VormingplusMZW_programmazine2019.4

maartenv

Het vormingsaanbod van Vormingplus Midden- en Zuid-West-Vlaanderen (okt-nov-dec 2019). Met aandacht voor het interactief theaterproject rond burn-out en de initiatieven in het kader van het project Bloedtest.

PROGRAMMAZINE - OKT/NOV/DEC 2019

bpost

PB- PP B-06487

BELGIE(N) - BELGIQUE

AFGIFTEKANTOOR KORTRIJK MAIL | DOENAERTSTRAAT 13 | 8500 KORTRIJK | P3A9210 - Foto: Flo Vandenbussche

DE KANARIE IN DE KOOLMIJN:

INTERACTIEVE THEATERVOORSTELLING

OVER BURN-OUT

HEROVER JE ONLINE PRIVACY:

THEMA-AVOND

HET NAJAAR VAN

UNITED PERFECTION


VOORWOORD

BRAVE NEW

WORLD

“O Wonder! How many goodly creatures are

there here! How beauteous mankind is! O

brave new world, that had such people in it!”

Het zijn de woorden van Shakespeare

die John Savage herhaalt in het

boek ‘Brave New World’ van Aldous

Huxley. Savage is een personage in

de sciencefictionroman uit 1932 die zich afspeelt

in een toekomstige wereld, beheerst door

technologie en rationalisme. Savage spreekt

ze uit op het moment dat hij nog meent in een

prachtige wereld terecht te zijn gekomen. Het zijn

woorden die mij aan het denken zetten. Welke

gevolgen heeft onze drang naar perfectie in deze

maatschappij?

Het is fantastisch om te zien hoe snel ontwikkelingen

op wetenschappelijk en technologisch

vlak elkaar opvolgen, en hoe ze ons op het eerste

zicht kunnen vooruit helpen. Diverse digitale

middelen zorgen ervoor dat we ten allen tijde in

contact staan met elkaar. De techniek brengt ons

dichterbij, algoritmes gaan ons gedrag voorspellen.

Een simpele prik tijdens de zwangerschap

geeft ons feitelijk uitsluitsel over het al dan niet

hebben van een extra chromosoom 21, 18 of 13.

Niets meer, maar ook niets minder.

En daarna? Daarna is het steeds aan ons. Op

dat moment moeten we zelf beslissen, moeten

we zelf verantwoordelijkheid opnemen en er

zelf (mede)menselijkheid aan toevoegen. Op

dat moment moeten we kunnen spreken met

anderen, van gedachten kunnen wisselen.

Dan moeten we ons terechte vragen stellen en

grenzen kunnen trekken. Op dat moment moeten

we onszelf kunnen beschermen.

Laat dit dus een warme oproep zijn. Een oproep

om mee te denken en mee te doen. Zodat (mede)

menselijkheid zijn plaats krijgt. ■

Nele Descheemaeker

bestuurslid Vormingplus MZW

VORMINGPLUS | 3


INHOUD

PERSOON & RELATIE

6 Burn-out: Een repetitie

voor verandering

Interview met Conny Vercaigne en Lucas

Vandenbussche.

12 DES

Wonderhormoon of horrorhormoon?

TE HUUR

13 Ruimte te huur bij

Vormingplus in Kortrijk

Vanaf 1 januari 2020.

DIGITAAL & MEDIA

14 Herover je online privacy

Thema-avond.

UNITED PERFECTION

10 Het najaar van United Perfection

RONDOM PRISON

16 Rondom Prison

4 | VORMINGPLUS


17 Parlé Détiné

Fatih De Vos.

MAATSCHAPPIJ & MILIEU

FILOSOFIE & ZINGEVING

20 FiloSofa

Voor het geluk geboren?

18 Dag van verzet

tegen armoede in Menen

KUNST & CULTUUR

21 Denken voorbij de mens

19 Take good care of my baby

Kortfilm met nabespreking.

PROGRAMMA

22 Aanbod van okt t.e.m. dec

VORMINGPLUS | 5


PERSOON & RELATIE

BURN-OUT: EEN REPETITIE

VOOR VERANDERING

Interview met Conny Vercaigne en

Lucas Vandenbussche

‘De kanarie in de koolmijn’ heet het project

rond burn-out dat de voorbije maanden in

relatieve stilte van start ging. Maar schijn

bedriegt; een groep mensen met burn-out-ervaring

werkte in het voorjaar aan het schrijven

van een theaterscript. Een (deels) andere

groep bereidt zich nu al enkele maanden voor

om het stuk dit najaar op te voeren op een

6-tal plaatsen in Zuid- en Midden-West-Vlaanderen.

Flickr.com - listingslab

Conny Vercaigne, stafmedewerker bij

Vormingplus, ondersteunde de groep.

Want werken met mensen die soms

nog volop in een burn-out zitten, is

niet evident. “Wanneer mensen met een eigen

verhaal aan de slag gaan, ligt dat gevoelig. Dat

raakt, is kwetsbaar en vraagt dus zorg.”

Waarom gaat Vormingplus met dit thema aan

de slag? “We zetten al jaren in op vormingen om

mensen te leren omgaan met stress en

6 | VORMINGPLUS


PERSOON & RELATIE

© Flo Vandenbussche

“Forumtheater koppelt

realiteit aan droom,

en maakt het thema

burn-out bespreekbaar

tussen mensen”

Lucas Vandenbussche

om grenzen te stellen. Dat is heel belangrijk,

maar het is niet voldoende. Je kunt vaardigheden

ontwikkelen om met stress om te gaan, maar als

men je dagelijks op een rollercoaster zet gaat er

toch iets knappen. Dan gaat het verder dan een

puur individueel probleem.

We zien meer en meer mensen bij ons vorming

volgen die uit het economische systeem vallen.

Dat zijn mensen uit verschillende geledingen van

de maatschappij. Voor ons is dat een weerspiegeling

van wat zich in de samenleving voordoet

en een extra impuls om met het thema iets te

doen. Ik denk dat het belangrijk is om de verschillende

gezichten van burn-out te laten zien, en

hoe divers die zich toont in onze samenleving.”

Vergis je niet: de voorstelling wordt geen klassiek

theater. Er bestaat een naam voor, zelfs twee:

forumtheater of inspringtheater. Deze vorm

van interactief theater ontstond in de jaren

’70 in Brazilië en kende sindsdien wereldwijd

navolging.

Maar wat mag je precies verwachten, en waar

zit het verschil met klassiek theater? Lucas

Vandenbussche, theatermaker en begeleider

van dit traject, legt het uit: "Forumtheater is een

andere manier van kijken naar theater. Je bent

geen spectator, maar een spectactor, geen

toehoorder maar een medestander. Allereerst

omdat je meestal iets te maken hebt met het

onderwerp. Ten tweede omdat jijzelf of iemand

uit het publiek iets kan wijzigen aan het script

en aan de gang van zaken op de speelvloer. Op

die manier ben je geëngageerd en er emotioneel

meer bij betrokken.”

VORMINGPLUS | 7


PERSOON & RELATIE

© Flo Vandenbussche

“We willen de

verschillende

gezichten van

burn-out laten zien”

Conny Vercaigne

“Ik leg op voorhand het verloop van de voorstelling

uit. We spelen afzonderlijke scènes van

telkens 1,5 à 3 minuten. In elke scène zit een

dilemma. Daarna vraag ik telkens aan het

publiek: is deze scène herkenbaar? Is er iemand

die de situatie zou kunnen verbeteren? En dan

kan die persoon een personage op de speelvloer

vervangen, letterlijk inspringen dus. Vaak vraag

ik daarna aan de acteur die de oorspronkelijke

scène speelde: heb je het gevoel dat de situatie

voor jou is verbeterd? Dat kan ik ook aan het

publiek vragen. En zo kan er een nieuwe inspringer

komen die een andere praktijk inbrengt,

meestal voortbouwend op het oorspronkelijke

script.”

8 | VORMINGPLUS


PERSOON & RELATIE

"Ik ben de moderator, ik probeer mensen te doen

praten en hen een mening te doen geven.

Ik laat de meningen naast elkaar staan. Ik

wil eerst en vooral dat mensen zien hoe een

burn-out zich manifesteert en er daardoor over

nadenken. En als verschillende mensen in het

publiek inspringen in dezelfde scène, krijgen we

met zijn allen verschillende praktijken te zien die

naast elkaar staan. De toeschouwers kunnen

dan beseffen hoe zij het in de eigen reële situatie

zouden aanpakken. We zoeken niet het ideaal,

wel wat mogelijk is."

'De kanarie in de koolmijn' komt tot stand i.s.m.

ABVV West-Vlaanderen, Kenniscentrum ARhus,

CC Het SPOOR (Harelbeke), CC De Steiger

(Menen), CC Wevelgem, CM Zuid-West Vlaanderen,

De Lochting, Femma, Huis van de Mens

Kortrijk, KVLV, vrouwen met vaart, Mentor, STAM,

Waerbeke en Projectvereniging BIE.

Het project wordt ondersteund door de Vlaamse

Overheid.

Het script van het theater werd bijeen gepend

door een groep mensen met burn-outervaring.

Lucas Vandenbussche zorgde ervoor dat de

verschillende aspecten van burn-out aan bod

kwamen, dat de persoonlijke verhalen universeler

werden, en dat elke scène het dilemma

bevatte waar het publiek tijdens de voorstelling

mee aan de slag gaat.

Is inspringtheater een aanklacht tegen de

maatschappij? Lucas Vandenbussche is stellig in

zijn antwoord. "Het is geen aanklacht, want een

aanklacht verandert bijna niets. Forumtheater

is de realiteit herspelen en er een nieuw beeld

van maken. Het is reflecteren over die realiteit én

dromen. Forumtheater maakt zowel de realiteit

als de droom bewust, en maakt het thema

bespreekbaar tussen mensen. Het is ‘rehearsal

for reality’, een repetitie voor verandering. Het

moet over de actie en de verandering gaan. En

dat gebeurt vanuit de modus van verandering die

aanwezig is bij de mensen in de zaal. Afhankelijk

van het publiek krijg je telkens andere oplossingen.

Het schrijven van het script gaat in zekere zin

verder tijdens de voorstelling." ■

Interview: Maarten Vanhee

Volg het traject via burnoutkanarie.be. Daar lees

je ook het volledige interview.

DE VOORSTELLING WORDT 5 KEER

GESPEELD:

yy

yy

yy

yy

yy

op donderdag 7 november

20 u: SWOK, Staden

dinsdag 12 november

20 u: CC Gildhof, Tielt

dinsdag 26 november

20 u: OC De Schouw, Lichtervelde

donderdag 28 november

20.15 u: OC De Stekke, Moorsele

woensdag 4 december

20 u: CC Het SPOOR, Harelbeke

Inschrijven voor de voorstellingen kan

rechtstreeks bij de locaties waar de

voorstelling wordt gespeeld. Kijk op

burnoutkanarie.be voor alle praktische

info.

Op donderdag 12 december wordt het

eerste jaar van dit project afgerond in

Kenniscentrum ARhus in Roeselare.

Hierover hoor je binnenkort méér.

VORMINGPLUS | 9


UNITED PERFECTION

HET NAJAAR VAN UNITED PERFECTION

Nieuwe medische ontwikkelingen zoals de NIP-test (waarmee zwangere vrouwen zich kunnen

laten testen op o.m. het syndroom van Down bij hun kind) bieden kansen en mogelijkheden.

Tegelijk stellen ze ons als mens en maatschappij voor nieuwe ethische en emotionele dilemma’s.

Onvermijdelijk en geleidelijk aan verandert het de maatschappelijke kijk op wat (niet) ‘hoort’ of

(niet) ‘passend’ is.

De beweging ‘United Perfection’ (UP) wil

het maatschappelijk debat hierover

voeren met het brede publiek, zonder

stelling in te nemen voor of tegen de

NIP-test. UP laat hierbij expliciet de stem van

mensen die van dichtbij betrokken zijn bij het

thema horen: koppels, zwangere vrouwen,

mensen met een beperking, artsen, journalisten,

wetenschappers,…

UP, dat is een samenwerking tussen Konekt vzw,

Vormingplus Midden- en Zuid-West-Vlaanderen,

Kunstenaarscollectief Het Pakt, verhalenmaakster

Jasmien Aernout, Hogeschool Vives en vzw

Wit.h. Een samenwerking die gekaderd is binnen

het artistieke project (en de tentoonstelling)

‘Bloedtest’ van vzw Wit.h en Museum Dr. Guislain,

en tot stand komt dankzij vele partners w.o.

kunstencentrum BUDA en Passerelle.

UP ging spectaculair van start met de artistieke

actie van Het Pakt: de inhuldiging van de

Meridiaan van de Trisomie op 21 maart (Wereld

Downsyndroom Dag) door de laatste piloot

met het Down-syndroom. Hij werd op de grond

verwelkomd door burgers en politici van alle

gemeenten waar het vliegtuig overvloog.

Dit najaar zwengelt UP het publieke debat verder

aan, en trekt hiervoor de openbare ruimte in

van de regio. Dat doen we met de bakfiets.

Onderweg toveren we een reizende tentoonstelling

tevoorschijn, zetten reflectietafels op, laten

de podcast TRILLINGEN horen en er zijn lezingen

en films.

In tussentijd vormde Konekt vzw een onderzoeksteam

van 3 mensen met een beperking.

Dat onderzocht ‘de mate van gelukkig zijn’ bij

mensen met een beperking, sprak met hen over

'de perfecte mens’ en peilde naar hun dromen

en wensen.

Vormingplus MZW zet diverse reflectietafels op

touw, samen met lokale actoren, culturele verenigingen,

hogescholen en universiteiten,

10 | VORMINGPLUS


UNITED PERFECTION

© Het Pakt. Foto: Maarten Caesens.

… Deelnemers gaan er met elkaar in dialoog,

wisselen meningen uit en delen visies en ervaringen

rond het thema.

Verhalenmaakster Jasmien Aernout (Braakbal)

praatte met mensen die ooit voor de keuze

werden gesteld na een positieve NIP-test. Ze wou

horen hoe zij en hun omgeving dit beslissingsproces

hebben beleefd, ongeacht de beslissing

die werd genomen. Het resultaat is de podcast

TRILLINGEN, een reeks audioverhalen waarin

Jasmien haar ervaringen tijdens het werken

aan dit project combineert met de verhalen en

getuigenissen.

Hieronder lees je een fragment uit de proloog,

een tipje van de sluier...

“Een stemvork - ik heb dat nooit gehad, mijn

gehoor vertrouwde op een apparaatje op batterijen

- heeft op mij een ijzig nazinderend effect.

Maar op dit moment heb ik het nodig. Wikipedia

zegt dat een stemvork ‘zo is geconstrueerd dat

de toon nauwelijks afhangt van temperatuur

en luchtvochtigheid’. De vork stelt ons in staat in

alle omstandigheden te kiezen voor trillingen die

potverdikke perfecte klanken benaderen. Maar ik

ben bezig met een project dat zich vragen stelt bij

perfectie, bij de perfecte mens. Bij keuzes die we

omwille van steeds betere technologieën moeten

maken. En ik wil daarover praten. Ik wil de stem

van zogenaamd valse klanken of verzwegen

trillingen laten horen. Alles is trilling, alles is

energie. We moeten onze unieke stemvorken

vastnemen en elkaar een tikje geven om onze

verhalen los te weken.

Mijn naam is Jasmien. Ik weet niks af van de

NIP-test, ik weet niks af van zwangerschapskeuzes,

ik weet niks af van het Downsyndroom.

Ik ben een verzamelaar op pad op zoek naar

ervaringen, over perfectie en imperfectie.“

Benieuwd naar het vervolg? Surf naar

Soundcloud.com en zoek naar ’Trillingen -

de stemvork’.

Op zaterdag 30 november hebben we trouwens

iets heel fijns in petto, maar wat dat wordt

houden we nog even geheim. Tot 20 oktober

kan je in Museum Dr. Guislain terecht voor de

tentoonstelling Bloedtest.

Hou bloedtest.org/up in de gaten voor het laatste

nieuws over UP. Meer info krijg je bij

kurt.declercq@vormingplus.be ■

VORMINGPLUS | 11


MAATSCHAPPIJ UNITED PERFECTION & MILIEU

© Elisabeth Boekaert

DES:

Wonderhormoon of

horrorhormoon?

Ben jij of je moeder geboren tussen 1947 en

1977? Dan bestaat de kans dat je je herkent in het

verhaal van DES (of diethylstilbestrol).

DES is een kunstmatig hormoon dat zwangere

vrouwen wereldwijd slikten om miskramen te

voorkomen. Maar dat deed het niet. Integendeel.

DES bleek zware schade aan te richten bij de

baby: afwijkingen aan de voortplantingsorganen,

vruchtbaarheids- en zwangerschapsproblemen,

kankers. Wereldwijd maakte DES minstens 11,7

miljoen slachtoffers. Ook in België zijn er 60 000 à

100 000 slachtoffers.

DES-dochter Anita Vandersmissen ijvert al sinds

de jaren '90 voor een erkenning van DES-slachtoffers

in België. Pano-journaliste Greet Pluymers

beet haar tanden vast in dit dossier en vroeg zich

af hoe het zo ver kon komen en hoe DES onzichtbaar

kon blijven terwijl de Belgische farmaceutische

producent de andere kant bleef uitkijken.

Intussen wordt duidelijk dat DES ook bij een

volgende generatie, de DES-kleinkinderen,

schade aanricht: hersenverlamming, ADHD,

mogelijk ook problemen met hart- en bloedvaten.

Voor de medische wereld is DES een voorafspiegeling

van wat andere hormoonverstorende

stoffen (zoals glyfosaat in Roundup) kunnen

veroorzaken in ons lichaam. ■

I.s.m. CM Zuid-West-Vlaanderen

DES: WONDERHORMOON OF

HORRORHORMOON?


Greet Pluymers en

yy

JJ

55

€ 7

Anita Vandersmissen

di 19 november 2019 - 19.30 u

Vormingplus, Wandelweg 11, Kortrijk

12 | VORMINGPLUS


TE HUUR

RUIMTE TE HUUR BIJ

VORMINGPLUS IN KORTRIJK

Vanaf 1 januari 2020

1E VERDIEPING (165 M²)

4 burelen aaneensluitend bereikbaar via gang:

totaal 165 m².

Bestaande uit:

• 2 leslokalen of

vergaderruimtes (44,2 m²: 9,7 m * 4,5 m)

• 1 kantoor toegankelijk vanaf trap- lifthal -

met scheidingswand (37m²)

• 1 casco-ruimte (39 m²)

GELIJKVLOERS

modern lokaal (50 m²) en een ruim gemeenschappelijk

cafetaria. ■

2E VERDIEPING (330 M²)

4 ruimtes aaneensluitend bereikbaar via gang:

totaal 165 m².

Bestaande uit:

• 2 burelen of grote vergaderruimtes (44,2 m²:

9,7 m * 4,5 m)

• 1 kantoor met scheidingswand (37 m²)

• 1 kantoor met scheidingswand (39 m²)

KIJK OP VORMINGPLUSMZW.BE VOOR

ALLE DETAILS.

Geïnteresseerd? Neem contact op met

nathalie.vanleuven@vormingplus.be of

guido.demeulenaere@vormingplus.be

VORMINGPLUS | 13


DIGITAAL & MEDIA

HEROVER JE ONLINE PRIVACY

Thema-avond

Privacy op het web, bestaat dat eigenlijk

wel? Wat je ook online doet: het wordt

in de gaten gehouden. Persoonlijke

informatie wordt verzameld en gebruikt

voor commerciële doeleinden. De persoonlijke

data die bedrijven als Google en Facebook op

grote schaal over ons doen en laten verzamelen,

wordt ingezet om te beïnvloeden wat we doen,

wat we kopen en zelfs op wie we stemmen. Een

beknotting van onze privacy en een beperking

van onze keuzevrijheid.

Kunnen we er nog iets aan doen? Onze privacy

staat misschien met een half been in het graf, ze

is nog niet helemaal dood en begraven, aldus

Jan Walraven, onderzoeksjournalist bij Apache

en auteur van het boek ‘De diefstal van de eeuw’.

Walraven geeft de aftrap van een thema-avond

rond online privacy. Tijdens deze gratis avond kan

je verschillende korte workshops volgen die je op

weg helpen om je privacy beter af te schermen.

We geven praktische tips, tonen alternatieven

en zetten je op weg om heel concrete acties te

ondernemen.

ONDER MEER DE VOLGENDE THEMA’S KOMEN

AAN BOD IN DE WORKSHOPS:

• Wachtwoordbeheer e.a.

authenticatiemethodes

Veilige wachtwoorden, wachtwoordbeheerders,

tweefactor-authenticatie, biometrische

authenticatie (fingerprint/touchID en faceID),

Istme, eID, ...

• Veilig gebruik van

draadloze verbindingen

Versleuteld surfen (https), wifi-netwerken en

hotspots (o.a. WPA2/AES, WPS), veilig met

NFC betalen, ...

• Je privacy verhogen in

Chrome of Firefox (deel 1)

Gegevens beheren/wissen: wachtwoorden,

geschiedenis, cookies, formuliergegevens,

cache. Synchronisatie (Google- of Firefox-account),

incognito-/privévenster, ...

• Je privacy verhogen in

Chrome of Firefox (deel 2)

Een selectie van enkele extensies zoals

uBlock Origin, Privacy Badger,

Ghostery, HTTPS Everywhere, NoScript,

14 | VORMINGPLUS


DIGITAAL & MEDIA

Facebook Container, Google Container, ...

• Een demo van privacy-vriendelijke

webdiensten

DuckDuckGo / Startpage, Protonmail,

Tutanota, Guerilla Mail, Firefox Send, Bitwarden,

...

• Een demo van privacytools (software)

voor Windows & Android

KeePass, VeraCrypt / EncFS, OpenVPN,

Syncthing, Blokada, ...

• Privacycheck van je Android-smartphone

• Privacycheck van je Google-account

Deze thema-avond wordt georganiseerd i.s.m.

bibliotheek Kortrijk, Vrijzinnig Centrum Mozaïek

en Amnesty International afdeling Kortrijk. ■

HEROVER JE ONLINE PRIVACY:

THEMA-AVOND

yy

di 12 november 2019 - 19.00

JJ

VC Mozaïek, Overleiestraat 15A,

Kortrijk

55

Gratis toegang

VORMINGPLUS | 15


RONDOM PRISON

Rond het beladen (ethische) thema ‘misdaad,

straf en herstel’ vervallen burgers en media vaak

in een zeer gepolariseerd verhaal. Met ‘Rondom

Prison’ stellen we de vraag hoe we hier als

samenleving mee omgaan, nu en in de toekomst.

‘Rondom Prison’ daagt ook dit najaar weer uit tot

genuanceerde reflectie, verdieping en dialoog

omtrent deze maatschappelijke uitdaging, en

schept kansen om gesloten werelden een stukje

te openen. We hebben heel wat moois in petto:

een open debat, filosoferen achter tralies, de film

‘Jagten’, Parlé Détiné, een bezoek aan de Kazerne

Dossin, ‘Achter de Spiegel’ met Moderator vzw, ...

Info over Rondom Prison en alle partners vind je

op rondomprison.wordpress.com/.

Meer info: kurt.declercq@vormingplus.be

WAT DOET DE GEVANGENIS

MET EEN MENS?

Open debat

Over gevangenissen, gedetineerden

en de mensen die er werken, weten

we doorgaans niet veel meer dan

wat ons via (straffe) verhalen, films en

media bereikt.

Tijdens dit debat gaan experten die deze gesloten

wereld vanuit verschillende invalshoeken

kennen, met elkaar en met het publiek een open

dialoog aan, over alles wat met de gevangenis(straffen)

te maken heeft.

Wordt er te licht omgegaan met gevangenisstraffen,

bijvoorbeeld in het geval van herhaalde

flagrante inbreuken op de verkeersregels?

Werken alternatieve straffen beter? Beïnvloedt de

maatschappelijke gevoeligheid van het moment

de uitspraken? … En de hamvraag: wat doet een

gevangenisstraf met een mens?

Volgende panelleden gaan met elkaar en met

het publiek in gesprek:

• Christiaan De Vidts (gevangenisdirecteur

PLC Ruiselede)

• Hélène De Vos (criminologe Leuvens

Instituut voor Criminologie K.U.Leuven /

vzw De Huizen)

• Strafrechtadvocaat Pieter-Bram Lagae

(Van Steenbrugge Advocaten)

• Een onderzoeksrechter

Een initiatief van UPV Wetenschapspopularisering,

in samenwerking met VC Mozaïek, UPV-kern

Kortrijk en de partners van Rondom Prison. ■

WAT DOET DE GEVANGENIS MET EEN

MENS? OPEN DEBAT

yy

wo 23 oktober 2019 - 19.30 u

JJ

VC Mozaïek, Overleiestraat 15A,

Kortrijk

55

€ 5

16 | VORMINGPLUS


RONDOM PRISON

© Michiel Devijver | Iedereen Leest

PARLÉ DÉTINÉ

Fatih De Vos

Rapper en socioloog Fatih De Vos is een kind van

de Rabottorens in Gent, het ‘dorp in de hoogte’

dat onlangs tegen de vlakte ging. Hij ziet zichzelf

als “een wandelende brug tussen culturen en

gemeenschappen”. Fatih omschrijft zijn vader

als een traditionele, conservatieve Turk en zijn

moeder als een traditionele Vlaamse. “Tegenwoordig

is het geen uitzondering meer om

tussen twee culturen op te groeien, iedereen doet

het met elkaar. Dat is positief, ik vind dat de max.

Maar in die tijd had ik geen stabiele gezinssituatie,

dat maakte het moeilijker.”

Hij kroop in zijn pen en schreef erover. Over hoe

weinig evident het is om in die mini-samenleving

op te groeien met enerzijds zo veel verschillende

verwachtingen en tegelijk zo verlammend weinig.

Vanuit een kwetsbare positie en met een zware

rugzak ontgroeide Fatih de statistieken. De rapper

werd socioloog en combineerde zijn passies.

“Ik praat niet over big booties, of poen pakken.

Ik probeer de maatschappij in mijn gedichten te

vatten in de taal van het beton, ’t echte harde,

harde leven. Soms geven, soms nemen, soms

lachen, soms wenen.”

Op 17 november komt Fatih De Vos zijn

persoonlijke verhaal vertellen, welke persoonlijke

keuzes en uitdagingen er op zijn pad

kwamen en hoe deze kleur gaven aan zijn

ontwikkeling als mens. ■

PARLÉ DÉTINÉ: FATIH DE VOS

yy

zo 17 november 2019 - 13.45u

JJ

55

€ 6

Penitentiair Landbouwcentrum,

Bruggesteenweg 128, Ruiselede

VORMINGPLUS | 17


MAATSCHAPPIJ & MILIEU

DAG VAN VERZET

TEGEN ARMOEDE IN

MENEN

De strijd tegen armoede en maatschappelijke

uitsluiting moet telkens opnieuw onder

de aandacht worden gebracht. Het jaarlijkse

hoogtepunt hiervan is 17 oktober, wanneer

steden en gemeenten overal ter wereld het verzet

tegen armoede in de verf zetten. In Menen resulteerde

een samenwerking tussen verschillende

culturele en sociale partners de voorbije jaren in

een poëzieproject en een tentoonstelling.

plaatsen in Menen te zingen. Op 17 oktober 's

avonds komt het koor thuis bij De Figuranten,

waar het lied, samen met heel wat andere strijdliederen,

zal worden gezongen voor een publiek.

Het inclusief koor komt tot stand door een

samenwerking tussen Welzijnsschakel Grenslicht,

Bibliotheek Menen, De Figuranten, CC De Steiger,

Uit De Marge vzw, Psychiatrisch Centrum Menen,

Academie voor Beeld, Muziek en Woord Stad

Menen, Inloopteam Het Hoekhuis, Vormingplus

MZW, Stad en OCMW Menen, LDC Allegro en

woonzorgcentrum Andante - IVA Zorg, CAW

Zuid-West-Vlaanderen vzw. ■

Meer info: kurt.declercq@vormingplus.be

Dit jaar ziet een inclusief koor, bestaande uit

mensen met en zonder armoede-ervaring,

het licht. Het koor maakt een strijdlied over wat

het betekent om in armoede te leven. Het lied

verspreiden ze onder scholen, verenigingen,

buren en vriendengroepen,... met de vraag het

lied op 17 oktober overdag op verschillende

INCLUSIEF KOOR: CONCERT

yy

do 17 oktober 2019 - 19.00 u

JJ

De Figuranten, Wervikstraat 209,

Menen

55

Gratis toegang

18 | VORMINGPLUS


MAATSCHAPPIJ & MILIEU

TAKE GOOD CARE

OF MY BABY

Kortfilm met

nabespreking

De kortfilm ‘Take good care of my baby’ ontstond

in De Nieuwe Stad, een bijzondere wijk in

Oostende. Een eiland in de stad met hoogbouw,

een doolhof van sociale woningen, voetbalpleintjes

en smalle achterafsteegjes. Kwetsbaarheid

wordt er gecompenseerd met een stevige dosis

authenticiteit, humor en solidariteit.

Regisseur Nicolas Daenens en schrijfster An

De Gruyter doken samen met kleinVerhaal en

Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen een

aantal maanden onder in De Nieuwe Stad om

er met de bewoners een kortfilm te maken die

de eigenheid en kracht van hun wijk zichtbaar

maakt voor de 'buitenwereld'.

Het is een verhaal op het lijf van de buurt

geschreven: het relaas van een alleenstaande

moeder die haar leven op rails tracht te krijgen

en daarbij de hulp krijgt van de wijk. Een warm

verhaal zonder franjes, soms fragiel en pijnlijk,

maar steeds hoopvol.

Na de filmvoorstelling gaan we met elkaar in

gesprek over solidariteit en kansarmoede.

I.s.m. bibliotheek Menen i.k.v. de Werelddag van

verzet tegen armoede in Menen. ■

Meer info: kurt.declercq@vormingplus.be

‘TAKE GOOD CARE OF MY BABY’:

KORTFILM MET NABESPREKING

yy

JJ

do 10 oktober 2019 - 19.00 u

Bibliotheek, Waalvest 1, Menen

55

Gratis toegang

VORMINGPLUS | 19


FILOSOFIE & ZINGEVING

Flickr.com - Bernard Spragg

FILOSOFA

Voor het geluk

geboren?

Neem plaats in de FiloSofa, waar je je filosofische

vaardigheden aanscherpt (premissen checken,

argumenten opbouwen, logisch redeneren).

Je wisselt van gedachten over uit het leven

gegrepen thema’s zoals liefde en geluk, troost

en schoonheid, normen en waarden, rechtvaardigheid…

Je verhoogt daarbij je kritische zin: hoe

stelliger de bewering, des de meer twijfel haar te

beurt valt.

De gespreksbegeleider bewaakt de focus, helpt

je je argumenten te verhelderen of nuance toe

te voegen, en zorgt ervoor dat de conversatie

steeds in respect en wederkerigheid verloopt. De

moderator legt ook regelmatig linken met filosofie

als traditie: welke inzichten nemen we best mee

van notoire filosofen of filosofische stromingen?

Dit najaar reflecteren we over geluk. Spontaan

komen allerlei filosofische vragen bovendrijven:

is de mens geboren om gelukkig te zijn? Is

geluk iets om na te streven, iets dat je overkomt?

Behoort geluk tot de essentie van mens-zijn? Kan

je een zinvol leven uitbouwen zonder geluk? Is

ongeluk zinloos...? Het houdt ook het spanningsveld

open of geluk hier het 'gelukkige leven is' of

het toeval (la chance of le bonheur). En hebben

die twee iets te maken met elkaar? Of nog, moet

je geluk hebben om geluk te vinden of om gelukkig

te zijn? ■

FILOSOFA: VOOR HET GELUK GEBOREN?


yy

yy

55

€ 5

Matthijs Roets en Kristof Dewaele

di 15 oktober 2019 - 19.30 u

(Roeselare)

wo 13 november 2019 - 19.30 u

(Kortrijk)

20 | VORMINGPLUS


KUNST & CULTUUR

DENKEN VOORBIJ

DE MENS

Je kunt er niet meer omheen: de mens staat niet

langer in het midden, het aloude, vertrouwde

antropocentrisme heeft afgedaan… We mogen

onszelf dan wel naar de uitgang wijzen, we

glippen altijd weer langs de achterdeur binnen.

Hoe verhouden we ons tot de talloze ecologische,

technologische en culturele vraagstukken die

vandaag op ons afkomen? Dreigt de Apocalyps?

Of kan Moeder Aarde - of wie of wat dan ook

- het tij alsnog keren? En welke rol spelen wij,

mensen, hierbij?

In deze nieuwe reeks nodigt cultuurhistoricus

en antropoloog Joris Capenberghs je uit je

blik te verruimen en anders te denken over de

aanwezigheid en de toekomst van de mens op

aarde. Indien mogelijk, vertrekt hij van recente

publicaties die deze thematiek vanuit een heel

eigen invalshoek behandelen. De avonden zijn

opgevat als inleidingen in het gedachtegoed

van de verschillende auteurs. Wie de besproken

publicaties vooraf heeft gelezen, heeft zeker baat

bij deze lezingen. En alle anderen vinden hopelijk

ook de weg naar de bibliotheek of de boekhandel.


DENKEN VOORBIJ DE MENS:

REIZEN IN DE DIEPE TIJD -

ROBERT MACFARLANE

yy

wo 11 december 2019 - 19.30 u

DENKEN VOORBIJ DE MENS::

MIJN VRIEND DE PLANT -

ARJEN MULDER

yy


JJ

55

€ 10

wo 22 januari 2020 - 19.30 u

Joris Capenberghs

Vormingplus, Wandelweg 11, Kortrijk

VORMINGPLUS | 21


PROGRAMMA

MAATSCHAPPIJ & MILIEU

titel #sessies datum locatie docent prijs

MAATSCHAPPIJ

BROODJE ARHUS: Anne Provoost:

De koloniekinderen van de Westhoek

1 do 19/09 - 12.00 Roeselare Anne Provoost € 7

DE SCHEMERZONE: gesprekken over de actualiteit 1 ma 23/09 - 17.00 Kortrijk Maarten Vanhee €0

DE SCHEMERZONE: gesprekken over de actualiteit 1 ma 21/10 - 17.00 Kortrijk Maarten Vanhee €0

DE SCHEMERZONE: gesprekken over de actualiteit 1 ma 25/11 - 17.00 Kortrijk Maarten Vanhee €0

DE SCHEMERZONE: gesprekken over de actualiteit 1 ma 16/12 - 17.00 Kortrijk Maarten Vanhee €0

BOTERHAMMEN IN DE BIB: Wouter Lefebvre: ‘Onze lucht’ 1 do 19/9 - 12.00 Wevelgem Wouter Lefebvre €6

BOTERHAMMEN IN DE BIB: Wouter Lefebvre: ‘Onze lucht’ 1 do 26/09 - 12.15 Tielt Wouter Lefebvre €2.5

GEEN WATER UIT DE KRAAN, HOE KAN DAT? 1 do 3/10 - 14.30 Waregem Patrick Willems €3

BEZOEK EN RONDLEIDING KASWONING 1 za 5/10 - 10.00 Menen Plaatselijke Gids €10

MENSEN MAKEN DE STAD 1 wo 09/10 - 19.30 Waregem Dirk Holemans €3

'TAKE GOOD CARE OF MY BABY’: kortfilm met nabespreking 1 do 10/10 - 19.00 Menen €0

STADSWANDELING VAN OUD NAAR NIEUW 1 zo 13/10 - 14.30 Waregem Linda Vandevelde €3

DE EEUW VAN XI OF DE TOENEMENDE INVLOED VAN CHINA 1 ma 14/10 - 19.30 Menen Stefan Blommaert €7

BROODJE ARHUS: Dirk Draulans: Drummen op aarde 1 do 17/10 - 12.00 Roeselare Dirk Draulans €7

ONZE KUST ANDERS BEKEKEN: een virtuele reis 1 do 24-10 - 19.00 Harelbeke Jan Seys €3

22 | VORMINGPLUS


PROGRAMMA

UITSTAP NAAR ANTWERPEN 1 za 2/11 - 10.30 Antwerpen Plaatselijke Gids €36

HEROVER JE ONLINE PRIVACY (THEMA-AVOND) 1 di 12/11 - 19.00 Kortrijk

Jan Walraven, diverse

begeleiders

€0

ARHUMENTEN: Bruno De Wever:

De verwerking van WOII in Vlaanderen

1 di 12/11 - 20.00 Roeselare Bruno De Wever €7

DES: wonderhormoon of horrorhormoon? 1 di 19/11 - 19.30 Kortrijk

Greet Pluymers,

Anita Vandersmissen

€7

BROODJE ARHUS: Hajo Beeckman: Vlaanderen uit de knoop 1 do 21/11 - 12.15 Roeselare Hajo Beeckman €7

TOM SAUER OVER EXCLUSIE EN RADICALISERING 1 vr 22/11 - 19.30 Waregem Tom Sauer €7

DENKEN VOORBIJ DE MENS: Robert Macfarlane 1 wo 11/12 - 19.30 Kortrijk Joris Capenberghs €10

BROODJE ARHUS: Traliemama’s: Sabine De Vos 1 do 19/12 - 12.15 Roeselare Sabine De Vos €7

WAARHEEN MET DE DEMOCRATIE?

BOEKBABBEL: Yascha Mounk -

het volk tegenover de democratie

3 di 08/10 - 19.30 Kortrijk Nathalie Van Leuven €15

MANU CLAEYS: Red de democratie! 1 ma 14/10 - 19.30 Kortrijk Manu Claeys €10

ANDREAS TIREZ 1 ma 18/11 - 19.30 Kortrijk Andreas Tirez €10

TINNEKE BEECKMAN 1 do 12/03/20 - 19.30 Kortrijk Tinneke Beeckman €10

RONDOM PRISON

FILOCAFÉ 1 vr 04/10 - 18.45 Ruiselede Alex Klijn €3

WAT DOET EEN GEVANGENIS MET EEN MENS? OPEN DEBAT 1 wo 23/10 - 19.30 Kortrijk diverse sprekers €5

'JAGTEN’: film met nabespreking door experts 1 di 05/11 - 20.15 Kortrijk diverse sprekers €9

PARLÉ DÉTINÉ: Fatih De Vos 1 zo 17/11 - 13.45 Ruiselede Fatih De Vos €6

VORMINGPLUS | 23


PROGRAMMA

IN GESPREK OVER DADERS EN SLACHTOFFERS 1 do 12/12 - 19.00 Kortrijk

Jinmei Deriemaeker,

Davy Dhondt

€3

KAZERNE DOSSIN: bezoek en lezing 1 za 14/12 - 10.00 Mechelen Simon Schepers €20

DIGITAAL & MEDIA

DIGITAAL ALGEMEEN

DIGIDOKTER: Bespaar op je telecomfactuur 1 za 21/09 - 10.00 Meulebeke Dries Taveirne €5

DIGIDOKTER: Bespaar op je telecomfactuur 1 za 05/10 - 10.00 Hooglede Dries Taveirne €5

DIGIDOKTER: Bespaar op je telecomfactuur 1 za 09/11 - 10.15 Roeselare Dries Taveirne €5

DIGIDOKTER: Bespaar op je telecomfactuur 1 za 16/11 - 10.00 Kortrijk Dries Taveirne €5

DIGIDOKTER: Backup van je gegevens? Ja, natuurlijk! 1 za 09/11 - 10.00 Kuurne Dries Terryn €5

DIGIDOKTER: Digitale veiligheid 1 za 14/12 - 10.00 Waregem Dries Terryn €5

DIGIDOKTER: eID & itsme: dit kan je er allemaal mee 1 za 14/12 - 10.00 Ingelmunster Willy Messiaen €5

DIGIDOKTER: Wachtwoordbeheer e.a. authenticatiemethodes 1 za 05/10 - 10.15 Roeselare Dries Terryn €5

DIGIDOKTER: Wachtwoordbeheer e.a. authenticatiemethodes 1 za 19/10 - 10.00 Tielt Dries Terryn €5

DIGIDOKTER: Wachtwoordbeheer e.a. authenticatiemethodes 1 za 23/11 - 10.00 Wevelgem Dries Terryn €6

DIGIDOKTER: Onderhoudstips voor je smartphone, laptop of

tablet

1 za 26/10 - 10.00 Waregem Dries Taveirne €5

DIGIDOKTER: Onderhoudstips voor je smartphone, laptop of

tablet

1 za 07/12 - 10.00 Zwevegem Dries Terryn €5

24 | VORMINGPLUS


PROGRAMMA

HEROVER JE ONLINE PRIVACY (THEMA-AVOND) 1 di 12/11 - 19.00 Kortrijk

Jan Walraven, diverse

begeleiders

€0

MOBIEL

DIGIDOKTER: Kies de juiste smartphone 1 za 16/11 - 10.00 Tielt Rolf Demeulenaere €5

DIGIDOKTER: Kies de juiste smartphone 1 za 07/12 - 10.15 Roeselare Rolf Demeulenaere €5

DIGIDOKTER: Kies de juiste smartphone 1 za 28/09 - 10.00 Waregem Rolf Demeulenaere €5

SMARTPHONE OF TABLET (ANDROID) VOOR BEGINNERS 3 do 19/09 - 16.30 u Kortrijk Rik Coghe €45

SMARTPHONE OF TABLET (ANDROID) VOOR BEGINNERS 3 do 14/11 - 16.15 Roeselare Rik Coghe €45

DIGIDOKTER: E-boeken lezen op een e-reader of tablet 1 za 21/09 - 10.00 Ingelmunster Christophe Ketels €5

DIGIDOKTER: E-boeken lezen op een e-reader of tablet 1 za 05/10 - 10.00 Zwevegem Christophe Ketels €5

DIGIDOKTER: E-boeken lezen op een e-reader of tablet 1 za 21/09 - 10.00 Ingelmunster Christophe Ketels €5

DIGIDOKTER: Je smartphone als GPS-toestel 1 za 21/09 - 10.00 Kortrijk Mieke Vergote €5

DIGIDOKTER: Je smartphone als GPS-toestel 1 za 19/10 - 10.00 Ingelmunster Rolf Demeulenaere €5

DIGIDOKTER: De beste apps anno 2019 1 za 12/10 - 10.00 Avelgem Lynn Vergauwe €5

DIGIDOKTER: Apps voor (klein)kinderen 1 za 26/10 - 14.00 Kortrijk Lynn Vergauwe €5

DIGIDOKTER: Gezondheidsapps 1 za 12/10 - 10.00 Kortrijk Christophe Ketels €5

DIGIDOKTER: Sporthorloges, activiteitstrackers en -apps 1 za 26/10 - 10.00 Kortrijk Christophe Ketels €5

DIGIDOKTER: Betalen met je smartphone 1 za 23/11 - 10.00 Meulebeke Dries Taveirne €5

MULTIMEDIA

DIGIDOKTER: Streaming-producten & -diensten 1 za 21/09 - 10.00 Tielt Joachim Leeman €5

VORMINGPLUS | 25


PROGRAMMA

DIGIDOKTER: Slimme luidsprekers & domotica 1 za 19/10 - 10.00 Kortrijk Joachim Leeman €5

DIGIDOKTER: Muziek lokaal beheren versus streamen 1 za 09/11 - 10.00 Zwevegem Joachim Leeman €5

DIGIDOKTER: Muziek lokaal beheren versus streamen 1 za 07/12 - 10.00 Avelgem Joachim Leeman €5

WEB, CLOUD & SOCIAL

WORDPRESS: bouw je eigen website 3 do 3/10 - 19.00 Kortrijk Berber D’Haene €45

MAILCHIMP: maak je eigen nieuwsbrieven 2 ma 7/10 - 16.15 Roeselare Mieke Vergote €30

CANVA: maak je eigen drukwerk 2 ma 18/11 - 16.15 Roeselare Mieke Vergote €30

DIGIDOKTER: Je eigen blog of website starten 1 za 26/10 - 10.00 Wevelgem Mieke Vergote €6

DIGIDOKTER: Je eigen blog of website starten 1 za 14/12 - 10.00 Tielt Mieke Vergote €5

DIGIDOKTER: Kopen en verkopen op het web 1 za 9/11 - 10.00 Hooglede Willy Messiaen €5

DIGIDOKTER: WhatsApp e.a. communicatie-apps 1 za 21/09 - 10.00 Staden Robrecht Gossaert €5

DIGIDOKTER: WhatsApp e.a. communicatie-apps 1 za 16/11 - 10.00 Avelgem Robrecht Gossaert €5

DIGIDOKTER: WhatsApp e.a. communicatie-apps 1 za 23/11 - 10.00 Waregem Robrecht Gossaert €5

DIGIDOKTER: WhatsApp e.a. communicatie-apps 1 za 14/12 - 10.00 Kortrijk Robrecht Gossaert €5

DIGIDOKTER: Hoe bescherm ik mijn privacy en online

identiteit?

1 za 16/11 - 10.00 Staden Dieter Depuydt €5

DIGIDOKTER: Hoe herken je nepnieuws en vermijd je

filterbubbels?

1 za 16/11 - 10.00 Ingelmunster Benedict Wydooghe €5

DIGIDOKTER: Hoe herken je nepnieuws en vermijd je

filterbubbels?

1 za 14/12 - 10.00 Wevelgem Benedict Wydooghe €6

26 | VORMINGPLUS


PROGRAMMA

DIGIDOKTER: Hoe hou ik Facebook interessant en leuk? 1 za 7/12 - 10.00 Hooglede Nathalie Deschacht €5

LINUX & OPEN SOURCE

MAAK KENNIS MET LINUX 1 za 16/11 - 10.00 Kortrijk

Gregory Deseck,

Merijn Supply

€0

MAAK KENNIS MET LINUX 1 za 16/11 - 10.15 Roeselare Bernard Decock €0

LINUX INSTALL PARTY 1 za 16/11 - 14.00 Kortrijk

Bernard Decock,

Gregory Deseck

€0

LINEAGEOS OP JE (OUDE) SMARTPHONE 1 za 16/11 - 14.00 Kortrijk Merijn Supply €0

DIGIPINGUÏNS: Virtualisatie van je PC 1 di 01/10 - 19.00 Kortrijk Ghlen Nagels €5

DIGIPINGUÏNS: NextCloud 1 di 05/11 - 19.00 Kortrijk

Lieven Blancke,

Lieven Moors

€5

DIGIPINGUÏNS: Videobewerking met Kdenlive 1 di 03/12 - 19.00 Kortrijk Koen Wybo €5

FOTO’S BEHEREN & BEWERKEN MET DARKTABLE 4 do 07/11 - 19.00 Kortrijk Kevin Vermassen €60

KUNST & CULTUUR

KUNST & CULTUUR

HAPPY BIRTHDAY, ABBEY ROAD 1 vr 20/09 - 20.00 Tielt Matthias Heyman €20

ATELIERBEZOEK WILLEM VERMANDERE 1 za 21/09 - 14.00 Veurne Willem Vermandere €5

PIETER BRUEGEL, EEN SCHERPZINNIG VERTELLER 3 ma 23/09 - 19.00 Menen Frank Huygens €39

EEN KWARTEEUW JAZZ 3 ma 23/09 - 19.30 Harelbeke Frederik Goossens €30

100 JAAR BAUHAUS 2 di 8/10 - 19.00 Waregem Gilbert Vandekerkhove €23

VORMINGPLUS | 27


PROGRAMMA

HEDENDAAGSE KUNST: de passie van een collectioneur 1 za 26/10 - 10.45 Brussel Plaatselijke Gids €22.5

HET OEUVRE VAN BRÂNCUȘI VOLGENS BRÂNCUȘI 1 wo 30/10 - 19.30 Kortrijk Joris Capenberghs €10

CONSTANTIN BRÂNCUȘI: sublieme vorm tussen figuratie en

abstractie

1 ma 4/11 - 19.30 Waregem Els Autrique €11

BEZOEK AAN DE EXPO ‘BRÂNCUȘI’ IN BOZAR 1 za 09/11 - 10.30 Brussel Plaatselijke Gids €8

BAUHAUS WORDT 100 5 di 19/11 - 19.15 Tielt Damien Deceuninck €65

SALVADOR DALÍ, EEN SURREALISTISCHE MYSTICUS 1 ma 2/12 - 19.30 Waregem Valerie Delaey €11

EUROPALIA ROMANIA: Constantin Brâncuși 1 za 7/12 - 9.45 Brussel Plaatselijke Gids €25

FOTOGRAFIE

BASISCURSUS FOTOGRAFIE 10 ma 23/09 - 19.00 Kortrijk Peter Berghman €150

VERVOLGCURSUS FOTOGRAFIE 5 wo 25/09 - 19.00 Kortrijk Peter Berghman €75

BASISCURSUS FOTOGRAFIE 10 do 26/09 - 19.00 Roeselare Peter Berghman €150

PERSOON & RELATIE

LICHAAMSWERK & MASSAGE

LICHAAM, BRON VAN LEVENSWIJSHEID: kennismaking 3 di 24/09 - 19.30 Rumbeke Ann Gevaert €38

TAI CHI 10 do 10/10 - 9.30 Menen Nathalie Gaytant €70

EASY YOGA 1 do 10/10 - 19.00 Menen Andy Van Beveren €15

LICHAAM, BRON VAN LEVENSWIJSHEID: Goed genoeg is het

nieuwe perfect

7 di 22/10 - 19.30 Rumbeke Rie Vanduren €105

28 | VORMINGPLUS


PROGRAMMA

PERSOONLIJKE GROEI

ZEKER VAN MEZELF, RUST IN MEZELF 10 wo 25/09 - 19.00 Kortrijk Linda Accou €150

ZEKER VAN MEZELF, RUST IN MEZELF: doorwerk-tweedaagse 2 vr 27/09 - 9.30 Kortrijk Linda Accou €85

ARHUMENTEN: Anja Copejans – ‘Perfection is a bitch’ 1 di 01/10 - 20.00 Roeselare Anja Copejans €7

TIPS VOOR EEN ZINVOL LEVEN 4 do 03/10 - 19.00 Kortrijk Ann Van Hecke €60

VERBINDEND SPREKEN 3 wo 16/10 - 19.30 Kortrijk

Joost Van Hove,

Nathalie Van Leuven

€30

BOTERHAMMEN IN DE BIB: Luc Swinnen 1 do 24/10 - 12.00 Wevegem Luc Swinnen €6

BOTERHAMMEN IN DE BIB: Luc Swinnen 1 do 31/10 - 12.15 Tielt Luc Swinnen €2.5

LIGCONCERT ‘AARDING’ 1 ma 25/11 - 19.00 Menen Andy Van Beveren €20

DE KRACHT VAN KWETSBAARHEID 4 wo 27/11 - 9.30 Roeselare

Conny Vercaigne,

Inge Maes

€20

KENNISMAKING KLANKSCHALEN 1 di 10/12 - 19.30 Wevelgem Ann Cornilly €12

LIGCONCERT MET KLANKSCHALEN 1 do 19/09 - 19.30 Kortrijk Ann Cornilly €12

LIGCONCERT MET KLANKSCHALEN: van donker naar licht 1 za 21/12 - 19.30 Kortrijk Ann Cornilly €12

VEGETARISCH KOKEN

KOKEN MET TOFU 1 wo 16/10 - 19.00 Waregem Peter Vandermeersch €31

DE CHINESE THEECEREMONIE: ‘Gong fu cha’ met Ann

Vansteenkiste

1 wo 16/10 - 19.30 Menen Ann Vansteenkiste €35

KRUIDENWANDELING LANGS DE LEIE 1 do 17/10 - 14.00 Menen Rita Gesquiere €10

EETBARE INSECTEN 1 ma 21/10 - 19.30 Waregem Lies Hackelbracht €15

VORMINGPLUS | 29


PROGRAMMA

KOKEN EN BAKKEN MET GLUTENVRIJE GRANEN EN MELEN 1 wo 06/11 - 19.00 Menen Peter Vandermeersch €35

VEGETARISCHE BURGERS MAKEN, PIZZA’S, LASAGNES EN

GROENTENTAARTEN

4 ma 18/11 - 19.00 Heule Peter Vandermeersch €100

INITIATIECURSUS HERBORIST 3 ma 18/11 - 19.30 Tielt Eline Charles €85

VEGETARISCHE OVENSCHOTELS 1 wo 20/11 - 19.00 Waregem Peter Vandermeersch €31

VEGETARISCHE RISOTTO’S 1 di 03/12 - 19.00 Waregem Peter Vandermeersch €31

OLIJFOLIE, HET VLOEIBARE GOUD 1 wo 11/12 - 19.30 Menen Ann Vansteenkiste €35

GEZONDHEID

LEZING: De gezondheidscirkel met Hilde Demurie 1 di 24/09 19.00 Menen Hilde Demurie €20

KOOKWORKSHOP ‘DE GEZONDHEIDSCIRKEL’ 1 di 1/10 - 19.00 Menen Hilde Demurie €35

THEMA STRESS EN BURN-OUT

BEWUST ONTSPANNEN MET SOFROLOGIE 1 do 26/09 - 19.30 Kortrijk Jeroen De Bouvrie €0

MINDER STRESS, MEER GENIETEN 5 di 15/10 - 19.30 Wevelgem Conny Vercaigne €90

EVA DAELEMAN: Omdat het kan 1 wo 27/11 - 20.15 Moorsele Eva Daeleman €12

STRESS EN BURN-OUT - TOOLKIT VOOR BALANS IN JE LEVEN 3 di 05/11 - 19.00 Waregem Olga Bosmans €30

DE KANARIE IN DE KOOLMIJN: theatervoorstelling 1 do 7/11 - 20.00 Staden €5

DE KANARIE IN DE KOOLMIJN: theatervoorstelling 1 di 12/11 - 20.00 Tielt €5

DE KANARIE IN DE KOOLMIJN: theatervoorstelling 1 di 26/11 - 20.00 Lichtervelde €5

DE KANARIE IN DE KOOLMIJN: theatervoorstelling 1 do 28/11 - 20.15 Moorsele €5

DE KANARIE IN DE KOOLMIJN: theatervoorstelling 1 wo 04/12 - 20.00 Harelbeke €5

30 | VORMINGPLUS


PROGRAMMA

FILOSOFIE & ZINGEVING

FILOSOFIE

FILOSOFISCH CAFÉ TIELT 1 ma 23/9 - 20.00 Tielt Fons Vandormael €3

FILOSOFISCH CAFÉ TIELT 1 ma 21/10 - 20.00 Tielt Fons Vandormael €3

FILOSOFISCH CAFÉ TIELT 1 ma 25/11 - 20.00 Tielt Fons Vandormael €3

FILOSOFIE LEESGROEP: ‘Zwarte huid, witte maskers’ van

Frantz Fanon

3 ma 4/11 - 19.30 Waregem Isfried Rodeyns €24

FILOSOFA 1 di 15/10 - 19.30 Roeselare

Matthijs Roets,

Kristof Dewaele

€5

FILOSOFA 1 wo 13/11 - 19.30 Kortrijk

Matthijs Roets,

Kristof Dewaele

€5

FILOCAFÉ 1 vr 04/10 - 18.45 Ruiselede Alex Klijn €3

ZINGEVING

10 OP 10 VOOR SOLIDARITEIT 5 di 22/10 - 19.30 Roeselare Elke Vandeperre €80

EEN DWARSE KIJK OP DE GESCHIEDENIS VAN HET

CHRISTENDOM

4 ma 25/11 - 19.30 Tielt John Van Schaik €50

VORMINGPLUS | 31


COLOFON

MEER LEZEN

Lees over wat ons boeit en inspireert op

onze blog www.detoekomstmakers.be

Volg ons op Facebook - Vormingplus MZW

INSCHRIJVEN

Via onze website

www.vormingplusmzw.be of via 056 26 06 00.

Voor activiteiten van partners schrijf je rechtstreeks

in bij onze partners. Je vindt die informatie

bij de cursusbeschrijving op onze website.

Je inschrijving is pas definitief na ontvangst van

je betaling, binnen de 5 dagen. Gebeurt dit niet,

dan wordt jouw inschrijving geschrapt en spreken

we de eventuele wachtlijst aan om de vrijgekomen

plaats in te nemen.

INFORMATIE

Vragen over betalingsvoorwaarden en reductietarief,

annuleren van een inschrijving ...?

www.vormingplusmzw.be/faq - 056 26 06 00 -

info@vormingplusmzw.be.

Het onthaal in de Wandelweg 11 in Kortrijk is

elke werkdag open van 9 tot 12 uur.

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Nathalie Van Leuven,

p/a Wandelweg 11, 8500 Kortrijk

EINDREDACTIE

Maarten Vanhee

VORMGEVING

Hannes Desmet - buro345.be

ILLUSTRATIES

Freepik.com

DRUK

AFGIFTEKANTOOR

Kortrijk mail,

Doenaertstraat 13,

8500 Kortrijk

VORMINGPLUS MZW

Wandelweg 11, 8500 Kortrijk

056 26 06 00, info@vormingplusmzw.be

www.vormingplusmzw.be

IBAN BE 69 0014 0920 44 78

Volkshogeschool Midden- en

Zuid-West-Vlaanderen vzw is

erkend door het Ministerie van

de Vlaamse Gemeenschap.

More magazines by this user
Similar magazines