Seniorengids 2019

evergem
  • No tags were found...

Dienstverlening op maat van Evergemse senioren

EDITIE 2019

SENIORENGIDS

WEGWIJS IN WELZIJN


Beste lezer

Met veel plezier bieden wij je graag de derde editie van de Seniorengids, Wegwijs in

welzijn, aan.

Onze maatschappij vergrijst, ook onze Evergemse bevolking. Tegen 2030 is maar liefst

25% van onze bevolking ouder dan 65 jaar. We vinden het dan ook waardevol om extra

aandacht te besteden aan deze doelgroep.

Veel senioren zijn nog zeer actief in verenigingen of zetten zich in als vrijwilliger.

Deze gids toont het ruime aanbod aan seniorenverenigingen, sport-, educatieve en

recreatiemogelijkheden binnen onze gemeente.

Seniorenconsulent Hannelore Hillewig

Administratief Centrum Sleidinge, Sleidinge-Dorp 54

T 09 358 77 70 seniorenconsulent@evergem.be www.evergem.be/senioren

Ertvelde

Administratief Centrum Ertvelde, Marktplein 2

Zitdag op maandag van 13.30 tot 15.30 uur: enkel op afspraak via T 09 358 77 70

Sleidinge

Administratief Centrum Sleidinge, Sleidinge-Dorp 54

Zitdag op dinsdag van 14 tot 16 uur: enkel op afspraak via T 09 358 77 70

Evergem

Lokaal Dienstencentrum Het Hoeksken, Hoeksken 29/A

Zitdag op woensdag van 13.30 tot 16 uur: zonder afspraak

Meldpunt Mantelzorg

Je kan hier terecht met vragen over hulp- en dienstverlening, premies of personen met

een beperking en hun mantelzorger(s). In Evergem kunnen mantelzorgers van senioren

terecht bij de seniorenconsulente Hannelore Hillewig.

COLOFON

© 2019 Gemeente Evergem

Verantwoordelijke uitgever: Patrick Huyghe, voorzitter bijzonder comité sociale dienst

Tekst: Hannelore Hillewig - Eindredactie en vormgeving: Dienst Communicatie - Drukwerk: Parys Printing

Op de cover: Brigitte West en Jozef Vanderhaegen zijn actieve senioren uit Evergem.

De meeste senioren willen zolang mogelijk thuis blijven wonen, ook als het wat

moeilijker wordt. Binnen onze gemeente zijn er tal van voorzieningen en diensten actief

om jou hierbij te ondersteunen.

Ook als thuis wonen niet langer haalbaar is, bestaan er verschillende woonalternatieven.

De seniorengids geeft deze diensten op een overzichtelijke manier weer.

De inhoudstafel is een alfabetisch overzicht van de diensten. In de gids zelf vind je

telkens een beknopte omschrijving en de contactgegevens van elke dienst terug.

Wil je graag meer professioneel advies over welke hulp voor jou het meest is aangewezen?

Dan kan je terecht bij de seniorenconsulent van de Sociale Dienst. Ook met vragen

over tegemoetkomingen en sociale voordelen voor senioren kan je bij haar terecht.

De gids is niet alleen voor senioren, maar ook voor hun mantelzorgers dus een

praktisch hulpmiddel. Een mantelzorger is een persoon die zich regelmatig

en onbezoldigd inzet voor een persoon die zorgbehoevend is. Dat kan

je partner, kind of buur zijn. Mantelzorgers vormen een onmisbare

schakel in de zorg, vaak in samenwerking met professionele

diensten. Als appreciatie voor deze zorg kan de seniorenconsulent

nagaan of je mantelzorger ook in aanmerking komt voor onze

gemeentelijke mantelzorgpremie.

Je kan de seniorengids ook online terugvinden op

www.evergem.be/seniorengids

Veel leesplezier en hou de gids dicht bij de hand!

Hannelore Hillewig

Seniorenconsulent Sociale Dienst


WEKELIJKS OP WOENSDAG

• 14 tot 16 uur

• Lokaal Dienstencentrum Het Hoeksken (Hoeksen 29/A)

• Je hoeft niet op voorhand te reserveren

Sociale Dienst Lokaal Dienstencentrum Het Hoeksken, Hoeksken 29/A, 9940 Evergem

T 09 269 76 10 ldchoeksken@evergem.be WWW.EVERGEM.BE/DIENSTENCENTRUM

Aanleunwoningen ............................................ 06

Apothekers ........................................................ 06

Apothekers met wachtdienst ......................... 07

Assistentiewoningen, zorgflats

en serviceflats ............................................ 07

Bad en douche .................................................. 08

Bib aan huis ...................................................... 08

Boodschappenhulp .......................................... 10

Brugzorg regio Meetjesland ........................... 10

Centrum Algemeen Welzijnswerk .................. 11

Dagverzorgingscentra ..................................... 11

Dementie .......................................................... 13

Expertisecentrum Dementie ................... 13

Geheugenkoor ............................................ 13

Praatcafé dementie .................................. 13

Thuisoppas voor Alzheimerpatiënten .... 14

Vlaamse Alzheimerliga ............................. 14

Diabetes ............................................................ 15

Diabeteseducatoren ................................. 15

Dienstencentra ................................................. 15

Regionale dienstencentra ........................ 15

Lokale Dienstencentra ............................. 16

Diensten voor Maatschappelijk Werk

van de ziekenfondsen ................................... 18

Diëtisten ............................................................ 19

Diensten ...................................................... 19

Zelfstandige diëtisten .............................. 19

Ergo aan huis - woningaanpassing ................ 21

Gezinszorg en bejaardenhulp ......................... 21

Huisartsen ......................................................... 22

Huisartsen wachtdienst .................................. 24

Inclusieambtenaar ........................................... 24

Kappers .............................................................. 26

Kappers aan huis ....................................... 26

Kapsalon in Lokaal dienstencentrum

Het Hoeksken .......................................... 26

Karwei-/klusjesdiensten en tuinhulp ............ 26

Kinesitherapeuten ........................................... 27

Kortverblijven voor senioren .......................... 30

Kringwinkel Ateljee .......................................... 31

Levenseinde - vroegtijdige zorgplanning ...... 31

Logopedisten .................................................... 34

Maatschappelijke dienstverlening ................ 35

Dienst Energie ............................................ 35

Financiële hulpverlening .......................... 35

Juridisch advies .......................................... 35

Mantelzorgers, verenigingen voor

gebruikers en mantelzorgers ................... 35

Meldpunt klachten aan

het gemeentebestuur ............................... 38

Nachtzorg .......................................................... 38

Oppasdiensten voor zieken en/of ouderen .. 38

Palliatief dagcentrum ...................................... 39

Palliatieve thuiszorg ........................................ 40

Pedicures ........................................................... 40

Diensten die pedicure aanbieden ........... 40

Zelfstandige pedicures aan huis ............. 40

Personenalarmtoestellen ............................... 42

Podologen ......................................................... 43

Poetshulp en dienstenchequebedrijven ...... 43

Seniorenconsulent ........................................... 45

Seniorenraad .................................................... 46

Sociale huisvestingsmaatschappijen

en sociale verhuurkantoren ..................... 46

Sport voor senioren ......................................... 47

Strijkwinkel ....................................................... 47

Uitleendiensten ............................................... 47

Uitvaartcentra .................................................. 50

Verenigingen voor senioren ............................ 50

Verpleging aan huis ......................................... 51

Diensten ..................................................... 51

Zelfstandige thuisverpleging .................. 53

Vervoer Minder Mobielen ............................... 53

Vrijwilligerswerk .............................................. 55

Warme maaltijden ........................................... 56

Maaltijden aan huis .................................. 56

Warme maaltijden in het Lokaal

Dienstencentrum ................................... 56

Warme maaltijden in de woonzorgcentra . 56

Woonzorgcentra .............................................. 58

Ziekenhuizen .................................................... 58

Algemene ziekenhuizen ........................... 58

Psychiatrische ziekenhuizen ................... 59

Nuttige telefoonnummers ............................. 64

5


1. Aanleunwoningen

Aanleunwoningen zijn kleine en comfortabele woningen voor valide ouderen die nog zelfstandig

willen wonen. Ze kunnen beroep doen op een woonzorgcentrum in de buurt voor een aantal

diensten zoals een noodoproepsysteem of maaltijden.

Aanleunwoningen Hof ter Linden Koestraat 47, 9940 Evergem

T 09 277 80 72 socialedienst@hofterlinden.be

WWW.HOFTERLINDEN.BE

2. Apothekers

Baetens F. Fortune De Kokerlaan 2, 9940 Evergem

T 09 253 88 55

Bollengier K. Sleidinge-Dorp 95, 9940 Evergem

T 09 357 35 24 info@apotheekbollengier.be

WWW.APOTHEEKBOLLENGIER.BE

Carette-Van de Velde Kapellestraat 9, 9940 Evergem

T 09 253 17 80

WWW.APOTHEEKCARETTE-VANDEVELDE.BE

Chalmet E. Sleidinge-Dorp 27, 9940 Evergem

T 09 357 40 10

Claeys T. Spiedamstraat 2, 9940 Evergem

T 09 344 68 85

Depoorter K. Kwadeweg 18/A, 9940 Evergem

T 09 279 10 33

Lindephar Lindenlaan 26, 9940 Evergem

T 09 344 60 60 ertvelde@feelgood.care

WWW.FEELGOOD.CARE

Mouton H. Weststraat 34, 9940 Evergem

T 09 357 20 50 apotheek.mouton@gmail.com

WWW.APOTHEEKMOUTON.BE

Van der Plaetsen V. Elslo 180, 9940 Evergem

T 09 258 28 58

Willems E. Kluizendorpstraat 70, 9940 Evergem

T 09 357 46 68

3. Apothekers met wachtdienst

Over heel België is er een wachtdienst van apotheken. Hier kan je gebruik van maken

van 22 tot 9 uur op het centraal telefoonnummer T 0903 99 000 (1,50 euro/minuut).

Daarnaast is er een website WWW.APOTHEEK.BE

4. Assistentiewoningen, zorgflats en serviceflats

Assistentiewoningen en zorgflats zijn individuele woningen voor zowel alleenstaanden als

koppels die minstens 65 jaar zijn. Ze willen nog zelfstandig wonen, maar hebben de aangepaste

zorg en dienstverlening nodig van een woonzorgcentrum.

Een serviceflat is een kleinschalige manier van wonen voor valide of mindervalide ouderen vanaf

60 jaar. Ze zijn nog voldoende zelfredzaam om zelfstandig te wonen, maar willen voor een aantal

diensten zoals een kapper of activiteiten gebruik maken van de woonzorgcentra of externe

diensten in de buurt.

Assistentiewoningen De Orangerie Reibroekstraat 3, 9940 Evergem

T 09 336 37 95 info@seniorhomes.be

WWW.SENIORHOMES.BE

WWW.RESIDENTIE-ORANGERIE.BE

Assistentiewoningen, zorgflats en serviceflats Hof ter Linden

Koestraat 47, 9940 Evergem

T 09 277 80 72 socialedienst@hofterlinden.be

WWW.HOFTERLINDEN.BE

Assistentiewoningen Oase Spoorwegstraat 20, 9940 Evergem

T 0475 477 193 of 0478 971 117 residentie.oase.evergem@gmail.com

Assistentiewoningen Ter Caele (Zorgbedrijf Meetjesland)

Hoeksken 29/1-24, 9940 Evergem

T 09 261 54 32 opname.evergem@zorgbedrijfmeetjesland.be

WWW.ZORGBEDRIJFMEETJESLAND.BE

Pharmaphie Doornzele Dries 46/A, 9940 Evergem

T 09 253 70 33 pharmaphie.evg@skynet.be

WWW.PHARMAPHIE.BE

Schelfhout J. Marktplein 13, 9940 Evergem

T 09 344 62 29

Simelco Kapellestraat 60, 9940 Evergem

T 09 253 81 68 christina.de.cock@skynet.be

APOTHEEKSIMELCO.PHARMACOLLECTIVE.COM

Assistentiewoningen Ter Caele bis (Zorgbedrijf Meetjesland)

Bibliotheekstraat 18 , 9940 Evergem

T 09 261 54 32 opname.evergem@zorgbedrijfmeetjesland.be

WWW.ZORGBEDRIJFMEETJESLAND.BE

Assistentiewoningen Ter Hollebeke (Zorgbedrijf Meetjesland)

Kerkstraat 27/1-20, 9940 Evergem

T 09 261 54 94 opname.evergem@zorgbedrijfmeetjesland.be

WWW.ZORGBEDRIJFMEETJESLAND.BE

Assistentiewoningen Ten Oudenvoorde (Zorgbedrijf Meetjesland)

Toubast S. Oosteindestraat 1, 9940 Evergem

Hospitaalstraat 4/ 1-20, 9940 Evergem

T 09 253 04 28

T 09 261 54 94 opname.evergem@zorgbedrijfmeetjesland.be

WWW.ZORGBEDRIJFMEETJESLAND.BE

6 7


5. Bad en douche

Sommige huizen hebben geen (aangepast) bad of (aangepaste) douche. Daarom heeft het Lokaal

Dienstencentrum een inloopdouche die je mag gebruiken. Jouw eigen thuisverpleegkundige of

-verzorgende kan je hierbij begeleiden.

Lokaal Dienstencentrum Het Hoeksken Hoeksken 29/A, 9940 Evergem

T 09 269 76 10 ldchoeksken@evergem.be

WWW.EVERGEM.BE/SENIOREN

6. Bib aan huis

Er zijn verschillende Evergemse bejaarden, zieken of mensen met een handicap die niet zelf naar

de bibliotheek kunnen gaan. De bib brengt daarom één keer per maand boeken, luisterboeken,

cd’s of dvd’s aan huis. Hiervoor bel je naar de bib of maak je een afspraak via het online formulier.

Daarna nemen de bibmedewerkers contact met jou op om een moment vast te leggen.

Activiteitenmateriaal voor ouderen en mensen met (lichte) dementie

Door de vergrijzing zal dementie de komende jaren meer en meer deel uitmaken van onze

samenleving. De bibliotheek speelt hier op in en heeft daarom een prachtige en uitgebreide

collectie activiteitenmateriaal voor ouderen en mensen met lichte dementie. Daarnaast

zijn er ook twee EHBD-koffers. EHBD staat voor ‘Eerste Hulp Bij Dementie’. Het is een gratis

ondersteuning voor mantelzorgers, familie en mensen met dementie die in een moeilijke

periode zitten.

Materiaal

De collectie is uniek in het Meetjesland. Je kan er gezelschapsspellen, conversatiekaarten en

spelletjes om de motoriek en concentratie te bevorderen terugvinden.

EHBD (Eerste Hulp Bij Dementie)-koffer

De twee koffers zitten boordevol materiaal. Er zijn boeken, dvd’s, cd’s, spelletjes, folders en

informatie. Al het materiaal heeft een link met dementie en kan heel het gezin gebruiken. Er

zijn ook prentenboeken om aan de allerkleinsten uit te leggen wat dementie is.

Je kan de koffers en het materiaal ontlenen in Bibliotheek Evergem. De EHBD-koffers vind je

ook online in de bibcatalogus. Het activiteitenmateriaal kan je voorlopig enkel aanvragen en

afhalen in Bibliotheek Evergem, maar komt ook nog in de catalogus.

‘Komen Lezen’-bijeenkomsten

De bib wil mensen samenbrengen om te genieten van verhalen en poëzie. Daarom organiseert

ze de ‘Komen Lezen’-bijeenkomsten. Hierbij leest iemand een tekst voor en daarna denk je er

verder bij na door vragen te beantwoorden. De bijeenkomsten gaan door op vastgelegde data

en locaties en er is altijd koffie en gebak. Als je meer informatie wil, kan je terecht bij Dienst

Bibliotheek.

Bibliotheek Bibliotheekstraat 12, 9940 Evergem

T 09 216 89 30 bibliotheek@evergem.be

WWW.EVERGEM.BE/BIBLIOTHEEK

KOMEN LEZEN

Komen Lezen brengt mensen samen om te luisteren naar teksten. Samen

lezen is plezant en mooie verhalen doen deugd. Er is koffie met gebak.

• Gratis

• in de Bibliotheek van Sleidinge (Weststraat 31) of

het ontmoetingscentrum Ter Gulden Celle (Doornzele Dries 55)

• Kijk op de website voor de exacte data

of neem contact op met de bibliotheek.

8

Bibliotheek Bibliotheekstraat 12, 9940 Evergem

T 09 216 89 30 bibliotheek@evergem.be WWW.EVERGEM.BE/BIBLIOTHEEK

Komen Lezen


7. Boodschappenhulp

Wanneer je zelf niet meer in staat bent om boodschappen te doen, biedt het Lokaal

Dienstencentrum de mogelijkheid aan om dat samen met een vrijwilliger van de Minder Mobielen

Centrale te doen. Dat is voor ouderen, zieken, personen met een handicap of personen die om

sociale redenen niet in staat zijn om zelf boodschappen te doen.

Babbelbus

70-plussers van Belzele, Doornzele, Kerkbrugge-Langerbrugge, Kluizen, Rieme en Wippelgem

kunnen ook meerijden met de Babbelbus. In kleine groep van maximum acht personen ga je

samen boodschappen doen of naar de wekelijkse bingo.

Je kan je inschrijven via Lokaal Dienstencentrum Het Hoeksken.

Lokaal Dienstencentrum Het Hoeksken Hoeksken 29/A, 9940 Evergem

T 09 269 76 10 ldchoeksken@evergem.be

WWW.EVERGEM.BE/SENIOREN

Je kan hiervoor ook een beroep doen op een dienst voor gezinszorg (zie p 21) of sommige

diensten voor oppashulp (zie p 38).

Verschillende bakkers en (buurt)winkels leveren ook producten aan huis.

De Broodbakker Polenstraat 137, 9940 Evergem

T 09 357 27 77 of 0473 456 307 info@debroodbakker.be

WWW.DEBROODBAKKER.BE

9. Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW)

Wanneer je met psychosociale vragen zit, kan je gratis terecht in een CAW. Dat kan gaan over

vragen rond relatie-, persoonlijke, psychische, financiële of materiële problemen. Je kan er ook

heen voor gezelligheid, ontmoeting en ontspanning.

CAW Oost-Vlaanderen Gent - Eeklo

Gent: Oude Houtlei 124, 9000 Gent

T 0800 13 500 onthaal.gent@cawoostvlaanderen.be

Eeklo: Zuidmoerstraat 136/1, 9900 Eeklo

T 0800 13 500 onthaal.eeklo@cawoostvlaanderen.be

WWW.CAW.BE

10. Dagverzorgingscentra

Je kan overdag een beroep doen op een dagverzorgingscentrum voor opvang, verzorging, toezicht

en/of begeleiding. Het biedt animatie aan en je hebt de kans om sociaal contact te hebben. Verder

kan je er ook eten of een maaltijd meenemen naar huis. Op deze manier kan je jouw mantelzorger

de kans geven om even op adem te komen.

De meeste centra zijn open van 8 tot 17 uur. Sommige centra organiseren ook opvang tijdens het

weekend. Als je niet op eigen kracht kan komen, zorgen ze meestal voor aangepast vervoer, ook

voor rolstoelgebruikers. Dat is alleen mogelijk als je binnen een straal van 10 km woont. Er is ook

een financiële tussenkomst mogelijk via de meeste ziekenfondsen.

Van De Putte, bakkerij Weststraat 17, 9940 Evergem

T 09 357 38 53

Van De Woestyne Johan, Voeding en Dranken Stationsplein 8, 9940 Evergem

T 09 253 88 30

Levering producten aan huis via WWW.BEEDROP.BE

Een aantal handelaars uit Evergem zijn aangesloten bij een gratis service die boodschappen

aan huis levert. Je kan er brood, charcuterie, groenten, fruit of drank bestellen van plaatselijke,

aangesloten handelaars. Je geeft jouw bestelling door via de website voor maandag om

middernacht. Dan krijg je het op dinsdagavond. Je kan enkel met Bancontact betalen wanneer je

jouw levering ontvangt.

8. Brugzorg regio Meetjesland

Dit project is een samenwerkingsinitiatief tussen verschillende diensten Dat zijn Wit-Gele Kruis,

Familiehulp, Familiezorg, CM, WZC Sint-Bernardus Bassevelde en WZC Sint-Jozef Assenede.

Het gaat op zoek naar aangepaste oplossingen. Het overlegt met verschillende partijen om zo

kwetsbare ouderen (60+) zo lang mogelijk thuis te laten wonen.

Het project loopt in Assenede, Boekhoute, Bassevelde, Oosteeklo, Zelzate, Kaprijke, Lembeke en

Ertvelde.

Brugzorg WZC St-Jozef Sociale Dienst - Hilde Vervaet

Leegstraat 17, 9960 Assenede

T 09 341 91 53 socdienst@stjozef.zkj.be

WWW.ZORG-SAAM.BE/SINT-JOZEF

Dagverzorgingscentrum De Blaisant Molenaarsstraat 34, 9000 Gent

T 09 265 81 32 deblaisant@sintjozef-gent.be

WWW.SINTJOZEF-GENT.BE

Dagverzorgingscentrum De Koepel Leegstraat 17, 9960 Assenede

T 09 341 91 53 socdienst@stjozef.zkj.be

WWW.ZORG-SAAM.BE/SINT-JOZEF

Dagverzorgingscentrum De Koraal Tieltsesteenweg 25, 9900 Eeklo

T 09 376 08 40 dekoraal@stelisabeth.zkj.be

WWW.ZORG-SAAM.BE/SINT-ELISABETH

Dagverzorgingscentrum De Vlier Assenedestraat 18, 9968 Bassevelde

T 09 323 92 20 info@wzcsintbernardus.be

WWW.WZCSINTBERNARDUS.BE

Dagverzorgingscentrum Domino Dobbelslot 4, 9000 Gent

T 09 235 44 55 dvc@dominovzw.be

DOMINO.GENT/DAGVERZORGINGSCENTRUMDOMINO

Dagverzorgingscentrum Hof ter Linden Koestraat 47, 9940 Evergem

T 09 254 19 11 residentie@hofterlinden.be

WWW.HOFTERLINDEN.BE

Dagverzorgingscentrum Noah

Kerkelare 219, 9920 Lovendegem

Bloemenboslaan 30, 9060 Zelzate

T 09 225 37 63 gent@familiehulp.be

10

WWW.FAMILIEHULP.BE

11


Dagverzorgingscentrum Ons Zomerheem Dreef 47, 9930 Zomergem

T 09 372 74 48 Serweytensma@onszomerheem.zkj.be

WWW.ZORG-SAAM.BE/ONS-ZOMERHEEM

Dagverzorgingscentrum De Refuge Coupure Links 275, 9000 Gent

T 09 268 22 33 femke.metdepenningen@derefuge.be

WWW.DEREFUGE.BE

11. Dementie

11.1 Expertisecentrum Dementie

Wanneer je met vragen zit rond dementie en je geen antwoord vindt bij de bestaande

organisaties. Kan je naar het expertisecentrum Dementie gaan. Zij geven informatie, deskundig

advies, vorming, ondersteuning en versterken jouw sociale netwerk en verwijzen wie dat nodig

heeft door naar andere diensten.

Regionaal expertisecentrum dementie Paradox

Regio groot Gent, Meetjesland, Leie- en Scheldestreek, Vlaamse Ardennen

Molenaarsstraat 34, 9000 Gent

T 09 233 14 38 paradox@dementie.be

WWW.ECD-PARADOX.BE

SAMEN OP STAP MET DE

BABBELBUS

De Babbelbus haalt ouderen en minder mobiele mensen op om samen te

lunchen en om samen boodschappen te doen.

De Babbelbus rijdt in Belzele, Doornzele, Kerkbrugge-Langerbrugge,

Evergem-Centrum, Rieme, Kluizen en Wippelgem.

Een plaatsje reserveren kan via

WWW.EVERGEM.BE/BABBELBUS of T 09 269 76 10

11.2 Geheugenkoor

Wanneer je geheugenproblemen hebt vergeet je vlugger dingen, maar iets dat altijd lang blijft

hangen zijn liedjes. Daarom organiseren geheugenkoren bijeenkomsten voor die mensen en

hun mantelzorgers. Samen kan je liedjes van vroeger zingen onder muzikale begeleiding. Door

samen te zingen en gezellig samen te zijn, voelen mensen zich meestal beter in hun vel. Het doel

is om samen een ontspannen namiddag te hebben waarbij je allebei plezier hebt.

Geheugenkoor aan-z

aan-z is een grensoverschrijdende welzijnsorganisatie die zowel in Assenede als in Terneuzen

actief is. Je bent er elke tweede dinsdag van de maand welkom van 14.30 tot 16 uur. Vooraf

inschrijven is niet nodig.

Gemeenschapshuis De Bijenkorf Sportstraat 4, 9960 Assenede

T 09 344 36 10 info@aan-z.eu

WWW.AAN-Z.EU

Geheugenkoor Eeklo

Je kan hier elke tweede woensdag van de maand terecht van 14.30 tot 16.30 uur.

Lokaal Dienstencentrum Zonneheem Schietspoelstraat 9, 9900 Eeklo

T 09 377 02 46 zonneheem@eeklo.be

WWW.ZONNEHEEM.BE

Sociale Dienst Lokaal Dienstencentrum Het Hoeksken, Hoeksken 29/A, 9940 Evergem

T 09 269 76 10 ldchoeksken@evergem.be WWW.EVERGEM.BE/DIENSTENCENTRUM

Praatcafé Dementie

Het Praatcafé Dementie organiseert twee keer per maand een bijeenkomst voor familieleden

en vrienden van mensen met dementie. Per samenkomst staat er een ander thema centraal.

Je kan er ook luisteren naar een deskundige die een bepaald aspect van dementie toelicht.

Daarnaast is het een goed moment om contacten te leggen en ervaringen te wisselen met

andere mantelzorgers.

13


11.3 Praatcafé Dementie

Regio Meetjesland

Lokaal Dienstencentrum Zonneheem Schietspoelstraat 9, 9900 Eeklo

T 09 377 02 46 zonneheem@eeklo.be

WWW.PRAATCAFEDEMENTIE.BE

Regio Gent

Open Huis “Het Hoeveke” Patijntjesstraat 62, 9000 Gent

T 09 268 22 66 sociale.dienst@derefuge.be

WWW.PRAATCAFEDEMENTIE.BE

11.4 Thuisoppas voor Alzheimerpatiënten

Baluchon Alzheimer

Waversesteenweg 1326, 1160 Oudergem

T 02 673 75 00 info@baluchon-alzheimer.be

WWW.BALUCHON-ALZHEIMER.BE

11.5 Vlaamse Alzheimerliga

De Vlaamze Alzheimerliga is organisatie voor en door familieleden en mantelzorgers van

personen met dementie. Daarnaast is het ook het aanspreekpunt voor deze groepen. Het biedt

ondersteuning via vormingen en informatie. De Liga organiseert regionaal familiegroepen

waarbij er steeds een ander onderwerp in centraal staat en het licht een bepaald aspect van

Alzheimerdementie toe dat je daarna samen bespreekt. Je krijgt er de gelegenheid om ervaring

uit te wisselen en contact te leggen met andere mantelzorgers

Vlaamse Alzheimer Liga vzw

Gratis hulp- en infolijn: T 0800 15 225 secretariaat@alzheimerliga.be

WWW.ALZHEIMERLIGA.BE of WWW.JONGDEMENTIE.INFO

Familiegroep Eeklo

Lokaal Dienstencentrum Zonneheem, Schietspoelstraat 9, 9900 Eeklo

T 0475 424 893 (Jean-Marie Verdonck) of T 0474 621 714 (Eline Castelein)

eeklo@alzheimerliga.be of meetjesland@alzheimerliga.be

WWW.ALZHEIMERLIGA.BE

Familiegroep Gent

Polyvalente zaal van WZC Het Tempelhof, Sint-Margrietstraat 36, 9000 Gent

T 09 223 02 82 (Jan Barbe/Jacqueline Storme) gent@alzheimerliga.be

WWW.ALZHEIMERLIGA.BE

Familiegroep Wondelgem

Cafetaria WZC De Liberteyt, Vroonstalledries 22, 9032 Wondelgem

Lokaal Dienstencentrum de Waterspiegel Meulesteedsesteenweg 510, 9000 Gent

T 09 216 10 00 (Anneleen Steyaert of Marie-Paule Thierie)

T 09 266 30 50 (Jolien Cosaert of Ellen Janssens)

wondelgem@alzheimerliga.be

WWW.ALZHEIMERLIGA.BE

Familiegroep Jongdementie Gent

Regionaal expertisecentrum dementie Paradox

Molenaarsstraat 34, 9000 Gent

T 09 233 14 38 veerle.debou@dementie.be

WWW.ALZHEIMERLIGA.BE

12. Diabetes

12.1 Diabeteseducatoren

Wanneer je diabetes hebt en je niet wegwijs raakt door de wirwar van informatie, kan een

diabeteseducator jouw helpen. Dat is iemand die een speciale opleiding heeft gevolgd rond

diabetes Hij informeert diabetespatiënten en begeleidt ze in zijn volledige context.

Het kunnen volgende mensen zijn:

- een verpleegkundige-diabeteseducator

- een diëtiste-diabeteseducator

- een kinesitherapeut-diabeteseducator

- een podoloog-diabeteseducator

De begeleiding gebeurt steeds op voorschrift van de huisarts.

Bond Moyson Thuisverpleging Velodroomstraat 25, 9940 Evergem

T 09 333 55 00 vragen@bondmoyson.be

WWW.BONDMOYSON.BE

Solidariteit voor het Gezin Langerbrugsestraat 69, 9940 Evergem

T 09 264 18 77 of 0493 313 473 kimberly.delbecke@svhg.be

WWW.SOLIDARITEIT.BE

Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen Jenny Tanghestraat 2, 9050 Ledeberg

T 09 265 69 24 diabetesteam@wgkovl.be

WWW.WITGELEKRUIS.BE

Je kan ook terecht bij sommige zelfstandige verpleegkundigen, diëtisten, kinesitherapeuten en

podologen die erkend zijn als diabeteseducator:

Delrue M., thuisverpleegkundige Predikherenlei 29, 9940 Evergem

T 09 343 08 45 of 0475 681 878 marita.delrue@skynet.be

Vercruysse F., thuisverpleegkundige Linde 12/C, 9940 Evergem

T 09 357 70 32 of 0495 563 892 françoise@dethuisverpleegster.be

13. Dienstencentra

13.1 Regionale dienstencentra

Dit soort centra richten zich naar gebruikers van thuiszorgvoorzieningen, mantelzorgers en

vrijwilligers. Je krijgt er informatie en advies via groepsactiviteiten, maar je kan er ook gebruik

van maken voor info rond bijvoorbeeld hulpmiddelen, woningaanpassingen of personenalarmsystemen.

De centra organiseren ook overleg tussen de verschillende zorgverleners over een patiënte om

alle zorgen op elkaar af te stemmen. De centrumleider coördineert dat overleg meestal.

14 15


Bond Moyson, Regionaal dienstencentrum Vrijdagmarkt 10, 9000 Gent

T 09 333 55 00 rdc.ovl@bondmoyson.be

WWW.BONDMOYSON.BE of WWW.SOCMUT.BE

CM, Thuiszorgcentrum

T 078 152 152 thuiszorgcentrum.mvl@cm.be

WWW.CM.BE

Liberale Mutualiteit, Regionaal dienstencentrum Brabantdam 109, 9000 Gent

T 09 269 70 32 rdc@libmutov.be

WWW.LM.BE

Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen, Regionaal dienstencentrum

Statieplein 12, 9300 Aalst

T 053 76 99 71 dmw@nzvl.be

WWW.NZVL.BE

Onafhankelijk Ziekenfonds (OZ) - Regionaal dienstencentrum

Gistelsesteenweg 294/1, 8200 Sint-Andries

T 050 405 209

Boomsesteenweg 5, 2610 Wilrijk

T 03 201 84 80

socialedienst@oz.be

WWW.OZ.BE

16

Onafhankelijk Ziekenfonds Partena & Euromut, Regionaal dienstencentrum

Sluisweg 2/1, 9000 Gent

T 09 269 85 35 gent@partena-partners.be

WWW.PARTENA-ZIEKENFONDS.BE

13.2 Lokale dienstencentra

Lokale dienstencentra richten zich op personen in een beginnende zorgsituatie. Het aanbod

in het dienstencentra moedigen hun zelfredzaamheid aan. Je maakt er ook kennis met andere

vormen van thuiszorg. Hierdoor kunnen mensen langer thuis blijven wonen en zetten ze minder

snel de stap naar residentiële zorg. Dienstencentra hebben dus een belangrijke preventieve

functie.

Daarnaast kan je er terecht voor informatieve, recreatieve en vormende activiteiten, maar ook

voor hulp bij activiteiten uit het dagelijkse leven.

Iedereen mag er komen. Het maakt niet uit hoe oud je bent, welke godsdienstige overtuiging

je hebt of wat je sociale en financiële mogelijkheden zijn, je bent er welkom. Om dat allemaal

draaiende te houden steunen dienstencentra op de inzet van een grote groep vrijwilligers.

Lokaal Dienstencentrum Het Hoeksken Hoeksken 29/A, 9940 Evergem

T 09 269 76 10 ldchoeksken@evergem.be

WWW.EVERGEM.BE/SENIOREN

Diensten

∙ warme maaltijden (+55 jaar)

∙ mindermobielencentrale

∙ boodschappenhulp

Gezondheidszorgen

∙ kapsalon

VOORLEZEN IN

WOONZORGCENTRA

Je kan voorlezen aan mensen in woonzorgcentra.

Heb je interesse? Je kan steeds eens meevolgen met een groep vooraleer

je zelf aan de slag gaat. De bibliotheek voorziet indien nodig in boeken en

teksten om voor te lezen.

Meer info via WWW.EVERGEM.BE/BIBLIOTHEEK of T 09 216 89 30.

Bibliotheek Bibliotheekstraat 12, 9940 Evergem

T 09 216 89 30 bibliotheek@evergem.be WWW.EVERGEM.BE/BIBLIOTHEEK


∙ pedicure en manicure

∙ gebruik van douche

Informatie en advies

∙ informatiemomenten met een gastspreker

∙ informatiefolders

∙ ondersteuning mantelzorgers

∙ zitdag pensioendienst (RVP)

∙ zitdag FOD Sociale Zekerheid

∙ zitdag MS-Liga

∙ zitdag seniorenconsulent (Sociale Dienst)

∙ zitdag algemene sociale dienst (Sociale Dienst)

∙ zitdag inclusieambtenaar Sociale Dienst (Sociale Dienst)

Activiteiten gericht op ontspanning, beweging en ontmoeting

zoals cafetaria en ontmoetingsruimte, georganiseerde wandelingen, crea-atelier, modeshow,

bingo, petanque, themagerichte activiteiten zoals kerstmarkt, paasontbijt, sinterklaasfeest

Vorming en creativiteit zoals taallessen, computerlessen, creatieve ateliers zoals tekenen en

schilderen, keramiek, kalligrafie, meditatietechnieken, culturele uitstappen.

Sociale dienst Hulp voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV)

Franklin Rooseveltlaan 91, 9000 Gent

An-Sofie Delplace T 0478 848 505 adelplace@caami-hziv.fgov.be

Jessie Lemaire T 0470 457 567 jlemaire@caami-hziv.fgov.be

WWW.HZIV.BE

Sociale dienst Onafhankelijk Ziekenfonds (OZ)

Gistelsesteenweg 294/1, 8200 Sint-Andries

T 050 405 209

Boomsesteenweg 5, 2610 Wilrijk

T 03 201 84 80

socialedienst@oz.be

WWW.OZ.BE

Vlaams en Neutraal Ziekenfonds, Dienst Maatschappelijk Werk

Antwerpsestraat 145, 2500 Lier

T 03 491 86 50 sociale.dienst@vnz.be

WWW.VNZ.BE

14. Diensten voor Maatschappelijk Werk van de ziekenfondsen

Bij de Dienst voor Maatschappelijk Werk of de Sociale Dienst kan je langskomen voor

verschillende problemen. Wanneer je moeite hebt om met problemen om te gaan kan je er een

beroep op doen, maar ook voor advies en zorgbemiddeling bij ziekte, handicap of ouderdom, bij

vragen over thuiszorg en voor hulp bij aanvraag van financiële tussenkomsten.

De maatschappelijk werkers werken meestal met zitdagen of op afspraak in de lokale kantoren.

Als je je niet kan verplaatsen, kan de maatschappelijk werker bij je thuis komen.

Bond Moyson, Dienst Maatschappelijk Werk, Vrijdagmarkt 10, 9000 Gent

T 09 333 55 00 dmw.bmovl@bondmoyson.be

WWW.BONDMOYSON.BE

CM Midden-Vlaanderen, Dienst Maatschappelijk Werk Martelaarslaan 17, 9000 Gent

T 09 267 59 09 mwzorg.mvl@cm.be

WWW.CM.BE/MAATSCHAPPELIJKWERK

HR-Rail Sociale Dienst

Station Gent-Sint-Pieters, Koningin Maria Hendrikaplein 1, 9000 Gent

T 09 241 35 16 onthaalpuntgent@hr-rail.be

Liberale Mutualiteit, Dienst Maatschappelijk Werk Brabantdam 109, 9000 Gent

T 09 235 72 85 of 09 377 15 39 dmw@libmutov.be

WWW.LM.BE

Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen, Dienst Maatschappelijk Werk

Statieplein 12, 9300 Aalst

T 05 376 99 71 dmw@nzvl.be

WWW.NZVL.BE

15. Diëtisten

Een diëtist geeft je advies op maat op vlak van voeding en gezondheid. Wanneer je moeite hebt

met gezonde voedings- en leefgewoonten kan een diëtist je helpen. Hij begeleidt je ook bij het

volgen van een dieetvoeding wanneer je een ziekte of aandoening hebt.

15.1 Diensten

Bond Moyson

Een diëtiste die verbonden is aan Bond Moyson, houdt consultaties in het lokale kantoor.

Velodroomstraat 25, 9940 Evergem

T 09 333 55 00 fit@bondmoyson.be

WWW.BONDMOYSON.BE/FIT

15.2 Zelfstandige diëtisten

Camphens J. Kroonstraat 71, 9940 Evergem

T 0468 04 41 84 janacamphens@multicurae.be

WWW.MULTICURAE.BE

De Merlier K. Burggravenlaan 27, 9940 Evergem

T 09 253 01 97 katie.demerlier@telenet.be

Werkt op woensdagmiddag, donderdag en vrijdag

Groepspraktijk Meditas Hoeksken 7, 9940 Evergem

T 09 352 00 10 info@meditas.be

WWW.MEDITAS.BE

Onafhankelijk Ziekenfonds Partena, Dienst Maatschappelijk Werk

Sluisweg 2/1, 9000 Gent

T 09 269 85 77 dmw@partena-ziekenfonds.be

WWW.PARTENA-ZIEKENFONDS.BE

Quaegebeur K. Kerkbrugsereep 5, 9940 Evergem

T 09 253 93 14 of 0473 792 323 kathleen@osteopaatcolette.be

WWW.OSTEOPAATCOLETTE.BE

18 19


Paramedisch Centrum Stoepe Stoepestraat 19, 9940 Evergem

T 09 344 30 87 info@pmcstoepe.be

WWW.PMCSTOEPE.BE

16. Ergo aan huis - woningaanpassing

De meeste ziekenhuisfondsen hebben een ergotherapeut die bij je thuis komt en je persoonlijk

advies geeft. Dat met als doel dat je zolang mogelijk thuis kan blijven wonen. Het kan gaan over

woonaanpassingen, technologische aanpassingen, gebruik van hulpmiddelen en valpreventie.

Bond Moyson, Regionaal dienstencentrum Vrijdagmarkt 10, 9000 Gent

T 09 333 55 00 rdc.ovl@bondmoyson.be

WWW.BONDMOYSON.BE of WWW.SOCMUT.BE

CM, Thuiszorgcentrum

Zorgtelefoon: T 07 815 21 52 thuiszorgcentrum.mvl@cm.be

WWW.CM.BE

Liberale Mutualiteit, Regionaal dienstencentrum Brabantdam 109, 9000 Gent

T 09 269 70 32 rdc@libmutov.be

WWW.LM.BE

Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen, Ergotherapeutisch advies

Statieplein 12, 9300 Aalst

T 05 376 99 87 ergotherapie@nzvl.be

WWW.NZVL.BE

Onafhankelijk Ziekenfonds (OZ) - Sociale Dienst, Ergotherapeutische ondersteuning

Gistelsesteenweg 294/1, 8200 Sint-Andries (Brugge) T 050 405 209

Boomsesteenweg 5, 2610 Wilrijk T 03 201 85 75

ergotherapie@oz.be

WWW.OZ.BE

Onafhankelijk Ziekenfonds Partena & Euromut, Woningaanpassing

Sluisweg 2/1, 9000 Gent

T 09 269 85 35 gent@partena-partners.be

WWW.PARTENA-ZIEKENFONDS.BE

Vlaams en Neutraal Ziekenfonds, Ergotherapeutisch advies

Anwerpsestraat 145, 2500 Lier

T 03 491 86 50 sociale.dienst@vnz.be

WWW.VNZ.BE

Woonwijzer Meetjesland Moeie 16/A, 9900 Eeklo

T 09 378 61 70 info@woonwijzermeetjesland.be

WWW.WOONWIJZERMEETJESLAND.BE

17. Gezinszorg en bejaardenhulp

Gezinnen, bejaarden of personen met een handicap die door fysieke, psychische of sociale

redenen hulp nodig hebben kunnen gezinszorg inschakelen. Dat kan gaan over hulp bij

huishoudelijke taken zoals koken en boodschappen, over persoonlijke verzorging zoals wassen

en aankleden, maar ook voor een aantal begeleidende taken zoals begeleide wandelingen en

ontvangen van bezoek. Hiervoor kan je een beroep doen op een verzorgende. De prijs hangt af

21


van het gezinsinkomen en de gezinssamenstelling.

Als jouw ziekenfonds geen gezinszorg aanbiedt, kan de Dienst Maatschappelijk Werk of de

Sociale Dienst van je ziekenfonds jou helpen. Zij schakelen hulp in van één van de onderstaande

diensten.

Sommige dienstenchequebedrijven bieden ook huishoudhulp aan (zie p 43).

Bond Moyson, Dienst voor gezinszorg Tramstraat 69, 9052 Zwijnaarde

T 09 333 55 00 thuishulp.bmovl@bondmoyson.be

WWW.BONDMOYSON.BE/THUISZORG

CM Zorgtelefoon

T 078 152 152

Familiehulp, Dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg

Zorgregio Gent, Hélène Dutrieulaan 10/001, 9051 Sint-Denijs-Westrem

T 09 225 37 63 gent@familiehulp.be

WWW.FAMILIEHULP.BE

Familiezorg Oost-Vlaanderen, Dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg

Regio Gent en Meetjesland, Zwartezustersstraat 18, 9000 Gent

T 09 225 78 83 info@familiezorg.be

WWW.FAMILIEZORG.BE

Onafhankelijk Ziekenfonds Partena en Euromut, Gezinszorg

Sluisweg 2/1, 9000 Gent

T 09 269 85 90 gent@partena-partners.be

WWW.PARTENA-HULPINHUIS.BE

Solidariteit voor het Gezin, Gezinszorg

Langerbrugsestraat 69, 9940 Evergem

T 09 257 19 47 of 078 055 100 solidariteit@svhg.be

WWW.SOLIDARITEIT.BE

Zorgbedrijf Meetjesland, Dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg

WZC, Ter Hollebeke Hooiwege 4, 9940 Evergem

T 09 261 54 27 thuiszorg.evergem@zorgbedrijfmeetjesland.be

WWW.ZORGBEDRIJFMEETJESLAND.BE

18. Huisartsen

Dr. Billiet - Dr. Nachtegaele

Hooiwege 39, 9940 Evergem

T 09 357 47 22

WWW.BILLIETNACHTEGAELE.BE

Dr. Bogaert Langerbrugsestraat 18, 9940 Evergem

T 09 253 84 85 of 0475 416 647 dokter@alainbogaert.be

WWW.ALAIN-BOGAERT.BE

Dr. Brouns Hoeksken 53, 9940 Evergem

T 09 253 19 86

Dr. Collier Spiekerhof 1 bus 1, 9940 Sleidinge

T 09 357 31 13

Dr. De Block - Dr. Feys

Huisartsenpraktijk Kurt De Block

Hoeksken 36, 9940 Evergem

Belzele Dorp 22, 9940 Evergem

T 09 378 08 69

WWW.DOKTERDEBLOCK.BE

WWW.GROEPSPRAKTIJKDRFEYS.COM

Dr. De Mol Kleine Koestraat 24, 9940 Evergem

T 09 253 29 69

WWW.DOKTERANNICKDEMOL.BE

Dr. De Praeter Kluizendorpstraat 39, 9940 Evergem

T 09 357 35 82 USERS.TELENET.BE/KOENDEPRAETER

Dr. Devooght Lindenlaan 5, 9940 Evergem

T 09 344 65 26

Dr. Dhooge - Dr. Stockman

Huisartsenpraktijk Sanderus Sleidinge-Dorp 45, 9940 Evergem

T 09 395 97 28 huisartsenpraktijksanderus@gmail.com

WWW.HUISARTSENPRAKTIJKSANDERUS.BE

Dr. Dierick Sleidinge-Dorp 101, 9940 Evergem

T 09 357 56 77

WWW.DRIGNACEDIERICK.BE

Dr. Jacobs Frans Halslaan 6, 9940 Evergem

T 09 344 81 18

WWW.HUISARTSPRAKTIJKJACOBSPETER.BE

Dr. Keereman Weststraat 81/A, 9940 Evergem

T 0475 663 646

Dr. Lissens Weststraat 54, 9940 Evergem

T 09 357 62 22 hilde.lissens@telenet.be

WWW.DR-LISSENS.BE

Dr. Symons Aalbesstraat 17, 9940 Evergem

T 09 357 66 55

Dr. Uyttendaele - Dr. Maes

Huisartsenpraktijk De Meerpaal Riemewegel 96/0002, 9940 Evergem

T 09 344 97 97

WWW.HUISARTSENPRAKTIJKDEMEERPAAL.BE

Dr. Van den Bossche Leo Steelstraat 6, 9940 Evergem

T 09 358 20 09 info@doktercarinevandenbossche.be

WWW.DOKTERCARINEVANDENBOSSCHE.BE

Dr. Vanderstraeten - Dr. Uvin - Dr. Demoen - Dr. Capiau - Dr. Meulewaeter

Huisartsenpraktijk aan de Lieve Kuitenbergstraat 25, 9940 Evergem

T 09 258 27 37

WWW.HUISARTSENPRAKTIJKAANDELIEVE.BE

23


Dr. Verbeke Lindenlaan 19, 9940 Evergem

T 09 366 33 14

WWW.DOKTERELENAVERBEKE.COM

Drs. Willems

Huisartsenpraktijk Willems Eeklostraat 1, 9940 Evergem

T 09 344 06 34

WWW.HUISARTSENPRAKTIJKWILLEMS.BE

Dr. Verstringe - Dr. Aercke - Dr. Heymans

Huisartsenpraktijk ’t Klavertje Ralingen 54/B00.01, 9940 Evergem

T 09 253 93 93

WWW.PRAKTIJKVERSTRINGE.BE

19. Huisartsen wachtdienst

Als je een huisarts nodig hebt in het weekend (vrijdag vanaf 19 uur tot maandag 8 uur) of op

een feestdag (avond ervoor vanaf 19 uur tot ochtend nadien 8 uur), dan kan je terecht bij een

Huisartsenwachtpost.

Je kan er alleen een beroep op doen voor dringende medische problemen die niet kunnen wachten

tot je eigen huisarts terug beschikbaar is.

Na telefonisch contact kom je zelf naar de Huisartsenwachtpost.

Huisbezoeken zijn alleen mogelijk voor patiënten in een verzorgingstehuis of instelling,

palliatieve patiënten of patiënten die zich onmogelijk kunnen verplaatsen.

Huisartsenwachtpost Meetjesland Ringlaan 15, 9900 Eeklo (AZ Alma)

T 1733 info@huisartsenwachtpostmeetjesland.be

WWW.HUISARTSENWACHTPOSTMEETJESLAND.BE

Huisartsenwachtposten Gent

Koning Willem I-kaai 7, 9000 Gent

Martelaarslaan 305, 9000 Gent

Kliniekstraat 27, 9050 Gentbrugge

T 09 236 50 00 info@hvg.be

WWW.HUISARTSENWACHTPOSTEN.BE

20. Inclusieambtenaar

De inclusieambtenaar is het aanspreekpunt voor mensen met een beperking (fysiek,

verstandelijk of door ziekte) en hun omgeving. Het doel hiervan is om mensen, ongeacht hun

beperking, te laten deelnemen aan alle activiteiten in onze samenleving. Je kan je tot die persoon

richten wanneer je hulp nodig hebt om online een aanvraag tot tegemoetkoming en/of een

parkeerkaart in te dienen. Ook voor informatie rond premies, dienstverleningen, voorzieningen

voor personen met een beperking (jonger dan 65 jaar) en vragen en meldingen rond mobiliteit

en toegankelijkheid kan je bij haar terecht. Als je je moeilijk of niet kan verplaatsen, komt de

inclusieambtenaar bij je thuis.

ONTSPANNEN MET MUZIEK EN DANS

WEKELIJKS VAN APRIL TOT OKTOBER

PETANQUE

• Lokaal Dienstencentrum Het Hoeksken (Hoeksen 29/A):

Op dinsdag van 14 tot 16 uur

• Sportcentrum Hoge Wal (Guldensporenlaan 34):

Op maandag vanaf 18.30 uur

Op vrijdag vanaf 14 uur

• Gratis materiaal

• Je hoeft niet op voorhand te reserveren

24

Inclusieambtenaar Administratief Centrum

Sleidinge-Dorp 54, 9940 Evergem

T 09 358 77 70 inclusie@evergem.be

WWW.EVERGEM.BE/INCLUSIE

Sociale Dienst Lokaal Dienstencentrum Het Hoeksken, Hoeksken 29/A, 9940 Evergem

T 09 269 76 10 ldchoeksken@evergem.be WWW.EVERGEM.BE/DIENSTENCENTRUM


Zitdag Lokaal Dienstencentrum Hoeksken 29/A, 9940 Evergem

woensdag van 8.45 tot 11.45 uur

21. Kappers

21.1 Kappers aan huis

Hieronder vind je enkele kappers die aan huis gaan:

Kapsalon Sheila Westakker 25, 9940 Evergem

T 09 253 17 04 of 0477 690 870

De Krulmobiel

T 0496 502 059 info@uw-kapster-aan-huis.be

WWW.UW-KAPSTER-AAN-HUIS.BE

Kapster Meiresonne C. Hagewindestraat 15, 9940 Evergem

T 0485 114 060

Enkel Evergem-centrum

Simair K. Zwaantje 62, 9940 Evergem

T 0471 658 651

Steffie’s hairstudio Doornzele Dries 92, 9940 Evergem

T 0494 137 071

21.2 Kapsalon in Lokaal Dienstencentrum Het Hoeksken

Zowel dames als heren kunnen op afspraak haarverzorging op maat krijgen in het kapsalon.

Lokaal Dienstencentrum Het Hoeksken Hoeksken 29/A, 9940 Evergem

T 09 269 76 10 ldchoeksken@evergem.be

WWW.EVERGEM.BE/SENIOREN

22. Karwei-/klusjesdiensten en tuinhulp

De klusjesdienst is er voor mensen die hulp nodig hebben om zelfstandig thuis te wonen. Door

kleine aanpassingen maak je jouw woning veiliger, vergemakkelijk je de zorg en verhoog je jouw

zelfredzaamheid.

De klusjesdienst komt alleen aan huis voor kleine herstellingen en onderhoud van jouw huis:

∙ herstellingen die de woning verbeteren: een handgreep in de badkamer, losliggende tegels

vastleggen, een lamp vervangen …

∙ kleine sanitaire herstellingen zoals lekkende kranen

∙ onderhoud van de woning: rolluiken afwassen, plafonds schoonmaken, behang- en

schilderwerken

∙ tuinonderhoud en snoeiwerken

Wanneer er grotere werkzaamheden zijn, geeft de klusjesdienst advies en brengt je in contact

met gespecialiseerde firma’s. Zo doet het geen herstellingen aan leidingen van elektriciteit,

gas en water, werken op moeilijk bereikbare plaatsen, schilderen geen dakgoten, hakken geen

bomen om …

Voor meer info kan je contact opnemen bij de Dienst Maatschappelijk Werk van je ziekenfonds.

Familiehulp, Karweidienst

Zorgregio Gent, Hélène Dutrieulaan 10/001, 9051 Sint-Denijs-Westrem

T 09 225 37 63 gent@familiehulp.be

WWW.FAMILIEHULP.BE

Familiezorg Oost-Vlaanderen, Klusjesdienst

Regio Gent en Meetjesland Zwartezusterstraat 18, 9000 Gent

T 09 225 78 83 info@familiezorg.be

WWW.FAMILIEZORG.BE

Solidariteit voor het Gezin, Karweidienst Langerbrugsestraat 69, 9940 Evergem

T 09 264 18 11 solidariteit@svhg.be

WWW.SOLIDARITEIT.BE

Wijk-werken

Marie-Ann Lippens

T 0473 652 966 marieann.vdab@welzijnsband.be

Emmie Dua

T 0476 998 972 Emmie.vdab@welzijnsband.be

www.vdab.be/wijk-werken

Zitdagen Evergem

Sleidinge-Dorp 54, 9940 Evergem

zonder afspraak: woensdag en vrijdag van 9 tot 11.30 uur

op afspraak: woensdag van 14 tot 16 uur

23. Kinesitherapeuten

Het doel van kinesitherapie is de kwaliteit van beweging te behouden en te vergroten. De

therapie is voor mensen met verschillende zorggraad en zorgbehoeften. Hierbij speelt je leeftijd

en levensfase geen rol. De kinesitherapeut werkt samen met de patiënt aan zijn herstel. Hij

houdt rekening met de meest functionele aspecten van de patiënt en streeft ernaar om de

fysieke mogelijkheden, activiteiten en participatie van de patiënt te bevorderen.

Acke M. Doornzele Dries 36, 9940 Evergem

T 09 258 02 18 of 0478 469 095 marian.acke@skynet.be

Ackinos Droogte 33, 9940 Evergem

T 09 328 53 82 info@ackinos.be

WWW.ACKINOS.BE

De Backer B. Eendenplasstraat 56, 9940 Evergem

T 09 398 44 40 of 0479 295 299 barbara.de.backer@gmail.com

WWW.KINEBARBARADEBACKER.BE

De Blaere E. Koestraat 47, 9940 Evergem

T 09 254 19 59 of 0478 252 856 erwin.de.blaere@telenet.be

De Meyer K. Predikherenlei 10, 9940 Evergem

T 09 344 28 60 of 0477 583 835 demeyerkathy@gmail.com

Bond Moyson, Klusjesdienst Tramstraat 69, 9052 Zwijnaarde

T 09 333 55 00 thuishulp.bmovl@bondmoyson.be

26

WWW.BONDMOYSON.BE/THUISZORG

27


Mesics Kapellestraat 18, 9940 Evergem

De Meyer T. - Van Besien V. - Spiessens M. - Lemahieu T.

T 09 330 59 63 mesics-evergem@outlook.com

WWW.MESICS-EVERGEM.BE

D’Haenens I. Burggravenlaan 27, 9940 Evergem

T 09 253 01 97 of 0475 321 811 ivan.dhaenens@telenet.be

Eyerman J. Polenstraat 67, 9940 Evergem

T 09 357 22 12 jan.eyerman@telenet.be

Helbers M. Veeweg 7, 9940 Evergem

T 09 258 12 06 therapyinmotion@scarlet.be

WWW.THERAPYINMOTION.BE

Heye N. Langerbrugsestraat 204, 9940 Evergem

T 09 258 05 16 of 0476 903 987 heyenico@skynet.be

Honoré B. Molenstraat 7, 9940 Evergem

T 09 344 92 15 of 0476 972 815 beatrijshonore@bovinet.be

Martens I. Eeklostraat 14, 9940 Evergem

T 09 344 43 83 ivan-martens@hotmail.com

Meirsschaut E. Goeiingen 20, 9940 Evergem

T 0485 482 009

UITGEBREID

VORMINGSAANBOD

Evergem biedt, in samenwerking met professionele organisaties en

plaatselijke verenigingen, een breed assortiment cursussen aan.

Je vindt een volledig overzicht op de website.

Reserveren kan via WWW.EVERGEM.BE/VORMING

Nuytinck A. Weidestraat 48, 9940 Evergem

T 09 258 02 05 an.nuytinck1@skynet.be

Paramedisch Centrum Stoepe Stoepestraat 19, 9940 Evergem

T 09 344 30 87 info@pmcstoepe.be

WWW.PMCSTOEPE.BE

Qinemotion Schoonstraat 12/B, 9940 Evergem

T 09 253 69 60 qinemotion@gmail.com

WWW.QINEMOTION.BE

Robbrecht G. Weststraat 106, 9940 Evergem

T 09 357 55 32 of 0474 654 524 robbrechtgeert@kinenet.be

Schatteman E. Belzeelsestraat 7, 9940 Evergem

T 09 258 81 58 of 0478 553 972 schatteman.ellen@telenet.be

Schepens T. Kluisstraat 51, 9940 Evergem

T 0496 189 062 info@thijsschepens.be

WWW.THIJSSCHEPENS.BE

Soufflet K. Jachthorendreef 5, 9940 Evergem

T 0472 615 699

Communicatie Fortune De Kokerlaan 11, 9940 Evergem

T 09 216 05 90 communicatie@evergem.be WWW.EVERGEM.BE/VORMING

29


Kinesitherapie Christine Tollenaere Weststraat 33/1, 9940 Evergem

T 0499 625 161 (Christine Tollenaere)

T 0486 970 498 (Annelies De Baets)

WWW.KINETOLLENAERE.BE

Van Avermaet A.

De Croock H.

Ralingen 54/B00.02, 9940 Evergem

T 09 253 71 11

T 0475 695 846 (Antoon) toon@dekinesist.be

T 0475 820 989 (Helmut) helmut@dekinesist.be

Van der Leene M. Molenhoek 65, 9940 Evergem

T 0478 614 903

Van Hoecke L. Kloosterstraat 31, 9940 Evergem

T 09 357 46 92 of 0479 249 688 van.hoecke.lucrece@telenet.be

WZC Ten Oudenvoorde (Zorgbedrijf Meetjesland) Hospitaalstraat 2, 9940 Evergem

T 09 261 54 94 opname.evergem@zorgbedrijfmeetjesland.be

WWW.ZORGBEDRIJFMEETJESLAND.BE

Digitaal netwerk kortverblijven Provincie Oost-Vlaanderen

Dit is een digitaal platform waarop je een overzicht ziet van alle deelnemende centra

kortverblijf en de beschikbaarheid van hun kamers in de vijf Vlaamse provincies.

WWW.KORTVERBLIJVEN.BE

25. Kringwinkel Ateljee

Alle herbruikbare goederen zoals bijvoorbeeld meubels en kledij die nog in goede staat zijn, kan

je zelf inleveren of laten ophalen door de kringwinkel. Elektrische toestellen en fietsen mag je in

bepaalde Kringwinkels defect inleveren.

Daarna verkoopt de Kringwinkel dat tegen een schappelijke prijs.

Verdegem P. en A. Kluizendorpstraat 3, 9940 Evergem

T 09 357 61 06 piet.verdegem@scarlet.be

WWW.KINEPIET.BE

T 0474 481 698 (Piet)

T 0478 786 177 (Astrid)

Verhelst E. Linde 74, 9940 Evergem

T 09 357 45 72 of 0476 511 671 eli.verhelst@hotmail.com

Vermeire A. Bezoekstraat 12/A, 9940 Evergem

T 09 344 03 65 of 0486 793 806 kine.alainvermeiren@gmail.com

Wytinck R. Maalderij 8, 9940 Evergem

T 09 370 84 40 of 0476 952 450

rudy.wytinck@telenet.be

24. Kortverblijven voor senioren

Wanneer je een opname van beperkte duur in een woonzorgcentrum nodig hebt, kan je een

beroep doen op een kortverblijf. Je krijgt tijdens je verblijf dezelfde opvang, verzorging en

accommodaties als bij een definitieve opname.

Je kan het gebruiken als ontlasting voor jouw mantelzorger, als vakantieopname, maar ook als

herstel of revalidatie na een ingreep of ziekte.

Je kan maximum 60 opeenvolgende dagen en maximum 90 dagen in een kalenderjaar je laten

opnemen in kortverblijf.

De meeste ziekenfondsen zorgen voor een financiële tussenkomst voor een erkend kortverblijf.

Hieronder vind je een overzicht van de erkende centra voor kortverblijf in Evergem.

Residentie Hof ter Linden Koestraat 47, 9940 Evergem

T 09 277 80 72 socialedienst@hofterlinden.be

WWW.HOFTERLINDEN.BE

De Kringwinkel Ateljee Hooiwege 40, 9940 Evergem

T 09 224 07 15 info@uwkringwinkel.be

WWW.UWKRINGWINKEL.BE of WWW.UWKRINGDING.BE (online shoppen)

26. Levenseinde

Vroegtijdige zorgplanning

Dit is het proces waarbij je samen met jouw naasten, jouw arts en andere hulpverleners de

belangrijkste doelen en wensen vastlegt voor je toekomstige zorg. Er bestaan verschillende

wilsverklaringen inzake gezondheidszorg en levenseinde. Een wilsverklaring is een schriftelijke

verklaring van wat je (niet meer) wil van zorg en behandeling wanneer je dat niet meer zou

kunnen uiten.

Aanduiden van een vertegenwoordiger

Je kan een vertegenwoordiger kiezen die in jouw plaats optreedt als je niet in staat bent om

jouw rechten uit te oefenen.

Negatieve wilsverklaring

In dit soort wilsverklaringen geef je aan wanneer je geen levensverlengende behandelingen wil,

bijvoorbeeld dat ze jou niet mogen reanimeren. Dat maak je op wanneer je nog wilsbekwaam

bent en geldt alleen wanneer je wilsonbekwaam bent.

Positieve wilsverklaring

Je krijgt de mogelijkheid om jouw wensen op papier te zetten rond bijvoorbeeld palliatieve

sedatie, opname in een rusthuis, crematie of pijnbestrijding.

Voorafgaande wilsverklaring inzake euthanasie

WZC Ave Maria Hooiwege 1, 9940 Evergem

T 09 357 31 22 olivier.degroeve@avemaria-zfs.be

Door deze verklaring krijg je de mogelijkheid om euthanasie te plegen in bepaalde gevallen. Het

geldt enkel wanneer je meerderjarig bent en een ernstige en ongeneeslijke aandoening hebt

die ongeval of ziekte veroorzaakte en je hierdoor in een toestand van een onomkeerbare coma

30 31


evindt. De verklaring is vijf jaar geldig en moet je op tijd herbevestigen.

De verklaring biedt de patiënt de mogelijkheid tot euthanasie. Dat geldt enkel voor een

meerderjarige patiënt met een ernstige en ongeneeslijke, door ongeval of ziekte veroorzaakte

aandoening die zich in een toestand van een onomkeerbaar coma bevindt.

Deze verklaring is slechts 5 jaar geldig en moet tijdig herbevestigd worden.

Verzoek tot euthanasie

Je krijgt alleen een goedkeuring voor een verzoek tot euthanasie als je aan een aantal strikte

voorwaarden voldoet. Je moet het verzoek vrijwillig, overwogen en herhaald uiten en zelf

meerderjarig en handelingsbekwaam zijn. Ook moet je in een uitzichtloze toestand zijn en

aanhoudend en ondraaglijk fysiek of psychisch lijden.

Een arts moet het verzoek schriftelijk opstellen en een tweede onafhankelijke arts moet ook

de ernst en de ongeneeslijkheid van de aandoening vaststellen. Als je niet terminaal bent, komt

hier nog een derde onafhankelijke dokter bij. Die arts moet een specialist zijn in de aandoening

of een psychiater.

Alle wilsverklaringen zijn terug te vinden op volgende websites:

WWW.PALLIATIEF.BE en WWW.DELAATSTEREIS.BE

Laatste wilsbeschikking

In een laatste wilsbeschikking verklaar je uitdrukkelijk of ze jou mogen begraven of cremeren.

Hiervoor hoef je geen formulieren invullen. Je komt persoonlijk langs bij het Loket Burgerlijke

Stand in Administratief Centrum Gemeentehuis. Dat is gratis en de registratie gebeurt

onmiddellijk.

Lichaam schenken aan de wetenschap

Als je jouw stoffelijk overschot wil doneren aan de wetenschap, kan je contact opnemen met

het Laboratorium voor menselijke ontleedkunde en Embryologie. Je kan dat officieel registreren

in een testament. Je vindt een voorbeeldtestament en bijkomende informatie op de website

van dit laboratorium.

Laboratorium voor Menselijke ontleedkunde en Embryologie

Campus UZ Gent B3, 4de verdieping, De Pintelaan 185, 9000 Gent

T 09 332 51 92 lichaamsafstand@ugent.be

WWW.LICHAAMSAFSTAND.UGENT.BE

Orgaandonatie

Volgens de Belgische wetgeving is iedereen automatisch donor en doneer je na jouw dood

organen en weefsels voor transplantatie. In praktijk geven jouw nabestaanden hun voorkeur

wanneer je niets geregistreerd hebt.

Als meerderjarige inwoner van Evergem kan je je bij het Loket Burgerlijke Stand laten

registreren of je jouw organen wel of niet wil afstaan mocht je plots overlijden. Hiervoor moet

je persoonlijk langsgaan in Administratief Centrum Gemeentehuis.

ONTSPANNEN MET MUZIEK EN DANS

WEKELIJKS OP VRIJDAG

BADMINTON 50+

• 9 tot 10 uur en 10 tot 11 uur

• 1 stempel op je Evergem Sport!-kaart

• Sportcentrum Hoge Wal

• Vrij badmintonnen

32

Sport Guldensporenlaan 34, 9940 Evergem

T 09 218 58 09 sport@evergem.be WWW.EVERGEM.BE/SPORT


LEIFkaart

LEIF staat voor LevensEindeInformatieForum.

Je kan een persoonlijke LEIFkaart aanvragen indien je minstens één van de onderstaande zaken

hebt laten registreren:

• euthanasie

• laatste wilsbeschikking

• negatieve wilsverklaring

• lichaam schenken aan de wetenschap

• orgaandonatie

Het heeft geen zin om zo’n kaart aan te vragen als je vooraf niets geregistreerd hebt, want met

de LEIFkaart verklaar je dat je die registratiedocumenten hebt.

Je kan de kaart online aanvragen via www.leif.be

of een formulier aanvragen bij het Loket Burgerlijke Stand.

Voor alle vragen over het levenseinde, kan je terecht bij de LEIFlijn.

T 078 151 155.

27. Logopedisten

Logopedie is de behandeling van communicatiestoornissen met betrekking tot taal, spraak,

stem, gehoor en/of slikken. Logopedie is gericht op de ontwikkeling, de herstelling en het

onderhoud van de communicatie op alle manier en de verwerking van eten en drinken. Logopedie

biedt je preventie, zorg, training en advies op vlak van communicatie, mondfuncties, gehoor,

slikken en stem. Je kan enkel een beroep doen op een logopedist na voorschrift van een dokterspecialist.

Bouchier A. en Vermeire M. Kuitenbergstraat 112, 9940 Evergem

T 0477 828 814 annabel.logo@hotmail.com

WWW.LOGOPEDIEANNABEL.BE

De Taeye L. Veldhoek 22/A, 9940 Evergem

T 09 259 95 00 of 0495 268 406 wim.de.storme@telenet.be

Engels I. Kerkstraat 69, 9940 Evergem

T 09 328 07 13 en 0475 360 845 inge.engels1@telenet.be

Groepspraktijk Meditas Hoeksken 7, 9940 Evergem

T 09 352 00 10 info@meditas.be

WWW.MEDITAS.BE

Praktijk voor logopedie De Vuldere T. Volpenswege 15, 9940 Evergem

T 0478 338 510 logopedie@tnrs.be

WWW.TNRS.BE

Logopediepraktijk Ellen en Tim Hageland 44, 9940 Evergem

T 0477 337 921 ellencamerlinck@hotmail.com

Roegiers E. Riemesteenweg 84, 9940 Evergem

T 0473 394 758 roegiers_eva@hotmail.com

WWW.LOGOPEDIEPRAKTIJKEVAROEGIERS.EU

Van Acker D. Molenstraat 5, 9940 Evergem

T 09 344 73 46 of 0485 628 090 dominique.van.acker2@telenet.be

28. Maatschappelijke dienstverlening

Als je niet in staat bent om een menswaardig leven te leiden, dan heb je recht op

maatschappelijke dienstverlening. Dat kan financiële hulp, schuldbemiddeling, crisisopvang,

psychosociale hulpverlening, medische hulp, opname in een instelling en nog zo veel meer zijn.

Bij sommige diensten heb je een doorverwijzing nodig van een maatschappelijk werker.

Hieronder vind je enkele diensten terug die relevant kunnen zijn voor thuiswonende senioren:

28.1 Dienst Energie

Bij de dienst energie kan je onder andere terecht voor :

- Aanvragen verwarmingstoelage (stookoliepremie)

- V-test : prijsvergelijkend onderzoek van uw energiefactuur

- Aanvragen van een energiescan van uw woning :

in samenwerking met “Woonwijzer Meetjesland”

Daarnaast maakt onze dienst ook deel uit van de Lokale Adviescommissie (LAC), hier beslist ze

wanneer ze elektriciteit, gas of water afsluit als er betalingsachterstand EGW is.

Dienst Energie Administratief Centrum, Sleidinge-Dorp 54, 9940 Evergem

dinsdag van 8.45 tot 11.45 uur

T 09 358 77 70

28.2 Financiële hulpverlening

Wanneer je het financieel moeilijk hebt of begeleiding nodig hebt door een grote

schuldenlast. Kan je gebruik maken van de Algemene Sociale Dienst. Die biedt daarnaast

ook hulp bij administratieve moeilijkheden en doet aan bemiddeling en begeleiding bij

sociaalpsychologische problemen. Je kan er ook info krijgen over bijvoorbeeld echtscheiding,

eenzaamheid en huurproblemen. Als je meer gespecialiseerde hulp nodig hebt, kan het je

doorverwijzen naar andere instellingen.

Je kan bij de drie deelgemeenten terecht bij een maatschappelijk werker via T 09 358 77 70.

WWW.EVERGEM.BE/ZITDAGEN

28.3 Juridisch advies

Elke Evergemnaar kan terecht bij de Sociale Dienst voor gratis juridisch advies.

Het verleent praktische inlichtingen en juridische info, geeft een eerste juridisch advies

of verwijst naar gespecialiseerde instanties of organisaties. De start van een dossier en de

verdediging van een cliënt maken hier geen deel van uit.

Administratief Centrum Sleidinge-Dorp 54, 9940 Evergem

T 09 358 77 70

Elke 2e maandag en 4e woensdag van de maand van 14 tot 16.30 uur

enkel op afspraak via T 09 358 77 70

29. Mantelzorgers, verenigingen voor gebruikers en mantelzorgers

Er zijn zes erkende verenigingen voor gebruikers en mantelzorgers in Vlaanderen. Ze organiseren

ontspanningsactiviteiten, ontmoetingsmomenten en informatieve samenkomsten. Ze geven

MultiCurae Kroonstraat 71, 9940 Evergem

Brechje T 0474 514 452 brechjeschaers@multicurae.be

Jana T 0495 920 367 janavertriest@multicurae.be

WWW.LOGOPEDIE-EN-STOTTERTHERAPIE.BE of WWW.MULTICURAE.BE

34 35


ook een tijdschrift uit met tips en informatie over thuiszorg, de noden inventariseren op vlak van

thuiszorg en de belangen van mantelzorgers en gebruikers verdedigen.

Samana (CM Ziekenzorg)

Martelaarslaan 17, 9000 Gent

T 09 267 53 53

Afdeling Sleidinge, J. Van Leeuwen

T 09 357 61 45 josta.vanleeuwen@telenet.be

N. Van Hecke

T 09 357 63 73 ninavanhecke@gmail.com

WWW.SAMANASLEIDINGE.BE

Afdeling Evergem: C. De Fleurquin

T 09 357 51 39 ornelis.antoine@skynet.be

Afdeling Ertvelde, M. De Baerdemaker

T 09 344 73 53 maria.debaerdemaker@telenet.be

Mantelzorgtelefoon: T 07 815 50 20 info@samana.be

WWW.SAMANA.BE

Liever Thuis (Liberale Mutualiteiten) Livornostraat 25, 1050 Elsene

T 02 542 87 09 lieverthuis@lm.be

WWW.LIEVERTHUISLM.BE

Okra (gespecialiseerd in bijstand aan gebruikers van woonzorgcentra)

Haachtsesteenweg 579, 1030 Schaarbeek

T 02 246 57 72 zorgrecht@okra.be

WWW.OKRAZORGRECHT.BE

Ons Zorgnetwerk Remylaan 4/B, 3018 Wijgmaal

T 01 624 49 49 of 0470 291 116 onszorgnetwerk@ons.be

WWW.ONSZORGNETWERK.BE

Steunpunt Thuiszorg (Socialistische Mutualiteiten) Sint-Jansstraat 32-38, 1000 Brussel

T 02 515 04 42 steunpunt.mantelzorg@socmut.be

WWW.STEUNPUNTMANTELZORG.BE

S-Plus Mantelzorg Regio Gent-Eeklo

T 09 333 57 82 mantelzorg@s-plusvzw.be

WWW.S-PLUSMANTELZORG.BE

Vlaams Expertisepunt Mantelzorg

Het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg verzamelt informatie en kennis, maar ook interessante

tips, publicaties en tools rond mantelzorg in Vlaanderen.

info@expertisepuntmantelzorg.be

WWW.EXPERTISEPUNTMANTELZORG.BE

Dienst Gezinszorg via het Zorgbedrijf Meetjesland

Meldpunt Mantelzorg Evergem

Mantelzorgers kunnen een beroep doen op dit meldpunt. Dat kan een partner, ouder, kind, buur

of vriend zijn.

Je kan je ervaringen delen via het meldpunt. Het meldpunt helpt je zoeken naar oplossingen als

het dreigt mis te gaan en is de eerste schakel in een netwerk.

37


Je zorgt voor iemand ouder dan 65: dan kan je terecht bij de seniorenconsulent:

T 09 358 77 70 seniorenconsulent@evergem.be

WWW.EVERGEM.BE/SENIOREN

Ertvelde

Administratief Centrum, Marktplein 2, 9940 Evergem

Maandag van 14 tot 16 uur: enkel op afspraak via T 09 358 77 70

Sleidinge

Administratief Centrum , Sleidinge-Dorp 54, 9940 Evergem

Dinsdag van 14 tot 16 uur enkel op afspraak via T 09 358 77 70

Evergem

Lokaal Dienstencentrum, Hoeksken 29/A, 9940 Evergem

Woensdag van 13.30 tot 16 uur: zitdag zonder afspraak

Je zorgt voor iemand jonger dan 65: dan kan je terecht bij de inclusieambtenaar:

T 09 358 77 70 inclusie@evergem.be

WWW.EVERGEM.BE/INCLUSIE

Zitdag Lokaal Dienstencentrum Hoeksken 29/A , 9940 Evergem

woensdag van 8.45 tot 11.45 uur

30. Meldpunt

Wanneer je als inwoner een melding wil doorgeven aan het gemeentebestuur zoals bijvoorbeeld

een beschadiging in het wegdek of je wil een klacht formuleren omdat je bijvoorbeeld te lang

hebt moeten wachten, dan kan je op de website van de gemeente een digitaal formulier invullen.

WWW.EVERGEM.BE/MELDPUNT

31. Nachtzorg

Nachtzorg is hulpverlening die je tijdens de nacht aan huis kan krijgen wanneer je door ziekte of

om sociaal/familiale redenen ’s nachts verzorging, ondersteuning of toezicht nodig hebt. Het is

een aanvullende hulpverlening om ouderen langer thuis te laten wonen en hun mantelzorgers

’s avonds en ’s nachts te ontlasten.

Solidariteit voor het Gezin, Nachtzorg

T 09 264 00 73 of 09 264 18 96 gent@zorg24.be

WWW.SOLIDARITEIT.BE of WWW.ZORG24.BE

Wit-Gele Kruis

T 09 265 75 75 zorgcentrale@wgkovl.be

WWW.WITGELEKRUIS.BE

Oppashulp is zowel overdag als ’s nachts mogelijk. Een thuisoppasser biedt gezelschap en

toezicht, zorgt voor een aangename tijdsbesteding en mag helpen bij beperkte verplaatsingen,

bij het eten en bij toiletbezoek en soms bij boodschappen.

Bond Moyson, Oppashulp Tramstraat 69, 9052 Zwijnaarde

T 09 333 55 00

WWW.BONDMOYSON.BE/THUISZORG

CM, Dienst voor Oppashulp Gent Martelaarslaan 17, 9000 Gent

T 09 267 59 05 of 0473 843 518 zorgendvrijwilligerswerk.mvl@cm.be

WWW.CM.BE

Familiehulp, Oppasdienst

Zorgregio Gent, Hélène Dutrieulaan 10/001, 9051 Sint-Denijs-Westrem

T 09 225 37 63 gent@familiehulp.be

WWW.FAMILIEHULP.BE

Onafhankelijk Ziekenfonds, in samenwerking met Solidariteit voor het Gezin

Gistelsesteenweg 294/1, 8200 Sint-Andries

T 03 201 84 80 of 050 405 209 socialedienst@oz.be

WWW.OZ.BE

Onafhankelijk Ziekenfonds Partena Oppashulp Sluisweg 2/1, 9000 Gent

T 09 269 85 77 dmw@partena-ziekenfonds.be

WWW.PARTENA-ZIEKENFONDS.BE

Solidariteit voor het Gezin, Oppasdienst Langerbrugsestraat 69, 9940 Evergem

T 09 264 18 55 solidariteit@svhg.be

WWW.SOLIDARITEIT.BE

Thuisoppas voor Alzheimerpatiënten

Baluchon Alzheimer, Waversesteenweg 1326, 1160 Oudergem

T 02 673 75 00 info@baluchon-alzheimer.be

WWW.BALUCHON-ALZHEIMER.BE

Thuiszorg De Zon Boomgaard 12, 9880 Aalter

T 09 371 92 27 (24/24 uur) info@thuiszorgdezon.be

WWW.THUISZORGDEZON.BE

Wijk-werken

T 0473 652 966 (Marie-Ann Lippens) marieann.vdab@welzijnsband.be

T 0476 998 972 (Emmie Dua) Emmie.vdab@welzijnsband.be

WWW.VDAB.BE/WIJK-WERKEN

Zitdagen Evergem

Sleidinge-Dorp 54, 9940 Evergem

Zonder afspraak: woensdag en vrijdag van 9 tot 11.30 uur

Op afspraak: woensdag van 14 tot 16 uur

32. Oppasdiensten voor zieken en/of ouderen

De oppasdienst bestaat uit vrijwilligers die bij de thuiszorgpatiënt thuis komen oppassen zodat

de mantelzorger eens een boodschap kan doen, vrienden opzoeken of er gewoon even tussenuit

kan.

33. Palliatief dagcentrum

Je kan een beroep doen op een palliatief dagcentrum wanneer het voor de mantelzorger te zwaar

wordt en hij even rust nodig heeft. Je bent even in een andere omgeving. De sfeer is er rustig en

huiselijk en je bent er tussen lotgenoten.

38 39


Supportief dagcentrum De Linde

WZC Sint-Bernardus, Assenedestraat 18, 9968 Bassevelde

T 09 323 92 20 info@wzcsintbernardus.be

WWW.WZCSINTBERNARDUS.BE

34. Palliatieve thuiszorg

Veel palliatieve patiënten vinden het aangenamer om tijdens hun laatste levensfase in hun

vertrouwde omgeving te zijn. Daarnaast verzorgen eigen zorgverstrekkers en hulpverleners

hen. Hier staan pijn- en symptoomcontrole, psychosociale ondersteuning en de organisatie van

thuiszorg centraal.

Netwerk Palliatieve Thuiszorg

De Vlaamse Overheid heeft het palliatief netwerk opgericht. Het netwerk bestaat uit palliatief

deskundig verpleegkundigen en coördineert de palliatieve (thuis)zorg. Het biedt informatie,

maar het ondersteunt de patiënt, de familie en de zorgverleners ook. Iedereen die het nodig

heeft kan er vragen stellen over het levenseinde en vroegtijdige zorgplanning.

Het palliatief thuiszorgteam is 24 op 24 uur bereikbaar.

Palliatief Zorg Gent - Eeklo

Bilksken 36, 9920 Lovendegem

T 09 218 94 02 of 09 218 94 01 ptz.genteeklo@palliatieve.org of npz.genteeklo@palliatieve.org

WWW.PALLIATIEVE.ORG

35. Pedicures

Pedicures staan in voor de verzorging en behandeling van de voeten en teennagels. Sommige

pedicures komen ook aan huis.

35.1 Diensten die pedicure aanbieden

Lokaal Dienstencentrum Het Hoeksken Hoeksken 29/A, 9940 Evergem

T 09 269 76 10 ldchoeksken@evergem.be

WWW.EVERGEM.BE/SENIOREN

35.2 Zelfstandige pedicures aan huis

Anka Trilkouter 47, 9940 Evergem

T 09 344 81 31 of 0486 173 176

Anouk Kartuizerlei 3, 9940 Evergem

T 0479 736 982 patrick.baete1@telenet.be

De Jaeger R. Cardijnlaan 37, 9940 Evergem

T 09 357 52 47

Werkzaam op dinsdag en donderdag

MAANDELIJKS OP EEN VRIJDAG

WANDELPLUS

Wandelplus is de wandelclub van Lokaal Dienstencentrum Het Hoeksken.

• 13 tot 16 uur

• 10 euro (eenmalig lidgeld voor één jaar)

• Je kan de kalender raadplegen op de website

of vraag ernaar in het dienstencentrum.

De Wolf G. Ijsvogelstraat 21, 9940 Evergem

T 0473 121 373 SenzaEsthetica@live.be

WWW.SENZAESTHETICA.BE

40

Sociale Dienst Lokaal Dienstencentrum Het Hoeksken, Hoeksken 29/A, 9940 Evergem

T 09 269 76 10 ldchoeksken@evergem.be WWW.EVERGEM.BE/DIENSTENCENTRUM


Detailz Langerbrugsestraat 108, 9940 Evergem

T 0496 536 837 innekevandenbroeck@gmail.com

WWW.DETAILZ.BE

Healthcare@home Hooiwege 59, 9940 Evergem

T 0478 218 410 ann.van.zandycke@telenet.be

WWW.HEALTHCAREATHOME.BE

Meyvaert I. Trilkouter 2/B000, 9940 Evergem

T 0473 778 891

Van Parys P. Westakker 33, 9940 Evergem

T 0475 904 488 patricia.v.parys@gmail.com

WWW.PATRICIAVANPARYS.BE

36. Personenalarmtoestellen

Je sluit een personenalarmtoestel aan op een gewone telefoon. Je draagt een alarmknop

rond je hals of pols. Als je je onwel voelt of je valt, dan duw je op de alarmknop die de

alarmcentrale waarschuwt. De centrale is 24 op 24 uur bemand en belt meteen jouw opgegeven

contactpersonen zodat ze jou komen helpen. Als je wil kan je ook extra functies installeren zoals

inactiviteit, CO- en branddetectie.

Sommige diensten verhuren een mobiel personenalarm dat je aansluit op een gsm en dat je kan

gebruiken wanneer je niet thuis bent.

Bond Moyson, Mediotheek

Vrijdagmarkt 10, 9000 Gent

T 09 333 55 00

WWW.BONDMOYSON.BE/THUISZORG

CM

078 152 152 (zorgtelefoon) info@tzwmvl.be

WWW.ZORGTELEFOON.BE

Liberale Mutualiteit, Regionaal Dienstencentrum Brabantdam 109, 9000 Gent

T 09 269 70 32 rdc@libmutov.be

WWW.LM.BE

Neutraal Ziekenfonds Dr. André Sierensstraat 11, 9300 Aalst

T 078 159 815

Lodderstraat 20/B, 2880 Bornem

info@comfoplus.be

WWW.COMFOPLUS.BE

Onafhankelijk Ziekenfonds (OZ) - Sociale Dienst, Personenalarmsysteem

Gistelsesteenweg 294/1, 8200 Sint-Andries

T 050 405 209 of 03 201 84 80 socialedienst@oz.be

WWW.OZ.BE/GEZONDHEID/SOCIALE-DIENSTVERLENING/REGIONAAL-DIENSTENCENTRUM/PAS

Onafhankelijk Ziekenfonds Partena Personenalarmsysteem

Sluisweg 2/1, 9000 Gent

T 09 269 85 77 dmw@partena-ziekenfonds.be

WWW.PARTENA-ZIEKENFONDS.BE

Tele-Hulp Meersbloem Melden 46, 9700 Oudenaarde

T 05 561 21 07 secretariaat@tele-hulp.be

WWW.TELE-HULP.BE

Vlaams en Neutraal Ziekenfonds, Comfoplus Uitleendienst

Antwerpsestraat 145, 2500 Lier

T 03 292 21 60 info@comfoplus.be

WWW.VNZ.BE

Wit-Gele Kruis Zorgcentrale

T 09 265 75 75 zorgcentrale@wgkovl.be

WWW.WITGELEKRUIS.BE

37. Podologen

Een podoloog is een erkend paramedicus die mensen met voetklachten behandeld. Dat kunnen

ook klachten zijn die ontstaan door een afwijkend functioneren van de voet, een afwijkende

voetstand en/of een afwijkend looppatroon. Het gaat om pijn aan en/of last van de voeten,

enkels, knieën, heupen en/of rug. Podotherapeuten geven ook preventieve adviezen en

behandelen afwijkende teenstanden en huid- en nagelaandoeningen die een pedicure niet mag

behandelen.

Cools C. Hazegrasstraat 25, 9940 Evergem

T 0496 203 544 info@podoloogcamille.com

WWW.PODOLOOGCAMILLE.COM

Podologie Ertvelde Jacob Van Arteveldelaan 6, 9940 Evergem

T 09 335 67 74 of 0486 986 187 info@podologie-ertvelde.be

WWW.PODOLOGIE-ERTVELDE.BE

Vannecke A. Langerbrugsestraat 18, 9940 Evergem

T 0476 763 365 arnaud@podoloogevergem.be

WWW.PODOLOOGEVERGEM.BE

Van Vooren A. Kroonstraat 71, 9940 Evergem

T 0499 244 241 arjanvanvooren@multicurae.be

WWW.MULTICURAE.BE

38. Poetshulp en dienstenchequebedrijven

Als je hulp nodig hebt bij het onderhoud van je huis zoals stofzuigen, afstoffen of dweilen kan

een poetsdienst jou helpen. Ook voor strijkwerk en een kleine maaltijd kan je bij hen terecht.

Bij gewone poetsdiensten is de bijdrage afhankelijk van je inkomen. Sommige diensten bieden

poets- of huishoudhulp aan via dienstencheques. Hier geldt er een fiscaal voordeel van 30%.

Een overzicht van alle dienstenchequebedrijven die actief zijn in Evergem vind je op

WWW.DIENSTENCHEQUES-VLAANDEREN.BE

Asap, Huishoud- en poetshulp via dienstencheques Hoeksken 16, 9940 Evergem

T 0478 969 815 oost-vlaanderen.dienstencheques@asap.be

WWW.ASAP.BE

42 43


Bond Moyson, Poetsdienst en Huishoudhulp via dienstencheques

Tramstraat 69, 9052 Zwijnaarde

T 09 333 55 00 thuishulp.bmovl@bondmoyson.be

WWW.BONDMOYSON.BE/THUISZORG

Familiehulp, Poetsdienst

Zorgregio Gent, Hélène Dutrieulaan 10/001, 9051 Sint-Denijs-Westrem

T 09 225 37 63 gent@familiehulp.be

WWW.FAMILIEHULP.BE

Familiehulp, Huishoud- en poetshulp via dienstencheques

Hélène Dutrieulaan 10/001, 9051 Sint-Denijs-Westrem

T 078 150 045 dienstencheques@familiehulp.be

WWW.FAMILIEHULP.BE

Familiezorg Oost-Vlaanderen, Poetsdienst

Regio Gent en Meetjesland, Zwartezusterstraat 18, 9000 Gent

T 09 225 78 83 info@familiezorg.be

WWW.FAMILIEZORG.BE

Familiezorg Oost-Vlaanderen, Step, Huishoudhulp via dienstencheques

Regio Gent en Meetjesland, Zwartezusterstraat 18, 9000 Gent

T 09 269 49 22 step@familiezorg.be

WWW.FAMILIEZORG.BE

ZITDAG PENSIOENEN

WEKELIJKS OP DONDERDAG

FIETSEN VOOR

Onafhankelijk Ziekenfonds OZhulp@home, Poets- en huishoudhulp via dienstencheques

Gistelsesteenweg 294/1, 8200 Sint-Andries

T 03 201 86 33 poetshulp@oz.be

WWW.OZ.BE/COMFORT

Onafhankelijk Ziekenfonds Partena, Poets- en strijkhulp via dienstencheques

Sluisweg 2/1, 9000 Gent

T 09 269 63 45 gent-bluetowers1@partena-hulpinhuis.be

WWW.PARTENA-ZIEKENFONDS.BE

GENIETERS

Wie graag fietst, kan mee fietsen met de gangmakers van

Evergem Sport! vzw.

• Vertrek om 13.30 uur, telkens in een andere dorpskern

• Kijk op de website voor de kalender of neem contact op

met Dienst Sport.

Sport Guldensporenlaan 34, 9940 Evergem

T 09 218 58 09 sport@evergem.be WWW.EVERGEM.BE/SPORT

Solidariteit voor het Gezin, Poetshulp en Huishoudhulp met dienstencheques

Langerbrugsestraat 69, 9940 Evergem

T 09 216 40 31 solidariteit@svhg.be

WWW.SOLIDARITEIT.BE

Zorgbedrijf Meetjesland, Poetshulp via dienstencheques

WZC, Ter Hollebeke, Hooiwege 4, 9940 Evergem

T 09 261 54 27 thuiszorg.evergem@zorgbedrijfmeetjesland.be

WWW.ZORGBEDRIJFMEETJESLAND.BE

39. Seniorenconsulent

Thuiswonende Evergemse senioren, mantelzorgers, verenigingen en beleidsinstanties kunnen

een seniorenconsulent gebruiken. Zij informeert, adviseert en begeleidt thuissituaties. Je

vindt er algemene informatie over de hulp- en dienstverlening voor thuiswonende senioren,

gemeentelijke mantelzorgpremie en over mogelijke premies voor senioren.

Je kan in de drie deelgemeenten op afspraak bij de seniorenconsulent via T 09 358 77 70.

Vanaf 1 september 2019 verandert het telefoonnummer naar T 09 216 05 00.

Als je je niet kan verplaatsen, kan de seniorenconsulent bij je thuis komen.

45


Seniorenconsulent Evergem Sleidinge-Dorp 54, 9940 Evergem

T 09 358 77 70 seniorenconsulent@evergem.be

WWW.EVERGEM.BE/SENIOREN

Ertvelde

Administratief Centrum, Marktplein 2, 9940 Evergem

Maandag van 13.30 tot 15.30 uur: enkel op afspraak via T 09 358 77 70

Sleidinge

Administratief Centrum , Sleidinge-Dorp 54, 9940 Evergem

Dinsdag van 14 tot 16 uur enkel op afspraak via T 09 358 77 70

Evergem

Lokaal Dienstencentrum, Hoeksken 29/A, 9940 Evergem

Woensdag van 13.30 tot 16 uur: zitdag zonder afspraak

40. Seniorenraad

De Seniorenraad behandelt alle kwesties op lokaal vlak in belang van de senioren. Dat kan op

eigen initiatief of op verzoek van de gemeente.

De Seniorenraad staat ook in voor het bevorderen van de samenwerking in het seniorenwerk en

de seniorenzorg. Daarnaast stimuleert en bevordert ze de inspraak van senioren en simuleert en

promoot ze de activiteiten voor en door senioren.

WWW.EVERGEM.BE/SENIORENRAAD

Sociaal Verhuurkantoor Meetjesland

Het Sociaal Verhuurkantoor Meetjesland gaat op zoek naar woningen op de private huurmarkt.

Het sluit huurcontracten af met de eigenaar voor negen jaar. Daarna verhuurt het de woningen

aan mensen die het meeste nood hebben aan een woning en op de wachtlijst staan. Verder zorgt

SVK Meetjesland voor huurbegeleiding aan de onderhuurders. Hierdoor raken ze vertrouwd

met hun rechten en plichten als huurder. Dat kan met huisbezoeken, bewonersvergaderingen,

administratieve ondersteuning, beantwoorden van vragen en/of opmerkingen.

Site De Meerling Moeie 16/A, 9900 Eeklo

T 09 376 71 01 info@svkmeetjesland.be

WWW.SVKMEETJESLAND.BE

42. Sport voor senioren

De Sportdienst van de gemeente Evergem heeft een ruim en laagdrempelig sport- en

bewegingsaanbod voor bijna alle doelgroepen zoals o.a. 50-plussers, revalidanten,

sportbeginners. Specifiek voor 50-plussers bestaat er bijvoorbeeld conditiegym, dans en

zwemmen. Je vindt een schematisch overzicht per dag en per sporthal terug op de website.

Er is jaarlijks ook een Meetjeslandse sportdag voor 50-plus.

Sportdienst

Sportcentrum Hoge Wal, Guldensporenlaan 34, 9940 Evergem

T 09 218 58 09 sport@evergem.be

WWW.EVERGEM.BE/SPORT

41. Sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren

Er zijn ongeveer 425 sociale huurwoningen in Evergem. Die huizen zijn eigendom van een sociale

huisvestingsmaatschappij. Er is een ruim aanbod dat bestaat uit studio’s, appartementen en

huizen met één of meer slaapkamers. De keuze hangt af van jouw gezinssamenstelling en de

fysieke toestand van de aanvrager. De meeste maatschappijen verhuren ook bejaardenwoningen.

Wanneer je aan bepaalde voorwaarden voldoet, kan je je kandidaat stellen bij een sociale

huisvestingsmaatschappij. Daar kijkt het na of je aan de voorwaarden voldoet. Als dat zo is, krijg

je een plaats in het inschrijvingsregister.

Algemene informatie over een sociale woning vind je op WWW.VMSW.BE

CVBA Wonen Marcel Mollelaan 17, 9060 Zelzate

T 09 344 54 59 info@cvbawonen.be

WWW.CVBAWONEN.BE

Sociale woningen te Sleidinge

Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen

Stationsstraat 58, 9900 Eeklo

T 09 376 90 40 info@mbvsw.be

WWW.MBV-SOCIAALWONEN.BE

Sociale woningen te Ertvelde en Sleidinge

Sociale Huisvestingsmaatschappij Volkshaard CVBA-SO

Ravensteinstraat 12, 9000 Gent

T 09 223 50 45 info@volkshaard.be

WWW.VOLKSHAARD.BE

Sociale woningen te Evergem, Sleidinge en Ertvelde

43. Strijkwinkel

Strijken is één van de taken die behoren tot het takenpakket van gezinszorgdiensten,

poetsdiensten en dienstenchequebedrijven.

Onderstaande diensten bieden ook afzonderlijk strijkhulp aan via dienstencheques.

Onafhankelijk Ziekenfonds Partena, Strijkhulp via dienstencheques

Sluisweg 2/1, 9000 Gent

T 09 269 85 35 of 09 268 74 77

gent@partena-ziekenfonds.be of eeklo1@partena-hulpinhuis.be

WWW.PARTENA-ZIEKENFONDS.BE

Solidariteit voor het Gezin, Strijkhulp via dienstencheques

Langerbrugsestraat 69, 9940 Evergem

T 09 216 40 31 solidariteit@svhg.be

WWW.SOLIDARITEIT.BE

44. Uitleendiensten

De uitleendiensten verhuren of verkopen hulpmiddelen en verzorgingsmateriaal. Die

hulpmiddelen kan je gebruiken om je zelfredzaamheid te verbeteren of om je woning aan te

passen volgens je persoonlijke noden en behoeften.

Sommige diensten bieden ook een webshop aan.

Hulpmiddelen kan je ook huren of aankopen bij sommige apothekers.

Bond Moyson, Mediotheek Vrijdagmarkt 10, 9000 Gent

T 09 333 55 00

WWW.BONDMOYSON.BE/THUISZORG

46 47


CM, Thuiszorgwinkel Raverschootstraat 292/A, 9900 Eeklo

T 09 242 43 44 info@tzwmvl.be

WWW.THUISZORGWINKEL.BE

Liberale Mutualiteit, Zorgshop Sint-Bernadettestraat 73, 9000 Gent

T 09 259 13 29 info@lmzorgshop.be

WWW.LMZORGSHOP.BE

Neutraal Ziekenfonds

Dr. André Sierensstraat 11, 9300 Aalst

T 078 15 98 15

Lodderstraat 20/B, 2880 Berchem

info@comfoplus.be

WWW.COMFOPLUS.BE

Onafhankelijk Ziekenfonds OZ, Shop

Gistelsesteenweg 294/1, 8200 Sint-Andries

T 050 405 497 shop.brugge@oz.be

Boomsesteenweg 5, 2610 Wilrijk

T 03 201 84 97 shop.antwerpen@oz.be

uitleendienst@oz.be

WWW.OZ.BE/SHOP

Onafhankelijk Ziekenfonds Partena, Uitleendienst

Sluisweg 2/1, 9000 Gent

T 09 269 85 90 gent@partena-partners.be

Gezondheidsshop Avita

T 08 009 99 60

WWW.SHOPAVITA.BE

Rode Kruis, Uitleendienst

Evergem T 0493 434 911

Ertvelde T 09 344 57 79

Sleidinge T 0473 343 322

uitleendienst@rodekruis.be

UITLEENDIENST.RODEKRUIS.BE

Vlaams en Neutraal Ziekenfonds, Hulpmiddelenwinkel en uitleenmateriaal

Antwerpsestraat 145, 2500 Lier

T 03 292 21 60 info@comfoplus.be

WWW.VNZ.BE

Zorgpunt apotheek

Apotheek Bollengier

Sleidinge-Dorp 95, 9940 Evergem

T 09 357 35 24 of 0471 211 517 info@apotheekbollengier.be of info@zorgpunt.eu

WWW.APOTHEEKBOLLENGIER.BE of WWW.ZORGPUNT.EU

ONTSPANNEN MET MUZIEK EN DANS

WEKELIJKS OP DINSDAG

CINEMA WESTSIDE

Cinema Westside, met een knipoog naar de Weststraat, is de naam voor

de theaterzaal die elke dinsdagavond om 20 uur een bioscoop wordt.

• Wekelijks op dinsdag, behalve tijdens de schoolvakanties

• 20 uur

• Tickets 7 euro / 6 euro / 5 euro

• Reserveer via WWW.EVERGEM.BE/TICKETCULTUURCENTRUM

• Programma bekijken via WWW.CINEMAWESTSIDE.BE

48

Cultuurcentrum Evergem Weststraat 34, 9940 Evergem

T 09 358 51 00 cultuurcentrum@evergem.be WWW.CINEMAWESTSIDE.BE


45. Uitvaartcentra

Een begrafenisondernemer of uitvaartcenter helpt je om de begrafenis of crematie van je

dierbare te regelen zodat je op een waardige manier afscheid kan nemen.

Smet Uitvaart Pastorijstraat 9, 9940 Evergem

T 09 344 50 53 (24u/24u) info@smet-uitvaart.eu

WWW.SMET-UITVAART.EU

Uitvaartcenter De Piramide - Pisman Hoeksken 17, 9940 Evergem

T 09 227 82 72 (24u/24u) de.piramide.uitvaartcenter@telenet.be

WWW.UITVAARTCENTERDEPIRAMIDE.BE

46. Verenigingen voor senioren

In de gemeente Evergem zijn er 11 seniorenverenigingen actief. Ze zijn verspreid over de

verschillende deelgemeenten. Dat zijn de Gezinsbondafdeling Gosa, Okra, Neos en de Vlaamse

Actieve Senioren (Vl@s).

Gezinsbond Sleidinge, afdeling Gosa

Secretariaat: Lippens Laurent

Weststraat 168, 9940 Evergem

T 09 357 55 64 of 0473 456 723 laurent.lippens@gezinsbond-ovl.be

Neos Evergem

Secretariaat: André De Bock

Strooiendorp 11, 9940 Evergem

T 09 357 56 87 debockvelleman@hotmail.com

WWW.NEOSVZW.BE/PAGE?PAGE=EVERGEM

Neos Sleidinge

Aanspreekpunt: Boes Marianne

Weegse 15, 9940 Evergem

T 09 357 38 67 marianne.boes@skynet.be

Okra Doornzele

Aanspreekpunt: Van Herrewege Kristiaan

Doornzeelsestraat 152, 9940 Evergem

T 09 253 73 12 krist.vanherrewege@skynet.be

Okra Ertvelde

Secretariaat: Vereecke Johan

Lindenlaan 41/0102, 9940 Evergem

T 09 344 94 59 vereecke.johan@skynet.be

Okra Evergem-centrum - Wippelgem

Secretariaat: Cleemput Rita

Vogelwikkestraat 3, 9940 Evergem

T 09 253 60 81 cleemput.rita@skynet.be

WWW.FACEBOOK.COM/OKRA.EVERGEM

Okra Langerbrugge - Kerkbrugge

Secretariaat: Ingrid De Smet

Sleidinge-Dorp 89/0201, 9940 Evergem

T 09 357 44 18 ingrid.de.smet@telenet.be

Okra Sleidinge

Secretariaat: Diane Lybaert

Wittemoer 8/A, 9940 Evergem

T 09 357 61 58 louis.de.pauw1@telenet.be

Vl@s Ertvelde

Secretariaat: Verdegem Joëlla

Rijschootstraat 11, 9940 Evergem

T 09 343 08 58 ghisleen.lybaert@telenet.be

Vl@s Sleidinge

Secretariaat: Verheeke Christiane

Zwaantje 25, 9940 Evergem

T 09 357 48 60 verheekechristiane@live.be

47. Verpleging aan huis

Je raadpleegt thuisverpleging als je hulp nodig hebt bij bijvoorbeeld medicatie, wondzorg, oogdruppels

en palliatieve thuiszorg. Dat kan op voorschrift van je arts.

47.1 Diensten

Bond Moyson Thuisverpleging, in samenwerking met Thuisverpleging Onze Zorg

Tramstraat 69, 9052 Zwijnaarde

T 09 333 55 00 vragen@bondmoyson.be

WWW.BONDMOYSON.BE/THUISZORG

Onafhankelijk Ziekenfonds Partena, Thuisverpleging Sluisweg 2/1, 9000 Gent

T 09 269 85 77 dmw@partena-ziekenfonds.be

WWW.PARTENA-ZIEKENFONDS.BE

Solidariteit voor het Gezin Langerbrugsestraat 69, 9940 Evergem

T 09 264 18 49 solidariteit@svhg.be

WWW.SOLIDARITEIT.BE

Vlaams en Neutraal Ziekenfonds in samenwerking met Solidariteit voor

het Gezin en zelfstandige thuisverpleging

T 078 152 012

WWW.VZN.BE

Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen

Team Doornzele-Evergem:

T 09 265 69 38 doornzele.evergem@wgkovl.be

Team Ertvelde-Oosteeklo:

T 09 265 69 37 ertvelde.oosteeklo@wgkovl.be

Team Sleidinge-Belzele:

T 09 265 69 39 sleidinge.belzele@wgkovl.be

Okra Kluizen

Secretariaat: Heyvaert Willem

Snoekstraat 23, 9940 Evergem

50

T 09 357 63 09 willem.heyvaert@telenet.be

WWW.WITGELEKRUIS.BE

51


47.2 Zelfstandige thuisverpleging

Acke E. Elslo 80, 9940 Evergem

T 0476 571 325

Braeckman T. Biezenkouter 8, 9940 Evergem

T 0475 671 766 taniabraeckman@gmail.com

Colpaert M., Struyvelt P., Vanden Bossche L. Lochtingstraat 20, 9940 Evergem

T 0473 942 596 (Margot Colpaert) margot.colpaert@telenet.be

De Greyt C. Vierlinden 41, 9940 Evergem

T 0495 165 940 christel.degreyt@telenet.be

Haes M. Snepdreef 33, 9940 Evergem

T 0476 434 576 martinehaes@telenet.be

Isselée L. Stenenmolenstraat 23/I, 9940 Evergem

T 0474 604 435 laurence.isselee@telenet.be

Robbrecht V. Doornzeelsestraat 179, 9940 Evergem

T 0477 585 165

Thuisverpleging Saccasyn K. Valeer Van Kerkhovestraat 10, 9940 Evergem

T 0486 370 959 thuisverplegingkristine@telenet.be

WWW.THUISVERPLEGINGKRISTINE.BE

Thuisverpleging Van Renterghem M. Jan Van Gentstraat 4, 9940 Evergem

T 0486 787 956 michelle.vanrenterghem@telenet.be

WWW.VERPLEGING-MICHELLE.BE

T’Jampens A. Hulst 9, 9940 Evergem

T 0475 669 760 tjampens.an@telenet.be

Van Daele C. Hooiwege 59, 9940 Evergem

T 09 328 55 23 of 0499 990 281 chris@healthcareathome.be

Vanden Bossche S. Kwadeweg 67, 9940 Evergem

T 0475 562 638

Vercruysse F. Linde 12/C, 9940 Evergem

T 09 357 70 32 of 0495 563 892 francoise@dethuisverpleegster.be

Ysebaert L., Herremans, A. en Van Nieuwenhuyze T. Achterstraat 30, 9940 Evergem

T 09 330 53 59 of 0470 265 012 (Leen)

T 0494 757 285 (Ann)

T 0472 739 257 (Taya)

48. Vervoer Minder Mobielen

Wanneer het niet meer mogelijk is door ziekte, handicap of leeftijd om je zelfstandig te

verplaatsen of gebruik te maken van het openbaar vervoer, kan je mindermobielenvervoer

53


inschakelen. Bij sommige diensten is het vervoer beperkt. Daar mag je enkel vervoer om medische

redenen aanvragen. Daarnaast geldt er voor de meeste diensten een inkomensvoorwaarde.

Voor ziekenvervoer kan je een beroep doen op een ambulancedienst.

Belbus De Lijn

T 09 211 91 91 of T 09 211 91 93 (enkel voor rolstoelgebruikers) belbus.ovl@delijn.be

WWW.DELIJN.BE/NL/BELBUS/BELBUS-OOST-VLAANDEREN.HTML

Bond Moyson, B-Mobiel Tramstraat 69, 9052 Zwijnaarde

T 09 333 55 00 thuishulp.bmovl@bondmoyson.be

WWW.BONDMOYSON.BE/THUISZORG

CM, Minder Mobielen Centrale

T 0473 843 887 (Evergem)

T 0473 843 832 (Sleidinge)

T 0479 840 160 (Ertvelde)

Hendriks Aangepast Vervoer Ottergemsesteenweg-Zuid 680, 9000 Gent

T 09 216 80 20 info.gent@hendriks.be

WWW.HENDRIKS.BE

Lokaal Dienstencentrum Het Hoeksken, Minder Mobielen Centrale

Hoeksken 29/A, 9940 Evergem

T 09 269 76 10 ldchoeksken@evergem.be

WWW.EVERGEM.BE/SENIOREN

Mobar vzw, Vrijwilligersvervoer en Aangepast Rolstoelvervoer

Ottergemsesteenweg-Zuid 680, 9000 Gent

T 09 216 20 67 mmc@mobar.eu

WWW.MOBAR.EU

Solidariteit voor het Gezin, SOLmobiel+ en vervoersdienst

Langerbrugsestraat 69, 9940 Evergem

T 09 264 18 11 solidariteit@svhg.be

WWW.SOLIDARITEIT.BE

Taxistop Gent Maria Hendrikaplein 65, 9000 Gent

T 070 222 292 info@taxistop.be

WWW.TAXISTOP.BE

Vervoer BVD Bergstraat 48, 9921 Vinderhoute

T 0495 780 808 info@vervoerbvd.be

WWW.VERVOERBVD.BE

Meermobiel

Je kan de Meermobiel gebruiken als je op zoek bent naar informatie over niet-dringend vervoer

voor mensen met een beperking en ouderen.

Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid Belgiëplein 1, 3510 Kermt

T 01 126 50 30 info@meermobiel.be

WWW.MEERMOBIEL.BE

OV-buddy’s

OV-buddy’s helpen mensen met een beperking op het openbaar vervoer.

De buddy haalt jou op bij jouw thuis of op een plek naar keuze. Daarna neemt hij jou met de

bus of tram mee naar jouw bestemming. Je kiest zelf wanneer en voor welk traject je graag het

gezelschap wil van een buddy.

T 09 223 86 12 buddywerking@treintrambus.be

WWW.TREINTRAMBUS.BE > ga naar ‘werking’ > ga naar ‘buddywerking’

Mutas

Mutas is een project tussen verschillende mutualiteiten. Het kan voor leden van ziekenfondsen

en Sociale Diensten niet-dringend ziekenvervoer organiseren naar bijvoorbeeld ziekenhuizen en

behandelcentra.

Hiervoor contacteer je de centrale van Mutas en zij staat in voor de volledige praktische en

administratieve afhandeling van elke aanvraag.

T 078 159 595 info@mutas.be

WWW.MUTAS.BE

Onafhankelijk ziekenfonds, Vrijwilligersorganisatie Via OZ

Gistelsesteenweg 294/1, 8200 Sint-Andries

T 03 201 86 78 via-oz@oz.be

WWW.OZ.BE

Onafhankelijk Ziekenfonds Partena, Niet-dringend ziekenvervoer

Sluisweg 2/1, 9000 Gent

T 09 269 85 90 of 09 269 85 77 dmw@partena-ziekenfonds.be

WWW.PARTENA-ZIEKENFONDS.BE

49. Vrijwilligerswerk

Veel verenigingen en organisaties hebben vrijwilligers nodig. Hun inzet is onmisbaar. Ze helpen

ook tegen eenzaamheid, egoïsme en verzuring. Daarnaast heb je als vrijwilliger een zinvolle

vrijetijdsbesteding. Je beslist zelf hoeveel tijd je erin steekt en welke taken je wil opnemen.

Het kan ze ook helpen om zich verder te ontplooien.

Voel je je ook geroepen? Dan kan je terecht bij deze diensten:

Dienst Personeel

Administratief Centrum Gemeentehuis, Fortune De Kokerlaan 11, 9940 Evergem

T 09 216 05 60 personeel@evergem.be

WWW.EVERGEM.BE/VRIJWILLIGERSWERK

Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk Amerikalei 164/1, 2000 Antwerpen

T 03 218 59 01 vrijwilligerswerk@vsvw.be

WWW.VLAANDERENVRIJWILLIGT.BE

Rode Kruis, Niet-dringend ziekenvervoer

T 105

WWW.RODEKRUIS.BE

54 55


50. Warme maaltijden

Sommige slagerijen en (buurt)winkels bieden kant-en-klare dagschotels aan. Daarnaast kan je

voor een warme maaltijd rekenen op onderstaande diensten

Verder kan je een beroep op een Dienst voor gezinszorg (zie p X) zodat een verzorgende bij je

thuis kookt.

50.1 Maaltijden aan huis

Hieronder vind je enkele diensten die maaltijden aan huis leveren.

Comme à la maison Finlandstraat 7/D, 9940 Evergem

T 0498 534 968 info@commeàlamaison.be

WWW.COMMEÀLAMAISON.BE

De Koksmuts Kwadeweg 82, 9940 Evergem

T 09 253 46 38 info@koksmuts.be

WWW.KOKSMUTS.BE

Kwaliteitsslagerij Van Hoecke Kanaalstraat 83, 9940 Evergem

T 09 343 03 86

WWW.SLAGERIJVANHOECKE.BE

Levering aan huis van warme maaltijden en broodbeleg, voor de inwoners van Rieme

Soeperman Jan

T 0486 367 598 info@soepermanjan.be

WWW.SOEPERMANJAN.BE

Levering aan huis van verse soep en pastasalade

Traiteur Pauwels Belzeelse Kerkweg 4 , 9940 Evergem

T 09 253 03 76 pauwels.arnouw.bvba@telenet.be

WWW.TRAITEURPAUWELS.BE

50.2 Warme maaltijden in het Lokaal Dienstencentrum

Elke 55-plusser van Evergem kan terecht voor een warm middagmaal in het Lokaal

Dienstencentrum. Je eet er gezellig samen tegen een voordelige prijs. Om hiervan te kunnen

genieten, schrijf je je ten laatste drie dagen op voorhand in.

Lokaal Dienstencentrum Het Hoeksken Hoeksken 29/A, 9940 Evergem

T 09 269 76 10 ldchoeksken@evergem.be

WWW.EVERGEM.BE/SENIOREN

50.3 Warme maaltijden in de woonzorgcentra

Elke 65-plusser van Evergem kan gebruik maken van een warm middagmaal in deze

woonzorgcentra. Je eet er gezellig samen tegen een voordelige prijs. Als je in één van de

woonzorgcentra wil eten, schrijf je je ten laatste drie dagen op voorhand in.

WARME MAALTIJD

Als 55-plusser kan je voordelig eten in het dienstencentrum.

Een maaltijd kost 7 euro:

• soep

• hoofdgerecht

• dessert

• water of tafelbier

Reserveren kan via WWW.EVERGEM.BE/WARMEMAALTIJD

of T 09 269 76 10.

WZC Ter Hollebeke Hooiwege 4, 9940 Evergem

T 09 357 32 07 onthaal.terhollebeke@zorgbedrijfmeetjesland.be

WWW.ZORGBEDRIJFMEETJESLAND.BE

56

Sociale Dienst Lokaal Dienstencentrum Het Hoeksken, Hoeksken 29/A, 9940 Evergem

T 09 269 76 10 ldchoeksken@evergem.be WWW.EVERGEM.BE/DIENSTENCENTRUM


WZC Ten Oudenvoorde Hospitaalstraat 2, 9940 Evergem

T 09 344 55 84 onthaal.tenoudenvoorde@zorgbedrijfmeetjesland.be

WWW.ZORGBEDRIJFMEETJESLAND.BE

51. Woonzorgcentra

Een woonzorgcentrum of WZC is de huidige term voor het vroegere “rusthuis”. Ze bieden

permanente opvang en verzorging aan 65-plussers wanneer ze niet langer thuis kunnen

wonen. Daarnaast zijn alle thuiszorgondersteunende voorzieningen voor hen geen oplossing

meer. Je kan er terecht voor opvang, verzorging, verpleging en hulp bij dagdagelijkse taken.

Als een woonzorgcentrum zwaar zorgbehoevende ouderen verzorgt, is het een rust- en

verzorgingstehuis of RVT.

Residentie Hof ter Linden (RVT) Koestraat 47, 9940 Evergem

T 09 277 80 72 socialedienst@hofterlinden.be WWW.HOFTERLINDEN.BE

Residentie Stuivenberg (RVT) Elslo 44-48, 9940 Evergem

T 09 253 12 67 administratiebrembloemstuivenberg@vivaltohome.com

WWW.VIVALTOHOME.COM

Woonzorgcentrum Ave Maria (RVT) Hooiwege 1, 9940 Evergem

T 09 357 31 22 olivier.degroeve@avemaria-zfs.be

Woonzorgcentrum Brembloem (RVT) Patrijzenstraat 112, 9940 Evergem

T 09 296 39 00 administratiebrembloemstuivenberg@vivaltohome.com

WWW.VIVALTOHOME.COM

Woonzorgcentrum Ter Caele (Zorgbedrijf Meetjesland) Hoeksken 29, 9940 Evergem

T 09 261 54 32 opname.evergem@zorgbedrijfmeetjesland.be

WWW.ZORGBEDRIJFMEETJESLAND.BE

Woonzorgcentrum Ter Hollebeke (Zorgbedrijf Meetjesland) Hooiwege 4, 9940 Evergem

T 09 261 54 94 opname.evergem@zorgbedrijfmeetjesland.be

WWW.ZORGBEDRIJFMEETJESLAND.BE

Woonzorgcentrum Ten Oudenvoorde (Zorgbedrijf Meetjesland)

Hospitaalstraat 2, 9940 Evergem

T 09 261 54 94 opname.evergem@zorgbedrijfmeetjesland.be

WWW.ZORGBEDRIJFMEETJESLAND.BE

52. Ziekenhuizen

52.1 Algemene ziekenhuizen

AZ Jan Palfijn Gent

T 09 224 71 11

AZ Maria Middelares Gent

T 09 246 46 46

AZ Maria Middelares Gentbrugge

T 09 246 11 20

AZ Sint-Lucas Gent

Campus Sint-Lucas

Campus Volkskliniek

T 09 224 61 11

Universitair Ziekenhuis Gent

T 09 332 21 11 of 09 332 91 11

52.2 Psychiatrische ziekenhuizen

Karus

Campus Melle

T 09 210 69 69

Campus Gent-Sint-Denijs-Westrem

T 09 222 58 94

Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain Gent

Campus Dr. Guislain - Campus Lorkenstraat (PVT)

T 09 216 33 11

Campus Sint-Alfons

T 09 243 55 55

Campus De Deyne

T 09 385 77 62

Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge

Campus Gent

T 09 225 82 96

Campus Sleidinge

T 09 358 04 11

Psychiatrisch Centrum Sint-Jan Eeklo

T 09 376 97 11

Psychiatrisch Centrum Sint-Jan-Baptist Zelzate

T 09 342 28 28

AZ Alma Campus Eeklo

T 09 310 00 00

AZ Alma Campus Sijsele

T 050 67 26 33

58 59


61


62


53. Nuttige telefoonnummers

AA

T 03 239 14 15 info@aavlaanderen.org

WWW.AAVLAANDEREN.ORG

Ambulance/Brandweer/Politie

(Europees noodnummer)

T 112

WWW.112.BE

Antigifcentrum

T 070 245 245

WWW.ANTIGIFCENTRUM.BE

De Druglijn

T 078 151 020

WWW.DRUGLIJN.BE

Diabetes Infolijn

T 0800 96 333

WWW.DIABETES.BE

Gemeentehuis Evergem

T 09 216 05 10

WWW.EVERGEM.BE

Holebifoon of Lumi

T 0800 99 533

WWW.LUMI.BE

Huisartsenwachtpost Meetjesland

T 1733

WWW.HUISARTSENWACHTPOSTMEETJESLAND.BE

Huisartsenwachtposten Gent

T 09 236 50 00

WWW.HUISARTSENWACHTPOSTEN.BE

Sociale Dienst Administratief Centrum

Sleidinge

T 09 358 77 70

WWW.EVERGEM.BE/SOCIALE-DIENST

Politie

T 101 of 112

Politie Evergem T 09 257 00 10

WWW.LOKALEPOLITIE.BE/5421

Rode Kruis

T 105

WWW.RODEKRUIS.BE

Tele-Onthaal

T 106

WWW.TELE-ONTHAAL.BE

Over 1700

Gratis infonummer van de Vlaamse Overheid

T 1700

WWW.VLAANDEREN.BE/NL/OVER-1700

Wachtdienst apothekers

T 09 039 90 00

WWW.APOTHEEK.BE

Woonzorglijn

T 078 152 525

WWW.WOONZORGLIJN.BE

Zelfmoordlijn

T 1813

WWW.PREVENTIEZELFDODING.BE

Kankerfoon

T 0800 15 802

WWW.KANKER.BE

Meldpunt Ouderenmisbehandeling

WWW.OUDERENMISBEHANDELING.BE

Bij vragen over geweld:

T 1712

WWW.1712.BE

64

More magazines by this user
Similar magazines