Gezonde Groei

regioarnhemnijmegen

Nergens in Nederland komen economische kracht, stedelijke dynamiek en een fantastische leefomgeving zo vanzelfsprekend samen als in de regio Arnhem-Nijmegen.
Het magazine Gezonde Groei verscheen in juni 2018. Het toont u de kracht van de regio en de meerwaarde van regionale samenwerking.

Wonen

DE OPGAVE

De Regio Arnhem Nijmegen is een aantrekkelijk woongebied met een grote

diversiteit aan woonmilieus. Mensen wonen hier met veel plezier en bij het

zoeken naar een (nieuwe) woning kijken ze over de grenzen van hun eigen

gemeente heen. Er zijn binnen de regio drie samenhangende woongebieden

te onderscheiden, waarbinnen een groot deel van de verhuisbewegingen

plaatsvindt: Arnhem en omstreken, Nijmegen en omstreken en de Liemers.

De komende jaren zal de vraag naar woningen in onze regio flink stijgen,

vooral in de stedelijke milieus. Om vraag en aanbod zowel in kwantitatief

als kwalitatief opzicht goed op elkaar af te stemmen, moet er dan ook beleid

worden gemaakt dat de gemeentegrenzen overstijgt.

SAMENSTELLING WONINGVOORRAAD NAAR TYPE

ANNO

2015

RIJWONING

2-1 KAP WONING

VRIJSTAAND

APPARTEMENT

45%

15%

11%

29%

24 GEZONDE GROEI

More magazines by this user