15.08.2019 Views

E magazine Makelaardij Thuis 57

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Colofon<br />

<strong>Thuis</strong>nieuws is een initiatief<br />

van <strong>Makelaardij</strong> <strong>Thuis</strong> en<br />

verschijnt maandelijks digitaal<br />

en op afhaalniveau bij ons<br />

kantoor.<br />

Aan de inhoud van<br />

<strong>Thuis</strong>nieuws kunnen geen<br />

rechten worden ontleend. De<br />

onroerend goed advertenties<br />

zijn uitsluitend bedoeld als<br />

uitnodiging voor een<br />

bezichtiging van<br />

het betreffende object.<br />

Productie:<br />

Makelaars.media<br />

T.: 024 - 373 85 05<br />

E.: info@makelaars.media<br />

www.makelaars.media<br />

Beste lezer,<br />

Inmiddels is de zomervakantie voor de<br />

meesten achter de rug. Ik hoop dat u, net als<br />

wij, terug kunnen kijken op een fijne<br />

vakantie! Wij hopen op een heerlijke nazomer.<br />

De zomerperiode was ondanks de vakantie<br />

een drukke periode bij ons op kantoor. Wij<br />

hebben veel (ver)kopers blij gemaakt met de<br />

verkoop of aankoop van hun woning.<br />

Veel aspirant kopers nemen juist tijdens de<br />

vakantie de beslissing om te gaan verhuizen en<br />

gaan dan op zoek naar hun droomwoning. Dit is<br />

voor verkopers een uitgelezen kans om hun<br />

woning te gaan verkopen. Een goede<br />

verkoopstrategie en begeleiding bij verkoop is van<br />

essentieel belang. Zowel voor aankoop als verkoop<br />

bent u bij ons kantoor aan het juiste adres!<br />

NVM Open Huizen dag<br />

De eerstvolgende landelijke NVM Open Huizen<br />

dag komt in zicht. Op zaterdag 5 oktober 2019<br />

kunt u tussen 11.00 en 15.00 uur veel huizen<br />

zonder afspraak vrijblijvend bezichtigen. Noteer<br />

deze datum alvast in uw agenda!<br />

Het biedt u als woningzoeker de kans om snel en<br />

efficiënt uw mogelijke nieuwe woning te ervaren.<br />

Natuurlijk, online met alle foto’s en video’s krijgt u<br />

al een goed beeld, maar het verliefd worden lukt<br />

alleen bij een ‘fysieke’ ontmoeting…. Grijp dus<br />

deze kans en kom langs!<br />

Wat u ook zoekt; <strong>Makelaardij</strong> <strong>Thuis</strong> is van<br />

alle markten <strong>Thuis</strong>!<br />

Met enthousiaste groet,<br />

Het team van <strong>Makelaardij</strong> <strong>Thuis</strong><br />

<strong>Makelaardij</strong> <strong>Thuis</strong><br />

Westhavenkade 14<br />

3131 AB VLAARDINGEN<br />

T.: :010 - 474 37 71<br />

E.: info@makelaardij-thuis.nl<br />

thuisinvlaardingen<br />

thuisinwonen<br />

MAKELAARDIJ-THUIS.NL

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!