19.06.2019 Views

Zilver zomer 2019 DEF voor Zilver website enkel

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

JAARGANG 2 ... ZOMER <strong>2019</strong><br />

INSPIRATIEMAGAZINE<br />

VOOR DE TWENTSE 65-PLUSSER<br />

NEEM<br />

GRATIS<br />

MEE!<br />

Getty en Marga:<br />

twee zingende<br />

survivers<br />

Hennie<br />

Stamsnijder<br />

staat volop<br />

in het leven<br />

<strong>zomer</strong><br />

De<br />

kent geen nacht<br />

Ben Middelkamp<br />

vecht zich uit<br />

ravijn omhoog<br />

Verder: alles over boeken, eten, reizen, uw gezondheid, het goede leven in Twente, over interessante Tukkers en nog veel meer


2 zilver


FOTOGRAFIE ALPHONS B. TER BRAKE<br />

<strong>zomer</strong><br />

in<br />

Twente<br />

zilver<br />

3


IN DIT NUMMER | ZOMER<br />

Inhoud<br />

<strong>Zilver</strong> Magazine Zomer <strong>2019</strong><br />

COLOFON<br />

Tweede jaargang, nummer 2, juni <strong>2019</strong><br />

<strong>Zilver</strong> is een uitgave van<br />

<strong>Zilver</strong> Media BV,<br />

Willem Vleertmanstraat 12 B,<br />

7575 EC Oldenzaal<br />

Hoofdredactie<br />

Gijs Eijsink<br />

Eindredactie<br />

Jos Knaap<br />

Redactie <strong>website</strong><br />

Willem Pfeiffer<br />

Aan dit nummer werkten mee<br />

Paul Abels, Marijke Agterbosch,<br />

Ingrid Bosman, Marry Dijkshoorn,<br />

Gijs Eijsink, Bob Gevers, Lowie Gilissen,<br />

Alexa Gratama, Kees Hendriksen, Jos Knaap,<br />

Marco Krijnsen, Frederike Krommendijk,<br />

Theo Leoné, Anne van der Meiden,<br />

Marcel Olde Rikkert, Kees Ooijevaar,<br />

Ton Ouwehand, Mariska Overman,<br />

Willem Pfeiffer, Theo de Rooij en<br />

Jan Walburg.<br />

Fotografie cover<br />

Erik Gigengack<br />

Fotografie<br />

Oda Akkermans, Alphons B. ter Brake,<br />

Erik Gigengack, Robert Hoetink,<br />

Remco Homan, Wieneke van Leyen,<br />

Willem Pfeiffer, Riet Vos,<br />

Willem van Walderveen, Joop Weustink,<br />

Brit Willemsen en anderen.<br />

Vormgeving<br />

Bureau Gigengack, Hengelo<br />

Commercieel-directeur<br />

Marcel Willemsen<br />

Telefoon: 0541 511162<br />

verkoop@zilvermedia.nl<br />

Druk<br />

Drukkerij Roelofs Enschede<br />

Redactieadres<br />

Postbus 59, 7570 AB Oldenzaal<br />

redactie@zilvermedia.nl<br />

Media-advies / Advertenties:<br />

Marcel Willemsen<br />

Telefoon: 0541 511162<br />

verkoop@zilvermedia.nl<br />

©<strong>Zilver</strong>media Oldenzaal<br />

Overname of vermenigvuldigen van<br />

artikelen uit deze uitgave van <strong>Zilver</strong> is niet<br />

toegestaan zonder toestemming van de<br />

uitgever. Dat geldt ook <strong>voor</strong><br />

publicaties op internet.<br />

14<br />

24<br />

6 65. En nu? Hennie Stamsnijder, Cees Dalenoord,<br />

Bennie Waanders, Hennie Faber en Harrie<br />

Spekreijse<br />

11 Column Theo de Rooij, gedicht Lowie Gilissen,<br />

berichten<br />

13 Oud-international Wilma Herik leeft mee met de<br />

Leeuwinnen<br />

14 Interview Ben Middelkamp<br />

19 Column Mariska Overman, gedicht Lowie Gilissen,<br />

derde lustrum Stift muziekfestival<br />

20 Fietsen tussen Almelo en Zenderen<br />

22 Doe Mee(r): een zorg minder, actie FC Twente<br />

jubileumboek<br />

23 Column Jan Walburg<br />

24 Tweegesprek tussen Getty Kaspers en Marga Bult,<br />

echte overlevers<br />

29 Column Anne van der Meiden, biografie Harry van<br />

den Kroonenberg<br />

30 De IJsberen van het Tuindorpbad<br />

32 Schatgravers van de Twentse popscene<br />

38 Drie nieuwe boeken van Twentse auteurs, kort<br />

verhaal A.L. Snijders<br />

39 Column Marcel Olde Rikkert<br />

40 Golf, dé <strong>zomer</strong>sport <strong>voor</strong> senioren<br />

45 Overweging Theo Leoné over kinderen en<br />

kleinkinderen<br />

47 Avontuur en vakkennis. Jan Veldman en Cees van<br />

der Sluijs, specialisten van PUM, vliegen uit<br />

52 Wandelen op landgoed ‘t Holthuis<br />

54 Interview met Hanneke van Schooten, dichter en<br />

jurist<br />

40 47<br />

4 zilver


59 Theater Vak Oud, column Kees Hendriksen<br />

60 Uitvaartverzorger Pedro Swier over de dood,<br />

vroeger en nu<br />

63 Column Alexa Gratama<br />

64 RTV Oost<br />

66 Paul Abels en de twee schilderijen van gebakken<br />

eieren<br />

68 Ans en Cees Purmer, verslingerd aan de Lonneker<br />

Molen<br />

70 100+ met Aaltje Brouwer-Feddema uit Almelo<br />

73 Varia. Theater, muziek en kunst<br />

74 Recept en tips over barbecueën<br />

76 Bridgerubriek – doorloper<br />

77 Twee nieuwe boeken van Twentse auteurs, column<br />

Frederike Krommendijk<br />

78 Volgend nummer<br />

60<br />

52 54<br />

Muziek<br />

ZONDER MUZIEK ZOU HET LEVEN EEN VERGISSING ZIJN. Een bewering<br />

van de filosoof Friedrich Nietsche, die behoorlijk waar is, dat zal menig<br />

65-plusser erkennen. Wie niet eigenlijk? Daarom is muziek in de volle<br />

breedte onlosmakelijk verbonden aan <strong>Zilver</strong>. In elke uitgave leest u over<br />

klassieke of lichte muziek. 65-plussers maken muziek en luisteren naar<br />

muziek. Ze houden ervan, werden er groot mee, zongen in de kerk, werden<br />

lid van de plaatselijke harmonie, speelden in bandjes of leerden allerlei<br />

vormen van lichte muziek kennen via dansles of gingen naar concerten.<br />

Daarom krijgen bands, koren, orkesten, individuele musici en allerhande<br />

concerten een plek in <strong>Zilver</strong> Magazine. De invloed van muziek op de mens<br />

is groot. Muziek ontroert je, troost je, maakt je blij of herinnert je aan een<br />

onvergetelijke gebeurtenis.<br />

In het <strong>zomer</strong>nummer dat nu <strong>voor</strong> u ligt, beschrijven wij de ijver en motivatie<br />

waarmee het Twentse poparchief wordt opgetuigd. We zijn langs<br />

geweest bij Getty Kaspers die met Teach-In in ’75 het Songfestival won en<br />

wier leven is opgetekend in een biografie. Op haar beurt had Getty haar<br />

songfestival-collega Marga Bult uitgenodigd <strong>voor</strong> een prettig tweegesprek.<br />

De twee zangeressen hadden met gemak een dag kunnen vullen met<br />

verhalen en bizarre anekdotes uit hun avontuurlijke leven.<br />

Muziek klinkt door in <strong>enkel</strong>e columns en gedichten. De makers kozen een<br />

muzikaal onderwerp.<br />

Ook deze <strong>zomer</strong> is in Twente weer een grote hoeveelheid aan muzikale<br />

evenementen te beleven die in welke vorm dan ook te horen en zien zijn in<br />

zalen, kroegen en kerken, op weilanden en pleinen, van de grote stad tot<br />

in de kleinste buurtschap. We tippen er een aantal <strong>voor</strong> u.<br />

Maar deze <strong>Zilver</strong> biedt meer. Het aangrijpende verhaal van Nijverdaller Ben<br />

Middelkamp die met zijn familie uit een diepe put omhoog klauterde na<br />

de zelfdoding van zoon Koen. De avonturen van PUM’ers, mannen en vrouwen<br />

die na hun pensionering hun kennis en ervaring inzetten in derde-wereld-landen.<br />

Een reportage over de golfsport die onder 65-plussers enorm<br />

populair is en interviews met de bijna 65-jarige oud-wereldkampioen<br />

Hennie Stamsnijder en met dichter-jurist Hanneke van Schooten. Verder<br />

zoals gewoonlijk een aantal columns, verhalen en foto’s.<br />

Veel plezier met het <strong>zomer</strong>nummer. Tot de volgende <strong>Zilver</strong> in september.<br />

Gijs Eijsink<br />

redactie<br />

zilver<br />

5


65.<br />

en nu?<br />

Hennie<br />

Stamsnijder<br />

voelt ‘t niet<br />

en werkt<br />

steeds meer<br />

Hennie Stamsnijder behaalde zijn grootste successen in 1981, toen<br />

hij wereldkampioen veldrijden werd en sportman van het jaar.<br />

Na het afsluiten van zijn actieve sportcarrière bleef hij actief in<br />

de wielrennerij. En nu hij binnenkort 65 wordt, denkt hij niet aan<br />

stoppen.<br />

Bijna 65, betekent dat wat <strong>voor</strong> u?<br />

‘Daar heb ik nog helemaal niet over nagedacht. Je correspondeert<br />

wat meer met pensioeninstellingen, maar verder sta ik<br />

er niet bij stil. Ik zit de hele dag tussen de wielrenners, krijg de<br />

sfeer helemaal mee. Ik sta volop in het leven en werk nog zeker<br />

twee jaar door, als ik ook officieel de pensioengerechtigde leeftijd<br />

heb bereikt. Wat ik daarna ga doen zie ik dan wel.’<br />

U werkt bij Shimano, een Japanse fabrikant van fietsonderdelen. Wat<br />

doet u daar precies?<br />

6 zilver


65. EN NU? | TEKST MARRY DIJKSHOORN ... FOTOGRAFIE ERIK GIGENGACK<br />

‘Ik ben manager sportmarketing. Van het eerste sponsorgesprek<br />

tot het laatste schroefje dat wij aan de sponsor leveren, valt<br />

alles onder mijn verantwoordelijkheid. Wereldwijd hebben we<br />

12.000 werknemers, met bedrijven in Japan, Maleisië, Singapore,<br />

Tsjechië, noem maar op. Elk continent heeft een eigen hoofdkantoor,<br />

in Europa staat dat in Eindhoven. In Osaka zit het<br />

hoofdkantoor van het hele bedrijf, daar kom ik twee keer per<br />

jaar. Volgend jaar zal dat vaker zijn, dan worden de Olympische<br />

spelen in Japan gehouden.’<br />

Bij E-bikes heb ik toch echt het beeld van de klassieke senior <strong>voor</strong> ogen,<br />

niet iemand die zoals u nog volop in het leven staat.<br />

‘Het heeft niets met leeftijd te maken. Je hebt tegenwoordig al<br />

elektrische mountainbikes en racefietsen. Ga maar eens hier in<br />

het fietsenhok van het <strong>voor</strong>tgezet onderwijs kijken, de kinderen<br />

die wat verder weg wonen gaan met de E-bike naar school.<br />

Het is echt geen SpartaMet, waarbij je niets hoeft te doen. Een<br />

E-bike biedt ondersteuning maar je moet er wel de pedalen bij<br />

gebruiken, het is ook fysiek.’<br />

Is al dat reizen niet zwaar?<br />

‘Ik heb nooit anders gedaan, ben er helemaal aan gewend. Ik<br />

ga ook altijd naar de grote evenementen, zoals onlangs nog in<br />

Bologna bij de start van de Giro. Binnenkort ga ik naar de eerste<br />

E-bike wedstrijd. Ik heb meerdere elektrische fietsen, ik blijf<br />

wat dat betreft wel bij en test de nieuwste technieken uit.’<br />

65 worden betekent niets <strong>voor</strong> u, maar gaat het fysiek niet wat minder?<br />

‘Ik voel het zelf niet, ik ben in een goede conditie en werk alleen<br />

maar meer. Ik ben misschien vijftien kilo zwaarder dan veertig<br />

jaar geleden, dat voel je een beetje, maar ik probeer zo fit<br />

mogelijk te blijven. Als ik de mogelijkheid heb, ga ik een stukje<br />

fietsen of wandelen.’<br />

zilver<br />

7


Hennie Stamsnijder wordt<br />

wereldkampioen veldrijden<br />

in 1981 in Tolosa<br />

Ooit bent u uw carrière begonnen als belastinginspecteur, maar u<br />

komt uit een boerengezin en had zes zussen. Was het niet <strong>voor</strong> de hand<br />

liggender geweest dat u de boerderij overnam?<br />

‘Ik wist al vroeg dat ik geen boer zou worden, ik voelde mij<br />

daar niet toe geroepen. Toentertijd moest het ook allemaal al<br />

grootschaliger. Boerderijen werden steeds groter, mijn ouders<br />

hadden een kleiner gemengd bedrijf. Ik was ook geen boer in<br />

hart en nieren, had meer interesse in techniek en dergelijke. Na<br />

het <strong>voor</strong>tgezet onderwijs ging je of verder leren, of werken. Ik<br />

had geen zin in leren en ben op mijn zestiende na de MULO in<br />

Rijssen begonnen bij het belastingkantoor in Almelo. Toen ik<br />

op mijn negentiende in dienst ging, kreeg ik veel vrijheid om<br />

te trainen. Na drie maanden werd ik militair wereldkampioen<br />

veldrijden, daarna kwam ik direct in de nationale selectie <strong>voor</strong><br />

de Olympische spelen in Montreal, Canada. De boerderij is uiteindelijk<br />

gestopt, mijn vader had op het laatst nog twee paarden<br />

over. Mijn zus heeft op de plek waar de boerderij stond, een<br />

bungalow laten bouwen, daar zijn mijn ouders bij ingetrokken.’<br />

U heeft carrière gemaakt in de wielersport. Wereldkampioen veldrijden,<br />

de Tour de France gereden en nog veel meer. Doping gebruikt?<br />

‘Gelukkig niet, maar ik heb het wel om me heen gezien. Elke<br />

8 zilver


geduchte sportman heeft achterdocht als hij zomaar geklopt<br />

wordt. Fietste ik dan zo slecht? Ik weet dat een wedstrijd<br />

een momentopname is, je kunt een goede of een slechte dag<br />

hebben, maar het moet wel op een faire manier gebeuren. Ik<br />

heb er nooit echt mee gezeten, een volgende keer zagen we wel<br />

weer. Zo zit sport ook in elkaar. Je wilt natuurlijk wel de beste<br />

zijn, dat is topsport, maar verlies moet je accepteren. Ik heb<br />

geen momenten meegemaakt waar ik nu nog mee zit. Ik heb er<br />

uitgehaald wat erin zat.’<br />

Waarom bent u relatief vroeg met wedstrijdfietsen gestopt?<br />

‘Toen in 1989 bleek dat mijn zoon Rob een hersentumor had,<br />

ben ik afgestapt. Op zijn vijftiende werd hij genezen verklaard.<br />

Drie maanden later raakte hij halfzijdig verlamd na een<br />

fietswedstrijdje. Dat is allemaal weer goed gekomen. Op zijn<br />

zevenentwintigste kreeg hij zaadbalkanker en daar is hij ook<br />

weer bovenop gekomen. We hebben drie zonen, twee zondagskinderen<br />

en eentje die de ellende van de hele familie op zich<br />

heeft genomen. Als gezin heeft ons dat sterk en hecht gemaakt.<br />

Tom, die ook professioneel heeft gefietst, zei altijd: “Ik zit nooit<br />

alleen op de fiets”. Als het <strong>voor</strong> hem afzien was, dacht hij aan zijn<br />

broer en de pijn die hij heeft meegemaakt. Dat speelt bij ons<br />

nog steeds.’<br />

Jullie wonen allemaal in Enter, of daar heel dichtbij. Uw vrouw Mieke<br />

komt ook uit Enter. Wat is er zo bijzonder aan die plek?<br />

‘Het is een geweldig dorp met een hechte gemeenschap. De<br />

huizen zijn hier duurder dan bij<strong>voor</strong>beeld in Wierden, Rijssen<br />

of Bornerbroek. De Entenaren willen allemaal blijven. Enter is<br />

ook van vroeger uit een wielerdorp. Er waren altijd profrondes,<br />

jeugdwedstrijden, we gingen allemaal met de fiets naar school,<br />

naar de disco, naar waar de actie was. Met een omgekeerd krom<br />

stuur hielden we zelf wedstrijdjes. Het hoorde bij het platteland.’<br />

Als u toch nog stopt met uw werk, ooit, is er dan nog iets wat u wilt<br />

gaan doen?<br />

‘Ik heb altijd gezegd dat ik mijn vrouw alle plekken wilde laten<br />

zien waar ik geweest ben <strong>voor</strong> de sport en <strong>voor</strong> mijn werk. Of<br />

dat helemaal gaat lukken weet ik niet. We zullen wel een paar<br />

reizen maken, maar zij wil niet altijd weg. We hebben kleinkinderen<br />

en daar is ze nu natuurlijk gek mee.’<br />

65.<br />

en nu?<br />

Cees Dalenoord, Enschede. Stadsdeelregisseur bij<br />

de gemeente Hengelo. Getrouwd met Nicolette,<br />

vier kinderen<br />

CD MAKEN<br />

‘Wat nu? Gewoon doorgaan met leven. Ik schrok<br />

er echt niet van, want ik wist al een hele tijd dat<br />

het eraan kwam. Wat verandert er nu eigenlijk.<br />

Later als ik groot ben, maak ik nog steeds muziek,<br />

bezoek ik nog overal mooie steden en doe ik allerlei<br />

andere leuke dingen met mijn vrouw.<br />

Ik ben bezig met het maken van een CD met veel<br />

eigen muziek als een soort nalatenschap <strong>voor</strong><br />

mijn zoon. Daar moet je op tijd mee beginnen.<br />

Eigen nummers en wat we met de Dickheads<br />

deden, de band waar ik in de jaren 90 in speelde.<br />

We hebben toentertijd nog verschillende keren in<br />

Berlijn opgetreden, toen de Muur viel. Daar is nog<br />

een filmpje van. Staat op You Tube.’<br />

zilver<br />

9


65. EN NU?<br />

65.<br />

en nu?<br />

Bennie Waanders, Enschede. Musicus. Getrouwd met<br />

Hettie, twee kinderen.<br />

HEEL VEEL SAXOFOON SPELEN<br />

‘Life goes on. Maar ik zie 65 wel als een mijlpaal. Je hele<br />

leven was je er psychisch op <strong>voor</strong>bereid dat je op je 65ste zou<br />

kunnen stoppen. Dat gebeurt echter niet, want ik moet door<br />

tot 67. Een probleem is dat niet, want ik hou van mijn werk op<br />

de Kalber Kunstenschool waar ik sinds 2000 werk als docent<br />

saxofoon, ensembles en bands. Nu ik echter 65 ben, stort<br />

ik me in het volle leven. Dan ga ik componeren, arrangeren,<br />

schrijven en heel veel saxofoon spelen. Ik wil nog wat gaan<br />

doen met mijn dialectband De KWJ (De Katholieke Werkende<br />

Jeugd), het A.C.W. Staring Blazersensemble (klassiek), met<br />

het akoestische trio The Weather<br />

met Rietmolenaren Jan Ottink en<br />

Marc Epping. Ik speel baritonsax<br />

in de uit professionals bestaande<br />

PP&FF Big Band. Ik blijf gewoon<br />

heel veel saxofoon spelen, mijn kinderen vaker zien en samen<br />

met mijn vrouw Hetty fietsen in Twente, Achterhoek en Münsterland.<br />

En ik blijf actief als vrijwilliger bij Jazz Podium de Tor<br />

en als commissielid van de klassieke kamermuziek-serie van<br />

de Kunstkring Haaksbergen.’<br />

65.<br />

en nu?<br />

Hennie Faber, Goor. Werkzaam in een woon- en<br />

zorgcentrum, weduwe van Jelle, twee kinderen,<br />

vier kleinkinderen.<br />

CARAVAN<br />

‘Ik blijf mijn werk bij Herfstzon in Goor nog doen tot mijn 66ste.<br />

We zijn bezig met de overgang van bejaardenhuis naar verpleeghuis.<br />

Ik moet nog wel doorgaan, want sinds mijn man Jelle<br />

twee jaar geleden overleden is, sta ik er alleen <strong>voor</strong> en met zijn<br />

kleine pensioentje red ik het niet. Maar ik vermaak me goed. Ik<br />

zing bij het smartlappenkoor Ditis Gôôrus en dat is altijd supergezellig.<br />

Verder hou ik van wandelen en zwemmen en staat de<br />

caravan weer <strong>voor</strong> de deur. Ik wil ermee naar de kust en als ik<br />

daar dan sta komen er meestal wel mensen langs. De kinderen<br />

en anderen. Vorig jaar ben ik <strong>voor</strong> het eerst sinds het overlijden<br />

van Jelle weer gegaan. Dat was natuurlijk heel moeilijk. Het<br />

was een kwestie<br />

van doorzetten.<br />

Omdat ik nu een<br />

kleiner autotootje<br />

heb, ben ik afhankelijk van mensen<br />

die mij wegbrengen en ophalen. Maar ook dat lukt altijd. Als ik<br />

66 ben geweest, zet ik de caravan in het <strong>voor</strong>jaar daar al neer<br />

en kan hij een langere tijd blijven staan. En verder zal ik me<br />

dan opgeven <strong>voor</strong> vrijwilligerswerk. Ik heb gehoord dat ze op<br />

het Doesgoor mensen nodig hebben die kunnen helpen bij het<br />

verzorgen van de lunch. Zoiets zou ik wel willen gaan doen.’<br />

65.<br />

en nu?<br />

Harrie Spekreijse, Hengevelde. Gepensioneerd.<br />

Weduwnaar van Hinke. Drie kinderen.<br />

PENNINGMEESTER<br />

‘Ik werk al een tijdje niet meer. Ik was administrateur bij een<br />

garagebedrijf en viel qua pensioenregelingen in de sector klein<br />

metaal. Toen het daarin een jaar of acht geleden economisch<br />

gezien minder goed ging, kon men er met 60 jaar uit. Dan<br />

kwam je in een soort van VUT-regeling. Ik heb daar toen gebruik<br />

van gemaakt, ook al omdat mijn vrouw Hinke ernstig ziek was.<br />

Een half jaar later is ze overleden. De kinderen waren toen nog<br />

thuis, maar hebben daarna alle drie elders een plek gevonden,<br />

waardoor ik sinds een tijdje alleen in een dubbel woonhuis<br />

zit (mijn moeder woonde tot haar overlijden in 2012 in het<br />

<strong>voor</strong>ste deel van ons huis). Na overleg met de kinderen en de<br />

broers en zussen heb ik het huis in maart verkocht. Het was<br />

ons ouderhuis. Op 1 september moet ik eruit zijn. Dan ga ik<br />

tijdelijk ergens wonen en wil op<br />

termijn een stukje grond kopen<br />

in Hengevelde nabij De Marke.<br />

Sinds een jaar heb ik een vriendin,<br />

maar zij werkt nog. Misschien<br />

gaan we op den duur samenwonen.<br />

Ik ben nu nog druk met mijn grote tuin en heb een aantal<br />

functies in het dorp. Ik ben penningmeester van de voetbalvereniging<br />

WVV34, ben bestuurslid van de SSGH, de Stichting<br />

Sport en Gemeenschappelijke Voorzieningen die in het dorp<br />

oa de voetbalvelden, Kulturhus De Marke en de tennisbanen<br />

beheert en ik ben penningmeester van de Tukker Cup. Ik lees<br />

veel en wil in de toekomst wat vaker op vakantie.’<br />

10 zilver


VARIA<br />

Bach<br />

(ode aan Pieter Wispelwey)<br />

Op zomaar een <strong>zomer</strong>avond<br />

klinkt Bach, zingt Bach,<br />

niet zomaar Bach:<br />

suites <strong>voor</strong> cello solo.<br />

Het kerkje van het dorpje<br />

Saint-Pantaléon-de-Larche<br />

is overvol, benauwd;<br />

zelfs de cello lijkt te zweten.<br />

Steeds weer wist de cellist<br />

druppels van cello en gezicht,<br />

herstemt keer op keer<br />

ontstemde darmsnaren.<br />

Met een klein handgebaar laat<br />

hij de grote deuren openzetten;<br />

zijn magistrale spel legt prompt<br />

het dorpsrumoer het zwijgen op.<br />

Nog is de ruimte hem te klein:<br />

in de ijle Sarabande van de<br />

zesde solo suite wijkt ook het dak,<br />

en brengt hij mij heel dichtbij Bach.<br />

Asfalt ziet grijs<br />

Steeds drukker de A35.<br />

Weer meer files op snelweg<br />

A-1. En wat valt op?<br />

Een op de drie personenauto’s<br />

is grijs. Geen <strong>enkel</strong>e<br />

kleur komt meer <strong>voor</strong> op<br />

het asfalt.<br />

Nederland telt 12,7<br />

miljoen wegvoertuigen.<br />

Verkeersdoden<br />

De fiets is <strong>voor</strong> ouderen een groter<br />

risico dan de auto. Bijna de helft van de<br />

50-plussers die vorig jaar omkwamen in<br />

het verkeer, waren als fietser betrokken<br />

bij een ongeval. Jongeren daarentegen<br />

komen vaker om als automobilist.<br />

Lowie Gilissen, 2016<br />

In Overijssel overleden vorig jaar 11 tachtigplussers<br />

in het verkeer. Het noodlot<br />

sloeg eveneens toe bij 11 personen in de<br />

Daarvan zijn 8,5 miljoen<br />

personenwagens. Na grijs<br />

zijn de populairste kleuren<br />

zwart en blauw. Wit<br />

is van plaats zes opgerukt<br />

naar de vierde positie.<br />

Rood komt van drie en<br />

staat nu op vijf.<br />

categorie 70 – 80 jaar en 5 mensen met<br />

een leeftijd van 60 tot 70.<br />

Van de 22 procent verkeersdoden in<br />

Nederland die niet bij een ongeval waren<br />

betrokken, gebruikte de helft een fiets<br />

of scootmobiel. Het aantal dodelijke<br />

ongevallen met scootmobiels bedroeg<br />

landelijk 44.<br />

De helft van de Nederlanders<br />

van 18 jaar en ouder<br />

heeft een auto op zijn<br />

naam staan. Een groep<br />

van 12 procent bezit twee<br />

of meer vehikels.<br />

De personenauto’s zijn gemiddeld<br />

een jaar of tien.<br />

Motorfietsen zijn in doorsnee<br />

twee keer zo oud.<br />

Iedereen wacht<br />

op de Tour<br />

‘DE TOUR WACHT OP NIEMAND’ is een van<br />

de meest bekende wielerclichés. Het is een<br />

manier om uit te drukken dat het leven altijd<br />

door gaat, ondanks alle overrompelende<br />

problemen en drama’s. Het gezegde geeft<br />

enerzijds de ongelofelijke aantrekkingskracht<br />

en schoonheid van de Tour aan. En anderzijds<br />

het genadeloze karakter. De Tour kan mensen<br />

vermorzelen en afmaken, als een meedogenloze<br />

gehaktmolen. In deze tijd van massale publieke<br />

belangstelling, alom aanwezige mobiele<br />

telefoons met camera’s, sociale media, TV,<br />

online platforms en discussieforums wordt<br />

alles belicht, toegelicht en uitvergroot.<br />

De qua comfort veelal gemiddelde hotelaccommodatie<br />

biedt vaak nauwelijks een<br />

aangename omgeving om te herstellen van de<br />

enorme spanningen, inspanningen, vermoeienissen<br />

en verwondingen. Je zal maar een<br />

rustdag hebben in een Kyriad of Campanile<br />

Hotel, gelegen op<br />

een industrieterrein,<br />

ingeklemd tussen<br />

spoor en weg. De<br />

dag er<strong>voor</strong> heb je<br />

als ploegleider na<br />

een afschuwelijke<br />

massale valpartij<br />

je drie gevallen<br />

renners opgezocht<br />

in het ziekenhuisje<br />

van Brive. Raborenner Marc Wauters zette<br />

ik persoonlijk onder de douche. nadat hij<br />

met een gebroken sleutelbeen en overdekt<br />

met schaafwonden door een ambulance was<br />

afgeleverd. Het hospitaaltje was niet ingericht<br />

op de plotse instroom van zoveel gewonde<br />

renners. Ooit ben ik in de Tour van 1988 door<br />

de Panasonicploeg na een ernstige buikloopaanval,<br />

uitgedroogd hangend aan een infuus,<br />

achtergelaten in een Mercurehotel in Bordeaux.<br />

Als ik zover opgeknapt zou zijn, kon ik met de<br />

inhoud van het door Peter Post achtergelaten<br />

envelopje het hotel, de taxi naar het vliegveld<br />

en het vliegticket naar huis betalen. De Tour<br />

verdween pijlsnel uit beeld.<br />

De Tour wacht mij ondertussen allang niet<br />

meer. Wat mij betreft mag de volgende weer<br />

van start gaan!<br />

Theo de Rooij<br />

zilver<br />

11


Vlak over de grens in het historische stadje Bad Bentheim bevindt zich<br />

onze cosmetic- en nagelstudio Nails Atelier. Wij gebruiken en verkopen<br />

Dr. Juchheim Effectkosmetik. Deze zijn alle zonder parabenen,<br />

paraffine, siliconen en dierproeven.<br />

In ons assortiment hebben we producten <strong>voor</strong> lichaams-, haar-, antirimpel-,<br />

hand- en voetverzorging.<br />

Daarnaast bieden wij Effect-Food aan. Hierbij gaat het om natuurlijke<br />

vitaminen, mineralen, bioactieve plantenstoffen en probiotica.<br />

Enkele highlights: ByeByeCellulite, ByeBye 4 All – Cannapur,<br />

Xtreme 4 Minutes Lift, Hyaluron-Lifting Set, SlimPur, Aloe Vera<br />

Biocosmetic en als echte topper Cannapur<br />

Bij ons in het Nails Atelier, in Bad Bentheim, kunt u te allen tijde een<br />

afspraak maken om onze producten te testen. Of u kunt u laten<br />

verwennen met een gold masker, pedicuur, manicuur of cannabis<br />

acne behandeling. Wij staan <strong>voor</strong> u klaar!<br />

Voor extra informatie of het maken van een afspraak kunt u mij<br />

bellen onder het nummer 0049 1575 7858112.<br />

Kijk <strong>voor</strong> het totale productoverzicht alvast even op<br />

effectfoodandmore.juchheim-methode.de<br />

Nails Atelier<br />

Carla en Auria da Silva<br />

in samenwerking met Cosmetic studio<br />

Iris Marina Omlo<br />

Wilhelmstrasse 13A in 45488 Bad Bentheim/Germany<br />

U bent van harte welkom<br />

in ons gezondheidsatelier<br />

in Bad Bentheim,<br />

met vriendelijke groeten<br />

Carla, Auria en Iris.


TEKST GIJS EIJSINK | FOTOGRAFIE ARCHIEF WILMA KNIKHUIS-HERIK<br />

Oud-international<br />

Wilma Herik leeft mee<br />

met de Oranje Leeuwinnen<br />

De Plakboekfoto<br />

WILMA HERIK<br />

De aandacht van de Twentse sportliefhebber<br />

gaat deze <strong>zomer</strong> uit naar de voetbalsters<br />

van Oranje. Ze zijn actief op het<br />

WK in Frankrijk. Van Wierdense Anouk<br />

Dekker, Oldenzaalse Jill Roord en een aantal<br />

voetbalsters van FC Twente wordt veel<br />

verwacht, want per slot van rekening zijn<br />

ze Europees kampioen. Genoemde vrouwen<br />

zijn niet de eerste Oranje-Leeuwinnen<br />

uit Twente. In de jaren zeventig, tachtig<br />

timmerden de elftallen van Reutum en UD<br />

aan de weg en schopten het zelfs tot de<br />

landstitel, Reutum in 1974 als eerste, UD<br />

in 1985. Wilma Herik (56) was destijds een<br />

van de uitverkorenen <strong>voor</strong> de selectie van<br />

Oranje.<br />

De middenvelder van toen is geboren en<br />

getogen in Overdinkel waar haar vader Jan<br />

haar training gaf. Maar Cees Smid en Hennie<br />

Ardesch, de trainers van de Twentse selectie,<br />

raadden haar aan over te stappen naar<br />

UD dat hoger speelde. Dat was niet tegen<br />

dovemansoren gezegd, want Wilma was gedreven<br />

en had zich het Nederlands Elftal als<br />

doel gesteld. Via UD lukte dat, met speciale<br />

dank aan José Engelbertink uit<br />

Oldenzaal. ‘Ik studeerde <strong>voor</strong><br />

fysiotherapeut, woonde op kamers<br />

in Enschede en had geen<br />

auto. José haalde me op, reed<br />

me naar Weerselo en bracht<br />

me terug, elke training en elke<br />

wedstrijd.’<br />

Omdat UD in het midden van<br />

de jaren 80 tot de nationale<br />

top behoorde, meldden zich<br />

nog meer speelsters uit de<br />

buurt. Wilma herinnert zich<br />

nog de komst van een viertal<br />

speelsters van De Zweef, onder<br />

wie Marja Heerink en Yvonne<br />

Galgenbeld. ‘Ik kende hen al van<br />

de Twentse en Oostelijke selectie.<br />

Yvonne had een geweldig<br />

goeie traptechniek, maar ze is<br />

nooit geselecteerd geweest <strong>voor</strong><br />

Oranje. Dat was destijds ook<br />

vaak een gevolg van vriendjespolitiek.<br />

Marja haalde Oranje<br />

wel.’<br />

Wilma Herik zelf debuteerde<br />

in 1984 tegen Frankrijk. Een<br />

jaar later ging Oranje <strong>voor</strong><br />

het eerst <strong>voor</strong> een uitgebreid<br />

trainingskamp naar<br />

het buitenland. ‘Dat was<br />

in Portugal in de buurt van<br />

Lissabon. Bert van Lingen<br />

was de bondscoach’, vertelt<br />

Wilma. ‘Het was uniek, want<br />

als we op pad gingen <strong>voor</strong> een vriendschappelijke<br />

interland, reisden we een dag eerder<br />

aan en keerden een dag na de wedstijd<br />

terug naar ons land. Nu gingen we echt op<br />

trainingskamp om ons goed <strong>voor</strong> te kunnen<br />

bereiden op het kwalificatietoernooi <strong>voor</strong><br />

het EK wat we overigens net niet gewonnen<br />

hebben. Zweden was te sterk.’<br />

BESCHEIDEN MEISJE<br />

Wilma haalt een foto van het trainingskamp<br />

in Portugal uit haar plakboek. Een achttal<br />

internationals is tijdens een uurtje vrije tijd<br />

naar de kust gewandeld. Het zijn van links<br />

naar rechts op de achterste<br />

rij keepster Yvonne van de<br />

Laar, Edith Ramaker, Mary<br />

de Beer, Vera Pauw en Els<br />

Dings. Voorste rij Wilma<br />

Herik zelf, Paula Mostert en<br />

Hesterine de Reus.<br />

‘De sfeer was goed. Ik vond<br />

het leuk, maar was natuurlijk<br />

wel het bescheiden<br />

meisje uit Twente. De hiërarchie<br />

in het team stond<br />

vast. Loes Camper, Vera Pauw, Bep Timmer,<br />

Paula Mostert, dat waren meiden die de<br />

sportacademie deden en tijdens de teambesprekingen<br />

opvielen met hun mening.<br />

Vera Pauw, de latere bondscoach, was<br />

enorm fanatiek. Soms belde ze op vrijdagavond<br />

op dat ze de volgende dag een<br />

veld had geregeld bij Willem II om te gaan<br />

trainen. Ik stond dan de andere morgen om<br />

half 6 op om naar Tilburg te reizen. Vera en<br />

ook Bep Timmer zijn heel bepalend geweest<br />

<strong>voor</strong> het Nederlandse vrouwenvoetbal.’<br />

De interlandcarrière van Wilma duurde niet<br />

lang. ‘Ik werd een keer al na tien minuten gewisseld<br />

en dacht toen: waar doe<br />

ik het allemaal <strong>voor</strong>, wil ik dit<br />

nog wel. Daarbij was ik blessuregevoelig.<br />

De tweede wake-upcall<br />

was een oefenwedstrijdje<br />

in Zeist waarna de selectie <strong>voor</strong><br />

een trainingskamp in China zou<br />

worden vastgesteld. Ik moest de<br />

eerste helft grensrechteren. Oké,<br />

ik stop ermee, dacht ik. Bovendien<br />

had ik als fysiotherapeut<br />

een leuke baan.’<br />

Nog altijd leeft ze mee met het<br />

vrouwenvoetbal en bezoekt ze<br />

interlands van de leeuwinnen.<br />

‘Het gaat me aan het hart,<br />

hoewel de sport nog steeds<br />

gekoppeld is aan <strong>voor</strong>oordelen.’<br />

Wilma woont in Weerselo, is<br />

getrouwd met Leo Knikhuis en<br />

is moeder van drie zoons.<br />

zilver<br />

13


INTERVIEW | TEKST FREDERIKE KROMMENDIJK | FOTOGRAFIE REMCO HOMAN<br />

Positief denken kan je leven redden. Ben Middelkamp (65) kan het weten, want nadat<br />

zijn zoon Koen op 31-jarige leeftijd zelfmoord pleegde, werd alles zwart. De ex-judoka en<br />

sportschoolhouder, nu mental coach vocht zich eruit en deelt met iedereen die het maar wil<br />

horen hoe. ‘Hoe groot je problemen ook zijn, je kunt altijd kiezen:<br />

steeds verder de put inzakken of de weg omhoog opzoeken’.<br />

‘Eerst denk je<br />

alleen maar:<br />

wat heb ik<br />

fout gedaan?’<br />

Hij is net 65 geworden. Lastig? Tuurlijk niet. ’85 was ook<br />

goed geweest. Ik houd me helemaal niet met leeftijd bezig’.<br />

Ben Middelkamp uit Nijverdal doet niet aan algemene<br />

waarheden. De <strong>voor</strong>malig judoka, sportschoolhouder,<br />

nu mental coach, gaat uit van zijn eigen kracht en plukt<br />

elke dag. ‘Een van mijn leermeesters<br />

is hoogbejaard overleden. Hij had<br />

ernstig kanker. Toch ging hij met<br />

een grote glimlach dood. Ik voel<br />

me heel goed, zei hij, alleen mijn<br />

lichaam wil niet meer. Zo kan het<br />

dus ook’.<br />

Het is die positieve gedachtegang<br />

die Middelkamp breed wil uitdragen.<br />

Want het wérkt, als je gedachten<br />

positief zijn. Zelfs als het meest verschrikkelijke je<br />

overkomt, kan je brein je het lichte, het mooie laten zien.<br />

Hij kan het weten, want hij en zijn gezin maakten het<br />

ondenkbare mee. Op 1 augustus 2017 pleegde Ben en Ria’s<br />

zoon Koen zelfmoord.<br />

Brief<br />

Hij kan die dinsdag nog tot in detail terughalen. ‘Ik was<br />

met Ria naar ons vakantiehuisje in Lemmer toen een<br />

medewerkster belde. Ze had toen ze de zaak om negen<br />

uur open deed een brief van Koen gevonden. Ze had ‘m<br />

Ben Middelkamp<br />

vocht zich uit<br />

het verdriet<br />

om de zelfmoord<br />

van zoon Koen<br />

niet helemaal gelezen maar wat ze zag, duidde op een<br />

afscheid. Gelukkig zag ze Koen later, hij lag te slapen,<br />

maar het zat haar niet lekker en ze belde ons. Wij belden<br />

Koen, ook omdat hij zich ziek had gemeld op zijn werk.<br />

Dat paste totaal niet bij hem. Maar hij zei dat hij gewoon<br />

niet zo lekker was en de brief deed<br />

hij af als dronkenmansgepraat. Ria<br />

voelde dat er toch iets niet in orde<br />

was, dus we belden terug. Dat we<br />

naar huis zouden komen, en dan<br />

samen zouden eten. Dat vond hij<br />

een leuk idee’.<br />

Zover kwam het nooit. Terwijl<br />

Ben en Ria in de file bij Zwolle<br />

vast stonden, belden ze hun zoon<br />

opnieuw. ‘De tweede keer nam hij niet op. We hebben<br />

een vriend gebeld, die zag Koen niet. Omdat we het raar<br />

vonden, schakelden we vrienden van ons uit Hengelo in.<br />

Zij reden naar ons huis en zagen zijn auto wel, maar hem<br />

niet. Inmiddels waren we echt bang dat er iets mis was.<br />

Die vriendin heeft het rolluik open geduwd en zag hem<br />

liggen. Reanimatie geprobeerd, maar het was al te laat’.<br />

Die rit terug naar Nijverdal, over vluchtstroken, tussen<br />

vrachtwagens door, Ben kan hem nog meter <strong>voor</strong> meter<br />

terughalen. ‘Mijn vrouw was volledig overstuur, ik was in<br />

paniek, een verschrikking’. Een periode van diepe rouw<br />

‘Zelfs als<br />

het meest<br />

verschrikkelijke<br />

je overkomt, kan<br />

je brein je het<br />

lichte, het mooie<br />

laten zien.’<br />

14 zilver


‘Je hebt niet<br />

alleen met je<br />

eigen verdriet<br />

te maken’<br />

zilver<br />

15


Pionier<br />

BEN MIDDELKAMP (65) brengt zijn jeugd door<br />

in Nijverdal als een van de 12 kinderen in een<br />

katholiek gezin. Vader was kolenboer, moeder<br />

runde de huishouding. Ben was een uitblinker<br />

in sport, hij kwam zelfs in het Nederlands team<br />

als judoka. Het was een logische stap <strong>voor</strong><br />

hem om een judoschool te openen en later een<br />

fitnesscentrum. Daarmee was hij een pionier in<br />

Nederland. Fit-Care werd een groot succes.<br />

De methode waarmee hij in 2006 als coach aan de<br />

slag ging heet Gewoon Doen. Ook hiermee werd<br />

hij succesvol. Hij coachte honderden mensen<br />

waaronder spelers en teams van FC Twente en<br />

Heracles. Twee jaar geleden begeleidde hij Carlijn<br />

Achtereekte, de schaatsster haalde goud op de<br />

Olympische Spelen.<br />

Ben en Ria kregen drie kinderen: Koen, Jorien<br />

en Ido. Zoon Koen was net zo ondernemend:<br />

hij wilde de eerste keten in personal training in<br />

Nederland beginnen. Ook dochter Jorien werkt in<br />

de coaching en zoon Ido zette de zaak <strong>voor</strong>t die<br />

hij met Koen had opgezet. Ben en Ria hebben<br />

twee kleinzoons. Ben schreef drie boeken over<br />

Gewoon Doen en dit <strong>voor</strong>jaar verscheen ‘Hey<br />

Pa…’ naar aanleiding van de dood van Koen. Ben<br />

is 65 en nog volop actief in Promeg, waarmee hij<br />

mental coaching verzorgt. Aan stoppen denkt hij<br />

nog lang niet.<br />

volgde. ‘Je hebt niet alleen met je eigen verdriet<br />

te maken, ook mijn vrouw en onze dochter en<br />

andere zoon waren radeloos. Dat was misschien<br />

wel het allerzwaarste om te verdragen’.<br />

Ben dacht er zelfs over Promeg, zijn succesvolle<br />

praktijk als mental coach eraan te geven. ‘In die<br />

eerste fase ben je alleen maar bezig met: Wat heb<br />

ik verkeerd gedaan? Had ik maar beter opgelet,<br />

was ik maar eerder naar huis gereden. Het brengt<br />

je niets. Ik dacht zelfs: ‘Wat moet ik nou anderen<br />

vertellen over geluk, ik heb mijn eigen kind niet<br />

eens kunnen redden’. Maar de harde waarheid<br />

is dat Koen nooit één signaal heeft gegeven. Hij<br />

was een doener, een deugniet. Geliefd, charisma.<br />

Er zijn mensen die hij als personal coach onder<br />

zijn hoede heeft gehad, die zijn foto nu nog als<br />

beginscherm op hun telefoon hebben staan. Hij<br />

16 zilver


had alles kunnen bereiken, maar hij koos hier<strong>voor</strong>.<br />

Hoe hard dat ook klinkt: wij zijn daar niet<br />

verantwoordelijk <strong>voor</strong>. Als je dat wel naar jezelf<br />

toe trekt, kom je er nooit meer uit’.<br />

WIM-methode<br />

Toen Ben radeloos van verdriet in elkaar zakte,<br />

was het Ria die hem een duw in de goede richting<br />

gaf. ‘Je hebt honderden mensen gecoacht, nu<br />

moet je jezelf coachen, zei ze. En dat ben ik gaan<br />

doen, volgens mijn beproefde WIM-methode. Wat<br />

is er aan de hand? Is dat echt zo erg? Maak je niet<br />

druk. De eerste twee kon ik snel afvinken. Er was<br />

een drama gebeurd, ons gezin was verschrikkelijk<br />

getroffen. Maar gelukkig kon ik ook met de M<br />

aan de gang. Rustig ademhalen vanuit je buik,<br />

proberen jezelf op een positieve manier toe te<br />

‘Ieder mens<br />

krijgt problemen<br />

in de schoot<br />

geworpen.<br />

Je hebt ermee<br />

te dealen.’<br />

spreken, je concentreren op wat er nog wél is. En<br />

ik ben gaan schrijven. Over Koen, over ons. Ook<br />

dat hielp’.<br />

‘Drie maanden na zijn dood hebben we samen<br />

op een podium gestaan om over hem te praten.<br />

Mensen leefden zo met ons mee, er waren zoveel<br />

vragen. En dus gingen we erover praten. Allemaal<br />

met ons eigen verdriet. Ria en ik zijn van een<br />

generatie die niet heeft geleerd over emoties te<br />

praten, maar we dwongen onszelf het wel te doen.<br />

Als je niet communiceert, drijf je uit elkaar. Elke<br />

dag stonden we om half acht op en planden de<br />

eerste drie uur niks. Gingen we met koffie in de<br />

serre zitten. Soms zwegen we wel twee uur, of we<br />

huilden. Maar uiteindelijk werd er altijd gepraat.<br />

Onze zoon Ido moest vechten om het bedrijf in<br />

personal coaching, dat hij samen met Koen had<br />

‘Je wordt geleefd<br />

door de meningen<br />

van anderen.<br />

Maar je kunt ook<br />

leren om baas te<br />

zijn over je eigen<br />

gedachten.’<br />

opgezet draaiende te houden. En Jorien hield ons<br />

bezorgd in de gaten. Je doet het allemaal anders,<br />

maar je moet elkaar wel zien te vinden. Ik heb<br />

echt wel eens gedacht dat ons gezin uit elkaar zou<br />

kunnen vallen. Gelukkig is het tegendeel gebeurd’.<br />

Boek<br />

Uit alle aantekeningen uit die tijd en wat hij leerde,<br />

kwam het boek ‘Hey Pa…..’ <strong>voor</strong>t, dat in april<br />

werd gepresenteerd. Hij wil er het taboe op zelfdoding<br />

mee verbreken. ‘Doodsoorzaak nummer<br />

3, na kanker en hartkwalen. Maar niemand durft<br />

het te benoemen. Mensen durfden hier niet eens<br />

naar binnen. Of ze zeiden de coaching af, omdat<br />

ons verdriet zoveel groter leek. Toen Koen hier lag<br />

opgebaard, heb ik ook wel eens gedacht: ‘Leg mij<br />

er maar naast’. Maar ieder mens krijgt problemen<br />

in de schoot geworpen. Je hebt ermee te dealen.<br />

Je kunt kiezen: wegzakken in een depressie of de<br />

stijgende lijn zien op te pakken door jezelf op een<br />

positieve manier toe te spreken’.<br />

Met grote halen tekent hij twee lijnen. Een<br />

opgaande, met af en toe een dip, of een neergaande<br />

met kleine uitschietertjes naar boven die<br />

onherroepelijk naar de afgrond leidt. ’Op welke<br />

lijn je gaat zitten is echt een keuze. Een vrouw<br />

vroeg mij hoe het ging. Ik zei: ‘Heel goed’. Ze kon<br />

het niet geloven. ‘Maak jij jezelf niet iets wijs?’,<br />

vroeg ze. Ik vroeg hoe het met haar ging, wist dat<br />

ze depressief was. Ze zei dat het slecht ging. ‘Maak<br />

jij jezelf niet iets wijs?’ vroeg ik. Waarmee ik maar<br />

wil zeggen: de gedachten die in je hoofd zitten<br />

kun je zelf sturen. En die gedachten bepalen hoe<br />

je je voelt. Als jij het woord Eifeltoren hoort, ga je<br />

lachen en denk je aan Parijs en romantiek. Een<br />

ander denkt misschien aan Bataclan en terreur.<br />

Hetzelfde woord, een andere lading. Dat doe je<br />

allemaal zelf, in je brein. En daarmee stuur je aan<br />

hoe je je voelt’.<br />

Maar is dat positief denken als je 65-plus bent,<br />

nog wel aan te leren? Middelkamp springt geërgerd<br />

op. ‘Ik leer nog elke dag. Natuurlijk worden<br />

we allemaal opgevoed om in beperkingen en<br />

angsten te denken. Als ik vroeger thuis vroeg aan<br />

ma hoe iets zat, zei zij: ‘Wat pa zegt’. En pa zei: ‘Wat<br />

de pastoor zegt’. Zo word je geleefd door de meningen<br />

van anderen. Maar je kunt ook leren om baas<br />

te zijn over je eigen gedachten, gelukkig maar.<br />

Ik ben blij dat ik geen pensioen heb opgebouwd,<br />

ik wil nog helemaal niet stoppen. Sinds de dood<br />

van Koen is mijn drive om mensen te helpen uit<br />

die neerwaartse spiraal te komen, alleen maar gegroeid.<br />

Een oud-Nijverdalse die nu in het Westen<br />

woont, schreef mij dat ze ook suïcidaal was. Door<br />

mijn coaching heeft ze het niet gedaan. Zulke<br />

verhalen motiveren mij om verder te gaan’.<br />

Knop<br />

Leuk oud worden is volgens Middelkamp echt<br />

een kwestie van de knop omzetten. ‘Het begint<br />

al hoe je 65 wordt. Denk je steeds: ik moet nog<br />

zoveel jaar, dan sleep je je naar je werk. Maar je<br />

kan ook kijken naar wat je nog kunt en wilt. Heb<br />

zilver<br />

17


‘Als je steeds denkt<br />

in termen van<br />

“Dat heb ik weer”<br />

en ‘O ja, het zal ook<br />

eens niet’ dan ga je<br />

onbewust op zoek<br />

naar <strong>voor</strong>beelden<br />

die dat negatieve<br />

versterken’<br />

de creativiteit en de moed om een<br />

andere weg in te slaan. Anders word<br />

je misschien net zo’n oude zeur als<br />

de moeder waar je je zo lang tegen<br />

hebt afgezet’.<br />

Hij legt me de tafel van zes <strong>voor</strong>. Of<br />

mij iets opvalt? Feilloos pik ik de<br />

fout eruit: 3 x 6 is 18, geen 17. ‘Zo zijn<br />

wij geconditioneerd, die fout valt<br />

je op in plaats van de negen goede<br />

sommen. Als je steeds denkt in termen<br />

van ‘Dat heb ik weer’ en ‘O ja, het<br />

zal ook eens niet’ dan ga je onbewust<br />

op zoek naar <strong>voor</strong>beelden die dat<br />

negatieve versterken. Maar als je de<br />

zaken positief benadert, kun je wel<br />

300 dingen vinden om blij mee te<br />

zijn, dan zie je de 9 goede sommen’.<br />

Ben werd naast coach schrijver. Dat<br />

hij ooit een boek zou schrijven over<br />

zijn zoon die het leven te zwaar<br />

vond, had hij nooit kunnen denken.<br />

‘Maar als de methode van positief in<br />

het leven staan zelfs werkt als het zo<br />

inktzwart wordt, dan moet ik daar<br />

wat mee. Als ik jou vraag of je wilt<br />

dat jouw gezin een leven lang om<br />

jou rouwt, zeg je zeker nee. Koen zou<br />

het verschrikkelijk hebben gevonden<br />

als ons leven was opgehouden<br />

bij zijn dood. Ergens op een wolk<br />

zit hij met een big smile, trots op<br />

hoe wij dit doen samen, daar ben ik<br />

heilig van overtuigd’.<br />

18 zilver


VARIA<br />

Amsterdam<br />

(straatmuziek)<br />

Nabij gehei<br />

dreunnnt, dreunnnt, dreunnnt,<br />

in een dwingend ritme<br />

als van een metronoom.<br />

Op die doffe beat houden trams<br />

met hun triangeltringtingtinggetinkel<br />

en ssschurend sssnerpen<br />

van weerbarstig wentelende wielen<br />

helemaal geen maat.<br />

Opgevoerde brommers overstemmen<br />

met knalpijphard geknettterrrr<br />

en passant moeiteloos<br />

nerveuze claclaxons van schildpadtrage taxi’s.<br />

Doppleriaans nadert<br />

met steeds meer nadruk<br />

de viertonige ta-ti-ta-ta sirene<br />

van een slalomambulance.<br />

Te midden van deze ongeorkestreerde kakofonie<br />

staat een straatmuzikant op zijn viool<br />

een ti-ta-ti-ta partita van Bach te spelen,<br />

alsof al die helse herrie om hem heen niet bestaat.<br />

En warempel,<br />

ik denk dat ook,<br />

één hemels ogenblik.<br />

Lowie Gilissen, 2012<br />

Derde lustrum Stift muziekfestival<br />

Het Internationale Stift<br />

muziekfestival bestaat dit<br />

jaar 15 jaar. Dat jubileum<br />

is aanleiding <strong>voor</strong> het<br />

festival om een breed<br />

geschakeerd programma<br />

van klassieke muziek<br />

te bieden. De start op<br />

zondag 18 augustus<br />

is uitbundig met twee<br />

korte opera’s op de<br />

kasteelgracht van het<br />

Landgoed Twickel waar<br />

onder de ontroerende<br />

opera Dido en Aeneas.<br />

Daaraan <strong>voor</strong>af gaat een<br />

dag vol muziek overal op<br />

het Landgoed zoals in de<br />

oranjerie en pop-up concerten<br />

in de kasteeltuin. Er<br />

wordt zelfs <strong>voor</strong> een lunch<br />

en een diner gezorgd. In de<br />

dagen daarna ontwikkelt<br />

zich een feestelijk programma<br />

uitgevoerd door zo’n 40<br />

internationaal vermaarde<br />

musici onder leiding van de<br />

artistiek leider en topviolist<br />

Daniel Rowland. Er is<br />

intieme kamermuziek in de<br />

Stiftskerk van Weerselo,<br />

er zijn grootse concerten<br />

die gebruik maken van de<br />

prachtige akoestiek van de<br />

Plechelmusbasiliek met<br />

onder andere Consensus<br />

Vocalis. Er zijn openlucht<br />

concerten op de Twentse<br />

landgoederen Singraven en<br />

Hakenberg, fietstochten<br />

met een muzikaal pauze<br />

programma en familie- en<br />

kinderconcerten.<br />

Met een wel heel speciaal<br />

concert <strong>voor</strong> baby’s vanaf<br />

anderhalf jaar die muziek<br />

samen met hun ouders of<br />

grootouders kunnen ondergaan.<br />

Buitengewoon hoogtepunt<br />

van de hele week met muziek<br />

is de komst van de Letse<br />

componist Pēteris Vasks<br />

die mensen zo aanspreekt,<br />

omdat de natuur vaak de<br />

inspiratie <strong>voor</strong> Vasks vormt.<br />

Er zijn vier concerten waarin<br />

de prachtige en ontroerende<br />

muziek van deze componist<br />

centraal staat.<br />

Kaarten via de regionale<br />

VVV’s in Twente en via<br />

de <strong>website</strong><br />

www.stiftfestival.com<br />

Moment om<br />

te koesteren<br />

IN 1991 VERONGELUKTE MIJN BROERTJE.<br />

Hij was toen zeventien, ik eenentwintig.<br />

Bij zijn uitvaart hebben we muziek<br />

gedraaid. In totaal vijf nummers die ik nog<br />

op een cassettebandje heb staan. Een lijstje<br />

dat een unieke combinatie van nummers<br />

bevat die een soort mini-soundtrack van<br />

zijn leven zijn.<br />

Heel soms draai ik die nummers achter<br />

elkaar. Dat is een bijzonder gevoel: een<br />

mengeling van verdriet, melancholie en<br />

mooie herinneringen. Muziek kan dat doen<br />

en dat is prachtig. Muziek verbindt zich<br />

aan een leven en aan een dood en kan nooit<br />

meer anders beluisterd worden dan in die<br />

verbinding. Het is daarom dat een nummer<br />

<strong>voor</strong> de één zo speciaal kan zijn en <strong>voor</strong> de<br />

ander nietszeggend.<br />

Soms breekt muziek ook in, onverwacht.<br />

Een tijd geleden zat ik in de bioscoop. Ik<br />

weet niet eens<br />

meer <strong>voor</strong> welke<br />

film dat was,<br />

maar ik weet<br />

nog haarscherp<br />

wat er kort <strong>voor</strong><br />

de film startte,<br />

gebeurde. Er<br />

speelde zachte<br />

achtergrondmuziek<br />

tot de film<br />

zou beginnen. En ineens was het daar: een<br />

van de nummers van mijn broertjes uitvaart.<br />

Een nummer dat nooit een hit was<br />

en niet of nauwelijks op de radio gedraaid<br />

werd. Ik herinner me dat ik een huivering<br />

voelde en dat ik vervolgens overspoeld<br />

werd door een soort intense blijdschap.<br />

Tuurlijk kan ik dat <strong>voor</strong>val afdoen als<br />

toeval, maar ik leef liever verder met die<br />

andere, veel prettiger gedachte: mijn broertje<br />

gaf een knipoog vanaf een plek waarvan<br />

ik niet eens zeker weet of die wel bestaat.<br />

De muziek bracht hem weer heel even vlak<br />

naast mij, daar in die donkere bioscoop. Een<br />

moment om te koesteren.<br />

Mariska Overman<br />

zilver<br />

19


FIETSROUTE | TEKST BOB GEVERS | FOTOGRAFIE WIENEKE VAN LEYEN<br />

Twee reigers vliegen<br />

geluidloos over, een groep<br />

zwaluwen scheert laag over<br />

het water, verderop kwaken<br />

kikkers: dit is het gebied van<br />

de Doorbraak, een dertien<br />

kilometer lange beek in het<br />

gebied tussen Almelo en<br />

Zenderen. Een afwisselend en<br />

mooi landschap, wie niet beter<br />

weet ziet niet dat de beek<br />

nog niet zo lang geleden door<br />

mensenhanden is gemaakt.<br />

Een mooi gebied om eens per<br />

fiets te verkennen.<br />

De Doorbraak<br />

WATER, KUNST<br />

EN HISTORIE<br />

20<br />

zilver


Afwisselend landschap tussen Almelo en Zenderen<br />

De begroeiing is hier en daar nog<br />

vers, maar over een paar jaar zal de<br />

beek helemaal een vloeiend geheel<br />

met het landschap vormen. Voor<br />

fietsers is er een mooie route, veertien<br />

kilometer lang, goed aangegeven<br />

met fietsknooppunten en er is<br />

veel te zien onderweg! Maar het kan<br />

natuurlijk langer: ook <strong>voor</strong> ‘elektrische<br />

fietsers’ is het een aantrekkelijk<br />

gebied.<br />

Wie de Doorbraak met omgeving<br />

wil verkennen, kan het beste beginnen<br />

bij restaurant ’t Maatveld<br />

aan het Tusveld: hier ligt een grote<br />

parkeerplaats en de beek stroomt<br />

vlakbij. Doe het rustig aan, groet de<br />

zeldzame tegenliggers vriendelijk<br />

en strijk eens neer op een bankje<br />

om te genieten van de stilte en het<br />

langzaam <strong>voor</strong>bij stromende water.<br />

Bewonder ook de zeven cortenstalen<br />

abstracte sculpturen van<br />

kunstenaar Rinus Roelofs op de<br />

oevers van de Doorbraak. Hij liet<br />

zich daarbij uiteraard inspireren<br />

door de nieuwe beek, die er<strong>voor</strong><br />

moet zorgen dat het laaggelegen<br />

Almelo droge voeten houdt bij een<br />

hoge waterstand. Fietsers passeren<br />

ook ‘de oalde bleek’ op de Tuschvelder<br />

Esch: bij een bron deden<br />

de vrouwen hier vroeger de was,<br />

terwijl iets verderop de postkoets<br />

naar Deventer vertrok.<br />

Nog zo’n plek met een geschiedenis:<br />

Erve Hondeborg aan de Esweg.<br />

Hier, op een verhoging langs de<br />

Azelerbeek, stond ooit een middeleeuwse<br />

burcht met ridders die de<br />

omgeving controleerden. Landgoed<br />

Twickel liet hier in 1841 een<br />

boerenhoeve bouwen, nu is het een<br />

pleisterplaats met een fraai uitzicht<br />

en horeca. Even pauze houden!<br />

Nu even een flink stukje doorfietsen<br />

naar boven, langs Zenderen,<br />

richting knooppunt 63. Maar het is<br />

het waard, want de Blauwe knoop<br />

wacht als beloning van de inspanningen.<br />

Het is er een natte boel,<br />

want hier komen verschillende<br />

stromen bij elkaar: de Bornsebeek<br />

loopt hier onder de Doorbraak door<br />

en de Lolee loopt hier de Doorbraak<br />

in. Dat is dus met recht een blauwe<br />

knoop!<br />

Verder langs het Elshorster Veld<br />

weer richting ’t Maatveld en daar<br />

lekker even uitpuffen op het terras.<br />

OOK VOOR E-BIKERS<br />

Bij ’t Maatveld ligt fietsknooppunt<br />

62 als beginpunt. Verder is het<br />

heel eenvoudig: volg de nummers<br />

64 en 63 en dan weer terug naar<br />

62. Langs deze route liggen ‘de<br />

oale bleek’, de Kleine Doorbraak,<br />

pleisterplaats Erve Hondeborg en<br />

de Blauwe Knoop. En wie verder<br />

wil – zoals e-bikers – heeft langere<br />

routes tot z’n beschikking. Zo<br />

is er een traject van 50 kilometer.<br />

Gratis verkrijgbaar bij Tourist Info<br />

Almelo, en de digitale versie is te<br />

downloaden via:<br />

www.uitinalmelo.nl<br />

zilver<br />

21


UITGELICHT | TEKST JOS KNAAP<br />

DOE MEE(R): EEN<br />

ZORG MINDER<br />

Een <strong>voor</strong>beeld is snel gevonden. Het gaat over de zoon of dochter die<br />

zich opwerpt om de financiën te regelen als vader en moeder daartoe niet<br />

meer in staat zijn. De familie komt er na verloop van tijd achter dat het<br />

toch niet zo’n goed idee was, zeker als de deurwaarder plotseling op de<br />

stoep staat, omdat de schuldenlast van pa en ma grote proporties heeft<br />

aangenomen. ‘Er wordt vaak misbruik gemaakt van oudere mensen,’<br />

verzucht Lourus Schrier, eindverantwoordelijk <strong>voor</strong> de gang van zaken bij<br />

de stichting Doe Mee(r) in Hengelo, die kwetsbare senioren te hulp komt<br />

als die in financieel moeilijke, of zelfs uitzichtloze situaties terecht zijn<br />

gekomen.<br />

‘Wij onderscheiden ons met onze stichting van andere organisaties door<br />

een enorme gedrevenheid, We zijn met zeven collega’s die zonder uitzondering<br />

in het bezit zijn van een relevante universitaire of Hbo-opleiding.<br />

Per medewerker bedienen we nooit meer dan 70 cliënten, zodat we er<br />

zeker van zijn dat er voldoende tijd en aandacht is <strong>voor</strong> iedereen. Bovendien<br />

wordt de kwaliteit van ons werk jaarlijks gecontroleerd door het bewindsbureau<br />

van de rechtbank. Hoe krijgen of houden mensen hun leven,<br />

geld of zorg op de rit? Als dat niet lukt bieden wij de helpende hand.’<br />

Beschermingsbewind<br />

Voor mensen die hun financiën niet zelf meer kunnen regelen biedt<br />

Doe Mee(r) beschermingsbewind aan. Daarbij wordt ‘uit bescherming’ het<br />

financieel management van een cliënt overgenomen. Alles wordt op<br />

een rij gezet en dat leidt tot een overzichtelijk geheel, ook wel bekend<br />

als budgetplan. Het maakt in ieder geval duidelijk wat er iedere maand<br />

betaald moet worden, wat er gespaard kan worden en – niet onbelangrijk<br />

– hoeveel geld iemand krijgt om van te leven. Alle administratieve zaken<br />

worden geregeld en ook wordt de cliënt geleerd om zijn of haar geldzaken<br />

weer zelf te regelen.<br />

Budgetbeheer of inkomensbeheer ligt in het verlengde daarvan. Het is geschikt<br />

<strong>voor</strong> mensen die niet echt in de schulden zitten, maar wel de grip<br />

op hun geldzaken zijn kwijt geraakt. Vanaf 18 jaar kan iedereen budgetbeheer<br />

aanvragen, dat kan door de betrokkene zelf of door een familielid.<br />

Mentorschap komt in beeld als het mensen niet lukt <strong>voor</strong> zichzelf op te<br />

komen, te beslissen welke zorg ze nodig hebben of hoe ze willen leven.<br />

Stichting Doe Mee(r) kan in dat geval als mentor optreden en helpen bij<br />

dit soort problemen.<br />

Curatele betekent dat iemand anders beslissingen neemt en zaken <strong>voor</strong> u<br />

regelt. Dat gebeurt als iemand zelf niet meer goed ziet wat het gevolg is<br />

van de dingen die ze doen of als ze zichzelf of anderen in gevaar brengen.<br />

Met curatele wordt ook misbruik <strong>voor</strong>komen.<br />

Levenstestament<br />

Steeds belangrijker wordt tenslotte de levensexecuteur die (in tegenstelling<br />

tot een executeur) nog bij het leven van de cliënt belangrijke zaken<br />

<strong>voor</strong> hem regelt, bijhoudt en beslissingen neemt. Hij mag ook een handtekening<br />

zetten. De afspraken worden via een notaris op papier gezet in<br />

een levenstestament.<br />

‘Alles bij elkaar is ons werk er op gericht onze cliënten financieel veilig<br />

oud te laten worden’ vat Lourus Schrier de werkzaamheden van Doe<br />

Mee(r) in grote lijnen samen. ‘Daarom werken we ook van harte mee aan<br />

het inrichten van een netwerk dat tot doel heeft financiële mishandeling<br />

te herkennen en te <strong>voor</strong>komen.’<br />

SPECIALE ACTIE VAN<br />

ZILVER MAGAZINE<br />

Boek 50 jaar FC Twente<br />

VAN 79,-<br />

VOOR 20,-<br />

√ 650 pagina’s<br />

√ 5 kilo papier<br />

√ 2000+<br />

wedstrijden<br />

√ honderden<br />

foto’s<br />

Stuur een mail naar:<br />

verkoop@zilvermedia.nl en u kunt in het bezit komen<br />

van het prachtige jubileumboek van FC Twente<br />

dat in 2015 is verschenen.<br />

Het boek kostte destijds in de boekwinkel € 79.- <strong>Zilver</strong><br />

Media biedt u het boek aan <strong>voor</strong> € 20,-. Bent u<br />

geïnteresseerd, stuur dan een mail naar:<br />

verkoop@zilvermedia.nl<br />

Het unieke boek, met een omvang van ruim 650 blz.<br />

en een gewicht van 5 kilo, bevat honderden vaak<br />

exclusieve foto’s. Alle wedstrijden, spelers en opstellingen<br />

van de ruim 2.000 wedstrijden die FC Twente<br />

heeft gespeeld en uiteraard ook alle doelpunten zijn<br />

in een bijlage van week tot week te volgen. Hetzelfde<br />

geldt <strong>voor</strong> de rijke geschiedenis van Sportclub<br />

Enschede en Enschedese Boys.<br />

Het boek is geschreven door een aantal journalisten<br />

onder wie Willem Pfeiffer, Fardau Wagenaar, Leon<br />

ten Voorde, Gijs Eijsink en Gerben Kuitert.<br />

22 zilver


ZILVER | COLUMN<br />

Fit met Mozart<br />

SStel dat dit stukje een advertentie was. En ik zou<br />

u proberen te verleiden om een pil aan te schaffen<br />

met nogal wat positieve effecten op uw gezondheid<br />

en geen <strong>enkel</strong>e bijwerking. Als uw kleinkind<br />

bij<strong>voor</strong>beeld deze pil zou slikken doet dat het beter<br />

op school. Als uw inmiddels volwassen kind deze<br />

pil neemt is dat beter in staat om verschillende taken<br />

tegelijk uit te voeren wat handig is als je staat<br />

te koken, naar je partner moet luisteren en tegelijk<br />

een kind moet troosten. En als je ouder bent<br />

belooft de pil dat je dingen beter kunt onthouden,<br />

sneller informatie kunt verwerken, dat je je beter<br />

kunt concentreren en dat je sneller herstelt bij<br />

neurologische klachten. Die pil wilt u dan vast wel<br />

kopen. Ik denk zelfs <strong>voor</strong> een behoorlijke prijs.<br />

Gelukkig hoeft u geen geld te besteden aan zo’n<br />

pil, want al deze effecten treden op bij muziek<br />

maken en in mindere mate bij het luisteren naar<br />

muziek. Hoe kan dat? Met moderne technieken is<br />

het mogelijk om in de hersenen te kijken wat er<br />

gebeurt als daar klanken binnenkomen. We zien<br />

dan dat muziek veel gebieden van ons brein prikkelt.<br />

Ons ritmecentrum wordt geactiveerd, we ervaren<br />

emoties, omdat de muziek centra activeert<br />

Muziek kan zorgen <strong>voor</strong><br />

herstel. We zullen allemaal wel<br />

eens getroost zijn door muziek<br />

die de basis zijn van emoties en ons brein begint<br />

stoffen aan te maken die ons een plezierige ervaring<br />

geven. Bovendien worden door de klanken<br />

die onze hersenen binnenkomen neurologische<br />

verbindingen gemaakt die onze linker hersenhelft<br />

met de rechter verbinden. Die dus het meer creatieve<br />

deel van ons brein verbinden met het wat<br />

meer rationele deel.<br />

Zo vond een Amerikaanse onderzoekster dat als<br />

kinderen op school twee uur per week muziekles<br />

kregen, hun taalontwikkeling een stuk beter en<br />

sneller verliep dan de kinderen die deze lessen<br />

niet kregen. En in Zweden toonden onderzoekers<br />

aan dat 45 tot 65 jarigen die muziek spelen een<br />

beter geheugen hebben en beter hun gedachten<br />

kunnen formuleren dan een controlegroep die<br />

geen muziek speelde.<br />

Maar muziek kan ook zorgen <strong>voor</strong> herstel. We zullen<br />

allemaal wel eens getroost zijn door muziek.<br />

Melodie en ritme kunnen verschillende soorten<br />

emoties oproepen wat het luisteren naar muziek<br />

zo plezierig maakt, maar wat ook een emotionele<br />

steun kan zijn. Muziek lijkt ook bepaalde vormen<br />

van geheugenstoornis te kunnen verminderen. Zo<br />

onderzocht men in Helsinki de effecten van een<br />

vorm van muziektherapie bij mensen die getroffen<br />

waren door een beroerte. Na twee maanden<br />

waren de geheugenfuncties van de muziekgroep<br />

beter dan die van de groep die een traditionele behandeling<br />

zonder muziek onderging. Een geheel<br />

nieuwe vorm van muziektherapie is in ontwikkeling<br />

die inwerkt op neurologische schade, doordat<br />

de muziek andere hersendelen activeert en soms<br />

zelfs beschadigde delen weer inschakelt.<br />

Dus muziek is om te beginnen een bron van<br />

plezier. Maar kennelijk ook een bron van herstel.<br />

Reden genoeg om jezelf toch maar een dagelijkse<br />

dosis <strong>voor</strong> te schrijven. En bij<strong>voor</strong>beeld te beginnen<br />

met muziekles zonder je te laten ontmoedigen<br />

door pessimisten die zeggen dat je daar te oud<br />

<strong>voor</strong> bent. Muziek spelen of zingen is het beste,<br />

maar een goede tweede is naar muziek luisteren.<br />

U kent het spreekwoord: ‘An apple a day, keeps the<br />

doctor away’. Daar maken we dus nu van: ‘An apple<br />

and some Mozart a day, keeps the doctor away’.<br />

Jan Wal burg<br />

Jan Auke Walburg is<br />

emeritus hoogleraar<br />

op het gebied van de<br />

positieve psychologie,<br />

die condities bestudeert<br />

waaronder mensen tot<br />

bloei komen. Daar<strong>voor</strong><br />

werkte hij als directeur in<br />

verschillende organisaties<br />

op het gebied van de<br />

gezondheidszorg. Thans<br />

schrijft hij over diverse<br />

onderwerpen, helpt hij<br />

mee aan de organisatie<br />

van een klassiek muziekfestival<br />

in Twente, werkt<br />

hij in zijn tuin en heeft hij<br />

plezier met zijn vrouw,<br />

vrienden, kinderen en<br />

<strong>voor</strong>al kleinkinderen. Hij<br />

woont in Losser.<br />

zilver<br />

23


Wij zijn echte<br />

overlevers<br />

Getty Kaspers (links)<br />

en Marga Bult<br />

24 zilver


TWEEGESPREK | TEKST GIJS EIJSINK | FOTOGRAFIE RIET VOS<br />

Op verzoek van <strong>Zilver</strong> spreken<br />

Getty Kaspers en Marga Bult elkaar<br />

over muziek, over hun hectische leven<br />

en over het Songfestival.<br />

Getty Kaspers was de laatste maanden druk, druk. De zangeres<br />

presenteerde haar biografie en dat betekende bijna<br />

dagelijks een gesprek, een interview of andere publicitaire<br />

zaken. Daarnaast is het <strong>voor</strong>jaar traditiegetrouw een drukke<br />

tijd <strong>voor</strong> haar, want dan wordt ze als laatste winnaar<br />

van het songfestival te hooi en te gras gevraagd om haar<br />

mening, reactie en ervaringen. Maar goed dat Duncan<br />

Lawrence haar nu heeft afgelost. Hij is <strong>voor</strong>lopig de laatste<br />

winnaar.<br />

<strong>Zilver</strong> nodigde de 71-jarige Getty uit <strong>voor</strong> het Tweegesprek.<br />

Ze mocht zelf bepalen met wie ze graag in gesprek wilde<br />

gaan en daar hoefde ze geen seconde over na te denken:<br />

met Marga Bult (62), ook zangeres, ook ooit deelneemster aan<br />

het songfestival, ook Twentse. In Markelo, in de knusse woning<br />

van Getty en haar partner Cor ontmoetten de beide zangeressen<br />

elkaar.<br />

Gezin<br />

Marga: ‘Hoe dat dan gaat. Ik had mijn eerste platencontract en<br />

toen begon het al in mij geboortedorp Lattrop en omstreken.<br />

“Wat ziet die eruit”. Toen leerde ik al wat je overkomt als je je kop<br />

boven het maaiveld uitsteekt. Zo gaf de zanglesleraar me op<br />

elk rapport een 5. Ik maakte dus in de leeftijd 12 tot 15 jaar al<br />

bijzondere dingen mee. Radio, televisie enzo<strong>voor</strong>t. Ik was soms<br />

uren onderweg. Mijn moeder zei dat ik het hele gezin ontregelde.<br />

Ik had vijf broers en zussen onder mij.’<br />

Getty: ‘Ik kon niets anders. Ik kwam in Enschede en had ineens<br />

een groot gezin om me heen. Ik deed auditie bij Helen en Fred<br />

en ik werd aangenomen bij een orkestje dat door John Gaasbeek,<br />

de broer van Fred, was opgericht. Want ik zong zuiver, zeiden<br />

ze. Dat was Teach-In. We wonnen in 1975 het Songfestival’<br />

Muziek<br />

Getty: ‘Muziek heeft altijd heel veel <strong>voor</strong> mij betekend. Ik groeide<br />

op in Oostenrijk en daar werd en wordt heel veel gedaan aan<br />

muzikale vorming. Je hebt er ook een Muziek Hogeschool. Daar<br />

gaan de kinderen naar toe die talent hebben. In Nederland is<br />

muziekonderwijs <strong>voor</strong> sommige kinderen te duur. Dat is jammer,<br />

ik ben het er niet mee eens dat de kinderen in dit land zo<br />

weinig in aanraking komen met muziek. Wat vind jij?’<br />

Marga: ‘In mijn tijd kregen we wel muziekles, maar tegenwoordig<br />

is dat stukken minder. Zonder muziek erin is een onderwijspakket<br />

heel schraal. In mijn jeugdjaren zong ik in de kerk, op<br />

school en in de buurt. Als ik dat liedje Marina zong van Rocco<br />

Granata, kreeg ik een snoepje. Ik ging destijds ook op ukelele-les.<br />

Muziek was alles <strong>voor</strong> mij. Altijd de radio aan. In de stal had mijn<br />

vader Duitse schlagers op staan. Ik zong als kind al die nummers<br />

mee, terwijl ik de staart van een koe als microfoon gebruikte. Die<br />

staarten hingen namelijk aan een touwtje omhoog.’<br />

Getty: ‘Ik ging in de schoolvakanties altijd mee naar een boerderij<br />

in de buurt. Wat heb ik daar veel gespeeld. Ik ben van<br />

mening dat wij beiden daardoor altijd met beide benen op de<br />

grond zijn blijven staan.’<br />

Marga: ‘Ik kreeg er ook zelfvertrouwen van. Dat had ik als kind<br />

niet. Ik was heel verlegen. Ik was de oudste van zes en moest<br />

altijd werken. Toen ik merkte dat ik muzikaal was, besefte ik<br />

ineens dat ik iets kon. Dat gaf me zekerheid.’<br />

Getty: ‘Ik was de clown op school. Toen ik had meegedaan aan<br />

een talentenjacht en won, had ik dat ook. Goh, ik kan iets,<br />

dacht ik.’<br />

Marga: ‘Toen ben ik bij jou geweest. Je was er helemaal klaar<br />

mee. Sindsdien spraken we elkaar vaak. Je stopte bij de band en<br />

de relatie met John eindigde ook.’<br />

Getty: ‘Soms maak je keuzes, waar je achteraf spijt van krijgt.<br />

Maar het is toen zo gelopen.’<br />

Marga: ‘Je leert van periodes en gebeurtenissen waarin het niet<br />

goed met je gaat.’<br />

zilver<br />

25


Levensverhaal<br />

Een leven lang geleden is het aangrijpende levensverhaal van<br />

Getty Kaspers, die beroemd werd toen zij in 1975 het Eurovisie<br />

Songfestival won. Maar haar leven was niet altijd een sprookje.<br />

Vlak na haar geboorte werd ze afgestaan door haar biologische<br />

moeder, die haar na zestien jaar weer terugeist. En ook na de<br />

hit ‘Dinge-dong’ verloopt haar leven vol ups en downs. Getty<br />

Kaspers vertelt over hoe ze terechtkomt in Portugal, waar ze<br />

de liefde vindt. Het huwelijk is echter slecht en wanneer ze<br />

terugkeert naar haar geboorteland, Oostenrijk, overlijdt haar<br />

man aan ALS. Ze vertelt over Cor, de vrachtwagenchauffeur<br />

die haar leven weer op de rit krijgt. En natuurlijk over dat ene<br />

sprookje dat elk jaar weer grootser terugkomt: het songfestival.<br />

Dave Boomkens werkt als politiek adviseur op het stadhuis<br />

in Rotterdam. Hij is een groot fan van Nederlandstalige<br />

kleinkunstliedjes en van het Eurovisie Songfestival. In 2015<br />

verscheen van zijn hand Het Grote Songfestivalboek.<br />

Een leven lang geleden – Dave Boomkens – 232 pagina’s – In elke<br />

boekhandel verkrijgbaar<br />

Teach-In bij aankomst op Schiphol na de winst van het Songfestival in 1975<br />

26 zilver


Getty: ‘Dan merk je ook dat je weinig echte vrienden hebt.’<br />

Marga: ‘Maar soms krijg je steun van mensen waar je niks van<br />

verwacht. Goh, wat is dat lief. Dan ervaar je en voel je wat het is.’<br />

Muziek in moeilijke tijden<br />

Marga: ‘Dan is muziek een goede uitlaatklep. Als ik dat niet had<br />

gehad. In een dip kan ik niet eten en heb ik geen hongergevoel.<br />

Mijn vader had dat ook. Ik heb<br />

hetzelfde gestel. Soms staan<br />

de bladen vol met zogenaamd<br />

nieuws over<br />

jou en wordt er veel<br />

gepraat. Maar als<br />

ik dan de bühne<br />

opga en de muziekband<br />

of het<br />

orkest begint te<br />

spelen, dan is<br />

zingen het beste<br />

wat me kan<br />

overkomen. Dan<br />

kan ik mijn gevoel<br />

en energie daar<br />

helemaal in kwijt.’<br />

Getty: ‘Ik had dat juist<br />

niet. Ik ging dan liever onder<br />

een steen leven. Ik heb zoveel<br />

ellende meegemaakt. Lees mijn boek maar eens. Ik ben zoek<br />

geweest. Helen en Fred hebben stad en land afgezocht. Later<br />

kwam ik nog vaker in vervelende omstandigheden terecht. Dan<br />

wilde ik niet meer zingen. Daarin ben ik totaal anders dan jij.’<br />

Marga: ‘Momenteel is het ook niet fijn wat er gezegd en<br />

geschreven wordt over mij. Maar ik moet erdoor. Dat zeg ik<br />

ook tegen mijn kinderen. Mijn dochter is gescheiden. Ze is op<br />

wereldreis nu. Zo kom je erdoorheen. Mijn zoon Joey had vliegangst.<br />

Hij moest als DJ de hele wereld over. Hij moest erdoorheen.<br />

Het moest en het lukte.’<br />

Getty: ‘Ik wil dan juist met rust gelaten worden en dan kan ik<br />

best wel eens agressief zijn en krijg je de wind van voren.’<br />

Marga: ‘Vanwege mijn privéomstandigheden wordt er nu<br />

karaktermoord op mij gepleegd. Dan moet je in de overlevingsstrategie.<br />

Iedereen heeft die, als het nodig is. Ik zoek dan stille<br />

momenten. Janken terwijl niemand erbij is. En dan weer vol<br />

energie het podium op. Ik heb een heel andere energie dan jij.’<br />

Overlevers<br />

Getty: ‘Ik heb een rustig leven nu. Heerlijk. Om negen uur, half<br />

tien zeggen we tegen elkaar: “Zullen we maar eens opstaan?”<br />

Cor maakt dan vervolgens een heerlijk ontbijtje.’<br />

Marga: ‘Dat zou ik echt niet kunnen. Ik vind slapen zo enorm<br />

jammer van de tijd. Ik lees graag, luister muziek of zit buiten.<br />

Mijn partner Ludo gaat om half 10 ’s avonds totaal kapot naar<br />

bed en ik lig er nooit <strong>voor</strong> twee uur ’s nachts in. ‘s Morgens ben<br />

ik er op tijd weer uit. Ik ben een denker, ik maak een boswandeling<br />

en zoek de schuld bij mezelf, ga op zoek naar mijn aandeel<br />

in de situatie en naar de manier om ermee om te gaan. Of ik<br />

ga hardlopen of ga de bühne op. Wij zijn echte overlevers en<br />

zoeken toch weer mogelijkheden om verder te kijken.’<br />

Getty: ‘Mensen zien alleen de buitenkant. Ik weet hoe Marga<br />

echt is. Het is een hartstikke leuke boerendochter. Ik heb haar<br />

ouders nog gekend. Maar als zangeres ben jij meer een diva.<br />

Ik niet. Ik ben altijd overal zoals ik ben. Bij de bakker of in de<br />

studio, ik ben overal hetzelfde.’<br />

Marga: ‘Hakken of een glitterjurk is de buitenkant. Ik bleef<br />

mezelf.’<br />

Getty: ‘We komen op een bepaalde leeftijd. We worden milder.’<br />

Marga: ‘Na 30 jaar huwelijk wilde ik eigenlijk alleen zijn. Dan<br />

kom ik meer aan mezelf toe, dacht ik. Maar ik kwam in een<br />

oerwoud van mannen terecht. De een wilde koffie drinken, de<br />

ander wilde een dagje uit. Uiteindelijk wilde ik iemand hebben<br />

met een andere blik op zaken, iemand die een goede aanvulling<br />

kon zijn op mijn leven. Invulling geven aan mijn leven doe ik<br />

zelf.’<br />

Getty: ‘Ik had hetzelfde met Cor. Hij heeft me uit het dal gehaald<br />

waarin ik verzeild geraakt was. Hij is heel onderlegd, leest<br />

veel en weet veel. Hij bracht me terug in het leven.’<br />

Songfestival<br />

Marga: ‘Dat is onze gemene deler. Ik heb een songfestival-medley<br />

en begin dan altijd met Ding-a-Dong.’<br />

Getty: ‘Wat heel bijzonder is, is dat de leden van Teach-In<br />

allemaal nog leven. Cor wilde een reünie organiseren, maar dat<br />

willen ze niet. Alleen als er een bedrijf is, dat het wil sponsoren.<br />

Ik moet tegenwoordig uitleggen dat ik niet alleen het Songfestival<br />

in 1975 heb gewonnen, maar dat we met een groep waren,<br />

Teach-In. Wat ook apart is, is dat er nu een biografie van mij is,<br />

maar dat ik van de <strong>voor</strong>malige bandleden nog nauwelijks een<br />

berichtje daarover heb gehad. Toen we het boek signeerden bij<br />

Broekhuis, kwam er ook niemand van hen langs.’<br />

Marga: ‘Elk jaar word je weer geconfronteerd met het evenement.<br />

“Doe eens een <strong>voor</strong>spelling”, vragen ze. Of ik word<br />

gevraagd <strong>voor</strong> een jury of <strong>voor</strong> een radioprogramma. Voor jou<br />

zal dat helemaal druk zijn, want jullie hebben gewonnen.’<br />

Getty: ‘Jazeker. Er gebeurde weer van alles. Ik reisde het hele<br />

land door. Interviews, radio en<br />

elk jaar worden we uitgenodigd<br />

door de OGAE, een<br />

internationale fanclub<br />

van het songfestival.<br />

Steeds is de<br />

meeting in een<br />

ander land. In<br />

2017 was het in<br />

Madrid, vorig<br />

jaar in Budapest.<br />

Ik besef<br />

steeds meer hoe<br />

bijzonder het is dat<br />

we het festival ooit<br />

gewonnen hebben.’<br />

Marga: ‘Mijn deelname<br />

in 1987 was een heel mooie<br />

start van een solocarrière. In mijn<br />

toptijd reed ik 150.000 kilometer per jaar. Het is een leven waar<strong>voor</strong><br />

je ausdauer moet hebben, zeker als je ook nog opgroeiende<br />

kinderen hebt. Ik treed nog steeds op en zit al 35 jaar bij RTV<br />

Oost. Ik hou van Overijssel en ben gek op Twente.’<br />

Getty: ‘Ik had die ambitie niet. Jij zit vol met passie. Je maakte je<br />

sterk <strong>voor</strong> allerlei zaken.’<br />

Marga: ‘Ik vond werken in de verpleging mooi en zingen ook.<br />

Gelukkig had ik gezonde kinderen. Dat is nog het meest waardevolle<br />

van alles.’<br />

<br />

zilver<br />

27


90<br />

HET DRAAIDE OM DE VIERDE JUNI.<br />

De kinderen en hun gezinnen kwamen van<br />

overal naar Nijverdal. Zoon Harrie zit al<br />

dertig jaar in Canada, dochter Wendelmoet<br />

woont in Denemarken. De andere twee<br />

zitten hier, Willem in Utrecht en Annemieke<br />

in Scheveningen. En dan nog de neven<br />

en nichten. We zijn een paar dagen in een<br />

familiepark geweest en zo ben ik 90 jaar geworden<br />

in redelijk goede omstandigheden.<br />

Wat <strong>voor</strong>al meezit, is dat ik een goeie dokter<br />

heb. Ik ben heel tevreden over hem. Hij is<br />

ouderwets, want hij komt gewoon aan huis<br />

om me goed in de gaten te kunnen houden.<br />

Volgende week komt hij weer langs en<br />

brengt hij <strong>enkel</strong>e uitslagen mee. Hij legt de<br />

nadruk op de mondigheid van de patiënt,<br />

maar soms spreekt hij ook zijn twijfels uit<br />

over hoe het zit. “Daar kom ik op terug”, zegt<br />

hij dan. Hij is <strong>voor</strong>zichtig. Dat vind ik bevrijdend.<br />

En daarin is hij modern.<br />

Streng is hij af en toe ook. Zo pas zat hij hier<br />

met de papieren van de apotheek. Of ik me<br />

wel aan de data hield. Dan is hij een beetje<br />

een schoolmeester, maar <strong>voor</strong>al is hij huisarts.<br />

Van hem moesten er meer zijn. Of zeur<br />

ik nu in deze moderne tijden. Hij geeft me<br />

de indruk en het vertrouwen dat ik er ook<br />

iets van weet en begrijp. En dat waardeer ik<br />

zeer.<br />

Ik ben de laatste tijd wel meer gebonden<br />

aan de oude dag. Ik voel me ook meer verbonden<br />

met de mensen van mijn leeftijd.<br />

In mijn familie is 90 jaar een mijlpaal, <strong>voor</strong><br />

mij niet. Ik hecht er niet aan, maar het is<br />

wel leuk dat ze van alle kanten naar huis<br />

kwamen.<br />

Het is natuurlijk wel een heel eind, 90 jaar.<br />

Ik heb nog één zus, ze woont in Dordrecht<br />

en ik bel haar één keer per week op. Dat is<br />

20 minuten lachen en zeuren. We praten gewoon<br />

plat. “Weet je wie er dood is?” Meestal is<br />

dat iemand uit Enschede uit de buurt waar<br />

we opgroeiden, de Borneostraat. Wij hebben<br />

daar nog gezichten bij. Dan vertellen we elkaar<br />

over de betreffende man of vrouw. Wat<br />

je dan nog allemaal weet als je 90 bent! Heel<br />

veel, alle details. Tijdje geleden liepen een<br />

oude buurman van<br />

mij - die later naar<br />

Canada is verhuisd<br />

- en ik door<br />

de Borneostraat<br />

en omstreken.<br />

Daar woonden<br />

veel katholieken.<br />

Allemaal aardige,<br />

gewone mensen.<br />

We kwamen nog<br />

langs het huis<br />

van de familie<br />

Van ’t Reve, waar<br />

schrijver Gerard sr.<br />

geboren is. Mijn<br />

vader zei altijd: “Het zijn aardige mensen, maar<br />

ze deugen niet.”<br />

Ik heb het geluk dat mijn hersens nog<br />

aardig goed zijn. Ik schrijf af en toe nog wat<br />

korte dingen, maar gedreven door publicatiedrift<br />

ben ik niet meer.<br />

Anne van der Meiden<br />

Biografie Harry van den Kroonenberg,<br />

grondlegger UT als ondernemende universiteit<br />

Medio mei verscheen een biografie van Harry<br />

van den Kroonenberg (1933-1996), de <strong>voor</strong>malig<br />

rector van de Universiteit Twente. Vernieuwer,<br />

technoloog, manager en ondernemer: Van den<br />

Kroonenberg was het allemaal. Zijn visie en<br />

daadkracht riepen grote bewondering én grote<br />

weerstand op:<br />

Deze man was letterlijk en figuurlijk een hardloper.<br />

Altijd een paar stappen verder dan de<br />

rest. Onorthodox en gedurfd. Haagse ambtenaren<br />

en toezichthouders trotserend. Kennis<br />

moet stromen, vond hij. En dus moesten alle<br />

wetenschappers uit de ivoren toren. Rector<br />

magnificus Harry van den Kroonenberg legde<br />

zo vanuit Twente de basis <strong>voor</strong> ondernemende<br />

universiteiten. Nu gemeengoed, destijds zeer<br />

controversieel. Als directeur van Energiecentrum<br />

Nederland - ECN, in Petten - gaf hij als een<br />

van de eersten de aanzet <strong>voor</strong> de grote energietransitie.<br />

Alles vanuit de vaste overtuiging:<br />

‘De enige vernieuwbare bron is kennis en niet<br />

aardgas.’<br />

Historicus en journalist Marco Krijnsen (Hengelo,<br />

1965) werkte twee jaar aan deze biografie.<br />

Hij baseerde zich op onderzoek in archieven en<br />

interviews met tal van personen die de in Limburg<br />

geboren Harry van den Kroonenberg van dichtbij<br />

hebben meegemaakt, nabije familie, collega’s uit<br />

de academische wereld, ondernemers, vrienden.<br />

Het levert een caleidoscopisch beeld op van<br />

een onacademisch handelende persoonlijkheid,<br />

gedreven en visionair, die de Universiteit Twente<br />

met al zijn ideeën en energie tot de ondernemende<br />

Alma Mater gemaakt heeft die zij moest worden<br />

om op topniveau mee te kunnen blijven doen.<br />

Marco Krijnsen - Pionier en prof. Harry van den<br />

Kroonenberg, grondlegger van de ondernemende<br />

universiteit. Paperback, 158 pag. Verkrijgbaar bij<br />

boekhandel Broekhuis en rechtstreeks bij AFdH<br />

Uitgevers via info@afdh.nl (geen portokosten).<br />

zilver<br />

29


TEKST BOB GEVERS | FOTOGRAFIE ALPHONS B. TER BRAKE<br />

De ijsberen<br />

zijn echte bikkels<br />

Het is een rotsvaste traditie in het Hengelose<br />

Tuindorpbad: vanaf medio mei<br />

laat een vaste groep van <strong>enkel</strong>e tientallen<br />

zwemmers zich elke ochtend om 10.00 uur<br />

in het water zakken om een paar rondjes<br />

te zwemmen. Weer of geen weer: ze komen<br />

gewoon en ze gaan tot half september<br />

door. De meesten zijn 65 jaar en ouder,<br />

tot in de tachtig. De IJsberen, zo heten deze<br />

bikkels.<br />

Neem Yvonne en Herman Esman, beiden<br />

echte tuindorpers. Yvonne, 70 jaar, zwom<br />

als kind in de vijver. Ze ging later ook<br />

waterpoloën, samen met haar man. En<br />

ze werd veertig jaar geleden een IJsbeer.<br />

Ze woonde vlakbij de vijver, wilde graag<br />

zwemmen, maar niet ’s morgens om 10.00<br />

uur. Lachend: ’Daar trokken oude vrouwen<br />

hun rondjes, daar wilde ik niet bijhoren.’<br />

Na tijdje besloot ze toch maar in de ochtenduren<br />

de vijver in te duiken. ‘Geleidelijk<br />

ga je bij de vaste kern horen en word je<br />

een echte IJsbeer.’ Ook Betsie Aberts is er<br />

zo eentje. Ze slaat nooit een ochtend over<br />

– behalve als ze met vakantie is. ‘Het is<br />

hartstikke goed <strong>voor</strong> je lijf! Anderen gaan<br />

de sauna in, wij gaan zwemmen.’ Het is een<br />

hechte groep met een prettige sfeer en met<br />

ook ‘droge’ activiteiten in herfst en winter.<br />

Het begon in 1940, bijna tachtig jaar geleden,<br />

toen een groep dames uit Tuindorp ’t<br />

Lansink het zwemseizoen feestelijk afsloot<br />

met een carnavaleske verkleedpartij in het<br />

water. Vanaf dat jaar trok het clubje tijdens<br />

het zwemseizoen elke ochtend baantjes<br />

in het bad. Ze gingen de IJsberen heten.<br />

De naam is uit respect geboren onder de<br />

andere badbezoekers en wijkbewoners,<br />

omdat de dames zich niet lieten afschrikken<br />

door slecht weer en lage watertemperaturen.<br />

Nog heel lang bestond het gezelschap<br />

uitsluitend uit vrouwen. Inmiddels komen<br />

er steeds meer heren bij. Zoals Herman<br />

Esman, 74 jaar, die na zijn prépensioen bij<br />

Thales de club kwam versterken als een<br />

van de eerste mannen. Er was een beetje<br />

duw- en trekwerk van zijn vrouw <strong>voor</strong><br />

nodig. Yvonne, grinnikend: ‘Hij zei nog: ik<br />

ga niet met al die grijze vrouwen het water<br />

in...’<br />

Dat hoor je ‘m nu niet meer zeggen, want<br />

het bevalt hem. Ja, het water is wel eens<br />

ontzettend koud bij het begin van het<br />

zwemseizoen. ‘Het is wel eens 13, 14 graden<br />

geweest. Dan mochten we van de badjuf<br />

alleen tot het eind van de steiger. Tien<br />

meter heen, tien meter terug, zodat ze er<br />

snel bij kon zijn, mocht er wat gebeuren.’<br />

Betsie: ‘Mannen zie je trouwens niet zo<br />

veel als het kouder wordt...’<br />

Ze hoeven overigens niet blauwbekkend en<br />

klappertandend naar huis. Yvonne: ‘Want<br />

er zijn hier heerlijke warme douches.’<br />

Na dat halve uurtje zwemmen volgt het<br />

genoeglijke gedeelte, dan staat de koffie<br />

klaar. Het is een vriendenclub geworden,<br />

inclusief een lief-en-leed-potje <strong>voor</strong> een<br />

bloemetje naar zieke IJsberen. En in de<br />

wintermaanden komt de IJsberen-leesclub<br />

bijeen.<br />

Een jaarlijks hoogtepunt is het busreisje,<br />

meestal begin oktober. Een van de<br />

IJsberen is touringcar-chauffeur geweest<br />

en zo kwam het dat er eens een bus werd<br />

gehuurd <strong>voor</strong> een bezoek aan Parijs.<br />

Inmiddels staat er elk jaar een tripje op de<br />

agenda. Vorig jaar ging het naar Leipzig,<br />

het reisdoel dit jaar is nog niet bekend. In<br />

elk geval: de bestemming ligt op maximaal<br />

acht uur rijden, want chauffeur Jan zit is<br />

de enige bestuurder. En z’n broer Herman<br />

maakt <strong>voor</strong>af altijd een studie van de<br />

bezienswaardigheden onderweg.<br />

Janine Francken is de regelaar, als<br />

bestuurslid van de Stichting Beheer en<br />

Exploitatie Tuindorpbad met de portefeuille<br />

‘dagelijkse gang van zaken’. Een groentje,<br />

vorig jaar zwom ze <strong>voor</strong> het eerst mee. En<br />

ze was meteen verkocht. ‘Je raakt ermee<br />

besmet. Het is ontzettend gezellig en nog<br />

gezond ook! Het is een soort community,<br />

we kijken naar elkaar om, de IJsberen hebben<br />

aandacht <strong>voor</strong> elkaar.’<br />

Vaste traditie: het zwemseizoen wordt in<br />

september altijd feestelijk afgesloten met<br />

een rondje zwemmen rond de fontein.<br />

Maar zo ver is het nog lang niet...<br />

30 zilver


LEF<br />

De Hengelose schilder, musicus,<br />

auteur en acteur<br />

Maupi Staudt sr. (1891-<br />

1965) schreef eens een fraai<br />

gedicht over de ‘Iesbeer’n.’<br />

Dat begint zo:<br />

Um tien uur kö’j ze altied treffen<br />

Iederen mon’n dee God oons gef,<br />

Zwemt de Iesbeer’n in ’n viever,<br />

Weer of gin weer, ze hebt ’t lef.<br />

Het Tuindorpbad<br />

in<br />

Hengelo<br />

zilver<br />

31


TEKST BOB GEVERS | FOTOGRAFIE ROBERT HOETINK EN POPARCHIEF TWENTE<br />

Er zit<br />

muziek<br />

in de<br />

<strong>zomer</strong>!<br />

Schatgravers<br />

VAN DE TWENTSE POPSCENE<br />

Enschede had The<br />

Nightstars, The Rabbits en<br />

natuurlijk The Buffoons en<br />

Teach-In. In Almelo had je<br />

Lapland, Blitz, Mr. BooBoo.<br />

De Hengeloërs waren gek<br />

op Faghm, The Spiders, The<br />

Jackals enY-Sect. Oldenzaal<br />

kende The Mobs en The<br />

Craters. Delden: The Royal<br />

Rockets. En Denekamp?<br />

The Black Beats!<br />

Het is een willekeurige greep uit al die honderden<br />

bandjes, die in de jaren 60 en 70 van de vorige<br />

eeuw de podia van buurtcentra en clubhuizen<br />

beklommen en de plaatselijke jeugd plezierige<br />

uitgaansavondjes bezorgden. Wie een gitaar<br />

kon vasthouden of de gelukkige eigenaar van<br />

een drumstel was, speelde gegarandeerd in een<br />

popgroepje. Op dit moment zijn er zo’n 150 beatbandjes<br />

uit Twente bekend. Samen goed <strong>voor</strong> 784<br />

muzikanten! Maar dat is slechts een tussenstand,<br />

het moeten er veel meer zijn geweest.<br />

Poparchief Twente brengt die muzikale historie in<br />

kaart. Een werkgroep met veertien leden, waarvan<br />

de meesten de zestig inmiddels ruim zijn gepasseerd.<br />

Ze verzamelen zoveel mogelijk materiaal<br />

vanaf het jaar 1955: foto’s, verhalen, filmpjes, platen,<br />

cd’s, affiches, alles is welkom. En 1955 is niet<br />

toevallig gekozen: het is het jaar van Bill Haley<br />

& His Comets met Rock Around The Clock, het<br />

wereldwijde begin van het poptijdperk.<br />

Spoed<br />

Alles komt op de <strong>website</strong> van Poparchief. Maar<br />

enige spoed is geboden. ‘Nu leven de meesten<br />

nog. Straks gaan de fotoboeken de prullenbak in<br />

en dan is het gebeurd’, zegt Willem Schreurs. De<br />

Enschedeër is de ‘vergader<strong>voor</strong>zitter’ van de club en<br />

van de werkgroep Enschede. Er zijn ook werkgroepen<br />

in Almelo, Hengelo en Oldenzaal. Ze vervelen<br />

zich niet, er is genoeg te doen.<br />

Ze werken aan de bekendheid van Poparchief met<br />

stands op Textielbeat in Enschede, Hengelo 60’s<br />

Revival en het HobNob Festival in Almelo. ‘Daar<br />

trekken we altijd veel bekijks. En het werkt’, zegt<br />

Schreurs. ‘Zo meldde zich een oude dame met een<br />

32 zilver


Wie een gitaar kon<br />

vasthouden speelde<br />

gegarandeerd in<br />

een popgroepje<br />

Teruggevonden:<br />

The Joseph<br />

Brothers<br />

Boven:<br />

Easy-Beat Club<br />

met The Pretty<br />

Things uit<br />

Engeland op<br />

12 februari 1966<br />

Links:<br />

The Buffoons<br />

Vasthoudende types zijn welkom bij<br />

Poparchief Twente. Neem Harry Goorhuis<br />

van de werkgroep Oldenzaal, twintig jaar<br />

lang de drijvende kracht achter Oldenzaal<br />

Muzikaal en eigenaar van de inmiddels<br />

gesloten platenzaak De Pathefoon. Hij kreeg<br />

eens de vraag hoe het toch was gegaan met<br />

de indorockband The Joseph Brothers, begin<br />

jaren ’60 wereldberoemd in Oldenzaal en<br />

ommelanden. Hij vond een oude foto in het<br />

archief van De Twentsche Courant Tubantia,<br />

kwam erachter dat ze ooit naar Duitsland<br />

waren vertrokken en zocht verder. Via<br />

intensief speuren op YouTube en in een Duits<br />

telefoonboek belandde hij in het plaatsje<br />

Zetel. Hij mocht wel Nederlands praten, was<br />

de reactie toen hij belde. Raak! Een broer en<br />

een zus, inmiddels bijna tachtig jaar, waren<br />

begin april een dagje terug in Oldenzaal. Kijk,<br />

dát vindt Harry Goorhuis nou leuk.<br />

www.poparchieftwente.nl<br />

prachtig plakboek vol knipsels over Teach-In en<br />

Getty Kaspers. Alles staat erin. ‘Als ik dood ben,<br />

gooien de kinderen het tóch weg. Wilt u het<br />

hebben?’, vroeg ze.’<br />

Soms zijn ze te laat. Neem Herbert Spier, de<br />

oprichter van de befaamde Koala Beatclub in<br />

Hengelo en manager van bands als The Honest<br />

Men en Faghm. ‘We zouden ’s maandags een<br />

interview met hem hebben. Maar de vrijdag<br />

er<strong>voor</strong> overleed hij... Tja, mensen die verhalen<br />

over die jaren kunnen vertellen, die verdwijnen.<br />

We hebben haast!’<br />

80 gulden<br />

Willem Schreurs was manager van een<br />

Enschede’s bandje, Zuv-X-8. ‘Regelaar, chauffeur,<br />

roadie, mixer.’ Het reilen en zeilen van<br />

dat vriendenclubje is illustratief <strong>voor</strong> al die<br />

Twentse beatgroepjes tijdens die onvergetelijke<br />

zestiger jaren. In het Enschedese clubhuiscircuit<br />

verdiende zo’n bandje 80 gulden op een<br />

avond. Schreurs vermoedt dat de clubhuizen<br />

en buurtcentra dat bedrag met elkaar hadden<br />

afgesproken. ‘Want in Hengelo verdienden we<br />

het dubbele.’<br />

Ook mooi meegenomen: ‘Je zat goed bij de<br />

meiden als je bij een band hoorde. Een Puch en<br />

een bandje, dan had je ’t <strong>voor</strong> elkaar... En ik wist<br />

ook wanneer de schuifelmuziek kwam, ik had<br />

immers de playlist, hahaha.’ Ze hielden er trouwens<br />

geen cent aan over. ‘‘s Middags dronken<br />

we een paar biertjes, we gingen wat eten bij de<br />

Chinees en <strong>voor</strong> de rest moest de apparatuur<br />

worden afbetaald.’<br />

Bij bepaalde gelegenheden was het risico op<br />

vechtpartijen nogal groot. ‘Daarom hadden we<br />

een noodplan opgesteld, mocht zoiets gebeu-<br />

zilver<br />

33


en. De duurste spullen – de zangversterkers en het drumstel<br />

- moesten dan het eerst naar buiten, uit de gevarenzone. Vooral<br />

bij het toenmalige café Bouwhuis, de Eastern Star Club, kon er<br />

wel eens wat gebeuren. Dan zetten we het busje alvast bij de<br />

achterdeur.’<br />

Na een paar jaar stopte Zuv-X-8. ‘Studeren, een baan, de militaire<br />

dienstplicht, dat waren de oorzaken. Vooral de dienstplicht<br />

heeft een eind gemaakt aan het bestaan van veel bandjes.’<br />

De prima zanginstallatie werd verkocht aan Teach In.<br />

Digitaal archief<br />

Er is veel bewaard gebleven uit die wilde jaren ‘60 en ‘70, maar<br />

weet het maar eens te vinden. Je moet de mensen opzoeken,<br />

zegt Schreurs, dan komt er nog veel te<strong>voor</strong>schijn: foto-albums,<br />

affiches, plakboeken, apparatuur, oude opnamen. Maar die<br />

muziek kan niet zonder risico op de <strong>website</strong> worden gezet.<br />

Neem een oude, slechte opname van The Spiders uit Hengelo.<br />

‘Ze spelen een nummer van The Stones. Als je dat op de <strong>website</strong><br />

zet, krijg je meteen Buma Stemra op je nek’<br />

Vele Twentse bandjes en musici zijn inmiddels aan de oppervlakte<br />

gekomen. Uiteindelijk ontstaat er zo een uitgebreid<br />

digitaal archief waar de bezoeker ‘doorheen kan wandelen’ en<br />

ook zijpaden kan inslaan: wie speelde er bij<strong>voor</strong>beeld wanneer<br />

bij welke bands en met wie? De leden van het Poparchief hoeven<br />

dat niet alleen te doen, het Historisch Centrum Overijssel in<br />

Zwolle helpt ze.<br />

‘We zijn in alles geïnteresseerd, als het maar met de Twentse<br />

popmuziek vanaf de vijftiger jaren te maken heeft’, zegt<br />

Willem Schreurs. En wie gehecht is aan z’n plakboeken, kan ze<br />

gewoon houden. Ze worden ingescand en gaan dan weer retour<br />

eigenaar.<br />

De werkgroep pakt natuurlijk ook de uitgaansgelegenheden<br />

mee en daar is nog veel informatie te vinden. De betere bands<br />

speelden vaak in Hengelose zalen, zoals Rootie Tootie, Easy-<br />

Beat en de Koala Beatclub. Eind jaren ‘60 kwamen de disco’s op<br />

en die werden in de jaren ’70 enorm populair, zoals Van Olffen<br />

‘Wij hebben in die jaren<br />

onze vrijheid bevochten,<br />

het was een<br />

belangrijke periode!’<br />

in Weerselo, Bruins in Saasveld, De Kul in Denekamp, Dika in<br />

Markelo, De Zon in Goor, De Herberg in Hengelo en de Trio<br />

Club in Oldenzaal.<br />

In Hengelo is een kleine werkgroep actief met onder meer Pel<br />

Kotkamp. ‘Het barstte hier van de bandjes. Dat begon met de<br />

indobands, die de rock ’n roll meenamen. Dat was hier meteen<br />

populair. Alle jongens die een beetje met een gitaar konden<br />

pingelen, namen dat meteen over.’ Kotkamp, mede-organisator<br />

van de jaarlijkse Hengelo 60’s Revival, zag het eind 1964 allemaal<br />

gebeuren als dj bij de befaamde Easy-Beatclub.<br />

De bandjes-hausse duurde eigenlijk maar een paar jaar, zegt hij.<br />

‘Daarna werden ze te duur <strong>voor</strong> caféhouders. Een dj was goedkoper...’<br />

Inmiddels heeft de Hengelose werkgroep zo’n zeventig<br />

bandjes uit die jaren ’60 opgediept. Wie nog wat sfeer wil op-<br />

De Koala Beat<br />

Club in 1967<br />

met Gertie<br />

Morsman, de<br />

zanger van<br />

Faghm<br />

34 zilver


Bij het optreden<br />

van The Swingin<br />

Blue Jeans in de<br />

Rootie Tootie op<br />

20 september 1965<br />

“We zijn in alles<br />

geïnteresseerd, als het<br />

maar met de Twentse<br />

popmuziek vanaf de<br />

vijftiger jaren<br />

te maken heeft.”<br />

zilver<br />

35


<strong>Zilver</strong> Menu<br />

Voorgerecht<br />

Runder carpaccio met truffelcrème en Parmezaanse kaas<br />

Hoofdgerecht<br />

Zacht gegaarde varkenswang met gepofte knoflook jus<br />

of<br />

Gegrilde zeebaars met kruiden risotto en beurre Blanc<br />

Dessert<br />

Huisgemaakte rabarber taart met pecannoten en vanille ijs<br />

Voor alle 65+ lezers van <strong>Zilver</strong>* geen € 34,50 maar € 24,95!<br />

Dit speciale en erg smakelijke lezers-menu wordt alleen op dinsdag, woensdag en donderdag<br />

<strong>voor</strong> u bereid. De bijpassende wijnen staan in onze fraaie maar betaalbare wijnkaart.<br />

We zien u graag bij Bistro Puur, u bent van harte welkom.<br />

Sint Plechelmusplein 18 Oldenzaal Tel: 0541 535060 www.bistropuur.nl<br />

* LAAT WEL EVEN ZIEN DAT U 65 JAAR OF OUDER BENT.


‘Een paar veertigers<br />

en vijftigers erbij,<br />

die ’t liefst zelf nog<br />

in bandjes hebben<br />

gespeeld: dat zou<br />

niet verkeerd zijn.’<br />

snuiven uit die tijd, moet eens een bezoek<br />

brengen aan de ‘popkamer’ van Museum<br />

Hengelo, die door Poparchief is ingericht.<br />

Inclusief een jukebox en een echte Puch<br />

met hoog stuur.<br />

‘Het grootste deel van die geschiedenis<br />

hebben we boven water’, constateert<br />

Kotkamp. ‘Maar we hebben een gebrek aan<br />

foto’s en opnamen. Wie nam er nou een<br />

fototoestel mee naar een optreden? En<br />

cassetterecorders bestonden nog niet.’<br />

Oldenzaal<br />

Oldenzaal kende <strong>voor</strong>al veel ‘bruiloftsbandjes’,<br />

vertelt Harry Goorhuis van de<br />

werkgroep daar. ‘Die tellen natuurlijk ook<br />

mee.’ Ook podia genoeg in Oldenzaal: ‘We<br />

hadden hier, relatief gezien, het grootste<br />

aantal cafés van Nederland!’ Hij is, met zijn<br />

65 jaar, de jongste van Poparchief Twente.<br />

De heren hebben het niet het eeuwige leven,<br />

daarom wordt er wel eens gepraat over<br />

een verjongingskuur. ‘Een paar veertigers<br />

en vijftigers erbij, met interesse in muziek<br />

en die ’t liefst zelf nog in bandjes hebben<br />

gespeeld: dat zou niet verkeerd zijn.’<br />

The Honest Men uit Enschede.<br />

Inzet: de hoes van de plaat Green Green Trees<br />

The Honest Men<br />

in Easy-Beat<br />

Club op<br />

19 februari 1966.<br />

Foto Gerri<br />

Kotkamp<br />

Kotkamp beaamt dat. ‘In de jaren ’80<br />

speelden er ook veel bandjes. Die moeten<br />

allemaal nog in beeld worden gebracht. Die<br />

verhalen zouden eigenlijk moeten worden<br />

geschreven door mensen die veel van die<br />

groepjes hebben gekend. ‘<br />

Maar hoe lang en <strong>voor</strong> wie is dit stukje<br />

Twentse geschiedenis eigenlijk nog interessant?<br />

Willem Schreurs heeft er geen<br />

antwoord op. ‘Onze generatie verdwijnt<br />

langzaam. Misschien dat kleinkinderen<br />

hun opa nog ergens op een foto tegenkomen.<br />

We werken ons uit de naad, maar<br />

waar<strong>voor</strong>? Dat vragen we ons wel eens in<br />

de werkgroep af. Maar het digitale archief<br />

blijft tot in de eeuwigheid bestaan en wij<br />

gaan gewoon door.’<br />

En vergeet niet, zegt Pel Kotkamp: ‘Onze<br />

generatie heeft zich in die jaren vrijgemaakt<br />

van het juk van overheid en ouders.<br />

Wij hebben in die jaren onze vrijheid bevochten,<br />

het was een belangrijke periode!’<br />

Waard om niet te worden vergeten...<br />

zilver<br />

37


ZILVER | NIEUWE BOEKEN VAN TWENTSE AUTEURS<br />

Gevallen engelen<br />

Vijf studenten wonen in een vervallen landhuis. Hun mysterieuze<br />

buurman, een filosoof, daagt hen uit om op zoek te gaan<br />

naar de waarheid. Zij laten zich meevoeren in confronterende<br />

experimenten over waarheid, jeugdtrauma’s en seksualiteit. Ze<br />

komen daarmee gevaarlijk dicht bij elkaar. Hun vriendschap kan<br />

de loodzware last van het laatste experiment niet dragen. Ze<br />

verlaten het landhuis maar beloven dat ze elkaar na vijfentwintig<br />

jaar opnieuw zullen ontmoeten. Dat gebeurt. Een dramatische<br />

apotheose volgt.<br />

Gevallen engelen is een meeslepend vertelde, rauwe roman over<br />

identiteit, vriendschap en de noodzaak tot verandering.<br />

Deventernaar Almar Otten publiceerde elf thrillers. Dit is zijn<br />

eerste roman en ook de eerste roman die AFdH Uitgevers uit<br />

Enschede publiceert.<br />

Gevallen engelen – Almar Otten - 414 pagina’s - In elke boekhandel te koop.<br />

Eline<br />

Nederland is neutraal tijdens de Eerste Wereldoorlog, maar<br />

toch heeft de oorlog grote invloed op het dagelijks leven. Het<br />

leger bewaakt al jaren de grenzen, er is schaarste aan van<br />

alles en familie en vrienden in buurlanden zijn hun leven niet<br />

zeker. In 1918 vertrekt Elines echtgenoot <strong>voor</strong> langere tijd naar<br />

Drenthe om daar archeologisch onderzoek te doen. Eline volgt<br />

hem, met hun kinderen, en verruilt het moderne Leiden <strong>voor</strong><br />

een heel andere versie van Nederland. In het streng gelovige<br />

dorp wordt ze niet door iedereen met open armen ontvangen,<br />

toch maakt ze er vrienden. Langzamerhand krijgt ze meer<br />

waardering <strong>voor</strong> de dorpsbewoners en hun manier van leven.<br />

De armoede in de veenkoloniën raakt haar diep, en dan breekt<br />

de Spaanse griep uit. De epidemie treft Drenthe hard, en Eline<br />

helpt de plaatselijke arts waar ze kan. Ondertussen is Nederland een natie in verandering: het<br />

algemeen kiesrecht wordt ingevoerd, ook <strong>voor</strong> vrouwen, en socialisten eisen hun plaats op. Als<br />

Eline en haar gezin terugkeren naar Leiden, zijn ze allen veranderd door hun ervaringen. Kan<br />

Eline weer haar be<strong>voor</strong>rechte leven van <strong>voor</strong>heen oppakken, of grijpt ze de uitdagingen van haar<br />

tijd aan om boven zichzelf uit te stijgen? Eline is de derde historische roman van Michelle Visser.<br />

Eline – Michelle Visser - 368 pagina’s – In elke boekwinkel te koop.<br />

Vrachtbrief<br />

Ooit vocht de Poolse Myron Kaminski bij het Geallieerde Bevrijdingsleger.<br />

Na de oorlog werkt hij <strong>voor</strong> een geheim secretariaat<br />

van het Vaticaan, waar hij op duistere zaken stuit die alles te<br />

maken hebben met zijn eigen ontwrichte jeugd.<br />

Hij wordt Nederlander en vergaart een vermogen waarmee hij een<br />

unieke verzameling oldtimers aanlegt. In het zicht van de dood<br />

voelt hij spijt en een intens verlangen naar de prachtige vrouwen<br />

die hij in zijn wilde jaren heeft bemind. Hij spoort zijn onwettige<br />

nazaten op en schenkt hun zeven topstukken uit zijn collectie.<br />

In zeven prikkelende bekentenissen neemt hij ons mee in zijn<br />

bewogen, amoureuze bestaan.<br />

Vrachtbrief is alweer de zoveelste roman van Miriam Guensberg,<br />

de auteur en filosofe die in 1950 in Losser is geboren. Ze heeft<br />

zich in het boek opnieuw laten inspireren door de geschiedenis<br />

van haar Pools-Joodse vader.<br />

Vrachtbrief – Miriam Guensberg - 248 pagina’s – Verkrijgbaar in de boekhandel.<br />

KORT<br />

VERHAAL<br />

door A.L. Snijders<br />

Klonk-Klonk<br />

IN DE TREIN ZAT IK NAAST EEN JONGE,<br />

MODERNE VROUW met wie ik praatte. Ik<br />

noem haar modern omdat ze naar eigen<br />

zeggen nooit naar de televisie keek. Dat was<br />

volgens haar iets <strong>voor</strong> oude mensen. Ze had<br />

ook geen auto, terwijl ze genoeg verdiende en<br />

ook een rijbewijs had. Ze was niet verontrust<br />

door de grote overwinning van Thierry Baudet,<br />

die gewoon de regels van de democratie<br />

had gevolgd.<br />

Ik was benieuwd waaraan de televisie haar<br />

recente uitstoting te danken had. Ik had op<br />

de tv een portret van een honderdjarige non<br />

gezien, die in haar rolstoel naar het Vrijthof<br />

(Maastricht) werd gebracht. Daar stapte ze<br />

uit haar stoel en deed een dansje met André<br />

Rieu. Ik vond het mooi om te zien, katholieken<br />

onder elkaar. Ze spraken Maastrichts, ik<br />

kon er niets van verstaan. Dat vind ik prettig,<br />

ik heb dan het idee dat ik in een groot land<br />

woon, zoiets als Duitsland of Frankrijk. Ik<br />

dacht dat dit programma-onderdeel hiermee<br />

was afgelopen, maar ik werd verrast door het<br />

Dat vind ik prettig,<br />

ik heb dan het idee<br />

dat ik in een groot<br />

land woon, zoiets als<br />

Duitsland of Frankrijk<br />

volgende dansje, weer met dezelfde non en<br />

dezelfde dirigent/violist. Het was vier jaar<br />

later, de non was nu 104 en kon nog steeds<br />

dansen, evenals Rieu.<br />

Ik vroeg de jonge, moderne vrouw of ‘Zalig<br />

zijn de schelen’ misschien haar favoriete<br />

leesboek was. Nee, ze had er zelfs nooit van<br />

gehoord. Ik vertelde haar dat het een hybride<br />

was, geschreven door Betty van Garrel en<br />

Herman Pieter de Boer. Bij de boekhandel<br />

werd het aangeprezen met de woorden ‘Zet<br />

de tv, de iPhone en iPad uit en lees uw geliefde<br />

‘Zalig zijn de schelen’ <strong>voor</strong>.’ Ik haalde het<br />

uit m’n tas en las er een <strong>voor</strong>: ‘Mijn moeder<br />

vertelde van zo’n man in een blauwe kiel die<br />

op stations met een hamer tegen de treinassen<br />

sloeg: klonk-klonk. Ze vroegen hem hoe<br />

lang hij dit al deed. Al veertig jaar, zei hij<br />

trots. En waar was dat nou <strong>voor</strong>, dat slaan?<br />

Hij zei: Dat weet ik niet.’<br />

38 zilver


ZILVER | COLUMN<br />

Oost, West, Thuis<br />

zorgen we het best<br />

NNederland scoort al <strong>enkel</strong>e jaren op rij de beste<br />

kwaliteit van zorg volgens een Europees patiëntenpanel.<br />

Ook de ouderenzorg vinden ze top.<br />

Zittend op die top vergeten we snel hoe goed we<br />

het hebben. De toenemende agressiviteit van patiënten<br />

in spreekkamer en op spoedeisende hulp<br />

getuigt van die vergeetachtigheid. Waarmee ik<br />

niet wil zeggen dat patiënten hulpverleners niet<br />

moeten aanspreken als de zorg beter kan. Nee, ik<br />

heb problemen met Hugo Borst en Geert Wilders,<br />

types, die gemakkelijke kritiek leveren op de ouderenzorg<br />

om zelf maar te kunnen scoren. Laat ze<br />

eens om zich heen kijken naar andere landen.<br />

Een klein stukje naar het oosten in Duitsland is<br />

de ouderenzorg al duidelijk minder van kwaliteit.<br />

Een Duitse bestuurder van een zorgverzekering<br />

gaf het zelf toe, toen hij me uitnodigde een symposium<br />

<strong>voor</strong> hem te organiseren. We zouden de<br />

Nederlandse ouderenzorg als het goede <strong>voor</strong>beeld<br />

moeten laten zien. De oudere oosterbuur heeft<br />

bij<strong>voor</strong>beeld veel minder goede thuiszorg. In<br />

het weekend zijn ouderen wel goed genoeg om<br />

ziekenhuisbedden te vullen, maar daarna staan ze<br />

weer met lege handen thuis.<br />

Er zijn maar verdomd<br />

weinig plaatsen op de wereld<br />

waar je beter oud kunt<br />

worden dan in Nederland<br />

Nog iets oostelijker hebben de miljoenen oudere<br />

Chinezen het vele malen slechter dan wij. Een<br />

delegatie uit China die op onze afdeling te gast<br />

was, gaf onbeschaamd hun zorgvisie weer: “We<br />

willen ze <strong>voor</strong>al rustig houden, zonder al te veel<br />

medicijnen <strong>voor</strong> te schrijven.” Vervolgens vroegen<br />

ze meteen of ik nog een goede tip had <strong>voor</strong> een<br />

geneesmiddel dat beter werkte dan de chemische<br />

dwangbuis die ze nu gebruiken…. De boodschap<br />

was overduidelijk: het is oppassen geblazen <strong>voor</strong><br />

senioren, als de Chinezen de wereld gaan veroveren.<br />

In het Zuiden is het al niet veel beter. Tijdens<br />

mijn recente verlof in Marokko zag ik talloze ou-<br />

deren bedelend langs smalle straatjes. Een AOW<br />

Marcel Olde Rikkert is in<br />

is er niet en op een pensioen hoeven de meeste<br />

zijn woonplaats Nijmegen<br />

hoogleraar geriatrie<br />

oude Marokkanen ook niet te rekenen.<br />

in het Radboudumc en<br />

Het Westen dan? In Engeland is de gezondheidszorg<br />

vergeleken met Nederland spotgoedkoop.<br />

hoofd van het Radboudumc<br />

Alzheimer Centrum.<br />

Maar daar moet je dan ook niet om thuiszorg op<br />

Hij is geboren en getogen<br />

maat vragen. Deze wordt mondjesmaat verstrekt.<br />

in Hengelo (O). Zijn missie<br />

is om oudere mensen<br />

Men zoekt het meer in kliniekjes in de wijk. En<br />

verpleeghuizen zijn vrijwel allemaal dure privé-instellingen,<br />

zonder veel overheidscontrole.<br />

pen kiezen uit al wat de<br />

zo goed mogelijk te hel-<br />

Het kan ook anders. Onlangs zijn mijn ouders<br />

geneeskunde te bieden<br />

van 98 en 95 jaar naar een nieuw woonzorgappartement<br />

verhuisd, omdat ze inmiddels toch wel<br />

eigen levensverhaal. Dat<br />

heeft, passend bij hun<br />

zorgbehoevend zijn. Hun verdriet dat ze als oude<br />

heeft hij ook beschreven<br />

bomen nog verplaatst moesten worden, was groot<br />

in zijn boek ‘Jong blijven<br />

en bezorgde mijn vader nachtmerries. Gelukkig<br />

en Oud worden’ (2015,<br />

wennen ze nu, niet op de laatste plaats door de<br />

Thoeris A’dam).<br />

warme zorg die goedlachse Twentse verpleegkundigen<br />

en verzorgenden bieden. Er is zeven keer 24<br />

professor Olde Rikkert,<br />

Heeft u een vraag aan<br />

uur vakkundige en vriendelijk zorg beschikbaar<br />

stuur dan een mail naar<br />

als ze die nodig hebben.<br />

redactie@zilvermedia.nl<br />

tav de heer Olde Rikkert.<br />

Laten Hugo en Geert hun licht eens elders<br />

opsteken en beter leren kijken hoe goed we het<br />

hebben. Ik wil ze wel rondleiden. Er zijn immers<br />

maar verdomd weinig plaatsen op de wereld waar<br />

je beter oud kunt worden dan in Nederland. En<br />

daarbinnen gaat er <strong>voor</strong> een tukker niets boven<br />

oud worden in Twente! Oost, West, thuis is de<br />

zorg écht het allerbest.<br />

Marcel Olde Rikkert<br />

zilver<br />

39


Het is nog niet zo lang geleden<br />

dat de golfsport het imago had<br />

van een liefhebberij van ‘rijke<br />

stinkerds’. Het gezegde ‘Hoe<br />

kleiner de bal, hoe groter de<br />

kwal’ raakt echter de laatste jaren<br />

steeds meer op de achtergrond.<br />

Golf,<br />

Net als eerder hockey en tennis<br />

is golf ook <strong>voor</strong> de ‘gewone’ man<br />

bereikbaar geworden. Het maakt<br />

spelen en actief bewegen tot op<br />

hoogte leeftijd mogelijk en blijkt<br />

een probaat middel om sociale<br />

dé <strong>zomer</strong>sport<br />

<strong>voor</strong> senioren<br />

contacten te leggen en te verstevigen.<br />

De nog uiterst vieve Henk Steinmeijer (90) uit<br />

Delden is er als oudste actieve speler van de<br />

Twentsche Golfclub een uitgelezen <strong>voor</strong>beeld<br />

van. Tot zijn 65ste had hij een installatiebedrijf.<br />

‘Mijn schoonzoon Jos ter Avest vond dat ik na<br />

mijn pensioen met golf moest beginnen. Daar<br />

had ik eerder nooit tijd <strong>voor</strong> gehad en eerlijk<br />

gezegd vond ik het ook maar niks om achter<br />

zo’n klein balletje aan te lopen. Ik had veel<br />

meer met voetbal en tennis.’<br />

In het eerste van KOSC in zijn geboorteplaats<br />

Ootmarsum was hij jarenlang mid<strong>voor</strong> en in de<br />

wijde omtrek fameus om zijn ziedende schot.<br />

‘Met het eerste ben ik ooit kampioen geweest<br />

en heb ik eens in één seizoen 43 goals gemaakt.<br />

Ik herinner me nog dat ooit de keeper van<br />

Saasveldia niet in het doel durfde te gaan staan<br />

toen ik een penalty moest nemen, zo bang was<br />

hij <strong>voor</strong> mijn harde schot.’<br />

‘Jos heeft me uiteindelijk toch overgehaald’,<br />

lacht Henk Steinmeijer ‘en ik vind golfen<br />

hartstikke leuk.’ De <strong>voor</strong>malig commandant<br />

van de vrijwillige brandweer in Delden is elke<br />

woensdag te vinden op de baan van de Twentsche<br />

Golfclub. Tijdens de Herendag slaan steeds<br />

zestig tot zeventig senioren een balletje. ‘Dat<br />

is echt mijn dag. Mijn vrouw weet dat ze dan<br />

geen afspraken <strong>voor</strong> ons samen moet maken,<br />

want dan ben ik vrij.’ De al even vitale Lenie<br />

Steinmeijer reageert: ‘Poeh, dat is zijn heilige<br />

dag. Dan bel ik hem niet achterna, want dan<br />

krijg ik wat door de benen, haha.’<br />

Steinmeijer zelf weer: ‘Om elf uur ga ik van<br />

huis en tussen vijf en zes uur ben ik terug. We<br />

drinken altijd eerst een bak koffie met elkaar en<br />

kletsen wat en om twaalf uur starten we. Vervolgens<br />

ben je vier uur lang in de baan. Daarna<br />

gaan we douchen en omkleden en drinken we<br />

nog even wat met de andere mannen uit de<br />

flight.’ Wat <strong>voor</strong> voetballers de derde helft is,<br />

is <strong>voor</strong> golfers de ‘negentiende hole’. ‘Maar als ik<br />

thuis kom, maak ik het eten klaar.’<br />

‘Je hoort de vogels en<br />

ziet de hazen lopen,<br />

wat wil je nog meer?’<br />

Hij geniet elke keer met volle teugen. ‘Met golf<br />

blijf je in beweging en actief in het sociale<br />

circuit. Dat is zó belangrijk. En je bent ook nog<br />

eens buiten in de natuur. Je hoort de vogels<br />

en ziet de hazen en reetjes lopen. Wat wil je<br />

nog meer? Tot vorig jaar zat ik bij elke wedstrijd<br />

nog bij de eerste tien in de uitslag. Het<br />

gaat natuurlijk niet altijd zoals je wilt. Je moet<br />

40 zilver


TEKST EN FOTOGRAFIE WILLEM PFEIFFER<br />

Ko Meerwald en<br />

Henk Hesselink<br />

tussen twee holes<br />

wel fit zijn. Als ik bij voetbal de bal op zestien<br />

meter van het doel had en ik kreeg ‘m goed op<br />

de schoen, dan zat ie erin. Dat heb je, dat kun<br />

je niet leren. Maar de uitvoering van de swing<br />

is geen kracht, maar soepelheid, dat moet je<br />

aanvoelen.’<br />

Mentaal<br />

Ook op de baan van De Lage Mors zijn veel<br />

65-plussers actief. Het zijn behalve leden vaak<br />

gasten van het aangrenzende Aparthotel. Voorzitter<br />

Jaap Bisschop van de golfclub was zelf<br />

rond de 55 toen hij met golf begon. ‘Als je dit<br />

eenmaal doet, hou je nooit meer op. Fysiek is<br />

golf minder belastend en inspannend dan bij<strong>voor</strong>beeld<br />

tennis. Maar je loopt wel ongemerkt<br />

zo’n kleine tien kilometer. Onderweg geniet<br />

je van de mooie omgeving van het landgoed<br />

Twickel. En het houdt de geest scherp. Het is<br />

een concentratiesport die mentaal best een<br />

aanslag op je doet. Maar je doet het allemaal<br />

zelf.’<br />

Hotelmanager Jules Leenders vult aan: ‘Je kunt<br />

iedereen de schuld geven als het niet loopt,<br />

maar het ligt inderdaad altijd aan jezelf. Je ziet<br />

vaak mensen die met voetbal en tennis niet<br />

meer verder kunnen. Golf kun je tot op hoge<br />

leeftijd volhouden.’<br />

Ook De Lage Mors kent een groep mannen,<br />

die elkaar wekelijks treffen. Elke donderdag is<br />

er Herengolf. Leenders: ‘Een ons kent ons-club,<br />

heel hecht. Je ziet nu ook groepen ontstaan van<br />

mensen die gelest hebben en die een groepsapp<br />

maken en samen gaan golfen. Maar je hebt<br />

ook spelers die niet samen gelest hebben of bij<br />

elkaar op visite komen, maar die op de baan wel<br />

samen optrekken. Wie alleen is, zoekt en vindt<br />

hier aansluiting.’<br />

Bij De Lage Mors vormt een twaalftal spelers<br />

tussen de 60 en 75 jaar de groep ‘jonge pensionado’s’.<br />

Jaap Bisschop: ‘Na afloop nemen ze een<br />

bitterbal en een biertje, bij mooi weer op het<br />

terras. Als binnen de club vrijwilligers <strong>voor</strong> een<br />

klus worden gevraagd is een berichtje in hun<br />

groepsapp vaak al genoeg.’<br />

zilver<br />

41


Vangnet<br />

Waar bij de grootste vijf clubs van Twente wat<br />

meer jeugdige aanwas nadrukkelijk het streven<br />

is, is die doelgroep <strong>voor</strong> het Enschede PW geen<br />

speerpunt. Voorzitter Wim Nieuwland: ‘Onze<br />

vereniging is niet gericht op de jeugd. Zo lang<br />

die ver kan slaan, wil die meppen. Jongeren zijn<br />

welkom hoor, maar we gaan er niet op sturen.<br />

Het is hier echt een mix van golf en gezelligheid.<br />

De damesclub zit op het dooie gemak aan<br />

de koffie en gaat dan naar de baan. De sociale<br />

factor is gewoon heel groot. Als PW zijn we een<br />

vangnet, bij<strong>voor</strong>beeld na het overlijden van een<br />

partner.’<br />

Voorzitter Wim Nieuwland en bestuurslid Heleen Koenderink van PW met het nieuwste<br />

golfkarretje<br />

Samenwerking van de ‘grote vijf’<br />

Bij de Golfclub Driene nam Kees Ooijevaar <strong>enkel</strong>e jaren geleden het initiatief om tot<br />

meer samenwerking te komen tussen de vijf grote Twentse golfclubs. ‘We zijn meer<br />

vanuit het Twentse belang begonnen om te kijken of we meer gastspelers naar Twente<br />

konden halen en in hoeverre we de niet golfende mensen enthousiast konden maken.<br />

Bovendien zijn er altijd spelers die al wel golfen en misschien ook lid van een vereniging<br />

willen worden. We hebben de projectleider geleverd en er is een onafhankelijke <strong>voor</strong>zitter<br />

gekomen.’<br />

Nu werken de vijf binnen het Twents Overleg Golfclubs (TOG) samen op het gebied van<br />

hospitality, flyers en hebben ze een gemeenschappelijke <strong>website</strong>. De leden van een van<br />

de vijf clubs zijn ook welkom op de andere banen. Twee of drie keer per jaar overleggen<br />

ze over elkaars ledentallen, het verloop daarin, marketing en wisselen ze ervaringen uit.<br />

Ooijevaar: ‘Je moet elkaar niet als concurrent zien. Iemand die wil golfen, kiest toch zijn<br />

eigen club. Dus werk samen, dan maak je de vijver eerder groter dan wanneer je alleen<br />

elkaars vissen probeert te vangen.’<br />

PW runt de club met louter vrijwilligers.<br />

‘Inclusief de horeca’, meldt Nieuwland niet<br />

zonder trots. ‘We zijn het goedkoopste café van<br />

Enschede’, voegt bestuurslid Heleen Koenderink<br />

eraan toe. ‘Je betaalt hier 1,25 euro <strong>voor</strong> een<br />

kop koffie. Een grote kaart hebben we niet. Als<br />

relatief jongere weet ik dat het om de gezelligheid<br />

gaat, die wil je gewoon niet kwijt. En dan<br />

die natuur en de rust hier, midden in Enschede.<br />

Je hoort hier geen auto. Ik had een keer een ree<br />

achter me staan. Dat was echt een cadeautje.’<br />

‘De meeste mensen kennen elkaar’, vervolgt<br />

Nieuwland. ‘En zo niet, dan moet het al heel<br />

gek gaan als ze het niet leuk vinden. Mensen<br />

voelen zich het meest prettig in een warm bad.<br />

We hebben bij<strong>voor</strong>beeld een pubquiz. Die wordt<br />

vaak afgesloten met een Indische maaltijd, verzorgd<br />

door mensen met Indische roots. Dan eet<br />

je je <strong>voor</strong> 17,50 euro helemaal klem, daar staan<br />

ze <strong>voor</strong> in de rij.’<br />

‘Als er vrijwilligers<br />

nodig zijn, is een<br />

appje al genoeg’<br />

De vijf grote golfbanen in Twente<br />

Golf- & Countryclub ‘t Sybrook Enschede 27 holes<br />

Twentsche Golfclub Ambt-Delden 18 holes<br />

Golfclub De Koepel Wierden 18 holes<br />

Golfclub Driene Hengelo 18 holes<br />

Golfclub De Lage Mors Delden 18 en 9 holes<br />

Zie onder meer ook de <strong>website</strong> www.twentegolf.nl<br />

De overige golfbanen in deze regio<br />

Golfclub Erve Braakman Hoge Hexel 18 holes<br />

Golfclub Het Langeloo Haaksbergen 9 holes<br />

Golfclub Prinses Wilhelmina (PW) Enschede 9 holes<br />

Golfbaan Spielehof Boekelo 9 holes en shortgolfbaan 18 holes<br />

Golf & Countryclub Het Kruisselt De Lutte 9 holes (alleen <strong>voor</strong> gasten resort)<br />

PH Golf Almelo 9 holes<br />

Pitch & Putt Twente Markvelde/Diepenheim 18 holes<br />

Twentse Golf Academy Bentelo 9 holes<br />

Weleveld Golf Zenderen 9 holes<br />

RIGA Golf (indoor)<br />

Nijverdal<br />

Henk Steinmeijer (links), samen met zijn clubgenoten<br />

Ko Meerwald(74) en rechts Henk Hesselink (77)<br />

42 zilver


‘Het sociale leven is<br />

zó belangrijk<br />

als je oud bent...’<br />

Heleen Koenderink: ‘Zolang je het ene been<br />

<strong>voor</strong> het andere krijgt, kun je golfen. Soms gaan<br />

mensen ook met een karretje de baan op om een<br />

paar ballen te slaan. Het gaat veel leden <strong>voor</strong>al<br />

om de gezelligheid en om actief te blijven. Met<br />

wandelen over de baan heb je er al gauw zes of<br />

zeven kilometer opzitten.’<br />

Terug naar Henk Steinmeijer. Hij heeft het<br />

<strong>voor</strong>deel net als zijn vrouw Lenie nog fit van<br />

lijf en leden te zijn. ‘We realiseren ons dat we<br />

gezegend zijn. In september zijn we 62 jaar<br />

getrouwd en we wonen nog altijd op onszelf.<br />

Thuis kunnen we ons verhaal nog kwijt,<br />

daar zijn we ook heel dankbaar <strong>voor</strong>. Als je in<br />

een bejaardentehuis terecht komt en tussen<br />

allemaal ouderen zit, ben je ook zelf snel oud.<br />

Zolang we er weg kunnen blijven, gaan we er<br />

niet naar toe.’<br />

Zijn goede raad aan andere senioren is bijna<br />

<strong>voor</strong>spelbaar: ‘Actief blijven moet wel in je zitten.<br />

Als je niet zelf het initiatief neemt, kom je<br />

niet verder. Zolang je op de been bent, pak het<br />

op en vier het leven.’<br />

Henk Steinmeijer (90),<br />

fraai in actie bij de<br />

Twentsche Golfclub<br />

Handicap 54<br />

Op veel golfbanen<br />

in Nederland wordt<br />

minimaal een Handicap 54<br />

(golfvaardigheidsbewijs)<br />

gevraagd om er te mogen<br />

spelen. Na het behalen van<br />

Handicap 54 (GVB), ontvangt<br />

men een pas van de NGF<br />

(Nederlandse Golf Federatie)<br />

met de clubhandicap. Je<br />

bent meteen lid van deze<br />

organisatie. De NGF-pas<br />

wordt daarna jaarlijks<br />

opnieuw uitgegeven en<br />

is geldig van 1 januari tot<br />

1 april van het volgende<br />

nieuwe jaar, dus 15 maanden<br />

geldig). Met Handicap 54<br />

kan men aantonen dat men<br />

de basisprincipes van het<br />

golfspel en een bepaald<br />

niveau beheerst.<br />

Margot Vink en<br />

Anneke Schutte<br />

vermaken zich<br />

opperbest bij<br />

De Lage Mors<br />

zilver<br />

43


Foppe, de Matty<br />

Wa betinkt no soks?<br />

[ De De Matty. Wie bedenkt nu zoiets? ]<br />

058 - 288 12 02 I www.sucksmedia<br />

Drukkerij Drukkerij Roelofs Roelofs kleurt kleurt kwaliteit kwaliteit door door een een no-nonsense benadering<br />

en en service. service. In In ons ons pand pand te te Enschede Enschede vormen vormen de de vier vier MAN MAN Roland Roland<br />

persen persen het het kloppend kloppend hart. hart. Vijfkleurenpersen plus plus lak lak die die 24 24 uur uur<br />

per per dag dag de de meest meest uiteenlopende uiteenlopende opdrachten opdrachten verwerken. verwerken.<br />

Van Van brochures brochures tot tot productfolders, productfolders, van van corporate corporate jaarverslagen jaarverslagen tot tot<br />

kleurkaarten<br />

kleurkaarten<br />

en<br />

en<br />

van<br />

van<br />

magazines<br />

magazines<br />

tot<br />

tot<br />

posters.<br />

posters.<br />

Expressieve<br />

Expressieve<br />

kleuren,<br />

kleuren,<br />

gedrukt<br />

gedrukt<br />

in<br />

in<br />

de<br />

de<br />

allerhoogste<br />

allerhoogste<br />

rastertechnologie.<br />

rastertechnologie.<br />

Roelofs<br />

Roelofs<br />

is<br />

is<br />

een<br />

een<br />

groene<br />

groene<br />

drukker<br />

drukker<br />

met<br />

met<br />

het<br />

het<br />

gecertifi<br />

gecertifi<br />

ceerde<br />

ceerde<br />

FSC-keurmerk.<br />

FSC-keurmerk.<br />

Drukkerij Drukkerij Roelofs Roelofs kleurt kleurt kwaliteit<br />

Josink Josink Esweg Esweg 23, 23, Enschede Enschede<br />

T 053-430 053-43063 6360<br />

60<br />

E info@drukkerij-roelofs.nl<br />

8<br />


ZILVER | OVERWEGING<br />

Tien jaar langer<br />

wachten<br />

AAl kleinkinderen? Terwijl het aantal speeltuintjes<br />

in de buurt stijgt, neemt het kleine grut af. Bijna<br />

is de grens bereikt waarop moeders hun eerste<br />

kind krijgen als ze de leeftijd van dertig al zijn<br />

gepasseerd.<br />

Het straatbeeld is in korte tijd sterk veranderd.<br />

Wie in Ierland op bezoek gaat, wordt haast overreden<br />

door de kinderwagens. Niet in Nederland.<br />

Grijs domineert. Ook al probeert menigeen met<br />

een lik verf de waarheid nog een paar jaar uit te<br />

stellen.<br />

Rond 1970 – iedereen wilde zo snel mogelijk het<br />

huis uit, zelfstandig zijn – kregen de vrouwen<br />

in Nederland op hun 24-ste hun eerste kind. De<br />

lichting van 1970 is nu 73. Wat vliegt de tijd!<br />

Niks vrijheid, blijheid. Studeren, hard werken.<br />

Zien dat je hogerop komt. Hoger? Dat begrip is<br />

betrekkelijk. Liever een blije timmerman dan een<br />

chagrijnige professor. Velen van de jongeren uit<br />

de jaren zeventig combineerden werk met studie<br />

en kinderen. Chapeau. Als je maar weet dat de<br />

resultaten uit het verleden niet tellen <strong>voor</strong> de<br />

toekomst.<br />

In 1900 behoorden<br />

de Twentse gezinnen tot<br />

de grootste van Nederland<br />

De cijfers geven maar gemiddelden. Niet iedereen<br />

heeft kinderen, laat staan kleinkinderen.<br />

Sommigen zijn niet eens geboren. Toch moeten<br />

de 65-plussers van nu bijna tien jaar langer op<br />

kleinkinderen wachten dan hun ouders. Maar<br />

goed dat onze levensverwachting met een paar<br />

jaar gestegen is.<br />

In 1900 behoorden de Twentse gezinnen tot de<br />

grootste van Nederland. Een doorsnee gezin telde<br />

meer dan vijf personen. De gemeenten Lonneker,<br />

Losser en Ambt-Delden spanden de kroon.<br />

Tegenwoordig staan in de huishoudens met meer<br />

personen in Twente twee borden minder op tafel<br />

dan een eeuw geleden. Kan best gezellig zijn. Is<br />

dat meestal ook. Waarbij de aantekening past dat<br />

ook in Twente het aantal huishoudens van slechts<br />

een persoon fors is toegenomen. Onder hen flink<br />

wat ouderen.<br />

Sedert het beschikbaar komen van de pil – de<br />

grootste uitvinding sinds de boekdrukkunst – zijn<br />

de gezinnen behoorlijk gekrompen. Vrouwen begonnen<br />

later aan kinderen en vonden het aantal<br />

van twee meestal genoeg. Precies genoeg <strong>voor</strong> het<br />

vullen van de achterbank. In de jaren zeventig<br />

hadden <strong>voor</strong> het eerst meer gezinnen wel dan<br />

geen auto <strong>voor</strong> de deur.<br />

De vrouwen geboren in 1945 – nu jonge zeventigers<br />

– waren de eerste groep met gemiddeld<br />

twee kinderen. Rekenmeesters zagen dat aantal<br />

in Nederland geleidelijk afnemen tot 1,75. Niet<br />

genoeg om op termijn hun verwekkers geheel te<br />

vervangen.<br />

Veel babyboomers moeten nog wennen aan hun<br />

nieuwe rol als oppas van de kleinkinderen. Niet<br />

iedereen haalt plezier uit het begeleiden van jonge<br />

rakkers. Wacht maar. Tot de tijd je inhaalt. Tot<br />

het grijs op straat het gedag overslaat en pardoes<br />

vraagt: heb je al kleinkinderen?<br />

‘<br />

Theo Leone<br />

Journalist Theo Leoné<br />

bespreekt in elk nummer<br />

een onderwerp dat zinvol<br />

is <strong>voor</strong> 65-plussers.<br />

Deze keer gaat zijn verhaal<br />

over de veranderende<br />

trends met betrekking<br />

tot het krijgen van kinderen<br />

(en kleinkinderen).<br />

Heeft u een vraag <strong>voor</strong><br />

Theo? Stuur hem naar<br />

redactie@zilvermedia.nl<br />

zilver<br />

45


WILT U DE BOOT DIT KEER NIET MISSEN<br />

BIJ DE KOOP VAN UW DROOMWONING?<br />

NEEM DAN CONTACT OP<br />

MET UW MAKELAAR.<br />

WWW.DEKKERSMAKELAARS.NL<br />

INFO@DEKKERSMAKELAARS.NL<br />

Uw hulp bij zorg, beslissingen of schulden<br />

Kunt u niet meer duidelijk maken welke zorg u nodig heeft.<br />

Raakt een familielid verstrikt in zijn leven? Loopt u vast met<br />

schulden? Dan helpt Stichting Doe Mee(r) uit Hengelo!<br />

Meer menselijkheid, Meer vertrouwen, Meer respect<br />

Ontdek hoe u mee(r) doet?<br />

Uw zorg goed laten regelen of..<br />

Uw wil goed laten uitvoeren of..<br />

Uw kans om uit de schulden te komen<br />

Meer<br />

Meer<br />

informatie:<br />

informatie:<br />

www.stichtingdoemeer.nl<br />

www.stichtingdoemeer.nl<br />

of<br />

of<br />

085<br />

085 -<br />

48<br />

48<br />

309<br />

309<br />

84<br />

84<br />

Wij helpen u graag !<br />

Expositie <strong>2019</strong> “Lezen: toen en nu”<br />

Oldenzaalsestraat 59<br />

7551 AP Hengelo<br />

074 - 291 57 00<br />

Oogcentrum Eibergen<br />

HENRI BLOEM:<br />

Spreekuren<br />

Spreekuren<br />

en<br />

en<br />

behandelingen<br />

behandelingen<br />

<strong>voor</strong><br />

<strong>voor</strong><br />

algemene<br />

algemene<br />

en<br />

en<br />

gespecialiseerde<br />

gespecialiseerde<br />

oogzorg,<br />

oogzorg,<br />

met<br />

met<br />

optimale<br />

optimale<br />

<strong>voor</strong>lichting<br />

<strong>voor</strong>lichting<br />

en<br />

en<br />

persoonlijke<br />

persoonlijke<br />

aandacht.<br />

aandacht.<br />

Gratis<br />

Gratis<br />

parkeerruimte.<br />

parkeerruimte.<br />

Voor<br />

Voor<br />

inlichtingen<br />

inlichtingen<br />

en<br />

en<br />

het<br />

het<br />

maken<br />

maken<br />

van<br />

van<br />

afspraken<br />

afspraken<br />

zijn<br />

zijn<br />

wij<br />

wij<br />

op<br />

op<br />

werkdagen<br />

werkdagen<br />

van<br />

van<br />

08.30-12.30<br />

08.30-12.30<br />

en<br />

en<br />

14.00-17.00<br />

14.00-17.00<br />

uur<br />

uur<br />

telefonisch<br />

telefonisch<br />

bereikbaar<br />

bereikbaar<br />

op<br />

op<br />

onderstaand<br />

onderstaand<br />

telefoonnummer.<br />

telefoonnummer.<br />

EEN PARADIJS<br />

VOOR DE<br />

WIJNLIEFHEBBER<br />

OOGCENTRUM<br />

OOGCENTRUM<br />

EIBERGEN<br />

EIBERGEN<br />

Deurningerstraat<br />

Deurningerstraat<br />

228<br />

228 |<br />

Enschede<br />

Enschede |<br />

www.henribloem.nl<br />

www.henribloem.nl<br />

Oogcentrum Eibergen Nijverheidsstraat 8-04 7151 HN Eibergen<br />

Oogcentrum Eibergen - Nijverheidsstraat 8-04 - 7151 HN Eibergen<br />

T.0545-478 080 info@oogcentrum-eibergen.nl www.oogcentrum-eibergen.nl<br />

T.0545-478 080 - info@oogcentrum-eibergen.nl - www.oogcentrum-eibergen.nl<br />

Al 150 jaar<br />

10-12-18 13:02<br />

De beste kwaliteit<br />

op twee wielen<br />

in dienst van het leven.<br />

KLASSIEK MET KARTON<br />

Theaterduizendpoot en operettefan Steef de Jong<br />

en het Orkest van het Oosten vonden elkaar op het<br />

Kijk Zwolse op Stadsfestival www.vredehof.nl 2017. Het werd een hilarisch,<br />

hoogstaand avondje Offenbach en Strauss.<br />

Nu het vervolg in de concertzaal. Orkest en Steef<br />

Expositie <strong>2019</strong> “Lezen: toen en nu”<br />

Julianastraat<br />

Julianastraat<br />

37<br />

37 |<br />

7591<br />

7591<br />

EK<br />

EK<br />

Denekamp<br />

Denekamp |<br />

www.harberink-tweewielers.nl<br />

www.harberink-tweewielers.nl


Avontuur<br />

PUM:<br />

specialisten<br />

vliegen uit<br />

Gepokt en gemazeld zijn<br />

ze. Specialisten op hun<br />

vakgebied. Sinds 1978 vliegen<br />

de PUM’ers uit naar overal<br />

ter wereld waar zakelijk<br />

advies dan wel technische<br />

ondersteuning nodig is.<br />

Van Armenië tot Zimbabwe,<br />

van Peru tot Vietnam. Het<br />

aantal projecten overstijgt<br />

de 40.000.<br />

en vakkennis<br />

De letters PUM staan <strong>voor</strong> Programma<br />

Uitzending Managers. De volledige naam<br />

is in onbruik geraakt, omdat de organisatie<br />

tegenwoordig niet slechts managers<br />

uitzendt.<br />

Op zoek naar senioren<br />

PUM is constant op zoek naar senioren tot<br />

68 jaar die hun ervaring en kennis willen<br />

delen met ondernemers in ontwikkelingslanden.<br />

De vrijwilligers worden uitgezonden<br />

<strong>voor</strong> de duur van twee of drie weken.<br />

Ginds zorgt <strong>voor</strong> eten en onderdak. PUM<br />

betaalt het vervoer en wat zakgeld. Een<br />

PUM zoekt senioren die<br />

hun kennis willen delen<br />

greep uit de eisen? Wees avontuurlijk,<br />

flexibel en ontmoet graag mensen uit<br />

andere culturen.<br />

PUM is opgezet door werkgeversorganisatie<br />

VNO-NCW met hulp van het ministerie<br />

van Buitenlandse Zaken.<br />

Maak op de volgende pagina’s kennis met<br />

twee PUM’ers uit de regio: Cees van der<br />

Sluijs en Jan Veldman.<br />

Cees van der Sluijs (1942) achter op de<br />

bromfiets van een burgemeester in Mali<br />

Jan Veldman (1948) met een lokale<br />

medewerker van een project in Bangladesh<br />

zilver<br />

47


TEKST THEO LEONÉ | FOTOGRAFIE ARCHIEF CEES VAN DER SLUIJS<br />

Vroeg met pensioen. Te snel achteraf. Dierenarts Cees van der Sluijs (1942,<br />

Rotterdam) had met de kennis van nu best nog een paar jaar willen doorgaan.<br />

Mooi werk toch in Hengevelde en omgeving? In 2002 nam hij afscheid van de<br />

praktijk. ‘Veertien dagen na mijn afscheid zat ik in Tunesië. Den Haag had gebeld,<br />

PUM. Dat ik Arabisch en Frans sprak kwam goed van pas.’<br />

‘Dear professor’<br />

Cees van der Sluijs<br />

doet 22 missies<br />

PUM:<br />

specialisten<br />

vliegen uit<br />

Van der Sluijs belandde op een landbouwschool die in<br />

de versukkeling was geraakt. Prima gestart. Nog opgezet<br />

vanuit Nederland, Oenkerk. Maar inmiddels zat de<br />

stront tot aan het plafond. Stallen waren weg gesloopt.<br />

Het strenge rapport van de kersverse PUM’er liet niets te<br />

wensen over.<br />

‘In totaal ben ik 22 keer uitgezonden. Bijna altijd ging ik<br />

alleen. Je weet niet waar je terecht komt. Je loopt mee,<br />

kijkt, adviseert. In de veehouderij kom je <strong>voor</strong>al vruchtbaarheidsproblemen<br />

tegen. Met dertig jaar ervaring zie<br />

je snel waar de moeilijkheden zitten. Tenslotte maak je<br />

een eindrapport.’<br />

Kralingse Bos<br />

Van der Sluijs wist al vroeg dat hij diergeneeskunde wilde<br />

studeren. Op zijn tiende kende de jonge Rotterdammer<br />

in het Kralingse Bos de plekken van de uilen en de<br />

hazelnoten. Via Mulo en Hogere Landbouwschool vocht<br />

hij zich een weg naar de universiteit in Utrecht. Studeer-<br />

Cees van der Sluijs<br />

heeft het koud bij<br />

de Chinese Muur<br />

48 zilver


Cees van der Sluijs aan het werk in<br />

respectievelijk Rusland (linksonder) en Mali<br />

VIER SCHOLEN MALI<br />

de als 28-jarige af. Hij woonde toen al drie jaar met zijn<br />

Addie in een boerderijtje. Voorwaarde van de boer: als<br />

ik ziek ben moet jij mijn tien koeien melken. Deal!<br />

In de jaren ’70 – ’71 verrichtte het stel ontwikkelingswerk<br />

in Libanon. Zag <strong>voor</strong>al hoe dat niet moest en<br />

keerde terug naar Nederland. Het spoor naar werk<br />

leidde naar dierenarts Hoebe in Bentelo. De kiem <strong>voor</strong><br />

het latere PUM-werk was gelegd, Arabisch aan de<br />

woordenschat toegevoegd.<br />

Nepal? Ook goed<br />

Tunesië? Akkoord. Roemenië? Prima! Nepal? Ook goed.<br />

‘Je krijgt een maand of twee van te voren de vraag of<br />

je ergens naar toe kunt. PUM heeft in Den Haag circa<br />

twintig secretaresses en een kleine directie die de<br />

aanvragen weegt. Via de landencoördinator gaat de<br />

aanvraag naar de sectorcoördinator. Als je ja zegt tegen<br />

de klus, krijgt de aanvragende partij jouw cv. Bij een<br />

akkoord regelen de secretaresses verder alles. Je hebt<br />

nergens omkijken naar. Tref je een situatie aan die niet<br />

afgesproken is, kun je per omgaande terug. Zo werkt<br />

PUM.’<br />

Eén keer trapte Van der Sluijs op de rem, in Rusland.<br />

Met het bedrijf waar hij zou komen, was ruzie ontstaan.<br />

Het alternatief bleek een boer die zijn dieren<br />

met droog brood voerde. Wat viel hier te helpen? ‘Ik<br />

heb mijn fatsoen gehouden. De mensen moeten je ook<br />

nog terugbrengen naar het vliegveld. Het klopte niet.<br />

Daar heb ik ze <strong>voor</strong> op de vingers getikt.’<br />

Soms is de hulp wat Van der Sluijs betreft eenvoudig.<br />

Koeien hebben per dag zeker tachtig liter water nodig.<br />

Niet gek dat je problemen krijgt als je vijftien waterbakjes<br />

aansluit op één tappunt. De laatste koe in de rij<br />

krijgt vrijwel geen druppel. Zie je die schrammen op de<br />

huid? Waar veel runderen bijeen zijn, ontkom je niet<br />

aan onthoornen. Anders vraag je om oorlog in de stal en<br />

krijg je slachtoffers.<br />

‘In veel landen ben ik geweest, heb ik zinvol werk kunnen<br />

doen. Maar ik wil nooit meer naar Nepal. Wat een<br />

achterlijk land! Ik neem het woord achterlijk niet snel<br />

in de mond. Maar Nepal? Je ziet in de rivierbedding<br />

vrouwen die met grind de trappen op moeten. Ontzettend<br />

zwaar werk. Het kaste-systeem is zo verwerpelijk.<br />

De directeur liet de vrouwen met de hand grind sorteren.<br />

‘Ze houden van werken <strong>voor</strong> 1 euro per dag’, lachte<br />

hij. Nooit ga ik meer naar Nepal.’<br />

Uit de vele missies heeft Van der Sluijs vele contacten<br />

overgehouden. Met collega-PUM’ers en mensen ver<br />

weg. Met de slimme Albanees Fatos Tome bij<strong>voor</strong>beeld.<br />

Hij werkt nu succesvol in de Amerikaanse staat<br />

Michigan. Schrijft mails met de aanhef: Dear Professor…<br />

Cees glundert.<br />

Vijftien waterbakjes<br />

op slechts een<br />

<strong>enkel</strong> tappunt<br />

Project Mali. Cees van der Sluijs<br />

toert in 2004 achter op de<br />

bromfiets van de burgemeester<br />

naar de dorpen van Bafoulabé.<br />

Hij kijkt zijn ogen uit. Hoe geven<br />

ze hier onderwijs? Wat als de<br />

krijtjes of medicijnen op zijn?<br />

PUM’er Cees komt <strong>voor</strong> het<br />

pluimvee.<br />

‘Achteraf bleek ik met de<br />

burgemeester mee te gaan<br />

op verkiezingstournee. De<br />

oorspronkelijke dorpen liggen<br />

op de bodem van het stuwmeer.<br />

Alles moest weer opgebouwd<br />

worden.’<br />

Van der Sluijs keert als<br />

PUM’er nog twee keer terug<br />

in Bafoulabé, vanwege de<br />

kippen. Plus elf keer privé. De<br />

omstandigheden en kansen<br />

raken bij Cees en Addie een<br />

gevoelige snaar. Hoe kunnen we<br />

helpen? In 2008 begint het grote<br />

inzamelen. De bankrekening?<br />

Kijk op maliproject.nl. Boeken<br />

gaan naar Mali, tijdschriften.<br />

De schooljeugd zit niet meer<br />

op stokken. De elfhonderd<br />

kinderen hebben nu vier scholen.<br />

Twee christelijke en twee in het<br />

moslimgebied.<br />

zilver<br />

49


TEKST THEO LEONÉ | FOTOGRAFIE ARCHIEF JAN VELDMAN<br />

‘Eerst maar<br />

Onrust en dadendrang. PUM’ers zitten nooit stil.<br />

Lijkt misschien zo. Dan broeden ze op een volgend<br />

avontuur. Een <strong>voor</strong>beeld? Hengeloër Jan Veldman,<br />

geboren in 1948 te Schoonebeek. Dat gedoe ook<br />

bij Stork Plastics. Drie reorganisaties achter elkaar.<br />

Jaren soms van 120.000 autokilometers. Veel<br />

onderweg, vaak in België. Maar genoeg is genoeg.<br />

Bijna 62 gaat Veldman met pensioen. Opluchting.<br />

PUM:<br />

specialisten<br />

vliegen uit<br />

Jan Veldman met een groep Bengalen<br />

‘Eerst maar een Volkswagen gestript.<br />

Heb er een kampeerbus van gemaakt. Zie<br />

me nog met de coupeerzaag. We gingen<br />

naar IJsland. Eerst naar Denemarken,<br />

dan 2,5 dag varen. Fantastisch. Ook<br />

in Turkije zijn we geweest. Staken in<br />

Ancona vanuit Italië met de boot over.<br />

Kwamen in Lesbos. Toerden door Turkije,<br />

een geweldig mooi land. Zie je – ik<br />

ben ook nog fotograaf.’<br />

Hoe vaak de Veldmannen hun kampeerwagen<br />

pakken? Jaarlijks een week of tien.<br />

‘Dan heb je nog veertig weken over. Wat<br />

moet je daar mee? Gezien mijn ervaring<br />

in techniek en houtbewerking kreeg<br />

ik vaak vragen. Ik heb heel wat badkamertjes<br />

en toiletten gemaakt. Och, dan<br />

kwam weer een kamertje <strong>voor</strong> het goede<br />

doel.’<br />

PUM’ers die<br />

stilzitten broeden<br />

op avontuur<br />

PUM komt in beeld. Was eigenlijk<br />

nooit weg. Bij Stork kwamen PUM’ers<br />

regelmatig langs om een beroep te doen<br />

op vraagbaak Veldman. Na zijn pensionering<br />

liggen de kaarten anders. Zou<br />

de Hengeloër wat <strong>voor</strong> PUM kunnen<br />

betekenen? Drie jaar is hij dan al met<br />

pensioen. Twee weken na de test komt<br />

de eerste aanvraag al binnen. Veldman<br />

pakt de koffers en gaat naar Zuid-Afrika.<br />

De kalender zegt 1 september 2013.<br />

Veldman neemt een schat aan ervaring<br />

mee. Hij werd in Hengelo modelmaker<br />

op de Wilhelminaschool, studeerde<br />

werktuigbouw en constructie op de<br />

Hogere Technische School in Enschede.<br />

Veldman kent matrijzen, zette een<br />

afdeling spuitgietmachines op, zat in de<br />

verpakkingsindustrie. Werkgevers? Van<br />

Stork en Heemaf tot Wavin en Hartman.<br />

Om zijn loopbaan af te ronden in de<br />

verkoop bij Stork Plastics. Veldman ziet<br />

zichzelf als ontwikkelaar, projectenman.<br />

Het puur commerciële is niet zo zijn<br />

ding.’<br />

Erbarmelijke omstandigheden<br />

In Zuid-Afrika, de eerste PUM-klus,<br />

haalt Veldman zijn wenkbrauwen op.<br />

Wat gebeurt hier? Wat een erbarmelijke<br />

omstandigheden <strong>voor</strong> de honderd mede-<br />

50 zilver


een kampeerbus gebouwd’<br />

werkers. Bij Cyclocor worden alle soorten<br />

rommel gemengd en gemalen met glas<br />

en zand. Het resultaat: dakpannen.<br />

‘Best goede dakpannen. Maar niet erg<br />

buitenkant goed uit. Snel kopen dus.’<br />

Veldman is specialist in extruders. De<br />

apparaten smelten droog plastic (vaak<br />

granulaat) tot kunststof en stoppen dat<br />

Op de werklijst van Veldman staan<br />

landen als India, Israël en Columbia. De<br />

laatste halte was Bangladesh, binnenkort<br />

volgen tien dagen Jordanië.<br />

Jan Veldman<br />

poseert in<br />

Hebron met<br />

een drietal<br />

Palestijnen<br />

veel. Iemand uit India had wijsgemaakt<br />

in matrijzen. ‘De Chinezen kunnen goed<br />

dat het zo best kon. Vreselijk. Veertien<br />

fotograferen. Daarom ziet de buitenkant<br />

Smeerpunt<br />

dagen heb ik daar rondgelopen. Mijn<br />

van de machines er <strong>voor</strong>treffelijk uit.<br />

‘Soms ontdek je het ontbreken van een<br />

advies: dat gaat hem niet worden. De<br />

Goed plaatwerk, uitstekend gespoten.<br />

smeerpunt, dan loopt een onderdeel<br />

tent werd een paar maand later gesloten.<br />

Het belangrijkste echter is de binnen-<br />

vast. In India waren in de bedrijfshal<br />

Ook een negatief advies kan een goed<br />

kant. Daar zit de technologie. Hoe zijn<br />

schotten nodig. Door stuivende produc-<br />

advies zijn.’<br />

de materialen van gemaakt, met röntgen<br />

tie iets verderop ontstonden pukkels in<br />

In Algerije ontdekte Veldman hoe ont-<br />

gecontroleerd? Op welke wijze reageren<br />

het eindproduct.<br />

wikkelingsgeld mensen op hol kan laten<br />

ze op hoge temperaturen, functioneren<br />

Op de bezette Jordaanoever kwam ik<br />

slaan. ‘Als ze een paar centen hebben,<br />

de lagers? Je moet je als PUM’er niet<br />

onder de indruk van de Palestijnen. Petje<br />

gaan ze het internet op. Ze ontmoeten<br />

laten gebruiken om een slechte Chinese<br />

af, wat die allemaal presteren. En dat<br />

dan Alibaba en hebben binnen een uur<br />

machines weer aan de praat te krijgen.<br />

terwijl ze van alle kanten worden afge-<br />

een offerte. Made in China of Taiwan.<br />

In Taiwan doet de ronde: koop goedkoop<br />

knepen. Op de twee universiteiten van<br />

De leverings<strong>voor</strong>waarden in Algerije zijn<br />

bij ons en zoek <strong>voor</strong> het opstarten een<br />

Hebron studeren mensen zich te pletter<br />

heel gunstig. De extruderlijn ziet er van de<br />

PUM’er.’<br />

om verder te komen.’<br />

zilver<br />

51


WANDELROUTE | TEKST BOB GEVERS | FOTOGRAFIE WIENEKE VAN LEYEN<br />

’t Holthuis<br />

TWENTSER KAN<br />

HET NIET<br />

Het is een prachtig maar onbekend wandelgebied vol afwisseling.<br />

Bossen, houtwallen, essen, graslanden, vennetjes en een murmelende<br />

beek: Twentser kan het niet. Landgoed ’t Holthuis ligt in de driehoek<br />

tussen Oldenzaal, Enschede en Hengelo. Vrijwel niemand<br />

kent het, je moet het dan ook wél weten te vinden. Maar dat is<br />

helemaal niet moeilijk.<br />

52<br />

zilver


onbekend wandelgebied tussen<br />

Oldenzaal, Enschede en Hengelo<br />

’t Holthuis ligt aan de Oude Postweg<br />

onder Oldenzaal en de A-1, schuin<br />

tegenover de Pannekoekenplas. Er is<br />

een klein parkeerplaatsje, maar daar<br />

is altijd plek. Bekijk even de informatieborden<br />

en wandel dan de laan in:<br />

Na enige tijd wandelen, met vogelgekwetter<br />

als passende achtergrondmuziek,<br />

valt er plotseling een lichte<br />

brandlucht te ruiken. Even verder<br />

staan tussen de bomen, achter een<br />

hek met strenge borden ‘Verboden<br />

toegang’, brandweerploegen in<br />

complete uitrusting bij hun voertuigen<br />

tussen een paar gebouwen.<br />

Het blijkt de Twente Safety Campus<br />

op de vroegere vliegbasis te zijn,<br />

waar de brandweer rampscenario’s<br />

oefent.<br />

een mooi begin. Gele paaltjes wijzen<br />

de weg, maar daar hoeven eigenzinnige<br />

wandelaars zich niets van aan te<br />

trekken. Ze kunnen er alle kanten op.<br />

Het is een gaaf Twents landgoed<br />

waar loof- en naaldbossen, gras- en<br />

bouwland elkaar afwisselen. De<br />

laan door tot de grote woonboerderij<br />

erve ’t Holthuis – dat al in 1475<br />

wordt genoemd – en daar linksaf<br />

bij de opvallende hooiberg: de rest<br />

wijst zich vanzelf. Vanaf hier loopt<br />

niets meer recht en slingert het<br />

wandelpad zich door bossen, velden<br />

en weilanden, met steeds nieuwe,<br />

verrassende doorkijkjes.<br />

Een deel van ’t Holthuis was in de<br />

Tweede Wereldoorlog ook militair<br />

gebied, het behoorde tot de Fliegerhorst<br />

Twenthe. Hier en daar is de<br />

geschiedenis nog te zien in de vorm<br />

van bomkraters. Er moet ook nog<br />

een ‘splitterbox’ liggen, een aarden<br />

wal in hoefijzervorm waar vliegtuigen<br />

beschermd en gecamoufleerd<br />

stonden geparkeerd. Er is ook nog<br />

een met zand bedekte Duitse bunker<br />

overeind gebleven, tegenwoordig<br />

het domein van vleermuizen. Maar<br />

we hebben deze oorlogssouvenirs<br />

niet aangetroffen: een leuke puzzel<br />

<strong>voor</strong> oplettende wandelaars!<br />

Voor wie niet in die historie is geïnteresseerd,<br />

valt er ook zonder die<br />

bunker en die splitterbox genoeg te<br />

beleven op ’t Holthuis. Het is een<br />

overzichtelijk landgoed, met een<br />

oppervlakte van 105 hectare, goed<br />

onderhouden door Landschap Overijssel.<br />

En wandelaars kunnen gerust<br />

verder lopen: paden genoeg!<br />

Gele of blauwe route<br />

Wie niet al te ver wil wandelen,<br />

kan de Holthuis-Elzinkhofroute<br />

lopen. Die is vanaf de parkeerplaats<br />

aan de Oude Postweg met<br />

gele paaltjes aangegeven en is<br />

vier kilometer lang. Er is ook nog<br />

een blauwe route met een lengte<br />

van zo’n 5,6 kilometer. Maar zoals<br />

gezegd: wandelaars kunnen het<br />

net zo lang maken als ze willen.<br />

Zo ligt er ook aan de overzijde van<br />

de Oude Postweg nog een mooie<br />

wandelroute.<br />

zilver<br />

53


54 zilver


INTERVIEW | TEKST TON OUWEHAND | FOTOGRAFIE REMCO HOMAN<br />

Hanneke van Schooten, dichter en jurist<br />

‘Poëzie<br />

is<br />

millimeterwerk’<br />

Haar tiende dichtbundel Zeven<br />

manieren om thuis te komen,<br />

ligt in de winkel. En deze <strong>zomer</strong><br />

verschijnt in een liber amicorum<br />

haar essay De dichter als wetgever.<br />

Hanneke van Schooten is<br />

dichter en jurist.<br />

Misschien kwam ze ooit wel op Schiermonnikoog<br />

terecht, omdat het eiland een rol speelde in sommige<br />

boeken van Willem Brakman. Feit is dat Hanneke van<br />

Schooten een deel van het jaar op dat Waddeneiland<br />

woont en dat ze het net als Brakman ook een fantastisch<br />

eiland vindt. In 2012 leerde ze daar haar huidige geliefde<br />

kennen. En toeval of niet. De moeder van die vriend<br />

woont in Villa de Blinkert aan de Badweg. Een huis dat ze<br />

al heel lang kent uit de boeken van Brakman. En van een<br />

schattig huisje genaamd Orebijt weet ze nu ook hoe dat<br />

er in werkelijkheid uitziet. Brakman had het beschreven,<br />

omdat hij er overeenkomsten in zag met het schrijvershuis<br />

van Adriaan Roland Holst. Dat het klopt, kan<br />

Hanneke beamen. Ze heeft tweemaal een maand mogen<br />

doorbrengen in het huis van Holst.<br />

‘Wat je schrijft moet<br />

binnenkomen bij<br />

een lezer. Dat kan<br />

ontroering zijn, maar<br />

ook een lach.’<br />

‘Poëzie<br />

wordt tweemaal<br />

gemaakt. Eerst door de<br />

dichter. En vervolgens<br />

maakt de lezer er<br />

zijn eigen versie<br />

van.’<br />

Willem Brakman (1922-2008), je doet Hanneke van<br />

Schooten geen recht als je de naam van de Enschedese<br />

schrijver ongenoemd laat. Want hij was het die haar op<br />

het literaire spoor zette. Het was 1976, ze was 29 en ze<br />

deed wat ze vaak deed. In de bibliotheek te Almelo boeken<br />

lenen. Nederlandse schrijvers, buitenlandse schrijvers.<br />

Haar oog viel op het boek De Biograaf van Willem<br />

Brakman. Ze las de eerste zin en het was alsof ze door<br />

een vuistslag werd getroffen, alsof ze zichzelf tegenkwam.<br />

Willem Brakman ervoer de wereld zoals zij<br />

dat ook deed. Ze voelde verwantschap. Het was of<br />

ik mezelf tegenkwam, zegt ze in haar woning in<br />

Almelo. Waar een schilderij van de meester in de<br />

woonkamer hangt. Brakman schilderde ook.<br />

Het komt snel tot een ontmoeting met de schrijver.<br />

‘Er kwam een nieuw boek van hem uit. Bij een<br />

signeersessie bij boekhandel Michon in Enschede heb<br />

ik kennis met hem gemaakt.’<br />

Het klikte. Ze gingen regelmatig koffiedrinken samen. Er<br />

kwam een briefwisseling op gang. ‘Ik beschouwde hem<br />

als een soort leermeester. Wat mij trof was dat wat hij<br />

ten diepste voelde, op papier kon zetten. En daarmee was<br />

hij gekend. Dat fascineerde mij. En bovendien<br />

zilver<br />

55


vertegenwoordigde hij een wereld waar ik bij<br />

wilde horen. Ik beviel hem ook wel. Hij was<br />

gecharmeerd van het feit dat ik zijn werk zo<br />

bewonderde. Ik absorbeerde wat hij zei. Jij<br />

slurpt mijn woorden op, vond hij.’<br />

Aanvankelijk schrijft ze proza. In de stijl van<br />

Brakman. Ze publiceert in de tijdschriften<br />

Chrysallis, Maatstaf en de Tweede Ronde. Maar<br />

haar werk als Universitair Hoofd Docent in<br />

Tilburg gaat tijd kosten net als het feit dat<br />

ze twee zoons ter wereld brengt die opgevoed<br />

moeten worden. Ze maakt de overstap<br />

naar poëzie. Al moet gezegd dat ze in 1982 al<br />

een keer een dichtwedstrijd van Dagblad Tubantia<br />

had gewonnen. Haar gedicht Het Kanaal<br />

mocht ze toen in de Grote Kerk <strong>voor</strong>lezen.<br />

‘Een verhaal heeft lengte nodig en tijd om<br />

zich te ontwikkelen. Mijn schrijven moest<br />

tussen de bedrijven door. Dan heb je die tijd<br />

niet. Het mooie van poëzie is dat je heel geconcentreerd<br />

kunt zijn op een regel, op een<br />

woord, op een komma. Poëzie is millimeterwerk<br />

en dat vind ik verrukkelijk.’<br />

Haar eerste dichtbundel Dit landschap zien<br />

verschijnt in 1990. Hierin staan twee gedichten<br />

die ze aan haar leermeester wijdt.<br />

Een daarvan Ontmoeting (zie kader) is later<br />

onder de naam Prinsestraat 12 als muurgedicht<br />

aangebracht <strong>voor</strong> het huis in Enschede waar<br />

Brakman lange tijd heeft gewoond.<br />

Haar dichtbundels waarvan de tiende vorig<br />

jaar verscheen, zagen met een regelmaat van<br />

om de twee á drie jaar het levenslicht. Haar<br />

werk is regelmatig bekroond, onder andere<br />

met de erepenning van de stad Nijmegen,<br />

de Plantage Poëzieprijs en een nominatie <strong>voor</strong><br />

Provinciedichter van Overijssel. Maar desgevraagd<br />

laat ze weten dat een lezer uit haar<br />

gedicht niet hoeft te halen wat zij er in heeft<br />

gestopt. ‘Poëzie wordt tweemaal gemaakt.<br />

Eerst door de dichter. En vervolgens maakt<br />

de lezer er zijn eigen versie van. Zo creëert<br />

een gedicht zelf een tweede leven. Essentieel<br />

is wel dat wat je schrijft de lezer moet tref-<br />

Er was een kamer, sober<br />

In het holst van Bergen<br />

Ze vond het dermate inspirerend om in 2016 een maand<br />

te mogen doorbrengen in het huis van Adriaan Roland<br />

Holst dat ze het in februari dit jaar nog een keer deed.<br />

Writer in residence in het huis waar de dichter bijna zestig<br />

jaar had gewoond <strong>voor</strong> hij er in 1976 stierf. Een in de literaire<br />

wereld geliefd schrijvershuis in het Noord-Hollandse<br />

Bergen. Ze schreef haar naam in het gastenboek waarin<br />

ze ook de namen van onder anderen Joost Zwagerman,<br />

Anne Vegter en Adriaan van Dis trof. Geen bezwaar met<br />

die mensen geassocieerd te worden. Schrijven in het huis<br />

waar de vermaarde dichter had gewoond, schrijven met<br />

hetzelfde zicht op de horizon, op de molen, op de landerijen.<br />

En op de bunker waar componist Simeon ten Holt nog<br />

een tijd heeft gewoond. Een literaire plek waar ook H.C,<br />

ten Berge, de gebroeders David en Gerrit Kouwenaar en<br />

Jan Toorop regelmatig kwamen. Haar eigen schrijven werd<br />

er niet anders van, ze realiseerde zich de literaire historie<br />

zo goed in die omgeving.<br />

Het boeiende Bergen, met een bronzen beeld van de dichter<br />

in het centrum, <strong>voor</strong> de Ruïnekerk. Een beeld gemaakt<br />

door Mari Andriessen, ook bekend van De Dokwerker. In<br />

Bergen vond men de afmetingen van beeldbouwwerk<br />

kennelijk niet in overeenstemming met de grootheid van<br />

hun dichter, want later vergrootte de beeldhouwer Theo<br />

Mulder, leerling en vriend van Andriessen het beeld tot de<br />

huidige proporties.<br />

Het beeld bevindt zich op steenworp afstand van Het<br />

Huis met de Pilaren, dat er nog net zo bij ligt als in 1963<br />

toen Jacques Brel er optrad. Met op de tafeltjes nooit<br />

vervangen persjes waarin de asbakafdrukken van destijds<br />

nog te herkennen zijn. Zo’n etablissement waarvan je je<br />

moeiteloos kunt <strong>voor</strong>stellen dat Adriaan Roland Holst<br />

daar ‘s ochtends zijn kopje koffie dronk en ‘s middags<br />

misschien een borreltje.<br />

Maar <strong>voor</strong> we denken dat dit plaatsje in alles de naam<br />

en het leven van de dichter ademt, vertelt Hanneke van<br />

Schooten dat ze er tijdens haar verblijf ook naar de kapper<br />

ging. Daar vroegen ze of ze nieuw was in Bergen. Toen ze<br />

vertelde dat ze tijdelijk in het huis van Adriaan Roland<br />

Holst verbleef, verkeerde de kapster in de veronderstelling<br />

dat ze op iemands huis paste. Oh en wanneer komt-ie<br />

terug?<br />

De dichtbundel Zeven manieren om thuis te komen in juni<br />

2018 verschenen bij AFdH is <strong>voor</strong> het grootste deel geschreven<br />

in het Adriaan Roland Holst huis te Bergen in 2016.<br />

56 zilver


Ontmoeting<br />

fen. Wat je schrijft moet binnenkomen bij<br />

een lezer. Dat kan ontroering zijn, maar ook<br />

een lach. Voor mij komt poëzie in heel dicht<br />

in de buurt van muziek.’<br />

Behalve op Schiermonnikoog en in Almelo<br />

woont ze ook een deel van het jaar in Montady,<br />

in Zuid Frankrijk. Het zijn allemaal<br />

inspirerende plekken. Allemaal plekken waar<br />

ze kan schrijven. Deze <strong>zomer</strong> verschijnt een<br />

liber amicorum <strong>voor</strong> Willem Witteveen. Hij was<br />

hoogleraar rechtsfilosofie aan de universiteit<br />

van Tilburg, een collega van haar. Hij had<br />

zijn boek De wet als kunstwerk net voltooid toen<br />

hij met zijn vrouw en dochtertje in de MH17<br />

stapte. ‘Hij probeerde literatuur te verbinden<br />

aan wetgeving, zocht raakvlakken op. In<br />

het verlengde daarvan heb ik een bijdrage<br />

geschreven getiteld de dichter als wetgever,<br />

gebaseerd op de denkbeelden van de dichter<br />

Shelley, begin negentiende eeuw. Hij noemde<br />

de dichters de niet erkende wetgevers van<br />

de wereld.’<br />

Er was een kamer, sober ingericht.<br />

Boeken op een lage tafel. Bij het raam<br />

zat afgewend een man in tegenlicht,<br />

die kleiner leek toen hij ging staan.<br />

Woorden vormden zich naar zijn mond.<br />

De huid rondom leidde een bestaan<br />

van ritmisch beven buiten hem om.<br />

Weerloos, van alle ironie ontdaan.<br />

Hij verdreef bezwaren met een korte kuch,<br />

boog naar de lage tafel. Alleen de haren<br />

zag je, de rug, de handgebaren.<br />

Thee hing met kleine boogjes in de lucht.<br />

Uit: Dit landschap zien, De Beuk, Amsterdam 1990<br />

ingericht<br />

zilver<br />

57


Unieke zalen in prachtige kloosterboerderij<br />

op 3 hectare natuur<br />

Slaapplekken op boetiek­hotel niveau<br />

Werkend vanuit sociale<br />

en duurzame principes<br />

Streekeigen en biologische producten<br />

Zakelijk, maar ook familiegroepen<br />

en yogaretreats<br />

Persoonlijke service<br />

De Woeste Wieven op Erve Bonkert | Deldensestraat 11 | 7478 PG Diepenheim | Telefoon 06 20848424<br />

info@dewoestewieven.nl | www.dewoestewieven.nl


TEKST BOB GEVERS | FOTOGRAFIE WILLEM VAN WALDERVEEN<br />

Bijzaak<br />

Theater ‘Vak Oud’ gaat<br />

over soepel oud worden<br />

Oud worden in <strong>voor</strong>- en tegenspoed: daar draait het om<br />

bij het nieuwe theaterspektakel ‘Vak Oud’ van Stichting<br />

‘FC Twente Scoren in de wijk.’ Centraal staat een groepje<br />

voetbalsupporters in de leeftijdscategorie 65-plus. Maar<br />

het gaat niet over voetbal. ‘Het is een ode aan het soepel<br />

oud worden’, zegt Laurens ten Den, die de <strong>voor</strong>stelling<br />

schrijft en regisseert.<br />

‘Vak Oud’ is weer een communityproject,<br />

waarbij het<br />

gezelschap vrijwel compleet<br />

uit amateurs bestaat. Ten<br />

Den was eerder betrokken<br />

bij zulke grote producties<br />

van ‘Scoren in de wijk.’ Zo<br />

trok ‘In Blessuretijd ’in 2011<br />

volle zalen, en drie jaar later<br />

gebeurde hetzelfde met ‘De<br />

Belofte!’ De serie was overigens<br />

in 2008 al begonnen<br />

met ‘220 volt.’<br />

Ditmaal is het een groepje<br />

Laurens ten Den<br />

voetbalsupporters in de<br />

seniorenklasse dat in het<br />

eigen vak naast het trainingsveld<br />

– in het stadion<br />

komen ze nooit meer – de<br />

grote en kleine zaken des<br />

levens doorneemt. Uiteraard<br />

gaat het daarbij onder meer<br />

over jonge voetballers die de<br />

juiste mentaliteit missen,<br />

maar ook over kleinkinderen,<br />

kruiswoordpuzzels,<br />

eenzaamheid, fietsplezier,<br />

de prostaat en de sierlijke<br />

vormen van de maatschappelijke<br />

stagiaire.<br />

‘Het draait niet zo zeer om<br />

voetbal, dat is meer een metafoor.<br />

Het gaat <strong>voor</strong>al over<br />

oud worden en actief blijven.<br />

Ik had ook een groep vissende<br />

mannen kunnen nemen,<br />

of een stel biljarters’, vertelt<br />

Laurens ten Den. Voetbal is<br />

<strong>voor</strong>al de setting waarin de<br />

<strong>voor</strong>stelling zich afspeelt,<br />

legt hij uit. ‘Zo komen de<br />

senioren vol energie in actie<br />

als de problemen bij hun<br />

club om solidariteit vragen:<br />

ze zijn weliswaar oud, maar<br />

niet uitgerangeerd.’<br />

Omdat het een communityproject<br />

is – ‘energiek theater<br />

<strong>voor</strong> en door de zilveren<br />

generatie’- volgt er binnenkort<br />

een open podium <strong>voor</strong><br />

belangstellenden die graag<br />

mee willen doen. ‘Voor wie<br />

bij<strong>voor</strong>beeld een dansact<br />

heeft of in een koor zingt,<br />

maar iedere 65-plusser is<br />

welkom.’ Een paar rollen<br />

worden door professionals<br />

gespeeld. Ten Den: ‘We<br />

zoeken die mix om de deelnemers<br />

de kans te geven om<br />

eens samen te werken met<br />

professionals.’<br />

Er staan drie <strong>voor</strong>stellingen<br />

op het programma, op vrijdag,<br />

zaterdag en zondag 20,<br />

21 en 22 september in het<br />

Enschedese Wilminktheater.<br />

De kaartverkoop is inmiddels<br />

begonnen.<br />

AL JAREN GA IK MET MIJN VADER<br />

naar FC Twente. Het is een vader en<br />

zoon ding geworden. Samen maakten we<br />

vanaf onze rode klapstoeltjes de successen<br />

en dieptepunten mee. Toch draaide<br />

het eigenlijk nooit écht om de uitslag<br />

van de wedstrijd. Natuurlijk zat je na<br />

een blamerende nederlaag zwijgend en<br />

balend naast elkaar op de weg terug naar<br />

huis, maar de wedstrijd erop stapte je gewoon<br />

weer vol enthousiasme in de auto<br />

naar ‘Twente’. Het samen beleven van<br />

wedstrijden in het stadion in een geur<br />

van bier en beenham was het belangrijkste.<br />

Even twee keer drie kwartier niet op<br />

je mobiel kijken en het intermezzo van<br />

15 minuten gebruiken om ongeforceerd<br />

het leven te bespreken. Gesprekken die<br />

gemakkelijker in het stadion verlopen<br />

dan aan de keukentafel over onderwerpen<br />

die in de loop der jaren veranderden<br />

van school<br />

naar werk en<br />

van werk naar<br />

pensioen.<br />

Voetbal is de<br />

belangrijkste<br />

bijzaak in het<br />

leven, zei Kees<br />

Jansma ooit<br />

tijdens een interview.<br />

Wat mij betreft heeft hij gelijk.<br />

Tussen 2016 en <strong>2019</strong> hing de toekomst<br />

van de club bijna continu aan een zijden<br />

draadje. Zo ook de toekomst van ons<br />

uitje. En niet alleen ons uitje, maar ook<br />

dat van duizenden andere supporters die<br />

hoogstwaarschijnlijk anders op zondagmiddag<br />

half drie terug te vinden waren<br />

bij de IKEA of op een meubelboulevard.<br />

Op het moment dat ik dit schrijf, schijnt<br />

er weer een gezonde rode gloed boven<br />

de Grolsch Veste en lijkt de club gered.<br />

En zolang de gezondheid van ons het<br />

toelaat, hoop ik dat onze uitjes nog vele<br />

seizoenen mogen duren. Er is namelijk<br />

nog genoeg te bespreken.<br />

Kees Hendriksen<br />

zilver<br />

59


UITGELICHT | TEKST MARCO KRIJNSEN | FOTOGRAFIE BRIT WILLEMSEN<br />

Afscheid<br />

draait om de kleine details<br />

Pedro Swier (4e generatie uitvaartverzorger)<br />

over de dood vroeger en nu<br />

60 zilver


Pedro Swier (53) is de vierde generatie in de familie die<br />

in de uitvaartbranche werkzaam is. Hij zag in drie decennia<br />

het taboe rondom de dood afnemen. Nabestaanden<br />

durven meer dan ooit keuzes te maken bij het afscheid<br />

van hun dierbare. ‘Maar we moeten oppassen dat het<br />

Vader Jaap was nummer drie in de familie die in de uitvaartbranche<br />

terechtkwam. Hij werkte <strong>voor</strong> een kistenleverancier en<br />

werd in de vroege jaren zeventig gevraagd een filiaal te starten<br />

in Twente. Uitvaarten waren toen nog een zaak van kosters van<br />

de kerk of soms van plaatselijke taxibedrijven. Het verzorgen<br />

van de overledene was geen professionele bezigheid. Dat werd<br />

graag overgelaten aan de man van de kisten. De kleine Pedro<br />

mocht dan vaak mee. Die zag het telkens als een spannend<br />

avontuur.<br />

niet doorslaat.’<br />

Het is negen jaar geleden dat zijn vader<br />

overleed. Pedro Swier, professioneel<br />

uitvaarverzorger, algemeen directeur van<br />

Vredehof en een vlotte prater over het vak, raakt<br />

even geëmotioneerd als hij daaraan terugdenkt.<br />

‘Mensen zeggen dat zoiets slijt. Dat geloof ik niet.<br />

Ik heb hem nog nooit zoveel gemist als vorig jaar.<br />

Dat zit hem in kleine dingen: een bak koffie, een<br />

opmerking, zijn persoon. Ik zou graag nog even<br />

met hem willen praten. Hij was niet alleen mijn<br />

vader, maar ook mijn vriend en collega.’<br />

De duim van een dode<br />

Swier is opgegroeid met de dood. Of beter gezegd:<br />

met het verzorgen van uitvaarten. Het zit al in de<br />

familie sinds zijn overgrootvader, die beheerder<br />

was van een begraafplaats in Enkhuizen. Zelf<br />

bewaart hij speciale herinneringen aan opa Swier,<br />

de tweede generatie. ‘Toen ik op de kleuterschool<br />

zat, ging ik tussen de middag vaak even naar hem<br />

toe. Hij zat in een soort schaftkeet op de begraafplaats.<br />

Ik ging dan beukennootjes zoeken. Voor<br />

mij was het helemaal niet eng om daar rond te<br />

lopen. Het was normaal. Ik ging liever naar het<br />

kerkhof dan naar mijn opoe.’<br />

‘Mijn vader wachtte tot ik uit school kwam en nam me dan<br />

mee. Ik moest van hem in de auto blijven zitten, als hij ergens<br />

een overledene moest afleggen. Natuurlijk wist ie dat ik stiekem<br />

toch zou gaan kijken. Op mijn zesde, ik zal het moment nooit<br />

vergeten, werd ik betrapt door de man van het mortuarium in<br />

Haaksbergen. Hij werd niet boos, maar nam me mee naar binnen.<br />

Daar heb ik <strong>voor</strong> het eerst een dode aangeraakt. Ik mocht<br />

zijn duim vasthouden. Sommige kinderen zouden gillend wegrennen.<br />

Ik vond het interessant.’<br />

‘Doe maar wat gebruikelijk is’<br />

Alles in huize Swier stond in het teken van de uitvaartverzorging.<br />

Vakanties waren er niet, want er kon elk moment van<br />

het jaar werk aan de winkel zijn. Mobiele telefoons bestonden<br />

niet. Moeder Swier zorgde <strong>voor</strong> de take-in als haar man op pad<br />

was. Het ongeregelde leven is zoon Pedro dus met de paplepel<br />

ingegeven. Hoewel hij stiekem ooit wel eens droomde van een<br />

leven als automonteur of vrachtwagenchauffeur, was de keuze<br />

onbewust al gemaakt: hij zou uitvaartverzorger worden. En zo<br />

ging het ook.<br />

‘Ik hielp mijn vader als jongen al met het monteren van de<br />

kisten, het aanbrengen van de handvatten, het bekleden. Later<br />

mocht ik ook de verzorging doen. Ik was een van de jongsten<br />

in het vak, waarin toen alleen maar ouderen werkzaam<br />

waren. Mijn uitdaging was het beter te doen dan zij. Wat me<br />

bij<strong>voor</strong>beeld opviel was dat bijna elke uitvaart hetzelfde was.<br />

Dat heb ik altijd raar gevonden. Want iedereen is toch anders?<br />

We wonen in verschillende huizen, kleden ons allemaal op<br />

een andere manier en hebben onze eigen gewoontes. Maar bij<br />

het afscheid zeiden de nabestaanden altijd, en dat gebeurt nu<br />

nog steeds: ‘Doe maar wat gebruikelijk is’. Maar wat is gebruikelijk?’<br />

‘Ik heb hem<br />

nog nooit<br />

zoveel gemist<br />

als vorig jaar’<br />

Er is in dat opzicht veel veranderd, vindt Swier. ‘In elke familie<br />

heb je een haantje de <strong>voor</strong>ste, bij<strong>voor</strong>beeld een dominante oom,<br />

die bepaalt wat er gebeurt. De taak van een goede uitvaartleider<br />

is om ook anderen de ruimte te geven. Om door te vragen bij<br />

nabestaanden, ook als je eerst weinig terug hoort. Mensen gaan<br />

vanzelf hun verhaal vertellen, als je ze de ruimte geeft. Dan kan<br />

een uitvaart echt iets persoonlijks worden. Ieder mens krijgt<br />

kansen in het leven, zeg ik altijd, zeker in zo’n week tussen overlijden<br />

en afscheid. Het is makkelijk om niet te spreken tijdens<br />

de uitvaart van een dierbare, maar de mogelijkheid om dat wél<br />

te doen heb je maar één keer.’<br />

Extravagant<br />

Swier constateert dat het afscheid in de loop der jaren steeds<br />

persoonlijker is geworden en dat de nabestaanden een groter<br />

stempel drukken dan vroeger. ‘Mensen zijn het minder eng<br />

gaan vinden. Vroeger was het gebruikelijk dat de kist werd<br />

zilver<br />

61


afgesloten, eventueel met een glazen deksel. Nu<br />

gebeurt dat bijna niet meer.’<br />

Een keerpunt is volgens Swier de begrafenis van<br />

Manfred Langer in 1996 geweest, de extravagante<br />

eigenaar van de homodisco iT in Amsterdam. Langer<br />

had het draaiboek helemaal zelf geschreven.<br />

Zijn lichaam werd vervoerd in een roze Chevrolet<br />

en de uitvaart liep uit op een spraakmakend feest.<br />

‘Dat heeft de dood meer bespreekbaar gemaakt en<br />

ook <strong>voor</strong> anderen de weg vrijgemaakt om het anders<br />

te gaan doen. Mensen hebben toch de neiging<br />

tot kopieergedrag.’<br />

Mee in de rouwauto<br />

Een persoonlijk, passend afscheid is het begin van<br />

een goede rouwverwerking, is de overtuiging van<br />

Swier. ‘Dat zit ‘m niet in geld of luxe, maar in de<br />

kleine details. In een familielid dat meerijdt in<br />

de rouwauto. Of in het verzorgen van de overledene,<br />

waarbij tegenwoordig in zeker de helft van<br />

de gevallen de familie assisteert. Ook het zelf<br />

dragen van de kist door de nabestaanden is al heel<br />

normaal geworden. We moeten oppassen dat het<br />

bijzonder maken van een uitvaart niet doorslaat.<br />

Had de overledene zelf ook de behoefte om zo de<br />

belangstelling te zoeken, denk ik wel eens als ik<br />

de krant lees. Een overlijdensadvertentie mag nog<br />

steeds klein en ingetogen zijn. Dat geldt eveneens<br />

<strong>voor</strong> de uitvaart zelf. Er is niets mis met een eenvoudige<br />

bijeenkomst met drie stukjes muziek. Het<br />

gaat erom dat het bij de overledene past.’<br />

VUURWERKRAMP, TSUNAMI EN MH17<br />

Pedro Swier is – behalve algemeen directeur van<br />

Vredehof Uitvaartverzorging - ook lid van het<br />

Landelijk Team Forensische Opsporing. In die<br />

hoedanigheid maakte hij <strong>enkel</strong>e dramatische<br />

gebeurtenissen van nabij mee. Het begon met de<br />

vuurwerkramp in zijn woonplaats Enschede, in mei<br />

2000. Bij de ramp vielen 23 slachtoffers, die soms<br />

moeilijk te identificeren waren. ‘Ik heb daar geleerd<br />

dat je niet zomaar over mensen mag beslissen.<br />

Een van de confrontaties duurde in totaal 6 uur,<br />

inclusief <strong>voor</strong>bereiding, gesprekken en het bekijken<br />

van fotomateriaal. Je moet zoiets rustig opbouwen.<br />

Het is niet aan tijd gebonden.’<br />

Na de tsunami van 2004 in Thailand hielp Swier<br />

twee maanden lang bij het identificeren van<br />

slachtoffers van allemaal verschillende nationaliteiten<br />

en het repatriëren van de Nederlandse<br />

overledenen. Ook de ramp met de MH17 maakte<br />

veel indruk. Swier begeleidde samen met collega’s<br />

de confrontaties van de nabestaanden met de stoffelijke<br />

resten van hun dierbaren. Het ging om 196<br />

Nederlandse slachtoffers, van wie de conditie van<br />

de lichamen beduidend minder waren, waardoor<br />

de confrontatie extra moeilijk was. ‘Na de eerste<br />

confrontatie dacht ik: dat kon wel eens heel zwaar<br />

worden. Wij proberen nabestaanden onder die<br />

omstandigheden zo goed mogelijk te begeleiden en<br />

stellen vragen. Soms proberen we ze te beschermen.<br />

Voegt het iets toe om het stoffelijk overschot<br />

te zien? Wat verwachten ze aan te treffen?<br />

Uiteindelijk beslist de familie of ze de confrontatie<br />

wil aangaan.’<br />

Uit het<br />

familiealbum<br />

Swier. Links met<br />

pet opa Swier<br />

62 zilver


ZILVER | COLUMN<br />

Alle goden<br />

M<br />

Mijn ogen zoeken de toegangspoort naar de<br />

hemel. De kleine cirkel hoog boven mij toont<br />

witte vlekken in het blauw, in de koepel met<br />

symmetrische vlakverdeling zie ik de reflectie<br />

van de lucht in een iets vertekende vorm. Van<br />

dit beeld worden jaar in jaar uit, dag na dag, uur<br />

na uur, iedere minuut, elke seconde identieke<br />

foto’s gemaakt. Vandaag sta ik tussen honderden<br />

bezoekers alleen in het Pantheon. In mijn hersens<br />

graaf ik naar de betekenis van deze naam,<br />

Panqeon, ‘<strong>voor</strong> alle goden’.<br />

Bijna 35 jaar geleden was ik hier <strong>voor</strong> het eerst,<br />

met vijftig eindexamenleerlingen op Romereis<br />

en met zes jaar lang tien uur per week Grieks en<br />

Latijn op zak. Rome voelde als thuiskomen en<br />

deze tempel vond ik magisch. Omdat je er zomaar<br />

zonder toegangskaartje binnenstapt, als in<br />

een tijdmachine. Eén voet over de drempel en je<br />

wordt weggeschoten naar een wereld van samengesmolten<br />

religies, sandalen en toga’s, retoriek,<br />

ruzies, dagelijks gedoe in de eerste eeuwen na<br />

Christus. Je hoeft er alleen maar je ogen bij dicht<br />

te doen.<br />

Ze zal me zonder woorden<br />

vertellen over de kracht<br />

van nieuwe liefde<br />

Ik ben hier nu vanwege mijn dochter. Na een bewogen<br />

jaar is Rome de stad die ze in haar eentje<br />

wil ontdekken, waar ze wil bedenken hoe ze haar<br />

leven opnieuw vorm kan geven, met kunstschatten<br />

uit de klassieke oudheid en renaissance als<br />

troostrijk en inspiratievol decor van haar eigen<br />

wedergeboorte. Ik mag een paar dagen kijken<br />

hoe dat gaat.<br />

Als ik tussen de immense, van het vuil en stof<br />

zwart geworden zuilen door naar buiten loop, zie<br />

ik haar zitten waar ik haar een half uur geleden<br />

met een boek heb achtergelaten, op een terras<br />

aan het Piazza della Rotonda. Zelf was ze al een<br />

paar keer het Pantheon in geweest, ze komt er<br />

dagelijks langs, dus nu even niet. Ze is iets ouder<br />

dan ik was, toen, in 1984, maar zoveel opener.<br />

Heb ik mijn moeder na die terugreis van 36 uur<br />

– onze trein stond uren stil tussen de weilanden,<br />

geen mobiel om een latere aankomsttijd door<br />

te geven – verteld wat ik in Rome had meegemaakt?<br />

Hoe een mis in de Santa Maria Maggiore<br />

mij vanwege de mix van indringende rituelen en<br />

machtsvertoon van de wijs had gebracht, over<br />

mijn gefriemel met Bob uit de bètaklas, terwijl<br />

ik eigenlijk op de tekenleraar verliefd was? Ik<br />

zei waarschijnlijk niets, was zo gesloten als een<br />

oester. Het was misschien ook iets van die tijd,<br />

dat je weinig met je ouders deelde.<br />

Vanavond zal ik van mijn dochter horen wat<br />

ze nodig heeft om verder te kunnen. Wat haar<br />

vrienden <strong>voor</strong> haar betekenen, waar ze moed uit<br />

put, hoe ingewikkeld het is fysiek soms minder<br />

aan te kunnen dan leeftijdgenoten. Maar<br />

bovenal zal ze me zonder woorden vertellen over<br />

de kracht van nieuwe liefde, over de hoop die<br />

daarvan uitgaat.<br />

Als ik boven een bord pasta kijk naar haar<br />

stralende gezicht voel ik traag en geruisloos iets<br />

langs de richels van mijn kraaienpoten vloeien.<br />

Ik doe geen moeite deze tranen tegen te houden.<br />

Ik ben omringd door alle goden.<br />

Alexa Gratama<br />

Alexa Gratama, moeder<br />

van drie en echtgenote,<br />

woont en denkt in<br />

Delden. Zij is taalfreak,<br />

nieuwsgierig van aard en<br />

dol op mensen. Dat komt<br />

goed uit als je rechter en<br />

mediator bent. Achter<br />

ieder conflict zit een<br />

verhaal en in ieder verhaal<br />

een sleutel tot op<br />

een oplossing. De kunst<br />

is die verhalen op tafel<br />

te krijgen, met vragen,<br />

luisteren en aandachtig<br />

observeren. En vervolgens<br />

aan wat je gehoord<br />

en gezien hebt de juiste<br />

woorden te geven.<br />

zilver<br />

63


(advertorial)<br />

Waar ons kleine landje groot in is:<br />

Nederland is hét grootste bloemencorsoland<br />

ter wereld. Tijdens de corso’s<br />

komen de mooiste bloemencreaties<br />

<strong>voor</strong>bij en kunt u genieten van<br />

mooie optochten bestaande uit praalwagens<br />

die bedekt en versierd zijn<br />

met duizenden bloemen. RTV Oost<br />

brengt ook dit jaar weer twee van<br />

deze mooie corso's in beeld.<br />

Sint Jansklooster<br />

Sint Jansklooster heeft elke <strong>zomer</strong> één van<br />

de mooiste en grootste bloemencorso’s van<br />

de wereld. Prachtige wagens versierd met<br />

tienduizenden bloemen sieren de straten<br />

en veranderen het beeld in een sprookjesachtige<br />

omgeving. Iedere liefhebber van<br />

cultureel en artistiek vermaak mag dit<br />

evenement niet missen. Naast de grootse<br />

praalwagens is er ook levendig theater en<br />

kan men genieten van muzikaal vermaak.<br />

Vollenhove<br />

Elk jaar staat het oude Zuiderzeestadje<br />

Vollenhove weer volop in de schijnwerpers<br />

met haar bloemencorso. Praalwagens die<br />

zijn opgesierd met meer dan 100.000 pompoendahlia’s.<br />

Het Corso in Vollenhove is niet<br />

het grootste, maar wel het oudste Corso van<br />

Nederland. Vanaf 1905 is het corso al met<br />

Vollenhove verbonden en rijden er tegenwoordig<br />

meerdere corsowagens en showkorpsen<br />

<strong>voor</strong>bij. De stoet praalwagens, van<br />

soms wel twaalf meter hoog, wordt afgewisseld<br />

door muziekkorpsen, afkomstig uit heel<br />

Nederland en zorgvuldig geselecteerd uit de<br />

hoogste kwaliteitsklassen.<br />

64 zilver<br />

foto: Wilko Visscher


Sint Jansklooster 16 en 17 augustus <strong>2019</strong><br />

Vollenhove 24 augustus <strong>2019</strong><br />

Kijk <strong>voor</strong> de uitzendtijden op www.rtvoost.nl.<br />

De uitzendingen zijn ook online terug te kijken.<br />

zilver<br />

65


SPREAD | FOTOGRAFIE JOOP WEUSTINK, WIERDEN<br />

66 zilver


Eitje<br />

TWEE GEBAKKEN EIEREN en één aandachtige<br />

kijker. Met een omelet-tonsuur. Een beetje<br />

gefotoshopt <strong>voor</strong> het maximale effect, maar<br />

eerlijk is eerlijk: goed gezien van de fotograaf.<br />

In 2015 trof hij deze meneer in museum De<br />

Fundatie bij een expositie van Tjalf Sparnaay.<br />

Dat is een hyperrealistische schilder die zijn<br />

huis- tuin- en keukenonderwerpen heel groot<br />

opblaast. En, zo lees ik over hem, Sparnaay<br />

wil aansluiten bij de 17e-eeuwse traditie van<br />

het stilleven.<br />

Ik keek twintig minuten en kreeg steeds<br />

meer vragen. Ik zal ze nummeren. Eerst<br />

over de schilderijen. Waarom een gebakken<br />

ei schilderen (1)? Sterker nog, waarom twee<br />

gebakken eieren schilderen (2)? Waarom zo<br />

onmeunig groot, die eiers (3)? Zitten er geheime<br />

boodschappen in de schilderijen (4)?<br />

Misschien zoals in 17e-eeuwse schilderijen tal<br />

van iconografische verwijzingen zitten die<br />

<strong>voor</strong> de 17e-eeuwer een wereld aan diepgang<br />

en levenswijsheid bevatten (5)? Laat de<br />

schilder ons nieuwe dingen zien, ovologische<br />

noviteiten waarvan<br />

wij ons <strong>voor</strong>heen<br />

niet bewust waren<br />

(6)? Neemt de<br />

schilder hier stelling<br />

in de eeuwenoude<br />

discussie over<br />

de kip of het ei (7)?<br />

Existentiële vragen.<br />

Bedoelt de schilder<br />

dat het ei er het<br />

eerst was (8)? Ik<br />

kom er niet uit.<br />

Over de kijkende meneer heb ik ook nagedacht.<br />

Wat zou hij denken (9)? Zou hij<br />

vermoeden dat er een fotograaf achter hem<br />

stond die drie gebakken eieren zag in plaats<br />

van twee (10)?<br />

De fotograaf is vormgever. Dat zijn mensen<br />

die goed kunnen kijken. Dan zie je dingen.<br />

Zou hij ook gelachen hebben (11)? Heeft hij<br />

bewust ironie gestopt in zijn foto door iets te<br />

fotoshoppen (12)? Wil hij ons aan het lachen<br />

maken (13)?<br />

Dertien vragen. Geen eitje, om die allemaal te<br />

beantwoorden...<br />

Paul Abels<br />

zilver<br />

67


REPORTAGE | TEKST THEO LEONÉ | FOTOGRAFIE ALPHONS B. TER BRAKE<br />

Wilde ik mijn man nog zien,<br />

moest ik ook naar<br />

de molen<br />

Ans en Cees Purmer zijn verslingerd aan de Lonneker Molen. De wieken,<br />

het raderwerk, de mensen. Ans jaagt enthousiast de populariteit van de<br />

molen naar nieuwe hoogten. Cees is penningmeester van de stichting met<br />

zo’n honderd vrijwilligers. Cees komt uit Alkmaar, Ans uit Enschede. Beiden<br />

zijn van 1948. Zij werd directiesecretaresse in de zorgsector, weet van<br />

wanten. Hij gemeenteambtenaar die beroepsmatig in Lonneker de molen<br />

tegen het lijf liep.<br />

NIET MEER WEG TE SLAAN<br />

Na zijn pensionering toog Cees steeds vaker<br />

naar wat steeds meer zijn molen werd.<br />

Ans: ‘Wilde ik mijn man nog blijven zien,<br />

moest ik ook wel naar de molen. Wat ik<br />

daar zou gaan doen? Geen idee. Nu zijn we<br />

allebei niet meer bij de molen weg te slaan.<br />

Ik richt me op PR en educatie. Erg leuk.’<br />

Molenweg 80. Daar moet je zijn. Op de<br />

Elzenkamp, niet ver van de dorpskern.<br />

VAN VERF NAAR GRAAN<br />

Textielfabrikant Benjamin Willem Blijdenstein<br />

nam het initiatief tot de molen zoals<br />

we die vandaag de dag kennen. In 1851<br />

draaiden <strong>voor</strong> het eerst de wieken. Om net<br />

als nu koren te malen? Welnee. Blijdenstein<br />

was als man van de textiel meer gebaat<br />

bij goede verf. Zo kreeg Lonneker vlak<br />

bij de plaats waar een oude stenderkast<br />

was afgebrand, een heuse verfmolen.<br />

Al snel maakte de verf plaats <strong>voor</strong> graan.<br />

Viel vast meer aan te verdienen. Wel klaagde<br />

de molenaar over vochtige muren. De<br />

kwaliteit van de bouw had beter gekund.<br />

Als oplossing <strong>voor</strong> de vochtproblemen<br />

kreeg de molen een dikke jas van riet.<br />

Nergens elders is een beltmolen in riet te<br />

bewonderen.<br />

MOLENAAR DIEPEMAAT<br />

Theo Diepemaat (1958) laat de<br />

Lonneker Molen draaien. ‘Ik<br />

heb binding met de molen, ben<br />

in Lonneker geboren.’ Op het<br />

netvlies staat nog zijn bezoek<br />

aan de Pelmolen in Rijssen, een<br />

jaar of twintig geleden. Een<br />

vonk sloeg over. Zou hij ooit<br />

zelf molenaar kunnen zijn? Na<br />

zijn werkzame leven bij Defensie<br />

misschien? Eerst nog acht<br />

jaren op de luchtmachtbasis<br />

Leeuwarden.<br />

Wat een reacties. Op een gegeven moment moesten we een<br />

stop inlassen. Hadden niet voldoende vrijwilligers om de<br />

educatie in goede banen te leiden.’<br />

Groepen tot 25 kinderen zijn <strong>voor</strong> de vrijwilligers goed te<br />

behappen. Mits goed begeleid door hun onderwijzers. Tekenbladen<br />

met opdrachten worden uitgedeeld. Plak het goede<br />

product bij het juiste plaatje. Voetballer Luuk de Jong houdt<br />

van roggebrood, natuurlijk gemaakt van rogge. Plakken maar!<br />

Vind jij sesamzaad ook zo lekker? Plakken! Acht bakken met<br />

zaden staan klaar <strong>voor</strong> de juiste keuze. Ah, dat is tarwe. Daar<br />

zijn de grote pitten van zonnebloemen, de havermout, de<br />

doppen boekweit.<br />

‘Grappig. Als de ene school vertrekt, ligt geen kruimel op de<br />

grond. Bij andere zijn tafel en vloer na afloop bezaaid.’<br />

VLIJTIGE HANDEN<br />

Vrijwilligers heeft de molen in soorten en maten. Sommigen<br />

klussen, anderen maken deel uit van de bakgroep of maalploeg.<br />

De meelproductie haalt jaarlijks de tienduizend kilo.<br />

De tarwe komt van een boer uit de buurt. Vlijtige handen<br />

maken 2700 pakketten pannenkoekenmeel, mengen tarwe en<br />

boekweit.<br />

SCHOOLJEUGD<br />

Leuk uitje <strong>voor</strong> de schooljeugd, een bezoek<br />

aan de molen. Schoorvoetend kwamen<br />

in 2015 de eerste groepjes binnen. Een<br />

kleinkind van de Purmers had juf attent<br />

gemaakt op de molen. Mogen we vast wel<br />

eens bekijken van opa en oma. De verhalen<br />

werden destijds nog ondersteund met<br />

beeld van de laptop. Tegenwoordig pakt<br />

de molen uit met een groot scherm en<br />

beamer.<br />

Ans: ‘In januari waren we op de Nationale<br />

Onderwijsbeurs om een bezoek aan onze<br />

molen te promoten. Ik schreef alle scholen<br />

in Enschede aan. Kom naar de molen!<br />

Vier jaar geleden besloot<br />

Diepemaat – terug in Twente,<br />

hij woont in Almelo – de<br />

tweejarige cursus tot vrijwillig<br />

molenaar te volgen. Ervaring<br />

deed hij op in molen De Hoop<br />

in Almelo, het examen legde<br />

Diepemaat af op de molen van<br />

Jan Pol in het Drentse dorp<br />

Dalen.<br />

20.000 EURO<br />

Ans: ‘De excursies <strong>voor</strong> scholen zijn gratis. Elders zeggen ze<br />

dat we gek zijn, zouden geld moeten vragen. We willen zo<br />

lang als we kunnen de groepen gratis ontvangen. De kinderen<br />

worden enthousiast en komen weer terug met hun ouders en<br />

grootouders. Die kopen dan wat in ons winkeltje. Doen velen.’<br />

Een populair element is het zelf bakken van pannenkoeken.<br />

Vraagt de molenclub per kind twee euro <strong>voor</strong> – inclusief<br />

drankje. Kun je je <strong>voor</strong>stellen dat onderwijzers bij zo’n bescheiden<br />

bedrag afpingelen? Ans niet.<br />

Penningmeester Cees: ‘Als stichting moeten we om de onkosten<br />

te betalen ieder jaar netto de 20.000 euro halen. Inkomsten<br />

hebben we uit de educatie en de winkel. We doen mee in tal<br />

van activiteiten om mensen naar onze molen te krijgen, van<br />

oogstfeest tot molendag.’<br />

68 zilver


SLAPELOOS VAN SPANNING<br />

In dorpsblad Op en um’n Bölt vertelt de molen<br />

om de andere week zijn verhaal. Over wind,<br />

reuzel en bijenwas – nodig om te draaien. Over<br />

het buitenlandse meisje dat ’s nachts de slaap<br />

niet kon vatten omdat ze naar de molen mocht.<br />

Reactie van de molen: ‘Ik hoop dat je nog heel<br />

veel dagen hebt die nog mooier zijn dan jouw<br />

bezoek aan de molen.’<br />

zilver<br />

69


100 PLUS | TEKST MARIJKE AGTERBOSCH | FOTOGRAFIE ODA AKKERMANS<br />

AALTJE BROUWER-FEDDEMA, ALMELO, 101 JAAR<br />

IN HAAR VRIJE<br />

TIJD WAREN<br />

HAAR HANDEN<br />

ALTIJD BEZIG<br />

In een ruim appartement van Eugeria lacht de 101-jarige Aaltje<br />

Brouwer-Feddema ons vriendelijk toe. Ze is geboren op 24-11-1917<br />

in Bergum of - zoals zij zelf zegt - ‘achter Leeuwarden’. Hoewel<br />

ze de lagere school niet volledig heeft gevolgd, vertelt ze dat meester<br />

Bouma haar leerde lezen en schrijven. Op 12-jarige leeftijd wordt<br />

ze hulp in de huishouding. Twee jaar later werkt ze in textielfabriek<br />

Baarsma te Zwaagwesteinde om vervolgens op 16-jarige leeftijd<br />

weer in de huishouding te werken. Aaltje trouwt op 20-jarige leeftijd<br />

‘op een regenachtige dag’. In 1956 verhuist het gezin naar Almelo.<br />

Het echtpaar krijgt zes kinderen waarvan er een op 18-jarige leeftijd<br />

overlijdt. De kinderen schenken Aaltje 17 kleinkinderen, 28 achterkleinkinderen<br />

en 13 achter-achter kleinkinderen. De namen van de<br />

kleinkinderen en de oudste namen van de achterkleinkinderen kent ze<br />

uit het hoofd.<br />

Aaltje Brouwer is sinds 1993 weduwe, maar kijkt terug op een gelukkig<br />

huwelijk. ‘Ik had een hele lieve man’ zegt ze. Nadat haar man invalide<br />

wordt, gaat Aaltje werken als gezinsverzorgster. In haar vrije tijd<br />

zijn haar handen altijd bezig. Jarenlang breit ze <strong>voor</strong> de bazaar van de<br />

kerk: shawls, sokken, (op verzoek) vingerhandschoenen, spreien. Tot<br />

haar 90ste woont ze zelfstandig, daarna 10 jaar in Woonzorgcomplex<br />

Buurstede met beperkte zorg. In 2013 breekt ze haar bekken; de rollator<br />

doet z’n intrede. Sinds een jaar krijgt ze 24-uurs zorg. Conclusie:<br />

Aaltje Brouwer is een tevreden en blijmoedige 101-jarige.<br />

70 zilver


zilver<br />

71


Voor iedereen<br />

een persoonlijk<br />

afscheid.<br />

Uw hulp bij zorg, beslissingen of schulden<br />

Kunt u niet meer duidelijk maken welke zorg u nodig heeft.<br />

Raakt een familielid verstrikt in zijn leven? Loopt u vast met<br />

schulden? Dan helpt Stichting Doe Mee(r) uit Hengelo!<br />

Meer menselijkheid, Meer vertrouwen, Meer respect<br />

Ontdek hoe u mee(r) doet?<br />

Wilt u meer Uw weten zorg goed over laten de uitvaart regelen of.. mogelijkheden?<br />

Bel mij dan gerust Uw wil goed <strong>voor</strong> laten een uitvoeren afspraak. of.. Ik kom<br />

Uw kans om uit de schulden te komen<br />

vrijblijvend bij u langs om uw uitvaartwensen te<br />

Meer informatie:<br />

bespreken. Ook als u niet of elders verzekerd bent.<br />

www.stichtingdoemeer.nl of 085 - 48 309 84<br />

Monuta Judith Elst<br />

Leliestraat 23, 7555 BV Hengelo<br />

T 074 - 852 63 50 Wij helpen u graag !<br />

E info@monutajudithelst.nl<br />

I www.monutajudithelst.nl<br />

Oogcentrum Eibergen<br />

99x146 Adv Monuta Judith Elst.indd 1 21-05-19 14:40<br />

OOGCENTRUM OOGCENTRUM<br />

EIBERGEN EIBERGEN<br />

HENRI BLOEM:<br />

Spreekuren en behandelingen <strong>voor</strong> algemene en gespecialiseerde oogzorg,<br />

met optimale <strong>voor</strong>lichting en persoonlijke aandacht. Gratis parkeerruimte.<br />

Voor inlichtingen en het maken van afspraken zijn wij op werkdagen<br />

van 08.30-12.30 en 14.00-17.00 uur telefonisch bereikbaar op onderstaand telefoonnummer.<br />

EEN PARADIJS<br />

VOOR DE<br />

WIJNLIEFHEBBER<br />

Oogcentrum Eibergen - Nijverheidsstraat Deurningerstraat 8-04 - 7151 HN 228 Eibergen | Enschede | www.henribloem.nl<br />

T.0545-478 080 - info@oogcentrum-eibergen.nl - www.oogcentrum-eibergen.nl<br />

De beste kwaliteit<br />

op twee wielen<br />

Al 150 jaar<br />

in dienst van het leven.<br />

Kijk op www.vredehof.nl<br />

Julianastraat 37 | 7591 EK Denekamp | www.harberink-tweewielers.nl


TEKST INGRID BOSMAN<br />

Theater Muziek Kunst<br />

Speciale <strong>zomer</strong>editie<br />

Cultuur tussen<br />

stad en land<br />

Het beste van stad en platteland: dat biedt het<br />

Noaberfest in en rond Almelo. Stel zelf je programma<br />

samen en ontdek Almelo, Tubbergen en omgeving op<br />

een andere manier. Noaberfest biedt korte optredens<br />

op zo’n vijftien onverwachte plekken. Muziek, theater<br />

en alles wat daar tussenin zit. Blues in een garage, muziektheater<br />

tussen de koeien, stand up comedy in een<br />

museum: niks is te gek op 29 en 30 juni. Noaberfest is<br />

een initiatief van Theater Hof 88 en cultuurorganisator<br />

Jos van Beem.<br />

noaberfest.nl<br />

Theater als streekproduct<br />

Afrika in Hertme<br />

Het Afrika Festival in Hertme is dé etalage van moderne Afrikaanse<br />

muziek. Voor de 31 editie, op 6 en 7 juli, zijn onder vele anderen de<br />

Malinese zangeres Fatoumata Diaware (foto), het Orchestre Afisa<br />

(met een ode aan Tabu Ley, ‘koning van de rumba’) en de Marokkaanse<br />

groep Bnat Timbouktou gestrikt. Gecombineerd met een<br />

Afrikaanse markt en een speciaal jeugdprogramma biedt het festival<br />

in het openluchttheater in Hertme vermaak <strong>voor</strong> de hele familie. Tip:<br />

er rijdt een pendelbus vanaf het NS-station in Borne.<br />

openluchttheaterhertme.nl/afrikafestival<br />

In de naam klinkt niet <strong>voor</strong> niets zowel geborgenheid<br />

als verlangen door. Heimland heet het festival dat vorig<br />

jaar <strong>voor</strong> het eerst in Diepenheim werd gehouden. Wie<br />

er toen bij was heeft de data <strong>voor</strong> dit jaar vast en zeker<br />

al in de agenda staan. Op 26, 27 en 28 juli verandert<br />

Diepenheim in een groot podium <strong>voor</strong> theatermakers<br />

die het stadje kennen als een inspirerende werkplek.<br />

Alle <strong>voor</strong>stellingen van Heimland zijn geheel of gedeeltelijk<br />

in Diepenheim gemaakt. Theater als streekproduct,<br />

gepresenteerd in een karakteristieke omgeving,<br />

met Herberg De Pol en het bijbehorende plein als<br />

onweerstaanbaar festivalhart.<br />

heimland.nl<br />

Borrelen op<br />

mega-terras<br />

Met familie of vrienden de <strong>zomer</strong><br />

inluiden op ‘het grootste terras<br />

van Nederland’: dat kan op 23<br />

juni op de <strong>voor</strong>malige vliegbasis<br />

Twenthe. De taxibaan wordt omgetoverd<br />

tot mega-terras.<br />

Tussen de hangars waar ooit de<br />

straaljagers stonden geparkeerd<br />

en de verkeerstoren kunnen<br />

bezoekers met een hapje en een<br />

drankje genieten van optredens<br />

van artiesten als Trijntje Oosterhuis,<br />

Glennis Grace en Xander<br />

de Buisonjé. Er zijn verschillende<br />

arrangementen, al dan<br />

niet inclusief een gereserveerde<br />

tafel met bediening. De culinaire<br />

keuze reikt van bitterbal tot<br />

oester en er wordt echt glaswerk<br />

gebruikt.<br />

het grootsteterrasvannederland.nl<br />

Goudmijn op Hulsbeek<br />

Onder de artiesten zijn<br />

DJ’s van naam. Maar het<br />

festival Fields of Joy op<br />

het Hulsbeek in Oldenzaal<br />

biedt veel meer.<br />

Op het podium met de<br />

naam Goudmijn bij<strong>voor</strong>beeld<br />

treden good old De<br />

Dijk en Golden Earring<br />

(foto) op en singer-songwriters<br />

Jeangu Macrooy<br />

en zijn Ierse collega<br />

Gavin James. Van Lil Kleine<br />

tot Bökkers: de vijfde<br />

editie op 6 juli belooft<br />

nog meer dan <strong>voor</strong>heen<br />

<strong>voor</strong> elk veel joy.<br />

En dan staat Fields of<br />

Joy ook nog eens bekend<br />

om de relaxte sfeer en de<br />

puike aankleding.<br />

fieldsofjoyfestival.com<br />

zilver<br />

73


RECEPT | TEKST FREDERIKE KROMMENDIJK | FOTOGRAFIE ALPHONS B. TER BRAKE<br />

NIET KNOEIEN OP DE<br />

barbecue<br />

Barbecueën? Barbeknoeien zul je bedoelen.<br />

Boer en slager Harry Boomkamp uit Denekamp kon<br />

het niet meer aanzien en vertelt graag hoe je een<br />

mooi stuk vlees klaarmaakt, op zijn Erve Elferman<br />

of op de streekmarkt in Delden.<br />

S<br />

Sinds een jaar of vijf is Harry Boomkamp<br />

dealer <strong>voor</strong> Oost-Nederland<br />

van de Big Green Egg, een loodzware<br />

groene barbecue in eivorm waarvan<br />

het deksel dicht kan. Simpelweg<br />

omdat hij het ‘geknooi’ van mensen<br />

op plaatstalen barbecuetjes niet<br />

meer aan kon zien. ‘Kochten ze hier<br />

een prachtig stuk vlees waar ik drie<br />

jaar druk mee was geweest, gooien<br />

ze dat op zo’n blikken ding. Alle<br />

vocht de lucht in, smaakmakers<br />

uit de sausfabriek erop, weg mooi<br />

product’.<br />

Het mag duidelijk zijn: Harry houdt<br />

van kwaliteit. En daarom laat hij<br />

mensen graag zien dat je ook op<br />

de barbecue een heerlijk stuk vlees<br />

kunt klaarmaken, als je maar weet<br />

wat je doet en wat je koopt. ‘Door<br />

de voedselindustrie smaakt een kip<br />

naar een vis en een vis naar een kip.<br />

Terwijl je juist op zoek moet naar de<br />

eigenheid van een product. Dat kan<br />

alleen als je iets van het dier zelf<br />

weet’.<br />

Op Erve Elferman lopen Limousin-koeien,<br />

een Frans ras dat het<br />

aan de boorden van de Dinkel prima<br />

doet. Dinkelrund, noemen Harry en<br />

zijn Suze het. ‘Om te weten hoe je<br />

moet barbecueën moet je goed naar<br />

het dier kijken. Een koe heeft werk-<br />

vlees en lui vlees, dat laatste is alles<br />

wat biefstuk is. Dat heeft niet hoeven<br />

werken en is dus zo klaar. Wij<br />

maken hier vaak een zijlende klaar<br />

(zie tip) maar deze methode is ook<br />

goed toe te passen met rumpsteak,<br />

bavette, cote de boeuf. ‘Kijk wat je<br />

koopt. Vlees met mooi geel vet komt<br />

van een dier dat gras en granen<br />

heeft gegeten, wit vet komt van<br />

mais en dus industrievoer. Vet geeft<br />

smaak. Als je geen vet wilt, snij het<br />

er dan pas na de bereiding af’.<br />

Het wordt nog meer een feest als<br />

je eens een bijzonder stuk vlees<br />

durft te bestellen. Het pianostuk<br />

bij<strong>voor</strong>beeld, een stuk vlees waar<br />

de ribben in zaten en wat daardoor<br />

wel wat op pianotoetsen lijkt. Deze<br />

spieren hebben moeten werken en<br />

hebben daardoor veel smaak, net als<br />

brisket en picanha (staartstuk). Deze<br />

stukken moeten wel even worden<br />

aangeschroeid, maar garen daarna<br />

op een veel lagere temperatuur tot<br />

ze de kerntemperatuur van 50 tot 55<br />

graden hebben bereikt.<br />

‘Het probleem is dat iedereen altijd<br />

haast heeft. Je moet van barbecueën<br />

een feestje maken. Trek er eens<br />

gewoon een zondagmiddag <strong>voor</strong> uit.<br />

Doe er eerst een lekkere pizza op,<br />

daarna bak je een mooi stuk vlees<br />

aan en dat laat je dan op lage temperatuur<br />

garen. Niet alleen van dat<br />

hap-slik-weg spul erop, maar echt<br />

rustig genieten samen’.<br />

Tijd zit ook in de <strong>voor</strong>bereiding.<br />

‘Leg vlees nooit zo uit de koelkast<br />

74 zilver


‘Leg vlees nooit zo<br />

uit de koelkast op<br />

de barbecue. Vlees<br />

is een spier, die<br />

verkrampt bij te<br />

grote temperatuurverschillen.’<br />

Harry’s<br />

barbecuetip<br />

op de barbecue. Vlees is een spier,<br />

die verkrampt bij te grote temperatuurverschillen.<br />

Ruim op tijd uit de<br />

koelkast dus, bij goed vlees is dat<br />

geen probleem. En na het grillen in<br />

bakpapier pakken en ongeveer net<br />

zo lang laten rusten als het heeft<br />

gebakken, maar zeker vijf minuten.<br />

Het vlees ontspant dan weer en het<br />

vocht verdeelt zich over het hele<br />

stuk, daardoor is het veel malser’.<br />

Een beetje olijfolie of zonnebloemolie<br />

op het vlees zorgt dat het niet<br />

aan het rooster plakt.<br />

Hebben mensen de slag van het<br />

barbecueën te pakken, dan kunnen<br />

ze op Erve Elferman ook een mobiele<br />

buitenkeuken huren en daarmee in<br />

de wei of aan de bosrand compleet<br />

verzorgd zelf aan de slag. ‘Met goede<br />

producten en een beetje uitleg<br />

kan iedereen het’.<br />

Koop een zijlende van 1,5 tot<br />

2 kilo. Vet in met zonnebloemolie<br />

en bestrooi met verse<br />

kruiden zoals rozemarijn en<br />

tijm. Bak op een hete barbecue<br />

om en om aan en laat dan garen<br />

op 220 graden<br />

tot de kerntemperatuur<br />

50 tot 55<br />

graden is. Pak in<br />

bakpapier en laat<br />

zeker tien minuten<br />

rusten. Kook wat<br />

fond in (liefst zelf<br />

getrokken van runderbeenderen)<br />

met<br />

piepkleine blokjes<br />

biologische groente<br />

en maak van het<br />

vuur af romig met<br />

een paar klontjes<br />

koude roomboter erop. Snijd<br />

het vlees in dunne plakken en<br />

serveer met de saus.<br />

Meer weten?<br />

www.boergondisch.nl<br />

zilver<br />

75


BRIDGERUBRIEK | TEKST KEES OOIJEVAAR<br />

NAAR ZES NIVEAU<br />

W/- ♠ A 9 8 7<br />

♥ A B 6 2<br />

♦ V 6<br />

♣ H B 5<br />

N<br />

♠ B 4 ♠ 10 5 3 2<br />

♥ 9 8 3 ♥ V 10 7 4<br />

W<br />

O<br />

♦ B 8 7 ♦ 9<br />

♣ A 10 8 6 2 ♣ V 9 7 3<br />

Z<br />

♠ H V 6<br />

♥ H 5<br />

♦ A H 10 5 4 3 2<br />

♣ 4<br />

HET BEREIKEN EN MAKEN VAN EEN SLEM is toch de droom van iedere<br />

bridger. Daarbij is het bereiken van een slem in een lage kleur meestal<br />

extra moeilijk, omdat het bieden <strong>voor</strong>rang geeft aan de hoge kleuren.<br />

Na een 1SA-opening kan met Jacoby worden aangegeven <strong>voor</strong>keur te<br />

hebben <strong>voor</strong> het spelen in een hoge kleur. Maar ook <strong>voor</strong> een lage kleur<br />

kan <strong>voor</strong>keur worden aangegeven, 2♠ geeft klaveren aan en 2SA ruiten.<br />

Door het antwoord te ‘weigeren’ kan meteen het bezit van een honneur in<br />

west noord oost zuid<br />

p 1 SA p 2 SA<br />

p 3 ♣ p 4 SA<br />

p 5 ♠ p 6 ♦<br />

a.p.<br />

die kleur worden getoond. Hier weigert noord 3♦ te bieden en vertelt met<br />

3♣ een honneur in ruiten. Met 4SA vraagt zuid azen. De troefkleur staat<br />

natuurlijk vast en is ruiten. Zuid vraagt azen, omdat met samen 30-32<br />

punten twee azen buiten boord zouden kunnen zijn.<br />

NZ spelen de 5 azen conventie (RKC – Roman KeyCard), waarbij troefheer<br />

als aas (sleutelkaart) geldt en ook troefvrouw kan worden aangegeven. 5♥<br />

betekent twee azen zonder troefvrouw en 5♠ twee azen met troefvrouw.<br />

Normaal is dan 5♣ <strong>voor</strong> 0 of 3 azen en 5♦ <strong>voor</strong> 1 of 4. Tegenwoordig worden<br />

echter 5♣ en 5♦ omgedraaid. 5♦ betekent dan dus juist 0 of 3 azen.<br />

Daardoor is er na 5♣ een extra biedstapje vrij om verder te vragen. Hoe dat<br />

precies gaat is met even googelen op ‘RKC bridge’ gemakkelijk te vinden.<br />

In het getoonde biedverloop geeft noord met 5♠ twee azen met troefvrouw<br />

aan. In dit geval weet zuid van ♦V en kan dus met de twee aangegeven<br />

azen redelijk veilig 6♦ bieden. Ook als ♥A en ♥V zouden ontbreken,<br />

kan een hartenuitkomst door het bezit van ♥H geen kwaad. Zonder<br />

hartenpunten zal noord juist punten in klaveren moeten hebben en kan er<br />

zonder hartenuitkomst later in het spel vast op een hoge klaveren een harten<br />

weg. Maar hier dan toch het genoegen van een slem in een lage kleur.<br />

DOORLOPER<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

8<br />

9<br />

10<br />

11<br />

12<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12<br />

Als u de doorloper gemaakt heeft, vindt u op de horizontale en verticale<br />

lijnen de namen van grote Twentse bedrijven, waarvan de meeste overigens<br />

helemaal niet of nauwelijks nog bestaan. Stuur de namen naar:<br />

redactie@zilvermedia.nl<br />

Onder de goede inzenders verloten we vijf prijzen waaronder een wijnmand<br />

ter waarde van 50 euro, die beschikbaar wordt gesteld door Wijnhandel De<br />

Smörre uit Oldenzaal.<br />

Horizontaal<br />

1. Hoofstad van Italië – beroep<br />

2. Wet over<br />

arbeidsomstandigheden –<br />

laatstleden (afk) – voegwoord<br />

(latijn) – stad in Duitsland<br />

3. Deel van Italië – dier –<br />

Bulgaarse munt<br />

4. Deel van het huis –<br />

administratiekantoor<br />

(afk) – lidwoord – Engelse<br />

vennootschap – chemisch<br />

symbool<br />

5. Rijstveld – cirkelvormig – hart<br />

6. Tijdperk – reet – por – Rivier in<br />

Gelderland<br />

7. Aanhef – autogas – jochie –<br />

Hare Majesteit (afk) – Riviertje<br />

bij Almelo<br />

8. Plaats in Noorwegen – plaatsje<br />

in de buurt van Zutphen –<br />

schop<br />

9. Land in Azië – bevestiging<br />

– Verenigde Naties (afk) –<br />

kantoorartikel<br />

10. Stadje onder Parijs –<br />

wasmiddelmerk – gehucht bij<br />

Reutum<br />

11. Harde vrucht – circa (afk) – deel<br />

van de computer<br />

12. Edelsteen – zwaardwalvis<br />

Verticaal<br />

1. Puzzel – Stad in Toscane<br />

2. Ondernemingsraad (afk) –<br />

twee – scheikundig symbool<br />

– voetbalclub in Rijssen (afk) –<br />

<strong>voor</strong>zetsel<br />

3. Megabyte (afk) – dreumes –<br />

soort kangoeroe<br />

4. Omroep (afk) – weg met bomen<br />

aan weerskanten - klein paard<br />

– motorraces in Assen<br />

5. Dun plaatstaal – hype – knul<br />

6. Lengtemaat – voetbalclub in<br />

Haarlem – Bijleveld – Vlaamse<br />

uitroep<br />

7. Balustrade – slot – spel – plaats<br />

in Noord-Brabant<br />

8. Koraaleiland – tweetal<br />

– anoniem (afk) –<br />

goochelnummer<br />

9. Russische ontkenning –<br />

kilowattuur (afk) – jong varken<br />

– stop<br />

10. Betaalmiddel – bijwoord –<br />

moeder – naar beneden<br />

11. Een zekere – dikke pap<br />

– chemisch symbool –<br />

Luchtmacht (afk) - geloof (afk)<br />

12. Stad in Italië – kunstmatige<br />

uitgang <strong>voor</strong> oa urine<br />

76 zilver


ZILVER | NIEUWE BOEKEN VAN TWENTSE AUTEURS<br />

UITSLAG<br />

DOORLOPER<br />

NUMMER 5<br />

Ruim 40 lezers van<br />

<strong>Zilver</strong> Magazine<br />

stuurden een oplossing<br />

in van de doorloper in<br />

het vorige nummer.<br />

Lang niet iedereen<br />

vond de vijf Europese<br />

hoofdsteden die op<br />

de horizontale en<br />

verticale lijnen zichtbaar<br />

werden. Het waren Oslo,<br />

Riga, Rome, Jerevan<br />

en Praag. Dus Porto,<br />

Oldenzaal, Amman, Rio<br />

en andere gevonden<br />

plaatsnamen waren<br />

niet goed, want het zijn<br />

geen hoofdsteden van<br />

Europese landen.<br />

De hoofdprijs was een<br />

wijnmand ter waarde<br />

van € 100,-beschikbaar<br />

gesteld door Slijterij<br />

en Wijnhandel De<br />

Smörre uit Oldenzaal.<br />

Mevrouw Dinie Assink<br />

uit Haaksbergen won<br />

na loting deze prijs.<br />

Vinoloog Roderik<br />

Snijders van De<br />

Smörre heeft haar<br />

de fraaie mand reeds<br />

overhandigd.<br />

De tweede prijs, het<br />

dikke jubileumboek ’50<br />

Jaar FC Twente’ gaat naar<br />

Narda Leferink.<br />

De derde prijs werd<br />

gewonnen door Theo<br />

Beld uit Enschede. Hij<br />

krijgt twee kaartjes <strong>voor</strong><br />

de <strong>voor</strong>stelling Vak Oud<br />

toegestuurd (zie daarover<br />

elders in deze <strong>Zilver</strong>).<br />

De vierde en vijfde prijs<br />

gaan naar respectievelijk<br />

Gerard Kamphuis<br />

(Haaksbergen) en<br />

B. Regtuit (Enschede).<br />

Zij krijgen een onlangs<br />

verschenen boek van<br />

een Twentse auteur<br />

toegestuurd.<br />

Een waanzinnige reis<br />

De Hengelose auteur Aart André neemt je in zijn onlangs verschenen historische<br />

roman mee naar het bewogen verleden van de streek. Het is het debuut van André als<br />

schrijver van boeken.<br />

Zaterdag 20 mei 1995. Allart valt in een zandtrechter van de blootgelegde funderingen<br />

van Huys Hengelo. Hij komt weer bij bewustzijn in een gangenstelsel van het huis. Hij<br />

verneemt dat hij precies 400 jaar is teruggevallen in de tijd. De Tachtigjarige oorlog<br />

is heftig in Twenthe. Hij maakt vrienden in het dorp Hengelo. Op zijn gedwongen reis<br />

komt hij in de zestiende-eeuwse stad Delden, in het bezette Enschede en in het naburige<br />

dorpje Beckum. Daar moet hij vechten en ontdekt de betovering van de luitmuziek.<br />

Of is het de bespeelster? Na de aanslag op zijn nieuwe liefde, is hij vast besloten om<br />

de moordenaar te pakken. Maar is dat wel zo verstandig? Een waanzinnige reis is een<br />

verhaal vol avontuur, tweestrijd, muziek en liefde.<br />

Een waanzinnige reis. Een tijdreis door het zestiende-eeuwse Twenthe – Aart André<br />

– 238 pagina’s – Verkrijgbaar in de boekhandel.<br />

Hoefijzerbekje<br />

‘WAT HEBBEN WE TOCH een rare wereld tegenwoordig’.<br />

Dat zei mijn moeder al, en mijn oma <strong>voor</strong><br />

haar. En nu zeg ik het, bij elk journaal zo’n beetje.<br />

Want raarder dan deze wereld wordt het niet. Elke<br />

minuut sterft zo’n beetje een diersoort uit, meisjes<br />

worden van de fiets gesleurd, hele continenten<br />

raken op drift, je zou er moedeloos van worden.<br />

Maar om een beetje leuk oud te worden, is het zaak<br />

niet te lang naar het journaal te kijken. Daar raak je<br />

maar verzuurd van en van verzuurd word je rimpelig<br />

en krijg je een hoefijzerbekje. Dan lijk je nog meer<br />

op je moeder, of je oma zelfs, daar zit niemand op te<br />

wachten.<br />

Trek de natuur in en sta versteld hoe ongelofelijk<br />

veel moois er nu zingt en bloeit dat het weer <strong>zomer</strong><br />

wordt. Geef je op als vrijwilliger en help één vluchteling<br />

zich hier thuis te voelen, in plaats van op hele<br />

groepen af te geven. Doe de gordijnen dicht, steek<br />

Verborgen families op zolder<br />

In 1995 gaf oud-Enschedeër Syrt Wolters die in 1948 naar Canada verhuisd was,<br />

een autobiografie uit waarin hij <strong>voor</strong>al zijn ervaringen in de Tweede Wereldoorlog<br />

beschreef. Syrt dreef in het centrum van Enschede een kapperszaak, maar<br />

in zijn woonhuis verborg hij een vijftal joden met alle spanningen en beslommeringen<br />

van dien. Ook zijn broer Henk had onderduikende joden in zijn huis<br />

verstopt. Syrt schreef het boek in het Engels. Zijn broer Jaap was echter zo onder<br />

de indruk van de inhoud dat hij het vertaalde in het Nederlands. Die vertaling<br />

met nog wat extra informatie over de familie Wolters is begin dit jaar verschenen.<br />

Het is een prachtig, zeer lezenswaardig boek geworden, dat gedrukt is bij<br />

Drukkerij Roelofs in Enschede, waar Jaap Wolters 30 jaar gewerkt heeft.<br />

The hidden family upstairs | Verborgen families op zolder – Syrt en Jaap Wolters<br />

– 128 pagina’s - Te bestellen per e-mail bij woltersj@tinet.fut.es<br />

een kaars aan en kijk<br />

iets romantisch, in<br />

plaats van dat akelige<br />

Opsporing Verzocht<br />

waar je pH-waarde<br />

meteen van omlaag<br />

schiet. Kijk eens<br />

een avond helemaal<br />

niet naar de tv of je<br />

telefoon, maar maak<br />

een praatje met de<br />

buurvrouw. Erger je<br />

niet blauw aan diftar,<br />

maar ruim een zakje zwerfvuil op. Geef niet af op<br />

politici, maar laat zelf je stem horen door een petitie<br />

te tekenen of een poster op te hangen. En geniet<br />

dat het elk jaar weer <strong>zomer</strong> wordt, zelfs in de raarste<br />

wereld aller tijden.<br />

Frederike Krommendijk<br />

zilver<br />

77


Zin in<br />

OPROEP<br />

aan vrijwilligers die <strong>Zilver</strong> een<br />

warm hart toedragen.<br />

<strong>Zilver</strong> is na anderhalf jaar een succes.<br />

Enkele dagen na verschijning is meestal<br />

nergens meer een exemplaar te krijgen.<br />

Maar het kan allemaal nog beter. Daarom<br />

zijn we op zoek naar vrijwilligers die willen<br />

meehelpen met de realisatie van <strong>Zilver</strong>.<br />

Geïnteresseerde schrijvers, bezorgers,<br />

<strong>website</strong>-beheerders, fotografen en<br />

acquisiteurs: meld je aan per e-mail naar<br />

info@zilvermedia.nl of telefonisch op<br />

nummer 0541 511162.<br />

Als u <strong>Zilver</strong> Magazine à € 4.95 per post wilt<br />

ontvangen: stuur een mail naar<br />

verkoop@zilvermedia.nl<br />

Ook ondernemers die geïnteresseerd zijn<br />

in een advertentie in <strong>Zilver</strong> Magazine<br />

kunnen terecht op dit e-mailadres.<br />

Van harte aanbevolen.<br />

IN HET HERFSTNUMMER VAN<br />

ZILVER MAGAZINE<br />

Aanstaand 65-plusser<br />

Herman Finkers<br />

Hennie Vrienten,<br />

Zanger/gitarist van Doe Maar<br />

Pottenbakker<br />

Peter van den Oever<br />

verkoopt over de hele wereld<br />

De beentjes van St. Hildegard<br />

Twentse speelfilm met oa. Herman Finkers, Johanna ter Steege,<br />

Leonie ter Braak (foto), Thea Kroeze en regisseur Johan Nijenhuis<br />

Het herfstnummer van <strong>Zilver</strong> Magazine verschijnt 20 september <strong>2019</strong><br />

78 zilver


80 zilver

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!