29.04.2019 Views

1914 Rietlaer - 3 april 2019 - wk 14

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

DAKWERKEN

VERSCHUERE

April 2019 • jaargang 27 • nr. 8

meer nieuws: www.hagelandactueel.be

Verschijnt in Rillaar

Bedeeld door

“Klankbord Dierenwelzijn” bespreekt

werkpunten dierenwelzijn

De stad behaalde twee jaar geleden het

label van diervriendelijke gemeente.

Toch zijn er op lokaal vlak nog een

aantal werkpunten. Die werden een

eerste keer besproken tijdens het

eerste “Klankbord Dierenwelzijn”.

De stad en de lokale dierenverenigingen

kwamen samen in het

Capucienenklooster. Schepen van

Dierenwelzijn Isabelle Dehond (Open

Vld): “gezien de noden op lokaal en

regionaal vlak willen we bij de basis

beginnen. Daarom leggen we ons oor

eerst te luisteren bij de verenigingen

en vrijwilligers die zich inzetten voor

dierenwelzijn”, aldus Dehond.

Sterilisatiecampagne

Het Klankbord Dierenwelzijn nam de

gemeentelijke sterilisatiecampagne voor

zwerfkatten uitgebreid onder de loep.

Sinds de opstart van de Aarschotse

campagne werden maar liefst 1.800

zwerfkatten gesteriliseerd. De stad

wil de lokale verenigingen graag meer

betrekken bij het project. “In de toekomst

zullen de dierenverenigingen jonge

zwerfkittens uit het sterilisatieproject

kunnen halen om ze voor adoptie aan

te bieden”, bevestigt de schepen. “Door

de lokale actoren te bevragen kunnen

we ons stedelijk zwerfkattenbeleid

verbeteren en tegemoetkomen aan de

noden van de verenigingen. Voor een

specifieke doelgroep bekijken we of we

het project nog kunnen uitbreiden naar

huiskatten.”

Sensibilisering

Nu het thema Dierenwelzijn op de

agenda staat, is er ook nood aan

(lees verder blz. 3)

Leuvenseweg 36

3202 Rillaar

0494 449 125

www.dakwerkenverschuere.be

Alle verzekeringen

bij maatschappij

naar keuze

Generali Belgium, Fidea, AG Assurance,

Baloise, DKV, Axa, Dela, …

Basilieklaan 65 A

3270 Scherpenheuvel

T 013/77.88.11

Reeds

50 jaar

tot uw

dienst

Openingstijden:

Ma-vr: 9 - 12u • Ma-di-do-vr: 14 - 18u

Za: op afspraak

Woe namiddag gesloten

Zaterdag juli en augustus gesloten

De

De

smaakgids,

smaakgids,

0444-632-954RPR Leuven FSMA 018995 A-cB

De onze

onze

smaakgids, garantie

garantie

op

op

onze uw

uw

garantie culinaire

culinaire

op hoogtepunten.

hoogtepunten.

uw culinaire

hoogtepunten.

BFSPK00A

ZIE

PAGINA

Messelbroek

7

BEKKEVOORT

ZIE

PAGINA

15

ZIE

PAGINA

16


4

4

5

5NIEUWBOUW

VERBOUWINGEN

HERSTELLINGEN

INSTALLATIES

bvba NOLMANS BENNY

Kortakker 36 - 3202 Rillaar

T: 016/50.03.38 - F 016/50.03.47

benny.nolmans@telenet.be

> Elektriciteitswerken > Centrale Verwarming (Mazout-Aardgas) > Vloerverwarming > Sanitair

> Reiniging van ketels en schouwen > Nazicht Mazouttanks > Zonneboilers > Warmtepompen

Vanaf nu gratis

Vanaf nu gratis

in de betere

in de betere

Vanaf horecazaken.

horecazaken.

nu gratis

in de betere

horecazaken.


Het tijdschrift Het Oude Land van Aarschot,

gratis toegezonden aan alle leden van de

H.A.K.V.H., verschijnt driemaandelijks.

Wordt lid van de H.A.K.V.H. door

overmaking op rekening 068-2469499-03

van de Hertogelijke Aarschotse Kring voor

Heemkunde,

Elisabethlaan 103c, 3200 Aarschot

handelaar – steunend lid, beschermend

lid: 50 € | erelid: 40 € | gewoon lid: 30 € |

buitenlands lid: 60 €

www.heemkundeaarschot.be

secretariaat@heemkundeaarschot.be

De integratie van de gehandicapte

wordt gedwarsboomd door onbegrip en

onverschilligheid van de openbare opinie.

Dit was de titel van een artikel in Klampernieuws (maart1969) over de problemen die

de minder mobiele medemens ondervond bij de toegang tot bepaalde gebouwen.

Toch eindigde het artikel op een meer positieve noot.

Een van de schoonste verwezenlijkingen van de laatste jaren zijn voorzeker de

beschermende werkplaatsen geweest, waar de gehandicapte uit zijn afzondering werd

gehaald en die hem een nieuwe levensvreugde verschafte omdat hij niet langer als een

“niet-rendabele” werd beschouwd.

Leuven kreeg de eerste beschermende werkplaats in dit arrondissement en nadien

volgde Tienen en Diest. Tenslotte werd een vierde werkplaats opgericht te Aarschot waar,

nadat tal van plaatselijke pogingen schipbreuk leden, arrondissementskommissaris

Vercruysse en Interleuven tot het initiatief overgingen. Een vrijgekomen klein bedrijf werd

aangekocht op de rand van het industriepark en op 1 februari 1969 werd aldaar gestart

met een onderafdeling van de Leuvense werkplaats. De ligging is echter minder ideaal,

evenmin als de toegang. Dit is echter geen verwijt aan de initiatiefnemers, zij hebben

genomen wat op dat ogenblik verkrijgbaar was. Spijtig echter is dat diegenen, die destijds

te Aarschot met een beschermende plaats wilden starten toen niet werden gesteund,

zodat een uiterst geschikte plaats dicht bij spoor- en busstation, waarop men reeds een

optie had genomen, uit de hand moest worden gegeven.

De week nadien berichtte het weekblad dat op de gemeenteraad voorgesteld was

om op stadskosten de toegang aan te passen en te verbeteren.

De werkplaats, ondertussen omgedoopt tot maatwerkbedrijf, viert dit jaar dus haar

50-jarig bestaan.

BFXXC00P

Verkiezingen

26 mei 2019

Aan alle voorzitters, mandatarissen

en politieke partijen.

Voor de verkiezingen mei 2019

in regio Vlaams Brabant contacteer

Marcel Laeveren.

Verantwoordelijke

senior account manager

verkiezingen 2019 voor Rietlaer.

Verschijning 30/04/2019

(editie mei 2019)

Afsluit 16/04/2019

O

marcel.laeveren@rondommedia.be

Gsm. 0475/47.91.87

BGRTR00B

parochie nieuws - parochie nieuws

RILLAAR ONTMOET VZW

Mosselfeesten

Wij houden er aan om iedereen van harte te danken voor

haar/zijn aanwezigheid op onze jaarlijkse mosselfeesten!

De mosselen waren heel lekker, mensen hebben mekaar

ontmoet, en de zalen kunnen verder gerenoveerd worden.

We willen ook iedereen van harte danken die kwam

meehelpen en zo heeft bijgedragen tot een vlotte service.

Dank aan de vaste ploeg, dank aan de nieuwe mensen die

ons team kwamen versterken.

Vacature

De constante groei en bloei van onze vzw geeft ons ook

extra werk. Dat is aan de ene kant een goede zaak en

geeft ons ook de kans volgende vacature in de aandacht

te brengen:

We zoeken iemand die op vrijwillige basis wil meewerken

aan de administratie. De verhuringen, afrekeningen,...

Graag iemand met computer-ervaring... Goede sfeer,

openheid, en communicatie dragen wij hoog in ons

vaandel.

Voor info, bij interesse kan je contact opnemen met Filip

Vos, voorzitter Raad van Bestuur, Montenaken 55, te 3202

Rillaar, Gsm 0494/79 95 25

Raad van Bestuur Rillaar Ontmoet vzw, Filip Vos, Sam

Reniers, Ria Huybrechts, Maria Terweduwe

BFXXP00D

2


Diestsesteenweg 359 - 3202 Rillaar

Banner logo green

Pantone® 355C

C 100

M 0

Y 100

K 10

RAL 6032

Tel. 016 29 12 79

Open op zon- & feestdagen

Maandag: gesloten

Dinsdag tot vrijdag: 8u - 19u

Zaterdag 8u - 19u - Zon- & feestdagen: 8u - 18u

Banner logo green

Pantone® 355C (60%)

Parking achteraan winkel te bereiken via Schoonderbeukenweg

C 60

M 0

Y 60

K 6

PAASZONDAG 21 APRIL en PAASMAANDAG 22 APRIL

GEOPEND VAN 8 TOT 18 UUR

RAL 6032

Verse koffie Bloemen Herlaadkaarten iTunes Verkooppunt vervoersbewijzen Postzegels Microgolfoven Droogkuis

Bij ons kan je ook terecht

voor Lotto en alle krasloten van

de nationale loterij

Wij verkopen ook uw favoriete

dagbladen en tijdschriften

BGEZR00A

vu Anthonissen J. - Diestsesteenweg 359 - 3202 Rillaar

(vervolg van blz. 1)

“Klankbord Dierenwelzijn”

bespreekt werkpunten

dierenwelzijn

sensibilisering. “Met gerichte infocampagnes kan je

veel problemen vermijden”, klinkt het uit de mond van

de verenigingen. Niet elke nieuwe eigenaar kan correct

inschatten wat de impact van een pup, poes of pony

is. Elk dier heeft immers specifieke behoeftes. De juiste

informatie is belangrijk om ervoor te zorgen dat nieuwe

eigenaars een weloverwogen keuze maken.

Asielwerking

Het Klankbord Dierenwelzijn besprak ook de

asielwerking. Zowel in de regio Noord-Hageland als in

de Zuiderkempen ontbreekt een makkelijk bereikbaar

dierenasiel. Daar waar de meeste gemeenten in onze

regio een overeenkomst hebben met de asielen

van Leefdaal en Mechelen, kan de opstart van een

intergemeentelijke samenwerking hier soelaas bieden.

Voor de inwoners biedt een lokaal asiel alvast een

grote meerwaarde. Vanuit het Klankbord wil de stad

Aarschot duurzame initiatieven voor een gedragen

lokale asielwerking ondersteunen.

Dierenweefsel

Door de opstart van een netwerk of dierenweefsel

waarin alle verenigingen en vrijwilligers elkaar vinden,

vindt er kennisuitwisseling plaats. Bovendien kunnen

de betrokken partijen elkaar ondersteunen op het vlak

van opvanggezinnen, therapiewerking, informatie enz.

De stad is alvast blij met het enthousiasme van de

verenigingen die hun beste beentje willen voorzetten.

Praktisch

Voor meer informatie kan je terecht bij de dienst

Leefmilieu op 016-55.03.82 of via milieudienst@

aarschot.be.

3


WACHTDIENST GENEESHEREN HAGEWACHT

WWW.MEDIWACHT.BE

Week: 19u-8u volgende dag | Weekend: zat. 8u-ma. 8u | Feestdag: 19u voor - 8u na de feestdag

0900/70 123 voor Assent, Bekkevoort, Houwaart, Meensel-Kiezegem,

Messelbroek, Molenbeek-Wersbeek, Rillaar,

Scherpenheuvel, Sint-Joris-Winge en Tielt-Winge

0900/20 002 voor Gelrode

0900/70 560 voor Averbode, Testelt, Wolfsdonk en Zichem

0900/70 292 voor Aarschot en Langdorp

Verantwoordelijke uitgever:

Themamedia nv, Wouter Van Melkebeek,

Vaartdijk 3, bus 402, Wijgmaal

HUISARTSENWACHTPOST OOST-BRABANT

WWW.W8POST.BE

Week: gesloten | Weekend: vrij. 19u-ma. 8u

brug- en feestdagen: van avond voordien 19u tot de ochtend nadien 8u

NIEUW NR! 1733

voor Sint-Pieters-Rode, Holsbeek, Nieuwrode en Kortrijk-Dutsel.

WACHTDIENST

APOTHEKERS

• op de website www.apotheek.be

• Via telefoon(verplicht na 22 u)

078 05 17 33

• via de geowacht app op uw smartphone

• op de wachtaffiche bij uw vertrouwde

apotheek

Sales Marcel Laeveren - 0475 47 91 87

marcel.laeveren@rondommedia.be

Verschijnt in: Rillaar

Bedeeld door bpost op 2.500 ex.

Volgende verschijningsdatum: 30 april 2019

(editie mei)

Publiciteit: vóór 16 april 2019

Redactie: Alain Trappeniers - Tel. 0474 51 18 18

alain.trappeniers@telenet.be

Teksten vóór 16 april 2019 op de redactie.

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, gekopieerd of op eender welke

manier gereproduceerd worden zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

De inhoud van de advertenties valt onder uitsluitende verantwoordelijkheid van

de opdrachtgevers.

VBZV

Kring van

zelfstandige

verpleegkundigen

Leuven vzw

016/40.90.90

Centraal oproepnummer voor

het ganse arrondissement Leuven

Centraal nummer voor de

wachtdiensten Algemeen

Tandarts Vlaanderen

0903/39969

4

generaties lang

016 55 33 70

NOODNUMMERS

HULPDIENSTEN

Hulpdiensten-Wachtdiensten : 100 of 112

Brandweer : 112 / administratie Brandweer : 016 56 66 57

Lokale Politie Aarschot : 101 of 016/55 02 02

Brandwondencentrum : 016/ 34 87 50

Antigifcentrum : 070/ 245 245

Tele-onthaal : 106

Proximus inlichtingen :

1207 (nationaal) - 1204 (internationaal)

KMI : 0900/ 35 624


LENTE-OPENDEUR

XL Mode Scherpenheuvel, Mannenberg 32a (& outlet)

open op ma, di, do, vrij van 10u tot 19u,

za van 10u tot 18u, zon- & feestdagen van 13u tot 18u, wo gesloten

voor HEM & HAAR

van vrijdag 5 april tem

zondag 14 april 2019

Bij aankoop ontvangt

u een ZOETE attentie*

Wij verwennen u na

het shoppen graag

met een bubbel of iets

fris, een koffie met

iets lekkers.

EXTRA OPEN in onze

winkels van HASSELT

& SCHERPENHEUVEL

op zondag 7 & 14

april van 13u tot 18u

www.xlmode.be

XL Mode Hasselt, St. Truidersteenweg 117

Open op di, woe, do, vrij, za van 10 tot 18u,

elke eerste zondag van de maand open van 13u tot 18u, ma gesloten

5

IN DE

KIJKER

Maak KANS om

bij elke aankoop van

XANDRES GOLD een

GRATIS OUTFIT

twv 250€ te winnen,

en dit zowel in

Hasselt &

Scherpenheuvel

Ontvang GRATIS

bij aankoop van

XANDRES GOLD (tijdens

gans onze opendeur en

zolang de voorraad strekt)

een prachtige SJAAL

van dit topmerk

twv 69€

* bij aankoop vanaf 125 euro

Nieuw kantoor concretiseert reorganisatie CAW

CAW Oost-Brabant heeft zijn nieuwe locatie aan de

Amerstraat in Aarschot geopend. Met de opening

wordt meteen ook de reorganisatie van het Centrum

Algemeen Welzijnswerk concreet.

In de nieuwe vestiging aan de Amerstraat 19 heeft

CAW (Centrum voor Algemeen Welzijnszorg, nvdr.)

een volwaardig regionaal aanbod uitgebouwd waar

elke burger uit de regio terecht kan met om het even

welke welzijnsvraag. “Deze nieuwe locatie lijkt ons een

perfecte plek om ons ruime hulpaanbod verder uit te

bouwen. Het is toegankelijk, goed bereikbaar en dicht

bij de mensen. Dat cliëntperspectief, onze expertise en

onze sterke lokale CAW-inzet is wat ons bindt en drijft”,

aldus Bert Lambeir, directeur CAW Oost-Brabant.

Toenemende complexiteit

Lambeir ziet ook in Aarschot het aantal vragen en

de complexiteit van de problematiek toenemen. “Dat

maakt dat je daar zowel in je organisatie zelf, maar

ook met je partners moet kunnen op inspelen”, luidt

het. “We gaan nu verder samen met lokale overheden

en partners binnen de regio Aarschot aan de slag om

te bouwen aan netwerken en gedeelde zorg, met als

doelstelling het realiseren van de basisrechten voor

elke inwoner. De start is gemaakt maar er is nog werk

aan de winkel! Team Aarschot staat klaar!” vult Katrien

Willems, regiocoördinator CAW Oost-Brabant, aan.

Stijgend aantal vragen

CAW Oost-Brabant zet in op een meer regionale

werking om nog meer hulpverleningstrajecten op maat

aan te kunnen bieden voor mensen die binnen wandelen

in het kantoor. Jaarlijks krijgt CAW Oost-Brabant meer

dan 10.000 vragen. En dat aantal stijgt elk jaar. Info:

www.cawoostbrabant.be.

© freepik

BFPPJ00C


RWL SPORT

Rillaar - Wolfsdonk - Langdorp
RWL Sport, voluit Rillaar-Wolfsdonk-Langdorp Sport is de nieuwe fusieclub ontstaan in 2018 uit FC Rillaar Sport, Wolfsdonk

Sport en KVC Langdorp. Op het gebied van jeugdwerking is er reeds een stevige reputatie opgebouwd. We bieden naast

regionaal jeugdvoetbal, ook provinciaal jeugdvoetbal aan in de 3 deelgemeentes. Door het 3-sterren label kan dit verder

uitgebouwd worden naar interprovinciaal voetbal. Voetballers die hiervoor interesse hebben, kunnen reeds contact opnemen

met algemeen verantwoordelijke jeugdopleiding Chris Rely via chris.rely@telenet.be

Indoortornooi RWL Sport

Wedstrijden december

Op woensdag 26 december 2018 organiseert RWL Sport

(site Wolfsdonk) haar zaalvoetbaltornooi “Andre Deboel

Cup” in sporthal “Kwade Plas” , Kwade Plas 1 te 2431

Veerle-Laakdal waarvoor 48 teams zijn ingeschreven.

De wedstrijdjes worden als volgt gespeeld :

• U7 : van 9u00 tot 12u00

• U8 : van 12u00 tot 15u30

• U9 : van 15u30 tot 18u00

• U10 : van 18u00 tot 21u00

• U11 : van 09u30 tot 13u00

• U12 : van 13u30 tot 17u00

• U13 : van 17u30 tot 21u00

Iedereen van harte welkom om de jonge talentjes aan te

moedigen in een leuke kerstsfeer !!!

WEDSTRIJDEN JEUGD zie www.rwlsport.be

WEDSTRIJDEN HEREN A 2 de PROV (thuiswedstrijden Rillaar)

• 02/12 14u30 RWL Sport - KVC Haacht

• 09/12 14u30 Rapide Wezemaal - RWL Sport

• 15/12 20u00 Sportief Rotselaar - RWL Sport

WEDSTRIJDEN HEREN B 3 de PROV (thuiswedstrijden Wolfsdonk)

• 01/12 19u30 RWL Sport - WS Wommersom

• 09/12 14u30 SK Waanrode - RWL Sport

• 16/12 14u30 KVV Scherpenheuvel Sport - RWL Sport

WEDSTRIJDEN DAMES (thuiswedstrijden Wolfsdonk)

• 08/12 14u30 RWL Sport - SNA Keiberg

• 15/12 14u30 RWL Sport – SK Leeuw

NV HEYLEN

METAALBEWERKING

AARSCHOT

LAATSTE THUISWEDSTRIJD

Zondag 5/05. 15:00h RWL SPORT A - KFC rap.Wezemaal

Voor alle nieuwtjes zie onze website: www.rwlsport.be

vzw FC Rillaar Sport

6

Uw MaandbladBFTHS00D

5


LENTE ACTIES

Stihl robotmaaiers

Vanaf 999

POWER

EQUIPMENT

ONTDEK

Honda Miimo

BGFGB00C

Eigen hersteldienst

Mannenberg 194 | 3272 Messelbroek | T 013/77 15 66 | F 013/78 18 52 | www.cresens.be

Aarschot Wandelt uit de

startblokken

Aarschot wandelt gaat dit jaar van start op zondag 7

april 2019, en heeft in totaal zes rondleidingen op het

programma staan.

De wandelingen vinden plaats van april tot oktober

op de eerste zondag van de maand. In 2019 nemen

de stadsgidsen je mee naar de meest bijzondere

bezienswaardigheden van Aarschot in het centrum van

de stad.

Vredesbeiaard en De Torens (foto)

De wandelingen starten elke eerste zondag van de

maand om 14 uur aan de Onze-Lieve-Vrouwekerk.

Tijdens de stadswandeling wordt er zeker een bezoek

gebracht aan de Vredesbeiaard. Vanuit die toren heb je

een zicht op het stadsvernieuwingsproject De Torens.

Volkstuintjes

Vervolgens neemt de stadsgids je mee De Torens

voorbij naar de Aarschotse volkstuintjes. In de loop

van 2017 werd ter hoogte van de Orleanstoren een

oude paardenweide omgevormd tot een vijftigtal

moestuintjes voor de inwoners van de stad. Aangezien

het plantseizoen onlangs van start is gegaan, zijn deze

volkstuintjes zeker een bezoekje waard om zo de lente

mooi in te zetten.

7


Feestelijke heropening

Vernieuwde Abdijwinkel

Diestsesteenweg 448 - 3202 RILLAAR

T 016/50 06 45 - F 016/50 06 85 - E info@bvbajanssens.be

www.bvbajanssens.be

Welkom op zondag 14 april 2019 tussen 10u en 18u.

Geniet van talrijke activiteiten in en rond de vernieuwde

Abdijwinkel van Het Moment, het belevingscentrum van

de Abdij van Averbode.

Ramen - Deuren - Veranda’s ■ Vliegenramen en -deuren

Sectionale poorten ■ Glas - Glazen deuren

Zonwering - Rolluiken ■ Velux toebehoren ■ Pierret System PVC

10% korting op alle Averbodeproducten

Signeersessie Kris Gelaude

Gratis proevertjes van streek- en Averbodeproducten

Demonstraties streekproducten

Animatie voor jong en oud

En nog veel meer!

Abdijstraat 1, 3271 Averbode

T 013 69 99 34

info@averbodemoment.be

www.averbodemoment.be

met

BGMSX00A

Snippers

20190320 Advertentie Het Moment vernieuwde winkel Den Eik.indd 1 21/03/2019 16:47:11

Paasvieringen in Rillaar

de parochie Sint-Nicolaas uit Rillaar meldt de volgende

vieren in het kader van (de aanloop naar) Pasen. Zondag

14 april 2019: Palmzondag, plechtige eucharistieviering

om 10 uur met wijding van de palm. Donderdag 18

april 2019: Witte Donderdag, Laatste Avondmaal met

eucharistieviering om 20 uur. Vrijdag 19 april 2019: Goede

Vrijdag, kruisiging van Jezus met eucharistieviering om

20 uur. Zaterdag 20 april 2019: Stille Zaterdag, paaswake

met plechtige eucharistieviering om 20 uur. Zondag 21

april 2019: Pasen, paasviering met de Leerlingen bij het

graf, plechtige eucharistieviering om 10 uur. Zondag

21 april 2019: paasviering om 11 uur (kindvriendelijke

viering).

Rommelmarkt

op het Daemsplein en de Tieltseweg vindt op

paasmaandag 22 april 2019, van 10 tot 17 uur, een

rommelmarkt plaats. Info en inschrijving (vóór 10 april

2019) : rommelmarktrillaar@telenet.be of 0477-96.70.71

(na 19 uur). Staanplaats: 5 euro/6m.

Verkoop van drank, snacks en dieren is niet toegelaten.

Eet- en drankgelegenheid is aanwezig.

Steunkaarten Arne Dehaes

steunkaarten voor superheld Arne Dehaes zijn nog

altijd verkrijgbaar bij Gitty Hermans in Het Goe Genot

in Diest, Oan’t Fontainke in Scherpenheuvel, Daisy

Vervloesem in Het Kapelhof, Kelly en Jimmy van Pain

Fraiche en Het Gemeentehuis in Rillaar. Je kan Arne

steunen voor 5 euro per kaart. Wie deze steunkaart

toont aan de ingang van de Rillaarse nacht op 25

mei aanstaande drinkt de eerste op kosten van de

organisatie. Wie het gevecht van Arne wil volgen, surft

naar de Facebookpagina Superheld Arne.

Galaconcert

het Koninklijke Fanfareorkest De Demervallei

organiseert een Galaconcert naar aanleiding van

hun 65ste verjaardag. Die verjaardag verdient een

extra feestelijke editie met enkele culinaire amuses

en een glaasje bubbels. Afspraak in Zaal Demervallei,

Langdorpsesteenweg 319 Langdorp op zaterdag 27

april 2019 vanaf 19 uur. Prijs? VVK: 10 euro, kassa: 12

euro, kinderen tot 12 jaar: 5 euro, te betalen aan de

kassa. Info: www.fanfarededemervallei.be.

8


HET WORDT EEN

ZWOELE

ZOMER

BIJ HORTA

TUIN-

MEUBEL

SPECIAL

800207_horta_logo_nieuw.pdf 03-02-2009 18:07:27

Tuincentrum Verstreken

Diestsesteenweg 636 • 3202 Rillaar • T 016/50 00 06

Maandag gesloten • E-mail: verstrekenrillaar@horta.org

BFPOT00B

9


verschijningsdata

verschijningsdata

➜ 30 april 2019

(editie mei)

➜ 5 juni 2019

➜ 3 juli 2019

➜ 31 juli 2019

(editie augustus)

➜ 29 augustus 2019

(editie september)

➜ Teksten en publiciteit dienen

vóór 16 april binnen te zijn.

➜ Bellen voor een afspraak of inlichtingen:

☎ 0475 47 91 87

Dranken- en

Voedingscentrale

& Wijnspecialist

REGELMATIG

PROMOTIES

RUIME PARKING !!

DE VEILING

BVBA

Haldertstraat 276

3390 Houwaart

Tel.-Fax 016/50 17 47

bvbadeveiling@skynet.be

Doorlopende openingstijden:

maandag & feestdagen gesloten

dinsdag tot en met vrijdag :

10.00u – 18.00u (gewijzigd)

zaterdag : 09.00u – 18.00u

zondag : 09.30u – 12.00u

Het Balanske zoekt nog altijd extra helpende handen

Vrijetijdszorgcentrum Het Balanske uit Tielt-Winge

zoekt nog altijd helpende handen voor de opstart

van nieuwe initiatieven en de werking van de huidige

diensten.

Tijdens de week van de Vrijwilliger zette

vrijetijdszorgcentrum Het Balanske uit Tielt-Winge zijn

250 vrijwilligers in de bloemetjes. Via deze weg wil de

organisatie hen nog eens bedanken voor de hulp. Het

Balanske kan alleen maar optimaal blijven fungeren en

groeien dankzij hun engagement.

De Kalebas

Met de komst van nieuwe initiatieven is Het Balanske

op zoek naar extra helpende handen en ondersteuning.

Het nieuwe dagcentrum ‘De Kalebas’ start binnenkort

de werking: eerst in de gebouwen van Het Balanske,

vanaf het voorjaar van 2021 in een nieuwbouw. Voor

de gevarieerde ingevulde ateliers rekenen ze op

professionele medewerkers.

Vrijwilligers

Om alles vlot te laten verlopen, zoeken ze ook vrijwilligers

voor de inrichting van de verschillende ateliers: crea,

fietsen, bakken, expressie… Het Balanske investeerde

recent ook in een busje voor een eigen vervoersdienst.

Eerst zal het busje rijden voor de huidige diensten,

vanaf september voor het nieuwe dagcentrum ‘De

kalebas’. “We zoeken ook vrijwilligers om onze gasten

veilig van en naar het Balanske te brengen”, luidt het

bij Het Balanske. De kerstmarkt en de bijhorende

acties voor Music for Life brengen heel wat geld in

het laatje. Extra medewerkers voor de werkgroep zijn

welkom. Ter versterking van het onthaalteam zoeken

ze ook extra vrijwilligers, onder meer om de bezoekers

van de Snoezel te ontvangen. Verder zijn ze ook nog

op zoek naar ondersteuning voor de stuurgroepen

gezinswerking en vormingscel, alsook naar animatoren

voor de speelpleinwerking.

Praktisch

De vrijwilligers komen uit de regio Leuven-Tienen-

Aarschot-Diest. Voor meer info neem je contact op:

info@balanske.be of 016-63.90.21.

Wellens - Lemmens

ALG.DAK

&

SANITAIRE

WERKEN

Diestsesteenweg 403

3202 Rillaar

✆ 0475 95 20 49

10

AMERIKAANSE TEXTIEL CARWASH

WASSEN

ZONDER

KRASSEN

OPENINGSTIJDEN:

Openingsuren:

ma : 10u – 18u

di-wo-do-vr-za : 8.30u-18u

zo : 10u – 12u

Feestdagen gesloten

Ter Heidelaan 45

3200 Aarschot

Tel. 016/56 17 89

Fax: 016/57 26 66

carl.carwash2@skynet.be


Ervaar het beste van Ijsland

IN 5 ONVERGETELIJKE DAGEN

Infodag dinsdag 16 april (13u)

BFTXK00D

9 all-in-one 5 daagse voor €1.490 p.p.

9 inclusief knappe hotels, vliegreis, gids en excursies

9 afreisdata 2019: 6/10, 27/10 (schoolvakantie) en 10/11

9 afreisdata 2020: 12/01, 9/02 en 1/03

Luikersteenweg 62 • 3800 Sint-Truiden • Tel: 011/705.500 • www.deblauwevogel.be • volg ons op

/reizendeblauwevogel

Tuintips met Chris Lieten

We zijn begin april, de grasmaand is aangebroken!

Laat dat gras maar groeien, maar het mos niet. Mos

bestrijden in je gazon doe je o.a. door te verticuteren.

Dit kan enkel bij droog weer. Voor sommigen is dit

voldoende, anderen zullen misschien nog een extra

bestrijdingsmiddel op basis van ijzersulfaat willen

gebruiken. Toch is het belangrijk op te merken dat deze

oplossingen vaak maar tijdelijk werken. Het is beter het

hele jaar rond je gazon goed te onderhouden. Dit doe

je door jaarlijks rond deze periode kalk te strooien. Mossen

smullen van een zure bodem en zullen door kalk minder kans krijgen te

groeien. Ook zorgt de kalk ervoor dat uw gazon de voedingsstoffen beter

opneemt. Het bemesten van uw gazon is dan ook de laatste stap.

Uw narcissen zullen nu hun kleur wel verloren hebben. Vergeet niet de

uitgebloeide bloemen uit te nijpen. De plant steekt namelijk anders al

zijn energie in de zaadvorming i.p.v. energie op te slaan voor de nieuwe

bloemknoppen van volgend jaar (dit geldt voor erg veel bloeiende

planten). Het loof van de uitgebloeide bollen laat je best wel gewoon

rustig afsterven. Nu we het toch over bloembollen hebben … tegen het

eind van deze maand moeten alle zomerbloeiende bollen de grond in!

Wat is er nog uitgebloeid? De prachtige toverhazelaars, forsythia’s, erica

(winterheide), …. Die mogen nu ook gesnoeid worden, zodat ze volgend

jaar extra veel bloemen zal geven. Erica snoei je best elk jaar tamelijk kort,

zodat de plant niet verhoudt. De nieuwe takken zullen uitlopen uit de

slapende ogen die zich op de kruidachtige takken bevinden. Niet terug

snoeien tot op het oude hout dus. Dit geldt ook voor lavendel, die nu ook

eindelijk gesnoeid mag worden. Goed kort, waar je nieuwe scheuten ziet,

maar niet té kort. Spannend!

Snel groeiende hagen zoals ligusterhagen, taxushagen, beukenhagen,

coniferen-hagen,... kun je vanaf april geregeld bijsnoeien om een mooie en

vaste haag te bekomen.

Zorg ervoor dat je met goed snoeimateriaal werkt.. Een goede Felco

snoeischaar bijvoorbeeld koop je één maal en je beleeft er je leven lang

plezier aan. Gebruik ook altijd scherp gereedschap. Hiermee voorkom je het

ontstaan van rafelige wonden waar schimmels en bacteriën in gaan groeien.

Nog een laatste gouden tip: wied je onkruid, voor het zich uitzaait! We

hebben het dan vooral over springkruid. Het venijnige onkruidplantje met

witte bloempjes waaruit tientallen zaadjes wegspringen als je het niet op

tijd verwijdert.

Ik wens je veel tuinplezier,

Chris Lieten

BGRF00B

Snippers

Troostemberg paasjogging-en wandeling:

vereniging De Drie Haringen organiseert op zondag

21 april 2019 de eerste editie van de Troostemberg

paasjogging-en wandeling. Het wordt een sportief feest

waaraan iedereen, jong en oud(er), kan deelnemen.

Kinderanimatie en bosbar worden voorzien. Zoals

elk jaar steunt de Gempemolen één goed doel die

de resto nauw aan het hart ligt. De opbrengst van de

sportieve happening is voor het goede doel, dit keer

gaan de opbrengsten naar Stopdarmkanker. Deze

organisatie ontstond in februari 2010 als actiegroep

toen maagdarmspecialist Dr. Luc Colemont samen

met drie jonge studenten besloot om actie te voeren

tegen darmkanker. “Kennis delen is levens redden” is

het motto of de baseline van de actiegroep die in juli

2012 officieel een vereniging werd. De maand maart is

de officiële ‘maand van de darmkanker’ dus het thema

is zeer actueel. De paasjogging-en wandeling wordt

georganiseerd in samenwerking met het Agentschap

Natuur & Bos en Sport Vlaanderen.

11


n BUITENDIENSTSTELLING MAZOUTTANKS

n OPSPOREN VAN GEURPROBLEMEN

n CAMERA-INSPECTIE

n ONTSTOPPINGEN / RUIMINGEN

n HORECA VETPUTTEN

TEL 016 44 80 20 - 0800 94 450 - WWW.LONGIN.BE

BFKLE00A

Heden, verleden en

toekomst van Demer- en

Laakvallei

Het Regionaal Landschap Noord-Hageland (RLNH) en

enkele partners blikten twee weken geleden tijdens

een bijeenkomst terug op de realisaties van 10 jaar

Strategische Project Demer- en Laakvallei. Er volgde ook

een kijk op de toekomst.

Een strategisch project is een instrument van de Vlaamse

overheid om binnen een bepaald gebied over sector- en

bestuursgrenzen heen te werken rond de versterking van

de kwaliteit van de ruimtelijke structuur. Het strategisch

project had als belangrijkste opdracht om te komen tot

een goede afstemming en een gezamenlijke en gedragen

visie. In totaal waren er drie projectperiodes van

telkens drie jaar. De eerste twee periodes waren vooral

administratief van aard.

Derde periode

In de derde en laatste periode kwam de integrale

visie voor Demer en Laak aan de oppervlakte, in 2016

ondertekend door de gemeenten Aarschot, Begijnendijk,

Diest, Rotselaar, Schepenheuvel-Zichem en Tremelo

en enkele partners, waaronder RLNH en de Vlaamse

Waterweg. Sindsdien ging er meer aandacht naar de

uitvoering van deze visie. De eerste concrete realisaties

vind je vandaag al terug in de vallei, met bijvoorbeeld de

Demerontmoetingsplaatsen.

Toekomst

Er werd tijdens de bijeenkomst ook vooruit gekeken:

hoe de Demervallei de komend jaren grondig van

aanzicht zal veranderen door de heraansluiting van

dertig meanders, goed voor elf kilometer extra rivier.

Voorts zal de overstromingsproblematiek ten gronde

worden aangepakt. In De Demervallei en de Laak

blijft er ruimte voor landbouw. Er is aandacht voor een

functioneel en recreatief fietstraject langs de Demer

(tussen Diest en Werchter) en elke gemeente langs de

rivier krijgt toegangspunten tot de vallei. Netwerken

worden versterkt vanuit de stads- en dorpskernen, de

stationsomgevingen en de domeinen Halve Maan (Diest)

en Achter Schoonhoven (Aarschot), en waardevolle

monumenten en landschappelijke elementen, ten slotte,

zullen worden gevrijwaard.

VAN GROND NAAR GRASLAND - VAN GRASLAND TOT HOOI

12

LOONWERKEN

LUC BRUYNINCKX

Hompelstraat 29 - 3202 rillaar

luc—bruyninckx@hotmail.com

0475/394687

AANLEG / VERNIEUWEN / HERSTEL

VAN WEIDEN EN GRASLAND

BGOAR00A


UW INSTALLATIEBEDRIJF EN SPECIALISTEN VOOR:

• Verwarming met gas of mazout

• Sanitaire installatie en loodgieter

• Schoorsteenveger

• Mazouttankcontroleur

• Vloerverwarming

• Gehabiliteerde gasinstallateur

• Onderhoud & herstellingen

• Zonneboilers en warmtepompen

Dorpsstraat 55 - 3390 Tielt-Winge - Tel. 016 50 22 70 - Fax 016 50 29 69

erik@jacobsverwarming.be - www.jacobsverwarming.be

VERWARMING

BFMBE00A

TUINARCHITECTUUR | TUINAANLEG | PLANTENCENTRUM

Grote Baan 33 | 3560 Meldert-Lummen | Tel. 013 31 28 19 | www.lieten-lieten.be | info@lieten-lieten.be | DINSDAG GESLOTEN

kom u vrijblijvend informeren

voor een tuinontwerp

5 KRUIDEN

KOPEN

+ 1 GRATIS AARDBEIPLANTJE

ACTIE TOT 16 APRIL 2019

UNIVERSELE POTGROND

40 L

BFUGG00B

Frooninckx Peter

Grond- en afbraakwerken

• Uitgraven van kelders en vijvers

• Uitgraven van inritten

• Niveleren van grond met laser

• Plaatsen septische putten en regenwaterputten

BFQDH00A

Veeliedenstraat 30 • GSM 0478/65 20 19 • 3221 Nieuwrode

13


Sint-Jorisvrienden schakelen versnelling hoger

De Sint-Jorisvrienden van Motbroek presenteren

in april liefst vier geleide wandelingen. Er zijn

bloesemwandelingen en uitstappen naar de

Houwaartseberg en Osseberg.

Op zondag 14 april 2019 wandelen de Sint-Jorisvrienden

van Motbroek naar de Houwaartseberg, een tocht

van ongeveer 8 kilometer. Op het programma staat

een bezoek aan het centrum van Houwaart en de

wijngaarden op de Houwaartseberg. Vertrek om 14 uur

aan parking ‘Bij Plas’ Motbroekstraat 67 in Sint-Joris-

Winge. Graag laarzen of stevige schoenen want het

gezelschap trekt twee keer door het Walenbos. Terug

Bloesemfeesten

Op zaterdag 20 april 2019 zijn er de bloesemfeesten in

en rond Fruit Vanhellemont. Afspraak van 14 tot 17 uur

voor rondleidingen in het bedrijf (14.15 en 16 uur) en

bloesemwandelingen (14 en 15 uur). Het initiatief is een

organisatie van de dienst Toerisme en het Regionaal

Landschap Noord-Hageland. Animatie voor jong en

oud. Het feestje vindt plaats aan de Heibosstraat 17 in

Meensel-Kiezegem.

Osseberg

Op zondag 21 april 2019 vertrekken de stappers

om 14 uur aan Huize Hageland, Oudepastoriestraat

22 in Tielt voor een tocht van 8 kilometer naar een

ijzerzandsteengroeve op de Osseberg. Onderweg is er

veel aandacht voor de drie kapelletjes langs de weg.

Ook is er bijzondere aandacht voor de ‘Boetsberg’ en

de dotterbloemen in Ralishoek. Voorts is er een bezoek

gepland aan ‘Het Stenenhuis’, gebouwd in 1648, en ook

Snippers

een klim naar de vermaarde Vlooybergtoren mag niet

ontbreken. Terug omstreeks 17 uur.

Bloesemwandeling

Wandelmaand april wordt afgesloten op zondag 28 april 2019

met de jaarlijkse bloesemwandeling van ongeveer 6 kilometer.

Vertrek om 14 uur aan Fruit Vanhellemont, Heibosstraar

17 in Meensel- Kiezegem voor een kleurrijke tocht door de

bloeiende boomgaarden. Onderweg is er aandacht voor het

ere-kerkhof en de grafkelder van de familie Kenes. Na een

vrijblijvend geleid bezoek aan Fruit Vanhellemont eindigt

deze bloesemwandeling rond 16.30 uur.

Praktisch

Deze vier wandelingen zijn voor iedereen en…bovendien

gratis. Meer info: Davy Ickx 016-63.24.16 davy.ickx@

scarlet.be.

Feestelijke opening speelbos (deels)

het buurtcomité van de Gijmelbergwijk, JC De

Klinker, Buurtwerk Aarschot, de dienst Leefmilieu

en heel wat partners openen het nieuwe speelbos

van de Gijmelbergwijk. Op zaterdag zal Sven Nys

het nieuwe fietsparcours inrijden, op zondag wordt

er een speelstraat XL georganiseerd. Afspraak in de

Gijmelbergwijk op zaterdag 13 en zondag 14 april 2019.

De inkom is gratis. Info: www.jcdeklinker.be.

Fietswijding

de kerkgemeenschap van Rillaar organiseert een

fietswijding. Pastoor Rudy Borremans zal de fietsen

en hun bestuurders wijden. Afspraak aan de kerk van

Rillaar op Palmzondag 14 april om 11 uur.

Dauwwandeling en brunch

de Landelijke Gilde van Gelrode nodigt je uit voor

hun jaarlijkse dauwwandeling en aansluitende brunch

op zondag 14 april 2019. Zo wordt de jaarlijkse

lentewandeling van gewest Aarschot in een ander jasje

gestoken. De stappers verzamelen om 8 uur aan het

witloofbedrijf van Rudi en Stijn Nys, Rot 97 in Nieuwrode.

Bij aankomst krijgt iedereen al een koffiekoek. Daarna

vertrekt het gezelschap voor een wandeling van 5

kilometer in en rond Gelrode. Rond 10.30 terug en is

het tijd om de voeten onder tafel te schuiven voor

een brunch. Nodig je familie, vrienden, buren... uit!

En vergeet vooral geen stevige stapschoenen aan te

doen. Kostprijs 20 euro per persoon, -12 jaar gratis.

Koffiekoek, wandeling en brunch zijn begrepen in deze

prijs. Inschrijven kan tot en met vrijdag 5 april 2019 door

storting op rekeningnummer BE89 7340 2262 8085

van Landelijke Gilden gewest Aarschot met vermelding

van ‘dauwwandeling + naam + aantal personen’.

Meer info Paul Greveraars (gewestvoorzitter) 016-

62.26.42 of paul.greveraars@telenet.be, Karen

Verboven (consulent) 016-28.61.54 of karen.verboven@

landelijkegilden.be.

14


PORCELANOSA

ZATERDAG 20 APRIL

ZONDAG 21 APRIL

MAANDAG 22 APRIL

BFULB00A

BOUWMATERIALEN - TEGELS - PARKET - KLINKERS - BOUWMARKT

Staatsbaan 253 - Bekkevoort - T 013 31 15 58 - info@hendrickxbouw.be - www.hendrickxbouw.be

open: alle dagen 9-12 uur - 13-18 uur, za 9 u. - 12 u. en op afspraak.

15


ZANUSSI GOLD

ZANUSSI GOLD

Diestsesteenweg 356 - 3202 Rillaar (recht over de kerk)

T 016 50 00 66 - F 016 50 07 66 - e-mail: nvmues@telenet.be

www.elektromues.beservice & kwaliteit

WASAUTOMAAT


Open: alle dagen van 9-12 en van 13-18.00u.

Zaterdag van 9-12 en van 13-17. Zon- en feestdagen gesloten.ZANUSSI GOLD

€ 449 € 549 ,99

ZX9493WF

,99

ZX8473WF

1400rpm, 9kg, TC4, Inverter, Anti-Allergie stoom, Eco

WASMACHINES levering vanaf 03/12/2018

A+++

TimeManager, Donkergrijze deur, Dubbelwandige toevoerslang -20%

€ 649 ,99 € 549 ,99

ZX9493WF

ZX8473WF

-10%

ZX9493WF DROOGKAST ZX8473WF

ZX8487DH

ZX8380DH

ZX8487DH

ZX8380DH

REFERENTIE OMSCHRIJVING LABEL GOING NETTO

(*)

WASMACHINES REFERENTIE OMSCHRIJVING levering vanaf 03/12/2018

LABEL GOING NETTO

(*)

ZX9493WF

(vanaf 1 tot en met 27 april)

€ 549,99 € 308

ZX9493WF 1400rpm, 9kg, TC4, Inverter, Anti-Allergie stoom, Eco

A+++ € 549,99 € 308

ZX8473WF 1400rpm, TimeManager, 8kg, TC4, Anti-Allergie Donkergrijzestoom, deur, Dubbelwandige Eco TimeManager, toevoerslang A+++

-20%

€ 449,99 € 252

Donkergrijze deur, Dubbelwandige toevoerslang

ZX8487DH

ZX8380DH

ZX8473WF 1400rpm, 8kg, TC4, Anti-Allergie stoom, Eco TimeManager, A+++ € 449,99 € 252

DROOGKASTEN Donkergrijze levering vanaf deur, 05/11/2018 Dubbelwandige toevoerslang

AANTAL

AANTAL

ZX8487DH DROOGKASTEN Warmtepomp,

REFERENTIE OMSCHRIJVING levering 8kg, TC4, vanaf Inverter, 05/11/2018 Sensorgestuurd, Donkergrijze A++/B € 649,99 € 365

LABEL GOING NETTO AANTAL

deur, Inox trommel, 66dB

(*)

ZX8487DH Warmtepomp, 8kg, TC4, Inverter, Sensorgestuurd, Donkergrijze A++/B € 649,99 € 365

ZX8380DH WASMACHINES Warmtepomp,

levering vanaf 03/12/2018

deur, Inox 8kg, trommel, TC4, Sensorgestuurd, 66dB Dichte deur, Zinken A+/B € 549,99 € 308

trommel,

ZX9493WF 1400rpm,

66dB


9kg, TC4, Inverter,

Anti-Allergie stoom, Eco

A+++ € 549,99 € 308

ZX8380DH Warmtepomp, TimeManager, 8kg, Donkergrijze TC4, Sensorgestuurd, deur, Dubbelwandige Dichte deur, toevoerslang Zinken A+/B

-20%

€ 549,99 € 308


Actie : Bij bestelling van

trommel,

2 stuks van

66dB

elke referentie uit deze selectie, met één levering voor 31/12/2018, krijgt u een extra

kortingZX8473WF

van 5% op de vermelde 1400rpm, nettoprijzen.

8kg, TC4, Anti-Allergie stoom, Eco TimeManager, A+++ € 449,99 € 252

Actie : Bij bestelling

Donkergrijze

van 2 stuks

deur,

van

Dubbelwandige

elke referentie

toevoerslang

uit deze

16 5selectie, met één levering voor 31/12/2018, krijgt u een extra

(*) De korting netto aankoopprijzen van 5% op de vermelde per stuk zijn nettoprijzen. geldig tot 31/03/2019.

DROOGKASTEN levering vanaf 05/11/2018

BFPOW00D

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!