Binding 6 juli-aug '19

s.v.haren

Binding 6 juli/augustus 2019

Colofon

• Informatieblad van Seniorenvereniging

Haren: Jaargang 4. Oplage: 750 stuks,

gedrukt in eigen beheer.

• Wordt gratis thuisbezorgd bij leden van

SVHaren in Haren.

• Bezorging per post buiten Haren voor

€ 20 per jaar i v m portokosten.

• Online in kleur op onze website

www.svharen.nl.

• Contact voor reacties of advertenties

en inbrengen van kopij: e-mail naar

info@svharen.nl

• Voor service en informatieadressen:

zie pagina 33 en 35.

• SVHaren is een zelfstandige seniorenvereniging,

is lid van de FASv (Federatie

van Algemene Seniorenverenigingen) en

de NVOG (Nederlandse Vereniging van

Organisatie van Gepensioneerden).

• SVHaren legt persoonsgegevens vast

ten behoeve van de uitoefening van het

lidmaatschap. Deze gegevens worden

vertrouwelijk behandeld en niet verstrekt

aan derden.

• Het lidmaatschap geldt voor een

kalenderjaar en wordt stilzwijgend

verlengd, tenzij het voor 1 december

wordt opgezegd.

• Logo ontwerp Koos Staal, jan 2016,

Staal&Duiker Ontwerpers

Adverteerdersindex blz blz

BERENDS de groenteman 8 MARCEL KUIPERS bloembinderij 32

BOOMKER boeken+. 8 MARCO & MIRANDA’S haarmode 28

BOUWBEDRIJF W. Bruiniers 17 MULDER horloges juwelen 30

DAKGOOTREINIGING-HAREN 28 OPRUIMCOACH Groningen-Haren 4

DIGNO computers, 12 OUWERKERK OPTIEK 30

EKKELKAMP voor dieren 30 PLAS BOSSINADE Haren 14

FITNESSCENTR. BODYFITHAREN 4 ROEDE INTERIEUR 32

FIETSSHOP Haren 32 TIB bv. installatie en onderhoud 14

GASLIJN storing gasapparatuur 24 TORION 24

HUMANITAS 17 UNISTEE MAKELAARS 26

HANS JOLING, schilderwerken 12 WESTERHOLM 10

HOOGESTEGER schilders 28 WOONZORG 34

HORTUS BOTANICUS HAREN 36 YOGA lessen 6

HUBO van der Werf 8 ZINN 22

ICARE thuiszorg 26 ZONNEHOF 23

MAARWOLD 16

Leden kunnen de Binding digitaal

ontvangen.

Dit wordt van harte aanbevolen. Het

spaart papier en de moeite van het

aan huis bezorgen of versturen.

Stuur een mailtje aan info@svharen.nl.

U ontvangt de Binding digitaal (in

kleur).

2


Binding 6 juli/augustus 2019

Inhoudsopgave

Fusiebesluit KNVG en NVOG 4

Voorwoord van de voorzitter 5

Activiteitenagenda juli en augustus 2019 7

Happy Ageing op zaterdag 22 juni 2019 in de Dilgt 9

NNO concert seizoen 2019-2020 11

NNO concert op 13 september ‘19 11

Zomermiddag ontmoetingen 2019 13

Start nieuwe seizoen PCOB en SVHaren op 18 sept ‘19 13

Van de fietsclub: hele dag fietsen op 31 juli 2019 13

Kunstmarkt Haren 2019 op 31 augustus 13

Dagtocht naar Luttenberg op 26 september 2019 15

Doe uw voordeel met uw SVHaren ledenpas 18

Vraag naar hulp bij tuinonderhoud (2) 20

Integrale zorg voor kwetsbare ouderen 21

Bericht van de reisorganisatie 25

Dagreis naar Airbus Hamburg op 11 oktober 2019 27

Van de wandelclub 29

Een Lokaal Gedicht 29

Veilig gebruik van uw rollator 31

Telefoonnummers voor service, hulp en contact 33

Informatie over Seniorenvereniging Haren 35

3


Binding 6 juli/augustus 2019

Fusiebesluit KNVG en NVOG

Op de algemene vergaderingen van

5 juni hebben KNVG en NVOG

besloten per 1 januari 2020 op te

gaan in één nieuwe organisatie met

dan samen meer dan 280.000

leden.

De naam van de nieuwe organisatie

is: Koepel Gepensioneerden.

Ook FASv (de Federatie van

Algemene (lokale) Seniorenverenigingen)

en KBO-Brabant zijn

4

dan lid-organisatie van de nieuwe

koepel.

SVHaren valt als lid van FASv dus

ook onder de nieuwe koepel.

Bron: NVOG Nieuwsbrief 29, 2019


Binding 6 juli/augustus 2019

Voorwoord van de voorzitter

De Senioren Infomarkt ‘Happy Ageing’,

22 juni jl. is achter de rug. Er was veel

te zien en te horen aan informatie.

Bovendien kon je ook nog meedoen

met een sportieve activiteit. Wij, de

organiserende organisaties, hopen dat

de bezoekers de markt net als wij een

succes vonden.

Het uiteindelijk resultaat van de

activiteiten van de diverse voorlichters

en inspirators zou moeten zijn dat u,

bezoeker, inzicht en handvatten krijgt

om zo ‘happy’ mogelijk door het leven te

gaan. Wat dat laatste betreft, voor deze

dag is het gelukt merkte ik aan de

reactie van bezoekers, happiness

alom.

Ik wil alle betrokkenen dan ook heel

hartelijk danken voor hun werk en inzet.

Verder, onze activiteiten lopen zoals

gepland. De reis op 4 juli is volgeboekt,

er is zelfs een wachtlijst. De mensen die

de ‘pech’ hebben dat ze er op staan

zijn/worden nog op de hoogte gebracht

door Carla. Jammer voor hen maar fijn

dat voor deze trip wel voldoende

belangstelling is, in tegenstelling tot de

reis van mei. Komt het doordat we op 4

juli een halve dag op stap gaan in plaats

van toen een hele? We zullen ons oor

hier en daar eens te luisteren leggen.

Wat wel een hele, een hele lange dag in

beslag zal nemen is het bezoek aan de

Airbus fabriek in Hamburg. We gaan

proberen een bus vol liefhebbers te

krijgen die willen meemaken hoe een

vliegtuig in elkaar gezet wordt. Van

auto’s deden we dat inmiddels, hebben

we in Emden ervaren een paar jaar

geleden. Vliegtuigen zijn nu dus aan de

beurt, maar je moet er wel wat in

investeren. Kijk maar eens op pagina 27

in deze Binding hoe de Airbus dag

5

geregeld gaat worden als er genoeg

deelnemers zijn. En, wie weet, een

volgende keer ruimtevaartuigen,

raketten of zo?

Om dichter bij huis te blijven, de

zomerse ontmoetingen zijn ook

geregeld. Dat schreef ik al in mijn vorig

voorwoord van het juni nummer van

onze Binding. De zomerse activiteiten

zijn in volle gang. Een reis in september

naar Luttenberg (pagina 15) staat in de

steigers. Er is dus weer het een en

ander in het verschiet. En in september

de gezamenlijke bijeenkomst met de

PCOB als start van het seizoen. Henk

Werners zal dan verhalen over de

‘Vervlogen jaren in Haren’.

Details van onze activiteiten vindt u in

de agenda en in de diverse artikelen in

deze Binding. Let er even op, eind juli

valt er geen Binding in de bus. Dit

exemplaar is dus voor 2 maanden,

bewaar het dus goed zodat u nog eens

kunt nalezen wat er zoal te doen is.

Eind augustus komt dan de volgende

Binding.

Tot slot een droevig bericht. Geert

Bonder, jarenlang samen met zijn Willie,

onze bridgeclub leider is overleden.

U heeft het misschien gelezen in de

krant. Geert was al langere tijd ziek.

Dat was ook de reden waarom hij en

Willie moesten stoppen met het

begeleiden van het bridgen. Geert zal

erg gemist worden. Wij wensen Willie,

de kinderen en de andere familieleden

heel veel sterkte toe.

Dat was het wat ik u deze keer wilde

vertellen. Het bestuur wenst u een fijne

zomer toe met mooi en vooral niet te

warm weer, want daar hebben we een

hekel aan: 25 graden is genoeg.

Anne Boersma


Binding 6 juli/augustus 2019

Ontspannen bewegen, Yoga, Pilates

Ontspannen bewegen wordt

gegeven door docente Karka

Speelman. Met haar

jarenlange ervaring in het

doceren van Yoga, Pilates en

Ontspannen bewegen, weet zij

door haar geïnspireerd

enthousiasme elke les tot een

ontspannen en leerzame

ervaring te maken.

Na het afronden van de vierjarige HBO Opleiding Natuurgeneeswijze,

een ervaringsreis door India en de opleiding Yoga-Pilates is zij 25 jaar

geleden gestart met doceren aan jong en oud.

Haar belangstelling in het fysieke lichaam in combinatie met haar

ervaring maakt dat zij heldere en beeldende aanwijzingen kan geven.

Hierdoor wordt op een plezierige, ontspannen en aandachtige manier

gewerkt aan lichaam en geest.

Enkele ervaringen van deelnemers:

''De lessen geven mij veel meer bewustzijn over mijn lichaam. Dit neem ik

mee in mijn dagelijks leven, waardoor ik mijn lichaam op de juiste manier

gebruik tijdens inspanning en ontspanning.''

''Sinds ik yoga doe kan ik mij beter ontspannen. Ik voel me fitter en heb

minder klachten. De lessen zijn gezellig en leerzaam.''

U kunt altijd instromen. Voor opgave kunt u bellen of mailen naar

Stichting Torion. Tel. (050) 534 41 73

Prijs: €190, - voor 29 lessen *)

Locatie: ’t Clockhuys. Brinkhorst 3, 9751 AS Haren

Tijdstip:

maandag 10.15 – 11.15 uur

maandag 11.30 – 12.30 uur

woensdag 10.15 – 11.15 uur

woensdag 11.30 – 12.30 uur

Gegevens docente:

karkaspeelman33@gmail.com

Tel. 06-27302634

*)SVHaren leden krijgen 10% korting op de lessen

6


Binding 6 juli/augustus 2019

Activiteitenagenda juli en augustus 2019

Elke dinsdag 14.00uur Jeu de boules, Hendrik de Vriesplantsoen

2 juli 14.00 uur Klootschieten bij Sassenhein

3 juli 13.30 uur Fietsclub, vertrek parkeerterrein Scharlakenhof

4 juli 13.00 uur Middagtocht Nieuw-Buinen en Erica, Drenthe

4 juli 10.00-11.30 Inloop/ontmoeting in ’t Clockhuys, Brinkhorst

7 juli 10.30 uur Koffiedrinken (+ eten) alleengaanden in De Dilgt

9 juli 14.00 uur Klootschieten bij Sassenhein

10 juli 10.00 uur Wandelclub**)

11 juli 10.00-11.30 Inloop/ontmoeting in ’t Clockhuys, Brinkhorst

16 juli 14.00 uur Klootschieten bij Sassenhein

17 juli 13.30 uur Fietsclub, vertrek bij zwembad Scharlakenhof

18 juli 10.00-11.30 Inloop/ontmoeting in ’t Clockhuys, Brinkhorst

23 juli 14.00 uur Klootschieten bij Sassenhein

24 juli 10.00 uur Wandelclub**)

24 juli 15.00-17.00 Zomermiddag ontmoeting bij Sassenhein *)

25 juli Geen inloopspreekuur

30 juli 14.00 uur Klootschieten bij Sassenhein

31 juli 10.00 uur Fietsclub, hele dag fietsen vertrek Scharlakenhof

1 aug. Geen inloopspreekuur

4 aug. 10.30 uur Koffiedrinken (+ eten) alleengaanden in De Dilgt

6 aug. 14.00 uur Klootschieten bij Sassenhein

6 aug. 15.00-17.00 Zomermiddag ontmoeting bij Twee Provinciën *)

7 aug. 10.00 uur Wandelclub**)

8 aug. Geen inloopspreekuur

13 aug. 14.00 uur Klootschieten bij Sassenhein

14 aug. 13.30 uur Fietsclub, vertrek bij zwembad Scharlakenhof

15 aug. Geen inloopspreekuur

20 aug. 14.00 uur Klootschieten bij Sassenhein

21 aug. 10.00 uur Wandelclub**)

22 aug. Geen inloopspreekuur

26 aug. 15.00-17.00 Zomermiddag ontmoeting bij De Bloemert *)

27 aug. 14.00 uur Klootschieten bij Sassenhein

28 aug. 13.30 uur Fietsclub, vertrek bij zwembad Scharlakenhof

29 aug. Geen inloopspreekuur

31 aug. 11.00-17.00 Kunstmarkt Haren

1 sept. 10.30 uur Koffiedrinken (+ eten) alleengaanden in De Dilgt

*) Vervoer met de Stichting Vervoer voor Ouderen is mogelijk.

**) De plaats van vertrek van de wandelclub weet Piekie Siersema

(050 534 73 50) of kunt u mogelijk vinden op onze website www.svharen.nl

(pagina ACTIVITEITEN)

7


Binding 6 juli/augustus 2019

8


Binding 6 juli/augustus 2019

Happy Ageing op zaterdag 22 juni 2019 in de Dilgt

Happy

Ageing,

oftewel

gelukkig

ouder

worden,

was het

thema

van de informatiemarkt op

22 juni jl.in de Dilgt.

ZINN, SVHaren, PCOB en Torion

organiseerden dit evenement

gezamenlijk.

Er waren diverse organisaties

uitgenodigd om iets te vertellen wat

met het thema te maken heeft.

gehouden en waarvoor flink veel

belangstelling was.

Onderwerpen waren o.a. het

zoeken naar een nieuwe relatie,

Zorgeloze financiën, Oplossen van

eenzaamheid, en Sportieve

activiteiten.

Er stond een aantal vraagtafels in

de hal, waar informatie was te

verkrijgen over bijv. de gemeente

Groningen/WIJteam, Seniorweb,

ING, Humanitas, Ouderenvervoer,

ouderenverenigingen (SVHaren en

PCOB).

Wethouder Inge Jongman verrichtte

de officiële aftrap op een duofiets

samen met Dineke de Mol van het

Managementteam van ZINN.

Pianist Halbe de Jong verzorgde de

muzikale omlijsting.

Er kwamen ruim 150 bezoekers op

af en uit de enthousiaste reacties

bleek dat zij het evenement zeer op

prijs hebben gesteld.

De foto’s zijn van Ton Wester.

Carla

Roede

Verder waren er in diverse ruimtes

vijf lezingen die ieder uur werden

9


Binding 6 juli/augustus 2019

10


Binding 6 juli/augustus 2019

NNO concert seizoen 2019-2020

Ook dit jaar is er weer een zeer

ruime keuze voor u aan

NNO-concerten in de Oosterpoort.

U kunt ze als lid van SVHaren tegen

een gereduceerd tarief bezoeken.

De concerten zijn aangegeven in

onderstaande tabel.

Het gereduceerde tarief is € 25, - voor

de eerste rang en € 20, - voor de

tweede rang. De prijs is inclusief

pauzeconsumptie en gebruik

garderobe.

Tenminste drie weken voor de datum

van het concert graag uw kaarten

bestellen bij Liesbeth Paagman tel.

050 534 87 94.

Voor de concerten met een x in de

kolom ov kunt u gebruik maken van

Ouderen-vervoer. De kosten van het

vervoer rekent u af met de chauffeur.

DATUM CONCERT OV

VR 13 SEP MAHLER 4

DO 7 NOV BRUCKNER 8 x

DO 14 NOV DRIE KEER DANSEN OP DE VULKAAN

VR 29 NOV GORAN BREGOVIC

ZA 7 DEC WEIHNACHTSORATORIUM

ZA 14 DEC MAHLER 9

ZA 21 DEC MUZIKALE MOVIESTARS AT CHRISTMAS

WO 8 JAN NIEUWJAARSCONCERT x

DO 30 JAN SYMPHONIC TRIBUTE TO AVICII

ZA 15 FEB BEETHOVEN EN ZIJN ERFGENAMEN

DO 5 MRT IEDEREEN HOUDT VAN LUDWIG x

ZA 21 MRT FAMILIECONCERT: BEETHOVEN IS JARIG! (6+)

DO 26 MRT EERSTE VIOOLCONCERT SJOSTAKOVITSJ

VR 3 APR MATTHAEUS PASSION x

DO 16 APR BEETHOVEN 9

DO 23 APR KATIA EN MARIELLE LABEQUE (PIANO)

DO 7 MEI GAMEMUZIEK x

ZA 16 MEI RENAUD CAPUCHON SPEELT TSJAIKOVSKI

NNO concert op 13 september ‘19

Omdat de volgende Binding pas eind

augustus komt wordt u op deze plaats

geattendeerd op het concert in

september.

U kunt dan Mahler: Symfonie nr. 4 en

Grieg: Peer Gynt-suites 1 en 2

beluisteren.

Het concert begint om 20.15 uur.

11


Ver keerswijzer Gr oni ngen

.

Binding 6 juli/augustus 2019

12


Binding 6 juli/augustus 2019

Zomermiddag ontmoetingen 2019

Ter herinnering

Deze zomer zijn er 3 zomermiddag

ontmoetingen gepland.

Tussen 15.00 uur en

17.00 uur bent u welkom.

Het bestuur

wo 24 juli

di 6 aug

do 22 aug

Sassenhein

Twee Provinciën aan

het Paterswoldse meer

Paviljoen De

Bloemert aan het

Zuidlaardermeer

Start nieuwe seizoen PCOB en SVHaren op 18 sept ‘19

De traditionele openingsbijeenkomst

van het verenigingsjaar van zowel

SVHaren en PCOB zal worden

gehouden op:

woensdag 18 september 2019,

om 14.30 uur in het Gorechthuis.

De heer Henk Werners zal voor ons

een inleiding houden over ‘Haren in

vervlogen jaren’

Carla Roede

Van de fietsclub: hele dag fietsen op 31 juli 2019

Op woensdag 31 juli gaan we een

hele dag fietsen. Het vertrek is om

10.00 uur op het gebruikelijke

startpunt, de parkeerplaats bij het

Scharlakenhof.

We besluiten de dag weer met een

etentje bij Astoria.

Waar gaan we die dag heen?

Verassing, wordt bekend gemaakt op

31 juli. Niet om het spannend te

houden, maar de tocht moet nog

‘bedacht’ worden...

Toch nog spannend dus…

Jans Uildriks, Henk Bulstra

Kunstmarkt Haren 2019 op 31 augustus

Ook dit jaar kunt u ons weer met de

promotiewagen aantreffen op de

kunstmarkt.

Wij zullen tussen 11.00 uur en 17.00

uur op dezelfde plek als vorig jaar

staan, vlakbij Intermezzo op het

Raadhuisplein.

Traditiegetrouw (dwz voor het 4 e jaar)

delen we weer stressballen uit.

Dit jaar zijn ze oranje.

Ton

Wester

13


Binding 6 juli/augustus 2019

14


Binding 6 juli/augustus 2019

Dagtocht naar Luttenberg op 26 september 2019

Op donderdag 26 september 2019

vertrekken we via de bekende

opstapplaatsen om 08.00 uur met de

bus richting Luttenberg in Overijssel.

In restaurant Spoolder te Luttenberg

drinken we koffie (met gebak) Daarna

gaat de ene helft van de groep het

klompen-atelier Dijkman bezoeken.

programma.

De andere helft

gaat met de bus

en een gids een

rondrit door de

omgeving maken.

Om ca. 11.00 uur

wisselen de

groepen van

In restaurant het Bonte Paard te Holten

gaan we rond het middaguur genieten

van een Sallandse koffietafel met soep

en kroket.

Daarna gaat de reis naar het

Chocolade- en koffiehuis Magdalena

gelegen in het prachtige bos bij

Vierakker (Gelderland).

De ontvangst gaat vergezeld van 2x

koffie, chocolaatjes en bonbons, de

vertoning van een videofilm en een

demonstratie incl. proeven tijdens de

demonstratie.

Daarna maken we een wandelingetje

naar de nabijgelegen kerk met

bijbehorende Ludgerus belevingstuin,

de moeite waard. Het is maar 200 meter

lopen en het pad ernaar toe begint

naast het koffiehuis.

Het driegangen diner gebruiken we in

een gezellig restaurant op de terugreis.

Restaurant Hollandsche Bodem in

Hoogeveen is daarvoor een uitstekende

gelegenheid.

We verwachten om ca. 20.15 uur weer

terug te zijn in Haren.

Deelname

Als u wilt deelnemen aan deze dagtocht

kunt u het invulstrookje onder aan deze

bladzijde gebruiken.

Hoe u het strookje kunt inleveren leest u

op bladzijde 35

De kosten voor deelname zijn € 60,- per

persoon.

Bij overtekening zal de datum waarop

het verschuldigde bedrag op onze

rekening staat (NL 78 INGB 0007 0610

89) bepalend zijn voor deelname.

Misschien

overbodig

te zeggen

maar u

bent pas

deelnemer

als het

geld is gestort.

Carla Roede


Deelnemer(s) dagtocht op 26 sept 2019 (voor inleveren zie pag 35)

Naam deelnemer(s):

Lidmaatschapsnummer

Adres:

Telefoonnummer:

Opstapplaats:

1) Mellenshorst 2) vh. Ploeger 3) Brandweer

Dieetwensen?

15


Binding 6 juli/augustus 2019

16


Binding 6 juli/augustus 2019

Lukt het even niet

om uw administratie

op orde te krijgen?

Humanitas-Groningen heeft

In Haren vrijwilligers die

bereid zijn u te helpen.

Ook met belasting en formulieren

Voor informatie kunt u

contact opnemen met:

Paul Visser 0629080175

Of paulvisser8@ziggo.nl.

Ook kunt contact opnemen voor

hulp via meldpunt 0503126000

17


Binding 6 juli/augustus 2019

Doe uw voordeel met uw SVHaren ledenpas

KOOP BIJ ONZE ADVERTEERDERS

(TOON UW PAS DIRECT BIJ AANKOOP, KOM NIET ACHTERAF MET UW PAS)

BOOMKER boeken+.

Rijksstraatweg 205, 5 % korting op

wenskaarten, Engelse boeken en

luisterboeken www.boomker.nl

BUITENKAMP Herenmode,

Vismarkt 8 (bij het Koude Gat) in

Groningen. tel. 050-3180632. Korting

10 % op kledingcollectie, geldt niet bij

acties en opruiming.

DAKGOOTREINIGING-HAREN

tel 06-28428986. Korting van € 2,50

per arbeidsuur van € 35,-

www.dakgootreininging-haren.nl

DIGNO computers, Rijksstraatweg

132 tel. 050-5349965 Bij aanschaf

van een F1 helpcontract € 15,- extra

korting. Hulp bij u thuis voor € 10, -

per 15 minuten. Normaal € 60, - per

uur. Vraag naar de voorwaarden: bel

of mail info@digno.nl www.digno.nl

DISCUS Ekkelkamp, Rijksstraatweg

135 tel. 050-5350215 geeft 10 %

korting op tuin- en dierartikelen

http://www.discus.nl/discusekkelkamp-haren.html

ENERGY Zon & Fitness Studio,

Hortuslaan 3a, 10 % korting voor

nieuwe leden op senioren-fitness en

op de zonnebank.

http://www.energyharen.nl

FIETSSHOP Haren Meerweg 15 tel

050-5344657 geeft 10% korting op

reparatieonderdelen en accessoires

tot max € 25. www.fietsshopharen.nl

FITNESSCENTRUM

BODYFITHAREN Scharlakenlaan

34, Haren tel. 050-5340002 geeft u bij

inschrijving een gratis T-shirt en

berekent u geen inschrijfgeld van

€ 25, www.bodyfitharen.nl

GALERIE “AANBLICK” Kromme

Elleboog 52 tel 050-5340485

5% korting op in de galerie aanwezige

schilderijen en aquarellen.

www.aanblick.nl

HANS JOLING, schilderwerken,

Felland Noord 6, tel. 050-5349990.

10% korting op materiaal; € 20,00

extra korting winterschilder per project.

www.hansjoling.nl

HOMAN comfortabel slapen,

Rijksstraatweg 167, tel. 050-

5344235 geeft 7,5 % korting bij

aankoop van een matras en 5 % bij

aankoop van een bedbodem.

www.homan-haren.nl

JACOB, Meerweg 13,

tel: 050 – 5348222. Winkel in

damesmode, heren en dames

nachtkleding, heren en

damesondergoed, Hudson panty’s,

sokken en bed textiel. 5 % korting op

alle artikelen. Geldt niet voor acties.

www.jacobmode.nl

KAPSALON MARIAN, Kerkstraat 41

tel: 050-5347271.

Elke dinsdag en donderdag 10 %

korting op alle behandelingen voor

dames en heren.

18


Binding 6 juli/augustus 2019

MANGO MOBILITY

Emmalaan 31, tel 0800-2002 geeft

10 % korting bij aankoop van een

nieuwe rollator, e-bike, e-scooter of

scootmobiel. Geldt niet bij acties.

www.mangomobility.nl

MARCEL KUIPERS Bloembinderij,

De Brinken 7, Haren tel. 50-

5341261. 10% korting op alle

bloemen en planten.

www.bloemistgroningen.nl

MILLER & CANEFIELD LINGERIE,

Rijksstraatweg 150,

10 % korting op alle artikelen.

www.millercanefield.nl/haren

OPRUIMCOACH GRONINGEN-

HAREN tel: 06 – 13160999

10% korting voor SVHaren leden

www.opruimcoach-groningen.nl

OUWERKERK OPTIEK,

Meerweg 11, Haren en Stationsweg

55, Zuidlaren.

10 % korting bij aanschaf van een

complete bril of glazen, tot maximaal

€ 75,− www.ouwerkerkoptiek.nl

RGM NOORD tel 050-4095084 10%

korting op de RGM-cursussen. Meer

informatie over RGM vindt u op

www.rgmnoord.nl.

ROEDE INTERIEUR Rijksstraatweg

134, tel. 050-5340973

10 % korting op parket, laminaat,

tapijt, vinyl, marmoleum, vitrage en

gordijnen, zonwering en jaloezieën.

(geldt niet bij acties en opruiming).

www.roedevloeren.nl

ROLLATERSHOP in Maarssen tel.

0346 700 230, 10% korting bij

aanschaf van rollators en rolstoelen

vanaf € 100,-. www.rollator.shop.

Vraag de korting code aan bij

info@svharen.nl

THE PHONE HOUSE Haren,

Rijksstraatweg 193, ·tel. 050-

5350322,

10 % korting op alle accessoires.

www.phonehouse.nl/winkeldetail/haren

TIB bv. installatie en onderhoud,

Felland-Noord 1A,

tel. 050-5349902.

10 % korting op materiaal in de winkel

en/of materiaal geleverd bij montage

(geldt niet bij offerte en niet op de

uren). www.tib.nl

UNISTEE MAKELAARS, Kromme

Elleboog 44, tel: 050-5352020, 10%

korting bij aankoop/verkoop en

taxatie. www.unistee.nl

WERELDWINKEL,

Hortuslaan 4 tel:050 5348403 Korting

10 % (niet op foodartikelen, boeken

en kaarten)

www.wereldwinkelharen.nl

SCHOLMA WOONFLAIR

Raadhuisplein 18, tel:050-5344819

10% korting op alle artikelen.

www.scholmawoonflair.nl

YOGA-lessen door Karka Speelman

op maandag en woensdag in

‘t Clockhuys, Brinkhorst 3, Haren.

SVHaren leden krijgen 10% korting op

de leskosten. Opgeven via Torion.

Klik hier of bel 050-5344173.

19


Binding 6 juli/augustus 2019

FASv ledenvoordeel www.fasv-ledenvoordeel.nl

Als lid/abonnee profiteert u van

interessante aanbiedingen en

unieke voordelen die het leven

makkelijker, veiliger, gezonder,

goedkoper en leuker maken.

Kijk snel en profiteer mee!

Heeft u hulp nodig?

Onze klantenservice helpt u

graag

085 - 48 633 68 (9-17 uur op werkdagen)

RUBRIEK: Wie doet er mee?

In deze rubriek is ruimte voor

SVHaren leden die op zoek zijn

naar teamgenoten of medespelers

voor een gezamenlijke activiteit.

Maar dat kan ook iemand zijn om

Vraag naar hulp bij tuinonderhoud (2)

Voor de duidelijkheid:

We zoeken dus leden, die zich

willen inzetten om andere leden te

helpen met tuinonderhoud.

Mocht u daarop alsnog willen

reageren dan nodigen we u van harte

uit om dat aan ons kenbaar maken

door het aan een van de

bestuursleden te zeggen of een

mailtje te sturen naar info@svharen.nl

U zult er echt veel tuinhulp-zoekende

leden een groot genoegen mee

kunnen doen!

samen naar een concert, een

toneelstuk of dergelijke te gaan.

Heeft u zo’n idee, vertel het aan een

bestuurslid of stuur een mailtje naar

info@svharen.nl

We kunnen uw naam en

telefoonnummer in deze rubriek

opnemen, zodat u direct door een lid

gebeld kan worden.

Mocht u dat niet willen dan kunnen

we in deze rubriek aangeven dat men

via het bestuur hulp voor

tuinonderhoud kan vinden.

Zoals gemeld in de vorige Binding:

het is een nieuwe activiteit binnen de

vereniging, die we graag met uw hulp

van de grond zouden zien komen.

Het bestuur

20


Binding 6 juli/augustus 2019

Integrale zorg voor kwetsbare ouderen

Het aantal ouderen in Nederland blijft met

de jaren toenemen. Door de vergrijzing

leven er in 2040 naar schatting 4,7 miljoen

65-plussers in Nederland, 26 procent van

de totale bevolking, waaronder twee

miljoen 80-plussers (CBS). Door diezelfde

vergrijzing neemt ook het aantal mensen

met ouderdomsziekten, zoals dementie,

aandoeningen van het

bewegingsapparaat, diabetes maar ook

gezichts- en gehoorstoornissen toe.

Kwetsbare situaties kunnen ontstaan.

Kwetsbaarheid bij ouderen is een proces

van het opeenstapelen van lichamelijke,

psychische en/of sociale tekorten in het

functioneren dat de kans vergroot op

negatieve gezondheidsuitkomsten

(functie- beperkingen, opname,

overlijden).

Veel ouderen blijven langer thuis wonen,

mede door het overheidsbeleid dat langer

zelfstandig wonen van ouderen

stimuleerde, als door het verdwijnen van

de verzorgingshuizen en het tekort aan

verplegend personeel in verpleeghuizen.

De huisarts en de

praktijkverpleegkundige, maar ook de

thuiszorg raken steeds vaker en steeds

langer betrokken bij de zorg voor de

oudere patiënt.

Vanuit de Groninger Huisartsencoöperatie

Groningen (GHC) is er vanaf januari 2016

gestart met het project; “Integrale zorg

voor kwetsbare ouderen met complexe

problematiek”. Huisartsencentrum

Molenweg is aangesloten bij de GHC en

doet sinds 2016 mee aan bovenstaand

project. Onze missie als huisartsenpraktijk

is het leveren van goede levensloopzorg

met specifieke aandacht voor de oudere

patiënt, met als doel optimaal

welbevinden. Hierbij wordt zoveel mogelijk

uitgegaan van de eigen kracht van de

oudere. Vanuit de visie van

huisartsencentrum Molenweg wordt er

gestreefd naar kleinschalige,

21

persoonsgerichte zorg dicht bij de patiënt,

waarbij het versterken van de relatie

tussen patiënt en huisarts centraal staat.

Ouderenzorg op maat, goed aangepast

aan de patiënt, binnen de mogelijkheden

van de huisartsenpraktijk. De

praktijkverpleegkundige heeft een erg

belangrijke rol binnen de zorg voor deze

patiëntenpopulatie.

Door middel van gestructureerde integrale

ouderenzorg wordt de kwetsbare oudere

door ons als praktijkverpleegkundigen in

kaart gebracht. De zorg is met name

gericht op het versterken van de

autonomie. Het streven is de zorg zoveel

mogelijk te laten aansluiten bij de wensen

van de kwetsbare oudere en het

afstemmen van de zorg met de betrokken

zorgverleners, zowel vanuit het medische

als het sociale domein. Hierbij kunt u

bijvoorbeeld denken aan huishoudelijke

hulp, vervoer, thuiszorg, fysiotherapie,

dagbesteding en andere activiteiten.

Door goede afstemming en samenwerking

is duidelijk welke zorg er eventueel

geleverd moet worden en door wie.

Belangrijk is dat de oudere in eigen regie

is en blijft. De acties en doelen staan

beschreven in een individueel zorgplan

dat samen met de oudere wordt

opgesteld. Er wordt vastgelegd wie

verantwoordelijk is voor de uitvoering en

coördinatie van het zorgplan. Het

individuele zorgplan, momenteel nog in de

vorm van een papieren dossier, ligt bij de

oudere thuis.

Patiënten en mantelzorgers kunnen bij het

signaleren van kwetsbaarheid ook zelf

contact opnemen met de

huisartsenpraktijk zodat er

samen gekeken kan

worden naar welke zorg er

eventueel nodig is.

Laura Pranger

Praktijkverpleegkundige

Huisartsencentrum Molenweg Haren


Binding 6 juli/augustus 2019

22


Binding 6 juli/augustus 2019

23


Binding 6 juli/augustus 2019

…Vertrouwd dichtbij!

Diensten en voorzieningen van Torion zijn onder meer:

• Personenalarmering

• Maaltijdvoorziening

• Telefooncirkel

• Mantelzorgondersteuning

• Maatjeswerk

• Beweegactiviteiten overdag

• Plusbus

• Seniorenkoor

Het nieuwe programma van de PlusBus is net

uit. Wilt u nog deze zomer in klein gezelschap

via een mooie route naar een leuke

bestemming? Wij vertellen u graag meer.

Meer informatie vindt u op www.torion.nl; bel ons of loop gerust even binnen.

Wij beantwoorden graag uw vragen.

Torion Tel. 050-534 41 73

Kerklaan 5

Maandag t/m donderdag:

9751 NK Haren van 9.00 – 12.00 en van 13.00 – 16.00 uur

info@torion.nl

Vrijdag van 9.00 – 12.00 uur

24


Binding 6 juli/augustus 2019

Bericht van de reisorganisatie

Wij zijn druk bezig met de

organisatie van de reis naar Erica

en Nieuw Buinen op donderdag 4

juli a.s. Dat is een hele klus, want

we willen graag alles zo perfect

mogelijk in orde hebben.

De belangstelling voor deze reis

is groot en het ziet ernaar uit dat

de bus geheel vol zal zijn!

Vriend of vriendin mee

Een van de dingen waar we

tegenaan lopen is dat dat er leden

zijn die zich samen met een ander

aanmelden, die geen lid van

SVHaren is.

Officieel zijn de reisjes alleen voor

onze leden bestemd maar als er

ruimte in de bus is, maken we een

uitzondering en nemen een niet-lid

ook mee (uiteraard in de hoop dat

dit alsnog een lidmaatschap

oplevert!).

Het kan dus zijn dat, als de bus vol

is en er zich nog leden aanmelden,

we niet-leden alsnog moeten

teleurstellen. Met de consequentie

dat het lid zich ook afmeldt als hij/zij

liever niet alleen gaat en dat zouden

we jammer vinden.

Aanmeldingsstrookje

Verder hebben we een vriendelijk

verzoek aan de invullers van de

aanmeldingsstrookjes, vul deze

strookjes volledig en goed leesbaar

in. Dat scheelt ons een heleboel

gepuzzel.

Aanmelding via de mail verdient de

voorkeur, maar als dat niet lukt,

25

mag het uiteraard ook via het

papieren strookje uit de Binding.

Het komt voor dat leden alleen het

verschuldigde bedrag overmaken

en géén strookje inleveren.

Dat is niet de bedoeling want we

hebben het strookje nodig voor

gegevens als opstapplaats en

dieetwensen. Dus graag ook het

strookje inleveren!

Bevestiging

Onze vaste medereizigers weten

het wel, maar in de week

voorafgaand aan de reis worden

bevestigingsstrookjes toegezonden

(per mail of in de bus) aan diegenen

die mee gaan. Daarop staat ook de

opstapplaats + tijd. Mocht u zich

ongerust maken als u nog geen

strookje hebt ontvangen, neem dan

even contact op met een van de

bestuursleden.

Namens de reisorganisatie van

SVHaren.

Carla, Joke en Jans.


Binding 6 juli/augustus 2019

26


Binding 6 juli/augustus 2019

Dagreis naar Airbus Hamburg op 11 oktober 2019

In Binding nr. 3 hebben we

geïnformeerd of er leden zouden zijn

die belangstelling hebben voor een

dagreis naar Hamburg, waar een

bezoek aan de Airbus fabriek zou

kunnen worden gebracht.

Een aantal leden liet ons weten daarin

wel geïnteresseerd te zijn. Reden voor

ons om een stapje verder te gaan en te

proberen een dergelijke reis te

organiseren.

Dat kan alleen als we een volle bus

krijgen en er dus 50 leden mee willen

gaan.

Als datum hebben we gekozen voor

vrijdag 11 oktober 2019.

Het is een lange dag want er moeten

heel wat kilometers worden afgelegd.

Het vertrek zal plaatsvinden om

06.30 uur.

We komen om ca. 10.45 uur aan in

Hamburg. Het bezoek aan Airbus duurt

ca. 2,5 uur. Er wordt een film vertoond

in het bezoekerscentrum en u krijgt een

rondleiding in de fabriek (onderdelen en

assemblage).

Om ca. 14.00 uur is dit programma

afgelopen en is er tot 16.00 uur vrije tijd

om in het centrum van Hamburg te

besteden.

Op de terugreis volgt een diner en

daarna de aankomst in Haren om ca.

22.00 uur.

Voorwaarde voor deelname is wel dat u

goed ter been bent. Er moet in de

fabriek veel gelopen worden: er zijn

heel veel trappen en er is geen lift.

Rollatorgebruikers kunnen dus ook niet

mee. Verder is een geldig paspoort of

identiteitskaart noodzakelijk om de

fabriek in te mogen. Men is daar heel

streng: een rijbewijs of een kopie van

paspoort of identiteitsbewijs wordt niet

geaccepteerd.

De kosten voor deze reis bedragen

€ 85 per persoon (inclusief

lunchpakker en diner). Indien de bus

nog niet vol is, mogen niet-leden ook

mee.

Mocht u

mee willen,

dan dient u

zich

uiterlijk 31 juli a.s. op te geven

doormiddel van het bekende strookje.

Het verschuldigde bedrag dient te

worden overgemaakt op bankrekening

NL78INGB0007061089 ten name van

de Seniorenvereniging Haren.

Tijdige betaling is voorwaarde om mee

te kunnen.

Anne Boersma


Deelnemer(s) excursie Airbus Hamburg op 11 okt 2019 (voor inleveren

zie pag 35)

Naam deelnemer(s):

Lidmaatschapsnummer

Adres:

Telefoonnummer:

Opstapplaats:

Dieetwensen?

1) Mellenshorst 2) vh. Ploeger 3) Brandweer

27


Binding 6 juli/augustus 2019

28


Binding 6 juli/augustus 2019

Van de wandelclub

Op 12 juni heeft het wandelgroepje

van onze vereniging weer haar

jaarlijkse 'hele dag' wandelen

gehad. Helaas was het weer ons dit

jaar iets minder goed gezind.

Om half tien vertrokken we vanuit

Haren richting Gasselte. In 't Moatie

eerst van een lekker bakkie koffie

genoten en daarna doorgereden

naar het Gietenerveld.

Hier hebben we een wandeling van

ca. 1,5 uur gemaakt. Prima weer,

weinig wind, droog en zo nu en dan

een beetje zon.

Tijdens het nuttigen van de

meegebrachte broodjes bleek – na

het checken van de buienradar –

dat de middag wel eens nat zou

kunnen worden.

Teruggereden naar 't Nije Hemelriek

en ja, daar kwam de regen.

Ons besluit stond vast; niet meer

wandelen. Nog met elkaar thee

gedronken, en maar weer op huis

aan.

Al met al toch een heel gezellige

dag gehad. Overwogen wordt om in

september een dagje op Ameland of

in het Lauwersmeer te organiseren.

Wij houden u op de hoogte!

Joke Poelstra

Een Lokaal Gedicht

Och kijk nu toch, ons lieve Haren

ons mooie groene eigen dorp

hier wonen wij al vele jaren

winkels nabij, binnen een worp.

Veel gezichten zijn bekend:

haar rode haar, zijn groene hemd.

Ik zag nog eentje van de week

heel tevree in de bibliotheek.

Wij zijn nog alle jong van aard

bij lange na niet hoog bejaard

het leven lacht ons dagelijks toe.

Wij zijn nog lang niet levensmoe.

Wij lopen niet naar lucht te hijgen

zijn nog niet kapot te krijgen.

Ons tempo ja, dat wordt wat trager

het levensritme is wat lager.

Kijk niet om naar wat niet kan

mooie dingen: geniet ervan

en blijf nog lang in j’eigen woning

want op die plek ben jij de koning.

Anita

29


Binding 6 juli/augustus 2019

30


Binding 6 juli/augustus 2019

Veilig gebruik van uw rollator

Een rollator is een ideaal hulpmiddel

om met extra ondersteuning uw

favoriete uitstapjes te blijven

ondernemen. Om dit veilig te doen, is

het belangrijk dat u de rollator op de

juiste manier gebruikt. We hebben een

aantal tips voor u op een rij gezet.

Stel de juiste hoogte in

Het is belangrijk dat u recht achter de

rollator loopt. Wanneer u de rollator te

hoog heeft afgesteld, loopt u met

opgetrokken schouders en dit kan

leiden tot nek- en schouderklachten.

Wanneer u de rollator juist te laag heeft

afgesteld, biedt de rollator weinig steun

waardoor u een verkeerde houding

aanneemt.

Zo stelt u de juiste hoogte in:

1. Ga tussen de handvatten van uw

rollator staan

2. Houd uw armen langs uw lichaam

3. Stel de handvatten in op polshoogte

Loop met uw lichaam dichtbij de

rollator

Wanneer u met de rollator gaat lopen,

is het belangrijk dat u met uw voeten

altijd tussen de achterwielen staat en

niet daarbuiten. Met uw lichaam staat u

dichtbij de rollator tussen de

handvatten in. Hang geen tassen aan

het stuur, dan zou de rollator uit balans

kunnen raken. Vele rollators zijn

uitgerust met een mandje of tasje,

maak hier gebruik van.

Gebruik de parkeerrem als u

pauzeert

Veel rollators hebben een zitje die u

kunt gebruiken om even uit te rusten.

Maakt u hier gebruik van? Schakel dan

de parkeerrem in voordat u gaat zitten.

Zo voorkomt u dat de rollator wegrijdt

of onder u uit schiet.

Gebruik uw remmen om de stoep op

en af te rijden

Gelukkig zijn de meeste stoepen in

31

Nederland voorzien van een schuine

drempel om gemakkelijk de stoep op

en af te stappen. Helaas komt het wel

eens voor dat er geen drempels

aanwezig of bereikbaar zijn. Lees

daarvoor onderstaande instructies om

veilig een stoep op en af te stappen

met de rollator.

Stoep op rijden

1. Rijd de rollator tegen de stoeprand

op en knijp de remmen in.

2. Neem vervolgens met één been een

kleine stap naar achteren en kantel de

voorwielen in deze beweging mee

omhoog.

3. Laat vervolgens de rem voorzichtig

los met de voorwielen nog in de lucht.

4. Duw de achterbanden tegen de

stoep aan en laat de voorwielen

voorzichtig zakken op de stoep.

5. Nu de voorwielen op de stoep staan,

kunt u de achterwielen ook op de stoep

plaatsen.

6. Knijp als laatste de rem in en stap

zelf de stoep op.

Stoep af rijden

1. Laat eerst de rollator voorzichtig van

de stoep afrijden

2. Behoud een veilige afstand tussen

uzelf en de rollator waarmee u

gemakkelijk tussen de stoeprand en de

rollator kunt staan.

3. Knijp vervolgens stevig de remmen

in en stap voorzichtig van de stoeprand

af.

Laat uw rollator regelmatig

controleren

Goed onderhoud aan uw rollator zorgt

voor langer gebruikersplezier. Tijdens

de onderhoudsbeurt moet worden

gecontroleerd of de rollator juist is

afgesteld, of de remmen nog goed

werken en of de rollator nog voldoende

stevigheid biedt.

Bron Medipoint


·

Binding 6 juli/augustus 2019

32


Binding 6 juli/augustus 2019

Telefoonnummers voor service, hulp en contact

Aanspreekpunt Belastingzaken: Wil de Munck tel. 0598 45 03 03

Gratis hulp bij kleine klusjes:

(Uitgezonderd het instellen van tv-toestellen)

Cor Bos 06-24653741 elektriek, water, sanitair

Jochum Wobbes tel. 534 49 00

Henk Visser tel. 364 42 48

Willem van Eck tel. 534 05 77

Derk Jan du Corbier tel. 534 63 75 (computerproblemen)

Hulp bij invullen formulieren: Henk Werners tel. 050 534 65 29

Ziekte en kroonverjaardagen:

Aldert Walstra tel. 534 67 05 Coördinatie

Ina Brink tel. 534 69 72 (postcode 9752)

Anita Jeltes tel. 280 40 55 (postcode 9751, 9753)

Yfke de Jong tel. 534 69 61 (postcode 9751, 9753)

Jeanne v.d. Linden tel. 534 34 20 (postcode 9752)

Clara Tuinstra tel. 406 10 38 (postcode 9751, 9753)

Loes Vugts tel. 364 21 77 (postcode 9752)

Mieke van Wagenberg tel. 406 21 14 (Onnen en Glimmen)

Adres secretariaat SVHaren:

Oude Brinkweg 79, 9751 RL Haren

In correspondentie met SVHaren

altijd uw lidmaatschapnummer

vermelden.

Buurthuis De Mellenshorst

Adres: Waterhuizerweg 36, 9753 HS

Haren. Tel. 534 59 64. Repair Café

laatste zaterdag van de maand.

Inloop/ontmoeting/bestuursleden:

in ‘t Clockhuys, Brinkhorst 3, Haren.

Elke donderdagmorgen van

10.00 uur – 11.30 uur.

Stichting Vervoer voor Ouderen:

tel. 06 23 10 77 53.

Rijdt gratis naar SVHaren activiteiten in

de gemeente Haren. Bereikbaar ma-vrij

van 9.00-13.00 uur, ten minste één dag

van tevoren reserveren.

Met vragen over zorg, Wmo en

inkomen kunt u terecht bij

WIJ Haren, Raadhuisplein 10, 9751 AN

Haren, telefoon 050 367 48 84 email

wijharen@wij.groningen.nl

Humanitas afdeling Haren:

Info bij Paul Visser tel 0629080175,

email paulvisser8@ziggo.nl

Medische keuring voor

rijbewijsverlenging:

• De heer A. Jager tel. 534 38 67

(bellen voor afspraak, als SVHarenlid,

kosten € 40,-, Westerse Drift 95,

praktijkingang aan pad tussen

Westerse Drift en Hemsterhuislaan)

• Mevr. G. Omar: tel. 06 14 71 65 43 of

0516 51 45 74 (bellen voor afspraak,

kosten € 35,- op vertoon van

ledenpas, plaats: De Zonnehof)

33


Binding 6 juli/augustus 2019

34


Binding 6 juli/augustus 2019

Informatie over Seniorenvereniging Haren

Bestuursleden:

Anne Boersma tel. 534 80 36 voorzitter@svharen.nl

voorzitter

Van Ruusbroecweg 11, 9752 JW Haren

Carla Roede tel. 534 65 42 secretaris@svharen.nl

secretaris

Oude Brinkweg 79, 9751 RL Haren

Wil de Munck 0598 45 03 03 penningmeester@svharen.nl

penningmeester Holthammen 18 9636 GT Zuidbroek

Jans Uildriks tel. 534 82 08 ledenadministratie@svharen.nl

Middelhorsterweg 86, 9751 TH Haren

Ton Wester tel. 534 96 21 webmaster@svharen.nl

Emmalaan 3C, 9752 KR Haren

Henk Aten tel. 280 87 11 h.aten@home.nl

Anna Bijnspad 13, 9752 JR Haren

Joke Poelstra tel. 534 36 09 poelstraj@home.nl

Dilgtweg 3D12, 9751 ND Haren

Aanmeldingsstrookjes

om u op te geven voor deelname aan

een activiteit kunt u in de bus doen bij

een van de bestuursleden, inleveren

aan de SVHaren tafel in ’t Clockhuys

op donderdagochtend, tussen 10.00

uur en 11.30 uur of sturen naar

info@svharen.nl.

Bankrekening:

NL 78 INGB 0007 0610 89

ten name van Seniorenvereniging

Haren, gevestigd te Haren.

Kamer van Koophandel

nummer 64532682

Contributie voor 2019:

€ 25,- per kalenderjaar.

Contributie tweede lid op hetzelfde

adres: € 15,-.

Het contributie betalingsverzoek

ontvangt u per brief in feb.

U ontvangt geen nieuwe ledenpas.

De huidige pas is tot feb 2020 geldig.

E-mail: info@svharen.nl

Website:www.svharen.nl.

Activiteiten Contactpersoon: (activiteitenagenda op pagina 7)

Ria Kip tel. 850 77 46 Jeu de boules

Jan de Hoop tel. 534 54 43 Koersbal

Manna Aardema tel. 534 52 39 Klootschieten

Piekie Siersema tel. 534 73 50 Wandelclub

vacant tel. Fietsclub

Henk Diephuis tel. 534 82 00 Spelmiddag

Heleen v. Weperen tel. 526 31 46 Leesclub

Piekie Siersema tel. 534 73 50 Koffie + eten alleengaanden De D.

Liesbeth Paagman tel. 534 87 94 NNO-concerten

(b.g.g. Joke Boersma tel. 534 80 36)

35


Binding 6 juli/augustus 2019

36

More magazines by this user
Similar magazines