Meer van Nature Maart 2019

vannature

Relatiemagazine voor telers, handelspartners en relaties binnen de Van Nature keten

Editie 25 | Maart 2019

MEER

Relatiemagazine voor telers, handelspartners

en relaties binnen de Van Nature keten

3Telerscoöperatie

Van Nature trapt haar

jubileumseizoen af

4Inge de Vries: van

post openmaken tot

medeondernemer

8John en Mitch Vermeiren

blijven trouw aan Van

Nature

MEER | Maart 2018

1


Colofon

Redactie Van Nature

Tekst Jan Luyendijk Concept &

Copy, Levarht en Van Nature

Fotografie Brigit Strijbos, Inge

de Vries, Levarht en Van Nature

Design Grafisch!OK

Druk Impressed print & sign

Van Nature

Ebweg 12b

2991 LT Barendrecht

Tel: (0180)696800

contact@nature.nl

www.nature.nl

Foto omslag:

Mitch Vermeiren

Agenda

13 juni 2019

Algemene ledenvergadering

Van der Valk Ridderkerk

De aftrap van het

jubileumseizoen

Op 12 maart zagen we elkaar

tijdens de Van Nature Kick-off. Als

bestuur zijn we tevreden over de

belangstelling in Het Wapen van

Zoetermeer. Zo’n aftrap is altijd

weer een ijkpunt: hoe zit iedereen

in de wedstrijd? Delen we nog

altijd dezelfde belangen? Ja, merkte

ik. Het is goed om op gezette

tijden met elkaar van gedachten te

wisselen, zeker in een jaar waar

de telerscoöperatie haar 20-jarig

bestaan viert!

Gezonder eten

Ik spreek namens de hele

tuinbouw als ik zeg dat we

onderhand weleens een goed

jaar verdienen. Maar met alle

sturingsmogelijkheden die er zijn

in een kas, is dat nou net een aspect

dat we niet onder controle hebben.

En toch: ik houd me maar vast aan

de toenemende belangstelling die er

is voor gezond eten. Consumenten

krijgen steeds meer interesse in

groenten en fruit. En als we in de

verre toekomst nog eens 10 miljard

monden moeten voeden op de

aarde, dan doen we dat eerder met

groenten dan met vlees.

hoger uitkomt. Daar is het laatste

woord nog niet over gezegd.

Iedereen weet ook dat we met de

conventionele biotechniek nooit in

de wereldwijde voedselbehoefte

gaan voorzien. Toch is er nog

weerstand tegen, zoals van milieuorganisaties.

Het is in ieder

geval een ontwikkeling die we als

telersvereniging aandachtig volgen.

Brexit: nog even geduld

Op 29 maart zou officieel de Brexit

plaatsvinden. Op de valreep hebben

de Britten besloten om die datum

uit te stellen. Tenminste, als de

landen in de EU dat óók willen.

Op het moment van schrijven

is dat nog niet bekend. Wel heb

ik van onze handelspartners de

verzekering gekregen dat zij

voldoende maatregelen hebben

genomen, ook bij de harde Brexit.

Gentechnologie

Wat dat betreft heb ik net een

interessante bijeenkomst in FVOverband

achter de rug. Binnen de

FVO hebben we ons maandelijkse

contactmoment omgezet in

themabijeenkomsten. Die van 18

februari ging over ecomodernisme,

een vernieuwende kijk op de

natuur. Meer concreet: het ging

over gentechnologie, een manier

om gewassen eigenschappen mee te

geven waardoor gewasbescherming

minder nodig is en de productie

Mijn vorige praatje begon met de

constatering dat ik teler-af ben,

maar dat de rust nog ver te zoeken

was. Ook de laatste weken zijn er

weer veel uurtjes in Van Nature

gaan zitten, maar met de steun voor

een hernieuwd voorzitterschap blijf

ik die uren graag erin steken. Al

moet ik zeggen: het geluid van de

wekker om zes uur ‘s morgens heb

ik nog geen moment gemist!

Aad Sonneveld

Voorzitter

2 MEER | Maart 2019


Feestelijke aftrap

jubileumseizoen Van Nature

Dinsdag 12 maart 2019 opende telerscoöperatie Van Nature voor de twintigste keer het

seizoen met haar telers. Tijdens de kick-off, een jaarlijkse bijeenkomst om het seizoen

formeel te beginnen, proostte Van Nature met telers en medewerkers van handelspartners

op de start van het jubileumjaar. Twintig jaar van Nature!

Deze jaarlijkse kick-off is voor Van Nature een

belangrijk moment. Een moment om telers te

ontmoeten en met elkaar van gedachten te

wisselen. De bijeenkomst werd geopend door Hans

Prins, een van de directieleden van Van Nature.

Hij lichtte de plannen voor dit jaar toe. Daan van

Empel, programmamanager Duurzaamheid bij het

GroentenFruit Huis, voerde met de aanwezigen

een interessante discussie over mogelijke

verbeteringen tijdens het teeltproces, bij zowel teler

als handelspartner, om de voedselverspilling aan de

consumentenkant te verminderen.

Tijdens deze kick-off was volop gelegenheid voor

telers, medewerkers en andere betrokkenen om

vakkennis en ervaringen met elkaar uit te wisselen.

Daarnaast stond ook de beleving centraal. De mooie

groenten en concepten van diverse leden én de nieuwe

verpakkingslijn van Van Nature waren te zien. De

bijeenkomst werd afgesloten met een feestelijk diner.

Een geslaagde start van het jubileumjaar!

20 jaar Van Nature

Van Nature is al twintig jaar een coöperatie,

een vereniging van én voor telers en een ketensamenwerking

tussen telers en handelspartners.

De telerscoöperatie is er trots op dat ze uitgegroeid

is tot een betrouwbare en stabiele ketenorganisatie

in de groenten- en fruitsector. De naam Van Nature

dateert weliswaar uit 2012, maar de wortels van de

organisatie gaan terug tot juni 1999. Toen zijn de

rechtsvoorgangers van telerscoöperatie Van Nature

U.A. opgericht, te weten Best Growers Benelux en Vers

Direct Teelt. Als organisatie bestaat van Nature dit

jaar 20 jaar.

MEER | Maart 2019

3


‘Ik vond het werk in het bedrijf eigenlijk heel leuk.’

Vrouwen in de tuinbouw:

Van de post openmaken op

zaterdag tot mede-ondernemer:

Inge de Vries

Partners van telers zijn meestal wel gewend om mee te draaien in het bedrijf.

Vrouwen die mede-ondernemer zijn, zijn zeldzamer. We moeten ervoor naar Erica, in

Drenthe. Daar is Inge de Vries met vader Koos, echtgenoot Peter en broer Pim een van de

vier pijlers onder Drenthe Growers, het komkommerbedrijf van 12,5 hectare. ‘Maar dat ik

in het bedrijf zou komen, was niet helemaal logisch’, lacht ze.

4 MEER | Maart 2019


Begin er tegen Inge niet over of het gewas er wel

voldoende vegetatief bij staat. ‘De mannen regelen

alles in de kas en sturen het personeel aan. Ik doe alle

randzaken eromheen. Veel papierwerk, zoals het hele

certificeringsgebeuren en de financiële administratie.

Je kunt het zo gek niet bedenken wat er allemaal bij

komt kijken. Maar mét elkaar kijken we wel hoe het

verder moet met het bedrijf.’

Die stap naar het familiebedrijf – de derde generatie

De Vries – was nooit gepland. Inge: ‘Mijn vader vroeg

me een keer om uit de kas te komen en hem te komen

helpen in het kantoor. Ik begon met het openmaken

van de post, elke zaterdagmorgen. Zo is het steeds

verder gegroeid. Ondertussen was ik klaar met mijn

studie. En ik vond het werk in het bedrijf eigenlijk

heel leuk.’

Niet serieus genomen

Het begin valt haar niet mee. ‘Ik had geen agrarische

opleiding gevolgd. Dan is het net of je niet serieus

wordt genomen. Maar hoe langer je in de tuinbouw

werkt, hoe meer je door krijgt dat het zo werkt in

een groot bedrijf, met gespecialiseerde mensen op

kantoor.’ Haar contacten haalt ze uit een club van

jonge ondernemers in het noorden, waar ze lid van

is. ‘We doen leuke dingen en praten elkaar bij: waar

loop jij tegenaan? Met ondernemers in de regio ben ik

ook actief om dit tuinbouwgebied meer te laten zien.

Er komt een hele generatie aan die verder wil in de

glastuinbouw. Daarom willen we ons meer profileren.

Bij de gemeente en de provincie, maar ook bij LTO.’

Ondertussen is Inge ook nog moeder, met twee

kleine kinderen. ‘Dat is een hele uitdaging. Ik kom

eigenlijk altijd tijd tekort. Drie dagen per week zit ik

op kantoor. Ik heb het geluk dat de kleintjes het op

kantoor ook leuk vinden, dus op andere dagen neem

ik ze weleens mee.’

Plantdatum

Zelf komt ze één, twee keer in de week in de kas. ‘Ik

vind het belangrijk te weten hoe het gewas erbij staat

als iemand vraagt hoe het op de tuin gaat. Met de teelt

zal ik me nooit bemoeien. Waar ik me wél mee bemoei

is de plantdatum. Voor mijn werk is het belangrijk dat

ik weet wanneer de geldstromen gaan lopen. En of het

een hoge- of lagedraadteelt is, want dat heeft invloed

op de kosten. Maar welk ras we planten maakt mij

niet zoveel uit. In een familiebedrijf is het belangrijk

dat iedereen een eigen verantwoordelijkheid heeft. En

de ruimte krijgt om die te nemen.’

MEER | Maart 2019

5


Netwerken voor het bestuur

van Van Nature

Zichtbaarheid voor het Van Nature-merk

is belangrijk. Daarom waren we aanwezig

bij de twee voorjaarsevenementen: de

Fruit Logistica in Berlijn en - op een andere

Netwerken is het vooral op beide beurzen. ‘Je komt

elkaar weer eens in een andere setting tegen’,

weet bestuurslid John van Heijningen die de Fruit

Logistica bezocht. ‘Het eerste dat me opviel was

dat de hal waar we altijd in staan, de Hollandhal,

manier - op de Horticontactdagen in

Gorinchem.

V.l.n.r. Aad Sonneveld, Michel Zwinkels, Chris Bolleboom

en John van Heijningen met verkleinde versies van de

nieuwe verpakkingen.

6 MEER | Maart 2019


steeds meer één gezicht krijgt. In het

verleden was het een ratjetoe. Nu is er

één standbouwer en ligt de presentatie

van de bedrijven veel meer in lijn met

elkaar.’

Ook de ketenstand van Van Nature

communiceert beter, constateerde hij.

‘Net als vorig jaar hebben we ervoor

gekozen om Van Nature conceptdisplays

bij de handelspartners neer te zetten,

zodat de bezoeker de verbinding

ziet tussen de handelspartners en de

telersvereniging.’

Nieuwe Van Nature doos

Op de Van Nature conceptdisplays

waren verschillende concepten

gepresenteerd. John: ‘Die zijn vooral om

aan te geven dat bij ons alles mogelijk

is. Waar het om gaat is dat je stand

uitnodigend is. En dat waren niet

alleen de ruimtes van de ketenpartners,

maar ook het centrale gedeelte van

de stand. Bezoekers konden in dit

gedeelte van de stand genieten van

een lekkere smoothie en een drankje

en ook de mooie en compleet nieuwe

verpakkingslijn van Van Nature bekijken.’

Van Nature conceptdisplays op de Fruit Logistica in Berlijn

Echte noviteiten of trends bij andere standhouders nu meer gericht op innovaties en energieoplossingen

heeft John niet kunnen signaleren. ‘Het blijft toch een binnen de tuinbouw. Daar komen bezoekers specifiek

netwerkbeurs. Ook voor ons.’

op af, maar lang niet meer iedere ondernemer.

Daardoor wordt de doelgroep waarbij we Van Nature

Horticontactdagen

onder de aandacht willen brengen steeds kleiner.

Eind februari vonden de Horticontactdagen plaats. Daarom zullen we ook volgend jaar zonder eigen

Van Nature was dagelijks aanwezig met een

stand op Horticontactdagen aanwezig zijn. Zo zijn we

afvaardiging, maar niet meer met een eigen stand. er niet alleen voor deze doelgroep, maar kunnen we

Waar het voorheen vooral een beurs was om elkaar tegelijkertijd ook informeel onze leden spreken die

te ontmoeten en het netwerk uit te breiden, is deze naar deze beurs komen.

MEER | Maart 2019

7


John en Mitch Vermeiren blijven na

Vader John en zoon Mitch Vermeiren houden na de overname van Meer Fresh de relatie met Van Nature in stand.

Niet alleen in Nederland gaat de schaalvergroting door, ook in België groeien

glastuinbouwbedrijven. Al is het in het geval van John en Mitch Vermeiren dan een

overname. Vader en zoon namen in het Belgische Meer buurman Meer Fresh (13,6 ha)

over. Ook na hun aankoop blijven de twee trouw aan Van Nature, dat al de afzet voor

Meer Fresh regelde. Een strategische overweging, zegt John. ‘Een productie van dertien

en een halve hectare op een markt zetten die er niet op rekent kan de boel verstoren.’

8 MEER | Maart 2019


aankoop Meer Fresh bij Van Nature

De Vermeirens behoren tot de grotere tomatentelers

over de grens. Vader en zoon Vermeiren zijn onder

andere ook eigenaar van VW Maxburg, een teeltbedrijf

met tien hectare. ‘Meer Fresh ligt aan de achterzijde

van VW Maxburg. Het is een goed draaiend bedrijf,

opgebouwd door Anja en Pieter Geerts.’

Trostomaten

Meer Fresh is bij de handelspartners bekend als

leverancier van trostomaten, onder belichting. Ook

levert het bedrijf trosmiddel in de gewone teelt. Met

twee flowpackmachines in de hal is er capaciteit om

zelf te verpakken. Van de 13,6 hectare bij Meer Fresh

is 8,8 hectare belicht. Het grootste areaal – bijna 8

hectare – komt voor rekening van Merlice, een grove

trostomaat. Een kleine 5 hectare wordt ingevuld door

Sevance, een middelgrove trostomaat

met een fraaie dieprode kleur. Op

verzoek van Van Nature staat er verder

nog een hectare Lyterno, een fijnere

trostomaat.

een tekort of juist een teveel aan warmte, dan zetten

we het warmtetransport op en gaan we uitwisselen.’

Van Nature

Meer Fresh was al lid van Van Nature en blijft dat ook.

Vader John legt uit: ‘We zijn gewend om te telen wat

de klant vraagt. Anders gezegd, we breiden niet in

areaal uit als er geen klant voor is. Een productie van

13,6 hectare op de markt zetten kan de boel verstoren.

Op korte termijn is het voordeel dat we de interne

organisatie niet halsoverkop moeten aanpassen en

de overgang soepel verloopt. De huidige eindklanten

hebben niets van de overname ervaren.’

Mitch: ‘We hebben een unieke warmtekoppeling tussen

Meer Fresh en VW Maxburg.’

Veel verandert er vooralsnog niet aan de

formule van Meer Fresh. Mitch: ‘In de

toekomst zullen we hoogstwaarschijnlijk

verder gaan met trossen. Ik neem vooral

de dagelijkse leiding op mij. Mijn vader

gaat eerder over de grotere beslissingen.

Veel doen we wel in overleg.’

Unieke warmtekoppeling

Qua duurzame opzet is de nieuwe

aankoop van de Vermeirens futureproof.

Mitch: ‘Er staan drie WKK’s op het

bedrijf, goed voor in totaal 8,3 megawatt.

Hiermee voorzien we de kas van warmte

en CO 2

. De elektriciteit gebruiken we

voor de belichting. En we hebben een

unieke warmtekoppeling tussen Meer

Fresh en VW Maxburg dat ernaast ligt.

Door die koppeling kunnen we warmte

uitwisselen. Hebben we op een bedrijf

MEER | Maart 2019

9


Levarht kijkt uit

naar het nieuwe seizoen

Velen van ons bij Levarht hebben een

glimlach op het gezicht. Waarom? Omdat

wij enorm veel zin hebben in het nieuwe

seizoen.

verbetering maar ook om te sparren over de toekomst.

Net zoals 2018, zal ook 2019 de nodige uitdagingen

met zich meebrengen. Laten we deze uitdagingen

oppakken als kansen om verder te groeien in onze

samenwerking.

Dat onze wereld verandert, hoef ik jullie niet uit te

leggen. In dit speelveld vol veranderingen zullen wij

nog meer de samenwerking opzoeken voor wat betreft

het uitwisselen van onze kennis, ervaring en kunde,

om onze klanten zo optimaal mogelijk te bedienen.

2018 was een lastig jaar, een jaar dat wij ook hebben

gebruikt om samen met jullie en onze klanten vooruit

te kijken naar de toekomst. Vragen als ‘wat gaat er

goed en wat kan er beter?’ hebben hierin centraal

gestaan. Daarnaast hebben we onze blik op onze

interne organisatie gericht. Dit heeft geresulteerd in

een verdere optimalisatie van onze processen en het

p l a a t s e n va n d e j u i s t e m e n s e n o p d e j u i s t e p l e k ke n .

Wij hebben er weer zin in, jullie ook?

Namens team Levarht, Roland Gels

Het uiteindelijke doel van dit alles is om onze rol als

jullie ogen en oren in de keten richting klanten nog

beter te kunnen uitvoeren. Dit vraagt om veel meer

samen optrekken, gesprekken over de dagelijkse gang

van zaken maar ook over de kansen en mogelijkheden

op de lange termijn. Deze mogelijkheden kunnen

zich voordoen op het vlak van de verkoop maar

bijvoorbeeld ook op het vlak van supply chain,

logistiek en marketing.

Wij kijken met heel veel plezier uit naar het nieuwe

seizoen. Ons team staat klaar om samen met jullie

de benodigde volgende stappen te zetten. Dit

betekent nog meer focus op de dienstverlening, meer

communicatie en vaste aanspreekpunten.

Ik nodig jullie van harte uit om ons te blijven

opzoeken met jullie vraagstukken, punten voor

10 MEER | Maart 2019


Worden Sweet Purple Sprouts net

zo’n hit als de groene spruiten?

‘Ja, ik denk zeker dat de Sweet Purple Sprouts een plaats gaan veroveren naast hun grote

broer de groene spruit’, zegt Sandra van der Veer, verantwoordelijk voor product- en

conceptontwikkeling bij Van Nature. ‘Al zal het wel zijn tijd nodig hebben.’

In het najaar van 2017 is Hazera Seeds met Van

Nature om de tafel gaan zitten: is er interesse voor

een door Hazera ontwikkeld nieuw ras paarse

spruiten? Dit was het begin van de samenwerking

tussen Van Nature teler Eelco van Putten, Hazera en

de handelspartners om de nieuwe paarse spruit te

introduceren op de markt.

De nieuwe spruit heeft een mooie dieppaarse kleur en

een, zoete nootachtige smaak. Ook het behouden van

de paarse kleur tijdens het koken is een belangrijke

positieve producteigenschap. Om een goed beeld te

krijgen van dit nieuwe ras ten opzichte van het

bestaan de ras, heeft Van Nature in januari 2018 een

test gedaan met haar consumentenpanel. De panelleden

kregen beide rassen thuisgestuurd om mee te

koken.

Sweet Purple Sprouts

Naast het consumentenonderzoek hebben de deelnemende

handelspartners samples uitgezet naar hun

klanten. De reacties uit het consumentenonderzoek

en van klanten uit de retail en foodservice waren

positief. Daarom is besloten een merknaam en logo

te ontwikkelen: Sweet Purple Sprouts. Sandra: ‘Deze

naam geeft precies aan wat het product is, een mooie

paarse spruit met een zoete nootachtige smaak.’

Om de Sweet Purple Sprouts herkenbaar in de markt

te zetten zijn ook eigen etiketten ontwikkeld. Het

viel voor de projectgroep niet mee om een keuze te

maken uit de logo- en etiketopties. Sandra: ‘Daarom

hebben we het consumentenpanel van Van Nature

Consumenten op de Grüne Woche reageerden positief op

de nieuwe paarse spruit.

nogmaals ingezet. Het gaat tenslotte om wat de klant

en de consument mooi vinden en niet wat we zelf het

mooist vinden.’

Grüne Woche

Van Nature was ook twee dagen aanwezig op

de Grüne Woche. Daardoor had de projectgroep

de mogelijkheid een onderzoek te doen onder

consumenten op de Duitse markt. ‘We hadden een

kok die twee heerlijke gerechtjes bereidde met Sweet

Purple Sprouts om voor te schotelen aan de Duitse

consument. En dat viel in de smaak. De reacties van

de Duitse consument nemen we mee in onze evaluatie

om te bepalen hoe we seizoen 2019/2020 de Sweet

Purple Sprouts verder op de markt zullen gaan zetten.’

MEER | Maart 2019

11


New!

New!

New!

BRIGHT PURPLE COLOUR ON YOUR PLATE

WITH A SWEET NUTTY FLAVOUR!

Sweet Purple Sprouts:

mooi van kleur

en lekker van smaak!

Bright purple colouron your plate

with a sweet nutty avour!

Het merk en het logo van Sweet Purple Sprouts zijn

ontwikkeld in samenwerking met Van Nature teler Eelco van

Putten, Hazera Seeds en de handelspartners van Van Nature.

Lees op bladzijde 11 van dit magazine meer over Sweet Purple

Sprouts, de jongste spruit van Van Nature met een opvallende

kleur en een heerlijke smaak!

More magazines by this user
Similar magazines