Burggrave april 04 2019

evergem

Burggrave april 04 2019

BURGGRAVE

04

Ever

gem

www.EVERGEM.BE

APRIL 2019 Gemeentelijk magazine

1


In de kijker

Kinderen en jongeren

Voor sluikstorten kan je een GAS-boete krijgen

Gemeentelijke

Administratieve Sanctie (GAS)

Wat is dat precies?

De Gemeentelijke Administratieve Sancties of GAS-boetes zijn een

onderdeel van het politiereglement. Met deze boetes bestraffen

we kleine criminaliteit zoals zwerfvuil of kleine verkeersovertredingen.

Het gemeentebestuur is hiervoor niet afhankelijk van het

parket of de politierechter.

Gemeentelijke vaststellers en de politie stellen

de overtredingen vast. De gemeenteraad

duidde een ambtenaar aan die bevoegd is

voor het opleggen van die administratieve

geldboetes. De ambtenaar bepaalt het bedrag

van de boete en legt die vervolgens op aan de

overtreder. Hoe zwaarder de overtreding, hoe

hoger de boete is. Er geldt wel een maximumbedrag

van 350 euro (+18 jaar) en 175 euro (+16

jaar). Voor sommige overtredingen zijn de

bedragen wettelijk vastgelegd (parkeren en

stilstaan met je auto).

Je kan een sanctie krijgen:

- Als je een speelpleintje vernielt

- Als je verkeerd parkeert

- Als je de uitwerpselen van je hond niet opraapt

- Als je teveel nachtlawaai maakt

- Als je zwerfvuil achterlaat

- Als jouw struiken voor hinder zorgen op de

openbare weg

- Als je afval verbrandt in open lucht

- Als je een aanplak- of aankondigingsbord

foutief plaatst

- …

De Buitenspeeldag is gratis en

heeft een open speelaanbod.

Kinderen kunnen er vrij rondlopen

en deelnemen aan tal van

activiteiten:

- Springkasteel

- Schminkstand

- Glittertattoos

- Rolstoelparcours

- Kubb

- Kampen bouwen

- Rope skipping

- …

De allerkleinsten krijgen best

begeleiding. Als ouder blijf je

steeds zelf verantwoordelijk voor

je kind. Er zijn die namiddag geen

begeleiders die toezicht houden.

Buiten spelen op 24 april

Naar jaarlijkse gewoonte kunnen kinderen zich op woensdag 24 april van 13 uur

tot 17 uur uitleven op de terreinen aan Sportcentrum Hoge Wal. Er is sport en

spel voor iedereen tussen 3 en 14 jaar. Voor de allerkleinsten is er een kleuterhoek.

Na het succes van vorig jaar is er opnieuw een zeepkistenrace.

Zeepkistenrace

Deelnemen aan de zeepkistenrace

is gratis. Elk raceteam bestaat uit

vier personen (twee inzittenden

en twee duwers). De zeepkist

maken, mag uiteraard met meer

personen. Er is een prijs voor de

snelste en mooiste zeepkist.

Inschrijven kan tot maandag

15 april via jeugd@evergem.be of

T 09 218 81 71.

Emiel en Luna van de Vrije Basisschool in Belzele hebben alvast zin in de Buitenspeeldag.

Checklist voor je zeepkist

P Ik ben minstens 9 jaar

P Mijn zeepkist is geen bestaand voertuig,

een opgesmukte go-cart mag wel.

P Mijn zeepkist heeft minstens drie wielen die constant de

grond raken. Het zijn lucht- of rubberbanden.

P Mijn zeepkist heeft een stuur dat veilig en stabiel is.

P Mijn zeepkist heeft geen uitstekende elementen

die een gevaar vormen voor omstaanders.

P Mijn zeepkist is maximum drie meter lang,

een meter breed en anderhalve meter hoog.

P Mijn zeepkist heeft geen een motor.

P Mijn zeepkist heeft trappers of een stang (maximum één

meter) zodat mijn teamgenoten de zeepkist kunnen duwen.

P Alle onderdelen zitten goed vast.

P Ik heb helmen en elleboog- en kniebeschermers voor de

inzittenden.

Op 24 april keurt Dienst Jeugd alle zeepkisten.

Wanneer de zeepkist niet voldoet aan bovenstaande eisen,

mag je niet deelnemen.

Aantal boetes

Zwerfvuil,

sluikstorten,

Recyclagepark…

20

Enkele cijfers uit 2018

Nachtlawaai,

winkeldiefstal…

4

Slagen

en verwondingen

0

Verkeersinbreuken

(parkeren,

stilstaan…)

362

Totaal 2018

386

Vakantieopvang zomer 2018

Jeugd

T 09 218 71 81

jeugd@evergem.be

www.evergem.be/jef

Vakantieopvang

tijdens de paasvakantie

Secretariaat

T 09 216 05 28

secretariaat@evergem.be

www.evergem.be

Tijdens de paasvakantie is er opvang van maandag tot vrijdag van 7 tot

18 uur voor kleuters (zindelijk) en kinderen van de lagere school.

- Gemeentelijke Basisschool Evergem (Reibroekstraat 2/A)

- Gemeentelijke Basisschool Sleidinge (Sleidinge-Dorp 142)

- Huis van Jef (Guldensporenlaan 32)

Meer info via www.evergem.be/jef

2

3


Sport

Klimaatgezond Evergem

Sfeerbeeld van de vierdezaterdagwandeling van 26 januari 2019.

De straatbomen in de Raphael Suylaan (Sleidinge).

Wandelen en fietsen

in het lentezonnetje

Vierdezaterdagwandeling

Fietsen voor genieters

Maandelijks kan je fietsen en wandelen.

Er is keuze uit de vierdezaterdagwandeling,

fietsen voor genieters, dagtochten

en mountainbiken.

Wat verkies jij?

Waarom zijn ze nuttig?

Bomen zijn meer dan groen

Elke maand (behalve in juli) is er

een mooie wandeling door een

prachtig stukje natuur: de ‘vierdezaterdagwandeling’.

Meestal

wandelen we zo’n 14 kilometer,

met halverwege een stop.

Als je inschrijft voor de 10e van

de maand kan je zeker mee. Wanneer

je later inschrijft, kunnen we

niet garanderen dat er nog vrije

plaatsen zijn. Een bus brengt je

steeds naar de startplaats.

De opstapplaatsen zijn:

- Wilfried Martensplein

om 12.30 uur

- Reibroekstraat,

bushalte school om 12.40 uur

- Parking Wippelgem Dorp

om 12.50 uur

- Lindenlaan, school om 13 uur

In april wandelen we van de

heide van Waasmunster naar

de Scheldeboorden in Hamme.

De wandeling bestaat uit twee

delen, één van 9,5 kilometer en

één van 6 kilometer. Daartussen

rusten we even uit in natuurgebied

Den Bunt. Neem steeds een

paar reserveschoenen mee voor

nadien op de bus.

Af en toe is er een dagtocht omdat

de verplaatsing met de bus

wat verder is. De opstapplaatsen

voor de bus blijven hetzelfde.

De uren communiceren we steeds

via de kalender van de Burggrave.

Sfeerbeeld van de Evergem-Ekiden op 1 mei 2018.

Wie graag fietst, kan elke donderdag

meefietsen met de gangmakers

van Evergem Sport! vzw.

Je vertrekt steeds om 13.30 uur,

elke donderdag in een andere

deelgemeente. Als het om 13 uur

regent, fietsen we niet. De groep

fietst aan een rustig tempo. Ook

mensen met een elektrische fiets

kunnen meerijden. De gangmakers

zorgen steeds voor een

prachtig parcours langs rustige

wegen.

Tijdens de zomermaanden telt de

tocht zo’n 50 kilometer, tijdens

de wintermaanden tussen de 30

en 40 kilometer. Er is steeds een

korte stop om iets te drinken.

Meefietsen kost je een halve

stempel op de Evergem Sport!-

kaart. Vooraf inschrijven is niet

nodig. Die kaart kan je ter plaatse

bij de gangmakers kopen.

Af en toe staat er een dagtocht

op het programma. Hiervoor

schrijf je vooraf in. Op donderdag

25 april is er een fietsdagtocht

naar Oedelem. Er is een stop voorzien

in Maldegem-Kleit, Oedelem

(lunch) en Ursel.

- Start om 9 uur

- Cultuurcentrum Evergem

(Weststraat 31)

- 80 kilometer

- 20 euro en 1 stempel

op je Evergem Sport!-kaart

- Inschrijven voor 19 april

bij de gangmakers

of bij de Dienst Sport

Sport

T 09 218 58 09

sport@evergem.be

www.evergem.be/sport

Seingevers voor Evergem-Ekiden

gezocht

We zoeken seingevers om de Evergem-Ekiden in goede banen

te leiden. Als seingever ben je op post van 13 tot 18 uur.

Je krijgt een vergoeding van 12 euro en een lunchpakket.

Seingevers zijn minstens 18 jaar. Interesse?

Stel je kandidaat voor maandag 15 april

via www.evergem.be/ekiden of T 09 218 58 09

Straatbomen zijn belangrijk voor de kwaliteit

en de leefbaarheid van Evergem. Bomen

zorgen voor schaduw, geven verkoeling en

verwijderen fijn stof uit de lucht. Bomen geven

ook voedsel en nest- en leefruimte aan heel

wat dieren. Ze ondersteunen eveneens de

ruimtelijke en landschappelijke structuur en

remmen op die manier ook de snelheid van het

verkeer.

De soort grond en beschikbare ruimte bepalen

welke boomsoort vrij kan uitgroeien tot

een volwassen boom. De juiste boom op de

juiste plaats beperkt de snoeiwerken en het

groenafval. Snoeivormen passen we enkel toe

in historische context zoals de leilinden in de

Lindenlaan of op typische standplaatsen zoals

knotwilgen aan een gracht of wadi.

Afgelopen dertig jaar nam het gemeentelijk groen toe van 39 naar 83 hectare.

Het aantal straatbomen steeg van 7.500 naar 11.800 exemplaren. Maar wat is nu

precies het belang van al die straatbomen?

We proberen steeds variatie te brengen in

de boomsoorten. Soms moeten we bijsturen

omdat er nieuwe inzichten en ontwikkelingen

zijn. Sommige soorten groeien namelijk anders

uit dan verwacht, bijvoorbeeld in hoogte,

breedte, overmatige bovengrondse wortelgroei...

In extreme gevallen beslissen we dan

om die bomen te verwijderen. Welke bomen

we herplanten, hangt altijd af van de locatie

en de beschikbare plaats. Door verschillende

soorten te planten, beperkt de Groendienst

het risico op aantastingen zoals bacterievuur,

essensterfte en houtrupsen. In Evergem

staan in totaal zo’n 130 verschillende soorten

bomen. Waar mogelijk planten we inheemse

soorten. Beperkte ruimte en groeiplaatsen

verplichten ons in veel gevallen toch te kiezen

voor cultuurvariëteiten met specifieke groeieigenschappen.

Aanplant van nieuwe bomen

Waar houden we rekening mee bij de aanplant

van nieuwe bomen?

- Is er voldoende afstand tot straatverlichting,

riolen, nutsleidingen en opritten?

- We houden zoveel mogelijk rekening met

bestaande zonnepanelen. We vellen straatbomen

niet voor nieuwe zonnepanelen.

- De afstand tussen de bomen is minimum

8 meter.

- De afstand van bomen in de openbare berm

ten opzichte van de perceelsgrens is afhankelijk

van de beschikbare ruimte. Hiervoor

bestaan geen wettelijk verplichte afstanden.

Overlast, snoeien en verwijderen

Beperkte lichtinval, bladeren, bloei, vruchten,

stuifmeel, honingdauw op lindes en esdoorns

en takbreuk kunnen hinderlijk zijn. Hinder

door straatbomen is meestal tijdelijk. Een

gerichte soort- en standplaatskeuze en correct

onderhoud is de beste manier om de overlast

te beperken.

Enkel de Groendienst snoeit of verwijdert

gemeentelijke bomen, bijvoorbeeld voor de

aanleg van een oprit. Ook onderhoud gebeurt

door de werkmannen. Zij zorgen op die manier

voor consequent onderhoud en uniformiteit in

het straatbeeld.

Heb je vragen over de bomen in jouw straat?

Neem dan contact op via

www.evergem.be/meldingen

Gemeentewerken

T 09 216 05 30

gemeentewerken@evergem.be

www.evergem.be

4

5


Bibliotheek

Cultuur

Beeld uit de documentaire Hollywood aan de Schelde met Billal Fallah en Adil El Arbi © STILL

Goede cijfers voor de bib

Evergemnaren lezen graag

Dvd’s en strips zijn populair

Het aantal uitleningen steeg met zo’n 5,5

procent. Die stijging is verrassend genoeg

vooral te danken aan de dvd’s. Dvd’s en cd’s

kan je sinds september 2017 namelijk gratis

uitlenen. In vergelijking met 2017 steeg

het aantal uitleningen van dvd’s met bijna

zeventig procent, zowel bij de jeugd als bij de

volwassenen. Cd’s dalen met 8 procent.

Ook de uitleningen van strips blijven stijgen,

vorig jaar zelfs met 10 procent. Ook de fictie

(verhalen) voor kinderen tot 12 jaar zijn

populair.

Marjan Meganck en Céline Broeckaert

De bibliotheek scoorde goed in 2018. Met meer dan 7.000 leden

kunnen we concluderen dat de Evergemnaar nog steeds heel

graag leest. We zetten enkele cijfers en resultaten op een rijtje.

De bib is een aangename plek

Vorig jaar nam de bibliotheek ook deel

aan het grote gebruikersonderzoek van de

Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief

en Documentatie (VVBAD) in samenwerking

met onderzoeksgroep TOR en VUB. Aan dit

onderzoek namen ruim 45.000 gebruikers deel

over zo’n 105 bibliotheken. Ook hier scoorde

de bibliotheek van Evergem erg goed.

De belangrijkste reden waarom iemand de

Evergemse bib bezoekt, is in de eerste plaats

omdat het een aangename plek is. Evergem

scoort boven het gemiddelde op vlak van

infrastructuur en toegankelijkheid, openingstijden

en gebruiksgemak.

6

De uitleenbalie in de Bibliotheek van Evergem

Uit de resultaten halen we uiteraard ook enkele

werkpunten. De bib heeft weinig gebruikers

tussen 18 en 30 jaar. Ook de collectie Engelstalige

boeken scoort niet goed. Eind 2018

kochten we daarom al een hoop Engelstalige

boeken aan. Bezoekers willen ook steeds de

nieuwste materialen. Ook al scoort Evergem

hier beter dan het gemiddelde, proberen we

hierop in de toekomst beter te scoren.

Je kan de uitgebreide resultaten van het onderzoek

bekijken in de drie bibliotheken.

Bibliotheek

T 09 216 89 30

bibliotheek@evergem.be

www.evergem.be/bibliotheek

Literaire voorstelling:

Het is een ander jaar

‘Het is een ander jaar’ is een warme, pakkende voorstelling die literatuur

en leven met elkaar verweeft. Marjan heeft borstkanker gehad

en maakte daar een brievenboek over. Céline heeft de kanker van haar

moeder meegemaakt en maakte eerder het stuk ‘Drie stemmen: een

kankermonoloog’.

In ‘Het is een ander jaar’ gaan de makers in dialoog met de keizer der

ziekten en met het leven zelf. Marjan leest je intieme, persoonlijke brieven

voor alsof je bij haar op de schoot zit. Céline vertolkt andere stemmen,

vult aan, reflecteert, spiegelt en ondersteunt. De afwisseling van

perspectieven zorgt voor een pakkende benadering van het proces van

ziek zijn en herstellen.

- Maandag 29 april

- 20 uur

- 5 euro

- Bibliotheek Evergem (Bibliotheekstraat 12)

- Inschrijven via www.evergem.be/vrijetijdsloket

Expo:

Vlaamse filmkunst in affiches

Van 23 april tot 4 mei loopt in de bib

van Sleidinge een expo rond Vlaamse

filmkunst. De tentoonstelling kadert

binnen de documentaire ‘Hollywood

aan de Schelde’ van Robbe De Hert.

De Vlaamse film scheert de afgelopen jaren

de hoogste artistieke en commerciële toppen.

‘Girl’ van Lukas Dhont en ‘Niet Schieten’ van

Stijn Coninx zijn slechts enkele recente voorbeelden.

De expo ‘Vlaamse filmkunst’ toont via

zestig affiches de Vlaamse film vanaf de jaren

vijftig.

Eerste komische kaskrakers

Na WOII begon het allemaal. Er waren in de

jaren vijftig de eerste komische kaskrakers

van Edith Kiel en de Pardon-broers. De expo

toont voor het eerst affiches van hen. Ook

het oeuvre van Roland Verhavert, Paul Collet,

Pierre Drouot, Hugo Claus en Patrick Conrad

passeren de revue. Uiteraard kan het werk van

Evergemnaar Dirk Impens, die twee Oscarnominaties

in de wacht sleepte voor ‘Daens’ en

‘The Broken Circle Breakdown’, niet ontbreken.

Ook zullen de unieke Academy Awards (Oscars)

uit onze lage landen te zien zijn: ‘De Griekse

Tragedie’ en ‘Father and Son’ van Nicole Van

Goethem en Nederlander Dudok De Wit. Willem

Thijssen produceerde beide films. Uit zijn

oeuvre zijn bovendien verschillende filmaffiches

te zien.

- Tijdens de openingsuren

- Gratis

- Bibliotheek Sleidinge (Weststraat 31)

- www.evergem.be/bibliotheek

- Met dank aan Cultuurfonds Paul Van Grembergen

en Ronnie Pede

Cultuurcentrum Evergem

T 09 358 51 00

cultuurcentrum@evergem.be

www.evergem.be/ticketcultuurcentrum

75 jaar Sleidinge bevrijding

© Martin Van De Kerckhove voor SAVA.

7

Cinema Westside:

Hollywood aan de Schelde

Na twee decennia bloed, zweet en tranen is

het eindelijk zover: Robbe De Hert presenteert

'Hollywood aan de Schelde', zijn langverwachte

documentaire over de geschiedenis van de

Vlaamse film. Door de jaren heen interviewde

hij tal van prominenten uit de filmwereld:

nieuwe generaties als Adil El Arbi en Billal

Fallah, gevestigde waarden als Erik Van Looy

en Jan Verheyen, maar ook lang overleden

groten als Hugo Claus, Bobbejaan Schoepen en

André Delvaux. Die interviews wisselen af met

unieke archiefbeelden, fragmenten uit bijna

100 jaar Vlaamse films en opnames op filmsets

en premières.

Robbe De Hert en Willem Thijssen zijn aanwezig

tijdens de voorstelling. Neem vanaf 19 uur

zeker al eens een kijkje in de expo ‘Vlaamse

filmkunst’.

- Dinsdag 23 april

- 20 uur

- 7 euro

- Cultuurcentrum Evergem

- www.evergem.be/ticketcultuurcentrum

Gezocht: foto’s en getuigenissen

bevrijding Sleidinge

Dappere Poolse strijders bevrijdden op 15 september 1944 Sleidinge.

Als eerbetoon kwam er een Polenstraat. Op 15 september 2019 herdenken

we deze bevrijding in Cultuurcentrum Evergem. Dit is een unieke

samenwerking met de Poolse ambassade. Foto’s en getuigenissen over

deze bevrijding blijken heel zeldzaam. Heb je zelf nog foto’s of weet je

een interessant verhaal? Stuur dan je gegevens voor 1 juni door naar

cultuurcentrum@evergem.be of bel naar 09 358 51 00. De medewerkers

van Cultuurcentrum Evergem nemen dan contact met je op.


Sport

Er was eens…het Kasteeldomein van Wippelgem

1 januari

Petanqueseizoen

start opnieuw

in april

Wekelijks

op maandag en vrijdag

Vanaf 1 april kan je op de terreinen van Sportcentrum Hoge Wal

wekelijks een spelletje petanque spelen. Op maandagavond en

vrijdagnamiddag verzamelen de spelers om wedstrijdjes te spelen.

Er is steeds begeleiding aanwezig om je tips te geven.

- Op maandag vanaf 18.30 uur (met begeleiding)

- Op vrijdag vanaf 14 uur

Je kan natuurlijk ook op andere momenten petanque komen spelen.

Je kan gratis materiaal lenen aan de bar in het Sportcentrum.

Cursus

zwembadredder

Schrijf je in

Elk jaar organiseert de Vlaamse Trainersschool een snelcursus

zwembadredder. De cursus vindt plaats van 22 juli tot en met 2

augustus, met examen op 3 augustus. Je kan inschrijven voor deze

cursus via de website van de Vlaamse Trainersschool. Als de cursus

volzet is, organiseert de Vlaamse Trainersschool een 2e cursus van 5

tot 16 augustus, met examen op 17 augustus. Als je slaagt voor het

examen ben je volwaardig zwembadredder.

- 230 euro

- Theorie en praktijk

- Sportcentrum Hoge Wal

- 8 tot 15 uur

- Minstens 17 jaar (in 2019)

- Inschrijven via www.sport.vlaanderen

Bovenaanzicht van de ommuurde moestuin rond 1950

© Werkgroep Kasteel van Wippelgem / Erfgoedbank Meetjesland

300 jaar oude moestuin

Elke moestuinier weet hoe het voelt om de eerste planten uit de grond te

zien schieten. Want niets is beter dan ‘eigen kweek’ op het bord. Op het

Kasteeldomein van Wippelgem bevindt zich ook een moestuin met muren

die dateren uit de late 17e eeuw. Meer dan 300 jaar kweekgeschiedenis.

De openingsuren van het sportcentrum vind je op

www.evergem.be/sport

Waar zit

Sport

T 09 218 58 09

sport@evergem.be

www.evergem.be/sport

Ever?

In maart zat Ever verstopt aan de kerk van Belzele. Jan Reyniers had het

antwoord goed. Hij krijgt twee filmtickets voor Cinema Westside (film

naar keuze).

Weet jij waar Ever deze maand voor de lens poseert? Twee winnaars

krijgen een zwemabonnement.

Verstuur voor maandag 1 april je oplossing via

www.evergem.be/wedstrijd

Heb je geen computer? Ga dan langs in de bibliotheek.

Vanaf de 17e eeuw besteedden de verschillende

kasteelheren veel aandacht aan groenten

en planten kweken. Ze wedijverden volop om

de beste en mooiste exotische groenten en

fruit te oogsten. Kasteelheren waren de biowetenschappers

van hun tijd. Deze competitie

zorgde bijvoorbeeld voor de opkomst van de

aardappel en bieten in onze streek. In de 18e

eeuw speelden moestuinen een essentiële rol

in opvattingen over diëten, voeding en gezondheid.

De moestuin stond tegelijkertijd voor

luxe en versiering op rijkelijk gedekte tafels.

Typische opdeling

Op de foto uit de jaren 1950 zie je paden die

dwars door de moestuin lopen. Langs weerszijden

staan hagen en leifruit (appels, kersen,

peren en pruimen). Dit is een typische opdeling

gebaseerd op grote historische kasteeltuinen.

De vierdeling is ook in functie van de wisselteelt

in een cyclus van vier jaar.

Mogelijk was er aanvankelijk maar één

toegangspoort tot de tuin in plaats van twee.

Vroeger stonden twee grotere gebouwen in

de moestuin. Wellicht de voorlopers van de

latere serre. In de oostelijke muur zie je nog

de oude ramen van de serre die er ooit stond.

De bestaande serre diende begin 20e eeuw als

verlengstuk van de moestuin. De land- en tuinbouw

maakten dan ook een belangrijk deel uit

van het domein onder Victor en Alfred Baron

de Neve de Roden eind 19e eeuw. Zij breidden

de rol die de moestuin van bij het begin

speelde verder uit. Zo bouwden ze eveneens de

boerderij met boomgaard.

Voor barones Jossine, de laatste bewoonster

van adel, was de boerderij met boomgaard en

de moestuin met serre van essentieel belang

voor de eigen voedselvoorziening. De barones

was zelf altijd hard aan het werk op het

domein om het te onderhouden.

Enkele kiwiplanten aan de buitenkant en het

leifruit aan de binnenkant bloeien nog elk

jaar. Ze zijn getuige van wat ooit een prachtige

moestuin was. We hopen dat de moestuin in

de toekomst opnieuw kan opfleuren.

Bronnen:

Beheersplan

Erfgoedcel Meetjesland

Interviews uit 2010 met getuigen

Communicatie

T 09 216 05 90

kasteel@evergem.be

www.evergem.be/kasteel

8

9


Ombouw R4

Ombouw R4

Huidige situatie tussen kruispunt

Brico en de Ringvaart richting

Zelzate. © Google maps

BRICO

Toekomstige situatie tussen kruispunt Brico

en de Ringvaart richting Zelzate. (c) De Werkvennootschap

--> Zelzate

hoe staat het

met de ombouw van de r4?

Het is een tijdje geleden dat we een update brachten rond de ombouw van de R4.

Het lijkt wat stil rond dit project, maar niets is minder waar. De Werkvennootschap werkt ondertussen,

in opdracht van de Vlaamse regering, samen met heel wat partners aan een definitief ontwerp.

De ombouw van de R4 moet gebeuren zodat

de R4 de juiste functie krijgt. De R4-west, die

door Evergem loopt, heeft als belangrijkste

functie de E34 verbinden met de E17 en de E40.

Daarbij komt ook de ontsluiting van het havengebied

en grootstedelijk gebied Gent naar

deze hoofdwegen. De R4 dient niet om vanuit

Rieme in Belzele te geraken.

Kruispunten met lichten werkt de Vlaamse

Overheid daarom weg. De Vlaamse Overheid

vervangt ze door kruispunten in verschillende

niveaus. De parallelweg langs de westelijke

zijde van de R4 bouwen ze verder uit tot de

fietssnelweg F40 tussen Zelzate en de N9.

AANPAk kRuISPuNtEN

1/ pastorijstraat - riemesteenweg

De R4 en de fietssnelweg F40 gaan in een tunnel

onder de Pastorijstraat en de Riemesteenweg

door. Auto’s kunnen de R4 niet verlaten of

oprijden. Fietsers kunnen de fietssnelweg op

en af via de Pastorijstraat.

2/ hoogstraat

Er is geen aansluiting meer voor autoverkeer

op de R4. Fietsers kunnen op en af de fietssnelweg

F40. Via een fietsbrug in de Hoogstraat

kan je de R4 en de spoorlijn oversteken.

Je bereikt zo het fietspad in de Christoffel

Columbuslaan.

3/ Ovaal van Wippelgem

In de toekomst kan je via een fietsbrug over de

R4 en de spoorlijn. De brug zal de Beekstraat,

Waalken en de fietssnelweg F40 aan Wippelgemse

zijde verbinden met de parallelweg aan

het Recyclagepark en de fietspaden langs de

Vasco da Gamalaan en de Christoffel Columbuslaan

aan de andere zijde.

4/ drogenbroodstraat – kerkbruggestraat

De verbinding tussen Wippelgem en Kerkbrugge-Langerbrugge

is enkel mogelijk via een

voetgangers- en fietstunnel onder de R4 en de

spoorlijn. Autoverkeer moet omrijden via het

Ovaal van Wippelgem.

5/ elslo

Net als in Ertvelde gaan de R4 en de naastliggende

fietssnelweg F40 in een tunnel onder

Elslo door. Auto’s kunnen de R4 niet verlaten

of oprijden. Fietsers kunnen de fietssnelweg

wel op en af.

6/ langerbrugsestraat

Weer gaan de R4 en de fietssnelweg F40 onder

de Langerbrugsestraat door. Hier zijn wel

op- en afritten van de R4 naar een rotonde. De

op- en afritten zijn aan deze kruising voorzien

en niet aan Elslo omdat hier alle verkeer onder

het viaduct van de spoorlijn kan. Fietsers langs

de R4 krijgen een fietstunnel evenwijdig met

de R4. Ze kunnen zo ook de Ringvaart oversteken.

Langs de rotonde komt eveneens een

fietspad. Dit fietspad zorgt voor een verbinding

met de fietssnelweg langs de Langerbrugsestraat

richting het veer.

7/ ringvaart

Er komt een nieuwe brug van de R4 en de aanpalende

fietssnelweg F40 over de Ringvaart

en de parallelle spoorlijnen. De fietssnelweg

loopt door tot in Gent. Ook de bruggen over de

goederenspoorlijnen worden vernieuwd.

8/ kruispunten Wondelgem

De R4 gaat in een tunnel onder de kruisende

straten, tram- en spoorlijn. Tussen het kruispunt

Brico en de brug over de Ringvaart komt

een complex van op- en afritten om vanuit

Wondelgem, het havengebied en Evergem op

en af de R4 te geraken. Een tweede fietssnelweg

F42 aan de oostzijde van de spoorlijn

(Gent-Eeklo) zal vanuit Evergem over de Ringvaart

en de R4 heen gaan en verbinding maken

met de fietssnelweg F40 langs de R4.

Ter hoogte van de Gaverstraat en de Vijfhoekstraat

komen twee fietsbruggen over de R4.

Ze verbinden de wijken van Wondelgem met

het industriegebied en de fietssnelweg langs

de R4.

DESIGN, buILD, fINANcE, MAINtAIN

De ombouw van de R4 is een DBFM-project. Dit

is een afkorting van de termen: design, build,

finance en maintain. Dit betekent concreet

dat de Vlaamse Overheid niet zelf ontwerpt,

financiert en onderhoudt, maar dat een groep

van banken, ontwerpers en aannemers samen

aan de slag gaat. Ze engageren zich voor het

beheer gedurende 30 jaar. De Vlaamse Overheid

betaalt na uitvoering van het project een

vergoeding.

coNcREtE tIMING

Het definitieve contract moet tegen eind 2021

rond zijn. De werken zouden vervolgens vijf

jaar duren. Eind 2026 ziet de R4 er dus helemaal

anders uit. De volgorde voor de aanpak

van de kruispunten is nog niet bepaald.

De fietsbruggen van de Hoogstraat, het Ovaal

van Wippelgem en de Vijfhoekstraat (Wondelgem)

bouwt de Werkvennootschap nog voor de

start van de werken. Tegen 2022 zijn deze af.

Nieuwe fietssnelweg F40 Pastorijstraat - Riemesteenweg.

© De Werkvennootschap

gemeeNTeWerkeN

T 09 216 05 30

gemeentewerken@evergem.be

www.evergem.be

www.r4wo.be

10

11


Kort

Welzijn

Godelieve Van Der Straete met haar verzorgende An

© Jelle Vermeersch Sfeerbeeld van het Repair Café op 21 april 2018 in Belzele.

De krul in krulbollen

Erfgoeddag

op zondag 28 april

Op zondag 28 april vindt de 19e editie van

de Erfgoeddag plaats. Dit jaar luidt het

thema ‘Hoe maakt u het?’. Centraal staat het

cultureel erfgoed van en over vakmanschap,

meesterschap, leren en maken in Vlaanderen.

In Evergem kan je ontdekken hoe je een krulbol

maakt. Aan de hand van foto’s, filmpjes,

gereedschap en een woordje uitleg kom je

alles te weten over de ambacht ‘bollendraaier’.

Daarnaast kan je ook de expo bezoeken en zijn

er verschillende krulboldemonstraties.

- Molen van Doornzele (Doornzele Dries 1/B)

- 10 tot 17 uur

- Gratis

- Er is eet- en drinkgelegenheid

- Parking vlakbij

- Deze site is gedeeltelijk toegankelijk voor

rolstoelgebruikers

Het volledige programma van Erfgoeddag vind

je op www.erfgoeddag.be

In samenwerking met de Belgische Krulbolbond

vzw en Erfgoedcel Meetjesland.

Cultuurcentrum Evergem

T 09 358 51 00

cultuurcentrum@evergem.be

www.erfgoeddag.be

Nieuwe

sorteerregels

voor houtafval

Er gelden nieuwe sorteerregels voor houtafval

op het Recyclagepark. Voortaan kan je enkel

nog recycleerbaar en niet-recycleerbaar houtafval

inleveren. Treinbilzen en geïmpreneerd

hout worden niet meer aanvaard.

Twijfel je over de sorteerregels? Vraag raad aan

de parkwachters. Ze helpen je graag verder.

Milieu

T 09 216 05 55

milieu@evergem.be

www.evergem.be/recyclagepark

Held

van de maand:

Repair Café Evergem

Iedere maand stellen we je een lokale,

duurzame held voor. Die helden zijn burgers,

organisaties, verenigingen of bedrijven die

in Evergem de ontwikkelingsdoelen uitdragen.

Vijf keer per jaar kan je langsgaan bij de vrijwilligers

van het Repair Café. Je kan er terecht

met kapotte draagbare elektrische apparaten

(huishoudtoestellen, gereedschap en andere),

tuinmateriaal, textiel, speelgoed en houten

materialen, fietsen enzovoort. Tijdens elk

Repair Café herstellen de vrijwilligers ongeveer

de helft tot tweederde van de kapotte

voorwerpen.

De vrijwilligers van Repair Café Evergem

stimuleren hergebruik en maken dit initiatief

toegankelijk voor elke Evergemnaar. Ze dragen

hiermee bij tot thema 12 ‘Verantwoorde

consumptie en productie’ van de Duurzame

Ontwikkelingsdoelen.

Op zaterdag 27 april kan je van 9 tot 12 uur

terecht in Gemeentelijke Basisschool Belzele

(Oosteindestraat 69) voor al je herstellingen.

Alle andere data vind je op de website.

Internationale Samenwerking

T 09 216 05 25

internationale.samenwerking@evergem.be

www.evergem.be/internationaal

Gezinszorg

Wat is dat?

Godelieve is de jongste uit een gezin van negen

kinderen. Ze heeft jarenlang voor anderen

gezorgd. Ze werkte 33 jaar als verzorgende

binnen de thuiszorg. Ook haar zus (met een

beperking), haar zieke moeder en broer konden

steeds op haar rekenen. Na hun overlijden

ontstond een grote leegte. Daarbij kwam een

ongelukkige val en bijgevolg kon ze thuis niet

alles meer alleen doen. Het verdict van de dokter

was duidelijk: “Je mag thuis blijven wonen,

maar enkel en alleen als je de nodige hulp en

verzorging krijgt.” Dankzij één van haar zussen

kwam ze bij Zorgbedrijf Meetjesland terecht.

Sindsdien krijgt ze elke dinsdag en donderdag

gezinshulp. Ze opent met een grote glimlach

de deur voor haar drie vaste verzorgenden

Gerda, An en Marleen:

Neem contact op

Kan je net zoals Godelieve door ziekte, beperking, ouderdom of andere

omstandigheden niet meer zelf instaan voor persoonlijke verzorging en

het huishouden? Zorgbedrijf Meetjesland helpt je met allerlei huishoudelijke

taken, persoonshulp en activiteiten. Zo kan jij nog lang genieten

van je vertrouwde omgeving. Zowel mensen die voor een korte tijd of

lange tijd hulp nodig hebben zijn welkom. Er is steeds verzorging op

maat van jouw behoeften.

Godelieve Van Der Straete (79) uit Kluizen krijgt al ruim 10 jaar elke

dinsdag en donderdag gezinszorg. Gerda, An en Marleen komen met

plezier Godelieve thuis een handje helpen. “Het belangrijkste voor mij

is dat ik af en toe een babbeltje kan slaan”

“Al tien jaar komen Gerda, An of Marleen

twee keer per week langs. Ze helpen me met

dagdagelijkse huishoudelijke taken zoals

koken, strijken en boodschappen doen. Vaak

doen ze ook iets extra zoals de ramen poetsen.

Niks is hen te veel en daarvoor ben ik hen heel

dankbaar”, glundert Godelieve. “Het is leuk

om regelmatig iemand over de vloer te krijgen.

Niet enkel en alleen voor de hulp, maar ook om

een klapke te doen met een koffietje en een

praline”, knipoogt ze. “Af en toe moeten ze

ook eens mijn gezaag aanhoren, maar gelukkig

kunnen ze daar goed tegen. In het begin was

het wel wat wennen aan het idee dat de rollen

nu omgedraaid zijn. Ik ben nu degene die

verzorging nodig heeft. Mijn zus zei ooit tegen

me: ‘Wordt het geen tijd dat je eens aan jezelf

denkt?’. Zonder enige aarzeling heb ik om hulp

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met:

Cindy Moens

T 09 261 54 28

cindy.moens@zorgbedrijfmeetjesland.be

Liesbeth Seghers

T 09 261 54 26

liesbeth.seghers@zorgbedrijfmeetjesland.be

gevraagd toen ik het nodig had. En ik ben heel

blij dat ik haar raad gevolgd heb”, bevestigt

Godelieve. “Ik ben oprecht gelukkig. Het is

trouwens best wel leuk om zo veel aandacht

te krijgen. Ik doe nog steeds vrijwilligerswerk.

Hetgeen wat ik kan doen voor anderen, zal ik

altijd blijven doen. Maar wat niet meer lukt

thuis, laat ik met een gerust hart over aan

Gerda, An en Marleen. Ik apprecieer het enorm

dat ze met de nodige aandacht, maar vooral

met hart en ziel, voor mij zorgen. Dankzij hen

krijgen heel wat mensen de juiste hulp en

ondersteuning.”

Zorgbedrijf Meetjesland

Dienst gezinszorg

T 09 261 54 27

info@zorgbedrijfmeetjesland.be

www.zorgbedrijfmeetjesland.be

12

13


Kalender April

Kalender April

Johan Eykens

Buitenspeeldag

3 woensdag

Initiatie volleybal

Woensdagnamiddagsport,

14 tot 16 uur, gratis, 4e leerjaar,

Sportcentrum Hoge Wal

info Sport / T 09 218 58 09

Alex Agnew – Be Careful What You

Wish For (Try-out)

Uitverkocht.

info Cultuurcentrum Evergem

T 09 358 51 00

Expo: Dirk thienpont

Schilderkunst, tot 22 mei, gratis,

Cultuurcentrum Evergem

info Cultuurcentrum Evergem

T 09 358 51 00

Leesclub Byblios II

Bespreking van ‘Madame Bovary’

(Gustave Flaubert), 20 tot 22 uur,

gratis, Bibliotheek Evergem

info Bibliotheek / T 09 216 89 30

4 donderdag

Komen Lezen

Samen verhalen voorlezen en

beluisteren, gratis, 14 tot 15.30

uur, Bibliotheek Sleidinge

info Bibliotheek / T 09 216 89 30

Komen Lezen

Samen verhalen voorlezen en

beluisteren, gratis,

14 tot 15.30 uur, Ontmoetingscentrum

Ter Gulden Celle

info Bibliotheek / T 09 216 89 30

Alex Agnew – Be Careful What You

Wish For (Try-out)

Uitverkocht.

info Cultuurcentrum Evergem

T 09 358 51 00

5 vrijdag

Bob De Moor – Olivetti 82

Theatervoorstelling, 20 uur,

14 euro, Cultuurcentrum Evergem

info Cultuurcentrum Evergem

T 09 358 51 00

Coderdojo

6 zaterdag

CoderDojo

Programmeren voor jongeren,

gratis, 8 tot 16 jaar, 9.30 tot 12 uur,

Bibliotheek Evergem, inschrijven

via www.eventbrite.com

info Bibliotheek / T 09 216 89 30

Demonstratie kringlooptuinieren

Informatie over kringlooptuinieren

en thuiscomposteren, gratis,

10 tot 11.30 uur, Recyclagepark

info Milieu / T 09 216 05 55

Voorleesmoment

Verhalen beluisteren, 3 tot 8 jaar,

van 10.30 tot 11.30 uur,

Bibliotheek Sleidinge

info Bibliotheek / T 09 216 89 30

Rundfunk – Wachstumsschmerzen

Humor, 20 uur, 14 euro,

Cultuurcentrum Evergem

info Cultuurcentrum Evergem

T 09 358 51 00

7 zondag

Dag van de Veteranen

Herdenking en erkenning van

veteranen, vanaf 11.30 uur,

woonzorgcentrum Ave Maria

(Hooiwege 1), aansluitend is er een

receptie in het woonzorgcentrum

en een maaltijd in restaurant

Pattaya, inschrijven voor donderdag

28 maart via T 0479 352 164

info Maatschappelijke Zaken

T 09 216 05 20

8 maandag

Zitdag voor pensioenen

Rijksdienst voor pensioenen,

13.30 tot 14.30 uur (zelfstandigen),

13.30 tot 15.30 uur (werknemers),

gratis, Lokaal Dienstencentrum

Het Hoeksken

info Lokaal Dienstencentrum

Het Hoeksken / T 09 269 76 10

Expo: Johan Eykens: How history

is made

Fotografiecircuit, tot 9 mei, gratis,

Cultuurcentrum Evergem

info Cultuurcentrum Evergem

T 09 358 51 00

Zitdag juridisch advies

Gratis juridische bijstand,

Administratief Centrum Sleidinge,

14 tot 16.30 uur, telefonisch een

afspraak maken

info Sociale Dienst

T 09 358 77 70

11 donderdag

Zitdag Sociale Woningen

Informatie door sociale huisvestingsmaatschappijen,

8.30 tot

11 uur, Administratief Centrum

Sleidinge

info Sociale Dienst

T 09 358 77 70

Samen klassieke muziek

beluisteren

Samen muziek beluisteren en

bespreken, 14 uur, 4 euro, Lokaal

Dienstencentrum Het Hoeksken

info Lokaal Dienstencentrum

Het Hoeksken / T 09 269 76 10

Voorleesmoment

Verhalen beluisteren, 3 tot 8 jaar,

van 14.30 tot 15.30 uur,

Bibliotheek Evergem

info Bibliotheek / T 09 216 89 30

12 vrijdag

Zitdag FOD Sociale Zekerheid

Zitdag voor mensen met een

beperking, 14 tot 15.30 uur, gratis,

Lokaal Dienstencentrum Het

Hoeksken

info Lokaal Dienstencentrum

Het Hoeksken / T 09 269 76 10

Marjan en Celine

15 maandag

Leesclub Byblios I

Bespreking van ‘Jij zegt het’

(Connie Palmen), 14 tot 16 uur,

gratis, Bibliotheek Evergem

info Bibliotheek / T 09 216 89 30

17 woensdag

Minivoetbaltornooi

Ploegen van 5 deelnemers, 13 tot

16 uur, 10 tot 18 jaar, 2 euro (inclusief

1 consumptie), Sportcentrum

Hoge Wal, inschrijven via

www.evergem.be/vrijetijdsloket

info Sport / T 09 218 58 09

18 donderdag

Kriebeldinges

Avonturensportdag in Puyenbroeck,

9 tot 16.15 uur, 4e leerjaar

tot 4e middelbaar, 20 euro, Sporthal

Evergem-Centrum,

inschrijven via

www.evergem.be/vrijetijdsloket

info Sport / T 09 218 58 09

Gemeenteraadscommissie

Administratief Centrum Evergem,

19.30 uur, raadzaal

info Secretariaat / T 09 216 05 00

19 vrijdag

Wandelplus in Lokeren

Vertrek om 13 uur aan Lokaal

Dienstencentrum Het Hoeksken

of om 13.45 uur in Molsbergenstraat

1, 9160 Molsbroek,

13 tot 16 uur, 6 of 11 kilometer

(Molsbroek-Buylaersroute),

10 euro (lidgeld voor 1 jaar)

info Lokaal Dienstencentrum Het

Hoeksken / T 09 269 76 10

21 zondag

Evergem Loopt in Doornzele

Lopen in groep, 9 uur, gratis, kerk

Doornzele, parcours tussen

7 à 10 kilometer, verschillende

niveaugroepen met begeleider

info Sport / T 09 218 58 09

22 maandag

Jaarmarkt met trekpaardenprijskamp

9 uur, gratis, parking Gemeentelijke

Basisschool Evergem

info Maatschappelijke Zaken

T 09 216 05 20

Rundfunk - Wachstumsschmerzen

© Mark Engelen Wandelplus

23 dinsdag

Expo: Vlaamse filmkunst

in affiches

Zie pagina 7.

info Cultuurcentrum Evergem

T 09 358 51 00

24 woensdag

Buitenspeeldag

met zeepkistenrace

Zie pagina 3.

info Jeugd / T 09 218 81 71

Zitdag juridisch advies

Gratis juridische bijstand,

Administratief Centrum Sleidinge,

14 tot 16.30 uur, telefonisch een

afspraak maken

info Sociale Dienst

T 09 358 77 70

25 donderdag

Komen Lezen

Samen verhalen voorlezen en

beluisteren, gratis,

14 tot 15.30 uur,

Bibliotheek Sleidinge

info Bibliotheek / T 09 216 89 30

Komen Lezen

Samen verhalen voorlezen en

beluisteren, gratis,

14 tot 15.30 uur, Ontmoetingscentrum

Ter Gulden Celle

info Bibliotheek / T 09 216 89 30

Fietsdagtocht

Zie pagina 4.

info Sport / T 09 218 58 09

Gemeenteraad

Administratief Centrum Evergem,

19.30 uur, raadzaal

info Secretariaat / T 09 216 05 00

27 zaterdag

Repair Café

Zie pagina 12.

info Milieu / T 09 216 05 55

Kabinet k – Invisible

Dans, 20 uur, 13 euro,

Cultuurcentrum Evergem

info Cultuurcentrum Evergem

T 09 358 51 00

Jaarmarkt met ponykeuring

17 uur, gratis, Schoolstraat

info Maatschappelijke Zaken

T 09 216 05 20

Vierdezaterdagwandeling

Zie pagina 4.

info Sport / T 09 218 58 09

28 zondag

Erfgoeddag

Zie pagina 8.

info Cultuurcentrum Evergem

T 09 358 51 00

Dorpsdagen –

Wij zijn van Evergem

Meer info vind je in de volgende

editie van de Burggrave.

www.evergem.be/dorpsdagen

info Communicatie

T 09 216 05 90

29 maandag

Literaire voorstelling:

Het is een ander jaar

Zie pagina 6.

info Bibliotheek / T 09 216 89 30

Komen Lezen

Samen verhalen voorlezen en

beluisteren, gratis,

14 tot 15.30 uur, Ontmoetingscentrum

Ter Gulden Celle

info Bibliotheek / T 09 216 89 30

Sluitingsdagen

Alle gemeentediensten zijn gesloten op zondag 21 april (Pasen)

en maandag 22 april (paasmaandag).

Belangrijke data

1 april: start petanqueseizoen – zie pagina 8.

8 tot 19 april: paasvakantie

Cinema Westside

2 april: Widows (VS, 2018)

23 april: Hollywood aan de Schelde (België, 2018)

30 april: Trio (België, 2018)

20 uur

Tickets 7 euro/ 6 euro/ 5 euro

via www.evergem.be/ticketcultuurcentrum

Colofon

© 2019 Gemeente Evergem

Jaargang 34, nr. 4

Verantwoordelijke uitgever: Joeri De Maertelaere

Vormgeving: Stook

Drukwerk: Graphius

Uitgeversnummer: 858

Gedrukt op Circle Gloss wit - 100% kringloop

Op de cover: Luna en Emiel hebben zin in de Buitenspeeldag.

Administratief Centrum Evergem

Fortune De Kokerlaan 11

T 09 216 05 00

info@evergem.be

www.evergem.be

Milieuklachtenmeldpunt Kanaalzone

T 0800 92 999 (24/24 uur)

Politiezone Assenede-Evergem:

T 101 (dringend), T 09 257 00 10 (niet dringend)

facebook.com/Evergem/

instagram.com/gemeenteevergem/

www.m.me/Evergem

0476 504 666

www.twitter.com/gemeenteevergem

www.youtube.com/user/9940Evergem

linkedin.com/company/gemeente-evergem/

14

15


BLIJF OP DE HOOGTE

ABONNEER JE OP DE NIEUWSBRIEVEN

Wil je steeds het laatste nieuws uit Evergem ontvangen via e-mail?

Schrijf je dan in voor één of meerdere nieuwsbrieven:

- Algemeen nieuws

- Sport

- Cultuur

- Bibliotheek

- Jef

- Wegenwerken

- Senioren

- …

Inschrijven is gratis en kan via www.evergem.be/nieuwsbrief

Kies daar welke nieuwsbrieven je wil ontvangen.

Vergeet niet om achteraf je e-mailadres te bevestigen via de e-mail die je ontvangt.

Communicatie Fortune De Kokerlaan 11, 9940 Evergem

T 09 216 05 90 communicatie@evergem.be WWW.EVERGEM.BE

More magazines by this user
Similar magazines