Glimmer'lei mei 2019

glimmen

Dorpskrant voor Glimmen en Omstreken Een uitgave van Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen 33e 37e jaargang – nummer 510 –– mei December 2019 2015 Waar is Julius deze kerst? Een Amerikaan in Glimmen Door de redactie van boven naar beneden: Hein, Gert, Willem, Andrea, Marjolein, Hein, Marjolein. veroorzaakt door de slee die normaal bijna het gehele jaar werkloos in het berghok staat. Het viel Jan ook op dat er twee dekens en een dekkleed ontbraken die normaal over de oude koets lagen en dat er een spade en een pikhouweel weg waren. Vreemd! Het *Hij is woonde alweer 27 al jaar meer geleden dan twintig dat de jaar uit Providence op een zolderkamer (VS) afkomstige Pete Silverstein (56) naar ons land kwam. Wat beweegt een Het was iedereen nu wel duidelijk dat er niets ernstigs was Amerikaanse in Huize Kooikamp. kunstenaar Het om bos neer rondom te strijken had in voor het verre hem en geen onbekende gebeurd, Nederland? maar waar Hoe was bevalt Julius het hem nu en hier vooral; en wat wat vindt voert hij van hij de geheimen. Nederlanders Julius en werd van het in wonen Glimmen in het wel dorp de Glimmen? ‘bosjesman’ in zijn schild? De sporen liepen verder het bos in richting genoemd. Zijn kop was markant, als een schilderij, de eendenkooi, maar bogen daar plotseling af richting de doorgroefd. Maar met heldere ogen die straalden. Julius Rijksstraatweg en waren vervolgens niet meer te volgen Door was Frans de vriend Somers van velen. Altijd bereid om te helpen met door de vele voetsporen en hondenpoten van de Glimmer het knippen van heggen of het scheppen van zand. En de honden en hun eigenaren. Jan ging samen met bewoners kinderen van het dorp konden met hem op sjouw door het “Ik ben elke dag nog op ontdekkingsreis”, zegt de goedlachse Jacob Arts) en aan Zwanet Tufts University eens bij om de vervolgens familie Goedhart aan het vragen werk te of gaan ze Quintusbos om er te leren Pete. over “Het paddenstoelen, is nooit saai”. rupsen, Want de cultuurverschillen tussen als kunstdocent aan enkele middelbare Julius kortgeleden scholen in nog de buurt hadden van Nederland spechten en en de ijsvogels. VS zijn aanzienlijk. Wat Het was in het begin wel Boston. gezien. Maar nee, de laatste keer was al wel een week behoorlijk Julius vroeger wennen. voor “Nederlanders werk vinden het bijvoorbeeld geleden volgens mevrouw normaal had gedaan om geen was contact een goed te Maar wat bracht hem naar Goedhart. Dan maar eens aan maken bewaard met geheim. mensen die Daarover je niet Nederland? U raadt het al: de de overzijde vragen bij Flora kent. zei hij In niets. Amerika Waarom praten mensen eigenlijk & Fauna. liefde. In En een ja in hoor, 1988 daar gehouden was veel niet? sneller met elkaar; ook Julius internationaal die dag ervoor kunstkamp aan voor het met Het willekeurige was twee vreemden.” dagen voor En einde kinderen van de in de middag VS leerde geweest hij een alles kerst is toen hier het heel licht klein. op Daarom Julius’ om Nederlandse een paar tuinhandschoenen kennen, die daar houden kamer ‘s Nederlanders avonds niet meer werd te ook kopen, als begeleidster aanmaakblokjes, werkte. afstand. ontstoken. In Amerika Dat hij is ‘s veel ochtends meer roggebrood Vier jaar later en vertrok een voorraad Pete naar ruimte niet verscheen en zijn de afstanden aan het ontbijt veel fruit, ons minstens land om bij genoeg zijn vriendin voor in in de Kooikamp. Dat kinderen groter. Je zit minder bovenop vijf Utrecht dagen. te Het gaan werd wonen. steeds Van tevergeefs naar hem vroegen elkaar. Daarom zijn Amerikanen vreemder… daaruit ging hij Keramische om een wandeling te maken volgens door de Pete sneeuw. van nature Ongerust ook *Wat Vormgeving moest Julius studeren met al aan dat sneller werd er geneigd door huisgenoten een gesprek op voedsel de Rietveld en dekens academie en hoe in te zijn beginnen kamerdeur als geklopt. ze iemand Jan heeft Amsterdam. hij dat In meegenomen? 1996 deed zich tegenkomen. van Splunder, Zelfs de eigenaar in grote van Steeds een buitenkans meer vragen voor: maar een mooie geen steden het huis, als kwam New York. aanzetten En omdat met een sleutel. En toen de deur antwoorden, het werd steeds vreemder. boerderij met Roos, veel ruimte, die in Huize onder het openging hier zo druk werd en duidelijk vol is, is alles dat er iets vreemds aan de hand Weltevreden woont kwam de winkel andere binnen voor een voor atelier, postzegels te koop ook moest strak zijn. geregeld. Op het In bed Amerika stond een geopend, ijzeren kistje. en voor de laatste kerstkaarten in en Onnen. vroeg; Een wat opknapper, is hier aan dat de kan Oud iedereen en roestig. meer Leeg. zijn En eigen van Julius geen spoor.... hand? Jan vertelde het hele verhaal wel! Er werd aan jaren Roos. aan Roos gewerkt. had Julius altijd al een rare snuiter gevonden die vaak door haar gang gaan; het is nog steeds Helaas, toen de verbouwing *Zowel door nieuwsgierigheid als bezorgdheid gedreven raam gluurde als zij met haar kleinzoon in haar kamer was. een gingen beetje een ‘het aantal wilde westen’ huisgenoten in met Jan voorop de trap af was, liep het huwelijk stuk. En hij stond weleens achter een boom bij de Quintusschool vergelijking af op weg met naar ons buiten land. om te kijken of Julius daar ergens als de school uit ging en Roos Pete het moest kereltje naar ophaalde. een nieuwe De was. Ook in de tuin heerste echter doodse stilte, op het vrouw met verschillende kerstkleuren woonruimte in omkijken; haar haar zo kwam is hij Pete constante groeide suizen op in van Providence A28 na, wat trouwens een stuk erbij staan en vertelde dat haar uiteindelijk man Adriaan, de die Meidoornlaan imker is en Rhode minder luid Island, was en dan studeerde normaal door de flinke laag sneeuw die verspreid in Glimmen zijn bijenkasten in Glimmen heeft terecht staan, gekomen. Julius een in gisteren Boston, gevallen één van was. de oudste Oh ja, verse sneeuw, dat geeft verse paar keer had gezien bij het huisje aan de Drentse Aa op het steden sporen… van En de ja VS, hoor, aan richting de oostkust het van berghok het land. liepen Hier voetsporen voltooide terrein Uit zijn van huwelijk de boomkwekerij zijn drie kinderen dat verboden voortgekomen: toegang Sophie is voor (21), hij van zijn één opleiding persoon tot en beeldend daarvandaan kunstenaar richting (Bachelor de zandweg of Fine het Eva publiek, (20) en vlak Laura bij (17). de De boerderij oudste twee van studeren familie inmiddels Ubels. in Met de liepen de voetsporen óók, vergezeld van twee strepen, zo veel informatie en nog meer raadsels keerden ze terug 1 Glimmer’lei Glimmer’lei - december - mei 2015 2019 1


stad Groningen. De jongste woont nog afwisselend in Glimmen en in Onnen. Het is fijn voor de kinderen dat de ouders bij elkaar in de buurt wonen. De meisjes zijn volledig 2-talig en hebben zowel een Amerikaans als een Nederlands nationaliteit. Wat is het verschil tussen het wonen in Onnen en Glimmen? Onnen is kleiner en de mensen letten er ook meer op elkaar. Het heeft een bloeiend verenigingsleven en men is er ook sterk op elkaar betrokken. Zelf was Pete 21 jaar lang bestuurslid van de vereniging Dieverdoatie en als zodanig betrokken bij organisatie van allerlei activiteiten in het dorp. In Pete’s beleving is de afstand tussen de inwoners in Glimmen groter, zowel letterlijk als figuurlijk. Door de ruimte om je heen, kun je hier meer je eigen gang aan. Daar voelt hij zich duidelijk wel bij thuis, wellicht mede gezien zijn Amerikaanse achtergrond. De liefde mag dan inmiddels verdwenen zijn, maar de kunst zeker niet. Sinds 10 jaar werkt hij zowel als kunst- als cultuurdocent aan het Harens Lyceum (onderdeel van het Zernike college). Om een volledige bevoegdheid te krijgen heeft hij daarvoor wel de docentopleiding aan de Academie Minerva in Groningen voltooid. In september gaat hij zelf ook als docent aan het werk bij Minerva. Maar naast zijn docentschap is Pete zelf ook actief als beeldend kunstenaar. Zo had hij recent een aantal exposities rond het thema Exodus/Uittocht onder meer in de Synagoge in Groningen en in het Klooster Ter Apel. Silverstein, zelf van Joodse afkomst, is hierbij geïnspireerd door de Joodse uittocht uit Egypte en verbindt deze in zijn werk met hedendaagse migratiestromen en alles wat vluchtelingen daarbij mee maken. Zo vroeg hij bijvoorbeeld aan een Afghaanse vluchteling, waar hij mee bevriend geraakt is, wat deze onderweg allemaal aan spullen was kwijtgeraakt. Dat varieerde van geld, sierraden, foto’s van geliefden, kleren, medicijnen, brillen, tandenborstels, enz. Een “spoor van ellende”, door Silverstein vormgegeven in een installatie van keramiek. Behalve kunstenaar is Pete, zoals gezegd, met name ook docent Cultuur aan het Harense Lyceum. Een boeiend vakgebied vindt hijzelf, vooral ook omdat hij werkt in een vreemde cultuur. Voor de meeste mensen is hun eigen cultuur iets vanzelfsprekends. In wezen is het echter een stelsel van gewoontes en regels, die voor iedere cultuur weer anders zijn. Als relatieve buitenstaander vallen je de bijzonderheden van de Nederlandse cultuur daarom veel sneller op. Die inzichten kan hij goed gebruiken in zijn cultuurklassen. “Ik ga iedere dag met erg veel plezier naar mijn werk, want ik sta nog steeds voor verassingen.” Nooit saai dus”. En dat is fijn, want “als kunstenaar met een creatieve geest wil je eigenlijk ook nooit hetzelfde doen.” Tenslotte (wie had dat gedacht): Pete vindt Nederlands een prachtige taal. “Het klinkt zo mooi, vooral als er wordt gezongen. Vaak heel romantisch.” Woonborg gaat huizen in Glimmen verduurzamen Dit jaar gaat Woonborg 18 woningen in Glimmen verbeteren. Het gaat om drie woningen aan de Beukenlaan en 15 woningen aan de Kastanjelaan. Deze woningen worden allemaal geïsoleerd en ook binnen worden er een paar aanpassingen gedaan. Alle woningen krijgen een nieuw geïsoleerd dak, zonnepanelen en daar waar nodig komen er ook nieuwe ramen en deuren in. Verder worden ook alle bergingen geïsoleerd en voorzien van een nieuwe wasmachineaansluiting. In huis krijgt elke woning mechanische ventilatie en ventilatieroosters in de ramen. De woning aan de Beukenlaan 30 gebruikt Woonborg om vooronderzoek te doen, bijvoorbeeld naar hoe leidingen lopen en of er eventueel asbesthoudend materiaal aanwezig is. Zodra duidelijk is welk bouwbedrijf het werk gaat uitvoeren, is er ook meer bekend over de planning. Woonborg houdt de bewoners hiervan op de hoogte… 2 Glimmer’lei - mei 2019


Glimmen in 2030 In de Glimmer’lei van april hebt u kunnen lezen over ideeën van de werkgroep 'Duurzaam Glimmen'. Als de energietransitie werkelijk gaat lukken in lijn met de uitgangspunten die de werkgroep opstelde en de biodiversiteit en leefbaarheid versterkt worden, hoe zou Glimmen er dan voorstaan over ruim tien jaar? Deze impressie van ons dorp in 2030 wil een indruk geven van plannen en wensen die in de Werkgroep leven. Voor elke reactie zijn we dankbaar. Hoera, de vlag mag uit! Dankzij de niet aflatende inzet van heel veel dorpsgenoten en de bereidwillige medewerking van de werkgroep ' Duurzaam Glimmen' is Glimmen niet langer afhankelijk van vervuilende energie. De opwekking van zonnelicht-energie en de productie van groen gas hebben we samen met Duurzaam Haren in beheer. Wat betreft de uitstoot van CO2 is het autoverkeer nog een punt van blijvende zorg. Nog niet iedereen is overgestapt op elektrisch rijden of op waterstof als bron. De afgelopen jaren zijn er ingrijpende maatregelen getroffen om de gevaren die ons leefmilieu en de natuur bedreigen, terug te dringen. Beperking van de CO2 maakte de energietransitie noodzakelijk. De aantasting van de natuur vroeg om drastische maatregelen en om een verhoogd bewustzijn wat betreft ons gebruik van grondstoffen. Dat is aan ons dorp allemaal niet ongemerkt voorbijgegaan. De vraag is of die veranderingen ook verbeteringen zijn die de mooie kanten van Glimmen versterken en de negatieve effecten van ons eigen gedrag verminderen. Dat zal de tijd leren al zijn de eerste signalen zeker positief. Glimmen is over tien jaar nog steeds een heel groen dorp, de fraaie schilderachtige eiken langs de oudste wegen en in het Quintusbos, de vele begroeide walletjes en de sloten, het is er allemaal nog. Het Quintusbos wordt beter verzorgd, met name door de inzet van vrijwilligers, en er verrees een fraaie houten theekoepel met een terras voor de zomer en binnenverwarming op groen gas voor de koude dagen. Het herstel van De Laan is ter hand genomen, de walletjes werden nog verder uitgebreid en beplant met stinzenflora (wilde hyacinten, bosanemonen, vroegeling etc.) Ook aan de her en der geplante vruchtbomen en de rijk bloeiende bermen is te zien dat er aan de biodiversiteit gewerkt wordt. De rijk bloeiende bermen en het voedselbos aan de Meentweg sluiten daar mooi bij aan. Vogels, insecten en een enkele ree zullen ons dankbaar zijn. Midden in het dorp is de volkstuin uitgebreid; in het seizoen zijn hier aan de straat groenten en bloemen te koop. De kippen van Carolien zijn nog niet met pensioen. Op de meeste huizen zijn fraaie zonnepanelen aangebracht, met kleuren en vormen die passen in de architectuur; ook op schuren en bijgebouwen van de prachtige oude boerderijen en van grote villa’s ziet men niet langer de rechthoekige zwarte platen. O.a. het gebruik van zonnefolie maakt een passende aanblik mogelijk. Ook de daken van openbare gebouwen zijn voorzien van zonnecellen. Zij leveren stroom die ook aan het dorp als geheel flink bijdraagt. En er ligt een zonneweide aan de Zuidlaarderweg, tegenover brasserie ‘De Kastanjehoeve’, goed afgeschermd met struiken en een enkele boom. Wie goed kijkt, ziet misschien dat er een paar schapen tussen de zonnepanelen door lopen. Met al deze nieuwe voorzieningen kan Glimmen in zijn eigen behoefte aan stroom voorzien. Heel recent is ook het aardgas afgesloten en nu stroomt er groen gas door dezelfde leidingen om op te koken en verwarmingsketels te laten draaien. Het wordt geproduceerd door de installatie bij het waterzuiveringsbedrijf, die rioolslib en voedselresten omzet in groen gas. Voor deze collectieve voorziening werd een speciale coöperatie opgezet. Opvallend in ons dorp is ook de vervanging van het asfalt op de stoep door klinkers en bakstenen. Hierdoor kan het regenwater sneller geabsorbeerd worden en wordt de aarde niet zo sterk afgesloten van haar natuurlijke omgeving. Op de autoweg die Glimmen doorsnijdt wordt geëxperimenteerd met asfalt dat warmte opslaat en energie oplevert en er is ook een gedeelte afgedekt met extra poreus asfalt om water en smeltende sneeuw snel op te nemen. De auto’s die het dorp doorkruisen op weg naar Haren, Groningen en Assen zijn meestal elektrisch, ze rijden 30 km per uur en daardoor is het verkeer aanzienlijk stiller geworden afgezien van die enkele tractor of benzineauto. De gemeente heeft duidelijk gekozen voor de veiligheid van voetgangers en fietsers met extra oversteekplaatsen. Qua geluidsbelasting is alleen de trein nog een storende factor, een uitgekiende begroeiing en uitbreiding van de geluidswallen vragen om meer aandacht. Het vliegveld bij Eelde is nu alleen bestemd voor zweefvliegtuigen en parachutespringen; soms wordt er nog een rondvlucht boven de omgeving gemaakt. Glimmen is daardoor veel stiller geworden. En laten we de voetbalvereniging en de ijsclub niet vergeten. Deze grootste verenigingen van ons dorp hebben zuinige lichtmasten neergezet geholpen door een flinke schenking. Dat betekent een flinke verbetering qua verstoring van de nacht. Nieuw is de winkel in dorpshuis “De Groenenberg’; hier komen mensen uit het dorp hun bestellingen ophalen, en ook biologische groenten en zuivel van boerderijen uit de omgeving zijn er te koop. Ook de apotheek brengt hier de medicijnen en er is een pinautomaat, en natuurlijk een aantal laadpalen. PostNL haalt er weer pakketten op en die kun je hier ook verzenden. Er is een koffiehoek ingericht, natuurlijk ook voor ouders die wachten tot de school uit gaat. Vrijwilligers draaien de winkel en je kunt er alle mogelijke informatie over de energievoorziening en biodiversiteit krijgen. Het begon hier met een kleine biologische weekmarkt en nu worden er kennelijk weer voorzieningen naar Glimmen teruggehaald; dat komt de levendigheid van ons dorp ten goede. Glimmen is er flink op vooruit gegaan in de afgelopen jaren. Ons dorp is nog steeds een groene parel, zeer gezocht door wandelaars, fietsers en ruiters uit de verre omtrek. Karel Post Uiterweer, lid werkgroep ‘Duurzaam Glimmen’ Glimmer’lei - mei 2019 3


Henny Moorman Pedicure Ambulant pedicure Telefoon nummer: 06 11517148 www.ouwerkerkoptiek.nl www.ouwerkerkoptiek.nl Lidnummer: 301798 HUISWERKBEGELEIDING Glimmen Remko Aaten Dorpshuis De Groenenberg Markeweg 17 9756 BZ Glimmen 06-38005198 remko.aaten@home.nl www.huiswerkbegeleiding-glimmen.nl Libris boekhandel + Onze specialisaties zijn: Libris boekhandel + Onze specialisaties zijn: literatuur + reizen + kinderboeken literatuur Libris boekhandel + + reizen Onze specialisaties + kinderboeken zijn: + regionalia regionalia + gezondheid + zingeving literatuur + reizen gezondheid + kinderboeken + zingeving + regionalia + gezondheid + zingeving Rijksstraatweg Rijksstraatweg 205 + 9752 205 + BH 9752 Haren BH Haren + tel. + (050) tel. (050) 534 40 5341340 + 13 e-mail + e-mail info@boomker.nl www.boomker.nl Rijksstraatweg 205 + 9752 BH Haren + tel. (050) 534 40 13 + e-mail info@boomker.nl www.boomker.nl Woonflair adviseert en inspireert Ruim aanbod in natuurlijke en ecologische stoffen Wollen tapijten en vloerkleden Laminaat en natuurlijk hout Novilon en linoleum Grote collectie sierkussens en woondecoratie Pizzeria & Grillroom Oude Middelhorst 1a 9751 TK Haren Tel: 050 534 97 78 Raadhuisplein 18 9751 AP HAREN tel. 050-5344819 www.scholmawoonflair.nl mail@scholmawoonflair.nl 4 Glimmer’lei - mei 2019


Nieuwe bedrijvigheid in Glimmen! Enkele weken geleden opende Autowasserij ’t Glimmentje haar poorten aan de Nieuwe Kampsteeg no 9. Op het reclamebord staat te lezen dat uw auto hier op dinsdag-, woensdag- en vrijdagmiddag tussen 12 en 18 uur voor het luttele bedrag van € 1,- kan worden gewassen. De redactie wenst de jonge ondernemer(s) heel veel succes! Recept van het voedselbos Het is zaai en planttijd in het voedselbos van bloemen en groenten. Ondanks dat het weinig geregend heeft is het verbazend hoe alles toch ontkiemt en aanslaat. De heuvelbedden bieden ruimschoots plaats aan aardappels, mais, rabarber, aardbeien, groenbemesters als facelia en mosterd. Ook het bladkool “eeuwig moes” worden al aardige planten. Er is prachtige kruidenspiraal gemaakt. Volgende week gaan de bonen en peulen erin. Afgelopen vrijdag heb ik een vegetarisch menu gekookt voor het buurtcafé en al wat ingrediënten van het voedselbos gebruikt. Wist u dat je lindeblad in het voorjaar kan eten als salade? Mosterdblad voor de soep gebruikt. Madeleine had heerlijke wildekruidenpesto gemaakt als bijgerechtje. Voor het toetje een kweeperen/ zwarte bessensaus die ik had ingemaakt van mijn eigen voedselbos. Er was een wrap met zwarte bonensaus en op verzoek van een enthousiaste gast komt hier het recept. Puut met geld Vakantieplannen maken en bij Toerkoop in Zuidlaren folders gehaald. Op de terugweg even tanken bij Total Annen en dan naar huis. In de brievenbus ligt de Lei alweer, gedrukt door Pixxle. Geen zin in koken, dan maar iets bestellen bij Marco Polo en dan lekker lui op de bank de folders doornemen. Het wordt na een lange discussie een autovakantie, maar dan wel in een andere auto van auto Eelde. Een leuke vette bak die eerst wordt nagekeken door Paul Woldendorp auto’s. Ons oude barrel was wel net door Auto Schipper goedgekeurd voor een jaar, maar ja, als je in het begin van het jaar een puut met geld hebt gewonnen moet je het ook wel laten rollen, je kunt het later toch niet meenemen in je graf zei mijn opa altijd. Nog even een afspraak maken bij Eesto bouw voor een uitbouw, de elektra door Smid, de tuin door Bartels hoveniers, onze piano laten stemmen door Steenhuis en een mooie plant gehaald bij Reinhart orchideeën. Bij Woonfair Scholma een paar vloerkleden en wat woondecoratie aangeschaft voor in de nieuwe aanbouw. De vrouw wil er ook op haar paasbest uitzien, dus een complete make-over; een nieuwe bril bij Ouwerkerk, een pedicure bij Moorman, haar mooi in de krul door Quintus en haar gezicht door Clary Clare, een nieuw badpak en wat ondergoed bij Profeel mammacare, het laatste boek van Hein Bloemink “De schreeuw van Ambon” gehaald bij Boomker en een laptop bij TCS Glimmen. Mijn dochter aangemeld bij de huiswerkbegeleiding, want die bakt er niets van en als afsluiting een hapje eten bij de Kastanjehoeve. Thuis op de bank lekker uitbuiken en alle rekeningen bij elkaar opgeteld. Ik schrok toch wel een beetje van de uitkomst. De bodem van de puut kon ik zo langzamerhand wel zien, maar ja, je leeft maar één keer toch? Ps. Hoeveel sluikreclame zit er in dit stuk? En win een meet en greet met Berend bij Paviljoen Appèlbergen. Berend. Voor minstens 6 personen: 250 gr zwarte of nierbonen, een nacht voorgeweekt (weekwater weggooien en zonder zout gaar koken met of zonder een stripje kombu (zeewier)) en bonenkruid. Als de bonen gaar zijn dan pas wat zout toevoegen of een scheutje sojasaus. 3 uien in schijfjes snijden en in wat zonnebloemolie bakken 2 tenen knoflook, klein gesneden erbij bakken. 3 cm gemberwortel raspen en toevoegen, even meebakken 6 tomaten, in stukken snijden en toevoegen Voor de nog pittiger bereiding wat pepervlokken toevoegen of een mespunt chilipoeder. Alles een tijdje laten sudderen Voor de wrap bak ik dunne pannenkoeken van een beslag van speltmeel, een ei, snuf zout, half water en melk. Vul de pannenkoek met een lepel bonensaus, sla dubbel, een chutney of eventueel tomatenketchup smaakt er lekker bij. Aangevuld met een salade heeft u een volwaardige maaltijd. Raadplaat van de maand Terug van weggeweest; de Raadplaat! We hebben helaas geen enkele reactie ontvangen op de vorige raadplaat. Was het echt zo moeilijk??? De oplossing was: Parallelweg 45, aan de garage… Raad ook deze maand weer waar bijgaande foto genomen is, mail uw antwoord naar glimmerlei@ gmail.com en maak kans op een prijs (we zijn nog aan het verzinnen wat dat wordt). Veel succes… Glimmer’lei - mei 2019 5


e r t s n s s k r f n n e r e . t r n n d bijdrage overmaken op giro 5057 te Rotterdam! Wilt u ons bij de collecte van volgend jaar ondersteunen als collectant? Neem contact op met het Nationaal MS Fonds, 010-591 98 39 of via www.nationaalmsfonds.nl PAUL WOLDENDORP AUTO’S www.paulwoldendorpautos.nl Onderhoud en reparaties alle merken auto’s APK keuringsstation Burg. J.G. Legroweg 92, 9761 TD EELDE - T 050 309 67 06 Auto Eelde.nl Otto van Bergen & Robert Schoon Burgemeester J.G. Legroweg 108 9761 TD Eelde Tel: 050-3094940 www.autoeelde.nl Voor pijnlijke spieren of voor ontspanning: • shiatsu-therapie (drukpuntenmassage) • klassieke massage • voetreflexzonetherapie • ontspanningsmassage Vergoeding mogelijk door de zorgverzekeraar, vanuit de aanvullende verzekering. Aangesloten bij de beroepsvereniging NVST, en RBCZ. Tel: 06 464 855 75 Monique Mulder – Parallelweg 26 – Glimmen www.praktijkmulder.nl 6 Glimmer’lei - mei 2019


Nieuws van de Sportvereniging Glimmen De sportvereniging verzorgt een aantal zaalsporten in de gymzaal van De Groenenberg in Glimmen. De vereniging heeft helaas (ook) te maken met een daling van het aantal leden, waardoor de continuïteit van het kunnen aanbieden van zaalsporten onder druk komt te staan. Daarnaast wordt het vinden (en behouden) van goede leiding voor de sporten steeds moeilijker. Als gevolg hiervan heeft de jeugdgymnastiek het gehele seizoen nog geen doorgang kunnen vinden. Ook bij de andere sporten (badminton en volleybal) is er sprake van problemen met het vinden van leiding. Misschien zijn er wel dorpsgenoten die trainingen zouden kunnen verzorgen voor badminton of volleybal op recreatief niveau. Suggesties en ideeën hiervoor zijn zeer welkom. Daarnaast zijn zowel bij badminton (op dinsdag van 20.30 uur tot 22.00 uur) als bij het volleybal (op donderdag van 20.30 uur tot 22.00 uur) nieuwe leden welkom. Het lopende seizoen gaat voor deze twee sporten nog door t/m de eerste week van juli. Kom gerust eens langs en doe direct mee! Wanneer er een mogelijkheid is om de jeugdgymnastiek opnieuw op te starten dan wil de vereniging dit met beide handen aangrijpen. Belangrijke voorwaarde hiervoor is in ieder geval dat er gediplomeerde gymjuf of -meester beschikbaar moet zijn en daarnaast uiteraard voldoende belangstelling van kinderen tussen 2,5 en 4 jaar en tussen 5 en 12 jaar. Reacties kunnen naar het bestuur (Gerard ten Napel) via e-mail info@svglimmen.nl of telefoon 050-5340990. Nieuws van dorpshuis De Groenenberg De zomer is in aantocht. Dat merken we altijd in het dorpshuis, omdat het aantal activiteiten afneemt: verenigingen nemen al op tijd rust en ik denk dat dat mede komt omdat veel mensen zelf al vakanties plannen in deze tijd. We hadden Koningsdag, de Groenenberglezing op 10 mei en nog wat andere zaken, alles is goed verlopen. Er komen wat klachten uit de omgeving van het dorpshuis vanwege hangjongeren. We hebben daar actie op ondernomen richting de gemeente, vanwege een keet en zullen onze eigen rommel beter opruimen. De ontwikkelingen in het jeugdhonk verlopen wat traag, dat heeft alles te maken met het gegeven dat we allemaal vrijwilligers zijn. Mocht u willen helpen met schilderen bijvoorbeeld, dan kunt u zich aanmelden; aangezien het mede een ‘jeugdhonk’ wordt kunnen ook jongeren zich melden, graag zelfs. We zijn ook bezig om met de agenda voor het volgende seizoen. We willen eind augustus het raamwerk voor de periode september tot en met pasen 2020 klaar hebben, zodat iedereen daar rekening mee kan houden. Mochten er mensen zijn met plannen voor een activiteit dan graag melden bij ondergetekende. Vrijdag 5 juli zijn alle vrijwilligers van harte uitgenodigd voor een gezellige avond in de Groenenberg; alle mensen die betrokken zijn bij de Groenenberg en op de een of andere manier iets doen zijn van harte welkom. We beginnen om 20.00 uur. Het programma houden we nog even voor ons. Zo bent u weer even op de hoogte van ons wel en wee. En mocht u ons willen helpen met klusssen, als bestuurslid, in de activiteitencommissie of op een andere manier, dan bent u van harte welkom. Hartelijke groet, Jan Hommes, voorzitter Groenenberg Vrijdagavondcafé zoekt koks! Velen van u weten dat je 2x per maand op vrijdagavond fantastisch kunt eten in ons dorpshuis. Maar voor wie het niet weet …….. Iedere 14 dagen wordt er in de Groenenberg een 2 of 3-gangen etentje aangeboden voor € 7,50 per persoon, exclusief drankjes. Het menu wordt van tevoren in onze nieuwsbrief bekend gemaakt waarna u zich kunt aanmelden. Het eten wordt bereid door hobby-koks uit Glimmen e.o. U begrijpt dat het geen restaurant is, u eet wat de pot schaft! Er wordt wel altijd rekening gehouden met eventuele vegetariërs onder onze gasten. We proberen per jaar zoveel mogelijk verschillende koks te vinden zodat er heel gevarieerd gegeten wordt. Zo hebben we afgelopen seizoen Indonesisch, Italiaans, Syrisch, Hollandse stoofpot met groente uit eigen tuin, stamppotbuffet, pannenkoeken, een captains diner, snert en 100 % vegetarisch de revue zien passeren, soms als lopend buffet, soms chique uitgeserveerd of als shared dining. De bar wordt bemand door drie vrijwilligers die ook zorgen dat de tafels worden gedekt en de afwas wordt gedaan. Die vrijwilligers ‘putten’ we uit ons adressenbestand en in de praktijk betekent dit dat gasten die met een bepaalde regelmaat komen eten, twee keer per jaar worden ingeroosterd. De koks koken min of meer tegen kostprijs, zij worden dus niet betaald voor de tijd die ze in de keuken doorbrengen maar ontvangen €7,50 per eter (max 30 personen). Voor het dorp, door het dorp! Het is altijd gezellig en ongedwongen in het Vrijdagavondcafé. Er is een kleine groep vaste gasten, een grotere groep regelmatige gasten en bijna altijd zijn er enkele ‘nieuwkomers’. Vanaf 17.30 uur druppelt iedereen binnen voor een drankje aan de bar, om 19.00 uur gaan we aan tafel en tussen 20.30 en 21.00 uur gaat iedereen weer naar huis. Wilt u ook eens komen eten? Stuur dan een mailtje aan: vrijdagavondcafeglimmen@gmail.com Wij sturen u dan in het vervolg onze nieuwsbrief met alle informatie. Houdt u van koken en lijkt het u leuk om uw dorpsgenoten een keer te verrassen met uw kookkunsten? Ook dat horen wij graag middels een mailtje aan het hiervoor genoemde adres. Namens het Vrijdagavondcafé, Iekje Wortelboer Glimmer’lei - mei 2019 7


eeb_reclamedoek.pdf 1 01-04-11 14:49 BRASSERIE DE KASTANJEHOEVE Zuidlaarderweg 4 - 9756 CH Glimmen T 050 4061281 info@brasseriedekastanjehoeve.nl brasseriedekastanjehoeve.nl www.pixxle.nl Brasserie de Kastanjehoeve is een sfeervolle brasserie die gunstig gelegen is in het bosrijke dorp Glimmen. In het nationaal park Drentsche Aa is onze zaak gevestigd op een historische locatie. In onze brasserie kunt u heerlijk lunchen, vergaderen, dineren en gezellig borrelen. Brasserie de Kastanjehoeve staat voor kwaliteit, gastvrijheid en heerlijk eten bereid met verse en lokale producten. 7 DAGEN PER WEEK OPEN MAANDAG EN DINSDAG VANAF 17:00 UUR WOENSDAG T/M ZONDAG VANAF 11:00 UUR Schoonheidssalon Pedicure Manicure Schoonheidssalon Pedicure Manicure Huidverbetering Schoonheidssalon Permanente - Pedicure make - Manicure up Massage Huidverbetering Permanente make up Massage Huidverbetering - Permanente make up - Massage Schoonheidssalon GLIMMEN by by by Rijksstraatweg 26 welkom@clarycare.nl Rijksstraatweg 26 welkom@clarycare.nl Rijksstraatweg 26 welkom@clarycare.nl U kunt via www.clarycare.nl online uw afspraak maken. U kunt via www.clarycare.nl online uw afspraak maken. U kunt via www.clarycare.nl online uw afspraak maken. GRATIS DINERBON GRATIS DINERBON GRATIS GRATIS DINERBON DINERBON 06 06 3030 3030 1172 1172 06 3030 1172 Boek nu uw zomervakantie bij Zuidlaren Reizen Boek nu uw zomervakantie bij Zuidlaren Reizen ontvang een dinerbon t.w.v. 85,- in Boek samenwerking nu ontvang uw zomervakantie met een dinerbon Bij Cosineros bij Zuidlaren t.w.v. in t Zuidlaren.* 85,- Reizen in Boek samenwerking nu Kijk ontvang uw op onze zomervakantie met website: een dinerbon Bij Cosineros www.toerkoop.nl/zuidlaren bij t.w.v. Zuidlaren in tZuidlaren.* 85,- Reizen Voor vakanties Kijk op vanaf onze Eelde: website: kijk www.toerkoop.nl/zuidlaren op onze website in samenwerking www.vanafeelde.nl Voor vakanties Kijk ontvang op vanaf onze Eelde: website: een met kijk dinerbon Bij www.toerkoop.nl/zuidlaren Cosineros op onze website t.w.v. in www.vanafeelde.nl tZuidlaren.* 85,- in Voor samenwerking vakanties vanaf Eelde: met kijk Bij op Cosineros onze website www.vanafeelde.nl in Zuidlaren.* Kijk op onze website: www.toerkoop.nl/zuidlaren Zuidlaren Voor vakanties vanaf Reizen, Eelde: Marktstraat kijk op 9, 9471 AA Zuidlaren onze website www.vanafeelde.nl Zuidlaren T: Kijk 050 op - Reizen, onze 409 website: 59 Marktstraat 23 M: www.toerkoop.nl/zuidlaren zuidlaren@toerkoop.nl 9, 9471 AA Zuidlaren Voor vakanties vanaf Eelde: kijk op onze website www.vanafeelde.nl Zuidlaren T: 050 Reizen, - 409 59 Marktstraat 23 M: zuidlaren@toerkoop.nl 9, 9471 AA Zuidlaren Zuidlaren T: 050 Reizen, - 409 59 Marktstraat 23 M: zuidlaren@toerkoop.nl 9, 9471 AA Zuidlaren * Voorwaarden: T: 050 - Boeken 409 voor 59 23 01-07-2019. 01-04-2019. M: zuidlaren@toerkoop.nl Vertrek tussen 01-04-2019 31-12-2019. WWW.TOERKOOP.NL WWW.TOERKOOP.NL WWW.TOERKOOP.NL * Minimale Voorwaarden: reissom Boeken pakketreis voor 01-04-2019. 1.500,-. Kom Vertrek langs tussen op ons 01-04-2019 kantoor en in Zuidlaren. 31-12-2019. * Minimale Voorwaarden: reissom Boeken pakketreis voor 01-04-2019. t 1.500,-. Kom Vertrek langs tussen op ons 01-04-2019 kantoor in en Zuidlaren. 31-12-2019. Minimale reissom pakketreis t 1.500,-. Kom langs op ons kantoor in Zuidlaren. * Voorwaarden: Boeken voor 01-04-2019. Vertrek tussen 01-04-2019 en 31-12-2019. Minimale reissom pakketreis t 1.500,-. Kom langs op ons kantoor in Zuidlaren. * Voorwaarden: Boeken voor 01-04-2019. Vertrek tussen 01-04-2019 en 31-12-2019. Minimale reissom pakketreis t 1.500,-. Kom langs op ons kantoor in Zuidlaren. Speciaalzaak in borstprothesen, bijbehorende lingerie en badkleding GRONINGERSTRAAT GRONINGERSTRAAT 126 126 9493 9493 TB DE PUNT GRONINGERSTRAAT TB DE PUNT 126 TEL: TEL: 9493 050-4061500 TB DE PUNT Ma Ma t/m t/m Vr: Vr: 6.30 6.30 - 22.00 - 22.00 uur uur TEL: 050-4061500 Zaterdag: Ma t/m 8.00 Vr: 8.00 6.30 – 20.00 – - 22.00 20.00 uur uur uur Zondag: Zaterdag: 9.00 9.00 8.00 – 20.00 – 20.00 uur uur uur Alle dagen geopend…Aanhangerverhuur…..Gasflessen Zondag: 9.00 – 20.00 uur Alle dagen geopend…Aanhangerverhuur…..Gasflessen Zuidlaarderweg 5 9756 CE Glimmen Tel: 050-4064135 glimmen@profeel-mammacare.nl www.profeel-mammacare.nl Miranda Abbring 8 Glimmer’lei - mei 2019


Protestantse Gemeente te Noordlaren Glimmen Datum tijd locatie voorganger bijzonderheden 19 mei 10.00 Trefpuntkerk da. A. Van Beijeren avondmaal mmv cantorij 26 mei 10.00 Trefpuntkerk ds. R.Fortuin 30 mei Noordlaren Hemelvaartsdag 2 juni 10.00 Trefpuntkerk Chr. Fictoor mmv cantorij 9 juni 10.00 Bartholomeuskerk ds. R.Fortuin Pinksteren avondmaal 16 juni 10.00 Trefpuntkerk da. G. de Boer mmv cantorij 23 juni 10.00 Trefpuntkerk ds. K.Dijk 30 juni 10.00 Trefpuntkerk ds. A.Kosterman De kerkdiensten in de Trefpuntkerk zijn te beluisteren - gelijktijdig, maar ook naderhand - via www.kerkomroep.nl. Zoek op ‘Glimmen’, klik op ‘Luisteren’. Inloopochtend Dit keer was Inge Bakker onze gastspreker. Inge met haar enthousiaste verhalen. Zoals u mogelijk al weet hebben Inge en haar man Hans de Kilimanjaro rondgefietst. Vooral het verhaal over de voorbereiding maakte diepe indruk op ons. Wat een moed en doorzettingsvermogen. Zomaar uit het niets €10.000 opbrengen is al een geweldige krachtsinspanning. Dat alleen al was nodig als inleggeld om mee te mogen doen. Zij beiden zijn zeer begaan met het project van Amref Flying doctors. Dus toen Inge op een dag thuiskwam met de wens een fietstocht te maken in Tanzania, had Hans daar zeker oren naar. Hij had vroeger meerdere jaren in dat land gewoond en bewaarde daar mooie herinneringen aan. Toen dat plan er eenmaal lag kon de voorbereiding beginnen. Hoe kom je betrekkelijk snel aan geld. Veel acties werden gestart, zoals kerststukjes maken, maar ach, wat jammer, ze waren al voor de sinterklaas klaar en niemand dacht nog aan kerst. Een heel groot krentenbrood bakken en raden hoe zwaar (met komische vragen of er ook wel een steen zou zijn meegebakken). Dat was niet het geval. Oliebollen bakken; wat een klus! Maar gelukkig was er toen ook de wijnverkoop. Dat zette zoden aan de dijk. Het inleggeld was niet het enige. Voor zo’n fietstocht heb je wel heel goede fietsen nodig en voldoende geld om te leven en goede fietskleding (heel mooi door Hans zelf ontworpen). Eindelijk was het zover. Het vliegtuig in, de reis kon beginnen. Heel snel belandden ze in een andere wereld. Echt een wereld van verschil. Het tempo, de leefomstandigheden, het eten, kortom alles. Slapen in heel kleine tentjes, die gelukkig wel elke dag werden opgezet en ‘s ochtends weer afgebroken. Ook voor het vervoer van de bagage was gezorgd. 40 tot 45 behulpzame mensen verzorgden de hele groep van ongeveer 95 fietsers. Hielpen hen op weg, gaven goede raad voor onderweg en wachtten hen weer ’s avonds op om gezamenlijk te eten. Toen de tocht over Keniaans grondgebied ging, was er de excursie naar een project van Amref, waar de reis eigenlijk om begonnen was. Daar werd een ziekenhuis bezocht, waar Afrikaanse mensen opgeleid worden tot verpleegkundige. Veel indruk op Inge maakte het toen zij hoorde over de meisjesbesnijdenis. Vreselijke taferelen zijn dat, die moeilijk uit te roeien zijn. Mooi waren de beelden van loslopende giraffen en olifanten zo dichtbij. Eigenlijk was alles een groot avontuur. Beiden hadden dit niet willen missen. Misschien toch nog eens een keer? De volgende maand komt Niek Hartman vertellen over de bierbrouwerij Corviri in Glimmen. U bent hiervoor weer van harte uitgenodigd. Waar: in de grote zaal van het Trefpunt (ingang Kastanjelaan) Wanneer: elke eerste dinsdag van de maand (dinsdag 4 juni 2019) Hoe laat: vanaf 10 uur tot een uur of 12 (ook inleveren voedselbank) Wil Hiensch Ook gedenkstenen aan de Oosterbroekweg voor twee andere leden van Verzetsgroep de Groot Tijdens de Dodenherdenking in Haren op 4 mei jl. werd bekend gemaakt dat er naast de gedenksteen voor Anda Kerkhoven aan de Oosterbroekweg in het Quintusbos, ook gedenkstenen voor Dini Aikema en Gerrit Boekhoven zullen komen. Beiden maakten deel uit van dezelfde verzetsgroep, Verzetsgroep de Groot, als Anda Kerkhoven. Lange tijd bestond er onzekerheid over het precieze lot van Dini Aikema en Gerrit Boekhoven. Inmiddels is met zekerheid komen vast te staan dat Gerrit Boekhoven min of meer gelijktijdig met en op dezelfde plaats als Anda Kerkhoven werd gefusilleerd (19 maart 1945). Dini Aikema werd daar later in dezelfde week doodgeschoten. Ze werden destijds alle drie begraven in hetzelfde graf in het Quintusbos en zijn later overgebracht naar de Noorderbegraafplaats in Groningen. Sinds 1967 liggen de beide dames op de erebegraafplaats in Loenen. De nieuwe gedenkstenen zullen in de loop van dit jaar worden geplaatst. Met dank aan de heer Klaas D. Drenth, voorzitter van het 4 mei Comité Haren Glimmer’lei - mei 2019 9


Glimmer’lei Mijmert… 1989 - Zelfde dorp, andere tijd Door Hein Bloemink Januari 1989 - het grote gezin (negen kinderen) De Jonge In deze jaren was Wieke Bleichrodt sterverslaggever van dit blad en ze speurde naar human-interest verhalen. Ze ging theedrinken bij de familie De Jonge aan de Rijksstraatweg in Glimmen: negen kinderen, vader en moeder (Cees en Ina). Wieke signaleerde dat in dit huis het geloof in God centraal stond. In het artikel bekent Cees dat hij in zijn jeugd alleen op hoogtijdagen 'Nederlands Hervormd' was en Ina zegt: 'Ik was niks'. Pas toen zij twee kinderen hadden kwam de omslag. Twee Amerikaanse zendelingen belden aan en de vonk sloeg over. "Wij hebben onze kinderen van God gekregen", zeggen ze in het interview. "Zowel in de kerk als in een groot gezin moet je je verantwoordelijkheid nemen, beslissingen nemen en leren delen." Dochter Sietske illustreert het mooi: "Als ik in een winkel iets lekkers wil kopen, dan koop ik niet één Mars, maar een zak snoep, zodat ik het thuis kan uitdelen." Januari 1989 - Hi Everybody! Christa Harmsen, een echte Glimmense, zette zich in 1989 in voor de jeugdvereniging Glimmen. Ze begon haar bijdrage aan de Glimmer’lei hip: Hi Everybody. En ze sloot ook af in Engelse sfeer: 'See ya'. Ze blikte terug op de kerstdisco van 1988, die goed was bezocht. "Alleen jammer dat niet iedereen de moeite had genomen er op zijn kerstbest uit te zien", zegt ze. "In het vervolg verwacht ik dat iedereen in de gevraagde outfit komt!!!!!". Oei, Christa was best streng. Ze doet verder verslag van de 'videomarathon' in het jeugdhonk, waar de Glimmense en Onnense jeugd (60 personen) zich met matrassen en dekens installeerde voor film kijken tot in de kleine uurtjes. En kijk eens aan wie we daar hebben! We zien de naam van onze aller timmerman Gerrit Vrieling, toen ook nog maar een 'jonkie'. Hij verricht het timmerwerk voor de jeugdvereniging en heeft bartafels gemaakt (samen met Henk en Eric) en een ideeënbus. Daar zijn ideeën welkom voor leuke activiteiten, zegt Christa. Eigenlijk jammer dat de jeugdvereniging van Glimmen anno 2019 niet meer bestaat. Januari 1989 - Wie mist zijn gele tuinslang? Wat was het leven eenvoudig in 1989. Met oud-en-nieuw werd er nog wel eens wat vernield of versleept door aangeschoten feestvierders. In Glimmen was met oudjaar een 'gele tuinslang' het doelwit van schurken. Tot zover niets bijzonders. Wat het verhaal leuk maakt is dat de eerlijke vinder de moeite nam om een oproep te plaatsen in de Glimmer’lei. Kom daar nu nog maar eens om: "OPROEP, wie mist zijn gele tuinslang sinds 31 december 1988? Bel: 05906-2561". Maart 1989 - Roelof en Ida Kroeze nieuwe beheerders dorpshuis Ach, Roelof Kroeze staat met zijn vrouw Ida in de Glimmer’lei. Vol toekomstplannen als nieuwe beheerders van De Groenenberg. Met weemoed lees ik de overlijdensadvertentie van Roelof in maart 2013. Daar staat: 'Het leven overkomt je, terwijl je bezig bent andere plannen te maken'. Het echtpaar Kroeze was altijd actief, onder andere met de camping annex bed & breakfast 'Achter de Hoven' in Noordlaren. In 1988 volgden zij Klaas van der Veen op, die in de Glimmer’lei wordt bedankt voor zijn jarenlange inzet als gastheer van het Dorpshuis. Roelof en Ida zeggen dat ze willen beginnen het vertrouwen te winnen van de Glimmenaren. Daarvoor werd zelfs een kennismakingsavond georganiseerd op 4 april 1988. Anno 2019 zit er geen betaalde voltijdbaan meer in en wordt het Dorpshuis gerund door Henk Wildeboer en vrijwilligers. Mei 1989 - Menno van Bergen, kantoorhouder van postkantoor De huidige generatie Glimmenaren heeft er geen idee van dat Glimmen ooit een eigen zelfstandig postkantoor had. Vanaf 1930 naast de bakkerij (Sloots) en daarna (1960) was dat de villa aan de Rijksstraatweg 43. Rond 1963 kwam er een postkantoortje achter de huidige woning van de familie Holwerda (naast de school) aan de Rijksstraatweg. Later werd volstaan met een kantoor in Dorpshuis de Groenenberg (waar later het jeugdhonk zou neerstrijken). Menno van Bergen was in 1989 de kantoorhouder. Van Bergen was ooit postbesteller geweest en herinnert zich dat 10 Glimmer’lei - mei 2019


Festival Appèlbergen gaat dit jaar niet door. Vanaf 2013 heeft Glimmen elk jaar in augustus/september kunnen genieten van het festival in het bos Appèlbergen. Zo langzamerhand een vast begrip in ons dorp. En hoewel ook 2018 weer een prachtig en sfeervol samenzijn was heeft het bestuur besloten om dit jaar over te slaan en na de zomer toe te werken naar de 7e editie in 2020. Met méér man en macht dan de afgelopen jaren want het is de bedoeling dat het bestuur een aantal taken gaat delegeren. Dit was een belangrijk punt wat het bestuur heeft meegenomen uit de evaluatie met vrijwilligers in het najaar 2018. En ook wordt er nagedacht hoe de kaartverkoop, nu Flora & Fauna uit het dorp verdwenen is, het beste geregeld kan worden. In ieder geval heeft iedereen die zin heeft om ook deel uit te maken van het programma in 2020 meer tijd om zich goed voor te bereiden. We gaan dan weer voor een prachtige 7e editie!!! hij een soort rijdend postkantoor was. "Postbode, als je morgen komt, wil je dan postzegels voor me meenemen?". Van Bergen was ook luisterend oor. "Er was eens een oude dame die een huurverhoging kreeg terwijl er een gat in de muur zat. Toen heb ik de woningbouwvereniging voor haar opgebeld". En de sociale controle van de post was mooi. "Ik kwam een keer bij mevrouw Fabricius aan de Meentweg. Gordijnen dicht, licht aan, krant nog in de bus. Ik heb de buurman gewaarschuwd en die belde de politie. Later zei mevrouw: Ik had u even moeten vertellen dat ik een paar dagen weg was." Het postkantoor in het Dorpshuis draaide prima, je kon er zelfs geld ophalen. "Ik zit ingebouwd in kogelvrij glas", zegt Menno. Helaas werd het kantoor in de jaren 90 overvallen. Niet lang daarna werd het gesloten. Flora & Fauna werd postagentschap en sinds dit jaar is het ondergebracht bij Reinhart Orchideeën. Wie zijn de straatrovers? Op 23 en 28 april zijn aan Westerveen tussen Glimmen en Haren twee mensen overvallen en bedreigd met een mes. Bij deze straatroven is geweld gebruikt. Op beide avonden vonden de overvallen plaats tussen 22.00-0.00 uur. De fietsende slachtoffers werden van hun fiets getrokken en mishandeld. Zij werden beroofd van o.a. portemonnee en telefoon. Van één van de slachtoffers is de fiets een dag later teruggevonden in Oosterhaar. Het is goed denkbaar dat de daders bekend in deze buurt en zelfs dat ze uit Haren of Glimmen komen. Daarom een klemmend beroep op iedereen die een vermoeden heeft (of aanwijzingen) wie de daders zouden kunnen zijn. De beide slachtoffers zijn nog niet in staat om de pers te woord te staan en dat bewijst de impact van deze incidenten. Laat uw geweten spreken en bel de politie met uw tips: 0900-8844. Dat kan ook anoniem: www.meldmisdaadanoniem.nl Wilt u liever uw tip doorgeven via de redactie? Mail dan glimmerlei@gmail.com. Ben je zelf één van de daders? Maak schoon schip en geef je aan. Het zal helpen weer op het rechte pad te komen. Namens het bestuur, Bert Haan, voorzitter. Agenda De Groenenberg mei / juni / juli 2019 Wekelijks: Maandagavond Dinsdagavond Woensdagmiddag Woensdagavond de Schuttersvereniging de biljartclub de knutselclub toneelclub Glemmini 21 mei Fotoclub ‘Beeldspraak’ 24 mei Vrijdagavond café 28 mei Mosterdpit 3 juni Breiclub ‘Steekje los’ 11 juni Mosterdpit 13 juni Quilting bee 14 juni Vrijdagavond café 25 juni Mosterdpit 28 juni Vrijdagavond café 10 juli Reanimatie cursus 11 juli Quilting bee Vakantie Aangegeven data en activiteiten zijn onder voorbehoud. Nadere informatie te verkrijgen bij de beheerder, Henk Wildeboer, h.wildeboer@ziggo.nl. Ook kunt u bij hem ruimte boeken. De Groenenberg, Markeweg 17, 9756 BZ Glimmen, Tel.: 050 – 406 26 61. www.degroenenberg.nl Huiswerkbegeleiding Maandag t/m donderdag. Dagelijks van 15.00 tot 19.00 uur. behalve tijdens de schoolvakanties. tel. 06-38005198 Glimmer’lei - mei 2019 11


Vereniging in de spotlights BRIDGECLUB GLIMMEN Berichten van De Groenenberg door. En ondertussen Opgericht: 21 december 1987 blijven | we Aantal werken leden: aan het 100 We kunnen terugkijken op een geslaagde decembermaand. verbeteren van alles wat Veel feestelijke Clubavond: kerstbijeenkomsten donderdag in een door (1x een per paar 14 dagen) De Groenenberg | Contributie: betreft. € 40,- per jaar vrijwilligers sfeervol Contactpersoon: versierd dorpshuis. Gatse Kerstlunches, van der Ploeg In mijn (gatsevanderploeg@hetnet.nl) vorige bericht kerstborrels, kerstdrive, jaarafsluitingen en de jaarlijkse meldde ik al dat we Sylvesterloop (zie foto). Door Iekje Wortelboer - Iedere maand kunt u op deze bezig plaats zijn de akoestiek nader kennis te Volgens de organisatie maken met een van de verbeteren en met name verenigingen in ons dorp. Deze deden maand dit jaar laten meer we u het graag bargedeelte zien hoe gezelliger de kaarten worden geschud bij de BC Glimmen. mensen mee dan ooit: te maken. De benodigde 487 mannen, vrouwen en maatregelen zijn ons inmiddels bekend dankzij het gratis kinderen! advies van een deskundige en een subsidieaanvraag is in Het nieuwe De Bridgeclub jaar is Glimmen werd ruim 30 jaar geleden opgericht de maak. Ook werken we aan het opnieuw opstarten – en inmiddels begonnen. door Leo Het Westerman. vooral bijhouden Leo – en van zijn onze vrouw website. Mies zijn een paar startte in oudejaarsnacht geleden Het kort Vrijdagavondcafé na elkaar overleden. gaat door Zij op woonden dezelfde bij voet: mij twee in met het Oud en Nieuw de straat (Nw. keer Kampsteeg) per maand en zal hem een kok kennende voor ons zal koken. hij destijds Daarvoor feest in De Groenenberg, georganiseerd door een paar moet men zich van tevoren opgeven via een speciaal vrijwilligers. Het moet een gezellige happening gedacht zijn geweest, hebben emailadres: dat bridgen vrijdagavondcaféglimmen@gmail.com. een plezierige manier was om Op de het die doorging tot een uur of 5! Op 8 januari hersenen is een tot op moment hoge dat leeftijd u dit scherp leest heeft te Olga houden! Vos al Eerst weer even een Indisch een gezamenlijke Nieuwjaarsreceptie geweest van de besturen korte omschrijving buffet van verzorgd. het spel; Een kleine Volgens wijziging: Wikipedia Wouter is Zunneberg het een van het Plaatselijk Belang en van De Groenenberg, in kan voorlopig niet meer voor ons zijn culinaire driegangenmenu bereiden, omdat hij zijn tijd voor iets anders nodig samenwerking met het Vrijdagavondcafé. Vrijwilligers kaartspel van waarbij bewust gestreefd wordt om de factor geluk het Café hadden heerlijke hapjes gemaakt en alle zoveel bezoekers mogelijk heeft. uit Maar te schakelen. vanaf april Het mogen spel we vereist hem weer concentratie, inroosteren. werden door beide besturen getrakteerd op geheugen, twee gratis logisch We hebben denken een vervanging en een gevonden: goede op samenwerking 29 januari zal er consumpties. Miriam en Malko spraken kort namens hun tussen partners. Turks Het gekookt spel (en wordt gegeten) gespeeld worden! door Mocht 4 personen u op de hoogte eigen bestuur, waarbij Malko een terugblik hield en onze (2 gehouden worden via de wekelijkse nieuwsbrief, dan kunt u nieuwe x twee voorzitter, paren). Jan Nadat Hommes, de kaarten voorstelde zijn die gedeeld vervolgens wordt zich er daarvoor ‘geboden’ aanmelden. in een soort codetaal waarbij de iets spelers vertelde zo goed over mogelijk de proberen in te schatten hoeveel Nog een slagen kleine zij wijziging: samen met we hun hebben partner de ideeënbus kunnen toekomst. Het was maken. Dit heet in de bridgetaal een “contract”. Vervolgens weggedaan. Die begint werd niet het gebruikt. ‘spelen’ Wat waarbij wel goed de loopt, twee is gezellig druk (zie foto’s). de ruilbibliotheek. Regelmatig worden boeken meegenomen Gelukkig koppels was proberen de periode elkaar zowel letterlijk als figuurlijk af te troeven. Wordt het contract gehaald dan en andere ervoor in de plaats gezet. Dat houden we dus zo. van levert ijzelgladde dit een score wegen op voor het winnende paar, lukt En het tenslotte niet dan kunt gaat u alvast de noteren: score naar Op 11 de en/of tegenspelers. 12 maart doen net achter de rug.... we weer mee aan de vrijwilligersactie van het Oranjefonds, Verder was er op NL Doet. Net als vorig jaar. Zodra we meer weten, berichten 14 De Bridgeclub januari Glimmen een speelt iedere 14 dagen in een onderlinge competitie, in ons dorpshuis “de we u hierover. gebruikersoverleg. Groenenberg”. De Op grootte van de club wordt bepaald Maar door mocht het u aantal nu al weten tafels dat dat u mee in de wilt toneelzaal doen: past. de Dat agenda zijn er stonden maximaal het 25 en dus zijn er ca 100 leden U kunt die zich over hiervoor het algemeen aanmelden de via clubavonden ons trouw informeren over de stand en gang van zaken, bespreken bezoeken. In Glimmen speelt men op 3 niveaus A, emailadres: B en C waarbij degroenenberg@gmail.com! ieder kwartaal een herverdeling hoe we de gebruikers meer kunnen laten participeren en het van voorstellen de 3 hoogste van onze en laagste nieuwe scores voorzitter. per We categorie zijn als plaatsvindt zodat er altijd een uitdaging is. Hoewel Namens het bestuur, bestuur bridge erg tot blij de met denksporten deze uitbreiding! gerekend Hopelijk wordt volgen en nog het Cilly spelen Kramer-Clobus een serieuze bezigheid is, is de club een in Glimmen paar mensen een dit gezellige goede voorbeeld vereniging. om ons Natuurlijk bestuur te speel je om te winnen maar niet ten koste van komen versterken. Op het moment dat ik dit schrijf, moet deze de onderlinge bijeenkomst nog sfeer. plaatsvinden. Volgens Over voorzitter het verloop Gatse ervan van UITNODIGING der Ploeg is het gezellige gekeuvel tussen de kan verschillende ik dus nog niets speelrondes melden. eigenlijk het grootste probleem Algemene van Leden de BC Vergadering Glimmen. IJsvereniging Glimmen. Na alle feestelijkheden en extra bijzondere activiteiten Maandag 15 februari a.s. in het Dorpshuis de Groenenberg. herneemt het gewone Aanvang 20.00 uur. Het klinkt bijna onaardig maar de club zit niet te springen om nieuwe leden. Dat wil zeggen dat leven weer zijn gang. u zich wel kunt aanmelden als Zo lid ook maar voor misschien In De enige 2015 hebben tijd moet we helaas wachten niet voor kunnen u schaatsen daadwerkelijk op de prachtige ijsbaan in ons dorp, maar wie weet wat 2016 voor kunt meespelen. Heeft u nu altijd Groenenberg. al willen In leren de bridgen ons in het dan verschiet is het wellicht heeft?! We een nodigen goed u idee van harte om in uit de om agenda valt te lezen omgeving alvast een cursus te volgen. Hebt u de beginselen mee te denken eenmaal en te praten onder over de knie, de toekomst dan is het van een onze dat de gebruikelijke vereniging. bezigheid waar je nooit genoeg bijeenkomsten van krijgt en weer die je altijd en overal op de wereld kunt beoefenen. ingepland staan. Het bestuur van de IJsvereniging Glimmen Voorlopig gaan we zo De geletterde kat Colofon Als kat beleef ik vele dingen in on perspectieven. Sommige lezers de ben. Dat, lieve lezers, is onmogelijk. Z gevonden hebt, ben ik alweer van g makkelijk gaat dat voor mij. Mijn naa kat. Mijn identiteit zal voor u altijd mening over verschillende zaken zek Glimmer’lei is als uitgave van Colofon Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen een onafhankelijke Glimmer’lei is als uitgave van dorpskrant. De krant verschijnt Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen met uitzondering een onafhankelijke van juli en dorpskrant. augustus iedere De krant maand. verschijnt met uitzondering van juli en augustus Advertenties, iedere maand. administratie en postadres: Postadres: Nieuwe Kampsteeg 22, Markeweg 9756 TE Glimmen 17a, 9756 Telefoon: BZ Glimmen (050) 406 26 03 Gedurende mijn wandelingen in G huizen en mensen tegen. Voor mij i plek waar ik mij, als het even kan, v opkrul en knorrend zonder gedach kijk. Advertenties E-mail: In sommige en huizen ligt er een l of administratie: een glimmerlei@gmail.com kussentje. Dat is natuurlijk h laatst Rijksstraatweg dat mensen 32, zich erg druk ku 9756 Bezorging: AG Glimmen kleur Telefoon: Willem van Bakker (050) dat 406 kussentje 14 90 of de struc Lieve mensen, dat maakt mij dus ech Redactie: waarbij E-mail: ik altijd hetzelfde vertrouwde Hein Bloemink, huizen glimmerlei@gmail.com Marjolein veranderen Dresden-Hommes, zo sterk dat ik so Die Willem veranderingen Bakker, gebeuren soms Bezorging: Gert Nienhuis, haverklap. Monica Frans Nienhuis Deze wispelturige huisho Somers en door Iekje vrouwen, Wortelboerdat weet ik zeker. W wisselend Redactie: vrouwen zijn tenslotte. Ma Hein Fotograaf: Bloemink, maar Jitske bij Carolien Bruinenberg, aan te passen. Het is som de Klein staan Marjolein te financieren. Dresden-Hommes, De meeste huiz Kirsten Pebesma per Andrea seizoen Aanleveren Steensma of kopij: per en feestdag. De en Toscane, Gert bij Nienhuis voorkeur daar per waar mail ik de volgende Kopij inleveren vóór: moet zondag liggen, 16 juni om 2019 vervolgens tus Fotograaf: en de nep sneeuwballen te kroel Willem Bakker en vrouwendingen Verspreidingsweek: Carolien de Klein vermoed ik, maar he 26 te volgen. Ik vind het wel grappig, Aanleveren kopij: of het Glimmer‘lei ze nou downloaden: altijd echt blij maakt. bij voorkeur per mail ermee www.glimmen.net bezig, kosten nog moeite www.pb-glimmen.nl dat Kopij gekibbel inleveren onderling vóór: over wat wa wanneer Voor contact het meest met of info hip over is. Het huis w bewegen Verspreidingsweek: Plaatselijk en Belang leven kunt afgeraden u contact word opnemen via info@pb-glimmen.nl stijl. Dan sla je wat mij betreft door in Begrijp Glimmer‘lei me niet downloaden: verkeerd, als dit een www.glimmen.net en je het www.pb-glimmen.nl vooral blijven doen, maar stress andere dingen. Geloof mij, ik zie ee verdriet Voor contact om mij metheen. of info Ook over in ons do zijn Plaatselijk zichtbaar Belang voor kunt uiedereen, contact ande opnemen via info@pb-glimmen.nl 6 Glimmer’lei - januari 2016 Autoservice Schipper Quality & Service J.S. Schipper Felland Nrd 4 9753 TB Haren (050) 535 02 81 info@autoserviceschipper.nl www.autoserviceschipper.nl 12 Glimmer’lei - mei 2019 8 Glimmer’lei - januari 2016

More magazines by this user
Similar magazines