29.05.2019 Views

inkijkexemplaar reisfotografie special 2019

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

7<br />

TIPS<br />

NEEM<br />

EEN TUSSEN-<br />

DOORTJE<br />

Wauw! Ik gluur ergens<br />

tussendoor en word verrast<br />

door de schoonheid van een<br />

klein stukje Moeder Aarde.<br />

Tijd voor een ‘tussendoortje’.<br />

Ik ga er rustig voor zitten en<br />

blijf kijken. Camera in de<br />

aanslag!<br />

1. GA GLUREN BIJ DE BUREN<br />

Je bent aan het wandelen en kijkt opzij,<br />

ergens tussendoor. Meestal gaat het om bomen,<br />

bladeren of een raam. Een innerlijk stemmetje<br />

verwijt je dat je zit te gluren; je staat relatief<br />

verdekt opgesteld in een omgeving die donkerder<br />

is dan wat je bekijkt. Het valt je op dat je<br />

niet alleen in de verte kijkt, maar ook dichtbij.<br />

Het totaalbeeld ziet er prachtig uit: de achtergrond<br />

plús de voorgrond. Stop!<br />

2. FOTOGRAFEER VAN DONKER NAAR LICHT<br />

Het blijft mijn stokpaardje dat een mooie foto<br />

vaak in het donker begint. Dat betekent dat de<br />

schaduwkant aan jouw kant zit, of dat je vanuit<br />

het donker begint en het verderop lichter is.<br />

Je wordt hierdoor de foto ‘ingetrokken’. Deze<br />

regel gaat ook op voor een ‘tussendoortje’. ><br />

Doorkijkertje De kust van Kenia wordt<br />

gedomineerd door overdadig groen en een<br />

turkooizen zee. Op twee uur rijden ten<br />

zuiden van Mombasa ligt de heerlijkste<br />

plek van de zuidkust: Msambweni.<br />

— 70 mm, 1/200 sec, F32, ISO 800 —<br />

044<br />

045

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!