de Uitspraak 2019-1

patientvereniginghoofdhals

2019 – 1

Sinds 1966


Bestuur district Rijnmond

Waarnemend Dhr. A. G.(Aad) Meertens 0180 – 521 925

Voorzitter & Pluim Es 86 a.meertens@hetnet.nl

Secretaris 2925 CN Krimpen aan den IJssel

Penningmeester

Bestuurslid Mevr. T. (Trudie) Hulsmann 06 – 4962 8179

van Beethovensingel 73d

ditrhu@gmail.com

3131 EC Vlaardingen

Bestuurslid

Organisatie

Vacature

Bestuurslid

Vacature

Bestuurslid Dhr. J. (Co) Rozendaal 010 – 4587 147

Redactie Burgaslaan 75 corozendaal@casema.nl

3066 SB Rotterdam

Giro

NL 45 INGB 0002397244 t.n.v. District Rijnmond

Website

Website voor patiënten vereniging Hoofd-Hals http://www.pvhh.nl

Mailadres secretariaat district Rijnmond kringrijnmond@pvhh.nl

Mailadres De Uitspraak de.uitspraak@casema.nl

voor district Rijnmond hier klikken

Belangrijke adressen

Hoofd-Hals

Patiënten vereniging Hoofd-Hals

Tevens besteladres voor speciale artikelen t.b.v. stembandlozen.

Infocentrum: Vredenburg 24, (4 e etage) Utrecht 030 – 232 1483

Postbus 13 2500 AA Utrecht

KWF Kon. Wilhelmina Fonds 020 – 570 0500

Delflandlaan 17 1062 AE Amsterdam

IKR Integraal Kankercentrum Rotterdam 010 – 440 5800

Postbus 289, 2000 AG Rotterdam

Ziekenhuis Erasmus MC 010 - 704 0704

Doctor Molenwaterplein 40, 3015 GD Rotterdam

District Rijnmond sinds 1966


In dit nummer

Voorwoord………en……in memoriam……………………..blz. 1

Agenda …………….…………….…………………………………..blz. 2

Uitnodigingen voor bijeenkomsten………….….......….blz. 3

Verslagen van bijeenkomsten……………………..…….blz.3 - 6

Mutaties………………….………….…...……………………….….blz.7

Fietstocht.……………………...…..……..…………………………blz. 7

de redactie…………………………………………….………………blz. 7

gedicht……………………………………………..…………………..blz. 8

VOORWOORD

Met het verschijnen van deze uitgave van De Uitspraak is het inmiddels al weer

maart van het jaar 2019. De tijd schijnt steeds sneller te gaan. Voor ons als uw

bestuur was het dan ook zaak om het programma voor dit jaar tijdig vast te leggen.

Wij denken daarin te zijn geslaagd met weer interessante bijeenkomsten.

Bijzonderheden zullen op korte termijn worden medegedeeld. Daarnaast wacht ons,

zoals reeds medegedeeld, een wisseling van enkele bestuursleden. Wij zien uit naar

positieve reacties op ons verzoek van enige tijd geleden om aan de invulling van de betreffende functies

te kunnen voldoen.

Mede namens het bestuur wens ik u allen een goed en vooral gezond jaar toe.

Aad Meertens

.

In Memoriam

Op 14 december 2018 bereikte ons het droevige bericht dat ons trouwe districts lid

Ria van Naamen – Harthoorn op 11 december was overleden.

De crematieplechtigheid op dinsdag 18 december is door een aantal van onze leden bijgewoond. Tevens

is door Aad namens het District Rijnmond van de Patiënten- vereniging Hoofd-Hals schriftelijk onze

deelname met het overlijden van Ria van Naamen overhandigd aan de familieleden.

District Rijnmond sinds 1966

1


Agenda districtsbijeenkomsten 2019

Donderdag 4 april 2019 Geen bijeenkomst

Donderdag 2 mei 2019 Atos presentatie

Zaterdag 25 mei 2019 jaarlijkse busreis (zie uitnodiging)

Donderdag 5 september 2019 gezellige bijeenkomst

Vrijdag/zaterdag 27/28 sept 2019 LO-dag in Vianen

Donderdag 10 oktober 2019 bijeenkomst

Donderdag 7 november 2019 bijeenkomst

Donderdag 19 december 2019 kerstbijeenkomst

De districtsbijeenkomsten zijn iedere 1 ste donderdag van de maand,

van 11.00 – 15.00 uur, inloop vanaf 10:30 uur.

(Uitgezonderd de maanden juni, juli en augustus.)

“De Levensbron”

Jan Luykenstraat 10

2985 BV Ridderkerk

Op de districtsbijeenkomst bent u altijd van harte welkom voor een kopje

koffie/thee, een praatje, een drankje, een luisterend oor, gezelligheid,

informatie en advies.

U komt toch ook ??

Uitnodigingen

District Rijnmond sinds 1966

2


Terug in de tijd

Ervaar het zelf en laat je meenemen in de tijd dat er geen elektriciteit was, de meeste arbeid nog met de

hand werd gedaan en de mensen nog afhankelijk waren van familie, vrienden en buren. Er zijn ruim 160

verschillende oude ambachten, beroepen en winkeltjes te vinden. Eén ding is zeker, tijdens het bezoek

kom je ogen tekort!

Er is meer…

Naast de oude ambachten is er ook een indrukwekkende verzameling van oud en antiek speelgoed en

voor jong en oud is er een leuke speelhoek met verschillende attracties. Bovendien zijn er in de

expositiezalen wisselende tentoonstellingen te zien. Zelfs buiten is er genoeg te zien bij de oude

landbouwwerktuigen en machines. Op 25 mei willen we op onze jaarlijkse busreis dit museum gaan

bezoeken.

Vertrek om 9:00 uur vanaf De Levensbron.

De kosten voor deze dag bedraagt € 15,00 per persoon.

Door dit bedrag over te maken op rekeningnummer NL 45 INGB 0002397244 t.n.v. district Rijnmond

bent u ingeschreven voor deelname aan deze dag.

4 april 2019 - is er geen bijeenkomst

Uitnodiging voor 2 mei 2019

Op deze bijeenkomst komt Atos een voordracht houden.

District Rijnmond sinds 1966

3


Kerstbijeenkomst 13 december 2018

In aanwezigheid van 34 leden heet Aad allen welkom op de kerstbijeenkomst, waarvoor we dit jaar, in

tegenstelling tot vorig jaar, weer de beschikking hebben over de ons bekende zaal zoals in 2016 in

restaurant Van der Valk in Ridderkerk.

Een bijzonder welkomstwoord wijdt Aad aan het feit dat Korrie Baan, gezien de toestand van haar

gezondheid, toch aanwezig kan zijn. Ook de dames Nel van Oort,

en Silvya v.d. Heuvel, de weduwen van de door ons zeer gewaarde

bestuursleden, Paul en Harry, die ons eertijds zijn ontvallen,

worden door Aad welkom geheten. Tevens zijn de nieuwe leden

Paul en Hillery Pothoff voor het eerst op de kerstbijeenkomst

aanwezig. Eveneens zijn aanwezig de beide dames van De

Levensbron.

Helaas moet Aad echter ook de afwezigheid melden van enkele leden. Zo ondergaat Anja Rozendaal juist

op deze dag een heupoperatie, waardoor zij en Co niet aanwezig kunnen zijn. Aad heeft namens ons allen

Anja en Co eerder al sterkte toegewenst en bovendien zal er tijdens de bijeenkomst een kaart rondgaan,

welke aan hen zal worden toegestuurd. Cees Knoppers heeft zijn bekende apparatuur meegebracht

waarmee hij vandaag weer voor gezellige muziek zal zorgen.

Na deze uitgebreide inleiding worden we voorzien van de

door ons gewenste drankjes en hartigheden, waarmee het

feest nu echt een aanvang heeft genomen.

We kunnen vandaag genieten van het Buffet Rotterdam, dat

door Van der Valk voor ons is samengesteld en in buffetvorm

zal worden geserveerd.

Om nog wat na te genieten volgt hiermee een samenvatting

van de uitgebreide keuze, die ons in het menu worden

voorgehouden: vooraf een heldere groentebouillon met omeletreepjes; Het hoofdgerecht met vissalade

met Noorse garnalen; Vleessalade met Hollandse hamreepjes en dit alles met een aardappelsalade met

ratatouille of pastasalade met Italiaanse tomaatjes en gemengde groene salade.

Vervolgens Schotse gerookte zalm; Gerookte forel met kruidenkaas; Een Italiaanse combinatie van

prosciutto, mortadella en spianata Romana; Carpaccio van ossenhaas met Parmezaanse kaas,

mosterddressing en rucola.

En dan nog kipsaté in pindasaus met nasi;

Varkensmedaillons in roomsaus met aardappelgratin;

Biefstukreepjes in pepersaus met gebakken groente;

Gebakken zalm in hollandaisesaus met krielaardappeltjes.

Een rijk gevarieerd buffet. Dit alles voorzien van de

gewenste drankjes.

Het smaakte iedereen dan ook uitstekend. Bovendien was

er gezorgd voor de mogelijkheid om voor enkele aanwezige leden met “slikproblemen” de gerechten in een

blender voor te bereiden, wat door hen zeer op prijs

werd gesteld. En tenslotte was er een dessert met

diverse ijssoorten; Diverse soorten bavarois met

eveneens diverse zoete lekkernijen. Kortom het

was één groot feest, mede door de vele gezellige

gesprekken onderling, de muziek van Cees en een

traditioneel kerstverhaal dat door Thea werd

verteld.

District Rijnmond sinds 1966

4


Tot slot doet Aad de volgende mededeling: het is traditie geworden om allen een nuttig kerstpresentje mee

te geven. Helaas heeft de leverancier niet aan zijn leveringstijd kunnen voldoen (oorzaak: problemen bij

Post NL). Aad hoopt het nu tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst alsnog aan iedereen te kunnen uitreiken. Om

enige nieuwsgierigheid te wekken omschrijft hij het presentje als iets om mee te schrijven en met daarbij

iets, dat voor iedereen licht geeft in de duisternis en zeker bij gebruik door de aanwezige

gelaryngectomeerden. Kortom cryptisch! Overigens zouden we met 35 leden deelnemen aan deze

bijeenkomst. Het bleek echter dat Ria van Naamen-Harthoorn, ondanks dat zij zich had opgegeven voor de

bijeenkomst, niet aanwezig was. Ook was er geen bericht van haar ontvangen.

Om ongeveer 20.00 uur wordt de in alle opzichten geslaagde kerstbijeenkomst besloten en wenst Aad allen

goede kerstdagen en een plezierige jaarwisseling.


Zimmermanweg nr. 5, naast de ingang die wij gebruikelijk nemen voor een bezoek aan het ziekenhuis voor

een behandeling (Provox wisseling e.d.). Aad zal allen uitgebreid nader informeren, maar na een bezoek

aan het ziekenhuis lijkt het hem goed er eens een kijkje te nemen.

Aan het eind van deze gezellige en geslaagde dag besluit Aad de bijeenkomst met een woord van dank aan

Arjan voor zijn onderhoudende muziek en overhandigt hem namens ons allen een presentje in de vorm van

een cadeaubon en een boeket oor zijn echtgenote en wenst iedereen wel thuis.


Mutaties

Welkom als nieuw lid

Mw. C. Torenvlied – Staneke

Dhr. R. Wijling

Dhr. G.L. van Wechem

Mw. A.H. Berg – Sieders

Rotterdam

Spijkenisse

Reeuwijk

Sliedrecht

Wij hopen u te mogen ontmoeten op onze bijeenkomsten!

Overleden

Dhr. J. van den Berg

Mw. M.M.J. van Naamen – Harthoorn

Dhr H.H.J. Heidema

Ridderkerk

Schiedam

Zwijndrecht

Hiermee betuigen wij de familie en nabestaanden onze oprechte deelneming.

Wij wensen u veel sterkte bij het verwerken van het verlies van uw dierbaren.

Het is gezond voor lijf en leden,

dus bij een dag mooi fietsweer

“neeme men het rijwiel uit den stalling”

Deze keer gaan we naar Bad Bentheim in Duitsland.

Hier staat een mooie burcht, die de moeite waard is om te bezoeken.

Voor de foto’s hier klikken

Co Rozendaal

Van de redactie

De verschijningsdatum van “De Uitspraak” is wat later dan u gewend bent.

We stonden al langere tijd ingeschreven voor een ander huis.

En dan ineens is het zover, maar dit geeft dusdanig veel werk dat “De Uitspraak

iets later verschijnt !!

Co Rozendaal

District Rijnmond sinds 1966

7


Jij of ik?

Wie is er gehandicapt, jij of ik?

Jij kunt mij niet goed verstaan

Bang om met mij om te gaan

Maar ik ben een mens precies als jij.

Alleen is er lichamelijk iets

aan de hand met mij.

Ik kan niet praten, wel naar je kijken.

Ik kan niet lopen, lachen kan ik wel.

Ik spreek mijn taal, kun jij het volgen?

Als je het eens zou proberen, mijn spel.

Jij geeft me zorg, ik geef je vriendschap

Jij geeft me aandacht, ik geef je mijn hart.

Jij geeft me handen, ik geef je voldoening.

Jij geeft me benen, ik geef een start.

Om te kijken met andere ogen,

Om te gaan voelen wat ik voel,

Om te leren dat ik een mens ben,

Je in te leven wat ik bedoel.

Wie is er gehandicapt, jij of ik?

Jij kunt mij niet goed verstaan,

Bang om met mij om te gaan

Maar ik ben een mens, precies als jij,

Alleen is er lichamelijk iets aan

de hand met mij.

Bron: gehandicaptenplatform ‘de Kernen’

Aangegeven door Coby van den Berg

District Rijnmond sinds 1966

8


Doelstellingen district Rijnmond

Hulp aan en ondersteuning van stembandlozen,

HH-patiënten en hun partners.

Informatie aan alle stembandlozen en HH-patiënten.

Contacten leggen met dienstverlenende instanties.

Het bieden van ontmoetingsmogelijkheden.

Spraakverbetering.

Het beleggen van creatieve en recreatieve bijeenkomsten.

Het geven van voorlichting over stembandlozen aan o.a. politie,

brandweer, E.H.B.O. en instellingen van sociaal – maatschappelijke aard.

Hulp bieden bij maatschappelijke problemen.

Wegwijs maken in sociale voorzieningen.

Belangrijk voor gelaryngectomeerden

en alle HH patiënten

Hulpmiddelen voor gelaryngectomeerden en alle HH patiënten

Het verdient aanbeveling uw hulpmiddelen te bestellen bij de 2 e Stemwinkel van de

Patiëntenvereniging Hoofd Hals te Utrecht

De 2 e Stemwinkel levert alle in Nederland voorgeschreven hulpmiddelen.

De eventuele winst vloeit weer terug naar de Hoofd Hals-leden via allerlei activiteiten.

Bestellen bij de 2 e Stemwinkel heeft veel voordelen.

• Gemakkelijk bereikbaar per telefoon, of e-mail info@de2estemwinkel.nl

• Ervaringsdeskundigen.

• Voorlichters over gebruik en onderhoud.

• Levering meestal binnen 24 uur.

• De kosten worden rechtstreeks door De 2 e Stemwinkel verrekend met de verzekeraar.

• Op verzoek ontvangt u een bestelformulier en bestellijst met hulpmiddelen die verstrekt

kunnen worden.

• Groot assortiment sjaalbefjes en rolkragen op voorraad.

• Bestellingen zijn ook mogelijk via de website www.de2estemwinkel.nl

Info- en service centrum patiëntenvereniging Hoofd Hals/De 2 e Stemwinkel BV

Vredenburg 24 (4 e etage) Postbus 13 Antwoordnummer 4076

3511 BB Utrecht 3500 AA Utrecht 3500 VB Utrecht

030-2321483

info@pvhh.nl

District Rijnmond sinds 1966

More magazines by this user
Similar magazines