Geïntegreerd Jaardocument 2018 - ROC Midden Nederland

rocmncorporate
  • No tags were found...

Ons Geïntegreerd Jaardocument bestaat uit twee delen; het eerste is het bestuursverslag en het tweede de jaarrekening. Het eerste deel geeft een beschrijving van onze activiteiten en resultaten in 2018 en kijkt vooruit naar de komende jaren. Het tweede geeft een financieel overzicht van het afgelopen kalenderjaar. In de eerste vier hoofdstukken van het bestuursverslag kijken respectievelijk College van Bestuur, Raad van Toezicht, Ondernemingsraad en Centrale Studentenraad terug op het afgelopen jaar. Vervolgens wordt een overzicht gegeven van onze identiteit,waarden en onze strategie. De voortgang in realisatie van onze strategie, Koers 2018, wordt in het hoofdstuk erna geëvalueerd. Vervolgens doen we verslag van beleid en resultaten op het gebied van onderwijs en studenten, personeel, financiën en organisatie. We sluiten af met de continuïteitsparagraaf en een weergave van onze conclusies met betrekking tot governance, helderheid en risicomanagement. In de bijlage staat een overzicht van onze onderwijseenheden: de mbo-colleges, Vavo Lyceum, participatieopleidingen en bedrijfsopleidingen. De jaarrekening bestaat uit de (geconsolideerde en enkelvoudige) balans, staat van baten en lasten en kasstroomoverzicht. Vervolgens worden deze overzichten in detail toegelicht. Het Geïntegreerd Jaardocument omvat een flink aantal pagina’s. Vanuit de richtlijnen voor verslaggeving wordt ons gevraagd een aanzienlijk aantal zaken te beschrijven.Daarnaast vinden we het als maatschappelijke organisatie ook belangrijk openheid te geven over onze activiteiten, resultaten en uitdagingen.

ROC MIDDEN NEDERLAND

GEÏNTEGREERD

JAARDOCUMENT 2018


ROC MIDDEN NEDERLAND

GEÏNTEGREERD

JAARDOCUMENT 2018


COLOFON

Uitgave

ROC Midden Nederland, Utrecht

Vormgeving en redactie peer&dedigitalesupermarkt | kaz&dedigitalesupermarkt, Utrecht

vastgesteld door RvT Stichting ROC Midden Nederland (te Utrecht) op 28 juni 2019

juni 2019

Wilt u reageren op ons geïntegreerd jaardocument?

ROC Midden Nederland

t.a.v. College van Bestuur | Bestuursbureau

Postbus 3065 | 3502 GB Utrecht

(030) 754 64 00

a.willems@rocmn.nl

Disclaimer

Dit geïntegreerd jaardocument is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Aan de inhoud ervan kunnen echter op geen enkele wijze

rechten of aanspraken worden ontleend. Dit geldt zowel voor de teksten als de beelden die u in deze uitgave aantreft.


GEÏNTEGREERD JAARDOCUMENT

INHOUDSOPGAVE

LEESWIJZER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

BESTUURSVERSLAG

HOOFDSTUK 1 • VOORWOORD VAN HET COLLEGE VAN BESTUUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

HOOFDSTUK 2 • BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

• Samenstelling van de Raad van Toezicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

• Organisatie van de Raad van Toezicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Governance en ontwikkeling van het toezicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Functioneren RvT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

• Functioneren CvB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Benoeming nieuw CvB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Bijeenkomsten 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Kernpunten van bespreking in 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

• De Financiële Commissie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

• Werkbezoeken en externe contacten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Staat van de instelling – vierjaarlijks onderzoek van de inspectie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Contact met OR en CSR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

• Leden RvT ROC MN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

HOOFDSTUK 3 • BERICHT VAN DE ONDERNEMINGSRAAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

• Samenstelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

• Vergaderoverzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Scholing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Benoemingsadviescommissie (BAC) en selectiecommissie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

• Hoofdlijnen van de begroting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Duurzame ontwikkeling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Toekomstblik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

• Contact . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

HOOFDSTUK 4 • STUDENTMEDEZEGGENSCHAP ROC MN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

• Centrale Studentenraad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Samenstelling van de Centrale Studentenraad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

• Verkiezingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Scholing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

• Vergaderoverzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Activiteiten van de Centrale Studentenraad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Hoofdlijnen van de begroting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Advies en Instemming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Benoemingsadviescommissie (BAC) en selectiecommissie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

• Studentmedezeggenschap binnen de colleges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

HOOFDSTUK 5 • VIERJAARLIJKS ONDERZOEK INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

HOOFDSTUK 6 • PROFIEL ROC MN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

• Samen werken aan success . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

• Drie strategische pijlers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3


• Corporate story . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

• Kernwaarden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

HOOFDSTUK 7 • VOORTGANG STRATEGISCH PLAN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

• Koers 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

• Aanvullende koersdoelen 2018. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

HOOFDSTUK 8 • ONDERWIJSBELEID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

• Visie op onderwijs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

• Sturen op onderwijskwaliteit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Examinering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

• Keuzedelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Afwijken van de onderwijstijd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

• Beleid bbl-studenten en instroom zonder werkplek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

• Derde leerweg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

HOOFDSTUK 9 • STUDENTBELEID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

• Studentsucces voor alle studenten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

• Studenten participeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

• Studenten ondersteunen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

• Studenten uitdagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

• Internationalisering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

HOOFDSTUK 10 • RESULTATEN ONDERWIJS- EN STUDENTBELEID. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

• Aantal studenten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

• Kwaliteit van het onderwijs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

• Interne Audits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

• Uitkomsten interne ranking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

• Signalen vanuit de onderwijsinspectie en instelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

• Verhogen studentsucces en terugdringen van uitval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

• Klachten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

HOOFDSTUK 11 • PERSONEEL EN ORGANISATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

• Stevige basis in personeelsplanning en werkprocessen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

• Feiten en cijfers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

HOOFDSTUK 12 • ORGANISATIEBEHEERSING EN PDCA, HELDERHEID EN RISICOMANAGEMENT . . . . . . . . 84

• Risicomanagement en kwaliteitsborging. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

• Interne onzekerheden en risico’s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

• Helderheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

HOOFDSTUK 13 • FINANCIËN EN BEDRIJFSVOERING: FINANCIEEL PERSPECTIEF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

• Financiële kaders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

• Ratio’s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Gang van zaken gedurende het verslagjaar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

• Treasury. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

• Organisatiestructuur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

• College van Bestuur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

• Juridische structuur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

• Locaties. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

HOOFDSTUK 14 • CONTINUITEITSPARAGRAAF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

• Continuïteit, soliditeit en innovatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

• Continuïteit en meerjarige risico’s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 Geïntegreerd Jaardocument 2018ROC Midden Nederland • www.rocmn.nl


• Ontwikkelingen in studentenaantallen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

• Strategische huisvestingsplanning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Ontwikkelingen rond contract- en derde geldstroomactiviteiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

• Personele bezetting in FTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Meerjarenbegroting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

BIJLAGEN JAARBERICHT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• BIJLAGE 1 • KERNGEGEVENS PER COLLEGE / ORGANISATIEONDERDEEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

• BIJLAGE 2 • CONCLUSIES TBV ‘HELDERHEID’ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

• BIJLAGE 3 • MUTATIES HUISVESTING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

• BIJLAGE 4 • BEZOLDIGING COLLEGE VAN BESTUUR EN RAAD VAN TOEZICHT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

• BIJLAGE 5 • KWALITEITSAFSPRAKEN MBO IN BEDRIJF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

• BIJLAGE 6 • REGIOPROGRAMMA VSV UTRECHT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

• BIJLAGE 7 • OMBUDSMAN PERSONEEL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

JAARREKENING 2018

JAARREKENING 2018 (GECONSOLIDEERD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

• Geconsolideerde balans per 31 december 2018 (na resultaatbestemming). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154

• Toelichting op de geconsolideerde balans en staat van baten en lasten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

• Grondslagen voor waardering van activa en passiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

• Grondslagen voor bepaling van het resultaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

• Grondslagen voor opstelling van het geconsolideerd kasstroomoverzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166

• Toelichting op de geconsolideerde balans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

• Toelichting op de geconsolideerde exploitatierekening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

JAARREKENING 2018 (ENKELVOUDIG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

• Enkelvoudige Balans per 31 december 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

• Toelichting op de enkelvoudige balans en staat van baten en lasten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

• Toelichting op de onderscheiden posten van de enkelvoudige jaarrekening. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188

• Toelichting op de enkelvoudige exploitatierekening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192

• Ondertekening van de jaarrekening. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

OVERIGE GEGEVENS

• Controleverklaring van de onafhankelijke accountant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198

5


6 Geïntegreerd Jaardocument 2018ROC Midden Nederland • www.rocmn.nl


GEÏNTEGREERD JAARDOCUMENT

LEESWIJZER

Ons Geïntegreerd Jaardocument bestaat uit twee delen; het eerste is het bestuursverslag

en het tweede de jaarrekening. Het eerste deel geeft een beschrijving van onze

activiteiten en resultaten in 2018 en kijkt vooruit naar de komende jaren. Het tweede

geeft een financieel overzicht van het afgelopen kalenderjaar.

In de eerste vier hoofdstukken van het bestuursverslag kijken respectievelijk College

van Bestuur, Raad van Toezicht, Ondernemingsraad en Centrale Studentenraad terug

op het afgelopen jaar. Vervolgens wordt een overzicht gegeven van onze identiteit,

waarden en onze strategie. De voortgang in realisatie van onze strategie, Koers 2018,

wordt in het hoofdstuk erna geëvalueerd.

Vervolgens doen we verslag van beleid en resultaten op het gebied van onderwijs en

studenten, personeel, financiën en organisatie. We sluiten af met de continuïteitsparagraaf

en een weergave van onze conclusies met betrekking tot governance, helderheid

en risicomanagement. In de bijlage staat een overzicht van onze onderwijseenheden: de

mbo-colleges, Vavo Lyceum, participatieopleidingen en bedrijfsopleidingen.

De jaarrekening bestaat uit de (geconsolideerde en enkelvoudige) balans, staat van

baten en lasten en kasstroomoverzicht. Vervolgens worden deze overzichten in detail

toegelicht.

Het Geïntegreerd Jaardocument omvat een flink aantal pagina’s. Vanuit de richtlijnen

voor verslaggeving wordt ons gevraagd een aanzienlijk aantal zaken te beschrijven.

Daarnaast vinden we het als maatschappelijke organisatie ook belangrijk openheid te

geven over onze activiteiten, resultaten en uitdagingen.

We kunnen ons voorstellen dat u ‘slechts’ geïnteresseerd bent in een deel van ons

verslag. Om het voor u gemakkelijk te maken het betreffende deel te vinden, hebben we

onderstaande leeswijzer opgesteld:

Bent u geïnteresseerd in…

Ga dan naar hoofdstuk…

Strategie, visie, missie, waarden 1 en 7

Onderwijs- en studentenbeleid 8 en 9

Voortgang op gebied van onderwijskwaliteit 10

Beschrijving van P&O-beleid en -ontwikkelingen 11

Onze (interne) organisatie 12

Beschrijving van ons financieel resultaat en perspectief

13 + jaarrekening

Bestuursverslag

7


GEÏNTEGREERD JAARDOCUMENT 2018

BESTUURSVERSLAG


HOOFDSTUK 1 • BESTUURSVERSLAG

VOORWOORD VAN

HET COLLEGE VAN BESTUUR


In dit Geïntegreerd Jaardocument 2018 van Stichting ROC Midden Nederland (hierna: ROC

MN) legt het College van Bestuur verantwoording af over de resultaten die in 2018 zijn behaald.

Tevens wordt gedeeld wat belangrijke ontwikkelingen zijn waar ROC MN mee te maken heeft of

mee bezig is.

Van Koers 2018 naar Succes 2022

Het College van Bestuur heeft in 2018 voortbouwend op de strategie Koers 2018 haar nieuwe strategie

vastgesteld, Succes 2022. Studentsucces als sleutel tot arbeidsmarktsucces. Succes 2022 is tot

stand gekomen door gesprekken met studenten, medewerkers en in samenspraak met partners in de

regio. In onze nieuwe strategische koers bouwen we voort op de resultaten van onze vorige strategische

periode. Een aantal punten uit de vorige strategie over onze taak en richting (Koers 2018) staat

niet ter discussie, te weten:

1. onze kernwaarden persoonlijk, ondernemend en nieuwsgierig;

2. onze organisatievorm in kleinere, branchegerichte colleges;

3. de scope van ons portfolio van Entree (niveau 1) tot niveau 4 en zowel bol als bbl, een tak Bedrijfsopleidingen

en vavo, dit alles vanuit de gevoelde verantwoordelijkheid dat wij een roc zijn in een grootstedelijke

context en iedereen hier welkom is;

4. onze duale arbeidsmarktstrategie met curriculum- en portfoliokeuzes voor de arbeidsmarktregio’s

Utrecht en Amersfoort;

5. onze inzet op de Human Capital Agenda vanuit de Economic Board Utrecht (EBU);

6. ons geloof in concepten van praktijkleren, waarbij onderwijs en praktijk vervlochten zijn;

7. het belang dat wij hechten aan actueel en relevant onderwijs dat in co-creatie met beroepspraktijk,

voorliggend- en vervolgonderwijs en studenten tot stand wordt gebracht;

8. onze goede aansluiting bij het vmbo, hbo en ook binnen ons roc bij opleidingen op een hoger niveau.

Dit waren goede keuzes en wij continueren het beleid. De basiskwaliteit is grotendeels op orde, ons

onderwijs wordt gewaardeerd door onze partners en er komt steeds meer ruimte en tempo voor exploratie

en innovatie. Maar ROC MN wil wel naar een volgende fase. Vanuit een stabiele context slimmer

worden in het sneller realiseren van ambities.

Een korte toelichting op wat we beogen met Succes 2022:

Het is onze drive om van startende studenten wendbare, nieuwsgierige en ondernemende professionals

op de arbeidsmarkt te maken, van werknemers vakkrachten die over relevante competenties beschikken

via bbl- en bedrijfsopleidingen én de vavo-leerlingen te helpen bij het halen van een volledig middelbaar

schooldiploma of deelcertificaat voor een vervolgstudie. Wij gaan voor het succes van onze studenten.

Succes op school, in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Wij zijn succesvol als onze studenten dat

zijn. Zij zijn succesvol als werkgevers bewust kiezen voor hen als startende professionals. Omdat ze van

óns roc komen. Daar gaan we voor! Om deze ambitie te verwezenlijken zetten wij in op drie pijlers: studentsucces,

arbeidsmarktsucces en organisatiesucces. Oftewel: we doen er alles aan om onze studenten

succesvol te laten zijn in hun studie en daarna, op de arbeidsmarkt, en we hebben een krachtige organisatie

die gericht is op studentsucces. Deze drie pijlers zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en levert

een bijdrage aan het succes van de studenten.

Bestuursverslag

11


Het proces van het maken van strategische keuzes is bij oplevering van de strategie niet afgerond,

maar is een continu proces van ‘strategizing’. Elk jaar kijken we terug hoe het roc en de omgeving is

ontwikkeld en veranderd en of we daar op moeten anticiperen. De verantwoording hierover is onder

andere terug te vinden in dit document.

Enkele reflecties op 2018

Een ander belangrijk onderwerp in 2018 was het vierjaarlijkse onderzoek van de onderwijsinspectie. Er

zijn gesprekken gevoerd met allerlei medewerkers en studenten, documentatie is bekeken en analyse

uitgevoerd. Geconstateerd is dat veel goed gaat en waar nodig ook maatregelen genomen worden.

We zijn extra trots op de drie opleidingen die het predicaat ‘goed‘ hebben gekregen: allround schoonheidsspecialist,

constructiewerker en sport en bewegingscoördinator. Dit is een compliment voor een

ieder die daar direct en indirect aan bij draagt. Meer hierover staat ook in hoofdstuk 5. Daarnaast

merken we dat de kwaliteit van ons onderwijs nog altijd beter wordt en dat ook meer studenten ons

weten te vinden. In de komende jaren wordt bij vele mbo’s krimp verwacht, bij ons niet mede doordat

de demografische opbouw anders is en de regio ook qua inwoners en economie groeiende is.

Studenten zijn diegenen voor wie wij het allemaal doen. Wij willen hen verder helpen in hun ontwikkeling.

Steeds meer betrekken we studenten bij de ontwikkeling van het onderwijs. Vanuit hun rol als

klassenvertegenwoordiger, lid van een studentendeelraad of centrale studentenraad, in een panelgesprek

of andere vormen van evaluatie en feedback. Dit krijgt steeds meer vorm, maar kan ook nog

beter.

Als ROC MN zijn onze medewerkers cruciaal in het bereiken van het succes van onze studenten. Docententeams

zijn hier iedere dag mee aan de slag en de ondersteunende diensten helpen daarbij. Wij

hebben net als elke organisatie te maken met de in-, door- en uitstroom van medewerkers. Afgelopen

jaar is de campagne #betermetjou gelanceerd. Hiermee weten wij steeds meer mensen te informeren

over vacatures die wij hebben, als ook het werk wat wij doen en wat we bijvoorbeeld voor ontwikkelmogelijkheden

hebben voor docenten.

Om als onderwijsinstelling een goede rol in de maatschappij te kunnen vervullen, is samenwerking met

partners in de regio erg belangrijk. Deze externe samenwerking komt steeds meer centraal te staan in

het roc. In ons curriculum kijken we nadrukkelijk hoe praktijkleren hier een rol in kan hebben en we

steeds meer op thema’s samen kunnen werken met andere organisaties. Bij het ontstaan van samenwerkingen

zijn we vaak in de lead en betrekken hier andere (onderwijs-)organisaties en de beroepspraktijk

bij. We zijn blij met hoe er steeds meer samenwerking met partners in de regio is. Zowel tussen

onderwijsinstellingen, vo, po, mbo en hbo, als met allerlei organisaties, als met de gemeente. Afgelopen

jaar heeft de gemeente Utrecht het belang van het mbo-onderwijs nadrukkelijk omarmd en is de

eerste wethouder in de gemeente benoemd met als portefeuille mbo, Klaas Verschuure. Zijn eerste

publieke optreden was bij de opening van ons schooljaar en daarna hebben we samen de eerste stappen

gezet naar een actieplan voor het mbo. Inmiddels is deze gereed en we nodigen een ieder uit om

daar aan bij te kunnen dragen, om mee te helpen dit te realiseren.

We zijn ook trots op de opening van onze Tech Campus door Zijne Koninklijke Hoogheid in januari 2019.

Een moment die de studenten en scholieren die er bij waren, nog lang als positieve herinnering zullen

koesteren. Daarnaast is onze andere campus, in Amersfoort op de Hoef, ook steeds verder in ontwikkeling

en wordt er met organisaties in de wijk gekeken naar verdere ontwikkeling van het gebied en

hoe we daar als onderwijsorganisatie aan bij kunnen dragen. Op de campus in Amersfoort wordt nu

ook gewerkt vanuit een student service centrum, van waaruit we de studenten zo snel mogelijk willen

helpen met vragen die zij hebben.

12 Geïntegreerd Jaardocument 2018ROC Midden Nederland • www.rocmn.nl


We hebben ook te maken met de macrodoelmatigheid rondom creatieve opleidingen, zijnde de opleidingen

Artiest, Mediavormgeving en DTP3 . Vanuit de Minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur

is er een oproep gedaan om het aantal studenten en afgestudeerden voor een aantal van deze opleidingen

verder te beperken, omdat een aantal van deze opleidingen onvoldoende zouden opleiden voor

een plaats op de arbeidsmarkt. Veel studenten zijn zelfvoorzienend of hebben vrij snel na hun afstuderen

een baan. Hun diploma en de opgedane vaardigheden tonen aan dat de studenten breed inzetbaar

zijn en goede arbeidsmarktperspectieven hebben. Wij willen studenten succesvol opleiden en zijn kritisch

op initiatieven of bewegingen die daar niet aan bijdragen. Daarnaast stimuleren we juist scholieren

en studenten om zich te richten een opleiding in de techniek, zorg of horeca, sectoren waar de

komende jaren een forse banengroei zal blijven zijn.

2018 was ook het jaar waarin dhr. H.J. Rutten nog bestuurder was en daarmee verantwoordelijk voor

de gang van zaken binnen ROC MN samen met dhr. E.P. van Maanen. De heer Rutten (Kees) is sinds 1

april 2019 gestopt als bestuurder na ruim zeven jaren waarin hij de organisatie naar een volgende fase

heeft gebracht en de bedrijfsvoering substantieel heeft geoptimaliseerd. Ook zijn de thema’s vakmanschap

en beroepsonderwijs meer onder de aandacht gekomen en is samenwerking in de regio verder

tot stand heeft gebracht. Bij zijn decharge waren er geen punten van aandacht en met het opleveren

van dit jaarverslag, is nu ook over het functioneren van de organisatie in zijn laatste jaar als bestuurder

verantwoording afgelegd. Wij willen hem namens alle collega’s nogmaals danken voor zijn inzet de

afgelopen jaren.

Tot slot

We danken al onze medewerkers voor hun inzet en enthousiasme in het afgelopen jaar. Met name de

docenten die in hun rol voor de klas bepalend zijn voor het realiseren van ons belangrijkste doel: kwalitatief

goed, actueel en relevant onderwijs, waarbij elke student wordt gestimuleerd zich te ontwikkelen

zodat hij of zij blijvend succesvol kan zijn op de arbeidsmarkt.

Het College van Bestuur van ROC MN

drs. H.J. (Johan) Spronk (voorzitter)

drs. E.P. (Paul) van Maanen (lid)

M.A. (Michel) Labij (lid)

Utrecht, juni 2019

Bestuursverslag

13


HOOFDSTUK 2 • BESTUURSVERSLAG

BERICHT VAN

DE RAAD VAN TOEZICHT

14 Geïntegreerd Jaardocument 2018ROC Midden Nederland • www.rocmn.nl


Op basis van de maatschappelijke doelstellingen en de daarmee verbonden onderwijsdoelstellingen

van ROC MN ziet de Raad van Toezicht (RvT) toe op het beleid van het College

van Bestuur (CvB) en de uitvoering hiervan. Dat toezicht vindt integraal plaats: alle

aspecten van de organisatie worden beoordeeld. Conform de Statuten van ROC MN keurt

de Raad een aantal documenten goed, waaronder het strategisch plan, het investeringsplan,

de jaarrekening en de (meerjaren-)begroting.

De Raad laat zich door het CvB frequent en uitgebreid informeren over relevante interne en

externe ontwikkelingen. In het Bestuursreglement en de Statuten staat (onder meer) beschreven

hoe RvT- en CvB-leden worden benoemd en voor welke termijn. Daarnaast worden

de taken en werkwijze van de RvT en het CvB beschreven en welke zaken door het CvB

worden voorgelegd aan de RvT. Het door de RvT opgestelde toezichtskader geeft daar nog

meer duidelijkheid over.

Samenstelling van de Raad van Toezicht

In 2018 hebben er geen wisselingen plaatsgevonden in de RvT. Het gehele jaar heeft de RvT

bestaan uit vijf personen. Twee leden, de heer Tuijtel en mevrouw Noom, zijn herbenoemd voor

een tweede termijn van vier jaar. Aan het eind van dit hoofdstuk staat een overzicht van de leden

van de RvT.

Organisatie van de Raad van Toezicht

De Raad kent naast de raad als geheel, één commissie. Dit is de Financiële Commissie die meer in

detail ingaat op onderwerpen binnen dit aandachtsgebied. Bij de commissiebijeenkomsten zijn

naast de leden vanuit de Raad, de leden van het CvB, de bestuurssecretaris, de betreffende

dienstdirecteur en eventueel andere medewerkers van ROC MN aanwezig.

De secretaris van het CvB vervult ook de functie van secretaris van de RvT.

Governance en ontwikkeling van het toezicht

De Raad werkt conform de branchecode ‘Goed bestuur in het mbo’. In de code worden aanbevelingen

gedaan aan de Raden van Toezicht van mbo-instellingen over bijvoorbeeld kenmerken van

goed bestuur en verantwoordelijkheden van de RvT en het CvB. De RvT van ROC MN heeft deze

aanbevelingen overgenomen. De RvT heeft ten behoeve van haar sturing een toezichtkader. Het

toezichtkader geeft de uitgangspunten van toezicht weer en de manier waarop de RvT daaraan

invulling geeft. Het is een visie en een leidraad voor het handelen die de RvT de ruimte geeft om

op een goede wijze de rol als toezichthouder te vervullen. De statuten en het bestuursreglement

geven de taken en verantwoordelijkheden van de RvT (en het CvB) weer. Het toezichtkader dient

in combinatie met deze documenten te worden bezien.

Het inbedden van de gedragscodes en naleving daarvan krijgt met de komst van het nieuwe CvB

en Succes 2022 extra aandacht. In afstemming (CvB, RvT, bestuurssecretaris, Compliance

Officer en medezeggenschap) worden de ethische code en klokkenluidersregeling herzien vastgesteld.

Vanuit de nieuwe strategie is dit een natuurlijk moment om gewenste aanpassingen door

te voeren.

Gedurende het hele jaar wordt door minstens één lid van de Raad deelgenomen aan de bijeenkomsten

van het Landelijk Platform voor leden van Raden van Toezicht MBO en aan bijeenkomsten

van de Vereniging van Toezichthouders bij Onderwijsinstellingen en Kinderopvang (VTOI-

NVTK).

Bestuursverslag

15


Daarnaast is door de RvT in 2015 een compliance officer benoemd die er op toeziet dat de interne

procedures, gedragscodes, instructies van ROC MN overeenstemmen met de geldende (wettelijke)

bepalingen en codes en ervoor zorgt, dat ROC MN zich in haar bedrijfsvoering bewust is van reputatie-

en integriteitrisico’s en van de consequenties van relevante wet- en regelgeving.

Functioneren RvT

De RvT evalueert jaarlijks het eigen functioneren en ziet erop toe dat de benodigde competenties

aanwezig zijn. De evaluatie over 2018 heeft in februari 2019 plaatsgevonden. Op basis van positieve

gesprekken in de RvT is er door de RvT voor gekozen om de heer Tuijtel en mevrouw Noom opnieuw

te benoemen. Aangezien mevrouw Noom was voorgedragen door de OR is de herbenoeming ter advisering

voorgelegd aan de OR. De OR heeft een positief advies afgegeven inzake deze herbenoeming

aan de RvT.

De leden van de RvT ontvangen een honorering, die gebaseerd is op 75% van de sectorbrede honoreringsregeling.

In bijlage 4 wordt hier verantwoording over afgelegd. De leden van de RvT ontvangen

geen reiskostenvergoeding.

Functioneren CvB

Namens de RvT voeren de heer Tuijtel (voorzitter) en mevrouw Noom de functionerings- en beoordelingsgesprekken

met de leden van het CvB. Voor de voorbereiding daarop wordt, naast de eigen ervaringen

van de RvT, gebruik gemaakt van input uit gesprekken met de directeuren en de OR. Het

gesprek met de voorzitter is in december 2018 gevoerd. De RvT is tevreden over het functioneren van

de voorzitter van het CvB. Het eindgesprek met het lid, over wiens functioneren de RvT positief was

in 2018, heeft plaats gevonden in maart 2019.

De leden van het CvB ontvangen een honorering binnen de WNT-normen. In bijlage 4 wordt hier verantwoording

over afgelegd.

Benoeming nieuw CvB

In april 2019 liep de termijn van de heer H.J. Rutten af. Op zijn eigen verzoek is hij niet opnieuw benoemd.

De voorzitter, de heer E.P. van Maanen, is per 1 april 2019 teruggetreden als voorzitter en zal

nog tot 1 september 2020 als lid deel uitmaken van het CvB.

In september 2018 is de RvT gestart met de werving van een nieuwe voorzitter en een nieuw lid van

het CvB. Het profiel is door de RvT gemaakt, waarbij tevens gebruik is gemaakt van input van

directeuren, huidige CvB, OR en CSR. De procedure voor beide vacatures werd ondersteund door een

extern bureau en is zowel intern als extern uitgezet. Vanuit diversiteitsperspectief was iedereen uitgenodigd

om te solliciteren, zoals gebruikelijk is binnen ROC MN. De selectiecommissie bestond uit

drie leden van de RvT bijgestaan door het externe bureau. Bij de procedure zijn in de benoemingsadviescommissie

ook de voorzitter van de OR, de voorzitter van de CSR en een aantal directeuren

betrokken geweest. De OR en de CSR hebben vervolgens positief geadviseerd over de voorgenomen

benoeming. Het nieuwe lid van het CvB, de heer M.A. Labij, is afkomstig uit de eigen organisatie; de

nieuwe voorzitter van het CvB, de heer H.J. Spronk, komt van buiten ROC MN en heeft ervaring in het

mbo.

Bijeenkomsten 2018

In 2018 heeft de RvT vijf keer overleg gepleegd met het CvB en werd er een aantal themabijeenkomsten

over de kwaliteitsagenda en de staat van de instelling georganiseerd. Het proces van werving en

selectie zorgde ook voor diverse extra bijeenkomsten. Daarnaast is de Financiële Commissie van de

RvT viermaal bijeengekomen, heeft de Raad drie werkbezoeken afgelegd en twee vergaderingen met

de Ondernemingsraad (OR) bijgewoond, waarvan één in het kader van artikel 24 van de Wet op de

Ondernemingsraad. Ook zijn er twee vergaderingen met de centrale studentenraad (CSR) geweest.

16 Geïntegreerd Jaardocument 2018ROC Midden Nederland • www.rocmn.nl


Er is met bestuurders gesproken over hun functioneren en bijgepraat over ontwikkelingen buiten de

formele vergaderingen. Tot slot was de RvT aanwezig bij diverse bijeenkomsten, zoals de opening van

het schooljaar, opening van een aantal locaties en één van de managementdagen.

Kernpunten van bespreking in 2018

Strategische koers

De RvT houdt statutair toezicht op de realisatie van de strategie. Het CvB stelt de RvT periodiek op de

hoogte van de voortgang. 2018 was het laatste jaar van het plan Koers 2018. In 2017 is gestart met de

strategie voor de periode 2018-2022. De RvT is betrokken geweest bij de totstandkoming. Er is veel

overlegd over de accenten van de nieuwe strategie Succes 2022. Studentsucces als sleutel tot arbeidsmarktsucces

en de thema’s studentsucces, arbeidsmarktsucces en organisatiesucces. In oktober 2018

is de nieuwe strategie vastgesteld. Parallel hieraan is de kwaliteitsagenda opgesteld, waardoor er nauwe

verwantschap is tussen beide stukken.

Onderwijs & beleid

Het onderwijs en de wijze waarop dit is vormgegeven zijn belangrijk voor de RvT en zijn daarom een

belangrijk onderwerp in de gesprekken met het CvB. Het is ook de reden waarom de werkbezoeken

aan onderwijscolleges prominent op de agenda van de RvT staan. In 2018 is veel aandacht besteed aan

de strategie en de kwaliteitsagenda. Daarbij is onder andere ingegaan op het flexibel maken van

onderwijs en de wijze waarop ROC MN studenten begeleidt. In 2018 heeft de Inspectie van het

Onderwijs het vierjaarlijks onderzoek gedaan naar de zogenaamde Staat van de instelling. De uitkomsten

van het onderzoek zijn positief en in lijn met de eigen bevindingen van de RvT. De punten die in

de organisatie aandacht behoeven, waren ook in beeld bij het CvB en de RvT.

Ontwikkeling studentenaantallen

De RvT wordt door het CvB op de hoogte gehouden van de ontwikkeling in de in- en doorstroom van

studenten van ROC MN. Ook is er gesproken over de instroom vanuit het vmbo en doorstroom naar

het hbo.

Personeel

In de RvT is gesproken over de wijze waarop het CvB zorg draagt voor het personeel. Dit is gedaan aan

de hand van onder meer de resultaten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek (eind 2017) en

de wijze waarop medezeggenschap vorm wordt gegeven. Het CvB informeert de RvT daarnaast ook

over wisselingen op directieniveau en op hoofdlijnen over ontwikkelingen in de colleges. De RvT hecht

veel waarde aan de werkbezoeken en andere bijeenkomsten van het roc, zodat zij ook met medewerkers

in gesprek kan gaan.

Huisvesting

Net als in 2017 is er in 2018 nadrukkelijk geïnvesteerd in de optimalisatie van de huisvesting. Daarnaast

is er ook gesproken over huisvestingsontwikkelingen in relatie tot studentenaantallen en de ambities

voor de periode 2020-2030. De Financiële Commissie wordt in eerste instantie betrokken bij de

afwegingen van het CvB, waarna deze in de RvT besproken worden. Voorbeelden zijn:

• de verbouwingen van de Disketteweg in Amersfoort,

• de afstemming van het uiterlijk van eigendomslocatie Harmonielaan 2 in Nieuwegein op die van

de tegenovergelegen locatie Harmonielaan 1. De locaties hebben hierdoor nadrukkelijk de uitstraling

van één Tech Campus gekregen,

• de verbouwing van het Beauty College,

• de vernieuwbouw van het Horeca & Toerisme College,

• de uitbreiding van de locatie op het Herculesplein, en

• het creëren van extra lokalen in de locatie Vondellaan in Utrecht.

Bestuursverslag

17


De Financiële Commissie

Vanuit de Raad hebben in 2018 mevrouw Spreen en de heer Brienen zitting gehad in de Financiële

Commissie. De Financiële Commissie heeft in 2018 viermaal vergaderd. Bij twee vergaderingen is ook

een vertegenwoordiging van de externe accountant 1 aanwezig geweest.

Terugkerende agendapunten waren de financiële ontwikkelingen en stand van zaken op basis van de

maandrapportages, de kaderbrief, de begroting en de jaarrekening. Daarnaast is ook meerdere malen

gesproken over de financiële meerjarenplanning, investeringsbegroting, de voorzieningen, de ontwikkeling

van de liquiditeit en het huisvestingsplan. Ook de management letter, zoals opgesteld door de

accountant, is besproken in de Financiële Commissie.

Middels de Financiële Commissie houdt de Raad stevig de vinger aan de pols bij het financiële beleid

van ROC MN en de keuzes met substantiële financiële gevolgen, die binnen de organisatie worden

gemaakt. Voorbeelden hiervan zijn keuzes op het gebied van huisvesting. Tegelijkertijd stelt de Raad

hierbij doorlopend de vraag: doet ROC MN de juiste dingen (doeltreffendheid, in relatie tot het strategisch

plan) en wordt dat gedaan op de juiste wijze? Bij deze laatste vraag gaat het om rechtmatigheid

en doelmatigheid: met zo min mogelijk middelen een zo groot mogelijk resultaat behalen om zo veel

mogelijk middelen beschikbaar te houden voor het primaire proces en op een manier die past bij weten

regelgeving.

Werkbezoeken en externe contacten

In 2018 heeft de RvT drie werkbezoeken afgelegd binnen ROC MN. Bij het Business & Administration

College Utrecht en het Creative College en daarnaast bij drie afdelingen van de dienst Personeel &

Organisatie, te weten: de P&O Partners, de ROC Academie en de afdeling POS (personeelsondersteuning

en salarisverwerking). Tijdens de bezoeken heeft de RvT gesproken met collegedirecteur(-en),

afdelingsmanagers en bij de colleges ook met een afvaardiging van docenten en studenten.

In de RvT-vergadering volgend op het werkbezoek zijn de observaties besproken.

Het CvB informeert de Raad over externe belanghebbenden door middel van inspectierapporten,

onderzoeken naar studententevredenheid, en verslagen van werkbezoeken van ambtenaren, politici

en gemeentebesturen aan ROC MN.

Staat van de instelling – vierjaarlijks onderzoek van de inspectie

Tijdens haar vierjaarlijks instellingsonderzoek heeft de Inspectie op 12 april 2018 ook een gesprek

gevoerd met de RvT en de OR. De sturing op de kwaliteit bij ROC MN is op orde. De inspectie constateert

dat het bestuur ruim voldoende zicht en grip heeft op de kwaliteit van het onderwijs. Ook ziet de

inspectie net als de RvT dat de sturing door het bestuur op veel beleidsgebieden doorwerkt tot op het

niveau van de afdelingen en opleidingen. De RvT stelt een doelmatige begroting vast. De CSR en de

OR hebben ingestemmingsrecht op hoofdlijnen van de begroting. Ook is geconstateerd dat de

sturing op het gebied van financieel beheer voldoende is. De financiële positie van ROC MN is in orde.

De inspectie ziet op de korte of middellange termijn geen risico’s voor de financiële continuïteit bij

ROC MN.

Voor 2019 staat een themaonderzoek Governance op de agenda waarbij het CvB en de RvT beide

betrokken worden. Centraal daarin staat de huidige rolvervulling van raden van toezicht in het mbo en

wat de rolvervulling zou kunnen zijn. Daarnaast is de vraag hoe het samenspel tussen de raden van

toezicht en de colleges van bestuur te bevorderen. Doel van het onderzoek is inzicht te geven in hoe

die rolvervulling en het samenspel er in het mbo uitzien.

1

De accountant is ook aanwezig geweest bij de vergadering van de RvT waarin is gesproken over de jaarrekening en de

management letter.

18 Geïntegreerd Jaardocument 2018ROC Midden Nederland • www.rocmn.nl


Contact met OR en CSR

In april 2018 heeft de zogenaamd ‘artikel 24’-vergadering (in het kader van de WOR) plaatsgevonden.

Hierbij heeft het CvB de algemene stand van zaken in de organisatie toegelicht aan de OR, in aanwezigheid

van de RvT. Daarnaast is er met de OR gesproken over de Strategie 2018-2020.

In april en november heeft de RvT gesproken met de CSR over studentparticipatie.

Zoals hierboven toegelicht, hebben de voorzitters van de OR en de CSR deel uitgemaakt van de

benoemingsadviescommissie voor de benoeming van de nieuwe voorzitter CvB en het lid van het CvB.

Leden RvT ROC MN

Het onderstaande overzicht toont de samenstelling van de Raad van Toezicht van ROC MN in 2018,

met hun voornaamste functies en zittingstermijn.

Naam

Functie

binnen RvT

Functie en nevenfuncties

Zittingstermijn

Dhr. drs.

J.A.C.F.

Tuijtel

Voorzitter

RvT

Nevenfuncties:

• Lid RvC Stad Holland Zorgverzekeraar OWM U.A.

• Lid RvC DSW Ziektekostenverzekering N.V.

• Lid RvC DSW Assurantiën B.V.

• Lid RvC Delphi R&D B.V.

• Lid RvT Stichting Phoenix

• Bestuurslid Nederlands-Vlaamse Accreditatie

Organisatie (NVAO)

Aftredend per

26-2-2022

(niet

herbenoembaar)

Mevr.

C.M.M.

Noom

Lid RvT

Nevenfuncties:

• Voorzitter RvT Stichting Advies- en Klachtenbureau

Jeugdzorg

• Lid Raad van Toezicht Stichting Movisie

• Voorzitter VTOI-NVTK

Aftredend per

26-2-2022

(niet

herbenoembaar)

Mevr. drs.

A.E Spreen

Lid RvT en

Lid

Financiële

Commissie

Raad van Bestuur Triade Vitree (gehandicaptenzorg,

jeugdzorg en geestelijke gezondheidszorg)

Nevenfuncties:

• Lid RvT BrabantZorg

Aftredend per

31-8-2019

(herbenoembaar)

Dhr. drs. A.

Brienen RA

Lid RvT en

Lid

Financiële

Commissie

Zelfstandig adviseur

Nevenfuncties:

• Lid RvT Stichting St. Jacob, Haarlem

• Lid RvT Stichting Resto Van Harte, Amsterdam

• Lid Bestuur Ondernemersfonds Utrecht

• Voorzitter RvT Stichting Buitenhof, Gouda

• Voorzitter Audit Committee FC Utrecht

• Voorzitter RvT Stichting Dyade, Utrecht

Aftredend per

31-8-2019

(herbenoembaar)

Dhr. drs.

E.H.J. Kok

MBA

Lid RvT Eigenaar Cocus Consult (sinds november 2018)

Vice president Capgemini Consulting

Nevenfuncties:

• Voorzitter bestuur Sovon Vogelonderzoek

Nederland (sinds november 2018)

• Bestuurslid Stichting Sport en Zaken

Aftredend per

31-8-2019

(herbenoembaar)

Bestuursverslag

19


HOOFDSTUK 3 • BESTUURSVERSLAG

BERICHT VAN

DE ONDERNEMINGSRAAD


De ondernemingsraad (OR) streeft naar participatieve medezeggenschap, waarbij invloed kan

worden uitgeoefend op het besluitvormingsproces. In het jaar 2018 merkten we op dat de

samenwerking met het CvB sterk verbeterd is. De OR werd vaak in een vroegtijdig stadium

meegenomen. Ook directeuren namen tijdig contact op over aankomende beleidszaken. Deze

werkwijze leidde ertoe dat ten tijde van besluitvorming bijna alle vragen en eventuele zorgen

beantwoord dan wel weggenomen waren.

In dit jaarverslag licht de OR de samenstelling, de advies-, dan wel instemmingsplichtige zaken,

het vergaderoverzicht en behaalde resultaten toe.

Samenstelling

De ondernemingsraad bestond in 2018 uit de volgende personen:

Jenno Westra, Peter Sturkenboom, Renée van Aken, Jaqueline Ederzeel, Bertrik Gotink, Henk Heinhuis,

Martien Klaassen, Debbie Maring, Hans Oostenrijk, Moerad El Ouariachi, Peter de Roon, Fred

Schut, Thomas van der Stadt, Marleen Stein en Sjon de Vries.

Het dagelijks bestuur bestond uit de voorzitter Jenno Westra, vice-voorzitter Peter Sturkenboom en

de ambtelijk secretaris, Veronique Poort-Simons. De OR heeft onderstaande vaste commissies:

• Commissie Arbo

• Commissie Financiën

• Commissie Huisvesting

• Commissie Onderwijs

• Commissie Personeel

• Commissie Reorganisatie en herstructurering

Vergaderoverzicht

De OR komt elke donderdag bij elkaar, met uitzondering van schoolvakanties. De OR heeft een

vergadercyclus van zes weken, waarin onder andere een OR-vergadering en een overlegvergadering

met het CvB plaatsvinden. Voorafgaand aan de overlegvergadering vindt een agendaoverleg

plaats met dagelijks bestuur van de OR en het CvB, de bestuurssecretaris en de directeur P&O.

Daarnaast vindt tweemaal per jaar een 'artikel 24'-vergadering plaats, waaraan zowel het CvB en

OR als de RvT deelnemen. Hierin wordt de algemene gang van zaken van de onderneming besproken.

De bestuurder doet in dit kader mededeling over besluiten die hij in voorbereiding heeft

met betrekking tot de aangelegenheden als bedoeld in artikelen 25 en 27 van de WOR. Daarbij

worden afspraken gemaakt wanneer en op welke wijze de ondernemingsraad in de besluitvorming

wordt betrokken. Tevens vindt er tweemaal per jaar een overleg plaats tussen de RvT en OR

en ook tweemaal per jaar tussen Centrale Studentenraad (CSR) en OR.

Verslagen van de overlegvergaderingen zijn te vinden op Intranet.

Scholing

In 2018 heeft de voltallige ondernemingsraad deelgenomen aan de jaarlijkse tweedaagse conferentie

van het Platform Medezeggenschap mbo. Op deze conferentie werd een programma met

lezingen en workshops aangeboden ter bevordering van de deskundigheid van leden van ondernemingsraden

in het mbo. Daarnaast heeft een aantal leden van de OR cursussen gevolgd gerelateerd

aan het commissiewerk dat zij binnen de OR doen, bijvoorbeeld arbozorg en financiën.

Bestuursverslag

21


Het dagelijks bestuur neemt deel aan het Grotestedenoverleg (GSO) met een vijftal ondernemingsraden

van roc’s in de Randstad.

Benoemingsadviescommissie (BAC) en selectiecommissie

De OR heeft geparticipeerd in de BAC voor de benoemingen voor de voorzitter van het CvB en

het lid van het CvB. De OR heeft een positief advies uitgebracht op de voordracht voor de voorzitter

en het lid van het CvB. Daarnaast had de OR zitting in de selectiecommissie voor de nieuwe

preventiemedewerker.

Hoofdlijnen van de begroting

Op grond van het artikel 8a.1.6 van de WEB dient het bevoegd gezag de voorafgaande instemming te

verkrijgen van een gezamenlijke vergadering van de studentenraad en de ondernemingsraad over de

hoofdlijnen van de jaarlijkse begroting. Met een afvaardiging van de OR (dagelijks bestuur en twee

OR-leden uit respectievelijk de commissies Personeel, Onderwijs en Financiën) is het gesprek gevoerd

over de hoofdlijnen van de begroting met het CvB, de directeur Finance, Planning & Control

(FP&C) en de CSR. In oktober 2018 heeft de OR instemming verleend op de hoofdlijnen van de begroting

2019.

Duurzame ontwikkeling

De OR en het CvB hebben afspraken gemaakt om verder te investeren in de duurzame ontwikkeling

van medewerkers, een thema dat hoog op onze gezamenlijke agenda staat. Dat is het gevolg van de

goede afspraken die gemaakt zijn tussen de OR en het CvB in het kader van de meerjarenbegroting

2019. In deze begroting zijn middelen vrijgemaakt om onze medewerkers succesvol te laten zijn door te

investeren in professionalisering en duurzame ontwikkeling. Bij duurzame ontwikkeling van medewerkers

gaat het onder andere om leeftijd- en loopbaangebonden personeelsbeleid, vitaliteit, voeding en

bewegen.

In het kader van het taakbeleid is een aantal aanvullende afspraken gemaakt om de kwaliteit van het

onderwijs en de begeleiding van de studenten te verbeteren.

1. Docenten krijgen 50% voor- en nazorg per lesuur;

2. Voor bpv-begeleiding geldt een norm van zes klokuren per student per schooljaar;

3. Loopbaanbegeleiding wordt genormeerd op minimaal vijf klokuren per student per jaar.

4. Met de docent-studentratio's die gebruikt worden, zou het mogelijk moeten zijn te zorgen, dat

klassen voor entreeopleidingen niet groter worden dan vijftien studenten met een maximum van

zeventien, klassen voor niveau 2-opleidingen niet groter worden dan achttien studenten met een

maximum van twintig en klassen voor de andere niveaus niet groter worden dan vierentwintig

studenten met een maximum van zevenentwintig.

Advies en instemming

De OR heeft op de onderstaande zaken advies uitgebracht:

• Herpositionering Maatschappelijke Zorg niveau 4

• Huisvesting Vondellaan

• Aanpassingen portfolio HTC

• Aanpassen opleiding instructeurs mbo

22 Geïntegreerd Jaardocument 2018ROC Midden Nederland • www.rocmn.nl


• Stoppen opleiding logistiek niveau 2 en 3 Amersfoort

• Samenwerking Amerpoort

• Starten brede niveau 3 opleiding Business Support en het uitfaseren van de bestaande niveau 3

secretariële opleiding

• Structuurwijziging binnen het Facilitair Bedrijf

• Entree XL

• Benoeming voorzitter CvB

• Benoeming lid CvB

Op onderstaande zaken heeft de OR instemming verleend:

• Verlengen pilot 30 minuten rooster in Amersfoort

• IBP-beleid

• Hoofdlijnen van de begroting 2019

• Functie preventiemedewerker

• Beleid Welkom

• Verplichte verlofdagen 2019

• Taakbeleid 2019

Toekomstblik

De OR houdt in juni 2019 verkiezingen. Een aantal OR-leden stelt zich niet meer verkiesbaar, waardoor

er behoefte is aan enthousiaste collega’s, die zich vanuit intrinsieke betrokkenheid willen inzetten

en wezenlijke invloed willen uitoefenen op het reilen en zeilen van de organisatie.

Contact

De OR heeft sinds 2018 een eigen e-mailadres voor alle vragen en opmerkingen uit alle geledingen

van de organisatie: ondernemingsraad@rocmn.nl.

Het telefoonnummer van de OR:

030 754 15 30

Het bezoekadres van de OR:

Kretadreef 61 | 3562 VA Utrecht

Postadres:

Postbus 3065 | 3502 GB Utrecht

Bestuursverslag

23


HOOFDSTUK 4 • BESTUURSVERSLAG

STUDENT-

MEDEZEGGENSCHAP

ROC MN

De Centrale Studentenraad (CSR) streeft er niet alleen naar om de vertegenwoordiging te zijn

van de studenten roc-breed, maar ook om de medezeggenschap van de studenten op de kaart

te zetten en hier een actieve en participatieve rol in te hebben. Voor het tweede jaar op rij heeft

de organisatie een goed functionerende CSR, waarvan in 2018 het ledenaantal van negen is

verhoogd naar twaalf. Er is goed contact met het CvB, de OR en de RvT.

In 2018 is er naar gestreefd de studentmedezeggenschap zo in te richten, dat ze komt te liggen

waar ze hoort, namelijk in de colleges.

In dit hoofdstuk wordt de samenstelling, het vergaderoverzicht, de scholing, activiteiten en

instemmings- en advieszaken besproken. Daarnaast wordt kort de stand van zaken rondom studentmedezeggenschap

in de colleges toegelicht.

Centrale Studentenraad

De CSR behartigt de belangen van alle studenten die een opleiding volgen aan ROC MN en is ook het

roc-brede gezicht van studentmedezeggenschap en studentparticipatie. De CSR wordt constructief

betrokken bij de beleids- en besluitvorming op strategisch beleid en is daarbij een serieuze gesprekspartner

voor de directie en het management. De raad is gemotiveerd, enthousiast, gedreven en de

leden zijn op zoek om samen met studenten, medewerkers en de andere gremia in de organisatie een

bijdrage te leveren om de studenten van ROC MN zo goed mogelijk onderwijs aan te kunnen bieden.

24 Geïntegreerd Jaardocument 2018ROC Midden Nederland • www.rocmn.nl


Samenstelling van de Centrale Studentenraad

De CSR bestond in 2018 uit de volgende leden: Mike Zwanenburg (voorzitter), Mandy van Kooten (secretaris),

Shivani Madarie (algemeen lid), Noa Hartog, Jordi van de Visch, Luuk Stadman Robaard, Luka Barends,

Tjarco Distel, Durdane Ay, Ashraf Hanouti, Wilbert Haket en Gedion Mercelino.

De Centrale Studentenraad werd voor het tweede jaar bijgestaan door een coach, die de leden ondersteuning

en begeleiding biedt in hun dagelijkse werkzaamheden. Dat is Merel Van Rees, Projectleider Studentparticipatie

namens ROC MN.

Verkiezingen

ROC MN heeft het afgelopen twee jaar experimenteerruimte gekregen van het Ministerie van Onderwijs,

Cultuur en Wetenschap en de Inspectie op het Onderwijs om af te wijken van de centraal georganiseerde

verkiezingen. De CSR van 2018-2019 is doormiddel van een procedure gekozen. Elke student binnen ROC

MN had de kans om zich te kandideren. De studenten van de studentendeelraden binnen de colleges en de

CSR-leden die niet nogmaals zitting namen in de raad hebben na lang beraad twaalf geschikte kandidaten

gekozen. Een juridisch adviseur van de afdeling Compliance is bij de zitting aanwezig geweest om te observeren

of het proces eerlijk verliep. Er is één bezwaarprocedure opgestart. Dit heeft echter niet tot ander

resultaat geleid en vervolgens zijn de twaalf beoogde kandidaten benoemd.

Bestuursverslag

25


Scholing

In 2018 heeft de Centrale Studentenraad tweemaal een trainings-tweedaagse gehad om zo kennis te vergaren

over medezeggenschap en studentparticipatie. Daarnaast is geoefend met vaardigheden, die de leden

nodig hebben bij hun taken als raadslid.

Vergaderoverzicht

De Centrale Studentenraad komt eens per veertien dagen bijeen voor een interne vergadering. Tevens mag

een delegatie van de CSR zesmaal per jaar aansluiten bij een regulier het CvB-overleg. Voorts heeft de CSR

twee vergaderingen met de OR en twee met de RvT.

Eens per jaar is er een gemeenschappelijke vergadering met het CvB en de OR. Zelf organiseert de CSR viermaal

per jaar bijeenkomsten met de studentendeelraden binnen de colleges.

Activiteiten van de Centrale Studentenraad

De CSR is in 2018 ook bij diverse projecten en activiteiten betrokken geweest. Zo is er een bijdrage geleverd

aan het Student Succes Centrum op de campus in Amersfoort, kwamen internationale studenten uit Denemarken

op bezoek, ging de raad in gesprek met DUO en met Klaas Verschuure, de wethouder voor het middelbaar

beroepsonderwijs van de gemeente Utrecht. De raadsleden helpen op open dagen en zijn tevens lid

van de JOB, Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs. JOB organiseert met regelmaat trainingen waar de

leden van de CSR aan deelnemen. Mike Zwanenburg zal plaatsnemen in de sollicitatiecommissie van het JOBbestuur

van 2019-2020.

Hoofdlijnen van de begroting

De wetgever heeft aan de OR en de CSR instemmingsrecht toegekend op de hoofdlijnen van de begroting.

Voor het tweede jaar konden de CSR en de OR van dit recht gebruikmaken namelijk bij het opstellen van de

begroting voor 2019. De CSR is erg te spreken over de manier waarop de hierbij gevolgde procedure ,in goed

overleg, voorzien van alle benodigde stukken en op transparante wijze, is doorlopen.

Advies en Instemming

De CSR heeft in 2018 op verschillende zaken advies uitgebracht of instemming verleend, zoals bij de

volgende zaken:

Advies

Actief stoppen opleiding AMIH

Functieprofiel beoogd College van Bestuur

Kandidaten College van Bestuur

Blackboard Ultra

Instemming

Implementatie BSA

Digitale ondertekening POK en OOK

Afwijken 1000 urennorm Sportcollege

Wijziging privacyreglement studenten

Studentenstatuut

Beleid afwijking 1000 urennorm

Wijziging examenreglement

Schoolkostenbeleid

26 Geïntegreerd Jaardocument 2018ROC Midden Nederland • www.rocmn.nl


Benoemingsadviescommissie (BAC) en selectiecommissie

De CSR heeft een actieve rol gespeeld bij het opstellen van een functieprofiel voor een nieuw CvB-lid.

Tevens heeft Mike Zwanenburg zitting genomen in de benoemingsadviescommissie voor het CvB.

Studentmedezeggenschap binnen de colleges

In juni 2018 heeft het CvB in samenspraak met de CSR ingestemd met een wijziging in het medezeggenschapsreglement

van onze organisatie. De functionaris studentparticipatie heeft als taak de

organisatie te ondersteunen bij de implementatie van de de medezeggenschapsstructuur.

De structuur heeft als doel de studentmedezeggenschap zoveel mogelijk te beleggen in de colleges,

afdelingen, opleidingen en klassen. Dit sluit niet alleen aan op de belevingswereld van de studenten,

maar zorgt er ook voor dat de medezeggenschap zichtbaar is. In onderstaande figuur is de beoogde

medezeggenschapsstructuur weergeven.

Centrale Studentenraad

Studentendeelraden

Klassenvertegenwoordigersoverleg

Klassenvertegenwoordigers

Studenten

In 2017 had ongeveer een kwart van de colleges van ROC MN een studentenvertegenwoordiging. In

2018 is dit uitgebreid naar driekwart en de prognose is dat in 2019-2020 alle colleges een studentendeelraad

zullen hebben. De samenstelling van de studentendeelraad varieert van vijf tot tien leden

met een begeleider binnen het eigen college ter ondersteuning.

De leden van studentendeelraden krijgen een jaarlijkse vergoeding voor hun werkzaamheden en er is

per jaar een trainingsbudget beschikbaar.

Ook de begeleiders hebben een aantal bijeenkomsten per jaar waarin ze onderling ervaringen en best

practices kunnen uitwisselen, en krijgen de mogelijkheid om getraind te worden in hun begeleidende

werkzaamheden.

De studentendeelraden worden verkozen door de klassenvertegenwoordigers of door een geleding

van de studenten binnen een college en hebben in het studentmedezeggenschapsreglement rechten

en plichten gekregen. De CSR probeert zo goed mogelijk in contact te staan met de studentendeelraden,

hen te informeren en erop toe te zien dat de rechten en plichten ook worden nageleefd.

Bestuursverslag

27


HOOFDSTUK 5 • BESTUURSVERSLAG

VIERJAARLIJKS ONDERZOEK

INSPECTIE VAN

HET ONDERWIJS

28 Geïntegreerd Jaardocument 2018ROC Midden Nederland • www.rocmn.nl


Eén keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie ieder schoolbestuur in Nederland. In

2018 is er een vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij ROC MN. De inspectie heeft in maart en

april 2018 onderzocht of het bestuur zorgt voor onderwijs van voldoende kwaliteit en of het financieel

in staat is om ook in de toekomst goed onderwijs te blijven verzorgen. De inspectie

concludeert het volgende: “Bij ROC Midden Nederland gaat veel goed. Het bestuur weet wat er

speelt in de organisatie. Ook weet het bestuur hoe afdelingen en colleges ervoor staan als het gaat

om de kwaliteit van het onderwijs. Zo nodig neemt het bestuur maatregelen om de kwaliteit te verbeteren.”

Het onderzoek op bestuurlijk en opleidingsniveau vond plaats op de volgende standaarden:

Kwaliteitszorg en ambitie (kwaliteitszorg, kwaliteitscultuur, verantwoording en dialoog) en Financieel

beheer (continuïteit, doelmatigheid en rechtmatigheid). Alle tien opleidingsonderzoeken

dragen bij aan het oordeel op bestuursniveau. De sturing op Kwaliteit is op orde. De inspectie

constateert dat het bestuur ruim voldoende zicht en grip heeft op de kwaliteit van onderwijs.

Ook ziet de inspectie, dat de sturing door het bestuur op veel beleidsgebieden doorwerkt tot op

het niveau van de afdelingen en opleidingen. Hard en soft controls worden ingezet. Het bestuur

beschikt over kwantitatieve en kwalitatieve gegevens over het onderwijs uit diverse bronnen. Bij

tekortkomingen neemt het bestuur gericht maatregelen, die leiden tot verbeteringen bij de

opleidingen zo constateert de inspectie bij verschillende opleidingen.

In 2018 zijn door de inspectie de volgende opleidingen onderzocht:

• BC113 Mbo verpleegkundige, niveau 4

• BC165 Beveiliger, niveau 2

• BC323 Mediavormgever, niveau 4

• BC388 (Junior) accountmanager, niveau 4

• BC382 Eerste Autotechnicus, niveau 3

• BC189 Schoonheidsverzorging, niveau 4

• BC324 Constructiewerker, niveau 2

• BC332 Servicemedewerker Gebouwen, niveau 2

• BC334 Manager/ondernemer Horeca, niveau 4

• BC350 Coördinator sport, bewegen en gezondheid, niveau 4

Kwaliteitszorg is transparant en gestructureerd ingericht en functioneert als zodanig. Het afleggen

van verantwoording staat daarin centraal en is herkenbaar in instrumentarium als de ranking,

verbetertrajecten en teamcoaching. Sturing op verbetering via de realisatie van strategische

doelen, zoals via het programma Welkom, wordt onder andere expliciet benoemd. Dit is zichtbaar

bij intake, plaatsing en begeleidingsstructuur. Om een open en lerende cultuur te bevorderen

wordt gericht personeelsmanagement en actief professionaliseringsbeleid ingezet.

Bestuursverslag

29


De sturing op het gebied van financieel beheer is voldoende. De financiële positie is in orde. Er

zijn geen zichtbare risico’s voor de financiële continuïteit op korte of middellange termijn. Verantwoording

door de interne toezichthouder in het jaarverslag over de financiële doelmatigheid,

wordt op basis van 2016 aangemerkt als actiepunt. Dit is een onderwerp dat in het mbo nog navolging

moet krijgen omdat concrete afspraken over de wijze waarop het verantwoorden van

doelmatigheid vorm zou moeten krijgen nog niet bekend zijn.

In het algemeen geeft de inspectie aan dat er verbetering nodig is op de onderwijsresultaten en

een scherpere analyse waarom studenten uitvallen. Nog te veel studenten maken hun opleiding

niet af. 26% van de studenten volgt een opleiding waarvan de onderwijsresultaten, ondanks lichte

verbetering, nog onder de norm zijn. Didactisch handelen en leskwaliteit vragen om meer aandacht

in de borgingssystematiek. Het verbeteren van de monitoring van leskwaliteit wordt aangestipt.

Een eerste stap wordt gezet met de lesbezoeken/flitsbezoeken door managers.

De inspectie erkent dat de transitie van de examenorganisatie zorgvuldig is ingezet en dat examencommissies

kunnen groeien in hun rol. Het verzoek om intensieve monitoring (volgens de

inspectie passend) in deze ontwikkelingsfase wordt genoemd. Eigenaarschap wordt ervaren in de

opleidingsteams en bevorderd door het CvB door te faciliteren.

Drie opleidingen hebben het predicaat ‘goed‘ gekregen: Allround Schoonheidsspecialist,

Constructiewerker en Sport- en bewegingscoördinator. Bij één opleiding moet het onderwijs en

het examineringsproces verbeteren (Horeca College). Voor de opleiding Beveiliger is opgemerkt

dat het didactisch handelen van docenten beter kan. Bij veel teams leidden ingezette maatregelen

tot zichtbare positieve effecten op de cultuur en de kwaliteit van het onderwijs. De inspectie

geeft ook aan dat nog niet alle teams in staat zijn om hun ondersteuningsvraag goed te formuleren.

ROC MN richt zich met Succes 2022 op het didactisch handelen in alle teams om daarmee

de resultaten van studenten te verbeteren.

Predikaat Goede Opleiding vierjaarlijks onderzoek inspectie 2018:

1. Sport College – Sport-en bewegingscoördinator

2. Beauty College – Allround Schoonheidsspecialist

3. Tech College – Constructiewerker

30 Geïntegreerd Jaardocument 2018ROC Midden Nederland • www.rocmn.nl


Bestuursverslag

31


HOOFDSTUK 6 • BESTUURSVERSLAG

PROFIEL ROC MN

32 Geïntegreerd Jaardocument 2018ROC Midden Nederland • www.rocmn.nl


ROC MN verzorgt met zo’n zeventienhonderd medewerkers het onderwijs voor ongeveer

achttienduizend studenten. Het onderwijsaanbod is ondergebracht in dertien mbo-colleges,

VAVO Lyceum en Bedrijfsopleidingen in Utrecht, Amersfoort en Nieuwegein.

Samen werken aan succes

ROC MN gaat voor het succes van de studenten. Succes op school, in de maatschappij en op de arbeidsmarkt.

Als grootstedelijk roc biedt ROC MN kansen voor iedereen. Van Entree tot en met niveau

4. Daar wordt dagelijks aangewerkt. Aan het succes wordt samengewerkt met de studenten en de

gemeenten, werkgevers, (koepel)organisaties, onderwijs- en maatschappelijke instanties, zodat het

onderwijs goed aansluit op de beroepspraktijk van nu én morgen.

ROC MN staat middenin de samenleving en in de wijk. Daardoor is zichtbaar wat er maatschappelijk

leeft. ROC MN positioneert zich als een relevante en betrokken partner in de regio. Een regio waar

gezond stedelijk leven centraal staat. Het onderwijs kan niet losgezien worden van de maatschappelijke

uitdagingen in de omgeving. Met de partners wordt daarom samengewerkt aan impactvolle uitdagingen

op het gebied van energietransitie, gezondheid, duurzaam en circulair bouwen, techniek,

mobiliteit en ict.

Drie strategische pijlers

De strategie van ROC MN rust op drie belangrijke pijlers: Student-, Arbeidsmarkt- en Organisatiesucces.

Deze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Er wordt gehandeld, zoals dat bij ROC MN past:

persoonlijk, ondernemend en nieuwsgierig.

Studentsucces

ROC MN doet er alles aan om de studenten succesvol te laten zijn in hun studie en daarna. ROC MN

heet ze welkom en zorgt ervoor dat ze snel op de juiste plek komen. Er wordt gezorgd voor een positief

leerklimaat waarbinnen de student zich optimaal kan ontwikkelen en de student wordt uitgedaagd

het maximale uit zichzelf te halen. Dit alles in een omgeving die nauw verweven is met de beroepspraktijk.

Arbeidsmarktsucces

ROC MN doet er alles aan om de studenten succesvol te laten zijn op de arbeidsmarkt. Met een flexibel

opleidingsportfolio wordt ingespeeld op de ontwikkelingen in de beroepspraktijk. Het onderwijs

wordt meer en meer samen met de studenten en de beroepspraktijk vormgegeven, waarbij ROC MN

zich ook richt op de werkenden met een ontwikkelbehoefte. ROC MN zet zich daarnaast in voor jongeren

en ouderen met een afstand tot de arbeidsmarkt en streeft zo arbeidsmarktsucces ook voor hen

mogelijk te maken.

Organisatiesucces

Om de studenten succesvol te laten zijn, is een krachtige organisatie nodig die gericht is op studentsucces.

Een organisatie waarin nauw wordt samengewerkt intern en met de beroepspraktijk, die wendbaar

is en over innovatiekracht beschikt.

Bestuursverslag

33


ANALYSE - STUDENTSUCCES BEGINT VOOR DE START!

Conversie 66%

Nieuwe instroom:

700 studenten Utrecht

Sfeer | Fun | Beleving

Twijfelaars over de streep trekken

Vier de plaatsing!

STUDENTBINDING

Boeien

Interactie

aangaan

STUDENT

Informeren

Ontmoet klasgenoten

voor de zomer

Peer to peer

Buddie

Ouders betrekken

Betrekken

BIBI

Corporate story

Breng mensen bij elkaar met dezelfde drijfveren, dezelfde passie en... er gebeurt iets. Het borrelt, het

spettert, het roffelt, het knettert, het swingt, het rockt, het klinkt, het rolt. En dat is waar het bij

ROC MN iedere dag om gaat.

ROC MN bouwt verder. Met kleinschalige, toegewijde vakcolleges. Waar alles draait om beroepsbeleving.

Waar wordt samengewerkt en kennis wordt gedeeld. Waar persoonlijke aandacht centraal

staat.

Het begint met een vonk. Die vonk is wat ROC MN drijft. Die vonk maakt vuur, geeft energie, zet alles

in beweging. ROC MN laat de vonk overslaan. Dit is inpirerend. Dit is leerrijk. Zo groeien de studenten.

Zo groeien de colleges.

Het roc is nieuwsgierig. De deuren staan open. Het roc haalt inzicht en inspiratie naar binnen, brengt

vakmanschap en talent naar buiten. Het roc is ondernemend. Altijd op zoek naar nieuwe verbindingen.

Met elkaar en met bedrijven en organisaties in de regio. Altijd op zoek naar nieuwe manieren om de

vonk over te laten slaan. Zo ontstaat er ontwikkeling. Zo groeit ROC MN.

34 Geïntegreerd Jaardocument 2018ROC Midden Nederland • www.rocmn.nl


Kernwaarden

ROC MN ontwerpt en realiseert het beleid vanuit drie kernwaarden die inspirerend, sturend en toetsend

zijn voor het functioneren. De kernwaarden zijn: persoonlijk, nieuwsgierig en ondernemend.

Deze waarden zijn de bakens voor medewerkers, teams en de organisatie, als permanente oriëntatie

voor de werkzaamheden. De kernwaarden zijn de idealen waarop het roc zich als medewerkers en als

organisatie willen laten aanspreken, in alle functies en op alle niveaus.

Persoonlijk

Het roc biedt studenten een betrokken

en persoonlijke (leer-)omgeving. En

doet er alles aan om ervoor te zorgen

dat de studenten zich optimaal kunnen

ontwikkelen. Op school, in de

maatschappij en op de arbeidsmarkt.

Nieuwsgierig

Het roc wil weten hoe het zit. Wat de

ander beweegt. Welke vragen iemand

heeft en welke dromen. Het roc wil

weten wat er gebeurt in de omgeving.

Omdat er zo geanticipeerd kan worden

op wat er speelt. Omdat er alleen zo

actueel en relevant onderwijs geboden

kan worden.

Ondernemend

Het roc zoekt naar manieren om het

nog beter te doen. Naar wegen die

nieuwe verbindingen maken. En is hierin

doortastend en een tikkeltje eigenwijs.

Het roc wordt warm van het succes van

de studenten en het werkveld.

Bestuursverslag

35


HOOFDSTUK 7 • BESTUURSVERSLAG

VOORTGANG

STRATEGISCH PLAN

36 Geïntegreerd Jaardocument 2018ROC Midden Nederland • www.rocmn.nl


Het onderwijs wordt samen gemaakt, in co-creatie met het beroepenveld waarvoor de studenten

worden opgeleid. Het strategische beleidsplan Koers 2018 kenmerkte zich door een versterking

van de externe oriëntatie: meer samenwerking, co-creatie, ‘van buiten naar binnen’,

arbeidsmarktrelevante professionalisering van docenten en innovaties tussen opleidingen. De

focus blijft de student als het hart van de leergemeenschap. In Koers 2018 zijn doelen gesteld om

bovenstaande ambitie te realiseren en op deze doelen wordt voortgeborduurd met Succes 2022.

De planningsperiode van Koers 2018 is begonnen in augustus 2015 (schooljaar 2015-2016) en

geëindigd eind 2018.

Tussentijdse evaluaties hebben plaatsgevonden en in voorbereiding op Succes 2022 zijn alle beschikbare

resultaten naast de ambities die wij hebben als input gebruikt. Ook in de afdelingsplannen

van onze colleges zijn die evaluaties verwerkt. Als bronnen zijn onder andere de volgende

rapportages gebruikt: de zelfevaluaties, de jaarplannen, de rendementen, informatie uit

JOB 2018 en het MTO 2017 & 2018.

Koers 2018

In Koers 2018 zijn doelen gesteld om bovenstaande ambitie te realiseren. Deze doelen zijn ingedeeld

in vier segmenten: onderwijs, personeel, organisatie en financiën. Op afdelingsniveau en op het

niveau van de instelling is een eindrapportage Koers 2018 opgesteld. De rapportage is gemaakt op

basis van gesprekken met afdelingsmanagers en de resultaten van de kwaliteitskaart.

Evaluatie Koersdoel 2018 Onderwijs

Indicatoren

Het totale aantal studenten is ten opzichte van 2015 gestegen met bijna 16% naar bijna 18.500 in 2018

(absolute toename van bijna 2.500 studenten). De bbl-groei is met 11% toegenomen en het aantal

Entreestudenten is met circa 20% gestegen. Roc-breed is een stijging gerealiseerd bij het MTO en de

JOB. In 2018 scoorden 25 van de 53 afdelingen een 3,5 of hoger bij de JOB op individuele begeleiding.

Roc-breed is in 2018 een 3,4 gescoord. De score op “tevredenheid” in het MTO is gestegen van een

6,6 (2013) naar een 7,5 (2017). De JOB laat een lichte stijging zien bij het rapportcijfers van de opleiding

van 7,0 naar een 7,1 (2014-2018). De groei in het aantal studenten en de stijgende tevredenheid

staat echter tegenover een aantal indicatoren waar we minder goed op scoren. Zo is het aantal vsv-ers

op niveau 1, 3 en 4 voor het eerst niet gedaald maar gestegen. Het jaarresultaat en diplomaresultaat

zijn van 2015-2016 met respectievelijk 3,8 % en 3,7% gedaald in 2017-2018. Circa 20% van de opleidingscrebo’s

heeft een rendement dat onder de norm ligt. Het startersresultaat is procentueel met 1%

gedaald naar 82,5%. Verschillende factoren hebben naar alle waarschijnlijkheid een negatief effect

(gehad) op de ontwikkeling van deze resultaten. Het gaat om de ontwikkeling in studentenaantallen

vanaf 2012, de veranderde samenstelling van de populatie naar opleidingsniveau (minder niveau 2,

meer niveau 4) en de start van het programma Welkom in 2016-2017 (inclusief toelatingsbeleid). Hierbij

is ook de verwachting uitgesproken dat deze factoren de cijfers voor 2017-2018 in ieder geval nog

nadelig zullen beïnvloeden.

Bestuursverslag

37


Kwalitatief beeld

Het algemene beeld is dat permanent herontwerp een vaste plaats heeft gekregen in de organisatie.

Actueel onderwijs wordt geborgd bijvoorbeeld door werkveldcommissies en klankbordgroepen, waarin

het werkveld maar ook, op een enkele plaats, het hbo vertegenwoordigd is, actief te betrekken bij

het ontwikkelen en evalueren van het onderwijs. Daarnaast worden docenten die deels in het werkveld

werken en/of stagebedrijven bezoeken, betrokken bij de onderwijsontwikkeling. Deze medewerkers

worden als waardevol gezien bij het bewerkstelligen van actueel en relevant onderwijs. Ook worden er

verschillende initiatieven in het rapport Koers 2018 genoemd, die in samenwerking met de branche

worden uitgevoerd: gastlessen, workshops, excursies, lectoraten, trainingssessies aan docenten,

werkplekleren en projecten met externe opdrachtgevers.

In de meeste colleges bestaat het onderwijsprogramma voor minimaal 50% uit werkplekleren. Veel

opleidingen verzorgen, naast de bpv, onderwijs met opdrachten uit het werkveld die op school worden

uitgevoerd, maar ook lessen in het werkveld zelf. De salon van Beauty College en het restaurant van

Horeca & Toerisme College zijn bekende voorbeelden van werkplekleren. Een nieuw initiatief is het

werkplekleren bij de brede niveau 2-opleidingen, waarbij studenten één dag per week naar één van de

tien partners gaat om daar in de praktijk te leren. Andere voorbeelden zijn projectonderwijs waarbij de

studenten de wijk in gaan om daar opdrachten uit te voeren, bedrijven die studenten begeleiden bij

praktijkopdrachten in school en projectmatige werkopdrachten in het werkveld.

Vrijwel alle docenten zijn geschoold in e-didactiek. De inzet van de blend-it coaches hebben hierbij

een belangrijke rol gespeeld. Vertaling van deze kennis naar het onderwijs is een volgende stap.

De inspectie heeft tien opleidingen onderzocht waarvan drie opleidingen het predicaat goed ontvingen.

Bij één opleiding van het Horeca en Toerisme College vindt heronderzoek naar onderwijs-en

examenproces plaats én bij één opleiding van het Veiligheid & Defensie College is een verbetering

noodzakelijk in het pedagogisch didactische klimaat en kunnen de resultaten verbeterd worden.

Evaluatie Koersdoel 2018 Personeel

Kwaliteitsverbetering heeft uiteraard ook betrekking op de kwaliteit van docenten en de kwaliteit van

samenwerking tussen docenten in een docententeam. Daarom heeft ROC MN geïnvesteerd in

methodes als Leerkracht om het potentieel in een docententeam maximaal te ontsluiten en docenten

gemeenschappelijk eigenaar te maken van het curriculum. Maar ook de hands-on professionalisering

van docenten en docententeams maakte deel uit van onze focus.

Bevlogen en professionele teams, die eigenaarschap vertonen en voortdurend werken aan persoonlijke

ontwikkeling zijn een haalbaar onderdeel van de doelstellingen. Ongeveer 40% van de afdelingen

werkt met de methode Leerkracht. In het kader van Leerkracht vindt onderling lesbezoek en intervisie

plaats en wordt in de studentenarena’s bij studenten feedback opgehaald. Meer dan honderd docenten

participeerden in doorbraakteams en in het programma Change Agents. Deze programma’s

versterken persoonlijke effectiviteit en accountable gedrag en dragen bij aan snelle verbeteringen in

het onderwijs. Er is een stevig introductieprogramma ontwikkeld, waardoor medewerkers zich snel

thuis voelen in de organisatie. De arbeidscommunicatie is aangepakt waardoor we een evenwichtigere

samenstelling van onderwijsteams realiseren.

In de JOB 2018 was de roc-brede score op “Vind je je docenten goed?” een 3,6. De gemiddelde score

voor ROC MN bedroeg in 2018, net als in 2016 en 2014, een 3,6. Amersfoort en Utrecht scoorden

gemiddeld ook een 3,6. In Amersfoort scoorde ongeveer 30% van de afdelingen een 3,7 of hoger; in

Utrecht circa 50% van de afdelingen.

38 Geïntegreerd Jaardocument 2018ROC Midden Nederland • www.rocmn.nl


Evaluatie Koersdoel 2018 Organisatie

De meeste afdelingen vinden zich een lerende organisatie. De verbetercyclus (PDCA) wordt over het

algemeen systematisch toegepast. Het kwaliteitssysteem wordt door de inspectie met een ruim

voldoende beoordeeld. Bij de afdelingen die met de methode Leerkracht werken wordt dit verder

verdiept, waarbij vastlegging wel een aandachtspunt is. Jaarplannen zijn opgesteld en worden geëvalueerd.

Kennis delen met andere colleges, en het bezoeken van netwerkbijeenkomsten worden als

verbeterpunten genoemd. Hierin is een kentering gaande: meer medewerkers komen naar de Leerdagen

en leernetwerken, en leveren een actieve bijdrage door hun expertise te delen. Er wordt een

aantal voorbeelden genoemd van cross-overs zoals de Tech Campus, de samenwerking van Zorg, Welzijn

en Sport, en de opleidingen Servicemedewerker/Dienstverlener.

De managementstijl wordt voornamelijk beschreven als faciliterend en waarderend, maar ook wordt

aangegeven dat een organisatie niet kan zonder monitoring van de voortgang en het aanspreken op

verantwoordelijkheden. Dit beeld wordt versterkt door een onderzoek van P&O. Hieruit blijkt dat het

voeren van moeilijke gesprekken en begeleiding van teams in hun professionele rol meer kwaliteit en

variatie in leiderschapsstijl vragen.

Evaluatie Koersdoel 2018 Financiën

Het roc is financieel gezond gemaakt door aandacht te besteden aan de productiviteit en de gemiddelde

loonkosten. Zowel in het primaire proces als in de diensten. Dit is gepaard gegaan met een afbouw

van de personele formatie. Hetgeen is gelukt door een gericht mobiliteitsbeleid te voeren. De

gemiddelde loonkosten zijn gedaald door gericht beleid te voeren op verjonging en in te zetten op de

functie-mix in de onderwijsteams.

De allocatie van middelen is vereenvoudigd. Begrotingsdoel is dat de formatie voor 70% bestaat uit

onderwijzend personeel en we stellen expliciet middelen beschikbaar voor innovatie. Voor meer informatie

verwijzen we naar de financiële paragraaf in dit bestuursverslag.

2014 2015 2016 2017 2018

Solvabiliteit 42% 46% 51% 50% 52%

Liquiditeit 1,1 1,6 1,9 1,7 1,8

Rentabiliteit 3,8% 6,9% 7,2% -1,8% 2,4%

Bestuursverslag

39


Aanvullende koersdoelen 2018

Kwaliteitsafspraken

Het ministerie van OCW investeert extra in het mbo-onderwijs. Deze investeringsmiddelen zijn gekoppeld

aan prestatieafspraken met iedere instelling. In het Instellingsplan (het kwaliteitsplan van

ROCMN 2015-2018) is er ook uitwerking gegeven aan de inzet van de middelen. De prestatieafspraken

zijn voor het roc niet een doel op zich. De prestatiemiddelen werken als een hefboom ter versterking

van de resultaten én ter versnelling van realisatie van de verbeteringen. We hebben de middelen

ook als zodanig ingezet. Niet apart, maar als geïntegreerd onderdeel van Koers 2018.

Elke jaar dient het roc verantwoording af te leggen over de inzet van de middelen en de realisatie van

de kwaliteitsafspraken. In 2017 is er een goede beoordeling ontvangen op de tussenrapportage

kwaliteitsafspraken. Eind februari 2019 is de eindrapportage opgestuurd naar de betreffende partijen

(DUO en MBO in bedrijf). Voor de aanvullende afspraken met betrekking tot de bpv is er in 2017 een

goede beoordeling ontvangen van de tussenrapportage. De realisatie van de gestelde doelen voor de

bpv is op indicatorenniveau in 2018 echter beoordeeld met een onvoldoende, waardoor ROC MN de

bijbehorende twee miljoen euro aan bpv-gelden niet heeft ontvangen.

40 Geïntegreerd Jaardocument 2018ROC Midden Nederland • www.rocmn.nl


Strategie 2018-2022

In 2018 is er samen met de stakeholders gewerkt aan een nieuwe strategische koers ‘Succes 2022’. Er

is bewust voor gekozen het strategieproces nauw te verbinden aan het opstellen van de kwaliteitsagenda

voor 2018-2022. Dit is niet meer dan logisch omdat de landelijke thema’s ‘jongeren in een

kwetsbare positie’, ‘gelijke kansen’ en ‘arbeidsmarkt van de toekomst’ al jaren belangrijke speerpunten zijn

voor het roc. Er is vier jaar geleden bewust voor gekozen een inclusief mbo te zijn waar studenten van

alle niveaus en achtergronden welkom zijn. Het onderwijs is zó ontwikkeld dat het recht doet aan de

diversiteit aan talenten van de studenten, zoals het succesvolle programma voor kwetsbare jongeren

in de vorm van Entree XL, maar ook het groeiende excellentieprogramma UP dat landelijke navolging

krijgt. Parallel hieraan is er hard aan de weg getimmerd om de relaties in de regio te versterken.

Hiervan worden nu de vruchten geplukt in de vorm van mooi en uitdagend beroepsonderwijs in cocreatie

met het bedrijfsleven, gevoed door thema’s die van belang zijn in de regio. In de nieuwe strategische

koers bouwt ROC MN voort op de resultaten van de vorige strategische periode.

Bestuursverslag

41


HOOFDSTUK 8 • BESTUURSVERSLAG

ONDERWIJSBELEID

42 Geïntegreerd Jaardocument 2018ROC Midden Nederland • www.rocmn.nl


Visie op onderwijs

In Koers 2018 heeft ROC MN zich verbonden aan de ambitie om altijd actueel en relevant onderwijs

te verzorgen dat tot stand is gekomen en uitgevoerd wordt in co-creatie met de beroepspraktijk.

Dit gebeurt ook steeds meer in co-creatie met de studenten. De visie op onderwijs van

de afgelopen strategische periode was dat de visie tot stand dient te komen op het niveau van

een opleiding en dat iedere opleiding en beroepscontext anders is en daarom vraagt om ruimte.

Over opleidingen heen organiseren we leereffecten met gerichte leernetwerken op het gebied

van bijvoorbeeld praktijkleren, excellentie-onderwijs, taal en rekenen én roc-brede leerdagen

waarin kennisdeling centraal staat. In 2018 is intensief gebruik gemaakt van deze leernetwerken

en leerdagen. Daarmee is er ervoor gezorgd dat goede ideeën en resultaten sneller navolging

krijgen in andere opleidingen en dat er gericht gebruik gemaakt wordt van de schaal van de

organisatie.

Reflecterend op de strategische periode die voorbij is, is een mooie ontwikkeling te zien. Het

onderwijs is continue in ontwikkeling dankzij de inzet van krachtige onderwijsteams. Hier wordt

naar gestreefd door meer innovatiemogelijkheden te benutten en hierbij nadrukkelijk samen op

te trekken met studenten en partners in de regio. Dat is ook noodzakelijk want de arbeidsmarkt

van de toekomst vraagt steeds meer om actueel, flexibel en innovatief onderwijs. Dit is een

belangrijk uitgangspunt in de nieuwe strategische periode, zoals verwoord in Succes 2022. In dit

proces van strategievorming is de behoefte ontstaan om te komen tot een meer gedeelde

onderwijsvisie op roc-niveau die inkleuring krijgt binnen de colleges. Deze gezamenlijke visie is

noodzakelijk om in te kunnen spelen op de snel veranderende ontwikkelingen op de arbeidsmarkt

en binnen onze studentenpopulatie. In 2019 wordt hier, met betrokkenheid van alle

stakeholders, expliciet mee aan de slag gegaan.

Sturen op onderwijskwaliteit

Als onderwijsinstelling is het uiteraard de ambitie onderwijs te leveren van een zo hoog mogelijke

kwaliteit. Basisaanname is dat het altijd beter kan. Daarom is ROC MN ambitieus en stimuleert een

professionele cultuur waarin men elkaar aanspreekt op wat niet goed gaat, waarin trots is op verbeteringen

en waarin het een eerste natuur is om zowel successen als fouten actief te delen.

ACT

PLAN

CHECK DO

Borgen

Continue verbetering

Bestuursverslag

43


Vanuit die lerende organisatie is het doel om bij de best presterende roc’s te behoren, de verbetercultuur

vast te houden en blijvend te verankeren door voortdurend te zoeken naar beïnvloedende factoren

op onderwijskwaliteit. Dit gebeurt door volgens een PDCA-cyclus te werken en te sturen op het

samenhangende beeld van het onderwijsproces. Het gaat dan om de instroom via Welkom, een goede

start, adequate begeleiding die is afgestemd op de behoeften van de student, het doorlopend binden

en boeien van studenten en daardoor voorkomen van uitval, en het bevorderen van een optimale

doorstroom. Dat wordt permanent gemeten en daar wordt naar gehandeld.

Examinering

Het programma Examencommissies in Transitie (ExTra) is afgerond en geëvalueerd. De examencommissies

zijn ingericht en in functie volgens het nieuwe beleid, waarbij een nadrukkelijke scheiding is aangebracht

tussen taken van het management en taken van de examencommissie. Door deze rollen te

onderscheiden en managers uit de examencommissies te halen, is de onafhankelijke oordeelsvorming

van examencommissies geborgd. Voortgang is geboekt in het volgen van de PDCA-cyclus door de

invoering van het jaarplan en jaarverslag examencommissies. Jaarverslagen laten zien dat de nieuwe

examencommissies meer dan voorheen inzicht hebben in de kwaliteit van de examendossiers en de

exameninstrumenten. De examendossiers zijn op orde door de administratieve ondersteuning van de

examenbureaus en het (steekproefsgewijze) toezicht door de examencommissies. De opvolging van

gesignaleerde problemen is daarbij een aandachtspunt. Een punt van zorg is het zicht op de beoordeling

van examenonderdelen die in het werkveld worden afgenomen. Adequaat toezicht vraagt om

blijvende aandacht voor de vereiste bekwaamheid. Daaraan wordt gezamenlijk gewerkt in de lerende

organisatie die gevormd wordt door het netwerk examencommissies, ondersteund door de diensten

en de ROC Academie. De in het programma ExTra ingezette professionaliseringsactiviteiten zijn

opgenomen in de staande organisatie.

Ook is in 2018 de Cum laude-regeling ingevoerd op basis van het mbo-brede advies hierover. Alle

mbo-studenten vanaf het cohort 2018-2019 kunnen een beroep doen op deze regeling.

Keuzedelen

Sinds 2016 zijn in het kader van het herontwerp kwalificatiestructuur mbo de keuzedelen geïntroduceerd

in het mbo. ROC MN ziet keuzedelen als een uitgelezen kans om meerdere strategische

doelstellingen kracht bij te zetten:

• Keuzedelen bieden de gelegenheid het portfolio nadrukkelijker en sneller aan te laten sluiten bij

ontwikkelingen in de arbeidsmarkt. Daarmee wordt bijgedragen aan de actualiteit van het portfolio.

• Keuzedelen maken het voor onze studenten mogelijk om keuzes te maken in hun studieloopbaan.

Dat stelt hen in staat een profiel te ontwikkelen en hun talenten te ontwikkelen.

• Keuzedelen bieden de mogelijkheid om over de schotten van opleidingen heen onderwijs te ontwikkelen,

dat, net als in de beroepspraktijk, ruimte geeft aan ontwikkelingen over sectoren heen

(cross-overs).

Het zijn deze redenen die maken dat het thema Keuzedelen beleidsrijk is opgepakt. Het roc voldoet niet

alleen aan de minimum vereisten, maar gebruikt keuzedelen om de strategische doelstellingen te verwezenlijken.

Nu het roc twee schooljaren geëxperimenteerd heeft met de inzet van keuzedelen kan

geconstateerd worden dat de keuzedelen het onderwijs hebben verrijkt, maar dat het zowel logistieke

als inhoudelijke uitdagingen met zich mee heeft gebracht.

44 Geïntegreerd Jaardocument 2018ROC Midden Nederland • www.rocmn.nl


Ontwikkelingen

In 2018 zijn belangrijke stappen gezet in informatie en voorlichting aan studenten, het registreren van

zowel het aanbod als de keuzes van studenten en het uitbreiden van het keuzedelenaanbod.

Voorlichting en advies aan studenten over te volgen keuzedelen loopt via de studentcoaches van

opleidingen. Zij zijn op de hoogte van het totale aanbod aan keuzedelen en van de instellingsbreed

afgesproken aanmeldingsprocedure. Het overzicht van keuzedelen is in EduArte opgenomen en ook

via Blackboard voor alle studenten beschikbaar. Studenten kunnen zelf in een studentenportaal hun

keuze registreren.

Het aanbod van keuzedelen wordt binnen de verschillende colleges bepaald. Hierbij is een mix van

keuzedelen te zien gericht op verbreding, verdieping en doorstroom. In 2018 is hard gewerkt aan het

uitbreiden van het aanbod van keuzedelen voor studenten. Eind 2018 waren er ruim honderdvijftig

keuzedelen opgenomen in het aanbod van het roc (t.o.v. honderd in 2017).

Bij het bepalen van het keuzedelenaanbod wordt door de opleidingen input gevraagd vanuit de

beroepspraktijk. Voor het keuzedeel Voorbereiding HBO is, in samenwerking met Hogeschool

Utrecht en een aantal andere mbo-instellingen in de regio, een programma ontwikkeld, waarvan de

uitvoering grotendeels op de hogeschool plaatsvindt en de begeleiding wordt gedaan door hbo-docenten

en hbo-studenten als tutoren. In 2018 hebben zes klassen studenten meegedaan aan het

keuzedeel bij de HU in de domeinen Techniek, Economie en Sociaal Agogisch. In 2019 zal het keuzedeel

ook in het domein Gezondheidszorg worden uitgevoerd.

Knelpunten

Knelpunten die ervaren worden bij de vormgeving en uitvoering van keuzedelen richten zich op de

keuzedelen bij de bbl-opleidingen en de examinering van keuzedelen.

Weinig keuzedelen zijn herkenbaar en uitvoerbaar in de praktijk voor bbl-studenten en er is over het

algemeen weinig bereidheid bij bedrijven om de bbl-studenten voor een keuzedeel bij een ander

bedrijf stage te laten lopen of om extra tijd naar school te laten gaan. Veel bbl-opleidingen programmeren

generieke keuzedelen waarbij de student veel aan zelfstudie kan doen of een extra werkplekopdracht

krijgt. De toegevoegde waarde van keuzedelen staat bij bbl-opleidingen onder druk.

Bestuursverslag

45


Bij examinering van de keuzedelen lag in eerste instantie het knelpunt bij een ontoereikend aanbod

van examens bij de examenleveranciers. Dit heeft er toe geleid dat opleidingen voor een aantal keuzedelen

zelf examens hebben ontwikkeld. Inmiddels is het aanbod gegroeid, maar ligt het knelpunt bij de

kwaliteit en uitvoerbaarheid van de examens. De beschikbare examens zijn van zeer wisselende

kwaliteit en veel examens vragen een grote tijdsinvestering van onderwijsteams die niet in verhouding

staat tot de omvang van het keuzedeel (in veel gevallen 240 SBU). Dit knelpunt wordt landelijk ondersteund

door andere mbo-instellingen en de MBO Raad en vraagt om meer ruimte om flexibeler om te

kunnen gaan met de examinering van keuzedelen.

Afwijkingen

In 2018 werd door het Creative College afgeweken van de keuzedeelverplichting. Dit college biedt

alle studenten een programma aan dat invulling geeft aan persoonlijke en culturele vorming. Dit onderdeel

is van voldoende kwaliteit en valt niet samen met de kwalificatie. Op basis hiervan is de keuzedeelverplichting

voor de studenten van het Creative College verminderd met 240 SBU.

Enkele studenten hebben een verzoek gedaan voor het volgen van een niet-gekoppeld keuzedeel.

Deze verzoeken zijn gehonoreerd. Anticiperend op de ontwikkeling dat de koppelingen minder strikt

of wellicht geheel losgelaten gaan worden, is het roc voornemens een soepeler beleid te hanteren

voor het volgen van niet-gekoppelde keuzedelen. Momenteel zorgt de koppeling tussen keuzedelen

en kwalificaties tot een onevenredig grote administratieve last (het heeft invloed op de processen

aanbieden, kiezen, examineren en diplomeren) terwijl dit niet in lijn is met de gedachte achter de

keuzedelen, namelijk studenten zoveel mogelijk keuzevrijheid te geven. In 2018 is het een aantal keer

voorgekomen dat een opleiding een keuzedeel uit doelmatigheidsredenen uit het aanbod heeft gehaald.

In alle gevallen was het aantal studenten dat het keuzedeel gekozen had te laag. Studenten zijn

hierover tijdig geïnformeerd en hebben de gelegenheid gekregen een ander keuzedeel te kiezen en te

volgen.

46 Geïntegreerd Jaardocument 2018ROC Midden Nederland • www.rocmn.nl


Afwijken van de onderwijstijd

Onderwijsafdelingen kunnen een gefundeerd verzoek indienen bij het CvB om te mogen afwijken van

de wettelijke onderwijstijd of opleidingsduur. Dit wordt actief getoetst en voorgelegd aan het CvB

alvorens toegepast. In 2018 heeft het CvB van ROC MN toestemming verleend aan de volgende

opleidingen om af te wijken van de norm voor programmering onderwijs:

• Coördinator buurt, onderwijs en sport (25411)

• Coördinator sport- en bewegingsagogie (25412)

• Coördinator sport, bewegen en gezondheid (25413)

• Coördinator sportinstructie, training en coaching (25414)

Het betreft hier een andere indeling van de bot- en bpv-uren over de leerjaren heen. Conform de

aanvraagprocedure is instemming verleend door de CSR. Er wordt voldaan aan de criteria van een

goede score op het MTO, voor JOB-score, rendement en vsv. Aan het bpv-criterium wordt niet volledig

voldaan, maar dat achten wij gezien de specifieke omstandigheden van de aanvraag acceptabel. In

2018 heeft het CvB ook toestemming verleend aan de opleiding Pedagogisch Werk (23183), Gespecialiseerd

pedagogisch medewerker (25484), Onderwijsassistent (25485) en Pedagogisch medewerker

kinderopvang (25486). Het betreft een andere indeling van de bot- en bpv-uren over de leerjaren

heen. Er is instemming verleend door de studentenraad.

De opleiding Dienstverlening (Helpende Zorg en Welzijn Utrecht) met crebo 25498 heeft in 2017

voor twee schooljaren toestemming gekregen, dus 2017-2018 en 2018- 2019.

In 2018 heeft het CvB nieuwe beleid vastgesteld voor het afwijken van de onderwijstijd. In dit nieuwe

beleid hanteert ROC MN de volgende richtlijnen voor het afwijken van de norm voor onderwijstijd:

• Afwijking van de norm voor onderwijstijd gebeurt vanuit een heldere onderwijsvisie;

• De studentenraad van de betreffende opleiding stemt in met het voorstel om af te wijken;

• De kwaliteit van de betreffende opleiding is op orde (rendement, vsv, tevredenheid stakeholders)

of het verzoek tot afwijken van onderwijstijd wordt ingezet voor het verhogen van de kwaliteit.

En speciaal voor dit doel ingericht panel gaat in gesprek met de aanvragers om te onderzoeken of de

onderbouwing van voldoende kwaliteit is, of alternatieven zijn overwogen, op welke manier de afwijking

zal bijdragen aan verhoging van de onderwijskwaliteit en hoe het onderwijsteam dit gaat monitoren.

Op basis van dit nieuwe beleid zullen in 2019 de eerste verzoeken worden toegekend.

Bestuursverslag

47


Beleid bbl-studenten en instroom zonder werkplek

Bbl-studenten zonder leerwerkplek hebben toelatingsrecht wanneer zij voldoen aan de wettelijke

vooropleidingseisen en zich aanmelden vóór 1 april. Dit geldt ook als zij geen leerwerkplek hebben.

Wanneer zij 31 december nog geen leerwerkplek hebben mag de instelling de Onderwijsovereenkomst

ontbinden. In artikel 2.2.3. van de WEB staat dat een bbl-student alleen meetelt voor bekostiging als

uiterlijk 31 december van het lopende studiejaar een leerwerkplek is gevonden en een geldige Praktijkovereenkomst

is afgesloten. De instelling kan op dat moment besluiten om de inschrijving te beëindigen.

Wij vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk studenten in de bbl starten met een leerwerkplek, vanuit

onderwijskundig, persoonlijk en maatschappelijk perspectief. Het leren op de werkvloer is namelijk

een onderdeel van het leerproces en een voorwaarde voor studentsucces. Een bbl-opleiding is nu

eenmaal een construct waarbij het gedeelte dat men op school leert is afgestemd op datgene wat men

in de beroepspraktijk geacht wordt te leren. Dat construct werkt niet als die beroepspraktijk ontbreekt.

Voor studenten onder de 23 en met name onder de 18 jaar vinden wij het bovendien belangrijk

dat zij vijf dagen per week werken en/of onderwijs genieten. Wij vinden het onwenselijk dat zij

slechts één dag per week onderwijs genieten en de rest van de week “thuis” zitten.

Deze visie in combinatie met de wetgeving leidt tot de beleidskeuze dat we bij de bbl-opleidingen

onderscheid maken tussen plaatsing vóór 1 april en na 1 april. Het beleid is als volgt:

Bbl-studenten die zich vóór 1 april aanmelden en voldoen aan de wettelijke vooropleidingseisen

worden altijd geplaatst op de opleiding van hun keuze.

Bij studenten die zich aanmelden na 1 april wordt de aanvullende eis gesteld dat zij een leerwerkplek

moeten hebben. Wanneer deze studenten op 1 september geen leerwerkplek hebben kunnen zij zich

inschrijven voor een bol-opleiding. Studenten die dit niet willen, worden afgewezen. Studenten die

kwalificatieplichtig zijn worden vervolgens gemeld bij RMC.

Er wordt een uitzondering gemaakt op deze afspraak indien er perspectief is op het krijgen van een

leerwerkplek binnen afzienbare tijd. Bijvoorbeeld omdat de plaatsing gebeurt in september vanuit een

samenwerkingsverband of omdat de student nog arbeidsrechtelijke zaken moet regelen. In sommige

sectoren kan het ook zo zijn dat het baanaanbod sterk cyclisch verloopt en in september een piek kent.

Ook kan het college een alternatief programma bieden op school op de werkdagen tot de student een

leerwerkplek heeft gevonden.

Colleges formuleren intern beleid hoe en in welke mate zij studenten zonder leerwerkplek begeleiden

bij het zoeken naar een leerwerkplek. Vanuit de bol-opleiding kunnen studenten meteen switchen naar

bbl bij het verkrijgen van een leerwerkplek.

48 Geïntegreerd Jaardocument 2018ROC Midden Nederland • www.rocmn.nl


Derde leerweg

ROC MN mag de volgende opleidingen in de derde leerweg* aanbieden:

BRIN Crebo niveau opleiding datum

ingang

25LH UTRECHT 25126 OVO vakopleiding Eerste monteur steigerbouw

2017-

09-01

25LH UTRECHT 25127 OVO basisberoepsopleiding Monteur steigerbouw 2017-

09-01

25LH UTRECHT 25160 OVO specialistenopleiding Leidinggevende team/afdeling/project

2017-

09-01

25LH UTRECHT 25235 OVO basisberoepsopleiding Scootertechnicus 2017-

09-01

25LH UTRECHT 25304 OVO vakopleiding Eerste monteur service en

onderhoud elektrotechniek

en instrumentatie

2017-

09-01

25LH UTRECHT 25407 OVO basisberoepsopleiding Beveiliger 2016-

05-01

25LH UTRECHT 25408 OVO vakopleiding Coördinator beveiliging 2016-

05-01

25LH UTRECHT 25409 OVO vakopleiding Handhaver toezicht en

veiligheid

25LH UTRECHT 25416 OVO basisberoepsopleiding Aankomend medewerker

grondoptreden

25LH UTRECHT 25418 OVO vakopleiding Aankomend onderofficier

grondoptreden

2016-

05-01

2017-

09-01

2017-

09-01

25LH UTRECHT 25491 OVO vakopleiding Verzorgende IG 2018-

05-01

25LH UTRECHT 26007 BOL Basisberoepsopleiding Servicemedewerker 2017-

08-01

25LH UTRECHT 90550 OVO vakopleiding Particuliere beveiliging

(Coördinator beveiliging)

2016-

04-01

25LH UTRECHT 90760 OVO basisberoepsopleiding Kok 2016-

01-01

25LH UTRECHT 94810 OVO vakopleiding Toezicht en veiligheid

(Handhaver toezicht en

veiligheid)

25LH UTRECHT 94850 OVO basisberoepsopleiding Particuliere beveiliging

(Beveiliger)

25LH UTRECHT 95420 OVO vakopleiding Kok (Zelfstandig werkend

kok)

2016-

04-01

2016-

04-01

2016-

01-01

* De derde leerweg is een onbekostigde leerweg. Voor de derde leerweg gelden dezelfde eisen als

voor bekostigd onderwijs behalve de urennorm en opleidingsduur. Hierdoor kan de derde leerweg

maatwerk bieden voor werkenden.

Bestuursverslag

49


HOOFDSTUK 9 • BESTUURSVERSLAG

STUDENTBELEID

50 Geïntegreerd Jaardocument 2018ROC Midden Nederland • www.rocmn.nl


ROC MN streeft naar optimaal studentsucces wat inhoudt dat de studenten mét een diploma

op zak de school verlaten, goed voorbereid zijn op het werkveld van nu en de toekomst én indien

gewenst kunnen doorstromen naar een vervolgopleiding. Om deze ambitie waar te maken,

wordt geïnvesteerd in de professionalisering van docenten, zodat zij in staat zijn om een hoog

niveau van onderwijs te realiseren. Onderwijs dat voor de student uitdagend is en in een

krachtige leeromgeving plaatsvindt. De docenten staan voortdurend in contact met de

beroepscontext om zo het werkplekleren actueel vorm te geven. De begeleiding van de studenten

is gericht op hun loopbaan. Daar waar studenten dit nodig hebben, is extra begeleiding,

ondersteuning en zorg beschikbaar. Ook wordt geïnvesteerd in het bevorderen van aanwezigheid

van studenten bij les en bpv, onder andere door goede instroom-, doorstroom- en uitstroomprocessen

te verankeren in de organisatie. Daarnaast worden de studenten voortdurend

bevraagd op verbeterpunten en betrokken bij de ontwikkeling en evaluatie van het onderwijs.

Studentsucces voor alle studenten

Het is de ambitie van ROC MN om alle studenten tot studentsucces te begeleiden. Allereerst op

school om vervolgens succes te ervaren op de arbeidsmarkt en/of in een vervolgopleiding. Hiertoe

worden studenten voortdurend uitgedaagd het maximale uit zichzelf te halen en wordt daarbij ook

maximale inzet van het roc gevraagd.

Studentsucces is geen gangbare term of algemeen aanvaarde definitie, in tegenstelling tot studiesucces.

Studiesucces gaat over cijfers op macroniveau en zegt niks over de mate waarin de student zijn of

haar studieloopbaan als succesvol typeert of zichzelf herkent als sociale, democratisch geletterde

burger, klaar om als wendbare en leergierige professional te functioneren in een steeds veranderende

maatschappij. Dát is wat het roc wil bereiken. Het begrip Studentsucces raakt het onderwijshart en

weerspiegelt de ambitie van het roc.

ROC MN kiest voor Studentsucces en wil daarmee studiesucces verbreden waarbij het rendement ook

bestaat uit het leerproces van de student en zijn persoonlijke ontwikkeling, niet enkel uit kale

cijfers. Studentsucces vereist een verschuiving van rendement naar engagement.

Dat wil niet zeggen dat roc de lat lager legt! ROC MN streeft naar optimaal studentsucces wat

betekent, dat alle studenten uiteindelijk mét diploma futureproof zijn toegerust voor het werkveld,

doorstromen naar het hbo of een andere vervolgopleiding, én 'klaar' zijn voor het opbouwen van een

eigen bestaan.

Programma studentsucces

Om een impuls te kunnen geven aan, een deel van, de ambities op het gebied van studentsucces is in

januari 2018 het programma Studentsucces van start gegaan. Bewust is daarbij gekozen voor de

focus op leerjaar 1, wetende dat het eerste half jaar cruciaal is voor de binding tussen school en student.

Er wordt ingezet op interventies op de volgende drie programmalijnen:

1. Persoonlijk Begeleiden:

a. Alle studenten kennen succeservaringen in hun loopbaan;

b. Alle studenten ontvangen een passend studieadvies;

c. Alle studenten zitten eind leerjaar 1 op hun plek.

2. Passend Onderwijzen:

a. Studenten ontvangen passende ondersteuning die zoveel mogelijk plaatsvindt in de klas;

b. Studenten ontvangen passende ondersteuning door een adequate en effectieve inrichting van

de zorg binnen en buiten de klas;

c. Elke student met een ondersteuningsbehoefte krijgt een passende aanpak.

Bestuursverslag

51


3. Positief Leerklimaat:

a. Studenten en medewerkers ervaren school en praktijk als een positieve en veilige werk- en

leergemeenschap ongeacht diversiteit of achtergrond.

b. Studenten ervaren vanaf de start een ontwikkelingsgerichte omgeving waarbinnen ze de beste

versie van zichzelf kunnen worden.

c. Studenten typeren de les(sen) als motiverend, omdat ze gestructureerd, betekenisvol, uitdagend

en afwisselend zijn.

De programmalijnen sluiten volledig aan op belofte 1 en 2 uit Succes 2022:

1. 'Wij doen er alles aan studenten te plaatsen bij de opleiding die bij hen past' en

2. 'Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat studenten zich optimaal kunnen ontwikkelen'.

Voorlopige resultaten programma Studentsucces

In de aanpak van de programmalijnen wordt zowel sturend gewerkt als vraaggericht. Colleges verschillen

dermate van elkaar in populatie, docentencorps, bedrijfsvoeringsfactoren en dus behoefte,

dat per college maatwerk nodig is in omvang, inzet en fasering om studentsucces een impuls te geven.

In 2018 is een veertigtal projectenaanvragen vanuit de colleges financieel gehonoreerd. Voor 2019 is

eveneens budget gereserveerd.

Voorbeelden van projecten op collegeniveau:

• Professionalisering op loopbaan gespreksvoering

• Studentsucces Februari-instroom

• Van Entree naar Niveau 2

• Oplossingsgerichte begeleiding

• Positive Behaviour Support

• Peercoaching

• Gepersonaliseerd Leren

• Herstructurering Zorg

• Groepsdynamica

Het resultaat van de interventies is nog niet te meten. Deze projecten vinden namelijk plaats

gedurende het schooljaar 2018-2019.

Met het programma Studentsucces wordt een cultuurverandering beoogd naar meer ontwikkelingsgericht

onderwijs, waarbij de kwaliteiten en behoeften van studenten centraal staan. Er is inmiddels

een mooie start gemaakt, maar er is nog veel werk te doen. In 2018 is bijvoorbeeld de BSA-procedure

(Bindend studieadvies) volgens de visie op Studentsucces ingericht. Het raamwerk staat, mensen

worden getraind, de uitvoering kan starten.

De effecten van de nieuwe aanpak laten zich voorlopig niet meten. De organisatie doordesemen van

onze visie en werkwijzen én processen daarop aanpassen kost tijd. We zien het bevorderen van studentsucces

niet zomaar als belangrijk maar meer nog als urgent.

Doorkijk

Het programma zal zich blijven inzetten op uitvoering van de strategiebeloftes op studentsucces.

ROC MN zet daarbij zwaar in op de herziening van onze zorgstructuur naar een begeleidingsstructuur

vanuit de gedachte dat:

a. studenten worden opgeleid als beroepsbeoefenaars van de toekomst en dat vanuit die visie ‘begeleiding’

passender is dan ‘zorg’, én

b. de middelen voor Passend Onderwijzen ten goede moeten komen aan een grotere groep studenten

zodat méér studenten ondersteund kunnen worden in het behalen van studentsucces.

Het verzuimbeleid met bijbehorende processen wordt omgewerkt naar een beleid dat gericht is op

het voorkomen van afwezigheid en dat gebeurt in kritische dialoog met de regionale partners zoals

Leerplicht.

52 Geïntegreerd Jaardocument 2018ROC Midden Nederland • www.rocmn.nl


Bij de LOB (Loopbaan Oriëntatie Begeleiding) wordt gestreefd naar professionalisering van de docenten

met het accent op ontwikkelingsgericht beoordelen en motiverend lesgeven. De onderliggende

beoordelingssystemen worden hierop aangepast.

Studenten participeren

ROC MN vindt de stem van de student binnen de organisatie erg belangrijk. Zij ervaren immers elke

dag het onderwijs. Het is belangrijk de studenten vanaf het begin in alle lagen van de organisatie te

horen én niet alleen aan het einde van het proces.

Sinds 2017 is er een functionaris in dienst die zich volledig bezighoudt met studentparticipatie en studentbetrokkenheid.

Er is een CSR, een vertegenwoordiging van bijna alle vakspecifieke colleges en

locaties, en in 2018 is er gestart met de implementatie van een medezeggenschapsstructuur. De

structuur heeft als doel om de participatie zoveel mogelijk neer te leggen waar hij vanuit de optiek van

ROC MN ook hoort, namelijk in de colleges. Er is het afgelopen jaar binnen de colleges dan ook ingezet

op de installatie van klassenvertegenwoordigers, (klassenvertegenwoordigers-)overleg en studentendeelraden.

Daarnaast worden er ook allerlei activiteiten ontwikkeld ter bevordering van informele studentparticipatie.

Medezeggenschap volgt zeggenschap, maar het is van belang ook van de studenten voor wie

de medezeggenschap minder interessant is te horen wat zij van het onderwijs vinden. Zo worden

er panelgesprekken en wandelganggesprekken georganiseerd, en worden studenten op open dagen

ingezet als ambassadeurs voor bepaalde opleidingen. Verder worden er buitenschoolse activiteiten

georganiseerd, zoals een grootschalige campagne #ExtraCurry! waarin studenten zelf met ideeën kunnen

komen voor het organiseren van activiteiten met behulp van onze medewerkers.

Doe je

mee?

Student Debatgroep

Bestuursverslag

53


Inmiddels is er een roc-brede debatclub opgezet, een Lagerhuisdebat, was er een kerstballentoernooi

op het Sport College, worden er netwerkborrels en masterclasses georganiseerd en komen er extra

lessen ter voorbereiding op een aanmelding voor het conservatorium. Hopelijk kan de campagne in

2019 vergroot worden en naast de medezeggenschap van de studenten ook ingezet worden op de

informele participatie, die studenten een mogelijkheid tot ontwikkeling en ontplooiing aanbiedt.

Sinds september 2017 is duidelijk dat er ook buiten de school veel interesse is voor de manier waarop

de studentparticipatie binnen ROC MN vorm krijgt. Zo heeft de functionaris studentparticipatie

regelmatig overleg met andere mbo- en hbo-instellingen die nieuwsgierig zijn naar andere vormen van

participatie en medezeggenschap. Ook is er contact met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en

Wetenschap en kloppen (semi-)overheidsinstellingen zoals DUO, JOB en de SER aan om te vragen

naar deze ontwikkelingen. ROC NM heeft zich op dit onderwerp in anderhalf jaar tijd van achterloper

tot koploper opgewerkt. Hoofdstuk 4 gaat in op de studentmedezeggenschap ROC MN.

Studenten ondersteunen

ROC MN heeft de keuze gemaakt recht te doen aan haar maatschappelijke positie door het als haar

opdracht te beschouwen zoveel mogelijk studenten in onze regio een kans te geven zich te ontwikkelen,

en iets te doen met hun talenten. Dat geldt niet alleen voor studenten die zonder oponthoud

studeren. ROC MN wil er met nadruk ook zijn voor studenten in een kwetsbare positie, en voor alle

niveaus. Dat is sinds de invoering van instroomprogramma Welkom ook de standaard: iedereen die

toelaatbaar is, wordt toegelaten, en iedere student heeft de mogelijkheid de opleiding te kiezen die

het beste bij hem of haar past. Het spreekt voor zich dat ROC MN zich daarnaast optimaal inzet om

studenten niet alleen op een goede manier te laten instromen, maar ze ook met een diploma de school

te laten verlaten.

Hiervoor wordt intensief samengewerkt met partners in de regio: stakeholders van verschillende vo’s,

mbo’s en gemeentelijke instanties zijn vertegenwoordigd in een stuurgroep, regiegroep en werkgroepen

vsv en er worden zowel in de regio Utrecht als in Amersfoort regionale programma’s

opgesteld en uitgevoerd (De SchoolWerktagenda en Aanpak VSV Eemland). De maatregelen die

hieruit voortkomen zijn op basis van regionale en lokale analyses opgesteld. Daarnaast wordt extra

aandacht besteed aan kwetsbare jongeren op niveau 1 binnen de werkgroep Jongeren in een kwetsbare

positie (JIKP) waar Praktijkonderwijs en speciaal onderwijs ook deel van uit maken. Een derde belangrijk

samenwerkingsverband is dat van de drie mbo-instellingen (MBO Utrecht, ROC MN en Wellantcollege),

gemeenten en bedrijven in de RMC-regio Utrecht. Deze samenwerking is gericht op het

versterken van de arbeidstoeleiding van Entreestudenten.

54 Geïntegreerd Jaardocument 2018ROC Midden Nederland • www.rocmn.nl


De inzet van ROC MN heeft de afgelopen jaren geleid tot een aanzienlijke daling van het aantal voortijdig

schoolverlaters, van 12,3% in 2005 naar 5,7% in 2016. De laatste definitieve cijfers (schooljaar

2016-2017) laten voor het eerst zien dat het percentage vsv niet gedaald is ten opzichte van het jaar

ervoor (6,3%). Alleen op niveau 2 is het percentage gedaald. De OCW-normen zijn voor schooljaar

2016-2017 niet behaald, het blijft dan ook onverminderd van belang in te zetten op het voorkomen van

schooluitval. Recent is de focus bij vsv landelijk en regionaal meer verschoven naar niveau 1 en 2, echter

gezien de cijfers op niveau 3 en 4 blijft ook hier aandacht nodig. Over schooljaar 2017-2018 zijn nog

geen vsv-resultaten bekend.

De stagnatie in de daling van het aantal vsv’ers in 2016-2017 komt voor ROC MN niet als een verrassing.

Met de invoering van ons Welkom-beleid, waarmee er vorm gegeven is aan de ambitie om een

inclusief roc te zijn voor alle niveaus, was de verwachting dat het aantal vsv’ers in eerste instantie zou

stijgen (of minder zou dalen). Reden hiervoor is dat bij invoering van het beleid nog niet alle onderwijsteams

geëquipeerd waren om een meer diverse en uitdagende doelgroep te bedienen. Het programma

Studentsucces is hierop het logische vervolg. In dit programma streven we naar het verhogen

van het studentsucces in het eerste leerjaar en de professionalisering van docententeams.

Een aantal maatregelen is ook gericht op de jongeren voor wie een startkwalificatie te hoog gegrepen

is, of voor wie succes op de arbeidsmarkt en een goed toekomstperspectief niet vanzelfsprekend zijn.

Bij deze maatregelen ligt de focus op het bieden van een ‘sluitende aanpak’, zodat zij niet tussen de wal

en het schip vallen. Het gaat hierbij vooral om ‘overstap-situaties’, zoals van het praktijkonderwijs naar

het mbo of van een opleiding naar werk. Er is veel aandacht besteed aan het bieden van een arbeidsmarktrelevant

opleidingenportfolio (Entree en brede niveau 2), zodat ook de aansluiting van het

onderwijs op de arbeidsmarkt soepeler verloopt.

Deze aanpak heeft ertoe geleid dat ROC MN voor meer van deze jongeren een passende plaats heeft

kunnen bieden: In schooljaar 2016-2017 en 2017-2018 stroomden er respectievelijk 1.130 en 1.104

jongeren in een kwetsbare positie in op niveau 1 en 2. Dat was een stijging van 17% ten opzichte van

2015-2016 en deze stijging was vooral zichtbaar op niveau 2.

Activiteiten en resultaten

1. Ondersteuning waar nodig: In de afgelopen jaren is een professionele organisatie opgezet voor de

tweedelijnszorg in de vorm van het Studie & Loopbaancentrum. Daarbij zijn verschillende voorzieningen

ondergebracht die studenten ondersteunen bij het met succes kunnen doorlopen van hun

opleiding. Ook de verbinding tussen eerste- en tweedelijnszorg is goed geregeld door middel van

een passende structuur van Zorgteams en Zorgcoördinatoren. Sinds de landelijke decentralisatie

van de zorgstructuur wordt intensief samengewerkt met de verschillende jeugd-/wijkteams. Op

onze vestiging aan de Vondellaan is ook een Jeugdteam actief, waardoor we de lijntjes tussen

studenten en jeugdzorg verkort hebben. Regionaal is een start gemaakt met het ontwikkelen van

het kernpartnermodel waarbij mbo, leerplicht en jeugdgezondheidszorg samenwerken om de

student passend te begeleiden en de verschillende expertises optimaal te gebruiken.

2. Loopbaanoriëntatie en -begeleiding: alle studenten hebben een loopbaancoach, die hen begeleidt

bij de voortgang en loopbaangesprekken met hen voert. Ook is in diverse colleges ingezet op

peer support. Elk jaar worden ongeveer vijfhonderd eerstejaarsstudenten extra ondersteund door

honderd ouderejaars. Peercoaches en ouderejaarsstudenten geven ook voorlichting op het vo.

3. Verzuim: door consequente registratie, monitoring en opvolging van verzuim is overal in ROC MN

in de begeleidingsgesprekken met studenten aandacht voor ongeoorloofd verzuim. Ook voor het

veelvuldig ziekteverzuim is extra aandacht. Buiten het raadplegen van de schoolarts is een start

gemaakt met trainen van studentcoaches in gespreksvoering volgens de M@zzl-methodiek die

lan delijk gebruikt wordt door de GGD.

Bestuursverslag

55


4. De Overstap: door maatregelen als digitale doorstroomdossiers (DDD), Overstaptafels en voortdurend

monitoren van de overstap van vmbo-leerlingen naar het mbo, is het aantal jongeren

dat ‘verdwijnt’ tijdens deze overstap of niet aankomt op het mbo, drastisch omlaag gebracht.

Alle jongeren zijn in beeld en worden begeleid naar een vervolg. Dit geldt ook voor leerlingen uit

het praktijkonderwijs en VSO.

5. Leerwerkplekken/stage: er is ingezet op voldoende stageplaatsen en leerwerkplekken voor niveau

1 en 2. Mede doordat het opleidingsportfolio op die niveaus is gericht op arbeidsrelevante

sectoren, zijn er nu voldoende plaatsen. Aandacht blijft nodig voor de toeleiding naar duurzaam

werk.

Activiteiten en resultaten Kwetsbare jongeren niveau 1 en 2

1. Sluitend aanbod: Vanaf 2016 is er een regionale samenwerking van MBO Utrecht, Wellantcollege

en ROC MN waarmee we gezamenlijk een totaal arbeidsmarktrelevant aanbod realiseren aan

entreeopleidingen voor verschillende doelgroepen. In 2016 is een Plaatsingsadviescommissie

Entree gestart met als doel jongeren voor wie Entree geen passend aanbod lijkt alsnog te begeleiden

naar een passende plek. Inmiddels zijn ruim 90 jongeren in de PLAC Entree besproken. Jonge

kandidaten zonder vmbo-diploma zijn vaak teruggeleid naar hun oude school om alsnog een

diploma te halen, anderen zijn doorverwezen naar hulpverlening of in traject genomen door

Leerplicht. Van deze jongeren zit op dit moment nog ongeveer de helft in een opleidingstraject de

overigen zijn aan het werk of zijn opnieuw uitgevallen.

2. Samenwerking PrO / VSO: Op vier PrO-scholen zijn de laatste twee jaar entreeopleidingen

uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van ROC MN. Inmiddels hebben circa tachtig studenten

dit traject gevolgd en met een entreediploma afgesloten. In tegenstelling tot de verwachting dat

deze studenten daarna zouden gaan werken, is een groot deel van hen doorgestroomd naar het

mbo niveau 2.

3. Toeleiding naar arbeid / Samenwerking bedrijven / Werken en leren: De afgelopen jaren is sterk

ingezet op de samenwerking met bedrijven om door een combinatie van leren en werken of

onderwijs op de werkvloer jongeren in een kwetsbare positie beter voor te bereiden op de

arbeidsmarkt. De trajecten bij The Colour Kitchen vormen daarvan een goed voorbeeld. Andere

pilots worden voorbereid o.a. in de logistiek, de bouw, de facilitaire dienstverlening en de handel.

4. Opleiding niveau 1 en 2 combi: In 2018 is in de Techniek een pilot gestart om de niveau 1-opleiding

Installatie- en constructietechniek te verbinden aan verschillende technische opleidingen op

niveau 2, zodat een doorlopende leerlijn ontstaat.

5. Brede niveau 2: In 2017 is in Amersfoort de brede niveau 2-opleiding Servicemedewerker gestart.

Deze opleiding vormt een combinatie van ‘smalle’ profielen waarvoor in die smalle vorm te weinig

werkgelegenheid voorhanden is. De verwachting is dat het brede profiel de mogelijkheden op de

arbeidsmarkt voor de studenten vergroot doordat zij op een breder terrein ingezet kunnen

worden. In 2018 is de opleiding Servicemedewerker ook in de regio Utrecht gestart met hier wat

meer nadruk op de zakelijke dienstverlening.

Verbreding van focus

Jarenlang was het beleid rond vsv en jongeren in een kwetsbare positie vooral gericht op de

kwetsbaarheid van de jongeren zelf en daarom op het ondersteunen van jongeren bij het overwinnen

van hun beperkingen of het reduceren van belemmeringen. Inmiddels is zowel in de brief van de

minister van OC&W van 7 maart 2018 als in het Bestuursakkoord MBO een verbreding zichtbaar naar

de kwetsbaarheid van sommige jongeren op de arbeidsmarkt. De aandacht voor deze groep jongeren

komt hierdoor meer te liggen op het vergroten van hun mogelijkheden en het bieden van kansen.

56 Geïntegreerd Jaardocument 2018ROC Midden Nederland • www.rocmn.nl


Het gaat om studentsucces en toeleiding naar duurzaam werk. En daarmee verbreedt zich ook de

focus van de regionale samenwerking. Het gaat om een integrale aanpak, in samenwerking met zowel

zorgpartners en buurtteams als met bedrijven. Bij de lokale overheid komt Werk & Inkomen in beeld,

naast natuurlijk de bestaande samenwerking met de afdeling Onderwijs.

Deze beleidsmatige verbreding van aandacht sluit aan bij een kentering die al eerder gaande was bij

ROC MN:

1. Versterking van de regionale samenwerking op het gebied van onderwijs en zorg, zoals de intensieve

samenwerking op het gebied van passende ondersteuning met Jeugd-/Wijkteams en de samenwerking

met de schoolarts om ziekteverzuim te voorkomen.

2. Versterking van de regionale samenwerking: het opbouwen van duurzame relaties met het bedrijfsleven,

gemeente(n) en sociale partners in de regio en de uitbreiding van stageplaatsen, leerbanen en

leerwerkplekken.

3. Realiseren van een sluitende aanpak, met name maatwerk voor verschillende doelgroepen, zoals

leerlingen afkomstig vanuit het praktijkonderwijs, jongeren met externaliserend gedrag (VSO) en statushouders.

4. Versterking van arbeidstoeleiding en doorstroom naar een duurzame plek op de arbeidsmarkt.

5. Ook in 2018 organiseerde ROC MN samen met de gemeente Utrecht, Rabobank Utrecht en Brand

New Job het evenement Utrecht Works. Deze bijeenkomst werd speciaal georganiseerd om studenten

en alumni van ROC MN met een afstand tot de arbeidsmarkt, die op zoek zijn naar een stage of

een betaalde baan, te matchen met een werkgever. Circa honderdvijftig jongeren en honderd werkgevers

namen deel aan Utrecht Works. Bij sommige speeddates was het aantal werkgevers zelfs

groter dan het aantal jongeren, gegeven de grote vraag naar personeel in de huidige arbeidsmarkt. Uit

deze speeddates zijn ongeveer dertig vervolgafspraken gemaakt met werkgevers uit onder meer de

retail, horeca, recreatie, zorg en welzijn. Verder namen twintig werkzoekende jongeren deel aan een

uniek persoonlijk sollicitatietraject dat werd mogelijk gemaakt door Rabobank Utrecht. Daarbij werden

ze door outplacementbureau Brand New Job naar nieuw werk begeleid. Zowel studenten als werkgevers

zijn enthousiast over deze aanpak.

Bestuursverslag

57


Studenten uitdagen

Het excellentieprogramma van ROC MN, dat is gestart in 2015 onder de

naam UP, heeft zich ontwikkeld tot een vast waarde binnen het roc. Dit excellentieprogramma

met vier lijnen (internationaal, ondernemerschap, vakverdieping

en competitie) en zevenentwintig verschillende programma’s biedt

ambitieuze studenten die meer willen en meer kunnen, uitgebreide kansen om

zich verder te ontwikkelen en te profileren. In het schooljaar 2017-2018 zijn er

driehonderddertig getuigschriften uitgereikt tijdens een feestelijke bijeenkomst in de schouwburg in

Amersfoort; in het voorgaande schooljaar werden er tweehonderd getuigschriften uitgereikt. De gehanteerde

aanpak van grote betrokkenheid van studenten, het honoreren van initiatieven vanaf de

werkvloer, veel vertrouwen en verantwoordelijkheid en veel kennisdeling heeft de organisatie breed

geïnspireerd en invloed op bijvoorbeeld studentparticipatie en de strategievorming voor Succes 2022.

De aanpak heeft ook laten zien dat studenten een bijdrage kunnen leveren aan innovaties in de opleiding

en in het werkveld en dat docenten en studenten gezamenlijk onderwijsprogramma’s kunnen

vormgeven. Daarnaast is er nu aandacht voor de substantiële groep studenten die meer uitdaging

zoekt tijdens hun opleiding in de vorm van verdieping of verbreding.

In het kader van de verduurzaming is er regionale aansluiting gezocht bij de honours-programma’s van

de Hogeschool Utrecht, Universitair Medisch Centrum Utrecht en de Universiteit Utrecht. Dit heeft

geresulteerd in de ontwikkeling van de Utrecht Challenge Alliantie waar studenten uit verschillende

disciplines en op verschillende niveau's samen uitdagingen aangaan rond de regionale ontwikkelingsagenda,

en Utrecht Smart Education, een innovatieplatform rond technologie en andere vormen van

leren.

ROC MN heeft ook vanaf de start van excellentie de landelijke samenwerking gezocht. ROC MN:

• wordt landelijk als koploper op het gebied van excellentieonderwijs gezien;

• was initiator van het landelijk leernetwerk excellentie;

• heeft aan vier publicaties meegeschreven als bijdrage aan de landelijke ontwikkeling van

excellentieonderwijs;

• heeft zitting in het bestuur van de in 2018 opgerichte Stichting Netwerk MBO Excellent

(MBOe) en levert daarvoor ook de projectleider aan;

• coördineert in opdracht van de stichting MBOe een project dat tot doel heeft een leergang

'Professionalisering Excellentie' voor docenten te ontwikkelen. Deze leergang, die landelijk zal

worden aangeboden, wordt ontwikkeld samen met de Universiteit Utrecht, het Summa College

en met ontwikkelaars van andere roc’s.

Een belangrijk eigenstandig onderdeel van UP in de lijn competitie is Skills Heroes. In schooljaar 2017-

2018 namen in totaal honderdertig studenten van ROC MN in het kader van Skills Heroes deel aan een

schoolkampioenschap van hun opleiding. Zij ontvingen allen een certificaat van UP. Achttien studenten

mochten als schoolkampioen of reserve door naar een kwalificatiewedstrijd of halve finale. Twaalf

studenten drongen door tot het NK op vier verschillende locaties, in de IJsselhallen in Zwolle, het

Deltion College in Zwolle en het ROC van Twente in Almelo en Hengelo. Zij behaalden één gouden,

één zilveren en twee bronzen medailles. Ivana Sneujink, studente Schoonheidsverzorging van het

Beauty College werd Nederlands kampioene in haar vakgebied en nam als lid van team Nederland deel

aan het Europees kampioenschap voor beroepen, Euro Skills 2018 in Budapest. Zij werd daar 9e van

Europa!

In 2018 zijn er verschillende contactmomenten geweest met studenten waaronder de pizzasessies om

te helpen bij het verbeteren van excellentieprogramma’s en excellentiebeleid, én roc-brede UPbijeenkomsten.

Verder zijn er sparringgesprekken gevoerd met de programmamakers van UP.

58 Geïntegreerd Jaardocument 2018ROC Midden Nederland • www.rocmn.nl


Internationalisering

Internationale ervaring, talenkennis en interculturele competenties worden in het werkveld of in vervolgonderwijs

in hoge mate gewaardeerd. Het bevorderen van internationale mobiliteit heeft dan ook

prioriteit bij ROC MN.

Internationalisering is in sterke mate verbonden met excellentie. Internationale activiteiten en dan

vooral de individuele internationale stages passen bij uitstek binnen het excellentieprogramma. Studenten

kiezen heel bewust voor een bpv-periode in het buitenland in het kader van hun professionele

of persoonlijke ontwikkeling. Daarmee accepteren ze een stevige extra inzet in voorbereiding, uitvoering

en afronding. Een inzet die ze, hoewel er ondersteuning is, toch vooral zelfstandig moeten

leveren. Bij de internationale stages en andere internationale activiteiten wordt uit praktische overwegingen

een onderscheid gemaakt tussen activiteiten in Europa die in aanmerking komen voor

Erasmus+-ondersteuning en activiteiten buiten Europa waarvoor dit niet geldt. De lijn internationaal

van het excellentieprogramma richt zich dan ook voornamelijk op laatstgenoemde activiteiten. Zo

kent de lijn een beurzenprogramma voor stages buiten Europa: de Wereldse Topstages waar studenten

kunnen pitchen voor een externe jury. Verder is er een theaterprogramma in Italië met deelname van

studenten uit verschillende opleidingen, zijn er programma’s in ontwikkelingslanden en gaan studenten

van de opleiding Handhavers Toezicht en Veiligheid op onderzoek in de Verenigde Staten.

Naast deze lijn in het kader van het excellentieprogramma vallen alle officiële bpv-periodes in het

buitenland onder UP waarmee al deze studenten erkenning krijgen voor hun ambitie en gerichte aanvullende

inzet.

Door de flexibele mogelijkheden van het excellentieprogramma hebben studenten, ook juist die waarvoor

een stage in het buitenland vanwege de structuur van de opleiding lastig is, mogelijkheden gekregen

om zich op het internationale veld te bekwamen en zich te onderscheiden voor de arbeidsmarkt

of zich voor te bereiden op vervolgonderwijs.

Het excellentieprogramma van ROC MN gaat door. Vanuit een sterke basis maar met ruimte voor

vernieuwing, voor verbreding en met vasthouden van de successen. De samenwerking met het hoger

onderwijs wordt gezocht in de vorm van challanges op meerdere niveau's, er komt een aparte lijn voor

de onderzoeksprogramma’s met eigen masterclasses, skills wordt beter verwerkt in excellentie en

nieuwe programma’s krijgen een kans. De beslissende rol van de student, het laagdrempelige karakter,

de inbreng van het werkveld en de ruimte om te kunnen experimenteren inclusief de mogelijkheid om

te falen zullen echter vaste kenmerken blijven van het excellentieprogramma van ROC MN.

Bestuursverslag

59


HOOFDSTUK 10 • BESTUURSVERSLAG

RESULTATEN ONDERWIJS-

EN STUDENTBELEID

60 Geïntegreerd Jaardocument 2018ROC Midden Nederland • www.rocmn.nl


Dit hoofdstuk doet verslag van de resultaten die het onderwijs- en studentenbeleid in 2018 hebben

opgeleverd. Er wordt daarvoor een reeks in de sector gebruikelijke indicatoren gehanteerd

en voorzien van een nadere duiding als dat van toepassing is. Intern hebben deze indicatoren

een signalerende en een agenderende functie. De resultaten die in dit hoofdstuk te zien zijn,

gaan over het aantal studenten, studenttevredenheid en waardering van de beroepspraktijk.

Als gevolg van keuzes in Koers 2018, het vervolg in Succes 2022 en recentere ontwikkelingen is

ROC MN veranderd. In dit hoofdstuk worden ontwikkelingen toegelicht en gereflecteerd op

resultaten. ROC MN heeft grote stappen gemaakt, maar er zijn ook thema’s als uitval in het

eerste jaar, studentbegeleiding en actueel en relevant onderwijs, die actief aandacht blijven

vragen.

De verbetercultuur werkt. De basiskwaliteit is grotendeels op orde. Het gaat er om dat zo te

houden en meer opleidingen naar een hoger niveau te brengen, en landelijk gezien meer topopleidingen

te krijgen in de benchmarks. Voor twee indicatoren in de benchmark studiesucces

scoort ROC MN boven het sectorgemiddelde. Op de indicatoren passende plaatsing en doorstroom

mbo-hbo is dit zichtbaar. Voor de andere indicatoren blijdt het roc nog achter. Een mogelijke

verklaring is de groei in studentaantallen (met name in de bbl en onbekostigde trajecten)

en een veranderende samenstelling naar opleidingsniveau. Het startersresultaat ligt al enige

jaren op een constant niveau. De cijfers met betrekking tot voortijdig schoolverlaters dalen

gestaag. Het streven om met 25% van de opleidingen in het bovenste kwartiel van de benchmark

uit te komen ten aanzien van de prestaties, wordt nog niet gehaald.

Aantal studenten

Het aantal studenten is na de ingezette daling in 2014-2015 de afgelopen jaren omgebogen naar een

forse stijging (circa 16% i.e. een absolute toename van bijna 2.500 studenten). Dit geldt voor zowel bol

als bbl. Hierbij is ook het effect te zien van het instroombeleid Welkom. De laatste jaren heeft het roc

zich ontwikkeld tot een inclusief roc waar alle studenten welkom zijn en in alle leerwegen en opleidingsniveaus

wordt geïnvesteerd. Nu kiezen studenten ook vaker voor ROC MN. In 2017-2018 volgde

meer dan de helft van de studenten een niveau 4-opleiding. De entreeopleidingen zijn voor wat betreft

studentaantal in omvang toegenomen. Zij maakten een groei door tussen 2015 en 2018 van 21%,

waarbij bijna 60% van de studenten in 2017-2018 een bol-opleiding volgde. Het aantal studenten dat

een gecombineerd traject educatie en beroepsopleiding volgt, is met circa 20% toegenomen. De totale

bbl-instroom is opnieuw gegroeid (11%). Dit wordt mede veroorzaakt door betere arbeidsmarktperspectieven.

We verwachten dat deze doelgroep de komende jaren ook verder blijft toenemen,

evenals het aantal bol-studenten. Daarnaast is het aantal studenten (leerlingen) bij het vavo de afgelopen

jaren relatief stabiel rond de duizend.

In 2018 is het wettelijk toelatingsrecht geïntroduceerd. Wij hanteren het drempelloze toelatingsbeleid

al sinds 2016-1017 met als effect dat de groei een tijdelijk negatief effect heeft op het jaarresultaat en

dat de populatie studenten is veranderd.

Bestuursverslag

61


Ontwikkeling aantal studenten naar leerweg

1-10-2014 1-10-2015 1-10-2016 1-10-2017 1-10-2018

bbl 4.867 4.076 4.390 4.699 5.368

bol dt 9 0 0

bol vt 12.268 11.838 12.597 12.931 13.027

ovo 0 0 0 24

totaal 17.144 15.914 16.987 17.630 18.419

Bron: 1-10-2014 t/m 1-10-2017 definitieve bekostigingstelling DUO, 1-10-2018 voorlopige cijfers DUO

Kwaliteit van ons onderwijs

De kwaliteit van onderwijs is voorwaardelijk. ROC MN investeert daarin voortdurend en de beheersingsmaatregelen

zijn daarop gericht. Het 3-jaarlijkse gemiddelde rendement voor startersresultaat is

zelfs met de groei stabiel gebleven in 2018 op 82,5%. Het jaar- en diplomresultaat is licht gedaald wat

inherent is aan de doorgemaakte groei.

We meten de kwaliteit van ons onderwijs middels verschillende indicatoren:

Opbrengsten en diplomaresultaat

Studenten ontvangen bij ROC MN is een eerste stap, maar het doel is ze op te leiden voor een diploma.

Dit lukt nog onvoldoende. Op collegeniveau wordt het studentsucces bepaald door de mate

waarin de aangeboden opleidingen aan de rendementsnormen voor starters-, jaar- en diplomaresultaat

voldoen.

Op alle niveaus is het 3-jaarlijkse gemiddelde van zowel het jaar- als het diplomaresultaat bij ROC MN

gedaald ondanks de stijging van beide indicatoren in 2017-2018 op niveau 2 en 3. Het negatieve effect

op de ontwikkeling van het jaarresultaat is zichtbaar. Het gaat om de ontwikkeling in studentenaantallen

vanaf 2012, de veranderde samenstelling van de populatie naar opleidingsniveau (minder niveau 2,

meer niveau 4) en de start van het programma Welkom in 2016-2017. Hierbij is ook de verwachting

uitgesproken dat deze factoren de cijfers voor 2017-2018 in ieder geval nog nadelig zullen beïnvloeden,

maar zich daarna positief zullen ontwikkelen.

Het aantal opleidingen met onvoldoende rendement is gedaald. Komend jaar zal het roc zich nog meer

richten op het beïnvloeden van de onderwijsresultaten. Om de verhoging van het studiesucces te

realiseren is meer aandacht nodig voor de populatie mannen deels woonachtig in apc-gebied én

gerichte analyse per opleiding van de verbetermogelijkheden. Vrouwelijke studenten doen het op alle

meetbare indicatoren zichtbaar beter dan de mannelijke studenten.

Startersresultaat

Met startersresultaat wordt het percentage nieuwe instromers binnen de instelling bedoeld die een

jaar later nog studeren bij de eigen instelling of is uitgestroomd met een diploma behaald in het eerste

leerjaar binnen ROC MN.

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

ROC MN 81,3% 83,5 % 82,5% 84,3% 83,5% 82,5%

landelijk 82,9% 83,8 % 84,5% 84,5% 82,5%

Er zijn nog geen landelijke data voor 2017-2018 bekend. Deze zijn pas beschikbaar bij de publicatie van

de benchmark 2019 ( medio 2019).

62 Geïntegreerd Jaardocument 2018ROC Midden Nederland • www.rocmn.nl


Jaarresultaat

Het jaarresultaat is het percentage gediplomeerde studenten ten opzichte van alle studenten die in

het verslagjaar de instelling verlaten of met een diploma doorstromen.

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017 -2018

ROC MN 68,1 % 73,2 % 73,5% 72,6% 69,9% 69,1%

landelijk 72,0% 73,3 % 74,0% 72,9% 72,7% 70,7%

Bron: indicatoren GJ MBO 2019 DUO

Diplomaresultaat

Dit is het percentage studenten dat met een diploma de instelling verlaat ten opzichte van alle studenten

die in het verslagjaar de instelling verlaten.

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

ROC MN 67,8% 74,2% 74,0% 72,8% 70,8% 69,7%

landelijk 71,9% 74,1% 75,0% 73,1% 73,4% 71,5%

Bron: indicatoren GJ MBO 2019 DUO

Waardering studenten - JOB

Voor wat betreft de tevredenheid van de studenten geven de cijfers van de JOB-monitor voldoende

inzicht. Deze monitor verschijnt tweejaarlijks in het mbo. De resultaten blijven in de sector en binnen

de instelling stabiel. Dit jaar is het gemiddelde en het totaalcijfer voor ROC MN met 0,1 toegenomen.

Per college en afdeling variëren de cijfers.

Rapportcijfers ROC MN (JOB-Monitor)

Rapportcijfer opleiding 2010 2012 2014 2016 2018

ROC MN 7,0 7,0 7,0 7,0 7,1

landelijk 6,9 6,9 7,0 7,0 7,1

Interne Audits

Elk jaar worden er interne audits uitgevoerd als onderdeel van het systeem van kwaliteitsborging bij

ROC MN. Hierbij worden ook onafhankelijke vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven betrokken. Zij

worden ingezet als voorzitter van de auditcommissie. Hiermee wordt voldaan aan de indicator vanuit

het waarderingskader van de onderwijsinspectie om het onderwijs te laten beoordelen door onafhankelijke

deskundigen. Op basis van een risicoanalyse wordt bepaald bij welke opleidingen c.q. afdelingen

een audit zal plaatsvinden. Hierbij is het de bedoeling dat elke afdeling eenmaal per vier jaar bezocht

wordt. Als voorbereiding op het jaarplan stelt elke afdeling een zelfevaluatie op. Bij de audit wordt

nagegaan of de zelfevaluatie overeenkomt met het oordeel van de auditcommissie én vindt toetsing

op het kader plaats. Zo wordt het reflectief vermogen van de afdeling mede beoordeeld. Deze vergelijking,

zelfevaluatie en het oordeel van de auditcommissie, worden als bijlage opgenomen in het auditrapport.

Bestuursverslag

63


De audits geven een integraal beeld van de kwaliteit van de opleidingen doordat resultaten (rendementen,

MTO, JOB, MBO-gids, bedrijvenmonitor) gekoppeld worden aan kwaliteitscultuur en jaarplannen.

De audits zijn daarmee een belangrijk onderdeel van de kwaliteitsborging en het risicomanagementsysteem

van ROC MN. De uitdaging hierbij is om in de audits zowel in te gaan op de

kwaliteit en de standaarden van het waarderingskader als de opleiding uit te dagen het steeds beter te

doen.

In onze strategie Succes 2022 is het uitgangspunt eigenaarschap en focus op dat wat beter kan voor

student, in relatie met de arbeidsmarkt en binnen de eigen organisatie. Tijdens de audits is de

bijdrage van de vertegenwoordiger van de branche van wezenlijk belang. Het reflectief vermogen van

de opleidingen kan verbeterd worden. Het breed delen van de kwaliteitskaart draagt bij aan het inzicht

van het team in de resultaten van de opleiding en eigen verbeterpotentieel. Het afdekken van de

wettelijke vereisten is een minimum. Het streven van ROC MN is boven de middelmaat uit te stijgen

en goede opleidingen aan te bieden. Er is ruimte voor de verdere ontwikkeling van de kwaliteitscultuur

(standaard in het waarderingskader) en het richten op het actiever beïnvloeden van de onderwijsresultaten.

Onderwijskwaliteit en studentsucces voortdurend op de agenda plaatsen op opleidingsniveau

helpt om de focus te behouden. Dit helpt ook in de dialoog tussen team en manager,

tussen manager en directeur en tussen directeur en het CvB.

Over het algemeen is de kwaliteit van opleidingen en het onderwijs op orde. Dit beeld past ook bij het

resultaat van het laatste vierjaarlijkse onderzoek van de Inspectie in 2018 waarbij de kwaliteitsborging

en het financieel beheer als ruim voldoende werd beoordeeld, drie opleidingen gewaardeerd zijn met

het oordeel goed en voor slechts twee opleidingen een vervolgonderzoek besproken is. Overall helpt

de ranking, het benoemen van resultaten en het delen van kennis en ervaring. Rapportages zijn met

afdelingsmanagers en directeuren besproken. De verbeterpunten worden in de beleidscyclus conform

het PDCA-principe opgenomen en aangepakt.

Uitkomsten interne ranking

Het is al kort aangestipt: ROC MN hanteert een interne ranking om afdelingen op een aantal criteria

onderling te kunnen vergelijken. Alle teams scoren een voldoende (d.w.z. hoger dan 5,5). Vergeleken

met de vorige ranking zijn er veranderingen geweest zowel in de top als in de onderste regionen.

Er is sprake van nieuwe afdelingen door groei en nieuwe clustering, én door de herschikking van opleidingen.

Op dit moment zijn er vijfenvijftig mbo-afdelingen.

Vanuit de ambitie die in de Koers 2018 is vervat, is extra ingezet op:

• Aandacht voor prestaties studentsucces vanuit startersresultaat;

• Begeleiding van de tien afdelingen met het grootste verbeterprotentieel (onderste tien in de

ranking) op het gebied van kwaliteit.

De extra aandacht van de verbeterteams heeft ertoe geleid dat vier van de tien afdelingen zich dit jaar

dusdanig heeft kunnen verbeteren dat zij niet meer tot de onderste tien behoren. Voor enkele afdelingen

is meer inzet op curriculum én teamontwikkeling en dat effect is niet direct merkbaar. Duidelijk

is dat afdelingen zich blijven verbeteren en het gesprek met studenten vaker gevoerd wordt.

64 Geïntegreerd Jaardocument 2018ROC Midden Nederland • www.rocmn.nl


Werken aan kwaliteit

Om ons hierbij te helpen, gebruiken we als instrument de zogenoemde kwaliteitskaart. Deze kaart

geeft een bevroren situatie weer van de digitale omgeving waarin, resultaten en stuurinformatie

weergegeven wordt. Dit digitale dashboard is dynamisch en vormt de basis voor kwaliteitstoetsing

en -verbetering door de onderwijsteams. Jaarlijks krijgen de teams een kwaliteitskaart waarop de

binnen de opleidingen behaalde resultaten staan. De resultaten zijn een afspiegeling van de kwaliteit

van het onderwijs en worden afgezet tegen interne normen en die van de Inspectie.

De onderwerpen op de kwaliteitskaart zijn (niet uitputtend):

• studentenaantallen

• diplomarendement, startersresultaat

• voortijdige uitval en tussentijdse uitval

• waardering door stakeholders

• oordeel van de inspectie

• klachten

• aanvullende risico’s

De teams worden uitgenodigd en uitgedaagd om na te denken over de vraag: 'Wat kan ons onderwijsteam

zelf doen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren?' Antwoorden op deze vraag

leiden tot actieplannen die door het team zelf zijn geformuleerd. Deels zijn dat acties voor de onderwijsteams

zelf, deels zijn het acties die op andere niveaus moeten worden opgepakt. De actieplannen

worden opgenomen in het afdelingsjaarplan. Jaarlijks wordt een strategisch personeels- en een

scholingsplan opgesteld. Kortom een ingerichte jaarplancyclus helpt gestructureerd kwaliteit en

verbetering te borgen. Halverwege het jaar wordt stilgestaan bij de voortgang van de acties en de

resultaten en wordt het afdelingsplan zo nodig bijgesteld. Met de terugkoppeling met de nieuwe

kwaliteitsgegevens is de kwaliteitscyclus rond. Tijdens de voor- en najaarsgesprekken wordt de

statische situatie vanuit de digitale omgeving gekoppeld aan de jaarplancyclus.

Daarnaast hanteert ROC MN een interne ranking van afdelingen. De interne ranking is een instrument

dat is gericht op het onderling leren te stimuleren en gericht capaciteit voor kwaliteitsverbetering

in te zetten.

Signalen vanuit de onderwijsinspectie en instelling

In enkele gevallen dienen ouders en/of studenten een klacht in bij de onderwijsinspectie, als ze vinden

dat ze onvoldoende gehoord worden op school. In deze gevallen neemt de onderwijsinspectie contact

op met de instelling om het ‘signaal’ onder de aandacht te brengen. De contactinspecteur van de instelling

wil dan geïnformeerd worden over de zorgvuldige afhandeling van de klacht.

In 2018 zijn er vijf signalen van de inspectie ontvangen. Deze zijn allen afgehandeld, waarbij de inspectie

op de hoogte is gesteld en de inspectie aangeeft, dat dit op een zorgvuldige en afdoende manier is

gebeurd.

Verder heeft ROC MN twee keer een melding gestuurd aan de inspectie over een onregelmatigheid

met betrekking tot examinering (afgelasting examen door weersomstandigheden, geheimhouding

examenopdrachten). Van beide meldingen is ook het herstel gecommuniceerd.

Bestuursverslag

65


In schooljaar 2017 – 2018 zijn de volgende audits uitgevoerd:

1. Automotive College – afdeling TRL

2. Business & Administration College – afdeling ABD

3. Bouw & Interieur College – afdeling BAH

4. Creative College – afdeling AUD

5. Creative College – afdeling MID

6. Horeca Travel College – afdeling HOR

7. Gezondheidszorg College Utrecht – afdeling LAB

8. Tech College – afdeling TBU

9. Welzijn College Utrecht – afdeling OA

10. VAVO Lyceum – VMBO TL

Verhogen studentsucces en terugdringen van uitval

ROC MN blijft zich onverminderd inzetten voor het terugdringen van uitval van studenten. In het

hoofdstuk 'Onderwijsbeleid' en in de verantwoording van kwaliteitsafspraken treft u meer informatie.

De uitgangspunten om de gestelde doelen te bereiken zijn:

• Kiezen voor een roc-brede aanpak: succesvolle maatregelen worden breed ingezet en sluiten

doelmatig aan bij de onderwijspraktijk en bij beleidsplannen, structuren en processen.

• Intensief samenwerken binnen de regio’s Utrecht en Amersfoort met de gemeenten, vo’s,

andere mbo’s en het bedrijfsleven er meer bij betrekken.

• Zowel regionaal als intern werken aan zoveel mogelijk preventie en op basis van vijf actielijnen

(ondersteuning, loopbaanbegeleiding, voorkomen verzuim, overstap vo-mbo en leerwerkplekken/stage)

met extra aandacht voor de jongeren in een kwetsbare positie.

Studenten ontvangen in het roc is een eerste stap, maar het doel is ze op te leiden voor een diploma.

Er wordt welliswaar voldaan aan de roc-normen en de resultaten van ROC MN (minste uitval) zijn

beter dan die van de andere instellingen in grote steden én van de collega-instellingen binnen de arbeidsmarktregio’s,

maar ROC MN slaagt er nog niet voldoende in studenten met een diploma de

school te laten verlaten. Aan de OCW-prestatienormen voldoet ROC MN alleen op niveau 2. De

stagnatie in de daling van de cijfers en licht stijgende trend is niet verrassend. De vormgeving van de

ambitie om een inclusief roc te zijn voor alle niveau’s vraagt extra aandacht voor de begeleiding van

een uitdagende doelgroep. Het programma Studentsucces heeft als doel het verhogen van het studiesucces

in het eerste leerjaar en de professionalisering van docententeams.

66 Geïntegreerd Jaardocument 2018ROC Midden Nederland • www.rocmn.nl


Vsv-cijfers

Vsv 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

aantal % aantal % aantal % aantal %

niveau 1 90 29,6% 74 30,1% 86 33,5% 70 27,7%

niveau 2 290 10,4% 257 10,1% 262 9,9% 281 10,3%

niveau 3 96 3,7% 93 3,8% 127 4,8% 108 4,4%

niveau 4 229 3,6% 253 3,9% 335 4,5% 382 4,7%

Totaal 705 5,9% 677 5,7% 810 6,3% 841 6,2%

Bron: DUO 2014-2015 t/m 2016-2017 definitief, 2017-2018 voorlopig.

Streefpercentage vsv

Vsv 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

norm % norm % norm % streef % streef %

niveau 1 22,5 27,5 27,5 26,4 26,2

niveau 2 10,0 9,5 9,4% 8,6 8,5

niveau 3 2,75 3,6 3,5 3,2 3,1

niveau 4 2,75 2,75 2,75 2,70 2,55

De overheid wil het aantal vsv-ers omlaag brengen tot minder dan twintigduizend per jaar. Het streefpercentage

geeft aan wat hiervoor nodig is. Deze streefcijfers kunnen gebruikt worden als richtlijn

voor onze eigen doelen (dd. 20 december 2018).

Bestuursverslag

67


Klachten

Een student kan een klacht indienen bij ROC MN via het digitale klachtensysteem. Als een klacht niet

binnen twintig dagen naar tevredenheid wordt opgelost, wordt de klacht in behandeling genomen

door een onafhankelijke klachtencommissie. Klachten over ongewenst gedrag worden neergelegd bij

de vertrouwenspersoon.

Klachten met betrekking tot de beoordeling van toetsen worden voorgelegd aan de examencommissie

en in laatste instantie aan de commissie van beroep voor de examens.

In 2018 zijn er via het digitale klachtensysteem 138 klachten binnen gekomen. Er is sprake van een

toename van het aantal klachten ten opzichte van het voorgaande jaar. Voor deze toename bestaat

geen eenduidige oorzaak. In een aantal gevallen hebben afzonderlijke studenten over hetzelfde voorval

geklaagd. Dit is één van de oorzaken van de toename van het aantal klachten.

De meeste klachten gaan over toetsen en examens (59) en over informatievoorziening, organisatie en

voorzieningen (35). Klachten geven informatie over de kwaliteit van het onderwijs en de dienstverlening.

ROC MN ziet klachten als een signaal dat verbeteringen nodig zijn.

Er wordt zorgvuldig omgegaan met klachten, het streven is ze naar tevredenheid op te lossen.

Afgesloten klachten per categorie

2017 2018

4

4

3

2 1 1

17

9

5

7

4

45

2

3

59

5

8

3

13

toetsen en examens

informatie /organisatie /voorzieningen

onderwijsinhoud

begeleider

inschrijving /plaatsing /overplaatsing

35

uitschrijving

overig

geld

doorstroom, overgaan

bpv

studeren met een beperking

Klachten via Klachtencommissie en Commissie van beroep voor de examens

Er zijn dit jaar geen klachten behandeld door de klachtencommissie.

Er zijn dit jaar geen beroepschriften behandeld door de commissie van beroep voor de examens.

68 Geïntegreerd Jaardocument 2018ROC Midden Nederland • www.rocmn.nl


Beroepenveld

ROC MN is na een periode van meer focus op interne verbeteringen, zoals ten aanzien van onderwijslogistiek,

ICT en onderwijskwaliteit, de afgelopen jaren nadrukkelijker extern gericht geworden. Er

wordt nu ingezet op twee arbeidsmarktregio’s: Utrecht/Nieuwegein en Amersfoort. Daarnaast is ROC

MN meer in gesprek met bedrijven, instellingen, onderwijsinstellingen op andere niveaus en andere

stakeholders in onze omgeving. ROC MN is een partner met wie andere organisaties (in de regio)

graag willen samenwerken. Zo is ROC MN een actief lid van de Economic Board Utrecht, voorzitter

van de Human Capital Agenda van de regio Utrecht en participeert in het kernteam van de EBU.

Vanuit de filosofie van co-creatie met de beroepspraktijk werden de afgelopen jaren veel initiatieven

ontwikkeld in samenwerking met de verschillende partijen in de regio. Voorbeelden zijn de Truck

Academy, wijkleerbedrijf Vathorst en Overvecht, de Tech Campus, e-Health Lab, Smart Technition,

Digital Competence Center en 0 op de meter Overvecht (verduurzaming van de wijk).

In Koers 2018 spreekt ROC MN de ambitie uit om het onderwijs samen te maken met het beroepenveld

waarvoor de studenten worden opgeleid. Op deze ambitie wordt in in de strategie Succes 2022 voortgebouwd.

ROC MN voert zelf onderzoek uit en we nemen deel aan de bpv-monitor vanuit SBB. Dit

onderzoek is in 2016, 2017 en 2018 uitgevoerd. De respons van studenten van ROC MN is gestegen

van 2,7% naar circa 3%. De respons van leerbedrijven van ROC MN is gedaald van 3,7 % naar 3%.

De uitkomsten van dit onderzoek geven inzicht in hoeverre ROC MN slaagt in het betrekken van het

bedrijfsleven. Op basis van de rapportcijfers over 2016 -2018 zou geconcludeerd kunnen worden dat

de mate van tevredenheid over de bpv van zowel bedrijven als studenten redelijk stabiel is gebleven.

Aandacht voor begeleiding door school tijdens de bpv-periode en het oplossen van problemen tijdens

de bpv-periode helpt om de waardering door studenten te verhogen.

Data ROC MN dashboard S-BB bpv-monitor (peildatum 25 januari 2019)

Hoofdlijnen resultaten bpv-monitor

Bedrijven

Studenten

SBB

ROC MN in % Landelijk in % ROC MN in % Landelijk in %

Tevreden over...

'16 '17 '18 '16 '17 '18 '16 '17 '18 '16 '17 '18

Voorbereiding 67,5 67,8 66,6 69,1 72,0 71,50 60,6 71,4 79,2 69,8 77,8 78,0

Nakomen afspraken 84,7 86,2 84,1 86,2 86,7 85,8 89,6 90,2 90,7 91,9 91,1 90,8

Aantal contactmomenten

goed 73,0 72,5 72,0 76,1 76,7 76,0 69,6 73,0 69,2 73,5 71,7 71,9

met de begeleider

te weinig 26,8 27,4 27,8 23,7 23,1 23,8 30,1 26,1 29,4 25,3 27,2 27,3

van school en de praktijkbegeleider

van het te veel 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,9 1,4 1,1 1,0 0,8

leerbedrijf samen

Begeleiding 64,0 58,4 53,7 63,7 61,4 61,4 53,7 58,8 54,9 63,7 63,0 61,8

Samenwerking tussen opleiding en 68,0 67,1 64,9 72,0 72,8 72,1

leerbedrijf

Uitvoering 88,1 90,0 88,5 88,1 89,1 88,6 91,7 91,1 91,4 91,9 91,9 91,9

Beoordeling 71,2 74,5 71,6 75,2 76,1 75,0 82,8 85,0 84,9 84,6

Probleemoplossing 71,7 71,4 66,0 70,7 72,5 71,3 60,6 70,5 53,2 65,3 66,1 64,9

Respons: aantal ingevulde

1.348 1.215 1.226 35.665 43.092 40.772 315 257 266 11.284 9.583 8.848

vragenlijsten

Eindwaardering

(rapportcijfer bpv-periode)

7,5 7,5 7,4 7,5 7,5 7,5 8,0 7,9 8,0 8,0 8,0 8,0

Bestuursverslag

69


HOOFDSTUK 11 • BESTUURSVERSLAG

PERSONEEL EN ORGANISATIE

70 Geïntegreerd Jaardocument 2018ROC Midden Nederland • www.rocmn.nl


Iedere dag zetten de medewerkers zich volop in om studenten te begeleiden naar een succesvolle

loopbaan op de arbeidsmarkt of een vervolgopleiding. ROC MN gaat als organisatie

voor het beste resultaat: medewerkers die enthousiast samenwerken, die verantwoordelijkheid

nemen voor hun loopbaan en resultaten, die een voorbeeld zijn voor

studenten. Docenten die samen met studenten en werkveld een krachtige leeromgeving en

positief leerklimaat creëren. Als organisatie creëert ROC MN randvoorwaarden voor het

succes en werkplezier van de medewerkers. Dat gebeurt bijvoorbeeld door te investeren in

duurzame ontwikkeling en door eigenaarschap en leiderschap op ieder niveau te versterken.

Op weg naar organisatiesucces, zoals geformuleerd in de strategie Succes 2022, doet

ROC MN onder andere de volgende vier beloftes:

1. Investeren in professionalisering en zorgen dat onze medewerkers zich kunnen blijven

ontplooien;

2. Medewerkers de ruimte geven om persoonlijk leiderschap en eigenaarschap te

ontwikkelen;

3. Maximale inzet om als organisatie vitaal en wendbaar te zijn;

4. Streven naar de beste docent voor de klas te hebben en te houden.

Deze beloften zijn vertaald in thema’s en prioriteiten voor de periode 2018-2020. Duurzame

ontwikkeling is het centrale thema voor beleid en activiteiten op het gebied van:

• Vitaliteit en wendbaarheid,

• Leren en ontwikkelen,

• Leiderschap en eigenaarschap,

• Arbeidsmarkt en instroom,

• Een stevig fundament in werkprocessen, personeelsplanning en aantrekkelijk werkgeverschap.

De uitkomsten van het tweejaarlijkse tevredenheidsonderzoek onder de medewerkers in 2018

vormden mede de aanleiding om bovenstaande thema’s centraal te stellen in de aanpak. De totale

respons was deze keer wederom iets hoger dan het vorige onderzoek: 77,7%. ROC MN is zeer

tevreden met deze respons en ook met de uitkomsten van het onderzoek. De tevredenheid van

de medewerkers is gestegen naar een 7,5 tegenover een 7,3 in de vorige meting en ligt nu boven

de benchmark MBO. Ook de bevlogenheid en betrokkenheid scoren in dit onderzoek hoger dan

de vorige meting en liggen hoger dan de benchmark MBO. Met een aantal relevante scores op

het gebied van samenwerking en ontwikkeling komt het roc in de top 3 van de benchmark.

Tevredenheid Bevlogenheid Betrokkenheid Werkgeverschap

Februari 2018 7,5 7,6 7,6 7,1

Vorige meting 7,3 7,5 7,1 6,9

Benchmark MBO 7,3 7,4 7,3 6,8

Uit het onderzoek bleek dat naast een hoge mate van werkplezier ook een hoge werkdruk wordt

ervaren door medewerkers. Hiervoor zal (mede conform CAO-afspraken) voor 2020 in

samenspraak met de OR in de context van duurzame ontwikkeling een instellingsbreed 'werkdrukplan'

worden gemaakt. Ook voor beleidsontwikkeling en plannen op andere beleidsterreinen

gaf het onderzoek input. Zo blijft ROC MN investeren in professionele teams, die in staat zijn om

Bestuursverslag

71


onderwijs te maken dat steeds beter aansluit op onze studenten. ROC MN faciliteert een leven lang

leren en ontwikkelen en versterken leiderschap en eigenaarschap. Door arbeidsmarktcommunicatie

die aansluit bij jong talent en een stevig introductieprogramma versterkt ROC MN de positie in de

arbeidsmarkt, en de aantrekkingskracht voor de mensen die het roc aan zich wil binden. Daarnaast is

begin 2019 gestalte gegeven aan JongROC MN om de verbinding tussen de medewerkers jonger dan

vijfendertig jaar te vergroten.

Duurzame ontwikkeling

ROC MN vraagt medewerkers om zelf het heft in handen te nemen om gezond, gemotiveerd en met

plezier aan het werk te blijven. De visie van ROC MN klinkt door in de definitie van duurzame ontwikkeling;

'je verkent actief je mogelijkheden om op een vitale en plezierige manier te werken bij ROC MN en

maakt daarin keuzes'. De nadruk ligt op de veerkracht van mensen zelf en op wat hun leven betekenisvol

maakt. Vanuit het gedachtegoed van positieve gezondheid, richt ROC MN zich erop beleid aan te

passen en faciliteiten te leveren die zowel op het werk als op andere levensgebieden effect hebben. Er

is een pakket aan activiteiten en faciliteiten voor medewerkers beschikbaar onder de noemer ‘Sterk in

je werk’. Medewerkers kunnen daar informatie vinden die gegroepeerd is rondom vier thema’s die

bijdragen aan duurzame ontwikkeling; vitaliteit en gezondheid, leren en ontwikkelen, loopbaan en mobiliteit,

en organisatie en werk.

'In ons team zie ik een stijgende lijn. We pakken

dingen steeds beter op en evalueren regelmatig.

We leren van wat we fout doen en proberen

het steeds beter te doen.'

Een brede groep mensen uit de organisatie wordt betrokken bij de vraag over hoe duurzame ontwikkeling

verder invulling te kunnen geven. Met de OR wordt het gesprek gevoerd over hoe beleid en

faciliteiten optimaal te kunnen afstemmen op de behoefte van medewerkers en organisatie. Eén van

resultaten is dat de richtlijnen in het taakbeleid zijn aangepast om ervoor te zorgen dat mensen met

plezier aan het werk blijven.

In 2018 is begonnen met uitvoering van plannen om de werkdruk te verlagen. Deze zullen naar

verwachting in juni 2019 uitvoerbaar zijn. In dialoog met docenten, managers en onderwijsteams halen

we hun behoeftes en ideeën op. In deze bijeenkomsten delen we ook onze visie op duurzame ontwikkeling

en geven we informatie over faciliteiten die er nu al zijn. Uiteraard is duurzame ontwikkeling een

terugkerend gespreksonderwerp in de performance cyclus.

'Met Leerkracht krijg ik het gevoel dat wij een

platform hebben om te innoveren.

De lesbezoeken en Leerkracht-acties stimuleren

ontwikkeling binnen de afdeling.'

72 Geïntegreerd Jaardocument 2018ROC Midden Nederland • www.rocmn.nl


'Ik ben trots op de ontwikkeling die we

gemaakt hebben in het neerzetten van beter

onderwijs en het centraal stellen van de

student. Dat we luisteren naar de studenten en dat

nu kunnen vertalen in verbetering.'

Enkele van de nieuw te verkennen faciliteiten zijn een healthcheck, een persoonlijk (opleidings-)

budget en een hulpmiddel om medewerkers meer inzicht in loopbaanpaden te kunnen geven.

In 2019 wordt de dialoog vanuit een integrale benadering van gezondheid voortgezet. Communicatie

om alle faciliteiten bekend en toegankelijk te maken worden geïintensiveerd. De colleges Zorg, Welzijn

en Sport adopteren het gedachtegoed van positieve gezondheid en voeren daar een actief beleid

op. Colleges en P&O werken nauw samen om nieuwe ideeën vorm te geven en dit breder in de organisatie

toepasbaar te maken.

Leiderschap en eigenaarschap

In 2018 is een verkennend onderzoek gedaan naar de gewenste (leiderschaps-)ontwikkeling in het

onderwijs. Deze verkenning biedt de basis voor korte- en langere termijn acties op het gebied van

(onderwijs-)leiderschap en voor verbeteringen in de context waarin managers werken.

De ultieme hefboom voor verandering zien we in de kwaliteit van leidinggeven aan medewerkers en

team, kortweg de peoplemanagementrol. Begeleiding van teams in hun groei vraagt uitstekende kennis

en vaardigheden op het gebied van teamdynamiek, samenwerking en teamprestaties.

Goed presterende teams en uitstekende docenten zijn cruciaal om tot een versnelling te komen in de

realisatie van onderwijsdoelen; als een team niet goed draait stokt ook de onderwijsvernieuwing.

De gespreksvoering tussen leidinggevende en medewerker kan effectiever; het zouden gesprekken

moeten zijn die tot reflectie en actie leiden en die ontwikkeling en functioneren van medewerkers

stimuleren.

De verdeling van tijd en aandacht over álle managementgebieden (bedrijfsvoering, peoplemanagement,

onderwijsontwikkeling en relatie met werkveld) kan evenwichtiger. Ook dat draagt bij aan meer

tijd voor de langere termijn onderwijsambities. Verder zien we dat we potentieel, kwaliteit en expertise

van managers veel beter kunnen gebruiken. In de ontwikkeling en matching van managers op posities

en ‘klussen’ moet meer gewerkt worden vanuit het brede organisatiebelang.

Naast leiderschap van managers zijn er veel factoren van invloed op het functioneren van mensen en

teams. Idealiter grijpen alle radertjes in op elkaar. Om een verandering teweeg te brengen is een grotere

beweging nodig waar meer stakeholders bij betrokken zijn. In 2018 zijn de eerste acties op het

gebied van teamontwikkeling en gespreksvoering in gang gezet. In 2019 zal dat voortgezet worden en

worden er ook plannen gemaakt voor de langere termijn.

Van medewerkers wordt verwacht dat ze ook zelf het voortouw nemen en verantwoordelijkheid dragen

voor het onderwijs en voor het tot stand brengen van veranderingen in opleidingen en teams. Dit

faciliteren we op verschillende manieren:

- Door het programma Change Agents en met behulp van doobraakteams. Ruim honderd docenten en

medewerkers van diensten hebben hierin geparticipeerd. Beide programma’s versterken persoonlijke

effectiviteit en accountable gedrag en werken aan snelle veranderingen in de praktijk.

Bestuursverslag

73


- Door het gebruik van het programma Leerkracht. 40% van de onderwijsteams werkt met de methode

Leerkracht. Dit draagt bij aan effectief teamoverleg en aan voortdurende verbetering van de onderwijskwaliteit

door gezamenlijke voorbereiding, lesbezoek en studentenpanels. Doordat 90% van de

getrainde Leerkracht-coaches eigen docenten zijn, is de interne expertise op het gebied van coaching

en teamontwikkeling toegenomen. ROC MN zet alles in om de Leerkracht-aanpak te borgen binnen de

organisatie.

'Ik ben trots op de digitale ontwikkeling die we doormaken

en die we integreren in ons onderwijs. Dat we Blackboard zo

goed mogelijk inzetten en echt gebruiken. En dat we veel

meer digitaal vaardig zijn geworden als team.'

Leren en ontwikkelen

Permanent leren en ontwikkelen is essentieel om wendbaar te blijven en om als organisatie te kunnen

anticiperen op veranderingen die zich voortdurend aandienen. In professionalisering krijgen informele

vormen van leren een steeds grotere plaats. ROC MN koppelt het leren vaker direct aan de werkpraktijk.

Zo doen docenten bijvoorbeeld bij elkaar flitsbezoeken in de klas. ROC MN creëert mogelijkheden

om te leren van elkaar met behulp van reflectie en feedback, laagdrempelige vormen van coaching en

uitwisseling van good practices tijdens Leerdagen. De Leerdagen ontwikkelen zich tot een programma

voor en door medewerkers. Zo’n zeshonderd collega’s dwars door de organisatie heen leren met en

van elkaar. Daarnaast komen medewerkers in leernetwerken rond diverse thema’s bij elkaar om kennis

en expertise over te dragen en te versterken. Doordat onderwijs vaker in de werkpraktijk plaatsvindt,

neemt ook de uitwisseling van actuele kennis van docenten over de werkpraktijk toe. Daarnaast doen

docenten bedrijfsstages en participeren ze in netwerken met het bedrijfsleven om onderwijs te verbinden

met de actuele ontwikkelingen in de beroepspraktijk. Om die verbinding te versterken is er ook

een Leernetwerk praktijkleren opgericht.

ROC MN is gestart met de voorbereiding van een digitale leeromgeving voor medewerkers (DLM)

om:

- Leren op een zelfgekozen tijd en plek mogelijk te maken;

- Een antwoord te bieden op de diversiteit aan leervragen en leerstijlen onder medewerkers;

- Mogelijkheden voor kennisdeling te versterken.

Het roc-brede project digitale didactiek is op 1 januari 2019 afgerond. In het programma zijn de volgende

doelstellingen gerealiseerd:

- Alle docenten zijn ict-bekwaam in het gebruik van Blackboard, smartboard en EduArte;

- Startende docenten kunnen snel aan de slag in onze systemen;

- Binnen alle colleges is een eenduidige aanpak in het gebruik van Blackboard gerealiseerd;

- Een deel van de docenten past ict als didactisch middel toe in het onderwijs. We zien een toename

van blended onderwijs, experimenten met afstandsonderwijs, gebruik van kennisclips, SPOCS en

learning analytics.

- Een voorlopersgroep is getraind in het blended ontwerpen van curricula.

74 Geïntegreerd Jaardocument 2018ROC Midden Nederland • www.rocmn.nl


De doelstellingen zijn gerealiseerd met behulp van Blend-It coaches (7.5 fte). Zij boden coaching en

begeleiding voor teams ‘on the job’. Daarnaast verzorgden de coaches workshops voor nieuwe docenten

en leeractiviteiten, waarin docenten ‘de volgende stap’ zetten op het gebied van tools als

smartboard, rubrics, afstandsonderwijs, wiki’s en blogs. In de laatste fase van het project heeft een

klein team van coaches (2fte) in 2018 voor diverse colleges activiteiten verzorgd op aanvraag.

In totaal was in 2018 ruim 5 miljoen euro beschikbaar voor activiteiten op het gebied van professionele

ontwikkeling. Net als in vorige jaren is 1% van de loonsom gereserveerd voor corporate activiteiten op

het gebied van professionele ontwikkeling van medewerkers (via de ROC Academie) en is eenzelfde

percentage toegekend aan colleges en diensten voor professionele ontwikkeling van teams en individuele

medewerkers (in totaal ongeveer 3 miljoen). Daarnaast zijn incidentele middelen beschikbaar

gesteld voor professionele ontwikkeling gekoppeld aan het programma Studentsucces (ongeveer

750.000) en was er een budget gekoppeld aan kwaliteitsafspraken (1.3 miljoen). Dit kwaliteitsbudget

bevat bijvoorbeeld middelen om startende docenten een dagdeel per week vrij te stellen voor inwerken

en begeleiding, voor deelname aan het programma Leerkracht, de uitvoering van het project

digitale didactiek en voor scholing van rekendocenten.

Onder regie van de ROC Academie zijn samen met in- en externe partners leeractiviteiten, gekoppeld

aan de strategische speerpunten, georganiseerd:

Leiderschap, eigenaarschap

Persoonlijk Leiderschapstraject, trainingen change agents, partners in verandering, workshops performance

cyclus. Daarnaast leverde ook het werken in doorbraakteams een bijdrage aan het ontwikkelen van

eigenaarschap en resultaatgerichte aanpak in teams

Examinering

Trainingen Extra, assessor, constructeur-vaststeller, netwerk examinering

Digitale didactiek-ict in onderwijs

Blended ontwerpen, ict-tools, netwerk digitale didactiek, maatwerk voor teams

Krachtige leeromgeving/pedagogisch-didactisch handelen

Blended ontwerpen, ict-tools, video in de klas, digitale toetsen maken, maatwerk voor teams

Teamontwikkeling

Facilitering Leerkrachtteams, maatwerktrajecten voor teams in visie-ontwikkeling en samenwerken.

Studentsucces

Teams konden maatwerkvragen voor professionalisering indienen uit het programma Studentsucces.

Introductieprogramma’s

Introductietweedaagse voor docenten collegetour, Startbaan en vervolgtraject derdejaars docenten, support

zij-instromers, certificering werkbegeleiders.

Fit en vitaal

Diverse activiteiten zoals hardlopen, mindfulness, loopbaancheck, rookvrij zijn.

'Startbaan is nodig voor startende docenten.

Om elkaar te motiveren, ondersteunen, bevragen

en te groeien. De tijd die we ervoor krijgen

heeft voor mij heel veel waarde.'

Bestuursverslag

75


Samen opleiden van nieuwe docenten een must

De Opleidingsschool ROC MN is voor het opleiden, binden en professionaliseren van bevoegde, bekwame

en bevlogen docenten. De Opleidingsschool is een partnerschap tussen ROC MN en Instituut

Archimedes van de Hogeschool Utrecht (HU). Gezamenlijk leiden zij jaarlijks ongeveer tweehonderd

docenten-in-opleiding (dio’s) op. De Opleidingsschool is één van de eerste. De lange traditie van

samen opleiden heeft geleid tot een hecht en kwalitatief sterk partnerschap waar alle betrokkenen

van profiteren. De lerarenopleiding staat in nauwe verbinding met de praktijk. Dio’s leveren met hun

frisse blik, onderzoekende houding en beroepsproducten een bijdrage aan de verbetering en innovatie

van het onderwijs en profiteren van een goede afstemming, begeleiding en beoordeling. Dat laatste

blijkt uit diverse enquêtes: schoolopleiders en werkbegeleiders van het ROC MN en instituutsopleiders

van de HU worden, net als de stage, hooggewaardeerd door dio’s.

Tijdens de jaarlijkse Dio-Day staat de waardering voor dio’s centraal. Dio’s en hun stageresultaten

worden die dag in de schijnwerpers gezet en het roc reikt dan de Dio-Talentprijs uit. Het afgelopen jaar

won Aouatif Boutayeb de prijs met haar lessenserie ‘ICT in de les’.

'Ik waardeer het enorm dat dit programma er

voor ons is, en dat we een plek hebben waar we

met onze vragen terecht kunnen. Bij mijn vorige

werkgever heb ik dit echt gemist'

Naast de genoemde voordelen biedt de Opleidingsschool de kans om aankomende, talentvolle docenten

te binden aan ROC MN. Dit jaar kregen zo’n vijftien dio’s een contract. Het is de verwachting

dat dit aantal de komende jaren groter wordt als gevolg van verdere groei van aantal vacatures door

uitstroom van senioren. Vooral aankomende docenten Nederlands, wiskunde en techniek blijft het roc

de komende jaren hard nodig hebben om te kunnen anticiperen op de vraag uit het onderwijs.

Arbeidsmarkt en instroom; verjonging en onboarding

ROC MN is in 2018 krachtiger gepositioneerd op de arbeidsmarkt. Er wordt onder andere veel meer

gebruik gemaakt van LinkedIn. Dat heeft geleid tot meer dan twintigduizend volgers, waarmee het roc

veruit de koploper is binnen het mbo. Daarbij worden frequent eigen medewerkers ingezet door middel

van interviews en video’s waarmee Employee Relationship Management een positieve invulling

krijgt. De corporate story heeft tot een branding geleid waarin #betermetjou succesvol toegepast

wordt in alle communicatie-uitingen, bijvoorbeeld in de vorm van #betermetjou-video’s van eigen medewerkers.

Deze acties dragen bij aan een relatief hoge respons in een schaarse markt.

Via strategisch personeelsplanning wordt gestuurd op een uitgebalanceerde personele samenstelling

van de teams. Strategische personeelsplanning geeft mede richting aan de werving en selectie.

Zo is met het oog op de toenemende schaarste en uitstroom door pensionering verder gewerkt aan

de kwaliteit van het centrale wervingsproces. De centrale werving voor de algemene vakken Nederlands

en Rekenen is uitgebreid met Engels en Omgangskunde. Alle vijfendertig vacatures zijn hierdoor

goed vervuld.

76 Geïntegreerd Jaardocument 2018ROC Midden Nederland • www.rocmn.nl


Ondanks de toenemende schaarste aan vakdocenten, met name in de Zorg en Techniek, is het roc ook

daar in staat geweest om alle vacatures naar behoren te kunnen vervullen. Om de schaarste beter op

te kunnen vangen, wordt onderzocht welke alternatieve functieprofielen – bijvoorbeeld die van de

hybride docent (werkzaam in zowel bedrijfsleven als onderwijs) - dit kunnen opvangen.

In 2018 is het totale aantal vacatures iets gedaald: 156 (174 in 2017). Het aandeel van de vacatures voor

docentenfuncties betreft 55% (59% in 2017). Bij de start van schooljaar 2017-2018 zijn er 14 instructeurs

en 58 docenten ingestroomd. Het roc blijft inzetten op het aantrekken van een zo groot mogelijk

aantal jonge docenten en docenten met ervaring in de branche. Voor hen wil het roc een

welkome organisatie zijn door hen snel en goed in de organisatie op te nemen. Dat het roc hierin

slaagt, blijkt onder andere uit het feit dat 37% van de medewerkers nul tot vijf jaar in dienst is en het

percentage medewerkers onder de vijfendertig blijft stijgen.

Om nieuwe docenten een stevige basis te bieden en ervoor te zorgen dat ze zich snel thuis voelen binnen

ROC MN wordt er bij de start van het schooljaar een tweedaagsintroductieprogramma georganiseerd

voor nieuwe medewerkers. Via Blackboard is een online leeromgeving voor nieuwe docenten

gemaakt waardoor goed intergreren ook op andere momenten in het jaar kan plaatsvinden. Jonge

docenten worden gefaciliteerd om in de eerste jaren van hun loopbaan te participeren in het tweejarige

programma Startbaan. Eind 2018 deden bijna vijftig jonge docenten mee aan Startbaan. Dit programma

draagt bij aan een goede en prettige werkomgeving waar talenten van jonge docenten worden

gezien en gewaardeerd. Een afgestudeerde docent krijgt 0,1 fte vrijstelling voor inwerken en professionalisering.

Daarnaast wordt er één uur per week begeleidingstijd voor de werkbegeleiders/mentoren

van deze startende docenten gefaciliteerd.

Zij-instromers kunnen eveneens gebruik maken van een supportprogramma. Daarin worden zij een

dagdeel per week vrijgesteld om wegwijs te raken in het mbo en om pedagogisch-didactische vaardigheden

bij te spijkeren tot ze aan het PDG beginnen. Daarmee dragen we bij aan het voorkomen van

uitval.

Bestuursverslag

77


ROC MN wil docenten die excellent zijn in het verzorgen van onderwijs behouden, en hen hierin

erkennen en belonen. Nieuw is dat vanaf 2018 docenten die excelleren in pedagogisch-didactische

competenties een promotie kunnen maken naar een LC-schaal. Het toepassen van deze pedagogischdidactische

expertise in het onderwijs en deze kennis delen met collega’s is zeer belangrijk als middel

om in teamverband tot verbetering van de kwaliteit van het onderwijs te komen. LB-docenten die

deze meerwaarde in de praktijk laten zien kunnen doorgroeien naar een LC-schaal. Door het invoeren

van deze promotiemogelijkheid voor excellente LB-docenten zijn de promotiemogelijkheden toegenomen.

Stevige basis in personeelsplanning en werkprocessen

1. Flexibele organisatie

Door de veranderingen in de omgeving, zoals de steeds veranderende vraag van de branche, de dynamiek

op de arbeidsmarkt en de fluctuaties in populariteit van opleidingen, is het nodig dat het roc

in- en extern zo flexibel mogelijk is, ook in personele zin. Natuurlijk heeft het de voorkeur om

vacatures waar mogelijk intern in te vullen, zodat eigen medewerkers hun talenten kunnen inzetten.

Daarnaast maakt het roc gebruik van uitzenddiensten en tijdelijke inhuur, bijvoorbeeld voor ziektevervanging,

voor tijdelijke specialistische diensten en voor de inzet op incidentele middelen.

Uitzenddiensten

Ook in 2018 was Randstad onze partner voor uitzenddiensten voor functies tot schaal 10 en voor alle

payroll-medewerkers. Door een hoger uurtarief zijn de kosten van payroll in 2018 licht gestegen ten

opzichte van 2017. De omvang van uren is afgenomen (19.000 uur). In 2018 zijn er in totaal 25.600

uren door uitzendkrachten gewerkt. Dit is een forse toename ten opzichte van 2017. Dit werkt door in

de kosten. De toename wordt vooral veroorzaakt, doordat de inzet van surveillanten nu (veelal gepensioneerden)

volledig via de surveillantenpoule loopt. De poule bestaat uit ongeveer honderd surveillanten

en afnameleiders. Randstad verzorgt de planning en de inzet vanuit de poule voor examens op

diverse locaties. Hiermee worden colleges ontzorgd.

Omvang uitzenden en payrolling

Volume in euro’s 2016 2017 2018 *

Payrolling 752.000 599.700 651.000

Uitzenden 387.300 370.900 804.800

*bedragen in 2018 zijn inclusief btw, uren, fee, reiskosten, overige kosten

Inhuur derden via de ROC MN Inhuurdesk (Yacht)

ROC MN geeft samen met Yacht uitvoering aan de inhuur van derden (inzet van zzp’ers, gedetacheerden

en doorleen van kandidaten) vanaf schaal 10. In 2018 is er strakker gestuurd op de inzet

van externe inhuur. De totale kosten zijn verder gedaald naar 4.3 miljoen (inclusief btw). Het aantal

ingezette uren is gedaald van 71.295 naar 58.000 uur. Door de schaarste kost het echter steeds meer

inspanning om de juiste kandidaat te vinden. De kostenbesparing voor ROC MN is onder andere hierdoor

verder teruggelopen. Om ook de onderwijsfuncties kwalitatief goed ingevuld te krijgen is er de

samenwerking met Randstad Onderwijs gestart. Het contract met Yacht is in 2018 verlengd tot 1

augustus 2019. De (nieuwe) aanbesteding voor inhuur van externe deskundigen wordt begin 2019 in

de markt gezet. Dit geldt voor alle contractvormen (uitzenden, payroll, zzp, detachering en doorleen).

78 Geïntegreerd Jaardocument 2018ROC Midden Nederland • www.rocmn.nl


2. Begeleiding en herplaatsing ex-medewerkers

Als eigen risicodrager van de WW voert ROC MN een actief beleid voor de herplaatsing van voormalige

medewerkers. In 2018 is de aanvullende overeenkomst met Randstad om een aantal medewerkers

te bemiddelen of te detacheren naar (ander) werk beëindigd. De bemiddelingsresultaten waren onvoldoende.

Per januari 2019 is er een nieuwe partij gecontracteerd (Staat van Dienst) om de bemiddelingsresultaten

voor ROC MN te verhogen.

Per januari 2018 waren er tweeënveertig personen met B(WW), in mei negenenveertig en in september

achtenvijftig, waarvan drieëntwintig nieuwe ww'ers. Deze toename aan het einde van het schooljaar

wordt veroorzaakt door het grote aantal tijdelijke contracten die niet zijn verlengd of omgezet

naar een vast contract. Wanneer ex-medewerkers nog geen nieuwe werkplek hebben bij de start van

het nieuwe schooljaar wordt veelal een beroep op de WW gedaan. Dit zijn vaak kortlopende WW-uitkeringen.

Procentueel is het aantal docenten met een WW-uitkering ongeveer gelijk gebleven aan

voorgaande jaren (40-45%).

3. Participatiebanen

ROC MN wil een inclusieve school zijn en mensen met een andere startpositie op de arbeidsmarkt

horen daarbij. Het roc geeft daarom hoge prioriteit aan de uitvoering van de Participatiewet. De

boodschap die ROC MN aan de studenten willen meegeven is dat ook mensen met een beperking

erbij horen. Daarnaast draagt ROC MN er zo een steentje aan bij om burgers die graag een bijdrage

aan de maatschappij willen leveren niet aan de kant te laten staan. Het roc zoekt naar werkzaamheden

op maat, die passen bij de talent en mogelijkheden van beschikbare kandidaten. Het roc zorgt voor

sterke, persoonlijke begeleiding, zodat deze collega’s optimaal kunnen participeren aan de organisatie.

De werving en selectie voor participatiebanen gebeurt op basis van gestelde vacatures door de colleges/diensten

of op basis van aangeleverde kandidaten door de werkgeverservicepunten, reïntegratiebedrijven

of de vroegere SW-bedrijven in de regio. Eind 2018 zijn er twaalf mensen op basis van de

Participatewet aan het werk (9.89 wtf ). Dit aantal wil ROC MN flink verhogen. Er wordt capaciteit vrij

gemaakt om de invulling van veertig participatiebanen te realiseren. ROC MN blijft actief in het

netwerk in de regio dat met dit thema aan de slag is.

4. Mobiliteit

Het mobiliteitspunt ondersteunt medewerkers bij het zoeken naar ander werk, binnen of buiten

ROC MN. Nu het personeelsbestand stabiel blijft verschuift de aandacht naar vrijwillige mobiliteit.

Vrijwillige mobiliteit wordt meestal intern gerealiseerd, zodat medewerkers behouden blijven voor

ROC MN. Soms is er sprake van externe detacheringen. Loopbaan-coaching wordt aangeboden, zodat

medewerkers bewuster aan hun volgende loopbaanstap kunnen werken. Ook kan een korte 'loopbaancheck'

ertoe bijdragen om vrijwillige mobiliteit te stimuleren. Het aantal medewerkers die vrijwillig

ROC MN verlaten om elders een volgende stap te zetten, is beperkt.

Bestuursverslag

79


Feiten en cijfers

Formatie totaal (per einde van het jaar)

Medewerkers

2014 2015 2016 2017 2018

Aantal 1.663 1.662 1.766 1.809 1.761

Wtf 1.314 1.325 1.411 1.452 1.420

In 2018 kwamen 181 medewerkers in dienst en verlieten 239 medewerkers ROC MN. De formatie

daalde licht met 2.2% in wtf. Dit is te verklaren door de lagere student-instroom in combinatie en

maatregelen om formatie daarmee in lijn te brengen. Daarnaast stroomde een groep oudere medewerkers

uit die gebruik maakt van de 'jong voor oud'-regeling.

Verhouding medewerkers in vaste/tijdelijke dienst

2014 2015 2016 2017 2018

aantal % aantal % aantal % aantal % aantal %

Vast 1.528 91,9 1.408 87,7 1.454 82,3 1.469 81,2 1.461 83,0

Tijdelijk 135 8,1 254 15,3 312 17,7 340 18,8 300 17,0

Totaal 1.663 100,0 1.662 100,0 1.766 100,0 1.809 100,0 1.761 100,0

Het aantal vaste dienstverbanden steeg met bijna 2% ten opzichte van vorig jaar.

Ziekteverzuim

Verzuimpercentage 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Kort verzuim (


Samenstelling functiemix primair proces

Inclusief

2014 2015 2016 2017 2018

vavo

fte % fte % fte % fte % fte %

Instructeurs 40,71 5,3 53,2 6,7 67,8 8,0 71,7 8,0 69,3 7,8

LB 301,29 38,7 338,5 42,5 379,6 43,9 408,9 45,6 390,8 44,0

LC 372,72 47,9 344,4 43,2 354,6 41,0 352,0 39,2 357,7 40,3

LD 63,30 8,1 61,0 7,7 60,9 7,1 64,6 7,2 69,3 7,8

Totaal 778,02 100,0 797,1 100,0 863,8 100,0 897,1 100,0 887,2 100,0

Exclusief

vavo

2014 2015 2016 2017 2018

fte % fte % fte % fte % fte %

Instructeurs 38,65 5,3% 51,13 6,8 66,7 8,1 70,1 8,2 67,9 8,0

LB 296,94 40,8 335,39 44,7 375,4 45,8 405,4 47,5 387,0 45,8

LC 362,08 49,7 334,35 44,5 344,9 42,1 340,9 39,9 350,8 41,5

LD 30,89 4,2 29,67 4,0 33,1 4,0 37,3 4,4 39,9 4,7

Totaal 728,55 100,00 750,54 100,00 820,1 100,00 853,8 100,00 845,7

In de tweede tabel (zonder VAVO) zien we een relatieve toename in LC- en LD-functies van in totaal

1.9 % ofwel 12.5 fte. Dit terwijl de uitstroom van LC-docenten door de 'jong voor oud'-regeling groeide.

Hierin werkt het promotiebeleid voor excellente docenten door, dat we in 2018 hebben geïmplementeerd.

De daling van het aandeel LB-docenten is naar verwachting geen trend; gezien de versterkte

uitstroom door pensionering en doorgaande uitstroom met regeling 'jong voor oud' zal door

vervanging het aandeel LB-docenten relatief eerder stijgen dan dalen in de komende jaren.

Formatie: verhouding voltijd / deeltijd

2014 2015 2016 2017 2018

aantal % aantal % aantal % aantal % aantal %

Voltijd 577 36,4 587 35,3 553 31,3 633 35,0 614 34,9

Deeltijd 1.086 63,6 1.075 64,7 1213 68,7 1.176 65,0 1.147 65,1

Totaal 1.663 100,0 1.662 100,0 17.66 100,0 1.809 100,0 1.761 100,0

De verhouding tussen medewerkers die in voltijd/deeltijd werken bleef gelijk, ongeveer eenderde/

tweederde.

Lengte dienstverband

In jaren 2014 2015 2016 2017 2018

aantal % aantal % aantal % aantal % aantal %

0-5 287 17,3 389 23,41 518 29,3 615 34,0 647 36,7

5-10 169 10,2 159 9,57 182 10,3 163 9,0 135 7,7

10-15 362 21,8 260 15,64 179 10,1 132 7,3 134 7,6

15-20 238 14,3 276 16,61 330 18,7 368 20,3 332 18,9

20-25 219 13,2 183 11,01 156 8,8 151 8,3 153 8,7

25-30 227 13,7 217 13,06 196 11,1 161 8,9 147 8,3

30-35 119 7,2 120 7,22 132 7,5 148 8,2 144 8,2

35-40 34 2,0 51 3,07 62 3,5 63 3,5 63 3,6

40+ 8 0,5 7 0,42 11 0,6 8 0,4 6 0,3

Totaal

aantal

1.663 1.662 1.766 1.809 1.761

Verjonging en vernieuwing is terug te zien terug in een doorgaande groei van het percentage medewerkers

dat tussen 0 tot 5 jaar in dienst is; nu 37%.

Bestuursverslag

81


Leeftijdsopbouw

Leeftijd 2014 2015 2016 2017 2018

aantal % aantal % aantal % aantal % aantal %

≤24 10 0,6 19 1,14 30 1,7 27 1,5 24 1,4

25-29 75 4,5 99 5,96 110 6,2 137 7,6 125 7,1

30-34 77 4,6 83 4,99 123 6,9 142 7,8 171 9,7

35-39 93 5,6 102 6,14 118 6,7 131 7,2 124 7,0

40-44 131 7,9 124 7,46 130 7,4 149 8,2 144 8,2

45-49 187 11,2 182 10,95 200 11,3 194 10,7 184 10,4

50-54 301 18,1 283 17,03 267 15,1 247 13,7 232 13,2

55-59 442 26,6 399 24,01 375 21,2 363 20,0 337 19,1

60-64 341 20,5 359 21,60 384 21,7 371 20,5 365 20,7

>65 6 0,4 12 0,72 29 1,6 48 2,7 55 3,1

Totaal 1.663 100 1.662 100 1.766 1.809 1.761

aantal

Het percentage medewerkers onder de 35 jaar groeide nog steeds en is nu 18,2%.

Gemiddelde leeftijd

2014 2015 2016 2017 2018

Gemiddelde leeftijd 51,6 51,0 51,0 49,6 49,5

De gemiddelde leeftijd bleef vrijwel gelijk op 49,5 jaar.

82 Geïntegreerd Jaardocument 2018ROC Midden Nederland • www.rocmn.nl


Mannen en vrouwen in leidinggevende functies

In jaren 2014 2015 2016 2017 2018

man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw

aantal 62 36 58 40 55 43 52 43 53 41

% 63,3 36,7 59,2 40,8 56,1 43,9 54,7 45,3 56,4 43,6

Wtf 61,1 33,7 57,1 37,3 53,4 39,5 51,2 39,8 51,4 37,8

% 64,5 35,5 60,5 39,5 57,5 42,5 56,3 43,7 57,6 42,4

De verhouding tussen het aantal mannen/vrouwen in een leidinggevende functie werd 56% / 44%.

Professionalisering uit centrale middelen

Schooljaar Aantal deelnemers Aantal dagdelen x deelnemers

2012-2013 4.225 6.203

2013-2014 3.891 5.362

2014-2015 5.139 6.808

2015-2016 5.167 7.248

2016-2017 4.291 4.881

2017-2018 3.180 4.916

In totaal was ruim 5 miljoen beschikbaar voor activiteiten op het gebied van professionalisering.

Bovenstaand overzicht bevat de dagdelen die via de ROC Academie aan professionalisering werden

besteed. Het totaal aantal dagdelen was uiteraard veel groter, omdat mensen ook in teams aan professionalisering

werken en individuele, externe, opleidingen volgen, zoals een PDG-traject of een master.

De ROC Academie maakte in 2018 een omslag naar minder centraal trainingsaanbod en meer informele

vormen van leren en e-learning. Daardoor daalde het aantal geregistreerde deelnemers, het

aantal dagdelen bleef vrijwel gelijk.

Bestuursverslag

83


HOOFDSTUK 12 • BESTUURSVERSLAG

ORGANISATIEBEHEERSING

EN PDCA, HELDERHEID EN

RISICOMANAGEMENT

84 Geïntegreerd Jaardocument 2018ROC Midden Nederland • www.rocmn.nl


De thema’s in de kwaliteitsafspraken 2015 - 2018 waren al verankerd in de ambitie van ROC MN,

zoals weergegeven in de strategie Koers 2018. In 2018 is er, voortbouwend op deze ambities, de beloftes

aan studenten vervat in Succes 2022. De ambities zijn gericht op studentsucces, arbeidsmarktsucces

en organisatiesucces. De kwaliteitsafspraken 2019 - 2022 zijn verbonden aan de strategie. In

Succes 2022 zijn de beweging en de beloftes nader uitgewerkt. ROC MN heeft de voortgang op de

koersdoelen gemonitord en ook voor Succes 2022 wordt daar invulling aan gegeven. Daar waar indicatoren

via meetbare resultaten te monitoren zijn, worden deze opgenomen in de evaluatie en de

jaarplancyclus binnen de afdelingen. In verantwoordingsgesprekken en kwaliteitskaarten worden

resultaten tussen het CvB en directeuren besproken.

Risicomanagement en kwaliteitsborging

ROC MN voert interne audits en kwaliteitsmetingen uit. Risicomanagement is uitgewerkt onder

andere in de vorm van een riskcharter, waarin mogelijke risico’s in kaart zijn gebracht en zijn voorzien

van beheersmaatregelen. Jaarlijks worden opzet, bestaan en werking van de riskcharter geaudit. Met

behulp hiervan werkt ROC MN planmatig en proactief aan het beoordelen, beheersen en bewaken van

risico’s. De doelen die ROC MN nastreeft met risicomanagement zijn:

• Het stimuleren van het risicobewustzijn in de organisatie;

• Het inzicht krijgen in de risico’s die ROC MN loopt;

• Het creëren van mogelijkheden om maatregelen te treffen om risico’s te voorkomen;

• Het creëren van mogelijkheden om effectief maatregelen te treffen om de impact te beperken

als risico’s zich voordoen.

Voor de opzet, bestaan en werking van de riskcharter wordt gebruik gemaakt van de in control scan

van een externe accountantsdienst. Door de instellingsbrede bedrijfsvoeringsprocessen in beeld te

brengen en de key controls daarbij te benoemen monitoren wij welke acties nodig zijn om het niveau

van management control te behouden. Nieuwe ontwikkelingen in wet- en regelgeving én de doorontwikkeling

van eigen processen hebben ertoe geleid, dat er extra aandacht is voor privacy, beveiliging

en digitale dossiers.

In dit kader zijn interne audits uitgevoerd en is in 2018 vastgesteld, dat voor de bedrijfsvoeringsprocessen

het niveau management control behouden is. Deze fase is bereikt, wanneer de managers met

stuurinformatie voldoende geïnformeerd zijn om andere leden van de organisatie zodanig te

beïnvloeden, dat de strategieën van de organisatie op een adequate manier geïmplementeerd worden

en dus de vooraf gedefinieerde doelen worden gerealiseerd volgens plan (via de PDCA-cyclus). Hierdoor

kan het management de processen (zowel financiële als niet-financiële) beter beheersen. De

riskcharter is onderdeel van de periodieke verantwoording binnen ROC MN.

ROC MN besteedt aandacht aan soft controls, het lerend en adaptief vermogen van de organisatie en

aan innovatie. In de personele performance cyclus is eigenaarschap een onderdeel om te komen tot

een actievere gesprekscultuur. Dit doen we door in te zetten op onderwijskundig leiderschap en het

versterken van eigenaarschap in teams. Het zijn immers de mensen die veranderingen initiëren en

doen slagen. Kwaliteit van medewerkers uit zich in dit verband niet louter in kennis, maar ook in andere

aspecten als innovatief vermogen, veranderbereidheid, organisatietalent en verantwoordelijkheid

nemen. Dit zijn thema’s waarmee ROC MN actief bezig is om een basis te leggen voor de future

control van de organisatie. Organisatiesucces is dan ook een van de drie strategische pijlers van ROC

MN. Er is veel aandacht voor professionele ontwikkeling.

Bestuursverslag

85


ROC MN onderscheidt onzekerheden én kansen die kunnen leiden tot goede resultaten en mogelijke

risico’s gerelateerd aan onze strategie: studentsucces, organisatiesucces en arbeidsmarktsucces. De

impact kan effect hebben op onderwijskundige aspecten, kwaliteitsaspecten, bedrijfsvoering (personeel/organisatie

en financieel), compliancerisico’s en reputatie.

Enkele externe onzekerheden (kansen en risico’s) die ROC MN onderkent zijn:

1. Succes 2022: stabiliteit in onze opdracht en bekostiging versterkt onze innovatiekracht

De WEB spreekt over een drievoudige opdracht voor het beroepsonderwijs:

1. Kwalificatie voor een beroep;

2. Kwalificatie voor democratisch burgerschap;

3. Kwalificatie voor doorstroming naar vervolgonderwijs.

Er is sprake van steeds veranderende wet- en regelgeving en steeds meer opdrachten, die niet tot de

kern van de drievoudige opdracht van het mbo horen. Tijdslijnen die daarin opgenomen worden sluiten

nauwelijks aan bij de interne beleidscyclus in de sector en schooljaarcyclus. Op steeds wisselende momenten

extra verantwoorden, naast het formele moment van het bestuursverslag, gaat ten koste van

de focus op het primaire proces. Ook zijn er steeds meer conflicterende indicatoren. Dit beïnvloedt

de focus in deze onderwijssector. Er worden in toenemende maten eisen gesteld aan de secundaire en

tertiaire bedrijfsvoeringsprocessen, wat eveneens ten koste gaan van het aandeel onderwijsgevend

personeel.

In april 2018 presenteerde de Commissie macrodoelmatigheid MBO (CMMBO) het rapport ‘Arbeidsmarktperspectief

van creatieve mbo-opleidingen’ aan de minister van OCW. Omdat de opleidingen

tot artiest en dtp’er volgens de commissie te weinig uitzicht bieden op werk, adviseerde de CMMBO

om deze kwalificaties te beëindigen Voor komende schooljaren is het advies de studentenaantallen

landelijk te bevriezen.

Door deze ontwikkelingen komt de bestuurlijke autonomie en de continuïteit van bestuur in het

geding. Dat heeft consequenties voor de focus, de verander- en de realisatiekracht van directeuren en

ondewijsleiders (Zie ook de nota ‘Tijd om zelf te dansen. Een pleidooi voor emancipatie van de mbobestuurder’

van Mr. Dr. M.F. Nolen.).

2. Student- en organisatiesucces en het effect van onzekerheden in middelen

Als grootstedelijk roc is er een maatschappelijke opdracht om iedereen een kans te geven. ROC MN

is een inclusief roc. Het organisatiesucces én het kunnen volbrengen van de maatschappelijke opdracht

(studentsucces) zijn sterk afhankelijk van veranderingen in de bekostigingssystematiek en dalende

budgetten per student. Daarnaast hebben resultaatafhankelijke budgetten, die pas worden toegekend

in latere kalenderjaren dan het jaar waarin de uitgaven plaatsvinden, en de late duidelijkheid

over budgettaire kaders eveneens een aanzienlijk effect op financiële degelijkheid.

Onzekere bekostiging en dalende baten per student vragen andere bedrijfsmodellen en grotere buffers

in de sector. Met name de invloed van (macro)doelmatigheidskortingen en de grote bijdrage die

roc’s hebben moeten leveren ten behoeve van aoc’s, hebben effect op de financiële stabiliteit van

ROC MN. Op de rijksbekostiging aan niveau 2-studenten is bezuinigd. Voor een inclusief en maatschappelijk

georiënteerd roc zoals ROC MN betekent dit, dat ruim meer dan een miljoen extra geinvesteeerd

wordt in deze studenten ten koste van studenten met een hoger leerniveau. Dit heeft effecten

op de kwaliteit van het onderwijs en de tevredenheid van deze studenten.

86 Geïntegreerd Jaardocument 2018ROC Midden Nederland • www.rocmn.nl


monitoren en evalueren

beheersmaatregelen

uitvoeren

RISICO

MANAGEMENT

CYCLUS

inventariseren en

actualiseren

beheersmaatregelen

formuleren

kwalificeren

en kwantificeren

3. Organisatiesucces en sturing langs resultaatafhankelijke kwaliteitsafspraken

Het Ministerie van OC&W heeft de gewoonte de sector te willen aansturen langs kwaliteitsafspraken,

beginnend met de vaststelling van een kaderstellend bestuursakkoord met de sector. Het bestuursakkoord

benoemt als belangrijke thema's:

- Samenwerking in de regio (ook met andere onderwijsinstellingen);

- Ruimte om zich de komende jaren specifieker te richten op jongeren in kwetsbare posities;

- Een leven lang ontwikkelen.

Het akkoord biedt tegelijk ruimte en vertrouwen aan scholen om als werkgever aantrekkelijk te zijn en

te blijven onder meer het verminderen van administratieve lasten door het schrappen van overbodige

regels, moet het werkplezier vergroten. De kwaliteitsafspraken die volgen uit deze akkoorden bevatten

resultaatafhankelijke budgetten. In de voorafgaande periode is vastgesteld, dat bij het toetsen van

de realisatie er aanpassingen zijn gedaan in de beoordeling en de spelregels waardoor enkele roc’s,

zoals ROC MN, hun resultaatafhankelijke budget niet hebben ontvangen. Het gaat om meer dan twee

miljoen in 2018. De methodiek van kwaliteitsafspraken met resultaatafhankelijke budgetten blijft gecontinueerd

worden. Deze budgetten zijn vele malen groter dan de genoemde twee miljoen. Onder

gelijke omstandigheden en toepassing van de regels bestaan er serieuze risico’s in de continuïteit.

4. Studentsucces beïnvloed door toenemende maatschappelijk zorg en problematiek

Passend onderwijs staat voor maatwerk in het onderwijs. In de volle breedte. Het geldt voor alle leerlingen

in de leeftijd van 20 tot 23 jaar die extra ondersteuning nodig hebben. Binnen het stelsel van

passend onderwijs werken scholen met elkaar in samenwerkingsverbanden om ervoor te zorgen dat

alle leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte onderwijs krijgen dat bij hen past. Onderwijs

dat hen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Mbo-instellingen

zijn nu zelf verantwoordelijk voor het organiseren en vormgeven van hun ondersteuningsaanbod.

De toegenomen problematiek bij studenten en de extra ondersteunings- of begeleidingsbehoefte

leiden tot meer zorgarrangementen. Het effect van meer aandacht voor passend onderwijs en

studenten met een zorgindicatie stelt andere eisen aan docenten en levert mogelijk een verhoging

van de werkdruk.

Bestuursverslag

87


5. Arbeidsmarktsucces en de invloed van een dalend studentenaantal

Het geraamde aantal studenten in het middelbaar beroepsonderwijs in 2019-2020 is 483.900. De

verwachting is dat dit aantal de komende jaren zal dalen. Het verwachte aantal studenten op niveau 2

zal de komende jaren relatief het sterkst dalen. De daling, die in de afgelopen jaren al zichtbaar werd,

hangt vooral samen met de samenstelling van het vmbo (minder basis en kader t.o.v. gemengd en

theoretisch) en de afname van het aantal inschrijvingen in de bbl. In het Bestuursakkoord MBO is met

de sector afgesproken, dat alle instellingen zich rekenschap geven van de toekomstige daling van de

studentenaantallen in relatie tot de concentratie en spreiding van het opleidingsaanbod over Nederland

en de doelmatigheid daarvan. In grootstedelijke regio’s, als de onze, is de vergrijzing veel kleiner

dan het landelijk gemiddelde. De krimp blijft hier mede daardoor vooralsnog uit. Sterker nog: door

natuurlijke groei en migratie groeit de bevolking nog tot 2040. Voor de regio´s Utrecht en Amersfoort

is de prognose dat studentenaantallen dankzij demografische ontwikkelingen op korte termijn

niet zullen afnemen. Op de langere termijn echter wel. Arbeidsmarktkrapte en trendmatige groei in

het algemeen zal van invloed zijn op de bbl-leerweg en op de vraag naar gediplomeerde vakkrachten.

Dat geldt evenzeer voor de beschikbaarheid van stageplaatsen in het opleiden van vakkrachten.

6. Integrale veiligheid in en om de school als voorwaarde studentsucces

De basis voor leren is een veilige leeromgeving. Op diverse locaties is gestart met projecten, zoals

positive behavior support (PBS). Dit is een schoolbrede aanpak gericht op het bevorderen van positief

gedrag binnen school. Het doel van PBS: een positieve, sociale omgeving creëren die het leren

bevordert en die gedragsproblemen voorkomt of doet afnemen. Het mbo is een weerspiegeling van

dat wat speelt in de maatschappij. Aan radicalisering wordt preventief aandacht besteed door crisistraining

en simulaties. ROC MN creëert veilige situaties door aan te sluiten op multicultureel vakmanschap.

Metingen op veiligheid en gevoel worden scherp gemonitord.

7. Algemene Verordening Gegevens bescherming (Europese Wetgeving)

De implementatie van de AVG vraagt veel inzet en organisatietalent van alle instellingen en bedrijven

in Nederland. Het voorkomen van lekken van informatie over studenten en medewerkers is noodzakelijk

maar niet altijd beïnvloedbaar. ROC MN werkt aan gegevensbeschermingsbeleid. Dit zijn wederom

extra taken bovenop de drievoudige opdracht aan het mbo.

88 Geïntegreerd Jaardocument 2018ROC Midden Nederland • www.rocmn.nl


In 2018 heeft het ROC de basis gelegd voor het AVG-beleid. De wens is uitgesproken om toe te

werken naar een hoger volwassenheidsniveau (MBO-benchmark ) van informatiebeveiliging en privacy.

Hiertoe hanteert het roc het IBP SAMBO-ICT framework als uitgangspunt voor de doorvoering

van haar IBP-beleid. In 2018 zijn de eerste stappen gezet: de opzet van een verwerkingsregister, procedures

voor de naleving van de rechten van betrokkenen, privacyreglementen en aandacht voor

privacy onder studenten en medewerkers. In 2018 is een Functionaris Gegevensbescherming

aangenomen en is met behulp van een externe audit een nulmeting uitgevoerd. De aanbevelingen die

hieruit voortkwamen, in samenhang met een risicoanalyse op het gebied van informatiebeveiliging en

privacy worden in 2019 verder doorgevoerd. Daarnaast is er blijvend aandacht voor bewustwording

omtrent AVG en privacy.

8. ICT-gerelateerde onzekerheden

DDoS(Distributed Denial of Service)-aanvallen, internetcriminaliteit, hacken en datalekken: het zijn

risico's die niet meer weg te denken zijn. Met het toenemend gebruik van ict-middelen in de primaire

en ondersteunende onderwijsprocessen, ontstaat een toenemende afhankelijkheid van ict-middelen.

ROC MN hanteert informatiebeveiligingsbeleid waarmee ruim aandacht besteed wordt aan ictbeschikbaarheid,

datavertrouwelijkheid en -integriteit, zowel op bestuurlijk als op uitvoerend niveau.

Ook dit gaat ten koste van de focus op het onderwijs en beschikbare middelen voor het onderwijs.

Daarmee is de impact op onze resultaten in student- en organisatiesucces evident.

Interne onzekerheden en risico’s

Enkele externe onzekerheden en risico’s die ROC MN onderkent zijn:

Sturing langs resultaatsafhankelijke kwaliteitsafspraken

1. De arbeidsmarkt voor docenten

Het opleiden tot zogenaamde 21st century skills vraagt om flexibel inrichten van onderwijsvormen

met cross-overs, het inpassen van digitalisering en het proces van een leven lang leren. Organisatiesucces

is van belang om de doelen ten aanzien van Studentsucces te bereiken. Mobiliteit van personeel,

inzet van gekwalificeerde vakkrachten en het bewaken van de noodzakelijke inzet van personeel, zowel

intern als extern, vormen een risico. Binnen de twee arbeidsmarktregio’s die ROC MN bedient en

met het oog op de gemiddelde leeftijd van het personeelsbestand, is mobiliteit gewenst en noodzakelijk.

Het roc biedt hierin tegenwicht door te sturen op verjonging en het binnenhalen van mensen met

werkervaring in de praktijk. Dat lukt: het aantal medewerkers jonger dan 35 jaar met een dienstverband

korter dan vijf jaar, is afgelopen jaar toegenomen.

De krapte op de arbeidsmarkt en het vinden van goede taal- en rekendocenten wijzen ons op de

huidige arbeidsmarktveranderingen. Het personeelsbeleid wordt bemoeilijkt door het incidentele en

resultaatafhankelijke karakter van middelen die de overheid beschikbaar stelt. Onevenwichtigheid

dreigt tussen vast en flexibel personeel en geeft risico’s in de financiële soliditeit omdat de middelen

worden besteed zonder de zekerheid dat deze ook worden ontvangen. Door meer dan 25% flexibele

inzet van personeel reduceert het roc dit risico. Verzuim en de door medewerkers ervaren werkdruk

vragen om het op peil houden van de vitaliteit van medewerkers terwijl de omstandigheden steeds

veranderen. Dit heeft impact op de belasting van medewerkers en doet een beroep op andere

kwaliteiten.

Bestuursverslag

89


2. De vitaliteit van de medewerker

Met de aandacht voor Studentsucces daagt het roc collega’s uit te innoveren en studenten te binden

en te laten bloeien. ROC MN accepteert het risico van beweeglijkheid in rendementscijfers door groei

en als vervolg wordt extra ingezet op het voorkomen van uitval. Het roc blijft werken aan de resultaten

en het verankeren van verbeteringen, en neemt deze taak zeer serieus. ROC MN streeft naar optimaal

studentsucces, wat inhoudt dat al onze studenten uiteindelijk mét hun diploma op zak, zijn toegerust

om werk te vinden, desgewenst door kunnen stromen naar een vervolgopleiding en kunnen starten

met het opbouwen van een eigen bestaan.

Circa 25% van de studenten volgt een opleiding met onvoldoende rendement. Het roc investeert de

komende tijd intensief in het verbeteren van studentsucces. Het roc gunt het namelijk alle studenten

om een opleiding van hun keus met goed gevolg af te ronden en met een goed toekomstperspectief

de arbeidsmarkt te betreden. ROC MN is ervoor om dat waar te maken.

3. Werkplezier en continuïteit

Uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek blijkt zowel een hoge mate van ervaren werkdruk als

een hoge mate van werkplezier. Beleidsmatig is er gestart met duurzame ontwikkeling van personeel

en de aanpak van de werkdruk. Het boeien en binden van personeel helpt in de aanpak van het

vervangingsvraagstuk en borgt de continuïteit en concurrentiepositie van ROC MN in de regio.

We verscherpen de studentbegeleiding door gedifferentieerd onderwijs in de klas, en bieden persoonlijke

en nabije begeleiding gericht op het verdere ontwikkelen van talenten van de studenten. Er wordt

gestreefd naar meer begeleiding in en om de klas en minder doorverwijzingen. Hiervoor zijn pedagogisch-didactische

vaardigheden van de docenten nodig en een beter op elkaar afgestemde interne

organisatie.

Helderheid

ROC MN wil de bekostigingsvoorwaarden juist toepassen en houdt zich aan de onderwerpen die genoemd

zijn in de notie Helderheid II uitgewerkt in acht thema’s. Door onafhankelijk intern toezicht bij

ROC MN worden de toezichthoudende taken op het gebied van naleving van bekostigingsregels gecombineerd

met intern financieel toezicht en het interne toezicht op de naleving van de regels betreffende

onderwijs en examinering.

90 Geïntegreerd Jaardocument 2018ROC Midden Nederland • www.rocmn.nl


Helderheid II is vertaald in richtlijnen voor ROC MN in het handboek ‘Voldoen aan wet- en regelgeving

studentengegevens beroepsopleidingen’ dat ieder schooljaar geactualiseerd beschikbaar wordt

gesteld. Aan de hand van de opgestelde risicocontrole maatregelenmatrix, waarin de aspecten uit

Helderheid II zijn opgenomen, worden controles uitgevoerd. In bijlage 2 is meer gedetailleerde informatie

opgenomen conform het document 'Helderheid in de bekostiging van het beroepsonderwijs en de

volwasseneneducatie'.

Hierna de conclusies.

Thema 1:

Uitbesteding

Thema 2:

Investeren van publieke

middelen in private

activiteiten

Thema 3:

Verlenen van

vrijstellingen

Thema 4:

Les- en cursusgeld, niet

betaald door de

deelnemer zelf

Thema 5:

Uitstroom vlak na de

peildatum

Thema 6:

De deelnemer volgt een

andere opleiding dan

waarvoor hij is ingeschreven

(omzwaaiers)

Thema 7:

Bekostiging van maatwerk-trajecten

ten behoeve

van bedrijven

Thema 8:

Buitenlandse deelnemers

en onderwijs in het

buitenland

ROC MN werkt samen met commerciële instellingen en nietcommerciële

instellingen, waarbij de ROC MN-studenten (een

deel van) de opleiding bij een (niet) commerciële instelling volgen.

ROC MN houdt toezicht op de kwaliteit van zijn opleidingen.

448 studenten zijn vanuit het voortgezet onderwijs aan VAVO

uitbesteed. Een lichte stijging (2,3%) ten opzichte van 2017.

Alle activiteiten die ROC MN verricht vallen onder publieke activiteiten,

dan wel onder private activiteiten, die in het verlengde

liggen van de publieke taak. ROC MN gebruikt geen publieke

middelen voor private activiteiten.

Het vrijstellingenbeleid van ROC MN heeft niet het oogmerk af

te wijken van de voor de opleiding geldende onderwijstijd.

ROC MN betaalt geen wettelijk verplicht cursusgeld voor studenten.

Wanneer dit door derden gebeurt dan ligt hier altijd een

schriftelijke machtiging onder, de z.g.n. derdenverklaring.

In totaal zijn er 88 studenten binnen 1 maand na 1 oktober 2018

uitgestroomd waarvan circa 65% zonder diploma. Waarbij de

uitstroom zonder diploma stabiel is maar een daling van circa 25%

in uitstroom binnen 1 maand.

Het aantal studenten dat is overgestapt in 2018 naar een ander

crebo is 192. (Waarbij bijna 70% overstapt naar een hoger of gelijk

niveau.) Bijna 45% minder dan in 2017.

ROC MN verzorgt geen maatwerktrajecten, zoals bedoeld in de

gebruikte definitie. ROC MN verzorgt wel cursussen en opleidingen

vanuit Bedrijfsopleidingen.

Per 1 oktober 2018 heeft circa 5,5% (1.150) van de studenten van

ROC MN een niet-Nederlands paspoort.

Bestuursverslag

91


HOOFDSTUK 13 • BESTUURSVERSLAG

FINANCIËN EN

BEDRIJFSVOERING:

FINANCIEEL PERSPECTIEF

92 Geïntegreerd Jaardocument 2018ROC Midden Nederland • www.rocmn.nl


Dit onderdeel van het bestuursverslag is gebaseerd op de jaarrekening 2018. Het dient dan

ook gelezen te worden in samenhang met de toelichting op de jaarrekening en de overige in

het jaarverslag opgenomen financiële gegevens.

Financiële kaders

ROC MN kent een aantal financiële kaders naast het financiële toetsingskader van de Inspectie van

OCW. Deze zijn gerelateerd aan onze strategische ambities. De belangrijkste financiële kaders zijn:

• Personele lasten zijn minimaal 70% van de totale lasten;

• Exploitatieresultaat bedraagt jaarlijks minimaal € 2,0 miljoen;

• Rente en aflossing op langlopende leningen kunnen betaald worden uit de operationele

kasstroom (debt service coverage ratio);

• Het beleende bedrag op de gebouwen is lager dan 70% van de marktwaarde (Loan to Value is

lager dan 70%).

Ratio’s

Met ingang van 2016 hanteert de Inspectie van het Onderwijs nieuwe risico-indicatoren (ratio’s)

voor het tijdig kunnen detecteren van financiële risico’s bij onderwijsinstellingen. In de onderstaande

tabel zijn deze ratio’s opgenomen, inclusief de realisatie van ROC MN op basis van de cijfers over

2018 en 2017.

Ratio's

signaleringsgrenzen

31-12-2018 ondergrens bovengrens 31-12-2017

Solvabiliteit 1 52% 50%

Solvabiliteit 2 62% 30%


Daarnaast is er nog sprake van een beschikbare kredietfaciliteit van € 11 miljoen inzake schatkistbankieren

die per ultimo 2018 volledig onbenut is. Hiermee heeft ROC MN een ruim toereikende

liquiditeitspositie.

Weerstandsvermogen

Aan het einde van het verslagjaar bedraagt het weerstandsvermogen van ROC MN 49%. Het weerstandsvermogen

bevindt zich ruim boven de gestelde signaleringswaarde. Het weerstandsvermogen

is licht gestegen ten opzichte van 2017. Op basis van de meerjarenbegroting 2019-2021 is de verwachting

dat het weerstandsvermogen stijgt tot 51%.

Rentabiliteit

In 2018 is de rentabiliteit met 2,4% positief. Op basis van de meerjarenbegroting 2019-2021 is de

verwachting dat de rentabiliteit positief blijft.

Huisvestingsratio

Het huisvestingsratio wat ROC MN de afgelopen jaar heeft gerealiseerd blijft ruim onder de signaleringswaarde

van 15% van de totale lasten. Dit wordt veroorzaakt door inkrimping van de beschikbare

capaciteit in de afgelopen jaren en het gebruik maken van een flexibele schil in de huisvestingsportefeuille.

Op basis van de meerjarenbegroting 2019-2021 is de verwachting dat deze ratio zal oplopen

naar 10%.

94 Geïntegreerd Jaardocument 2018ROC Midden Nederland • www.rocmn.nl


Gang van zaken gedurende het verslagjaar

Het resultaat van ROC MN over verslagjaar 2018 bedraagt € 3,7 miljoen. Dit ten opzichte van een

begroot resultaat van € 1,3 miljoen. Hiermee is het resultaat € 2,4 miljoen hoger dan geraamd. Het

gerealiseerde resultaat 2018 is echter beïnvloed door incidentele bijzondere posten, die hierna worden

toegelicht.

Genormaliseerde resultaat 2018

Het genormaliseerde operationeel jaarresultaat over 2018, dus exclusief incidentele posten, bedraagt

€ 1,5 miljoen en laat zich als volgt toelichten:

Exploitatieresultaat 2018 volgens staat van baten en lasten in de jaarrekening 3.678

Incidenteel

Tegenvallers:

Niet ontvangen bpv-subsidie (afgewezen) 2.100

Dotatie personele voorzieningen 1.688

Meevallers:

Niet gerealiseerde incidentele lasten professionalisering -1.400

Incidenteel lagere huisvestingslasten -908

Aanvullende bekostiging -856

Incidenteel lagere afschrijvingslasten verbouwing en inventaris -814

Incidenteel lagere overige lasten -833

Niet gerealiseerde incidentele lasten studentsucces -700

Vrijval rentederivaat -337

Resultaat verkoop Zangvogelweg -148

Genormaliseerd resultaat excl. incidentele posten 1.470

Begroot 2018 1.250

Surplus 2018 220

Dit surplus van € 0,2 miljoen over 2018 kan als volgt worden gespecificeerd:

Verklaring Surplus in €1.000 2018

Diverse baten overig 220

Surplus 2018 220

Bestuursverslag

95


Het mbo laat een resultaat zien van € 2,8 miljoen. Dat is 77% van het resultaat. Het onderdeel Vavo en

Bedrijfsopleidingen (BO) realiseren € 0,9 miljoen resultaat.

In navolgend overzicht wordt ook gespecificeerd welke middelen worden aangewend per activiteit

(mbo, vavo, PO en BO). Bij BO is er sprake van een deel niet door het Rijk bekostigde activiteiten.

Deze activiteiten worden ingekocht en betaald door bedrijven waarvoor de (niet bekostigde) opleidingen

worden uitgevoerd.

Bedragen x 1000

BATEN

Realisatie

2017

Begroting

2018

Realisatie

2018

Mbo incl.

diensten

Vavo

Bedrijfsopleidingen

Rijksbijdragen OCW 136.597 141.212 143.968 133.829 4.749 5.390

Overige overheidsbijdragen en

2.998 2.116 2.509 643 1.866 0

-subsidies

College-, cursus-, les- en examengelden

1.589 1.408 1.688 1.688 0 0

Baten werk in opdracht van derden 4.063 2.285 4.430 -39 0 4.469

Overige baten 5.445 2.285 3.727 3.547 158 22

LASTEN

Totaal baten 150.692 149.306 156.322 139.669 6.773 9.881

Personele lasten 115.221 111.300 115.299 108.994 4.193 2.112

Afschrijvingen 8.587 9.818 9.004 9.004 0 0

Huisvestingslasten 8.948 9.928 9.011 8.456 466 89

Overige instellingslasten 20.275 16.178 18.837 11.989 250 6.598

Corporate kosten 0 0 0 -2.082 1.657 426

Totaal lasten 153.031 147.224 152.151 136.362 6.565 9.224

Saldo baten en lasten gewone

-2.339 2.082 4.171 3.307 207 657

bedrijfsvoering

Saldo financiële bedrijfsvoering -438 -832 -493 -493 0 0

Saldo buitengewone baten en lasten 0 0 0 0 0 0

Exploitatieresultaat -2.777 1.250 3.678 2.814 207 657

Het resultaat over het boekjaar bedraagt € 3,7 miljoen tegenover een begroot resultaat van € 1,3

miljoen. Hierna worden de belangrijkste verschillen per post toegelicht:

Baten

De baten zijn circa € 7 miljoen euro hoger dan begroot.

(Bedrag x € mln) Realisatie Begroot Afwijking

Rijksbijdragen OCW 144,0 141,2 2,8

Overige overheidsbijdragen en -subsidies 2,5 2,1 0,4

College-, cursus-, les- en examengelden 1,7 1,4 0,3

Baten werk in opdracht van derden 4,4 2,3 2,1

Overige baten 3,7 2,3 1,4

Totaal 156,3 149,3 7,0

96 Geïntegreerd Jaardocument 2018ROC Midden Nederland • www.rocmn.nl


Baten:

• Hogere Rijksbijdragen OCW ad € 2,8 miljoen als gevolg van prijscompensatie, een bijstelling van

Rijksbijdragen van circa € 2,8 miljoen.

• Hogere overige baten werk in opdrachten van derden ten bedrage van € 2,1 miljoen als gevolg

van hogere projectbaten uit contractactiviteiten en externe projecten. Tegenover de opbrengsten

van derden en externe projecten staan lasten van inkoop extern.

• De overige baten zijn € 1,4 miljoen hoger dan begroot door hogere projectenopbrengsten van

€ 0,6 miljoen, de verrekening inhoud studenten cursusgeld t-2, € 0,7 miljoen. Daarnaast betreft

dit diverse kleinere niet begrote baten.

Lasten

De lasten zijn in totaal € 4,9 miljoen hoger dan begroot. Het verschil is opgebouwd uit de volgende

posten:

(Bedrag x € mln) Realisatie Begroot Afwijking

Personele lasten 115,3 111,3 4,0

Afschrijvingen 9,0 9,8 -0,8

Huisvestingslasten 9,0 9,9 -0,9

Overige instellingslasten 18,8 16,2 3,9

Totaal 152,1 147,2 4,9

In totaal zijn de personele lasten, zoals verantwoord in de exploitatie, € 4 miljoen hoger dan begroot.

Dit wordt veroorzaakt door de volgende factoren:

(Bedrag x € mln) Realisatie Begroot Afwijking

Salariskosten incl. werkgeverslasten 103,3 99,4 3,9

Inhuur derden 8,8 9,0 -0,2

Overige personele lasten 0,8 1,7 -0,9

Uitkeringen -0,6 0,0 -0,5

Totaal regulier 112,4 110,1 2,3

Dotatie/vrijval voorziening 2,9 1,2 1,7

Totaal personele lasten 115,3 111,3 4,0

Lasten:

• Hogere salarislasten (€ 3,9 miljoen) als gevolg van stijging lonen, salarisverhoging en de stijging

pensioenpremie. Dit wordt veroorzaakt door een stijging in de gemiddelde FTE (5,7%), cao

loonsverhoging (2,6% vanaf oktober 2018) en een eenmalige uitkering 1,9% over salaris in periode

januari t/m september.

• Lagere overige personele lasten (€ 0,9) miljoen door minder inhuur personeel, meer onttrekking

van vast personeel en meer vergoeding Uszo € 0,6 miljoen.

• Hogere dotatie personele voorzieningen (€ 1,7 miljoen) met name door hogere dotatie voorzieningsregeling

duurzame inzetbaarheid € 0,8 miljoen, voorzieningen personeel overig € 0,7 miljoen

en wachtgelden € 0,2 miljoen.

• Lagere afschrijvingskosten ad. € 0,8 miljoen als gevolg van het uitstellen van investeringen in

sinventaris en apparatuur, welke wel in de begroting waren opgenomen.

Bestuursverslag

97


• Lagere huisvestingslasten ten bedrage van € 0,9 miljoen als gevolg van niet gerealiseerde

verhuurlasten € 0,6 miljoen en een (meerjarige) bezuiniging op groot onderhoud € 0,3 miljoen.

• Hogere instellingslasten (€ 3,9 miljoen) als gevolg van groei aantal studenten schooljaar 2017-2018

en 2018-2019.

• Lagere financiële lasten ten bedrage van € 0,3 miljoen als gevolg van vrijval rentederivaten € 0,3

miljoen.

N.B. In 2018 had het roc 714 meer studenten dan in 2017. Hierdoor moest een bedrag van € 4,2

miljoen worden voorgefinancierd.

Treasury

Stichting ROC MN onderkent het belang van een verantwoord en adequaat beheer van haar financiële

middelen. Treasury richt zich op het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht

houden op de financiële stromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico's. Het kader, de

doelstellingen alsmede de administratieve organisatie en interne controle rondom het Treasury beleid

zijn vastgelegd in het 'Treasury statuut Stichting ROC MN’.

Het Treasury beleid van ROC MN vindt plaats binnen de kaders van de regeling van de Minister van

OCW van 6 juni 2016, nr. WJZ/800938 (6670), houdende regels voor onderwijsinstellingen omtrent

het uitzetten van gelden, het aangaan van leningen en het aangaan van verbintenissen voor financiële

derivaten. Ten aanzien van het beleggen van de financiële middelen wordt een terughoudend beleid

gevoerd. Verder zijn de volgende belangrijke bepalingen van toepassing:

- Het is niet toegestaan om gelden te lenen met het doel hiermee externe uitzettingen te verrichten.

- De wijzen van beleggen en belenen dienen risicomijdend te zijn, wat inhoudt dat de hoofdsom

gegarandeerd dient te zijn. Belangrijke factoren daarbij zijn gegoedheid van de tegenpartij, tijdshorizon,

producteigenschappen en oorsprong c.q. bestedingsdoel van de te beheren financiële

middelen.

- Het aangaan van nieuwe financiële derivaten is toegestaan vermits ze voldoen aan artikel 8 van de

Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016. De huidige renteswap zal worden beheerd binnen

de kaders van diezelfde regeling (2016).

- Ter bewaking van de ontwikkeling van de financiële en de liquiditeitspositie worden ratio’s gebruikt

conform het financieel toetsingskader van OCW, alsmede een aantal bancaire ratio’s die voor een

eventuele financiering van belang (kunnen) zijn. De ratio’s worden indien noodzakelijk geactualiseerd.

98 Geïntegreerd Jaardocument 2018ROC Midden Nederland • www.rocmn.nl


Organisatiestructuur

Beroepsopleidingen (mbo) biedt het beroepsonderwijs aan in colleges. In totaal dertien kleinschalige

en branchegerichte colleges vormen samen het mbo.

• Automotive College

• Beauty College

• Bouw & Interieur College

• Business & Administration College

• Creative College

• Gezondheidszorg College

• Horeca & Toerisme College

• ICT College

• Media, ICT & Design College

• Sport College

• Tech College

• Veiligheid & Defensie College

• Welzijn College

Door de besturing en directielaag in te hebben gericht naar arbeidsmarktregio (Utrecht, Nieuwegein

en Amersfoort), heeft het roc meer gerichte aandacht voor de regio en kan zich zo optimaal

aanpassen aan de arbeidsmarkt in deze regio. Op deze manier kan er maximaal ingespeeld worden

op arbeidsmarktbehoeften, want om actueel en relevant onderwijs aan te bieden en in co-creatie

vorm te kunnen geven is nabijheid in de regio vereist. Om deze ambitie te verwezenlijken is er ingezet

op drie pijlers:

Studentsucces: het roc doet er alles aan om onze studenten succesvol te laten zijn in hun studie en

daarna. Het roc heet ze welkom en zorgt ervoor dat ze zo snel mogelijk op de juiste plek komen. Er

wordt gezorgd voor een positief leerklimaat waarbinnen de student zich optimaal kan ontwikkelen

en de student wordt uitgedaagd het maximale uit zichzelf te halen. Dit alles in een omgeving die

nauw verweven is met de beroepspraktijk.

Arbeidsmarktsucces: het roc doet er alles aan om de studenten succesvol te laten zijn op de arbeidsmarkt.

Met een flexibel opleidingsportfolio wordt ingespeeld op de ontwikkelingen in de beroepspraktijk.

Het onderwijs wordt steeds meer vormgegeven samen met studenten en de beroepspraktijk

waarbij het roc zich ook richt op werkenden met een ontwikkelbehoefte. ROC MN zet zich in

voor jongeren (en ouderen) met een afstand tot de arbeidsmarkt om ook voor hen arbeidsmarktsucces

mogelijk te maken.

Organisatiesucces: Om de studenten succesvol te laten zijn, is er een krachtige organisatie nodig die

gericht is op studentsucces. Een organisatie waar nauw wordt samengewerkt, zowel intern als met

de beroepspraktijk, die wendbaar is en over innovatiekracht beschikt.

Bestuursverslag

99


Eigenheid binnen kaders

Colleges werken aan en vanuit hun eigen identiteit en sluiten daarmee aan bij de student en het

werkveld waarvoor opgeleid wordt. Dat betekent echter niet dat colleges zelfstandig kunnen

opereren. ROC MN stelt de (beleids-)kaders vast waarbinnen colleges zich kunnen bewegen. Deze

kaders zijn bedoeld om te kunnen sturen maar ook om richting te geven op alle beleidsterreinen: van

onderwijs tot personeel en organisatie, van marketing en communicatie tot huisvesting.

Deze kaderstelling is scherp geformuleerd: het gaat om standaardisering waar dat mogelijk is.

Specifieke kenmerken van student of werkveld zijn redenen om van dat principe af te wijken.

Standaardisering zorgt immers voor efficiency. Het gaat daarbij niet alleen om het terugdringen van

kosten, maar ook om het terugbrengen van regeldruk. Juist daardoor ontstaat rust en ruimte voor het

vereiste maatwerk.

Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (Vavo)

Dit is het tweede onderdeel van de organisatie ROC MN. Het Vavo Lyceum is apart gepositioneerd

binnen de organisatie. Op deze wijze kan het Vavo Lyceum vanuit zijn eigen expertise en kracht slagvaardig

reageren op de ontwikkelingen in dit onderwijssegment. Wanneer er raakvlakken zijn,

bijvoorbeeld met het mbo-onderwijs, wordt gebruik gemaakt van de gemeenschappelijke basis om

zodoende voor beide onderdelen een wederzijds voordeel te realiseren. Het Vavo Lyceum behaalt

uitstekende resultaten, zowel op gebied van onderwijs, slagingspercentage als financiën.

Bedrijfsopleidingen

Door middel van Bedrijfsopleidingen (BO) stelt ROC MN de kennis en expertise van de onderwijsorganisatie

beschikbaar voor de zakelijke en particuliere markt. Om de synergie tussen de mbo-colleges

en Bedrijfsopleidingen te optimaliseren is het organisatieonderdeel Bedrijfsopleidingen gepositioneerd

bij de colleges. Bedrijfsopleidingen is opgedeeld in drie marktteams: techniek, zakelijke dienstverlening

en zorg en welzijn, en ondergebracht bij de betreffende colleges. De processen ten behoeve

van offerte, contract, managementinfo, administratieve en financiële processen zijn gestandaardiseerd

en worden ontwikkeld en beheerd door het BO Office (gepositioneerd bij de dienst FP&C).

Ondersteunende diensten

De ondersteuning binnen ROC MN is georganiseerd in diensten:

• Personeel en Organisatie (P&O)

• Finance, Planning & Control (FP&C)

• Facilitair Bedrijf (FB)

• Onderwijs en Innovatie (O&I)

• Dienst Onderwijs Services (DOS)

• Studie Loopbaan Centrum (SLC)

• Marketing en Communicatie (M&C)

• ICT en Informatiemanagement (ICT & IM)

• Bestuursbureau (BB)

De dienstverlening wordt door de diensten zoveel mogelijk decentraal aangeboden, tenzij een specifieke

situatie vraagt om een centraal aanbod. De collegedirecteur bepaalt in de operationele aansturing

de focus van de inzet van de medewerkers van de ondersteunende dienst. De ondersteuning

vindt plaats door middel van fysieke aanwezigheid op de locatie, intranet en/of per telefoon of e-mail.

100 Geïntegreerd Jaardocument 2018ROC Midden Nederland • www.rocmn.nl


De organisatie ziet er als volgt uit:

RvT

CvB

P&O

FB

FP&C

BB

M&C

O&I

DOS

SLC

ICT&IM

Automotive

Beauty

Bouw & Interieur

Business & Administration

Creative

Gezondheidszorg

Horeca & Toerisme

ICT

Sport

Tech

Veiligheid & Defensie

Welzijn

Bouw & Interieur

Business & Administration

Creative

Gezondheidszorg

ICT

Media, ICT & Design

Sport

Tech

Welzijn

VAVO Lyceum

Bedrijfsopleidingen

Regio MT Utrecht

Regio MT Amersfoort

College van Bestuur

De samenstelling van het College van Bestuur is gedurende het gehele jaar 2018 als volgt geweest:

Dhr. drs. E.P. Van Maanen Voorzitter

Dhr. mr. H.J. Rutten Lid

Bezoldiging College van Bestuur

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

(WNT) ingegaan. Voor de Stichting ROC Midden Nederland is het WNT-maximum voor het onderwijs

van toepassing.

Nevenfuncties van het College van Bestuur (over 2018)

Dhr. drs. E.P. Van Maanen

• Lid Comité van Aanbeveling Bevrijdingsfestival Utrecht

• Lid Raad van Toezicht De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

• Voorzitter sectorkamer Zorg, Welzijn en Sport MBO Raad

• Lid Raad van Advies Sardes

• Lid Programmaraad Vilans

• Lid Commissie beoordeling accreditaties topsportinfrastructuur NOC*NSF

• Voorzitter sectorkamer zorg, welzijn en sport, SBB

• Voorzitter BTG zorg, welzijn en sport, MBO Raad

Dhr. mr. H.J. Rutten:

• Lid Raad van Toezicht Hogeschool InHolland

• Lid Raad van Toezicht Ziekenhuis Tergooi

• Boardmember Economic Board Utrecht (lid kernteam)

• Voorzitter Human Capital Agenda Provincie Utrecht

• Voorzitter bestuur van Stichting Parnassia

Bestuursverslag

101


Juridische structuur

De juridische structuur van ROC MN is weergegeven in onderstaand schema.

Stichting Van

Beuningenfonds

Fiscale eenheid BTW

Fiscale eenheid VpB

Stichting

ROC MN

Holding

ROC Midden Nederland

Contractactiviteiten

Bedrijfsopleidingen

Midden Nederland BV

Locaties

Onderwijslocaties voor het mbo vonden we in 2018 de volgende gemeenten: Utrecht,

Amersfoort en Nieuwegein.

Bedrijfsopleidingen worden aangeboden in overleg met de klant, soms in een locatie van

ROC MN, soms in-house of op een externe locatie.

102 Geïntegreerd Jaardocument 2018ROC Midden Nederland • www.rocmn.nl


Amersfoort

Utrecht

Nieuwegein

Bestuursverslag

103


HOOFDSTUK 14 • BESTUURSVERSLAG

CONTINUÏTEITSPARAGRAAF

104 Geïntegreerd Jaardocument 2018ROC Midden Nederland • www.rocmn.nl


In dit hoofdstuk 2 komt aan de orde wat de gevolgen zijn van het gevoerde beleid op de continuïteit

van de organisatie voor de komende jaren.

Continuïteit, soliditeit en innovatie

ROC MN verbindt zich meer en meer met de beroepspraktijk en stakeholders. Hieruit ontstaan

diverse vormen van co-creatie en cross-overs. Nieuwe opleidingen ontstaan op de scheidslijnen

van bestaande colleges. Onderwijs op locatie van de beroepspraktijk en blended vormen van

onderwijs nemen toe. ROC MN ontwikkelt zich steeds meer richting campussen en communities.

Er komen samenwerkingsvormen met andere mbo-aanbieders in de regio. Ook met het hbo. Het

onderwijs via Bedrijfsopleidingen neemt toe. De verwachting is dat het totale aantal mbo-studenten

gelijk blijft of licht gaat stijgen. De havo-route is in opmars. Er is meer samenwerking met het

vmbo. Met huisvesting speelt de organisatie daar zoveel mogelijk op in.

De komende jaren is het financiële beleid van ROC MN erop gericht om de bereikte soliditeit

vast te houden. Onze financiële kengetallen zijn op orde. Doel is om het innovatiebudget voor

onderwijsontwikkeling en nieuwe opleidingen te vergroten. Het streven daarbij is om de gemiddelde

loonkosten in lijn te houden met het sectorgemiddelde. In de onderwijsteams is dat nagenoeg

bereikt. Aandacht daar gaat uit naar het optimaliseren van de functiemix, vooral een verhoging

van het aantal instructeurs, in combinatie met strategische personeelsplanning en

vitaliteitsbeleid. Uit de middelen van de salarismix is er enige ruimte voor excellente docenten.

De toenemende krapte op de arbeidsmarkt zal maximaal opgevangen moeten worden met gelijkblijvende

gemiddelde loonkosten.

Het doel is de huisvestings- en afschrijvingslasten stabiel te houden. De voorliggende periode zijn

die lasten gestegen naar het sectorgemiddelde. Het doel is de overige lasten te verlagen door

gerichte efficiency en besparingsmogelijkheden. Dit wordt gedaan om ruimte te geven aan

onderwijs en innovatie.

In de liquiditeit zit ruimte voor extra uitgaven, die een incidenteel karakter hebben. In 2019

worden daarover beslissingen genomen, die onder andere samenhangen met de positionering

van ons Horeca & Toerisme College en een overlooplocatie voor onze colleges op de Vondellaan

en de Marco Pololaan. Het toekomstige huisvestingsbeleid is mede afhankelijk van studentengroei

en het optimaliseren van het vierkante meter gebruik. Ook zijn er eisen aan de huisvesting

door nieuwe opleidingen.

In de allocatie van de middelen wordt toegewerkt naar een prijs per student om de eenvoud van

het model verder te bestendigen. We streven ernaar om zoveel mogelijk te sturen op personeelsbudgetten

in plaats van op formatieve aantallen. Het doel blijft om ieder jaar een positief exploitatieresultaat

te behalen.

Tot slot geven we uitwerking aan het instemmingsrecht, dat de Centrale Studentenraad en de

Ondernemingsraad hebben op de hoofdlijnen van de begroting.

Continuïteit en meerjarige risico’s

Ons meerjarenperspectief is gebaseerd op een scala aan uitgangspunten, waarbij de hoofdingrediënten

onze meerjarige studentenprognose en de meerjarenbegroting van de Rijksoverheid

zijn. Voor wat betreft deze laatste is er nog onzekerheid voor onze onderwijssector aangezien

het ministerie mogelijk kan besluiten tot een korting op de totale onderwijsbegroting. Vanaf

2020 betreft het een bedrag van € 114 miljoen oplopend tot € 161 miljoen in 2023. Het deel voor

mbo zal naar verwachting 13% bedragen. Hierover zal in de voorjaarsnota duidelijkheid komen.

2

We baseren de opzet van dit hoofdstuk op de richtlijnen uit de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs.

Bestuursverslag

105


Ontwikkelingen in studentenaantallen

Bij de ontwikkeling van studentenaantallen in de meerjarenbegroting is rekening gehouden met een

daling van de instroom in het schooljaar 2018-2019, door die daling te verdelen over de komende drie

schooljaren. De instroom van het aantal studenten vanaf het schooljaar 2019-2020 is gelijk gehouden,

vanuit het voorzichtigheidsbeginsel en gezien de relatief grote onzekerheid. Het roc begroot prudent.

Er wordt verwacht dat het aantal studenten gelijk blijft of licht gaat stijgen

Enkelvoudig gewogen studenten:

Jaar Aantal per teldatum 1-10* Aantal in begroting 2018 en

meerjarenbegroting*

2017 (schooljaar 2016-2017) 14.271 14.271

2018 (schooljaar 2017-2018) 14.689 14.689

2019 (schooljaar 2018-2019) 14.950

2020 (schooljaar 2019-2020) 14.732

2021 (schooljaar 2020-2021) 14.517

2020 (schooljaar 2019-2020) 14.334

*) Incl. entreeopleidingen

Strategische huisvestingsplanning 3

De huisvesting is één van de waarborgen voor de continuïteit, de attractiviteit en het succes van het

onderwijs. Aan de hand van het Huisvestingsbeleidsplan 2016-2020 is er een bewust, actief en planmatig

huisvestingsbeleid gevoerd. Centraal staat daarin een gezond evenwicht tussen de omvang en

de kwaliteit van de huisvesting en het onderwijs. Huisvesting is dienstbaar aan het onderwijs.

Vanuit de notie dat schaarste creativiteit stimuleert, wordt er ingezet op flexibiliteit in plaats van op

uitbreiding.

Uitbreiding is niet altijd te vermijden, maar de voorkeur gaat uit naar creatief en optimaal gebruik van

bestaande vierkante meters. Een goed voorbeeld daarvan is de manier waarop in 2018 binnen de

bestaande locatie aan de Vondellaan 174 in Utrecht meer vierkante meters onderwijsruimte zijn

gecreëerd voor het Gezondheidszorg College en Welzijn College. Tegelijkertijd is er een spellokaal,

Future Care Lab, tweede apothekersruimte, nieuwe inrichting van een kooklokaal, multimedialokaal,

fitnessruimte, dojo en een aantal nieuwe kleedkamers gerealiseerd.

In Utrecht is er verder, aansluitend aan de ruimte die voor Sport College is gehuurd in stadion Galgenwaard,

aanvullende ruimte gehuurd. die kan dienen als overlooplocatie voor Sport College en de andere

colleges binnen de regio. Het oudste gedeelte van locatie Kretadreef 61 heeft een midlife update

gekregen en er is in die locatie een extra praktijkruimte gerealiseerd voor het Beauty College.

In Nieuwegein is er gewerkt aan de Tech Campus, door locatie Harmonielaan 2 een midlife update te

geven, waarbij in uitstraling ook de verbinding met locatie Harmonielaan 1 is versterkt. De uitstraling

en bruikbaarheid van het pand zijn ingrijpend verbeterd. En ook de entree en de buitenruimte zijn

aangepakt.

3

Bijdrage van Facilitair Bedrijf

106 Geïntegreerd Jaardocument 2018ROC Midden Nederland • www.rocmn.nl


In 2018 heeft roc de realisatie van Campus Amersfoort aan de Disketteweg kunnen afronden, door de

locaties Disketteweg 10 en Disketteweg 2-4 met een passend buitenterrein aan elkaar te verbinden:

een ideale plek voor ontmoeting met medestudenten en bedrijven in de nabijheid van een NS intercity

station.

De laatste locatie die nog een upgrade nodig heeft om op het basisniveau te komen, dat voor alle

onderwijslocaties is gekozen, is locatie Newtonbaan 12 in Nieuwegein. In het eerste kwartaal van 2019

is besloten de Newtonbaan voor het Horeca & Toerisme College ingrijpend te renoveren. Daarmee

wordt voldaan aan het noodzakelijke groot onderhoud en de onderwijseisen uit de in 2018 vastgestelde

strategie van het Horeca & Toerisme College. Eind 2019 zal ook een Huisvestingsbeleidsplan 2019-

2025 worden gepresenteerd. In dat beleidsplan zal onder andere aandacht worden besteed aan de

verduurzaming van de huisvesting, in relatie tot het Klimaatakkoord 2050.

Eén van de opvallende ontwikkelingen rondom duurzaamheid waarmee het roc in 2018 te maken

kreeg, was het nationale klimaatakkoord. Wereldwijd is de doelstelling om in 2030 bijna de helft minder

broeikasgassen uit te stoten dan in 1990. Elk land zal nationale maatregelen moeten nemen om dat

wereldwijd afgesproken doel te halen. In Nederland is dat voorbereid via het bekende poldermodel:

overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke partijen samen aan tafel. ROC MN heeft, mede namens

het Facilitair Samenwerkingsverband roc’s en aoc’s en de MBO Raad, actief mee gediscussieerd aan

de sectortafel onderwijs. Het roc heeft sterk bepleit, dat verduurzaming van de huisvesting van scholen

wordt gekoppeld aan ‘natuurlijke momenten’. Nieuwbouw, renovatie en (groot) onderhoud zijn

momenten waarop voorziene werkzaamheden in een duurzame variant kunnen worden uitgevoerd.

Dat voorkomt dat het roc plotseling voor onvoorziene grote investeringen komt te staan. Bij verduurzaming

kan op deze manier optimaal gebruik worden gemaakt van bestaande financieringsstromen –

ook binnen de instellingen zelf.

Eind 2018 was het ontwerp van een Klimaatakkoord klaar om te worden doorgerekend en te worden

behandeld in de politiek. Welke maatregelen wanneer verplicht worden, is daarna duidelijk. Ondertussen

heeft de sector een nulmeting uitgevoerd voor de 4,2 miljoen vierkante meter bruto vloeroppervlak

aan vastgoed in het middelbaar beroepsonderwijs. Centrale vraag: “Hoeveel gas en elektriciteit is in

2018 verbruikt?” Ook het roc heeft deze nulmeting voor alle locaties in kaart gebracht. Vanuit die

kennis zal er samen met de sector een roadmap opgesteld worden voor het verminderen van de CO2

uitstoot. In afwachting van die toekomstige ontwikkelingen is er ook in 2018 bij groot onderhoud en

verbouwingen de duurzame variant gekozen – bij voorbeeld bij het vervangen van verlichting.

Bestuursverslag

107


Ontwikkelingen rond contract- en derde geldstroomactiviteiten

Bedrijfsopleidingen positioneert ROC MN in de opleidingsmarkt voor werkenden, Leven Lang Ontwikkelen,

en geeft de missie van ROC MN inhoud en vorm. Door de activiteiten van Bedrijfsopleidingen

worden docenten, cursisten en organisaties verrijkt qua kennis en ervaring. Dit is een maatschappelijke

doelstelling van de instelling.

Scope van Bedrijfsopleidingen:

• Zij houdt zich bezig met activiteiten binnen de 1e, 2e en de 3e geldstroom;

• Zij richt zich daarbij op versterking van (strategische) relaties tussen bedrijfsleven en mbo-colleges;

• Regionale focus op de werkveldcontacten in de regio Utrecht-Amersfoort.

De kwaliteit van de opleidingen wordt geborgd door, aanvullend op het Inspectietoezicht (onderwijs),

de periodieke ISO-certificering (9001-2015), gericht op processen, en CEDEO-certificering, gericht

op tevredenheid opdrachtgevers.

De opleidingsmarkt bij bedrijven heeft de afgelopen jaren onder druk gestaan door de economische

crisis. In 2016-2017 is het aantal inschrijvingen gestegen en deze trend heeft zich in 2018 voortgezet.

Bedrijfsopleidingen is in teams ondergebracht bij de colleges. De teamleden worden rechtstreeks

aangestuurd door de collegedirectie. De Backoffice Bedrijfsopleidingen zorgt voor alle financiële en

procedurele ondersteuning en borging.

Personele bezetting in FTE

ROC MN streeft ernaar om maximaal middelen in te zetten voor de onderwijsteams. Dit wordt doorlopend

gemonitord en vergeleken met andere mbo-instellingen. Primaire doel is om in de blokken

onderwijspersoneel en direct onderwijsondersteunend personeel samen uit te komen op in elk geval

85% van de formatie. Einddoel is om in het blok onderwijspersoneel minimaal 70% te bereiken. In 2018

hebben is die ambitie gehaald, evenals in de begroting 2019.

Meerjarenbegroting

Het meerjarenperspectief is zoals hiervoor reeds aangegeven gebaseerd op een scala aan uitgangspunten,

waarbij de hoofdingrediënten de meerjarige studentenprognose en de meerjarenbegroting

van de Rijksoverheid zijn. Hierbij baseert het roc zich op het ervaringscijfer dat op basis van het marktaandeel

circa 3,5% van de landelijke mbo-bekostiging wordt ontvangen.

108 Geïntegreerd Jaardocument 2018ROC Midden Nederland • www.rocmn.nl


Meerjarenbegroting

Bedragen x 1000

BATEN

Realisatie

2017

Realisatie

2018

Begroting

2019

MJB

2020

MJB

2021

Rijksbijdragen OCW 136.597 143.968 146.770 149.843 150.768

Overige overheidsbijdragen en

2.998 2.509 2.194 2.104 2.104

-subsidies

College-, cursus-, les- en examengelden

1.589 1.688 1.514 1.514 1.514

Baten werk in opdracht van derden 4.063 4.430 2.285 2.285 2.725

Overige baten 5.445 3.727 2.265 2.185 2.185

LASTEN

Totaal baten 150.692 156.322 155.028 157.931 159.296

Personele lasten 115.221 115.299 115.633 115.651 116.339

Afschrijvingen 8.587 9.004 10.000 10.000 10.000

Huisvestingslasten 8.948 9.011 9.778 10.118 10.118

Overige instellingslasten 20.275 18.837 18.364 19.335 20.067

Totaal lasten 153.031 152.151 153.775 155.103 156.523

Saldo baten en lasten gewone

-2.339 4.171 1.253 2.828 2.773

bedrijfsvoering

Saldo financiële bedrijfsvoering -438 -493 -753 -828 -773

Totaal resultaat -2.777 3.678 500 2.000 2.000

• In de begroting 2019 is een stijging van het aantal studenten schooljaar 2018-2019 verwerkt.

Ondanks de geschatte voorfinanciering hiervan (€ 1,9 miljoen) is er een positief resultaat begroot

van € +0,5 miljoen.

• De verwachting is dat de baten uit de eerste geldstroom in 2019 zullen toenemen met € 5,6

miljoen ten opzichte van de begroting 2018. Deze stijging wordt per saldo veroorzaakt door de

volgende factoren.

Studentengroei

Loon- en prijscompensatie tranche 2018

Macrodoelmatigheid

Doelmatigheidskorting

Taakstelling verkorten

Harmonisatie van het groene onderwijs

Bestuursakkoord MBO

Kwaliteitsafspraken

Wachtgeld

Salarismix

Vavo

Totaal

4,1 miljoen

3,0 miljoen

-0,8 miljoen

-0,4 miljoen

-0,4 miljoen

-1,2 miljoen

-0,5 miljoen

1,4 miljoen

-0,2 miljoen

0,7 miljoen

-0,1 miljoen

5,6 miljoen

In de eerste plaats is er een toename van het aantal studenten en diploma’s in het schooljaar 2017-2018

(€ +4,1 miljoen). Daarnaast is er een loon- en prijscompensatie in 2018 verwerkt van € +3 miljoen.

Tegenover deze positieve effecten zijn er in 2019 ook diverse budgetbijstellingen die een negatief effect

hebben op de baten, namelijk € 2,9 miljoen.

Bestuursverslag

109


Belangrijke mutaties die genoemd kunnen worden zijn onder andere een overheidsbezuiniging in het

landelijk mbo-budget als gevolg van te bereiken macrodoelmatigheid. Landelijk gaat het in 2019 om

een bedrag van €-20 miljoen (2017: €-57 miljoen / 2018: €-19 miljoen) oplopend tot €-113 miljoen

in 2020. Voor ROC MN betekent dit een batendaling van ruim €-0,8 miljoen in 2019 en uiteindelijk

cumulatief ruim € 4 miljoen in 2020. Ook is er een doelmatigheidskorting in het onderwijs en een

taakstelling in verband met het verkorten van opleidingen (effect 2019 voor ROC MN: €-0,8 miljoen).

Het negatieve effect van de harmonisatie van het groene onderwijs is ongeveer 1% van Rijksbijdrage.

Voor ROC MN betekent dit een bedrag van €-1,2 miljoen minder budget.

• De verwachting is dat de baten uit de eerste geldstroom in 2020 zullen toenemen met € 1,6 miljoen

ten opzichte van de begroting 2019. Deze stijging wordt in de eerste plaats veroorzaakt door een toename

van het aantal studenten in het schooljaar 2018-2019 (financieel effect € 2,3 miljoen in 2020).

In de tweede plaats is er een overheidsbezuiniging in het landelijk mbo-budget opgenomen als gevolg

van te bereiken macrodoelmatigheid. Landelijk gaat het in 2020 om een bedrag van € -20 miljoen.

Voor het roc betekent dit in 2020 een batendaling van €-0,7 miljoen. Ook is er voor 2020 rekening

gehouden met een landelijke doelmatigheidskorting (effect 2020 voor ROC MN is €-0,2 miljoen).

Naast de lumpsumbekostiging stijgen per saldo de budgetten voor kwaliteitsafspraken ten opzichte

van de begroting 2019.

• De baten en opdrachten uit de Kwaliteitsafspraken 2019-2022 zijn volledig verwerkt in de begroting

2019. In totaal ontvangt ROC MN in 2019 bijna € 15 miljoen aan baten. Dit zijn geen extra baten, maar

grotendeels ombuigingen uit de lumpsum. Uit deze baten is het innovatiebudget gevormd van € 7,5

miljoen. De baten uit de kwaliteitsafspraken zijn ca. € 1,4 miljoen hoger dan verwacht. Dit heeft voor

een deel te maken met een overloop van middelen voor schoolmaatschappelijk werk vanuit 2018 naar

2019 (€ 0,6 miljoen).

• In de begroting 2019 komen de baten voor wachtgeld vanaf 2019 weer volledig beschikbaar voor

wachtgeld, mobiliteit en duurzame ontwikkeling van medewerkers. Het budget daalt met € 0,2 miljoen.

• Bij de baten salarismix wordt € 0,7 miljoen extra ingezet ten behoeve van werkdrukverlichting.

Hiervoor is een geoormerkt budget beschikbaar.

• De huisvestingskosten nemen ten opzichte van de begroting 2018 af met € 0,2 miljoen als gevolg

van een verlaging van de onderhoudskosten.

Meerjarenbalans en ontwikkeling ratio’s

Bedragen x miljoen

Vaste Activa

Realisatie

2017

Realisatie

2018

Begroting

2019

MJB

2020

Immateriële activa 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Materiële activa 93,6 91,9 96,8 101,6 101,6

Financiële vaste activa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Vlottende activa

MJB

2021

93,9 91,9 96,8 101,6 101,6

Voorraden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Vorderingen 4,7 4,8 4,8 4,8 4,8

Effecten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Liquide middelen 46,8 49,7 43,9 41,3 38,8

51,5 54,5 48,7 46,1 43,6

Totaal activa 145,4 146,4 145,5 147,7 145,2

110 Geïntegreerd Jaardocument 2018ROC Midden Nederland • www.rocmn.nl


Bedragen x miljoen

Eigen vermogen

Realisatie

2017

Realisatie

2018

Begroting

2019

MJB

2020

Algemene reserve 72,7 76,7 77,2 79,2 81,2

Bestemmingsreserves 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Overige/wettelijke reserves 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0

MJB

2021

73,0 76,7 77,2 79,2 81,2

Voorzieningen 15,4 14,0 10,0 7,3 5,0

Schulden

Lang vreemd vermogen 26,8 25,2 28,3 31,2 29,0

Kort vreemd vermogen 30,2 30,5 30,0 30,0 30,0

57,0 55,7 58,3 61,2 59,0

Totaal passiva 145,4 146,4 145,5 147,7 145,2

Mutaties voorzieningen en reserves

De algemene reserve loopt jaarlijks op doordat het begrote exploitatieresultaat steeds wordt toegevoegd.

Dit om de continuïteit rondom huisvestingsvraagstukken op lange termijn te kunnen borgen.

De voorzieningen lopen terug in omvang. Dit komt met name doordat de verwachting is dat er aan

een aantal voorzieningen slechts onttrokken wordt. Dat betreft onder andere de voorziening regeling

junioren-senioren, de voorziening reorganisatie en de voorziening met betrekking op het rentederivaat.

Tegelijkertijd is de verwachting dat de voorziening wachtgeld daalt doordat hier de komende

jaren steeds meer actief op gestuurd zal gaan worden.

Ratio’s

2017 2018 2019 2020 2021

Solvabiliteit 1 50% 52% 53% 54% 56%

Solvabiliteit 2 61% 62% 60% 59% 59%

Liquiditeits (current ratio) 1,7 1,8 1,6 1,5 1,5

Weerstandsvermogen 48% 49% 50% 50% 51%

Rentabiliteit -1,8% 2,4% 0,3% 1,3% 1,3%

Huisvestingsratio 9,0% 9,6% 10% 10% 10%

Personele lasten t.o.v. totale lasten 75% 76% 75% 75% 74%

De begroting 2019 is vastgesteld door RvT 12-12-2018 en MJB 2020-2021 is vastgesteld door RvT

04-04-2019.

Overige rapportages

De ontwikkelingen op het gebied van risicomanagement en de aanwezigheid en werking van het

interne risicobeheersings- en controlesysteem staan beschreven in de betreffende paragrafen in

hoofdstuk 12. De rapportage van de Raad van Toezicht is opgenomen in een apart hoofdstuk, te weten

hoofdstuk 2, beginnend op pagina 14.

Bestuursverslag

111


BESTUURSVERSLAG

BIJLAGEN


BIJLAGE 1 • BIJLAGEN

KERNGEGEVENS PER COLLEGE /

ORGANISATIEONDERDEEL

Onderstaand wordt een overzicht gegeven van alle onderwijseenheden: de mbo-colleges, Vavo

Lyceum en Participatieopleidingen.

Per onderdeel worden de volgende kerngegevens weergegeven:

• Studenten: dit betreft het aantal bekostigde studenten per 1 oktober van het betreffende kalenderjaar.

• Jaarresultaat: dit betreft het percentage gediplomeerde studenten ten opzichte van alle studenten

die in het verslagjaar de instelling verlaten of met een diploma doorstromen.

• JOB-monitor: dit betreft het ‘rapportcijfer’ dat studenten de opleiding binnen het betreffende

college geven. JOB-monitor is een tweejaarlijks nationaal onderzoek.

• Let op: dit zijn interne berekende rendementsgegevens, die af kunnen wijken van de percentages

en getallen, zoals DUO die voor de sector berekent.

1. Aantal bekostigde studenten

Bestand aantal leerweg 1-10-11 en 1-10-12 (dd: 8 januari 2013)

1-10-2013 > dd. 140.214

1-10-2014 > dd. 150.304

1-10-2015 > dd. 160.104

1-10-2016 > dd. 170.130

1-10-2017 > dd. 180.212 (tabblad telling bekostiging)

1-10-2018 > dd. 190.124 (tabblad telling bekostiging)

2. Opbrengsten: startersresultaat en jaarresultaat

Eigen data over 2017-2018 zijn gebaseerd op de gegevens van niveau 2 t/m 4. Voor alle

eerdere jaren geldt dat de rendementsgegevens nog inclusief niveau 1 / entreeopleidingen zijn.

Vanaf nu worden de data over de entreeopleidingen apart gerapporteerd. Ook in de bijlage van

de resultaten wordt de entreeopleiding separaat meegenomen.

• 2013-2014: peildatum 16 november 2014

• 2014-2015: peildatum 24 november 2015

• 2015-2016: peildatum 13 november 2016

• 2016-2017: peildatum 20 november 2017

• 2017-2018: peildatum 19 november 2018 dashboard Power BI

3. JOB

Rapportcijfer opleiding JOB-monitor 2012, 2014, 2016 en 2018

4. Alumni onderzoek 2019 ROC MN

Op dit moment wordt er onderzoek uitgevoerd, waarbij de resultaten van Schoolverlater 2017 in juni

2019 gerapporteerd worden. De verantwoording hierover wordt opgenomen in het bestuursverslag

2019.

114 Geïntegreerd Jaardocument 2018ROC Midden Nederland • www.rocmn.nl


5. Bedrijvenonderzoek 2015, 2017 en 2018

De bedrijvenmonitor (bpv) via SBB is opgenomen. De resultaten van het eigen ROC MN-onderzoek

onder leerbedrijven wordt per college opgenomen in de data per college.

JOB-monitor

2014 2014 2015 2016 2017 2018

ROC MN 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,1

(Bron 2017: 1/10/2010 t/m 1/10/2016 definitieve bekostigingstelling DUO, 1/10/2017 voorlopig data DUO)

Data 2018 cijfers dashboard MI ROC MN dd. 22 januari 2019

Ontwikkeling aantal studenten naar leerweg

1-10-2014 1-10-2015 1-10-2016 1-10-2017 1-10-2018

bbl 4.867 4.076 4.390 4.699 5.368

bol dt 9

bol vt 12.268 11.838 12.597 12.931 13.027

ovo 24

totaal 17.144 15.914 16.987 17.630 18.419

Bron: 1-10-2014 t/m 1-10-2017 definitieve bekostigingstelling DUO, 1-10-2018 voorlopige cijfers DUO

Opbrengsten/diplomarendement

Startersresultaat

Het percentage nieuwe instromers in de instelling dat een jaar later nog studeert bij de eigen instelling

of is uitgestroomd met een diploma behaald in het eerste leerjaar binnen ROC MN.

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

ROC MN 82,5% 84,3% 83,5% 82,5%

landelijk 84,5% 84,5% 82,5%

Er zijn nog geen landelijke data voor 2017-2018 bekend. Deze komen pas bij de publicatie van de benchmark

2019 (juni 2019).

Jaarresultaat

Het percentage gediplomeerde studenten ten opzichte van alle studenten die in het verslagjaar de

instelling verlaten of met een diploma doorstromen.

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

ROC MN 73,5 72,6 69,9 69,1

landelijk 74 72,9 72,7 70,7

Bron: Indicatoren GJ MBO 2019 DUO

Bijlagen

115


Diplomaresultaat

Het percentage studenten dat met een diploma de instelling verlaat ten opzichte van alle studenten

die in het verslagjaar de instelling verlaten.

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

ROC MN 74 72,8 70,8 69,7

landelijk 75 73,1 73,4 71,5

Bron: Indicatoren GJ MBO 2019 DUO

VSV-cijfers

2015 -2016 2016 -2017 2017 -2018

aantal % aantal % aantal %

Landelijk 5,0% 5,2% 5,5%

ROC MN 677 5,7% 810 6,3% 841 6,2%

niveau 1 74 30,1% 86 33,5% 70 27,7%

niveau 2 257 10,1% 262 9,9% 281 10,3%

niveau 3 93 3,8% 127 4,8% 108 4,4%

niveau 4 253 3,9% 335 4,5% 382 4,7%

Bron: DUO 2015-2016 t/m 2016-2017 definitief, 2017-2018 voorlopig (NB: het landelijke cijfer betreft het

vsv% van de vergelijkingsgroep)

Norm OCW 2015-2016 2016-2017 2017-2018

niveau 1 22,5 27,5 27,5

niveau 2 10,0 9,5 9,4

niveau 3 2,75 3,6 3,5

niveau 4 2,75 2,75 2,75

Rapportcijfers ROC MN (JOB-Monitor)

Rapportcijfer opleiding 2010 2012 2014 2016 2018

ROC MN 7,0 7,0 7,0 7,0 7,1

Landelijk gemiddelde mbo 6,9 6,9 7,0 7,0 7,1

Rapportcijfer school 2010 2012 2014 2016 2018

ROC MN 6,5 6,5 6,5 6,6 6,6

Landelijk gemiddelde mbo 6,4 6,4 6,5 6,6 6,7

Vsv-cijfers uitval

Studenten ontvangen in het roc is een eerste stap, maar het doel is ze op te leiden voor een

diploma. Hierin slaagt ROC MN nog niet voldoende. In 2016-2017 waren er 749 eerstejaars die

niet op hun plek zaten. Daarnaast zijn er 783 zittende studenten zonder startkwalificatie vertrokken

(voortijdigschoolverlaters 6,0%). Dit is vergelijkbaar met eerdere jaren en dat is te hoog.

De ROC MN-normen worden gehaald en ROC MN heeft minder uitval ten opzichte van de andere

instellingen in grote steden én ten opzichte van onze collega-instellingen binnen de arbeidsmarktregio’s.

De OCW-prestatienormen worden echter alleen op niveau 2 gehaald.

116 Geïntegreerd Jaardocument 2018ROC Midden Nederland • www.rocmn.nl


Scores tevredenheid per thema JOB-Monitor gemeten op een vijfpuntsschaal

2010 2012 2014 2016 2018

MN MBO MN MBO MN MBO MN MBO MN MBO

Informatie 3,3 3,3 3,3 3,3 3,4 3,4 3,5 3,5

Lessen 3,4 3,3 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,3 3,4

Toetsing 3,8 3,7 3,9 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,6 3,7

(Studie)loopbaanbegeleiding

3,1 3,1 3,1 3,0 3,3 3,3 3,3 3,4 3,6 3,6

Studiebegeleiding 3,6 3,5 3,6 3,5 3,5 3,5 3,5 3,6 3,5 3,5

Competenties 3,7 3,7 3,7 3,6 3,6 3,7

Vaardigheden en

3,4 3,4 3,3 3,4

motivatie

Stage (bol) 3,8 3,7 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,5 3,6

Werkplek (bbl) 3,9 3,8 3,8 3,8 3,7 3,8 3,8 3,8 3,7 3,8

Veiligheid en sfeer 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,9 3,8

Organisatie 3,2 3,1 3,2 3,1 3,3 3,2

Rechten en plichten 3,3 3,3 3,1 3,1

Onderwijsfaciliteiten 3,3 3,4 3,5 3,5 3,5 3,5 3,8 3,7 3,6 3,7

School en studie 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,4 3,4

Algemene

tevredenheid

3,4 3,4

Tevredenheid Leerbedrijven / Beroepenveld ROC MN Bedrijvenmonitor

Het onderzoek naar tevredenheid van leerbedrijven in het mbo wordt door SBB landelijk uitgevoerd.

Onderstaande gegevens zijn daar het resultaat van. ROC MN voert ook een eigen onderzoek uit naar

tevredenheid van leerbedrijven. In de verantwoording zijn deze resultaten per college opgenomen.

Data ROC MN dashboard S-BB bpv-monitor (peildatum 25 januari 2019)

Hoofdlijnen resultaten bpv-monitor

Bedrijven

Studenten

SBB

ROC MN in % Landelijk in % ROC MN in % Landelijk in %

Tevreden over...

'16 '17 '18 '16 '17 '18 '16 '17 '18 '16 '17 '18

Voorbereiding 67,5 67,8 66,6 69,1 72,0 71,50 60,6 71,4 79,2 69,8 77,8 78,0

Nakomen afspraken 84,7 86,2 84,1 86,2 86,7 85,8 89,6 90,2 90,7 91,9 91,1 90,8

Aantal contactmomenten

met de begeleider van

school en de praktijkbegeleider

van het leerbedrijf

samen

goed 73,0 72,5 72,0 76,1 76,7 76,0 69,6 73,0 69,2 73,5 71,7 71,9

te weinig 26,8 27,4 27,8 23,7 23,1 23,8 30,1 26,1 29,4 25,3 27,2 27,3

te veel 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,9 1,4 1,1 1,0 0,8

Begeleiding 64,0 58,4 53,7 63,7 61,4 61,4 53,7 58,8 54,9 63,7 63,0 61,8

Samenwerking tussen opleiding en

leerbedrijf

68,0 67,1 64,9 72,0 72,8 72,1

Uitvoering 88,1 90,0 88,5 88,1 89,1 88,6 91,7 91,1 91,4 91,9 91,9 91,9

Beoordeling 71,2 74,5 71,6 75,2 76,1 75,0 82,8 85,0 84,9 84,6

Probleemoplossing 71,7 71,4 66,0 70,7 72,5 71,3 60,6 70,5 53,2 65,3 66,1 64,9

Respons: aantal ingevulde

vragenlijsten

Eindwaardering

(rapportcijfer bpv-periode)

1.348 1.215 1.226 35.665 43.092 40.772 315 257 266 11.284 9.583 8.848

7,5 7,5 7,4 7,5 7,5 7,5 8,0 7,9 8,0 8,0 8,0 8,0

Bijlagen

117


JAARVERSLAG 2018 ENTREE

NIVEAU 1

De entreeopleidingen zijn in studentomvang toegenomen. Zij maakten een groei door van 2015 naar 2018

van 21%. Bijna 60% van de studenten in 2017-2018 volgt een bol-opleiding.

Aantal studenten (absoluut)

bbl bol Totaal

1-10-2014 196 270 466

1-10-2015 171 183 354

1-10-2016 204 192 396

1-10-2017 174 207 381

1-10-2018 182 247 429

Rendement*

% studenten dat nog in instelling is op

1-10 volgend jaar met diploma

% studenten dat nog in instelling is op

1-10 volgend jaar zonder diploma

% uit de instelling gestroomde studenten

met diploma

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

17,7 23,4 22,0 23,9

21,1 16,3 17,3 18,4

43,2 46,2 43,8 42,5

Rendement entreeopleidingen 81,9 85,9 83,0 84,8

* Data: 2014-2015 t/m 2016-2017 DUO, 2017-2018 ROC MN

NB: De indicator ‘Rendement entreeopleiding’ geeft alleen de laagst mogelijke schatting van het rendement.

In werkelijkheid is het rendement hoger, als de opleiding er ook in geslaagd is om ongediplomeerden

te laten uitstromen naar werk.

JOB-score

Welk rapportcijfer geef je jouw opleiding?

2014 2016 2018

Rapportcijfer 7,3 7,0 7,5

Respons 172 98 115

118 Geïntegreerd Jaardocument 2018ROC Midden Nederland • www.rocmn.nl


DIA DIENSTVERLENING

IN AMERSFOORT

Nieuwe afdeling in regio Amersfoort per 1 augustus 2017.

Aantal studenten (absoluut)

bbl bol Totaal

1-10-2017 230 230

1-10-2018 258 258

Jaarresultaat

niveau 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

2 80,6%

3

4

Het percentage gediplomeerde studenten ten opzichte van alle studenten die in het verslagjaar de instelling

verlaten of met een diploma doorstromen.

Startersresultaat

niveau 2014-2015 2015-2016 2016-2017

2 89,7%

3

4

Het percentage nieuwe instromers in de instelling dat een jaar later nog studeert bij de eigen instelling of is

uitgestroomd met een diploma behaald in het eerste jaar op de instelling.

JOB-score

Welk rapportcijfer geef je jouw opleiding?

2012 2014 2016 2017

AAA 6,7%

Tevredenheid leerbedrijven / beroepenveld

Rapportcijfer 2015 2017 2018

AAA 7,6

Bijlagen

119


AUTOMOTIVE COLLEGE

Aantal studenten (absoluut)

bbl bol Totaal

1-10-2013 849 338 1.187

1-10-2014 657 389 1.046

1-10-2015 521 421 942

1-10-2016 677 426 1.103

1-10-2017 758 437 1.195

1-10-2018 803 381 1.184

Jaarresultaat

niveau 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

2 69,7% 69,9% 69,7% 61,2% 66,4%

3 67,1% 69,1% 65,0% 69,4% 75,9%

4 72,9% 59,2% 65,5% 62,8% 73,1%

Het percentage gediplomeerde studenten ten opzichte van alle studenten die in het verslagjaar de instelling

verlaten of met een diploma doorstromen.

Startersresultaat

niveau 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

2 73,6% 79,7% 81,9% 82,5%

3 75,9% 75,9% 85,9% 78,3%

4 80,0% 83,0% 83,5% 82,8%

Het percentage nieuwe instromers in de instelling dat een jaar later nog studeert bij de eigen instelling of is

uitgestroomd met een diploma behaald in het eerste jaar op de instelling.

JOB-score

Welk rapportcijfer geef je jouw opleiding?

2012 2014 2016 2018

AUT 7,0 6,9 7,0 7,3

Tevredenheid leerbedrijven / beroepenveld

Rapportcijfer 2015 2017 2018

AUT 5,9 6,3 6,0

120 Geïntegreerd Jaardocument 2018ROC Midden Nederland • www.rocmn.nl


BEAUTY COLLEGE

Aantal studenten (absoluut)

bbl bol Totaal

1-10-2013 117 471 588

1-10-2014 121 497 618

1-10-2015 118 485 603

1-10-2016 110 540 650

1-10-2017 89 557 646

1-10-2018 80 556 636

Jaarresultaat

niveau 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

2 73,2% 71,8% 39,3% 33,9% 39,4%

3 84,9% 82,5% 84,2% 63,1% 74,2%

4 93,9% 88,5% 94,1% 95,3% 80,9%

Het percentage gediplomeerde studenten ten opzichte van alle studenten die in het verslagjaar de instelling

verlaten of met een diploma doorstromen.

Startersresultaat

niveau 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

2 85,2% 66,0% 90,5% 79,2%

3 71,4% 57,1% 50,0% 82,7%

4 82,9% 82,0% 84,6% 86,2%

Het percentage nieuwe instromers in de instelling dat een jaar later nog studeert bij de eigen instelling of is

uitgestroomd met een diploma behaald in het eerste jaar op de instelling.

JOB-score

Welk rapportcijfer geef je jouw opleiding?

2012 2014 2016 2018

BEA 7,3 7,5 7,3 7,3

Tevredenheid leerbedrijven / beroepenveld

Rapportcijfer 2015 2017 2018

BEA 6,2 6,4 6,4

Bijlagen

121


BOUW & INTERIEUR COLLEGE

Aantal studenten (absoluut)

bbl bol Totaal

1-10-2013 592 366 958

1-10-2014 481 446 927

1-10-2015 399 406 805

1-10-2016 Totaal 571 311 882

Regio Utrecht 571 239 810

Regio Amersfoort 72 72

1-10-2017 Totaal 680 313 993

Regio Utrecht 680 236 916

Regio Amersfoort 77 77

1-10-2018 Totaal 726 344 1.070

Regio Utrecht 726 248 974

Regio Amersfoort 0 96 96

Jaarresultaat

niveau 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Regio

Utrecht

Regio

A'foort

Regio

Utrecht

2 58,9% 68,9% 67,1% 76,0% 69,1%

3 80,4% 74,2% 79,1% 81,2% 76,9%

Regio

A'foort

4 77,8% 69,6% 77,9% 82,4% 83,3% 72,3% 70,4%

Het percentage gediplomeerde studenten ten opzichte van alle studenten die in het verslagjaar de instelling

verlaten of met een diploma doorstromen.

Startersresultaat

niveau 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Regio

Utrecht

Regio A'foort

Regio

Utrecht

Regio A'foort

2 74,3% 82,1% 85,4% 78,6%

3 74,3% 91,2% 91,1% 81,6%

4 87,0% 80,2% 86,3% 85,7% 87,9% 85,3%

Het percentage nieuwe instromers in de instelling dat een jaar later nog studeert bij de eigen instelling of is

uitgestroomd met een diploma behaald in het eerste jaar op de instelling.

122 Geïntegreerd Jaardocument 2018ROC Midden Nederland • www.rocmn.nl


BOUW & INTERIEUR COLLEGE

JOB-score

Welk rapportcijfer geef je jouw opleiding?

2012 2014 2016 2018

Totaal 7,0 6,9 6,8 6,9

Regio Utrecht 6,9

Regio Amersfoort 6,6

Tevredenheid leerbedrijven / beroepenveld

Rapportcijfer 2015 2017 2018

Bouw & Interieur 6,5 6,3 6,1

Regio Utrecht 6,5 6,2 6,0

Regio Amersfoort 6,4 6,5

Bijlagen

123


BUSINESS & ADMINISTRATION

COLLEGE

Aantal studenten (absoluut)

bbl bol Totaal

1-10-2013 306 2.134 2.440

1-10-2014 481 2.235 2.716

1-10-2015 394 2.220 2.614

1-10-2016 Totaal 478 2.569 3.047

Regio Utrecht 444 1.933 2.377

Regio Amersfoort 34 636 670

1-10-2017 Totaal 446 2.576 3.022

Regio Utrecht 425 1.994 2.419

Regio Amersfoort 21 582 603

1-10-2018 Totaal 436 2.369 2.805

Regio Utrecht 415 1.768 2.183

Regio Amersfoort 21 601 622

Jaarresultaat

niveau 2013-

2014

2014-

2015

Regio

Utrecht

2015-2016 2016-2017 2017-2018

Regio

A'foort

Regio

Utrecht

Regio

A'foort

Regio

Utrecht

Regio

A'foort

2 74,3% 78,4% 72,9% 69,7% 55,2% 86,9% 63,9% 100,0%

3 70,4% 75,8% 68,3% 52,4% 63,4% 41,7% 74,4% 87,5%

4 79,4% 75,6% 73,6% 71,0% 70,7% 77,8% 68,0% 60,2%

Het percentage gediplomeerde studenten ten opzichte van alle studenten die in het verslagjaar de instelling

verlaten of met een diploma doorstromen.

Startersresultaat

niveau 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Regio Utrecht Regio A'foort Regio Utrecht Regio A'foort Regio Utrecht Regio A'foort

2 86,6% 66,0% 73,2% 90,5% 81,7% 100,0%

3 79,5% 57,1% 72,7% 50,0% 76,8% 66,7%

4 86,1% 82,0% 81,5% 84,6% 79,9% 76,5%

Het percentage nieuwe instromers in de instelling dat een jaar later nog studeert bij de eigen instelling of is

uitgestroomd met een diploma behaald in het eerste jaar op de instelling.

124 Geïntegreerd Jaardocument 2018ROC Midden Nederland • www.rocmn.nl


BUSINESS & ADMINISTRATION

COLLEGE

JOB-score

Welk rapportcijfer geef je jouw opleiding?

2012 2014 2016 2018

BAC 6,9 6,8 6,8 6,8

Regio Utrecht 6,9 6,8

Regio Amersfoort 6,5 6,9

Tevredenheid leerbedrijven / beroepenveld

Rapportcijfer 2015 2017 2018

BAC 6,8 6,5 6,6

Regio Utrecht 6,8 6,5 6,6

Regio Amersfoort 6,7 6,4 6,6

Bijlagen

125


CREATIVE COLLEGE

Aantal studenten (absoluut)

bbl bol Totaal

1-10-2013 851 851

1-10-2014 912 912

1-10-2015 920 920

1-10-2016 Totaal 1.038

Regio Utrecht 682

Regio Amersfoort 356

1-10-2017* 696 696

1-10-2018 765 765

* Per 1 augustus 2017 zijn de Media-opleidingen in de regio Amersfoort ondergebracht in het Media, ICT &

Design College (MID).

Jaarresultaat

niveau 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017* 2017-2018

Regio

Utrecht

Regio

A'foort

2 81,6% 76,9% 88,4%

3 66,7% 64,5% 50,8% 100% 64,9% 88,2%

4 60,4% 65,7% 72,4% 61,0% 60,7% 57,6%

Het percentage gediplomeerde studenten ten opzichte van alle studenten die in het verslagjaar de instelling

verlaten of met een diploma doorstromen.

Startersresultaat

niveau 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Regio Utrecht Regio Amersfoort

2 87,5%

3 66,7% 66,7% 83,3%

4 85,6% 82,2% 81,0% 81,0%

Het percentage percentage nieuwe instromers in de instelling dat een jaar later nog studeert bij de eigen

instelling of is uitgestroomd met een diploma behaald in het eerste jaar op de instelling.

JOB-score

Welk rapportcijfer geef je jouw opleiding?

2012 2014 2016 2018

CRE 7,1 7,1 7,0 7,5

Regio Utrecht 7,0

Regio Amersfoort 7,2

Tevredenheid leerbedrijven / beroepenveld

Rapportcijfer 2015 2017 2018

CRE 6,5 6,6 6,4

126 Geïntegreerd Jaardocument 2018ROC Midden Nederland • www.rocmn.nl


GEZONDHEIDSZORG COLLEGE

Aantal studenten (absoluut)

bbl bol Totaal

1-10-2013 1.542 3.047 4.589

1-10-2014 1.286 3.002 4.288

1-10-2015 976 2.721 3.697

1-10-2016 Totaal 845 2.205 3.050

Regio Utrecht 581 1.768 2.349

Regio Amersfoort 264 437 701

1-10-2017 Totaal 887 2.095 2.982

Regio Utrecht 609 1.668 2.277

Regio Amersfoort 278 427 705

1-10-2018* Totaal 993 1.987 2.980

Regio Utrecht 619 1.537 2.156

Regio Amersfoort 374 450 824

(NB: 1-10-2012, 1-10-2013 en 1-10-2014 incl. vrouwenvakschool)

Jaarresultaat

niveau 2013-'14 2014-'15 2015-2016 2016-2017 2016-2017

2 79,5% 78,1%

Regio

Utrecht

Regio

A'foort

Regio

Utrecht

Regio

A'foort

Regio

Utrecht

Regio

A'foort

3 66,7% 68,4% 72,6% 77,3% 77,8% 71,5% 68,3% 71,9%

4 69,1% 69,5% 74,5% 64,1% 67,7% 60,0% 66,3% 68,8%

Het percentage gediplomeerde studenten ten opzichte van alle studenten die in het verslagjaar de instelling

verlaten of met een diploma doorstromen.

Startersresultaat

niveau 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Regio Utrecht Regio A'foort Regio Utrecht Regio A'foort Regio Utrecht Regio A'foort

2 88,9%

3 84,1% 88,3% 83,9% 79,0% 85,3% 78,4%

4 86,8% 85,3% 85,1% 82,7% 84,1% 82,6%

Het percentage nieuwe instromers in de instelling dat een jaar later nog studeert bij de eigen instelling of

is uitgestroomd met een diploma behaald in het eerste jaar op de instelling.

JOB-score

Welk rapportcijfer geef je jouw opleiding?

2012 2014 2016 2018

GC 7,0 7,1 7,1 7.2

Regio Utrecht 7,1 7.1

Regio Amersfoort 7,3 7.4

Tevredenheid leerbedrijven / beroepenveld

Rapportcijfer 2015 2017 2018

Gezondheidzorg 6,5 7,0 6,8

Regio Utrecht 6,6 7,1 6,7

Regio Amersfoort 6,0 6,5 7,0

Bijlagen

127


HORECA & TOERISME COLLEGE

Aantal studenten (absoluut)

bbl bol Totaal

1-10-2013 636 536 1.172

1-10-2014 594 577 1.171

1-10-2015 561 606 1.167

1-10-2016 561 686 1.247

1-10-2017 598 649 1.247

1-10-2018 578 702 1.280

Jaarresultaat

niveau 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

2 76,9% 71,3% 69,5% 74,6% 73,4%

3 81,5% 77,0% 73,7% 61,7% 65,2%

4 75,4% 72,4% 78,8% 63,6% 58,0%

Het percentage gediplomeerde studenten ten opzichte van alle studenten die in het verslagjaar de instelling

verlaten of met een diploma doorstromen.

Startersresultaat

niveau 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

2 78,6% 76,9% 74,1% 89,1%

3 66,7% 72,3% 71,6% 81,1%

4 85,8% 86,8% 86,1% 80,4%

Het percentage nieuwe instromers in de instelling dat een jaar later nog studeert bij de eigen instelling of is

uitgestroomd met een diploma behaald in het eerste jaar op de instelling.

JOB-score

Welk rapportcijfer geef je jouw opleiding?

2012 2014 2016 2018

FHTC 6,9 6,9 6,8 7,0

Tevredenheid leerbedrijven / beroepenveld

Rapportcijfer 2015 2017 2018

HTC 6,6 6,1 6,3

128 Geïntegreerd Jaardocument 2018ROC Midden Nederland • www.rocmn.nl


ICT COLLEGE

Aantal studenten (absoluut)

bbl bol Totaal

1-10-2013 110 826 936

1-10-2014 124 871 995

1-10-2015 103 863 966

1-10-2016 Totaal 82 995 1.077

Regio Utrecht 82 490 572

Regio Amersfoort 505 505

1-10-2017* 64 413 477

1-10-2018 64 375 439

* Per 1 augustus 2017 zijn de ICT-opleidingen in de regio Amersfoort ondergebracht in het Media, ICT &

Design College (MID).

Jaarresultaat

niveau 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017* 2017-2018

Regio

Utrecht

Regio

A'foort

2 59,4% 72,4% 54,8% 80,0% 28,0% 52,6%

3 64,8% 83,9% 76,9% 69,8% 71,8% 74,6%

4 58,0% 58,5% 47,8% 71,1% 53,1% 60,9%

Het percentage gediplomeerde studenten ten opzichte van alle studenten die in het verslagjaar de instelling

verlaten of met een diploma doorstromen.

Startersresultaat

niveau 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Regio Utrecht Regio Amersfoort

2 69,4% 88,9% 83,3% 81,3%

3 88,2% 63,0% 83,7% 80,6%

4 82,4% 84,6% 76,1% 81,0%

Het percentage nieuwe instromers in de instelling dat een jaar later nog studeert bij de eigen instelling of

is uitgestroomd met een diploma behaald in het eerste jaar op de instelling.

JOB-score

Welk rapportcijfer geef je jouw opleiding?

2012 2014 2016 2018

ICT 6,5 6,6 6,5 6,6

Regio Utrecht 6,2

Regio Amersfoort 6,9

Tevredenheid leerbedrijven / beroepenveld

Rapportcijfer 2015 2017 2018

ICT 5,7 5,7 4,4

Bijlagen

129


MEDIA, ICT & DESIGN COLLEGE

Per 1 augustus 2017 is de regio Amersfoort Media, ICT & Design College (MID) gestart. Dit nieuwe college

is een samenvoeging van de afdelingen ICA (ICT College) en Mediavormgeving (Creative College) in de

regio Amersfoort.

Aantal studenten (absoluut)

bbl bol Totaal

1-10-2017 930 930

1-10-2018 892 892

Jaarresultaat

niveau 2016-2017 2017-2018

2 18,2%

3 81,1% 73,2%

4 55,4% 58,2%

Het percentage gediplomeerde studenten ten opzichte van alle studenten die in het verslagjaar de instelling

verlaten of met een diploma doorstromen.

Startersresultaat

niveau 2016-2017 2017-2018

2 79,4%

3 77,3% 70,7%

4 80,8% 77,6%

Het percentage nieuwe instromers in de instelling dat een jaar later nog studeert bij de eigen instelling of is

uitgestroomd met een diploma behaald in het eerste jaar op de instelling.

JOB-score

Welk rapportcijfer geef je jouw opleiding?

2012 2014 2016 2018

MID 7,4

Tevredenheid leerbedrijven / beroepenveld

Rapportcijfer 2015 2017 2018

MID 6,4 6,8 7,1

130 Geïntegreerd Jaardocument 2018ROC Midden Nederland • www.rocmn.nl


SPORT COLLEGE

Aantal studenten (absoluut)

bbl bol Totaal

1-10-2013 54 522 576

1-10-2014 29 559 588

1-10-2015 571 571

1-10-2016 Totaal 654 654

Regio Utrecht 481 481

Regio Amersfoort 173 173

1-10-2017 Totaal 766 766

Regio Utrecht 588 588

Regio Amersfoort 178 178

1-10-2018 Totaal 777 777

Regio Utrecht 616 616

Regio Amersfoort 161 161

Jaarresultaat

niveau 2013-

2014

2014-

2015

Regio

Utrecht

2015-2016 2016-2017 2017-2018

Regio

A'foort

Regio

Utrecht

Regio

A'foort

Regio

Utrecht

Regio

A'foort

2 89,7% 72,0% 70,0% 78,9% 73,7% 60,0% 79,2% 100,0%

3 78,2% 65,7% 85,7% 69,2% 48,0% 73,3% 86,5% 53,3%

4 68,9% 70,9% 73,4% 75,0% 76,9% 60,5% 66,0% 40,4%

Het percentage gediplomeerde studenten ten opzichte van alle studenten die in het verslagjaar de instelling

verlaten of met een diploma doorstromen.

Startersresultaat

niveau 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Regio Utrecht Regio A'foort Regio Utrecht Regio A'foort Regio Utrecht Regio A'foort

2 76,2% 81,8% 94,1% 70,8% 88,2%

3 85,7% 84,6% 100,0% 100,0% 66,7%

4 91,0% 84,0% 90,1% 82,9% 89,2% 68,5%

Het percentage nieuwe instromers in de instelling dat een jaar later nog studeert bij de eigen instelling of is

uitgestroomd met een diploma behaald in het eerste jaar op de instelling.

JOB-score

Welk rapportcijfer geef je jouw opleiding?

2012 2014 2016 2018

SPO 7,1 7,2 7,1 7,1

Regio Utrecht 7,0 7,2

Regio Amersfoort 7,0 6,7

Tevredenheid leerbedrijven / beroepenveld

Rapportcijfer 2015 2017 2018

Sport 6,3 6,5 6,4

Regio Utrecht 6,3 6,6 6,4

Regio Amersfoort 6,2 6,5

Bijlagen

131


TECH COLLEGE

Aantal studenten (absoluut)

bbl bol Totaal

1-10-2013 644 609 1.253

1-10-2014 1.019 663 1.682

1-10-2015 941 735 1.676

1-10-2016 Totaal 972 741 1.713

Regio Utrecht 972 415 1.387

Regio Amersfoort 326 326

1-10-2017 Totaal 964 757 1.721

Regio Utrecht 964 403 1.367

Regio Amersfoort 354 354

1-10-2018 Totaal 1.032 743 1.775

Regio Utrecht 1.032 418 1.450

Regio Amersfoort 325 325

Jaarresultaat

niveau 2013-

2014

2014-

2015

Regio

Utrecht

2015-2016 2016-2017 2017-2018

Regio

A'foort

Regio

Utrecht

Regio

A'foort

Regio

Utrecht

Regio

A'foort

2 68,7% 74,5% 71,3% 70,0% 63,8% 67,5% 70,5%

3 71,1% 87,1% 79,2% 78,9% 72,3% 66,7% 79,0% 84,4%

4 76,6% 58,7% 77,3% 80,0% 82,2% 71,7% 84,9% 56,0%

Het percentage gediplomeerde studenten ten opzichte van alle studenten die in het verslagjaar de instelling

verlaten of met een diploma doorstromen.

Startersresultaat

niveau 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Regio Utrecht Regio A'foort Regio Utrecht Regio A'foort Regio Utrecht Regio A'foort

2 80,5% 80,8% 84,5% 85,2%

3 78,6% 81,3% 88,4% 83,3% 89,0% 87,5%

4 83,6% 85,2% 90,2% 86,4% 90,5% 75,0%

Het percentage nieuwe instromers in de instelling dat een jaar later nog studeert bij de eigen instelling of is

uitgestroomd met een diploma behaald in het eerste jaar op de instelling.

JOB-score

Welk rapportcijfer geef je jouw opleiding?

2012 2014 2016 2018

TECH 6,9 7,0 7,1 7,1

Regio Utrecht 7,1 7,1

Regio Amersfoort 7,0 7,2

Tevredenheid leerbedrijven / beroepenveld

Rapportcijfer 2015 2017 2018

TECH 6,4 6,5 6,7

Regio Utrecht 6,4 6,5 6,9

Regio Amersfoort 7,2 6,5 5,8

132 Geïntegreerd Jaardocument 2018ROC Midden Nederland • www.rocmn.nl


VEILIGHEID & DEFENSIE COLLEGE

Aantal studenten (absoluut)

bbl bol ovo Totaal

1-10-2013 291 420 711

1-10-2014 49 488 535

1-10-2015 9 534 543

1-10-2016 35 591 3 629

1-10-2017 45 639 6 690

1-10-2018 7 696

Jaarresultaat

niveau 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

2 73,2% 66,8% 74,4% 71,8% 63,5%

3 59,8% 78,8% 86,3% 90,1% 63,9%

4

Het percentage gediplomeerde studenten ten opzichte van alle studenten die in het verslagjaar de instelling

verlaten of met een diploma doorstromen.

Startersresultaat

niveau 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

2 74,7% 86,2% 78,8% 77,3%

3 92,3% 89,5% 85,3% 73,5%

4

Het percentage nieuwe instromers in de instelling dat een jaar later nog studeert bij de eigen instelling of is

uitgestroomd met een diploma behaald in het eerste jaar op de instelling.

JOB-score

Welk rapportcijfer geef je jouw opleiding?

2012 2014 2016 2018

VED 7,1 7,5 7,5 7,4

Tevredenheid leerbedrijven / beroepenveld

Rapportcijfer 2015 2017 2018

VED 7,6 8,1 8,4

Bijlagen

133


WELZIJN COLLEGE

Aantal studenten (absoluut)

bbl bol Totaal

1-10-2013 88 1.960 2.048

1-10-2014 41 1.685 1.699

1-10-2015 55 1.370 1.425

1-10-2016 Totaal 90 1.863 1.953

Regio Utrecht 46 1.407 1.453

Regio Amersfoort 44 456 500

1-10-2017 Totaal 287 1.884 2171

Regio Utrecht 242 1.531 1.773

Regio Amersfoort 45 353 398

1-10-2018* Totaal 617 2.169 2.786

Regio Utrecht 558 1.819 2.377

Regio Amersfoort 59 350 409

* Per 1 augustus 2018 is de afdeling MZU overgegaan van het Gezondheidszorg College Utrecht naar het

Welzijn College Utrecht.

Jaarresultaat

niveau 2013-

2014

2014-

2015

Regio

Utrecht

2015-2016 2016-2017 2016-2017

Regio

A'foort

Regio

Utrecht

Regio

A'foort

Regio

Utrecht

Regio

A'foort

2 78,1% 78,6% 77,7% 71,4% 78,2%

3 73,6% 74,5% 75,5% 52,8% 65,2% 54,5% 64,0% 73,9%

4 75,7% 77,0% 78,9% 87,1% 73,5% 83,9% 68,2% 77,8%

Het percentage gediplomeerde studenten ten opzichte van alle studenten die in het verslagjaar de instelling

verlaten of met een diploma doorstromen.

Startersresultaat

niveau 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Regio Utrecht Regio A'foort Regio Utrecht Regio A'foort Regio Utrecht Regio A'foort

2 83,0% 84,4% 86,5% 78,3% 86,5%

3 76,2% 72,5% 84,2% 80,6% 76,3% 86,7%

4 86,4% 86,8% 87,2% 88,4% 87,6% 84,1%

Het percentage nieuwe instromers in de instelling dat een jaar later nog studeert bij de eigen instelling of

is uitgestroomd met een diploma behaald in het eerste jaar op de instelling.

JOB-score

Welk rapportcijfer geef je jouw opleiding?

2012 2014 2016 2018

WEL 6,9 6,7 6,9 6,8

Regio Utrecht 6,9 6,7

Regio Amersfoort 6,8 7,0

Tevredenheid leerbedrijven / beroepenveld

Rapportcijfer 2015 2017 2018

Welzijn 6,5 6,6 6,8

Regio Utrecht 6,5 6,6 6,6

Regio Amersfoort 6,6 6,6 7,6

134 Geïntegreerd Jaardocument 2018ROC Midden Nederland • www.rocmn.nl


VAVO LYCEUM

Het aantal studenten (leerlingen) bij het VAVO Lyceum is de afgelopen jaren relatief stabiel rond de 1.000.

Overall is het verschil tussen school- en centraal examen minimaal en voldoen we daarmee aan de normen.

Het certificaatrendement is na een jarenlange stijging in 2017-2018 voor het eerst gedaald.

Aantal studenten (absoluut) (peildatum 1 oktober betreffende schooljaar)

1-10-2013 1-10-2014 1-10-2015 1-10-2016 1-10-2017 1-10-2018

VO-Vavo 412 431 375 374 436 448

Vavo regulier 672 602 620 553 588 577

Totaal 1.084 1.033 995 927 1.024 1.025

Certificaat rendement Vavo Lyceum

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2016-2017

VO-Vavo 79% 80% 80% 84% 79% 84%

Vavo regulier 77% 77% 80% 81% 78% 81%

Totaal 78% 78% 80% 82% 78% 82%

Het certificaatrendement geeft aan hoeveel procent van de het totaal aantal leerlingen dat voor een certificaat

is opgegaan, het certificaat behaald heeft. NB: Het aantal certificaten is niet gelijk aan het aantal

leerlingen. Een leerling kan immers voor meer dan één certificaat zijn opgaan.

Gemiddeld verschil tussen schoolexamen en centraal examen Vavo Lyceum

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 Driejaar

gemiddeld

verschil

2013-2015

Driejaar

gemiddeld

verschil

2014-2016

Driejaar

gemiddeld

verschil

2015-2017

Vmbo-t 0,33 0,28 0,20 0,24 0,31 0,27 0,24

Havo 0,01 0,00 -0,14 -0,15 -0,08 -0,03 -0,09

Vwo 0,36 0,15 0,09 0,03 0,23 0,20 0,09

* Norm: voor de afgelopen 3 jaren moet het gemiddelde van het schoolexamen minder dan 0,5 punt hoger

zijn dan het gemiddelde van het centraal examen.

Rapportcijfer opleiding Vavo Lyceum

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Rapportcijfer leerlingen 7,0 7,0 7,1 7,2 6,8

(bron: tevredenheidsonderzoek ROC MN onder leerlingen Vavo Lyceum)

Bijlagen

135


BIJLAGE 2 • BIJLAGEN

CONCLUSIES TBV “HELDERHEID”

Helderheid in bekostiging

In het onderwijsaccountantscontroleprocol van OCW/Ez 2018 staat dat de instellingsaccountant

moet vaststellen, dat aan de in de Helderheidsnotitie opgenomen verslaggevingseisen is voldaan. In

een bijlage bij het jaarverslag rapporteert ROC MN over de items van de notitie, 'Helderheid in de bekostiging

van het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie, 2004' (hierna kortweg Helderheid genoemd).

De notitie Helderheid is opgebouwd uit 8 thema’s. De accountant moet vaststellen of het

mbo cq ROC MN voldoet aan de eisen voor de thema’s 1, 2, 4, 5, 6 en 7.

In dit onderzoek is per thema nagegaan of en in welke mate ROC MN zich houdt aan de eisen van de

notitie Helderheid. Er is een lopende afspraak met de accountant over wat het onderzoek per thema

inhoudt.

Thema 1: Uitbesteding:

Dit thema betreft het uitbesteden van bekostigd onderwijs aan een andere, al dan niet-bekostigde

organisatie tegen betaling voor de geleverde prestaties. Het gaat daarbij om

• samenwerking door een bekostigde instelling met een commerciële organisatie, waarbij (een deel

van) de opleiding verzorgd wordt door de commerciële organisatie;

• samenwerking door een bekostigde instelling met een niet-commerciële organisatie, waarbij (een

deel van) de opleiding verzorgd wordt door de niet-commerciële organisatie.

Samenwerking met commerciële organisaties:

• Stichting VAM (Innovam) te Nieuwegein

• Stichting Vakopleiding Carrosseriebedrijven (VOC) te Nieuwegein

• Ocaro College bv te Eerbeek

• Stichting Samenwerkingsverband Praktijkopleiding Stukadoren Noorden des Lands te Groningen

(STUC Noord-Nederland, werk en leren)

• Stichting voor Dakvakmanschap Tectum te Nieuwegein

• Stichting Zorg 3.0 (Beweging 3.0) te Amersfoort

• Syndle bv te Prinsenbeek

• Centrum voor Bedrijfstrainingen (CBT) bv juncto HPFP bv te Arnhem

• Vacansoleil

• Vapro bv te Zoetermeer

• Vakschool Zorgwacht Utrecht bv te Utrecht

Samenwerking met niet-commerciële organisaties

• Defensie

• The Colour Kitchen Opleiden en Begeleiden bv te Utrecht

Samenwerking VO/BVE

Op peildatum 01-10-2018 zijn er in het schooljaar 18/19 door vo-scholen 448 leerlingen uitbesteed aan

het VAVO Lyceum van ROC MN. Dit is een lichte stijging (2,3%) ten opzichte van 2017. Deze leerlingen

staan nog ingeschreven bij hun vo-school. Op basis van een contract met, en tegen een vergoeding

door de vo-school leidt ROC MN deze leerlingen op.

136 Geïntegreerd Jaardocument 2018ROC Midden Nederland • www.rocmn.nl


Thema 2: Investeren van publieke middelen in private activiteiten:

Uit Helderheid:

'Hieronder vallen de situaties waarin de rijksbijdrage wordt ingezet in een privaatrechtelijke rechtspersoon

of waarin publieke middelen worden geïnvesteerd in private activiteiten die niet behoren tot

de kerntaak van de instelling.

Voorbeelden die in helderheid worden genoemd zijn:

• investeringen die zijn verricht met de rijksbijdrage in contractstichtingen;

• risicovolle financieringen met de rijksbijdrage;

• investeringen in private activiteiten, zoals voorzieningen voor deelnemers (sportzaal).

(…) In principe is investeren van publieke middelen in private activiteiten toegestaan, maar het is nodig

de condities waaronder dat kan te expliciteren en te zorgen voor optimale transparantie erover. (…)

Het is toegestaan als daarmee een bijdrage kan worden geleverd aan het realiseren van de doelstellingen

van het beroepsonderwijs. Aan de wettelijke waarborgen (kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid)

die zijn gecreëerd rond het onderwijs moet onverkort te alle tijden worden voldaan.'

Verantwoording handelwijze ROC Midden Nederland

ROC MN gebruikte in het verslagjaar 2018 geen bekostiging voor investeringen in private activiteiten.

Thema 3: Verlenen van vrijstellingen

ROC MN kan studenten vrijstellingen verlenen op basis van eerder behaalde toetsen of examens of op

basis van werkervaring of buiten het onderwijs opgedane kennis en vaardigheden. Het vrijstellingenbeleid

heeft niet de bedoeling af te wijken van de voor de opleiding geldende onderwijstijd.

Thema 4: Les- en cursusgeld niet betaald door de deelnemer zelf

Het is niet toegestaan dat vanuit de rijksbijdrage (indirect) door de instelling het les- (bij een bol-inschrijving)

of wettelijk verplicht cursusgeld (bbl-inschrijving) voor de student wordt betaald.

Verantwoording

ROC MN betaalt geen cursusgeld voor deelnemers. Dit gebeurt ook niet via het Stichting Van Beuningenfonds

(een fonds dat als doelstelling heeft het financieel ondersteunen van deelnemers in aantoonbaar

moeilijke omstandigheden, met name daar waar alternatieve vormen van ondersteuning niet

mogelijk zijn gebleken). Facturen worden naar de student zelf verstuurd, of naar degene die door de

student is gemachtigd.

Thema 5: In- en uitschrijving

Bij de in- en uitschrijving van studenten doen zich verschillende situaties voor:

- uitschrijving van studenten kort na de teldatum of

- inschrijving van studenten in een gecombineerd traject educatie en beroepsopleiding.

Uitstroom vlak na de peildatum

In ‘Helderheid’ wordt geen exacte definitie gegeven.

Bijlagen

137


Verantwoording

Hieronder vermeldt ROC MN hoeveel studenten zijn uitgestroomd in de 3 maanden na de peildatum

van 1 oktober 2018 onder vermelding van het hoogst behaalde diploma bij ROC MN. Een daling van

bijna 8% ten opzichte van 2017 die met name in oktober en november zichtbaar is.

Diploma hoogste niveau 1 okt – 1 nov 1 nov – 1 dec 1 dec – 1 jan Totaal

1 2 16 2 20

2 15 28 48 91

3 6 28 37 71

4 7 49 12 68

Geen 58 112 99 269

Eindtotaal 88 233 198 519

Gecombineerde trajecten educatie met beroepsonderwijs

De gecombineerde trajecten educatie-beroepsopleiding beogen beide trajecten te versterken. ROC

MN hanteert een kostprijsmodel waarmee verantwoord kan worden waar de extra gelden aan worden

besteed, terwijl de beroepsopleiding daarnaast aan alle daartoe gestelde vereisten blijft voldoen. In

vergelijking met 2017 is deze groep met circa 20% in studentaantallen gegroeid.

Gestart in november 2017: 42

Gestart in januari 2018: 45

Gestart in april 2018 8

Gestart in september 2018: 166

Totaal 261

Thema 6: De deelnemer volgt een andere opleiding dan waarvoor hij

werd ingeschreven (Omzwaaiers)

Omzwaaien is volgens de definitie van Helderheid: 'Het veranderen van opleiding/leerweg tijdens het

schooljaar'. Ten opzichte van 2017 hebben bijna 45% minder studenten de omzwaai gemaakt. In 2017

waren dat er 346.

Naar een andere Crebo

gelijk kwalificatieniveau 99

hoger kwalificatieniveau 35

lager kwalificatieniveau 49

Naar een andere leerweg

van BBL naar BOL-VT 2

van BOL-VT naar BBL 7

Totaal 192

138 Geïntegreerd Jaardocument 2018ROC Midden Nederland • www.rocmn.nl


Thema 7: Bekostiging van maatwerktrajecten ten behoeve van

bedrijven

In Helderheid wordt maatwerk als volgt omschreven: 'Instellingen ontwikkelen maatwerktrajecten waarbij

een derde – een bedrijf of een andere organisatie – een bijdrage betaalt voor het op maat snijden van

trajecten voor eigen personeel.' ROC MN verzorgt geen maatwerk in voorgaande zin.

Thema 8: Buitenlandse deelnemers en onderwijs in het buitenland

Helderheid geeft aan dat alleen onderwijs dat daadwerkelijk in Nederland wordt verzorgd voor bekostiging

in aanmerking komt. Buitenlandse studenten mogen worden ingeschreven als zij hier rechtmatig

verblijven.

Verantwoording

ROC MN verzorgt geen onderwijs in het buitenland.

Van de mbo-inschrijvingen waren er 1.130 studenten (5,5%) met een niet-Nederlandse nationaliteit.

Hiervan hadden 125 de nationaliteit van één van de EER-landen; 1.005 hadden een paspoort van een

niet-EER-land. In vergelijking met 2017 een gelijk percentage. Of deze deelnemers rechtmatig in

Nederland verblijven en ook anderszins voldoen aan de wettelijke voorwaarden, wordt getoetst in de

bekostigingscontrole 2018.

Verklaring bevoegd gezag

ROC MN wil dat alle opleidingen voldoen aan de wettelijke vereisten. Het het CvB benadrukt het

belang hiervan en heeft de organisatie hierop ingericht. Een onderdeel van deze inrichting is de (onafhankelijke)

afdeling Compliance. Deze ziet erop toe dat interne procedures, gedragscodes en instructies

van ROC MN overeenstemmen met de geldende (wettelijke) bepalingen en codes. Tevens draagt

de afdeling er zorg voor dat ROC MN zich in haar bedrijfsvoering bewust is van reputatie- en integriteitrisico’s

met betrekking tot de relevante wet- en regelgeving.

Bijlagen

139


BIJLAGE 3 • BIJLAGEN

MUTATIES HUISVESTING

Nieuwe huurlocaties in 2018

Nadat het Sport College Utrecht in de voorjaarsvakantie van 2017 is verhuisd naar het Herculesplein

285, onder de Oosttribune van stadion Galgenwaard, heeft het roc in 2018 aanpalende ruimte in

gebruik genomen in de vorm van locatie Herculesplein 303. Het gaat om de eerste verdieping van

wat, vanwege de vorige huurder, ook wel het ‘BAM gebouw’ genoemd wordt.

Aanpassingen/verbouwingen in 2018

In de zomer van 2018 is gewerkt aan de upgrade van de huisvesting. In Amersfoort zijn de locatie Disketteweg

10 en Disketteweg 2-4 met elkaar in verbinding gebracht door het terrein tussen deze locaties

een promenade-functie te geven. Het buitenterrein is de verbindende schakel geworden en een

plek om elkaar te ontmoeten, te relaxen en te sporten. En het biedt een podium voor entertainment.

Op deze manier wordt het campusgevoel gecreëerd. Daarnaast is in het najaar het bouwkundige werk

gedaan voor het realiseren van een Student Service Centrum (SSC) begin 2019. Het SSC is één fysiek

centrum met een onlineplatform: de student kan naar het SSC toe gaan of digitaal zijn of haar vraag

stellen. Het is de plek waar studenten terecht kunnen voor advies of met een vraag, zowel onderwijsgerelateerd

of meer in de sfeer van ondersteuning. Denk daarbij aan vragen over loopbaanbegeleiding,

praktijkleren, digitale leermiddelen, roosters, examens, faciliteiten (gebouw en ict), financiën en

administratie.

In Nieuwegein is de uitstraling van locatie Harmonielaan 2 in lijn gebracht met die van de tegenover

gelegen locatie Harmonielaan 1, zodat daar qua uitstraling één Tech Campus is ontstaan. Binnen in het

gebouw is sprake van een ware metamorfose: kantoren, lokalen, gangen, entree en kantine zijn

opnieuw ingedeeld en hebben een moderne touch gekregen. Tegelijkertijd is de praktische bruikbaarheid

van de locatie aangepakt.

In Utrecht is de zogenaamde 'oudbouw' van locatie Kretadreef 61 aangepakt op dezelfde manier als

waarop eerder de rest van het pand onderhanden is genomen. De locatie is nu één geheel, met een

moderne professionele uitstraling. Er is bovendien een aantal behandelkamers bij de salon gerealiseerd

en een aantal theorielokalen.

Veranderingen in locatie Vondellaan 174 waren nodig omdat deze locatie te krap was – en dan voor wat

betreft het aantal theorielokalen. Daarom zijn er binnen de bestaande ruimte extra lokalen gerealiseerd.

Om dat te kunnen doen is er onder andere, in plaats van de kleine kantoortjes, grotere ruimten

met 'flexplekken' gecreëerd. In dezelfde periode is in de locatie een innovatief zorglab (het begin 2019

geopende Future Care Lab) gerealiseerd, zijn de sportfaciliteiten gerenoveerd en is er een dojo en een

fitnessruimte gebouwd en ingericht. Tot slot is het dak van de parkeergarage grondig gerenoveerd,

zodat de lekkages in de parkeergarage tot het verleden behoren.

Overige ontwikkelingen in 2018 richting 2019 en verder

Aan het slot van 2018 is veel tijd gestoken in de voorbereiding van zorgvuldige besluitvorming over de

toekomst van locatie Newtonbaan 12 in Nieuwegein als onderdeel van het totale huisvestingsareaal. Er

was bijzondere aandacht voor de rol die huisvesting speelt in relatie tot de positionering van het Horeca

& Toerisme College. Naar verwachting leidt dit in 2019 en 2020 tot intensieve werkzaamheden aan

de locatie, waardoor het onderwijs er een schooljaar lang geen gebruik van kan maken. Tijdelijke

huisvesting voor het Horeca & Toerisme College is voorzien in de locatie Harmonielaan 1 (theorieonderwijs)

en in aanvullend te huren ruimte in stadion Galgenwaard (praktijkonderwijs).

140 Geïntegreerd Jaardocument 2018ROC Midden Nederland • www.rocmn.nl


BIJLAGE 4 • BIJLAGEN

BEZOLDIGING

COLLEGE VAN BESTUUR EN

RAAD VAN TOEZICHT

Vermelding topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen

College van Bestuur Beloning Voorziening betaalbaar

Totaal

op termijn

Dhr. dr. E.P. van Maanen € 166.335,19 € 19.429,56 € 185.764,75

Dhr. mr. H.J. Rutten € 156.028,70 € 18.991,08 € 175.019,78

Raad van Toezicht Functie Bezoldiging (excl. BTW) Duur werkzaamheden in

2018

Dhr. drs. J.A.C.F. Tuijtel Voorzitter € 20.000 gehele jaar

Mevr. C.M.M. Noom Lid € 13.500 gehele jaar

Dhr. drs. A. Brienen RA Lid € 13.500 gehele jaar

Mevr. drs. A.E Spreen Lid € 13.500 gehele jaar

Dhr. drs. E. H.J. Kok

Lid € 13.500 gehele jaar

MBA

Bezoldiging RvT totaal

2018

€87.500

Bijlagen

141


BIJLAGE 5 • BIJLAGEN

KWALITEITSAFSPRAKEN

MBO IN BEDRIJF

ROCMN heeft voor 1 maart een integrale rapportage toegestuurd aan DUO/MBO in bedrijf ten behoeve

van de verantwoording over de kwaliteitsafspraken. In deze rapportage doen we verslag van de

voortgang van de realisatie van de kwaliteitsafspraken en blikken daarbij terug op de gehele periode

van de kwaliteitsafspraken (2015-2018). De kwaliteitsafspraken maken een integraal onderdeel uit van

de planvorming binnen ons roc. De kwaliteitsafspraken behoren tot onze going concern (strategische)

planvorming en activiteiten. Delen van deze verantwoording komen terug in hoofdstukken 5, 7, 8, 11

en 12. In 2018 hebben we samen met onze stakeholders gewerkt aan een nieuwe strategische koers

‘Succes 2022’ en in lijn hiermee aan de kwaliteitsagenda voor 2019-2022. De kwaliteitsagenda is

1 oktober ingediend en inmiddels met een voldoende beoordeeld door de minister van Onderwijs

Cultuur en Wetenschap.

142 Geïntegreerd Jaardocument 2018ROC Midden Nederland • www.rocmn.nl


BIJLAGE 6 • BIJLAGEN

REGIOPROGRAMMA

VSV UTRECHT

Vsv-programma Regio Utrecht 2018

In het kader van het regionaal programma Voortijdig schoolverlaten (vsv) 2017-2020 heeft ROC MN,

in samenwerking met regionale partners, subsidie ontvangen van de gemeente Utrecht voor het uitvoeringsjaar

2018. De subsidie is toegekend voor de volgende programmaonderdelen.

1. De Overstap en de Overstapcoach

Voor jongeren is de overstap van vmbo naar mbo groot en goede begeleiding en monitoring van hun

loopbaanontwikkeling is essentieel. Dit programma richt zich op een goede, voorwaardelijke samenwerking

tussen vo/vso, en mbo en leerplicht zodat schooluitval wordt voorkomen. Door de inzet van

een aantal digitale instrumenten is het makkelijker om elkaar te vinden en de juiste weg te bewandelen.

Studenten die dreigen tussen wal en schip te vallen zijn daarom eerder in beeld en gezamenlijk wordt

actie ondernomen om de student op de juiste plek te krijgen. Voor deelnemers met een verhoogd

uitvalrisico bij de overstap naar een vervolgopleiding is een extra begeleidingsmogelijkheid gecreëerd

in de vorm van een zogenaamde Overstapcoach. De coaches bieden aanvullende begeleiding, zowel

op school als daarbuiten alsook in periodes dat de school niet bereikbaar is zoals gedurende schoolvakanties.

In 2018 zijn de coachingstrajecten uitgevoerd conform planning.

2. Kennisdeling

Voor het realiseren van een platform (kennisnetwerk) waarin partners de opgedane kennis en ervaring

kunnen delen en verdiepen is extra budget beschikbaar gesteld om specifieke kosten voor coördinatie,

sprekers, locaties en materialen te kunnen betalen.

In 2018 is geen gebruik gemaakt van dit budget. in overleg met de subsidiegever kan het budget in

2019 worden ingezet.

3. Peer support

In het onderwijs betekent peer support, dat jongeren op een georganiseerde wijze elkaar helpen en

ondersteunen en daardoor van elkaar leren. De ouderejaarsstudent speelt een belangrijke rol in het

begeleiden en contact houden van de jongerejaarsstudenten/vo-leerling. ROC MN kiest ervoor om te

werken aan loopbaanontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling, beroepspraktijkvorming, bij leren en

studeren. Mbo-studenten begeleiden ook vo-studenten bij beroepenoriëntatie en het kiezen tussen

verschillende opleidingen.

In 2018 is het programma conform planning uitgevoerd.

4. Startcoaching

In het kader van de wet op toelatingsrecht is elke student die voldoet aan de toelatingseisen toelaatbaar

in het mbo. ROC MN heeft hierop geantipeerd met het nieuwe instroombeleid en een aangescherpte

visie op loopbaanbegeleiding.

Door de nieuwe wet wordt het van nog groter belang, dat de ondersteuningsbehoefte van studenten

vanaf de start van hun schoolloopbaan in het mbo bekend is en dat passende begeleiding wordt gegeven

vanaf het begin van het eerste jaar. Daarmee is Startcoaching (in tegenstelling tot Pluscoaching

of Passend Onderwijs) preventief van aard.

Bijlagen

143


In 2018 is onderzoek gedaan naar de begeleidingsbehoefte in de eerste acht weken van het schooljaar

en zijn op drie colleges begeleidingsactiviteiten uitgevoerd door loopbaanbegeleiders en/of medewerkers

van het Studieloopbaancentrum.

5. Vestigingsgericht werken

ROC MN werkt intensief samen met de contactpersoon van de LP/RMC in de regio Utrecht. Door per

vestiging een goede aansluiting te bewerkstelligen tussen LP/RMC en het mbo, signalen van dreigende

uitval eerder herkennen waardoor tijdig de passende preventieve interventies kunnen worden

toegepast om zo uitval te verminderen in de regio Utrecht. Met het scherper signaleren van risicovol

verzuimgedrag en andere signalen van dreigende uitval, is het mogelijk om de capaciteit en inzet van

RMC beter en gerichter te benutten. Door het schoolcontactpersoonschap en het vestigingsgericht

werken kan LP/RMC beter aansluiten op de ingezette interventies vanuit het mbo, zodat meer jongeren

onderwijs blijven volgen en een startkwalificatie behalen.

Inmiddel zijn op alle mbo-colleges van ROC MN contactpersonen aangesteld.

6. Pilot extra praktijkbegeleiding HTC

In 2017 heeft de gemeente Utrecht extra budget uit de vsv-programmamiddelen beschikbaar gesteld

om deze pilot te kunnen uitvoeren. De pilot sluit aan bij de ambities uit het regionale vsv-programma

2017 en 2018 om de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt te verbeteren en te verkennen

wat er nodig is om potentieel kwetsbare jongeren de praktijkervaring succesvol te laten doorlopen. In

2017 en 2018 is het programma uitgevoerd conform de opdracht.

Financiële toelichting

Voor de programaonderdelen De Overstap en Kennisdeling (nr 1 en 2) is ROC MN penvoerder namens

meerdere partners. Voor de onderdelen Peer support, Startcoaching en Vestigingsgericht Werken (nr

3, 4 en 5) is ROC MN zelfstandig uitvoerder.

ROC MN heeft als penvoerder niet de bevoegdheid om subsidiemiddelen aan andere dan de samenwerkingsactiviteiten

te besteden. In het financieel overzicht is dit onderscheid zichtbaar gemaakt door

middel van de splitsing in een A- en B-deel.

In het A-deel is voor De Overstap € 440,- en voor kennisdelling € 2.500,- niet ingezet in 2018. In

overleg met de subsidiegever (gemeente Utrecht) wordt het budget voor Kennisdeling beschikbaar

gesteld voor het uitvoeringsjaar 2019.

Voor het programmaonderdeel 6. Pilot extra praktijkbegeleiding HTC zijn er geen financiële bijzonderheden

te melden.

144 Geïntegreerd Jaardocument 2018ROC Midden Nederland • www.rocmn.nl


Financiële verantwoording Programmamiddellen VSV 2018 Projectperiode Jan.-dec.2018

Gemeente Utrecht

Beschikking dossiernummer 4831144 toegekend subsidiebedrag

realisatie subsidie onderbesteding

€ 550.300 € 547.360 € 2.940

Programma-activiteiten toegekend kostenrealisatie onderbesteding

nr. A. Penvoerderschap ROC MN

1 Vsv Utrecht 2018 De Overstap € 360.000 € 359.560 € 440

2 Vsv Utrecht 2018 Kennisdeling € 2.500 € 2.500

Totaal A € 362.500 € 359.560 € 2.940

B. Zelfstandige uitvoering ROC MN

3 Vsv Utrecht 2018 Peer support € 119.000 € 125.607 -6.607

4 Vsv Utrecht 2018 Startcoaching € 45.000 € 47.450 -2.450

5 Vsv Utrecht 2018 Vestigingsgericht € 23.800 € 29.250 -5.450

werken

Totaal B € 187.800 € 202.307 -14.507

Totaal financiële realisatie A+B incl. € 550.300 € 561.867 -11.567

co-financiering

Co-financiering ROC MN activiteiten

€ 14.507 14.507

B

Totaal subsidiebesteding € 550.300 € 547.360 € 2.940

Financiële verantwoording Programmamiddellen VSV 2018

Gemeente Utrecht

Beschikking dossiernummer 4942368 toegekend subsidiebedrag

Projectperiode

realisatie subsidie

Jan.-dec.2018

onderbesteding

6 Vsv Utrecht 2017-2018 Pilot Extra € 20.000 € 20.800 € -800

praktijkbegeleiding HTC

Co-financiering ROC MN € 800 € 800

Totaal financiële realisatie 2017-2018 € 20.000 € 20.000 €

Bijlagen

145


BIJLAGE 7 • BIJLAGEN

OMBUDSMAN PERSONEEL

Functie Ombudsfunctionaris Personeel

Functie

De ombudsvrouw is een onafhankelijk en onpartijdig (arbeidsjuridisch) adviseur en bemiddelaar; zij is

er in eerste instantie voor de klagende partij, maar staat niet per definitie achter de klagende partij. Zij

is dus geen belangenbehartiger. De ombudsvrouw staat veelal tussen dan wel bóven de partijen. Alle

medewerkers van ROC MN kunnen op informele en vertrouwelijke wijze bij de ombudsvrouw terecht

in geval van vragen en problemen met betrekking tot de werksituatie en/of rechtspositie.

De ombudsvrouw biedt onder meer een luisterend oor, informeert en adviseert over werkgerelateerde

kwesties en bemiddelt in (dreigende) conflictsituaties. Vooral bij dreigende conflicten geldt:

‘hoe eerder een medewerker zich tot de ombudsvrouw wendt, hoe beter’. Verder heeft de ombudsvrouw

een signalerende functie: terugkerende vragen en klachten op het gebied van personeelsbeleid

brengt zij tijdig onder de aandacht bij een college, een dienst en/of het CvB. Dit dient de kwaliteitsverbetering

in dienstverlening, informatievoorziening en professionalisering van de organisatie. Tot slot is

de ombudsvrouw bevoegd om op eigen initiatief tot klachtenonderzoek over te gaan en het CvB

daaromtrent te adviseren.

Serieus omgaan met klachten van het personeel is in het belang van zowel medewerkers als de organisatie

van ROC MN. De ombudsvrouw streeft ernaar werkgerelateerde vragen, klachten en (dreigende)

arbeidsconflicten op informele wijze op te lossen voordat deze escaleren of juridiseren. Dit is

een win-win situatie voor zowel de organisatie als medewerkers, aangezien verstoorde arbeidsrelaties

en juridische procedures emotioneel belastend, tijdrovend en kostbaar zijn. Tijdig een beroep doen op

de ombudsvrouw kan arbeidsconflicten en ziekteverzuim voorkomen en komt de werksfeer ten goede.

De ombudsvrouw treedt niet in de plaats van de leidinggevende. Het is de bedoeling dat de medewerker

zijn/haar situatie eerst met zijn/haar leidinggevende en/of P&O-partner bespreekt. Indien

dit niet lukt of niet naar tevredenheid verloopt, kan de ombudsvrouw worden geraadpleegd. In de

praktijk doen zich echter situaties voor die zich niet lenen voor deze escalatieladder. Het gaat om arbeidsgerelateerde

kwesties waarbij medewerkers zich niet veilig voelen om de kwestie met de leidinggevende

en/of P&O-partner te bespreken. In die situaties is het van belang dat de medewerker zijn/

haar kwestie direct met de ombudsvrouw kan bespreken.

De ombudsvrouw hanteert vier principes:

1. Onafhankelijkheid: de ombudsvrouw functioneert zelfstandig, staat niet onder functionele verantwoording

van een bepaalde afdeling;

2. Onpartijdigheid: de ombudsvrouw kijkt zo objectief mogelijk naar de informatie die zij krijgt. De

ombudsvrouw is geen belangenbehartiger, zij heeft geen belang bij een uitkomst voor een specifieke

partij;

3. Vertrouwelijkheid: de ombudsvrouw heeft een geheimhoudingsplicht en deelt de verkregen informatie

niet met anderen, tenzij de klager daarvoor toestemming geeft;

4. Rechtvaardigheid: de ombudsvrouw onderzoekt of medewerkers correct worden behandeld en

toetst of procedures en besluiten correct (conform regelgeving) zijn genomen.

146 Geïntegreerd Jaardocument 2018ROC Midden Nederland • www.rocmn.nl


Werkwijze

In eerste instantie bekijkt de ombudsvrouw of zij bevoegd is de klacht in behandeling te nemen. Dit

betekent allereerst dat een gebeurtenis niet langer dan een jaar geleden heeft plaatsgevonden. Daarnaast

bekijkt de ombudsvrouw of de klacht bij het juiste ‘loket’ is ingediend. Indien de klacht betrekking

heeft op ongewenste omgangsvormen, verwijst de ombudsvrouw door naar de externe vertrouwenspersoon

voor personeel. Indien er een andere (formele) bezwaar-, klachten- of geschillenprocedure

- conform cao mbo dan wel interne regelingen - openstaat, verwijst de ombudsvrouw door naar de

juiste instantie. Hoe dan ook is een (telefoon-)gesprek met de medewerker nodig om te achterhalen

wat er precies aan de hand is en of de klacht wel/niet bij de ombudsvrouw thuis hoort.

Bij een klacht zoekt de ombudsvrouw eerst naar mogelijkheden om de medewerker het probleem zelf

te laten oplossen. Het bieden van een luisterend oor, het verstrekken van relevante informatie over

verantwoordelijkheden, rechten en plichten, beleid en regelgeving en mogelijke oplossingen volstaan

in veel gevallen.

Medewerkers die een klacht bij de ombudsvrouw melden, voelen zich in de meeste gevallen niet rechtvaardig

behandeld. Het is van belang helder te krijgen wat er precies gebeurd is, of er andere (privé)

omstandigheden een rol spelen, welke beweegreden de melder heeft etc. Om een compleet beeld van

de situatie te krijgen en om de melder correct te kunnen adviseren, is het meestal nodig om ook de

andere partij te horen. Dit sluit mooi aan bij de mogelijkheid van bemiddeling. Bemiddeling door de

ombudsvrouw is gericht op de-escalatie, probleemoplossing en het voorkomen van formele klachten.

Er vindt eerst een oriënterend gesprek met de melder plaats, gevolgd door een gesprek met de andere

partij (hoor en wederhoor). De bemiddeling vindt vervolgens plaats in een gezamenlijk gesprek

(in de praktijk meestal met de medewerker, diens leidinggevende, de betrokken P&O-partner en de

ombudsvrouw).

De ombudsvrouw streeft ernaar om problemen op informele wijze te bespreken en op te lossen, hetgeen

bijdraagt tot herstel van de arbeidsrelatie. Bemiddeling c.q. conflictoplossing blijkt voor alle betrokkenen

een prettige en doelmatige manier te zijn, omdat het minder emotioneel belastend is en

voor beide partijen sneller verloopt dan een formeel klachtenonderzoek. Bemiddeling is echter niet

minder arbeidsintensief. Onderzoek naar de klacht, het horen van de partijen en het bij elkaar brengen

tijdens een bemiddeling vergen altijd meerdere sessies.

Bereikbaarheid en bekendheid

Bereikbaarheid

De ombudsvrouw is formeel werkzaam op maandagen en donderdagen, maar is ook op andere dagen

bereikbaar. Zij is rechtstreeks bereikbaar via haar mobiele nummer en via e-mail.

De ombudsvrouw beschikt over een eigen spreekruimte (kamer 1.57) in het Beauty College, gevestigd

aan de Kretadreef 61 te Utrecht. Indien medewerkers geen tijd hebben om naar deze locatie te komen,

reist de ombudsvrouw naar de locatie van de medewerkers.

Bekendheid

Om ervoor te zorgen dat medewerkers weten dat er een ombudsvrouw is en wat zij precies doet,

worden regelmatig berichten op intranet, in de Managementinfo en de nieuwsbrief van de Ondernemingsraad

(OR) geplaatst. Daarnaast is alle achtergrondinformatie over de functie beschikbaar via de

tegel “Vertrouwens- en arbeidszaken” op de homepage van het intranet.

Bijlagen

147


De ombudsvrouw onderhoudt warm contact met de Ondernemingsraad. De OR is een belangrijke

doorverwijzer; in 2018 bleek dat veel medewerkers hun klacht in eerste instantie bij de OR melden,

waarna de OR naar de ombudsvrouw doorverwijst. De OR is een belangrijke speler in het vergroten

van de bekendheid van de ombudsvrouw.

Professionalisering

Om de kwaliteit te waarborgen, is de ombudsvrouw lid van de Vereniging Ombudsmannen in het

Hoger Onderwijs (VOHO). Hierbij zijn ombudsmannen uit het hbo, mbo, Universiteiten en Universitair

Medisch Centra (UMC’s) aangesloten. Doel van de vereniging is om expertise ten aanzien van het

ombudswerk te bevorderen, vaardigheden te verbeteren en kennis omtrent klachtbehandeling te

delen. De leden van de vereniging vergaderen viermaal per jaar en hebben tevens intervisiebijeenkomsten.

Recente ontwikkelingen op het vakgebied (jurisprudentie), praktijkervaringen en deskundigheid

worden dan uitgewisseld.

Daarnaast is de ombudsvrouw aangesloten bij het Juristennetwerk van de MBO Raad. Via dit netwerk

worden ontwikkelingen met betrekking tot het beroepsonderwijs gedeeld en is er mogelijkheid tot

sparren en kennisuitwisseling op het gebied van onder meer arbeidsrecht.

Interne en externe contacten

Naast bovengenoemde professionalisering is het wenselijk dat de ombudsvrouw goed geïnformeerd is

over intern personeelsbeleid en interne regelgeving. De ombudsvrouw heeft om deze reden regelmatig

contact met de dienst P&O, de OR, de bestuurssecretaris, de bedrijfsjurist en de externe vertrouwenspersoon

personeel.

Daarnaast rapporteert de ombudsvrouw gemiddeld iedere vijf weken aan de voorzitter van het CvB,

waarin op anonieme wijze melding wordt gedaan van de hoeveelheid casussen en de kern van de problematiek.

Tevens bespreekt zij regelmatig signaleringen met de dienst P&O.

Klachtbehandeling

Aantal klachten

In 2018 hebben 63 medewerkers zich bij de ombudsvrouw gemeld. De man-vrouw-verdeling is ongeveer

gelijk. Bijna de helft van de melders is OBP, iets meer dan de helft is OP. Van de melders heeft

een zeer klein percentage een leidinggevende rol.

Overzicht van het aantal klachten per college in procenten:

Automotive College Nieuwegein 1,6%

Beauty College Utrecht 3,2%

Bouw & Interieur College Amersfoort 0%

Bouw & Interieur College Nieuwegein 3,2%

Business & Administration College A’foort 0%

Business & Administration College Utrecht 22,2%

Creative College Utrecht 3,2%

Diensten 30,2%

Gezondheidszorg College Amersfoort 1,6%

Gezondheidszorg College Utrecht 6,3%

148 Geïntegreerd Jaardocument 2018ROC Midden Nederland • www.rocmn.nl


Horeca & Toerisme College Nieuwegein 7,9%

ICT College Nieuwegein 1,6%

Media, ICT & Design College Amersfoort 3,2%

Participatieopleidingen 3,2%

Sport College Amersfoort 0%

Sport College Utrecht 0%

Tech College Amersfoort 0%

Tech College Nieuwegein 1,6%

VAVO Lyceum 3,2%

Veiligheid & Defensie College Nieuwegein 1,6%

Welzijn College Amersfoort 0%

Welzijn College Utrecht 3,2%

Het valt op dat de meeste klachten afkomstig zijn van het Business & Administration College Utrecht

en de verschillende Diensten. De meeste meldingen zijn gerelateerd aan loopbaanissues, (gebrek aan

of onhandige, onzorgvuldige) communicatie en verstoorde arbeidsrelaties.

Overzicht van het type gesprekken in absolute aantallen:

Eenmalig advies / informatie / luisterend oor 22

Vervolg(advies)gesprekken 18

Bemiddeling 17

Doorverwijzing 6

Totaal aantal meldingen 63

Aard van de klachten

De vraagstukken waar medewerkers de ombudsvrouw over raadplegen, zijn divers. Veel klachten beslaan

meerdere onderwerpen. Hierdoor is de totale score in onderstaand overzicht hoger dan het

aantal meldingen:

Aanstelling / loopbaan 30

Communicatie / verstoorde arbeidsrelatie 24

Functiewaardering / beloning / functioneren / beoordeling 15

Jaartaakbeleid / inroostering 6

Ongewenste omgangsvormen (= doorverwijzing) 6

Ontslag / vertrekregeling / Jong voor Oud 11

P&O processen 6

Re-integratie / langdurige arbeidsongeschiktheid 11

Reorganisatie / herplaatsing / mobiliteit 9

Verlof 2

Totaal 120

Bijlagen

149


Behandeling van de klacht

Afhankelijk van de behoefte van de melder en de complexiteit van de melding, worden klachten telefonisch,

per e-mail en/of door persoonlijke gesprekken afgehandeld. In 2018 is gebleken dat de meeste

medewerkers behoefte hebben aan persoonlijk gesprek (een luisterend oor). Kwesties waarin meerdere

onderwerpen een rol spelen en/of die onderhevig zijn aan de factor tijd en ontwikkelingen (zoals

langdurige arbeidsongeschiktheid), hebben doorgaans meerdere gesprekken nodig. Conflictsituaties

waarin de ombudsvrouw bemiddelt, beslaan nagenoeg altijd meerdere gesprekken. Bemiddeling vindt

plaats in situaties waarin de communicatie verstoord is geraakt. Bemiddeling verheldert doorgaans

waar het pijnpunt zit, creëert opheldering (in de communicatie) en wederzijds begrip. De ombudsvrouw

luistert, verheldert, legt regelgeving uit, kalmeert/neutraliseert emoties en draagt bij aan het

voeren van ‘het goede gesprek’ met elkaar, met als gevolg dat de medewerkers de klacht achter zich

kunnen laten en er een oplossing voor het probleem wordt gevonden.

Doorlooptijd

Eenmalige advies- en informatievragen worden binnen een dag afgehandeld. Klachten die complexer

van aard zijn, meerdere onderwerpen bevatten en aan ontwikkelingen onderhevig zijn (zoals langdurige

arbeidsongeschiktheidskwesties), nemen veel meer tijd in beslag. De gemiddelde doorlooptijd

is 2 maanden. Van de 63 meldingen zijn er 58 afgerond; 5 dossiers lopen door in 2019.

Klachtbehandeling

De ombudsvrouw is medio augustus 2017 (schooljaar 2017-2018) aangesteld. Zij heeft vanaf het begin

toegevoegde waarde voor zowel personeel als organisatie kunnen bieden. Medewerkers spreken hun

dank en waardering uit en werkgerelateerde problemen worden in een vroeg stadium besproken en

opgelost. Naast informeren, adviseren en bemiddelen, is er in 2018 veel aandacht besteed aan het

terugkoppelen van gesignaleerde knelpunten aan de desbetreffende colleges, diensten en het CvB.

Zoals gezegd waren verschillende vraagstukken in 2018 aanleiding om de ombudsvrouw te raadplegen.

Het merendeel van de klachten betrof de onderwerpen:

1. Aanstelling / loopbaan

2. Communicatie / verstoorde arbeidsrelatie.

Aanstelling / loopbaan

In 2018 zijn er (mondelinge) toezeggingen gedaan (of verwachtingen gewekt) over het omzetten van

tijdelijke arbeidsovereenkomsten in vaste contracten. Indien de toezegging - om welke reden dan ook

- niet kan worden nagekomen, wordt dit door de medewerker als zeer onzorgvuldig en onrechtvaardig

ervaren en ontstaat een onveilig gevoel, meestal met een verstoorde arbeidsrelatie (conflict) als

gevolg. Het verdient aanbeveling om zorgvuldig te zijn en goed na te denken voordat een leidinggevende

iets toezegt, want medewerkers mogen er op vertrouwen dat toezeggingen worden nagekomen.

Een aantal medewerkers kampte in 2018 met loopbaanperikelen. Variërend van te weinig uitdaging tot

een te hoge werkdruk, van problemen binnen een jaarcontract tot issues aan het einde van een

40-jarig jubileum, vanwege een zeer goede relatie met de leidinggevende (en die niet op het spel willen

zetten) of juist een slechte relatie met de leidinggevende (en het gesprek niet aan durven gaan).

150 Geïntegreerd Jaardocument 2018ROC Midden Nederland • www.rocmn.nl


Sommige medewerkers kwamen enkel voor een luisterend oor bij de ombudsvrouw, anderen wilden/

durfden met de hulp van de ombudsvrouw het gesprek met leidinggevende en P&O aan te gaan. Een

aantal kwesties eindigde in vrijwillig vertrek van de medewerker; de medewerker zocht en vond een

andere baan. De meeste kwesties werden door middel van bemiddeling uitgesproken en opgelost,

meestal met een interne overplaatsing als resultaat.

Communicatie / verstoorde arbeidsrelatie

Een behoorlijk aantal klachten in 2018 ging over (mis)communicatie tussen medewerker en leidinggevende,

doorgaans met een verstoorde arbeidsrelatie als gevolg. In sommige kwesties was een onhandige

(botte) manier van communiceren het probleem, in andere gevallen betrof het een gebrek

aan communicatie (geen uitleg of toelichting geven, mails niet beantwoorden). Enkele medewerkers

hadden genoeg aan een luisterend oor en advies inzake het verbeteren van de communicatie (het

‘goede gesprek’ met elkaar voeren). De meeste medewerkers schakelden de ombudsvrouw in voor

bemiddeling.

Het valt de ombudsvrouw op dat veel van de medewerkers die de ombudsvrouw hebben geraadpleegd

weinig vertrouwen hebben in de P&O-partners; de P&O-partner wordt veelal als verlengstuk van het

management gezien. Dit signaal is gedeeld met het CvB en de directeur P&O.

Er is een verband tussen de onderwerpen communicatie / verstoorde arbeidsrelatie en het onderwerp

re-integratie / langdurige arbeidsongeschiktheid. Bij een aantal meldingen verliep de re-integratie

moeizaam, omdat het contact met de leidinggevende veel onbegrip en stress bij de medewerker

opleverde waardoor het herstel c.q. de re-integratie stagneerde. De Wet verbetering Poortwachter

verplicht werknemer en werkgever om in contact met elkaar te blijven en om afspraken te maken over

de re-integratie. Communicatie is de key! Het verdient aanbeveling aan leidinggevenden en P&Opartners

dit proces zeer zorgvuldig te evalueren. Want het gaat hier niet alleen om de medische situatie

en de inzetbaarheid van de medewerker, maar ook om de werkrelatie tussen medewerker en

leidinggevende. Dit proces is risicovol voor alle betrokken partijen.

Communiceer als leidinggevende tijdig en duidelijk, beargumenteer keuzes en besluiten en controleer

of de ander je begrepen heeft. Het zijn punten die vanzelfsprekend zijn, maar tegelijkertijd aanleiding

tot klachten kunnen geven. En voorkomen is nog altijd beter dan genezen!

Bijlagen

151


GEÏNTEGREERD JAARDOCUMENT 2018

JAARREKENING

Bijlagen

153


JAARREKENING 2018

GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER

2018 (NA RESULTAATBESTEMMING)

ACTIVA X € 1.000

Ref. 31/12/2018 31/12/2017

Vaste Activa € € € €

Vaste Activa

Immateriele vaste activa 4A 9 45

Materiële vaste activa 4B 91.917 93.878

Totaal vaste activa 91.926 93.923

Vlottende activa

Vorderingen 5 4.818 4.706

Liquide middelen 6 49.677 46.815

Totaal vlottende activa 54.495 51.521

Totaal activa 146.421 145.444

154 Geïntegreerd Jaardocument 2018ROC Midden Nederland • www.rocmn.nl


PASSIVA X € 1.000

Ref. 31/12/2018 31/12/2017

€ € € €

Groepsvermogen 7 76.725 73.047

Voorzieningen 8 13.950 15.435

Langlopende schulden 9 25.243 26.759

Kortlopende schulden en overlopende passiva 10 30.503 30.203

Totaal passiva 146.421 145.444

Jaarrekening 2018 155


GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018 X € 1.000

2018 Begroting 2018 2017

Ref. € € € € € €

Baten

Rijksbijdragen OCW 13 143.968 141.212 136.597

Overige overheidsbijdragen en -

subsidies

14 2.509 2.116 2.998

Cursus- en examengelden 15 1.688 1.408 1.589

Werk in opdracht van derden 16 4.430 2.285 4.063

Overige baten 17 3.727 2.285 5.445

Totaal Baten 156.322 149.306 150.692

Lasten

Personele lasten 18 115.299 111.300 115.221

Afschrijvingen 19 9.004 9.818 8.587

Huisvestingslasten 20 9.011 9.928 8.948

Overige instellingslasten 21 18.837 16.178 20.275

Totaal Lasten 152.151 147.224 153.031

Saldo baten en lasten 4.171 2.082 -2.339

Saldo financiële baten en lasten 22 -493 -832 -438

Resultaat 3.678 1.250 -2.777

156 Geïntegreerd Jaardocument 2018ROC Midden Nederland • www.rocmn.nl


GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT OVER 2018 X € 1.000

Ref. 2018 2017

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat (saldo baten en lasten excl. verkoop) 4.023 -2.339

Verkoop resutaat 148

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen 4A+B 9.004 8.587

Mutaties voorzieningen 8 -1.485 689

7.519 9.276

Verandering in vlottende middelen:

Vorderingen 5 -111 332

Schulden 10 301 -295

190 37

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 11.880 6.974

Financiële baten 22 337 476

Financiële lasten 22 830 914

-493 -438

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 11.387 6.536

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa 4B -9.825 -12.287

Des-investeringen materiële vaste activa 4B 2.817 0

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -7.008 -12.287

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 9

Overige langlopende schulden 400 426

Aflossing langlopende schulden -1.917 -1.917

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -1.517 -1.491

Totale kasstroom 2.862 -7.242

HET VERLOOP VAN DE GELDMIDDELEN IS ALS VOLGT: X € 1.000

2018 2017

€ €

Stand per 1 januari 6 46.815 54.057

Mutatie boekjaar 6 2.862 -7.242

Stand per 31 december 49.677 46.815

Jaarrekening 2018 157


TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE

BALANS EN STAAT VAN BATEN EN LASTEN

ALGEMENE TOELICHTING

1.1 ACTIVITEITEN

De activiteiten van Stichting ROC Midden Nederland, statutair gevestigd te Utrecht, en haar groepsmaatschappijen

bestaan voornamelijk uit dienstverlening op het gebied van Beroepsonderwijs (MBO) en volwassenenonderwijs. Voor

gegevens over de rechtspersoon verwijzen wij naar paragraaf 28.

1.2 RAPPORTERINGSVALUTA

De jaarrekening is opgesteld in duizenden euro’s (x € 1.000).

1.3 CONSOLIDATIE

In de geconsolideerde jaarrekening van Stichting ROC Midden Nederland zijn de financiële gegevens verwerkt van de

tot de groep behorende maatschappijen en andere rechtspersonen waarop een overheersende zeggenschap kan

worden uitgeoefend of waarover de centrale leiding wordt gevoerd. De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld

met toepassing van de grondslagen voor de waardering en de resultaatbepaling van Stichting ROC Midden Nederland.

De financiële gegevens van de groepsmaatschappijen en de andere in de consolidatie betrokken rechtspersonen en

vennootschappen zijn volledig in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen onder eliminatie van de onderlinge

verhoudingen en transacties. Belangen van derden in het vermogen en in het resultaat van groepsmaatschappijen zijn

afzonderlijk in de geconsolideerde jaarrekening tot uitdrukking gebracht.

De in de consolidatie begrepen groepsmaatschappijen zijn:

• Stichting ROC Midden Nederland, Utrecht (100%)

• Holding ROC Midden Nederland Contractactiviteiten B.V., Utrecht (100%)

• Bedrijfsopleidingen Midden Nederland B.V., Utrecht (100%)

• Stichting Van Beuningenfonds, Utrecht (100%)

1.4 VERBONDEN PARTIJEN

Alle groepsmaatschappijen, zoals opgenomen in paragraaf consolidatie, worden aangemerkt als verbonden partij.

1.5 CONTINUÏTEIT

De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld op basis van de continuiteitsveronderstelling.

1.6 ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR OPSTELLING VAN DE (GECONSOLIDEERDE)

JAARREKENING

De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld conform de richtlijnen van de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs en

overeenkomstig de verslaggevingsvoorschriften en bepalingen zoals weergegeven in Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk

Wetboek. Tevens is Richtlijn 660 van de Raad voor de Jaarverslaggeving gevolgd. In deze richtlijn zijn voor de sector

presentatie-, waarderings- en verslaggevingsvoorschriften opgenomen.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten.

Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en

passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.

158 Geïntegreerd Jaardocument 2018ROC Midden Nederland • www.rocmn.nl


Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts genomen

voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden

voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend

zijn geworden.

In de balans, de staat van baten en lasten en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met deze referenties

wordt verwezen naar de toelichting.

1.7 FINANCIËLE INSTRUMENTEN EN RISICO’S

ROC Midden Nederland maakt gebruik van een derivaat (een renteswap) om het variabele renterisico af te dekken

van een lening afgesloten bij het ministerie van Financiën. Voor de verwerking, waardering en resultaatbepaling, past

ROC Midden Nederland met betrekking tot dit derivaat vanaf boekjaar 2017 de reële waarde toe.

De belangrijkste financiële risico’s waaraan ROC Midden Nederland onderhevig is zijn het renterisico, het

liquiditeitsrisico en het kredietrisico. ROC Midden Nederland is werkzaam in Nederland en loopt derhalve geen

valutarisico.

De instelling maakt gebruik van financiële derivaten om de financiële risico’s die verbonden zijn aan

bedrijfsactiviteiten te beheersen en neemt met financiële derivaten geen speculatieve posities in.

Renterisico

ROC Midden Nederland loopt renterisico over rentedragende langlopende schulden. Met betrekking tot bepaalde

variabel rentende schulden heeft ROC Midden Nederland een renteswap afgesloten, zodat er variabele rente wordt

ontvangen en vaste rente wordt betaald.

Bij het ministerie van Financiën loopt sinds 1–10–2009 een lening van € 15 miljoen tegen 3-maands euribor + 0,1%. Op

deze lening loopt ROC Midden Nederland renterisico. ROC Midden Nederland is gelijk met de eerder genoemde

lening een renteswap aangegaan. De looptijd van de swap eindigt op 1 januari 2024. Door de afgesloten renteswap zijn

de effectieve rentekosten voor de lening 6,05 %. De marktwaarde van de renteswap bedraagt per 31–12–2018 circa €

-996.676,-. Deze marktwaarde bevindt zich ruim binnen het met de bank afgesproken bedrag van € 3,78 miljoen,

waarboven mogelijk extra zekerheden vereist zijn.

Renterisico renteswap

ROC Midden Nederland heeft het renterisico op de afgesloten lening bij het ministerie van Financiën met variabele

rente volledig afgedekt. Daartoe is een renteswap afgesloten waarbij de variabele rente geruild wordt voor een vaste

rentecoupon. De afdekking van het renterisico was hierdoor volledig effectief.

In verband met het van kracht worden van de nieuwe Comptabiliteitswet 2016 met ingang van 01–01–2018, zijn per

die datum de voorwaarden van de lening op twee punten door het ministerie van Financiën gewijzigd. Door deze

wijziging loopt het ROC Midden Nederland renterisico in verband met:

1. De variabele rentebetalingen over de lening op basis van 3 maands Euribor is vervangen door een 3 maands DTC

(Dutch Treasury Certificate).

2. Het toepassen van een zogenaamde rentefloor. Indien de variabele rente negatief is, wordt deze niet vergoed door

het ministerie, terwijl deze wel betaald moet worden over de renteswap.

Hierdoor kan er variabiliteit in de rentekastroom ontstaan door fluctuatie op de rentemarkt. Het huidige, en naar

verwachting toekomstige, verschil in Euribor en DTC is gering en zal geen risico opleveren. In verband met de huidige

negatieve Euribor rente en de toepassing van de zogenaamde rentefloor, wordt deze rente niet ontvangen terwijl

deze wel over de renteswap betaald moet worden. Voor voornoemde renterisico’s is de renteswap niet meer effectief.

De hoofdsom, looptijd, de aflossingen en moment van betalen en rente vaststellingsdata zijn en blijven effectief.

Omdat de renteswap een negatieve marktwaarde heeft, is voor deze waarde een voorziening op de balans gevormd.

Jaarrekening 2018 159


Liquiditeitsrisico en kasstroomrisico

Het gaat hierbij om het risico dat over onvoldoende middelen wordt beschikt om aan de directe verplichtingen te

kunnen voldoen. Periodiek worden liquiditeitsbegrotingen opgesteld. Door tussentijdse monitoring en eventuele

bijsturing worden liquiditeitsrisico’s beheerst. In de liquiditeitsbegrotingen wordt rekening gehouden met beperkte

beschikbaarheid van liquide middelen waaronder bankgaranties.

Kredietrisico

De instelling heeft een beperkt kredietrisico doordat het overgrote deel van de financiering afkomstig is van OCW en

overige overheidsinstellingen als gemeenten e.d. Er wordt wel kredietrisico gelopen op de inning van het wettelijk

verplicht cursusgeld, echter dit betreft een zeer gering deel van de baten. Op balansdatum waren er geen significante

concentraties van kredietrisico.

160 Geïntegreerd Jaardocument 2018ROC Midden Nederland • www.rocmn.nl


GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA

EN PASSIVA

2.1 IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd op het bedrag van de bestede kosten, verminderd met de

cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De jaarlijkse

afschrijvingen bedragen een vast percentage van de bestede kosten, zoals nader in de toelichting op de balans is

gespecificeerd. De verwachte gebruiksduur en de afschrijvingsmethode worden aan het einde van elk boekjaar

opnieuw beoordeeld. Voor de kosten van ontwikkeling wordt een wettelijke reserve gevormd ter hoogte van het

geactiveerde bedrag.

2.2 MATERIËLE VASTE ACTIVA

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en

indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de verwachte

toekomstige gebruiksduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening

houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op

terreinen wordt niet afgeschreven. Activering vindt plaats bij investeringen met een minimumbedrag van € 1000.

Voor de kosten van periodiek groot onderhoud wordt een voorziening gevormd. Deze voorziening is opgenomen

onder de overige voorzieningen aan de passiefzijde van de balans.

2.3 BIJZONDERE WAARDEVERMINDERING

Op iedere balansdatum wordt beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere

waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van

het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt

de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort. Van een

bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de

realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. In 2018 is geen sprake van

bijzondere waardeverminderingen.

2.4 AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN

De afschrijvingstermijnen bedragen voor:

Gebouwen

Verbouwingen

Terreinen

Apparatuur

Inventaris

ICT apparatuur

15 en 40 jaar

5 en 25 jaar

geen afschrijving

5 jaar

5, 10 en 20 jaar

3 en 5 jaar

2.5 VORDERINGEN

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen

de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde.

Noodzakelijk geachte voorzieningen voor mogelijke verliezen als gevolg van oninbaarheid worden in mindering

gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Jaarrekening 2018 161


2.6 LIQUIDE MIDDELEN

Liquide middelen bestaan uit kasmiddelen, direct opeisbare banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een

looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan

kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

2.7 GROEPSVERMOGEN

Het eigen vermogen bestaat uit algemene reserves en/of bestemmingsreserves. Er zijn geen bestemmingsreserves

aangemerkt. Mutaties op het eigen vermogen vinden plaats via resultaatbestemming tenzij zich stelselwijzigingen

voordoen.

Eigen Vermogen segmentatie

Met de invoering van BW/RJ 660 in 2008 is het aan de mbo-instelling de keuze te maken voor handhaving van het

vermogen als volledig publiek dan wel te splitsen in een deel publiek en een deel privaat vermogen. Als er geen keuze

wordt gemaakt, is het gehele vermogen publiek. Hiertoe zijn de activiteiten geïnventariseerd en conform de MBO-

Guidelines gerubriceerd in de volgende drie categorieën

1. publieke activiteiten (publieke taak, gericht op de publieke doelen zoals in de WEB omschreven)

2. private activiteiten in het verlengde van de publieke taak (bijvoorbeeld inburgering, re-integratie en

contractactiviteiten in het verlengde van de publieke taak).

3. overige private activiteiten (bijvoorbeeld contractactiviteiten niet in het verlengde van de publieke taak.

Conclusie van dit onderzoek is dat alle activiteiten die ROC Midden Nederland verricht vallen onder publieke

activiteiten, danwel onder private activiteiten die in het verlengde liggen van de publieke taak.

2.8 WETTELIJKE RESERVE

Tegenover de geactiveerde ontwikkelkosten van het deelnemervolgsysteem dient volgens RJ 240.229 en artikel

365.2 Titel 9 BW 2 een wettelijke reserve gevormd te worden voor de boekwaarde van het immaterieel vast actief

ultimo boekjaar.

2.9 VOORZIENINGEN

Voorzieningen zijn gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan,

waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare

wijze is in te schatten. De voorzieningen zijn gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk

zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen wachtgelden en jubileumverplichtingen

worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de

verplichtingen af te wikkelen. De contante waardebepaling heeft plaatsgevonden tegen discontering van 2%. De

periodieke mutatie die samenhangt met de contante waardebepaling is onderdeel van de dotatie aan de voorziening.

2.10 LANGLOPENDE SCHULDEN

Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar worden aangeduid als langlopend. De langlopende

schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de

geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde van de

schuld.

Het aflossingsbedrag voor het komende jaar is verantwoord onder de kortlopende schulden.

162 Geïntegreerd Jaardocument 2018ROC Midden Nederland • www.rocmn.nl


2.11 KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA

Dit betreffen schulden met en verwachte resterende looptijd op balansdatum van ten hoogste één jaar. Kortlopende

schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de

geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde van de

schulden.

De overlopende passiva betreffen vooruit ontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden toegerekend en

nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder de andere kortlopende schulden zijn te plaatsen.

Jaarrekening 2018 163


GRONDSLAGEN VOOR BEPALING

VAN HET RESULTAAT

3.1 ALGEMEEN

De onderwijsinstelling stelt de balans, de staat van baten en lasten, het kasstroomoverzicht en de toelichting op

overeenkomstig de modellen in de bijlage bij RJ 660. De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar

waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn verwezenlijkt.

Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar worden in acht genomen, indien zij

voor het vaststellen van de jaarrekening bekend zijn geworden.

3.2 OPBRENGSTVERANTWOORDING

Rijksbijdragen

De ontvangen normatieve rijksbijdrage wordt in het jaar waarop de toekenning betrekking heeft volledig verwerkt als

bate in de staat van baten en lasten.

De niet-geoormerkte OCW-subsidies (vrij besteedbare doelsubsidies zonder verrekeningsclausule) worden eveneens

volledig verwerkt als bate in de staat van baten en lasten in het (school)jaar waarop de toekenningen betrekking

hebben, tenzij het niet-geoormerkte OCW-subsidies met een grote omvang betreft waarvoor een herzien

bestedingsplan beschikbaar is. In dat geval wordt de subsidie als bate in de staat van baten en lasten verantwoord naar

rato van de voortgang van de activiteiten.

Geoormerkte OCW-subsidies met een vrij besteedbaar overschot (doelsubsidies waarbij het overschot geen

verrekeningsclausule heeft) worden ten gunste van de staat van baten en lasten verantwoord naar rato van de

voortgang van de gesubsidieerde activiteiten. Het deel van de subsidies waar nog geen activiteiten voor zijn verricht

per balansdatum worden verantwoord onder de overlopende passiva.

Geoormerkte OCW-subsidies (doelsubsidies met verrekeningsclausule) worden ten gunste van de staat van baten en

lasten verantwoord in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde lasten komen. Niet bestede middelen worden

verantwoord onder de overlopende passiva zolang de bestedingstermijn nog niet is verlopen. Niet bestede middelen

worden verantwoord onder de kortlopende schulden zodra de bestedingstermijn is verlopen op balansdatum.

Verlenen van diensten

Baten uit het verlenen van diensten geschieden naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte

diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.

Projectopbrengsten en projectkosten

Voor onderhanden projecten, waarvan het resultaat op betrouwbare wijze kan worden bepaald, worden de

projectopbrengsten en de projectkosten verwerkt als netto-omzet.

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de gesubsidieerde

kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft

voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen en de instelling de

condities voor ontvangst kan aantonen.

Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het

desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de staat van baten en lasten.

164 Geïntegreerd Jaardocument 2018ROC Midden Nederland • www.rocmn.nl


3.3 PERSONEELSBELONINGEN

Periodiek betaalbare beloningen:

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en

lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.

Pensioenen

De instelling heeft een pensioenregeling bij Stichting Bedrijfspensioenfonds ABP. Op deze pensioenregeling zijn de

bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing en worden op verplichte of contractuele basis premies

betaald door de instelling. ABP hanteert het middelloon als pensioengevende salarisgrondslag. ABP probeert ieder

jaar de pensioenen te verhogen met de gemiddelde stijging van de lonen in de sectoren overheid en onderwijs.

Wanneer de dekkingsgraad lager is dan 110% vindt er geen indexatie plaats. De premies worden verantwoord als

personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa

indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies

worden als verplichting op de balans opgenomen.

De beleidsdekkingsgraad van Stichting Bedrijfspensioenfonds ABP per 31–12–2018 is gemiddeld 103,8%.

3.4 AFSCHRIJVINGEN OP (IM)MATERIËLE VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa en materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming lineair

afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen wordt niet afgeschreven.

Boekverliezen bij verkoop van (im)materiële vaste activa zijn begrepen onder de overige lasten. Boekwinsten worden

opgenomen onder overige baten.

3.5 FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening

gehouden met de verantwoorde transactiekosten op eventueel ontvangen leningen.

3.6 BELASTINGEN

De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de staat van baten en lasten,

rekening houdend met beschikbare, fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande boekjaren (voor zover niet

opgenomen in de latente belastingvorderingen) en vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare

kosten. Tevens wordt rekening gehouden met wijzigingen die optreden in de latente belastingvorderingen en latente

belastingschulden uit hoofde van wijzigingen in het te hanteren belastingtarief.

3.7 BUITENGEWONE BEDRIJFSVOERING

Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot het resultaat

uit gewone bedrijfsuitoefening, maar die omwille van de vergelijkbaarheid apart toegelicht worden op grond van de

aard, omvang of het incidentele karakter van de post.

Jaarrekening 2018 165


GRONDSLAGEN VOOR OPSTELLING VAN HET

GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht

bestaan uit liquide middelen.

166 Geïntegreerd Jaardocument 2018ROC Midden Nederland • www.rocmn.nl


TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE

BALANS

4A. IMMATERIËLE VASTE ACTIVA X € 1.000

2018 2017

€ €

Stand per 1 januari

Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen 1.449 1.449

Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen -1.404 -1.114

Boekwaarden 45 335

Mutaties:

Investeringen 0 0

Afschrijvingen -36 -290

Saldo -36 -290

Stand per 31 december

Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen 1.449 1.449

Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen -1.440 -1.404

Boekwaarde 31 december 9 45

Afschrijvingpercentages 20 20

Onder immateriële vaste activa is de ontwikkeling en implementatie van een nieuw deelnemervolgsysteem

opgenomen. Het systeem is 1 januari 2013 (deel in 2014) in gebruik genomen en wordt in 5 jaar afgeschreven.

4B. MATERIËLE VASTE ACTIVA X € 1.000

Gebouwen Terreinen

Inventaris

en

apparatuur Totaal

€ € € €

Stand per 1 januari 2018

Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen 128.111 8.838 32.533 169.483

Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen -54.347 0 -21.258 -75.605

Boekwaarden 73.764 8.838 11.275 93.878

Mutaties

Investeringen 6.597 0 3.229 9.825

Desinvesteringen -4.817 -490 -260 -5.567

Afschrijvingen -5.572 0 -3.396 -8.968

Afschrijvingen desinvesteringen 2.512 0 237 2.749

Saldo -1.280 -490 -191 -1.961

Stand per 31 december 2018

Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen 129.891 8.348 35.502 173.741

Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen -57.407 0 -24.417 -81.825

Boekwaarde 31 december 2018 72.484 8.348 11.085 91.917

OZB EN VERZEKERDE WAARDE GEBOUWEN EN TERREINEN

OZB waarde gebouwen en terreinen

Bedrag Peildatum

01/01/

€ 79 mln

2017

Jaarrekening 2018 167


5. VLOTTENDE ACTIVA X € 1.000

Vorderingen en overlopende activa

31/12/2018 31/12/2017

€ € € €

Deze post is als volgt te specificeren:

Debiteuren 1.818 1.917

Deelnemers/cursisten 289 269

Overige vorderingen 568 480

Overlopende activa 2.143 2.041

Totaal vorderingen en overlopende activa 4.818 4.706

Alle vorderingen hebben een resterende looptijd korter dan een jaar.

5.1 Debiteuren

Debiteuren zakelijk 1.818 1.633

Debiteuren gemeenten 0 284

Debiteuren personeel 0 0

Totaal debiteuren 1.818 1.917

5.2 Deelnemers/cursisten

Deelnemers/cursisten 289 269

5.3 Overige vorderingen

Pensioenvorderingen 0 0

Overige vorderingen 568 480

Totaal overige vorderingen 568 480

5.4 Overlopende activa

Vooruitbetaalde kosten 2.405 1.741

Diverse overlopende activa -262 300

Totaal overlopende activa 2.143 2.041

In de post debiteuren zakelijk en deelnemers is de voorziening dubieuze debiteuren gesaldeerd conform onderstaand

overzicht per 31 december.

Voorziening voor oninbaarheid

De voorziening voor oninbaarheid wordt bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Het verloop van de voorziening wegens oninbaarheid is als volgt:

Stand per 1 januari 62 49

Onttrekking -23 -22

Dotatie/ vrijval 27 35

Stand per 31 december 66 62

6. LIQUIDE MIDDELEN X € 1.000

31/12/2018 31/12/2017

€ € € €

Banken 45.205 42.341

Kasmiddelen 3 5

Spaarrekeningen/deposito's 4.469 4.469

Totaal liquide middelen 49.677 46.815

De liquiditeiten staan na aftrek van de verstrekte bankgaranties ten behoeve van derden ad € 351.540,- vrij ter

beschikking van Stichting ROC Midden Nederland

Per 31 december 2018 bedraagt de rekening courantverhouding Ministerie van Financiën € 42,8 miljoen positief.

168 Geïntegreerd Jaardocument 2018ROC Midden Nederland • www.rocmn.nl


7. GROEPSVERMOGEN X € 1.000

Boekwaarde

01-01-2018

Mutaties

+/-

Boekwaarde

31-12-2018

€ € €

Algemene reserve

Algemene reserve en resultaatbestemming 72.472 3.714 76.186

Reserve Stichting Van Beuningenfonds 530 0 530

Totaal Algemene reserve 73.002 3.714 76.716

Wettelijke reserve

Wettelijke reserve immateriele vaste activa 45 -36 9

Totaal Wettelijke reserve 45 -36 9

Totaal eigen vermogen 73.047 3.678 76.725

VERSCHILLEN IN HET EIGEN VERMOGEN EN HET RESULTAAT TUSSEN DE ENKELVOUDIGE

EN GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

Ultimo 2018 bestaat er een verschil tussen het geconsolideerde eigen vermogen (€ 76.725) en het enkelvoudige

eigen vermogen (€76.195) van € 530. Dit verschil wordt veroorzaakt door het betrekken van Stichting Van

Beuningenfonds in de consolidatie.

Aangezien op de enkelvoudige balans van het groepshoofd geen kapitaalbelang in een stichting tot uitdrukking kan

worden gebracht, is eliminatie van een zodanig kapitaalbelang tegenover het eigen vermogen van de stichting niet

mogelijk.

31/12/2018

Eigen vermogen geconsolideerd 76.725

Verschil (Stichting Van Beuningenfonds) -530

Eigen vermogen enkelvoudig 76.195

31/12/2018

Resultaat geconsolideerd 3.678

Verschil (Stichting Van Beuningenfonds) 0

Resultaat enkelvoudig 3.678

Jaarrekening 2018 169


8. VOORZIENINGEN X € 1.000

Mutaties 2018

Onderverdeling saldo

Saldo

31-12-2017 Dotaties

Onttrekkingen

Vrijval

Oprenting en

verandering

disconteringsvoet

Saldo

31-12-2018

Kortlopend

deel

Langlopend

deel

€ € € € € € < 1 jaar > 1 jaar

Groot onderhoud 1.861 576 431 0 0 2.006 755 1.251

Totaal voorziening

groot onderhoud

1.861 576 431 0 0 2.006 755 1.251

Voorziening

Jubileumverplichtingen

1.160 158 83 0 -3 1.238 134 1.104

Totaal voorziening

uitgestelde personele 1.160 158 83 0 -3 1.238 134 1.104

beloningen

Wachtgelden 4.142 1.366 1.446 0 13 4.049 1.424 2.625

Totaal voorziening

wachtgelden

4.142 1.366 1.446 0 13 4.049 1.424 2.625

Voorziening

reorganisatie/

beeindiging

1.477 318 391 291 0 1.113 286 827

activiteiten

Totaal voorziening

reorganisatie/

beeindiging

1.477 318 391 291 0 1.113 286 827

activiteiten

Voorziening regeling

junioren-senioren

4.111 49 2.036 0 0 2.124 1.269 854

Totaal voorziening

regeling juniorensenioren

4.111 49 2.036 0 0 2.124 1.269 854

Voorziening langdurig

zieken

154 109 0 0 0 263 262 1

Totaal voorziening

langdurig zieken

154 109 0 0 0 263 262 1

Voorziening duurzame

inzetbaarheid

845 818 0 0 0 1.663 382 1.281

Totaal voorziening

duurzame

inzetbaarheid

845 818 0 0 0 1.663 382 1.281

Voorzieningen

personeel overig

Voorziening leegstand

gehuurde gebouwen

Voorziening rente

derivaat

Projecten en

activiteiten

Totaal overige

voorzieningen

Totaal

voorzieningen

114 400 16 0 0 498 4 494

194 0 194 0 0 0 0 0

1.333 0 0 337 0 996 337 659

44 0 44 0 0 0 0 0

1.685 400 254 337 0 1.494 341 1.153

15.435 3.794 4.642 628 10 13.950 4.853 9.097

VOORZIENING GROOT ONDERHOUD

Deze kostenegalisatievoorziening beoogt egalisatie van kosten voor de uitgaven van groot planmatig onderhoud van

onroerende zaken die over de jaren heen een onregelmatig verloop hebben. De voorziening groot onderhoud is

gebaseerd op het meerjarenonderhoudsplan tot en met 2028.

VOORZIENING JUBILEUMRECHTEN

Conform CAO BVE heeft het personeel van ROC Midden Nederland bij 25- en/of 40-jarig ambtelijk dienstverband

recht op een jubileumgratificatie. Deze gratificatie is bij 25-jarige diensttijd 50% en bij 40-jarig jubileum 100% van de

bezoldiging (per maand inclusief vakantiegeld). De toekomstige gratificatie is aan te merken als een uitgestelde

beloning waarvoor conform RJ 271 een voorziening is gevormd.

170 Geïntegreerd Jaardocument 2018ROC Midden Nederland • www.rocmn.nl


De gemiddelde (ambtelijke) diensttijd is gelet op de leeftijdsopbouw dusdanig dat ROC Midden Nederland de

komende periode in toenemende mate met jubileumrechten zal worden geconfronteerd. Bij de berekening is rekening

gehouden met de individuele situatie van de personeelsleden en de contante waarde van deze verplichting. Bij de

berekening van de contante waarde is gebruik gemaakt van een disconteringsvoet van 2%.

VOORZIENING WACHTGELD

Met ingang van 1 juli 2005 is de instelling door gewijzigde regelgeving volledig risicodrager voor het wachtgeldrisico.

Hiervoor is een voorziening getroffen. De wachtgeldvoorziening is gevormd voor de per balansdatum bestaande

(bovenwettelijke) wachtgeldverplichtingen. De totale toekomstige lasten worden voorzien voor de volledige termijn

waarop de gerechtigde recht heeft. Deze verplichting is contant gemaakt tegen een disconteringvoet van 2%.

VOORZIENING REORGANISATIE

In 2012 hebben een aantal ontwikkelingen plaatsgevonden die leiden tot een herijking van de voorziening

reorganisatie. Deze ontwikkelingen betreffen de impact op het inpassen van het personeel Participatieopleidingen in

het MBO onderwijs, en de invoering van maatregelen in het kader van Focus op Vakmanschap.

VOORZIENING JUNIOREN-SENIOREN REGELING

ROC Midden Nederland wil binnen de beleidscontext van strategische personeelsplanning, leeftijdsbewust

personeelsbeleid en duurzame inzetbaarheid een regeling ontwikkelen die een positieve impuls geeft aan het

aantrekken en aan de organisatie binden van jong talent, het bevorderen van instroom van medewerkers met recente

werkervaring in het werkveld en het realiseren van een personeelssamenstelling die een betere afspiegeling is van de

binnen de instelling aanwezige deelnemerspopulatie. ROC Midden Nederland introduceert een regeling, te weten de

junioren - senioren regeling, ter bevordering van een gefaciliteerde gefaseerde vervroegde uitstroom van senioren.

Per 31–12–2017 is de regeling voor nieuwe toetreders gestopt.

VOORZIENING LANGDURIG ZIEKEN

De voorziening voor langdurig zieken is getroffen voor personeelsleden die geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn

werkzaamheden te verrichten. De ziekte of arbeidsongeschiktheid zal naar verwachting gedurende het resterende

dienstverband niet worden opgeheven en heeft ROC Midden Nederland een verplichting van doorbetalen aan

betreffende personeelsleden tot eind diensttijd.

VOORZIENING DUURZAME INZETBAARHEID

De regeling duurzame inzetbaarheid is bedoeld om werknemers in de gelegenheid te stellen afspraken te maken die

hen helpen om ook op langere termijn het werk goed, gezond en met plezier te blijven doen, om werk en privé goed

te combineren. Eigen verantwoordelijkheid en keuze van de werknemer staan daarbij voorop.Het regeling duurzame

inzetbaarheid biedt medewerkers van 57 jaar en ouder de mogelijkheid om verlof te sparen. In de Regeling jaarverslag

onderwijs is aangegeven dat voor deze gespaarde uren ouderenverlof een voorziening op de balans moet worden

ingericht. De basis voor het vaststellen van de hoogte van deze voorziening is het aantal uur die medewerkers van 57

jaar en ouder op basis van een plan hebben gespaard.

VOORZIENINGEN PERSONEEL OVERIG

De voorziening personeel overig bestaat uit een verplichting die voortvoeit uit specifieke afspraken maar waarvan de

omvang nog onzeker is.

Jaarrekening 2018 171


VOORZIENING RENTE DERIVAAT

De voorziening van de renteswap wordt bepaald aan de hand van de berekende marktwaarde van de renteswap. De

berekende marktwaarde is bepaald door een onafhankelijke treasury expert. De marktdata die gebruikt is in de

waardering betreft mid close of business data van data provider Bloomberg. De voorziening is gevoelig voor rente

daling in de marktrente. De marktwaarde van de renteswap bedraagt per 31–12–2018 circa € 1 miljoen. Deze

voorziening zal maximaal tot einde looptijd van de renteswap (nog 5 jaar tot 02–01–2024) in stand worden gehouden.

Gelet op de lineaire jaarlijkse aflossingen is de verwachting dat de voorziening jaarlijks lineair daalt.

VOORZIENING LEEGSTAND GEHUURDE GEBOUWEN

Deze voorziening is in de eerste plaats voor gehuurde gebouwen die meerjarig niet gebruikt worden maar waarvoor

wel een langdurige huurverplichting bestaat. Bij de berekening is rekening gehouden met de verwachting of deze

kosten kunnen worden verminderd door onderverhuur of de huurperiode kan worden verkort door voortijdige

opzegging. Ultimo 2018 is het contract opgezegd en loopt de voorziening af.

VOORZIENING PROJECTEN EN ACTIVITEITEN

Het begin- en eindsaldo betreft een vordering van ROC Midden Nedderland op 2 Oostenrijkse partners inzake een

internationaal project (DEEP). In 2018 is door het ROC Midden Nederland besloten om te de vordering - te innen.

Daarmee is de voorziening komen te vervallen.

9. LANGLOPENDE SCHULDEN X € 1.000

Stand per

31-12-2017

Aflossingen

2018

Stand per

31-12-2018 Resterende looptijd

Kredietinstellingen Leningnr. € € € > 1 jaar > 5 jaar Rente %

Ministerie van

Financien

1485 6.000 1.000 5.000 4.000 1.000 6,05%

(schatkistbankieren)

Ministerie van

Financien

2084 8.001 333 7.668 1.332 6.336 2,25%

(schatkistbankieren)

Ministerie van

Financien

2211 8.334 333 8.001 1.332 6.669 2,47%

(schatkistbankieren)

Ministerie van

Financien

2212 3.998 251 3.747 1.004 2.743 1,23%

(schatkistbankieren)

Totaal

kredietinstellingen

26.333 1.917 24.416 7.668 16.748

De mutatie 2018 betreft de aflossingsverplichting voor 2019. Dit betreft derhalve de overboeking van het

langlopende deel van de lening naar het kortlopende deel.

MINISTERIE VAN FINANCIËN (REKENING-COURANT)

Bij de Rabobank lopen vanaf 2009 geen financieringsfaciliteiten meer. Sinds die tijd neemt ROC Midden Nederland

deel aan geïntegreerd middelenbeheer (zgn. Schatkistbankieren) en heeft de beschikking over een kredietfaciliteit bij

het Ministerie van Financiën ter grootte van 10% van de publieke jaaromzet, waarbij jaarlijks de grootte opnieuw

berekend zal worden. Thans bedraagt de faciliteit € 11 mn.

Deze faciliteit is gekoppeld aan de rekening-courant die ROC Midden Nederland aanhoudt bij het ministerie van

Financien. Het renteniveau is Eonia-fixing. De renteconventie is de dagtelling op basis van actual/360. Voor het

aanhouden van de rekening-courant faciliteit worden geen kosten in rekening gebracht. Er zijn geen zekerheden

gesteld.

172 Geïntegreerd Jaardocument 2018ROC Midden Nederland • www.rocmn.nl


MINISTERIE VAN FINANCIËN (LENING)

Bij het Ministerie van Financiën loopt vanaf 1–10–2009 een lening (1485) ad. € 15 miljoen tegen 3-maands euribor +

0,1%. Deze lening loopt jaarlijks lineair af met € 1 miljoen. Voor afdekking van het renterisico wordt verwezen naar de

paragraaf Financiele Instrumenten.

In 2012 is er een nieuwe lening afgesloten met het Ministerie van Financiën ad € 10 miljoen (leningnummer 2084).

Deze lening loopt lineair af in 30 jaar. Het rentepercentage is vast en bedraagt jaarlijks 2,25%. Verder in 2013 is er een

derde lening afgesloten met het Ministerie van Financiën ad € 10 miljoen (leningnummer 2211). Deze lening loopt ook

lineair af in 30 jaar en de rentekosten bedragen jaarlijks vast 2,47%.

Verder in 2014 is er een vierde lening afgesloten met het Ministerie van Financiën ad € 5 miljoen (leningnummer

2212). Deze lening loopt lineair af in 20 jaar en de rentekosten bedragen vijf jaar vast 1,23%.

In 2018 is geen nieuwe kredietfaciliteit en –overeenkomst afgesloten.

De gestelde zekerheden bij het Ministerie van Financiën op bovenstaande leningen bestaan uit:

• Hypotheek ad € 2,4 miljoen op Kretadreef 61, te Utrecht;

• Hypotheek ad € 7,6 miljoen op Disketteweg 10, te Amersfoort;

• Hypotheek ad € 1,6 miljoen op Dasseweide 3, te Nieuwegein;

• Hypotheek ad € 4,5 miljoen op Harmonielaan 2, te Nieuwegein;

• Hypotheek ad € 2,4 miljoen op Newtonbaan 12, te Nieuwegein;

• Hypotheek ad € 7,8 miljoen op Marco Pololaan (ongenummerd), te Utrecht;

• Hypotheek ad € 14,6 miljoen op Vondellaan 174–176, te Utrecht.

Bij de hierboven genoemde bedragen is rekening gehouden met een maximale financiering van 95%.

De totale lening bedraagt € 30 miljoen, waarvan € 1,9 miljoen kortlopend is. Deze wordt verantwoord bij de

kortlopende schulden (kredietinstellingen).

OVERIGE LANGLOPENDE SCHULDEN

Betreft langlopende deel van de medewerkers met een afvloeiingsregeling. Het kortlopende deel staat onder

kortlopende schulden.

31/12/2018 31/12/2017

€ € € €

Overige langlopende schulden 827 426

Totaal overige langlopende schulden 827 426

Totaal langlopende schulden 25.243 26.759

Stand per

31-12-2017

Aflossingen

2018

Mutatie

2018

Stand per

31-12-2018 Resterende

€ € € €

looptijd

>1 jaar

looptijd

>5 jaar

Overige langlopende schulden 426 300 701 827 0 827

Jaarrekening 2018 173


10. KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA X € 1.000

31/12/2018 31/12/2017

€ € € €

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Deze post is als volgt te specificeren:

Kredietinstellingen 1.917 1.917

Ministerie van OCW (schuld) 13 18

Crediteuren 2.409 3.979

Belastingen en premies sociale verzekeringen 4.675 4.476

Schulden ter zake pensioenen 3 6

Overige kortlopende schulden 107 27

Overlopende passiva 21.379 19.780

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva 30.503 30.203

De kortlopende schulden hebben allen een resterende looptijd van korter dan een jaar. De reële waarde van de

kortlopende schulden benadert de boekwaarde vanwege het kortlopende karakter ervan.

KORTLOPENDE SCHULDEN (OCW)

Dit betreft de aan het Ministerie van OCW terug te betalen subsidies voor Zij-instroom en Lerarenbeurs zoals

opgenomen in de verantwoording subsidies OCW zonder verrekeningsclausule G1.

X € 1.000

Schuld aan Ministerie van OC&W Jaar Kenmerk 31-12-2018

Lerarenbeurs 2017/2018 2017/2018 854056-1,

862610-1

13

Totaal schuld aan Ministerie van OCW 13

31/12/2018 31/12/2017

€ € € €

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing/Premies sociale verzekeringen 4.644 4.442

BTW 58 34

Overige -27 0

Totaal belastingen en premies sociale verzekeringen 4.675 4.476

Overlopende passiva

Reservering vakantietoeslag 3.363 3.322

Vakantiedagen 1.056 1.161

Ministerie van OCW geoormerkte bijdragen 3.720 1.825

Ministerie van OCW niet-geoormerkte bijdragen 6.588 6.359

Overige overlopende passiva (Ministerie van OCW overige) 0 0

Vooruitontvangen leerlinggelden 600 1.882

Vooruitontvangen contractactiviteiten 0 0

Vooruitontvangen/overlopende projecten 1.084 613

Overige overlopende passiva 4.968 4.618

Totaal overlopende passiva 21.379 19.780

174 Geïntegreerd Jaardocument 2018ROC Midden Nederland • www.rocmn.nl


OVERLOPENDE PASSIVA MINISTERIE VAN OCW

Toewijzing

De prestatie is ultimo

verslagjaar conform

de

subsidiebeschikking

Geheel

uitgevoerd

en

afgerond

Nog niet

geheel

uitgevoerd

Omschrijving Kenmerk Datum

G1 verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule

Regeling leermiddelen minima gezinnen 849877-1 22/08/17 x -

Zij-instroom 2016 769781-1 27/10/16 - x

Zij-instroom 2017

Zij instroom 2018

Lerarenbeurs 2017/2018

Lerarenbeurs 2018/2019

809685-1,

811869,

865482-1

19/12/17 - x

888801-1,

942082 30/10/18 - x

854056-1,

862610-1

16/11/17 x -

930720,

928221, 17/10/18 - x

933739

Voorziening minimagezinnen 926382-2 09/08/18 - x

Salarismix 2018 884242-1 03/01/18 - x

Ontvangst

t/m

verslagjaar

Stand

begin

verslagjaar

Totale

kosten

31-12-2018

Te

verrekenen

ultimo

verslagjaar

Omschrijving

Toewijzing

Bedrag

toewijzing

Kenmerk Datum € € € € €

G2 Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule

G2-A Aflopend per ultimo verslagjaar

Schoolmaatsch

werk 2017

804509-1 24/01/17 562.632 562.632 562.632 562.632 0

Regeling

leermiddelen

786443-1 07/12/16 173.409 163.437 -163.437 0 0

minima gezinnen

Totaal G2-A : 736.041 726.069 399.195 562.632 0

G2-B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Omschrijving

Sp. uitkering

contactscholen

(Regionaal

aanpak VSV)

2017-2020

Regionaal

Investeringsfonds

MBO 2015-2018

Doorstroom

MBO-HBO

Schoolmaatsch

werk 2018

Toewijzing

Bedrag

toewijzing

Stand

begin

verslagjaar

Ontvangst

in

verslagjaar

Lasten in

het

verslagjaar

Totale

kosten

31-12-2018

incl.

afgedragen

aan 3-en

Saldo nog

te

besteden

ultimo

verslagjaar

Kenmerk Datum € € € € € €

OND/

ODB-2016/

17727

17-11-16 2.840.760 774.057 710.190 326.336 762.565 721.682

704929-1 26-06-15 800.000 325.122 160.000 89.751 89.751 395.372

DHBO018038 15-03-18 190.999 190.990 8.695 8.695 182.295

874305-2 18-01-18 588.437 588.437 0 588.437

totaal G2-B : 4.420.196 1.099.179 1.649.617 424.781 861.010 1.887.786

Bij diverse subsidieregelingen wordt een subsidieproject uitgevoerd door een samenwerkingsverband van

verschillende organisaties. De organisaties die samenwerken noemen we partner. De penvoerder (ROC Midden

Nederland) en de subsidieontvanger (partner) komen eerst overeen dat ROC Midden Nederland de subsidie zal

ontvangen en doorbetalen, doorgaans in de samenwerkingsovereenkomst. De subsidieverstrekker betaalt de subsidie

daarna op de rekening van St. ROC Midden Nederland.

Jaarrekening 2018 175


ROC Midden Nederland zou de subsidie vervolgens de afspraak en declaraties aan de partners moeten betalen. De

kosten worden via getekende urenstaat/ formulieren en declaraties verantwoord bij ROC Midden Nederland. Na de

controle worden de kosten aan partner betaald en geboekt als project kosten. Partnerbetaling € 436.229 is daardoor

nu als "lasten in het verslagjaar" incl. extern partners opgevoerd in model G bij VSV 2017-2020.

OVERIGE OVERLOPENDE PASSIVA

31-12-2018 31-12-2017

Overige overlopende passiva € €

Nog te ontvangen facturen/afrekeningen 4.886 4.514

Reservering wettelijk cursusgeld 0 0

Bindingstoelagen MBO 82 104

Totaal overige overlopende passiva 4.968 4.618

De post nog te ontvangen facturen/afrekeningen geeft aan welk bedrag aan facturen zich nog in de workflow bevond.

11. NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

FISCALE EENHEID

Stichting ROC Midden Nederland en haar groepsmaatschappijen vormen samen een fiscale eenheid voor de BTW.

Alle entiteiten betrokken in de fiscale eenheid zijn hoofdelijk aansprakelijk voor schulden aan de belastingdienst inzake

de omzetbelasting.

De vennootschapsbelasting wordt berekend over het resultaat, rekening houdend met de fiscaal vrijgestelde posten

en geheel of gedeeltelijk niet-aftrekbare kosten. Voor de vennootschapsbelasting is sprake van een fiscale eenheid

tussen Holding ROC Midden Nederland Contractactiviteiten B.V.en Bedrijfsopleidingen Midden Nederland B.V. Alle

entiteiten betrokken in de fiscale eenheid zijn hoofdelijk aansprakelijk voor schulden aan de belastingdienst inzake de

vennootschapsbelasting.

BANKGARANTIES

Ultimo 2018 zijn door de Stichting bankgaranties verstrekt aan:

Contractpartij looptijd x € 1.000

De Waal Beheer O.G. onbepaald 75

Beheermaatschappij Kraaikamp B.V. onbepaald 3

Stichting Meander Medisch Centrum onbepaald 84

Stichting VAM onbepaald 45

Ontwikkelingscombinatie De Dreef

V.O.F.

onbepaald 55

MEMID Galgenwaard BV onbepaald 15

Stichting VAM onbepaald 74

Totaal 351

(MEERJARIGE) FINANCIËLE VERPLICHTINGEN:

De totale verplichtingen aan de contracten binnen 1 jaar zijn € 5,0 miljoen daarna heeft € 8,2 miljoen betrekking op

financiële verplichting op een looptijd van langer dan 1 jaar en € 5,4 miljoen een looptijd van langer dan 5 jaar.

X € 1.000

Resterende looptijd

< 1 jaar > 1 jaar > 5 jaar

Huur 2.333 7.608 5.443

Collectieve

inkoopcontracten

2.625 578 0

Operationale leasing 30 8 0

Erfpacht KPE 28 0 0

Totaal 5.016 8.194 5.443

176 Geïntegreerd Jaardocument 2018ROC Midden Nederland • www.rocmn.nl


Voorwaardelijke verplichting

In het verslagjaar 2016 is het resultaat verkoop van het pand Noordweg verwerkt. Het totale verkoopbedrag is € 2,3

miljoen. Bij een ontheffing/wijziging van het vigerende bestemmingsplan als voornoemd binnen een tijdsbestek van 6

jaar gerekend vanaf datum van de eigendomsoverdracht wordt de koperprijs met € 300.000,- (kosten koper)

verhoogd. Bij een ontheffing/wijziging van het vigerende bestemmingsplan als voornoemd na een tijdsbestek van 6

jaar, doch binnen 10 jaar gerekend vanaf datum van de eigendomsoverdracht wordt de kopersprijs met € 150.000,-

(kosten koper) verhoogd

STICHTING WAARBORGFONDS MBO

Indien instellingen niet langer aan hun financiële verplichting voor de geborgde leningen kunnen voldoen, kan binnen

de daartoe geldende regels het Waarborgfonds worden aangesproken. Mede ter afdekking van dit risico houdt de

Stichting een eigen vermogen aan. Dit vermogen is ultimo 2017 aangegroeid tot € 22,4 miljoen. De informatie over

2018 is nog niet beschikbaar. Mocht het eigen vermogen de minimale omvang van € 9,9 miljoen van het

waarborgdepot onderschrijden dan hebben de aangesloten instellingen zich verbonden om dit vermogen aan te vullen

naar evenredigheid van de in dat jaar ontvangen rijksbijdrage. Deze verplichte bijdrage geldt tot een maximum van 2%

van de jaarlijkse rijksbijdrage.

KREDIETFACILITEITEN

ROC Midden Nederland maakt gebruik van Rekening-Courant ‘Schatkistbankieren’ bij het Ministerie van Financiën.

Ultimo 2018 is het saldo op deze R/C faciliteit € 43 miljoen in positief, tegen ultimo 2017 € 44 miljoen. Ultimo 2018

doet de Stichting ROC Midden Nederland dus geen beroep op de kredietfaciliteit die maximaal € 11 miljoen bedraagt.

12. OVERZICHT VERBONDEN PARTIJEN

Stichting ROC Midden Nederland is 100% aandeelhouder van Holding ROC Midden Nederland Contractactiviteiten

B.V., waarvan het College van Bestuur de statutaire directie vormt. Deze holding stelt zich ten doel via

dochterwerkmaatschappijen de ontwikkeling van contractactiviteiten te bevorderen.

Verder is aan ROC Midden Nederland een zogenaamde actieve steunstichtingverbonden. Het betreft de Stichting

Van Beuningenfonds te Utrecht. Het bestuur van de Stichting van Beuningenfonds wordt uitgeoefend door het

College van Bestuur van Stichting ROC Midden Nederland. De Stichting Van Beuningenfonds heeft als doel de

achterstandsdeelnemers van ROC Midden Nederland te ondersteunen.

Naam

Bedrijfsopleidingen

Midden Nederland

B.V.

Beslissende

Meerderheidsdeelneming zeggenschap

€ € €

Holding ROC

Midden Nederland

Contractactiviteiten

B.V.

Stichting Van

Beuningenfonds

Juridische vorm

Besloten

Besloten

Vennootschap Vennootschap

Stichting

Statutaire zetel Utrecht Utrecht Utrecht

Code Activiteit Contractonderwijs Overig

Eigen vermogen 31 december 2018 -2.241.035 -2.926.752 530.113

Exploitatiesaldo 2018 303.316 303.412 -368

Omzet 2018 ¹ 1.925.602 303.316 0

Verklaring art 2:403 BW Nee Nee Nee

Consolidatie Ja Ja Ja

Percentage deelneming 100% 100% 100%

OVERIGE VERBONDEN PARTIJEN

Stichting ROC Midden Nederland neemt samen met 3 andere ROC’s deel in de op 3 maart 2004 opgerichte Stichting

ROC-opleidingen.nl. Het doel van deze stichting is het verzorgen, bevorderen en afstemmen van (internet-)

marketingactiviteiten voor contractactiviteiten van deelnemende instellingen.

Jaarrekening 2018 177


Stichting Vrienden van het Automotive College is een samenwerking tussen het Automotive College en verbonden

bedrijven in de regio. Doel is het nauwer samenwerking op het gebied van goed gekwalificeerde medewerkers, in cocreatie

verbeter van onderwijs (opleiden tot het verwachte niveau van beginnend beroepsbeoefenaar) en

gemeenschappelijk standpunt innemen in regionale vraagstukken.

1 De contractomzet wordt gesplitst naar financieringsbron. Dit betekent dat alle crebo of overwegend crebo

gefinancierde opbrengst in de Stichting wordt verantwoord. Alle andere contractomzet wordt verantwoord binnen de

Holding ROC Midden Nederland Contractactiviteiten BV.

178 Geïntegreerd Jaardocument 2018ROC Midden Nederland • www.rocmn.nl


TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE

EXPLOITATIEREKENING

13. RIJKSBIJDRAGEN OCW X € 1.000

2018 begroting 2018 2017

€ € € € € €

(Normatieve) rijksbijdrage OCW 124.041 116.328 116.020

Geoormerkte subsidies 4.322 563 1.767

Niet geoormerkte subsidies 15.605 24.321 18.810

Totaal OCW 143.968 141.212 136.597

14. OVERIGE OVERHEIDSBIJDRAGEN EN - SUBSIDIES X € 1.000

2018 begroting 2018 2017

€ € € € € €

Gemeentelijke bijdrage educatie 1.873 1.506 2.516

Overige gemeentelijke bijdragen 636 610 482

Totaal gemeentelijke bijdragen 2.509 2.116 2.998

Totaal overige overheidsbijdragen en -

subsidies

2.509 2.116 2.998

15. COLLEGE, LES- EN EXAMENGELDEN X € 1.000

2018 begroting 2018 2017

€ € € € € €

Totaal college, les- en examengelden 1.688 1.408 1.589

16. BATEN WERK IN OPDRACHT VAN DERDEN X € 1.000

2018 begroting 2018 2017

€ € € € € €

Contractonderwijs 4.430 2.285 4.063

Totaal baten werk in opdracht van

4.430 2.285 4.063

derden

17. OVERIGE BATEN X € 1.000

2018 begroting 2018 2017

€ € € € € €

Projecten (geen overheidsbijdragen) 1.725 1.112 2.338

Verhuur onroerend goed 601 750 716

Detachering personeel 377 195 416

Restauratieve voorzieningen 0 0 1

Stage- en schoolactiviteiten 0 41 39

Overige 876 187 1.935

Boekwinst verkoop panden 148 0 0

Totaal overige baten 3.727 2.285 5.445

18. PERSONELE LASTEN X € 1.000

2018 begroting 2018 2017

€ € € € € €

Lonen en salarissen 81.055 97.702 80.402

Sociale lasten 10.666 1.726 9.585

Pensioenlasten 11.619 0 11.235

Totaal lonen en salarissen incl.

werkgeverslasten

103.340 99.428 101.222

Mutatie personele voorziening 2.917 1.200 5.486

Personeel niet in loondienst 8.824 9.001 8.951

Overige 790 1.708 112

Totaal overige personele lasten 12.531 11.909 14.549

Uitkeringen -572 -37 -550

Totaal personele lasten 115.299 111.300 115.221

Jaarrekening 2018 179


19. AFSCHRIJVINGEN X € 1.000

2018 begroting 2018 2017

€ € € € € €

Immateriële vaste activa 36 300 290

Gebouwen 5.572 4.376 4.897

Inventaris en apparatuur 3.396 5.142 3.400

Totaal afschrijvingen 9.004 9.818 8.587

20. HUISVESTINGSLASTEN X € 1.000

2018 begroting 2018 2017

€ € € € € €

Huur 2.409 3.513 2.029

Dotatie voorzieningen huisvesting 576 0 796

Klein onderhoud en exploitatie incl.

tuinonderhoud

1.349 1.770 1.421

Energie en water 1.252 1.215 1.139

Schoonmaakkosten en vuilafvoer 2.226 2.212 2.263

Heffingen/belastingen 799 660 427

Verzekeringen 191 210 169

Beveiligingskosten 87 130 258

Overige huisvestingslasten 122 218 446

Totaal huisvestingslasten 9.011 9.928 8.948

21. OVERIGE INSTELLINGSLASTEN X € 1.000

2018 begroting 2018 2017

€ € € € € €

Administratie- en beheerslasten

Inkoopkosten werk voor derden 4.351 2.140 4.243

Administratie en beheer ICT-gerelateerd 2.695 2.603 3.366

Abonnementen en contributies 836 538 1.082

Reprokosten (incl. huur kopieerapparaten) 994 976 1.010

Porto- en telefoonkosten 401 634 465

Advieskosten 601 549 579

Accountantskosten 143 150 181

Kantoorartikelen 181 160 173

Administratie en beheer overig 672 670 612

Totaal administratie en beheer 10.874 8.418 11.711

Leermiddelen en activiteiten

Leermiddelen en activiteiten 3.952 3.475 4.257

Leermiddelen ICT-gerelateerd 165 555 146

Examenkosten en externe legitimering 1.058 1.332 1.084

Totaal leermiddelen en activiteiten 5.175 5.362 5.487

Dotatie/vrijval overige voorzieningen 0 50 13

(incl. dotatie voorz. dubieuze debiteuren)

Overige

PR & Marketing 1.517 1.194 1.706

Restauratieve voorzieningen 1.188 989 1.079

Boekverlies verkoop panden 0 0 0

Overige 82 165 279

Totaal overige 2.788 2.347 3.064

Totaal overige instellingslasten 18.837 16.178 20.275

22. FINANCIËLE BATEN EN LASTEN X € 1.000

2018 begroting 2018 2017

€ € € € € €

Financiële baten 337 0 477

Financiële lasten 830 832 915

Saldo financiële baten en lasten -493 -832 -438

Voor de toelichting op de verschillen tussen de begroting en realisatie verwijzen we naar het bestuursverslag en de

betreffende paragrafen in het jaarverslag hoofdstuk 13.

180 Geïntegreerd Jaardocument 2018ROC Midden Nederland • www.rocmn.nl


23. ACCOUNTANTS HONORARIA

2018

Deloitte Accountants Overig Deloitte

Totaal Deloitte

B.V. Accountants B.V. Accountants B.V.

Onderzoek van de jaarrekening 72.600 27.400 100.000

Andere controle opdrachten 0 21.054 21.054

Advies diensten fiscaal terrein 0 0 0

Andere niet-controle diensten 0 0 0

72.600 48.454 121.054

2018

PricewaterhouseCoopers

Accountants N.V.

Overig

PricewaterhouseCoopers

Accountants N.V.

Totaal

PricewaterhouseCoopers

Accountants N.V.

Onderzoek van de jaarrekening 0 0 0

Andere controle opdrachten 0 0 0

Advies diensten fiscaal terrein 0 16.776 16.776

Andere niet-controle diensten 0 9.999 9.999

0 26.775 26.775

2017

Deloitte Accountants Overig Deloitte

Totaal Deloitte

B.V. Accountants B.V. Accountants B.V.

Onderzoek van de jaarrekening 96.724 3.371 100.095

Andere controle opdrachten 0 0 0

Advies diensten fiscaal terrein 0 0 0

Andere niet-controle diensten 0 0 0

96.724 3.371 100.095

Bovenstaande Honoraria betreffen uitsluitend de werkzaamheden die bij de instelling en de in de consolidatie

betrokken maatschappijen zijn uitgevoerd door accountantsorganisaties en onafhankelijke accountants, zoals bedoeld

in artikel 1 lid 1 Wta (Wet toezicht accountant).

24. GEMIDDELD AANTAL WERKNEMERS

Gedurende het jaar 2018 waren gemiddeld 1.788 medewerkers en 1.432 FTE op basis van dienstverband (2017: 1.422

FTE).

Er waren geen medewerkers van ROC Midden Nederland werkzaam buiten Nederland.

25. MODEL WNT BEZOLDIGING BESTUURDERS EN TOEZICHTHOUDERS

TOELICHTING BIJ HET SAMENSTELLEN VAN DE WNT VERANTWOORDING

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op de Stichting ROC Midden Nederland van

toepassing zijnde regelgeving: Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

en de Regeling bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren.

De WNT is van toepassing op Stichting ROC Midden Nederland. Het voor Stichting ROC Midden Nederland

toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2018 € 189.000. Bezoldigingsmaximum voor het onderwijs, klasse G (18–20

punten), complexiteitspunten per criterium:

• Driejaarsgemiddelde (2014, 2015 en 2016) van de totale baten: 9 punten;

• Driejaarsgemiddelde (2014, 2015 en 2016) aantal studenten: 4 punten;

• Gewogen aantal onderwijssoorten of sectoren: 5 punten

Het weergegeven toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor

topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het

dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 FTE. Het individuele WNT-maximum voor de leden van de Raad van

Toezicht bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum, berekend naar

rato van de duur van het dienstverband.

Jaarrekening 2018 181


Er is in 2018 geen ontslagvergoeding uitgekeerd aande bestuurders. Onder de WNT worden ontslagvergoedingen

apart genormeerd en dit bedrag valt dus niet onder de sectorale norm voor het MBO. Overigens voldoet ook de

ontslagvergoeding aan de norm.

25.1 VERMELDING TOPFUNCTIONARISSEN EN GEWEZEN TOPFUNCTIONARISSEN

(VERMELDING ALLE BESTUURDERS MET DIENSTBETREKKING)

E.P. van Maanen

H.J. Rutten

Functiegegevens Voorzitter CvB Lid CvB

Aanvang en einde functievervulling in 2018 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0 1,0

Dienstbetrekking? ja ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 166.335 156.029

Beloningen betaalbaar op termijn 19.430 18.991

Subtotaal 185.765 175.020

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 189.000 189.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen

bedrag

N.v.t.

N.v.t.

Totale bezoldiging 185.765 175.020

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde

betaling

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2017

Aanvang en einde functievervulling in 2017 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0 1,0

Dienstbetrekking? ja ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 167.186 145.403

Beloningen betaalbaar op termijn 18.345 17.870

Subtotaal 185.531 163.273

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 181.000 181.000

Totale bezoldiging 185.531 163.273

25.2 VERMELDING TOEZICHTHOUDERS (LID VAN HET HOOGSTE TOEZICHTHOUDENDE

ORGAAN)

Bedragen x € 1

Functiegegevens

Aanvang en einde functievervulling in 2018

J.A.C.F.

Tuijtel A. Brienen E.H.J. Kok

Voorzitter Lid Raad Lid Raad

Raad van van van

Toezicht Toezicht Toezicht

01/01 –

31/12

01/01 –

31/12

01/01 –

31/12

C.M.M.

Noom

Lid Raad

van

Toezicht

01/01 –

31/12

A.E.

Spreen

Lid Raad

van

Toezicht

01/01 –

31/12

J.F.M.J.

van Hout

Lid Raad

van

Toezicht

Bezoldiging

Totale bezoldiging 20.000 13.500 13.500 13.500 13.500 N.v.t.

Individueel toepasselijke

bezoldigingsmaximum

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet

terugontvangen bedrag

Reden waarom de overschrijding al dan niet is

toegestaan

Toelichting op de vordering wegens

onverschuldigde betaling

Gegevens 2017

Aanvang en einde functievervulling in 2017

N.v.t.

28.350 18.900 18.900 18.900 18.900 N.v.t.

N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

01/01 –

31/12

01/01 –

31/12

01/01 –

31/12

01/01 –

31/12

01/01 –

31/12

01/01 –

31/03

Bezoldiging

Totale bezoldiging 20.000 13.500 13.500 13.500 13.500 3.375

Individueel toepasselijke

bezoldigingsmaximum

27.150 18.100 18.100 18.100 18.100 18.100

De verantwoordelijke vermeldt in het financieel verslaggevingsdocument de op grond van artikel 3 of 3a van

toepassing zijnde klasse of het op grond van artikel 3b van toepassing zijnde bezoldigingsmaximum voor het

182 Geïntegreerd Jaardocument 2018ROC Midden Nederland • www.rocmn.nl


etreffende kalenderjaar, alsmede het aantal complexiteitspunten per criterium dat geldt voor de instelling in het

betreffende jaar.

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2018 een bezoldiging

boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van

de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Er zijn in 2018 geen ontslaguitkeringen aan

toezichthouders betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd. Naast de hierboven vermelde

topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2018 een bezoldiging boven

het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

Motivering indien overschrijding

Reden boven de norm: overgangsrecht. Duur overgangsrecht: 1 januari 2015 t/m 31 december 2018

26. RESULTAATBESTEMMING


Het College van Bestuur stelt voor

het resultaat ad

3.678 als volgt te bestemmen:

Toevoeging aan reserve van

Beuningenfonds

0

Toevoeging aan de algemene reserve 3.714

Wettelijke reserve

Vrijval wettelijke reserve immateriële

vaste activa

-36

Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt.

27. GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

ROC Midden Nederland heeft geen gebeurtenissen die controle-informatie verschaffen over omstandigheden die

bestonden op de datum van de financiële overzichten en geen gebeurtenissen die controle-informatie verschaffen

over omstandigheden die ontstaan zijn na de datum van de financiële overzichten.

28. GEGEVENS OVER DE RECHTSPERSOON

Naam instelling:

Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Midden

Nederland

Adres:

Brandenburchdreef 20

Postadres:

Postbus 3065

Postcode/plaats

3502 GB UTRECHT

Telefoon:

030-7541900

E-mail:

info@rocmn.nl

Internetsite:

http://www.rocmn.nl

Bestuursnummer:

40597

Brinnummer:

25 LH

KvK-nummer:

41186931

Accountant:

Deloitte Accountants B.V.

Contactpersoon:

Mevrouw drs. L. Klabbers RC

Jaarrekening 2018 183


JAARREKENING 2018

ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

ACTIVA X € 1.000

31/12/2018 31/12/2017

Ref. € € € €

Vaste Activa

Immateriële vaste activa 4A 9 45

Materiële vaste activa 4B 91.917 93.878

Financiële vaste activa 26A 777 575

Totaal vaste activa 92.703 94.498

Vlottende activa

Vorderingen 5A 4.081 3.643

Liquide middelen 6+6A 48.006 45.208

Totaal vlottende activa 52.087 48.851

Totaal activa 144.790 143.349

184 Geïntegreerd Jaardocument 2018ROC Midden Nederland • www.rocmn.nl


PASSIVA X € 1.000

31/12/2018 31/12/2017

Ref. € € € €

Eigen Vermogen 7A 76.195 72.517

Voorzieningen 8A 13.950 15.435

Langlopende schulden 9 25.243 26.759

Kortlopende schulden 10+10A 29.402 28.638

Totaal passiva 144.790 143.349

Jaarrekening 2018 185


ENKELVOUDIGE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018 X € 1.000

Resultaat 2018 Resultaat 2017

Ref. € € € €

Baten

Rijksbijdragen OCW 13 143.968 136.597

Overige overheidsbijdragen en - subsidies 14 2.509 2.998

Cursus- en examengelden 15 1.688 1.589

Werk in opdracht van derden 16A 2.359 2.203

Overige baten 17A 3.873 5.540

154.397 148.927

Lasten

Personele lasten 18A 114.568 114.822

Afschrijvingen 19 9.004 8.587

Huisvestingslasten 20A 8.980 8.926

Overige instellingslasten 21A 17.981 19.173

150.533 151.508

Saldo baten en lasten 3.864 -2.581

Saldo financiële baten en lasten 22+12A -489 -438

Resultaat 3.375 -3.019

Resultaat deelnemingen 303 244

Bijzonder resultaat 0 0

Nettoresultaat 3.678 -2.775

186 Geïntegreerd Jaardocument 2018ROC Midden Nederland • www.rocmn.nl


TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS EN

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

ALGEMEEN

De enkelvoudige jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW

en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de

Jaarverslaggeving. Deze bepalingen zijn van toepassing op grond van de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs. De

jaarrekening is opgesteld in x € 1.000.

We lichten die posten toe van de enkelvoudige jaarrekening die afwijken van de geconsolideerde jaarrekening.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

Voor de grondslagen van de waardering van activa en passiva en voor de bepaling van het resultaat wordt verwezen

naar de toelichting op de geconsolideerde balans en staat van baten en lasten, voor zover hierna niet anders wordt

vermeld.De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling voor de enkelvoudige jaarrekening en de

geconsolideerde jaarrekening zijn gelijk. Deelnemingen in groepsmaatschappijen worden gewaardeerd volgens de

nettovermogenswaarde in overeenstemming met paragraaf 2.5 van de geconsolideerde jaarrekening.

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

Deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de

vermogensmutatiemethode (nettovermogenswaarde). Wanneer 20% of meer van de stemrechten uitgebracht kan

worden, wordt ervan uitgegaan dat er invloed van betekenis is.

De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening; voor

deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze grondslagen, wordt

uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming.

Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil

gewaardeerd. Indien en voor zover de instelling in deze situatie geheel of gedeeltelijk in staat voor de schulden van de

deelneming, dan wel het stellige voornemen heeft de deelneming tot betaling van haar schulden in staat te stellen,

wordt een voorziening getroffen.

Bij de waardering van een belang in een deelneming met een negatief eigen vermogen worden tevens de andere

langlopende belangen in de deelneming in aanmerking genomen, bijv. langlopende vorderingen.

Jaarrekening 2018 187


TOELICHTING OP DE ONDERSCHEIDEN POSTEN

VAN DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING

26A. FINANCIËLE VASTE ACTIVA X € 1.000

Boekwaarde

31-12-2017

Mutatie 2018

-/-

Resultaat

2018

Boekwaarde

31-12-2018

€ € € €

Deelneming Holding ROC Midden Nederland

contractactiviteiten B.V

575 101 303 777

Totaal deelnemingen 575 101 303 777

5A. VLOTTENDE ACTIVA X € 1.000

Vorderingen en overlopende activa

31/12/2018 31/12/2017

€ € € €

Deze post is als volgt te specificeren:

Debiteuren 1.110 914

Ministerie van OCW 0 0

Deelnemers/cursisten 272 270

Overige vorderingen 567 479

Verbonden partijen 0 0

Overlopende activa 2.132 1.980

Totaal vorderingen overlopende activa 4.081 3.643

Debiteuren

Debiteuren zakelijk 1.110 630

Debiteuren gemeenten 0 284

Debiteuren personeel 0 0

Totaal debiteuren 1.110 914

Deelnemers/cursisten 272 270

Overige vorderingen

Gemeenten 0 0

Overige vorderingen 567 479

Totaal overige vorderingen 567 479

Overlopende activa

Vooruit betaalde kosten 2.402 1.733

Diverse overlopende activa -269 247

Totaal overlopende activa 2.132 1.980

6A. LIQUIDE MIDDELEN X € 1.000

31-12-2018 31-12-2017

€ €

Banken 43.537 40.738

Kasmiddelen 3 5

Spaarrekeningen/deposito's 4.466 4.465

Totaal liquide middelen 48.006 45.208

De liquiditeiten staan na aftrek van de verstrekte bankgaranties ten behoeve van derden ad € 351.540,- vrij ter

beschikking van Stichting ROC Midden Nederland

188 Geïntegreerd Jaardocument 2018ROC Midden Nederland • www.rocmn.nl


7A. EIGEN VERMOGEN X € 1.000

Eigen vermogen

Boekwaarde

1-1-2018

Mutaties

+/-

Boekwaarde

31-12-2018

€ € €

Algemene reserve

Algemene reserve 72.472 3.714 76.186

Totaal Algemene reserve 72.472 3.714 76.186

Wettelijke reserve

Wettelijke reserve immateriele vaste activa 45 -36 9

Totaal Wettelijke reserve 45 -36 9

Totaal eigen vermogen 72.517 3.678 76.195

Jaarrekening 2018 189


8A. VOORZIENINGEN X € 1.000

Mutaties 2018

Onderverdeling saldo

Saldo

31-12-2017 Dotaties

Onttrekkingen

Vrijval

Oprenting en

verandering

disconteringsvoet

Saldo

31-12-2018

Kortlopend

deel

> 1 jaar

Langlopend

deel

< 1 jaar

€ € € € € € €

Groot onderhoud 1.861 576 431 0 0 2.006 755 1.251

Totaal voorziening

groot onderhoud

1.861 576 431 0 0 2.006 755 1.251

Voorziening

Jubileumverplichtingen

1.160 158 83 0 -3 1.238 134 1.104

Totaal voorziening

uitgestelde personele 1.160 158 83 0 -3 1.238 134 1.104

beloningen

Wachtgelden 4.142 1.366 1.446 0 13 4.049 1.424 2.625

Totaal voorziening

wachtgelden

4.142 1.366 1.446 0 13 4.049 1.424 2.625

Voorziening

reorganisatie/

beeindiging

1.477 318 391 291 0 1.113 286 827

activiteiten

Totaal voorziening

reorganisatie/

beeindiging

1.477 318 391 291 0 1.113 286 827

activiteiten

Voorziening regeling

junioren-senioren

4.111 49 2.036 0 0 2.124 1.269 854

Totaal voorziening

regeling juniorensenioren

4.111 49 2.036 0 0 2.124 1.269 854

Voorziening langdurige

zieken

154 109 0 0 0 263 262 1

Totaal voorziening

langdurige zieken

154 109 0 0 0 263 262 1

Voorziening duurzame

inzetbaarheid

845 818 0 0 0 1.663 382 1.281

Totaal voorziening

duurzame

845 818 0 0 0 1.663 382 1.281

inzetbaarheid

Voorzieningen

personeel overig

114 400 16 0 0 498 4 494

Voorziening leegstand

gehuurde gebouwen

194 0 194 0 0 0 0 0

Voorziening rente

derivaat

1.333 0 0 337 0 996 337 659

Projecten en

activiteiten

44 0 44 0 0 0 0 0

Totaal overige

voorzieningen

1.685 400 254 337 0 1.494 341 1.153

Totaal

voorzieningen

passiefzijde balans

15.435 3.794 4.641 628 10 13.950 4.853 9.097

190 Geïntegreerd Jaardocument 2018ROC Midden Nederland • www.rocmn.nl


10A. KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA X € 1.000

31/12/

2018

31/12/

2017

€ € € €

Deze post is als volgt te specificeren:

Kredietinstellingen 1.917 1.917

Ministerie van OCW 13 18

Crediteuren 2.418 3.791

Belastingen en premies sociale verzekeringen 4.674 4.472

Schulden terzake pensioenen 3 5

Overige kortlopende schulden 72 23

Overlopende passiva 20.305 18.412

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva 29.402 28.638

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing/Premies sociale verzekeringen 4.643 4.441

BTW 57 31

Overige 0 0

Totaal belastingen en premies sociale verzekeringen 4.701 4.472

Overlopende passiva

Reservering vakantietoeslag 3.363 3.322

Vakantiedagen 1.056 1.161

Ministerie van OCW geoormerkte bijdragen 3.720 1.825

Ministerie van OCW niet-geoormerkte bijdragen 6.588 6.359

Overige overlopende passiva (Ministerie van OCW overige) 0 0

Vooruitontvangen leerlinggelden 11 1.218

Vooruitontvangen contractactiviteiten 0 0

Vooruitontvangen/overlopende projecten 1.083 613

Overige overlopende passiva 4.484 3.914

Totaal overlopende passiva 20.305 18.412

12A. VERBONDEN PARTIJEN (HOLDING ROC MIDDEN NEDERLAND B.V.)

Onder de post “Verbonden partijen (Holding ROC Midden Nederland B.V.)” wordt de rekening courantverhouding

tussen de Stichting ROC Midden Nederland en de Holding ROC Midden Nederland Contractactiviteiten B.V.

weergegeven. Er zijn geen afspraken gemaakt over aflossingen en er zijn geen zekerheden gesteld. Over de rekening

courantverhouding wordt rente berekend.

Alle groepsmaatschappijen, zoals opgenomen in paragraaf 1.3, evenals de deelnemingen, worden aangemerkt als

verbonden partij. Transacties tussen groepsmaatschappijen worden in de consolidatie geëlimineerd.

Jaarrekening 2018 191


TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE

EXPLOITATIEREKENING

16A. BATEN WERK IN OPDRACHT VAN DERDEN X € 1.000

31/12/2018 31/12/2017

€ € € €

Totaal opbrengst werk in opdracht van derden 2.359 2.203

Mede naar aanleiding van aanbevelingen vanuit een algemeen onderzoek door de Rekenkamer en een brief van de

toenmalige staatssecretaris Rutte is besloten om met ingang van 2006 de contractomzet te splitsen naar

financieringsbron. Dit betekent dat alle crebo of overwegend crebo gefinancierde opbrengst in de Stichting wordt

verantwoord. Alle andere contractomzet wordt verantwoord in Bedrijfsopleidingen Midden Nederland BV. De directe

en indirecte kosten van de contractactiviteiten worden naar rato van de omzet toegedeeld aan de Stichting danwel

Bedrijfsopleidingen Midden Nederland BV.

17A. OVERIGE BATEN X € 1.000

31/12/2018 31/12/2017

€ € € €

Overige baten

Projecten (geen overheidsbijdragen) 1.725 2.338

Verhuur onroerend goed 601 716

Detachering personeel 376 416

Restauratieve voorzieningen 0 1

Stage- en schoolactiviteiten 0 39

Overige 1.170 2.030

Totaal overige baten 3.872 5.540

18A. PERSONELE LASTEN X € 1.000

31/12/2018 31/12/2017

€ € € €

Lonen en salarissen 80.492 80.048

Sociale lasten 10.595 9.543

Pensioenlasten 11.540 11.186

Totaal lonen en salarissen incl. werkgeverslasten 102.627 100.777

Dotatie/vrijval voorziening 2.917 5.486

Personeel niet in loondienst 8.799 8.958

Overige 798 151

Totaal overige personele lasten 12.514 14.595

Uitkeringen -/- -573 -550

Totaal personele lasten 114.568 114.822

20A. HUISVESTINGSLASTEN X € 1.000

31/12/2018 31/12/2017

€ € € €

Huur 2.378 2.006

Dotatie/ vrijval voorzieningen huisvesting 576 796

Klein onderhoud en exploitatie, incl. tuinonderhoud 1.349 1.421

Energie en water 1.252 1.139

Schoonmaakkosten en vuilafvoer 2.226 2.263

Heffingen/belastingen/verzekeringen 990 595

Beveiligingskosten 87 259

Overige huisvestingslasten 122 447

Totaal huisvestingslasten 8.980 8.926

192 Geïntegreerd Jaardocument 2018ROC Midden Nederland • www.rocmn.nl


21A. OVERIGE INSTELLINGSLASTEN X € 1.000

31/12/

2018

31/12/

2017

Administratie- en beheerslasten

Inkoopkosten werk voor derden 3.541 3.171

Administratie en beheer ICT-gerelateerd 2.692 3.363

Abonnementen en contributies 836 1.081

Reprokosten (incl. huur kopieerapparaten) 994 1.010

Porto- en telefoonkosten 401 464

Advieskosten 601 579

Accountantskosten 143 181

Kantoorartikelen 181 173

Administratie en beheer overig 665 608

Totaal administratie en beheer 10.054 10.630

Leermiddelen en activiteiten

Leermiddelen en activiteiten 3.952 4.255

Leermiddelen ICT-gerelateerd 165 146

Examenkosten en externe legitimering 1.058 1.082

Totaal leermiddelen en activiteiten 5.175 5.483

Dotatie/vrijval overige voorzieningen 0 15

Overige

PR & Marketing 1.518 1.690

Restauratieve voorzieningen 1.188 1.079

Overige (incl.boekverlies verkoop panden) 46 276

Totaal overige 2.752 3.045

Totaal overige instellingslasten 17.981 19.173

Jaarrekening 2018 193


ONDERTEKENING VAN DE JAARREKENING

OPMAKEN EN VASTSTELLEN VAN DE JAARREKENING

College van Bestuur:

drs. H.J. (Johan) Spronk (voorzitter)

drs. E.P. (Paul) van Maanen (lid)

M.A. (Michel) Labij (lid)

Utrecht, 28 juni 2019

GOEDKEUREN VAN DE JAARREKENING

Raad van Toezicht:

Dhr. drs. J.A.C.F. Tuijtel

Dhr. drs. A. Brienen RA

Dhr. drs. E.H.J. Kok MBA

Mevr. C.M.M. Noom

Mevr. drs. A.E. Spreen

Utrecht, 28 juni 2019

194 Geïntegreerd Jaardocument 2018ROC Midden Nederland • www.rocmn.nl


Jaarrekening 2018 195


196 Geïntegreerd Jaardocument 2018ROC Midden Nederland • www.rocmn.nl


GEÏNTEGREERD JAARDOCUMENT 2018

OVERIGE GEGEVENS

Bijlagen

155


CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE

ACCOUNTANT

Aan de raad van toezicht van Stichting ROC Midden-Nederland

A. VERKLARING OVER DE IN HET GEÏNTEGREERD JAARDOCUMENT OPGENOMEN

JAARREKENING 2018

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2018 van Stichting ROC Midden-Nederland te Utrecht gecontroleerd.

Naar ons oordeel:

• Geeft de in het geïntegreerd jaardocument opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de

samenstelling van het vermogen van Stichting ROC Midden-Nederland op 31 december 2018 en van het resultaat

over 2018 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs;

• Zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2018 in alle van

materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de in de relevante weten

regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1 Referentiekader van het

Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2018;

2. de geconsolideerde en enkelvoudige staat van baten en lasten over 2018; en

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere

toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse

controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond

hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting ROC Midden-Nederland zoals vereist in de Verordening inzake de

onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante

onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels

accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Geen controlewerkzaamheden verricht ten aanzien van de anticumulatiebepaling van artikel 1.6a WNT en artikel 5 lid

1(j) Uitvoeringsregeling WNT In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2018 hebben wij geen

controlewerkzaamheden verricht op gegevens in de WNT-verantwoording, of het ontbreken daarvan, op grond van de

anticumulatiebepaling van artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1 onderdeel j Uitvoeringsregeling WNT. Dit betekent dat wij

niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende

topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT plichtige

instellingen alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

B. VERKLARING OVER DE IN HET GEÏNTEGREERD JAARDOCUMENT OPGENOMEN ANDERE

INFORMATIE

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het geïntegreerd jaardocument andere informatie,

die bestaat uit:

• het bestuursverslag;

• de overige gegevens.

198 Geïntegreerd Jaardocument 2018ROC Midden Nederland • www.rocmn.nl


Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;

• alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en paragraaf ‘2.2.2.

Bestuursverslag’ van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018 is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de

jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs, paragraaf

‘2.2.2. Bestuursverslag’ van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018 en de Nederlandse Standaard 720. Deze

werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het college van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het

bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en de

overige OCW wet- en regelgeving.

C. BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT DE

JAARREKENING

Verantwoordelijkheden van het college van bestuur voor de jaarrekening

Het college van bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening, in

overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het college van bestuur is ook verantwoordelijk voor

het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in

overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen.

In dit kader is het college van bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het college

van bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en

regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het college van bestuur afwegen of de onderwijsinstelling in staat is om

haar activiteiten in continuïteit voort te zetten.

Op grond van genoemde verslaggevingsstelsel moet het college van bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de

continuïteitsveronderstelling, tenzij het college van bestuur het voornemen heeft om de onderwijsinstelling te

liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.

Het college van bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de

onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving

van de onderwijsinstelling.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende

en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat

wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden

verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers

op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze

controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Overige gegevens 199


Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele

oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het

Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle

bestond onder andere uit:

• het identificeren en inschatten van de risico’s:

• dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude,

• van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de balansmutaties, die van materieel

belang zijn.

Het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van

controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een

afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van

samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk

verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel

controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet

als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de onderwijsinstelling;

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte

financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het college van

bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;

• het vaststellen dat de door het college van bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is.

Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn

waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan

voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om

aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als

de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de

controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of

omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een instelling haar continuïteit niet langer kan handhaven;

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen;

en

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen en

of de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang

zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de aansturing van, het

toezicht op en de uitvoering van de groepscontrole. In dit kader hebben wij de aard en omvang bepaald van de uit te

voeren werkzaamheden voor de groepsonderdelen. Bepalend hierbij zijn de omvang en/of het risicoprofiel van de

groepsonderdelen of de activiteiten. Op grond hiervan hebben wij de groepsonderdelen geselecteerd waarbij een

controle of beoordeling van de volledige financiële informatie of specifieke posten noodzakelijk was.

Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en

over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante

tekortkomingen in de interne beheersing.

Arnhem, 28 juni 2019 Deloitte Accountants B.V.

Was getekend: drs. C.L. Willems RA

200 Geïntegreerd Jaardocument 2018ROC Midden Nederland • www.rocmn.nl


ROC Midden Nederland

Bezoekadres Brandenburchdreef 20

3562 CS Utrecht

(030) 754 17 00

Postbus 3065

3502 GB Utrecht

rocmn.nl