Gezonde Groei

regioarnhemnijmegen

Nergens in Nederland komen economische kracht, stedelijke dynamiek en een fantastische leefomgeving zo vanzelfsprekend samen als in de regio Arnhem-Nijmegen.
Het magazine Gezonde Groei verscheen in juni 2018. Het toont u de kracht van de regio en de meerwaarde van regionale samenwerking.

Duurzaamheid

DE OPGAVE

De energietransitie in de Regio Arnhem Nijmegen is in volle gang.

Toch gaat het niet snel genoeg om het doel van een energie neutrale

regio in 2050 te halen. In de afgelopen vijf jaar is het verbruik van

fossiele energie weliswaar afgenomen, maar de productie van

duurzame energie is ook verminderd. De verduurzaming van de

regio vraagt dan ook om versnelling. Die versnellingsopgave is fors

en urgent: gemeenten en de regio moeten daar nú mee starten.

Dat vergt een goede regionale samenwerking, duidelijke afspraken

en een gezamenlijke marktbenadering.

TUSSEN-

DOEL

2023

ENERGIE BESPAREN EN

DUURZAME WARMTE:

8.600

WONINGEN PER JAAR ERBIJ

TUSSEN-

DOEL

2023

16 GEZONDE GROEI

ELEKTRISCH RIJDEN:

7.000

AUTO’S PER JAAR ERBIJ

WAT IS ER AL GEBEURD?

• De realisatie van de eerste windparken in Duiven en Nijmegen.

Groei warmtenetten: 10% van de huizen zonder gasketel.

• Een toename van zonnepanelen op daken met een factor 25.

• Gezamenlijke inkoop van 92 GWh lokaal opgewekte duurzame elektriciteit.

• Bouw van groengasfabrieken bij ARN en Bergerden.

• Het vaststellen van een regionale energie-ambitie, inclusief een conceptuitvoeringsprogramma.

More magazines by this user