16.03.2019 Views

getuigenisboekje nieuwe versie D

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

1


2


Het echte leven?

Het levensverhaal van

Berry Vlasman

3


Even voorstellen

Hallo, ik ben Berry Vlasman, ik kom uit Katwijk. In mijn

leven zijn heftige dingen gebeurd. Deze gebeurtenissen

wil ik in dit kleine boekje vertellen. Ik daag je uit om

door het lezen van dit boekje over de zin van het leven

te gaan nadenken.

Veel leesplezier!

4


Schooltijd

Het was zaterdagnacht, ik was onderweg naar het

ziekenhuis in een ambulance. Ik was 12 jaar oud en zat

nog op de basisschool. Die avond had ik samen met een

vriend een fles malibu opgedronken. Wat ik me

herinner van die avond is dat ik amper nog kon lopen.

De politie zag mij liggen en belde de ambulance, omdat

ik heel erg pijn in mijn buik had. Zo belandde ik in het

ziekenhuis. Het was gelukkig niet nodig de drank uit

mijn lichaam te pompen. Mijn ouders hoorden ook dat

ik in het ziekenhuis was beland en kwamen mij

opzoeken. Pas de volgende dag mocht ik weer naar huis.

Ik had er niet van geleerd: ik ging er gewoon mee verder

en ook daarna was ik bijna elk weekend dronken.

Op de middelbare school kreeg ik nieuwe vrienden.

Omdat ik op de basisschool veel werd gepest, wilde ik

mijzelf bewijzen bij mijn nieuwe vrienden. Dat ging

vaak zo ver dat ik uit de klas werd gestuurd, omdat ik te

brutaal was. Met een aantal vakken mocht ik niet meer

meedoen. Ik werd ook vaak geschorst en moest vaak

5


nablijven. Mijn ouders

werden er moe van dat ze

steeds naar school

moesten komen om te

praten. Eén ding had ik

wel: goede cijfers, en ik

heb uiteindelijk mijn

diploma gehaald.

Uitgaansleven

Met mijn vrienden was ik de hele week op stap. Elk

weekend was ik dronken. Daar werden we erg agressief

van. We spraken vaak af met gasten om tegen ze te

vechten. We wilden dat iedereen wist wie wij waren en

zorgden daar ook voor. Daarom hadden we overal waar

we kwamen ruzie. Ik zorgde altijd dat ik tijdens een

vechtpartij vooraan stond want ik wilde mezelf

bewijzen en laten zien dat ik niet bang was. De politie

pakte mij vaak op en ik moest meerdere malen een

nacht in de cel zitten. Op een avond was ik samen met

mijn vrienden naar een discotheek. Daar waren heel

6


veel gasten die mij een pak rammel wilden geven. Het

waren er niet een paar, maar wel een stuk of 30. Wij

waren met 10 man. Op een gegeven moment gingen we

naar huis. Ik stond al buiten te wachten toen die gasten

op mij afkwamen: van alle kanten werd ik geduwd en

kreeg ik klappen. Ik zag de politie en rende er naartoe

om zo in veiligheid te komen. Later die nacht toen we

naar huis reden zagen we 2 jongens van eerder die

avond, die mij wilden pakken. We gingen achter hen aan

op de fiets. We kregen ze te pakken en hebben toen met

zijn vieren een van die

jongens het ziekenhuis in

geslagen. Daarvoor werd ik

opgepakt door de politie en

moest 3 dagen in een cel

zitten. Ik kreeg een proeftijd

van 2 jaar en 80 uur taakstraf.

Ook moest ik van de rechter

naar de jeugdreclassering en kreeg ik een

gedragscursus. Tijdens de proeftijd werd ik opgepakt

voor inbraak. Ik moest weer voor de rechter komen. Ze

konden mij voor 2 maanden opsluiten omdat ik was

opgepakt in mijn proeftijd, maar gelukkig kreeg ik een

7


taakstraf van 60 uur en werd de proeftijd met 1 jaar

verlengd omdat ik een opleiding deed.

Van de politie kreeg ik een straatverbod en moest ik een

half jaar vanaf 19.00 uur binnen zijn. Zo werd ik steeds

bekender in Katwijk, wat ik natuurlijk stoer vond. Maar

nu deed ik het wel even rustig aan en paste ik op dat ik

niet teveel bij vechtpartijen was. Na de proeftijd ging ik

weer los. Tijdens het stappen was er meestal een

vechtpartij zodat ik op een gegeven moment in bijna

geen enkele discotheek in de omgeving meer welkom

was. Ik werd overal uit gestuurd omdat ik er een zooitje

van maakte. Ik wilde bewijzen dat ik nergens bang voor

was.

8


Mijn moeder

Toen ik 17 was kreeg mijn moeder een hersenbloeding

en werd ze opgenomen in het ziekenhuis. De artsen

zeiden dat ze niks meer voor haar konden doen en

gaven haar een overlevingskans van 5%. Op het

moment dat de artsen dat tegen mijn vader zeiden,

hoorde mijn vader een stem die zei: ‘Vertrouw op Mij, Ik

ga je vrouw genezen!’ Mijn ouders hadden niet veel met

het geloof maar ze wisten wel dat er een God is. Mijn

vader besefte dat deze stem alleen van God kon zijn en

hij vertrouwde op die stem. De volgende dag was mijn

moeder buiten levensgevaar; na een week mocht ze al

uit het ziekenhuis! Ze vertelde dat Jezus haar had

genezen. Toen zijn mijn ouders gelovig geworden. Ik zag

sindsdien mijn ouders heel erg veranderen en vanaf

toen zijn ze voor mij gaan bidden.

9


Drugs

Op een houseparty gebruikte ik voor het eerst een XTCpilletje.

Ik was toen 17 jaar. Naar houseparty’s gaan

werd vanaf die tijd voor mij steeds meer een gewoonte.

Ik gebruikte dan altijd drank en drugs. Toen ik 19 was

gebruikte ik bijna elk weekend drugs. Soms zaten we bij

iemand thuis en bleven dan tot zondagmorgen onder

invloed van XTC en coke. Dan kwam ik rond 7 uur ’s

morgens thuis en meestal wist ik niet meer wat ik in die

nacht allemaal gedaan had. ‘s Nachts liep ik óf

verdwaald rond óf ik was echt verdwaald. Soms kwam

ik thuis zonder fiets, zonder jas, zonder mobiel en

zonder portemonnee. Ik beet mijn lippen en tong kapot

door de drugs. Ik was dan na zo’n weekend wel 3 dagen

verrot. Donderdag of vrijdag was ik weer op kracht

gekomen en begon ik weer opnieuw met drinken. Ik had

dus niet echt een doel in mijn leven: ik leefde er maar op

los.

10


Vakanties

Ik ben ’s zomers eens samen met mijn vrienden naar

Texel op vakantie geweest toen ik 19 was. Het was de

bedoeling om daar 10 dagen te blijven. Op een avond

had ik 20 XTC-pillen gekocht. Ik had er een aantal

ingenomen, maar voelde er niks van. Daarom wilde ik

ze de volgende keer dat ik uitging, terugbrengen naar

degene van wie ik ze had gekocht. Voordat ik die avond

uitging nam ik nog een flinke lijn coke. Onder invloed

van drugs ging ik naar de discotheek. De uitsmijters

zagen dat ik onder invloed van drugs was en daarom

fouilleerden zij mij. Ze vonden de XTC-pillen die ik had

meegenomen en haalden de politie erbij. Ik moest mee

naar het politiebureau. Daar zei de politie dat het echte

XTC-pillen waren: ik werd opgepakt en ze stuurden me

de volgende dag van het eiland af. Na 3 dagen vakantie

moest ik dus al naar huis. De bedoeling was dat ik

vanwege dit dealen naar de rechter moest, maar eerst

moesten de pillen getest worden. Na 2 maanden kreeg

ik bericht dat de XTC-pillen nep waren. Omdat de pillen

nep waren werd ik gelukkig vrijgesproken.

11


Tijdens een andere vakantie in Salou in Spanje, werd ik

opgepakt omdat ik in een vechtpartij was terechtgekomen.

Met een riem sloeg ik in het rond. Ik moest

mee in de politieauto. Ze wilden mij in de cel zetten

maar ik werd gelukkig na 5 km uit de auto gezet. Ik

moest daarna zelf maar uitzoeken hoe ik terug bij het

hotel kwam.

De strijd binnenin

Op mijn 21 e gebruikte ik bijna elk weekend drank en

drugs. Rond die tijd ging ik steeds meer nadenken over

mijn leefstijl en wat nu echt de zin van het leven is. Vaak

werd ik ’s morgens wakker met een kater en daardoor

ging ik steeds meer beseffen dat dit niet goed voor mij

was; wat was nou eigenlijk de reden dat ik leef? Onder

invloed van drugs kwam ik zondagmorgen thuis maar

kon dan niet slapen door de drugs. Ik ging dan wel eens

tv kijken en zapte langs een kerkdienst waar verteld

werd over Jezus. De vraag: ‘is dit ook voor mij?’ kwam

dan sterk naar boven. Tranen rolden over mijn wangen.

12


Ik besefte dat ik veel verkeerde dingen had gedaan en

daardoor de hel verdiende… ik had een redder nodig!

Zo begon ik doordeweeks

de bijbel te lezen om meer

te weten over God, maar

ik begreep er nog niet veel

van. In het weekend ging

ik zoals gewoonlijk van

God los. Af en toe bezocht

ik op zondag een

kerkdienst. Soms zaten de

coke-resten van de avond

ervoor nog in mijn neus.

Toen ik een keer in een kerkdienst was ervaarde ik

opeens de vrede van God: een vrede die ik nooit eerder

ervaren had. Dat moment zal ik nooit meer vergeten.

Een andere keer tijdens een kerkdienst kwam er een

man naar me toe die ik niet kende. Hij zei dat ik mijn

oude leven moest loslaten want anders kon er geen

nieuw leven beginnen. Hij had gelijk. In mijn gedachten

13


was een strijd aan de gang. Hoe meer ik dacht aan het

geloof, hoe meer drank en drugs ik ging gebruiken om

die strijd te verdringen. Ik realiseerde me steeds meer

dat ik Jezus nodig had, maar de gedachte wat mijn

vrienden over mij zouden denken en wat dit met mijn

reputatie zou doen maakte het voor mij erg moeilijk.

De verandering

Het gebeurde op Koninginnedag, dé dag om te feesten.

Normaal gebruikte ik dan heel wat alcohol en drugs. Op

die bewuste dag had ik nog niet veel op. Ik liep rond met

de gedachte: ‘ik ga naar huis en laat dit leven achter me’.

Om half 10 ’s avonds wilde ik dat doen, maar onderweg

naar huis kwam ik twee bekenden tegen. Die haalden

mij over om naar een houseparty te gaan. Daar

aangekomen ging ik weer aan de drank en drugs. Na

middernacht ging ik onder invloed naar huis. Op de fiets

riep ik God aan of Hij mij uit deze leefstijl wilde halen.

Ik weet niet hoe ik die nacht ben thuisgekomen maar ik

werd de volgende ochtend wakker zonder een kater,

wat een wonder was. Die ochtend maakte ik de keuze

14


om mijn oude leven achter me te laten en voor Jezus te

leven. Ik ontving heel veel liefde van God. Mensen, de

natuur, alles was heel mooi, ik was als het ware

opnieuw geboren.

God trok mij toen uit dat leven wat ik leefde. Sindsdien

ben ik radicaal veranderd. Ik vulde mijn leven met

drugs, drank en vrienden –dingen die niet echt

vervullen–, maar Jezus vulde nu mijn hart met Zijn

liefde, blijdschap en vrede, waardoor ik ontdekte wat

het échte leven is. Alles is nu anders. Ik ben echt

gelukkig! Jezus heeft mij nieuw leven gegeven, Hij heeft

me bevrijd van al mijn verslavingen!

Op 1 mei heb ik mijn leven aan Jezus gegeven. Daarna

ben ik, om meer te leren over Hem, op een bijbelschool

gegaan die ik heb afgemaakt. Ik heb hier veel geleerd

over Jezus en een geweldige tijd gehad.

15


En jij?

In oktober 2010 ben ik gedoopt in de zee. Zoals je hebt

gelezen, heb ik veel verkeerde dingen gedaan in mijn

leven. Daardoor verdien ik eigenlijk straf en heb ik geen

recht op de hemel wanneer ik dood ga. Maar Jezus wist

dat. Hij kwam ongeveer 2000 jaar geleden naar de

aarde: Hij houdt zo veel van mij, dat Hij mijn straf, die ik

verdiende, droeg aan het kruis. Hij kon dat doen omdat

Hij geen verkeerde dingen deed in Zijn leven:

16


Jezus ruilde met mij zodat ik zonder schuld bij God mag

komen. Hij stierf voor mij en stond op uit de dood. Dat

heeft Hij niet alleen voor mij gedaan, maar ook voor

JOU! Hij houdt zo ontzettend veel van jou dat Hij dat ook

voor jou heeft gedaan! Ook jouw straf heeft Hij

gedragen! Ik heb dan wel veel erge dingen gedaan, maar

elk mens heeft wel een keer gelogen, gevloekt,

geroddeld, gehandeld uit egoïsme, andere mensen pijn

gedaan, enz – waardoor je eigenlijk straf verdient. Maar

als jij gelooft dat Jezus voor jou stierf, dan ontvang je

vergeving, een nieuw leven en dan mag je eeuwig bij God

zijn. Hij is 100% liefde. Wil je het geschenk van Jezus

aannemen en jouw leven aan Hem geven? Dan is het

gebed op de volgende bladzijde goed om mee te

beginnen:

17


Lieve Jezus, ik weet dat ik verkeerde dingen heb

gedaan waardoor ik eigenlijk straf verdien. Dank

U wel dat U hiervoor naar de aarde kwam om mijn

straf te dragen aan het kruis en dat U na 3 dagen

opstond uit de dood. Ik geloof dit. Dank U wel dat U

mij vergeeft. Ik wil met U een nieuw leven

beginnen. Vul mij met Uw Geest. Dank U wel dat U

van mij houdt en dat U mij nooit meer alleen laat.

Ik ben van U. Amen.

Nu je deze keuze hebt gemaakt raad ik je aan om een

bijbel te kopen of te downloaden op je telefoon en te

beginnen bij het Nieuwe Testament. Dat is het 2 e deel

van de bijbel en gaat over Jezus. Om God te leren

kennen is het goed om dagelijks met Hem te praten

(bidden) en bijbel te lezen. Dan ontdek je hoeveel Hij

van je houdt. Het is ook goed om naar een leuke kerk

te gaan.

18


Meer weten?

www.ikzoekgod.nl of www.wieisjezus.nl

Email: berry_vlasman@msn.com

Facebook: Berry Vlasman

Documentaire over mijn leven: typ ‘Berry Vlasman’ in

via google

19


20

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!