2019

ralph.nijssen

INFORMATIECENTRUM DUURZAAM EN EENOVATIE

EENOVATIEVE EENVOUD IN DUURZAME TECHNIEKEN


UITDAGING ENERGIETRANSITIE

▪ Noord-Holland heeft 2.831.182 inwoners

▪ Noord-Holland heeft 1.318.336 woningen

▪ Die staan in 47 gemeenten

▪ Noord-Holland heeft 9.825 hectare bedrijventerrein

▪ Met daarop 319.145 bedrijven

▪ Noord-Holland heeft 1.119.410 geregistreerde personenauto’s

▪ Die in de toekomst allemaal opgeladen moeten worden!


WELKE MOGELIJKHEDEN WORDEN ER NU GEBODEN?

▪ Zonnepanelen

▪ Zonneboilers

▪ Warmtepompen

▪ Warmtenetten

▪ Biocentrale

▪ Isolatieoplossingen

▪ Ionisatiepompen

Uitdagingen Uitdagingen Uitdagingen

Duur Technisch Tijd

Lawaai Opleidingen Haalbaarheid

Onderhoud Materialen Oplossing

▪ Hybridepompen

▪ Pelletkachels


IDEE GELOOFT IN DE EENVOUD VAN DUURZAME TECHNIEK

▪ Een goed advies bespaart energie en euro’s

▪ Lange levensduur en onderhoudsvrij

▪ Eenvoudige Eenovatieve installaties

▪ Zonnepanelen (zonder overbelasting van het net)

▪ Infraroodverwarming

▪ LED verlichting

Een goed

advies en

ontwerp is

belangrijk!

Wat is de

energie

behoefte

daadwerkelijk?

Duurzaam in

aanschaf en techniek,

met de eenvoud van

een paperclip!


INFRAROODVERWARMING – PANELEN – IR FOLIE

ONVERWOESTBAAR – ONDERHOUDSVRIJ - ONZICHTBAAR


ECO ENERGY SOLUTIONS

VISIONAIRS IN TECHNIEK!

ZONNEPANELEN EN LED VERLICHTING


HOE MOOI ZOU HET ZIJN?

MINIMAAL ENERGIEVERBRUIK

VERBRUIK EN INVESTEER MINIMAAL!

SAMENWERKEN EN KENNIS DELEN

ALS KRACHT EN OPLOSSING!


INSPIRATIE EN OORSPRONG VAN IDEE

VRAAG IN DE MARKT NAAR EENVOUDIGE TECHNIEK

EN OPLOSSINGEN M.B.T. DE ENERGIETRANSITIE

▪ Het zit in ons DNA

DE ENIGE BRON VAN KENNIS IS ERVARING

(ALBERT EINSTEIN 1879-1955)

▪ 22 jaar ervaring op het gebied van energie

▪ Verbazing over de huidige ontwerpen

▪ Graag goede initiatieven willen delen

▪ Infrarood Training Center opzetten

▪ Samenwerken als kracht en oplossing

▪ Antwoord op tekort aan kennis en technicie

▪ Totale onafhankelijkheid voor iedereen


INFORMATIECENTRUM DUURZAAM EN EENOVATIE

DUURZAAM KANTOOR MET ERVARING EN BELEVING

WELKE ERVARING, BELEVING EN EVENEMENTEN?

Het Informatiecentrum Duurzaam en EEnovatie:

• is met 200 m² expositieruimte het meest toonaangevende

kenniscentrum voor duurzaam installeren in Noord-Holland

• informeert particulieren, installateurs, aannemers,

projectontwikkelaars en architecten over alle relevante, actuele

duurzaamheidsaspecten

• verzorgt een directe koppeling tussen opdrachtgevers,

toeleveranciers, ontwerpers, adviseurs en belanghebbenden

• richt zich op kennistoepassing en samenwerking tussen de partijen

• stimuleert duurzame, innovatieve toepassingen

• ontwikkelt inspirerende toekomstvisies en innovaties

• is de schakel tussen theorie en praktijk, tussen vraag en aanbod

• toont op realistische wijze de praktische toepassing van duurzame

oplossingen

• is onafhankelijk!


Het Informatiecentrum Duurzaam en EEnovatie inspireert, informeert,

adviseert en verbindt alle partijen die betrokken zijn bij het duurzaam

(her)ontwikkelen en beheren van vastgoed en gebouw gebonden installaties,

van opdrachtgevers tot toeleveranciers, van zorginstellingen tot

onderwijsinstellingen en van bedrijf tot consument. Vraag en aanbod worden

bij elkaar gebracht, tijdens bezoeken en evenementen. Dit leidt tot meer kennis

bij onze klanten, partners, installateurs en worden de keuzes eenvoudiger en

betaalbaarder.

DUURZAAM-IDEE

IDEE beschikt over een voor iedereen toegankelijke locatie met een

inspirerende showroom van 200 m2, die een volledig overzicht biedt van de

nieuwste oplossingen op het gebied van duurzaam installeren en duurzaam

wonen. Deze opzet is uniek in Noord-Holland.

Als je het beste wil kies je voor idee!

In IDEE draait het om beleven, zien, horen en ervaren, maar ook om het

ontdekken van nieuwe installatiepartners. Met ruim 20 aangesloten partijen

stimuleert en faciliteert IDEE kennisdeling en samenwerkingsverbanden tussen

onderwijs, kennisinstellingen en het bedrijfsleven.


IDEE ,,HET BESTE ALTERNATIEF,,

IDEE is een one-stop-shop voor consumenten, WBV’s, installateurs,

aannemers, projectontwikkelaars en architecten voor onafhankelijk

advies en begeleiding bij verduurzaming. Dat betekent dat

consumenten geadviseerd en begeleid worden door een

onafhankelijke adviseur bij het opstellen van een plan van aanpak

om te komen tot een energiezuiniger huis of bedrijfspand.

ADVIES-ONTWERP-REALISATIE.

IDEE maakt duurzame mogelijkheden inzichtelijk.

IDEE is de schakel tussen vraag en oplossing.

Download onze besparings-app

Voor meer informatie zie website: www.DUURZAAM-IDEE.nl

Similar magazines