Gezonde Groei

regioarnhemnijmegen

Nergens in Nederland komen economische kracht, stedelijke dynamiek en een fantastische leefomgeving zo vanzelfsprekend samen als in de regio Arnhem-Nijmegen.
Het magazine Gezonde Groei verscheen in juni 2018. Het toont u de kracht van de regio en de meerwaarde van regionale samenwerking.

Economie

DE OPGAVE

De Regio Arnhem Nijmegen is de motor van de economie in Oost-Nederland.

Gunstig gelegen tussen de Randstad en Noordrijn-Westfalen, vormt dit

gebied de natuurlijke schakel tussen Nederland en Duitsland. En met de

topsectoren health en energy levert de regio een belangrijke bijdrage aan de

internationale concurrentiepositie van Nederland. Om deze positie structureel

te behouden en te versterken, is een gezamenlijke inspanning nodig van

ondernemers, onderwijsinstellingen en de 18 gemeenten. Daarbij moeten de

gemeenschappelijke economische opgaven nadrukkelijk in samenhang worden

bezien met de thema’s wonen, mobiliteit en duurzaamheid.

We richten ons hierbij op vier onderdelen:

1. Versterking van het vestigingsklimaat.

2. Ruimte voor bedrijvigheid, met afstemming

over de programmering van bedrijventerreinen,

detailhandel en kantoren.

3. Stimuleren van de werkgelegenheid.

4. Externe financiering.

ECONOMISCHE GROEI:

3,2%

(LANDELIJK 3,2%)

ANNO

2017

WAT IS ER AL GEBEURD?

Het portefeuillehoudersoverleg Economie heeft zich ontwikkeld tot een centrale

schakel in het economisch speelveld van de regio, om verbindingen te leggen

en activiteiten op te schalen. Daartoe wordt onder andere een goede relatie

onderhouden met The Economic Board en Bureau Brussel. De afgelopen

periode is vooral hard gewerkt aan het opstellen van het Regionaal Programma

Werklocaties (RPW). Doel van het RPW is het zorgen voor een goede onderlinge

afstemming en een goed evenwicht tussen vraag en aanbod in de regio van

bedrijventerreinen, detailhandel en kantoren.

32 GEZONDE GROEI

More magazines by this user