Toonkunststemmen Maart 2019

comtku

ToonkunstStemmen

1 9 0 j a a r

Maart 2019


1 9 0 j a a r

Toonkunstkoor Utrecht

Puccini

messa di

gloria

Schubert

vijfde mis

Amaryllis Dieltiens sopraan

Esther Kuiper mezzosopraan

André Post tenor Frans Fiselier bas-bariton

Het Promenade Orkest Jos Vermunt dirigent

TivoliVredenburg

zondag 31 maart 2019

Aanvang 15.00 uur

Toegang € 29,50

U-pas, jongeren tot 18 jaar en studenten € 14,50

www.toonkunst-utrecht.nl

Van het bestuur

2019 is een bijzonder jaar voor Toonkunstkoor

Utrecht, want het koor bestaat 190 heeft weer veel interessants

Deze Toonkunststemmen

jaar. Een hele lange periode waarin zich op te bieden. We kijken terug op

velerlei gebieden (historisch, technologisch, die 190 jaar Toonkunstkoor

economisch, etc.) enorme veranderingen Utrecht en geven een verslag

hebben afgespeeld en waarbij je kunt vaststellen

dat zo’n koor een relatief stabiel gerije

eind 2018, en alhoewel

van onze reis naar Hongageven

is. Ook bijzonder om je te realiseren recent, nu toch al één van

dat het koor al bestond ten tijde van nu die hoogtepunten uit het rijke

koorverleden. Daarnaast

zeer beroemde componisten en waarvan de

werken ook in hun tijd al werden uitgevoerd wordt natuurlijk aandacht

door het koor, zoals bijvoorbeeld Brahms en besteed aan ons komende

Mahler. Zo kan ik doorgaan met filosoferen, concert met de uitvoering van

maar belangrijker is dat het koor nog steeds Puccini’s Messa di Gloria en

springlevend is. Daarbij zijn we wel bezig Schuberts Vijfde Mis. De redactie

heeft weer interessante achtergrond-

om plannen te maken om ervoor te zorgen

dat het koor ook naar de toekomst toe aantrekkelijk

blijft voor de huidige en nieuwe

informatie voor u verzameld.

zangers én het publiek, zodat we ook ons Met de Vijfde Mis van Schubert en de uitbundige

Messa die Gloria van Puccini vieren

200-jarig en daarna het 250-jarig jubileum

nog kunnen vieren. Want zingen in groepsverband

is iets van alle tijden en ik zie geen op 31 maart in de grote zaal van TivoliVre-

we met ons publiek het 190-jarig jubileum

reden waarom dat zou veranderen.

denburg en vervolgen dat in het najaar met

de Hohe Messe van Bach (op 17 november),

het meest gevraagde werk van de koorleden

zelf, waarmee we denken, naast onszelf, ook

ons publiek een groot plezier te doen.

Ik wens u veel leesplezier met deze editie

van Toonkunststemmen.

Roland Gerritsen

Voorzitter Toonkunstkoor Utrecht


Giacomo Puccini (1858-1924)

Messa di Gloria

Verdi. Feit is het dat de mis voor de

dienstmeisje dat na avances van Puccini zelf-

examencommissie van het Instituto van

moord pleegde. Dit leidde er ook toe dat hij

genoeg kwaliteit werd bevonden om hem te

lange tijd niet aan componeren toe kwam.

laten slagen. Het werk is daarna in vergetel-

Bovendien was hij altijd op zoek naar een

TOONKUNSTREPERTOIRE

Giacomo Puccini werd in 1858 geboren in

Lucca in een muzikale familie, zowel van

vaders- als moederszijde. Aan vaders kant

waren zijn voorvaderen allen als organist

verbonden aan de kathedraal van Lucca. Zijn

vader was daarnaast ook directeur van het

Instituto Musicale Pacini, een soort muzikale

middelbare school die opleidde voor het vak

van kerkmusicus. Hij overleed toen Giacomo

pas 5 jaar was. Het was vanzelfsprekend dat

van Rossini en Verdi in het operatheater van

Lucca; op de melodieën van hun composities

improviseerde hij tijdens zijn optredens. In

1876 zag hij in het operatheater van Parma

de opera Aida van Verdi en was er zo van

onder de indruk dat hij besloot om ook

operacomponist te worden.

In 1880 deed Puccini eindexamen

aan het Instituto. Hij was inmiddels 19 jaar.

heid geraakt en pas in 1951 herontdekt en

uitgegeven. Het kreeg bij die gelegenheid de

naam Messa di Gloria.

In oktober 1880 deed Puccini toelatingsexamen

voor het Conservatorium in

Milaan, en slaagde. Zijn belangrijkste docent

werd Amilcare Ponchielli, componist van de

succesrijke opera La Gioconda. Puccini leidde

in de dure stad Milaan een armoedig stu-

geschikt libretto en was daarbij zeer kritisch.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog schreef hij

drie eenakters en enkele jaren later zette hij

zich aan het componeren van Turandot. Kort

daarna werd keelkanker bij hem geconstateerd

in een gevorderd stadium. De operatie

die werd uitgevoerd in november 1924 was

succesvol maar toch overleed Puccini enkele

dagen later. Hij werd met en speciale trein

naar Milaan gebracht en er vond een rouw-

hij na de lagere school ook naar het Instituto

Als proeve van bekwaamheid componeerde

dentenbestaan, wat hij later tot uitdrukking

dienst plaats in de Dom. De wereldberoemde

zou gaan waaraan een oom, de broer van

hij een mis. Al twee jaar eerder had hij een

bracht in zijn opera La Bohème. Hij behaal-

dirigent Toscanini leidde het muzikale deel

zijn moeder, zijn vader was opgevolgd als

Credo gecomponeerd dat daar onderdeel

de in 1883 de titel van Maestro de Musica

van de uitvaartdienst. De componist Alfano

directeur. Al op vroege leeftijd bleek Giaco-

van zou worden. Het werk bevatte ook delen

en keerde terug naar het ouderlijk huis in

voltooide Turandot aan de hand van de na-

mo’s muzikale aanleg, en dat kwam goed

(zoals het Kyrie en Agnus Dei) die later in

Lucca. Daar schreef hij zijn eerste werk, de

gelaten aantekeningen van Puccini. In 1926

uit. Want om het inkomen van het gezin te

zijn opera’s hergebruikt zouden worden. Zo

opera Le Villi. Ook gaf hij pianoles. Een van

ging de opera onder leiding van Toscanini in

verhogen speelde hij in kerken in de om-

belandde het Kyrie in de opera Edgar en het

zijn leerlingen was een gehuwde moeder

de Scala in première. Na de laatste noot die

geving orgel en in de weekenden piano in

Agnus Dei in de 2e akte van Manon Lescaut.

van twee kinderen, Elvira, die zijn geliefde

geschreven was door de componist legde

uitgaansgelegenheden in de badplaats Bag-

Sommige musicologen veronderstellen dat

en latere echtgenote zou worden. Zijn grote

Toscanini zijn baton neer, draaide zich om

no di Lucca. In zijn vrije tijd zag hij opera’s

de mis geïnspireerd is op het Requiem van

doorbraak beleefde hij in 1893 met de opera

naar het publiek en sprak de woorden: ”En

La Bohème. Verdi was er zo positief over dat

hier eindigt de opera die door het overlijden

hij Puccini een gesigneerd portret van hem-

van de Maestro onvoltooid is gebleven”.

zelf stuurde. De opera werd in een recordtijd

over de hele wereld uitgevoerd. Het geld

Wie niet bekend is met het werk van

stroomde binnen en Puccini kocht een prach-

Puccini en onder de indruk is van de Mes-

tig huis met veel grond in Torre di Lago, na-

sa di Gloria zal ook genieten van zijn drie

bij Viareggio, nu het Puccinimuseum. Na La

bekendste opera’s. Luister bijvoorbeeld via

Bohème volgden Tosca en Madama Butterfly.

Youtube naar Madama Butterfly in de uitvoering

met Renata Tebaldi, naar Tosca door

Puccini reisde door Europa maar

misschien wel de grootste vertolkster van de

stak ook wel de Atlantische oceaan over.

titelrol, Maria Callas, de prachtige duetten

De eerste keer dat hij naar New York reisde

uit La Bohème, met Pavarotti in zijn jonge

was op uitnodiging van de directie van de

jaren en Mirella Freni.

Metropolitan Opera, die met zijn aanwezigheid

publiciteit verwierf. Rond 1910 was

hij verwikkeld in een schandaal rond een

Lex De Wever


--

Franz Schubert (1797-1828)

Messe in As-dur

TOONKUNSTREPERTOIRE

Het tragisch korte leven van Franz Schubert

wordt gekenmerkt door een enorme output.

Zet u schrap: hij schreef 988 stukken,

waaronder 8 symfonieën, 10 ouverturen en

andere orkestwerken, 15 strijkkwartetten, 3

pianotrio’s, 31 dansen voor piano, 7 missen,

46 werken voor mannenkoor, 567 liederen

met pianobegeleiding, impromptus en moments

musicaux voor piano solo, en 36 solo

zangstukken. En hij werd maar 31 jaar.

De eerste versie van de Mis in As (D

678) ontstond tussen 1819 en 1822; Schubert

begon er dus aan toen hij 22 was,

nadat hij al eerder vier missae breves had

geschreven. Dat de totstandkoming zo lang

duurde kwam deels door allerlei andere

componeerverplichtingen, maar waarschijnlijk

ook door de hoge eisen die hij zelf stelde.

Het was zijn eerste complete mis – op

het manuscript staat in zijn handschrift

‘Missa Solemnis’ – en hij componeerde haar

niet in opdracht, maar op eigen initiatief.

Daarbij werd hij gedreven niet alleen door

Geboren in Wenen in 1797 begon hij

artistieke motieven maar ook door de wens

al vroeg met componeren: op zijn veertiende

zijn carrière een duwtje te geven: hij wilde

schreef hij zijn eerste lied, met zestien zijn

een reputatie vestigen als componist van

eerste symfonie en drie strijkkwartetten, na

zoveel mogelijk genres, maar in elk geval

lessen van niemand minder dan Salieri. Toen

van prestigieuze kerkmuziek. In december

hij zeventien was, schreef hij het beroem-

1822 schreef hij aan een vriend dat het stuk

Een opvallend kenmerk van niet

Tijdens Schuberts leven is de Mis in

de ‘Gretchen am Spinnrade’, dat door velen

goed gelukt was dat hij overwoog het op

alleen de Mis in As, maar alle door hem

As waarschijnlijk maar één of twee keer uit-

wordt gezien als het begin van de Duitse

te dragen aan de Keizer of de Keizerin. Dat

gecomponeerde missen, is dat Schubert

gevoerd (en volgens Schuberts broer Ferdi-

Lied-traditie, en een voorbode is van de

gebeurde uiteindelijk niet, maar in 1826

ingrijpt in de traditionele tekst door uit het

nand, niet zo best ook), inmiddels wordt ze

Winterreise-cyclus. Hij raakte bevriend met

solliciteerde hij wel met de Mis in As naar

Credo twee passages weg te laten, waarmee

gezien als een van de pijlers van de negen-

de beroemde bariton Johann Vogl en com-

een positie als Vice-Hofkapelmeester. Zonder

hij de regels van de kerkcompositie aan zijn

tiende-eeuwse kerkmuziek. Precies tweehon-

poneerde in een hoog tempo bijna duizend

succes: de Hofkapelmeester die erover ging

laars lijkt te lappen: hij schrapt de passage

derd jaar nadat Schubert aan het schrijven

werken in bijna alle genres (geordend door

vond dat het stuk niet genoeg ‘in de kei-

over het geloof in de heilige kerk (‘unam

ervan begon, hoopt Toonkunst Utrecht met

Otto Deutsch in 1897). Toen de Musikverein

zerlijke stijl’ was. Waarop Schubert gezegd

sanctam catholicam et apostolicam ecclesi-

de uitvoering van vandaag recht te doen aan

in Graz hem erelid maakte was zijn dank een

schijnt te hebben: ‘Er zijn erger dingen dan

am’), en de passage over de wederopstan-

dit prachtige stuk.

onaffe symfonie, die door de directeur van

niet in de Keizerlijke stijl kunnen schrijven’.

ding (‘expecto resurrectionem mortuorum’).

de muziekvereniging in een la werd gestopt

Overigens is niet helemaal duidelijk welke

Het is verleidelijk om te gissen naar de

Annemieke Meijer

en pas in 1865, bijna veertig jaar na Schu-

versie van de Mis door het Hof werd afge-

redenen, en er een aanwijzing in te zien van

berts dood, werd uitgevoerd – inderdaad,

keurd, want vanaf ongeveer 1825 was Schu-

een bepaalde persoonlijke geloofsopvatting.

de beroemde Onvoltooide. In 1827 was hij

bert weer aan het werk gaan schaven, en

Maar er zijn wel meer voorbeelden van tijd-

een van de kistdragers bij de begrafenis van

schreef hij eigenlijk een tweede versie met

genoten die een nogal vrije omgang met de

Beethoven, en zelf stierf hij een jaar later

onder meer een compleet nieuw Cum sancto

mistekst laten zien, dus misschien moeten

aan typhus.

spiritu.

we er niet te veel in lezen.


1829-2019

190 jaar Toonkunst Utrecht

van nieuwe composities. Die laatste traditie

Het komende concert staat in het teken van de

een van de activiteiten van Toonkunst was.

zet Toonkunst Utrecht met opdrachtcomposi-

190e verjaardag van Toonkunst Utrecht. Niet

Haar belangrijkste taak was het organise-

ties als Lumen van Joost Kleppe (2004), The

voor niets staat de feestelijke Messa di Gloria van

ren van concerten, waaraan het koor van

Idea of Peace van Adrian Williams (2013) en

Puccini geprogrammeerd, die ook ter gelegen-

Toonkunst niet altijd zelf deelnam. Voor het

de Martinus Cantate van Wouter van Belle

heid van het lustrum in 2004 werd uitgevoerd,

eerste door Toonkunst Utrecht georganiseer-

(2018) in de eenentwintigste eeuw in elk

toen Toonkunst 175 jaar bestond. Zo groots als

de concert in januari 1830 stonden onder

geval voort.

TOONKUNSTREPERTOIRE

toen - met een publicatie en een tentoonstelling in

Muziekcentrum Vredenburg over de geschiedenis

van het Toonkunstkoor Utrecht – zal het nu niet

worden gevierd (nog tien jaar wachten!), maar de

leeftijd is eerbiedwaardig genoeg om ook nu even

stil te staan bij het verleden van Toonkunst.

In de afgelopen tijd is er binnen het koor

onder meer gediscussieerd over de repertoirekeuze.

Een van de kernpunten in de dis-

meer liederen van tijdgenoot Louis Spohr

geprogrammeerd, evenals een aria van de

toen nog jonge Amsterdamse componist

Johannes Bernardus van Bree. In mei van

datzelfde jaar gaf het Utrechtse koor voor

het eerst zelf een concert met als hoofdwerk

Die Macht des Gesanges van Andreas

Romberg, eveneens een ‘modern’ werk,

gezien het feit dat Romberg het werk slechts

twintig jaar eerder op een tekst van Schiller

Programma van het eerste door Toonkunst

Utrecht georganiseerde concert op 23 januari

1830.

Jaap van Vredendaal

cussie is de verhouding tussen het klassieke

had gecomponeerd. Tot diezelfde moder-

‘ijzeren’ repertoire en nieuw, nog onbekend

nen behoorden ook Haydn en Beethoven,

werk. Ondanks een breed gedeeld gevoelen

van wie ook geregeld werk ten gehore werd

het eerste door de landelijke Maatschappij

dat een goede programmering een afwisse-

gebracht. Aandacht voor de werken van

georganiseerde ‘Muziekfeest’ in 1834 in Den

ling moet bieden tussen bekend en minder

Bach was er nog nauwelijks, ondanks het feit

Haag afgesloten met het ‘Halleluja’ uit Der

bekend werk, wordt nieuw werk vaak toch

dat Felix Mendelssohn in het oprichtingsjaar

Messias, in het Duits dus. Pas een kleine

nog als een uitzondering ervaren, waarvoor

van Toonkunst Bachs Matthäus Passion had

honderd jaar later klonk in Utrecht voor het

zowel de koorleden als het publiek extra

herontdekt. De enige barokcomponist van

eerst de Engelstalige versie. Over Mendels-

moeten worden gemotiveerd. Het is interes-

wie in de eerste decennia van Toonkunst

sohn gesproken: de Utrechtse afdeling van

sant om in dit verband eens terug te kijken

werk werd uitgevoerd was Händel. Zo werd

Toonkunst voerde al in 1840 diens Psalm 42

naar de beginjaren van het koor.

uit, een werk dat in 1837 was geschreven en

Zowel de landelijke ‘Maatschap-

in 1838 in Leipzig zijn première had beleefd.

pij tot bevordering der Toonkunst’

En wat te denken van Brahms? Op 17 maart

als de Utrechtse afdeling daarvan

1871 tekende Toonkunst Utrecht voor de

werden opgericht in het voorjaar

Nederlandse première van Ein deutsches

van 1829. Een van de doelstellingen

Requiem, dat in zijn voltooide vorm pas twee

die op de landelijke oprichtingsver-

jaar daarvoor in Duitsland voor het eerst had

gadering werden vastgesteld was

geklonken. En in 1882 stond Brahms zelf

‘het aanmoedigen van composities,

voor het Utrechtse Toonkunstkoor en diri-

Aankondiging Nederlandse première van

o.a. door het instellen van prijzen’.

geerde zijn eigen Altrapsodie.

‘Ein deutsches Requiem’ in 1871.

Aandacht voor nieuw, hedendaags

repertoire zit ons dus zogezegd in

Toonkunst Utrecht was in de negentiende

de genen. Dat komt ook tot uiting

eeuw dus erg bij de tijd: ze bracht contem-

in de concertprogramma’s van de

porain werk ten gehore, haalde soms zelfs

Literatuur: Han Schipperheijn, 175 jaar Toon-

eerste decennia van Toonkunst. Daarbij

Uitnodiging voor een vergadering van de Utrecht-

een grote componist naar Utrecht om onder

kunst. “Van bevordering tot vermaak”.

moeten we overigens voor ogen houden

se leden ter voorbereiding van de oprichtingsver-

zijn leiding een van zijn werken uit te voe-

Een bijdrage tot de muziekgeschiedenis van

dat het beoefenen van de koorzang slechts

gadering van de Maatscgappij in 1829.

ren, en ze stimuleerde de totstandkoming

Utrecht in de 19e en 20e eeuw. Utrecht 2004.


Onze reis naar Hongarije

Al in het voorjaar 2017 kwam de reiscommissie voor het eerst

De reis

Matthiaskerk Boedapest

bij elkaar. De eerste opgave was een thema te bedenken. Dat

Op woensdag 24 oktober

werd St Maarten, de stadspatroon van Utrecht. Er was geen

was het zo ver. Om 9 uur in

passende koormuziek gewijd aan de heilige bekend. Geen nood:

de ochtend stegen we van

TERUGBLIK

we hadden toevallig een componist in huis. Wouter van Belle

kreeg de opdracht om een compositie te maken van ca. 20 minuten.

Dit was tevens zijn jubileumcadeau voor 30 jaar trouwe

dienst. Het bestuur vond dat hij te schamel beloond was bij zijn

zilveren jubileum.

Schiphol op met bestemming

Boedapest. Met bijna

100 man vulden we een

groot deel van het vliegtuig.

Bij aankomst stonden twee

bussen gereed om ons de

stad te laten zien. Twee Ne-

Een andere vraag was: waar

Hongarije is het land waar hij

derlands sprekende dames

gaat de reis naar toe? Twee

in de 4e eeuw werd geboren.

begeleidden ons daarbij. We

mogelijkheden werden door

Dat is bij weinigen bekend

kregen een aardig beeld van

de commissie onderzocht:

en daarom werd het een

de stad. De tweede stop was

Frankrijk en Hongarije. In

verrassende keuze. De uitge-

in Boeda bij het plein met

Frankrijk had de Romeinse

ver van veel van onze blad-

de Matthiaskerk, waar wij de

officier Maarten de helft van

muziek, Gerard Goossens,

volgende avond zouden re-

zijn mantel aan een arme

heeft een goede band met

peteren en op vrijdagavond

Vrijdag 26 oktober hadden

Foto’s:

drommel gegeven. Amiens,

dat land. Hij is bovendien de

het eerste concert zouden

we een vroeg ontbijt in het

Cor Bouwstra

waar dit verhaal zich afspeel-

Nederlandse uitgever van het

geven. Vanaf dit hooggele-

hotel. Daarna met de tram

de, heeft een fraaie kathe-

werk van Ferenc Farkas; een

gen plein had je een mooi

naar het Frans Liszt conser-

draal. Zo ook Tours, de stad

componist die in Hongarije

uitzicht op Pest.

vatorium. Daar zou Andras

waar Maarten bisschop was

zeer bekend is en wiens werk

We hadden genoeg tijd om

Farkas een lezing geven over

en begraven werd.

nog met regelmaat wordt

ons in hotel Leonardo op te

De volgende dag was een

tate en een compositie van

het werk van zijn vader. Al

uitgevoerd. Dat sprak de

frissen. Aansluitend werden

vrije dag. Dat was zeer

de Nederlandse componist

spoedig was duidelijk dat

reiscommissie en het bestuur

we naar de Donau gebracht

aangenaam. De mannen met

en organist Arie Keijzer uit.

hij geen bevlogen spreker

van Toonkunst aan. Het werd

voor een tour met een

wie ik op pad ging kozen

Wouter van Belle begeleid-

is. De rondleiding door het

dus Hongarije.

rondvaartboot. Dat was een

voor cultuur. Lekker eten

de ons. Bovendien stonden

Jugendstilgebouw was inte-

De reisperiode werd de

belevenis. De gebouwen aan

hoorde daar ook bij. En als

ons twee solisten terzijde:

ressant. En als toegift speel-

herfstvakantie 2018. Door

weerszijden van deze rivier

het prettig is vliegt de tijd.

een Hongaarse tenor en Bert

de Wouter op het grote orgel

onze goede contacten in

waren prachtig verlicht. Gro-

Die zelfde avond hadden wij

van de Wetering, een jonge

in de concertzaal. Hij oogstte

Utrecht was het bovendien

te indruk op mij maakte het

de generale repetitie in de

Nederlandse bas-bariton. Dat

bewondering van de aan-

mogelijk om op de avond

parlementsgebouw. Gelukkig

prachtige Matthiaskerk. Daar

alles natuurlijk onder leiding

wezige conservatoriumstu-

van de St Maartensvie-

kregen we het enkele malen

was ook de zoon van Far-

van Jos Vermunt, onze veel

denten. En van ons natuur-

ring het concert ook in de

te zien want de boot keerde

kas, Andras, aanwezig met

geprezen dirigent. In mijn

lijk. Met een aantal aardige

Utrechtse Dom te herhalen.

van tijd tot tijd. Intussen ge-

zijn vrouw. Andras heeft de

herinnering ging deze repeti-

mannen nestelden wij ons

Een paar leden van de com-

noten we van een goed buf-

rechten geërfd van het werk

tie niet slecht, maar ook niet

op het terras tegenover

missie alsmede de voorzitter

fet en luisterden we naar de

van zijn vader. De mis die wij

erg goed. Wat ik wel zeker

het muziekpaleis. Op een

van het bestuur zijn enkele

muziek van de Schöne Blaue

uitvoerden was bovendien

weet is dat het Hongaarse

goed moment zagen we het

keren naar Hongarije gereisd

Donau (een beetje kitsche-

aan hem opgedragen. Daar-

biertje na afloop zeer goed

echtpaar Farkas naar buiten

om daar de belangrijkste

rig, we waren tenslotte geen

naast voerden we Psalm 13

smaakte.

komen. Het leek ons een

afspraken te maken.

‘gewone’ toeristen).

van Liszt, de Maartenscan-

goed idee hen uit te nodigen


om een glaasje met ons te

drinken. De rapste van ons

holde naar hen toe en kwam

Op de avond van 26 oktober

vond in een redelijk gevulde

kerk het eerste concert

goed eind gebracht. Tijdens

de pauze werd gelukkig een

reserve-tv ingeschakeld. Na

Concertagenda

2019

terug vergezeld van het

plaats in aanwezigheid van

afloop trakteerde koorlid

TERUGBLIK

paar. Ook toen bleek dat de

jonge Farkas (74 jaar) geen

spreker is. Gelukkig was zijn

vrouw dat wel. Wij kwamen

beduidend meer aan de weet

over de vader en ook de

de Nederlandse ambassadeur.

Het was fijn zingen in

die prachtige kerk.

Zaterdag was de fysiek

zwaarste dag. De bussen

zouden ons naar Szombat-

Monique het hele koor op

een drankje; een gebaar dat

uiteraard zeer op prijs werd

gesteld. De busreis duurde

erg lang maar verliep zeer

voorspoedig.

Franz Schubert

Vijfde Mis

zoon. Zij vertelde over de

relatief moeilijke, want arme,

jeugd die Andras had gehad.

Het communistisch regime

hely brengen, op bijna drie

uur rijden van Boedapest.

Een tussenstop maakten wij

bij het prachtige klooster-

Zondag 28 oktober

Ontbijten en met bussen

naar het vliegveld op weg

Giacomo Puccini

Messa di Gloria

beheerste het leven van de

complex van Pannonholma.

naar huis. In het vlieg-

Zondag 31 maart 2019

Hongaren. Na de middel-

Dit Benedictijner klooster

Frans Liszt - Muziekacademie

tuig bleek toevallig de di-

Aanvang: 15.00 uur

bare school besloot hij om

was recent gerestaureerd.

rigent van de Hongaarse

TivoliVredenburg, grote zaal

naar Wenen te gaan met een

Tijdens de rondleiding, o.a.

Staatsopera te zitten die

m.m.v. Amaryllis Dieltiens, sopraan

beurs voor het conservatori-

door de oude bibliotheek,

onderweg was naar New

Esther Kuiper, mezzosopraan

um. Daar ontmoette hij een

vertelden wij de rondlei-

York. Wij zongen aan boord

André Post, tenor

Zwitserse medestudente. Zij

der dat we op weg waren

een kort deel van de Maar-

Frans Fiselier, bas-bariton

werden verliefd en trouwden.

naar de geboortestad van

tenscantate. Hij wendde zich

Het Promenade Orkest

Na hun beider afstuderen

St Maarten. Zijn promp-

na afloop tot zijn buurvrouw,

Dirigent: Jos Vermunt

gingen ze naar Zwitserland

te commentaar was dat

toevallig een koorlid. En die

waar ook hij zich door hun

huwelijk mocht vestigen. In

de geleerden het daar niet

over eens zijn. Sterker nog:

bracht hem vervolgens in

contact met Wouter, de com-

Johann Sebastian Bach

Lausanne oefende hij het beroep

van koordirigent uit tot

waarschijnlijk was hij dicht

in de buurt van dit klooster

ponist van het werk. Voor

zover ik weet heeft Wouter

Hohe Messe

het moment dat zijn gezond-

geboren. Jammer genoeg

nog geen verzoek uit Boeda-

heid hem parten speelde. Hij

waren Jos en Wouter, die al

pest of New York ontvangen

Zondag 17 november 2019

moest stoppen. Sedertdien

naar Szombathely onder weg

voor het schrijven van een

Aanvang: 14.00 uur

reizen ze veel, o.a. naar de

waren, onbereikbaar. Het

avondvullende opera. Het le-

TivoliVredenburg, grote zaal

landen waar werk van Senior

had ons een lange reis kun-

ven van St Maarten zou zich

m.m.v. solisten

wordt uitgevoerd. En daar-

nen besparen. Na een bord

Concert in de kathedraal van Szombathely

er voor lenen.

Florilegium Musicum

om was hij ook tijdens het

warme spaghetti reisden we

Dirigent: Jos Vermunt

concert op 10 november in

door naar het stadje met een

van Keijzer uit te voeren.

kerk te kunnen zien. Geluk-

Het was een zeer geslaagde

de Domkerk aanwezig.

reusachtig grote kathedraal.

Dat scheelde een half uur.

kig was Sonja zo bij de hand

reis. Ik neem mijn (denk-

Er moest een podium wor-

Het werd een mooi concert

om, vanaf de plaats bij het

beeldige) hoed af voor de

den gebouwd. En dat deden

dat helaas voor Wouter niet

orgel waar ze Jos kon zien,

organisatoren, in het bijzon-

we zelf. Omkleden in een

vlekkeloos verliep. Midden in

als een soort van hulpdiri-

der de reiscommissie en ons

schoolgebouw en vervolgens

zijn eigen compositie viel het

gent voor haar echtgenoot

bestuur.

optreden. Gelukkig had Jos

tv-toestel uit dat hij nodig

te kunnen fungeren. En zo

besloten om niet het werk

had om Jos beneden in de

werd de cantate tot een

Lex De Wever


Het Toonkunstkoor

Colofon

Het Toonkunstkoor Utrecht is een groot concertkoor

dat streeft naar uitvoeringen van

hoge kwaliteit. Naast eigen uitvoeringen in

TivoliVredenburg en de Utrechtse kerken

verzorgt het koor ook concerten op uitnodiging

van andere instellingen.

Toonkunst Utrecht brengt bekende en minder

bekende koorwerken ten gehore van

zowel oude meesters als hedendaagse

componisten. Hoogtepunten worden vaak

gevierd met composities in opdracht.

Het koor bestaat uit 125 ervaren zangers

en zangeressen uit de stad Utrecht en

omgeving. Sinds 1991 is de muzikale leiding

in handen van Jos Vermunt, daarbij op

de piano terzijde gestaan door Wouter van

Belle.

Door de jaren heen heeft ‘de Utrechtse

afdeling van de Maatschappij tot

Bevordering der Toonkunst’ grote betekenis

gehad voor het Utrechtse muziekleven.

Zo zijn de muziekschool en het conservatorium

ontstaan uit initiatieven van Toonkunst

Utrecht. Het koor bestaat 185 jaar, maar

blijft verrassend jong en vervult een belangrijke

plaats in het Utrechtse muziekleven.

Voor informatie over het lidmaatschap

kunt u contact opnemen met Margaret van

Oosten (zie colofon).

Vrienden van Toonkunst

De Stichting Vrienden van Toonkunst

steunt de activiteiten van de Vereniging

Toonkunstkoor Utrecht door het werven

en beschikbaar stellen van financiële middelen.

Vriend van Toonkunst bent u al

voor 25 euro per jaar. Daarvoor ontvangt

u tijdige uitnodigingen voor de concerten

zodat u van goede plaatsen verzekerd

kunt zijn, ontvangt u tweemaal per jaar

Toonkunststemmen en wordt u uitgenodigd

voor lezingen en openbare repetities. Voor

bedrijven bestaat een speciaal donateurschap.

Voor meer informatie kunt u contact

opnemen met Elvira Willems (zie colofon).

ToonkunstStemmen is een uitgave van de

Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst, afdeling Utrecht.

Bestuur

Voorzitter Roland Gerritsen voorzitter@toonkunst-utrecht.nl

Secretaris Wilma Walterbos secretaris@toonkunst-utrecht.nl

Penningmeester Hans Stumpers penningmeester@toonkunst-utrecht.nl

Ledencoördinatie Margaret van Oosten ledenadministratie@toonkunst-utrecht.nl

Concertorganisatie Ties Verkerk concertorganisatie@toonkunst-utrecht.nl

Postadres

Toonkunst Utrecht

Postbus 713

3500 AS Utrecht

Bankrekening NL24 RABO 0121 8896 29

ten name Toonkunstkoor Utrecht

Website

www.toonkunst-utrecht.nl

Redactie Ties Verkerk redactie@toonkunst-utrecht.nl

Annemieke Meijer

Jaap van Vredendaal

Lex De Wever

Bestuur Stichting Vrienden van Toonkunst

Kees de Pee

voorzitter

Jef Croonen

vice-voorzitter

Elvira Willems

secretaris

Jac Kragt

penningmeester

Contactadres Stichting Vrienden van Toonkunst

Elvira Willems

secretaris.vrienden@toonkunst-utrecht.nl

Bankrekening

NL 30 RABO 0143 8411 06 EUR

ToonkunstStemmen

Grafische vormgeving

verschijnt 2x per jaar

karelmol@kpnmail.nl


1 9 0 j a a r

More magazines by this user
Similar magazines