Burggrave juli/augustus 2019 07

evergem
  • No tags were found...

Burggrave juli/augustus 2019 07

BURGGRAVE

07

Ever

gem

www.EVERGEM.BE

JUlI / AUGUSTUS 2019 Gemeentelijk magazine

1


In de kijker

Mariette Segers, Olba Van Kerckvoorde en

Roger Collaert namen vorig jaar deel aan het

project Ouder worden in je buurt Belzele

Gezocht: 65-plussers uit Kluizen

Maak kennis met het aanbod voor senioren

Kluizen is een kleine dorpskern die wat verder weg ligt van

de grote dorpskernen. Kluizen heeft weinig winkels en

voorzieningen. Voor senioren is dit geen ideale situatie.

Via het project ‘Ouder worden in je buurt’ wil de Sociale Dienst mensen

samenbrengen en laten kennismaken met heel wat dienstverlening.

Ben je tussen 65 en 85 jaar en woon je in Kluizen?

Dan kom je misschien in aanmerking om

deel te nemen aan dit project. We zoeken ook

een antwoord op vragen zoals: ‘Waar kan je

terecht als je anderen wil ontmoeten?’, ‘Welke

activiteiten zijn er voor senioren?’, ‘Bij wie

kan je terecht voor hulp aan huis?’, ‘Hoe zorg

je ervoor dat het leven niet te duur wordt?’

Je kan ook zelf aangeven waar je problemen

ondervindt in je buurt.

De groep komt 6 keer samen in de parochiezaal

van Kluizen (oktober en november 2019). We

tonen filmpjes en foto’s en bezoeken enkele

diensten.

Inschrijven kan tot 30 augustus via het Digitaal

Loket op www.evergem.be/senioren of bij

de Seniorenconsulent via T 09 358 77 63 of

op onderstaande locaties:

- Ertvelde

(Administratief Centrum Ertvelde - Marktplein

2), op afspraak via T 09 358 77 63

- Evergem

(Lokaal Dienstencentrum Het Hoeksken –

Hoeksken 29/A), op woensdag van 13.30 tot

16 uur (zonder afspraak)

- Sleidinge

(Administratief Centrum Sleidinge –

Sleidinge-Dorp 54), op afspraak via

T 09 358 77 63

Sociale Dienst

T 09 358 77 63

seniorenconsulent@evergem.be

www.evergem.be/senioren

Het project is gratis en gaat van start in het

najaar. Er kunnen maximum 15 senioren deelnemen.

2


Veiligheid

Nest van de Aziatische hoornaar.

Ga mee

de strijd aan

tegen

de Aziatische

hoornaar

De eerste Aziatische hoornaar dook in België op

in 2011. Sindsdien breidt de soort snel uit. Vorig

jaar begon de wesp echt zijn invasie in ons land. De

overheid, universiteiten, brandweerdiensten en

civiele bescherming hebben een plan klaar om de

verdere uitbreiding zoveel mogelijk af te remmen.

Ook jij kan helpen.

De Aziatische hoornaar komt uit

China. In België monitoren we de

wesp en verdelgen we de nesten.

Dat is nodig omdat de Aziatische

hoornaar onze inheemse insecten

(bijen, wespen en vliegen)

belaagt, wat de bestuiving van

gewassen verhindert. Bovendien

heeft de wesp een opmerkelijke

voorkeur voor honingbijen. Dat is

een ernstig probleem voor imkers.

Het plan om de uitbreiding van

de Aziatische hoornaar zoveel

mogelijk af te remmen, kan enkel

slagen met jouw hulp. Jong of oud,

natuurliefhebber of gewone wandelaar,

specialist of leek: iedereen

kan een steentje bijdragen.

Spot je een hoornaar of nest? Dan

meld je dit zo snel mogelijk via het

portaal van de werkgroep Aziati-

sche hoornaar, vespawatch.be

We gebruiken jouw gegevens voor

bestrijding en onderzoek.

Hoe herkennen?

De Aziatische hoornaar is een

grote, donkere wesp. Ze is groter

dan een gewone wesp en iets

kleiner dan de inheemse Europese

hoornaar. Je herkent een Aziatische

hoornaar goed aan haar

unieke kleurencombinatie. Op de

kop en het borststuk zijn ze volledig

zwart. Ook het achterlijf is

grotendeels zwart met slechts één

brede gele band. De pootjes zijn

zwart met opvallende gele tipjes.

De nesten van de Aziatische hoornaar

zijn bolvormig. Je vindt ze in

een tuinhuis, houthok of carport.

Tijdens de zomer verhuist het

nest naar een hoge boomtop.

Van de hoornaars hoef je zelf

weinig schrik te hebben. De

Aziatische hoornaar mag dan

wel heel agressief zijn als je haar

nest verstoort, maar in de vrije

natuur toont ze geen interesse in

mensen. Met haar angel kan de

hoornaar wel meermaals pijnlijk

steken zoals andere wespen.

Bijen, wespen en hoornaars op schaal naast elkaar.

Honingbij

Duitse

wesp

Dit project is een samenwerking

van de Vlaamse Overheid en

departement Economie,

Wetenschap en Innovatie.

Brandweerzone Centrum

T 09 268 88 99 (niet dringend)

info@bwzc.be

www.brandweerzonecentrum.be

Aziatische

hoornaar

Europese

hoornaar

Noodplanning

T 09 216 05 28

noodplanning@evergem.be

www.evergem.be

Blijf op de hoogte tijdens een noodsituatie

Registreer je op Be-Alert

Bij een noodsituatie, zoals even geleden met

de legionellabesmetting, wil je graag zo snel

mogelijk weten wat er aan de hand is. In bepaalde

gevallen brengen we inwoners en/of aanwezigen

op de hoogte via Be-Alert (sms, e-mail of telefoongesprek).

Be-Alert is het verwittigingssysteem van

de Federale Overheid. Afhankelijk van de ernst

van de situatie, kan Be-Alert jou binnen een bepaalde

zone informeren over wat er aan de hand

is, welke maatregelen je moet nemen en waar je

meer info vindt. Je krijgt dan officiële en correcte

informatie, direct vanuit eerste bron.

Registreer je via www.be-alert-ins.be

3


Kinderen en jongeren

Animator Eva Van de Veire met haar mama An Waumans, opvangster bij Dienst Jeugd.

Een zomer vol speelplezier

“Wij kijken alvast erg uit

naar de speelpleinzomer”

Opvangster An en animator Eva, moeder en dochter

Kinderen van 3 tot en met 14 jaar kunnen tijdens

de zomervakantie opnieuw naar het speelplein en

de vakantieopvang. Er is de hele dag spelplezier

van 7 tot 18 uur. Ook animator Eva en opvangster

An zijn opnieuw van de partij. Moeder en dochter

geven de hele zomer lang het beste van zichzelf

op het speelplein in Ertvelde: “Het is het tweede

jaar op rij dat we samen de kinderen een onvergetelijke

zomer bezorgen”

6 speelstraten

Deze zomer vind je in Evergem zes speelstraten:

- Aalbesstraat (Evergem-Centrum)

- Boutstraat (Belzele)

- Gaverse (Belzele)

- Lochtingstraat (Doornzele)

- Potterie en Elfputten (Belzele)

- Weverstraat (Belzele)

De precieze data en uren vind je op www.evergem.be/speelstraten

4


Kinderen en jongeren

An Waumans en Eva Van de Veire, moeder en

dochter, staan deze zomer voor het tweede

jaar op rij samen in Huis van Jef voor de

vakantiewerking. Mama An als opvangster en

dochter Eva als animator op het speelplein.

“Samen werken is leuk. Het is niet zo dat we

de hele dag samen spenderen. We zien elkaar

soms eens tussendoor en dat is fijn”, vertelt

Eva. “Het is leuk om te weten dat mijn dochter

er is”, vult An aan. “Maar ik ga haar zeker

niet anders behandelen dan de rest. Ik denk

zelfs dat de kindjes het toffer vinden dan wij

zelf”, besluit An. “Ze weten dat wij mama en

dochter zijn en daarover zijn ze heel enthousiast”,

gaat Eva verder. “Ik had mij vorige

zomer lichtjes pijn gedaan. Er was toen een

kleutertje achter mijn rug dat aan mama gaan

zeggen”, lacht Eva. “Zo’n dingen zijn toch echt

plezant!”, besluit An.

Speelplein

Er is niet alleen speelpleinwerking voor kinderen

uit het basisonderwijs, ook tieners tot en

met 14 jaar zijn welkom. Daarnaast is er ook

inclusieve speelpleinwerking voor kinderen

met een beperking. Een groep enthousiaste,

jonge vrijwilligers begeleidt je kind. Deze

animatoren organiseren allerlei activiteiten

en maken er een fantastische zomer van. Per

locatie heb je ook twee hoofdanimatoren

(jobstudenten van de gemeente) die alles in

goede banen leiden. Dienst Jeugd zorgt voor

de coördinatie en de ondersteuning. In onze

inclusieve werking zijn kinderen met een

fysieke of mentale beperking ook welkom. Om

kwalitatieve begeleiding te kunnen voorzien,

vragen we om voor de zomer contact op te

nemen met de Dienst jeugd via T 09 218 81 71

of jeugd@evergem.be.

Wanneer?

- Van donderdag 4 juli tot vrijdag 23 augustus

- Niet op donderdag 11 juli, donderdag

15 augustus en vrijdag 16 augustus

- Inschrijven is niet nodig

Waar?

- Gemeentelijke Basisschool Evergem

(Reibroekstraat 2/A)

- Huis van Jef (Guldensporenlaan 32)

- Gemeentelijke Basisschool Sleidinge

(Sleidinge-Dorp 142 - ingang via Kerkstraat)

Vakantieopvang

- Dinsdag 2 juli, woensdag 3 juli,

maandag 26 augustus en

dinsdag 27 augustus op de drie locaties

- Woensdag 28 tot vrijdag 30 augustus

enkel in Huis van Jef

Let op! Er is geen vakantieopvang op

maandag 1 juli, donderdag 11 juli,

donderdag 15 augustus en

vrijdag 16 augustus.

Goed om weten

Je kan je kind niet brengen of halen tijdens de

'speeltijd'. Tijdens de andere opvangmomenten

kan dit wel.

7 tot 10 uur Opvang

10 tot 12 uur Speeltijd

12 tot 13.30 uur Opvang

13.30 tot 16 uur Speeltijd

16 tot 18 uur Opvang

Elk kind heeft een Jef!-pas nodig om naar de

opvang te gaan:

- Gratis

- Registratie aanwezigheid

- Facturatie

- Fiscale attesten

Je betaalt voor de opvang via een factuur die

je per e-mail ontvangt.

www.evergem.be/jefpas

Jeugddienst zkt. animatoren

Ben je minstens 15 jaar en heb je zin in een

ongelofelijke leuke zomer? Kom dan als animator

naar het speelplein. Neem een kijkje op

www.evergem.be/animator

Jeugd

T 09 218 81 71

jeugd@evergem.be

www.evergem.be/jef

Blijf op de hoogte

via de nieuwsbrief @jef

Via het magazine Jef blijf je steeds op de hoogte van alle activiteiten

voor kinderen en jongeren (4 tot 14 jaar). Jef verschijnt vijf keer per jaar,

voor iedere schoolvakantie. In januari verschijnt Megajef, daarin vind je

alle activiteiten van januari tot en met augustus. Wil je liever digitaal

op de hoogte blijven van dit nieuws? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief

@Jef via www.evergem.be/nieuwsbrief

5


Kinderen en jongeren

Een zomer vol activiteiten

Voor elk wat wils

Zomervakantie: da’s relaxen en genieten van het mooie weer. Maar wist je dat er ook

heel wat activiteiten zijn? Zo kan je met je kroost op schattenjacht, naar het voorleesmoment

in de bib of deelnemen aan één van de vele Jef-activiteiten.

Opening van het nieuwe speelplein Arteveldestadion op 18 mei 2019.

Ontdek de 35 speelpleinen

In Evergem vind je meer dan 35 speelpleinen. Deze pleinen moeten niet

enkel leuk zijn, maar uiteraard ook veilig om op te spelen. De gemeente

zorgt voor een goed onderhoud van de speeltoestellen en de omgeving.

Onder meer om deze reden vernieuwden we de afgelopen jaren heel

wat speelterreinen.

De pleinen in de Cardijnwijk, Grovermansdreef en Arteveldestadion

kregen een grondige verfrissing. Maar ook op heel wat andere pleinen

plaatsen we nieuwe toestellen. Voor de nieuwe speelpleinen zetten

we volop in op een natuurlijke aanleg met speelheuvels en houten

speelelementen.

Je vindt een overzicht van alle speelpleinen op

www.evergem.be/speelpleintjes

Ga deze zomer dus zeker eens op ontdekkingstocht!

Leuke voorleesmomenten in de bib

Bibliotheek Evergem (Bibliotheekstraat 12)

Ben je ouder dan 3 en jonger dan 8 jaar? Top! Je kan tijdens de

schoolvakantie van 14.30 tot 15.30 uur naar verhalen luisteren in de

bib. Jij komt toch ook?

- Donderdag 4 juli

- Donderdag 22 augustus

Bibliotheek Sleidinge (Weststraat 31)

Ben je tussen 3 en 8 jaar? Super! Dan kan jij elke eerste zaterdag van

de maand naar verhalen komen luisteren. Van 10.30 tot 11.30 uur

kan je jouw fantasie de vrije loop laten.

Hou alvast deze dagen vrij:

- Zaterdag 6 juli

- Zaterdag 3 augustus

Ga op zoek naar een schat van Vlieg

Zaterdag 29 juni tot zaterdag 31 augustus

Vlieg verstopt deze zomer opnieuw schatkisten in heel Vlaanderen: in

musea, bibliotheken, kastelen, op festivalterreinen en nog veel andere

leuke plekken. Ook in Evergem! In 2019 zoomt Vlieg in op het thema

‘proeven’. Ga op zoek naar één (of meer) van de 300 schatten van Vlieg

en verken een verrukkelijk parcours. Vind je de schatkist dan krijg je

een smaakboekje boordevol spelletjes én maak je kans op fantastische

prijzen.

Vlieg maakte een rood, blauw en groen smaakboekje en verstopte in

elk boek heerlijke spelletjes en smaakvolle stickers. Wil jij ze alle drie

verzamelen? Doe dan mee aan minstens drie zoektochten. Wedden dat

dit smaakt naar meer?

Je kan schatten zoeken in de drie bibliotheken en op het Mottekasteel:

- Evergem (Bibliotheekstraat 12)

- Sleidinge (Weststraat 31)

- Ertvelde (Marktplein 2)

- Mottekasteel Hoge Wal (Guldensporenlaan 34).

Aanmelden in Sportcentrum Hoge Wal.

Gratis, tijdens de openingsuren. Reserveren is niet nodig.

www.schattenvanvlieg.be

6


Kinderen en jongeren

Buurtsport tijdens de zomervakantie

Ontdek het MottekasteeL

Het verhaal van Zeger II digitaal

In 1190 bouwde Burggraaf Zeger II het Mottekasteel

aan de Hoge Wal. Vandaag vind je

nog steeds sporen van dit kasteel terug in

Ertvelde. Het is één van de best bewaarde

mottes van Vlaanderen. Je ontdekt er via

twee leuke games het dagelijks leven in de

middeleeuwen:

- ‘Wat een berg’ (vanaf 5 jaar)

- ‘Het Motte Mysterie’ (vanaf 8 jaar)

Aan de hand van spelelementen en leuke

zoekopdrachten ervaar je hoe Burggraaf

Zeger Il er leefde en ontsluier je het raadselachtige

geheim van de motte.

Zwemmen

tijdens de zomervakantie

Wanneer het deze zomer warm is, kan je

verfrissing zoeken in het zwembad. Vanaf 1 juli

start de zomerregeling. Dan zijn de openingsuren

anders dan tijdens het schooljaar en kan

je meer komen zwemmen en spelen.

- Maandag: 15 tot 18 uur

- Dinsdag: 15 tot 18 uur

- Woensdag: 14 tot 18 uur

- Donderdag: 15 tot 18 uur

- Vrijdag: 15 tot 18 uur

- Zaterdag: 10 tot 12 uur en 14 tot 17 uur

- Zondag: 9 tot 12 uur en 14 tot 16 uur

Als je baantjes wil trekken kan je dat doen van

maandag tot vrijdag van 18 tot 20 uur. Op zondag

kan je van 8 tot 9 uur baantjeszwemmen.

Het zwembad is gesloten op 11 en 21 juli en op

15 augustus. Daarnaast krijgt het zwembad

een grote schoonmaak van 26 augustus tot

9 september. Dan kan je ook niet zwemmen.

Op vijf pleintjes kunnen jongeren sporten en

spelen. Er is steeds begeleiding aanwezig,

ook in de zomervakantie. Je kan er voetballen,

basketten of gewoon gezellig praten.

Buurtsport is eigenlijk voor jongeren vanaf

10 jaar, maar er wordt wel eens een oogje

dichtgeknepen. Buurtsport is er het hele jaar

door, zowel tijdens de vakanties als tijdens

het schooljaar. Het is volledig gratis. De buursportwerkers

brengen (sport)materiaal mee.

Breng zeker je vrienden mee!

We keren terug naar onze roots: vanaf

woensdag 3 juli, telkens van 16 tot 17 uur,

is er opnieuw buurtsport op het plein in de

Cardijnwijk. Dat plein is volledig heraangelegd,

met een basketbal halfcourt en een

trapveldje op gras. Ook op de andere pleinen

kan je terecht:

- Dinsdag van 17 tot 18 uur

Speelplaats Sint-Franciscus, Doornzele

- Woensdag van 14.30 tot 15.30 uur

Kalewijk, Evergem-Centrum

- Woensdag van 16 tot 17 uur

Cardijnwijk, Sleidinge (NIEUW)

- Woensdag van 18 tot 19 uur

Hoge Wal, Ertvelde

- Zaterdag van 11 tot 12 uur

Reigerstraat, Rieme

Jeugd

T 09 216 81 71

jeugd@evergem.be

www.evergem.be/jef

Sport

T 09 218 58 09

sport@evergem.be

www.evergem.be/sport

Bibliotheek

T 09 216 89 30

bibliotheek@evergem.be

www.evergem.be/bibliotheek

Cultuurcentrum Evergem

T 09 358 51 00

cultuurcentrum@evergem.be

www.evergem.be/cultuurcentrum

Jef-activiteiten

tijdens de zomervakantie

Via www.evergem.be/jef vind je alle (gemeentelijke)

activiteiten voor de zomermaanden voor

kleuters, kinderen en jongeren. De gemeentelijke

Jef-activiteiten zijn opgedeeld per leeftijdscategorie,

van 4 tot 14 jaar. Inschrijven hiervoor kan

via www.evergem.be/vrijetijdsloket, tenzij anders

vermeld.

7


Kort

Evergem zingt en swingt

Volksfeest op het Kasteeldomein

Standplaatsen voor

verkoop chrysanten

Op donderdag 11 juli zingen en swingen we samen op het Feest van de Vlaamse

Gemeenschap. Groot en klein is welkom vanaf 19 uur in de moestuin van

het Kasteeldomein van Wippelgem (Kramershoek 4).

‘Evergem zingt en swingt’ wordt een gezellige

avond vol muziek, zang en dans. De fanfares

‘Iever en Eendracht’ en ‘Willen is Kunnen’ geven

het beste van zichzelf en volksdansgroep

Sneyssens geeft vendel- en dansinitiaties en

demonstraties. Bovendien zingen we samen

met de Evergemse koren enkele bekende

Vlaamse klassiekers, waaronder ‘Mia’, ‘Ik hou

van u’, ‘In de stille Kempen’, ‘Klokke Roeland’,

‘De Vlaamse Leeuw’…

Deze avond is gratis, reserveren is niet nodig.

Iedereen krijgt bovendien een gratis drankje.

Evergemse koren

Koninklijk A Capella-Samankoor Ertvelde,

Parochiaal Zangkoor Ertvelde, Sjaloomkoor

Doornzele, Gemengd KWB-koor Ertvelde,

Zangkoor Sint-Cecilia Sleidinge en Papillon.

Jaarlijks verhuurt de gemeente twee standplaatsen

voor de verkoop van chrysanten aan

de negen begraafplaatsen. Je kan je als handelaar

kandidaat stellen om zo’n standplaats te

huren.

- Van 28 oktober tot 2 november

- Voor een periode van drie jaar

- Kandidaat stellen voor 10 september via

- www.evergem.be/standplaatsen

- Via brief:

Dienst Maatschappelijke Zaken

Fortune De Kokerlaan 11

9940 Evergem

In kader van het Feest van de Vlaamse

Gemeenschap.

Communicatie

T 09 216 05 90

communicatie@evergem.be

www.evergem.be

Maatschappelijke Zaken

T 09 216 05 20

maatschappelijke.zaken@evergem.be

www.evergem.be

Waar zit

Ever?

In juni zat Ever verstopt aan de Kringloopwinkel. Selma Everaert,

Benjamin Van Laere, Marianne Cloet, Belinda Moreels en

Martha Vuylsteke hadden het antwoord goed.

Zij krijgen een duurzame drinkfles.

Weet jij waar Ever deze maand voor de lens poseert?

De winnaar krijgt een E-bon ter waarde van 25 euro.

Verstuur voor vrijdag 2 augustus je oplossing via

www.evergem.be/wedstrijd

Heb je geen computer? Ga dan langs in de bibliotheek.

8


Sport

Vierdezaterdagwandeling mei 2019

Sporten in de zomervakantie

Week in week uit kan je in beide sporthallen deelnemen aan tal van sportactiviteiten.

In juli en augustus lassen we voor de verschillende wekelijkse

sportuurtjes een pauze in. Midden augustus volgt dan de nieuwe Sportwegwijs

met het volledige programma voor het nieuwe sportseizoen.

Een overzicht

- Fietstocht

Wekelijks op donderdag, vertrek om

13.30 uur, elke week een andere vertrekplaats

www.evergem.be/fietsen

- Revalidatiezwemmen

Op dinsdag van 9 tot 10 uur, op woensdag van

11 tot 12 uur en op vrijdag van 13 tot 14 uur

- Zwemmen voor vrouwen

Op woensdag van 7.30 tot 8.30 uur en van

8.45 tot 9.45 uur (geen lesgever) en op donderdag

van 20 tot 21 uur

- 50+ zwemmen

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

van 14 tot 15 uur

- Ontbijtzwemmen

Op dinsdag en donderdag

van 7.30 tot 8.30 uur

- Petanque

Op maandag van 18.30 uur en op vrijdag

vanaf 14 uur

- Buurtsport:

Zie pagina 7.

- Vierdezaterdagwandeling op 24 augustus

(zie kalender pagina 14-15)

- Badminton volwassenen en badminton

vijftigplussers in beide sporthallen

(vanaf 1 augustus)

Pauze inlassen

Een pauze inlassen in je sportroutine kan geen

kwaad, integendeel. Zo kan je je batterijen

opnieuw opladen om er bij de start van het

volgende sportseizoen opnieuw tegenaan te

gaan. Je hoeft natuurlijk niet helemaal te stoppen

met sporten. We geven je alvast enkele

alternatieven:

- Het zwembad is meer open tijdens de zomervakantie.

Een overzicht van de openingsuren

vind je op www.evergem.be/zwemmen

- Je kan een terrein reserveren in Sportcentrum

Hoge Wal om te sporten (voetbal,

badminton, tennis…). Een overzicht van de

tarieven vind je op www.evergem.be/sport

- Aan Sportcentrum Hoge Wal kan je gratis

gebruik maken van de Finse piste, het voetbalveld,

de atletiekpiste en het skeelerterrein.

Ook het gebruik van de kleedkamer en

douche is gratis.

Sport

T 09 218 58 09

sport@evergem.be

www.evergem.be/sport

24 uur petanque aan Hoge Wal

Vanaf vrijdag 2 augustus om 16 uur spelen we 24 uur petanque op de

terreinen van Sportcentrum Hoge Wal (Guldensporenlaan 34). Iedereen

is welkom om een spelletje mee te spelen, volledig gratis. De banen

zijn 's nachts verlicht, er is een tentje om te schuilen en er zijn sanitaire

voorzieningen. Ook supporters zijn welkom om de spelers door de nacht

te loodsen.

9


Bibliotheek

Sabine Martens en

Philip Lemmens (peter)

kijken er alvast naar uit

dat het boekenruilkastje

in Kluizen een nieuw

jasje krijgt.

Een nieuw jasje

voor een boekenruilkastje

In de verschillende dorpskernen van Evergem vind je een aantal

boekenruilkastjes. Een boekenruilkastje is een minibibliotheek

die op een paaltje staat of aan de muur hangt. Het is de bedoeling

dat je een boek uit het kastje neemt en een ander in de

plaats zet. Deze zomer loopt er een wedstrijd om één van de

kastjes op te smukken.

Met jouw hulp gaat de bib op zoek naar een

mooi ontwerp om zo’n boekenruilkastje te versieren.

Wat moet je doen? Je maakt simpelweg

een leuk ontwerp voor een boekenruilkastje. Je

vindt een plattegrond in de boekenruilkastjes,

de bibliotheken en op www.evergem.be/ontwerp

Deelnemen kan van 1 juli tot en met 31

augustus. De jury, meter en peters van de

boekenruilkastjes, kiezen uit alle inzendingen

het mooiste ontwerp. De winnaar mag één

boekenruilkastje versieren. Wij zorgen voor

het materiaal. We maken de winnaar bekend

op vrijdag 6 september.

14 kastjes

Er zijn 14 kastjes. In deze minibibliotheek is er

plaats voor een veertigtal boeken. Meters en

peters zorgen voor orde en netheid. De ideale

manier om met boekenliefhebbers in contact

te komen en nieuwe boeken te ontdekken.

- August Vermeylenstraat 27 (Ertvelde)

- Boekweitbloemstraat 10 (Rieme)

- Doornzele Dries 8/A000 (Doornzele)

- Elslo 138 (Kerkbrugge-Langerbrugge)

- Jachthoorndreef 1 (Ertvelde)

- Kapellestraat 80 (Evergem-Centrum)

- Kramershoek 6 - Kasteeldomein (Wippelgem)

- Kuipstraat 37 (Ertvelde)

- Oosteindestraat 28-30 (Belzele)

- Rabautstraat 8 (Kluizen)

- Verdegemstraatje 33 (Belzele)

- Weststraat, buurtplein 't Kwartiertje -

tegenover station (Sleidinge)

- Wippelgem Dorp 69 (Wippelgem)

- Droogte 208 (Gemeentelijke Basisschool

Wippelgem, enkel toegankelijk tijdens

schooluren)

Fietstocht langs de boekenruilkastjes

Je kan eveneens fietsen langs de boekenruilkastjes.

Er zijn twee fietsroutes van ongeveer

25 kilometer. Meer informatie vind je in de

bibliotheek van Evergem of op

www.evergem.be/boekenruilkastjes

Deel je foto’s van de boekruilkastjes op sociale

media met #boekenruilkastje9940

Brei een jasje

voor een boekenruilkastje

Op woensdag 17 juli en 21 augustus breien we samen een jasje voor een

boekenruilkastje. Brei je mee? Afspraak om 14 uur aan buurtplein ’t

Kwartiertje in Sleidinge (Weststraat). Breng gerust wat restjes wol

en je breinaalden mee. Wie wil, mag ook een gebakje meebrengen.

Bij slecht weer gebruiken we de crearuimte Mater Dei op het gelijkvloers

Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge. Kan je niet komen, maar wil je

graag restjes wol doneren? Breng deze dan naar Bibliotheek Sleidinge

(Weststraat 31).

10


Bibliotheek

Gratis boeken

voor peuters

Boekstart vanaf 1 juli

De Bibliotheek van Evergem neemt deel aan het project ‘Boekstart’.

Dit is een project van ‘Iedereen Leest’. Boekstart leert

ouders met jonge kinderen genieten van boeken.

Als je kindje zes maanden is, krijg je als ouder een eerste babyboekje

tijdens de consultatie bij Kind en Gezin. De baby leert het boekje vastnemen

en de bladeren omdraaien. Via het project Boekstart krijg je als

ouder nu ook een uitnodiging bij Kind en Gezin als je kind 15 maanden

is. Je kan dan in de bibliotheek gratis een peutertas afhalen. Daarin

zitten twee peuterboekjes en een brochure met tips over voorlezen.

Kinderen die al vroeg kennismaken met boeken zijn taalvaardiger en

doen het vaak beter op school. Maar samen in een boek kijken en lezen

is vooral heel fijn en gezellig. Het is goed voor levenslange herinneringen

aan warme momenten en geborgenheid.

Ontdek het aanbod van de bib

Tijdens je bezoek aan de bibliotheek ontdek je meteen wat we allemaal

in huis hebben voor kleine kinderen. Er is een speciale collectie voor

baby’s en peuters met knisper- en badboekjes. Je kind kan trouwens

gratis lid worden van de bib.

Bibliotheek

T 09 216 89 30

bibliotheek@evergem.be

www.evergem.be/bibliotheek

Nieuw: Taalpunt Nederlands in bib

Op 1 juli opent in de bib het Taalpunt Nederlands. Een Taalpunt ondersteunt

laaggeletterden en anderstaligen om (beter) Nederlands te

leren. In het Taalpunt vind je onder andere:

- Grammatica- en spellingsboeken

- Luisterboeken

- Films

- Leesboeken in een eenvoudige taal

- Kranten in eenvoudige taal

- Informatieve boeken in eenvoudige taal

De bibliotheekmedewerkers helpen je graag verder.

11


Kort

Plantjesverkoop

Zomerse fotowedstrijd

Gezocht:

verkopers

voor

plantjesweekend

Zomerse

fotowedstrijd:

‘Met de Burggrave

in de natuur’

Herdenking

burgerlijke oorlogsslachtoffers

Rieme –

75 jaar

Van vrijdag 13 tot zondag 15 september vindt

opnieuw een azaleaverkoop plaats ten voordele

van Kom op tegen Kanker. In 2018 werden

2.320 azalea’s verkocht. Dat was goed voor

16.392,13 euro voor wetenschappelijk onderzoek

en ondersteuning van zorgprojecten.

Een recordbedrag!

Wil je dit jaar graag meehelpen om plantjes te

verkopen? Dit kan individueel of samen met

een vereniging. Je kan zelf kiezen waar en hoelang

je azalea’s verkoopt. Inschrijven kan tot

15 juli via www.evergem.be/azalea

of telefonisch via T 09 216 05 20.

Maatschappelijke Zaken

T 09 216 05 20

maatschappelijke.zaken@evergem.be

www.evergem.be/kotk

Win een compostvat

Het thema van onze zomerse fotowedstrijd dit

jaar is: ‘Met de Burggrave in de natuur’.

Maak één of meerdere toffe foto‘s en stuur die

voor vrijdag 30 augustus door via

- www.evergem.be/zomersefotowedstrijd

- www.facebook.com/evergem

- Instagram @gemeenteevergem

- WhatsApp (0476 504 666)

Misschien word jij wel de gelukkige winnaar

van een compostvat.

Alle foto’s worden gepubliceerd op de website

en sociale media.

COMMUNICATIE

T 09 216 05 90

communicatie@evergem.be

www.evergem.be

Zondag 28 juli

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Rieme

zwaar getroffen door bombardementen. Bij

die bombardementen vielen helaas ook heel

wat slachtoffers. Op zondag 28 juli worden die

burgerlijke oorlogsslachtoffers herdacht. We

verzamelen om 10.15 uur aan het parochiaal

centrum van Rieme (Sint-Barbarastraat 3).

Vanaf daar trekt de stoet naar het monument

in de Kanaalstraat waar de herdenkingsplechtigheid

met bloemlegging plaatsvindt. Aansluitend

is er een drankje in de parochiezaal.

Om 13 uur is er een maaltijd.

Inschrijven kan via Johan Vereecke door

47 euro te storten op BE08 8914 3414 3213

met vermelding van ‘Herdenkingsmaaltijd

Rieme en naam’.

Communicatie

T 09 216 05 90

communicatie@evergem.be

www.evergem.be

12


Klimaatgezond Evergem

Bescherm je

tegen hitte en ozon

De bewoners van woonzorgcentrum

Ter Caele genieten van een voetbadje

tijdens de warme zomermaanden.

De zon schijnt, het wordt weer lekker warm. ‘Heerlijk’, zal je denken, maar helaas

is het soms niet enkel de zomer die in de lucht hangt. Daarom geven we je graag

enkele tips om je optimaal te beschermen tegen hitte en ozon.

Door vervuiling in de lucht en de zon die

schijnt, kan ozon gevormd worden. Ozon is

een prikkelend gas dat ademhalen bemoeilijkt

en daardoor slecht is voor onze gezondheid.

Zeker voor ouderen, chronisch zieken, baby’s

en kinderen is het belangrijk om extra maatregelen

te nemen. Als er veel ozon in de lucht zit,

kan je last krijgen van:

- prikkelende ogen, neus en keel

- droge hoest, piepende ademhaling,

kortademigheid en een gevoel van ademnood

- pijn in de borstkas

- hartkloppingen

- hoofdpijn

- astma-aanvallen

De problemen worden ernstiger als:

- er meer ozon in de lucht zit

- je meer ozon inademt

- je gevoelig bent aan je luchtwegen

- je lichamelijke inspanningen doet, zoals

lopen, fietsen en in de tuin werken

Kan je iets doen

om jezelf te beschermen?

Om je te beschermen tegen ozon, kan je het

volgende doen:

- Doe geen zware inspanningen (sporten, spitten

in de tuin…) tussen 12 en 22 uur want dan

zit er het meest ozon in de lucht

- Blijf het liefst binnen. Binnen is er namelijk

veel minder ozon aanwezig dan buiten

- Heb je last van gezondheidsklachten, rust

dan zoveel mogelijk. Raadpleeg je huisarts bij

twijfel

Maatregelen

Op het moment dat er veel ozon in de lucht

gemeten wordt, is het helaas te laat om nog

(milieu)maatregelen te nemen. Deze ozonperiodes

kan je alleen voorkomen door het hele

jaar door uitstoot van vervuilende stoffen te

vermijden.

Zelf kan je ook je steentje bijdragen:

- Gebruik je auto zo weinig mogelijk, neem

liever de fiets, het openbaar vervoer of ga te

voet. Op deze manier draag je zelf bij tot een

betere luchtkwaliteit

- Wil je toch de auto nemen? Kies dan voor

een milieuvriendelijke auto met lage uitstoot.

Hou je aan de snelheidsbeperkingen,

laat je auto regelmatig onderhouden en

vermijd ‘sportief’ rijgedrag (snel optrekken,

hoge toerentallen…)

- Zorg dat er zo weinig mogelijk oplosmiddelen

in de lucht komen door bijvoorbeeld solventarme

verf te gebruiken. Vermijd zoveel

mogelijk spuitbussen (deodorant, haarlak,

luchtverfrisser).

Meer informatie vind je op

www.warmedagen.be

Milieu

T 09 216 05 55

milieu@evergem.be

www.evergem.be/milieu

Tussenkomst voor sanering

bodemverontreiniging tankstations

Risicogrond door tankstation, uitbater, gebruiker of eigenaar? BOFAS

wijst de weg naar sanering of terugbetaling. Het bodemsaneringsfonds

voor tankstations (BOFAS) is een initiatief van de brandstoffensector

en de overheid. BOFAS betaalt de sanering (gedeeltelijk) terug of

saneert verontreinigde grond. BOFAS heeft als opdracht de historische

bodemverontreiniging door (gesloten) tankstations in België aan te

pakken en de terreinen te zuiveren.

Meer info en aanvraag indienen via www.bofas.be

13


Kalender Juli / Augustus

Expo From the Dust Lands

Voorleesmoment

Speelplein Sleidinge

24 uur petanque

Juli

Augustus

1 maandag

Expo: Pieter Jan Meuwissen:

From the Dust Lands

Fotocircuit, 1 juli tot 5 september,

gratis, Cultuurcentrum Evergem

info Cultuurcentrum Evergem

T 09 358 51 00

4 donderdag

Fietslabelen Ertvelde

Gratis, 13 tot 18 uur, Kerk Ertvelde

info Politiezone Assenede-

Evergem / T 09 257 00 10

Voorleesmoment

Verhalen beluisteren, 3 tot 8 jaar,

14.30 tot 15.30 uur, Bibliotheek

Evergem

info Bibliotheek / T 09 216 89 30

6 zaterdag

Voorleesmoment

Verhalen beluisteren, 3 tot 8 jaar,

10.30 tot 11.30 uur, Bibliotheek

Sleidinge

info Bibliotheek / T 09 216 89 30

8 maandag

Zitdag juridisch advies

Gratis juridische bijstand, Administratief

Centrum Sleidinge,

14 tot 16.30 uur, telefonisch een

afspraak maken

info Sociale Dienst

T 09 358 77 70

17 woensdag

Brei een jasje

voor een boekenruilkastje

Zie pagina 10-11.

info Bibliotheek / T 09 216 89 30

21 zondag

Te Deum

Ter gelegenheid van de nationale

feestdag, 10 uur,

Sint-Christoffelkerk

info communicatie

T 09 216 05 90

24 woensdag

Zitdag juridisch advies

Gratis juridische bijstand,

Administratief Centrum Sleidinge,

14 tot 16.30 uur, telefonisch een

afspraak maken

info Sociale Dienst

T 09 358 77 70

28 zondag

Herdenking burgerlijke oorlogsslachtoffers

Rieme (75 jaar)

Zie pagina 12.

info communicatie

T 09 216 05 90

2 vrijdag

24 uur petanque

Zie pagina 9.

info Sport / T 09 218 58 09

3 zaterdag

Voorleesmoment

Verhalen beluisteren, 3 tot 8 jaar,

10.30 tot 11.30 uur, Bibliotheek

Sleidinge

info Bibliotheek / T 09 216 89 30

9 vrijdag

Zitdag FOD Sociale Zekerheid

Zitdag voor mensen met een

beperking, 14 tot 15.30 uur, gratis,

Lokaal Dienstencentrum Het

Hoeksken

info Lokaal Dienstencentrum Het

Hoeksken / T 09 269 76 10

12 maandag

Zitdag juridisch advies

Gratis juridische bijstand,

Administratief Centrum Sleidinge,

14 tot 16.30 uur, telefonisch een

afspraak maken

info Sociale Dienst

T 09 358 77 70

21 woensdag

Brei een jasje

voor een boekenruilkastje

Zie pagina 10-11.

info Bibliotheek / T 09 216 89 30

23 vrijdag

Verbroederingsfeest

Grossenkneten

Afwisselend gratis programma,

meer informatie bij Cecile Persyn

via cecilepersyn@hotmail.com

info Verbroederingscommissie

Evergem / T 0474 737 398

24 zaterdag

Vierdezaterdagwandeling

Wandelen rond de abdij van

Affligem, vertrek om 12.30 uur

(Wilfried Martensplein), 12.40 uur

(Reibroekstraat, bushalte school),

12.50 uur (parking Wippelgem

Dorp), 13 uur (Lindenlaan, school),

12 euro

info Sport / T 09 218 58 09

28 woensdag

Zitdag juridisch advies

Gratis juridische bijstand,

Administratief Centrum Sleidinge,

14 tot 16.30 uur, telefonisch een

afspraak maken

info Sociale Dienst

T 09 358 77 70

29 donderdag

Gemeenteraad

Administratief Centrum Evergem,

19.30 uur, raadzaal

info Secretariaat / T 09 216 05 00

Zitdag voor pensioenen

Rijksdienst voor pensioenen, 13.30

tot 14.30 uur (zelfstandigen),

13.30 tot 15.30 uur (werknemers),

gratis, Lokaal Dienstencentrum

Het Hoeksken

info Lokaal Dienstencentrum Het

Hoeksken / T 09 269 76 10

11 donderdag

Evergem zingt en swingt

Zie pagina 8.

info Cultuurcentrum Evergem

T 09 358 51 00

22 donderdag

Gemeenteraadscommissie

Administratief Centrum Evergem,

19.30 uur, raadzaal

info Secretariaat / T 09 216 05 00

Voorleesmoment

Verhalen beluisteren, 3 tot 8 jaar,

14.30 tot 15.30 uur, Bibliotheek

Evergem

info Bibliotheek / T 09 216 89 30

Zomers Oudercafé

Voorstelling en ervaringen met

vakantiewerking delen, 16 tot 18

uur, Gemeentelijke Basisschool

Evergem, Gemeentelijke Basisschool

Sleidinge en Huis van Jef

info Jeugd / T 09 218 81 71

14


Kalender Juli / Augustus

Evergem zingt en swingt

Zomers Oudercafé

Vakantieregeling

Alle diensten zijn gesloten op:

- Donderdag 11 juli

- Donderdag 15 augustus

- Vrijdag 16 augustus

Bibliotheken

Gesloten van donderdag 11 juli tot en met zaterdag 13 juli

en donderdag 15 augustus tot en met zaterdag 17 augustus.

Cultuurcentrum

Gesloten van maandag 8 juli tot en met vrijdag 16 augustus

(wel bereikbaar via post en e-mail).

Recyclagepark

Gesloten op donderdag 11 juli, zaterdag 20 juli

en donderdag 15 augustus.

Gemeentelijke Basisscholen

- Open van 1 juli tot en met 5 juli van 10 tot 12 uur

en in de namiddag op afspraak.

- Open van 19 augustus tot en met 30 augustus van 10 tot 12 uur

en van 14 tot 16 uur.

- Gesloten van 6 juli tot en met 18 augustus.

Speelplein

- Van donderdag 4 juli tot vrijdag 23 augustus.

- Niet op donderdag 11 juli, donderdag 15 augustus

en vrijdag 16 augustus

Sporthallen

- Sporthal Evergem-Centrum gesloten

van zaterdag 15 juni tot zondag 18 augustus.

- Administratie Sporthal Evergem-Centrum gesloten

van 1 juli tot en met 30 augustus.

- Sportcentrum Hoge Wal gesloten

op donderdag 11 juli, zondag 21 juli en donderdag 15 augustus.

- Administratie Sportcentrum Hoge Wal gesloten

van maandag 15 tot en met vrijdag 19 juli.

Vakantieopvang

- Dinsdag 2 juli tot en met dinsdag 27 augustus op de drie locaties.

- Gesloten op maandag 1 juli, donderdag 11 juli, donderdag 15 augustus

en vrijdag 16 augustus.

- Woensdag 28 augustus tot vrijdag 30 augustus

is er enkel opvang in Huis van Jef.

Zwembad

Zomerregeling van zondag 1 juli tot en met zondag 25 augustus.

- Gesloten op donderdag 11 juli, zondag 21 juli

en donderdag 15 augustus.

- Gesloten van maandag 26 augustus tot en met zondag 8 september.

Loket Burgerzaken Ertvelde en Sleidinge

Van maandag 8 juli tot vrijdag 30 augustus enkel open:

- Ertvelde (Marktplein 2): dinsdag van 8.30 tot 10 uur.

- Sleidinge (Sleidinge-Dorp 54): donderdag van 8.30 tot 10 uur.

Buiten die openingsuren kan je terecht in

het Administratief Centrum Evergem (Fortune De Kokerlaan 11).

Maandag tot vrijdag van 8.45 tot 11.45 uur,

op dinsdag ook van 14 tot 19.30 uur

en op woensdag ook van 14 tot 16.30 uur.

Colofon

© 2019 Gemeente Evergem

Jaargang 34, nr. 7

Verantwoordelijke uitgever: Joeri De Maertelaere

Vormgeving: Stook

Drukwerk: Graphius

Uitgeversnummer: 858

Gedrukt op Magno Gloss (115 gram) - FSC

Op de cover: Op de cover: An Waumans en Eva Van de Veire,

opvangster en animator

Administratief Centrum Evergem

Fortune De Kokerlaan 11

T 09 216 05 00

info@evergem.be

www.evergem.be

Milieuklachtenmeldpunt Kanaalzone

T 0800 92 999 (24/24 uur)

Politiezone Assenede-Evergem:

T 101 (dringend), T 09 257 00 10 (niet dringend)

facebook.com/Evergem/

instagram.com/gemeenteevergem/

www.m.me/Evergem

0476 504 666

www.twitter.com/gemeenteevergem

www.youtube.com/user/9940Evergem

linkedin.com/company/gemeente-evergem/

15


EVERGEM ZINGT

EN SWINGT

DONDERDAG 11 JULI, 19 UUR

- Kasteeldomein van Wippelgem (moestuin), Kramershoek 4

- Vlaamse klassiekers zingen, fanfares en dansinitiaties ter

gelegenheid van het Feest van de Vlaamse Gemeenschap

- Samen met de Evergemse koren en fanfares

Lees meer op pagina 8

Communicatie Fortune De Kokerlaan 11, 9940 Evergem

T 09 216 05 90 communicatie@evergem.be WWW.EVERGEM.BE/ EVERGEMZINGTENSWINGT

More magazines by this user
Similar magazines