18.07.2019 Views

PORTAS-catalogus kastsystemen NL

Das PORTAS-Gleittüren-Programm Schranklösungen mit Gleittüren nach Maß

Das PORTAS-Gleittüren-Programm
Schranklösungen mit Gleittüren nach Maß

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Schuif<strong>kastsystemen</strong> op maat.<br />

Vervul uw wensen en behoud het goede:<br />

Meer plaats en orde door optimaal gebruik van uw leefruimte.<br />

ervoor<br />

erna<br />

De renovatiespecialist nr. 1 in Europa<br />

Het vakbedrijf bij U in de buurt<br />

Moderne <strong>kastsystemen</strong> met <strong>PORTAS</strong>-Schuifdeuren-systeem


P O R T A S S C H R A N K L Ö S U N G E N N A C H M A S S<br />

Fast zu schade um die Augen zu schließen!<br />

Holzdessin<br />

Core Maple<br />

Holz im Dessin Core Maple oder Französische Wildbirne,<br />

im warmen Kontrast zu Satinato-Glas und schwarzen<br />

Maßprofilen geben dem Raum eine fernöstliche Anmutung.<br />

Eine wirtschaftliche Lösung für Räume, die über das übliche<br />

Rahmenmaß gehen: Eine Blende zur Decke.<br />

Glas Satinato<br />

Holzdessin<br />

Französische Wildbirne<br />

S C H L A F Z I M M E R<br />

22 Europas Renovierer Nr. 1 23<br />

P O R T A S K A S T S Y S T E M E N O P M A A T<br />

In één oogopslag.<br />

Overzicht inbouwvarianten<br />

VAN WAND TOT WAND<br />

Gut kombiniert.<br />

2 1<br />

18/19<br />

20/21<br />

22/23<br />

26/27 32<br />

VAN WAND TOT WAND<br />

TEGEN EEN ZIJWAND<br />

30/31<br />

33<br />

12/13<br />

29<br />

ONDER / IN EEN SCHUINE KAP<br />

SCHEIDINGSWAND<br />

06/07<br />

39<br />

10<br />

11 35<br />

IN EEN HOEK<br />

VERSCHILLENDE HOOGTES<br />

24/25<br />

36/37<br />

38<br />

34<br />

IN EEN NIS<br />

IN LOOPKAST<br />

05<br />

14/15<br />

28<br />

38<br />

16 17<br />

2<br />

de renovatiespecialist nr. 1 in Europa


I N H O U D S O V E R Z I C H T<br />

Kastsystemen op maat.<br />

Inhoudsopgave<br />

Inleiding/ ervoor-erna 04/05 Kantoor/huishoudruimte 36-38<br />

Optimaal gebruik van de ruimte 06/07 Schuine ruimtes 39<br />

Overzicht inbouwmogelijkheden 08/09 Motiefprints 40/41<br />

Scheidingswand 10/11 Decor overzicht 42-44<br />

Entree/vestibule 12/13 Overzicht inbouwmogelijkheden 45-47<br />

Kastinterieur/garderobe-accesiores<br />

Kleedruimte/slaapkamer 14-17 Sfeer creéren 48/49<br />

Slaapkamer 18-23 Kwaliteit / service 50/51<br />

Woonkamer 24-33 <strong>PORTAS</strong> – alles uit één hand 52-59<br />

Kinderkamer/tienerkamer 34/35<br />

3


P O R T A S K A S T S Y S T E M E N O P M A A T<br />

Ruimtewinning.<br />

Onbegrensde mogelijkheden voor uw individuele<br />

leefomgeving.<br />

Deze <strong>catalogus</strong> biedt U een eerste overzicht van het<br />

<strong>PORTAS</strong>-Schuifdeurensysteem. Laat U zich verrassen<br />

door het grote aanbod aan ideeën en suggesties<br />

voor<br />

uw eigen interieur. U zult zien dat alles mogelijk is.<br />

De <strong>PORTAS</strong>-<strong>kastsystemen</strong> vormen een uitstekend<br />

alternatief voor standaard kasten met vaste maten.<br />

Tot nog toe bestond alleen de keuze tussen een<br />

onfl exibel serieproduct en een duur kant-en-klaar<br />

exemplaar. Het <strong>PORTAS</strong>-Schuifdeurensysteem is niet<br />

korpus-afhankelijk, stelt uw individuele wensen voorop<br />

en wordt exact OP MAAT vervaardigd.<br />

deuren verder te gebruiken. Dat is kostenbesparend.<br />

Natuurlijk biedt <strong>PORTAS</strong> ook een<br />

grote verscheidenheid aan variabele kastinterieurs<br />

en –accessoires. Maak gebruik van onze<br />

meer dan 45-jaar ervaring op renovatiegebied.<br />

Wij adviseren, plannen en vervaardigen<br />

individueel op maat en naar uw wensen.<br />

E R V O O R<br />

Vrijwel elke wens kan worden vervuld. Van wand tot<br />

wand, van plafond tot bodem, onder een schuine<br />

kap, als scheidingswand of inloopkast, in een binnenof<br />

buitenhoek, iedere centimeter wordt optimaal<br />

benut en daarmee waardevolle ruimte gewonnen.<br />

Zonder omslachtige verbouwingswerkzaamheden<br />

kan het <strong>PORTAS</strong>-kastsysteem in ieder bestaand interieur<br />

worden geïntegreerd. De technische basis voor<br />

de <strong>PORTAS</strong><strong>kastsystemen</strong> op maat, is een op wieltjes<br />

gedreven korpus-onafhankelijke schuifdeur. De rails<br />

van de schuifdeur kunnen overal worden gemonteerd.<br />

Zo laat de plattegrond van een ruimte zich naar<br />

eigen inzicht veranderen.<br />

Ieder kastsysteem is uniek en exclusief voor U gemaakt.<br />

Bovendien biedt het <strong>PORTAS</strong>-kastsysteem de<br />

mogelijkheid de bestaande kasten zonder de oude<br />

Nis-oplossing<br />

Hoek-oplossing<br />

4<br />

de renovatiespecialist nr. 1 in Europa


I N E E N N I S<br />

E R N A<br />

Inloopkast<br />

Scheidingswand<br />

5


P O R T A S K A S T S Y S T E M E N O P M A A T<br />

<strong>PORTAS</strong>-schuifdeuren passen<br />

zich aan iedere wand aan.<br />

Optimale benutting van alle hoeken, nissen en<br />

schuine ruimtes.<br />

Vele kamersituaties stellen hoge eisen aan<br />

het inbouwsysteem. Hier toont het <strong>PORTAS</strong>schuifdeurensysteem<br />

haar grote sterkte. Of<br />

het nu onder de trap, of onder het dak moet<br />

zijn, op de millimeter nauwkeurig wordt ieder<br />

hoekje benut. Zo verandert U samen met<br />

<strong>PORTAS</strong>, nutteloze ruimte in waardevolle<br />

bergruimte.<br />

Het flexibele systeem bestaat enerzijds uit<br />

schuifdeuren die onafhankelijk van de kast<br />

functioneren en door een ruime keuze uit<br />

materiaal geheel aan het interieur kunnen<br />

worden aangepast, anderzijds uit op maat<br />

gemaakte <strong>kastsystemen</strong> die ook plaats<br />

vinden in de kleinste hoekjes. De deuren zijn<br />

zowel recht als schuin verkrijgbaar.<br />

E R V O O R<br />

Het <strong>PORTAS</strong>-schuifdeurensysteem schept<br />

ruimte in het kleinste hoekje: zelfs onder het<br />

dak of in een hoek kan iets moois ontstaan.<br />

Het <strong>PORTAS</strong>-schuifdeurensysteem biedt voor<br />

iedere kamer een oplossing op maat geheel<br />

volgens uw wensen!<br />

Dat ziet er goed uit!<br />

Het <strong>PORTAS</strong>-schuifdeurensysteem kan in haar<br />

omgeving groeien en zich op veranderde<br />

situaties aanpassen. Op zolder ontstaat een<br />

slaapkamer, de kinderkamer wordt<br />

werkkamer. de mogelijkheden zijn haast<br />

onbegrensd.<br />

Basis voor de schuifdeuren is<br />

de rail in de vloer en de rail<br />

aan het plafond.<br />

De op rollen glijdende deuren<br />

zijn in stabiele maar toch ook<br />

lichte aluminiumprofielen<br />

gevat.<br />

6<br />

de renovatiespecialist nr. 1 in Europa


O N D E R / I N E E N S C H U I N E K A P<br />

E R N A<br />

Iedere oplossing is uniek, door <strong>PORTAS</strong> op maat gemaakt.<br />

Ook schuine kanten onder de trap<br />

vormen geen probleem. Aangpaste<br />

plankhoogte en individueel op maat<br />

gemaakte schuifdeuren maken van<br />

iedere hoek een mooie kast.<br />

<strong>PORTAS</strong>-schuifdeuren kunnen<br />

door een speciale techniek ook<br />

dan volledig geopend worden,<br />

als ze geen verbinding met het<br />

plafond hebben.<br />

Een ingewerkte borsteldichting<br />

vormt de bescherming tegen<br />

stof.<br />

De vlakke afgeronde onderrail<br />

verhindert struikelen.<br />

Met het passende kastinterieur<br />

van <strong>PORTAS</strong> kunt U ook alle<br />

hoekjes optimaal benutten.<br />

Naar wens bouwen wij ook de<br />

passende verlichting gelijk<br />

mee in.<br />

7


P O R T A S K A S T S Y S T E M E N O P M A A T<br />

Vele mogelijkheden<br />

zonder beperking!<br />

Dankzij het schuifdeurensysteem van <strong>PORTAS</strong> is een optimaal<br />

gebruik van de ruimte mogelijk en worden praktisch alle<br />

wensen op het vlak van vormgeving vervuld!<br />

Op deze pagina’s vindt u slechts enkele voorbeelden voor de vele in- en ombouwmogelijkheden die het<br />

schuifdeurensysteem van <strong>PORTAS</strong> biedt. In tegenstelling tot afgewerkte meubelen bieden de <strong>kastsystemen</strong><br />

van <strong>PORTAS</strong> een bijna onbeperkte veelvoud qua vormgeving, materiaal, techniek en kwaliteit. Vooral bij<br />

moeilijke ruimtelijke situaties bewijst het schuifdeurensysteem van <strong>PORTAS</strong> zijn sterke punten. Individuele<br />

oplossingen, op de millimeter precies gepland en individueel op maat en volgens uw wensen vervaardigd.<br />

Tegen een schuin dak tot onder het plafond<br />

De hele voorkant van de werkruimte nuttig<br />

gebruikt en optisch gevormd. Effectief werken<br />

in een harmonische atmosfeer gegarandeerd.<br />

Voor vooruitstekende wanden<br />

Een vooruitstekende haard, een schuine wand<br />

en daarbij een te grote hoogte. Traditionele<br />

kasten kunnen hier niet gebruikt worden.<br />

<strong>PORTAS</strong> biedt de buitengewone en mooie<br />

oplossing voor uw wensen.<br />

Onder een schuin dak<br />

Wat vroeger storend was, is na de precies op<br />

maat uitgevoerde inbouw van de schuifdeuren<br />

van <strong>PORTAS</strong> niet meer zichtbaar, maar kan,<br />

indien nodig, onmiddellijk bereikt worden.<br />

Binnenhoekoplossing<br />

Op functionele wijze gebruik maken van de bestaande<br />

situatie en nieuw vormen. Schuifdeuren<br />

van <strong>PORTAS</strong> in combinatie met de <strong>PORTAS</strong>-kast-interieursystemen<br />

bieden hier een indrukwekkende<br />

oplossing voor elk specifiek geval.<br />

8<br />

de renovatiespecialist nr. 1 in Europa


O V E R Z I C H T I N B O U W V A R I A N T E N<br />

Kastoplossing<br />

Slaapkamers zijn in de regel een beetje nauw.<br />

Kastoplossingen van <strong>PORTAS</strong> maken gebruik<br />

van de volledige zijwand en scheppen<br />

bijkomende opslagruimte, die ook nog eens<br />

aantrekkelijk bekleed wordt.<br />

Individueel op maat<br />

Elke hoogte, breedte en diepte kan door het<br />

schuifdeurensysteem van <strong>PORTAS</strong> gebruikt worden.<br />

Zelfs de ruimte boven een deur. Het binnensysteem<br />

van <strong>PORTAS</strong> vult deze functionele kastoplossing<br />

perfect aan.<br />

Kamerverdelers<br />

Dressings, inloopkasten of nieuwe verdeling<br />

van ruimtes, de schuifdeuren van <strong>PORTAS</strong><br />

scheppen zowel functioneel als optisch een<br />

nieuwe woonervaring.<br />

In een daknis<br />

Problematische zones effectvol gebruiken.<br />

Door het millimeterprecieze maatwerk van de<br />

inbouwkasten onder het dak.<br />

In de kleinste ruimte<br />

Kleine ruimtes kunnen tot op de millimeter precies<br />

gebruikt worden en het met flexibele, precies<br />

op maat gemaakte schuifdeurensysteem van<br />

<strong>PORTAS</strong> attractief gemaakt worden.<br />

Oplossing voor trappen<br />

Decoratieve schuifdeuren van <strong>PORTAS</strong><br />

verbeteren ook hier de optiek van de ruimte<br />

en scheppen extra opslagruimte.<br />

9


P O R T A S K A S T S Y S T E M E N O P M A A T<br />

Eén en één is twee.<br />

Kamers functioneel gedeeld.<br />

Met het <strong>PORTAS</strong>-schuifdeurensysteem verandert U in een handomdraai een grote kamer in<br />

twee kleinere, zonder het ruimtelijk effect of de doorkijk teniet te doen. Veel gevraagd is deze<br />

oplossing in slaapkamers, keukens en studeerkamers.<br />

10<br />

de renovatiespecialist nr. 1 in Europa


S C H E I D I N G S W A N D<br />

11


P O R T A S K A S T S Y S T E M E N O P M A A T<br />

Veel plaats in een kleine ruimte<br />

De entree is het visitekaartje van uw woning.<br />

Ook op een kleine ruimte kan met het<br />

<strong>PORTAS</strong>-schuifdeurensysteem in de<br />

verschillende decors en kleuren een<br />

representatief geheel ontstaan. De<br />

bamboe deurfronten en de levendige<br />

structuur van het natuurlijke materiaal<br />

geven de kast op de foto een bijzondere<br />

uitstraling met een royaal lijnenspel. De<br />

overzichtelijk ingedeelde kast biedt veel<br />

bergruimte.<br />

licht houtenvlechtwerk<br />

Deur uit het <strong>PORTAS</strong>-renovatieprogramma<br />

12<br />

de renovatiespecialist nr. 1 in Europa


E N T R E E / V E S T I B U L E<br />

Houtdecor bamboe<br />

13


P O R T A S K A S T S Y S T E M E N O P M A A T<br />

Perfecte oplossing<br />

vooreen nis . . .<br />

. . . voor meer overzicht.<br />

De elegante façade verbergt een luxe kastinterieur, met vakken, lades en een<br />

handige kledinglift, zodat U de totale hoogte zinvol kunt benutten.<br />

Houtdecor Elmo white<br />

14<br />

de renovatiespecialist nr. 1 in Europa


K L E E D R U I M T E / S L A A P K A M E R<br />

15


P O R T A S K A S T S Y S T E M E N O P M A A T<br />

Kom binnen.<br />

Door de schuifdeur in de kledingkast.<br />

Het probleem bij gebruikelijke kledingkasten is in de regel, dat ze altijd te klein zijn. Met een inloopkast<br />

krijgt U veel meer ruimte. <strong>PORTAS</strong>-<strong>kastsystemen</strong> benutten ieder hoekje en scheppen een royale<br />

opberg- en kleedruimte. Kasten met een vergelijkbaar volume zou U niet eens in de kamer kunnen<br />

onderbrengen.<br />

16<br />

de renovatiespecialist nr. 1 in Europa<br />

houtenvlechtwerk Savona


A N K L E I D E R A U M / S C H L A F Z I M M E R<br />

17


P O R T A S K A S T S Y S T E M E N O P M A A T<br />

Compacte<br />

systeemoplossing<br />

. . .<br />

. . . voor een mooie ambiance.<br />

Portas-schuifkastoplossingen benutten ieder hoekje en<br />

gaatje en bieden daarmee veel opberg- en kleedruimte.<br />

Kasten met hetzelfde volume konden in de kamer<br />

niet geplaatst worden.<br />

glas Satinato<br />

18<br />

de renovatiespecialist nr. 1 in Europa


S L A A P K A M E R<br />

19


P O R T A S K A S T S Y S T E M E N O P M A A T<br />

Natuurlijk slapen . . .<br />

. . . in een harmonieuze omgeving.<br />

De warme houttinten en de natuurlijk houtstructuur geeft de slaapkamer meer rust.<br />

De gehele kast is van wand tot wand en van plafond tot de vloer een echt opbergwonder.<br />

Makkelijker en netter kunt U uw lievelingsspullen niet opbergen.<br />

20<br />

de renovatiespecialist nr. 1 in Europa


.<br />

S L A A P K A M E R<br />

decor ahorn natuur<br />

decor Frans peren<br />

21


P O R T A S K A S T S Y S T E M E N O P M A A T<br />

Goed gecombineerd.<br />

Bijna te mooi om uw ogen te sluiten.<br />

Het hout-decor Core Maple samen met het zwarte maatprofiel<br />

geven een oosterse uitstraling.<br />

Hoogglans decor<br />

Core Maple<br />

Een economische oplossing voor ruimten met uitzonderlijke<br />

maten: van vloer tot plafond en van muur tot muur.<br />

22<br />

de renovatiespecialist nr. 1 in Europa


S L A A P K A M E R<br />

Hoogglans decor<br />

Contzen Jardin Black<br />

Hoogglans decor<br />

Contzen Jardin White<br />

23


P O R T A S K A S T S Y S T E M E N O P M A A T<br />

Succesvolle oplossing.<br />

Combinatie van harmonie en presentatie.<br />

Als U in uw woning graag orde heeft, maar U toch niet alles in de kast<br />

wilt verbergen, is een op maat gemaakt kastsysteem met glas de ideale<br />

oplossing. Zo kunt U pronkstukken tot een deel van het interieur maken,<br />

terwijl de rest onopvallend verdwijnt. De ladefronten worden individueel<br />

op maat in het passende decor gemaakt.<br />

decor Crème<br />

decor Rot<br />

decor<br />

Piemont kersen<br />

decor<br />

Aluminium-beukenvlechtwerk<br />

24<br />

de renovatiespecialist nr. 1 in Europa


W O O N K A M E R<br />

25


P O R T A S K A S T S Y S T E M E N O P M A A T<br />

Accenten zetten . . .<br />

...met uitgesproken design.<br />

Spannende materiaalcombinaties voor de deurfronten<br />

laten in de woonkamer geen verveling optreden. Voor<br />

uw individueel ontwerp biedt <strong>PORTAS</strong> U veel kleurige<br />

keuzes. Veiligheidsglas, aan de achterzijde in kleur gelakt,<br />

zet dan het accent.<br />

Decors: Contzen Jardin White en Colorglas Blauw<br />

Decors: Onyx Grey en Colorglas Rot<br />

26<br />

de renovatiespecialist nr. 1 in Europa


W O H N Z I M M E R<br />

decor Frans peren<br />

27


P O R T A S K A S T S Y S T E M E N O P M A A T<br />

Houdt U van exotisch . . .<br />

. . . of liever van warme houttinten?<br />

De decorkeuze is groot om samen met <strong>PORTAS</strong> naar hartelust te combineren<br />

en te variëren. Licht of donker hout, met een fijne of grove structuur, U vindt<br />

zeker het design wat perfect bij uw kamersituatie en uw interieur past.<br />

Hoogglans decor Sap Wood<br />

en decors Wit en Melkglas<br />

28<br />

de renovatiespecialist nr. 1 in Europa


W O O N K A M E R<br />

decor Crème<br />

decor Onyx Grey<br />

29


P O R T A S K A S T S Y S T E M E N O P M A A T<br />

Modern & geheel in stijl . . .<br />

. . . voor liefhebbers van bijzondere accenten.<br />

De hoogwaardige <strong>PORTAS</strong> hoogglans-kastfronten geven uw kast een exclusief<br />

kleuraccent. Samen met een binnenindeling die geheel naar uw wensen<br />

gemaakt wordt krijgt U uw eigen maatwerkoplossing. Bij <strong>PORTAS</strong> heeft U de<br />

keuze uit maar liefst 6 verschillende hoogglansdecors.<br />

Kleurglas Kleurvarianten<br />

kleurglas rot<br />

kleurglas geel<br />

kleurglas groen<br />

kleurglas blauw<br />

Andere kleuren op aanvraag leverbaar.<br />

30<br />

de renovatiespecialist nr. 1 in Europa


W O O N K A M E R<br />

Hoogglans decor rood met Satinato glazen inzetstukken<br />

rood zwart geel oranje crème wit<br />

31


P O R T A S K A S T S Y S T E M E N O P M A A T<br />

Ruimte tot aan het plafond.<br />

Orde scheppen en zich goed voelen.<br />

decor Tirol beuken<br />

32<br />

de renovatiespecialist nr. 1 in Europa


W O O N K A M E R<br />

Deze inbouwcombinatie vormt een gesloten eenheid die het interieur afrondt.<br />

De binnen-indelingen bieden plaats en orde, de gesloten schuifdeuren geven de<br />

omgeving een gevoel van licht en ruimte.<br />

Effen decor Wit<br />

Dessin Uni Weiß<br />

ervoor<br />

erna<br />

33


P O R T A S K A S T S Y S T E M E N O P M A A T<br />

Opgeruimd staat netjes.<br />

Kinderen hebben de ruimte nodig, de ouders willen graag orde.<br />

<strong>PORTAS</strong>-<strong>kastsystemen</strong> vervullen beide wensen. De kinderkamer ziet er door de op maat<br />

gemaakte inbouwkasten in verschillende hoogtes gelijk veel opgeruimder uit. Door een<br />

scheidingswand met schuifdeuren ontstaat in een tienerkamer een kastwand met veel<br />

plaats voor spullen die snel storend werken. De tafel vindt nu een plaatsje voor het<br />

decoratieve wandpaneel.<br />

34<br />

de renovatiespecialist nr. 1 in Europa


K I N D E R K A M E R / T I E N E R K A M E R<br />

Jtienerkamer (boven)<br />

effen decor Lichtgrijs<br />

kinderkamer (links)<br />

decor reliëf natuur<br />

35


P O R T A S K A S T S Y S T E M E N O P M A A T<br />

Alles op z’n plaats.<br />

Meer ruimte om effectief te werken!<br />

Waar efficiënt gewerkt moet worden, speelt functionaliteit en<br />

ergonomie een belangrijke rol. Of het nu een overzichtelijke<br />

indeling voor uw ordners betreft of, zoals hier, een op maat<br />

gemaakte hoekopstelling. <strong>PORTAS</strong> adviseert U individueel<br />

en monteert volgens afspraak zoals U zich dat wenst.<br />

Aluminium-beukenvlechtwerk<br />

36<br />

de renovatiespecialist nr. 1 in Europa


K A N T O O R<br />

decor Malvik beuken<br />

37


P O R T A S K A S T S Y S T E M E N O P M A A T<br />

Kleine werkplek . . .<br />

. . . elegant verstopt.<br />

Op de kleinste plaats comfortabel<br />

werken: Het <strong>PORTAS</strong> schuifkastensysteem<br />

integreert de werktafel compleet<br />

achter aantrekkelijke deurfronten<br />

of achter glasdeuren. Hier heeft U<br />

dan plaats voor een kleine werktafel,<br />

opbergruimte en zelfs de computer.<br />

Een compleet kantoor ineen kleine<br />

ruimte.<br />

Alles op z’n plaats, alles bij elkaar voor<br />

het dagelijkse werk in huis. Lichte kleuren<br />

en optimale indeling geven een<br />

prettige indruk. Apparatuur, spullen en<br />

werkbenodigdheden verdwijnen naar<br />

wens achter de schuifdeuren uit het<br />

<strong>PORTAS</strong>-kastsysteem.<br />

Gekleurd glas - blauw<br />

38<br />

de renovatiespecialist nr. 1 in Europa


O N D E R / I N E E AN R SB CE HI TU SI ZN IE M MK AE PR<br />

Ieder hoekje wordt perfect benut ...<br />

. . . zelfs onder de schuine kap.<br />

Onder de schuine kap komt U met een standaard kast aan de<br />

grens van wat mogelijk is.Het <strong>PORTAS</strong>-kastsysteem past zich in<br />

iedere kamersituatie optimaal aan en geeft plaatsen ruimte tot<br />

in het kleinste hoekje.<br />

decor<br />

kalkeiken<br />

39


M O T I E F P R I N T S<br />

Individuele in het oog<br />

springende details.<br />

Ook uw eigen foto’s als motief-print mogelijk.<br />

Een grote verscheidenheid aan foto-motieven waar U uit kunt kiezen. Graag<br />

adviseren wij U hierbij. Met uw eigen foto-motieven kunt U een heel persoonlijke<br />

omgevingswereld creéren. Grafische afbeeldingen of zelf gemaakte foto`s-<br />

alle hiervoor geschikte motieven brengen wij in een hoge en duurzame<br />

kwaliteit over op één of meer schuifdeuren.<br />

Motief „Strand” Hochformat: H 240 x B 160 cm<br />

40<br />

Motiv „tekens”<br />

Allemaal motieven verbrand op veiligheidsglas op de achterkant.<br />

de renovatiespecialist nr. 1 in Europa<br />

Op de volgende pagina vindt u een<br />

kleine selectie van voorbeeldmotieven.<br />

Vraag ons naar verdere motieven!


M O T I E F P R I N T S<br />

Motief „Krijtrotsen”<br />

240 cm h x 160 cm br.<br />

Motief „Boskroon herfst”<br />

220 cm h x 110 cm br.<br />

Motief „Zonsondergang landschap”<br />

Motief „Krijtrotsen close-up”<br />

220 cm h x 110 cm br.<br />

Motief „Zee met boot”<br />

240 cm h x 160 cm br.<br />

Motief „Chandalar Lake” 220 cm h x 330 cm br.<br />

Fragment uit het algemene motief „Sunset”: 245 cm h x 310 cm br.<br />

Motief „Sunset” original (compleet): ca. 245 cm h x 950 cm br.<br />

Motief „herfstlandschap” ca. 220 cm h x 330 cm br.<br />

41


P O R T A S K A S T S Y S T E M E N O P M A A T<br />

Decorvariaties.<br />

Decors en design voor iedere smaak.<br />

De uitgebreide mogelijkheden en decorkeuze van de <strong>PORTAS</strong>-<strong>kastsystemen</strong>, bieden voor iedere smaak en<br />

ieder interieur een passende oplossing.<br />

Hout decors<br />

Elmo White<br />

kalk eiken<br />

ahorn natuur<br />

Malvik beuken<br />

Tronche eiken<br />

Tirol beuken<br />

Amerikaans ahorn<br />

eiken natuur<br />

Trentino appel<br />

Ast Eiken<br />

Piemont kersen<br />

Frans peren<br />

Burlington Oak<br />

Dark Okasha<br />

Motiefprints<br />

Motief „bloem”<br />

Grafi sche elementen of fotorealistische motieven - praat met ons! Wij adviseren u graag.<br />

42<br />

de renovatiespecialist nr. 1 in Europa


D E C O R O V E R Z I C H T<br />

Uw wensmotief met glans<br />

Wij verwezenlijken uw individuele wensen.<br />

Glazen decors<br />

Satinato<br />

Mastercarré<br />

Floatglas<br />

Melkglas<br />

Spiegelglas<br />

Colorglas Rot<br />

Colorglas Geel<br />

Colorglas Groen<br />

Colorglas Blauw<br />

Carbon-Optik<br />

Hoogglans decors<br />

Wit<br />

Crème<br />

Geel<br />

Oranje<br />

Rot<br />

Zwart<br />

Contzen Jardin Black<br />

Contzen Jardin White<br />

Sapwood<br />

Core Maple<br />

43


P O R T A S K A S T S Y S T E M E N O P M A A T<br />

Combineer naar uw keuze.<br />

Wij verwezenlijken uw individuele wensen.<br />

De veelvoud aan materialen maakt het u makkelijk uw individuele kastsysteem samen te stellen.<br />

Tevens is het mogelijk om meerdere decors in één deur te combineren.<br />

Daarvoor worden uitsluitend hoogwaardige materialen gebruikt zoals veiligheidsglas,<br />

aluminium of natuurmaterialen.<br />

Effen decors<br />

Wit<br />

Crème Lichtgrijs Onyx Grey<br />

Houten vlechtwerk<br />

Licht houten vlechtwerk<br />

Houtenvlechtwerk Savona<br />

Echt hout decors<br />

Aluminium-Profile<br />

schwarz lackiert<br />

(RAL 9017)<br />

bronce eloxiert<br />

bamboe<br />

reliëf<br />

braun lackiert<br />

(RAL 8014)<br />

Metalen vlechtwerk<br />

gold eloxiert<br />

weiß lackiert<br />

(RAL 9016)<br />

silber eloxiert<br />

Aluminium<br />

vlechtwerk<br />

Aluminium-beuken<br />

vlechtwerk<br />

44<br />

de renovatiespecialist nr. 1 in Europa


D E C O R O V E R Z I C H T<br />

<strong>PORTAS</strong>-kastinterieuren:<br />

Perfect overzicht en nuttige details:<br />

In één oogopslag vindt u direct wat u zoekt.<br />

De tot in detail uitgedachte <strong>PORTAS</strong>-interieursystemen bieden plaats voor uw complete garderobe,<br />

geheel naar uw wensen ingedeeld.<br />

Zo veel lades, hangruimte en legplanken als u nodig heeft, en praktische opbergmiddelen zoals<br />

schoenenrekken, kledinglift, broek uitschuifbare broek- en stropdashangers. Maar <strong>PORTAS</strong> heeft<br />

ook op het gebied van verlichting de perfecte oplossing. Bijvoorbeeld een lichtlijst met geïntegreerde<br />

halogeenlampen aan de buitenkant van de deuren, of een verlichte kledingrail met een<br />

bewegingsmelder. Zo ziet u direct of u naar een zwart of donkerblauw kledingstuk grijpt.<br />

Doordachte systemen.....<br />

.....inloopkasten<br />

Ook voor de kleinste ruimtes geschikt.<br />

Glasdecor: Carbon-look<br />

45


P O R T A S K A S T S Y S T E M E N O P M A A T<br />

<strong>PORTAS</strong>-kastinterieursysteem<br />

Perfecte orde en overzichtelijkheid.<br />

Eén blik, één greep en U heeft wat U zoekt.<br />

Voor alles wat U draagt . . .<br />

praktische kledinglift ingeklapt praktische kledinglift uitgeklapt uitschuifbare dassenlade uitschuifbaar schoenenrek<br />

46<br />

de renovatiespecialist nr. 1 in Europa


K A S T I N T E R I E U R / G A R D E R O B E A C C E S S O I R E S<br />

Alles krijgt een optimale plaats, zoveel schuiflades of hangruimte als u wenst, legplanken,<br />

schoenenrekken, kledingliften, broekenhangers en stropdashouders – de mogelijkheden zijn onbeperkt.<br />

Ook voor de verlichting aan de binnen- en buitenkant bieden wij mooie en praktische oplossingen.<br />

Bijvoorbeeld ingebouwde spots boven de deuren, of een interieurverlichting met bewegingsmelder.<br />

Zo ziet direct of u naar een donkerblauw of zwart kledingstuk grijpt.<br />

. . . een passende accessoire en de perfecte verlichting<br />

broekenhanger geheel uitschuifbare lades 17-armige stropdashouder<br />

met rekje; uitklapbaar<br />

binnen- en buitenkantverlichting<br />

47


P O R T A S K A S T S Y S T E M E N O P M A A T<br />

Verandering op<br />

elk moment<br />

Veelzijdig en funktioneel<br />

Passend bij uw woonsituatie kunnen b.v. ruimten gedeeld worden en minder fraaie of oude kasten<br />

kunnen met één handgreep veranderd worden in een moderne woonsituatie.<br />

Ook uw regaal-kastenwand, zoals deze bijvoorbeeld, kan met de schuifdeuren van Portas in een<br />

handomdraai een opgeruimde sfeer scheppen.<br />

48<br />

de renovatiespecialist nr. 1 in Europa


C R E Ë E R S F E E R<br />

49


P O R T A S K A S T S Y S T E M E N O P M A A T<br />

De voordelen van het <strong>PORTAS</strong>-schuifdeurensysteemin<br />

een oogopslag.<br />

Mogelijkheden van het <strong>PORTAS</strong>-schuifdeurensysteem<br />

1. In een nis: Zo krijgt U<br />

meer bergruimte. Een<br />

klein deel van de kamer<br />

wordt afgescheiden.<br />

2. Hoekkast: De bergruimte<br />

wordt door de<br />

schuifdeuren tot in het<br />

kleinste hoekje benut. Ook<br />

voor gewone kastwanden<br />

zijnschuifdeuren de<br />

aangewezen oplossing.<br />

3. Inloopkast: Groter als<br />

dan inbouwkast, ideaal<br />

als kledingkast en<br />

aankleedruimte.<br />

Ook vrijstaand te plaatsen.<br />

4. Scheidingswand: Hier<br />

maakt U een scheidingswand<br />

in een kamer, zodat<br />

U deze voor meerdere<br />

doeleinden kunt gebruiken.<br />

Veelvuldig wordt dit<br />

gedaan in keukens, slaapkamers<br />

en studeerkamers.<br />

5. Onder een schuine kant:<br />

Bij het inbouwen van de<br />

schuifdeuren wordt tot op<br />

de millimeter gewerkt en<br />

zo tot het kleinste hoekje<br />

benut.<br />

Schuifmogelijkheden van de deuren over de rails.<br />

schuifdeurengesloten<br />

schuifdeurengeopend<br />

Mogelijkheden voor onderverdelingen in de schuifdeuren<br />

Door het monteren van een onderverdeling krijgt U<br />

nog meer mogelijkheden. Gemonteerd dienen deze<br />

onderverdelingen als optisch element, naar wens kunnen<br />

ze ook dienen om een combinatie van meerdere<br />

decors mogelijk te maken.<br />

50<br />

de renovatiespecialist nr. 1 in Europa


K W A L I T E I T / S E R V I C E<br />

De juiste beslissing:<br />

<strong>PORTAS</strong> Kastsystemen op maat!<br />

Competent en comfortabel:<br />

Individueel advies bij U thuis!<br />

Mr. <strong>PORTAS</strong> adviseert U, bij U thuis, zodat deoplossing<br />

voor uw kastenwand perfect en opde millimeter aansluit<br />

bij uw woonwensen.Samen met U vindt hij de oplossing<br />

die exactaansluit bij uw eisen en wensen. Aansluitendmeet<br />

hij alles exact op om U de exacteprijs te kunnen<br />

geven. Deze prijs staatdan ook vast, zodat<br />

U achterafgeen vervelende verrassingenhoeft<br />

te verwachten.<br />

E<br />

D<br />

E<br />

T<br />

W<br />

K<br />

A<br />

I<br />

L<br />

T<br />

I<br />

E<br />

T<br />

Professioneel en perfect:<br />

fabricage op maat!<br />

Alle onderdelen van de <strong>PORTAS</strong>-<strong>kastsystemen</strong>worden<br />

zorgvuldig conform uw wensen en naar uw maten geproduceerd.<br />

Dat geeft U de zekerheid,dat alles perfect<br />

past. U ziet: bij <strong>PORTAS</strong> is maatwerk geen uitzondering,<br />

maar de regel. Ieder kastsysteem is eenmalig en<br />

volgens uw wensen geproduceerd.<br />

N<br />

E<br />

D<br />

E<br />

S<br />

beproefde<br />

E<br />

R<br />

V I<br />

C<br />

M<br />

E<br />

Zorgvuldig en netjes:<br />

kwaliteit<br />

vakkundige montage!<br />

Uw wensen worden gerealiseerd door het<br />

gebruik van hoogwaardig materiaal en de modernste<br />

productietechnieken. Van de fabri-cage tot<br />

de montage alles in één hand! Opde afgesproken datum<br />

bouwt <strong>PORTAS</strong> uwdroomoplossing op de millimeter<br />

exact in –punctueel, precies en netjes.<br />

V<br />

A<br />

N<br />

D<br />

E<br />

R<br />

E N<br />

O<br />

V<br />

A T<br />

I<br />

E<br />

S P<br />

E<br />

C I<br />

S T<br />

A L<br />

I<br />

R .<br />

N<br />

1<br />

Exclusief en perfect:<br />

hoogwaardige kwaliteit!<br />

Voor de hoogwaardige kwaliteit van het<br />

<strong>PORTAS</strong>-materiaal staan wij garant. U ontvangt<br />

na de zorgvuldige eindcontrole het <strong>PORTAS</strong>-kwaliteits-certificaat.<br />

Wij willen graag dat U over lengte van<br />

jaren veel plezier beleeft aan uw nieuwe kastenwand en<br />

dat U ons in de toekomst bij anderen kunt aanbevelen.<br />

Kastsystemen op maat gemaakt<br />

51


<strong>PORTAS</strong> - alles uit één hand<br />

<strong>PORTAS</strong> - het milieuvriendelijk en duurzame alternatief voor nieuw aanschaffen.<br />

Wij renoveren, moderniseren en bouwen op maat.<br />

Met de doordachte <strong>PORTAS</strong>-renovatieoplossingen behouden wij wat<br />

van waarde is en ontzien daarmee het milieu. Wij vernieuwen alleen<br />

datgene wat nodig is. Zo leveren <strong>PORTAS</strong>-klanten hun bijdrage aan beperking<br />

van de afvalberg en reduceren de CO2 uitstoot.<br />

VERVUL UW WENSEN<br />

B E H O U D H E T G O E D E<br />

Profiteer van onze allround Comfort Service en de bekende eersteklas<br />

<strong>PORTAS</strong>-kwaliteit.<br />

1 Deuren<br />

2 Voordeuren<br />

3 Luifels<br />

4 Garagepoorten<br />

5 Schuif<strong>kastsystemen</strong><br />

6 Plafondrenovatie<br />

7 Trappen en vloeren<br />

8 Badmeubelen<br />

9 Wandmeubelen<br />

10 Keukens<br />

11 Radiatormeubelen<br />

52<br />

de renovatiespecialist nr. 1 in Europa


Deuren nooit meer verven<br />

Deuren-renovatie op maat.<br />

Oud wordt weer nieuw en modern in één dag.<br />

ervoor<br />

erna<br />

Standaard, met stijlkader of glasinzet - keuze uit meer dan 1000 modellen.<br />

ü<br />

Deuren nooit meer verven<br />

ü<br />

Voor alle soorten deuren<br />

geschikt<br />

ü<br />

Renovatie in slechts één dag<br />

ü<br />

Geen overlast door vuil of<br />

lawaai<br />

ü<br />

Onderhoudsvriendelijk<br />

ü<br />

Eigen Fabricage en montage<br />

ü<br />

Eersteklas <strong>PORTAS</strong>-kwaliteit<br />

Afbladderende verf, krassen, houtbeschadigingen,<br />

afgesleten deurklinken, ouderwets décor en/of beschadigde<br />

kozijnen? Er bestaat een perfect alternatief<br />

voor het aanschaffen van nieuwe deuren, zonder<br />

hak- of breekwerk in uw woning! De oplossing: Met het<br />

<strong>PORTAS</strong>-renovatiesysteem wordt elke oude en versleten<br />

deur weer een blikvanger in uw interieur, zonder<br />

vuil- of geluidsoverlast en slechts in één dag!<br />

Voor alle binnen- en voordeuren hebben wij een groot<br />

assortiment aan decors en modellen. Van standaard<br />

tot exclusief, in vele hout- en unidessins, met houten<br />

stijllijsten, glaspanelen, en ruime keuze aan beslag, van<br />

modern tot klassiek. De deuren en kozijnen worden ommanteld<br />

met hoogwaardig <strong>PORTAS</strong>-kunststofmateriaal.<br />

Deze is stoot-, slag- en krasvast, bijzonder onderhoudsvriendelijk<br />

en garandeert een lange levensduur.<br />

53


Het frontenwisselsystem van <strong>PORTAS</strong><br />

Oud wordt weer nieuw en modern.<br />

met nieuwe fronten op maat.<br />

ervoor<br />

erna<br />

Het perfecte alternatief voor aanschaf van een compleet nieuwe keuken.<br />

ü<br />

Voor alle keukens geschikt<br />

ü<br />

Het oude korpus blijft intact<br />

ü<br />

Geen hak- of breekwerk<br />

ü<br />

Het voordelige alternatief<br />

ü<br />

Nieuwe inbouwapparatuur<br />

naar wens<br />

ü<br />

Ruime keuze aan modellen<br />

en décors<br />

ü<br />

Van standaard tot exclusief<br />

Versleten deurtjes, veranderde smaak van interieur of te<br />

weinig bergruimte zorgen ervoor dat U toe bent aan een<br />

nieuwe keuken. Maar het corpus en de apparatuur zijn<br />

nog in goede staat. Het compleet uitbreken en verwijderen<br />

van de gehele keuken brengt hoge kosten met<br />

zich mee alsook overlast van afval en stof. De oplossing:<br />

Met frontenwisselsysteem behoudt U het nog intacte<br />

corpus van uw keuken en is daarmee het optimale alternatief<br />

voor het compleet nieuw aanschaffen of uitbreken<br />

van uw gehele keuken. Dat bespaart tijd, het milieu<br />

wordt ontzien en U heeft geen bouwplaats in huis.<br />

Bovendien zijn de kosten aanzienlijker lager dan het aanschaffen<br />

en laten inbouwen van een complete nieuwe<br />

keuken.<br />

54<br />

de renovatiespecialist nr. 1 in Europa


Op maat gesneden oplossingen<br />

Keukens in alle stijlen<br />

naar elke smaak!<br />

Classic<br />

Design<br />

Landhaus<br />

55


<strong>PORTAS</strong>-plafonds op maat gemaakt!<br />

De moderne en perfecte oplossing…<br />

voor uw plafond!<br />

ervoor<br />

erna<br />

Een nieuw plafond in slechts één dag!<br />

ü<br />

Plafonds nooit meer ververn<br />

ü<br />

Snelle en stofvrije renovatie<br />

ü<br />

Ontruimen van de kamer<br />

niet nodig<br />

ü<br />

Onderhoudsvriendelijk<br />

ü<br />

Materiaal van hoogste<br />

kwalilteit<br />

ü<br />

Voor elk interieur en alle<br />

ruimtes geschikt<br />

Wij monteren een nieuw plafond onder uw oude!<br />

Een oude, donkere of met lambrisering bekleed<br />

plafond past vaak niet meer in een modern interieur.<br />

Het uitbreken of overschilderen van een<br />

plafond is zeer arbeidsintensief en het resultaat<br />

matig.<br />

Renovatie met het <strong>PORTAS</strong>-plafond biedt de oplossing.<br />

Het nieuwe <strong>PORTAS</strong>-plafond verbergt<br />

de bestaande plafondconstruktie en creëert een<br />

ambiance waarin U zich thuisvoelt. En dat in één<br />

dag! Elk <strong>PORTAS</strong>-plafond is uniek.<br />

Een groot assortiment aan kleuren, in mat of glans<br />

uitgevoerd, staat tot uw beschikking. Naar wens<br />

integreren wij ook passende verlichting in het plafond.<br />

56


<strong>PORTAS</strong>-Trappenrenovatie op maat!<br />

Oude trappen weer veilig en mooi –<br />

met het “trede-op-trede-systeem”.<br />

ervoor<br />

erna<br />

Trap met verlichting<br />

Hout of laminaat of vinyl: ruime keuze aan tredemodellen, -decors en dessins!<br />

Volledige en snelle<br />

ü<br />

traprenovatie<br />

Zeer onderhoudsvriendelijk<br />

ü<br />

Grote keuze aan modellen<br />

ü<br />

en décors<br />

Eigen fabricage en<br />

ü<br />

montage<br />

Verhoogt de waarde van<br />

ü<br />

uw huis<br />

Verhoogt de veiligheid<br />

ü<br />

Een oude en uitgelopen trap met rondgelopen kanten en<br />

uitgesleten treden is gevaarlijk en vormt een doorn in het<br />

oog. Het overschilderen of opnieuw bekleden geeft u uw<br />

trap weliswaar tijdelijk een ander uiterlijk, het veiligheidsrisico<br />

blijft echter gelijk. De oplossing: <strong>PORTAS</strong> monteert<br />

over uw oude trap nieuwe op maat gemaakte treden<br />

van hout of laminaat.Zonder hak- of breekwerk en doorgaans<br />

binnen één dag. Uw trap blijft tijdens de gehele<br />

renovatie begaanbaar. Of u nu een houten, betonnen<br />

of stenen trap heeft: de <strong>PORTAS</strong> renovatie is geschikt voor<br />

alle soorten trappen.<br />

Nieuw: LED-verlichting in de treden zorgen voor een speciaal<br />

effect en meer zekerheid.<br />

57


<strong>PORTAS</strong>-Decken Voordeur-renovatie nach op Maß maat<br />

Portas maakt van uw bestaande voordeur weer<br />

een veilige en representatieve blikvanger!<br />

ervoor vorher<br />

Het optimale alternatief voor een nieuwe voordeur<br />

Een buitendeur heeft veel te doorstaan: regen, zon<br />

en vorst. Ook wordt de deur niet altijd even zachtzinnig<br />

behandeld. En vaak ook voldoet een oude<br />

buitendeur niet meer aan de huidige beveiligingsmaatstaven.<br />

Traditionele renovatie gaat gepaard met veel hak- en<br />

breekwerk en hoge kosten. De oplossing: <strong>PORTAS</strong> renoveert<br />

de waardevolle kern van uw oude buitendeur<br />

maakt maakt daarvan een „nieuwe“ deur. In één<br />

dag, zonder overlast van vuil, stof of lawaai.<br />

ernanachher<br />

Aluport voordeuren<br />

ü<br />

Decken nie mehr streichen<br />

ü<br />

Schnelle und saubere<br />

Renovierung<br />

ü<br />

Kein Ausräumen der<br />

Zimmer notwendig<br />

ü<br />

Besonders pflegeleicht<br />

ü<br />

Hochwertigste<br />

Materialqualität<br />

ü<br />

Für jeden Einrichtungsstil<br />

und alle Räume geeignet<br />

ü Representatief, stijlvol en exclusief.<br />

ü Renovatie in slechts één dag<br />

ü Weerbestendig en onderhoudsvriendelijk<br />

ü Grote keuze uit verschillende modellen<br />

ü Bijpassende zijpanelen en luifels<br />

ü Eigen fabricage en montage<br />

58<br />

138<br />

de renovatiespecialist nr. 1 in Europa


Steeds nieuwe ideeën voor een mooier interieur!<br />

Badkamermeubelen individueel en op maat.<br />

Meer bergruimte, comfort en sfeer!<br />

In de meeste badkamers is te weinig<br />

bergruimte. Met een enkel kastje aan<br />

de wand of onder de wastafel is men<br />

hier niet echt mee verder geholpen.<br />

De oplossing: Met <strong>PORTAS</strong>-bad-kamermeubelen<br />

op maat gemaakt<br />

wordt iedere millimeter optimaal benut.<br />

Zelfs de kleinste badkamer biedt<br />

hiermee voldoende bergruimte voor<br />

het hele gezin.<br />

ervoor<br />

erna<br />

Radiatormeubelen nieuw en op maat.<br />

Elegant en passend bij uw interieur!<br />

Verwarmingselementen ontsieren<br />

vaak de totale woning. Met alleen<br />

een kwastje verf wordt het er vaak niet<br />

mooier op. Schilderen is een lastig<br />

karwei dat zelden goede resultaten<br />

oplevert.<br />

Met op maat gemaakte <strong>PORTAS</strong>-radiatormeubelen<br />

wordt uw radiator een<br />

elegant onderdeel van uw interieur.<br />

ervoor<br />

erna<br />

59


VERVUL UW WENSEN<br />

B E H O U D H E T G O E D E<br />

<strong>PORTAS</strong> - het milieuvriendelijke<br />

en duurzame alternatief<br />

voor geheel nieuw aanschaffen.<br />

Wij renoveren, moderniseren, en bouwen op maat naar uw wensen.<br />

Deuren<br />

Schuif<strong>kastsystemen</strong><br />

Plafonds<br />

Luifels<br />

Voordeuren<br />

Trappen, Parket<br />

en laminaat<br />

Garagenpoorten<br />

Radiatormeubelen<br />

Badmeubelen<br />

Wandmeubelen<br />

Keukens<br />

Wie het goede waardeert, renoveert. Meer dan 45 jaar kwaliteit en service.<br />

Het <strong>PORTAS</strong>-vakbedrijf bij U in de buurt<br />

<strong>PORTAS</strong>-Europacentrale<br />

EDV-Nr. 03101895 Druck-Nr. 1M/07.19/3/<strong>NL</strong>/US<br />

De renovatiespecialist Nr. 1 in Europa<br />

<strong>PORTAS</strong> heeft vakbedrijven in 14 europese<br />

landen. Bel ons of bezoek ons<br />

<strong>PORTAS</strong> Renovatie Adviescentrum®<br />

<strong>PORTAS</strong> in internet: www.portas.nl/ .be<br />

Nadruk – ook gedeeltelijk verboden. Geringe kleurafwijkingen om druktechnische reden mogelijk.<br />

Alle rechten berusten bij <strong>PORTAS</strong> DEUTSCHLAND Folien GmbH & Co. Fabrikations KG.<br />

Modelveranderingen en technische verbeteringen voorbehouden.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!