Wijkblad Aakwaa juli/augustus programmagids 2019-2020

aakwaa

Programmagids van wijkblad Aakwaa

Programmagids van wijkvereniging

Stichting Wijkgemeenschap Aa-landen

Seizoen 2019 - 2020

Juli / augustus 2019


Programmagids S.W.A.

seizoen 20192020

Inhoud

3 Voorwoord

5 Algemene informatie

7 Open Dag S.W.A.

9 Snuffelmarkt

11 Kindervrijmarkt

13 Cursussen, workshops en clubs

24 Buurtactiviteiten S.W.A.

32 Repair Café Aa-landen

35 Wijkevenementen

37 Activiteiten voor ouderen

39 M.F.C. De Bolder

41 WijZ

44 Inschrijfbonnen

45 Gemeente Zwolle

46 Adressen/colofon

Voorwoord

Beste Aa-landers,

Hierbij bieden wij u het nieuwe

programmaboekje voor het

seizoen 2019-2020 aan.

Ook het komende jaar heeft

uw wijkvereniging S.W.A.

weer een gevarieerd programma

voor u in petto. Als bestuur

zijn we trots op alle vrijwilligers

en docenten die dit mogelijk

maken.

We nodigen u graag uit om

onze Open Dag op zaterdag

7 september te bezoeken.

Daar kunt u zich verder

oriënteren op het programma.

Het zal u niet ontgaan zijn dat

de S.W.A. in 2020 vijftig jaar

bestaat. In dat kader zullen

er gaandeweg het jaar diverse

activiteiten gaan plaatsvinden.

Wilt u precies weten wat

die behelzen, houdt u dan

de Aakwaa in de gaten,

daar zal t.z.t alles in worden

aangekondigd.

Met hartelijke groet

namens het bestuur van de

SWA, Hans van Kesteren

(waarnemend voorzitter)

3


Algemene informatie

Aanmelding

• Tenzij het anders staat aangegeven bij de activiteiten, kunt u zich aanmelden

door een inschrijfbon achter in dit boekje te gebruiken. De ingevulde bon

dient opgestuurd te worden naar: S.W.A., Dobbe 29, 8032 JW Zwolle.

• Aanmelding kan ook bij de infobalie van de S.W.A. in M.F.C. De Bolder.

Openingstijden: maandag t/m donderdag van 9.30 - 12.00 uur en van

13.30 – 16.00 uur. Telefoon: 4539813 (Infobalie is gesloten van 12 juni t/m

25 augustus 2019)

E-mail: infobalie@wijkgemeenschapaalanden.nl (altijd naam, adres en

telefoonnummer vermelden in de mail).

Via de website kunt u zich aanmelden op:

www.wijkgemeenschapaalanden.nl/contact/inschrijfformulier-cursus-workshop.

• Aanmelden kan tot en met zaterdag 7 september 2019.

• Ook als u vorig jaar heeft deelgenomen aan een activiteit dient u zich opnieuw

op te geven.

• Wilt u samen met iemand anders aan een activiteit deelnemen, dan kunt u

dit onder vermelding van naam en adres bij ‘opmerkingen’ zetten.

• U krijgt tijdig bericht omtrent de start van de door u gekozen activiteit.

• Bij onvoldoende deelname kan het zijn dat een activiteit niet doorgaat,

daarvan wordt u tijdig op de hoogte gebracht.

• Bij meer aanmeldingen dan plaatsen zal er geloot worden. In dat geval

gaan Aa-landers vóór. Bent u uitgeloot dan berichten wij u tijdig.

• Deelname aan de S.W.A. activiteiten valt geheel onder eigen aansprakelijkheid

van de deelnemers.

• Het cursusgeld dient op de eerste lesdag contant te worden voldaan.

• De begeleiding van de cursussen/workshops ligt in handen van vakkrachten.

Inlichtingen

Voor inlichtingen kunt u terecht bij de infobalie (zie aanmelding hierboven) en op

7 september a.s. op de infomarkt op de Open Dag S.W.A. van 9.00 – 13.30 uur.

De diverse activiteiten en cursussen presenteren zich dan middels een

informatiestand in M.F.C. De Bolder

Start activiteiten & vakanties

Tenzij anders vermeld, starten de activiteiten in de week van 23 september 2019.

Er zijn geen vaste activiteiten in de schoolvakanties:

• Herfstvakantie: 19 t/m 27 oktober 2019

• Kerstvakantie: 21 december 2019 t/m 5 januari 2020

• Voorjaarsvakantie: 15 t/m 23 februari 2020

• Meivakantie: 25 april t/m 3 mei 2020

• Zomervakantie: 4 juli 2020 t/m 6 augustus 2020

De activiteiten lopen door tot eind mei, tenzij anders wordt aangekondigd.

5


Open Dag S.W.A. 7 september 2019

Wanneer u zich afvraagt wat er allemaal

gedaan wordt door uw wijkvereniging de

Stichting Wijkgemeenschap Aa-landen,

dan kunt u zich hierover (laten) informeren

op de Open Dag van de S.W.A. Daar zullen

de activiteiten en cursussen van de

wijkvereniging gepresenteerd worden.

Ook zullen andere instellingen, stichtingen

en verenigingen aanwezig zijn die in de

Aa-landen actief zijn.

Daarnaast is er een kleedjesmarkt buiten

voor De Bolder en een snuffelmarkt in

De Bolder. De Open Dag begint om 9.00 uur

en duurt tot 13.30 uur.

Voor de kinderen willen wij (bij droog weer)

graag een springkussen plaatsen.

Dan is constant toezicht nodig, zodat

er niet teveel kinderen tegelijk gaan

springen en we het veilig kunnen houden.

Daar hebben we uw hulp voor nodig.

Dus vragen wij vaders en moeders en/of

opa’s en oma’s om een kwartiertje of een

half uurtje (of langer) een oogje in het zeil

te houden op zaterdag 7 september

tussen 9.00 en 13.30 uur. U kunt zich

daartoe bij de infobalie melden,

er ligt dan ook een toezichthesje klaar.

7

pagina 3

zaterdag


Snuffelmarkt Open Dag S.W.A.

Op zaterdag 7 september a.s. organiseert uw wijkvereniging de Stichting Wijkgemeenschap

Aa-landen weer een snuffelmarkt in Multifunctioneel Centrum De Bolder tijdens de jaarlijkse

Open Dag. De snuffelmarkt wordt gehouden van 9.00 – 13.30 uur en is gratis toegankelijk.

U kunt 2 of 3 tafels huren om uw overtollige spullen te verkopen. De afmeting van een tafel

is 1,20 m x 0,60 m. Om een plek te reserveren kunt u onderstaande bon invullen en vóór

1 september a.s. inleveren bij de infobalie van de S.W.A. in M.F.C. De Bolder.

De inschrijving wordt definitief na betaling van het inschrijfgeld.

De infobalie is geopend van maandag t/m donderdag van 9.30 – 12.00 uur en 13.30 – 16.00 uur,

vanaf half juni alleen s’morgens en tijdens de zomervakantie gesloten.

Voor meer informatie: tel 038 4539813 of mail infobalie@wijkgemeenschapaalanden.nl


INSCHRIJFBON SNUFFELMARKT S.W.A

Naam :

Adres :

Postcode/Plaats :

Telefoon :

Wil het volgende reserveren:

❏ 2 tafels voor e12,50

❏ 3 tafels voor e17,50

Contant betaald op :

Behandeld door :

een bedrag van e

9


d r u k k e r i j

maakt uw communicatie

Voor al uw drukwerk

en printwerk

Hyundai i20 1.0 T-GDI € 13.220,-

• Parkeersensoren • LED

• Handgeschakeld

• Cruise Control

• Benzine

• 34.283 km

• 2016

huisstijl reclame direct mail online media

Simon Stevinweg 12 • 8013 NB Zwolle

Tel. 038 - 465 72 22 • info@coenradi.nl

Autobedrijf Bert Wieten

WWW.BERTWIETEN.NLKindervrijmarkt Open Dag S.W.A.

Om uw (klein-)kinderen de gelegenheid te geven hun overtollige speelgoed en andere snuisterijen

te koop aan te bieden, organiseert de S.W.A. tijdens haar Open Dag op 7 september a.s. weer

een kindervrijmarkt .

Kinderen in de leeftijd tot 12 jaar kunnen met een kleed plaats nemen voor en rond De Bolder.

De plaatsen zijn maximaal 1 x 1,5 meter en dienen vooraf te worden gereserveerd. Dit kan bij

de infobalie van de S.W.A. in De Bolder tegen betaling van € 1,50 per deelnemend kind.

Hier is tevens een gratis consumptie aan verbonden.

Let op: Op de kindervrijmarkt mag uitsluitend tweedehands speelgoed/klein spul verkocht worden.

Bij slecht weer gaat de kindervrijmarkt niet door !

INSCHRIJFBON KINDERVRIJMARKT

Naam :

Adres :

Postcode/Plaats :

Telefoon :

Wil het volgende reserveren:

❏ deelname 1 kind (incl. consumptie) voor e1,50

(per kind 1 bon gebruiken)

Contant betaald op :

een bedrag van e

Behandeld door :

11


Cursussen, workshops en clubs

Acryl schilderen

Mijn naam is Tonny Eenkhoorn

en ik heb de afgelopen 11 jaren

met veel plezier de schildercursus

gegeven. Vanuit een goede

groepssfeer begeleid ik de

cursisten op individueel niveau.

Verdeeld over de dinsdag en

woensdag had ik het afgelopen

seizoen ontzettende leuke

en enthousiaste groepen.

Een gezellige sfeer en iedereen

had veel plezier in het schilderen.

Dat laatste bleek wel uit

het feit dat alle groepen vijf

extra lessen hebben gevolgd.

Door het grote aantal aanmeldingen

zijn we de afgelopen

jaren van drie naar vijf groepen

gegaan. Ik hoop er dit jaar, net

als de afgelopen jaren, een fijne

leerzame cursus van te maken.

Het belangrijkste is dat de cursisten

plezier in het schilderen

hebben en dat iedereen naar

huis gaat met een tevreden

gevoel over het resultaat.

Dag/tijd : dinsdag 12.30 – 14.30 uur woensdag 12.30 – 14.30 uur

dinsdag 14.45 – 16.45 uur woensdag 14.45 – 16.45 uur

dinsdag 19.30 – 21.30 uur

Start : dinsdag 24 september 2019 en woensdag 25 september 2019

Kosten : e 60,- voor tien lessen (doek voor eigen rekening)

Leiding : Tonny Eenkhoorn

13


Op een actieve manier werken aan

een betere houding en beweegpatroon

t

m

e

w

038 - 465 53 15

06 - 44 22 10 27

info@oefentherapieflorijn.nl

www.oefentherapieflorijn.nl

AA-lAnden

Dobbe 72a

8032 JX Zwolle

Zwolle-Zuid

Patriottenlaan 3

8014 XP Zwolle


Aquarelleren

Aquarelleren is een schitterende

verftechniek. Aquarellen

zijn karakteristiek: licht, zacht

en subtiel. Wil je ook leren

aquarelleren? Dan heeft de

S.W.A. dé oplossing voor je.

Deze cursus is voor iedereen

die wil leren aquarelleren.

Ook als je nog geen teken- of

schilderervaring hebt, is de

cursus aquarelleren geschikt

voor jou. Door het werken in

een kleine groep krijgt elke

cursist persoonlijke begeleiding.

Zo krijgt iedereen de

kans om te werken op zijn

eigen niveau en in zijn eigen

tempo. Het plezier in het

schilderen staat voorop.

Dag/tijd : woensdag 19.30 – 21.30 uur of donderdag 19.30 – 21.30 uur

Start : woensdag 25 september 2019 of

donderdag 26 september 2019

Kosten : e 55,- voor tien lessen

Leiding : Aljona Aristarhkova

15


Markertekenen

Voor diegene die eens wat

anders wil op het gebied van

tekenen is het mogelijk om

mee te doen met de workshops

‘tekenen met markers’.

Het tekenen met markers

is een techniek die op een

frisse wijze, voor zowel jong

als oud, laat zien hoe men op

een eenvoudige, gebruikersvriendelijke

wijze, schitterende

tekeningen kan

maken. Prachtige heldere

kleuren, gemakkelijk en direct

te gebruiken, weinig of geen

onderhoud en gemakkelijk

mee te nemen. Dit zijn enkele

kenmerken van de marker.

De marker is verkrijgbaar

in een grote hoeveelheid

verschillende kleuren.

Als ervaren en deskundig

tekendocent, die o.a. workshops

geeft op scholen

(Cibap, voortgezet onderwijs

en basisscholen), nodig ik

u graag uit om deel te

nemen aan deze workshops

bij de S.W.A. in De Bolder.

Mocht u meer informatie

willen ontvangen over

deze workshops dan

kunt u mailen naar:

voges.illustraties@gmail.com.

Tijdens de infomarkt op

de Open Dag van de S.W.A.

kunt u demonstraties

markertekenen bijwonen.

Dag/tijd : woensdag 19.30 – 21.30 uur

Start : woensdag 25 september 2019

Kosten : e 60,- voor tien lessen (exclusief materiaal)

Leiding : Jaap Voges

17


18


Keramiek

Al jaren een van de toppers

in het cursusaanbod van de

S.W.A. Onder deskundige

leiding van Ank Hageman

leren beginners en gevorderden

de geheimen van klei,

vormen en glazuren ontdekken.

Dat alles doorkneed met

gezelligheid, humor maar ook

lief en leed. Indien mogelijk

worden er werkstukken in

de raku-oven gestookt.

Het moet al gek lopen wil je

aan het eind van de cursus

niet met een mooi werkstuk

naar huis gaan.

Dag/tijd : maandag 13.30 – 15.30 uur donderdag 10.00 – 12.00 uur

maandag 19.30 – 21.30 uur donderdag 14.00 – 16.00 uur

Start : maandag 16 september 2019 en donderdag 19 september 2019

Kosten : e 65,- voor tien lessen, inclusief materiaal

Leiding : Ank Hageman

19


Een bijzonder

afscheid...

Bel bij overlijden

Monuta Zwolle

038 - 42 11 933

...wij zijn er op voorbereid.

Na de vakantie op woensdagavond 4 september start

er weer een nieuwe Home-Start basistraining voor

geïnteresseerde vrijwilligers! Via deze training worden

de vrijwilligers voorbereid om gezinnen tijdelijk te

ondersteunen als het even niet zo soepel loopt binnen

het gezin. De ondersteuning is gericht op het vergroten

van het zelfvertrouwen van ouders, zodat zij na verloop

van tijd weer op eigen kracht verder kunnen.

De training bestaat uit 6 of 7 avonden. Via deze training

worden vrijwilligers voorbereidt op het bieden van lichte

(opvoeding) ondersteuning aan ouders.

Een belangrijk onderdeel van de training is:

hoe kan je als vrijwilliger ouders versterken in

hun kracht als opvoeder? De insteek is dat een

vrijwilliger het gezin bezoekt voor ondersteuning,

praktische hulp en het bieden van een luisterend oor.

Home-Start zoekt daarom vrijwilligers met ongeveer

een dagdeel per week tijd, die beschikken over

opvoed- en levenservaring en een positieve instelling,

meedraaien binnen een gezin leuk vinden en de vraag

van het gezin centraal kunnen stellen.

Kun jij binnen jouw gezin een steuntje in de rug

gebruiken en zou je graag gebruik willen maken

van Home-Start? Laat het ons dan ook weten!

Geïnteresseerd?

Neem contact op met Zwanet Hamhuis, coördinator

Home-Start Zwolle (038) 8515700,

home-startzwolle@wijz.nu en kijk op de website

www.home-start.nl


Yoga (‘s ochtends)

Een combinatie van Hatha en Dru Yoga,

voor zowel beginners als gevorderden.

De lessen omvatten yogahoudingen (asana’s),

ademhalingstechnieken (pranayama’s), handgebaren

(mudra’s) en krachtige yogareeksen

die vloeiend en toch dynamisch worden

uitgevoerd. Yoga heeft een gunstige uitwerking

op lichaam en geest, versterkt de kernstabiliteit

(core stability), draagt bij aan een positieve

levenshouding en vergroot je innerlijke kracht.

Iedere les is zestig minuten quality-time met

jezelf, waarbij het accent ligt op het ervaren

van verbinding, ontspanning en plezier.

Je kunt meedoen op blote voeten of op

sokken/sloffen met antislip.

Meer informatie op www.enyoiga.nl of

mail je vraag naar info@enyoiga.nl

Dag/tijd : maandag 10.00 – 11.00 uur

Start : maandag 23 september 2019

Kosten : e 60,- voor tien lessen

Leiding : Enyoiga

(Zelf matje meenemen!)

Yoga (‘s avonds)

Yoga voor de totale ontspanning van lichaam

en geest, gegeven in een krachtige vloeiende

bewegingsreeks. Deze reeks of flow, behorende

bij de Dru Yoga, wordt afgewisseld met

wat oefeningen van de Hatha Yoga en is

geschikt voor zowel beginners als gevorderden.

De lessen duren zestig minuten en hebben

steeds een duidelijke opbouw. We beginnen

met aarden en ademhalingstechnieken, gaan

dan verder met een vrolijke activatie, een Energy

Block Release (EBR) en wat yogahoudingen

en we sluiten steeds af met een welverdiende

eindontspanning (Savasana).

Mocht je nieuwsgierig zijn geworden en meer

informatie willen, mail dan je vragen naar maike.

wiltink@home.nl of kom kijken op de Open Dag

S.W.A. op 7 september a.s. in De Bolder. Dan

geeft Maike een proefles van 10.30 - 11.30 uur.

Dag/tijd : dinsdag 19.30 – 20.30 uur

Start : 24 september 2019

Kosten : e 60,- voor tien lessen

(Zelf matje, deken en kussen meenemen

evt. antislip sokken)

Leiding : Enyoiga

21


Onze specialismen zijn onder andere;

Hart-, vaat- en longrevalidatie

Psychosomatische fysiotherapie

Beweegprogramma:

diabetes / obesitas

Valpreventie

Oncologie fysiotherapie

Algemene fysiotherapie

Bekkenfysiotherapie

Claudicatio intermittens

Dry needling

Echografie

Shockwave

Medical taping

Sportfysiotherapie

Manuele therapie

Kinderfysiotherapie

www.dedobbe.nl 038 - 454 15 11 info@dedobbe.nl


Recreatief Volleybal

Elke donderdagavond spelen

wij in de kleine sportzaal van

De Bolder. Wilt u werken aan

uw techniek en een avond

gezelligheid hebben, kom dan

eens kijken en neem vooral uw

sportkleding mee, u bent van

harte welkom! Volleybalervaring

is wel een must, wij kunnen

geen training verzorgen.

Zowel dames als heren zijn

welkom.

Dag/tijd : donderdag 20.30 –

22.00 uur

Start : september 2019

Kosten : e 55,- voor het

hele seizoen

Leiding : Frank Bloemberg

Kookclub voor jongens en meisjes van 8 – 11 jaar

Met elkaar gaan we gezellig in

de keuken bezig. Het is heel

leuk om lekkere dingen te maken

zoals bijvoorbeeld spaghetti

of bami. Verder horen ook soep

maken en koekjes en taarten

bakker erbij en niet te vergeten

een lekker toetje.

Dag/tijd : woensdag 15.00 – 16.30 uur

Start : 2 oktober 2019

Kosten : e 7,- per maandag

Leiding : Joyce Mielatz

Spaans

Beste buren! Zijn jullie aan het denken aan vakantie, werken,

een stage doen of studeren in een Spaanstalig land? Dan is

dit jullie kans om Spaans te leren of te verbeteren.

Vanaf eind september start deze nieuwe activiteit: Spaanse les.

Dag/tijd : maandag 19.30 – 21.00 uur

dinsdag 10.00 – 11.30 uur

Start : maandag 30 september 2019 en dinsdag 1 oktober 2019

Kosten : e 75,- voor tien lessen (exclusief cursusboek)

Leiding : Maria Sánchez-Corral

23


Buurtactiviteiten S.W.A.

Nestkastengroep

en najaar) bij de kasten langs om ze schoon

te maken. Als je het leuk vindt kun je vaker

langs om eieren te tellen en/of te kijken wie er

broeden. We vergaderen twee keer per jaar in

De Bolder.

• Wat kost het? Niets, alleen wat vrije tijd!

Voor materiaal en gereedschap wordt

gezorgd.

• Wie doen het? Vrijwilligers uit de wijk

vanaf 15 jaar.

• Wat voor mensen zoeken we?

Je hoeft geen vogelexpert te zijn maar wel

enthousiast.

• Interesse? Lijkt het je leuk of wil je meer

weten?

Neem gerust contact op met John of

Loes Lodder (038) 4543891 of mail naar

deloddertjes@ziggo.nl

Wij zijn actief in de hele wijk. Sinds een half jaar

hebben we weer een flinke groep, maar

we kunnen nog wel wat mensen gebruiken.

Sommige ‘wijkjes’ zijn best groot of er zijn nog

nestkastloze stukken in de wijk. De kasten

worden door de groep zelf gemaakt, maar de

meesten van ons zorgen voor het ophangen

en schonen ervan. En natuurlijk moeten er

regelmatig kasten vervangen worden. Over het

algemeen gaan we tweemaal per jaar (voor-

Even pauzeren; leerlingen van het Meander College

genieten van het mooie weer.

foto: Ank Pot, redactie Aakwaa

24


Wijkblad Aakwaa

Een actieve wijkvereniging heeft een eigen

wijkblad. Dat is de Aakwaa voor de Stichting

Wijkgemeenschap Aa-landen.

Jaarlijks verschijnt de Aakwaa tien keer,

negen keer met een reguliere uitgave en een

keer als programmaboekje. Een kleine groep

enthousiaste vrijwilligers zorgt er voor dat

nieuws, nieuwtjes, wetenswaardigheden en

grote of kleine evenementen onder uw aandacht

worden gebracht. De informatie betreffende de

Aa-landen heeft daarbij altijd voorrang.

Vele tientallen vrijwilligers zorgen voor de

verspreiding zodat het blad ook daadwerkelijk

bij u op de deurmat valt.

Wilt u kopij aanleveren dan kunt u achter in de

Aakwaa altijd de uiterste inleverdatum vinden.

Het adres om kopij te sturen is:

aakwaa@wijkgemeenschapaalanden.nl

Ook is het mogelijk advertenties te plaatsen.

Uit de opbrengst daarvan wordt de Aakwaa

grotendeels bekostigd en is het nog steeds

mogelijk het blad gratis huis-aan-huis te

bezorgen. Voor mogelijkheden en tarieven

kunt u mailen naar:

advertentieaakwaa@wijkgemeenschapaalanden.nl

of bellen met Pierre Meurs: 0613395753

Redacteuren gezocht

Plezier in schrijven? Benieuwd wat er in de buurt speelt? Kom dan het redactieteam van de

Aakwaa versterken! We zoeken buurtgenoten met frisse ideeën en een vlotte pen. Ervaring is

zeker geen vereiste. Wel de bereidwilligheid om eens per maand de redactievergadering bij te

wonen. Heeft u interesse mail dan naar: aakwaa@wijkgemeenschapaalanden.nl

25


Huttendorp

NIEUWS OVER Digidorp

Huttendorp wordt dit jaar gehouden van

maandag 19 augustus tot en met vrijdag

23 augustus. Het is dit jaar Digidorp!! Er zullen

hutten zijn als, een telefoonhut, tablethut,

playstationhut, fortnitehut of minecrafthut.

Natuurlijk zijn er weer de hele week diverse

randactiviteiten, springkussens en wordt er

gevoetbald. De speurtocht en slaapnacht

blijven ook op het programma, daarbij rekenen

we op mooi weer.

Passend bij het thema hebben we donderdagmiddag

een hele leuke themamiddag!

De talentenshow wordt ’s avonds gehouden.

Traditiegetrouw wordt de grote avond op

donderdagavond 22 augustus gehouden.

Noteer deze datum dus alvast in de agenda

en kom deze avond kijken naar het Digidorp

van uw kinderen. Natuurlijk zijn er tijdens de

avond weer spelletjes te doen, worden er

versnaperingen verkocht en vindt de verloting

plaats. Zie voor verdere informatie de flyer

elders in deze Aakwaa.

Vanaf vrijdagmiddag 13.00 uur kan gratis hout

worden afgehaald op het Huttendorpveld aan de

Maaslaan / Beulakerwiede. Let op (op=op)!!!

Let op: Ingevulde inschrijfformulieren moeten

bij Huttendorp worden ingeleverd NIET bij de

infobalie!

HUTTENDORP ZOEKT VRIJWILLIGERS

Zoals altijd wordt dit jaar in de laatste week

van de zomervakantie het Huttendorp voor

de jeugd uit de Aa-landen van 6 t/m 14 jaar

georganiseerd. In verband met de constante

doorstroom van vrijwilligers, zijn we op zoek

naar nieuwe (volwassen) vrijwilligers.

In principe is iedereen van 16 jaar en ouder

daarvoor welkom. Ervaring met Huttendorp is

niet nodig. Wel noodzakelijk is een leuke en

vlotte omgang met kinderen. Gedurende het

Huttendorp kun je worden ingezet voor het

begeleiden van hutten bouwen, maar ook

voor de creatieftent, de keuken en de overige

activiteiten zoeken we begeleiding.

Ben je handig, ben je creatief, kun je goed

doe-het-zelven of ben je gewoon enthousiast,

aarzel dan niet en help ons om een geweldige

week voor 300 kinderen uit de Aa-landen te

organiseren.

Voor leerlingen die een maatschappelijke

stage willen lopen, is er ook ruimte op het

Huttendorp. Meestal kun je in één week

je hele stage lopen. Neem voor meer

informatie contact met ons op.

Het Huttendorp wordt gehouden van maandag

19 augustus t/m vrijdag 23 augustus.

Beschikbaarheid van de vrijwilligers is

gewenst van zaterdag 17 augustus t/m zaterdag

25 augustus. Ook als je slechts enkele dagdelen

kunt: meld je aan, er is altijd wel een rol voor je!

27


28


29


Kwaliteit bij leven en afscheid

met compassie en oog voor detail

U bent vrij om de uitvaart te

regelen bij wie u wilt. Ook als

u niet of elders verzekerd bent.

Stap voor Stap

UITV AARTBEGELEIDING

Wilma Bouwmeester

Dag en nacht bereikbaar: 06-182 837 61

Kijk voor meer informatie op www.stapvoorstapuitvaartbegeleiding.nl


Aa-weide

Buurtweide voor de buurt, door de buurt

We proberen met elkaar de

weide zo leuk en aantrekkelijk

mogelijk te maken. Zo hebben

we een zandbak met omheining

voor de aller kleinsten

gemaakt waar ze ongestoord

kunnen spelen. En proberen

we leuke feesten te organiseren

zoals het schaapscheerders

feest dat jaarlijks aan het

eind van de lente terug komt.

De Aa-weide is een buurtweide

gelegen aan het prachtige

natuurgebied, rond de Wijde

Aa. Op de weide wonen verschillende

dieren zoals; geiten,

pony’s, schapen, kippen,

konijnen, een kalkoen en sinds

kort ook een hangbui zwijn!

Een vriendje zal gauw volgen.

De weide wordt draaiende

gehouden door een team met

enthousiaste vrijwilligers die

iedere dag de dieren voeren,

verzorgen, de weide onderhouden

op eigen gezette tijd.

En nog eens een enthousiast

team vrijwilligers dat de weide

openstelt voor de wijkbewoners

op vaste tijden.

In de loop van dit jaar hebben

we zoveel leuke, betrokken

en enthousiaste vrijwilligers

erbij gekregen dat we nu bijna

iedere dag open kunnen!

Dat betekent weer meer leven

in de brouwerij wat zowel

voor de grote als kleine wijkbewoners

ontzettend leuk is,

maar ook de dieren genieten

van al deze extra aandacht

en liefde!

Natuurlijk staan we altijd open

voor leuke ideeën en tips voor

verbetering ten behoeve van

mens en dier. Hiervoor kun je

ons mailen of vertel het een

van de vrijwilligers.

Lijkt het je leuk om zelf aan te

sluiten bij team Aa-weide

vrijwilligers? Leuk, mail ons

dan, we kunnen altijd extra

handen gebruiken.

Ook is er de mogelijkheid

om een gift te doneren en/

of groente. Voor beide hangt/

staat er bij de ingang een bak.

Dit gaat allemaal naar de

dieren, zij zijn heel blij met

deze extra’s!

Let wel op, de dieren mogen

niet alle soorten groenten hebben,

er hangt een lijst

op het prikbord.

Misschien wist u het niet, maar

brood mogen onze dieren niet.

Openingstijden:

Maandag: gesloten

Dinsdag t/m zondag:

15.00 tot 16.30 uur

Op feestdagen en bij slecht

weer is de weide helaas

gesloten voor bezoekers.

Mailadres: aaweide@wijkgemeenschapaalanden.nl

Facebook: Aa-weide

Instagram: aa_weide

Telefoonnummer voor direct

contact: 06-19462797

31


Repair Café Aa-landen

In onze wijk is ‘Repair Café Aa-landen’ goed ingeburgerd: met elkaar kapotte

spullen een nieuw leven geven! Een duurzaam initiatief in onze veelzijdige,

groene wijk!

Voor en door Aa-landers

In ons Repair Café Aa-landen is een veelheid

aan kennis aanwezig om elektronische of

mechanische producten te repareren, hout te

bewerken, of textiel te herstellen. Dus heeft u

in huis mankementen aan ‘iets’ met een stekker,

een klok, (zak)lamp, shirt, broek, jas, of iets

anders dat mogelijk te repareren is, kom dan

eens kennis maken met de expertise van ons

Repair Café Aa-landen!

Heb jij zelf (specifieke) kennis die je 1x per

maand wilt delen met je buurtgenoten, laat

dan ook van je horen!

Behalve enthousiaste reparateurs zijn ook

buurtgenoten die willen regelen, organiseren,

coördineren of promoten voor het Repair Café

Aa-landen van harte welkom.

Levensduur verlengen

Duurzaamheid is een aspect waar we niet

meer om heen kunnen, willen we onze aardbol

leefbaar houden. Verlengen van de levensduur

van een product is een manier om de afvalberg

minder snel te laten groeien en grondstoffen

beter te benutten. Vaak weten we niet hoe een

apparaat te repareren is, of textiel op te laten

fleuren. Winkels zijn nauwelijks ingesteld om iets

te repareren. Alles dat wordt afgedankt is verlies

aan (schaarse) grondstoffen of vraagt weer een

nieuw (milieubelastend) proces om iets nieuws

te maken.

Stichting Repair Café

In onze wijk is Repair Café Aa-landen mogelijk

in samenwerking met de S.W.A. De vrijwilligers

komen uit onze wijk. En het concept is

aangesloten bij de Stichting Repair Café

Internationaal. De Landelijke (internationale)

organisatie behartigt op landelijk niveau (bij

politiek en bedrijven) de belangen van

repareerbaarheid en duurzaamheid.

Openingstijden en contact

Ons reguliere Repair Café Aa-landen is open

op de derde vrijdag van de maand (buiten de

schoolvakanties), van 12.00 tot 16.00 uur in D

e Bolder (Dobbe 29). In september is ons

Repair Café Aa-landen extra open op zaterdag

7 september tijdens de open dag van de S.W.A.

In oktober is het Repair Café Aa-landen

(in samenwerking met de ANWB) specifiek

gericht op de goedwerkende fietsverlichting.

32


De openingsdata van Repair Café Aa-landen in 2019 zijn:

juli : vrijdag 12 juli, 12 - 16 uur

(afwijkende openstelling

wegens schoolvakantie)

augustus : * gesloten* (schoolvakantie)

september : aanwezig tijdens de S.W.A

open dag: zaterdag 7 september

(9.00-13.30 uur) vrijdag 20 september,

12.00 - 16.00 uur

oktober : vrijdag 18 oktober, 12.00 -

16.00 uur, Actie Fietsverlichting

(i.s.m. ANWB)

november : vrijdag 15 november,

12.00 – 16.00 uur

december : vrijdag 20 december,

12.00 -16.00 uur

Voor meer informatie kunt u

contact opnemen via:

Mail: repaircafe@wijkgemeenschapaalanden.nl

Telefoon: (038) 453 98 13

(tijdens openingstijden infobalie S.W.A.)

Facebook: Repair Café Aa-landen

Namens Repair Café Aa-landen,

Els Cuijpers

33


Wijkevenementen S.W.A.

Ieder jaar worden er naast cursussen allerlei andere activiteiten door uw

wijkvereniging de S.W.A. georganiseerd. Voor het komende jaar staan de

volgende evenementen in de planning, niet alle data en tijden zijn al

bekend (aankondigingen staan altijd in de Aakwaa en op de website):

2019

• zaterdag 7 september

9.00 – 13.30 uur Open Dag S.W.A. in

De Bolder.

Met o.a. presentatie activiteiten S.W.A.,

een kindervrijmarkt, een snuffelmarkt

en een infomarkt. Tevens de laatste

mogelijkheid tot inschrijving voor

cursus/workshop/activiteit.

• zaterdag 23 november

13.00 – 16.30 uur Sinterklaasintocht en

feest in De Bolder

• zaterdag 14 december

9.30 – 16.00 uur KerstCreatiefBeurs in

De Bolder

Al deze evenementen komen tot stand door

het enthousiasme en werk van de vele

vrijwilligers van de S.W.A. die dit alles

organiseren en doen naast hun normale baan/

dagelijkse bezigheden.

Wilt u zich ook inzetten en helpen bij

bestaande activiteiten of bij het organiseren,

laat het ons dan weten.

U kunt dat schriftelijk doen naar:

Stichting Wijkgemeenschap Aa-landen

Dobbe 29, 8032 JW Zwolle

E-mail: info@wijkgemeenschapaalanden.nl

2020

• Zaterdag 25 april

Koningsdagactiviteiten met o.a. vrijmarkt

• 12 t/m 16 augustus 40e editie Huttendorp

• VoorjaarsCreatiefBeurs

• Schaapscheerderfeest Aa-weide

• Jubileumactiviteiten S.W.A. 50 jaar

Wijkcontact functionaris Politie Zwolle

De wijkcontact functionaris voor de Aa-landen is Henri van

de Hoeve. Hij houdt elke week spreekuur in M.F.C. De Bolder.

Wanneer

: woensdag 9.30 – 10.30 uur

Telefoon : 06 558 208 87

Mail

: henri.van.de.hoeve@politie.nl

Adres Politie Zwolle : Koggelaan 8, 8017 JN Zwolle

(tel. 0900 8844)

35


kinderdagverblijf

de 7 dwergen

kinderdagverblijf

de 7 dwergen

gewoon de laagste prijs

gewoon de laagste ruimste prijs openingstijden

gewoon de de ruimste meest openingstijden

flexibele opvang

gewoon de meest flexibele opvang

speel, lach, groei!

speel, lach, groei!

www.de-7-dwergen.nl | info@de-7-dwergen.nl

haydnstraat 2, zwolle | 038 454 43 72

zwaardvegerstraat 124, zwolle | 038 230 09 32

www.de-7-dwergen.nl | info@de-7-dwergen.nl

sterrenkroos 52, zwolle | 038 720 07 72

haydnstraat 2, zwolle | 038 454 43 72

start

nieuwe

babygroep

vanaf

1 sept.


Activiteiten voor de oudere wijkbewoner

Klaverjassen en Rummikub

Op 3 september begint het kaarten weer in M.F.C. De Bolder.

U kunt zich elke dinsdagmiddag om 13.30 uur inschrijven, aanvang kaarten is om 14.00 uur.

Kosten: e 5,- in de maand. Prijskaarten e 1,-

Tijdens de wekelijkse klaverjasmiddag vanaf 14.00 uur kan men ook Rummikub spelen.

Opgave daarvoor is niet nodig, gewoon even binnenlopen!

Voor verdere informatie kunt u terecht bij Ria van Gelder, tel. (038) 4220216 of Louise Denneboom,

tel. (038) 4540466

Creatiefclub

Onder leiding van de dames van Wilpe en van der Ven wordt er gehandwerkt in de

ontmoetingsruimte van M.F.C. De Bolder. U kunt er met allerlei materialen verschillende

dingen maken voor uzelf. Naast handwerken is er ook gelegenheid om andere creatieve

dingen te doen.

Dag/Tijd: donderdag 14.00 -16.00 uur

Kosten: e 1,- per keer

Inlichtingen: Miep van der Ven, tel. (038) 4544873

Bingo

Elke tweede en derde vrijdag van de maand kunt u vanaf 14.00 uur bingo spelen in

M.F.C. De Bolder.

Start: vrijdag 13 september

Oproep: Vrijwilligers gevraagd, aanmelden bij Dini Egberts, tel. (038) 4538336 of Ria van Vilsteren,

tel. (038) 4542416

Met vriendelijke groet van de bingo dames.

Klaverjasclub De Bolder

Wilt u eens een gezellige avond zonder televisie, denk dan eens aan klaverjassen.

Eén avond per maand, avondprijzen en een lekker hapje.

Inschrijfgeld: e 2,50 per avond

We spelen een Kerst- en een Paascompetitie.

Een gezellige avond vinden we belangrijker dan winnen. Wilt u op de wachtlijst geplaatst worden

of meer over onze club weten, belt u dan met dhr. W. La Faille, tel. 06 43444601 of kom langs.

We beginnen op donderdag 5 september om 20.00 uur in M.F.C. De Bolder.

37


Vaste verhuur M.F.C. De Bolder

Naast de activiteiten en werkzaamheden van uw wijkvereniging

die plaatsvinden in M.F.C. De Bolder, zijn er ook activiteiten

van vaste huurders.

• Badminton ABC * abczwolle@gmail.com

• Badmintonclub ‘Sla Maar Raak ‘ * tel. (038) 4535298

• Dansschool Bruinewoud * www.dansschoolbruinewoud.nl

* info@dansschoolbruinewoud.nl

• Fabius opleidingen * administratieve opleidingen * tel. 0162426808

* info@fabiusopleidingen.nl

• Gebarencursus in Zwolle * www.gebarencursuszwolle.nl

* info@gebarencursuszwolle.nl

• Ikebana * Japans bloemschikken * jennekesoejoko@gmail.com

• InteraktContour * www.interaktcontour.nl * tel. 0341255777

* info@interaktcontour.nl

• Inn2You * www.inn2you.nl * tel. 06 29590240 * info@inn2you.nl

• Klaverjasclub De Bolder * tel. 06 43444601

• Mita Indiaanse Dans * info@nawarasadancing.nl

• Nia Academie * opleiding interieurstyling * tel. 0639769933

* nia-vragen@gmail.com

• NVA * www.autisme.nl * tel. 06 20063309 * nvazwolle@gmail.com

• Selfline Kappersopleiding * postbus 24060, 2490 AB Den Haag

* info@selfline.nl

• Saborea Salsa *www.saboreasalsa.nl

• Sociaal Wijkteam Noord (S.W.T.) * www.swtzwolle.nl

* inloop op maandag en dinsdag van 9.00-12.00 uur

• Theatergroep Blauwfinger * info@blauwfinger.nl

• Theatergroep Zwolle

• Yoga Zwolle * www.stichtingyogazwolle.nl

• Volleybal Aa-landen * tel. (038)4550434

• Volleybal VZN * bdekker@hotmail.com

• WijZ * activiteiten voor ouderen * tel. (038)8515700

* info@wijz.nu

39


Positieve ervaringen met huisbezoeken

Vitaal & Veilig Thuis in de Aa-landen

Ouderen, vrijwilligers en samenwerkingspartners zijn positief over de huisbezoeken

in de Aa-landen in het kader van het programma Vitaal & Veilig Thuis. Dit blijkt uit

onderzoek dat GGD IJsselland in opdracht van de gemeente Zwolle heeft uitgevoerd.

Vrijwilligers van Stichting WijZ voeren de huisbezoeken uit.

Het programma Vitaal & Veilig Thuis

Het doel van het Zwolse programma Vitaal & Veilig Thuis is het vergroten van de vitaliteit

en veiligheid van ouderen zodat ze langer vitaal en veilig thuis kunnen wonen. Om dit doel

te bereiken worden er zogenaamde huisscans afgenomen bij de ouderen thuis.

De huisbezoeken

Getrainde vrijwilligers van WijZ voeren de huisbezoeken uit. Van november 2017 tot april

2019 is bij 500 ouderen een huisscan afgenomen. De leeftijd van de ondervraagden

varieerde van 61 tot 97 jaar. Van de bezochte ouderen voelt het merendeel (80%) zich

(boven)gemiddeld of zeer fit, maar driekwart heeft wel dagelijks last van een chronische

aandoening. Ongeveer een derde is het afgelopen jaar gevallen en bij 14% daarvan heeft

dat geleid tot blijvend letsel.

Doorverwijzingen na huisbezoek

Wanneer nodig verwijzen de vrijwilligers door naar lokale partners, die aan het project

verbonden zijn. 316 van de 500 bezochte ouderen zijn naar een of meer activiteiten of

instanties doorverwezen. Bijvoorbeeld naar brandweer, politie of gemeente voor vragen

over (brand)veiligheid of hinder in de openbare ruimte (overlast, verlichting). Maar ook

naar fysiotherapie voor een fitheidtest of valpreventie programma of naar een activiteit

zoals zwemmen, yoga, sociaal cultureel werk of buitensporten. Wanneer mogelijk neemt

de oudere zelf contact op met de organisatie: de regie ligt bij mensen zelf.

Marloes Holterman, projectleider Vitaal & Veilig Thuis bij WijZ: “De vrijwilliger heeft

een belangrijke signalerende rol. Met elkaar zijn we de verbinder van de stad!”

Ervaringen met de huisbezoeken

Marita Spauwen, programmacoördinator Gezond Ouder Worden bij GGD IJsselland heeft

de evaluatie uitgevoerd samen met collega Tessa Overmars. Marita: “Overall uitkomst

van de evaluatie is dat alle betrokken partijen positief zijn over het project en er graag

mee doorgaan!” De gesprekken tijdens de huisbezoeken leiden vaak tot bewustwording,

bijvoorbeeld over veiligheidsaspecten in huis. Marloes: “Ouderen ervaren het als prettig

dat er één adviseur aan de deur komt die alles in kaart brengt”.

Er is natuurlijk nog wel ruimte voor verbetering.

Zo ervaren vrijwilligers het soms als lastig om goed

te reageren op sociaal-emotionele signalen van

ouderen en wordt er bij zowel vrijwilligers als

samenwerkingspartners onduidelijkheid ervaren

over wat er na het huisbezoek gebeurt.

Marita: “Het blijvend monitoren van

Vitaal & Veilig Thuis is aan te bevelen,

dit leidt immers tot het aanbrengen van

verbeterpunten.” Een aantal aanbevelingen

uit de evaluatie is inmiddels al door WijZ in

gang gezet.

Bekijk het hele evaluatieverslag VVT.

Links Marita Spauwen, programmacoördinator

Gezond Ouder Worden bij GGD

WijZ zoekt vrijwilligers! Heb je interesse, bel dan met de receptie van WijZ: 038-8515700.


Infobalie

In M.F.C. De Bolder beschikt de S.W.A. over een

goedlopende infobalie. Per dagdeel zijn hier

vrijwilligers aanwezig om wijkbewoners

informatie te verstrekken over de activiteiten

van de S.W.A. U kunt ook vragen stellen

over allerlei andere zaken die de wijk betreffen,

men zal daar dan een antwoord op proberen

te vinden. Er zijn allerlei folders aanwezig

over stedelijke activiteiten en cursussen,

gemeentelijke regelingen e.d.

Openingstijden:

maandag t/m donderdag, 9.30 – 12.00 uur

en 13.30 – 16.00 uur (behalve in de

schoolvakanties)

Telefoon: (038) 4539813

E-mail: infobalie@wijkgemeenschapaalanden.nl

Inzameling doppen/deksels, eierkartons, inktcartridges/

mobieltjes voor goede doelen

In de hal van De Bolder staan

vier grijze afvalbakken waarin

u uw schone (!) doppen en

deksels, gebruikte hele eierkartons

en lege inktcartridges

en oude mobieltjes kunt deponeren.

De doppen en deksels

zullen worden gerecycled en

worden daartoe verkocht.

De opbrengst is voor het

diabetesfonds en voor de

opleiding van blindengeleidehonden.

De eierkartons

worden voor hergebruik

verkocht en de opbrengst is

deels voor het Zonnehuis voor

de aanschaf van allerlei zaken

waar geen budget voor is en

deels voor muziekvereniging

Jubal. De lege inktcartridges

en oude mobieltjes worden

ingezameld voor de Stichting

DierenLot. Voor de goede

orde: de S.W.A. verkoopt het

niet zelf, wij zorgen dat het bij

een centraal inzamelpunt terechtkomt

waar er verder voor

wordt zorg gedragen.

Wat kunt u inleveren?

• schone (!) plastic doppen en

deksels van (frisdrank)flesjes

en (pindakaas)potten en van

vla/yoghurtpakken e.d.

• schone metalen doppen

van (bier)flesjes en deksels

van potten groente e.d.

• eierkartons voor 6 of

10 eieren

• lege inktcartridges en

mobieltjes

Let op dat u alles in de juiste

bak deponeert en zich beperkt

tot datgene wat hierboven

staat vermeld. Mochten de

bakken vol zijn dan kunt u

dit aangeven bij de infobalie

S.W.A.

Tijdens de schoolvakanties

wordt er niet ingezameld.

42


Buurthulp Aa-landen

De Buurthulp biedt hulp bij:

• kleine klusjes, zoals het

ophangen van een schilderij;

• vervoer (tegen kostendekkende

kilometervergoeding)

van en naar het ziekenhuis

en waar nodig wachten

tijdens de behandeling;

• een paar uur hulp bij

tuinwerk zoals bijv.

grasmaaien en snoeien;

• een wandelingetje maken;

• koffiedrinken en een praatje

maken bijv. met iemand die

geïsoleerd is geraakt;

• computerhulp of programma

instellen op t.v.

Hoe werkt het?

De Buurthulp Aa-landen is

telefonisch bereikbaar op

tel. nr. (038) 4539813 op

maandag en woensdag tussen

10.00 en 11.30 uur.

Hulpaanvragen kunnen ook

per e-mail worden gesteld:

buurthulp@wijkgemeenschapaalanden.nl

Er wordt dan zo snel mogelijk

actie ondernomen om een

van de vrijwilligers te vragen

u te helpen. Vaak lukt het om

deze hulp op korte termijn aan

te bieden. Let op: Tijdens de

schoolvakantie is de Buurthulp

alleen via de mail bereikbaar

en uitsluitend voor spoedgevallen.

Ook dan wordt

geprobeerd u de hulp te

bieden waar u om vraagt.

De Buurthulp, wie zijn dat?

Er is een team van circa

20 vrijwilligers die u kunnen

helpen bij uw hulpvraag.

De telefoon wordt bemand

door een van de telefonisten,

zij zoeken bij elke hulpvraag

het passend aanbod. Deze

hulp wordt vervolgens gegeven

door een van de vrijwilligers.

Oproep vrijwilligers

Op dit moment zoeken we

iemand die op woensdagmorgen

tussen 10.00 en 11.30 uur

telefoondienst wil doen. Verder

willen we graag vrijwilligers die

o.a. kunnen helpen bij klusjes

in huis en tuin en mensen die

eenzaam zijn willen bezoeken.

Is dat wat voor u, neem dan op

maandagmorgen tussen 10.00

en 11.30 uur contact met ons

op, tel. (038) 4539813

Bonte Vliegenvanger ‘gevangen’

In de tuin van de heer Rien

Noordman aan de Tilligterbeek

nestelde een Bonte

Vliegenvanger in een door

hem opgehangen nestkastje.

Gelukkig wist hij dit

mooie vogeltje te vangen,

op de foto welteverstaan.

foto: Rien Noordman

43
Naam:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:

E-mailadres:

Leeftijd (alleen opgeven voor kinderen):

Geeft zich op voor de volgende activiteit:

(M/V)

Op (dag) (tijd)

Opmerkingen:

Naam:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:

E-mailadres:

Leeftijd (alleen opgeven voor kinderen):

Geeft zich op voor de volgende activiteit:

(M/V)

Op (dag) (tijd)

Opmerkingen:

44


Punterdiep opent natuurspeeltuin

met eerste paal buurtinitiatief

Niet alleen de speeltuin is aangepakt, ook

het openbare groen heeft een metamorfose

ondergaan. Monique Wiegers: “We kennen

de hevige regenbuien. Dan moet je zo min

mogelijk tegels gebruiken. Naast dat een

groene omgeving gezelliger oogt, kan

regenwater sneller wegstromen in grond en

gras. We hebben ook daarom een natuurlijk

struinpad aangelegd en geen tegelpad.”

De zandbak bij de speeltuin Punterdiep was

meer een kattenbak dan een speelplek voor

kinderen. Daar wilden de bewoners van

Punterdiep in Aa-landen wat aan doen en

besloten contact op te nemen met de wijkbeheerder

Monique Wiegers van de gemeente

Zwolle. Nu is de natuurspeeltuin feestelijk

geopend door wethouder Michiel van Willigen.

Dat deed hij met het plaatsen van de eerste paal

met het beeldmerk Buurtinitiatief. De aanwezige

kinderen beschilderden het speeltuinbankje en

plaatsten het bord: rookvrije zone.

Wijkbeheerder Monique Wiegers: ”Dit is een

buurt met actieve en betrokken bewoners.

De speeltuin is niet alleen ingericht naar de

ideeën van de bewoners, maar zij hebben ook

een groot deel van het werk zelf gedaan. En nu

het klaar is, nemen zij ook het onderhoud van

de speeltuin en het groen voor hun rekening.”

Duurzaam en klimaatbestendig

Met de bewoners is een plan gemaakt voor de

inrichting van de speeltuin. Monique Wiegers:

“We hebben niet alleen gekeken naar de inrichting,

maar ook naar de materialen die we wilden

gebruiken en de beplanting. We stimuleren zo

veel mogelijk om te werken met natuurlijke en

duurzame materialen. Deze speeltuin heeft een

schommel en een duikelrek van hout, een hut

van wilgentenen, en de glijbaan is op een

zandheuvel aangebracht.”

Buurtinitiatief

Michiel van Willigen wethouder participatie

heeft de speeltuin geopend met de plaatsing

van de eerste paal Buurtinitiatief. Michiel van

Willigen: “Veel bewoners zetten zich in voor hun

wijk, buurt of straat. Dat weet en ziet niet

iedereen en daarom geven we regelmatig

publiciteit aan al die actieve bewoners.

Nu gaan we dat ook doen met een bord

op paal.”

Van Willigen: “Er zijn heel veel inwoners die

zich inzetten voor hun buurt. Ik hoop dat de

hele stad straks vol hangt en staat met

bordjes en paaltjes en dat dit andere bewoners

inspireert om met hun ideeën voor een leuke,

veilige, groene en duurzame buurt aan de slag

te gaan.”

www.zwolle.nl/buurtinitiatief

www.zwolle.nl/wijken

foto: Peter Denekamp


Wijkblad Aakwaa uitgave juli/augustus 2019 50 e jaargang, nummer 3

S.W.A. Uw wijkvereniging

Stichting Wijkgemeenschap Aa-landen

Dobbe 29, 8032 JW Zwolle

Telefoon: 453 98 13

Rekeningnr.: NL23INGB 0002 0328 23

Website: www.wijkgemeenschapaalanden.nl

E-mail: info@wijkgemeenschapaalanden.nl

Infobalie S.W.A. openingstijden

Ma-do: 9.30 - 12.00 uur en 13.30 - 16.00 uur

E-mail: infobalie@wijkgemeenschapaalanden.nl

Wijkpost Buurthulp Aa-landen

Ma en wo: 10.00 - 11.30 uur. Telefoon: 453 98 13

E-mail: buurthulp@wijkgemeenschapaalanden.nl

Buurtweide Aa-weide

Contactpersoon: Leonie Klein

Telefoon 06 194 627 97

Open: dinsdag t/m zaterdag van 15.00 - 16.30 uur

Feestdagen gesloten

E-mail: aaweide@wijkgemeenschapaalanden.nl

Nestkastengroep

Voor meldingen over nestkasten in het openbaar

groen kunt u bellen met Loes en John Lodder

038 454 13 87

Repair café

Elke 3 e vrijdag van de maand van 12.00 - 16.00 uur

E-mail: repaircafe@wijkgemeenschapaalanden.nl

DE BOLDER Uw wijkcentrum

Multifunctioneel centrum “De Bolder”

Dobbe 29, 8032 JW Zwolle

Beheer: Stichting Wijkcentrum Aa-landen

Beheerders: Corrie ten Hoove en Karlo Tuten

Assistent beheerder: Silvia Scheffer

Telefoon: 453 98 67

E-mail: debolder@bolder.nl

Stadkamer Aa-landen

Dobbe 23, 8032 JW Zwolle, tel. 425 72 50

E-mail: aalanden@stadkamer.nl

Uitleen: di/wo/do/vr 13.30-17.30 uur

Zaterdag 10.00-13.00 uur

Disclaimer redactie wijkblad Aakwaa

Alle informatie in wijkblad Aakwaa is met de grootste zorg samengesteld.

De stukken welke zijn aangeleverd door derden vallen

buiten de aansprakelijkheid van de redactie van wijkblad Aakwaa.

Eigen stukken zijn herkenbaar aan de vermelding: redactie Aakwaa.

Niets uit deze uitgave van wijkblad Aakwaa mag zonder

toestemming van de redactie in andere media worden opgenomen.

Wijkblad AAKWAA

Redactie: Femke Bakkeren, Martin Bos en Ank Pot

Redactie-adres: Dobbe29, 8031 JW Zwolle

E-mail: aakwaa@wijkgemeenschapaalanden.nl

Contactpersonen:

Advertentie: Pierre Meurs Tel. 0613395753

advertentieaakwaa@wijkgemeenschapaalanden.nl

Redactie: Ank Pot Tel. 4539916

aakwaa@wijkgemeenschapaalanden.nl

Bezorging: Infobalie S.W.A. Tel. 453 98 13

bezorgingaakwaa@wijkgemeenschapaalanden.nl

Uitgave: Stichting Wijkgemeenschap Aa-landen

Dobbe 29, 8032 JW Zwolle

Foto voorpagina: Ank Pot

Druk en vormgeving: Drukkerij Coenradi, Zwolle

Volgende uitgaven: Kopij inleveren voor:

Sept. 18-09-2019 30-08-2019

Okt. 09-10-2019 20-09-2019

GEMEENTE ZWOLLE

Wijkzaken

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle

Servicelijn Wijkzaken: 140 38

Wijkservicepunt Noord

Bachlaan 20, 8031 HL Zwolle, Tel. 498 26 82

Wijkwethouder: Klaas Sloots

Wijkmanager: Wim van Hattum

E-mail: postbus@ zwolle.nl

Wijkbeheerder: Monique Wiegers

Opningstijden

Maandagmiddag van 13.00-17.00 uur

Donderdagochtend van 09.00-12.00 uur

Politie Zwolle

Koggelaan 8, 8017 JN Zwolle

Wijkcontactfunctionaris: Henri v.d. Hoeve

Spreekuur: Womo 09.30-10.30 uur

in M.F.C. De Bolder

Telefoon: 06 558 208 87

E-mail: henri.van.de.hoeve@politie.nl

Sociaal Wijk Team – Noord

Inloopspreekuur in M.F.C. De Bolder op ma. en di. van

09.00-12.00 uur. Telefoon: 498 99 80

46


Gefeliciteerd!

iedere jariGe job

20% korting

op vers gebak

Spelregels: Jumbo.com/verjaardag

Jumbo, Zwolle, De Dobbe 3


COSMONDE IS VERHUISD EN VERNIEUWD!

U vindt ons nu op Gasthuisplein 16, 8011SC, Zwolle.

Kom langs en ervaar:

Huidverbeterende gezichtsbehandelingen

Permanente make-up

Definitief ontharen

Cosmetisch arts voor injectables

Uitgebreide winkel met niche cosmetica

en luxe parfums

MAAK UW AFSPRAAK

GEMAKKELIJK ONLINE

COSMONDE.NL

OF BEL NAAR

038 230 22 22

Praktijk AA-Landen staat nog steeds voor u klaar met 3 (medisch) pedicures!

Bel voor een afspraak 038 454 30 40.

More magazines by this user
Similar magazines