Gemeentelijk Informatieblad Londerzeel - oktober-november 2019

GemeenteLonderzeel

MAANDBLAD

OKTOBER-NOVEMBER 2019

10/11

gil

Tentoonstelling:

De geschiedenis

van de post in kijkdozen

> pagina 20

Gemeentelijk

informatieblad

Londerzeel

GIL

SPORT NA

SCHOOL

> pagina 4

REVEIL

> pagina 9

MBOTS

@LONDERLAB

> pagina 19


inhoud

10/11

Info > 3-4

- Stationsgebouw open voor reizigers

- 11 novemberviering

- Gemeente verkoopt fietsen

- Provinciale groepsaankopen

- Gemeente Londerzeel legt een werfreserve aan

- Samenaankoop Behaag je tuin

- Sport Na School

Zorg en welzijn > 5-6

- Bescherm je tegen griep

- Over centen en wetten

- Praatcafé dementie

- Familiegroep Jongdementie

- Word vrijwilliger bij Tele-Onthaal

- Schrijf je in op de digitale nieuwsbrief @Londerzeel

- Dag tegen Kanker

Mantelzorg > 7

- Mantelzorgcafé

- Verlies en rouw bij jongeren

- Picknick mantelzorgers

Begraafplaatsen > 8

- De gemeentelijke begraafplaatsen

Vrijetijdskrant > 9-21

Agenda > 10-16

Nieuw bedrijventerrein > 22

- Nieuw bedrijventerrein op komst

Lief en leed > 23

Blikvanger > 24

- Dag en nacht van de jeugdbeweging

- Kampioenenviering

Beste inwoner

De natuur maakt zich klaar voor de herfst. De somberste maanden van het

jaar doen hun intrede. Het kwik daalt, de dagen worden korter… maar gelukkig

kunnen we zo nu en dan nog genieten van het zonnetje. En dankzij de vele

activiteiten die georganiseerd worden in onze gemeente, zijn ook de somberste

maanden van het jaar warm en sfeervol.

In het tweede weekend van oktober is het kermis in Malderen met op zaterdag

12 oktober jaarmarkt. Net zoals de vorige jaren werd een fijn programma

uitgewerkt met activiteiten voor jong en oud. En tijdens het eerste weekend

van november kunnen de kinderen zich uitleven in Steenhuffel. Het volledige

programma van het kermisweekend in Malderen en Steenhuffel lees je op

pagina 18 van dit informatieblad.

Vrijdag 18 oktober is een hoogdag voor onze kinderen en jongeren die lid

zijn van een jeugdbeweging. Tijdens de jaarlijkse ‘Dag van de jeugdbeweging’

organiseren tal van jeugdverenigingen kleine en grote evenementen en tijdens

deze dag zetten de leden ‘hun’ jeugdbeweging extra in de schijnwerpers.

Jeugdbewegingen zijn van onschatbare waarde. De leiders en leidsters bezorgen

onze kinderen een leuke zaterdag- of zondagnamiddag, maar doen nog

zoveel meer: ze leren onze kinderen samen spelen, beslissingen nemen, conflicten

oplossen, nieuwe vrienden maken, creatief zijn en verantwoordelijkheid

nemen… meestal in de gezonde buitenlucht, ver weg van schermpjes, online

spelletjes, vloggers en influencers.

Ook Londerzeel doet mee met de ‘Dag van de jeugdbeweging.’ Passeer je op

vrijdag 18 oktober ’s morgens vroeg het station van Malderen of Londerzeel?

Dan merk je vast de kleurrijke mix van uniformen, sjaaltjes en petten - lees

meer op pagina 24.

De leiders en leidsters van alle jeugdbewegingen die zoveel tijd doorbrengen

met onze kinderen en jongeren, die zoveel energie hebben om telkens weer

leuke activiteiten te verzinnen en kampen te organiseren, verdienen een dikke

dank je wel!

Conny Moons

burgemeester

COLOFON

Verantwoordelijke uitgever:

Gemeente Londerzeel

Mevr. C. Moons

p/a Brusselsestraat 25, 1840 Londerzeel

Foto’s en illustraties: Tim Bolssens,

Frederika Buelens, Reinhart Van Praet,

Monique Van den Eede, Tom Daenens,

Ronny De Coster, Gert Vermeiren, Sandra Goossens e.a.

Redactieadres:

Administratief Centrum, GIL

Brusselsestraat 25, 1840 Londerzeel

communicatie@londerzeel.be

Druk: Drukkerij Verspecht

Oplage: 9.260 ex.

Alle gemeentelijke diensten en de Bib zijn gesloten op vrijdag

1 november (Allerheiligen), zaterdag 2 november (Allerzielen), maandag

11 november (Wapenstilstand) en vrijdag 15 november (Koningsdag).

Het onthaal van de politieposten van de zone K-L-M is gesloten

op vrijdag 1 november (Allerheiligen) en op maandag 11 november

(Wapenstilstand). Op vrijdag 15 november (Koningsdag) is enkel de

politiepost van Londerzeel open van 8 u. tot 15 u. Voor dringende hulp

kan je bellen naar 101.

volg ons op

Gemeentelijk informatieblad Londerzeel 2 oktober-november 2019


info

Stationsgebouw open voor reizigers

Provinciale groepsaankopen

helpen je energie besparen

Van maandag 4 november tot en met vrijdag 3 april 2020 is

de wachtzaal van het stationsgebouw in Londerzeel open voor

reizigers en dit elke werkdag vanaf 5.30 u. (en in principe tot

10 u.).

De wachtzaal en het sanitair worden elke ochtend geopend door

het personeel van de dagbladhandel aan het station.

Groep INTRO verzorgt, net als vorig jaar, het onderhoud van het

sanitair en de wachtzaal.

Onze woningen kunnen heel wat energiezuiniger. Met de

provinciale groepsaankopen geven de provincie Vlaams-Brabant,

3Wplus, IGO, PajoPower, de Kringwinkel Hageland en onze

gemeente je graag een duwtje in de rug. Al zo’n 1.250 gezinnen

voerden energetische renovaties uit via deze groepsaankopen.

Je kan als inwoner van Vlaams-Brabant intekenen op een

groepsaanbod voor zonnepanelen, dak- of muurisolatie,

isolerende ramen, warmtepompen of warmtepompboiler.

Grijp dus de kans om je woning nog beter te isoleren en je

wooncomfort te laten stijgen.

Wat maakt de provinciale groepsaankopen zo uniek?

3Wplus en het Provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen

selecteerden voor de Gemeente Londerzeel lokale aannemers

en installateurs. Een kwalitatieve uitvoering, een correcte

prijs en een stipte opvolging staan centraal. Kiezen voor de

provinciale groepsaankopen is drie keer winnen. Niet alleen

stoot je minder CO 2 uit en bespaar je op je energiefactuur, je

helpt ook onze lokale economie bloeien.

11 novemberviering

Traditiegetrouw herdenken de Verenigde Oud-Strijders en

Oud-Soldaten Londerzeel en de Gemeente Londerzeel op

11 november de militaire en burgerlijke slachtoffers van WOI.

Dit jaar vindt de herdenking plaats in Londerzeel centrum.

Programma:

••

13.30 u.: eucharistieviering in de Sint-Kristoffelkerk

••

14 u.:

••

plechtigheid aan het monument, Markt 1

••

aansluitend receptie in GTIL, Daalkouter 30

••

met muzikale begeleiding

We vragen aan alle inwoners hun woning te bevlaggen.

Gemeente verkoopt fietsen

Interesse?

Ben je overtuigd van onze groepsaankopen? Schrijf je in en maak

vrijblijvend een afspraak. De aannemer komt langs, verzamelt de

nodige gegevens en maakt een offerte op maat. Meer info en

inschrijven kan via www.vlaamsbrabant.be/groepsaankopen.

Gratis infoavond

Heb je nog vragen of wil je bijkomende informatie? Kom

vrijblijvend naar de infosessie die plaatsvindt op donderdag

17 oktober om 20 u. in het Administratief Centrum van onze

gemeente. Je krijgt informatie over de aanpak, mogelijke premies

en leningen en je kan er kennismaken met de geselecteerde

aannemers.

maandag 7 oktober van 17 u. tot 19 u.

De Gemeente Londerzeel organiseert een verkoop van fietsen die

langsheen de openbare wegen werden teruggevonden. De verkoop

vindt plaats in de afdeling Grondgebiedszaken, Malderendorp 14. Je

kan de fietsen bezichtigen vanaf 17 u. De verkoop start om 18 u.

Je kan betalen met Bancontact.

oktober-november 2019

3 Gemeentelijk informatieblad Londerzeel


info

Gemeente Londerzeel legt een werfreserve aan voor

een algemeen administratief medewerker (weddeschaal C1-C3)

Het bestuur legt een algemene werfreserve aan voor de functie

van administratief medewerker. Uit deze werfreserve wordt

geput zodra een functie van administratief medewerker in een

gemeentelijke dienst (ook Bib, De Academie, de gemeentelijke

scholen) vacant is. De tewerkstelling kan zowel voltijds,

deeltijds, voor onbepaalde of bepaalde duur zijn.

De werfreserve wordt aangelegd voor 2 jaar en kan verlengd

worden.

Selectiecriteria

Om in aanmerking te komen voor aanwerving, moet je:

••

een grondige kennis hebben van de Nederlandse taal

••

slagen voor de selectieprocedure

••

in het bezit zijn van minimum een diploma van het secundair

onderwijs

Selectieprocedure

••

de aanwervingsprocedure kan worden voorafgegaan door

een preselectie om te bepalen welke kandidaten worden

uitgenodigd om deel te nemen aan de proeven

••

een schriftelijk gedeelte dat bestaat uit een administratieve

proef en een proef om de PC-vaardigheden te testen

••

een mondeling gedeelte

Aanbod en voordelen

••

geïndexeerd bruto-maandloon: € 1.927,37 - € 2.261,64 (in

functie van de toegekende anciënniteit), vakantiegeld en

eindejaarstoelage

••

maaltijdcheques van € 6

••

terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of

fietsvergoeding

••

gunstige verlofregeling (30 dagen voor een voltijds

personeelslid)

Plaats van tewerkstelling

Bij het gemeentebestuur of het OCMW van de gemeente Londerzeel.

Sollicitatie

Bezorg je kandidatuur met motivatiebrief, cv, kopie van het

diploma en recent (maximum 3 maanden oud) uittreksel uit het

strafregister model 596-1 aan het College van burgemeester

en Schepenen, Brusselsestraat 25, 1840 Londerzeel of per

e-mail aan personeel@londerzeel.be uiterlijk zondag 13 oktober

2019 (poststempel/datum mail geldt als bewijs). Onvolledige

kandidaturen worden niet in aanmerking genomen.

Meer informatie over deze vacature kan je lezen op

www.londerzeel.be of vraag aanvullende inlichtingen via

personeel@londerzeel.be of 052 31 97 92.

Behaag

je tuin

Samenaankoop

(fruit)bomen, hagen, heggen en

houtkanten in Vlaams-Brabant

Bestel online je streekeigen

plantgoed tot 31 oktober 2019 op

www.behaagjetuin.be

Het bestelde plantgoed haal je af op zaterdag 7 december

tussen 9 u. en 11.30 u. bij de afdeling Grondgebiedszaken,

Malderendorp 14.

Sport Na School

Ken je de Sport Na School (SNS)-pas van Sport Vlaanderen al?

Deze sportpas geeft leerlingen van het secundair onderwijs de

kans om na de schooluren deel te nemen aan verschillende

sportactiviteiten. De leerling kiest zelf wat, wanneer en hoe vaak

hij/zij wil sporten binnen het SNS-aanbod.

Alle activiteiten vinden plaats in verschillende sportaccommodaties

of sportclubs in de buurt. Voor Londerzeel zijn dit

fitnessclub Fitality, judoclub Kumikata, basketclub Londerzeelse

Dunkers, atletiekclub Olympia, atletiekclub Pegasus en Karate

Blancke.

Het Sport Na School-aanbod deed in het voorjaar van 2019 meer

dan 100 leerlingen sporten en was dus zonder meer een succes.

Moet de SNS-pas verlengd worden of is er interesse om

na de schooluren te sporten? Surf als de bliksem naar

www.sportnaschool.be. De leerling betaalt € 30 vóór één

semester (of 12 weken). De meeste ziekenfondsen voorzien in

een (gedeeltelijke) terugbetaling van het inschrijvingsgeld.

Vragen? Contacteer de dienst Sport via sport@londerzeel.be,

052 31 94 66.

Gemeentelijk informatieblad Londerzeel 4 oktober-november 2019


zorg en welzijn

Bescherm je tegen griep

en haal een griepprik

Over centen en wetten

dinsdag 5 november om 19 u.

Elk jaar opnieuw brengt de winter vervelend gezelschap met

zich mee: griep. Gemiddeld wordt één op de tien mensen ermee

besmet. Meestal genezen ze vanzelf na enkele dagen, maar bij

sommigen kan griep ernstige gevolgen hebben. Elk jaar sterven

ook honderden mensen aan de gevolgen van de ziekte.

Vaccinatie is de beste manier om je tegen griep en vooral de

gevolgen ervan te beschermen. Ben je gevaccineerd, dan is de

kans dat je griep krijgt veel kleiner. Krijg je toch griep, dan word

je met een vaccinatie minder ziek en is de kans op complicaties

zoals een longontsteking veel kleiner.

V.U. Dirk Dewolf, Agentschap Zorg en Gezondheid, Koning Albert II-laan 35 bus 33, 1030 Brussel - versie 06/2018

Zorg dat je

niets mist

door griep.

Laat je vaccineren

en bescherm jezelf

en je omgeving.

Hoe kan je je partner of familielid met een verstandelijke handicap,

dementie, gokverslaving, psychische aandoening… beschermen?

Wie zal zich om jouw financiën en persoonlijke rechten bekommeren

als je er zelf niet meer toe in staat bent? En wat als je er niet

meer bent?

Tijdens deze infosessie wordt meer toelichting gegeven over bewindvoering,

een zorgvolmacht en de juridische gevolgen van een

overlijden. Spreker is Maxime Van den Bossche, juriste van de Welzijnskoepel

West-Brabant. Maxime biedt gratis juridisch advies aan

voor onze inwoners. Meer info: www.londerzeel.be/juridischedienst.

Je kan gratis deelnemen aan de infosessie. Afspraak in

Woonzorgcentrum Gildentuin, Kloosterstraat 20. Meer

info en een plaatsje reserveren kan via het e-loket op

www.londerzeel.be, zorgloket@londerzeel.be of 052 30 36 16.

Praatcafé dementie

Het praatcafé is een bijeenkomst voor familieleden van

personen met dementie en andere geïnteresseerden.

Een gastdeskundige geeft informatie over verschillende

aspecten van dementie. Daarna volgt een gedachtewisseling

met het publiek in een gemoedelijke sfeer.

DEMENTIEV

LONDERZEE

AGENTSCHAP

ZORG &

GEZONDHEID

www.laatjevaccineren.be

Meer informatie: raadpleeg je huisarts of neem een kijkje op

www.griepvaccinatie.be.

••

dinsdag 15 oktober om 20 u. (deuren open om 19.30 u.):

‘Gedrag van slag: hoe omgaan met veranderend gedrag bij

personen met dementie?’ door Sara Mahieu, psychologe.

Locatie: Woonzorgcentrum Heilig Hart, Veldkantstraat 30 in

Grimbergen. Meer info: 02 270 19 00.

De toegang is gratis. Meer info: zorgloket@londerzeel.be

of 052 30 36 16. Het volledige programma lees je op

www.londerzeel.be/praatcafedementie.

oktober-november 2019

5 Gemeentelijk informatieblad Londerzeel


zorg en welzijn

Familiegroep Jongdementie

In regio Londerzeel werd gestart met een Familiegroep

Jongdementie. Het is een groep van, voor en door mantelzorgers

en familieleden van personen met jongdementie. Mantelzorgers

en familieleden van personen met jongdementie komen samen

om informatie, ervaringen en steun uit te wisselen. Ze delen hun

zorgen met lotgenoten.

Zorg verlenen aan je naaste met jongdementie geeft vaak

voldoening, maar kan ook erg belastend zijn. ‘Je moet op tijd aan

jezelf denken’, zeggen ze dan. Maar hoe doe je dat? De Familiegroep

Jongdementie helpt je daarbij. We spreken van jongdementie als de

ziekte vóór de leeftijd van 65 jaar wordt vastgesteld.

••

dinsdag 19 november om 20 u. (deuren open om 19.30 u.):

‘Wat als…? Over het nemen van moeilijke beslissingen.’

Dag tegen Kanker

Tijdens de Dag tegen Kanker op donderdag

17 oktober roept Kom op tegen Kanker alle

Vlamingen op om één dag expliciet hun

medeleven en verbondenheid te tonen met

kankerpatiënten, hun hulpverleners en al wie

om hen bekommerd is, door een geel lintje

op te spelden.

Doe mee met de solidariteitsactie van Kom op tegen Kanker en

steek kankerpatiënten en hun naasten een ongelooflijk hart onder

de riem.

Het gele lintje

verbindt je

in de strijd tegen kanker

Je kan gratis deelnemen. We komen samen in het Administratief

Centrum van onze gemeente.

Meer info: jongdementielonderzeel@alzheimer.be of contacteer

het Zorgloket via zorgloket@londerzeel.be, 052 30 36 16.

Elk jaar krijgen meer dan 40.000 Vlamingen het harde verdict: kanker. Dat

zijn gemiddeld 111 nieuwe patiënten per dag. Bijna 5 per uur. Mannen.

Op de Dag tegen Kanker worden tal van hartverwarmende activiteiten

op touw gezet voor kankerpatiënten en hun naasten. Ze worden

verwend met een hapje en een drankje, een voet- of handmassage, een

Kanker

Vrouwen. Kinderen.

is

Meer

een

dan 200.000

ingrijpende

mensen leven met

ziekte.

en na kanker.

De behandeling vergt veel van

Onthutsende cijfers waar je stil van wordt. Het betekent dat vroeg of laat

patiënten

iedereen met kanker te

en

maken

hun

krijgt. Rechtstreeks

omgeving.

of onrechtstreeks.

Ook wie

relaxatiemassage

kanker


overleeft, ondervindt

Daarom organiseert Kom op tegen Kanker elke derde donderdag van oktober

vaak de Dag tegen nog Kanker. langdurige Dat doen we met de steun gevolgen. van meer dan 100 ziekenhuizen

en zorgorganisaties. Op die dag roepen we iedereen op om alle

Kanker kan steeds beter worden

behandeld, mensen met kanker en hun waardoor naasten te tonen dat ze het er niét alleen almaar voor staan. meer een chronische ziekte

Dat we meeleven. Dat hun strijd tegen deze ziekte ook de onze is. andere manier je hart kunt tonen.

wordt waarmee je moet (leren) omgaan. Op de Dag tegen Kanker

www.dagtegenkanker.be

gaat al onze aandacht naar de mensen die kanker hebben (of

gehad hebben) en hun naasten.

17.10.2019

schoonheidsverzorging, een workshop kleur- en stijladvies, een

Toon je betrokkenheid. Kom op 17 oktober langs en speld het gele

lintje op als symbool van solidariteit. Op www.dagtegenkanker.be

vind je alle informatie over de Dag tegen Kanker en de deelnemende

ziekenhuizen en zorgorganisaties. Je ontdekt er ook hoe je op een

De Dag tegen Kanker

Surf naar www.komoptegenkanker.be voor meer informatie.

20 ste editie

Schrijf je in op de digitale nieuwsbrief@Londerzeel via

www.londerzeel.be/nieuwsbrieven. Zo blijf je op de hoogte van

interessante, nuttige en leuke nieuwtjes en weetjes over en uit

onze gemeente. Of plan iets leuks in je vrije tijd aan de hand

van de niet te missen UiTtips.

DTK19_Advertentie algemeen.indd 1 26/05/2019 14:39

Gemeentelijk informatieblad Londerzeel 6

oktober-november 2019


mantelzorg

Mantelzorgcafé

Het mantelzorgcafé is een maandelijks praatcafé voor personen die

zorgen voor een naaste.

Als mantelzorger is het soms moeilijk om tijd voor jezelf te vinden

en heb je dikwijls het gevoel dat niemand je situatie begrijpt. Om

deze redenen werd het mantelzorgcafé opgericht: een plaats waar

mantelzorgers elkaar ontmoeten en kunnen bijleren over thema’s

die ze zelf kiezen zoals opvang, wonen, psychologische steun,

tegemoetkomingen, praktische hulp. Ook voor ontspannende

activiteiten kan je als mantelzorger terecht in het mantelzorgcafé.

‘t

MANTELKOMPAS

MANTELKOMPAS

MANTELZORGCAFÉ

Londerzeel

••

maandag 14 oktober van 19 u. tot 21.30 u.: Aanvaarden

wat er (niet) is. Hoe doe je dat? Hoe kunnen we in ons

leven datgene aanvaarden wat we helemaal niet willen? De

vraag op zich lijkt een paradox. Het is een vraag die we ons

vaak stellen als we geconfronteerd worden met een groot

verdriet of verlies in ons leven. In deze interactieve lezing

ontrafelen we langzaam maar zeker deze paradox. We kijken

door verschillende brillen naar de werkelijkheid. Na de lezing

is er voldoende tijd om vragen te stellen of om iets te delen

omtrent dit thema.

De lezing wordt gegeven door Katrien Moens. Ze is pedagoge en

psychotherapeute. Ze begeleidde al vele mensen en gezinnen in

het omgaan met verdriet en verlies. In haar lezingen spreekt ze

zowel vanuit haar professionele ervaringen als vanuit haar eigen

levenservaringen.

Verlies en rouw bij jongeren

maandag 21 oktober van 12.15 u. tot 13 u.

Maandelijks wordt een

ontmoetingsmoment

georganiseerd voor jongeren

die geconfronteerd worden

met verlies of afscheid

moeten nemen van een geliefd

persoon. Onder begeleiding

van Missing You vzw, een

organisatie die een luisterend

oor biedt aan kinderen,

jongeren en jongvolwassenen

die een broer, zus, ouder, vriend… verloren hebben door sterfte

en hierover willen praten.

Specifiek voor Londerzeel worden deze ontmoetingsmomenten

georganiseerd voor rouwende jongeren van 12 tot 20 jaar. Gaat

het om een plots overlijden, een overlijden na een slepende

ziekte of na zelfdoding, alle jongeren zijn welkom tijdens de

ontmoetingsmomenten die speciaal georganiseerd worden tijdens

de middagpauze van de school.

Afspraak in Het Zomerhuis (achter de Assistentiewoningen,

Mechelsestraat 57). Deelnemen is gratis.

Picknick mantelzorgers

Op 26 augustus genoten de mantelzorgers van een heerlijke

picknick aan het Zomerhuis. De picknick was een activiteit in

het kader van het Mantelzorgcafé. In het Zomerhuis wordt tijd

gemaakt om te praten, om te luisteren en ook om te genieten.

Tijd maken voor elkaar moet geen luxeproduct zijn!

Afspraak in Het Zomerhuis (achter de Assistentiewoningen,

Mechelsestraat 57). Je kan gratis deelnemen. Inschrijven

voor deze activiteiten is verplicht en doe je via het e-loket op

www.londerzeel.be. Meer info over de Mantelzorghub? Surf naar

www.londerzeel.be, www.mantelzorghub.be of neem contact op

via zorgloket@londerzeel.be of 052 30 36 16.

oktober-november 2019

7 Gemeentelijk informatieblad Londerzeel


egraafplaatsen

De gemeentelijke begraafplaatsen

In november herdenken we onze dierbare overledenen en

veel mensen brengen dan een bezoek aan de gemeentelijke

begraafplaatsen. De Gemeente Londerzeel heeft de voorbije

jaren geïnvesteerd in de gemeentelijke begraafplaatsen.

Ze liggen in een oase van groen en zijn ondertussen een

ontmoetingsplaats waar de nabestaanden in alle rust hun

dierbaren kunnen gedenken.

Op de begraafplaats van Steenhuffel werd het oud-strijdersperk

deels verfraaid. Zes graven van het oud-strijdersperk (inclusief

het herdenkingsmonument van de gebroeders Van Doorslaer)

zijn gerestaureerd en kregen een betonnen sokkel. Grasmatten

rondom de graven werden aangelegd.

Opsmuk en herinrichten van de oud-strijdersperken en

begraafplaatsen

De funeraire werkgroep ‘De Immortellen’ inventariseert de

waardevolle graven op de begraafplaats Berkenlaan. Na

de inventarisatie wordt bepaald welke graven als waardevol

beschouwd moeten worden, wat impliceert dat onze gemeente

deze graven moet onderhouden. De buitenmuur werd al

gedeeltelijk hersteld.

De oude waardevolle grafmonumenten op de begraafplaats

van Londerzeel Sint-Jozef zijn gerestaureerd en kregen op de

begraafplaats een plaatsje in een apart perkje.

De Gemeente Londerzeel neemt de kosten van de werken op

zich, aangevuld met subsidies van de provincie Vlaams-Brabant -

in samenwerking met Regionaal Landschap Brabantse Kouters.

Openingstijden

De vijf gemeentelijke begraafplaatsen zijn voor het publiek

toegankelijk van:

••

1 april tot 31 oktober van 9 u. tot 19 u.

••

1 november tot 31 maart van 9 u. tot 17 u.

Richtlijnen

Respecteer volgende richtlijnen:

••

je kan de grafsteen van overleden familieleden oppoetsen tot

en met maandag 28 oktober

••

vanaf dinsdag 29 oktober tot en met zaterdag 2 november

mag je op de begraafplaatsen geen grafzerken plaatsen

en bouw-, beplantings-, aanaardings- of onderhoudswerken

(opkuisen van de graven) uitvoeren

••

bloempotten of bloemstukken mogen niet ingegraven worden

in de gras- en wandelpaden

••

vanaf maandag 2 december worden verdorde bloemstukken

door de gemeentelijke diensten verwijderd. Wie zijn bloempot

of bloemstuk wenst te houden, moet die vóór zaterdag

30 november zelf weghalen

••

de afvalcontainers mogen enkel gebruikt worden voor afval van

de begraafplaats; sluikstorten op begraafplaatsen is verboden

••

plastic flessen laten rondslingeren of stockeren achter de

grafzerken mag niet. Bezoekers kunnen gebruik maken van de

gieterrekken.

Gemeentelijk informatieblad Londerzeel 8 oktober-november 2019


in Londerzeel

Reveil

brengt muziek en poëzie naar begraafplaatsen

vrijdag 1 november van 17 u. tot 18 u.

Allerheiligen is dé traditionele dag

om onze geliefde overledenen te

herdenken. Veel mensen willen

echter meer dan enkel een bloem

neerleggen. Reveil is een nonprofitproject

dat mensen op

1 november dichter bij elkaar brengt

door muziek en lokale levensverhalen

te brengen. Rond zonsondergang

wordt de stilte op onze vier

Londerzeelse begraafplaatsen

doorbroken met serene concerten

afgewisseld met poëzie.

••

Begraafplaats Londerzeel, Beemden

Muziek: Youth Loud en Wouter & Vriens

Poëzie: Gilberte Aerts en Swa Pelemans (Stuifmeel)

••

Begraafplaats Malderen

Muziek: Dear Eve (Eva, Lieve & Tom)

Poëzie: Koestering (Tinne)

••

Begraafplaats Steenhuffel

Muziek: Another Tom

Poëzie: Moniek Van de Voorde (Stuifmeel)

••

Begraafplaats Londerzeel Sint-Jozef

Muziek: Flor Toscano

Poëzie: Leen Van Opstal

Joris Verbeken stelt op elke begraafplaats sfeervolle foto’s

tentoon.

Zorg mee voor de sfeer en breng een (kaars)lichtje mee.

Dag van de Trage Wegen

zondag 20 oktober om 13 u.

Londerzeel zet zich al enkele jaren

in voor het behoud van de ‘trage

wegen.’ Buurtwegen zoals kerkwegjes

en veldbaantjes verdienen nog

steeds een opwaardering. Trage

wegen bieden veilige en alternatieve

verbindingswegen tussen

dorpskernen.

Voor deze 10 de editie heeft de werkgroep ‘Trage Wegen’ een

wandeling van ongeveer 9 km uitgestippeld langs landelijke wegen

in Steenhuffel en omgeving. Onderweg is een (gezond) appeltje en

drankje tegen de dorst voorzien. Stevig schoeisel aantrekken is

een aanrader. Deelnemen is gratis.

Vertrek (met inschrijving) en aankomst in Bistro Leireken,

Brouwerijstraat 29. Vertrekken kan tussen 13 u. en 15 u.

Download de route via www.londerzeel.be/dag-van-de-trage-wegen-

2019-routeyou. Meer info: e-mail naar f.dekeersmaecker@skynet.be

of cultuur@londerzeel.be.

Laureaten Fonds Alfred Van Roy

Brouwerij Palm richtte het Fonds Ereburger Alfred Van Roy op ter

ere van en ter nagedachtenis van Alfred Van Roy (°1913 - †2009)

en ondersteunt de jeugdwerking van Londerzeel. Brouwerij Palm nv

en Diepensteyn nv voorzien hiervoor jaarlijks een bedrag van

€ 25.000 (*). De selectie en de toewijzing van de subsidies

staan onder toezicht van het gemeentebestuur van Londerzeel.

Tijdens de Palm Hoppluk-dag op zondag 25 augustus kregen de

laureaten uit handen van Pieter Swinkels en het gemeentebestuur

van Londerzeel de toegewezen fondsen voor 2019: Jeugdhuis

Onder Den Toren (€ 10.000); vzw De Burcht (€ 5.000);

Chiro Jongens Londerzeel (€ 4.000); Chiro Klaas (€ 2.500);

Basketbalclub De Dunkers (€ 1.000).

(*) Van het totale bedrag werd € 2.500 gebruikt voor de

financiering van de dichtbundel die uitgegeven werd naar

aanleiding van de Poëziewedstrijd GavoorGeluk.

oktober-november 2019

9 Gemeentelijk informatieblad Londerzeel


agenda in Londerzeel oktober

05/10

e.v.

elke ma

vr 04/10

e.v.

vr 04/10

za 05/10

e.v.

za 05/10

za 05/10

zo 06/10

zo 06/10

zo 06/10

e.v.

ma 07/10

di 08/10

e.v.

di 08/10

do 10/10

e.v.

Geschied- en Heemkundige Kring Londerzeel

9-11.45 u. De Geschied- en Heemkundige Kring Londerzeel helpt je bij je

stamboomonderzoek en bij je zoektocht naar de geschiedenis van de gemeente

Londerzeel. Meer info: contacteer Johan De Schouwer via 052 30

43 90 of johan.deschouwer@hotmail.com, Fons Moeyersons via fons.m@

scarlet.be of 052 30 13 73 of surf naar https://londerzeel.bibliotheek.be.

Locatie: Bib Londerzeel, Molenstraat 5.

Wandelnamiddagen

13.30 u. Femma maakt een wandeling van ongeveer twee uren. Samenkomst

aan het Gildenhuis Londerzeel, Gildenstraat 21 om 13.30 u. Meer

info bij Mariette Jamee of www.femma.be/londerzeel.

Blijven bewegen Londerzeel centrum

10-11 u. Ben je ouder dan 70 jaar en heb je zin om samen met anderen

meer te bewegen? De reeks bestaat uit 12 lessen. Locatie: GC Gerard

Walschap, Sint-Jozefstraat 44. Organisatie Gemeente Londerzeel. Prijs:

€ 2 per les. Meer info via www.londerzeel.be.

15 de spaghettifestijn

18-22 u. Ten voordele van de Delta-jeugd. Locatie: voetbalkantine Delta

Londerzeel, Meerstraat 268. Organisatie KVC Delta Londerzeel.

Weekend van de klant

Een organisatie van UNIZO Londerzeel en OGL Londerzeel. Lees meer op

p. 11.

Pastafestijn

17-21 u. Georganiseerd door Meisjeschiro Londerzeel. Veggiepasta eveneens

te verkrijgen. Leden die in uniform komen, krijgen een leuke verrassing.

Locatie: Gildenhuis Londerzeel, Gildenstraat 21.

Oktoberfest 2019

18-03 u. De 3 de editie van het Oktoberfest komt eraan. Lees meer op

p. 11.

Herfstwandeling in het natuurgebied Marselaer

14-17 u. De natuur heeft in de herfst heel wat te bieden. Lees meer op

p. 10.

Reisverslag Roemenië

15-17 u. Een bezoek aan het magnifieke Roemenië is een absolute aanrader.

Sedert Bram Stoker zijn boek schreef over graaf Dracula eind 19de

eeuw, blijft Transsylvanië een streek met een mysterieus kantje. Lees

meer op p. 16.

Bewegingsschool Jeugdvolleybal

9-12.30 u. De bewegingsschool van Jeugdvolleybal Londerzeel is gestart

met een nieuw seizoen en zoekt enthousiaste begeleiders. Lees meer op

p. 12.

Fietsenverkoop

17-19 u. Het gemeentebestuur van Londerzeel houdt een fietsenverkoop.

Lees meer op p. 3.

Blijven bewegen Steenhuffel

13.30-14.30 u. Ben je ouder dan 70 jaar en heb je zin om samen met

anderen meer te bewegen? De reeks bestaat uit 12 lessen. Locatie: Ter

Huffel, J. Van Doorslaerstraat 48. Organisatie Gemeente Londerzeel. Prijs:

€ 2 per les. Meer info via www.londerzeel.be.

Crea-atelier

19.30-22 u. Breng je eigen materiaal en je nieuwe creatieve ideeën mee

naar deze workshop en kom gezellig meedoen. Breng ook je drinkbeker

mee en wij zorgen voor koffie of thee met iets lekkers. Locatie: GC Gerard

Walschap, Sint-Jozefstraat 44. Organisatie Femma Londerzeel. Meer info

via femmalonderzeel@gmail.com.

Blijven bewegen Londerzeel Sint-Jozef

14-15 u. Ben je ouder dan 70 jaar en heb je zin om samen met anderen

meer te bewegen? De reeks bestaat uit 12 lessen. Locatie: GC Gerard

Walschap, Sint-Jozefstraat 44. Organisatie Gemeente Londerzeel. Prijs:

€ 2 per les. Meer info via www.londerzeel.be.

Kom iets doen na de noen

maandag 14 oktober om 14 u.

‘Waltra Collection’ is een voortzetting van

het vroegere Waltra-dansorkest, dat vroeger

garant stond voor een geslaagde muzieken

dansavond. Frans De Decker is in de

muziekwereld bekend van het bewerken van

zangnummers, vooral voor concertbands en

harmonies. Frans zorgt samen met Hugo

Verbesselt, William Bosmans en Etienne De

Cauwer voor een toffe namiddag vol nostalgie.

Met andere woorden: laat de Waltra Collection

zeker niet aan je voorbijgaan!

De toegang is gratis. Afspraak in Den

Babbeleir, Woonzorgcentrum Herfstvreugde.

Het aantal plaatsen is beperkt. Een plaatsje

reserveren? Neem contact op met de dienst

Cultuur via cultuur@londerzeel.be of

052 31 94 64.

Herfstwandeling

in natuurgebied Marselaer

zondag 6 oktober van 14 u. tot 17 u.

De natuur heeft in de herfst heel wat te

bieden. Tijdens de wandeling krijg je een

woordje uitleg over het beheer dat gevoerd

wordt in dit erkende natuurreservaat. Het

behouden en zo mogelijk vergroten van de

biodiversiteit is de doelstelling.

We komen om 14 u. samen in de

Marselaerdreef (Waterwinningsstraat 51).

Een organisatie van Natuurpunt Londerzeel.

Meer info via www.natuurpunt.be/agenda/

herfstwandeling-marselaer.

Gemeentelijk informatieblad Londerzeel 10

oktober-november 2019


agenda in Londerzeel oktober

Oktoberfest 2019

zaterdag 5 oktober vanaf 18 u.

Malderen knalt opnieuw tijdens de 3 de

editie van het Oktoberfest. Nationale en

internationale topartiesten en de massa

Oktoberfestfans maken jouw avond

compleet. Deelnemen in traditionele Beierse

klederdracht, namelijk lederhosen voor de

heren en een leuke dirndl voor de dames,

geeft aan dit feest een extra dimensie.

Toegang:

••

betaal € 15 en je krijgt een halve kip met

frietjes voorgeschoteld (enkel tussen 18 u.

en 20 u.)

••

groepen van 8 personen hebben voorbehouden

plaatsen en betalen € 110

Opgelet: vooraf inschrijven via

www.oktoberfestmalderen.be is noodzakelijk.

Plaats van afspraak: sporthal

Verma. Nog vragen? E-mail naar

info@oktoberfestmalderen.be. Volg ons via

Facebook.

Weekend van de Klant

zaterdag 5 oktober

zondag 6 oktober

UNIZO Londerzeel en Ondernemers Groep

Londerzeel vzw (OGL) organiseren in

Londerzeel ‘Het weekend van de klant.’ Op

zaterdag is er een attentie voor elke klant. Op

zondag is er kinderanimatie, food & drinks en

een straatmodeshow. Tijdens het weekend

is er een etalagewedstrijd en kan je een

shopbudget ter waarde van € 250 winnen!

do 10/10

do 10/10

vr 11/10

e.v.

vr 11/10

e.v.

za 12/10

e.v.

za 12/10

za 12/10

za 12/10

za 12/10

za 12/10

za 12/10

e.v.

za 12/10

za 12/10

zo 13/10

Dorpsrestaurant De Buurttafel

11.30-13.30 u. Een lekkere en gezonde maaltijd in aangenaam gezelschap.

Locatie: GC Gerard Walschap, Sint-Jozefstraat 44. Prijs: € 8,

sociaal tarief: € 3, kinderen tot en met 12 jaar: € 1. Meer info via

www.londerzeel.be/dorpsrestaurant-de-buurttafel.

Lezing: autisme en eetproblemen

20-22.30 u. Wat is de relatie tussen autisme en eetproblemen? Hoe

kun je deze problemen voorkomen en hoe ga je ermee om? Hoe breng je

variatie in de voeding? Tijdens deze avond is voldoende tijd voorzien voor

vragen en het uitwisselen van ervaringen. Locatie: GC Gerard Walschap,

Sint-Jozefstraat 44. Organisatie Vlaamse Vereniging voor Autisme. Toegang

€ 5. Meer info: 0495 94 69 41 of vvalonderzeel@gmail.com.

Blijven bewegen Malderen

9.30-10.30 u. Ben je ouder dan 70 jaar en heb je zin om samen met

anderen meer te bewegen? De reeks bestaat uit 12 lessen. Locatie:

Sporthal Verma, Opdorpstraat 2. Organisatie Gemeente Londerzeel.

Prijs: € 2 per les. Meer info via www.londerzeel.be.

Dorpsrestaurant De Buurttafel

11.30-13.30 u. Een lekkere en gezonde maaltijd in aangenaam gezelschap.

Locatie: WZC Herfstvreugde, Den Babbeleir, Kerkhofstraat 50.

Prijs: € 8, sociaal tarief: € 3, kinderen tot en met 12 jaar: € 1. Meer info

via www.londerzeel.be/dorpsrestaurant-de-buurttafel.

Oktoberkermis en jaarmarkt te Malderen

vanaf 14 u. Leuke kermisattracties rond het kerkgebouw en jaarmarkt.

Lees meer op p. 18.

Kouterschool Malderen op de jaarmarkt in Malderen

vanaf 14 u. Kom gerust even langs en geniet van een drankje en een

snack. Ook voor de kinderen voorzien we leuke activiteiten. Locatie:

Gildentuin, Kloosterstraat 20.

Eetfestijn

11-14 u. en 18-21.30 u. Je hebt de keuze uit 3 menu’s en er zijn ook kinderschotels.

Locatie: Gildenhuis Londerzeel, Gildenstraat 21. Organisatie

Landelijke Gilde Londerzeel.

Verwendag Bib Malderen

14-17.30 u. Iedereen is welkom tijdens de verwendag van Bib Malderen.

Lees meer op p. 20.

Opendeurdag De Academie, wijkafdeling Malderen

14-16 u. Leerlingen Muziekatelier, Woordatelier, Instrument en Praten &

Kwaken treden samen op in en rond de Pastorie, J. Vermaesenplein 20.

Organisatie De Academie Londerzeel. Meer info via 052 30 08 94 -

secretariaat@academie.londerzeel.be.

CoderDojo @LonderLab

14-17 u. Kinderen vanaf 12 jaar, jongeren én volwassenen krijgen door

vrijwilligers begeleiding op maat bij het leren programmeren en ontdekken

de geheimen van hedendaagse elektronica en robotica. Locatie: Bib

Londerzeel, Molenstraat 5. Meer info via 052 30 13 73 -

bibliotheek@londerzeel.be.

mBots @LonderLab

14-17 u. Een gloednieuw CoderDojo-traject wordt opgestart: mBots. Lees

meer op p. 19.

Lasercutten @LonderLab

14-17 u. Met een laser cutter kan je ontwerpen die je met gratis software

maakt uitsnijden uit diverse materialen. In de meeste van deze materialen

kan je ook tekeningen of zelfs foto’s graveren. Alle LonderWonderen

vind je op www.londerlab.be en Instagram. Locatie: Bib Londerzeel,

Molenstraat 5. Meer info via 052 30 13 73 - bibliotheek@londerzeel.be.

Eetfestijn De Kampanje

17.30-21 u. Binnenkort sieren de plastic koeien opnieuw het Steenhuffelse

straatbeeld om het jaarlijks eetfestijn van De Kampanje aan te kondigen.

Er is ook een veggieschotel verkrijgbaar. Locatie: De Kampanje,

Brouwerijstraat 10. Organisatie vzw De Kampanje. Meer info via

www.dekampanje.be.

11.30-20 u.

oktober-november 2019

11 Gemeentelijk informatieblad Londerzeel


agenda in Londerzeel oktober

za 12/10

zo 13/10

zo 13/10

zo 13/10

zo 13/10

ma 14/10

e.v.

ma 14/10

ma 14/10

ma 14/10

di 15/10

e.v.

di 15/10

wo 16/10

do 17/10

do 17/10

vr 18/10

Huiskamerconcert Atalante Ensemble

20-22 u. De leden van het ensemble zijn gespecialiseerd in historische

uitvoeringspraktijken van muziek uit de 17 de en 18 de eeuw. Lees meer op

p. 13.

Sint-Hubertusviering

10-13 u. Jaarlijkse viering georganiseerd door de Koninklijke Jacht- en

Alpenhoorngroep The Greenfields. Lees meer op p. 13.

Wobbelturnen voor peuters

10-10.30 u. Voor peuters van 2 tot 4 jaar met begeleiding van een volwassene.

Inschrijven is verplicht en kan tot 6 oktober. Locatie: GC Gerard Walschap,

Sint-Jozefstraat 44. Organisatie Gezinsbond Londerzeel. Deelname

€ 5. Meer info via https://londerzeel.gezinsbond.be of

gezinsbond-londerzeel@hotmail.com.

Modeshow: nachtmode, homewear en pyjama's

14-17 u. 35 jaar Lingerie Anne Saterdag vieren we met een grote modeshow.

Mannequins showen de nachtmode en gezellige homewear, kids

showen de Woody-pyjama's tijdens leuke acts. Locatie: Den Berg, Bergkapelstraat

98. Toegang € 10. Meer info via 052 30 23 69 -

saterdaganne@skynet.be.

Bonnetjesworp voor kinderen - Malderen

16 u. Op het plein vóór het gebouw van de afdeling Grondgebiedszaken,

Malderendorp 14. Lees meer op p. 18.

Dorpsrestaurant De Buurttafel

11.30-13.30 u. Een lekkere en gezonde maaltijd in aangenaam gezelschap.

Locatie: Ter Huffel - vzw Levedale, J. Van Doorslaerstraat 48. Prijs:

€ 8, sociaal tarief: € 3, kinderen tot en met 12 jaar: € 1. Meer info via

www.londerzeel.be/dorpsrestaurant-de-buurttafel.

Kookles

13.30-16 u. en van 19.30-22 u. Tijdens deze les van Femma krijg je een

demonstratie van enkele gerechten. Nadien mag je proeven. Locatie:

Gildenhuis Londerzeel, Gildenstraat 21. Organisatie Femma Londerzeel.

Meer info via anneke.doms@gmail.com.

Kom iets doen na de noen

14-16.30 u. Beleef een geslaagde muziek- en dansavond. Lees meer op

p. 10.

't Mantelzorgkompas: Verlies, rouw en mantelzorg

19-21.30 u. Aanvaarden wat er (niet) is. In deze interactieve lezing ontrafelen

we langzaam maar zeker deze paradox. Lees meer op p. 7.

Dorpsrestaurant De Buurttafel

11.30-13.30 u. Een lekkere en gezonde maaltijd in aangenaam

gezelschap. Locatie: Gildenhuis Malderen, Kloosterstraat 22.

Prijs: € 8, sociaal tarief: € 3, kinderen tot en met 12 jaar: € 1.

Meer info via www.londerzeel.be/dorpsrestaurant-de-buurttafel.

Lezing: Gevonden: een nieuwe thuis

19.30-21.30 u. Mevrouw Cani brengt haar boeiend levensverhaal. Lees

meer op p. 14.

Babbeltafel

19.30-21 u. Anderstaligen en Nederlandstaligen komen samen om in een

gezellige sfeer de Nederlandse taal te oefenen. Vandaag gaan we speeddaten.

We voeren korte gesprekjes over bepaalde onderwerpen met een

doorschuifsysteem. Locatie: Bib Londerzeel, Molenstraat 5. Organisatie

Gemeente Londerzeel. Deelname gratis. Meer info via

www.londerzeel.be/babbeltafel.

Concert: De Havilland

20-22 u. De Havilland, ontstaat in 2015 uit de meest bijzondere en

nieuwe stemmen van de Belgische muziekscène. Lees meer op p. 15.

Infoavond: provinciale groepsaankopen

20-21.30 u. Met de provinciale groepsaankopen krijg je een duwtje in de

rug. Lees meer op p. 3.

Dag en nacht van de jeugdbeweging

7 u. De dag en nacht van de jeugdbeweging heeft voor jou heel wat in

petto. Lees meer op p. 24.

Bewegingsschool

Het nieuwe werkseizoen van de

bewegingsschool van Jeugdvolleybal

Londerzeel is van start gegaan. Kleuters

tussen 2,5 tot 6 jaar kunnen terecht in de

bewegingsschool.

Onze missie is om elke kleuter te stimuleren

om samen met de ouders de eigen

vaardigheden en bewegingsmogelijkheden

te leren ontdekken. Dit bereiken we door

kinderen op een speelse en ontspannen

manier verschillende opdrachten en spelletjes

te laten uitvoeren. Deze spelletjes gebeuren

in de veilige omgeving van een ouder en de

medewerkers van de bewegingsschool.

Meer informatie en je kind inschrijven

voor de bewegingslessen kan via

www.jeugdvolley-londerzeel.be.

Om onze kleuters een superleuke tijd

te geven, zoekt de bewegingsschool

enthousiaste begeleiders (man/vrouw) die

graag met kleuters werken en een centje

willen bijverdienen:

••

wanneer: elke zondagochtend van 9 u. tot

12.30 u. (behalve in de schoolvakanties)

••

wat: opstellen en afbreken van spelletjes

en parcours, spelletjes uitleggen aan de

kleuters en hen begeleiden

••

interesse? Stuur een e-mail naar

bewegingsschool@jeugdvolley-londerzeel.be.

De bewegingslessen vinden plaats in de

sporthal van het GTIL.

De agenda wordt samengesteld met gegevens

uit de UiTdatabank. Geef je eigen activiteiten en

evenementen in op www.UiTdatabank.be. Activiteiten

voor het GIL vanaf 21 november tot en

met 5 januari 2020 met bedeling vanaf maandag

18 november door bpost moeten ingegeven

zijn uiterlijk vrijdag 18 oktober 2019.

Surf ook naar www.londerzeel.be/gil voor de

verschijningsdata van het GIL en de deadlines

voor het invoeren in de UiTdatabank.

Schrijf je in op de nieuwsbrief via

www.londerzeel.be/nieuwsbrieven en ontvang vijf

dagen vóór de deadline van het GIL een herinneringsmail.

Ontdek het vrijetijdsaanbod van Londerzeel op

www.UiTinLonderzeel.be.

Gemeentelijk informatieblad Londerzeel 12

oktober-november 2019


agenda in Londerzeel oktober

Sint-Hubertusviering

zondag 13 oktober van 10 u. tot 13 u.

Jaarlijkse viering in de St.-Kristoffelkerk

in Londerzeel centrum, samen met de

Koninklijke Jacht- en Alpenhoorngroep The

Greenfields, gevolgd door de dierenzegening

en de broodjesuitdeling. Ook dit jaar kan

je genieten van een roofvogelshow en een

paardenwandeling.

Alle activiteiten, met uitzondering van de

paardenwandeling, vinden plaats op het

domein De Burcht.

Parcours paardenwandeling: vertrek op het

Heldenplein - Brusselsestraat - Schuurveld -

Pluimennest - Polderstraat - Burchtlaan -

Tramstraat - Kasteelstraat - Stationsstraat -

Dorpsstraat - Kerkstraat - Markt - Burcht.

Gratis. Een organisatie van de Koninklijke

Jacht- en Alpenhoorngroep The Greenfields.

Meer info via francois@cnapelinckx.be.

Atalante Ensemble

huiskamerconcert

zaterdag 12 oktober van 20 u. tot 22 u.

Het Atalante Ensemble ontleent zijn naam

aan de Griekse heldin. De leden van het

ensemble zijn gespecialiseerd in historische

uitvoeringspraktijken van muziek uit de 17 de en

18 de eeuw. Het trio wil je laten kennismaken

met een minder bekend repertoire. Laat je

onderdompelen in het onbekende.

Locatie: Ten huize van F. Hendrickx en

D. Leleu, Moorhoek 6. Organisatie GC Hof ten

Hemelrijk. Toegang: in voorverkoop betaal je

€ 8, aan de kassa € 9. Meer info via

052 36 51 72 of https://reservaties.opwijk.be.

Algemene quiz

vr 18/10 19.15-23 u. 29 ste quiz met vragen over allerlei onderwerpen. Maximum 5

deelnemers per ploeg. Locatie: kantine KFC Malderen, Steenhuffelstraat

12. Organisatie KFC Malderen. Deelname € 20 per ploeg. Meer info via

nathalie.vdbroeck@skynet.be.

Concert: Jan De Smet en Bert Blommen

vr 18/10 20-22 u. ‘In Plaatjes uit de kringwinkel’ duiken Bert Blommen in de rijk gevulde

platenkasten van de Vlaamse kringwinkels. Lees meer op p. 17.

Demonstratie kringloopkrachten

za 19/10 9-13 u. De kringloopkrachten staan klaar voor de verkoop van compostbakken

en compostvaten. Ze informeren je over composteren, een goed

grasbeheer, kippen, voedselverlies enz. en over diverse technieken zoals

het verwerken van snoeihout, het mulchen en de insectenhotels. Locatie:

Comité Jean Pain, Holle Eikstraat 34. Organisatie Gemeente Londerzeel.

Meer info via www.londerzeel.be/kringloopkrachten.

26 ste kaas-, vlees- en wijnavond

za 19/10 18-22 u. Voetbalploeg FC Verma nodigt je uit in het Parochiaal Centrum,

Topmolen 79. Naast lekkere wijnen kan je ook genieten van (streek)

bieren. Meer info via fcverma@hotmail.com.

Dag van de Trage Wegen

zo 20/10 13 u. Een wandeling langs landelijke wegen in Steenhuffel. Lees meer

op p. 9.

Drie provinciën natuurloop

zo 20/10 De laatste manche van het Londerzeels Loopcriterium. Lees meer op p. 20.

Curieus komt uit de kast! Poepekas KNT24+

zo 20/10 16-17.30 u. Poppenkast in een modern kleedje. Lees meer op p. 14.

Ontmoetingsmoment voor jongeren geconfronteerd met rouw en verlies

ma 21/10 12.15-13 u. Bestaat er een medicijn tegen verdriet? is het centrale

thema. Lees meer op p. 7.

Koffiesalon

ma 21/10 13.30-16 u. In een vertrouwelijke sfeer delen we ervaringen, leren we van

elkaar en steunen we elkaar. Locatie: Het Zomerhuis. Meer info:

zorgloket@londerzeel.be, 052 30 36 16.

Klasconcert klarinet

di 22/10 19-20 u. De leerlingen klarinet van Peter Himpe treden op in lokaal V3.

Locatie: De Academie, Mechelsestraat 63. Organisatie De Academie

Londerzeel. Toegang gratis. Meer info via

secretariaat@academie.londerzeel.be.

di 22/10

wo 23/10

do 24/10

vr 25/10

zo 27/10

Lezing: zin en betekenis van lentefeest en feest vrijzinnige jeugd

20-22 u. Lezing door Nancy Brouckmans (gewezen leerkracht zedenleer).

Auteur van: ‘Als ik groot ben’ en ‘Onderweg.’ Na de lezing is er ruim gelegenheid

voor debat. Locatie: GC Gerard Walschap, Sint-Jozefstraat 44.

Organisatie HVV Londerzeel. Toegang gratis. Meer info via

info@hvvlonderzeel.be

Lasercutten @LonderLab

14-17 u. Met een laser cutter kan je ontwerpen die je met gratis software

maakt uitsnijden uit diverse materialen. In de meeste van deze materialen

kan je ook tekeningen of zelfs foto’s graveren. Alle LonderWonderen

vind je op www.londerlab.be en Instagram. Locatie: Bib Londerzeel,

Molenstraat 5. Meer info via 052 30 13 73 - bibliotheek@londerzeel.be.

Klasconcert piano en saxofoon

19-21 u. De leerlingen saxofoon van Sarissa Rombouts en piano van Kris

De Witte en Nathan Vanden Bulcke bundelen hun krachten voor een gezamenlijk

optreden in lokaal G2 en de barstudio. Locatie: De Academie,

Mechelsestraat 63. Organisatie De Academie Londerzeel. Toegang gratis.

Meer info via 052 30 08 94 - secretariaat@academie.londerzeel.be.

Een heldere lezing over bijen-, wespen- en hommelgifallergie

20-22 u. Prof. dr. Christine Breynaert komt vertellen over allergieën.

Lees meer op p. 15.

Concert: K.F. De Ware Vrienden der Eendracht

18.30-21 u. Jaarlijks concert onder leiding van Jan De Bondt in Vermahal,

Opdorpstraat 2. Toegang € 5. Meer info via www.warevrienden.be.

oktober-november 2019

13 Gemeentelijk informatieblad Londerzeel


agenda in Londerzeel oktober-november

ma 28/10

e.v.

di 29/10

wo 30/10

vr 01/11

vr 01/11

za 02/11

zo 03/11

za 02/11

za 02/11

za 02/11

zo 03/11

di 05/11

di 05/11

Engels & crea (10-14 jaar) - wintereditie

10-16 u. Maak kennis met de Engelse taal aan de hand van gezelschapsspelletjes,

YouTube-filmpjes, liedjesteksten... Daarnaast ga je ook creatief

aan de slag. Wintereditie met thema’s de winter, je huis, naar de film

gaan... Min. 4 - max. 8 personen. Tweedaagse workshop (lunchpakket

meebrengen). Deuren zijn open van 8-17 u. Deelname € 65. Locatie:

Taal Graag, Bogaarden 26. Organisatie Taal Graag. Meer info via

www.taalgraag.be – 0479 36 45 20 - taalgraag@gmail.com.

Bloemschikken

13.30-16 u. en van 19.30-22 u. We maken een bloemstukje. Meer info

via sarensgreta@gmail.com. Locatie: GC Gerard Walschap, Sint-Jozefstraat

44. Organisatie Femma Londerzeel.

De voorleesbus

14-15.30 u. Wat is gezelliger dan samen genieten van een spannend of

grappig boek? Ook Bib Londerzeel heeft voorleeskriebels en nodigt haar

jonge bezoekers uit om samen de leukste verhalen te ontdekken. Niet

zomaar in een zetel of op de grond, maar in onze zelfgemaakte voorleesbus!

Wie zin heeft, mag na het voorlezen nog ‘knutselfrutselen’ over de

verhalen. Alle kinderen vanaf 2,5 jaar zijn welkom. Locatie: Bib Londerzeel,

Molenstraat 5. Organisatie Bib Londerzeel. Meer info via

https://londerzeel.bibliotheek.be.

Reveil

17-18 u. Met serene concerten en poezië herdenken we onze dierbare

overledenen. Lees meer op p. 9.

Mosselfestijn

18-23 u. Georganiseerd door FC Sint-Jozef Londerzeel. Locatie: Kantine

FC Sint Jozef, Stuikberg 49.

17-23 u.

11.30-15 u.

Spaghettizwier

11-20 u. Er zijn ook lekkere tapasbordjes en er is een kinderhoekje met

babysit. Organisatie: De Ouderraad Ter Elst en het Feestcomité De

Huffeltjes. Locatie: De Kampanje, Brouwerijstraat 10.

Novemberkermis en bonnetjesworp te Steenhuffel

vanaf 16 u. Afspraak op het kermisplein in Steenhuffel. Lees meer op

p. 18.

15 de Foreverquiz (4EB)

20 u. Algemene quiz. Ploegen van 4 personen. Inschrijven en meer

info: franciscus.polspoel@telenet.be of 0479 88 25 09. Er zijn

max. 50 plaatsen. Locatie: zaal Forever, Sint Niklaasstraat 36.

Organisatie Forever Band. Deelname € 20 per ploeg.

Salty Dogs & Hot Dogs

16.30-19 u. Salty Dogs uit Bornem vult het podium en je hart. Hun swingblues

is uiterst dansbaar. De Salty Dogs met Ilse Simon – vocals, Carl Rottiers

- gitaar/backing vocals, Kurt Tyssen – gitaar, Oswald Van Huffel – bas

en Bruno Van Laer – drum. De poort van Curieus Londerzeel gaat open om

14.30 u., het optreden is gratis en start rond 16.30 u. Locatie: Den Hof,

Steenhuffelstraat 8. Meer info via londerzeelcurieus@gmail.com.

Babbeltafel

13.30-15.30 u. Anderstaligen en Nederlandstaligen komen samen om in

een gezellige sfeer de Nederlandse taal te oefenen. Bib Londerzeel organiseert

een tentoonstelling en geeft ons een leuke rondleiding. Locatie: Bib

Londerzeel, Molenstraat 5. Organisatie Gemeente Londerzeel. Deelname

gratis. Meer info via www.londerzeel.be/babbeltafel.

Lezing: Lang zullen we leven! Over centen en wetten

19-21 u. Tijdens deze infosessie wordt toelichting gegeven over bewindvoering,

een zorgvolmacht en de juridische gevolgen van een overlijden. Lees

meer op p. 5.

Waarom heeft iedereen het plots over crispr?

do 07/11 14-17 u. Spreker Hetty Helsmoortel. Locatie: Gildenhuis, Gildenstraat 21.

Organisatie Neos Londerzeel. Meer info via info@neosvzw.be.

Curieus komt uit de kast!

Poepekas KNT24+

zondag 20 oktober van 16 u. tot 17.30 u.

Een waar gebeurd verhaal (of het zou waar

kunnen zijn). Poppenkast in een modern

kleedje met een gewaagde en soms pikante

en absurde ondertoon, geschreven door het

illustere kwartet De Poepekaslovers.

Hou je van dorpsverhalen en nostalgie,

spitsvondige woordspelingen en leuke

wendingen? Dan zit je zeker op het puntje van

je stoel. Het aantal plaatsen is beperkt.

Locatie: Curieus Londerzeel, Den Hof,

Steenhuffelstraat 8. De toegang is gratis.

Meer info via londerzeelcurieus@gmail.com.

Een nieuwe thuis

dinsdag 15 oktober van 19.30 u. tot 21.30 u.

Mevrouw Cani Nas is als 15-jarig christelijk

meisje gevlucht uit Mesopotamië, op zoek naar

een veilige thuis. Haar thuishaven was het

primitief bergdorpje Herbole. Nu, 30 jaar later,

brengt ze haar boeiend levensverhaal over haar

vlucht naar België, de kennismaking met een

nieuw land met eigen gebruiken, wetten en

gewoonten, en de integratie in onze moderne

samenleving. Haar eigen levensverhaal, en dit

in combinatie met een kleine tentoonstelling

over Chaldese huwelijksrituelen, geeft ons

een idee van de tradities, de geschiedenis, de

levenswijze en de cultuurverschillen van de

Chaldeërs met de Europese bevolkingsgroepen.

Locatie: ‘t Zaaltje Steenhuffel, J. Van

Doorslaerstraat 22. Organisatie Parochie

Steenhuffel. De toegang is gratis. Meer info

via josvanranst@gmail.com.

Gemeentelijk informatieblad Londerzeel 14

oktober-november 2019


agenda in Londerzeel november

Concert: De Havilland

donderdag 17 oktober van 20 u. tot 22 u.

De Havilland ontstond in 2015 uit de meest

bijzondere en nieuwe stemmen van de

Belgische muziekscène, die van Nathalie Van

den Meutter en de songs van Rudolf Hecke

(biograaf van Serge Gainsbourg, auteur,

componist).

In de zomer van 2018 staat De Havilland voor

het eerst op een podium. Met als gangmaker

de single ‘You (little words)’ stelden meteen en

tot groot geluk van Nathalie en Rudolf enkele

fijne festivals hun affiche ter beschikking.

Zo stond De Havilland onder andere op de

‘acoustic stages’ van Dranouter en Suikerrock,

op Maanrock en in de Spiegeltent van de

Gentse Feesten. De groep trad ook op als

supportact van Dez Mona en The Antler King.

Locatie: Hof van Boeres, Brusselsestraat 29 b.

Organisatie Hof van Boeres

Toegang € 15. Meer info:

www.hofvanboeres/muziekproeverij of

0475 43 14 93.

Gifallergie

over bijen-, wespen- en hommelgif

vrijdag 25 oktober van 20 u. tot 22 u.

Professor dr. Christine Breynaert, verbonden

aan UZ Leuven en KU Leuven, en oprichtster

van het insectenallergiefonds vertelt, met een

klare kijk, over de verschillende allergieën en

hoe je je allergie kunt behandelen.

Locatie: GC Gerard Walschap. Organisatie

De Bijenvrienden van Londerzeel.

De toegang is gratis. Meer info:

info@imkersgildeneerbrabant.be.

vr 08/11

e.v.

za 09/11

e.v.

za 09/11

za 09/11

ma 11/11

do 14/11

vr 15/11

za 16/11

za 16/11

zo 17/11

di 19/11

di 19/11

wo 20/11

Kooklessen

19 u. In de keuken van het Gildenhuis, Kloosterstraat 22. Deelname

€ 20 per les (ingrediënten inbegrepen). Locatie: Gildenhuis Malderen,

Kloosterstraat 22. Organisatie KWB Malderen. Meer info:

willy.vanbuggenhout@telenet.be.

Geschiedenis van de post in kijkdozen

Tijdens de openingsuren van Bib Londerzeel. Een leuke tentoonstelling

over de post. Op zaterdag 09/11 wordt de tentoonstelling van de post

officieel geopend met een feestelijke verwendag met hapjes en drankjes

en heel wat randanimatie. Lees meer op p. 20.

CoderDojo @LonderLab

14-17 u. Kinderen vanaf 12 jaar, jongeren én volwassenen krijgen door

vrijwilligers begeleiding op maat bij het leren programmeren en ontdekken

de geheimen van hedendaagse elektronica en robotica. Locatie: Bib

Londerzeel, Molenstraat 5. Meer info via 052 30 13 73 -

bibliotheek@londerzeel.be.

Lezing: (b)eetje bij beetje laten proeven

14-16 u. Tijdens deze activiteit leren kinderen samen met een ouder of

grootouder proeven van nieuwe smaken. Lees meer op p. 17.

11 novemberviering

13.30 u. Herdenking van de militaire en burgerlijke slachtoffers van WOI.

Lees meer op p. 3.

Theatervoorstelling: LIJMEN

20-22 u. ‘Grof Geschud’, een cabaretduo dat bestaat uit de Belgische

Zoerselenaar Lander Severins en de Nederlandse Dinxperloër Myrthe van

Velden. Zij leerden elkaar in 2014 kennen op de Koningstheateracademie

en zijn sindsdien onafscheidelijk. In hun afstudeervoorstelling gaan ze

eindeloos op zoek naar de ander. Dit najaar debuteert het piepjonge duo

met de voorstelling LIJMEN in een regie van Raf Walschaerts en Minou

Bosua. Locatie: Hof van Boeres, Brusselsestraat 27. Toegang € 10. Meer

info: www.hofvanboeres.be.

Concert: 'Wandelaar'

20.30-22 u. Laat de tijd even voor wat die is en sluit aan bij deze

muzikale voettocht! Lees meer op p. 16.

4 de tv- en muziekquiz

19-23 u. Denk jij alles te weten van Vlaamse en Amerikaanse series?

Ken jij de muziek van het verleden tot het heden, van diverse artiesten

en genres? Schrijf je dan vlug in via 0473 98 63 23 -

bart.van.schoor@telenet.be. Locatie: zaal Concordia, Handelsstraat 80.

Organisatie vzw Koninklijke Muziekvereniging Concordia Malderen.

Deelname € 5.

Theater: Pappies hobbies

19.30-22.30 u. Een nieuwe theatervoorstelling van Toneelkring Sienjaal.

Lees meer op p. 17.

Mountainbiketocht Oekanda

8 u. Mountainbiketocht ten voordele van Broederlijk Delen. Lees meer

op p. 20.

Workshop: Powertex

19.30-22 u. Een mooi stuk uit Powertex. Locatie: GC Gerard Walschap,

Sint-Jozefstraat 44. Organisatie Femma Londerzeel. Meer info via

sarensgreta@gmail.com.

Gespreksavond: Wat als...? Over het nemen van moeilijke beslissingen

20-22 u. Een gespreksavond georganiseerd door Familiegroep

Jongdementie. Lees meer op p. 6.

Lasercutten @LonderLab

14-17 u. Met een laser cutter kan je ontwerpen die je met gratis

software maakt uitsnijden uit diverse materialen. In de meeste van

deze materialen kan je ook tekeningen of zelfs foto’s graveren. Alle

LonderWonderen vind je op www.londerlab.be en Instagram. Locatie: Bib

Londerzeel, Molenstraat 5. Meer info via 052 30 13 73 -

bibliotheek@londerzeel.be.

oktober-november 2019

15 Gemeentelijk informatieblad Londerzeel


agenda in Londerzeel november

wo 20/11

wo 20/11

wo 20/11

do 21/11

do 21/11

vr 22/11

vr 22/11

za 23/11

zo 24/11

za 23/11

za 23/11

za 23/11

za 23/11

Luisterconcert

14.30-15.15 u. Onder het motto ‘muziek vergeet je niet’ brengt De Academie

één namiddag per maand muziek in de cafetaria van WZC Herfstvreugde.

Voor liefhebbers van beginnend en gevorderd talent. Locatie: Den

Babbeleir, Kerkhofstraat 50. Organisatie De Academie Londerzeel. Toegang

gratis. Meer info via www.londerzeel.be/luisterconcerten.

Klasconcerten gitaar

17-21 u. De leerlingen gitaar geven een optreden op zolder. De 2 de graad

+ GM 2.4 spelen van 17 tot 18 u. Leerlingen 3.3, 4.1 en 4.2 + GM spelen

van 18.30 tot 19.30 u. en leerlingen 4.3, volwassenen en GM spelen van

20 tot 21 u. Locatie: De Pastorie, J. Vermaesenplein 20. Organisatie De

Academie Londerzeel. Toegang gratis. Meer info via

secretariaat@academie.londerzeel.be.

Babbeltafel

19.30-21 u. Anderstaligen en Nederlandstaligen komen samen om in een

gezellige sfeer de Nederlandse taal te oefenen. Vandaag oefenen we woordspelletjes.

Locatie: Bib Londerzeel, Molenstraat 5. Organisatie Gemeente

Londerzeel. Deelname gratis. Meer info via www.londerzeel.be/babbeltafel.

Seniorenfeest

12-17.30 u. 9 de seniorennamiddag met tal van optredens. Lees meer

op p. 17.

Inleefmoment bis: autisme

20-22.30 u. Mensen zonder autisme kunnen lezen en leren over autisme,

maar hoe het voelt om autisme te hebben is nog een andere zaak. Tijdens

deze bijeenkomst maken we gebruik van enkele inleefmethoden om zo

dicht mogelijk bij het autistisch voelen te komen. Bij inleefmoment bis

komen andere inleefmethodieken aan bod dan bij het gekende inleefmoment.

Vooraf inschrijven is verplicht. Locatie: GC Gerard Walschap, Sint-

Jozefstraat 44. Organisatie Vlaamse Vereniging voor Autisme. Toegang

€ 5. Meer info: 0495 9469 41 - vvalonderzeel@gmail.com.

Namiddag filmvoorstelling: Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu?

14-16 u. Deze filmvoorstelling wordt georganiseerd door Okra Londerzeel.

Lees meer op p. 19.

Steakfestijn KFC Malderen

18-21.30 u. Locatie: kantine KFC Malderen, Steenhuffelstraat 12.

17-21.30 u.

11-15 u.

Kip- en ribbekesfestijn

16.30 u. Vooraf inschrijven is verplicht en kan tot 13/11 via

kouterouder@gmail.com. Locatie: De Kampanje, Brouwerijstraat 10.

Organisatie: Ouderraad i.s.m. Kouterschool Malderen.

Workshop Striptekenen

10-12 u. Studio TIBO (Tim Bolssens) leert kinderen van het 3 de en

4 de leerjaar striptekenen. Lees meer op p. 18.

Workshop Stop-motion

13-15 u. en van 15-17 u. De achtergrond van de kijkdozen uit de tentoonstelling

van de post leent zich schitterend voor een workshop Stop-motion.

Lees meer op p. 18.

Schlagerfeest

17-02 u. 9 de Schlagerfeest Londerzeel met 14 topartiesten. Lees meer op

p. 17.

Reisverslag Roemenië

zondag 6 oktober van 15 u. tot 17 u.

Een bezoek aan het magnifieke Roemenië is

een absolute aanrader. De ongerepte natuur

van de Karpaten, de traditionele dorpjes en

imposante kastelen, de prachtig beschilderde

kloosters die op de Werelderfgoedlijst van

Unesco staan, de ommuurde historische

steden en de betoverende grootheid van

Boekarest - ooit ‘klein Parijs’ genoemd

- getuigen van een verbazingwekkende

verscheidenheid. Sedert Bram Stoker zijn

boek schreef over graaf Dracula eind 19 de

eeuw, blijft Transsylvanië een streek met een

mysterieus kantje.

Locatie: De Academie Londerzeel. Organisatie

Gezinsbond Londerzeel. De toegang is gratis.

Meer info via https://londerzeel.gezinsbond.be,

052 30 03 77 en

gezinsbond-londerzeel@hotmail.com.

Concert: Wandelaar

vrijdag 15 november van 20.30 u. tot 22 u.

Tom Daenens is een fervent wandelaar,

muzikant én hij houdt van boeken. Na veel

suggesties om ‘eens iets’ in het Nederlands

te schrijven, besloot hij deze drie passies

op één hoopje te smijten. Aldus maakte hij

‘Wandelaar’ - een stapeltje zelfgeschreven

Nederlandstalige liedjes, anekdotes en poëzie

vanuit het oogpunt van… de wandelaar.

@JeugddienstLonderzeel

@biblonderzeel

Laat de tijd even voor wat die is en sluit aan

bij deze muzikale voettocht.

Het icoontje Vlieg wordt

gebruikt voor het aanbod voor

kinderen jonger dan 12 jaar.

Locatie: Hof van Boeres, Brusselsestraat 29 b.

Toegang: € 10. Een plaatsje reserveren kan

via info@hofvanboeres.be.

Gemeentelijk informatieblad Londerzeel 16

oktober-november 2019


Jan De Smet en Bert Blommen

vrijdag 18 oktober van 20 u. tot 22 u.

Kringwinkels zijn hip. Een

enthousiast publiek van jong en

oud gaat op zoek naar

vintage hebbedingetjes

en platenbakken vol

muzikale schatten. In

al die platenbakken

met accordeonmuziek,

Vlaamse levensliedjes, musette en vergeten popmuziek zitten

ronduit prachtige verhalen verborgen.

In ‘Plaatjes uit de kringwinkel’ duiken Bert Blommen en Jan De

Smet in de rijk gevulde platenkasten van de Vlaamse kringwinkels.

Ze pikken er de meest markante exemplaren uit, ze gaan op zoek

naar het ware verhaal achter de muziek en vertellen vol passie

over deze vinylschijven.

Locatie: Hof van Boeres, Brusselsestraat 29 b. Toegang € 15.

Meer info via www.facebook.com/plaatjesuitdekringwinkel of

0475 43 14 93.

(b)eetje bij beetje laten proeven

zaterdag 9 november van 14 u. tot 16 u.

Theater: Pappies hobbies

zaterdag 16 november

zondag 17 november

telkens van 19.30 u. tot 22.30 u.

De nieuwe buren van de familie Paepen willen een nieuwe

‘hobbywinkel’ openen. Maar is alles wel wat het lijkt? En wat doet

die Franse dame in de ‘winkel’? Een gewone ochtend bij de familie

Paepen die verstoord wordt door onverwacht bezoek. En wat is er

aan de hand met de zoon? Van luiaard, die in zijn onderbroek hele

dagen in de zetel hangt, naar een deftige jongeman die eindelijk

een job gaat zoeken... een handtekening hier, wat gesjoemel daar.

Locatie: zaal Ter Elst, Jozef Van Doorslaerstraat 47. Organisatie

Toneelkring Sienjaal. Toegang: in voorverkoop € 8, aan de kassa

€ 10. Meer info: johan.vangucht@pandora.be.

Seniorenfeest

donderdag 21 november van 12 u. tot 17.30 u.

Een show met optredens van Bobby Prins, Jef De Smedt (Jan uit

Familie), Dennie Damaro, Michel Van den Brande, Torsten, Willy

Will en een verrassingsact in JDK HAL, Ambachtstraat 9. De

locatie is toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Toegang: € 9; gratis voor alle 55-plussers van groot Londerzeel.

Show met driegangendiner: € 30 (enkel na reservatie),

55-plussers betalen € 25. Er zijn aangepaste prijzen voor

de bewoners van woonzorgcentra (in groep). Meer info: via

www.schlagerfeestlonderzeel.be, info@schlagerfeestlonderzeel.be of

0476 88 56 54. Een organisatie van vzw svgd.

Schlagerfeest

zaterdag 23 november van 17 u. tot 2 u.

‘Ik lust dat niet, dat is vies’ is een veel gehoorde zin als je met

kinderen aan tafel zit. Tijdens deze activiteit leren kinderen

samen met een (groot)ouder proeven van nieuwe smaken.

Seizoensgroenten staan centraal. Kinderen ontdekken iets nieuw,

ouders krijgen inzicht in het belang van proeven en krijgen tips om

het tafelgebeuren vlot te laten verlopen. Leden van de Gezinsbond

kunnen van zondag 20 tot maandag 28 oktober inschrijven met

vermelding van het nummer van de lidkaart. Niet-leden kunnen

inschrijven van donderdag 24 tot uiterlijk maandag 28 oktober.

Locatie: Gildenhuis Londerzeel, Gildenstraat 21. Organisatie

Gezinsbond Londerzeel. Toegang: € 3 (leden) en € 5 (nietleden).

Meer info: gezinsbond-londerzeel@hotmail.com.

9 de Schlagerfeest Londerzeel met 14 topartiesten: John Dennis,

Dennie Christian, De Romeo’s, Bart Kaëll, Dennie Damaro, Michel

Van den Brande, Willy Will, Giovanni en Peggy, Luc Caals, Wendy

Van Wanten, Yves Segers, Garry Hagger, Kurt Kraemer, Danny

Landélo, Sam Gooris en Gino Verano. Deze artiesten brengen hun

beste ambiancenummers in een show die maar liefst 8 uren duurt

- uniek in Vlaanderen. Locatie: JDK HAL, Ambachtstraat 9.

Verschillende foodtrucks en ambishops zijn aanwezig. Viparrangementen,

polonaiseplaatsen, zitplaatsen... zijn mogelijk.

Meer info over de verschillende tickets lees je

op www.schlagerfeestlonderzeel.be of e-mail naar

info@schlagerfeestlonderzeel.be. Een organisatie van vzw svgd.

oktober-november 2019

17 Gemeentelijk informatieblad Londerzeel


in Londerzeel

Kermisweekends

Malderen

zaterdag 12 oktober

• vanaf 14 u.

- opening jaarmarkt door het College

van burgemeester en schepenen, het

jaarmarktcomité en de juryleden

- dierenprijskampen: paarden, schapen,

geiten, kleinvee en demonstratie

van rundvee

- autotentoonstelling van nieuwe wagens,

mobilhomes en aanhangwagens

- straatanimatie

- oude ambachten met demonstraties

- kinderspeeldorpen van beide lagere

scholen met kindergrimeur, clown…

- muzikale optredens van o.a. Jonk en

Aat

- muzikale optredens georganiseerd

door Real Maldrid (ter hoogte van

Broodatelier Brent)

- tentoonstelling van schilderijen op de

site van Woonzorgcentrum Gildentuin,

Kloosterstraat 20

- infostand van schapen, geiten en

wolverwerking

- wedstrijd voor kinderen tot 12 jaar

- drank- en eetstandjes van de verenigingen

van Malderen

- markthandelaars

- kermis op het J. Vermaesenplein

• 14-16 u.

free podium, toonmomenten muziek en

woord door De Academie Londerzeel in en

rond de Pastorie, J. Vermaesenplein 20.

• 14-17.30 u.

verwendag in Bib Malderen (lees ook op

p. 20)

• 18 u.

broodjesworp door Real Maldrid, L. Van

Hoeymissenstraat 14-16

• 21.30 u.

spectaculaire Fire and Art Show

zondag 13 oktober

• 15 u.

kinderjaarmarkt op het J. Vermaesenplein

• 16 u.

bonnetjesworp voor kinderen aan Grondgebiedszaken,

Malderendorp 14

Een organisatie van het gemeentebestuur

en het Malderse jaarmarktcomité

met medewerking en steun van de lokale

handelaars, de lokale verenigingen en de

scholen.

Workshops

striptekenen en stop-motion

zaterdag 23 november

Bib Londerzeel organiseert workshops

striptekenen en stop-motion:

••

van 10 u. tot 12 u.: Studio TIBO (Tim

Bolssens) leert kinderen uit het 3 de en

4 de leerjaar striptekenen. De Londerzeelse

striptekenaar tekende o.a. mee

aan enkele albums van Stam & Pilou.

Dit vrolijke duo beleeft allerlei avonturen

met hun opa Fons, postbode op rust.

••

van 13 u. tot 15 u. en van 15 u. tot 17 u.:

tijdens deze workshops stop-motion

brengen kinderen de kijkdozen uit de tentoonstelling

‘De geschiedenis van de post

in kijkdozen’ tot leven. Kinderen uit het

5 de leerjaar tot en met het 2 de middelbaar

experimenteren met deze filmtechniek.

Schrijf je eigen scenario en film je verhaal!

Steenhuffel

zaterdag 2 november

• 16-22 u.

leuke kermisattracties op het kermisplein,

Steenhuffeldorp

• 17 u.

bonnetjesworp voor kinderen van 3 tot

12 jaar op het kermisplein, Steenhuffel

zondag 3 november

• 16-22 u.

leuke kermisattracties op het kermisplein,

Steenhuffeldorp

Meer info via economie@londerzeel.be.

Afspraak in Bib Londerzeel. Reserveer

vanaf 14 oktober je gratis plaatsen op

https://londerzeel.bibliotheek.be. Wees er

snel bij, want het aantal inschrijvingen is

beperkt.

Bibmobiel

maandag 7 oktober en 4 november

Ben je minder of niet goed mobiel? Ben

je langdurig ziek? Doe dan beroep op een

vrijwillig medewerker van de Bib die bij jou

aan huis komt.

Meer info via bibliotheek@londerzeel.be of

052 30 13 73.

Gemeentelijk informatieblad Londerzeel 18

oktober-november 2019


Filmvoorstellingen

Us

vrijdag 25 oktober om 20 u.

Regie: Jordan Peele (VS 2019 - 116 min.).

Met: Lupita Nyong’o, Winston Duke, Elisabeth Moss

De Wilsons zijn op vakantie in Santa Cruz.

Plots staan ze oog in oog met hun dubbelgangers,

die niet alleen als twee druppels

water op hen lijken, maar ook krak hetzelfde

denken. Het enige verschil is dat ze de originele

Wilsons om het leven willen brengen.

En liefst zo snel en zo bloederig mogelijk.

De plot leest als een slechte horror-slasher,

maar de film is van hetzelfde hout gemaakt

als het beste van Alfred Hitchcock en John

Carpenter. Jordan Peele speelt als geen ander met de verwachting

van de kijker en houd je van het begin tot het einde op het puntje

van je stoel.

Dit is één van de strafste horrorfilms van de laatste jaren, die tevens

over een uitstekend gevoel voor humor beschikt. Halloween

valt vroeg dit jaar!

Qu’est-ce qu’on a encore fait au Bon Dieu?

vrijdag 22 november om 14 u.

Regie: Philippe de Chauveron

(Frankrijk 2019 - 109 min.).

Met: Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan

In de eerste Bon Dieu-komedie trouwden

de vier dochters van Claude en Marie elk

met een migrant uit een ander land van

herkomst, aanvankelijk zwaar tegen de zin

van hun zeer conservatieve ouders.

In dit vervolgverhaal zijn Claude en Marie

trotse grootouders geworden. Ze krijgen te

horen dat hun dochters met hun gezin naar

een ander buitenland willen verhuizen.

Frankrijk is racistisch, bureaucratisch en

hopeloos in verval: hun toekomst ligt elders. Met een hilarisch

charme-offensief proberen Claude en Marie hun dochters en

schoonzonen te overtuigen om in la douce France te blijven.

Deze namiddagvoorstelling wordt georganiseerd door Okra

Londerzeel.

Bekijk de trailers en reserveer snel je gratis plaatsen via

https://londerzeel.bibliotheek.be. Afspraak in Bib Londerzeel.

mBots bij CoderDojo @LonderLab

zaterdag 12 oktober en 9 november

telkens van 14 u. tot 17 u.

Een gloednieuw CoderDojo-traject

werd opgestart: mBots. Kinderen die

al werken met Scratch kunnen deze

kennis voortaan ook gebruiken om zelf

een robot te bouwen en te programmeren.

De mBot van Makeblock wordt aangestuurd door een Arduinocomputertje

dat voorzien werd van kindvriendelijke toeters en bellen.

Met Meccano-achtige onderdelen bouw je in een oogwenk een

robuust robotje. Motoren en allerlei coole sensoren zijn eenvoudig

aan te sluiten met kabeltjes. Daarna kan de echte fun beginnen!

Met de blokjes van Scratch ben jij de baas over je robot.

Tussen twee CoderDojo’s door lenen we de mBots gratis uit aan

onze vrijwillige coaches en hun kinderen, die dit traject mee willen

begeleiden. Nieuwe mBot-coaches krijgen voorrang, zodat zij de

nodige ervaring kunnen opdoen.

Afspraak in Bib Londerzeel. Breng als het kan een laptop

mee. Meer info en een gratis werkplek reserveren kan via

www.londerlab.be.

Gezocht: coaches voor @LonderLab

LonderLab heeft handen tekort en is op zoek

naar coaches. CoderDojo en lasersnijden zijn

enorm populair. Bib Londerzeel heeft voor hun

workshops op woensdag- en zaterdagnamiddag

dan ook een wachtlijst vol enthousiaste

kinderen.

Bij elke vrijwillige coach die zich inschrijft voor een workshop, kunnen

maximaal vier kinderen deelnemen - op deze manier krijgen de

kinderen een behoorlijke begeleiding op maat.

Om coach te worden volstaat het om je voor één van de workshops

in te schrijven als vrijwilliger en aan te duiden welk(e) traject(en) je

wenst te begeleiden. Je kan uiteraard ook je eigen kinderen begeleiden.

We verwachten van jou geen langdurig of tijdrovend engagement:

de meeste coaches ontmoeten we enkel tijdens de maandelijkse

workshops. Je hoeft ook geen expert te zijn: enthousiast

meedenken met de kinderen is vaak belangrijker dan zelf het antwoord

te weten.

Schrijf je snel in als coach via www.londerlab.be. Nadien contacteren

we je om na te gaan op welke manier we je kunnen ondersteunen.

Meer info: bibliotheek@londerzeel.be of 052 30 13 73.

oktober-november 2019

19 Gemeentelijk informatieblad Londerzeel


in Londerzeel

Verwendag in Bib Malderen

zaterdag 12 oktober van 14 u. tot 17.30 u.

Mountainbiken Broederlijk Delen

zondag 17 november

Met steun van Fietsclub De Blauwe Reigers

organiseren de Dwarssporters van Broederlijk

Delen voor de 6 de keer hun Oekandamountainbiketocht.

De fietstocht start in het Virgo Sapiensinstituut,

Heldenplein. Vanaf 8 u. kan je je registreren.

Je kan een tocht maken van 27, 45 of 57 km. Het parcours is

goed berijdbaar en de tocht blijft binnen onze regio. Je betaalt € 4

(VWB-leden) of € 6 (niet-leden).

Wil je Broederlijk Delen extra steunen, dan kan je kiezen voor een

vippakket van € 10 (met o.a. een drinkbus en een massage bij

aankomst).

Tijdens de jaarmarkt in Malderen zet Bib Malderen haar deuren

open. Iedereen is welkom voor een gratis hapje en drankje. Onze

speelse ober bedient mensen letterlijk en figuurlijk op hun wenken

en ontpopt zich daarbij tot een warme charmeur met romantische

tafelopdrachtjes en een vleugje poëzie. Kinderen kunnen knutselen

aan onze knutseltafel of kunnen genieten van spannende verhaaltjes

in de vertelhoek.

Tentoonstelling

De geschiedenis van de post in kijkdozen

Van zaterdag 9 november tot en

met zaterdag 7 december zet de

Bib de geschiedenis van de post

in de kijker. De beroemdste loopbode

uit Marathon van 2.500 jaar

geleden, de postduiven tijdens

de wereldoorlogen, de allereerste

postbussen in Parijs, de hele verdere

evolutie van de post en nog

zoveel meer kan je bewonderen in

18 kijkdozen.

Dankzij de Geschied- en Heemkundige Kring van Londerzeel worden

ook oude Londerzeelse postkaarten, brieven uit de eerste en

tweede wereldoorlog en brieven van ereburger Gerard Walschap

tentoongesteld. Naast een collectie Belgische postzegels komt ook

‘De post in kinderboeken’ aan bod met originele tekeningen van

o.a. Liesbet Slegers en Stam & Pilou.

De tentoonstelling wordt officieel geopend met een feestelijke verwendag

op zaterdag 9 november van 9 u. tot 13 u. met een hapje

en een drankje en leuke randanimatie voor het hele gezin.

Afspraak in Bib Londerzeel tijdens de openingsuren.

Bevoorradingen, een afspuitstand, douches… we voorzien je van

alle gemakken, zodat het een tof evenement wordt!

De mountainbiketocht werd vorig jaar gesmaakt door meer dan

700 deelnemers en wordt mogelijk gemaakt met de steun van

de Gemeente Londerzeel. Met de opbrengst betalen de initiatiefnemers

het sponsorgeld dat hen toelaat deel te nemen aan een

sportief evenement van Broederlijk Delen.

Meer info lees je op de Facebookpagina van ‘Dwarssporters van

bij ons.’

Fitality loopcriterium van Londerzeel

OPRITTEN EN TERRASSE

zondag 20 oktober

KURT VAN DEN BROEC

0477 / 82 42 63

De laatste wedstrijd - 3 Provinciën www.fitalitylonderzeel.be Natuurloop - van het www.kurtvandenbroeck.b

Londerzeels

Loopcriterium wordt gelopen, georganiseerd door Roparunners

Londerzeel (vzw Vrienden van Lotgenoten). Deze stratenloop

is ten voordele van De Warmste Week.

Het programma:

••

9.45 u. start kidsrun

••

10 u. start 5 km

••

11 u. start 10 en 21 km

www.londerzeelsloopcriterium.be

De 3 Provinciën Natuurloop maakt deel uit van het Londerzeels Loopcriterium

en de Running Mate Cup. Er is een mooie prijzenpot voor

de deelnemers. In samenwerking met de Gemeente Londerzeel.

Start en aankomst aan sporthal Verma. Inschrijven via

www.roparunners-londerzeel.webs.com. Surf ook naar

www.londerzeelsloopcriterium.be voor meer informatie.

Gemeentelijk informatieblad Londerzeel 20

oktober-november 2019


Senioren in actie

Okra Steenhuffel - info: Ben Lamberts - tel. 052 30 05 51 - ben.lamberts@telenet.be - Facebookpagina Okra Steenhuffel

elke ma 13.30 u. Fietsnamiddag; vertrek aan kerk Steenhuffel

elke ma 14 u. Petanque bij taverne Gertrude, J. Van Doorslaerstraat 34

elke di

13.30 u. Een namiddag voor kaartliefhebbers, creatief bezig te zijn of gewoon binnenspringen voor een babbel in

taverne Gertrude

di 15/10 en Maandelijkse wandeldag (3 de dinsdag van de maand), ongeveer 8 km met koffiestop (halfweg), vertrek om 13.30 u.

19/11 aan kerk Steenhuffel. Iedereen is welkom.

Okra Malderen - info: Hilda Van Campenhout - tel. 052 30 28 68 - okra.malderen.adm@gmail.com

elke ma 14-17 u. Petanque achter Vermahal, Opdorpstraat 2 (bij goed weer). Meer info via Simone, 052 52 71 12 of

robert.meert4@telenet.be.

elke di

13.30 u. Tot en met oktober kan je een gezellige fietstocht maken. Van november tot en met maart gaan we

wandelen. Er wordt een tussenstop voorzien. Vertrek aan de kerk. Meer info via Simone, 052 52 71 12 of

robert.meert4@telenet.be.

elke wo 13.30 u. Lijndansen met de Amigas in Gildenhuis Malderen, Kloosterstraat 22. Meer info via 0479 28 16 56 -

marie-jeanne.booghmans@skynet.be.

do 10/10 en 14-18 u. Gezellig samenzijn met koffie en een broodmaaltijd, kaarten, tombola, muzikale animatie of een spreker,

07/11 quiz en bingo of inschrijven voor een daguitstap bij Anita, 052 33 27 07. Locatie: Gildenhuis Malderen.

Okra Londerzeel St.-Jozef - info: Paula Van Ransbeeck - tel. 052 30 30 45 - nellyhuyghe@telenet.be

elke ma 13 u. Kaarten in GC Gerard Walschap, Sint-Jozefstraat 44. Meer info via 052 30 30 45.

elke di

13.30-16 u. Lijndansen in GC Gerard Walschap (€ 2 per les).

elke wo 13.30 u. Petanque. Locatie: Schaselberg, Blauwenhoek 76. Bij slecht weer wordt er binnengespeeld, Stuikberg 28.

elke wo 13.30-17 u. Fietsen. We rijden aan een aangepaste snelheid, zodat iedereen mee kan. Vertrek aan de kerk in

Londerzeel St.-Jozef.

za 19/10 13-18 u. Wil je weten wat we doen, kom een kijkje nemen. Foto’s en documentatie over de activiteiten van het

voorbije jaar. Om 14 u. kan je gratis een kleinigheid maken tijdens het crea-uurtje. Om 15.30 u. komen de lijndansers

en kan je een dansje leren. Drank, taart en rijstpap zijn te verkrijgen aan gunstige prijzen. Locatie:

GC Gerard Walschap.

do 21/11 14-17 u. Volksspelen in GC Gerard Walschap. Iedereen kan meedoen en alle spelen gebeuren binnen in de grote

zaal. Er zijn 21 verschillende opdrachten. Kom een gezellige namiddag doorbrengen met vrienden en kennissen, doe

een babbel en geniet van een drankje. Er zijn prijzen te winnen.

Okra Londerzeel centrum - info: Gerda Vergaelen, Hageveld 2 - tel. 052 30 11 24 - vergaelengerda@hotmail.com -

www.okra.be/trefpunt-londerzeelstkristoffel

elke 1 ste ma 13.30-18 u. Gezellig samenzijn, bingo of kaartspelen hoort er ook bij, net als een drankje. Omstreeks 17 u. krijg je

een maaltijd aan de gunstige prijs van € 3. Locatie: Gildenhuis Londerzeel, Gildenstraat 21.

elke di

13. u. Lijndansen in Fitality Club, Blauwenhoek 78. We dansen van 13 u. tot 13.45 u. en van 14 u. tot 14.45 u., na

een koffiepauze starten we terug met dansen van 15.15 u. tot 16 u. (€ 2 per les).

elke wo 14 u. Petanque aan WZC Herfstvreugde en bij Gertrude

elke vr 13.30 u. Fiets- of wandeltocht (bij goed weer) met samenkomst aan TC Smash, Holle Eikstraat 2. Terug rond 16.30 u.

do 10/10 Daguitstap: in de voormiddag maken we een mooie wandeling met een gids in de Plantentuin van Meise waar

we samen een kopje koffie drinken. Daarna brengt de bus ons naar de Matongéwijk waar we een warme maaltijd

nuttigen en met een gids de verschillende culturen leren kennen. Vertrek aan de Deltabrug in de Meerstraat.

zo 13/10 13-18 u. 4 de praatcafé in het Gildenhuis Londerzeel.

do 07/11 08-19 u. Daguitstap met de bus naar de Waaslandhaven en rondleiding met gids. In de namiddag - na een warme

maaltijd - genieten we van een show met muziek en worden er moppen getapt. Na de broodjesmaaltijd vertrekken we

terug richting Londerzeel. Vertrek op het Heldenplein. Deelname € 55.

oktober-november 2019

21 Gemeentelijk informatieblad Londerzeel


nieuw bedrijventerrein

Nieuw bedrijventerrein op komst

De provincie Vlaams-Brabant wil een nieuw bedrijventerrein

ontwikkelen tussen Pilatusveld en de A12 (en de

Mechelsestraat en Eeckhout). Dit betekent dat er heel wat gaat

veranderen in deze buurt.

De provincie Vlaams-Brabant organiseert op dinsdag

5 november om 19 u. in de refter van de Gemeentelijke

Technische School Londerzeel (GTIL), Daalkouter 30,

een informatie- en participatieavond over dit nieuwe

bedrijventerrein.

Tijdens deze avond krijg je meer informatie over het doel en hoe

de provincie het bedrijventerrein wil inpassen in de omgeving.

Wij willen jouw mening horen: wil je een speelterrein? Wil je een

nieuw pad of liever een ontoegankelijke groene zone? Wil je

meer bomen of heb je liever een weide? De provincie

Vlaams-Brabant en de Gemeente Londerzeel nodigen je van

harte uit.

Inschrijven doe je via www.vlaamsbrabant.be/spek-londerzeel en

kan tot zondag 13 oktober.

Meer informatie lees je op

www.vlaamsbrabant.be/spek-londerzeel.

Gemeentelijk informatieblad Londerzeel 22 oktober-november 2019


lief en leed

Huwelijken

• Vercraeye Free uit Steenhuffel en Martins Winand Gonçalves da

Silva Fernanda uit Zwitserland, 01.08.2019

• Pauwels Luc en Carlier Elsie, beiden uit Steenhuffel,

09.08.2019

• Vranckaert Stijn en Kiekens Carolien, beiden uit Steenhuffel,

10.08.2019

• Hermans Jo en Van Geert Ellen, beiden uit Londerzeel St.-Jozef,

17.08.2019

• De Preter Bram en Segers Thelma, beiden uit Londerzeel

St.-Jozef, 17.08.2019

• Rottiers Jeroen en Cools Ruth, beiden uit Steenhuffel,

24.08.2019

• Vertonghen Rob en De Smedt Joke, beiden uit Steenhuffel,

31.08.2019

Van harte gefeliciteerd en veel geluk.

Overlijdens

Het gemeentebestuur betuigt zijn deelneming aan de

nabestaanden van:

••

Coeckelberghs Jacqueline uit Londerzeel, °10.08.1951,

†06.08.2019

••

Robberechts Jeanne uit Londerzeel, °04.09.1935, †08.08.2019

••

Hendrix Jozef uit Londerzeel, °29.09.1938, †08.08.2019

••

Wijns Bertha uit Steenhuffel, °13.02.1925, †09.08.2019

••

Willockx Celestina uit Londerzeel, °26.09.1926, †12.08.2019

••

Vandermeeren Marie Louise uit Steenhuffel, °25.07.1929,

†13.08.2019

••

Van Baar Brigitte uit Londerzeel, °26.04.1959, †15.08.2019

••

Luypaert Agnes uit Malderen, °22.03.1949, †16.08.2019

••

Van den Eynde Maria uit Londerzeel, °14.10.1938, †17.08.2019

••

Suykens Maria uit Malderen, °16.08.1924, †18.08.2019

••

De Meyer Josephine uit Londerzeel, °26.12.1938, †19.08.2019

••

Sarens Ronald uit Londerzeel, °04.05.1967, †21.08.2019

••

Van Opstal Marcel uit Steenhuffel, °23.08.1932, †25.08.2019

••

De Vadder Charly uit Malderen, °25.06.1950, †25.08.2019

••

Van Assche Marguerite uit Londerzeel, °01.03.1951,

†28.08.2019

••

Desmedt Hugo uit Londerzeel St.-Jozef, °18.08.1958,

†28.08.2019

••

Schandene Thérèse uit Sint-Jans-Molenbeek, °28.05.1946,

†29.08.2019

••

Boey Aloys uit Londerzeel St.-Jozef, °18.06.1946, †30.08.2019

••

Schellemans Leon uit Londerzeel St.-Jozef, °08.01.1928,

†02.09.2019

••

Daelemans Maria uit Buggenhout, °01.01.1950, †02.09.2019

••

Obus René uit Londerzeel, °04.07.1941, †03.09.2019

••

Keppens Victor uit Londerzeel, °14.03.1949, †07.09.2019

Huwelijksjubilea

50 jaar gehuwd

• De Pauw Kamiel en Van Bogaert Bernadette uit Malderen

huwden op 29 augustus 1969

• De Potter Fredy en Van Praet Denise uit Steenhuffel huwden op

29 augustus 1969

Van harte gefeliciteerd met jullie gouden bruiloft.

60 jaar gehuwd

• Carlier Frans en De Bondt Maria uit Londerzeel huwden op

4 september 1959

• Sarens Marcel en Vanderstadt Maria uit Steenhuffel huwden op

11 september 1959

Van harte gefeliciteerd met jullie diamanten bruiloft.

65 jaar gehuwd

• De Ridder Gerard en Tourne Mariette uit Londerzeel huwden op

27 augustus 1954

• De Visscher Frans en Donies Francina uit Londerzeel huwden

op 10 september 1954

Van harte gefeliciteerd met jullie briljanten huwelijk.

De brochure ‘Wat te doen wanneer je partner overlijdt’ kan

je aanvragen bij de dienst Burgerzaken via 052 30 36 16 of

burgerzaken@londerzeel.be.

oktober-november 2019

23 Gemeentelijk informatieblad Londerzeel


V.U. Erwin Cools, 2000 Antwerpen • foto Jan Van Bostraeten

blikvanger

Dag en nacht van de

jeugdbeweging

vrijdag 18 oktober

Jeugdadviesraad Londerzeel (JAL) organiseert in samenwerking met de Londerzeelse

jeugdverenigingen de ‘Dag en nacht van de jeugdbeweging.’ Op deze feestelijke dag tonen

alle leden van de jeugdbewegingen zich trots aan de buitenwereld, om ook de kinderen

en jongeren die geen deel uitmaken van een jeugdbeweging warm te maken voor hun

jeugdbeweging.

Wie op deze dag in het uniform van een jeugdbeweging naar school of naar het werk gaat,

wordt aan het station van Londerzeel en Malderen tussen 7 u. en 9 u. getrakteerd op een

lekker ontbijt! We sluiten de dag vervolgens feestelijk af, samen met alle jeugdbewegingen.

Meer info over dit evenement lees je op Facebookpagina van de dienst Jeugd:

https://bit.ly/2k2obSq.

BEKIJK DE ACTIES IN JE BUURT OP WWW.DAGVANDEJEUGDBEWEGING.BE

DAG

VAN DE

18 OKTOBER 2019

JEUGDBEWEGING

Kampioenenviering

kandidaten gezocht!

Ben je lid van een sportvereniging uit Londerzeel

of woon je in Londerzeel? Heb je tussen

1 september 2018 en 31 augustus 2019

een gouden, zilveren of bronzen medaille

op provinciaal, nationaal, Europees of op

wereldniveau behaald?

Stel je kandidaat en stuur vóór vrijdag

15 november een e-mail naar sport@londerzeel.be.

Misschien word ook jij gehuldigd op vrijdag

6 december als Londerzeelse sportkampioen!

oktober-november 2019

More magazines by this user
Similar magazines