Z&R 3 2019

luitgevers

Platform over zon- en daglichtregulering, rolluiken, terrasoverkappingen en afsluitingen

jaargang 23 • mei - juni 2019

zenronline.eu

3

PLATFORM OVER ZON- EN DAGLICHTREGULERING,

ROLLUIKEN, TERRASOVERKAPPINGEN EN AFSLUITINGEN

Z&R PRODUCT OF THE YEAR AWARD 2019

THEMA'S HORECAZONWERING EN -OVERKAPPINGEN

EN INSECTENWERING

EOSOL VERLEGT VOORTDUREND ZIJN GRENZEN


RA zipSCREEN

Ramen en Zonwering

in perfecte harmonie.

Inbouwsysteem

zipSCREEN.

In de bovenste eindpositie sluit de onderlijst

de kast en zorgt voor optimale geluidsisolatie.

(Optioneel)

Flexibele ophanging van de inlet in de

compacte geleiders en een beweegbare

onderlijst-slider, bestand tegen extreme

windkrachten.

Somfy Connexoon – eenvoudig in gebruik en

installatie, drie gratis Apps voor zonwering

van de toekomst.

Voor meer informatie over rolluiken, buitenjaloezieën en textielscreens van ROMA KG belt u (+31)168-405259 of mail naar info@romabenelux.nl

www.romabenelux.nl


Vergroot je woning met een Skylux

terrasoverkapping

Hou je van de frisse buitenlucht, je tuin en natuurlijk daglicht? Wij bij Skylux ook.

Zóveel zelfs dat we buiten gewoon mee naar binnen nemen. Niet alleen in de

zomer. Maar het hele jaar door. Want met een veranda of een terrasoverkapping

van Skylux cover je dat zalig buitengevoel van januari tot december. De

mogelijkheden zijn eindeloos, de prijzen democratisch en de plaatsing kan snel.

www.skylux.be


NIEUW

NIEUW

SUNVAS PERLA FR

SUNVAS PERLA FR

Gezellige, lange avonden doorbrengen, op een verwarmd terras, in alle gastvrijheid onder mooie

zonneschermen. Zonder zorgen genieten van een hapje en een drankje wordt nog zorgelozer, met het

veilige Gezellige, sunvas lange perla avonden FR zonweringsdoek. doorbrengen, Bij op

SUNVAS brand een verwarmd werkt het PERLA

terras, doek vlamvertragend in alle

FR

gastvrijheid volgens onder klasse mooieB1.

Een zonneschermen. zomerse regenbui? Zonder Laat zorgen die genieten maar komen. van een Terwijl hapje er relaxed en een drankje gegeten, wordt gedronken nog zorgelozer, en gepraat met wordt, het

veilige zit sunvas iedereen perla droog. FR Het zonweringsdoek. sunvas perla FR Bij zonweringsdoek brand werkt het is doek namelijk vlamvertragend ook nog eens volgens waterdicht. klasse B1.

Een zomerse regenbui? Laat die maar komen. Terwijl er relaxed gegeten, gedronken en gepraat wordt,

Gezellige, lange avonden doorbrengen, op een verwarmd terras, in alle gastvrijheid onder mooie

Foto zit rooftop iedereen bar: droog. sunvas Het perla sunvas FR perla zonweringsdoek FR zonweringsdoek en meubels is namelijk met Cielo ook outdoor nog eens fabric waterdicht.

zonneschermen. Zonder zorgen genieten van een hapje en een drankje wordt nog zorgelozer,

van swela.

met het

veilige sunvas perla FR zonweringsdoek. Bij brand werkt het doek vlamvertragend volgens klasse B1.

Foto rooftop bar: sunvas perla FR zonweringsdoek en meubels met Cielo outdoor fabric van swela.

Een zomerse regenbui? Laat die maar komen. Terwijl er relaxed gegeten, gedronken en gepraat wordt,

zit iedereen droog. Het sunvas perla FR zonweringsdoek is namelijk ook nog eens waterdicht.

Made in

Germany

Made in

Germany

recyclebaar

recyclebaar

HALOGEN

free

HALOGEN

free

halogeenvrij

halogeenvrij

NIEUW

5 jaar garantie

Foto rooftop bar: sunvas perla FR zonweringsdoek en meubels met Cielo outdoor fabric van swela.

5 jaar garantie

Made in

Germany

recyclebaar

HALOGEN

free

halogeenvrij

5 jaar garantie

meer informatie op swela.com

meer informatie op swela.com


3

voorwoord

Meteorietinslag

Ook wel eens ’s nachts wakker gehouden door een mug? De hele slaapkamer afgezocht, maar de kwelgeest blijkt

niet te vinden. Als je dan net weer wegzakt, bij de 47ste poging om in slaap te vallen: zzzzzzzz… Ik wil daar verder

niks mee zeggen, maar het zijn de vrouwtjesmuggen die ons zoveel last bezorgen. Zij hebben (ons) bloed nodig om

weer een nieuwe generatie lastpakken in de lucht – en in onze slaapkamers – te brengen. Terwijl wij hun bloed wel

kunnen drinken!

Als je net zo’n nacht met zo’n mug achter de rug hebt, heb je waarschijnlijk weinig op met het behoud van insecten.

Toch is dat een gevoelig thema aan het worden. Er verdwijnt steeds meer natuur en landbouwgronden verschralen,

met soortenarmoede in natuur en buitengebieden als gevolg. Vanzelfsprekend lijden ook de insecten daaronder. Met

uitzondering van de muggen dan.

Zelfs specialisten in insectenwering waarschuwen – ook in deze Z&R – voor de teruglopende aantallen insecten. Het

verwijt van eigenbelang ligt dan al snel op de loer, maar dat lijkt me toch niet helemaal terecht. Insecten zijn immers

enorm belangrijk, en niet alleen om ze te kunnen weren. Zo zijn ze heel belangrijk voor de land- en tuinbouw, waar

ze bijvoorbeeld voor het bestuiven van gewassen zorgen. Maar ook voor ons hele ecosysteem.

Neem de zwaluw. Een mooi zangvogeltje dat leeft en nestelt in de nabijheid van de mens. Een zwaluw die door de

lucht scheert, vinden we allemaal prachtig. Bovendien steekt het beest ons niet en houdt het ons ook niet uit de

slaap. Addertje onder het gras is dat het diertje leeft van vliegende insecten: hij scheert niet voor niks zo mooi door

de lucht! Dus zonder insecten geen zwaluw. Zo hangt alles in de natuur met elkaar samen. Beïnvloed je het één, dan

heeft dat consequenties voor het ánder. Het lijkt het gewone (bedrijfs)leven wel!

Nog een overeenkomst: ontwikkelingen in de natuur zijn meestal evolutionair. Dat wil zeggen dat ze geleidelijk

verlopen en veel tijd kosten. Zo gaat de productontwikkeling in de zonwering op het moment ook. Z&R 3 is

traditioneel het nummer van Z&R Product of the Year Award. ‘In between’ beurzen is er traditioneel weinig nieuws.

Bovendien weinig groot nieuws. Ook dit jaar weer: mooie, goed doordachte producten, maar veelal voortbordurend

op wat er al is.

Maar er is hoop. De evolutionaire natuur laat soms ook revolutionaire ontwikkelingen zien. Zoals 65 miljoen jaar

geleden toen een meteorietinslag een einde maakte aan het tijdperk van de dinosauriërs. Raad eens wie toen

overleefden: de insecten! En de vliegende dinosauriërs, waar ook de zwaluw van afstamt. Op zo’n meteorietinslag

wacht de jury van de Z&R Product of the Year Award. Maar dan zonder al dat uitsterven…

Thijs Pubben


PLATFORM OVER ZON- EN

DAGLICHTREGULERING, ROLLUIKEN,

TERRASOVERKAPPINGEN EN

AFSLUITINGEN

ZENRONLINE.EU

Jaargang 23, nr. 3 2019

Sinds 1997

Verschijnt 8 x per jaar

ISSN 1387-0181

UITGEVER

Louwers Mediagroep

Schatbeurderlaan 6

6002 ED Weert

Postbus 249

6000 AE Weert

T +31 495 45 00 95

E info@louwersmediagroep.nl

W louwersmediagroep.nl

VESTIGING BELGIË

Domein De Herten

Hertsbergsestraat 4

B-8020 Oostkamp

Postbus 85

B-3900 Pelt

T +32 50 36 81 70

E info@louwersmediagroep.be

W louwersmediagroep.be

EINDREDACTIE

Thijs Pubben

REDACTIETEAM

Jerry Helmers, Jan Mol, Koen Mortelmans, Thijs Pubben,

Michel Vandenheede, Jan-Kees Verschuure, Piet Willemsen

BLADMANAGER

Ronald Klein

E r.klein@louwersmediagroep.nl

SECRETARIAAT

Manuela Depenbrock

Sandra Reijnders

ADVERTENTIES

Online aanleveren:

www.wetransfer.com

o.v.v. naam en project

Postbus 249,

6000 AE Weert, Nederland

T +31 495 45 00 95

E traffic@louwersmediagroep.nl

ABONNEMENTSPRIJS

Nederland: € 81 per jaar exclusief BTW

Buiten Nederland: € 135,00 per jaar excl. BTW

IBAN nr. NL78 ABNA 0490 2820 67

BIC ABNANL2A

t.n.v. Louwers Mediagroep

o.v.v. Z&R

Informatie over abonnementen:

T +31 (0)495 450095

E info@louwersmediagroep.nl

ADRESWIJZIGINGEN

Schriftelijk tenminste drie weken voor

verhuizing naar: Postbus 249, 6000 AE Weert

OPZEGGINGEN

Indien twee maanden voor het verstrijken van de abonnementsperiode

geen schriftelijk bericht van opzegging is ontvangen,

wordt het abonnement automatisch met een jaar verlengd.

DOELGROEP

Z&R is een onafhankelijk platform voor de zonweringbranche.

Z&R wordt verspreid onder alle bedrijven, die op enigerlei wijze

be drijfs matig actief zijn in de zonweringbranche, waaronder

fabrikanten, assembleurs, groothandelsbedrijven, importeurs,

toeleveranciers en zonweringdetaillisten.

VORMGEVING/ART DIRECTION

E studio@louwersmediagroep.nl

DRUKWERK

drukkerij Hendrix, Peer

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of vermenigvuldigd

zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever

en zonder bronvermelding. Hoewel dit blad op zorgvuldige

wijze en naar beste weten is samengesteld kunnen uitgever

en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of

volledigheid van de informatie. Zij aanvaarden dan ook geen

enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die

het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd

zijn op deze informatie.

Z&R product of the year award 2019 8

Rainbowsol: Q-series 15

Unilux: Softfit 17

Weinor: Cassettescherm Kubata 19

HAROL klantendag 2019 20

Unilux zet zich in voor behoud insectenwereld 24

Thema Insectenwering 29

De Pen: Hans Becks. salesmanager Benelux & UK van ALUKON 42


jaargang 23 • mei - juni 2019

2019003 Z&R 3 opmaak JS.indd 1 01-05-19 14:59

inhoud

Coverfoto

Eosol verlegt voortdurend zijn grenzen 44

Z&R • PLATFORM OVER ZON- EN DAGLICHTREGULERING, ROLLUIKEN, TERRASOVERKAPPINGEN EN AFSLUITINGEN • NUMMER 3 2019 • ZENRONLINE.EU

PLATFORM OVER ZON- EN DAGLICHTREGULERING,

ROLLUIKEN, TERRASOVERKAPPINGEN EN AFSLUITINGEN

Z&R PRODUCT OF THE YEAR AWARD 2019

THEMA'S HORECAZONWERING EN -OVERKAPPINGEN

EN INSECTENWERING

EOSOL VERLEGT VOORTDUREND ZIJN GRENZEN

zenronline.eu

3

Z&R Journaal 48

Perla FR en outdoor Cielo collectie van swela 58

Thema Horecazonwering -overkappingen 60

"Vertrouwen en partnerschap zijn

de pijlers waarop Harol rust",

aldus CEO Annick Draelants

tijdens de HAROL klantendag.

www.harol.be/nl

Donk Industries neemt eerste cobot in gebruik 77

Branchepartners 79

Blijf gratis en eenvoudig op de hoogte van het laatste nieuws.

Volg ons op social media en meld u aan voor onze nieuwsbrief!

zenronline.eu


z&r product of the year award

Tekst: Thijs Pubben

AANTAL INZENDINGEN BEPERKT, MAAR VAN GOED NIVEAU

Z&R POTYA 2019: KLEIN MAAR FIJN!

Het aantal inzendingen voor de Z&R Product of the Year Award vertoont min of meer een vast patroon. In een jaar

met een R+T – en eventueel een Polyclose – is het hoog, in tussenliggende jaren meestal lager. Het jaar 2019 is zo’n tussenjaar,

dus… De kwaliteit van de inzendingen in 2019 was evenwel goed en de ingezonden producten lijken goede

perspectieven te bieden voor de zonweringspecialisten. Een kleine maar fijne selectie dus.

In het jaar van de R+T 2015 was het aantal inschrijvingen voor

de Z&R Product of the Year Award met 37 ‘overweldigend’. In

2016 was het met 21 ook nog heel behoorlijk. Maar in 2017

bleef het aantal inschrijvingen met 13 duidelijk achter. In 2018

was het effect van Polyclose en met name de R+T 2018 weer

merkbaar: 25 inzendingen. In 2019, een jaar zonder beurzen, zijn

er elf producten voorgedragen. Niet veel, maar gelukkig was de

kwaliteit bevredigend.

Het effect van de R+T – en in mindere mate van Polyclose – is dus

duidelijk. Anderzijds zet ook een andere tendens door: minder

aansprekend nieuws. Dat was ook al op de R+T 2018 te zien, waar

de écht spectaculaire nieuwigheden op de vingers van één hand

waren te tellen.

Wat opvalt aan de inzendingen van dit jaar, is het diverse karakter.

In het verleden was het vaak mogelijk de inzendingen in een aantal

groepen onder te verdelen: terrasoverkappingen, zonneschermen…

Dat is deze keer echter nauwelijks mogelijk.

8 | zenronline.eu


z&r product of the year award

ALUKON – Raff-E

Buitenjaloezieën zijn niet alleen een functionele vorm van zonwering,

ze kunnen ook een uitgesproken designelement aan een gevel zijn.

Maar de montage vaak geen sinecure! De jury had daarom veel

waardering voor de inspanningen van ALUKON om met zijn Raff-E

het montage- en servicegemak van buitenjaloezieën te vergroten.

Inmeten en monteren van het voorgemonteerde product is daardoor

even simpel als bij een rolluik. Ook andere ‘onhebbelijkheden’ van

de buitenjaloezie zijn aangepakt, met een buitenjaloezie 2.0 als het

ultieme resultaat.

De Raff-E biedt verschillende montagemogelijkheden.

ALUKON Raff-E: de functionaliteit van een buitenjaloezie met het montagegemak

van een rolluik.

De diverse opties van SKB STYROTERM van Aluprof.

ALUPROF – SKB STYROTERM

In Nederland is het door de manier van bouwen nog lastig, maar

inbouwrolluiken – geïsoleerd, eventueel luchtdicht – winnen aan

populariteit. Dat heeft natuurlijk veel te maken met de energieperikelen.

Alle beetjes om energie te besparen kunnen dan helpen, zo ook een goed

geïsoleerd inbouwrolluik. Aluprof heeft daarvoor de SKB STYROTERM

in het assortiment opgenomen. Dit inbouwrolluik werd door de jury

positief gewaardeerd.

zenronline.eu

| 9


z&r product of the year award

CORRADI – BRIO

Brio is de nieuwe doekafsluiting voor terrasoverkappingen van

Corradi, om bescherming te bieden tegen licht en weersinvloeden.

Het volledige assortiment doeken van Corradi kan worden toegepast

voor dit scherm. Om het doek optimaal op spanning te houden, is

Brio uitgerust met een telescopisch vergrendelingssysteem. Volgens

goed Italiaans gebruik is het systeem lineair en strak ontworpen,

constateerde de jury. Dankzij een kliksysteem bovendien schroefloos

en zonder afdichtingen. In de versie Cristal, zonder zijstrips in een

andere doeksoort, gaat Brio tot 500 cm breed en 320 cm hoog, in de

versie Glasrope tot 600 cm breed en 270 cm hoog.

De doekafsluiting Brio kan met verschillende doeken worden uitgerust.

RAINBOWSOL

Q-SERIES

RENSON

FIXSCREEN SOLAR

Niet overal waar zon moet worden geweerd, is zomaar stroom

voorhanden. Daarom heeft Renson de Fixscreen Solar op zonne-energie

aan zijn assortiment toegevoegd. Niet nieuw, wel handig, zo schatte

de jury in en een nuttige aanvulling op het assortiment van Renson.

Dat een buitenzonwering zonder kap- of breekwerk kan worden

aangelegd, kan natuurlijk heel handig zijn, vooral bij renovatie.

Ooit heeft Rainbowsol de Z&R Product of the Year gewonnen met zijn

Limited Edition concept. Dat was alweer in 2010. Rainbowsol bleek

een terechte winnaar, want Limited Edition bestaat tot op de dag van

vandaag en heeft het bedrijf uit Leerdam geen windeieren gelegd.

Tien jaar later gaat Rainbowsol min of meer op herhaling. Opnieuw

wordt er een concept gelanceerd: de Q-series. Minder spectaculair dan

Limited Edition vond de jury – dat was immers de eerste keer – maar

zeker kansrijk in de markt, juist omdat Rainbowsol al eerder met dat

bijltje heeft gehakt.

Renson Fixscreen Solar: een zonnecel op de kap zorgt voor de energievoorziening.

10 | zenronline.eu


z&r product of the year award

RENSON

ALGARVE CANVAS

De jury verwacht niet dat de Algarve Canvas meteen een ‘renner’ zal

worden, maar het is wel een interessant product. Deze overkapping

heeft een stalen dak met anti-condenslaag, waaronder middels een

Fixscreen een soort spanplafond is gemaakt. Het vaste dak krijgt door

het textiele plafond – verkrijgbaar in acht kleuren – een heel ander

aanzien. Een interessante optie is om het vaste dak in een en dezelfde

overkapping te combineren met een lamellenoverkapping. Daardoor

ontstaat een speels geheel met diverse functionaliteiten. Renson biedt

natuurlijk ook verschillende mogelijkheden aan om de overkapping

– deels – af te sluiten: stijlvolle schuifpanelen, vaste horizontale

aluminium lamellen, glazen schuifwanden om het zicht rondom te

behouden of Fixscreen zonwering. Led-verlichting is ook een optie.

Een Algarve Canvas vormt ook een stijlvolle carport.

ROMA

VALBEVEILIGING

De glazen borstwering voor Franse balkons van ROMA.

ROMA heeft een veiligheidsoplossing voor Franse balkons ontwikkeld,

die in buitenjaloezieën en rolluiken voor in- en opbouw kan worden

geïntegreerd. Franse balkons worden meestal met een hekwerkje

beveiligd, maar ROMA gebruikt daarvoor een dikke glasplaat. Om

deze glasplaat te bevestigen, wordt achter de productgeleider een

extra, zeer dikwandige aluminium geleider geplaatst. Een fraaie én

functionele oplossing meende de jury.

UNILUX

SOFTFIT

Als in een hedendaags kozijn een hor moet worden geplaatst,

ontstaan er nogal eens problemen weten ze bij horrenspecialist Unilux.

Ze hebben daarom SOFTFIT ontwikkeld: één hor voor alle typen

houten, kunststof, stalen en aluminium kozijnen. De hor – waarvan

het aluminium profiel in de kleur van het kozijn kan worden geleverd

– wordt met kunststof clips in het kozijn geklemd. De SOFTFIT heeft

rondom een dunne, flexibele, scharnierende flens die goed afsluit

en bij inzetten of uitnemen geen beschadigingen veroorzaakt. Geen

bijzonder sexy product vond de jury, maar wel een slimme, betaalbare

oplossing die een praktisch probleem oplost.

zenronline.eu

| 11


z&r product of the year award

VALO – DESIGNROLL

Niet voor buiten, wel voor binnen: het elektrische DesignRoll

rolgordijn. Het bijzondere is de nieuwe en gepatenteerde technologie,

waardoor de thermisch beveiligde motor en bevestigingen onzichtbaar

in de doekbuis en de steunen zijn verwerkt. Dit zorgt voor een

minimalistisch, strak en stijlvol design en een opening van slechts

anderhalve centimeter tussen gordijnrand en muur. De gekoppelde

DuoDesignRoll gaat tot maar liefst 10 m breed met maar 2 cm tussen

de doeken. Met de DesignRoll speelt Valo in op de snel veranderende,

moderne architectuur met steeds grotere ramen en steeds slankere

raamprofielen. Wat de jury ook kon waarderen, is dat Valo inzet

op kwaliteit en duurzaamheid om een langere levensduur van het

rolgordijn te kunnen garanderen.

De Valo DesignRoll heeft een strak en minimalistisch design.

WEINOR

TERRAZZA PURE

Weinor heeft met de Terrazza Pure een overkapping in het assortiment

met vrijwel uitsluitend horizontale en verticale lijnen. Optisch is het

dak daardoor horizontaal, maar de glazen dakpanelen zijn op afschot,

waardoor hemelwater gewoon afloopt. Alles uiteraard degelijk en

perfect afgewerkt, zoals de zonweringwereld dat van weinor gewend is.

WEINOR

KUBATA

Het kubistisch vormgegeven terrasscherm Kubata.

Met twee inzendingen was weinor dit jaar opnieuw nadrukkelijk

aanwezig bij de verkiezing van de Z&R Product of the Year Award. Het

bedrijf had daarbij overigens wel nadrukkelijk naar het voorgaande

jaar gekeken. Weinor had het Kubata knikarmscherm ingezonden.

In zijn kubistische vormgeving – what’s in a name… – sluit het aan

bij de Terrazza Pure, de andere inzending van dit jaar. Behalve een

kubistische vormgeving heeft het een schroefloos design. Technische

details, zoals tweedelige zijkappen, tweedelige regenwaterafvoer

en Opti-Flow-System ® – een steunprofiel dat de doekrol over de

gehele breedte ondersteunt – maken het geheel af. Weinor kwaliteit

oordeelde de jury en dat bleek uit de beoordelingen…

De Terrazza Pure onderscheidt zich door horizontale en verticale lijnen. .

12 | zenronline.eu


z&r product of the year award

OVERZICHT VAN DE INSCHRIJVINGEN

(in alfabetische volgorde)

Beoordeling

Alle inzendingen voor de Z&R Product of the Year Award 2019 zijn door

elk jurylid afzonderlijk op vier criteria beoordeeld: is het betreffende

product innovatief, is het origineel, hoe is het design en wat zijn de

marktkansen. Is een criterium op een product niet van toepassing, dan

is een weging toegepast.

ALUKON

Raff-E

buitenjaloezie

Aluprof

SKB STYROTERM

inbouwrolluik (optie: buitenjaloezie)

Corradi

Brio

doekafsluiting voor terrasoverkappingen

Rainbowsol

Q-series

productreeks in modern design

Renson

Fixscreen Solar

ritsscreen met solaraandrijving

Renson

Algarve Canvas

overkapping met vast dak en opgespannen plafond

ROMA

borstwering voor Franse balkons

valbeveiliging

Als resultaat van de eerste beoordelingsronde heeft de jury drie

genomineerden voor de Z&R Product of the Year Award 2019

aangewezen, waaruit in een tweede stemronde een winnaar zal

worden gekozen. Dat zijn (in alfabetische volgorde): Rainbowsol met

de productlijn Q-series, Unilux met de inklemhor met flexibele flens

SOFTFIT en weinor met het kubistische terrasscherm Kubata. Deze drie

bedrijven stellen het door hen voor de Z&R Product of the Year Award

2019 voorgedragen product – producten – op de volgende pagina’s

nog een keer voor.

Dank!

Maar eerst een welgemeend woord van dank aan alle bedrijven die

de moeite hebben genomen om een of meerdere producten voor

de Z&R Product of the Year Award 2019 in te zenden. Zoals altijd is

ook deze keer de bijzonder enthousiaste inbreng van eenieder weer

zeer gewaardeerd. ■

JURY Z&R PRODUCT

OF THE YEAR AWARD

De jury van de Z&R Product of the Year Award bestond dit jaar

uit Ton Reijnders als externe deskundige, bladmanager Ronald

Klein en commercieel manager Thorold Wevers namens Louwers

Uitgeversorganisatie en redacteur Thijs Pubben namens de redactie

van Z&R.

Unilux

SOFTFIT

inklemhor met flexibele flens

Valo

DesignRoll

rolgordijn met motor ingebouwd in de doekbuis

weinor

Kubata

kubistisch vormgegeven knikarmscherm

weinor

Terrazza Pure

glazen terrasdak

zenronline.eu

| 13


Lockscreen ® FRONT Solar

“Renovatie

mét oog

voor détail”

12 m 2

Solar-bediening met alle

voordelen van elektrische

sturing, zonder kap-en

breekwerk

Onzichtbare integratie van

de batterij binnen in de kast,

toegankelijk via de onderkant

van de kast

Strak design met volledig

intrekbare onderlat

www.building-shuttersystems.com

JOBS

ACCOUNT MANAGER

REGIO A’PEN - LIMBURG - VL-BRABANT

COLLEGA

GEZOCHT

www.BUILDING-ShutterSystems.com/jobs

14 | zenronline.eu


z&r product of the year award

Tekst en beeld: Rainbowsol

RAINBOWSOL STELT VOOR:

DE MODERN EN UNIFORM VORMGEGEVEN

PRODUCTLIJN Q-SERIES

Dat Rainbowsol goed is in het ontwikkelen van concepten, heeft de succesvolle Limited Edition productlijn bewezen.

Voor het seizoen 2019 breidt de zonweringfabrikant uit Leerdam zijn assortiment uit met een compleet nieuw concept

onder de noemer Q-series. Dat bestaat uit maar liefst vier productlijnen.

Het nieuwe concept omvat een aantal producten in een strak en

ultramodern design dat aansluit bij de hedendaagse smaak en moderne

bouwstijlen. Maar de producten uit de Q-series zijn ook uitstekend

geschikt om als contrasterend element te worden gecombineerd met

klassieke bouwstijlen.

Concept

Het concept omvat de volgende onderdelen:

• Tweebuis knikarmscherm Q-230 met een maximale

breedte x uitval van 5,50 x 3,00 m.

• Zelfdragend knikarmscherm Q-240 met een maximale

breedte x uitval van 6,5 x 3,5 m.

• Uitvalscherm Q-105 met een maximale breedte x uitval

van 5,00 x 1,30 m.

• Zipscreen Q-100 met een maximale breedte x hoogte

van 3,60 x 3,60 m.

Zelfdragend knikarmscherm Q-240.

Al deze producten:

• hebben het ultramoderne, strakke Q-series design,

• zijn leverbaar in vijf standaard kleuren, waaronder

de immer populaire structuurlakken antraciet,

Stargrey en Sparkling Black,

• kunnen naar eigen smaak worden gepersonaliseerd met

een unieke inlay in RAL 9001, RAL 9010, antraciet structuur,

Stargrey structuur, Sparkling Black structuur, Brusched Stainless

Steel en Woodlook, waardoor 35 unieke combinaties

kunnen worden gemaakt.

Daarnaast kunnen de beide knikarmschermen optioneel worden

uitgevoerd met led-verlichting Warm White (3000 K) over de gehele

breedte van het scherm. De verlichting kan worden gedimd met een

Somfy IO-ontvanger. De bijbehorende elektronica is volledig in het

scherm geïntegreerd.

Commerciële ondersteuning

Rainbowsol kiest ervoor om groot uit te pakken met Q-series. De

producten komen in eerste instantie exclusief beschikbaar voor een

geselecteerde groep zonweringspecialisten. Dealers die de producten

in hun assortiment willen opnemen, worden door Rainbowsol

commercieel ondersteund. Daarvoor is onder andere een exclusieve

catalogus beschikbaar.

Belangrijk voor Rainbowsol is dat het Q-series concept zich niet alleen

kenmerkt door zijn moderne design en uitstraling. Het is daarnaast

– zoals men van Rainbowsol gewend is – een concept is dat door zijn

betaalbaarheid beschikbaar is voor een breed publiek. Mede daardoor

kan het voor veel zonweringdealers een aantrekkelijke aanvulling op

het assortiment zijn, naast de al bestaande en nog steeds succesvolle

Limited Edition lijn.

Tweebuis knikarmscherm Q-230

‘Het is bijna tien jaar geleden dat we met ons inmiddels bewezen Limited

Edition concept de Z&R Product of the Year Award in de wacht hebben

gesleept. We zijn ervan overtuigd dat we met Q-series opnieuw op het

juiste moment het beste concept voor onze branche hebben ontwikkeld’

Marcel van der Gun en Robert Bosch van Rainbowsol.

zenronline.eu

| 15


Altijd een passende oplossing

Samen tot geslaagde zonweringsoplossingen komen, dat

doen we graag! We staan bekend om onze creativiteit en

uitgekiend maatwerk. Interesse? suncircle.nl

Terrasschermen Pergolazonwering Uitvalschermen Screens Rolluiken Terrasoverkapping

Nijverheidsweg 22 | 3771 ME Barneveld | Telefoon: 0342 - 44 31 25 | www.suncircle.nl

Spelen met licht

erfal heet u van harte welkom!

Neem vrijblijvend contact op

met één van onze vertegenwoordigers:

de heer M. Holtslag (NL-Architect contact)

m.holtslag@erfal.nl

de heer M. de Horde (NL-Noord)

m.dehorde@erfal.nl

de heer M. Wolf (NL-Zuid)

m.wolf@erfal.nl

erfal GmbH & Co. KG | Gewerbering 8

08223 Falkenstein | Duitsland | info@erfal.com

voordeel: goed georganiseerde distributie met

eigen transport!

PLISSÉS

Ontdekt u de nieuwe erfal plisse collectie!

• gevarieerde stofsoorten

• trendy kleuren

• expressieve patronen

• functionele weefsels

NIEUW: moderne

draadloze accu-motoren

www.erfal.nl

Ruimtes nieuw beleven

16 |

zenronline.eu

192403-15396_Erfal_1-2.indd 1 20-03-19 10:29


Unilux vond een unieke oplossing voor deze situatie, passend bij

regeninslag.

de hedendaagse bouw én wens van onze specialisten. We presenteren

Unilux vond een unieke oplossing voor deze situatie, passend bij

de SOFTFIT, een inklemhor met een ultradunne zachte, flexibele

de hedendaagse bouw én wens van onze specialisten. We presenteren

flens.

de SOFTFIT, een inklemhor met een ultradunne zachte, flexibele

flens.

Gepatenteerd

z&r product of the year award

Gepatenteerd

aan er

ing van

kader zit

sluiten.

ig in

raak-

- en

end bij

senteren

xibele

Tekst en beeld: Unilux

UNILUX STELT VOOR:

‘SOFTFIT IS

Het

EEN

profiel is

UNIEK

opgebouwd

PRODUCT

uit 3 verschillende

WAARIN BEHOEFTE

profielen; de aluminium basis, de gaasklem

strip Het en profiel een scharnierend is opgebouwd co-extrusie uit 3 verschillende randprofiel.

profielen; SAMENKOMEN’

Die laatste de aluminium heeft dus basis, de ultradunne,

de EN KENNIS gaasklem

is een van de unieke eigenschap aan de SOFTFIT. Een extra voordeel

ervan is dat het transportvolume van de SOFTFIT tot maar liefst een

derde wordt gereduceerd en dat de kans op transportschade van de

rand vanaf nu tot het verleden behoort. Het gaas van de SOFTFIT,

dat wordt opgesloten tussen indrukstrip en aluminium profiel, is

supertransparant en ultra strak gespannen en maakt het geheel

compleet.

Uniek en onderscheidend

Uniek en onderscheidend

Uniek is dat Unilux één horsysteem voor alle typen kozijnen – hout,

k product waar behoefte en

n komen...

kunststof, staal én aluminium – heeft ontwikkeld. Uitsluitend op

basis van de opgegeven dagmaat krijgt de eindgebruiker een

passende oplossing aangereikt die het raam niet ontzet en een

Unilux230x297Z&R4Softfit_2019.indd 1

Gepatenteerd

extreem dunne flens

verdraaibare lip

Geborgd Geborgd.

Door het draaipunt van de draaibare lip een stuk hoger

te leggen Geborgd. kan de veerclip gemakkelijk geplaatst worden

na Door het in het klikken draaipunt van de van lip. de De draaibare veerclip zorgt, lip een naast stuk extra hoger

klemkracht te leggen ook kan voor de veerclip borging gemakkelijk tussen aluminium geplaatst worden

en na kunststof het in klikken lip. van de lip. De veerclip zorgt, naast extra

klemkracht ook voor borging tussen aluminium

en kunststof lip.

Gedraaid.

De verdraaibare kunststof lip zorgt dat de co-extrusie vrij

staat. Gedraaid. Ideaal voor transport en voorkomt beschadigingen.

De verdraaibare kunststof lip zorgt dat de co-extrusie vrij

Gedraaid

staat. Ideaal voor transport en voorkomt beschadigingen.

De verdraaibare kunststof lip zorgt ervoor dat de co-extrusie vrij

goede, veilige sluiting waarborgt. Raamkrukken hoeven nooit meer

versteld te worden. Met de los bijgeleverde kunststof clips bepaalt

de eindgebruiker zelf de gewenste klemming, zonder het kozijn te

beschadigen. Het aluminium profiel kan in de kleur van het kozijn

worden uitgevoerd, de kunststof profielen zijn altijd zwart. Dat biedt

optimale uv-bestendigheid en geeft de hor een chique uitstraling.

De unieke, gepatenteerde SOFTFIT is leverbaar vanaf mei 2019 en zal

dan verkrijgbaar zijn bij de 1600 Unilux horrenspecialisten. Volg de

laatste ontwikkelingen op www.unilux.nl.


Dé opl

Dé op

De scherpe hoeken die nu van zacht materiaal

Uniek... We o

zijn, kunnen ook geen beschadigingen meer

voor alle typ

veroorzaken De scherpe tijdens hoeken het die inzetten nu van zacht of uitnemen materiaal

én Uniek... aluminium We

van zijn, de kunnen horren. Een ook voordeel geen beschadigingen voor de gebruiker. meer

opgegeven voor alle ty s

zachte strip omranding. en een scharnierend Deze kunststof co-extrusie omranding randprofiel.

Die gemaakt. laatste heeft Een dus unieke de ultradunne,

eigenschap en van het de aluminium horren. Een profiel. voordeel Het is voor super-

de gebruiker. ontzet opgegeve en een

is Het veroorzaken gaas wordt tijdens opgesloten het inzetten tussen indrukstrip of uitnemen

een én passend alumini

Bij de plaatsing van horren in hedendaagse kozijnen ontstaan er steeds vaker problemen wanneer een horkader in de

scharnierend

sponning van een raamopening wordt geklemd. De omranding van het kader zit in de weg en de vleugel van het raam

aan zachte de SOFTFIT. omranding. Deze kunststof omranding is transparant Het gaas wordt en ultra opgesloten strak gespannen tussen indrukstrip horgaas

Dat een is snel passen ge

kan niet meer goed sluiten. In het ergste geval kan zelfs de klink niet meer rechtstandig in de sluitstand worden gezet.

Dit gaat ten koste

Een scharnierend

van

extra

de inbraakveiligheid

voordeel gemaakt. hiervan Een unieke

van

is een

het

reductie eigenschap

raam en veroorzaakt

en en dat het maakt aluminium

daarnaast

het geheel profiel.

ook

helemaal Het is supertransparant

en ultra strak gespannen horgaas worden, Dat is snel dus

wind- en

compleet.

regeninslag.

De ontzet raamkruk en e

van aan het de transportvolume. SOFTFIT. Deze wordt tot

Unilux heeft een unieke maar Een

oplossing liefst extra 1/3e voordeel

voor gereduceerd hiervan

dit probleem en is

ontwikkeld, risico’s een reductie op en dat maakt het geheel helemaal compleet.

die

Met De de raamkr los bi

past bij de hedendaagse transportschade van het transportvolume.

bouw én bij de van wensen de rand van onze behoren Deze wordt

specialisten: daarom tot

men worden, zelf de dug

SOFTFIT, een inklemhor vanaf maar

met nu liefst

een ook 1/3e

ultradunne tot het gereduceerd verleden. en risico’s op

zachte, flexibele flens.

beschadiging

Met de los

transportschade van de rand behoren daarom

profiel men kan zelf op d

Het SOFTFIT profiel is vanaf opgebouwd nu ook tot uit het een verleden. aluminium basis, een

profielen beschadig zijn

gaasklem strip en een ultradun, zacht scharnierend co-extrusie

UV profiel bestendig kan

randprofiel. De hoeken, die nu van zacht materiaal zijn, kunnen geen

chique profielen uitstr z

beschadigingen meer veroorzaken tijdens het inzetten of uitnemen

UV besten

van de hor. Dat deze kunststof omranding scharnierend is gemaakt,

chique uits

Unilux230x297Z&R4Softfit_2019.indd 1

Door het draaipunt van de draaibare lip een stuk hoger te leggen,

kunnen de veerclips na het inklikken van de lip gemakkelijk

worden geplaatst. Behalve voor extra klemkracht zorgt de

veerclip ook voor borging tussen aluminium en kunststof lip.

staat. Ideaal voor het transport en het voorkomt beschadigingen.

Leverbaar van

product van U

Unilux Leverbaar horrenv

ontwikkelinge

product va

foto’s Unilux en teken horr

ontwikkelin

foto’s en te

oeken die nu van zacht materiaal

ook geen beschadigingen meer

Dé oplossing

Uniek... We ontwikkelden één hor systeem

voor alle typen kozijnen; hout, kunststof, staal

zenronline.eu

| 17


Word ook

Deponti

dealer!

Het beste aan huis met Deponti!

Onze luxe overkappingen en hoogwaardige glazen

schuifwanden binnen een week bij u geleverd!

Als dealer van Deponti profiteert u van:

• Hoge voorraad en daardoor gegarandeerd van snelle levering.

• Een breed, flexibel en modulair productassortiment met een interessante

prijsstructuur.

• Intensieve begeleiding door uw persoonlijke accountmanager en uitgebreide

marketingsupport op basis van uw behoeftes.

Interesse om meer te weten of Deponti dealer te worden? Neem dan vrijblijvend contact

op via info@deponti.com of via 0412 762 708.

DEPONTI.COM


z&r product of the year award

Tekst en beeld: weinor

WEINOR STELT VOOR:

MODERN EN KUBISTISCH

VORMGEGEVEN CASSETTESCHERM KUBATA

Met de Kubata lanceert weinor een nieuwe generatie zonneschermen. Kenmerkend is de kubistische vormgeving van

de cassette. Zo spreekt het consumenten aan die op zoek zijn naar de perfecte aanvulling op een moderne woningarchitectuur.

De beproefde draagbuistechniek maakt eenvoudige en snelle montage mogelijk.

Highlights

Hoogwaardig design, bekroond met twee design awards – De Kubata

is onlangs bekroond met de iF Design Award en de German Design

Award. De Kubata overtuigt door zijn kubistische vormgeving en

de schroefloze optiek. Consumenten krijgen een absoluut high-end

product dat zich perfect aanpast aan een moderne architectuur.

Geïntegreerde led-verlichting

De hoogwaardige led-verlichting is in de cassette geïntegreerd. Het

resultaat is een harmonieus totaalbeeld van cassette en verlichting. De

spots verspreiden een aangenaam en sfeervol warm wit licht. Met de

weinor besturing BiConnect kunnen de spots heel eenvoudig traploos

worden gedimd.

Bewezen technologie, betrouwbare kwaliteit

De Kubata heeft een draagbuis met flexibele bevestiging van de consoles.

Daarnaast is het scherm met de weinor LongLife armen, het weinor

OptiFlow-System ® en opwaaiblokkering uitgerust. De LongLife armen

hebben een lange levensduur en zijn uiterst stil in het gebruik. Het OptiFlow-System

® zorgt voor een optimale stand van het doek, doordat de

doekas voorzien is van zwevende lagers. De beproefde techniek staat

voor een lange levensduur van het scherm en voor de hoogste kwaliteit.

Afneembare afdekkappen voor eenvoudigere service

De afdekkappen aan beide zijdes van de cassette zijn voorzien van

een clip-techniek, waardoor ze eenvoudig kunnen worden verwijderd.

Dit vergemakkelijkt de scheiding van de motor en de besturing

tijdens het uitvoeren van service of onderhoud.

Betrouwbare afwatering, beschermd doek

Het uitvalprofiel is voorzien van een nieuw afwaterings-systeem, de

zogenaamde druppelbescherming. Twee goten nemen het regenwater

op en voeren het aan de zijkant af. Het doek is daardoor betrouwbaar

beschermd tegen vocht. ■

OptiFlow-System®. Opwaaiblokkering. Betrouwbare afwatering.

zenronline.eu

| 19


Tekst en beeld: Jan Mol

HAROL KLANTENDAG 2019

GROEI REALISEREN DOOR IN TE

ZETTEN OP MENSEN EN ONTWIKKELING

Terwijl buiten op het terrein van De Wagenwerkplaats in Amersfoort de regen op de kasseien drupte, scheen binnen

in Het Oude Magazijn de zon. Daar vond immers de Harol Klantendag 2019 plaats, speciaal voor de Nederlandse

Harol dealers. Die waren in een respectabel aantal toegestroomd, om op de hoogte te worden gebracht van de laatste

ontwikkelingen van het bedrijf uit het Belgische Diest.

20 | zenronline.eu

De klanten werden getrakteerd op een warme sfeer, goede

informatie en een heerlijk hapje en drankje.


Na de warme ontvangst opende CEO Annick

Draelants het evenement met een toespraak,

waarin zij aangaf dat zonwering, dankzij het

klimaatvraagstuk, meer dan ooit in de belangstelling

staat. Annick en Joris Draelants zijn de

derde generatie die aan het roer staat van het

inmiddels zeventigjarige familiebedrijf. “De focus

ligt op familiaal, digitaal en internationaal”, legt

Annick Draelants uit. “Er wordt geïnvesteerd in

mensen en ontwikkeling. Vertrouwen en partnerschap

zijn de pijlers waarop Harol rust en dat

inmiddels in meer dan dertig landen. We moeten

samen dichter bij de markt blijven, samen ambities

hebben en samen groeien.”

‘Groei gaat niet alleen

over kwartalen

en jaren, maar

over generaties’

De blik op experience en vakmanschap

Marketingmanager Isabelle Wintmolders nam

vervolgens de microfoon over en stelde het

marketingteam voor. Vervolgens belichtte zij

de Customer Experience campagne die dit jaar

van start is gegaan. “De focus ligt daarbij op

experience en vakmanschap”, legde zij uit. De

getoonde promotievideo met de nadruk op het

buiten-zijn onderstreepte dit volledig. Harol partners

kunnen gebruik maken van een speciale

communicatie-kit, om zo de Comfort Deals bij het

publiek onder de aandacht te brengen. “Dankzij

gerichte campagnes, die zich concentreren

rondom de winkel van de dealer, is er 31% meer

aan leads gegenereerd”, schetste Isabelle Wintmolders.

“Dankzij de inzet van social media en

Google Adwords, Google mapping en assistentie

bij lead opvolging kunnen we spreken van de

Harol Sales Booster.” De cijfers wijzen uit dat de

ingeslagen weg werkt. Ook de Harol Academy,

het nieuwe opleidingscentrum, blijkt goed bij

te dragen aan de professionalisering van zowel

de technische als de sales mensen bij de dealers.

“Het actieprogramma is deelnemer gestuurd”,

vervolgde Isabelle Wintmolders haar verhaal.

zenronline.eu | 21


Niet met lege handen naar huis: de goodiebags stonden geduldig te wachten om aan het einde van de dag te worden meegenomen.

“De voorjaarsactie loopt van 15 maart tot en met

17 mei en de najaarsactie van 2 september tot en

met 9 november.”

Productontwikkeling voor 2019

“Op het gebied van productontwikkeling werkt

Harol aan slimme verbeteringen die ten goede

komen aan zowel architecten als bouwheren”,

legde manager productontwikkeling Jan Habex

uit. “De focus ligt daarnaast op het installatiegemak

van producten. De filosofie bij nieuwe

ontwerpen is de combinatie van design, energiebesparing

en onze eigen Harol filosofie. Binnen

het gamma rolluiken, zonwering, buitenleven en

poorten zorgen we steeds weer voor noviteiten.”

Jan Habex toonde vervolgens het nieuwe VR150

Solar Rolluik, voorzien van een nieuwe batterij.

“Beter en betaalbaarder. Deze batterij komt overigens

ook beschikbaar op het bestaande SC800

ZIP Solar Screen.” Andere ontwikkelingen zijn

terug te vinden bij de opzetrolluiken. “De OB900

wordt de OB910, een opzetrolluik met isolatiekast,

waarin een hor kan worden geïntegreerd.

De OB910 kent de hoogste isolatiewaarde op de

markt, met een U-waarde van maar liefst 0,50

W/m²K. Het VR1000 rolluik voor toepassing in

de spouw is ook net gelanceerd. Doorboren van

de isolatieschil is met dit rolluik niet meer nodig,

waardoor het ideaal is voor passief bouwen.

Het heeft het revisieluik aan de onderzijde en

maakt gebruik van een verende buisprop.” Ook

op screengebied was er nieuws te melden. “De

SC800 Zip Facade wordt voorzien van een Glass

Protect Profile, een voor te monteren clipprofiel

waarmee glasbreuk wordt voorkomen”, vertelde

Habex. “Voor de SC900 en SC1000 ritsscreens

is er nu een zwarte ritssponning leverbaar, wat

het design ten goede komt. Om het verhaal

compleet te maken, is er voor contramontage van

de SC1000 een mooi afwerkprofiel voor de geleiders

in het programma opgenomen.”

‘Groei gaat over generaties’

Z&R schoof ook nog even aan tafel bij CEO Annick

Draelants en commercieel directeur Marc van den

Berg voor een afrondend gesprek. “We hebben

een les geleerd”, vertelde Draelants. “Duurzame

groei kan alleen worden bereikt binnen een organisatie

die professioneel is op alle niveaus. Het is

een 360° verhaal, waarbij er sprake moet zijn van

tweerichtingsverkeer.”

‘Dankzij gerichte campagnes, die zich concentreren

rondom de winkel van de dealer, is er 31% meer

aan leads gegenereerd’

Commercieel directeur Marc van den Berg en CEO Annick

Draelants van Harol.

22 | zenronline.eu


“Goede communicatie in de driehoek consumentdealer-Harol

is een vereiste. Dan komt alles in

balans”, vulde Marc van den Berg aan. “We

moeten zo professioneel mogelijk zijn en de

volgende schakel – onze dealers – ondersteunen.

Dat doen we door hen support te bieden in opleiding,

sales en marketing.”

Harol kent twee sporen die allebei even belangrijk

zijn, namelijk mens en product. Belangrijk

daarbij is het nemen van verantwoordelijkheid

naar de toekomst. “We hadden al een batterijaangedreven

screen in ons pakket, toen duur-

zaamheid nog geen algemeen goed was”, aldus

Van den Berg. “Soms kost productontwikkeling

eerst geld en duurt het lang voor je er de vruchten

van kunt plukken. Binnen een familiebedrijf

heb je echter meer geduld en kun je inzetten op

de lange termijn.”

“Groei gaat niet alleen over kwartalen en jaren,

maar over generaties”, stelde Annick Draelants

tot besluit. “Het gaat over de passie, de drive en

de wil om samen te werken. Dat maakt Harol als

familiebedrijf, samen met een professioneel en

loyaal dealernet, tot een sterke partij.” ■

Harol had een informatieplein ingericht waar

toeleveranciers hun producten konden toelichten. Op

de foto Nico van Hattum, accountmanager bij Sattler.

Niemand minder dan Cor Molenaar zorgde ervoor dat de aanwezigen volledig up-to-date waren omtrent retail en sales.

zenronline.eu | 23


Onlangs is een wesp in XXL-formaat op het dak van de fabriek van Unilux in Boxtel geland.

Tekst: Piet Willemsen Beeld: Unilux

UNILUX ZET ZICH IN VOOR BEHOUD INSECTENWERELD

INSECTEN WEREN,

MAAR OOK EREN!

Duits onderzoek heeft uitgewezen dat in de afgelopen dertig jaar ruim driekwart van de insecten is verdwenen, met alle dramatische

gevolgen van dien. Marktleider in insectenwering Unilux uit Boxtel neemt deze ontwikkeling heel serieus, en echt niet alleen uit

eigenbelang. Verbeter de wereld, begin bij jezelf, was de eerste gedachte die opkwam bij CEO Patrick van Loosbroek.

24 | zenronline.eu


Neem de weidevogels. Hun jongen eten insecten.

Neem het bodemleven. Insecten in de

grond helpen een vruchtbare bodem creëren.

Neem de boerenzwaluw. Die verdwijnt steeds

meer uit het landschap omdat er minder insecten

zijn. Onder andere natuurorganisaties en de

Rijksoverheid maken zich grote zorgen om het

behoud van de insecten. En Unilux dus ook.

‘Unilux loves Insecten’

“Unilux heeft daarom de boodschap ‘Unilux loves

Insecten’ gelanceerd en gekoppeld aan onze

producten: deur- en raamhorren van de hoogste

kwaliteit”, aldus Patrick van Loosbroek. Met

deze boodschap omarmt Unilux initiatieven die

zich inzetten voor het behoud van insecten en

in het bijzonder de

wilde bij. Om de

boodschap

nog

meer kracht bij

te zetten is – met

de komst van de

lente – een wesp

in

XXL-formaat

op het dak van de

fabriek van Unilux

in Boxtel geland.

De Rijksoverheid heeft in januari 2018 de Nationale

Bijenstrategie gelanceerd. Unilux heeft

daarin als partner geparticipeerd en daarmee

het belang onderstreept om landelijk de krachten

te bundelen voor het behoud van insecten

in het algemeen en wilde bijen in het bijzonder.

Naast nationale acties krijgen ook allerlei lokale

initiatieven om insecten te ondersteunen steeds

meer vorm. Denk aan bijen tellen in de achtertuin

of insectenhotels maken tijdens NL Doet.

“Maar als we er bij het uitvoeren van onze eigen

dagelijkse bezigheden nog beter op worden

gewezen, komt die boodschap ons inziens nog

beter aan”, aldus Van Loosbroek.

“We zijn ons erg bewust van wat er gaande is”,

vertelt hij. “En dat blijkt ernstig! Zeventig procent

van de diersoorten op aarde is insect. Zij zorgen

bijvoorbeeld voor de bestuiving van planten en

dus ook van onze voedselgewassen. In een tijd

dat er steeds meer gesimuleerd kan worden, zijn

het toch nog steeds de insecten die planten en

dode dieren omzetten in nieuwe voedingstoffen.

Als de mens er niet meer is, draait de aarde

gewoon door. Maar als de insecten verdwijnen,

volgen al snel de meeste amfibieën, reptielen,

vogels en zoogdieren! Positief is dat al meer dan

honderdduizend mensen de landelijke petitie

‘Red onze insecten’ hebben getekend.”

Verbeter de wereld en begin bij jezelf!

Unilux is van mening dat alle partijen die zich

enigszins druk maken over het milieu zich veel

bewuster moeten zijn van de gevaren die de

insectenwereld bedreigen. “En ook het bedrijfsleven

moet een rol spelen”, aldus Van Loosbroek.

“Zowel business to business als business

to consumer. Verbeter de wereld en begin bij

jezelf! Onze horren zijn een praktisch voorbeeld

waarmee iedere consument een steentje kan

bijdragen aan het behoud van insecten. Door

horren te gebruiken, blijven de insecten immers

leven én ze blijven buiten, waardoor we er in

huis geen last van hebben. Een win-winsituatie.”

‘Mensen realiseren

zich vaak nog te

weinig hoe ongezond

pesticiden zijn’

“Dat wij onze boodschap om insecten te behouden

middels onze producten verder willen

uitdragen, is een logische stap”, stelt Van

Loosbroek. “We combineren eenvoudigweg

onze duurzaamheidstrategie en onze corebusiness

met elkaar! Met meer dan 1600 dealers

in Nederland kunnen we deze boodschap

gemakkelijk verder uitdragen. En we spreken

niet alleen onze dealers, maar ook de consument

aan. Zij worden er ook rechtstreeks mee

geconfronteerd. Tijdens warme zomerdagen

wil iedereen graag genieten van het mooie weer.

Daar hoort gezellig tafelen bij, maar ook heerlijk

slapen met de ramen open. Maar dan wel bij

voorkeur zonder zoemende insecten.”

Insecten weren kan natuurlijk met spuitbussen

en ook muggenstekkers, weet ook Van Loosbroek.

“Maar die bevatten schadelijke stoffen

en pesticiden die insecten doden en uitroeien

en zo de natuur verarmen. Bovendien kunnen

ze schadelijk zijn voor de gebruiker zelf! Het zijn

tenslotte pesticiden! Raamhorren en hordeuren

zorgen ervoor dat de insecten niet binnen

komen en ons binnenshuis niet hinderen, maar

juist buiten blijven, waar ze hun nuttige werk

kunnen verrichten.

zenronline.eu | 25


Luchtdicht inbouwrolluik bespaart jaarlijks

43 euro energie per raam!

De steeds strenger wordende energie-eisen

worden jaar na jaar strenger. Het wordt

bijna onmogelijk gemaakt om rolluiken in

een nieuwbouwproject toe te passen. Wilms

heeft echter een oplossing bedacht om

rolluiken toch te kunnen integreren in een

energiezuinige woning.

Rolluiken

Tot voor kort was er een probleem met

inbouwrolluiken bij nieuwbouw. Omdat

die worden weggewerkt in de bouwschil

(meer bepaald in de spouwmuur), leek het

onvermijdelijk dat de isolatie ter hoogte van

de rolluikkast doorbroken werd, met een

koudebrug tot gevolg. Het inbouwrolluik

ShutterX® van Wilms lost dit probleem op

door de plaatsing van een sterk isolerend

composietmateriaal achter de rolluikkast. Dit

materiaal compenseert volledig het verlies

aan isolatie. Dankzij deze oplossing ontstaat

er geen koudebrug en vermijdt uw klant

vorming van condens op zijn binnenmuren.

Ook het raam wordt onderaan geïsoleerd

met composietmateriaal waardoor koude

vensterbanken aan de binnenzijde van de

woning verleden tijd zijn.

energiebesparing van ongeveer 43 euro per

raam. Meer specifiek is dit het gevolg van

een thermisch voordeel van 16,61 euro per

raam (38% van het bedrag) en een luchtdicht

voordeel van 26,67 euro per raam (62% van

het bedrag).

Noteer dat hierbij enkel rekening werd

gehouden met de energiekost, niet met

het toegenomen comfort en evenmin met

de meerwaarde bij verkoop. Huizen met

een hogere energiescore zijn gemiddeld

10,9% meer waard en geraken 25% sneller

verkocht, berekende vastgoedeconoom

Sven Damen (KU Leuven) in opdracht van

het Vlaams Energieagentschap. Met een

luchtdicht inbouwrolluik haalt uw klant een

betere energiescore dan bij een klassiek

inbouwrolluik.

>>

- Erik Wilms -

Met luchtdichte rolluiken heb

je geen airco meer nodig!

zo sterk opwarmen dat ze nauwelijks nog

comfortabel te koelen zijn.

De steeds dikkere isolatie houdt de warmte

binnen, zegt men dan. “Maar de isolatie is

het probleem niet”, stelt Erik Wilms, CEO

van Wilms. “Je moet ervoor zorgen dat de

warmte niet binnenkomt. Dat kan alleen

met de plaatsing van rolluiken en/of screens.

Vanuit energie-efficiëntie is dat de meest

logische keuze, want door de warmte buiten

te houden, moet je de energieverslindende

airco niet aanzetten. Meer nog, je hebt zelfs

geen airco nodig.

Wat betreft energieprestaties kan je

fundamenteel twee dingen doen: je

kan werken aan de oorzaak van het

energieprobleem door beter te isoleren, of

je kan zwaar investeren in hernieuwbare

energie. Ik ben ervan overtuigd dat de eerste

oplossing de meest efficiënte, betaalbare en

duurzame is.”

Bespaar jaarlijks 43 euro per raam

Wilms liet een onafhankelijk studiebureau

berekenen welke winst een luchtdicht

inbouwrolluik oplevert ten opzichte van een

klassiek exemplaar. Voor een gemiddeld raam

in een gemiddelde vrijstaande woning met

vier inwoners komt dit neer op een jaarlijkse

26 | zenronline.eu

Oververhitting

Luchtdichte rolluiken zijn niet alleen een

oplossing om de warmte in de winter binnen

te houden, ze helpen ook om de warmte in de

zomer buiten te houden. Grote raampartijen

zijn erg populair bij nieuwbouw, maar het

risico bestaat dat ze woningen in de zomer

Meer info op www.wilms.be


Zo dragen wij met onze producten een steentje bij

aan het behoud van insecten in de natuur. En iedereen

die een insectenwering aanschaft dus ook.”

Dealerparticipatie

“We maken onze dealers nadrukkelijk bewust van

de problematiek, zodat zij het er hun klanten over

kunnen informeren”, vertelt Hanneke Harmeling,

marketingmanager bij Unilux. “Maar ook in onze

rechtstreekse communicatie naar de consument

nemen we deze boodschap mee: frisse lucht

binnen, insecten buiten! Dat doen we in de vorm

van flyers, advertenties en online communicatie,

waarin we dan extra aandacht vragen voor de

insectenproblematiek. Daarvoor hebben we een

herkenbare symboliek ontworpen.”

“Dit jaar werken we voor de tweede keer samen

met Muggenradar – onderdeel van Buienradar –

en zullen we samen een campagne doen op de

RTL kanalen”, gaat Hanneke Harmeling verder.

“We zijn daarnaast ook in gesprek met verschillende

andere partners om nog meer acties uit te

zetten. Zo hebben we de Nationale bijentelling

van Nederland Zoemt, die op 13 en 14 april heeft

plaatsgevonden, een warm hart toegedragen.

Eerder hebben we zakjes biologisch, bij-vriendelijk

bloemenzaad bij onze horren weggegeven.

Een tuin vol bloemen en struikjes is immers

precies waar insecten van houden. Maar dan is

het wel fijn als je ze buiten weet te houden!”

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

In de duurzaamheidstrategie van Unilux zijn daarnaast

de carbon footprint, material sourcing uit

de directe omgeving en ‘Made in Holland’ voorzien

als belangrijke pijlers van maatschappelijk

verantwoord ondernemen. “Inmiddels is 90%

van het door ons verwerkte aluminium al gerecycled”,

vertelt Van Loosbroek. “En we repareren

ook alle Unilux horren. Ook dat hoort bij duurzaamheid.

We werken daarnaast met een schoon

kleurproces en ons wagenpark is hybride of elektrisch.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

is verantwoord werken. Zo werken we niet

tégen de natuur maar juist mét de natuur!” ■

zenronline.eu | 27


SOFTWARE

DIE VOOR U WERKT

ISP levert het meest complete

zonwering software pakket voor de

handel en fabrikage van onder andere:

Plissé hordeur standaard

in 12 RAL kleuren

Nieuwe inzethor met

borstel

Nieuwe voorzethor met

klemhoek

rolluiken

zware rolluiken

zonneschermen

markiezen

screens

verticale lamellen

horizontale jaloeziën

rolgordijnen

plissé jaloeziën

verandadaken

Vernieuwde prijslijst en

catalogus 2019

Opties

voorraad/inkoopbeheer

fi nanciële administratie

Voor meer informatie en/of een

geheel vrijblijvende demonstratie:

Bestel online via

www.aurora-horren.nl

info@aurora-horren.nl

ISP Software

Ambachtsweg 13a

6562 AZ Groesbeek

+31 (0)172 - 23 54 70

sales@ispsoftware.nl

www.ispsoftware.nl


thema insectenwering

ONDANKS DRUK OP INSECTEN

INSECTENWERING NOG LANG

NIET OVERBODIG

Collectie Aurora.

Steeds vaker wordt er gewaarschuwd voor het teruglopen van het aantal insecten en ook van het aantal soorten. Het

maakt insectenwering echter nog lang niet overbodig. Er blijven er nog genoeg over! Bovendien zorgt het groeiende

gesleep met goederen over de wereld en het opwarmende klimaat ervoor dat steeds meer exotische insecten zich in

onze streken vestigen. Nog een reden om de insectenwering op orde te hebben.

In dit Thema Insectenweringen de inbreng van bedrijven die

daar een bijdrage aan kunnen en willen leveren. Gevestigde

namen als Luxaflex ® , Aurora, Unilux, Alukon, Eosol en Horren

Industrie Nederland, maar ook een nieuweling: Sinax uit

Turkije. Altijd mooi om een nieuwe speler op de markt te

mogen begroeten!

zenronline.eu

| 29


thema insectenwering

don't forget

the protection

of your child

30 | zenronline.eu

Sinax Europe BV

Molenstraat 14A 4033AV

Lienden (the Netherlands)

T +31 (0) 88 008 1700

E info@sinaxeurope.com

W www.sinaxeurope.com


thema insectenwering

Sinax Europe BV:

‘VANUIT LIENDEN EUROPA IN!’

“Sinax is een toonaangevende fabrikant van hoogwaardige en innovatieve

insectenwering, gevestigd in Istanbul, Turkije”, vertelt Cees van

Mechelen van Horren Industrie Nederland, dat het bedrijf vanuit Nederland

vertegenwoordigt. “Om zijn leidende positie in de productie en

verkoop van insectenwering te behouden – en het merk Sinax verder uit

te bouwen en te versterken als een van de meest gevraagde merken in

de wereld – heeft Sinax in Horren Industrie Nederland een sterke partner

gevonden.”

“Vanuit Lienden gaat het nieuwe Sinax Europe de zeer fraaie en vernieuwende

horproducten van Sinax verdelen over West-Europa”, vult

een woordvoerder van Sinax vanuit Turkije aan. “Om Sinax in Europa te

vertegenwoordigen, is onze keuze gevallen op de zeer gerenommeerde

firma Horren Industrie Nederland uit Lienden. Onder de nieuwe naam

Sinax Europe zullen zij de belangen van Sinax en zijn dealers in heel

West-Europa behartigen.”

Sinax is sinds 1993 actief – en onderscheidend – in de insectenweringindustrie.

Vanuit een productielocatie van 2.500 m 2 levert Sinax

zijn producten aan dealers in ongeveer twintig landen, waaronder

Australië, Canada, de VS en een aantal Zuid-Amerikaanse en Oost-

Europese landen.

Sinax investeert veel in reclame en commercie. Daarbij hoort ook aanwezigheid

op alle nationale en internationale handelsbeurzen. “Mede

daardoor is Sinax erin geslaagd om een gerenommeerd en gerespecteerd

merk te worden”, concludeert Van Mechelen.

De gespecialiseerde R&D-afdeling van Sinax heeft volgens Van Mechelen

bijzondere hoogwaardige producten ontwikkeld die enerzijds het

resultaat zijn van lange ervaring en anderzijds van het oppikken van signalen

uit de markt. “Sinax onderscheidt zich door insectenwering met

een fraaie, esthetische en zeer solide uitstraling te produceren. Daarbij

ligt de nadruk op het realiseren van gezondere leefomstandigheden

en betere werkplekken en een hygiënische, ontspannen sfeer, zonder

schade aan te brengen aan de natuur en zonder de ozonlaag nadelig

te beïnvloeden. Zo is het gaasdoek van de Amerikaanse fabrikant Pfeiffer

dat voor de Sinax producten wordt gebruikt gegarandeerd niet-ontvlambaar

en bevat het geen kankerverwekkende stoffen. Daarnaast maken

roestvaststalen veren en kunststof onderdelen van Duits fabricaat

de producten die Sinax levert vrijwel onverwoestbaar.”

Producten

• Plissédeuren, dubbel en enkel, in vaste schroefkaders

• Rolhorren met en zonder vaste schroefkaders

• Rolhordeuren, dubbel en enkel

• Inzet klemhorren met dunne flens

• Inzet klemhorren met een schuivende plissé

• Inzet klemhorren met een rolhor

• Vaste horren met plissé in smalle schroefkaders

• Schuivende hordeuren, enkel en dubbel

• Inkortbare rolhorren in standaard maten

• Inkortbare inzet klemhorren in standaard maten

Missie, visie en waarden

Om de ambities van Sinax Europe te benadrukken, hebben Sinax en Horren

Industrie Nederland voor de nieuw opgerichte onderneming een

duidelijk missie, visie en waarden opgesteld:

Missie – “Onze missie is om altijd de tevredenheid en het vertrouwen

van onze klanten op de eerste plaats te laten komen, om onze kennis zo

efficiënt mogelijk te benutten en om onze producten en service van het

hoogste niveau te laten zijn.”

Visie – “Onze visie is het behouden van onze leidende positie in de productie

en de verkoop van insectenwering door het merk Sinax verder te

versterken en te profileren als een van de meest gevraagde merken in

de wereld.”

Waarden – “De belangrijkste waarden van Sinax Europe zijn betrouwbaarheid,

oplossingsgerichtheid en creatief, innovatief en ondernemend

zijn.”

zenronline.eu

| 31


thema insectenwering

Luxaflex ® :

‘HORREN OM ONGESTOORD

TE GENIETEN VAN DE FRISSE LUCHT!’

“Een aantal jaar geleden werden horren nog gezien als een functionele

oplossing om in de zomer insecten en pollen buiten de deur te houden”,

stelt Silvia Jagtenberg van Luxaflex Nederland vast. “Nu insecten vrijwel

het hele jaar actief zijn en het bloeigedrag van bomen en planten steeds

lastiger te voorspellen is, zijn horren een must voor het woongenot aan

het worden.”

Luxaflex ® Horren noemt als de belangrijkste eigenschappen van zijn insectenweringen:

• Degelijk en robuust, van hoogwaardig aluminium.

• Op maat gemaakt.

• Diverse typen gaas beschikbaar.

• Steeds in meerdere framekleuren beschikbaar.

• Een passende oplossing voor ramen, deuren en schuifpuien.

Medio 2018 heeft Luxaflex ® zijn collectie hordeuren uitgebreid met de

rolhordeur Sencillo en de plisséhordeur Volare. “Op basis van onder andere

dealerfeedback zijn deze hordeuren verder verfijnd en ze vormen

nu een hele montagevriendelijke, robuuste aanvulling van het Luxaflex ®

horrenassortiment”, aldus Silvia Jagtenberg. Beide hordeuren zijn verkrijgbaar

in de vier standaard RAL kleuren: wit, crèmewit, zilver en antraciet.

Daarnaast is het ook mogelijk om een hordeur in een gewenste

RAL kleur te bestellen.

ClearView ® en Poll-Tex ® gaas

“Nu horren vrijwel het jaar rond worden gebruikt om binnen ongestoord

van de frisse lucht te kunnen genieten, wordt het extra belangrijk om

het uitzicht naar buiten te behouden”, constateert Silvia Jagtenberg tot

besluit. “Daarom zijn de rol- en vaste horren van Luxaflex ® ook verkrijgbaar

met ClearView ® gaas. De draden die voor dit gaas worden gebruikt

zijn dunner, waardoor het zicht naar buiten verbetert en er 25 procent

meer ventilatie mogelijk is.”

32 | zenronline.eu


thema insectenwering

Plisséhor van Aurora. Tegenwoordig is het mogelijk om de plisséhordeur zonder meerprijs in meerdere RAL kleuren te bestellen. Het gaat hierbij om de kleuren RAL 9001,

RAL 9010, RAL 7016, RAL 9005, RAL 7021, RAL 8019, RAL 9006, RAL 9016, RAL 7039, RAL 6009, RAL 5011 en RAL 7021. Tegen een kleine meerprijs zijn ook RAL 9005

structuur, RAL 7021 structuur en RAL 9004 structuur leverbaar. De profielen liggen allemaal op voorraad, waardoor er een relatief snelle levertijd kan worden gegarandeerd.

Aurora:

‘EEN BEGRIP IN DE MARKT’

Onder de naam Aurora heeft AVZ zijn eigen horrenmerk. “Dit consumentgerichte

merk is reeds jaren een begrip in de markt en exclusief

verkrijgbaar via het Aurora dealernetwerk”, aldus marketingmanager

Sabine Welman van AVZ. “Begin 2018 hebben we de vernieuwde huisstijl

en het daarbij behorende logo van Aurora gepresenteerd. Ook in

de komende jaren biedt AVZ zijn Aurora dealers ondersteuning op het

gebied van marketing.” Daarvoor worden de volgende instrumenten

aangeboden:

• Actuele documentatie – Prijslijst 2019, catalogus 2019

en brochures.

• Showroomdisplay Aurora – Een display van slechts

één meter breed dat alle voordelen en mogelijkheden van

Aurora horren inzichtelijk maakt.

• Handmodel plissé hordeur – Met het op de dag montagesysteem.

Gemakkelijk om mee te nemen, dus ideaal voor dealers

die niet over een eigen showroom beschikken.

• Website Aurora – Met een overzicht van alle horren,

een dealerlocator voor consumenten en een online bestelportal

voor dealers.

Uitgebreid assortiment

Aurora heeft een uitgebreid assortiment, dat geschikt is voor tal van situaties

en toepassingen, zodat voor elk insectenprobleem een oplossing

kan worden geboden. Zo heeft Aurora een inzethor met borstel ontwikkeld,

waardoor het kozijn tijdens het plaatsen en/of verwijderen van de

hor niet wordt beschadigd. De borstel kan zowel op de achterkant als

de zijkant worden geplaatst. “Daardoor is een perfecte afsluiting verzekerd,

ongeacht of de inzethor in of op de dag wordt geplaatst”, aldus

Sabine Welman.

Daarnaast biedt Aurora de keuze uit verschillende gaassoorten. Daaronder

ook een helder gaas voor een beter zicht naar buiten en pollengaas,

dat niet alleen insecten maar ook pollen weert, waardoor mensen met

hooikoorts geholpen zijn.

zenronline.eu

| 33


thema insectenwering

Eosol:

‘LINUS 75 XL: DE SCHUIFHORDEUR

DIE VANZELF WEER SLUIT!’

“In 2016 heeft Eosol met de Linus 75 XL met Selfclose een mooie tweede

plaats behaald bij de verkiezing van de Z&R Product of the Year Award”,

aldus directeur Joris Meeussen van Eosol. “Intussen hebben we deze

schuifhordeur verder geoptimaliseerd, die inmiddels de referentie op

de Belgische markt is geworden.”

Volgens Meeussen combineert de Linus schuifhordeur gebruiksgemak

met een hoge esthetische afwerking. “Door te werken met sterke

profielen van 75 mm is het gebruik van een tussenregel overbodig,

en dat zelfs bij zeer grote afmetingen. De profielen sluiten naadloos

aan bij de ramen, waardoor de hor ook van buiten bijna niet opvalt.

In combinatie met Superview gaas is het uitzicht naar buiten toe

praktisch onbelemmerd.”

“Op het gebied van gebruiksgemak is de Linus 75 XL uniek op de markt”,

gaat Meeussen verder. “Door te werken met het Eosol Selfclose systeem

zal de schuifhordeur steeds automatisch achter de gebruiker sluiten. De

schuifhor blijft daardoor nooit ongewenst open staan, wat ideaal is voor

veelgebruikte doorgangen. Zowel de schuifhor als het Selfclose systeem

zijn ontwikkeld met het oog op kwaliteit en duurzaamheid. Daardoor

kan een gebruiker jarenlang zorgeloos genieten van zijn zelfsluitende

Eosol Linus 75 XL!”

Om de Eosol producten ook op de Nederlandse markt te verdelen,

heeft Eosol naar een sterke partner gezocht. “Die hebben we gevonden

in Unilux”, aldus Meeussen. “Een partner die niet alleen over een

groot dealernetwerk beschikt, maar ook tonnen ervaring in de horrenmarkt

heeft. Het productgamma van Eosol en Unilux vullen elkaar

mooi aan. Zo kan de dealer aan iedere klant een premium oplossing

bieden. Nederlandse dealers die meer willen weten, kunnen contact

opnemen met Unilux.”

34 | zenronline.eu


thema insectenwering

BUPZ Trading:

‘SAMENWERKING MET

DFM-SHARKNET’

De Italiaanse producent van insectenwering DFM-Sharknet biedt systemen

aan voor zowel de particuliere als de zakelijke markt. Deze producten

worden in de Benelux geleverd door BUPZ Trading uit Hoorn.

“Alle producten zijn gepatenteerd en gecertificeerd en behoren als product

qua functionaliteit en prijs-kwaliteitverhouding tot de top van de

markt”, aldus Martijn Busscher en Peter van den Berk van BUPZ Trading.

“Technische innovatie en het streven naar een perfect design is aan Italianen

wel toevertrouwd dit zijn de basis elementen geweest voor het

succes van DFM-Sharknet, zowel op de Italiaanse alsook de internationale

markt.”

“De plisséhor- en plisséhordeursystemen ZeroQuattro, ZeroOtto en de

Bilaterale als zijdelings bedienbare producten en de Essegi als verticaal

bedienbaar product hebben zich ondertussen ruimschoots bewezen en

behoren tot het beste wat er op het gebied van insectenwering verkrijgbaar

is”, vervolgen Busscher en Van den Berk. “Onder andere uniek

aan deze plisséhorsystemen is dat ze met een heel uitgebreid pallet aan

gaaskleuren – maar liefst elf – kunnen worden geleverd.” De profielen

van de horren zijn maar 22 mm diep. De maximale breedte bedraagt

2500 mm en de maximale hoogte 3400 mm bij een hor uit één deel.

“Deze producten worden door onze dealers geadviseerd als functioneel,

uniek design en geluidsarm”, besluiten Busscher en Van den Berk.

Het assortiment insectenwering van BUPZ Trading kan op afspraak worden

bekeken in de showroom van het bedrijf in Hoorn. “Uiteraard is het

ook mogelijk dat wij bij geïnteresseerde bedrijven langskomen voor een

informerend gesprek om dealer te worden van dit unieke merk”, besluiten

Busscher en Van den Berk.

zenronline.eu

| 35


Advertorial

We zijn er weer klaar voor!

Bekend van TV!

maart

mei

Mede mogelijk gemaakt door Unilux Horrenspecialisten

Aftelklok op landelijke televisie

Levertijden 1 tot maximaal 2 weken

6 weken Muggenradar op landelijke TV

en online platfora

april

Sales pakket voor de Horrenspecialisten

4 miljoen huis-aan-huis flyers Grootste assortiment aan horren

Het horrenseizoen is weer gestart. En daarmee komt er een

eind aan de wervende “We sluiten de deuren” campagne

van Unilux om nieuwe partners nog in te laten stappen

vóór het horrenseizoen begint. Als marktleider moeten we

nu immers focus houden op waar het om draait; afspraken

nakomen aan onze vaste dealers. En onze constante

productkwaliteit garanderen.

naar kennis, tips en adviezen van onze experts.

Met alle bestaande en nieuwe Unilux Horrenspecialisten zijn

we in maart het horrenseizoen groots gestart door de Lente

te vieren op landelijke TV, met Buienradar en de RTL zenders.

En dat is nog maar het begin van het seizoen..

Met het lange, warme seizoen in 2018 nog in het achterhoofd

hebben we de afgelopen maanden hard gewerkt aan

bevoorrading, vernieuwingen aan het bestelplatform en de

lancering van onze gloednieuwe SOFTFIT hor. Alles om in

seizoen 2019 weer supersnelle levertijden van slechts 1 tot

maximaal 2 weken te kunnen garanderen.

Voor het eerst organiseerden we uitgebreide dealer- en

trainingsdagen en ontvingen daarvoor maar liefst meer dan

500 horrenspecialisten uit het hele land in Boxtel. Allen op zoek


Insecten verdwijnen

wereldwijd op

grote schaal terwijl

deze van essentieel

belang zijn voor onze voedselketen

en de balans in de natuur. Horren

dragen bij aan de juiste oplossing;

insecten buiten houden zónder

gebruik te maken van schadelijke

spuitbussen of chemicaliën. Door

het aanschaffen van een Unilux hor

draagt men zelf bij aan een gezonde

leefomgeving!

De zekerheden die wij onze dealers bieden:

Exclusieve maatwerk producten

voor de vakhandel

Gehele productieproces in

eigen beheer

Levertijd van maximaal 2 weken

Reparatie en services in

eigen huis

24

7

Onze producten zijn Nederlands

fabricaat

Orderstatus 24/7 online inzichtelijk

via uw eigen dealerportal

Advies en ondersteuning op het

gebied van verkoop en marketing

Ondersteuning dmv workshops

en trainingen

“De overstap naar Unilux was zo gemaakt!”

Hans Robben is al 33 jaar de interieurspecialist

van Purmerend. Bij Hans Robben vind je alles op

het gebied van woninginrichting onder één dak.

Van zonwering tot laminaat, van vloerkleden tot

gordijnen.

‘Wij bestellen al meer dan

15 jaar onze horren bij

Unilux. Wij zijn bij Unilux

terecht gekomen, omdat

onze ervaring met overige

horren leveranciers destijds niet goed was. Waar

ik toen tegen aanliep bij andere leveranciers

was met name de levertijd en kwaliteit, die

paste niet bij mij. De overstap naar Unilux was

toen zo gemaakt en met succes!’. De meest

Unilux dealer Hans Robben aan het woord:

“Service heb ik heel hoog in het

vaandel staan. Het is fijn dat

Unilux dat snapt.”

onderscheidende producten van Unilux zijn wat

Hans betreft de Plisséfit, maar ook de Inklemunit

en de Rolhor Super+. ‘De Plisséfit heeft een grote

vooruitgang geboekt doordat je geen hoeklijnen

en parkers meer hoeft te gebruiken die je ziet

zitten. En ik kan hem probleemloos ombouwen

wanneer ik een keer een foutje maak’, geeft hij

toe.’

Unilux ziet haar dealers graag als partners, die

door commitment aan elkaar een nog betere

samenwerking kunnen aangaan. Meedenken in

de diensten die de dealer kan aanbieden is daar

een voorbeeld van. Hans voegt daar aan toe:

‘Hoe snel reparaties worden afgehandeld bij

Unilux. Zelfs in het hoogseizoen! Service heb ik

altijd heel hoog in het vaandel staan. Het is fijn

dat Unilux dat snapt en meedenkt‘.

Het optrekken als partners betekent voor Unilux

ook het ontzorgen van de dealer, op alle vlakken.

De dealer ondersteunen op promotioneel

gebied of nog sneller laten bestellen via de

dealerlogin, hoort daar dan ook bij. Hans is blij

met die dealerlogin.

‘Je kunt je bestelling

24 uur per dag volgen

en zien wanneer deze

binnenkomt. Maar

ook voor services kan ik altijd weer terugkijken

in dat systeem. Ook dat ervaar ik als een groot

pluspunt in de samenwerking met Unilux.

Dus bij mij hangt de Unilux vlag alweer uit!’

NIEUW!

LEVERBAAR VANAF 1 MEI 2019

SOFTFIT

Een uniek, gloednieuw

horsysteem voor alle typen

kozijnen; hout, kunststof,

staal én aluminium. De

raamkrukken hoeven nooit

meer versteld te worden.

Met de los bijgeleverde

kunststof clips bepaalt men

zelf de gewenste klemming

zonder beschadigingen aan

het kozijn.Het aluminium

profiel kan op kleur van het

kozijn afgestemd worden.

De kunststof profielen

zijn altijd zwart voor een

optimale UV bestendigheid

en geeft daarnaast een

chique uitstraling.

flexibele kunststof flens

www.unilux.nl


Uw fabrikant voor

horproducten

Lorem ipsum

Inzethorren | Voorzethorren | Raamrolhorren | Plisséhordeuren | Rolhordeuren | Schuifhordeuren

Scharnierende hordeuren | Inzetrolhorren | Voor- & inzethorren met plissé | Tzippa

Horren Industrie Nederland B.V. | Molenstraat 14A, 4033AV Lienden

0344 - 60 15 68 | sales@horrenindustrie.nl | www.horrenindustrie.nl


thema insectenwering

Horren Industrie Nederland:

‘DENKERS EN DOENERS IN

INSECTENWERING’

“Na bijna twaalf jaar hebben wij de deuren van ons pand op De Hofstede

gesloten en zijn we verhuisd naar een nieuw, ruimer bedrijfspand”,

opent Cees van Mechelen van Horren Industrie Nederland. “Door de alsmaar

toenemende aanwas van nieuwe dealers uit Nederland en België

waren we uit ons jasje gegroeid.”

Sinax

Het is mede daaraan te danken dat Sinax, een fabrikant van insectenwering

uit Turkije die naar meer dan twintig landen exporteert, zich

bij Horren Industrie Nederland heeft gemeld. “Sinax zocht een stevige

partij die het bedrijf kon helpen om zijn producten in West-Europa af te

zetten”, aldus Van Mechelen. “Na uitgebreid kijken, proeven en voelen

hebben we onze handtekeningen gezet en is Sinax Europe een feit. De

producten van Sinax zijn een mooie aanvulling op ons toch al brede

assortiment. Fraai vormgegeven, vernieuwende en hoogstaande producten

waar klaarblijkelijk serieuze behoefte aan is, die vooralsnog in

Nederland en België worden afgezet. De aanvragen van onze huidige

dealers stromen nu al binnen. De een na de ander wil ook dealer worden

van Sinax Europe en er worden massaal demo’s besteld!”

“Twaalf jaar geleden zijn we klein begonnen met als enige klant Rainbowsol

uit Leerdam”, gaat Van Mechelen verder. “Je begint met één

werktafel en één afkortzaag en van daaruit zijn we gaan groeien. De

orders stroomden binnen en her en der werden machines en tafels bijgeplaatst.

Het paste allemaal wel, maar eigenlijk was het geen doen.

Buren klaagden over de profielen die vaak buiten lagen, vrachtauto’s

die midden op de weg stonden enzovoorts. Aan die situatie is nu echter

een einde gekomen.” Het nieuwe onderkomen van Horren Industrie Nederland

ligt pal naast voetbalclub FC Lienden, aan de Molenstraat 14a

in Lienden. Het bedrijf heeft nu een fabriek van 800 m 2 en een kantoor

van 72 m 2 . Het hele bedrijfsperceel meet 6500 m 2 .

“We kijken erg naar de markt en hoe die zich beweegt”, karakteriseert

Van Mechelen de bedrijfsstrategie van Horren Industrie Nederland. “We

spelen in op marktontwikkelingen en bieden gerichte oplossingen. ‘Kan

niet’ of ‘bestaat niet’ komt niet in ons vocabulaire voor. Wij denken en

doen in insectenwering, zijn altijd op zoek naar nieuwe producten en

ideeën en luisteren voortdurend naar de markt.”

Leveringsprogramma

Horren Industrie Nederland levert:

• Rolhorren

• Inzethorren

• Klemhorren

• Voorzethorren

• Vaste horren

• Inzetrolhorren

• Inzethorren met plissé

• Vaste horren met plissé

• Scharnierende hordeuren

• Schuivende hordeuren

• Zwart en grijs gaas, pollengaas, rvs gaas en petscreen

• Een groot assortiment accessoires, zoals hoeklijnen,

onderdorpels enzovoort

• Verschillende montagesets

Bestellen

Bestellen bij Horren Industrie Nederland kan via de mail naar sales@horrenindustrie.nl,

telefonisch via +31 (0) 344 601 568, maar bij voorkeur via

het bestelformulier op de site, zodat er weinig of geen fouten worden

gemaakt.

Levertijden

Horren Industrie Nederland levert alle standaardproducten binnen één

week. Maatwerkproducten worden meestal binnen twee à drie weken

geleverd.

Klant worden

Horren Industrie Nederland levert zijn producten aan bedrijven die

actief zijn in onder andere zonwering en woninginrichting, maar ook

aan montage- en klusbedrijven. Nieuwe klanten worden door buitendienstmedewerker

Erwin van Ledden – +31 (0) 612 229 105 – wegwijs

gemaakt in de veelheid aan producten die Horren Industrie Nederland

aanbiedt en de vele toepassingsmogelijkheden ervan. “Het mooiste

is natuurlijk als een nieuwe dealer naar ons komt, omdat wij in onze

showroom al onze producten werkend kunnen laten zien”, aldus Van

Ledden. “Als de dealer volledig is geïnformeerd, ontvangt hij een brutoprijslijst,

zowel digitaal als in boekvorm, waarna wij ervoor zorgen

dat hij kan gaan bestellen.”

zenronline.eu

| 39


thema insectenwering

Alukon:

‘INSECTEN WEREN MET RESPECT!’

Insect Respect ®

is ‘s werelds eerste keurmerk voor insect-neutrale

insectenwering in gebouwen. Daarnaast zijn de fabrikanten die dit

keurmerk omarmen, toegewijd aan het creëren van soorten-geschikte

habitats voor insecten. Niet alleen

het respect voor insecten – verankerd

in de filosofie van het keurmerk

– is uniek, Insect Respect ® is ook

baanbrekend qua implementatie:

het insect-neutrale karakter wordt

niet alleen waargemaakt door de

verkoop van de producten, maar al

vanaf het begin tijdens de productie.

Consumenten hebben de volledige

garantie dat insectenwering

en -behoud in evenwicht zijn.

Principe

Het principe van Insect Respect ® is heel eenvoudig, legt Becks uit. “Om

het gebrek aan leefgebied voor insecten te compenseren, worden in

woonwijken of industriegebieden insect-vriendelijke daken gerealiseerd.

Als onderdeel van dit project zal ook bij het nieuwe gebouw van

ALUKON in Haigerloch een ecologisch groen dak worden aangelegd.

“ALUKON insectenwering maakt chemische bestrijdingsmiddelen

overbodig en is derhalve een goede keuze om ruimtes insectenvrij te

houden, ook als ramen en deuren geopend zijn”, zegt Hans Becks, salesmanager

Benelux en UK. “ALUKON heeft zich bij Insect Respect ®

aangesloten om bij te dragen aan het behoud van de biodiversiteit in

het algemeen en het behoud van de insecten in het bijzonder.”

Insectenwering voor koekoeks.

Rolluik met ronde kast en ingebouwde insectenwering.

40 | zenronline.eu


thema insectenwering

De consument die insectenwering van ALUKON koopt, ondersteunt de

inspanningen van Insect Respect ® voor het behoud van insecten.”

Rolluik met insectenwering

ALUKON is bij velen vooral bekend vanwege het uitgebreide rolluikenprogramma.

“Een van de bijzondere eigenschappen van de voorzetrolluiken

van Alukon is dat alle kasten kunnen worden uitgevoerd

met geïntegreerde insectenwering AL-IS”, licht Becks toe. “Dat geeft

een toegevoegde waarde aan het rolluik, niet in de laatste plaats omdat

de rolhor wordt ingebouwd in de ongebruikte ruimte van de rolluikkast.

De consument hoeft dus geen extra kast tegen zijn kozijn

te monteren.”

“Daarnaast heeft ALUKON een uitgebreid programma voor insectenwering

voor situaties waar geen rolluiken worden gemonteerd”, gaat

Becks verder. “Hierdoor is er voor nagenoeg iedere inbouwsituatie een

ALUKON insectenwering beschikbaar. Al deze producten zijn ontworpen,

rekening houdend met de laatste eisen van de markt. De oplossingen van

ALUKON zorgen ervoor dat gebruikers prettig slapen omdat insecten buiten

blijven!”

Het programma insectenwering van ALUKON omvat onder andere

rol-, inzet-, en voorzethorren alsook draai-, plissé-, en schuifhordeuren.

Voor kelderkoekoeks (voor daglichttoetreding) is een keldergatafdichting

beschikbaar. Voor AL-IS inzethorren en hordeuren zijn verschillende

soorten insectengaas verkrijgbaar, naast het standaard transparante,

scheurvaste gaas, ook een nieuw pollenwerende gaas. (ECARF gecertificeerd.)

Dit nieuwe, gepatenteerde insectengaas is transparant en biedt

veel ventilatie.

Het hele assortiment insectenwering van ALUKON is modulair van opzet.

Met een beperkt aantal profielen, die meervoudig kunnen worden

ingezet, kunnen meerdere producten worden gemaakt. “Een groot

voordeel voor de voorraadpositie van de assembleur”, constateert

Becks. Bovendien zijn de horrenprofielen – net als de extrusieprofielen

van het rolluikenprogramma – in maar liefst dertig standaardkleuren

verkrijgbaar. Aangezien ALUKON in eigen huis kan poedercoaten,

zijn ook andere RAL kleuren snel en slechts tegen een geringe

meerprijs leverbaar.”

Detail dubbele plissédeur.

Unilux:

‘INSECTEN WEREN, INSECTEN EREN!’

Specialist in insectenwering Unilux is niet in dit Thema Insectenwering,

maar wel elders in deze Z&R vertegenwoordigd. Unilux zet zich namelijk

heel nadrukkelijk in voor het behoud van insecten. Insecten kunnen

hinderlijk zijn – daarvoor heeft Unilux een zeer uitgebreid programma

insectenweringen – maar ze zijn daarnaast ook nuttig en onmisbaar

voor de natuur en voor de land- en tuinbouw en dus ook voor onze

voedselvoorziening. ■

zenronline.eu

| 41


de pen

'Zonder insecten hebben we

straks geen vruchten meer'

42 | zenronline.eu


de pen

Hans Becks

salesmanager Benelux & UK van ALUKON

DE HOR HEEFT ER EEN NIEUWE

EN BELANGRIJKE

FUNCTIE BIJGEKREGEN

Waarschijnlijk denkt u bij horren in de eerste plaats aan het buiten houden van ongewenste gasten. Insecten in huis

vormen immers een bron van ergernis. Met een goede hor houdt u de insecten daar waar ze horen, namelijk buiten in

de natuur. Sinds jaar en dag verkoopt onze branche dus horren om de mens het comfort van een insectenvrije woning

te bieden.

Horren hebben er de laatste jaren overigens een functie bijgekregen: insecten beschermen! Broodnodig in de wereld

van vandaag, waar biologen de noodklok luiden als het gaat om de overlevingskansen van insecten. De bijensterfte

was nog nooit zo groot en ook andere insectensoorten nemen snel in aantal af.

Een hor houdt insecten buitenshuis, waardoor hun overlevingskans per definitie toeneemt. U bent immers niet de

eerste en zeker niet de laatste die insecten te lijf gaat met vliegenmepper of spuitbus. Dat is zeker geen verwijt aan uw

adres, maar gewoon een feit. Met een hor doet u dus niet alleen uzelf en uw huisgenoten een plezier, maar vooral ook

de insecten die geen weet hebben van de gevaren die op de loer liggen, als ze eenmaal uw drempel zijn gepasseerd.

Voor de vakhandel is dit een verkoopargument dat van doorslaggevend belang kan zijn. Steeds meer mensen zijn zich

ervan bewust dat wij mensen een enorme impact hebben op de natuur om ons heen en zetten graag een stapje extra

om de natuur te helpen. De aanschaf van een hor staat daarom niet alleen in dienst van het eigen wooncomfort, maar

mag gerust worden gezien als een goede daad richting het insectenbestand. Vorig jaar heeft ALUKON gemeend er

goed aan te doen om de bewustwording omtrent het verdwijnen van insecten groter te maken door een heus insectenhotel

als relatiegeschenk cadeau te doen. Een op de juiste plaats in de tuin opgehangen insectenhotel biedt een

veilige overwinteringsplaats aan onze kleine vrienden.

Gezien hun belangrijke functie in de natuur, is een wereld zonder insecten ondenkbaar. Toch stevenen we daar op

af als we geen actie ondernemen. Fruit en andere vruchten groeien alleen als eerst bijen, hommels of zweefvliegen

de bloemen bestuiven. Zonder insecten hebben we straks geen vruchten meer. Er zijn ook vogels die afhankelijk zijn

van insecten als voedingsbron. Insecten vervullen derhalve een onmisbare functie in ons ecosysteem en houden veel

processen in beweging.

Hier geldt: ‘hoort en zegt het voort!’ De vakhandel krijgt er dus de dankbare taak bij om de verkoop van horren kracht

bij te zetten met een oprecht verhaal over natuurbehoud. Elke hor die verkocht wordt, is er één. Het buzzword – bzzzword

– voor 2019 en de komende jaren is dus ‘horren’! ■

zenronline.eu

| 43


Tekst en beeld: Thijs Pubben

EOSOL VERLEGT VOORTDUREND ZIJN GRENZEN

INSECTENWERING JUST IN TIME

Eosol profileert zich in de hele Benelux als vooraanstaand producent van innovatieve insectenwering. Om die positie te bereiken, heeft

het bedrijf uit Schoten bij Antwerpen de afgelopen tien jaar grote stappen gezet. In die tijd is Eosol doorgegroeid van een kleine

horrenproducent naar een in massa-maatwerk gespecialiseerd productiebedrijf met een uitgebreid machinepark en een geoptimaliseerde

productieflow.

Op de foto links directeur-eigenaar Joris Meeussen en vertegenwoordiger Yarno Smout van Eosol bij de nieuwe poedercoatinstallatie van het bedrijf.

44 | zenronline.eu


“Maar nog steeds ontbreekt het niets aan

toekomstvisie”, aldus de huidige directeur-eigenaar

Joris Meeussen. Eosol anticipeert voortdurend

op marktontwikkelingen en past daar zijn

productportfolio en bedrijfsprocessen voortdurend

op aan om snel en efficiënt te kunnen

produceren waar de markt om vraagt.

Bol.com-mentaliteit

Joris Meeussen ontpopt zich als een eigentijdse

ondernemer die heel goed weet hoe de hedendaagse

markt eruitziet. “Er zijn steeds meer

tweeverdieners die steeds minder tijd hebben.

Internetaankopen groeien enorm. Bovendien

verdwijnt de doe-het-zelfmentaliteit. Moderne

consumenten willen steeds sneller hun product.

Ze willen iets, ze oriënteren zich op internet, ze

bestellen het en willen het eigenlijk morgen al

hebben. Ik noem het de bol.com-mentaliteit.

Als producenten moeten wij daarop anticiperen

door betrouwbaar en snel te leveren, ook al zijn

er tal van omstandigheden die ons daarbij hinderen,

niet in de laatste plaats het almaar drukker

wordende verkeer.”

Massaproductie van maatwerk

Om met de veranderende tijden – en klantwensen

– mee te kunnen, zal de maakindustrie

de wensen van de klanten moeten volgen, is

Meeussen overtuigd. “We moeten van massaproductie

naar one-stop-flow, oftewel naar

massaproductie van maatwerk, en dat just-intime.”

Eosol doet daar alles aan, maakt Meeussen

duidelijk. “Wij focussen ons op snelle en

correcte levering, maar ook op het commerciële

verhaal daarachter. Verder is het belangrijk dat

onze klanten weinig tijd kwijt zijn met inmeten,

bestellen enzovoort. Dat vergroot immers hun

marge! Eosol komt binnenkort met een nieuw

en innovatief concept dat daarin nog meer winst

moet bieden!”

klein oppervlak te realiseren”, vertelt Meeussen.

“We zijn nu verdiepingsvloeren in onze fabriek

aan het maken waar we onze voorraad opslaan.

De vloer komt dan vrij voor de productie, waarvoor

we moderne, veelal uit Japan afkomstige

productiestrategieën gebruiken. We hebben

een aantal nieuwe machines aangeschaft, waaronder

een Mecal CNC-machine – waarmee we tot

vierhonderd profielen per dag kunnen bewerken –

en we zetten sterk in op automatisering.”

Voortdurende verbetering

productieproces

Het seizoen begint steeds vroeger en steeds

heftiger, merken ze bij Eosol. De omzet is nu

al 50% hoger dan in dezelfde periode van het

vorig jaar. Het warme weer in februari heeft

daar ongetwijfeld aan bijgedragen. Om aan de

groeiende vraag te kunnen voldoen, werkt Eosol

voortdurend aan de verbetering van het productieproces.

“Omdat industriegrond schaars is,

proberen we zoveel mogelijk productie op een

De nieuwe Mecal CNC-machine van Eosol, waarmee tot vierhonderd profielen per dag kunnen worden bewerkt.

zenronline.eu | 45


Kleur op maat

Voor de Belgische markt is kleur een belangrijk

item. Veel meer dan in Nederland vragen

Belgen kleur op maat, weet Meeussen. “We

hebben daarom geen standaardkleuren op voorraad,

maar alleen brut aluminium. Alles wordt

door ons in onze eigen lakkerij in de juiste kleur

gepoedercoat. We hebben recent geïnvesteerd

in een nieuwe poedercoatinstallatie die ons in

staat stelt tot maar liefst zestig kleuren per dag te

leveren!” Omdat kleur zo nauw luistert in België

is de poedercode leidend en niet de RAL kleur.

Meeussen verwacht niet dat daar verandering

in zal komen. “Integendeel! Ik denk eerder dat

er in Nederland ook meer vraag naar kleuren zal

komen. Ons voordeel is dat wij de kennis en de

middelen in huis hebben om daarop te anticiperen.

Wij zijn ingesteld op kleine batches en steeds

wisselende kleuren. Grote poedercoaters zijn dat

niet. Als Eosol kunnen we een kleur-op-maat dus

heel snel leveren.”

Buig- en plooimachine

Bijzonder verguld is Joris Meeussen ook met

de buig- en plooimachines waarover Eosol kan

beschikken. “Ze stellen ons in staat om afwerkstukken

te maken die nodig zijn. Vaak een

pijnpunt in België! Ze worden samen met bijvoorbeeld

onze horren besteld en kunnen door ons

snel en in exact de juiste kleur worden geleverd.

Maatwerk in kleine series of zelfs unicaten is

natuurlijk geen specialiteit van grote kozijnfabrikanten.

Daarom wordt het door onze afnemers

zeer gewaardeerd dat wij het wel kunnen leveren.”

‘Als Eosol kunnen we

een kleur-op-maat

heel snel leveren’

De nieuwe poedercoatinstallatie van Eosol.

Eosol heeft een nieuwe machine in gebruik genomen om buig- en plooiwerk te maken. Het hele productieproces is

computergestuurd.

Samenwerking met Unilux

Ofschoon de Nederlandse en Belgische markt

nogal van elkaar verschillen – in Nederland veel

meer standaardkleuren, in België veel meer kleur

op maat – werken Eosol uit Schoten en Unilux uit

Boxtel intensief en succesvol met elkaar samen.

“We hebben exact dezelfde mind-set”, zegt Joris

Meeussen over de samenwerking. “We willen

beide unieke producten maken met meerwaarde

voor de installateur, snel en betrouwbaar

geleverd.”

46 | zenronline.eu


Eosol maakt de Plisséfit van Unilux in licentie

voor de Belgische markt. “Unilux ervaart daardoor

geen bottleneck en kan zich helemaal op

de Nederlandse markt en de snelle levering van

de Plisséfit in standaardkleuren concentreren”,

aldus Joris Meeussen. “Unilux is er heel sterk

in om ook tijdens piekmomenten korte levertijden

te garanderen. Daarnaast gaat veel van

hun aandacht uit naar het aluminium shuttersysteem

Fractions.”

Unieke Eosol producten

Eosol is gespecialiseerd in klassieke profielsystemen

voor horren, die in België nog altijd

het meest worden gevraagd. Ze zijn namelijk

geschikt voor de grote ramen die in België vaker

dan in Nederland in de woningbouw worden

toegepast. “Wij focussen ons niet op budgethorren,

maar op horren met meerwaarde voor

zowel dealer als consument”, aldus Meeussen.

“Een voorbeeld is de Linus 75 XL. Dit systeem –

eveneens geschikt voor grote ramen – is uitgerust

met ons in eigen beheer ontwikkelde

selfclose systeem. Unilux bedient de Nederlandse

markt met onze profielsystemen, zoals

wij de Unilux plisséhorren op de Belgische markt

brengen. Op die manier vullen we elkaar goed

aan en werken we perfect samen.”

Toonaangevend

De Belgische markt voor insectenwering werd

voorheen gedomineerd door klassieke profiel-

systemen. Die worden door Eosol vaak geleverd

in nauwe samenwerking met kozijnfabrikanten.

Voor projecten worden steeds meer casettesystemen

geleverd. “Omdat wij veel hebben

geïnnoveerd – en samenwerken met Unilux, dat

ook een innovatief bedrijf is – hebben wij een

gefinetuned productportfolio kunnen opbouwen.

Het maakt ons – zeker in België – een toonaangevende

aanbieder van insectenwering!”

Maar minstens zo belangrijk als het product

insectenwering, is de ontwikkeling van de

markt, stelt Meeussen vast. “We gaan steeds

meer naar een vraaggestuurde markt. Prijs

is niet meer het belangrijkste argument, ook

niet voor de dealer. Minder naservice door

een kwalitatief hoogwaardig product en snelle

levertijden, daar zit de winst in. Niet in lage prijzen

zonder marge, die bovendien bij het minste

of geringste malheur is opgesoupeerd. Ik denk

dat wij als Eosol met ons kwalitatief hoogwaardige

productenpakket, onze geoptimaliseerde

productie en poedercoating en onze samenwerking

met Unilux heel goed op deze ontwikkelingen

hebben geanticipeerd.”

‘Wij focussen ons op

horren met meerwaarde

voor zowel dealer als

consument’

Eosol maakt de Plisséfit van Unilux in licentie voor de Belgische markt.

De volgende stap die Eosol gaat zetten – naar

verwachting over een maand of twee – is het

uitrollen van een nieuw bestelplatform. “Zo

blijven we continu werken, niet alleen aan ons

productenpakket, maar ook aan onze bedrijfsprocessen

en aan de dienstverlening naar onze

klanten”, besluit Joris Meeussen. “We hebben

een mooie tool ontwikkeld die het bestelproces

grotendeels automatiseert. De dealer hoeft thuis

straks niets meer uit te werken. Het is een voorbeeld

van outside the box denken. Ook daarin

vinden Unilux en Eosol elkaar!” ■

zenronline.eu | 47


journaal

StellaGroup neemt zonweringbedrijven

over van CRH Shutters & Awnings

Woensdag 24 april is bekendgemaakt dat StellaGroup, ondersteund

door private-equityfirma PAI Partners, CRH Shutters & Awnings

(CRH S&A) heeft overgenomen. Door deze overname transformeert

StellaGroup van een leidende Franse speler op het gebied van rolluiken

en rolpoorten en -hekken tot een van de belangrijkste Europese

bedrijven, met een verbreed productportfolio dat ook zonwering

en outdoor living gaat omvatten.

PAI Partners heeft StellaGroup in januari van dit jaar overgenomen

met de ambitie om het managementteam van het bedrijf te ondersteunen

in zijn plannen om te groeien, zowel generiek als door acquisitie.

De overname van CRH S&A is daarvoor een belangrijke stap,

die ertoe moet leiden dat StellaGroup internationaal een leidende

speler in de branche wordt.

CRH S&A is een van de grootste producenten van rolluiken, zonweringen

en garagedeuren in West-Europa met een omzet die in 2018

boven de 200 miljoen euro lag. CRH S&A met de merken die ertoe

behoren, zoals Alulux, AVZ, Erhardt Markisen en SWS, heeft een

leidende positie in belangrijke markten als Duitsland, Nederland en

het Verenigd Koninkrijk.

StellaGroup is marktleider in Frankrijk voor rolluiken, rolluiken en

-hekken voor winkelbeveiliging enzovoorts. Het bedrijf heeft vijf

productielocaties in Frankrijk waar in totaal 900 mensen werken.

Met de overname van CRH S&A wordt de omzet van StellaGroup

bijna verdubbeld en het productprotfolio verbreed. StellaGroup zal

na de overname 45% van zijn omzet buiten Frankrijk realiseren en

een van de leidende Europese spelers worden in zonwering en afsluitingen.

“Dit is waarlijk een baanbrekende acquisitie voor StellaGroup omdat

we voor het eerst significant groeien buiten Frankrijk”, constateert

CEO Didier Simon. “We zijn enthousiast om onszelf als een Europees

marktleider in de branche te profileren en verheugen ons op de samenwerking

met het management team van CRH S&A.”

“We zijn verheugd om Didier Simon en zijn team bij deze acquisitie

te ondersteunen”, reageert partner Mathieu Paillat van PAI Partners.

“We hebben in StellaGroup geïnvesteerd met de ambitie om

het bedrijf te helpen groeien. Internationale expansie was voor hen

bovendien altijd een belangrijk aandachtspunt. Dit is een mijlpaal

voor StellaGroup, Didier Simon en zijn team en wij zijn trots daar

deel van te mogen uitmaken.”

De overname van CRH S&A door StellaGroup, die nog door de mededingingsautoriteiten

moet worden goedgekeurd, wordt naar verwachting

in de zomer afgerond.

De vijf bedrijven die thans deel uitmaken van StellaGroup.

48 | zenronline.eu


journaal

Luxaflex ® introduceert

vernieuwde collectie

Plissé Shades

Natuurlijke kleuren, bijzondere dessins en horrengaas

De collectie Plissé Shades van Luxaflex ® is uitgebreid met nieuwe

kleuren, dessins en structuren. “De vernieuwde collectie speelt met

aandacht voor persoonlijke stijl en gemak in op de vraag van de moderne

consument”, aldus Silvia Jagtenberg van Luxaflex Nederland.

“De nieuwe collectie biedt een groot scala aan zachte kleuren en diverse

kleurcombinaties. Denk aan minimalistisch wit, maar ook aan

kleurrijke designs. Op die manier creëren de nieuwe Plissé Shades verschillende

effecten, van een subtiele achtergrond tot een opvallende

eyecatcher in het interieur. Bovendien past deze collectie in zowel moderne

als klassieke interieurs.”

Bloemenpatronen en etnische motieven

De nieuwe collectie bevat bijzondere dessins die geïnspireerd zijn op

aquarel waterverf. Ook zijn er doeken ontworpen met bloemenpatronen,

etnische motieven en patronen waarbij een kleurverloop zichtbaar

is. “Deze dessins brengen stuk voor stuk speelsheid en een frisse

uitstraling in een ruimte”, licht styliste Maartje Knipscheer van Luxaflex

Nederland toe. “In de collectie blijven heldere tinten een hoofdrol

spelen, waarbij de belangrijkste kleuren voornamelijk natuurlijke tinten

zoals groen, blauw en beige zijn. Helemaal passend bij de botanische

trend van nu!”

Luxaflex® Plissé Shades met delicaat bloemenpatroon.

Raambekleding en hor in één

Een andere toevoeging aan de collectie zijn de Plissé Shades van Melby

screenstof, dat ook kan fungeren als horrengaas. “De nieuwe 20 mm

Melby screenstof is daarmee zowel praktisch als stijlvol en zorgt voor

maximaal zicht naar buiten”, aldus Silvia Jagtenberg. “Wie kiest voor

deze stof is het hele jaar optimaal beschermd tegen insecten.”

Slimme bedieningssystemen

De collectie Plissé Shades is verkrijgbaar met kettingbediening en

de slimme bedieningen PowerView ® Motorisation, SmartCord ® ,

LiteRise ®

en TruFit ® . Deze bedieningssystemen zijn ook een oplossing

voor onbereikbare raampartijen. Binnenkort is er een kindveilige

breekketting beschikbaar.

Aandacht voor duurzaamheid

De nieuwe collectie bestaat uit meer dan negentig duurzame stoffen

die zijn onderscheiden met Cradle to Cradle Certified brons. “Deze

certificering staat voor een voortdurende verbetering en innovatie van

producten en processen”, licht Silvia Jagtenberg toe. “Dit internationale

keurmerk garandeert een verantwoorde keuze. Zo zijn de Revival

stoffen gefabriceerd met honderd procent gerecycled polyestergaren,

dat is gemaakt van industrieel afval. Hierdoor blijven grondstoffen behouden,

wordt de uitstoot van CO 2

verminderd en is er minder waterverbruik

bij de productie.”

Luxaflex® Plissé Shades met perforatie voor een speels lichteffect.

De vernieuwde collectie Plissé Shades is sinds 8 februari verkrijgbaar.

zenronline.eu

| 49


journaal

Ken uw concurrenten:

PVB-folie met verbeterde

zonwering

Remco Gemmeke verlaat

Somfy en start met

PBC Sales Outsourcing

Folieproducent Everlam introduceert Everlam TM Cool. Het is een

PVB-folie die met behulp van nanotechnologie aan gelamineerd

veiligheidsglas verbeterde eigenschappen geeft om zonnewarmte

te weren. De folie is volgens de Belgische producent uniek omdat

ze bescherming tegen infraroodstraling combineert met lichtinval

en behoud van natuurlijke kleuren. Everlam TM Cool heeft een maximale

g-waarde van 0,3 – waardoor 70% van de zonnewarmte wordt

geweerd – bij een lichttransmissie (Tl) van 50%. Bij een g-waarde

van 0,6 is de Tl 80%.

“Klimaatverandering, waardoor de temperatuur overal stijgt, maakt

Everlam TM Cool zeer actueel”, aldus CEO Harald Hammer van Everlam.

“We zijn er trots op om dit nieuwe product te kunnen presenteren.

De feedback van onze klanten zal ons in staat stellen om het

verder te verfijnen. We verwachten dat het een groot succes op de

markt zal zijn.”

Remco Gemmeke verlaat Somfy en start PBC Sales Outsourcing.

“Na vijftien fantastische en leerzame jaren heb ik het mooie Somfy

Nederland BV verlaten”, aldus Remco Gemmeke, die als Senior Area

Sales Manager onder andere verantwoordelijk was voor directe en

indirecte verkoop, relatiebeheer, acquisitie en prijsonderhandelingen,

maar ook voor bedrijfskundige retailbegeleiding. “Omdat ik

niet iedereen persoonlijk heb kunnen bedanken voor de fantastische

samenwerking, doe ik dat graag langs deze weg: bedankt allemaal!”

Everlam

Everlam is fabrikant van polyvinylbutyral (PVB), de tussenlaag voor

gelaagd architecturaal veiligheidsglas. Het portfolio omvat Everlam

TM Clear, White, Coloured PVB, Quit, Super Tough en sinds kort

dus ook Everlam TM Cool. Het hoofdkantoor van Everlam is gevestigd

in Mechelen, waar ook het Everlam Center of Competence is gevestigd.

De productiefabriek van het bedrijf staat in Hamm Uentrop, in

Duitsland, waar de PVB-folie al meer dan 25 jaar wordt vervaardigd.

Bron: www.glasinbeeld.nl.

Gemmeke vervolgt zijn carrière buiten de zonweringbranche en

begint voor zichzelf met PBC Sales Outsourcing. “Daarbij kan ik

gebruik maken van de expertise en faciliteiten van de PBC Group

te Veenendaal”, aldus Gemmeke. “Met mijn bedrijfskundige achtergrond

en ruime saleservaring, ga ik bedrijven ondersteunen om

hun verkoopafdeling te optimaliseren. Desgewenst kan ik bedrijven

daarin volledig ontzorgen. Dat wil zeggen: werving en selectie, op

de payroll plaatsen en het opleiden en begeleiden van sales professionals.

Door de ondernemer dit werk uit handen te nemen, kan hij

zich volledig richten op waar hij goed in is: ondernemen!”

50 | zenronline.eu


journaal

Coulisse wint WCMA Product Awards

met Eco Essence en Twin Pull

Beste kindveilige oplossing voor rolgordijnen en voor

tweede keer op rij beste duurzame product

Coulisse heeft met de duurzame rolgordijnstof Eco Essence en het kindveilige

rolgordijnmechaniek Twin Pull de Amerikaanse WCMA Product

Award 2018 voor de beste technische innovatie gewonnen. Met Eco

Essence, een rolgordijnstof gemaakt van 100% gerecyclede petflessen,

won Coulisse voor het tweede jaar op rij de prijs in de categorie

Duurzame Producten. Twin Pull, het kindveilige alternatief voor het

kettingmechaniek, werd verkozen in de categorie vouw- en rolgordijnen.

De uitreiking van de prijzen heeft plaatsgevonden tijdens de

International Window Coverings Expo (IWCE) in Nashville, Tennessee.

Eco Essence: Coulisse en Trashpackers bundelen krachten

De door Coulisse ontwikkelde rolgordijnstof Eco Essence is gemaakt

van 100% gerecyclede petflessen en werd wederom verkozen tot beste

technische innovatie in de categorie Sustainability. Coulisse is het

vorig jaar een samenwerking gestart met Trashpackers, het wereldwijde

platform voor backpackers die zich inzetten voor een schonere

wereld door afval op te ruimen. “Dit goede doel is een enorme inspiratiebron

voor ons en met deze samenwerking kunnen we Eco Essence

nog meer waarde geven”, licht eigenaar Christiaan Roetgering van

Coulisse toe. “Trashpackers en Coulisse delen de missie om een betere

wereld te creëren door plastic om te zetten in duurzame producten.

We zijn trots dat Eco Essence nogmaals is bekroond met een WCMA

Product Award.” Coulisse doneert een deel van de omzet van Eco Essence

aan Trashpackers.

De stof Eco Essence is geschikt voor rolgordijnen en paneelgordijnen

en uit voorraad leverbaar. De unistof heeft dezelfde natuurlijke tex-

tuur en functionele eigenschappen als rolgordijnstof van niet-gerecycled

materiaal. Eco Essence heeft een breedte van 280 cm en is verkrijgbaar

in acht kleuren.

Twin Pull: de oplossing voor eenvoudige, kindveilige rolgordijnen

Het tijdens de R+T 2018 in Stuttgart door Coulisse gelanceerde Twin

Pull mechaniek voor de eenvoudige, kindveilige bediening van rolgordijnen

heeft de WCMA Product Award voor beste technische innovatie

in de categorie Vouw- en Rolgordijnen gewonnen. “Twin Pull biedt

een antwoord op de toenemende vraag naar oplossingen voor kindveilige

raambekleding”, zegt Bas Klein Tuente, Manager Engineering

bij Coulisse. “Het Twin Pull mechaniek biedt alle vertrouwde eigenschappen

van het gewone kettingtechniek, maar heeft niet de onveilige

lus. We hebben de bedieningsketting doorbroken, waardoor Twin

Pull twee kettingen heeft. Het mechaniek wordt met een repeterende

beweging aangedreven. De Twin Pull is door de aard van het ontwerp

kindveilig. Toegepast bij bestaande rolgordijnen zijn en er geen extra,

losse onderdelen nodig om het systeem kindveilig te maken.”

Twin Pull is verkrijgbaar voor ramen van verschillende afmetingen en

systeembuizen met een diameter tot 50 mm. Het mechaniek is verkrijgbaar

in zes kleuren, met bijpassende ketting, kettinggewichten

en wands.

zenronline.eu

| 51


markilux MX-3

markilux MX-3

Design-zonweringen Design-zonweringen –

made made

in in

Germany

Germany

markilux presenteert de nieuwe terras- en balkonzonwering MX-3.

markilux presenteert de nieuwe terras- en balkonzonwering MX-3.

Perfecte vorm, met mooie rondingen op de juiste plekken.

Perfecte vorm, met mooie rondingen op de juiste plekken.

markilux – het beste onder de zon. Voor de mooiste schaduw ter wereld.

markilux – het beste onder de zon. Voor de mooiste schaduw ter wereld.

Voor meer informatie gaat u naar markilux.com

Voor meer informatie gaat u naar markilux.com

MX-3

Het nieuwe licht in de

Het schermenhemel

nieuwe licht in de

schermenhemel

Electrotechnische groothandel voor vakspecialisten

Electra onderdelen en zelfklevende kabelgoten

in 12 kleuren van Nederlands fabrikaat

Kabelgoten die recht zijn, niet scheuren en… écht plakken!

In meer dan 100 verschillende maten en zónder stickers.

Kabelgoot P25 en Z25 wit/crème (schroefgoten).

• Alle soorten batterijen

• Led verlichting armaturen

• Complete aansluitsnoeren in 2 -, 3 - en 5 meter

• 100 meter rollen elektrasnoer

3x 0,75 / 4x 0,75 / 5x 0,75 in platte dozen (zwart/wit)

• Inbouwspots en trafo’s, buitenkabel YMVK

• Kabeldozen met wartels/tules en kabeldoos smal (grijs/antraciet)

• Onze snoeren en kabels alleen KEMA KEUR.

• Levering franco huis. In NL: € 230,- netto excl. BTW

In BE: € 400,- netto excl. BTW

Eerste order 10% extra korting

Bel of mail en vraag naar onze prijslijst

KANTOOR / SHOWROOM

Industrieweg 46-b

1613 KV Grootebroek

Mob: 06 - 54763666

Tel: 0228 - 521688

MAGAZIJN

Industrieweg 46-a

1613 KV Grootebroek

Klantvriendelijk

Snelle leveringen

Lage prijzen

Professionele kwaliteit

Uitgebreid assortiment

E-mail: info@hamco.nl

Webshop: www.hamco.nl

Montage of reparatie van zonwering wordt met

Hoogtewerkers bereikbaar. Oók op de moeilijkste plekken.

Aandacht voor zonwering > Waar ze ook hangen

Meer info: 010 4351939 of www.hoogtewerkers.nl


journaal

Nieuwe pergolazonwering

Umbra van LuxxOut

Raambekleding en hor in één

LuxxOut BV uit Barneveld ontwikkelt en produceert in eigen beheer

producten voor het buitenleven. Het bedrijf heeft recent de Umbra

gelanceerd, de broer van de populaire Solem. Deze nieuwe pergolazonwering

heeft een strak doek en kan in elk willekeurig frame worden

geïntegreerd.

Doek rolt op in cassette

Een groot voordeel van de Umbra is volgens LuxxOut dat het doek in

een cassette wordt gerold. Het wordt daardoor het hele jaar door beschermd

tegen de weersomstandigheden. Een beschermdak voor het

doek is bij de Umbra dus niet van toepassing.

Maatwerk

De Umbra zonwering kan in maten per mm worden besteld. De minimale

breedte is 1200 mm, de maximale breedte 4000. De uitval is

maximaal 4000 mm. Voor speciale situaties levert LuxxOut ook maatwerkoplossingen.

De nieuw pergolazonwering Umbra van LuxxOut.

Strak doek

Het doek van de baleinenzonwering Solem hangt in sierlijke boogjes.

“De baleinen zorgen voor stevigheid en de boogjes voor sfeer”, aldus

een woordvoerder van LuxxOut. Daarnaast was er echter ook vraag

naar een systeem met een strak doek, passend bij de moderne tuinen

van tegenwoordig. LuxxOut heeft daarop de Umbra ontworpen, waarbij

het doek over twee geleiders loopt. Het doek wordt door middel

van de draaistang in- en uitgerold. Het oprolmechanisme rolt het doek

met een koord uit de cassette. Ter ondersteuning van het doek is in het

midden van de doekzonwering een extra balein aangebracht.

De Umbra in een beursopstelling.

Specificaties

Het doek van de Umbra is – net als dat van de Solem – van Tibelly

en heeft uitstekende zonwerende eigenschappen. Het doek heeft een

waterafstotende coating, maar in tegenstelling tot de Solem kan de

Umbra bij regen niet worden gebruikt. Het doek is namelijk niet onder

afschot gemonteerd, waardoor water niet wordt afgevoerd en zakvorming

zou kunnen ontstaan. Bij regen moet deze zonwering derhalve

worden ingerold.

De baleinenzonwering Solem van LuxxOut.

Varianten

De Umbra is in een aantal varianten leverbaar. Bij tussenbouw kan het

dak tussen de balken van een frame worden gemonteerd. Inbouw is

alleen mogelijk in combinatie met een frame van Aluminiumpergola.

nl, het zusterbedrijf van LuxxOut. De cassette van de Umbra wordt dan

aan de achterbalk van het frame gemonteerd en het oprolmechanisme

ingebouwd in de voorste ligger. De Umbra is niet geschikt om als bovenliggende

zonwering te worden gebruikt.

zenronline.eu

| 53


HAWAII HAWAII 40 40

HAWAII 40

CUBO is ...


CUBO is ...

... HELDER en ongedwongen.

CUBO is ...

... HELDER en ongedwongen.
... HELDER en ongedwongen.

HOOGWAARDIGE ELEGANTIE – LUXUEUS DESIGN

HOOGWAARDIGE ELEGANTIE – LUXUEUS DESIGN

Phileas Foggstraat 36 7825 AK Emmen

Lucas Bouwers 0623725407 l.bouwers.jonkergouw@sunparadise.com

Rob Jonkergouw +31 6 309 542 82 r.jonkergouw@sunparadise.com

Showroom Belgie: Oud Strijdersstraat 74 3020 Herent ( op afspraak) Dirk Lariviere +32 49 48 99 307 d.lariviere@sunparadise.com

HOOGWAARDIGE ELEGANTIE – LUXUEUS DESIGN

Kantoor Nederland: Phileas Foggstraat 36 7825 AK Emmen

Lucas Bouwers 0623725407 l.bouwers@sunparadise.com Rob Jonkergouw +31 6 309 542 82 r.jonkergouw@sunparadise.com

Showroom Belgie: Oud Strijdersstraat 74 3020 Herent ( op afspraak) Dirk Lariviere +32 49 48 99 307 d.lariviere@sunparadise.com

Bezoek ons volledig

Bezoek ons opnieuw volledig

ontworpen startpagina

opnieuw ontworpen startpagina

nieuwe

startpagina

nieuwe

nieuwe

startpagina

startpagina nieuwe

startpagina

WWW.SUNPARADISE.COM

www.SIRAL.de

www.SIRAL.de

www.SIRAL.de

nieuwe

online catalogus

nieuwe

nieuwe

online

online

catalogus

catalogus nieuwe

online catalogus

abonneer je op

onze nieuwsbrief

abonneer

abonneer

je

je

op

op

onze

onze

abonneer nieuwsbrief

nieuwsbrief

je op

onze nieuwsbrief

Ihr Rolladen-Innovator

aanbieding

actie

Ihr Rolladen-Innovator

Ihr Rolladen-Innovator

Ihr Rolladen-Innovator

aanbieding

aanbieding

aanbieding actie

actie

actie

ook winkelfunctie in

huidig ontwerp met

succesvolle activering

ook ook winkelfunctie in

huidig SIRAL ook ontwerp winkelfunctie GmbH, met Postfach

in

1345, D 73638 Welzheim

Tel. +49-7182-9277-0, succesvolle huidig activering ontwerp

FAX +49-7182-9277-55,

met

www.siral.de, info@siral.de

succesvolle activering

SIRAL GmbH, Postfach 1345, D 73638 Welzheim

Tel. +49-7182-9277-0, SIRAL FAX GmbH, +49-7182-9277-55, Postfach 1345, D www.siral.de, 73638 Welzheim info@siral.de

Tel. +49-7182-9277-0, FAX +49-7182-9277-55, www.siral.de, info@siral.de


journaal

‘De R+T Asia heeft van begin

tot einde indruk gemaakt’

Vijftiende editie breekt nieuwe records

De R+T Asia, die van 27 februari tot en met 1 maart in Shanghai is

gehouden, heeft volgens de organisatie van begin tot einde indruk

gemaakt. De beurs heeft daarmee zijn status als belangrijkste beurs

voor zonwering en deuren en poorten voor Azië en het Pacifisch gebied

bevestigd.

De vijftiende editie is met 642 exposanten (2018: 507), 41.505

bezoekers (2018: 34.263) en 65.000 m 2 bruto vloeroppervlak

(2018: 50.000 m²) de succesvolste in de geschiedenis van de beurs geworden.

Het is daarmee volgens de beursorganisatie een evenement

geworden dat door de zonweringindustrie niet meer kan worden genegeerd.

R+T Asia biedt exposanten immers de mogelijkheid zich op

de expanderende Aziatische en Pacifische markten te presenteren en

contacten te leggen met klanten in dit deel van de wereld.

R+T Asia 2019 trok meer bezoekers op een groter beursoppervlak.

InnovAction Award

In de categorie Zonwering heeft Burda Worldwide Technologies (Duitsland)

de InnovAction Award gewonnen met een modulair systeem

voor climate control in de buitenomgeving. Smart Home-oplossingen

blijken vooral op de Chinese markt aan te slaan.

Het side event HD+ Asia voor huistextiel en decoratie bleek eveneens

op veel belangstelling te kunnen rekenen. Er waren 25 exposanten op

een beursoppervlak van 5.000 m 2 .

Uit China kwamen 15% meer bezoekers, een nieuw record.

In het jaar na de R+T in Stuttgart hebben exposanten uit 21 landen,

waaronder Duitsland, Frankrijk, Canada, Spanje, België en Nederland

zich in Shanghai met hun producten en diensten gepresenteerd. Daaronder

ook veel bedrijven die voor de eerste keer op de R+T Asia vertegenwoordigd

waren. Na enkele mindere jaren is de tendens dat weer

meer Europese zonweringbedrijven met name in China actief willen

worden.

Wat dan helpt, is dat het aantal bezoekers maar liefst 21% hoger

was dan bij de vorige editie van R+T Asia. Het bewijst dat de beurs

de goede thema’s aansnijdt. Van alle bezoekers kwamen er alleen al

28.721 uit China, een groei van 15% ten opzichte van het jaar ervoor.

Meer dan 30% van de bezoekers kwam uit alle delen van de wereld,

met name uit Zuidoost-Aziatische landen, zoals Vietnam, Singapore en

Thailand, Europa, de VS en Zuid-Amerika.

De genomineerden voor en de jury van de InnovAction Award voor zonwering.

Vijfde van links winnaar Jiri Burda van Burda Worldwide Technologies.

Nieuwe locatie

De volgende R+T Asia wordt van 17 tot en met 19 maart 2020 gehouden.

Dat zal zijn op een nieuwe locatie, te weten het NECC, het National

Exhibition and Convention Centre in Shanghai. De organisatie verwacht

door de verhuizing nieuwe groeimogelijkheden voor de beurs.

zenronline.eu

| 55


journaal

Hightech SO! terrasoverkapping van Winsol

wint prestigieuze Red Dot Design Award

Vorig jaar heeft Winsol de gloednieuwe Pergola SO! gelanceerd.

“Een terrasoverkapping met een uniek design en een unieke functionaliteit,

waardoor een terras als het ware het een verlengde van de

woonkamer wordt”, aldus CEO Xavier Costenoble van Winsol.

Steeds meer mensen zijn op zoek naar een manier om het comfort

en de faciliteiten van binnen ook buiten te hebben. Om dat te realiseren

heeft Winsol zijn Pergola SO! gelanceerd. Daarmee kan de

woonkamer naar buiten worden gebracht, waardoor het terras een

verlengde van de woonkamer wordt.

De Pergola SO! kan met zijn instelbare lamellen en discreet ingebouwde

screens aan elke weersomstandigheid worden aangepast,

met de SO! Connected app zelfs van afstand. “Dankzij de gepatenteerde,

intelligente aansturing van de lamellen, berekent de app de

juiste stand van de aluminium lamellen”, licht Costenoble toe. “Bij

elke wijziging van de lichtinval verplaatsen de lamellen zich automatisch

voor de perfecte sfeer op het terras. Zo kan er op warme

zomerdagen worden genoten van zonlicht én ventilatie. In de winter

zorgt de geïntegreerde infraroodverwarming voor weldadige

warmte, als in de woonkamer.”

De Pergola SO! is beschikbaar in verschillende pakketten die elk

bepaalde uitrustingen bieden:

• SO Cosy – Dit is het basispakket met led-verlichting geïntegreerd

in de regengoot. Het biedt de mogelijkheid om te beschaduwen, te

ventileren en te beschermen tegen neerslag. De lamellen passen

zich aan via de app.

• SO Chic – Dit pakket omvat onder andere led-verlichting die naargelang

de persoonlijke smaak kan worden aangepast naar warm of

koud wit licht en een ingebouwd geluidssysteem. De stand van de

lamellen wordt automatisch aangepast op basis van de gps-locatie

van de SO!

• SO Star – Dit pakket omvat dezelfde led-verlichting als de Cosy en

de Chic en daarnaast ook leds in de vorm van een sterrenhemel. Het

intelligente systeem past de stand van de geautomatiseerde lamellen

gedurende de dag aan, rekening houdend met de gps-locatie en

de effectieve lichtinval.

Red Dot Design Award

“De SO! Pergola is niet alleen uiterst innovatief en functioneel, maar

ook een lust voor het oog”, meent Costenoble. De expert jury van

de Red Dot Design Award – een van ‘s werelds grootste designwedstrijden

met niet alleen aandacht voor designkwaliteit, maar ook

voor innovatie, functionaliteit, kwaliteit, ergonomie en duurzaamheid

– lijkt eenzelfde mening toegedaan. Het terrasdaksysteem van

Winsol is namelijk recent met een Red Dot Design Award bekroond.

“Winsol is bijzonder verheugd met de internationale erkenning voor

de SO!”, reageert Xavier Costenoble verheugd. “Meer dan ooit zijn

we ons ervan bewust dat we moeten inzetten op innovatieve producten

met een eyecatching design.”

56 | zenronline.eu


journaal

Unilux werkt samen

met topontwerper

Osiris Hertman

Unilux kondigt een samenwerking met topontwerper Osiris Hertman

aan. “Op het exclusieve Art of Living event dat eind maart in het Autotron

Rosmalen werd gehouden, hebben we samen een geheel nieuwe

dimensie van zonlicht beleven in huis gepresenteerd”, aldus een trotse

CEO Patrick van Loosbroek van Unilux.

Osiris Hertman (1972) studeerde in 1998 af aan de Design Academy

Eindhoven. Na zijn studie ging hij aan de slag bij Ulf Moritz en Marcel

Wanders. Ook is hij ruim tien jaar is hij art director geweest bij sieradenmerk

Buddha to Buddha. “Inmiddels runt hij sinds twintig jaar zijn

eigen designstudio in Haarlem en heeft hij zijn naam verbonden aan

exclusieve merken, zoals Maretti, Ebru en Jee-O”, vertelt Van Loosbroek.

“En vanaf dit jaar dus ook aan onze Fractions”, voegt hij daar

aan toe.

Eenvoud en Rust

Een goed interieur is volgens Hertman net als de natuur: het geeft je

rust. “Ik verdiep me enorm in wat de architectuur me geeft. Ik kom

veel in historische panden, zoals kerken of forten. Dan bestudeer ik

eerst de ligging: hoe valt het licht binnen en hoe verandert de sfeer

met de seizoenen? Daar pas ik de deuropeningen en raampartijen op

aan, zodat de bewoners kunnen ontbijten op de plek waar de zon

opkomt. Mijn interieurs moeten eenvoud uitstralen, zoals een kind ze

zou tekenen.”

Fractions by

Osiris Hertman Design:

‘design meets engineering’

De toepassing van dit gedachtegoed op Fractions, de aluminium shutters

van Unilux, heeft tot een inspirerende samenwerking tussen Hertman

en Unilux geleid. “Door gebruik te maken van de toetreding van

licht door aluminium sleuven die worden geknepen, wordt een bijzondere

lichtinval en beleving in een woonkamer gecreëerd. Dat is de

werking van Fractions”, aldus Van Loosbroek. “Een spannend spel van

licht en schaduw, want de lichtopbrengst is door de diffractie – het

afbuigen van een lichtgolf langs een ondoordringbaar obstakel – bij

Fractions binnen groter dan men zou verwachten. Het licht weerkaatst

namelijk niet eerst op lamellen, maar valt rechtstreeks door de sleuven

van Fractions in de kamer. Met Fractions heeft Unilux het antwoord

op de vraag naar exclusieve raamdecoratie met een optimale lichtopbrengst

in handen.”

Sinds dit jaar werken Osiris Hertman en Unilux aan het nieuwe ontwerp

voor Fractions. “Zijn visie en zijn kijk op het beleven van zonlicht

in huis hebben geleid tot nog meer dimensie en innovatie in onze aluminium

panelen”, stelt Van Loosbroek vast. “Het resultaat is Fractions

by Osiris Hertman Design.”

Informatie en verkrijgbaarheid bij dealers

Op dit moment werkt Unilux hard aan de ontwikkeling van de nieuwe

modellen. Op het Art of Living Event in Rosmalen heeft het bedrijf een

sneak preview van de modellen laten zien, die voor 90% gereed zijn.

De eerste leveringen van pre-orders volgt in juli/augustus van dit jaar.

Vanaf september 2019 verwacht Unilux dat Fractions by Osiris Hertman

Design normaal leverbaar zullen zijn. Documentatie en prijzen zijn beschikbaar

vanaf juni/juli 2019. ■

zenronline.eu

| 57


Tekst: Jan Mol Beeld: swela

PERLA FR EN OUTDOOR CIELO COLLECTIE VAN SWELA

‘LEVER NIET WAT DE HORECA VRAAGT,

MAAR WAT NODIG IS!’

Onbekend maakt onbemind, luidt het spreekwoord. Innovatieve ideeën willen nog weleens voor de marktvraag

uitlopen, totdat ze letterlijk ontdekt worden en de vraag vanzelf ontstaat. “Als er één bedrijf is in de zonweringbranche

is waar dat voor geldt, dan is dat swela wel”, aldus directeur Wouter Hof. Hij ziet dat in de branche nog vaak stug

wordt vastgehouden aan alles wat oud en vertrouwd is. Voordeel: het feit dat innovaties niet meteen gemeengoed zijn,

biedt uitgelezen kansen aan de early adopters!

Z&R spreekt Hof over het nieuwe, vlamvertragende

sunvasdoek perla FR en de outdoor meubelstoffen

uit de Cielo collectie, waar swela buiten Nederland

al succes mee oogst.

‘Zet het hart van de horecaondernemer

in vuur en vlam!’

“En dus niet zijn zonweringdoek”, opent Hof

lachend het gesprek. “Eigenlijk is het met alle

brandveiligheidseisen van vandaag een bijzondere

zaak dat zonweringdoek niet binnen dat protocol

is opgenomen. Dat geldt niet alleen voor de

horeca, maar voor zonwering op elke plaats die

voor publiek toegankelijk is. We beperken ons in

dit geval echter even tot de horeca. Ga ‘s avonds

maar eens ergens op een terras zitten. Om sfeer

en warmte te creëren, staan her en der vuurkorven,

manshoge gasbranders en terrasverwarmers

opgesteld. Heerlijk en gezellig, maar wel potentiële

veroorzakers van brand. Het verleden heeft

aangetoond welke desastreuze gevolgen brandend

materiaal boven de hoofden van horecabezoekers

kan hebben. Niemand staat daar echter bij

stil, ook de horecaondernemer niet. Is het dan niet

zaak om als zonweringspecialist de horeca op de

mogelijkheid te wijzen om vlamvertragend doek in

te zetten? Bij swela zijn we van mening dat dit een

stuk onderscheidend vermogen oplevert en dat dit

het expertise gehalte van de zonweringvakman

naar een nog hoger plan tilt.”

Onbekend maakt dus onbemind. De vraag van de

horeca om een terras te overkappen is duidelijk

en algemeen. “Daar op een verantwoorde manier

een betere invulling aan geven, draagt bij aan de

veiligheid en dus aan nog meer gastvrijheid”, aldus

Hof. “Met sunvas perla FR levert de vakhandel dus

niet wat er wordt gevraagd, maar wat er nodig is!

De brandwerendheidsklasse van dit doek is B1. Als

58 |

zenronline.eu


‘Is het dan niet zaak om als zonweringsspecialist de horeca op de

mogelijkheid te wijzen om vlam vertragend doek in te zetten?’

klap op de vuurpijl is het ook nog eens waterdicht;

nog een verkoopargument waar de horeca gevoelig

voor is. En qua kleurkeuze hoeft ook niemand

zich beperkt te voelen, want deze unieke collectie

omvat maar liefst dertien schitterende referenties.”

Nog meer klantbeleving:

outdoor meubelstoffen

Dat swela weet waar de horeca behoefte aan heeft,

komt niet uit de lucht vallen, meent Hof. De Cielo

(vertaald: hemel, red.) collectie outdoor meubelstoffen

vindt in het buitenland al gretig aftrek. “We zien

dat de markt voor deze meubelstoffen in Nederland

echter nog onontgonnen is. Ook hiervoor geldt

dat indien je de horecaondernemer niet wijst op

de mogelijkheid om de kussens van het buitenmeubilair

uit te voeren in zeer bestendige stoffen

die perfect passen bij het zonweringdoek, zal men

altijd op een standaard oplossing terugvallen. Zowel

de uitbater van een etablissement als de zonweringspecialist

zien de link niet tussen de zonwering

en de meubels die eronder staan, terwijl die er

natuurlijk wel is. In hospitality staat klantbeleving

meer dan ooit centraal. Wijs de horecaondernemer

de weg naar een harmonieus ingericht terras en laat

het zonweringdoek en de bijpassende meubelstoffen

spreken. Dat nodigt uit, al van een afstand. Juist

die conformiteit in uitstraling en kwaliteit maakt

het totaalplaatje af. Je moet natuurlijk wel durven,

als specialist. Weet echter dat de offerte die je

achterlaat op de bar met kop en schouders boven

alle andere offertes uit zal steken. Een serieuze

horecaman of -vrouw zal gaan nadenken over die

meerwaarde, die zich niet alleen uit op het esthetische

vlak, maar vooral ook op functioneel gebied.

Zonweringspecialisten die meer willen weten over

sunvas perla FR en de Cielo collectie kunnen contact

opnemen met de vertegenwoordigers van swela,

Klaas-Jan Postma en Marina Schavemaker.” ■

Artist's impression van een rooftop bar, met swela sunvas perla FR zonweringdoek op de knikarmschermen en swela Cielo Outdoor Fabric als meubelstof.

zenronline.eu | 59


thema horecazonwering -overkappingen

MOGELIJKHEDEN VOOR DE ZONWERINGSPECIALIST

DE HORECA GROEIT EN BLOEIT!

Het wordt almaar drukker in binnensteden. En dan gaat het echt niet alleen om de grote steden met toeristische aantrekkingskracht.

Overal, tot in dorpen toe, hebben steeds meer mensen er behoefte aan om op een terras te vertoeven

om iets te drinken of te eten. Elke horecaondernemer weet dat hij met een overkapping of zonnescherm zijn terras

intensiever kan gebruiken en zijn omzet kan verhogen. Kansen derhalve voor de zonweringspecialist.

Winkelgebieden doen het vaak minder goed dan voorheen. Dat

komt natuurlijk vooral omdat online shoppen zo’n vlucht heeft

genomen. Iets kopen kan vanachter de computer of laptop of zelfs

op de telefoon. Daarvoor hoeft men niet meer naar de winkel.

Maar mensen gaan nog wel gewoon naar de stad – of naar het

dorp. Gezellig op een terras zitten, kan immers niet achter de

computer.

Overal groeit en bloeit daarom het horeca-aanbod. Restaurants, cafés,

koffietentjes, ijszaken enzovoort zijn er veel meer dan voorheen. Bij

voorkeur hebben ze ook een terras, want mensen houden er meer en

meer van om buiten te vertoeven. Kansen dus voor de zonweringspecialist,

want een horecaondernemer kan met bijvoorbeeld een terrasoverkapping

of een zonnescherm zijn terras langer en intensiever gebruiken en dus

meer omzet genereren.

60 | zenronline.eu


thema horecazonwering -overkappingen

STOBAG:

PRODUCTEN VOOR

ZON- EN KLIMAATBESCHERMING

“Binnenkort zitten de terrassen weer vol en kunnen we weer genieten

van de lentezon”, aldus CEO Marcel Veeneman van STOBAG Benelux

& UK. “Maar het weer kan verraderlijk zijn en ons verrassen met regenbuien

of harde windstoten. Een op maat gemaakte STOBAG oplossing

beschermt tegen zon, wind en regen en helpt een aangename

sfeer te creëren, waardoor gasten langer op het terras van een hotel

of restaurant blijven zitten. Dankzij de effectieve bescherming tegen

de zon en oververhitting, maar ook tegen wind en regen, kan het buitenseizoen

van een horecagelegenheid al gauw met enkele maanden

worden verlengd.”

comfortabele automatische besturing, gecombineerd met de standaard

elektrische aandrijving kunnen elegant worden geïntegreerd.”

Een laatste systeem dat STOBAG voor het voetlicht wil brengen, is het

doordachte BOXMOBIL zonweringsysteem. Het bestaat uit twee cassetteschermen

die zijn vastgemaakt aan een solide constructie van stalen

steunen. De BOXMOBIL is bijzonder geschikt voor gebruik in de horecasector

omdat het systeem vrijstaand en flexibel op elke plaats inzetbaar

is om schaduw te brengen in bijvoorbeeld een tuinrestaurant. De schermen

kunnen middels een draaistang worden bediend, maar ook met

een motor.

STOBAG kan de horecaondernemer veelzijdige mogelijkheden en een

groot kleurenaanbod aanbieden. Bovendien biedt STOBAG de keuze

uit praktische comfortopties, zoals verlichting, automatisering en beglazingssystemen

om een overkapping af te sluiten, zodat nog meer gebruiksmogelijkheden

kunnen worden gecreëerd.

Een mooi voorbeeld is volgens Veeneman de PERGOLINO. “Dankzij de

grotere afmetingen kan dit geweldige terrasscherm zeer grote oppervlakken

op discrete wijze beschaduwen. Maar ook de TERRADO is een

juweeltje. Door zijn geïntegreerde dakzonwering en schuifbeglazing

kan dit glazen daksysteem elk weertype aan.”

“Als bescherming bij alle weersomstandigheden is het unieke glazen zonnescherm

ARDON het hele jaar door uitstekend geschikt voor het terras”,

gaat Veeneman verder. “Op warme dagen zorgt de uitschuifbare

zonwering voor koele, royale schaduw. Het hightech textielweefsel van

de zonwering, dat beschikbaar is in talrijke designs, zorgt bij zon en hitte

voor effectieve bescherming tegen schadelijke uv-straling en warmte.

Bij neerslag biedt de robuuste dakbeglazing een veilige schuilplaats. Diverse

opties als energiebesparende led-verlichting, regenafvoer of een

zenronline.eu | 61


thema horecazonwering -overkappingen

Smits Rolluiken en Zonwering:

‘HET SOLIDE SOLIDARE ®

SYSTEEM IS EEN SCHADUWBRENGER

VAN FORMAAT’

“Horecazonwering moet gebruiksvriendelijk zijn, beschermen tegen wisselende

weersomstandigheden en grote oppervlaktes kunnen overspannen”,

aldus Tom van Boxtel, commercieel manager van Smits Rolluiken

en Zonwering. “Het Solidare ® systeem van Smits leent zich hier uitstekend

voor. De bezoekers van horecagelegenheden kunnen op het terras

blijvend en beschermd genieten van een hapje en een drankje.”

“Door het unieke design kan de Solidare ® terraszonwering als veranda-,

pergola- en vrijstaande zonwering worden gebruikt”, gaat Van Boxtel

verder. “Verder kunnen de Solidare ® producten uitstekend worden gecombineerd

met de ritstechniek die voor onze SolidScreen ® producten

wordt gebruikt.”

Systeemeigenschappen

“Alle zipsystemen van Smits hebben de sterke, unieke eigenschappen die

de markt van ze verlangt”, aldus Van Boxtel:

• Montagevriendelijk

• Duurzaam en uiterst solide

• Maximale breedte 6 m

• Standaard leverbaar in RAL 7016 en RAL 9010

• Voorzien van uitvoerig geteste ritstechniek

• Geen lichtinval tussen doek en geleider

• Geen bouwvergunning nodig

Cubola ® Solidare ® – “Voor de klant die op zoek is naar een

designzonwering met een strak uiterlijk, is de Cubola ® Solidare ®

uitermate geschikt. Deze vrijstaande zonwering is beschikbaar tot

een maximale afmeting van 6 x 4 m.

Het Cubola ® systeem kan vrijstaand, aan de gevel of op een

afscheiding worden gemonteerd. De Cubola ® kan oneindig worden

gekoppeld, waardoor zoveel schaduw als gewenst kan worden

gecreëerd.”

Twins ® Solidare ® – “Een vrijstaande zonwering die een uitstekende

keuze voor de horecaondernemer is. Met een maximaal doekoppervlak

van 60 m 2 kan op vrijwel iedere plek een aangename beschutting

worden gecreëerd.”

De conclusie van Tom van Boxtel: “De SolidScreen ® zipscreenfamilie

biedt een passende oplossing voor elke individuele zonweringwens,

zowel voor particuliere als bedrijfsmatige toepassing. Het is daarmee

een solide schaduwbrenger van formaat, zeker ook voor de horeca!”

De zipsystemen van Smits Rolluiken en Zonwering:

SolidScreen ® – De SolidScreen ® staat volgens Smits bekend om zijn

alomvattende kenmerken. “Het systeem is succesvol getest op windsnelheden

tot 145 km/h en heeft de hoogste klasse behaald in TÜVtesten

op levensduur en windbelasting”, licht van Boxtel toe. De

SolidScreen ® is behalve voor plaatsing aan de gevel, ook uitstekend

geschikt voor montage onder een terrasoverkapping of vrijstaande

zonwering. “Van deze veelzijdige screen zijn meerdere varianten

en types ontwikkeld, door Smits Rolluiken en Zonwering als volgt

omschreven:

Solidare ® Veranda – “Een systeem dat het buitenlevengevoel

complementeert en verrijkt. Het is zowel geschikt voor montage op

de terrasoverkapping, als eronder (Solidare Verso). Hoogwaardige

aluminium profielen en het ritsgeleide doek maken de Solidare

veranda windvast, uiterst duurzaam en solide.”

Solidare ® Pergola – “Dankzij de solide staanders is deze zonwering

ideaal voor muren die te zwak zijn voor het traditionele terrasscherm.

Met een maximale breedte van 6 m en een uitval van 5 m, levert de

Solidare Pergola maar liefst 30 m 2 schaduw.”

Solidare(R) Pergola.

62 | zenronline.eu


thema horecazonwering -overkappingen

Renson:

‘CAMARGUE EN CAMARGUE SKYE

ZORGEN VOOR MEER CAPACITEIT,

HET HELE JAAR DOOR’

Gekoppelde Camargue terrasoverkappingen bij de Crocodile Rouge, aan de oevers van

de Lacs de l’Eau d’Heure.

“De Camargue en Camargue Skye zijn de paradepaardjes onder de Renson

terrasoverkappingen, met kantelbare en – in het geval van de Skye –

openschuifbare lamellen”, aldus Dieter Heyman, Business Unit Manager

Outdoor bij Renson. “Met deze overkappingen kan extra buitenruimte

worden gecreëerd – ook voor de horeca – waar het ondanks

zon, wind of regen toch aangenaam toeven blijft.”

Zes Camargue terrasoverkappingen aan

Lacs de l’Eau d’Heure

In Boussu-lez-Walcourt bevindt zich de grootste toeristische trekpleister

van Franstalig België. De toeristische brasserie Crocodile Rouge aan

de oevers van de Lacs de l’Eau d’Heure heeft er geanticipeerd om de

verwachte bezoekersstroom te kunnen ontvangen.

“Ik was op zoek naar een elegante, sobere en windbestendige manier

om het grote terras te overkappen”, vertelt exploitant Jean-François

Baelden van de Crocodile Rouge. “Sinds de installatie van de zes Camargue

terrasoverkappingen, kunnen klanten nu altijd op ons terras

genieten, ongeacht het weer.”

“De Camargue terrasoverkapping met roteerbaar lamellendak is de ideale

oplossing voor terrassen als dit”, vult Dieter Heyman aan. “Bij felle

zon kunnen de daklamellen zo worden georiënteerd dat klanten in

de schaduw van een hapje of een drankje kunnen genieten. Bij regen

sluiten de lamellen het terras volledig af. Het regenwater wordt dan

zijdelings via een geïntegreerde waterafvoer in de verticale kolommen

van de Camargue afgevoerd. Dankzij de geïntegreerde windvaste verticale

screens, is ook de wind niet langer een spelbreker.”

Driedubbele Skye bij Villa rad’o

Na de overname van Villa rad’o in het zuiden van Frankrijk wilden de

nieuwe eigenaren het terras efficiënter inrichten. “Dankzij drie gekoppelde

Camargue Skye terrasoverkappingen van Renson beschikken ze

nu over 80 m² extra exploitatieruimte, het hele jaar door”, aldus Heyman.

De Camargue Skye is uitgerust met kantelbare daklamellen, die

Gekoppelde Camargue Skye terrasoverkappingen bij Villa rad’o in het zuiden

van Frankrijk.

in dit geval zijn afgewerkt in wooddesign. “Vooral interessant in dit

geval is dat de daklamellen van de Skye overkappingen ook kunnen

worden opengeschoven”, stelt Heyman vast. “Ideaal om op het terras

ook volop van de zon te kunnen genieten!” Om de mogelijkheden

nog verder te vergroten, zijn de overkappingen uitgerust met glazen

schuifwanden, Loggiawood schuifpanelen, Fixscreen doekzonwering,

led-verlichting en verwarmingselementen.


zenronline.eu | 63


thema horecazonwering -overkappingen

Project hotel restaurant NAP, Terschelling.

Betalux ® :

‘STERK IN HORECA-MARKIEZEN’

Een belangrijke doelgroep voor Betalux ® Markiezen Industrie en zijn

dealers zijn de horeca en de middenstand. “Een welkome aanvulling

op de reputatie van de markies als zonwering”, aldus directeur

Michel Wierda van Betalux ® . “De markies wordt dan gebruikt als

reclamedrager én als sfeermaker. Horecamarkiezen zijn goed voor

de dealer omdat het handel betreft die het hele jaar door omzet

genereert, waardoor ook buiten het zonweringseizoen omzet kan

worden gemaakt. Betalux ® heeft voor deze doelgroep prachtige

folders ontwikkeld die de dealers kunnen gebruiken om klanten te

werven.”

“Een horecagelegenheid, kapsalon of winkel moet de aandacht

trekken door gezelligheid, sfeer en kwaliteit uit te stralen”, vervolgt

Wierda. “Een Betalux ® markies is voor deze taak bij uitstek geschikt en

kan diverse sferen uitstralen: modern en opvallend of juist exclusief en

nostalgisch.”

Naast een grote variëteit aan markiezen zoals de klap-,

de toog-, de pet- en de boutiquemarkies, levert Betalux ® ook

baldakijnen om gasten op een chique manier naar de ingang van een

horecagelegenheid of winkel te begeleiden. Ze kunnen op dezelfde

wijze worden bekleed en beschilderd als markiezen. Op de website

www.horecamarkiezen.nl zijn er een aantal voorbeelden van te zien.

Betalux ® heeft onlangs in nauwe samenwerking met een

gewaardeerde dealer een prachtig project begeleid en afgerond.

Het betreft drie grote horecamarkiezen bij het exclusieve hotel

NAP onder de Brandaris op Terschelling. Daarnaast zijn markiezen

geleverd voor het evenement De Heren van Amstel Live.

Iedere ondernemer is zich ervan bewust dat het belangrijk het is om van

zijn bedrijf een blikvanger te maken, constateert Wierda. “Een markies

is bij uitstek geschikt als blikvanger, om het publiek te prikkelen. Niet

alleen is het een prachtige aankleding van een horeca- of winkelpand,

ze zijn ook uitermate geschikt als reclamedrager. In combinatie met

een door de klant te kiezen doek en bies kunnen de met de hand

geschilderde letters en logo’s een prachtige reclame aan de gevel zijn.”

Markiezen van Betalux voor het evenement De Heren van Amstel Live.

64 | zenronline.eu


SATTLER SUN-TEX

MAATWERK CONFECTIE VAN

ZONWERINGSTEXTIEL

ELEMENTS

ALL WEATHER

BIJZONDERE TOEPASSINGEN

BENODIGEN BIJZONDERE

ZONWERINGDOEKEN.

Onafhankelijk van uw plannen, All Weather biedt u een

perfecte bescherming tegen zon en regen. Uitgerust

met een speciale coating kunt u uw buitenactiviteiten

onbeperkt plannen en hoeft het weer geen spelbreker

te zijn. Nu ook verkrijgbaar in de populaire dessins

van Urban Design!

www.world-of-sattler.com

URBAN

DESIGN

DE MEEST STRAKKE

BUITENSCREEN

VAN DE MARKT

Improved Zip Technology

Geen ontsierende bobbels meer links en

rechts naast de zijgeleiders, dankzij een

nieuw ontwikkelde ritsband.

Visitex

Strak en esthetisch aan het doek

gemonteerde onderlat, zonder

zichtbare lasnaad.

ClickOn2

De unieke gepatenteerde ontwikkeling

ClickOn2 vermijdt afdruklijnen op het

doek en zorgt bovendien voor een snelle

doekmontage aan de oprolbuis.

ZipFix

DANKZIJ 4 INNOVATIES

Nooit meer zichtbare horizontale afdruklijnen

op het doek. Handige montage dankzij de

unieke ZipFix Fastener Tool.

THE ORIGINAL

BELGIË

Dehemlaan 27

B-8900 Ieper

T +32 (0)57 22 12 21

info@sunconfex.be

DUITSLAND

Messerschmittstrasse 27

D-89343 Jettingen-Scheppach

T +49 (0)8225 958074 309

info@sunconfex.de


thema horecazonwering -overkappingen

Harol:

‘GENIET EXTRA VROEG

VAN EEN TERRAS’

“De warme zonnestralen die dit voorjaar al af en toe het miezerige,

grijze wolkendek doorbreken, doen ons hunkeren naar het echte

terrasjesweer”, aldus marketingmanager Isabelle Wintmolders

van Harol. “En dankzij de extra bescherming van de Harol

terrasoverkappingen Versuz en Air zal het niet lang meer duren

voordat we weer allemaal terug van ons terras kunnen genieten.”

meter kan tot maar liefst 25 vierkante meter buitenruimte worden

gecreëerd”, geeft Isabelle Wintmolders aan. “Daarmee is Versuz een

innovatieve oplossing voor wie meer bescherming zoekt dan het

klassieke zonnescherm kan bieden.”

Het design van de Versuz is minimalistisch en slank met een bijzonder

compacte kast van slechts 17,5 cm, optionele geïntegreerde dimbare

led-verlichting en voetpalen van slechts 6,5 cm breed.

De pergola Versuz van Harol biedt bescherming tegen zon, wind

en regen. “En dat mag letterlijk worden genomen, want met een

uitbreiding van de doekbreedte tot zes meter of de uitval tot vijf

Harol AIR: meer bescherming, meer vrijheid

Harol AIR heeft het volgens Isabelle Wintmolders allemaal: “De

verticale en horizontale screens met duurzame zip-technologie die

beschermen tegen te veel zon en regen. En als de screens zijn opgerold

in de kast, kan maximaal worden genoten van het natuurlijk daglicht.

Op koude en regenachtige dagen kan men dankzij de verticale

screens toch buiten zitten. Optionele screens met crystal vensters

en led-verlichting rondom maken het comfortplaatje compleet. Zo

reikt Harol onder het motto ‘leef meer buiten’ voortaan nog meer

bescherming én vrijheid aan om het hele jaar van tuin en terras te

genieten.”

De maximale overspanning van de Harol AIR is 6 x 5 m.

66 | zenronline.eu


thema horecazonwering -overkappingen

Sunflex:

‘SF 152 EN SF 152 PLUS VOOR BESCHERMING

BIJ ALLE WEERSOMSTANDIGHEDEN’

“Terrasoverkappingen bieden de mogelijkheid om bij uiteenlopende

weersomstandigheden – hitte, regen of zelfs bij sterke wind – toch op

een terras te verblijven, natuurlijk ook in de horecaomgeving”, aldus

directeur Ernst Schneider van Sunflex Aluminiumsysteme GmbH. “Met

een terrasoverkapping kan de gebruiksruimte van een horecagelegenheid

dus aanzienlijk worden uitgebreid.”

Sunflex:

‘MEER TERRASRUIMTE MET

INNOVATIEF STAAND

SCHUIF-DRAAISYSTEEM SF 30’’

Om gebruikers van een terrasoverkapping te beschermen bij sterke

wind en regen kunnen zijwanden worden geïntegreerd. Daarvoor

biedt Sunflex de schuifwanden SF 20 of de schuifdraai-systemen SF 25,

SF 30 of SF 35. Het zijn allemaal niet-geïsoleerde systemen.

Schuifdraaisysteem SF 30

De onderrollende SF 30 is een staand systeem. “Bij dit kwalitatief

hoogwaardige schuif-draaisysteem is de gewichtsverdeling letterlijk

op de kop gezet”, aldus de Nederlandse accountmanager Edwin de

Jong van Sunflex. “Het gewicht van de panelen wordt niet, zoals bij

andere systemen, door het plafond of het betondek gedragen, maar

door de benedenrail. Middels vier, in lijn geplaatste loopwielen kunnen

alle elementen van het systeem toch licht worden verschoven.”

“Om ze nog sterker, weerbestendiger en geschikt voor grote overspanningen

te maken, kunnen de aluminium profielen van de nieuwe

terrasoverkappingen die we hebben ontwikkeld met staal worden

versterkt”, gaat Schneider verder. Het bedrijf biedt twee terrasoverkappingen

aan, te weten de SF 152 zonder dakoverstek en de SF 152

Plus als variant mét dakoverstek. De eindgebruiker kan kiezen uit glasdiktes

van 8, 10, 12, 16 of 24 mm. Naar klantspecificaties worden alle

Sunflex glasdaken op maat gemaakt. Door de keuzemogelijkheid uit

een groot aantal kleuren, kan een overkapping nog beter aan een horecagelegenheid

– maar ook aan een woning – worden aangepast.

Stabiliteit bij maximaal doorzicht

“Zowel geopend als gesloten profiteren gebruikers van het SF 30 systeem

van een maximaal doorzicht en veel licht”, benadrukt De Jong.

Daarvoor kunnen voor het systeem glaspanelen tot 3 m hoog en tot

1 m breed worden gebruikt. Naar persoonlijke behoefte van de eindgebruiker

kan worden gekozen uit enkel zekerheidsglas van 8, 10

of 12 mm en voor een draairichting naar buiten of naar binnen. In

geopende toestand kan met dit systeem een vrije overgang tussen

binnen en buiten worden gerealiseerd. Daarvoor worden de afzonderlijke

glaspanelen aan de buitenzijdes bij elkaar geschoven. “Daar

nemen ze maar weinig ruimte in”, aldus De Jong.

Gesloten buitenruimte

Door een terrasdak uit te breiden met schuif- of draai-schuifsystemen

uit glas kan bij een horecagelegenheid een comfortabele, beschutte

buitenruimte worden gecreëerd. “Daardoor kan een horecaterras

zelfs bij lagere temperaturen in voor- of najaar gewoon worden gebruikt”,

aldus Schneider. “Met verwarming en verlichting kunnen de

gebruiksmogelijkheden zelfs nog verder worden uitgebreid, om het

horecaseizoen nog verder te verlengen.”

Eigenschappen van de glasdaken SF 152 en SF 152 Plus:

• Aluminium constructie.

• SF 152: zonder dakoverstek aan de voorzijde.

• SF 152 Plus: met dakoverstek aan de voorzijde.

• De daken worden op maat gemaakt.

• Glasdiktes van 8, 10, 12, 16 en 24 mm.

• Dakhelling 5° tot 45°.

• SF 152 Plus: naar keuze zonder, met hoekige of met ronde goot.

• Liggers vanaf 3000 mm.

• Staanders kunnen maximaal 1000 mm naar binnen worden geplaats.

• Het oppervlak van de constructie heeft standaard een

RAL standaardglansgraad, E6-EV1, DB703 of DB703 FS.

Overige eigenschappen van het systeem volgens Sunflex:

• De benedenrail heeft een profiel voor hoogtecompensatie en

kan naar wens in de vloer worden ingelaten of op de vloer

worden gebouwd.

• De eindkappen van de benedenprofielen van het SF 30 systeem

zijn voorzien van een messing en groefverbinding,

waardoor de stabiliteit van het systeem in gesloten

toestand wordt vergroot.

• Door gebruik van een massieve, met metaal versterkte

vergrendeling is de SF 30 bestand tegen verhoogde windlasten.

• Alle beslagdelen van het schuif-draaisysteem zijn slijtvast

en onderhoudsvrij.

• Dankzij de schuine bodemopbouw zorgt de SF 30 bij het

openen en sluiten automatische voor een drukvrije ontwatering

van de bodemrail.

zenronline.eu

| 67


nouveau

nuevo

nieuw

NEU

Zonnige vooruitzichten voor thuis...

Het nieuwe SUNFLEX-terrasoverkappingen systeem SF 112, SF 112 Plus, SF 152 en SF 152 Plus

bieden optimale bescherming voor weer en wind. Door de verschillende dakvormen en uitrusting

details kunt u optimaal genieten van uw terras en overkapping. Deze past zich makkelijk aan in

iedere situatie. Of het nu lente, zomer, herfst of winter is - met een SUNFLEX terrasdak kunt u altijd

optimaal genieten van het buitenleven.

sunflex.nl

Uw leverancier van onderdelen

voor zonweringsystemen

De kracht van SunStock is haar flexibiliteit

en klantgerichtheid. Vrijwel alle producten

zijn direct uit voorraad leverbaar. Binnen

enkele dagen heeft u de gevraagde

onderdelen in huis. Dat maakt SunStock

tot een prima partner voor assembleurs en

zonwering speciaalzaken.

www.sunstock.nl


thema horecazonwering -overkappingen

Luxaflex:

‘OUTDOOR PRODUCTEN OOK

VOOR HORECATOEPASSINGEN’

van Luxaflex Nederland. “De extra grote uitval – ideaal om grotere

terrassen schaduwrijk en comfortabel te houden – wordt mogelijk

gemaakt door de sterke en duurzame Dyneema ® knikarmen met

een lange levensduur. Ze hebben een uitzonderlijke doekspanning,

zodat ook smalle gevelschermen met grote uitval leverbaar om

langere, smalle horecaterrassen in bijvoorbeeld oude binnensteden

te beschaduwen.”

Naast een uitgebreide collectie raambekleding biedt Luxaflex ® ook

een breed assortiment buitenzonwering aan. Daarbij een ruime

keuze aan terrasoplossingen, ook voor professioneel gebruik.

In maart heeft Luxaflex ® de nieuwe terraszonweringen Infini

en Ponto Doble geïntroduceerd die ook heel geschikt zijn voor

horecatoepassingen.

Infini

De nieuwe Infini kenmerkt zich door een slanke muurbeugel,

waardoor het scherm dichter tegen de muur kan worden

gemonteerd. “Behalve door dit eigentijdse ontwerpelement

onderscheidt dit scherm zich door de semi-gesloten cassette, die

het doek beschermt tegen vocht en vuil”, aldus Silvia Jagtenberg

De dubbele, vrijstaande Ponto Doble is ontworpen voor de

grotere buitenomgeving, waar met dit product gemakkelijk een

comfortabele en schaduwrijke plek kan worden gecreëerd, stelt

Silvia Jagtenberg dit tweede scherm voor. “De Ponto Doble bestaat

uit twee slanke en elegante schermen, die met slechts één druk op

de knop zowel tegelijk als los van elkaar kunnen worden bediend.”

De knikarmen van het scherm zijn gemaakt van geëxtrudeerd

aluminium en zijn uitgerust met Dyneema ® banden, die de

stabiliteit en doekspanning van het scherm verhogen. De Infini en

Ponto Doble terraszonwering zijn leverbaar in zwart, wit of iedere

RAL kleur. “Natuurlijk voldoen beide schermen aan de hoogste

kwaliteitseisen op het gebied van lichtechtheid en slijtvastheid bij

professioneel gebruik”, aldus Silvia Jagtenberg.

zenronline.eu | 69


thema horecazonwering -overkappingen

Aluminium Verkoop Zuid BV:

‘DE ALTERA ® ALS ULTIEME,

FLEXIBELE BUITENRUIMTE’’

“Een schaduwrijk terras in bijna elke denkbare situatie: midden in

de tuin, op een dakterras, direct aan de woning of bij een horecagelegenheid,

het is allemaal mogelijk”, aldus commercieel directeur

Ivo Grevel van AVZ-Group. “Dit nieuwe lamellendak gaat namelijk

net een stapje verder dan een gewone zonwering. Dat komt omdat

de Altera ® een hybride is tussen een zonwering en een – vrijstaande

– terrasoverkapping. Dat de Altera ® grotendeels uit aluminium profielen

bestaat, maakt dit lamellendak niet alleen zonwerend, maar ook

waterwerend én uiterst duurzaam!”

“Het Altera ® lamellendak is een betrouwbare, moderne en montagevriendelijke

bescherming tegen zon en regen”, gaat Grevel verder.

“De sterke en elegante aluminium constructie kan zowel vrijstaand

als tegen de wand worden gemonteerd en is koppelbaar. De Altera ®

is ontworpen en ontwikkeld met het oog op montagevriendelijkheid

en gebruiksgemak. De duurzame aluminium lamellen kunnen

125° worden geroteerd en zorgen voor een mooi lichtspel op het

terras.”

Het kantelen van de lamellen gaat heel eenvoudig middels elektrische

bediening of automatisch met een zon- en windsensor. Behalve

hinderlijke zonnestraling wordt ook een regenbui met gemak

geweerd. De lamellen zijn namelijk voorzien van speciale rubbers

die voor een nagenoeg waterdicht systeem zorgen en contactgeluid

voorkomen. Bovendien heeft het lamellendak een geïntegreerde

goot, waardoor het regenwater wordt afgevoerd.

Door het Altera ® systeem uit te breiden met de SolidScreen ® kan

een (horeca)terras ook aan de zijkanten goed worden beschermd

tegen wind, zon en regen. “Dat maakt het Altera ® lamellendak tot

de ultieme flexibele buitenruimte, ook voor de horeca”, besluit Grevel.

AVZ noemt de volgende USP’s van de Altera ® :

• Hybride zonwering.

• Robuust en duurzaam.

• 125° roterende lamellen.

• Naast zon- ook waterwerend.

• Uit te breiden met led-verlichting.

• Uit te breiden met SolidScreens ® en/of op maat

gemaakte glaswanden.

• Montagevriendelijk.

70 | zenronline.eu


thema horecazonwering -overkappingen

Markilux:

‘PERGOLA COMPACT,

ZONWERING MET EEN EIGEN KARAKTER’’

De pergola compact van markilux is volgens de fabrikant bijzonder geschikt als schaduwverstrekker voor kleine buitenruimtes bij cafés, restaurants en hotels. Met zijn hoekige vorm

en nieuwe verlichtingssysteem in de cassette is deze pergolazonwering een uitbreiding van het productassortiment van markilux.

Begin 2019 heeft markilux een scherm op de markt gebracht dat

ook interessant kan zijn voor de horeca, zo meent Jan Kattenbeck,

projectleider van markilux project, dat verantwoordelijk is voor de

projectactiviteiten van het bedrijf. “Het is de pergola compact van

markilux, een scherm dat vanwege zijn afmetingen vooral geschikt

is als schaduwverstrekker voor kleine oppervlakken die van schaduw

moeten worden voorzien.”

“De pergola compact van markilux is een slim, klein scherm dat is

gebaseerd op een geleidersysteem met twee ondersteunende

kolommen”, licht Kattenbeck toe. “Het is bedoeld voor gebouwen,

die bouwtechnisch niet geschikt zijn voor een knikarmscherm, maar

waar toch een sierlijke zonwering nodig is. Zo is de doekcassette

slechts twaalf en een halve centimeter in het vierkant. Ondanks

de slanke constructie zorgt dit scherm met een beschaduwd

oppervlakte van maximaal achttien vierkante meter voor voldoende

bescherming tegen de zon.”

Combinatiemogelijkheden

Daarmee is het scherm volgens Kattenbeck een kleinere variant

van het grote pergolasysteem van markilux dat al veel langer op de

markt is. “Dit nieuwe model is behalve voor gebruik in de tuin van

de particulier ook bijzonder geschikt voor kleine terrassen van cafés,

restaurants en hotels, of wanneer het er in de gastronomie en de

hotelbranche om gaat om ongewone oppervlakken van schaduw te

voorzien. Extra pluspunt is dat de pergola compact met onze andere

zonweringsystemen kan worden gecombineerd.”

Strak design, met verschillende verlichtingssystemen

De pergola compact ziet er volgens Kattenbeck modern en

tijdloos uit vanwege de hoekige vorm van de doekcassette en de

zijgeleiders. Het systeem is daardoor geschikt voor verschillende

geveltypes. “We wilden een ander pergolasysteem met een eigen

karakter, dat een nuttige aanvulling voor ons productassortiment

zou betekenen”, legt Kattenbeck uit. “Daarom heeft de pergola

compact een iets andere uitstraling dan zijn grote broer en een

aanvullend verlichtingssysteem. Dat is als led-line of in de vorm van

meerdere dimbare spots onder de doekcassette aangebracht. De

accentverlichting kan op afstand of ook digitaal worden geregeld

en kan met andere verlichtingsopties worden uitgebreid, wanneer

men de verblijfsruimte onder de zonwering sfeervol wil verlichten.”

Windstabiliteit en andere opties

Net als vele ander producten van markilux maakt ook de pergola

compact gebruik van het tracfix systeem voor een probleemloos

doektransport. “Het zorgt samen met de ondersteunende

kolommen voor een windstabiel scherm”, aldus Kattenbeck. De

kolommen zijn er in ronde of hoekige vorm, met de mogelijkheid

om er één te laten zakken, zodat het regenwater goed van het

dak kan aflopen. Voor bescherming tegen inkijk en verblinding

door een laagstaande zon kan het scherm met een extra Volantplus

worden gecombineerd. Met verticale en zijschermen kan de

zonwering ook rondom worden gesloten. Met warmtestralers

kan de kou worden geweerd. De pergola compact is leverbaar in

verschillende gemotoriseerde versies.

zenronline.eu | 71


thema horecazonwering -overkappingen

SUNSHIELD:

‘REGULEER ZONLICHT EN WARMTE

MET EEN LAMELLENOVERKAPPING’

“Ook buiten kunnen zonlicht en warmte eenvoudig worden gereguleerd

met een lamellenoverkapping”, aldus Misja van Esch van

SUNSHIELD. “Zo’n overkapping geeft een terras bovendien een

sfeervolle en exclusieve uitstraling.”

SUNSHIELD biedt zijn louverdaken aan in twee varianten, te weten

de Horizon en de Infinity. De lamellen van deze daken zijn elektrisch

bedienbaar. “Met een druk op de knop kunnen ze in elke gewenste

stand tussen open en dicht worden gepositioneerd. Daardoor kan

de zon in elke stand en op elk gewenst tijdstip worden tegengehouden”,

aldus Van Esch. “De warmte die zich eventueel onder het

dak ophoopt, kan simpel worden afgevoerd door de lamellen een

beetje open te zetten.”

De Horizon en de Infinity zijn beide waterdicht en beschikken over

een geïntegreerde afvoer voor regenwater. “Zo kunnen horecagasten

ook op regenachtige dagen van het terras genieten”, stelt Van

Esch. “Het schuin aflopende Horizon dak creëert bovendien een

knusse en intieme sfeer. De Infinity loopt iets minder af en kan daardoor

grotere oppervlaktes overdekken. Met de optionele, energiezuinige

led-verlichting is er ook tot in de kleine uurtjes voldoende

licht. Deze verlichting is bovendien van afstand regelbaar én dimbaar.”

De Horizon en Infinity daken kunnen worden gekoppeld, zodat ook

grotere oppervlakken kunnen worden overdekt en beschaduwd. De

daken zijn in een groot aantal RAL kleuren en structuurlakken leverbaar.

“De lamellen zijn gemaakt van aluminium en dus duurzaam.

De daken zijn daardoor onderhoudsvriendelijk en kunnen gemakkelijk

en effectief, zonder speciale voorschriften worden schoongemaakt”,

aldus Van Esch tot besluit. “Kortom: de SUNSHIELD louverdaken

zien er schitterend uit, zijn eenvoudig in gebruik en bieden

jarenlang buitenplezier. Ook in de horeca.”

72 | zenronline.eu


192403-14668_Alukon .indd 1 01-04-19 09:15

TEXTIEL

ZONWERING

Zip- Screen-systeem heroal VS Z

De Zip-Screen heroal VS Z voor project- en

particuliere bouw is innovatief, energie-efficiënt

en biedt maximale ontwerpvrijheid.

Het lichtdoorlatende weefsel zorgt voor een

aangenaam binnenklimaat en bescherming

tegen verblinding, zonder dat natuurlijk daglicht

verloren gaat.

Meer informatie hierover vindt u op

www.heroal.nl

INTELLIGENTE

TECHNIEK

met doordachte

details

Geïntegreerde schroefkanalen en een

bewezen klikverbinding vereenvoudigen

de verwerking van de profielen

Max. maten tot 5 m in de

breedte en hoogte en een

max. oppervlak tot 15 m²

ALUKON RAFF-E

VOORBOUW BUITENJALOEZIE

⋅ Eenvoudig inmeten

⋅ Snel en simpel monteren door slim

opsteeksysteem

⋅ Geïntegreerde insectenwering optioneel

⋅ Made in Germany

Voorgemonteerde, gedeeltelijk

of volledig geïntegreerde

oplossing mogelijk met het

vliesgevelsysteem heroal C 50

WWW.ALUKON.COM

ALUKON KG I Münchberger Straße 31 I D-95176 Konradsreuth I Mail: info@alukon.com

Salesmanager BeNeLux & UK I Hans Becks I +31 6125 83800 I Mail: hans.becks@alukon.com

Als systeemelement verkrijgbaar in het

heroal Ready assortiment

ROLLUIKEN | ZONWERING | ROLDEUREN

RAMEN | DEUREN | VLIESGEVELS | SERVICE

zenronline.eu | 73


thema horecazonwering -overkappingen

Skylux:

‘DE MAGIE VAN BUITEN,

OOK BINNEN’

Gesloten buitenruimte

“Iedereen houdt van natuurlijk daglicht en frisse buitenlucht”, constateert

salesmanager Jan Desmet van Skylux. “Mensen willen meer en

meer buiten leven, liefst het hele jaar door. Skylux zorgt met zijn lichtkoepels

en lichtstraten voor voldoende daglicht in gebouwen, maar

produceert ook een uitgebreid portfolio aluminium profielen voor veranda’s

en terrasoverkappingen.”

74 | zenronline.eu


thema horecazonwering -overkappingen

“Met een terrasoverkapping kan het hele jaar door van het buitenleven

worden genoten”, vervolgt Desmet. “Een barbecue of feestje valt

immers niet in het water als het plots begint te regenen of als het

’s avonds wat kouder wordt.” Met een Climalux overkapping van Skylux

kiest de eindgebruiker voor een zelfdragend aluminium profielsysteem

met een goot- en muurprofiel uit één stuk, beschikbaar in een

groot aantal verschillende kleuren. Deze terrasoverkapping met een

breedte tot 4,5 m is uit voorraad leverbaar in standaardafmetingen,

maar kan ook op maat worden geproduceerd.

“Zien de eindgebruikers liever de strakke look van een plat dak, maar

willen ze toch de voordelen van een hellend vlak voor de waterafvoer,

dan is onze Climacrown een ideale oplossing”, constateert Desmet.

“Deze overkapping combineert de profielen van de Climalux met een

modulaire kroonlijst. Dankzij de hoogwaardige afwerking zijn aan de

buitenzijde nergens schroeven zichtbaar.”

Accessoires

Als mensen nog langer van een Climalux of een Climacrown terrasoverkapping

willen genieten, kunnen ze kiezen voor een afsluiting met

glazen schuifelementen Climaglide en voor de Climaled led-verlichting.

“Climaglide biedt bescherming tegen wind en regen, wat een belangrijke

meerwaarde voor de overkapping betekent”, aldus Desmet. “De

schuifelementen kunnen naar één of twee zijden worden opengeschoven,

waardoor een grote vrije opening ontstaat. De gebruiker kan

echter ook kiezen voor een meeneemsysteem, waarbij elk glaspaneel

afzonderlijk van de rest kan worden verschoven.”

Het verlichtingsprofiel Climaled met dimbare led-spots wordt discreet

onder de dragers van de overkapping gemonteerd. Met de bijgeleverde

afstandsbediening kan de eindgebruiker de gewenste verlichtingssfeer

creëren: van stemmig zacht tot functioneel helder. “Het vooraf

bekabelde profiel is zeer gemakkelijk en snel te plaatsen en zorgt voor

een ideale verlichting op elk moment”, constateert Desmet. “Met een

terrasoverkapping van Skylux kan dus volop van het buitengevoel worden

genoten, het hele jaar door!” ■

zenronline.eu | 75


EEN TRADITIE IN MARKIEZEN

76 |

zenronline.eu

Betalux® markiezen zijn uitsluitend via de vakhandel verkrijgbaar.

MEER DAN 35 JAAR BETALUX MARKIEZEN

MARKIEZEN INDUSTRIE

MARKIEZEN

Grenen

Hardhout

Aluminium

KAPSALON &

BOUTIQUE

MARKIEZEN

HORECA-

MARKIEZEN

Standaard

Petmodel

Klapmodel

Toogmodel

Baldakijnen

De Marne 30, 8701 PT Bolsward

Tel.: +31 (0)515 - 573737

Fax: +31 (0)515 -575711

Website: www.betalux.nl

E-mail: info@betalux.nl


Tekst: Jan Mol Beeld: Donk Industries BV

DONK INDUSTRIES NEEMT EERSTE COBOT IN GEBRUIK

EEN NIEUWE COLLEGA DIE JE NOOIT

IN DE KANTINE ZULT ZIEN

Een heel groot deel van de in Nederland verkochte zonweringen bevat aluminium onderdelen uit Lopik. Het daar gevestigde Donk Industries

BV belevert namelijk al decennialang fabrikanten van zonweringen met aluminium halffabricaten. Donk heeft in de zonweringbranche een

enorm marktaandeel. Omgekeerd is de zonweringbranche voor Donk Industries BV maar een van de vele afnemers. Het bedrijf is namelijk

groot in het produceren van aluminium halffabricaten, die hun weg vinden naar diverse sectoren en over de hele wereld.

77 | zenronline.eu

zenronline.eu | 77


Om de productie te optimaliseren, maakt Donk

Industries BV al langer gebruik van robots, vertelt

Jaap Zentveld, assistent productiemanager bij

het bedrijf. “We draaien op de gieterij al jaren

met robots, in ons geval modellen van het merk

ABB. Het zijn traditionele, grote robots, die ervoor

zorgen dat het repeterende werk efficiënt en veilig

geschiedt. Wel is het zo dat deze robots afgeschermd

werken van onze menselijke medewerkers,

niet in de laatste plaats omdat ze enorm sterk

zijn en niet te stoppen.”

‘Het verschil tussen een

robot en een Cobot is

dat deze laatste wel mag

werken in een omgeving

waar mensen werken’

De cobot heeft zijn intrede gedaan

Onlangs heeft Donk Industries BV in een nieuw

type robot geïnvesteerd. Het betreft een zogenaamde

cobot. Het verschil tussen een robot en

een cobot is dat deze laatste wel mag werken in

een omgeving waar mensen werken. “Een cobot

is ontworpen om als robotische collega naast de

mens te functioneren”, legt Zentveld uit. “De

veiligheid wordt op twee manieren gegarandeerd.

Allereerst wordt de periferie rond de cobot

voortdurend gescand op de aanwezigheid van

mensen. Komen ze te dichtbij, dan zal de cobot

langzamer gaan werken of zelfs helemaal stilvallen.

Een andere beveiliging wordt gevormd door

de sensoren waarover de cobot beschikt: elke

ongeoorloofde aanraking wordt gedetecteerd en

resulteert onmiddellijk in afschakeling.”

Hoe is de keuze voor een cobot tot stand gekomen?

“Donk had de wens om de belading en

ontlading van de CNC-freesmachine te automatiseren”,

licht Zentveld toe. “We wisten dat er geen

ruimte was voor een grote robot, dus hebben we

ons laten adviseren op het gebied van cobots.

Olmia Robotics heeft ons een degelijk advies

gegeven, met als resultaat dat er een cobot is

gekomen, samen met een RoboBooster beladingssysteem.

Met een gevulde lade kan de cobot vijf

uur achtereen, continu draaien. Omdat er veilig

naast en mee kan worden gewerkt, kunnen medewerkers

de lades bijvullen terwijl de machine in

werking is.”

Geen bedreiging voor de werkgelegenheid

De eerste gedachte die bij mensen opkomt bij het

horen van het woord robot is banenverlies. Ook

sommige personeelsleden bij Donk Industries BV

vreesden met de intrede van robots en de cobot

voor hun baan. Zentveld legt uit dat er van enige

bedreiging evenwel geen sprake is. “Bedenk

goed dat we al jaren kampen met personeelsgebrek.

We krijgen voor technisch repeterend werk

bijna geen techneuten meer. Een robot – of in

dit geval een cobot – doet zijn herhalende taken

zonder mopperen, zo lang als je wilt en hij draait

moeiteloos overuren. Je zult hem ook niet in de

kantine tegenkomen en hij is nooit ziek. Op die

manier komt er tijd vrij voor onze werknemers

om andere betekenisvolle werkzaamheden uit te

gaan voeren. Een mooi voorbeeld daarvan beleven

we op dit moment. Een van onze medewerksters

volgt een technische opleiding binnen het Leerlingwezen.

Tot nu was ze continu druk om de CNCfreesmachine

bij te vullen. Nu hoeft ze nog maar

een keer in de vijf uur de lade van de cobot bij te

vullen. De rest van de tijd staat ze ter beschikking

aan de tekenkamer, waar zij nu technische tekeningen

voor nieuwe opspanmallen maakt. Onze

medewerkers krijgen nu dus tijd om te focussen

op productoptimalisatie en kwaliteit en dat is veel

leuker!”

‘De komende jaren bekijken

wat we nog meer

kunnen automatiseren’

Industry 4.0* kijkt om de hoek

“Onze robots en cobot zijn voor Donk Industries

BV een eerste stap op weg naar Industry 4.0”,

concludeert Zentveld. “Nu worden ze nog standalone

gevoed met data, maar in de toekomst zal

de aansturing rechtstreeks vanuit ons ERP-systeem

gebeuren. De komende jaren bekijken wat we

nog meer kunnen automatiseren. Een eerste stap

zetten we nog dit jaar door voor een andere CNCfreesmachine

een tweede cobot aan te schaffen.”

Hoe het met de zonweringonderdelen zit? Of die

al door de grippers van de Cobot zijn gegaan? “Op

dit moment zijn we hard bezig met de implementatie

van een programma voor zonweringonderdelen”,

lacht Zentveld. “We ontwikkelen er zelf de

grippers voor! Binnenkort hangt er dus zonwering

aan de gevel die deels door een cobot is gemaakt!”

* Industry 4.0 of ook wel Smart Industry is de naam

voor een trend van automatisering en gegevensuitwisseling

die wordt gebruikt bij industriële fabricagetechnieken.


Het automatische RoboBooster beladingssysteem.

78 | zenronline.eu


BRANCHEPARTNERS

VANAF € 650 PER JAAR WETEN UW KLANTEN OOK WAT U DOET!

Branchepartners biedt

de lezer een compleet

overzicht van de meest

gerenommeerde fabrikanten

en leveranciers in de sector.

Zowel in het tijdschrift als op de

website, treft u een overzicht van de

meest gerenommeerde fabrikanten

en leveranciers.

Bent u geïnteresseerd om ook partner te worden van Z&R?

Bel of mail voor meer informatie met Ronald Klein: T +31 495 45 00 95 – E r.klein@louwersmediagroep.nl

ZENRONLINE.NL

HET MEEST COMPLETE OVERZICHT VAN LEVERANCIERS AAN DE GEHELE SECTOR

Op de website van Z&R is bedrijfsinformatie van

onze partners doeltreffend en efficiënt te vinden.

Banners en bedrijfsprofi elen zijn gekoppeld aan redactionele artikelen, zo

wordt optimale vindbaarheid van Branchepartners door Google gegarandeerd.

Vanuit het tijdschrift is alle informatie over de Branchepartners direct

beschikbaar, door de QR code te gebruiken.

Bent u geïnteresseerd om ook partner te worden van Z&R?

Bel of mail voor meer informatie met Ronald Klein: T +31 495 45 00 95 – E r.klein@louwersmediagroep.nl


Branchepartners

Voor uitgebreide informatie over de

branchepartners, scan deze QR code

met uw smartphone

www.zenronline.nl/bedrijf

A.Z.D. ZONWERING BVBA

Vaartlaan 6 bus 1

B-9800 DEINZE

T +32 9 380 42 53

F +32 9 380 42 54

E info@azd.be

W www.azd.be

ALUTECH SYSTEMS S.R.O.

Nova Hospoda 19

CZ-348 02 BOR U TACHOVACZ

T +375 173 45 82 82

W www.alutech-mc.com

®

BRUSTOR

OUTDOOR SUN SYSTEMS

BRUSTOR N.V.

COPACO SCREENWEAVERS

Rijksweg 125

B-8531 BAVIKHOVE

T +32 5 635 35 33

F +32 5 635 80 48

W www.copaco.be

ERFAL GMBH & CO. KG

Gewerbering 8

D-08223 FALKENSTEIN

T +49 37 45 75 00

F +49 3 74 57 50 02 99

E info@erfal.de

W www.erfal.de

Voor de Benelux: De heer M. Holtslag

T +31 6 12 36 68 07

F +49 3 74 57 50 87 80 69

E m.holtslag@erfal.de

ALLROUND ZONWERING

Moerasstraat 5

8082 AJ ELBURG

T +31 321 32 61 85

E info@allroundzonwering.nl

W www.allroundzonwering.nl

Muizelstraat 20

B-8560 GULLEGEM

T +32 56 53 18 53

F +32 56 53 18 20

E

info@brustor.com

W www.brustor.com

COULISSE BV

Vonderweg 48

7468 DC ENTER

T +31 547 85 55 55

F +31 547 85 55 50

E info@coulisse.com

W www.coulisse.com

HET BESTE AAN HUIS

EURO-BIS POEDERCOATING BV

Industrieweg 7

4731 SB OUDENBOSCH

T +31 165 31 89 61

F +31 165 32 07 29

E info@eurobis.nl

W www.eurobis.nl

ALUKON GMBH & CO. KG

BUILDING SHUTTER SYSTEMS

Verkoopkantoor BeNeLux: Hans Becks

Münchberger Straße 31

D-95176 KONRADSREUTH

T +31 6 12 58 38 00

F +49 92 92 950 5210

E info@alukon.com

E hans.becks@alukon.com

W www.alukon.com

Building Nederland/Belgie,

vertegenwoordiger Simon Ryckewaert

Herlegemstraat 14

B-9771 NOKERE

T +32 56 60 48 11

F +32 56 61 06 57

E

info@building-shuttersystems.com

DEPONTI BUITENLEVEN

Rijnstraat 20a

5347 KN OSS

T +31 412 76 27 08

F +32 412 76 27 07

E info@deponti.com

W www.deponti.com

W www.building-shuttersystems.com

ALUPROF

Wissenstraat 2

Industriepark Hoogveld (Zone F1)

B-9200 DENDERMONDE

T +32 5 225 81 10

E aluprof-vlaanderen@aluprof.eu

W www.rolluiken.aluprof.eu

CARAVITA EUROPE S.R.O.

T +49 84 58 603 89 23

F +49 84 58 603 89 20

E info@caravita.eu

W www.caravita.eu

DICKSON CONSTANT

Z.L la Pilaterie 10, rue des Chateaux BP 109

F-59443 WASQUEHAL CEDEX

T +33 3 20 45 59 59

F +33 3 20 45 59 00

E contact@dickson-constant.com

W www.dickson-constant.com

GUARDALUX

Hescheweg 117

5342 CH OSS

T +31 412 64 28 41

F +31 412 65 81 17

E mail@varisol.nl

W www.varisol.nl

80 | zenronline.eu


Branchepartners

Voor uitgebreide informatie over de

branchepartners, scan deze QR code

met uw smartphone

www.zenronline.nl/bedrijf

SINDS 1967

GUILLAUME JANSSEN NEDERLAND B.V.

Braunstraat 1

8013 PR ZWOLLE

T +31 38 467 00 10

E info@gjbv.nl

W www.gjbv.nl

I.S.P. SOFTWARE

Ambachtsweg 13a

6562 AZ GROESBEEK

T +31 172 23 54 70

E sales@ispsoftware.nl

W www.ispsoftware.nl

MYSUN

Industriestraat 6

2802 AC GOUDA

T +31 182 37 03 72

F +31 182 37 04 88

E info@mysun.nl

W www.mysun.nl

ROMAZO

Einsteinbaan 1

3439 NJ NIEUWEGEIN

Postbus 2600

3430 GA NIEUWEGEIN

T +31 30 605 64 48

F +31 30 605 32 08

W www.romazo.nl

HAROL

Poorten, zonwering en rolluiken op maat

Industrieterrein 1/2, I.Z. Webbekom 1025

B-3290 DIEST

T +32 13 38 02 04

F +32 13 31 48 03

E info@harol.be

W www.harol.be

HOOGTEWERKERS

Zonweringmontage, demontage, reparatie

en onderhoud op hoogte door middel van

Rope Access technieken.

2e Van Leyden Gaelstraat 16

3134 LL VLAARDINGEN

T +31 10 435 19 39

F +31 10 234 26 63

E info@hoogtewerkers.nl

W www.hoogtewerkers.nl

ISOTRA A.S.

Bílovecká 2411/1

746 01 OPAVA (TSJECHIË)

T +42 0 553 68 51 11

F +42 0 553 68 51 10

E isotra@isotra.cz

W www.isotra.cz

Salesmanager:

Mat Janssen

T +31 6 53 33 92 71

E janssen@isotra.cz

LUXAFLEX NEDERLAND B.V.

RAINBOWSOL B.V.

Fokkerstraat 6

4143 HJ LEERDAM

T +31 345 61 48 01

F +31 345 61 02 20

E info@rainbowsol.nl

W www.rainbowsol.nl

W www.limitededition-zonwering.nl

Contactpersoon:

de heer J. de Roos

roos@metaalunie.nl

SATTLER A.G.

Sattlerstraße 45

A-8041 GRAZ OOSTENRIJK

T +43 316 410 42 59

F +43 316 4104 360 259

E christine.stranz@sattler-global.com

W www.sattler-global.com

Nico van Hattum

T +31 6 39 75 11 17

E Nico.vanhattum@sattler-global.com

W www.sattler-global.com

Hakgriend 22

HUSOL

Schering 47

8281 JW GENEMUIDEN

T +31 38 385 60 85

F +31 38 385 47 89

E info@husol.nl

W www.husol.nl

3371 KA HARINDXVELD-GIESSENDAM

Postbus 129

3370 AC HARDINXVELD-GIESSENDAM

T +31 184 67 42 09

F +31 184 67 42 00

E info@luxaflex.nl

W www.luxaflex.nl

RELAXUN

Ambachtsweg 24

5731 AG MIERLO

T +31 40 285 93 59

M +31 6 55 17 74 49

E info@gardenworld.nl

W www.relaxun.nl

SAULEDA S.A.

Travesera de las Corts, 102

08028 BARCELONA/SPAIN

T +34 93 339 71 50

F +34 93 411 12 90

E sauleda@sauleda.com

W www.sauleda.com

HYLAS BV

Ambachtsweg 7

6662 NV ELST

Postbus 61

6660 AB ELST

T +31 481 37 19 48

F +31 481 37 37 75

E info@hylas.nl

W www.hylas.nl

MULTISOL RAAMBEKLEDING B.V.

St. Hubertusstraat 4

6531 LB NIJMEGEN

T +31 24 359 77 77

E info@multisol.nl

W www.multisol.nl

RENSON SUNPROTECTION SCREENS NV

Kalkhoevestraat 45

B-8790 WAREGEM

T +32 56 62 65 00

F +32 56 62 65 09

E info@renson.be

W www.renson.eu

SCHLAPPI MARKIEZEN

Lovense Kanaaldijk 135

5013 BJ TILBURG

T +31 13 542 00 77

E info@schlappi.nl

W www.schlappi.nl

zenronline.eu

| 81


Branchepartners

Voor uitgebreide informatie over de

branchepartners, scan deze QR code

met uw smartphone

www.zenronline.nl/bedrijf

SELVE GMBH & CO. KG

Werdohler Landstraße 286

D-58513 LÜDENSCHEID

T +49 23 51 92 50

F +49 23 51 92 51 11

E export@selve.de

W www.selve.de

Voor de Benelux:

Daniel Renard

T +32 4 257 41 00

F +32 4 257 41 11

E d.renard@selve.de

SERGE FERRARI SAS

Stationsstraat 29

5038 EC TILBURG

T 0800 70 668

E debby.vanmeerbeeck@sergeferrari.com

W www.sergeferrari.com

PROFESSIONELE TUIN- EN

HORECAPARASOLS, UIT VOORRAAD

LEVERBAAR

Industrieweg 210

5683 CH BEST

T +31 499 37 53 27

F +31 499 37 69 76

E info@parasols.nl

W www.parasols.nl

SOMFY BELUX

Ikaroslaan 21

B-1930 ZAVENTEM

T +32 27 12 07 70

E verkoop@somfy.be

W www.somfy.be

SOMFY NEDERLAND B.V.

Diamantlaan 6

2132 WV HOOFDDORP

T +31 23 56 143 44

E verkoop@somfy.nl

W www.somfy.nl

SUNPARADISE EST

Benderer Strasse 29

FL-9494 SCHAAN

T +42 3 235 54 54

F +42 3 235 54 55

E info@sunparadise.com

W www.sunparadise.com

SUNPARADISE ALUTECHNIEK BV

Nederland

Phileas Foggstraat 28

Showroom: op afspraak

7825 AK EMMEN

T +31 6 23 72 54 07

F +31 59 138 70 86

E l.bouwers@sunparadise.com

SUNPARADISE ALUTECHNIEK

VERTRIEBS GMBH

Belgie, Showroom: op afspraak

Oud-Strijdersstraat 74

3020 HERENT

T +32 49 489 93 07

F +32 16 89 35 20

E d.lariviere@sunparadise.com

TEDSEN TELETASTER BENELUX B.V.

Vrijthof 23

6211 LE MAASTRICHT

T +31 43 326 36 84

F +31 43 326 36 85

E info@tedsenbenelux.nl

W www.tedsen.com

UNILUX B.V.

Schouwrooij 18

5281 RE BOXTEL

Postbus 201

5280 AE BOXTEL

T +31 411 67 79 53

E info@unilux.nl

W www.unilux.nl

VEROSOL NEDERLAND B.V.

Kiefte 17

7151 HZ EIBERGEN

Postbus 166

7150 AD EIBERGEN

T +31 545 46 45 45

F +31 545 46 45 99

E info@verosol.nl

W www.verosol.nl

SIMU NEDERLAND

Postbus 163

2130 AD HOOFDDORP

T +31 23 567 00 90

F +31 23 567 00 95

E info.nl@simu.com

W www.simu.nl

SUN STOCK HOLLAND B.V.

Talhoutweg 16

8171 MB VAASSEN

T +31 578 67 72 22

F +31 578 67 72 29

E info@sunstock.nl

W www.sunstockholland.nl

SUNPROTEX B.V.B.A.

Albert Dehemlaan 27

B - 8900 IEPER

T +32 57 22 12 21

F +32 57 22 12 22

E info@suncofex.be

W www.suncofex.be

ZONNESCHERMEN

TERRASOVERKAPPINGEN

GLASOASES ®

WEINOR B.V.

Zuiderzeelaan 17

8017 JV ZWOLLE

T +31 800 0934667

E weinorbenelux@weinor.de

W www.weinor.nl

W www.weinor.be

SIMU BELUX

Ikaroslaan 21

B-1930 ZAVENTEM

T +32 2 788 84 40

F +32 2 788 84 49

E info.be@simu.com

W www.simu.be

SUNCIRCLE BV

Postbus 148

3770 AC BARNEVELD

T +31 342 44 31 25

F +31 342 44 30 31

E info@suncircle.nl

W www.suncircle.nl

SUNWAY BENELUX B.V.

Postbus 98

3430 AB NIEUWEGEIN

T +31 30 608 31 00

F +31 30 604 84 25

E info@sunway.nl

W www.sunway.nl

WINSOL

Roeselaarsestraat 542

B 8870 IZEGEM

T +32 51 33 18 11

F +32 51 33 19 91

E info@winsol.be

W www.winsol.be

82 | zenronline.eu


Optimaal genieten van uw zonwering? Kies dan voor een

verlijmd zonweringdoek voorzien van ritsen!

Onze doekmerken

Vele voordelen, zoals:

- geen lichtinval tussen doek en geleider;

- voorkomt afhangende zijzomen en doorhangen bij grotere afmetingen.

Informeer naar de mogelijkheden.

Al 40 jaar dé zonweringconfectioneur van de Benelux!

Zonweringdoek acryl

Hylas levert een uitgebreid assortiment aan acryldoek voor allerlei type zonweringsystemen en

markiezen. De dessins kunnen zowel gestikt als verlijmd worden. Doeken kunnen wij verwerken

tot maar liefst 800 cm uitval.

Zonweringdoek screen

De Hylas screencollectie bestaat uit twee verschillende kwaliteiten: Sergé en ecole1%. De

collectie Sergé bestaat uit 40 dessins en de collectie ecole1% uit 8 dessins. Alle screendoeken

zijn gegarandeerd uit voorraad leverbaar.

Bewezen korte levertijd • Uitgebreid machinepark • Vakkundig

personeel • Maatwerk • Constante voorraad

Hylas B.V.

Postbus 61 • 6660 AB Elst • Ambachtsweg 7 • 6662 NV Elst • Nederland

T +31 481 371 948 F +31 481 373 775 E info@hylas.nl I www.hylas.nl


The Art of Window Styling

Luxaflex® Horren

Extra doorkijk - ventilatie - pollenwerend

Luxaflex® Horren zijn degelijk, solide en op maat gemaakt, waardoor deze geschikt zijn voor ieder

raam of iedere deur. Het portfolio is completer dan ooit, voor elke situatie is een passend model.

Maar er is meer. De rol- en vaste horren nu verkrijgbaar met het nieuwe gaas ClearView®; deze

draden zijn dunner, waardoor het zicht naar buiten verbetert en er 25 procent meer ventilatie

mogelijk is. Daarnaast is er keuze uit diverse typen zwart of grijs gaas, zoals extra sterk gaas –

tegen scherpe nagels van huisdieren – en pollenwerend gaas. Een hor houdt niet alleen insecten,

maar ook pollen buiten, want onze horren zijn tevens verkrijgbaar met Poll-Tex® gaas. Dit gaas

houdt 90 procent van alle pollen buiten, wat een zeer welkome oplossing is voor personen met

hooikoorts.

More magazines by this user
Similar magazines