Burggrave mei 05 2019

evergem
  • No tags were found...

Burggrave mei 05 2019

BURGGRAVE

05

Ever

gem

www.EVERGEM.BE

MEI 2019 Gemeentelijk magazine

1


In de kijker Meerjarenplan 2020 - 2025

Heel wat Evergemnaren verleenden hun gezicht aan de promotiecampagne.

Ook Patricia Van Renterghem uit Wippelgem en haar

trouwe viervoeter waren van de partij.

Brigitte West en Jozef Vanderhaegen zijn actieve senioren uit Evergem.

Nieuwe Seniorengids

in brievenbus bij alle 65+’ers

Tegen 2030 is maar liefst een kwart van de Evergemnaren 65+.

Er bestaan heel wat diensten en verenigingen voor senioren in

Evergem. Daarom ontvangt elke 65+’er eind mei een nieuwe editie

van de Seniorengids. Dit boekje bundelt alle informatie die relevant

is voor thuiswonende senioren.

In de gids vind je onder andere informatie

over sport voor senioren, lokale seniorenverenigingen,

paramedici, gezins- en poetshulp,

assistentiewoningen en woonzorgcentra. De

gids lijst eveneens alle lokale initiatieven op,

met een korte omschrijving en de contactgegevens.

Ook voor mantelzorgers en hulpverleners

komt de Seniorengids goed van pas. Het is

een praktisch geschenk voor alle Evergemse

senioren.

Jaarlijks in de brievenbus

Vanaf 2019 ontvangen alle 65+’ers uit Evergem

jaarlijks een nieuwe editie van de Seniorengids.

Gooi dus zeker de oude exemplaren uit

2016 en 2017 weg, want deze zijn absoluut niet

meer actueel.

2

Ben je 65+ en heb je begin juni nog geen

Seniorengids ontvangen? Je kan een exemplaar

afhalen in één van de administratieve centra

of je kan de digitale gids bekijken op www.

evergem.be/senioren

Daar vind je steeds de meest actuele info.

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het

Evergems nieuws voor senioren? Abonneer je

dan gratis op de seniorennieuwsbrief via www.

evergem.be/nieuwsbrief

Vergeet niet om achteraf je e-mailadres te

bevestigen via de e-mail die je ontvangt.

Seniorenconsulent – Hannelore Hillewig

T 09 358 77 63

seniorenconsulent@evergem.be

www.evergem.be/senioren

Een nieuwe bestuursploeg: dat betekent ook nieuwe ideeën voor de

komende zes jaar. Die maken we graag samen met jou.

Daarom komen we langs in de negen dorpskernen met een aantal plannen.

Het bestuur heeft al heel wat

nieuwe plannen voor de komende

zes jaar. Op de Dorpsdagen

brengen we hierrond een aantal

thema’s, bijvoorbeeld infrastructuur,

nieuwe burgerinitiatieven,

ontmoetingsplekken, mobiliteit…

Je wisselt met jouw buren hierover

ideeën uit. Op die manier werken

we samen aan een gedragen plan

voor de toekomst.

Overzicht Dorpsdagen

Wippelgem, Belzele en Evergem

Zondag 28 april – 9.30 tot 12.30

uur (doorlopend)

- Gemeentelijke Basisschool Wippelgem

(Droogte 208)

- Gemeentelijke Basisschool

Belzele (Oosteindestraat 69)

- Bibliotheek Evergem

(Bibliotheekstraat 12)

Ertvelde, Rieme en Kluizen

Woensdag 8 mei – 16.30 tot 20.30

uur (doorlopend)

- Huis van Jef

(Guldensporenlaan 32)

- Parochiaal Centrum Rieme

(Sint-Barbarastraat 3)

- Parochiezaal Kluizen

(Kluizendorpstraat 80)

Voor de dorpsdagen zijn we op zoek naar leuke

sfeerbeelden uit de verschillende dorpskernen.

Je kan deze delen via sociale media met de

hashtag #wijzijnevergem, #wijzijnwippelgem,

... Je vult de hashtag ‘#wijzijn…’ aan met jouw

dorpskern.

3

Wat is

de toekomst

van jouw

dorpskern?

Sleidinge, Doornzele

en Kerkbrugge-Langerbrugge

Woensdag 15 mei – 16.30 tot

20.30 uur (doorlopend)

- ‘t Klokhuis (Schoolstraat 7)

- Ontmoetingscentrum Ter Gulden

Celle (Doornzele Dries 55)

- Vrije Basisschool Braambos

(Burggravenlaan 5)

Inschrijven hoeft niet. Je komt

gewoon langs wanneer het voor je

past. Iedereen is welkom!

#wijzijnevergem

Fier op jouw dorpskern? Deel je foto’s!

Zin in meer?

Op woensdag 19 juni werken we

in groepjes en per thema aan

een vervolg. Je bent welkom van

19.30 tot 21.30 uur in Bibliotheek

Evergem (Bibliotheekstraat 12).

Inschrijven kan via de website.

Communicatie

T 09 216 05 90

communicatie@evergem.be

www.evergem.be/

Bijvoorbeeld: www.evergem.be/rieme

Je kan ook foto’s insturen via de website. Surf naar de webpagina van

jouw dorpskern via www.evergem.be/,

bijvoorbeeld www.evergem.be/rieme

Klik door op ‘Dorpsdag’. Daar kan je via een formulier foto’s insturen.

We gebruiken deze sfeerbeelden voor een fotomuur.


Verkiezingen

Kort

Verkiezingen

op 26 mei

Op zondag 26 mei stem je voor het Europees parlement,

de Kamer van Volksvertegenwoordigers

en het Vlaams parlement.

Iedereen die mag stemmen, krijgt een tweetal

weken voor de verkiezingen een oproepingsbrief

in de brievenbus. Op deze kaart staat

het adres en het nummer van de kieslocatie

waar je moet gaan stemmen. Met deze oproepingsbrief

en je identiteitskaart ga je naar

het stemlokaal om je stem uit te brengen. De

stembureaus zijn open van 8 tot 16 uur.

Heb je geen oproepingsbrief ontvangen? Dan

kan je bij Dienst Burgerzaken een kopie afhalen

tijdens de openingsuren. Dienst Burgerzaken

is ook uitzonderlijk open op zondag 26

mei van 8 tot 15.30 uur.

Stemmen met een volmacht

Als je zelf niet naar de stembus kan, moet je

dat kunnen aantonen met een attest. In dit

geval kan je een andere kiezer in je naam laten

stemmen door hem een volmacht te geven.

Je hebt twee documenten nodig om een volmacht

te geven:

1. Een volmachtformulier. Je kan dit formulier

downloaden via www.verkiezingen.fgov.be of

je kan het formulier ophalen bij Burgerzaken

2. Een attest dat bewijst dat je zelf niet naar

het stemlokaal kan gaan. Welk attest hangt

af van de reden waarom je volmacht geeft.

Geldige redenen zijn: omwille van ziekte of

gebrekkigheid, omdat je moet werken of voor

je werk in het buitenland bent, omdat je schipper,

marktkramer of kermisreiziger bent, in

een toestand van vrijheidsbeneming verkeert,

Opening Langenwegel

Op zaterdag 27 april opent de Langenwegel, een

fiets- en wandelverbinding tussen Meerbeke en

het Vierlindenstraatje. Iedereen is welkom op de

officiële inwandeling van de wegel. Er is achteraf

ook een receptie. Afspraak om 10.30 uur aan kruispunt

Meerbeekschenreep en Meerbeke.

De omwonenden krijgen een persoonlijke uitnodiging

in de brievenbus.

je geloofsovertuiging laat stemmen niet toe,

je door je studies niet kan gaan stemmen.

Als je om privéredenen tijdelijk in het buitenland

verblijft, heb je bijkomend een attest van

tijdelijk verblijf in het buitenland nodig. Dit

attest kan je krijgen op de dienst Burgerzaken.

Met dit attest bevestigt de burgemeester

dat je:

- in het bevolkingsregister bent ingeschreven

- dat je op zondag 26 mei 2019 om privéredenen

in het buitenland verblijft

- dat je niet kan gaan stemmen

Je moet je verblijf in het buitenland ook

staven met de nodige bewijsstukken. Kan je

geen bewijsstukken voorleggen? Dan kan je

het attest ook verkrijgen op grond van een

verklaring op erewoord.

De persoon aan wie je een volmacht geeft,

moet niet in Evergem wonen. Eén persoon

kan niet meer dan één volmacht krijgen. De

persoon die in jouw plaats stemt, geeft op

de dag van de verkiezingen het ingevulde

volmachtformulier af aan de voorzitter van

het stembureau. Let op! Ook het attest dat

bewijst dat je niet kan gaan stemmen én jouw

oproepingsbrief moeten afgegeven worden.

Wil je liever geen volmacht geven? Breng dan

je oproepingsbrief samen met het bewijsstuk

waarom je niet kan gaan stemmen naar de

dienst Burgerzaken voor vrijdag 24 mei.

Trage wegen?

De gemeente werkt al een aantal jaar aan de

uitbouw van fietsvriendelijke verbindingen, de

zogenaamde ‘trage wegen’. Voor de uitbouw van

het trage wegennetwerk werkt het bestuur nauw

samen met een groep vrijwilligers.

Verschillende kieslocaties

in Evergem

1. Evergem-Centrum: 8 bureaus

4 in de Gemeentelijke Basisschool

(Reibroekstraat 2/A)

4 in de sporthal (Kapellestraat 75)

2. Belzele: 2 bureaus

Gemeentelijke Basisschool Belzele

(Oosteindestraat 69)

3. Doornzele: 2 bureaus

Ontmoetingscentrum Ter Gulden Celle

(Doornzele Dries 57)

4. Wippelgem: 2 bureaus

Gemeentelijke Basisschool Wippelgem

(Droogte 208)

5. Kerkbrugge-Langerbrugge: 1 bureau

Vrije Basisschool Braambos

(Burggravenlaan 6)

6. Sleidinge: 6 bureaus

Gemeentelijke Basisschool Sleidinge

(Sleidinge-Dorp 142)

7. Ertvelde: 6 bureaus

Sportcentrum Hoge Wal

(Guldensporenlaan 34)

8. Rieme: 1 bureau

Parochiaal Centrum (Sint-Barbarastraat 3)

9. Kluizen: 2 bureaus

Vrije Basisschool De Kleine Prins

(Kloosterstraat 18-20)

Meer informatie vind je op

www.verkiezingen.fgov.be

Burgerzaken

T 09 216 05 10

burgerzaken@evergem.be

www.evergem.be/verkiezingen

Gemeentewerken

T 09 216 05 30

gemeentewerken@evergem.be

www.evergem.be/trage-wegen

Groepsfoto animatoren zomer 2018

Gemeentelijke

Commissie voor

Ruimtelijke Ordening

zkt. deskundigen

De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke

Ordening (GECORO) geeft onder andere

advies aan de gemeenteraad over ruimtelijke

ordening, het ontwerp van het gemeentelijk

ruimtelijk structuurplan en het ontwerp van

gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen.

Voor de nieuwe bestuursperiode 2019-2024

stellen we de groep opnieuw samen. Daarvoor

zijn we nog op zoek naar deskundigen.

De raad telt 17 effectieve leden. Er zijn ook

16 plaatsvervangers voorzien. Er zijn minstens

vijf deskundigen. De overige leden zijn

vertegenwoordigers van milieu- en natuurverenigingen,

verenigingen van werkgevers of

zelfstandigen, handelaars, landbouwers en

werknemers. Heb je interesse om als deskundige

deel uit te maken van deze commissie?

Stel je dan voor woensdag 5 juni kandidaat via

www.evergem.be/nieuwegecoro

Ruimtelijke Ordening

T 09 216 05 50

ruimtelijke.ordening@evergem.be

www.evergem.be

Ontmoetingsdag

voor

(toekomstige)

speelpleinanimatoren

Op zaterdag 4 mei is er een ontmoetingsdag

voor (toekomstige) animatoren. Alle jongeren

vanaf 15 jaar zijn welkom om te komen

proeven van het speelplein als animator. We

werken die middag in verschillende groepjes.

We knutselen, spelen spelletjes, maken decors

enzovoort. Na afloop kan je blijven eten en

is er nog een Speescafé. Daar kan je gezellig

iets drinken en kennismaken met de ervaren

animatoren van Spees vzw.

- 14 tot 18 uur

- Huis van Jef (Guldensporenlaan 32)

- Gratis

- Inschrijven is niet nodig

Jeugd

T 09 218 81 71

jeugd@evergem.be

www.evergem.be/jef

Vrijwilligers Christiane Persan en Nelly Buysse verdelen het fruit.

© Onderlinge Hulp Evergem-Ertvelde

Held

van de maand

Onderlinge Hulp

Evergem-Ertvelde vzw

Iedere maand stellen we je een lokale,

duurzame held voor. Die helden zijn burgers,

organisaties, verenigingen of bedrijven die

in Evergem de ontwikkelingsdoelen uitdragen.

“We zetten ons in voor gezinnen en alleenstaanden

die het moeilijk hebben op sociaal,

cultureel, financieel,… vlak. Door verschillende

acties, zoals voedselhulp, kerstfeest, doe-dag

of een daguitstap, ontmoeten mensen elkaar.

Dat vergemakkelijkt de maatschappelijke

integratie.”

- Voorzitter Marc Claeys, Onderlinge Hulp

Evergem-Ertvelde vzw

Onderlinge Hulp Evergem-Ertvelde vzw draagt

hiermee bij tot thema 1: geen armoede, thema

2: geen honger, thema 3: goede gezondheid

en thema 10: ongelijkheid verminderen van de

Duurzame Ontwikkelingsdoelen.

Onderlinge Hulp Evergem-Ertvelde vzw

T 0491 08 87 89

oh-ever@telenet.be

Internationale Samenwerking

T 09 216 05 25

internationale.samenwerking@evergem.be

www.evergem.be/internationaal

4

5


Kinderen en jongeren

Cultuur en bibliotheek

word Vriend van Stroming

Het speelplein in de Cardijnwijk voor de verbouwingen (2017)

tijd om buiten te spelen

Drie nieuwe speelpleinen

Op 24 april is er de buitenspeeldag aan de hoge wal: hét ultieme

startschot van het ‘buitenspeelseizoen’. reden te meer om leuke

speelplekken in de buurt te ontdekken. wist je dat de speelpleinen

cardijnwijk, grovermansdreef en arteveldestadion volledig

vernieuwd zijn?

Het speelplein in de Cardijnwijk na de verbouwingen.

Er is gras gezaaid, maar dat is nog niet te zien op de foto (maart 2019)

01123581321

nieuw cultuurseizoen

komt eraan

In Evergem vind je meer dan 35 speelpleinen.

Deze pleinen moeten niet enkel leuk zijn,

maar uiteraard ook veilig om op te spelen. Het

gemeentebestuur zorgt voor een goed onderhoud

van de speeltoestellen en de omgeving.

Onder meer om deze reden vernieuwden we

de afgelopen jaren heel wat speelterreinen.

Onder de noemer ‘Jef bouwt’ gaan we in gesprek

met de buurt. Waar mogelijk houden we

rekening met de wensen van de buurt bij de

aanpassing/vernieuwing van het speelterrein.

carDIJnwIJk, grOvErManSDrEEF En

arTvElDESTaDIOn

Op deze drie pleinen gingen we een stukje

verder. Het bestuur koos voor een grondige

verfrissing. Na een lang proces zijn de werken

aan de pleinen Cardijnwijk, Grovermansdreef

en Arteveldestadion eindelijk afgerond. In mei

openen we deze pleinen officieel. We brengen

de betrokken buurtbewoners en verenigingen

nog op de hoogte.

Voor de nieuwe speelpleinen zetten we volop

in op een natuurlijke aanleg met speelheuvels

en houten speelelementen. Aan sommige

randen van de beplantingen zaaiden we een

kruidenmengsel. We maaien het gras niet

overal kort. Zo ontstaan er paadjes en meer

gesloten hoekjes om te spelen. In het gazon

liggen ook enkele lager gelegen zones (wadi’s).

Bij regen bufferen ze het water van de

verhardingen. Het water verdwijnt na enkele

dagen en bovendien zorgt dit voor een extra

speelelement.

wIn, wIn, wIn

Ook op heel wat andere pleinen plaatsten we

nieuwe toestellen. Helaas kunnen we niet

op alle pleinen zorgen voor een ‘officiële opening’.

Maar misschien kunnen jullie dat met

de buurt wel zelf? Heb je een speelpleintje

in de buurt? Ga dan op pad met je kinderen,

buren… en organiseer zelf een leuk feestje

of speelmoment op je speelplein. Stuur ons

voor 30 juni foto’s door via www.evergem.be/

ditwasmijnspeelpleinfeest

De twee leukste foto’s krijgen tijdens de

zomervakantie een leuke verrassing.

Je vindt een overzicht van alle speelpleinen op

www.evergem.be/speelpleintjes

jEugD

t 09 218 81 71

jeugd@evergem.be

www.evergem.be/speelpleintjes

het team van cultuurcentrum Evergem

staat te popelen om het nieuwe

cultuurprogramma aan je voor te stellen.

‘vrienden van Stroming’ beleven

alles van op de eerste rij. niet enkel de

podiumkunsten, maar ook de films in

cinema westside.

Je wordt Vriend van Stroming als je een Vriendenpas

koopt. Die kost 10 euro (5 euro voor -26

jaar). De Vriendenpas is persoonlijk en geeft je

tal van voordelen:

- Je krijgt voorrang bij de verkoop van tickets

- Je krijgt steeds het goedkoopste tarief, ook

voor het filmprogramma

- Vrienden van Stroming kunnen begin september

een gratis voorstelling kiezen (zolang

de voorraad strekt)

Vriendenpassen voor het nieuwe seizoen kan

je online bestellen vanaf dinsdag 7 mei om 18

uur via www.evergem.be/vriendenpas

Wie zijn Vriendenpas niet online kan bestellen,

kan er een aanvragen bij het onthaal in

Cultuurcentrum Evergem (Weststraat 31)

vanaf woensdag 8 mei. Dit kan elke werkdag

tussen 8.45 en 11.45 uur.

Wie afgelopen seizoen al een Vriendenpas

kocht, ontvangt eind april al een tipje van de

sluier van het nieuwe cultuurprogramma.

SEIzOEnprESEnTaTIE Op 22 MEI

Op woensdag 22 mei om 20 uur stellen we met

trots het nieuwe seizoen aan je voor. Je krijgt

in primeur ook de seizoenbrochure aangeboden.

Nadien kan je nog wat nakeuvelen bij een

drankje. De voorstelling is gratis, maar je moet

wel een plaatsje reserveren. Dat kan vanaf

dinsdag 7 mei online via www.evergem.be/

ticketcultuurcentrum

De seizoenbrochure valt eind mei bij alle

Evergemnaren in de brievenbus. Heb je begin

juni nog geen exemplaar ontvangen? Dan kan

je een brochure afhalen in één van de gemeentelijke

gebouwen.

Vanaf woensdag 22 mei vind je het volledige

programma online via

www.evergem.be/cultuurcentrum

De ticketverkoop start in juni:

- Dinsdag 4 juni om 18 uur: start ticketverkoop

met Vriendenpas (Vooraf Vriendenpas kopen)

en inschrijvingen Vormingsprogramma

- Dinsdag 18 juni om 18 uur: start ticketverkoop

zonder Vriendenpas

CuLtuuRCEntRum EVERgEm

t 09 358 51 00

cultuurcentrum@evergem.be

www.evergem.be/ticketcultuurcentrum

Moederdagtip: schenk een E-bon

De E-bon is een cadeaubon ter waarde van 10 of 25 euro. je koopt hem

bij een aantal handelaars en in het administratief Centrum Evergem.

je kan de E-bon inruilen voor goederen of diensten bij de deelnemende

handelaars, die herken je aan een E-bon-sticker in de etalage. je vindt de

deelnemende handelszaken eveneens op www.e-bon.be

maatSCHappELijKE ZaKEn

t 09 216 05 20

maatschappelijke.zaken@evergem.be

www.evergem.be/ebon

Het toeristisch infopunt

in de bibliotheek

van Evergem.

Toerisme in de bib

in het toeristisch infopunt in de bib kan je

terecht voor een breed assortiment aan brochures.

je vindt er onder meer:

- Mooie wandel- en fietsroutes

- logeren in Vlaanderen Vakantieland

- De Biergids

- Stap-af-fiches (wandel- of fietsroutes langs

knooppunten)

- Uit in het Meetjesland 2019

- …

je kan eveneens fietsen langs de 14 boekenruilkastjes.

Er zijn twee fietsroutes van ongeveer

25 kilometer. Een boekenruilkastje is een

minibibliotheek die op een paaltje staat of aan

de muur hangt. Het is de bedoeling dat je een

boek uit het kastje neemt en een ander in de

plaats zet.

Meer informatie in de bibliotheek van Evergem

of op www.evergem.be/boekenruilkastjes

BiBLiotHEEK

t 09 216 89 30

bibliotheek@evergem.be

www.evergem.be/bibliotheek

6

7


Kort

Er was eens…het Kasteeldomein van Wippelgem

André Rossine met ezel

© Werkgroep Kasteel van

Wippelgem / Erfgoedbank

Meetjesland

Reserveer je plaats

voor zitdag

personenbelasting

De Federale Overheidsdienst Financiën houdt

een aantal zitdagen voor de personenbelasting.

Een expert vult je aangifteformulier in.

Er zijn vier zitdagen telkens van 9 tot 12 uur en

van 13 tot 16 uur:

- Maandag 27 mei – Lokaal Dienstencentrum

Het Hoeksken (Hoeksken 29/A)

- Dinsdag 28 mei – Lokaal Dienstencentrum

Het Hoeksken

- Dinsdag 11 juni – Huis van Jef (Guldensporenlaan

32)

- Donderdag 13 juni – Administratief Centrum

Sleidinge (Sleidinge-Dorp 54)

Je reserveert op voorhand je plaats. Dit kan enkel

telefonisch via T 09 216 06 02 vanaf donderdag

2 mei om 13 uur. Vroeger bellen heeft geen

zin, want dit nummer is pas dan actief. Bij de

reservatie geef je je naam, adres en je telefoonnummer

door. Wil je meerdere aangiftes laten

invullen? Dan moet je per aangifte een aparte

afspraak maken. Reservaties per e-mail worden

niet aanvaard.

Tijdens de zitdag breng je je identiteitskaart,

de inkomstenfiches en eventuele attesten

voor aftrekbare uitgaven (hypothecaire lening,

levensverzekering, kinderopvang…) mee.

Geen plaats kunnen reserveren?

Je kan ook steeds terecht:

- in het belastingkantoor van

de FOD Financiën in Ledeberg (Gaston Crommenlaan

6, 9050 Gent), elke werkdag in mei

van 9 tot 12 uur en in juni van 9 tot 15 uur

- op het nummer 0257 257 57 of via

het formulier op www.financien.belgium.be

Nacht van

de Ondernemer

Woensdag 29 mei

Op woensdag 29 mei vindt om 19 uur de

achtste Nacht van de Ondernemer plaats

in het Koetshuis op het Kasteeldomein van

Wippelgem (Kramershoek 4). Tijdens deze galaavond

wordt de VEZO-award (Verdienstelijke

Evergemse Zelfstandige Ondernemer) voor

de loopbaan uitgereikt. Er is een uitgebreide

receptie, een diner en een dansfeest.

- Inschrijven voor 15 mei via andries.leona@

skynet.be

- Prijs: 75 euro per persoon (via BE84 7370

4155 6459 op naam van Adviesraad Lokale

Economie)

- Dresscode: stadskledij

Maatschappelijke Zaken

T 09 216 05 23

maatschappelijke.zaken@evergem.be

www.evergem.be

Het leven op het Kasteeldomein

In de jaren zestig woonde Luc Jacobs samen met André Rossini een tijdje

bij barones Jossine de Crombrugghe de Looringhe. Toen Luc trouwde kwam

hij voor even terug op het domein wonen. Hij kent het domein dus op zijn

duimpje en weet wat er allemaal in het kasteel gebeurde. Hieronder lees je

zijn verhaal.

“André Rossini was een jongen uit Namen.

Zijn gezinssituatie was niet ideaal en daarom

besloot de barones voor hem te zorgen. Na

vijf jaar begon hij zich wat alleen te voelen

en vroeg de barones of ik bij hen wou komen

wonen. Ik was toen 13 jaar. Omdat ik rond

diezelfde tijd mijn vader verloren had, kwam

de barones bij mij terecht. André en ik gingen

samen naar school in Gent. Ze bracht ons elke

dag naar school. We studeerden samen, maar

er was ook tijd om te spelen. We leefden er

eerder sober: de barones had geen tv, diepvries

of koelkast. Het eten was er wel héél lekker.

We kregen er elke dag vers vlees en de groenten

kwamen rechtstreeks uit de immense

moestuin.”

“Ik had ook een kamer in het kasteel. Ik sliep

met André op de tweede verdieping en de

barones had haar kamer op de eerste verdieping

aan de voorkant. Vanuit de keuken kon je

de schapen zien grazen in de wei. De schapen

graasden in een grote wei tijdens de zomer-

maanden, maar in de winter verbleven ze dichter

bij het kasteel. Er waren ook eenden op het

domein. De barones riep ze elke avond samen

en toen waggelden ze gezellig de stal binnen.

Ze kweekte deze dieren om daarna te verkopen,

want schapenvlees heb ik er nooit op m’n

bord gekregen. Ook de vakanties bracht ik samen

met Jossine en André door. We ontdekten

samen de Ardennen. Daarna reisden we door

Normandië en Bretagne. Tijdens die vakanties

gingen we soms op bezoek bij vrienden van de

barones, waardoor ik bijna elk kasteel in Wallonië

gezien heb. Veel mensen spraken negatief

over de barones, maar ik vond haar vriendelijk.

Al kon ze soms ook hard zijn.”

De moestuin: het pronkstuk van

de barones

“De barones was trots op haar moestuin. Ze

deed veel alleen, maar rekende ook op de

hulp van haar pachters. In ruil voor een stuk

grond hielpen ze haar op het domein. In haar

moestuin vond je seizoensgroenten, zoals

Waar zit Ever?

Communicatie

Interview

met Luc Jacobs

bijvoorbeeld spruitjes in de winter. Ik herinner

me de tomaten nog goed. Ze ging speciaal

naar de kippenboer om mest te halen. Door

het toevoegen van die mest werden het echte

luxetomaten. Ze gebruikte de moestuin volledig.

Er was een deel voor maïs en een deel

voor kweekbakken. Dat waren bakken met

glas op om groenten te kweken. Ook stond

er in de ommuurde tuin een grote serre. Per

seizoen teelde ze andere gewassen. Ze had

ook leifruit zoals appelen en peren. Toen ze al

zeventig was, kon je haar nog steeds terugvinden

in de toppen van de appelbomen. Waar nu

Salon Sauvage is, was vroeger een garage. Die

gebruikte ze voor haar auto, maar tijdens het

appelseizoen lag het er vol appelen. Die kon

ze er lang bewaren. Doordat ze geen koelkast

had, conserveerde ze haar groenten. In het bos

is er ook een plek met veel kastanjebomen,

daar ging ze kastanjes rapen om te verkopen.

Nu vind je er zelfs kiwi’s terug, maar of die er al

stonden toen de barones er nog woonde, weet

alleen zij.”

T 09 216 05 90

kasteel@evergem.be

www.evergem.be/kasteel

In april zat Ever verstopt aan Administratief Centrum Ervelde.

Sonja Van De Steene en Gino Van Hoorde hadden het antwoord goed.

Zij krijgen een zwemabonnement.

Weet jij waar Ever deze maand voor de lens poseert?

De winnaar krijgt een E-bon ter waarde van 25 euro (zie pagina 6).

Verstuur voor vrijdag 3 mei je oplossing via

www.evergem.be/wedstrijd

Heb je geen computer? Ga dan langs in de bibliotheek.

Tentoonstelling: REST

Met haar historische eigenheid vormt het kasteeldomein

een uitdaging voor kunstenaars.

De leerlingen van het GO! Kunstonderwijs

gaan aan de slag. Jong en oud werken ter plaat-

se op het domein. Enkele foto’s tonen elk met

een eigen invalshoek een stukje van de site. Zo

ontstaat REST uit een dialoog van foto’s, beeldend

werken en het kasteeldomein. Wil je ook

deel uitmaken van dit verhaal? Deel een foto

op sociale media van jouw belevenis tijdens de

tentoonstelling met #instawalk9940

De tentoonstelling REST opent op zaterdag

25 mei om 16 uur met een gratis workshop van

Trashbeatz. Je kan er ook een drankje nuttigen.

- 25 mei tot 9 juni

(in het weekend, wel op 30 en 31 mei)

- 14 tot 18 uur

- Gratis

- Kasteeldomein Wippelgem – Moestuin

(Kramershoek 4)

- In samenwerking met Salon Sauvage, GO!

Kunstacademie (Rose Moens),

Kunstplatform vzw , Stefan D'hooge

en Obra-Baken.

8

9


Politiezone Assenede-Evergem

Sport

Wesley Vanhecke en Nathalie Steen

Liesbeth Bral

‘Bewegen Op Verwijzing’-coach Bram Jacobs

geeft uitleg over de stappenteller.

Maak kennis met je wijkagent

Team Evergem-Wippelgem-Doornzele-Kerkbrugge-Langerbrugge

Onze politiezone heeft heel wat wijkagenten. Er is één team

per regio. De wijkagent zorgt onder meer voor de veiligheid

in jouw regio en is vaak aanwezig bij evenementen. Hij/zij

meldt ook sluikstorten, schade aan het wegdek enzovoort.

Dit team heeft zijn uitvalsbasis in het

politiecommissariaat van Evergem. Inspecteur

Wesley Vanhecke, inspecteur Liesbeth

Bral en agent Nathalie Steen verzorgen de

wijkwerking in Evergem. Inspecteur Angelique

Lemahieu (binnenkort Bart Cattoir) is de

wijkagent van de zone Wippelgem-Doornzele-

Kerkbrugge-Langerbrugge.

Evergem

De wijk Evergem heeft sinds vorig jaar een

nieuwe kracht: inspecteur Wesley Vanhecke.

Hij komt van de politiezone Wetteren waar hij

eveneens wijkinspecteur was.

Voor zijn carrière bij de politie was Wesley

leerkracht L.O. en Biologie. Hij hecht enorm

veel belang aan de persoonlijke contacten met

de inwoners.

“Ik kijk er erg naar uit

om mijn wijk beter

te leren kennen.”

Bart Cattoir, toekomstig wijkagent

van Wippelgem-Doornzele-Kerkbrugge-Langerbrugge.

Samen met Liesbeth Bral en Nathalie Steen

vervolledigt Wesley het wijkteam van Evergem-Centrum.

Liesbeth maakt al tien jaar deel

uit van de Sociale Politie. Ook Nathalie is al

een tijdje bij ons. Naast de wijkwerking neemt

Nathalie ook een aantal verkeerstaken voor

haar rekening (bijvoorbeeld flitsen). Dit team

hoopt dat er ook de komende jaren nieuwe

collega’s komen, zodat er meer ruimte vrijkomt

voor echte wijkwerking.

De taak van een wijkagent is natuurlijk veel ruimer.

Komende maanden stellen we jouw wijkagent(en) even voor.

Deze maand is het de beurt aan regio Evergem-Wippelgem-

Doornzele-Kerkbrugge-Langerbrugge.

Wippelgem-Doornzele-

Kerkbrugge-Langerbrugge

Angelique Lemahieu keert op 1 juli terug naar

politiezone Arro in Ieper. Inspecteur Bart

Cattoir zal haar wijk vanaf dan overnemen.

Bart maakt sinds 2003 deel uit van Politiezone

Assenede-Evergem. Hij werkt er al 16 jaar bij

het interventieteam en zet nu de stap naar

de wijkwerking. Hij probeert een aanspreekpunt

te zijn voor alle inwoners. Daarom zal hij

vooral patrouilleren met de fiets.

Politiezone Assenede-Evergem

T 09 257 00 10

PZ.AssenedeEvergem@police.belgium.eu

www.evergem.be/politie

www.facebook.com/PZAssenedeEvergem

‘Bewegen Op Verwijzing’-

coach in Evergem

Je arts verwijst je door

Sinds 2017 kunnen artsen patiënten die meer moeten bewegen

voor hun gezondheid, doorverwijzen naar een ‘Beweging Op Verwijzing’-coach.

Die coach helpt je een plan uit te stippelen om meer en gezond te bewegen.

Hij maakt een beweegplan op maat voor je op. Ook Evergem heeft sinds kort

zo’n coach.

Heb je ook nood om meer te bewegen? Dan

kan je beroep doen op een Bewegen Op

Verwijzing-coach. In Evergem kan je hiervoor

terecht bij BOV-coach Bram Jacobs. Je huisarts

kan je doorverwijzen naar de BOV-coach. Je

maakt dan samen met Bram een beweegplan

op maat. Zo kan je meer bewegen, maar wel

volledig op je eigen tempo. Het resultaat is

een gezonder en actiever leven. Wist je dat al

meer dan 2.000 mensen beroep deden op een

BOV-coach?

Voordelen van een Bewegen Op

Verwijzing-coach

- Dichtbij huis

- Betaalbaar

- Expertise op vlak van beweging

- Netwerk om mensen in beweging te krijgen

Je kan de beweegcoach niet rechtstreeks raadplegen.

De huisarts verwijst je door.

Meer info vind je via

www.bewegenopverwijzing.be

Meetjeslandse Sporteldag

voor 50+’ers

Op 14 mei kunnen 50+’ers in Lievegem terecht

voor een sportieve dag. Sportelen: da’s samen

genieten van sport en van het leven. Je kan

die dag badmintonnen, curvbowlen, dansen,

fietsen, krulbollen, wandelen en nog veel meer.

Het volledige programma vind je op

www.evergem.be/sport

- Dinsdag 14 mei

- 9.30 uur

- Sportcentrum Den Boer

(Den Boer 17, 9930 Lievegem)

- 6 euro (halve dag: 4 euro)

- Inschrijven via T 09 218 58 09

of sport@evergem.be

- Bus vertrekt om 9 uur

aan Sporthal Evergem-Centrum

Angelique Lemahieu

en Bart Cattoir

Hoe bereik je dit wijkteam?

- Telefonisch via T 09 257 00 10

- E-mail via PZ.AssenedeEvergem@police.belgium.eu

- Persoonlijk in het politiecommissariaat van Evergem

(Fortune De Kokerlaan 46, 9940 Evergem)

- Maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur

- Op dinsdag ook van 13 tot 19.30 uur

- Op woensdag ook van 13 tot 17 uur

- Op zaterdag van 9 tot 13 uur

Hoofinspecteur Griet Baele stuurt de wijkteams

van Evergem aan.

Nieuwe reeks: Joggen voor Gevorderden

Op woensdag 8 mei start een nieuwe reeks

‘Joggen voor gevorderden’. Wekelijks van 19.30

tot 20.45 uur ben je welkom aan Sportcentrum

Hoge Wal voor een toffe loopsessie in groep. In

groep lopen is leuker en geeft sneller resultaat.

De begeleiding zorgt er immers voor dat je je

conditie verantwoord opbouwt. Deelnemen

kost 1 beurt op de Evergem Sport!-kaart.

Deze kaart kan je ter plaatsen kopen voor 18

euro (10 beurten). Vooraf inschrijven is niet

nodig. Je kan ook later aansluiten. De enige

vereiste is dat je al zes kilometer kan joggen.

Sport

T 09 218 58 09

sport@evergem.be

www.evergem.be/sport

10

11


Kort

Werken

Project Morgenster in Brazilië

Aansluiter van Fluvius aan het werk in Evergem. © Fluvius

Storm in maart

mogelijks natuurramp

Schrijf in voor

de Everkneterquiz

Project Morgenster –

Cocktail Brazil

De zware storm die op 10 maart

2019 over Vlaanderen raasde, heeft ook

in Evergem veel schade aangericht. Het

Vlaams Rampenfonds onderzoekt of ze

dit stormweer als ramp kunnen erkennen.

De gemeente maakt daarom een

inventaris op van alle schade. Geef je

ook jouw stormschade door?

Neem in eerste instantie contact op met je

verzekeraar. Meestal is stormschade opgenomen

in de brandverzekering. Daarnaast zijn

er wellicht ook schadegevallen die de verzekering

niet dekt. Wij verzamelen daarom de

schadegevallen en maken een inventaris op.

Op basis van die gegevens beslist de Vlaamse

Regering of de storm een ramp is. En kan je,

als je aan de voorwaarden voldoet, nog enkele

kosten terugbetaald krijgen.

- De gemeente beslist dus niet of iets in aanmerking

komt, of er iemand geld krijgt en hoe

groot dat bedrag is

- Als een storm als ramp erkend wordt, moet je

zelf een volledig dossier indienen bij het Rampenfonds.

Verzamel daarom nu al bewijsmateriaal

(foto’s, interventieverslagen brandweer,

facturen herstellingen ...) om dat dossier te

staven

- Geef alle stormschade door voor de inventaris.

Ook de schade die al door de verzekering

gedekt is. Het is belangrijk dat de regering een

zo duidelijk mogelijk beeld krijgt.

Schade doorgeven kan via www.evergem.be/

stormschade tot woensdag 1 mei.

Evergem is verbroederd met de Duitse

gemeente Großenkneten. De verbroederingscommissie

organiseert geregeld activiteiten en

ontmoetingen met de partners in Duitsland.

De Verbroederingscommissie heeft daarnaast

ook nog enkele jaarlijkse activiteiten. Zo is er

in mei de ‘Everkneterquiz’. Deze quiz is voor

iedereen toegankelijk qua moeilijkheidsgraad.

Wees er snel bij, want de quiz is snel volzet.

- Zaterdag 11 mei

- 19.30 uur

- Gemeentelijke Basisschool Sleidinge

(Sleidinge-Dorp 142)

- Ploeg bestaat uit 4 deelnemers

- Je betaalt 20 euro per ploeg

- Inschrijven via T 0474 737 398 of cecilepersyn@hotmail.com

Maatschappelijke Zaken

T 09 216 05 20

maatschappelijke.zaken@evergem.be

www.evergem.be/verbroedering

Broeder Eric Verdegem is al jarenlang actief

in Brazilië. Hij richtte er onder andere het

project Morgenster op. Morgenster organiseert

voor- en naschoolse activiteiten voor

straatkinderen zoals kungfu, circustechnieken,

sportactiviteiten, podiumkunsten… In

mei is Eric even terug in Evergem en hij licht

zijn project Morgenster toe.

- Dinsdag 7 mei

- Bibliotheek Evergem

- 20 uur

- Gratis

- Braziliaanse cocktails

- Vooraf inschrijven via joost.van.heesvelde@

fracarita.org

Internationale Samenwerking

T 09 216 05 25

internationale.samenwerking@evergem.be

www.evergem.be/internationaal

Nieuwe nutsleidingen in Rieme

Start eind april

In negen straten vernieuwen we de nutsleidingen.

Eind april starten de aannemers van

de nutsmaatschappijen. Het gaat om deze

straten:

- Kanaalstraat

- Puinenstraat

- Tragelstraat

- Bombardementstraat

- Monumentstraat

- Vredestraat

- Rode-Kruisstraat

- Riemewegel

- Sint-Barbarastraat

Ze krijgen nieuwe water-, elektriciteits-, gasen

distributieleidingen, maar ook nieuwe

openbare ledverlichting. Dit zijn voorbereidende

werken vóór de volledige heraanleg

van deze straten. De Watergroep, Fluvius,

Binnenkort starten we met de vernieuwing van de dorpskern in Rieme.

Negen straten worden volledig heraangelegd. Voordat we het wegdek

vervangen en de straten herinrichten, vernieuwen we de nutsleidingen.

Deze werken starten eind april.

Proximus en Telenet werken in verschillen

fases. De werken duren ongeveer een jaar. Het

gaat om een zone van bijna vier kilometer met

honderden woningen.

Infovergadering

De inwoners van deze negen straten kregen

meer uitleg tijdens een infovergadering begin

april. Ze vernamen er praktische info over de

aanpak van de werken, de mogelijke hinder en

de gevolgen. Ze kregen eveneens een stand van

zaken van het volledige wegen- en rioleringsproject.

Ook het voorlopig ontwerp van de

nieuwe dorpskern werd even toegelicht.

Nieuwe havenweg bijna klaar

Tegen de zomer werkt North Sea Port de

nieuwe verbindingsweg tussen de Bombardementstraat

en het kanaal Gent-Terneuzen af.

Deze weg loodst het vrachtverkeer van en naar

de industriezone rond de dorpskern. Samen

met het Hollands Complex op de R4, zal die

nieuwe kanaalweg in de toekomst het aantal

vrachtwagens in de woonstraten van Rieme

tot het minimum beperken.

Wanneer deze werken afgerond zijn, plannen

we concreet de renovatiewerken van de dorpskern

van Rieme in. Dan vernieuwen we ook

de riolering, met een gescheiden stelsel voor

afvalwater en regenwater.

De plannen voor de herinrichting zijn klaar

en de omgevingsvergunning is momenteel in

opmaak. De werken starten vermoedelijk de

eerste helft van 2020.

Je vindt alle informatie en de voorlopige ontwerpplannen

op www.evergem.be/rieme

Abonneer je op de nieuwsbrief @rieme

Blijf je graag op de hoogte van de werken in Rieme? Abonneer je dan

gratis op de nieuwsbrief @rieme. Telkens er nieuws is over de werken

sturen we een nieuwsbrief uit. Je kan je gratis abonneren via

www.evergem.be/nieuwsbrief

Secretariaat

T 09 216 05 28

secretariaat@evergem.be

www.evergem.be/stormschade

Vergeet niet om je e-mailadres achteraf

nog te bevestigen via de e-mail

die je van ons ontvangt.

Gemeentewerken

T 09 216 05 30

gemeentewerken@evergem.be

www.evergem.be/rieme

12

13


Kalender Mei

Kalender Mei

Komen lezen

Sluitingsdagen

Alle gemeentediensten zijn gesloten op woensdag 1 mei,

donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei.

- Sporthallen en zwembad: open op 31 mei

volgens de kleine vakantieregeling.

- De bibliotheek is open op vrijdag 31 mei.

- Het Recyclagepark is open op vrijdag 31 mei.

Atletiekmeerkamp

1 woensdag

Evergem-Ekiden

Jaarlijkse estafettemarathon,

13 tot 19 uur, 36 euro,

Sportcentrum Hoge Wal

info Sport / T 09 218 58 09

2 donderdag

Benjamin Verdonck –

Liedje voor Gigi

Uitverkocht

info Cultuurcentrum Evergem /

T 09 358 51 00

3 vrijdag

The Bony King of Nowhere

Muziekvoorstelling, 20 uur,

16 euro, Cultuurcentrum Evergem

info Cultuurcentrum Evergem /

T 09 358 51 00

4 zaterdag

Ontmoetingsdag voor (toekomstige)

speelpleinanimatoren

Zie pagina 4.

info Jeugd / T 09 218 81 71

CoderDojo

Programmeren voor jongeren,

8 tot 16 jaar, 9.30 tot 12 uur, gratis,

Bibliotheek Evergem, inschrijven

via www.eventbrite.co.uk, breng

je eigen laptop mee

info Bibliotheek / T 09 216 89 30

Flemish Folk Caravan

Muziekvoorstelling, 20 uur,

14 euro, Cultuurcentrum Evergem

info Cultuurcentrum / T 09 358

51 00

Voorleesmoment

Verhalen beluisteren, 3 tot 8 jaar,

van 10.30 tot 11.30 uur,

Bibliotheek Sleidinge

info Bibliotheek / T 09 216 89 30

Demonstratie kringlooptuinieren

Informatie over kringlooptuinieren

en thuiscomposteren,

10 tot 11.30 uur, gratis,

Volkstuin De Oude Pastorij

info Milieu / T 09 216 05 55

7 dinsdag

Project Morgenster –

Cocktail Brazil

Zie pagina 12.

info Internationale Samenwerking

/ T 09 216 05 25

8 woensdag

Atletiekmeerkamp

Woensdagnamiddagsport,

1e tot 4e leerjaar, 13.30 tot 17 uur,

gratis, Sportcentrum Hoge Wal

info Sport / T 09 218 58 09

Fietslabelen Kerkbrugge-

Langerbrugge

Gratis, 13 tot 18 uur,

Vrije Basisschool Braambos

(afdeling Langerbrugge)

info Politiezone Assenede-

Evergem / T 09 257 00 10

Dorpsdagen

Zie pagina 3.

info Communicatie /

T 09 216 05 90

Kelly Donckers

9 donderdag

Samen klassieke muziek

beluisteren

Samen muziek beluisteren en

bespreken, 14 uur, 4 euro, Lokaal

Dienstencentrum Het Hoeksken

info Lokaal Dienstencentrum

Het Hoeksken / T 09 269 76 10

Zitdag Sociale Woningen

Informatie door sociale

huisvestingsmaatschappijen,

8.30 tot 11 uur, gratis,

Administratief Centrum Sleidinge

info Sociale Dienst /

T 09 358 77 70

10 vrijdag

REVA-sportdag

Sportdag voor revalidanten,

13 tot 16.30 uur, 5 euro,

Sportcentrum Hoge Wal

info Sport / T 09 218 58 09

Zitdag FOD Sociale Zekerheid

Zitdag voor mensen met een

beperking, 14 tot 15.30 uur, gratis,

Lokaal Dienstencentrum

Het Hoeksken

info Lokaal Dienstencentrum

Het Hoeksken / T 09 269 76 10

11 zaterdag

Everkneterquiz

Zie pagina 12.

info Maatschappelijke Zaken /

T 09 216 05 20

13 maandag

Expo: Kelly Donckers:

Food Suppliers

Fotografiecircuit, 13 mei tot 6 juni,

gratis, Cultuurcentrum Evergem

info Cultuurcentrum Evergem /

T 09 358 51 00

Zitdag voor pensioenen

Rijksdienst voor pensioenen,

13.30 tot 14.30 uur (zelfstandigen),

13.30 tot 15.30 uur (werknemers),

gratis, Lokaal Dienstencentrum

Het Hoeksken

info Lokaal Dienstencentrum

Het Hoeksken / T 09 269 76 10

Zitdag juridisch advies

Gratis juridische bijstand,

Administratief Centrum Sleidinge,

14 tot 16.30 uur, telefonisch een

afspraak maken

info Sociale Dienst /

T 09 358 77 70

14 dinsdag

Sporteldag 50+

Zie pagina 11.

info Sport / T 09 218 58 09

15 woensdag

Fietslabelen Rieme

Gratis, 13 tot 18 uur, Kerk Rieme

info Politiezone Assenede-

Evergem / T 09 257 00 10

REVA Sportdag

Dorpsdagen

Zie pagina 3.

info Communicatie /

T 09 216 05 90

Initiatie basketbal

Woensdagnamiddagsport,

1e tot 3e leerjaar, 14 tot 15 uur,

4e tot 6e leerjaar, 15 tot 16 uur,

gratis, Sportcentrum Hoge Wal,

inschrijven via

www.evergem.be/vrijetijdsloket

info Sport / T 09 218 58 09

Initiatie skeeleren

Woensdagnamiddagsport,

14 tot 15 uur, 1e tot 3e leerjaar,

15 tot 16 uur, 4e tot 6e leerjaar,

gratis, Sportcentrum Hoge Wal,

inschrijven via

www.evergem.be/vrijetijdsloket

info Sport / T 09 218 58 09

16 donderdag

Gemeenteraadscommissie

Administratief Centrum Evergem,

19.30 uur, raadzaal

info Secretariaat / T 09 216 05 00

17 vrijdag

Peuterkijkdag Gemeentelijke

Basisscholen

Maak kennis met de gemeentelijke

basisscholen in Evergem,

Belzele, Sleidinge en Wippelgem,

16 tot 18.30 uur (Sleidinge:

9 tot 11.30 uur en 13.30 tot 15 uur),

gratis

info Scholengemeenschap

Gemeentelijke Basisscholen /

T 09 210 31 10

18 zaterdag

Peuterkijkdag Gemeentelijke

Basisschool Sleidinge

Maak kennis met de Gemeentelijke

Basisschool in Sleidinge,

10 tot 12 uur, gratis

info Scholengemeenschap Gemeentelijke

Basisscholen /

T 09 210 31 10

(c) Henk Rogiers

19 zondag

Evergem Loopt in Sleidinge

Lopen in groep, 9 uur, gratis,

kerk Sleidinge, parcours tussen

7 à 10 kilometer, verschillende

niveaugroepen met begeleider

info Sport / T 09 218 58 09

22 woensdag

Peanutbaltornooi

Baseball voor kinderen van de

lagere school, 5e en 6e leerjaar,

13.30 tot 17 uur, gratis, bij slechte

weersomstandigheden 29 mei

info Sport / T 09 218 58 09

Zitdag juridisch advies

Gratis juridische bijstand,

Administratief Centrum Sleidinge,

14 tot 16.30 uur, telefonisch een

afspraak maken

info Sociale Dienst /

T 09 358 77 70

Seizoenpresentatie

Cultuurcentrum Evergem

Zie pagina 7.

info Cultuurcentrum Evergem /

T 09 358 51 00

23 donderdag

Komen Lezen

Samen verhalen voorlezen en

beluisteren, 14 tot 15.30 uur,

gratis, Bibliotheek Sleidinge

info Bibliotheek / T 09 216 89 30

Komen Lezen

Samen verhalen voorlezen en

beluisteren, 14 tot 15.30 uur,

gratis, Ontmoetingscentrum

Ter Gulden Celle

info Bibliotheek / T 09 216 89 30

Gemeenteraad

Administratief Centrum Evergem,

19.30 uur, raadzaal

info Secretariaat / T 09 216 05 00

24 vrijdag

Wandelplus in Oosterzele -

Watermolenroute

Vertrek om 13 uur aan Lokaal

Dienstencentrum Het Hoeksken,

13 tot 16 uur, , 10 euro (lidgeld voor

1 jaar)

info Lokaal Dienstencentrum

Het Hoeksken / T 09 269 76 10

Voorleesmoment

25 zaterdag

Vierdezaterdagwandeling

Wandelen van Berlare naar

Kalken, vertrek om 12.30 uur

(Wilfried Martensplein), 12.40 uur

(Reibroekstraat, bushalte school),

12.50 uur (parking Wippelgem

Dorp), 13 uur (Lindenlaan, school),

12 euro

info Sport / T 09 218 58 09

26 zondag

Verkiezingen

Zie pagina 4.

info Burgerzaken / T 09 216 05 10

27 maandag

Zitdag belastingen

Zie pagina 8.

info Maatschappelijke Zaken /

T 09 216 05 20

28 dinsdag

Zitdag belastingen

Zie pagina 8.

info Maatschappelijke Zaken /

T 09 216 05 20

29 woensdag

Fietslabelen Kluizen

Gratis, 13 tot 18 uur,

Parking Kluizen

info Politiezone Assenede-

Evergem / T 09 257 00 10

Nacht van de Ondernemer

Zie pagina 8.

info Maatschappelijke Zaken /

T 09 216 05 20

31 vrijdag

TARCHIEF – vrijstaat

Theatervoorstelling,

van 31 mei tot 9 juni, 19.30 tot

22.15 uur (vrijdag en zaterdag),

15 tot 16.45 uur (zondag), 10 euro,

Wilfried Martensplein

info Cultuurcentrum Evergem /

T 09 358 51 00

Belangrijke data

- Start petanqueseizoen Lokaal Dienstencentrum Het Hoeksken

dinsdag 7 mei, gratis, 14 uur

- Start verkoop Vriendenpas cultuurseizoen 2019-2020:

woensdag 8 mei – zie pagina 7

- Start nieuwe reeks Joggen voor Gevorderden:

woensdag 8 mei – zie pagina 11

Cinema Westside

7 mei: Becoming Astrid (Zweden, 2018)

14 mei: The Favourite (Ierland, UK, VS, 2018)

21 mei: Film Fest Gent On Tour

28 mei: Coureur (België, 2018)

20 uur

Tickets 7 euro/ 6 euro/ 5 euro

via www.evergem.be/ticketcultuurcentrum

Colofon

© 2019 Gemeente Evergem

Jaargang 34, nr. 5

Verantwoordelijke uitgever: Joeri De Maertelaere

Vormgeving: Stook

Drukwerk: Graphius

Uitgeversnummer: 858

Gedrukt op Magno Gloss (115 gram) - FSC

Op de cover: Brigitte West en Jozef Vanderhaegen zijn actieve

senioren uit Evergem.

Administratief Centrum Evergem

Fortune De Kokerlaan 11

T 09 216 05 00

info@evergem.be

www.evergem.be

Milieuklachtenmeldpunt Kanaalzone

T 0800 92 999 (24/24 uur)

Politiezone Assenede-Evergem:

T 101 (dringend), T 09 257 00 10 (niet dringend)

facebook.com/Evergem/

instagram.com/gemeenteevergem/

www.m.me/Evergem

0476 504 666

www.twitter.com/gemeenteevergem

www.youtube.com/user/9940Evergem

linkedin.com/company/gemeente-evergem/

14

15


zondag 28 april, woensdag 8 mei en woensdag 15 mei

WIJ ZIJN BELZELE • WIJ ZIJN DOORNZELE • WIJ ZIJN ERTVELDE • WIJ ZIJN EVERGEM

WIJ ZIJN KERKBRUGGE-LANGERBRUGGE • WIJ ZIJN KLUIZEN • WIJ ZIJN RIEME

WIJ ZIJN SLEIDINGE • WIJ ZIJN WIPPELGEM.

Ik wil gezonde lucht in

Rieme om in te spelen met

mijn vrienden.

Isabella

De speelpleinen, de nieuwe

wandel- en fietspaden in

Kerkbrugge-Langerbrugge

zorgen voor een fijne buurt.

Marc

Ik wil een veilige treinen

tramhalte in Evergem.

Laura

Wij sporten hier supergraag,

gaan naar de scouts in Evergem

en hebben hier veel vrienden.

Milly en Tosh

Mijn atelier in Sleidinge

staat open voor andere

kunstenaars.

Annika

De warme en gemoedelijke

sfeer in Ertvelde is

fantastisch.

Filip

Ik wil me inzetten om

activiteiten voor jongeren in

Kluizen te voorzien.

Jarich

Ik wil mensen in Kerkbrugge-

Langerbrugge enthousiast

maken om aan cultuur te doen.

Rose

In Evergem laat ik mijn

kids met een gerust hart

opgroeien.

Heleen

Wij zetten ons met gans

het gezin in voor een proper

Kluizen.

Angelique

Trots op de vrijwilligers

die Wippelgem levendig,

gezellig en plezant maken.

Patricia

Een pluim voor ons gezellig

Doornzele. Ik wil nog meer

mensen betrekken bij sociale

activiteiten.

Stefanie

Het is aangenaam wonen in

Belzele. We missen wel

nog een bakker, slager of

superette.

Nadia

Ik wil meebouwen aan

een echt dorpsgevoel voor

Belzele.

Luc

Ik ben blij met onze zeer

goede basisschool in

Wippelgem.

Guy

Ik wil me inzetten om

de mooie uitzichten van

Sleidinge te behouden.

Georges

Met Chiro Magneet maken

we van Doornzele een nog

mooiere plek.

Tessa

Sleidinge leeft.

Iedereen kent elkaar.

Veerle

Laten we ons inzetten voor

een nog schoner Wippelgem.

Lotte

Ik wil een toegankelijk Rieme

voor iedereen, ook voor

mensen met een beperking.

Sandy

Communicatie Fortune De Kokerlaan 11, 9940 Evergem

T 09 216 05 90 communicatie@evergem.be WWW.EVERGEM.BE

More magazines by this user
Similar magazines