Zomerplons 2019

marcelmarniquenl

2019 / 2020


De oudste horecagelegenheid van Nederland

Voor al uw vergaderingen, lunches, diner, catering en

feesten en partijen. Maar ook voor de lekkerste koffie

van Doesburg en omstreken (notering koffie top 100)

of één van die heerlijke speciaalbieren.

Feesten en partijen

Vanzelfsprekend passen wij onze arrangementen graag

aan uw persoonlijke wensen aan. Of u nu juist een

afgesproken prijs wilt of juist niet.

Onze gemoedelijkheid en service staan bij ons hoog in

ons vaandel. Wij nodigen u in ieder geval uit voor een

kopje koffie, zodat u kennis kunt maken met

Stadsbierhuys de Waag in Doesburg de oudste

horecagelegenheid van Nederland.

Met veel plezier organiseren wij uw diner, high-tea,

receptie, buffetavond, feestavond, lunch of brunch

in Doesburg, maar dan wel op de manier zoals u dat

graag wenst. Ook adviseren wij u desgewenst bij uw

keuze van muziek, entertainment of aankleding van

de ruimte. Wij hebben ruime ervaring met het

organiseren van bands en of DJ’s om uw feest net die

invulling te geven die u wenst.

Catering

Bijzondere momenten zijn er om te vieren, te

delen en te koesteren. Vaak gaat dat gepaard met

een hapje en een drankje. Een creatieve en met

zorg gekozen culinaire invulling is dan

essentieel om die bijzondere momenten net even

extra bijzonder te maken. Stadsbierhuys de Waag

voelt dat haarfijn aan en weet op een verrassende

en lekkere manier indruk te maken op u en uw

gezelschap. Of dat nu in particuliere of zakelijke

kring is. En het fijne is… u heeft er echt geen

omkijken naar, want vanaf het eerste contact

neemt Stadsbierhuys De Waag u alle zorgen uit

handen…

Pure kwaliteit van eerlijke dagverse gerechten die

u bij ons kunt bestellen en afhalen. Wij bezorgen

het ook graag bij u op locatie.

Of u nu een stijlvol feest wilt of een Oktoberfest wij

ontzorgen u en hebben de denkwijze: “Niks is

onmogelijk voor hen die willen”.

0313-479617

Dagelijks vanaf 10:00 geopend

www.waagdoesburg.nl


Colofon

De Plons is het clubblad van de Doesburgse

Watersport Vereniging en verschijnt 4 keer per

jaar in een oplage van ca. 300 stuks per editie.

Drukwerk: PrintX 0314-354833

Innovatieweg 3-11, 7007 CD Doetinchem

Vormgeving: Menno Vreman 06-83342489

info@mennovreman.nl

Kopij voor het clubblad kunt u sturen naar:

kopijplons@dwvdoesburg.nl

Bestuur:

Voorzitter: Walther Eenstroom

voorzitter@dwvdoesburg.nl

Secretaris: Henkjan Kets

secretaris@dwvdoesburg.nl

Penningmeester: Rick Kleine

penningmeester@dwvdoesburg.nl

Voorzitter Zwemmen: Tessa aan de Meullen

voorzitterzwem@dwvdoesburg.nl

Voorzitter Waterpolo: Eric Jansen

voorzitterpolo@dwvdoesburg.nl

PR commissie: Carolien Kleine

prafdeling@dwvdoesburg.nl

Bankrelatie:

ING: NL47INGB0002069639

Opzeggen van het lidmaatschap zal alleen

geaccepteerd worden door inlevering van

het afmeldingsformulier bij de ledenadministratie.

Dit formulier kunt u downloaden

van de DWV website. De opzegtermijn

is 3 maanden, deze gaat in na de maand

waarin u het lidmaatschap heeft opgezegd.

De datum van ontvangst bij de ledenadministratie

is bepalend voor de laatste

maand lidmaatschap.

Inhoudsopgave

Colofon De Plons 3

Inhoudsopgave 3

Contributie 3

Voorzitter aan het woord 5

Algemene ledenvergadering 9

Voostellen nieuwe bestuursleden 11

Sponsor mogelijkheden 13

Afsluitende bbq seizoen 2018/2019 13

Zwemseizoen 2018/2019 15

Zwemkamp 2019 19

Sponosrkliks 21

Bord “De Harde Kern” 23

Erelid Eef Nijland schenkt bal aan Heren 3 25

Voorstellen Renny le Roy 27

Waterpolo toernooi Borculo 2019 29

Trainingstijden 32

Contributie 2019

POLOAFDELING:

Jeugdleden t/m 11 jaar

€ 240,00 per jaar / € 20,00 per maand

Jeugdleden 12 t/m 17 jaar € 264,00 per jaar / € 22,00 per maand

(volgend op de maand na het bereiken van de 12-jarige leeftijd)

Seniorleden v/a 18 jaar € 348,00 per jaar / € 29,00 per maand

(volgend op de maand na het bereiken van de 18-jarige leeftijd)

Adres ledenadministratie: Olga Staring,

ledenadministratie@dwvdoesburg.nl

Wij verzoeken iedereen om adres- en

emailwijzigingen ook door te geven aan de

ledenadministratie!

KVK: 40120783

Website: www.dwvdoesburg.nl

ZWEMAFDELING:

Opleiding 2 x training

Minioren e.o. 2 x training

Junioren e.o. 3 x training

RECREANTEN

MASTERZWEMMEN

€ 264,00 per jaar / € 22,00 per maand

€ 324,00 per jaar / € 27,00 per maand

€ 360,00 per jaar / € 30,00 per maand

€ 162,00 per jaar / € 13,50 per maand

€ 180,00 per jaar / € 15,00 per maand

Ereleden: De heer E. Nijland

Lid van verdienste: mevrouw Y. Hoogstede,

mevrouw A. Bloemendaal

NIET-ACTIEVE LEDEN

€ 20,00 per jaar

Kiest men een 2e discipline (bijvoorbeeld recreatief zwemmen naast polo)

dan is 50% van dit lidmaatschap verschuldigd.

3


Tel. 472553

Pede Sinay

Angerloseweg 24

6983 BA Doesburg

Tel. 0313 484 114

Mob. 06 22 29 60 88

Maarten Kolk

v.d. Hardt Abersonlaan 10

6998 AX Laag Keppel

Tel. 0314 393 540

Mob. 06 54 97 51 39


Voorzitter aan het woord

Bestuur

DWV-ers,

Hierbij bericht van de status van onze vereniging.

DWV dat zijn wij met zijn allen.

Ik ben lid van DWV, Hij/Zij is lid van DWV, u bent

lid van DWV, uw kinderen broer zus etc. zijn lid van

DWV, wij zijn lid van DWV. Kortom wij zijn D.W.V., de

Doesburgse Watersportvereniging.

DWV wil een zekere en gezonde toekomst tegemoet

gaan. Helaas is daar op dit moment nog geen garantie

voor. Door een teruglopend ledental is er de

noodzaak geweest minder badwater te huren, met tot

gevolg inkrimping in trainingsfaciliteiten. Daarnaast

te weinig helpende handjes om DWV gezond te houden

en in beeld te komen bij de lokale gemeenschap.

Om die reden was onze voorzitter Andre Vreman

voornemens een opheffingsvergadering uit te schrijven,

mochten de omstandigheden niet veranderen.

Je zou verwachten dat dit een schokeffect teweeg

zou brengen, waardoor zich nieuwe mensen zouden

melden om de vrijgevallen plaatsen op te vullen. Dit

bleek niet het geval, de liefde en het verantwoording

gevoel richting ons DWV leidde helaas niet tot actie

van de leden (van ons allemaal) om DWV te laten

overleven. Uiteraard geldt deze opmerking niet voor

de mensen welke wel alles aan gedaan hebben wat

binnen hun mogelijkheden lag om DWV drijvend te

houden.

In december 2018 werd ik benaderd door Henkjan

Kets die zijn zorg uitsprak over hoe DWV ervoor

stond. Daarnaast gaf hij aan dat er geen vrijwilligers

opstonden om het noodlottig tij te keren. Dit kunnen

we toch niet laten gebeuren stelde hij op vragende

toon aan mij. Geen idee waar ik aan begon, maar als

oud DWV er antwoordde ik “nee inderdaad”, dit kunnen

we niet laten gebeuren.

Daarna hebben wij een Quick Scan van DWV gemaakt

waarbij we de belangrijkste knelpunten in kaart

hebben gebracht en daaraan gekoppeld wat de

eventuele oplossingen zouden kunnen zijn.

In januari hebben we als eerste overleg gehad met

het nog zittende bestuur. Hierin hebben wij onze

intenties uitgelegd en een volmacht gevraagd om

namens DWV te mogen spreken.

Met de volmacht zijn wij volop gesprekken aangegaan

met diverse politieke partijen, Stichting

Overdekt Zwembad, kandidaat- bestuursleden en

kandidaten overige vrijwilligers. Omdat wij ook aangegeven

hebben na de Algemene Ledenvergadering

ons kandidaat te stellen om voor minimaal 2 jaar

in het bestuur plaats te nemen, is in goed overleg

besloten dat wij op interim-basis vanaf 1 april het

secretariaat en de voorzittersfunctie overgenomen

hebben.

Op de Algemene Ledenvergadering hebben wij de

huidige stand van zaken met jullie besproken en wat

de mogelijkheden zijn en wat er van elke DWV er verwacht

wordt en welke verplichtingen wij met elkaar

aan gaan om DWV goede toekomst te geven.

Zeer positief was dat op de algemene ledenvergadering

ca 75 leden aanwezig waren: deze mensen willen

wij bedanken voor hun belangstelling voor hun DWV.

Jammer dat nog steeds een meerderheid het schijnbaar

niet voldoende belangrijk vindt om de

Algemene Ledenvergadering bij te wonen.

5


de kapper

voor hem en haar

* Gasthuisstraat 18

* 6981 CS Doesburg

* tel.: 0313 - 47 54 45

Meipoortstraat 38 Doesburg 0313 - 479067

www.schoenmakerijvandersluis.nl

Schoenreparatie * Sleutelservice * Fournituren * Stomerijdepot

Gasthuisstraat 20

6981 CS Doesburg

Te: 0313 - 47 28 78

De Worstepinne

keurslager

Bij ons scoort U altijd!

Ooipoortstraat 30, 6981 DV Doesburg

telefoon: 0313 47 23 14

www.worstepinne.nl

Acupunctuurpraktijk Doesburg

Dieke Theuns

Voor al uw klachten, het uitproberen waard!

Bel voor informatie wat ik kan doen bij uw specifieke

klacht of kijk op de website.

Behandelingen worden vergoed door de zorgverzekeraars.

Lid van beroepsvereniging VBAG en RBCZ

Van Brakellaan 50, 06-52633430

www. acupunctuurpraktijkdoesburg.nl


Voorzitter aan het woord

In de genoemde vergadering hebben we afscheid genomen

van het oude bestuur en hen onder groot applaus

bedankt voor hun enorme inzet voor DWV de

afgelopen jaren. Andre, Olga en Vincent: nogmaals

enorm bedankt en we hopen dat jullie ook in de toekomst

positief betrokken blijven bij ons DWV. Verder

hebben we met elkaar een nieuw bestuur gekozen

bestaande uit Carolien Kleine (PR), Tessa aan de Meulen(zwemafdeling),

Eric Jansen (poloafdeling), Rick

Kleine (penningmeester), Henkjan Kets en Walther

Eenstroom. Het nieuwe bestuur dankt de aanwezige

leden voor het in hen gestelde vertrouwen.

Tevens is er in de ALV een nieuwe vertrouwenspersoon

aangesteld in de persoon van Lia Olde Wolbers.

Er was een positieve flow tijdens de vergadering en

enthousiasme onder de aanwezige ouders c.q. verzorgers

van de polo- en zwem afdeling.

Inmiddels zijn er vele gesprekken geweest met allerlei

mensen om vrijwilligers taken op zich te nemen en

organisatorisch zijn we bijna klaar. Nu moeten we

met zijn allen aan de slag om ideeën om te zetten in

daden.

Ook sportief gezien gaat het ons voor de wind onze

zwemafdeling is gepromoveerd naar de 2e klasse en

H1 polo gepromoveerd naar 3e klasse bond en zullen

zich op landelijk niveau gaan meten. Om deze sportieve

prestaties te kunnen waarmaken zijn we bezig te

kijken of we meer badwater ter beschikking kunnen

krijgen en hebben we een nieuwe hoofdtrainer voor

H1 en H2 gevonden in de persoon van Renny Le Roy.

Ook voor de andere teams en afdelingen kijken we

of we kader langs de kant kunnen krijgen waar dat

nog niet het geval is. Echter is dit geen gemakkelijke

opgave want goed kader is zeer schaars. Om die

reden zijn we ook graag bereid om mensen intern te

ondersteunen met opleidingen. Iedereen zal begrijpen

dat al deze extra inspanningen ook extra financiële

middelen behoeft. Daarom een dringend verzoek

aan jullie allen om hierin mee te denken om meer

financiën voor DWV te realiseren.

Naast al deze zaken zijn we volop in gesprek met

Stichting Overdekt Zwembad Den Helder en de

gemeente om te kijken of zij ons gedeeltelijk de

helpende hand zouden kunnen toesteken. We zullen

moeten groeien als DWV om het sportieve niveau dat

we aan de leden bieden te kunnen blijven bekostigen

op de langere termijn. Een punt staat duidelijk vast:

DWV kan niet zonder zwembad en het zwembad niet

zonder DWV!

Dinsdag 11 juni heeft DWV gebruik gemaakt van

haar inspreekrecht tijdens de commissie vergadering

op het gemeentehuis. Ter ondersteuning waren hier

ook weer vele DWV-ers aanwezig en ook veel jongere

leden. Graag wil het bestuur ook jullie bedanken

voor jullie steun en respect voor de kinderen welke

daar meer dan 1 uur in de deuropening hebben staan

luisteren! Ook bedankt voor de leden welke op dat

moment aan het collecteren waren voor het Oranje

fonds! Hulde!

We hebben deze slag nog niet gewonnen maar we

blijven positief omdat we er met zijn allen van overtuigd

zijn dat we moeten en gaan slagen.

Helaas hebben we niet het idee dat alle fracties binnen

de raad ons de broodnodige steun willen verlenen

en verzanden in allerlei complimenten en goed

bedoelde adviezen welke ons op korte termijn niet

helpen zal. De fracties die aangaven wel achter DWV

te staan willen wij in ieder geval bedanken voor hun

steun.

Tenslotte ook onze dank aan onze adverteerders en

sponsoren: zonder uw hulp zou het onmogelijk zijn

om de zwem- en polosport te bedrijven. We hopen

daarom ook komende jaren een beroep op u te kunnen

blijven doen.

Met vriendelijke groeten,

Walther Eenstroom

7


Bestuur

19-05-2019 Algemene Ledenvergadering

Op 9 mei heeft D.W.V. (zwem en waterpolovereniging) zijn Algemene Ledenvergadering

gehouden op de Anne Frankschool te Doesburg.

Met een opkomst van maar liefst 71 personen werd het een zeer goed bezochte bijeenkomst.

De leden was ook van te voren uitdrukkelijk verzocht om de vergadering te bezoeken vanwege de

nijpende postitie waarin het zich momenteel bevindt.

Vorig jaar werd kenbaar gemaakt dat het voltallig dagelijks bestuur af zou treden, t.w. voorzitter Andre

Vreman, secretaris Vincent Weijers en penningmeester Olga Staring. Tevens bevindt de vereniging zich in

zwaar weer vanwege de hoge badhuur en het dalend aantal leden. Tevens kent de vereniging een

vrijwillgersprobleem in zowel bestuursfuctie alsmede andere uit te voeren taken binnen de vereniging.

Eind vorig jaar hebben 2 oud bestuursleden t.w. Walther Eenstroom en Henkjan Kets de handschoen

opgepakt om de vereniging nieuw leven in te blazen en een andere weg in te slaan.

Ze werden in januari door het bestuur gemachtigd om te besturen en er werden Plannen van Aanpak

geschreven zowel intern als extern. De politieke partijen werden actief benaderd om meer financiele

armslag te krijgen voor met name het jeugdbeleid.

Tevens werd er intensieve samenwerking gezocht met het Stichtingsbestuur Overdekt Zwembad om

samen plannen te smeden voor de toekomst, wat voor beide partijen voordeel zal opleveren.

Ook werden veel leden en niet leden benaderd om deel te nemen in tal van commissies wat goed is

gelukt.

Nadat gisteravond onder groot applaus afscheid was genomen van de vertrekkende bestuursleden werden

de nieuwe bestuursleden gepresenteerd:

Voorzitter:

Secretaris:

Penningmeester:

Voorzitter poloafdeling:

Voorzitter zwemafdeling:

Al reeds zitting in het bestuur:

PR-afdeling,

Tevens werd als vetrouwenspersoon benoemd:

Walter Eenstroom,

Henkjan Kets,

Rick Kleine,

Eric Jansen,

Tessa aan de Meulen,

Carolien Kleine

Lia Oude Wolbers

Nadat het nieuwe bestuur was geinstalleerd hield voorzitter Walther Eenstroom een vurig pleidooi aan

de leden om er de komende tijd er samen de schouders onder te zetten, om de vereniging weer actief

en kwalitatief goed op de kaart te zetten.

Tevens deed hij een beroep op de politiek om deze actieve verenging nu te steunen om weer te groeien

naar een ledental van boven de 200, zodat het op alle fronten weer de eigen boontjes kan doppen. Als

dit is bereikt kan de vereniging ook veel meer gaan betekenen voor alle leden die D.W.V. en de

zwemsport een warm hart toe dragen.

Aan de leden zal het zeker niet liggen zo bleek gisteravond wel, gelet op de ondersteunde reacties

vanuit de zaal………..

9


GECERTIFICEERD


F

GECERTIFICEERD

I N AN CI E E L

P L AN N E R

GECERTIFICEERDF

I N AN CI E E L

P L AN N E R

F

GECERTIFICEERD

I N AN CI E E L

P L AN N E R


GECERTIFICEERD

F

I N AN CI E E L

P L AN N E R

F

I N AN CI E E L

P L AN N E R


Postbus 219

6980 AE Doesburg

Postbus Telefoon 219 (0313) 484141

6980 Telefax AE Doesburg (0313) 484142

Telefoon (0313) 484141

Telefax (0313) 484142

Drs. J.H.M. Hermans RB FFP Drs. CFP J.H.M. ® Hermans RB FFP CFP ®

Drs. J.H.M. Hermans RB FFP CFP ®

Drs. J.H.M. Hermans RB FFP CFP Drs. ® J.H.M. Hermans RB FFP CFP ®

Postbus 219

6980 AE Doesburg

Telefoon (0313) 484141

Telefax (0313) 484142

Postbus 219 Privé: Burg. Nahuyssingel 5

6980 AE Doesburg 6981 AC Doesburg

Telefoon Postbus 219 Privé: (0313) Telefoon: Burg. 484141 Nahuyssingel (0313) 484100 5

Telefax 6980 AE (0313) Doesburg E-mail: 6981 484142 info@fiskaal.com

AC Doesburg

Telefoon (0313) Telefoon: 484141 (0313) 484100

Telefax (0313) E-mail: 484142 info@fiskaal.com

Privé: Burg. Nahuyssingel 5

6981 AC Doesburg

Privé: Burg. Nahuyssingel 5

6981 AC Doesburg

Privé: Telefoon: Burg. Nahuyssingel (0313) 4841005

E-mail: 6981 info@fiskaal.com

AC Doesburg

Telefoon: (0313) 484100

E-mail: info@fiskaal.com

Telefoon: (0313) 484100

E-mail: info@fiskaal.com


Bestuur

Hallo allemaal,

Tessa van de Meulen

Voorzitter

Zwemafdeling

Sinds de laatste ledenvergadering ben ik voorzitster van de zwemafdeling van DWV. Naast

dit zwem ik zelf twee dagen en geef ik één dag training aan de junioren en ouder. Verder

ben ik werkzaam in het basisonderwijs, waar ik nu één volledig jaar achter de rug heb als

leerkracht. Ik houd ervan om bezig te zijn met kinderen.

Daarnaast vind ik het leuk om met vrienden wat te doen, te lezen, spelletjes te spelen en

natuurlijk lekker te zwemmen.

Ik wens iedereen een sportief en gezellig seizoen tegemoet.

Tessa aan de Meulen

Voor degene die mij nog niet kennen zal ik mij even kort voorstellen.

Ik ben Rick Kleine en ben de nieuwe penningmeester van de vereniging.

De komende periode ga ik mijn best doen om de financiën van de vereniging

correct te verwerken en de financiële positie te bewaken en gezond te houden.

Rick Kleine

Penningmeester

Ik ben geboren en getogen in Doesburg maar woon sinds 2,5 jaar samen met mijn vriendin

in Bemmel. Hoewel het zwembad van Bemmel (Thetis) bijna in mijn achtertuin ligt, kom ik

nog graag iedere week naar Doesburg om te poloën. Op mijn 11de ben ik lid geworden van

DWV en nu, 20 jaar later, speel ik nog altijd met veel plezier in het 2e herenteam van onze

vereniging. Naast waterpolo hou ik erg van auto’s en autoracen.

Na mijn studie economie en accountancy ben ik een aantal jaar werkzaam geweest bij

accountantskantoor Deloitte en sinds 2 jaar ben ik actief in een VCVW controllersfunctie bij

een internationale onderneming in de automotive en transportbandenbranche.

Mochten jullie vragen of opmerkingen voor mij hebben, dan mag je me altijd even aanschieten

als ik op het zwembad ben en anders ben ik ook bereikbaar via het mailadres

penningmeester@dwvdoesburg.nl

Bericht vanuit de PR-commissie

Carolien Kleine

PR-Commissie

Tijdens de afgelopen ledenvergadering is er een nieuwe commissie in het leven geroepen:

De zogeheten PR-commissie. Doel is om DWV op de kaart zetten. Uiteraard naar buiten

toe, maar ook binnen de vereniging mag hier aandacht aan besteed worden. Zoals Walther

in het voorstuk schrijft; DWV zijn we met z’n allen! De nieuwe commissie zal dan ook geen

commissie zijn waar je vast in deel moet nemen, maar will graag gebruik maken van jullie

inspiratie. Want ik weet dat een heleboel leden goede, leuke, inspirerende, winstgevende,

gezellige en toffe ideeën hebben om DWV op de kaart te zetten, maar helaas komen deze

ideeën nog niet tot daden. Uiteraard blijven de bestaande commissies (sponsor- en activeiteitencommissie)

bestaan en als je het leuk vindt hierbij aan te sluiten, horen wij dat graag.

Maar ook als je het leuk vindt om een toernooitje te organiseren, ideeën hebt over hoe we

met DWV op de kerstmarkt kunnen gaan staan of om meer ballen gesponsord te krijgen,

let’s hear it! Samen hebben we zoveel goede ideeën, laten we daar gebruik van maken. En

met een aantal vrijwilligers is zoiets al snel opgezet.

Vanuit de PR zullen wij proberen regelmatig informatie te posten op social media. Ook de

website zal een opknapbeurt krijgen. Heb jij iets wat jij graag geplaats will zien op de site

of op social media? Stuur dan een mailtje naar prafdeling@dwvdoesburg.nl of spreek mij

(Carolien) even aan op het bad. Samen maken we er een bruisende vereniging van! ;-)

Hartelijke groeten,

Carolien Kleine

Sponsorcommissie:

Activiteitencommissie:

- Magda Buys - Iris Gossink

- Chantal Vrendenbarg - Jessica Orth

- Roy Campschroer

11


Sponsorcommissie

Sponsor mogelijkheden

Bericht vanuit de sponsorcommissie

Wist jij dat jij DWV op veel verschillende manieren een warm hart kan toedragen?

Je kan het natuurlijk meteen groots aanpakken en sponsor worden, inclusief rolbanner en vermelding in

de plons, maar het kan ook subtieler. Zo is er sinds afgelopen seizoen een zogeheten “harde kern” bord

aanwezig boven de trofeeënkast In het zwembad. Voor €50 hangt jouw

magneet met eigen gekozen tekst op het bord. Leuk voor bedrijven,

maar ook een leuk idee om als team of privé te doen! Daarnaast is het

bij waterpolo natuurlijk weer mogelijk om een bal te sponsoren!

Wil je graag iets meer doen voor de vereniging, dan is een rolbanner

een leuk idee. Het handige aan deze banners is dat ze overal opgezet

kunnen worden. Tijdens de zwem- en waterpolowedstrijden

worden ze getoond aan het publiek.

Nog een andere manier is om sponsor van een team te worden.

Het team loopt dan in kleding met jouw logo erop rond.

Binnen no time kent iedereen in de regio uw bedrijf!

Houd je niet van al die aandacht, maar gun je DWV toch een bijdrage,

dan is er de mogelijkheid om donateur te worden. Hiermee steun je

DWV door middel van een vrijwillige bijdrage.

Ben je enthousiast geworden en wil je meer informatie?

Mail dan naar sponsorcommissie@dwvdoesburg.nl

D.W.V. Barbecue 23 juni

Na een bewogen seizoen waarin veel is gebeurd maar uitstekend is gepresteerd op alle fronten hebben

de activiteitencommissie en het bestuur een afsluitende barbecue gehouden met muziek (DJ) en een

uurtje zwemmen op zondagmiddag 23 juni 2019.

Een mannetje of 60 waren hierbij aanwezig.

Volgend jaar hoopt de activiteitencommissie dat van alle

geledingen van onze vereniging we er weer een gezellige

middag van maken.

Aan de leden die er wel waren heeft het deze zonnige middag

in ieder geval veel plezier en saamhorigheid gebracht.

Graag tot volgend jaar in 2020!

De activiteitencommissie.

13


Leeflang Reparatie Service

Reparatie van Was- en Koelapparaten

Magnolialaan 7

6982 DJ Doesburg

Tel.: 0313-471801

Tel.: 06-53785596

www.leeflangwitgoed.nl

Kerkstraat 19, Doesburg, tel: 0313-438799


Zwemmen

Dit seizoen hebben wij, als zwemafdeling, mee

gedaan met twee gezamenlijke competities. Dit

waren de Nationale Zwemcompetie (NZC) en de

Onderlinge Achterhoekse Competitie (OAC). In

beide competities heeft de zwemafdeling goed gezwommen.

Bij de NZC zwom DWV dit seizoen in de

derde klasse. Het doel was om dit seizoen te promoveren

naar de tweede klasse. Hiervoor moest er

iedere wedstrijd zo min mogelijk punten behaald

worden, oftewel zo hard mogelijk gezwommen

worden. 23 maart was de laatste wedstrijd van de

NZC en was het af het afwachten tot alle uitslagen

binnen waren bij de KNZB. Een aantal dagen later

werd duidelijk dat DWV vijfde is geworden het

klassement. Dit betekende promotie naar de derde

klasse! Volgend seizoen start de zwemafdeling in

de derde klasse van de NZC!

Bij de OAC was het spannend tot de laatste wedstrijd.

Op 22 juni werd deze laatste en tevens

medaille wedstrijd gezwommen in Westervoort.

Tijdens deze wedstrijd zijn er mooie tijden

gezwommen door de zwemmers. Iedere zwemmers

zwom twee individuele afstanden en vaak

ook nog een estafette. Aan het eind van de wedstrijd

werd er ook nog een estafette gezwommen

door de coaches van iedere vereniging. Ook vanuit

DWV deden de coaches mee! De zwemafdeling

nam flink wat medailles en de beker voor de

tweede prijs mee naar huis! Ook deze competitie is

succesvol afgerond.

Reactie van Emily en Sigrid op deze wedstrijd:

Het was onze tweede wedstrijd. De wedstrijd was

leuk, alleen het water was wel een beetje vies. Het

was een medaillewedstrijd. Het was daardoor een

beetje spannend, vooral ook omdat de kant erg

glad was.

Naast de gezamenlijke competities zwemmen

sommige zwemmers ook andere competities. Een

vijftal zwemmers en zwemsters: Chris, Ivar, Noor,

Nica en Pleun zwommen dit jaar de Lange Afstand

Competitie (LAC). Hierbij worden afstanden gezwommen

van minimaal 200m tot en met 2 km.

Tijdens de competitie zijn veel mooie pr’s gezwommen.

Zwemseizoen 2018-2019

Verder hebben de zwemmers en zwemsters die de

limieten behaald hadden meegezwommen aan de

Gelderse-B kampioenschappen. Dit jaar werden

deze kampioenschappen gehouden in Doetinchem.

Dit jaar waren de kampioenschappen gedurende

het weekend van 15 en 16 juni. Zaterdag kwamen

Noor, Ivar, Pleun en Nica in actie. Noor zwom de

100m vlinderslag en eindigde hiermee op een

mooie 6e plaats. Ivar zwom de 100m vrije slag,

50m rugslag en 50m vlinderslag. Op al deze afstanden

werd Ivar eerste. Zelfs op de 100m vrijde slag

waar hij als vijfde geplaatst was. Bij de andere afstanden

heeft hij zijn eerste plaats weten veilig te

stellen. Pleun zwom de 50m schoolslag. Ze kwam

helaas niet goed in haar slag en werd elfde. Nica

zwom ook de 50m schoolslag en zwom ook nog

de 50m vrije slag en 200m wisselslag. Op de 50m

schoolslag werd zij zevende en op de 50m vrije slag

werd zij eerste. Bij de 200m wisselslag mocht zij

invallen voor een afgemelde zwemster. Zij eindigde

als tiende op deze afstand.

Op zondag kwamen alleen Noor en Ivar in actie.

Noor zwom deze dag de 50m vlinderslag en werd

derde op deze afstand. Ivar zwom ook deze dag

weer drie afstanden, namelijk de 100m vlinderslag,

50m vrije slag en 200m wisselslag. Hij werd op

zowel de 100m vlinder als de 50m vrije slag eerste.

Op de 200m wisselslag werd hij derde op een paar

tiende achterstand op de nummer 1.

Pleun Regelink:

Ik heb in de GBK de afstand 50 meter school gezwommen.

Ik verheugde me er zeker op en heb me

daar dan ook vermaakt. Ik vond het wel jammer

dat ik maar 1 afstand kon zwemmen, maar gelukkig

was deze afstand wel mijn lievelingsslag. Voor

de rest was het een klein groepje die meedeed

en daardoor voelde ik me wel vereerd dat ik mee

mocht doen. De afstand ging alleen niet helemaal

volgens plan, maar volgende keer beter.

15


KERKSTRAAT 21, 6981 CK DOESBURG, TEL. 0313 - 47 67 65


Zwemmen

Noor van den Anker:

Het GBK was leuk en gezellig. Ik was blij dat ik dit keer

geen valse start heb gemaakt. Hierdoor gingen mijn races

goed extra goed. De eerste dag helaas nog geen medaille

weten te behalen, maar de tweede dag was het wel raak!

Ik ben blij dat mijn afstanden goed zijn gegaan en dat ik

mooie tijden heb gezwommen.

Ivar Regelink:

Ik heb een gezellig GBK gehad met onze leuke en gezellige club. Ik heb de

eerste dag super lekker gezwommen en hele mooie tijden binnengehaald

waardoor ik mij onoverwinnelijk voelde. Ik hoopte dat de tweede dag net

zo goed zou gaan. Na de eerste twee afstanden mocht ik weer de gouden

plakken in ontvangst nemen. Op de 200m wisselslag moest ik helaas

genoegen nemen met een mooie derde plek. Ik ben trots op wat ik samen

met de andere zwemmers heb bereikt tijdens dit GBK.

Nica Fontein:

Het GBK was erg leuk en super gezellig met het groepje dat we waren. Ik

was gespannen voor de afstand 50meter vrij omdat ik daar best een kans

op had. Ik had met Tessa afgesproken dat ik alles zou geven en dat ik me

goed moest focussen. Ik ben erg blij met wat ik heb gezwommen en met

de gouden medaille voor de 50 meter vrij.

Coaches Tessa en Marion:

Het GBK was erg gezellig. Onze zwemmers hebben mooie pr's gezwommen en hun verdiende medailles

en oorkondes in ontvangst mogen nemen. We hebben in totaal acht medailles binnen gehaald en zijn

daarmee op de tiende geëindigd in het medailleklassement.

Om al deze wedstrijden mogelijk te maken hebben wij officials en coaches nodig. Daarom via deze weg:

een dankjewel aan alle officials en coaches!

Dit geslaagde seizoen hebben wij het laatste weekend afgesloten met een gezellig kamp!

17


In- en verkoop van

klassieke auto’s,

vintage,

decoratief antiek,

schilderijen en

meubels

Volg ons op:

www.venemaantiques.nl

Herbert van Vliet Onderhoud

Voor al uw onderhoudswerkzaamheden

In en om het huis

Bergstraat 36

6981 DC Doesburg

Tel:

06-50580537

0313-471693

hn.vanvliet@chello.nl


Zwemmen

Zwemkamp 2019

Het weekend van 28, 29 en 30 juni was kampweekend

voor de zwemafdeling! Dit jaar zijn we naar de Jutberg in

Laag-Soeren geweest. We stonden hier op het grote veld.

Op vrijdag kwamen alle zwemmers vanaf de leeftijd middelbare

school op het terrein. De tenten werden opgezet

en ’s avonds werd er 30seconds gespeeld. Deze uitvoering

was gemaakt door Ruben, Ivar en Tessa. Door al

het enthousiasme ging het volume iets te hard en stond

de bewaking van de camping voor onze neus. Daarna

met een zachter volume verder gespeeld. Het was een

geslaagde eerste avond.

Zaterdag kwamen ook de jongere zwemmers het terrein

op. Ook hun tenten werden opgezet en de selectie was

compleet om aan het programma te beginnen. Het spel

‘the Battle’ werd gespeeld. Er moesten voorspellingen

gedaan worden wie welk onderdeel zou winnen. Daarna

werden deze onderdelen gespeeld aan de hand van

cryptitsche omschrijvingen op de opdrachtkaarten. Ieder

team leverde zijn of haar geschikte spelers voor het spel

en the battle kon beginnen. Door de warmte zijn we eerder

gestopt en zijn we met degene die wilden het zwembad

in gedoken. ’s Avonds werd de bbq aangestoken en

hebben we gesmuld van al het lekkers. Daarna hebben

we het spel grotendeels afgemaakt en nog een kort

avondspel gespeeld. De zwemmers moesten bewerkte

foto’s van de leiding en een aantal bekende personen

zien te vinden en aangeven wie dit waren.

Zondag was alweer de laatste dag. We hebben de

stormbaan opgezet en lekker in het zwembad gelegen.

Daarna moest het terrein weer worden opgeruimd en

was het tijd om naar huis te gaan. Bedankt allemaal voor

dit gezellig zwemkamp! Ivar en Ruben extra bedankt voor

de hulp tijdens het organiseren.

Een aantal reacties van zwemmers op het kamp:

Onno:

Ik kwam in de ochtend aan en het leukste wat ik die dag

ging doen vond ik de gemengde spellen. Ook zwemmen

was lekker verkoelend. Ik zat in de tent met mijn zusje

(Lobke) en dat was gezellig.

Ivar:

Ik vond het kamp zeker leuk en gezellig. Het leukste wat

we deden vond ik de spelletjes.

Ruben:

Ik vond vooral de vele vrije tijd leuk, zodat we gezellig in

het zwembad konden aan klooien.

Kim en Karen:

We vonden het heel gezellig en door het warme weer

konden we extra genieten van het kamp en de gezellig

het met z’n allen.

Julia en Lobke:

We vonden het kamp heel erg leuk en we vinden het

jammer dat het is afgelopen.

Izzi, Sigrid, Lima en Maud:

We vonden het een heel leuk en gezellig kamp. De spellen

waren erg leuk en om te lachen. We hebben lekker

gegeten. Het was leuk in het zwembad. Hier hebben we

met z’n allen met het balletje overgegooid. We hebben

veel gekletst, spelletjes gedaan en op het springkussen

met water was hilarisch. Het was grappig om al die bewerkte

foto’s van de leiding te zien.

Kort samengevat; het was een geweldig kamp: Bedankt!!

19


www.hendriksab.nl


Sponsorcommissie

Consumenten winkelen en kopen steeds meer online. DWV speelt hierop in en heeft daarom

een nieuwe vorm van sponsoring geïntroduceerd genaamd SPONSORKLIKS. Het is voor

iedereen, die ons als vereniging een warm hart toedraagt, een gratis toegankelijke mogelijkheid

en een mooie manier om zonder enige inspanning DWV financieel te ondersteunen.

Het werkt heel simpel. Als je een volgende keer iets online wilt gaan aanschaffen, ga dan

eerst naar onze website www.dwvdoesburg.nl. Hierop vind je het logo van SPONSORKLIKS.

Als je deze pagina opent kom je op de overzichtspagina met het DWV-logo en verschijnt er

een overzicht van tientallen webwinkels die meedoen aan deze sponsorvorm, waaronder

bijvoorbeeld Bol.com, Booking.com, Coolblue, Wehkamp en Zalando. Kijk of de webwinkel

waar je de aanschaf wilt gaan doen in de lijst staat. Als dat niet zo is zal je alsnog rechtstreeks

naar de website van de webwinkel moeten gaan. Staat de webwinkel er wel tussen

dan levert elke aankoop die je doet bij een van deze deelnemende bedrijven ons als DWV

een commissie op terwijl je als consument zelf gewoon dezelfde prijs betaalt, het kost je dus

niets extra.

Ben je in het bezit van een tablet of iPad en doe je daar je aankopen op, download dan de

app van SPONSORKLIKS. Kies vervolgens bij het menu het zgn. sponsordoel “Doesburgse

Watersport Vereniging (DWV) en sla deze op. Klik op “Winkels” en de overzichtspagina met

het DWV-logo verschijnt, zoals hierboven beschreven.

Kom je er niet uit of heb je nog vragen hierover, wend je dan tot het bestuur. Geef dit ook

vooral door aan andere familieleden en vrienden, want hoe meer deelnemers hiervan

vcvgebruik maken, hoe hoger de inkomsten voor onze vereniging

De pagina van DWV bij SPONSORKLIKS kunt u vinden via de link

https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=7711

21


KOOP NU EEN RENAULT TOP OCCASION

EN MAAK GEBRUIK VAN

DE 6 ZEKERHEDEN!

1

2

3

4

5

6

6 maanden garantie

Servicebeurt voor aflevering

APK-keuring

14 dagen omruilgarantie

Vervangend vervoer (bij een reparatie langer dan 24 uur)

Renault Route Service

• Al 67 jaar Renault Dealer

• Verkoop van nieuwe en gebruikte auto’s

• Onderhoud en Reparatie

• APK-keuirng

• Schadeherstel bedrijf

• Renault Route Service

RUIME OPENINGSTIJDEN:

• Ma t/m Do van 08:00 tot 19:00

• Vrij van 08:00 tot 20:00

• Za van 09:00 tot 17:00

Nieuwstraat 3 Doesburg. Tel. (0313) 47 23 65

Showroom

met 50 betrouwbare

bovag occasions

VERKOOP, ONDERHOUD EN REPARATIE

VAN ALLE AUTOMERKEN

• Professioneel ingerichte werkplaats met de modernste diagnoseapparatuur

voor reparatie en onderhoud van alle automerken.

• Airco reparatie en onderhoud van alle systemen.

• APK keuringen.

• Uitlijnen.

• Zomer en winterbanden tegen scherpe prijzen uit voorraad leverbaar.

• Schade reparatie en afwikkeling.

• Verkoop van 50 betrouwbare Bovag occasions!

• Certificering: RDW/BOVAG

• Bij onderhoud vervangend vervoer beschikbaar

• Levering van accu`s, uitlaten, sportvelgen en nog veel meer!

Leigraafseweg 17 Doesburg. Tel (0313) 47 44 11

Graag tot ziens in Doesburg!


In en om het huis

Tel: 06-50580537 of 0313-471693

hn.vanvliet@chello.nl

Sponsorcommissie

“De Harde Kern” van DWV

Bericht van de sponsorcommissie

Geef je NU op om lid te worden van De Harde Kern van DWV voor het seizoen 2019/2010.

Wist u dat wij als vereniging een harde kern bezitten?

Wat houdt “de harde kern” van DWV in?

Het harde kern bord is opgericht om mensen de mogelijkheid te bieden DWV een financieel warm hart toe te

dragen. De bijdrage waarmee je lid wordt van de harde kern gaat rechtstreeks in de clubkas om de vereniging

financieel gezond te houden.

Het lidmaatschap van de harde kern bedraagt € 50,-

Uiteraard is er de mogelijkheid om in het meervoud lid te worden

Wie zoeken wij?

Iedereen kan lid worden van de harde kern, zo kun je lid worden als Individu(en), maar kun je ook met een

compleet team, als familie/gezin of met een bedrijf lid worden van de harde kern.

Wanneer kun je lid worden van de harde ken?

In principe kun je ten alle tijden lid worden van de harde kern.

Elk lidmaatschap kan uiteraard jaarlijks verlengd worden met een opvolgend jaar.

Het lidmaatschap staat gelijk aan een kalender jaar, mocht je halverwege het seizoen lid worden van de harde

kern, ben je ook de eerste helft van het opvolgend seizoen nog lid.

Waar kan ik mij opgeven?

Opgeven kun je doen door een mail te sturen naar sponsorcommissie@dwvdoesburg.nl of via het contact

formulier van de sponsorcommissie op de DWV website.

Met vriendelijke groeten,

De Sponsorcommissie van DWV

Herbert van Vliet Onderhoud

Voor al uw onderhoudswerkzaamheden,

23


xiang man

xiang man

Meipoortstraat 54

de chinees van

DOESBURG

de chinees van

www.xiangman.nl

DOESBURG

6981 DL Doesburg

Bel & bestel:

0313-475811

Restaurant Xiang Man is een modern restaurant met een traditionele Kantonese

en Chinees-Indische keuken. Gastvrouw Qiao Ping zorgt met haar team voor een

hartelijke sfeer waarin u zich direct thuis voelt.

Er is ruime keus uit heerlijke gerechten voor een eerlijke prijs. Xiang Man serveert een

aantal bijzondere specialiteitenmenu’s.

Xiang Man ligt centraal in Doesburg en is toch makkelijk bereikbaar. Er is parkeerruimte

voor de deur. Bij mooi weer kunt u buiten zitten in onze eigen tuin-terras.

Naast ons restaurant bieden wij ook cateringsmogelijkheden en

u kunt bij ons maaltijden afhalen.

Als u zeker wilt zijn van een tafel, reserveer dan:

0313 475811 of info@xiangman.nl

gezellig restaurant

eigen tuin-terras

ruime keus uit vele specialiteiten

uitgebreide caterings

mogelijkheden; ook als hapjes

xiang man

Openingstijden

maandag t/m donderdag

16.00 – 21.00 uur

de chinees v

vrijdag t/m zondag

DOESBUR

12.00 – 21.30 uur.


Waterpolo

Erelid Eef Nijland

schenkt Heren 3 een bal

Ons enige erelid Eef Nijland (75) heeft het Heren 3 team de

eerste sponsorbal van het aankomende seizoen geschonken.

Eef, voor velen een zeer bekende persoonlijkheid binnen D.W.V.,

maar voor de jeugdleden waarschijnlijk een onbekende,

aangezien Eef zelf nooit actief in de zwemsport was.

Hij heeft achter de schermen voor onze vereniging het clubblad

de Plons geproduceerd in de periode 1982-2014.

Maar liefst 32 (!) jaar was hij verantwoordelijk voor de

eindredactie van het clubblad.

In 2008 heeft Eef o.a. hiervoor een Koninklijke Onderscheiding

ontvangen van burgemeester Overweg, die hier tevens zijn

laatste lintje uitreikte als zijnde de burgemeester van Doesburg.

Zijn overige verdiensten waren: jeugdleider en scheidsrechter bij Sportclub Doesburg, bestuurslid van

Schutterij Oranje en de donateursadministratie en typewerk verzorgde voor het Muziekkorps der

Voormalige Schutterij. Tevens heeft hij tal van jubileumboeken gemaakt o.a. ook voor onze vereniging

voor het 70- en 80 jarig bestaan.

De geschiedenis van Eef kende na tal van banen bij verschillende bedrijven een vervelende wending,

toen hij verlamd raakte na een zomergriep in 1979. Niet uitgeziekt en toch weer gaan werken kenmerkte

zijn karakter, maar kluisterde hem helaas aan een rolstoel. Eef heeft lange tijd een mooie baan gehad als

medewerker van het Stadsarchief Doesburg.

Eef is altijd woonachtig geweest in tal van Doesburgse straten vanaf zijn geboortejaar middenin de oorlog

(1943). Achtereenvolgens waren dat de Veerpoortstraat-Bresstraat-Naussaustraat-Kraakselaan(2x)-van

Berghemstraat en uiteindelijk na zijn ziekte in zijn fijne, aangepaste woning aan de Koetsveldstraat.

Herman Otten en Nico Klein, bestuurders in die tijd, maakten rond 1982 gebruik van het aanbod van Eef

om toch zijn handen te laten wapperen voor onze vereniging en strikten hem dus voor de Plons.

Ikzelf was daar ook altijd met Eef om samen het clublad in elkaar te zetten. Zijn vrouw Tiny was er altijd

achter de schermen aanwezig voor koffie, koffie en nog eens koffie.

We hebben verschillende apparaten gebruikt om het clubblad te maken, zoals een stencilmachine, een

kopieermachine en uiteindelijk een snellere risograph. Samen hebben we dit met veel plezier dit gedaan

hoewel als op warme dagen als de apparaten soms dienst weigerde, we ook veel ongenoegen uitten. En

dat konden we behoorlijk.

Maar de karaktereigenschappen van Eef bleven altijd: blijmoedig, groot doorzettingsvermogen, hulpvaardig

en altijd belangstelling blijven tonen voor anderen tot op de dag van vandaag.

Eef woont momenteel in een verzorgingstehuis in Terborg en zal binnenkort waarschijnlijk verhuizen naar

Arnhem. Het bevalt hem daar overigens prima, o.a. door de goede kwaliteit van het eten aldaar.

Jullie moeten allemaal de hartelijke groeten van hem hebben!

Henkjan

25


www.hendriksvh.nl


Waterpolo

Nieuwe Hoofdtrainer H1

Renny le Roy:

Naam:Voor jullie ben ik gewoon Renny

of trainer of coach, maakt niets uit.

Geboren: jazeker, 72 jaar geleden in Naarden

Hobby’s: WATERPOLO en Horeca. Heel veel horecazaken

gerund maar voor de senioren van D.W.V. zeer bekend van

de hapjes in het Graaf Ottobad in Zutphen tijdens veteranentoernooien.

Of de beroemde slibtongetjes onbeperkt

eten in de Luchte te Spankeren, waar ik destijds de

eigenaar was.

Gesport zelf: voetballen en honkballen en na mijn 12e zwemmen en waterpolo. Op mijn 15e voor het eerst in de 4e

klasse Bond gespeeld, beetje vergelijkbaar met niveau Heren 1 van nu. Als 20 jarige verhuist naar Dieren en lid geworden

van Neptunes Arnhem waar het grote werk begon. Ik had echter geen talent genoeg voor Heren 1, wel voor Heren

2, die uitkwam in de reserve Hoofdklasse. Echter zeer grote internationale toernooien meegemaakt onder supervisie

van topcoach en bondscoach Ivo Trumbic.

Carrière: Secretaris geworden bij de Zwemcommissie van Neptunes en vervolgens zwemtrainingen overgenomen van

de toen wereldberoemde trainer George Geurtsen. Dat hield in: 11x trainen in de week! De grote man van Neptunes

was Gerrit Jansen Sr. En ik was zo trots als een pauw dat ik als 2e man met hem mocht fungeren bij deze club. In 1979

overgestapt naar IJsselmeeuwen waar ik diverse functies heb vervuld van bestuurslid tot voorzitter, manager enz. Tevens

was ik nog Zwemofficial in die tijd waar ik in 1980 afscheid van nam en daarna scheidsrechter werd voor waterpolowedstrijden.

Hier schopte ik het tot internationaal niveau. Na IJsselmeeuwen nog tal van clubs gehad

Welke clubs: Neptunes Arnhem, AZC 18882, IJsselmeeuwen, Poseidon/Flamingo’s, Livo, DWK, Natare en dan nu de

Doesburgse Watersportvereniging. Altijd de Bond gehaald, vaak door promotie.

En D.W.V. heel erg gefeliciteerd met jullie geweldige promotie naar de derde klasse Bond!

Nu staan we op een kruispunt voor een unieke kans om schouder aan schouder de juiste weg in te slaan om dit grote

succes te continueren en verder uit te bouwen…het verleden achter ons te laten en verder hand in hand te werken aan

een glorieuze toekomst.

6 jaar geleden was er al een grote kans dat ik Hoofdtrainer zou worden bij D.W.V. , echter door de samenwerking met de

Spreng ging dit toen niet door. Daarna ben ik 5 jaar aan de slag gegaan bij Natare Aalten alwaar ik ben gepromoveerd

met het team naar de derde klasse Bond.

Een avondje Schilderij in Dieren op 10 mei jl. met de heren die ik al lang kende van de veteranentoernooien Paul Hamer

en Henkjan Kets, resulteerde uiteindelijk in een gesprek met een afvaardiging van het bestuur en polocommissie op 21

mei in Stadsbierhuis de Waag.

Het was al snel duidelijk dat wij op dezelfde golflengte zaten qua ambities, motivatie, organisatiestructuur, faciliteringen

t.a.v. polotechnische zaken en daar waar nodig de discipline aantrekken.

Beste mensen, ik wil gezamenlijk D.W.V. naar een nog hoger niveau brengen….Speelvreugde, teamgeest bevorderen

waarvoor ik jullie allemaal nodig zal hebben, ofwel de gehele selectie van 25 spelers uitkomende in Heren 1 en 2!! Bedenk

hierbij dat het club- en teambelang te allen tijde op de 1e plaats komt.

Binnenkort, ergens in september zal ik in de horecagelegenheid van zwembad den Helder uitleg geven in een informatiebijeenkomst

over de uitleg van de nieuwe spelregels seizoen 2019-2020, want er is zeer veel veranderd!

Graag allemaal tot binnenkort op het zwembad!

Renny le Roy

27


Waterpolo

Waterpolotoernooi

Borculo 2019

Natuurlijk ging de B-jeugd van DWV weer op toernooi

in Borculo. Wat was het weer gezellig. We vertrokken al

op vrijdagavond waar we bij aankomst om 20.00 uur de

tenten gingen opbouwen. Zoals te verwachten duurde dat

bij Ian en Marten wat langer, maar met wat hulp van de

meer ervaren tentopbouwers, stond er op een gegeven

moment toch iets wat op een tent leek. Terwijl rond tien

uur s ’avonds de disco al een tijdje bezig was, moesten wij

daar nog niets van hebben. Het was immers de langste

dag, dus gingen wij eerst nog tot elf uur in het koude

water een spelletje tienen, pas daarna kon er gefeest

worden. Het feest was aardig geslaagd. Kees probeerde op

de feestlocatie, met een open sollicitatie, zich een plek in

het team van NDD te verwerven voor de volgende dagen.

Rond half twee waren we weer terug bij de tenten. Toen

kon het feest pas echt beginnen, ging de muziekbox voluit

en waren de grappen nog nooit zo goed. Het ging van de

anaconda van Owen tot Octo’s bij een andere team. Rond

drie uur ‘s nachts lag iedereen in bed waar we nog konden

genieten van de hilarische geluiden die uit de tent van

Wiebe en Fabian kwamen. Verdere details hierover zijn

niet bekend.

Zaterdagochtend om acht uur kwamen de meesten met

veel pijn en moeite uit hun slaapzak, natuurlijk stond de

muziek alweer vol aan. Het ontbijt was heerlijk verzorgd

dankzij André en de gedane boodschappen door Els. Door

het goede ontbijt waren we vol energie en klaar voor de

eerste wedstrijd, Rick Hidding deed ook mee. Marten was

de avond ervoor door zijn stoel gezakt dus gingen Rick,

Kees, Brian en Marten voor de wedstrijd in het centrum

van Borculo nog opzoek naar een nieuwe stoel, helaas

lukte dat niet. Aan het begin van de middag kwamen Alex,

Jessica en Luc ons bezoeken in Borculo. Alex en Luc deden

direct ook mee met de volgende 2 wedstrijden. Klaas had

een prachtig petje met bloementjes meegenomen, wat

binnen het team direct omgedoopt en vanaf toen het

‘’homo petje’’ werd genoemd. Luc droeg het dit petje van

Klaas onder zijn cap wat heel veel vragen opriep bij de

tegenstanders.

Al zingend kwamen we terug met de auto’s in Borculo.

Alle aanwezige teams konden ons horen en dachten ‘’oh

dat zijn die DWV-ers weer’’. Toen de disco begon ging een

klein deel met NDD mee ons meefeesten, een andere deel

feestten onderling. Uiteindelijk was het voor iedereen een

supergezellige avond waarbij de één wat eerder in bed lag

dan de ander. Een groot deel zat nog rond vijf uur in ochtend

met wat “iets wat beschonken” jongens uit Amersfoort

te klooien. Om zes uur besloten we toch nog maar

even de slaapzak op te gaan zoeken en wat te slapen zodat

we wat energie konden opdoen voor de wedstrijden van

deze zondag. Laat naar bed of niet, André en Rick maakte

iedereen om een uur of acht wakker met harde muziek.

Hierbij werd niemand overgeslagen, iedereen gelijk behandeld

en moesten soms “harde maatregelen” toegepast

worden om iemand daadwerkelijk wakker te krijgen. Na

het ontbijt hebben we met andere teams meegespeeld.

Het leuke was, dat we mee konden spelen zonder gezeur.

We werden een beetje overmoedig, waardoor we onze

eigen wedstrijd vergaten, gelukkig werden we door André

uit het water zijn gehaald. Rond een uur of twee s ’middags

waren alle tenten weer ingepakt, het terrein netje

opgeruimd en “teruggeven” aan de voortreffelijke organisatie

BZC uit Borculo. Met vriendelijke sportieve groet

gingen we nog een ijsje halen om dit geweldige weekend

af te sluiten en konden we met vele mooie herinneringen,

moe maar voldaan, huiswaarts.

Marten van Amersfoort.

Door deze verwarring hebben we deze wedstrijden wel

mooi gewonnen. Ondertussen was het Kees gelukt om

een basisplek te creëren bij NDD en zijn goede indruk bij

de vrouwtjes was plotseling verhoogd. Na een gezellige

middag vertrokken Alex, Jessica en Luc weer, wij vertrokken

op onze beurt naar het restaurant ‘’BijHillen’’ in Winterswijk

waar we lekker menige spareribs en schnitzels

hebben weggegeten.

29


Trainingstijden 19 aug t/m 31 dec 2019

Dag/Tijdstip

Zwemmen

Maandag

18.45 – 19.45 uur Opleiding, Junioren en ouder (3x training)

19.00 – 19.45 uur Recreanten (1 baan), na eventuele uitbreiding , 2 banen

19.45 – 20:45 uur Masterzwemmen

Dinsdag

18.00 – 19.30 uur Minioren, Junioren en ouder

Donderdag

18.00 – 19.30 uur Opleiding, Minioren, Junioren en ouder

Dag/Tijdstip

Waterpolo

Maandag

18.00 – 18.45 uur Jeugd


Garage

Garage Berns BV

Rijksweg 21

6996 AA DREMPT

T: +31 (0)313 47 44 68

I: www.garageberns.com

E: info@garageberns.com

Universeel en onafhankelijk

· APK-keuringsstation

· 24/7 Mobiliteitsservice

· Inkoop, verkoop en lease

· Reparatie en onderhoud

· Schadeherstel

· Airco- en bandenservice

· Automaatolie spoelen

Voor duurzaam rijden!


Retail Bouw Nederland draagt DWV

een warm hart toe

Retail Bouw Nederland

Expeditieweg 6a

7007 CM Doetinchem

Gelderland, Nederland

Warehousing

Expeditieweg 6e

7007 CM Doetinchem

Gelderland, Nederland

Tel: +31 (0)314 - 39 07 28

Mail: info@retail-bouw.nl

www.retail-bouw.nl

More magazines by this user
Similar magazines