29.05.2019 Views

inkijkexemplaar reisfotografie special 2019

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

5<br />

TIPS<br />

FOTOGRAFEREN<br />

MIDDEN OP<br />

DE DAG<br />

Elke fotograaf weet het:<br />

de mooiste foto’s maak je<br />

met ochtend- of avondlicht.<br />

Maar ja, dat lukt niet altijd.<br />

Je bent immers onderweg en<br />

langer blijven is vaak geen<br />

optie. Dan sta je dus toch<br />

midden op de dag op de allermooiste<br />

plekken ter wereld.<br />

Níét fotograferen is geen optie.<br />

Wat moet je dan?<br />

1. GEBRUIK TEGENLICHT<br />

Neem indien nodig een laag standpunt in.<br />

Zorg dat je de zon in de lens krijgt en speel<br />

daarmee. Te veel zon in de lens is niet ideaal<br />

door de lense flare-effecten die daardoor<br />

ontstaan, maar een betere optie dan een saaie<br />

foto. Probeer op creatieve wijze iets voor<br />

de lens te krijgen wat de directe zon een beetje<br />

dempt, bijvoorbeeld een gebouw, bloemen<br />

of takken. ><br />

Midden op de dag De lagune van<br />

Aitutaki, een van de Cookeilanden, is<br />

ongerept. Geloof het of niet, maar dit zijn<br />

de échte kleuren. De motus (eilandjes)<br />

op de achtergrond zijn bijna allemaal<br />

onbewoond. Op een enkele motu is een<br />

luxe ecoresort gebouwd en op een drietal<br />

motus staat een hutje te huur voor zowel<br />

locals als toeristen. We varen een dagje<br />

met Maori Etetia en zijn nicht Misepa<br />

door de lagune. Voor deze foto vroeg<br />

ik hem van onze boot af te duiken.<br />

Vijf opnames verder ben ik tevreden.<br />

Dit is het resultaat. Die dag gaan<br />

we ook zwemmen en snorkelen<br />

met papegaaivissen en een enorme<br />

horsmakreel. Etitia gaat speervissen.<br />

Hij vangt met één welgemikte worp van<br />

zijn ko, een ouderwetse rifspeer, een<br />

papegaaivis. Hij staat hiervoor op het<br />

vijftig meter brede barrièrerif dat de<br />

lagune omsluit en beschermt tegen de<br />

krachten van de open oceaan.<br />

— 27 mm, 1/1250 sec, F11, ISO 500 —<br />

014<br />

015

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!