Magazine Leef! 19

burobinnen

Magazine

NAJAAR 2018 # 19

INFORMATIEMAGAZINE

VOOR ALLE NOORDWIJKERS

Fly me to the moon

Theater in space

Irene Turk

Reis door mijn rouw

Space Campus Noordwijk

De ruimte in

Linda & Linda

Ondernemen in de Kerkstraat

Week van het Samenzijn

Speeddaten & netwerken

Ruimte

voor welzijn


Weten wat

uw tuin nodig

heeft!

Wij zijn een compleet tuincentrum en

bieden een breed assortiment aan.

U kunt bij ons terecht voor uw gehele tuin,

van tuingereedschap tot tuinmeubelen, voor

uw huis en dier.

Daarnaast verkopen wij barbecues van o.a.

Weber én bent u ook voor sfeerartikelen en

leuke kado’s bij ons aan het goede adres.

Kom langs en laat u inspireren en adviseren!

Alles voor dieren!

In ons tuincentrum vindt u alles voor uw

honden, katten, knaagdieren, vogels en vissen.

Heeft u advies nodig over welke producten

geschikt zijn voor uw huisdier?

Op de dieren afdeling van Tuinextra loopt altijd

iemand rond die u er alles over kan vertellen.

Van Berckelweg 51, Noordwijk

www.tctuinextra.nl | Tel. 071 - 361 21 77

Heeft u al onze klantenpas?

Geniet van voordelen en speciale acties!

Informeer bij onze kassa!


De Ouderenbonden

Bloeiend najaar

Wat heerlijk is het dat wij in Nederland leven en dan vooral

in de Duin- en Bollenstreek! Is het u opgevallen dat wij

tegenwoordig niet alleen meer in het voorjaar, maar ook

tot diep in het najaar kunnen genieten van bloeiende

velden? Zou dat de reden zijn dat wij bij ons in Noordwijk

er zo gezond uitzien?

Het kan natuurlijk ook zo zijn, dat wij ons zo prettig voelen,

omdat er altijd wel ergens in Noordwijk iets te doen is. Daarvoor

hebben wij natuurlijk altijd het strand en de duinen voorhanden,

maar ook de concerten en theatervoorstellingen

maken dat wij altijd de mogelijkheid hebben voor een mooie

invulling van onze tijd. Als dat al niet genoeg zou zijn, hebben

wij ook de mogelijkheid om weer eens een kijkje in één van

onze musea te nemen.

Ook de senioren van Noordwijk doen volop mee met alles wat

hierboven genoemd is, maar daarnaast hebben zij zich verenigd

in ouderenbonden, die voor hun leden ook nog aanvullende

activiteiten organiseren. Daardoor is het niet nodig om, als een

Noordwijker ouder wordt en niet meer elke dag door werkzaamheden

veel uren in beslag wordt genomen, “achter de

geraniums te gaan zitten”.

In magazine Leef! van de afgelopen zomer waren de activiteiten

opgenomen. U zult toen gezien hebben dat de keuze heel

groot is. Toch komt er gedurende het jaar nog heel veel bij.

De leden worden daarvan elke maand op de hoogte gesteld.

Hoort u bij de Noordwijkers van 55 jaar en ouder, die niet meer

aan het arbeidsproces deelnemen? Kijkt u dan even naar de

websites om te kijken of er iets voor u bij is.

Natuurlijk is dat niet alles wat de ouderenbonden doen, want

belangenbehartiging en hulp door ouderenadviseurs en Huba’s

(Hulp bij belastingaangiften) zijn zaken die ons voortdurend bij

de les houden.

U ziet het, niet alleen de bloemen bloeien in Noordwijk, maar

ook de ouderenbonden.

• Actief voor u en samen met u

• Veelzijdig en hulpvaardig

• Bladen : Nieuwsbrief 50+ en

KBO-PCOB magazine

• Gratis Noordwijkse Vuurtorenpas

• Lidmaatschap 2018; per adres

1 e lid € 24,00 p.j., 2 e lid € 20,00 p.j.

Informatie via Ledenadministratie :

Dhr. Herman (H.C.) Bogaards

Goohorstlaan 31, 2203 BC Noordwijk

Tel. (071) 36 157 78

ledenadministratie@kbonoordwijk.nl

www.kbonoordwijk.nl

Gemeenschappelijk actief

• Plaatselijke ouderenbond op

protestants christelijke grondslag

• Belangenbehartiging op tal van

terreinen

• 3 x per maand een programma

in de Vinkenhof

• Gratis tijdschrift Perspectief

Voor nadere informatie:

Leon Guijt

Tel. 071 3620751 of 06 20370408

E-mail: irlguijt@gmail.com

Nieuwe senioren vereniging

in Noordwijk:

• Voor alle gezindten

• Belangenbehartiging zoals

belastinghulp, adviezen van

ouderenadviseurs en hulp bij

thuisadministratie

• Bewegen zoals fietsen,

biljarten en bowlen.

• Cursussen en recreatie

Voor meer informatie bel onze

secretaris:

Henriette van der Gugten

Tel. 071 8884884

Website: www.ansv.nu

1


Magazine

INFORMATIEMAGAZINE

NAJAAR 2018 # 19

VOOR ALLE NOORDWIJKERS

04

16

Fly me to the moon

Theater in space

Irene Turk

Reis door mijn rouw

Space Campus Noordwijk

De ruimte in

Linda & Linda

Ondernemen in de Kerkstraat

Week van Samenzijn

Speeddaten & netwerken

Ruimte

voor welzijn

coverfoto: Buro Binnen

Colofon

Magazine Leef! is een uitgave van Buro Binnen

in samenwerking met stichting Welzijn Noordwijk

Magazine Leef! verschijnt vier keer per jaar.

Editie 20 verschijnt december 2018.

REDACTIE: Yvonne Andrée Wiltens, Harm

Dragt, Frans van Duijn, May-lisa de Laat,

Caroline Spaans, Thomas Steenvoorden

en Marieke Voorn.

CONCEPT, VORMGEVING EN FOTOGRAFIE:

Pauline de Ruiter en Thomas Steenvoorden

Buro Binnen, Noordwijk

REDACTIEADRES EN ADVERTEREN:

Redactie Magazine Leef!

Voorstraat 29, 2201 HL Noordwijk

thomas@burobinnen.nl

Tel. 06 54 96 17 16

www.welzijnnoordwijk.nl

VERSPREIDING: Magazine Leef! wordt gratis huis

aan huis verspreid in heel Noordwijk, 12.500 expl.

© Magazine Leef! 2018. Niets uit deze uitgave mag

op welke manier dan ook worden gereproduceerd

zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming

van de uitgever.

Wisseling voorzitter

08

Fly me

to the

moon

12

Reis door mijn rouw

19

Linda & Linda

Kunstenaars in de Kerkstraat

Dit huis-aan-huis magazine wordt elk

kwartaal gratis bezorgd bij alle Noordwijkers

en is de spreekbuis van haar

participanten als het gaat om communicatie

in het sociale domein. Daarnaast

zoekt de redactie naar onderwerpen

die betrekking hebben op

het welzijn van de Noordwijkers in de

meest brede zin van het woord. Ideeën

of suggesties? Laat het ons weten!

Stuur een mail aan:

redactieleef@burobinnen.nl

Space business park

28


Inhoud

07 Anita van Klaveren

Aan de slag met cultuur

08 Fly me to the moon

Ontmoeten en verbinden

16 Irene Turk

Reis door mijn rouw

19 Linda en Linda

Ondernemen in de

Kerkstraat

26 Puzzel

28 Kunst en cultuur

Kunst in de Kerkstraat

34 Historie

50 Jaar ESTEC in Noordwijk

46 Björn Bulk

Footgolf, sport in opkomst

47 Verrijk je buurt

Ideeën van bewoners

Advertorials

44 Sportarts Lex Mulder

48 All About Balance

Nieuw:

Contactwaaier

Soms heb je een vraag, maar waar

kan je die kwijt? Steeds meer mensen

gaan dan googelen, maar niet iedereen

is daar fan van. Voor die mensen

is er nu de Contactwaaier, een handig

waaiertje met alle adressen op

het vlak van zorg, hulp, inkomen en

welzijn. U kunt er één afhalen bij het

Lokaal Loket in het gemeentehuis.

Participanten

01 Ouderenbonden

04 Welzijn Noordwijk

Samenleven is een werkwoord

11 Gemeente Noordwijk

Themajaar Space nu al een succes

12 Gemeente Noordwijk

Ruimte op het Space Business Park

14 Groot Hoogwaak

Ik ben blij dat je hier bent

22 Welzijn Noordwijk

Week van het Samenzijn

24 Gemeente Noordwijk

Ruimte voor intiatieven

30 Grand Hotel Huis ter Duin

32 Marente

Henny en Greet Heemskerk

38 ‘s Heeren Loo

Ruimte voor bewoners en

bezoekers

40 Bibliotheek

42 Noordwijkse Woningstichting

‘Grond is er genoeg, maar ruimte

is schaars’

Participanten van magazine Leef!

Gemeente Noordwijk • Welzijn Noordwijk • De ouderenbonden

ANSV, KBO en PCOB • Woonzorgcentrum Groot Hoogwaak

• ‘s Heeren Loo, zorg voor mensen met een verstandelijke

beperking • Samenwerkende zorgverleners • Bibliotheek

Bollenstreek • Grand Hotel Huis ter Duin

najaar 2018 - nummer 19

Voorwoord

Ruimtevaart, ruimte, leefruimte, leefomgeving:

Noordwijk is er vol van!

Een titel bedenken voor het voorwoord was deze keer echt niet

moeilijk. Magazine Leef! staat dit keer bol van allerlei zaken die

met ruimte te maken hebben. In 2018 is Noordwijk City of Space

met tal van evenementen en activiteiten die daarmee te maken

hebben. En dat is wel eens goed, want als bewoners realiseren

we ons nauwelijks hoe belangrijk de met de ruimtevaart verbonden

bedrijven voor Noordwijk zijn. In de eerste plaats is daar

natuurlijk ESTEC, sinds 1962 hier en nu een van Noordwijks

grootste werkgevers. Wat weten we daar eigenlijk van: is het wel

zo’n gesloten bolwerk als het lijkt? Martine Zeeman liep al een

hele tijd rond met het idee om over die bijzondere internationale

gemeenschap eens een theatervoorstelling te maken.

Op het bedrijventerrein Space Business Park is nog ruimte genoeg

voor bedrijven die iets met ruimtevaart doen, en vorige

week was hier nog staatssecretaris Keijzer die de vestiging van

een Space Campus op ESTEC aankondigde. Meer hoogwaardige

en schone werkgelegenheid kunnen we hier goed gebruiken.

Inmiddels nemen we met elkaar heel wat meer leefruimte in

beslag. Daarbij moeten we de kwaliteit van onze leefomgeving

goed in het oog houden. Daar zou wethouder Bakker het graag

eens met u over hebben: wat zou u willen inbrengen als het om

de herziening van de Omgevingsvisie 2030 gaat?

En dan kom ik vanzelf weer bij goed leven oftewel welzijn: daarover

vindt u in dit nummer 19 ook weer een aantal interessante

artikelen: over kunst en cultuur, over zorgpauzes voor mantelzorgers,

over het initiatief ‘Verrijk je Buurt’ door vrijwillige inzet

met hulp van Fonds 1818, de nieuwe speeltuin op ’s Heerenloo

en niet te vergeten de komende bestuurswisseling bij Welzijn

Noordwijk. Na zes intensieve jaren waarin het CON onder zijn

inspirerende leiding veranderde in Welzijn Senioren Noordwijk

en vervolgens verder ontwikkelde in het Welzijn Noordwijk van

nu neemt Ewout Cassee afscheid en volgt Elco Fritzsche hem op

als voorzitter. We kunnen Ewout niet genoeg prijzen voor zijn

tomeloze inzet!

Zo staat dit 19e nummer opnieuw vol

zaken die u en mij op de een of andere

manier aangaan als bewoners van dit

fijne dorp!

Ik wens u weer veel leesplezier en

een hele mooie nazomer toe!

Frans Bruinzeel

Redactievoorzitter en

secretaris Welzijn Noordwijk


Welzijn Noordwijk

Samenleven

is een werkwoord

4


Ewout Cassee is de actieve en

betrokken voorzitter van het bestuur van de

Stichting Welzijn Noordwijk. Per 1 november

a.s. draagt hij zijn voorzittersrol over aan Elco

Fritzsche. Ewout komt uit Haarlem en woont

sinds 1971 in Noordwijk. Elco komt uit Den

Haag en woont hier sinds 1982. Hun hart ligt

in Noordwijk, de Haarlemse en Haagse roots

hebben hun rol als bestuurslid bij W(S)N

nooit in de weg gestaan.

TEKST YVONNE ANDRÉE WILTENS

BEELD BURO BINNEN

EWOUT CASSEE

Enthousiaste bestuurders Welzijn Noordwijk

Goed om plaats te maken

De heren poseren enthousiast met de duofiets van Fietsmaatjes

Noordwijk. Daar waar de fiets ruimte heeft voor twee

bestuurders, stapt Ewout als voorzitter af, en stapt Elco op.

Ewout: ‘Ik heb mezelf altijd beloofd dat ik op mijn 80e plaats

moeten maken, die tijd is nu gekomen.’ Hij schetst een werkzaam

leven als directeur van de Hogere Hotelschool in Den

Haag. Na zijn pensionering in 1999 heeft hij een tijd een

managementbureau gerund in de hospitality en werd hij

bestuursvoorzitter bij het Northgo College. Daarna werd het

tijd voor een nieuwe strategische of beleidsmatige uitdaging.

Toen vanuit de Noordwijkse gemeentepolitiek de discussie

werd aangezwengeld over de exploitatie van de buurthuizen

raakte hij via de ouderenbonden nauw betrokken bij de

voorbereiding, de totstandkoming en de ontwikkeling van

de Stichting Welzijn Senioren Noordwijk.

Een echte verbinder

Elco ziet zichzelf als een echte verbinder. Al vanaf zijn 16e is

hij actief in het verenigingsleven, zoals in de volleybalverenging,

de PCOB, de kerkenraad en de Stichting Welzijn Noordwijk.

Voor zijn actieve bijdrage aan de samenleving ontving hij

in 2016 een lintje. Elco: ‘Ik ben echt een voorzitter, met een

voorkeur voor het bestuurlijke, strategische en beleidsmatige.

Daarbij breng ik graag mensen bij elkaar, dat vind ik het leuke

aan besturen.’ Vanwege het bestuurlijke voorzitterschap van

Welzijn Noordwijk per 1 november a.s. neemt Elco afscheid

van zijn rol als voorzitter PCOB (Protestants Christelijke ouderenorganisatie).

Met pijn in het hart, maar die twee rollen

zijn voor hem niet te combineren. ‘Maar uiteraard zal ik altijd,

in alles wat ik doe, ook mijn achterban vertegenwoordigen.’

Van uitvoerend naar toeziend

Beide heren vertellen over het bestuur van de stichting, met

- tot voor kort - een uitvoerend karakter. Ewout: ‘We hebben

als stichting echt een professionalisering doorgemaakt.

Hadden we eerst vooral een rendabele exploitatie van de

buurthuizen als belangrijke taak, in de loop van de tijd zijn

die taken uitgebreid. Zeker met het verbreden naar Welzijn

Noordwijk en de uitbreiding met steunpunt Mantelzorg en

stichting Vrijwilligers Steunpunt. Waarbij we altijd gericht zijn

geweest op samenwerking met andere organisaties, in het

belang van de Noordwijkers. We zijn een goed georganiseerde,

professionele organisatie geworden, met een uitstekende

directeur.’ Elco: ‘Ik was nauw betrokken bij de selectie van

Marion Loor. Zij sprong er direct uit. Het dorp mag echt blij

zijn met haar komst. En nu het management stevig staat,

verschuift de rol van het bestuur meer naar toeziend.’

Ewout: ‘Dat past niet zo bij mij, althans niet nu, binnen deze

organisatie. Ik wil niemand voor de voeten lopen en er zelf

niet chagrijnig van worden. Dan moet je op tijd vertrekken,

dus dat doe ik, met een goed gevoel.’

5


Charmant, energiek en eigenzinnig, zo zou ik Ewout’s

inzet van de afgelopen 8 jaar omschrijven. Hij heeft

met verve eerst het ouderenwerk helpen hervormen en

aansluitend de kar getrokken om Welzijn Noordwijk

vorm te geven. Dit alles deed hij met visie en oog voor de

behoeften van Noordwijkers. Zijn humor en vermogen

om mensen te enthousiasmeren en mee te nemen, waren

hierin onmisbare kwaliteiten. Zijn bijdrage is een mooi

voorbeeld van hoe inwoners met hun maatschappelijke

betrokkenheid het verschil kunnen maken! Namens het

gemeentebestuur en de betrokken ambtenaren wil ik

daarvoor mijn grote waardering uiten.

Marie José Fles, wethouder Zorg en welzijn

Ouderen, een bedreigde diersoort

Sinds 2017 is de S uit de naam verdwenen. Van Welzijn Senioren

Noordwijk wijzigde de naam én het aandachtsgebied in

Welzijn Noordwijk. En werd de stichting actief voor álle

Noordwijkers. De heren benadrukken dat de extra aandacht

voor senioren desondanks wel moet blijven bestaan. Ewout:

‘Meer dan ooit eigenlijk. Iedere dag zijn ouderen negatief in

het nieuws. Ze zijn te duur, want ze leven te lang. Ze eten

het pensioen van hun kinderen op. En ze blijven te lang in

hun huizen zitten. Er is veel afgebroken voor ouderen. Als

we willen zorgen dat ouderen langer zelfstandig thuis blijven

wonen, dan moeten we ook zorgen dat dat kán. Dus er moet

absoluut een alternatief komen voor de verdwenen ‘bejaardenhuizen’.’

Elco beaamt dat volmondig. ‘Het is niet de vraag óf

er iets moet komen, maar wat en hoe?’ Ewout: ‘Het beeld

van de senioren zit ons dwars. En er is echt meer dan bingo.

Ouderen moeten zelf die actieve rol in de samenleving

claimen. De wereld houdt niet op bij reizen en genieten van

de kleinkinderen.’ Elco: ‘Mensen willen zich tegenwoordig

niet meer vastleggen. Maar we hebben een groep ouderen

die écht hulp nodig hebben en we hebben een grote groep

ouderen die daar als vrijwilliger een rol in zouden kunnen

spelen, maar ‘niets’ willen. Hoe brengen we daar verandering

in?’ De belangrijke vraag die de heren hardop stellen aan álle

Noordwijkers: ‘Wat kun jij bijdragen aan onze samenleving?’

Blik op de toekomst

Ze schetsen het huidige beeld van een vloot van vele bootjes

die varen in de zee van welzijn. Qua onderling contact gaat

dat prima en in goede harmonie. Maar het zou mooi zijn als

er betere coördinatie zit op de koers van die vloot. Want dat

betekent direct meer duidelijkheid voor de aanvragers, voor

de doelgroep. Het zou mooi zijn als Welzijn Noordwijk daar

nog nadrukkelijker een rol in kan spelen. Waar Noordwijkers

altijd terecht kunnen met vragen en problemen, waarbij

WN zorgt dat de vraag op de juiste plek terecht komt.

Het magazine Leef! wordt door beiden geroemd als mooi

communicatiemiddel, met een passende titel. Ze geven

aan dat communicatie in welzijn essentieel is, het aanbod is

immers groot. Het is duidelijk dat er nog genoeg mooie uitdagingen

voor de boeg liggen, om in de termen van de vloot

te blijven. Waarbij door het samengaan met Noordwijkerhout

en De Zilk er weer extra kansen bijkomen.

ELCO FRITZSCHE

‘Het is niet

de vraag

óf er iets

moet komen,

maar wat

en hoe?’

6


Even voorstellen

Ik ben Anita van Klaveren en ik ben sinds een half jaar in

dienst als Cultuurmakelaar van de gemeente Noordwijk.

Opgegroeid in Noordwijk, ben ik erg verwend door het

culturele aanbod. Vanaf kleins af aan ben ik samen met

mijn ouders en mijn zussen naar heel wat voorstellingen,

evenementen en erfgoed geweest.

.

TEKST ANITA VAN KLAVEREN BEELD BURO BINNEN

.

Aan de slag

met cultuur

En nu mag ik met mijn baan dit ontzettend rijke culturele

werkveld ondersteunen. In mijn ogen toch wel een van de

leukste banen die je kunt hebben. Nu sta ik ook op de foto,

in dit mooie muziek paviljoen, met een van mijn favoriete

kunstwerken op de achtergrond.

Wat is een cultuurmakelaar?

Ik krijg erg vaak de vraag, mooie titel, cultuurmakelaar. Maar

wat houdt het precies in? En deze vraag kan ik nooit in een zin

beantwoorden. Dit komt omdat het culturele bestek in Noordwijk

zo breed en divers is. Vanuit de cultuursector is er meer

behoefte aan samenhang en samenwerking met betrokken

inwoners en mogelijke partners. Vanuit dit oogpunt is er een

nieuwe functie ontstaan, namelijk de cultuurmakelaar.

Cultuur Netwerk Noordwijk

Een Cultuur Netwerk Noordwijk is opgezet. Een samenwerkingsvorm

waarin partijen die actief zijn op het gebied van

cultuur, erfgoed en welzijn, zijn aangehaakt. Zowel uit

Noordwijk als Noordwijkerhout. Met als doel:

• Uitwerken, coördineren, aanjagen van cultuurbeleid

• Afstemming in programmering o.a. op basis van een

jaarlijks thema

• Betere promotie van het aanbod

• Facilitaire ondersteuning van culturele organisaties en

initiatieven.

• Onderlinge samenwerking binnen de nieuwe gemeente

te versterken.

De gemeente Noordwijk wil het aanbod van cultuur verbreden,

meer doelgroepen aanspreken, krachten en kennis onderling

bundelen, meer vrijwilligers te trekken, enzovoorts.

Cultuur Verbindt Avond

Met de gehele culturele sector in Noordwijk én Noordwijkerhout

willen we een volgende stap maken. Dat willen we doen

tijdens de Cultuur Verbindt Avond op 17 oktober 2018. Een

avond waarop we willen inspireren. Zo verbinden we ons

met elkaar en met wat ons drijft.

ANITA IN DE GERENOVEERDE

MUZIEKTENT MET OP DE

ACHTERGROND HAAR FAVORIETE

KUNSTWERK; DE GIRAFFEN

Tijdens de Cultuur Verbindt Avond wordt er kennis gemaakt

met het Cultuur Netwerk Noordwijk. Zij geven uitleg over het

cultuurbeleid en de nieuwe ontwikkelingen waarmee zij aan de

slag zijn gegaan. Een goed voorbeeld van zo’n ontwikkeling is

het cultuurpunt, een website die ondersteuning biedt aan alle

verenigingen in de nieuwe gemeente Noordwijk.

Samen met Noordwijkerhout

Tevens komt de fusie aan bod, wat betekent de fusie op het

gebied van cultuur? Zowel voor Noordwijk als Noordwijkerhout.

Noordwijk trekt natuurlijk samen op met onze buren in

de nieuwe gemeente. Daarnaast is de cultuurprijs in het leven

geroepen. De nieuwe gemeente barst van het creatieve talent.

Deze prijs is voor het beste culturele idee voor 2019. Noordwijkers

en Noordwijkerhouters zijn uitgenodigd om hun beste

culturele idee in te zenden. De winnaar maakt kans op € 5000,-

om zijn eigen idee tot leven te brengen. Wij hopen door middel

van deze prijs dat we iedereen in Noordwijk en Noordwijkerhout

die iets met cultuur doen kunnen prikkelen om zich

verder te ontwikkelen. Het publiek van de Cultuur Verbindt

Avond op 17 oktober beslist uiteindelijk wie de prijs bemachtigt

en met de prijs naar huis gaat.

Iets waar wij trots op mogen zijn

Kortom, er zijn ontzettend veel ontwikkelingen op het gebied

van cultuur. Wij zijn vooral benieuwd naar de input van het

culturele veld en hopen zo samen door te bouwen naar iets

blijvends. Iets waar we als Noordwijker trots op zijn.

7


Fly me to

the moon

ZEEPaanZEE is een broedplaats voor

eigentijdse theaterproducties, met

theatermaker en regisseur Martine Zeeman

als drijvende kracht. Op donderdag 27

september gaat een bijzondere productie

in première; Fly me to the Moon. Op

het ‘maanlandschap’ bij DECOS kunnen

bezoekers genieten van theaterspektakel

met een internationale cast met vele

professionals. Het stuk gaat over een

11-jarige jongen die de kans krijgt naar de

maan te vliegen. Wat doet die reis met de

kijk op de aarde en op onze gezamenlijke

toekomst?

TEKST YVONNE ANDRÉE WILTENS

BEELD BURO BINNEN & RICHARD VAN EGMOND

8

De kracht van ontmoeten en verbinden


VLNR: ROSA, DANIA, JOOST, ROGIER EN MARLIJN

Theatermaker pur sang

Ik ontmoet Martine in het Theaterhuis aan de Voorstraat, de

thuisbasis van ZEEPaanZEE. Het is dé plek voor het ontstaan

van theaterproducties, theaterlessen voor jongeren en volwassenen,

auditietrainingen, de opslag van decors, rekwisieten

en kleding en een plek van ontmoeten en oefenen.

‘Theater verrijkt je als mens. Ik zie het als een gezamenlijke

reis, met anderen samen draag je het verhaal.’ Het rossige

krulhaar van Martine Zeeman laat zich niet dwingen en

springt eigenwijs alle kanten op. En zo is het ook met Martine:

dynamisch, sprankelend, nieuwsgierig en met een scherpe

blik. Een theatermaker pur sang, die wat ze doet op haar eigen

bevlogen manier aanpakt. Dat geldt ook voor Fly me to the

Moon. Gepassioneerd praat ze over de reis naar het resultaat;

van het eerste initiatief tot aan de lancering van het stuk.

FLY ME TO THE MOON

Theaterproductie

Zeep aan Zee

Script, regie en artistiek leider: Martine Zeeman

Met o.a. Joost Kramer, Rogier Baris, Marlijn van Dijk,

Saskia Schäfer en Rosa van der Vlugt

FLY ME TO THE MOON is een unieke voorstelling.

Spectaculair locatietheater met zang, dans, acts en zowel

bestaande als speciaal voor de voorstelling

gecomponeerde livemuziek. De 30-koppige cast bestaat

uit professionals uit binnen- en buitenland, lokaal talent

én medewerkers van ESA/ESTEC.

In FLY ME TO THE MOON krijgt de 11-jarige Joost (Rogier

Baris) de unieke kans om naar de maan te gaan. Kunnen

we in de toekomst wonen op de maan of zelfs op Mars?

Zal de aarde wel blijven bestaan? En hoe ziet ons leven er

over 50 jaar uit? Ga mee op reis…

Speeldata

September: Donderdag 27 | Vrijdag 28 | Zaterdag 29 |

Zondag 30

Oktober: Donderdag 4 | Vrijdag 5 | Zaterdag 6 | Zondag 7

Aanvang: 20.15 Speelduur: ± 2 uur

LOCATIE:

‘Moonyard’ Buitenterrein DECOS (tegenover ESTEC)

Huygensstraat 30 2201 DK Noordwijk

Het publiek zit op een overdekte tribune

Tickets: (bestellen via De Muze)

Standaard € 25,00, Scholieren/studenten € 10,00,

VIP-tickets € 35,00 (VIP-voorstelling start om 19.15.

Met de beste plaatsen, een drankje en een inleiding op

locatie door Martine Zeeman).

Kinderen en jongeren

‘Ik vind het fascineren om met kinderen en jongeren te

werken en hen actief bij theater te betrekken. Ze zijn enthousiast,

hun reactie is zó puur. Dat is mooi en inspirerend.

Daarom ontwikkelen we bij een voorstelling vaak activiteiten

voor scholen, bijvoorbeeld een educatieve lijn. Dat hebben we

nu ook gedaan, met de vraag ‘Met wat voor voertuig zou jij

naar de maan reizen?’ Dat zijn ze op school gaan maken,

onder de bezielende leiding van hun leerkrachten. Woensdag

26 september is de voorpremière van Fly me to the Moon voor

leerlingen van groep 7/8 en klas 1/2 van de middelbare. In de

ontvangstruimte van DECOS staan dan hun ‘maaksels’, die

kunnen ze daar bewonderen.’

Zwerven en ontdekken

‘Ik heb een hang naar het zwerversbestaan. Reizen, zwerven,

het ontdekken van culturen en het ontmoeten van anderen;

dat is een enorme inspiratiebron. Werken met het onbekende,

dat past zó bij mij. Zo is het ook gegaan met Fly me to the

Moon. Ik raakte geïntrigeerd door de afgeschermde wereld

van ESA/ESTEC achter die hekken en slagbomen. Wat speelt

zich daar af? Wat weten we van die ruimtevaart, van die

organisatie? Eigenlijk helemaal niks. Ja, we kennen het

gebouw, de locatie, maar daar houdt het op. Dan wil ik

weten wat er écht gebeurt, ik wil naar binnen. Naar dat

niemandsland, wat tegelijkertijd ook allesland is.’

27 • 28 • 29 • 30 SEPTEMBER 4 • 5 • 6 • 7 OKTOBER

ZEEPaanZEE

theaterprodukties

9


PERSLANCERING

Op vrijdag 7 september was een deel van de internationale

cast aanwezig in het bezoekerscentrum SPACE EXPO.

Gekleed in helblauwe overalls en bruisend van de energie

gaven zij de aanwezige pers een voorproefje van het

theaterspektakel.

Staand aan de voet van spaceshuttle Columbus introduceert

Martine het stuk, wat een visueel spektakel op locatie belooft

te worden. Speler Joost Kramer zingt een prachtig lied, ‘Laat

nu maar gaan…’ Wat ligt er voor je? Waar ga je naartoe? Het

zijn grote vragen voor een jonge jongen die naar de maan

mag reizen.

Natalino Bucci, een Italiaanse ESA wetenschapper, geeft zijn

visie op het spektakel en de samenwerking met Martine. In

het Engels, met een prachtige Italiaanse tongval, vertelt hij

over de bijzonder mooie mix van mensen, ruimtevaart en

creativiteit. Heel ‘inspiring’ wat er gebeurt.

Frans Bruinzeel vertelt als bestuursvoorzitter van Zeep

aan Zee over de geweldige samenwerking met ESA/ESTEC

en hoe mooi de productie past binnen het Noordwijkse

themajaar Space.

Rosa van der Vlugt, Marlijn van Dijk en Joost Kramer voeren

driestemmig Space Oddity van Bowie uit. Loepzuiver,

kippenvel. Dit voorproefje smaakt naar meer. De ‘man van

de muziek’ Marnix Wetzer speelt een zeer belangrijke rol

bij de totstandkoming van het stuk en wordt door de spelers

en Martine geroemd.

Hoofdrolspeler Rogier Baris (13) heeft er heel veel zin in.

Ook hij speelde al in meerdere producties. Hij vindt het

verhaal geweldig en ‘het spelen op die vlakte is écht heel vet.’

Ook Joost, Marlijn en Rosa maken duidelijk dat ze allemaal

zijn gegrepen door deze bijzondere productie. Door het

fascinerende van het maken van theater op locatie. Door het

bijzondere van die Moonyard. Door het werken met Martine,

die ze alle ruimte geeft om hun eigen ideeën te ontwikkelen.

‘Zij neemt de eindbeslissingen, maar je hebt heel veel

inspraak. Ze laat je het beste uit jezelf halen.’

Het zijn nog spannende laatste weken tot aan de première,

met hele dagen oefenen en bijschaven. Eind september en

begin oktober staat er iets heel bijzonders te gebeuren op het

maandlandschap bij DECOS. Zorg dat je erbij bent en vertel

het door. Dit spektakel mag je niet missen en verdient

volledig uitverkochte speelavonden.

Skypen met astronauten

In de onderzoeksfase dompelt Martine zich volledig onder.

‘Ik weet dan alleen dat het over de ruimte moet gaan. Ik heb

nog geen script, maar zit wel vol ideeën. En dan ontmoet je

de juiste mensen bij ESTEC. Het kwam mooi uit dat zíj, ook in

het kader van 50 jaar ESTEC in Noordwijk, bezig waren om

de ruimtevaart transparanter te maken. Dus mijn plan was

‘interesting’ en ZEEPaanZEE was binnen!’ Martine sprak met

wetenschappers, ging naar conferenties en had zelfs skypegesprekken

met astronauten. Gedurende 3 maanden liep ze

iedere week een dag mee bij Estec. ‘Fascinerend. Zij realiseren

daar de verbeelding in de werkelijkheid. ‘Stel je eens voor’

hoef je tegen hen niet te zeggen. Ze doen niet anders én

maken er plannen bij.’

Professionals en wetenschappers

Fly me to the Moon wordt uitgevoerd door een internationale

cast. ‘Ik werk altijd met professionals, als een kapstok om het

verhaal goed te kunnen dragen. Voeg daar wetenschappers

van ESTEC, lokale talenten, en net afgestudeerden aan toe

en je ziet met wat voor bevlogen mix we werken.’

Ondersteund door de spelers, het bestuur van ZEEPaanZEE en

de vele vrijwilligers stevent de productie af op de première.

Het belooft een enorm spektakel in de open lucht te worden.

‘De cast bestaat uit mensen die de uitdaging aan willen

gaan. Die openstaan voor bijsturing en verandering. Met de

gezamenlijke drive om het verhaal zo goed en mooi mogelijk

te vertellen.’

IK HEB EEN ANDERE ROUTE BEWANDELD,

MAAR THEATER IS ECHT MIJN VAK

Niet onderuitgezakt

‘Ik wil toeschouwers raken, iets nieuws bieden. Dat ze zich op

enig moment naar voren buigen, zich verbazen, ‘wat is dít?’.

Het maakt me niet uit waar het over gaat. Over de kleding, het

decor, een speler een scene, een emotie; een lied; als er maar

iets gebeurt. Dat raken, die verwondering, dat is de kracht van

theater. Ik bouw een relatie op met de kijker, ga voor de verbinding.

Anderen zeggen dat ik daar goed in ben.’

Mijn laboratorium

‘Ik heb als kind in 2 tv-producties gespeeld, en ik speelde altijd

toneel. Maar met 17 jaar en 7 maanden ging ik, net als vele

meisjes om mij heen, de verpleging in.’ Ze woonde destijds

in Wageningen. ‘Ik heb een andere route bewandeld, maar

theater is echt mijn vak. Wat ik destijds niet wist is dat de

verpleging mijn laboratorium is geweest van menselijk

gedrag.

Afscheid, relaties, hoop, herstel, twijfel, liefde, mensen in

nood… Ik heb zoveel gezien en meegemaakt, wat een rijkdom!

Het gaat in theater tenslotte altijd over de krochten van de

menselijke emoties. Ook in de klassiekers; universele grote

thema’s zijn de basis. Natuurlijk ook in mijn stukken.’

10


Gemeente Noordwijk

Themajaar Space

nu al een succes

Op het moment van het uitkomen van

deze najaar editie van LEEF! moeten er

nog de nodige evenementen in het themajaar

2018 Space uitgerold worden maar nu al kan

vastgesteld worden dat het, al weer derde,

themajaar, in de ruimste zin, in Noordwijk een

succes is geworden.

TEKST HARM DRAGT BEELD PR

In 2015 werd besloten, dat niet ongemerkt voorbij gegaan

kon worden aan het feit dat Noordwijk het jaar erop 150 jaar

zou bestaan als badplaats. Met tal van evenementen werd

deze belangrijke mijlpaal gevierd. Het succes van het eerste

themajaar smaakte naar meer en, breed ondersteund, werd

Sport in 2017 tot het centrale thema uitgeroepen. Dat 150

jaar badplaats gevolgd zou worden door Sport was niet

verrassend. In de afgelopen jaren zijn er tientallen miljoenen

geïnvesteerd in de gemeentelijke sportaccommodaties en

werden er prestigieuze prijzen binnen gehaald waaronder

de benoeming tot European City of Sport. Noordwijk stond

daarmee al op de kaart maar het themajaar versterkte die

positie veel verder. Dat Space het thema voor 2018 zou worden

kwam ook niet zo maar uit de lucht vallen. Met de grootste

vestiging van de European Space Agency, ESTEC, binnen

de gemeente grenzen en het feit dat de ruimtevaart 60 jaar

bestaat was het meer dan logisch om het derde thema op te

hangen aan Space. Daar kwam nog bij dat er onder aanvoering

van burgemeester Jan Rijpstra vanuit Noordwijk met het

Rijk en de provincie aan de gemeentelijke zijde veel energie

werd gestoken om meer ruimtevaart gerelateerde organisaties

en activiteiten naar Noordwijk te halen. In 2018 werd al

wel het prestigieuze Galileo Reference Center aan de Zwarteweg

in Noordwijk geopend. Een centrum waar ook veel andere

Europese landen op aasden. Ook het een aansprekende

schoolprogramma dat van 25 juni tot 24 augustus door de

Internationale Space University zou worden georganiseerd

en waarvan een deel bij ESTEC plaats vond droeg bij aan de

keuze. Met de ervaringen opgedaan in de voorgaande jaren

werd de organisatie ter hand genomen. Individuen, groepen

inwoners, verenigingen, stichtingen en organisaties werden

opgeroepen om met ideeën voor passende evenementen te

komen. Aan de organisaties van traditionele evenementen,

zoals het Bloemencorso, werd gevraagd om het geheel een

space tint te geven. De oproep was ook dit jaar niet aan dovemans

oren gericht. Maar liefst 21 evenementen sierden dit

jaar de thema kalender. Marcelle Tangelder, de vanuit de gemeente

aangestelde projectleider over het verloop: “Alle evenementen,

waarbij voor iedereen van alles te beleven was,

zijn goed bezocht. En wij hebben er nog een aantal te gaan,

waar ik ook veel van verwacht. Van 26 tot en met 29 september

vindt er in de Muze een Space Filmfestival plaats. Van

27 september tot en met 30 september loopt er een grootse

theaterproductie onder de naam ‘Fly me to the moon’ dat

door ZEEPaanZEE in samenwerking met ESTEC wordt gebracht.

Op 5 oktober is er een dag voor de ouderen waarin

space centraal staat. Op 7 oktober heeft ESTEC haar jaarlijkse

open dag en de gehele maand oktober zijn er tal van extra

activiteiten in Space Expo. Op 13 november tenslotte vindt

in De Muze de slotavond plaats waar iedereen die dit themajaar

tot een succes heeft gemaakt voor wordt uitgenodigd.”

11


Gemeente Noordwijk

Ruimte op het

Space Business Park

Langs de Zwarteweg, schuin

tegenover de grootste vestiging

van het European Space Agency,

bij velen beter bekend als

ESTEC, ligt het Space Business

Park. Dit jaar is daar het Galileo

Refrence Center geland maar

voor de rest is er nog veel open

ruimte. Navraag bij de gemeente

leert dat dit slechts tijdelijk is

want de ruimtevaarttechnologie

zit enorm in de lift en dus

moet het op termijn geen

probleem zijn om de resterende

kavels te vullen met bedrijven

of organisaties die zich met

ruimtevaart bezig houden.

TEKST HARM DRAGT

BEELD BURO BINNEN EN PR

WETHOUDER PIETER-JAN BARNHOORN OP BEZOEK BIJ SPACE EXPO


Ruimte op een park dat gereserveerd is voor ruimtevaartactiviteiten

lijkt op zich al een mooie invulling. Toch is dat niet

het doel achter het park. De gemeente Noordwijk is er alles

aan gelegen om de bedrijvigheid fors op te voeren. Maar dan

wel met bedrijven die zich op één of andere manier bezig

houden met de ruimtevaart. Volgens wethouder economie

van Noordwijk, Pieter-Jan Barnhoorn zou het terrein al veel

eerder vol gebouwd zijn maar dan met bedrijven die geen

relatie hebben met de ruimtevaart. “Omdat dit van meet af

aan niet de insteek is geweest zijn wij niet ingegaan op die

aanvragen. Ik geef best toe dat er zo op het oog weinig gebeurt

op de locatie. Maar achter de schermen wordt er hard

gewerkt om bedrijven die zich met ruimtevaart activiteiten

bezighouden naar het Space Businiess park te krijgen. Ik kan,

zonder nog namen te kunnen noemen, zeggen dat er contact

is met verschillende geïnteresseerde bedrijven.” De gemeente

houdt dus bewust de ruimte vrij zoals ze dat ook al

deed toen de race werd ingezet om het Galileo Reference

Center naar Nederland en dan het liefst naar Noordwijk te

halen. Veel Europese landen deden er alles aan om het prestigieuze

centrum binnen hun landsgrenzen te krijgen maar de

gezamenlijke en intensieve lobby van het Rijk, de provincie

Zuid-Holland, ESTEC en het college van de gemeente

Noordwijk, zorgde ervoor dat het centrum in Noordwijk werd

gevestigd. Galileo ontvangt en controleert de gegevens van

de Europese Galileo satellieten en doet dat ook voor de

satellieten die de Amerikanen, de Chinezen en de Russen in

de ruimte hebben. De gegevens van de satellieten worden

voor zeer uiteenlopende belangrijke zaken gebruikt zoals het

aansturen van de hulpdiensten, navigatie voor persoonlijke en

zakelijke doeleinden, banktransacties, weersverwachtingen,

dijkbescherming tot doelmatiger landbouw aan toe. Enkele

jaren terug dreigde de belangstelling vanuit het kabinet voor

ruimtevaart en de positie daarin van Nederland af te brokkelen.

Maar die houding is compleet omgeslagen. Om dat te

onderstrepen heeft het Rijk € 15 miljoen beschikbaar gesteld

om op het terrein van ESTEC een internationaal ontmoetingscentrum

te realiseren.

BIJ DE ONDERTEKENINGEN VAN DE CONTRACTEN VOOR HET

INTERNATIONAAL ONTMOETINGSCENTRUM EN DE SPACE CAMPUS

OP 6 SEPTEMBER JL. WAREN V.L.N.R. AANWEZIG DE HEER F. ONGARO,

DIRECTEUR ESTEC, MEVROUW MR. DRS. M.C.G. KEIJZER, STAATS-

SECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT, DE HEER

J. RIJPSTRA, BURGEMEESTER GEMEENTE NOORDWIJK EN MEVROUW

A. BOM – LEMSTRA, GEDEPUTEERDE PROVINCIE ZUID-HOLLAND

FOTO: REMCO ZWINKELS

Ook voor de realisatie van het Space Experience Center

heeft Noordwijk zich de afgelopen jaren sterk voor gemaakt.

Datzelfde geldt voor het ontwikkelen van een Space Campus

waar zowel de provincie als de gemeente Noordwijk als

kartrekkers optreden. Al die ontwikkelingen zullen ervoor zorgen

dat het Space Business Park een nog interessantere vestigingsplaats

wordt voor bedrijven die zich op een of andere

wijze bezig houden met de ruimtevaart. Het zal duidelijk zijn

dat Nederland ook door de activiteiten van de Universiteiten

van Delft en Leiden zich nadrukkelijk profileert als ruimtevaartland

en nog mooier is dat Noordwijk daar een steeds

centralere plaats bij inneemt.

13


Groot Hoogwaak

MEER

INFORMATIE

Voor al uw vragen kunt u terecht

bij een van onze cliëntadviseurs.

T 071 – 368 87 89

clientadviseurs@groothoogwaak.nl

www.groothoogwaak.nl

14


Logotype

Logotype

Ieder mens is uniek.

Medewerkers, cliënten, familieleden en vrijwilligers.

De vingerafdruk staat ook symbool voor het unieke

Ieder mens is uniek.

karakter van de organisatie.

Medewerkers, cliënten, familieleden en vrijwilligers.

De vingerafdruk staat ook symbool voor het unieke

karakter van de organisatie.

De letter is strak, zakelijk én vriendelijk.

Door kleine letters te kiezen, blijft de

organisatie

De letter

toegankelijk.

is strak, zakelijk

De rondingen

én vriendelijk.

sluiten Door mooi kleine aan letters bij de te welvingen kiezen, blijft in het de

beeldmerk. organisatie toegankelijk. De rondingen

sluiten mooi aan bij de welvingen in het

beeldmerk.

De vorm van de

vingerafdruk geeft het

De vorm van de

landschap rondom

vingerafdruk geeft het

Groot Hoogwaak weer.

landschap rondom

De zee, golven, de

Groot Hoogwaak weer.

duinen en het strand.

De zee, golven, de

duinen en het strand.

De kleuren sluiten daarop aan.

Van zon, via het zand naar

De kleuren sluiten daarop aan.

de zee. Het is een vloeiend

Van zon, via het zand naar

kleurverloop, wat een eigentijdse

de zee. Het is een vloeiend

uitstraling heeft.

kleurverloop, wat een eigentijdse

uitstraling heeft.

De kleur blauw staat voor

vertrouwen.

De kleur blauw staat voor

vertrouwen.

Groot Hoogwaak heeft een nieuwe missie/visie en een nieuw logo.

We gaan mee met de tijd en hebben gezocht naar een betere aansluiting

bij de kwaliteit van leven van onze bewoners en cliënten.

TEKST MARC VIETEN, DIRECTEUR-BESTUURDER GROOT HOOGWAAK BEELD JELL FOTOGRAFIE

De realisatie van een nieuwe visuele identiteit is een heel proces geweest waaraan

medewerkers, cliënten en bewoners hebben meegedaan. De kernboodschap die

we kozen is eigenlijk het belangrijkst: ‘Ik ben blij dat je hier bent’. Die uitspraak is van

toepassing op iedereen die hier woont, werkt, waar wij langskomen en op iedereen die

op bezoek komt. Het zinnetje komt uit het refrein van het liedje Zoutelande van Bløf.

Het hele refrein vonden we mooi en van toepassing:

En dan zitten we hier in het oude strandhuis

Wat je vertelt houdt me nuchter en warm

Boven mijn hoofd zie ik de grijze wolken

Ik ben blij dat je hier bent

Blij dat je hier bent

Teksten, de gesprekken en beelden, inspireerden de vormgevers van Ontwerpbureau

Mooijontwerp tot het vormgeven van ons nieuwe logo. Het symboliseert persoonlijke

zorg en aandacht in combinatie met onze omgeving: een vingerafdruk en de golven

van de zee in een mooi kleurenspectrum. We zijn enorm trots op het nieuwe beeldmerk

en onze nieuwe visie/missie waarmee we vooral het leven in Noordwijk centraal willen

stellen.

Visie/Missie Groot Hoogwaak:

Wij zijn er voor iedereen die steun vraagt bij het oud worden. Wij willen de beste zorg

bieden, bijdragen aan ieders leefplezier en mensen zo lang mogelijk de dingen zelf

laten doen. Wij komen bij mensen thuis en wij zijn er voor alle bewoners op ons terrein.

Wij hebben ook een kleinschalig verpleeghuis waar het fijn wonen is en altijd wat te

doen. Onze diensten baseren wij op drie begrippen: waardering, aandacht en deelname.

Wij bieden een heerlijke (werk)omgeving aan zee waar iedereen met respect en waardigheid

wordt behandeld. We omarmen diversiteit en dragen positief bij aan onze omgeving.

15


Reis door

mijn rouw

Na het verlies van Johan

‘Vandaag 4 jaar geleden begon Johan aan zijn eerste chemokuur.’ De data en herinneringen

staan in Irenes geheugen gegrift. Over haar ervaringen tijdens de ziekte van Johan, zijn

overlijden in december 2016 en haar rouw is ze gaan schrijven. En tot haar verbazing bereikt

én raakt ze met haar ‘stukjes’ een enorm aantal trouwe lezers…

16

TEKST YVONNE ANDRÉE WILTENS BEELD BURO BINNEN


Ruimte voor

rouwverwerking

Ik was 16, hij 18

‘Johan en ik kenden elkaar al heel lang, van het bollenpellen.

Ik was 16 toen we verkering kregen, Johan twee jaar ouder.

We zijn getrouwd toen ik 21 was en 2 jaar later werd onze

oudste geboren.’ Ze kregen samen drie zonen; Bart (22), Mark

(20) en Luuk (17). ‘Ons gezin was altijd al heel hecht, we waren

veel samen. Johan werkte als elektrotechnicus, ik stopte met

werken toen we kinderen kregen. Johan stond heel positief in

het leven, ik kon wat meer de beren zien. Maar als ik terugkijk

op de ziekte en het verlies van Johan, dan kan ik niet bedenken

wat we anders hadden moeten doen. We waren altijd

eerlijk en open naar elkaar. En we pakten onze momenten.

Ging het goed? Dan gingen we samen ergens koffiedrinken.

Of met het gezin ontbijten bij de Winterlodge. Of even in de

schaduw zitten bij een strandtent. Johan en ik hebben samen

ook een korte trip naar Venetië gemaakt en naar Rome. Ja, dat

zijn hele dierbare herinneringen.’

Niet agressief

Juli 2014 zag Irene zwellingen in de nek van haar man. Na

een periode van ‘even aankijken’ ging Johan eind augustus

naar de dokter. Irene; ‘Die had direct het vermoeden dat het

niet goed zat.’ Redelijk snel volgde de diagnose: non-hodgkin.

Niet agressief en langzaam groeiend, en met de informatie

‘Het is chronisch en komt altijd terug. Maar mensen leven

vaak nog tientallen jaren met die diagnose’. Irene: ‘We waren

eigenlijk een soort van blij. Als het dan toch zo moest zijn,

dan maar deze variant. We begonnen vol optimisme aan de

chemo’s. Daar rolde Johan best goed doorheen, hij bleef tussendoor

werken. Februari 2015 was de laatste chemo van die

kuur. Maar in maart was de kanker alweer terug.’ Wat volgde is

een rollercoaster van behandelingen en heftige ervaringen.

over mijn rouw. Ik ben eigenlijk nog steeds verbaasd dat zoveel

mensen mijn blogs lezen.’ Ze lacht, een beetje verlegen.

‘Wat mensen tegen me zeggen is dat ik het schrijf zoals het is.

Ik maak het niet mooier, en benoem wat ik voel.’

Reis door mijn rouw

En nu komt er een boek: Reis door mijn rouw in 80 blogs.

‘Ik was al van plan mijn blogs te bundelen, gewoon voor

mezelf en voor de jongens. Maar iedereen die ervan hoorde

zei ‘dan wil ik dat boek ook’. En zo groeide het plan om een

boek uit te geven. Na een oriënterend gesprek bij een uitgever

heeft Irene besloten het boek in eigen beheer uit te brengen.

‘Ik ben niet gaan schrijven om er rijk van te worden, ik hoef

niet aan de Astrid Boulevard te wonen. Ik wil het onderwerp

rouw bespreekbaar maken, dat is het. En dan wil ik een betaalbaar

boek, dat iedereen kan kopen. Mocht ik ooit nog een

leuk boek gaan schrijven en dát wordt een bestseller, dan wil

ik er best aan verdienen. Maar niet aan dit boek.’

En nu komt er een boek:

Reis door mijn rouw in

80 blogs.

E

Heen en weer geslingerd

Chemokuren, schimmelinfectie in de longen, geen witte

bloedcellen meer. 9 kilo afvallen in een paar dagen, kalkafstoting

door de botten, falende nieren, koortsaanvallen, geen

rode bloedplaatjes, kanker in het beenmerg; een korte, maar

heftige opsomming van alles wat Johan, en dus het gezin,

te verduren kreeg. ‘We werden zó heen en weer geslingerd.

Goed nieuws werd iedere keer ingehaald door verschrikkelijk

nieuws, vaak al binnen een paar uur. Dat was slopend.’ Het is

even stil. ‘In 2016 heeft Johan alles bij elkaar 4,5 maand in het

ziekenhuis gelegen. Ik was er iedere dag. En de avonden ging

ik samen met de jongens. Wie er verder ook op bezoek wilde

komen, onze jongens gingen altijd voor.’

Stukjes schrijven

‘Tijdens Johans ziekte ben ik vrij snel begonnen met het

delen van berichten en gevoelens via Facebook. Johan zei:

‘zet er alsjeblieft iets op.’ In de hoop dat we dan samen buiten

konden lopen, zonder dat we na 45 minuten pas aan het eind

van de straat waren. Heel goed bedoeld al die belangstelling,

maar hij wilde even lekker doorlopen.’ Na het overlijden van

Johan eind 2016 had Irene niet veel meer om over te schrijven.

Dacht ze. ‘Vorig jaar september ben ik door meerdere

mensen benaderd. Ze bleken mijn stukjes te missen. Toen ben

ik weer gaan schrijven. Niet over de ziekte van Johan, maar

17


Ik wil die positieve

instelling van

Johan doorgeven,

ook in mijn boek

Schrijven helpt

‘Eerst schreef ik vooral over mijn eigen ervaringen. Nu wordt het

wat algemener, filosofischer zegt mijn vriendin. Met nog meer

herkenning voor de lezers. Waar ik over schrijf? Over hoe het

echt is. Over het fysieke gemis. Over twijfels en het geloof. Over

afscheid door scheiden of overlijden. Over een testament. Over…

eigenlijk over alles. Het schrijven helpt me. Ik ben het verdriet

daardoor niet kwijt hoor. Soms moet ik zelfs als ik het de 10e keer

lees nog huilen. Maar het is niet geschreven uit zelfmedelijden.’

Op de vraag of haar jongens het soms lastig vinden dat ze haar

gevoelens op papier zet en met anderen deelt is ze heel duidelijk.

‘Nee, totaal niet. Als zij er problemen mee hadden gehad, dan

was ik niet gaan bloggen. Sterker nog, de twee jongsten zitten in

mijn eerste ronde van proeflezers, samen met mijn zus en vriendin.

En ze zeggen vaak ‘Het is weer een mooie mam’.

De energie van Johan

‘Alles is energie, daar ben ik van overtuigd, en de energie van

Johan is er nog. Bij het schrijven is mijn hoofd als een kastje vol

lades met ideeën, maar soms werkt het niet. Dan vraag ik hem

om raad. “Jo, ik weet niet waar ik over moet schrijven.” En voordat

ik het weet buitelen er ideeën naar binnen. Mooi hè. We hebben

ooit, ruim voor zijn overlijden besproken dat, mocht hij er

niet meer zijn, ik geen gedoe met geesten wilde. Ik heb toen gezegd

‘je bent elektricien, doe dan daar maar iets mee.’ En dat doet

hij, echt waar. Na zijn overlijden waren er thuis direct een paar

lampen kapot. Ook bij zijn moeder en mijn zus. Echt heel onverklaarbaar.

Vorig jaar op zijn sterfdag ook. En als ik zeg ‘het is

eigenlijk alweer een tijdje geleden…’ dan poing…vliegt er een

lamp uit. Voor mij is dat zijn manier om te zeggen: ‘Meisje ik

ben er nog’. Ik kan er samen met de jongens heel erg om lachen.’

Stoer wijf

‘Omdenken, het positieve zien en ervoor gaan; dat heb ik echt

van Johan geleerd. Hij klaagde nooit! Ik zie nu ‘Ik ben heel veel

kwijt, maar ik heb ook heel veel’. En je kunt veel meer dan je

denkt, als je maar wílt. Ik ben heel trots op mijn band met de jongens.

Ik wil niet dat ze denken ‘na het overlijden van papa was er

niks meer aan’.’ Haar ogen fonkelen. ‘Ik wil dat ze me een stoer

wijf vinden, dát wil ik. Ik ben rijk met hun liefde en de liefde die

ik met Johan heb gehad. De jongens hebben een vader die heeft

gevochten om bij ons te kunnen blijven. Wat een mooi voorbeeld!

We willen gedenken dat hij heeft geleefd, daarom vieren

we samen zijn verjaardag en vaderdag. Zonder hem waren de

jongens er niet geweest. Dus ik wil die positieve instelling van

Johan doorgeven, ook in mijn boek. Zo leeft hij eigenlijk ook een

beetje door.’

18

REIS DOOR MIJN ROUW IN 80 BLOGS

Hardcover boek

(Een deel van de blogs stond eerder online)

Prijs € 14,99

Verschijnt 13 oktober 2018

Het boek is te bestellen via reisdoormijnrouw@gmail.com

en te koop bij vele (boek)winkels en uitvaartondernemers

in de Duin- & Bollenstreek

Boekpresentatie zaterdag 13 oktober

Palliam Noordwijk

Tijd: 16.00 uur


Winkel als

Linda & Linda

etalage van bedrijf

Twee vriendinnen, twee

ondernemers en twee lege

panden in de Kerkstraat. Waar de

ene Linda al lang droomde van

haar eigen winkel, was het voor de

andere Linda een besluit op korte

termijn. Sinds kort hebben ‘Lin

en Lin’ allebei een eigen winkel

in de gezelligste dorpsstraat van

Noordwijk Binnen. Ze vertellen er

enthousiast over hun werk:

“In de Kerkstraat gebeurt het.”

TEKST MAY-LISA DE LAAT

BEELD BURO BINNEN

Ontmoeten en verbinden

in de Kerkstraat

LINDA VERSTEEGE (L)

EN LINDA JANMAAT

19


Place to Be

In 2016 startte Linda Versteege haar bedrijf Zorgeloos Ontruimen

& Verhuizen. Inmiddels is de agenda goed gevuld. Met

dat succes groeide de behoefte aan opslagruimte. Tel daarbij

op de lang gekoesterde wens om een eigen winkel te beginnen,

et voilà, toen de kans zich voordeed was tweedehandswinkel

Place to Be, Kerkstraat 3, een feit. “Als jong meisje

struinde ik al graag rommelmarkten af. Samen met mijn oma.

Via via kwam ik in contact met de eigenaar van dit pand.

Toen die hoorde over mijn plannen, maakten we afspraken

en kon ik van mijn droom werkelijkheid maken.”

Place to Be staat gezellig vol met allerlei vintage, retro en

antieke spullen. Nostalgie dus. “Zowel verzamelaars als passanten

stappen hier binnen om rond te snuffelen. Vaak ontstaan

er dan boeiende gesprekken. Zomaar, naar aanleiding

van een oude kop-en-schotel, een beeldje of een bijzondere

wieg uit vervlogen tijden. Er zijn zelfs mensen die regelmatig

binnenwandelen om te zien wat er is binnengekomen.”

Zorgeloos Ontruimen & Verhuizen biedt een

totaalconcept op een persoonlijke manier. Van het

leegruimen van de woning tot een complete verhuizing

of ontruiming op maat. Specialist in seniorenverhuizingen.

Linda Versteege: “Ik merk dat mensen

steeds vaker om hulp durven vragen. Een inboedel

opruimen kan immers emotioneel en fysiek best

zwaar zijn. Dan is het fijn om op professionele, betrouwbare

en vriendelijke hulp te kunnen rekenen.“

“Mensen hebben bij ons één contactpersoon, dat

vinden ze prettig. Achter de schermen regel ik

samen met vaste medewerker Ricardo alles wat er

gedaan moet worden. Voor grotere klussen werken

we samen met zzp’ers en een Erkende Verhuizer.

Ontzorgen, dat is onze kracht. Van het aanbieden

van spullen aan de kringloop, het wegbrengen van

afval, het bemiddelen met veilinghuizen tot het verhuur-

of verkoopklaar opleveren van de woning.

Met als mooiste compliment een aanbeveling van

een eerdere opdrachtgever.”

Zorgeloos Ontruimen & Verhuizen,

Linda Versteege Tel. 06 – 41 05 16 05

Tweedehandswinkel Place to Be,

Kerkstraat 3, Noordwijk

Geopend: donderdag en vrijdag van

9.00 tot 16.00 uur

20


Uitvaartzorg De Schelp staat garant voor een liefdevolle

uitvaart op maat. Een dierbare herinnering aan het leven

van uw naaste. Linda Janmaat is gediplomeerd uitvaartleider

en werkt op een professionele, creatieve en persoonlijke

manier. Zij ontzorgt cliënten volledig met alles wat

rond een afscheid geregeld moet worden.

Linda: “Via een wensenboekje of tijdens een persoonlijk

gesprek kunt u uw wensen voor de uitvaart van tevoren

vastleggen. Op een persoonlijke, creatieve en warme

manier adviseer ik daar graag bij. Tegenwoordig zijn de

mogelijkheden eindeloos. Iedereen is anders, een uitvaart

is dan ook altijd maatwerk. Een goede voorbereiding

zorgt voor een liefdevol en passend afscheid en een

mooie herinnering voor de naasten die achterblijven,

ongeacht of u wel of niet verzekerd bent.“

De Schelp Memories, Kerkstraat 5, Noordwijk

Geopend: dinsdag t/m vrijdag van 14.00 tot 17.00 uur

Uitvaartzorg de Schelp, Linda Janmaat

Tel. 06 - 20 66 71 85, 24/7 bereikbaar

De Schelp Memories

Tijdens de opening van de winkel van haar vriendin, hoorde

Linda Janmaat dat het pand op nr. 5 leeg kwam te staan.

“Daarna ging het snel. Ik ben er gewoon ingesprongen want

met creatief denken kom je snel tot mooie ideeën. Al ruim

5 jaar ben ik eigenaar van Uitvaartzorg De Schelp en ik wil

graag de drempel die mensen hebben rondom het onderwerp

dood, verlagen. Deze winkel is daarom een mooi verlengstuk

van mijn bedrijf. Ik verkoop er allerlei soorten troostartikelen,

zoals artikelen met liefdevolle teksten, windlichten en kaarsen.

Het zijn geschenken met een warme intentie voor iedereen

die een steuntje in de rug kan gebruiken. Speciaal voor

kinderen zijn er artikelen die passen bij hun belevingswereld

om te helpen bij het verwerken van verlies,” vertelt de enthousiaste

uitvaartonderneemster. Ze laat een klein windlichtje

zien met een doorzichtig kapje. Daarop kunnen kinderen een

tekening maken of een boodschap schrijven. “Heel mooi om

bij de kist van een overleden dierbare te plaatsen, bijvoorbeeld.

De diverse stijlen artikelen brengen mensen vaak op

ideeën. Bovendien werkt contact in de winkel drempelverlagend

en ontstaan er vanzelf mooie gesprekken over rouw en

verlies.”

Van alle kanten zijn de reacties op de twee nieuwe winkels in

de Kerkstraat positief. “Inwoners, bezoekers en collega-winkeliers,

iedereen is blij dat de panden weer bezet zijn met bijzondere,

niet-alledaagse winkels. Zo houden we met elkaar het

authentieke karakter van de Kerkstraat levend. We delen hier

met elkaar herinneringen en we maken er nieuwe. Mooi om

dit te mogen betekenen! Bovendien zijn onze winkels inmiddels

een verlengstuk geworden van onze bedrijven, als een

soort live etalage, in de digitale wereld van nu.”

21


Welzijn Noordwijk

Week van het

samenzijn

22

Samen. Het betekent letterlijk ‘kom erbij’ of

‘met elkaar’. Een simpel woord wat veel kan

betekenen. In de week tegen de eenzaamheid,

die plaatsvindt van donderdag 27 september

t/m zaterdag 6 oktober, wordt aandacht

gevraagd voor dit onderwerp. Wij noemen het

de week van het samenzijn en organiseren

verschillende evenementen om elkaar te

ontmoeten. We trappen de week af met een

speeddatebijeenkomst voor senioren, geven een

workshop sociaal netwerken en een lunch om

nieuwe mensen te ontmoeten.

TEKST ALEID GUIJT BEELD PR

Speeddaten voor senioren

De week van het samenzijn wordt geopend met speeddaten

voor 60 plussers.

Dit evenement wordt georganiseerd op 29 september in

samenwerking met Welzijn Teylingen.

Tijdens het speeddaten kunnen inwoners van de Bollenstreek,

die op zoek zijn naar een nieuwe liefde, elkaar ontmoeten

onder het genot van een hapje en een drankje. De aanmeldingen

stroomden binnen en is het helaas niet meer mogelijk

om je voor deze editie aan te melden. Hou de website van

Welzijn Noordwijk in de gaten voor meer informatie over

een volgende editie: www.welzijnnoordwijk.nl

Sociaal netwerken

De workshop sociaal netwerken laat zien hoe je meer

contacten kunt opdoen en mensen kunt leren kennen in

de buurt. Het is een laagdrempelige manier om voor jezelf

en met elkaar na te denken over je sociale netwerk.

Welzijn Noordwijk organiseert op donderdag 4 oktober

van 19.30-21.30 uur een gratis workshop in De Wieken om

dit onderwerp onder de aandacht te brengen. Het belooft

een leuke avond te worden waarin tips worden gedeeld hoe

je een sociaal netwerk opzet of uit kan breiden. Na afloop

is er ruimte om na te praten met een hapje en een drankje.

De workshop ‘sociaal netwerken’ vindt plaats op donderdag

4 oktober van 19.30-21.30 uur in De Wieken, Wassenaarsestraat

5, Noordwijk.

Nieuwe mensen leren kennen

Bij Welzijn Noordwijk hebben we gemerkt dat steeds meer

mensen op zoek zijn naar iemand in de buurt die zin heeft

om een bakje koffie te drinken, een strandwandeling te

maken of een interessant museum te bezoeken. Iemand

die dezelfde interesses deelt als jij, daar komt het op neer.

Het lijkt ons ontzettend leuk om die mensen in contact met

elkaar te laten komen, zodat ze dezelfde interesses of sociale

bezigheden kunnen delen. Wij organiseren op zaterdag

6 oktober een heerlijke gratis lunch om, voor iedereen die

dat wil, de mogelijkheid te bieden om andere mensen te

ontmoeten. Lijkt het je leuk om mensen te leren kennen

waar je dingen mee kunt ondernemen?

Of weet je iemand uit je buurt die het leuk vindt?

Kom dan gezellig langs en eet een broodje mee.

De lunch vindt plaats op zaterdag 6 oktober van 12.00-14.00

in De Wieken.

Aanmelden

Als je de workshop ‘sociaal netwerken’ wilt volgen of de

gezellige lunch wilt bijwonen horen we het graag. Je kunt

je aanmelden bij Nikki van der Ven, 06-40567077 of

nikki.vanderven@welzijnnoordwijk.nl


Interview

Hester Smeltink de Geus 64 jaar

Hoe ben je vrijwilligerswerk gaan doen?

Ik heb gewerkt als EHBO instructrice.

Toen ik stopte met werken ben ik begonnen met handwerken

in De Wieken. Van het één kwam het ander en ben ik gevraagd

om vrijwilliger te worden bij Welzijn Noordwijk. Het

omgaan met mensen vind ik zo ontzettend leuk. Het begon

met koffie schenken tot, nou ja, speeddaten.

Speeddaten..Vertel eens

Het is speeddaten voor 60plussers met als doel liefde

vinden. Dat blijkt een succes want het zit helemaal vol. Vooral

bij de dames is het erg populair. Het is de 3e keer dat het

wordt georganiseerd. Ik ben wel geschrokken van het feit dat

er zoveel eenzame mensen zijn. Er wordt zoveel georganiseerd

in Noordwijk dat je denkt dat eenzaamheid niet meer

voorkomt.

Hoe komt dat denk je, dat mensen eenzaam blijven?

Ik denk dat het bij de mensen zelf zit. Op een gegeven moment

komen de kinderen minder vaak langs en dan kan de

eenzaamheid erin sluipen. Ik vind het mooi dat eenzaamheid

bij Welzijn Noordwijk wordt opgepakt door vrijwilligers die

een klusje bij iemand thuis willen doen of een bezoekje willen

brengen. Er zijn veel mensen die iets doen.

Wat leuk! Hoe ging dat?

Hij was ook vrijwilliger. Ik wandel graag en heb hem gevraagd

of hij zin had om een keertje mee te gaan. Sommige mensen

durven dat niet te vragen maar het helpt wel.

Zou speeddaten helpen om meer contact te maken?

In het verleden is gebleken dat het helpt. Mensen vinden

elkaar ook op interesse, niet alleen in de liefde. Sommige

mensen hebben bijvoorbeeld een partner die dement is.

Dan ben je wel samen maar die partner is er eigenlijk niet

meer. En je gunt toch iedereen geluk of even wat ontspanning.

Denk dan iets laagdrempeligs zoals wandelen of

ergens een kopje koffie drinken.

Denk je dat bijvoorbeeld een dating app zou werken

in deze leeftijdscategorie?

Voor die generatie werkt dat niet. Vroeger had je natuurlijk

dansavonden en feestjes. Maar je kunt elkaar bijvoorbeeld

ontmoeten tijdens het vrijwilligerswerk. Zo ontstaan er ook

vriendschappen en relaties.

Op een gegeven moment kwam jij ook alleen te staan

10 jaar geleden is mijn man overleden aan een hersenbloeding.Ineens

was hij weg. Ik heb gelukkig wel veel familie en

vrienden om mij heen. Ik zoek mensen op. En ik heb een

vriend ontmoet

23


HANS BAKKER

De inleidende tekst van het originele document van de Omgevingsvisie

‘Noordwijk voor elkaar’ zegt eigenlijk alles. ‘Het is een uitnodiging aan

alle inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties om samen

de meest gewenste toekomstige ruimtelijke inrichting van de gemeente

Noordwijk vorm te geven’. Kortom alle ruimte om met plannen en initiatieven

te komen om het Noordwijk van 2030 in te kleuren.

24

TEKST HARM DRAGT BEELD BURO BINNEN EN PR


Gemeente Noordwijk

Ruimte voor

initiatieven

De Omgevingsvisie ‘Noordwijk voor

elkaar’ is niet meer en niet minder dan

de praktische uitvoering van de Omgevingswet.

Een wet die tot doel heeft om

plannen en projecten, van welke aard

dan ook, sneller tot stand te brengen.

Even belangrijk is dat inwoners en

ondernemers, al dan niet opererend in

verenigingen of organisaties, de mogelijkheid

krijgen om mee te denken en

mee te werken aan, in ons geval, een

toekomstig Noordwijk waar het (buiten)

gewoon goed wonen en leven is.

Verantwoordelijk wethouder Hans

Bakker: “Het voorheen gehanteerde

gemeentelijke principe van nee-tenzij

wordt omgebogen naar ja-mits als burgers

en ondernemers zich bij de gemeente

melden met een plan, idee of

initiatief. De plannen worden getoetst

aan de zeven sterren waarmee Noordwijk

zich profileert. Dat zijn een energieke

samenleving, geweldige sportmogelijkheden,

sfeervolle dorpscentra,

een aantrekkelijke leefomgeving, rijke

natuur en mooie landschappen, uitstekende

bereikbaarheid en veelzijdige

economie en toerisme. Laat een initiatief

liefst twee of meer sterren beter

stralen dan wordt verder gewerkt aan

de realisatie. Niet de gemeente gaat

meer bepalen wat goed voor u is maar

uzelf gaat in toenemende mate bepalen

wat goed is voor Noordwijk en dus voor

uzelf.” Dat er in de afgelopen tijd veel

meer is gedaan dan praten bewijzen

al gerealiseerde praktijkvoorbeelden.

Neem de kinderboerderij aan de

Freesialaan. Een initiatief van twee burgers

dat met geld en tijd is omarmd

door de gemeente en nu volop floreert.

Bewoners in Het Vinkeveld wilden meer

parkeerplekken, kwamen met een plan

en de gemeente ging over tot realisatie.

De herinrichting van de Schiestraat

die de gemeente had bedacht stuitte,

mede vanwege de verkeersonveiligheid,

op weerstand van de bewoners en

hun suggesties voor verbetering zijn

overgenomen. Dat geldt ook over de

herinrichting van de Emmaweg en de

vormgeving van de nieuwe parkeerplaats

aan de Nic. Barnhoornweg.

Naast deze fysieke uitwerkingen passen

ook de initiatieven van de winkeliers

om ‘hun’ Kerkstraat en Hoofdstraat

aantrekkelijker te maken in dit rijtje.

En het overleg van eigenaren en ondernemers

op De Grent om hun (uitgaans)

gebied op te knappen. “Een van de

grote uitdagingen, die voor ons liggen,

is de inrichting van de nieuwe woonwijk

Bronsgeest. Wij willen die vormgeven

met inbreng van alle belanghebbenden

om te komen tot ‘Mooi Leven’. Met oog

voor elkaar en voor de omgeving. Een

wijk waar iedereen zich thuis voelt. Er

is al een aantal bijeenkomsten geweest

om met iedereen die dat wil, waaronder

toekomstige bewoners, van gedachten

te wisselen. Dat proces zal voortgezet

worden.

Ook voor bewoners die er al tegenover

wonen zoals in Boechorst moet ruimte

zijn om hun ideeën en gedachten over

de ‘overburen’ kenbaar te maken. En

eveneens belangrijk: Bronsgeest moet

gaan zorgen voor een prachtige entree

van Noordwijk. Dat er professionals

waaronder architecten worden ingebracht

om het plaatje compleet te

maken mag duidelijk zijn. Als het aan

mij ligt wordt Bronsgeest een prachtig

voorbeeld hoe wij met elkaar tot een

optimaal en door iedereen gedragen

resultaat gaan komen.” Voor meer

informatie www.noordwijk.nl.

Heeft u al een idee, plan of initiatief,

meldt dat dan via info@noordwijk.nl.

25


Puzzel

Puzzel mee met

Leef!

PUZZELMAKER: FRANS VAN DUIJN

30 25 111 118 124 122 106 104 144 73 69 84 133 14 1 2 5 27 93 75 83 46 64 134


Horizontaal:

Horizontaal:

1. Wapen van de politie. 10. Steeg in Noordwijk. 20. Lansier.

1. Geestdriftig fietser. 10. Bijnaam Kees van Duin uit de Hoofdstraat

21. Windzijde. 23. Onderdeel van pet. 24. Dier met slurf. 25. Billen.

119. 20. Scheepsexploitant. 21. Bijnaam Dirk Plug uit Egbert de

26. Metaal. 27. Opperwezen. 29. Dier met stekels. 31. Merknaam

Grootstraat 23. 23. Blijk van keuring. 24. Uitroep van verbazing.

speelgoed. 32. Gemaakt met droge naald. 33. Heilige stad.

25. Internetbedrijf voor taxi’s. 26. Doris Day zong: Que… 27. Toetje.

34. Jazzmuziek. 36. Dolletjes. 38. Geen ja. 39. Noot van toonladder.

40. Uitgeput. 41. Sappig. 43. Orgaan. 45. Bijnaam Noordwijkse

29. Frommel. 31. Priek. 32. Minnetjes. 33. Grofgebouwd mens.

34. Dun. 36. Heldendicht. 38. Voegwoord van vergelijking. 39.

voetbalspits. 47. Verzekeraar, afk. 48. Meisjesnaam. 49. Uitrusting

Licht in balk of buis. 40. Noors geld. 41. Vleesgerecht. 43. Land in

hengelaar. 50. Voornaam Engelse zangeres. 52. Biddende vrouwenfiguur.

53. Bijbelse figuur. 54. Vrouwelijke aap. 56. Ornament

Midden-Oosten. 45. Klein dier. 47. Stil! 48. Befaamd merk afwasmiddel.

49. Lectuurmap. 50. Oud-burgemeester van Maastricht.

uit joodse cultuur. 57. Loflied. 58. Kleingeestige schoolmeester.

52. Aandoening aan anus (enkelvoud). 53. Naam autoverhuurbedrijf.

54. Uniek. 56. Herdenkingsstandbeeld aan Noord Boulevard.

60. Putemmer. 62. Grieks voor drie. 63. Oude lengtemaat. 65.

Peulvruchten. 67. Hip. 69. Jeukende huiduitslag. 71. Vlaanderen,

57. Beroep. 58. Stuk hout. 60. Loopvogel. 62. Stripweekblad. 63.

afk.

Afgekorte

72. Onderdeel

voornaam

voetbalschoen.

befaamd Noortukker.

74. Aanwijzend

65. Oud

voornaamwoord.

VVD-politicus.

67. Schip.

75.

69.

Groot

Fakkel.

dier.

71.

78.

16de

Papegaai.

letter Grieks

79. Kuip

alfabet.

met water.

72. Voornaam

80.

Beentje

Turks-Nederlands

van een vis.

schrijver.

82. Snel.

74.

84.

Grote

Kostbare

ster.

stof.

75. Strategische

85. Ligt Noordwijk

denkers.

aan.

78. Voorzetsel.

86. Noordwijkse

79. Bijwoord.

Redding

80.

Brigade,

Doorzichtig

afk. 88.

vocht.

Seconde.

82. Gesprekken

via internet. 84.

89.

Kruisbeschermer. 91.

Scheel.

Beroemd

85.

actrice

Onderricht.

was in

86.

1968

Deel

in

van

Noordwijk.

een

93.

schip.

Riviertje

88. Televisie

in ons land.

Andorra,

95. Voornaam

afk. 89. …

befaamd

-erlebnis.

modeontwerper.

91. Droevig in

97.

het

Geur.

Engels.

99.

93.

Uitroep.

Lengtemaat.

100. IJzerhoudende

95. Leidse voetbalclub.

grond. 102.

97.

Voetbal

Onderdeel

is

geen fiets. … 99. meer. Jongensvoornaam. 105. Bijnaam Amerikaanse 100. Nauw. president. 102. Administratie 107. Doodlopende

posterijen. zijstraat 105. van Mobiel de Schoolstraat. internet: Long 109. Term Achternaam Evolution, befaamd afk. 107.

der

modeontwerper. Kerel met één arm. 110. 109. Vierhandig Roll-on-roll-offschip, zoogdier in meervoud. afk. 110. Uit 111. Ierland Giftige

afkomstig. delfstof. 111. 112. Bevaren Gebrek zeeman. of kwaal. 112. 113. Bijnaam Boekdrukkerswerktuig.

Bas Cramer uit

114. Julianastraat. Godsdienst. 113. 115. Soort Spil. steen. 117. Tennisterm. 114. Heerszuchtig. 118. Oude 115. judoterm. Wereldkampioenschap,

Klap. 121. Drinkgelegenheid. afk. 117. Rivier in 122. IJsland. Public 118. relations, Popzangeres afk. 123. uit

119.

Kleurentelevisie, Edinburgh. 119. afk. Al wat 125. … Groot heeft (Ps.150:6). volksschrijver. 121. 127. Boomsoort. Verkoop in het

Engels. 122. Loco 129. Laudatio, Venster. afk. 131. 123. Hogeschool Spaanse aangaande uitroep. 125. agro, Gokorganisatie.

food en

leefomgeving. 127. Kanker in 132. het Duits. Alles … 129. en eraan. Lichaamsdelen. 134. Stad 131. in Latijns Masker. Amerika.

136. 132. Snelle Wedstrijd. loop. 134. 137. Grote Groene auto. oase 136. in stad. Meisjesnaam. 138. Muziekinstrument

137. Pret.

van 138. engelen. Kronieken 139. uit Plukken het Oudnoors. of uittrekken. 139. Een 141. woestijn. Droogvloer. 141. Amsterdams

museum. afk. 143. 144. Belangrijk Beroemd orgaan. merk 144. huidcrèmes. Mengen. 145. Gehou-

Straat

143.

Onderwijsvorm,

den in Noordwijk. voor Rob Vermin. 146. Ze 146. zwemmen Speelt voor Noordwijkse onze kust. Fluks op.

Verticaal:

1. 1. Zoons Babymaaltijd. in een lastige 2. Misselijk. leeftijd. 3. 2. Hoogstaand. Kleine groep 4. bevoorrechte

Voorzetsel. 5. Senior,

mensen. afk. 6. Hebzuchtig 3. Vader. 4. verlangen. Stap. 5. Voegwoord. 7. Narrig. 8. 6. Papegaaiensoort.

Intelligent. 7. Gezicht.

8. 9. Elasticiteit. Assistent-econoom, 9. Klaar. 11. afk. Wereldkampioenschap, 11. Dreumes. 12. Boomsoort. afk. 12. 13. Engels Zuur

bier. maken. 13. Zwarte 14. Voornaamwoordelijk man. 14. Dorp in Limburg. bijwoord. 15. 15. Stil! Grote 16. kruidenier. Hoeveelheid.

17. 16. Limburgs Sinds 1905 dorp. Noordwijkse 18. Kenmerkend. gymnastiek, 19. Straat afk. 17. in Naam Noordwijk. uitvaartverzekering.

18. Grijze 26. Bijnaam dieren. Jacob 19. Soort van bruin. Duijn 22. uit Piet Groente. Heinstraat 26. …tem-

38.

22.

Jongensnaam.

27. pel Tuchtzweep. in Katwijk. 27. 28. Lichaamsbekleedsel Italiaanse eretitel voor van de vrouwen. mens. 28. 30. Japanse Waterjuffer.

animatiefilms. 33. Havenstad. 30. Armelijk. 34. Zonder 33. blos. Werktuig 35. Pappa. om deuren 37. Oma. open 40. te Mensen

breken. uit de 34. beau Sterk … 42. hellend. Met wit 35. haar Goede en wijn rode behoeft ogen. 44. geen Bepaalde …

kwalificatie. 37. Sleep- en 46. boegseerkabel. Lasten in het Latijn. 40. Hongaars 48. Lager politicus. Agrarisch 42. Onderwijs, Bijwoord.

afk. 44. 51. Surinaams Meisjesnaam. slaginstrument. 53. Oppervlaktemaat. 46. Geestelijke 55. verenigingen Voetbalclub uit van

Nijmegen. monniken. 58. 48. Fulltime-equivalent, Door middel van, afk. afk. 51. 59. Duitse Onderdeel sociaaldemocratische

gedicht. partij, 61. Regeling afk. 53. Zorg Vissoort. Asielzoekers, 55. Roepnaam afk. 64. Feyenoordtrainer.

Gast. 66. Kleur.

van liedtekst

of

67. 58. Schotse Schrijfgereedschap. rok. 68. Haarloos. 59. Oude 70. Tijdperk. naam Jakarta. 71. Veelsoortig. 61. Speelgoed. 73.

Voordeel. 64. Niet geconsacreerde 76. Noot van een hostie. toonladder. 66. Stomp. 77. Nederlandse 67. Getal. 68. Spoorwegen,

Tokio. 70. afk. Opschudding. 79. Een groot 71. glas. Indische 81. De marktplaats. rode … in het 73. verhaal. Schutsluis.

Wijk in

83. 76. Woede. Restaurant- 85. Ambachtslieden en hotelketen. 77. die Centraal scheepszeilen station, vervaardigen.

afk. 79. Meisjesnaam.

Voormalig 81. Omgeving vliegbedrijf, waarin afk. 87. iets Voornaam zich afspeelt. Mussolini. 83. Warboel. 89. Liefko-

86.

zende 85. Worstsoort. benaming 86. voor Voorwerp meisje. 90. tot Kennismakingstijd, afsluiting. 87. Land afk. in Zuidoost 92. Pad in

Noordwijk. Europa. 89. 94. Radeloosheid. Soort van raadsel. 90. Deel 96. van Achternaam graangewas. NOS-sportverslaggeverwijks

duin 97. is naar Vruchten. hem genoemd. 99. Groter 94. in het Er geen Arabisch. … van 100. weten. Oom. 96. 101.

92. Noord-

Dief. Gebied. 103. 97. In de Continu. richting 98. van Plaats genoemde in Limburg. of bedoelde. 100. Henk 104. op Duitse z’n

deelstaat. Noortuks. 105. 101. Godsdienst. Omvangrijk. 106. 103. Rivier Woede. in provincie 104. Oosterse Utrecht. gewaden. 108.

Kookgerei. 105. Letters 111. met Lade ogen in omzetten kachel. 116. in Geldelijk woorden. nadeel. 106. Zeer. 118. 108. Ouderwets

Persoon woord met voor macht kameel. en invloed. 120. Adellijke 111. Zetel titel. op 122. rijdier. Sieraad 116. Af. uit oester.

124. 118. DDR-politieman. Jaargetijde. 120. 126. … en Een brand. getal. 122. 128. Gast. Moed. 124. 130. Weerklank. Administratieve

Kleur. Rechtspraak 128. Hoofdtelwoord. Overheidsbeschikkingen, 130. Steenmassa. afk. 131. 131. Damesmode.

Eigendom.

126.

133. Schrijfgerei. Rivier in Utrecht. 135. Asociaal 135. Grootmoeder. persoon. 137. 137. Voorzetsel. Jongensnaam. 138. Virus.

140. 138. Code Popzangeres. in luchtvaart, 140. no Langspeelplaat. seat, afk. 142. 142. Meisjesnaam. Onder andere, 143. afk. Uitroep.

143. Halt! 144. Nederland, 144. Moeder. afk.

Oplossing vorige keer OP AAN BATTERS ONZE KUST EEN VINDT WURFIE MEN PIKKEN RUST

Winnaars puzzel WSN Leef! 18-2018 17-2018 Gefeliciteerd!

De volgende personen hebben het een boek kopje ‘Badplaats koffie met Noordwijk’ een

gebakje gewonnen: naar keuze voor 2 personen gewonnen:

Wilma L. van Houten, Dijkstra, B. Liesbeth Barten, Ruigrok, M.E.A.M. Aleid Heemskerk-Caspers,

Dekker, A. de Winter

en Merlin Leo Wassink, van Maris. Jan Ruigrok, M.M. van Weeren-v.d Holst,

Winnaars Mevr. v. Oosten-Koeman

zijn van harte welkom bij:

Tuincentrum De Mooij, Noordwijkerweg 36, 2231 NL Rijnsburg

Winnaars zijn van harte welkom bij:

Foto van Kampen, De Keuvel 2, 2201 MB Noordwijk

In de geschiedenis spelen jaarta len

een belangrijke rol. Vaak geven ze

gebeurtenissen aan die het verdere

verloop van de samenleving beïnvloeden.

Voor Noordwijk zijn dat 17

en 21 augustus 1866. De insta latie

van C.L.C.W. Pické als burgemeester

van Noordwijk en de komst van vier

badkoetsjes uit Scheveningen op het

strand. Welke rol deze gebeurtenissen

speelden in de ontwikkeling van het

vissersdorp tot internationale

congresbadplaats val te lezen en te

zien in dit boek.

PUZZELPRIJS

Noordwijk groeide ui tot een badplaats

van a lure aan de Nederlandse

Noordzeekust. In de loop der jaren is

dit kleine dorp geworden tot wat het nu

is en dat is niet vanzelf gegaan. Visie

gecombineerd met grootse ambities én

de samenwerking tussen partijen zoals

ondernemers, bewoners en de plaatselijke

overheid hebben ervoor gezorgd

dat vanaf begin1866 dit mooie dorp

kon opbloeien tot een gewilde plek om

te verblijven. Historische beelden en

vooral de vele hedendaagse opnamen,

gevangen door de lens van diverse

fotografen, vormen een prachtig beeldverslag

van 150 badplaatsontwikkeling.

Met dit boek in de hand staat de tijd

even stil. Nieuwe ontwikkelingen

zu len ook deze uitgave maken tot een

historisch en kleu rijk beeldverslag dat

in de boekenkast van elke liefhebber

van internationaal badtoerisme én

Noordwijk niet mag ontbreken.

Als deelnemer aan

de puzzel maakt u

kans op het boek

‘Badplaats Noordwijk’

Zo doet u mee

Zo doet u mee

Los het kruiswoordraadsel op en breng

letters uit het raadsel over naar de

gelijkgenummerde vakjes in het kleine

diagram. Daar ontstaat bij juiste invulling

een slagzin. Om mee te dingen naar één

van de prijzen, moet uw oplossing voor

1 september 2018 binnen zijn.

De oplossing kunt u als volgt insturen:

Per mail: info@magazineleef.nl

Per (brief)kaart: Magazine Leef!,

Voorstraat 29, 2201 HL Noordwijk

Vergeet niet uw naam en

contactgegevens

te vermelden.

Los het kruiswoordraadsel op en breng

letters uit het raadsel over naar de

gelijkgenummerde vakjes in het kleine

diagram. Daar ontstaat bij juiste invulling

een slagzin. Om mee te dingen naar één

van de prijzen, moet uw oplossing voor

1 december 2018 binnen zijn.

De oplossing kunt u als volgt insturen:

Per mail: redactieleef@burobinnen.nl

Per (brief)kaart: WSN Leef!,

Voorstraat 29, 2201 HL Noordwijk

Vergeet niet uw naam en

contactgegevens

te vermelden.

VAN VISSERSDORP TOT INTERNATIONALE CONGRESBADPLAATS

Aangeboden door: door:

Foto Foto van van Kampen, Kampen, De De Keuvel Keuvel 2, 2, 2201 2201 MB MB Noordwijk Noordwijk

27 55


Kunst in de Kerkstraat

De loper ligt uit en de deur staat uitnodigend open. “Iedereen is

van harte welkom om binnen te lopen en ons werk te bekijken

of een praatje te maken. Er is altijd wel een kunstenaar aan het

werk”, vertelt Henriëtte Kors enthousiast. Sinds maart van dit

jaar werkt én exposeert ze samen met collega’s Erna Schenk

en Wil van der Niet in het mooie pand in de Kerkstraat 17. De

muren zijn ‘behangen’ met hun prachtige schilderijen, in het

midden staat een grote tafel en de vloer is bedekt met karton

en enkele kleden. “Zo maken we het een beetje warmer en

gezelliger, want verder mogen we hier niets aanpassen. Er is

een eenvoudig fonteintje voor het benodigde water en om thee

of koffie te zetten. Alleen een toilet ontbreekt helaas. Gelukkig

mogen we daarvoor naar Dirk aan de overkant”, lacht Henriëtte.

TEKST MAY-LISA DE LAAT BEELD BURO BINNEN

Haar twee collega’s kent ze nog uit de tijd van het

Vuurtorenplein. “Toen vulden we met een grote groep

kunstenaars 5 ateliers. Een mooie tijd. We leerden van

elkaar en het was fijn om zo dicht bij de zee en het

strand te kunnen werken.” Die onderwerpen zijn dan

ook op veel van de aanwezige werken te zien. “Na het

Vuurtorenplein konden we twee jaar gebruikmaken

van een pand in de Voorstraat.” Toen de drie kunstenaars

ook daar moesten vertrekken, kwam Henriëtte

via de ondernemersvereniging in contact met iemand

die het vastgoed van Dirk van der Broek beheert. “Toen

werd ons gegund om twee jaar een leeg pandje hierachter,

op het Kloosterplein, te gebruiken. Zo vullen wij

steeds de panden op die leegstaan. Ik zeg altijd maar

zo: Wij zemen de ramen, zetten een bloemetje neer en

zorgen dat het er gezellig uitziet. Veel beter dan een

winkelpand dat langdurig te huur staat. Als zich een

huurder aandient, pakken wij direct onze spullen bij

elkaar. Dat is de afspraak.”

Henriette Kors schildert (op basis van uitsluitend eigen gemaakte foto’s) op een

knaloranje ondergrond, omdat het – zoals ze uitlegt - een mooie warmte van binnenuit

geeft. Vandaaruit komen er verschillende lagen om het beeld tot stand te

brengen. Vooral het licht en donker benadrukt ze. Een schilderij kan daardoor uit

wel 8 lagen bestaan. Deze techniek ontwikkelde Henriette op het Vuurtorenplein.

Thema’s zijn verstilling, weidsheid en ruimte, waarbij Henriette de duinen en de zee

gebruikt als beperking.

Wil van der Niet schildert het liefst en-plein-air. Zee en

strand zijn geliefde schilderthema’s van Wil. Ieder jaar

neemt zij deel aan het Schilderfestival Noordwijk. Haar

schilderijen worden gekenmerkt door expressief gebruik

van olieverf die met een losse toets op het doek wordt

gezet.

28


Kunst en cultuur

Kunstroute

“Ik ben een verbinder. Toen de groep uit elkaar dreigde te

vallen omdat we het Vuurtorenplein na zo’n 8 jaar moesten

verlaten, ontstonden bij mij de eerste ideeën voor een kunstroute

– het openstellen van de ateliers van alle deelnemende

kunstenaars. Deze zomer werd de kunstroute voor de vierde

keer met veel succes georganiseerd en had als thema ‘space’.

“Tijdens de kunstroute zoeken we samenwerking met andere

kunstdisciplines zoals muziek of poëzie. Volgend jaar dingen

we mee naar de cultuurprijs van de gemeente, bedoeld om

de gemeenten Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk met

elkaar te verbinden. Door de kunstroute ontstond langzamerhand

weer een hechte groep van Noordwijkse kunstenaars.

Bovendien komen we sindsdien ongeveer een keer per

maand bij elkaar bij een van de leden. Dat is niet alleen leuk,

maar ook heel leerzaam.”

De kunstenaars zijn enorm tevreden over hun huidige locatie

in de Kerkstraat. “Wij hebben hiermee een werkplek en een

expositieruimte. Het is een geweldige locatie waar veel mensen

langskomen. De ruimte is basic, maar goed werkbaar. Aan de

muren hebben we heel voorzichtig in de voegen spijkertjes

geslagen om onze werken op te hangen. Op de vloer liggen

stukken karton en oude kleden. Er is geen verwarming. Als het

straks kouder weer wordt, trekken we gewoon een tweede of

derde trui aan en zetten een elektrisch kacheltje neer.“

Spelende kinderen in brons

“We hopen hier nog lang te kunnen blijven. In ieder geval

in de Kerkstraat, want daar ben ik dol op. Het is zo’n oud,

authentiek straatje, met uitzicht op de Grote Jeroenskerk.

Er mogen van mij nog meer bijzondere kleine winkeltjes

bijkomen. Mijn grote wens is om bronzen beelden van spelende

kinderen in de Kerkstraat te kunnen plaatsen. Zoiets

ontbreekt hier nog!” Henriëtte wijst op het gipsen beeld van

een spelend kind dat als voorbeeld dient.

Het kunstenaarspand is iedere werkdag open van 13.00 tot

17.00 uur. “Eén van ons is er altijd aan het werk en dat is wel

zo leuk voor de bezoekers die binnenlopen. Veel uitnodigender

dan een zakelijke galerie.”

De kunstenaars werken alle

drie met olieverf, maar hebben

verder hun eigen stijl

Erna Schenk onderzoekt verschillende technieken, zoals momenteel

de werken met papier en licht. Haar werk is verfijnd, eerlijk en

oprecht. De onderwerpen liggen dicht bij haar gevoel. Zo inspireerde

het opruimen van het huis van haar ouders haar om schilderijen

te maken met daarop planken met antieke glazen en kopjes.

29


GENIETEN MET FAMILIE EN VRIENDEN

25

DEC

Gezellig als familie informeel genieten van entertainment, een

mooi diner en speciaal voor de jonge gasten een kinder kerstbuffet.

De Tiny Little Bigband verzorgt de muzikale omlijsting. Om 19.00 uur

openen wij de deuren van de Kerstzaal en om 19.30 uur serveren wij

het eerste gerecht van het 4- gangen kerstdiner. De avond eindigt om

23.00 uur, waarna u van harte welkom bent in de Christmas Lounge

op de eerste etage.

THE MOST WONDERFU

4- gangendiner inclusief water, wijnen en mocca

van 19.00 - 23.00 uur | € 169,50 per persoon

Kinder kerstbuffet incl. water en frisdranken

€ 45,- per kind tot 12 jaar

Kledingadvies:

Feestelijk of Tenue de Ville

Tiny Little Bigband

Bruisende Bigband. Tijden van

weleer herleven door een unieke

sound en onstuimige energie

waarmee zij oud, nieuw én eigen

repertoire ten gehore brengen.

Gedurende de feestdagen is de Van Diepeningen Lounge

het sfeervolle middelpunt van Grand Hotel Huis ter Duin.

Dagelijks geopend van 09.00 tot 01.00 uur en voor elk moment

van de dag de ontmoetingsplek. In de ochtend met de krant

en een kopje koffie met heerlijke gebakjes van chef patissier

Coby Knoop. In de namiddag afspreken voor een sprankelend

aperitief met een bittergarnituur. In de late avond nagenieten

van een mooi diner met een heerlijk digestief.

Met recht “the most wonderful lounge of the year”.


25

DEC

26

DEC

EERSTE EN TWEEDE KERSTDAG

Zonder twijfel vormt de Keizerzaal met haar grote raampartijen

en fenomenale uitzicht over de Noordzee één van de meest tot de

verbeelding sprekende decors langs de Nederlandse kust.

L TIME OF THE YEAR

De kerstbrunch en het sfeervolle entertainment van ‘Die Flegel’

zijn de basis voor een aangename en traditionele Kerstmiddag.

Kerstbrunch

€ 59,50 per persoon

€ 27,50 per kind tot 12 jaar

De brunch is van 12.00 – 16.00 uur

Die Flegel

De persoonlijke touch van zanger

Hubert Hendriks maakt het

optreden extra bijzonder

31

DEC

SWINGEND HET NIEUWE JAAR IN

Swing met Grand Hotel Huis ter Duin het nieuwe jaar in. Vanaf

22.30 uur vindt in de Pickézaal de Silvesterparty 2018 plaats.

Samen met uw familie en vrienden wordt uw jaar gegarandeerd

dansend afgesloten.

Boston Tea Party zorgt voor een knallende start van het nieuwe

jaar. Voorafgaand aan de Silvesterparty serveren wij vanaf 19.00 uur

het Silvesterdiner in de Keizerzaal. Zowel voor het Silvesterdiner

als de Silvesterparty bieden wij een speciaal all inclusive

arrangement aan.

Silvester 4- gangendiner inclusief water, wijnen en mocca

van 19.00 - 22.30 uur | € 135,00 per persoon

Silvesterparty inclusief water, wijnen en bier

van 22.30 - 01.30 uur | € 115,00 per persoon

Uiteraard zijn onze restaurants, bars en

het MC Wellness geopend tijdens de feestdagen.

Voor meer informatie:

www.kerstaanzee.nl


Marente

‘Voor een Juut koop je geen Klompen’

32

Henny (77) en Greet (81) Heemskerk vormen

een prachtig echtpaar. Zoon van ‘Jan de Juut’ en

dochter van ‘Jan de Klompen’ zijn al tientallen jaren

samen en zouden niet anders willen. Ze leiden een

rijk leven, ondanks de lichamelijke beperkingen die

ze van jongs af aan hebben. In een gesprek over

het leven van Henny komt de ene na de andere

anekdote voorbij. Henny neemt het woord en

Greet vult de details aan.

TEKST ALEX PASSCHIER BEELD BURO BINNEN

Stiekem naar ‘het Achtje’ in Leiden

Henny: “Ik ben geboren in Noordwijkerhout, maar mijn

ouders verhuisden naar Noordwijk toen ik 2 maanden was.

In mijn jongere jaren ging ik naar de BLO”. Greet legt uit:

“Henny ging naar het Buitengewoon Lager Onderwijs, omdat

hij vanaf zijn geboorte lichamelijke problemen had.” Deze

beperking heeft Henny niet van een levendige jeugd weerhouden.

“Ik heb gevoetbald bij SJC en heb gekeept in het

schoolvoetbalteam. Tijdens mijn tienerjaren werkte ik in

bioscoop Royal in de Voorstraat en was ik veel in Leiden te

vinden. Dat was een leuke tijd. Dan gingen we stiekem naar

café ‘het Achtje’ op de Beestenmarkt. En als ik achteraf mijn

mond voorbij praatte bij mijn schoonouders, kreeg mijn

vriendinnetje straf”, grinnikt Henny.

Lourdes brengt Henny en Greet bij elkaar

De jaren daarna stonden voor een groot deel in het teken

van Lourdes. Greet legt uit: “De moeder van Henny stond in

Noordwijk bekend als Vrouwtje Lourdes. Ze ging het hele


dorp rond en haalde op allerlei manieren geld op. Dat

gebruikte ze om met zieke mensen naar Lourdes te gaan.

Elk jaar weer, met de bedevaart-trein. En Henny ging elke

keer mee, 26 keer is hij er geweest. Zo hebben we elkaar

ontmoet. Ik heb een kunstbeen, weet je. Via-via werd ik

gevraagd om te gaan naar Lourdes, samen met mijn zus.”

Henny was op slag verliefd. Dat Greet grijze haren had en

een kunstbeen, deerde hem niet: “Grijs is ook een kleur en

dat been kom ik niet aan”, was zijn motto. “Eerst moest ze

niets van me hebben, maar ik bleef volhouden.” Greet: “Hij

kreeg wel wat hulp zijn moeder hoor, want zij was een echte

koppelaarster. Eerst werd ik er gek van, maar liet me toch

het hof maken. Op een gegeven moment kwam hij wegens

omstandigheden een week logeren bij mij op het Salviahof.

En hij is nooit meer weggegaan! Binnen 4 maanden waren

we verloofd en een half jaar later getrouwd.”

“Ik zorg zoveel mogelijk zelf voor hem”

Henny is ontzettend bij dat hij met haar getrouwd is:

“Ze is lief, alles mag en ze helpt me overal bij. Als ik alleen

was gebleven zou ik nu naar de sodemieter zijn geweest.”

Na zijn pensioen is Henny lichamelijk sterk achteruit gegaan.

En sinds een paar jaar kan hij niet meer zonder rolstoel.

Greet helpt waar zij kan. “Het liefste zou ik alles zelf doen,

maar dat lukt helaas niet. Gelukkig komt dagelijks de thuiszorg

van Marente. Die dames zijn geweldig, we zijn 100%

tevreden. We kunnen goed afspraken met ze maken en ze

hebben echt aandacht voor ons.”

DAGOPVANG IN JEROEN

Henny brengt twee dagen door op de dagopvang

in Jeroen. Dat is een gezellige

ontmoetingsruimte, waar hij kan meedoen

aan diverse activiteiten die hem aanspreken.

Geheugentraining, gym, activiteiten rond

seizoengerichte thema’s en gezellig samen

eten. Of een kopje koffie drinken en een

praatje met anderen maken.

Wilt u meer informatie over de dagopvang?

Neem contact op met de teamleider Welzijn

van Jeroen via 071 36 517 00.

Ook gaat Henny twee dagen in de week naar de dagopvang

in Jeroen. Hij wordt gehaald met een busje. “De chauffeur is

een hele vriendelijke man, echt een top vent. Eerst moest ik

wel wennen in Jeroen, maar nu ga ik er altijd met veel plezier

naartoe. Ook daar zijn het allemaal lieve dames en ze doen

zoveel.” Voor Greet is het ook fijn: “Op die dagen heb ik tijd

om dingen voor mezelf te doen.”

Een actief en zinvol leven

Het is niet niks. De een in een rolstoel, de ander met een

kunstbeen. En dan hebben we nog niet eens over de diverse

andere kwaaltjes. Toch leiden Henny en Greet een actief en

zinvol leven. Henny rijdt er dagelijks op uit met zijn scootmobiel,

naar voetbalwedstrijden en vrienden in de hele regio.

En Greet heeft ook haar hobby’s. Daarnaast gaan ze geregeld

samen op vakantie, vroeger via de Zonnebloem naar het buitenland

en tegenwoordig via het Vakantiebureau in Nederland.

Ze pakken het leven met beide handen aan.

THUISZORG VAN MARENTE

Elke dag, ’s ochtends en ’s avonds, komt de

thuiszorg bij Henny thuis om hem te helpen

met opstaan en naar bed gaan. Ook ondersteunen

ze Greet in de zorg voor haar man.

Op die manier kunnen zij zelfstandig in hun

fijne appartement blijven wonen. Heeft u ook

thuiszorg nodig? Neem contact op met een

van de kleinschalige wijkteams van Marente in

Noordwijk via 071 409 33 33.

33


Coaching aan

het strand

Coachingaan

het strand

Op het snijvlak van werk- en privéleven gaat het op enig moment

wringen. Je merkt stress of werkdruk, je relatie loopt stroef of je

komt nauwelijks toe aan ontspanning.

Op het snijvlak van werk- en privéleven gaat het op enig moment

wringen. Bouw Je een merkt nieuw, stress of helder werkdruk, beeld je relatie op van loopt jezelf. stroef Wat of je wil je het liefst

komt nauwelijks toe aan ontspanning.

in je leven? Waarover beschik je om dat te realiseren?

Bouw een nieuw, helder beeld op van jezelf. Wat wil je het liefst

in jeElco leven? Fritzsche Waaroverkijkt beschik met je je ommee, dat tevakkundig realiseren? en betrouwbaar.

Hij biedt je:

Elco Fritzsche kijkt met je mee, vakkundig en betrouwbaar.

P effectieve NLP-technieken en praktische oefeningen

Hij biedt je:


P

effectieve

warme

technieken

interesse

op

én

basis

scherpe

van NLP

vragen

en Systemisch Werk

P ondersteund veilige door bedding praktische die oefeningen nodig is om je volgende stappen

warme voor interesse je zien én scherpe en te vragen zetten

de veilige bedding die nodig is om je volgende stappen

P coaching in zijn praktijk in Noordwijk of aan het strand

voor je te zien en te zetten

coaching in zijn praktijk in Noordwijk of aan het strand

Interesse om te werken aan je groeikracht?

Interesseom Bel Elco tewerken op 06 511 aan 52 je160, groeikracht? voor informatie of

Bel Elco op 06 511 52 160, voor informatie of

een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

www.fritzschecoaching.nl

Voorjaarskleuren voor je huis

OOK

VOOR AL UW

GLAS-

REPARATIES

Profiteer van onze jarenlange ervaring en advies op maat!

www.verfspecialistlassooy.nl


Noordwijk

De teelt van bloembollen was tot ver in de 18e eeuw voornamelijk

beperkt tot de directe omgeving van Haarlem. Buiten

Haarlem waren er enkele kleine kwekers gevestigd in Lisse,

Uitgeest en Noordwijk, die hun bollen aan Haarlemse bloemisten

verkochten. In Noordwijk kwam de bollenteelt ook pas

tegen het einde van de 18e eeuw enigszins tot ontwikkeling.

Abraham Stegerhoek werd als eerste directeur van openbare

bloemenveilingen aangesteld.

In een bloemistencontract van 1822 staan 60 Noordwijkse

hyacintenkwekers vermeld en zo’n 70 jaar later blijken er al

meer dan 250 bloembollenkwekers in Noordwijk te zijn gevestigd.

De transportmogelijkheden groeiden en daarmee

kwam ook de export goed op gang.

Na 1880 kreeg de bollenteelt nog een extra stimulans door de

afzanding van binnenduinen en de bouw van het stoomgemaal

in Katwijk waardoor de grondwaterstand beter gereguleerd

kon worden.

Het landbouwareaal steeg sterk evenals het aantal mensen dat

werkzaam was in deze sector. In 1860 betrof dit 300 mensen,

zo’n 50 jaar later was dit aantal vertienvoudigd. In 1913 was

de waarde van de bloembollenexport 15 miljoen gulden. Deze

sterke opmars werd echter rond de Eerste Wereldoorlog tot

staan gebracht.

Na afloop van de Eerste Wereldoorlog leefde de bloembollensector

weer op. Ook de export naar Amerika kwam nu op

gang. Het zag er rooskleurig uit totdat de handel in de jaren

dertig getroffen werd door de internationale crisis. Grote

werkloosheid en saneringen waren het gevolg. Veel herstel

was niet mogelijk aan het eind van de jaren dertig omdat in

1940 de sector de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog ondervond.

Tijdens deze oorlogsjaren kwam de export helemaal

stil te liggen. Pas in de tweede helft van de jaren zestig zat er

weer groei in. De export had zich toen in 15 jaar tijd verdrievoudigd

tot 357 miljoen gulden, vooral vanwege de uitvoer

naar West-Duitsland.

De jaren die daarop volgden werden vooral gekenmerkt door

voortschrijdende mechanisering en een daardoor groeiende

werkloosheid onder de landarbeiders. Inkrimping van het

landbouw areaal door onder andere huizenbouw. Exportbeperkingen

voor snijbloemen werden opgeheven waardoor er

in deze sector een aanzienlijke groei optrad. Het broeien in de

winter droeg hier flink aan bij. En daarnaast verdween het

seizoensgebonden telen door de komst van kassen.

Bovenstaand artikel ging als een sneltrein door de bollengeschiedenis

waarbij uiteraard veel zaken onvermeld zijn gebleven.

Maar er is troost: met een nieuwe lente in het verschiet,

met hopelijk mooi voorjaarsweer, is het tijd geworden om ons

te verheugen op een fietstochtje tussen bloeiende, kleur- en

geurrijke bloemenvelden. En natuurlijk op het Bloemencorso

van de Bollenstreek. Vrijdag 12 april staan de wagens vanaf

16.00 uur in Noordwijkerhout en op zaterdag 13 april start in

Noordwijk om 9.15 uur de tocht van het Vuurtorenplein naar

de Raaks in Haarlem.

Op de tweede zaterdag van augustus zal ook het Rijnsburgse

corso, de Flower Parade, zijn ronde door Rijnsburg en Katwijk

naar Noordwijk rijden. Op zondag zijn de praalwagens te bekijken

op de Kon. Wilhelmina Boulevard. En als u een mooie

tulp ziet, denk dan nog eens aan Carolus Clusius.

HYACINTENVELDEN 1930

CORSO APRIL 1937

35


Space Expo in Noordwijk

...de echte ruimtecapsule van André Kuipers

...100 voorwerpen uit de ruimte

...rij mee met de Space Train

...vier je verjaardag in de ruimte

...neem plaats in de oefencapsule

Dichterbij de ruimte kan je niet komen!

www.space-expo.nl


esluit; het zou Nederland worden. Maar dan moest er wel

snel een nieuwe locatie worden gevonden. Amersfoort, niet

ver gelegen van de ruimteonderzoeklaboratoria van

Utrecht, en Noordwijk, niet ver van de universiteitsstad

Leiden, kwamen in aanmerking. Uiteindelijk werd voor

Noordwijk gekozen in juni 1964.

Al vanaf januari 1963 was een klein kader, gehuisvest

in gehuurde gebouwen van de TU Delft, gestart met de

uitwerking van plannen. De drie voornaamste opgaven

waren; personeel aantrekken, tijdelijke en definitieve accommodatie

plannen en een operationeel en technisch

programma opstellen.

In december 1963 had ESTEC al 95 werknemers aangesteld,

een jaar later was dat aantal gestegen tot 270 en nog een

jaar later werkten al 364 mensen aan allerlei projecten.

Rampspoed

In 1964 verschenen de eerste tijdelijke gebouwen op het

terrein aan de Zwarteweg achter de Van den Berghstichting.

Ook werden de funderingen gelegd voor een 33.000 m 2

groot gebouw dat plaats moest bieden aan zo’n 800 mensen.

Steensen en Varming uit Kopenhagen mocht het

ontwerp en de constructie van de ESTEC laboratoria op

zich nemen.

In 1966 kwamen de ‘clean rooms’ en testkamers gereed

en kon men beginnen met het testen van satellieten. In

oktober van dat jaar sloeg het noodlot toe: brand verwoestte

al de tijdelijke gebouwen op het ESTEC terrein. Het permanente

gebouw bleef gespaard, maar de kantoren voor zo’n

150 werknemers waren weg. Het personeel werd daarna

ondergebracht in hotels in en om Noordwijk. Gelukkig

was dit aan het einde van het vakantieseizoen zodat er veel

kamers vrij waren.

Pas in april 1967 kon het personeel uit Delft en in de hotels

van Noordwijk samen aan de slag in de nieuwe onderkomens

op het ESTEC terrein.

De opening

ESTEC werd feestelijk geopend door Hunne Koninklijke

Hoogheden Prinses Beatrix en Prins Claus op 3 april 1968.

Zij werden verwelkomd door de directeur generaal van de

ESRO, professor Hermann Bondi en de directeur van ESTEC,

professor Werner Kleen. Aanwezig was ook dr. Johan Ferrier,

inmiddels gouverneur van Suriname, die een cruciale rol

had gespeeld in het naar Nederland halen van ESTEC.

Na zes jaar van onderhandelingen, enkele tegenslagen en

hard werken kon ESTEC eindelijk het werk weer oppakken

dat ze in 1963 in krappe kantoortjes in Delft was begonnen.

Heden ten dage is deze plek aan de Noordwijkse kust nog

steeds ESA’s grootste centrum, waar meer dan 2500 mensen

werken, die verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen

en organiseren van alle ESA missies op het gebied van

wetenschap, ontdekkingen, telecommunicatie, bemande

ruimtevluchten, satelliet navigatie en observaties van de

aarde. ESTEC-specialisten ondersteunen de Europese

ruimtevaart industrie en werken samen met andere organisaties,

zoals universiteiten, onderzoekinstituten, nationale

organisaties van ESA-lidstaten en met ruimtevaartorganisaties

over de gehele wereld.

ESTEC heeft testfaciliteiten in huis, die uniek zijn in Europa,

om satellietcomponenten of complete ruimtevaartuigen te

testen of ze bestand zijn tegen de extreme omstandigheden

waaraan ze bij lancering en vlucht en in de dampkring

worden blootgesteld.

Nu, vijftig jaar later zijn er al meer dan 180 ruimtevaartmissies

door de poorten van ESTEC gegaan.

EEN RECENTE LUCHTFOTO VAN ESA ESTEC,

HET WITTE GEBOUW OP DE VOORGROND IS

SPACE EXPO (FOTO ESA / JAN VAN HAARLEM)

PRINSES BEATRIX EN ESTEC-DIRECTEUR PROFESSOR WERNER KLEEN

LUISTEREN NAAR EEN JONGE BRILJANTE WETENSCHAPPER TERWIJL

MINISTER JOSEPH LUNS UIT DE HOOGTE VERTEDERD NAAR DE

PRINSES STAART. HELEMAAL LINKS PRINS CLAUS (FOTO: ESA).

37


‘s Heeren Loo

Velen zijn er wel eens geweest, het park van Willem

van den Bergh. Wandelend door het zorgpark met de

vele speeltoestellen aan de rand van het duin. Zo’n

tien jaar geleden werden de verouderde toestellen

noodgedwongen afgebroken, tot teleurstelling van

bewoners en bezoekers. Reden om een compleet

nieuwe speeltuin te bouwen.

TEKST THOMAS STEENVOORDEN

BEELD BURO BINNEN EN PR

WETHOUDER

DENNIS SALMAN

FOTO: WILLEM KROL

Dit jaar opende wethouder Dennis Salman op 11 juli de nieuwe

speeltuin van Zorgpark Willem van den Bergh. Beleidsmedewerker

Tineke van Iperen licht toe. “De oude speeltuin was

geliefd onder cliënten en inwoners van Noordwijk en Katwijk.

Wie kent niet de familieschommel of wandelde door het park.

Het verdwijnen van de toestellen werd als gemis ervaren,

bleek uit de vele reacties die wij kregen. Een speeltuin voldoet

blijkbaar in een grote behoefte van de bezoekers van het

park. Ook de toenemende vraag naar bewegen en gezond

gewicht, deed ons besluiten te zoeken naar fondsen om

een nieuwe speeltuin te kunnen realiseren.”

Fondsen werven

“Helaas kunnen wij dergelijke projecten niet met eigen geld

financieren. Een jaar lang hebben we gezocht naar middelen

via fondswerving en uiteindelijk ook gevonden. We zijn dan

ook zeer verheugd dat afgelopen juli de nieuwe speeltuin

werd geopend” zegt Tineke. “Deze voorziet duidelijk in een

behoefte, gezien het aantal mensen dat er nu al gebruik van

maakt. Het is een win-winsituatie voor cliënten die hier invulling

geven aan hun dagbesteding. Bewoners uit omliggende

gemeenten genieten van deze unieke omgeving en komen in

contact met de bewoners van ons zorgpark. Zo zorgen wij

voor nieuwe ontmoetingen. Twee vliegen in één klap.”

38

Sportieve ontwikkelingen

Wie tegenwoordig over het park loopt ziet enorme veranderingen

ten opzichte van tien jaar geleden. De duinzone heeft

een metamorfose ondergaan en speelt in op de behoefte aan

recreatie en bewegen. Tineke: “We werken samen met het

agrarisch steunpunt en Veldzicht. Een bestaande wandelroute

is uitgebreid en bezoekers kunnen een sanitaire stop maken

in de Boerderij en genieten van een kop koffie met zelfgebakken

taart. Nieuw zijn ook de duintuin, trimcourt en footgolfbaan.

Er zijn vergevorderde plannen voor een nieuw centrumgebouw

waar een sportzaal komt en buitenfitness.

Alles is gericht op het welzijn van bewoners en bezoekers.

De projecten versterken elkaar en zijn primair gericht op onze

cliënten, maar iedereen is welkom om te genieten van onze

faciliteiten op het park.


Duinzone verbindt mensen

Ruimte voor bewoners en bezoekers

OPENING SPEELTUIN WILLEM

VAN DEN BERGH 10 JULI 2018

TINEKE VAN IPEREN


Welzijn Noordwijk

Nieuwe mensen

ontmoeten?

Elke dag zien we

wel nieuwe gezichten.

Iemand die je passeert

op straat, iemand die

ook een strandwandeling

maakt met zijn hond, een

hardloper die voor

je uitrent.

40

In ons leven ontmoeten we veel mensen. Maar niet altijd

vinden we aansluiting.

Dit kan zijn doordat iemand andere interesses heeft of

simpelweg omdat we zelf geen contact maken. Misschien

ben je onlangs verhuisd en vind je het lastig om contact te

maken met je buren of weet je niet waar je nieuwe mensen

kan ontmoeten.

Of je denkt terug aan dat leuke gesprek wat je in de winkel

had over een gedeelde interesse en hoe leuk het zou zijn

om daar iets mee te doen.

In je eentje contact maken vinden mensen vaak wat lastiger

dan in een groep of op een evenement. Wij vinden het leuk

en belangrijk om mensen met elkaar in contact te brengen.

We merken dat mensen het fijn vinden om elkaar te ontmoeten.

Soms om een hobby te delen of een vriendschap

op te bouwen. Daarom kunnen we met plezier vertellen dat

we vanaf april de mogelijkheid bieden dat mensen elkaar

kunnen vinden. Dit kan in de vorm van een evenement, een

lunch om je interesses te delen met anderen of door een

berichtje te plaatsen op een soort relatieplanet voor vriendschappen

via onze website. Kijk op www.welzijnnoordwijk.nl

voor de verschillende mogelijkheden om nieuwe mensen te

leren kennen.

Heb je zin om nieuwe mensen te ontmoeten? Of wil je

graag je hobby delen? Neem dan contact op met Nikki van

der Ven van Welzijn Noordwijk. Je bent zeker ook welkom

op ons meet & eat, gezellig lunchen met elkaar evenement

op zaterdag 18 mei.

Aanmelden kan via aanmelden@welzijnnoordwijk.nl of via

telefoonnummer: 071 7114334. We hopen je snel te zien!


Enthousiaste

projectondersteuner

gezocht!

Per 1 april hebben we een leuke, nieuwe functie

beschikbaar.

Ons project ‘nieuwe mensen ontmoeten’ start

binnenkort en wij zijn op zoek naar een enthousiaste

vrijwilliger die dit, samen met ons, vorm gaat geven.

Taken vrijwilliger

• Meedenken met het organiseren van evenementen,

zoals een meet & eat lunch.

• Beheer van het systeem: betreft goedkeuring

profielen, klachtenafhandeling en bijhouden of

profielen actueel zijn.

• Ondersteuning bij ouderen met een beperkt netwerk

die niet onlinevaardig zijn, waardoor zij geen profiel

kunnen aanmaken. Voor hen een profiel maken en

zoeken in het systeem naar iemand met dezelfde

interesses.

Meerwaarde vrijwillige inzet

Plezier krijgen bij het in contact brengen van mensen

met elkaar.

Benodigde kennis & vaardigheden

• Makkelijk contact maken met mensen

• Communicatieve vaardigheden

• Digitale vaardigheden

Voorwaarden

Geen

Tijdsinvestering

De verwachte tijdsinvestering is 8 uur per week,

verspreid over 3 dagen.

Heb je zin om als vrijwilliger bij ons aan de slag te

gaan?

Neem dan contact op met Nikki van der Ven van

Welzijn Noordwijk.

Wassenaarsestraat 5 | 2201 RD Noordwijk

M 06 40 56 70 77

E nikki.vanderven@welzijnnoordwijk.nl

www.welzijnnoordwijk.nl

Nikki van der Ven

Welzijnsconsulent

41


Bibliotheek Bollenstreek

Ontdek Bibliotheek

Bollenstreek

18 oktober Het Lagerhuis van Noordwijk

De Gemeenteraadverkiezing in Noordwijk staat weer voor

de deur. In verband met de fusie van Noordwijk en Noordwijkerhout

per 1 januari 2019 zijn er op 21 november 2018

herindelingsverkiezingen. Dit zijn verkiezingen voor de gemeenteraad

van de nieuwe gemeente.

Om op 21 november een gefundeerde keuze te maken

organiseert Bibliotheek Bollenstreek het Lagerhuis op 18

oktober. Diverse lokale partijen worden uitgedaagd met

stellingen over onderwerpen als: ruimtelijke indeling denk

aan nieuwbouw en hoogbouw, openingstijden op zondag en

natuurlijk diverse sociaal economische vraagstukken. Diverse

politieke partijen zijn vertegenwoordigd tijdens deze avond

waaronder Partij van de Arbeid, GroenLinks en NZ Lokaal.

Zij krijgen anderhalve minuut om hun partijprogramma aan

u toe te lichten.

Rogier Elshout in actie

De voorzitter van dit Lagerhuis is niemand minder dan Rogier

Elshout, een debatleider met jarenlange ervaring. Debatten

gaan bij hem in volle vaart en met humor, maar we springen

wel middenin de hete brij.

Kaarten voor deze avond zijn gratis en kunt u bestellen via

de website www.bibliotheekbollenstreek.nl

2 november Nederland Leest!

Om heel Nederland aan het lezen te krijgen staat, zoals ieder

jaar, de hele maand november in het teken van Nederland

Leest ook bij Bibliotheek Bollenstreek. Dit jaar is het thema

van deze feestelijke maand: voeding. Ronald Giphart, opnieuw

ambassadeur Nederland Leest, zal het voorwoord

schrijven van het Geschenkboek: Je bent wat je leest en is

exclusief in de bibliotheek te verkrijgen.

Een heerlijk geschenk vol sappige verhalen, verfrissende

passages en een zoete afsluiter.

Ronald Giphart

Nederland Leest wordt

vrijdag 2 november

feestelijk en culinair

geopend in de Bibliotheek

van Noordwijk

door Ronald Giphart.

Hij is al jarenlang een

van de populairste

schrijvers van Nederland.

Niet alleen is hij een zeer

begenadigd schrijver, hij

weet alles van eten en

drinken. Giphart schreef

kookboeken met de grootste

chefs en wijnkenners van Nederland

en is een wandelende culinaire

encyclopedie.

Een feestelijke avond met een zeer lokaal en culinair

vleugje, dit wil je toch niet missen?

Kijk op www.bibliotheekbollenstreek.nl

en bestel je kaarten voor 2 november.


Bibliotheek biedt ruimte voor ontwikkeling en maakt

werknemers in de Bollenstreek (digi)taalvaardig

De Bibliotheek Bollenstreek heeft een aparte

afdeling voor de aanpak van lage (digi)taalvaardigheden.

Bij het Taalhuis werken een projectleider,

een professionele taalconsulent en taalvrijwilligers

die inhoudelijke ondersteuning kunnen geven en

laaggeletterden kunnen adviseren over een passende

taalcursus, leerroute en lesmaterialen. Samen

met bedrijven kunnen wij een op maat gemaakt

programma samenstellen dat aansluit bij de

wensen en behoeften van hun werknemers.

• Taal-, schrijf- en conversatielessen

• Taalcoaches: samen oefenen

• Computerlessen (Word, tablets, Klik & Tik, Digisterker):

zoeken op internet, e-mailen, wachtwoordbeheer,

omgaan met de digitale overheid

• Gratis oefenprogramma’s

Contact

Heeft u een specifieke vraag? Wilt u advies op maat?

Neem dan contact op met Eline de Visser, projectleider

Taalhuis M: 06-216 244 27 of met Loeka van der Kooij,

taalconsulent T: 071 515 05 87. U kunt ook een mail

sturen naar taalhuis@bibliotheekbollenstreek.nl.

Iedereen is welkom bij een van onze taalpunten.

Taalpunt Hillegom

E: taalpunthillegom@bibliotheekbollenstreek.nl

Spreekuur: Elke dinsdag van 14.00 – 15.30 uur

Taalpunt Lisse

E: taalpuntlisse@bibliotheekbollenstreek.nl

Spreekuur: Elke vrijdag van 14.00 – 15.30 uur

Taalpunt Noordwijk

E: taalpuntnoordwijk@bibliotheekbollenstreek.nl

Spreekuur: Elke donderdag van 11.00 – 12.30 uur

Taalpunt Noordwijkerhout

E: taalpuntnoordwijkerhout@bibliotheekbollenstreek.nl

Spreekuur: Elke donderdag van 15.00 – 16.30 uur

Taalpunt Oegstgeest

E: taalpuntoegstgeest@bibliotheekbollenstreek.nl

Spreekuur: Elke donderdag van 14.00 – 15.30 uur

Taalpunt Teylingen

E: taalpuntteylingen@bibliotheekbollenstreek.nl

Spreekuur: Elke vrijdag van 11.00 – 12.30 uur

Het Taalpunt is te vinden in de Bibliotheek van:

Noordwijk, Noordwijkerhout, Lisse, Oegstgeest,

Hillegom en Sassenheim.

Kijk voor meer informatie op

www.bibliotheekbollenstreek.nl/taalhuis

Uitnodiging Netwerkontbijt Bedrijven Bollenstreek 25 september

Wilt u weten hoe u de (digi)taalvaardigheid van uw

werknemers kunt verbeteren? Kom dan naar ons

Netwerkontbijt Bedrijven Bollenstreek op dinsdag

25 september. Bedrijven kunnen zich laten inspireren

door het verhaal van Plantenteler Leo Ammerlaan BV.

Manager Operations Martin Flim vertelt over zijn

ervaring met scholing van hun werknemers. Bibliotheek

Zoetermeer verzorgt een korte presentatie over

hun samenwerking met de afdeling afvalverwerking

van de gemeente Zoetermeer en taalambassadeur

Marco Zeeman deelt zijn ervaringen als laaggeletterde

op de werkvloer. Het Marnick theater zorgt voor een

toepasselijk theatraal intermezzo.

Er is op dit moment een subsidieregeling voor werkgevers.

Het Taalhuis van Bibliotheek Bollenstreek

adviseert bedrijven en biedt een taalprogramma.

Netwerkontbijt Bedrijven Bollenstreek

Datum: dinsdag 25 september 2018

Tijd: 9.00 – 10.30 uur (inloop vanaf 08.30 uur)

Locatie: Bibliotheek Sassenheim,

Kerklaan 42, 2171 GC Sassenheim

Bibliotheek Noordwijk - Akkerwinde 1a, 2201 MC Noordwijk

Bibliotheek Noordwijkerhout - Herenweg 2, 2211 CC Noordwijkerhout

www.bibliotheekbollenstreek.nl

41 31


SCHAARSE RUIMTE IN

NOORDWIJK BINNEN:

DE LOCATIE NORTHGO

LÉON GUIJT: “BOUWEN OP KLEINE LOCATIES EN IN

KLEINERE AANTALLEN VERGT VEEL MEER INSPANNING.”

42

In Space City Noordwijk is de ruimte

schaars. Dat ervaart Léon Guijt elke dag

aan den lijve. De ‘ruimteman’ van de

Noordwijkse Woningstichting – officiële

functie: adviseur vastgoedontwikkeling

– heeft onder meer als taak om de

nieuwbouwplannen van de NWS waar te

maken. “Grondoppervlakte genoeg, maar

niet om te bouwen”, zegt hij. En dat laatste

is juist wat de woningcorporatie graag wil.

TEKST EN BEELD NWS

Voor woningcorporatie met ambitie

is bouwen van levensbelang

‘Grond is er genoeg,

maar ruimte is schaars’

Om het aantal sociale huurwoningen in Noordwijk fors te

laten groeien, kijkt de NWS onder meer naar de samenstelling

en de groei van de plaatselijke bevolking. “Met die cijfers

bij de hand hebben we vastgesteld dat we de komende

tien jaar eigenlijk zo’n 1000 woningen zouden moeten

bouwen”, vertelt Guijt. “Maar omdat ook wij er vanuit gaan

dat dit niet realistisch is, rekenen we op 600. Daarvan

hebben we nu min of meer concrete plannen voor 450

woningen; naar ruimte voor het restant ben ik nog op zoek.

Daarbij is nog geen rekening gehouden met een groter

aantal sociale huurwoningen in Bronsgeest, zoals in de

gemeenteraad is voorgesteld.”

Het Noordwijkse grondgebied is voor een gemeente van

deze omvang relatief groot, maar dat wil niet zeggen dat de

bouwpercelen voor het oprapen liggen. “Een belangrijk deel

van die grond heeft een beschermde status, bijvoorbeeld

omdat het waardevol natuurgebied is. Ook met bollengrond

moet heel zorgvuldig worden omgegaan. Bovendien wil

Noordwijk bepaalde gebieden heel graag groen houden, ook

binnen de dorpskernen. Zo wordt een open Middengebied

als heel waardevol ervaren. En kiest de gemeente er ook

voor om Vinkenveld Zuid – waar de NWS in het verleden

grond heeft aangekocht – als bollengebied te behouden.”


Noordwijkse Woningstichting

Fietstocht

De zoektocht naar ruimte om te bouwen speelt zich niet alleen

achter het bureau af. Guijt moet er ook letterlijk de straat voor

op en betrekt graag ook anderen daarbij. Een mooi voorbeeld

daarvan is de fietstocht die vorig jaar werd ondernomen met

onder anderen de wethouders Dennis Salman (Wonen) en

Hans Bakker (ruimte). “De contacten met de gemeente zijn

bijzonder goed en we delen hetzelfde belang: het vergroten

van de hoeveelheid sociale huurwoningen in het dorp. De

gemeente heeft nog wat grondposities, dat maakt het ook

waardevol om samen op te trekken.”

Het heeft vrij lang geduurd, maar met Offem Zuid en Bronsgeest

heeft Noordwijk voor de komende jaren wel weer twee

belangrijke ‘uitleglocaties’, zoals dat in stedenbouwkundige

termen heet. Ook de NWS krijgt een aandeel in die bouwplannen.

“Toch zijn ook deze nieuwe wijken beperkt van omvang”,

stelt de vastgoedadviseur vast. “Om onze beoogde groei mogelijk

te maken, is meer nodig.” Guijt kijkt dan ook met enige

jaloezie naar buurgemeente Katwijk, waar straks met de

nieuwebouwlocatie Valkenburg (het voormalige vliegveld)

zo’n 5000 woningen bij komen. “Een woningcorporatie krijgt

daar al snel een aandeel van 1500 woningen in.” Een aantal

waarvan de NWS alleen maar kan dromen.

Om van de nu geplande 450 naar de gewenste 600 woningen

te komen, is de NWS aangewezen op kleine locaties in de

dorpskernen. Zo wordt nu een plan voor 13 hofjeswoningen

ontwikkeld voor de Albertus van Velsenstraat. “Bouwen op

kleine locaties en in kleinere aantallen vergt veel meer inspanning.

En door de schaarste is de beschikbare grond duurder.”

De NWS moet bouwen binnen smalle marges om de huren

voor haar doelgroep – woningzoekenden met een smalle

beurs – betaalbaar te houden. De grondprijs is daarbij een

belangrijke factor, net als – in deze tijd - de stijgende bouw-

kosten. “We steken als woningcorporatie ons nek uit om

dit voor elkaar te krijgen.” Op deze plek is dat mogelijk

doordat de bouwer/ontwikkelaar naast de 13 sociale

huurwoningen ook 4 vrije sectorwoningen bouwt.

Bevolkingsopbouw

Behalve naar aantallen, kijkt de vastgoedadviseur van

de NWS voor de nieuwbouwplannen ook naar de bevolkingsopbouw.

Met andere woorden: wat bouw je voor

welke doelgroep? “Dat is vaak ook afhankelijk van de plek

die beschikbaar is. In de Albertus van Velsenstraat, om maar

even bij dat voorbeeld te blijven, bouwen we in twee lagen.

De badkamer en de slaapkamer zijn op de eerste verdieping.

Dan richt je je dus niet op ouderen die slecht ter been

zijn en die gelijkvloers willen wonen.”

Ook bij de uitwerking van bouwplannen speelt het begrip

‘ruimte’ een rol. “De tendens in de samenleving is om minder

spullen te vergaren en kleiner te gaan wonen. Er zijn

ook steeds meer mensen alleenstaand. Daar willen en

moeten we ook rekening mee houden. Heel veel mensen

kunnen prima uit de voeten met 60 vierkante meter, maar

dan wel met een extra slaap- of hobbykamer.”

Als er na Offem Zuid en Bronsgeest geen grote woningbouwlocaties

meer bijkomen, vraagt dat van de Noordwijkse

Woningstichting nog meer creativiteit. “Dan zou je bijvoorbeeld

kunnen denken aan het beter benutten van de

ruimte die je al hebt: complexen uitbreiden of vervangen,

met het doel meer woningen te creëren. Maar misschien

levert de gemeentelijke fusie tussen Noordwijk en Noordwijkerhout

ook andere planologische inzichten op, waarmee

we ons voordeel kunnen doen.”

De zoektocht naar ruimte houdt nooit op.

BOUWEN AAN HET REDERIJKERSPLEIN.

DIT COMPLEX WORDT BINNENKORT OPGELEVERD.

OP DE FIETS LANGS COMPLEXEN EN GRONDOPTIES MET

MEDEWERKERS EN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN

DE NWS. RECHTSVOOR: LÉON GUIJT.

43


Lex Mulder is sport- en orthomanueel arts in Noordwijk.

Steeds meer mensen weten eerder de weg naar zijn

praktijk te vinden. ‘Mond tot mond reclame is nog altijd

de beste reclame’, zegt Mulder. Maar ook het aantal

verwijzende huisartsen en specialisten vertoont al jaren

een stijgende lijn.

Rugpijn hoort bij het leven!

44

Voorjaar 2018 verscheen in het meest toonaangevende

medische tijdschrift ter wereld: “The Lancet“ een serie van

drie artikelen over lage rugpijn, samengesteld door een grote

groep deskundigen die daar enkele jaren over gedaan hebben.

Deze artikelen zijn zo uitgebreid dat een samenvatting

bijna niet mogelijk is. Dit is dus een persoonlijke keuze uit

de behandelde onderwerpen met daarnaast nog een keuze

uit andere bronnen.

In 2015 hadden 540 miljoen mensen last van lage rugklachten.

Dit is een verdubbeling sinds 1990. De verwachting is dat

door vergrijzing en bevolkingsgroei het aantal gevallen zal

blijven stijgen. Lage rugklachten zijn de grootste ziektelast

wereldwijd en dragen bij aan de armoede in vooral de derde

wereldlanden door verlies van inkomen, sociaal aanzien etc.

Maar ook de ZZP’ers in Nederland hebben dergelijke problemen.

Veelal heeft men een arbeidsongeschiktheidsverzekering

waarbij het eerste jaar ziekteverzuim, meestal voor eigen

rekening komt.

De meeste literatuurstudies hebben het over lagerugklachten.

Klachten hoog in de rug, nek en uitstralende klachten

zonder rugpijn, zoals bij sporters met hamstringklachten,

kuit -, knieklachten zonder oorzaak in de knie zelf, etc.

worden hierbij niet meegenomen. Kortom, onbegrepen

klachten van het bewegingsapparaat zijn een enorm

probleem.

De meeste lage rugklachten zijn kortstondig maar hebben

de neiging terug te komen, een kleiner aantal blijft langdurig.

De oorzaak van de klachten is veelal niet exact aan te geven,

foto’s en scans geven hooguit wat indicaties maar hebben

betrekkelijke waarde. Ook operatieve ingrepen geven teleurstellende

resultaten. Dat geldt in het algemeen ook voor de

pijnbestrijding, alhoewel individueel gezien men er wel baat

bij kan hebben in geselecteerde gevallen. Er wordt altijd

gepleit voor therapie op basis van een bio-psychosociaal

model. Maar hoe men dat precies moet aanpakken is ook

niet duidelijk en er zijn vele verschillen.


Sportarts Mulder

Op grond van deze artikelen roept hoogleraar

revalidatie Smeets, uit Maastricht,

de politiek en zorgverzekeraars op om niet

bewezen therapieën niet meer te vergoeden.

Dat is dus ongeveer iedere therapie!

Strikt wetenschappelijke gezien zijn er

slechts een paar strategieën waarbij gunstig

effect is aangetoond. Deze duren echter

lang zoals bijvoorbeeld stapsgewijs zwaarder

belasten (“graded exposure“).

Maar daar heeft een stukadoor of schilder

weinig aan. Dat ineffectieve langdurige behandelingen

de zorgkosten verhogen is

natuurlijk duidelijk. Maar ook onterechte

doorverwijzingen naar de tweede lijn, met

name naar een neuroloog en orthopeed,

kosten veel geld en geven onnodige vertraging

zoals recent in een commentaar in het

“Medisch Contact“ door neuroloog Jan

Bonte werd aangegeven.

Een inmiddels erkend probleem is het voorschrijven

van te veel en te zware pijnstillers

voor een te lange termijn. Het gaat dan

vooral om morfine-achtige preparaten die

forse bijwerkingen kunnen hebben, zoals

verslaving en zelfs tot de dood kunnen leiden.

Minder bekend is dat morfine ook een

zogenaamde hyperalgesie - overgevoeligheid

voor pijn kan geven. Is er dan geen

enkele hoop? Misschien toch wel: Marianna

Tryfonidou, Hoogleraar Regeneratieve

Orthopedie in Utrecht heeft een subsidie

van niet minder dan 15 miljoen gekregen

voor het ontwikkelen van stamceltherapie

waarbij slechte tussenwervelschijven weer

zouden kunnen herstellen. Helaas is dit wel

eens eerder aangekondigd, afwachten is de

boodschap...

Wilt u hierover meer weten? Vraag het aan

dr. A Mulder door een mail te sturen naar:

info@sportmed.nl

Dr. A. Mulder

Praktijk voor orthomanueleen

sportgeneeskunde

Van de Mortelstraat 204

2203 JL Noordwijk

Tel. (071) 362 0582

www.sportmed.nl

PRAKTIJK VOORBEELD

In de praktijk van sportarts Mulder komen

regelmatig mensen met acute lage rugklachten.

Zo ook fietsfanaat Pieter, die na, op een

verkeerde manier tillen, niet meer op of neer

kon. Hij raadpleegde een arts welke Pieter een

MRI scan liet maken waarop een ingezakte

tussenwervelschijf te zien was. Deze arts verbood

Pieter nog langer te sporten.

Pieter was ten einde raad en besloot een second-opinion

te vragen bij Mulder. Ook hij

bekeek de MRI en constateerde een overmatige

lordose - kromming van de wervelkolom

- mede veroorzaakt door een verkeerde stand

van het bekken. De tussenwervelschijf was

inderdaad ook dunner dan ‘normaal’, en kan

door verhoogde kracht hierop, problemen

geven, vaak van tijdelijke aard.

Pieter werd behandeld en kreeg specifieke

oefeningen, om de spieren rond de buik, rug

en bekken te vesterken. Met als gevolg dat de

bekkenstand verbeterde en de lage rugpijn na

enkele behandelingen was verdwenen. Imiddels

kan Pieter weer fietsen met in het achterhoofd

voorzichtig te zijn met tillen en met

regelmaat zijn oefeningen blijven doen. Op

deze manier kan Pieter blijven genieten van

het fietsen ondanks zijn zwakke onderrug.

45


Column

Björn Bulk:

‘FootGolf is niet alleen

maar een spelletje’

In 2014 ben ik toevallig in aanraking gekomen met FootGolf. Door een

reumatische gewrichtsziekte was het niet verstandig om nog aan een

contactsport te doen en de supportersclub van vvnoordwijk ging

FootGolfen met zijn leden.

Tegen een bal trappen kon ik nog wel en bang voor slidings op mijn benen

hoefde ik niet te zijn op de golfbaan. Ik ben na die dag een beetje op Google

gaan speuren en zag daar dat er veel toernooien werden georganiseerd en dat

er ook een nationale footgolfbond was waar ik mij direct voor een toernooi had

ingeschreven.

Dat ging me redelijk goed af en het 2de toernooi won ik waardoor ik mij plaatste

voor het Nederlands Kampioenschap met veel ex profvoetballers en daar ben

ik 3de geworden waardoor ik naar het Europees kampioenschap in Budapest

kon.

Op dat Europees Kampioenschap ben ik 2de geworden en het weekend daarop

won ik de CapitalCup, dat was het grootste en sterkste toernooi wereldwijd.

Op dat toernooi kwamen spelers van over de hele wereld en ik zag spelers uit

Argentinië die de sport al heel professioneel benaderde.

Door mijn goede prestaties kreeg ik ook een Noordwijkse sponsor Starbalm

die mij ook nu nog heel erg steunt en het voor mij mogelijk maakt om mijn

ambities in het FootGolf waar te maken.

In 2016 ben ik Europees en Nederlands kampioen geworden, ik heb al verschillende

europacupwedstrijden gewonnen en in 2016 ook Sportman van het jaar

in Noordwijk geworden.

Het is voor mij nog steeds een hobby maar het is bizar wat ik allemaal meemaak

door het FootGolf, ik kom in de mooiste landen en ontmoet leuke

mensen die allemaal dezelfde passie hebben!

Fysiek merk ik dat ik best veel last van mijn gewrichten heb als ik een meerdaags

toernooi heb maar ik probeer zolang mogelijk door te gaan met deze

sport.

Het is een hele toegankelijke sport en ik zou zeggen; probeer het een keer uit

met vrienden, collega’s op de FootGolfbaan van Sheerenloo!

46

Björn Bulk


Verrijk je Buurt

Welzijn Noordwijk

Heb je het gevoel dat er in je buurt nog wel iets te verbeteren valt of heb je gewoon een

leuk idee? Zou je dat graag willen oppakken, maar weet je niet waar je moet beginnen?

Kom dan naar onze Verrijk je Buurt avond. Welzijn Noordwijk organiseert deze avond voor

de 2e keer in samenwerking met Fonds 1818 om zoveel mogelijk ideeën voor de buurt of

in het dorp uit te denken. Het belooft weer een gezellige avond te worden vol inspiratie.

TEKST ALEID GUIJT BEELD RICHARD VAN EGMOND

Succesvolle aanvragen

Uit de vorige bijeenkomst is een aantal aanvragen succesvol

uitgevoerd.

Wooncomplex de Eendracht heeft geld gekregen om

regelmatig sociale ontmoetingsactiviteiten te organiseren.

Wijkvereniging Duinpark heeft zijn goedgekeurde aanvraag

gebruikt om de wijkruimte op te knappen; intussen wordt er

al druk geschilderd en is de vloerbedekking gelegd.

Boerenburg heeft informatieborden in de wijk geplaatst met

allerlei buurtactiviteiten en zijn hier erg blij mee. Kunstklank,

ook wel bekend van de mooie voorstellingen, heeft een

mobiele keuken van hun goedgekeurde aanvraag kunnen

kopen. Het is ontzettend leuk dat deze initiatieven met

succes zijn uitgevoerd.

Waarom meedoen?

Het is een bijzonder jubileum jaar voor Fonds 1818: ze bestaan

200 jaar. Om dit te vieren, willen ze in 2018 200 buurtinitiatieven

mede tot stand brengen, zowel met financiering

als ondersteuning. Het is een unieke kans om jouw (beginnend)

idee te delen. Fonds 1818 kan tot €3000 financieren

om het idee uit te voeren. Alles wat je straat of buurt leuker

en gezelliger maakt, komt in aanmerking. Het hoeft allemaal

niet zo ingewikkeld te zijn. Denk aan een mooie muurschildering

op het schoolplein van je kind of een slowmannetje in je

wijk om de buurt verkeersveiliger te maken. Het kan ook nog

dichterbij. Wat dacht je van een buurtfeest dat je samen met

je buren organiseert? Kortom, meer dan genoeg dingen die je

kan bedenken. Wij helpen, samen met Fonds 1818, van je idee

een plan te maken.

Wat kunnen wij voor je doen?

Tijdens de Verrijk je Buurt bijeenkomst kunnen wij met jouw

(kleine) idee meedenken en naar de mogelijkheden kijken.

Wij kunnen je ondersteunen met het invullen van de aanvraag

tot financiering, het aanvragen van een vergunning, samenwerkingspartners

zoeken of je in contact brengen met buurtbewoners

die hetzelfde willen.

Op de site https://verrijkjebuurt. Fonds 1818.nl/ kun je meer

lezen over hoe je een aanvraag invult en waar je aan moet

denken.

Wanneer en waar?

De Verrijk je Buurt avond is op donderdag 15 november

van 19.45- 21.30 uur in de Bibliotheek Noordwijk. Laat je

inspireren door buurtbewoners met ook een idee of die al

een aanvraag hebben ingediend en door eerdere, succesvolle

initiatieven onder het genot van een hapje en een drankje.

Contact

Heb je vragen of wil je dat de buurtwerker nu al met je

meedenkt?

Neem dan contact op met Marjanne van Dijk,

marjanne.vandijk@welzijnnoordwijk.nl of via 06-36153623.

IDEEËN OVER DE BUURT

WORDEN GEDEELD

LEKKERE HAPJES TIJDENS

DE BIJEENKOMST

UITLEG OVER VERRIJK JE BUURT

47


All About Balance

Je huid, hoofd, nagels kunnen extra verzorging nu goed

gebruiken. We helpen je graag met een verzorgende

behandeling met 100% natuurlijke producten die

de bijwerkingen van chemotherapie en bestraling

kunnen verzachten. Met zorg geselecteerd en zonder

ingrediënten die je nu beter kunt vermijden.

All About Balance in lisse en Noordwijk geeft

een verwenmoment aan vrouwen met kanker

Onderdeel van landelijke actie ‘Geef een glimlach cadeau’ van stichting Look Good Feel Better

Wat is belangrijk om te weten

• Vermijd zeep, cleansing foam en cosmetica

met irriterende ingrediënten. Je huid

vormt een barrière en deze moet in stand

worden gehouden. Je huid is nu namelijk

extra gevoelig en kwetsbaar.

• Een huid die bloot is gesteld aan chemotherapie

houdt moeilijk vocht vast. Zorg

daarom voor een goede luchtvochtigheid

in huis. Een droge huid is gebaat bij een

luchtvochtigheid van 30-40%.

• Je huid kan gaan schilferen door chemotherapie,

ga je huid echter niet scrubben.

Scrubben irriteert de huid alleen maar

meer.

• Je huid is extra gevoelig voor zonlicht. Je

hoeft de zon niet geheel te mijden (tenzij

op advies van je dokter!), maar zorg ervoor

dat je je huid goed beschermt (dagelijks)

met een zonnebrandcrème met factor 50.

Goede verzorging van jezelf maakt

dat je je beter voelt.

Dit geldt zeker ook als je ziek bent. Daarom

organiseert stichting Look Good Feel Better

samen met schoonheidsspecialistes ‘Geef

een glimlach cadeau’. Dit houdt in dat de

schoonheidsspecialiste een cadeau weg

geeft in de vorm van een cadeaubon van

€25 een verwenmoment voor vrouwen met

kanker.

Deze actie duurt de hele maand oktober

2018 en kan je een afspraak maken voor een

gezichtsbehandeling.

Boost voor je zelfvertrouwen

“Uiterlijke verzorging bij kanker is veel belangrijker

dan de meeste mensen denken.”

Jasja Sikking vertelt over haar ervaring met

het verwenmoment. “Nu ik borstkanker heb,

ga ik door een intensieve periode met behandelingen.

Tegelijkertijd wil je het normale

gezinsleven zoveel mogelijk laten doorlopen.

Dat kost best veel energie. Het verwenmoment

was echt een moment voor mijzelf.

Even niet ziek voelen, maar gewoon heerlijk

genieten en ontspannen. Het gaf mij een

boost in mijn zelfvertrouwen en dat gun ik

iedereen.” Het is een gulle lach die ik heb

ontvangen en ik ben even met iets anders

bezig geweest dan ziek zijn.

Margot van den Haak van schoonheidssalon

All About Balance gevestigd in Noordwijk en

het medisch centrum in Lisse heeft zich via

vakorganisatie ANBOS geschoold in nietmedische

huidverzorging bij kankerpatiënten.

Zij doet daarom graag mee met de actie.

“Vrouwen met kanker verliezen vaak hun

zelfvertrouwen door de uiterlijke veranderingen

als gevolg van de medische behandelingen.

Het mooie van dit verwenmoment is

dat je tijdens de behandeling het zelfvertrouwen

ziet groeien en de huid er weer beter uit

gaat zien. Soms zijn een paar tips al genoeg

om ze weer te laten stralen. Dat is precies

waarom ik graag meedoe met ‘Geef een

glimlach cadeau’.”

All About Balance geeft verwenmomenten

cadeau

Margot geeft Vrouwen uit de Bollenstreek

met kanker een verwenmoment cadeau.

Aanmelden voor deze actie kan eenvoudig

via info@allaboutbalance.nl

Ken jij iemand met kanker? Attendeer haar

dan op deze actie.

Voor meer informatie over deze actie kunt

u contact opnemen met Margot van

den Haak van All About Balance via

info@allaboutbalance.nl of 0626236933.

Verzorgende gezichtsbehandeling

Er wordt gestart met een intake gesprek

daarna volgt de huidanalyse. Aansluitend

krijgt de klant een advies op maat. Tot slot

wordt de behandeling met milde natuurlijke

en huidvriendelijke producten gegeven.


Zorg&Plezier, Groenoord

Zorgt, ActiVite, Alfa&Zorg

en WeTakeCare verzorgen de

huishoudelijke ondersteuning

in het kader van de Zorgpauze.

BEELD WILLEM KROL

Een zorgpauze

Dat gun je elkaar!

Zorgen voor een ander geeft veel voldoening. Maar ook al doet u het met

plezier, soms kan het te veel worden. Dan kan een adempauze fijn zijn om

op krachten te komen. Even stoppen in plaats van alsmaar doorgaan.

Een adempauze

Kunt u een pauze gebruiken? Dan kunt u hierover

in gesprek met de mantelzorgconsulent

van Welzijn Noordwijk. Samen bespreekt u

hoe uw mantelzorgsituatie eruit ziet en hoe uw

zorg tijdelijk verlicht kan worden. Deze ondersteuning

krijgt u in de vorm van een tegoed op

uw Mantelzorgpas.

Huishoudelijke ondersteuning

Eén van de vormen van ondersteuning is huishoudelijk

werk: Afwassen, stoffen, opruimen,

bedden opmaken, stofzuigen, wassen, drogen,

strijken. Het huishoudelijk werk af en toe aan

iemand overdragen, bijvoorbeeld bij degene

voor wie u zorgt als u zelf met vakantie bent.

De huishoudelijke ondersteuning bestaat uit

20 uur hulp in het huishouden per kalenderjaar,

naar eigen keuze in te zetten bij mantelzorger of

zorgontvanger. Wat u het beste uitkomt. Deze

ondersteuning wordt alleen ingezet binnen de

Duin- en Bollenstreek.

Bespreek het samen

Het is best een stap om hulp in te roepen.

Misschien vindt u het moeilijk de zorg uit handen

te geven. Of degene die u verzorgt vindt het

onprettig als iemand komt helpen. Dit kunt u

het beste samen bespreken. Door af en toe

rust te nemen kunt u de zorg langer volhouden.

Dat gun je elkaar!

Meer informatie?

Wassenaarsestraat 5 2201 RD Noordwijk

T (071) 711 4334 / 06 55 45 67 79

E wendy.clason@welzijnnoordwijk.nl

www.mantelzorgpasnoordwijk.nl/zorgpauze


at de de ESTEC; de de grootste technologische vestiging

vaartorganisatie zich zich vestigde in in Noordwijk.

al 50 jaar d

ook al 50 jaar geleden da

ook

de van de Europese Ruimtev

van

g og eens 50 50 jaar jaar uitzien? In In het het theatrale

TO E TO THE THE MOON (regie: Martine Zeeman) krijgt de de

zal ons over n

Hoe zal ons leven er over no

Hoe

FLY M

openluchtspektakel FLY ME

ans om om naar de de maan te te gaan en en dat dat te te bekijken. Kunnen

de k

11-jarige Joost de unieke ka

p op de de maan of of zelfs op op Mars? En En zal zal de de Aarde wel wel blijven

e de tijd tijd wordt Joost aan aan de de hand genomen door een een

in de we in de toekomst wonen o

we

Op zijn reis bestaan? Op zijn reis door d

niet alleen de de toekomst en en zelfs de de verre toekomst laat laat

die hem

bijzondere figuur die hem n

euzes in in het het nu nu daar invloed op op hebben. Joost valt valt van van

dere en en leert hoe hoe belangrijk de de ontwikkelingen in in de de

e de aliens, maar voor onze eigen toekomst!

zien, maar ook hoe onze keu

zien, maar ook hoe onze k

ene in de de ene verbazing in de ande

de

zijn. Niet ruimtevaart zijn. Niet voor d

DATA

Het is bijna 50 jaar geleden dat de eerste mens voet op de maan zette en

tember en en 4-5-6 & & 7 oktober 7 2018

r

ook al 50 jaar geleden dat de ESTEC; de grootste technologische vestiging

van de Europese Ruimtevaartorganisatie zich vestigde in Noordwijk.

& 30 27-28-29 & 30 septe

Aanvang: 20.15 uur

LOCATIE

S OS Hoe (tegenover zal ons leven ESTEC)

er over nog eens 50 jaar uitzien? In het theatrale

, 201 2201

openluchtspektakel

DK DK Noordwijk

FLY ME TO THE MOON (regie: Martine Zeeman) krijgt de

11-jarige Joost de unieke kans om naar de maan te gaan en dat te bekijken. Kunnen

The Moonyard DECO

The

30

Huygensstraat 30, 2

we in de toekomst wonen op de maan of zelfs op Mars? En zal de Aarde wel blijven

KAARTEN

bestaan? Op zijn reis door de tijd wordt Joost aan de hand genomen door een

€ 25

Kaarten: € 25

bijzondere figuur die hem niet alleen de toekomst en zelfs de verre toekomst laat

rankje, ontvangst en en inleiding): € € 35 35

zien, maar ook hoe onze keuzes in het nu daar invloed op hebben. Joost valt van

olieren:

de ene

€ € 10

verbazing

10

in de andere en leert hoe belangrijk de ontwikkelingen in de

(een d

VIP-kaarten (een dr

en Studenten en schol

ruimtevaart zijn. Niet voor de aliens, maar voor onze eigen toekomst!

www.zeepaanzee.nl

ww.zeepaanzee.nl

via:

Verkrijgbaar via:

via:

DATA Verkrijgbaar

27-28-29 & 30 september en 4-5-6 & 7 oktober 2018

Aanvang: 20.15 uur

www.zeepaanzee.nl

Studenten en scholieren: € 10

(een drankje, ontvangst en inleiding): € 35

VIP-kaarten

LOCATIE

Kaarten: € 25

The Moonyard DECOS (tegenover ESTEC)

KAARTEN

Huygensstraat 30, 2201 DK Noordwijk

ZEEPaanZEE

theaterprodukties

More magazines by this user
Similar magazines