12.09.2019 Views

Burggrave oktober 2019 09

Burggrave oktober 2019 09

Burggrave oktober 2019 09

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

BURGGRAVE

09

Ever

gem

www.EVERGEM.BE

OKTOBER 2019 Gemeentelijk magazine

1


In de kijker

Dienstverlening

Op vrijdag kan je naar de markt op het Wilfried Martensplein in Sleidinge.

Katrien Van Hecke en Fanny De Lodder zijn twee van de 14 medewerkers van Evergem Info. Roos Bekaert is de coördinator.

De charme van

de wekelijkse markt

Langzaam kuieren langs enkele gezellige kraampjes op een markt.

Wie doet het niet graag? In Evergem zijn er drie wekelijkse markten waar je je

inkopen kan doen. Op woensdag in Ertvelde, op vrijdag in Sleidinge

en op zaterdag in Evergem-Centrum, telkens van 8 tot 12 uur.

Op onze Facebookpagina vroegen we aan onze

fans "Waarom ga jij naar de wekelijkse markt?

En wat koop je daar?". De markt leeft bij veel

mensen. Zoveel is duidelijk. Dit zijn de voornaamste

redenen om naar de markt te komen:

1. Om verse producten te kopen

2. Om mensen te ontmoeten en gezellig bij te

babbelen

3. Om na het shoppen een lekker drankje te

drinken in een horecazaak

4. Om te onthaasten

Wat koop je daar?

De marktbezoekers van onze Facebookbevraging

kopen vooral vers fruit en groenten op de

markt (27%). Ook vlees (20%) en vis (17%) zijn

heel populair. De markt zorgt voor heel wat

romantiek in de Evergemse huishoudens. Maar

liefst 13% durft wel eens een bloemetje mee te

nemen van de markt.

Onze marktleider Patrick Audenaert schrikt

niet van deze cijfers: "In 1988, toen ik met

de marktcontrole begon, domineerden de

textielkramen de wekelijkse markt. Nu zie

je heel veel voedingskramen. Logisch, want

lokale zelfstandigen verdwijnen meer en meer

in het straatbeeld. Op onze markten vind je die

verse producten wel nog terug".

2

Bijna veertig jaar markttraditie

in Sleidinge

In Sleidinge is er bijna veertig jaar wekelijkse

markt op het dorpsplein. De eerste markt vond

plaats op 6 juni 1980. Ex-marktkramer Eddy

Wally en zangeres Zwarte Lola knipten het officiële

lintje door. Ook de oudste inwoner van

toen, de zevenennegentigjarige Theophiel De

Kleene, was van de partij.

Momenteel staan er 19 vaste kramen op de

markt in Sleidinge. Twaalf voedingskramen,

vier textielkramen (damestextiel, kousen,

sjaals, mutsen, zonnebrillen, pyjama's en

ondergoed), een kraam met lederwaren en een

bloemenkraam.

Parkeren op marktdagen

Als er markt is, kan je niet parkeren op en rond

het marktplein van die dorpskern. Het parkeerverbod

staat steeds aangeduid. Er zijn wel heel

wat alternatieve plaatsen dichtbij waar je wel

mag parkeren, deze vind je op

www.evergem.be/parkeren

Maar nog beter: kies voor de fiets of kom te

voet, dat is beter voor het milieu en dan heb

je je dagelijkse portie beweging ook meteen

gehad.

Evergem Info

9940 vragen, één adres

Gemeente Evergem is al een tijd bezig met projecten

rond dienstverlening. Met de start van

Evergem Info zal ongeveer 80 procent van de

dienstverlening door dit team gebeuren. Voor

de overige dienstverlening word je doorgeschakeld

naar de specialisten.

Je contacteert Evergem Info op:

maandag van 8 tot 16 uur

dinsdag van 8 tot 19.30 uur

woensdag van 8 tot 16.30 uur

donderdag van 8 tot 16 uur

vrijdag van 8 tot 12 uur

T 09 216 05 00

www.evergeminfo.be

Op 1 oktober start Evergem Info: een centraal infopunt

van gemeente Evergem. De medewerkers van Evergem Info

beantwoorden je vraag via telefoon, chat, e-mail

en sociale media. Daarnaast word je door dit team ook

geholpen aan drie info- en afhaalpunten op diverse locaties.

Drie info- en afhaalpunten

Kom je graag even langs bij een medewerker

van Evergem Info, dan kan in:

Administratief Centrum Evergem

(Fortune De Kokerlaan 11)

Maandag: 8 tot 16 uur

Dinsdag: 8 tot 19.30 uur

Woensdag: 8 tot 16.30 uur

Donderdag: 8 tot 16 uur

Vrijdag: 8 tot 12 uur

Administratief Centrum Sleidinge

(Sleidinge-Dorp 54)

Maandag: 9 tot 13 uur en 13.30 tot 16 uur

Dinsdag: 9 tot 13 uur en 14 tot 19.30 uur

Woensdag: 9 tot 13 uur en 13.30 tot 16.30 uur

Donderdag: 9 tot 13 uur

Vrijdag: 9 tot 12 uur

Evergem Info: wie zijn dat?

3

Lokaal Dienstencentrum Het Hoeksken

(Hoeksken 29/A)

Maandag: 9 tot 16 uur

Dinsdag: 9 tot 16 uur

Woensdag: 9 tot 16 uur

Donderdag: 9 tot 16 uur

Vrijdag: 9 tot 12 uur

Evergem Info bestaat uit 14 enthousiaste medewerkers en 1 coördinator.

Deze medewerkers zijn verspreid over Evergem Info en de drie info- en

afhaalpunten. Ze wisselen elkaar steeds af.

De coördinator zorgt er onder meer voor dat:

- Er voldoende personeel is om alle klanten tijdig te bedienen.

- De medewerkers op de hoogte zijn van nieuwe en gewijzigde dienstverlening.

Dat gebeurt onder meer via een wekelijkse briefing.

Hier kan je enkel terecht voor:

- Algemene info

- Brochures van de gemeente

- Ophalen van een aantal eerder aangevraagde

documenten (reispas, uittreksels…)

- Meldingen, vragen en suggesties

- Inschrijvingen Vrijetijdsloket


Klimaatgezond Evergem

Onderwijs

1.070 kilogram afval: het resultaat na de zwerfactie in Belzele (maart 2019) Behendigheidsparcours © Politiezone Assenede-Evergem.

De Verkeersweek kwam tot stand

dankzij de steun van Lions Club Evergem en Uitvaartcentrum De Piramide.

12 oktober

Samen zwerfvuil ruimen

in Doornzele

We starten om 9 uur aan Ontmoetingscentrum

Ter Gulden Celle (Doornzele Dries 57).

Samen met de zwerfvuilmeters en -peters, vrijwilligers,

verenigingen, bewoners en bedrijven

houden we ‘grote kuis’ in de omgeving. Om

12 uur verzamelen we al het afval. Daarna

praten we bij met een hapje en een drankje.

Onder de deelnemers verloten we ook tien

E-bonnen. Laat je weten of je meehelpt? Dan

zorgen wij voor materiaal en een versnapering.

Inschrijven kan tot dinsdag 8 oktober

via www.evergem.be/ikhelp of T 09 216 05 00.

ORganiSEER jE EigEn aCTiE

Je kan ook je eigen actie organiseren, individueel

of in groep. Kies zelf een datum en

een locatie. Geef je actie door en krijg gratis

materiaal ter beschikking. Dat materiaal

na het enorme succes van de anti-zwerfvuilactie in maart, ruimen we

op zaterdag 12 oktober opnieuw samen zwerfafval. Deze keer zakken

we massaal af naar Doornzele. Strijd je ook mee tegen het zwerfvuil?

Tien deelnemers maken kans op een E-bon ter waarde van 10 euro.

Ken jij ‘Too good to go’ al?

Duurzame tip

kan je reserveren bij Dienst Milieu en op een

afgesproken tijdstip afhalen in het Gemeentelijk

Magazijn (Oostveld 2). Op de website van

‘Mooimakers’ kan je op een plan aanduiden

welk gebied jij mooi maakt. Zoek een gebied in

je buurt en ga aan de slag.

Registreer je actie via

www.evergem.be/eigenzwerfvuilactie

In samenwerking met Mooimakers.

gEZOChT:

ZWERfVuilMETERS Of -pETERS

Een tachtigtal vrijwilligers, de zwerfvuilmeters

en -peters, gaan regelmatig op pad om

zwerfvuil op te halen in hun buurt. Het is

helaas vaak dweilen met de kraan open, want

4

het duurt soms niet lang voor er opnieuw

afval ligt. De vrijwilligers vergaderen drie keer

per jaar. Wil je ook zwerfvuilmeter of -peter

worden? Super! Je krijgt afvalzakken, handschoenen,

een fluohesje en een afvalgrijper.

Het opgehaalde zwerfvuil geef je mee bij de

wekelijkse ophaalrondes. Geef je op via

www.evergem.be/zwerfvuilpeter

of T 09 216 05 00.

Merk je ergens sluikstort op, dan kan je dit

melden via www.evergem.be/meldpunt of

T 09 216 05 00. Onze werkmannen ruimen het

afval binnen de twee werkdagen op.

‘too Good to Go’ gaat de strijd aan tegen voedselverspilling.

niemand gooit graag eten weg.

Daarom kwamen de initiatiefnemers van ‘to Good

to Go’ met een app waarbij je restjes kan redden

van de vuilnisbak. Elke dag kunnen mensen vanaf

10 uur via de app ‘too Good to Go’ aangeven of ze

restjes willen. je duidt een lokale handelaar (bakkerij,

slagerij, supermarkt…) aan die overschotten

beschikbaar heeft. Vaak betaal je slechts een

derde van de prijs.

3 tot 11 oktober

Verkeersveilige week

in Evergemse basisscholen

aanDaChT

VOOR DE ZWaKKE WEggEBRuiKER

“Voor kleuters is de speelplaats de ideale plek

om de nodige vaardigheden te leren en hen

voor te bereiden op de openbare weg”, legt

Geert Ryckaert van Scholengroep Gemeentelijke

Basisscholen Evergem uit. “De kinderen van

de lagere school verkennen de verkeersomgeving

rondom de school. Hoe ouder de kinderen,

hoe groter de uitdagingen. De activiteiten zijn

steeds onder begeleiding van leerkrachten,

ouders en politie. De leerlingen uit de derde

graad worden voorbereid op het gebruik van

de fiets in het verkeer. Zij krijgen een aantal

verkeerssituaties voorgeschoteld op het Kasteeldomein

van Wippelgem”.

WIJ DOEN HET.

EN WAT DOE

JIJ?

Ben je tussen 50 en 69 jaar? is het twee jaar geleden

dat je een mammografie liet nemen? je krijgt deze

maand van het Centrum voor kankeropsporing een

uitnodigingsbrief voor het bevolkingsonderzoek

naar borstkanker. Meer weten over het bevolkingsonderzoek?

Tijdens de week van 3 tot 11 oktober is er in alle Evergemse basisscholen de grote

‘verkeersveilige’ week. in alle Evergemse basisscholen is er dan extra aandacht

voor de voetgangers en fietsers. Zowel kinderen van de lagere school als de kleuters

leren deze week de nodige verkeersvaardigheden.

BREED DRaagVlaK CREËREn

“Dit unieke project heeft een breed netwerk

waarop het kan terugvallen”, zegt directeur

Geert Ryckaert. “Heel wat partners willen de

veiligheid van kinderen en jongeren in de kijker

zetten. Verschillende organisaties voorzien

onder meer financiële ondersteuning.”

OuDERS: DE BElangRijKSTE paRTnERS

“Ouders hebben de nadrukkelijke opdracht om

hun kinderen wegwijs te maken in het verkeer

en hen hierop voor te bereiden”, vertelt Geert

Ryckaert. “We nemen te gemakkelijk de wagen

en begeven ons te weinig als voetganger op

de weg. De meeste ouders kunnen wel op een

andere manier naar school, maar vaak is er

tijdsgebrek. De Evergemse scholen willen met

deze Verkeersveilige Week ouders aansporen

om ook eens op een andere manier naar school

te komen en gezien te worden in het verkeer.”

Maand van het bevolkingsonderzoek borstkanker

T 0800 60130

info@bevolkingsonderzoek.be

www.bevolkingsonderzoek.be/borstkanker

Heb je vragen over je persoonlijke medische situatie,

neem dan contact op met je huisarts.

5

pOliTiE STEunT pROjECT

Ook Politiezone Assenede-Evergem is erg

begaan met dit project: “We zijn er ons van bewust

dat veiligheid een zaak is voor politie met

inbreng van elke burger. Iedereen, van groot

tot klein, kan het verschil maken. Preventie

is hierbij een codewoord en waar kan je beter

beginnen met je preventieve boodschap dan

op school? Kinderen en jongeren van kleins af

aan bewust maken van verkeersregels, de rol

van politie en hun eigen rol als weggebruiker,

is volgens ons onmisbaar om te evolueren naar

een veilige samenleving.”

MET DanK aan liOnS CluB

EVERgEM En uiTVaaRTCEnTRuM

DE piRaMiDE

In samenwerking met Politiezone Assenede-Evergem,

Drive Up Safety (DUS),

Transport en Logistiek Vlaanderen (TLV),

Transportbedrijf Mervielde, Stichting

Vlaamse Schoolsport (SVS), provincie

Oost-Vlaanderen, Lions Club Evergem, Rode

Kruis, Ouders van Verongelukte Kinderen

(OVK) en Uitvaartcentrum De Piramide.


jef_ZOMER_2019**.indd 1 25/04/19 12:04

Sport

Kinderen en jongeren

Evergem Loopt (2018).

Geef je mening

over de

Buitenschoolse

Kinderopvang

Evergem Loopt op zondag

Als je samen in groep loopt, hou je het langer vol. Het is aangenamer,

steeds op een ander parcours en bovendien leer je

nieuwe mensen kennen. Daarom kan je voor het tweede jaar op

rij op zondagvoormiddag deelnemen aan ‘Evergem Loopt’.

Enkele kinderbegeleidsters in actie tijdens de zomervakantie van 2019

Elke derde zondag van de maand verzamelen we aan de kerk van

één van de negen dorpskernen om samen te lopen. We stippelen

een parcours van ongeveer vijf kilometer uit. Een beginnende loper

kan dus zeker aansluiten. Gevorderde lopers lopen het parcours

twee keer of de begeleider voorziet een extra lus van 8 tot 10

kilometer. We lopen gemiddeld 8 à 10 kilometer per uur. Bij extreme

weersomstandigheden lopen we niet.

Je kan tijdens elke sessie van Evergem Loopt een deelnamekaart

kopen voor 5 euro. Hiermee kan je aan alle groepslopen op zondag

deelnemen. Loop je minstens 7 keer mee?

Dan krijg je een aandenken.

Programma

We starten steeds aan de kerk om 9 uur (van december tot maart

om 9.30 uur):

- 15 september in Sleidinge

- 20 oktober in Evergem-Centrum

- 17 november in Belzele

- 15 december in Ertvelde

- 19 januari in Evergem-Centrum

- 16 februari in Sleidinge

- 15 maart in Kerkbrugge-Langerbrugge

- 19 april in Belzele

- 17 mei in Rieme

- 21 juni in Wippelgem

Heb jij een publiek toegankelijk AED-toestel op privéterrein?

Evergem is een hartveilige gemeente, want verspreid

over Evergem staan enkele Automatische Externe

Defibrillatoren (AED-toestellen). Zo’n toestel kan je

gebruiken bij hartfalen. Gemeente Evergem wil de

bereikbaarheid van de apparaten verhogen en wil nog

meer toestellen plaatsen. Daarom brengen we eerst

alle bestaande apparaten in kaart.

Sport 4 Specials

Op vrijdag 4 oktober is er ‘Sport 4

Specials’: een sportdag voor personen

met een mentale beperking. Er is onder

meer een behendigheidscircuit,

indoorminigolf, tafeltennis, netbal,

badminton, drums alive, wandelen,

volkssporten, basketbal en petanque.

Als afsluiter is er een medaille-uitreiking

en een sportfuif.

- 9.30 tot 17 uur

- Sportcentrum Hoge Wal

(Guldensporenlaan 34)

- 5 euro

- Breng je eigen lunchpakket mee of

bestel een broodje (3,5 euro)

- Inschrijven kan via een

deelnemende voorziening

of individueel via

www.evergem.be/vrijetijdsloket

of T 09 216 05 00

In samenwerking met de

Meetjeslandse Burensportdienst.

6

Nieuwe lessenreeksen

Begin september startten heel

wat nieuwe lessenreeksen.

Nieuw in het aanbod is ‘Be-

Active’: 2 lesuren in de week

aan je conditie werken. Er is

ook een uurtje ‘HIIT – conditietraining’

voor wie een stevige

work-out wil. Voor het eerst

kan je ook op zondagvoormiddag

aan je conditie werken

met ‘Get in shape’ en ‘Gladiator

work-out’. Neem een kijkje

op www.evergem.be/sport

voor een volledig overzicht.

Heb jij weet van een publiek

toegankelijk AED-toestel op

privéterrein? Geef de exacte locatie dan door

voor 15 oktober via www.evergem.be/aedmelden

of T 09 216 05 00.

De locatie van de toestellen op openbaar terrein kan

je bekijken via www.evergem.be/aed

Op schooldagen is er steeds Buitenschoolse Kinderopvang van 7 tot 18 uur op alle

basisscholen in Evergem. We weten graag wat er bij de Evergemnaren leeft en

streven naar kwaliteitsvolle opvang. Daarom kan je in oktober je mening over de

opvang geven via een korte enquête.

Gemeente Evergem voorziet op 15 locaties

opvang voor en na school. Op elk van deze locaties

staan verschillende kinderbegeleidsters

steeds paraat om kwaliteitsvolle opvang te

voorzien voor alle kinderen. Het doel van deze

enquête is om de mening te kennen van zoveel

mogelijk ouders en kinderen. Op die manier komen

we te weten wat al goed is aan de opvang,

maar ook waar nog werk aan is. Op basis van

de resultaten verbeteren we de opvang en bouwen

we deze verder uit. Geef je ons een duwtje

in de juiste richting? De enquête invullen kan

via www.evergem.be/meningbko

Kom uit je tent!

Op vrijdag 18 oktober is

het Dag van de Jeugdbeweging.

De jeugdbewegingen

in Vlaanderen draaien wekelijks op kracht

van 40.000 vrijwillige leiders en leidsters.

Tijdens de Dag van de Jeugdbeweging wordt

het engagement van die duizenden jongeren,

die zich jaar in jaar uit inzetten om meer dan

250.000 kinderen en jongeren een jaar vol spel

en plezier te bezorgen, in de kijker gezet.

Resultaten in januari

De resultaten van de enquête worden verwerkt

per opvanglocatie. In januari lichten we

deze toe. Per opvanglocatie voorzien we grote

affiches waarop je goede punten en werkpunten

kan noteren. Hoeveel sterren scoort jouw

opvanglocatie? Je leest hierover meer in een

volgende editie van de Burggrave en via de

nieuwsbrief @jef

Vrijwilliger worden

Wie interesse heeft om af en toe bij te

springen als vrijwilliger in de Buitenschoolse

Kinderopvang, kan via de enquête ook contactgegevens

achterlaten. We nodigen je graag uit

voor onze focusgroep rond kinderopvang. Met

deze werkgroep gaan we dieper in op bepaalde

onderwerpen en/of vragen over de werking.

Dag van de Jeugdbeweging 2019

Op vrijdag 18 oktober deelt de Jeugddienst koffiekoeken

en een drankje uit aan iedereen die

tussen 7 en 9 uur in jeugdbewegingskledij verschijnt

op het Dorpsplein in Evergem-Centrum.

Een overzicht van alle activiteiten in Vlaanderen

vind je op

www.dagvandejeugdbeweging.be

7

JEF

05

JUNI

SEPTEMBER

2019

Blijf op de hoogte

via de nieuwsbrief @jef

Via het magazine Jef blijf je steeds op de

hoogte van alle activiteiten voor kinderen en

jongeren (4 tot 14 jaar). In januari verschijnt

Megajef, daarin vind je alle activiteiten van

januari tot en met augustus. Wil je liever

digitaal op de hoogte blijven van dit nieuws?

Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief @Jef via

www.evergem.be/nieuwsbrief


Kort

Er was eens…het Kasteeldomein van Wippelgem

Infomarkt sanering vroegere

zuurteerbekkens Total Ertvelde

Bron: Vleermuizenwerkgroep Natuurpunt

Total onderzocht de voorbije jaren actief de kwaliteit van het grondwater

onder en in de omgeving van de site van Total in Ertvelde. Samen

met de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) adviseren

ze om het grondwater onder een afgebakende zone uit voorzorg niet te

gebruiken. Eind september krijgen de betrokken eigenaars hierover een

aangepast bodemattest.

Luchtfoto van de site Total in Ertvelde.

Infomarkt op 25 september

Inwoners van Rieme, in het bijzonder de eigenaars en de bewoners

van de percelen die in de afgebakende zone liggen, zijn welkom op

woensdag 25 september tussen 16 en 20 uur op een infomarkt over de

sanering.

- Woensdag 25 september

- Tussen 16 en 20 uur (vrije inloop)

- Parochiezaal Rieme (Sint-Barbarastraat 3)

Meer weten? Je vindt een ‘veel gestelde vragen-pagina’

op www.evergem.be/total

Vleermuizen

in geuren

en kleuren

Stem op jouw favoriete

Fair Trade-foto

Het Kasteeldomein van Wippelgem is een unieke plek,

daar zijn ook vleermuizen van overtuigd. Niet enkel de

gewone dwergvleermuis komt er in de zomer rondfladderen.

In de winter komen enkele bijzondere soorten er zelfs

overwinteren in de ijskelder.

Van 2 tot 12 oktober vieren we de Week van de Fair Trade.

Tot 23 september kan je daarom nog deelnemen aan de Fair

Trade fotowedstrijd. Maak een foto met minstens drie Fair

Trade-producten en stuur die door via

- www.evergem.be/fairtrade

- facebook.com/evergem

- Instagram @gemeenteevergem

- WhatsApp T 0476 504 666

Waar zit

Stemmen op je favoriete foto kan van 2 tot

12 oktober via www.evergem.be/fairtrade of

in Lokaal Dienstencentrum Het Hoeksken

(Hoeksken 29/A) of Sportcentrum Hoge Wal

(Guldensporenlaan 34)

De gelukkige winnaar krijgt enkele waardebonnen

bij lokale handelaars ter waarde van 50

euro. Er is een jury- en een publieksprijs.

Ever?

In september zat Ever verstopt op de speelplaats

van Gemeentelijke Basisschool Sleidinge.

Agnes De Roo had het antwoord goed.

Zij wint een Evergem Sport!-kaart ter waarde van 18 euro.

De Vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt

houdt sinds 1991 nachtelijke tellingen op het

domein. Vorige winter telde Natuurpunt zo’n

19 vleermuizen. De aantallen schommelen

vooral de laatste tien jaar tussen de 10 en

20. Wat een stijging is in vergelijking met de

jaren ervoor. In de ijskelder vind je onder meer

baardvleermuizen, watervleermuizen, franjestaarten

en grootoorvleermuizen. Je moet al

een heel eind afleggen om deze types vleermuizen

te vinden. De vleermuisrijke ijskelder op

het Kasteeldomein van Wippelgem is daarom

uniek in de regio.

Net boven het vriespunt is de ideale temperatuur

voor hun winterverblijfplaats. Bij gebrek

aan grotten gaan ze de ijskelder in. Ze kruipen

diep weg in kraken, oude voegen en spleten.

Soms kan je ze nauwelijks zien. De tellers

van Natuurpunt gebruiken daarom tandartsspiegeltjes

om ze te vinden. Wist je dat één

vleermuis tot 300 muggen per dag eet?

Winterslaap

In de winter zijn er amper insecten, dus

moeten vleermuizen op een andere manier

de winter doorkomen. Dit doen ze door een

winterslaap te houden. Een ijskelder is een

goede omgeving voor een winterslaap door de

stabiele temperatuur, slechts enkele graden

boven het vriespunt. Tijdens hun winterslaap

overleven vleermuizen op hun vetvoorraad die

ze aanlegden door tijdens de herfstperiode

veel insecten te eten.

Vleermuizen zijn wel enorm kwetsbaar: elke

verstoring kan hen wakker maken. Ook al slapen

ze diep, ze kunnen gemakkelijk verstoord

worden door licht, geluid en (vooral) warmte.

Daarom gaat Natuurpunt slechts één keer per

winter vleermuizen tellen.

Zomerperiode

Als ze merken dat het weer warmer wordt,

vliegen ze opnieuw uit. Hun zomer is volledig

anders: dan leven de vrouwtjes in kolonies. Samen

zoeken ze warme, droge plaatsen uit, zoals

kerk- of kasteelzolders. Elk vrouwtje krijgt

één jong per jaar. Dat jong is tegen augustus

klaar om zelf uit te vliegen. De mannetjes

daarentegen leven tijdens de zomer alleen of

in kleine groepjes. Ze houden zich ver van de

drukte. Vrouwtjes en mannetjes ontmoeten

elkaar dan op warme nazomernachten nabij de

plek waar ze ’s winters opnieuw hun winterslaap

zullen houden.

Weet jij waar Ever deze maand voor de lens poseert?

De winnaar krijgt een E-bon ter waarde van 25 euro.

Verstuur voor vrijdag 4 oktober je oplossing via

www.evergem.be/wedstrijd

Heb je geen computer? Ga dan langs in de bibliotheek.

Experiment met ijskelder in Leuven

Begin januari van dit jaar startte in Leuven een experiment met een oude ijskelder.

Ze propten deze vol met zo’n veertig ton ijs.

Met dit experiment willen de onderzoekers de exacte werking van zo’n ijskelder nagaan. Met behulp

van enkele sensoren en een webcam houden ze het smeltproces nauwlettend in het oog. Als alles

goed gaat, stellen ze op Open Monumentendag (8 september) de ijskelder opnieuw open voor het publiek.

De mensen kunnen dan met eigen ogen zien hoeveel ijs er ruim 9 maanden later nog overblijft.

8

9


Kort

Bibliotheek

Bijschrift: Ephraïm Vermeire

en dochter Mona zijn fan van Boekstart.

Thermocard: hoe goed

zijn jouw ramen en buitenmuren

geïsoleerd?

Voortaan kan je met een 'thermocard' testen

hoe goed jouw ramen en buitenmuren geïsoleerd

zijn. Op een eenvoudige manier toont de

thermocard hoeveel warmte via buitenmuren

of ramen verloren gaat en of isolatie nodig is.

Je vraagt de kaart aan bij de provincie Oost-

Vlaanderen.

De test voer je best uit wanneer de buitentemperatuur

rond het vriespunt ligt. Dan verwarm

je de kamer tot twintig graden en hou je de

kaart ongeveer 6 seconden tegen de buitenmuur

of het raam. De kaart geeft weer of de

isolatie goed is of er ruimte voor verbetering is

en of er (extra) isolatie nodig is.

Een thermocard aanvragen kan door een mail

te sturen naar dubo@oost-vlaanderen.be.

Afhalen kan in het Provinciaal Administratief

Centrum ‘Het Zuid’, Woodrow Wilsonplein 2,

9000 Gent.

Het spaarbekken in Kluizen.

Open

Bedrijvendag

op zondag 6 oktober

Zondag 6 oktober is het Open Bedrijvendag.

Het thema dit jaar is: ‘Groen: duurzaam ondernemen’.

Op die dag openen honderden bedrijven

hun deuren voor het grote publiek. Tijdens

Open Bedrijvendag kan je in Evergem verschillende

bedrijven een bezoekje brengen. Je ziet

er hoe je favoriete producten worden gemaakt,

waar je buurman werkt of wat er zich achter

die gevel bevindt waar je al jarenlang dagelijks

voorbij rijdt. Hieronder vind je een lijst van de

deelnemende Evergemse bedrijven:

- Noyen - Boucherie Du Nord (Hooiwege 42)

- Waterproductiecentrum Kluizen – De Watergroep

(Nieuweweg 30)

Rob Trenson

nieuwe voorzitter

gemeenteraad

Schepen Kathleen Depoorter (N-VA) werd bij

de verkiezingen in mei verkozen tot volksvertegenwoordiger.

Ze heeft besloten om haar

functies als schepen en volksvertegenwoordiger

niet te combineren met het voorzitterschap

van de gemeenteraad. Ze liet op 28 juni

weten dat ze haar voorzitterschap stopzet.

Er werd een tijdelijke voorzitter aangeduid:

raadslid Martine Willems (CD&V). Martine

is het raadslid met de meeste anciënniteit

en nam daarom tijdelijk de taken van de

voorzitter op zich. Op donderdag 29 augustus

verkoos de gemeenteraad een nieuwe voorzitter:

raadslid Rob Trenson (N-VA).

Tijdelijke vervanging

raadslid Johan Van hove

Raadslid Johan Van hove (#sterk!) zette zijn

mandaat in de gemeenteraad tijdelijk stop. Hij

wordt vervangen door Christine De Wispelaere

(#sterk!). Christine legde op 29 augustus de

eed af als raadslid en neemt de taken van

Johan Van hove over sinds 1 september 2019.

Iedereen Leest

dankzij Boekstart

Sinds 1 juli neemt de Bibliotheek deel aan ‘Boekstart’, een project van Iedereen Leest.

Boekstart leert ouders met jonge kinderen genieten van boeken.

Kinderen die al vroeg kennismaken met

boeken, zijn ook taalvaardiger en doen het

vaak beter op school. Samen met je kind in

boeken kijken is fijn en gezellig. Het is goed

voor levenslange herinneringen aan warme

momenten en geborgenheid.

Het eerste boekje ontvang je als je kind zes

maanden is (via Kind & Gezin). Je baby leert

het boekje vastnemen en de blaadjes omdraaien.

Als je kind 15 maanden is, volgt een pakket

met twee peuterboeken. Dat kan je afhalen

in de bibliotheek. In het pakket zit ook een

brochure met tips om voor te lezen.

Lid worden van de Bibliotheek is gratis. Ontdek

wat we allemaal in huis hebben: er is een

speciale collectie voor baby’s en peuters, met

knisper- en badboekjes.

Spelen doet bewegen

Op 26 oktober kan je in de Bibliotheek van

Sleidinge terecht voor het speel- en infomoment

‘Spelen doet bewegen. Doe jij ook mee?’.

Alle ouders met een kindje tussen 0 en 2,5 jaar

zijn welkom om de armpjes en beentjes los te

gooien.

- 10 uur

- Gratis

- Inschrijven via

www.evergem.be/vrijetijdsloket,

T 09 216 05 00 of in één van de bibliotheken

- In samenwerking met Kind en Gezin

Nieuwe data Komen Lezen

Met Komen lezen wil de bib mensen samenbrengen

om te luisteren naar teksten.

De teksten worden luidop voorgelezen. Samen

lezen is plezant en mooie verhalen doen

deugd. Er is steeds koffie met gebak.

Bibliotheek Sleidinge (Weststraat 31)

7 november

28 november

19 december

Ontmoetingscentrum Ter Gulden Celle

(Doornzele Dries 55)

24 oktober

14 november

12 december

Telkens van 14 tot 15.30 uur

Thematafels voor Werelddierendag

Op vrijdag 4 oktober vieren we Werelddierendag.

De Bibliotheek van Evergem voorziet daarom

enkele thematafels rond dieren.

Er zijn (informatieve) boeken, dvd’s, verhalen…

zowel voor kinderen als voor volwassenen.

10

11


Kort

Cultuurcentrum Evergem

UMM & Pavlove: Vlaanderens

best bewaarde popgeheimen

Als je wil zien en horen wie doorbreekt in het hedendaagse poplandschap, dan stem je

best af op UMM en Pavlove. Zij zijn op 17 oktober te zien in Cultuurcentrum Evergem.

Beide groepen studeerden aan het KASK Conservatorium.

Sfeerbeeld van de herfstwandeling in 2018

An Herrebout wint onze zomerse fotowedstrijd 2019 met deze inzending.

Winterregeling

Recyclagepark

Vanaf vrijdag 1 november starten de winteropeningsuren

op het Recyclagepark:

- maandag, dinsdag en woensdag

van 13 tot 17 uur

- donderdag en vrijdag van 11 tot 17 uur

- zaterdag van 10 tot 16 uur

Deze nieuwe regeling is van toepassing vanaf

vrijdag 1 november tot en met zaterdag 29

februari. Het Recyclagepark heeft het havennummer

8004N en is bereikbaar via het Ovaal

van Wippelgem - R4. Alle informatie over het

Recyclagepark vind je op de website.

Herfstwandeling

en eetfestijn

Verbroederingscommissie

Op 19 oktober 1974 ondertekenden Evergem

en Grossenkneten (Duitsland) een officiële

oorkonde. Die ligt aan de basis van de verbroedering

tussen beide gemeenten. Grossenkneten

ligt in het noorden van Duitsland. Het is

hoofdzakelijk een landelijke gemeente met

sterk uitgebouwde landbouw.

Na het Verbroederingsfeest van eind augustus

is er de jaarlijkse herfstwandeling voor de hele

familie op zaterdag 12 oktober.

Je kan kiezen tussen een wandeling van 6 of

12 kilometer. Onderweg is er animatie en een

drankje.

Daarna is er een eetfestijn en een tombola op

het Kasteeldomein van Wippelgem.

- Zaterdag 12 oktober – start om 14 uur

aan Stoepekapel (Stoepestraat 45,

9960 Assenede)

- 20 euro (-12 jaar: 10 euro) / 5 euro (enkel wandeling)

- Info en inschrijven:

Cecile Persyn (cecilepersyn@hotmail.com,

tel. 0474 737 398) of Ronald Snauwaert

(ronald.snauwaert@telenet.be,

tel. 09 357 57 07)

In augustus was er nog het succesvolle

Verbroederingsfeest met een delegatie

uit Grossenkneten. Je kan hiervan enkele

sfeerbeelden bekijken in een fotoalbum op de

website via

www.evergem.be/verbroederingsfeest2019

Zomerse

fotowedstrijd:

en de winnaar is…

Het thema van de fotowedstrijd dit jaar was

‘Met de Burggrave in de natuur’.

Winnaar van de wedstrijd en het compostvat

is An Herrebout. Bedankt aan alle deelnemers.

Je kan alle inzendingen nog eens bekijken op

de website of de Facebookpagina.

UMM

UMM

UMM is een naam die al een tijdje de ronde

doet. De experimentele en dromerige pop van

dit vijftal bereikte al heel wat oren door de

vele liveoptredens en zelfs zendtijd op Radio

1. De band bracht onlangs hun eerste plaat

‘The Good Side’ uit. Op ‘The Good Side’ laat

UMM zich van zijn beste en meest gevarieerde

kant zien. Het geluid van de band is gelaagd

en mysterieus, maar tegelijk heel kleurrijk en

dromerig. Dat is onder andere te danken aan

de fluwelen samenzang tussen Lise Daelemans

en Roos Denayer.

Pavlove

Pavlove

Pavlove is een indierock/psychedelica popband

uit Gent. Het vijftal rond de half-Iraanse broer

en zus Fabian en Reina Rasti betovert met

speels contrasterende vocals en inventieve

gitaarlijnen. De energieke ritmes zijn geïnspireerd

op sixties en seventies muziek uit zowel

het Westen als Iran. Begin 2019 brachten ze

hun single ‘Anything but Cupid’ uit via Humo.

Studio Brussel en Radio 1 pikten de song op.

Vervolgens haalde Pavlove heel wat internationale

pers en radio. Later was het opnieuw raak

met het disconummer ‘Cheapskate’. Verwacht

je dus aan songs die zweven tussen dagdagelijkse

melancholie en exotische dagdromen van

jonge twintigers.

Leo Steel: portret van de Meester

Leo Steel is ongetwijfeld één van de grootste

kunstschilders afkomstig uit Evergem. Je kan

(opnieuw) kennismaken met deze veelzijdige

kunstenaar tijdens de expo ‘Leo Steel: portret

van de meester’. Er is onder meer een filmvoorstelling

(biografie) en een expositie met zelden

getoond werk.

Cultuurcentrum Evergem werkt al jaren samen

met KASK Conservatorium om de beste jonge

bands aan het publiek voor te stellen.

- Donderdag 17 oktober

- 20 uur

- 15 euro (11 euro/7,5 euro)

- Cultuurcentrum Evergem (Weststraat 31)

- www.evergem.be/ticketcultuurcentrum

of T 09 358 51 00

In samenwerking met KASK conservatorium.

- Zaterdag 5, zondag 6 en maandag 7 oktober

- Telkens om 10 uur en om 17 uur

- Huis Ghysbrechts (Sleidinge-Dorp 7) en Sanderushuis

(Sleidinge-Dorp 4)

Een initiatief van Sleins Archief en de Sleinse

FilmKlub in kader van Meetjeslandse Meesters.

In samenwerking met Galerie St. John,

Huis Ghysbrechts, Sanderushuis, Comeet en

Erfgoedcel Meetjesland.

12

13


Kalender oktober

Kalender oktober

Voorleesmoment © Guido Van den Troost CoderDojo Woestzoeker © Kurt Van der Elsts

1 zondag

Gemeentelijk Ruimtelijk

Uitvoeringsplan Rieme

Infomarkt, 18 tot 20 uur, gratis,

Parochiaal Centrum Rieme

4 vrijdag

Sport 4 Specials

Zie pagina 6

Walter Baele – Best of Baele

Uitverkocht

5 zaterdag

Voorleesmoment

Verhalen beluisteren, 3 tot 8 jaar,

10.30 tot 11.30 uur, gratis, Bibliotheek

Sleidinge

Leo Steel: portret van de meester

Zie pagina 13

6 zondag

Open Bedrijvendag

Zie pagina 10

7 maandag

Jaarmarkt Sleidinge

Markt en prijskamp stamboekvee,

8 tot 12 uur, gratis, omgeving

Wilfried Martensplein

10 donderdag

Vernieuwd Gents Volkstoneel

– Zakman

Uitverkocht

Zitdag sociale woningen

Informatie door sociale huisvestingsmaatschappijen,

8.30

tot 11 uur, gratis, Administratief

Centrum Sleidinge

Komen Lezen

Samen verhalen voorlezen en

beluisteren, 14 tot 15.30 uur,

Bibliotheek Sleidinge

11 vrijdag

Peuterkijkdag

Gemeentelijke Basisscholen

Maak kennis met de gemeentelijke

basisscholen in Evergem,

Belzele, Sleidinge en Wippelgem,

16 tot 18.30 uur (Sleidinge:

9 tot 11.30 uur en 13.30 tot 15 uur),

gratis

Studio Guga – ongehoord!

Uitverkocht

Zitdag FOD Sociale Zekerheid

Zitdag voor mensen met een

beperking, 14 tot 15.30 uur,

gratis, Lokaal Dienstencentrum

Het Hoeksken

Wandelplus:

Comerattenpad in Sint-Laureins

In kader van Week van het Bos,

13 uur, 10 euro (jaarlijks lidgeld),

Lokaal Dienstencentrum Het

Hoeksken

12 zaterdag

Peuterkijkdag Gemeentelijke

Basisschool Sleidinge

Maak kennis met de Gemeentelijke

Basisschool in Sleidinge,

10 tot 12 uur, gratis

Zwerfvuilactie

Zie pagina 4

Theater Antigone

& Theater Artemis – Woestzoeker

Theatervoorstelling, vanaf 8 jaar,

19 uur, 5 euro (-26 jaar)/10 euro,

Cultuurcentrum Evergem, tickets

via www.evergem.be/ticketcultuurcentrum

of T 09 358 51 00

CoderDojo

Programmeren voor jongeren,

8 tot 16 jaar, 9.30 tot 12 uur, gratis,

Bibliotheek Evergem, inschrijven

via www.eventbrite.com, breng je

eigen laptop mee

Herfstwandeling Verbroederingscommissie

met eetfestijn

Zie pagina 12

Ontvangst 70-jarigen Belzele

12.30 uur, Kasteeldomein Wippelgem,

op uitnodiging

14

14 maandag

Zitdag juridisch advies

Gratis juridische bijstand,

14 tot 16.30 uur, Administratief

Centrum Sleidinge, maak telefonisch

een afspraak

Zitdag voor pensioenen

Rijksdienst voor pensioenen,

13.30 tot 14.30 uur (zelfstandigen),

13.30 tot 15.30 uur (werknemers),

gratis, Lokaal Dienstencentrum

Het Hoeksken

Expo: Guido Van den Troost:

Bloem

Fotocircuit, 14 oktober tot 7

november, gratis, Cultuurcentrum

Evergem

16 woensdag

Leesclub Byblios II

Bespreking van Kersen Kruisen

van Jeanette Winterson,

20 tot 22 uur, gratis,

Bibliotheek Evergem

17 donderdag

Gemeenteraadscommissie

Administratief Centrum Evergem,

19.30 uur, raadzaal

UMM & Pavlove

i.s.m. KASK Conservatorium

Zie pagina 13

Samen klassieke muziek

beluisteren

14 uur, 4 euro, Lokaal

Dienstencentrum Het Hoeksken

18 vrijdag

Dag van de Jeugdbeweging

Zie pagina 7

Baar – Genoeg!

Uitverkocht

Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen

(KJV)

Startvergadering,

voor 8- tot 16-jarigen, 18.30 tot

19.30 uur, Bibliotheek Evergem

19 zaterdag

Ontvangst 70-jarigen

van Doornzele

12 uur, Kasteeldomein van

Wippelgem, op uitnodiging

20 zondag

Evergem Loopt

Zie pagina 6

23 woensdag

Zitdag juridisch advies

Gratis juridische bijstand,

14 tot 16.30 uur, Administratief

Centrum Sleidinge, maak telefonisch

een afspraak

24 donderdag

Gemeenteraad

Administratief Centrum Evergem,

19.30 uur, raadzaal

Komen lezen

Samen verhalen voorlezen en

beluisteren, 14 tot 15.30 uur,

Ontmoetingscentrum Ter Gulden

Celle (Doornzele)

25 vrijdag

Stan Van Samang – Op de schoot

Uitverkocht

Expo: VTB Fotoclub

Fototentoonstelling, 25 oktober

tot 1 december, gratis,

Cultuurcentrum Evergem

26 zaterdag

Vierdezaterdagwandeling

Wandelen in het natuurgebied

de Stropers en Hulst, vertrek om

12.30 uur (Wilfried Martensplein),

12.40 uur (Reibroekstraat, bushalte

school), 12.50 uur (parking

Wippelgem Dorp), 13 uur (Lindenlaan,

school), 12 euro

Speel- en infomoment:

Spelen doet bewegen

Zie pagina 11

Zwerfvuilactie

Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen

28 maandag

Leesclub Byblios I

Bespreking van De 100-jarige

man die uit het raam klom en

verdween van Jonas Jonasson,

14 tot 16 uur, gratis, Bibliotheek

Evergem

30 woensdag

Halloweennamiddag

Ontmoetingsnamiddag met

bingo, koffie en gebak, 13.30 tot

16.30 uur, 5 euro, inschrijven voor

23 oktober via Evergem Info,

Lokaal Dienstencentrum

Het Hoeksken

31 donderdag

Halloweenspelavond

Speel verschillende spelletjes,

17 tot 20 uur, gratis,

Sportcentrum Hoge Wal

Voorlees- en knutselmoment

Halloween

Verkleed je en kom naar de bib

luisteren naar een griezelverhaal.

Aansluitend knutselen we

samen, 14 tot 16 uur, Bibliotheek

Evergem, gratis

15

Sluitingsdagen

- Bibliotheek Evergem, Ertvelde en Sleidinge zijn gesloten van

30 september tot en met 11 oktober voor de omschakeling

naar een eengemaakt bibliotheeksysteem.

Belangrijke data

- Tentoonstelling Retteketet Letterpret:

24 september tot 30 oktober – www.evergem.be/bibliotheek

- Week van de Fair Trade: 2 tot 12 oktober – zie pagina 8

- Verkeersveilige week: 3 tot 11 oktober – zie pagina 5

- Ophaling tuin- en snoeiafval: maandag 21 tot vrijdag 25 oktober

- Halloween in de bibliotheek:

26 tot 31 oktober – www.evergem.be/bibliotheek

Cinema Westside

- 1 oktober: Yesterday (Engeland, 2019)

- 8 oktober: Midsommar (VS, 2019)

- 15 oktober: Film Fest Gent On Tour

- 20 oktober: Huisdiergeheimen 2 (VS, 2019)

- 22 oktober: De Patrick (België, 2019)

Tickets 7 euro/ 6 euro/ 5 euro

via www.evergem.be/ticketcultuurcentrum

Colofon

© 2019 Gemeente Evergem

Jaargang 34, nr. 9

Verantwoordelijke uitgever: Joeri De Maertelaere

Vormgeving: Stook

Drukwerk: Graphius

Uitgeversnummer: 858

Gedrukt op Magno Gloss wit - FSC

Op de cover: Katrien Van Hecke, medewerker Evergem Info en

Roos Bekaert, coördinator

facebook.com/Evergem/

instagram.com/gemeenteevergem/

www.m.me/Evergem

0476 504 666

www.twitter.com/gemeenteevergem

www.youtube.com/user/9940Evergem

linkedin.com/company/gemeente-evergem/


Het is herfst!

Wat met de bladeren?

Bladeren van straatbomen kan je gemakkelijk

verzamelen in een bladkorf die je op

het openbaar domein zet. De Groendienst

maakt de bladkorven zo snel mogelijk leeg

(niet op privédomein en niet in straten

zonder straatbomen).

- Maak zelf een bladkorf met draad

- Maak de korf niet vast, hij moet gemakkelijk

verplaatsbaar zijn

- Plaats de korf zo dicht mogelijk aan de

straat, maar wel veilig voor de weggebruikers

- Vul ze met bladeren en vruchten van straatbomen.

Geen tuinafval en/of groenten- en

fruitresten.

Geef een seintje

- als je een nieuwe bladkorf plaatst (opname

in ophaalronde)

- als je bladkorf vol is met bladeren of vruchten

van de straatbomen

www.evergem.be/bladkorf

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!