Invulinstructie digitaal visumaanvraagformulier

rusreis

Informatie in het Nederlands over hoe het digitale visumaanvraagformulier in te vullen waarmee een visum voor Rusland kan worden aangevraagd. Handigste volgorde is om dit pas te doen nadat het ondersteunende document (toeristisch visum of zakelijke uitnodiging) is verkregen.

RussischVisum.nl en RusTransSib.nl zijn projecten van RusReis.nl.

RusReis.nl is lid van de VvKR (Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties)

Invulhulp digitaal visumaanvraagformulier

ten behoeve van het zelf aanvragen van uw Russische visum bij het Visa Application Centre VFS

Global / Consulaire Afdeling Ambassade Russische Federatie

Tip: komt u er niet uit? Mail ons via info@rusreis.nl en we vullen het digitale

visumaanvraagformulier voor u aan voor 12,40 euro + btw (15 euro incl. btw).

Ter vergelijking: bij de visumbalie bij het Russia Visa Centre wordt hier 30 euro voor gevraagd.

U kunt via Via http://www.russischvisum.nl/visum-aanvragen/ zelf ook stapsgewijs bepalen wat u zelf

wilt doen en wat u wilt ‘laten doen’.

Stap 1. Ga naar https://visa.kdmid.ru/PetitionChoice.aspx

Stap 2. Waar ‘choose country’ staat, kiest u Netherlands (als u de aanvraag in Nederland wilt indienen).

Tik de letter N en scroll verder, of schuif met behulp van de muis naar beneden. Bevestig met ‘ENTER’

Stap 3. Waar ‘choose language’ staat, kiest u English. Tik de

letter E of schuif met behulp van de muis naar beneden.


Stap 4. Zet een vinkje (d.w.z. klik met de muis in het vakje bij ‘I have read this information’

U wordt geacht een paar belangrijke details

gelezen te hebben.

• Als u 20 minuten of langer

stopt met het verder invullen,

moet u overnieuw beginnen.

• Houd voor de spelling van uw

namen de schrijfwijze op het

computerleesstrookje onderaan

de houderpagina van uw

paspoort aan.

Dat betekent dat é, è en ë (bijv. in René of

Henriëtte ) gewoon e worden, ü (zoals in

Müller) ue of gewoon u

Stap 5. Klik op ‘Complete new application

form’

Stap 6. Kies een wachtwoord waarmee u uw formulier beveiligt. Tip: kies iets heel makkelijks.

Zelf vullen we altijd rusreis1 in en herhalen dat.

Uw gegevens worden later nog met een 8-cijferig nummer, de eerste 5 letters van uw achternaam en uw

geboortejaar beveiligd, dus een vreemde kan er echt niet bij

Dat 8-cijferige nummer komt hier

voorbij. U kunt het op een blaadje

noteren. Vergeet u dat, dan is dat niet

echt erg.

U moet een ‘anti-robot’-code

overtikken. Daarna klikt u op ‘submit’.

Als u de anti-robot-code niet goed

overtikt (soms is ‘ie niet goed te zien),

dan doet u deze stap opnieuw.

Stap 7. Het 8-cijferige nummer van

uw visumaanvraagformulier wordt

opnieuw gemeld. Had u het al ergens

opgekrabbeld, dan kunt u verder.

U kunt het nu nummer ook uitprinten,

(linker knop) maar dat is een beetje

onzin.

Klik nu op ‘next’.


Stap 8. Kies in het veld Visa details eerst uw nationaliteit (in NL meestal ‘Netherlands’.) Scroll of begin

met beginletter N en preciseer dan. 1 linker muisklik en het uitrolmenu verdwijnt.

Andere nationaliteit opzoeken werkt

hetzelfde: beginletter nationaliteit tikken en

verder scrollen of met pijltjestoetsen en

‘enter’.

Voor mensen zonder nationaliteit met zgn.

‘groen paspoort’ (‘Reisdocument’):

Stap 9. Kies ‘no’ bij

vraag of u eerder Sovjetof

Russische nationaliteit

gehad hebt.

als dat wél het geval is, antwoord dan ‘yes’ en vul in hoe u die nationaliteit bent kwijtgeraakt).

Wie bijv. uiteenvallen Sovjet-Unie andere nationaliteit heeft gekregen (niet-zijnde de Russische) vult in:

‘dissolution of Sovjet-Union’ en als datum ’26-12-1991’.

Stap 10. Doel van het bezoek. Daarna precisering.

Reist u per auto of motor naar Rusland?

Kies dan ‘automobile-tourism’ bij de

precisering (mits u dit bij de aanvraag

van uw voucher ook heeft aangegeven;

dan zijn voertuiggegevens vermeld op

het voucher)

In de categorie business

zijn veel meer

preciseringen mogelijk.

Meestal is bij zakelijke

uitnodigingen sprake van

‘commercial’, maar ook in

geval van studie of

medische behandeling

begint u bij ‘business’.

Journalisten (mass media)

moeten aanvullende

documenten bijvoegen.


Stap 11. Kies single entry / double entry / multiple entry en duur van het visum. Dit moet corresponderen

met het uitnodigingsdocument.

Single entry = 1 x Rusland in en weer uit

Double entry = 2 x Rusland in en weer uit (hoeft niet maar mag)

Multiple entry = meerdere keren Rusland in en weer uit (idem; kan

alleen bij zakelijke visa)

Date of entry = begindatum visum zoals genoemd op voucher/uitnod.

Date of exit = einddatum visum zoals genoemd op voucher/uitnod. (u

mág eerder Rusland verlaten, bij multiple entry visum zal dit in de

praktijk zelfs moeten, maar vóór die einddatum kunt u diverse keren

terugkomen)

Stap 12. Klik op ‘next’

Stap 13. Onderdeel ‘Personal details’

Vul bij ‘surname’ de achternaam uit het paspoort in, zoals in

Nederlandse paspoorten dikgedrukt is.

Het dunne e/v of w/v gevolgd door achternaam van de partner

negeren (dus niet overnemen).

Vul uw voornamen volledig in zoals in het paspoort vermeld

(Bij Belgische paspoorten is vaak sprake van een voornaam en

daarna initiaal van een tweede enz. voornaam; neem dat zo over)

Kies ‘nee’ voor meisjesnamen/pseudonymen en religieuze titels.

Kies M of F

Stap 14. Vul geboortedatum in.

Datum handmatig, maand uit keuzelijstje,

jaar handmatig

Neem geboortedatum over zoals vermeld in

paspoort, tik daarna ‘, Netherlands’ (of na de

komma een ander land, indien van toepassing)

Kies ‘no’ als uw geboorteplaats niet in Rusland ligt.

(Kies ‘yes’ als u geboren bent in Rusland en tik dan

naar welk land u bent verhuisd)

Klik onderaan op ‘next’ om verder te gaan.


Stap 15. Passport details. Vul het volledige paspoortnummer in (check: bij Nederlandse paspoorten is

de combinatie altijd 9 letters/cijfers lang. Let op: de letter O komt bij Nederlandse paspoortnummers niet

voor maar is altijd het cijfer 0!

Stap 16. Klik op ‘next’

Stap 17. Visit details. Voor het beantwoorden van de vraag

‘Which institution you are going to visit’ moet voor het aanvragen van

een toeristisch visum op het toeristisch voucher worden gekeken.

Stap 18. Zoek op het

voucher op en vul in bij

stap 17

Name of organization

(Soms alleen in het

Russisch, dan vaak

herkenbaar aan de

afkorting OOO (BV)

Adres van de

organisatie. Meestal in

Moskou of St

Petersburg, straatnaam

+ huisnummer is

voldoende.

‘Reference number’

6-cijferig, wordt soms 2

x vermeld, waarbij 1 x

voorafgegaan door

letters MBT (eigenlijk

MVT maar dan in

cyrillisch; in dit

voorbeeld 015785)

‘Confirmation number’ is nummer van het voucher zelf. In dit voorbeeld

000396, meestal bovenaan het document te vinden. Zonder evt. ervoor

geplaatste letters


Stap 19. Te bezoeken plaatsen in Rusland (‘Itinerary (places of visit)’

Tik beginletter(s) en het systeem komt met naamssuggesties. Klik op de plaatsnaam die van toepassing

is en klik vervolgens op ‘

St. Petersburg kan in dit systeem slechts worden gevonden als

Stap 20. Bij de vraag over

een medische verzekering:

kies ‘yes’.

Klik op ‘add’ om het lijstje te bezoeken Russische steden langer

te maken. Neem alleen die plaatsnamen over die ook al op het

voucher staan vermeld!

Vul vervolgens naam van

uw zorgverzekeraar in +

polis/verzekerdennummer.

Bij naam verzekeraar met

accentje, schrijf naam

zonder accentje. Bijv. Univé

wordt Unive

Als bijlage bij uw visumaanvraag is een zgn. Ruslandverklaring nodig. De periode waarvoor uw

zorgverzekeraar garandeert dat u voor medische kosten in Rusland verzekerd bent, moet gelijk zijn (of

evt. langer, maar zeker geen dag korter dan de periode waarvoor u het visum aanvraagt. Vermeld

hetzelfde nummer dat de verzekeraar in deze brief gebruikt. Dus polisnummer of verzekerdennummer,

relatienummer enz.

Stap 21. Niet eerder in Rusland geweest? Antwoord dan ‘no’ en klik op ‘Next’.

Wel eerder in Rusland geweest? Antwoord ‘yes’ en vervolgens hoeveel keer en inreisdatum en

uitreisdatum vorige reis. (Indien in eerder paspoort en vergeten, schat het dan. Er ‘moet’ iets ingevuld.

Hierna ‘Next’


Stap 22. Miscellaneous information

Vul uw privé-adres in. Tip: houd adres aan dat bijv. ook op de Ruslandverklaring van de zorgverzekering

staat, als u bezig bent te verhuizen.

Vul adres aan met ‘, Netherlands’,

plaats ‘+31’ voor telefoonnummer. Laat regeltje ‘your fax’ gewoon leeg

Stap 23. Werk

Voor pensionado’s en kleine kinderen kan bij de vraag

‘Do you work (study) in the present time’ als antwoord ‘no’

worden gekozen.

Wie wel werkt of ergens studeert,

Vult dat hieronder in.

Work position wordt functie of beroep in

het Engels, ook werkadres laten volgen

door ‘, Netherlands’ (of andere

landsnaam indien van toepassing).

Werktelefoon mag zelfde mobiele

nummer zijn als hiervoor ingevuld

Stap 24. Vraag over in het paspoort bijgeschreven kinderen die meereizen kan

tegenwoordig standaard met ‘No’ worden beantwoord, omdat kinderen in Nederland niet

meer bij hun ouders worden bijgeschreven in het paspoort.

Stap 25. Vraag over familie in Rusland.

Zo nee, ga verder en klik op ‘Next’,

Zo ja, dan wordt veel info gevraagd.

NB: bij el k familielid moet een

adres en geboortedatum

worden g enoemd. Tip: sla

aangetro u wde familie over; dit

is met na me voor toeristische

trips niet erg relevant.

Meer fam ilielden, klik op

‘Add’. Kla ar? Klik op ‘Next’.


Stap 26. Appointment details

Gevraagd wordt naar de locatie waar de visumaanvraag zal worden ingediend. Wie het formulier

begonnen is met ‘Netherlands’, ziet de 2 locaties in Den Haag: Russia Visa Centre en ‘Embassy of the

Russian Federation …’

99% van de aanvragen wordt in Nederland ingediend via het Russia Visa Centre = de visumbalie aan

de Parkstraat 99 in Den Haag; 1% bij het consulaat aan de Scheveningseweg 2 ( hier slechts na

vroegtijdige afspraak)

Stap 27. Na ‘Next’ volgt nu een overzicht van wat is ingevuld. Per onderdeel kan via een knop ‘Edit’ iets

worden gecorrigeerd of aangevuld.

Stap 28. Klik op ‘save and submit’ (opslaan en invoeren). Let op: dit betekent niet dat daarmee de

visumaanvraag is ingediend, maar slechts dat de antwoorden zijn opgeslagen in het systeem van het

Russische ministerie van Buitenlandse Zaken.

Stap 29. Wat nu volgt over de printerinstellingen is minder belangrijk, omdat digitale formulieren

tegenwoordig niet gescand hoeven worden. Tenzij u zeer afwijkende printerinstellingen hebt, klikt u

op ‘Print A4’

Stap 30. Na drukken op ‘Print A4’

wordt formulier gedownload.

Klik op document ‘pdf-bestand

waarvan naam begint met

‘Application… en dan een lang

nummer’, of zoek het op in mapje

‘Downloads’ in ‘Deze pc’


Stap 31. Uw ingevulde visumformulier opent zich in uw internetbrowser (of indien opgezocht in uw

mapje ‘Downloads’ mogelijk in uw Adobe Reader of Adobe Acrobat of een ander programma dat u voor

pdf-bestanden gebruikt)

Stap 32. Het formulier bestaat uit 2 kantjes ( door te scrollen of met uw pijltjestoetsen naar boven / naar

beneden kunt u beide bladzijden op uw beeldscherm zien). Sla het formulier ergens op waar u het terug

kunt vinden.

Stap 33. Print het formulier uit op voor- en achterkant van een blad A4 (dubbelzijdig afdrukken).

Stap 34. Plak (met lijm of dubbelzijdig/dubbelgevouwen

plakbandje, NIET nieten) 1 goede pasfoto

(zelfde eisen als voor Nederlandse

paspoorten/rijbewijzen) in het hokje. Niet groter, niet

kleiner. De pasfoto mag hooguit 3 maanden oud zijn.

Schrijf hieronder met pen (zwart/blauw; voor

aanvragen die in Antwerpen worden ingediend alleen

zwart!) een handtekening. (Datum erbij is inmiddels

iets minder belangrijk, want die is bij het aanmaken

van het formulier ook al rechts van het pasfoto-blokje

vermeld; maar de datum met daar half

doorheen/overheen uw handtekening binnen het

hokje, is OK.

Het aanvraagformulier is klaar om te worden ingediend…

More magazines by this user
Similar magazines