JOB-magazine

jobmbo
  • No tags were found...

editie voorjaar 2019
nummer 13

Magazine

nummer 13

Nieuwe website

Kijk op www.jobmbo.nl

Nieuw certificaat voor

de studentenraad

Lees hoe je ‘m krijgt

Nieuw bestuur

Maak kennis!

Nieuwe JOB monitor

Hoe zit het met onze

nieuwe vragenlijst?

w nieuw nieuw NIEUW NIEU


het bestuur aan het woord

Colofon

JOB magazine is een uitgave

van Jongeren Organisatie

Beroepsonderwijs (JOB).

Editie voorjaar 2019

De redactie is bereikbaar op het

volgende adres:

JOB-magazine

Drieharingstraat 6

3511 BJ Utrecht

T: 030 7900915

Beste lezer,

Wat gaat een bestuursjaar snel voorbij en wat hebben wij mooie

dingen mogen meemaken! Wij hebben genoten van ieder moment

en ons keihard ingezet voor een mooier en toegankelijker

mbo-onderwijs. En wat is het fijn om het stokje over te dragen aan

een fantastisch nieuw bestuur. Op pagina 12 en 13 zie je hoe een

week bij JOB eruit kan zien.

Daarnaast zijn wij heel erg trots op de studentenraden (pagina 4

en 5). Om hen te belonen voor het harde werk hebben wij een JOB

certificaat ontworpen (pagina 16). Op pagina 18 staat een checklist

voor de studentenraad om te helpen bij het meebeslissen over het

schoolkostenbeleid. Onze leden hebben zich hard ingezet voor de

vereniging, hier zijn wij heel dankbaar voor.

Ik wens je veel leesplezier bij dit JOB magazine!

Lisanne den Hartog

Secretaris JOB

M: info@jobmbo.nl

Overname van teksten is toegestaan

onder bronvermelding en met toestemming

van de reactie.

Redactie: Jolien Verrijt

(hoofdredacteur)

Aan dit nummer werkten mee:

Barbera Voskuil, Corwin de Kruijf,

Debby Oosterbeek, Douwe van de

Bogaert, Femke Hogenkamp, Freek

Beverwijk, Gamze Kareloglu, Gedion

Mercelino, Ilja Tenfelde, Jelle van

Soest, Jordi van de Visch, Jurgen van

der Hel, Koen Kuijper, Lisanne den

Hartog, Linda Lemmen, Lonneke van

der Veen, Marijn Bolhuis, Michael

Hooper, Mike Zwanenburg, Mouad

Charef, Ryan Paehlig, Sem Veen,

Timon van Engen, Tirza Scholtens,

Tjarco Distel, Vasco van Vianen,

WilWeg

Layout: MegaMoniek / Moniek van

Adrichem

ISSN: 2214-4447

2


Inhoud

Trotse studentenraadsleden

aan het woord 4

Vernieuwde JOB monitor 6

Lees alles over onze nieuwe vragenlijst

Nieuw bestuur stelt zich voor 8

En verder...

Hoe duurzaam is jouw mbo-school? 10

Week van een bestuurslid 12

Loop mee met secretaris Lisanne

Welke klachten spelen vooral in het mbo? 14

Een overzicht van de klachtenrapportage van JOB

Nieuw: het JOB Certificaat 16

Speciaal voor de studentenraden

Wat is de status van de mbo-student? 17

Win de strijd met het schoolkostenbeleid 18

Een checklist voor de studentenraad

Goed voorbereid naar het mbo? 20

Lees onze tips

Naar het buitenland? 22

WilWeg aan het woord

3


Studentenraadsleden

vertellen waar zij

trots op zijn

Met de studentenraad vertegenwoordig jij de stem van alle mbo’ers op jouw

school. Er wordt hard gewerkt, vergaderd, gelachen maar er worden vooral een

hoop mooie dingen bereikt! We vroegen studentenraden wat zij hebben bereikt

en waar ze trots op zijn.

Tevredenheidsapp, Disney en promotieacties

• We doen veel met promotie en we

merken dat het ook echt helpt. Zo

zijn een paar acties: een kerstwensboom

waarbij we ook echt wensen

laten uitkomen, koekjes uitdelen op

Valentijnsdag, een kerstmarkt, onderwijs

café, over goed lesgeven en

een schoolfeest.

• We werken nauw en actief samen

als het gaat om instemmingen en

advies met het college van bestuur.

• We zijn bezig de school zo gezond

mogelijk te maken bijvoorbeeld

door fruit weg te geven in

gebouwen.

• We hebben een tevredenheidsapp

ontwikkeld als antwoord op de JOB

monitor. Hiermee kunnen we de

meningen van studenten snel en effectief

vragen. Dit omdat wij zelf de

vragen kunnen bedenken en laten

aanpassen per gebouw.

• We hebben een anti-pest protocol

opgezet om pesten tegen te gaan

• We doen veel aan vakevaluaties,

bijvoorbeeld hoe we het vak burgerschap

zo goed als mogelijk kunnen

invullen.

– Studentenraad

Da Vinci College

• We zijn hecht met elkaar en ook

met nieuwe leden. Zo zijn we bijvoorbeeld

naar Disneyland Parijs

geweest om elkaar beter te leren

kennen!

4

• We hebben een eigen website speciaal

voor klachten en ideeën voor de

studentenraad.


Kom stemmen, Gouden Geit nominaties!

Als nieuwe promotie voor de studentenraad hebben we de ‘Gouden Geit’ in het

leven geroepen. Dit hebben we bedacht om de raad een positiever en leuker

imago te geven onder studenten. Maar dit wilden we natuurlijk niet helemaal

zonder onze studenten bedenken. Om studenten hierbij te betrekken konden

ze tijdens de projectweken ontwerpen maken voor de trofeeën die we gaan uitreiken

voor ‘beste klas’, ‘beste student’, ‘beste docent’ en ‘beste medewerker’.

Zo willen we de studentenraad een positief imago geven!

– Studentenraad Nimeto

Uit de ontwerpen die de studenten maken wordt ook een keuze gemaakt en

deze worden echt uitgereikt. Hiervoor mag iedereen op Nimeto stemmen. Zo

willen we alle studenten van Nimeto bij de studentenraad betrekken.

Extra Curry, deelraden en contact studenten

• De studentenraad heeft een ‘Extra Curry?’ (extra

curriculair) programma bedacht. Wat is dat? Zoals

op hun website staat:

“Misschien wil jij wel een studentenvereniging

beginnen die ze op de hogescholen en

universiteiten hebben, of wil je een studievereniging

om samen te leren. Een kookcursus

in de Aziatisch of Haïtiaanse keuken. Je wilt

een filmavond met foute films, een zelfverdedigingscursus,

een netwerkbijeenkomst

voor jou en het bedrijfsleven of een ROC MN

brede sportdag. Lijkt een van deze dingen je

leuk, of heb je zelf een nog beter idee? Wil

je zelf helpen met het organiseren van deze

activiteiten? Dan zijn wij op zoek naar jou!

#Extracurry heeft namelijk een bedrag van

€15.000,- waar jij en de studenten van alle

colleges aanspraak op kunnen maken.”

• Wij als Centrale Studentenraad zijn trots op onze

Jordi, Jordi is de eerste student sinds 11 jaar van

ROC Midden Nederland die aangenomen is binnen

het JOB.

• Wij hebben als Studentenraad bereikt dat we

mee mochten denken over het aanstellen van

een nieuw CvB (College van Bestuur) en dat onze

voorzitter plaats mocht nemen in de Benoemings

Advies Commissie.

• Wij zijn trots op het bereiken van een deelraad op

elk college en dat we non stop in contact staan

met al deze studenten en ze kunnen motiveren om

ideeën op hun college aan te dragen.

Deelraden en eigen kantoor

Wij als ROC van Flevoland, college Almere hebben

er sinds kort een nieuw college bij. Deze bevind zich

in Almere Poort. Hierin zitten veel van onze opleidingen.

Een paar goede voorbeelden zijn Administratie en

Sport. Hierop komt ook een eigen studentenraad waar

College Almere Buiten de raad is die daarin ondersteuning

biedt. Zelfs sterker nog, we helpen de raad ontstaan

en zullen actief betrokken zijn bij deze raad.

Buiten dat zijn we ook trots op ons kantoor, deze bevind

zich centraal in de school en ook vrij goed zichtbaar.

Ook is deze speciaal ingericht voor de studentenraad,

zodat we een thuisbasis hebben en dus daarvandaan

aan de slag zijn.

– ROC van Flevoland

Goed meedenken en inzet op maatwerk

Het ROC van Amsterdam heeft in de afgelopen

jaren veel weten te bereiken. Hiernaast zijn

wij zeer trots op ons medezeggenschapsniveau,

naast de OR (Ondernemingsraad) praten

en denken ook wij mee met de Raad van

Bestuur en worden wij zeer op de voorgrond

gehouden bij ontwikkelingen. Ondanks dat

wij hier zeer trots op zijn, werken wij wel

naar een duidelijkere en transparantere terugkoppeling

naar de achterban, zowel binnen

als buiten het college.

• We zijn trots dat we door de deelraden zijn gekozen

om hun en geheel Midden Nederland te vertegenwoordigen

en hun stemmen te laten horen en

hun mee te nemen in de processen die lopen om

hun ideeën te verbeteren binnen het ROC

– Studentenraad ROC Midden Nederland

Onze Centrale Studentenraad zet ook bijzonder

hoog in op maatwerk binnen onze scholen

voor elke student die hier behoefte aan

heeft.

– ROC van Amsterdam

5


samen verbeteren we de

job-monitor

Elke twee jaar doet JOB onderzoek naar de

tevredenheid van mbo-studenten. Dit onderzoek

heet de JOB-monitor.

de vragenlijst

1. analyse

2. inhoudelijk onderzoek

4. oplossingen bedenken

3. presentatie & discussie

3. doel bepalen

4. testen

JOB-monitor

2. interviews

JOB-monitor 1998

job-monitor ’10

het gebruik

betrokken partijen

1. onderzoek naar

het verleden

6 job

studentenraden

studenten

scholen

mbo-raad, ocw,

onderwijsinspectie


De JOB-monitor is toe aan verandering. Daarbij is het belangrijk dat de nieuwe monitor een kortere vragenlijst

heeft en er duidelijker en sneller terugkoppeling van de resultaten plaatsvindt. Deze veranderingen doen we

niet alleen. Dit doen we samen met scholen, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, maar natuurlijk

zeker met studenten en studentenraden. We doen dit door het onderzoeken van de vorige vragenlijst

en het gebruik van de vragenlijst.

Voor de vragenlijst willen we graag minder vragen, maar de goede vragen willen we behouden. Welke vragen zijn goed?

Welke vragen zijn nuttig en worden veel gebruikt? Ook willen we dat de nieuwe JOB-monitor gebruiksvriendelijker is.

Hoe kunnen we de resultaten terugkoppelen om samen het onderwijs te verbeteren? Hieronder zie je de uitleg van hoe

we dit aan het doen zijn. Hiernaast zie je het meer schematisch weergegeven.

De Vragenlijst

Het Gebruik

Stap 1. De analyse

We zijn opnieuw gaan kijken in hoeverre de vragen die

wij stellen wel antwoord geven op datgene wat wij van

de student willen weten. Hierbij zijn de vraagstelling en

de antwoordcategorieën belangrijk. Dit kloppend maken

wordt gedaan door middel van het ingewikkeld statistisch

en wiskundig toetsen van de vragenlijst.

Stap 2. Inhoudelijk onderzoek

Wij hebben bij scholen, studenten, studentenraden en

het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

de vragenlijst voorgelegd. Zij hebben aangegeven welke

thema’s en vragen belangrijk zijn. Hierdoor hebben wij

minder nuttige vragen eruit gefilterd en nuttigere vragen

toegevoegd. Hierbij hebben we meer vragen geschrapt

dan dat wij hebben toegevoegd zodat de vragenlijst wel

korter is geworden.

Stap 3. Presentatie en discussie

De nieuwe thema’s hebben we voorgelegd aan studentenraden

om te bepalen of we geen thema’s hebben geschrapt

die belangrijk waren voor studentenraden. Die

moeten uiteindelijk aan de slag met de gegevens.

Stap 1. Onderzoek naar het verleden

In de startfase hebben we alle eerdere activiteiten,

documenten en uitkomsten bekeken. Zo we weten wat

goed gaat en wat beter kan. Hierbij gaat het over hoe

studentenraden hun werk in het algemeen verrichten en

hoe studentenraden de JOB-monitor hierin gebruiken en

kunnen gebruiken. Ook hebben we gekeken hoe scholen

de JOB-monitor inzetten.

Stap 2. Interviews

We zijn werknemers op scholen, studentenraden en medewerkers

van het ministerie gaan interviewen. Hierbij

hebben wij gevraagd naar hun ervaringen en problemen

met de JOB-monitor, maar ook hoe de JOB-monitor hun

helpt in hun werk.

Stap 3. Doelen bepalen

Uit alle interviews hebben we veel informatie opgehaald.

We zijn gaan kijken welke punten steeds terug zijn gekomen

in de gesprekken.

Deze overkoepelende punten zijn belangrijk in het vormgeven

van de JOB-monitor.

Stap 4. Testen

Nu wij een nieuwe vragenlijst hebben is het belangrijk

dat deze nieuwe vragen wel goed begrepen worden door

de studenten die deze moeten beantwoorden. Daarbij

is belangrijk dat het taalgebruik aansluit bij studenten

maar ook dat een vraag niet verkeerd begrepen kan

worden.

Stap 4. Oplossingen bedenken

Samen met alle partijen gaan we opzoek naar oplossingen.

Naast de belangrijke doelen van terugkoppeling en

een kortere vragenlijst zijn er ook nog belangrijke verbeteringen

te maken in het invullen en het ondersteunen

van studenten en studentenraden wanneer zij aan de

slag willen met de resultaten. Hier zijn wij dan ook druk

mee bezig.

Heb jij als student nog tips en adviezen voor de nieuwe

JOB monitor? Neem dan contact met ons op via

info@jobmbo.nl of 030-7900 915.

7


Maak kennis met het

nieuwe bestuur van JOB

Vanaf 1 juni heeft JOB een nieuw bestuur. Vijf enthousiaste

mbo-studenten gaan zich in het studiejaar

2019-2020 inzetten voor alle mbo’ers in Nederland.

Benieuwd wie er in het bestuur zitten? Hieronder

stellen ze zich voor!

Ik ben komend jaar de Voorzitter van het JOB en wil komend jaar zoveel mogelijk doen

voor de mbo-studenten en het onderwijs. Ik hoop zoveel mogelijk van jullie komend jaar

te ontmoeten en daarom leek het mij handig om mezelf alvast voor te stellen.

Ik ben Jurgen van der Hel, 21 jaar en ik kom uit Zoetermeer. Ik volg de opleiding

Onderwijsassistent op het mboRijnland, locatie Lammenschans, daar zit ik nu in mijn

tweede jaar. MboRijnland heeft mij ook op de hoogte gebracht van de vacature bij het

JOB “Misschien een leuke uitdaging?” zeiden ze. Niemand had toen kunnen bedenken

dat ik nu als aankomend Voorzitter bij het JOB zit, ik ben ze dus extra dankbaar dat ze mij

de vacature hebben laten zien. Het mbo landschap is zo divers en dynamisch als maar

zijn kan en ik vind dat daar ook de kracht van het MBO ligt maar alleen als het goed gebruikt

wordt door de studenten, docenten en mbo-scholen. Daar wil ik me dan ook op

gaan richten dit jaar, de studenten weten tegenwoordig heel veel meer dan vroeger, de

docenten staan niet meer boven de klas maar naast de klas. Op dat gebied kan er nog

veel worden verbeterd om zo het mbo nog sterker te maken dan het al is.

Jurgen van der Hel

Voorzitter

Wie weet tot snel!

Mijn naam is Sem Veen (20), Als kind was ik altijd al bezig met verhalen vertellen.

Dit is dan ook mijn studierichting mediacommunicatie. Ik vertel verhalen

door fotografie & film. Maar ook door veel te beleven en te vertellen. Zo ben

ik ook begonnen met medezeggenschap vanuit een honger naar verandering.

Net zoals jullie het leven van student willen veranderen of verbeteren. Hierin

hebben wij als toekomstig JOB bestuur jullie stem hard nodig! Waar zien jullie

ruimte tot verandering? Naast dat ik al een 2 jaar actief ben binnen medezeggenschap,

woon ik op mijzelf in Zwolle, werk ik parttime in de Retail en ben ik

gek op koffie!

Sem Veen

Vicevoorzitter

Lijkt het je leuk om persoonlijk kennis te maken, neem dan contact met mij op.

Dan drinken we samen een kop koffie!

8


Ha! Mijn naam is Jordi van de Visch. Ik ben achttien jaar oud en woon in

Utrecht. Ik woon nog met mijn broertje bij mijn moeder thuis, ook hebben

we 2 kippen en een lease-kat. Ik studeer voor onderwijsassistent

aan het ROC Midden Nederland in Amersfoort. Ook zit ik in de Centrale

Studentenraad van onze school. Graag wil ik later voor de klas in het basisonderwijs.

Want ik vind het leuk om kinderen nieuwe dingen te leren en

te begeleiden. Vanaf 1 juni mag ik de secretaris zijn van het JOB-bestuur.

Daarnaast ben ik verliefd op mijn prachtige stad Utrecht en heb ik een obsessie

met haar icoon, de Domtoren.

Jordi van de Visch

Secretaris

Komend jaar wil ik graag het mbo verbeteren samen met mijn bestuur.

Hallo, ik ben Aisa, 19 jaar oud, ik studeer Toerisme en Recreatie aan het ROC

van Amsterdam, locatie Centrum. Ik ben Voorzitter van Studentenraad

College Centrum en ik ben lid van de Centrale Studentenraad, ik ga de

functie van Voorzitter inruilen voor Algemeen lid op het moment dat ik bij

JOB als penningmeester officieel aan de slag ga. Ik werk momenteel in de

horeca, waar ik ook mee door ga dit jaar.

Ik wil dit jaar veel met de studentenraden gaan praten maar ook met de

studenten die niet in de studentenraden zitten. Ik wil nog meer de stem

van de studenten laten horen, ik ben ook iemand die veel zijn mening

laat horen en ik weet hoe frustrerend het is op het moment dat er niet

naar geluisterd wordt.

Aisa Angel

Penningmeester

Ik hou van koffie en mensen ontmoeten, dus laten we elkaar beter ontmoeten

onder het genot van een kop koffie en een goed gesprek.

Gamze Kareloglu

Algemeen Bestuurslid

Mijn naam is Gamze Kareloglu, ik ben 20 jaar, geboren en getogen in

Eindhoven. Inmiddels zit ik in de tweede leerjaar van de opleiding Juridische

Beroepen op het Summa College in Eindhoven. Eind 2018 heb ik voor het

eerst kennisgemaakt met het JOB middels de gelijkenkansenspelmiddag in

Den Haag. Die heeft mij heel erg gemotiveerd. Ik wil graag “achter de schermen”

kijken van het mbo, bewust zijn van alle problematieken en de gebeurtenissen.

Ook om zodanig de studenten te helpen en te vertegenwoordigen.

Voor mij wordt het een leerzame periode als algemeen bestuurslid

waarbij ik veel kan leren, mijn netwerken kan vergroten en uitdagende momenten

zal ervaren, daar ben ik zeker van overtuigd.

Ik hoop voor een goede samenwerking met alle leden.

9


Hoe duurzaam is jouw

school eigenlijk?

Het klimaatakkoord, je hebt er vast weleens van gehoord. Overheden en organisaties

zijn druk bezig plannen te maken om duurzaam en ‘klimaatneutraal’ te

zijn in 2050. Plannen die jij als student mag gaan uitvoeren wanneer de makers

al lang met pensioen zijn.

Dat is op zich al direct een reden om ook als student nu al betrokken te zijn bij de

verduurzaming van je school. Duurzaamheid, klimaatverandering en betrokkenheid.

Mooie termen maar waar hebben we het nu eigenlijk over?

De impact van klimaatverandering

Wanneer we het over duurzaamheid hebben, hebben we het vaak ook meteen

over het verminderen van onze CO2-uitstoot en ingewikkelde aanpassingen

hiervoor. Dit is belangrijk omdat we steeds meer inzicht krijgen

over de gevolgen van klimaatverandering en dat ook iedere Nederlander

daar steeds meer mee te maken krijgt. Andere, vaak armere, landen

merken de gevolgen nu al door verschuivende en drogere seizoenen of

juist overstromingen en sterk vervuild water. Veranderingen waar ook

Nederland, hoe klein ons aandeel hierin ook is, verantwoordelijk voor is.

Wij zijn in Nederland niet alleen meer uit gaan stoten met onze auto’s en

industrie, maar ook met de producten die we uit verre landen halen hebben

we grote impact. In landen ver weg worden die producten onder veel

slechtere omstandigheden voor mens en milieu dan in Nederland geproduceerd

om aan onze vraag te voldoen, ook die van jou.

Jij kan het doen!

Als studentenraad kan je gezamenlijk

bedenken hoe duurzaam

jij vindt dat je school moet zijn en

in gesprek gaan met je docenten en

het CvB om te kijken of de school

net zo duurzaam kan worden of

misschien wel al duurzamer is!

Geschreven door Mark Damen, bestuurslid

bij de Jongeren Klimaatbeweging

De Jongeren Klimaatbeweging zet de stem van

jongeren in het klimaatdebat centraal. Dit doen

ze door diverse activiteiten te organiseren zoals

de Jonge Klimaatagenda, #ikreisanders

en de Klimaatdialogen. Door campagnes en

door gesprekken aan te gaan met politici, beleidsmakers

en bedrijfsleven probeert de Jonge

Klimaatbeweging het klimaat en duurzaamheidsbeleid

te beïnvloeden.

10


JOB heeft een aantal

duurzaamheidstips

op een rijtje gezet:

1Introduceer ‘dikke

truiendag’.

Organiseer een warme truiendag

bij jouw op school. De verwarming

kan namelijk best wel een of twee

graden lager. Je kan bijvoorbeeld

een prijs uitreiken voor de drager

van de leukste, warmste of meest

foute trui.

2afvalscheidingsbakken

Maakt de school gebruik van afvalscheidingsbakken?

Door gebruik te

maken van gekleurde afvalscheidingsbakken

worden studenten

gestimuleerd om afval gescheiden

weg te gooien.

3Kantine-inrichting

Kijk eens goed naar de producten

die in de kantine worden verkocht.

Wordt er bijvoorbeeld gebruik gemaakt

van plastic koffiebekertjes?

Je kunt deze laten vervangen door

mokken die hergebruikt kunnen

worden.

4Verminderen gebruik

airconditioning

Veel scholen hebben airconditioning

die volop gebruikt wordt op

warme dagen. Het is veel beter de

ramen open te zetten. Naast verminderde

energieverbruik is frisse

lucht ook veel gezonder dan de

kunstmatig koude lucht die uit de

airconditioning komt.

5Lessen over duurzaamheid

De school kan ervoor zorgen dat

je leert over nieuwe vormen van

energie, landbouw, of de impact die

je hebt als toekomstige werknemer.

11


Een week in het leven van:

Lisanne den Hartog

(secretaris)

week van een job bestuurslid

Maandag - De JOB-tweedaagse training

Samen met verschillende studentenraden uit het hele land volg ik vandaag een

tweedaagse training. Deze training wordt een aantal keer per jaar gegeven en

, het zorgt voor een houvast binnen de studentenraden. In deze training werd

er veel aandacht besteed aan het onderwerp gesprekken voeren met bijvoorbeeld

het schoolbestuur (CvB). De studentenraden hielden fictieve gesprekken

met de trainer om zo mondig te worden en met lastige situaties om te gaan. In

de avond is er een debattraining, geleid door het JOB bestuur, met daarna een

gezellige borrel.

Dinsdag - De JOB-tweedaagse training

Na een gezellig gezamenlijk ontbijt, gaan wij met z’n allen terug voor de training.

Hier doen we een evaluatie en vervolgens zijn er nog verschillende discussies

over onderwerpen die spelen in de studentenraad.

Woensdag - Gelijke kansen spelmiddag

JOB heeft een spel ontwikkeld om het thema gelijke kansen bespreekbaar te

maken. Door dit spel is het in gesprek gaan over gelijke kansen laagdrempeliger

geworden. Vandaag organiseren we een gelijke kansen spelmiddag in Den

Haag, waarbij dit spel wordt gespeeld. Er zijn studenten, beleidsmedewerkers

van allerlei verschillende organisaties en politici.

Tijdens deze middag komen onder andere de Minister van Onderwijs, Cultuur

en Wetenschappen en Lisa Westerveld (kamerlid van GroenLinks) langs. Het is

een hele gezellige middag, waarop ik met veel mensen in gesprek ben geweest.

12


Donderdag – Anne Kuik (CDA)

Omdat Anne Kuik (mbo woordvoerder van het CDA) niet bij de spelmiddag

aanwezig kon zijn, heeft zij mij uitgenodigd om het spel aan haar te

laten zien in de Tweede Kamer. Samen met de beleidsmedewerker ga ik

vandaag bij haar langs met het spel. Naast het gelijke kansenspel, bespreken

wij andere onderwerpen die wij belangrijk vinden. Na het gesprek

krijgen wij een rondleiding door de Tweede Kamer. Hier mogen we

het archiefgedeelte gezien met daarin de allereerste Kamerstukken die

geschreven zijn.

Vrijdag - Verven van een nieuwe gele muur

Om de week goed af te sluiten en het kantoor van JOB een beetje vrolijker

te maken, heb ik samen met medebestuurslid Kevin de muur geel

geschilderd. Het JOB kantoor is gevestigd in Utrecht, midden in het centrum.

Met het openbaar vervoer is alles vanuit hier goed te bereiken.

Lijkt het jou ook leuk om bestuurslid te

Gelijke kansen spelmiddag

met minister van Onderwijs

worden bij JOB?

Check dan www.jobmbo.nl/bestuur

JOB MBO is dé landelijke jongerenorganisatie

die mbo-studenten een stem

geeft in het onderwijs. Dit doen we

onder andere door studenten en

studentenraden te informeren over

hun rechten, mbo’ers te vertegenwoordigen

richting media en

politiek en door verschillende

activiteiten te organiseren.

13


KLACHTENRAPPORTAGE

2018

Klachten & Informatiecentrum JOB

Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs

(JOB) is dé landelijke jongerenorganisatie

die mbo-studenten een stem geeft in

het onderwijs. Dagelijks wordt onze organisatie

via de e-mail, de telefoon, het

klachtenformulier op onze website en

WhatsApp benaderd met klachten en vragen

van studenten, ouders en begeleiders.

JOB adviseert en ondersteunt studenten in

het geval van vragen en klachten door studenten

te wijzen op hun rechten, wet- en

regelgeving uit te leggen, en mogelijke vervolgestappen

te schetsen. Indien nodig,

bijvoorbeeld bij een ernstige klacht, of een

steeds terugkomende klacht, koppelen wij

deze klachten terug aan de contactpersoon

klachtafhandeling van de instelling.

De klachtenrapportage is voor JOB van

grote meerwaarde voor de visievorming

van het bestuur en dient als leidraad in

het advies dat wij geven aan partijen zoals

het Ministerie van OCW, de Inspectie

van het Onderwijs, Het CvTE, de MBO

Raad en andere betrokken partijen.

14


aantal vragen en klachten per jaar

Opvallende

resultaten

151

115

105

548

Toetsen en Examens

151

115

105

De meerderheid van de klachten

gaan over de inhoud van

het centraal examen Engels en

Nederlands, zoals examens die

te lang en te moeilijk zijn.

548

151

115

105

548

met de kwaliteit van de lessen of de hoeveelheid

les die ze krijgen. Specifiek klagen studenten 153 over

te weinig lessen ter voorbereiding op examens.

176

252

met de kwaliteit van de lessen Uitschrijving of de hoeveelheid

top 7 vragen en klachten les die per zethema

krijgen. SpecifiekVoor klagen

de zomervakantie

studentenhebben

over

105

te weinig lessen ter voorbereiding wij regelmatig op examens.

telefoontjes van

115

met de kwaliteit van de lessen of de hoeveelheid

les die ze krijgen. Specifiek klagen studenten over

te weinig lessen ter voorbereiding op examens.

151

153

153

151

153

115

176

176

176

105

252

252

252

548

548

151

153

153

Onderwijsinhoud

De meeste klachten en vragen

115

176

over onderwijsinhoud gaan

over de lessen. Studenten zijn

het vaak niet eens met de kwaliteit

van de lessen of hebben te

weinig lessen ter voorbereiding

op examens.

studenten gehad die kort voor

de vakantie te horen krijgen dat

ze uitgeschreven worden.

Inschrijving

105

Het aantal klachten over inschrijving

is vermoedelijk door

het toelatingsrecht afgenomen.

Toch ontvangen wij klachten

dat scholen na 1 april opmerkelijke

argumenten geven om een

student niet toe te laten (bijv.

jeugdreclassering of leeftijd).

252

Geld

Voor studenten, ouders en

176

docenten is het ondanks het

servicedocument niet altijd

duidelijk welke spullen en diensten

de school behoort te betalen.

Ook krijgen wij regelmatig

klachten en vragen binnen dat

ouders en studenten benodigdheden

voor de opleiding niet

kunnen betalen.

252

Benieuwd wat JOB met vragen en klachten doet?

Check jobmbo.nl/klachtenrapportage

15


Nieuw in de JOB Academy

het JOB certificaat

Vanaf nu kun je ook een JOB certificaat ontvangen! Dit is onderdeel van

onze JOB Academy en bedoeld als trainingsinstrument voor de studentenraad

om nog professioneler te worden.

Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) biedt verschillende trainingen

aan. Zo kun je als beginnend studentenraadslid naar de tweedaagse

training om alles te leren over de studentenraad. Daarnaast kun

je dan natuurlijk ook andere studentenraadsleden leren kennen! Wij geven

ook trainingen op mbo-scholen zelf aan de studentenraden, bijvoorbeeld

over effectief onderhandelen en communicatie met de achterban.

Sinds dit jaar heeft JOB een JOB certificaat.

Studentenraden kunnen zich ieder jaar

aanmelden via een formulier op onze website

om een certificaat te ontvangen.

Waarom een JOB certificaat?

Het JOB certificaat is een instrument om de kwaliteit

van studentenraden te meten en te belonen. Als je

het goed doet, mag je daar trots op zijn en een certificaat

voor ontvangen! Wij geven een certificaat uit

aan studentenraden die volgens ons goed functioneren.

Er wordt gekeken naar de algemene randvoorwaarden,

die door JOB zijn opgesteld. In het aanvraagformulier

zitten vragen over het contact met

het College van Bestuur en hoe vaak een studentenraad

samen komt om te vergaderen. Daarnaast krijgt

de studentenraad advies en tips op maat. Het advies

op afstand is vooral bedoeld om de studentenraad

verder op weg te helpen.

Wat als mijn studentenraad het certificaat

niet behaald?

Als jouw studentenraad het certificaat niet behaald,

is dit helemaal niet erg. De studentenraad krijgt tips

en handvatten mee om zichzelf te verbeteren en de

volgende aanvraagronde wel in aanmerking te komen.

Als je van te voren weet dat jou studentenraad

niet in aanmerking komt voor het certificaat, is het

een goede graadmeter om te kijken hoe ver jullie nu

zijn en hoe het nog beter kan!

Wie bepaalt of mijn studentenraad een certificaat

krijgt?

Sinds 2019 heeft JOB een ondersteuningscommissie.

Deze ondersteuningscommissie bepaalt samen met

de portefeuillehouder medezeggenschap of een studentenraad

in aanmerking komt voor het certificaat.

Er zullen steekproefsgewijs controles plaatsvinden

door bijvoorbeeld langs te gaan op locatie, gesprekken

op het JOB kantoor of informatieaanvragen.

Blijft het certificaat wel relevant?

Het certificaat is een momentopname en geldt voor

een studiejaar. Je ontvangt een certificaat

dan ook per studiejaar. Wij

blijven ook kritisch naar de

vragen die we stellen. Om de

kwaliteit van het certificaat

te waarborgen wordt er iedere

twee jaar gekeken naar

de gestelde vragen op het

aanvraagformulier. Deze worden

zo nodig aangepast, toegevoegd

of verwijderd.

16


Als je een mbo-opleiding doet,

ben je een student. Logisch toch?

Want een mbo’er is net zo goed een student als iemand die een hbo- of uni-

versitaire studie doet. Toch worden mbo’ers pas volgens de wet in studiejaar

2020/2021 studenten genoemd in plaats van deelnemers. Daarvoor werd

zelfs de term scholieren gebruikt. Maar maakt het nou echt wat uit welke

term er gebruikt wordt?

Sinds half december doe ik onderzoek naar studentparticipatie

in het mbo. Daarvoor bezoek ik scholen waar ik

met studenten, studentenraden, begeleiders, docenten

en bestuurders spreek. Zo wil ik een goed beeld krijgen

wat er wel en niet werkt. Daarom zou het nu logisch zijn

om daar een artikel over te schrijven. Maar dat houden

jullie van me tegoed! Eerst wil ik namelijk graag aandacht

besteden aan een ander thema dat ik regelmatig tegenkom

tijdens de bezoeken aan scholen: de status van mbo

studenten.

in het eerste jaar lukte. Het wordt zo erg verduiveld dat je

naar het mbo moet, dat moet eigenlijk niet meer zijn’. Nina

geeft dus aan dat ze het belangrijk vindt dat er niet wordt

neergekeken op het mbo. In gesprekken met studenten

heb ik vaker gehoord dat er een bepaalde verwachting is

dat studenten doorstuderen. Maar inderdaad: waarom is

mbo niet voldoende?

In het studiejaar 2020 – 2021 wordt in de wet opgenomen

dat mbo’ers studenten heten. Vanaf het moment dat dit

officieel is geregeld kunnen mbo studenten ook gebruik

maken van allerlei voordelen. In het NOS artikel (12-05-

2018) ‘Je zit op het mbo? Helaas, dan kom je deze club niet

binnen’, worden daar een aantal voorbeelden van gegeven,

zoals het mislopen van korting op een Spotify abonnement

of worden geweigerd bij studentencafés.

Zwolle studentenstad

Er wordt dus onderscheid gemaakt tussen mbo’ers en

hbo’ers of universitaire studenten. In Zwolle pakken ze

dat anders aan. Daar werken mbo- en hbo-studenten samen

aan ‘Zwolle studentenstad’. Een voorbeeld hiervan

is belangenbehartiger SOOZ, zij zetten zich in voor zowel

mbo als hbo studenten. Ook hebben Zwolse mbo’ers voor

elkaar gekregen dat ze tegenwoordig welkom zijn in studentensociëteit

studentenkamer ‘Het Vliegende Paard’.

Status van mbo-studenten

Naast de praktische voordelen die het heeft om een student

te zijn in plaats van een deelnemer, geeft het wel of

niet onder een bepaalde groep vallen ook een bepaalde

status. Dat merkt ook Nina de Jong, student van ROC

Midden Nederland: ‘In Nederland denken mensen nu vaak

dat als je mavo doet dat je dan niet zo heel slim bent. Ik

heb havo gedaan en ik ging gelijk door naar het hbo en ik

voelde me echt helemaal kapot gemaakt toen het me niet

Zelf was ik ook ooit een mbo student, en ook ik heb daarna

een hbo studie gevolgd en jaren later een universitaire

studie. Hierdoor heb ik goed kunnen vergelijken wat het

verschil is tussen de verschillende niveaus. Naar mijn idee

zouden we niet over niveaus, maar soorten onderwijs

moeten praten. Zo leer je op de universiteit vooral analyseren,

maar dat betekent niet per se dat je ook het talent

hebt om bijvoorbeeld een groep kinderen te begeleiden.

Schrijver en criticus Marianne Zwagerman heeft ook nagedacht

over de status van verschillende studenten. Zij

deed een oproep om de term ‘laagopgeleid’ af te schaffen.

Tijdens een bijeenkomst voor ondernemers zei zij

daarover ‘Onbedoeld zetten wij een ongelofelijke groep

vakmensen die dingen kunnen, die wij waarschijnlijk nooit

zullen kunnen, weg als laag. Ik geloof niet dat woorden

dingen per se op kunnen lossen. Maar woorden zijn wel

heel krachtig.’

Ook op het gebied van medezeggenschap wordt het mbo

steeds meer gelijkgetrokken met het hbo en de universiteit.

Studentmedezeggenschap (en daarmee studenten)

wordt steeds serieuzer genomen in het mbo. Heb jij voorbeelden

van hoe studentparticipatie de status van mbo

studenten helpt? Dan hoor ik dat graag! Je kunt mailen

naar: linda@jobmbo.nl.

17


Win de strijd m

schoolkosten

De studentenraad heeft sinds 2017 instemmingsrecht op het

schoolkostenbeleid. Dit betekent dat de studentenraad meebeslist

over het schoolkostenbeleid. Maar hoe kun je hier goed over meebeslissen?

Check met deze lijst hoe goed het op jouw school is geregeld.

Wees kritisch en win de strijd met het schoolkostenbeleid!

Je kunt een praktijkles volgen, zonder dat er

materiaal voor moet worden aangeschaft.

Een koksmes, schaar, spatel, pincet, hamer of pan, bloemen,

hout etc. horen aanwezig te zijn. Uitzondering zijn

onderwijsbenodigdheden zoals kleding en veiligheidsschoenen,

deze moet je wel zelf aanschaffen.

Als studenten het écht niet kunnen betalen,

dan is er wat voor ze geregeld.

De student moet terecht kunnen bij de school.

• Check ook eens of die regeling wel toegankelijk en makkelijk

vindbaar is.

• Check ook eens of studenten ook spullen kunnen lenen

van de school, zoals een laptop of gereedschap.

• Check ook eens of er een betalingsregeling mogelijk is.

De vrijwillige bijdrage is redelijk en het is voor

studenten duidelijk dat deze niet verplicht is.

Studenten moeten zich niet gedwongen voelen de vrijwillige

bijdrage te betalen. De studentenraad heeft een

apart instemmingsrecht op de hoogte en de besteding van

de vrijwillige bijdrage. Hier heb je dus zeker wat over te

zeggen!

• Check ook eens of er een gratis alternatief is als ze de

vrijwillige bijdrage niet betaalt.

Er zijn geen onredelijk dure opleidingen.

Kijk eens naar de leermiddelenlijst en onderzoek waar het

aan ligt dat sommige opleidingen zo duur zijn.

• Check ook eens hoe lang de licenties geldig zijn die studenten

kopen. Betaal je voor meer maanden dan dat je

het eigenlijk nodig hebt?

• Check eens of readers ook digitaal kunnen worden verspreid

in plaats van op papier. Kunnen hiermee kosten

worden bespaard?

De communicatie over schoolkosten is

duidelijk en helder.

Check of het duidelijk is voor studenten:

• wat de kosten zijn: voor het begin van de opleiding moet

het duidelijk zijn hoeveel het ongeveer gaat kosten

• waar ze terechtkunnen als ze het niet kunnen betalen

• dat de vrijwillige bijdrage niet verplicht is

Leermiddelen (zoals boeken) gaan uit de

leermiddelenlijst als deze niet zijn gebruikt.

Zorg dat er geen onnodige boeken op de lijst staan.

• Check of je als student op de leermiddelenlijst een keuze

kunt maken tussen: alleen licentie, licentie + boek of alleen

boek. Zo betaal je alleen voor wat je krijgt.

• Check waar studenten terecht kunnen als boeken niet

zijn gebruikt. Sommige scholen kopen nu al boeken

terug van studenten als deze uiteindelijk niet worden

gebruikt. Bij andere scholen kunnen studenten terecht

bij een meldpunt of de studentenraad om aan te geven

dat boeken en andere leermiddelen onvoldoende zijn

gebruikt.

18


met het

nbeleid

10 checks

Advies voordat je deze checklist gebruikt:

Lees het servicedocument schoolkosten!

Wat kun je doen met deze checklist?

• Je kunt checken wat over deze punten staat beschreven in het schoolkostenbeleid van jouw school.

• Je kunt checken of dit in de praktijk goed is geregeld op jouw school.

• Zijn niet alle punten goed geregeld? Gebruik de checklist om in gesprek te gaan met jouw schoolbestuur!

De school gaat goed om met klachten over de

basisuitrusting van het leerbedrijf / stage.

Het stage- of leerbedrijf moet zorgen voor een goede basisuitrusting

die de student kan gebruiken tijdens de stage.

Als er problemen ontstaan rond (de beschikbaarheid

van) deze basisuitrusting, moet de school in overleg met

het leerbedrijf en de student een oplossing zoeken. Check

eens bij je medestudenten hoe dit er in de praktijk aan

toe gaat.

De uitgeversprijs wordt gevraagd bij

boeken en licenties.

Dit is de laagste prijs. De extra (administratieve) kosten

zijn voor rekening van de school.

• Check samen met diegene die zich bezighoudt met

schoolkosten binnen jouw school of studenten niet te

veel betalen!

Er is keuzevrijheid waar je

onderwijsbenodigdheden vandaan haalt.

Je mag als student zelf kiezen waar je je onderwijsbenodigdheden

vandaan haalt. Je mag boeken bijvoorbeeld ook

tweedehands overkopen, werkkleding bij een goedkopere

aanbieder buiten de school kopen of een laptop lenen van

iemand anders.

• Check eens of je bij meerdere aanbieders je onderwijsbenodigdheden

kan bestellen.

Natuurlijk zijn er nog een hoop andere onderwerpen die

ook belangrijk zijn. Dit verschilt zeker per opleiding en

school. Deze 10 checks zijn dus niet het enige waar je op

kunt letten! Denk bijvoorbeeld aan regels over of een student

zonder boek een les niet in mag. De toegang tot de

les kan niet zomaar geweigerd als een student leermiddelen

niet in zijn bezit heeft.

Heb je ergens vragen over of kom je er niet uit met school?

De student kan kiezen voor een keuzedeel

zonder hoge kosten.

Soms zijn er ook extra kosten verbonden aan keuzedelen

(naast de kosten voor onderwijsbenodigdheden zoals een

boek of licentie) – bijvoorbeeld het keuzedeel wintersport

bij een sportopleiding waarbij kosten zitten voor het huren

van ski’s. Een student moet altijd de optie hebben te

kiezen voor een keuzedeel waar geen hele hoge kosten aan

zijn verbonden.

Schakel de hulp in van JOB!

Smashicons van www.flaticon.com

19


Goed voorbereid naar het mbo

afbeelding: www.kiesmbo.nl

Begin je met een opleiding op het mbo of stroom je door naar een ander niveau?

Met deze tips ben je goed voorbereid!

Voor je inschrijving:

welke opleiding ga je doen?

Meld je aan voor 1 april

Wil je je aanmelden voor een mbo-opleiding? Meld je

dan uiterlijk op 1 april aan voor de start van het nieuwe

schooljaar.

Check deze websites

Check www.kiesmbo.nl voor informatie over alle opleidingen,

open dagen, kansen op de arbeidsmarkt, oordelen

van studenten uit het mbo en nog veel meer!

Wanneer je je niet op 1 april hebt aangemeld, dan mag de

mbo-instelling je weigeren. Op tijd aanmelden is dus erg

belangrijk. Je kan je voor meerdere opleidingen aanmelden

en ook kan je na de aanmelding je opleidingskeuze

binnen de school nog wijzigen. Je kunt je ook al eerder

aanmelden. Bij populaire opleidingen is dit handig, omdat

de opleiding anders vol kan zitten.

Ga uit op onderzoek

Oriënteer je goed en op tijd op de verschillende opleidingen!

Ga naar open dagen en spreek daar met docenten, de

studieloopbaanbegeleider en studenten.

Check www.startstuderen.nl/mbo voor praktische informatie

over de overstap naar het mbo.

Check of jouw opleiding extra toelatingseisen of een

Numerus fixus heeft

Een numerus fixus opleiding is een opleiding waar maar

een beperkt aantal studenten voor toegelaten worden.

Vanaf 1 november staan de aanmeldingen voor zo’n opleiding

open. Op de website van de school moet geschreven

staan of de opleiding die je wilt doen beperkt aantal

studenten toelaat. Check dus goed of dit ook over jouw

opleiding gaat!

Ook beroepstesten (via internet) kunnen helpen. Overleg

ook eens met je ouders en vrienden of zij vinden dat een

opleiding goed bij je zou passen.

20


Tijdens je inschrijving:

wat moet je doen voor je toelating?

Je bent toegelaten!

Waar let je nog meer op?

Check wat de toelatingseisen zijn

Als student heb je recht om toegelaten te worden tot de

mbo-opleiding van je keuze als je:

• je op uiterlijk 1 april hebt aangemeld bij de mbo-opleiding

• de juiste vooropleiding hebt behaald voordat het

mbo-schooljaar begint;

• deelneemt aan de verplichte intakeactiviteiten voor die

opleiding.

De toelatingseisen gelden voor alle mbo niveaus. Dus ook

voor entreeopleidingen.

Check wat voor intakeactiviteiten je moet doen

Om jou te helpen bij de studiekeuze moet de opleiding intake

activiteit(en) aanbieden. Soms zijn deze verplicht en

moet je ze doen om toegelaten te worden. De opleiding

moet op de website zetten of de activiteit(en) verplicht zijn

en wat voor activiteit(en) het zijn.

De intake-activiteiten kunnen bijvoorbeeld een gesprek

met een docent van de opleiding zijn of het volgen van een

proefles. De intake is bedoeld om met jou te kijken of een

opleiding bij jou past. De intake mag geen test zijn om te

beoordelen of je geschikt bent voor de opleiding en je mag

niet geweigerd worden omdat je de intake niet goed gedaan

hebt. Wel kan de opleiding na de intake activiteiten

jou bij het studiekeuze-advies adviseren om een andere

opleiding te gaan doen omdat ze denken dat die opleiding

beter bij jou past. Dit is geen bindend advies en je mag

als je dat wilt alsnog beginnen aan de opleiding van jouw

eerste keuze.

Check wat je studiekeuzeadvies is

Als je je voor 1 april hebt aangemeld, dan heb je recht op

een studiekeuzeadvies van de mbo-instelling. In dit advies

vertelt de mbo-instelling of zij denken dat de gekozen opleiding

bij jou past. Daarbij horen ze te kijken naar jouw

achtergrond, motivatie en interesses. De instelling kan adviseren

dat een andere opleiding misschien beter bij jou

past. Het advies is niet bindend. Dit advies is onderdeel

van jouw LOB- en studiekeuzeactiviteiten. Wanneer de

school jou adviseert dat de opleiding niet bij jou past, dan

mag je dat naast je neerleggen en alsnog aan de opleiding

beginnen.

Klopt je OOK?

In de onderwijsovereenkomst (OOK) staan de rechten en

plichten van de school en van de mbo-student. Als er eenmaal

een handtekening gezet is, dan is de mbo-student én

de school verplicht om zich aan de afspraken in de OOK

te houden.

Check dus ook de kleine letters die achterop deze OOK

staan!

Wat doen als je het er niet mee eens bent?

Deze afspraken gelden voor de school en voor jou als student.

Ze verplichten zich om jou zo goed mogelijk te begeleiden

met je studie om je in staat te stellen de opleiding te

behalen binnen de gestelde studieduur. Maar in de artikelen

staan ook ‘gedragsregels’ en studieafspraken die voor

jou gelden.

Zijn er afspraken gemaakt over extra begeleiding?

In het mbo is er geen speciaal onderwijs. Leerlingen uit

het speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs schrijven

zich bij een reguliere mbo-instelling in. Wel is er passend

onderwijs in het mbo. Wanneer je een handicap of een

chronische ziekte hebt, dan meld je dat bij jouw inschrijving.

Met een intake wordt er samen met jou (en je ouders,

wanneer je minderjarig bent) gekeken welke extra begeleiding

en ondersteuning je nodig hebt en de school jou kan

bieden. Afspraken hierover worden opgenomen in een bijlage

bij de onderwijsovereenkomst.

Problemen die niet zijn opgelost?

Bij problemen kan je contact opnemen met onderwijsconsulenten.

Onderwijsconsulenten kunnen ouders,

studenten en scholen onafhankelijk adviseren en

begeleiden bij plaatsing van studenten met een extra

ondersteuningsbehoefte.

Klacht?

Ben je ontevreden over hoe je toelating is verlopen?

Of heb je vragen? Bel of mail JOB!

Telefoon: 030 7900 915

WhatsApp: 06 8331 5697

info@jobmbo.nl

21


Vol met verhalen over jouw buitenlandtijd?

Word Ambassadeur voor WilWeg!

Ben jij voor je stage of project naar het buitenland geweest? Of is dat iets wat je

nog wil doen? Meld je dan nu aan als buitenlandambassadeurs voor WilWeg en

motiveer andere studenten op jouw school om ook naar het buitenland te gaan.

Wat doe je eigenlijk precies als ambassadeur? Je vertelt

over je eigen tijd in het buitenland en geeft tips

en informatie aan studenten die ook naar het buitenland

willen gaan. Dat kan over van alles zijn: hoe vind

je een droomstage in het buitenland, hoe bereid je je

goed voor of wat zijn de beste tips tegen heimwee?

Als ambassadeur help je andere studenten met jouw

verhaal, zodat zij net zo’n mooie buitenlandervaring

hebben als jij.

Ook bezoek je namens WilWeg coole evenementen,

krijg je diverse workshops over presenteren en social

media, doe je goede werkervaring op en ontmoet

je veel nieuwe mensen. Dit vergroot je netwerk en je

baankans!

Waarom is Michelle ambassadeur?

Michelle is een van de WilWeg MBO-ambassadeurs. Voor

haar opleiding verpleegkunde liep ze stage in Spanje en

Tanzania.

“Ik heb zelf ervaren dat het op het MBO soms lastig

is om een keuze te maken en alles te regelen voor een

22


uitenlandse stage, dat ik daar zoveel mogelijk studenten

bij wil helpen. Een buitenlandstage is een enorm leerzame

en onvergetelijke ervaring. Als MBO-ambassadeur

is het mijn taak om andere mbo’ers zo enthousiast mogelijk

te maken over een stage in het buitenland.”

Wat is er zo leuk aan ambassadeur zijn?

“Ik vertel zelf heel graag over mijn buitenland ervaring

en hoe leuk het allemaal is. Voor veel studenten is dit de

drempel om een keuze te maken tot het gaan op buitenlandse

stage. Dat vind ik nou écht het leukste: studenten

overtuigen!”

Wat maak je als ambassadeur allemaal mee?

“Verder vind ik het leuk om vragen te beantwoorden en

studenten op weg te helpen. Ik vond het zelf ook heel fijn

om vragen te stellen aan studenten die al buitenland ervaring

hadden, dus ik ben heel blij dat ik daar andere

studenten mee kan helpen. Verder leer je heel veel andere

enthousiaste ambassadeurs kennen die ook graag over

hun ervaringen praten. Het is vooral ook heel gezellig!”

Wat kan je doen als ambassadeur?

Als ambassadeur kan je veel verschillende dingen

doen. Je kan je op verschillende manieren inzetten als

ambassadeur:

• Je deelt je ervaring op social media. Dit kan op verschillende

manieren. Je kan bijvoorbeeld in samenwerking

met ons een vlogserie maken of onze

Instagram account een week overnemen, en via onze

stories vertellen over jouw tijd in het buitenland.

• Je geeft presentaties en voorlichting op jouw school

en andere mbo-scholen. Hiervoor krijg je van ons

een koffertje met allemaal WilWeg spullen.

Wat krijg je hiervoor terug

Afhankelijk van wat jij precies gaat doen, krijg je dit

van ons:

• Wij willen natuurlijk dat je ook nog iets van je ambassadeursschap

opsteekt. Daarom bieden we jouw

diverse workshops over o.a. presenteren, social media

en marketing zodat je helemaal getraind bent in

het ambassadeursschap!

• Je krijgt ook de kans om veel verschillende coole evenementen

namens ons te bezoeken. Hier geef je presentaties

en vertel je meer over jouw buitenlandervaring.

Je krijgt hierdoor een groot (internationaal)

netwerk en maakt andere studenten enthousiast

over hun buitenlandtijd.

• Daarnaast staat je ook een shoot met een professionele

fotograaf te wachten. Wij willen een mooie foto

van jou voor onze promotie, en jij hebt een nieuwe

profielfoto voor op je socials.

• Ook krijg je van ons een koffer vol met promotiemateriaal

over WilWeg

• Een aanbeveling van Nuffic op LinkedIn. Een mooie

toevoeging op je CV.

• Een certificaat: handig tijdens het solliciteren!

Waar wacht je op? Meld je direct aan!

Volg ons ook op

www.wilweg.nl

Instagram: @WilWeg

Facebook: @WilWeg

• Je helpt op nationale beurzen en evenementen met de

promotie van WilWeg. Dit houdt in dat je studenten

helpt met de vragen die ze hebben over studeren in

het buitenland. Hou jij ervan om in het middelpunt

van de belangstelling te staan? Dan mag je ook een

presentatie geven.

• Je geeft interviews aan verschillende kranten en

tv-programma’s over jouw tijd in het buitenland

Lijkt een of meer van bovenstaande

activiteiten je leuk?

Neem contact met ons op

via Instagram @Wilweg of

Facebook @Wilweg.

Of vul een formulier in op

www.wilweg.nl of scan de

volgende code:

23


JOB in een nieuw jasje

JOB krijgt een nieuwe website! www.jobmbo.nl

Makkelijker zoeken naar het antwoord op jouw vragen over het mbo

Een pagina speciaal voor de studentenraad! Check www.jobmbo.nl/studentenraad

More magazines by this user
Similar magazines