29.05.2019 Views

inkijkexemplaar reisfotografie special 2019

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

3<br />

TIPS<br />

nieuwe tip aanvullend over portretten maken<br />

SCHERP<br />

VAN VOOR<br />

TOT ACHTER<br />

Het kan superleuk zijn om<br />

te spelen met de scherptediepte.<br />

Bloemetje of persoon<br />

scherp, achtergrond onscherp.<br />

Het kan een mooi spanningsveld<br />

of effect opleveren. Maar<br />

voor de lezer van Columbus is<br />

het belangrijk dat foto’s laten<br />

zien hoe het er op die bestemming<br />

uitziet. Foto’s die van<br />

voor tot achter helemaal scherp<br />

zijn, geven de beste indruk<br />

en meeste reisinspiratie.<br />

Tenminste, als je het goed doet.<br />

1. ZET JE INZICHT EN SKILLS OP SCHERP<br />

Een foto maken die van voor tot achter scherp<br />

is, vraagt het meeste van je fotografische inzicht<br />

en skills. Een foto waarvan alleen de voorgrond<br />

scherp is, is sneller goed. De reden hiervoor is<br />

dat je door de onscherpte niet zo op de vormen<br />

hoeft te letten: de voorgrond (vaak een persoon)<br />

komt tóch wel los. Als alles scherp is, dan<br />

moeten álle vormen goed op elkaar aansluiten.<br />

Of goed ‘loskomen’. Dat is het moeilijkst als jij<br />

gewoon op de grond staat. Hoe hoger je gaat,<br />

hoe meer ‘vormen’ loskomen; daarom zijn foto’s<br />

die van boven zijn gemaakt vaak zo geslaagd.<br />

Met twee benen op de grond fotograferen vergt<br />

dus meer van jouw inzicht en skills. Lees de tips<br />

op pagina’s 48-53 om te leren hoe mensen ‘los’<br />

komen. ><br />

2<br />

3<br />

Scherp uitzicht Ik kijk uit op de<br />

rots van Sigiriya, een van de grootste<br />

trekpleisters van Sri Lanka, vanaf de<br />

naastgelegen maar volkomen onbekende<br />

rots Pidurangala. Boven op de Sigiriya<br />

liggen de ruïnes van een citadel van<br />

koning Kassapa I (473-491 na Christus).<br />

Dat alles scherp is ondersteunt het<br />

verhaal. Je ziet ook goed hoe de rotsen<br />

gelegen zijn in dit prachtig groene<br />

landschap.<br />

— 24 mm, 1/120 sec, F13, ISO 400 —<br />

076<br />

077

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!