StudioTW

studiotw

Wij geven vorm aan elke visuele uiting.

StudioTW

Grafisch ontwerpers


Wij geven

vorm aan

elke visuele

uiting


StudioTW Campagne Signing

Website Merkstrategie Huistijl

Info-animatie Flyer Naamgeving

Jaarverslag Infographic Verpakking

Logo Brochure Boek Fotografie

Strategie Folder Powerpoint

Give-away Magazine Beursstand

Social media Nieuwsbrief Drukwerk

Marketing Visitekaartje Poster

Huisstijlhandboek Vlag Advisering

(Her)positionering Redigeren Banner

Advertentie Beeldmerk Illustraties

Copywriting Merklancering Concept

Herstyling huisstijl Publicatie etc…

Met dank aan alle opdrachtgevers!


2


Certe
3


Naam Achternaam

Functie

mail@fishvalue.nl

+31 (0)6 00 00 00 00

P.O. Box 295

8200 AG Lelystad

The Netherlands

www.fishvalue.nl

Fish Value P.O. Box 295, 8200 AG Lelystad The Netherlands

Klik om een titel te maken

Klik om een titel te maken

fishvalue.nl

4


5

Fish Value


6


7

(Platform) Drentse musea


Koninklijke Vereniging Gasbedrijven Nederland (KVGN) 8


9 Gips Recycling Benelux


Veninga Advocatuur 10


11

Letterenfestival - RUG


12


Patiënteninformatie

Chronische (langdurige)

buikpijn bij vrouwen

Obstetrie en Gynaecologie

Patiënteninformatie

Uw opname in het ziekenhuis

Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)

13


14

UMCG Proton Therapy Center


Medical-school graduates 407

Informatieavond

voor melanoompatiënten

Heeft u net te horen gekregen dat u een melanoom heeft,

wordt u momenteel behandeld of bent u in de afgelopen

jaren behandeld voor een melanoom? Dan nodigt het

behandelteam melanomen u graag uit voor een speciale

informatieavond in het UMCG. Ook uw eventuele partner,

familie of vriend(en) zijn van harte welkom.

Datum: Woensdag 31 oktober 2018

Tijd: 18.00 – 22.00 uur

Locatie: UMCG

Remarkable facts

• The UMCG wants to help people stay healthy and active • Within UMCG three comprehensive centers were

for longer. In 2017, Healthy Ageing obviously still was our

established, i.e. the Oncology Center, the Transplant

shared focus in our core tasks: patient care, research,

Center and the Acute Care Center. Within this UMCG

education & training.

networking organization, all the relevant medical

specialties are joining forces. This way, we have organized

the healthcare process that allows patients to experience

• Quality & Safety remain crucial: the ISO certificate

(9001:2008 quality management system) was maintained.

integral care.

In addition, the number of calamities and incidents was

reduced, a UMCG Quality Board was established and a safe

Facts and figures UMCG

reporting culture is a continuous topic of conversation.

• In 2017, the construction and design of the proton therapy

center was completed, a brand new facility that is part of

the UMCG Oncology center. Since 2017, it is the first center

as of December 31, 2017

• The UMCG has updated its research strategy. The research

in the Netherlands to be treating cancer patients with

will focus on three domains: disease mechanisms,

proton therapy.

prevention and innovative diagnostics and treatment.

1,339

Medical-school graduates (fte) Beds (incl cots) is 426 the • The UMCG main employer of the

Northern Occupancy rate (%) December 64.30 successfully PhD degrees introduced Netherlands. 192

• On 2 2017, we the

3,000

Admissions Elektronisch 33,080 Patiëntendossier ISI publications (EPD - Electronic

new

Patient Dossier). 8,6 Over the Registered past year, the scientific new ERP research software

Average inpatient stays (in days) information, 890

For more see the annual document at

Inclusive Rehabilitation and Psychiatry has been introduced to support all processes across our

jaardocument.umcg.nl

the ground

Inpatient days organization. 284,200

The Mobile Medical Team: action on

Effort helicopter (number of times) 320

Ommelander Helicopterflights Ziekenhuis

Medical 750

Total consultations new 841,993 buildings • The of the University Center Groningen

P.O. Box 30.001

- of which Emergency Department (CSO) Groningen 30,889 were delivered as planned. From 30 June 2018

first Employees

patients there. First visits outpatient’s clinic be 127,269 welcoming we will the In the

9700 RB Groningen

switch of providing basic care from the UMCG to OZG

The Netherlands

X-ray procedures:

been Employees taken.

12,735

considerable steps have Visiting address

Hanzeplein 1

Diagnostics 192,423

Employees (fte) 9,176

Telephone (70%) (+31) MRI made 28,117 a • UMCG start with the Women conversion program Hotfloor.

8,892 50 361 61 61

IVF treatments This concerns 1,065the construction Men of a new A&E department, umcg.nl (30%) 3,843

including a Critical Decision Unit and Intensive Cares as

the surgical 973 center. Volunteers 471

Open heart surgery

192

Kidney transplants

Liver transplants 56

Medical students (October 1st):

Bachelor (Heart/)lung transplants 37

1,370

Master 1,620

Bone-marrow transplants 165

Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)

Building the future of health

VLM020/1806

Dinsdag 20 november 2018

Symposium

‘Incident melden:

mij een zorg’

DAG VAN DE

PAT I Ë N T V E I L I G H E I D

Inmiddels is het tien jaar geleden dat het UMCG is overgestapt van

FONA naar veilig melden via het DIM/CIM-systeem. Op de Dag van

de Patiëntveiligheid wil de CIM hier extra aandacht aan geven en

organiseert een symposium over het nut van incident melden.

Een interessante bijeenkomst voor alle collega’s!

UMCG

Hartfonds

Het UMCG Hartfonds

Het UMCG Hartfonds steunt onderzoek naar hart- en vaatziekten en de behandeling

daarvan in het UMCG. Deze onderzoeken richten zich op preventie, diagnostiek en

behandeling. Voorbeelden zijn:

• ontwikkelen van therapieën tegen hartfalen en hartritmestoornissen

• onderzoeken om de oorzaak van hartziekten te achterhalen, het risico op hartproblemen

te verminderen, en de levenskwaliteit van hartpatiënten te verhogen.

Doneren

Voor het doen van onderzoek is geld nodig. Daarvoor zijn we afhankelijk van subsidies

en donaties. Met uw donatie helpt u het UMCG met het doen van meer onderzoek.

Meer informatie over onderzoek, het fonds of direct doneren?

Ga naar hartfonds.umcg.nl of neem contact met ons op via hartfonds@umcg.nl

15


Energy@waste 16


17

Pastoor Consult


18


Museum

Havezate

Mensinge

Museum

Havezate

Mensinge

Museum

Havezate

Mensinge

Museum

Havezate

Mensinge

Museum Havezate Mensinge

Museum

Havezate

Mensinge

Museum

Havezate

Mensinge

Museum

Havezate

Mensinge

Museum

Havezate

Mensinge

Museum

Havezate

Mensinge

Museum

Havezate

Mensinge

Museum

Havezate

Mensinge

Museum

Havezate

Mensinge

19


Kenniscentrum Aardbevingen en Duurzame Ontwikkeling (KADO) 20


constructie vignet

Cor Buist

corbuist.nl

21


Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen 22

kennis plaats- en gebiedsbepaling epicentrum


Daniëlle Zevulun verrichtte haar promotieonderzoek bij

#promotie uitgelicht

Kwetsbare

asielzoekerskinderen

beter

voorbereiden

op terugkeer

Hoe vergaat het kinderen van uitgeprocedeerde

asielzoekers die al dan niet vrijwillig zijn

teruggekeerd naar hun land van herkomst? Uit

het promotieonderzoek van Daniëlle Zevulun

naar asielzoekerskinderen in Kosovo en Albanië

blijkt dat niet alle kinderen goed kunnen aarden:

een deel van hen leeft in armoede, wordt gepest,

gaat niet meer naar school en maakt geen nieuwe

vrienden. Daniëlle Zevulun: “Meer inzicht in de

factoren die tot deze problemen leiden kan ons

helpen om asielzoekerskinderen beter voor te

bereiden op hun terugkeer.”

het Onderzoeks- en Expertisecentrum voor Kinderen

en Vreemdelingenrecht. Dit centrum, verbonden aan

de vakgroep Orthopedagogiek, doet multidisciplinair

gedragswetenschappelijk en juridisch wetenschappelijk

onderzoek bij kinderen (en hun families) binnen het

migratierecht. Het Onderzoeks- en Expertisecentrum is

opgericht door hoogleraar en huidig kinderombudsman

Margrite Kalverboer.

Ze promoveerde 14 december 2017 bij prof. dr. mr. M.E.

Kalverboer en prof. dr. E.J. Knorth op het proefschrift

Repatriation and the Best Interests of the Child. The rearing

environment and wellbeing of migrant children after return

to Kosovo and Albania. Ze blijft als postdoconderzoeker en

docent aan de RUG verbonden.

GMW

Magazine

Herfst ‘18

Daniëlle Zevulun

www.rug.nl/staff/d.zevulun

18 – GMW Magazine Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 19

Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

> Greetje van der Werf:

"Iedereen denkt verstand te

hebben van onderwijs"

> Sander de Boer:

"Als ik mijn werk goed doe,

ben ik zo onzichtbaar mogelijk"

> Passend onderwijs in Nederland:

(nog) een brug te ver

23


MijnDroomhuis 24


25

HuneBouw


26


27

Vos Interieur


28


29

Vos Interieur


30


31

Vos Interieur


32


33

Vos Interieur


GasTerra Transitie Jaarprijs 34


35

Green Meet*s


Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN) 36


37 Rijksuniversiteit Groningen, 25 years SOM


ILIONX

ILIONX

ILIONX

ILIONX

HJK

ARCHITECTEN

TRUE NORTH

MARINE

CMO STAMM

EXCELLENCE

ANN’S ART

VOS INTERIEUR

BULTHAUP

HUIS VOOR DE SPORT

GRONINGEN

VOS INTERIEUR

BULTHAUP

U STAAT HIER

38


39 Maupertuus


Roorda Coaching 40


41

Apart of gescheiden ingezamelde

Groente-, Fruit- en Tuinresten

door gemeenten en bedrijven.

Het composteren in vijf gesloten

hallen door beluchting van onderaf en

bevochtiging van bovenaf.

Scheiden van de GFT-resten in een grove

en fijne fractie. De grove fractie wordt

verkleind en daarna, samen met de fijne

fractie, ontijzerd. Tevens wordt er papier

en plastic afgezogen.

scheidingshal composteerhallen

afzuiging

aanvoer GFT-afval verkleinen

zeeftrommel

ontijzeren

fijn

water

lucht

De afgezogen lucht gaat door een biofilter,

zodat geur en ammoniak wordt afgebroken.

Zeven van de compost

in drie fracties.

warmte, ammoniak

en geur

tussenopslag (± 3 maanden)

zeven

0-5 0-10 0-15

Transport naar de klant.

Conviro


42


Circle Network Hub’s

Data Federation Hub (Rijksuniversiteit Groningen)

Open structure

Triangles = infinity

Firstname Lastname

Data Federation Hub

/ Human data

Data Federation Hub

Friends

Following

Message

More

Personal Bio Lorem Ipsum Dolor

Occupation

Location

Education

Relationship

43


44

Aardgas

in

Nederland


© 2015 | StudioTW

Manual GasTerra

© 2015 | StudioTW

Corporate identity

Manual GasTerra

© 2015 | StudioTW

Corporate identity

Manual GasTerra

5.1 Vormentaal / Horizontaal

8.1 Toepassingen / Correspondentie

GasTerra

Corporate identity

positie logo

Facts & Figures

GasTerra

Office GasTerra

45


Klassiek

en modern

ontmoeten

elkaar

Oude muziek is niet weg te denken uit onze moderne cultuur.

Dat is minder vreemd dan het lijkt. Het klassieke verdwijnt niet

omdat we iets nieuws hebben; het houdt een eigen volwaardige

plek. Hetzelfde geldt voor ons product. Aardgas is al 60 jaar niet

weg te denken uit onze energievoorziening. Het maakt nu steeds

vaker plaats voor groen gas.

www.gasterra.nl

Gas waar het onmisbaar is

46


GasTerra

We

gaan

het

opnieuw

anders

doen

De geschiedenis herhaalt zich.

Zestigplussers weten het nog goed: de massale overgang

in Nederland op aardgas, slechts enkele jaren na de

ontdekking van het megagrote gasveld in Groningen. Weg

met die vieze kolen en huisbrandolie. Schoon, betrouwbaar

en comfortabel gas kregen we ervoor terug. Ruim

vijftig jaar na die omwenteling gaan we het opnieuw

anders doen. Aardgas maakt langzaamaan plaats voor

duurzame energie. Schoner maar net zo betrouwbaar en

comfortabel. GasTerra helpt daarbij, onder meer als in- en

verkoper van steeds meer groen gas.

www.gasterra.nl

Gas waar het onmisbaar is

47


48


Wet Langdurige Zorg

Fizr

Fizr zorgt ervoor dat

u kunt blijven doen

waar u goed in bent…

de beste zorg bieden!

Proces zorgregistratie

Zorgbehoefte

Registratie

Indicatiestelling zorgvraag

Vertaling

zorgaanbod en

zorglevering

Toewijzen Dossier Planning Uitvoeren zorg

Bewaken en

evalueren

Factureren/

declareren en

verantwoorden

Einde zorg

Zorglogistiek

proces

Berichtenverkeer

Wet Langdurige Zorg

CIZ Zorgkantoor Zorginstelling

Zorgkantoor

IO 31

IO 36

IO 32

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Jeugdwet

Zorgverzekeringswet

AW 34, 35, 39

AW 33, 36, 310 AW 319

WMO 301, 316, 306 | JW 301, 316, 306

IO 35

WMO 303, 307 | JW 303, 307, 321

Gemeente Zorginstelling Gemeente

WMO 305, 315, 302 | JW 305, 315, 302

WMO 304, 308 | JW 304, 308, 322

AW 319 | ZH 308

AW 320

Zorginstelling Zorgverzekeraar Zorginstelling

-------------------------------------------------------

IO 31 Indicatiebesluit

IO 32 Retour indicatiebesluit

IO 35 Aanvraag indicatiebesluit

IO 36 Retour aanvraag indicatiebesluit

AW 33 Toewijzing zorg

AW 34 Retour toewijzing zorg

AW 35 Aanvang zorg

AW 36 Retour aanvang zorg

AW 39 Mutatie zorg

AW 310 Retour mutatie zorg

AW 319 Declaratie

AW 320 Retour declaratie

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

-------------------------------------------------------

WMO 301 Toewijzing ondersteuning

WMO 302 Retour toewijzing ondersteuning

WMO 303 Declaratie/factuur

WMO 304 Retour declaratie/factuur

WMO 305 Start ondersteuning

WMO 306 Retour start ondersteuning

WMO 307 Stop ondersteuning

WMO 308 Retour stop ondersteuning

WMO 315 Verzoek om toewijzing

WMO 316 Retour verzoek om toewijzing

Jeugdwet

-------------------------------------------------------

JW 301

JW 302

JW 303

JW 304

JW 305

JW 306

JW 307

JW 308

JW 315

JW 316

JW 321

JW 322

Toewijzing jeugdhulp

Retour toewijzing jeugdhulp

Declaratie/facturatie jeugdhulp

Retour declaratie

Start jeugdhulp

Retour start jeugdhulp

Stop jeugdhulp

Retour stop jeugdhulp

Verzoek om toewijzing jeugdhulp

Retour verzoek om toewijzing jeugdhulp

Declaratie Jeugd-GGZ

Retour Jeugd-GGZ

DBC

Zorgadministratieve processen

Afleiding/validatie (Grouper)

AW 320 | ZH 309

DIS

Zorgverzekeringswet

-------------------------------------------------------

ZH 308

ZH 309

AW 319

AW 320

Declaratie DBC

Retourinformatie declaratie DBC

Declaratie

Retour declaratie

Aanvraag

indicatie

Toewijzing

ontvangen

Melden aanvang

zorg

Melden wijziging/

einde zorg

Interne uitval

draaien

Interne uitval

oplossen

Facturatie

Externe uitval

facturatie

Interne controle proces

Tarieven registreren

(rekenstaat)

Risicoanalyse

Deelwaarneming

cliëntspecifieke

controles

Verbandscontrole

geïndiceerd vs

geleverd

Verbandscontrole

geleverd vs

gefactureerd

Verbandscontrole

rekenstaat vs

gehanteerde tarieven

Verbandscontrole

gefactureerd vs

overeengekomen

Herschikking

Nacalculatie

49


ACCOMPLISSH 50

TALLINN UNIVERSITY

DALARNA UNIVERSITY

UNIVERSITY OF TARTU

UNIVERSITY OF GLASGOW

AALBORG UNIVERSITY

NEWCASTLE UNIVERSITY

UNIVERSITY OF GRONINGEN

UNIVERSITY OF GÖTTINGEN

UNIVERSITY OF GHENT

UNIVERSITY OF DEBRECEN

UNIVERSITY OF ZAGREB

UNIVERSITY OF COIMBRA

SAPIENZA UNIVERSITY OF ROME

UNIVERSITY OF BARCELONA


51

PERSON


Boudoir City Spa 52

All kinds of beauty


Wat is Fokuswonen?

ADL-assistentie

Fokuswonen

24 uur per dag,

zeven dagen

in de week

Aangepaste, gelijkvloerse

woning van de

woningcorporatie

Hand-en-spandiensten

Lichamelijke

verzorging

Aan- en uitkleden

ADL-assistentie op

afroep en aanwijzing

(eigen regie!)

Zelfstandig en

in alle vrijheid wonen

voor mensen met

een zware fysieke

beperking

Verspreid in een

gewone woonwijk

Eenvoudige

verpleegtechnische

assistentie (EVA)

Wij verlenen assistentie

bij algemene dagelijkse

levensverrichtingen zodat

u in alle vrijheid uw

eigen leven kan leiden!

Het gaat om

assistentie bij:

Toiletbezoek

Via alarm-intercomsysteem

verbonden met

de ADL-eenheid

2 - 5 kamers

Eten en drinken

Verplaatsingen in

en om het huis

Tweejarenplan Fokus 2019 - 2020

Op weg naar anders kijken

Voorpagina

Context 2019

Leiderschap

Management van medewerkers

Strategie en beleid

Management van middelen

Management van processen

Resultaten voor cliënten

Resultaten voor medewerkers

Resultaten voor de maatschappij

Eindresultaten voor bestuur en financiers

1/27

53


Postbus 5135, 1410 AC Naarden

Postbus 5135, 1410 AC Naarden

Lekker glutenvrij

2019

Dit restaurant is aangesloten bij

de Horeca Alliantie Glutenvrij van de

Nederlandse Coeliakie Vereniging.

glutenvrij.nl

Coeliakie

Leven met coeliakie

Alles wat je wilt weten over leven

met het glutenvrij dieet

Wat is coeliakie?

Coeliakie is een auto-immuunziekte waarbij het

lichaam geen gluten verdraagt. Gluten is een eiwit

dat voorkomt in de granen tarwe, rogge, gerst, spelt

en khorasantarwe (voorheen Kamut®). Als iemand

met coeliakie iets eet of drinkt waar gluten inzit, dan

leidt dit tot ontstekingsreacties in het darmslijmvlies

in de dunne darm. De darmvlokken gaan daardoor

kapot. Bij langdurige schade aan het darmslijmvlies

worden belangrijke voedingsstoffen niet meer goed

opgenomen. Met alle gevolgen van dien.

De behandeling van coeliakie bestaat uit het volgen

van een strikt glutenvrij dieet. Door geen gluten te

eten, kunnen de darmen langzaam herstellen en

kunnen voedingsstoffen na verloop van tijd weer

worden opgenomen. Coeliakie is een chronische

ziekte, dus het glutenvrij dieet is niet voor eventjes,

maar voor altijd.

De afwijkingen aan de darm worden in vijf stadia

weergegeven volgens de zogenaamde Marsh

methodiek:

Marsh 1: Geen schade aan het darmslijmvlies maar

wel een afweerreactie/ontsteking.

Marsh 2: Geen schade aan het darmslijmvlies,

verhoogde aanmaak nieuwe darmvlokken,

duidelijke afweerreactie/ontsteking.

Marsh 3a: Gedeeltelijke darmvlokatrofie,

darmvlokken zijn stomp en verkort,

aanmaak nieuwe darmvlokken, duidelijke

afweerreactie/ontsteking

Marsh 3b: Gedeeltelijke darmvlokatrofie maar aparte

darmvlokken zijn nog waar te nemen,

aanmaak nieuwe darmvlokken, duidelijke

afweerreactie/ontsteking

Marsh 3c: Darmvlokken zijn afwezig of rudimentair

aanwezig, aanmaak nieuwe darmvlokken,

forse afweerreactie/ontsteking

Coeliakie, hoe spreek je dat uit?

Als seuliakíe

Gezonde darm

Darm met vlokatrofie

glutenvrij.nl

Leven met coeliakie | 5

Glutenvrije

dieetinformatie

Welke producten kun je wel

gebruiken en welke niet?

Coeliakie

Informatie voor de huisarts.

Herkenning, diagnostiek

en behandeling.

Heb je coeliakie?

Dan krijg je klachten van

gluten in bijvoorbeeld

brood, pasta en crackers

Vragen over jouw

glutenvrij dieet?

Krijg persoonlijk advies van

een diëtist uit het NCV-netwerk

glutenvrij.nl

glutenvrij.nl

glutenvrij.nl

glutenvrij.nl

54


55 Nederlandse Coeliakie Vereniging


Verver Jet Winters Makelaars 56

MAAK KENNIS

MET ONS

UITZONDERLIJK

WONEN

DROOMHUIZEN

VIND UW

NIEUWE WONING

Najaar 2020

STADS WONEN

STATIG WONEN

IN GRONINGEN

Stad Landhuizen Monumentenhuys Buiten wonen Schiermonnikoog


57

Smiles (Rijksuniversiteit Groningen)


Daniël Koning paintings (www.danielkoning.nl)

Paintings Biography Contact

Parakeet

2019

100 x 90 cm

acrylic on linen

58


59

41st IAEE Conference Groningen 2018


Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) 60


61

Wieringa’s Knappertjes


Eurogas 62


63

St. Beringer Hazewinkel


Smooth & Easy 64


65

Rocks Management Support


Panta Rhei 66


2019

Road to

the UG

Rijksuniversiteit Groningen

open academic community - since 1614

67


Protestantse Kerk Amsterdam 68


69

Nyken


8.000

medewerkers

30.000

studenten

1.823

wifi access

points

17.000

netwerkaansluitingen

74.873

accounts

11.590

desktops

rug.nl/cit

70


Lorem ipsum

dolor sit amet

consectetuer

rug.nl/cit

Lorem ipsum

dolor sit amet

consectetuer

rug.nl/cit

Rijksuniversiteit Groningen, Centrum voor Informatie Technologie (CIT)

Lorem ipsum

dolor sit amet

consectetuer

Lorem ipsum

dolor sit amet

consectetuer

rug.nl/cit

rug.nl/cit

71


Ned. Vereniging voor Kindergeneeskunde 72


73

Healthy Ageing Campus Netherlands


Rijksuniversiteit Groningen / faculteit FEB 74


75

European Research Institute for the Biology of Ageing (ERIBA)


Keukenstudio LuitWindt 76


77

Rijksuniversiteit Groningen


Rijksuniversiteit Groningen / faculteit GMW 78


79

Groenewoud Assurantiën


Tekst & Speech 80


81

UMCG Kennisinzicht


Provincie Groningen 82


83

Martini Ziekenhuis


84

Towards a Sustainable Society

Focal research area

University of Groningen


85

Rijksuniversiteit Groningen, Sustainable Society


Griendtsveen

86


87

Esprerssodeal


Kunstspot 88

DE KRACHT VAN

Kunstspot is al ruim drie jaar hét online platform

voor de beeldende en toegepaste kunst in

Groningen. Je vindt er spraakmakende interviews

met kunstenaars, goede verhalen van exposities

én fascinerende videoreportages. Naast

verhalen vind je op Kunstspot.nl een stadsbrede

agenda met beeldende kunstactiviteiten in

Kunstspot heeft al 3 jaar een stevige basis Kunstspot in als springplank

de kunstscene. Het gaat goed met Kunstspot;

Groningen. Jonge, getalenteerde professionals onze doelen worden bereikt. De resultaten De schrijfredactie bestaat uit

maken de verhalen in afstemming met coaches Top 3 video’s willen we graag met u delen. een jong team van vrijwilligers

uit het bedrijfsleven.

dat wordt gecoacht door

Verborgen kunst onder bruggen:

1

professionals. Oud-redacteuren

8,6 duizend videoweergaven

komen terecht bij:

Het atelier van Harry Arling

2

7 duizend videoweergaven

Dagblad van het noorden

Het atelier van Jantien de Boer

3

Uitgeverij New Publishers

5,7 duizend videoweergaven

Nationale Media

Groninger Museum Magazine

51 kunstorganisaties in Groningen

gebruiken Kunstspot

Noorderzon

De 7 best verborgen

kunstwerken in Groningen:

14.426 paginaweergaven

Kunstspot: 4,52 IPM op

In vergelijking met:

We Are Public: 0,20

ARTtube 1,02

Aantal bezoekers

op kunstspot.nl: IPM van 4 is 76.229 gemiddeld

Best gelezen artikel top 3 en bereik

Kunstspot is vanaf nu ook

als podcast te beluisteren

Kunstspot is een initiatief van het Centrum

Beeldende Kunst (CBK) en komt tot stand in

samenwerking met het Groninger Museum,

House of Design en Academie Minerva.

Kunstspot live op

1 juni 2015

Kunstspot is niet alleen online aanwezig maar ook fysiek tijdens festivals

Groninger

Museumnacht

De Nacht

van Kunst en

Wetenschap

1 2

KEIweek

Noordhoff Uitgevers

Doel: 20 – 40 jarigen

interesseren voor kunst

Resultaat: 70% van de

Hoge doelgroep betrokkenheidscore

wordt bereikt

Bereik van Kunstspot.nl

is in 2018 met 30% gegroeidIPM van 20 of meer is ideaal

Jonge Harten

Theaterfestival

Talkshows in

Groninger Museum

10 Kunstspot tips over is een initiatief van 5 dingen CBK Groningen die je moet weten

de Groninger artscene in samenwerking metover een galerie

3

Kunstspot: 40,79 IPM op

In vergelijking met:

Mister Motley: 14,45

We Are Public: 6,16

Groninger

Gezinsbode

Wekelijkse publicaties in

Groninger Gezinsbode

Meer weten over Kunstspot?

Stuur ons een mail!

marjolein@kunstspot.nl


89

Rhinos Beheer


Stichtingen Vriend Beatrix Kinderziekenhuis

vriendenbeatrixkinderziekenhuis.nl

90


91

MartiniPlaza


Dejong 92


93

Protestantse Theologische Universiteit (PThU)


I commercianti nel centro storico di Castiglion Fiorentino

94


95

World Gas Conference, RAI Amsterdam


Robert Mode 96


97

Fijn op Vakantie


Centre for Religion, Conflict and Globalization 98


99

Groninger Kozijnenfabriek


Rijksuniversiteit Groningen, FEB Research 100

FEB Research Winter ‘17

Xxxx

Summer ‘18


101

Wildlife


StudioTW

Rijksstraatweg 19

9752 AA Haren

The Netherlands

Daniël Koning

+31 (0)6 47 69 21 73

danielkoning@studiotw.nl

Tineke Wieringa

+31 (0)6 53 53 77 55

tinekewieringa@studiotw.nl

studiotw.nl


Met dank

aan alle

opdrachtgevers!

More magazines by this user
Similar magazines