23.07.2019 Views

Gezonde Groei

Nergens in Nederland komen economische kracht, stedelijke dynamiek en een fantastische leefomgeving zo vanzelfsprekend samen als in de regio Arnhem-Nijmegen. Het magazine Gezonde Groei verscheen in juni 2018. Het toont u de kracht van de regio en de meerwaarde van regionale samenwerking.

Nergens in Nederland komen economische kracht, stedelijke dynamiek en een fantastische leefomgeving zo vanzelfsprekend samen als in de regio Arnhem-Nijmegen.
Het magazine Gezonde Groei verscheen in juni 2018. Het toont u de kracht van de regio en de meerwaarde van regionale samenwerking.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

GEZONDE<br />

GROEI<br />

MAGAZINE OVER DE KRACHT VAN DE REGIO ARNHEM NIJMEGEN NAJAAR 2018


BESTE LEZER,<br />

elkom in de Regio Arnhem Nijmegen. Welkom<br />

W in úw regio, waarvan u als bestuurder, raadslid,<br />

ondernemer, bewoner en/of bezoeker van een van de 18<br />

gemeenten onderdeel bent. Graag nodigen we u uit om op<br />

die manier naar uw eigen gemeente te kijken: als onderdeel<br />

van een groter geheel.<br />

Met enerzijds de economische bedrijvigheid en anderzijds<br />

een fantastische leefomgeving – inclusief natuur, cultuur<br />

en historie – hebben wij enorm veel te bieden. Die<br />

eigenschappen willen we koesteren en vergroten, zonder<br />

dat het ten koste gaat van de leefbaarheid en van elkaar.<br />

<strong>Groei</strong>en op een gezonde manier dus.<br />

Regionale samenwerking is een paar jaar lang niet<br />

zo vanzelfsprekend meer geweest. Mede vanwege<br />

de crisis verslapte de aandacht en verdween de regio<br />

langzaam van de agenda. Nu zijn we zover dat we met<br />

de samenwerkingsvorm Regio Arnhem Nijmegen weer<br />

echt stappen kunnen zetten. Waarbij lokale en regionale<br />

belangen elkaar niet in de weg zitten, maar elkaar juist<br />

versterken.<br />

Met dit magazine laten we de kracht van onze regio en de<br />

meerwaarde van regionale samenwerking zien. We hopen<br />

dat u net zo trots bent als wij op al onze kwaliteiten, en net<br />

zo scherp op hoe we die kunnen behouden en uitbouwen.<br />

Ahmed Marcouch en Carol van Eert<br />

Voorzitter en vicevoorzitter Regio Arnhem Nijmegen<br />

Carol van Eert en Ahmed Marcouch


INHOUDSOPGAVE<br />

Ondernemer aan het woord<br />

‘WE HEBBEN HEEL<br />

BEWUST GEKOZEN<br />

VOOR EEN GOED<br />

BEREIKBARE LOCATIE’<br />

Barri Jansen, Avisi<br />

Bewoners aan het woord<br />

‘HET VOELT HIER<br />

NOG STEEDS<br />

ALS VAKANTIE’<br />

Hein van de Wijgert en Petra Rijgersberg<br />

6 18<br />

Raadsleden aan het woord<br />

‘LOKALE BELANGEN<br />

EN REGIONALE<br />

VOORUITGANG<br />

MOETEN HAND IN<br />

HAND GAAN’<br />

Ben Schulte en Janita Hanekamp-Janssen<br />

De thema’s<br />

16 DUURZAAMHEID<br />

24 WONEN<br />

32 ECONOMIE<br />

42 MOBILITEIT<br />

De opgaven voor de regio<br />

28<br />

10 Fons Eijkelkamp, Royal Eijkelkamp<br />

14 Ruud Koornstra, Nationale Energiecommissaris<br />

22 Gijs van Dijk, Sint Damianusgilde<br />

34 Wang Long Li, Tinybots<br />

40 Jan Jonker, Hoogleraar Duurzaam Ondernemen<br />

44 Bente Bollmann, Mojo Concerts<br />

48 Ahmed Marcouch en Carol van Eert, Regio Arnhem Nijmegen<br />

3


18 GEMEENTEN<br />

WERKEN SAMEN AAN<br />

GEZONDE GROEI<br />

VAN DE REGIO<br />

RENKUM<br />

ARNHEM<br />

RIJN<br />

OVERBETUWE<br />

DRUTEN<br />

BEUNINGEN<br />

WAAL<br />

NIJMEGEN<br />

MAAS<br />

WIJCHEN<br />

HEUMEN<br />

MOOK EN<br />

MIDDELAAR<br />

4 GEZONDE GROEI


IJSSEL<br />

ROZENDAAL<br />

RHEDEN<br />

DOESBURG<br />

D<br />

BE<br />

WESTER-<br />

VOORT<br />

DUIVEN<br />

MONTFERLAND<br />

ZEVENAAR<br />

LINGEWAARD<br />

BERG<br />

EN DAL<br />

5


Barri Jansen met op de achtergrond de Rijntoren bij Arnhem Centraal<br />

‘DEZE REGIO<br />

BIEDT EEN MOOIE<br />

COMBINATIE VAN<br />

ECONOMIE EN<br />

GROEN’<br />

6 GEZONDE GROEI


Ondernemer aan het woord<br />

‘WE HEBBEN HEEL<br />

BEWUST GEKOZEN<br />

VOOR EEN GOED<br />

BEREIKBARE LOCATIE’<br />

Begin 2018 verhuisde het softwarebedrijf Avisi – 18 jaar<br />

geleden gestart door drie studievrienden uit Enschede – naar<br />

de Rijntoren bij Station Arnhem Centraal. Met die vestigingslocatie<br />

willen ze hun personeel en de studenten uit de regio<br />

bedienen, vertelt mede-oprichter Barri Jansen.<br />

INSPIREREND UITZICHT<br />

“Een jaar of tien geleden maakten we de<br />

stap van zolderkamer naar kantoor. We<br />

zochten vooral naar een plek met kortlopende<br />

contracten en kwamen in Arnhem terecht.<br />

Op bedrijventerrein IJsseloord II zijn we rustig<br />

gegroeid tot we toe waren aan deze stap:<br />

verhuizing naar de Rijntoren met inmiddels<br />

vier verdiepingen, op een fantastische plek met<br />

inspirerend uitzicht.<br />

In dat opzicht is er echt een verandering gaande.<br />

Zeker in de ICT draaide het vroeger om auto’s:<br />

daar kon je een sollicitant mee over de streep<br />

trekken. Een jaar of twintig geleden vonden<br />

sollicitatiegesprekken zelfs regelmatig in de<br />

showroom plaats. Dat kun je je nu toch niet<br />

meer voorstellen? De auto is inmiddels geen<br />

statussymbool meer voor jongeren, die hebben<br />

liever een ov-jaarkaart of goede ontwikkelkansen<br />

binnen een bedrijf.<br />

We hebben heel bewust gekozen voor een<br />

goed bereikbare locatie. Je ziet dat er nog<br />

steeds vooral werk in het westen is, maar dat<br />

veel mensen de files wel zat zijn. Zij komen<br />

er bovendien achter dat ook in deze regio<br />

uitdagend werk is. Die mensen willen we<br />

bedienen met een centraal gelegen en goed<br />

bereikbare plek.”<br />

STATIONSLOCATIE<br />

“Omdat wij veel met studenten samenwerken<br />

was een stationslocatie bovendien extra<br />

interessant. Het mooie is: we zien nu ook steeds<br />

meer sollicitanten uit Utrecht en het westen bij<br />

ons aankloppen, juist vanwege die ligging bij het<br />

station.<br />

‘VOOR UITDAGEND<br />

WERK HOEF JE<br />

NIET NAAR<br />

DE RANDSTAD’<br />

Mobiliteit is sowieso aan het veranderen,<br />

met steeds meer een mix tussen (deel)auto,<br />

openbaar vervoer en de fiets. Als je tussen<br />

Brummen en Zutphen woont en naar Arnhem<br />

gaat, moet je voor minstens een deel van<br />

7


‘MENSEN DIE<br />

IN DEZE REGIO<br />

WONEN HEBBEN<br />

DAAR VAAK HEEL<br />

BEWUST VOOR<br />

GEKOZEN’<br />

foto volgt<br />

<br />

Barri Jansen<br />

het traject de auto pakken. Ook vanuit de<br />

Achterhoek is de bereikbaarheid minder goed.<br />

Voor dat soort gevallen loopt de regelgeving<br />

vaak nog achter. Als een medewerker met<br />

zijn eigen auto naar het station gaat om daar<br />

de trein te pakken, mag ik zijn parkeerkosten<br />

bijvoorbeeld niet vergoeden. Dat mag alleen<br />

als het een leaseauto is. Als je als overheid de<br />

mensen de trein in wilt hebben moeten dit soort<br />

dingen beter worden gefaciliteerd.”<br />

ARBEIDERSWONINGEN 2.0<br />

“Ook wat betreft een woning heeft de nieuwe<br />

generatie weinig op met bezit. Daar kun je<br />

als bedrijf een rol in spelen; je kunt mensen<br />

begeleiden met de juiste woonvorm. Een soort<br />

arbeiderswoningen 2.0. Niet dat je een klein<br />

huisje toegewezen krijgt, maar dat je bij een<br />

soort huurwoningcorporatie een bepaald budget<br />

krijgt om iets uit te zoeken. Waarbij dat budget<br />

groter wordt als je in salaris groeit en je een<br />

stap kunt maken als je thuissituatie verandert.<br />

Zo’n regeling brengt veel complexiteit met zich<br />

mee, maar kan goed werken als het vanuit een<br />

bredere schaal wordt georganiseerd. Avisi zou<br />

daar zeker voor openstaan.”<br />

SAMENWERKING MET DE HAN<br />

“Elk jaar werken er wel een stuk of tien<br />

studenten bij ons. We hebben een intensieve<br />

samenwerking met de HAN en richten ons<br />

niet alleen op de afstudeerders, maar ook<br />

op studenten in een eerdere fase van hun<br />

studie. Daar nemen we een maatschappelijke<br />

verantwoordelijkheid in, in plaats van het alleen<br />

voor onszelf goed in te richten.<br />

Door bovendien veel aan interne kennisdeling<br />

te doen, blijft ons personeel groeien. Zo houden<br />

we de innovatiekracht hoog en het is fijn voor<br />

de mensen zelf. In 2030 willen we het beste<br />

IT-bedrijf van Nederland zijn; dat kan alleen met<br />

goed en tevreden personeel.<br />

We hechten dan ook waarde aan de balans<br />

tussen werk en privé en proberen met onze<br />

locatie de reistijd te verkorten. Mensen die hier<br />

wonen, hebben daar vaak heel bewust voor<br />

gekozen. We willen het werken in deze regio<br />

dan ook zo aantrekkelijk mogelijk houden en<br />

dat kan mede met een goede bereikbaarheid.<br />

We hebben ons kantoor ingericht vanuit de<br />

gedachte dat er veel wordt samengewerkt. We<br />

8 GEZONDE GROEI


hebben hier een hele open werkruimte met veel<br />

glas, maar wel met afgescheiden kantoorruimtes<br />

zodat ieder team zich op z’n eigen specialisme<br />

kan focussen.”<br />

LOKALE ONDERNEMERS<br />

“Meer bedrijvigheid in de regio geeft ook een<br />

boost aan de middenstand. Kijk alleen al naar<br />

hoeveel mensen er in de pauze een broodje<br />

halen of even snel wat boodschappen doen. Dat<br />

neemt alleen maar toe en mensen gaan dan het<br />

liefst naar de leuke lokale winkels in plaats van<br />

de grote ketens. Door genoeg grote bedrijven<br />

hier te houden bedien je de middenstand en<br />

draag je bij aan het bestaansrecht van lokale<br />

ondernemers. En het zijn juist díe ondernemers<br />

die een stad aantrekkelijk en levendig houden en<br />

die zorgen voor beleving.<br />

We hebben bijvoorbeeld een intensieve<br />

samenwerking met een unieke lunch- en<br />

patisseriezaak om de hoek. Zij maken voor<br />

ons twee keer per maand de lekkerste taarten<br />

om iets te vieren en ons personeel heeft<br />

kortingspassen om voordelig iets bij hen te<br />

kopen. Een nog mooier voorbeeld is van ons<br />

zusterbedrijf in Barcelona, waar lunchbonnen<br />

worden uitgedeeld die alleen in de regio kunnen<br />

worden gebruikt. Zo stimuleer je als werkgever<br />

dat mensen de stad in gaan en versterk je de<br />

lokale economie.”<br />

KWALITEIT VAN LEVEN<br />

“Deze regio biedt een mooie combinatie van<br />

economie en groen en de kwaliteit van leven is<br />

zeer hoog. We moeten er echter wel voor zorgen<br />

dat de regio ook voor ICT’ers aantrekkelijk blijft,<br />

met genoeg vermaak en blijvende oplossingen<br />

voor bereikbaarheid. Het zou toch doodzonde<br />

zijn als we die tienduizend HAN-studenten aan<br />

het opleiden zijn voor andere plekken in het<br />

land.”<br />

‘DE NIEUWE<br />

GENERATIE HEEFT<br />

NIETS MET BEZIT’<br />

Werken in de regio<br />

Ontwikkeling banen<br />

Woon-werkverkeer<br />

Indexcijfer<br />

103<br />

102<br />

101<br />

100<br />

99<br />

98<br />

97<br />

96<br />

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017<br />

17%<br />

buiten<br />

de regio<br />

83%<br />

binnen de regio<br />

Regio Arnhem Nijmegen<br />

Nederland<br />

Opleidingsniveau beroepsbevolking<br />

45%<br />

40%<br />

35%<br />

30%<br />

25%<br />

20%<br />

Regio Arnhem Nijmegen<br />

Nederland<br />

15%<br />

10%<br />

5%<br />

0%<br />

laag middelbaar hoog<br />

9


Fons Eijkelkamp,<br />

Eigenaar Royal Eijkelkamp<br />

“In 1911 begon mijn opa een smederij in Lathum, waar<br />

mijn vader rond 1948 de handgrondboor ontwikkelde.<br />

Die paste toen met zijn 1,2 meter net in de kofferbak<br />

van een Volkswagen Kever; nu wordt hij vanuit<br />

Giesbeek in doorontwikkelde vorm over de hele wereld<br />

verkocht. Net als diverse andere technisch innovatieve<br />

grond- en watermonitoringproducten. We hebben<br />

onlangs bijvoorbeeld een groot contract afgesloten in<br />

Sri Lanka; dat gaat alleen al voor de pilot om twintig<br />

miljoen euro.<br />

We voelen ons echter nog steeds lokaal verbonden.<br />

Ook met deze specifieke plek, want we hebben veel<br />

ruimte nodig om tests uit te kunnen voeren. En het<br />

leefklimaat is prettig; niet voor niets woont zo’n tachtig<br />

procent van onze 150 medewerkers in een straal van<br />

dertig kilometer rond Giesbeek.<br />

We hebben Duitsland, Schiphol en Wageningen om de<br />

hoek. Als je wat rondreist in de wereld dan weet je: we<br />

zitten hier zo slecht nog niet. Alleen de bereikbaarheid<br />

is een groot probleem. We hebben een Eijkelkamp<br />

Academy van waaruit met name mbo’ers en hbo’ers<br />

continu met ons samenwerken; die studenten<br />

hebben moeite om hier te komen. Het openbaar<br />

vervoer is beperkt en het ontbreekt aan genoeg<br />

overnachtingsplekken of huisvesting voor jongeren. Wij<br />

missen helaas weleens een goede student of een mooi<br />

project vanwege die beperkte bereikbaarheid.”<br />

‘WIJ WERKEN<br />

WERELDWIJD,<br />

MAAR BLIJVEN<br />

LOKAAL<br />

VERBONDEN’<br />

10 GEZONDE GROEI<br />

Fons Eijkelkamp voor zijn bedrijfspand in Giesbeek


11


Nationaal Park Veluwezoom, 5.000 hectare natuurgebied met 350 kilometer aan paden<br />

om te wandelen, fietsen, mountainbiken of paardrijden (foto: RBT KAN)<br />

Het interieur van station Arnhem Centraal (foto: Thea van den Heuvel)<br />

‘SAMENWERKEN IS<br />

EEN VOORWAARDE<br />

VOOR VOORUITGANG’<br />

“The Economic Board zorgt voor het aanjagen van de<br />

economische innovatie en voor de profilering van de regio<br />

in onder andere Den Haag, Düsseldorf en Brussel. Daarbij<br />

willen we de gunstige ligging ten opzichte van Noordrijn-<br />

Westfalen benutten; dat is ons grootste economische<br />

afzetgebied en die relatie moeten we goed onderhouden.<br />

Als primaire focus voor onze regio hebben we gekozen<br />

voor de gebieden food, health en energy. In die stuwende<br />

innovatieve sectoren gebeurt al veel én valt nog winst<br />

te boeken. En als we onze ambitie willen waarmaken –<br />

we willen binnen deze thema’s tot de topregio’s van de<br />

wereld behoren – is samenwerking essentieel. Zonder<br />

samenwerking geen vooruitgang. Dat vraagt om meer dan<br />

alleen een paar bedrijven die dicht bij elkaar liggen; er is<br />

echt een samenspel van overheden, onderwijsinstellingen<br />

en het bedrijfsleven voor nodig. Zonder die triple helixsamenwerking<br />

kachelen we langzaam achteruit.”<br />

Hubert Bruls,<br />

Voorzitter The Economic Board<br />

12 GEZONDE GROEI


‘GA MET JE REGIONALE<br />

AMBITIES EUROPA IN<br />

EN JE HOUDT ER<br />

SAMENWERKING,<br />

KENNIS EN STEUN<br />

AAN OVER’<br />

Arnout Smit,<br />

Adviseur Europese Zaken<br />

Bureau Brussel<br />

Bijschrift ....<br />

Een drukbezochte Grote Markt in<br />

Nijmegen (foto: RBT KAN)<br />

13


‘ECHTE<br />

VERNIEUWING<br />

KOMT UIT<br />

DE REGIO’<br />

14 GEZONDE GROEI


Ruud Koornstra, Nationale Energiecommissaris<br />

“Vooruitgang ontstaat door vernieuwing en echte vernieuwing komt<br />

uit de regio. De eerste Tesla Roadster – die eigenlijk een omgebouwde<br />

Lotus Elise is – werd niet gemaakt in Silicon Valley, maar in een<br />

schuurtje in Lochem. Zo gaat het altijd met disruptieve ideeën<br />

en toepassingen; die komen niet uit bestuurscentra in Den Haag,<br />

Washington of Brussel. Die komen uit de regio.<br />

Als land zijn we zeer innovatief, maar hebben we een achterstand in<br />

te halen op het gebied van implementatie. Met een goede eindsprint<br />

kunnen we nog wereldkampioen energietransitie en verduurzaming<br />

worden. Er zit hier zoveel vernuft en creativiteit. We zijn enorm<br />

ondernemend. En we zijn enorm rijk. Kortom: we hebben alle<br />

ingrediënten in huis om de aarde te redden. Als je op wereldschaal<br />

kijkt is Nederland echter hooguit een dorp en de regio slechts een<br />

wijkje. Werk dus vooral ook samen met andere regio’s om stappen te<br />

zetten. Wees trots, benut je kracht, maar kijk ook breder dan dat.<br />

Op een bijeenkomst over de Regio Arnhem Nijmegen merkte ik dat<br />

veel bestuurders twee dingen zijn: sceptisch en ambitieus. Blijf vooral<br />

dat tweede, want de potentie is er. En de nieuwe Omgevingswet<br />

geeft regio’s straks meer de ruimte. Dus experimenteer, wees soms<br />

burgerlijk ongehoorzaam en durf te doen!”<br />

Koornstra bij zijn woning aan het Gravinnenbos in Arnhem. “Gelderland is de<br />

mooiste provincie van Nederland. Eindelijk woon ik er nu, mede op aandringen<br />

van mijn Arnhemse meisje.” 15


Duurzaamheid<br />

DE OPGAVE<br />

De energietransitie in de Regio Arnhem Nijmegen is in volle gang.<br />

Toch gaat het niet snel genoeg om het doel van een energie neutrale<br />

regio in 2050 te halen. In de afgelopen vijf jaar is het verbruik van<br />

fossiele energie weliswaar afgenomen, maar de productie van<br />

duurzame energie is ook verminderd. De verduurzaming van de<br />

regio vraagt dan ook om versnelling. Die versnellingsopgave is fors<br />

en urgent: gemeenten en de regio moeten daar nú mee starten.<br />

Dat vergt een goede regionale samenwerking, duidelijke afspraken<br />

en een gezamenlijke marktbenadering.<br />

TUSSEN-<br />

DOEL<br />

2023<br />

ENERGIE BESPAREN EN<br />

DUURZAME WARMTE:<br />

8.600<br />

WONINGEN PER JAAR ERBIJ<br />

TUSSEN-<br />

DOEL<br />

2023<br />

16 GEZONDE GROEI<br />

ELEKTRISCH RIJDEN:<br />

7.000<br />

AUTO’S PER JAAR ERBIJ<br />

WAT IS ER AL GEBEURD?<br />

• De realisatie van de eerste windparken in Duiven en Nijmegen.<br />

• <strong>Groei</strong> warmtenetten: 10% van de huizen zonder gasketel.<br />

• Een toename van zonnepanelen op daken met een factor 25.<br />

• Gezamenlijke inkoop van 92 GWh lokaal opgewekte duurzame elektriciteit.<br />

• Bouw van groengasfabrieken bij ARN en Bergerden.<br />

• Het vaststellen van een regionale energie-ambitie, inclusief een conceptuitvoeringsprogramma.


TUSSEN-<br />

DOEL<br />

2023<br />

ZONNEPANELEN<br />

OP WONINGEN:<br />

6.500<br />

WONINGEN PER JAAR ERBIJ<br />

WAT MOET ER<br />

NOG GEBEUREN?<br />

• Besluit tot aardgasloze nieuwbouw, een harde<br />

randvoorwaarde bij bouwvergunningen.<br />

• Het goede voorbeeld geven door een energieplan op te<br />

stellen, maatschappelijk vastgoed te verduurzamen en<br />

circulair in te kopen en te bouwen.<br />

• Warmtetransitieplan bestaande bouw maken rond<br />

uitfaseren aardgas en het aanbieden van alternatieven.<br />

• Zorgen voor een regionale aanpak bij het inplannen van<br />

windturbines en zonnevelden in het landschap.<br />

• Het verduurzamen van bedrijventerreinen en zorgen<br />

voor een omgevingsdienst die (mkb-)bedrijven<br />

stimuleert en aanzet tot energiebesparing (wortel-enstok-benadering).<br />

• Samen met energiedistributiebedrijf zorgen voor een<br />

planning voor voldoende EV-infrastructuur.<br />

• Convenanten sluiten met bedrijven en organisaties over<br />

aanpak energietransitie.<br />

• Het omzetten van de regionale energie-ambitie in de<br />

landelijk vereiste energie- en klimaatstrategie.<br />

TUSSEN-<br />

DOEL<br />

2023<br />

WINDTURBINES:<br />

25X<br />

3 MEGAWATT ERBIJ<br />

DUURZAAM OPENBAAR VERVOER:<br />

220<br />

BUSSEN OP GROEN GAS<br />

ANNO<br />

2018<br />

45<br />

EMISSIELOZE TROLLEY-<br />

BUSSEN IN ARNHEM<br />

Bron cijfers: Actualisatie Routekaart Energietransitie Regio Arnhem Nijmegen<br />

en Economische Monitor stedelijk netwerk Arnhem-Nijmegen<br />

Kijk voor meer informatie over dit thema op www.regioan.nl<br />

17


In de tuin bij Hein en Petra in Heteren<br />

‘AL DIE<br />

LANDSCHAPPEN,<br />

MET RIVIEREN EN<br />

BOSSEN: HET IS HIER<br />

FANTASTISCH’<br />

18 GEZONDE GROEI


BEWONERS AAN HET WOORD<br />

‘HET VOELT HIER NOG<br />

STEEDS ALS VAKANTIE’<br />

Na jaren in de stad te hebben gewoond, zochten ze de<br />

ruimte. Hein van de Wijgert en Petra Rijgersberg wonen nu<br />

met hun twee kinderen in Heteren; centraal in de regio met<br />

zowel de natuur als stedelijke dynamiek om de hoek.<br />

GEEN NIEUWBOUWWIJK<br />

Hein: “Ik heb 22 jaar in Nijmegen gewoond<br />

en daar kwam ik Petra tegen. We hebben<br />

samen nog een appartementje aan het<br />

Kronenburgerpark gehad. Wat een fantastische<br />

sfeer in die stad, heel open. Maar toen de<br />

kinderen kwamen zochten we een plek met<br />

meer ruimte. Dicht bij de natuur, maar ook<br />

niet té ver van de stad. En dan liever geen<br />

nieuwbouwwijk waar alles hetzelfde is.”<br />

Petra: “Toen we in Heteren gingen kijken en deze<br />

plek zagen waren we snel verkocht. Er is ruimte<br />

aan alle kanten en het is goed betaalbaar. De<br />

Betuwe barst van de mooie plekken en we gaan<br />

hier graag wandelen of fietsen.”<br />

Hein: “Al hardlopend zit ik binnen tien minuten<br />

op de Veluwe. Al die landschappen, met rivieren<br />

en bossen: prachtig. En de steden zijn nog<br />

steeds relatief dichtbij. Nijmegen en Arnhem<br />

natuurlijk, maar we hebben Wageningen ook<br />

echt ontdekt. Dan steken we met het pontje de<br />

Nederrijn over en zijn we er zo.”<br />

VAKANTIEGEVOEL<br />

Hein: “Wat dat betreft is Gelderland echt<br />

fantastisch. Als ik over de dijk rijd met uitzicht<br />

op de heuvels aan de overkant heb ik altijd<br />

het gevoel dat ik in het buitenland ben. Laatst<br />

hadden we vrienden uit Alkmaar op bezoek die<br />

echt verbaasd waren over de omgeving hier. Ze<br />

kregen meteen een vakantiegevoel, iets dat wij<br />

na al die jaren ook nog steeds hebben.<br />

Voor mijn werk moet ik vaak in Amsterdam zijn.<br />

Daar ga ik met veel plezier heen, maar terugrijden<br />

blijft het leukste. Via de A12 voel je dat<br />

je de ruimte inrijdt. We hebben altijd in steden<br />

gewoond, het is enorm fijn om nu hier te zijn.”<br />

Petra: “Al moet ik wel zeggen dat we allebei<br />

een auto hebben, dat maakt het gemakkelijker.<br />

Met het openbaar vervoer is het namelijk niet<br />

te doen om ergens heen te gaan. En als je uit<br />

eten wilt moet je wel het dorp uit, want hier<br />

in Heteren zit bijna niks. Richting werk – ik<br />

ben Jeugdzorgwerker op een basisschool in<br />

Maarssen, bij Utrecht – is het vooral een kwestie<br />

van goed timen; als je ’s ochtends net te laat<br />

vertrekt sta je meteen in de file.”<br />

Hein: “Al is het met de verbreding van de<br />

snelweg wel minder geworden. Op een rustige<br />

vrijdag ben ik binnen een uur in Amsterdam.”<br />

HETEREN VERBETEREN<br />

‘VANUIT HET<br />

WESTEN NAAR<br />

HUIS RIJDEN IS<br />

HEERLIJK’<br />

Hein: “Als je wilt kun je hier in het dorp heel<br />

actief zijn. Zo zit ik zelf in het bestuur van<br />

WATBETERS, de lokale energiecoöperatie.<br />

19


Het dak van de Brede School ligt al vol met<br />

zonnepanelen, waar dorpsgenoten in kunnen<br />

investeren. En we hebben hier een zeer<br />

actieve dorpsraad die met hele concrete<br />

initiatieven komt ter verbetering van Heteren.<br />

Het kleinschalige – we hebben zo’n vijfduizend<br />

inwoners – heeft als voordeel dat je zelf vrij veel<br />

invloed op het dorp hebt. Alleen het dorpshart<br />

komt helaas maar moeizaam van de grond, daar<br />

wordt al jaren voor gestreden.<br />

‘ZORG VOOR EEN<br />

GROENE BUFFER<br />

EN BLIJF VAN<br />

DE ECHT MOOIE<br />

PLEKKEN AF’<br />

Qua bedrijvigheid viel het in het begin nog<br />

wel wat tegen. Toen ik een paar jaar geleden<br />

ging solliciteren zag ik vooral veel relevante<br />

vacatures in de Randstad. Maar het neemt<br />

hier steeds verder toe en de regio wordt goed<br />

gepromoot. We hebben een hoop te bieden voor<br />

interessante bedrijven.”<br />

Petra: “Het is echter wel een risico, meer<br />

bedrijvigheid betekent vaak ook meer bewoners.<br />

Tussen de steden wordt al veel gebouwd en<br />

ook hier voelen we de nieuwe wijken langzaam<br />

op ons afkomen. Ik zou zeggen: zorg voor een<br />

groene buffer en blijf van de echt mooie plekken<br />

af. Alleen groeien op een gezonde manier<br />

dus, want als het allemaal veel drukker wordt,<br />

verdwijnt de meerwaarde om hier te wonen.”<br />

‘DE ENERGIE-<br />

TRANSITIE HEEFT<br />

VEEL IMPACT OP<br />

DE OMGEVING’<br />

VERANDEREND LANDSCHAP<br />

Hein: “Het landschap en de omgeving gaan<br />

echter sowieso veranderen, vanwege de<br />

energietransitie. Waar komen in Gelderland<br />

bijvoorbeeld windmolen- en zonneparken? En<br />

waar komen de extra elektriciteitshuisjes in de<br />

wijk, die nodig zijn voor zwaardere aansluitingen<br />

omdat we allemaal elektrisch gaan koken,<br />

verwarmen en rijden?<br />

Vanuit mijn rol als strategie- en<br />

innovatieconsultant bij Alliander houd ik me<br />

daarmee bezig. Er moet echt iets gebeuren<br />

om de nationale CO 2 -doelen te halen en veel<br />

oplossingen kun je niet per gemeente bekijken.<br />

De regionale schaal, met meerdere gemeenten,<br />

woningcorporaties en andere partijen, is<br />

eigenlijk de perfecte schaal om op dit thema<br />

samen te werken.”<br />

TE WEINIG CAPACITEIT<br />

Hein: “In 2021 moet elke gemeente hebben<br />

bepaald welk type duurzame warmtevoorziening<br />

in welke wijk komt en in welke volgorde de<br />

wijken van het aardgas afgaan. Er is serieuze<br />

20 GEZONDE GROEI


Wonen<br />

in de regio<br />

Bevolkingsprognose<br />

Regio Arnhem Nijmegen<br />

800.000<br />

795.000<br />

790.000<br />

785.000<br />

780.000<br />

775.000<br />

770.000<br />

765.000<br />

760.000<br />

755.000<br />

2015 2020 2025 2030 2035 2040<br />

Jules (8) en Maaren (7) op de dijk vlakbij hun woning<br />

Snelfietsroutes<br />

Regio Arnhem Nijmegen<br />

kennis en capaciteit nodig bij bestuurders<br />

om daarmee aan de slag te gaan. In kleinere<br />

gemeenten ontbreekt het vooral aan die<br />

capaciteit; beleidsmedewerkers hebben hier<br />

vaak simpelweg onvoldoende tijd voor.<br />

60 km 56 km<br />

116 km<br />

totaal<br />

We zouden er dan ook goed aan doen om te<br />

kijken hoe we van elkaar kunnen leren. Zonder<br />

dat je als gemeente je autonomie kwijtraakt; de<br />

gemeenteraad blijft beslissend, maar zorg dat je<br />

je kennis en data zoveel mogelijk uitwisselt. En<br />

neem een voorbeeld aan Nijmegen: daar ligt een<br />

goed doordachte aanpak en is echt bestuurlijk<br />

commitment om iets voor elkaar te krijgen.”<br />

MEERWAARDE<br />

Petra: “Ik ben benieuwd hoe het landschap er<br />

over een paar jaar uitziet. Maar de meerwaarde<br />

van deze plek zit niet alleen in de mooie<br />

natuur, ook qua cultuur en recreatie zitten<br />

we goed, met leuke theaters en festivals.<br />

Met de Vierdaagsefeesten natuurlijk, en het<br />

Bevrijdingsfestival in Wageningen. En tijdens<br />

Koningsdag is Heteren zelf bijvoorbeeld ook<br />

hartstikke leuk. Het is kneuterig, maar enorm<br />

gezellig.”<br />

2017<br />

2016<br />

2015<br />

2014<br />

gereed<br />

in uitvoering<br />

Thuiswerken<br />

Regio Arnhem Nijmegen<br />

19% 81%<br />

17% 83%<br />

16% 84%<br />

10% 90%<br />

0% 25% 50% 75% 100%<br />

werkt minimaal eens per week thuis<br />

werkt minder dan één keer per week thuis<br />

21


‘HIER GA IK<br />

NOOIT MEER<br />

WEG, OF ZE<br />

MOETEN ME<br />

WEGDRAGEN’<br />

Gijs van Dijk (rechts) samen met nog drie leden<br />

voor het gildehuis in Niftrik<br />

22 GEZONDE GROEI


Gijs van Dijk, Bestuurslid Sint Damianusgilde<br />

“Al bijna 43 jaar – zolang als ik in Niftrik woon – ben ik lid van het Sint<br />

Damianusgilde, waarvan inmiddels al 40 jaar bestuurslid. Dat doe ik met<br />

ontzettend veel plezier en in die periode ben ik drie keer de trotse schutterskoning<br />

geweest. Het gilde is nog voor het jaar 1600 opgericht en barst van de tradities,<br />

waaronder de jaarlijkse Gildefeesten. Dan komen er ook altijd veel bezoekers uit<br />

de regio. Maar we behouden altijd dat kleinschalige, dat zit in onze aard.<br />

Van de Maas tot de Waal en van Heumen tot Dreumel: dit gebied en haar historie<br />

spreken me enorm aan. De landschappen, rivieren en rust maken het heerlijk<br />

wonen. En dan zijn er ook nog eens goede voorzieningen voor sport en cultuur.<br />

Toen ik hier in 1975 kwam wonen zei ik meteen: hier ga ik nooit meer weg, of ze<br />

moeten me wegdragen. Dat gevoel is nooit veranderd.”<br />

23


Wonen<br />

DE OPGAVE<br />

De Regio Arnhem Nijmegen is een aantrekkelijk woongebied met een grote<br />

diversiteit aan woonmilieus. Mensen wonen hier met veel plezier en bij het<br />

zoeken naar een (nieuwe) woning kijken ze over de grenzen van hun eigen<br />

gemeente heen. Er zijn binnen de regio drie samenhangende woongebieden<br />

te onderscheiden, waarbinnen een groot deel van de verhuisbewegingen<br />

plaatsvindt: Arnhem en omstreken, Nijmegen en omstreken en de Liemers.<br />

De komende jaren zal de vraag naar woningen in onze regio flink stijgen,<br />

vooral in de stedelijke milieus. Om vraag en aanbod zowel in kwantitatief<br />

als kwalitatief opzicht goed op elkaar af te stemmen, moet er dan ook beleid<br />

worden gemaakt dat de gemeentegrenzen overstijgt.<br />

SAMENSTELLING WONINGVOORRAAD NAAR TYPE<br />

ANNO<br />

2015<br />

RIJWONING<br />

2-1 KAP WONING<br />

VRIJSTAAND<br />

APPARTEMENT<br />

45%<br />

15%<br />

11%<br />

29%<br />

24 GEZONDE GROEI


SAMENSTELLING WONINGVOORRAAD NAAR<br />

EIGENDOMSVORM<br />

Te koop<br />

Te huur<br />

ANNO<br />

2017<br />

54% 45%<br />

BEVOLKING HUISHOUDENS WONINGVOORRAAD<br />

778.488 362.823 343.386<br />

ANNO<br />

2017<br />

WAT IS ER AL<br />

GEBEURD?<br />

WAT MOET ER<br />

NOG GEBEUREN?<br />

Er is regionaal een modelverordening opgesteld, die<br />

door de gemeenteraden is vastgesteld. Iedere subregio<br />

heeft een woonagenda vastgesteld. Deze zijn in<br />

samenwerking met de provincie tot stand gekomen op<br />

basis van de meeste recente bevolkingsprognose en de<br />

regionale uitwerking van het woonbehoefteonderzoek<br />

WoON 2015. En er wordt in het voorjaar van 2018<br />

gewerkt aan een strategische regionale visie op wonen,<br />

die de subregionale woonagenda’s en de andere<br />

regionale thema’s verbindt.<br />

• Afronding/vaststellen overkoepelende strategische visie bij<br />

de subregionale woonagenda’s en de monitoring daarvan.<br />

• Per subregio het uitvoeren en uitwerken van de<br />

woonagenda’s.<br />

• Verbreding van het portefeuillehoudersoverleg Wonen<br />

naar een portefeuillehoudersoverleg Leefomgeving.<br />

• Experimenteren met het Werkplaatsmodel waarin met<br />

(maatschappelijke) partners concrete opgaven worden<br />

aangepakt.<br />

• Evaluatie van de Huisvestingsverordening.<br />

Bron cijfers: Woningmarktmonitor Provincie Gelderland<br />

Kijk voor meer informatie over dit thema op www.regioan.nl<br />

25


Airborne Museum Hartenstein, Oosterbeek<br />

(foto: Airborne Museum Hartenstein)<br />

Down The Rabbit Hole bij Beuningen<br />

(foto: Down The Rabbit Hole)<br />

Renovatie van de oude Waalbrug (A50 Ewijk-Valburg)<br />

(foto: Rijkswaterstaat / Thea van den Heuvel)<br />

26 GEZONDE GROEI


BMX’ers in actie op Papendal, het grootste topsporttrainings<br />

centrum van Nederland (foto: Papendal)<br />

De Zevenheuvelenloop (foto: Theo van Zwam)<br />

27


Janita Hanekamp-Janssen<br />

RAADSLEDEN AAN HET WOORD<br />

‘LOKALE BELANGEN<br />

EN REGIONALE<br />

VOORUITGANG MOETEN<br />

HAND IN HAND GAAN’<br />

Ben Schulte is sinds 2006 actief in de Westervoortse politiek,<br />

vanaf 2009 als raadslid en sinds 2010 als fractievoorzitter van<br />

GroenLinks. Janita Hanekamp-Janssen zit sinds kort voor<br />

D66 in de raad, in Overbetuwe. Hoe kijken zij naar de<br />

samenwerking en naar de kansen in de regio?<br />

28 GEZONDE GROEI


‘WE MOETEN OOK<br />

CONTROLEREN EN<br />

BIJSTUREN VANUIT<br />

REGIONAAL OOGPUNT’<br />

VAN MAAKINDUSTRIE NAAR<br />

KENNISECONOMIE<br />

Janita: “Ik ben echt pas net gestart als raadslid,<br />

maar wat me opvalt is dat er hier een soort<br />

bedrijvigheid in de mensen zit. De wil om<br />

dingen te ontdekken en op te starten. Deels<br />

op kleine en bijzondere schaal, bijvoorbeeld in<br />

het Honigcomplex in Nijmegen. Maar ook de<br />

waterstofeconomie krijgt vanuit onze regio een<br />

boost.”<br />

duidelijker wordt, want lokaal gebeurt er te<br />

weinig op het gebied van duurzaamheid.”<br />

Janita: “Bij dit soort thema’s kunnen we<br />

alleen stappen zetten als we samenwerken.<br />

Voor ons begint dat bijvoorbeeld al met het<br />

verkiezingsprogramma, dat we samen met<br />

Lingewaard hebben geschreven. Zo kunnen we<br />

van elkaar leren. Veel onderwerpen gaan over<br />

de gemeentegrenzen heen.<br />

Ben: “Van oudsher zat hier veel maakindustrie;<br />

mijn vader werkte nog bij de vezelfabrikanten<br />

NYMA en AKZO. Nu gaan we steeds meer naar<br />

een kenniseconomie, waar technologische<br />

innovatie een belangrijke rol speelt. Kijk<br />

alleen al naar de opkomst van IPKW aan de<br />

Westervoortsedijk; wat daar allemaal gebeurt is<br />

toch indrukwekkend.”<br />

Als Overbetuwe zitten we precies tussen Arnhem<br />

en Nijmegen in en als gemeente willen we een<br />

buffer zijn, met Park Lingezegen als groene<br />

oase. Dat kan alleen als het regionaal wordt<br />

aangepakt.”<br />

Ben Schulte<br />

GEZAMENLIJKE BELANGEN<br />

Ben: “Voor een aantal thema’s is de Regio<br />

Arnhem Nijmegen erg nuttig. Doelgroepenvervoer<br />

bijvoorbeeld; dat kan niet anders dan<br />

op regionale schaal worden aangejaagd. Zo’n<br />

duurzame en sterke aanbesteding hadden<br />

we nooit als individuele gemeente voor elkaar<br />

gekregen.<br />

Het scheelt dan wel dat er gezamenlijke<br />

belangen zijn. Op het gebied van wonen wringt<br />

dat bijvoorbeeld al meer, en nog lastiger is het<br />

met het Regionaal Programma Werklocaties.<br />

Met de keuze voor welke bedrijventerreinen<br />

wel en welke niet worden doorontwikkeld,<br />

waren wij in de Liemers niet zo blij. Dan is het<br />

voor ons zaak om naar het grote geheel te<br />

blijven kijken.<br />

Ook de energietransitie is een thema dat<br />

zich leent voor regionale schaal. Het Gelders<br />

Energieakkoord is duidelijk, maar er zit nog iets<br />

tussen dat akkoord en gemeenteniveau. Het<br />

is zaak dat het portefeuilleoverleg op dit punt<br />

29


Wij willen onze omgeving zo groen en leefbaar<br />

mogelijk houden, maar het zou ook goed<br />

zijn als die ontsluiting er komt en we willen<br />

de vooruitgang niet in de weg staan. Dus<br />

proberen we het regionale logistieke belang te<br />

combineren met de lokale belangen: is het wel<br />

veilig en duurzaam en worden de omwonenden<br />

voldoende gecompenseerd? Een goede uitkomst<br />

is zowel de verantwoordelijkheid van raadsleden<br />

en het college als van de regio.”<br />

Ben: “Logistiek en bereikbaarheid zijn sowieso<br />

thema’s die je regionaal moet aanpakken. Wij<br />

hebben in dat opzicht echt goede ervaringen<br />

met de voormalige Stadsregio, die onder andere<br />

voor een treinstation heeft gezorgd. En dat in<br />

Westervoort, met 7,85 km 2 toch de kleinste<br />

gemeente van het land.<br />

Wel is het zaak dat we goed geïnformeerd<br />

worden over wat de regio doet. Dat we niet<br />

teveel afhankelijk zijn van wat de wethouders<br />

weten en wat ze hun raad vertellen. Het<br />

zou goed zijn als de informatievoorziening<br />

rechtstreeks naar de raadsleden en bewoners<br />

gaat. Laat zien dat je als regio aan de weg<br />

timmert en wat er al bereikt is. Al gebeurt dat de<br />

laatste tijd al veel meer, bijvoorbeeld ook met dit<br />

magazine.”<br />

‘STA OPEN<br />

VOOR IDEEËN<br />

EN SAMEN-<br />

WERKING’<br />

RAILTERMINAL<br />

Janita: “Dat geldt ook voor de Railterminal<br />

Gelderland, waar containers van bedrijven uit de<br />

regio op de trein naar Duitsland of Rotterdam<br />

worden geladen. De gemeente heeft zich daar<br />

lang tegen verzet, maar gaat nu onder bepaalde<br />

voorwaarden overstag.<br />

TOEKOMSTBEELD<br />

Janita: “Als ik aan een de toekomst van de regio<br />

denk, dan hoop ik vooral op genoeg betaalbare<br />

en goede woonruimte. Zodat de mensen ook<br />

gemakkelijk in dit gebied kunnen blijven. En dat<br />

alle plekken, dus inclusief de kleine dorpjes,<br />

goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer<br />

en fietspaden.”<br />

Ben: “Dat zou nog echt beter kunnen<br />

inderdaad, al wordt er al flink gewerkt aan de<br />

snelfietsroutes. Dat is volgens mij ook de beste<br />

manier om de noodzaak tot meer snelweg weg<br />

te nemen; een snelfietsroute bedient een deel<br />

van de forensen die nu nog de auto pakken.<br />

Bovendien is het ideaal voor toeristen.”<br />

Janita: “Die moeten we niet vergeten, want dit<br />

is ook voor hen natuurlijk een prachtige streek.<br />

Met haar veelzijdige natuur, de kastelen in het<br />

buitengebied, de landschappen en de historie.<br />

Ook zo’n initiatief als de Liberation Route doet<br />

daar veel in. Wel kan het aantal bedrijven<br />

30 GEZONDE GROEI


worden vergroot. Logistiek gezien liggen we<br />

enorm gunstig en dit lijkt me een fijne plek voor<br />

ondernemers.”<br />

Ben: “Mijn ideaalbeeld is dat we over een<br />

paar jaar als regio zelf in duurzame energie<br />

kunnen voorzien. Laten we ook niet zo moeilijk<br />

doen over wat er precies op welke plek staat,<br />

maar alle windmolens, zonneparken en<br />

waterkrachtcentrales in de omgeving bij elkaar<br />

optellen.”<br />

Sta open voor ideeën en samenwerking. En wees<br />

positief kritisch: kijk wat de meerwaarde is voor<br />

je eigen gemeente, maar draag ook gezamenlijk<br />

bij aan de regio.”<br />

Ben: “Inderdaad, we hebben immers<br />

gezamenlijke belangen. Als raadslid is het<br />

onze taak de wethouders te controleren en de<br />

resultaten te wegen. Dat moeten we niet alleen<br />

vanuit lokaal maar ook vanuit regionaal oogpunt<br />

doen.”<br />

Janita: “En zorg voor slimme oplossingen. Een<br />

groot zonneveld bij Tiel leverde veel commotie<br />

op omdat het in een weiland zou komen te<br />

liggen. Nu ligt het op de afvalhoop langs de<br />

snelweg en is iedereen blij.”<br />

POSITIEF KRITISCH<br />

Janita: “Ik zou alle raadsleden op willen roepen<br />

een open houding aan te nemen en om ook je<br />

collega-raadsleden daartoe aan te moedigen.<br />

‘EEN GOEDE UITKOMST<br />

IS ZOWEL DE<br />

VERANTWOORDELIJKHEID<br />

VAN RAADSLEDEN ALS<br />

VAN DE REGIO’<br />

Samenwerken in de regio<br />

Aantal inwoners<br />

per 1 januari 2018<br />

778.488<br />

10<br />

8<br />

6<br />

4<br />

Hoogte inwonerbijdrage<br />

regionale samenwerking 2018<br />

€ 9,84<br />

2<br />

€ 4,47<br />

0<br />

Regio<br />

Achterhoek<br />

Metropool<br />

Regio Eindhoven<br />

€ 1,50<br />

Regio Arnhem<br />

Nijmegen<br />

Aantal gemeenten<br />

Aantal raadsleden<br />

418<br />

18<br />

Welkom<br />

31


Economie<br />

DE OPGAVE<br />

De Regio Arnhem Nijmegen is de motor van de economie in Oost-Nederland.<br />

Gunstig gelegen tussen de Randstad en Noordrijn-Westfalen, vormt dit<br />

gebied de natuurlijke schakel tussen Nederland en Duitsland. En met de<br />

topsectoren health en energy levert de regio een belangrijke bijdrage aan de<br />

internationale concurrentiepositie van Nederland. Om deze positie structureel<br />

te behouden en te versterken, is een gezamenlijke inspanning nodig van<br />

ondernemers, onderwijsinstellingen en de 18 gemeenten. Daarbij moeten de<br />

gemeenschappelijke economische opgaven nadrukkelijk in samenhang worden<br />

bezien met de thema’s wonen, mobiliteit en duurzaamheid.<br />

We richten ons hierbij op vier onderdelen:<br />

1. Versterking van het vestigingsklimaat.<br />

2. Ruimte voor bedrijvigheid, met afstemming<br />

over de programmering van bedrijventerreinen,<br />

detailhandel en kantoren.<br />

3. Stimuleren van de werkgelegenheid.<br />

4. Externe financiering.<br />

ECONOMISCHE GROEI:<br />

3,2%<br />

(LANDELIJK 3,2%)<br />

ANNO<br />

2017<br />

WAT IS ER AL GEBEURD?<br />

Het portefeuillehoudersoverleg Economie heeft zich ontwikkeld tot een centrale<br />

schakel in het economisch speelveld van de regio, om verbindingen te leggen<br />

en activiteiten op te schalen. Daartoe wordt onder andere een goede relatie<br />

onderhouden met The Economic Board en Bureau Brussel. De afgelopen<br />

periode is vooral hard gewerkt aan het opstellen van het Regionaal Programma<br />

Werklocaties (RPW). Doel van het RPW is het zorgen voor een goede onderlinge<br />

afstemming en een goed evenwicht tussen vraag en aanbod in de regio van<br />

bedrijventerreinen, detailhandel en kantoren.<br />

32 GEZONDE GROEI


WERKGELEGENHEID<br />

SECTOREN:<br />

ANNO<br />

2017<br />

ENERGIE- EN MILIEUTECHNOLOGIE<br />

7%<br />

(LANDELIJK 5%)<br />

WAT MOET ER<br />

NOG GEBEUREN?<br />

HEALTH/MEDISCH<br />

18%<br />

(LANDELIJK 12%)<br />

• Uitvoering van het RPW door de gemeenten, samen<br />

met de provincie.<br />

• Aan de slag met de Strategische Uitvoeringsagenda PFO<br />

Economie 2018-2022, met de thema’s: Iedereen aan het<br />

werk en <strong>Gezonde</strong> economische groei.<br />

• Afstemming met de Investeringsagenda Stedelijk<br />

Netwerk Arnhem Nijmegen, die de regionale<br />

economische groei versterkt aan de hand van drie<br />

icoonprogramma’s: Ruimte voor werk, kennis en<br />

innovatie, Slimme duurzaamheid en Bruisende<br />

binnensteden aan de rivier.<br />

• Samenwerken aan de digitale bereikbaarheid van het<br />

buitengebied, onder andere door afspraken met een<br />

marktpartij te maken om 100% aansluiting van het<br />

buitengebied te realiseren.<br />

TRANSPORT/LOGISTIEK<br />

9%<br />

(LANDELIJK 11%)<br />

Bron cijfers: CBS en Economische Monitor Stedelijk netwerk Arnhem-Nijmegen<br />

Kijk voor meer informatie over dit thema<br />

op www.regioan.nl<br />

33


Wang Long Li, Tinybots<br />

“Wij hebben een sociale robot ontwikkeld voor ouderen met<br />

dementie. Deze robot, Tessa geheten, ondersteunt al pratend bij de<br />

dagelijkse gang van zaken. Zo doet ze suggesties voor activiteiten,<br />

helpt ze herinneren dat er bezoek aankomt of stelt ze gerust als<br />

een familielid even van huis is. Tessa ontlast de mantelzorger en<br />

ondersteunt de oudere.<br />

De sociale robot ‘Tessa’<br />

Met ons bedrijfje zitten we op de Novio Tech Campus in Nijmegen,<br />

waar we vanuit een acceleratorprogramma begonnen. Daar zijn<br />

veel samenwerkingsverbanden uit voortgekomen en we zijn enorm<br />

blij met de samenwerking tussen Health Valley en de HAN. Die<br />

partijen hebben ons geholpen bij contacten met zorgorganisaties en<br />

speelden een actieve rol bij het ontwikkelen van de business case.<br />

Er ligt nog wel een uitdaging voor de regio als het gaat om het<br />

aantrekken van technische talenten. Voor ons was het noodzakelijk<br />

om ook in Rotterdam een vestiging te openen, omdat we daar<br />

veel gemakkelijker een technisch team konden samenstellen. De<br />

focus op techniek en business is daar nou eenmaal sterker. Ook in<br />

Nijmegen en omstreken zie je echter een toename; het voelt hier<br />

steeds meer als een ecosysteem voor startende bedrijven, zeker op<br />

het gebied van digital health.”<br />

34 GEZONDE GROEI


‘ER ONTSTAAT HIER<br />

STEEDS MEER EEN<br />

ECOSYSTEEM VOOR<br />

STARTENDE<br />

BEDRIJVEN’<br />

Tinybots is gevestigd op de Novio Tech Campus in Nijmegen, waar kennis,<br />

ondernemerschap en innovatie samenkomen. Rechts het kantoorgebouw 52<br />

(foto: Novio Tech Campus)<br />

35


De wereldberoemde Nijmeegse Vierdaagse<br />

(foto: William Moore)<br />

Fort Pannerden in Lingewaard, ingeklemd tussen de Waal en het<br />

Pannerdensch Kanaal (foto: RBT KAN)<br />

‘THE ECONOMIC BOARD<br />

IS EEN TRIPLE HELIX-<br />

SAMENWERKING DIE<br />

BEDRIJVIGHEID EN<br />

INNOVATIES VERBINDT<br />

EN STIMULEERT IN DE<br />

TOPSECTOREN FOOD,<br />

HEALTH EN ENERGY<br />

EN DE CROSSOVERS<br />

DAARTUSSEN’<br />

Sigrid Helbig,<br />

Directeur The Economic Board<br />

36 GEZONDE GROEI


‘LATEN WE DE<br />

HANDEN INEENSLAAN<br />

VOOR EEN NÓG<br />

STERKERE REGIO’<br />

Laadpalen voor elektrische auto’s, op Industriepark Kleefse Waard (foto: IPKW)<br />

“De Regio Arnhem Nijmegen heeft alles in huis om tot<br />

de top van Nederland te behoren. Dit is een prachtige<br />

en sterke regio, met kansen voor economie, natuur en<br />

toerisme. Maar één van haar kenmerken is ook dat lang<br />

niet alle potentie wordt benut. Dat is de grootste uitdaging<br />

die er ligt en daarvoor moeten we de handen ineenslaan.<br />

Juist door samenwerking tussen provincie, de twee<br />

grote steden en de gemeenten eromheen kun je sterker<br />

worden. Met elkaar moeten we werken aan de ambities<br />

op het gebied van health, energy, food en duurzaamheid.<br />

En ondertussen moeten we niet vergeten om zelf van deze<br />

prachtige omgeving te genieten. Toeristen uit binnen- en<br />

buitenland doen dat al, nu wij nog.”<br />

Bea Schouten,<br />

Gedeputeerde Provincie Gelderland<br />

37


‘18 GEMEENTEN WERKEN BESTUURLIJK<br />

EN AMBTELIJK SAMEN AAN LOKALE<br />

OPGAVEN, DIE HET BESTE OP DE<br />

SCHAAL VAN DE REGIO ARNHEM<br />

NIJMEGEN KUNNEN WORDEN<br />

OPGEPAKT, SAMEN MET BEDRIJVEN,<br />

INWONERS EN HET ONDERWIJS’<br />

Henk van den Berg,<br />

Secretaris<br />

Regio Arnhem Nijmegen<br />

38 GEZONDE GROEI


OVER HET SAMENWERKINGSVERBAND<br />

SAMENWERKEN<br />

IN DE REGIO<br />

De Regio Arnhem Nijmegen is een licht<br />

bestuurlijk samenwerkingsverband tussen<br />

18 gemeenten, gericht op een structurele<br />

verbetering van het regionale vestigingsklimaat<br />

voor inwoners en bedrijven. Lokale opgaven<br />

worden samen regionaal opgepakt. Er zijn<br />

vier thema’s waaraan wordt gewerkt en die de<br />

ruggengraat van de regionale samenwerking<br />

vormen: Duurzaamheid, Economie, Wonen<br />

(Leefomgeving) en Mobiliteit.<br />

Per thema is een portefeuillehoudersoverleg<br />

(PFO) actief, waarbinnen afstemming<br />

plaatsvindt en informatie wordt uitgewisseld.<br />

De PFO’s worden ondersteund door een<br />

parttime secretaris en een ambtelijk platform<br />

gevormd door medewerkers van de 18<br />

gemeenten. Regio Arnhem Nijmegen is geen<br />

besluitvormend orgaan. Met de afspraken die<br />

de portefeuillehouders in regionaal verband<br />

maken, adviseren zij hun colleges en raden. De<br />

uiteindelijke besluitvorming over voorstellen<br />

vindt in de individuele gemeenten plaats.<br />

Regio Arnhem Nijmegen werkt intensief<br />

samen met The Economic Board en Provincie<br />

Gelderland. De belangen van Regio Arnhem<br />

Nijmegen in Europa worden behartigd door<br />

Bureau Brussel.<br />

Rijk<br />

Organogram<br />

Samenwerkingsverband<br />

Regio Arnhem Nijmegen<br />

Duurzaam heid<br />

Mobiliteit<br />

Economie<br />

Voorzittersoverleg<br />

Wonen<br />

Europa<br />

Bureau<br />

Brussel<br />

Algemeen<br />

Bestuur<br />

18 gemeenten<br />

The<br />

Economic<br />

Board<br />

Provincie<br />

Gelderland<br />

Bestuursakkoord<br />

Stedelijke<br />

Investerings -<br />

agenda<br />

39


40 GEZONDE GROEI


‘HET IS TIJD VOOR<br />

EEN REGIONALE<br />

KENNISAGENDA<br />

ENERGIETRANSITIE’<br />

Jan Jonker, Hoogleraar Duurzaam<br />

Ondernemen Radboud Universiteit<br />

“We zitten in een tijdperk van transitie. En dat duurt<br />

niet eventjes, dat duurt minstens een paar decennia. De<br />

omvang en complexiteit van de vraagstukken is daarbij<br />

zodanig dat we moeten samenwerken: een circulaire<br />

economie kan alleen worden gerealiseerd tussen<br />

bedrijven, burgers en overheden.<br />

Daarbij moeten we op zoek naar meer schaal en<br />

omvang. Momenteel gebruiken we 0,2 procent van het<br />

beschikbare oppervlak voor zonnepanelen; hoe kunnen<br />

we dat in tien jaar tijd naar 20 procent brengen? Dát<br />

zijn de opgaven, die trouwens geen kostenpost zijn,<br />

maar een geweldige economische kans. De tijd van<br />

hobbyprojectjes is voorbij en groen is gewoon poen. Dan<br />

moeten we het echter wel zo benaderen. Kijk daarbij<br />

over gemeentegrenzen heen en zet een dikke ambitieuze<br />

stip op de horizon: in 2030 zijn we als regio CO 2<br />

-neutraal,<br />

afvalloos en energie-exporteur voor andere delen van<br />

het land.<br />

Voor die transitie is wel een Regionale Kennisagenda<br />

nodig. Met universiteiten, hogescholen en zeker ook<br />

de ROC’s moeten we zorgen dat de tienduizenden<br />

technische en praktische vacatures die de komende<br />

tijd ontstaan ingevuld worden. Er is een economisch<br />

en sociaal belang bij zo’n kennisagenda en ik beveel<br />

overheid en onderwijs met klem aan daar samen<br />

vandaag nog aan te beginnen.”<br />

Jan Jonker in Nijmegen. “We hebben de klimaatopgaven lang<br />

genoeg verwaarloosd. Er is eindelijk beleid voor de komende jaren;<br />

laten we het nu ook gaan doen.” 41


Mobiliteit<br />

DE OPGAVE<br />

Goede mobiliteit en bereikbaarheid zijn sleutelelementen in de<br />

kwaliteit van werken, wonen en leven in de Regio Arnhem Nijmegen.<br />

Veel van de ambities die we als regio hebben, kunnen alleen worden<br />

gerealiseerd als mobiliteit en infrastructuur goed worden geregeld:<br />

van woon-werkverkeer in groeiende steden, de ontsluiting van<br />

bedrijventerreinen en de rol van het verkeer in de energietransitie,<br />

tot de vitale verbindingen met de Randstad en Duitsland. Om tot<br />

goede afspraken en oplossingen te komen, hebben we elkaar als<br />

gemeenten nodig. Regionale financiën zijn daarbij nodig als multiplier<br />

op investeringen van de samenwerkende partijen.<br />

GEREISDE KILOMETERS (MODAL SPLIT)<br />

ANNO<br />

2013<br />

AUTO<br />

75%<br />

(LANDELIJK 75%)<br />

OPENBAAR VERVOER<br />

13%<br />

(LANDELIJK 12,5%)<br />

FIETS<br />

9%<br />

(LANDELIJK 9,5%)<br />

42 GEZONDE GROEI


WAT IS ER AL<br />

GEBEURD?<br />

In de afgelopen periode zijn met alle gemeenten gesprekken<br />

gevoerd om tot een inventarisatie te komen van wensen,<br />

knelpunten en prioriteiten. Dat vormde de basis voor de Regionale<br />

Bereikbaarheidsaanpak. Robuuste, duurzame en slimme<br />

bereikbaarheid van de Regio Arnhem Nijmegen, gebundeld in 8<br />

opgaven. We werken nauw samen met andere overheden om deze<br />

opgaven uit te werken tot concrete investeringen in het Regionaal<br />

Uitvoeringsprogramma Mobiliteit: Sámen, Slím en Schóón.<br />

Door het portefeuillehoudersoverleg is bovendien een voorstel<br />

gepresenteerd voor een Regionaal Mobiliteitsfonds. Ook regelen<br />

we op regioniveau het zogenaamde doelgroepenvervoer, in het<br />

straatbeeld zichtbaar onder de naam Avan.<br />

OPENBAAR VERVOER<br />

GEMIDDELD RAPPORTCIJFER<br />

7,8<br />

OV-klantenbarometer 2017<br />

WAT MOET ER<br />

NOG GEBEUREN?<br />

SNELWEG A15<br />

DOORTREKKEN<br />

+12 KMSTART<br />

2020<br />

• Robuust hoofdwegennetwerk en leefbare kernen.<br />

• Impuls kwaliteit spoor- en knooppunten.<br />

• Verbeteren internationale verbindingen.<br />

• Een toekomstbestendig en veilig fietsnetwerk.<br />

• Inzet HOV op corridors, inclusief behoud kwaliteit OV<br />

(starten met de voorbereiding van de OV concessie 2023).<br />

• Aanpak verduurzamen mobiliteitsgedrag.<br />

• Inspelen op nieuwe trends (slimme mobiliteit).<br />

• Slimme Logistiek.<br />

Bron cijfers: Klimaatmonitor Rijkswaterstaat en<br />

Vervoersorganisatie Regio Arnhem-Nijmegen<br />

Kijk voor meer informatie over<br />

dit thema op www.regioan.nl<br />

REIZIGERSKILOMETERS<br />

ANNO<br />

2018<br />

14.500.000 KM<br />

(PROGNOSE WAS 13.000.000 KM)<br />

43


‘DIT IS VOOR<br />

ONS DE BESTE<br />

FESTIVALLOCATIE<br />

VAN NEDERLAND’<br />

44 GEZONDE GROEI


Bente Bollmann, Mojo Concerts<br />

“Na een jaar of twee zoeken naar een geschikte locatie<br />

voor een nieuw festival – Down The Rabbit Hole – kwam<br />

De Groene Heuvels bij Beuningen als beste plek van<br />

Nederland uit de bus. Het is goed bereikbaar, we konden<br />

een nachtvergunning krijgen en de ligging is fantastisch.<br />

We maken dan ook zoveel mogelijk gebruik van de<br />

natuurlijke uitstraling van deze plek. Bovendien merkten<br />

we bij de burgemeester en ambtenaren veel enthousiasme<br />

om dit te organiseren. Die samenwerking verloopt nog<br />

steeds erg soepel.<br />

Als ik de Regio Arnhem Nijmegen vergelijk met de<br />

Randstad, waar ik woon en werk, dan zie ik een mooie<br />

balans tussen prachtige natuur en twee economische<br />

centra. We zijn in korte tijd uitgegroeid tot een landelijk en<br />

zelfs internationaal festival, maar de basis ligt nog steeds<br />

in deze regio. Het succes van DTRH bouwt voort op lokale<br />

betrokkenheid: veel bezoekers komen uit de buurt, de<br />

omliggende dorpskernen reageren altijd enthousiast en<br />

we hebben goed contact met de boeren. Zij stellen land<br />

ter beschikking voor de parkeerplaatsen en hielpen ons<br />

tijdens de regeneditie van 2016 nog om caravans uit de<br />

modder te trekken.”<br />

Bezoekers op het festivalterrein van Down The Rabbit Hole, bij Beuningen<br />

(foto: Down The Rabbit Hole) 45


Dreamfields Festival in Lathum, Rhederlaag (foto: Dreamfields)<br />

Veerpont bij Millingen (foto: RBT KAN)<br />

Onderzoek in het Radboudumc in Nijmegen<br />

(foto: Radboudumc / Eric Scholten)<br />

46 GEZONDE GROEI


Mode en design zijn goed vertegenwoordigd in de regio (foto: RBT KAN)<br />

Koning Willem-Alexander op het RijnWaalpad tijdens Velo-city 2017<br />

(foto: Velo-city 2017)<br />

HyGear in Arnhem, waar het zich ontwikkelde van startup tot<br />

wereldspeler op het gebied van waterstof (foto: IPKW)<br />

47


‘DE COMBINATIE<br />

VAN BEDRIJVIGHEID<br />

ÉN LEEFBAARHEID<br />

MAAKT ONS UNIEK’<br />

Ahmed Marcouch<br />

DE VOORZITTERS AAN HET WOORD<br />

‘ALLEEN SAMEN<br />

KUNNEN WE GAAN<br />

VOOR GEZONDE GROEI’<br />

Of het nou gaat om duurzaamheid, mobiliteit, wonen of<br />

economie: we zullen moeten samenwerken als we als regio<br />

vooruit willen. Een oproep van de voorzitter en de vicevoorzitter<br />

van Regio Arnhem Nijmegen: Ahmed Marcouch<br />

en Carol van Eert.<br />

48 GEZONDE GROEI


Carol van Eert: “Als regio werken we al twintig<br />

jaar samen. We blijven elkaar opzoeken en<br />

dat is niet voor niks. De samenwerking richtte<br />

zich lange tijd vooral op het vestigingsklimaat;<br />

op infrastructuur, bereikbaarheid en wonen.<br />

Het ging over functionaliteit en over ‘de ideale<br />

ligging tussen Randstad en Ruhrgebied’. Zo’n<br />

functionele blik was hard nodig, maar voor<br />

ondernemers, investeerders en bewoners zijn<br />

ook andere dingen belangrijk geworden.”<br />

WAT IS BELANGRIJK VOOR DE REGIO?<br />

Ahmed Marcouch: “Ik ben blij dat we<br />

ondertussen zo ver zijn dat wij als regio de<br />

leefbaarheid met stip op één kunnen zetten. Dat<br />

we ons kunnen richten op wat ons leven mooi<br />

en waardevol maakt. Door een nieuwe impuls<br />

van de Regio Arnhem Nijmegen kunnen we als<br />

achttien gemeenten onze inwoners en bedrijven<br />

veel vooruitgang bieden; van mooi werk tot<br />

goed wonen en van inspirerend onderwijs tot<br />

een rijk buitenleven. Laten we dat als concreet<br />

kompas hanteren en niet wachten op uitgebreid<br />

geformuleerde visies.<br />

We kunnen mensen bieden wat zij in andere<br />

regio’s missen, want we hebben een dubbele<br />

kwaliteit. Onze regio heeft de natuurlijke ruimte,<br />

die Randstedelingen zoeken om nieuwe ideeën<br />

op te doen. En onze regio heeft de culturele<br />

bedrijvigheid, waar in het Ruhrgebied iedereen<br />

naar zoekt om tot innovaties getriggerd te<br />

worden. Juist die combinatie van leefbaarheid én<br />

bedrijvigheid maakt ons uniek.”<br />

onze identiteit versterken, maar vergeten soms<br />

zelf wat die identiteit precies is. De regionale<br />

schaal is nodig om daar stappen in te zetten en<br />

die identiteit verder kracht bij te zetten. En daar<br />

hebben we elke gemeente hard bij nodig.”<br />

ZIJN GEMEENTEN EIGENLIJK NIET<br />

ELKAARS CONCURRENTEN?<br />

Carol van Eert: “Soms is het voor een gemeente<br />

evident wat je terugkrijgt voor samenwerking,<br />

soms niet. Aan ons de taak om duidelijker te<br />

maken wat het voordeel van samenwerken is,<br />

om de feitelijke effecten in beeld te brengen.<br />

Om ook aan de kleinere gemeenten duidelijk<br />

te maken dat het niet alleen om Arnhem<br />

en Nijmegen gaat, ook al lijkt dat soms zo.<br />

Maar als bijvoorbeeld een nieuw bedrijf zich<br />

in een van die steden vestigt, levert dat ook<br />

werkgelegenheid op voor mensen elders uit<br />

de regio. En toeristen die naar Arnhem of<br />

Nijmegen komen, moedigen we aan om ook de<br />

omliggende dorpen en de Veluwe te bezoeken.<br />

En ja, belangen bijten soms en het is lang niet<br />

altijd gemakkelijk. Dan is het zaak om in gesprek<br />

te blijven en te zoeken naar de beste oplossing<br />

Carol van Eert<br />

Carol van Eert: “Dat authentieke verhaal willen<br />

we meer aan de man brengen, in de rest van<br />

Nederland en Europa. Maar ook in de regio<br />

zelf. We lijken namelijk niet altijd te beseffen<br />

wat voor bijzonders we in handen hebben. We<br />

weten al steeds beter mensen en bedrijven aan<br />

te trekken die passen bij onze kwaliteiten en die<br />

‘LAAT ONS<br />

WETEN WAT UW<br />

OPDRACHT AAN<br />

DE REGIO IS’<br />

49


voor iedereen. Maar in veruit de meeste gevallen<br />

bijten belangen elkaar niet. Een traject wordt<br />

ook niet per se duurder als je het samen met je<br />

buren uitvoert; de investering per gemeente is<br />

vaak hetzelfde, alleen de oplossing is breder en<br />

beter.”<br />

Ahmed Marcouch: “Succesvol samenwerken<br />

vraagt om betrokkenheid van de gemeenteraden.<br />

Om raadsleden die bedenken hoe<br />

‘WE BESEFFEN<br />

ONVOLDOENDE<br />

WAT WE VOOR<br />

BIJZONDERS IN<br />

HANDEN HEBBEN’<br />

lokale gebeurtenissen ook regionaal van<br />

belang kunnen zijn en hoe de gemeente kan<br />

inhaken op regionale ontwikkelingen. Gelukkig<br />

groeit het besef dat we elkaar op deze manier<br />

kunnen versterken. Ook vanuit bedrijven en<br />

onderwijsinstellingen komt steeds vaker de<br />

bevestiging dat de regioschaal een effectieve<br />

schaal is.”<br />

WAT KUNNEN REGIO’S DAT<br />

GEMEENTEN IN HUN EENTJE NIET<br />

KUNNEN?<br />

Carol van Eert: “Of het nou gaat om het<br />

openbaar vervoer of snelfietsroutes, om<br />

bedrijventerreinen of toerisme: we moeten<br />

het samen doen. Dat geldt ook voor de<br />

woningbouw; nu de crisis voorbij is moeten we<br />

verder kijken dan kwantiteit – welke gemeente<br />

bouwt hoeveel woningen – en meer naar<br />

kwaliteit. Het gaat om zorgwoningen en de<br />

verhouding tussen sociale huur en de hogere<br />

categorieën. En om verduurzaming, samen met<br />

woningbouwverenigingen.”<br />

Carol van Eert en Ahmed Marcouch<br />

50 GEZONDE GROEI


Ahmed Marcouch: “Dat geldt net zo goed voor<br />

onderwijs. De universiteiten, hogescholen en<br />

mbo’s kunnen niet zonder continue onderlinge<br />

contacten, die de student de juiste overgang<br />

bieden van de ene onderwijsinstelling naar de<br />

andere. Dan moet je als onderwijswereld vooruit<br />

kunnen kijken en dat doe je als collectief. Dat is<br />

wat een regio succesvol maakt: samenwerken<br />

als collectief.”<br />

WAT MOET ER NOG GEBEUREN OM<br />

SUCCESVOL TE KUNNEN BLIJVEN?<br />

Carol van Eert: “Als we onze ambities voor<br />

leefbaarheid willen waarmaken, moeten we<br />

echt een stap maken in duurzaamheid, in de<br />

volle breedte. Innovatie en bedrijvigheid moeten<br />

hierop gericht worden. Economische groei?<br />

Graag, maar dan wel op een circulaire manier.<br />

Duurzaamheid als motor van integraal beleid, als<br />

rode draad door de domeinen mobiliteit, wonen<br />

en economie.<br />

COLOFON<br />

Dit magazine is een uitgave van<br />

Regio Arnhem Nijmegen.<br />

Ontwerp en vormgeving<br />

Simons en Boom, Arnhem<br />

Tekst en interviews<br />

Voermans tekst & advies, Nijmegen<br />

Fotografie (tenzij anders vermeld)<br />

Masha Bakker, Arnhem<br />

Procesbegeleiding en conceptbijdragen<br />

Raymond Reesink, Mannen met plannen<br />

Met medewerking van<br />

Rachel Drosterij, Cécile de Boer,<br />

Karin Heijligers, Margriet Snijders en<br />

Henk van den Berg<br />

Ik roep alle raadsleden op hun kennis te<br />

vergroten als het gaat om lokale ambities die<br />

je regionaal kunt realiseren. Begin bij je eigen<br />

gemeente, dat is de basis, maar kijk vervolgens<br />

wat er in gezamenlijkheid bereikt kan worden.<br />

En laat ons weten wat u belangrijk vindt: wat is<br />

uw opdracht aan de regio? Want alles wat wij als<br />

Regio Arnhem Nijmegen doen, moet lokaal iets<br />

versterken.”<br />

‘LATEN WE<br />

ELKAAR<br />

OPZOEKEN’<br />

Ahmed Marcouch: “De verscheidenheid onder<br />

de gemeenten heeft een eenheid nodig. De<br />

gemeentegrenzen zijn belangrijk, zowel mentaal<br />

als praktisch. Maar onze gemeentegrenzen<br />

zijn niet bedoeld om ons te beknellen. Laten<br />

we elkaar juist opzoeken, de samenwerking<br />

intensiveren en de thema’s die ons leven<br />

waardevol maken samen oppakken. Innovatie,<br />

cultuur, ondernemerschap, health, energy: het<br />

krijgt daar allemaal meer kracht door. Sterker<br />

nog, wij staan als regio stil of gaan zelfs achteruit<br />

als we dat niet doen. Samenwerken is een<br />

voorwaarde voor vooruitgang. Alleen als wij<br />

samen de schouders zetten onder onze regio,<br />

kunnen we gaan voor gezonde groei.”<br />

Drukwerk<br />

DPN Rikkenprint, Nijmegen<br />

© 2018 Regio Arnhem Nijmegen (2e druk)<br />

Niets uit deze uitgave mag worden<br />

vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt<br />

door middel van druk, fotokopie, internet<br />

of op welke andere wijze dan ook, zonder<br />

toestemming van de uitgever.<br />

Meer informatie<br />

Meer weten over het regionale<br />

samenwerkingsverband? Neem contact op<br />

met Henk van den Berg, secretaris van<br />

Regio Arnhem Nijmegen.<br />

Eusebiusbuitensingel 53, 6828 HZ Arnhem<br />

Postbus 9029, 6800 EL Arnhem<br />

026 377 3410<br />

info@regioan.nl<br />

www.regioan.nl<br />

Dit magazine is gedrukt op duurzaam papier.


SAMEN WERKEN AAN GEZONDE GROEI<br />

VOOR ONZE INWONERS<br />

Zeker, er zijn meer mooie streken in ons land. En er zijn regio’s die óók<br />

economisch sterk zijn. Maar nergens in Nederland gaan economische kracht<br />

en een fantastische leefomgeving zo samen als in de<br />

Regio Arnhem Nijmegen.<br />

Er is de dynamiek van onze levendige steden, strategisch gelegen tussen Randstad<br />

en Ruhrgebied. Van huis uit is de regio sterk in logistiek en de maakindustrie.<br />

Health en energy ontwikkelen zich op dit moment tot toonaangevende<br />

clusters, waarbij we profiteren van innovaties en talent afkomstig van de vele<br />

kennisinstellingen die onze regio rijk is.<br />

Daarbij is het hier bijzonder goed wonen en leven. Met de Betuwe en de beboste<br />

heuvels van de Veluwezoom, Montferland en Berg en Dal. Het rivierlandschap<br />

van IJssel, Rijn en Waal. Bewoners en bezoekers waarderen de historie, folklore en<br />

cultuur. En genieten van de mooiste sportevenementen en festivals.<br />

Het samenwerkingsverband Regio Arnhem Nijmegen is bedoeld om die unieke<br />

combinatie van economische kracht en kwaliteit van leven te behouden en te<br />

versterken voor onze inwoners. We zetten in op duurzame en gezonde keuzes<br />

voor wonen, werken en mobiliteit, op weg naar een circulaire economie.<br />

Als we hier echt stappen in willen zetten, niet alleen voor onszelf maar ook voor<br />

onze kinderen en kleinkinderen, is de betrokkenheid van alle 18 gemeenten nodig.<br />

Laten we als collectief zorgen voor vooruitgang van elke gemeente én van de regio<br />

als geheel. Laten we samen met ondernemers, kennisinstellingen en bewoners<br />

onze verantwoordelijkheid nemen. Laten we samen werken aan gezonde groei.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!