18.09.2019 Views

Website Nummer 1 juni 2019

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Nummer 1

IN SELWERD EN PADDEPOEL

Kometenstraat gesnoeid!

De bewoners van de Kometenstraat

keken plotseling tegen

sterk gesnoeide bomen aan. Dit

sterk snoeien van de Acacia´s

wordt in vaktermen ook wel

kandelaberen genoemd. Het

blijkt dat de beste snoeitijd

van mei tot september loopt.

Door het snoeien komen ´wonden´

aan de boom. Die moeten

weer helen en in de zomer is de

sapstroom het meest actief.

Dan ´genezen´ de wonden het

best. Door het kandelaberen,

het afzagen van alle takken,

zal de boom zo snel mogelijk

nieuwe takken gaan vormen.

P.H

Stelt u uw huis open

voor nieuwste snufjes?

HUIS-AAN-HUIS WIJKKRANT

JAARGANG 36

VERSCHIJNT 10x PER JAAR

OPLAGE 9000

Juni 2019

Uw wijkkrant Nummer 1 verschijnt

niet in juli en augustus.

De redactie – allen vrijwilligers – gaat op vakantie.

De volgende wijkkrant verschijnt

in week 38 (18 - 20 september)

Let op: de uiterste aanleverdatum

voor kopij is 9 september

Carina Havenga-De Poel woont in

Paddepoel Zuid. Ze is goed in

communiceren en organiseren en

om die reden door Paddepoel

Energiek en Grunneger Power

gevraagd om zaken rondom de

Drie Duurzame Demohuizen in

Paddepoel te regelen. ‘Mijn taak

is te zorgen dat die huizen er

komen.’

Wat staat er op stapel, Carina?

Paddepoel speelt een belangrijke

rol in het Making City project.

Het gaat hierbij om de nabije toekomst.

Doel is om van Paddepoel

een stadswijk te maken die niet

alleen zuinig is met energie, maar

die zelfs energie ópwekt en zo een

voorbeeld voor andere wijken en

steden kan zijn. Een hele uitdaging.

Er zijn ook meerdere partijen

betrokken bij de uitvoering

ervan. Waaronder veel onderzoekers,

uiteraard.

Jij zoekt drie huiseigenaren.

Wat moeten die willen?

In principe zoeken we een eigenaar

van een nieuwbouwhuis en

twee eigenaren van een oudbouwhuis

die het leuk vinden om te pionieren

en die bereid zijn zelf ook

een deel mee te investeren voor

het omzetten van hun eigen

woning tot een woning die hopelijk

energie kan opbrengen! Het

gaat hierbij echt om nieuwe technologie.

Dus denk niet aan een

dak vol gewone zonnepanelen

maar aan toepassingen die het

onderzoeken waard zijn. Wat er

precies aan het huis gebeurt, gaat

wel in nauw overleg. Natuurlijk.

Zou je zelf niet mee willen doen?

Nou nee, het is juist de bedoeling

dat anderen in de wijk hier wat

aan hebben. Het gaat om het vinden

van voorbeelden die ook voor

andere wijkgenoten toepasbaar

zijn.

Zijn er al kandidaten?

Ja er ligt al een lijst met mensen

die interesse hebben, maar we zetten

de vraag hierbij graag nog wat

breder uit voor de mensen die het

leuk vinden en die ook bereid zijn

om af en toe mensen over de vloer

te krijgen die de toepassingen willen

bekijken.

Hoe is de procedure?

Men kan zich aanmelden via een

formulier op de website paddepoelenergiek.nl.

Alle aanmeldingen

zullen geanonimiseerd worden.

En ze worden dan op neutrale

criteria getoetst. Dat doen we

niet alleen, maar met de partners

van het consortium. Na deze eerste

selectie nodigen we zes kandidaten

uit en gaan in gesprek. We

kiezen dan de drie huizen uit die

kansrijk en representatief zijn.

En vragen?

Als mensen vragen hebben kunnen

ze het beste even mailen naar

info@paddepoelenergiek.nl

T.S.

De Paddepoelster Demohuizen

zijn een onderdeel van

‘Making City’ waarbij Groningen

en de Finse stad Oulu

voorbeeldsteden zijn voor

diverse Europese volgsteden.

In Groningen zijn de samenwerkende

partijen:

- gemeente Groningen,

- Hanzehogeschool,

- Rijksuniversiteit Groningen,

- New Energy Coalition,

- Nijestee,

- TNO,

- Waarborg vastgoed,

- CGI Nederland,

- Sustainable Buildings en

- Grunneger Power.

Lentekriebels

Buurtvereniging Paddepoel Noord-Oost heeft de lentekriebels net

als vorig jaar omgezet in het organiseren van een Jeu de boules

lentecompetitie. Twintig buurtbewoners hadden zich opgegeven

om op een mooie warme zondagmiddag een spannende wedstrijd

te spelen, regelmatig moest het meetlint erbij om te beoordelen

wie ligt, zoals dat heet. Onder het genot van een hapje en een

drankje was het een mooie middag. Zaterdagmiddag 26 oktober

is er weer een competitie, de locatie is de kinderwerktuinen aan

de Coronastraat en de deelname is gratis. Het is niet alleen de Jeu

de boules competitie maar ook de gezelligheid, het contact, informatie

uitwisselen wat gebeurt er in onze wijk, enz. wat er een

mooie middag van maakt.

Klaas Elzes.

■ Carina Havenga-De Poel. Foto: © Jan Zeeman voor DvhN.

Zomerfeest in Selwerd

Afgelopen zaterdag was het zomerfeest in Selwerd. Op het winkelplein was de hele middag van

alles te doen. En hoewel de weersvoorspellingen nog een beetje somber waren, was het eigenlijk

de hele middag mooi weer. Zo werd het een gezellige en goed bezochte dag met onder andere een

markt verzorgd door ondernemers én wijkbewoners. Er was een fantastische stormbaan en

springkussen, men kon een dierenambulance bekijken, leuke spelletjes doen en genieten van een

heerlijk gratis schepijsje. Ook was er een wedstrijd dierenmasker versieren waarvan Mikey,

Anisa en Tala de trotse winnaars werden en een Ty Beanie-dierenknuffel mee naar huis mochten

nemen.


Pagina 24 - Juni 2019

Wijkkrant Nummer 1


Wijkkrant Nummer 1 Juni 2019 - pagina 23


Pagina 22 - Juni 2019 Wijkkrant Nummer 1

Feestelijke opening

studentenflat Dragant

in Selwerd

Op 3 juni jl. werd door wethouder Roeland van der Schaaf en directeur

vastgoed Pieter Witzenburg van Lefier de geheel vernieuwde studentenflat

Dragant geopend. Na een flinke klap op de rode knop viel het

logo van Lefier en schoven de schuifdeuren open. De aanwezigen konden

de kamers op de eerste verdieping en het in aanbouw zijnde wijkrestaurant

bekijken. In de nieuwe fietsenstalling naast de hoofdingang

werd onder het genot van een hapje en een drankje een aantal speeches

gehouden. Op de achtergrond waren de filmopnames te zien van

de gehele verbouwing van de flat. Op termijn zullen ook de andere studentenflats

bij de Esdoornlaan en de Kornoeljestraat worden verbouwd

en voorzien van een passende naam.

H.M.

Voortgang project Het Ommeland

Even weer een tussenstand van de bouw van de woningen tussen de voormalige melkfabriek en

de Pleiadenbrug. Ook deze keer een opname vanuit het zuiden bij de brug. Men is begonnen met

het plaatsen van steigers. Blijkbaar is het complex op hoogte. Bij het tweede blok is men begonnen

met het isoleren van de muren en het opmetselen van de buitenmuren. Ook worden er al ramen

geplaatst. We houden u op de hoogte.

P.H.

Prijswoordzoeker

Tijdens de officiële opening van de Dragant heeft het aankomende

wijkrestaurant de naam, het beeldmerk en enkele impressies getoond.

Uit de vraag voor een naam voor het nieuwe restaurant onderin de flat

kregen we een boel reacties. Uit de circa 50, erg uiteenlopende, inzendingen

is uiteindelijk na een stemming uit de top 3 een winnaar gekozen:

De Duindoorn. We feliciteren Lida Wolt, Hannah Bijlsma en Maaike

van Bodegom met hun succesvolle inzending. Zij mogen de openingshandeling

verrichten en krijgen een gratis maaltijd aangeboden.

Maar voor het zover is moet er nog wel een boel gebeuren. Wijkrestaurant

De Duindoorn zal, als alles meezit, halverwege augustus haar deuren

openen. We hopen u dan te mogen begroeten.

H.M.

De woordzoeker van deze maand gaat over Azië. Als

u alle landen wegstreept blijft er een plek in Azië

over. Als u mee wilt dingen voor de prijs kunt u de

oplossing insturen naar: hj.falkena@gmail.com.

Woordzoeker mei

De oplossing van de vorige puzzel was: “Ik ga op

vakantie naar Zuid Europa want daar is het vaak lekker

warm”. Er waren 22 mensen die hun oplossing

ingestuurd hebben en bijna allemaal hadden ze het

goed. Robyn Heeling heeft de prijs gewonnen. Deze

keer was dat voor de verandering een appeltaart.

AFGHANISTAN

ARMENIE

AZERBAIDZJAN

BAHREIN

BANGLADESH

BHUTAN

BRUNEI

CAMBODJA

CHINA

FILIPIJNEN

INDIA

INDONESIE

IRAK

IRAN

JAPAN

JEMEN

JORDANIE

KAZACHSTAN

KIRGIZIE

LAOS

MALEDIVEN

MALEISIE

MONGOLIE

MYANMAR

NEPAL

NOORD KOREA

OEZBEKISTAN

OMAN

PAKISTAN

PALESTINA

RUSLAND

SAOEDI ARABIE

SINGAPORE

SYRIE

TADZJIKISTAN

TAIWAN

TURKIJE

TURKMENISTAN

ZUID KOREA


Wijkkrant Nummer 1 Juni 2019 - pagina 21

Traning buitengewoonzijn.nu

start in Selwerd, Paddepoel en Tuinwijk

In september gaat het nieuwe seizoen

van BuitengewoonZijn.Nu

van start. De trainers van BuitengewoonZijn.Nu

helpen deelnemers

bij het opstarten van burgerinitiatieven

om hun omgeving

leuker, leefbaarder of mooier te

maken. Vrijwilligers in de

gemeente Groningen mogen gratis

deelnemen.

De training is bedoeld voor mensen

die een mooi project op willen

starten in hun omgeving of

die een goed idee hebben dat ze

ten uitvoer willen brengen. Tegelijkertijd

werken deelnemers aan

hun persoonlijke ontwikkeling.

Door de training zijn de afgelopen

jaren al veel projecten gerealiseerd.

Er is bijvoorbeeld een

ruilkring georganiseerd, een

dorpstuin aangelegd op een voormalig

voetbalveld, een uitje georganiseerd

voor mensen die nog

nooit de zee hadden gezien en

een kookworkshop gehouden

voor en door ouderen.

Aanvang van de training in Groningen

is op zaterdag 14 september

van 10.00 tot 15.00 uur. vervolgens

op maandagavonden: 16,

23 30 september, 7, 14, 28 oktober

en 4, 11 en 18 november. Plaats

van de training:Parcivalcollege,

Merwedestraat 98, 9725 KG te

Groningen. Kosten 235 euro incl.

wekelijks coaching gesprek, koffie/thee.

De training die in Groningen

wordt gegeven is gratis

voor mensen die 4 uur per week

vrijwilligerswerk doen in de

gemeente Groningen en voor

mensen die in hun wijk een project

willen gaan opzetten/versterken.

Voor meer informatie:

info@Buitengewoonzijn.Nu

of 06-25535538.

D.J.D.

Nieuw buitengebied gemeente Groningen

verrijkt met Witwangstern en Geoorde Fuut

Natuurrubriek door Arnold Voerman

Sinds 1 januari j.l. is de gemeente

Groningen een stuk groter en

groener geworden. De gemeenten

Ten Boer en Haren werden

aan het Stadse grondgebied toegevoegd,

en dat levert een enorme

aanwinst op aan buitengebied

in de zin van weiden, akkerbouwland,

recreatieoorden maar

vooral ook heel veel natuurgebied.

Niet voor niets werd de

voormalige gemeente Haren de

Groene Parel van het Noorden

genoemd, en, tot groot verdriet

van de ware Harenaren, is dat nu

allemaal grondgebied van de, o

gruwel, 'rode' gemeente Groningen.

En nu maar hopen dat die

nieuwe gemeente uiterst voorzichtig

met die groene parels, ook

gelegen in de voormalige

gemeente Ten Boer, omgaat , en

bouwactiviteiten, windparken en

zonneparken tot het uiterste

minimum beperkt. Er is, met alle

wegenaanpassingen van de laatste

tijd, voldoende infrastructuur

in de nieuw gemeente, dus houden

zo. Dan blijft het heel goed

toeven in onze dynamische nieuwe

gemeente.

Oostpolder

Een van die nieuwe parels in de

gemeente is de Oostpolder, gelegen

achter het dorp Noordlaren,

dat nu dus gemeente Groningen

is is. Het is aangekocht door de

Stichting Het Groninger Landschap

en gezegend met extensief

beheer, dwz de grondwaterstand

wordt aangepast aan de broedvoorwaarden

van vele weide -en

akkervogels, roofvogels en watervogels

en de vegetatie wordt

beheerd. En nu, eind mei, begin

juni, kent die Oostpolder een

weelde aan plantensoorten,

insecten (nog echte muggenplagen!)

, maar vooral vogels. En

aangezien het volop voorjaar is

met heel veel mooi weer, nodig ik

U uit om de fiets te pakken en

■ Geoorde fuut met jongen, foto: Feiko vd Veen

langs de Hoornse Dijk, door

Haren naar Noordlaren en de

Oostpolder te fietsen en daar met

ons mee te kijken. Samen met de

Westerbroekstermadepolder en

de Kropwoldsebuitenpolder, die

in de gemeente Midden-Groningen

liggen, vormt de Oostpolder

een waterbergingsgebied voor

het geval wind en storm ons nog

weer eens natte voeten dreigen

te bezorgen. Deze route is ideaal

voor een fietstocht!

■ Zwarte stern, foto: Hans Voerman

Visdiefje

Een nat gebied als de Oostpolder,

waar de grondwaterstand hoog is

en weiden dus drassig zijn,waar

veel planten groeien die insecten

trekken, waar volle sloten

stromen en ook nog eens gigantische

oppervlakten water liggen

in de vorm van het Drentse Diep

en het Zuidlaardermeer, kun je

diverse soorten Sterns verwachten.

De bekendste kent u wel, het

Visdiefje, zo groot als een Tortelduif,

lichtgrijze vleugels, een

zwarte kopkap, een rode snavel

met een zwarte punt, dat laatste

als enig verschil met de Noordse

Stern, de grootste trekvogel op

Aarde.

De vogels nestelen in kolonies,

die heel groot kunnen zijn, soms

met andere Sterns of Meeuwen,

ook alleen of met een paar soortgenoten,

zoals elk jaar weer is te

zien in het Friese Veen bij Paterswolde,

waar Natuurmonumenten

speciale broedplanken voor vier

of vijf paartjes neerlegt, midden

op het meer. Het grootste deel

van de Visdievenwereldpopulatie

onderneemt lange reizen langs

de westkust van Afrika naar

Kaap de Goede Hoop, waarbij ze

afstanden van meer dan tienduizend

kilometer afleggen. De Visdief

nestelt op zandige of steenachtige

eilandjes op de zeekust,

bij grote plassen, langs rivieren

en in moerassen. In de Oostpolder

zie je em overal jagen op

voedsel, waarbij hij vaak 'bidt'

als een Torenvalk, alvorens hij

een duik naar vis in het water

waagt.

Witwangstern

Elk jaar weer, sinds het gigantische

waterbergingsgebied zo'n

twaalf jaar geleden is ingericht,

worden vogelaars en andere liefhebbers

verrukt van de Witwangstern,

die rond 2010 in wisselende

aantallen in het gebied ging

broeden: vorig jaar, met die niet

aflatende warmte en droogte,

veel minder, nu weer een stuk

meer. Ze broeden op de kleine slibrichels

langs het Drentse Diep ,

op de grens van het laagmoeras,

maar ook in het moeras op slibeilandjes

temidden van laag water.

De Witwangstern is inwoner van

Europa, Azie, Australië en Afrika.

In Europa nestelt hij vooral in

het oosten en zuiden. Maar in

sommige jaren gaan kleine groepen

ook hun geluk beproeven in

het Westen en Noorden. Ook de

Witwangstern is een trekvogel,

die de winter doorbrengt in tropisch

Afrika, zuidelijk van de

Sahara. Ze komen soms al eind

April in hun broedgebied aan,

meestal in Mei, het nestelen gaat

door tot in Juli. Ze leven in kolonies,

vaak samen met de Zwarte

Stern of met de Kokmeeuw, waarvan

in de Oostpolder ook een

paar kolonies zijn. Ook dit jaar

zien we weer Zwarte Sterns tussen

de Witwangsterns vliegen,

dus ook die broeden in de Oostpolder.

De Witwangstern roept

een nasaal eeerk en bij gevaar

een raspend kirrrk. Ook in de

Kropwoldsebuitenpolder broeden

elk jaar Witwangsterns en er

zijn jaren geweest in het aflopend

decennium, dat er zelfs Witvleugelsterns

hebben gebroed.

Het hele gebied is een aanwinst

voor ten minste vier Sternsoorten

in Europa!

Geoorde Fuut

Staan we ten slotte nog even stil

bij de Geoorde Fuut, zoals we dat

ook al in eerdere jaren hebben

gedaan in deze rubriek. In het

kielzog van de Witwangstern is

de Geoorde Fuut in de Oostpolder

en de Kropswoldsebuitenpolder

gevolgd, of omgekeerd, en nu

zien we overal in het laagwatermoeras

Geoorde Futen met hun

grappige kleine jongen rondzwemmen.

De Geoorde Fuut

komt oorspronkelijk uit Zuidoost

Europa, maar aan het eind van de

negentiende eeuw begon hij zich

naar het Westen en Noordwesten

te verspreiden, zodat zijn gebied

■ Visdiefje, foto: Arnold Voerman

zich nu uitstrekt tot Frankrijk en

Spanje en het zuiden van Scandinavie.

De Geoorde Fuut is een

echte groepsvogel en nestelt

meestal in kolonies, die uit enige

honderden paren kunnen

bestaan, zoals in onze gebieden.

Vaak, zoals bij ons, nestelt hij in

Meeuwenkolonies, en de band

tussen beide soorten is zo sterk,

dat als de Meeuwenkolonie uit

elkaar valt, ook de Geoorde Fuut

de wijk neemt. De vogels komen

in Maart of April naar hun broedgebied

en hebben dan al paren

gevormd. Gewoonlijk kiezen ze

voor ondiepe waterplassen met

voldoende oeverplanten, waartussen

ze hun onopvallende nesten,

bestaande uit rottende

waterplanten, kunnen verbergen.

De jongen brengen de eerste tijd

door op de rug van de ouders of

onder hun vleugels. Dat is elk

jaar weer een groot feest om te

zien, en als u er op tijd bij bent, is

er nog een graantje van mee te

pikken!

Goede vakantie

Deze bijdrage heeft al een begin

van de aanvang van Uw vakantie

kunnen zijn! De Oostpolder met

achterliggend Zuidlaardermeer

en Kropswoldsebuitenpolder is

vlakbij en ideaal voor een tochtje.

Na de zomer zoeken we het

weer veel dichterbij, als het kan

bij U om de hoek, als we in Bessemoerpark

en Park Selwerd een

keur aan planten en bloemen

mogen verwachten en de eerste

paddenstoelen weer van zich zullen

doen spreken. En de vogelnajaarstrek

alweer is begonnen.

Voordat het zover is: een reces

zonder stress gewenst!


Pagina 20 - Juni 2019 Wijkkrant Nummer 1


Wijkkrant Nummer 1 Juni 2019 - pagina 19

Wij bestaan 12,5 jaar !!

Dit vieren wij op

ZATERDAG G 29 JUNI

Om alle klanten te bedanken hebben wij een

KLEINE ATTENTIE VOOR JULLIE!

Primera Tamar - Eikenlaan 17 - Winkelplein Selwerd

Deel Antaresstraat zonder bomen

Een aantal bewoners van de Antaresstraat in de wijk Paddepoel zal raar hebben

opgekeken. In een halve dag waren de bomen aan de straatkant in stukken

gezaagd en voor een groot deel verschredderd. Bij informatie bleek dat de (acht)

bomen in een dergelijke slechte staat verkeerden dat ze bij een nieuwe storm om

zouden kunnen gaan met alle schade van dien. Voorkomen is beter dan genezen

zal men wel gedacht hebben. P.H.


Pagina 18 - Juni 2019 Wijkkrant Nummer 1

Jaagpad en Blauwbrugje afgesloten

Vanwege de uitbreiding van het

warmtenet door WarmteStad is

het Jaagpad langs het Reitdiep

tussen 3 juni en eind augustus

afgesloten. Het gaat om het

gedeelte tussen de Pleiadenlaan

en de Professor Uilkensweg. Ook

Blauwbrugje, de verbinding van

Zernike en Padddepoel naar de

wijk Reitdiep, is in deze periode

niet begaanbaar voor voetgangers

en fietsers. Het verkeer wordt

omgeleid.

WarmteStad is sinds eind maart

druk bezig met de uitbreiding van

het warmtenet, waarvan het eerste

deel al ligt op Zernike Campus.

Momenteel wordt er gewerkt

SOLO DANCE voor mensen boven de vijftig

Als je iets leuks en goeds doet

heeft het wel degelijk zin om

daarover te vertellen. In de wijkkrant

bijvoorbeeld! Dat heeft ook

de dansgroep van Maria Girbes

ervaren. Na een artikel in de krant

kwamen de cursisten op de danslessen

af als mieren op de honing.

De groep telt nu dertien personen.

Op 3 september start het seizoen

weer en nieuwe leden zijn

welkom om op proef een dansje

mee te dansen.

Niets moet

Danslerares Maria Girbes (zeer

ervaren lerares) komt wekelijks

over uit Odoorn en zij heeft dansen

en muziek uitgezocht die allemaal

prima zonder partner kunnen

worden uitgevoerd. Zowel

mannen als vrouwen zijn welkom.

Programma Bernlef

in de Planetenlaan. Hierna breidt

het net verder uit via de Plutolaan,

Antaresstraat, Pleiadenlaan

en via het kruispunt Zonnelaan

tot de Dierenriemstraat. Daarnaast

wordt het warmtenet aangesloten

gedeelte op Zernike. Hiervoor

moeten werkzaamheden

worden uitgevoerd aan het Jaagpad.

Tijdelijke fietsbrug

op plek Paddepoelsterbrug

De Provincie Groningen en de

gemeenten Groningen, Het Hogeland

en Westerkwartier hebben

op 7 juni jl. kennis genomen van

het besluit van de Minister van

Tijdens de zomermaanden is er

een beperkt aanbod aan activiteiten

in Bernlef:

Dinsdag 9 juli; kleintje bingo;

van 14.30–16.30 uur. Entree 3,50

inclusief koffie/thee en bingobordje.

Woensdagen 3, 17 en 31 juli, 14

en 28 augustus; buurtbibliotheek;

van 10.00-11.30 uur; gratis

boeken lenen en toegankelijk

voor alle wijkbewoners.

Donderdagen 4 en 11 juli; wandelclub

‘Bernlef beweegt’; van

10.45 tot 11.45 uur; verzamelen

in de hal van de venusflat (via

Bernlef hoofdingang bereikbaar);

deelname voor iedereen

uit de wijk die wil wandelen in

groepsverband; Na afloop gratis

koffie; Bij een volle stempelkaart

(12x) krijgt u een leuk presentje!

Tijdens de zomervakantie

is er een zomerstop tot 5 september.

Vrijdagen 5, 12, 19, 26 juli; Repetitie

koor Levensblijheid; van

15.00 tot 16.00 uur. Het koor

zoekt nog leden dus kom gerust

langs om te kijken.

Zondag 7, 21 juli, 4, 18 augustus;

Kerkdienst; van 10.00-11.00

uur. Koffie/thee 1,00

Dinsdag 3 september; kleintje

bingo; van 14.30–16.30 uur.

Entree 3,50 inclusief koffie/thee

en bingobordje.

Vanaf 2 september begint het

reguliere programma weer met

sjoelen, kaartclub, computerondersteuning,

bingo, ouderen in

Planning

De werkzaamheden starten in de

week van 3 juni. Naar verwachting

zijn de werkzaamheden eind

augustus afgerond. Tijdens deze

werkzaamheden wordt het

betreffende gedeelte van het

Jaagpad afgesloten. De omleidingsroutes

worden met borden

ter plaatse aangegeven in zowel

Nederlands als Engels. De aankondiging

op de borden wordt

vooraf aangegeven.

Meer info:

https://warmtestad.nl/werkzaamh

eden/

Maarten van Wieringen

Infrastructuur en Waterstaat om

de aangevaren Paddepoelsterbrug

niet terug te leggen. De

Minister vindt het risico op nog

een aanvaring te groot. De Minister

heeft toegezegd de verbinding

met een tijdelijke fiets- en wandelbrug

te willen herstellen. Het

wordt een negen meter hoge brug.

Hier kan het scheepvaartverkeer

onderdoor varen. Dit is het resultaat

van de gesprekken tussen

Rijkswaterstaat, Provincie en

Gemeenten. Deze brug zou op zijn

vroegst pas volgend jaar kunnen

worden aangelegd. De kosten zijn

voor rekening van Rijkswaterstaat.

Voordat de tijdelijke brug er

ligt onderzoekt Rijkswaterstaat of

er een fietsvoetpont kan varen,

zodat de verbinding tussen de

oevers gelegd kan worden voor de

vele gebruikers. Deze tijdelijke

maatregel staat de uitwerking van

een structurele oplossing niet in

de weg. De planvorming is hiervoor

gestart. Rijkswaterstaat zal

de vaarweg gaan verbreden en de

oude brugdelen verwijderen.

H.M.

Speciale kleding is niet vereist.

Luchtige kleren en schoenen met

iets gladdere zolen zijn prettig.

Maar niets moet.

Plaats: Sonde 2000 in de

Vensterschool Eikenlaan

Dag: elke dinsdag vanaf

3 september

Tijd: van 13.00 tot 15.00 uur

Informatie: info@sonde2000.nl

JULI EN

AUGUSTUS 2019

beweging en nog veel meer! Wist

u trouwens dat Bernlef ook een

kringloop winkeltje en een spar

winkeltje heeft waar u de hele

zomer terecht kunt? Hier worden

onder andere mooie gehaakte

knuffels verkocht!

Voor meer informatie over alle activiteiten of een uitgebreider programma verwijzen we u graag door

naar ons informatieblad ‘De Nieuwsflits’. Deze is verkrijgbaar bij de receptie van Bernlef, digitaal via

bernlefhuiskamer@lentis.nl of via www.facebook.com/activiteitenbegeleiding.bernlef

Ook kunt u contact opnemen met Erica Wierenga of Rachel van den Enden van de activiteitenbegeleiding

op (050) 575 22 22 of via eerder genoemd e-mailadres.

Zomer in eigen wijk

Wie thans door het Park Selwerd komt, ziet een weelderig

begroeid park met bloemen, struiken en mooie doorkijkjes. Het

verschil in hoge en lage begroeiing maakt het geheel zeer aantrekkelijk.

H.M.

Breien met Kitty

Vorige keer was het aangekondigd. De aanwijzingen

voor het breien van de beenwarmers bij de

poncho!

Warme berenbeentjes

Deze beenwarmers kunnen gebreid worden met

de rest van het garen van de poncho van de vorige maand. Er moet dan

nog iets meer dan 50 gram over zijn. Gebruik anders een effen garen

passend bij de poncho.

Materiaal: 50 gram garen

4 breinaalden zonder knop 3,0 mm voor de boorden.

4 breinaalden zonder knop 3,5 mm voor het deel in tricotsteek.

Stekenverhouding van 22 steken in tricotsteek is 10 x 10 cm.

Zet met de naalden zonder knop 3 mm 64 steken op en sluit in het rond.

Brei 4 cm boordpatroon 2 steken

recht, 2 steken averecht.

Ga verder met de naalden zonder

knop 3,5 mm, brei een toer

recht en minder tegelijkertijd

4 steken gelijkmatig verdeeld =

60 steken.

Ga verder in tricotsteek (alle

toeren recht).

Als het werk plm. 20 cm is brei

dan de volgende toer en meerder

tegelijkertijd 4 steken

gelijkmatig verdeeld = 64 steken.

Ga verder met de naalden 3 mm

en brei 4 cm boordpatroon 2 steken

recht, 2 steken averecht.

Kant af met recht boven recht

en averecht boven averecht.

Brei nog een beenwarmer.

Start werkzaamheden

torenflats

Uw fotograaf kwam langs de locatie van het voormalig GAKkantoor

aan de Dierenriemstraat. Hij zag dat men begonnen was

met grondwerkzaamheden. Al eerder meldden wij u dat op die

plek een tweetal torenflats zullen komen. De Atlas en de Pleione.

Wanneer de werkelijke bouwwerkzaamheden zullen starten is

niet bekend. Er stond nog geen bord. Zoals van ons gebruikelijk

is zullen we de voortgang met regelmaat melden.

P.H.


Wijkkrant Nummer 1 Juni 2019 - pagina 17

Stille getuigen van de nachtelijke storm

In de nacht van dinsdag 4 juni naar 5 juni heeft een kortstondige storm even

goed huis gehouden in de wijk. Op meerdere plaatsen waren bomen ontworteld

of sterk gekortwiekt en het lag bezaaid met takken en bladeren. Op de linker foto

kunt u zien dat een boom het pad tussen Uranusstraat 7 en 9 naar een pleintje

aardig heeft versperd. Bij het schrijven van dit stukje moest de gemeente nog

langs komen om een en ander op te ruimen. Op de rechter foto is een boom te

zien aan het Reitdiep die ook een aardige veer heeft moeten laten. Ook is op de

foto te zien dat het nieuwe dijklichaam langs het jaagpad al aardig groen begint

te worden.

P.H.

Sonde 2000 presentatie nieuwe seizoen

Stress coaching, Radio Amateurs

Groningen, Gezond in Beweging,

Tuinwijk Luisterrijk, de biljartclub...allemaal

present op de open

dag van buurtcentrum Sonde

2000 in de Vensterschool aan de

Eikenlaan op woensdag 5 juni j.l.

Alleen liep het bepaald niet

storm, zacht gezegd. Is zo'n presentatie

op een doordeweekse

dag wel een gelukkige keuze?

Aan de gemotiveerde vrijwilligers

achter hun stands in het buurtcentrum

lag het in elk geval niet:

we waren nog niet binnen of we

werden al aangeklampt door de

dames van Gezond in Beweging,

die meteen kond deden van hun

programma: elke donderdag gymnastiek

voor senioren van kwart

voor tien tot tien over half elf.

Toen we haar vertelden dat we

nog regelmatig de racefiets bestijgen

voor een twintig tot dertig

kilometers, ook voor vele kilometers

de wandelschoenen een tot

Humanitas zoekt vrijwilligers

voor kindervakantieweek

Humanitas organiseert elk jaar

vakantieweken voor kinderen die

anders niet op vakantie kunnen.

Voor dit project zoekt de vrijwilligersorganisatie

nog mensen die

aankomende zomer (1e helft

augustus) kunnen helpen. Er is

nog plek voor zeker vijftien vrijwilligers.

Zonder vrijwilligers

kunnen de vakantieweken geen

doorgang vinden.

De Kindervakantieweken bestaan

al bijna 60 jaar en voorzien nog

altijd in een grote behoefte. Vaak

is gebrek aan financiële middelen

de reden dat ouders niet met het

gezin op vakantie kunnen. Armoede

is nog steeds een groot probleem.

In 2017 leefden meer dan

10.000 kinderen in de provincie

Groningen, in armoede, waarvan

4.000 kinderen langdurig.

In totaal gaan 120 kinderen, uit de

provincie Groningen mee met de

vakantieweken. Er worden drie

weken georganiseerd en in elke

week zijn tal van activiteiten

gepland, zoals een bezoek aan een

pretpark en een zwembad, maar

ook activiteiten in de buurt van

de kampeerboerderij waar de kinderen

verblijven.

De Humanitas Kindervakantieweken

hebben het Keurmerk van het

Steunpunt Kindervakanties, wat

wil zeggen dat er wordt voldaan

aan strenge eisen ten aanzien van

kwaliteit, veiligheid en hygiëne.

Ook voor 2019 is het keurmerk

weer toegekend.

Enthousiaste vrijwilligers

Humanitas is voor de organisatie

Open huis Top 1 Toys

De speelgoedwinkel in het winkelcentrum heeft sinds kort

een nieuwe naam: Top 1 Toys. De assistent bedrijfsleidster

Wilma van deze franchise onderneming vertelt: “Op 29 juni

aanstaande vindt de officiële opening plaats. Zie voor de

openingsacties de folder, die enkele dagen daarvoor bij u in

de bus valt. We kunnen wel verklappen dat de eerste 25

klanten die minimaal 25 euro besteden daarbij een grote

beer kado krijgen”.

De inrichting van de winkel is aangepast aan het Top 1 Toys

concept en gelukkig konden de medewerkers van Intertoys

hun baan behouden. Nummer 1 wenst de nieuwe winkel veel

succes!

D.D.

twee keer per week aantrekken

en daarnaast nog vaak de disco

dansten in de Toxbar op Schiermonnikoog,

werd naar onze leeftijd

gevraagd.

Voor een 65 plusser was het

omschreven conto niet genoeg: we

moesten een beroep doen op alle

spieren ter lering ende vermaeck.

En dat kan alleen maar op die

donderdagochtend, vanaf kwart

over tien....

A.V.

van de Kindervakantieweken

afhankelijk van vrijwilligers. Elke

vrijwilliger heeft een groepje van

4 kinderen onder zijn of haar

hoede. Samen met andere vrijwilligers

en de hoofdleiding doen ze

alles om kinderen een onvergetelijke

week te bezorgen. Een vrijwilliger

moet beschikken over

enthousiasme, verantwoordelijkheidsgevoel

en geduld. Vanzelfsprekend

moet een vrijwilliger

het leuk vinden om met kinderen

op te trekken en kunnen samenwerken

in een team. Humanitas

biedt ondersteuning in de vorm

van een training vooraf en begeleiding

ter plekke.

Geïnteresseerden (ouder dan 18

jaar) die willen meehelpen kunnen

contact opnemen met Humanitas

Groningen. Dat kan per e-

mail: info.noord@humanitas.nl , of

door te bellen naar 050-3120633.

Wat is Humanitas?

De vereniging Humanitas is een

landelijke vrijwilligersorganisatie

die tal van activiteiten ontplooit

voor mensen tijdelijk een steuntje

in de rug kunnen gebruiken,

op het gebied van o.a. armoede,

thuisadministratie, eenzaamheid,

opvoedondersteuning of steun bij

verlies. Humanitas biedt ondersteuning

aan mensen die op eigen

kracht iets aan hun situatie willen

veranderen. Belangrijke uitgangspunten

daarbij zijn gelijkwaardigheid

en behoud/herstel van eigen

regie.

■ De stand van waar de gymjuffen een dringend beroep op je

ledematen doen.

Bewoner wacht niet

op gemeente!

Elders in deze krant meldden wij u de versperring van een pad

naar een pleintje door de nachtelijke storm. De gemeente beloofde

een en ander op te ruimen. Een wijkbewoner, Ruben Muilenburg,

wou hier niet op wachten en nam de kettingzaag ter hand.

Na een anderhalf uur zagen en verslepen was er weer een doorgang

naar het pleintje. De direct betrokkenen en pleinbewoners

weer blij!

P.H.


Pagina 16 - Juni 2019 Wijkkrant Nummer 1


Wijkkrant Nummer 1 Juni 2019 - pagina 15

■ Roelof Slagter.

• Naam:

Roelof Slagter

• geboortedatum:

7 augustus 1944

• voormalig beroep:

magazijnmedewerker

• datum van het

gesprek: 7 juni 2019

Bent u ook wel eens benieuwd

naar het verhaal van de mensen

die achter al die voordeuren

wonen in onze wijk? In deze

rubriek interviewt Doesjka

Donker ‘zomaar’ een wijkbewoner.

Dit keer sprak zij met .... Bij

velen al bekend en straks nog

iets bekender!

Neus om de hoek bij....

1. Hoe lang woon je al in de Castorflat?

Alweer zestien jaar! Eerst vond

ik het wel hoog, de zesde verdieping,

want ik heb last van hoogtevrees.

Ik liep altijd stijf tegen de

huizen langs, maar na al die jaren

ben ik er toch aan gewend geraakt

en is de hoogtevrees stukken minder.

En we genieten van het uitzicht

natuurlijk!

2. Waarom is het hier prettig

wonen?

We hebben deze flat gekozen met

het oog op de toekomst: je wordt

ouder en dan is alles gelijkvloers

wel makkelijk. Ons vorige huis,

een eengezinswoning aan de Donderslaan,

werd ook te groot. We

hebben hier alles in de buurt: de

huisarts, de apotheek, het winkelcentrum,

makkelijk hoor.

3. Doe je mee aan activiteiten in

de buurt?

In de tijd dat ik werkte moest ik

van alles, nu bepaal ik graag zelf

of ik iets doe ja of nee. Ik ben de

laatste tijd actief met het schoonhouden

van de buurt, het zwerfvuil

opruimen. Van de gemeente

krijg ik de grijper en de vuilniszakken

en van de woningbouwvereniging

heb ik de sleutel van

de vuilcontainers gekregen zodat

ik de volle zakken kan legen.

Omdat ik veel in de buurt loop

kennen mensen mij en ik hen ook

van gezicht, maar namen ken ik

niet! Met mijn vrouw Jannie

samen fiets en wandel ik ook veel.

4. Wat was je beste besluit ooit?

Trouwen met Jannie! Dat is nu al

weer ruim vijftig jaar geleden. We

hebben het in Midwolda gevierd

met de kinderen en broers en zussen,

met bowlen en een lopend

buffet. Later hebben we het apart

gevierd met de kleinkinderen op

Kardinge. Maar niet in de karts

hoor – we hebben ook gebowld en

gesteengrilld. Jannie en ik zijn

erg wijs met elkaar!

5. Wat deed je eens maar nooit

weer?

Dan moet ik diep nadenken....het

was die keer dat mijn oudste zoon

echt niet wilde luisteren en het

bloed onder mijn nagels vandaan

haalde. Toen heb ik hem geslagen,

terwijl ik echt niet gauw boos ben.

Daar had ik achteraf wel spijt van.

Uiteindelijk is het wel goed gekomen

met hem gelukkig.

6. Wat is je fijnste jeugdherinnering?

Ik ben opgegroeid aan het Roderkanaal,

in Roden. Ik sliep met

mijn broer samen in de bedstee

op zolder, op een matras gevuld

met stro. De muizen liepen over

ons bed! Ik heb daar een goede

jeugd gehad, uit school gingen we

vaak zwemmen in het zwembad.

En ik zat op de gymnastiek. Na

een poosje ben ik gestopt met de

catechisatie, daar had ik geen zin

meer in. Ik heb eigenlijk niet één

speciale herinnering – ik kijk

tevreden terug op mijn jeugd.

7. Lijk je op je vader of op je moeder?

Uiterlijk op mijn vader, kijk maar

naar de foto die daar staat. Ook

qua karakter lijk ik op hem. Ze

zeggen wel eens dat ik te goed

ben voor deze wereld, te goeiig.

Zo was mijn vader ook. Mijn

moeder was ook zacht, je kon

altijd bij haar terecht, ze stond

altijd voor je klaar. Jannie vond

het ook fijn bij ons thuis.

8. Hou oud zou je willen worden

en waarom?

Als ik goed blijf: wel honderd. Ik

heb een goed leven en ben er

tevreden mee. We zijn allebei

gezond , ook al slik ik medicijnen

voor de suiker, maar Jannie

gebruikt nog niets, zij is een

gezonde jonge vrouw van 72 en

ook nog een schat van een meid!

9. Heb je een tegeltjeswijsheid?

Als ik diep nadenk dan zeg ik

:”Je moet het leven nemen zoals

het komt”. Er zijn nu eenmaal

moeilijke en makkelijke tijden.

Toen ik met pensioen ging toen

ik 57 was hadden we eerst wat

minder te besteden maar gelukkig

had ik een spaarregeling en

later AOW, dus het kwam allemaal

goed.

10. Hoe vond je dit gesprek?

Soms waren het wel moeilijke

vragen! Maar ik vind het goed zo.

Ik heb bij De Fontein in een

gespreksgroep gezeten en

gemerkt dat het toch goed is om

over dingen na te denken en er

over te praten.

Luisterwijk in Plutozaal

De Luisterwijk Theaterwerkplaats

onder de enthousiaste leiding

van Liesbeth van Hoffen liet

op 25 mei voor de tweede keer

zien hoe je met spel en muziek de

energieproblematiek op een

speelse manier onder de aandacht

kunt brengen. In de Plutozaal, nu

met een podium voor nog meer

activiteiten geschikt, kwamen

ruim dertig mensen op de voorstelling

af.

In korte sketches beleefden we de

geschiedenis van onze energievoorziening:

van het houtvuur via

de centrale verwarming tot het

huidige Warmtenet. Kasteelheer

Herman en kasteelvrouw Ida van

Kasteel Selwerd droegen het verhaal,

het koor zong en danste daar

vrolijk omheen. Onze toekomst

zal er een zijn zonder gas en deze

voorstelling nam ons mee in deze

ontwikkeling. De muzikale begeleiding

was in handen van Saskia

Rozeveld (viool) en Henk Puister

(accordeon). Het was een afwisselende

voorstelling omdat er ook

filmpjes werden vertoond over

vroeger en nu en omdat Els Struiving

met vioolbegeleiding een

mooi lied zong. Het was een

geslaagde avond!

D.D.

Voortgang bouw

studentenwoningen

Even weer een momentopname van de bouw van het huisvestingscomplex

voor jongeren (lees studenten) bij Blauwbrugje

aan het Reitdiep. Was men een maand geleden met het rechter

blok met de zestiende verdieping bezig, nu is men gevorderd bij

de negentiende. Volgens het grote bord bij het bouwwerk zijn er

nog vier verdiepingen te gaan. Na juni komt er twee maanden

geen krant. In september zal het gebouw op hoogte zijn en worden

afgebouwd. De oplevering is medio 2020.

P.H.


Pagina 14 - Juni 2019 Wijkkrant Nummer 1


Wijkkrant Nummer 1 Juni 2019 - pagina 13

Wijkverbetering Sunny Selwerd

Bewoners máken de wijk

De Adoptietuin in Selwerd

Wat doen we met de planten in onze tuinen als huizen in Selwerd leeg

komen te staan en/of gesloopt worden? Iemand in de wijk kwam met

een goed idee: een adoptietuin. En die zijn we nu aan het aanleggen

op het veldje achter de Bottelroosstraat. De adoptietuin wordt

beheerd door buurtconciërge Richard Zielstra

(buurtconcierge@wijkbedrijfselwerd.nl)

Iedere bewoner die om wat voor reden dan ook zijn tuin gaat veranderen

of gaat verhuizen, kan planten naar de adoptietuin brengen.

Wie terugkeert, kan de planten weer in de eigen tuin zetten. Maar de

planten kunnen ook gebruikt worden voor de tuinen van andere

bewoners. Bijvoorbeeld voor het voortuintjesproject of de aanleg van

de nieuwe tuinen na de bouwwerkzaamheden.

Kunt u het niet zelf? Neem dan contact op met de buurtconciërge.

Dan halen vrijwilligers de planten uit uw tuin.

■ Didi Slink en Melissa Jutte

Didi en Melissa

Op een dag troffen Didi en Melissa elkaar bij het

schoolhek. Ze hadden allebei een kind voor het

eerst naar school gebracht. Hun achtertuinen (Mispellaan-Populierenlaan)

bleken aan elkaar te grenzen.

Nu trekken ze veel samen op. Samen lachen,

samen huilen, elkaar helpen bij het neerzetten van

een schutting… En: ze hebben allebei een participatiebaan

bij het Wijkbedrijf.

Melissa

“Toen mijn moeder nog bij ons woonde, werkte ik.

Eerst in de schoonmaak, later in de zorg en bij Toezicht

en Veiligheid in de binnenstad. Oma was thuis

voor mijn kindertjes. Toen ze twee jaar geleden

overleed, kwam er heel veel op mijn schouders. Dus

ben ik gestopt met werken, terwijl ik eigenlijk wel

een bezig bijtje ben. Maar om weer op de normale

arbeidsmarkt te komen… je werk pak je niet zomaar

op. Ik ben ook nog moeder van vijf kinderen

en oma, dat is een hele organisatie. Maar op het

Wijkbedrijf werk ik zestien uur in de week zonder

die volle lading werkdruk. Ik hoef ’s maandags pas

om 8.45 te beginnen en dan sta ik hier al om 8 uur

koffie te zetten, de vaatwasser leeg te ruimen en de

was op te vouwen, terwijl dat helemaal niet mijn

taak is -Didi en ik zijn gastvrouw. Maar het is

gewoon zo leuk, de sfeer is fijn. Hier werken geeft

me een gevoel van eigenwaarde… ach nou lijkt het

net of ik geen zelfvertrouwen heb. Dat is het niet.

Maar dat je weer een functie hebt in een werksituatie,

dat je meedoet… dáár gaat het om. En als ik

hier in het Wijkbedrijf ben hoor ik wat er allemaal

voor plannen zijn voor de wijk, wat er gebeurt. En

weet je, daar hoor ik dan bij.”

Didi

“Ik dacht: hee, ik ben niet alleen moeder, ik wil ook

wat voor mezelf. Want op een gegeven moment

gaan ze naar school en alles waar je heel druk mee

Wij doen mee

bezig was - halen, brengen en organiseren, dat valt

dan in een klap weg. Ik wil niet stilzitten, want dan

word ik helemaal gek. Ik wilde weer naar school,

maar werd afgewezen: te lang thuis gezeten. Dan

weten ze namelijk niet of ze erop kunnen vertrouwen

dat je het afmaakt. Je moet eerst laten zien dat

je gemotiveerd bent. Maar ja, ik heb vier kinderen

waarvan twee veel extra zorg nodig hebben. Dus

ben ik gaan zoeken naar een participatiebaan. Via

Saaksumborg kwam ik eerst bij een school terecht,

maar daar had ik soms dagen niks te doen. Zat ik

daar met mijn armen over mekaar. Geen aanspraak,

helemaal niks. Dat was niet wat ik zocht.

Daarna kwam ik in het Wijkbedrijf. Ik zit hier echt

op mijn plek. Melissa en ik zijn aangenomen om

mensen te ontvangen en de telefoon aan te nemen,

maar we doen van alles hier. Vandaag bijvoorbeeld

heb ik de telefoon de hele dag nog niet gezien.”

Melissa

“Zelfs als we niet aan het werk zijn, hebben Didi en

ik het er de hele tijd over wat we nog meer kunnen

doen. We vinden het ontzettend leuk om dingen te

organiseren. Een bedrijfsuitje naar Borkum voor

het Wijkbedrijf maar ook de Burendag voor de

wijk. Daarvoor gaan we bijvoorbeeld ook praten

met de BSV en De Berk.”

Didi

“Kijk, een participatiebaan is voor twee jaar. Het is

het doel dat we straks doorstromen naar scholing of

werk. Ik heb al een opleiding aangeboden gekregen

maar ik twijfel nog. Ik zie mezelf niet vijf dagen in

de week in de schoolbanken zitten. Ik wil leren én

werken, en mijn ervaring kunnen gebruiken. We

maken er grapjes over dat we best een evenementenbureau

kunnen beginnen, en daar denken we

stiekem serieus over na. We hebben het er in het

Wijkbedrijf al over gehad.”

Proef: minder verkeer

in de Populierlaan

Bewoners van de Populierenlaan willen een veilige straat. Zodat kinderen

er fijn kunnen spelen en iedereen veilig kan oversteken. Dat

lukt nu minder goed omdat vaak hard gereden wordt. Daarom hebben

bewoners een plan bedacht. In het midden van de straat komt een

afsluiting. Auto’s kunnen er niet langs. Fietsen, brommers en voetgangers

wel. De afsluiting begint op 25 juni en duurt 3 maanden.

Daarna gaan bewoners en mensen van de gemeente met elkaar bekijken

of de Populierenlaan veiliger is geworden.

■ Hier is de afsluiting gepland.

Hebt u een goed idee

voor de buurt? Maar

weet u niet hoe u het

aan moet pakken?

Wijkregisseur Daan

Kingma helpt!

daan@sunnyselwerd.nl

– 06 15 38 67 33

Blijf op de hoogte!

Meldt u aan voor de

digitale Sunny Selwerd

Nieuwsbrief:

info@sunnyselwerd.nl


Pagina 12 - Juni 2019 Wijkkrant Nummer 1


Voortgang warmtenet

Planetenlaan

In de vorige editie van deze krant

werd melding gemaakt van de

officiële start van het warmtenet

en van een aantal werkzaamheden

van WarmteStad. Nu, een

maand later is het werk behoorlijk

gevorderd. Het gedeelte tussen

de Neptunusstraat en de Plutolaan

is reeds geasfalteerd en op

het moment dat we dit schrijven

wordt het gedeelte tussen de

Uranusstraat en de Avondsterlaan

weer in oude staat hersteld.

Aan het middengedeelte wordt

nu begonnen.

De uitvoering

Op de bovenste foto is de sleuf te

zien waar de buis in komt te liggen.

Het is ongeveer twee meter

diep en twee meter breed. De

buizen komen in een bedding

van zand. Op de middelste foto

ziet u een buis met behulp van

twee kranen in de sleuf wordt

gelegd. Voor de technici onder de

lezers: de buis heeft een binnendiameter

van 40 cm, een wanddikte

van zeven mm staal en een

isolatie- en bitumen laag van

ongeveer 10 cm. Nadat de beide

buizen (heet water heen en

terug!) van ongeveer 25 m zijn

gelegd worden ze aan het al

geplaatste deel gelast. De sleuf

wordt volgestort met zand en verdicht.

Op de onderste foto is te

zien dat de bestrating weer wordt

hersteld en dat er geasfalteerd

kan worden.

Planning

Volgens planning moet het

gedeelte door de Planetenlaan

eind juni, begin juli klaar zijn.

Daarna wordt gestart met de aansluiting

op het gedeelte wat er al

ligt op Zernike. Men gaat door

het veldje met de gymtoestellen,

rechtsaf over het Jaagpad naar

het Blauwbrugje over het Reitdiep

en dan rechts af naar de tennisbanen.

Daar ligt nu het eindpunt

van het net op Zernike. Ook

in de zomermaanden wordt het

stuk door de Plutolaan aangelegd.

P.H.

Wijkkrant Nummer 1 Juni 2019 - pagina 11

Nieuws van TuinPad

Sonde 2000

Buurtcentrum Sonde 2000

Review Open dag

Vijf juni was het open dag bij Sonde 2000, het

was een spektakel vanjewelste en een wervelend

succes. Het buurthuis opende haar deuren zodat

buurtbewoners en geïnteresseerden in de gelegenheid

werden gebracht om kennis te maken

met de cursussen en activiteiten van buurtcentrum

Sonde 2000. Dit jaar waren er diverse

Workshops waar men gratis aan kon deelnemen.

De workshop Salsadansen was een waar lust voor

het oog. De gracieuze en sensuele bewegingen

deden bij menig toeschouwer het hart sneller

kloppen. Enkele moedige toeschouwers veranderden

al snel in participanten en liet zich lekker

gaan op de muziek van deze mooie Cubaanse

dans. Ook voor de technisch onderlegden en

radio geïnteresseerden bood een kraampje vol

radioapparatuur ons het nodige entertainment.

Deze workshop, gegeven door gepassioneerde

hobbyisten met vergunning, nam de bezoeker

mee in de passie voor radiocommunicatie. Welke

lengte voor welke golf, hoeveel ohm, welke frequentie

en met wie praat ik nu. Voor even was

men er zich weer bewust van hoe deze onzichtbare

golven mensen met elkaar verbinden. Dit

zijn slechts twee voorbeelden van de vele leuke

workshops die onze open dag sierden. Sonde

2000 wil graag alle vrijwilligers en verenigingen

die participeerden hartelijk danken voor hun

betrokkenheid en inzet.

Openingstijden zomervakantie

Tijdens de zomervakantie worden er geen activiteiten

of cursussen gegeven in buurtcentrum

Sonde 2000. Wel is vrije recreatie mogelijk in het

buurthuis. Gedurende de vakantieperiode zijn

onze openingstijden anders namelijk: van 8.30

tot 12.30 uur.

Aankondiging activiteiten;

Solo dance

Wilt u lekker gaan dansen op muziek dan is solo

dance wellicht wat voor u. Dit is dansen voor

beginners en met zowel mannen als vrouwen.

Kijk op onze website voor een impressie. Deze

activiteit gaat van start op 3 september 2019 van

14.00 u. tot 15.30 u. en zal, afgezien van een enkele

mutatie, iedere zaterdag gegeven worden.

Enkele dansen die worden gegeven: Country-line

dance, Tango, Rumba, Engelse wals, ChaChaCha

Meld u snel aan via de website

www.sonde2000.nl

of telefonisch via 050 5710515.

Stress spreekuur

Ervaar je veel spanning en stress? Blijf er niet

mee rondlopen en deel je verhaal! Voor stress

gerelateerde vragen, situaties, advies en een luisterend

oor hebben wij een spreekuur.. Er volgt

nog een update op de website www.sonde2000.nl

Salsa

Binnenkort gaan er salsa lessen starten: houdt de

website in de gaten voor de precieze data en tijden.

■ De sleuf is er klaar voor!

Buurtcentrum TuinPad

Aankondiging activiteiten;

■ De buis gaat er in!

Van stress naar flow

In onze maatschappij is stress helaas niet meer

weg te denken. Het is een grondslag voor vele

ziekten en ongemakken. Daarom is het belangrijk

te weten hoe ermee om te gaan en inzicht te

krijgen in de oorzaak er van. Dat is het doel van

deze interactieve bijeenkomst, waarbij elke

week een ander thema centraal staat. Door in

groepsverband oefeningen te doen leer je over

jezelf en de ander. Het delen van ervaringen

draagt bij aan een waardevolle verbinding

onderling én werkt stress verlagend. Tevens krijg

je praktische handvatten om thuis te oefenen. Er

zijn zes tot acht bijeenkomsten. Meer info zal

spoedig te lezen zijn op de website

https://buurtcentrumtuinpad.nl

Glutenvrij koken

Houdt u van koken maar bent u de gluten ook

zat, steeds weer maagkrampen en pijn? Of bent

u slechts nieuwsgierig hoe men een maal kookt

zonder gluten? Kom dan naar de activiteit glutenvrij

koken waar u wordt voorzien van expertise.

Er volgt spoedig een update hierover op de

website https://buurtcentrumtuinpad.nl

Repair 4 you

Mist u een knoop aan een kledingstuk of heeft u

een gat in uw broek dan is Repaire 4 You, bij

buurtcentrum TuinPad, een goede plek om uw

kleding te laten repareren want binnenkort start

hier een vrijwilligers initiatief met dat doel. Er

volgt spoedig een update hierover op de website

https://buurtcentrumtuinpad.nl

Energie spreekuur

Last van een hoge energierekening of krijgt u uw

huis niet warm? Kom dan naar het energie

spreekuur. U kunt hier advies op maat inwinnen

over welke stappen u kunt nemen om uw situatie

te verbeteren. Er volgt spoedig een update hierover

op de website

https://buurtcentrumtuinpad.nl

Openingstijden zomervakantie

Buurtcentrum TuinPad heeft tijdens de vakantieperiode

aangepaste tijden. De openingstijden

in deze periode worden spoedig vermeld op onze

website https://buurtcentrumtuinpad.nl

Koor geen gehoor Groningen

In het kader van de grote animo en populariteit

van het Westlands koor geen gehoor zijn er nu

ook plannen om bij buurtcentrum TuinPad een

Groningse variant hiervan te maken onder de

titel: Koor geen gehoor Groningen. Voor hen de

niet bekend zijn met het concept: dit koor is speciaal

voor mensen die denken dat ze niet kunnen

zingen, of niet goed durven. Is dit wat voor u? Let

dan op een mutatie op onze website voor een

update https://buurtcentrumtuinpad.nl

Jan-Germen Kuipers

■ Zand erover!

De volgende wijkkrant verschijnt

in week 38 (18 - 20 september)

Let op: de uiterste aanleverdatum voor kopij is 9 september


Pagina 10 - Juni 2019 Wijkkrant Nummer 1


Kunstpad, vierde ronde:

Zernike Campus,

Tussen kunst en wetenschap

Niet alleen de woonwijken Paddepoel,

Selwerd en Tuinwijk bieden heel wat

onverwachtse kunst in de openbare

ruimte. Ook Zernike staat er vol mee.

Daarom richt de werkgroep Kunstpad

deze zomer haar aandacht op deze

jonge Groninger wijk. Maar wat heet

jong, zo jong is het Zernikecomplex

nou ook weer niet. Een van de kunstwerken

turnt hier al ruim een halve

eeuw. Welk en waar? Kom erachter met

een Kunstpad-wandeling!

De volgende data voor een wandeling

door Zernike Campus staan gepland:

13 juli, 31 augustus, 14 september, 28

september.

Een wandeling duurt rond de twee uur.

Het beginpunt is de portiersloge van

Zernike Campus, Zernikelaan 1. We

verzamelen daar om 10.15 uur. Deelname

kost 3 euro (Stadjerspas 1 euro). Bij

de wandeling krijgt u gratis een minimagazine

met alle kunstwerken langs

de route. Aanmelden kan per mail

wandelingen@kunstpad.info

Ook door de woonwijken Paddepoel,

Selwerd en Tuinwijk organiseren we

kunstwandelingen op maat. Geïnteresseerde

groepen kunnen een wandeling

met deskundige begeleiding door een

van de wijken boeken, datum en tijd op

afspraak. Aanmelden kan per mail

wandelingen@kunstpad.info

Meer informatie over de werkgroep

Kunstpad vindt u op

www.kunstpad.info

Kordelia Nitsch

De Fontein verbindt:

van wijkgemeente naar

buurtkerk

De zomervakantie staat voor de deur.

Voor velen is het tijd om even gas terug

te nemen en te genieten van een welverdiende

vakantie. Bij De Protestantse

wijkgemeente De Fontein lopen een aantal

activiteiten echter gewoon door en

bent u, net als altijd, van harte welkom.

Inloopochtend en loket levensvragen:

niet alleen op zondag, maar elke woensdagmorgen

staat van 10.00-12.00 uur de

deur van De Fontein voor iedereen open,

ook tijdens vakanties. Een persoonlijk

gesprek, een kopje koffie, kunst bekijken,

naar orgelmuziek luisteren, een

kaars aansteken of rustig mediteren - het

kan allemaal. Ook kunt u een kijkje

nemen bij de weggeefkast of iets inbrengen

voor de voedselbank. Hebt u behoefte

aan een persoonlijk gesprek, dan kunt

u terecht bij ds. Marga Baas of bij Ruth

Pruis.

Buurtsoep: op de eerste woensdag van de

maand is er tussen 12:15 en 13:30 uur

gelegenheid om te genieten van een

heerlijke zelfgemaakte soep.

Hiernaast blijven wij ons inzetten voor

De Fontein als plaats van ontmoeting en

bezinning voor alle bewoners in dit deel

van de stad. Samen met de gemeenteleden,

buurtbewoners en -organisaties zijn

wij een activiteitenprogramma aan het

samenstellen dat zich voornamelijk richt

op verbinding, samenzijn, zingeving én

hopelijk zinvinding. In dat kader zouden

wij de volgende activiteiten alvast willen

aankondigen:

■ Wie zit daar bij wie op het dak? (foto Flip Drukker)

• Wandelen met aandacht: iedere tweede

woensdag van de maand maken we van

14:00 tot 16:30 uur een wandeling met

een eigen thema. Tijdens onze eerste

wandeling, op woensdagmiddag 11 september,

zal Kordelia Nitsch

(www.kunstpad.info) ons rondleiden op

én vertellen over de onverwachtse

kunst op Zernike Campus. De wandelingen

variëren in lengte van 6 tot 10

kilometer. Start- en eindpunt is De Fontein

of een andere bekende locatie in

de buurt. Per wandeling gaan telkens

twee begeleiders mee. Info en opgave:

Ruth Pruis (r.pruis@defontein.info) en

Marga Baas (marga.baas@home.nl).

• Films in De Fontein: iedere maand op

dinsdagmiddag vanaf 14:00 uur wordt

een boeiende speelfilm vertoond. Dinsdag

24 september gaan wij hiermee

van start met de Nederlandse film ‘Matterhorn’

uit 2013. Het onderwerp van

de film wordt kort ingeleid en na afloop

is er de mogelijkheid om na te praten.

Vanaf 13:30 uur gaan de deuren open

en staan koffie en thee klaar.

• Breien en haken voor het goede doel: in

augustus starten we met een brei- en

haakclub. We kunnen sjaals en wanten

maken voor kinderen uit de buurt. Ben

of ken jij iemand die hier zijn steentje

wel aan bij zou willen dragen, neem

dan vooral contact op! Info en opgave

bij Ruth Pruis (r.pruis@defontein.info).

Bovenstaande activiteiten zijn wat ons

betreft slechts het begin van onze ontwikkeling

naar buurtkerk. Mocht u hier

vragen en/of ideeën over hebben, een

bepaalde activiteit missen in de buurt,

mee willen doen of een bijdrage willen

leveren, dan horen wij dit graag!

Hiervoor kunt u Ruth Pruis mailen

(r.pruis@defontein.info)

en/of bellen (06-17984737).

Wijkkrant Nummer 1 Juni 2019 - pagina 9

Nieuws uit De Fontein

Zomaar een dagje vrij genomen

In de zon op het terras

Zit ik lekker bij te komen

Met een boek en goed vol glas

Thuis wachten mij mijn zorgen

Boze mails, kapotte fiets

Alles wacht maar mooi tot morgen

Vandaag gebeurt er even niets.

Henk-Jan Falkena

Repair Café in Selwerd

Donderdag 11 juli 13:00 – 17:00 uur

Wijkbedrijf Selwerd, Bottelroosstraat 3

Inmiddels krijgt het weer

bekendheid: het Repair Café in

Selwerd. In het wijkbedrijf was

het de afgelopen keren een

komen en gaan van mensen met

defecte apparaten en fietsen.

Om de drie weken komen de

mensen van het Repair Café

langs, de volgende keer op donderdag

11 juli. Het doel is het

tegengaan van de weggooicultuur

en afvalvermindering.

De medewerkers van het Repair

Café staan graag klaar om u te

Kunst in De Fontein

De vakantierugtas

helpen met de reparatie van uw

defecte elektronica, kapotte

kleding, kleine meubels, het slijpen

van messen, diverse lijmklussen,

eenvoudige fietsreparaties

enzovoort. Reparateurs,

materialen en expertise zijn

veelal aanwezig. Alles is welkom,

van fiets tot e-reader. Ook

computers en laptops kunnen

worden meegenomen.

Het kan zijn dat u voor een

onderdeel even naar een winkel

in de stad moet.

Nog tot 3 juli 2019 is

er in De Fontein

werk te zien van Astrid

van de Weerd.

Bijzonder werk, want

zij “schildert met

wol”. Schilderijen

van wol zijn schilderijen

die anders zijn.

Wol is een veelzijdig

materiaal en biedt

veel mogelijkheden,

maar vraagt een speciale

bewerking. Astrid

(Groningen,

1963) heeft zichzelf

deze techniek eigen

gemaakt. “Ik houd

van kleur en van de

textuur van de verschillende

soorten

wol en andere materialen.

Zij bepalen

de uitstraling van

mijn schilderijen.

Wol is eigenzinnig in

het bewerken. Het

gaat zijn eigen weg.

Ik zoek daarbinnen

weer mijn mogelijkheden.

De natuur, ■ "Haan", wolschilderij van Astrid van de Weerd.

bomen, bijzondere huizen

en vooral de weidsheid van de noordelijke provincies zijn mijn inspiratiebron.

Deze onderwerpen komen dan ook veelvuldig in mijn werk voor”, aldus Astrid. Voor

meer informatie zie de website van Astrid: www.djam-design.nl

U weet het: Groningen is de armste stad van Nederland als het gaat om mensen die

langdurig in armoede leven. Hierdoor groeit één op de vijf kinderen in armoede op.

Kijken we naar de noordelijke wijken, dan is dit percentage zelfs beduidend hoger. De

zomervakantie komt eraan en dat is voor deze kinderen vaak een lange periode. Op

vakantie gaan en leuke uitstapjes maken zit er voor hen niet in. Is het dan niet een

prachtig initiatief om voor deze kinderen weer iets te doen: een vakantierugtas met

leuke spulletjes. Vorig jaar was deze actie, toen voor de eerste keer, een groot succes.

Via WIJ Selwerd en WIJ Vinkhuizen willen we de door u gevulde of gefinancierde rugzakjes

uitdelen. Vindt u dit ook een goed initiatief dan kunt u een tasje financieren.

De inhoud van de tas heeft een waarde van € 10,00. Dit bedrag mag u storten op

rek.nr. NL45INGB0003208649 ten name van Diaconaat De Fontein o.v.v. “vakantierugtas”.

De actie duurt de hele maand juni. Alvast dank!!

D.J.D


Pagina 8 - Juni 2019 Wijkkrant Nummer 1


Wijkkrant Nummer 1 Juni 2019 - pagina 7

Vanuit Wijkplatform Selwerd

Paddepoelsterbrug

Het Wijkplatform Selwerd is blij

te vernemen dat er in ieder geval

sprake is van een tijdelijke oeververbinding

voor fietsers en wandelaars

op de plaats van de Paddepoelsterbrug.

Niettemin maken

wij ons enige zorgen, gezien de

uitspraken van minister Van Nieuwenhuizen,

over een permanente

oplossing. Wij zien graag een permanente

brug terug die gebruiksvriendelijk

is voor alle voetgangers,

wandelaars, maar ook scootmobielgebruikers.

We blijven de

actiegroep Brug Terug met dit

doel dan ook steunen. Ook proberen

we meer duidelijkheid te krijgen

wanneer we de tijdelijke brug

mogen verwelkomen.

En ......, wat doe jij?

Doesjka Donker luistert naar

mensen die over hun (vrijwilligers)werk

praten.

“Tien jaar geleden bezocht ik een

open dag van de reddingsmaatschappij

hier in Lauwersoog en

toen heb ik mij aangemeld als

vrijwilliger. Je moet dan eerst een

opleiding van twee jaar volgen,

met vakken als navigeren, radarkennis,

marifonie, EHBO, re-animatie

en daarnaast heb ik ook nog

de vaarbewijzen 1 en 2 gehaald.

Elke maandagavond oefenen we,

vijftig maandagen per jaar. We

nemen dan alle onderwerpen

door en we oefenen met slepen,

dat doen we natuurlijk vaak. Wat

ook belangrijk is, is dat we de

samenwerking en het vertrouwen

in elkaar goed houden. We evalueren

en analyseren altijd alle

acties nadat we “op alarm”zijn

geweest. Bij de KNRM is iedereen

vrijwilliger, op een aantal betaalde

krachten na. Er zijn in Nederland

elf beroeps schippers, en

voor het onderhoud van de schepen

zijn er drie regiomonteurs.

Maar klein onderhoud doen we

zelf. We zijn allemaal breed inzetbaar,

er zijn 1100 vrijwilligers bij

de KNRM. Als schipper vaar je tot

je 55ste, als opstapper tot je 60ste.

Het is vrijwilligers werk, maar het

is zeker niet vrijblijvend. Onze

opdracht is in de eerste plaats het

redden van mensen op zee en

daarnaast het veilig stellen van

het materieel waarmee de mensen

op zee zijn. Als redder staat

onze eigen veiligheid voorop,

anders kun je niet helpen. Wij zullen

nooit zeggen: “Het komt wel

goed”, maar we benadrukken

juist dat iemand in goede handen

is. We blijven kalm en proberen

de stress van de mensen te verminderen,

zij hebben altijd angstige

momenten achter de rug.

Het is mooi en dankbaar werk!

Als alles goed gegaan is wijzen we

de mensen op de mogelijkheid om

“redder aan de wal”, donateur, te

worden en vaak doen mensen dat

dan. De KNRM is een onafhankelijke

stichting, zonder steun van

de overheid en kan dit werk doen

dankzij de donateurs, schenkingen

en legaten.

Ikzelf werk hiernaast als zzp-er: ik

ben projectmanager, met name

voor opdrachten in de technischeen

nautische sfeer. Door de jaren

heen leer je om je werk en de

KNRM te combineren. Het komt

■ Sietse van der Wal (44), plv. schipper bij de KNRM

natuurlijk wel voor dat je echt

niet beschikbaar kunt zijn, door

privé- of werkomstandigheden.

Dan moet je je uitmelden. Om uit

te varen hebben we vijf mensen

aan boord nodig: de schipper, de

navigator/stuurman, de communicator

en twee man aan dek. Voor

meer mensen is er ook geen ruimte

aan boord. We hebben twee

schepen: de aluminium Anna

Jacoba Visser, die “buiten”ligt,

dwz. buiten de sluis, en de Springbok

die “binnen”ligt, in het Lauwersmeer.

We moeten allemaal

binnen een kwartier paraat zijn,

dus iedereen woont in de nabije

omgeving. Ja, de zeebodem van de

Waddenzee verandert voortdurend,

dus je moet weten waar je

kunt varen. Gelukkig zijn we niet

meer afhankelijk van sprieten in

Paddepoelsterweg/Fietspad Park

Selwerd

Naar aanleiding van de aangepaste

fietsverbinding naar Zernike

en verstrekkende gevolgen qua

veiligheid op de Paddepoelsterweg,

zijn wij met diverse afdelingen

van de gemeente in gesprek

geweest en hebben wij bezwaar

aangetekend tegen de aanleg van

de fietsbrug op de Penningsdijk.

Naar aanleiding van enkele van

deze gesprekken hebben wij toegezegd

het bezwaar te laten vallen

als bepaalde maatregelen worden

genomen die de veiligheid

verbeteren. Met één partij binnen

de gemeente zijn we in gesprek

over een alternatieve wandelverbinding

tussen de Crematoriumlaan

en de Penningsdijk. Deze

gesprekken lopen nog.

Met een andere afdeling hebben

wij gesproken over de veiligheid

op het hele fietstraject door het

park tot aan de Penningsdijk. Tot

onze vreugde zullen een aantal

maatregelingen worden genomen,

waaronder enkele al op korte termijn.

Zo zal door middel van

bebording en tekens op het asfalt

de fietser attent worden gemaakt

op een tweetal oversteekplaatsen

in het park en het feit dat op de

Paddepoelsterweg de weg

gedeeld dient te worden met

ander verkeer. Ook rouwverkeer

wordt onder de aandacht

gebracht. Bij de kruising van de

fietspaden in Park Selwerd zal

een doorgetrokken middellijn

voor en na de vluchtheuvel worden

aangelegd, voorzien van ribbels,

zodat de fietser het merkt als

hij hier overheen fietst. Hopelijk

zorgt dat ervoor dat de vluchtheuvels

aan de goede kant gepasseerd

worden. De maatregelingen

op het kruispunt met de Crematoriumlaan

zullen op een later tijdstip

worden gedaan.

het water die de geulen aangeven

maar hebben we een plotter die

wekelijks ge-update wordt! In

geval van harde wind bepalen we

ter plekke of we veilig kunnen uitvaren

ja of nee. Harde wind kan

een belemmering zijn, maar het

hangt er ook van af uit welke richting

hij komt en hoe hoog de golven

daardoor zijn. Zeeziek ben ik

alleen een keer geweest bij het

sportvissen, op alarm nog nooit!

Een goede dag is het voor mij als

een redding geslaagd is en dat de

opvarenden veilig aan de wal zijn

– daar doe je het voor. Hoewel ik

dus eigenlijk twee banen heb

naast mijn gezin, heb ik gelukkig

wel tijd om te lezen of naar

muziek te luisteren of te wandelen.

En je moet zorgen dat je fit

blijft! “

Ongetwijfeld heeft u hem wel

eens zien rijden; de Selwerder

buurttaxi. Elektrisch, klein,

wendbaar en nog verrassend

snel. Er kan, naast de chauffeur,

één persoon meerijden voor

slechts een euro per rit. En dan

past er ook nog makkelijk een

rollator achterin.

Maar gaan er nou eigenlijk veel

mensen mee op die taxi?

“Jazeker!” Zegt Wil van Hierden.

Zij is Ritcoördinator, planner en

zelf ook chauffeur op de buurttaxi.

Er wordt zelfs zo veel

gebruik van gemaakt dat er op

dit moment een flink tekort is

aan chauffeurs en Wil soms tot

haar spijt 'nee' moet verkopen

aan klanten, omdat er gewoon

geen plek meer is in de planning.

De buurttaxi rijdt op werkdagen

van 9:30 tot 17:00. En op donderdag

tot 19:00.

De planning die ik inkijk is

inderdaad duidelijk. Van begin

tot einde helemaal volgepland

met ritten.

Het zijn kleine ritjes binnen Selwerd,

Paddepoel en de Hoogte.

Over het algemeen zijn het

dezelfde mensen die de buurttaxi

gebruiken, Wil weet ze allemaal

te wonen. De meneer die in

Bernlef woont en in De Es op

Buurttaxi

bezoek gaat, de mevrouw die

naar de kapper gaat of boodschappen

gaat doen in Paddepoel.

De mensen die even naar

de huisarts moeten of de fysiotherapeut;

voor veel van deze

mensen is dit alleen mogelijk

door het rijden van de buurttaxi.

Over het algemeen maken vooral

ouderen gebruik van het vervoer,

maar dit is geen voorwaarde om

gebruik te mogen maken van de

dienst.

De voordelen boven ander vervoer

zijn duidelijk, het is snel,

goedkoop, milieuvriendelijk en

persoonlijk. Een deeltaxi laat

bijvoorbeeld vaak lang op zich

wachten, als je dan om 10:00 bij

de huisarts moet zijn, ben je er of

om 9:15 al, of je komt te laat. De

lijnbus heeft voor veel mensen

een te hoge instap en komt niet

overal in de wijk. De buurttaxi

wel, hij mag op de weg rijden, op

het fietspad, op het trottoir en hij

komt zelfs tot in het Winkelcentrum

Paddepoel en in De Es.

Kortom; de buurttaxi is een uitkomst

voor heel veel mensen in

de wijk en een absolute aanwinst.

M.B.B

Vacature:

chauffeur buurttaxi

De buurttaxi van Selwerd is, wegens overweldigend succes van de

taxi, dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers.

Wat vragen we?

• Je bent minimaal vier uur per week beschikbaar

(meer mag uiteraard ook)

• Je bent geduldig en hebt affiniteit met de

(veelal oudere) doelgroep

• Kennis van de wijk is erg handig.

• Het is NIET noodzakelijk om een rijbewijs te hebben.

Wat bieden we?

• Een gratis opleiding van een dagdeel

om te mogen rijden in het elektrische voertuig.

• Een leuke en gezellige vrijwilligersfunctie.

• Een kans om verschil te maken in het leven van een ander.

Geïnteresseerd in deze functie?

Neem dan contact op via: buurttaxiselwerd@gmail.com

Kinderwerktuin

helemaal

groen

Uw fotograaf komt met enige regelmaat

langs de kinderwerktuin aan de Coronastraat.

Op de foto is goed te zien dat de gehele

tuin nu volledig in het groen staat. Zon,

warmte en met enige regelmaat wat regen

doen ook hier wonderen. Hopelijk kunnen

de kinderen straks in het najaar heel wat

producten verzamelen.

P.H.


Pagina 6 - Juni 2019 Wijkkrant Nummer 1


Wijkkrant Nummer 1 Juni 2019 - pagina 5


Pagina 4 - Juni 2019 Wijkkrant Nummer 1

Nieuws van

Hulp bij meerkostenregeling of bij de kwijtschelding gemeentelijke-/

waterschapbelastingen

Wilt u een verzoek doen om kwijtschelding bij het Noordelijk Belastingkantoor,

maar lukt het u niet dit zelf te doen?Of wilt u een beroep

doen op de Meerkostenregeling

voor chronisch zieken en mensen

met een beperking, maar hebt u

problemen met de digitale aanvraag?Komt

u dan langs bij onze

inloopspreekuren (hele dag op

werkdagen).

Ook voor overige vragen over

zorg, welzijn, opvoeding, wonen of

financiën kunt u bij ons terecht.

WIJ SELWERD: 050-3674220

Mail:

wijselwerd@wij.groningen.nl

of kom langs in de Vensterschool,

Eikenlaan 288.

Ellen Engberts

Lente

Bij het krieken van de dag

beginnen vogels aan hun lied

Bij de eerste zonnestralen zoemen bijen

van bloem naar bloen

De bloesems springen open

de wereld krijgt weer kleur

H.M.

Succesvolle prikactie van GGD

Begin juni was het in de Vensterschool

een komen en gaan van Stadse burgers,

die een oproep hadden gekregen van de

GGD om middels een prik de Meningokokkenziekte

te lijf te gaan. Vooral de

jeugd liet zich zien, gealarmeerd wellicht

doordat de bacterie bij de ziekte, de

meningokok type W, op dit moment

steeds meer mensen ziek maakt. Met de

prik voorkom je dat je door die bacterie

ziek wordt of er anderen mee kan

besmetten. De bacterie kan in je neus of

keel; gaan zitten zonder dat je het merkt.

In de meeste gevallen blijft-ie daar zitten

en wordt je niet ziek.

De bacterie verspreidt zich via de lucht;

door hoesten, niezen en zoenen kun je

besmet worden. Meestal treedt de ziekte

pas enkele dagen na de besmetting op.

A.V.

Overlast of zorg in uw wijk?

De kop van dit artikel is voor veel

mensen vermoedelijk herkenbaar.

Bijna iedereen kan wel

voorbeelden noemen van overlast

in de wijk. Buren die barbecueen

of vuurkorven aan hebben, hondepoep

op straat, luidruchtige studenten,

zwerfafval en zo zijn er

nog veel meer dingen te noemen.

Of niet echt overlast, maar juist

zorg om iemand; die oudere

meneer die er steeds verwarder

uit gaat zien, gaat het daar wel

goed mee? Of heeft hij misschien

hulp nodig?

Het probleem waar de meeste

mensen tegenaan lopen is dat ze

met deze bezorgdheid of irritatie

Tips voor vermijden spierpijn

Ouderdom komt met gebreken.

Als het goed is, blijft dit

beperkt tot kleine kwaaltjes.

Zeurende pijntjes in de botten,

stijve gewrichten en pijnlijke

spieren: het hoort er nu

eenmaal bij. Maar wat kun je

nu doen om de spierpijn

zoveel mogelijk te vermijden?

Er zijn allerlei toevoegingen die

het leven een stuk makkelijker

kunnen maken. Zo kan cannabisolie

pijn verminderen en zorgen

eiwitten ervoor dat je spieren

sneller herstellen. Zorg dus dat je

altijd de juiste toevoegingen in je

maaltijden of eventueel in vorm

van tabletten neemt. Op deze

manier kun je spierpijn zoveel

mogelijk voorkomen en is je

lichaam ook nog eens helemaal in

balans.

Door voldoende fruit te eten zorg

je dat je lichaam gezond blijft;

maar welk fruit eet je nu? Vooral

de vruchten met een dunne en

donkere schil zijn ontzettend goed

voor je lichaam. Bosbessen zorgen

er zo bijvoorbeeld voor dat afvalstoffen

sneller uit je lijf verdwijnen

en dat helpt tegen de spierpijn.

Je kent omega-3 vast wel vanwege

de ontstekingsremmende werking.

Het is dan ook zeker op latere

leeftijd belangrijk om voldoende

omega-3 binnen te krijgen. Je

kunt deze natuurlijk dagelijks als

toevoegingen slikken, maar ook

gewoon in de dagelijkse maaltijd

binnenkrijgen. Zo zitten vissen

zoals bijvoorbeeld zalm vol

omega-3. Als je ze dan ook nog

wat op smaak brengt met gember

of kurkuma, ben je helemaal

gezond bezig. Ook dat zijn namelijk

goede, natuurlijke ontstekingsremmers.

Niets is zo belangrijk als het binnenkrijgen

van voldoende water.

Hoewel het in het begin wat lastig

kan zijn om dagelijks veel water

te drinken, kun je dit wel leren.

Voldoende water zorgt namelijk

voor soepele spieren en een

gezond lichaam. Zet dus een klein

flesje water klaar in de keuken en

drink er een paar slokken uit

iedere keer als je door de keuken

loopt.

Een goede nachtrust is voor iedereen

belangrijk en al helemaal

wanneer je wat op leeftijd bent.

Je nachtrust zorgt er namelijk

voor dat je lichaam weer even

nieuwe energie kan krijgen, je

spieren kunnen rusten en alles

even goed tot rust kan komen. Ga

dan ook gewoon even lekker liggen

en rust, wanneer je lichaam

dit aangeeft.

Het is altijd belangrijk om goed

te blijven bewegen, ook wanneer

je spierpijn hebt. Loop buiten

even een rondje, doe wat rek- en

strek oefeningen of ga zelfs even

naar de sportschool.

blijven zitten. Want, tja, wat doe

je er aan? De politie bellen voor

de bovengenoemde zaken gaat

tenslotte wel wat ver, maar wat

moet je dan wel doen?

Daar is een mooi meldpunt voor

in onze gemeente. Het 'meldpunt

overlast en zorg'. Hierover spreek

ik met Helena Beuker die het

meldpunt voor de wijken Hoogkerk,

Vinkhuizen, Paddepoel, Selwerd

en Tuinwijk vertegenwoordigt.

In het gesprek blijkt al snel dat er

juist uit onze wijken (Paddepoel,

Selwerd en tuinwijk) vrijwel

nooit meldingen binnen komen.

En dat terwijl er bekend is dat er

in onze wijken zeker wel overlast

en zorg is.

Beuker: "zoals je weet liep het in

Paddepoel met oud en nieuw

behoorlijk uit de hand, maar we

hebben nadien niet één melding

binnengekregen."

De redenen dat bewoners niet

melden zijn divers; veel mensen

zullen niet weten dat het meldpunt

bestaat, anderen zijn bang

dat hun naam bij de andere partij

terecht zal komen, of denken dat

er toch niks met hun melding zal

gebeuren.

Voortgang bouwwerkzaamheden Nijestee

Meldden wij in een vorige editie van deze krant de start van de bouwwerkzaamheden voor een

aantal woningen aan het eind van de Grote Beerstraat, vlak tegen de spoordijk aan, nu kan men

zien dat er al een aantal lagen gerealiseerd zijn. We zullen de voortgang met regelmaat melden.

P.H.

Wat is de werkwijze van het Meldpunt?

Als er een melding binnenkomt,

ondernemen ze meteen actie.

Eerst zullen ze kijken welke partijen

hierbij betrokken moeten

worden. Het melddpunt heeft

goed contact met de Wij-teams, de

woningbouwverenigingen, buurtbemiddeling

en de politie. Over

het algemeen zal er binnen enkele

dagen na de melding contact

met u worden opgenomen door

één van bovenstaande partijen.

Bij digitaal melden via de website

wordt er binnen 5 werkdagen contact

met u opgenomen.

Veel meldingen gaan over burenoverlast.

Mevr Beuker: "Vaak zie

je bij burenruzies dat ze het eerst

goed met elkaar konden vinden,

maar dat er op enig moment iets

is voorgevallen waardoor kleine

irritaties steeds groter worden en

een conflict ontstaat."

Voor dit soort gevallen is buurtbemiddeling

een uitstekende partij

die probeert het vertrouwen dat

er eerst wél was, weer te herstellen.

Ook bij problemen met studenten

is buurtbemiddeling vaak

goed inzetbaar. Vaak hebben studenten

helemaal niet door dat ze

overlast veroorzaken en zijn ze

zeker bereid om mee te werken.

Beuker: "Vaak bezorgen mensen

geen overlast om te pesten, maar

gewoon omdat ze aan het leven

zijn. Afgelopen zomer was het bijvoorbeeld

heel warm weer, dat

merk je direct. Mensen zijn sneller

over de rooie. Ze slapen slecht

door de warmte en hebben een

korter lontje."

Het is natuurlijk jammer dat

zaken uit de hand lopen, omdat jij

of je buurman simpelweg slecht

geslapen hebben.

Kan je anoniem melden bij het

Meldpunt?

Anoniem telefonisch overleg met

het meldpunt is zeker mogelijk en

kan nooit kwaad. Een melding

kan ook anoniem, maar dan kan

het meldpunt er vaak pas wat mee

beginnen als er meerdere meldingen

zijn geweest. Met een melding

waarbij u niet anoniem bent,

kunnen ze veel eerder aan de slag.

Mevrouw Beuker benadrukt met

klem dat de persoonsgegevens

nooit zomaar en zonder toestemming

bij de persoon terecht zullen

komen waarover de melding is

gemaakt.

Voor meer informatie kijkt u op:

https://gemeente.groningen.nl/

overlast-en-zorg-melden

Bellen kan met: 050 5875885,

maandag t/m vrijdag van 10:00-

17:00 uur.

Bij dringende zaken of gevaarlijke

situaties buiten deze tijden

om, adviseren we om de politie te

bellen via het landelijke nummer

0900-8844

M.B.B.


Colofon

Nummer 1

Wijkkrant voor Selwerd

en Paddepoel

Verschijnt (10 keer per jaar)

elke derde of vierde week van de

maand (niet in juli en augustus).

Redactie:

Titia Struiving

(redactievoorzitter)

tel.: 571 86 54

e-mail: struivingtm@home.nl

Dick Dijkstra (secretaris)

tel.: 577 25 13

e-mail:

secretariaat.nummer1@gmail.com

Doesjka Donker

tel.: 06 526 881 19

e-mail: d.donker@zonnet.nl

Marchien Brandts Buijs

tel.: 06 519 796 94

e-mail: marchien@gmail.com

Arnold Voerman

tel.: 06 489 506 44

e-mail: voermanaw@home.nl

Hans Mulder

tel.: 577 78 01

e-mail: mulderhansj@gmail.com

Wijkkrant Nummer 1 Juni 2019 - pagina 3

Jong ondernemerschap

Een groep studenten van de HBO

opleidingen technische bedrijfskunde

en industriële product

ontwikkeling aan de Hanze

Hogeschool kreeg de opdracht

een nieuw product te ontwikkelen.

Twee van hen, Daniël Drost

en Ruben Wever, vertellen wat

het resultaat van deze opdracht

is.

Het is de Magn-it: een houder

voor de mobiele telefoon die met

een magneet aan de houder vast

zit en als praktische toepassing

heeft dat de gebruiker zowel het

scherm van de computer als het

scherm van de telefoon náást

elkaar kan hebben staan en

beide tegelijk kan raadplegen.

Nummer 1 is benieuwd hoe het

de groep sindsdien vergaan is.

Op de Jonge Ondernemers markt

van 23 maart j.l. in het Winkelcentrum

Paddepoel werden de

eerste exemplaren van de Magnit

verkocht voor de aantrekkelijke

prijs van € 9.99.

's Middags was de belangstelling

het grootst, vooral omdat er toen

ook mensen langs kwamen die

geïnteresseerd waren in de mogelijkheden

om te investeren in een

jong bedrijf. De jonge ondernemers

ontdekten dat hun product

een plaats zou kunnen hebben in

de markt van de relatiegeschenken.

In die richting zijn ze nu een

netwerk aan het opbouwen. Die

taak wordt uitgevoerd door de

“ceo” Pieter Zigterman, een van

de initiatief nemers van de productgroep.

Daniël en Ruben zijn

de ontwerpers van het stel. Als

groot pluspunt zien zijn de duurzaamheid

van de Magn-it: hij is

gemaakt van restjes laminaat en

zodoende ook nog uitvoerbaar in

verschillende houtsoorten!

Inmiddels zijn er ruim zeventig

exemplaren verkocht, door de

groep zelf in elkaar gezet. Hun

ambitie is dat de Magn-it uiteindelijk

bij grote mediaketens in

de schappen komt te liggen!

Op 17 mei namen zij deel aan de

Student Company of the Year

2019 wedstrijd als één van de

twaalf HBO opleidingen in

Nederland.

De opdracht was om 100.000 euro

van een mogelijke investeerder

creatief te besteden. Zij bedachten

een plan voor product verbetering

en voor het vergroten van

hun relatiegeschenkenmarkt.

Het bracht hen jammer genoeg

niet bij de laatste vijf van de

deelnemers maar het leverde

hen wel een leerzame ervaring

op!

D.D.

Eindredactie:

Rudi van den Hende

Penningmeester:

Derk Koops

tel.: 573 30 35

e-mail:

finan.nummer1@gmail.com

Illustrator:

Angélique Boter

Medewerkers:

Piet Hazekamp

e-mail: piethazekamp@hetnet.nl

Hans Knot

e-mail: hknot@home.nl

Henk-Jan Falkena

e-mail: hj.falkena@gmail.com

Advertentieacquisitie:

Eric ten Horn

tel.: 06 29 32 67 78

0595 43 77 77

e-mail: kranterij@noordpers.nl

Bezorging:

Lenze Boonstra

Uitgevers:

Wijkraad Paddepoel

Bewonersplatform Selwerd

Redactieadres Paddepoel:

Redactie wijkkrant Nummer 1,

Uranusstraat 68

9742 JZ Groningen

Algemeen

e-mailadres redactie:

redactienr1@gmail.com

De redactie houdt zich het

recht voor ingezonden stukken

in te korten, te corrigeren en/of

zo nodig te redigeren.

Overname van tekst toegestaan

mits met duidelijke

bronvermelding.

Bij ingezonden artikelen wordt

de naam van de auteur vermeld.

Onder artikelen van redactieleden

worden hun initialen vermeld.

Kopij voor volgende uitgave:

aanleveren uiterlijk 9 september.

Klachten over de bezorging:

e-mail: lenzebouke@gmail.com

telefoon: 06 198 121 86

Druk:

NoordPers BV

telefoon: 0595 43 77 77

drukkerij@noordpers.nl

Kort maar hevig

Plotseling tierde onweer met zware windstoten pal over Stad. In

de nacht van 4 op 5 Juni duurde het maar een kwartier om overal

flinke materiële schade te veroorzaken. Hier een doorkijkje

langs het oude kerkhof achter de Vensterschool.

A.V.

Vandaag de dag...

Groot

Doesjka Donker

Dat in Amerika alles groter is dan in Nederland dat weten we wel.

Het land is groter.

De wegen zijn groter.

De hamburgers zijn groter.

De koffiebekers zijn groter.

De supermarkten zijn groter.

De steden zijn groter.

De president heeft een grotere mond.

De wolkenkrabbers zijn te hoog voor woorden.

Maar dan:

de Niagara Watervallen!

Al ruim twaalf duizend jaar stort het water van de Niagararivier

naar beneden, daar op de grens van de Verenigde Staten en Canada.

Per secónde kiepert er 150.000 liter water over de rand. Als je

met de lift naar beneden gaat duurt dat achttien verdiepingen en

dan kijk je van onderaf aan tegen de kolkende watermassa. Wolken

van regendruppels maken iedereen nat. En het water blijft maar vallen.

Dat deed het gisteren, dat doet het vandaag en dat doet het

morgen.

Het woord groot schiet te kort.

Jarenlang was dit het natuurverschijnsel dat ik een keer wilde zien,

deze zomer was het zo ver.

Ik heb er uren bij gezeten en 254 foto's gemaakt.

■ Daniël Drost, 20 (links) en Ruben Wever, 24 (rechts)

Weer vondsten

in de Planetenlaan!

Meldden wij in de mei-krant al

van enige vondsten in de Planetenlaan

door het graven voor het

warmtenet, ook nu weer was het

raak. Op een diepte van ongeveer

anderhalve meter vond men sporen

van bewoning. Op een aantal

kleilagen werd een laag van afval

van bewoners en mest van dieren

aangetroffen. In deze laag vond

■ Getuigen van zeer oude bewoning!

men een aantal scherven van een

pot, zelfs een met een oortje en

een deel van de poot van een dier.

Op de foto is een en ander te zien.

Volgens de onderzoeker wijzen

deze voorwerpen op bewoning in

de eerste eeuwen van onze jaartelling.

P.H.


Pagina 2 -Juni 2019 Wijkkrant Nummer 1

Nijestee biedt ruimte...

aan ruim 22.000 mensen in de stad Groningen. Met 13.500 huurwoningen is

Nijestee de grootste corporatie in de stad. In vrijwel alle wijken biedt Nijestee

woningen aan, ook in Selwerd en Paddepoel. Op die manier valt er wat te kiezen.

www.nijestee.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!