Buurtkrant de Rivierenbuurt april 2019

stichtingmeo1

Buurtkrant De Rivierenbuurt

Ledenvergadering op woensdag 27 maart

Mogen wij ons aan u voorstellen?

Paradijs aan de Maaslaan

Jaargang 23 nummer 1

April 2019


Rubriek

Inhoudsopgave

Colofon/Van de redactie 4

Van de bestuursbank 5

De buizen van de Maaslaan 7

Stimuleringsbijdrage Doedertoe! 10

Samiera leest voor 13

Verduurzaming Rivierenbuurt 15

Books 4 life voor even terug in de

Rivierenbuurt 17

Activiteiten MFC de Stroming 18

Groninger Museum: CHIHULY en Strijd!

100 Jaar Vrouwenkiesrecht 19

Agenda 20

Widar Vrijeschool stelt zich voor 22

Nieuws van het Dierenziekenhuis 24

Tips van de fysiotherapeut

fysiocompleet 25

Ontwikkeling stationsgebied 29

Agenda algemene ledenvergadering

(ALV) De Rivierenbuurt 31

Jaarverslag 2018 Buurtvereniging De

Rivierenbuurt 32

Wijkvereniging Rivierenbuurt

balans en exploitatieresultaat 33

Bezorger gezocht 34

Oproep Doedertoe 34

Schrijf je mee? 35

Wij Groningen 36

Puzzeltijd 37

Contactgegevens 38

LenteKriebels in de Rivierenbuurt! 39

Schoonheidssalon Margje

Rabenhauptstraat 28

9725 CE Groningen

margjeklunder@hotmail.com

050-5253601/06-29513212

Al jaren het vertrouwde adres in de buurt.

Alle behandelingen speciaal aangepast aan uw huidtype.

Naast de traditionele behandelingen ook

gespecialiseerd in elektrisch ontharen,

acne behandelingen, bindweefsel

massages, huidverbeterende massages.

Tevens kunt u een afspraak maken voor

deelbehandelingen, epileren, harsen, verven.

En ook voor pedicure en manicure

behandelingen.

Ik werk alleen op afspraak.

Tot ziens in mijn salon!

De Rivierenbuurt 3


Colofon

Buurtvereniging de Rivierenbuurt

heeft als doel:

● Belangen behartigen

● Informatie verspreiden

● Deelname aan discussie van

buurtbewoners bevorderen

● Opvattingen en wensen van de

buurtbewoners verzamelen

Op onze website zijn de volledige

statuten terug te lezen

Eindredactie

Gijs van der Kroef

tel. 06 - 137 05 440

Website:

www.derivierenbuurt.nl

Email & Kopij

buurtkrant@derivierenbuurt.nl

Postadres

Merwedestraat 54-003

9725 KE Groningen

rekeningnummer:

NL53INGB0007215769

Oplage 2750 stuks

Distributie huis-aan-huis in

de Rivierenbuurt

Opmaak & drukkerij:

MEO

De Rivierenbuurt

Jaargang 23, nummer 1

Uiterste kopijdatum voor

de volgende uitgave:

Donderdag 23 mei 2019

Foto Cover:

Lente op het Fongerspad

© Henk Cornax

VAN DE REDACTIE

‘Hoera, het is lente!’

roept Pelle naar ons

Rivierenbuurtbewoners

vanaf de voorpagina.

Deze jonge, onbevangen

buurtbewoner

springt een nieuw

avontuur tegemoet

vol met verfrissende

kleuren. Deze sprong staat misschien wel

symbool wel voor onze buurtverenging.

Want er is van alles nieuws te melden! Niet

alleen maakt u kennis met veel nieuwe

bestuursleden, ook treft u in deze krant

het werk van onze nieuwe fotograaf. Henk

Cornax maakte de foto op de voorpagina

en heeft voor deze krant ook foto’s

geschoten van het bijna gesloopte PTTgebouw,

lentebloemen in het Dinkelpark en

van de voordracht van buutbewoonster en

slangenbezweerster Samiera.

Op het moment van schrijven schijnt de

voorjaarszon volop. Het lijkt wel alsof

alle buurtbewoners uit hun coconnetje

kruipen en de lente tegemoet dartelen. Het

bruist in onze buurt van de initiatieven en

activiteiten. Gaat de warme lentezon bij u

ook al kriebelen? Doe dan vooral mee met

de opruimactie van Lentekriebels of met

de verduurzaming van de Rivierenbuurt.

Voor de nieuwsgieringen onder ons is er de

komende maanden veel te beleven. Wist

u bijvoorbeeld van een geheim straatje

naar een prachtig natuurpleintje? Verder

heropent eind april de Papiermolen haar

poorten. Weet u trouwens welke bekende

Nederlander haar jeugd op een steenworp

van dit zwembad heeft doorgebracht?

Wie u ook bent, wat u ook wilt doen: pak

de krant, loop naar uw balkon, uw tuin

of een terras van één van onze gezellige

buurtcafés en ga lekker lezen over alles wat

er in onze mooie buurt gebeurt!

Hartelijke groet!

Gijs van der Kroef

4 De Rivierenbuurt


Buurtvereniging

Van de bestuursbank

Wauw! Een volledig nieuw bestuur! Dit

biedt het nieuwe bestuur veel kansen,

maar ook een aantal drempels dat

overwonnen moet worden. Want zonder de

jaren ervaring van de vorige bestuursleden,

moeten we af en toe nog wel het één en

ander uitzoeken. Maar we willen het vooral

positief bekijken!

Zonder de basis van het oude bestuur

beginnen we weer bij het begin. We

zullen er bewust over na gaan denken

wat we willen bereiken, wat willen de

buurtbewoners eigenlijk van ons en wat

kan onze rol daarin zijn. De buurtvereniging

is er namelijk voor jullie. Wij willen graag

steunen met wat jullie voor de wijk of

je eigen straat (willen) doen of delen.

Organiseren, krachten bundelen en de

samenwerking opzoeken. Het bestuur zal

door contacten te behouden en te leggen

met de gemeente, MFC de Stroming,

WIJ, de scholen en andere organisaties

in de buurt, jullie ideeën, initiatieven en

activiteiten zo goed mogelijk steunen.

We willen ons naast de bestaande grote

onderwerpen zoals de klankbordgroep

Stationsgebied, het project Verduurzaming

Rivierenbuurt en de herinrichting van

de ring, ook bezighouden met nieuwe

initiatieven. We barsten van de nieuwe

ideeën en energie! Dus wil je een activiteit

organiseren of eraan meehelpen of wil je

iets delen in de buurtkrant. Laat weten wat

jij wilt doen of betekenen voor de buurt op

info@derivierenbuurt.nl. Elke rol groot of

klein, samen kunnen we er iets moois van

maken!

Bestuurslid Henk Harmsma

Ik woon al zo’n 10 jaar in

de Rivierenbuurt en voel

me hier op mijn plek. Met

mijn functie in het bestuur

wil ik graag een positiefkritisch

steentje bijdragen

aan de veranderingen die zich hier de

komende jaren zullen voltrekken. Daarin

staat de samenwerking met anderen, zoals

de gemeente, MFC de Stroming en WIJ

Rivierenbuurt, bij mij hoog in het vaandel.

Maar vooral een actieve betrokkenheid van

de buurtbewoners zelf vind ik belangrijk.

De Rivierenbuurt 5


Buurtvereniging

Bestuurslid Paul

Monninkhof

Voor mijn werk ben ik

30 jaar geleden naar

Groningen verhuisd en

sinds dik een jaar woon ik

nu met veel plezier in de

Rivierenbuurt. Ik ben benieuwd hoe o.a.

de plannen voor het stationsgebied en de

verduurzamingsacties uit gaan pakken en

ik wil daarover meedenken. Daarnaast vind

ik het leuk om samen met buurtbewoners

activiteiten op te zetten om het leven in de

wijk nog gezelliger te maken.

Bestuurslid Renée Blaauw

Al meer dan 50 jaar beweeg

ik mij door de Rivierenbuurt

naar school, huis en

werk. Mijn kinderen zijn er

opgegroeid. Een vertrouwde

omgeving met vooral mooie

herinneringen. Mijn hart ligt in de wijken

buurtaanpak waar bewoners gezien

en gehoord worden. Ik wil graag mijn

enthousiasme en ervaring inbrengen

om samen met bewoners te werken aan

een leefbare Rivierenbuurt, een buurt in

ontwikkeling!

Bestuurslid Anne van

Guldener

Al bijna 3 jaar woon ik in de

Rivierenbuurt en dit voelt echt

als mijn wijk. Van nature ben ik

ontzettend nieuwsgierig en wil

ik graag weten wat er om me

heen speelt. Niet alleen de grote projecten

(station/ring) maar ook wie er in de buurt

wonen, wat er gebeurt en welke verhalen

er leven. Hoe we er samen dus een prettige

buurt van maken. Door te organiseren en te

delen hoop ik een bijdrage te leveren aan de

saamhorigheid van de buurt.

Bestuurslid Jaap Sluiman

Ik ben geboren in de

Davidstraat en ben 10 jaar

geleden teruggekeerd in de

Rivierenbuurt op het moment

dat er juist een zomerfeest

gaande was. Verrast dat

zoiets nog bestond en dat er buurtbewoners

waren die dit organiseerden en mogelijk

maakten. Toen Henk Harmsma mij vroeg of

ik lid wilde worden van het bestuur, heb ik

spontaan ja gezegd. Ik wil graag meedenken

over de toekomst van de mooie buurt en iets

te kunnen betekenen voor zijn bewoners.

Bestuurslid Almar Dijkstra

Als geboren stadjer ben ik

sinds augustus 2018 weer

woonachtig in de stad. Dit

keer in de mooie wijk de

Rivierenbuurt. Enthousiast

geworden over de frisse

ambities en plannen van het huidige

bestuur heeft mij doen besluiten om

actief te worden voor het bestuur van de

buurtvereniging. Ik wil graag een bijdrage

leveren aan een levendig en saamhorig

buurtgevoel.

6 De Rivierenbuurt


Verhalen uit de buurt

De buizen van de Maaslaan

Journalist en schrijver Pauline Broekema

(1954) woonde vanaf de oplevering

van de flats met haar ouders en zusje

aan de Maaslaan nummer 39. “Mijn

ouders startten in de Indische Buurt, in

de Sabastraat. Daar heb ik nauwelijks

herinneringen aan. Na een jaar of drie

zijn we verhuisd naar de andere kant van

de stad. De Maaslaan was de zuidelijke

grens van de stad. We hadden daar

als kinderen het rijk voor ons alleen. Er

was veel ruimte om te spelen. En een

prachtig zwembad op een paar minuten

lopen. De Papiermolen is voor mij nog

altijd het mooiste zwembad dat ooit werd

ontworpen. Ik zal er nog es over schrijven.

De wringer bij de badhokjes waar je je

badpak doorheen haalde. Het diepe waar

ik probeerde mee te zwemmen met Klenie

Bimolt. En de zon die altijd scheen.”

Pauline maakte de aanleg van de Rondweg

mee. De inperking van het speelterrein

werd aangekondigd door de aflevering van

een partij buizen. Dit blog schreef Pauline

voor haar site www.paulinebroekema.nl

We nemen de column met haar

toestemming over.

De buizen van de Maaslaan

De buizen, ik dacht dat ik de enige was

die er nog van wist. Ze lagen voor de

flats aan de Maaslaan in Groningen,

klaar om in de grond te verdwijnen.

Op de plaats waar nu de rondweg

loopt. De buizen werden voor mij later

een symbool van een landschap dat

verdween.

Vanuit de flat, achter het grote raam, vanaf

de Gelderland bank, konden we de eerste

jaren kijken tot aan het Paterswoldsemeer.

Daarna verdween het meer achter een

woonwijk, de Wijert. En aan de overkant

van het Hoornsediep verrees Corpus den

Hoorn. Die wijk kreeg straatnamen die

herinnerden aan een periode waarover

in die tijd weinig werd gesproken. De

Koeriersterweg, De Bezettingslaan, Het

Overwinningsplein, Laan van de Vrede

De flats aan de Maaslaan waren vol

kinderen. Bij ons in het portiek woonde

een gezin, zo kinderrijk, dat het niet

genoeg had aan de drie slaapkamers en

dus de kelderbox inrichtte als slaapvertrek.

Mijn zusje en ik wensten ons ook zo’n

paradijs. Het is er nooit van gekomen.

We kwamen elkaar op straat tegen. Maar

de inperking van ons speelterrein kondigde

zich al aan. De weilanden waar koeien

liepen werden ondergespoten met zand.

Vanuit de flat zagen we een dragline,

een American -de onze was roodzandhappen.

Dat opgespoten land zorgde voor veel

onrust. Vooral vanuit de Wijert werd

aangedrongen op maatregelen. Kinderen

speelden op het drijfzand en in het water

van een werksleuf. In 1964 verdronk op

vrijdag 29 mei een vierjarig meisje. Ouders

stonden doodsangsten uit en eisten een

hek rond de bouwwerkzaamheden.

Ook voor onze flats lag opgespoten zand.

Een tijd lang stond in de blubber een

bordje dat waarschuwde voor drijfzand.

Mijn zusje en ik moesten er weg blijven

en helemaal toen mijn moeder een oude

man te hulp snelde die tot zijn middel in

de blubber belandde. Mijn moeder raakte

De Rivierenbuurt 7


Verhalen uit de buurt

Voor de flat aan de Maaslaan (het eerste blok na de Julianaflat). Begin jaren zestig.

Meisje rechts met capuchon is Pauline. (Foto: archief Pauline Broekema)

zelf ook vast. Samen moesten ze er

door omstanders worden uitgehaald. De

mensen uit de flat (bijna allemaal waren

ze voor ons ‘tante’ en ‘oom’) vonden het

optreden van mijn moeder een regelrechte

heldendaad. Die haalde zelfs de krant.

Maar ik geneerde me. Moeders moeten

vooral niet opvallen maar doorsnee zijn.

Die van ons moest altijd helpen, of het nu

een zielige kraai betrof of een overbelaste

buurvrouw. Ik lees nu alsnog met trots

het bericht uit het Nieuwsblad van het

Noorden van 15 maart 1965 over haar

optreden en denk: ‘ja, dat was mama!’

De buizen hebben er voor mijn gevoel

een eeuwigheid gelegen. Op een dag

waren ze er en vormden een geweldig

speeltoestel. Als kinderen konden we er

amper overheen kijken. Op handen en

voeten kropen we er doorheen. Maar

wat ze vooral zo geliefd maakte was het

gevaar dat er aan kleefde. We sprongen

van buis naar buis. Ieder had zo zijn

eigen route. Eén keer misgegokt en je

kwam lelijk tussen twee betonnen buizen

terecht. Schaafde een been of arm, liep

kneuzingen op. Af en toe werden er

enkelen weggehaald. Daardoor lagen ze

op den duur schots en scheef en steeds

verder van elkaar af wat het springen nog

spannender maakte.

Of er ooit iets werd gebroken weet

ik niet. We maakten onze sprongen

in ieder geval zonder helm, knie- of

handbescherming. Thuis stond, mocht

er toch iets misgaan, de jodium klaar of

een geel poeder dat doeltreffend werkte

maar als nadeel had dat de wond er lelijk

door herstelde. De buizen leerden je

inschattingen maken en behendigheid.

8 De Rivierenbuurt


Verhalen uit de buurt

Luuk Klinkert van de Amstelstraat op en

bij de buizen aan de Maaslaan. (Foto:

Luuk en Inge Klinkert)

Ik was geen held, durfde alleen kleine

sprongen aan en keek in bewondering

naar jongens die ingewikkelde tracé’s

afl egden alsof ze van schots naar schots

een kolkende ijszee bedwongen.

Ze worden allang niet meer gebruikt

en zijn vervangen door kunststoffen. Af

en toe zie ik nog wel eens een ingekort

exemplaar liggen op een schoolplein. De

buizen keerden terug in mijn herinnering

toen ik laatst op mijn toer met Het uiterste

der zee tot mijn grote verrassing een oudbuurjongen

trof, hij bracht de gelukkige tijd

aan de Maaslaan weer naar boven. Al die

kinderen die het hele jaar door op straat

speelden en die er ineens een speeltoestel

bij kregen. We memoreerde ze in weemoed

nadat hij had gevraagd: ‘herinner jij je de

buizen nog?’

Van de buizen zelf, dacht ik, bestaan

natuurlijk geen foto’s. Dacht ik. Maar op

zoek naar een oude afbeelding van de

flats aan de Maaslaan in de onvolprezen

Beeldbank Groningen wachtte mij een

surprise. Een foto, genomen vanaf de

nabijgelegen Juliana flat. Daar liggen

ze! Op het dak van onze flat wordt

gewerkt, het zijn vast medewerkers van

woningbouwcorporatie Patrimonium. De

kinderen verschijnen na vier uur weer.

Drinken thee bij hun moeders (zo was dat

toen) en rennen dan het portiek uit. Om

nieuwe sprongen te maken.

Die kinderen van toen herinneren zich

het niet meer, dacht ik. Alleen die ene,

mijn toehoorder bij de boekhandel. Hoe

vergiste ik me. Want ik kreeg na plaatsing

van dit stukje een reactie van Inge

Klinkert. Opgegroeid in de Amstelstraat.

Ze woonde, hebben we gereconstrueerd,

tegenover Anneke Bolkema, mijn vriendin.

Mijn eeuwige liefde voor Tamla Motown

heb ik aan haar te danken. Want op de

kamer van Anneke draaiden we The

Supremes en the Four Tops en the one

and only Marvin. En wat wist Inge te

leveren? Een foto van haar broer Luuk

Klinkert, die destijds in het fotoalbum als

onderschrift ‘bloertje’ kreeg. Een r laat zich

tenslotte lastig uitspreken voor een kind.

Daar zit hij, Luuk Klinkert, op zo’n

gedroomd speeltoestel. Eén van die buizen

aan de goede oude Maaslaan. Ze zijn dus

inderdaad nooit vergeten. Met veel dank

aan Inge Klinkert.

Pauline Broekema

De Rivierenbuurt 9


Buurtvereniging

Stimuleringsbijdrage Doedertoe!

De buurtvereniging begint 2019 goed!

Stichting Doedertoe heeft van de

buurtvereniging een stimuleringsbijdrage

van € 250,- ontvangen. Stichting Doedertoe

is gevestigd aan Rabenhauptstraat 45.

Hier zit een werkplaats waar mensen

kunnen binnenlopen om kringloopspullen

mooi te maken of om zich met vele andere

knutselwerkvormen bezig te houden. Je

kunt ook alleen even een kop koffie drinken

10 De Rivierenbuurt


Buurtvereniging

en kennis maken. Betalen gebeurt hier niet

in geld maar met een goede daad, het is

dus gratis. Met een positieve sfeer, mooie

zelfgemaakte dingen en een goede daad

wil Doedertoe blijdschap verspreiden.

Dit werkt opbouwend, stimulerend en

verbindend.

Een locatie dus waar buurtbewoners

bijeen kunnen komen, er geen financiële

drempel is en er zelfs aandacht is voor

duurzaamheid. De buurtvereniging kan

niets anders dan dit initiatief toejuichen!

Ook mogelijkheden o.a. voor:

kinderfeestjes, personeelsfeestjes,

verjaardagsfeestjes, vriendinnenfeestjes,

vergaderingen. Nieuw is het gratis gebruik

van de bakfiets!

Openingstijden: dinsdag/woensdag

9.30-16.00, donderdag/vrijdag 9.30-13.00.

Contactpersoon: Marita Reijtenbagh,

06-33610190 / info@doedertoe.nl

Ook een (stimulerings)bijdrage

aanvragen?

Niet alleen kan de stimuleringsbijdrage

worden aangevraagd door stichtingen of

organisaties, maar ook voor buurtbewoners

initiatieven. Bijvoorbeeld voor een

straatfeestje, een nieuwjaarsborrel voor

je blok of de organisatie van een activiteit

voor bewoners. Dus organiseer jij iets voor

de buurt, stuur dan een mailtje naar info@

derivierenbuurt.nl! Dan kunnen we kijken of

het voorstel aan de criteria voldoet en over

de bijdrage die de buurtvereniging kan

doneren!

Dierenziekenhuis

Groningen

Vechtstraat 74

9725 CW Groningen

050 – 526 32 55

info@huisdierenkliniek.nl

www.huisdierenkliniek.nl

De Rivierenbuurt 11


Buurtactiviteit

12 De Rivierenbuurt


Toppers uit de buurt

Rubriek

Samiera leest voor

Rivierenbuurtbewoonster Samiera

schrijft een boek over haar optreden

als buikdanseres, slangenbezweerster,

vuurspuwster en fakir. Op 31 januari

las ze voor uit haar (nog niet voltooide)

boek ‘Dansen met Slangen en Vuur’.

Deze voorleesavond vond plaats in

Het Poortershoes aan de Oosterweg

in Groningen. Onze fotograaf Henk

Cornax was bij deze avond aanwezig

en deed verslag.

Er was een goede opkomst en iedereen

luisterde geboeid naar de prachtige verhalen

van Samiera. In 1982 deed ze in Huize Maas

haar eerste optreden voor publiek en in 2016

stopte ze met het geven van de shows.

Pas toen ze terugkeek, besefte ze wat

een geweldige tijd het is geweest. Haar

hoofd stroomde over van mooie verhalen

en gekke anekdotes, de drang om alle

belevenissen op te schrijven was niet te

onderdrukken. De eerste hoofdstukken

in het boek gaan over hoe Samiera in het

artiestenleven is terechtgekomen. Over

de lessen in vuurspuwen en glaslopen

van fakir El Kabiri. En over de aankoop

van haar eerste tijgerpython, Pietje

Python en daarna Bo, de boa constrictor.

In de volgende hoofdstukken vertelt

Samiera over bijzondere optredens, bv in

studentensociëteiten, in gevangenissen, op

legerplaatsen, bij de Marine, op boten, in tvstudio’s

en in het buitenland.

Het wordt een vrolijk boek vol spannende

avonturen, idiote belevenissen en bizarre

situaties. En natuurlijk is er ook een

hoofdstuk met bloopers en missers! Het

boek is nog niet af. Er zijn inmiddels 22

hoofdstukken klaar en er komen nog

minstens 6 hoofdstukken bij. Het schrijven

gaat langzaam en vindt meestal ‘s nachts

plaats. In het schemergebied tussen waken

en slapen kan Samiera heel diep in haar

geheugen graven om oude herinneringen

weer naar boven te krijgen.

Het zal nog ongeveer een half jaar duren

voordat alle verhalen geschreven zijn. Dan

wordt het tijd om een uitgever te zoeken.

Heeft u een tip? Kent u een uitgever die

geïnteresseerd zou zijn om dit unieke boek

uit te geven? Stuur uw tips naar

samiera@planet.nl Bij voorbaat uw dank!

De Rivierenbuurt 13


Rubriek


Buurtvereniging

Verduurzaming Rivierenbuurt

Op dinsdag 8 januari was er een

bijeenkomst in MFC De Stroming

waarbij buurtbewoners met behulp van

Groningen Woont Slim, Buurkracht en

Grunneger Power plannen bedachten

om onze Rivierenbuurt duurzamer te

maken. Ook waren er medewerkers van

woningcorporatie Patrimonium aanwezig.

In drie verschillende werkgroepen hebben

we bekeken welke mogelijkheden de

Rivierenbuurt heeft op het gebied van

verduurzaming en wat onze ambities op

korte en lange termijn zijn. De resultaten

hebben we vervolgens met de hele

groep gedeeld. Hieronder vind je een

samenvatting van die resultaten.

Tijdens de bijeenkomst hebben we

geconstateerd dat:

• er animo is: we met een grote, diverse en

enthousiaste groep mensen zijn

• er al veel kennis en ervaring in de wijk

aanwezig is

• er veel dakoppervlak is voor zon

• er (deels) al een bestaand wamtenet is

• technische oplossingen beschikbaar zijn,

zoals isolatie en led-verlichting

de buurt mogelijkheden heeft om samen

te komen. Denk aan gezellige cafés als

Smaakatelier en De Klikspaan of MFC de

Stroming.

• Bedrijven nu (deels) verduurzamen

zonder overleg/samenwerking

de Rivierenbuurt een gebied in

ontwikkeling is, wat kansen biedt voor

duurzaamheid

Op korte termijn kunnen we:

• kosten besparen door gezamenlijke

inkoopacties (dubbel glas, radiatorfolie)

te houden

• inspiratiesessies organiseren

• VvE’s verzamelen om samen te werken

• een oproep doen aan Patrimonium

• oriënteren op de mogelijkheden rondom

financiële constructies

De Rivierenbuurt 15


Buurtvereniging

• professionele begeleiding opvragen in het

opzetten van bewonersparticipatie

• mogelijkheden zon- en windenergie

onderzoeken

• communicatiemiddelen inzetten voor

bewustwording duurzaamheid

gezamenlijk inductiekookplaten aan te

schaffen? Neem snel een kijkje op

www.inductie050.nl.

Op langere termijn kunnen we:

• buurtscenario’s (wijkenergieplan)

uitzoeken en realiseren

• mogelijkheden met waterstofgas

onderzoeken

• mogelijkheden met opslag van energie

onderzoeken

• financiering voor kosten werkgroep

realiseren

• een buurtcoöperatie opzetten (zodat

bewoners uit de Rivierenbuurt zelf

eigenaar zijn van energievoorziening)

• collectieve warmtevoorziening realiseren

• zonnepanelen op daken van Patrimonium

(laten) realiseren

• een postcoderoosproject opzetten

• laadpalen en elektrisch rijden in de wijk

faciliteren

Vervolgafspraken

De aankondiging voor de volgende

bijeenkomst komt te staan op onze

website: www.derivierenbuurt.nl. Deze

volgende bijeenkomst kan bijvoorbeeld

worden gebruikt om resultaten van

werkgroepen te delen en samenwerkingen

te zoeken binnen de groepjes. Ook

willen we inventariseren hoe we gebruik

kunnen maken van elkaars ervaring en

al bestaande initiatieven op bijvoorbeeld

straat- of blokniveau. Als je al met je buren

bezig bent met verduurzaming, horen we

dat graag! Zou je dan willen mailen naar:

info@derivierenbuurt.nl?

NB: Wist je al dat enkele Groningers

de mogelijkheden onderzoeken om

16 De Rivierenbuurt


Buurtactiviteit

Books 4 life voor even

terug in de Rivierenbuurt

Books 4 Life Groningen staat maandag 25

maart van 14.00-20.00 in de Plus supermarkt

aan de Vechtstraat. Je kunt boeken kopen

voor 1 euro per stuk. Sinds de verhuizing

eind 2016 naar Winkelcentrum Paddepoel

zitten we niet meer aan de Rivierenhof. Maar

we komen graag terug in de wijk voor de

Plus boekenmarkt. Ga je deze lente lekker

genieten van het mooie weer in de tuin, op

je balkon of gewoon in huis? Daar hoort

een goed boek bij! Een historisch verhaal

dat je meeneemt naar andere tijden, of

een spannende thriller die je niet anders

dan in één keer uit móét lezen. Bij Books 4

Life is er voor elk wat wils, van romans en

kinderboeken tot fantasy en esoterie.

Donatiedagen groot succes!

Elk jaar doneert Books 4 Life haar

opbrengsten aan verschillende goede

doelen. 50% geven we aan Oxfam Novib en

Amnesty International. De andere 50% gaat

naar kleinschalige goede doelen die worden

gekozen door klanten en vrijwilligers. In 2018

waren dat Coach4you, Ninos de Guatemala,

Stichting People2People en Humanitas

Smakelijk lezen. Zij kregen elk een cheque

van 4543 euro van Books 4 Life Groningen!

Boekenmarkten

Voor onze mooie boeken kun je naar de

winkel in Winkelcentrum Paddepoel komen,

maar misschien komen we wel bij jou in de

buurt met één van onze boekenmarkten.

Zo is de markt die we houden in de Plus

supermarkt in de Rivierenbuurt succesvol,

hier gaan we graag mee door. Ook kun je

ons dit jaar weer vinden met gratis boeken

op Winterwelvaart en Noorderzondag. Houd

de website in de gaten voor meer informatie.

Books 4 Life

www.books4lifegroningen.nl

E-mail: groningen@books4life.nl

Adres

Locatie: Dierenriemstraat 144 in Winkelcentrum Paddepoel

Openingstijden: dagelijks 10.00 - 18.00 uur, op maandag vanaf 12.00 uur

donderdag koopavond tot 21.00 uur

koopzondag, laatste zondag van de maand 12.00 - 17.00 uur

De Rivierenbuurt 17


Buurtactiviteit

Activiteiten

MFC de Stroming

Maandag:

Buurtconciërges 09.00 – 12.00 uur Gratis

Sing In 10.00 – 12.00 uur € 2,50

Lunch 12.00 – 13.30 uur Vanaf € 1,-

DIG050 inloop (computercursus) 13.00 – 16.00 uur Gratis

DIG050 individueel computer les 13.00 – 16.00 uur Gratis

Spelletjes 13.30 – 16.00 uur Gratis

Klaverjassen Inloop vanaf 19.30 Gratis

Hatha Yoga (Hedy kunst) 19.00 – 20.00 uur € 83,- per 3 maanden

20.00 – 21.00 uur

Dinsdag:

Stekjesbank 10.00 – 16.00 uur Gratis/ruilen

Handletteren / kaartjes maken 10.00 – 12.00 uur Gratis

Creatievelingen

10.00 – 12.00 uur

Lunch 11.30 – 13.30 uur Vanaf € 1,-

DIG050 inloop (computercursus) 13.00 – 16.00 uur Gratis

Biljarten KOT

13.00 – 17.00 uur

Inloop 19.30 – 09.00 uur Gratis

Woensdag:

Handwerken 09.30 – 12.00 uur Gratis

13.00 – 16.00 uur

Schilderen op hout 10.00 – 13.00 uur € 2,50 per schilderij

Lunch 11.30 – 13.30 uur Vanaf € 1,-

DIG050 inloop (computercursus) 13.00 – 16.00 uur Gratis

Bingo (2e woensdag van de maand) 14.00 – 16.00 uur € 2,50

Bakkie en een prakkie Inloop vanaf 17.45 € 3,-

(Alleen in de oneven weken)

Hatha Yoga (Hedy kunst) 19.00 – 20.00 uur € 83,- per 3 maand

20.00 – 21.00 uur

Donderdag:

Buurtconciërges 09.00 – 12.00 uur Gratis

Tekenen en schilderen 09.30 – 12.00 uur Gratis

Toneel 10.00 – 12.00 uur Gratis/ ruilen

Lunch 11.30 – 13.30 uur Vanaf € 1,-

DIG050 inloop (computercursus) 13.00 – 16.00 uur Gratis

Biljarten KOT 13.00 – 17.00 uur € 60,- per half jaar

Knutselclub 14.00 – 16.00 uur € 3,-

Qi Gong 15.30 – 17.00 uur € 3,-

Activiteiten

Iedere maand hebben we weer wisselende nieuwe activiteiten.

Contact:

Mail: info@mfcdestrming.nl Website: www.stroming050.nl

Adres: Merwedestraat 54 Groningen

18 De Rivierenbuurt


Buiten de buurt

Groninger Museum:

CHIHULY en Strijd! 100

Jaar Vrouwenkiesrecht

Nu te zien: CHIHULY

Te zien tot en met 5 mei 2019

betoveren met licht en kleur op een

manier die ze nog niet eerder hebben

meegemaakt.

”Verwacht: Strijd! 100 Jaar

Vrouwenkiesrecht

Te zien vanaf 20 april 2019

Float Boat, 2018 and Fiori Boat, 2017

Groninger Museum, Groningen, Netherlands,

installed 2018 © Chihuly Studio

CHIHULY toont sensationele glassculpturen

van de wereldberoemde Dale

Chihuly. Het is de grootste museale

expositie van de Amerikaan in Europa in de

afgelopen 20 jaar. Opgebouwd uit

16 installaties, zowel binnen als buiten

het museum, biedt de tentoonstelling een

compleet overzicht van alle hoogtepunten

uit het rijke oeuvre van de kunstenaar.

Dale Chihuly (1941, Tacoma, Washington)

is bekend vanwege zijn baanbrekende

invloed op de studioglaskunst en het

verheffen van de beleving van glas.

Doordat het een solide maar tegelijkertijd

kwetsbaar en breekbaar materiaal is,

heeft de kunstenaar glas altijd uitdagend

gevonden. Hij zoekt constant de grenzen

op wat betreft vorm en grootte.

De tentoonstelling in het Groninger

Museum is een onderzoek naar licht,

ruimte en vorm en een belevenis voor de

hele familie. Dale Chihuly: “Ik wil mensen

Speldje van de Nederlandse Vereeniging voor

Vrouwenkiesrecht afkomstig van mevrouw

Geertruida Margaretha Hartsema uit Hoogkerk,

Groninger Museum. Foto: Marten de Leeuw

In 2019 viert Nederland het 100-jarig

bestaan van het algemeen kiesrecht.

Het Groninger Museum markeert dit

historische feit met de tentoonstelling

Strijd! 100 Jaar Vrouwenkiesrecht.

De expositie illustreert hoe jarenlang

actievoeren uiteindelijk resulteerde

in een overwinning voor de

vrouwenkiesrechtbeweging: in 1919 stelde

een wetswijziging vrouwen en mannen

voor de Kieswet gelijk.

De tentoonstelling geeft een

uitgebreid overzicht van de turbulente

geschiedenis rondom de strijd voor het

vrouwenkiesrecht in Nederland, waarin de

Groninger arts Aletta Jacobs een >

De Rivierenbuurt 19


Buiten de buurt

prominente rol speelde. De vrouwenkiesrechtbeweging

werd hier breed gedragen:

tot in de kleinste dorpen ontstonden

vanaf de oprichting van de Vereeniging

voor Vrouwenkiesrecht in 1894 actieve

afdelingen. Tegelijkertijd was de

kiesrechtbeweging een wereldwijd

fenomeen en waren de Nederlanders

belangrijke partners in deze internationale

strijd. De expositie geeft een overzicht

van de vele ontwikkelingen op het gebied

van vrouwenkiesrecht en laat ook zien dat

de strijd voor gelijkheid van vrouwen en

mannen nog steeds voortduurt.

Buurtactiviteit

AGENDA

Activiteiten in en om de buurt

Maart

maandag 25 maart

Boekenmarkt Book4Life

in Plus

Van 14.00 tot 20.00 uur

Woensdag 27 maart

buurtvergadering in

MFC De Stroming

van 19.30 tot 22.00 uur

Zaterdag 30 maart

Lentekriebels

Van 13.00 tot 16.30 uur

(zie pagina 39)

MFC De Stroming

Eigen agenda

Zie pagina 18

Groninger Museum

Diverse mooie exposities

Zie pagina 19

Zie ook

www.groningermuseum.nl

April

Vrijdag 5 april

Lentekriebels

Van 13.00 tot 16.30 uur

(zie pagina 39)

Zaterdag 13 april

Lentekriebels Dinkelpark

(Vechtstraat, Merwedestraat,

Fongerspad)

Zaterdag 13 april

Lentekriebels Fongersplaats

Zaterdag 27 april

Opening openluchtzwembad

De Papiermolen

Vanaf 10.00 uur

Vergaderingen bestuur.

In principe vergadert het

bestuur elke eerste woensdag

van de maand.

Voor input in de vergadering

kunt u mailen naar:

info@derivierenbuurt.nl

Mei

Zaterdag 18 mei

Lentemarkt vrijeschool Widar

Van 11.00 tot 15.00 uur

(zie pagina 22)

Juni

Donderdag 27 juni

Dinkelparkconcert

Augustus 2019

Donderdag 29 augustus

Dinkelparkconcert

20 De Rivierenbuurt


Let op

maandaanbiedingen

op de website!

De Rivierenbuurt 21


Schone en veilige buurt

Widar Vrijeschool stelt zich voor

Beste buurtbewoners,

Vanuit de Widar Vrijeschool willen we

graag even iets van ons laten horen

in de buurtkrant. We zijn de grote wit

met mosterdgele basisschool aan de

Merwedestraat 41, al vanaf 1995. Het

onderwijs van de vrijeschool is gericht

op denken, voelen en handelen. Op de

vrijeschool is leren een creatief proces.

Daarbij volgen we de seizoenen en het

ritme van de natuur. In een klas zijn de

meubels, en ook het spelmateriaal van

natuurlijke materialen gemaakt. Ons plein

is een paar jaar terug van een tegelplein

veranderd in een natuurplein waar we

zoveel mogelijk groen een plekje proberen

te geven.

Het zal jullie niet ontgaan zijn dat het

vrijeschoolonderwijs en kinderopvang in

jullie wijk de laatste jaren flink gegroeid is.

Vandaar dat er sinds anderhalf jaar twee

units op het pleintje naast de school staan.

Er is sprake van meerdere organisaties

die ieder onafhankelijk van elkaar werken.

Er wordt wel vanuit hetzelfde op de

antroposofie gestoelde gedachtegoed

gewerkt en er is onderling overleg.

De peuter en de voor-en naschoolse

opvang (Christoffel & de Toverlantaarn)

zijn onderdeel van het SKSG (Stichting

Kinderopvang Stad Groningen), en zijn

op verschillende adressen in de wijk

gehuisvest. Onze Widarschool verzorgt het

basisonderwijs. Hier wordt les gegeven

aan de kleuters en klas 1 t/m 6. Parcival is

het middelbaar onderwijs en is verspreid

over 3 locaties in de wijk.

Onze school heeft een grote regiofunctie.

Kinderen komen niet alleen vanuit

verschillende wijken in de stad, maar ook

vanuit het Hogeland, Westerkwartier en

de Veenkoloniën. Dagelijks gaan er tussen

de 1.100 tot 1.200 kinderen naar een van

de locaties in jullie wijk. We voelen ons

als school wel bezwaard naar de buurt

toe, omdat we veel verkeer in de straten

rond school teweeg brengen. Met een

verkeersgroep en de gemeente proberen

we hier zo goed mogelijk mee om te gaan.

Er is nu onder meer een kiss and ride

strook voor een snelle doorstroming.

Het natuurplein is open voor de buurt

Ons natuurplein ligt mooi verborgen aan

het Reggestraatje, dat is nu een stoep. Het

is een prachtig natuurhistorisch laantje met

acacia’s en berken naar het voormalige

klooster toe, dat naast de school ligt.

Goed voor jullie om te weten is dat het

natuurplein in de weekenden en vakanties

open is voor de buurt. Het plein is tot

stand gekomen met hulp van ouders en

een bevlogen leerkracht, die kartrekker

was. Onderhoud gebeurt nu ook veelal

door ouders. Er is een basketbalveldje,

en een kleine voetbalkooi. We proberen

de huidige kooi door een geluidsarme

te vervangen, want de ballen knallen nu

wel heel hard tegen de wanden. Er zijn

schommels, een glijbaan, een touwbrug,

een zandbak en leuke muurtjes om op te

spelen. En fijne banken om op te zitten!

Tijdens het weekje vorst lieten we het

ronde plein onder water lopen en hadden

we een ijsbaantje. Als in de lente alles

weer gaat groeien en bloeien is het heerlijk

groen, met bloeiende vlinderstruiken,

22 De Rivierenbuurt


Schone en veilige buurt

meidoorns en vlier. Er zijn al grootouders

van de overkant die ons plein hebben

ontdekt om in het weekend met hun

kleinkinderen te komen spelen. Leuk!

Aan de voorkant van de school hebben

de kleuters nog een strookje tuin waar

ze graag spelen op het gras, eten en de

moestuintjes verzorgen.

Lentemarkt

Op zaterdag 18 mei houdt onze fijne

school de jaarlijkse lentemarkt van 11-15

uur, die vrij toegankelijk is. Er zijn spelletjes

voor jonge kinderen, een café met lekkere

zelfgebakken hapjes en kramen met mooie

spulletjes van natuurlijke materialen. De

buurt is van harte welkom op deze door

ouders en leerlingen georganiseerde

gezellige markt! Let op de posters en

noteer de datum alvast!

De Rivierenbuurt 23


Informatief

Nieuws van het Dierenziekenhuis

De Bouvier in al zijn gedaantes.

Afgelopen week kwam er een klein zwart

bolletje op het spreekuur voor de tweede

puppyvaccinatie. Het hondje woog nog

maar een paar kilo en kon nog prima op

de tafel onderzocht worden. De eigenaar

was erg blij met zijn nieuwe huisgenoot en

vastbesloten een mooi leven met deze hond

op te bouwen. Om die reden was meneer al

begonnen aan een goede socialisatie aan

allerlei mensen en situaties.

Hoe anders was dat toen ik vlak na mijn

afstuderen een Bouvier op het spreekuur

kreeg die waarschijnlijk een oog miste. De

eigenaar had het zelf niet goed kunnen zien

door de donkere ogen die verstopt waren

onder de stugge droge vacht. De hond was

niet gewend het erf af te komen en was

dus erg ongemakkelijk in de praktijk. Vanuit

de wachtkamer zag ik de krachtige hond

al staan in een wel heel dreigende houding

samen met 2 heren. In plat Gronings kreeg

ik te horen dat de hond een oog miste en

of ik daar even naar kan kijken. Ik vroeg de

hond een snuitje om te doen, maar dat was

niet nodig volgens de eigenaar. Hij zou de

halsband wel even over de bek wikkelen.

De hond wist niet hoe hij het had en vloog

naar de arm van de eigenaar. Gelukkig had

deze een degelijke winterjas waaruit nu

een grote hap genomen was. Uiteindelijk

bleek onderzoek onder narcose de enige

mogelijkheid, waarbij bleek dat beide ogen

in orde waren.

laten wennen aan aanrakingen rond de kop,

het openen van het bekje en de aanraking

van vreemde handen. Bij Dierenziekenhuis

Groningen hebben we daar in het eerste

jaar ook oog voor. Speciaal voor de jonge

hond is er het juniorprogramma. Een soort

consultatiebureau voor de jonge hond.

Hierbij komt de pup in zijn eerste levensjaar

minimaal 6 maal op de praktijk en proberen

we er een feestje van te maken. Dit zorgt

er vaak voor dat de hond de rest van zijn

leven met een grote kwispel de praktijk in

loopt en zijn "oude vrienden" begroet. De

begeleiding is zo, dat dit op momenten

gebeurt dat een controle wenselijk is. Zo

kunt u denken aan de vaccinaties, het

wisselen van het gebit en de groeicurve.

Het pakket bevat bijna alles voor een goede

start van het eerste levensjaar. Immers:

Jong geleerd is oud gedaan!

Juist om deze reden is het zo goed uw

jonge hond (onafhankelijk van ras) al te

24 De Rivierenbuurt


Informatief

Tips van de fysiotherapeut

fysiocompleet

Wat is chronische of acute pijn?

Vooral de term chronisch kan nogal wat

verwarring met zich meebrengen, zeker

binnen de fysiotherapie. Hieronder leggen

we uit wat het verschil is en hoe dit werkt

in de fysiotherapie.

Chronische en acute pijn

De zenuwen die pijn detecteren in ons

lichaam heten nocireceptoren. Wanneer

er weefselschade optreedt, zoals bij een

wond, geven de nociceptoren dit door

aan de hersenen en voel je pijn. Deze pijn

noemen we ook wel acute pijn. Dit heeft

als doel dat je het getroffen lichaamsdeel

ontziet, wat de genezing zal bevorderen.

Wanneer de wond geneest en er geen

weefselschade meer is, worden er geen

signalen meer doorgegeven en verdwijnt

de (acute) pijn.

We spreken over chronische pijn wanneer

er pijn blijft bestaan na het herstel van de

oorspronkelijk weefselschade. De oorzaak

van de pijn (bijvoorbeeld de wond) is

verdwenen maar de nocireceptoren geven

nog steeds signalen door. Er is geen fysieke

schade meer zichtbaar maar je voelt nog

steeds pijn alsof er nog schade is.

Chronische en acute rugklachten

In dit geval gebruiken we de termen

chronisch en acuut alleen om de duur van

klachten aan te duiden. Acute rugklachten

geven aan dat de klachten korter dan 6

weken bestaan. Er kan in dit geval sprake

zijn van plotseling ontstane klachten, denk

aan verdraaien of spit. Ook kan er sprake

zijn van langzaam ontstane rugklachten

door bijvoorbeeld overbelasting. Het wel

of niet optreden van weefselschade (bv.

hernia) staat in dit geval los van het acuut

of chronisch zijn van de klacht.

Chronische fysiotherapie

‘’Ik heb last van chronische pijn, dan

heb ik toch ook recht op chronische

fysiotherapie?’’ Deze vraag komen we

binnen ons vak regelmatig tegen. Helaas

werkt dit niet zo eenvoudig. Als je last

hebt van chronische klachten, wil dat niet

zeggen dat je recht hebt op langdurige/-

chronische fysiotherapie. Er bestaat een

lijst waarop alle klachten en aandoeningen

staan die recht geven op chronische

fysiotherapie. Deze lijst wordt elk jaar

bekeken en eventueel aangepast door de

overheid. Hoe lang deze behandelingen

mogen duren is weer afhankelijk van de

klacht. Dit kan variëren van 3 maanden

tot een leven lang. Enkele voorbeelden:

Artrose knie of heup, fracturen, COPD.

Deze hebben een beperkte indicatie.

Bijvoorbeeld een beroerte of MS kunnen

een oneindige indicatie krijgen. Deze lijst is

bij elke zorgverzekeraar en fysio bekend of

digitaal op www.fysiovergoeding.nl

De Rivierenbuurt 25


In de buurt

Ontwikkeling stationsgebied

De gemeente heeft ons kort geleden op

de hoogte gebracht van de stand van

zaken. In het kort de hoofdlijnen.

• Het duurt nog tot in elk geval 2023

voordat de schep de grond in gaat

aan de zuidzijde van het station.

Voortbordurend op wat er al ligt, gaat de

gemeente binnenkort aan de slag met

de planvorming. De directe omgeving

wordt daar actief bij betrokken, met

name ook de klankbordgroep die

wij in maart 2018 hebben ingesteld.

De gemeente juicht het toe dat de

buurtvereniging het initiatief heeft

genomen voor de klankbordgroep.

• De eerste vergadering van de

klankbordgroep zal waarschijnlijk in

april worden gehouden. Er zal dan

tegelijk ook een inloopsessie worden

georganiseerd voor alle belangstellende

buurtbewoners. Daar wordt de buurt

onder andere geïnformeerd over de

ontwikkelingen rond het hoofdstation en

de planontwikkeling van het gebied aan

de zuidkant daarvan.

• Inmiddels is de gemeente gestart met

een periodieke nieuwsbrief Iedereen kan

zich via de website opgeven voor deze

digitale nieuwsbrief. Aanmelden kan

via https://www.groningenspoorzone.

nl/nieuwsbriefhttps://www.

groningenspoorzone.nl/nieuwsbrief.

Eerst komt er een special op papier

om iedereen te attenderen op die

nieuwsbrief. Deze special wordt in een

groot deel van de Rivierenbuurt huis-aan

huis-verspreid.

De Rivierenbuurt 29


In de buurt

Een paar jaar geleden heeft de

Rivierenbuurt een prachtig verhaal

gemaakt over hoe het nieuwe gebied bij

het station zich zou moeten ontwikkelen.

De inhoud ervan is mondeling toegelicht

ten overstaan van de gemeenteraad. De

nieuwe klankbordgroep kent dat verhaal

en zal het uiteraard als basis gebruiken

voor haar werkzaamheden.

Mocht u zich alsnog in de gelederen van

de klankbordgroep willen scharen, dan is

dat nog steeds mogelijk. Stuur dan een

bericht naar info@derivierenbuurt.nl.

30 De Rivierenbuurt


Buurtvereniging

Agenda algemene ledenvergadering

(ALV) De Rivierenbuurt

Datum: woensdag 27 maart 2019

Locatie: MFC De Stroming

Aanvang: 19.30 uur

Sluiting: 22.00 uur

1. Opening.

2. Ingekomen stukken en mededelingen.

Het bestuur zal u in elk geval informeren

over de stand van zaken rond de

ontwikkeling van het stationsgebied, het

vervolg van de geslaagde bijeenkomst over

verduurzaming van de Rivierenbuurt en

over het gesprek met de gemeente over de

onttrekkingsvergunningen van de Parkweg.

3. Verslag ALV van 18 oktober 2018.

Het verslag is opgenomen in de

Buurtkrant van december 2018.

Als uitvloeisel van wat wethouder

Roeland van der Schaaf vertelde over de

onttrekkingsvergunningen aan de Parkweg,

heeft het bestuur een gesprek gehad op

het gemeentehuis. Wat daaruit is gekomen,

vertellen we ter vergadering.

4. Benoeming bestuursleden.

Het bestuur stelt voor Anne van Guldener,

Almar Dijkstra en Paul Monninkhof en Jaap

Sluiman te benoemen als bestuurslid.

Renée Blaauw draait de komende tijd mee

als kandidaat bestuurslid meedraaien in

het bestuur. In de Buurtkrant stellen de

kandidaten zich voor.

Namen van andere kandidaten kunnen

desgewenst door leden van de vereniging

tot uiterlijk 24 uur voor de aanvang van de

vergadering bij de secretaris van het bestuur

(Henk Harmsma) worden ingediend.

5. Rekening en verantwoording 2018.

Het jaarverslag, de staat van baten en

lasten en de balans zijn opgenomen in de

Buurtkrant van maart 2019.

De kascommissie onderzoekt de rekening

en verantwoording en brengt staande

de vergadering verslag uit van haar

bevindingen.

Het bestuur stelt de ALV voor de balans en

de staat van baten en lasten goed te keuren

en het jaarverslag voor kennisgeving aan te

nemen.

6. Benoeming leden kascommissie.

Ingevolge de statuten benoemt de ALV

jaarlijks uit de leden een kascommissie van

tenminste 2 personen. Belangstellenden

kunnen zich tijdens de vergadering

aanmelden.

7. Wat gaan we doen in de Rivierenbuurt?

Het nieuwe bestuur vertelt wat het van plan

is, maar wil ook graag horen wat de leden

vinden. Wat is goed in de Rivierenbuurt en

wat kunnen we verbeteren? Het bestuur

heeft de inbreng van de buurt nodig om een

goede agenda te maken voor de komende

tijd. Aan u het woord!

8. Rondvraag en sluiting.

Alle wijkbewoners kunnen gratis lid worden

van de buurtvereniging. Aanmelden kan

via de contactgegevens die elders in deze

buurtkrant zijn vermeld. Maar het kan ook

door het invullen van de presentielijst bij de

komende ledenvergadering.

De Rivierenbuurt 31


Buurtvereniging

Jaarverslag 2018 Buurtvereniging

De Rivierenbuurt

Het jaar 2018 was voor de buurtvereniging

het jaar van de verandering. Na jaren van

trouwe dienst trad Erna Veldman terug als

eindredacteur van de buurtkrant. Gijs van

der Kroef heeft het stokje precies op tijd

overgenomen. Gezamenlijk zijn er nog twee

buurtkranten verzorgd en nu beheert Gijs

alleen de post als eindredacteur. We hebben

het volste vertrouwen in Gijs.

In de ALV van 18 oktober 2018 hebben we

naast Erna Veldman, ook afscheid genomen

van Grietje IJken en Henk de Vries. Grietje

is inmiddels verhuisd naar een andere wijk

en Henk kon zijn bestuurslidmaatschap

niet langer verenigen met andere drukke

werkzaamheden binnen en buiten

zijn gezin. Ook Marcel Vehof liet in de

bestuursvergadering van december weten te

stoppen met het bestuurswerk. We willen de

bestuursleden van harte bedanken voor hun

inzet en toewijding!

In de ALV van maart 2018 is Henk Harmsma

toegetreden tot het bestuur. Na het vertrek

van Grietje heeft hij het secretariaat van de

buurtvereniging op zich genomen. Vlak voor

het vertrek van Marcel hebben Anne van

Guldener en Almar Dijkstra zich in november

2018 aangemeld als bestuursleden.

En in januari 2019 hebben ook Paul

Monninkhof, Jaap Sluiman zich aangemeld

als bestuurslid. Renée Blaauw draait eerst

alleen nog mee. Benoeming volgt op de ALV

in maart 2019. Daarnaast is een inwoner

van onze wijk bereid geweest te helpen bij

het opstellen van de financiële stukken.

Dankzij zijn bijstand kunnen we in de ALV

de rekening en verantwoording over 2018

presenteren. Waarvoor hulde.

De belangrijkste activiteiten in 2018:

• Veel weesfietsen opgeruimd! Een

succesvolle Milieustraat en samenwerking

met de gemeente.

• Oktober 2018 een interessante

en succesvolle ALV! Aandacht

voor de zuidelijke ringweg en de

jongerenhuisvesting (woningonttrekking).

• Een succesvol Winterfeest met muziek,

oliebollen, soep, glühwein en warme

chocomelk.

• De Klankbordgroep Ontwikkeling

Stationsgebied werd begin 2018 ingesteld

en zal komend voorjaar van start gaan.

• Een geslaagde startavond op 8-1-2019 van

het project ‘Verduurzaming Rivierenbuurt

in samenwerking met Grunneger Power,

Buurkracht en Groningen Woont Slim.

• Het initiatief voor een gesprek met de

gemeente over de studentenhuisvesting

aan de Parkweg.

• De uitreiking van de stimuleringsbijdrage

van € 250,- aan Stichting Doedertoe.

Het nieuwe bestuur zal het bestaande beleid

in grote lijnen voortzetten, maar daarnaast

nieuwe accenten leggen. We willen vooral

de nadruk leggen op samenwerking. Met

de gemeente, MFC de Stroming, WIJ, de

scholen en de organisaties in de buurt. Heel

concreet willen we het Winterfeest van 2019

niet alleen als buurtvereniging organiseren

maar samen met anderen.

Groetjes,

Het bestuur

Januari 2019

32 De Rivierenbuurt


Buurtvereniging

Wijkvereniging Rivierenbuurt

Aktiva 01-01-18 31-12-18 Passiva 01-01-18 31-12-18

ING Bank

rekening-courant

ING Bank

spaarrekening.

€ 787 7.139 Eigen Vermogen € 4.643 4.643

€ 11.035 11.049 resultaat boekjaar 2018 € - 1.962

Totaal eigen vermogen € 6.605

Bestemmingsreserve € 7.500 7.500

Totaal der liquide

middelen

€ 11.822 18.188

Totaal eigen vermogen/

bestemmingsreserve

€ 12.143 14.105

Overlopende

posten te

ontvangen

€ 2.962 0

Overlopende posten te

betalen

€ 2.126 3.968

Werkgroep Dinkelpark € 515 115

Totaal der aktiva € 14.784 18.188 Totaal der passiva € 14.784 18.188

Toelichting op de balans

1 Het totaal der aktiva bestaat uit geldmiddelen

2 Voorgesteld wordt aan de vergadering om het positief resultaat groot € 1.962

toe te voegen aan het eigen vermogen.

3 In het verleden is er een dotatie opgenomen voor het houden van een zomerfeest.

Het bestuur stelt voor dit bedrag te gebruiken voor het jubileumjaar van de vereniging.

4 I.v.m. de bestuurswisseling en haar tekenbevoegdheid zijn meerdere nota's pas in

2019 betaald.

Exploitatieresultaat 2018

Exploitatie

2018

Begroting

2018

Exploitatie

2017

Begroting

2017

Totaal Opbrengsten 13.264 13.232 11.751 12.750

Subsidie 7.982 7.982 6.823 7.700

Advertenties 5.269 5.250 4.893 5.000

Rente 13 - 35 50

Totaal Kosten -11.302 -14.400 13.037 14.000

Buurtkrant+ website -6.249 -8.250 6.926 8.000

Ledenvergadering -298 -600 148 800

Commissie, admin &

diversen

-568 -2.550 433 2.550

Aktiviteiten -4.187 -3.000 2.165 2.650

Zomerfeest / Dinkelpark

Resultaat 1.962 -1.168 -1.286 -1.250

De Rivierenbuurt 33


Buurtvereniging

Bezorger gezocht

Het bezorgen van de buurtkrant De

Rivierenbuurt gebeurt 4x per jaar (maart,

juni, oktober, december). We krijgen de krant

op een woensdag van de drukker geleverd.

Het bezorgen van de krant bij de bewoners

moet uiterlijk de zondag daarop gebeurd zijn.

Wanneer je dit precies doet binnen

deze vier/vijf dagen is naar eigen invulling.

De vergoeding voor de hele wijk betreft

€ 100,- (eventueel contant). In overleg kan

de wijk worden opgesplitst tot maximaal

4 personen/delen. Aanmelden kan bij

buurtkrant@derivierenbuurt.nl.

In de buurt

Oproep Doedertoe

Breng uw stem uit voor Doedertoe bij de

Rabobank Clubactie!

Rabobank Stad en Midden Groningen

draagt sociale projecten in de regio een

warm hart toe. Daarom organiseert zij de

Rabobank Clubkas Campagne speciaal

voor verenigingen en stichtingen. Rabobank

Stad en Midden Groningen stelt € 150.000,-

beschikbaar! Ook Doedertoe doet mee aan

de Rabobank Clubkas Campagne!

Stemmen

Van 11 t/m 30 april 2019 mogen alle leden

van Rabobank Stad en Midden Groningen

vijf stemmen uitbrengen op hun favoriete

clubs, waarvan maximaal twee op dezelfde

club. Elke stem is geld waard! Het is voor

Doedertoe belangrijk om deze actie onder

de aandacht te brengen om zoveel mogelijk

stemmen te werven. Ons voortbestaan

hangt af van giften die we overal vandaan

verzoeken.

Als u bij de Rabobank bent dan zou het

fantastisch zijn als u uw stem (mag ook

twee stemmen) geeft aan Doedertoe.

Meer informatie over de Rabobank Clubkas

Campagne op www.rabobank.nl/smg

Bedankt voor uw steun!

Doedertoe

34 De Rivierenbuurt


Buurtvereniging

Schrijf je mee?

leggen (als je dat wilt) en het stuk wordt

nagekeken op spelling. Het enige vereiste

is dat je buurtbewoner bent. Stuur een

mailtje naar buurtkrant@derivierenbuurt.nl

om je ideeën te delen en/of aan te melden!

Vier keer in het jaar valt de buurtkrant

op je deurmat! Maar het hele jaar door

zijn het bestuur, de redactie en meerdere

vrijwilligers bezig de buurtkrant voor

te bereiden en rond te brengen. En

uiteindelijk wordt de buurtkrant dan

gevuld met leuke artikelen over de wijk,

de bewoners en/of de ontwikkelingen

rondom/in de buurt. Voor de inhoud van

de artikelen hebben we een paar nieuwe

ideeën: Bijzondere Beestjes (van de

dierenkliniek of van bewoners zelf),

Toppers uit de wijk (bijzondere hobby’s,

verhalen, ervaringen…), interviews met

bekende gezichten of ondernemers,

stukjes over de nieuwe gebouwen,

verslagen over tentoonstellingen in het

Groninger Museum, kroegverhalen,

uitzonderlijke verhalen over/door de

leerlingen/activiteiten van de scholen van

de buurt of activiteiten die zijn geweest in

de buurt. En natuurlijk kun je zelf ook nog

ideeën aandragen.

Kom jij meeschrijven aan de

komende buurtkranten?!

Voor het schrijven van artikelen hoef

je geen schrijfervaring te hebben. Hoe

(vaak) je wilt schrijven is helemaal aan

jou. We kunnen helpen met de contacten

De Rivierenbuurt 35


Schone en veilige buurt

WIJ GRONINGEN

WIJ verbinden mensen en organisaties

zodat iedere Groninger erbij hoort

en mee kan doen. Dit doen we door

zichtbaar en bereikbaar te zijn voor

iedereen. Door bewoners en buurten

te ondersteunen. Door collectieve

activiteiten en initiatieven van bewoners

te stimuleren. Door te verwijzen naar

specialistische zorg en voorzieningen.

WIJ zijn in de buurt en pakken door

wanneer het nodig is.

Drie buurtopbouwwerkers zijn binnen

WIJ Rivierenbuurt actief om bewoners

van acht wijken te ondersteunen,

informeren en adviseren waar nodig.

Het buurtopbouwwerk draagt zorg

voor het opbouwen en versterken van

sociale verbanden tussen bewoners

en organisaties en tussen bewoners

onderling. Daardoor doen meer bewoners

mee naar vermogen en zetten steeds

meer bewoners zich in voor elkaar en

voor de buurt. Het buurtopbouwwerk sluit

aan bij vragen én talenten van bewoners

door vragen te matchen met individuele

contacten, groepsactiviteiten of een

buurtinitiatief.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

• U heeft een leuk idee om samen met

buurtbewoners te doen, maar u weet niet

zo goed hoe dat opgezet moet worden;

• u zou wel vrijwilligerswerk willen doen,

maar weet niet waar dit gedaan kan

worden;

• een buurtbewoner of iets dat in de buurt

plaatsvindt baart u zorgen;

• er is een project dat u organiseert en u

heeft hulp nodig bij het promoten hiervan

of u heeft bijvoorbeeld een ruimte nodig

om te vergaderen;

• u heeft een idee/plan en zoekt mensen

en/of organisaties om bij aan te sluiten;

• u zoekt de juiste mensen of organisatie(s)

om iets te bespreken en weet niet via

welke weg u het beste in contact kunt

komen.

WIJ Rivierenbuurt

Talma

Merwedestraat 54

9725 KE Groningen

‘ 06 256 358 11

* jony.vleeschhouwer@wij.groningen.nl

Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag

en donderdag

36 De Rivierenbuurt


Puzzel

Puzzeltijd

Het is weer tijd om te puzzelen! De winnaar krijgt een cadeaubon ter waarde van € 12,50.

Er kan gekozen worden uit een Boeken-, Bloemencadeau- of Slijterijbon, een bon van de

Kaaskop of een bon van DA Mirjam. Ook kunt u kiezen voor 2 toegangskaarten van het

Groninger Museum. Een nieuwe prijs is een biologisch cadeaupakket van de Plus! Alle

inzenders maken kans op een waardebon ter waarde van € 12,50 bij schoonheidssalon

Margje (Rabenhauptstraat).

Stuur de oplossing van de woordzoeker voor 1 mei 2019 naar:

De Rivierenbuurt

Merwedestraat 54-003 (brievenbus binnen bij de Stroming)

9700 CB Groningen

Uit de inzendingen met de juiste oplossingen wordt een winnaar gekozen. Hoe origineler

de kaart, hoe groter de kans op een prijs!

Vergeet niet uw naam en adres te vermelden. Geef ook aan voor welke cadeaubon

u in aanmerking wilt komen. Veel plezier!

AANBIEDEN

ALLEREERST

ASIEL

BEIDE

BEVESTIGEN

BONTMUTS

EMIGRANT

ENORM

ENQUETE

ERTEGEN

FIJNMAKEN

HOOGHARTIG

KENNEN

LANDIJS

LATIJN

LOOPGIDS

OLEANDER

REPUTATIE

RESERVAAT

SLIJTEN

TOBBE

TRAAN

TROFEE

VERGEETAL

VLEESMOLEN

WITJES

ZEEVAARDER

ZILVERWIT

ZOVEELSTE

Na juiste invulling vormen de overgebleven

letters een woord of zin.

Oplossing puzzel

De oplossing van de vorige puzzel is: werkmier

We hebben ook deze keer weer heel veel

goede inzendingen gehad, met originele- en/of

toepasselijke kaartjes.

De prijswinnaars zijn:

Loes Redeker, een bloemencadeaubon

mevrouw Hoving, een schoonheidsbon van

Schoonheidssalon Margje.

De prijs wordt binnenkort bij de winnaars

thuisbezorgd.

De Rivierenbuurt 37


Contactgegevens

Rubriek

Buurtvereniging

De Rivierenbuurt

Lidmaatschap

Lidmaatschap is gratis voor wijkbewoners.

Aanmelden/opzeggen kan via onderstaande

contactgegevens.

Vrijwilligers

De buurtvereniging kan altijd vrijwilligers

gebruiken. Aanmelden kan via onderstaande

contactgegevens.

Contactgegevens

Buurtvereniging De Rivierenbuurt

Merwedestraat 54-003

9725 KE Groningen

(Dit is tevens het adres van de Stroming)

www.derivierenbuurt.nl

info@derivierenbuurt.nl

rekeningnummer: NL53INGB0007215769

Het bestuur

Voorzitter: vacant

Secretaris: Henk Harmsma, Vechtstraat 306, tel

06-398 82 554

Penningmeester: vacant

De bestuursleden zijn bij voorkeur per

email bereikbaar:

Algemene zaken: info@derivierenbuurt.nl

Website: webmaster@derivierenbuurt.nl

Buurtkrant: buurtkrant@derivierenbuurt.nl

Maar u mag natuurlijk wel bellen!

fotograaf: Henk Cornax

Buurtvereniging

KVK 40026846

Belangrijke

(wijk-)informatie

Alarm nummer: 112

Telefonische Hulpdiensten

Doktersdienst: 0900 - 9229

Kindertelefoon: 0800-0432

(dagelijks 14.00 - 20.00 uur)

Korrelatie: 0900-1450

(ma t/m vrij 09.00 - 22.00 uur)

SOS Telef. Hulpdienst: 0900-0767

(dag en nacht)

Slachtofferhulp: 0900-0101

(ma t/m vrij 09.00- 17.00 uur)

Buurtagenten (Pieter-Paul Locadia en Miranda

Dijksman) pieter-paul.locadia@politie.nl

0900 – 88 44

(tevens voor andere, niet spoedeisende,

politiezaken)

Gemeentelijke telefoonnummers

Stadsbeheer: 050 – 367 10 00

Meldpunt Overlast en zorg: 050 – 587 58 85

Informatie Centrum: 050 – 367 70 00

Gemeentelijke websites

www.gemeente.groningen.nl

www.gemeente.groningen.nl/wijken

www.gemeente.groningen.nl/overlast-en-zorg-melden

www.milieudienst.groningen.nl

Ringweg websites

www.aanpakringzuid.nl (Laatste nieuws Aanpak

Ring Zuid)

Spoorzone

www.groningenbereikbaar.nl/spoorzone

Website Buurtvereniging

De Rivierenbuurt

www.derivierenbuurt.nl

38 De Rivierenbuurt


LenteKriebels in de Rivierenbuurt!

LenteKriebels is een jaarlijkse grote

schoonmaakactie in de gemeente

Groningen. De actie is al jaren een succes.

In 2018 namen er ongeveer 5.000 mensen

aan deel, verdeeld over 150 actieteams.

Deze actieteams kunnen bestaan uit

buren, leerlingen, studenten, sporters,

vrienden, collega’s…

Alle groepen die er

bestaan, dus ook

buurtbewoners!

Als buurtvereniging doen we maar liefst

twee keer mee aan LenteKriebels!

Dit doen we op zaterdagmiddag 30

maart en op vrijdagmiddag 5 april. We

verzamelen beide keren om 13.00 uur

bij MFC de Stroming waar we beginnen

met een kopje thee of koffie en waar

de prikkers/grijpers en vuilniszakken

uitgedeeld worden. Tussen 13.30-14.00

uur gaat iedereen op pad en rond 16.30

uur staat er weer wat te drinken klaar voor

de deelnemers en kunnen de prikkers/

grijpers weer worden ingeleverd.

Onder de deelnemers aan Lentekriebels

verloot de gemeente Groningen vijf keer

twee plaatsen voor “Doe eens Wad”. Aan

boord van zeilschip De Raaf vaar je naar

het Unesco Waddenzee Werelderfgoed.

Daar neem je op een zandplaat deel aan

een unieke zwerfafvalopruimactie.

Wil je ook graag een schone buurt? Geef je

dan op voor onze LenteKriebelsacties door

te mailen naar info@derivierenbuurt.nl!

More magazines by this user
Similar magazines