krijgen en

evenwicht creëren in de samenleving.” Bontinck durft daarbij weleens heilige

huisjes slopen: een ontmoetingsplaats creëren voor rivaliserende voetbalfans,

een oase van rust maken aan een drukke snelweg, sociale projecten met privékapitaal

laten financieren … “We durven onszelf en de eisen van bouwheer en

administratie in vraag stellen, en dat is zonder twijfel een van onze sterktes.”

Blik op de toekomst

Het ‘sociaalvoelend’ ontwerpen, met het vizier op de toekomst, is wat Bontinck

wil blijven doen. En dat vooral in eigen land. “Hier is nog veel werk aan de

winkel,” weet hij, “bijvoorbeeld om onze alsmaar groeiende steden menselijk

te houden. Via nieuwe injecties in achtergestelde buurten en oplossingen die

rekening houden met de vergrijzing. Dankzij de goede relaties met alle betrokkenen

en ons hecht team dat vele uitdagingen aankan, blijven wij mooie en

duurzame concepten ontwikkelen die onze samenleving verbeteren. En daarbij

voelen wij ons als een vis in het water!” ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 77


Lier Ygo

Welfsels rustend op Deltabeam-staal-betonliggers.

WINKELEN ZONDER GRENZEN

Nauwelijks een maand na de opening van de meeste winkels op de Ygo-site in Lier bleek het winkelconcept zo'n succes dat het Vlaams Agentschap

Wegen en Verkeer zich genoodzaakt zag om de plaatselijke verkeerssituatie te reorganiseren. Maar ook bouwkundig is er heel wat te vertellen over

de winkelsite langs de baan naar Antwerpen ...

Tekst Koen Mortelmans | Beeld Peikko

Stuwende kracht achter Ygo is de ondernemersfamilie

Govaerts, die eigenaar is van onder meer

Meubelen Gova. Interieurzaak Ygo is zelf de grootste

gebruiker van het winkelpark op het terrein

van een vroegere Rover-garage. Voorts hebben ook

onder meer Panos en Decathlon zich er gevestigd.

Ygo toont in Lier zijn breed assortiment slaapkamers,

dressings, sofa’s, eetkamers en allerlei

woonaccessoires op een oppervlakte van 12.000

m², verdeeld over drie verdiepingen. Bijna alles wat

je er kan kopen, is altijd in het magazijn aanwezig

en kan je dus meteen ophalen en meenemen.

Interieursmaken en -producten veranderen in

de loop der jaren. Daarom wilde Ygo er zeker

van zijn dat de indeling van de ruimte ten allen

tijde en op een gemakkelijke manier aan

te passen is. Zo kwamen de interieurzaak en

haar architecten terecht bij Peikko Benelux.

Deltabeam en PCs

"We hebben voor het Ygo-gebouw onze gepatenteerde

Deltabeam-staal-betonliggers en ons PCsconsolesysteem

geleverd", vertelt Wim Zwaan,

directeur bij Peikko Benelux. “In totaal zijn in

het gebouw 2,5 km Deltabeams gebruikt. Het

ingegoten PCs-systeem maakt onzichtbare oplegconstructies

mogelijk en zorgt overal voor een

optimale verdiepingshoogte. Dit is een oplossing

die zeker in België dikwijls van pas komt, omdat

hier een traditie bestaat van bouwen met doorgaande

kolommen. De geïntegreerde Deltabeam

en het ontbreken van betonnokken maken een

vloer met een vlak plafond mogelijk. Samen zorgt

dit ook voor een hoge mate van indelingsvrijheid."

Bovendien kunnen de leidingen eenvoudig onder

de vloeren gemonteerd worden, want er zitten

nergens opleggingen in de weg.

Dankzij de slanke vloerconstructie die Deltabeam

mogelijk maakt, kunnen HVAC-installaties vlak

onder de vloer geplaatst worden.

78 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Ygo Lier

Deltabeam in combinatie met PCs-consoles.

Deltabeam opgelegd op betonkolommen.

“Ygo wilde er

zeker van zijn dat

de indeling van

de ruimte ten

allen tijde en op

een gemakkelijke

manier aan te

passen is”

De Deltabeam-liggers worden als holle, stalen

profielen naar de bouwplaats gebracht en er

na montage volgestort met beton. Door de

samenwerking van de geïntegreerde liggers

en de welfsels ontstaat een stijve en stabiele

vloerconstructie. Hierdoor bezitten de Deltabeams

tevens een brandweerstand van 60

minuten en is een bijkomende brandwerende

coating niet noodzakelijk.

Maatproduct

"Het is ook een maatproduct", onderstreept

Zwaan. "Het eindresultaat hangt af van veel

variabelen. We ontwerpen de Deltabeam-types

per project, afhankelijk van de situatie, de vloerbelastingen

en de wensen van de klant. Hierdoor

is elke ligger uniek en heeft hij een eigen

nummercode, zodat hij op de bouwplaats op

zijn voorbestemde plaats kan worden gelegd."

Peikko's Deltabeam en PCs zijn ook gebruikt

in onder meer het nieuwe kantoor van Voka in

Kortrijk, het Montoyer-kantoorgebouw (een slank

invulgebouw in hartje Brussel) en winkelcentrum

Driespoort in Deinze. ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Ygo (Lier)

Architect

Tecro & Krea (Mechelen)

Hoofdaannemer

Cordeel (Hoeselt)

DELTABEAM®

Unieke staal-betonliggers

• Slanke draagstructuur ook bij hoge

vloerbelastingen

• 180 minuten brandwerend zonder bekleding

• Onderscheidend constructief ontwerpen

• Inclusief engineering en detaillering

www.peikko.nl

Peikko Benelux B.V.

Leemansweg 51

6827 BX Arnhem

Telefoon: +31 (0)26 384 38 66

Email: info@peikko.nl

www.peikko.nl/

deltabeam

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 79

199001-13503_Peikko benelux_1-2.indd 1 20-02-19 11:26


Bedrijfspresentatie Grytec

80 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Grytec Bedrijfspresentatie

KWALITATIEVE LIFTEN VOOR ELKE TOEPASSING

Van personenlift tot autolift en van keukenlift tot huislift: vanuit Sijsele bedient Grytec Liften

West- en Oost-Vlaanderen met hoogstaande liften. Als hoofdverdeler van Lödige Benelux

heeft het bedrijf sinds eind 2017 bovendien heel wat extra troeven in handen.

Tekst Stephanie Demasure |

Beeld Grytec

Begin 2013 besloten Francis Gryp en Tammy van de

Velde hun jarenlange ervaring en hun bijzondere

interesse voor liften te distilleren in hun eigen

firma, Grytec Liften. Door veelzijdige projecten

succesvol af te ronden, verdiende het koppel al

snel zijn strepen in de sector.

Focus op auto- en goederenliften

Vandaag bestaat het team uit vijf vaste medewerkers.

Francis leidt de projecten in goede banen, terwijl

Tammy de administratie en de contacten met klanten

en leveranciers verzorgt. Kwaliteit en vlotte dienstverlening

staan steeds voorop. “De liftenmarkt is zo

uitgebreid dat we onze focus gaandeweg op autoliften

en goederenliften gelegd hebben”, zegt Tammy.

“Uiteraard installeren we op vraag van onze klanten

ook andere soorten liften, zoals personenliften en

huisliften. De laatste tijd zijn onze keukenliften en

restaurantliften erg in opmars. Deze zijn snel en eenvoudig

te plaatsen en geven nieuwbouwwoningen of

restaurants een moderne toets.”

Sterk partnership

Ruim een jaar geleden kreeg Grytec er een

waardevolle partner bij. Lödige Benelux vroeg

hen om hoofdverdeler te worden voor West- en

Oost-Vlaanderen. Lödige Industries is een gerenommeerde

specialist die wereldwijd autoliften,

goederenliften, geautomatiseerde parkeersystemen

en logistieke systemen voor luchthavens

ontwerpt en produceert.

“Uiteraard waren we fier toen we het samenwerkingscontract

met Lödige mochten ondertekenen”,

gaat Van de Velde verder. “Dat Lödige Benelux vertrouwen

heeft in Grytec en onze capaciteiten om

klanten vakkundig te adviseren, is een belangrijke

erkenning. Zij verbinden hun merk aan onze naam.

En doordat wij in de regio gevestigd zijn, staan we in

voor alle serviceactiviteiten na oplevering. Het is dus

eigenlijk een win-winsituatie.”

Oplossing voor actuele problemen

Of liften een toekomst hebben in West- en Oost-

Vlaanderen? Zeker. Actuele maatschappelijke

evoluties zoals de toenemende parkeerdruk en de

vergrijzing van de bevolking vergroten de nood

aan specifieke liften. Dankzij een personenlift kunnen

bejaarden langer en comfortabel thuis wonen.

Automatische parkeersystemen zorgen dan weer

voor een efficiënter gebruik van de schaarse parkeerplaatsen.

In Europa is dit concept al goed ingeburgerd.

België kijkt nog even de kat uit de boom.

Grytec Liften is er evenwel van overtuigd dat de

automatische parkeersystemen ook in Vlaanderen

zullen opduiken. “Naast het intensieve ruimtegebruik

bieden ze immers nog heel wat andere voordelen.

Vandalisme, beschadiging van de wagens

en diefstal zijn uitgesloten, want personen zijn

niet toegelaten in de parkeervakken.”

Continue technische bijstand

Francis en Tammy zetten zich elke dag in om hun

klanten een voortreffelijke service te bieden. Als een

idee aanvankelijk geen perfect eindresultaat garandeert,

stellen ze zelf een beter alternatief voor, zowel

in nieuwbouwsituaties als op bestaande sites. “We

zoeken in overleg met onze klanten altijd naar de

juiste oplossing voor het vervoer van personen en/

of goederen. En daar stopt het niet: we staan zeven

dagen op zeven klaar om technische problemen

op te lossen. Vanop afstand waar mogelijk, via een

interventie ter plaatse waar nodig.” ❚

Grytec installeert moderne goederenliften

in alle vormen en maten.

“We staan zeven dagen op zeven klaar

om technische problemen op te lossen.

Vanop afstand waar mogelijk, via een

interventie ter plaatse waar nodig”

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 81


✔ PERFECTE INSTALLATIE

EN AANPASSINGEN

VAN UW LIFTSYSTEEM

✔ MAATWERK

✔ TOTAALINSTALLATIE

Liften - Elektrische installaties

& montage, Goederenliften,

keukenliften, plateauliften,

schaarliften en huisliften op

maat, Parkeersystemen

Kloosterstraat 43

8340 Sijsele

T. 0478 69 43 13

T. 050 37 77 03

info@grytec-liften.be

www.grytec-liften.be

Officieel dealer van :


Diamond Gent

Een visualisatie van het imposante Diamond-gebouw, dat de Gentse stationsbuurt een heel nieuw elan zal geven.

SPLINTERNIEUW DIAMOND-GEBOUW

VERDIENT DE BESTE POMPEN

In Gent krijgt de buurt rond het Sint-Pietersstation een grondige make-over. Een van de parels aan de kroon wordt ongetwijfeld het Diamondkantoorgebouw.

Nu het skelet van het imposante complex er staat, was het aan SPIE om werk te maken van de HVAC-installatie. Met het oog

op een feilloze implementatie en optimale prestaties van de pompen opteerde het voor de kwaliteit en de betrouwbaarheid van Grundfos.

Tekst Valérie Couplez | Beeld Global Estate Group

Aan de horizon van het Gentse Sint-Pietersstation is een ruwe diamant

verschenen. De werken voor het nieuwe Diamond-kantoorgebouw van

projectontwikkelaar Global Estate Group zitten in de laatste rechte lijn.

Het gebouw bestaat uit een sokkel met een patroon dat gebaseerd is op

de historische architectuur van de Gentse binnenstad. Daarboven komt een

glazen volume dat zo is vormgegeven dat het een weerspiegeling van een

diamant vormt. In totaal zal het complex 17.000 m² kantoorruimte herbergen,

verspreid over zes verdiepingen. Eenmaal volledig afgewerkt, zal het gebouw

een pareltje zijn op het vlak van energie-efficiëntie en duurzaamheid. Daarvoor

werden alle BREEAM-parameters ter harte genomen.

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 83


“Ontdek onze circulatoren voor

woningen en grotere gebouwen”

MAGNA1

MAGNA3

ALPHA1 L

ALPHA2

ALPHA3

MAGNA REEKS : IDEAAL VOOR GROTERE GEBOUWEN

De energiezuinige MAGNA-serie kan vrijwel alle systeemeisen aan

en maakt de installatie en inbedrijfstelling van HVAC-systemen

eenvoudiger dan ooit tevoren:

MAGNA3 is de veelzijdige pomp voor moderne HVAC-systemen die

communicatie vereisen en waarbij geen toegeving kan worden

gedaan op systeemefficiëntie.

MAGNA1 is de ideale keuze voor toepassingen waarbij standaard

regeling en bewaking van een systeem gewenst is.

ALPHA REEKS : IDEAAL VOOR EEN- EN TWEEGEZINSWONINGEN

De nieuwe ALPHA-circulatoren voldoen aan al uw verwachtingen en

vereisten:

ALPHA3 geeft een sneller resultaat door connectiviteit en is de

ultieme oplossing waarbij hydraulisch balanceren kinderspel wordt.

ALPHA2 biedt met zijn communicatiemogelijkheden de sleutel tot

een snelle en eenvoudige balancering van de radiatoren thuis.

ALPHA1 L is eenvoudig te installeren en universeel toepasbaar.

Meer informatie via www.grundfos.be

Meer informatie via www.grundfos.be


Diamond Gent

Jo T’jampens: “Het was van belang om met zeer kwalitatieve pompen te werken

die voldoende vermogen en toereikende debieten in de longen hebben. De keuze

voor Grundfos lag dan ook voor de hand.”

“Gezien het specifieke

ontwerp, dat zich aandient

als een samenspel

van dakvlakken onder

verschillende hoeken, was

het geen sinecure om de

technische puzzel te leggen”

Technische puzzel leggen

Om het HVAC-gedeelte tot een goed einde te brengen, werd er een beroep

gedaan op de expertise van SPIE. Samen met zijn collega Roland

Umans fungeerde Jo T’jampens als projectmanager. “Op basis van de

specificaties van het studiebureau hebben we de volledige verwarming

en koeling uitgetekend, ontworpen en geplaatst. Hetzelfde geldt voor de

ventilatie. De technische ruimte bevindt zich helemaal bovenaan het gebouw.

Gezien het specifieke ontwerp, dat zich aandient als een samenspel

van dakvlakken onder verschillende hoeken, was het geen sinecure om de

technische puzzel te leggen. Vanaf de bovenverdieping vertrekken acht

schachten, die in verbinding staan met de klimaatplafonds. Op de technische

verdieping staan drie luchtgroepen die de geconditioneerde lucht

via deze schachten naar de kantoren stuwen. De bijhorende roosters zijn

ingewerkt in de klimaatplafonds.”

problemen op. We hanteren een specifieke manier van werken, waarbij we

de collectoren prefab produceren in het atelier. De inbouwmaten van de

pompen van Grundfos staan goed beschreven en zijn intussen goed bekend.

Grundfos kan bovendien het volledige spectrum aan, van groot tot

klein, en dat is wat het studiebureau wil zien om een grotere efficiëntie

te bekomen bij de latere ondersteuning en het toekomstige onderhoud.

Dat het pompgedeelte in technisch opzicht uiteindelijk niet al te uitdagend

was, heeft alles te maken met de uitstekende ondersteuning van

Grundfos.” ❚

Juiste modellen koppelen aan parameters

Pompen vormen een cruciaal onderdeel in het HVAC-gebeuren. SPIE koos

daarom resoluut voor de producten van Grundfos. “De technische uitdaging

bestond erin om de juiste vermogens en debieten op de juiste plaats

te krijgen”, verduidelijkt T’jampens. “Aangezien de ∆t bij klimaatplafonds

het best klein gehouden wordt, is het van belang om met zeer kwalitatieve

pompen te werken die voldoende vermogen en toereikende debieten in de

longen hebben. De keuze voor Grundfos lag dan ook voor de hand. Voor ons

is dit een van de geprefereerde merken, net dankzij die technische degelijkheid,

de goede ondersteuning en de brede beschikbaarheid.” SPIE voerde

zelf de nodige berekeningen uit in functie van de vermogens, debieten

en opvoerhoogtes. Grundfos koppelde er de juiste modellen aan op basis

van de parameters.

Vlotte samenwerking

In totaal ging het om circa negentien pompen, stuk voor stuk voorzien

van frequentiesturing met het oog op efficiënt gebruik. T’jampens: “Op

zich waren het standaardpompen die we door onze jarenlange samenwerking

goed in de vingers hebben. De implementatie leverde dan ook geen

Pompen vormen een cruciaal onderdeel in het HVAC-gebeuren. “De technische

uitdaging bestond erin om de juiste vermogens en debieten op de juiste plaats

te krijgen”, verduidelijkt Jo T’jampens.

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 85


Antwerpen Mundo-a

TOONBEELD VAN ECOLOGISCH BOUWEN

Als ecologisch informatie- en demonstratiecentrum is het EcoHuis in Borgerhout een ware inspiratiebron voor iedereen die toekomstgericht

wil bouwen. Het ideeëngoed wordt sinds kort extra in de verf gezet op het voorplein, want daar pronkt nu Mundo-a, een bio-ecologisch en

passief kantorencentrum voor sociale en duurzame organisaties. Dankzij zijn vele bijzondere eigenschappen is het een echt voorbeeldgebouw.

Tekst Els Jonckheere |

Beeld Ilse Liekens

86 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Mundo-a Antwerpen

Binnenin is de houten structuur maximaal zichtbaar gebleven.

De architect voorzag overal grote glaspartijen om een maximale natuurlijke

lichtinval te garanderen.

Het gebouw is opgetrokken uit houten vakwerken die afgewerkt zijn met groen

geglazuurde keramische pannen.

Naast Brussel en Namen heeft nu ook Antwerpen zijn eigen Mundocentrum.

Het betreft een bruggebouw met vier kantoorverdiepingen,

met een benutbare oppervlakte van 2.000 m². “Het is de bedoeling

dat Mundo-a de ruimte aan een 35-tal organisaties verhuurt”, vertelt

architect Stéphanie Collier van B-architecten. “Vandaar dat er zowel

privékantoren, coworking spaces als vergaderzalen ingericht zijn, met

een totale capaciteit van 170 werkplekken.”

Op en top duurzaam

Mundo-a is een bio-ecologische passiefbouw plus, wat betekent dat hij een

erg hoog isolatieniveau bereikt en uitermate luchtdicht is. Hij is opgetrokken

uit houten vakwerken (allen met FSC- of PEFC-label), die afgewerkt zijn

met groen geglazuurde keramische pannen, grote glaspartijen en houten

schrijnwerk. “Binnenin is de houten structuur maximaal zichtbaar gebleven”,

aldus Stéphanie Collier. “Want zo wordt de duurzame bouwfilosofie

van Ethical Property Europe (EPE), dat de Mundo-centra beheert, extra in

de verf gezet. Daarnaast hebben we zo veel mogelijk gewerkt met materialen

die over het internationale natureplus-label beschikken. We gebruikten

eveneens elementen die uit ontmantelde kantoorgebouwen gerecupereerd

zijn, zoals de glazen binnenwanden. Onder meer het meubilair, het linoleum

en de tapijttegels zijn Cradle to Cradle-producten. Natuurlijk wordt

er op een energiezuinige manier verwarmd en gekoeld, meer bepaald met

hoogrendementswarmtepompen. Er zijn PV-panelen geplaatst, het regenwater

wordt opgevangen en hergebruikt, een type D-systeem met dubbele

flux, warmterecuperatie en bypass zorgt voor kwalitatieve ventilatie en het

dak is ingericht als indrukwekkend dakterras met bomen.”

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 87


Antwerpen Mundo-a

Het dak is ingericht als een indrukwekkend dakterras met bomen.

“Mundo-a bewijst nogmaals

dat duurzaam bouwen

mogelijk, aantrekkelijk en

niet duurder is dan

klassiek bouwen”

Kleine oase in de stad

Het project is letterlijk ontworpen als een brug tussen twee wachtgevels. Vandaar

dat Mundo-a op twee betonnen schijven rust. Op die manier fungeert het

volume als een fysieke toegangspoort tot het EcoHuis, terwijl beide gebouwen

zichtbaar blijven én onafhankelijk van elkaar toegankelijk zijn vanaf de Turnhoutsebaan.

De ruimte tussen Mundo-a en het EcoHuis wordt ingericht als een

mooi stukje ecologisch groen, dat de perfecte sfeer zal creëren voor het terras

van het EcoCafé. Kortom: het is een pand dat nogmaals bewijst dat duurzaam

bouwen mogelijk, aantrekkelijk en niet duurder is dan klassiek bouwen. ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Ethical Property Europe (Elsene)

Architect

B-architecten (Antwerpen)

Hoofdaannemer

dhulst’ (Lier)

Samen duurzaam en ecologisch bouwen

www.clt-s.be

Nijverheidsstraat 13

2260 Westerlo

Tel: 014 57 49 61

88 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Mundo-a Antwerpen

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

CLT-S: HOUTCONSTRUCTIES MET

ACCENT OP DUURZAAMHEID

Mundo-a werd onder meer opgetrokken in Cross

Laminated Timber of kortweg CLT. In tegenstelling tot

houtskeletbouw wordt hierbij gewerkt met massieve

meerlagige houtplaten, wat enkele voordelen met zich

meebrengt. “De constructie is licht en sterk, biedt een

goede thermische isolatie en laat een erg snelle bouwtijd

toe”, vertelt Ivan Van den Broeck, partner van

CLT-S, dat het project realiseerde. “Vandaar dat deze

methode alsmaar populairder wordt. Met ons bedrijf

specialiseren we ons sinds 2015 in de toepassing van

CLT, zowel voor particuliere woningen als scholen,

kantoorcomplexen, appartementsgebouwen, sporthallen

… Hierbij werken we exclusief samen met

Stora Enso, waardoor we de beste kwaliteit van het

gebruikte materiaal kunnen garanderen én kunnen

rekenen op een tijdige levering. Bij Mundo-a stonden

we in voor de volledige uitwerking: het houten vakwerk

met gelamelleerde liggers en stalen verbindingen, de

‘ribbed floors’ in LVL en de liftkernen, trappen, muren

en geveldelen in CLT.”

Het pand vormt letterlijk een brug tussen twee wachtgevels.

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

MAB AANNEMINGEN – RIOLERINGSWERKEN EN CREATIEVE OMGEVINGSAANLEG

Mundo-a is voor MAB Aannemingen een project waar de firma nog lange tijd met plezier aan zal terugdenken. Deze expert op het vlak van

bodemsanering, bestratings- en wegenwerken, rioleringen en sportvelden kreeg immers een unieke opdracht. “We mochten er niet enkel de

bestaande rioleringen vervangen, maar ook een feeëriek ‘onderbos’ creëren”, vertelt zaakvoerder Ron Mabesoone. “Tussen Mundo-a en het

EcoHuis wordt een binnentuin ingericht die het gevoel van een natuurlijk bos moet oproepen. Om dit te bewerkstelligen, worden er lukraak

eiken boomstammen met lengtes van 2 tot 7 meter op de grond gelegd. Daarna laten we de natuur haar werk doen: er zouden al vrij mossen

op moeten groeien. Voorts zullen we varens en kleine boompjes aanplanten, wat de boservaring nog zal versterken. In combinatie met het

uitgewassen beton en de lavasubstraten als verharding zal dit resulteren in een erg natuurlijk aanvoelende groene ruimte, en dat midden in het

drukke stadscentrum!”

MAB MAB AANNEMINGEN

UW UW MULTI-DISCIPLINAIRE PARTNER IN IN BUITENAANLEG

Wanneer Wanneer creatieve creatieve oplossingen belangrijk zijn zijn

Industriezone Industriezone Bosduin Bosduin

Onderzeel Onderzeel 12 - 2920 12 - Kalmthout 2920 Kalmthout

T. 03 666 T. 0344666 1444 - F. 14 03 - 663 F. 0300663 1400 14

www.mab-aannemingen.be

info@mab-aannemingen.be

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 89


Remeha

Quinta AceKrachtige gaswandketel met

een vermogen tot 161,5 kW

Ingebouwde terugslagklep

voor rookgas-zijdige overdruk

cascade

Groot vermogen condenserende gaswandketel

Nieuw

Remeha Quinta Ace

De krachtigste ketel aan de wand


Geheugenfunctie voor het

opslaan van de ketelhistoriek

Voorzien van een service

connector voor de Smart

Service Tool

Voorbereid voor internetcommunicatie

om een vlotte

communicatie met gebouwbeheersystemen

te garanderen

Aangename en goed verlichte

werkplek dankzij de geïntegreerde

automatische LED

binnenverlichting.

Het toestel geeft zelf aan

wanneer het tijd is voor een

onderhoudsbeurt.

Intelligent en veelzijdig inzetbaar

Compact en krachtig !

De Remeha Quinta Ace is een intelligente hoog rendement

gaswandketel met een vermogen tot maar liefst 161,5 kW. Dankzij dit

hoge vermogen is het mogelijk om in een cascadeschakeling met

minder ketels het gevraagde vermogen te bekomen, waardoor nog

compactere installaties gerealiseerd worden.

Remeha Quinta Ace

Behalve compactheid en kracht wordt de Quinta Ace ook gekenmerkt

door zijn intelligentie en efficiëntie. Het toestel heeft eSMART

inside en is volledig voorbereid voor toekomstige communicatie en

beheer op afstand. Daarnaast draagt deze ketel bij aan een groenere

toekomst dankzij een zeer lage uitstoot aan stikstofoxiden.

Met deze ketel speelt Remeha in op de digitale met een duidelijke

visie voor de toekomst. De Quinta Ace is dé verwarmingsketel die

volledig klaar is voor beheer en de bewaking op afstand. Hierdoor is

hij in staat om zelf preventieve servicemeldingen te sturen, waardoor

u als pro efficiënter kan werken en u uw klant het interessantste

onderhoudsvoorstel kan aanbieden.


Remeha Bedrijfspresentatie

BIBLIOTHEEK VAN OOSTKAMP KRIJGT ENERGETISCHE MAKE-OVER

Om het comfort te verhogen en tegelijkertijd de energiefactuur terug te dringen, werd in de bibliotheek van Oostkamp onder meer de

stookplaats in een nieuw kleedje gestoken. In samenspraak met installateur Spriet verving de technische dienst van de gemeente de oude

installatie op basis van atmosferische ketels door een performante Remeha 210-gasketel.

Tekst Els Jonckheere |

Beeld Remeha

De ketels die de bibliotheek warm moesten houden, hadden na meer dan

dertig jaar hun beste tijd wel gehad. De installatie begon niet alleen mankementen

te vertonen, ook het verbruik was veel te hoog opgelopen. In de

zoektocht naar een nieuwe oplossing was energiezuinigheid een cruciaal

aandachtspunt. Voor Jan Decorte, gemeentelijk diensthoofd Technische

Ondersteuning, was het daarnaast ook belangrijk om de verwarming goed

te kunnen monitoren. “Al onze grote stookplaatsen zijn uitgerust met

Remeha-technologie, en ook ditmaal viel onze keuze op een toestel van

deze producent”, vertelt hij. “We kunnen voortaan verschillende parameters,

en bovendien functioneert het systeem volautomatisch. Als het niet nodig

is om op volle kracht te werken, schakelt de Remeha 210 Eco Pro terug naar

een percentage van het vermogen, wat natuurlijk een groot verschil maakt

qua rendement.”

De ketels die de bibliotheek van Oostkamp warm moesten houden, hadden na

meer dan dertig jaar hun beste tijd wel gehad.

Als het niet nodig is om op volle kracht te werken, schakelt de Remeha 210 Eco Pro

terug naar een percentage van het vermogen.

“Het is niet alleen belangrijk

dat de verwarming

energiezuinig is, maar

ook dat we ze goed

kunnen monitoren”

De nieuwe ketel stuurt de vloerverwarming aan over een lengte van 85 meter:

een hele afstand om te overbruggen.

Tevreden met het resultaat

Het resultaat werpt zijn vruchten af, in de eerste plaats voor het personeel van

de bibliotheek. “Wij hebben geen radiatoren omdat we alle muuroppervlakte

invullen met boekenrekken”, legt bibliothecaris Paul Gervoyse uit. “De nieuwe

ketel stuurt de vloerverwarming aan over een lengte van 85 meter: een hele afstand

om te overbruggen. We voelen het verschil met de vorige installatie: deze

brander is krachtiger en verwarmt veel gelijkmatiger.” Ook over de installatiewerken

is de bibliothecaris erg te spreken, want op amper twee dagen tijd was

de klus geklaard. De hinder was dus te verwaarlozen, met dank aan de ervaren

installateur Spriet uit Oostkamp. ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 91


Restauratie pastorie Kampenhout

PIT ANTWERPEN NV

Starrenhoflaan 27- 2950 Kapellen

Telefoon (03)605 14 33

Fax (03)605 14 76

E-mail info@pit.eiffage.be

www.pitantwerpen.be


Rozendreef Aalst

STIJLVOL WONEN IN SOCIALE APPARTEMENTEN

De verdiepingsniveaus zijn afgewerkt met een combinatie van witte crepi en aluminium buitenschrijnwerk. Het gelijkvloers is bekleed met witte betonpanelen met

een antigraffitilaag.

Heel wat sociale woningen in Vlaanderen zijn verouderd en bieden bijgevolg niet het energetische comfort dat vandaag vereist is.

Ook het appartementencomplex aan de Rozendreef 167 in Aalst was in ditzelfde bedje ziek. Een intensieve make-over bracht echter

soelaas én zelfs extra huisvesting.

Tekst en beeld Els Jonckheere

Het sociale appartementencomplex, dat dateert

uit 1981, had zijn beste tijd wel gehad. Omdat er

ook chape met asbestlijm en enkele asbestplaten

aanwezig waren, werd er besloten om de constructie

tot op het betonnen skelet af te breken.

“Enkel de vloerplaat met kolommen is behouden”,

aldus Jurgen Voorspoels van PIT Antwerpen, dat

de make-over via onderaannemers realiseerde.

“Beide kopgevels zijn verbreed met een eigen fundering

en aan de bestaande constructie met acht

bouwlagen gekoppeld. Hierdoor stijgt de benutbare

oppervlakte naar 5.280 m², wat ons toeliet

om het aantal appartementen op te trekken van

48 naar 61 units én op het gelijkvloers ook nog

een winkelruimte van circa 58 m² te voorzien.”

Eenvoudige, maar smaakvolle

afwerking

De nieuwe en oude gedeeltes zijn gelijkaardig ingevuld

met binnenwanden in gyproc en buitenwanden

in Ytong-metselwerk. De verdiepingsniveaus

zijn afgewerkt met een combinatie van witte crepi

en aluminium buitenschrijnwerk. Het gelijkvloers

is bekleed met witte betonpanelen met een antigraffitilaag.

De bewoners kunnen nu ook genieten

van het zonnetje, want elk woonunit kreeg een vrij

groot terras in wit architectonische beton. Een borstwering

in wit staal garandeert de veiligheid en geeft

het gebouw tegelijkertijd een pittige uitstraling.”

Dakvernieuwing met uitdagingen

Aan de binnenzijde zijn de appartementen heringericht

volgens de meest recente normen inzake

isolatie en brandveiligheid. “Hoewel ze op een

traditionele manier verwarmd worden (met gas),

zal de energierekening aanzienlijk lager liggen”,

vertelt Jurgen Voorspoels. “De bouwheer koos immers

voor een collectieve hoogperformante condensatieketel,

in combinatie met een individuele

verdeling door middel van satellietsystemen. De

technieken zijn ondergebracht in een technisch

lokaal onder het dak.

Een borstwering in wit staal garandeert de

veiligheid en geeft het gebouw tegelijkertijd

een pittige uitstraling.

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 93


Aalst Rozendreef

Aan de binnenzijde zijn de appartementen

heringericht volgens de meest recente normen

inzake isolatie en brandveiligheid

De bewoners kunnen nu ook genieten van het zonnetje, want elk woonunit kreeg een vrij groot terras in

wit architectonische beton.

De nieuwe en oude gedeeltes zijn gelijkaardig

ingevuld met binnenwanden in gyproc en

buitenwanden in Ytong-metselwerk.

“Dankzij de strakke architectuur ziet het

gebouw er niet langer uit als een sociaal

wooncomplex, maar als een smaakvol

pand waar het aangenaam vertoeven is”

Dit laatste is trouwens ook volledig vernieuwd

met EPDM en een laag van 14 cm PIR-isolatie.

Wellicht was dit de grootste uitdaging in het project.

Drie telecomoperatoren en drie radiozenders

hebben er immers een zendmast die te allen tijde

operationeel moesten blijven.”

Eindresultaat met reële meerwaarde

Het project was een kolfje naar de hand van PIT

Antwerpen (onderdeel van de Eiffage groep).

De onderneming specialiseert zich immers in de

renovatie van sociale woningbouwcomplexen

en de modernisering van appartementen voor

verschillende huisvestingsmaatschappijen in

Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk

Gewest. “Technisch gezien beperkten de uitdagingen

zich tot de normale gang van zaken in

dergelijke projecten”, legt Jurgen Voorspoels

uit. “De deadline was echter enorm strak omdat

de bewoners tijdelijk elders moesten verblijven.

Vandaar dat we de renovatie in twee fases

hebben uitgevoerd. Eerst hebben we een derde

van het gebouw gerenoveerd, met als resultaat

dat er nadien al 23 appartementen klaar waren

en dat de meeste oorspronkelijke bewoners

opnieuw naar huis konden. Vervolgens zijn we

met het grootste gedeelte gestart, dat normaal

gezien dit voorjaar zal worden opgeleverd. Alle

werken verlopen erg vlot. Het eindresultaat zal

vast en zeker een meerwaarde betekenen voor de

buurt. En uiteraard ook voor de bewoners, die een

comfortabel stekje zullen hebben in een toekomstgericht

gebouw met standing. Dankzij de strakke

architectuur ziet het er immers niet langer uit als

een sociaal wooncomplex, maar als een smaakvol

pand waar het aangenaam vertoeven is.” ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Dewaco Werkerswelzijn (Denderleeuw)

Architect

a33 architecten (Leuven)

Hoofdaannemer

PIT Antwerpen (Antwerpen)

94 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Gemeentehuis Kontich

Ingrijpende make-over

voor gemeentehuis

De nieuwe raadzaal is afgewerkt met strekmetalen panelen, die het geheel samen met de grote ramen in aluminium schrijnwerk een erg dynamische en toekomstgerichte

look geven.

De voorbije maanden konden de inwoners van Kontich zich vergapen aan een bouwkundige metamorfose om u tegen te zeggen. Het

gemeentehuis kreeg immers een complete make-over, waarbij de binnenkant volledig in een nieuw kleedje werd gestoken. Twee

aanvullende nieuwbouwvolumes maken het plaatje compleet. Het resultaat? Een complex dat niet alleen in functioneel opzicht het

kloppende hart van de gemeente is, maar dat deze functie ook uitstraalt.

Tekst Els Jonckheere |

Beeld plusofficearchitects / ACH Build

De architectuur van de jaren 80 is vandaag meestal vergane glorie. Ook het gemeentehuis

van Kontich was aangetast door de tand des tijds. Bovendien was er

in de loop der jaren een prangend plaatsgebrek ontstaan. Het gemeentebestuur

besloot iets aan de situatie te doen en schreef een ontwerpwedstrijd uit. Danny

Luyckx, projectleider van ACH Bouw: “De doelstelling was de ruimte intensiever

gebruiken, zonder de draagkracht of de kwaliteit van de omgeving aan te tasten.

Het resultaat moest een administratief huis worden waarin allerlei diensten –

zoals Kind & Gezin, het OCMW en de politie – ondergebracht zijn.”

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 95


we build.

w w w . a c h b u i l d . b e

sociale woningen

z w e m b a d e n

n i e u w b o u w

r u s t h u i z e n

k a n t o r e n

r e n o v a t i e

s p o r t h a l l e n

appartementen

NIEUWBOUW

Zwembad Kortrijk

RENOVATIE

Wijk Krakeel, Brussel

Janssens bvba

Metaalconstructie/ montage

dak- en wandbekleding

Reeds 70 jaar sterk in staal

Janssens bvba kan bogen op een jarenlange ervaring in staalconstructies,

montage alsook stalen bekledingen (dak en wand). Met ons team van

ervaren medewerkers werken wij samen met u de meest uiteenlopende

projecten uit, ongeacht de moeilijkheidsgraad.

Van in-house studiedienst tot productie in eigen atelier alsook bij de

uitvoering van uw project staan wij u bij om, binnen de wettelijke

normen, de beste oplossing te realiseren die tegemoet komt aan uw eisen

en noden.

rc---

\

Wij zetten dan ook graag onze schouders onder uw project!

A

w

Certificaatnr. 07 1495

(€

EN 1090 FPC 2+

certified

/à !:land

Kuipersstraat 1 3950 Bocholt T 089 46 14 47 info@janssensbvba.be www.janssensbvba.be


Gemeentehuis Kontich

De nieuwe Raadzaal is dankzij de lichte constructie met grote glasoppervlakken een bijzonder aangename ruimte geworden.

“In plaats van een

nieuwbouw op te trekken op

een andere locatie, koos het

gemeentebestuur resoluut

voor re-adaptive use, waarbij

werd voortgeborduurd op

het bestaande pand”

Bij de herinrichting stond het concept van flexibel werken centraal.

Twee uitbreidingen

In plaats van een nieuwbouw op te trekken op een andere locatie, koos

het gemeentebestuur resoluut voor re-adaptive use, waarbij werd voortgeborduurd

op het bestaande pand. “Een ecologische beslissing die we

in het ontwerp geaccentueerd hebben”, vertelt ir. architect Nathan Ooms

van plusofficearchitects. “We stelden bijvoorbeeld voor om in te breiden

in plaats van uit te breiden. Daarbij ontwikkelden we een uniek concept

dat een grondige renovatie combineerde met twee fysieke uitbreidingen.

Het dak aan de rechterkant hebben we vervangen door een ‘zwevende

verdieping’, waar de nieuwe raadzaal is ondergebracht. Om de fundering

niet te overbelasten, kozen we voor een houtskeletconstructie met een

stalen vakwerkstructuur en een dak uit gelamineerde houten liggers. Dit

volume kraagt meer dan 4 meter over het gemeenteplein uit, wat het

belang van deze ruimte accentueert. Bovendien is het afgewerkt met

strekmetalen panelen, die het geheel samen met de grote ramen in aluminium

schrijnwerk een erg dynamische en toekomstgerichte look geven. Op

de voormalige open binnenplaats bouwden we een nieuwe vleugel voor

het archief. Het gaat om een eenvoudige constructie in klassiek dragend

metselwerk met betonnen vloerplaten, waarvan de buitengevels bekleed

zijn met een witte gevelpleister. Deze uitbreiding maakte het bovendien

mogelijk om een overdekte patio te creëren: een perfecte ruimte voor de

frontoffice. De rest van de bestaande betonnen structuur en het dragende

metselwerk hebben we in hun oorspronkelijke staat behouden.”

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 97


Kontich Gemeentehuis

De uitbreiding met archiefruimte maakte het mogelijk om een overdekte patio te

creëren: een perfecte ruimte voor de frontoffice.

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

JANSSENS – DRAAGSTRUCTUUR EN

PLAATSING STREKMETAALPANELEN

Dankzij de diagonaal geplaatste panelen in strekmetaal kreeg het

gemeentehuis van Kontich een erg bijzondere uitstraling. Dit straf

staaltje vakmanschap is van de hand van Janssens uit Bocholt,

een familiale kmo met een uitgebreide expertise in staalconstructie,

montage, dak- en wandbekleding. “Onze grote troef zijn onze vijftig

medewerkers, en dan meer bepaald de overgave waarmee ze

opdrachten tot een goed einde brengen”, vertelt algemeen directeur

Lambert Segers. “De professionaliteit waarmee we te werk gaan,

resulteert in een erg hoge kwaliteit. Zelfs wanneer we heel innovatief

of nauwkeurig uit de hoek moeten komen, zoals in dit gemeentehuis.

We zorgden immers voor de draagstructuur achter het strekmetaal.

Deze moest perfect uitgelijnd zijn omdat elke afwijking zichtbaar

zou zijn in de gevelbekleding. Om de duurzaamheid te waarborgen,

hebben we de hele structuur gegalvaniseerd. Voorts moesten

de panelen mooi aansluiten op de specifieke gevelcontouren: de

tolerantiegrenzen waren minimaal. De panelen in strekmetaal

werden op maat geleverd door MDB, maar het zijn onze mensen die

ze bevestigd hebben. In diagonale positie, wat zeker geen evidentie

was. Kortom: het was een uiterst complex project. Niettemin

slaagden we erin om de klus op zestien werkdagen te klaren, en dat

met drie medewerkers.”

Binnenin werd het gebouw tot op de ruwbouwstructuur gestript.

Van scratch heringericht

Binnenin is het gebouw gestript tot op de ruwbouwstructuur. De betonnen

ribben, het plafond en de kolommen zijn in het zicht gelaten. “Bij de

herinrichting stond het concept van flexibel werken centraal”, aldus Danny

Luyckx. “Het gemeentebestuur wil immers een nauwere samenwerking tussen

de verschillende diensten stimuleren. Toch is er voor elk wat wils: van

landschapskantoren over individuele, flex- en stille werkplekken tot overlegruimtes.

Daarnaast zijn er natuurlijk nog ondersteunende ruimtes: sanitair,

een koffiehoek en lockers op elke verdieping, een eetruimte met uitgeruste

keuken, een vergadercentrum … De eyecatcher is evenwel de frontoffice.

Niet alleen dankzij haar situering in de patio, maar ook en vooral dankzij de

speciale vloer. De architect koos immers voor een marmercementcomposiet.

In combinatie met het houten binnenschrijnwerk in afrormosia creëert dat

een statige atmosfeer die toch warm overkomt.”

98 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Gemeentehuis Kontich

Op de vroegere open binnenplaats kwam een nieuwe vleugel voor het archief.

De eyecatcher is de frontoffice, onder meer dankzij de vloer in marmercementcomposiet.

Project met uitdagingen

ACH Build stond in voor de volledige constructieve betonwerken en de

kleine constructieve in-situaanpassingen. Met meer dan 125 jaar ervaring

is deze bouwonderneming niet aan haar proefstuk toe. Toch had

de renovatie/uitbreiding van dit gemeentehuis enkele uitdagingen in

petto. “Het was geen sinecure om de gecombineerde staal- en houtstructuur

van de raadzaal gefaseerd op te bouwen en tegelijkertijd de technieken

te integreren in de wanden en plafonds”, legt Danny Luyckx uit.

“Evenmin eenvoudig was het verticale transport van de afwerkingsmaterialen

via de lichtstraat van de patio. Omdat de toelaatbare lasten op

de kelderdakplaat beperkt waren, moesten we deze op gegeven moment

zelfs volledig onderschoren. Daarnaast stonden we onder enorme tijdsdruk

bij het aanbrengen van de brandwerende beschermingsmiddelen

op de plafonds, want dit moest gebeuren vooraleer alle andere werken

konden starten. Kortom: het was een project waaraan de nodige coördinatie

en communicatie te pas kwam. We zijn er echter in geslaagd om

ook deze opdracht weer tot een perfect einde te brengen, waardoor we

opnieuw een opvallend en in het oog springend pand kunnen toevoegen

aan onze referentielijst.” ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Gemeente Kontich

Architect

plusofficearchitects (Brussel)

Hoofdaannemer

ACH Bouw (Antwerpen)

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 99


100

EDITION

ARCHITECT

@WORK

BELGIUM

ARCHITECT MEETS

INNOVATIONS

Kortrijk Xpo

9 -10. 05. 2019

Focus on Future-Proof

WWW.ARCHITECTATWORK.BE

IIIIIIIIIIIIIII

BELGIUM

THE NETHERLANDS

LUXEMBOURG

FRANCE

UNITED KINGDOM

GERMANY

AUSTRIA

SWITZERLAND

ITALY

SPAIN

DENMARK

SWEDEN

NORWAY

TURKEY

CANADA


Architect@work Voorbeschouwing

De innovaties worden gekeurd door een vakjury. Zo blijft de lat hoog liggen.

JUBILEUMEDITIE ARCHITECT@WORK WORDT FUTUREPROOF

Sinds 2003 is ARCHITECT@WORK een vaste afspraak in de agenda van Belgische architecten. En intussen ook in de agenda van internationale

architecten, want anno 2019 gaat het totaalevenement door in liefst vijftien landen en op 28 locaties, van Turkije tot Canada. Op 9 en 10 mei kan

je opnieuw in Kortrijk Xpo terecht, de plek waar het allemaal begon, voor de honderdste editie van dit bijzondere evenement.

Tekst Stephanie Demasure | Beeld Kortrijk Xpo/Laura Thiesbrummel Fotografie

De jubileumeditie kijkt volop naar de toekomst

van de architectuur. Welke uitdagingen staan er

je als architect te wachten? Hoe speel je daar het

best op in? Welke nieuwe mogelijkheden komen

eraan? Met verschillende bevlogen sprekers en

heel wat randanimatie maakt ARCHITECT@WORK

de sector futureproof.

Architect Julien De Smedt heeft zijn komst als

spreker alvast bevestigd. Vanuit zijn kantoren

in Brussel, Kopenhagen, Brazilië en Shanghai

realiseert hij wereldwijd unieke en herkenbare

gebouwen. Op vrijdag 10 mei ontvangt ARCHI-

TECT@WORK dan weer NAV/AiNB, samen met

het TRANSFORM Research Team van de VUB. Zij

presenteren hun ‘Circulair en Veranderingsgericht

Bouwen voor Ontwerpers’ en slaan de brug naar

een duurzame aanpak.

“Met bevlogen

sprekers en

randanimatie helpt

ARCHITECT@

WORK de sector

futureproof te

maken”

Uiteraard is en blijft ARCHITECT@WORK vooral de

plek bij uitstek om nieuwigheden te ontdekken. Innovatieve

producten, materialen, toepassingen en

diensten, die vooraf zijn goedgekeurd door een jury

van architecten en interieurarchitecten. Zo ben je er

zeker van dat de innovaties echt de moeite waard

zijn. Net als je bezoek aan het evenement.

Het voordeel van een echt vakevenement zoals

ARCHITECT@WORK? Je komt in contact met professionals,

die info en advies verschaffen op de

verschillende stands. De experts kennen hun eigen

producten en diensten door en door. Zo krijg je specifieke

info op maat van je eigen projecten. Je vindt

er inspiratie en nieuwe professionele partners. Hou

9 en 10 mei dus alvast vrij in je agenda!

Meer info: www.architectatwork.be.


BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 101


Beton op rol biedt innovatieve

oplossing voor afdichting

en tegen erosie

Beton is bijna een synoniem van bouw

en de toepassingen in de burgerlijke

bouwkunde zijn legio. Prefabbeton

laat toe constructies te maken in

een fabriekshal, op een efficiente

wijze en onder gecontroleerde

omstandigheden. Maar wat

indien beton een moeilijke

geometrische vorm dient te

volgen, bijvoorbeeld deze

die overeenkomt met de

bodem of taluds ter plaatse

van het project, inclusief de

oneffenheden? Dan dient een

bekisting geplaatst, waartegen

vloeibaar beton gestort wordt.

Voor massieve structuren is dit de

gebruikelijke manier van werken, maar

indien een dunne laag beton volstaat,

dan zal een belangrijke overdikte worden

gestort, zeker wanneer het beton op een

helling dient geplaatst. Dit betekent een verspilling

van een dure grondstof en bovendien is het plaatsen en

daarna verwijderen van de bekisting weinig efficiënt.

Tekst en beeld Texion en Concrete Canvas

Schematische doorsnede van Concrete Canvas met (1) Vezelige toplaag om te

hydrateren, (2) 3D vezelstructuur, (3) Droog betonmengsel, (4) Waterdichte

drager van PVC geomembraan.

Concrete Canvas ® , innovatie ten top

Het product bestaat uit een waterdichte drager met daarop een laag

droge betonmix, beschermd met een stevige vezelachtige structuur. De

betonmat wordt op rol geleverd in afmetingen van 1m breedte, en lengte

is afhankelijk van het type mat. Er zijn meerdere gewichten per m 2

mogelijk: 7, 12 en 19 kg/m 2 . Mark Griffiths van de fa. Concrete Canvas

Technology uit Wales is beschikbaar voor advies bij het ontwerp van

typische toepassingen. Volgens zijn ervaring plaatst een ploeg van 3 man

ca. 200 m 2 /uur. Eens de mat geplaatst wordt deze overmatig besproeid

met water. Dan begint het hardingsproces en na 24 uur wordt 80 % van

de optimale sterkte bereikt.

Toepassingen:

• Afdichting van de afwateringsgracht omheen de afkapping

• Tankput veiligheidsbekleding

• Waterdichting van kanalen, waterlopen, reservoirs, stormbekkens

• Bescherming tegen erosie van taluds

• Voorkomen van erosie bij overstorten

• Voorkomen van onkruidgroei naast drukke spoorlijnen, raffinaderijen

• Herstellen van bestaande betonnen infrastructuur

Voordelen:

• Makkelijk te plaatsen

• De vorm past zich aan de bestaande situatie aan, dus perfect in contact

• Afmetingen aan te passen aan de geometrie van het project

• Continuiteit van de constructie, zonder open voegen

• Bijna alle weersomstandigheden zijn geschikt voor het plaasten

• De PVC waterdichte banen zijn makkelijk aan mekaar te lassen

• Voorkomt groei van struiken en grassen, dus weinig onderhoud

• Eco-vriendelijk vanwege lage CO 2

voetafdruk

• Lange levensduur, uv-bestendig en chemisch resistent

102 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


De betonmat zit op een spindel die in een evenaar wordt geplaatst. De mat wordt uitgerold en op maat afgesneden. Let op het horizontaal inwerken in het talud.

Concrete Canvas toegepast als afdichting voor een bluswaterbassin.

Het project is in uitvoering, de dijken van de tankputten worden bekleed met de

Concrete Canvas betonmat. Twee tanks zijn reeds klaar, bij het stelsel van de

dubbele tanks is men aan het werk.

Door het gladde oppervlak van Concrete Canvas en de lage ruwheidscoëfficiënt,

is de stroomsnelheid bij afvoer groot. Er is daarom weinig afzetting van slib.

Steven De Maesschalck van Texion is alvast enthousiast. Hij was aanwezig

bij projecten waar het storten van beton op talud een groot probleem

betekende voor de aannemer. Met Concrete Canvas beton op rol wordt

de betonafdichting op een steil talud eenvoudig. Bovenaan wordt de

mat horizontaal in het talud geplaatst, zodat onderloopsheid wordt

voorkomen. Ook verticale toepassingen, bijvoorbeeld als waterdichting tegen

een wand, zijn mogelijk. De mat wordt dan bovenaan vastgeschoten. ■

Voor informatie en advies voor projecten in België, contacteer Steven van Texion

(steven@texion.be).

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 103


ADVERTORIAL

MacRes: betonelementen verankerd met geostrips

Paraweb geostrip

Geostrip, afgekort als GST, is een strook van ten hoogste 200 mm breed,

gemaakt uit een polymeer en toegepast in de burgerlijke bouwkunde in contact

met grond (volgens EN ISO 10318 Terminology). De Paraweb geostrips zijn

gemaakt van bundels polyestergarens, omhuld met een polyethyleen coating.

De technologie komt uit de autobandenindustrie, waar polyestergarens in het

karkas van radiaalbanden worden toegepast.

Meteen zijn de geostrips kwaliteitsproducten:

het zero-defect principe

van de bandenindustrie geldt voor de

vezels van de geostrips: tijdens het

productieproces doet men er alles aan

om elke fout in het eindproduct te

voorkomen.

De vezels worden in parallelle bundels

gelegd en ingebed in een laag polyethyleen.

Deze afscherming voorkomt dat

de vezels mechanisch of chemisch zouden

beschadigd worden. Naast de zeer hoge

sterkte bieden de geostrips uit polyester

een hoge E-modulus en uitstekende

kruipeigenschappen, een gedroomde

combinatie voor het wapenen van grond.

Gewapende grond

Anders dan bij een gewichtsmuur, waar de stabiliteit wordt bekomen door het

eigen gewicht van de kering, doet gewapende grond beroep op de interne

wrijving van de aanvulling, overgedragen naar de typische wapeningsstroken.

Kunststof beschouwd als onvervormbaar

Volgens de BS 8006-210, een veelgebruikte

ontwerprichtlijn, wordt een wapening van

grond als onvervormbaar beschouwd indien

bij de ontwerpbelasting de verlenging

kleiner is dan 1%. De vervorming bij breuk

van Paraweb-geostrips bedraagt ongeveer

12% maar door de vele veiligheidsfactoren

en de optredende voorspanning bij de de

uitvoering, mag men deze bij werkbelasting

beschouwen als < 1%. Bovendien treedt deze

kleine vervorming in lengterichting enkel

op in de zones die onder spanning komen

te staan, niet over de gehele lengte van de

wapening. Geostrips uit polyester kunnen

dus wedijveren met stalen strips, zowel wat

sterkte als stijfheid betreft.


Meer informatie?

Voor meer informatie of advies bij de berekening of installatie

surf naar www.texion.be, ‘Keerwanden in beton met kunststof wapening’,

of contacteer Texion op +32 (0)3 210 91 91of info@texion.be

Verticale wanden met betonnen panelen

Texions’ systeem MacRes is een totaaloplossing, bestaande uit verticaal geplaatste

betonnen panelen, verankerd aan geostrips.

De prefab panelen van 1,5 m x 1,5 m worden aangeleverd met ingestorte

verankeringsringen. Doorheen deze ringen weeft de aannemer de Parawebgeostrips.

Deze worden naar achteren getrokken en vastgezet met eenvoudige

virtuele U-ankers. Het bijwoord ‘virtueel’ wordt nadrukkelijk gebruikt, omdat deze

verankering niet in rekening wordt gebracht bij de stabiliteit, het betreft een

uitvoeringsmethode. De echte verankering gebeurt door de wrijving die ontstaat

tussen de grond en de kunststof banden. Er komt weinig druk op de betonnen

panelen, omdat de inwendige wrijving van het massief inmiddels zo groot is

geworden dat het bijna op zichzelf blijft staan. De combinatie van betonnen

panelen en kunststof geostrips laat in beperkte mate zettingen toe.

Advies

Bij de bouw van MacRes-wanden wordt technische ondersteuning geboden bij

ontwerp en uitvoering. De wand kan verticaal of onder hoek opgebouwd worden,

uit glad of architectonisch beton, zelfs afgewerkt met een zwarte basaltstructuur.

TEXION GEOKUNSTSTOFFEN NV - Admiraal de Boisotstraat 13 - 2000 Antwerpen - Tel. +32 (0)3 210 91 91 - Fax +32 (0)3 210 91 92 - www.texion.be


Over de Grens Amsterdam, Katoen Natie Hornhaven

GESOFISTICEERD LOODSCOMPLEX IN AMSTERDAMSE HAVEN

In de Amsterdamse Hornhaven heerst deze dagen nog meer bedrijvigheid dan gewoonlijk. In een mum van tijd verrijzen er immers negen

opslagloodsen van Katoen Natie, die bestemd zijn voor de opslag van cacao in bulk. Vooral de 8,5 meter hoge en 45 centimeter dikke wanden

in ter plaatse gestort beton vormen een behoorlijke uitdaging, terwijl de bouw van de loodsen slechts zes maanden in beslag mag nemen.

Tekst Tim Janssens | Beeld ASK Romein/LucidLucid

Een van de nieuwe loodsen van Katoen Natie in de Amsterdamse Hornhaven in aanbouw. Tegen 5 juli zou het volledige complex klaar moeten zijn.

De Amsterdamse haven is wereldwijd de grootste

op- en overslaghaven voor cacao. Katoen Natie

wilde niet achterblijven en investeerde in de realisatie

van een gloednieuwe opslagsite in de zogeheten

Hornhaven. Het complex bestrijkt circa

45.000 vierkante meter en telt negen loodsen.

ASK Romein was de aangewezen partij om ze op

te trekken. “We voeren al bijna twintig jaar continu

projecten uit voor Katoen Natie, en dat zowel

in binnen- als buitenland. In totaal realiseerden

we zo al meer dan 1,2 miljoen vierkante meter

opslagloodsen. Door de jaren heen is er een groot

wederzijds vertrouwen gegroeid. Het mag dan ook

niet verwonderen dat Katoen Natie ons gevraagd

heeft om eveneens de nieuwe opslagloodsen in de

Amsterdamse Hornhaven op te trekken”, vertelt

gedelegeerd bestuurder Ivan Vinck.

Ivan Vinck: “Bij het plaatsen van de fundering integreren

we meteen ook de wachtwapening.”

106 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Amsterdam, Katoen Natie Hornhaven Over de Grens

Tijdens de realisatie van de betonwanden werkt ASK Romein in fases van 51 lopende meter.

“De betonwanden zijn maar liefst 8,5 meter

hoog, en ook hun dikte spreekt tot de

verbeelding: aan de funderingsmassieven

zijn ze 45 centimeter breed, en aan de

bovenzijde 30 centimeter”

Betonwanden met een handleiding

De loodsen hebben over het algemeen een

vrij klassieke opbouw (funderingspalen-fundering-betonwanden-betonvloer-staalstructuursteeldeck-dakdichting-gevelbekleding).

Wat

veel minder klassiek is, is de omvang van de

gestorte betonwanden. “Ze zijn maar liefst

8,5 meter hoog, en ook hun dikte spreekt tot

de verbeelding: aan de funderingsmassieven

zijn ze 45 centimeter breed, en aan de bovenzijde

30 centimeter”, legt Ivan Vinck uit. “De

realisatie van die conische wanden is natuurlijk

een apart verhaal. Bij het plaatsen van

de fundering integreren we meteen ook de

wachtwapening. Vervolgens bouwen we de

wanden stapje voor stapje op, waarbij we telkens

in fases van 51 lopende meter werken.

Na het storten blijft het beton twee dagen in

de bekisting, om vervolgens ook nog twee dagen

afgeschoord te blijven. Een betonneringsfase

neemt met andere woorden vier dagen in

beslag. Gezien de hoge stapeling en de druklasten

van de cacao, hebben onze ingenieurs

in de aanbestedingsfase een grondige studie

uitgevoerd om tot het meest voordelige en efficiënte

concept te komen, waarbij de funderingen,

betonnen keerwanden en dakstructuur volledig

geïntegreerd zijn.”

Uitdagingen te over

Zelfs voor een ervaren bedrijf als ASK Romein,

dat gespecialiseerd is in de realisatie van distributiecentra,

is Katoen Natie Hornhaven een

uniek project. “De eerste betonwand is in de

week van 7 tot 13 januari gebetonneerd, en

eind april zouden alle betonwanden klaar moeten

zijn, zodat het project tegen 5 juli volledig

afgerond is”, aldus Ivan Vinck. “Dit is een ambitieuze

planning. Bovendien is het betonwerk

niet evenredig verdeeld. In de kleinste van negen

loodsen, die sterk gecompartimenteerd is,

zit bijvoorbeeld 50 % van alle betonwanden.

Een andere bijzonderheid is de aanwezigheid

van ondergrondse trekstangen ter hoogte van

de bestaande kademuur, waartussen we drieduizend

vloerpalen moeten plaatsen. Kortom:

uitdagingen te over, en tot nog toe zitten we

perfect op schema!” ❚

De conische betonwanden zijn aan de basis maar liefst 45 centimeter breed.

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Katoen Natie (Antwerpen)

Architect

ASK Romein (Malle)

Arch. Joris van der Vorst (Roosendaal)

Hoofdaannemer

ASK Romein (Malle)

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 107


Dak & Geveltechnieken ECÔON-dakelementen

PERFORMANT ALL-IN-ONECONCEPT TILT ISOLATIE NAAR HOGER NIVEAU

Een bouwproject moet vandaag aan steeds meer en strengere eisen voldoen. Zeker als het om toekomstgericht isoleren gaat, is een partner die over de

nodige knowhow beschikt geen overbodige luxe. UNILIN Insulation denkt mee na over het project, adviseert welke isolatieoplossing het meest geschikt

is, helpt met het ontwerpen van de plannen en volgt de werken mee op. Bovendien beschikt het met ECÔON over een unieke totaaloplossing voor daken.

Tekst en beeld UNILIN Insulation

‘Going the extra mile for you’: dat is het mantra van UNILIN Insulation in de

omgang met zijn klanten. “We begeleiden hen telkens van ontwerp tot en met

oplevering. Indien nodig brengen we zelfs een bezoekje aan de werf om samen

de beste oplossing uit te werken”, klinkt het.

Dakelementen

Een van de paradepaardjes in het UNILIN-gamma is zonder twijfel het

ECÔON-systeem. Dit bestaat uit op maat gemaakte panelen die isolatie,

kepers, onderdak en binnenafwerking combineren in één kwalitatief en

performant all-in-onebouwconcept. “Met de ECÔON-dakelementen bouw

je het dak van de toekomst”, klinkt het resoluut. “Het ECÔON-systeem is in de

eerste plaats een uiterst energie-efficiënte oplossing, met een laag E-peil tot gevolg.

Het koppelt die energetische performantie bovendien aan een uitstekende

brandwerendheid en sterke akoestische prestaties. De op maat gemaakte ECÔONdakelementen

kunnen zowel functioneel als esthetisch afgewerkt worden. Tot slot

bieden we onze klanten de keuze uit een groep gecertificeerde dakexperts om hen

een perfecte plaatsing te garanderen. Kwaliteit verzekerd!” ❚

UNILIN,

JE PARTNER VOOR

ELK PROJECT

lambdawaarde:

0,023

W/mK

Gordingen

Binnenafwerking

PUR-isolatie

met kepers

DAKELEMENTEN

WE BEGELEIDEN JE

IN ELK PROJECT

VAN ONTWERP TOT

OPLEVERING. INDIEN

NODIG KOMEN WE

TOT OP DE WERF OM

SAMEN MET JOU DE

BESTE OPLOSSING

TE VINDEN.

< going the extra mile for you

Het dak van de toekomst?

Dat bouw je met Ecoondakelementen,

op maat

gemaakte panelen die

isolatie, kepers, onderdak

en binnenafwerking

combineren in één

kwalitatief en performant

all-in-one bouwconcept

voor hellende daken:

goed geïsoleerd aan de

buitenkant, mooi afgewerkt

aan de binnenkant.

Vragen over Ecoon-dakelementen? Unilin helpt je graag verder. Contacteer Peter Benkö.

T. +32 56 73 50 91 - info.insulation@unilin.com - www.unilininsulation.com

108 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


R

martens constructie

059/505906

info@martens-constructions.com

www.martens-constructions.com

Balustrades

Ramen en deuren

Constructies


Dak & Geveltechnieken Veurne, De Maalderij

Eigen productie voor

DUURZAME RAMEN EN BALUSTRADES

Met ingeklemde glasbalustrades en schuiframen met driedubbel glas geeft Martens Constructie residentie De Maalderij in Veurne mee vorm.

De schrijnwerkspecialist garandeert kwaliteit en een snelle bijsturing waar nodig, ook in complexe projecten.

Tekst Stephanie Demasure | Beeld Martens Constructie

Wie ramen en balustrades in een niet-alledaagse

installatie nodig heeft, moet bij Martens Constructie

zijn. Met meer dan veertig jaar op de teller is

dit familiebedrijf een expert op technisch vlak.

Ondertussen staat met Jan en Ruben Martens de

tweede generatie aan het roer.

Ramen en balustrades met

specifieke eisen

In de beginjaren gingen de ouders van Jan en Ruben

hun aluminium profielen in Frankrijk halen. Toen was

aluminium schrijnwerk in ons land nog niet vanzelfsprekend.

Later was Reynaers Aluminium jarenlang

de vaste leverancier van Martens Constructie. Tot

het bedrijf zijn eigen profielseries besloot te gaan

produceren. “In onze eigen regio, aan de kust, bleek

het niet altijd een evidentie om het schrijnwerk

voldoende wind- en waterdicht te krijgen. Het kustklimaat

is dan ook een bijzondere factor om rekening

De glasbalustrades ogen strak en eenvoudig: precies zoals de bouwheer en de architect van De Maalderij voor ogen hadden.

110 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Veurne, De Maalderij Dak & Geveltechnieken

“Om onze klanten een goed resultaat te

kunnen garanderen, begonnen we zelf

ramen en balustrades te ontwikkelen”

Doorsnede van balustrade met ingeklemd glas, type Cristal. De

aluminium klemblok wordt zijdelings (op de kopse kant van balkon)

of boven op de vloerplaat gemonteerd. Wanneer de terrastegel of

bangkirai tegen de alu blok geplaatst wordt, blijft er slechts een fijn

alurandje zichtbaar, met een minimalistische look als resultaat.

mee te houden”, zegt Jan Martens. “Om onze klanten

een goed resultaat te kunnen bieden, begonnen we

zelf ramen en balustrades te ontwikkelen. De technische

verbeteringen die nodig waren voor toepassingen

aan de kust bewijzen ook elders hun nut.” Vandaag

beschikt Martens over een beperkt aantal reeksen,

maar telkens met dezelfde hoge kwaliteitseisen.

De basis van elk MT85-profielsysteem is een

gepatenteerde thermische isolatiebarrière van

52 millimeter breed, in het vakjargon een ‘thermische

steeg’. De bijzondere opbouw van die

steeg zorgt voor excellente U-waardes, terwijl de

sterkte en stabiliteit behouden blijven. “Het succes

van een raamserie staat of valt met de kwaliteit

van die thermische steeg”, legt Jan uit. “Als die

goed isoleert en over prima wind- en waterdichte

eigenschappen beschikt, zijn de toepassingsmogelijkheden

heel ruim.”

Technische complexiteit

Martens Constructie gaat geen uitdaging uit

de weg. Integendeel. De technisch complexe

projecten branden hen dag na dag vooruit. Dat

het team enkele ingenieurs in huis heeft voor

sterkteberekeningen en technische studies is een

cruciale troef. Die knowhow komt optimaal tot

uiting in De Maalderij, waar Martens de ramen en

balustrades plaatste.

De ingeklemde glasbalustrades sluiten onzichtbaar

aan op de terrasvloer, maar ook op de kopse kant van

het betonnen balkon. Die bevestigingswijze is enorm

stevig, zodat gure weersomstandigheden geen enkel

probleem vormen. Het resultaat oogt bovendien

strak en eenvoudig – precies zoals de bouwheer en

de architect van De Maalderij voor ogen hadden.

“De mogelijkheden met ingeklemde balustrades zijn

legio. We plaatsen ze boven op het balkon, waarna

de bangkirai of terrastegel ertegen geplaatst wordt.

Ofwel installeren we de balustrade op de kopse

kant van het balkon – zijdelingse montage, dus. Dit

laatste is vooral handig bij renovatie. De Cristal is een

van de weinige types balustrade die praktisch overal

past – bij een oud of nieuw gebouw, van klassiek tot

modern.” Voor de ramen viel de keuze op de zwaarste

schuifraamtypes met drievoudig glas. De bouwheer

opteerde duidelijk voor premium materialen.

Een hecht team

Dat Martens Constructies verder gaat dan het punt

waar veel schrijnwerkers stoppen, dankt het bedrijf

aan een hecht team met gemotiveerde medewerkers.

Stuk voor stuk vaklui, die het beste bij

elkaar naar boven halen. Voor toekomstige uitdagingen

zoekt de onderneming nog een technisch

ingenieur met kennis van elektromechanica of

bouw. Dankzij die groeimentaliteit blijft Martens

steeds verder evolueren. ❚

De aluminium schuifraamserie MT85 SLIDE beschikt over een

thermische barrière van 52 millimeter. Het buitenkader is zelfs

dubbel geïsoleerd. Dankzij een borstelafdichtingsprofiel met een hoge

densiteit garandeert het zeer goede wind- en waterdichtheidswaardes.

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 111


THEMA DOMOTICA

Slimme systemen die genoeg hebben aan een wifi- of bluetoothverbinding om de werking van een huis af te stemmen op het leefpatroon van de bewoners – al dan niet

via bemiddeling van een centrale ‘hub’ die diverse technologieën synchroniseert – schieten als paddenstoelen uit de grond.

KLAAR VOOR DE SMART HOME-REVOLUTIE?

Smart homes zijn de overtreffende trap van domotica. Technische snufjes die tot voor kort vooral op individuele basis excelleerden,

worden steeds vaker geïntegreerd in woningen die als slimme, homogene entiteiten functioneren. In dit artikel staan we kort maar

krachtig stil bij enkele belangrijke evoluties die de markt deze dagen ingrijpend veranderen. Want de technologie staat allesbehalve stil …

Tekst Tim Janssens | Beeld Pixabay

Huishoudelijke apparaten aansturen met mobiele devices, spraaktechnologie,

het ‘Internet of Things’: het leek lang verre toekomstmuziek, maar intussen

hebben deze innovaties een steeds grotere invloed op de dagelijkse realiteit.

Waar de oudere domoticasystemen slechts een beperkt marktaandeel wisten

te veroveren, lijkt de nieuwe generatie in tijden van smart homes wél voet

aan grond te krijgen. Het aantal inventieve toepassingen stijgt zienderogen,

terwijl de prijzen de omgekeerde beweging maken omdat het aanbod toeneemt

en de benodigde elektronica alsmaar goedkoper wordt. Die lagere

prijzen stuwen de vraag dan weer de hoogte in, waardoor er als het ware een

positieve vicieuze cirkel ontstaat. Kenners zijn het er dan ook over eens: smart

homes staan op de rand van de grote doorbraak.

Mobiel en connectief

Net als de vraag naar slimme domotica- en smart home-toepassingen is de

vernieuwingsdrang bij ontwikkelaars en fabrikanten de voorbije jaren exponentieel

toegenomen. Dit heeft tot het ontstaan van enkele interessante

trends geleid. Denk bijvoorbeeld aan het belang van connectiviteit en mobiele

applicaties. Je verwarmingssysteem vanop afstand bedienen via een speciale

app of automatisch aan je agenda koppelen, zodat het lekker warm is wanneer

je ’s avonds thuiskomt: het kan onder meer met de zogenaamde slimme

thermostaten én het is relatief eenvoudig op de koop toe. Een verbinding met

het thuisnetwerk volstaat vaak om het onmogelijke mogelijk te maken. De

nadruk op connectiviteit laat slimme systemen eveneens toe om autonoom

112 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


DOMOTICA THEMA

Je verwarmingssysteem vanop afstand bedienen via een speciale app of automatisch aan je agenda koppelen, zodat het lekker warm is wanneer je ’s avonds thuiskomt:

het leek lang verre toekomstmuziek, maar het is intussen relatief eenvoudig.

te functioneren. Een mooi voorbeeld zijn rolluiken of gordijnen die automatisch

openen op basis van het daglichtniveau. In plaats van hun werking af

te stemmen op dure hightechsensoren die de lichtintensiteit meten, baseren

dergelijke toestellen zich op info van gespecialiseerde internetbronnen. Ook

het wekkersignaal dat de gebruiker via zijn smartphone heeft ingesteld, kan

uiteraard een cruciaal uitgangspunt zijn. Of spraaktechnologie à la Google

Assistant, Siri, Alexa, enzovoort. Je gordijnen openen, lichten dimmen of zelfs

koffie zetten door je ‘home station’ een verbaal commando te geven: het is

niet langer sciencefiction.

Op naar een draadloze wereld

Kabels, draden en leidingen zijn steeds minder van deze tijd. Draadloos is

de norm, en dus speelt de markt daar maximaal op in. Slimme systemen die

genoeg hebben aan een wifi- of bluetoothverbinding om de werking van een

huis af te stemmen op het leefpatroon van de bewoners – al dan niet via

bemiddeling van een centrale ‘hub’ die diverse technologieën synchroniseert

– schieten als paddenstoelen uit de grond. Er bestaan echter ook speciale

toepassingen die bestaande systemen optimaal kunnen doen renderen door

ervoor te zorgen dat klassieke elektrische componenten toch draadloos met

elkaar kunnen communiceren. Op die manier kunnen ook oudere woningen

zonder al te veel problemen omgetoverd worden tot een geconnecteerd smart

home. Een extra troef van draadloze connectiviteit is (de mogelijkheid tot)

permanente monitoring door de fabrikant en/of installateur. De toestellen

zijn immers verbonden met een cloudserver die voortdurend hun data-output

‘logt’. Doet er zich een probleem voor, dan wordt dat meteen geregistreerd

en kan het – eventueel zelfs op initiatief van de fabrikant/installateur en/

of vanop afstand – efficiënt verholpen worden. Ook voor de installatie van

updates of nieuwe functionaliteiten hoeft er in principe geen technieker meer

ter plaatse te komen.

Comfort versus veiligheid

Net zoals aan elke revolutionaire ontwikkeling zijn er aan de steile opmars van

smart homes bepaalde voor- en nadelen verbonden. Zoals eerder al uitvoerig

aangetoond, verhogen smart homes het comfort van bewoners en bezoekers

door niets aan het toeval over te laten. Bovendien laten ze heel wat ruimte

voor personalisatie, communicatie en monitoring. Uiteraard is er tevens sprake

van een besparingsvoordeel, want aangezien de gekoppelde elektronische toestellen

optimaal ingezet worden, verbruiken ze geen onnodige energie. Maar

er zijn ook aandachtspunten. Privacy en dataveiligheid zijn en blijven gevoelige

thema’s, temeer omdat ze voor de eigenaars van smart homes doorgaans

ongrijpbare (en dus oncontroleerbare) concepten vormen. Wie krijgt toegang

tot al die data en wat gebeurt ermee? Hoe kan je smart homes adequaat beveiligen

tegen digitale inbrekers? Belangrijke bedenkingen, want het hacken

van smart homes is net zo min een utopie als een woning die quasi autonoom

functioneert. Voorlopig is het veiligheidsvraagstuk de voornaamste hinderpaal

voor de definitieve doorbraak van smart homes. Al zal deze laatste naar verwachting

niet al te lang meer op zich laten wachten. Tegen 2020 zouden

er wereldwijd naar schatting 500 à 700 miljoen smart homes te vinden zijn

(cijfers afkomstig van consultancybureau Gartner). Benieuwd in welke mate

ons land zijn steentje zal bijdragen … ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 113


THEMA DOMOTICA

Totaaloplossing voor het aansturen van

audio- en andere slimme toestellen

PVS Global is dan wel in Limburg gevestigd, de producten van het bedrijf worden wereldwijd verkocht én gesmaakt. Niet alleen vanwege hun

innovatieve karakter, maar zeker ook dankzij de gebruiksvriendelijke bediening die ermee gepaard gaat. Met de lancering van Audac Touch

doet de expert in high-end audio-oplossingen daar opnieuw een flinke schep bovenop. Tom Van de Sande, CEO van PVS Global en zoon van

oprichter Patrick Van de Sande, licht de jongste telg van de PVS-productenlijn graag toe.

Tekst Hilde Neven | Beeld PVS Global

Audac Touch is een eenvoudige, overkoepelende app waarmee je alles kan bedienen vanaf eenzelfde dashboard: van het geluidsvolume tot en met het aansturen van

de verschillende zones.

Hoe is de ontwikkeling van Audac

Touch precies tot stand gekomen?

Tom Van de Sande: “Ik neem je daarvoor even

mee terug naar 2007. Zodra de eerste iPhones

opdoken in het straatbeeld, besloten we een

eigen app te ontwikkelen waarmee je onze of

andere daarvoor uitgeruste audiotoestellen

kon bedienen. Dat was op dat moment erg

vernieuwend en paste volledig in onze missie

om onze klanten een totaalervaring te bieden.

Doorheen de jaren zagen we de marktvraag

lichtjes wijzigen. Daarom zijn we in 2016 from

scratch begonnen met Audac Touch, met de

bedoeling om een eenvoudige, overkoepelende

app te ontwikkelen waarmee je alles kan bedienen

vanaf eenzelfde dashboard: van het geluidsvolume

tot en met het aansturen van de verschillende zones.

Waar je vroeger met een vaste architectuur

aan de slag moest, kan je de app nu zelf samenstellen

naar je eigen voorkeuren.”

In februari hebben jullie een nieuwe

stap voorwaarts gezet met Audac

Touch …

“Inderdaad! Je kan de applicatie voortaan immers

niet meer alleen via je smartphone bedienen,

maar ook vanaf je pc of laptop. En, last but not

least, kan je er nu ook je slimme verlichting, verwarming

en andere slimme toestellen mee besturen,

zoals je gordijnen of het projectiescherm in je

vergaderruimte. De app maakt het ook mogelijk

114 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


DOMOTICA THEMA

om verschillende voorgeprogrammeerde scènes te

gebruiken. Met één druk op de knop kan je onder

meer de audio-installatie, de verlichting en

het projectiescherm bijvoorbeeld in ‘aulamodus’

plaatsen. De applicatie is gratis. In de toekomst zal

het trouwens ook mogelijk zijn om te mixen via de

app, wat ideaal is voor events, en voorts hebben

we ook streamingservices als Spotify en Airplay

geïntegreerd in onze applicatie. Daarmee zijn we

trouwens de eerste speler die dit aanbiedt.”

Je kan de applicatie voortaan niet meer alleen via je smartphone bedienen, maar ook vanaf je pc of laptop.

En je kan er nu ook je slimme verlichting, verwarming en andere slimme toestellen mee besturen.

“Wij hebben altijd enorm ingezet

op R&D. Binnen ons bedrijf houdt

een team van tien werknemers zich

continu bezig met de ontwikkeling van

nieuwigheden voor onze klanten”

Hoe verklaart u dat jullie er steeds

in slagen om een voortrekkersrol

op te nemen?

“Wij hebben altijd enorm ingezet op R&D. Binnen

ons bedrijf, dat 65 werknemers telt, houdt een team

van tien werknemers zich continu bezig met de

ontwikkeling van nieuwigheden voor onze klanten

– voornamelijk professionele gebruikers. Terwijl we

vroeger enkel hardware bouwden, verschuift het accent

nu meer en meer naar softwareontwikkeling.

Wat ons ook helpt, is het feit dat we in België nog

altijd zelf instaan voor onze distributie. Op die manier

houden we voeling met de markt en kunnen we

ook korter op de bal spelen bij de ontwikkeling van

nieuwigheden. Onlangs verhuisde ons R&D-team

naar een nieuwe locatie in Stevoort. Daar hebben

we een state of the art testcentrum ingericht, waardoor

we nog een stapje verder kunnen gaan in de

testopstellingen voor onze klanten. Je zal dus zeker

nog van ons horen!” ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 115


THEMA AKOESTIEK

STUDIE BEWIJST POSITIEF EFFECT VAN AKOESTIEK

OP LEEFBAARHEID

In het verleden werd al vaak geopperd dat goede akoestiek een positief effect heeft op de leefbaarheid. Maar is dat ook effectief zo, en indien ja:

in welke zin dan precies? Het AcustiCare Project zocht het uit via een tweejarig onderzoek naar de effecten van een evenwichtige akoestische

omgeving en het gebruik van soundscapes in woonzorgcentra. De resultaten van deze grootschalige studie ogen alvast veelbelovend …

Tekst Tim Janssens | Beeld Probis, Marc Sourbron, Tim Janssens

Akoestiek is een belangrijk aandachtspunt in het Clarenhof in Hasselt, dat ontsproot uit de renovatie van het voormalige Clarissenklooster.

Gezond ouder worden is gezien de stijgende levensverwachting een van de

grootste maatschappelijke uitdagingen van de komende jaren en decennia.

Een chronische aandoening die in dat opzicht roet in het eten kan gooien,

is dementie. Dementie tast de cognitieve capaciteiten aan en kan leiden tot

psychologische of gedragsproblemen. In hedendaagse woonzorgcentra doet

men heel wat inspanningen om personen met dementie in een aangename

omgeving te laten verblijven, maar aan akoestiek en het aanwezige geluid

wordt tot nog toe (te) weinig aandacht besteed. Vandaar dat de Vlaamse overheid

het AcustiCare Project op poten zette, een praktijkgerichte studie omtrent

de impact van akoestiek op de leefbaarheid in woonzorgomgevingen.

Akoestiek werpt vruchten af

Het eigenlijke onderzoek vloeide voort uit een vruchtbare samenwerking

tussen verschillende stakeholders binnen de ouderenzorg, waaronder

kenniscentra (UGent, Arteveldehogeschool, Expertisecentrum Dementie

Vlaanderen, WTCB …), bouwactoren (Ibens, archipelago | ar-te en VK

Architects & Engineers) en producenten van akoestische oplossingen

(DOX Acoustics, Gyproc, ShowTex en Triplaco). Vijf Vlaamse woonzorgcentra

openden hun deuren om de complexe zoektocht naar de effecten

van akoestische optimalisatie en het gebruik van soundscapes mogelijk te

maken: WZC Sint-Jozef in Lier (Amate), WZC Sint Vincentius in Meulebeke,

116 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


AKOESTIEK THEMA

Ook een reductie van het omgevingsgeluid speelt in bepaalde woonzorgcentra

een cruciale rol.

WZC Leiehome in Drongen (vzw Sint Regina’s Godshuis), WZC Sporenpark

in Beringen (Senior Living Group) en WZC Veilige Have in Aalter. In eerste

instantie werd er ingezoomd op het aantal aanwezige geluidsbronnen, de

eventuele afstemming van de woonruimtes op de akoestische noden (ruimteakoestiek)

en de relatie met de kamers/ruimtes errond (geluidsisolatie).

Daaruit bleek dat een gebrekkige akoestiek irritaties kan opwekken bij de

bewoners en het aanwezige personeel.

In een volgende fase werden er waar nodig geluidsabsorberende en -isolerende

oplossingen geïmplementeerd om de nagalmtijd, het contactgeluid en het

luchtgeluid te reduceren. Met succes, want de feedback over de akoestische

optimalisaties was erg positief. Ze bleken meteen een positief effect te hebben

op het gedrag van de bewoners en hadden gezien hun esthetische karakter

eveneens een gunstige invloed op de algemene levenssfeer. Conclusie: het optimaliseren

van de akoestiek is wel degelijk bevorderlijk voor de levenskwaliteit

in woonzorgcentra!

Soundscapes leveren positieve bijdrage

Een tweede luik van het onderzoek focuste op het gebruik van soundscapes.

De ISO-formulering van dit begrip luidt als volgt: ‘De akoestische

omgeving zoals gepercipieerd of ondervonden en/of begrepen door een

persoon of een groep van personen, in zijn context'. Dit impliceert dat niet

alleen de aanwezige geluiden, maar ook de interpretatie en ‘beleving’ ervan

een rol spelen. Anders gezegd: op basis van een onderscheid tussen

‘gewenst’ en ‘ongewenst’ geluid kan je via de bewuste creatie van bepaalde

geluiden een extra, positieve dimensie creëren (het geluid van vogels om

in alle sereniteit wakker te worden, muziek om mensen te activeren of net

tot rust te brengen …).

Kunnen soundscapes ook een rol spelen bij het behandelen en/of controleren

van gedrags- of psychologische problemen? Het AcustiCare-project

suggereert van wel. Vermits de evaluatie van die soundscapes een zeer

persoonlijk gegeven is, kwamen ze tot stand via een cocreatieproces met

bewoners, familie en medewerkers. De woonzorgcentra fungeerden als het

Akoestische plafonds vermijden storende galmen in de leefruimtes van WZC

Ludinaca in Lanaken.

ware als living labs, waarbij bleek dat natuurgeluiden veel beter onthaald

worden dan menselijke of technische geluiden (met uitzondering van het

bel- of klokgeluid, dat op prijs gesteld werd door de grote herkenbaarheid).

Een belangrijk aandachtspunt was echter de afstemming op de

dagelijkse werking van de woonzorgcentra – een belangrijke houvast voor

de bewoners. Zowel bij het kiezen van de geluiden als het instellen van

het tijdsinterval moet er dus rekening gehouden worden met persoonlijke

voorkeuren. Conclusie: het reduceren van (storend) geluid kan hand in

hand gaan met het creëren van soundscapes, op voorwaarde dat ze op

maat van de context en de aanwezige personen zijn.

Meer info, alle onderzoeksresultaten en de gedetailleerde analyses vindt u op

www.acusticare.be. ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 117


THEMA AKOESTIEK

Sonaspray in het kinderzwembad van Aqualibi.

WATERPRET ZONDER GEHOORSCHADE IN AQUALIBI

Koen Van Cauwelaert, sales manager van Asona voor België en Frankrijk, blikt tevreden terug op het voorbije jaar. Zowel in Vlaanderen als in

Wallonië zijn weer enkele opvallende renovaties uitgevoerd met de twee topproducten van Asona, met name Sonaspray en Sonacoustic.

Tekst Koen Mortelmans | Beeld Asona

In Wallonië is de blikvanger het kinderzwembad van pretpark Aqualibi, in

het Waals-Brabantse Waver. Mocht hij na de verkiezingen van 26 mei niet

terugkeren naar de Wetstraat 16, dan raden we Charles Michel aan om er

zeker eens langs te gaan met zijn jongste telgen.

"Het kinderbad bevindt zich in een grote ruimte met een plafond van

1.000 m²", geeft Van Cauwelaert mee. "In het zwembad zijn heel wat

fonteinen en speeltuigen geïnstalleerd." Tot vorig jaar was een bezoek

aan het kinderbad van Aqualibi helaas geen ontspannende bezigheid

voor een reeds gestresseerde premier, en ook niet voor andere ouders.

"De nagalmtijd bedroeg wel vijf seconden", legt Van Cauwelaert uit. "Dat

was om gek van te worden. Wij werden erbij gehaald om de nagalmtijd

onder de seconde te krijgen. Dat is ons gelukt met onze basisvariant

Sonaspray ST. Die heeft de ruwste structuur en levert daardoor ook de

beste akoestische absorptie op."

SONASPRAY

Sonaspray bestaat in vijf varianten en is standaard beschikbaar

in acht kleuren. "Het verschil zit in de afwerking – van ruw gevlokt

tot glad pleisteruitzicht. Het basismateriaal voor alle varianten is

papier van grote, industriële rollen met een beschadiging. Mede

daardoor kan de kostprijs van het eindproduct relatief bescheiden

blijven in vergelijking met andere akoestische pleisters.

Het papier wordt versnipperd, vervlokt en behandeld met boorzuur.

Die behandeling bezorgt het een brandweerstand van twee uur,

maakt dat het ook na jaren zijn kleur behoudt en zorgt ervoor dat

schimmels of bacteriën de vezeltjes niet kunnen aantasten.

Om de nagalmtijd te minimaliseren, is de Sonaspray in drie verschillende diktes

aangebracht op de wanden en het plafond, dat deels op een hoogte van

4,5 meter en deels op een hoogte van 8 meter hangt.

Sonaspray kan in alle mogelijke kleuren geleverd worden. "Maar het was

wel een uitdaging voor de ontwerpers om niet alleen met diverse kleuren

te werken, maar ook om een golfpatroon aan de brengen op de wanden.

Daarvoor hebben ze naast blauw ook lichtgroen gebruikt. Alle werken hebben

samen niet meer dan twee weken geduurd. De heropening van het bad vond

plaats in januari 2019." ❚

118 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


AKOESTIEK THEMA

FINESSE VOOR LUXEHOTEL IN HISTORISCH PAND

Het Pillows Grand Hotel Reylof in hartje Gent bestaat deels uit relatief recente gebouwen en deels uit historische panden. De kern ervan is

een classicistisch herenhuis uit het begin van de achttiende eeuw. Het gebouw is gedeeltelijk beschermd sinds 1990, maar moet zijn gasten

als vijfsterrenhotel toch hedendaags comfort aanbieden.

Tekst Koen Mortelmans | Beeld Asona

Onder meer daarom onderging het hotel een

grondige renovatie. "In het kader van die werken

hebben we de ontbijtruimte, de buffetruimte,

de belangrijkste vergaderzaal en de oranjerie

behandeld met Sonacoustic", vertelt Koen Van

Cauwelaert. "De Pillows-hotelketen had al verschillende

goede ervaringen met ons opgedaan

in Nederland.”

Sonacoustic in het stijlvolle Reylof-hotel.

"Doordat de platen onbewerkt worden

aangebracht, is het mogelijk om er alle

vormen mee te realiseren"

SONACOUSTIC

Sonacoustic bestaat uit een plaat minerale

wol (96 kg/m³), een gespoten

vezellaag (2 à 3 mm) en een gladde

coating (2 à 3 mm). Doordat de platen

onbewerkt worden aangebracht, is het

mogelijk om er alle vormen – vlak of gebogen

– mee te realiseren. "Dankzij de

afwerklaag zie je geen verschil met een

bepleisterd plafond. Sonacoustic heeft

dezelfde akoestische eigenschappen

als Sonaspray, maar is eerder geschikt

voor strakke designomgevingen. Het is

verkrijgbaar in alle NCS-kleuren."

De oudere delen van het Gentse complex zijn

afgewerkt met flink wat decoratie, terwijl de

recente ruimtes meer naar de strakke lijn neigen.

"Pillows wenste in het Reylof een uiterst geluidsabsorberend

en visueel discreet plafond.

Daarvoor is Sonacoustic, hier in de variant PL,

ideaal. Het heeft een heel fijn uitzicht, waardoor

het niet te onderscheiden is van het beste

pleisterwerk." Asona bereikte hier een absorptiewaarde

(alfa) van 1.

"Maar dé grote uitdaging in dit project waren de

180 inbouwspots, de rails, de acht inspectieluiken

en de uitlaatgleuven op een plafondoppervlakte

van 360 m². Ons materiaal is er zo aangebracht

dat er nergens een naad te zien is. ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 119


THEMA AKOESTIEK

Inventieve akoestische oplossing voor

nieuwe sporthal

Het Stadsgebouw aan de Oude Dokken in Gent van Xaveer De Geyter Architects (XDGA) is een toonbeeld van architecturaal vernuft. Vooral

de grote groene buitenkamer geeft deze school annex kinderdagverblijf en wijksporthal een erg speciale dimensie. Maar ook op kleinere

schaal zijn er tal van innovatieve ingrepen doorgevoerd die het pand speciaal maken. Zoals de toepassing van de CDM-LAT in de sporthal:

een hoogperformante zwevende vloer die voor een maximale akoestische demping zorgt.

Tekst Els Jonckheere |

Beeld CDM

De spouw is opgevuld met 100 mm minerale wol om een klankkasteffect te vermijden.

Bij de bouw van scholen moet elke vierkante centimeter ruimte optimaal benut

worden. Vandaar dat architecten steeds vaker ook onder de sportzaal leslokalen voorzien.

Een mooie oplossing … als er tenminste voldoende aandacht aan de akoestiek

wordt besteed. “Zeker in dit project was dit een heikel punt”, vertelt ir. arch. Michael

Vanstraelen, Manager bij CDM-Belux. “De sporthal van Het Stadsgebouw is bijna

900 m² groot en bevindt zich op de derde verdieping. Doordat de ondervloer uit

meerdere hoogteniveaus bestaat en er een zeer groot aantal leidingen over lopen,

viel de keuze uiteindelijk op ons CDM-LAT-vloersysteem. Niet verwonderlijk, want dit

veerregelsysteem biedt een maximale flexibiliteit omdat de geluiddempende pads

gemakkelijk verschuifbaar of zelfs draaibaar zijn tijdens de plaatsing.”

“De sporthal kreeg een

hoogperformante zwevende

vloer die voor een maximale

akoestische demping zorgt”

120 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


AKOESTIEK THEMA

Maximale geluidsisolatie

Concreet bestaat de oplossing uit kleine rubberpads die in een stalen U-profiel

geklemd zijn. Deze worden op een maximale tussenafstand van elkaar

geplaatst om een minimaal contact tussen de zwevende en structurele vloer

te garanderen. Michael Vanstraelen: “Daarop zijn houten keperlatten in verschillende

hoogtes gemonteerd, wat ons toeliet om de hoogteverschillen van

de ondervloer te compenseren en een vlakke bekistingsvloer te bekomen. Op

deze manier realiseerden we spouwhoogtes tussen 170 en 270 mm, waarin

onder meer ook grote afvoerleidingen konden worden verwerkt. Vervolgens

is de spouw opgevuld met 100 mm minerale wol om een klankkasteffect te

vermijden. Tot slot is er een zwevende vloer van 120 mm gewapend beton

geplaatst. Het resultaat is een erg efficiënt massa-veer-massasysteem dat een

maximale geluidsisolatie biedt, en dit zowel voor contact- als luchtgeluid.

Doordat de ondervloer uit meerdere hoogteniveaus bestaat en er een zeer groot

aantal leidingen over lopen, viel de keuze uiteindelijk op het CDM-LAT-vloersysteem.

Het resultaat is een erg efficiënt massa-veer-massasysteem dat een maximale

geluidsisolatie biedt, en dit zowel voor contact- als luchtgeluid.

Altijd de beste oplossing

CDM-LAT is een oplossing voor gebouwen die een erg hoge akoestische isolatiegraad

vereisen. In de meeste scholen voldoet de CDM-FLOAT: een systeem

waarbij in de fabriek kleine rubberpads onder de verloren bekistingsplaat

verkleefd worden. “Klanten zijn bij ons aan het juiste adres voor het meest

optimale vloersysteem”, aldus Michael Vanstraelen. “Wij onderzoeken of er

pads of veren nodig zijn, welk aantal het beste resultaat zal geven, op welke

plaatsen ze moeten worden aangebracht … En we produceren alles op maat van

de toepassing in kwestie!” ❚

Geluids- en

trillingsisolatie

op maat

cdm biedt totaaloplossingen die

de impact van geluid en trillingen

maximaal reduceren. We creëren

stillere en aangenamere omgevingen.

Van scholen en ziekenhuizen tot

concerthallen of opnamestudio’s,

onze unieke oplossingen brengen

stilte op maat.

Onze experten duiken graag in de details en vereisten van uw

project. Samen met onze ingenieurs en productiemedewerkers

werken we een oplossing op maat uit. Hoe kunnen we u

helpen? Contacteer ons op 02 687 79 07 of general@cdm.eu.

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 121


THEMA AKOESTIEK

De akoestische spuitgietpleisters zijn verkrijgbaar in een brede waaier aan kleuren. (Beeld: Michael C. Snell)

CREATIEF MET AKOESTIEK

Tegenwoordig zijn open offices eerder regel dan uitzondering. Dergelijke werkplekken zouden de samenwerking, creativiteit en transparantie

bevorderen. Helaas blijkt dat in de praktijk vaak tegen te vallen, voornamelijk om akoestische redenen. Wie met Icoustic in zee gaat, kan

echter op beide oren slapen. Deze acoustic design contractor zorgt immers voor een uitgekiende geluidsdemping in de vorm van akoestische

spuitpleisters. Een oplossing die gebouwen zowel een functionele als esthetische meerwaarde geven!

Tekst Els Jonckheere |

Beeld Icoustic

122 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


AKOESTIEK THEMA

Wanneer alle medewerkers zich in één en dezelfde ruimte bevinden, zal hun concentratie en werklust vallen of staan met de akoestiek.

Wanneer alle medewerkers zich in één en dezelfde

ruimte bevinden, zal hun concentratie en

werklust vallen of staan met de akoestiek. “Het is

geen gemakkelijk gegeven”, vertelt Theo De Moor,

zaakvoerder van Icoustic. “Telefoneren, skypen, vergaderen

en overleg plegen: het hoort er allemaal

bij. Toch moeten mensen zich op hun eigen werk

kunnen focussen. Als er bij de bouw en inrichting

van de open offices geen rekening is gehouden

met nagalm, is dat om problemen vragen.”

“Ons handelsmerk is een totaalpakket

van advies, begeleiding en aanneming

op het vlak van akoestiek en

professionele geluidsabsorptie”

Bij de spuitpleisters van Icoustic gaan een optimale

akoestiek en een aantrekkelijk uitzicht hand in hand.

Esthetisch, akoestisch en

brandvertragend

Hét handelsmerk van Icoustic is een totaalpakket

van advies, begeleiding en aanneming op het vlak

van akoestiek en professionele geluidsabsorptie.

“Een goed startpunt is het volledige plafond uitrusten

met kwalitatieve geluidsabsorberende systemen,

iets wat vroeger weleens achterwege werd

gelaten vanwege esthetische redenen”, vertelt

Theo De Moor. “Gelukkig zijn er vandaag al verschillende

oplossingen op de markt die voor een

mooi resultaat zorgen. Meer nog: wij hebben zelf

een systeem ontwikkeld waarbij optimale akoestiek

en een aantrekkelijk uitzicht hand in hand

gaan: de akoestische spuitpleisters die eenvoudig

en naadloos op de plafonds kunnen worden gespoten.

Het gaat om emulsies van cellulosevezels

en lijm die ook nog eens brandvertragend zijn en

condensatie helpen te voorkomen. Het mooie is

bovendien dat ze op alle soorten ondergronden

kunnen worden aangebracht. Van ultrastrak en

glad tot een meer industriële ‘look’, en dat in

diverse kleuren: alles is mogelijk. Wij zorgen met

eigen vakmensen voor de uitvoering.” ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 123


THEMA AKOESTIEK

Peugeot-garage annex restaurant Declercq in Brussel. (Beeld: Jerome Ronsmans - Lovibond)

NAADLOOS AKOESTISCH PLAFOND MET KORTE DROOGTIJD

AcoustIQ uit Wommelgem levert en plaatst geluidsabsorberende plafonds uit opgeschuimd vervezeld papier. Hiervoor werkt het als

onafhankelijke onderneming samen met het Nederlandse bedrijf Warmteplan BV.

Tekst Koen Mortelmans | Beeld Renotec

"Het grote verschil met andere technieken is het schuimprocédé waarop

Warmteplan een patent heeft", legt bedrijfsleider René Verhaegen uit.

"Daardoor is er minder water nodig bij het aanbrengen ervan en is de

droogtijd korter."

De medewerkers van AcoustIQ zijn grondig opgeleid om met de materialen

en de apparatuur van Warmteplan te werken. "Het vergt de nodige training

om de spuitpleister over een hele oppervlakte met dezelfde dikte aan te

brengen. En ook de machines zijn heel specifiek. Om ze te bedienen, is

knowhow en opleiding nodig."

"Het vergt de nodige training

om de spuitpleister over een

hele oppervlakte met dezelfde

dikte aan te brengen"

124 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


AKOESTIEK THEMA

Sprayplan

De Nederlandse partner staat ook in voor de aankoop van het papier. "Het

gaat om nieuw papier en, in het kader van de circulaire economie, om

recyclagepapier." Daarmee kan AcoustIQ in heel België vier basiskleuren

aanbieden: wit, lichtgrijs, industrieel grijs en antraciet. Dat gebeurt onder

de productnaam Sprayplan. "Mits een nabehandeling is eender welke kleur

mogelijk. Maar de meeste klanten kiezen voor een van de basiskleuren. Dat

zijn vandaag ook trendkleuren."

"Sprayplan komt zowel van pas bij nieuwbouw als bij renovatie, voor de

akoestische verbetering van bestaande gebouwen. We werken vooral in

kantoren, scholen, horeca-instellingen en sportzalen. In utiliteitsgebouwen

zorgt dat voor karakter." Voor structurele en andere akoestische oplossingen

is er zusterbedrijf Renobo, dat op hetzelfde adres gevestigd is.

Referenties

"AcoustIQ is tot stand gekomen nadat er bij Renobo vraag was naar

naadloze akoestische plafondafwerking. Door het partnerschap met

Warmteplan kunnen we nu via AcoustIQ een totaalaanbod op het vlak

van geluidsabsorptie aanbieden", zegt Verhaegen. Sprayplan is onder

meer al toegepast in de kantoren van bouwbedrijf en renovatiespecialist

Renotec in Geel (circa 1.500 m²), in Peugeot-garage annex restaurant

Declercq in Brussel (150 m²), hogeschool Hogent in Gent (2.600 m²) en

in het Atheneum van Koekelberg (circa 2.000 m²). "Binnenkort gaan we

extra mensen aanwerven en opleiden, zodat we een extra spuitploeg op

pad kunnen sturen." ❚

AcoustIQ stond onder meer in voor de akoestische plafonds in de kantoren van

bouwbedrijf Renotec in Geel. (Beeld: Foto Van Huffel)

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 125


THEMA AKOESTIEK

PERFECTE AKOESTIEK

hand in hand met groene gedachte

Een perfect uitgebalanceerde akoestiek is cruciaal voor de creatie van een aangenaam woon- of werkklimaat. Wie bewust bouwt of

renoveert, wil graag een oplossing die ecologisch, uiterst performant, gemakkelijk te plaatsen en ook nog eens betaalbaar is. De Acoustix

Pan-terre-panelen combineren al deze voorwaarden. 100% gerecycleerd én recycleerbaar vormen ze een Cradle to Cradle-oplossing die

bovendien een schitterend akoestisch resultaat oplevert!

Tekst Els Jonckheere |

Beeld Acoustix Pan-terre

De panelen worden in de eigen fabriek in Luik geproduceerd en bestaan uit gerecycleerd papier en

vlaslemen. Aangezien ze geen lijmen of formaldehyde bevatten, kunnen ze op het einde van hun levensduur

volledig gerecycleerd worden.

De Acoustix Pan-Terre panelen bieden een hoge

akoestische performantie tot 73 dB en beschermen

zowel tegen impact- als luchtlawaai.

Sinds 1980 profileert Acoustix Pan-terre uit

Herstal zich als een expert inzake ecologische

oplossingen om geluidsdicht te isoleren en

"Elk project heeft

zijn akoestische

specificiteiten"

storende nagalm uit ruimtes te weren. “Elk project

heeft zijn akoestische specificiteiten”, vertelt

directeur Samuel Vanbutsele “Om een optimaal

resultaat te bekomen, maken we er onze missie

van bouwheren, architecten en aannemers

met raad en daad bij te staan. We zoeken de

juiste oplossing en zorgen voor een kwalitatieve

uitvoering door gekwalificeerde vaklui.”

Gemaakt uit afval

Duurzaamheid wordt bij Acoustix Pan-terre hoog

in het vaandel gedragen. Als onderdeel van de

Groupe Terre staat de onderneming voor een

sociaal en participatief beleid. Aandeelhouders

komen er niet aan te pas: elke werknemer wordt

uitgenodigd om het strategisch beleid actief

mee te bepalen. Daarnaast draagt de onderneming

ecologie hoog in het vaandel. “Helaas zijn

er in onze sector weinig echt groene akoestische

oplossingen beschikbaar”, vervolgt Samuel Vanbutsele.

“Dus hebben we onze eigen toepassing

ontwikkeld, die we ook zelf produceren in onze

fabriek in Luik. Het gaat om panelen die isolatie

en geluidswering combineren. Op zich niets

speciaals, ware het niet dat ze uit afval worden

gemaakt dat in België wordt opgehaald!”

126 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


AKOESTIEK THEMA

De panelen gaan samen met verschillende soorten afwerkingsplaten: gips, samengeperste gips, gipsvezel en

OSB/3-zero.

Vele troeven

Concreet bestaan de panelen uit gerecycleerd

papier en vlaslemen. Omdat er in het productieproces

geen lijmen of formaldehyde aan te

pas komen, kan de oplossing op het einde

van de levensduur opnieuw volledig gerecycleerd

worden. Kortom: een echte Cradle to

Cradle-oplossing! Samuel Vanbutsele: “Wat

niet betekent dat we toegevingen doen op

kwaliteitsniveau. Integendeel: de Acoustix

Pan-Terre-panelen bieden een hoge akoestische

performantie tot 73 dB en beschermen

zowel tegen impact- als luchtlawaai. Het

mooie is dat ze erg gemakkelijk te installeren

zijn omdat de panelen weinig wegen

en gemakkelijk te versnijden zijn. Ze gaan

samen met verschillende soorten afwerkingsplaten:

gips, samengeperste gips, gipsvezel

en OSB/3-zero. Dergelijke composities vallen

eveneens op ecologische wijze te verwezenlijken,

want we ontwikkelden een speciale

lijm op basis van polyvinylacetaat die geen

formaldehyde bevat. Last but not least: het is

een oplossing die in elke omgeving soelaas

brengt: kantoren, restaurants, privéwoningen,

bioscopen, polyvalente zalen, scholen, crèches,

zwembaden, banken …” ❚

Uw akoestisch comfort

Ons professioneel advies

Akoestische Isolatie en Correctie, contacteer ons

voor gratis assistentie bij een ontwerp !

www.acoustix.be

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 127


Bouwen aan monumenten Heverlee, Library of Voices

Het noordelijke poortgebouw van de Abdij van het Park (1722) is via een doeltreffende restauratie omgevormd tot een hypermoderne muziekbibliotheek.

HISTORISCH POORTGEBOUW OMGETOVERD TOT

HOOGTECHNOLOGISCHE MUZIEKBIBLIOTHEEK

Mensen die in Leuven wonen of die er in een al dan niet ver verleden gestudeerd hebben, zijn allicht bekend met het noordelijke poortgebouw

van de Abdij van het Park in Heverlee. Ook als dit niet het geval is, loont het zeker de moeite om het eens te bezoeken. Vanaf komend najaar

zal het statige volume immers plaats bieden aan de Library of Voices, die inzicht geeft in het unieke muzikale erfgoed van de Lage Landen.

Dit alles dankzij een doeltreffende restauratie waarbij de betrokken partijen vaak meer dan twee vliegen in één klap sloegen.

Tekst Tim Janssens | Beeld Johan Van Droogenbroeck (image-zone), KU Leuven en Alamire Foundation

128 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Heverlee, Library of Voices Bouwen aan monumenten

De Technische Diensten van de KU Leuven en bouwheer Alamire Foundation gingen op zoek naar een

optimaal compromis tussen de robuuste, sobere uitstraling van het historische poortgebouw en de strakke,

hedendaagse inrichting van de Library of Voices.

Werk aan de winkel

Het noordelijke poortgebouw van de Abdij van het

Park werd opgetrokken in 1722, ter vervanging van

een oudere poort uit de vijftiende eeuw, die de Abdijsite

afsloot aan de noordzijde en bestemd was voor

de opslag van graan. “Het was dan ook zeer sober opgevat

en rudimentair ingericht”, vertelt Tom Verbist

van de Divisie Monumenten en Bouwkundig Onderhoud

van de KU Leuven, dat het gebouw in 2017 in

erfpacht kreeg. “Aangezien het volume tussen 1969

en 1986 al een ingrijpende restauratie onderging

en in 2003 opnieuw lichtjes opgefrist werd om er

een tentoonstellingsruimte te kunnen inrichten, vertoonde

het structureel geen gebreken. De technische

installatie was echter minimaal, het dak was niet

geïsoleerd, de vloeren hadden niet voldoende draagkracht

voor de nieuwe functie … Er was dus nog wel

wat werk aan de winkel.”

De Library of Voices komt er op initiatief van de

Alamire Foundation, een internationaal studiecentrum

dat zich toelegt op de muziek en het

muziekleven in de Lage Landen van de middeleeuwen

tot 1800. Het voornaamste doel van het

project is de muziek van weleer – Vlaamse polyfonie,

gregoriaans, beiaardmuziek … – opnieuw

tot leven wekken aan de hand van geavanceerde

audiovisuele technieken. De Library of Voices

zal onder meer een documentatiecentrum, een

geluidslabo, een zang- en opnameruimte en

een digitale bibliotheek omvatten. Ze zal ook

dienstdoen als het hoofdkwartier van het Alamire

Digital Lab (ADL) en de Integrated Database for

Early Music (IDEM).

Optimaal compromis

De Technische Diensten van de KU Leuven, die instonden

voor de coördinatie, de architectuur en het

interieur, gingen in samenwerking met bouwheer

Alamire Foundation op zoek naar een optimaal compromis

tussen de robuuste, sobere uitstraling van

het historische poortgebouw en de strakke, hedendaagse

inrichting van de hypermoderne Library of

Voices. “We hebben het geheel afgestemd op de

hedendaagse eisen, zij het zonder die unieke erfgoedwaarde

teniet te doen”, legt Tom Verbist uit. “De

vloeren zijn in samenwerking met stabiliteitsbureau

Triconsult verstevigd en overdekt met een (ontdubbelde)

nieuwe eikenvloer. Dit maakte tevens dat we

niet alleen de vloeren boven volle grond, maar ook

de onderdoorgang hebben kunnen isoleren, dat we

in samenwerking met studiebureau Atelier T de

nieuwe technieken en de bijhorende leidingen

vlot hebben kunnen integreren – onder meer een

volledige verwarmingsinstallatie op aardgas en een

hoogtechnologische audiovisuele installatie – en dat

De aanwezige eiken balken, wit gekaleide muren en

grenenhouten plafonds zijn gecombineerd met tijdloze

materialen zoals eiken vloerplanken en trappen, zwartgelakt

stalen schrijnwerk, witgelakte houten rekken …

we de algemene afwerkingsgraad fors hebben

kunnen opkrikken. Ook het dak is geïsoleerd en

vernieuwd, zij het zonder dat het een invloed had

op het buitenaanzicht. Dit laatste geldt eveneens

voor de ramen, die niet vernieuwd, maar aan de

binnenzijde aangevuld zijn met voorzetramen

(stalen schrijnwerk met dubbele beglazing) om de

warmteverliezen te beperken.”

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 129


EENDRACHT

MAAKT MACHT

L'UNION FAIT

LA FORCE

KEUKENS - WANDKASTEN

BADKAMERS - BIBLIOTHEKEN

LAMBRISERING - WINKELS

KANTOREN - APOTHEKEN

VERBOUWINGEN - ...


Heverlee, Library of Voices Bouwen aan monumenten

“We hebben het vernieuwde

poortgebouw benaderd als één

integraal geheel, waardoor alles

tot in de kleinste details klopt”

Boeiende oefening

De restauratiewerken hadden dus niet alleen een

esthetische, maar ook een zeer belangrijke functionele

dimensie. Vandaar dat het zaak was om vaak

meer dan twee vliegen in één klap te slaan. “De

aanpassingen in functie van de brandveiligheid

zijn bijvoorbeeld gekoppeld aan een verhoging

van het comfort en de optimalisering van de

lay-out. Zo hebben we de trappen in één hoek

van het gebouw geconcentreerd, waardoor er een

volwaardige vluchtweg ontstond en er tegelijk heel

wat bijkomende ruimte vrijkwam. Dit zorgde er dan

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

VAN OVERSTRAETEN – VAST MEUBILAIR

weer voor dat we het gelijkvloers met kitchenette,

sanitair en technische ruimte anders hebben

kunnen inrichten”, legt Tom Verbist uit. “Voorts

hebben we de vloer van het tussenniveau

verlaagd en de zolder ingericht om extra werkplekken

te kunnen creëren. Voor het overige

zijn de ruimtes en hun uitstraling grotendeels

intact gebleven. De aanwezige eiken balken,

wit gekaleide muren en grenenhouten plafonds

zijn gecombineerd met tijdloze materialen zoals

eiken vloerplanken en trappen, zwartgelakt

stalen schrijnwerk, witgelakte houten rekken …

Een van de aspecten die de hoogtechnologische Library of Voices zo bijzonder maakt, is

de integrale ontwerpbenadering die de projectpartners hanteerden bij de restauratie van

het historische poortgebouw. Vandaar dat ook het vast meubilair een meer dan wezenlijke

rol speelt in de architecturale vormgeving. Een kolfje naar de hand van Van Overstraeten

(Vlezenbeek), dat gespecialiseerd is in uniek maatwerk. “Het ging in dit geval vooral om

bibliotheken waar waardevolle boeken in bewaard worden”, licht zaakvoerder Wilfried Van

Overstraeten toe. “Ze bestaan uit vaste, zwevende leggers die via een behandeling in een

speciale spuitcabine afgewerkt zijn met witte structuurlak. We hebben even overwogen om

de klassieke toer op te gaan, maar uiteindelijk hebben we toch beslist om hun uitstraling

vrij strak en hedendaags te houden. Gelukkig maar, want het contrast met het historische

interieur van het poortgebouw komt uitstekend tot uiting. We hebben overigens ook een

belangrijk steentje bijgedragen aan de technische uitwerking van de bibliotheken (in totaal 20

lopende meter en telkens 2,8 meter hoog). De leggers, die tot 400 kilogram boeken moeten

dragen, zijn rechtstreeks in de muren verankerd, maar deze staan soms tot 15 centimeter uit

het lood. Het was dan ook een behoorlijke uitdaging om ze op een duurzame en esthetisch

verantwoorde wijze te bevestigen.”

Het vast meubilair in de Library of Voices vormt een perfecte illustratie van de corebusiness

van het gereputeerde familiebedrijf, dat in 1892 werd opgericht en inmiddels aan zijn vijfde

generatie zaakvoerders toe is. “We durven meedenken en waar nodig ‘out of the box’ gaan,

en dat in zeer uiteenlopende stijlen en projectsituaties”, zegt Wilfried Van Overstraeten. “Op

de bovenverdieping hebben we overigens ook convectoromkastingen gemaakt die tegelijk

als trede en zitbank fungeren. Deze bestaan uit een zeer matte laminaat waarop je geen

vlekken ziet, zowel in een witte als zwarte kleur (ingekleurd in de kern). Dit past uitstekend

bij de klassieke natuureik in de rest van het interieur, net zoals de overige hedendaagse

accenten. We zijn zeer trots op het resultaat, zeker omdat dit een uitzonderlijk project is

dat binnen afzienbare tijd wereldfaam zal genieten.”

Een zeer boeiende oefening! Wat het project

evenzeer uniek maakt, is dat alle beslissingen

in nauw overleg met de uiteindelijke gebruikers

(lees: Alamire Foundation) genomen zijn. We

hebben het vernieuwde poortgebouw benaderd

als één integraal geheel (inclusief de interieurvormgeving),

waardoor alles tot in de kleinste

details klopt. Het is helemaal geworden wat we

voor ogen hadden!” ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Alamire Foundation (Leuven)

Architect

Technische diensten KU Leuven (Leuven)

Aannemers

Renotec (Geel) en Van Loy & Cie Algemene

Restauratiewerken (Herstelt)

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

FACE – GESOFISTICEERDE

GELUIDSINSTALLATIES

De paradepaardjes van de hoogtechnologische Library

of Voices zijn het geavanceerde geluidslabo op de eerste

verdieping en de zang- en opnameruimte op de tweede

verdieping. FACE (Boom) ontwikkelde en plaatste

de gesofisticeerde geluidsinstallaties die er een unieke

muzikale beleving garanderen. “Dit is een van die

projecten die begonnen zijn met de zin ‘zou het niet

mooi zijn dat …?’”, lacht Steven Kemland van FACE. “In

het geluidslabo, waar polyfonische muziek bestudeerd

wordt, hebben we een zelf samengesteld surroundsysteem

met liefst 24 luidsprekers geplaatst. Bezoekers

kunnen er oude polyfonische composities afspelen en

kunnen er desgewenst bepaalde toonhoogtes of

stemmen uitpikken. We hebben een speciale

bedieningssoftware moeten schrijven om dit praktisch

mogelijk te maken, want de muziekstukken in kwestie

bevatten tot 64 stemmen. Tegelijkertijd hebben we

ervoor gezorgd dat de installatie zelfs door niet-technisch

onderlegde personen zeer eenvoudig te bedienen is via

een tablet. Een echt huzarenstukje! Ook de zang- en

opnameruimte is iets bijzonders, want bezoekers kunnen

er zelf polyfonische stukken zingen, waarbij de specifieke

akoestiek van de ruimtes waarin ze destijds gemaakt zijn

gesimuleerd wordt. Dit gebeurt via een systeem dat galm

kan toevoegen door stemgeluiden op te nemen en al dan

niet vertraagd en met toevoeging van galm af te spelen –

naargelang de geselecteerde ruimte. Uiteraard kunnen er

ook volledige polyfonische stukken opgenomen worden,

met de bedoeling om een uiterst realistisch idee te krijgen

van hoe ze ooit geklonken moeten hebben. In technisch

opzicht was dit een zeer uitdagend project, maar dat is

waar we sterk in zijn en wat we graag doen!”

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 131


Bouwen aan monumenten Oostende, Batterij Aachen

Voor de aanleg van de paden liet aNNo architecten zich inspireren door historisch beeldmateriaal uit WOI.

Subtiele restauratie bevordert

leesbaarheid historische site

Bunkers, observatieposten en geschutstellingen, met elkaar verbonden

door ondergrondse gangen en loopgraven: in Provinciedomein Raversijde

vind je de Duitse Batterij Aachen, onderdeel van de Atlantikwall. Dankzij de

recente restauratie en ontsluiting is een bezoek aan het openluchtmuseum

nu een totaalbeleving, waarbij zowel de Eerste als de Tweede Wereldoorlog

duidelijk aan bod komen.

Tekst Stephanie Demasure | Beeld aNNo architecten

“Eigenlijk was het volledige project eerder een consolidatie – het vertragen

van het verval – dan een restauratie”, benadrukt Elisabeth Lehouck van

aNNo architecten, die het project in Raversijde coördineerde. “We hebben

alles in kaart gebracht, en op basis daarvan is bepaald welke werken echt

nodig waren. De daken en plafonds zijn bijvoorbeeld waterdicht gemaakt, en

de wanden zijn hier en daar beperkt gerestaureerd. Daarnaast is de kalkverf

uit Wereldoorlog I waar mogelijk blootgelegd. Jongere verflagen zijn dus

verwijderd. Daarbij kwam onder meer een muurtekening aan het licht,

waarvan de historische waarde nog verder onderzocht wordt.”

Focus op Eerste Wereldoorlog

Het streefdoel van de restauratie was de gelaagdheid van de site demonstreren.

Doorheen de ganse Batterij lopen restanten van de Eerste Wereldoorlog namelijk

over in die van de Tweede en omgekeerd. Bij aanvang van het project werd

de focus hoofdzakelijk op Wereldoorlog I gelegd. De taak van de architect was

dus om de overblijfselen van WOI zichtbaar te maken doorheen de overlevering

van WOII. Elisabeth Lehouck: “Door middel van betonnen maquettes wordt het

verhaal verteld en de beleving ondersteund. In een van de bunkers staat bijvoorbeeld

een betonnen maquette die de doorsnede van deze bunker weergeeft. Het

kleurverschil illustreert de transformatie.”

“Eigenlijk ging het eerder om een consolidatie dan een restauratie”, aldus

Elisabeth Lehouck.

“Net als de authenticiteit

van de artefacten zelf was

ook de geloofwaardigheid

van de omgevingsaanleg

een prioriteit”

132 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Oostende, Batterij Aachen Bouwen aan monumenten

Maximaal geïntegreerd in de omgeving

Net als de authenticiteit van de artefacten zelf was ook de geloofwaardigheid

van de omgevingsaanleg een prioriteit. Voor de aanleg van de paden liet

aNNo architecten zich inspireren door historisch beeldmateriaal uit WOI. Met

aandacht voor de toegankelijkheid en het erfgoed, uiteraard. “We legden de

lus voor de bezoekers omgekeerd in vergelijking met de voormalige toestand.

Hierdoor kan de historische werking van de batterij en de verschillende bunkers

beter geduid worden.”

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

MAHIEU CABLING SERVICES -

DATABEKABELING

De verschillende bunkers van Batterij Aachen zijn verbonden met maar

liefst 1.400 meter glasvezel. De nieuwe databekabeling maakt interactieve

toepassingen zoals video’s mogelijk en draagt zo bij aan de belevingswaarde

van het museum. Ze werd geplaatst door Mahieu Cabling

Services, dat gespecialiseerd is in databekabeling over zowel glasvezel

als koper. Dat de keuze voor Batterij Aachen op glasvezel zou vallen,

was snel beslist. “Gezien de afstanden was dat de enige goede keuze”,

zegt zaakvoerder Wim Mahieu. “Er zit soms 200 tot 300 meter tussen

twee bunkers, dus met koper kan je dat niet overbruggen.” De glasvezel

werd samen met de nutsleidingen voor de verlichting in de sleuven

getrokken. Daarna zijn de paden aangelegd, zodat alles perfect kon

worden weggewerkt. Mahieu Cabling Services sloot de glasvezel ter

plaatse aan en stelde het datanetwerk helemaal op punt.

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

Infoborden en maquettes ondersteunen de beleving van de bezoekers.

ARTRADA - BUITENVERLICHTING

Licht dat de juiste sfeer schept en in de setting van een historische

bunkersite past: Artrada (Leisele) maakte de armaturen voor de buitenverlichting

van Batterij Aachen op maat van het project. Lage betonnen

sokkels met discrete ledverlichting wijzen de bezoekers de weg.

De bijzondere omgeving van duinen en bunkers vroeg om bijzondere

verlichting. Daarom creëerde Artrada, in overleg met de architecten, een

armatuur op maat. De verlichtingsspecialist zette de schetsen van CAAN

Architecten om naar een technisch haalbaar ontwerp. Artrada liet de betonsokkels

gieten en installeerde de ledmodule en de bekabeling in het

eigen atelier, voorafgaand aan de plaatsing op de site. “Voor de lampen

zelf viel de keuze op amberkleurige leds”, legt David Vandenberghe van

Artrada uit. “Dat licht straalt de juiste sfeer uit en is bovendien vleermuisvriendelijk

– een uitdrukkelijk verzoek van de bouwheer.” De 24 sokkels

zijn opgesteld langs het toeristische pad en tussen de bunkers. Artrada

voerde ook alle bekabelingswerken uit. Met ruim 10 kilometer grondkabel

legde het de bekabeling voor de technieken, stroomvoorziening,

alarmdetectie en data naar de verschillende bunkers.

Om dat op een goede en historisch betrouwbare manier te kunnen verwezenlijken,

was regelmatig overleg met diverse partners nodig. “De uitstekende samenwerking

met de aannemers, de opdrachtgever en publieke diensten zoals Agentschap

Onroerend Erfgoed (gebouwen, landschap en archeologie) en Inter liggen mee aan

de basis van het geslaagde resultaat”, besluit Elisabeth Lehouck. ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Provincie West-Vlaanderen (Brugge)

Architect/hoofdaannemer

aNNo architecten (Gent)

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 133


Onderwijs Asse, Opleidingscentrum VDAB

Het ontwerp resulteerde in een industriële look

die toch aangenaam en comfortabel aanvoelt.

134 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Asse, Opleidingscentrum VDAB Onderwijs

De achtergevel is opengewerkt om de loods de nodige visuele ademruimte te geven.

EEN LOODS MET KARAKTER

Onlangs kreeg een deel van de PIVO-loods in Asse een praktische en architecturale opwaardering.

Het gebouw is sindsdien de place to be voor iedereen die bij de VDAB een opleiding

vrachtwagenchauffeur wil volgen. Dankzij een inventief ontwerp genieten de studenten

van al het nodige comfort en veel lichtinval, terwijl het authentieke karakter van de loods

in ere is gehouden.

Tekst Els Jonckheere

| Beeld Bram Tack

Een glazen box aan de zijkant accentueert de nieuwe

inkom van de rijopleiding.

De loods, die dateert van de jaren 40 van vorige

eeuw, is gefaseerd gerenoveerd onder impuls

van het Provinciaal Instituut voor Vorming

en Opleiding van de provincie Vlaams-Brabant

(PIVO), dat in 1997 de voormalige legersite overkocht.

Zo kwam er een voorbouw met klaslokalen

voor het PIVO en vond ook de politie van

Asse er haar thuishaven. “Er was nog circa 1.000

m² ter beschikking voor rijopleidingen van de

VDAB, maar ook voor ambtenaren uit de hulp-

diensten, zoals politie, brandweer en ambulanciers

die door het PIVO worden opgeleid”, vertelt

Yannic Therssen van Ark architecten. “Omdat de

loods als industrieel erfgoed kan worden bestempeld,

besloten we geen invasieve ingrepen

uit te voeren. De betonnen kolommen en balken

die opgevuld zijn met metselwerk hebben we

behouden, met uitzondering van de achtergevel,

die we volledig hebben opengewerkt om er

grote glaspartijen met stalen schrijnwerk in te

plaatsen. Hiermee geven we de loods de nodige

visuele ademruimte: enerzijds via een immense

lichtinval, anderzijds via een visuele connectie

met de praktische rijopleiding op het achtergelegen

oefenterrein. Een extra eyecatcher is de

glazen box die uit de achtergevel priemt en een

panoramisch zicht op het oefenterrein biedt. Dit

architecturaal gegeven trokken we door naar de

zijgevel. Daar accentueert een glazen box de

nieuwe inkom van de rijopleiding.”

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 135


Onderwijs Asse, Opleidingscentrum VDAB

Het concept van de glazen boxen is ook doorgetrokken naar het interieur.

© SEPP VAN DUN

FOCUS OP

DETAIL &

KWALITEIT

KLASSE 1: CAT. D24 / KLASSE 2: CAT. E-G

KLASSE 3: CAT. D4 / KLASSE 6: CAT. D1-D5

DE TENDER BVBA NIEUWE BAAN 68 - BELSELE | INFO@DETENDER.BE | WWW.DETENDER.BE

136 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Asse, Opleidingscentrum VDAB Onderwijs

Het gerenoveerde gebouw kenmerkt zich door een weelderige natuurlijke lichtinval.

“Dankzij een inventief ontwerp genieten de studenten van al

het nodige comfort en veel lichtinval, terwijl het authentieke

karakter van de loods in ere is gehouden”

Goed geïsoleerd

Het architecturale concept is ook doorgetrokken

naar het interieur. Klaslokalen, sanitaire

ruimtes, kantoren, vergaderzaal …: ze zijn

stuk voor stuk ondergebracht in verschillende

boxen, opgebouwd uit een zichtbare staal-

structuur en opgevuld met lichte wanden en

veel glas. “Deze garanderen een gezellige en

goed geïsoleerde omgeving”, aldus architect

Yannic Therssen. “Het dak – een slanke stalen

vakwerkstructuur die het pand van gevel tot

gevel overspant – is aan de bovenzijde geïsoleerd

met 12 cm PIR. De bestaande betonvloer

is uitgebroken en vervangen door 10 cm PUR

met een nieuwe betonplaat en vloerverwarming.

De lagetemperatuurverwarming houdt

het binnenklimaat op peil, wat een vereiste

was voor de aanwezige simulatoren.”

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 137


altemp nv

verwarming

airconditioning

ventilatie

sanitair

Kleimoer 1G

9030 Mariakerke

09 231 97 00

info@altemp.be

Erkenning: 2D16, 2D17, 3D18


Asse, Opleidingscentrum VDAB Onderwijs

Vooral door de nood aan ronde houtskeletwanden was dit geen eenvoudig project om te realiseren.

"Het resultaat is

een industriële

look die toch

aangenaam en

comfortabel

aanvoelt"

Voortborduren op originele materialen

Dankzij het concept van de boxen bleef de authenticiteit

van het loodsinterieur volledig bewaard.

“Om tot één geheel te komen, hebben we met de

binneninrichting een brug naar de originele materialen

geslagen”, legt architect Yannic Therssen uit.

“Zo komen de oorspronkelijke, zichtbare OSB-platen

van het plafond terug in de grootste box, waarin de

klaslokalen, het sanitair en de bergingen zijn ondergebracht.

Ook de technische ruimtes zijn afgewerkt

met OSB, terwijl de overige wanden wit geverfd

zijn. Al het staal, de structuren en het schrijnwerk

zijn daarentegen zwart geverfd. In combinatie met

het grijze zichtbeton van de vloeren oogt dit zeer

fraai. Het resultaat is een industriële look die toch

aangenaam en comfortabel aanvoelt.”

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

ALTEMP – HVAC

Gezien de opbouw met boxen en de aanwezigheid van simulatoren vereiste het nieuwe

opleidingscentrum van de VDAB heel wat expertise bij de installatie van de technieken. Met

23 jaar ervaring en een 2D16-, 2D17- en 3D18-erkenning was Altemp uit Mariakerke de

aangewezen partij om deze opdracht tot een goed einde te brengen.

Sinds de oprichting in 1996 evolueerde Altemp naar een uit de kluiten gewassen kmo met

vijftien medewerkers die projecten in heel België realiseert. “We zijn te groot om klein te zijn

en te klein om groot te zijn”, vertelt zaakvoerder Tom Walraet. “Dit heeft als voordeel dat we

opdrachten van een aanzienlijke omvang aankunnen, terwijl de klant toch op de flexibiliteit

van een kleine onderneming kan rekenen. En deze formule wordt wel gesmaakt, want onze

referentielijst is rijkelijk gevuld met mooie projecten, zoals Client House voor ING in Aalst, de

Flagship Stores voor BNP Paribas in Brussel en Gent, de kantoren van Van Steenbrugge

advocaten in een kasteel in Mariakerken, een labo met kantoren voor Omnichem Ajinomoto

in Wetteren, Studio Villa Nella in Antwerpen …”

In het nieuwe opleidingscentrum van de VDAB zorgde Altemp voor de verwarming en ventilatie.

“We implementeerden een stookplaats met een condenserende ketel van Viessmann

en voorzagen de computerruimte van de simulatoren van de benodigde koeling”, vervolgt

Tom Walraet. “Voorts installeerden we de ventilatie, die uit zeven luchtgroepen van Sysemair

en Airmaster bestaat, en de persluchtdistributie. Tot slot garandeerden we een automatische

regeling via een GBS van Siemens. Technisch gezien viel deze opdracht erg goed mee, maar

zoals steeds vaker was het een echte race tegen de klok. Gelukkig zijn we het gewend om

met De Tender samen te werken, wat in projecten met een dergelijke strakke deadline zeker

een pluspunt is. Met als resultaat dat ook dit opleidingscentrum opnieuw een realisatie is

geworden die we met trots opnemen in onze referentielijst.”

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 139


Uw partner voor ontwerp, realisatie & onderhoud van uw technische installaties

- Elektrotechniek

- Verlichting

- Beveiliging

- KNX

- HVAC

- Regeltechniek

- Netwerken

Bij KVDV technics bieden wij u een totaaloplossing

voor uw project. Reeds vanaf de ontwerpfase

staan wij ten dienste van onze klanten, om

de best mogelijke technische oplossingen aan

te bieden, rekeninghoudend met het budget.

Daarnaast zorgen wij voor een perfect uitgevoerde

installatie, met een naadloze integratie

tussen de verschillende technieken aanwezig

in uw gebouw, teneinde uw energieverbruik te

kunnen optimaliseren. Ook nadien blijven we

ten dienste van onze klanten. Wij garanderen

een correct onderhoud zodat de installatie in

topconditie blijft.

KVDV Technics bvba

Noorwegenstraat 51/7 – 9940 Evergem

www.kvdv-technics.be 09 237 00 09 info@kvdv-technics.be


Asse, Opleidingscentrum VDAB Onderwijs

De oorspronkelijke, zichtbare OSB-platen van het plafond komen terug in de grootste box, waarin de klaslokalen, het sanitair en de bergingen zijn ondergebracht.

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

KVDV TECHNICS – ELEKTRISCHE INSTALLATIES

Technologie staat centraal in het nieuwe VDAB-opleidingscentrum voor vrachtwagenchauffeurs.

Wat meteen ook betekent dat de werking valt of staat met de betrouwbaarheid

van de elektrische installaties. Een garantie die KVDV Technics biedt. Ook in dit

project bewees het team dat geen enkele uitdaging een brug te ver is. Van elektriciteit over

netwerkbekabeling tot KNX-domotica: alles werd vakkundig geïnstalleerd binnen de

vooropgestelde deadline.

Na vele jaren ervaring te hebben opgedaan in andere elektrotechnische bedrijven besloot

Kristof Van de Velde in 2014 met KVDV Technics voornamelijk de tertiaire markt

te benaderen. “We hebben al vrij snel alle technieken omarmd”, vertelt de zaakvoerder.

“Zelf hadden we kennis over elektriciteit, verlichting, domotica, automatisering, communicatienetwerken,

beveiliging (branddetectie, alarm, camerabewaking) en bordenbouw.

Maar ook in HVAC/sanitair en regeltechniek hebben we ondertussen de nodige ervaring

opgedaan. Met als voordeel dat we het volledige pakket technieken in eigen beheer kunnen

aanbieden. Hierdoor hebben onze klanten één aanspreekpunt voor alle technieken

en verlopen de werken vlotter en efficiënter. Alles is immers al vanaf de ontwerpfase

perfect op elkaar afgestemd.”

Het was niet de eerste keer dat de VDAB een beroep deed op KVDV Technics. Toch

was dit project niet te vergelijken met de eerdere opdrachten. “Eigenlijk heeft dit opleidingscentrum

een voorbeeldfunctie omdat het toont wat er allemaal mogelijk is

met de huidige technieken”, aldus Kristof Van de Velde. “Zo wordt alle verlichting

gestuurd met een KNX-domoticasysteem. Via een touchscreen in de controletoren

kunnen de operatoren de volledige verlichting aanpassen. Ook interessant is dat er bij

de verlichting DALI (digital adressable lightning interface) is toegepast. Elke lamp heeft

dus zijn eigen ‘adres’, wat toelaat om ze flexibel aan te sturen en aanpassingen te

realiseren zonder aan de bekabeling te moeten raken. Bij ons is KNX eerder regel dan

uitzondering. Zeker in combinatie met DALI resulteert dit in een eenvoudige opbouw

van de installatie, die bovendien erg flexibel (softwarematig) aanpasbaar blijft aan de

(toekomstige) wensen van de klant. Omdat we alles in eigen beheer uitvoeren, is deze

oplossing meestal zelfs niet duurder.”

Voer voor expert

in complexe renovaties

De realisatie van dit project was in handen van De

Tender, een algemeen klasse 6-bouwbedrijf dat werken

uitvoert in alle mogelijke disciplines. “Al spitsen we

ons voornamelijk toe op complexe renovatieprojecten”,

vertelt zaakvoerder Joeri De Tender. “Het is dus niet verwonderlijk

dat er voor dit project een beroep onze kennis

en kunde werd gedaan. De staal- en houtconstructies

en de volledige afwerking deden we in eigen beheer.

De rest hebben we uitbesteed aan vaste partners die

dezelfde kwaliteit en expertise kunnen bieden als De

Tender. Het was geen eenvoudig project, vooral door

de nood aan ronde houtskeletwanden. Om de perfecte

bogen te kunnen realiseren, hebben we een speciaal

programma uitgeschreven op onze CNC en alles laag

per laag uitgefreesd. Daarnaast moesten we rekening

houden met een brede waaier aan technieken. Tot slot

was de montage van de straalstructuur een huzarenklus.

Omdat deze door het bestaande gebinte van de loods

moest gaan, was een uiterst nauwkeurige opmeting en

uitvoering een absolute must. Deze complexiteit was

echter spek naar onze bek. Eigenlijk is dit project het

perfecte visitekaartje voor De Tender, want het omvat

alle disciplines waar we goed in zijn en waarmee het

verschil maken ten opzichte van de concullega’s. We

hopen in de toekomst nog veel van dergelijke unieke,

complexe projecten te mogen verwezenlijken!” ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

VDAB (Brussel)

Architect

Ark architecten (Itterbeek)

Hoofdaannemer

De Tender (Belsele)

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 141


Mr. Luc DELACOURT

Mr. Johan VAN HOOREWEGHE

Mr. Koen VANDE WALLE

BRUGGE

OOSTKAMP

E40

AFRIT 9

GENT

B-law Advocatenkantoor,

uw expert in

aannemingsrecht,

immobiliënrecht,

mede-eigendom,

DOMEIN

DE HERTEN

begeleiding van bedrijven,

handelshuur en

commercieel recht.

Domein De Herten

Hertsbergsestraat 4

8020 Oostkamp

Tel. 050 31 38 81

Fax 050 31 34 44

info@b-law.be

www.b-law.be

ELEGANTE AFVALINZAMELING

ELEGANTE AFVALINZAMELING

BIJ HOOGBOUWPROJECTEN EN

BIJ HOOGBOUWPROJECTEN EN

PUBLIEKE GEBOUWEN

PUBLIEKE GEBOUWEN

Engels Logistics NV | tel. 011 81 50 50 | e-mail: post@engels.eu | www: engelslogistics.be


Gent, Campus Watersportbaan Onderwijs

SPORTEN IN

ALLE COMFORT

Sinds december vorig jaar beschikken de studenten

Lichamelijke Opvoeding en Bewegingsreactie van de

Arteveldehogeschool in Gent eindelijk over een eigen

campus met de benodigde sportinfrastructuur. Aan

de Watersportlaan verrees een aantrekkelijk

complex waar sport en studeren hand in hand

gaan. De uitgesproken materiaalkeuze en het

eenvoudige ontwerp resulteerden in duidelijk

leesbare gevels die de omgeving een

esthetische meerwaarde bieden.

Tekst Els Jonckheere

| Beeld Tom Mauws

Met 13.000 studenten barst de snelst groeiende hogeschool van Vlaanderen

stilaan uit haar voegen. Het was al langer de bedoeling om een sportcampus

in te richten, maar het bleek niet evident om een geschikte locatie te vinden.

Uiteindelijk moest de Arteveldehogeschool maar liefst tien jaar wachten op

zijn sportinfrastructuur. Gelukkig is uitstel geen afstel, want vandaag zijn de

verwachtingen ruimschoots ingevuld. Met een functionele oppervlakte van

6.000 m² biedt de nieuwe sporthal de broodnodige infrastructuur voor de

studenten LO, maar is ze eveneens the place to be voor alle andere studenten,

docenten en personeelsleden die op een aangename en economische manier

willen sporten.

De uitgesproken materiaalkeuze en het eenvoudige ontwerp resulteerden in

duidelijk leesbare gevels die de omgeving een esthetische meerwaarde bieden.

(Beeld: Dries Van den Brande)

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 143


GO GUIDELINE

E WAAL SOLUTIONS

EURBEREIK

TYPOGRAFIE

PMS 803 C

CMYK 0% - 6% - 91% - 0%

RGB: 255 - 228 - 0

PMS Dark Blue C

CMYK: 100% - 86% - 14% - 2%

RGB: 35 - 57 -128

fonttype logo: Futura PT

fonttype baseline: Futura PT

elet!

keuze van het Pantone kleur is afhankelijk van welk soort papier u gebruikt. Bij Uncoated (m

ier moet ook de Uncoated inkt voorzien worden. En bij coated papier (glanzend, gestreken)

ted inkt. Anders kunnen onregelmatigheden in de gele en blauwe tint optreden.

GATIEVE VERSIE

GRIJSWAARDEN

Voshol 6a - 9160 Lokeren

Tel. +32 (0)9 340 55 00 - Fax +32 (0)9 340 55 18

www.dewaal.eu


Gent, Campus Watersportbaan Onderwijs

at, ongestreken)

, de bijpassende

De eerste verdieping is ingericht als polyvalente sportzaal.

"De sportzaal loopt door tot

op het derde niveau"

Veel sporten in één gebouw

De campus is opgetrokken achter het zwembad van de GUSB, tussen de Watersportbaan

en de Henri Dunantlaan in Gent. “Het terrein van 3.500 m² is

eigendom van de UGent, maar werd in erfpacht aan de Arteveldehogeschool

gegeven”, vertelt Pieter Catry, projectleider van Antwerpse Bouwwerken, dat

het complex realiseerde. “Het gaat om één groot volume met vier bouwlagen.

Het gelijkvloers is voorbehouden voor een fitness met bijhorend sanitair en

kleedkamers, de danszaal, bergingen en administratieve ruimtes. De eerste

verdieping is ingericht als polyvalente sportzaal. Er is eveneens sprake van

een oefenzaal met klimmuur en een parketzaal voor dans- en gevechtssporten.

Een vide legt hier een mooi architecturaal accent en zorgt voor contact

met de onderliggende verdieping. Achter de trappenkoker bevindt zich een

andere vide, waar de klimmuur als eyecatcher fungeert. De sportzaal loopt

door tot op het derde niveau, waar ze omringd wordt door klaslokalen, kantoren

voor de docenten en enkele open werkplekken. De bovenste verdieping

huisvest nog enkele grote leslokalen.”

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

DE WAAL SOLID FOUNDATIONS -

FUNDERINGSPALEN

Met het oog op de bouw van Sportcampus Watersportbaan in Gent

plaatste funderingsspecialist De Waal Solid Foundations (Lokeren)

217 dubbel grondverdringende schroefpalen met een belasting

van 750 à 850kN. “Sommige palen moeten ook een trekkracht van

150kN opvangen”, vult CEO Olivier Rens aan. “De palen hebben

een lengte van 6 meter. De uitvoering is heel vlot verlopen: op een

kleine week tijd waren onze werken afgerond. Met dank aan onze

goede organisatie, ons up-to-date machinepark en het feit dat we

in dergelijke projecten altijd anticiperen op mogelijke problemen. Zo

bevonden zich in dit geval een heel aantal leidingen en rioolbuizen in

de ondergrond. Het in kaart brengen en verwijderen van deze leidingen

op plaatsen waar er sprake was van een conflict met de palen

was op voorhand doorgenomen en afgesproken met de aannemer.

We zijn blij dat we op deze manier alweer een mooie referentie in

Gent hebben kunnen toevoegen aan ons portfolio. De aannemer is

bovendien een zeer goede klant. We konden met andere woorden

twee vliegen in één klap slaan!”

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 145


Wierookstraat 16 • 9800 Deinze • T +32 9 388 46 62 • M +32 498 18 76 23 • info@grondwerkeneggermont.be • www.grondwerkeneggermont.be

199001-15138_Grondwerken eggermont simon_1-2.indd 1 25-02-19 17:21

BEZOEK VRIJBLIJVEND ONZE SHOWROOMS

Oostnieuwkerksesteenweg 3 - 8800 Roeselare - 051 74 77 54 - info@monavisa.be

Genkersteenweg 433/1 - 3500 Hasselt - 011 91 14 83 - hasselt@monavisa.be

www.monavisa.be

De grote glasvlakken, die de achterliggende functies

zichtbaar maken, worden geaccentueerd via een

uitspringend kader. (Beeld: Dries Van den Brande)


Gent, Campus Watersportbaan Onderwijs

De gevels dienen zich aan als een combinatie van genuanceerde rode gevelsteen en aluminiumkleurige sandwichpanelen. (Beeld: Dries Van den Brande)

“We hebben zo veel

mogelijk ter plaatse gestorte

elementen vervangen door

prefab, zodat onze bekisters

een hoger rendement

konden halen”

Complexe technieken

Licence To Build Architects & Engineers speelde met niveauverschillen en

verschillende bouwmaterialen. De gevels dienen zich aan als een combinatie

van genuanceerde rode gevelsteen en aluminiumkleurige sandwichpanelen.

“De grote glasvlakken, die de achterliggende functies zichtbaar

maken, worden geaccentueerd via een uitspringend kader”, vertelt Pieter

Catry. Dankzij de kennis en kunde van Antwerpse Bouwwerken (onderdeel

van de groep Eiffage) is het een erg aantrekkelijk gebouw geworden.

In de aanvangsfase van het project herbekeek het methodenbureau van

deze bouwonderneming de ruwbouwwerken. “We wilden zo veel mogelijk

ter plaatse gestorte elementen vervangen door prefab, zodat onze

eigen bekisters een hoger rendement konden halen”, legt Pieter Catry uit.

“Een ander voordeel van deze formule is dat de zichtbare betonwanden

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

MONAVISA – DIGITALE PRINTPLATEN

Een sportzaal zonder digitale printplaten is als een restaurant zonder

goede wijn. Dus mochten ze ook niet ontbreken in het nieuwe

sportcomplex van de Gentse Arteveldehogeschool. Realisator

van dienst was MonaVisa uit Roeselare, een firma die zich al vijftien

jaar toelegt op het plaatsen van koude polyesterspanplafonds

en digitaal geprinte wanddecoraties. “Onze sterkte is dat we alles

in eigen beheer doen: ontwerp, printen, installatie en nazorg”,

vertelt zaakvoerder Peter Valcke. “Vandaag telt ons team meer

dan dertig medewerkers, die flexibiliteit en service allemaal hoog

in het vaandel dragen. Deze waarden speelden ook in dit project,

want we hadden slechts één week de tijd om acht panelen te

installeren. Vermits er erg intensieve sporten in dit complex zullen

worden beoefend, moesten we stevige achterliggende kaders

voorzien om alles stootvast te maken. Geen evidentie gezien de

omvang van de printwanden: de kleinste is 430 x 250 cm en de

grootste 430 x 1.660 cm.”

van hoge kwaliteit zijn, zonder dat daar veel extra energie voor nodig is.

De grootste uitdaging waren echter de technieken, die een zekere complexiteit

met zich meebrachten. De Arteveldehogeschool eiste immers

een doorgedreven toegangscontrole, die het mogelijk maakt om de hele

sportzaal of een specifiek deel ervan te reserveren voor groepen.”

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 147


Constructief sterk!

GEVELBEKLEDING / SCHRIJNWERK / INTERIEUR OP MAAT / RENOVATIES

Kazandstraat 57-59 / B-8800 Roeselare

T 051/69 82 16 / GSM 0498/51 64 19

info@tommauws.be / www.tommauws.be

VIP PARKING ZAVENTEM

Liften en Roltrappen

Verleent service volledig naar uw wens

Van elke 10 nieuwe liften die in Europa worden geïnstalleerd,

is er één van Orona.

Onderhoud en modernisering van alle fabricaten en typen.

Lokale ervaring en internationale ondersteuning.

www.coopman.orona.be

Coopman Orona

Hoofdzetel :

Mannebeekstraat 3,

8790 Waregem

Tel +32 56 358 580

Brussel :

Tel +32 2 569 62 49

Liften en Roltrappen

Liften en Roltrappen

Verleent service volledig naar uw wens

Verleent service volledig naar uw wens

Van elke 10 nieuwe liften die in Europa worden geïnstalleerd,

is er één van Orona.

Van elke 10 nieuwe liften die in Europa worden geïnstalleerd,

is er Onderhoud één van Orona. en modernisering van alle fabricaten en typen.

Onderhoud Lokale ervaring en modernisering en internationale van alle fabricaten ondersteuning. en typen.

Lokale ervaring en internationale ondersteuning.

www.coopman.orona.be

Antwerpen :

www.coopman.orona.be

Tel +32 3 501 35 54

Coopman Orona

info@coopman.orona.be

Coopman Hoofdzetel Orona :

Hoofdzetel

Mannebeekstraat

:

3,

Eerste liftfabrikant ter wereld met certificaat voor Milieuvriendelijk Ontwerpen (ISO 14006)

Mannebeekstraat 8790 Waregem3,

8790 Tel Waregem +32 56 358 580

Tel Brussel +32 56 : 358 580

Brussel Tel +32 : 2 569 62 49

Tel Antwerpen +32 2 569 62 : 49

Antwerpen Tel +32 3 : 501 35 54

Tel +32 3 501 35 54

info@coopman.orona.be

info@coopman.orona.be

Eerste liftfabrikant ter wereld met certificaat voor Milieuvriendelijk Ontwerpen (ISO 14006)

Eerste liftfabrikant ter wereld met certificaat voor Milieuvriendelijk Ontwerpen (ISO 14006)

Ad_9,5x13_OronaCoopman.indd 1 16/01/17 14:50


Gent, Campus Watersportbaan Onderwijs

Sterk voorbeeld van totaalproject

Intussen is de sporthal in gebruik genomen. De reacties zijn bijzonder lovend.

“Campus Watersportbaan is voor ons opnieuw een mooie referentie, waarmee

we onze troef van sleutel-op-de-deurrealisaties in de verf kunnen zetten”, be-

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

GRONDWERKEN SIMON EGGERMONT –

GROND- EN AFBRAAKWERKEN

In 2015 werd Grondwerken Simon Eggermont uit Deinze, een gereputeerde

naam voor grond- en afbraakwerken in de breedste zin van

het woord, ingeschakeld voor het bouwrijp maken van het terrein

waarop Campus Watersportbaan moest worden gerealiseerd. “Met

veertien enthousiaste medewerkers staan we elke dag klaar voor

zowel particulieren als professionals”, vertelt zaakvoerder Simon

Eggermont. “Als jong bedrijf beschikken we over de meest recente

technologieën en machines. Zo waren wij de eerste firma in België

die een graafmachine met het nieuwste gps-systeem van Trimble

aankocht.” Gezien de brede kennis in grond- en afbraakwerken

omvatte het takenpakket van Grondwerken Simon Eggermont in dit

project veel meer dan enkel het bouwklaar maken van het perceel.

De firma stond eveneens in voor de aanleg van de koffer, de funderingen

en de rioleringen. Daarnaast nam ze ook de volledige buitenaanleg

voor haar rekening. “Dat laatste was geen evidente opdracht

vanwege de diversiteit aan materialen”, legt Simon Eggermont uit.

“Bovendien vereiste de uitvoering een erg grote precisie. Dergelijke

totaalprojecten, verspreid over verschillende fases, zijn echter een

must voor onze firma. Campus Watersportbaan is dan ook een referentie

waarop we erg trots zijn!”

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

FIRE! DOORS & PROJECTS –

BRANDVEILIG EN AKOESTISCH

BINNENSCHRIJNWERK

Bij de bouw van het nieuwe sportcomplex van de Gentse Arteveldehogeschool

ging er veel aandacht uit naar de brandveiligheid. Zo werd er een

beroep gedaan op Fire! Doors & Projects uit Deinze om het beglaasde

binnenschrijnwerk op een brandveilige én akoestische manier uit te werken.

“Op deze manier hebben we de door de architect beoogde transparantie

maximaal ingevuld”, vertelt zaakvoerder Danny Jonckheere. “In

het volledige gebouw zijn grote glaspartijen terug te vinden, bijvoorbeeld

om leslokalen met zicht op de sporthal te creëren. Ook de administratieve

ruimtes kregen maximaal beglaasde raam en deurgehelen. Uiteindelijk

werd er geopteerd voor aluminium omdat dit materiaal extra cachet geeft

aan het eigentijdse karakter van de sporthal. De beglazing is ondanks

haar performante karakter helder en transparant gehouden. Omdat de

toegang tot de verschillende lokalen elektronisch wordt aangestuurd,

zijn de meeste deuren uitgerust met solenoïdesloten of gemotoriseerde

sloten. Het gebruik van kaartlezers maakt de klassieke bediening met

sleutel en cilinder dan ook overbodig.”

sluit Pieter Catry. “Als Antwerpse Bouwwerken waren we verantwoordelijk voor

het hele pakket: ruwbouwwerken, technieken, afwerking en omgevingsaanleg.

Zo werken we graag, want het geeft ons altijd heel veel voldoening als we

een totaalpakket kunnen opleveren dat tot in de puntjes is afgewerkt.” ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Arteveldehogeschool (Gent)

Architect

Licence To Build Architects & Engineers (Lennik)

Hoofdaannemer

Antwerpse Bouwwerken – Eiffage (Antwerpen)

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

TOM MAUWS – GEVEL- EN

PLAFONDBEKLEDING

Dankzij de combinatie van de kwalitatief hoogstaande Eternit Tectiva

TE 20 en de Alu anodisé-gevelbekleding kreeg Campus Watersportbaan

een erg toekomstgerichte look & feel. Het gebouw ziet er niet

alleen mooi uit van ver, maar ook van dichtbij. Tom Mauws uit Roeselare

demonstreerde er immers zijn kennis en kunde op het vlak van

gevelbekleding via een perfect uitgevoerde installatie. “Eenvoudig

was het niet omdat we tevens drie mooie erkers moesten creëren”,

vertelt projectleider Mathias Meulenyzer. “Daarnaast bekleedden we

ook een trapkoker en 320 m² wand met deze materialen. Voorts

zorgden we voor de bekleding van het brandwerende plafond in de

garage. Het was de bedoeling dat we een oppervlakte van 850 m²

met ongeveer 80 centimeter zouden verlagen. Dit hebben we gedaan

door het plafond eerst te bekleden met 16 cm PIR-isolatie, om

alles vervolgens af te werken met Heraklith A2-afbouwpanelen. In

totaal gaat het om 1.700 m² gevel- en plafondbekleding – inclusief

constructie, isolatie en plaatafwerking – die we onder zware tijdsdruk

moesten zien te realiseren. Dankzij een uitgekiende planning zijn we

erin geslaagd om de opdracht op een achttal weken tijd tot een goed

einde te brengen, en dat met gemiddeld vijf werkkrachten per dag.”

Beeld: Dries Van den Brande

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 149


Onderwijs Leuven, Topsporthal

De houten latten geven het gebouw een erg natuurlijke en warme look, terwijl de oppervlaktes in zichtbeton het solide karakter van de Topsporthal in de verf zetten.

KU LEUVEN SCOORT MET DUURZAME TOPSPORTHAL

Dankzij de nieuwe Topsporthal op de terreinen van de universiteit kan Leuven zich voortaan nog beter profileren als ambitieuze

topsportstad. Het bouwkundige pareltje opent niet alleen perspectieven voor studenten, maar wordt ook het nieuwe oefenterrein

voor de nationale volleybalteams Red Dragons en Yellow Tigers. Dankzij haar imposante houten gevel past de Topsporthal bovendien

perfect in de groene setting aan het zogeheten Sportkot.

Tekst Els Jonckheere |

Beeld Bart Gosselin

Het Universitair Sportcentrum van de KU Leuven is

beroemd vanwege zijn vele kwalitatieve faciliteiten.

De campus aan de Tervuursevest in Heverlee omvat

onder meer tennisbanen, een atletiekpiste, een basketbal-

en rugbyveld, voetbalvelden, werpstanden, een

indoor atletiekhal, een gymnasium, een zwembad en

verschillende sporthallen. Met de Topsporthal krijgt het

‘Sportkot’ er opnieuw een state-of-the-artinfrastructuur

bij. De zaal van 70 x 35 meter, met een vrije hoogte

van 12,6 meter, leent zich uitstekend tot de beoefening

van de meest uiteenlopende balsporten, en dat op het

niveau van echte topsporters. Hoewel deze investering

in de eerste plaats bestemd is voor de studenten van

de Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen,

wordt de zaal eveneens opengesteld voor professionele

sporters. Daarnaast zullen ook andere studenten

en derden er ‘s avonds en gedurende het weekend terechtkunnen

voor diverse activiteiten.

150 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Leuven, Topsporthal Onderwijs

Het gebouw is geconcipieerd als een rechthoekige box die op pilaren staat: een ingenieuze manier om te anticiperen op de overstromingen die zich statistisch gezien

eens om de dertig jaar voordoen in dit gebied en tegelijkertijd een overdekte parkeerplaats voor 120 wagens te voorzien.

De zaal van 70 x 35 meter, met een vrije hoogte van 12,6 meter, leent zich uitstekend tot de beoefening van de

meest uiteenlopende balsporten, en dat op het niveau van echte topsporters.

“Met de gloednieuwe Topsporthal

krijgt het ‘Sportkot’ er opnieuw een

state-of-the-artinfrastructuur bij”

Neusje van de zalm

Het gebouw is geconcipieerd als een rechthoekige

box die op pilaren staat: een ingenieuze manier

om te anticiperen op de overstromingen die zich

statistisch gezien eens om de dertig jaar voordoen

in dit gebied en tegelijkertijd een overdekte parkeerplaats

voor 120 wagens te voorzien. Het omvat

twee delen: enerzijds de grote sporthal, anderzijds

een volume met twee niveaus waar de inkom,

het Sportsecretariaat KU Leuven, een kinezaal,

kantoorruimtes, vergaderzalen en uiteraard ook

de benodigde sanitaire ruimtes en kleedkamers

ondergebracht zijn. Op de eerste etage bieden

de foyer en de trappenhal een fraai uitzicht op

de zaal. Op de tweede verdieping gebeurt dat via

een overloop met balkon. “Interessant is dat de

sporthal door middel van akoestische gordijnen

in vier identieke delen kan worden opgedeeld”,

vertelt Wietse Mommaerts, projectleider van hoofdaannemer

Pellikaan. “Een vaste tribune met een

140-tal zitplaatsen maakt het mogelijk om ook

wedstrijden te organiseren. Vrij uniek is de vloer,

die identiek is aan de vloer waarop de NBAploegen

spelen. Hij is opgebouwd uit een systeem

met parket en biedt veerkracht, demping en schokabsorptie.

Voorts is er inventief omgesprongen met

de akoestiek. Zo bestaat een deel van de muren uit

akoestische betonblokken, is het dak opgebouwd

uit geperforeerde steeldeckplaten en zijn de

wanden voorzien van een akoestische isolatie.”

Solide, maar toch warm

De betonstructuur is ingevuld met zichtbeton

en akoestische betonblokken. Om sporttechnische

redenen is de sporthal volledig dicht, maar

het andere gedeelte is maximaal uitgerust met

ramen en aluminium schrijnwerk. Wietse Mommaerts:

“Door zijn enorme afmetingen is de

Topsporthal natuurlijk een mastodont op de

campus. Toch voelt dat niet zo aan omdat de

architecten opteerden voor een ingenieuze

afwerking met houten latten. Deze geven het

gebouw een erg natuurlijke en warme look, terwijl

de oppervlaktes in zichtbeton het solide karakter

van de Topsporthal in de verf zetten.”

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 151


We build strong relationships and future-proof buildings

Vertrouwd gebouwd

• algemene bouwprojecten, sport- en wellnesscentra

• toekomstgericht & duurzaam

• meer dan 70 jaar ervaring in design & build

www.pellikaan.be


Leuven, Topsporthal Onderwijs

"De Topsporthal

is gerealiseerd

volgens het

Design & Buildprincipe"

De zwevende constructie maakte het mogelijk om een grote parking te creëren.

Op de eerste etage bieden de foyer en de trappenhal een fraai uitzicht op de zaal.

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

ECOWORKS – EXTENSIEF GROENDAK

Boven op de nieuwe Topsporthal in Leuven is een extensief groendak met sedumstekken

aangelegd. Om een mooi en duurzaam resultaat te verkrijgen, schakelde de KU Leuven

een specialist in die zich ondertussen ruimschoots bewezen heeft: EcoWorks uit Vilvoorde.

“Groendaken zijn een van onze specialiteiten”, aldus managing director John Kinnen.

“Daarnaast zijn we ook sterk in groengevels en zwemvijvers. We verzorgen telkens het

hele traject: van ontwerp over aanleg tot onderhoud. Geen enkele uitdaging is onze 25

medewerkers te veel. Binnen onze niche is er geen klus die we niet aannemen – van

privé tot industrie, van openbare werken tot zorgsector of horeca. Met zijn oppervlakte

van 3.000 m² was het groendak op de Topsporthal voor ons een project met een mooie

omvang. Bovendien staat de KU Leuven erom bekend strikt toe te zien op een correcte

uitvoering, wat we alleen maar kunnen toejuichen. Dergelijke groendaken moeten immers

absoluut met kennis van zaken aangelegd worden.”

En ook erg duurzaam

Een cruciale vereiste van de KU Leuven was dat de

Topsporthal een schoolvoorbeeld van duurzaamheid

moet zijn. De architecten reduceerden de energiebehoefte

via een compacte bouwvorm en een doorgedreven

isolatie van de buitenschil. Hoewel de

nieuwbouw een vrij grote footprint heeft, is de netto

verharde oppervlakte in deze zone gereduceerd dankzij

een slim ontwerp van de buitenaanleg. Daarnaast

zorgt een groendak voor een vertraagde waterafvoer,

een afname van het oververhittingsrisico en een verhoogde

biodiversiteit. Het regenwater wordt bovendien

opgeslagen en maximaal hergebruikt, zelfs voor

een aanpalend gebouw. Het complex maakt optimaal

gebruik van duurzame energie dankzij de integratie

van een BEO-veld, waarbij de aardwarmte vrijwel de

volledige warmte- en koelvraag dekt. Een WKK levert

warm water voor de douches, en op het dak worden

nog zonnepanelen geplaatst. Tot slot is het gebouw

uitgerust met ledarmaturen met een grote lichtefficiëntie,

geschakeld in functie van de lichtbehoefte.

De ingeblazen lucht wordt afgestemd op het aantal

aanwezigen, terwijl er tevens sprake is van warmterecuperatie

op de afgeblazen lucht.

Samen sterk

De Topsporthal is gerealiseerd volgens het Design

& Build-principe, wat betekent dat architectenbureaus

Artabel en Hooper, hoofdaannemer

Pellikaan Bouwbedrijf en de experts van de KU

Leuven vanaf het prille begin samen aan tafel zaten

om het project gezamenlijk uit te werken. “Wij namen

de volledige uitvoering voor onze rekening”, vertelt

Johan Tousseyn, algemeen directeur van Pellikaan.

“Het spreekt voor zich dat de Topsporthal voor ons

een prestigieus project is dat we met veel trots in onze

referentielijst hebben opgenomen.” ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

KU Leuven (Leuven)

Architect

Artabel (Leuven) en

Hooper (Oosterhout, Nederland)

Hoofdaannemer

Pellikaan Bouwbedrijf (Zaventem)

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 153


Onderwijs Schoten, Deuzeldpark

De nieuwe vleugel kenmerkt zich door een grote glazen voorbouw, waarin een polyvalente ruimte is ondergebracht.

KLEUTERSCHOOL IN SERREVORM

Het succes van GO!-basisschool Deuzeldpark in Schoten blijft groeien. Dankzij een recente uitbreiding kunnen nu ook de kleuters er terecht.

En dat in een wel erg speciale omgeving, want de opvallende nieuwe vleugel kenmerkt zich door een grote glazen voorbouw. Deze kreeg dan

ook de toepasselijke naam ‘Serre’ met zich mee. Wat niet betekent dat het er in de zomer snikheet en in de winter ijskoud is. Integendeel!

Tekst Els Jonckheere |

Beeld Brebuild

Het gebouw kenmerkt zich door een polyvalente circulatieruimte die is

uitgevoerd in een luchtige glazen constructie, gecombineerd met hout. Op

deze manier past het volume perfect in het groene parklandschap én biedt

het een aangename omgeving voor de kinderen. Qua vorm werd er geopteerd

voor een eenvoudige rechthoek met één bouwlaag. Dit resulteert

in een benutbare vloeroppervlakte van zo’n 1.100 m 2 , waarin zeven klasjes

zijn ondergebracht. Deze zijn per twee gekoppeld door middel van brede

deuren: een ideale manier om openheid te creëren. Bovendien maakt dit

(onrechtstreeks) onderling contact tussen de gebruikers mogelijk, wat

opportuniteiten voor co-teaching biedt.

154 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Schoten, Deuzeldpark Onderwijs

Om oververhitting tegen te gaan, zijn de ramen in de Serre volledig geautomatiseerd: bij te hoge temperaturen gaan ze meteen open.

“Bijzonder aan dit project

is dat de kasten, de

keuken, het bureau en

de leraarskamer gemaakt

zijn door leerlingen die

houtbewerking studeren”

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

De gevelbekleding bestaat uit gevelleien in een speciale opbouw.

Voor leerlingen door leerlingen

Het geheel is gerealiseerd door Brebuild Algemeen Bouwbedrijf, een dynamische

onderneming dat sinds 2011 deel uitmaakt van de B&R Bouwgroep.

Hoofdprojectleider Maarten Swerts. “In Deuzeldpark stonden we in voor de

volledige coördinatie en uitvoering van de bouwwerken. Bijzonder aan dit

project is dat de kasten, de keuken, het bureau en de leraarskamer gemaakt

zijn door de leerlingen van de afdeling houtbewerking van de athenea

in Schoten, Brasschaat en Malle. De groenaanleg namen de leerlingen van

het buitengewoon secundair onderwijs van Zonnebos in ’s Gravenwezel

voor hun rekening.”

PVM – PLAATSING GEVELLEIEN

De gevel van de nieuwe vleugel van Deuzeldpark is bekleed

met ongecoate Cembrit-leien. Omdat dit een materiaal is

waarmee vooral dakwerkers in aanraking komen, werd PVM

dakwerken uit Lille ingeschakeld. Dit bedrijf wordt sinds januari

2017 gerund door Gino Van den Vonder en Pim Van de Moer

en specialiseert zich in alle mogelijke soorten dakwerken.

“Deuzeldpark was voor ons dus wel een uitzondering, want het

was de eerste keer dat we leien in dit unieke patroon plaatsten”,

vertelt Gino Van den Vonder. “Maar we denken graag

out of the box, en dankzij de professionele begeleiding van Cembrit

zijn alle puzzelstukken op hun plaats gevallen. De grootste

uitdaging was een correct plaatsingspatroon uitwerken. Vandaar

dat we eerst een testmuur gemaakt hebben. Het uiteindelijke

resultaat mag er zeker wezen. Samen met Brebuild hebben we

in dit project aangetoond dat de mogelijkheden van leien verder

reiken dan algemeen wordt aangenomen.”

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 155


WWW.SERREBOUWDECLERCQ.BE

Industriebouw – Loodsen – Koelcellen – Toonzalen – Winkelserres

Standaard en maatwerk. Uitgebreide keuze in materialen & toepassingen

Renovatiewerken. Bestaande gebouwen krijgen een nieuwe look door het plaatsen van nieuw

dak- en of wandbekleding (uitgebreide keuze) en/of lichtstraten al dan niet opengaand

Sterk in speciale projecten

Eigen ateliers en montagepersoneel

Dorp-West 85a | 9080 Lochristi | E info@serrebouwdeclercq.be | T 09/355.54.06 | F 09/355.20.45

199001-15265_VDS Groep_1-2_adv.indd 1 25-02-19 14:18

Meer info? www.guney.be info@guney.be

Wanden

(Systeem)plafonds

Binnendeuren

Maatkeukens

Dressing

VAN NIEUWBOUW TOT RENOVATIE

Koolmijnlaan 94 B-3530 Houthalen T +32 (0) 11 81 16 00 G +32 (0) 484 168 013


Schoten, Deuzeldpark Onderwijs

Mooi resultaat ondanks tijdsdruk

De constructie is opgetrokken met klassiek metselwerk en betonnen

balken. De invulling gebeurde met gevelleien, en dit in een speciale

opbouw. Het dak is uitgevoerd in de vorm van een licht hellende constructie

met een EPDM-dakdichting, waarop op verdoken wijze zonnepanelen

geïnstalleerd zijn. Qua technieken is er voor hedendaagse

oplossingen gekozen, zoals vloerverwarming in de klassen. De luchtige

constructie die dienstdoet als polyvalente zaal maakt geen deel uit van

het verwarmde volume. Om oververhitting tegen te gaan, zijn de ramen

daar wel volledig geautomatiseerd: bij te hoge temperaturen gaan ze

onmiddellijk open. Maarten Swerts: “Het is een erg mooi project geworden,

ondanks het feit dat we de werken onder de nodige tijdsdruk moesten uitvoeren.

Dankzij een doorgedreven coördinatie zijn we er echter in geslaagd

om binnen de vooropgestelde deadline een aantrekkelijk en kwalitatief

volume af te leveren.” ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Go! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (Brussel)

Architect

Areal Architecten (Antwerpen)

Hoofdaannemer

Brebuild Algemeen Bouwbedrijf (Antwerpen)

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

SERREBOUW DE CLERCQ –

GLAZEN UITBOUW

Sinds haar uitbreiding beschikt basisschool Deuzeldpark niet alleen over

extra klaslokalen, maar ook over een eyecatcher die kan tellen. De nieuwe

vleugel heeft immers een voorbouw uit glas, waardoor deze de naam

‘Serre’ meekreeg. Deze is logischerwijs gerealiseerd door een firma die

naam maakte met dit soort constructies: De Clercq uit Lochristi. “Hoewel

onze roots in de tuinbouwsector liggen, is onze scope vandaag veel

breder”, vertelt zaakvoerder Stefan De Clercq. “Klanten kunnen bij ons

terecht voor de bouw van volledige tuincentra, loodsen en aanbouwvolumes.

Ook renovaties met nieuwe dak- en/of wandbekleding behoren

tot ons aanbod. We zijn de geschikte partner voor vliesgevels, luifels en

lichtstraten. Bovendien tekenen we steeds vaker in op speciale projecten,

zowel in binnen- en buitenland. Daarbij zijn ontwerp, berekening en uitvoering

op elkaar afgestemd. Alles wordt trouwens op maat geproduceerd in

onze ateliers en vakkundig geïnstalleerd door onze eigen mensen.”

Deuzeldpark was niet de eerste school waar De Clercq zijn kennis en

kunde kon demonstreren. “We realiseerden al diverse aanbouwen, onder

meer in Deinze, Brugge en Schoten”, aldus Stefan De Clercq. “Toch was

dit project vrij uniek vanwege het speciale ontwerp én het feit dat we alles

gerealiseerd hebben: staalstructuur, aluminium constructie, schuifdeuren,

verluchting én beglazing.”

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

PVM dakwerken duurzame

dakwerken op hoog niveau

PVM dakwerken

Achterstenhoek 3, 2275 Lille

info@dpvm.be, T 014/88 31 31

www.dpvm.be

GUNEY – BINNENDEUREN, PLAFONDS EN

BINNENSCHRIJNWERK

In elke school krijgen de binnendeuren het zwaar te verduren. Vandaar dat

de bouwheer van het Deuzeldpark opteerde voor duurzame exemplaren

in HPL. Deze werden op maat gemaakt én vakkundig geïnstalleerd door

Guney Afwerkingsbedrijf uit Houthalen. Opgericht in 2007, specialiseert

deze bvba zich immers in allerhande binnenschrijnwerk: wanden, (systeem)plafonds

en binnendeuren. Oprichter Murat Guney: “Klanten kunnen

eveneens bij ons terecht voor keukens en kasten. Mijn dochter Ceyda, die

interieurarchitecte is, zorgt voor de volledige uitwerking van dit maatwerk.

Onze troeven? Veel flexibiliteit, proactief meedenken met de klant, werken

binnen de vooropgestelde deadlines en budget. En vooral een hoogkwalitatieve

afwerking met oog voor detail.”

In totaal installeerde Guney Afwerkingsbedrijf in Deuzeldpark een dertigtal

binnendeuren. Maar daarmee was de klus niet geklaard, want de

interieurafwerkingsspecialist werd ook ingeschakeld voor de plafonds:

circa 500 m². “Daarnaast zorgden we tevens voor het algemene binnenschrijnwerk,

zoals het afwerken van alle ramen met dubbele multiplex,

waarvan de kopkanten in het zicht gebleven zijn. Dit vergde veel

detailafwerking, maar dankzij de vakkennis van onze medewerkers en

een goede planning zijn we erin geslaagd om alles volgens de gestelde

normen en binnen de gevraagde termijn te realiseren. Opnieuw een geslaagd

project, dus! En eentje waar we gezien de hoge kwaliteitseisen

met veel trots aan terugdenken.”

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 157


Zorg Koksijde, Vrienden der Blinden

NIEUW OPLEIDINGSCENTRUM

VOOR BLINDENGELEIDEHONDEN

Dertien nieuwe kennels en een uitgebreid multifunctioneel gebouw: het opleidingscentrum van Vrienden der Blinden in Koksijde kreeg

een grondige facelift. Voortaan kunnen er elk jaar vijf blindengeleidehonden meer worden opgeleid. Een welkome extra gezien de huidige

wachtlijsten. De combinatie van staal- en houtskeletbouw zorgde voor een vlot bouwproces, de houten gevelbekleding voor de mooie

integratie in de omgeving.

Tekst Stephanie Demasure | Beeld Braet/Architectenbureau Vanbecelaere en Hauspie

Aan de buitenkant geeft thermowood het opleidingscentrum een unieke uitstraling.

Vzw Vrienden der Blinden leidt assistentiehonden

op voor blinden en slechtzienden.

Vanuit het opleidingscentrum in Koksijde

helpt het elk jaar een tiental hulpbehoevende

mensen aan een levenspartner en

dagelijkse gids op vier poten. Het voormalige

opleidingscentrum – een oud hoevegebouw –

was te klein geworden en had bovendien te

maken met betonrot en asbestverontreiniging.

Aannemer Braet brak de oude schuur

met kennels af en voerde de beoogde nieuwbouwplannen

uit, van de rioleringsaanleg tot

en met de gevelbekleding. “Een staalstructuur

vormde de basis voor de nieuwbouw.

Die vulden we verder in met houtskeletelementen.

Een vlotte een stijlvolle manier van

bouwen”, zegt zaakvoerder Xavier Braet.

Dankzij haar volledig nieuwe, multifunctionele

gebouw en de extra kennels kan de

organisatie zich opnieuw ten volle wijden

aan haar nobele missie.

158 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Koksijde, Vrienden der Blinden Zorg

Het ruime atrium baadt in natuurlijk licht dankzij de grote glaspartijen en de open kern van het gebouw.

Lichtrijk atrium

Het opleidingscentrum ontvangt zo’n 160 groepen

per jaar. Naast die bezoekers komen de mensen

die stage lopen met een assistentiehond geregeld

langs en is er een vast personeelsbestand van

twaalf personen. In het nieuwe gebouw zijn

voldoende lokalen en sanitair voorzien, uiteraard

allemaal toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Het gelijkvloers biedt onder meer plaats aan een

kantoor voor de veearts, opslagruimte voor de voeding

en een leslokaal. De lichtrijke inkom bevindt

zich centraal in het volume. Het ruime atrium baadt

in natuurlijk licht dankzij de grote glaspartijen en de

open kern van het gebouw. De bureaus en de technische

ruimte zijn ondergebracht op de bovenverdieping.

De patio zorgt er voor een rustgevend effect.

Rode accenten

In het administratieve volume overheersen

vooral witgrijze tinten. Zij houden de uitstraling

licht en luchtig. Her en der zijn er verschillende

rode accenten aanwezig. Geen toevallige keuze.

Ze verwijzen naar het logo van Vrienden der

Blinden: een rood silhouet van de kop van een

herdershond met een blindenstok in zijn muil.

“Tegelijk is het een signaalkleur voor de mensen

met een visuele beperking die over de vloer komen”,

vult architect Dries Hauspie van Architectenbureau

Vanbecelaere en Hauspie aan. “Je vindt de rode

accenten op verschillende focuspunten, zoals een

aantal deuren en de trapleuningen.” Naast de

knipoog naar het logo en de signalisatie geeft de

rode kleur het interieur een hedendaagse toets, zij

het zonder te overheersen.

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 159


Toevluchtweg 2,

8620 Nieuwpoort

T 058 23 31 13

info@braet.be

www.braet.be

Volg ons op

facebook.com/braetnv

NV Aannemingen M&J Braet

NV Aannemingen M&J Braet

Bekijk de vacatures

op onze website

STERK IN BOUW

GEBOUWEN & TOTAALPROJECTEN | GEVEL- EN BETONRENOVATIE | WATERBOUW & CIVIELE BOUW | EOD EXPLOSIEVEN OPSPORINGSDIENST

189002-9930_Braet_1-2.indd 1 29-03-18 15:44

Industrielaan 4C | 8820 Torhout

T +32 (0)50 21 26 90 | info@topglass.be

SERIOUSLY

REM

ARK

ABLE

GLASBOUWMEESTERS

glasbalustrades I interieur I dubbel glas I sliding glass


Koksijde, Vrienden der Blinden Zorg

Het multifunctionele gebouw is gekoppeld aan dertien nieuwe kennels.

Kennels met vloerverwarming

De opleiding van de honden neemt ongeveer een

jaar in beslag. Uiteraard worden de dieren ondertussen

goed verzorgd bij Vrienden der Blinden. Zo zijn

de nieuwe kennels – dertien in totaal – uitgerust

met vloerverwarming. Op het binnenplein is een

hindernissenparcours aangelegd. Daar trainen de

honden en geven ze demonstraties voor bezoekers.

Door de sloop van het oude opleidingscentrum en

het ingesloten karakter van het perceel lag de inplanting

van het project meteen vast. Het voordeel

daarvan is dat het ‘oude’ binnenplein een tweede

leven kreeg. Een nieuw exemplaar aanleggen was

dus niet nodig, al wil de vzw haar buitenruimte in

de toekomst graag nog verder uitbreiden.

Naadloze gietvloeren

Ja, het oog wil ook wat. Toch zijn heel wat materialen

en technieken in eerste instantie gekozen

met het oog op een optimale functionaliteit. Denk

maar een de naadloze gietvloeren in de kennels

en in de kantoren, want ook daar komen de honden-in-opleiding

geregeld langs. De gietvloeren

zijn makkelijk te onderhouden en krasbestendig.

Die doordachte materiaalkeuze zie je ook terug in de

wanden en de plafonds van de kennels. Deze zijn vanaf

een bepaalde hoogte bekleed met absorberende

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

FDS – MOBIELE AKOESTISCHE WAND

materialen. De geluidsisolatie dempt het blaffen van

de honden, zodat het personeel, de bezoekers en de

omgeving er geen hinder van ondervinden.

Op de eerste verdieping van zijn nieuwe opleidingscentrum geniet Vrienden der

Blinden van de nodige flexibiliteit dankzij de aanwezigheid van een mobiele wand.

FDS installeerde het gebruiksvriendelijke systeem. Dat de wand ook akoestisch isoleert,

is mooi meegenomen.

Met bijna vijftig jaar ervaring als leverancier en monteur van mobiele akoestische wanden

was het verzoek van Vrienden der Blinden een kolfje naar de hand van FDS. De keuze viel

op een wand van het type Sonico 110 - 38 dB met onzichtbare profielen. “We plaatsten

de wand op de eerste verdieping, tussen de instructeurskamer en de sociale dienst”, legt

projectmanager Didier Degomme uit. “Dankzij de centrale ophanging is het heel eenvoudig

te gebruiken. Elk paneel kan rond zijn as draaien.” Het metalen profiel waaraan de wand

ophangt, bekleedde FDS – net als de panelen zelf – met HPL-laminaat. Dit alles resulteerde

in een stijlvol geheel en een multifunctionele ruimte.

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 161


Zorg Koksijde, Vrienden der Blinden

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

BORRA SCHRIJNWERKERIJ –

HOUTSKELETBOUW EN

GEVELBEKLEDING IN THERMOWOOD

Borra Schrijnwerkerij was vanaf de start betrokken bij de bouw van

het nieuwe opleidingscentrum voor Vrienden der Blinden. Van de

steunende constructie tot de afwerkingsdetails: in elke fase van het

project leverde Borra zijn bijdrage. “We hebben veel ervaring, maar

dit was toch echt een bijzonder project voor ons”, weet zaakvoerder

Dieter Borra. “Meestal werken we op bestaande beton- of staalstructuren,

terwijl we nu mee de basis van het gebouw konden leggen. Dat

we de gevels daarna volledig mochten bekleden, maakt de puzzel

compleet.” De bouwheer en de architect kozen voor een gevelbekleding

in thermowood. Het thermisch verduurzaamde dennenhout is

een ecologisch alternatief voor tropisch hardhout.

Ook binnenin gingen de vaklui van Borra aan de slag. Dat zie je onder

meer aan de binnendeuren, een aantal binnenramen, de handgreep van

de trap en de plinten in volkern. Borra was met andere woorden betrokken

bij elke fase van het bouwproces. “Op die manier zagen we

het complex op organische wijze ontstaan – van ruwbouw tot en met

oplevering. Voor onze medewerkers is het fijn om het volledige traject te

kunnen opvolgen. Vaak komen we enkel in een bepaalde fase aan bod.”

RAMEN

DEUREN

TRAPPEN

Nijverheidstraat 24 I 8650 Houthulst

T. 051 70 33 70

info@borra.be

www.borra.be

162 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Koksijde, Vrienden der Blinden Zorg

Een slanke glasconstructie in plaats van klassieke balustrades: dat is de stijlvolle valbeveiliging in het nieuwe opleidingscentrum van Vrienden der Blinden.

Eén met de omgeving

Aan de buitenkant geeft thermowood het opleidingscentrum

een unieke uitstraling. Het

zachte naaldhout is behandeld met stoom,

zodat het beter bestand is tegen de weersomstandigheden

en een duurzame buitenschil

vormt. “Maar vooral de kleur lag aan de basis

van onze keuze”, aldus Dries Hauspie. “Door de

jaren heen vergrijst thermowood mooi. Op die

manier zal het gebouw nog beter opgaan in

zijn plattelandsomgeving.”

Ondertussen voelt de nieuwe uitvalsbasis van vzw

Vrienden der Blinden zich alvast thuis in haar

landelijke omgeving. Net als de honden in hun

nieuwe kennels. De opleidingen zijn volop aan

de gang en de toekomstige baasjes staan al te

popelen om hun kameraad te leren kennen. ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

vzw Vrienden der Blinden (Koksijde)

Architect

Architectenbureau Vanbecelaere en Hauspie

(Veurne)

Hoofdaannemer

Braet (Nieuwpoort)

“De rode accenten verwijzen naar het logo

en vervullen tegelijk een signaalfunctie”

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

TOPGLASS – TRANSPARANTE VALBEVEILIGING

Een slanke glasconstructie in plaats van klassieke balustrades: dat is de stijlvolle valbeveiliging

in het nieuwe opleidingscentrum van Vrienden der Blinden. Glasspecialist Topglass uit

Torhout installeerde de glazen wanden en houdt het zo veilig voor blinde en slechtziende

bezoekers. Op uitdrukkelijk verzoek van de bouwheer maakte Topglass een extra sterke

samenstelling voor de glazen wand. “Het gaat om circa 12 vierkante meter, maar met

de nodige technische complexiteit”, zegt zaakvoerder Vincent Goethals. De glaswand is

afgewerkt met een rode rand, die net als andere interieurelementen verwijst naar de kleur

van het logo.

Toen Vincent Goethals Topglass veertien jaar geleden overnam, oriënteerde hij het bedrijf

meteen volop naar speciale toepassingen met een technische achtergrond. Goethals:

“Maatwerkoplossingen zijn een van onze sterktes. We onderscheiden ons onder meer

dankzij onze balustrades met glasklemmen op maat. Voor complexe oplossingen staan

we altijd klaar.”

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 163


Zorg Gent, Villa Voortman

Met een benutbare oppervlakte van 12.500 m² is er ruimte voor 66 ruimte assistentiewoningen en

een woonzorgcentrum met zestig kamers.

Oud en nieuw gaan hand in hand

Tussen de Opgeëistenlaan en campus AZ Sint-Lucas in Gent komt een volledig nieuwe stadswijk. Met de bouw van een zorghotel en de renovatie

van ‘Villa Voortman’ is de eerste fase van deze ontwikkeling geconcretiseerd. De architectuur slaat een mooie brug tussen oud en nieuw, met

als resultaat een perfecte integratie van een beschermd pand in een toekomstgerichte nieuwbouw waar de bewoners hun laatste jaren in stijl

en alle comfort kunnen doorbrengen.

Tekst Els Jonckheere |

Beeld AVAPARTNERS

Het zorghotel is een L-vormig gebouw met aan de ene kant vier en aan de

andere kant vijf bouwlagen. Met een benutbare oppervlakte van 12.500

m² is er ruimte voor 66 assistentiewoningen en een woonzorgcentrum

met zestig kamers. Onder het maaiveld is een parking voor 101 wagens

voorzien, verspreid over twee niveaus. “Om dit volume te kunnen bouwen,

moesten de parkeergarage voor het personeel van het AZ Sint-Lucas en de

oude funderingen van vroegere industriële gebouwen afgebroken worden”,

vertelt Pieter Barzeele, projectleider van Wyckaert. “Voorafgaand aan de

bouwwerken hebben we de studie en de uitvoering van de saneringswerken

gecoördineerd, waarna we de ruwbouw gerealiseerd hebben. De afwerking

en de technieken zijn uitgevoerd door nevenaannemers, maar wij hebben

alles gecoördineerd.”

Knappe renovatie

Voorts neemt renovatieaannemer Arthur Vandendorpe Herenhuis Voortman

onder handen. Deze voormalige directeurswoning, die in 1816 gebouwd

werd bij textielfabriek Voortman, is dermate uniek dat het sinds 1995

een beschermd monument is. Het pand is ontworpen door de befaamde

Het zorghotel is een L-vormig gebouw met aan de ene kant vier en aan de andere

kant vijf bouwlagen.

164 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Gent, Villa Voortman Zorg

“Met de bouw van een

zorghotel en de renovatie

van ‘Villa Voortman’ is de

eerste fase van deze nieuwe

stadswijk gerealiseerd”

architect J.B. Pisson en heeft een interieur in empirestijl dat indrukwekkend

te noemen is, onder meer dankzij de opvallende hal, de fraaie wenteltrap en

de dito gewelfschilderingen. De buitenkant met bepleisterde gevels, ronde

muuropeningen, houten erkers en drielicht is eerder sober. Dankzij de renovatie

zal de villa perfect aansluiten op het nieuwe zorghotel, zowel in

praktisch als in esthetisch opzicht. Ze zal worden ingericht als het onthaal

en zal daarnaast ook nog een wellness, tearoom, keuken en dokterspraktijk

omvatten. Het grootste deel van het park dat bij de Villa hoort, is in erfpacht

gegeven aan de stad, waardoor het groene karakter gewaarborgd blijft. ❚

SECURITY

SECURITY

R

V

R

V

SECURITY

SECURITY

Electro - TechnologieElectro - Technologie

ALGEMENE ELEKTRICITEIT

AIRCONDITIONING

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

ALGEMENE ELEKTRICITEIT

DATA- AIRCONDITIONING EN Electro GLASVEZELBEKABELING

- Technologie

INBRAAK- DATA- EN GLASVEZELBEKABELING

Electro

EN

- Technologie

BRANDBEVEILIGING

INBRAAK- ALGEMENE ELEKTRICITEIT

EN BRANDBEVEILIGING

CAMERABEWAKINGSSYSTEMEN

ITY NE ELEKTRICITEIT

DITIONING

GLASVEZELBEKABELING

- EN BRANDBEVEILIGING

ENE ELEKTRICITEIT

CAMERABEWAKINGSSYSTEMEN

BEWAKINGSSYSTEMEN

AIRCONDITIONING

NDITIONING

EN LEKTRICITEIT

GLASVEZELBEKABELING

DATA- EN GLASVEZELBEKABELING

NING K- EN BRANDBEVEILIGING

INBRAAK- EN BRANDBEVEILIGING

ABEWAKINGSSYSTEMEN

ASVEZELBEKABELING

BRANDBEVEILIGING

AKINGSSYSTEMEN

CAMERABEWAKINGSSYSTEMEN

www.verstuyft.eu

rstuyft.eu

verstuyft.eu

Een visualisatie van de volledige stadswijk.

Tel: 09 375 10 25

Fax: 09 375 06 46

info@verstuyft.eu

Lobulckstraat 21 9880 Aalter

Tel: 09 375 10 25

Fax: 09 375 06 46

www.verstuyft.eu

info@verstuyft.eu

Lobulckstraat 21 9880 Aalter

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

WZC Heilige Haven (Aalter)

Architect

Electro - Technologie

AVA – Van Acker & Partners Architectenbureau (Gent)

Hoofdaannemer nieuwbouw

Wyckaert (Gent)

Hoofdaannemer renovatie

Arthur Vandendorpe (Zedelgem)

VERSTUYFT – BEWAKINGSSYSTEEM,

BRANDDETECTIE EN DATABEKABELING

Een bewakingssysteem waarop de bewoners 100% kunnen vertrouwen:

het is een must in Villa Voortman. Dankzij de werken van

Verstuyft uit Aalter zijn de verwachtingen echter helemaal ingelost.

Deze firma voert immers al 45 jaar algemene elektriciteitswerken uit

en is ook al 25 jaar gespecialiseerd in inbraak- en brandbeveiliging,

camerabewaking en netwerkbekabeling. “Vandaar dat de bouwheer

van Villa Voortman ons voor het hele pakket heeft ingeschakeld”,

vertelt medezaakvoerder Davy Verstuyft. “Gezien de korte deadline

hebben we de elektriciteitswerken laten uitvoeren door een onderaannemer.

Ons team zorgde dan weer voor het bewakingssysteem,

dat Tel: 4509 camera’s 375 10 telt, 25 de volledige branddetectie met meer dan achthonderd

Fax: 09 375 detectiepunten 06 46 en natuurlijk ook de databekabeling. Het

info@verstuyft.eu

is het grootste project dat we ooit gerealiseerd hebben: gemiddeld

Lobulckstraat 21 9880 Aalter

waren er tien à vijftien personen aan de slag, en dit gedurende veertien

maanden. Het was dus een uitdaging, maar niettemin zijn we

glansrijk in onze missie geslaagd.”

Tel: 09 375 10 25

Fax: 09 375 06 46

info@verstuyft.eu

Lobulckstraat 21 9880 Aalter

Tel: 09 375 10 25

Fax: 09 375 06 46

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 165


Column Recht van spreken

ONTSLAG OM DRINGENDE REDEN: WEES ZEKER VAN UW STUK

Een ontslag om een dringende reden: het is niet fijn, maar het komt helaas weleens voor. Wie deze procedure wil inroepen, moet echter wel

een aantal cruciale voorwaarden respecteren … In dit artikel zetten we deze voorwaarden op een rijtje.

Tekst Johan Van Hooreweghe | Beeld Kurt Desplenter

Van links naar rechts : Mr. Koen Vande Walle, Mr. Luc Delacourt, Mr. Johan Van Hooreweghe.

De arbeidsovereenkomst

De arbeidsovereenkomst is een overeenkomst

waarbij een persoon (de werknemer) zich ertoe

verbindt om tegen loon arbeid te verrichten

voor een andere persoon (de werkgever)

en dit werk onder zijn gezag uit te voeren.

De vier essentiële elementen van de arbeidsovereenkomst

zijn dus: de overeenkomst, de arbeid,

het loon en het gezag van de werkgever. Deze

vier elementen samen onderscheiden de arbeidsovereenkomst

van andere arbeidsgerelateerde

overeenkomsten en contracten rond werk, zoals

de leerovereenkomst, de beroepsinlevingsovereenkomst,

het bedrijfscontract, de zelfstandige

arbeid en het vrijwilligerswerk.

166 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Recht van spreken Column

De beëindiging van de

arbeidsovereenkomst

De beëindiging van de arbeidsovereenkomst kan

gebeuren door de wil van een van de partijen

(ontslagen of ontslagnemend), door onderling

akkoord, door afloop van de termijn, door de voltooiing

van het overeengekomen werk ...

Het ontslag om dringende reden

Daarnaast kunnen zowel werknemer als werkgever

de arbeidsrelatie onmiddellijk stopzetten zonder opzegging

of vergoeding wanneer er een dringende

reden is. Het ontslag om dringende reden wordt

geregeld in artikel 35 van de wet van 3 juli 1978

betreffende de arbeidsovereenkomsten.

Onder ‘dringende reden’ wordt een ernstige fout

verstaan die elke verdere professionele samenwerking

tussen beide partijen onmiddellijk en definitief

onmogelijk maakt. De partij die de dringende reden

inroept, moet het bestaan ervan bewijzen.

Verschillende situaties kunnen worden beschouwd

als een dringende reden – alles hangt af van de

omstandigheden. In geval van betwisting zal de

arbeidsrechtbank moeten bepalen of een toekomstige

samenwerking tussen de bediende en

de werkgever nog mogelijk is of niet. Hier enkele

voorbeelden van een dringende reden:

• Diefstal op het werk

• Fraude op het werk

• Geweld op het werk

• Niet-verantwoorde weigering om een taak uit

te voeren (enkel als dit behoort tot het normale

takenpakket van de bediende)

• Dronkenschap op het werk

• Verspreiding van vertrouwelijke informatie

• Daden in de privésfeer die de reputatie van het

bedrijf kunnen schaden

• Niet-verantwoorde afwezigheid van het werk

• …

De partij die zich op een ontslag om dringende

reden wenst te beroepen, moet een strikte procedure

volgen.

De dwingende termijn

De eerste termijn van drie dagen

Zodra de feiten die de dringende reden vormen

gekend zijn, moet de mondelinge of schriftelijke

kennisgeving van het ontslag verplicht

binnen drie werkdagen (met inbegrip van de

zaterdagen) gebeuren. Deze termijn begint te

lopen op de dag van de kennisneming van de

dringende reden.

Wanneer er sprake is tekortkomingen die zich

herhalen, bepaalt de werkgever zelf het tijdstip

waarop die tekortkomingen de spreekwoordelijke

"Wanneer de arbeidsovereenkomst

verbroken wordt op grond van een

dringende reden, dan heeft de

ontslagen partij geen recht

op enige vergoeding"

druppel vormen en een voldoende ernstig karakter

verkrijgen om elke professionele samenwerking

definitief en onmiddellijk onmogelijk te maken.

Deze tekortkomingen kunnen bestaan uit ongerechtvaardigde

afwezigheden, meerdere daden

van weerspannigheid …

Hierbij moet wel worden benadrukt dat het eerdere

stilzwijgen en niet-reageren op deze tekortkomingen

niet wordt beschouwd als een impliciete aanvaarding

van het gedrag van de werknemer.

Als de termijn van drie dagen niet correct wordt

nageleefd, zijn zowel het ontslag als de beëindiging

van de overeenkomst onregelmatig. De

werknemer of werkgever kan de dringende reden

dan niet langer inroepen en zal een verbrekingsvergoeding

moeten betalen.

De tweede termijn van drie dagen

De kennisgeving van de dringende reden moet op

haar beurt schriftelijk overgemaakt worden binnen

de drie werkdagen die volgen op de eerste kennisgeving

van het ontslag.

Deze kennisgeving moet aangetekend verstuurd

worden, hetzij met een gerechtsdeurwaardersexploot,

hetzij via overhandiging van een geschrift

dat voor ontvangst moet worden getekend. Als

de werknemer dit geschrift aftekent voor ontvangst,

impliceert dit geen aanvaarding van de

dringende reden.

In deze kennisgeving moet de werkgever de dringende

reden die de beëindiging van de arbeidsovereenkomst

rechtvaardigt nauwkeurig omschrijven.

Het doel hiervan is dubbel. De werknemer moet

uiteraard kennis krijgen van de exacte feiten die

de dringende reden omvatten. Daarnaast moet de

rechter de ernst van de ingeroepen reden kunnen

beoordelen in geval van betwisting.

In de praktijk kan de beslissing om de arbeidsovereenkomst

te verbreken en de kennisgeving

van de dringende redenen gelijktijdig gebeuren in

één enkele brief. Maar dan is het wel van belang

dat deze opzeg wordt overgemaakt gedurende de

eerste termijn van drie dagen die volgt op de dag

waarop de dringende reden met zekerheid bekend

was. Het is dus niet zo dat de termijn dan wordt

verlengd tot zes dagen.

Zodra deze termijn van drie dagen niet correct is

nageleefd, is de beëindiging van de overeenkomst

onregelmatig en moet er een verbrekingsvergoeding

uitbetaald worden.

Het bewijs van de dringende reden

De partij die de dringende reden heeft ingeroepen,

moet het bestaan ervan bewijzen. Wie zich dus beroept

op een dringende reden moet zich zeer goed

bewust zijn van deze strenge bewijslast.

De beoordeling door de

Arbeidsrechtbank

Wanneer er betwisting is, zal de rechter de ingeroepen

dringende reden moeten beoordelen.

De rechter kan in deze beoordeling alleen maar

rekening houden met de feiten die vermeld zijn

als dringende reden. Feiten die niet in de ontslagbrief

vermeld worden, kunnen niet ingeroepen

worden voor de rechter. Het is dus van belang om

de feiten precies en omstandig te beschrijven.

Maar ook als de feiten bewezen zijn, is het niet

altijd gemakkelijk om met zekerheid te bepalen of

het gedrag van een werknemer al dan niet een

dringende reden vormt. Deze beoordeling is van

groot belang. Wanneer de arbeidsovereenkomst

verbroken wordt op grond van een dringende reden,

dan heeft de ontslagen partij immers geen recht op

enige vergoeding.

Maar wanneer de rechtbank de dringende reden

als onbestaand of onvoldoende ernstig zou beschouwen,

dan volgt hieruit dat de werknemer ten

onrechte is ontslaan op grond van een dringende

reden. In dat geval heeft de werknemer recht op

een vergoeding wegens onrechtmatig ontslag en

zal de werkgever dus een verbrekingsvergoeding

moeten uitbetalen. ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 167


OVAM EN BOUWSECTOR STELLEN

ASBESTCHARTER VOOR DAKAANNEMERS VOOR

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) schat dat er in 2019 nog steeds meer dan 86 miljoen m 2 asbest-cementen daken

gevelbekleding op Vlaamse gebouwen ligt, waarvan circa 30,5 miljoen m 2 op daken en tegen gevels van huizen en appartementen.

Op het eerste asbestcongres, dat eind 2018 plaatsvond, stelden de Vlaamse Confederatie Bouw en OVAM dan ook het asbestcharter

voor dakaannemers voor. Het asbestcharter moet een asbestveilige manier van werken bij de aangesloten dakaannemers garanderen.

Dakaannemers die zich bij het charter aansluiten, kunnen zich als asbestveilige bouwpartner profileren bij hun klanten-opdrachtgevers.

Tekst en beeld VCB

Het asbestcharter voor dakaannemers is een gezamenlijk

initiatief van OVAM en de bouwsector. Het

charter kadert in de uitrol van het Actieplan Asbestafbouw,

dat tot doel heeft om Vlaanderen tegen 2040

asbestveilig te maken. Het is een duidelijk, proactief

sectorsignaal om een asbestveilige afbouw van het

Vlaamse asbestpassief te garanderen, zowel voor de

opdrachtgevers als de werknemers.

Een dakaannemer die zich bij het asbestcharter voor

dakaannemers aansluit, verbindt er zich toe in regel

te zijn met de geldende milieu- en werkgeversverplichtingen

en conform de code van goede praktijk over

veilig werken met asbestdaken en -gevels te handelen.

De OVAM werkte deze code van goede praktijk

uit in samenwerking met de Vlaamse dakaannemers.

De bouwfederaties bieden hun leden ook een praktische

leidraad aan die gebaseerd is op de code.

Dankzij deze code en leidraad weten dakaannemers

precies welke voorzorgmaatregelen ze op de

bouwplaats moeten nemen om de verspreiding

van asbestvezels tegen te gaan. Het charter borgt

de kwaliteit van de aangesloten dakaannemer

en biedt vooral ook het richtkader voor een gelijk

speelveld. Het biedt de klant-opdrachtgever

transparantie qua kosten en veiligheidsmaatregelen

bij dakrenovatiewerken. Een commissie zal

waken over de naleving van het charter. Klantenopdrachtgevers

zullen steeds een actuele lijst van

aangesloten dakaannemers kunnen raadplegen.

Asbestcementleien en -golfplaten werden nog tot 1998

geproduceerd en verkocht. Ook in de daaropvolgende

jaren werd de geproduceerde stock nog toegepast op

gebouwen. Recente studies tonen aan dat deze asbestcement

dak- en gevelbekleding al vanaf een levensduur

van twintig jaar verweert en brozer wordt. Zo kunnen ze

lokaal een risico vormen en vergt het steeds meer maatregelen

van dakwerkers om ze veilig te ontmantelen.

Vanwege de toegenomen risico’s en aansprakelijkheidsdiscussies

waagden dakaannemers zich steeds minder

aan de verwijdering van asbestdaken en -gevels. Ze

zochten een duidelijk kader en garanties voor een juiste

aanpak. Het charter als kwaliteitskader en de onderliggende

code en leidraad als werkmethodiek bieden

hun dit kader. Als laatste belangrijk incentive biedt het

charter aangesloten dakaannemers ook een unieke verzekering

voor de dekking van asbestrisico’s.

Op deze manier creëert dit gezamenlijke initiatief

van de OVAM en de bouwsector een win-winsituatie

voor de dakaannemers, de opdrachtgevers

en ons leefmilieu. ❚

168 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Vastgoedacademie

gaat zesde levensjaar

in met sterk en

actueel programma

Net zoals in heel wat andere sectoren evolueren de trends, regels en noden ook bij de vastgoedmakelaars

en syndici aan een razendsnel tempo. Zich permanent bijscholen is dan ook bittere

noodzaak voor mensen die actief zijn in onze sector. Een sector waarin, onder meer door het

vormingsinstituut VIVO, al grote inspanningen worden geleverd om een ruim vormingsaanbod

op poten te zetten. Meest in het oog springend daarbij zijn daarbij de Vastgoedacademies, die

inmiddels hun zesde levensjaar ingaan en high-level studiedagen aanbieden rond relevante en

actuele onderwerpen.

Tekst en beeld CIB

Ongetwijfeld zijn er nog altijd vastgoedmakelaars

die zich bijscholen omdat het een wettelijke

verplichting is. Maar gelukkig volgt het

merendeel van de vastgoedmakelaars – en

ook steeds meer medewerkers – een opleiding

omdat ze er de noodzaak van inzien. Ze weten

dat ze als professional niet anders kunnen als

ze mee willen zijn met de nieuwe wetgeving,

nieuwe marketing- en verkooptechnieken,

nieuwe inzichten inzake personeelsbeleid …

"De Vastgoedacademies

gaan

inmiddels hun zesde

levensjaar in"

Bij CIB Vlaanderen kregen we jaren geleden al

de vraag om, naast de klassieke permanente

vorming, ook een aanbod te voorzien in de vorm

van studiedagen met eminente sprekers, gaande

van academici over politici tot deskundigen.

Daarbij moest het ook mogelijk zijn om in interactie

te gaan met beleidsmakers, concullega’s,

politieke afgevaardigden en academici. Zoals

gezegd: high-level met een bijzonder lage drempel

en de mogelijkheid tot netwerking.

Fiscaliteit

In mei 2013 zag de eerste Vastgoedacademie

het levenslicht, met een reeks van drie studiedagen

rond het thema ‘wonen’. Inmiddels is

ook het programma voor dit jaar klaar. Starten

doen we op woensdag 27 februari, met een

update rond de vastgoedfiscaliteit. Fiscale experts

zoals Bernd Tiebout en Liesbeth Franck

geven in de Oude Gevangenis van Hasselt een

laatste stand van zaken rond deze thematiek.

Onder meer de verandering van de spelregels

door de invoering van het nieuwe erfrecht,

het nieuwe huwelijksvermogensrecht, de gevolgen

van het standpunt van de Raad van

State inzake de gesplitste inschrijving, een

update over de hervorming van de verkooprechten

én de btw op onroerende verhuur zijn

topics die op deze studienamiddag uitgebreid

aan bod komen.

Zorgvastgoed

Het is meteen de aanzet tot een boeiend voorjaar,

dat verdergezet wordt met een brandend

actueel thema, met name het zorgvastgoed in

de private sector. De wereld van het zorgvastgoed

is vandaag volop in beweging en biedt

ook de vastgoedbemiddelaar, -beheerder en

-promotor heel wat opportuniteiten. Tijdens

deze Vastgoedacademie nemen specialisten

als Karen Van De Woestijne, Céline Van den

Berghe, Yoeri Note en Caroline Schelstraete

een aantal belangrijke aspecten onder de

loep. Zij gaan in op de transitie die deze sector

momenteel ondergaat.

De aanwezigen krijgen een korte duiding bij een

aantal decretale bepalingen van zorgvastgoed en

de knelpuntennota die CIB Vlaanderen hierrond

schreef. De sprekers gaan in op de succesfactoren,

de valkuilen en de verschillende opportuniteiten op

de markt van de assistentiewoningen. Aansluitend

bekijken we de markt van de assistentiewoningen

vanuit het perspectief van de syndicus-rentmeester

en krijg je een beeld van het takenpakket van

de syndicus. Gezien het belang van dit thema

wordt deze Vastgoedacademie overigens op

twee locaties georganiseerd, met name op 13

maart in Bierbeek en op 15 mei in Gent.

Vastgoedacademie sluit het voorjaar af met een

studiedag over studentenvastgoed. Meer info en

inschrijven: www.vastgoedacademie.be. ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 169


ORI NIEUWS

“ADVIES- EN INGENIEURSBUREAUS

DRAGEN BIJ TOT EEN LEEFBARE SAMENLEVING”

Op 12 februari vond het jaarlijkse ORI Netwerkevent Vlaanderen plaats in De Serre, een creatieve en inspirerende locatie in de Antwerpse binnenstad. Samen met de

leden werd er teruggeblikt op 2018 en vooruitgekeken naar 2019.

ORI, de federale organisatie van advies- en ingenieursbureaus,

heeft sinds eind 2018 een nieuwe directeur. Christophe Hautier

heeft een ambitieuze visie en stelt duidelijke doelen voor

de sectororganisatie.

Tekst en beeld ORI

“De vernieuwde dynamische werking focust op het in de kijker plaatsen

van ORI in het algemeen en onze sector in het bijzonder. Hiervoor streeft

het naar een verruiming van het maatschappelijk debat, waarbij specifieke

aandacht uitgaat naar de cruciale rol van advies- en ingenieursbureaus

met betrekking tot de huidige en toekomstige uitdagingen voor onze

samenleving, zoals klimaatsverandering, circulaire economie, energietransitie

... ”, stelt Christophe Hautier.

Met het oog op deze vernieuwde werking werd in 2018 de nieuwe

ORI-website gelanceerd. Deze zal een belangrijke rol spelen in de

communicatiestrategie van ORI en de interactie tussen haar leden. De

organisatie zal blijven inzetten op belangenbehartiging en intensief

lobbywerk, maar wil het potentieel van de sector van advies- en inge-

nieursbureaus daarnaast ook kenbaar maken aan een ruimer publiek,

onder andere door het opstarten van ORI Communities.

“ORI hecht veel belang aan de samenwerking met andere sectororganisaties

en overheidsinstellingen. We willen deze dan ook verder versterken”,

aldus Christophe Hautier. “Streven naar gemeenschappelijke doelstellingen

moet een ambitie zijn, maar we mogen de belangen van onze sector en de

kwaliteit van de output niet uit het oog verliezen.”

“Ingenieurs zijn van cruciaal belang voor onze samenleving. Van tunnels

over wegen tot complexe gebouwen en bruggen: advies- en ingenieursbureaus

zullen steeds een belangrijke rol spelen in het welslagen van

dergelijke projecten. Het samenbrengen van de juiste personen op de

juiste plaats en binnen de juiste omkadering kan bijna niet anders zijn

dan de juiste formule voor innovatieve visies en oplossingen.”

ORI stelt zich de ambitie om advies- en ingenieursbureaus en hun toegevoegde

waarde meer zichtbaarheid te geven. Het doel is duidelijk: dankzij haar leden

en de nieuwe Communities zal ORI een impact hebben op het gevoerde debat

én een belangrijke referentie zijn voor de deelnemers. ❚

170 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Tekst: Jacques Spaas

KLIMAAT: MOETEN WIJ PANIKEREN?

DE EERST AANGESPROKENEN ÉN ACTIEF ONDERNEMENDEN ZIJN ARCHITECTEN, ZEKER OP LOKAAL EN REGIONAAL VLAK

Edward Sorgeloose

Voorzitter BVA

BVA versterkt en

verbindt architecten die

het maatschappelijk

belang van architectuur

binnen een duurzame

samenleving ter harte

nemen.

Ernest Allardstraat 21

1000 Brussel

Tel. +32 2 5122578

info@bvarchitecten.be

www.bvarchitecten.be

Wie vandaag nog niet gehoord heeft van Anuna De Wever

of Greta Thunberg, vertoefde waarschijnlijk al (als klimaatvluchteling?)

op planeet B.

Helaas, die planeet bestaat niet. En zelfs wie twijfelt aan de

voorspellingen en de oorzaken, kan niet anders dan besluiten

dat er inspanningen nodig zijn. Want zelfs in geval van twijfel

moet je nog kunnen antwoorden op de vraag: wat als het

waar is?

Maar moeten we panikeren? De broodnodige gerandering

gaat misschien trager dan mogelijk is, maar de paniekaanval

berust misschien ook op een gebrek aan informatie. Er is en

wordt immers al heel wat ondernomen, en niet in het minst

door … architecten.

Architecten en stedenbouwkundigen spelen een vooraanstaande

rol in de noodzakelijke transitie. Niet alleen omdat

woningen een zeer groot aandeel hebben in de totale CO 2

-

uitstoot, maar ook omdat de inrichting van de ruimte een

weerslag heeft op de mobiliteit (en haar extra CO 2

-productie).

Wel, sinds 1990 heeft de bouwsector de broeikasgasuitstoot

van woningen met ruim 17 procent verminderd. Als we op

dit elan willen verdergaan, is het echter alle hens aan dek!

Denk bijvoorbeeld aan het Team Vlaams Bouwmeester en hun

ontwerpend onderzoek naar klimaatwijken – inclusief heuse

pilootprojecten rond energiewijken.

Ook de overheid, en dan meer bepaald het Departement Omgeving

Vlaanderen, heeft een kennisbank met maatregelen die steden en

gemeenten ondersteunt bij een klimaatbestendige inrichting van

de omgeving.

Tot slot legt ook de Europese Unie verplichtende maatregelen op

in de woningbouw, met het intussen welbekende BEN-bouwen,

dat vanaf 2021 de standaard wordt.

Als beroepsvereniging zullen wij er in dit verband voor ijveren

dat de middelen voor onderzoek en innovatieve ontwikkelingen

in de bouw blijven stijgen.

Als architecten zullen wij enkel nog projecten willen aanvaarden

die leiden tot bijna-energieneutraal bouwen of beter.

En als burgers zullen wij meer ruchtbaarheid geven aan de

manier waarop wij bijdragen aan oplossingen.

Daardoor kan paniek – altijd een slechte raadgever – misschien

vermeden worden. ❚

VOLGENDE BVA-PRO OPLEIDING:

27/02/2019

NEGOTIATIE ARCHITECTUUROVEREENKOMST +

ONDERBOUWING ERELONEN:

SBM Campus Gent, 19u00-22u00

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 171


• Precisie en snelheid door controle en

ijken van uw toestellen

• Haal- en brengdienst over het hele land

• Geautoriseerde verdeler en servicepartner

van Leica Geosystems en Nedo

• Lasertopo-adviseurs

• 23/24u service

Stap mee in het BIM-verhaal

met de gebruiksvriendelijke toestellen van Lasertopo

Leica iCON

cc80

Leica iCON

gps 60

iCON

gps 70T

iCON

robot 70

iCON

robot 80

iCON

builder 500

Kopen kan,

Huren ook!

lasertopo-huur.be

LASERTOPO bvba

Markt 4

B-9550 Herzele

T +32 (0)53 62 71 67

F +32 (0)53 62 17 97

info@lasertopo.be

www.lasertopo.be

ADVHERMANS3538 therapietoren .pdf 1 21/11/17 14:34

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Z


Bouw Partners

BOUWPARTNERS

VANAF € 795 PER JAAR WETEN UW KLANTEN OOK WAT U DOET!

Bouwpartners biedt

de lezer een compleet

overzicht van de meest

gerenommeerde fabrikanten

en leveranciers in de sector.

Zowel in het tijdschrift als op de website,

treft u een overzicht van de meest

gerenommeerde fabrikanten

en leveranciers.

Bel of mail voor alle informatie over een vermelding in Bouwen aan Vlaanderen naar:

T +32 50 36 81 70 - E info@louwersmediagroep.be

BOUWENAANVLAANDEREN.BE

HET MEEST COMPLETE OVERZICHT VAN LEVERANCIERS AAN DE GEHELE SECTOR

Op de website van Bouw aan Vlaanderen is

bedrijfsinformatie van onze bouwpartners

doeltreffend en efficiënt te vinden.

Banners en bedrijfsprofi elen zijn gekoppeld aan redactionele artikelen, zo

wordt optimale vindbaarheid van bouwpartners door Google gegarandeerd.

Vanuit het tijdschrift is alle informatie over de bouwpartners direct beschikbaar,

door de QR code te gebruiken.

Bel of mail voor alle informatie over een vermelding in Bouwen aan Vlaanderen naar:

T +32 50 36 81 70 - E info@louwersmediagroep.be

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 173


Bouw Partners Bouwpartners

Scan deze QR code met uw smartphone

voor uitgebreide informatie over

de bouwpartners.

bouwenaanvlaanderen.be/bedrijf

COOPMAN ORONA

ABUTRIEK

Jagershoek 8

8570 VICHTE

T +32 56 77 21 65

E info@abutriek.be

W www.abutriek.be

ARCADE ENGINEERING BVBA

Groeningenlei 132

2550 KONTICH

T +32 3 239 58 75

F +32 3 239 35 60

E info@arcade-eng.com

W www.arcade-eng.com

B-LAW ADVOCATENKANTOOR

Domein De Herten

Hertsbergsestraat 4

8020 OOSTKAMP

T +32 50 31 38 81

F +32 50 31 34 44

E info@b-law.be

Mannebeekstraat 3

8790 WAREGEM

T +32 56 35 85 80

F +32 56 35 58 65

E sales@coopman.orona.be

W www.coopman.orona.be

W www.b-law.be

AD ULTIMA GROUP NV

Beneluxpark 7

8500 KORTRIJK

T +32 56 74 07 40

F +32 56 74 07 00

E info@adultima.be

W www.adultima.be

ASIB BVBA

Bredastraat 112

2060 ANTWERPEN

T +32 3 336 82 64

F +32 3 336 82 31

KUNSTSTOFVLOEREN

BOGAERT KUNSTSTOFVLOEREN

Bosdreef 78

9080 LOCHRISTI

T +32 9 355 13 56

DAENS KITVOEGWERKEN

Ambachtstraat 58

3530 HELCHTEREN

T +32 495 25 41 55

F +32 11 96 49 62

E kitvoegwerkendaens@telenet.be

W www.kitvoegwerkendaens.be

E info@asibbvba.be

F +32 9 356 94 33

W www.asibbvba.be

E info.bogaert@telenet.be

W www.kunststofvloerenbogaert.be

DCA NV

ALCYON

Brusselsesteenweg 493

9090 MELLE

T +32 9 232 04 32

F +32 9 232 04 95

E info@alcyon.be

W www.alcyon.be

ASK ROMEIN

Ambachtstraat 33

2390 MALLE

T +32 3 320 24 00

F +32 3 320 24 99

E info.be@ask-romein.com

W www.ask-romein.com

BONTINCK ARCHITECTURE

AND ENGINEERING NV

Ottergemsesteenweg Zuid 808-A31

9000 GENT

T +32 9 225 01 74

F +32 9 225 64 14

E studiegroep@bontinck.biz

Lilsedijk 50

2340 BEERSE

T +32 14 62 22 11

F +32 14 61 14 43

E info@dca.be

W www.dca.be

W www.bontinck.biz

e

DECOMO NV

ALUPRO BVBA

ASONA BELGIUM

COLT INTERNATIONAL NV

Industrielaan 96

E.J.Vangansenstraat 24

Engstegenseweg 18 bus 1

Zandvoortstraat 5

7700 MOESKROEN

2260 WESTERLO

3520 ZONHOVEN

2800 MECHELEN

T +32 56 85 07 11

T+32 14 49 04 15

T +32 89 84 36 03 - +32 475 47 03 98

T +32 15 28 60 80

F +32 56 34 48 91

E info@alu-pro.be

E info@asona.be - kvc@asona.be

E info@be.coltgroup.com

E info@decomo.be

W www.alu-pro.be

W www.asona.com

W www.coltinfo.be

W www.decomo.be

174 |

BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Bouwpartners

Scan deze QR code met uw smartphone

voor uitgebreide informatie over

de bouwpartners.

Bouw Partners

bouwenaanvlaanderen.be/bedrijf

DE WAAL SOLID FOUNDATIONS

DEJOND NV

Voshol 6a

Terbekehofdreef 55 - 59

2610 WILRIJK (ANTWERPEN)

T +32 3 820 34 11

F +32 3 820 35 11

E info@be.dejond.com

W www.dejond.com

9100 LOKEREN

T +32 9 340 55 00

F +32 9 340 55 18

E info@dewaal.eu

W www.dewaal.eu

EMS CONSTRUCT BV

Industriepark 25

6603 BE WIJCHEN

T +31 24 645 31 85

E e.vandam@ems-construct.nl

W www.ems-uitzendgroep.nl

www.ems-construct.nl

GALFES RAMEN, DEUREN & POORTEN

Mallekotstraat 73

2500 LIER

T +32 4 718 548 48

T +32 3 435 00 55

E info@galfes.be

W www.galfesramendeuren.be

DORMAKABA BELGIUM NV

DELABIE BENELUX

Kommenstraat 20

1070 BRUSSEL

T +32 2 520 16 76

E info@delabiebenelux.com

W www.delabiebenelux.com

Lieven Bauwensstraat 21a

8200 BRUGGE

T +32 50 45 15 70

F +32 50 31 95 05

E info.be@dormakaba.com

W www.dormakaba.be

EB PROJECTS NV

Toekomstlaan 41A

2200 HERENTALS

T +32 14 28 55 20

F +32 14 21 11 08

E info@EBprojects.be

W www.EBprojects.be

HEATING SOLUTIONS INTERNATIONAL

Molendijk-Zuid 23C

5482 WZ SCHIJNDEL

T +31 88 130 02 00

E info@hsi-heating.com

W www.hsi-heating.com

www.youtube.com/user/HSIBV2010

D-LUX DAYLIGHT

Singelken 1

9980 SINT-LAUREINS

T +32 9 259 20 25

F +32 9 259 00 64

E info@dluxdaylight.be

DUCO

Ventilation & Sun Control

Handelsstraat 19

8630 VEURNE

T +32 58 33 00 33

EURORENT NV

Bisschoppenhofl aan 631

2100 DEURNE

T +32 3 325 43 00

F +32 3 325 99 03

W www.eurorent.be

HOOGMARTENS WEGENBOUW NV

Industrieweg Noord 1137

3660 OPGLABBEEK

W www.dluxdaylight.be

F +32 58 33 00 44

T +32 89 81 02 30

E info@duco.eu

E info@hoogmartens.be

W www.duco.eu

W www.hoogmartens.be

DESCHACHT

Antwerpsesteenweg 1068

9041 GENT-OOSTAKKER

T +32 9 355 74 54

F +32 9 355 76 79

E oostakker@deschacht.eu

EMMERY FIRE NV

Antwerpsesteenweg 130

2390 MALLE

T + 32 3 227 36 30 - 03 233 57 27

E info@emmerynv.be

FDS NV

Industriepark Drongen 11A

9031 DRONGEN

T +32 92 80 84 30

F +32 92 80 84 39

E info@fds.be

J. HERMANS & C° NV

IZ West-Grijpen Zone 2 Grijpenveldstraat 20

3300 TIENEN

T +32 16 82 03 00

F +32 16 82 14 61

E info@hermansco.be

W www.deschacht.eu

W www.emmerynv.be

W www.fds.be

W www.hermansco.be

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 175


Bouw Partners Bouwpartners

Scan deze QR code met uw smartphone

voor uitgebreide informatie over

de bouwpartners.

bouwenaanvlaanderen.be/bedrijf

JOYE KANTOORINRICHTING NV

Ter Donkt 30

8540 DEERLIJK

T +32 56 70 70 00

F +32 56 70 70 10

E info@joyekantoor.be

W www.joyekantoor.be

KOMPAKT BVBA

Industrielaan 12

2250 OLEN

T +32 14 23 09 81

F +32 14 23 10 57

E info@kompakthpl.be

W www.kompakthpl.be

LIQUIDFLOORS

Gentsesteenweg 204

8500 KORTRIJK

T +32 56 24 13 90

W www.liquidfl oors.be

MONUMENT GROUP

Oostrozebeekstraat 54

8770 INGELMUNSTER

T +32 51 31 60 80

ONGELOOFLIJK

STRAKKE

GIETVLOEREN

100% naadloos Overal toepasbaar

Duurzaam Onderhoudsvriendelijk

F +32 51 30 22 37

E info@monument.be

W www.monument.be

www.liquidfloors.be

PEIKKO BENELUX

Leemansweg 51

6827 BX ARNHEM

T +31 26 384 38 66

E info@peikko.nl

W www.peikko.be

PELLIKAAN BOUW NV

Excelsiorlaan 1

1930 ZAVENTEM

T +32 2 720 58 45

F +32 721 34 70

E info@pellikaan.be

W www.pellikaan.be

RDL ENGINEERING

Ambachtenstraat 46

8870 IZEGEM

T +32 51 31 35 24

E info@rdl-engineering.com

W www.autolift.be

www.goederenlift.net

REMEHA NV

Koralenhoeve 10

2160 WOMMELGEM

T +32 3 230 71 06

F +32 3 354 54 30

E info@remeha.be

W www.remeha.be

PIT ANTWERPEN NV

KRUISBETON DE SLOOVERE NV

Stokstraat 14

9770 KRUISHOUTEM

T +32 9 388 33 15

F +32 9 388 32 77

E info@kruisbeton.be

ORYE CONSTRUCT

Elzenstraat 8 bus 4

3500 HASSELT

T +32 468 18 36 86

E info@oryeconstruct.be

W www.oryeconstruct.be

Starrenhofl aan 27

2950 KAPELLEN

T +32 3 605 14 33

F +32 3 605 14 76

E info@pit.eiffage.be

W www.pitantwerpen.be

RENOTEC NV

Winkelomseheide 229

2440 GEEL

T +32 14 86 60 21

F +32 14 86 60 16

E rn@renotec.be

W www.renotec.be

W www.kruisbeton.be

POWER CONTROL

PATRIMOON

LASERTOPO BVBA

Markt 4

9550 HERZELE

T +32 53 62 71 67

E info@lasertopo.be

PATRIMOON

Winkelomseheide 223a

2440 GEEL

T +32 14 86 18 69

M +32 474 69 15 37

E info@patrimoon.be

POWER CONTROL

POWER-CONTROL BVBA

Kanaalstraat 3

8020 OOSTKAMP

T +32 50 30 02 66

M +32 475 30 02 94

E koen@power-control.be

POWER CONTROL

RENSON WAREGEM

Maalbeekstraat 10

8790 WAREGEM

T +32 56 62 71 11

F +32 56 60 28 51

E info@renson.be

W www.lasertopo.be

W www.patrimoon.be

W www.power-control.be

POWER CONTROL

W www.renson.be

176 |

BOUWENAANVLAANDEREN.BE

POWER CONTROL


Bouwpartners

Scan deze QR code met uw smartphone

voor uitgebreide informatie over

de bouwpartners.

bouwenaanvlaanderen.be/bedrijf

Bouw Partners

.be

REPRO BVBA

Bredabaan 771

2170 MERKSEM

T +32 3 641 97 90

F +32 3 646 48 04

E info@repro.be

W www.repro.be

STAALBETON NV/SA

Oostmalsesteenweg 261

2310 RIJKEVORSEL

T +32 3 312 85 40

F +32 3 312 85 49

E info@staalbeton.be

W www.groepvanroey.be

VEROLIFT BVBA

Eedstraat 7

9052 ZWIJNAARDE

T +32 9 220 79 78

F +32 9 220 90 88

E info@verolift.be

W www.verolift.be

ROOFWORKX

Esserstraat 3A

8550 ZWEVEGEM

T +32 56 37 29 37

F +32 56 37 38 91

E info@roofworkx.be

W www.roofworkx.be

RUBEN WILLAERT

Ten Briele 14 bus 15

8200 SINT-MICHIELS (BRUGGE)

T +32 50 36 28 20

E info@rubenwillaert.be

W www.rubenwillaert.be

SORTIMO BVBA

Schaarbeeklei 491

1800 VILVOORDE

T +32 2 355 03 70

F +32 2 355 03 71

E info@sortimo.be

W www.sortimo.be

STROBBE MOBILITY SOLUTIONS BVBA

Ambachtenstraat 46

8870 IZEGEM

T +32 51 92 09 08

E info@strobbemobility.be

W www.strobbemobility.be

www.strobbe-liftsystemen.be

T.C.V.

www.parkeersysteem.be

Rue de France 1

4280 HANNUIT

TCVSA

NV

T +32 19 65 92 70

F +32 19 65 92 79

E info@tcv-hvac.be - service@tcv-hvac.be

W www.tcv-hvac.be

VK ARCHITECTS & ENGINEERS

Brugsesteenweg 210

8800 ROESELARE

T +32 51 26 20 20

F +32 51 26 20 21

E info@vkgroup.be

W www.vkgroup.be

SORTIMO WEST

Gentseweg 749

8793 SINT-ELOOIS-VYVE

SORTIMO CENTRUM

Schaarbeeklei 491

1800 VILVOORDE

SORTIMO OOST

Industrieweg 49/7

3980 TESSENDERLO

TORMAX BELGIUM

Gontronde Heirweg 186

9090 MELLE

T +32 9 272 72 72

F +32 9 252 42 24

E com@tormax.be

W www.tormax.be

ZUIDLAND LIJMWERKEN BV

Noordhoeksestraat 7

4751 TM OUD GASTEL

E info@zuidlandlijmwerken.nl

W www.zuidlandlijmwerken.nl

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 177


andbeschermende

pleisters

TOEPASSING STAAL TOEPASSING BETON PIROBOUW

Op stalen profielen omwikkeld

met grip-latt:

REI 60: ≥ 20mm

REI 120: ≥ 35mm

Vloeren & plafonds

REI 120: ≥ 8mm

Kolommen & Balken

REI 120: ≥ 14mm

Brechtsebaan 114a

B-2900 Schoten

T +32 3 658 69 96

info@pirobouw.com

pirobouw.com

Product of Belgium


Uniek slank ontwerp

voor gevels met een

maximale transparantie

Een veeleisende transparante architectuur vereist meer dan enkel grote

glasoppervlakken. Pas in combinatie met subtiele, puristische profielsystemen

krijgt de architectuur een perfect karakter. De Panorama-Designgevel Schüco

FWS 35 PD is hét ultieme compromis tussen esthetische en technische

eisen. De innovatieve aluminium gevel biedt een unieke gereduceerde

aanzichtsbreedte van 35 mm – en vult daarbij thermische isolatiewaarden

op passiefhuisniveau in.

www.schueco.be/fws35pd

Ramen. Deuren. Gevels.


TOTAALOPLOSSINGEN

VOOR AL UW BOUW- EN

STAALBOUWPROJECTEN

ASK ROMEIN MALLE

Ambachtsstraat 33

2390 Malle-West

België

+32 (0)3 320 24 00

info.be@ask-romein.com

BEKIJK ONZE PROJECTEN OP

WWW.ASK-ROMEIN.COM

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!