26.03.2019 Views

Maart 2019

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Dorpskrant voor<br />

Glimmen en Omstreken<br />

Een uitgave van Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen<br />

33e 37e jaargang – nummer 310 –– maart December <strong>2019</strong>2015<br />

Waar is Julius deze kerst?<br />

Door de redactie van boven naar beneden: Hein, Gert,<br />

Willem, Andrea, Marjolein, Hein, Marjolein.<br />

*Hij woonde al meer dan twintig jaar op een zolderkamer<br />

in Huize Kooikamp. Het bos rondom had voor hem geen<br />

geheimen. Julius werd in Glimmen wel de ‘bosjesman’<br />

genoemd. Zijn kop was markant, als een schilderij,<br />

doorgroefd. Maar met heldere ogen die straalden. Julius<br />

was de vriend van velen. Altijd bereid om te helpen met<br />

het knippen van heggen of het scheppen van zand. En de<br />

kinderen van het dorp konden met hem op sjouw door het<br />

Quintusbos om er te leren<br />

over paddenstoelen, rupsen,<br />

spechten en ijsvogels. Wat<br />

Julius vroeger voor werk<br />

had gedaan was een goed<br />

bewaard geheim. Daarover<br />

zei hij niets. Waarom eigenlijk<br />

niet?<br />

Het was twee dagen voor<br />

kerst toen het licht op Julius’<br />

kamer ‘s avonds niet werd<br />

ontstoken. Dat hij ‘s ochtends<br />

niet verscheen aan het ontbijt<br />

in de Kooikamp. Dat kinderen<br />

tevergeefs naar hem vroegen<br />

om een wandeling te maken<br />

door de sneeuw. Ongerust<br />

werd er door huisgenoten op<br />

ook zijn terecht kamerdeur voor al geklopt. uw pakketzaken Jan en postzegels.<br />

van Splunder, de eigenaar van<br />

Door het huis, Frans kwam Somers aanzetten met een sleutel. En toen de deur<br />

openging werd duidelijk dat er iets vreemds aan de hand<br />

Het moest bedrijf zijn. wordt Op gerund het bed door stond Frans een Reinhart geopend, (74) en ijzeren zijn vrouw kistje.<br />

Wilma Oud en (62). roestig. Het is Leeg. eigenlijk En een van uit Julius de hand geen gelopen spoor.... hobby, waar<br />

Reinhart mee begonnen is toen hij 23 was. In die tijd was hij nog<br />

*Zowel door nieuwsgierigheid als bezorgdheid gedreven<br />

gingen dienst als een werktuigbouwkundige aantal huisgenoten bij met tabaksfabrikant Jan voorop Theodorus de trap<br />

Niemeyer, af op weg waar naar hij buiten in totaal om 31 te jaar kijken gewerkt of Julius heeft. daar Maar ergens de<br />

liefde was. voor Ook orchideeën in tuin zat heerste er al heel echter vroeg doodse in. Hij was stilte, met name op het<br />

geïnspireerd constante suizen door de van mooie de tuin A28 van na, Ludolf wat ‘Bloumke’, trouwens een neef stuk<br />

van minder zijn oma. luid was Vandaar dan dat normaal Reinhart door naast de flinke zijn werk laag bij sneeuw Niemeyer die<br />

ook gisteren met bloemen gevallen in was. de weer Oh ja, ging. verse Eerst sneeuw, in Tolbert, dat waar geeft hij verse een<br />

bloemenwinkel sporen… En ja runde hoor, en richting later in het Stedum berghok waar liepen hij een voetsporen kas van<br />

circa van 18m2 één persoon bezat. Dat en smaakte daarvandaan naar meer. richting de zandweg<br />

liepen de voetsporen óók, vergezeld van twee strepen,<br />

De wonderlijke kas van Reinhart Orchideeën<br />

veroorzaakt door de slee die normaal bijna het gehele jaar<br />

werkloos in het berghok staat. Het viel Jan ook op dat er<br />

twee dekens en een dekkleed ontbraken die normaal over<br />

de oude koets lagen en dat er een spade en een pikhouweel<br />

weg waren. Vreemd!<br />

Het was iedereen nu wel duidelijk dat er niets ernstigs was<br />

gebeurd, maar waar was Julius nu en vooral; wat voert hij<br />

in zijn schild? De sporen liepen verder het bos in richting<br />

de eendenkooi, maar bogen daar plotseling af richting de<br />

Rijksstraatweg en waren vervolgens niet meer te volgen<br />

door de vele voetsporen en hondenpoten van de Glimmer<br />

honden en hun eigenaren. Jan ging samen met bewoners<br />

Jacob en Zwanet eens bij de familie Goedhart vragen of ze<br />

Julius kortgeleden nog hadden<br />

gezien. Maar nee, de laatste<br />

keer was al wel een week<br />

geleden volgens mevrouw<br />

Goedhart. Dan maar eens aan<br />

de overzijde vragen bij Flora<br />

& Fauna. En ja hoor, daar was<br />

Julius die dag ervoor aan het<br />

einde van de middag geweest<br />

om een paar tuinhandschoenen<br />

te kopen, aanmaakblokjes,<br />

roggebrood en een voorraad<br />

fruit, minstens genoeg voor<br />

vijf dagen. Het werd steeds<br />

vreemder…<br />

U heeft het bord ongetwijfeld wel eens gezien: Kom in de Kas. Het verwijst naar Reinhart Orchideeën aan het Westerveen, net<br />

over de grens van Glimmen. Daar is echter veel meer te aanschouwen dan alleen deze kleurrijke bloemen. Er zijn ook een groot<br />

aantal vissen en exotische vogels te bewonderen. U kunt dwalen door een stukje oerwoud, neerstrijken *Wat moest op een Julius idyllisch met al terras dat<br />

aan een vijver met uitzicht over het Westerveen of kennisnemen van het werk van diverse kunstenaars. voedsel En en sinds dekens kort kunt en u hoe er<br />

heeft hij dat meegenomen?<br />

Steeds meer vragen maar geen<br />

antwoorden, het werd steeds vreemder. Roos, die in Huize<br />

Weltevreden woont kwam de winkel binnen voor postzegels<br />

en In voor 1994 de deed laatste zich kerstkaarten een buitenkans en voor: vroeg; hij kon wat een is hier kwekerij aan de in<br />

hand? Haren Jan overnemen. vertelde Na het een hele uitbreiding verhaal aan in 1999/2000 Roos. Roos nam had het<br />

Julius altijd al een rare snuiter gevonden die vaak door haar<br />

kasoppervlak toe tot 6000 m2, waarin zich o.a. een binnentuin<br />

raam gluurde als zij met haar kleinzoon in haar kamer was.<br />

van 500m2 bevindt. Daarnaast is er nog een buitentuin van 2500<br />

En hij stond weleens achter een boom bij de Quintusschool<br />

als<br />

m2.<br />

de<br />

Reden<br />

school<br />

voor<br />

uit<br />

Reinhart<br />

ging en<br />

om<br />

Roos<br />

in het jaar<br />

het<br />

2000<br />

kereltje<br />

met<br />

ophaalde.<br />

prepensioen<br />

De<br />

te<br />

vrouw gaan en met zich verschillende geheel toe te leggen kerstkleuren op zijn eigen in haar bedrijf. haar kwam<br />

erbij staan en vertelde dat haar man Adriaan, die imker is en<br />

verspreid Daarin heeft in Glimmen hij zich zijn vooral bijenkasten gespecialiseerd heeft staan, in de kweek Julius een van<br />

paar orchideeën, keer had hoewel gezien men bij er het ook huisje tuin- en aan kamerplanten de Drentse kan Aa kopen. het<br />

terrein Daarbij van gaat de het boomkwekerij niet alleen om dat de verboden meest bekende toegang variëteiten, is voor<br />

het zoals publiek, de maanorchidee vlak bij boerderij (Phalaenopsis), van de die familie men in Ubels. de meeste Met<br />

zo veel informatie en nog meer raadsels keerden ze terug<br />

1<br />

Glimmer’lei Glimmer’lei - december - maart 2015 <strong>2019</strong> 1


loemenwinkels en tuincentra kan kopen. Reinhart biedt een<br />

heel scala van bijzondere soorten aan. Er zijn orchideeën met<br />

bloemen ter grootte van een potloodpunt, maar er zijn ook<br />

soorten waarvan de bloemen wel 30 cm groot worden; sommige<br />

bloeien een dag en anderen wel 9 maanden. De prijs kan ook<br />

nogal verschillen. Zeldzame exemplaren, zoals een bepaald<br />

soort venusschoentje, kunnen tot honderd euro opbrengen. Maar<br />

er zijn ook vele bijzondere soorten te koop voor maar weinig geld.<br />

Vooral door deze specialisatie onderscheidt het bedrijf zich van<br />

de doorsnee kwekerijen en tuincentra. Die bieden doorgaans<br />

een breed assortiment aan van standaardproducten. Voor de<br />

meer bijzondere planten moet je echter volgens de eigenaar bij<br />

Reinhart Orchideeën zijn. Niet alleen om ze te kopen, maar ook<br />

voor lezingen en informatie. De meeste klanten komen overigens<br />

uit de omgeving, maar via de webshop wordt er ook geëxporteerd<br />

naar verschillende landen in de Europese Unie; met name<br />

bestemd voor verzamelaars van (zeer) zeldzame orchideeën.<br />

Naast planten heeft de familie Reinhart zich in de kas ook<br />

omringd met enkele tientallen gevederde vrienden: vooral<br />

parkieten en fazanten. Die zijn er namelijk niet voor de verkoop,<br />

maar voor de gezelligheid. Ze zijn zo mogelijk nog kleurrijker dan<br />

de bloemen. Maar stil zijn ze bepaald niet; sommige exemplaren<br />

zou je volgens Reinhart zo als waakhond kunnen inzetten.<br />

De bezoekers kunnen zich ook vergapen aan grote aantallen koi<br />

die in diverse vijvers – zowel binnen als buiten – rondzwemmen.<br />

Koi is Japans voor karper; koi betekent dus eigenlijk dat het om<br />

een Japanse karper gaat. Het zijn joekels van beesten, die vol<br />

enthousiasme op de bezoeker af komen zwemmen in de hoop dat<br />

die iets lekkers te bieden heeft. De koi zijn niet van Reinhart zelf,<br />

maar worden geëxploiteerd door het bedrijf Koi en Vijvercentrum,<br />

dat bij Reinhart ingetrokken is. Een volwassen koi kost een paar<br />

centen (tot honderden euro’s), maar u kunt al een kleintje op<br />

de kop tikken voor minder dan 8 euro. Op de terrassen kunt u<br />

genieten van een kop koffie, thee of een ijsje.<br />

Het bedrijf heeft geen personeel in dienst; ondersteuning wordt<br />

alleen verleend door een stagiaire van het AOC Eelde en een<br />

aantal vrijwilligers. Het is 364 dagen per jaar geopend; alleen op<br />

nieuwjaarsdag is de kas gesloten. De eigenaren Frans en Wilma<br />

Reinhart wonen in het huis voor de kas. Hoelang de 74 jarige<br />

Frans er nog mee doorgaat? “Zolang de gezondheid het toelaat.”<br />

Om het geld is het niet te doen, want ze zijn al blij als ze uit<br />

de kosten komen. Vooral de gasrekening tikt nogal aan voor een<br />

dergelijk groot kassencomplex. Een sponsor hiervoor zou hoogst<br />

welkom zijn. Frans: “Het is en blijft vooral een hobby. Ik zou niet<br />

weten wat ik anders zou moeten doen.”<br />

Inloopochtend<br />

Wat doet een mens besluiten een pelgrimstocht te ondernemen.<br />

Wij vragen het Dieteke Timmer. Zij heeft een deel van het<br />

Jakobspad gelopen. Dieteke werkt al langere tijd voor een<br />

baas, die de meesten van ons als klant heeft. Verandering van<br />

management en de toch ook hoge werkdruk hebben haar op<br />

dit idee gebracht. Zij is toe aan een nieuwe uitdaging en wil<br />

de dingen weer eens goed op een rij zetten. Enkele van haar<br />

collega’s hebben al eerder zo’n pelgrimstocht gemaakt.<br />

Drie weken lang alleen maar lopen, met de weg bezig zijn,<br />

tot jezelf komen, eten en slapen. Haar tocht begint boven in<br />

Spanje. ’s Morgens bijtijds weg, dan staat de zon nog niet hoog<br />

aan de hemel en is het in verhouding koel. Soms kom je een<br />

medepelgrim tegen, dan loop je samen een eind op. Soms<br />

ook loop je vele uren alleen, dan ben je wel heel blij als je het<br />

bekende blauwe bord ziet met daarop de gele Jakobsschelp, die<br />

je de juiste richting aangeeft.<br />

In de dorpen zijn verschillende herbergen waar pelgrims<br />

kunnen overnachten. In veel gevallen alleen op vertoon van het<br />

pelgrimspaspoort. Dat paspoort is van groot belang. Daar moet je<br />

stempels in vergaren. Stempels die je onderweg krijgt ten teken<br />

dat je de tocht echt gelopen hebt. Ook kan het wel gebeuren dat<br />

je je eigen potje moet koken. Elke dag is er wel een wasje te<br />

doen. Kortom er is veel te doen naast alleen het lopen.<br />

Heerlijk is het om terug te zien op de vele ontmoetingen, de mooie<br />

gesprekken, te luisteren naar wat ander pelgrim voor motivatie<br />

hadden om deze tocht te ondernemen. Groot is de beloning, als<br />

je eindelijk in Santiago de Compostella bent aangekomen en je<br />

het graf van Jakobus de Meerdere hebt bezocht en je diploma<br />

(compostolaat) in ontvangst hebt genomen ten teken dat je<br />

minstens 100 km hebt gelopen. Dieteke heeft er 486 gelopen in<br />

drie weken. Volgend jaar wil ze weer, maar dan een ander deel.<br />

Wij zijn heel benieuwd welk verhaal dat oplevert.<br />

De volgende maand is dokter Cator, die sinds kort in ons dorp<br />

woont, bij ons te gast. Hij zal het hebben over de zorg. Belangrijk<br />

voor ons allemaal. Ook wil ik u wijzen op de inzameling voor de<br />

voedselbank. Blij ben ik met de nieuwe boekenkasten. Helemaal<br />

nieuw zijn de dvd-en cd-kast. U kunt dus weer naar hartenlust<br />

boeken, dvd’s en cd’s inbrengen, ruilen en als u ze erg mooi vindt<br />

gewoon houden, mits u er eens iets anders voor in de plaats zet.<br />

U bent allen hartelijk welkom op onze inloopochtend.<br />

Waar: in de grote zaal van het Trefpunt<br />

(ingang Kastanjelaan)<br />

Wanneer: elke eerste dinsdag van de maand<br />

(dinsdag 2 april <strong>2019</strong>); ook voedselinzameling<br />

Hoe laat: vanaf 10 uur tot een uur of 12<br />

Wil Hiensch<br />

2 Glimmer’lei - maart <strong>2019</strong>


Adrie de Klein uit Glimmen wint Willem Hönebecke Bokaal<br />

Vrijdag 1 maart werd door Henk Wildeboer een sleutel van dorpshuis “de Groenenberg” overhandigd aan Gerrit Meijberg. Vanaf<br />

maandag 4 maart was “meester Meijberg” de portier van het jaarlijks terug kerende biljarttoernooi van Biljart Club Groenenberg<br />

Glimmen. Niet één keer is een deelnemer aan het toernooi of iemand voor een afspraak voor een dichte deur komen te staan.<br />

Gerrit bedankt!<br />

Dit jaar (de 23e keer) werd er voor het eerst gestreden om de<br />

“Willem Hönebecke bokaal”. Willem, helaas eind 2017 overleden,<br />

was voor de biljartclub een stuwende kracht achter de schermen.<br />

Door zijn toedoen werd in het jaar 1984 de biljartclub onder de<br />

naam B.C.G.-Glimmen een nieuw leven ingeblazen.<br />

Ook dit jaar was de belangstelling voor deelname groot. Liefst<br />

honderd biljartliefhebbers hebben voor het toernooi ingeschreven.<br />

Door twee afzeggingen vanwege ziekte is het toernooi met<br />

98 deelnemers gestart. Ook nu weer kwamen de deelnemers<br />

uit alle windrichtingen. Vanuit Glimmen gezien uithoeken als:<br />

Heerenveen, Zuurdijk, den Andel, Winschoten, Stadskanaal,<br />

Hoogeveen.<br />

biljartclub 50%. Alles is voor verbetering vatbaar. Voor zover ik<br />

het kan bekijken is dit deel van het toernooi wel goed verlopen.<br />

Het leverde ook nog min of meer een primeur op: “een koekje<br />

bij de koffie”. Wel kreeg ik de indruk dat sommige vrijwilligers er<br />

wel wat anders van hadden voorgesteld. Het is natuurlijk wel<br />

wat anders dan koffie serveren aan een breiclubje. Hier zit veel<br />

meer beweging in. Biljarters willen tijdens het spelen ook wel wat<br />

drinken. Bovendien kun je van tevoren geen sluitingstijd bepalen.<br />

Na goed verlopen voorrondes moesten zaterdagmorgen om<br />

10.00 uur 16 deelnemers opdraven voor de finale partijen.<br />

Een selectief gezelschap om als organisatie van te dromen: 16<br />

deelnemers uitkomend voor 13 verschillende verenigingen. Ook<br />

Glimmen was vertegenwoordigd in de finale en wel door Adrie<br />

de Klein.<br />

Wij als club mogen trots op Adrie zijn. Hij is het derde clublid die<br />

zich kampioen mag noemen in 23 jaar tijd. Na een moeizame<br />

overwinning in zijn groep (nr.1 a.d.h.v. beter percentage) plaatste<br />

hij zich via een goede tussenpartij voor de finale. In de finale gaf<br />

hij Tijs van der Naalt uit Zuidhorn weinig kans en kunnen wij Adrie<br />

een terechte kampioen noemen!!!<br />

Terwijl het toernooi pas op dinsdagavond van start gaat begint<br />

het voorwerk al op vrijdagavond. Dan wordt door “de jeugdigste<br />

leden” van de club de lampen opgehangen aan het plafond.<br />

Maandag overdag werden er drie gehuurde biljarts onder<br />

geplaatst.<br />

Vanaf dinsdag werden er 9 avonden en 3 middagen gespeeld om<br />

op zaterdag 16 maart tot een finale te komen. Zoals de meeste<br />

jaren is ook nu weer het niveau van de deelnemers gestegen.<br />

Dit houdt in dat de spelers meer caramboles moeten maken<br />

met als gevolg langer durende partijen. Al staat het biljarten<br />

in het middelpunt van de belangstelling is de bediening even<br />

belangrijk. De bediening werd enkel door vrijwilligers verzorgd<br />

met de afspraak “ieder de helft”. Dorpshuisbestuur 50% en de<br />

Einduitslag:<br />

1. Adrie de Klein – Glimmen. 5. Derk Nieuwenhuis –<br />

Winschoten.<br />

2. Tijs van der Nalt – Zuidhorn. 6. Ronnie Kruit – Wildervank.<br />

3. Willi Brandsema – Niezijl. 7. Ronnie Berg – Hoogezand.<br />

4. Carel Mauwa – Smilde. 8. Jan Wiersum – Leens.<br />

Tot slot wil ik iedereen die aan het toernooi heeft meegewerkt<br />

bedanken en in het bijzonder de adverteerders en donoren.<br />

Zonder hun financiële bijdrage kunnen wij als clubje zo’n toernooi<br />

niet organiseren.<br />

Jans Spijkerman, voorzitter.<br />

Glimmer’lei - maart <strong>2019</strong><br />

3


Henny Moorman<br />

Pedicure<br />

Ambulant pedicure<br />

Telefoon nummer: 06 11517148<br />

www.ouwerkerkoptiek.nl<br />

www.ouwerkerkoptiek.nl<br />

Lidnummer: 301798<br />

Nog een tikkeltje onzeker voor je eindexamen …..?<br />

Of toch liever goed voorbereid starten?<br />

HUISWERKBEGELEIDING<br />

Glimmen<br />

organiseert in week 18, van 28 april t/m 3 mei a.s.<br />

EXAMENTRAININGEN<br />

Heb je interesse? In welk(e) vak(ken)?<br />

Neem dan contact op met:<br />

Remko Aaten<br />

06-38005198<br />

remko.aaten@home.nl<br />

Libris boekhandel + Onze specialisaties zijn:<br />

Libris boekhandel + Onze specialisaties zijn:<br />

literatuur + reizen + kinderboeken literatuur Libris boekhandel + + reizen Onze specialisaties + kinderboeken zijn:<br />

+<br />

regionalia regionalia + gezondheid + zingeving<br />

literatuur + reizen gezondheid + kinderboeken + zingeving +<br />

regionalia + gezondheid + zingeving<br />

Rijksstraatweg Rijksstraatweg 205 + 9752 205 + BH 9752 Haren BH Haren + tel. + (050) tel. (050) 534 40 5341340 + 13 e-mail + e-mail info@boomker.nl<br />

www.boomker.nl<br />

Rijksstraatweg 205 + 9752 BH Haren + tel. (050) 534 40 13 + e-mail info@boomker.nl<br />

www.boomker.nl<br />

Woonflair adviseert en inspireert<br />

Ruim aanbod in natuurlijke en ecologische stoffen<br />

Wollen tapijten en vloerkleden<br />

Laminaat en natuurlijk hout<br />

Novilon en linoleum<br />

Grote collectie sierkussens en woondecoratie<br />

Pizzeria & Grillroom<br />

Oude Middelhorst 1a<br />

9751 TK Haren<br />

Tel: 050 534 97 78<br />

Raadhuisplein 18<br />

9751 AP HAREN<br />

tel. 050-5344819<br />

www.scholmawoonflair.nl<br />

mail@scholmawoonflair.nl<br />

4 Glimmer’lei - maart <strong>2019</strong>


Activiteiten in het Trefpunt in<br />

Glimmen<br />

Er wordt weer het een en ander georganiseerd door de PKN<br />

Noordlaren Glimmen. Activiteiten niet alleen voor de mensen, die<br />

lid zijn van de kerk, maar ook voor inwoners van Noordlaren en<br />

Glimmen. Hieronder treft u een aantal activiteiten aan, waarvoor<br />

u van harte wordt uitgenodigd.<br />

Stiltemomenten in de Trefpuntkerk op maandagochtend<br />

Stilte is een schaars goed geworden. De stilte kun je zoeken in<br />

de natuur, maar in het dagelijks leven is het niet zo gemakkelijk<br />

om momenten te vinden waarop even helemaal niets hoeft.<br />

Vanaf maandag 11 maart tot Pasen is er wekelijks – behalve<br />

op maandag 25 maart - in de Trefpuntkerk in Glimmen de<br />

mogelijkheid om een half uur in stilte bij elkaar te zitten. In de<br />

stilte kunnen we op adem komen, terugkomen bij onszelf. Dat<br />

kan rust en ontspanning geven. Of soms gaat het moeizaam,<br />

want als je stil wordt kom je in jezelf van alles tegen. Dat kunnen<br />

gedachten zijn of gevoelens, onrust of vermoeidheid. Dat geeft<br />

niet, het is wat er op dat moment in je is. In stilte is geen slagen<br />

of falen, je doet het niet goed of fout. Je hebt er niets voor nodig,<br />

behalve de bereidheid om te gaan zitten en stil te zijn met elkaar.<br />

Van harte welkom, u hoeft zich niet aan te melden en ook niets<br />

voor te bereiden. Wel wil ik u vragen om in stilte binnen te komen<br />

en plaats te nemen in de stilteruimte van de kerk, achter de<br />

lessenaar. Iedereen is welkom. U hoeft geen lid van de gemeente<br />

te zijn, u hoeft ook niet gelovig te zijn. Kom gewoon als uzelf. ds<br />

Anja Kosterman<br />

Workshop poëzie<br />

Samen op weg naar Pasen – drie avonden gedichten schrijven<br />

rondom Pasen<br />

Door de eeuwen heen heeft Pasen kunstenaars weten te<br />

inspireren. Vele schilders, beeldhouwers, schrijvers en dichters<br />

hebben het paasverhaal op hun eigen, unieke manier verbeeld. Wij<br />

nodigen u uit om in de pen te klimmen en te verwoorden wat Pasen<br />

voor u betekent. Op drie dinsdagavonden (19 en 26 maart, en 2<br />

april) van 19.30 uur tot 21.00/21.30 uur in het Trefpunt ontdekken<br />

we dat samen tijdens de poëzie-workshops ‘Samen op weg naar<br />

Pasen’. Onder begeleiding van Theone Joostensz, neerlandica,<br />

tekstschrijfster en schrijfdocente, gaat u per avond twee uur lang<br />

aan de slag met inspirerende voorbeelden uit de kunst en de<br />

literatuur. Door middel van (geleide) associatieoefeningen en<br />

verschillende schrijfopdrachten verzamelt u materiaal waarmee<br />

u vervolgens stap voor stap uw eigen poëzie schrijft en die aan<br />

elkaar voordraagt.<br />

Schrijfervaring is voor deze workshops niet nodig; schrijfplezier<br />

staat voorop. Theone Joostensz (Leek) studeerde Nederlandse<br />

Taal- en Letterkunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ze<br />

heeft haar eigen tekstbureau.<br />

Lijkt het je leuk, om mee te doen dan is opgave mogelijk bij<br />

Henriëtte van der Kamp 050-5262348 of Alice Westerdijk 050-<br />

4063091<br />

Filmavond 4 april, 19.30 uur<br />

Op 4 april organiseren we weer een filmavond. We bekijken de<br />

film The Lady in the Van en na afloop praten we erover na. Een<br />

korte beschrijving van de inhoud:<br />

Miss Shepherd, een oude excentrieke dame, woont in een busje<br />

in Londen. Niemand wil het busje voor zijn deur hebben, maar<br />

Miss Shepherd trekt zich daar niet veel van aan. Ze parkeert<br />

haar busje ‘tijdelijk’ op de oprit van Alan Bennett en blijft daar<br />

vervolgens vijftien jaar wonen. Bennett durft haar niet goed weg<br />

te sturen en staat haar verblijf tegen wil en dank toe. Uiteindelijk<br />

veranderen ze er allebei door. Deze film uit 2015 is gebaseerd<br />

op een waargebeurd verhaal. Soms schuurt het, soms is het<br />

om te lachen, soms aandoenlijk. Genoeg stof om na te praten<br />

met elkaar. Ook als u geen gemeentelid bent, bent u van harte<br />

welkom!<br />

Datum: donderdag 4 april <strong>2019</strong>, aanvang 19:30 uur<br />

Plaats: Het Trefpunt, Nieuwe Schoolweg 5, Glimmen<br />

Kerkdienst in het Gronings<br />

Een Grunnegerdainst zal gehouden worden op zondag 19 mei<br />

<strong>2019</strong>, 19.00 uur in de Bartholomeuskerk in Noordlaren.<br />

Voor meer informatie: Corke van der Weijden, tel 0592 580206<br />

Het tennisseizoen gaat weer<br />

beginnen!<br />

Voor alle tennisliefhebbers is de inschrijving voor de tennislessen<br />

geopend. Neem een kijkje op www.tvglimmen.nl voor alle<br />

informatie over het komende zomerseizoen! Er wordt vanaf de<br />

tweede week van april training gegeven op maandag, dinsdag<br />

en vrijdag.<br />

Je kan je tot 30 maart<br />

aanmelden door een<br />

mail te versturen<br />

naar<br />

tennisles@tvglimmen.nl.<br />

Nog geen lid? Dit jaar is er ook een speciale Maak-Kennis-<br />

Met-Tennis Actie voor jong én oud! Voor niet-leden is dit een<br />

leuke mogelijkheid om op een laagdrempelige wijze kennis te<br />

maken met onze mooie vereniging. Voor 20 euro ontvangen de<br />

deelnemers 4 trainingen, waarbij er voor materiaal wordt gezorgd.<br />

Glimmer’lei - maart <strong>2019</strong><br />

5


e<br />

l.<br />

e<br />

d<br />

e<br />

r<br />

t<br />

s<br />

n<br />

s<br />

s<br />

k<br />

r<br />

f<br />

n<br />

n<br />

e<br />

r<br />

e<br />

.<br />

t<br />

r<br />

n<br />

n<br />

d<br />

Berichten van De Groenenberg<br />

We bedanken alle gevers en collectanten, die ook dit jaar<br />

weer door weer en wind op pad zijn gegaan, hartelijk voor<br />

hun We bijdrage. kunnen terugkijken Hebt u de op collectant een geslaagde gemist, decembermaand.<br />

dan kunt u uw<br />

bijdrage Veel feestelijke overmaken kerstbijeenkomsten op giro 5057 te Rotterdam! in een door een paar<br />

vrijwilligers sfeervol versierd dorpshuis. Kerstlunches,<br />

Wilt<br />

kerstborrels,<br />

u ons bij de<br />

kerstdrive,<br />

collecte van<br />

jaarafsluitingen<br />

volgend jaar ondersteunen<br />

en de jaarlijkse<br />

als<br />

collectant? Neem contact op met het Sylvesterloop Nationaal MS (zie Fonds, foto).<br />

Volgens de organisatie<br />

deden dit jaar meer<br />

mensen mee dan ooit:<br />

487 mannen, vrouwen en<br />

kinderen!<br />

Het nieuwe jaar is<br />

inmiddels begonnen. Het<br />

startte in oudejaarsnacht<br />

met het Oud en Nieuw<br />

feest in De Groenenberg, georganiseerd door een paar<br />

vrijwilligers. Het moet een gezellige happening zijn geweest,<br />

die doorging tot een uur of 5! Op 8 januari is er een<br />

gezamenlijke Nieuwjaarsreceptie geweest van de besturen<br />

van het Plaatselijk Belang en van De Groenenberg, in<br />

samenwerking met het Vrijdagavondcafé. Vrijwilligers van<br />

het Café hadden heerlijke hapjes gemaakt en alle bezoekers<br />

werden door beide besturen getrakteerd op twee gratis<br />

consumpties. Miriam en Malko spraken kort namens hun<br />

eigen bestuur, waarbij Malko een terugblik hield en onze<br />

nieuwe voorzitter, Jan Hommes, voorstelde die vervolgens<br />

iets vertelde over de<br />

toekomst. Het was<br />

gezellig druk (zie foto’s).<br />

Gelukkig was de periode<br />

van ijzelgladde wegen<br />

net achter de rug....<br />

Verder was er op<br />

14 januari een<br />

gebruikersoverleg. Op<br />

de agenda stonden het<br />

informeren over de stand en gang van zaken, bespreken<br />

hoe we de gebruikers meer kunnen laten participeren en<br />

het voorstellen van onze nieuwe voorzitter. We zijn als<br />

bestuur erg blij met deze uitbreiding! Hopelijk volgen nog<br />

een paar mensen dit goede voorbeeld om ons bestuur te<br />

komen versterken. Op het moment dat ik dit schrijf, moet<br />

deze bijeenkomst nog plaatsvinden. Over het verloop ervan<br />

kan ik dus nog niets melden.<br />

Na alle feestelijkheden en extra bijzondere activiteiten<br />

herneemt het gewone<br />

leven weer zijn gang.<br />

Zo ook voor De<br />

Groenenberg. In de<br />

agenda valt te lezen<br />

dat de gebruikelijke<br />

bijeenkomsten weer<br />

ingepland staan.<br />

Voorlopig gaan we zo<br />

door. En ondertussen<br />

blijven we werken aan het<br />

verbeteren van alles wat<br />

De Groenenberg betreft.<br />

In mijn vorige bericht<br />

meldde ik al dat we<br />

bezig<br />

010-591 98 39 of via www.nationaalmsfonds.nl PAUL zijn de akoestiek WOLDENDORP te AUTO’S<br />

verbeteren en met name<br />

het www.paulwoldendorpautos.nl<br />

bargedeelte gezelliger<br />

te maken. De benodigde<br />

maatregelen Onderhoud zijn en ons reparaties inmiddels bekend alle merken dankzij auto’s het gratis<br />

advies van een deskundige APK keuringsstation<br />

en een subsidieaanvraag is in<br />

de maak. Ook werken we aan het opnieuw opstarten – en<br />

vooral Burg. bijhouden J.G. Legroweg – van 92, onze 9761 website. TD EELDE - T 050 309 67 06<br />

Het Vrijdagavondcafé gaat door op dezelfde voet: twee<br />

keer per maand zal een kok voor ons koken. Daarvoor<br />

moet men zich van tevoren opgeven via een speciaal<br />

emailadres: vrijdagavondcaféglimmen@gmail.com. Op het<br />

moment dat u dit leest heeft Olga Vos al weer een Indisch<br />

buffet verzorgd. Een kleine wijziging: Wouter Zunneberg<br />

kan voorlopig niet meer voor ons zijn culinaire driegangenmenu<br />

bereiden, omdat hij zijn tijd voor iets anders nodig<br />

heeft. Maar vanaf april mogen we hem weer inroosteren.<br />

We hebben een vervanging gevonden: op 29 januari zal er<br />

Turks gekookt (en gegeten) worden! Mocht u op de hoogte<br />

gehouden worden via de wekelijkse nieuwsbrief, dan kunt u<br />

zich daarvoor aanmelden.<br />

Nog een kleine wijziging: we hebben de ideeënbus<br />

weggedaan. Die werd niet gebruikt. Wat wel goed loopt, is<br />

de ruilbibliotheek. Regelmatig worden boeken meegenomen<br />

en andere ervoor in de plaats gezet. Dat houden we dus zo.<br />

En tenslotte kunt u alvast noteren: Op 11 en/of 12 maart doen<br />

Auto Eelde.nl<br />

we weer mee aan de vrijwilligersactie van het Oranjefonds,<br />

NL Doet. Net als vorig jaar. Zodra we meer weten, berichten<br />

we u hierover.<br />

Otto van Bergen & Robert Schoon<br />

Maar mocht u nu al weten dat u mee wilt doen:<br />

U kunt zich hiervoor aanmelden via ons<br />

emailadres: degroenenberg@gmail.com!<br />

Burgemeester J.G. Legroweg 108<br />

Namens het bestuur,<br />

Cilly Kramer-Clobus<br />

UITNODIGING<br />

9761 TD Eelde<br />

Algemene Leden Vergadering IJsvereniging Glimmen.<br />

Maandag 15 februari a.s. in het Dorpshuis de Groenenberg.<br />

Tel: 050-3094940 www.autoeelde.nl<br />

Aanvang 20.00 uur.<br />

In 2015 hebben we helaas niet kunnen schaatsen op de<br />

prachtige ijsbaan in ons dorp, maar wie weet wat 2016 voor<br />

ons in het verschiet heeft?! We nodigen u van harte uit om<br />

mee te denken en te praten over de toekomst van onze<br />

vereniging.<br />

Het bestuur van de IJsvereniging Glimmen<br />

6<br />

Glimmer’lei - januari 2016<br />

6 Glimmer’lei - maart <strong>2019</strong>


Recept maart<br />

Het is maart, voorjaar, maar al een tijd erg koud en guur door flinke<br />

wind. We waren verwend met een paar dagen lekker zonnig weer<br />

in februari. Toch beginnen knoppen uit te lopen en jonge wilde<br />

planten kunnen al geplukt worden, zoals speenkruid, dovenetel,<br />

paardenbloemblad, zevenblad, zelfs al brandnetel.<br />

Op ons beginnend voedselbos Glimmen wordt hard gewerkt. De<br />

hoogwerker heeft de oude eikenwal gesnoeid, de grondverzetter<br />

heeft goed werk verricht en 6 lange heuvelbedden gecreëerd.<br />

Daarin zijn al bessenstekjes, aardbeienplantjes geplant en aardpeer<br />

voor windvang zit ook al in grond. Verder gaan we de heuvelbedden<br />

inzaaien met groenbemesters om de aarde snel bedekt te krijgen.<br />

O.a. mosterd, dat groeit heel snel. Je kan het groen gebruiken voor<br />

mosterdsoep, en als het gaat bloeien trekt het veel bijen aan. De<br />

plant houdt stikstof vast en als mulch (afdekmassa) gebruikt voor<br />

de eenjarige groenten die er later ingeplant worden. Deze mosterd<br />

plantjes gaan we o.a. gebruiken voor de soep.<br />

Recept voor een simpele bladsoep, voor 4 à 6 personen<br />

Verzamel een zestal handenvol groen blad van wilde planten en<br />

mosterdblad, of alleen mosterdblad (te vervangen door spinazie<br />

uit de winkel). 1 ui, gesnipperd, snuf zout en peper, handje fijne<br />

havervlokken, bouillonblokje en 2 eetlepels mosterd.<br />

Naar believen een eetlepel honing, 1,5 l water.<br />

Bereiding<br />

• bak het uitje rustig in wat zonnebloemolie, strooi er wat zout over<br />

om aanbranden te voorkomen.<br />

• Voeg al het blad toe en roerbak op zacht<br />

vuur.<br />

• Voeg de havervlokken toe en het water plus<br />

bouillonblokje.<br />

• Laat 2 minuten koken.<br />

• Pureer, voeg de mosterd toe. Proef af en<br />

als het te bitter is geworden door de wilde<br />

planten, vooral als er veel paardenbloem in<br />

zit, roer er dan wat honing door.<br />

Deze soep is heel reinigend voor de longen<br />

en lever.<br />

Meedenkers gezocht voor locatie 'Flora & Fauna'<br />

Projectontwikkelaar 'Het Vaste Goed' uit Sint Job in 't Goor (B) heeft een optie verworven op de locatie van de voormalige winkel<br />

Flora & Fauna in Glimmen.<br />

Het bedrijf heeft als missie om altijd met buurtgenoten in contact<br />

te gaan om draagvlak te creëren voor bepaalde projecten. Zo<br />

wil men het in Glimmen nu ook aanpakken. Woordvoerder Frits<br />

Ake van 'Het Vaste Goed' zegt: "We hebben twee uitgewerkte<br />

plannen voor de locatie van Flora & Fauna. Beiden met plus- en<br />

minpunten. We roepen de inwoners van Glimmen op om met ons<br />

mee te denken. Laat ons met de onderstaande bon weten welk<br />

van de plannen uw voorkeur heeft. U kunt deze bon uiterlijk 31<br />

maart in de brievenbus van de voormalige winkel doen." De heer<br />

Ake zegt dat reeds de dag daarna de uitkomst van deze enquête<br />

zal worden bekendgemaakt via een raambiljet op de voormalige<br />

winkel.<br />

MENING-BON<br />

<br />

Knip uit en lever uiterlijk 31 maart in. U kunt deze in de brievenbus doen van Flora & Fauna (binnenzijde hek achter de oranje<br />

bus). Een dag later plakken we de uitslag van de enquête aan het hek, zodat iedereen weet met welk plan wij naar de gemeente<br />

zullen gaan.<br />

PLAN 1: WELLNESS SALON TURKS<br />

Een nieuwe trend, waarin massage en Turks stoombad met elkaar worden gecombineerd. In Amsterdam een rage.<br />

PLAN 2: PRIVATE MOSKEE<br />

Ook een nieuwe trend. Kleine moskeeën voor kleinere kringen gelovigen, die overigens slechts op beperkt<br />

geluidsniveau oproepen tot gebed.<br />

Toelichting van uw mening:<br />

Naam: (niet verplicht)<br />

Glimmer’lei - maart <strong>2019</strong><br />

7


eeb_reclamedoek.pdf 1 01-04-11 14:49<br />

BRASSERIE DE KASTANJEHOEVE<br />

Zuidlaarderweg 4 - 9756 CH Glimmen<br />

T 050 4061281<br />

info@brasseriedekastanjehoeve.nl<br />

brasseriedekastanjehoeve.nl<br />

www.pixxle.nl<br />

Brasserie de Kastanjehoeve<br />

is een sfeervolle brasserie<br />

die gunstig gelegen is in het<br />

bosrijke dorp Glimmen. In<br />

het nationaal park Drentsche<br />

Aa is onze zaak gevestigd<br />

op een historische locatie.<br />

In onze brasserie kunt u<br />

heerlijk lunchen, vergaderen,<br />

dineren en gezellig borrelen.<br />

Brasserie de Kastanjehoeve<br />

staat voor kwaliteit, gastvrijheid<br />

en heerlijk eten<br />

bereid met verse en lokale<br />

producten.<br />

7 DAGEN PER WEEK OPEN<br />

MAANDAG EN DINSDAG VANAF 17:00 UUR<br />

WOENSDAG T/M ZONDAG VANAF 11:00 UUR<br />

Schoonheidssalon Pedicure Manicure<br />

Schoonheidssalon Pedicure Manicure<br />

Huidverbetering Schoonheidssalon Permanente - Pedicure make - Manicure up Massage<br />

Huidverbetering Permanente make up Massage<br />

Huidverbetering - Permanente make up - Massage<br />

Schoonheidssalon<br />

GLIMMEN<br />

by<br />

by<br />

by<br />

Rijksstraatweg 26<br />

welkom@clarycare.nl<br />

Rijksstraatweg 26<br />

welkom@clarycare.nl<br />

Rijksstraatweg 26<br />

welkom@clarycare.nl<br />

U kunt via www.clarycare.nl online uw afspraak maken.<br />

U kunt via www.clarycare.nl online uw afspraak maken.<br />

U kunt via www.clarycare.nl online uw afspraak maken.<br />

GRATIS<br />

DINERBON GRATIS<br />

DINERBON<br />

GRATIS<br />

GRATIS<br />

DINERBON<br />

DINERBON<br />

06<br />

06<br />

3030<br />

3030<br />

1172<br />

1172<br />

06 3030 1172<br />

Boek nu uw zomervakantie bij Zuidlaren Reizen<br />

Boek nu uw zomervakantie bij Zuidlaren Reizen<br />

ontvang een dinerbon t.w.v. 85,-<br />

in Boek samenwerking nu ontvang uw zomervakantie met een dinerbon Bij Cosineros bij Zuidlaren t.w.v. in t Zuidlaren.* 85,- Reizen<br />

in Boek samenwerking nu Kijk ontvang uw op onze zomervakantie met website: een dinerbon Bij Cosineros www.toerkoop.nl/zuidlaren<br />

bij t.w.v. Zuidlaren in tZuidlaren.*<br />

85,- Reizen<br />

Voor vakanties<br />

Kijk op vanaf<br />

onze Eelde:<br />

website: kijk<br />

www.toerkoop.nl/zuidlaren<br />

op onze website in samenwerking www.vanafeelde.nl<br />

Voor vakanties Kijk ontvang op vanaf onze Eelde: website: een met kijk<br />

dinerbon Bij<br />

www.toerkoop.nl/zuidlaren<br />

Cosineros<br />

op onze website<br />

t.w.v. in<br />

www.vanafeelde.nl<br />

tZuidlaren.*<br />

85,-<br />

in Voor samenwerking vakanties vanaf Eelde: met kijk Bij op Cosineros onze website www.vanafeelde.nl<br />

in Zuidlaren.*<br />

Kijk op onze website: www.toerkoop.nl/zuidlaren<br />

Zuidlaren Voor vakanties vanaf Reizen, Eelde: Marktstraat kijk op 9, 9471 AA Zuidlaren<br />

onze website www.vanafeelde.nl<br />

Zuidlaren T: Kijk 050 op - Reizen, onze 409 website: 59 Marktstraat 23 M: www.toerkoop.nl/zuidlaren<br />

zuidlaren@toerkoop.nl<br />

9, 9471 AA Zuidlaren<br />

Voor vakanties vanaf Eelde: kijk op onze website www.vanafeelde.nl<br />

Zuidlaren T: 050 Reizen, - 409 59 Marktstraat 23 M: zuidlaren@toerkoop.nl<br />

9, 9471 AA Zuidlaren<br />

Zuidlaren<br />

T: 050<br />

Reizen,<br />

- 409 59<br />

Marktstraat<br />

23 M: zuidlaren@toerkoop.nl<br />

9, 9471 AA Zuidlaren<br />

* Voorwaarden: T: 050 - Boeken 409 voor 59 23 01-04-<strong>2019</strong>. M: zuidlaren@toerkoop.nl<br />

Vertrek tussen 01-04-<strong>2019</strong> 31-12-<strong>2019</strong>.<br />

WWW.TOERKOOP.NL<br />

WWW.TOERKOOP.NL<br />

WWW.TOERKOOP.NL<br />

* Minimale Voorwaarden: reissom Boeken pakketreis voor 01-04-<strong>2019</strong>. 1.500,-. Kom Vertrek langs tussen op ons 01-04-<strong>2019</strong> kantoor en in Zuidlaren. 31-12-<strong>2019</strong>.<br />

* Minimale Voorwaarden: reissom Boeken pakketreis voor 01-04-<strong>2019</strong>. t 1.500,-. Kom Vertrek langs tussen op ons 01-04-<strong>2019</strong> kantoor in en Zuidlaren. 31-12-<strong>2019</strong>.<br />

Minimale reissom pakketreis t 1.500,-. Kom langs op ons kantoor in Zuidlaren.<br />

* Voorwaarden: Boeken voor 01-04-<strong>2019</strong>. Vertrek tussen 01-04-<strong>2019</strong> en 31-12-<strong>2019</strong>.<br />

Minimale reissom pakketreis t 1.500,-. Kom langs op ons kantoor in Zuidlaren.<br />

* Voorwaarden: Boeken voor 01-04-<strong>2019</strong>. Vertrek tussen 01-04-<strong>2019</strong> en 31-12-<strong>2019</strong>.<br />

Minimale reissom pakketreis t 1.500,-. Kom langs op ons kantoor in Zuidlaren.<br />

Speciaalzaak in borstprothesen,<br />

bijbehorende lingerie en badkleding<br />

GRONINGERSTRAAT GRONINGERSTRAAT 126 126<br />

9493 9493 TB DE PUNT<br />

GRONINGERSTRAAT<br />

TB DE PUNT<br />

126<br />

TEL: TEL: 9493 050-4061500 TB DE PUNT<br />

Ma Ma t/m t/m Vr: Vr: 6.30 6.30 - 22.00 - 22.00 uur uur<br />

TEL: 050-4061500<br />

Zaterdag: Ma t/m 8.00 Vr:<br />

8.00<br />

6.30 – 20.00 –<br />

- 22.00<br />

20.00 uur uur<br />

uur<br />

Zondag:<br />

Zaterdag: 9.00 9.00 8.00 – 20.00 – 20.00 uur uur uur<br />

Alle dagen geopend…Aanhangerverhuur…..Gasflessen<br />

Zondag: 9.00 – 20.00 uur<br />

Alle dagen geopend…Aanhangerverhuur…..Gasflessen<br />

Zuidlaarderweg 5<br />

9756 CE Glimmen<br />

Tel: 050-4064135<br />

glimmen@profeel-mammacare.nl<br />

www.profeel-mammacare.nl<br />

Miranda Abbring<br />

8 Glimmer’lei - maart <strong>2019</strong>


Glimmer’lei Mijmert…<br />

Het jaar 1985: zelfde dorp, andere tijd<br />

Door Hein Bloemink<br />

De mensen in Glimmen zijn passanten. Het dorp blijft, maar<br />

de bewoners komen en gaan. Om het verglijden van de tijd te<br />

ervaren bladert de redactie af en toe in oude jaargangen van de<br />

Glimmer’lei. We dalen deze maand met u af naar de kelders van:<br />

1985. We zoeken naar ‘mensen met een verhaal’.<br />

Zijn proefschrift ging over een onderzoek naar nieuwe manieren<br />

om bloedvaten om de lever te leiden. Gips was betrokken bij de<br />

kostbare ontwikkeling van orgaantransplantaties en vertelde<br />

het wel begrijpelijk te vinden dat uiteindelijk de politiek bepaalt<br />

in hoeverre de kosten met gemeenschapsgeld mogen worden<br />

betaald. Hoe zou het verder zijn gegaan met dokter Gips?<br />

September - Daar komen we opeens de namen tegen van<br />

Philippine Benthem, Marie Dijsselhof en Saskia Deen. Ze<br />

bestieren in Glimmen de Zondagsschool in de kapel aan de<br />

Beukenlaan (inmiddels gesloopt, red.). “We behandelen met de<br />

kinderen een onderwerp uit de bijbel dat betrekking heeft op het<br />

dagelijks leven”, zeggen ze. “We praten er heel uitvoerig over.” De<br />

Zondagsschool laat de kinderen ook knutselen en toneelstukjes<br />

opvoeren. In de Glimmer’lei doen ze een oproep: alle kinderen<br />

zijn welkom.<br />

Januari - We maken kennis met volkenkundige Prof. Dr. A.H.J.<br />

Prins aan de Meentweg, die een interview geeft met een kopje<br />

thee en in de kringelende rook van zijn sigaar. Hij vertelt over<br />

zijn wereldreizen, die hem van ‘Afrika tot de Noordpool’ brachten.<br />

Hij vertelde over zijn ontmoeting met de Ethiopische keiser<br />

Haile Selassie, die hij adviseerde over de oprichting van een<br />

universiteit. Wie veel reist, kan veel verhalen.<br />

<strong>Maart</strong> - Leerlingen van de Christelijk Nationale School in<br />

Glimmen hebben een playbackshow georganiseerd voor een<br />

goed doel: zeehonden. Iedereen die meedeed en ook het publiek<br />

moest twee gulden betalen en die opbrengst werd door een<br />

gulle vader verdubbeld. Wie zou die filantroop zijn geweest?<br />

Het leverde ‘Pieterburen’ honderd gulden op. Disc-jockey was<br />

Kees Boersma, winnares werd Raphaël Brouwer, die Michael<br />

Jackson playbackte. En dan waren er Albert en Tinie Jansen van<br />

de kruidenierswinkel: ze waren 25 jaar getrouwd en iedere klant<br />

kreeg die dag een attentie.<br />

April - Ach, daar heb je zuster A. van der Ley. Ze was in 1985<br />

nog maar 53 jaar, maar een begrip in Glimmen door haar werk<br />

voor ‘Maatschappelijke Gezondheidszorg Haren.’ Ze vertelde in<br />

de Glimmer’lei waarom ze koos voor werken in de wijk: “Toen<br />

ik in het ziekenhuis werkte waren de verhoudingen afstandelijk<br />

en de organisatie was hiërarchisch. Voor praten met een patiënt<br />

was geen tijd.” Zuster van der Ley was juist zo begaan met de<br />

thuissituatie van patiënten. “Men beseft vaak niet wat het nut kan<br />

zijn van een wijkverpleegkundige, die een praatje komt maken.<br />

Terwijl het zo belangrijk is, dat ook familieleden hun zorgen eens<br />

kunnen uiten.”<br />

Augustus - Over het ziekenhuis gesproken. De Glimmer’lei<br />

bezocht Prof. Dr. C.H. Gips, internist in het toenmalige Academisch<br />

Ziekenhuis Groningen (AZG). Hij was gespecialiseerd in de lever.<br />

Oktober - Pure nostalgie voor mensen die al heel lang in<br />

Glimmen wonen. In de Glimmer’lei stond een interview met Frijke<br />

Berends-Vriezema, winkelierster in textiel in ons dorp. Ze zat niet<br />

te wachten op aandacht, maar liet zich door toenmalig redacteur<br />

Marijke Christans-Zeilstra overhalen. Die kon dat goed, ze<br />

haalde uw verslaggever in 1992 ook over om in de Glimmer’leiredactie<br />

te komen. “Ik heb toch niks belangrijks te vertellen”,<br />

was de tegenwerping van mevrouw Berends. Deze Friezin zou<br />

nu 104 zijn geweest. In 1952 kwam haar man om het leven bij<br />

een motorongeluk en ze moest de kost verdienen met naai- en<br />

verstelwerk. Van het één kwam het ander, in de woonkamer aan<br />

de Rijksstraatweg ontstond van lieverlee haar winkeltje, dat ze<br />

nog tot in de jaren 90 zou runnen. In de jaren 70 was in Haren<br />

het Raadhuisplein ontstaan en Frijke Berends dacht: “Daar zou<br />

ik nog wel eens een winkel willen beginnen. Een mooi punt in<br />

Haren.” Zover kwam het niet, maar haar zoon Hielke opende er<br />

later wél een kledingwinkel (Berends) op de hoek Raadhuisplein/<br />

Rijksstraatweg.<br />

Ach, allemaal mensen met een verhaal. Veel daarvan leven<br />

niet meer, anderen zijn nu 34 jaar ouder. Hun verhalen blijven<br />

bestaan op de pagina’s van de Glimmer’lei.<br />

Glimmer’lei - maart <strong>2019</strong><br />

9


Voedselbank en lezen<br />

Wat hebben voedselbank en lezen nu met elkaar te maken, zult<br />

u zeggen. Dat zal ik u hier vertellen.<br />

Elke eerste dinsdag van de maand kunt u tussen 10 en 12 uur<br />

terecht in het Trefpunt in Glimmen voor een kop koffie/thee en<br />

een praatje met andere dorpsgenoten. Vaak is er ook iemand uit<br />

Glimmen of directe omgeving die iets interessants te vertellen<br />

heeft.<br />

Op die dag van de inloopochtend wordt er ook materiaal<br />

ingezameld voor de voedselbank van Zuidlaren. Iedere<br />

maand brengt een van de bezoekers aan de inloopochtend de<br />

ingezamelde spullen naar Zuidlaren. En het verband met lezen?<br />

In de zaal waar we koffiedrinken kan iedereen terecht om boeken<br />

te brengen, maar ook om een boek te lenen of een boek te ruilen.<br />

Gratis en voor niets.<br />

Loop eens binnen en kom kijken of er iets van uw gading bij zit.<br />

Corke van der Weijden<br />

Algemene ledenvergadering<br />

De Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen nodigt u van harte uit<br />

voor haar<br />

ALGEMENE LEDENVERGADERING<br />

op woensdag 17 april <strong>2019</strong>, aanvang 20.00 uur<br />

in Dorpshuis ‘De Groenenberg’<br />

Agenda:<br />

1. Opening<br />

2. Vaststelling agenda<br />

3. Communicaties (ingekomen en uitgegane stukken,<br />

mededelingen)<br />

- Geen<br />

4. Notulen ledenvergadering van 11 april 2018<br />

5. Jaarverslag 2018<br />

a. Verslag van de voorzitter<br />

b. Financieel verslag 2018<br />

c. Verslag kascommissie 2018 en benoeming kascommissie<br />

<strong>2019</strong><br />

d. Décharge bestuur voor gevoerd beleid 2018<br />

e. Begroting <strong>2019</strong><br />

6. Bestuurssamenstelling/Bestuurswijzigingen.<br />

- Aftredend: Ellen van der Kley<br />

7. Duurzaam Glimmen<br />

8. Leefbaarheidsbudget<br />

9. Rondvraag<br />

10. Sluiting<br />

Agenda De Groenenberg<br />

maart - april <strong>2019</strong><br />

Wekelijks:<br />

Maandagavond<br />

Dinsdagavond<br />

Dinsdagavond<br />

Woensdagmiddag<br />

Woensdagavond<br />

de Schuttersvereniging<br />

de biljartclub<br />

mannenkoor ‘Mosterdpit’<br />

de knutselclub<br />

toneelclub Glemmini<br />

22 maart Lezing Berend Talens over het nut en de<br />

noodzaak van de honingbij<br />

23 maart NLDoet dag<br />

25 maart Biljartcompetitie<br />

26 maart Fotoclub ‘Beeldspraak’ en mosterdpit<br />

29 maart Vrijdagavond café<br />

28 maart Bridge<br />

2 april Kledingbeurs<br />

3 april Kledingbeurs<br />

8 april Biljartcompetitie<br />

9 april Fotoclub ‘Beeldspraak’<br />

11 april Bridge en Quilting Bee<br />

12 april Vrijdagavond café<br />

16 april mosterdpit<br />

17 april ALV Plaatselijk Belang Glimmen<br />

Aangegeven data en activiteiten zijn onder voorbehoud.<br />

Nadere informatie te verkrijgen bij de beheerder, Henk Wildeboer,<br />

h.wildeboer@ziggo.nl. Ook kunt u bij hem ruimte boeken.<br />

De Groenenberg, Markeweg 17, 9756 BZ Glimmen,<br />

Tel.: 050 – 406 26 61. www.degroenenberg.nl<br />

Huiswerkbegeleiding<br />

Maandag t/m donderdag. Dagelijks van 15.00 tot 19.00 uur.<br />

behalve tijdens de schoolvakanties. tel. 06-38005198<br />

Raadplaat is terug!<br />

Terug van weggeweest; de Raadplaat! Raad waar bijgaande foto<br />

genomen is, mail uw antwoord naar glimmerlei@gmail.com en<br />

maak kans op een prijs (we gaan nog verzinnen wat dat wordt).<br />

Veel succes…<br />

10 Glimmer’lei - maart <strong>2019</strong>


Protestantse Gemeente te Noordlaren Glimmen<br />

Datum tijd locatie voorganger bijzonderheden<br />

24-mrt 10.00 uur Trefpuntkerk in Glimmen ds. A.Troost<br />

31-mrt 10.00 uur Trefpuntkerk in Glimmen da. A. van Beijeren zomertijd<br />

7-apr 10.00 uur Trefpuntkerk in Glimmen prof.dr M.Steehouder mmv cantorij<br />

14-apr 10.00 uur Bartholomeuskerk in Noordlaren ds. R.Fortuin palmpasen<br />

? Trefpuntkerk in Glimmen uitvoering oratorium De Graankorrel door de cantorij<br />

18-apr 19.00 uur Trefpuntkerk in Glimmen ds. A.Kosterman Witte Donderdag avondmaal mmv cantorij<br />

19-apr 19.00 uur Trefpuntkerk in Glimmen Da. Fred.Karelse Goede Vrijdag mmv cantorij<br />

20-apr 21.00 uur Bartholomeuskerk in Noordlaren Da. Fred.Karelse paasnacht mmv cantorij<br />

21-apr 10.00 uur Trefpuntkerk in Glimmen ds. A.Kosterman Pasen mmv cantorij<br />

28-apr 10.00 uur Trefpuntkerk in Glimmen Da. A. van Beijeren<br />

Zonnepanelen<br />

Zes uur lekker aan de stamppot met zwienespek en mosterdstip.<br />

Het is wel lente maar stamppot is voor ons geen winterkost. Een<br />

hele grote pan vol en de rest gaat morgen wel op. De tweede keer<br />

opwarmen is nog lekkerder net als bij snert. Bij de tweede hap hoor<br />

ik de deurbel gaan. Het zal wel een collecte (komen meestal rond<br />

dat tijdstip) zijn. Wij geven aan iedere collectant die belangeloos<br />

door weer en wind voor een goed doel lopen. Met een eurie in de<br />

hand doe ik de deur open en zie een man met een map staan.<br />

Goedenavond zegt hij op een vriendelijke toon. Heeft u belang<br />

bij zonnepanelen? Dat is goed voor het milieu en voordelig voor<br />

uw beurs. Daar had ik wel oren naar, maar het bleek dat ik nu<br />

een investering moest doen en dat ik over enkele jaren dat had<br />

terugverdient. Het bedrag liep in de duizenden euro’s en daar<br />

bedankte ik vriendelijk voor. De man zei dat ik dom was als ik het<br />

niet deed. Ik ben dan wel dom geboren en heb weinig bijgeleerd,<br />

maar om mij recht in het gezicht dom te noemen ging mij toch te<br />

ver en ik wimpelde hem af en sloot de deur. Wie zegt mij dat ik<br />

nog leef als de panelen geld op gaan leveren, ik ben de jongste<br />

ook niet meer. Toch wel gek eigenlijk, je gooit voor een kapitaal<br />

dakpannen op je dak om het waterdicht te maken en dan nog een<br />

extra laag panelen erbij! Dubbel op dus. En mag dat zomaar?<br />

Toen ik vroeger een andere voordeur in mijn huis zette, duurde<br />

het maar even en de gemeente stond al voor de deur en ik moest<br />

de oude deur er weer in zetten omdat de hele buurt die deur had.<br />

Toen de schotelantennes hot waren klaagden ze ook steen en<br />

been (volgens mij noemden ze dat toen aangezichtsvervuiling)<br />

en nu mogen die lelijke zonnepanelen wel overal aangebracht<br />

worden. Wat leven wij toch in een rare wereld, maar ja, het is<br />

voor het milieu en dan gaan wij ver en mag bijna alles. Mijn prak<br />

is inmiddels koud geworden en moet weer opgewarmd worden.<br />

Het kost wat extra energie maar opgewarmd voor de tweede keer<br />

is het toch veel lekkerder…<br />

Berend<br />

Wielrenners gezocht<br />

Het lijkt ons een leuk idee om iedere maandag avond met<br />

dorpsgenoten of mensen met een binding met het dorp een<br />

tochtje te maken op de racefiets.<br />

We hanteren het ‘’social ride’’ principe wat inhoudt “samen uit,<br />

samen thuis”. De afstand zal rond de 40 kilometer liggen. De<br />

eerste keer zal maandag 8 april zijn en we verzamelen om 18.30<br />

uur bij het dorpshuis de Groenenberg.<br />

Lijkt jou dit ook wat dan zien we je graag maandagavond 8 april!<br />

Heb je vragen of wil je graag meer informatie mail dan naar niek_<br />

hartman@hotmail.com.<br />

Met sportieve groet, Klaas en Niek Hartman<br />

Reinhart<br />

Orchideeën<br />

• Orchideeën, kamerplanten, tuinplanten,<br />

potgrond etc.<br />

• Postnl pakketpunt<br />

• Vanaf 15,- euro bezorgen wij gratis in Glimmen,<br />

Onnen en Haren.<br />

ma t/m vrij 09:00 – 18:00 uur | za en zo 10:00 – 17:00 uur<br />

Westerveen 16, 9751 HW Harenermolen tel: 050-4062455<br />

www.reinhartorchideeen.nl<br />

Glimmer’lei - maart <strong>2019</strong><br />

11


Vereniging in de spotlights<br />

SCHUTTERSVERENIGING<br />

GLIMMEN<br />

Opgericht: 14 november 1967 | Aantal Leden: 10 | Voorzitter: Jan Scholtmeijer<br />

(tel. 06 33319506) | Contact: schuttersverenigingglimmen@gmail.com<br />

Door Iekje Wortelboer - Iedere maand kunt u<br />

op deze plaats nader kennis maken met een<br />

van de verenigingen in ons dorp. Deze maand<br />

richten we het vizier op de Schuttersvereniging<br />

Glimmen. Een kleine vereniging, maar hopelijk<br />

stijgt het ledental binnenkort want het is een<br />

ontzettende leuke club! Ze komen iedere<br />

maandagavond bij elkaar in de grote zaal van<br />

ons dorpshuis ‘de Groenenberg’ om hun hobby<br />

te beoefenen: het schieten met luchtgeweren.<br />

Er wordt op 10 meter afstand geschoten op<br />

kaartjes zoals u die van de kermis kent, van die<br />

witte kartonnetjes met cirkels er op. Een schot<br />

in de roos levert 12 punten op en hoe verder je<br />

er vanaf zit hoe minder punten. Maar die punten<br />

tellen alleen voor de onderlinge competitie en<br />

zijn eigenlijk niet zo belangrijk (ook al kun je er aan het eind van het seizoen leuke prijzen mee<br />

winnen). Het is vooral een wedstrijd tegen jezelf, een behendigheidssport waarbij controle over<br />

je spieren, je ademhaling en je concentratie het belangrijkste zijn. Het is ook een zeer betaalbare<br />

hobby. Omgerekend kost een avondje schieten hooguit 3 euro per week aan contributie. Een aantal<br />

leden beschikt over een eigen geweer, de overige leden gebruiken materiaal van de vereniging. Het<br />

is een veilige sport. Natuurlijk zijn er regels waar iedereen zich aan heeft te houden, maar de risico’s<br />

zijn te verwaarlozen. Zelfs gehoorbeschermers zijn overbodig want luchtgeweren ‘knallen’ niet. En<br />

voor de natuurliefhebbers onder ons: een schuttersvereniging heeft helemaal niets met de jacht te<br />

maken, het is een hele rustige sport.<br />

Hoe ziet een gemiddelde maandagavond van de schutters eruit? Rond acht uur komt iedereen<br />

binnen. De baan met 5 schietpunten is dan al in gereedheid gebracht en onder het genot van een<br />

kopje koffie vindt een kleine, korte vergadering plaats. Vervolgens wordt er om de beurt geschoten.<br />

Er zijn 3 schietvariaties: staand (vanuit de schouder), opgelegd (met<br />

een ondersteuning voor de loop) en luchtpistool die door iedereen<br />

worden beoefend. Per avond lost iedereen 25 schoten voor de<br />

onderlinge competitie. Aan het eind van de avond wordt er nog een<br />

rondje geschoten om de “worst van de week”; de beste schutter krijgt<br />

de metworst mee naar huis! Als rond een uur of tien de zaal weer<br />

is opgeruimd verkast iedereen naar de bar voor een gezellige nazit.<br />

De winnaar van de jaarlijkse onderlinge competitie wordt gekroond<br />

tot Schutterskoning(in). Deze eretitel moet echt verdiend worden<br />

en brengt behalve de roem ook het nestorschap voor het volgende<br />

seizoen met zich mee.<br />

Er geldt geen minimum of maximumleeftijd voor de leden<br />

(uitgezonderd kinderen), de leeftijden variëren op dit moment tussen<br />

25 en 79 jaar. Dames en heren zijn welkom. Ik ga binnenkort samen<br />

met mijn dochter eens kijken of het iets voor ons is. U ook?<br />

De geletterde kat<br />

Colofon<br />

Als kat beleef ik vele dingen in on<br />

perspectieven. Sommige lezers de<br />

ben. Dat, lieve lezers, is onmogelijk. Z<br />

gevonden hebt, ben ik alweer van g<br />

makkelijk gaat dat voor mij. Mijn naa<br />

kat. Mijn identiteit zal voor u altijd<br />

mening over verschillende zaken zek<br />

Glimmer’lei is als uitgave van<br />

Colofon<br />

Vereniging Plaatselijk Belang<br />

Glimmen een onafhankelijke<br />

Glimmer’lei is als uitgave van<br />

dorpskrant. De krant verschijnt<br />

Vereniging Plaatselijk Belang<br />

Glimmen<br />

met uitzondering<br />

een onafhankelijke<br />

van juli en<br />

dorpskrant. augustus iedere De krant maand. verschijnt<br />

met uitzondering van juli en<br />

augustus Advertenties, iedere maand.<br />

administratie en postadres:<br />

Postadres: Nieuwe Kampsteeg 22,<br />

Markeweg 9756 TE Glimmen 17a,<br />

9756 Telefoon: BZ Glimmen (050) 406 26 03<br />

Gedurende mijn wandelingen in G<br />

huizen en mensen tegen. Voor mij i<br />

plek waar ik mij, als het even kan, v<br />

opkrul en knorrend zonder gedach<br />

kijk.<br />

Advertenties<br />

E-mail: In sommige<br />

en<br />

huizen ligt er een l<br />

of administratie:<br />

een glimmerlei@gmail.com<br />

kussentje. Dat is natuurlijk h<br />

laatst Rijksstraatweg dat mensen 32, zich erg druk ku<br />

9756 Bezorging: AG Glimmen<br />

kleur Telefoon: Jesse van Oomkens (050) dat 406 kussentje 14 90 of de struc<br />

Lieve mensen, dat maakt mij dus ech<br />

Redactie:<br />

waarbij E-mail: ik altijd hetzelfde vertrouwde<br />

Hein Bloemink,<br />

huizen<br />

glimmerlei@gmail.com<br />

Marjolein veranderen Dresden-Hommes, zo sterk dat ik so<br />

Die Willem veranderingen Bakker, gebeuren soms<br />

Bezorging:<br />

Gert Nienhuis,<br />

haverklap. Monica Frans Nienhuis Deze wispelturige huisho<br />

Somers en<br />

door Iekje vrouwen, Wortelboerdat weet ik zeker. W<br />

wisselend Redactie: vrouwen zijn tenslotte. Ma<br />

Hein Fotograaf: Bloemink,<br />

maar Jitske bij<br />

Carolien Bruinenberg, aan te passen. Het is som<br />

de Klein<br />

staan Marjolein te financieren. Dresden-Hommes, De meeste huiz<br />

Kirsten Pebesma<br />

per Andrea seizoen Aanleveren<br />

Steensma of kopij: per en feestdag. De en<br />

Toscane, Gert bij Nienhuis voorkeur<br />

daar<br />

per<br />

waar<br />

mail<br />

ik de volgende<br />

Kopij inleveren vóór:<br />

moet<br />

zondag<br />

liggen,<br />

14 april<br />

om<br />

<strong>2019</strong><br />

vervolgens tus<br />

Fotograaf:<br />

en de nep sneeuwballen te kroel<br />

Willem Bakker en<br />

vrouwendingen Verspreidingsweek:<br />

Carolien de Klein vermoed ik, maar he<br />

17<br />

te volgen. Ik vind het wel grappig,<br />

Aanleveren kopij:<br />

of het Glimmer‘lei ze nou downloaden: altijd echt blij maakt.<br />

bij voorkeur per mail<br />

ermee www.glimmen.net bezig, kosten nog moeite<br />

www.pb-glimmen.nl<br />

dat Kopij gekibbel inleveren onderling vóór: over wat wa<br />

wanneer Voor contact het meest met of info hip over is. Het huis w<br />

bewegen Verspreidingsweek:<br />

Plaatselijk en Belang leven kunt afgeraden u contact word<br />

opnemen via info@pb-glimmen.nl<br />

stijl. Dan sla je wat mij betreft door in<br />

Begrijp Glimmer‘lei me niet downloaden: verkeerd, als dit een<br />

www.glimmen.net en<br />

je het www.pb-glimmen.nl<br />

vooral blijven doen, maar stress<br />

andere dingen. Geloof mij, ik zie ee<br />

verdriet<br />

Voor contact<br />

om mij<br />

metheen. of info<br />

Ook<br />

over<br />

in ons do<br />

zijn Plaatselijk zichtbaar Belang voor kunt uiedereen, contact ande<br />

opnemen via info@pb-glimmen.nl<br />

Autoservice<br />

Schipper<br />

Quality & Service<br />

J.S. Schipper<br />

Felland Nrd 4<br />

9753 TB Haren<br />

(050) 535 02 81<br />

info@autoserviceschipper.nl<br />

www.autoserviceschipper.nl<br />

12 Glimmer’lei - maart <strong>2019</strong><br />

8<br />

Glimmer’lei - januari 2016

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!