BAV Voetbalinfo - juni 2019

wx217864

BAV Voetbalinfo is het infomagazine van de Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen (BAV). Het tijdschrift staat vol nieuws en achtergronden voor de voetbalbestuurder.

Infomagazine Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen Nummer 4 | Jaargang 5 | Juli 2019

VOETBAL INF

WEEKENDVOETBAL

PROBLEEMLOOS VAN

ZONDAG NAAR ZATERDAG

Extra onderzoek naar

criminelen amateurvoetbal

Wie heeft de mooiste

presentatiegids?

Vraagtekens over privacy

bij VoetbalTV


INHOUD

Inzenden Gulden Gids Awards mogelijk 9

Wat wil John de Mol met VoetbalTV?

‘Leden wilden graag op Máxima lijken’

10

12

4 Criminelen in amateurvoetbal

Er is opnieuw onderzoek gedaan naar de

inmenging van criminelen in het amateurvoetbal.

Vijf van de zestien ondervraagde

verenigingen zegt te maken te hebben gehad

met verschillende criminele activiteiten. Ook

de KNVB maakt zich zorgen en heeft zich

achter de onderzoekers geschaard. ‘Als je kind

opeens met een dure jas thuiskomt, vraag je

toch ook waar dat geld vandaan komt?’

9 Gulden Gids Awards

Wie heeft de mooiste presentatiegids in het

amateurvoetbal? Dat is de jaarlijkse vraag

waar het bestuur van de Belangenorganisatie

Amateur Voetbalverenigingen (BAV)

zich altijd met veel plezier over buigt. De

inschrijvingen voor onze populaire Gulden

Gids Awards zijn geopend, en we hopen dat

verenigingen weer massaal gidsen onze kant

opstuurt.

10 VoetbalTV, mag dat zomaar?

De KNVB en Talpa rollen komend seizoen

VoetbalTV verder uit, een platform waarop

amateurwedstrijden live te zien zijn. Marjan

Olfers, juridisch adviseur van de BAV, gaat

dieper in op de gevaren voor de privacy van

leden. ‘Wat doe je als een kind in een Blijf Van

Mijn Lijf Huis zit en de moeder niet wil dat

er beelden van haar zoon of dochter worden

gemaakt? Die ongebreidelde deling van

informatie, is dat nu nog wel noodzakelijk?

Is het evenredig voor alles wat je wilt doen

voor het voetbal? Wat gáán ze ermee doen?’

12 Zeelandia Middelburg

Zeelandia Middelburg maakt volgend seizoen

met zijn eerste elftal de overstap van de

zondag naar de zaterdag. Maar hoe doe je

dat nu op een correcte manier? Visieavonden

met een dwarsdoorsnede van de vereniging

lagen ten grondslag aan de overstap. ‘Leden

vergeleken ons met Indonesië, overal eilanden.

Ze wilden graag Frankrijk worden’, vertelt

vice-voorzitter Dick Anbeek over het proces

dat Zeelandia Middelburg heeft doorlopen

om draagvlak te vinden.

18 Zondagvoetbal West II

Het besluit om de vierde klasse in district

West II volgend seizoen af te schaffen voor

standaardteams in het zondagvoetbal, is

van de baan. De KNVB kwam tot dat besluit

na een verhitte discussieavond die door de

Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen

(BAV) was georganiseerd bij vv SEP

in Delft.

COLOFON

BAV Voetbalinfo is een uitgave van de Belangenorganisatie van Amateur Voetbalverenigingen

(BAV) en verschijnt minimaal vier keer per jaar in een oplage van 2.150.

Hoofdredactie: Stephan Wageman

06-19675574 | info@wx2.nl

Contactpersonen districten

District Noord: Hans de Vries

hansmdevries@gmail.com | 06-15392779

District Oost: Harmen Veldhuis

secretaris@bavoost.nl | 06-53866819

District West I: Rob Baarda

rtbaarda@gmail.com | 06-29273204.

District West II: Cor Verbree

cverbree@kabelfoon.nl | 06-49822200.

District Zuid I: Frans Tuytelaars

frans-tuytelaars@xs4all | 013-5079390.

District Zuid II: Frank Poulis

fpoulis1@gmail.com | 045-5411019.

Concept en realisatie: WX2 Media

Druk: Sonodruk Heino


VREUGDE EN TELEURSTELLING

Het seizoen is ten einde, verenigingen kunnen

tevreden constateren dat de doelstellingen

zijn gehaald, teleurgesteld zijn omdat

degradatie een feit is, of gefeest hebben

vanwege promotie. De overschrijvingstermijn

valt gelijk met het einde van de

nacompetities. Een week tussen het einde

van de nacompetities en het einde van de

overschrijvingstermijn zou niet vreemd zijn.

Top

Met zijn allen kunnen we blij zijn met de

prestatie van ons topvoetbal. Het Nederlands

11-tal is opgestaan uit een diep dal

en Ajax heeft in de Champions League een

prestatie geleverd die wij niet voor mogelijk

hadden gehouden. Maar laat niemand

vergeten dat deze prestaties niet mogelijk

waren geweest zonder het gedegen fundament

van onze amateurverenigingen.

BAV

Wij hebben het afgelopen jaar ingezet om

meer bekendheid te krijgen bij onze leden

en grotere exposure van onze communicatie.

De enquête die wij hebben gehouden

over het weekendvoetbal heeft daar zeker

aan bijgedragen. Het aantal gebruikers van

de website is met meer dan 100% gestegen,

het aantal nieuwe gebruikers is ook met

100% toegenomen. We zitten dus op de

goede weg. Toch kan de BAV niet stilzitten.

Er zijn er al te lang en teveel vacatures in

de algemene vergadering. Dat komt onze

slagkracht in de districten niet ten goede.

Samen met onze districtsvertegenwoordigers

gaan we regionale bijeenkomsten

beleggen, te beginnen in de districten waar

vacatures zijn.

Kracht

Dat samenwerking loont en eenheid

invloed heeft hebben we laten zien in West

2. Tijdens de bijeenkomst die wij bij SEP

(Delft) georganiseerd hebben voor 3e en 4e

klassers zondag heeft de KNVB besloten om

de 4e klas zondag met ingang van het volgend

seizoen niet op te heffen. De 4e klasse

zondag blijft volgend seizoen gehandhaafd

en men gaat nadrukkelijker met de verenigingen

in gesprek over de toekomst van het

zondagvoetbal in West 2. De KNVB heeft

hiermee gelukkig laten zien dat men zeker

bereid is te luisteren.

Het aantal verenigingen dat aanwezig was

op de door ons belegde bijeenkomst heeft

daar zeker toe bijgedragen. Hopelijk dat het

vervolg de komende maanden ook tot een

goede oplossing leidt.

Crimineel

Vorig jaar hebben we in dit blad aandacht

geschonken aan de dreiging dat personen

met crimineel geld mogelijk invloed of

macht binnen de sport willen krijgen.

Onlangs is daarover een onderzoek verricht

in Zeeland/Brabant. Voetbalbestuurders

hebben bevestigd dat personen inderdaad

sponsoraanbiedingen doen waarvan de

herkomst van geld dubieus is. Doorvragen

over de herkomst schrikt in de praktijk af.

Bestuurder: LET OP UW VERENIGING.

Voor nu wens ik u allen een ontspannen

vakantie en een goed begin van het seizoen.

Ben van Olffen, voorzitter BAV

BESTUUR BAV

Voorzitter Ben van Olffen

Meanderlaan 161 | 4691 LJ Tholen

06-28765001 | voorzitter@bav-voetbal.nl

Secretaris Wim Tamboer

Baak van Zierikzee 30 | 3826 HA Amersfoort

06-52685660 | w.tamboer1@chello.nl

Penningmeester en waarnemer JO

George Stuivenvolt

Dr. Dreeslaan 30D | 8471 LG Wolvega

0561613178 | penningmeester@bav-voetbal.nl

Portefeuillehouder voetbalzaken

Henk van der Pol

P.C Hooftlaan 52 | 3768 GT Soest

06-50663064 | henkvanderpol@outlook.com

Vice-voorzitter en

Portefeuillehouder communicatie

Henk Feitsma

Flintstraat 83 | 7815 RE Emmen

0591-643355 | h.r.feitsma@hotmail.com

Portefeuillehouder ledenbestand

Bernard Jansen

Westdorplaan 79 | 8101 BC Raalte

0572353536 | ledenadministratie@bav-voetbal.nl

Bankreknr: NL69 RABO 0102266301

t.n.v. Bestuur BAV Wolvega

Secretariaat BAV | Wim Tamboer

Baak van Zierikzee 30 | 3826 HA Amersfoort

Aanmelden als lid kan uitsluitend via het secretariaat. Ook

afmelding moet bij de secretaris en wel schriftelijk en uiterlijk 1

juni, een maand voor afloop van het lopende lidmaatschapsjaar.

Secretaris Wim Tamboer

Baak van Zierikzee 30 | 3826 HA Amersfoort

Voor vragen, verzoeken voor mogelijke juridische ondersteuning,

enz. dient de secretaris van de vereniging zich bij voorkeur te

wenden tot de coördinator-secretaris van het district, waaronder

de vereniging valt.


Ondermijning

‘STRAKS KUN JE GOKKEN OP

AMATEURWEDSTRIJDEN. DAN WORDT

ONDERMIJNING NOG GEVAARLIJKER.’

Er is opnieuw onderzoek gedaan naar de inmenging van criminelen in het amateurvoetbal.

Vijf van de zestien ondervraagde verenigingen zegt te maken te hebben gehad

met verschillende criminele activiteiten. Ook de KNVB maakt zich zorgen en heeft

zich achter de onderzoekers geschaard. ‘Als je kind opeens met een dure jas thuiskomt,

vraag je toch ook waar dat geld vandaan komt?’

Vijf respondenten uit een onderzoek naar

criminaliteit bij amateur voetbalclubs

hebben eigen (persoonlijke) ervaringen met

(dreigende) criminele inmenging. Dit blijkt

uit het onderzoek ‘Criminelen houden van

voetbal’ dat verricht is door Bureau Bruinsma

en de Tilburg University in opdracht van de

Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland. Aan het onderzoek

hebben 16 voetbalclubs uit Brabant

en Zeeland deelgenomen.

Aanleiding vormen enkele incidenten, zoals

dat van een Eindhovense voetbalclub waarbij

een van de hoofdsponsors naar voren kwam

in een witwasonderzoek en verdacht werd

van het met ‘fout’ geld betalen van spelers

en sponsormateriaal. Een andere voetbalclub

maakte in korte tijd meerdere promoties. En

trok talentvolle spelers uit de betaalde voetbalwereld

aan. In de boekhouding is niets van

betaling aan deze spelers terug te vinden.

Het onderzoek is de volgende stap in de

strijd van criminele inmenging bij de amateur

voetbalclub. Ook de KNVB heeft zich nu

geschaard achter de strijd die de Taskforce

voert. ‘Wij maken ons hier zorgen over,’ zegt

de voetbalbond in een reactie. ‘Voetbalverenigingen

mogen nooit de dupe worden van

criminelen die het voetbal willen misbruiken.

De eerste resultaten van het onderzoek in

opdracht van de Taskforce Brabant-Zeeland

laat zien dat criminelen zich willen inmengen

in het voetbal. De KNVB neemt dit signaal uit

het onderzoek serieus. Criminelen ondermijnen

de sport en daarmee de maatschappelijk

kracht van sport.’

Paul Depla, burgemeester van Breda en

bestuurslid van de Taskforce: ‘We zijn blij

dat we met de KNVB erkennen dat er een

risico is dat de criminelen de voetbalsport

met geld proberen te paaien en te verleiden.

Na erkenning volgt de herkenning hoe die

verleiding in de praktijk eruit ziet. Zodat we

daarna gezamenlijk kunnen optrekken om de

voetbalsport te verschonen van criminelen.

Die samenwerking tussen KNVB, clubs en

overheid is echt belangrijk. Want alleen zo

boeken we succes. We willen toch niet dat

criminelen ons mooie voetbal afpakken?’

Ook Marjan Olfers, juridisch adviseur van de

BAV, ziet dat ondermijning een steeds groter

gevaar wordt voor de amateurclubs. Helemaal

als binnenkort het gokken op wedstrijden

wordt gelegaliseerd. ‘Straks is het wellicht

ook mogelijk om op veel meer amateurwedstrijden

te gokken. Dan wordt ondermijning

een nog groter gevaar.’

Olfers deed zelf in 2013 al onderzoek naar

matchfixing en kwam met redelijk concrete

aanbevelingen. ‘Ik moet constateren dat daar

weinig mee is gedaan. De KNVB kan ook weinig

doen, omdat ze minimale middelen heeft.’

4 | VOETLICHT 1


STRIJD TEGEN CRIMINELEN IN

AMATEURVOETBAL DUURT VOORT

Volgens Olfers is het openbreken van de

voetbalpiramide ook interessant voor criminelen.

‘Er is een extra prikkel gekomen om

met een eenvoudig klein clubje naar boven

te komen door er veel geld in te pompen.

Het doel hoeft niet eens de Eredivisie of de

Keuken Kampioen Divisie te zijn, maar een

niveau net daaronder is ook al interessant

voor het gokken op wedstrijden.’

Olfers waarschuwt de voetbalbestuurder van

de amateurclubs in Nederland. ‘Het begint

meestal goed. Een vereniging is noodlijdend

en een externe financier wil er graag geld in

pompen. Maar als die weldoener er zit, wil

hij steeds meer en is het moeilijk afscheid te

nemen.’

Olfers hoopt dat de voetbalbestuurder het

gezonde verstand gebruikt als er plotseling

een weldoener op de stoep staat. ‘Als je kind

morgen opeens met een gloednieuwe dure

jas aankomt, vraagt iedereen hoe hij daaraan

komt. Maar als iemand met een zak geld zich

bij de voetbalclub meldt, worden er meestal

‘IK HEB ZIJN NAAM OPGEZOCHT. IN EEN

MUM VAN TIJD ZAT IK IN EEN NETWERK VAN

OOST-EUROPESE OLIGARCHEN’

geen vragen over gesteld. En dat is gevaarlijk,

want bestuurders kunnen zelf ook aansprakelijk

worden gesteld.’

Voetbalclub Baronie uit Breda denkt met zo’n

dubieuze sponsor te maken te hebben gehad.

‘Ik werd gebeld door iemand die ik absoluut

niet kende, die mij aanbood om samen met

zijn kennissen 25.000 tot 50.000 euro per

jaar in Baronie te stoppen’, vertelt voorzitter

Stan Gielen tegen de NOS. ‘Dat is voor ons

een serieus bedrag, want Baronie is financieel

niet zo solide op dit moment.’

Gielen liet vallen dat hij ooit belastinginspecteur

was geweest en nam zijn mede-bestuursleden

mee naar de afspraak met

de sponsor. De man kwam niet opdagen.

Telefonisch was hij ook niet meer te bereiken.

‘Toen kreeg ik wel argwaan. Ik heb zijn naam

eens opgezocht op internet en in een mum

van tijd zat ik in een netwerk van Oost-Europese

oligarchen.’

De uitkomst van het onderzoek schokt de

amateurvoetbalwereld niet. Verhalen over

foute sponsors of dubieuze voetbalzaakjes

gaan overal de ronde. ‘Er is een gekte gaande’,

stelt voorzitter John-Paul Verkooijen van

Interventiekaart

Er is een interventiekaart ontwikkeld.

Deze checklist geeft na het invullen

een heel goed beeld of er bij de amateur

voetbalclub sprake is van kwetsbaarheid

voor witwassen, criminaliteit,

drugshandel e.d. De interventiekaart is

op te vragen bij het programmabureau

van de Taskforce-RIEC:

programmabureau@taskforcebz.nl

De chechlist is ook te vinden op:

www.bav-voetbal.nl

>>

VOETLICHT 1 | 5


Jeroen van den Broek (links) en Tymen van Vooren.

voetbalvereniging Dongen in BN/DeStem.

‘Een vereniging in deze regio heeft recent

een dure trainer aangeschaft en is in zee

gegaan met een voetbalschool. Ze ronselen in

de regio spelers door ze geld aan te bieden.

Dat noem ik gekte.’

De inmenging van criminelen bij amateurclubs

gebeurt niet alleen in Zeeland en

Brabant, blijkt ook uit het verhaal dat de

toenmalige sv Almere-voorzitter Herman

Jansen eerder vertelde aan BAV Voetbalinfo.

‘We hebben een vice-voorzitter gehad die

opeens in de grootste auto’s kwam voorrijden.

Hij sponsorde van alles en nog wat en betaalde

alles cash uit. Ik voelde dat er iets niet

klopte en besloot de administratie van de

club te bestuderen. Tot mijn grote verbazing

vond ik rekeningen van tickets voor hem en

zijn kompaan naar Islamabad in Pakistan. Op

naam van sv Almere! Ik vroeg nog aan hem of

hij een scoutingstrip had geregeld zonder ons

in te lichten. Echt antwoord kreeg ik er nooit

op. Totdat deze meneer in een hotelkamer in

Abu Dhabi door de FBI werd opgepakt. Het

syndicaat waarvan hij deel uitmaakte liep van

Congo tot aan Australië. Hoe ik dat allemaal

weet? Een kennis van mij werkt bij de FIOD

en heeft me het hele rechtbankverslag laten

lezen. De man zit nu in Almere-Binnen (de

gevangenis, red.) en wij gewoon in Almere-Buiten,

haha.’

‘ONZE VICE-VOOR-

ZITTER BETAALDE

ALLES CASH. HIJ

WERD LATER DOOR

DE FBI OPGEPAKT IN

EEN HOTELKAMER IN

ABU DHABI.’

Jeroen van den Broek is programma manager

van de Taskforce Brabant Zeeland die de

strijd tegen criminele weldoeners heeft

geopend. Eerder was hij al betrokken bij het

onderzoek ‘Crimineel Geld in het Amateurvoetbal

Schiet het Doel Voorbij’ dat hij onder

andere met Tymen van Vooren uitvoerde.

‘Wij zijn er vooral om de voetbalbestuurder

te helpen’, benadrukt hij. ‘We willen graag

inzichten krijgen bij gemeenten en clubs in

welke mate ze kwetsbaar zijn, met het doel

om de maatschappelijke rol die de vereniging

heeft overeind te houden. Dit offensief hebben

we ook samen met de KNVB afgestemd.

Zij zien ook het belang daarvan in en ik merk

dat ze stappen zetten.’

Bewustwording

Een van de doelen is om in gesprek te gaan

met de voetbalbestuurder, vertelt Van den

Broek. ‘Bewustwording creëren is belangrijk.

We willen graag weten hoe dit leeft in het

amateurvoetbal. Dan zie je bij het laatste onderzoek

dat vijf van de twaalf clubs aangeven

dat ze het wel herkennen.’

Van den Broek denkt niet dat amateurclubs

kwetsbaarder zijn dan vroeger. ‘Vanuit mijn

eigen observaties denk ik wél dat criminelen

actiever zijn geworden om kwetsbare groepen

te benaderen.’ •

6 | VOETLICHT 1


NIEUWS

SPORTDEELNAME JEUGD IS

CONSTANT OVER LANGERE PERIODE

Smartphones en tablets worden vaak gezien van sportdeelnamecijfers uit 2003 en 2017.

als bedreiging voor de sportdeelname van de Het percentage kinderen (6-11 jaar) dat sport

jeugd. Vergelijking van sportdeelnamecijfers is in beide meetjaren gelijk (rond 85%). Bij

uit 2003 met die uit 2017 laat echter zien jongeren (12-19 jaar) zien we enige groei

dat de sportdeelname bij de jeugd constant van de sportdeelname (80% in 2003 en

is gebleven. In het factsheet Sportdeelname 85% in 2017). Ook het lidmaatschap van een

& lidmaatschap sportclubs jeugd heeft het sportvereniging is bij kinderen gelijk in 2003

Mulier Instituut voor kinderen (6-11 jaar) en en 2017 (64%).

jongeren (12-17 jaar) een analyse gemaakt

Bij jongeren is het lidmaatschap van een

sportclub teruggelopen van 69 naar 62%

onder sportende jongeren, en van 56 naar

54% onder alle jongeren. Omdat jongeren

wel iets meer zijn gaan sporten, is er bij

deze groep dus sprake van een verschuiving

van verenigingssport naar commerciële

sportvormen (zoals fitness) en ongeorganiseerde

vormen van sport (zoals fietsen en

pleintjesbasketbal).

BAV HERDENKT GERARD LIPMAN (75), TROUW

BELANGENBEHARTIGER AMATEURVOETBAL

Zondagmorgen 16 juni bereikte ons het droeve

bericht dat Gerard Lipman is overleden. Hij

is 75 jaar geworden.

Gerard was vele jaren werkzaam voor onze

vereniging. Eerst namens de LBA en na de

fusie met de BZV als afgevaardigde voor BAV

district Oost.

Zijn hart lag bij het voetbal, en bij de BAV in

het bijzonder het onderdeel voetbalzaken,

waarmee hij zeer nauw betrokken was. Vorig

jaar deelde hij mee dat hij om gezondheidsredenen

moest stoppen als afgevaardigde.

Toch heeft hij daarna nog vele vergaderingen

van BAV district Oost bezocht. Als BAV

verliezen wij in Gerard een goede, maar ook

een fijne collega.

JUST SPEE NIEUWE

BONDSVOORZITTER KNVB

Just Spee is benoemd tot de nieuwe bondsvoorzitter van de

KNVB. In december volgt hij Michael van Praag op, die dan vanwege

het bereiken van zijn maximale zittingstermijn aftreedt.

‘Het zal niet makkelijk zijn om in Michaels voetsporen te treden

en zijn successen te evenaren’, zei Spee, die aangeeft een

verbinder te zijn met een brede oriëntatie op de voetbalwereld.

‘Allereerst zal ik het strategisch plan als leidraad nemen.

Daarnaast ben ik de bondsvoorzitter van alle Nederlandse

voetballers. Ik zal zoeken naar wat ons bindt en vooruitbrengt en

dit op gepaste wijze propageren. De KNVB en het Nederlandse

voetbal zijn op de goede weg, maar we mogen niet verslappen.

Wellicht kan ik daar mijn steentje aan bijdragen.’

Just Spee was als lid van de Raad van Commissarissen van de

Eredivisie Media & Marketing betrokken bij de exploitatie van

de commerciële rechten van de Eredivisieclubs, heeft internationale

ervaring en beschikt dankzij zijn werk als CEO bij Endemol

en Stage Entertainment over een groot netwerk in de media/

entertainmentwereld. Spee voetbalde zelf bij de Koninklijke HFC

en was daar ook bestuurlijke actief.

Na een uitgebreide wervings- en selectieprocedure kwam hij

volgens de door de bondsvergadering ingestelde selectiecommissie

van de in totaal 70 kandidaten als meest geschikte

kandidaat naar voren. Dit advies werd overgenomen door het

bondsbestuur. De andere kandidaat op wie gestemd kon worden,

was Pieter de Waard, die door 12 bondsafgevaardigden kandidaat

was gesteld.

VOETLICHT 1 | 7


BEWONDER

TOPSTUKKEN IN

REIS EIS

S

DE

RONDOM ZUIDERZEE

ZUIDERZEEMUSEUM

USEUM

ENKHUIZEN


Gulden Gids Awards

INZENDEN WEER MOGELIJK

VOOR GULDEN GIDS AWARDS

Wie heeft de mooiste presentatiegids in het amateurvoetbal?

Dat is de jaarlijkse vraag waar het bestuur van de Belangenorganisatie

Amateur Voetbalverenigingen (BAV) zich altijd met

veel plezier over buigt. De inschrijvingen voor onze Gulden

Gids Awards zijn geopend, en we hopen dat u weer massaal uw

gidsen onze kant opstuurt.

Hoewel het seizoen 2018 – 2019

nog maar net is afgesloten, zullen

bij veel clubs de pr-commissies al

bezig zijn met het samenstellen

van een presentatiegids voor het

nieuwe seizoen. Het resultaat mag

er meestal wezen, zoals blijkt uit

de gidsen die ingestuurd worden

om mee te dingen naar de door de

BAV ingestelde Gulden Gids Award.

Prachtige exemplaren mochten we

de laatste jaren ontvangen. Het

vorige jaar vielen Advendo’57(3e),-

Zeerobben (2e) en WZC (1e) in de

prijzen. Zij voldeden volgens de jury

het beste aan de criteria: presentatie

van alle geledingen van de

vereniging, vormgeving, opmaak en

originaliteit .We zijn benieuwd waar

de creatieve geesten van de diverse

Pr-commissies nu weer mee naar

buiten komen.

De eerste prijs wordt beloond met

de Gulden Gids Award en een bedrag

van € 250. De eervolle vermeldingen

voor de plaatsen 2 en 3 zijn

goed voor ieder €100.

Op de Algemene ledenvergadering

van de BAV op 19

oktober a.s. in Leusden wordt

de uitslag bekend gemaakt

en wordt de Award aan de

winnaar uitgereikt.

De uiterste datum waarop de gids

in het bezit van de jury moet zijn is

zaterdag 5 oktober. Gidsen die later

binnenkomen zijn van deelname

uitgesloten.

Stuur de gids naar:

Henk Feitsma

Flintstraat 83

7815RE Emmen

Winnaars Gulden Gids Award

2004 Quick Boys

2005 BVV Barendrecht

2006 VV DOVO

2007 SC Genemuiden

2008 SV Urk

2009 Zuidvogels

2010 VSCO ’61

2011 Excelsior ’31

2012 Sparta Nijkerk

2013 DTS Ede

2014 SV Spakenburg

2015 VSCO ‘61

2016 SC Genemuiden

2017 FC Klazienaveen

2018 WZC Wapenveld

VOETLICHT 1 | 9


Privacy

‘DE BESLISSING MET VOETBALTV IN

ZEE TE GAAN ZOU EERST OP EEN ALV

BESPROKEN MOETEN WORDEN.’

De KNVB en Talpa rollen komend seizoen VoetbalTV verder uit, een platform waarop

amateurwedstrijden live te zien zijn. Marjan Olfers, juridisch adviseur van de BAV,

gaat dieper in op de privacy voor leden. ‘Wat doe je als een kind in een Blijf Van Mijn

Lijf Huis zit en de moeder niet wil dat er beelden van haar zoon of dochter worden

gemaakt?’

VoetbalTV-directeur Roeland Stekelenburg

gaf tijdens een podcast met FC Afkicken

antwoord op de vraag die Olfers zich stelt.

Wat als mensen níét gefilmd willen worden

door VoetbalTV? ‘Wij gaan er voorlopig

vanuit dat je dan niet moet gaan voetballen.

Dat klinkt heel cru, maar je kunt ook niet

voorkomen dat er iemand langs de lijn met

een iPhone gaat filmen en dat rechtstreeks

doorplaatst op Facebook. (...) Je kunt ook niet

tegen Rijkswaterstaat zeggen dat je niet

gefilmd wilt worden op de weg. Dan moet je

niet gaan autorijden.’

VoetbalTV heeft in haar communicatie nog

een ander voorstel voor iedereen die niet

in beeld wil komen. Ze legt de verantwoordelijkheid

bij de verenigingen. ‘Individuele

leden die – om wat voor reden dan ook – bezwaar

hebben tegen uitgezonden worden op

VoetbalTV, kunnen dat binnen hun vereniging

kenbaar maken. Als een vereniging – ondanks

eventuele bezwaren van individuele leden –

toch mee gaat doen aan VoetbalTV, kan een

lid bij de club altijd nog het verzoek indienen

om op een veld te mogen spelen waar geen

camera’s hangen’, staat er op de website.

Marjan Olfers, juridisch adviseur van de BAV.

Voor Marjan Olfers is die redenering wel

heel kort door de bocht. ‘De KNVB stelt dat

uitzenden van wedstrijden inherent is aan

de voetbalsport. Het doel van voetbal is het

spelen en aanschouwen van wedstrijden.

Maar daar gaat het natuurlijk wringen met de

privacy van de leden. Misschien zit een van

de kinderen wel in een Blijf Van Mijn Lijf Huis

met hun moeder en kan de vader opeens het

kind zien voetballen. Dan verwacht je dus van

die moeder dat ze in haar eentje aangeeft dat

een heel team niet uitgezonden mag worden.

10 | VOETLICHT 1


KNVB ROLT VOETBALTV UIT,

MAAR HOE ZIT HET MET PRIVACY?

Misschien dat het juridisch kan, maar de

praktijk is veel weerbarstiger.’

Dan zijn er ook vraagtekens over de data die

worden verzameld via het VoetbalTV-platform.

De KNVB werkt hierin samen met Talpa,

het bedrijf van John de Mol. De Groene Amsterdammer

deed onderzoek naar de honger

van De Mol om data te verzamelen. De titel

haar gebruikers, valt te lezen in de kleine

lettertjes:

- jouw gegevens worden gedeeld met Talpa

Network om persoonlijke profielen van je op

te bouwen zodat Talpa Network gerichte content

en advertenties kan tonen die aansluiten

bij jouw interesses.

‘HET KLINKT MISSCHIEN CRU, MAAR ALS JE

NIET GEFILMD WILT WORDEN MOET JE NIET

GAAN VOETBALLEN.’

is iets wat op de algemene ledenraad vergadering

moet worden besproken. Bestuurders

moeten dit niet alleen beslissen.’

Ze raadt verenigingen aan goed te kijken

naar de data die van de leden wordt gebruikt

door allerlei partijen. ‘Die ongebreidelde

deling van informatie, is dat nu nog wel

noodzakelijk? Is het evenredig voor alles wat

je wilt doen voor het voetbal? Wat gáán ze

ermee doen? Nu lijkt het een vrij grote carte

blanche die je als amateurclub geeft om

informatie van leden te delen aan partijen

waarvan je het bestaan niet eens weet. De

vraag is of we het moeten willen.’

van het artikel: Allemaal in Johns dierentuin.

‘Het is Talpa te doen om iets heel specifieks:

jouw persoonsgegevens. John de Mol, de man

die in 1999 met Big Brother al ontdekte dat

we niet zo veel geven om privacy, sleutelt nu

aan een data-slurpmachine om de concurrentiestrijd

aan te binden met de Amerikaanse

tech-giganten Facebook en Google. En met

iedere overname groeit de machine’, schrijft

het tijdschrift.

Ook VoetbalTV gaat data verzamelen van

- Ook kan het zo zijn dat we voor het verwerken

van jouw persoonsgegevens gebruik

maken van derde partijen die de beschikking

krijgen over jouw gegevens.

Die data kan ook geleverd worden aan

partijen buiten de EU, valt er te lezen in het

privacybeleid.

Olfers raadt amateurclubs aan niet zómaar in

zee te gaan met VoetbalTV, maar een dergelijke

beslissing voor te leggen aan de leden. ‘Dit

Matchfixing

De tv-beelden die straks vanaf de amateurvelden

worden gemaakt, mogen ook gebruikt

worden in tuchtrechtelijke zaken. Olfers ziet

in de strijd tegen bijvoorbeeld matchfixing

wel voordelen. ‘Als er straks, met het openen

van de gokmarkt, meer op amateurwedstrijden

wordt gewed neemt de kans op

matchfixing ook toe. Met de komst van VoetbalTV

kun je achteraf zien hoe een bepaalde

wedstrijd verloopt en of er aanwijzingen zijn

voor vals spel.’ •

VOETLICHT 1 | 11


Zeelandia Middelburg

‘DE LEDEN VONDEN ONS OP PRINSES

BEATRIX LIJKEN, MAAR WILDEN

LIEVER KONINGIN MÁXIMA ZIJN.’

Vice-voorzitter Dick Anbeek.

Zeelandia Middelburg maakt volgend seizoen met zijn eerste elftal de overstap van de

zondag naar de zaterdag. Maar hoe doe je dat nu op een correcte manier? Visieavonden

met een dwarsdoorsnede van de vereniging lagen ten grondslag aan de overstap.

‘Leden vergeleken ons met Indonesië, overal eilanden. Ze wilden graag Frankrijk

worden’, vertelt vice-voorzitter Dick Anbeek over het proces dat Zeelandia Middelburg

heeft doorlopen om draagvlak te vinden.

De gedachte om van de zondag naar de

zaterdag over te stappen leefde al langer in

Middelburg. ‘We hebben vorig jaar deelgenomen

aan een pitch van de Rabobank’, vertelt

Anbeek. ‘Het ging niet om het winnen van

een geldbedrag, maar om het kunnen inhuren

van professionele ondersteuning. Onze pitch

hield in: wie zijn wij nu eigenlijk, wat is ons

dna? We kwamen als winnaar uit de bus en

hebben een traject aangeboden gekregen

van het bureau Brug8 uit Rotterdam dat veel

sportverenigingen begeleidt.’

Er kwam een drietal uitgebreide visieavonden

met een dwarsdoorsnede van de vereniging.

Ook het bestuur ging de hei op (‘bij ons naar

het strand’) voor begeleiding. Een viertal

bestuursleden kreeg tevens een traject

aangeboden. ‘Om te kijken hoe het nu echt is

om een club te besturen.’

Tijdens de sessies kregen de aanwezigen

plaatjes te zien waaruit ze konden kiezen.

‘Zoals automerken’, herinnert Anbeek zich.

‘Wat voor merk zijn we nu en wat voor auto

willen we zijn? De leden vonden ons massaal

een Renault Espace, een goede maar truttige

gezinswagen, uitgerekend de auto waarin ik

zelf rijd. Ze wilden iets snellers, een auto die

eigentijds is. Ze vonden ons ook op prinses

Beatrix lijken en wilden Máxima worden.’

Bij de plaatjes van landen werd het bestuur

van Zeelandia Middelburg met de neus op de

feiten gedrukt. Leden vonden dat de huidige

situatie van de vereniging op Indonesië leek.

‘Heel groot, maar wel allemaal eilanden’, zegt

Anbeek. ‘Ze wilden graag Frankrijk zijn, een

sterk en verbonden natie.’ Als er bij die keuze

wordt doorgevraagd, schrikken de bestuursleden

toch. ‘Het kwam keihard aan. Hoewel we

een goed georganiseerde club zijn, was daar

ook het besef dat het nog lang niet allemaal

goed gaat.’

Een tussenstap voor verandering was om een

nieuwe visie neer te zetten en te bepalen

wat de kernwaarden binnen Zeelandia

Middelburg zijn. Anbeek: ‘Vanaf dag 1 wisten

we wel wat er aan de hand was. Je loopt

rond, ziet ontwikkelingen. Maar het gaat

allemaal om draagvlak creëren. Dit ging niet

alleen om zaterdag of zondag, maar om veel

méér. Eigenlijk waren we twee clubs ineen:

een heel grote zaterdagvereniging met zo’n

75 jeugdteams én een zondagtak met zes

seniorenelftallen. Er was een enorme waterscheiding

tussen zaterdag en zondag. Teams

voelden zich tekort gedaan. We hoorden zelfs

het verwijt dat mensen zich eenzaam op de

club voelden.’

Verre reizen

Ten eerste wilde het bestuur naar een situatie

toe dat er binding zou ontstaan tussen lagere

en hogere elftallen. ‘Jeugdspelers moeten

eerste elftalspelers kennen’, zegt Anbeek.

‘Toen ik als 11-jarig jongetje bij de club zat,

12 | VOETLICHT 1


ZORGVULDIGE OVERSTAP VAN

ZONDAG NAAR ZATERDAG

keek ik op naar de spelers van het eerste,

ging ik kijken naar de wedstrijden en voelde

ik verbondenheid.’

Ten tweede is ook het sportieve aspect belangrijk

geweest in de keuze over te stappen

naar het zaterdagvoetbal. Anbeek: ‘We spelen

veel tegen Brabantse ploegen, moeten verre

je kiest voor prestatief voetbal en accepteert

dat de rest van de club kleiner is. Wij willen

dat de jeugd het fundament van Zeelandia

Middelburg gaat vormen. Daar moeten

uiteindelijk talenten opstaan die doorstromen

naar het eerste elftal. We hebben nu de

ambitie vastgelegd dat de eerste selectie in

de vierde klasse moet beginnen.’

We spreken Anbeek een uur voordat het eerste

elftal tegen sc Kruisland zijn voorlaatste

thuiswedstrijd op een zondag speelt. De

gasten uit Brabant hebben er dan een autorit

van een klein uur opzitten. Het is rustig op

‘WIE KIEST OM OP ZONDAG OP HOOG NIVEAU

TE SPELEN, ONTKOMT ER NIET AAN

VERGOEDINGEN TE BETALEN.’

reizen maken. We hebben geconstateerd

dat veel eigen spelers zijn overgestapt naar

zaterdagverenigingen in de buurt waar ze

ook tweede of eerste klasse kunnen spelen

mét mooie derby’s.’

Tot slot was er ook een financiële reden. ‘Wie

kiest om op zondag op hoog niveau te spelen,

ontkomt er niet aan vergoedingen te betalen.

Daar zijn wij pertinent op tegen. We hebben

dat in het verleden weleens gedaan, maar

daarna was er altijd armoede in de club. Of

je kiest voor een verenigingsbrede aanpak óf

de toekomst voor 90 procent uit eigen kweek

moet bestaan.’

De bedragen in de begroting zullen anders

worden opgesteld, vertelt Anbeek. ‘We besparen

voor het eerste elftal alleen al 10.000

euro aan buskosten. In totaal besparen we de

eerste twee jaar ruim 20.000 euro per jaar. Nu

gaan we juist investeren in sterke jeugdtrainers,

waardoor we van onderop hopen te

groeien. En we blijven investeren in goede

collectieve voorzieningen voor het eerste en

tweede elftal. Maar, het is natuurlijk belachelijk

dat ons eerste elftal komend seizoen in

Paspoort

Dick Anbeek zit nu één jaar in het

bestuur van Zeelandia Middelburg.

Daarvóór zat hij 50 jaar in het boekenvak,

onder andere als eigenaar van de

Drvkkery. Ook was hij voorzitter van

CPNB, het marketing- en communicatiebureau

van de Nederlandse

boekenwereld en organisator van

de Boekenweek. Hij is bij Zeelandia

Middelburg eerder voorzitter van de

sponsorstichting geweest. Na zijn pensioen

heeft Anbeek plaats genomen

in de raad van toezicht van de Grote

Kerk Veere en is hij voorzitter van de

Zeeuwse Boekenprijs.

>>

VOETLICHT 1 | 13


Zeelandia Middelburg (groenwitte shirts) in de voorlaatste thuiswedstrijd als zondagclub.

>>

het sportpark, binnen zitten wat mensen

via FOX Sports naar de ontknoping van de

eredivisie te kijken. ‘Dat is ook een grote

concurrent van ons’, zegt Anbeek. ‘Hoe moeten

we daar op zondag tegen opboksen? Mensen

blijven thuis om hun favoriete club aan het

werk te zien. De laatste jaren is de sfeer op

zondagmiddag veel minder geworden en zijn

de bezoekersaantallen sterk teruggelopen.

Onze tegenstanders hebben geen enkele

aantrekkingskracht op supporters. Dat zal

straks anders zijn als we zaterdags tegen

ploegen zoals Arnemuiden, De Meeuwen of

Oostkapelle spelen.’

Buiten wordt er gesproken over de plannen

en de aankomende algemene ledenraad

vergadering, waarin de overstap naar de

zaterdag bekrachtigd moet worden. Anbeek:

‘We hebben een paar opzeggingen gehad. Er

zijn ook spelers en leden geweest die hebben

gezegd: wat doe je ons aan, want onze

zondagmiddag is weg. Misschien hebben we

die emotie onderschat.’ Uiteindelijk stemt de

alv twee weken later vóór de plannen.

Niettemin moet de werking van een alv tegen

het licht worden gehouden, meent Anbeek.

‘HOE MOETEN WIJ OPBOKSEN TEGEN FOX

SPORTS? DE SFEER OP ZONDAG IS DE LAAT-

STE JAREN VEEL MINDER GEWORDEN. ’

‘Het is een verouderd mechanisme dat

moet veranderen. Het zouden visieavonden

moeten worden die écht over de club gaan.

We moeten nadenken hoe we een alv in de

toekomst gaan vormgeven, dat probleem

speelt niet alleen bij de voetbalvereniging.

Die visieavonden hebben onze ogen wel

geopend. Het was geweldig te zien hoeveel

animo daar voor was, óók bij jongeren die

massaal kwamen opdraven én hun mening

gaven. Meiden ook trouwens, allemaal namen

ze deel aan de discussies.’

Vriendschap en verbondenheid

Uiteindelijk heeft Zeelandia Middelburg

onder andere op basis van de sessies met

de leden een nieuwe visie neergezet, een

ververst dna. Die behelst meer dan alleen

de keuze voor de zaterdag. Anbeek: ‘Een van

punten die ook naar voren kwam was dat leden

graag beter willen voetballen. Dat klinkt

misschien als een nuance, maar we hebben

het serieus genomen. Voetballen kun je ook

met je maatjes op straat, bij ons leer je béter

voetballen. Verder willen we transformeren

van een familievereniging naar een vereniging

van vriendschap en verbondenheid.

Als de kinderen nu als pupil binnenkomen,

hopen we dat ze vriendschappen voor het

leven sluiten. Dat ze samen met hun maatjes

voetballen en later misschien doorstromen

naar een bestuursfunctie.’

Nu de transitie in Middelburg kan beginnen,

blikt Anbeek ook terug op de rol van de

14 | VOETLICHT 1


‘HET WAS PRACHTIG TE ZIEN HOE JONGEREN

MASSAAL NAAR ONZE VISIEAVONDEN

KWAMEN ÉN HUN MENING GAVEN.’

KNVB. De voetbalbond worstelt met het

vraagstuk van zondagverenigingen die naar

de zaterdag overstappen. Anbeek: ‘Ik vind de

KNVB een conservatief bolwerk dat veel te

traag inspeelt op ontwikkelingen. Het had

allang zo moeten zijn dat we op zondag,

zaterdag of vrijdagavond kunnen voetballen.

Denk eens na over de consument. Ik ben zelf

ondernemer geweest en weet dat je eerst

naar je klant moet kijken. Wie dat níét doet,

kan het wel schudden. En dat is bij ons als

vereniging ook zo. Daarom hebben we die visietrajecten

ook gehad. Zeg het maar mensen,

wat willen júllie?’

Zeelandia Middelburg heeft de pijn genomen

om volgend jaar in de vierde klasse zaterdag

te beginnen. ‘Schandalig’, vindt Anbeek. ‘We

zouden op hetzelfde niveau moeten kunnen

doorstromen. Er is wel een gesprek met de

KNVB geweest, maar de boodschap was: dit

zijn de regels en zo moet er gespeeld worden.

Voor Zeeland en omstreken is het leuk, want

al die ploegen kunnen nu tegen de hoofdstad

spelen. Gelukkig heeft de kern van onze

eerste selectie gezegd dat ze de club trouw

blijven.’•

Zeelandia Middelburg: bloeiende vereniging als middelpunt van Zeeland

Zeelandia Middelburg is met ongeveer

1.300 leden en 75 elftallen een van de

grootste sportverenigingen in Zeeland.

Er is een bloeiende vrouwentak, walking

football voor senioren, een gehandicaptentak

en een speciale bridgevereniging.

Het clubhuis wordt tevens gebruikt als

kinderopvang.

‘Hoewel iedereen bij ons welkom is,

zijn we een vrij witte vereniging’, zegt

vice-voorzitter Dick Anbeek. ‘Middelburg is

ook een relatief witte stad.’

Al tien jaar heeft Zeelandia Middelburg

voor 20 uur in de week een betaalde verenigingsmanager

in dienst die zich vooral

richt op het vrijwilligerswerk. Anbeek: ‘Ik

kan het iedereen aanraden. De man kost

ons geen geld, hij levert juist geld óp. Een

verenigingsmanager is goud voor de club,

hij is de verbinder onder de vrijwilligers.’

Vrijwilligerswerk is verplicht in Middelburg,

dat wordt nieuwe leden ook verteld

tijdens een kennismakingsgesprek. En

daar ziet de club ook streng op toe. Anbeek:

‘Als iemand twee keer zonder reden

niet komt opdagen, mag hij de volgende

wedstrijd niet voetballen.’

VOETLICHT 1 | 15


West II

Het besluit om de vierde klasse in district West II volgend seizoen af te schaffen voor

standaardteams in het zondagvoetbal, is van de baan. De KNVB kwam tot dat besluit

na een verhitte discussieavond die door de Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen

(BAV) was georganiseerd bij vv SEP in Delft.

Tijd en inspraak. Dat waren de twee veelgehoorde

termen die terugkwamen bij de discussieavond

in Delft over het besluit van de

KNVB om volgend seizoen de vierde klasse

zondagvoetbal voor standaardteams in het

district West II af te schaffen, en het seizoen

daarna zelfs de derde klasse.

De beslissing viel de verenigingen rauw op

het dak, viel op te maken bij de kritiekpunten

die naar voren kwamen. Geen tijd om met de

achterban te praten, geen tijd om de vereniging

passend te maken voor een eventuele

overstap naar de zaterdag, geen tijd om een

financiële doorrekening te maken in het

geval dat clubs besluiten om op zaterdag

te blijven voetballen maar dan in een ander

district.

De laatste jaren loopt het aantal deelnemende

teams in de vierde klasse zondag sterk

terug in district West II en dit had negatieve

gevolgen voor het voetbalplezier van de

overgebleven deelnemers, deelde de KNVB

eerder mee. ‘Na goed onderling overleg met

betrokken clubs, spelers, trainers en competitieleiders

heeft de KNVB besloten om hier

iets aan te doen en de 4e klasse zondag in

West II niet meer aan te bieden.’

Om te komen tot het besluit is er volgens

de KNVB uitgebreid onderzoek gedaan. ‘Zo

is er aan 6000 voetballers, spelend in een

standaardteam in West II, een vragenlijst

voorgelegd, waarvan ongeveer 15% de

vragenlijst heeft ingevuld. Hiernaast zijn er

ook verschillende bijeenkomsten georganiseerd

voor voetballers en met bestuurders en

trainers van zowel zaterdag- als zondagclubs.

De input van deze bijeenkomsten is meegenomen

in het uiteindelijke besluit.’

‘Maar die enquête hebben wij helemaal niet

gezien’, vertelden veel verenigingen bij vv

SEP. Zij voelden zich gepasseerd en waren

vooral verbaasd toen het uiteindelijk besluit

van de KNVB via de mail tot hen kwam. ‘Dat

is inderdaad niet goed gegaan’, vertelde

Sebastiaan Kleijburg, coördinator arbitrage en

competitie van de KNVB.

Afname aantal teams

De passage ‘goed onderling overleg’ viel

tijdens de informatieavond in Delft daarom

slecht. Zo’n veertig verenigingen uit het

zondagvoetbal in het district West II waren

aanwezig, net als afgevaardigden van de

Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen

(BAV) én de KNVB.

16 | VOETLICHT 1


KNVB TREKT BESLUIT IN NA

INFOAVOND ZONDAGVOETBAL

De tendens in West II is wel dat steeds meer

zondagverenigingen overstappen naar de

zaterdag. ‘Dit heeft negatieve gevolgen voor

de competities op zowel de zondag als de

zaterdag. De afname van het aantal teams op

zondag zorgt voor grotere reisafstanden en

minder competitieve competities. Ook voor

de competitie op zaterdag heeft dit gevolgen.

Sterke teams die vanuit de zondag naar de

BAV biedt hulp aan clubs

BAV-voorzitter Ben van Olffen is blij

met het behaalde resultaat van de

infoavond. ‘Het laat zien dat het loont

om samen op te trekken en met elkaar

in gesprek te gaan. Ik ben ook blij dat

de KNVB heeft laten zien dat het echt

wil luisteren naar de behoeftes in het

land. Als er andere verenigingen zijn

die onze hulp nodig hebben kunnen ze

altijd een beroep op de BAV doen. De

contactgegevens van onze mensen in

de districten staan hiernaast.’

zaterdag gaan, beginnen daar onderin de

voetbalpiramide. De kwaliteit van deze teams

is vaak hoger, waardoor de strijd om het kampioenschap

in de laagste divisies op zaterdag

minder spannend wordt’, vindt de KNVB.

Uiteindelijk luisterde Kleijburg naar de

argumenten tijdens de infoavond die door de

BAV was belegd en zegde hij toe het eerdere

besluit terug te draaien. ‘Als er animo voor

District Noord: Hans de Vries

hansmdevries@gmail.com | 06-15392779

District Oost: Anton van Gurp

abvangurp@kpnmail.nl | 0572-381485

District West I: Rob Baarda

rtbaarda@gmail.com | 06-29273204

District West II: Cor Verbree

cverbree@kabelfoon.nl | 06-49822200

District Zuid I: Frans Tuytelaars

frans-tuytelaars@xs4all | 013-5079390

District Zuid II: Frank Poulis

fpoulis1@gmail.com | 045-5411019

is, zal er ook volgend seizoen gewoon een

zondag vierde klasse worden georganiseerd

in district West II.’ Ook zegde hij toe samen

met afgevaardigden van de infoavond een

persbericht op te stellen.

In gesprek gaan

Een paar dagen later werd dat persbericht

verspreid. ‘Verenigingen in district West II

kunnen zich ook komend seizoen inschrijven

voor de vierde klasse zondag’, valt er te lezen.

‘Dit is besloten na overleg tussen de Belangenorganisatie

Amateur Voetbalverenigingen

(BAV), de KNVB en vele derde- en vierdeklassers.

Tijdens de bijeenkomst bleek er bij veel

verenigingen onduidelijkheid en onvrede te

zijn over de inschrijfmogelijkheden voor het

komende seizoen. Om verenigingen voldoende

tijd te geven om, samen met hun leden,

een weloverwogen inschrijvingskeuze te

maken, is daarom besloten de geplande wijziging

komend seizoen niet door te voeren. Om

verdere onduidelijkheid te voorkomen neemt

de KNVB daarom het komende seizoen de tijd

om met verenigingen in West II in gesprek te

gaan. Gezamenlijk wordt dan gekeken naar

de inschrijfmogelijkheden voor het seizoen

2020/’21.’ •

VOETLICHT 1 | 17


NIEUWS

ROKEN BIJ AMATEURCLUBS

IS IN 2025 TABOE

De KNVB heeft besloten dat er in 2025 niet meer binnen én

buiten gerookt mag worden bij álle amateurclubs in Nederland.

Vanaf het seizoen 2020/’21 moeten alle Eredivisie- en Keuken

Kampioen Divisieclubs rookvrij zijn.

BAV-voorzitter Ben van Olffen (links) feliciteert Anton van Gurp.

ANTON VAN GURP EN JAN KOOPS BENOEMD

TOT ERELID VAN BAV

Anton van Gurp en Jan Koops zijn tijdens de zijn vele contacten bij de verenigingen. Niet

algemene ledenraad vergadering benoemd alleen in Oost, maar ook daarbuiten.

tot erelid van de BAV. Het duo werd geroemd

om hun jarenlange inzet voor de behartiging Tijdens de districtsvergadering van LBA

van belangen in het amateurvoetbal.

Noord in het verenigingsjaar 1992-1993

werd Jan Koops gekozen tot lid van het toenmalige

districtsbestuur van LBA Noord.

Van Gurp werd in 1997 gekozen als bestuurslid

in de LBA, district Oost. De LBA is een van Als bestuurslid verzorgde hij een aantal jaren

de voorlopers van de BAV. In 2002 stapte het de verslaglegging van de bestuursvergaderingen,

benaderde verenigingsbesturen met

landelijk LBA bestuur op. Van Gurp werd toen

gevraagd zitting te nemen in een landelijke contributieachterstanden, veelal niet zonder

commissie om te trachten weer een volledig succes. Ook na de fusie bleef hij dit doen.

LBA bestuur te formeren. Een grote klus die

hij glansrijk afrondde. Een aantal van de door BAV-voorzitter Ben van Olffen bedankte

hem gerekruteerde bestuursleden hebben beiden voor hun jarenlange, trouwe inzet. Het

nog steeds zitting in het bestuur van de BAV. duo werd beloond met het erelidmaatschap

Van Gurp werd tijdens de alv geroemd om van de BAV.

De actie sluit aan bij de landelijke beweging ‘De rookvrije

generatie’, die als doelstelling heeft kinderen te laten opgroeien

in een volledig rookvrije omgeving. In openbare gebouwen, in de

horeca en op de werkvloer geldt al langer een verbod op roken.

Ook langs de lijn bij de eigen club mag de jeugd niet meer in

aanraking komt met sigarettenrook. Veel amateurverenigingen

hebben – vooruitlopend op 2025 – zelf al het initiatief genomen

om roken geheel te verbieden op hun complex. Momenteel is al

bij 10 tot 15 procent van de clubs binnen en buiten niet meer

toegestaan om te roken.

Een gezonde sportomgeving kon gezien de breed gedragen

maatschappelijke trend niet achterlijven, meent de KNVB.

Rookvrije stadions is het doel van het nieuw opgerichte platform

rookvrijestadions.nl, opgezet door de initiatiefnemers Eredivisie

en de Keuken Kampioen Divisie, in samenwerking met alle 34

betaald voetbalclubs, de KNVB en de Alliantie Nederland Rookvrij.

Met ingang van komend seizoen 2019/’20 wordt er door

deze clubs alvast een ontmoedigingsbeleid ingevoerd.

Jan Koops wordt benoemd tot erelid van de BAV.

Een rookvrij stadion geldt zodra het stadion wordt betreden: op

alle tribunes, toiletten, horecapunten, trappen, businessruimtes,

loges en skyboxen. Waar wél mag worden gerookt, is buiten het

stadion. De Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie zijn zich ervan

bewust dat handhaving op sommige plekken in de stadions

lastig zal zijn, maar gaan hiertoe komend seizoen alle nodige

voorbereidingen treffen.

18 | VOETLICHT 1


ZAKGELD

SPAREN

Verrassing

Beloning

Polsbandje

Automatisch opwaarderen

Periodieke overschrijving

Kosteloos

BETALEN

CASHLESS BETALEN®DE KASSA VOOR JE SPORTKANTINE

De Sportkantine kassa is ontwikkeld voor organisaties en instellingen die kiezen voor een gebruiksvriendelijke

Snel

Gemakkelijk

Veilig

touchscreen kassa met uitgebreide mogelijkheden. De kassa voorziet in gemak, veiligheid en een eenvoudige

manier van administreren. Meer informatie? Neem gerust contact op via sales@multicard.nl of neem een kijkje op

www.sportkantinekassa.com


Was een hartinfarct bij

vrouwen altijd maar zo

duidelijk te herkennen

Een betrouwbare test

kan vrouwenharten redden.

Geef nu via

hartstichting.nl/vrouwenhart

Similar magazines