NEM Magazine april 2019

nemnieuws

Het tijdschrift wat begin april werd verspreid heeft het thema ‘Leef!’ gekregen. Christian Verwoerd, liedjesschrijver en muzikant vertelt over zijn leven en zijn ommekeer, veldwerkers vertellen hoe zij het leven in het Midden-Oosten ervaren en Marien Kollenstaart schreef een Bijbelstudie over ‘(h)echt leven’. Vier pagina’s gaan over de komende Reveilweken. Het magazine is en blijft gratis, hoewel een gift voor de onkosten van het magazine van €25 per jaar wordt gewaardeerd. Begin april is het magazine op de mat gevallen bij ruim 6000 adressen. Online kun je het magazine ook doorbladeren en lezen. Via de website kun je je ook afmelden, jouw adres wijzigen of anderen aanmelden. >>>

Pieter Both:

“Geen aai over

de bol, maar echte

verandering”

Een tussenjaar

in Israël

Thema

magazine:

Leef!

Reveilweken

uitgelicht

NR.31 - APR 2019

NEMNIEUWS.NL


VOORWOORD

Hardop praten

in het bos

Ik loop alleen in het bos en hoor de takjes

onder mijn voet knappen. Mijn hoofd zit vol

met openstaande to-do-lijstjes, ideeën en

andere brouwsels. Er is genoeg te doen,

maar nu ben ik even omgeven door stilte.

Geen aai over de bol,

maar echte verandering

4

Een collega tipte me om een ‘boswandeling

met God’ te maken. Hij zei: “Zo’n boswandeling

doet je goed en heb je denk ik

nodig. Zelf struin ik af en toe alleen door het

bos en praat hardop met God. Soms krijg ik

een antwoord in de vorm van een beeld of

gedachte, maar vaker nog lucht ik mijn hart,

dat verfrist en krijg ik energie om door te

gaan.”

Pragmatisch als ik ben besloot ik zijn tip

toe te passen. Het hardop praten, het delen

van mijn leven en gedachtes, het bidden

en danken voor mensen en situaties.

Het was eerst nog wat onwennig en af en

toe haperend. Regelmatig dwaalden mijn

gedachten af. Als het weer eens stil was,

herpakte ik me om hardop te praten met

God. Ook bij het schrijven van dit stukje,

denk ik: ‘Ik moet dit vaker doen, het lucht op

en geeft rust. Dat kan ik goed gebruiken.’

Reveilweken uitgelicht 7

6 jongeren gezocht voor

een tussenjaar

11

Misschien heb je ook last van de ‘rush of

the day’, gedoe of tegenslag. Het thema van

dit magazine is ‘Leef!’ en is tegelijkertijd

het thema van de komende Reveilweek.

Het gaat erom dat we ons kruis opnemen,

ons omkeren, achter Jezus aan gaan en

daarmee rust ontvangen.

Ik wens je veel inspiratie toe bij het lezen

van dit vernieuwde magazine en veel levensvreugde.

Reageer gerust op het magazine

via communicatie@nemnieuws.nl. En

hopelijk tot ziens bij één van de Reveilweken.

Jaïro Pijnacker Hordijk

communicatie

God verdient de eerste plek

Dit magazine heeft als thema ‘Leef!’ gekregen.

De afbeelding op de voorpagina is een

paardenbloem die zijn zaadjes verspreid.

Een beeld waarmee Near East Ministry wil

uitdragen dat je pas echt leeft door te sterven

aan jezelf en Jezus de eerste plaats te geven.

14

2


REDACTIONEEL

EEN SCHREEUWENDE

FARAO OP JE SCHOUDER

“Hoe gaat het ermee? Druk?” “Ja, erg druk!” Het is een veel voorkomende standaard begroeting

met het bijbehorende standaard antwoord. Flitsend, dat wel, maar wat zegt het eigenlijk over de

manier waarop we in het leven staan? Waarom heeft ‘druk zijn’ in onze hoofden vaak zo’n positieve

bijklank? En waarom zouden we überhaupt zo druk moeten zijn in een tijd waarin ingenieuze

computers en hypermoderne machines ons zoveel werk uit handen kunnen nemen?

Werken! Harder! Meer!

Objectief gezien hebben we meer vrije tijd dan ooit

maar het lijkt wel of we steeds minder tijd overhouden

naarmate onze vrije tijd toeneemt. Steeds meer mensen

zeggen stress en tijdsdruk te ervaren. Het aantal gevallen

van overspannenheid en burn-out neemt in een rap

tempo toe. Velen gaan puffend en vaak somberend

door het leven met het gevoel alsof er een farao op

hun schouder zit. Foppe Wiersma, spreker tijdens de

komende Reveilweek, verwoord het als volgt:

“Een farao die schreeuwt: Werken! Harder! Meer!”

Alles uit het leven halen

Waar komt onze obsessie met ‘druk zijn’ toch uit voort?

De Vlaamse filosoof Ignaas Devisch* had daar een kort

en krachtig antwoord op: ‘uit de secularisatie’.

In het kort komt zijn redenering hierop neer: naarmate

het eeuwige leven steeds meer naar de achtergrond

verdwijnt wordt het algemene levensgevoel groter

dat we alles uit het huidige leven moeten halen. Een

goed leven is een leven waar je het maximum uit hebt

gehaald. Het mag niet voor niets zijn geweest. En ‘alles

uit het leven halen’ is nu eenmaal een afmattend drukke

en slopende baan. Begrippen als Yolo (You Only Live

Once), haal uit het leven wat er in zit en het woord

‘bucket list’, lijst van dingen die je wil doen voordat je

dood gaat, zijn trending. We branden ons daarbij in een

razend tempo op. Live life to the max. Leef! Maar is dat

nu het leven dat God voor ons heeft weggelegd?

Reveilweken als vluchtheuvel

Veel mensen ervaren de Reveilweken als een adempauze

in een druk en opgejaagd bestaan. Even de tijd om alle

hectiek achter je te laten, tot rust te komen, je uit te

strekken naar God en weer vervuld te worden van zijn

Geest. De Reveilweken als vluchtheuvel in een steeds

meer dolgedraaide wereld en als tankstation waar je

even oplaadt om er weer tegenaan te kunnen. En dat is

goed. Toch willen we dit jaar een stap verder gaan.

We gaan op zoek naar diepere lagen. Naar de machten die

ons voortdrijven, opjagen en afmatten. Naar de afgoden

van deze tijd. Naar de farao op onze schouder. En we

zoeken met elkaar naar de weg die ons uit de slavernij

kan leiden. De enige Weg. Jezus, de beloofde Messias,

de gekruisigde. Alleen Hij is het ware Leven. Leef!

Piet Jonkers (1955) is natuurkundige en directeur van

Near East Ministry. Van 2014-2018 woonde hij met

zijn vrouw Alice in Jeruzalem waar zij als veldleiding

de NEM-werkers in het Midden-Oosten begeleidden.

Daarvoor woonden zij op verschillende

plekken, onder andere in Peru en

Zwitserland. Samen hebben

zij één zoon en twee

kleinkinderen en wonen in

een schoenendoos (studio)

in Houten. Hij houdt van

films kijken, lacht graag

en geniet van een goed

gesprek.

Piet Jonkers

directeur

*Dagblad Trouw 15 februari 2016

3


THEMA ARTIKEL

Geen aai over de bol,

maar echte verandering!

Pieter Both vertelt in dit interview over het

belang van uitdagende boodschappen.

“We zien vaak bij zomerconferenties – waar

de Reveilweken ook onder vallen – dat mensen

komen om even op adem te komen in deze

jachtige samenleving. Ze krijgen daar ‘een aai

over hun bol’ en kunnen weer verder met het

leven dat ze leefden. We willen daar dit jaar echt

aan voorbijgaan. Want het Johannes-evangelie

roept ook op tot wedergeboorte en echte

verandering!”

Een aai over je bol krijgen en een

oproep tot echte verandering zijn

inderdaad twee verschillende dingen…

“Ja, wij vinden dat we meer challenge

kunnen gebruiken en minder comfort.

Dat past ook helemaal in de traditie van

de Reveilweken. Het evangelie roept

ons namelijk op om te veranderen en

onze zonden achter ons te laten.

Het is bijzonder dat juist het Johannesevangelie

op een bepaalde manier de

boeken van Mozes herhaalt. Het begin

van Johannes begint bij de schepping.

Maar ook elementen uit Exodus komen

terug: Wedergeboren worden is uitgeleid

worden uit de zonde. We moeten

oproepen tot leven!”

We zijn ge ïnfecteerd met het

idee dat we alles uit ons leven

moeten halen. We kunnen niet

meer leven met imperfectie en

onvolmaaktheden.

Pieter Both

predikant in Harderwijk

Pieter Both (1974) groeide op in

Barendrecht en studeerde theologie.

Op verschillende scholen gaf hij les en is

sinds 2007 predikant. Hij is getrouwd met

Annemarie en heeft vijf kinderen. Vanaf

september 2018 is hij verbonden aan de

Hervormde wijkgemeente De Regenboog in

Harderwijk. Hij is auteur van verschillende

boeken, houdt van sporten en lacht graag.

Waarom hebben we zo’n hang naar

comfort in het moderne christendom,

denk jij?

“Ik denk dat dat een afgod van deze tijd

is. We zijn geïnfecteerd met het idee dat

we alles uit ons leven moeten halen.

We kunnen niet meer leven met

imperfectie en onvolmaaktheden en we

moeten ons laten opjagen tot bizarre

hoogten. Wat zie je vervolgens bij de

conferenties? Mensen zoeken daar

uitgeput naar troost en nabijheid.

En de neiging van een conferentie is dan

om daarin tegemoet te komen. Maar

we willen nu zeggen: ‘We gaan voor de

tegencultuur, we laten ons niet opjagen.’”

“Daarom willen we met mensen gaan

nadenken over hun eigen leven en

hen zich laten afvragen: wil ik wel

voortjakkeren? Waarom ben ik zo druk?

Heeft het er iets mee te maken dat in

onze cultuur ‘druk zijn’ je identiteit kan

zijn? Dat je meetelt omdat je druk bent.

Ook dit is een variant van bekering:

ruimte maken in je leven om dienstbaar

4


THEMA ARTIKEL

te worden aan God en voor het

Koninkrijk. Natuurlijk willen we ook dat

mensen tot rust komen, maar je wilt

niet dat mensen elk jaar komen om

uit te rusten zonder dat er in hun leven

iets verandert. Daarom vragen we: is

dit wat je wilt? Is het leven met ruimte

voor God niet veel rustgevender?”

Waarom is een challenge zo nodig?

“Dat is inherent aan de boodschap

van Jezus. Hij riep niet op tot een

suf en saai leven, maar een leven vol

uitdagingen.”

“Ik heb zelf ook genoeg uitdagingen.

Afgelopen jaar zijn we verhuisd van

Spijkenisse naar Harderwijk, met onze

vijf kinderen. Toen dachten we ook

wel even: vraagt God dit echt? Wat

betekent dit wel en niet? We moesten

ook leren loslaten. We moesten

beseffen dat als het van God komt,

dat Hij dan zorgt dat het niet een

negatief effect heeft op ons gezin.

Het was een kwestie van vertrouwen.”

Mensen worden vaker

bemoedigd, dan dat ze

worden uitgedaagd.

Wanneer besefte je voor het eerst dat

het evangelie je echt iets kost?

“Ik kan me herinneren dat er een

bijeenkomst op een Reveilweek was

met de vraag: wie wil zich beschikbaar

stellen? Toen dacht ik: ‘Dit is voor mij’.

Ik ben naar voren gegaan en liet voor

me bidden. Je merkt dan dat je echt

dingen moet loslaten en dat het geloof

niet alleen maar leuk en gezellig is; het

kost je echt wat. Ik vind dat we dit ook

naar buiten moeten communiceren

als missionaire uitdaging. Mensen

hebben vaak genoeg spullen en als

ze tot geloof komen krijgen ze er niet

echt iets bij, ze moeten vooral dingen

loslaten. Dat is niet erg, mensen in

onze samenleving zijn erg toe aan

uitdagingen.”

Welke challenge wil je de mensen

meegeven?

“Is het leven dat je leeft echt vanuit

de volheid met Christus? Of worden

er ook onderdelen door de wereld

bepaald? Dat is ook een uitdaging voor

mij, want ik wil ook graag een druk

baasje zijn. Maar als predikant wil ik

tegelijkertijd uitstralen dat ik alle tijd

heb en dat ik niet druk ben.

Dat zorgt ervoor dat mensen zich meer

vrij voelen om je te benaderen. Ik merk

dat ik de verleiding moet weerstaan

om niet iemand te zijn omdat ik

het druk heb. Dan moet je jezelf

toespreken: nee, ik ben iemand omdat

Jezus van mij houdt.”

Jij vertelt dat de Reveilweken een

onderscheidend karakter hebben,

kun je dat eens uitleggen?

“Wat heel bijzonder is, is dat je de hele

week wordt ingedeeld in een kleine

groep die je niet zelf hebt uitgekozen.

Daar gaat de meeste zegen vanuit.

We hebben in de morgen een plenaire

Bijbelstudie en daarna ga je uiteen in

de kleine groepjes. Je komt dus niet

alleen om iets te halen, maar je wordt

ook ‘gedwongen’ om te geven. In de

avond is er dan een gezamenlijke

aanbidding met een preek.”

Meer info & aanmelden:

nemnieuws.nl/reveilweken

Wil je je inlezen

over het komende

Reveilweekthema?

Lees dan het boek:

‘leven na de genadeklap’

van Arie de Rover

ISBN 9789058816993

168 pagina’s.

We verloten drie boeken

onder lezers van dit

magazine. Wil je dit

boek winnen, mail dan

voor 30 april je naam

en geboortedatum o.v.v.

‘Boek Leven na

de genadeklap’ naar

info@nemnieuws.nl.

WIN!

Tekst: Dick van der Bos – CIP.nl

5


BIJBELSTUDIE

(H)ECHT LEVEN?

In het bekende feestnummer ‘Leef’ van André

Hazes junior wordt een oude man beschreven

die terugblikt op zijn leven:

“Hij vertelde dat ie zich had gewerkt in het zweet

Geld verdiend als water

Maar nooit echt had geleefd

Z’n vrouw was bij hem weg

Voor een ander ingeruild.”

Werken om het geld is blijkbaar niet het échte leven.

Carpe diem wel:

“En hij zei: “Leef, alsof het je laatste dag is.

Leef, alsof de morgen niet bestaat.

Leef, pak alles wat je kan.”

Maar leidt dit advies ook niet tot schadelijk egoïsme:

als ík maar alles uit míjn leven haal? Hoogste tijd

voor de vraag: wat is volgens de Bijbel écht leven?

Johannes: hét evangelie van leven

In de Reveilweken komt het Johannes-evangelie

aan bod. Ieder evangelie belicht weer andere

accenten van Jezus’ leven. Johannes is de kampioen

van het leven: zijn evangelie bevat meer dan 25

procent van het totaal ‘leven’-woorden in het

Nieuwe Testament.

kan’. Hij gáf zijn leven om ons leven te géven

(Johannes 3:16). Johannes vertelt dat hij daarom

zijn biografie heeft geschreven: ‘Deze (wonderen)

zijn opgeschreven opdat u door te geloven leeft door

Zijn Naam.’ Geloven is komen tot Jezus, door de

Vader getrokken worden, luisteren naar Zijn stem.

Echt leven is hecht leven: nauw verbonden zijn met

de Vader via Jezus. Zoals Jezus zelf in Johannes

17 bad: ‘Het eeuwige leven, is dat zij u kennen, de

enige ware God, en hem die u gezonden hebt, Jezus

Christus.’

Eeuwig leven

Het Jodendom van toen kende twee indelingen

van tijd: het leven in deze ‘eeuw’ (het nu) en het

leven in de komende ‘eeuw’ (na de opstanding,

zie Daniël 12:2). Dat laatste werd dan het eeuwig

leven genoemd. Dat perspectief van ‘eeuwig leven’

staat ver van onze tijdsbeleving: wij moeten alles

uit dit leven halen. Het unieke van Johannes is dat

hij laat zien dat dat eeuwige leven nú al begint.

Als je gelooft in de Zoon, is er geen oordeel meer

(Johannes 3:16-18, 36; 10:28). Je bent verbonden

met het Leven zelf (Johannes 11:25; 14:6). Eeuwig

leven gaat niet zozeer over tijdsduur: het is een

kwaliteit van leven. Dat nu al begint.

Goddelijk leven

Wat bedoelt Johannes met ‘leven’? Hij valt daarmee

met de deur in huis: ‘In het Woord was leven’

(Johannes 1:4). Dat Woord was al bij God voordat

de wereld geschapen werd. Dat Woord is een levend

Persoon: de Zoon van God. Net als Zijn Vader leven

zelf in zich heeft, heeft de Zoon dat ook volgens

Johannes 5:26. Dus waar is écht leven te vinden

volgens Johannes? Bij God en Zijn Zoon.

Echt leven is hecht leven

En het mooie is dat ook wij toegang kunnen krijgen

tot dat leven. Daarvoor is Jezus gekomen. Jezus

leefde niet volgens het advies ‘pakken wat je pakken

Leef! Het is alsof Johannes dat vanaf elke bladzijde

van zijn evangelie naar ons toeroept. Leef echt:

hecht verbonden met Jezus.

Ik zou zeggen: pak die kans, begin vandaag.

Marien Kollenstaart is getrouwd met Mirjam

en vader van vijf kinderen. Hij is predikant in

de PKN Nesselande (Rotterdam). Hij voetbalt

graag en is dit jaar Bijbelstudieleider tijdens

de 1 e en 3 e Reveilweek.

Marien Kollenstaart

predikant Nesselande

6


SPECIAL: REVEILWEEK

Jaarlijks nemen zo’n 1600 mensen deel aan de Reveilweken.

Sinds 1965 organiseren we deze christelijke zomerconferenties. Voor de vier komende

conferenties hebben zich inmiddels ruim 400 deelnemers aangemeld. We hopen op,

en bidden voor nog veel meer aanmeldingen de komende maanden! Ten opzichte van

andere christelijke zomerconferenties is de indeling in kleine gespreksgroepen uniek.

We dagen je uit om (wederom) deel te nemen!

Thema Leef

Tijdens de Reveilweken van 2019

duiken we in het Johannes-evangelie

om te ontdekken dat Jezus ons roept

om wakker te worden, ons naar Hem

om te keren en Hem te volgen.

De dingen van onze tijd los te laten en

in Hem te leven.

Vier Reveilweken

Near East Ministry organiseert

vier verschillende Reveilweken

op verschillende plekken en met

verschillende accenten.

Mini Reveilweek: 29 mei - 2 juni 2019

is tijdens het Hemelvaartsweekend

op het terrein van de NEM. Het is

een gecomprimeerd programma van

woensdagavond tot zondagmorgen.

Reveilweek 1: 20 - 26 juli 2019

wordt ook wel de ‘grote Reveilweek’

genoemd omdat er meer dan 1000

mensen komen. Het evenement wordt

gehouden op het terrein van de Kroeze

Danne met een grote bijeenkomstzaal

en meer faciliteiten voor de deelnemers

en de verschillende programma’s.

Er zijn vier programma’s uitgezet voor

volwassenen, jong volwassenen, tieners

en kinderen. Doordat er een team van

doventolken aanwezig is, is deze week

geschikt voor doven en slechthorenden.

Reveilweek 2: 27 juli - 2 augustus 2019

heeft inhoudelijk hetzelfde

programma als Reveilweek 1.

Het wordt gehouden op het terrein

van Near East Ministry en biedt plaats

aan 250 mensen.

Reveilweek 3: 3 - 9 augustus 2019

is een zogenaamde ’verdiepingsweek’,

waarbij de studies diepgravender

zijn. Binnen het thema ‘leef!’ is meer

aandacht voor Reveil in Nederland.

Tijdens deze week is er geen kinderof

tiener programma.

7


SPECIAL: REVEILWEEK

Programmaoverzicht

Reveilweken 2019

De sprekers zijn: Marien Kollenstaart, Foppe Wiersma,

Piet Jonkers, Oscar Lohuis, Helène Evers, Paul Visser, Emanuel

Rutten, Gijs Lammerts van Bueren, Evert van de Poll, Pieter Both

en Maaike Schalk, Otto de Bruijne, Michaël Wittocx en anderen...

Mini Reveilweek

Woensdag

Avond: Opening en

kennismaking.

Donderdag

Ochtend: Leef! Samenkomst

mét de tieners en kinderen van

groep 3-8.

Avond: Uittocht: de opwekking

van Lazarus.

Vrijdag

Ochtend: ‘Ik ben de opstanding

en het Leven’, zegt Jezus.

Avond: Kom naar de grazige

weiden.

Zaterdag

Ochtend: ‘Ik ben de goede

herder’ zegt Jezus.

Avond: Kom naar de bron van

levend water.

Zondag

Ochtend: Er wordt voor

iedereen persoonlijk een

zegen gebeden. Hierna wordt

de conferentie gezamenlijk

afgesloten.

Zomer Reveilweken

Zaterdag

Avond: Opening en

kennismaking.

Zondag

Ochtend: Leef! Samenkomst

mét de tieners en kinderen van

groep 3-8 (Geldt niet voor de

Reveilverdiepingsweek).

Avond: Uittocht: de opwekking

van Lazarus.

Maandag

Ochtend: ‘Ik ben de Opstanding

en het Leven’, zegt Jezus.

Avond: Kom uit je bubbel.

Dinsdag

Ochtend: ‘Ik ben de Weg, de

Waarheid en het Leven’, zegt

Jezus.

Avond: Kom naar de grazige

weiden.

Woensdag

Ochtend: ‘Ik ben de goede

herder’ zegt Jezus.

Avond: Kom naar de bron van

levend water. (interactieve

avond met volwassenen,

tieners en kinderen van

groep 6-8. (Geldt niet voor de

Reveilverdiepingsweek).

Het Loofhuttenfeest staat

centraal.

Donderdag

Ochtend: Stromen van Levend

water.

Avond: In Jezus blijven, het

Brood van het leven.

Vrijdag

Ochtend: Er wordt voor

iedereen persoonlijk in de

groepen een zegen gebeden.

Hierna wordt de conferentie

gezamenlijk afgesloten.

‘s Middags zijn er

verschillende seminars.

Kids

(18-25 jr)

Jong volwassenen

Reveilweek 1,2 en 3 hebben een apart verwerkingsprogramma

voor de Jong Volwassenen. Als Jovo komt er ontzettend

veel op je af; studeren, je (eerste) baan, je partnerkeuze…

Belangrijke keuzes waarbij het goed is om er met anderen

over te praten en God er bij te betrekken.

Tijdens de Reveilweek in Delden verzorgt Oscar Lohuis

‘s ochtends de Bijbelstudies voor Jovo’s. In de andere

Reveilweken ga je als Jovo naar dezelfde ochtendstudie

als de andere volwassenen. Na de Bijbelstudie praat je in je

eigen gespreksgroep met andere Jovo’s door over wat je hebt

gehoord en geleerd.

’s Middags zijn er vaak Jovo-seminars, sport en spel en tijd

om te ontspannen.

’s Avonds is er een samenkomst met alle Reveilweekdeelnemers,

met tijd van aanbidding en een spreker. Na de

avonddienst is er ‘L@te N8’ met activiteiten zoals PUB-quiz,

open podium, een spel, maar ook meet-and-greet met een

spreker.

(0-11 jr)

Het thema van het Kinderprogramma is ‘Ik ben’.

In de Bijbel kun je veel over de Here Jezus lezen. In het

Bijbelboek ‘Johannes’ stelt Jezus zich zeven keer aan de

mensen voor. Hij zegt ‘Ik ben…’ en vertelt dan iets over zichzelf

waar ook wij veel van kunnen leren. Over wie Jezus is en

hoe we samen met Hem mogen leven. We gaan elkaar leren

kennen, onszelf beter leren kennen en misschien nog wel het

meest gave: we gaan de Here Jezus beter leren kennen!

We gaan met de kinderen een hoop beleven: elke dag een

Talkshow, een Bijbelvertelling, samen zingen voor God en een

heleboel toffe Challenges! Hoe dat zit, vertellen we je later…

Ben jij er dit jaar ook bij?

Zie ik je tijdens de Reveilweek?

Ik ben benieuwd wie jij bent!

Tijdens de Reveilweek in Delden

verzorgt Oscar Lohuis ‘s ochtends de

Bijbelstudies voor Jovo’s

8


(12-17 jr)

Tieners

Thema: ‘On Air, living in the fullness of Christ’

Mijn mobiel gaat, ik neem op en het is stil. Daarna hoor ik iemand

roepen: “Hallo Bianca met Opa Buurman! Ben je thuis?” Ik moet

grinniken. Het is onze buurman van 87 die samen met zijn vrouw

naast ons woont. Het zijn schatten van mensen die appen,

facebooken en een iPad hebben. Én twee televisies met koptelefoon

voor slechthorende mensen. Zo kunnen ze naar hun eigen

programma kijken zonder elkaar te storen.

Opa Buurman roept door de telefoon: “Is je man Leonard thuis en

kan hij even langskomen? Ik heb geen beeld meer op de televisie!”

Natuurlijk. Als Leonard terugkomt van de buren vertelt hij lachend

dat de televisie geen stroom had toen hij hem aan wilde zetten.

De stekker zat er niet in. De buurman had een aantal snoertjes

verplaatst zodat zijn koptelefoon weer goed werkte. Hij had per

ongeluk de stekker eruit gehaald en had dus geen beeld.

Je stopt de stekker erin, dat is de bedoeling! Stroom is nodig om

televisie te kunnen kijken. Als tienerleiders willen we graag dat jij

aangesloten wordt op de electriciteit. Dat je

niet op eigen kracht leeft, maar door de kracht

van God. Als jij in ‘the fullness of Christ’ gaat leven, dan zul je een veel

beter beeld krijgen van Wie Christus is en Hem beter leren kennen. Het

thema dit jaar bij de tieners is: ‘On Air, living in the fullness of Christ’.

On air, in de lucht zijn zoals bij televisie, social media en radio,

continu connected met God, Vader, Zoon en Geest, dat wil God in je

leven. Niet alleen connected, maar met stroom in je leven, zodat je

niet op eigen kracht, maar in de kracht van God kunt leven. Jij bent

net als de TV, je hebt de voedingskabel nodig.

Maar Wie is Hij? Hoe kunnen we Hem beter leren kennen? Als wij

ons voorstellen dan zeggen we: ‘Ik ben …’ en dan zeg je je naam.

‘Ik ben … jaar. Ik zit op die-en-die school.’ In het Johannes-evangelie

stelt Jezus zich zeven keer voor met: ‘Ik ben’ en geeft de mensen

een kans om Hem beter te leren kennen. Tijdens de Reveilweek gaan

we met de tieners de zeven ‘Ik ben’ uitspraken bekijken. Zo leren we

hoe we mogen leven in de volheid van Christus!

Zien we je op een van de Reveilweken? Tot dan!

Bianca Boender; namens het tienerwerk kernteam

Reacties

Volwassenen

“Bezoekers mogen best uitgedaagd

worden. Intellectuele input wordt zeer

gewaardeerd en is nodig in deze wereld.

Het gaat minder om het vermaak van

(verwende) christenen.”

“Het was mijn eerste Reveilweek,

ik ga zeker terugkomen.”

“Het was wel chill bij de tieners!”

Tijdens de Reveilweken van 2019 duiken we in het Johannes-evangelie om te

ontdekken dat Jezus ons roept om wakker te worden, ons naar Hem om te

keren en Hem te volgen. De dingen van onze tijd los te laten en in Hem te leven.

Met het thema ‘Leef!’ willen we mensen uitdagen een stap te zetten.

De Reveilweken zijn niet alleen bedoeld om één week op adem te komen in

een hectisch bestaan en dan weer de rest van het jaar verder te hobbelen.

De Reveilweken zijn bedoeld om uitgezonden te worden. Dat is niet alleen

uitzending naar het buitenland, Israël of de Arabische landen. Dat is ook in onze

eigen leefomgeving. Leef en wees van betekenis voor de mensen om je heen,

zodat ze Jezus Christus leren kennen.

‘Leef!’ is ook nadrukkelijk weg uit een leven dat bepaald wordt door zonde.

We werken het uit aan de hand van het evangelie van Johannes. De ochtendstudies

gaan over een ‘Ik ben’ uitspraak. Zo komt er ook samenhang met het

kinder- en tienerprogramma, dat eveneens over deze uitspraken gaat.

Piet Jonkers is verantwoordelijk voor

het volwassenen programma

9


SPECIAL: REVEILWEEK

Reacties

“Afgelopen zomer ging de

Reveilweek over nieuwe dromen

dromen, naar aanleiding van

Jozef, ‘de dromenkoning’.

Pleegzorg is een droom die

opnieuw op ons pad kwam

tijdens de Reveilweek.

Momenteel volgen we een

pleegzorg-traject.”

Francien P.H.

“Ons jaar loopt niet van januari

tot december, maar van

Reveilweek naar Reveilweek.”

Rik Bikker

“Als ik mijn kinderen vraag waar

ze de Heilige Geest zien werken,

dan noemen ze de Reveilweek.”

Rianne Segers

Kortingen

Er zijn drie kortingsregelingen:

Vroegboekkorting

Deelnemers die vóór 15 april boeken krijgen

een korting van 10 euro per volwassene.

Kinder- tienerwerkkorting

Voor kinder‐ en tienerwerkers is een korting

mogelijk van maximaal

€ 82,50 (Mini‐Reveilweek) of

€ 145,00 (Reveilweek 1) of

€ 105,00 (Reveilweek 2 ).

Grote gezinnen korting

Voor gezinnen met drie of meer kinderen

in de leeftijd van 3 tot en met 17 jaar is een

kinderkorting van € 15,‐ (€ 7,50 voor de Mini

Reveilweek) vanaf het derde kind mogelijk.

Vrijwilligers gezocht

• Beamist / Reveilweken: bedienen van de beamer tijdens de

conferentie / kinderprogramma’s

• Coördinator / Reveilweken: vrijwilligers benaderen, aanpassen van

handboeken / instructies en regelen van praktische zaken

• Medewerker ICT / kantoor: we hebben diverse ICT-projecten,

wie wil een ICT-project begeleiden en een goed resultaat neerzetten?

Neem contact op met Johan Ruitenburg: bedrijfsbureau@nemnieuws.nl.

Promotie

Bijna elke Reveilganger keert gezegend, opgeladen en enthousiast terug

naar huis na deelname aan een conferentie. Dat gun je anderen ook! We

hebben je nodig bij de promotie van de Reveilweken. Vraag persoonlijk

vrienden om je heen om mee te gaan, stuur de promotie video door, deel

flyers uit of plaats een oproepje in je kerkblad,

kerkwebsite, deel je ervaringen op social media zoals

Facebook, Linked in en Instagram. Op nemnieuws.nl/

reveilweken vind je informatie en de promotie-film.

Voor flyers mail naar info@nemnieuws.nl.

Data en aanmelden

Mini Reveilweek:

29 mei tot 2 juni 2019

Terrein van Near East Ministry in Voorthuizen

(Grote) Reveilweek 1:

20 tot 26 juli 2019

Conferentie centrum Kroeze Danne - Ambt Delden

Reveilweek 2:

27 juli tot 2 augustus 2019

Terrein van Near East Ministry in Voorthuizen

Reveil(verdiepings)week 3:

3 tot 9 augustus 2019

Terrein van Near East Ministry in Voorthuizen

Kortingen worden verrekend op de factuur.

Meer info staat online in de ‘Algemene

Voorwaarden Reveilweken 2019’.

Alle informatie staat op: www.nemnieuws.nl/reveilweken

10


ONDER DE AANDACHT

6 JONGEREN GEZOCHT

VOOR EEN TUSSENJAAR

Near East Ministry zoekt zes mensen (18-30 jaar) die een jaar willen dienen in Israël.

Je leeft in een dorp in de Negev-woestijn en bent vrijwilliger bij Aleh, een organisatie die opkomt

en zorg draagt voor kinderen met een ernstig meervoudige beperking.

Aleh is een bijzondere organisatie omdat ze de best

mogelijke zorg willen voor hun 700 bewoners. De zorg

die ze leveren is 24/7 aan kinderen tot jonge volwassenen

met een ernstig meervoudige beperking. In dit tussenjaar

help je de meest kwetsbaren in de Israëlische samenleving.

Je zult veel van jezelf geven. Je helpt mee met de

verzorging, het toezicht houden, activiteiten en onderwijs.

Je draait het hele programma mee met de (woon)groep.

Je woont samen met anderen en krijgt zakgeld. Je wordt goed

begeleid bij je werkzaamheden. Near East Ministry helpt je

bij de voorbereiding en begeleidt je tijdens het tussenjaar met

excursies, Bijbelstudies en persoonlijke gesprekken.

“Mijn uitzending naar het

Midden-Oosten was een

rollercoaster van gebeurtenissen,

emoties, geuren en culturen.

Diepe verwondering en blijdschap

blijft me bij net als Gods trouw

en liefde, zichtbaar in het

Midden-Oosten.

Ga mee en ontdek het zelf!”

Nadine de Mooij,

Baanbreker

Het tussenjaar

• Start: augustus 2019 - juli 2020

• Kosten: € 975 begeleiding, € 300 vliegticket,

€ 250 reiskosten binnen Israël (exclusief excursies)

• Vergoeding voor maaltijden en zakgeld: 1000 NIS

(€ 245) vanuit Aleh

• Deelnemers zijn tussen de 18 en 30 jaar, gezond,

christen en hebben een dienende houding

• Meer informatie bij Jedidja:

secretariaat@nemnieuws.nl

0342 471 318 (dinsdag en donderdag)

• Meld je aan vóór 15 mei 2019

11


UIT HET VELD

Uit het Veld

Near East Ministry heeft tientallen mensen uitgezonden naar het Midden Oosten, met name

in Israël, Jordanië en Egypte. We vroegen hen wat het thema ‘Leef!’ bij hen oproept.

Dorst

Drinken is iets, wat er

bij mij regelmatig bij

inschiet. Gewoon,

omdat ik niet gauw

dorst heb, maar ook

omdat regelmatig

drinken niet helemaal

in mijn patroon zit. Of misschien is het

wel gemakzucht of uitstelgedrag en

ben ik teveel gericht op het gesprek of

de volgende taak die op me wacht.

Terwijl ik nadenk over leven en

water, spreekt Jezus mij aan via de

Samaritaanse vrouw bij de waterput:

‘… wie het water drinkt dat Ik hem/haar

geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het

water dat Ik geef, zal in hem/haar een

bron worden, waaruit water opwelt dat

eeuwig leven geeft”. Water/ leven onder

handbereik! “Geef mij dat water, Heer”,

zei de vrouw…

Nelleke, veldleider Midden-Oosten

Het Chai-teken

Het Chai-teken is een prominent

symbool in de moderne Joodse

cultuur. De letters zijn een

combinatie van twee letters,

de Chet en de Joet.

In het Hebreeuws heeft

elke letter een numerieke

waarde en die van Chet

en Joet is respectievelijk

8 en 10. Het Hebreeuwse

woord Chai betekent ‘leven’

en heeft de waarde van het

getal 18. Het getal 18 wordt

daarom geassocieerd met

‘het leven’. Donaties voor

liefdadigheidsinstellingen zijn

vaak een veelvoud van 18.

Het woord-symbool wordt

ook verwerkt in sierraden.

Zuster Chaya

Mijn naam is Geke en ik woonde drie

jaar in Engeland. De Engelsen hadden

veel moeite om mijn naam goed uit

te spreken. Ik nam me voor om mijn

naam aan te passen als ik naar een

ander land zou gaan.

Dat moment kwam toen ik op het

NEM-centrum in Voorthuizen de

voorbereidingscursus volgde om daarna

uitgezonden te worden naar Israël.

Ik vroeg aan een vriendin welke naam

bij mij zou passen. Ze zei: “Chaya, dat

betekent ‘leven’”. Ik vond dat erg mooi,

mede door de prachtige betekenis.

Kies dan het leven

“Ik roep heden de hemel en de aarde tot getuigen tegen u: het

leven en de dood heb ik u voorgehouden, de zegen en de vloek!

Kies dan het leven, opdat u leeft, u en uw nageslacht, door de

HEERE, uw God, lief te hebben, Zijn stem te gehoorzamen en u aan

Hem vast te houden – want Hij is uw leven en de verlenging van

uw dagen - om te blijven in het land dat de HEERE uw vaderen,

Abraham, Izak en Jakob, gezworen heeft hun te geven.”

Deuteronomium 30:19 & 20

Wat ik toen nog niet wist is, dat ik

na de talenschool in Jeruzalem, de

volgende 39 jaar in een ziekenhuis op

de afdeling oncologie en terminale

zorg zou gaan werken. Hoe bijzonder

is het als mijn letterlijk doodzieke

patiënten ‘zuster Chaya’ roepen.

Elke keer als ze mij roepen, komt het

woord ‘leven’ uit hun mond.

Achteraf ontdek je dat God, de

Schepper van het leven zelf,

die naam-inspiratie gaf.

Geke / Chaya, werkzaam in Jeruzalem

12


UIT HET VELD

Recept voor traditioneel brood

Zaatar / Zaktar / Za’ahtar

Ingrediënten (brood)

- 240 gr bloem

- 1 el olijfolie

- 1/4 tl suiker

- 1 tl gist

- 1/2 tl zout

Ingrediënten (topping)

- 1 el sesamzaad

- 1 el gedroogde oregano

- 1 el gedroogde basilicum

- 1 el sumak

- 60 ml olijfolie

Een levensboom van

vriendelijke woorden

In het plaatsje Goesj Etsion, ten

westen van Jeruzalem, staat een

oude iconische eik. Een boom die

toevlucht biedt aan vogels en letterlijk

de atmosfeer verandert door de

lucht te zuiveren. Die boom deed me

denken aan Spreuken 15:4 waar staat:

‘Vriendelijke woorden zijn als een

levensboom. Maar verkeerde woorden

kunnen een leven kapotmaken.’ Hoe

vaak wens ik dat ik een overhaast of

onvriendelijk woord kan terugnemen!

Natuurlijk onthullen onze woorden wat

in ons hart is en moeten ze gezuiverd

worden. Ik probeer me bewust te

zijn van de woorden die ik spreek.

Woorden zijn veel krachtiger dan we

ons voorstellen. Verbale mishandeling,

manipulatie en roddel vergiftigen de

spreker en de luisteraar, terwijl biddende

woorden van raad, aanmoediging en

bevestiging levens oprichten.

Deeg maken

1. Meng de suiker en gist in een grote kom.

2. Voeg 1 kopje warm water toe, roer en laat het

tien minuten rusten.

3. Meng de bloem en halve tl zout en 1 el olijfolie

in een aparte kom.

4. Roer geleidelijk in de kom met het gistmengsel.

5. Kneed het deeg 5 tot 10 minuten.

6. Voeg indien nodig meer water toe.

7. Bedek de kom met een deksel of plastic zak en laat

een uur rusten op kamertemperatuur.

Topping maken

8. Meng het gedroogde oregano, basilicum, sumak

en sesamzaad in een kom.

9. Voeg 60 ml olijfolie toe en roer het goed door.

Bakken

1. Breng wat bloem aan op het werkoppervlak. Verdeel het

deeg in vieren en rol het uit in een dunne ronde vorm.

2. Bewerk het deeg met een dunne laag topping.

3. Voeg eventueel een snufje zout toe.

4. Doe de topping op het deeg.

5. Verwarm de oven voor op 200 graden Celcius.

6. Bak het brood in 8 minuten klaar.

Maggie

“Ik ben dat levende Brood, dat

uit den hemel nedergedaald

is; zo iemand van dit Brood

eet, die zal in der eeuwigheid

leven. En het Brood, dat

Ik geven zal, is Mijn vlees,

hetwelk Ik geven zal voor het

leven der wereld.”

Geen zin om te bakken?

Bij veel Turkse winkeltjes

kun je dit brood ook

gewoon kopen.

Heidi, uitgezonden

naar Jordanië

Jezus in Johannes 6:48 - 51

13


INTERVIEW

GOD VERDIENT DE EERSTE PLEK

“Ik maakte al een tijd muziek in kerken en samenkomsten op verschillende plekken. Terwijl ik aan de ene

kant met de dingen van God bezig was, was er toch een soort van dubbelleven: Ik merkte dat het niet klopte,

alles draaide ten diepste om mijzelf. Het was in de jaren 2007 - 2008 dat ik erachter kwam dat ik wel

Jezus’ offer voor mij aanvaard had, maar niet mijn leven helemaal aan Hem had gegeven. Eigenlijk was

mijn hart meer vol van de dingen van de wereld, in mijn geval was sport echt een afgod.”

Hoe werd je stilgezet?

“M’n geweten begon te spreken. Van binnen merkte

ik dat het niet klopte. Ik vroeg me af: Waar leef ik nu

echt voor? Wat is nu mijn doel in het leven? Natuurlijk

geloofde ik wel dat God bestond, maar praktisch in mijn

leven was dat veel te weinig zichtbaar. De Bijbel zegt:

‘Kies wie je dienen zult.’ Ik besefte hoe tijdelijk alles is.

Het leven kan kort zijn en het is belangrijk om keuzes

met God te maken.

Wat heeft het je opgeleverd?

“Door die bewustwording kreeg Jezus weer de eerste

plek in mijn leven en ben ik losgeweekt van mijn eigen

gedachten over mijn toekomst. Ik zei tegen God:

“Hier ben ik, gebruik me maar in Uw plan.” Ik ging meer

Bijbellezen en kreeg daardoor veel inspiratie om liederen

te schrijven. Ik kreeg de mogelijkheid om een CD te maken

en vervolgens werd ik uitgenodigd om te musiceren in

kerken en mijn liederen te delen met het publiek.”

Wie is een voorbeeld voor je?

Keith Green is voor mij altijd een grote inspiratiebron

geweest. Hij was een energieke zanger in de jaren ‘70

en ‘80 in Amerika en is helaas op 28-jarige leeftijd

omgekomen bij een vliegtuigongeluk. Toen hij tot geloof

kwam als tiener, zag hij de lauwheid onder christenen en

daar verzette hij zich sterk tegen. Hij schreef confronterende

liedjes die opriepen tot een toewijding aan Jezus.

Kun je een beproeving met ons delen?

“In mijn leven probeer ik bewuste keuzes te maken.

Ik vier bijvoorbeeld de Bijbelse feesten. Dat maakt dat ik

bijvoorbeeld kerst niet vier en dan ook niet optreed. Het is

soms best een eenzame strijd om hierin een ander geluid

te laten horen. Daarnaast vraagt het om wijsheid hoe je

omgaat met dingen waar je niet helemaal, of helemaal

niet, achter kan staan.

Tenslotte; heb je nog een tip om écht te leven?

De kracht van echt Leven is het vinden van de

vreugde in God. In welke omstandigheden je ook bent,

Hij staat er boven!

Win een CD:

We verloten twee CD’s onder lezers van dit

magazine. Wil je een CD winnen, mail dan voor

30 april je naam en geboortedatum

o.v.v. ‘CD Christian Verwoerd’

naar info@nemnieuws.nl.

Christian Verwoerd (1989)

musiceert vanaf zijn vierde

levensjaar. Al jong kreeg hij

vioolles en leerde hij zichzelf

piano en gitaar spelen.

In 2006 richtte hij met

zijn broer en zwager de

praiseband Ahava (liefde

in het Hebreeuws) op.

Christian is getrouwd

met Liza en heeft

drie kinderen. Hij

woont in Nieuw-

Lekkerland en gaat

op zaterdag naar de

Messiaanse gemeente

in zijn woonplaats.

Christian Verwoerd

liedjesschrijver en zanger

14


AGENDA & KORT NIEUWS

Agenda

5 t/m 13 april

Cursus Bijbelse feesten in Italië

19 april

Sederviering op

Goede Vrijdag (kijk voor

meer info en aanmelden op

nemnieuws.nl/pesach)

24 april t/m 3 mei

Gebeds- en ontmoetingsreis

naar Jordanië en Israël

(volgeboekt)

3 t/m 10 mei

Cursus aan Tafel bij God -

Ardennen

16 mei

Informatieavond over

Uitzending - Voorthuizen

29 mei t/m 2 juni

Mini Reveilweek - Voorthuizen

5 t/m 12 juli

Vervolgweken Cursus

Bijbelse feesten - Ardennen

20 t/m 26 juli

Reveilweek 1 - De Kroeze

Danne, Ambt Delden

27 juli t/m 2 augustus

Reveilweek 2 - Voorthuizen

3-9 augustus

Reveilverdiepingsweek -

Voorthuizen

Kort nieuws

In Memoriam Dick van Keulen

‘Waar Gij, Heer Christus Jezus, zijt, daar zal ik zijn in

eeuwigheid. Ja, ik ga heen in vrede.’ Dit lied 270 uit het

liedboek van de kerken stond in het overlijdensbericht

van Dick van Keulen. Dick van Keulen overleed op

94-jarige leeftijd op 20 februari in Houten. Hij was

jarenlang verbonden aan Near East Ministry. Gijs

Lammerts van Bueren heeft op www.nemnieuws.nl een

‘in memoriam’ geschreven. Het bestuur en medewerkers

wensen zijn vrouw Didy en de andere familieleden troost

toe en Gods nabijheid.

Meebouwen aan Gods Visioen

NEM gebouw te huur

In december 2018 deden we een oproep aan de

achterban voor een extra gift voor de Near East

Ministry zodat we de begroting van 2019 dicht kregen.

Naar aanleiding van de oproep ontvingen we 48.000

euro! Als organisatie zijn we de gevers enorm dankbaar

voor deze warme betrokkenheid. We hebben daardoor

meer ademruimte om in 2019 de Reveil-missie

gestalte te geven. Toch blijven voldoende financiën een

aandachtspunt, vandaar

dat bij dit magazine een

brief is om te geven voor

opleiding en toerusting.

Near East Ministry is ‘groot grondbezitter’. Op het terrein

staan verschillende faciliteiten die we verhuren aan kerken,

jeugdgroepen of een gezellig familieweekend.

Er zijn verschillende huur opties: Groepsaccomodatie Groot

Dennenlust (29 personen), conferentiezaal Menorah

(220 personen), camping veld en het bos is te huur.

Meer info op: www.nemnieuws.nl/groepsaccomodatie

of beheer@nemnieuws.nl. We verwelkomen je graag!

De NEM spreekt

Wil jij een NEM-spreker

uitnodigen om in jouw

gemeente te spreken over

Israël en de visie op een

Reveil in Nederland? Piet

Jonkers, Michaël Wittocx,

Carla Wittocx, Oscar Lohuis

en Pieter Both gaan graag

voor in jouw kerk/gemeente

op zondag, of tijdens een

andere bijeenkomst. Stuur

een mail met je aanvraag

naar info@nemnieuws.nl.

Dit magazine is een gratis uitgave van stichting

Near East Ministry en verschijnt 3x per jaar. Een

bijdrage van € 25 per jaar wordt op prijs gesteld.

Stichting Near East Ministry is een christelijke

organisatie die vanuit de verzoening in Jezus, de

Messias van Israël, diaconale werkers uitzendt naar

Israël en de Arabische landen. In Nederland zetten we

ons in voor een Reveil, een terugkeer van Nederland

als natie naar de God van Israël. Wij geven dit vorm

door kleinschalige activiteiten, grotere evenementen

en conferentie weken te organiseren. De stichting is

volledig afhankelijk van giften en heeft de ANBI-status.

Doneren: IBAN: NL 93 ABNA 0462 453 855

Bezoekadres: Voorthuizerweg 5, 3862 PZ Nijkerk

Postadres: Postbus 30, 3780 BA Voorthuizen

Telefoon: 0342 - 47 13 18

Mail: info@nemnieuws.nl

Website: www.nemnieuws.nl

Eindredactie: Jaïro Pijnacker Hordijk

Beeld: Unsplash, iStock, Eigen beheer, Wikipedia

Ontwerp: Supervisual

Drukker: De Hoop Drukkerij

Oplage: 6500

Papier: PaperWise geeft landbouwafval een

tweede leven. Bladeren en stengels die overblijven

van de oogst worden bewerkt tot grondstof voor

kwalitatief hoogwaardig papier en karton.

ISSN: 2210-7266


Los de woordzoeker-puzzel op

Deze puzzel heeft te maken met het kinderprogramma van de komende Reveilweken. Streep de woorden weg

en maak van de overgebleven woorden de oplossing. Mail de oplossing en wie weet win jij een prijs!

J E J E Z U S G V Z

U N L A C H E N O E

B D E U R L T S L G

R I Z L O E A T G N

O G D V E T L H E E

O W E D I P K C N L

D N E R E T S I U L

Z I N G E N H L K A

W I J N S T O K B H

BIDDEN

BROOD

CHALLENGE

DEUR

GELOVEN

HERDER

JEZUS

LACHEN

LICHT

LUISTEREN

SPELEN

TALKSHOW

VOLGEN

WEG

WIJNSTOK

ZINGEN

H E R D E R W E N C

Mail je oplossing naar

susan.vd.schulp@nemnieuws.nl

voor 30 april 2019. Uit de

juiste oplossingen verloten we

een Leef!-prijzen-pakket met

spannend boek.

Opschoon actie

Als makers hopen we dat je het magazine met veel vreugde leest. Maar misschien kijk je er amper naar en

gaat het blad rechtstreeks naar het oud papier. Zonde voor ons als zender, maar ook voor jou als ontvanger.

Vandaar dat we de database gaan opschonen in mei. Naar een gedeelte van de achterban sturen we een

kaart waarin we vragen om te reageren als je dit magazine wilt blijven ontvangen. Ben je verhuisd, wil je

iemand anders aanmelden of wil je nu al het magazine liever opzeggen? Reageer dan via info@nemnieuws.nl.

More magazines by this user
Similar magazines