15.04.2019 Views

Rondom MS 62 - Verkort Jaarverslag

In deze speciale editie van de Rondom MS vindt u een samenvatting van ons jaarverslag 2018.

In deze speciale editie van de Rondom MS vindt u een samenvatting van ons jaarverslag 2018.

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

RONDOM<br />

Kiss Goodbye to <strong>MS</strong><br />

KISS GOODBYE TO <strong>MS</strong> IN 2018 WERD<br />

EEN BATTLE OF THE LABS<br />

Op een positieve en hoopvolle manier aandacht vragen<br />

voor <strong>MS</strong> én <strong>MS</strong>-onderzoek…<br />

Prof.dr. Nathalie Cools ontvangt als winnaar<br />

namens de gezamenlijke Antwerpse<br />

onderzoeksgroepen, uit handen van onze<br />

directeur Dorinda Roos, een prijs van e 10.000<br />

onderzoeksgeld.<br />

Alle <strong>MS</strong>-onderzoekers uit Nederland<br />

en België werden vorig jaar<br />

uitgedaagd hun onderzoek door<br />

middel van een filmpje online in de “Kiss<br />

Goodbye to <strong>MS</strong> spotlight” te zetten. Voor<br />

u thuis van uit ‘de luie stoel’ een kijkje<br />

rechtstreeks in het laboratorium! Deze<br />

filmpjes helpen ons het onderzoek beter<br />

te begrijpen. Negen onderzoeksgroepen<br />

gingen de uitdaging aan. Het was de<br />

bedoeling om zoveel mogelijk ‘likes’ op<br />

Facebook te krijgen. Op Wereld <strong>MS</strong> Dag<br />

werd de teller stopgezet en de uitslag van<br />

de nek-aan-nekrace bepaald… De video<br />

van de <strong>MS</strong>-onderzoeksgroepen van de<br />

Universiteit Antwerpen en het Universitair<br />

Ziekenhuis Antwerpen bereikten in één<br />

week maar liefst ruim 160.000 mensen.<br />

Dr. Inez Wens van de Vlaamse groep vertelt:<br />

“Wij richten ons op dendritische cellen.<br />

Deze immuuncellen functioneren als<br />

‘hoofdschakelaar’ van het afweer systeem.<br />

Bij mensen met <strong>MS</strong> zijn deze cellen overactief.<br />

Daardoor wordt een immuunreactie<br />

tegen myeline en schade aan het centrale<br />

zenuwstelsel veroorzaakt. In het laboratorium<br />

kunnen wij met een hoge dosis<br />

vitamine D de functie van deze overactieve<br />

cellen veranderen. Daarna functioneren de<br />

behandelde cellen als een soort ‘uitknop’<br />

voor het afweersysteem. Het toedienen<br />

van deze afweerremmende cellen kan de<br />

<strong>MS</strong> aanval tegen myeline stoppen, zonder<br />

dat daarbij de bescherming tegen andere<br />

infecties gevaar loopt. Onze prijs gebruiken<br />

wij voor verder onderzoek.”<br />

De making-off van de winnende video van de<br />

Universiteit van Antwerpen.<br />

Eras<strong>MS</strong> en het Nationaal Kinder <strong>MS</strong> Centrum<br />

bundelen hun krachten in de Kiss Goodbye to <strong>MS</strong><br />

Challenge.<br />

Kiss Goodbye to <strong>MS</strong> 2019<br />

Ook in 2019 is er een battle of the labs. Vanaf de eerste woensdag van<br />

mei staan de video’s weer online. Zoveel mogelijk mensen kunnen hun<br />

stem uit brengen op hun favoriete video via www.KissGoodbyeTo<strong>MS</strong>. De<br />

makers van de video die de meeste stemmen krijgen winnen e 10.000<br />

onderzoeksgeld. Nieuw dit jaar is dat er ook een publieksjury is die de<br />

video’s beoordeelt. Ook deze jury mag een prijs uitdelen van eveneens<br />

e 10.000 voor <strong>MS</strong>-onderzoek! De jury bestaat uit iemand met <strong>MS</strong>, een<br />

mantelzorger, een zorgprofessional en een wetenschapper betrokken bij<br />

het <strong>MS</strong>-onderzoek.<br />

10

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!