29.05.2019 Views

inkijkexemplaar reisfotografie special 2019

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

7<br />

TIPS<br />

7 TIPS HOE GEBRUIK IK DE GROOTHOEKLENS?<br />

HOE GEBRUIK<br />

IK DE GROOT-<br />

HOEKLENS?<br />

Fotografen kunnen boeken<br />

volschrijven over de groothoeklens<br />

omdat deze wellicht<br />

de ‘creatiefste’ opties biedt.<br />

Op reis is het objectief, dankzij<br />

alle mogelijkheden voor een<br />

mooie reportage, een grote pre.<br />

Er zijn echter basisfactoren en<br />

richtlijnen waar je rekening<br />

mee moet houden als je een<br />

groothoeklens optimaal wilt<br />

benutten.<br />

1. EXPERIMENTEER MET VERTEKEND BEELD<br />

Eerst een stukje techniek. Elke lens van minder<br />

dan 50 mm (uitgaande van een fullframe camera)<br />

vertekent het beeld. Alles wat dichtbij is, wordt<br />

vergroot. Wat verder weg is, wordt kleiner.<br />

Een groothoeklens onderscheidt zich hierin<br />

van telelenzen − bij 70 of 200 mm is het beeld<br />

precies zoals het oog het ziet. Dit kun je zelf<br />

testen. Zet je camera op een statief en maak een<br />

foto met een telelens. Neem dan een foto met<br />

een 50 mm lens en maak vervolgens (achter je<br />

beeldscherm) dezelfde uitsnede als die je met<br />

de telelens hebt gemaakt. Je zult zien dat ><br />

Met uitzicht Bedoeïengids Mussalem<br />

Bachit zit hier op Turtle Rock in Oman.<br />

De rocky desert ten noorden van Salalah<br />

ligt tussen de kust en Rub al Khali<br />

(Empty Quarter), de enorme woestijn<br />

die tot ver in Saoedi-Arabië reikt.<br />

Huur een 4WD voor ongekende offroadervaringen<br />

en gooi je tent achterin<br />

om te wildkamperen op de mooiste<br />

plekjes, zoals deze. Je bent helemaal<br />

alleen, zonder andere toeristen. Het is zo<br />

speciaal om onder de sterrenhemel te<br />

slapen en hier wakker te worden.<br />

Het was voor mij een kleine uitdaging om<br />

de rots te beklimmen en aanwijzingen<br />

te geven: mijn chauffeur moest weten<br />

hoe hij de auto moest positioneren en<br />

Mussalem moest weten hoe hij het beste<br />

kon zitten.<br />

— 16 mm, 1/250 sec, ISO 400 —<br />

038<br />

039

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!