Binding 4 mei '19

s.v.haren

Binding 4 mei 2019

Colofon

• Informatieblad van Seniorenvereniging

Haren: Jaargang 4. Oplage: 750 stuks,

gedrukt in eigen beheer.

• Wordt gratis thuisbezorgd bij leden van

SVHaren in Haren.

• Bezorging per post buiten Haren voor

€ 20 per jaar i v m portokosten.

• Online in kleur op onze website

www.svharen.nl.

• Contact voor reacties of advertenties

en inbrengen van kopij: e-mail naar

info@svharen.nl

• Voor service en informatieadressen:

zie pagina 33 en 35.

• SVHaren is een zelfstandige seniorenvereniging,

is lid van de FASv (Federatie

van Algemene Seniorenverenigingen) en

de NVOG (Nederlandse Vereniging van

Organisatie van Gepensioneerden).

• SVHaren legt persoonsgegevens vast

ten behoeve van de uitoefening van het

lidmaatschap. Deze gegevens worden

vertrouwelijk behandeld en niet verstrekt

aan derden.

• Het lidmaatschap geldt voor een

kalenderjaar en wordt stilzwijgend

verlengd, tenzij het voor 1 december

wordt opgezegd.

• Logo ontwerp Koos Staal, jan 2016,

Staal&Duiker Ontwerpers

Adverteerdersindex blz blz

BERENDS de groenteman 8 MARCEL KUIPERS bloembinderij 32

BOOMKER boeken+. 8 MARCO & MIRANDA’S haarmode 28

BOUWBEDRIJF W. Bruiniers 17 MULDER horloges juwelen 24

DAKGOOTREINIGING-HAREN 28 OPRUIMCOACH Groningen-Haren 4

DIGNO computers, 12 OUWERKERK OPTIEK 24

EKKELKAMP voor dieren 24 PLAS BOSSINADE Haren 14

FITNESSCENTR. BODYFITHAREN 4 ROEDE INTERIEUR 32

FIETSSHOP Haren 32 TIB bv. installatie en onderhoud 14

GASLIJN storing gasapparatuur 36 TORION 36

HUMANITAS 17 TORION 27

HANS JOLING, schilderwerken 12 UNISTEE MAKELAARS 26

HOOGESTEGER schilders 28 WESTERHOLM 10

HORTUS BOTANICUS HAREN 30 WOONZORG 34

HUBO van der Werf 8 YOGA lessen 6

ICARE thuiszorg 26 ZINN 22

MAARWOLD 16 ZONNEHOF 23

Leden kunnen de Binding digitaal

ontvangen.

Dit wordt van harte aanbevolen. Het

spaart papier en de moeite van het

aan huis bezorgen of versturen.

Stuur een mailtje aan info@svharen.nl.

U ontvangt de Binding digitaal (in

kleur).

2


Binding 4 mei 2019

Inhoudsopgave

TIP: Groenenberglezing op 10 mei 2019 4

Voorwoord van de voorzitter 5

Activiteitenagenda mei 2019 7

Verslag van de ledenvergadering van de Senioren-vereniging Haren,

gehouden op donderdag 11 april 2019 9

Dagtocht naar Veenhuizen op 15 mei 2019 13

Senioren Infomarkt op 22 juni 2019 in de Dilgt 15

Doe uw voordeel met uw SVHaren ledenpas 18

TIP: Unicurl voor ouderen tijdens de beachweek! 20

Vooraankondiging middagbusreis op 4 juli 2019 21

Paasbrunch op 19 april 2019 21

Start klootschieten op 7 mei 2019 25

Start fietsseizoen op 8 mei 2019 25

Uitslag koersbalseizoen 2018/2019 25

Fietsclinic 2019 27

Het geheim 27

Nepmails en phishing 29

Telefoonnummers voor service, hulp en contact 33

Informatie over Seniorenvereniging Haren 35

3


Binding 4 mei 2019

TIP: Groenenberglezing op 10 mei 2019

‘Vervlogen jaren van Harendermolen tot Noordlaren’

is de titel van de lezing die Henk Werners op vrijdag 10 mei zal houden,

aanvang 20.30 uur in de Groenenberg Markeweg 17 9756BZ Glimmen.

Gelardeerd met een scala aan foto's en plaatjes uit de vroegere tijden

vertelt Henk Werners over de geschiedenis van Harenermolen tot

Noordlaren.

U bent van harte welkom!

Entree 3 euro.

Laat even weten of u komt.

lezingendegroenenberg@gmail.com

4


Binding 4 mei 2019

Voorwoord van de voorzitter

“Ik ben druk” zei een goede, over het

algemeen zeer rustige, vriend van mij

uit Twente als hij het druk had.

Nou, ik was dus ook druk.

Met de Seniorenvereniging dan, want

over andere drukte schrijf ik hier

natuurlijk niet.

O.a. een bijeenkomst met andere

Groninger (voormalige ANBO)

seniorenclubs, verenigd als de u

bekende FASv, de Federatie van

Algemene Seniorenverenigingen. Er is

gesproken over een versterking van

onze invloed in Den Haag via de

NVOG. Verder hebben we het gehad

over de extra miljoenen die de

gemeentes toebedeeld zijn om de zorg,

zeg maar het leven van ouderen te

verbeteren. Maar dat heeft alleen effect

als de diverse gemeenten dat geld ook

echt uitgeven en het niet bij nadenken

over hoe ze het zullen doen blijft.

Ik hoop dat de politiek in Groningen dat

ook in de gaten heeft en de betreffende

wethouder aanmoedigt actie te nemen

in dezen. Het geld moet gebruikt

worden en daar komen waar het

bedoeld is.

De ASD, de voormalige Adviesraad

Sociaal Domein van de voormalige

gemeente Haren heeft de ouderenclubs

uitgenodigd. Er werd h.e.e.a. over

belangrijke zaken verteld die in de

gaten gehouden moeten worden nu we

opgegaan zijn in de Gemeente

Groningen. Passende woningbouw voor

allerlei groepen, een goed

functionerend ‘WIJ team’.

WIJ staat voor werk, inkomen en jeugd.

Maar gelukkig doen ze ook de ouderen,

een andere poot van de WMO. Verder

willen we het voorzieningenniveau zoals

dat nu is absoluut niet verslechterd zien.

Stel je voor dat ons zwembad, het

5

Clockhuys of het afval verzamelstation

achter de brandweer zou verdwijnen!

De ASD organiseerde ook een

symposium met als titel: Gezond in

Haren: u een zorg? Er werd o.a.

gesproken over levensverwachting,

kwaliteit van leven, gezondheid, goede

en slechte leefgewoontes in vergelijking

met andere gemeenten in de provincie.

Wij kwamen er niet slecht af.

Ook blijken Harenaars over het

algemeen tevreden te zijn over hun

gezondheid en leefomstandigheden.

Alleen schijnen ouderen hier meer

alcohol te gebruiken dan gemiddeld in

onze provincie.

Onze jongeren doen dat ook, te veel

drinken dus, en ze gebruiken ook nog

meer drugs dan elders. Valt het bij ons

ouderen dus nog mee, wij drinken

alleen maar te veel…….

In rondetafelgesprekken werd over dit

soort zaken gediscussieerd tegen de

achtergrond dat de Gemeente

Groningen een beleid wil voeren waarin

gezondheid en welbevinden centraal

staan.

Waar we ook nog mee bezig zijn, de

SVHaren doet mee aan het organiseren

van de infomarkt ‘Happy Ageing’. U

leest er over op bladzijde 15 en u zult er

nog meer over lezen in de volgende

Binding.

Tot zover enkele punten uit ‘het druk

zijn’.

Verder, bekijk de inhoudsopgave en

onze agenda. De fietsclinics, de start

van het klootschieten, de eerst fietstocht

van onze club, de reis naar Veenhuizen

en omstreken. Kies er iets leuks uit of,

beter, doe aan alles mee!

Anne Boersma


Binding 4 mei 2019

Ontspannen bewegen, Yoga, Pilates

Ontspannen bewegen wordt

gegeven door docente Karka

Speelman. Met haar

jarenlange ervaring in het

doceren van Yoga, Pilates en

Ontspannen bewegen, weet zij

door haar geïnspireerd

enthousiasme elke les tot een

ontspannen en leerzame

ervaring te maken.

Na het afronden van de vierjarige HBO Opleiding Natuurgeneeswijze,

een ervaringsreis door India en de opleiding Yoga-Pilates is zij 25 jaar

geleden gestart met doceren aan jong en oud.

Haar belangstelling in het fysieke lichaam in combinatie met haar

ervaring maakt dat zij heldere en beeldende aanwijzingen kan geven.

Hierdoor wordt op een plezierige, ontspannen en aandachtige manier

gewerkt aan lichaam en geest.

Enkele ervaringen van deelnemers:

''De lessen geven mij veel meer bewustzijn over mijn lichaam. Dit neem ik

mee in mijn dagelijks leven, waardoor ik mijn lichaam op de juiste manier

gebruik tijdens inspanning en ontspanning.''

''Sinds ik yoga doe kan ik mij beter ontspannen. Ik voel me fitter en heb

minder klachten. De lessen zijn gezellig en leerzaam.''

U kunt altijd instromen. Voor opgave kunt u bellen of mailen naar

Stichting Torion. Tel. (050) 534 41 73

Prijs: €190, - voor 29 lessen *)

Locatie: ’t Clockhuys. Brinkhorst 3, 9751 AS Haren

Tijdstip:

maandag 10.15 – 11.15 uur

maandag 11.30 – 12.30 uur

woensdag 10.15 – 11.15 uur

woensdag 11.30 – 12.30 uur

Gegevens docente:

karkaspeelman33@gmail.com

Tel. 06-27302634

*)SVHaren leden krijgen 10% korting op de lessen

6


Binding 4 mei 2019

Activiteitenagenda mei 2019

Elke dinsdag 14.00uur

1 mei 10.00 uur Wandelclub **)

Jeu de boules, Hendrik de Vriesplantsoen

2 mei 10.00-11.30 Inloop/ontmoeting in ’t Clockhuys, Brinkhorst

2 mei 14.00 uur Spelmiddag in de Mellenshorst (laatste keer)

5 mei 10.30 uur Koffiedrinken (+ eten) alleengaanden in De Dilgt

7 mei 14.00 uur Klootschieten bij Sassenhein (1 e keer)

8 mei 13.30 uur Fietsclub vertrek bij Scharlakenhof (1 e keer)

9 mei 10.00-11.30 Inloop/ontmoeting in ’t Clockhuys, Brinkhorst

9 mei 20.15 uur NNO-concert in de Schouwburg Groningen*)

14 mei 14.00 uur Klootschieten bij Sassenhein

15 mei 8.30 uur Dagtocht naar Veenhuizen

15 mei 10.00 uur Wandelclub **)

16 mei 10.00-11.30 Inloop/ontmoeting in ’t Clockhuys, Brinkhorst

18 mei 20.15 uur NNO-concert in de Schouwburg Groningen

21 mei 14.00 uur Klootschieten bij Sassenhein

22 mei 13.30 uur Fietsen, vertrek bij Scharlakenhof

23 mei 10.00-11.30 Inloop/ontmoeting in ’t Clockhuys, Brinkhorst

25 mei 19.00 uur NNO-concert in de Schouwburg Groningen

28 mei 14.00 uur Klootschieten bij Sassenhein

29 mei 10.00 uur Wandelclub **)

30 mei Geen Inloop/ontmoeting, ivm Hemelvaartsdag

2 juni 10.30 uur Koffiedrinken (+ eten) alleengaanden in De Dilgt

*) Vervoer met de Stichting Vervoer voor Ouderen is alleen mogelijk op 9 mei.

**) De plaats van vertrek van de wandelclub weet Piekie Siersema

(050 534 73 50) of kunt u mogelijk vinden op onze website www.svharen.nl

(pagina ACTIVITEITEN)

.

7


Binding 4 mei 2019

8


Binding 4 mei 2019

Verslag van de ledenvergadering van de Seniorenvereniging

Haren, gehouden op donderdag 11 april 2019

Aanwezig: 96 leden

Afwezig met kennisgeving: de dames

Roubos, Tattersall en Tuinstra

1. Welkom en opening van de

vergadering

Voorzitter Anne Boersma opent de

vergadering om 14.00 uur en heet allen

hartelijk welkom en in het bijzonder ons

erelid Harm Warringa. De voorzitter

deelt verder mee dat de consumpties

tijdens de vergadering voor rekening

van de vereniging zijn.

2. Vaststelling van de agenda

De agenda wordt ongewijzigd

vastgesteld.

3. Mededelingen van de voorzitter

De voorzitter heeft een aantal

mededelingen:

- Helaas is in Binding nr.3 een

verkeerde dag is vermeld bij de reis

naar Veenhuizen: het moet woensdag

15 mei zijn in plaats van donderdag 15

mei. In de volgende Binding staat het

weer correct.

- Onze vereniging heeft ook dit jaar

weer een vol programma aan te bieden.

Hopelijk is er voor iedereen wat

aantrekkelijks bij; aarzel ook niet om

eens iets nieuws te proberen!

- In de Binding heeft u ook kunnen

lezen over de Denktank: een

gelegenheid om mee te praten met de

overheid over wat men voor de ouderen

van plan is. Een aantal leden heeft zich

reeds aangemeld; hopelijk horen we in

een volgende Binding hoe hun

ervaringen met dit overleg zijn.

- Vorig jaar hebben we samen met de

PCOB en ZINN in juni een

veiligheidsmarkt georganiseerd in de

Dilgt. Dit jaar komt er weer iets

dergelijks, nu met het thema ‘Happy

Ageing’. Datum en plaats: zaterdag 22

juni in de Dilgt.

- Er vinden op 24 en 29 april a.s.

fietsclinics plaats. Belangstellenden

kunnen zich nog melden bij Joke

Poelstra.

- Voor de Paasbrunch op vrijdag 19

april zijn ook nog plaatsen vrij: melden

s.v.p. bij Carla Roede of een van de

andere bestuursleden.

- Verder nog een activiteit buiten de

SVHaren om: op 20 mei organiseert de

Buurtvereniging Oosterhaar in het kader

van de feestweek een klaverjasavond.

U kunt zich aanmelden bij de beheerder

en desgewenst kunt u worden gehaald

en gebracht.

4. Notulen van de najaarsvergadering

van 25 oktober 2018

Het verslag van de vergadering van 25

oktober 2018 wordt ongewijzigd

vastgesteld, met dank aan de

secretaris.

(vervolg op pagina 11)

9


Binding 4 mei 2019

10


Binding 4 mei 2019

(vervolg van pagina 9)

5. Financieel verslag 2018 en

begroting 2019

Penningmeester Wil de Munck geeft

een toelichting op deze financiële

stukken. De vereniging staat er

financieel goed voor. Daarom stelt hij

voor om € 5.000 over te boeken naar de

algemene reserve; een bedrag dat

gebruikt kan worden voor een mogelijke

viering van het vijfjarig bestaan van

onze vereniging in 2020. Het geld kan

door het bestuur niet voor een andere

bestemming worden gebruikt zonder

toestemming van de ledenvergadering.

De vergadering stemt hiermee in. De

financiële stukken geven verder geen

aanleiding tot vragen zodat ze kunnen

worden vastgesteld.

6. Verslag van de kascommissie en

decharge penningmeester

Geesje Philips en Jellie Bruiniers

hebben de boekhouding gecontroleerd

en alles is in orde bevonden, zodat de

penningmeester decharge kan worden

verleend.

7. Benoeming nieuwe kascommissie

De dames Philips en Bruiniers zijn vorig

jaar als lid van de kascommissie

benoemd en kunnen (en willen) deze

functie nog een jaar continueren. Als

reserve lid wordt benoemd de heer

Gerrit Zevenberg.

8. Jaarverslag van de secretaris

Dit jaarverslag wordt voor kennisgeving

aangenomen, met dank aan de

secretaris.

9. Wat verder ter tafel

komt/rondvraag

Een van de leden merkt op dat Torion

en de Vrouwen van Nu in dezelfde

periode ook een fietsclinic organiseren.

Anne Boersma antwoordt dat ons

bekend was dat de PCOB ook iets

dergelijks organiseert, maar de verdere

planning van Verkeerswijzer Groningen

kenden wij niet.

- Een andere vraag betreft de contacten

met de nieuwe gemeente Groningen.

Anne Boersma antwoordt dat in het

verleden er korte lijntjes waren met de

gemeente Haren, maar dat dit

waarschijnlijk nu wel anders zal gaan.

Er is een gebiedsteam, een

gebiedswethouder. Er zijn al wel eerste

contacten met het gebiedsteam

geweest, maar daarover is nog niet veel

te melden.

- Tot slot spreekt een van de leden zijn

waardering uit voor alles wat het

bestuur voor de vereniging doet. Dat

wordt zeer gewaardeerd hetgeen met

een applaus wordt geïllustreerd

Voorzitter Anne Boersma bedankt voor

dit compliment, maar wil dit ook graag

doortrekken naar de vele vrijwilligers,

die zich ook enthousiast inzetten voor

de club.

10. Sluiting

De vergadering wordt hierna om 14.40

gesloten.

Na de pauze werd het programma

verzorgd door notaris mr. F.B. Nijdam.

Hij hield een inleiding over het

levenstestament: het testament dat in

werking treedt als je er zelf nog iets aan

hebt. Er werden vele vragen vanuit de

zaal gesteld, hetgeen aangeeft dat het

een onderwerp is dat veel mensen

bezighoudt. De notaris is graag bereid

in een persoonlijk gesprek nader toe te

lichten welke mogelijkheden er zijn. Hij

is bereikbaar bij het Notariaat Haren

(onderdeel Plas Bossinade).

Carla Roede

11


.

Binding 4 mei 2019

12


Binding 4 mei 2019

Dagtocht naar Veenhuizen op 15 mei 2019

Op woensdag 15 mei 2019 gaan we

met Arriva een dagtocht maken naar

Veenhuizen en de Koloniën van

Weldadigheid

We vertrekken om 8.30 uur vanuit

Haren. We rijden eerst naar

Veenhuizen. In het

Gevangenismuseum beginnen we

met koffie met gebak. Aansluitend

krijgen we een rondleiding door het

museum en bezoeken het Gebouw

met de rode pannen (oude

gevangenis).

Met onze eigen bus rijden we over het

gevangenisterrein.

We lunchen in Doldersum in

restaurant Grenzeloos.

Daarna volgt een rondrit met gids

door het gebied van de Maatschappij

13

van Weldadigheid. We brengen een

bezoek aan de schaapskooi met

demonstratie schapen drijven.

We sluiten de dag af met een

driegangendiner in restaurant

Binnenhof te Paasloo.

We verwachten omstreeks 20.00 uur

weer in Haren terug te zijn.

De kosten voor deze reis voor

museumkaarthouders bedragen

€ 58,20,-. (Wel uw museumkaart

meenemen!).

De kosten voor deelnemers zonder

museumkaart bedragen € 65,-.

Op het strookje graag aankruisen wat

voor u van toepassing is.

Bij overtekening zal de datum waarop

het verschuldigde bedrag op onze

rekening staat (NL 78 INGB 0007

0610 89) bepalend zijn voor

deelname.

Misschien overbodig te zeggen maar

u bent pas deelnemer als het geld is

gestort.

Carla Roede


Deelnemer(s) dagtocht op 15 mei 2019 (voor inleveren zie pag 35)

Naam deelnemer(s):

Lidmaatschapsnummer

Museumkaart, Heb ik: 1) wel 2) niet

Adres:

Telefoonnummer:

Opstapplaats: 1) Mellenshorst 2) Ploeger 3) Brandweer

Dieetwensen?


Binding 4 mei 2019

14


Binding 4 mei 2019

Senioren Infomarkt op 22 juni 2019 in de Dilgt

Happy Ageing- ouder worden met

plezier in het leven! Hoe doe je

dat?

Met het vorderen van de leeftijd

krijgen mensen te maken met

specifieke vraagstukken. Soms

maken mensen zich zorgen over

deze levensfase. Blijft het leven ‘de

moeite waard’?

De Senioren Infomarkt staat daarom

in het teken van ‘Happy Ageing’.

Hoe houden we het leven gezellig?

Evenals vorig jaar zal deze markt

weer gehouden worden in de Dilgt

en wel op zaterdag 22 juni 2019.

U bent van 11.00 uur ‘s ochtends tot

16.00 uur ’s middags van harte

welkom bij dit evenement.

De organisatoren (SVHaren, PCOB,

ZINN en Torion) hebben ook dit jaar

weer een keur aan informatieve

zaken voor senioren bijeengebracht.

U kunt een aantal korte lezingen

bijwonen, presentaties aanhoren,

aan vraagtafels geïnformeerd

worden over allerlei zaken die het

leven happy-er maken.

Op één dag kunt u zich informeren

over ‘happy Ageing’. Motto: ouder

worden met plezier in het leven!

Hoe doe je dat?

De entree is gratis. In het

restaurant kunt u eten en drinken

(niet gratis) en elkaar ontmoeten.

Het evenement vindt plaats in De

Dilgt, Dilgtweg 3 te Haren (ZINN).

Noteert u vast de datum. In de

volgende Binding kunt u er meer

over lezen.

Anne Boersma

15


Binding 4 mei 2019

16


Binding 4 mei 2019

Lukt het even niet

om uw administratie

op orde te krijgen?

Humanitas-Groningen heeft

In Haren vrijwilligers die

bereid zijn u te helpen.

Ook met belasting en formulieren

Voor informatie kunt u

contact opnemen met:

Paul Visser 0629080175

Of paulvisser8@ziggo.nl.

Ook kunt contact opnemen voor

hulp via meldpunt 0503126000

17


Binding 4 mei 2019

Doe uw voordeel met uw SVHaren ledenpas

KOOP BIJ ONZE ADVERTEERDERS

(TOON UW PAS DIRECT BIJ AANKOOP, KOM NIET ACHTERAF MET UW PAS)

BOOMKER boeken+.

Rijksstraatweg 205, 5 % korting op

wenskaarten, Engelse boeken en

luisterboeken www.boomker.nl

BUITENKAMP Herenmode,

Vismarkt 8 (bij het Koude Gat) in

Groningen. tel. 050-3180632. Korting

10 % op kledingcollectie, geldt niet bij

acties en opruiming.

DAKGOOTREINIGING-HAREN

tel 06-28428986. Korting van € 2,50

per arbeidsuur van € 35,-

www.dakgootreininging-haren.nl

DIGNO computers, Rijksstraatweg

132 tel. 050-5349965 Bij aanschaf

van een F1 helpcontract € 15,- extra

korting. Hulp bij u thuis voor € 10, -

per 15 minuten. Normaal € 60, - per

uur. Vraag naar de voorwaarden: bel

of mail info@digno.nl www.digno.nl

DISCUS Ekkelkamp, Rijksstraatweg

135 tel. 050-5350215 geeft 10 %

korting op tuin- en dierartikelen

http://www.discus.nl/discusekkelkamp-haren.html

ENERGY Zon & Fitness Studio,

Hortuslaan 3a, 10 % korting voor

nieuwe leden op senioren-fitness en

op de zonnebank.

http://www.energyharen.nl

FIETSSHOP Haren Meerweg 15 tel

050-5344657 geeft 10% korting op

reparatieonderdelen en accessoires

tot max € 25. www.fietsshopharen.nl

FITNESSCENTRUM

BODYFITHAREN Scharlakenlaan

34, Haren tel. 050-5340002 geeft u bij

inschrijving een gratis T-shirt en

berekent u geen inschrijfgeld van

€ 25, www.bodyfitharen.nl

GALERIE “AANBLICK” Kromme

Elleboog 52 tel 050-5340485

5% korting op in de galerie aanwezige

schilderijen en aquarellen.

www.aanblick.nl

HANS JOLING, schilderwerken,

Felland Noord 6, tel. 050-5349990.

10% korting op materiaal; € 20,00

extra korting winterschilder per project.

www.hansjoling.nl

HOMAN comfortabel slapen,

Rijksstraatweg 167, tel. 050-

5344235 geeft 7,5 % korting bij

aankoop van een matras en 5 % bij

aankoop van een bedbodem.

www.homan-haren.nl

JACOB, Meerweg 13,

tel: 050 – 5348222. Winkel in

damesmode, heren en dames

nachtkleding, heren en

damesondergoed, Hudson panty’s,

sokken en bed textiel. 5 % korting op

alle artikelen. Geldt niet voor acties.

www.jacobmode.nl

KAPSALON MARIAN, Kerkstraat 41

tel: 050-5347271.

Elke dinsdag en donderdag 10 %

korting op alle behandelingen voor

dames en heren.

18


Binding 4 mei 2019

MANGO MOBILITY

Emmalaan 31, tel 0800-2002 geeft

10 % korting bij aankoop van een

nieuwe rollator, e-bike, e-scooter of

scootmobiel. Geldt niet bij acties.

www.mangomobility.nl

MARCEL KUIPERS Bloembinderij,

De Brinken 7, Haren tel. 50-

5341261. 10% korting op alle

bloemen en planten.

www.bloemistgroningen.nl

MILLER & CANEFIELD LINGERIE,

Rijksstraatweg 150,

10 % korting op alle artikelen.

www.millercanefield.nl/haren

OPRUIMCOACH GRONINGEN-

HAREN tel: 06 – 13160999

10% korting voor SVHaren leden

www.opruimcoach-groningen.nl

OUWERKERK OPTIEK,

Meerweg 11, Haren en Stationsweg

55, Zuidlaren.

10 % korting bij aanschaf van een

complete bril of glazen, tot maximaal

€ 75,− www.ouwerkerkoptiek.nl

RGM NOORD tel 050-4095084 10%

korting op de RGM-cursussen. Meer

informatie over RGM vindt u op

www.rgmnoord.nl.

ROEDE INTERIEUR Rijksstraatweg

134, tel. 050-5340973

10 % korting op parket, laminaat,

tapijt, vinyl, marmoleum, vitrage en

gordijnen, zonwering en jaloezieën.

(geldt niet bij acties en opruiming).

www.roedevloeren.nl

ROLLATERSHOP in Maarssen tel.

0346 700 230, 10% korting bij

aanschaf van rollators en rolstoelen

vanaf € 100,-. www.rollator.shop.

Vraag de korting code aan bij

info@svharen.nl

THE PHONE HOUSE Haren,

Rijksstraatweg 193, ·tel. 050-

5350322,

10 % korting op alle accessoires.

www.phonehouse.nl/winkeldetail/haren

TIB bv. installatie en onderhoud,

Felland-Noord 1A,

tel. 050-5349902.

10 % korting op materiaal in de winkel

en/of materiaal geleverd bij montage

(geldt niet bij offerte en niet op de

uren). www.tib.nl

UNISTEE MAKELAARS, Kromme

Elleboog 44, tel: 050-5352020, 10%

korting bij aankoop/verkoop en

taxatie. www.unistee.nl

WERELDWINKEL,

Hortuslaan 4 tel:050 5348403 Korting

10 % (niet op foodartikelen, boeken

en kaarten)

www.wereldwinkelharen.nl

SCHOLMA WOONFLAIR

Raadhuisplein 18, tel:050-5344819

10% korting op alle artikelen.

www.scholmawoonflair.nl

YOGA-lessen door Karka Speelman

op maandag en woensdag in

‘t Clockhuys, Brinkhorst 3, Haren.

SVHaren leden krijgen 10% korting op

de leskosten. Opgeven via Torion.

Klik hier of bel 050-5344173.

19


Binding 4 mei 2019

FASv ledenvoordeel www.fasv-ledenvoordeel.nl

Als lid/abonnee profiteert u van

interessante aanbiedingen en

unieke voordelen die het leven

makkelijker, veiliger, gezonder,

goedkoper en leuker maken.

20

Kijk snel en profiteer mee!

Heeft u hulp nodig?

Onze klantenservice helpt u

graag

085 - 48 633 68 (9-17 uur op werkdagen)

RUBRIEK: Wie doet er mee?

In deze rubriek is ruimte voor

SVHaren leden die op zoek zijn

naar teamgenoten of medespelers

voor een gezamenlijke activiteit.

Maar dat kan ook iemand zijn om

samen naar een concert, een

toneelstuk of dergelijke te gaan.

Heeft u zo’n idee, vertel het aan een

bestuurslid of stuur een mailtje naar

info@svharen.nl

TIP: Unicurl voor ouderen tijdens de beachweek!

Op dinsdag 28 mei en vrijdag 31

mei worden er tijdens de beachweek

speciaal voor ouderen en senioren

Unicurl activiteiten georganiseerd.

Wat is Unicurl?

Unicurl is een laagdrempelige

beweegactiviteit die lijkt op curling op

het ijs. Bij Unicurl wordt er echter

gespeeld met een gladde “steen” op

een tapijt.

Iedereen kan staand (of eventueel

vanuit een stoel) een ‘steen’ werpen

naar de ringen op het groene laken.

De steen glijdt richting de ringen.

Begeleiding

De Unicurl activiteiten worden

begeleid door dhr. Schuster, oud

ALO- en gymdocent. Hij zal zorgen

voor uitleg en juiste enthousiaste

begeleiding.

Waar, wanneer?

Op het Raadhuisplein

vinden de activiteiten plaats.

Unicurl-en is vanaf 10.00 uur tot 12.00

uur op di 28 mei en vr 31 mei.

Een spel duurt 20 min. en kan door

max 8 personen tegelijk gespeeld

worden.

Deelname aan het spel is gratis.

Opgeven

Individueel opgeven kan via

www.sportcoachharen.nl –

activiteiten Beachweek – Unicurl.

Wanneer u met meerdere personen

tegelijk wil aanmelden, stuur dan even

een mail naar

info@sportcoachharen.nl

Mochten er nog vragen en/of

onduidelijkheden zijn over

bovenstaande, neem gerust contact

op.

Sportcoaches Haren


Binding 4 mei 2019

Vooraankondiging middagbusreis op 4 juli 2019

Op donderdag 4 juli as. rijden we

met de bus naar Nieuw Buinen voor

een bezoek aan Royal

Goedewaagen

Aardewerk.

We drinken daar

een kopje koffie met

cake en krijgen een

rondleiding en

demonstratie.

Vervolgens gaan we

naar Erica en

bezoeken het

Smalspoormuseum. Met het

treintje maken we een rondrit en

bezoeken de turfstrooiselfabriek

Aan het eind van de middagtocht

gaan we met elkaar genieten van

een driegangen diner in restaurant

'de Ar' in Westerbork,

We vertrekken om 13.00 uur en

verwachten omstreeks 21.15 uur

weer in Haren terug te zijn.

De kosten voor deze middagtocht

bedragen (slechts) € 45,- per

persoon.

In de volgende Binding zult u een

aanmelding strookje aantreffen.

Carla Roede

Paasbrunch op 19 april 2019

Op Goede Vrijdag 19 april is de

traditionele Paasbrunch voor leden

weer gehouden.

In de Mellenshorst genoten we van

een prima verzorgd buffet, met twee

soorten soep, allerlei soorten brood

en broodjes, broodbeleg, warme

gerechten en natuurlijk ook veel

eieren zoals dat bij Pasen hoort.

Als afsluiting genoten we nog van

een heerlijk chocoladetoetje. Vooral

de gezelligheid van de bijeenkomst

werd zeer gewaardeerd.

De opkomst was helaas niet zo

hoog (28 personen), maar dat

mocht hem de pret niet drukken.

21

Sander Elzenga en zijn

medewerkers werden tot slot

hartelijk bedankt voor de prima

verzorging!

Carla Roede


Binding 4 mei 2019

22


Binding 4 mei 2019

23


Binding 4 mei 2019

24


Binding 4 mei 2019

Start klootschieten op 7 mei 2019

7 mei begint het klootschieten weer.

Er wordt gespeeld op de zandwegen

bij Sassenhein een prachtige

omgeving.

We komen om 14.00 uur samen bij

Paviljoen Sassenhein waar het

vertrek- en eindpunt is.

Als u het leuke spel klootschieten niet

kent is 7 mei een prima gelegenheid

om er kennis mee te maken. Fijn in de

Start fietsseizoen op 8 mei 2019

Onze fietsclub heeft de eerste tocht

dit jaar uitgezet. Henk Bulstra en

Roelof Timmer hebben de route

samengesteld.

Er wordt om 13.30 uur gestart bij de

parkeerplaats van het Scharlakenhof

aan de Geertsemaweg in Haren.

De route wordt in twee groepen

gefietst, waarbij een veilige afstand

tussen beide groepen in stand

gehouden wordt. Halverwege is er

altijd een stop bij een café of

restaurant waar u iets te drinken/eten

kunt kopen om energie voor de

tweede helft op te doen.

buitenlucht gezellig bezig zijn met

andere leden van onze

Seniorenvereniging geeft plezier en

voldoening. Kom langs en probeer het

eens!

Als u van tevoren meer informatie wilt

kunt u contact opnemen met Manna

Aardema, tel. 050 5345239.

Anne Boersma

Wilt u ook eens een deelnemen en

ervaren hoe leuk en gezellig deze

bezigheid is? Zorg er dan voor dat u

op 8 mei om 13.30 uur op het

startpunt bent. U kunt zonder meer

mee doen.

Het maak niet uit of u elektrisch fietst

of het helemaal zelf doet. Er wordt

met snelheid en afstand rekening

gehouden dat ook ‘doe-het-zelvers’

prima mee kunnen doen.

Anne Boersma

Uitslag koersbalseizoen 2018/2019

Na 28 x gespeeld te hebben

zijn dit de resultaten.

Namens alle begeleiders een

hele goede zomer gewenst

en we hopen dinsdag 1

oktober a.s. weer aan een

nieuw koersbal seizoen te

beginnen.

Jan de Hoop

25


Binding 4 mei 2019

26


Binding 4 mei 2019

Fietsclinic 2019

De fiets is onmisbaar voor veel van de

leden van onze Seniorenvereniging

Haren. Om veilig te blijven fietsen

organiseerde ‘Verkeerswijzer

Groningen’ voor de SVHaren daarom

tweemaal een fietsclinic, 24 en 29

april. Tijdens deze aansprekende en

interactieve fietsclinics kregen de

leden tips en handvatten over het

gebruik van de fiets en de e-bike.

De eerste clinic was vooral bedoeld

voor de fietsclubleden van de

SVHaren: veilig fietsen met een groep

in het hedendaagse verkeer. Centraal

stond veiligheid in onoverzichtelijke

en gecompliceerde situaties met de

nadruk op veilige en duidelijke

communicatie om een groep vlot door

het verkeer te loodsen.

De tweede clinic begon met een

voorlichting over fit en veilig blijven

fietsen. De voorlichting heeft onder

meer als doel om bij de deelnemers

bewustwording te creëren over het

belang van blijven bewegen,

Het geheim

Wij zaten te keuvelen,

Daar klonk van de heuvelen

Een weemoedige triller -

Het was Ludwig Hiller:

De begaafde kunstenaar,

De wreedgeschokte,

Die aan zijn klarinet

Die triller ontlokte.

Nooit sprak er ergens

Zo ver mij bekend,

Dieper weemoed

Uit een blaasinstrument.

functieafname door het ouder worden,

snelheidsrisico in potentieel

gevaarlijke omgevingen en de risico’s

van afleiding in het verkeer. Daarna

volgde er een beweeggym. Daarnaast

kregen de deelnemers tips over het

gebruik van hun fiets en was er de

mogelijkheid om te oefenen. Twee

leerzame en leuke middagen voor de

leden van onze vereniging, perfect

georganiseerd en uitgevoerd onder

auspiciën van Verkeerswijzer

Groningen.

Anne Boersma

Het was waarlijk

Om zich te verbazen,

Zo naar stond die

Man daar te blazen!

Maar neen, verbazen

Dat deden we ons niet;

Want we kenden

De reden van zijn verdriet.

Eén onzer althans,

Die er alles van wist,

Van het vreeslijk geheim

Van de clarinettist!

Piet Paaltjens (1835-1894)

27


Binding 4 mei 2019

28


Binding 4 mei 2019

Nepmails en phishing

Phishingmails zijn berichten die hengelen

naar je geld en je gegevens. Deze

nepmails worden ook regelmatig gebruikt

om virussen te verspreiden. Vooral

ransomware die je persoonlijke bestanden

versleutelt is gevaarlijk.

Veel valse e-mails worden verstuurd uit

naam van banken. De namen en logo's

van incassobureau Intrum Justitia, het

CJIB en internetproviders worden

veelvuldig misbruikt. Nep-winacties, die je

mooie prijzen voorspiegelen, komen ook

voor.

Waaraan herken je een valse e-mail?

Nepmails (valse e-mails, phisingmails)

proberen je meestal te overtuigen op een

link of bijlage te klikken. Volg

onderstaande checklist met tips om

phishingmails te herkennen om te

voorkomen dat je in de sluwe trucjes trapt:

1 Bij twijfel: kijk op internet

Twijfel je of een e-mail echt is, kijk dan op

fraudehelpdesk.nl, of opgelicht.avrotros.nl

of hij daar genoemd wordt. Is dit niet zo,

wacht dan en controleer een dag later

nogmaals. Je kunt ook de geclaimde

afzender bellen.

2.Herken foute links

Zo zie je waar een link echt naar leidt:

- pc/laptop: zweef met het muispijltje

boven een link. Linksonder op het scherm

of vlak boven de muiscursor verschijnt het

webadres waarnaar de link verwijst

- smartphone/tablet: druk de link in totdat

er een venstertje verschijnt met het

webadres.

Een correct webadres bestaat uit de naam

van het bedrijf, gevolgd door een punt en

daarna vaak nl of soms com. Samen

wordt dit de domeinnaam genoemd,

bijvoorbeeld: consumentenbond.nl.

Extra tekst vóór de domeinnaam moet

gescheiden zijn met een punt. Extra tekst

achter de domeinnaam moet gescheiden

zijn door een schuine streep (‘/’).

Valse webadressen zijn bijvoorbeeld

29

login-consumentenbond.nl (geen punt

voor de domeinnaam) en

abnamro.nl.nieuwsbrief2018.nl (geen ‘/’

achter de domeinnaam).

Bij twijfel: typ zelf het bekende webadres

in de browser en log daar in bij de

beveiligde omgeving om bankzaken of

facturen te bekijken.

3.Let op marketingbedrijven

Veel bedrijven huren marketingbureaus in

voor hun mailverzending. Dat is

verwarrend. Je ziet dan het adres van dat

marketingbureau, bijvoorbeeld:

bedrijfsnaam.client.mailplus.nl/bdf3636/25

Mailplus.nl is hier het e-mailbedrijf. Veel

gebruikt zijn ook: e-mark.nl, e-village.nl,

list-manage.com, tripolis.com, picsrv.net

en webpower.nl. Vertrouw bij banken

geen afwijkende webadressen.

4.Verdachte afzenders en onderwerpen

Extra aandacht verdienen mails met

onderwerpen als bankzaken, incasso’s,

vorderingen, boetes, facturen, gemiste

pakketleveringen, printerscans en

autoschademelding. Veelvoorkomende

thema's bij nepmails bij bank- of

creditcardzaken zijn bijvoorbeeld een

'beveiligingsprobleem' of het aanvragen

van een nieuwe betaalpas.

5.Kwaadaardige bijlagen

Veel e-mailbijlagen bevatten malware,

zoals ransomware. De volgende

bestandstypen zijn extra verdacht als ze

in een mailbijlage staan:

.zip: een zip-bestand wordt gebruikt om

de inhoud (vaak een .exe-bestand) te

maskeren.

.exe: een programmaatje, nagenoeg altijd

foute boel.

.js .lnk .wsf .scr .jar: Nooit openen! Ze

bevatten scripts die malware downloaden.

.doc: een Word-document. Standaard niet

gevaarlijk, maar als het bestand na

openen vraagt om het inschakelen van

macro’s, doe dat dan niet.

(vervolg op pagina 31)


Binding 4 mei 2019

30


Binding 4 mei 2019

(Vervolg van pagina 29)

Helaas zijn de extensies (zoals .exe) in

Windows standaard verborgen. Schakel

bestandextensies in, zodat je ziet om wat

voor bestand het gaat. Typ Windowstoets

+ R, typ in het venster ‘control folders’ en

druk op Enter. In het tabblad Weergave

verwijder je het vinkje voor ‘Extensies

voor bekende bestandstypen verbergen’.

6.Check de afzender

Een vreemd e-mailadres als afzender is

vaak een aanwijzing voor phishing. Een

fout e-mailadres herken je op

vergelijkbare wijze als een foute link. Het

deel achter het @-teken moet eindigen op

de domeinnaam. De tekst voor de

domeinnaam moet gescheiden zijn met

een punt. Goed: nieuwsbrief@mail.ing.nl

Fout: nieuwsbrief@emaillogin-ing.nl Let

op: een goed uitziend e-mailadres geeft

geen garanties, een beetje slimme

oplichter kan elk e-mailadres als afzender

laten zien, zelfs je eigen adres.

7.Onpersoonlijke aanhef

Pas op bij een aanhef als ‘Geachte klant’

als het om betaal- of bankzaken gaat.

Een persoonlijke aanhef is echter geen

garantie voor een goede e-mail.

Criminelen gebruiken soms namelijk bij

hacks buitgemaakte persoonsgegevens.

8.Taalfouten

Veel phishingmails bevatten taal- en/of

typfouten, maar soms zijn de opmaak en

het taalgebruik lastig van een echte mail

te onderscheiden.

9.Fout rekeningnummer

Staat er in een e-mail een

rekeningnummer, controleer dit dan op de

echte website van het bedrijf. De meeste

banken hebben inmiddels naam-nummercontrole

ingevoerd, zodat een oplichter

niet zomaar een willekeurige naam als

rekeninghouder kan opgeven.

Wat moet je doen als je een verdachte

mail ontvangt?

Klik niet op linkjes of bijlages in de mail.

31

Je computer kan dan besmet worden met

kwaadaardige software. Bel ook niet met

telefoonnummers in de mail. Je belt dan

met de fraudeur of naar een duur

betaalnummer.

• Twijfel je over een e-mail? Volg onze

bovenstaande checklist om zekerheid te

krijgen.

• Log niet in via een link in de mail. Ga

zelf naar de website van die organisatie

en log daar in.

Wat moet je doen als je er toch

ingetuind bent?

Heb je al bepaalde gegevens

prijsgegeven aan een fraudeur, dan moet

je direct bij de betrokken bedrijven of

instanties aan de bel trekken.

• Waarschuw direct je bank als het om

bankgegevens gaat. Volgens de banken

kom je alleen in dat geval in aanmerking

voor compensatie van de schade.

• Heb je een wachtwoord van een dienst

ingevuld? Verander dit wachtwoord dan

meteen in een nieuw sterk wachtwoord.

• Zijn je bestanden niet meer te openen

en versleuteld door gijzelsoftware? Dan

is er niet altijd een oplossing, maar in

sommige gevallen wel. Lees hoe je

deze zogenoemde ransomware kunt

verwijderen.

• Heb je je mobiele nummer ingevuld?

Meld je dan meteen af voor ongewenste

(sms) betaaldiensten via Payinfo.nl.

Bron: Consumentenbond .


·

Binding 4 mei 2019

32


Binding 4 mei 2019

Telefoonnummers voor service, hulp en contact

Aanspreekpunt Belastingzaken: Wil de Munck tel. 0598 45 03 03

Gratis hulp bij kleine klusjes:

(Uitgezonderd het instellen van tv-toestellen)

Cor Bos 06-24653741 elektriek, water, sanitair

Jochum Wobbes tel. 534 49 00

Henk Visser tel. 364 42 48

Willem van Eck tel. 534 05 77

Derk Jan du Corbier tel. 534 63 75 (computerproblemen)

Hulp bij invullen formulieren: Henk Werners tel. 050 534 65 29

Ziekte en kroonverjaardagen:

Aldert Walstra tel. 534 67 05 Coördinatie

Ina Brink tel. 534 69 72 (postcode 9752)

Anita Jeltes tel. 280 40 55 (postcode 9751, 9753)

Yfke de Jong tel. 534 69 61 (postcode 9751, 9753)

Jeanne v.d. Linden tel. 534 34 20 (postcode 9752)

Clara Tuinstra tel. 406 10 38 (postcode 9751, 9753)

Loes Vugts tel. 364 21 77 (postcode 9752)

Mieke van Wagenberg tel. 406 21 14 (Onnen en Glimmen)

Adres secretariaat SVHaren:

Oude Brinkweg 79, 9751 RL Haren

In correspondentie met SVHaren

altijd uw lidmaatschapnummer

vermelden.

Buurthuis De Mellenshorst

Adres: Waterhuizerweg 36, 9753 HS

Haren. Tel. 534 59 64. Repair Café

laatste zaterdag van de maand.

Inloop/ontmoeting/bestuursleden:

in ‘t Clockhuys, Brinkhorst 3, Haren.

Elke donderdagmorgen van

10.00 uur – 11.30 uur.

Stichting Vervoer voor Ouderen:

tel. 06 23 10 77 53.

Rijdt gratis naar SVHaren activiteiten in

de gemeente Haren. Bereikbaar ma-vrij

van 9.00-13.00 uur, ten minste één dag

van tevoren reserveren.

Met vragen over zorg, Wmo en

inkomen kunt u terecht bij

WIJ Haren, Raadhuisplein 10, 9751 AN

Haren, telefoon 050 367 48 84 email

wijharen@wij.groningen.nl

Humanitas afdeling Haren:

Info bij Paul Visser tel 0629080175,

email paulvisser8@ziggo.nl

Medische keuring voor

rijbewijsverlenging:

• De heer A. Jager tel. 534 38 67

(bellen voor afspraak, als SVHarenlid,

kosten € 40,-, Westerse Drift 95,

praktijkingang aan pad tussen

Westerse Drift en Hemsterhuislaan)

• Mevr. G. Omar: tel. 06 14 71 65 43 of

0516 51 45 74 (bellen voor afspraak,

kosten € 35,- op vertoon van

ledenpas, plaats: De Zonnehof)

33


Binding 4 mei 2019

34


Binding 4 mei 2019

Informatie over Seniorenvereniging Haren

Bestuursleden:

Anne Boersma tel. 534 80 36 voorzitter@svharen.nl

voorzitter

Van Ruusbroecweg 11, 9752 JW Haren

Carla Roede tel. 534 65 42 secretaris@svharen.nl

secretaris

Oude Brinkweg 79, 9751 RL Haren

Wil de Munck 0598 45 03 03 penningmeester@svharen.nl

penningmeester Holthammen 18 9636 GT Zuidbroek

Jans Uildriks tel. 534 82 08 ledenadministratie@svharen.nl

Middelhorsterweg 86, 9751 TH Haren

Ton Wester tel. 534 96 21 webmaster@svharen.nl

Emmalaan 3C, 9752 KR Haren

Henk Aten tel. 280 87 11 h.aten@home.nl

Anna Bijnspad 13, 9752 JR Haren

Joke Poelstra tel. 534 36 09 poelstraj@home.nl

Dilgtweg 3D12, 9751 ND Haren

Aanmeldingsstrookjes

om u op te geven voor deelname aan

een activiteit kunt u in de bus doen bij

een van de bestuursleden, inleveren

aan de SVHaren tafel in ’t Clockhuys

op donderdagochtend, tussen 10.00

uur en 11.30 uur of sturen naar

info@svharen.nl.

Bankrekening:

NL 78 INGB 0007 0610 89

ten name van Seniorenvereniging

Haren, gevestigd te Haren.

Kamer van Koophandel

nummer 64532682

Contributie voor 2019:

€ 25,- per kalenderjaar.

Contributie tweede lid op hetzelfde

adres: € 15,-.

Het contributie betalingsverzoek

ontvangt u per brief in feb.

U ontvangt geen nieuwe ledenpas.

De huidige pas is tot feb 2020 geldig.

E-mail: info@svharen.nl

Website:www.svharen.nl.

Activiteiten Contactpersoon: (activiteitenagenda op pagina 7)

Ria Kip tel. 850 77 46 Jeu de boules

Jan de Hoop tel. 534 54 43 Koersbal

Manna Aardema tel. 534 52 39 Klootschieten

Piekie Siersema tel. 534 73 50 Wandelclub

vacant tel. Fietsclub

Henk Diephuis tel. 534 82 00 Spelmiddag

Heleen v. Weperen tel. 526 31 46 Leesclub

Piekie Siersema tel. 534 73 50 Koffie + eten alleengaanden De D.

Liesbeth Paagman tel. 534 87 94 NNO-concerten

(b.g.g. Joke Boersma tel. 534 80 36)

35


Binding 4 mei 2019

…Vertrouwd dichtbij!

Diensten en voorzieningen van Torion zijn onder meer:

• Personenalarmering

• Maaltijdvoorziening

• Telefooncirkel

• Mantelzorgondersteuning

• Maatjeswerk

• Beweegactiviteiten overdag

• Plusbus

• Seniorenkoor

Meer informatie vindt u op www.torion.nl; bel ons of loop gerust even binnen.

Wij beantwoorden graag uw vragen.

Torion Tel. 050-534 41 73

Kerklaan 5

Maandag t/m donderdag:

9751 NK Haren van 9.00 – 12.00 en van 13.00 – 16.00 uur

info@torion.nl

Vrijdag van 9.00 – 12.00 uur

36

More magazines by this user
Similar magazines