11.07.2019 Views

Keukenbouw 02 2019

Platform over design en techniek in de keukenbranche

Platform over design en techniek in de keukenbranche

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Nummer 2 Jaargang 2 juni - juli <strong>2019</strong><br />

PLATFORM OVER DESIGN EN TECHNIEK IN DE KEUKENBRANCHE<br />

keukenbouw.be<br />

Thema<br />

Spoeltafels<br />

Kwartscomposiet<br />

steelt de show<br />

Zelfstandig en toch<br />

geruggesteund<br />

De keuken in het<br />

middelpunt van het leven


Schoonmansveld 7, 2870 Puurs | CULOT.BE


mhk-belgium .be


DE KRAAN<br />

DIE ALLES KAN<br />

100°C KOKEND, KOEL BRUISEND EN GEFILTERD WATER<br />

Met de Quooker CUBE haal je deze zomer ook koel bruisend en gefilterd water uit de<br />

Quooker-kraan. In een handomdraai geniet je van een glas puur tintelend fris water of maak<br />

je de lekkerste limonades en cocktails. De CUBE komt onderin het keukenkastje naast het<br />

Quooker-reservoir te staan. Zo haal je alles uit één kraan: kokend, warm, koud,<br />

bruisend en gefilterd water. Kijk op quooker.be voor meer informatie.


Voorwoord<br />

Zwart gat<br />

Onze Rode Duivels genieten, net als vele andere topsporters, van een welverdiende<br />

vakantie. Na de dubbele winst in de interlands tegen Kazachstan en<br />

Schotland trokken ze naar bestemmingen over de hele wereld. De batterijen<br />

opladen om er na de vakantie weer vol tegenaan te gaan.<br />

Kijk je ook uit naar een deugddoende vakantie na een druk voorjaar? Een voorjaar<br />

dat voorbij is gevlogen dankzij de vele events die de revue passeerden. Nauwelijks<br />

te geloven dat de twee grote afspraken van dit jaar al enkele maanden<br />

achter de rug zijn. Living Kitchen en Batibouw trokken een interessant voorjaar<br />

op gang, Architect@Work zorgde voor de kers op de taart.<br />

Vakantie. Een tijdje de riem eraf en aan niets denken. Klinkt voor sommigen als<br />

muziek in de oren, anderen huiveren dan weer bij diezelfde gedachte. Hoe de<br />

vakantie ook wordt ingevuld, er is altijd wel een beetje tijd om te lezen. En dan<br />

komt deze editie van <strong>Keukenbouw</strong> als geroepen. Zo blijf je, genietend van een<br />

cocktail tijdens een zwoele zomeravond, toch op de hoogte van het reilen en<br />

zeilen in keukenland.<br />

In deze editie vind je met de verschillende thema’s ongetwijfeld leesvoer en<br />

inspiratie genoeg om nieuwe ideeën uit te werken. Je vindt misschien net die<br />

oplossing waar je al een tijd naar op zoek bent. Inspiratie en oplossingen komen<br />

soms op het moment of de plaats waar je ze het minst verwacht.<br />

Een deugddoende vakantie, dat wenst de redactie van <strong>Keukenbouw</strong> je toe.<br />

Een vakantie die ervoor zorgt dat je straks met frisse moed aan het najaar kan<br />

beginnen. Een najaar waarin we elkaar zeker treffen op de talrijke events die<br />

ongetwijfeld je interesse, net als de onze, verdienen. Zo kijken we al reikhalzend<br />

uit naar de komende editie van Küchenmeile A30 en Area30. De data zijn<br />

op de kalender van de redactie in het rood omcirkeld. Bij jou toch ook?<br />

Veel leesplezier!<br />

Tom Rampelbergh


PLATFORM OVER DESIGN EN<br />

TECHNIEK IN DE KEUKENBRANCHE<br />

keukenbouw.be<br />

Jaargang 2 • nummer 2 • <strong>2019</strong><br />

Verschijnt 4 x per jaar<br />

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER<br />

H.B.J.M. Louwers<br />

Domein De Herten<br />

Hertsbergsestraat 4<br />

B-8<strong>02</strong>0 Oostkamp<br />

Postbus 85, B-3900 Pelt<br />

+32 50 36 81 70<br />

info@louwersmediagroep.be<br />

louwersmediagroep.be<br />

EINDREDACTIE<br />

Stephanie Demasure<br />

REDACTIETEAM<br />

Tom Rampelbergh en Stephanie Demasure<br />

BLADMANAGERS<br />

Freddy Fierens<br />

f.fierens@louwersmediagroep.be<br />

Pieter-Jan Vansteelandt<br />

p.vansteelandt@louwersmediagroep.be<br />

ADVERTENTIES<br />

www.wetransfer.com<br />

traffic@louwersmediagroep.be<br />

Onder vermelding van naam en project<br />

Adresgegevens:<br />

Postbus 85, 3900 Pelt, België<br />

+32 50 36 81 70<br />

SECRETARIAAT<br />

Lisa Gyselinck<br />

Elke Kina<br />

ABONNEMENTSPRIJS<br />

België: € 63,00 per jaar excl. BTW<br />

Buiten België: € 99,00 per jaar excl. BTW<br />

KBC Bank<br />

IBAN BE80 7310 2514 2977<br />

BIC KREDBEBB<br />

t.n.v. Louwers Mediagroep BVBA<br />

o.v.v. <strong>Keukenbouw</strong>.<br />

Informatie over abonnementen:<br />

+32 50 36 81 70<br />

ADRESWIJZIGINGEN<br />

Schriftelijk ten minste drie weken<br />

voor verhuizing naar:<br />

Postbus 85, 3900 Pelt<br />

OPZEGGINGEN<br />

Indien twee maanden voor het verstrijken<br />

van de abonnementsperiode geen schriftelijk<br />

bericht van opzegging is ontvangen,<br />

wordt het abonnement automatisch met<br />

een jaar verlengd.<br />

DOELGROEP<br />

<strong>Keukenbouw</strong> is een on/offline communicatieplatform<br />

dat als abonnement, in controlled<br />

circulation en online wordt verspreid onder:<br />

Keukenspeciaalzaken, kookstudio’s, professionele<br />

keukenbouwers, interieurarchitecten,<br />

advies- en ontwerpbureaus, fabrikanten,<br />

importeurs en toeleveranciers.<br />

VORMGEVING/ART DIRECTION<br />

studio@louwersmediagroep.be<br />

DRUKWERK<br />

GEWADRUPO bvba, Arendonk<br />

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of<br />

vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming<br />

van de uitgever en zonder bronvermelding. Hoewel<br />

dit blad op zorgvuldige wijze en naar beste weten is<br />

samengesteld kunnen uitgever en auteurs op geen<br />

enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid<br />

van de informatie. Zij aan-vaarden dan ook geen<br />

enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard<br />

ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen<br />

die gebaseerd zijn op deze informatie.<br />

8 Esthetiek en techniek hand in hand<br />

10 Nu ook koel bruisend en gefilterd water<br />

uit de kraan<br />

12 Jarenlang genieten van een perfecte<br />

spoeltafel<br />

16 Op weg naar de juiste spoeltafel<br />

18 Meer comfort dankzij extra<br />

functioneel niveau<br />

20 Totale make-over<br />

24 De Pen: Ernst-Martin Schaible<br />

27 Handen wassen helpt<br />

28 Het moderne wonen digitaal<br />

geconnecteerd<br />

30 Nieuwe openheid op Interzum<br />

32 Kwartscomposiet steelt de show in<br />

de keuken<br />

36 Sectornieuws<br />

38 Online en offline gaan hand in hand<br />

42 Zelfstandig en toch geruggensteund<br />

44 Een keuken voor ieders smaak<br />

47 De kracht van samen aankopen, ook<br />

voor franchises<br />

62 Vrijstaand of ingebouwd?<br />

65 Iconische koelkast in designjasje<br />

66 Meer ruimte, meer licht, meer toestellen<br />

70 Succesvol blijven in tijden van<br />

verandering<br />

72 Computerprogramma’s ten dienste van<br />

de planning<br />

74 Alle IT-oplossingen voor keukenbouw<br />

onder één dak<br />

8<br />

12<br />

38


inhoud<br />

Cover<br />

Een populair materiaal voor een spoeltafel<br />

is roestvrij staal. Hier in combinatie met<br />

een werkblad eveneens in roestvrij staal.<br />

Beeld: Franke<br />

Nummer 2 Jaargang 2 mei - juni <strong>2019</strong><br />

42<br />

PLATFORM OVER DESIGN EN TECHNIEK IN DE KEUKENBRANCHE<br />

keukenbouw.be<br />

Spoeltafels<br />

Kwartscomposiet<br />

Zelfstandig en<br />

geruggesteund<br />

Keuken in<br />

het middelpunt v/h leven<br />

66 70<br />

Blijf gratis en eenvoudig op de hoogte<br />

van het laatste nieuws. Volg ons op<br />

social media en meld je aan voor onze<br />

nieuwsbrief!<br />

keukenbouw.be<br />

72<br />

76 Een professioneel ontwerp om te<br />

overtuigen en de productie aan te sturen<br />

79 40e verjaardag gevierd in internationaal<br />

74<br />

86<br />

gezelschap<br />

84 Natuurkunde in een keukensetting<br />

86 Makkelijk en aangenaam koken<br />

89 Innovatief koken op inductie<br />

90 Van steenkapper tot specialist in<br />

keukenwerkbladen<br />

93 Nieuw: uittrekbaar kastsysteem van<br />

Kesseböhmer<br />

95 Keukenpartners


ESTHETIEK EN<br />

TECHNIEK HAND IN HAND<br />

Een mooie samenwerking tussen twee merken, een dampkap van EMB in een kookeiland van Stadler Edelstahl.<br />

Esthetiek is belangrijk. Het oog wil namelijk ook wat. En we pronken graag met een mooie (de mooiste) keuken.<br />

Maar wat ben je met een mooi uiterlijk als de producten in een keuken niet naar behoren werken. “Esthetisch<br />

moet het kloppen, maar verlies nooit de techniek uit het oog”, luidt het motto van Welcome To Design.<br />

Tekst Tom Rampelbergh Beeld Welcome To Design<br />

8 <strong>Keukenbouw</strong>.be


Die aandacht voor techniek kreeg Eric Aerts mee van zijn vader die technieker<br />

was en elektrische apparaten herstelde. Eric Aerts: “Hij zei altijd dat een<br />

toestel goed moest zijn en moest doen waarvoor het diende, want dat het<br />

anders veel problemen zou opleveren. Een wijze raad die ik altijd heb onthouden.”<br />

Eric Aerts richtte ongeveer 20 jaar geleden de firma Welcome To<br />

Design op waarmee hij exclusief handelsagent werd voor België en Luxemburg<br />

van Eggersmann. Deze Duitse fabrikant van luxekeukens draagt technische<br />

perfectie en tijdloze elegantie hoog in het vaandel en paste dus<br />

perfect bij de visie van Eric Aerts. “Vandaag is die klik er nog steeds en ben<br />

ik dus nog steeds agent van Eggersmann”, bevestigt Eric Aerts. “Zo namen<br />

we onder naam van Eggersmann België deel aan Batibouw, een uitgelezen<br />

platform om zowel vaklui als consumenten te ontmoeten.”<br />

Weloverwogen toevoeging<br />

Enkele jaren na de oprichting van Welcome To Design vond Eric Aerts de<br />

tijd rijp om breder te gaan werken. Hij breidde zijn portfolio uit, niet met<br />

een tweede merk van keukens, wel met een kwaliteitsvol aanvullend product.<br />

“De dampkappen van EMB, of voluit Edelstahl Möbel Beck, waren<br />

toen state of the art”, legt Eric Aerts uit. “Het waren dampkappen om<br />

mee uit te pakken. Niemand had eerder dampkappen gezien die uit het<br />

werkblad tevoorschijn kwamen om de kookdampen weg te werken. Naast<br />

de wauw-factor van een gloednieuw concept – dat er bovendien goed<br />

uitzag – konden ook de techniek en de technologie bekoren. De dampkappen<br />

waren en zijn van een uitstekende kwaliteit. EMB gaat er prat op<br />

toestellen steeds op maat te maken, aangepast aan eender welke situatie.<br />

Zo zijn dampkappen gemaakt voor iedere denkbare kookplaat, gaande van<br />

50 centimeter tot ongeveer twee meter breed. Vandaag zijn dampkappen<br />

die in het werkblad zitten mainstream geworden, of ze er nu uitkomen of<br />

volledig in verwerkt zitten. Bij EMB, en dus ook Welcome To Design, gaan<br />

we er echter prat op dat elk product steeds is aangepast aan de noden<br />

van de klant. De natuurwetten veranderen gaat natuurlijk niet, realisme<br />

moet er zijn. Los van deze wetten gaan we steeds op zoek naar de gepaste<br />

oplossing.”<br />

Oog voor kwaliteit<br />

De producten van een Duitse specialist in warmgewalst edelstaal vervoegden<br />

daarna het portfolio van Welcome To Design. “Edelstaal is hoogwaardig<br />

roestvrij staal”, legt Eric Aerts uit. “Enkel het beste van het beste zal<br />

door Stadler Edelstahl worden gebruikt. Sterk, zuiver en mooi zijn de drie<br />

pijlers waarop Stadler Edelstahl heel streng toekijkt. We gaan er prat op<br />

dat zij op vandaag de enige zijn die dit uitvoeren op zo’n kwalitatief hoog<br />

niveau. Werkbladen, spoeltafels en ook fronten van keukenkasten: het kan<br />

allemaal in roestvrij staal gemaakt worden van het beste basismateriaal en<br />

afgewerkt met oog voor kwaliteit.” Want ook qua afwerkingen behoudt<br />

Stadler Edelstahl haar hoge kwaliteitseisen. “Deze constante zoektocht<br />

naar de beste kwaliteit legt ons geen windeieren”, benadrukt Eric Aerts.<br />

“We zijn dan ook trots dat we de voorbije jaren konden samenwerken<br />

met Colruyt, een samenwerking die nog steeds doorloopt. De Colruyt<br />

Group organiseert op verschillende vaste locaties kookworkshops. Deze<br />

Academy’s werden ingericht met keukens van Eggersmann waarin gebruikgemaakt<br />

wordt van roestvrij staal van Stadler Edelstahl.” De fabrikant<br />

houdt steeds de vinger aan de pols wat betreft materialengebruik. Zo zijn<br />

messing en koper populair vandaag. “Niet meteen materialen die je in een<br />

keuken verwacht”, aldus Eric Aerts. “Bij Stadler Edelstahl beschermen we<br />

deze materialen met een laagje wax, al houden we steeds rekening met de<br />

mogelijkheden en eventuele beperkingen ervan.” •<br />

“Oog voor kwaliteit, dag in dag uit.”<br />

Eric Aerts: “Roestvrij staal is en blijft een topper in de keuken.”<br />

<strong>Keukenbouw</strong>.be 9


NU OOK KOEL BRUISEND<br />

EN GEFILTERD WATER<br />

UIT DE KRAAN<br />

De CUBE is de nieuwste innovatie van Quooker. Hiermee geeft een Quooker-kraan, naast koud,<br />

warm en kokend, nu ook koel bruisend en gefilterd water. Allemaal uit één en dezelfde kraan<br />

die bovendien simpel te bedienen is, goed is voor het milieu en tijdswinst oplevert.<br />

Tekst Tom Rampelbergh Beeld Quooker<br />

CUBE zorgt op elk moment van<br />

de dag voor een glas gezuiverd water.<br />

10 <strong>Keukenbouw</strong>.be


“Quooker, de kraan<br />

die alles kan.”<br />

Een Quooker-kraan in de keuken heeft tal van<br />

voordelen: het bespaart tijd, water, energie en<br />

ruimte en is bovendien een veilige keuze voor<br />

kokend water. Met de CUBE breidt Quooker<br />

dit lijstje verder uit. De CUBE zorgt immers<br />

voor een glas gezuiverd water op elk gewenst<br />

moment van de dag. “Een lekkere homemade<br />

limonade of cocktail met bruiswater?<br />

Zo klaar!”, aldus de fabrikant. “Flessen in huis<br />

halen is niet langer nodig. Dat is makkelijk en<br />

goed voor het milieu.”<br />

Bediening<br />

Veiligheid staat voorop bij Quooker. Zo is het<br />

onmogelijk om kokend water te tappen als je<br />

bruisend water nodig hebt. Bruisend water<br />

verkrijg je immers door éénmaal te drukken<br />

en te draaien. De lichtkring knippert blauw,<br />

De lichtkring kleurt blauw bij bruisend en plat water en rood bij kokend water. Vergissen kan dus niet.<br />

Het CUBE-reservoir en de CO 2<br />

-cilinder<br />

broederlijk naast elkaar.<br />

het signaal dat er bruiswater aankomt. Diezelfde<br />

lichtring kleurt rood bij kokend water.<br />

Wie de draaiknop indrukt, iets langer vasthoudt<br />

en dan draait, krijgt gefilterd water uit<br />

de kraan.<br />

Verkrijgbaarheid<br />

De CUBE bestel je samen met één van de<br />

Quooker-kokendwaterkranen en –reservoirs.<br />

De CUBE komt onderin het keukenkastje te<br />

staan, naast het reservoir. “Dankzij de geïntegreerde<br />

filter bekom je water dat vergelijkbaar<br />

is met het water uit de flessen uit de winkel”,<br />

benadrukt de fabrikant. Aan het reservoir bevindt<br />

zich een CO 2<br />

-cilinder, goed voor 60 liter<br />

koud bruiswater.<br />

Geniet van bruisend water<br />

én bespaar geld<br />

“Wie veel mineraalwater drinkt, bespaart<br />

geld met een Quooker die bruisend water<br />

geeft”, rekent de fabrikant uit. “De prijs voor<br />

vier CO 2<br />

-cilinders, nodig om bruisend water<br />

te kunnen tappen, is 60 euro. Samen zijn ze<br />

goed voor 240 liter bruisend water. Een snelle<br />

berekening geeft een prijs van 0,25 euro per<br />

liter. Het gefilterde water kost 0,03 euro per liter.<br />

Neem nu dat een liter mineraalwater 0,50<br />

euro kost. Wie thuis acht liter bruisend en vier<br />

liter gefilterd water per week drinkt, bespaart<br />

zeker meer dan 200 euro per jaar.”<br />

Zuinig met energie<br />

Verbruikt de CUBE veel energie? Quooker:<br />

“We kunnen iedereen geruststellen. Er is geen<br />

verschil tussen drinkwater koelen in een koelkast<br />

of een reservoir voor gekoeld water. Het<br />

afkoelen kost evenveel energie. Maar met een<br />

standby-verlies van slechts 16W (ongeveer<br />

0,07 euro per dag) is de CUBE wel zuinig.<br />

Daar hoeft de deur van een koelkast niet voor<br />

open te staan.” •<br />

<strong>Keukenbouw</strong>.be 11


spoeltafels<br />

Jarenlang genieten van een<br />

PERFECTE SPOELTAFEL<br />

Spoeltafels domineren, net als een werkblad, het uitzicht van een keuken. Het belang van een spoeltafel voor<br />

de algemene workflow en functionaliteit van een keuken is groot. Het uitzicht van de unit speelt eveneens<br />

een grote rol. Het formaat, de features, het materiaal, ... zijn allemaal belangrijke factoren. Bij de keuze van de<br />

spoeltafel mag je niet over één nacht ijs gaan, zoveel is duidelijk.<br />

Tekst Tom Rampelbergh Beeld Franke, Dekker<br />

“Denk goed na over de<br />

verschillende eigenschappen<br />

van een spoeltafel. Pas dan kan<br />

je de juiste keuze maken.”<br />

12 <strong>Keukenbouw</strong>.be


spoeltafels<br />

Van elk product een zwarte versie<br />

Klant is koning. Het is aan hem of haar om de juiste materialen te combineren<br />

met de juiste functies om zo tot de perfecte spoelunit te komen<br />

naargelang de noden en de wensen. We brengen meer en meer tijd door<br />

in onze keuken waarbij de spoeltafel het meest gebruikte ‘toestel’ is. Denk<br />

maar eens aan de werkzaamheden die je aan of in de spoeltafel uitoefent.<br />

Inbouwmethodes<br />

Werkbladen en spoeltafels, dat zijn twee belangrijke beslissingen die<br />

moeten worden genomen als het gaat om een nieuwe keuken. En laat<br />

net deze twee onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Uiteraard omdat<br />

een spoeltafel in het werkblad wordt ingewerkt, maar ook omdat de<br />

keuze van het werkblad mede de keuze van de spoeltafel zal bepalen.<br />

Het is immers niet mogelijk om zomaar elke spoeltafel in elk willekeurig<br />

werkblad te verwerken. We kennen drie manieren om een spoeltafel in<br />

te bouwen: vlakbouw, opbouw en onderbouw.<br />

Vlakbouw betekent dat de spoeltafel zo wordt gemonteerd dat de rand<br />

van de spoelunit en het werkblad één geheel vormen. Het werkblad en<br />

de rand van de spoelunit lopen naadloos in elkaar over. Dit zorgt voor een<br />

gemakkelijke reiniging van zowel werkblad als spoeltafel. Hygiënisch en<br />

strak. Deze manier van monteren zien we vaak bij werkbladen in graniet<br />

en composiet.<br />

De term onderbouw vertelt meteen waar het bij deze methode om gaat.<br />

De spoelunit wordt onder het niveau van het werkblad gemonteerd om<br />

het bruikbare oppervlak van het werkblad te vergroten. Hetzelfde voordeel<br />

als bij een vlakbouwspoeltafel geldt ook voor onderbouwmodellen.<br />

De plaatsing zorgt voor een gemakkelijk onderhoud van zowel ►<br />

Een populair materiaal voor een spoeltafel is roestvrij staal. Hier in combinatie<br />

met een werkblad eveneens in roestvrij staal. (Foto: Franke)<br />

<strong>Keukenbouw</strong>.be 13


spoeltafels<br />

werkblad als spoelunit. We zien deze vorm van montage veel bij granieten,<br />

houten en volkunststof werkbladen. Bij opbouwspoelunits tenslotte<br />

ligt de rand van de spoelunit op het werkblad.<br />

Materialen<br />

Spoeltafels zijn beschikbaar in een heel arsenaal aan materialen, elk met<br />

hun eigen specifieke kenmerken en voor-en nadelen. Het juiste materiaal<br />

kiezen, betekent afwegen welke kenmerken en vereisten matchen met<br />

de noden en wensen. Uiteraard speelt de compatibiliteit met het gekozen<br />

werkblad een rol. In welke mate een gekozen materiaal bestand is tegen<br />

warmte, krassen, huishoudelijke producten en andere handelingen zal sowieso<br />

de keuze beïnvloeden, net als de look van de spoeltafel. Zo weet je<br />

dat roestvrij staal, één van de populaire materialen voor spoeltafels, een<br />

degelijk en sterk materiaal is, maar dat het niet krasvrij is. Keramische spoelbakken<br />

zijn dan weer vrij krasbestendig en bestand tegen huishoudelijke<br />

producten of kokend water dankzij de laag glazuur. Ook de beschikbaarheid<br />

in talrijke kleuren is een troef van dit materiaal. Nadeel is de gevoeligheid<br />

voor beschadigingen, een gevoeligheid die ze delen met spoeltafels<br />

van geëmailleerd plaatstaal. De impact van harde en zware voorwerpen<br />

kan leiden tot afgebroken stukjes glazuur. Een relatief lage prijs en een<br />

hoge onderhoudsvriendelijkheid zijn de sterke troeven van kunststof. Dit<br />

materiaal is echter gevoelig voor kalk dat zich afzet op de spoeltafel en wat<br />

tot verkleuring kan leiden. Regelmatig poetsen dringt zich op.<br />

Uitvoeringen en features<br />

Heb je het materiaal en de inbouwmethode gekozen, dan ben je er<br />

bijna. De vormgeving speelt een belangrijke rol in het beslissingsproces.<br />

Ook de verschillende uitvoeringen die beschikbaar zijn, vragen om een<br />

beslissing. Een belangrijke tip voor consumenten blijft: laat je bijstaan<br />

door een professional. Een enkele, een dubbele of anderhalve spoelunit?<br />

Een spoeltafel met of zonder afdruipdeel? Vandaag zien we dat<br />

een grotere bak populairder is dan een kleiner formaat, ondanks de<br />

heersende trend dat we met z’n allen kleiner (moeten) gaan wonen.<br />

Ruimte om in te werken blijkt de drijfveer te zijn. Daarnaast opteren we<br />

vaak voor praktische features die de dagelijkse handelingen vergemakkelijken:<br />

druk- of draaiknop om het ventiel te bedienen zodat je niet<br />

weer in het vuile water moet, een ingewerkte zeepdispenser, accessoires<br />

die naast of in de spoelbak geplaatst worden om specifieke handelingen<br />

uit te voeren en zo meer. De spoeltafel wordt meer en meer<br />

een ‘werkcentrum’. Wie kiest voor een kleinere spoeltafel, krijgt meer<br />

werkbladruimte vrij. Door handige accessoires toe te voegen wordt de<br />

spoeltafel een verlengstuk van het werkblad.<br />

We brengen veel tijd door in een keuken. In en rond de spoeltafel gebeurt<br />

ongeveer twee derde van de arbeidstijd in een keuken. Te veel<br />

tijd om de keuze van een spoeltafel ondergeschikt te maken aan<br />

andere keuzes. •<br />

Wie dat wenst, kan de uitvoering van de spoeltafel matchen met het kraanwerk. (Foto: Dekker)<br />

14 <strong>Keukenbouw</strong>.be


More space for taste<br />

De Maris spoelbakken, zowel installatie onderbouw als SlimTop, hebben een<br />

minimalistisch design en zijn makkelijk in onderhoud. Extra werkruimte doordat<br />

er geen afdruipblad is. Ideaal voor kleine keukens… Heb je het toch liever wat<br />

grootser? Dan zijn de Maris-spoelbakken met twee grote bakken iets voor jou.<br />

Probeer ‘m Maris!<br />

www.franke.com/be


spoeltafels<br />

Kubus in Fragranit+. Handige accessoires<br />

zorgen voor dat tikkeltje extra.<br />

OP WEG NAAR DE JUISTE<br />

SPOELTAFEL<br />

We spenderen met zijn allen veel meer tijd in een keuken dan vroeger. De keuken is het kloppend hart<br />

van een woning geworden, meer zelfs dan een gezellige leefruimte of een rustgevende badkamer.<br />

Aangezien we zo veel in een keuken vertoeven, willen we dat alles er de perfecte sfeer uitademt. Zelfs<br />

de keuze van de spoeltafel wordt weloverwogen.<br />

Tekst Tom Rampelbergh Beeld Franke<br />

16 <strong>Keukenbouw</strong>.be


spoeltafels<br />

“Wat ben je met<br />

een mooie keuken<br />

als ze niet de juiste<br />

spoeltafel heeft?”<br />

Wie bijhoudt hoeveel tijd we in een keuken<br />

doorbrengen, schrikt zich waarschijnlijk<br />

een hoedje. Het is veel. De keuken is als<br />

het ware het kloppend hart van een woning<br />

geworden. Nog steeds bereiden we er de<br />

maaltijden, maar we praten ook bij met het<br />

gezin, ontvangen gasten of werken zelfs in<br />

de keuken. Een praktische indeling blijft uiteraard<br />

belangrijk, maar een mooie uitstraling<br />

is dat evenzeer. En dat heeft ook zijn invloed<br />

op de spoelbak.<br />

Welk materiaal?<br />

Hoe beginnen we aan de zoektocht naar de<br />

spoeltafel die we willen? De look van de keuken<br />

zet ons op weg. De look bepaalt namelijk<br />

voor een groot deel de materiaalkeuze van<br />

de spoeltafel. Franke biedt spoeltafels aan in<br />

roestvrij staal, Fraceram (een keramisch materiaal)<br />

en Fragranit+ (composietsteen). Rvs is veruit<br />

het meest bekende materiaal, en ook veruit<br />

het meest gebruikt. Roxanne Lalmant van<br />

Franke: “Roestvrij staal is eerder klassiek. Het<br />

kan alle temperaturen aan, het is heel hygiënisch<br />

en het geeft aan een keuken een tijdloze<br />

esthetiek. Aangezien het oppervlak volledig<br />

vrij is van poriën, is een roestvrijstalen spoeltafel<br />

eenvoudig in onderhoud.” Fragranit+ is<br />

een glad en poriënvrij composietmateriaal, het<br />

vierde hardste materiaal ter wereld na diamant,<br />

robijn en topaas. Robuust, hard, kras- en kleurvast<br />

zijn de sterke punten van dit elegante materiaal.<br />

Lalmant: “Een spoeltafel in Fragranit+<br />

geeft een keuken een natuurlijke look.”<br />

Een vloeibaar keramisch materiaal dat langdurig<br />

gebakken wordt, ligt aan de basis van<br />

Fraceram. Deze vervaardigingswijze maakt<br />

van Fraceram een glad en slijtvast materiaal.<br />

“We leggen er bovendien een vuilafstotende<br />

glazuurlaag op waardoor vuil en vlekken eenvoudig<br />

met wat zeep te verwijderen zijn.”<br />

Eén of twee, klein of groot?<br />

De kook- en leefgewoontes spelen een grote<br />

rol bij de keuze van een spoeltafel. Wie vaak<br />

de oven gebruikt, heeft nood aan een grote<br />

spoelbak om de ovenschotels en bakplaten te<br />

reinigen. Spoel je graag het glaswerk met de<br />

hand, dan zijn de modellen met twee ietwat<br />

grotere bakken een goede keuze. En heb je<br />

een afdruipgedeelte nodig? Lalmant: “Vandaag<br />

zien we regelmatig afdruipgroeven in<br />

het werkblad ingewerkt, dit in combinatie<br />

met een spoelbak in onderbouw. Wie geen<br />

afdruipgedeelte wenst, staat bij Franke niet in<br />

de kou dankzij ons mobiel druipblad, ideaal<br />

bij de spoelunits in SlimTop.”<br />

Details maken de spoeltafel<br />

Enkele handige accessoires maken van een<br />

mooie spoelbak ook meteen een handige<br />

spoelbak. Een gepatenteerd integraalventiel<br />

voorkomt dat voedselresten in de afvoer<br />

terechtkomen. Een druk- of draaiknop voorkomt<br />

dan weer dat je met de handen in<br />

het vuile water in een spoelbak moet gaan<br />

om deze te laten leeglopen. Een discreet<br />

weggewerkte overloop is een derde troef<br />

voor de hygiëne.<br />

Lalmant: “Heb je graag dat alle zichtbare<br />

items bij elkaar passen? Een werkblad in<br />

roestvrij staal, met een spoelbak naadloos ingewerkt,<br />

in combinatie met een keukenkraan<br />

in roestvrij staal dragen misschien bij tot dé<br />

keuken van je dromen. Verkies je toch een<br />

ander concept, weet dan dat bij elke Franke<br />

spoeltafel een Franke kraan past.” •<br />

De spoelbak Box in roestvrij staal laat zich mooi combineren met de Pescara-keukenkraan, ook in roestvrij staal.<br />

<strong>Keukenbouw</strong>.be 17


spoeltafels<br />

Meer comfort<br />

dankzij extra<br />

functioneel niveau<br />

De etagespoelbak. Een concept dat ontstaat door een extra niveau in een<br />

spoelbak toe te voegen. Naast werken in de spoelbak zelf en op de rand van<br />

de spoelbak, kan het nu ook op een handig tussenniveau.<br />

Tekst Tom Rampelbergh Beeld Blanco<br />

Eén spoelbak,<br />

twee rails,<br />

drie niveaus.<br />

18 <strong>Keukenbouw</strong>.be


spoeltafels<br />

Slimme combinatie<br />

Blanco introduceert met Etagon een uitgebreide reeks individuele spoelbakken. Op<br />

zich niets spectaculairs, ware het niet dat deze modellen een geheel uniek concept<br />

bevatten. Blanco integreerde immers speciaal ontwikkelde rails die voor een tussenverdieping<br />

zorgen, een extra werkniveau in het midden van de spoelbak. In totaal<br />

beschikken keukenliefhebbers zo over drie niveaus die tegelijkertijd kunnen worden<br />

benut: de bodem, het tussenniveau met de rails en de rand van de spoelbak. Tegelijkertijd<br />

op de bovenliggende snijplank de groentjes fijnsnijden terwijl op de bodem<br />

andere ingrediënten worden gespoeld? Het kan perfect. Meer zelfs, op de rails van<br />

het tussenniveau kan een pan of een stoomkoker worden geplaatst om meteen alles<br />

in samen te brengen.<br />

Multifunctioneel accessoire<br />

Een complete spoelunit en niet langer ‘maar’ een spoelbak. Het tussenniveau van<br />

Etagon tilt de spoelbak naar een hoger niveau. Omwille van de toegevoegde functionaliteit<br />

uiteraard. Maar ook de elegante hoekradii en de hoogwaardige kwaliteit<br />

van de spoelbakken met verdekte C-overflow overloop en het innovatieve InFino®<br />

afloopsysteem vallen op. Toch zijn het de speciaal ontwikkelde rails die de blikvanger<br />

zijn en blijven. Naast het gebruik in de spoelbak kunnen de hittebestendige rails ook<br />

als onderzetter gebruikt worden, een extra troef in de hedendaagse keuken.<br />

Keuze alom<br />

Etagon is een uitgebreide reeks individuele spoelbakken. Zo is de etagebak beschikbaar<br />

in de drie Blanco-materialen: stijlvol roestvrij staal, zijdeachtig Silgranit® PuraDur®<br />

en het opvallende Keramiek PuraPlus®. Daarnaast zijn er meerdere installatiemethodes.<br />

Voor alle drie de materialen zijn inbouw en onderbouw mogelijk. Wie<br />

roestvrijstaal verkiest, kan bovendien kiezen voor vlakbouw dankzij de elegante, vlakke<br />

rand. “Blanco Etagon past, of er nu een keukenkast van 60 of 80 cm wordt gepland”,<br />

horen we bij de fabrikant. “De etagebak is beschikbaar in beide formaten waardoor<br />

deze geschikt is voor bijna elke keukenplanning. Ook wie een grote spoelbak wenst,<br />

kan met Etagon aan de slag. De Etagon 700-modellen en de Etagon 8 bieden meer<br />

ruimte om verschillende taken tegelijkertijd op drie niveaus uit te oefenen én voor het<br />

reinigen van grote bakplaten.” •<br />

De rails zorgen voor een<br />

tussenverdieping die meteen<br />

inzetbaar is, waardoor de<br />

dagelijkse kookhandelingen<br />

allemaal tegelijk aan of in de<br />

spoelbak kunnen gebeuren.<br />

<strong>Keukenbouw</strong>.be 19


spoeltafels<br />

TOTALE MAKE-OVER<br />

Van productiebedrijf tot bekend merk met eigen ontwikkelingen. Reginox gooit haar strategie om en investeert<br />

volop in mensen en middelen. De merknaam moet een evidentie worden wanneer consumenten hun keuken samenstellen.<br />

De plannen zijn ambitieus, de drive om deze te verwezenlijken alomtegenwoordig.<br />

Tekst Tom Rampelbergh Beeld Reginox<br />

Een nieuwe naam aan het firmament is Reginox<br />

allerminst. Het Nederlandse bedrijf bestaat<br />

al sinds 1976, toen het als productiebedrijf<br />

een vliegende start nam. Het voortdurend<br />

inspelen op de vraag vanuit de markt verklaart<br />

het instant succes, alsook de kwaliteit van de<br />

roestvrijstalen spoeltafels en wastafelunits<br />

die het produceerde. En toen kwam de crisis.<br />

“Die was in Nederland best voelbaar”, aldus<br />

Bastiaan Mulder, sales manager Benelux.<br />

“Het waren heftige jaren, maar we zijn er al<br />

bij al goed doorgekomen. Het besef is toen<br />

wel gegroeid dat we als puur productiebedrijf<br />

kwetsbaar waren. Daarom besliste Reginox<br />

om fors te investeren in de merknaam en ei-<br />

“Van productiebedrijf tot<br />

bekende merknaam, een<br />

hele strategiewijziging.”<br />

Populair bij Reginox:<br />

de spoeltafel Miami Copper.<br />

20 <strong>Keukenbouw</strong>.be


spoeltafels<br />

Mickel Stans, accountmanager België.<br />

dit met passie om het Reginox-verhaal aan de<br />

man te brengen en om de verschillende partijen<br />

enthousiast te maken voor het merk en<br />

onze producten.”<br />

Phoenix is een nieuwe spoeltafel die weldra het gamma van Reginox vervoegt.<br />

gen producten te gaan ontwikkelen. De salesen<br />

marketingteams breidden flink uit en we<br />

boorden nieuwe markten aan (India, Australië,<br />

Canada, de Scandinavische landen). Het<br />

gaat hard voor Reginox, ook in België, en dat<br />

doet ons plezier.”<br />

Een frisse wind<br />

Het bestaande Reginox-team kreeg recent<br />

een aanzienlijke injectie van extra werkkrachten.<br />

De sales- en marketingteams werden<br />

gevoelig uitgebreid, wat meteen merkbaar<br />

is in de plannen voor <strong>2019</strong> en 2<strong>02</strong>0. Mulder:<br />

“De huisstijl, het logo, de website en nog andere<br />

activiteiten qua sales en marketing. We<br />

werken volop om deze topics naar een hoger<br />

niveau te brengen. Daarnaast verhogen we<br />

uiteraard onze klantencontacten, gaan we<br />

bij hen langs om elkaar beter te leren kennen<br />

en het nieuwe Reginox voor te stellen.<br />

En last but not least: we ontwikkelen volop<br />

onze eigen producten. Dat gebeurt op basis<br />

van signalen die we opvangen uit de markt<br />

maar ook op basis van eigen ontwikkelingen<br />

en technologie. We maken ons sterk dat we<br />

voor de verschillende landen toch een gepast<br />

aanbod kunnen voorstellen.”<br />

Stijgende lijn<br />

Dat de ingeslagen weg de juiste is, mag blijken<br />

uit de cijfers die Reginox kan voorleggen.<br />

In een moeilijke markt die slechts beperkt<br />

groeit, klinkt het bij de fabrikant anders. Mulder:<br />

“De stijging in de Benelux bedraagt maar<br />

liefst 23 procent, een fantastisch resultaat.<br />

Onze accountmanagers bezoeken dagelijks<br />

klanten, architecten, interieurbouwers, keukenspeciaalzaken<br />

en groothandels. Ze doen<br />

Oog voor de markt<br />

De voorbije jaren stemde Reginox haar Belgisch<br />

assortiment volledig af op de vraag van<br />

de Belgische klant. “Dat moet zo. Anders<br />

heeft het geen zin in België actief te zijn”, verduidelijkt<br />

Mickel Stans, accountmanager België.<br />

“Groei na groei verwezenlijken we niet<br />

door onze eigen wil door te drijven maar door<br />

te luisteren naar de noden van onze partners<br />

en daarop in te spelen. Het potentieel is er<br />

om nog verder te groeien.” Een voorbeeld<br />

van een ‘Belgisch’ product zijn de acht verschillende<br />

combipacks die Reginox aanbiedt.<br />

Deze bestaan uit een spoeltafel met en zonder<br />

afdruip met telkens één kraan, bestaande<br />

uit twee modellen. De eigen productie in<br />

Nederland garandeert steeds een voorraad<br />

van deze items. Eveneens populair in België:<br />

de Miami-reeks met bijpassende kranen in<br />

verschillende afwerkingen en zwarte spoeltafels<br />

in combinatie met zwarte kranen. Stans:<br />

“We verwachten ook veel van de nieuwkomer<br />

Phoenix met haar strakke lijnen. Deze is<br />

weldra beschikbaar.”<br />

U kan steeds Mickel Stans, accountmanager<br />

België, contacteren via e-mail (m.stans@reginox.com)<br />

of telefoon (0472 <strong>02</strong> 66 22) voor<br />

meer informatie over Reginox. •<br />

<strong>Keukenbouw</strong>.be 21


Elke spoelbak is uniek, geen enkel kleurpatroon is identiek.<br />

Aansluitend bij de beton-trend en de grijs-bruin-combinaties in de<br />

leefomgeving zorgen spoelbakken in beton-style voor een bijkomend accent. Het<br />

vertrouwde SILGRANIT® PuraDur® is nu ook verkrijgbaar met een unieke beton-look.<br />

Individueel en bestand tegen trends.<br />

www.blanco.be


KWALITEIT<br />

KWALITEIT<br />

KWALITEIT<br />

IN<br />

IN<br />

DE<br />

DE<br />

KEUKEN<br />

KEUKEN<br />

IN DE KEUKEN<br />

Al meer dan 40 jaar ontwerpt, ontwikkelt en produceert Reginox<br />

Al meer dan 40 jaar ontwerpt, ontwikkelt en produceert Reginox<br />

spoelbakken en werkbladen voor de keuken-, project- en zorgmarkt.<br />

In allerlei stijlen, uitvoeringen en met bijpassende kranen<br />

Al spoelbakken meer dan 40 en jaar werkbladen ontwerpt, voor ontwikkelt de keuken-, en produceert project- en Reginox zorgmarkt.<br />

In allerlei en werkbladen stijlen, uitvoeringen voor de keuken-, en met bijpassende project- zorg-<br />

kranen<br />

spoelbakken<br />

en accessoires. Door goed te luisteren en bewust te kiezen voor<br />

markt. en accessoires. In allerlei Door stijlen, goed uitvoeringen te luisteren en en met bewust bijpassende te kiezen kranen voor<br />

hoogwaardige materialen en technieken slagen we er steeds weer<br />

en hoogwaardige accessoires. materialen Door goed en te luisteren technieken en slagen bewust we te er kiezen steeds voor weer<br />

in onszelf te vernieuwen. Uiteraard hebben we ook oog voor duurzaamheid,<br />

door zuinig te zijn met energie en waar mogelijk<br />

hoogwaardige in onszelf te vernieuwen. materialen Uiteraard en technieken hebben slagen we ook we oog er steeds voor duurzaamheid,<br />

onszelf te door vernieuwen. zuinig te zijn Uiteraard met energie hebben en we waar ook mogelijk oog voor duur-<br />

weer<br />

in<br />

te kiezen voor recyclebare materialen en verpakkingen.<br />

zaamheid, te kiezen voor door recyclebare zuinig te zijn materialen met energie verpakkingen.<br />

en waar mogelijk<br />

te kiezen voor recyclebare materialen en verpakkingen.<br />

www.reginox.be<br />

www.reginox.be<br />

www.reginox.be


24 <strong>Keukenbouw</strong>.be<br />

"Keuken, eetkamer en<br />

woonkamer worden steeds<br />

meer één grote,<br />

multifunctionele eenheid."


De Pen<br />

Ernst-Martin Schaible<br />

Oprichter en zaakvoerder DER KREIS<br />

“De keuken in het<br />

middelpunt van het leven”<br />

Al meer dan 40 jaar vinden we bovenstaande uitspraak een evidentie.<br />

In 2009 hebben we dan ook een initiatief met dezelfde naam opgericht<br />

om deze boodschap krachtiger te maken. Het initiatief krijgt de steun<br />

van de DER KREIS Anja Schaible Stiftung, waar we samenwerken met<br />

studenten en professoren van verschillende disciplines en<br />

verschillende universiteiten.<br />

Het is een trend die jaren geleden al duidelijk werd en vandaag helemaal is doorgebroken: de samensmelting<br />

van de keuken, de eetkamer en de woonkamer tot één grote, multifunctionele eenheid. Dit<br />

gebeurt in zowel huizen als appartementen, bij nieuwbouw en renovatie. We zien deze tendens als<br />

een grote opportuniteit voor de keukenspecialisten én de industrie.<br />

Als de keuken en de woonkamer één geheel vormen, zijn niet alleen cross-trade netwerken nodig.<br />

Deze tendens zal blijvende gevolgen hebben voor zowel het functieprofiel als het beroep van de keukenspecialist,<br />

van zij die hun eerste stapjes in de keukenwereld zetten tot de slimme keukenspecialist<br />

met ettelijke jaren ervaring op de teller. Iedereen die in de keukensector een rol wil blijven spelen,<br />

moet dus zijn ‘opleiding’ continu verderzetten. Megatrends als verstedelijking, individualisering, sociaal-demografische<br />

veranderingen, digitalisering, mobiliteit en zelfs voeding zullen een grote invloed<br />

hebben op zowel de architectuur als het interieurontwerp. Daarom moeten, volgens ons althans,<br />

keukenontwerpers en interieurdesigners ‘levenslang leren’.<br />

Materialen, technologie, planning en ontwerp zijn binnen het ‘levenslang leren’ logische topics. Wij<br />

zien ook voordelen bij het continu bijschaven van de klantbenadering en de communicatie met de<br />

consument. Hoe omgaan met digitale platforms en de media? Van je eigen aanwezigheid op het internet<br />

via activiteiten op sociale media tot bijvoorbeeld een eigen nieuwsbrief. Ongeveer twee derde<br />

van wie geïnteresseerd is in een nieuwe keuken start zijn zoektocht online. Informatie over producten<br />

en trends, inspiratie hoe de keuken in te delen tot zelfs een voorselectie van potentiële retailers. De<br />

eigen internetuitstraling van een keukenzaak kan een beslissende bijdrage leveren om deze potentiële<br />

klanten te overtuigen van de expertise van de speciaalzaak en hen effectief tot in de winkel te krijgen.<br />

Deze uitdagingen liggen in het verschiet van onze leden, zowel nationaal als internationaal. Maar ze<br />

moeten die uitdagingen gelukkig niet alleen aangaan. DER KREIS ondersteunt hen zowel conceptueel<br />

als strategisch. Optimale inkoopvoorwaarden maar ook het netwerk van een internationale gemeenschap<br />

staan ten dienste van onze leden en dat komt ook de keukenspecialisten in België ten goede. De<br />

voortdurende wisselwerking tussen onze leden is een belangrijke factor in de jarenlange succesvolle<br />

ontwikkeling van DER KREIS. Samen zorgen we er voor dat de gespecialiseerde vakhandel een mooie<br />

toekomst heeft.<br />

<strong>Keukenbouw</strong>.be 25


Meer dan 20 jaar dé oplossing voor<br />

bijna al uw (keuken)problemen!<br />

Royal Crown is een aankoopgroepering voor zelfstandige keukenhandelaars en -fabrikanten.<br />

Ondernemingsvrijheid en eigen identiteit van onze leden staan centraal. We bieden een uitgebreid<br />

dienstenpakket aan, bestaande uit aankoopbemiddeling, marketing, reclame-ondersteuning<br />

en softwareoplossingen op maat. Royal Crown neemt graag alle zorgen uit uw handen, zodat u<br />

zich kan focussen op wat echt telt: de verkoop!<br />

www.royalcrown.be<br />

Lantmeetersweg 4-6, 3600 Genk


Alle producten in het gamma van<br />

Delabie voldoen aan de hygiënenormen.<br />

Handen wassen helpt<br />

Een goede handhygiëne is een must. De handen regelmatig én op de correcte manier wassen reduceert namelijk<br />

de kans op eventuele besmetting en het optreden van voedselvergiftigingen.<br />

Tekst Tom Rampelbergh Beeld Delabie<br />

Elk lokaal waar levensmiddelen worden verhandeld<br />

of bereid, moet voorzien zijn van een<br />

handwasbakje. Een handwasbakje alleen is<br />

niet voldoende. Zijn eveneens verplicht: stromend<br />

warm én koud water, een verdeler met<br />

vloeibare zeep, wegwerphanddoekjes en een<br />

hygiënisch (pedaal)vuilnisbakje om de handdoekjes<br />

in weg te gooien.<br />

Eenvoudige handeling<br />

De handen correct wassen lijkt een evidentie.<br />

Zeker als je weet welke problemen er kunnen<br />

rijzen bij een onvoldoende handhygiëne. In<br />

Een handwasbakje uit bacteriostatisch RVS304.<br />

het gamma van Delabie zijn normconforme<br />

handwasbakjes beschikbaar, die voldoen aan<br />

de eisen van het Federaal Agentschap voor<br />

de Veiligheid van de Voedselketen. “Zo zijn<br />

er onze handwasbakjes vervaardigd uit bacteriostatisch<br />

RVS 304”, benadrukt de fabrikant.<br />

“Door het aantal onderdelen en koppelstukken<br />

te beperken, verhinderen we het ontstaan<br />

van bacteriehaarden en onzuiverheden.” De<br />

bediening van de kraan gebeurt ofwel met de<br />

knie (een simpele druk op de voorkant volstaat),<br />

ofwel automatisch wanneer de kraan<br />

handen opmerkt.<br />

Ook de accessoires<br />

Een normconform handwasbakje moet er dus<br />

zijn. Maar ook elk accessoire moet aan deze<br />

hygiënische normen voldoen. Denk maar aan<br />

de zeephouder die aanwezig is. “We ontwerpen<br />

elk product met de normen in ons achterhoofd”,<br />

bevestigt Delabie. “Alle producten<br />

in ons ruime assortiment voldoen aan de<br />

gestelde eisen.”<br />

"Een goede<br />

handhygiëne helpt<br />

in de strijd tegen<br />

bacteriën."<br />

‘Eren & Citeren’, voorgesteld tijdens Architect@<br />

Work en mede gesponsord door Delabie.<br />

Architect@Work<br />

Delabie was prominent aanwezig tijdens de<br />

voorbije editie van Architect@Work. Niet alleen<br />

als standhouder maar eveneens als sponsor<br />

van ‘Eren & Citeren’, een nieuw boekje<br />

van de hand van Filip Canfyn. In ‘Eren & Citeren’<br />

verzamelde Canfyn een twintigtal belangrijke<br />

Belgische architecten die niet alleen<br />

een mooi oeuvre hebben nagelaten, maar die<br />

ook iets te zeggen hadden of hebben. •<br />

<strong>Keukenbouw</strong>.be 27


Het moderne wonen digitaal<br />

geconnecteerd<br />

Woon- en andere leefomgevingen in digitale verbinding: dat is de toekomst die Häfele presenteerde op de Interzumbeurs onder het motto ‘Thinking<br />

ahead’. Een piste met potentieel, zo doen de drie Interzum Awards voor Häfele vermoeden. Het Connect Meshsysteem, het klepbeslag ‘Free Space’<br />

en het greeploze ‘Easiness’ vielen in de prijzen.<br />

Teks Stephanie Demasure Beeld Häfele<br />

In de toekomst leven we in geconnecteerde<br />

ruimtes. Tenminste als het van Häfele<br />

– internationaal marktleider op vlak<br />

van meubelbeslagtechniek, elektronische<br />

sluitsystemen en ledverlichting voor<br />

meubels en ruimtes – afhangt. Op Interzum<br />

in Keulen belichtte de fabrikant het<br />

thema met concrete uitwerkingen, zoals<br />

Loox5: de vijfde generatie ledverlichtingssysteem,<br />

inclusief intelligente verbinding<br />

met de slimme wereld van het wonen.<br />

Klaar voor het échte werk<br />

De digitalisering in de meubel- en woonwereld<br />

wordt volgens Häfele enkel een succes<br />

als het aan zowel de behoeften van meubelfabrikanten<br />

als de wensen van de klant<br />

voldoet. Het sleutelwoord daarbij is: een<br />

eenvoudige realisatie. Bij elke nieuwe ontwikkeling<br />

denkt de producent vooruit en let<br />

vooral op het gebruiksgemak. Op hun stand<br />

van 1.480 vierkante meter demonstreerde<br />

Häfele hoe ze die vraag benaderd hebben en<br />

met concrete projecten hebben beantwoord.<br />

Häfele haalde drie Interzum Awards binnen.<br />

28 <strong>Keukenbouw</strong>.be


De Connect Chip, het hart van het Connect Meshsysteem of de Connect Hub, doet dienst als ‘tolk’ tussen verschillende communicerende systemen.<br />

“In de toekomst<br />

leven we in,<br />

geconnecteerde<br />

ruimtes”<br />

Flexibele verlichting in meubilair<br />

en ruimte<br />

Ook klaar om het digitale verhaal mee te<br />

schrijven is Loox5, de nieuwe generatie ledverlichting<br />

van Häfele. Vanaf het najaar<br />

geeft dat systeem een boost aan de elektrificatie<br />

van meubelen en de aansluiting<br />

op ruimteverlichting. Loox5 is krachtig en<br />

voldoet aan hoge eisen. Tegelijk staan een<br />

eenvoudige installatie en bediening voorop.<br />

Met de focus op digitalisering en connectie<br />

bouwt Häfele verder aan zijn goede service<br />

en knowhow. Van planning en productie tot<br />

logistiek: als totaalpartner levert het bedrijf<br />

producten voor de industrie, met name voor<br />

keukens, woonkamers en slaapkamer. •<br />

Systeem op de groei<br />

Een van die producten, en winnaar van<br />

een Interzum Award, is de Häfele Connect<br />

Mesh technologie. Daarmee wordt ‘smart<br />

furniture meets smart home’ in een handomdraai<br />

in werkelijkheid omgezet. Het<br />

was de basis voor een micro-appartement<br />

met intelligente geconnecteerde componenten,<br />

met bijhorende keuken met geraffineerde<br />

verlichting en sound. Aan te sturen<br />

via een smartphone of tablet uiteraard.<br />

Häfele Connect brengt verschillende apparaten,<br />

systemen en netwerkplatformen samen.<br />

Doordat ze dezelfde taal spreken, kunnen ze<br />

eenvoudig communiceren. Zo kan je als gebruiker<br />

ook op eender welk moment systemen<br />

uitbreiden of apparaten toevoegen. De Connect<br />

Chip, het hart van het Connect Meshsysteem<br />

of de Connect Hub, doet dienst als ‘tolk’.<br />

Op Interzum in Keulen belichtte de fabrikant het thema met concrete<br />

uitwerkingen, zoals Loox5: de vijfde generatie ledverlichtingssysteem.<br />

<strong>Keukenbouw</strong>.be 29


VS ENVI biedt dé flexibele oplossing voor afvalscheiding.<br />

NIEUWE OPENHEID<br />

OP<br />

Baas in eigen zaak, met ondersteuning van de franchisegever.<br />

Tijdens Interzum in Cologne riep Bermabru onder het motto ‘Open towards innovation’ op tot een nieuwe vorm<br />

van openheid. Openheid in al zijn facetten: op productvlak, corporate culture interieurtrends,… Maar bovenal<br />

wilde de verdeler van onder meer Vauth-Sagel bezoekers inspireren om het anders aan te pakken.<br />

Tekst Stephanie Demasure Beeld Vauth-Sagel<br />

30 <strong>Keukenbouw</strong>.be


Met VS ELEMENTS zet Vauth-Sagel een belangrijke stap in hun transformatieproces.<br />

Als invoerder en verdeler van meubelbeslag,<br />

keukenaccessoires en bouwbeslag kleurt Bermabru<br />

graag eens buiten de lijntjes. Fabrikant<br />

Vauth-Sagel heeft de juiste producten om dat<br />

te doen. Zo bleek tijdens de jongste editie van<br />

Interzum, dat niet toevallig het motto ‘OpenUp’<br />

koos. Onder meer met de VS ELEMENTS,<br />

CORNERSTONE MAXX, ENVI en Planero kreeg<br />

het openheidsthema invulling.<br />

“Als interieurbouwer combineer je<br />

de nieuwe technieken naar wens,<br />

op maat van je klant.”<br />

Op maat van de toekomst<br />

Leven en wonen evolueert aan een razendsnel<br />

tempo. De manier waarop we in de toekomst<br />

zullen leven, kenmerkt zich door een flexibel<br />

ruimtegebruik. Ontwerpers moeten hier<br />

volgens de standhouders dan ook maximaal<br />

op inzetten. Claus Sagel, CEO van Vauth-<br />

Sagel: ”Onze innovaties zetten woonruimtes<br />

om in nieuwe ruimtes. De producten bieden<br />

maximale flexibileit voor de gebruikers. En<br />

dat overal: in de keuken, de woonkamer, de<br />

slaapkamer én de badkamer.”<br />

Met de uitreklade VS SUB Flex, de magnetische<br />

scheiders VS ADD Separator, de nieuwe<br />

breedte voor fronten VS SUB Basket en de VS<br />

COR Wheen Pro 75 voor optimale opslagruimte:<br />

het zijn maar enkele voorbeelden uit<br />

het gamma. Als interieurbouwer kan je de<br />

nieuwe technieken naar wens combineren,<br />

op maat van je klant.<br />

Interieur in transformatie<br />

In de toekomst bepaalt de kastgrootte niet<br />

langer de invulling van je kast. Integendeel.<br />

Het interieur bepaalt de buitenafmetingen.<br />

Met VS ELEMENTS zet Vauth-Sagel een belangrijke<br />

stap in hun transformatieproces.<br />

Het basiselement is een frame dat telkens kan<br />

worden aangepast met verschillende systeemtechnologieën<br />

en dus altijd perfect voldoet<br />

aan de behoeften van de gebruiker, ongeacht<br />

zijn leeftijd, levensfase of de respectieve zone<br />

in het huis. In tegenstelling tot vergelijkbare<br />

systemen, wordt VS ELEMENTS niet bepaald<br />

door de standaard interieurafmetingen van<br />

het kastlichaam en biedt daarom veel meer<br />

ruimte op het gebied van ontwerp en gebruik.<br />

Op Interzum presenteerde Bermabru innovatieve<br />

oplossingen voor elk facet van het<br />

dagelijks leven. Ook voor afvalscheiding, in<br />

de vorm van de VS ENVI-reeks. De systemen<br />

– met oog voor hygiëne, esthetiek en duurzaamheid-,<br />

verdwijnen trouwens achter het<br />

keukenfront. Zo staat opgeruimd niet enkel<br />

netjes, maar ook stijlvol. En zo is je volgend<br />

project helemaal futureproof. •<br />

<strong>Keukenbouw</strong>.be 31


Kwartscomposiet steelt<br />

de show in de keuken<br />

Unistone Bianco Assoluto. De klinkende naam van deze kwartscomposiet past perfect<br />

bij zijn Italiaanse finesse. Brachot-Hermant leverde de steen voor het werkblad van deze<br />

maatkeuken: een geslaagd huwelijk met de ruime lichtinval en het houten meubilair.<br />

Tekst Stephanie Demasure Beeld Stijlprojecten<br />

De bewoners kozen specifiek voor Unistone Bianco Assoluto voor hun keukenblad.<br />

32 <strong>Keukenbouw</strong>.be


Unistone is een hoogwaardig kwartscomposiet met ruim 90 procent<br />

natuurlijke kwarts. Brachot-Hermant produceert het composiet met de<br />

meest moderne Breton-machines op de markt. Dat de keuze voor het<br />

werkblad in deze keuken op een variant uit de Unistone-lijn viel, is niet<br />

toevallig. Het is vlekbestendig, zuurbestendig en krasbestendig. Bovendien<br />

is Unistone gecertificeerd antibacterieel en voedselveilig.<br />

Maatwerk met een strik<br />

Dankzij doorgedreven maatwerk is elk onderdeel van deze keuken tot<br />

in het kleinste detail afgewerkt, met dank aan interieurbouwer Stijlprojecten.<br />

Van de ingewerkte deuren en stopcontacten tot het werkblad en<br />

“Unistone is een hoogwaardig<br />

kwartscomposiet met ruim<br />

90 procent natuurlijke kwarts.”<br />

de vloer: de Italiaanse kalksteen Ceppo di Gre in verzoete afwerking. De<br />

grijstinten en grove structuur van de kalkvloer matchen probleemloos<br />

met het kwartscomposiet.<br />

“In combinatie met het houten maatwerk en de strakke verlichting vormen<br />

al deze elementen een sfeervol, modern geheel”, licht interieurarchitect<br />

Pieter Schoolaert toe. Het is een keuken die uitnodigt om te<br />

koken, te eten of gewoon bij te praten over het leven van elke dag.<br />

De veelzijdigheid van Unistone<br />

De bewoners kozen specifiek voor Unistone Bianco Assoluto voor hun<br />

keukenblad. Dat is een witte variant in effen kleuruitvoering. Als een<br />

echte kameleon past de Unistone zich aan aan elk project. Er zijn verschillende<br />

kleuren, van wit tot donkere tinten, beschikbaar. Naast effen<br />

kleuren zijn er ook geaderde varianten mogelijk. De veinage loopt<br />

daarbij doorheen de dikte van de plaat. Weinig concurrenten doen<br />

Brachot-Hermant dat na.<br />

Unistone Bianco Assoluto is trouwens ook beschikbaar in jumbo<br />

platen van 330 op 165 centimeter. Zo zijn grotere keukentoepassingen<br />

mogelijk uit één plaat. Dat voegloos werken is een absolute<br />

esthetische troef. •<br />

De stopcontacten zijn perfect ingewerkt in het maatwerk.<br />

<strong>Keukenbouw</strong>.be 33


AXILO<br />

REVOLUTIONAIR SOKKELVERSTELSYSTEEM !<br />

Voordelen<br />

50% sneller Verlengde arm handmatig of met schroefboormachine te bedienen met direct zicht op nivellering.<br />

Ergonomisch Gedaan met kruipwerk en lichamelijke ongemakken!<br />

Flexibel Sokkels van 35-200mm met hoog draagvermogen, van bovenaf of zijdelings te verstellen.<br />

Universeel Op elk soort meubel en (maatwerk-) interieur toe te passen.<br />

Bekijk Axilo in actie op ons Youtube-kanaal! Bestel via onze vernieuwde webshop!<br />

Häfele Belgium NV • Lindestraat 5, 9240 Zele • Tel.+32 52 / 45 01 14 • info@hafele.be • www.hafele.be


http://www.cancio.es/en<br />

Barkrukken<br />

Stoelen<br />

Tafels<br />

Beweegbare werkbladen<br />

Bermabru<br />

Kitchen<br />

Bermabru nv • Maurice Herbettelaan 63 • 1070 Brussel • www.bermabru.be • info@bermabru.be<br />

PROFESSIONELE PARTNER<br />

voor al uw maatwerk in<br />

graniet, marmer, composiet<br />

en keramiek<br />

LEUVENSESTEENWEG 326 • 3190 BOORTMEERBEEK • INFO@LIGNEPIERRE.COM<br />

WWW.LIGNEPIERRE.COM<br />

Korpus<br />

Korpus Industry Ready 4.0<br />

U (schrijnwerkers/<br />

interieurbouwers)<br />

wilt uw productie<br />

optimaliseren en<br />

automatiseren.<br />

Wij kunnen U daarbij<br />

helpen door middel<br />

van ons eigen<br />

engineeringsteam<br />

en het aanbieden<br />

van een all-in-one<br />

pakket.<br />

/ AutoFit / KeyCreator<br />

/ EasyCam / repost<br />

/ software op maat<br />

Wij bieden hierin<br />

een oplossing van<br />

verkoop tot productie<br />

en van productie<br />

tot levering.<br />

Bekijk onze producten on-line of maak een afspraak.<br />

T +32 89 81 93 30 www.vlecad.be<br />

Ligne Pierre Adv 90x130mm..indd 2 26/01/16 09:07


sectornieuws<br />

Studie noemt innovatieve bedrijven<br />

Tekst Tom Rampelbergh<br />

Beeld Naber<br />

Het FAZ-instituut, een dochteronderneming van de Frankfurter Allgemeine Zeitung, gaf aan<br />

het economisch onderzoeksbureau Prognos de opdracht een studie uit te voeren naar de<br />

innovatieve kracht van Duitse bedrijven. Ongeveer 33.000 Duitse bedrijven werden onderzocht<br />

op basis van octrooiaanvragen de voorbije tien jaar, de invloed van deze bedrijven op<br />

andere uitvindingen en productontwikkelingen en hoe verschillend deze zijn van wat eerder<br />

Is het een werkblad<br />

of een kookplaat?<br />

Tekst Tom Rampelbergh<br />

Beeld Franke<br />

werd ontwikkeld. Prognos identificeerde 3.500 van deze bedrijven als innovatieleiders,<br />

waaronder ook Naber. De productontwikkelingen wat betreft de ventilatie van keukens maar<br />

ook de accessoires en meubels worden als bijzonder innovatief ingeschat. “Toekomstvisie,<br />

experimenteren en dingen uitproberen, dat zijn zaken die innovatieve bedrijven typeren”,<br />

aldus Christian Böllhoff, CEO van Prognos. “De vaardigheden van werknemers en een<br />

bedrijfscultuur die moed en besluitvorming bevordert behoren ook tot de kenmerken van<br />

innovatieleiders.” Hans-Joachim Naber, algemeen directeur van Naber, voegt toe: “Herkenbaar<br />

zijn als een leider in innovatie is een stimulans voor ons en onze onderzoeks- en<br />

ontwikkelingsteams.”<br />

De studie online lezen kan via https://www.faz.net/asv/deutschlands-innovationsfuehrer/.<br />

In professionele keukens is roestvrij staal,<br />

omwille van hygiënische redenen, de<br />

standaard. Meer en meer zien we roestvrij<br />

staal ook in keukens van particulieren verschijnen.<br />

“De esthetische mogelijkheden<br />

zijn fors toegenomen”, getuigt Franke.<br />

“We specialiseren ons al vele jaren in<br />

roestvrij staal en hebben dus een breed<br />

scala aan opties.” De samenstelling van<br />

de werkbladen, met een hoog percentage<br />

aan nikkel en chroom, maakt het heel<br />

resistent tegen temperatuurwisselingen.<br />

Daardoor is het mogelijk om bijvoorbeeld<br />

gasbranders in het werkblad in te werken.<br />

Ook de combinatie met een spoelbak<br />

in hetzelfde materiaal is mogelijk. Het<br />

werkblad en de spoelbak lopen dan immers<br />

naadloos over in elkaar, een strak<br />

resultaat dat bovendien extra hygiënisch<br />

is aangezien vuil nergens tussen of onder<br />

kan kruipen. “Voeg nog een kraan in<br />

roestvrij staal toe en je hebt een perfect<br />

geheel”, aldus nog de fabrikant. Franke<br />

beschikt over werkbladen in vier afwerkingen:<br />

geborsteld, orbitaal, parelfinish en<br />

diamantfinish.<br />

36 <strong>Keukenbouw</strong>.be


sectornieuws<br />

Jet Grey;<br />

subtiele betonlook in composiet<br />

Werkbladen die de looks van beton combineren<br />

met de praktische eigenschappen van bijvoorbeeld<br />

composiet of keramiek zijn nog steeds onverminderd<br />

populair.<br />

Jetstone biedt daarvoor talloze mogelijkheden in haar collectie,<br />

van uitgesproken kleuren met natuurlijk ogende oneffenheden<br />

tot subtiele varianten. In die laatste categorie introduceert<br />

de werkbladenfabrikant nu een unieke nieuwe aanwinst; de<br />

Jet Grey.<br />

De nieuwe kleur is het resultaat van een intensieve samenwerking<br />

met een van haar leveranciers. De middengrijze kleur<br />

vormt een neutrale basis die op vrijwel elke kleur keuken is<br />

toe te passen. En de lichtgrijze gewolkte structuur en matte<br />

oppervlakte geven het materiaal haar stoere, betonachtige<br />

uitstraling.<br />

De Jet Grey is leverbaar in zowel 12mm als 20mm dik, met<br />

maximale afmetingen van 3140x1540mm.<br />

Ref. 5632<br />

KRANEN VOOR<br />

PROFESSIONELE KEUKENS<br />

DELABIE biedt de meest geschikte<br />

oplossingen voor professioneel gebruik:<br />

Verhoogde bestendigheid en duurzaamheid<br />

Snelle vulling<br />

Onfeilbare mechanismen<br />

Maximale hygiëne<br />

Meer informatie op delabiebenelux.com<br />

<strong>Keukenbouw</strong>.be 37


Vraag keukendealers naar de grootste concurrent en het antwoord zal veelvuldig ‘het internet’ zijn. Toch is ‘online’<br />

de vijand niet. Een goed uitgedokterde en uitgewerkte online activiteit werkt zelfs versterkend. En daar ziet D. Engels<br />

mogelijkheden. Met ondersteuning en tools willen ze hun leden een duwtje in de rug geven.<br />

Tekst Tom Rampelbergh Beeld D. Engels<br />

De traditionele manier van handel drijven<br />

staat onder druk. Dat weten we allemaal en<br />

dat beseft Thomas Engels van de firma D.<br />

Engels ook. Als groothandelaar en aankooporganisatie<br />

voelt D. Engels dag in dag uit<br />

de noden en de lasten van haar leden. Haar<br />

leden zijn de elektro-detailhandelaars en de<br />

zelfstandige keukenhandelaars. “Opboksen<br />

tegen de e-commerce met zijn wirwar aan<br />

webshops is een hele uitdaging voor de traditionele<br />

spelers”, aldus Engels. “Ondanks<br />

de twijfel die sommige van onze leden hebben,<br />

zien we mogelijkheden in een verhaal<br />

dat online en offline combineert. Zeker niet<br />

met een eigen webshop, wel met een bewust<br />

onlineverhaal dat de eigen fysieke showroom<br />

erbij betrekt, in combinatie met slimme strategische<br />

keuzes.”<br />

Selectieve distributie<br />

Verschillende fabrikanten hebben de stap<br />

gezet naar een mix van online en offline verkoop.<br />

Ze zweren daarbij de traditionele manier<br />

van werken allerminst af, maar creëren<br />

een ‘en-en-verhaal’. Engels: “Vele merken implementeren<br />

een vorm van selectieve distributie.<br />

Elk merk doet het uiteraard op zijn manier.<br />

Novy, zeker en vast bekend in België, is een<br />

goed voorbeeld. Zij werken volgens een Premium<br />

Partner concept. Op geregelde tijdstippen<br />

organiseren ze cursussen, ofwel bij hen in<br />

Kuurne, ofwel bij ons in Antwerpen. Wie zo<br />

een cursus volgt, wordt een Premium Partner<br />

en mag de producten uit het Premium Innovation<br />

Network verkopen. Een beschermd statuut,<br />

gezien iemand die de cursus niet volgt<br />

deze producten niet mag verkopen.”<br />

Slimme merkkeuzes<br />

D. Engels breidde de voorbije maanden haar<br />

merkenpakket gevoelig uit. Engels: “We gaan<br />

daarbij niet over één nacht ijs. De keuze valt<br />

niet zomaar op de beste merken, al zijn de<br />

merken die erbij gekomen zijn stuk voor stuk<br />

topmerken. Ondersteunen ze het verhaal van<br />

de klassieke vakhandel en willen ze daar in<br />

mee? Dat is de vraag die we ons steeds stellen.<br />

Merken die niet online verkopen of een<br />

vorm van selectieve distributie hanteren. Merken<br />

waarbij we zekerheid hebben en die ons<br />

aanbod verder diversifiëren. Zo kwamen recent<br />

de merken Quooker, Fhiaba en Samsung<br />

ons portfolio vervolledigen. Stuk voor stuk<br />

gekende namen met producten van topkwaliteit<br />

én met de ondersteuning die voor ons en<br />

onze leden zo belangrijk is. We zijn bovendien<br />

heel trots te mogen melden dat D. Engels de<br />

flagship store is voor de regio Antwerpen van<br />

Fhiaba.”<br />

Online tools<br />

D. Engels ondersteunt haar leden onder meer<br />

in het onlineverhaal. Met Shopelectro ontwikkelden<br />

ze recent een tool waarmee zelfstandige<br />

keukenhandelaars en schrijnwerkerijen<br />

toch online kunnen gaan. Engels: “Zie het<br />

38 <strong>Keukenbouw</strong>.be


“Het internet is geen<br />

vijand, wel een extra<br />

mogelijkheid om in<br />

contact te komen met<br />

mogelijke klanten.”<br />

als een online verlengstuk van een klassieke<br />

toonzaal van handelaars. Wie geen eigen<br />

showroom heeft, creëert met Shopelectro een<br />

eigen online toonzaal. Want dat is het, een<br />

online tool die particulieren kan helpen in hun<br />

zoektocht. Shopelectro genereert geen online<br />

verkoop, maar creëert wel een online aanwezigheid<br />

en een manier om in contact te blijven<br />

met potentiële klanten.” Wie meer informatie<br />

wenst over Shopelectro of hierover een opleiding<br />

wil volgen, kan contact opnemen met<br />

Thomas Engels (te@engels.be). •<br />

Wie een opleiding volgt van Novy treedt toe tot het Premium Innovation Network.<br />

Een online toonzaal, perfect leesbaar op pc, laptop, smartphone en tablet.<br />

Nieuwe merken bij D. Engels<br />

<strong>Keukenbouw</strong>.be 39


ZWITSERSE PRECISIE<br />

PAST NIET ALLEEN ROND DE POLS<br />

V-ZUG keukenapparatuur met uitzonderlijk Zwitsers vakmanschap.<br />

Duik in de wereld van V-ZUG, en ontdek een comfort dat bij u past. Keukenapparaten<br />

met Premium Swiss Quality: dagelijks kookplezier, levenslange inspiratie.<br />

■<br />

SteamFinish – Eindig uw vaatwasprogramma met zuivere stoom<br />

■ Party Programma – Laat het feest beginnen ... uw vaat op 11 minuten !<br />

■<br />

■<br />

FullFlex – Volledig zoneloos inductiekoken<br />

AutoBraad – Volautomatisch bakken en braden, zonder vragen<br />

■ Vacuisine – Tot 48u sous-vide garen ? Ook dat is geen probleem !<br />

vzug.com


franchising<br />

ZELFSTANDIG EN TOCH<br />

GERUGGENSTEUND<br />

Veel mensen dromen ervan, maar slechts weinigen durven de stap te zetten. Een eigen zaak oprichten en er<br />

een succesverhaal van maken. Veel lef, doorzettingsvermogen en vooral… passie zijn noodzakelijke ingrediënten.<br />

Franchising is voor velen misschien een reddingsboei. Een (beginnende) ondernemer beschikt daarbij over<br />

de steun van een sterke en gevestigde waarde.<br />

Tekst Tom Rampelbergh<br />

Beeld Belgische Franchise Federatie<br />

Bij franchising sluiten een ondernemer (ook<br />

de franchisenemer genoemd) en een eigenaar<br />

van een handelsnaam (of franchisegever)<br />

een overeenkomst. De franchisenemer<br />

mag, in ruil voor een afgesproken bedrag (de<br />

franchisefee, nvdr) een zaak exploiteren met<br />

die handelsnaam. Zo lijkt een zaak op een<br />

filiaal van die keten, al zijn er uiteraard wezenlijke<br />

verschillen. Het belangrijkste onderscheid:<br />

een filiaal van een keten wordt geleid<br />

door een personeelslid van die keten, of bij<br />

uitbreiding door de keten zelf. Een franchisenemer<br />

leidt als zelfstandige zijn eigen zaak.<br />

Do’s and dont’s<br />

Het spreekt voor zich dat in een franchisecontract<br />

meer bepalingen worden opgenomen<br />

dan enkel en alleen het bedrag dat<br />

moet betaald worden om de handelsnaam<br />

te mogen gebruiken. Het spreekt eveneens<br />

voor zich dat elk franchisecontract afzonderlijk<br />

van elkaar wordt besproken, goedgekeurd<br />

en ondertekend. Logische puntjes in<br />

het contract zijn: de verplichting om alleen<br />

de producten van de franchisegever te verkopen,<br />

de verplichting het pand in te richten<br />

volgens de huisstijl van de franchisegever,<br />

de verplichting de voorwaarden van de franchisegever<br />

te volgen en de belofte de kwaliteit<br />

te garanderen.<br />

42 <strong>Keukenbouw</strong>.be


franchising<br />

“Er is steeds een<br />

franchiseformule die bij je past.”<br />

Baas in eigen zaak, met steun van de partner<br />

Franchisenemers zijn en blijven zelfstandigen,<br />

ze blijven dus hun eigen baas. Ze plukken echter<br />

wel de vruchten van het concept. De bekendheid<br />

van de handelsnaam en/of het merk<br />

is een mooi duwtje in de rug, zeker aangezien<br />

de bekendheid nog gesteund en beschermd<br />

zal worden door de marketingactiviteiten van<br />

de franchisegever. De franchisenemer krijgt<br />

bovendien het alleenrecht om de handelsnaam<br />

te gebruiken in een bepaald gebied.<br />

Dat betekent echter niet dat het meteen van<br />

een leien dakje zal lopen, of dat het eventuele<br />

succes van de opstart zal blijven duren.<br />

Meestal bieden de franchisegevers op regelmatige<br />

basis trainingen aan voor het personeel<br />

en coachen ze de franchisenemers.<br />

Over alle sectoren heen<br />

Franchising beperkt zich niet tot enkele sectoren,<br />

het systeem kan zowat overal ingesteld<br />

worden. Denk maar aan de vele supermarktketens<br />

(bijvoorbeeld Albert Heijn, Spar, …),<br />

fastfoodketens (Burger King, McDonald’s, …)<br />

en andere gekende namen als Veritas, Lunch<br />

Garden, Heytens en Brico. Ook de keukensector<br />

kent zijn voorbeelden. Denk maar<br />

aan Grando, waarover je meer leest hierna,<br />

maar onder meer ook Kvik, Mobalpa, Reddy<br />

(een ontwikkeling van de aankoopgroepering<br />

MHK), Ixina, …<br />

Gedetailleerde informatie<br />

beschikbaar<br />

Zowel (geïnteresseerde) franchisenemers als<br />

franchisegevers kunnen terecht op de website<br />

www.franchisingbelgium.be. De site, ontwikkeld<br />

door de Belgische Franchise Federatie<br />

(https://www.fbf-bff.be/), is dé ontmoetingsplaats<br />

van franchisenemers en –gevers. Naast<br />

alle actualiteit verzamelt de website een reeks<br />

praktische dossiers. Wie zijn franchiseformule<br />

in de kijker wil zetten, kan dat via deze website<br />

doen.<br />

Sfeerbeelden van de vorige Franchising Day, met enkele franchiseformules uit de keukensector.<br />

Daarnaast organiseert de Belgische Franchise<br />

Federatie een Franchising Belgium Day. Dit<br />

jaar vindt die plaats in Luik op donderdag<br />

10 oktober. Met conferenties, workshops en<br />

persoonlijke gesprekken met een veertigtal<br />

standhouders komen kandidaat-ondernemers<br />

alles te weten over de franchisewereld. •<br />

<strong>Keukenbouw</strong>.be 43


franchising<br />

EEN KEUKEN VOOR<br />

IEDERS SMAAK<br />

Baas in eigen zaak, met ondersteuning van de franchisegever.<br />

Een (nieuwe) keuken is zoveel meer dan een plaats om eten in klaar te maken. De keuken is meer en meer dé centrale<br />

ruimte in een huis. Daar waar de dag start, daar waar de planning van de dag wordt overlopen. En daar waar<br />

wordt teruggekeken op wat de dag heeft gebracht. Muziek in de oren van Grando Keukens.<br />

Tekst Tom Rampelbergh Beeld Grando<br />

44 <strong>Keukenbouw</strong>.be


franchising<br />

“De kracht van een<br />

keten, de eigenheid<br />

van een lokale<br />

ondernemer.”<br />

Jean Paul Hagen, directeur van Grando: “Grando<br />

Keukens is een professionele formule in de<br />

keukenbranche. We zijn actief sinds 1965 en<br />

zo staat er dus meer dan 50 jaar ervaring en<br />

knowhow op onze teller. Grando maakt deel<br />

uit van De Mandemakers Groep, de grootste<br />

woonretailer in Nederland en sterk aan het<br />

groeien doorheen Europa. We sloten 2018 af<br />

met in totaal 450 winkels in Nederland, Duitsland<br />

en België. De Mandemakers Groep staat<br />

bekend om meer dan de keukendivisie alleen.<br />

We bieden vele winkelformules en merken aan<br />

die zich specialiseren in koken, baden en wonen<br />

in al zijn facetten, zowel voor de particuliere<br />

als de zakelijke markt. In elk van deze marktsegmenten<br />

nemen we een stevige plek in, in<br />

de meeste zijn we zelfs marktleider. Met een<br />

groot percentage eigen productie, in fabrieken<br />

in heel Europa en zelfs daarbuiten, spelen we<br />

snel in op specifieke klantvragen.”<br />

Wie is Grando?<br />

Grando Keukens bekleedt een uitzonderlijke<br />

positie binnen De Mandemakers Groep. De<br />

keten is immers de enige franchiseformule in<br />

het hele portfolio, op nog een Duitse formule<br />

na. “Waar alle andere merken in de groep inderdaad<br />

werken met eigen personeel, ziet het<br />

er bij Grando anders uit”, bevestigt Hagen.<br />

“Elk filiaal is als het ware een eigen zaak, met<br />

een eigen zaakvoerder en eigen personeel. De<br />

zaakvoerder verzamelt naar eigen goeddunken<br />

een team met professionele medewerkers<br />

rondom zich die dag in dag uit hun klant centraal<br />

stellen. Gedrevenheid, passie, knowhow<br />

en service zijn constanten die in elke vestiging<br />

terugkeren, ook al zijn het in feite eigen zaken.<br />

Grando is de overkoepelende, sterke<br />

factor in het hele verhaal. Een ervaren professionele<br />

organisatie die (beginnende) ondernemers<br />

een stevige duw in de rug geeft bij<br />

de uitbouw van een eigen keukenzaak. Een<br />

correct en transparant partnership met volledige<br />

ondersteuning, daar draait alles om.<br />

Voeg daarbij de ondernemerscapaciteiten van<br />

de franchisenemer, de lage investeringen die<br />

we van hen vragen en het teamwork binnen<br />

Grando en de eerste stappen zijn gezet.”<br />

Uitbreiden in België<br />

Vandaag telt Grando 36 winkels in Nederland<br />

en 9 in België (8 in Vlaanderen, 1 in Wallonië),<br />

met een focus op het midden- tot middelhoge<br />

segment. De vestigingen in Vlaanderen<br />

bevinden zich in Aartselaar, Brugge,<br />

Gent, Lier, Merksem, Roeselare, Zaventem<br />

en Zingem terwijl Neupré vandaag de enige<br />

in Wallonië is. Grando mikt echter op een<br />

uitbreiding van haar aantal filialen, zonder<br />

daarbij (onrealistische) doelstellingen naar<br />

voren te schuiven. Hagen: “De klik moet er<br />

zijn tussen Grando enerzijds en geïnteresseerde<br />

franchisenemers anderzijds. Zit het goed<br />

qua communicatie, ideeën, ondernemerszin<br />

en andere belangrijke factoren, dan kunnen<br />

we samen kijken naar een geschikte locatie.<br />

Elke franchisenemer krijgt immers een regiobescherming<br />

waardoor er binnen een welbepaalde<br />

afstand geen andere vestiging van ►<br />

Jean Paul Hagen, sinds begin dit jaar ook<br />

verantwoordelijk voor Grando België.<br />

Een belangrijk aspect en leuk meegenomen: alle voorraad wordt beheerd in het centraal magazijn<br />

van Grando. Franchisenemers hoeven dus niet over een eigen magazijn te beschikken.<br />

<strong>Keukenbouw</strong>.be 45


franchising<br />

Piet Vandewalle, een ervaren franchisenemer bij Grando, staat aan het hoofd van onder meer het filiaal in Brugge.<br />

Grando uit de grond wordt gestampt. België<br />

is misschien maar een klein landje, toch zien<br />

we voldoende groeipotentieel om het aantal<br />

vestigingen te verhogen. De ondernemerszin<br />

moet er steeds zijn, want het is de bedoeling<br />

dat een zaakvoerder zijn eigen zaak draaiende<br />

houdt. Tegelijkertijd kan hij beroep doen<br />

op ons als sterke partner en genieten van de<br />

knowhow op gebied van marketing, logistiek<br />

en administratie. Voor een zelfstandige is het<br />

haast onbegonnen werk om zijn zaak kenbaar<br />

te maken én top of mind te zijn en te blijven.<br />

De naam Grando is al goed in de markt gezet,<br />

dat is dan weer een troef voor een franchisenemer.<br />

Idealiter heeft een franchisenemer één<br />

zaak onder zijn hoede. De eerlijkheid gebiedt<br />

ons te zeggen dat het geen harde wet is waar<br />

we ons aan vasthouden en dat we bij Grando<br />

franchisenemers hebben met meerdere vestigingen.<br />

Piet Vandewalle is zo’n voorbeeld.”<br />

Zin voor ondernemen<br />

Piet Vandewalle is al 30 jaar zaakvoerder van<br />

een Grando keukenspeciaalzaak. In 1989<br />

startte de samenwerking met de zaak in Roeselare.<br />

In 1994 verhuisde deze naar de huidige<br />

locatie. “Een grondige verbouwing in 2006<br />

liet ons toe onze stempel te drukken zowel<br />

op de stijl van de voorgevel als op de inrichting<br />

van de winkel zelf”, aldus Vandewalle.<br />

“Na verloop van tijd nam ik, met goedkeuren<br />

van Grando zelf, ook de winkels in Gent en<br />

Brugge onder mijn hoede. Deze vrijheid is niet<br />

evident. Het kan best dat andere franchiseformules<br />

de beperking wel opleggen. Ik ben blij<br />

dat het bij Grando niet zo is en dat ik mijn ei<br />

in drie winkels kwijt kan. Het leuke aan een<br />

franchiseformule vind ik de samenwerking die<br />

er heerst tussen collega-franchisenemers bij<br />

Grando. We zijn geen concurrenten en toch<br />

hebben we elk een eigen zaak. Zo is het al<br />

gebeurd dat een franchisenemer, voor de opstart<br />

van zijn eigen zaak, bij mij een tijd kwam<br />

volgen hoe het reilen en zeilen in zijn werk<br />

ging. De communicatie en coöperatie tussen<br />

mezelf en Grando lopen perfect. Er zijn duidelijke<br />

afspraken en die worden nageleefd. En<br />

zo blijft de samenwerking vlot verlopen.” •<br />

46 <strong>Keukenbouw</strong>.be


franchising<br />

De kracht van samen<br />

aankopen, ook voor franchises<br />

Een aankoopgroepering is geen franchisegever. Waar aankoopgroeperingen zorgen voor marktconforme<br />

prijzen bij leveranciers door bestellingen te bundelen, baten franchisenemers een eigen zaak uit onder de<br />

naam van een keten. Samenwerken om elkaar sterker te maken gebeurt uiteraard wel.<br />

Tekst Tom Rampelbergh Beeld Royal Crown<br />

Het verschil tussen een aankoopgroepering en<br />

een franchiseformule is duidelijk. Een franchiseformule<br />

vormt als het ware een keten van<br />

keukenzaken die allemaal onder dezelfde<br />

naam opereren. Elke winkel is echter een eigen<br />

zaak met aan het hoofd de zaakvoerder<br />

van die ene winkel. Een aankoopgroepering<br />

heeft geen eigen winkels, maar werkt er wel<br />

mee samen. De keukenzaken, dus ook de franchisenemers<br />

in een franchiseformule, kunnen<br />

lid worden van de aankoopgroepering. Op die<br />

manier genieten ze mee van de voordelen die<br />

bijvoorbeeld Royal Crown hen kan aanbieden.<br />

“We bundelen de bestellingen van onze leden<br />

en plaatsen die dan bij de desbetreffende leveranciers”,<br />

legt Frank Rombouts van Royal<br />

Crown uit. “Door potentiëlen te bundelen en<br />

omzetten te garanderen op langere termijn bekomen<br />

we scherpe aankoopprijzen.”<br />

Omgevormd<br />

Royal Crown heeft een franchiseverleden.<br />

Rombouts: “Klopt, in het verleden baatte ook<br />

Royal Crown een franchiseformule uit. We wilden<br />

hiermee jonge ondernemers de kans geven<br />

tegen een relatief lage kost een eigen zaak<br />

te starten. Later werden ze dan volwaardige<br />

Royal Crown-leden. We blijven vlot samenwerken<br />

met zelfstandige keukenhandelaars en<br />

fabrikanten. Niet als overkoepelende naam in<br />

een franchiseconcept, wel als aankoopgroepering<br />

om ook hen van de beste prijzen te laten<br />

genieten bij leveranciers.”<br />

Franchise of geen franchise?<br />

“Het starten van een eigen keukenzaak is vandaag<br />

een echt huzarenstuk geworden”, weet<br />

ook Rombouts. “Wat je allemaal moet doen,<br />

regelen, in de gaten houden om nog maar ►<br />

De tendens naar totale interieurafwerking is sterk merkbaar bij de maatwerkbouwers van<br />

Royal Crown. (Foto: Keukens De Jong, Arendonk)<br />

<strong>Keukenbouw</strong>.be 47


franchising<br />

Royal Crown werkt intensief samen met de franchiseketen Schmidt keukens.<br />

te kunnen starten. Zoek maar eens een geschikte<br />

locatie voor je zaak, al dan niet met<br />

voldoende magazijnruimte erbij om voorraad<br />

in te slaan. Daarnaast moet je uiteraard iedereen<br />

in de (ruime) omgeving laten weten dat je<br />

bestaat. Reclame maken kost handenvol geld,<br />

zeker als je in deze wereld je weg niet zo goed<br />

“Ook<br />

franchisenemers<br />

zijn welkom als lid.”<br />

kent. Royal Crown vangt dit bijvoorbeeld op<br />

met onze eigen marketingafdeling met nagenoeg<br />

25 jaar ervaring in communicatie rond<br />

keuken en interieur. En dan begint het werk<br />

nog maar pas. Keukens plannen en plaatsen<br />

is immers de corebusiness. Dan is de aantrekkingskracht<br />

van een franchiseformule heel duidelijk.<br />

De overkoepelende naam is gekend, dus<br />

het leren kennen van je naam in de regio is in<br />

feite al gebeurd. Samen met de franchisegevers<br />

wordt gezocht naar een geschikte locatie<br />

voor de zaak, het magazijn van de franchisegever<br />

is eveneens dat van de franchisenemer dus<br />

dat vinkje staat ook al aangekruist.”<br />

De 166 Royal Crown-leden vertegenwoordigen vandaag een ruim deel van de keukenmarkt in<br />

België. (Foto: Geka Keukens, Oudsbergen)<br />

Oplossingen voor leden<br />

Al heeft Royal Crown geen eigen franchiseformule<br />

meer, toch sluit Frank Rombouts niet uit<br />

dat het opnieuw opgepikt wordt. “Maar dan<br />

geen klassieke franchising, wel dat tikkeltje<br />

anders”, benadrukt Rombouts. “Franchising<br />

Royal Crown-style zeg maar. Ondertussen blijven<br />

we onze leden ondersteunen om hun zaak<br />

draaiende te houden. Het budget dat we spenderen<br />

aan een keuken ligt in Vlaanderen best<br />

hoog. We zijn ook merk- en kwaliteitsbewust<br />

en zoeken naar zekerheden. Een eigen huis is<br />

een verwezenlijking waar we trots op (willen)<br />

zijn. Het interieur van een (eigen) woning stijgt<br />

in belang en daar zetten we met Royal Crown<br />

op in. Zo namen we ook decoratieve artikelen<br />

op in ons portfolio zodat onze leden totaaloplossingen<br />

kunnen uitwerken.” •<br />

48 <strong>Keukenbouw</strong>.be


SPECIAL<br />

lichte bedrijfsvoertuigen<br />

EXTRA BIJLAGE<br />

J&T AUTOLEASE | FORD BEDRIJFSVOERTUIGEN | MAN BEDRIJFSVOERTUIGEN | SORTIMO BEDRIJFSWAGENINRICHTING


DE NIEUWE<br />

DE MAN NIEUWE TGE XLION.<br />

MAN TGE XLION.<br />

Betrouwbare topprestaties voor<br />

elke discipline.<br />

Betrouwbare topprestaties voor<br />

Zoals topatleten bij een triatlon leveren de MAN XLION voertuigen<br />

ook elke dag extreme prestaties, of ze nu in het distributieverkeer<br />

elke of op de bouwwerf discipline. worden ingezet. Dankzij een groot uithoudingsvermogen,<br />

efficiënt krachtgebruik en absolute betrouwbaarheid is<br />

de MAN TGE XLION perfect voorbereid op de speciale eisen van<br />

Zoals<br />

uw branche.<br />

topatleten bij een triatlon leveren de MAN XLION voertuigen<br />

ook<br />

Ontdek<br />

elke<br />

nu<br />

dag<br />

alle<br />

extreme<br />

voordelen<br />

prestaties,<br />

van de MAN<br />

of ze<br />

TGE<br />

nu in<br />

XLION<br />

het distributieverkeer<br />

uitrustingspakketten<br />

of op de bouwwerf<br />

op www.man.be<br />

worden ingezet.<br />

en overtuig<br />

Dankzij<br />

uzelf!<br />

een groot uithoudingsvermogen,<br />

efficiënt krachtgebruik en absolute betrouwbaarheid is<br />

de MAN TGE XLION perfect voorbereid op de speciale eisen van<br />

uw branche.


LEASING<br />

ZONDER ZORGEN VAN A TOT Z<br />

Professionals zijn op zoek naar een lichte bedrijfswagen die perfect aansluit bij hun activiteiten. Een<br />

bestelwagen moet immers zowel mobiliteit garanderen als het werk makkelijker maken, zonder teveel<br />

extra kopzorgen. De organisatie van het wagenpark laten ze graag over aan professionals. J&T Autolease<br />

zorgt daarvoor, zodat de klant zorgeloos op weg kan.<br />

Tekst | Hendrik De Spiegelaere Beeld | J&T Autolease<br />

J&T Autolease biedt mobiliteit in de<br />

ruimste zin van het woord. Het bedrijf<br />

ziet het als zijn missie om elke klant<br />

zoveel mogelijk bij te staan en een<br />

compleet producten- en dienstenpakket<br />

aan te bieden. Om het even of de klant<br />

nu op zoek is naar een compacte, middelgrote,<br />

grote of specifiek omgebouwde<br />

bestelwagen, bij J&T Autolease krijgt hij<br />

altijd het beste professioneel advies. Dat<br />

wordt gekoppeld aan scherp tarieven in<br />

combinatie met een op maat samengesteld<br />

dienstenpakket.<br />

Een standaardvoertuig of een lichte<br />

bedrijfswagen met allerlei extra’s voor een<br />

stoere uitstraling of het voorkomen van<br />

beschadigingen? Extra uitrusting zoals<br />

een dakdrager of een trekhaak? Bij J&T<br />

Autolease behoort het allemaal tot de<br />

mogelijkheden. De dienstverlening gaat<br />

zelfs nog verder. Zo helpt J&T Autolease<br />

ook graag bij de uitstraling van het bedrijf<br />

door een aangepaste bestickering van de<br />

voertuigen. Van eenvoudige reclamebelettering<br />

tot geavanceerde full colour prints<br />

en het compleet wrappen van de bestelauto:<br />

het kan allemaal.<br />

Alleen een optimale inrichting van bedrijfswagens<br />

maakt de voertuigen geschikt<br />

voor de activiteiten waarvoor een bedrijf<br />

ze inzet. Bij J&T Autolease werken ze<br />

samen met verschillende gespecialiseerde<br />

partners om een zo compleet en voordelig<br />

mogelijk voorstel te doen: aangepaste<br />

interieurs, ladesystemen, wand- en<br />

vloerbekleding, complete bouwsystemen<br />

voor het veilig vervoeren en overzichtelijk<br />

opbergen van gereedschappen en materialen.<br />

Met J&T Autolease kan het echt alle<br />

kanten op.<br />

Voertuigen met kast- of koelopbouw, laadkleppen, open laadbak, kippers of chassis-cabine met kraan: niets is J&T<br />

Autolease vreemd.<br />

Het ontzorgen van de klanten ziet J&T<br />

Autolease als één van de belangrijkste<br />

taken. Daarom beschikt het bedrijf over<br />

een uitgebreid netwerk van gespecialiseerde<br />

carrosserieherstellers, bandencentrales<br />

en servicepunten. Meer zelfs, ook<br />

een fleetmanagement systeem voor alle<br />

relevante informatie kan eenvoudig in het<br />

leasepakket geïntegreerd worden.<br />

special lichte bedrijfsvoertuigen 3


De Ford Transit Courier is het meest<br />

compacte model in de Transit familie.<br />

Transit blijft<br />

trendsetter<br />

De Ford Transit is sinds zijn lancering in 1965 uitgegroeid tot een icoon in de wereld van de lichte<br />

bedrijfsvoertuigen. Vandaag staat Transit voor een compleet gamma lichte bedrijfsvoertuigen met<br />

vier basismodellen: de Transit Courier, de Transit Connect, de Transit Custom en de Transit 2T. Van<br />

die lichte bedrijfswagens bestaan ook varianten voor het vervoer van personen die als Tourneo<br />

door het leven gaan. Naast de Transit modellen is er ook nog de stoere pick-up Ranger, de<br />

Europese marktleider in zijn segment.<br />

Tekst | Hendrik De Spiegelaere Beeld | Ford<br />

De Transit Connect en Transit<br />

Courier kregen midden 2018<br />

een grondige facelift. De Transit<br />

Courier is het startmodel van de<br />

Transit familie. Het jongste model kreeg<br />

een geheel opgefriste voorkant. Binnen<br />

zien we wijzigingen die ten goede komen<br />

aan ergonomie. Topmodellen zijn verkrijgbaar<br />

met een groter 6"-kleurenaanraakscherm<br />

met Fords communicatie- en<br />

entertainmentsysteem SYNC 3. De 1.5<br />

EcoBlue dieselmotor van Ford voor dit<br />

model combineert de nieuwste injectie-,<br />

turbo-, en emissiecontroletechnologieën<br />

met een motordesign met lage wrijving.<br />

Dat resulteert in betere prestaties en een<br />

lager brandstofverbruik. Het alternatief is<br />

de 1.0 EcoBoost benzinemotor, met belangrijke<br />

wijzigingen in de cilinderkoppen,<br />

de brandstofinjectie en het emissiecontrolesysteem.<br />

Ook nieuw is de cilinderuitschakeling,<br />

die de motor bij lage belasting<br />

op twee cilinders laat functioneren. De<br />

motoren, die voldoen aan de Euro 6.2<br />

uitlaatgasnormen, worden gekoppeld aan<br />

Fords gloednieuwe manuele transmissie<br />

met zes versnellingen, in plaats van de vijf<br />

versnellingen in het vorige model.<br />

Nuttig laadvolume: 1,91 tot 2,6 m 3<br />

Nuttig laadvermogen: 528 kg<br />

De meest recente Transit Connect kreeg<br />

een nieuw front in lijn met de andere<br />

Fordmodellen. De nieuwe stijl is bovendien<br />

gestroomlijnder voor een nog lager<br />

verbruik. Het interieur werd eveneens<br />

4 special lichte bedrijfsvoertuigen


FORD<br />

De Transit Connect werd voor 2018 volledig opgefrist en vernieuwd.<br />

aangepakt met een instrumentenpaneel<br />

met een nieuwe centrale bedieningszone<br />

met een zwevend, tabletachtig<br />

6"-kleuren aanraakscherm op topmodellen,<br />

met Fords communicatie- en entertainmentsysteem<br />

SYNC 3. Daarbij werden<br />

nieuwe en duurzamere bekledingsmaterialen<br />

gebruikt. Op motorisch vlak kan de<br />

Transit Connect uitgerust worden met de<br />

1.5 EcoBlue dieselmotor of de 1.0 Eco-<br />

Boost benzinemotor. Naast de eveneens<br />

vernieuwde manuele versnellingsbak is er<br />

voor de 1.5 EcoBlue motor een nieuwe<br />

achttrapsautomaat.<br />

Nuttig laadvolume: 2,9 tot 3,6 m 3<br />

Nuttig laadvermogen: 575 tot 828 kg<br />

Ook de Transit Custom kreeg in 2018<br />

een nieuwe generatie met een vernieuwd<br />

design en een volledig nieuw interieur.<br />

Het nieuwe interieur maakt van de nieuwe<br />

Transit Custom een echt mobiel kantoor,<br />

met de grootste opbergcapaciteit in<br />

zijn klasse en een verbeterd comfort en<br />

ergonomie. De drijvende kracht voor de<br />

Transit Custom is de vernieuwde 2.0 Ford<br />

EcoBlue dieselmotor. De motor biedt de<br />

vermogensvarianten 105, 130 en 170<br />

pk, nu aangevuld door een topversie met<br />

185 pk. Het gemiddeld verbruik werd nog<br />

maar eens met zeven procent verlaagd.<br />

Interessant is een ECOnetic bestelwagenvariant<br />

met een lager verbruik en<br />

een CO 2<br />

-uitstoot van 148 g/km. Voor<br />

milieugevoelige klanten is er binnenkort<br />

ook een plug-in hybride (PHEV) met nul<br />

uitstoot. Deze Transit Custom PHEV<br />

gebruikt een geavanceerd hybridesysteem<br />

dat een emissievrij rijbereik van<br />

meer dan 50 kilometer mogelijk maakt en<br />

de 1.0 Ford EcoBoost benzinemotor als<br />

range-extender heeft. De nieuwe Transit<br />

Custom biedt veel mogelijkheden, met<br />

twee dakhoogtes, twee keuzes in wielbasissen,<br />

een maximale toegelaten massa<br />

van 2,6 tot 3,4 ton en de koetswerkstijlen<br />

bestelwagen, minibus en bestelwagen<br />

met dubbele cabine.<br />

De hogere uitvoeringen kregen een op<br />

tablets geïnspireerd, zwevend 8"-aanraakkleurenscherm<br />

met het communicatie- en<br />

entertainmentsysteem SYNC 3 van Ford,<br />

dat zich laat bedienen met knijp- en<br />

veegbewegingen. Dankzij het communicatie-<br />

en entertainmentsysteem SYNC 3 van<br />

Ford kunnen Transit Custom bestuurders<br />

het audiosysteem, het navigatiesysteem en<br />

aangesloten smartphones bedienen met<br />

eenvoudige gesproken commando's.<br />

special lichte bedrijfsvoertuigen 5


De nieuwste specificaties<br />

omvatten ook de Select-<br />

Shift zestrapsautomaat en<br />

een in dit segment unieke<br />

luchtvering achteraan<br />

op de minibusmodellen.<br />

Klanten kunnen nu via de<br />

nieuwe FordPass Connect<br />

Modem en FordPass<br />

app nog beter met hun<br />

voertuig interageren en<br />

communiceren dankzij een<br />

reeks toegevoegde functionele<br />

mogelijkheden zoals<br />

een Wifi-hotspot, eCall, op<br />

afstand vergrendelen en ontgrendelen<br />

van het voertuig,<br />

op afstand starten en stilleggen<br />

van de motor, live traffic<br />

informatie, en zo meer.<br />

Nuttig laadvolume:<br />

3,5 tot 8,3 m3<br />

Nuttig laadvermogen:<br />

562 tot 1433 kg<br />

De Ford Transit 2T werd al<br />

in 2017 verkozen tot ‘Most<br />

Preferred Van’ en blijft<br />

uitzonderlijk populair. Als<br />

grootste model uit het Transit-gamma<br />

wordt de Transit 2T geleverd<br />

als bestelwagen, bestelwagen met dubbele<br />

cabine, (mini)bus, chassis/cabine en<br />

het nieuwe chassis/platform. Er zijn drie<br />

koetswerklengtes, twee dakhoogtes en<br />

een MTM van 2,9 tot 4,7 ton. Dat levert<br />

oneindig veel mogelijkheden op om de<br />

Transit 2T aan te passen aan specifieke<br />

toepassingen. Voor <strong>2019</strong> werd de 2.0-liter<br />

EcoBlue diesel verder geoptimaliseerd om<br />

het verbruik nogmaals met zeven procent<br />

te doen dalen. Ook de introductie van een<br />

elektrisch geassisteerde stuurinrichting<br />

(EPAS) helpt daarbij. Bovendien werd de<br />

Transit 2T door een intensief programma<br />

beduidend lichter en kreeg hij nieuwe aerodynamische<br />

hulpmiddelen. Chauffeurs<br />

kunnen nu ook gebruik maken van de Efficient<br />

Drive Mode, die gps-positionering<br />

gebruikt voor rijadviezen. Het vermogensaanbod<br />

werd naast de 105 pk, 130 pk en<br />

170 pk modellen uitgebreid met een 185<br />

pk variant met 415 Nm koppel. Bovendien<br />

kunnen klanten kiezen tussen voor- ,<br />

achter- en vierwielaandrijving.<br />

In het Transit Custom gamma is nu een hybride uitvoering leverbaar. (Beeld: Charlie Magee)<br />

Nuttig laadvolume: 9,5 tot 15,1 m 3<br />

Nuttig laadvermogen: 820 tot 2132 kg<br />

De Ford Ranger editie <strong>2019</strong> komt<br />

nog krachtiger, zuiniger en meer geraffineerd<br />

voor de dag en pakt uit met tal<br />

van geavanceerde rijhulpsystemen. In<br />

deze nieuwe versie introduceert Ford de<br />

verfijnde 2.0 EcoBlue dieselmotor. Deze<br />

krachtbron reduceert het verbruik met<br />

maar liefst negen procent in combinatie<br />

met de geavanceerde nieuwe tientrapsautomaat.<br />

In de biturboversie is deze motor<br />

goed voor 213 pk en 500 Nm koppel. Dat<br />

is een stijging van maar liefst 13 pk en 30<br />

Nm in vergelijking met de vorige 3.2 TDCi<br />

dieselmotor. De nieuwe Ranger is verkrijgbaar<br />

als Regular Cab, Super Cab en Double<br />

Cab en wordt standaard aangedreven op<br />

de vier wielen. De Ranger is als eerste<br />

wagen in zijn segment standaard uitgerust<br />

met de Intelligent Speed Limiter en<br />

de ongevalswaarschuwing Pre-Collision<br />

Assist met Pedestrian Detection. Active<br />

Park Assist is nu eveneens verkrijgbaar,<br />

in combinatie met het bestaande gamma<br />

geavanceerde rijtechnologieën. Een apart<br />

model is de Ford Ranger Raptor, een<br />

extreme lifestyle-terreinwagen.<br />

Nuttig laadvermogen: 947 tot 1.128 kg<br />

Sleepvermogen: 3.500 kg<br />

Veiligheid en data<br />

Op alle Transit modellen zijn geavanceerde<br />

bestuurdersassistentiesystemen beschikbaar,<br />

waaronder Intelligent Speed Assist,<br />

het noodremsysteem Pre-Collision Assist<br />

with Pedestrian Detection, Side Wind<br />

Stabilisation, en Active Park Assist, dat de<br />

bestuurder helpt bij het insturen van parallelle<br />

en dwarse parkeerplaatsen. Intelligent<br />

Speed Assistance met Traffic Sign Recognition<br />

wordt door de bestuurders ingeschakeld<br />

door met toetsen op het stuurwiel<br />

een maximale rijsnelheid in te stellen. Het<br />

systeem detecteert verkeersborden met<br />

een camera die gemonteerd werd op de<br />

voorruit. Wanneer de toegelaten maximumsnelheid<br />

lager is dan de ingestelde snelheid,<br />

vertraagt de wagen.<br />

6 special lichte bedrijfsvoertuigen


FORD<br />

Op de Transit Custom wordt dit aangevuld<br />

met Blind Spot Information System<br />

met Cross Traffic Alert. De Transit Custom<br />

introduceert de nieuwe functie Variable Rear<br />

Range, die bestuurders vroeger waarschuwt<br />

wanneer het systeem sneller naderende<br />

voertuigen detecteert. Het nieuwe<br />

model beschikt bovendien over sensoren<br />

van de nieuwste generatie, met een groter<br />

detectiebereik en verbeterde capaciteiten.<br />

De Transit 2T werd nog zuiniger en kreeg een nieuwe topmotor met 185 pk.<br />

Nieuw zijn tevens de Ford Telematics<br />

met data voor de fleetowners. Dat wordt<br />

gekoppeld aan Ford Data Services, waarmee<br />

bedrijfsvloten, telematica serviceproviders<br />

en fleetmanagementbedrijven<br />

direct toegang hebben tot OEM-grade<br />

voertuigdata.<br />

De populaire Ranger pick-up werd vernieuwd met onder meer zuiniger en krachtiger motoren. (Beeld: Charlie Magee)<br />

special lichte bedrijfsvoertuigen 7


De voertuiginrichting voor meer productiviteit.<br />

Ma imaal gebruik<br />

van de laadruimte.<br />

[ Gebruik van de volledige ruimte van uw voertuig ] [ Flexibele indeling van legborden<br />

volgens de contouren van het voertuig ] [ Compacte zijprofielen voor meer plaats op de bodem ]<br />

mySortimo.be<br />

mySortimo.be/sr5<br />

Montage en service<br />

in heel de Belux !<br />

Vrijblijvende demonstratie<br />

met offerte op maat.<br />

Gratis Tel.: 0800 857 59


MAN<br />

MAN TGE<br />

Een echt bouwvoertuig<br />

MAN heeft het TGE-gamma lichte bedrijfsvoertuigen al snel uitgebouwd tot een volledig programma<br />

met tal van versies die bijzonder geschikt zijn voor de bouwsector. Voorbeelden daarvan zijn de 4x4<br />

uitvoeringen, kippers af fabriek en een uitbreiding naar boven toe tot 5,5 ton MTM.<br />

Tekst | Hendrik De Spiegelaere Beeld | MAN<br />

Met gesloten bestelwagens, combi-uitvoeringen en<br />

chassis-cabines biedt MAN een uitgebreid gamma aan<br />

koetswerkvormen. Daarbij kan men ook kiezen uit twee<br />

wielbasislengtes, drie lengtes en drie dakhoogtes. Het<br />

nuttig laadvermogen van de 3,5 ton versie kan oplopen tot 1,5<br />

ton en bij de gesloten bestelwagens zijn laadvolumes tot 18,4 m 3<br />

mogelijk.<br />

Bij de chassis-cabines is een enkele of dubbele cabine mogelijk.<br />

Deze laatste biedt met zijn zeven zitplaatsen een ideaal voertuig<br />

voor de bouw.<br />

Van 3 tot 5,5 ton<br />

De MAN TGE is er in uitvoeringen met een maximum toegelaten<br />

massa van 3 ton, 3,5 ton en nu ook 5,5 ton. De zwaarste versie<br />

krijgt dubbele bandenmontage op de achteras. Het trekgewicht<br />

(geremd) voor de TGE is 3,5 ton. MAN biedt tevens de keuze uit<br />

modellen met voorwielaandrijving, achterwielaandrijving of zelfs<br />

vierwielaandrijving, telkens met een manuele zesversnellingsbak<br />

of een automaat met acht verhoudingen. De 2-liter dieselmotor<br />

kent vier vermogensvarianten: 75 kW/1<strong>02</strong> pk, 90 kW/122 pk,<br />

103 kW/140 pk en 130 kW/177 pk. Deze viercilinder motor is<br />

door MAN onder handen genomen om hem af te stemmen op<br />

de harde omstandigheden in de bouw.<br />

De TGE is voor heel wat taken in de bouw geschikt en is af<br />

fabriek leverbaar met een kipopbouw (bijvoorbeeld Scattolini) of<br />

een volledige inrichting (bijvoorbeeld Sortimo).<br />

Veiligheid<br />

Een ander punt waar de TGE hoog scoort, zijn de veiligheidssystemen<br />

en assistentie voor de chauffeur. Zo is EBA (Emergency<br />

Brake Assist) standaard. Hiermee worden ongevallen vermeden<br />

en dus ook de uitvaltijd en de dure reparaties. Optioneel zijn<br />

zaken als een achteruitrij-assistent en een systeem om gemakkelijker<br />

met een aanhangwagen te manoeuvreren leverbaar.<br />

De elektromechanische servobesturing is dan weer op alle TGE<br />

modellen voorzien. Niet alleen biedt dat een uitstekend stuurgevoel,<br />

de besturing helpt de chauffeur ook om de koers te<br />

bewaren bij felle zijwind.<br />

De MAN TGE-klant kan bovendien rekenen op de professionele<br />

ondersteuning van het hele MAN-netwerk voor advies,<br />

onderhoud, reparaties, maar ook de uitgebreide dienstverlening<br />

op het vlak van financiering, geconnecteerde diensten (RIO),<br />

onderhoudsformules, verzekeringen, banden en nog veel meer.<br />

De jarenlange expertise van MAN als vrachtwagenfabrikant staat<br />

hierbij ook ter beschikking van de TGE klanten.<br />

special lichte bedrijfsvoertuigen 9


5S-methode voor bestelwagen en atelier<br />

Sortimo creëert efficiënte werkplek<br />

met nieuwe labels en inlegstukken<br />

Ongecoördineerde zoekacties<br />

in je bedrijfsvoertuig en je<br />

(mobiele) atelier laten niet<br />

alleen een zeer onprofessionele<br />

indruk na bij opdrachtgevers<br />

en eindklanten, ze kosten ook<br />

heel wat waardevolle tijd.<br />

Tijd die beter besteed kan<br />

worden. Sortimo, inrichter van<br />

bedrijfsvoertuigen, ontwikkelt<br />

oplossingen voor een efficiënt<br />

georganiseerde werkplek en<br />

komt daarmee tegemoet aan<br />

reële marktvragen. De nieuwe<br />

mySortimo-etiketten en de<br />

inlegstukken voor gereedschap -<br />

ontwikkeld volgens de gevestigde<br />

5S-methode - zijn daarvan het<br />

meest recente voorbeeld.<br />

Tekst | Hendrik De Spiegelaere Beeld | Sortimo<br />

Het Sortimo 5S-systeem zorgt voor organisatie in de bestelwagen.<br />

Sortimo integreert de 5S-methode -<br />

Sorteren, Schikken, Schoonmaken,<br />

Standaardiseren, Systematiseren<br />

- in het bedrijfsvoertuig. Doel: orde<br />

en netheid op de werkplek optimaliseren<br />

voor een maximale productiviteit. De<br />

SR5-voertuiginrichting van Sortimo biedt<br />

precies die voorwaarden die nodig zijn om<br />

dat in de dagelijkse praktijk te brengen<br />

van de vakman/vakvrouw ‘op de baan’,<br />

met name speciaal op de werkprocessen<br />

afgestemde configuratiemogelijkheden en<br />

geïntegreerde systematisering.<br />

Handige schuifladen met inlegstukken voor kleine werktuigen.<br />

10 special lichte bedrijfsvoertuigen


SORTIMO<br />

Het hele systeem is modulair opgevat.<br />

Met mySortimo kan de klant zelf aan de slag met<br />

een ontwerp.<br />

mySortimo labels<br />

Eén van de elementen die bijdragen aan<br />

een optimaal georganiseerde werkplek<br />

– of dat nu in het bedrijfsvoertuig zelf, op<br />

de werf of in het atelier is – zijn de nieuwe<br />

mySortimo labels. Scheurvast, vochtbestendig<br />

en met optimale hechting liggen<br />

ze mee aan de basis van een efficiënte<br />

werkdag. De kleurcodering zorgt voor<br />

optische identificatie en ook de individuele<br />

beschrijving levert een snelle toegang op<br />

tot de inhoud van legborden, schuifladen,<br />

koffers en de Sortimo BOXX’en. Bovendien<br />

vereenvoudigen de etiketten ook het<br />

aanvulproces; geen onverwachte stockonderbrekingen<br />

meer.<br />

Inlegstukken voor gereedschap<br />

Elk gereedschap heeft zijn eigen plaats.<br />

Dat klinkt logisch, maar blijkt in de dagelijkse<br />

praktijk toch niet altijd zo evident.<br />

Werkmaterieel én lading meenemen, het kan!<br />

Daarom ontwikkelde Sortimo in samenwerking<br />

met partner Gedore - fabrikant<br />

van gereedschap - inlegstukken op maat.<br />

Handgereedschappen kunnen er ordelijk<br />

en overzichtelijk worden opgeborgen, én<br />

blijven ook tijdens het transport naar de<br />

werkplaats veilig op hun plek liggen. Het<br />

kleurverschil van de uitsparingen zorgt ervoor<br />

dat ontbrekend gereedschap meteen<br />

in het oog springt.<br />

De formaten van de inlegstukken zijn<br />

compatibel met Sortimo-opbergoplossingen<br />

zoals diverse BOXX’en, metalen koffers,<br />

schuifladen en het mobiele WorkMo<br />

assortiment. Dit alles én de mogelijke<br />

combinatie met inzetbakjes en verdeelschotten<br />

creëert een georganiseerde<br />

werkplek afgestemd op de vereisten van<br />

elke individuele gebruiker.<br />

special lichte bedrijfsvoertuigen 11


Wij hebben de<br />

mobiliteitsoplossing<br />

voor u!<br />

Expert in Oplossingen Persoonlijk en Uitgebreid<br />

leasing op maat betrokken aanbod<br />

T: +32 (0)3 544 29 00 - I: www.jentautolease.be<br />

E: contact@jentautolease.be


Nieuw Ford Transit gamma<br />

Onze reputatie brengt u verder<br />

Transit Custom<br />

Transit<br />

Transit Connect<br />

Transit Courier<br />

Zaken doen is een kwestie van vertrouwen. En op de Transit kan u bouwen.<br />

Nu nog zuiniger. Met full connectivity. En met een reeks rijhulptechnologieën<br />

die tot nu toe enkel in personenwagens zaten.<br />

De nummer 1 in Europa is nu nog beter. Boost uw business. Surf naar ford.be<br />

4,3-8,1 L/100 KM. 112-228 G/KM CO 2 . (NEDC)<br />

Milieu-informatie (KB 19/03/2004): www.nl.ford.be/milieu. Verbruik en uitstoot geldig voor de uitvoering met banden zoals beschreven in de standaarduitrusting. Optionele velgen en/of banden kunnen een andere<br />

CO 2 -uitstoot en verbruik tot gevolg hebben. De afgebeelde voertuigen kunnen afwijken van de vermelde wagens. Contacteer uw Ford-verdeler voor meer informatie of raadpleeg onze site www.nl.ford.be.<br />

Geef voorranG aan veiliGheid. ford.be


koelvries<br />

VRIJSTAAND OF INGEBOUWD?<br />

Koelkasten en diepvriezers zijn onmisbaar geworden<br />

in een keuken. Daar waar het vroeger volstond<br />

om een functioneel apparaat te hebben, spelen<br />

vandaag ook het design en de kleur een rol. De<br />

functies werden niet vergeten, integendeel. Meer<br />

en meer (handige) features houden onze ingrediënten<br />

langer vers.<br />

Tekst Tom Rampelbergh Beeld Eggo, D. Engels, Schneider<br />

Keuzemogelijkheden qua opstelling, kleuren, aantal deuren en features zijn belangrijk voor consumenten.<br />

62 <strong>Keukenbouw</strong>.be


koelvries<br />

“De energiezuinigheid van een<br />

koelkast of diepvriezer is één van<br />

de belangrijkste aandachtspunten.”<br />

Nadelen<br />

Fabrikanten van werkbladen noemen werkbladen<br />

als hét belangrijkste item in de keuken.<br />

Bij producenten van spoeltafels klinkt<br />

het dat spoeltafels de centrale plaats in een<br />

keuken zijn. Het antwoord van wie koelkasten<br />

en diepvriezers maakt, luidt logischerwijs<br />

dat een keuken geen keuken is zonder<br />

een (goede) koelkast. De mogelijkheden zijn<br />

legio, zowel bij de vrijstaande exemplaren<br />

als de inbouwtoestellen. Daar schuilt al een<br />

eerste belangrijke keuze die dient te worden<br />

gemaakt, en die ook rechtstreeks invloed<br />

heeft op en beïnvloed wordt door de<br />

opmaak van de keuken in zijn geheel. Ga je<br />

voor een vrijstaand of een ingebouwd model?<br />

De meeste fabrikanten bieden beide mogelijkheden<br />

aan, slechts enkelen onder hen kiezen<br />

volop voor één van de twee methodes.<br />

Daardoor blijft de deur minder lang open en<br />

worden temperatuurschommelingen tot een<br />

minimum beperkt. Last en zeker not least:<br />

denk goed na over de bewaarcapaciteit en de<br />

temperatuurzones die een gezin nodig heeft.<br />

Neem daarom steeds de eetgewoontes en het<br />

aantal personen in een huishouden mee in<br />

de beslissing welk toestel het moet worden.<br />

Voor een koelkast wordt algemeen gerekend<br />

op een netto-inhoud van 70 tot 100 liter voor<br />

een huishouden van één of twee personen.<br />

Tel daar 40 tot 50 liter bij per persoon extra.<br />

Bij een diepvriezer speelt de mate van gebruik<br />

een belangrijke rol. Wie vaak gebruikmaakt<br />

van de diepvriezer, rekent best op een<br />

netto-inhoud van 130 liter per persoon. Een<br />

netto-inhoud van 50 tot 80 liter volstaat wanneer<br />

de diepvriezer minder wordt gebruikt.<br />

Een extra toestel<br />

Een koelkast of een koel-vriescombinatie in<br />

de keuken volstaat soms niet meer en dan<br />

wordt er overgegaan tot een tweede toestel<br />

dat dan vaak in een garage of een tuinhuis<br />

komt te staan. Maar is dat wel een slim idee?<br />

In garages en tuinhuizen heersen immers<br />

andere temperaturen dan in de keuken. Eén<br />

goede raad: check goed bij klanten waar het<br />

toestel komt te staan en hoe de situatie daar<br />

is. Een goede raad voor klanten: check goed<br />

de internationaal gestandaardiseerde klimaatklasse<br />

van een toestel. Deze aanduiding geeft<br />

immers aan in welke omgevingstemperaturen<br />

een toestel optimaal functioneert. Er zijn vier<br />

categorieën: SN (subnormaal, van 10°C tot<br />

32°C), N (normaal, van 16°C tot 32°C), ST<br />

(subtropisch, 16°C tot 38°C) en T (tropisch,<br />

van 16°C tot 43°C). Een combinatie van twee<br />

categorieën kan perfect. Zo werkt een toestel<br />

bij bijvoorbeeld klimaatklasse SN-T optimaal<br />

binnen het bereik van 10°C en 43°C. Temperaturen<br />

lager dan 10°C zijn niet opgenomen<br />

in deze internationale normering. Informatie<br />

hierover vraag je best aan de fabrikanten.<br />

Andere aandachtspunten<br />

De stijgende energieprijzen hebben ook hun<br />

weerslag op de interesse van de consumenten<br />

in de meest energiezuinige toestellen.<br />

Verschillende fabrikanten getuigen dat de<br />

energiezuinigheid van toestellen een belangrijke,<br />

al dan niet de belangrijkste, drijfveer is<br />

bij de aankoop van een toestel. De functies<br />

en features van een toestel worden ook goed<br />

onder de loep genomen, net als de onderverdeling<br />

in verschillende zones die iedereen<br />

naar wens kan instellen op koelen of vriezen.<br />

Uiteraard zijn consumenten kieskeurig en willen<br />

ze kunnen kiezen uit vele mogelijkheden,<br />

zowel qua afmetingen, kleuren en deuren. •<br />

Praktische plaatsingstips<br />

Zowel bij een vrijstaand als bij een ingebouwd<br />

model hou je best rekening met enkele aandachtspunten.<br />

Vermijd zoveel mogelijk de<br />

plaatsing net naast of onder een warmtebron<br />

(oven, radiator, kookplaat). Direct zonlicht<br />

is eveneens uit den boze. Warmte zorgt er<br />

immers voor dat de compressor meer moet<br />

draaien en dat heeft een impact op zowel de<br />

levensduur als het verbruik van het toestel.<br />

Om praktische redenen wordt de koelkast<br />

best niet te ver van het werkblad geplaatst.<br />

De planning van de keuken bepaalt mee welke koelkast gekozen wordt.<br />

<strong>Keukenbouw</strong>.be 63


NATUURSTEEN OP ZIJN BEST<br />

EEN NAAM MET FAAM.<br />

Doet de naam Culot een belletje rinkelen?<br />

Onze naam Culot en natuursteen zijn in Londerzeel onlosmakelijk met elkaar verbonden.<br />

Begin de jaren 1900 begon onze overgrootvader August Culot natuursteen te bewerken. Hij werd hierin<br />

dé referentie in de streek en leverde altijd de hoogste kwaliteit. Vandaag zetten wij Thierry, Joeri en<br />

Lesly – intussen de vierde generatie – zijn werk verder. Granidesign Culot, zelf in 2003 opgestart,<br />

groeide ook uit tot een huis van vertrouwen bij zowel de professional als de particulier. We zijn alert<br />

voor de laatste trends en staan u daadwerkelijk bij met deskundig, betrouwbaar en duurzaam advies.<br />

Neringstraat 4, 1840 Londerzeel | 052 31 00 12 | info@granidesign-culot.be<br />

64 <strong>Keukenbouw</strong>.be<br />

www.granidesign-culot.be


koelvries<br />

ICONISCHE KOELKAST<br />

IN DESIGNJASJE<br />

We kennen KitchenAid allemaal van de moderne keukenrobots. Maar de producent bereidt zijn aanbod voor de<br />

keuken verder uit. De nieuwste aanvulling: de Iconic Fridge, een luxueuze koelkast volgens het gekende design en<br />

met een elektronisch display vol mogelijkheden.<br />

Tekst Stephanie Demasure Beeld KitchenAid<br />

De jarenlange ervaring als ontwikkelaar en<br />

producent van keukenuitrusting wendt KitchenAid<br />

aan voor zijn nieuwste koelkast.<br />

De Iconic Fridge combineert een moderne<br />

look met innovatieve technieken en een<br />

praktische inrichting. De planken met metalen<br />

inzet en de binnenverlichting met ledtechnologie<br />

maken het unieke interieur af.<br />

Digitaal display met touchbediening<br />

Het elektronisch display past perfect in<br />

het strakke design van de koelkast. Maar<br />

bovenal is de bediening intuïtief en gebruiksvriendelijk.<br />

Via de touch gebruikersinterface<br />

stel je eenvoudig functies en temperaturen<br />

in. Met tal van mogelijkheden<br />

en een minimum aan technische kennis.<br />

Dat moderne ontwerp komt terug in elk<br />

facet van het ontwerp. Het iconisch uitzicht<br />

is gebaseerd op de beroemde rode<br />

Artisan mixer met metalen afwerkingen,<br />

zoals de handgreep. De ronde artisan details<br />

en rode medaillons aan de buitenzijde<br />

matchen perfect met de ronde vormen<br />

in de binneninrichting van de koelkast.<br />

Efficiënt ontwerp<br />

De Iconic Fridge maximaliseert de efficiëntie<br />

van een koelkast op verschillende vlakken.<br />

Om te beginnen met de indeling van het interieur.<br />

De koelkast heeft een netto capaciteit<br />

van 230 liter, opgedeeld in 205 liter koelkast<br />

en 25 liter diepvries. Met verstelbare planken<br />

creëer je je eigen indeling, om je voedsel<br />

praktisch en gemakkelijk te stockeren.<br />

Ook op vlak van energiegebruik kies je een<br />

optimaal rendement. Getuige daarvan is het<br />

A++-energielabel. Het akoestisch comfort<br />

krijg je er bovenop. Het geluidsniveau van<br />

de koelkast bedraagt namelijk maximaal<br />

38dB. Dat is fluisterstil voedselbehoud. Het<br />

Pro Air Systeem houdt de temperatuur en<br />

luchtvochtigheid namelijk perfect onder<br />

controle, met dank aan de acti-bacteriële<br />

filter. Zo profiteer je van optimale versheid<br />

en hygiëne mét esthetische troeven. •<br />

De ronde artisan details en rode medaillons aan de buitenzijde matchen perfect met de ronde vormen in de binneninrichting van de koelkast.<br />

<strong>Keukenbouw</strong>.be 65


koelvries<br />

Vrijstaande en ingebouwde wijnkasten broederlijk naast elkaar.<br />

MEER RUIMTE<br />

MEER LICHT<br />

MEER TOESTELLEN<br />

Het paradepaardje van elk bedrijf is ongetwijfeld de showroom. Grenache pakte haar showroom grondig aan. Een<br />

uitbreiding en renovatie van de bestaande toonzaal mondde uit in een aangename setting met veel natuurlijk daglicht<br />

waarin de wijnkasten de hoofdrol spelen.<br />

Tekst Tom Rampelbergh Beeld Grenache<br />

66 <strong>Keukenbouw</strong>.be


koelvries<br />

Weg van een buitenbeetje, op naar een mainstream<br />

product. Grenache timmerde de voorbije<br />

jaren hard aan de weg om wijnkasten<br />

gemeengoed te maken. “Ongeveer tien jaar<br />

geleden kozen we om ons te specialiseren in<br />

deze producten”, horen we. “Vandaag zijn<br />

we trots op waar we staan. De vernieuwde<br />

showroom, met meer ruimte voor zowel onze<br />

vrijstaande toestellen als de inbouwmodellen,<br />

is een mooie verwezenlijking en zal ons helpen<br />

verder de wijnkasten te promoten.”<br />

Ideetjes<br />

Een rustige straat aan het Kanaal van Willebroek,<br />

niet meteen een locatie waar je een<br />

showroom verwacht? “Voor sommige producten<br />

zou deze locatie inderdaad niet ideaal<br />

zijn”, geeft Karine Achten van Grenache aan.<br />

“Wijnkasten zijn echter een ander type product,<br />

een product waar mensen naar op zoek<br />

gaan. De locatie speelt daarbij een minder<br />

belangrijke rol. De ruimte die je de toestellen<br />

geeft en de manier waarop je ze kan tonen,<br />

zijn pijlers die we wel in de gaten hebben gehouden.<br />

Een waarheidsgetrouwe opstelling,<br />

het aanreiken van ideeën, daar zijn geïnteresseerde<br />

mensen naar op zoek. We zijn er van<br />

overtuigd dat we met deze werkzaamheden<br />

een stap in de goede richting hebben gezet.<br />

We tonen naast de wijnkasten ook het gamma<br />

van Amica dat we sinds kort in België verdelen.<br />

Dampkappen, koelkasten, … Kortom<br />

alles wat in een keuken, en uiteraard naast<br />

een wijnkast, thuishoort.” •<br />

“Van buitenbeentje naar<br />

mainstream in<br />

ongeveer tien jaar.”<br />

Amica, sinds kort in de portefeuille van Grenache, kreeg eveneens ruimte in de vernieuwde showroom.<br />

<strong>Keukenbouw</strong>.be 67


BRENG UW PASSIE<br />

NAAR EEN<br />

HOGER NIVEAU<br />

KitchenAid introduceert een<br />

lijn van huishoudapparaten<br />

die uw passie voor koken<br />

tot leven brengen.<br />

Welkom in een wereld<br />

van oneindige<br />

kookmogelijkheden.<br />

Ontdek meer op: www.kitchenaid.be<br />

19_WHBE_17811 12 pg advertentie KitchenAid.indd 1 01/04/<strong>2019</strong> 16:09


www.trivestsoftwaregroup.be<br />

demo@trivestsoftwaregroup.be<br />

Proteus ERP is specifiek ontwikkeld voor interieurbouw,<br />

keukenbouw en meubel- en houtindustrie.<br />

Deze software biedt ondersteuning van ontwerp tot en met<br />

afronding, inclusief aansturing van uw machinepark.<br />

DON’T WAIT FOR OPPORTUNITY. CREATE IT<br />

CAD/CAM<br />

Software<br />

ERP<br />

Software<br />

MOBILE<br />

Applications<br />

BUSINESS<br />

Intelligence


koelvries<br />

SUCCESVOL BLIJVEN IN<br />

TIJDEN VAN VERANDERING<br />

Elk jaar organiseert MHK een jaarvergadering waarop alle partners uitgenodigd worden. Deze jaarvergaderingen<br />

zijn ideale ontmoetingsplaatsen tussen alle partners van de aankoopgroepering. De eerste keer werd verzamelen<br />

geblazen in 1999 in Hotel President in het centrum van Brussel. Dit jaar was Hotel Tangla, ook in Brussel, de locatie<br />

voor de 21e editie van de jaarvergadering.<br />

Tekst Tom Rampelbergh Beeld MHK<br />

Ronny Thyssen.<br />

Tom Palmaerts.<br />

Karel Van Eetvelt.<br />

70 <strong>Keukenbouw</strong>.be


koelvries<br />

Het gerenoveerde Tangla Hotel kleurde volledig<br />

rood, MHK-rood. Van zondag 2 juni<br />

tot en met dinsdag 4 juni streken de aankoopgroepering<br />

en haar partners er immers<br />

neer. De jaarvergadering, een traditioneel<br />

ontmoetingsmoment, wordt bij de<br />

bezoekers naar waarde geschat. Elke editie<br />

opnieuw vallen de hoge bezoekersaantallen,<br />

de interessante sprekers en de (in)formele<br />

gesprekken op. Ronny Thyssen, zaakvoerder<br />

van MHK Belgium, was gastheer.<br />

Toerist in eigen land<br />

MHK stelde een gevarieerd, meerdaags programma<br />

op, waarop partners en genodigden<br />

vrijuit konden intekenen. Wie wenste kon in<br />

het hotel blijven overnachten om zo ten volle<br />

de opportuniteiten van zowel het programma<br />

als de gesprekken te benutten. Zo konden<br />

de gasten op zondag 2 juni in de namiddag<br />

genieten van een toeristisch programma<br />

doorheen Brussel, de hoofdstad van België<br />

en van Europa. Eén van de gekende toeristische<br />

trekpleisters, gebouwd voor de Wereldtentoonstelling<br />

in Brussel in 1958, werd<br />

bezocht. De gasten genoten van een bezoek<br />

aan het Atomium en een rondrit door Brussel<br />

onder een deugddoend lentezonnetje.<br />

Aan het werk<br />

Maandag 3 juni, het zwaartepunt van de<br />

jaarvergadering. Waar de voormiddag volledig<br />

in het teken stond van ontmoetingen<br />

tussen handel en industrie, opende Ronny<br />

Thyssen, zaakvoerder van MHK Belgium,<br />

in de namiddag officieel de algemene vergadering.<br />

Hij bedankte allereerst alle contractleveranciers<br />

en handelspartners voor de<br />

samenwerking waardoor MHK Belgium kan<br />

terugblikken op een succesvol 2018. “En dat<br />

in tijden van verandering”, aldus Thyssen.<br />

“Een geconnecteerde wereld biedt overduidelijk<br />

voordelen, maar boezemt jammer genoeg<br />

bij vele mensen ook angst in. Ook de<br />

Brexit, de handelsoorlog tussen China en de<br />

Verenigde Staten en de ongetwijfeld moeilijke<br />

regeringsonderhandelingen in ons land<br />

zorgen voor de nodige onrust. Experten verwachten<br />

dat de economische groei zal vertragen.<br />

Maar geen reden tot paniek: de verkoop<br />

van woningen en appartementen stijgt,<br />

althans in Vlaanderen. En de digitalisering<br />

heeft steeds meer impact op hoe we denken,<br />

wonen, werken, … Sociale netwerken<br />

vormen een bron van informatie en inspiratie.<br />

Toch verliezen consumenten de traditionele<br />

winkel niet uit het oog, al verwachten<br />

ze daar te genieten van een totaalervaring.<br />

De aankoop gebeurt, zeker in de keukensector,<br />

offline. In een winkel dus. Met de Oculus<br />

Rift 3D-bril bij Carat en met de ontwikkeling<br />

van de Easy Room app, weldra beschikbaar,<br />

spelen we voluit in op deze wensen.”<br />

Omarm de digitalisering<br />

Trendwatcher Tom Palmaerts en Karel Van<br />

Eetvelt, CEO van Febelfin, ontcijferden elk<br />

op hun manier enkele hete hangijzers rond<br />

retail en ondernemen. Zo ziet Palmaerts een<br />

uitdaging in de verschillende generaties en<br />

hoe er mee om te gaan, als werknemers,<br />

als collega’s en als klanten. Ook de opkomst<br />

van technologische snufjes en de manier<br />

waarop iedereen erop reageert vertoont<br />

duidelijke verschillen tussen generaties. “En<br />

toch zal het fysiek samenkomen belangrijker<br />

en belangrijker worden”, geeft Palmaerts<br />

aan. “Alleen inzetten op technologie is uit<br />

den boze. Investeer in mensen! De beste<br />

mensen, los van leeftijd, cultuur, locatie en<br />

andere parameters. Klanten willen, zeker<br />

als het gaat om een wezenlijke investering<br />

als de aankoop van een nieuwe keuken,<br />

een totaalbeleving. En de juiste mensen<br />

kunnen die geven.”<br />

Karel Van Eetvelt is vandaag CEO van Febelfin<br />

maar was jarenlang gedelegeerd bestuurder<br />

van Unizo. “Ondernemen wordt beïnvloed<br />

door verschillende veranderingen in<br />

de samenleving”, aldus Van Eetvelt. “Consumentengedrag,<br />

technologieën, noem maar<br />

op. Een ondernemer alleen kan dat niet bolwerken.<br />

Samenwerken is het antwoord. Collectief<br />

sta je sterker dan alleen. Ondernemen<br />

is ook nadenken. ‘Adapt or die’ ofwel ‘Pas je<br />

aan of sterf’. Dat is jammer genoeg de economische<br />

realiteit. In België wonen ongeveer<br />

11 miljoen mensen. Alle 11 miljoen hebben<br />

dromen die ze willen zien uitkomen. Als je<br />

die (gedeeltelijk) kan realiseren, dan komen<br />

ze naar jou.” •<br />

Het uitgelezen moment voor (in)formele gespreken.<br />

<strong>Keukenbouw</strong>.be 71


software<br />

COMPUTERPROGRAMMA’S<br />

TEN DIENSTE VAN DE PLANNING<br />

De tijd van potlood en papier is definitief voorbij. Hoogstens om te schetsen en ideetjes neer te pennen zijn deze<br />

twee items nog nuttig. Wordt de aanschaf van een nieuwe keuken concreet, dan trekken zowel consumenten als<br />

keukenbouwers naar de computer. De digitalisering heeft definitief haar intrede gemaakt, ook bij het plannen van<br />

een keuken.<br />

Tekst Tom Rampelbergh Beeld Compusoft<br />

Keukens in verschillende formaten en stijlen worden heel duidelijk getoond waardoor de klanten ze beter kunnen beleven.<br />

72 <strong>Keukenbouw</strong>.be


software<br />

“Een goed softwarepakket<br />

vergemakkelijkt het werk van de<br />

keukenbouwer en de keuze<br />

van de eindklanten.”<br />

Wie keukensoftware ingeeft als zoekopdracht<br />

in Google, ziet meteen het (over)aanbod aan<br />

programma’s die consumenten helpen hun<br />

droomkeuken zelf te tekenen. Na het kiezen<br />

van een beperkt aantal parameters kan<br />

iedereen beginnen ontwerpen. ‘Ontwerp nu<br />

je keuken in 3D’, ‘Je keuken in 3D’ en ‘Direct<br />

aan de slag’ zijn slechts enkele van de korte,<br />

krachtige uitspraken die surfende consumenten<br />

moeten overtuigen door te klikken. Deze<br />

programma’s, online of te downloaden, geven<br />

de vrijheid aan iedereen om te experimenteren<br />

en een eigen keuken uit te werken, steeds<br />

met de mogelijkheid het plan volledig af te<br />

werken of te overlopen in de winkel. Maar<br />

niet iedereen neemt zelf het heft in handen.<br />

Ook de werknemers van een keukenzaak beschikken<br />

over handige tekenprogramma’s die<br />

hen vlot doorheen de opmaak van een keukenplan<br />

loodsen.<br />

Doelen bereiken<br />

Klanten die bij een keukendealer langsgaan,<br />

willen de beste zorgen voor hun project. Dat<br />

spreekt voor zich aangezien het toch om een<br />

aanzienlijk budget gaat en ze er, als alles perfect<br />

verloopt, heel veel jaren genot van hebben.<br />

Keukendealers willen uiteraard zoveel<br />

Opvulling CS Cloud/Cubex - <strong>2019</strong>/3/28<br />

mogelijk projecten verkopen en keukens realiseren.<br />

Dat is ook logisch. Een goed uitgekiend<br />

softwarepakket kan een krachtige tool<br />

zijn om een verkoop tot een goed einde te<br />

brengen. Sterke troeven daarbij zijn de hoge<br />

gebruiksvriendelijkheid waardoor keukendealers<br />

snel de kneepjes van het programma<br />

kennen en de mogelijkheid om heel realistische<br />

keukenontwerpen, al dan niet geavanceerd,<br />

in 3D te tonen. Ideaal om een accuraat<br />

beeld te krijgen van een ontwerp. Eventuele<br />

aanpassingen zijn vrij snel uitgevoerd. De beschikbare<br />

programma’s werken ook volledig<br />

geïntegreerd. Dit betekent dat alle gegevens<br />

in één database verzameld zijn waardoor heel<br />

efficiënt kan worden gewerkt, niet alleen<br />

bij het tekenen van het ontwerp, maar meteen<br />

ook voor de commerciële berekeningen<br />

en materiaallijsten.<br />

Integratie van nieuwe technologie<br />

De beschikbare programma’s tonen heel realistisch<br />

hoe een keuken er kan uitzien. Dat<br />

geeft sowieso al de mogelijkheid om in te<br />

schatten wat eventueel anders moet, wat<br />

werkt en niet werkt, wat de sterke punten zullen<br />

worden in de keuken die je gaat plaatsen.<br />

Tot hiertoe gaat het over het tonen van een<br />

ontwerp, geplande al bij installatie al heel realistisch getekend, op<br />

een beeldscherm van een computer of tablet.<br />

Bovenaanzicht: Project CLOUD Datum : 27.11.2017 OPGELET : De tekening is een niet bindende weergave van de<br />

De technologie staat echter niet stil. Verschillende<br />

bedrijven die een tekenprogramma<br />

ontwikkelden, werken nu aan een uitbreiding<br />

(of hebben deze reeds beschikbaar) die het<br />

mogelijk maakt in een geplande keuken rond<br />

te stappen. Het volstaat om een VR-bril (virtual<br />

reality) op te zetten en je beleeft de keuken<br />

alsof je er echt in rondstapt. Sciencefiction?<br />

Integendeel, vandaag al mogelijk. Deze<br />

(nieuwe) mogelijkheid tilt de beleving naar<br />

een hoger niveau.<br />

Meer dan alleen ontwerpen<br />

Software kan uiteraard in andere domeinen<br />

het leven van de werknemers vergemakkelijken.<br />

Ook wat betreft de administratie en het<br />

dagelijkse management verminderen deze<br />

programma’s de kopzorgen. Productiebedrijven<br />

plukken de vruchten van een automatisering<br />

van de bedrijfsprocessen en een koppeling<br />

met het administratieve luik. •<br />

1<br />

De grondplannen voor de installateurs en voor de eindklanten verzamelen de items die op hen<br />

van toepassing zijn.<br />

Pag. 1 / 1<br />

<strong>Keukenbouw</strong>.be 73


software<br />

Een goede projectadministratie is<br />

van groot belang bij maatwerk.<br />

Alle IT-oplossingen voor<br />

keukenbouw onder één dak<br />

Wie rendabel maatwerk in de keuken wil afleveren, moet niet alleen het uiterste uit zijn machines kunnen halen.<br />

De diverse bedrijfsprocessen moeten ook optimaal op elkaar afgestemd zijn. Dat kan de nodige administratieve<br />

rompslomp met zich meebrengen. Of je kiest voor een softwarepakket dat ontwikkeld is op maat van je sector.<br />

Trivest Software Group geeft je daarvoor alle tools in handen van ERP-oplossing -Proteus- tot CAD/CAM-software<br />

-IMOS en Alphacam- voor de aansturing van je machines. Voortaan is deze software voor de houtindustrie onder<br />

één Belgisch dak te vinden: de Trivest Software Group in Zele..<br />

Tekst Valérie Couplez Beeld Trivest Software Group<br />

74 <strong>Keukenbouw</strong>.be


software<br />

Met de softwareoplossingen die Trivest Software Group biedt, ontwerp, construeer en visualiseer je eenvoudig je producten, fabriceer je werktekeningen<br />

en stuklijsten en stuur je eventueel direct je CNC-machine(s) aan.<br />

“Het bedrijf vertrekt vanuit de filosofie dat een<br />

goede projectadministratie van groot belang is<br />

bij maatwerk. Daarvoor werd Proteus Project<br />

ontwikkeld. De toegevoegde waarde van deze<br />

volledig geïntegreerde ERP-oplossing is dat ze<br />

op de leest van keukenbouwers geschoeid is”,<br />

vertelt Gregory van Gils, managing director<br />

van Trivest Software Group. Maar daar houdt<br />

het niet op. Met Alphacam en imos beschikt<br />

Trivest Software Group ook over complete<br />

3D CAD/CAM-oplossingen om op de productievloer<br />

het verschil te maken. “Of je nu eenvoudige<br />

drieassige bewerkingen wilt uitvoeren<br />

of net complexe vijfassige componenten wilt<br />

produceren, het kan allemaal. En door de<br />

synergie met het ERP-pakket krijgen keukenbouwers<br />

één krachtige softwareoplossing voor<br />

al hun bedrijfsprocessen.”<br />

Eenvoudig ontwerpen, construeren en<br />

visualiseren<br />

Met de softwareoplossingen die Trivest Software<br />

Group biedt, ontwerp, construeer en<br />

visualiseer je eenvoudig producten, fabriceer<br />

je werktekeningen en stuklijsten en stuur je<br />

eventueel direct je CNC-machine(s) aan. Met<br />

imos 3D krijg je bovendien een oplossing die<br />

zorgt voor een korte doorlooptijd tussen ontwerp<br />

en productie. Uniek binnen imos is dat<br />

de ontwerptekeningen tegelijk de technische<br />

tekeningen zijn. Uit het 3D-model worden alle<br />

technische details automatisch aangemaakt.<br />

Indien het model wijzigt, dan veranderen alle<br />

technische details automatisch mee. Van Gils:<br />

"Hoe een maakbedrijf in elkaar<br />

zit en welke eisen dat met zich<br />

meebrengt: dat zit ons<br />

in de vingers."<br />

“Dit bespaart tijd, vermindert de kans op fouten<br />

en vergroot de capaciteit van de werkvoorbereiding.<br />

Het hart van de software is de<br />

database. Hier beheer je alle bedrijfsspecifieke<br />

constructies en paramaters van onderdelen.<br />

Je standaardiseert hiermee je ontwerpproces,<br />

zodat je niet voor elke opdracht weer van nul<br />

moet beginnen.”<br />

Optimale aansturing van je CNC-machine<br />

Of je nu hout, kunststof, steen of metaal bewerkt<br />

met een CNC-machine: de CAD/CAMsoftware<br />

van Alphacam vereenvoudigt de stap<br />

van ontwerp naar productie. Je kan rekenen op<br />

een maximale productiviteit, betrouwbaarheid<br />

én flexibiliteit. “Je kan zelf een tekening maken<br />

in Alphacad, maar je kan ook 2D- en 3Dtekeningen<br />

van allerlei andere CAD-pakketten<br />

in de software importeren. Vervolgens kan je<br />

deze tekeningen op allerlei manieren bewerken<br />

en automatisch de juiste gereedschappen<br />

en gereedschapsbanen toekennen. Door de<br />

handige interface is de omzetting van CAD<br />

naar CAM zeer eenvoudig”, aldus van Gils.<br />

Maakindustrie in de vingers<br />

Belangrijk is ook dat de ondersteuning van<br />

Proteus en Alphacam voortaan vanuit België<br />

gebeurt. Er is nu een eigen vestiging onder de<br />

vlag van Trivest Software Group. “Proteus en<br />

Alphacam hadden ondanks vele jaren ervaring<br />

nog geen Belgische vestiging voor hun oplossingen<br />

voor de houtindustrie”, vertelt van Gils.<br />

“Daarom besloten we de samenwerking kracht<br />

bij te zetten en vanuit de vestiging in Zele onze<br />

expertise verder op te bouwen en aan te bieden<br />

voor deze pakketten. Hoe een maakbedrijf<br />

in elkaar zit en welke eisen dat met zich<br />

meebrengt qua stuklijsten, aansturing productie,<br />

calculatie, … dat zit ons in de vingers. We<br />

passen dat nu ook toe op houtverwerking om<br />

tegemoet te komen aan onder andere de wensen<br />

van de Belgische keukenbouwers.” •<br />

<strong>Keukenbouw</strong>.be 75


advertorial<br />

Met handige instelmenu’s voeg je keukenkasten, tegelbekledingen en lichtobjecten toe aan je ontwerp.<br />

EEN PROFESSIONEEL ONTWERP<br />

OM TE OVERTUIGEN EN DE<br />

PRODUCTIE AAN TE STUREN<br />

Een ontwerp is het belangrijkste hulpmiddel om een succesvolle verkoop te sluiten. Klanten verwachten steeds<br />

vaker een fotorealistische 3D-presentatie van hun nieuwe keuken, vormgegeven in hun eigen woning. Hiermee<br />

overtuig je ze van je visie en zullen ze vol vertrouwen tot aankoop overgaan.<br />

Tekst en Beeld PalettaCAD<br />

76 <strong>Keukenbouw</strong>.be


advertorial<br />

Zoals steeds is het ook bij een nieuwe keuken<br />

belangrijk het bedrijfsproces van ontwerp tot<br />

montage zo kort mogelijk en foutloos te houden.<br />

Zo is je klant tevreden en werk jij efficiënt.<br />

En een tijdsbesparing kan iedereen toch<br />

gebruiken?<br />

Ontwerpen door in te stellen<br />

PaletteCAD is alles-in-een-ontwerpsoftware<br />

waarmee je een keuken direct in 3D kan plannen,<br />

door gebruik te maken van de aanwezige<br />

uitgebreide catalogus. Hierin staan de door jou<br />

uitgekozen, of ingestelde kasten, inbouwapparatuur<br />

en alles wat je verder in een keuken verwacht.<br />

Wanneer je maatwerk levert, zijn deze<br />

objecten parametrisch en kan je ze tot in het<br />

kleinste detail voor productie voorbereiden. Je<br />

hebt ook de mogelijkheid om de objecten uit<br />

de catalogus van je eigen leverancier te importeren.<br />

PaletteCAD ondersteunt namelijk alle<br />

bekende 2D- en 3D-bestandstypen die je kan<br />

importeren en/of exporteren.<br />

Een tekening is snel en eenvoudig te ontwerpen<br />

door middel van drag and drop. Bovendien<br />

is het mogelijk om het materiaal en de kleur<br />

aan te passen door drag and drop. Door de<br />

maten van je klant in te voeren in de handige<br />

instelmenu’s van onder andere wanden, kozijnen,<br />

trappen en nissen, wordt de ruimte in<br />

slechts enkele minuten in 3D voor je gecreëerd.<br />

'Met een fotorealistische<br />

3D-presentatie overtuig je<br />

je klant.'<br />

Handige instelmenu’s<br />

Hierna vul je de ruimte met je ontwerp door<br />

de handige instelmenu’s te gebruiken voor de<br />

keukenkasten, tegelbekledingen en lichtobjecten.<br />

Zo breng je de keuken echt tot leven.<br />

Specialistische aanpassingen zijn eenvoudig uit<br />

te voeren op alle objecten en texturen. Door de<br />

handige lay-out van het programma is er altijd<br />

een aanzicht beschikbaar waarin de plaatsing<br />

of een bewerking eenvoudig wordt uitgevoerd.<br />

PaletteCAD biedt je de oplossing voor<br />

een volledige woning en/of bedrijfsinrichting<br />

waardoor de mogelijkheden voor elke ruimte<br />

en ontwerp onbeperkt zijn.<br />

PaletteCAD biedt catalogi aan van onder meer:<br />

– Beslagleveranciers, zoals Blum, Grass,<br />

Häfele, Hettich en Würth;<br />

– Texturen, zoals Egger, Decolegno, Hi-Macs,<br />

Cosentino en Pfleiderer;<br />

– Keukenapparatuur van onder andere Bora,<br />

Gaggenau, Siemens en Miele;<br />

Daarnaast bevat PaletteCAD bijna alle tegel -,<br />

sanitair -, kachel- en haardenmerken uit heel<br />

Europa. Deze objecten en materialen worden<br />

continu aangevuld met nieuwe producten<br />

en merken.<br />

Een vloer- en wandbetegeling stel je naar<br />

wens in tot het kleinste detail door de tegel<br />

en het legmodel uit te kiezen, de voegmaat<br />

in te stellen en het inlegpunt van de eerste<br />

tegel in te stellen. Zo wordt ook het aantal<br />

gesneden tegels berekend en is van alle aanzichten<br />

een tegellegplan beschikbaar.<br />

Werkvoorbereiding en<br />

productie-aansturing<br />

Omdat de keuken direct in 3D en met intelligente<br />

objecten wordt ontworpen, staat<br />

alle data uit de tekening meteen voor je<br />

klaar. Bestellijsten zijn beschikbaar van onder<br />

meer alle meubelbeslag, meubelplaten,<br />

keukenapparaten en tegels. De zaaglijst en<br />

een geautomatiseerde optimalisatie zijn<br />

slechts een menu verder weg. Deze zijn onder<br />

andere in Excel of XML-formaat te exporteren<br />

en zo eenvoudig te koppelen met<br />

ERP-systemen. Alle meubelplaten zijn ook in<br />

DXF te exporteren. En als je produceert met<br />

een CNC-machine kan je ook kiezen voor de<br />

CAM-koppeling van PaletteCAD. Hierdoor<br />

wordt van iedere meubelplaat in het hele<br />

project met één handeling een volledig ingevuld<br />

CNC-programma aangemaakt. Je hoeft<br />

na het ontwerpen de plaat alleen nog maar<br />

op de machine te leggen om te starten met<br />

de productie.<br />

Door een aanzicht op eenvoudige wijze aan te passen zijn ook alle doorsnedes beschikbaar.<br />

Een duidelijke maatvoeringtekening is belangrijk<br />

voor je klant en voor de montage.<br />

Hiervoor biedt PaletteCAD een handig werkveld<br />

aan waarin je een PDF kan aanmaken.<br />

Hier kan je een standaard bladformaat, kader<br />

en inrichting instellen. Om deze bladen<br />

te vullen kan van alle aanzichten uit de 3Dtekening<br />

een foto genomen worden. Deze<br />

momentopnames van de planning zorgen<br />

ervoor dat van het geheel, of het kleinste<br />

detail, een afbeelding gemaakt wordt voor<br />

verduidelijking. Zo kan een keuken ook op<br />

PDF eenvoudig of juist zeer creatief gepresenteerd<br />

worden. De maatvoeringen en alle<br />

hoge kwaliteitsweergaven zijn direct beschikbaar<br />

voor dit werkveld. ►<br />

<strong>Keukenbouw</strong>.be 77


advertorial<br />

Klanten verwachten steeds vaker een fotorealistische 3D-presentatie van hun nieuwe keuken, realistisch in hun eigen woning.<br />

Uiteraard kun je heel eenvoudig handmatig,<br />

maar ook automatisch, tot in de kleinste detail<br />

maatvoeren in je eigen huisstijl. Dat is het DNA<br />

van je eigen ontwerpen volop uitspelen met<br />

ongezien gebruiksgemak. Door een aanzicht<br />

op eenvoudige wijze aan te passen zijn ook alle<br />

doorsnedes beschikbaar.<br />

De presentatie<br />

Een van de belangrijkste onderdelen van iedere<br />

bedrijfsvoering is de verkoop. Om deze te ondersteunen<br />

biedt PaletteCAD alle presentatiemogelijkheden<br />

die te bedenken zijn. Met de,<br />

door PaletteCAD ontwikkelde, render-engine<br />

kan je waterverf, markeerstift, en (high-end)<br />

fotorealistische afbeeldingen genereren. Buiten<br />

afbeeldingen kan je ook panorama's,<br />

virtuele tours, films en interactieve vitual-realityomgevingen<br />

creëren. Bij dit laatste kan de<br />

klant met een VR-bril bewegen in de nieuwe<br />

keuken, waarbij hij/zij de kraan aan en uit kan<br />

zetten en deuren, kastdeuren en lades kan<br />

openen en sluiten.<br />

Tenslotte biedt PaletteCAD sinds kort een digitale<br />

SHOWROOM waarin alle ontwerpen<br />

opgeslagen kunnen worden. Dit menu kan je<br />

naar eigen wens instellen door filters aan te<br />

maken zoals bijvoorbeeld prijsklasse, ruimte<br />

en/of stijl. Alle bovenstaande presentatiemogelijkheden<br />

kan je vervolgens samenvoegen tot<br />

één exponaad. Dit alles biedt je onderneming<br />

alle middelen om een belevenisvolle en overtuigende<br />

verkooppresentatie te geven.<br />

Vraag een demonstratie aan<br />

PaletteCAD is door iedereen te gebruiken. Of<br />

je nu een snelle 3D-tekening moet maken in de<br />

showroom, als schrijnwerker een maatkeuken<br />

levert en de productie hiervan moet voorbereiden,<br />

of als aannemer of interieurarchitect een<br />

volledige woning wil uittekenen. PaletteCAD<br />

biedt je deze mogelijkheden aan.<br />

PaletteCAD Nederland is gevestigd in Nuth in<br />

Zuid-Limburg (15 minuten van Maasmechelen).<br />

Van daaruit staat de firma voor je klaar, ook<br />

voor trainingen en Nederlandstalige helpdesk.<br />

Geïnteresseerd? Vraag een online demonstratie<br />

aan via Teamviewer of nodig een vertegenwoordiger<br />

van PaletteCAD uit op je bedrijf<br />

voor een voorstelling van de mogelijkheden.<br />

PaletteCAD is open van maandag tot en<br />

met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur. Je kan<br />

ons telefonisch bereiken op het nummer<br />

+31(0)45 565 07 20. Voor meer informatie:<br />

www.palettecad.info. •<br />

78 <strong>Keukenbouw</strong>.be


40e verjaardag gevierd in<br />

internationaal gezelschap<br />

Een aankoopgroepering die zich al 40 jaar inzet om haar leden – zelfstandige keukenspecialisten – de beste<br />

deals bij leveranciers aan te kunnen bieden. Dat moet worden gevierd. DER KREIS nodigde dan ook haar<br />

leden, nationaal en internationaal, uit om in Stuttgart de toekomst in te zetten.<br />

Tekst Tom Rampelbergh Beeld DER KREIS<br />

Franchise of geen franchise?<br />

We schrijven 1 oktober 1979. Ernst-Martin Schaible richt in Weil der Stadt/<br />

Schafhausen DER KREIS op, een inkoop- en servicebedrijf voor keukenspecialisten.<br />

Het doel: het inkoopvolume van de keukenspecialisten bundelen<br />

om zo marktconforme condities ten opzichte van de leveranciers af te<br />

dwingen en zo het voortbestaan van middelgrote speciaalzaken te waarborgen.<br />

De eerste 25 keukenstudio’s sloten nog in 1979 aan en ook de<br />

eerste fabrikanten toonden interesse. Onder andere Blanco, Franke en<br />

Poggenpohl worden door DER KREIS als eerste leveranciers genoemd. De<br />

jaren nadien opent DER KREIS de eerste afdelingen in het buitenland, met<br />

in 1998 de oprichting van DER KREIS België/Luxemburg.<br />

Evenveel keukens, hogere gemiddelde prijs<br />

Elk jaar organiseert DER KREIS een congres waarop leden en leveranciers<br />

samenkomen. Dit jaar, ter ere van de 40e verjaardag van de organisatie,<br />

nodigde DER KREIS iedereen uit naar Stuttgart. Hier werd, uiteraard in<br />

feeststemming omwille van de verjaardag, teruggekeken op een succesvol<br />

2018, zowel voor DER KREIS als voor haar leden. De aangesloten<br />

leden in 17 landen in Europa konden immers hun totale omzet vergroten<br />

met 4 procent. Ook de gemiddelde verkoopprijs van een keuken<br />

steeg licht (met 0,8 procent). “Deze duidelijke groei onderstreept het<br />

belang van individueel geplande hoogwaardige keukens voor eindgebruikers”,<br />

klinkt het. “Het bevestigt ook de trend dat er steeds meer ►<br />

Een vakbeurs met 60 exposanten kon op veel bijval rekenen.<br />

<strong>Keukenbouw</strong>.be 79


geïnvesteerd wordt in de hogere kwaliteits- en prijssegmenten en in het<br />

kwaliteitsbewuste middensegment. Het in 2000 opgerichte initiatief ‘De<br />

keuken in het centrum van het leven’ kreeg vorig jaar veel aandacht en<br />

dat heeft zeker bijgedragen tot het succes. Kwaliteit en advies zijn en<br />

blijven belangrijk. De hoeveelheid verkochte keukens steeg niet zo veel,<br />

maar de waarde per verkochte keuken deed dat wel. Met andere woorden:<br />

hoogwaardige inbouwkeukens van keukenspecialisten, waarbij de<br />

specialist weet te overtuigen door zijn individueel advies en zijn kwalitatief<br />

hoogwaardige afhandeling, vallen duidelijk in de smaak.”<br />

Ernst-Martin Schaible, oprichter van DER KREIS.<br />

Blik vooruit<br />

“2018 was een succesvol jaar voor DER KREIS”, aldus Ernst-Martin Schaible,<br />

oprichter en drijvende kracht achter DER KREIS. “Ondanks de niet<br />

zo optimistische economische prognoses voor Duitsland en de Europese<br />

Unie zijn we nog altijd positief over de nabije toekomst en de uitzichten<br />

voor het huidige jaar. We zijn één van de weinige full-service systeemnetwerken.<br />

We stellen in belangrijke segmenten onze professionele en<br />

toekomstgeoriënteerde services ter beschikking die onze leden ontlasten<br />

bij hun dagelijkse werkzaamheden. Ik ben ervan overtuigd dat DER<br />

Ongeveer 1.800 gasten woonden het internationale congres bij.<br />

80 <strong>Keukenbouw</strong>.be


“Ontwikkelingen ten<br />

dienste van de zelfstandige<br />

keukenspecialist.”<br />

KREIS klaar is voor een succesvol bedrijfsjaar <strong>2019</strong>, ondanks de moeilijk<br />

wordende omgeving. De eerste maanden van dit jaar onderstrepen deze<br />

positieve houding.”<br />

Verjaardag<br />

Ongeveer 1.800 deelnemers telde de organisatie bij het verjaardagcongres<br />

van DER KREIS. De genodigden wilden deze speciale gelegenheid voor<br />

geen geld ter wereld missen. Voor het eerst organiseerden alle nationale<br />

en internationale afdelingen een gezamenlijk evenement. De organisatie<br />

zorgde voor een interessant congresprogramma en een internationale<br />

vakbeurs met ongeveer 60 exposanten, een vertegenwoordiging van het<br />

brede merkenportfolio binnen DER KREIS. De voortdurende ontwikkeling<br />

van diensten voor de dealers blijft ook de komende jaren een belangrijk<br />

strategisch element van DER KREIS. “Dat geeft hen de mogelijkheid zich<br />

te concentreren op wat voor hen belangrijk is: advies geven aan de klant,<br />

plannen en installeren van keukens”, klinkt het. “Geïnteresseerde partijen<br />

geven we de raad om naar een specialist te gaan voor persoonlijk en<br />

individueel advies, om de keukens te kunnen zien, voelen en beleven, om<br />

technologie live te ervaren. Eindklanten zijn echter steeds meer en beter<br />

op de hoogte dankzij hun zoektocht op internet. Daarom investeren we<br />

in de uitbreiding van dit kanaal.”<br />

Het omvangrijke congresprogramma kreeg een passend einde. Op een<br />

onderhoudende en humoristische wijze werd teruggekeken op het levenswerk<br />

van Ernst-Martin Schaible, een presentatie over het ontstaan<br />

en de ontwikkeling van DER KREIS gedurende de voorbije 40 jaar. Volgend<br />

jaar geen internationaal congres, wel de traditionele jaarvergadering.<br />

De exacte datum wordt ten gepaste tijde gecommuniceerd. •<br />

Een tombola tijdens het congres leverde een Vlaamse winnaar op. Robby<br />

Declerck van Declerck Elektro & Keukens uit Ichtegem won de hoofdprijs,<br />

een Smart ForFour. Begin juni werd deze plechtig overhandigd.<br />

<strong>Keukenbouw</strong>.be 81


De symbiose tussen kennis & succes<br />

La synergie entre professionnalisme et succès<br />

“DER KREIS AL 40<br />

JAAR UW EUROPESE<br />

PARTNER VOOR<br />

RENDEMENT EN<br />

PARTNERSHIP.”<br />

Al 40 jaar is DER KREIS de meest<br />

toonaangevende inkoop- en<br />

marketingorganisatie binnen de keukenbranche.<br />

Sluit u nu aan en geniet van de vele voordelen,<br />

zoals bonussen, centrale betaling en<br />

bedrijfsadvies op maat.<br />

1951<strong>02</strong>-16401<br />

DER KREIS<br />

Ook genieten van zakelijke voordelen?<br />

Neem dan vrijblijvend contact met ons op:<br />

+32 (0) 9 281 24 30 info@derkreis.be.<br />

“DER KREIS DEPUIS<br />

40 ANS VOTRE<br />

PARTENAIRE<br />

EUROPÉEN POUR<br />

VOTRE RENTABILITÉ<br />

ET LE PARTENARIAT.”<br />

Depuis 40 ans, DER KREIS est la première<br />

organisation d’achat et de marketing de<br />

l’industrie de la cuisine. Rejoignez l’une<br />

des formules dès maintenant et profi tez de<br />

nombreux avantages, tels que les bonus et,<br />

paiement centralisé et conseils commerciaux sur<br />

mesure.<br />

Voulez-vous profiter également d’avantages<br />

commerciaux?<br />

N’hésitez pas à nous contacter:<br />

ou +32 (0) 9 281 24 30 ou info@derkreis.be.<br />

Voor meer informatie over ons kijkt u op onze website: www.derkreis.be - Pour plus d’informations nous concernant, veuillez consulter le site www.derkreis.be


Het tekenpakket voor de interieurbouw<br />

€ 1.950 * ,-<br />

Inclusief de houttechniek module<br />

* Exclusief B.T.W. & i.c.m. PaletteSERVICE<br />

MAKKELIJK ONTWERPEN<br />

- creëren in slechts enkele stappen<br />

- ontwerp snel met “drag & drop”<br />

- wijzigingen zonder opnieuw te tekenen<br />

- teken in 2D en/of 3D<br />

MAKKELIJK AANSTUREN<br />

- vertrouwde Windows omgeving<br />

- op maat geschreven voor u machine<br />

MAKKELIJK PRODUCEREN<br />

- rechtstreeks naar alle CNC machines<br />

- rechtstreeks naar zaagoptimalisatie<br />

- rechtstreeks naar ERP systemen<br />

www.palettecad.info | info@palettecad.info | +31 (0)45 565 07 20


inductie<br />

NATUURKUNDE IN EEN<br />

KEUKENSETTING<br />

De keuken en de woonkamer vormen meer en meer één geheel. Een kookeiland met een geïntegreerde inductiekookplaat zorgt voor een mooi resultaat.<br />

Bij het samenstellen van een keuken dringen heel veel keuzes zich op. Werkblad, spoeltafel, toestellen, dampkap,<br />

kranen, eiland of niet, … Ook over hoe je gaat koken moet worden nagedacht. We belichten op de volgende pagina’s<br />

koken met inductie.<br />

Tekst Tom Rampelbergh Beeld V-ZUG<br />

84 <strong>Keukenbouw</strong>.be


inductie<br />

“Snel, veilig en<br />

efficiënt maar met<br />

een ‘eigen’ pottenen<br />

pannenset.”<br />

Inductie is een natuurkundig verschijnsel<br />

waarbij over een geleider een elektrische<br />

spanning wordt opgewekt als deze geleider<br />

zich bevindt in een veranderend magnetisch<br />

veld of als de geleider in een magnetisch veld<br />

beweegt. Op dit principe zijn bijvoorbeeld<br />

transformatoren en generatoren gebaseerd.<br />

Michael Faraday wordt aanzien als de<br />

‘ontdekker’ van dit fenomeen terwijl William<br />

Stanley Jr. aanzien wordt als de stamvader<br />

van koken op inductie. Gaan we door middel<br />

van een in het voorwerp geïnduceerde<br />

elektrische stroom een elektrisch geleidend<br />

voorwerp verhitten, dan spreken we van<br />

inductieverhitting. Koken met inductie is<br />

hiervan de bekendste toepassing.<br />

Hoe werkt een inductiekookplaat?<br />

Natuurkunde in de keuken om een lekkere<br />

maaltijd te bereiden. Onder het mooie uiterlijk<br />

van een inductiekookplaat bevindt zich<br />

een heel systeem om netspanning om te<br />

zetten in de warmte die nodig is om potten<br />

en pannen op te warmen. Elektrische spoelen<br />

die net als de kookplaat zelf horizontaal<br />

liggen, zetten de netspanning om in een<br />

spanning met een andere frequentie. Dit<br />

zorgt voor een wisselstroom met dezelfde<br />

frequentie en tegelijkertijd ook een verticaal<br />

magnetisch veld. De wisselwerking van<br />

deze twee doet een wervelstroom ontstaan<br />

die door de bodem van de pan of de kookpot<br />

loopt en die door de weerstand van de<br />

bodem omgezet wordt in warmte. Enkel de<br />

pan of kookpot wordt verwarmd, niet de<br />

hele kookplaat. Weinig energie gaat verloren.<br />

Voordelen opgesomd<br />

Koken op inductie wordt populairder en populairder,<br />

een populariteit die heel makkelijk<br />

uit te leggen valt wanneer we enkele voordelen<br />

bekijken. Hierboven reeds genoemd:<br />

bij deze manier van koken gaat weinig energie<br />

verloren. Pas bij het inschakelen van de<br />

kookplaat wordt elektriciteit gevraagd, deze<br />

wordt aangewend om de pannen en potten<br />

te verhitten. Niet meer dan nodig is en niet<br />

langer dan nodig is. Bij het uitschakelen van<br />

de kookplaat is het meteen gedaan met energie<br />

verbruiken. De efficiëntie ligt ook hoger,<br />

zo blijkt uit een eenvoudig testje dat iedereen<br />

kan doen. Water koken gebeurt sneller<br />

op een inductiekookplaat dan op bijvoorbeeld<br />

een gasfornuis. Koken op inductie wordt ook<br />

algemeen aanzien als een veilige manier van<br />

koken. Uiteraard worden de potten en de<br />

pannen warm en ook de kookplaat bereikt<br />

een hoge temperatuur. Maar wordt de kookplaat<br />

uitgeschakeld, dan koelt ze relatief snel<br />

weer af. Een bijkomende veiligheidsfunctie<br />

kan zijn dat de kookplaat zelf een inschatting<br />

maakt of er daadwerkelijk een pan of pot<br />

boven een spoel staat. Door te meten of er<br />

voldoende energie wordt opgenomen, kan<br />

dat vastgesteld worden. Is dat niet zo, kan<br />

een apparaat zichzelf uitschakelen. Opgelet:<br />

deze functie is niet standaard opgenomen in<br />

de beschikbare features.<br />

Fabrikanten dekken meestal de inductiekookplaten<br />

af met een hittebestendige glaskeramische<br />

plaat die bovendien makkelijk te<br />

onderhouden is.<br />

Nadelen<br />

Niet alle potten en pannen zijn geschikt. Wie<br />

kiest voor een inductiekookplaat of bijvoorbeeld<br />

overschakelt van bijvoorbeeld een gasfornuis<br />

naar een inductiekookplaat dient meteen<br />

ook nieuwe potten en pannen te kopen.<br />

Een optimale warmtegeleiding moet worden<br />

bereikt. De bodem moet magnetiseerbaar<br />

zijn en liefst dik genoeg zodat de opgewekte<br />

warmte goed kan worden verdeeld. Inductiepotten<br />

en –pannen dus. Een eenvoudige test<br />

kan je al goed op weg zetten om in te schatten<br />

of een pan geschikt is voor gebruik op een inductiekookplaat.<br />

Enkel een sterke magneet is<br />

nodig. Blijft de magneet aan de bodem van de<br />

pan kleven, dan is deze magnetiseerbaar en<br />

werkt ze op inductie. Blijft ze niet kleven, dan<br />

werkt de pan niet of niet efficiënt genoeg. Fabrikanten<br />

van potten en pannen voorzien tegenwoordig<br />

een speciaal symbool op de potten<br />

en pannen zelf waardoor meteen duidelijk<br />

wordt dat ze geschikt zijn voor inductie. •<br />

Eenvoudig in gebruik, zowel qua bediening als qua kookprestaties.<br />

<strong>Keukenbouw</strong>.be 85


inductie<br />

Makkelijk en<br />

aangenaam koken<br />

Elke dag een maaltijd klaarmaken, het is niet altijd evident. Los van de inspiratie wat nu weer klaar te<br />

maken, is ook de apparatuur een belangrijke factor. Een kookplaat die het leven – en het bereiden van de<br />

maaltijd – makkelijker maakt, daar tekent iedereen toch voor?<br />

Tekst Tom Rampelbergh Beeld Granidesign Culot<br />

De geïntegreerde afzuiging in de Fusion kookplaat van V-ZUG past zich automatisch aan de hoeveelheid kookdampen aan. (OptiLink functie)<br />

86 <strong>Keukenbouw</strong>.be


inductie<br />

Zwitserland is het land van de bekende uurwerken, de wereldberoemde chocolade<br />

en… de firma V-ZUG. De roots liggen in het hart van het land, meer bepaald in de<br />

economische regio Zug. Een gevoel van trots dat opgenomen werd in de bedrijfsnaam,<br />

dat is de ZUG in V-ZUG. Dat het bedrijf in de beginjaren een verzinkerij was en dat ook<br />

daar een gevoel van trots in schuilt, wordt geuit met de V in de naam. V-ZUG kan je<br />

dan weer in één adem noemen met innovatieve, huishoudelijke apparatuur ten dienste<br />

van de mensen om hen het leven eenvoudiger te maken. Het geloof in onder meer<br />

inductie als technologie was en is groot.<br />

Slimme combinatie<br />

Dat V-ZUG inductie hoog in het vaandel draagt, bleek tijdens de jongste editie van Batibouw.<br />

Hier werd onder meer de nieuwe Fusion-inductiekookplaat met geïntegreerde<br />

dampafzuiger voorgesteld. De kookdampen worden meteen na het ontstaan naar beneden<br />

weggezogen. Meer zelfs: V-ZUG integreerde een speciale functie die een rechtstreekse<br />

communicatie regelt tussen de kookplaat en de afzuiging. “OptiLink, zo heet<br />

de functie, laat de mensen toe zich te concentreren op het koken zelf”, legt Michel Van<br />

Dommelen van V-ZUG uit. “De sterkte van de afzuiging wordt dankzij OptiLink automatisch<br />

afgestemd op de hoeveelheid kookdampen. Hoe meer dampen, hoe sterker de<br />

afzuiging zal zijn. Wie dit wenst kan uiteraard de afzuiging manueel instellen.” V-ZUG<br />

zorgde met de robuuste coating OptiGlass bovendien voor een hogere krasbestendigheid.<br />

De intuïtieve bediening van Fusion gebeurt via een grafisch touchscreen.<br />

Totale flexibiliteit<br />

Potten en pannen op het kookveld plaatsen waar je maar wil. Dat is de flexibiliteit waar<br />

V-ZUG voor zorgt met de zoneloze FullFlex inductiekookplaat. Deze herkent automatisch<br />

tot maximaal zes pannen (de versie van 90 cm breed) of tot maximaal vijf pannen<br />

(de compacte versie van 70 cm breed). “Kookzones bestaan niet meer”, benadrukt<br />

Van Dommelen. “Dankzij 48 ultramoderne inductoren detecteert het FullFlex inductiekookveld<br />

meteen de positie en het formaat van het kookgerei. De Memory-functie<br />

laat toe deze te verplaatsen zonder dat het ingestelde vermogen verloren gaat of<br />

opnieuw moet worden ingesteld. Een groot grafisch kleurendisplay met ergonomische<br />

aanraakbediening en een duidelijke presentatie van de informatie vereenvoudigen het<br />

gebruik. Functies zoals AutoPowerPlus, Professionele modus of Teppan Yaki vergemakkelijken<br />

het koken.” De Teppan Yaki-functie houdt in dat de kookplaat automatisch<br />

de bijgeleverde Teppan Yaki-plaat herkent en de overeenkomstige functie meteen<br />

activeert. Een opdeling in twee kookzones is mogelijk. In de Professionele modus<br />

wordt het vermogensniveau automatisch aangepast wanneer een pan achteruit of<br />

vooruit wordt bewogen. •<br />

“Koken,<br />

een feest!”<br />

<strong>Keukenbouw</strong>.be 87


JE ZORGT VOOR DE DINGEN DIE JE LIEFHEBT.<br />

WIJ OOK - AL MEER DAN 100 JAAR.<br />

www.bauknecht.be<br />

Wij vieren 100 jaar plezier bij het koken en bakken.<br />

JAHRE<br />

COMPAIR ® GREENflow<br />

Regelbare circulerende luchtfiltratie voor kookveldafzuigingen<br />

GREENflow draagt als gesloten systeem bij tot het<br />

voorkomen van vochtschade en schimmelvorming in<br />

onderkasten voor kookveldafzuigingen met circulerende<br />

lucht. De luchtstroom wordt gelijkmatig verdeeld<br />

over de filterboxen. Het grote filteroppervlak van de<br />

OMEGA-filters zowel als het aerodynamisch geoptimaliseerde<br />

rooster helpen geluidsoverlast en drukverlies in<br />

de afzuigsysteem tot een minimum te beperken.<br />

compair-flow.com/green-flow/nl


inductie<br />

Je kan de plaat onderverdelen in acht kookzones met apart instelbaar Total Flexi temperatuurniveau.<br />

Innovatief koken op inductie<br />

Bauknecht stelt zijn nieuwe inductiekookplaten voor. De ActiveCook is uitgerust met een interactieve bediening. De<br />

sensoren houden de temperatuur aan en in de pan nauwlettend in de gaten. En je geniet van maximale flexibiliteit<br />

bij de indeling van je kookvlakken.<br />

Tekst Stephanie Demasure<br />

Beeld Bauknecht<br />

Maximaal acht kookzones met apart instelbare<br />

temperatuur of één grote kookzone waarop<br />

je pannen naar wens neerzet en verschuift?<br />

Met de ActiveCook hoef je niet te kiezen. De<br />

nieuwe inductiekookplaat van Bauknecht past<br />

zich aan naar je wensen en noden in de keuken.<br />

Het strakke design integreert zich bovendien<br />

naadloos in elke keuken.<br />

Het strakke design integreert zich naadloos in<br />

elke keuken.<br />

Nieuwe sensortechnologie<br />

Tegelijk met de interactieve bediening introduceert<br />

Bauknecht zijn nieuwe sensortechnologie.<br />

De inductiespoelen van de kookplaat<br />

zijn voorzien van twee geïntegreerde sensoren.<br />

Die monitoren de temperatuur aan en<br />

in de pan voortdurend. Op basis van die info<br />

wordt het vermogen automatisch aangepast,<br />

voor een stabiele temperatuur en een perfecte<br />

garing. Even innovatief als de sensoren<br />

is het bedieningspaneel van de ActiveCook.<br />

In tegenstelling tot wat de mogelijkheden<br />

van de ActiveCook doen vermoeden, wijst de<br />

bediening zichzelf uit dankzij het intuïtieve<br />

tekstdisplay. Je regelt de temperatuur via één<br />

centrale slider. Het display leidt je ondertussen<br />

stap voor stap door het bereidingsproces, met<br />

liefst 63 verschillende kookcombinaties.<br />

Flexibele souschef<br />

De inductiekookplaat is uitgerust met acht<br />

afzonderlijke inductiespoelen. Je kan de plaat<br />

onderverdelen in acht kookzones met apart<br />

instelbaar Total Flexi temperatuurniveau. Werk<br />

"De nieuwe<br />

inductiekookplaat van<br />

Bauknecht past zich<br />

aan naar je wensen en<br />

noden in de keuken."<br />

je liever op één grote kookzone met gelijke temperatuur?<br />

Dat kan ook. De premium uitvoering<br />

van 90 centimeter heeft trouwens nog twee extra<br />

kookzones.<br />

En er is nog meer flexibiliteit mogelijk. Met de<br />

Active Heat-modus verdeel je de kookplaat in<br />

vier zones met elk een andere temperatuurinstelling.<br />

Door de pannen van de ene naar de<br />

andere zone te verschuiven, pas je de bereidingstemperatuur<br />

van elke pan aan, zonder het<br />

bedieningspaneel te moeten inschakelen. •<br />

<strong>Keukenbouw</strong>.be 89


Van steenkapper<br />

tot<br />

in<br />

keukenwerkbladen<br />

Een familiebedrijf met vandaag de vierde generatie aan het roer. Een jarenlange ervaring<br />

in natuursteen. Een passie voor keukenwerkbladen en een constant oog voor kwaliteit.<br />

Louis Culot, gevestigd in Puurs, kruist al deze vinkjes aan.<br />

Tekst Tom Rampelbergh Beeld Louis Culot<br />

Nauwkeurige opmetingen en perfecte plaatsing:<br />

Louis Culot besteedt veel aandacht aan de kleinste details.<br />

90 <strong>Keukenbouw</strong>.be


We keren ver terug in de tijd op zoek naar de wortels van het bedrijf. Ruim 110 jaar<br />

geleden, het precieze jaartal is onbekend, richt August Culot zijn natuursteenbedrijf in<br />

Londerzeel op. Hij richtte zich in die periode op de productie van grafzerken en de handel<br />

in bouwmaterialen. Het is zijn kleinzoon Louis Culot, de derde generatie, die een<br />

nieuwe weg inslaat en de productie van keukenwerkbladen in natuursteen opstart.<br />

Dit blijkt een schot in de roos en een eerste verhuis naar een grotere locatie dringt<br />

zich op, een verhuis binnen de gemeentegrenzen van Londerzeel. We schrijven 1992.<br />

“Een keukenwerkblad is<br />

steeds zichtbaar, dat moet<br />

perfect zijn!”<br />

Steeds eigen productie<br />

De groei in de keukensector is niet te stoppen. Louis Culot, de firma, verlegt meer<br />

en meer de focus naar dit segment. Naast natuursteen legt het bedrijf zich ook toe<br />

op nieuwe materialen zoals composiet en keramiek. De insteek blijft steeds dezelfde:<br />

een eigen productie met eigen mensen. Een motto dat tot vandaag onverminderd<br />

doorgaat. Dat keukens, en dus ook keukenwerkbladen, aan belang winnen bij de consumenten,<br />

kan ook Louis Culot onderstrepen. Slechts veertien jaar na de verhuis naar<br />

een grotere locatie, verhuist het bedrijf opnieuw. In Puurs bouwde Louis Culot een<br />

nieuw complex met burelen, showroom en productiefaciliteiten, alles onder één dak. In<br />

2011 neemt Tim Culot, zoon van Louis Culot en vierde generatie in het familiebedrijf,<br />

het roer over. “Een hoge kwaliteit staat bij ons centraal”, benadrukt Tim Culot. “Niet<br />

alleen in de materialen die we gebruiken en de afwerking ervan, ook in het contact<br />

met de klanten, de plaatsing, het woordje uitleg bij de plaatsing en de onderhoudsproducten<br />

streven we naar de hoogste kwaliteit. Een strategie die ons geen windeieren<br />

legt. De 4.500 vierkante meter in Puurs zijn vandaag te krap geworden. We kijken<br />

voorzichtig uit naar een grotere locatie om onze groei verder te kunnen zetten.”<br />

Investeren in mensen en middelen<br />

“Die groei komt er uiteraard niet zomaar”, gaat Tim Culot verder. “We investeren op<br />

regelmatige basis in onze eigen productieafdeling zodat we steeds met de meest<br />

moderne machines aan de slag gaan. Eén machine per jaar, dat is onze doelstelling.<br />

Dit jaar kwam er een waterjetsnijmachine bij, de derde in totaal ondertussen,<br />

en vervingen we een CNC-machine. Ondertussen kijken we zelfs al naar nog een<br />

waterjetmachine extra. Maar ook onze mensen verdienen de nodige aandacht. Zij<br />

komen immers in contact met zowel leveranciers als eindklanten. Louis Culot, dat zijn<br />

45 werknemers. Elke dag zijn drie opmeters op pad om bij de mensen thuis alle opmetingen<br />

heel accuraat uit te voeren. Daarnaast zijn er dagelijks vijf plaatsingsploegen<br />

in actie, een zesde ploeg wordt momenteel samengesteld.”<br />

Nieuwe materialen<br />

Waar de roots van Louis Culot bij natuursteen liggen, zien we vandaag ook Dekton<br />

en Silestone in de showroom. Tim Culot: “Onze passie ligt nog steeds bij natuursteen.<br />

Marmer en graniet zijn wat dat betreft de twee koplopers. Toch zien we dat natuur-<br />

Tim Culot: “Iedereen is steeds welkom in de showroom, zonder vooraf een<br />

afspraak vast te leggen.”<br />

steen niet onze grootste pijler is. Ongeveer de helft van door ons geproduceerde werkbladen<br />

gebeurt met Dekton. We waren de eerste in België die met dit materiaal aan<br />

de slag konden en mochten gaan en ondertussen hebben we heel wat ervaring opgebouwd.<br />

Een grote ambitie de komende jaren? Onze natuurlijke groei aanhouden, blijven<br />

inzetten op de geleverde kwaliteit en de leveringstermijn nog verder inkorten.” •<br />

Investeren in de modernste machines, ook dat is een belangrijke pijler van het bedrijf.<br />

<strong>Keukenbouw</strong>.be 91


Tandem in harmonie met de ijskast<br />

Nieuw: uittrekbaar kastsysteem<br />

van Kesseböhmer<br />

Na de vaste legplanken en de lades is er iets nieuws op de keukenmarkt. Een kastinrichting die eruitziet als een<br />

ijskast, alle producten zichtbaar en grijpbaar maakt, en zo ruim is dat je er een weekvoorraad voeding voor vier<br />

personen in stockeert. Maak kennis met de Tandem van Kesseböhmer. Nog niet zo lang verkrijgbaar bij specialist<br />

in meubelbeslag en kastinrichting Van Opstal en nu al een succesproduct.<br />

Tekst Joke Hofmans Beeld Kesseböhmer<br />

“De Tandem van Kesseböhmer is eenvoudig<br />

en geniaal tegelijk”, begint gedelegeerd bestuurder<br />

van Van Opstal Jacques Werbrouck<br />

zijn verhaal. “De kastinrichting bestaat uit<br />

twee rekken, een aan de deur en een in de<br />

keukenkast. Als je de deur van de kast opent,<br />

rolt het rek automatisch naar voren. Je hebt<br />

maar één hand nodig om de kast open te<br />

doen en er iets uit te nemen, en je ziet in een<br />

oogopslag wat er allemaal in de kast staat. De<br />

Uittrekbare kastinrichting.<br />

Tandem vormt een mooie harmonie met de<br />

ijskast. Want je krijgt twee hoge meubels die<br />

aan de buitenkant én de binnenkant op elkaar<br />

lijken. En alle voeding staat, als je dat wilt,<br />

overzichtelijk bij elkaar.”<br />

Verstelbare inhangmanden<br />

De Tandem van Kesseböhmer is flexibel. Je verstelt<br />

elke mand in de hoogte, zowel in de deur<br />

als in de kast. Ook nadien past je klant die hoogte<br />

zelf nog aan. De hoge kastinrichtingen, van<br />

1.100 mm en 1.700 mm, zijn het populairst.<br />

Toch heeft Tandem ook een uitvoering voor onderkasten,<br />

van 800 mm hoog. Nog een belangrijk<br />

technisch kenmerk is dat het deurrek aan de<br />

zijkant van de kast wordt vastgemaakt. De kast<br />

draagt dus het gewicht van het hele rek. Zo is er<br />

geen risico op afhangende deuren.<br />

Voor elk wat wils<br />

Voor de uitvoering van de inhangmanden kun je<br />

uit 3 opties kiezen:<br />

1. Voordelig: zilvergrijs met een ronde rand.<br />

2. Trendy: antraciet met een open, brede rand.<br />

3. Luxe: zilvergrijs met een open, brede<br />

rand in chroom.<br />

"De kast draagt het<br />

gewicht van het<br />

deurrek."<br />

Het hele beslag, de kaders en de glijders van de<br />

inrichting zijn afgewerkt in de kleur naar keuze.<br />

Jacques Werbrouck: “Het doel is om de beslagsystemen<br />

van alle keukenkasten op elkaar af<br />

te stemmen. De 3 opties in de keukenmanden<br />

vind je trouwens terug in het volledige assortiment<br />

van Kesseböhmer, ook bij de onder-, boven-<br />

en hoekkasten. Zo heb je een aanbod voor<br />

ieders smaak en budget.”<br />

Van Opstal heeft een grote voorraad van alle<br />

beslagsystemen van Kesseböhmer. Alles, ook<br />

de Tandem, is onmiddellijk beschikbaar en leverbaar.<br />

De Antwerpse verdeler van meubelbeslag<br />

en kastinrichtingen heeft vestigingen in<br />

Aartselaar en Apeldoorn, 9 vertegenwoordigers<br />

permanent op de baan in de Benelux en een assortiment<br />

van meer dan 30.000 artikelen. •<br />

<strong>Keukenbouw</strong>.be 93


LED ModuLite F<br />

“Black & White Edition”<br />

Vlak LED onderbouw armatuur voor 230 V<br />

De “klassieker” op het gebied van onderbouw nu ook in<br />

de actuele trendkleuren!<br />

De belangrijkste voordelen:<br />

®<br />

Hera GmbH & Co. KG · Dieselstraße 9 · D-32130 Enger<br />

Tel. +49 (0) 5224 911-0 · Fax +49 (0) 5224 911-215<br />

mail@hera-online.de · www.hera-online.de<br />

› Nieuw: nu ook in de actuele kleuren zwart en wit<br />

› Nieuw: nu ook in Dynamic-uitvoering met verstelbare lichtkleuren verkrijgbaar<br />

› Uitstekende verlichting door homogeen oppervlaktelicht<br />

› Extreem helder met > 1400 Lumen/m<br />

› Directe doorvoerbedrading<br />

› Supersnelle montage direct aan 230 V zonder „storende“ driver<br />

› Verkrijgbaar in verschillende lengtes<br />

› Hoog rendement dankzij een levensduur van 60.000 uur<br />

› 3 Jaar Hera-LED-garantie<br />

Hera_Anz_ModuLite F_197x130_sw_Niederländisch.indd 1 25.06.<strong>2019</strong> 09:29:51<br />

Welcome to Design<br />

Agentuur voor professionals<br />

flexibilty exclusivity quality<br />

EMB<br />

Specialist in de echte downdraft op maat<br />

van 60cm tot 200cm.<br />

Afdekking mogelijk met zelfde materiaal<br />

als werkblad. Extern of recirculatie.<br />

www.emb-edelstahlmoebel.de<br />

Stadler Edelstahl<br />

Specialist in maatwerk werkbladen<br />

en fronten in verschillende uitvoeringen.<br />

Warmgewalst, Silvertouch, Koper<br />

en Messing.<br />

www.stadler-edelstahl.com<br />

Vraag vrijblijvend info en of prijsaanvraag Eric Aerts info@welcometodesign.be 0032 474 582628<br />

WWW.WELCOMETODESIGN.BE


KEUKENPARTNERS<br />

VANAF € 595 PER JAAR WETEN UW KLANTEN OOK WAT U DOET!<br />

Keukenpartners biedt<br />

de lezer een compleet<br />

overzicht van de meest<br />

gerenommeerde fabrikanten<br />

en leveranciers in de sector.<br />

Zowel in het tijdschrift als op de<br />

website, treft u een overzicht van<br />

de meest gerenommeerde<br />

fabrikanten en leveranciers.<br />

Bent u geïnteresseerd om ook partner te worden van <strong>Keukenbouw</strong>?<br />

Bel of mail voor meer informatie met Freddy Fierens T +32 50 36 81 70 – f.fierens@louwersmediagroep.be<br />

KEUKENBOUW.BE<br />

HET MEEST COMPLETE OVERZICHT VAN LEVERANCIERS AAN DE GEHELE SECTOR<br />

Op de website van <strong>Keukenbouw</strong> is bedrijfsinformatie<br />

van onze partners doeltreffend en efficiënt te vinden.<br />

Banners en bedrijfsprofielen zijn gekoppeld aan redactionele<br />

artikelen, zo wordt optimale vindbaarheid van de keukenpartners door<br />

Google gegarandeerd. Vanuit het tijdschrift is alle informatie over de<br />

keukenpartners direct beschikbaar, door de QR code te gebruiken.<br />

Bent u geïnteresseerd om ook partner te worden van <strong>Keukenbouw</strong>?<br />

Bel of mail voor meer informatie met Freddy Fierens T +32 50 36 81 70 – f.fierens@louwersmediagroep.be


keukenpartners<br />

Voor uitgebreide informatie over de keukenpartners,<br />

scan deze QR code met uw smartphone<br />

www.keukenbouw.be/bedrijf<br />

4D SERVICES<br />

Ternatstraat 4<br />

1742 TERNAT<br />

T +32 2 582 72 64<br />

E info@4dservices.be<br />

BERMABRU NV<br />

Maurice Herbettelaan 63<br />

1070 BRUSSEL<br />

T +32 2 529 50 50<br />

F +32 2 524 22 24<br />

E info@bermabru.be<br />

W www.bermabru.be<br />

D.ENGELS<br />

Paardenmarkt 83<br />

2000 ANTWERPEN<br />

T+32 3 231 88 84<br />

F+32 3 231 01 74<br />

E info@engels.be<br />

W www.engels.be<br />

GRANDO KEUKENS<br />

Gragtmansstraat 3<br />

5145 RA WAALWIJK<br />

T +31 499 72 49 20<br />

W www.grando.be<br />

W www.4dservices.be<br />

APRA NEDERLAND BV<br />

Nieuw Mathenesserstraat 69<br />

3113 AE SCHIEDAM<br />

T +31 1<strong>02</strong> 85 73 15<br />

E arpanl@arpaindustriale.com<br />

W www.arpaindustriale.com/<br />

BLANCO BENELUX<br />

KITCHEN<br />

Pleinstraat 33/A<br />

3220 HOLSBEEK<br />

T +32 89 46 17 68<br />

F +32 16 56 96 68<br />

E info@blanco.be<br />

W www.blanco.be<br />

DEKKER ZEVENHUIS<br />

Postbus 11<br />

2760 AA<br />

ZEVENHUIZEN<br />

T +31 180 63 76 37<br />

E info@dznet.nl<br />

HERA GMBH & CO KG<br />

Dieselstraße 9<br />

32130 ENGER<br />

T +49 5224 911 200<br />

E info@hera-online.de<br />

W www.hera-online.de<br />

W www.dekkerzevenhuizen.nl<br />

LIGNE PIERRE<br />

Leuvensesteenweg 326<br />

ARTE<br />

Maisdijk 4<br />

5704 RM HELMOND<br />

T +31 492 58 05 00<br />

F +31 492 58 05 05<br />

E info@artegroep.nl<br />

W www.artegroep.nl<br />

BRACHOT HERMANT NV<br />

E-3 laan 86-92<br />

9800 DEINZE<br />

T +32 9 381 81 81<br />

F +32 9 386 97 25<br />

E info@brachot.com<br />

W www.brachot.com<br />

DELABIE BENELUX<br />

Kommenstraat 20<br />

1070 BRUSSEL<br />

T +32 2 520 16 76<br />

F +32 2 520 19 78<br />

E info@delabiebenelux.com<br />

W www.delabiebenelux.com<br />

3190 BOORTMEERBEEK<br />

T +32 15 50 97 00<br />

F +32 15 509 701<br />

E info@lignepierre.com<br />

W www.lignepierre.com<br />

LINAK ACTUATOR -<br />

ATAG BENELUX<br />

Keerstraat 1<br />

9300 AALST<br />

T +32 53 80 62 08<br />

CARESSI BV<br />

Weteringstraat 8<br />

7041 WG<br />

S HEERENBERG<br />

T +31 314 37 83 16<br />

E info@caressi.nl<br />

DUOVORM<br />

Lloydsweg 12A<br />

9641 KK VEENDAM<br />

T +31 598 43 34 01<br />

E info@duovorm.nl<br />

SYSTEMS NV<br />

Nijverheidsweg 1A<br />

9820 MERELBEKE<br />

T +32 9 230 01 09<br />

F +32 9 230 88 80<br />

E info@linak.be<br />

W www.atag.be<br />

W www.caressi.nl<br />

W www.duovorm.nl<br />

W www.linak.be<br />

96 <strong>Keukenbouw</strong>.be


keukenpartners<br />

Voor uitgebreide informatie over de keukenpartners,<br />

scan deze QR code met uw smartphone<br />

www.keukenbouw.be/bedrijf<br />

PVG INTERNATIONAL BV<br />

Kanaalstraat 12c<br />

MHK BELGIUM NV<br />

Bahnhofstrasse 35 bus 11<br />

4700 EUPEN<br />

T +32 87 65 29 26<br />

W www.mhk.be<br />

5347 KM OSS<br />

T +31 412 69 46 94<br />

E marcom@pvg.eu<br />

W www.qlima.nl<br />

VAN HOECKE NV<br />

Europark Noord 9<br />

9100 SINT-NIKLAAS<br />

T +32 3 760 19 00<br />

E nze@vanhoecke.be<br />

W www.vanhoecke.com<br />

WHIRLPOOL BELUX NV<br />

Nijverheidslaan 3/1<br />

1853 STROMBEEK-BEVER<br />

T +32 2 263 33 33<br />

QUOOKER BELGIUM BVBA<br />

NABER GMBH<br />

Enschedestraße 24<br />

48529 NORDHORN<br />

T +32 25 13 89 04<br />

F +32 25 <strong>02</strong> 24 09<br />

E naber@naber.com<br />

W www.naber.com<br />

Ambachtsstraat 15<br />

2390 MALLE<br />

T +32 3 646 54 00<br />

E info@quooker.be<br />

W www.quooker.be<br />

VAN OPSTAL & CO NV<br />

Boomsesteenweg 34<br />

2630 AARTSELAAR<br />

T +32 3 887 40 48<br />

F +32 3 887 76 06<br />

E info@vanopstal.be<br />

W www.vanopstal.be<br />

a Wieland Holding company<br />

WIELAND ELECTRIC - ATEM<br />

Bedrijvenpart de Veert 4<br />

2830 WILLEBROEK<br />

T +32 3 866 18 00<br />

W www.conrad.be<br />

D É K E U K E N S P E C I A L I S T E N<br />

ROYAL CROWN VCBA<br />

NOVY<br />

Noordlaan 6<br />

8520 KUURNE<br />

T +32 56 36 51 00<br />

E novy@novy.be<br />

Lantmeetersweg 4<br />

3600 GENK<br />

T +32 89 50 07 00<br />

F +32 89 50 07 01<br />

E info@royalcrown.be<br />

W www.royalcrown.be<br />

VLECAD BVBA<br />

Kanaalkom 36<br />

3960 BREE<br />

T +32 89 81 93 30<br />

E info@vlecad.be<br />

W www.vlecad.be<br />

W www.novy.be<br />

LES SPÉCIALISTES EN CUISINES<br />

TRIVEST SOFTWARE<br />

PLASMAMADE<br />

Postbus 162<br />

7950 AD STAPHORST<br />

T +31 522 46 80 71<br />

GROUP<br />

Baaikensstraat 21/2<br />

9240 ZELE<br />

T +32 14 82 17 00<br />

F +32 87 65 29 27<br />

V-ZUG<br />

Evolis 1<strong>02</strong><br />

8530 HARELBEKE<br />

T +32 56 61 60 00<br />

F +32 56 61 60 10<br />

E info@plasmamade.com<br />

E info@trivestsoftwaregroup.be<br />

E info.be@vzug.com<br />

W www.plasmamade.nl<br />

W www.trivestsoftwaregroup.be<br />

W www.vzug.com<br />

<strong>Keukenbouw</strong>.be 97


Graniet<br />

Brachot Natuursteen<br />

Marmer & Kalksteen<br />

Brachot Natuursteen<br />

Keramiek<br />

Laminam<br />

Composiet<br />

Unistone<br />

Grenzeloze innovatie,<br />

oneindige variatie<br />

Als producent en groothandel in natuursteen, keramiek en composiet platen brengt Brachot-<br />

Hermant een uitzonderlijk breed aanbod. Als één van de grootste marktspelers in Europa zijn<br />

we meer dan ooit de partner en leverancier van uw steenverwerker.<br />

Bied uw klanten een perfecte combinatie van esthetiek en functionaliteit. Kies uit een ruim<br />

en gevarieerd aanbod van topkwaliteit, van Italiaanse Laminam (keramiek) over Unistone<br />

(kwartscomposiet) tot de meest originele en duurzame natuursteen. In de kleur en afwerking<br />

die uw klant zoekt, want met grenzeloze mogelijkheden in innovatie en eigen originele<br />

afwerkingen bieden we een antwoord op elke vraag.<br />

Bezoek onze platenhal of ontdek ons volledig aanbod op brachot.com.<br />

Brachot-Hermant E3-laan 86, 9800 Deinze 0032 (0)9 381 81 81 info@brachot.com brachot.com


Fusion Pro<br />

Naadloze integratie<br />

in een ondiepe bovenkast<br />

Fusion Pro komt tegemoet aan de vraag naar design dampkappen in ondiepe bovenkasten.<br />

Met dit doorgedreven concept maakt Novy het mogelijk om maximaal gebruik te maken<br />

van de beschikbare kastruimte. Fusion Pro heeft niet enkel een compact, maar ook een<br />

stijlvol design. Het verdwijnt zelfs naadloos in de kast wanneer deze niet in gebruik is.<br />

novy.be


ZIT HET ONDERNEMEN IN UW BLOED?<br />

GRANDO BIEDT U<br />

DE ULTIEME KANS.<br />

Word<br />

ondernemer<br />

bij Grando<br />

Keukens!<br />

Bent u een dynamische professional?<br />

Dan is Grando Keukens uw ultieme kans!<br />

Wordt u onze nieuwe<br />

franchiseondernemer?<br />

Grando Keukens is een grote organisatie die deel uitmaakt<br />

van de grootste retailer van Europa op gebied van keuken- en<br />

sanitair, de DMG Groep. DMG telt 250 filialen in Europa en is<br />

zo ook één van de grootste en meest betrouwbare partners<br />

binnen de branche.<br />

Grando keukens is een professionele en sterk groeiende<br />

franchising formule en telt momenteel zo’n 50 winkels in<br />

Nederland en België. Bovendien is Grando Keukens in volle<br />

expansie, het doel is in België jaarlijks twee tot vijf nieuwe<br />

toonzalen in te huldigen.<br />

Als zelfstandig Grando ondernemer kunt U rekenen op de stevige<br />

en onderbouwde steun van een professionele organisatie. Grando<br />

keukens is een sterk merk en heeft een weldoordacht vakkundig<br />

concept. Zo ontzorgt Grando de klant van A tot Z, biedt vakmanschap<br />

sinds 1965 en iedere klant geniet van een persoonlijke aanpak.<br />

Grando biedt u het beste van twee werelden:<br />

Uw ondernemerscapaciteiten en onze ervaren organisatie, vormen<br />

samen de sleutel tot succes. Als ondernemer heeft u passie<br />

voor het vak en voor het eindresultaat. Bent U die enthousiaste,<br />

klantgerichte ondernemer met een open mind? Heeft U gevoel<br />

met, of interesse in de keukenbranche gaande van ontwerp/<br />

trends tot techniek/montage? Dan bent U de geschikte kandidaat<br />

waar wij naar op zoek zijn. Wij vragen geen extreme investeringen,<br />

maar bieden u een correct en transparant partnership aan, volledig<br />

ondersteund met opleidingen en begeleiding op het vlak van:<br />

Interesse of wenst u meer informatie?<br />

Neem dan contact op met de Heer: Jean Paul Hagen:<br />

T. +31 6 20 09 91 31 of per mail: jp.hagen@grandoretail.nl<br />

- administratie<br />

- marketing<br />

- verkoop<br />

- inkoop<br />

- logistiek<br />

grando.be/vacatures

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!