26.09.2019 Views

Z&R 06 2019

Platform over zon- en daglichtregulering, rolluiken, terrasoverkappingen en afsluitingen

Platform over zon- en daglichtregulering, rolluiken, terrasoverkappingen en afsluitingen

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

jaargang 23 • september - oktober 2019

zenronline.eu

6

PLATFORM OVER ZON- EN DAGLICHTREGULERING,

ROLLUIKEN, TERRASOVERKAPPINGEN EN AFSLUITINGEN

ROMA KAN DE GROEI BIJNA NIET BIJHOUDEN

THEMA'S ROLLUIKEN EN

GARAGEDEUREN EN -POORTEN

ZONWERINGNOMADEN MET VASTE GROND ONDER DE VOETEN


RA zipSCREEN

Ramen en Zonwering

in perfecte harmonie.

Inbouwsysteem

zipSCREEN.

In de bovenste eindpositie sluit de onderlijst

de kast en zorgt voor optimale geluidsisolatie.

(Optioneel)

Flexibele ophanging van de inlet in de

compacte geleiders en een beweegbare

onderlijst-slider, bestand tegen extreme

windkrachten.

Somfy Connexoon – eenvoudig in gebruik en

installatie, drie gratis Apps voor zonwering

van de toekomst.

Voor meer informatie over rolluiken, buitenjaloezieën en textielscreens van ROMA KG belt u (+31)168-405259 of mail naar info@romabenelux.nl

www.romabenelux.nl


MEESTERDEAL

Tools Sunmaster najaaractie

• Interessante korting voor de consument

• Landelijke online reclamecampagne

• Klant kiest zijn eigen mediacampagne,

keuze uit 5 gepersonaliseerde

mediatools

Sunmaster, wederzijds commitment

De leverancier die zich onderscheidt in de samenwerking

Geïnteresseerd? Neem gerust contact op om Sunmaster Specialist te worden.

Patroonstraat 9 | 3861 RN Nijkerk | T +31 (0) 33-246 31 31 | www.sunmaster.nl | info@sunmaster.nl


Welkom... bij de enige, echte

horrenspecialist!

www.unilux.nl


6

voorwoord

Gedragsverandering

‘Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg.’ Een uitspraak van Albert Einstein, die sindsdien door hele hordes

van managementgoeroes en sportcoaches is herhaald. En niet voor niets, want – ik weet niet of Einstein agrarische roots

had – maar deze uitspraak mag worden gekarakteriseerd als een waarheid als een koe.

Die Einstein was er blijkbaar wel goed in om de dingen simpel weer te geven. E=mc 2 is de bekendste formule uit zijn

relativiteitstheorie. De relatie tussen energie E en massa m wordt gegeven door het verhoudingsgetal c 2 , waarbij c de

lichtsnelheid is. Nee, niet onthouden uit de natuurkundeles, maar overschreven van Wikipedia.

Maar even terug naar ‘als je doet wat je altijd deed’. Wij moeten zuiniger omgaan met energie, minder CO 2

uitstoten

en zorgen dat we de temperatuur op aarde niet teveel laten oplopen, want anders krijgen miljoenen mensen die overal

ter wereld in kuststreken wonen natte voeten. Of erger. Maar we blijven maar doen wat we altijd deden! We blijven

consumeren, we blijven rijden, we blijven vliegen, we blijven spullen over de wereld slepen. En we blijven inzetten op

groei, want daar is ons hele systeem op gebaseerd.

Misschien moeten we eens iets anders verzinnen. Een ander systeem om een bestaan op te bouwen en welvaart te

verdelen. Moeilijk. Leefde Einstein nog maar. Die had er misschien een simpele formule voor. Tot de nieuwe Einstein

opstaat, moeten we het daarom op een andere manier doen.

Vanuit de zonweringwereld worden tal van manieren gepromoot om in gebouwen voor wonen en werken energie

te sparen door oververhitting te voorkomen, warmte juist binnen te houden, daglicht zo goed mogelijk te gebruiken

enzovoorts, enzovoorts. Bedrijven als VELUX en Renson voegen daar de factor (nacht)ventilatie en -koeling aan toe om

het binnenklimaat verder te verbeteren en extra energie te besparen.

Heel goed allemaal, maar misschien moeten we ook eens denken aan gedragsverandering. Een voorbeeld. Een tijdje

geleden moest ik voor mijn zoon op school zijn – dank u voor het vragen, maar nee, niets ernstigs. Het was in de

winter, maar hoe warm het daar was! Nu weet ik dat school voor veel kinderen ‘de hel’ is, maar om dat ook in de

binnentemperatuur uit te drukken, lijkt me overdreven. De thermostaat een paar puntjes lager, bespaart op jaarbasis

duizenden kubieke meters gas. Goed voor milieu en klimaat en goed voor de kas van de school, want met dat geld

kunnen ongetwijfeld andere, nuttigere dingen worden gedaan. Een simpel voorbeeld van gedragsverandering, of: niet

langer doen wat je altijd deed.

Het was in diezelfde winter. Ik had de gedragsverandering al in praktijk gebracht en de verwarming een paar puntjes

lager gezet, toen mijn zoon zei: “Papa, ik ga even buiten staan om op te warmen.” Je kunt het natuurlijk ook

overdrijven…

Thijs Pubben


PLATFORM OVER ZON- EN

DAGLICHTREGULERING, ROLLUIKEN,

TERRASOVERKAPPINGEN EN

AFSLUITINGEN

ZENRONLINE.EU

Jaargang 23, nr. 6 2019

Sinds 1997

Verschijnt 8 x per jaar

ISSN 1387-0181

UITGEVER

Louwers Mediagroep

Schatbeurderlaan 6

6002 ED Weert

Postbus 249

6000 AE Weert

+31 495 45 00 95

info@louwersmediagroep.nl

louwersmediagroep.nl

VESTIGING BELGIË

Domein De Herten

Hertsbergsestraat 4

B-8020 Oostkamp

Postbus 85

B-3900 Pelt

+32 50 36 81 70

info@louwersmediagroep.be

louwersmediagroep.be

EINDREDACTIE

Thijs Pubben

REDACTIETEAM

Jerry Helmers, Jan Mol, Koen Mortelmans,

Thijs Pubben, Piet Willemsen

BLADMANAGER

Ronald Klein

r.klein@louwersmediagroep.nl

SECRETARIAAT

Manuela Depenbrock

Sandra Reijnders

ADVERTENTIES

Online aanleveren:

wetransfer.com

o.v.v. naam en project

Postbus 249,

6000 AE Weert, Nederland

+31 495 45 00 95

traffic@louwersmediagroep.nl

ABONNEMENTSPRIJS

Nederland: € 81 per jaar exclusief BTW

Buiten Nederland: € 135,00 per jaar excl. BTW

IBAN nr. NL78 ABNA 0490 2820 67

BIC ABNANL2A

t.n.v. Louwers Mediagroep

o.v.v. Z&R

Informatie over abonnementen:

+31 (0)495 450095

info@louwersmediagroep.nl

ADRESWIJZIGINGEN

Schriftelijk tenminste drie weken voor

verhuizing naar: Postbus 249, 6000 AE Weert

OPZEGGINGEN

Indien twee maanden voor het verstrijken van de abonnementsperiode

geen schriftelijk bericht van opzegging is ontvangen,

wordt het abonnement automatisch met een jaar verlengd.

DOELGROEP

Z&R is een onafhankelijk platform voor de zonweringbranche.

Z&R wordt verspreid onder alle bedrijven, die op enigerlei wijze

be drijfs matig actief zijn in de zonweringbranche, waaronder

fabrikanten, assembleurs, groothandelsbedrijven, importeurs,

toeleveranciers en zonweringdetaillisten.

VORMGEVING/ART DIRECTION

studio@louwersmediagroep.nl

DRUKWERK

drukkerij Hendrix, Peer

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of vermenigvuldigd

zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever

en zonder bronvermelding. Hoewel dit blad op zorgvuldige

wijze en naar beste weten is samengesteld kunnen uitgever

en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of

volledigheid van de informatie. Zij aanvaarden dan ook geen

enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die

het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd

zijn op deze informatie.

Romazo Branchedag: 4 november 2019 8

ROMA doet het bijzonder goed 10

Thema Rolluiken 14

BUILDING Shutter Systems zet zet in op rolluiken én screens 32

VELUX luidt de noodklok over daglichttoetreding 34

De Pen: Dirk-Jan Kloppenborg, Senior Area Manager van Somfy 36

Productnieuws van markilux 38


PLATFORM OVER ZON- EN DAGLICHTREGULERING,

jaargang 23 • september - oktober 2019

inhoud

Coverfoto

zenronline.eu

6

Z&R Journaal 42

ROLLUIKEN, TERRASOVERKAPPINGEN EN AFSLUITINGEN

Tomasz Grela, CEO van Aluprof: 'Wij creëren de toekomst' 55

Thema garagedeuren en -poorten 60

ROMA KAN DE GROEI BIJNA NIET BIJHOUDEN

THEMA'S ROLLUIKEN EN GARAGEDEUREN

EN -POORTEN

ZONWERINGNOMADEN MET VASTE GROND ONDER DE VOETEN

ShutterX ® van Wilms 72

ROMA maakt ook rolluiken voor

speciale toepassingen, bijvoorbeeld

voor ramen met een puntvorm.

www.roma.de

Zeeland Onderhoud Service (ZOS) uit Serooskerke 74

Z&R partners 77

Blijf gratis en eenvoudig op de hoogte van het laatste nieuws.

Volg ons op social media en meld u aan voor onze nieuwsbrief!

zenronline.eu


Tekst: Piet Willemsen Beeld: Romazo, Thijs Pubben

ROMAZO BRANCHEDAG: 4 NOVEMBER 2019

NOTEER ALVAST IN UW AGENDA!

Samen met Romazo Fabrikanten en Leveranciers organiseert Romazo Professionals op maandag 4 november 2019 alweer voor vierde keer

de Romazo Branchedag, die deze keer wordt gehouden in de Rijtuigenloods in Amersfoort. De bij Romazo Fabrikanten en Leveranciers

aangesloten bedrijven zorgen bij die gelegenheid voor een leveranciersbeurs met stands op het ontmoetingsplein, centraal in de

Rijtuigenloods.

Ontmoeten is een belangrijke functie van de Romazo Branchedag: Het Plein in 2017.

De commissie die de Romazo Branchedag organiseert,

bestaat uit André Janssen van Guillaume

Janssen BV uit Zwolle, Frank van Kerkwijk van

Ambiance IJmond, Dennis Schoormans van

Schlappi Markiezen en Romazo branchemanager

Jeroen de Roos en is al vanaf januari van dit jaar

bezig met de organisatie. André Janssen, al vanaf

de eerste Romazo Branchedag betrokken bij

de organisatie, vindt het belangrijk dat er naast

een goed inhoudelijk programma veel ruimte is

om elkaar te ontmoeten. “De Branchedag biedt

alle mogelijkheden om in een informele sfeer

bestaande contacten te bestendigen, maar ook

om nieuwe contacten te leggen. Daarom hebben

we veel tijd ingeruimd voor het bezoek aan de

stands van de aanwezige fabrikanten en leveranciers.”

Dennis Schoormans van Schlappi vult

aan dat er bewust voor is gekozen om die stands

beperkt van omvang te houden. “Het persoonlijke

contact staat tijdens de Branchedag voorop

en niet zozeer de producten.”

Romazo branchemanager Jeroen de Roos benadrukt

dat de samenwerking tussen Romazo

Professionals en Romazo Fabrikanten en Leveranciers

uitstekend is. “De commissie is een

aantal keren bij elkaar geweest om te vergaderen,

waaronder een keer in de Rijtuigenloods om

sfeer te proeven en locatie en plannen op elkaar

af te stemmen. Verder verlopen de vergaderingen

telefonisch.”

De ideeën van de commissieleden lopen niet

erg uiteen, benadrukt Frank van Kerkwijk. “Zo

willen alle commissieleden graag dat de bezoekers

ook nog iets kunnen opsteken gedurende de

dag. Vandaar dat er een discussie staat gepland

met een panel van deskundigen, maar nadrukkelijk

ook met de zaal. De bedoeling is dat er een

thermometer in de zaal wordt gehouden en de

temperatuur van het economische klimaat wordt

gemeten. Het afgelopen jaar was tot nu toe

hectisch en ieder bedrijf heeft het moeilijk om

alle orders de deur uit te krijgen. Dat geldt voor

de dealers, maar natuurlijk ook voor fabrikanten

en leveranciers.”

Jacco Vonhof

De organisatiecommissie is erg blij dat Jacco

Vonhof bereid is gevonden om te spreken tijdens

de Romazo Branchedag. Vonhof, voorzitter van

MKB Nederland, is een selfmade man, anno nu

directeur-eigenaar van een groot schoonmaakbedrijf.

Hij is bijna 25 jaar geleden begonnen als

8 | zenronline.eu


‘VNO-NCW is er voor de ondernemingen,

MKB-Nederland is er voor de ondernemers’

Jacco Vonhof, voorzitter MKB Nederland

glazenwasser met niet meer dan een busje, een

ladder en een emmer. Vanuit zijn ervaring en zijn

functie als voorzitter van MKB Nederland zal hij de

aanwezigen tijdens Branchedag informeren over

de kansen en bedreigingen in 2020.

Tijdens de Romazo Branchedag wordt ook weer

de Zonvakker van het Jaar bekendgemaakt. “Er

wordt al veel gestemd op de genomineerden”,

aldus Jeroen de Roos. “Mocht u nog niet hebben

gestemd, dan roepen wij u vanuit Romazo op om

nog snel uw stem uit te brengen!”

Aanmelden

In september worden de uitnodigingen voor de

Romazo Branchedag aan de leden van Romazo

Professionals verstuurd en kan er alvast digitaal

worden ingeschreven. Deelname is gratis, maar

bedrijven moeten zich wel van tevoren inschrijven.

Ook niet-leden van Romazo Professionals zijn

van harte welkom tijdens de Branchedag. Bedrijven

die geen lid zijn van Romazo Professionals

kunnen zich aanmelden via info@romazo.nl en

ontvangen dan een uitnodiging.

Voorafgaand aan het openbare gedeelte hebben

zowel Romazo Fabrikanten en Leveranciers als

Romazo Professionals vanaf 10.00 uur ’s ochtends

hun eigen algemene ledenvergadering. Het

programma van de Romazo Branchedag begint

om 12.00 uur. ■

Tijdens de Branchedag van 2017 toonde Victor Mids aan

dat ook de klant kan worden gemindf*ckt.

Het programma van de

Romazo Branchedag 2019:

12.00-14.00 Lunch en bezoek aan de

stands van fabrikanten

en leveranciers

14.00-14.40 Discussie met panel en

met de zaal

14.40-15.15 Presentatie Boudewijn

Goedhart van Bouwkennis

15.15-16.00 Pauze en bezoek aan de

stands van fabrikanten

en leveranciers

16.00-16.20 Presentatie Jacco Vonhof,

voorzitter MKB Nederland

16.20-16.40 Verkiezing Zonvakker

van het jaar

16.40-17.25 Verrassende afsluiter

Jacco Vonhof, voorzitter van MKB Nederland, zal tijdens de Romazo Branchedag een voordracht houden.

(Bron: MKB Nederland, foto: Jeroen Poortvliet.)

17.25 Borrel en diner

zenronline.eu | 9


Tekst: Thijs Pubben Beeld: ROMA

ROMA DOET HET BIJZONDER GOED

DE GROEI IS BIJNA NIET BIJ TE HOUDEN

Wie het vorige voetbalseizoen wel eens op zaterdagavond op de ARD naar het Bundesliga-voetbal keek, kon de tv-reclames van ROMA voorbij

zien komen. Als je in Duitsland je reclames tijdens het voetbal uitzendt, behoor je tot de ‘grote jongens’. De tv-reclames van ROMA bewijzen dat

ROMA in thuisland Duitsland behoorlijk aan de weg timmert. Maar daar niet alleen. Onder de bezielende leiding van directeur ROMA Benelux BV

Toon van Osta doet ROMA het ook in België en Nederland bijzonder goed.

10 | zenronline.eu


Roma Benelux is ook in de crisis stevig blijven

groeien, maar de laatste jaren is de groei echt

stormachtig te noemen”, stelt Toon van Osta vast.

“Door het langdurig uitvallen van een belangrijke

medewerker hebben de binnendienstmedewerkers

op ons kantoor in Zevenbergen dit jaar

moeten vechten als leeuwen om de constante

orderstroom te verwerken. De positieve markt,

de mooie nazomer van 2018 en de mooie week in

februari van dit jaar hebben de omzet vanaf dag

één in 2019 naar ongekende hoogte gestuwd. De

regelmatig hoge temperaturen, hebben het vuurtje

nog verder opgestookt tot een storm die pas

sinds enkele weken iets is gaan liggen.”

‘In deze tijd vinden dealers ondersteuning bij

moeilijke opdrachten heel erg belangrijk’

In samenwerking met Ambiance Zonwering Van Brederode heeft ROMA recent rolluiken voor een spits toelopende

glazen façade geleverd.

Toon van Osta, directeur van ROMA Benelux BV.

Om al het werk aan te kunnen, wordt er door

ROMA Benelux koortsachtig gezocht naar versterking

voor de binnendienst op kantoor en naar een

buitendienstmedewerker voor Vlaams en zeker

ook voor Franstalig België. “Daar ligt nu nog veel

omzet die deels door ROMA Frankrijk wordt waargenomen

omdat wij nog geen bezoekcapaciteit

hebben”, constateert Van Osta met enige spijt in

zijn stem. “In dat deel van België is nog heel veel

te halen. Vooral het deel wat zich richt op Luxemburg

gaat als de brandweer! De ROMA producten

blijken er heel erg geliefd te zijn.”

Nieuwbouw

Om het aantal werkplekken en de overige

mogelijkheden in Zevenbergen verder uit te breiden,

bijvoorbeeld om klanten te ontvangen en

Het bestaande pand van ROMA in Zevenbergen.

Door grote drukte is de geplande nieuwbouw noodgedwongen uitgesteld.

demonstraties, trainingen en instructies te geven,

moet er nieuwbouw worden gepleegd. De grond

daarvoor is al eind 2018 aangekocht en ROMA

Benelux kan nu beschikken over een perceel van

bijna 6000 m². “De plannen liggen al klaar, maar

nu nog de realisatie”, verzucht Van Osta. “We

hebben dit project even moeten laten rusten,

omdat we de orderstroom en alles wat daarmee

samenhangt prioriteit hebben moeten geven.”

“Maar het volgend jaar moet alles klaar zijn,

want dan bestaat ROMA veertig jaar”, gaat

de directeur van ROMA Benelux verder. “Dan

is het in Duitsland en in alle ROMA vestigingen

in de rest van Europa groot feest.

ROMA oprichter Roland Thoma was 24 jaar

toen hij in een houten schuur begon met een

handjevol personeel. Nu is hij een van de drie

grootste producenten van rolluiken en u

zenronline.eu | 11


zonweringen in Europa!” In Duitsland heeft

ROMA zes fabrieken, een nieuwe in Frankrijk

wordt rond deze tijd in gebruik genomen, in

de Benelux heeft ROMA een vestiging in Zevenbergen.

“In Duitsland is nu even de rem op de

groei gezet”, constateert Toon van Osta. “Het

buitenland mag nog wel groeien. Dan hebben

we het over Frankrijk, Oostenrijk, Zwitserland en

de Benelux.”

Ook de export naar Scandinavië, Nieuw Zeeland

en Australië heeft ROMA op een laag pitje

moeten zetten omdat het bedrijf handen tekort

komt door het succes dat in de Benelux wordt

geboekt. “Klantenbezoeken, acquisitie plegen,

er is dit jaar door alle drukte nog nauwelijks

iets van gekomen”, verzucht Van Osta. “Wij

hopen op begrip van onze klanten. Een geluk

bij een ongeluk is dat veel van hen het niet zo

erg vinden om in deze tijd geen bezoek te krijgen,

omdat zij een voortdurende strijd moeten

leveren om hun handel gemonteerd te krijgen!”

Maar waar nodig staat ROMA Benelux natuurlijk

voor zijn klanten klaar, benadrukt Van Osta. “In

deze tijd vinden dealers ondersteuning bij moeilijke

opdrachten heel erg belangrijk. Wij ondersteunen

desgewenst bij bestellingen, maar ook

bij inmeten en montage. Belangrijk omdat we

samen met onze dealers veel bijzondere opdrachten

doen en niet alleen rechttoe-rechtaan werk.

In samenwerking met Ambiance Zonwering Van

Brederode hebben we recent bijvoorbeeld rolluiken

voor een spits toelopende glazen façade

geleverd. Het zijn projecten waarbij we enerzijds

ons vakmanschap en anderzijds de mogelijkheden

van ROMA rolluiken kunnen laten zien. Onze

service monteur Hans van Overveld heeft een

overvolle agenda, maar gelukkig kunnen we alle

servicevragen nog steeds goed beantwoorden.

Waar onze klanten het meest ondersteuning bij

nodig hebben, is toch nog steeds de buitenjaloezie.

Het ontbreekt nogal eens aan kennis en

ervaring met dit product. Belangrijk omdat je aan

heel veel dingen moet denken, zoals koofhoogte,

windzekering enzovoorts.”

“En natuurlijk maken ook wij weleens een fout”,

besluit Toon van Osta. “Kan gebeuren. Iedereen

maakt fouten. Belangrijk is hoe je ermee omgaat.

Wij vragen heel vaak om een film van de storing

te maken, zodat wij direct tot actie kunnen overgaan.

Dat bespaart veel tijd. Actie, daar los je

problemen mee op! We zetten stappen, maar we

moeten daar nog veel beter in worden. Zo proberen

we ons voortdurend verder te ontwikkelen en

te verbeteren.”

Recent is er een nieuwe hal gerealiseerd bij de hoofdvestiging van ROMA in Burgau.

12 | zenronline.eu


‘De positieve markt, de mooie nazomer

van 2018 en de mooie week in februari van dit jaar hebben de omzet

vanaf dag één in 2019 naar ongekende hoogte gestuwd’

ROMA,

een successtory

van bijna 40 jaar

Op zijn site brengt ROMA het met een kwinkslag:

er zijn tal van plaatsen in de wereld die meer

zonne-uren hebben dan Burgau in de Duitse

deelstaat Bayern, waar de hoofdzetel van ROMA

is gevestigd. Maar juist in Burgau zijn meer dan

14.000 zonnedagen ervaring met hoogwaardige

zonweringsystemen gebundeld.

ROMA profileert zich als een van de leidende Europese

merken voor zonweringsystemen, dat aan

zichzelf de hoogste normen oplegt voor wat betreft

de functionaliteit, het uitzien en de duurzaamheid

van zijn producten. Als middelgroot bedrijf

noemt ROMA als zijn belangrijkste inzicht van de

afgelopen 39 jaar: Wonen begint voor het raam!

Het maakt voor ROMA niet uit wat de behoefte is:

’s morgens de zon binnenlaten, ’s avonds nieuwsgierige

blikken weren, de zonnewarmte weren in de

warme seizoenen of isoleren en de koude buitenen

de warmte binnenhouden als het buiten koud

is, het bedrijf claimt voor elke situatie een passend

product te hebben. Met de rolluiken, buitenjaloezieën

en screens van ROMA hebben eindgebruikers

de mogelijkheid binnenklimaat, licht en privacy

naar eigen wens te regelen, want rolluiken en/of

zonwering zijn daarvoor volgens ROMA het meest

geschikte instrument.

• Meer dan 1300 medewerkers.

• Drie systemen: rolluiken, buitenjaloezieën

en screens (plus afgeleide producten,

zoals garagepoorten).

• Acht vestigingen (de vestiging in Frankrijk

wordt elk moment operationeel).

• Opgericht in 1980.

Ook een goed

product moet

verkocht worden

ROMA besteedt traditioneel veel aandacht

aan de kwaliteit van zijn producten. Een goede

promotie moet ervoor zorgen dat die kwaliteiten

onder de aandacht van de eindgebruikers

worden gebracht. Om zijn CDL Comfort

& Design lamel voor buitenjaloezieën op de

Duitse thuismarkt te promoten, heeft ROMA

in 2018 de online-spot Catwalk laten maken.

ROMA heeft er in 2018 een Red Dot Award

mee gewonnen en in 2019 heeft de spot ook

nog eens in twee categorieën de German

Brand Award 2019 gekregen: winnaar in de

categorie ‘Excellence in Brand Strategy and

Creation – Brand Communication – Movies,

Commercials & Virals’ en een speciale vermelding

in de categorie ‘Excellence in Brand Strategy

and Creation – Lighthouse Project of the

Year’. De prijzen zijn een waardering voor

succesvolle merken met een consequent doorgevoerde

merkenstrategie.

In het spotje Catwalk probeert een vrouw

diverse outfits aan, terwijl haar privacy wordt

bewaakt door een ROMA buitenjaloezie met

CDL-lamellen. Door de lamellenoverlapping en

speciale geleiderails is inkijk zelfs ’s nachts bij

een helverlichte binnenruimte niet mogelijk.

Still uit de prijswinnende online-spot.

De spot Catwalk is gemaakt door communicatiebureau

Baschnegger Ammann Partner

uit Dornbirn. Regisseur was Tim Löhr en

de productie was in handen van Zeitsprung

Commercial uit Düsseldorf. ■

zenronline.eu | 13


thema rolluiken

VAN BESCHERMING TOT ENERGIEBESPARING

ROLLUIKEN BIEDEN VEEL

MOGELIJKHEDEN

Rolluiken hebben tal van nuttige eigenschappen. Ze beschermen have en goed, voorkomen inkijken, dempen omgevingsgeluid,

verduisteren, weren de zon of besparen energie. Dat laatste gebeurt doordat tussen het gesloten

rolluik en het vensterglas een stilstaande, isolerende luchtlaag ontstaat. Die helpt in de winter om warmteverlies

te voorkomen en zorgt er in de zomer voor dat de temperatuur binnen niet zo snel oploopt. Onderzoek heeft aangetoond

dat rolluiken het energieverbruik met meer dan twintig procent kunnen terugbrengen.

(Collectie Roma.)

We moeten van het gas af en over op alternatieve energiebronnen. Maar

beter dan alternatieve energiebronnen is besparen en daarom is energiebesparing

tegenwoordig een hot item. Rolluiken kunnen daarbij helpen.

De meeste rolluiken vinden we in Nederland nog steeds beneden de grote

rivieren, al lijkt dat iets te veranderen. Maar dat gaat langzaam en in

Nederland boven de grote rivieren liggen dus nog steeds grote kansen voor

rolluik- en zonweringspecialisten. In het zuiden van Nederland en in België

blijft de markt voor zowel nieuwbouw als vervanging onveranderd groot.

Dit Thema Rolluiken getuigt van de verschillende uitvoeringen, kwaliteiten,

formaten en kleuren waarin rolluiken leverbaar zijn. Inbouw

hoort daar ook bij, in België en Duitsland gangbaar, maar in Nederland

is dat nog maar zelden het geval. De belangrijkste reden daarvoor is

nog steeds dat de muurdiktes in Nederland inbouw niet toelaten. Een

kentering voltrekt zich nog maar langzaam. Het wachten is op een inbouwrolluik

dat past binnen de dikte van een Nederlandse muur, met

voldoende isolatie en het serviceluik buiten, zodat de binnengevel

strak kan worden afgewerkt.

14 | zenronline.eu


thema rolluiken

Harol:

‘MEER VRAAG NAAR RAAM EN ROLLUIK IN ÉÉN’

Harol lanceert nieuwe opbouwrolluiken die

voldoen aan de strengste energienormen

Met de lancering van twee nieuwe opbouwmodellen, OB600 en

OB700, breidt Harol zijn assortiment rolluiken uit tot een totaalpakket,

afgestemd op de strenge Europese energienormen. Deze opbouwrolluiken

bieden niet alleen een hoge thermische isolatie (lager

E-peil) en veiligheid, maar ook installatiecomfort door een handige,

verborgen montage op het raam. “Een troef, nu steeds meer klanten

met een nieuwbouw- of renovatieproject naar ‘onzichtbaar comfort’

vragen”, stelt Joris Draelants, bij Harol onder andere verantwoordelijk

voor productontwikkeling.

OB600 en OB700: isolatie en comfort

“De opbouwrolluiken OB600 en OB700 – opvolgers van OB440 en

OB450 – lenen zich perfect voor energiezuinige woningen, zowel

nieuwbouw als renovatie”, gaat Draelants verder. “Zo voldoen ze

vlot aan de EPB-eisen met hun zeer sterke waardes voor luchtdichtheid

en thermische isolatie: U ≥ 0,62 W/m²K. De goede akoestische

isolatie – tot 39 dB – zorgt voor minder hinder van straatlawaai, terwijl

de geïntegreerde hor muggen en andere insecten buiten houdt.

Uiteraard verhogen de rolluiken ook de veiligheid en kunnen ze

een ruimte verduisteren wanneer nodig.”

OB600 heeft een afgeronde kast (165 x 175, 205 x 215 mm) en

OB700 een rechte kast (205 x 255, 245 x 255 mm). Op alle raamtypes

(pvc, alu, hout) laten de beide types zich middels clips snel en

eenvoudig monteren. Ook het onderhoud verloopt gemakkelijk via

een interne revisiemogelijkheid: bij OB600 is dit frontaal, bij OB700

is er de keuze tussen een frontale revisie (ideaal voor schuiframen)

of een revisie van onderuit. “Deze laatste optie is een bijkomende

troef van de OB700”, meent Draelants, “want door de revisie langs

onder kan de voorzijde volledig weggewerkt worden, waardoor het

rolluik langs binnen ook amper zichtbaar is.” Verder kan zowel de

Doorsnede opbouwrolluik OB600.

OB600 als de OB700 van een aluminium voorplaat met poedercoating

in alle kleuren worden voorzien, exact afgestemd op de kleur

van ramen en geleiders.

De volledig winddichte nieuwkomers OB600 en OB700 zijn volgens Harol

op alle vlakken flexibel. Zo kunnen consumenten kiezen uit alle types

motoren voor rolluiken (inclusief de ultrastille buismotor SilensioTM

met een softstart-, softstop-functie die het typische geluid van op elkaar

drukkende lamellen uitsluit) en alle lameltypes in pvc en aluminium

(waaronder ook de veiligheidslamel ALU42S en de thermische lamel

ALU42TH van Harol). De lamellen zijn bovendien in meer dan dertig

kleuren beschikbaar, waaronder ook het populaire zwart (type ALU42).

Rolluiken voor elk type woning

Met deze nieuwe rolluiken erbij heeft Harol een totaalassortiment in

huis, constateert Draelants. “Voor elk bouwtype hebben we een oplossing,

inclusief ‘weggewerkte’ rolluiken die voldoen aan de strenge

energienormen van vandaag. Zo is er ook nog het superisolerende voorbouwrolluik

VR1000 dat bij nieuwbouw voor het raam, tussen de spouw

wordt gemonteerd, waardoor er geen koudebrug ontstaat.”

“Eerder heeft Harol ook al het populaire opbouwrolluik OB910 ontwikkeld

dat met een U-waarde ≥ 0,50 W/m²K de allerhoogste thermische

isolatiewaarde haalt, onder meer doordat de kast volledig uit het isolatiemateriaal

Neopor bestaat”, gaat Joris Draelants verder. Door de

grootte van de kast (240 x 260, 270 x 260, 278 x 300, 338 x 300) kan de

OB910 echter niet in elke bouwsituatie worden geplaatst. “Dit wordt in

het Harol gamma nu mooi opgevuld door de nieuwkomers OB600 en

0B700 met compactere kastmaten, maar evenzeer topprestaties op het

vlak van thermische isolatie”, aldus Draelants.

Compleet aanbod

Met de instapmodellen OB600 en OB700 kan Harol nu een compleet

assortiment rolluiken aanbieden, stelt marketingmanager Isabelle Wintmolders

van Harol vast. “Rolluiken blijven populair dankzij hun vele

sterke troeven: ze zorgen voor een aangenaam binnenklimaat, isoleren,

verhogen het gevoel van veiligheid én dragen bij tot de akoestische

isolatie. Mensen willen optimaal genieten als ze thuis zijn en rolluiken

bieden voor veel consumenten het comfort dat ze wensen.”

“Wel merken we dat consumenten steeds vaker kiezen voor onzichtbaar

comfort”, vervolgt Isabelle Wintmolders. “Dankzij de hedendaagse

bouwstijl van ‘less is more’ is er een grote vraag naar rolluiken die zowel

langs de buitenkant als langs de binnenkant van de woning onzichtbaar

zijn. Opbouwrolluiken worden op de ramen gemonteerd en als een geheel

in de woning geplaatst. Daardoor sluiten alles perfect aan en wordt

de kast discreet in de buitengevel ingewerkt. Met deze nieuwkomers is

ons gamma nagenoeg compleet en gewapend tegen de allerhoogste

energienormen van de toekomst.” ■

zenronline.eu | 15


thema rolluiken

Rainbowsol:

‘ROLLUIKEN LIMITED

EDITION ÓÓK SUCCESVOL

IN SPARKLING BLACK’

“In het segment mini-rolluiken biedt Rainbowsol alweer enige tijd

succesvol de rolluiklijn Limited Edition aan, onder andere in de gewilde

kleur Stargrey, RAL 9007 structuur”, vertelt Robert Bosch van

Rainbowsol. “Dit rolluik hebben we ontwikkeld om de lijn Limited

Edition producten te completeren die zijn uitgevoerd in een exclusieve

structuurlak in antracietgrijs, Stargrey en onze nieuwe kleur

Sparkling Black.”

De Limited Edition rolluiken onderscheiden zich volgens Bosch doordat

de drie exclusieve structuurlakken op een heel zware, geëxtrudeerde

driedelige kast en bijpassende geleiders met borstels worden

toegepast, gecombineerd met drie exclusieve lamellen in speciale,

bijpassende kleuren. De rolluikkasten in de Limited Edition serie

zijn zowel in een afgeschuinde als in een ronde uitvoering leverbaar.

“Superieure kwaliteit en uitstraling die het, ondanks het iets hogere

prijsniveau, goed doet in het assortiment”, aldus Bosch.

Verbeteringen

Vanaf dit seizoen heeft Rainbowsol een aantal verbeteringen in zijn

rolluikenaanbod doorgevoerd. De basislamel voor het type Populair

is de MY 442. Daarnaast is de HK 842 (RS 42) van heroal in het assortiment

opgenomen. “Voor alle rolluiken van Rainbowsol wordt onze

rolluikkast met gepatenteerde scharnierverbinding toegepast”, licht

Bosch toe. “Die is niet alleen fraai is om te zien, maar vooral ook

erg montagevriendelijk omdat de voorkap in de bovenkap scharniert

en hierin ook direct blijft hangen. Daardoor zijn er ook geen extra

schroeven in de voorzijde van de kap meer nodig.”

Rainbowsol heeft naast de Limited Edition rolluiken nog vier types

rolluiken in zijn assortiment. Ze verschillen hoofdzakelijk door de

maximaal toepasbare breedte van het rolluik:

• Het basisrolluik Populair is uitgerust met de verbeterde

lamel MY 442 die tot 3,80 m breed kan worden toegepast.

De gerolvormde, op 45° afgeschuinde kast is leverbaar in tien

kleuren, in de kastmaten 150, 165, 180 en 205 mm.

• Het heroal HK 842 (RS 42) rolluik dat tot een breedte van 3,60 m

gaat. Ook bij deze rolluiken is weer dezelfde kastkeuze mogelijk.

De lamellen zijn leverbaar in acht kleuren.

• Het Mini E rolluik (RS 38) met een pantser uit heroal RS 38

(Mini E) lamellen, leverbaar in negen kleuren. De maximale

breedte van het RS 38 rolluik is 3,80 m. Alle minirolluiken kunnen

optioneel worden uitgevoerd met een ronde kast en eventueel

dito geleiders. Ronde kasten zijn uitsluitend leverbaar in de

kastmaten165 en 205 mm.

• Het Jumbo rolluik voor de grotere oppervlaktes en voor

rolpoorten. Het heeft een kast van 255 of 300 mm en is

leverbaar in zeven kleuren. De speciale, extra stevige geleiders

zijn 85 mm breed, in plaats van de gebruikelijk 53 mm.

De stevige en stabiele lamel heeft een dekbreedte van 55 mm

en is leverbaar in zes kleuren.

16 | zenronline.eu


thema rolluiken

Luxaflex ® Rolluiken:

‘INBRAAKWEREND, ISOLEREND, IDEAAL!’

“Luxaflex ® Rolluiken werken inbraakvertragend en zorgen voor een goede

warmte- en geluidsisolatie”, constateert Tim Vermeeren van Luxaflex

Nederland. “Zij bieden een uitstekende bescherming tegen zon in de

zomer en een prima isolatie in de winter.” De voorbouwkast wordt tegen

de muur of tegen het kozijn geplaatst. Als het rolluik is neergelaten,

ontstaat een afgesloten ruimte met stilstaande lucht. Daardoor vindt er

nagenoeg geen warmteoverdracht plaats. “Zo wordt de warmte-isolatie

van het gebouw duidelijk verbeterd en wordt aanzienlijk op stookkosten

bespaard”, constateert Vermeeren. Bijkomend voordeel: bij volledig

gesloten rolluiken wordt de geluidsoverdracht dusdanig gereduceerd,

dat dit bijdraagt aan een comfortabel woon- en werkklimaat.

Voor het rolluik model LO 38 kan Luxaflex optioneel een halfronde

omkasting leveren. Zowel voor lamellen als kast is er een ruime selectie

kleuren leverbaar. “De LO 38 is een compact maar degelijk rolluik

en ook in gebieden met een hoge windbelasting een veilige oplossing”,

stelt Vermeeren. “Door de uitstekende windbelastingswaarde

– weerstandsklasse 4 voor elementbreedten tot 2,6 m – is dit type rolluik

ook onder die omstandigheden prima toepasbaar.”

De LO 55 is volgens Vermeeren uitermate geschikt voor grotere overspanningen

en hoogtes. “Dit type is ook te gebruiken als roldeur

voor bijvoorbeeld garages, etalages of toegangspuien van winkels

of restaurants.” Door de optionele afrolbeveiliging – bij toepassing

als loopdeurafsluiting zelfs verplicht – biedt dit rolluik naast een goede

afsluiting ook de nodige veiligheid voor de gebruiker. De windbelastingswaarde

– weerstandsklasse 5 voor elementbreedten tot

2,7 m – is zelf nog een stukje hoger dan bij de LO 38. u

zenronline.eu | 17


thema rolluiken

Sunmaster:

‘FORSE UITBREIDING ROLLUIKPROGRAMMA

SUNMASTER NEDERLAND BV’

Sunmaster heeft met de uitbreiding van zijn bedrijfspand ook de rolluikafdeling

ambitieus opgewaardeerd, vertelt marketingmanager Lilly

Thiescheffer. Ook is het rolluikenprogramma van Sunmaster fors uitgebreid.

Het begint ermee dat aan het populaire RollBasic programma – het

huismerk van Sunmaster – twee nieuwe lamelkleuren zijn toegevoegd,

namelijk Quartsgrijs en Naturel. Met de reeds in het programma opgenomen

kleuren kunnen er nu dus in totaal vijftien kleurcombinaties worden

gemaakt.

Naast het eigen rolluikprogramma voert Sunmaster ook gerenommeerde

merken als heroal en ALUKON. In het ALUKON programma is de uitbreiding

nog forser, aldus Lilly Thiescheffer. “Sunmaster en ALUKON maken

het de klanten van Sunmaster nog gemakkelijker met het bestellen en

verkopen van de ALUKON rolluikproducten. Kon men het vorig jaar in het

assortiment gerolvormde kasten al kiezen uit maar liefst 13 standaardkleuren,

is dat aantal nu uitgebreid tot 37, en dat zonder meerprijs!”

Bij de extrusiekasten maakt Sunmaster het nog bonter, meent Lilly

Thiescheffer. “Hier kan zonder meerprijs worden gekozen uit dezelfde

range standaardkleuren als bij de rolvormkasten, maar kan daarnaast nu

ook nog eens worden gekozen voor glad, mat of structuur. Dit betekent

meer dan honderd kastkleurmogelijkheden!”

Gecombineerd met het royale aanbod lamelkleuren biedt dat de mogelijkheid

om bij Sunmaster uit meer dan 2500 mogelijke standaard kleurcombinaties

te kiezen! “Voor de eindgebruiker die binnen deze 2500

kleurencombinaties nog steeds niet vindt wat hij zoekt, zijn ook nog

eens alle niet-standaard RAL kleuren leverbaar, zij het dan wel tegen een

kleine meerprijs”, aldus Lilly Thiescheffer. “Wie wil weten welke kleuren

er allemaal standaard leverbaar zijn, kan contact opnemen met onze

afdeling Verkoop.”

Verano:

‘ROLLUIKEN ZIJN IN ZOMER ÉN WINTER

BELANGRIJK OM TE ISOLEREN’

“Het was opnieuw een warme zomer”, constateert marketingmedewerkster

Vera van den Hanenberg van Verano. “Een zomer die iedereen opnieuw

heeft doen beseffen hoe prettig het is als je een goed geïsoleerde

woning hebt! Met de naderende winter, blijft die behoefte natuurlijk

bestaan, om de koude buiten en de warmte binnen te houden. Rolluiken

zijn daarvoor een belangrijk middel. Door de inmiddels constante behoefte

aan isolatie vinden we het belangrijk dat onze partners de consument

met onze rolluikencollectie zo goed mogelijk kunnen bedienen.”

Verano ® collectie rolluiken

Momenteel bestaat de huidige collectie rolluiken van Verano ® uit het RV

40 en het RV 41 rolluik. “Het RV 40 rolluik is ons populairste rolluik”, constateert

Vera van den Hanenberg. “Het koppelt een gunstige prijs aan

een heel goede kwaliteit. Het rolluik beschikt over een dikke lamel voor

een zeer stevig pantser. Het RV 41 rolluik is een betaalbare oplossing en

vooral geschikt voor kleinere ramen.”

Vernieuwing

“We zijn bij Verano ® constant op zoek naar verbetering van het productaanbod,

het productieproces en onze producten”, gaat Vera van den

Hanenberg verder. “Zo hebben we bijvoorbeeld een nieuwe arreteermachine

besteld, waardoor we in de toekomst nog sneller, maar met eenzelfde

kwaliteit rolluiken kunnen gaan leveren. Daarnaast kunnen we

ook alvast verklappen dat we binnenkort een nieuw gamma rolluiken

gaan introduceren. Houd ons in de gaten, we vertellen er binnenkort snel

meer over!”

Kwaliteit en levertijd

De producten van Verano ® worden ontwikkeld en geproduceerd met oog

op kwaliteit en innovatie, benadrukt Vera van den Hanenberg. “De eigen

ontwikkeling en de productie op eigen bodem maken het mogelijk om

ook in het hoogseizoen snel te leveren en een hoge leverbetrouwbaarheid

te garanderen. Een gedegen samenwerking tussen fabrikant en

specialist is cruciaal in het gericht bedienen van de consument. Verano ®

hanteert daarom adviesverkoopprijzen en zorgt ervoor dat de specialist

een aantrekkelijke marge kan behalen.” u

18 | zenronline.eu


MAATWERK CONFECTIE VAN

ZONWERINGSTEXTIEL

UNIEKE

ISOLATIEKAST

DE MEEST STRAKKE

BUITENSCREEN

VAN DE MARKT

Improved Zip Technology

Geen ontsierende bobbels meer links en

rechts naast de zijgeleiders, dankzij een

nieuw ontwikkelde ritsband.

Visitex

ClickOn2

DANKZIJ 4 INNOVATIES

Strak en esthetisch aan het doek

gemonteerde onderlat, zonder

zichtbare lasnaad.

De unieke gepatenteerde ontwikkeling

ClickOn2 vermijdt afdruklijnen op het

doek en zorgt bovendien voor een snelle

doekmontage aan de oprolbuis.

THE ORIGINAL

Isolatiekastsysteem heroal IB Unique

Dankzij de voorgemonteerde isolatieeenheid

„Super-Z“ kan het opzetbare

isolatiekastsysteem heroal IB Unique gemakkelijk

en snel worden verwerkt, is het

extreem ruimtebesparend en heeft het de

beste isolatiewaarden, die boven de normen

van passieve huizen liggen.

Meer informatie hierover vindt u op

www.heroal.nl

Verkrijgbaar in drie verschillende

maten en twee isolatiewaarden

PARIJS

BATIMAT

04-08 NOV 2019

HAL 5A

STAND M033

Kan op alle gebruikelijke

aluminium en kunststof

raam- en deursystemen

worden gemonteerd

ZipFix

Nooit meer zichtbare horizontale afdruklijnen

op het doek. Handige montage dankzij de

unieke ZipFix Fastener Tool.

Maakt de toepassing van rolluiken

zonweringssystemen mogelijk

BELGIË

Dehemlaan 27

B-8900 Ieper

T +32 (0)57 22 12 21

info@sunconfex.be

DUITSLAND

Messerschmittstrasse 27

D-89343 Jettingen-Scheppach

T +49 (0)8225 958074 309

info@sunconfex.de

Kan als een binnen- en buitenversie

worden gemonteerd en in veel

verschillende wandentypen worden

geïntegreerd

ROLLUIKEN | ZONWERING | ROLDEUREN |

RAMEN | DEUREN | VLIESGEVELS | SERVICE


thema rolluiken

De rolluiken van VELUX kunnen door VELUX ACTIVE automatisch worden bestuurd.

VELUX:

‘AUTOMATISCHE NATUURLIJKE VENTILATIE

EN ROLLUIKEN VOOR DAKRAMEN HOUDEN

DE ZOLDER COMFORTABEL

“Om de temperatuur in huis aangenaam te houden, is het belangrijk

om tijdens warme dagen ramen en deuren gesloten te houden en

de zon tegen te houden voordat ze het glas van het raam bereikt”,

constateert Jolanda de Gooijer, Product Groep Manager bij VELUX

Nederland. “Het effectiefste is het dan om externe zonwering toe te

passen en de woning ’s avonds lekker door te luchten.”

Energiezuinige en milieuvriendelijke oplossing

Door een buitenzonwering of rolluik overdag gesloten te houden,

blijft de directe zonnewarmte buiten. “Wanneer het ‘s avonds buiten

afkoelt, doe je de zonwering weer naar boven en laat je het huis

doorluchten”, adviseert Jolanda de Gooijer. “Door ’s avonds ramen op

de begane grond en dakramen op zolder tegen elkaar open te zetten,

kan koele lucht binnenkomen en trekt de opstijgende warme lucht op

een natuurlijke manier door het dakraam weer naar buiten. Een dakraam

is dus erg effectief om gedurende de nacht de warmte uit de woning

te verdrijven.”

“Door overdag de rolluiken van een dakraam te sluiten, wordt tot wel

87% van de zonnewarmte geweerd”, gaat Jolanda de Gooijer verder.

“Zo voorkomen rolluiken overdag oververhitting en koelt de woning

middels zomernachtkoeling af naar een acceptabel temperatuurniveau.”

Automatische natuurlijke koeling

Met het VELUX ACTIVE systeem kan het klimaat binnenshuis automatisch

worden geregeld. Het kan worden gekoppeld aan een elektrisch

VELUX dakraam of rolluik om ze automatisch te openen of te sluiten

wanneer de sensoren dat aangeven. “VELUX ACTIVE with NETATMO

20 | zenronline.eu


thema rolluiken

kan geheel zelfstandig denken én handelen”, aldus Jolanda de Gooijer.

“Slimme klimaatsensoren monitoren temperatuur, luchtvochtigheid

en CO 2

-concentratie in huis en instrueren het systeem aan de

hand van lokale weersverwachtingen om de dakramen en rolluiken

te openen of te sluiten. Maar de bewoners kunnen via smartphone

of tablet ook nog altijd zelf opdrachten blijven geven. De meerprijs

van het VELUX ACTIVE systeem is nagenoeg gelijk aan de prijs van

een mobiele airco, met als voordeel dat het ACTIVE systeem het hele

jaar door voor extra gemak en comfort zorgt en geen of nauwelijks

elektriciteit verbruikt.” u

Met het VELUX ACTIVE systeem houden bewoners zelf controle over hun VELUX dakramen en rolluiken.

zenronline.eu | 21


thema rolluiken

ROMA:

‘ROLLUIKEN EN BUITENJALOEZIEËN VOOR FRANSE

BALKONS MET GEÏNTEGREERDE VALBEVEILIGING’

Een Frans balkon is een fraaie oplossing om voor meer licht en extra

ventilatie te zorgen. Maar aan een dergelijke oplossing is natuurlijk

ook een veiligheidsaspect gekoppeld, want er moet ook een valbeveiliging

worden voorzien. Meestal wordt dan voor een hekje gekozen,

maar ROMA heeft een oplossing van glas ontwikkeld.

na de montage van de extra geleider en rolluik of buitenjaloezie – en

eventueel stucwerk – worden geplaatst. Dat betekent dat – mocht

het onverhoopt ooit nodig zijn – de glasplaat gemakkelijk kan worden

gewisseld, zonder dat rolluik of buitenjaloezie hoeven te worden

gedemonteerd.

Door nieuwe regelgeving om opwarming in de zomer en warmteverlies

in de winter te voorkomen, zullen ook kozijnen met een Frans

balkon steeds vaker moeten worden voorzien van een rolluik, buitenjaloezie

of screen. Uiteraard heeft een specialist als ROMA daar

oplossingen voor. Bijzonder is dat ROMA in buitenjaloezieën en rolluiken

voor Franse balkons – zowel voorzet als inbouw (opbouw)

– een valbeveiliging van glas kan integreren. Om die te bevestigen,

wordt achter de productgeleider een extra, dikwandige aluminium

geleider geplaatst, waarin de glazen borstwering wordt bevestigd.

Afhankelijk van afmetingen en windbelastingen wordt die met tot

wel acht schroeven per meter bevestigd. De glazen borstwering kan

De uitvoering van het glas van de borstwering wordt bepaald door

afmetingen, windbelasting en of het een privé of een openbaar gebouw

is. Roma geeft de specificaties aan voor de montage en van het

te bestellen glas en levert een certificaat voor het geheel.

De maximale elementbreedte voor een ROMA rolluik of buitenjaloezie

met geïntegreerde glazen borstwering is 2400 mm. Het systeem

is direct leverbaar. Een screenzonwering met geïntegreerde borstwering

wordt begin 2020 geïntroduceerd. Omdat er ook steeds vaker

behoefte is aan insectenwering heeft ROMA een insectenrolhor direct

in het systeem geïntegreerd.

De geïntegreerde glazen borstwering van ROMA is leverbaar in combinatie met rolluiken of buitenjaloezieën voor in- of voorbouw.

22 | zenronline.eu


thema rolluiken

Winsol:

‘EEN 100% DRAADLOZE EN GROENE OPLOSSING

VOOR DE BEDIENING VAN VOORZETROLLUIKEN’

Winsol biedt een compleet assortiment rolluiken aan dat in drie categorieën

kan worden verdeeld. De eerste categorie zijn de bekende

voorzetrolluiken die tegen de gevel of in de dagopening van het raam

worden gemonteerd. Ze kunnen relatief gemakkelijk en snel, zonder

breekwerk worden geïnstalleerd en zijn daarom ook heel geschikt

voor renovatieprojecten.

Bij inbouwrolluiken wordt de kast in de spouwmuur boven een raam

of deur ingebouwd. De gevel wordt dus niet of nauwelijks ontsierd. De

kast is volledig afgesloten en de motor daarmee onbereikbaar voor indringers.

De inbouwrolluiken zijn geschikt voor nieuwbouw, maar ook

voor renovatie. Opbouwrolluiken zijn de derde categorie. De exact op

maat gemaakte, geïsoleerde kast ervan wordt tijdens de productie van

ramen of deuren bovenop de profielen gemonteerd.

gemonteerd. Die laadt de batterij op die de energie levert voor de motor

die het rolluik bedient. De batterij wordt weggewerkt in de rolluikkast

voor een discreet design. Weinig of geen zon is voor het systeem

geen probleem. De batterij heeft een lange stand-by tijd en laadt snel

weer op als er weer daglicht beschikbaar is.

Winsol noemt voor zijn voorzetrolluiken op zonne-energie de

bekende voordelen:

• Snelle plaatsing zonder breekwerk of boren omdat er geen

verbinding hoeft te worden gemaakt met het elektriciteitsnetwerk.

• Een oplossing die duurzaamheid en milieuvriendelijkheid koppelt

aan comfort. u

Voorzetrolluiken met zonnepaneel

Om hernieuwbare en duurzame energie te kunnen gebruiken, zonder

aan comfort in te boeten, heeft Winsol een voorzetrolluik op zonneenergie

ontwikkeld. Op de kast is discreet een klein en dun zonnepaneel

zenronline.eu | 23


Kwaliteit

zonder risico’s!

heroal RS38

www.vera.nl

Trotse partner van

De Hulst 19, 5807 EW Oostrum, +31 (0)478 581 486


thema rolluiken

Degalux:

‘MASSA IS KASSA MET SLECHTS VIJF

PRODUCTIEDAGEN’

“De vraag naar onze rolluiken groeit enorm door onze scherpe prijsstelling,

snelle en betrouwbare levertijden en de uitstekende kwaliteit van

onze producten”, zegt Willem-Jan Wijnbergen van Degalux. “Aan de

inkoopzijde hebben wij alle rolluikspecialisten gewoon ontzettend veel

te bieden!”, vult mededirecteur Niels Schotanus aan. Het succes blijkt

onder meer uit het feit dat Degalux het vorige jaar een tweede arretteermachine

in gebruik heeft genomen om de sterk groeiende vraag

naar rolluiken op te vangen. Via de online orderportal kunnen de dealers

van Degalux aangeven wanneer ze welk product geleverd willen

krijgen. Klantvriendelijkheid en waar mogelijk, alles zoveel mogelijk

afstemmen op de wensen van de dealers is het streven van Wijnbergen

en Schotanus.

“Door een duidelijk afgebakend assortiment, in de belangrijkste kleuren,

kunnen we scherp inkopen en zeer scherpe prijzen bieden”, aldus Schotanus.

“We hebben de laatste jaren sterk ingezet op het leveren van kwaliteit,

en dan niet alleen wat betreft de producten, maar ook op het gebied

van verpakkingen. We vinden het heel belangrijk om onze producten

compleet, netjes en zonder schade bij onze klanten af te leveren.”

Voor rolluiken werkt Degalux inmiddels al ongeveer vijf jaar nauw samen

met BUILDING Shutter Systems, waarvan onderdelen en componenten

worden betrokken. “Het Belgische familiebedrijf is een fijn bedrijf

om mee samen te werken”, aldus Willem-Jan Wijnbergen van Degalux.

“Betrouwbaar, met korte levertijden en een uitstekend product.” u

zenronline.eu | 25


thema rolluiken

STOBAG:

‘VEILIGHEIDSVOUWLUIK SECURE FL1000’

STOBAG heeft met de Secure FL1000 een robuust veiligheidsvouwluik

van slagvaste aluminiumprofielen in het assortiment dat woningen

of bedrijfspanden effectief tegen inbraak, vandalisme en hagel- en

stormschade beschermt. “Het vouwluik is uniek door de vouwtechniek

en biedt de keuze uit verschillende lamelbreedtes en -vormen”,

aldus CEO Marcel Veeneman van STOBAG Northern Europe.

“De STOBAG Secure FL1000 kenmerkt zich door een compacte maatvoering

en kan deuren of ramen tot meer dan 10 m 2 beschermen”,

vervolgt Veeneman. “De maximale afmetingen van het rolluik zijn

3,50 x 3,00 meter.” Volgens Veeneman heeft de Secure FL1000 een

geraffineerde en massieve constructie met een aantal onderscheidende

voordelen:

• Veilige kettingaandrijving.

• Automatische vergrendeling op elke hoogte.

• Drie verschillende lamelbreedtes.

• Lage montagehoogte en compacte cassette.

• Probleemloze en tijdbesparende montage bij ramen en deuren,

zowel bij nieuwbouw als bij montage achteraf.

• De Secure FL1000 voldoet aan de veiligheidsklasse volgens

ENV 1627-1630.

26 | zenronline.eu


thema rolluiken

ALUKON:

‘KWALITEIT BIEDEN TEGEN EEN

CONCURRERENDE PRIJS’

ALUKON levert niet alleen zelf rolluiken. Buiten Duitsland worden andere

fabrikanten vooral van rolluikonderdelen en -componenten voorzien,

desgewenst onder private label. ALUKON heeft een breed assortiment,

aldus Hans Becks, salesmanager Benelux en Verenigd Koninkrijk van

ALUKON. “Neem bijvoorbeeld onze bijzonder geconstrueerde kasten

in een veelheid aan vormen en kleuren. ALUKON kiest voor een complexere

rolvorming van de kast, waarbij de extra profilering van het

inhaakgedeelte zorgt voor een stabiliteit die normaal alleen wordt gehaald

bij geëxtrudeerde kasten. Doordat de onderkap in de bovenkap

scharniert, is voor montage en demontage geen extra monteur nodig.”

De lamel M551 heeft een dekbreedte van 55 mm en kan als rolluik voor

een pui tot 13 m² oppervlak worden toegepast. Voor garagedeuren adviseert

ALUKON een maximaal oppervlak van 8 m². Voor grotere roldeuren

tot 20 m² bij een breedte van maximaal 6 m heeft ALUKON de T-77

lamel in veertien kleuren.

De kasten zijn in rechte, 45˚afgeschuinde, 20˚ afgeschuinde, halfronde

en stucwerkuitvoering leverbaar, zowel gerolvormd als geëxtrudeerd.

Daarnaast is een kwartronde gerolvormde kast leverbaar. Alle rolluikkasten

kunnen worden uitgerust met een ingebouwde rolhor. Een

voordeel van de extrusiekasten is behalve de grotere stabiliteit het

grotere aantal van dertig standaard RAL kleuren dat leverbaar is, in

zowel mat, glans als structuurlak.

ALUKON heeft ook een uitgebreid assortiment lamellen, met als meest

gevraagde de MY442. “ALUKON heeft met de MY442 de perfecte

combinatie van rolvorm, dikte van het bandmateriaal, vulschuim, lakkwaliteit

en kleurassortiment bereikt”, aldus Becks. Deze lamel heeft

een dekbreedte van 42 mm, gaat tot 4 m breed, tot een maximaal oppervlak

van 8,5 m² en is leverbaar in 28 standaardkleuren. Daaronder

de MY 442 in kwartsgrijs die vanwege stijgende omzetvolumes recent

aan het standaard assortiment is toegevoegd. Met hardschuim heet de

lamel MY442-H. In combinatie met de speciale verstevigde onderlijst,

geleiders en een geëxtrudeerde kast voldoet de H-lamel aan de vereisten

van een veiligheidsrolluik met inbraakvertraging klasse 2 volgens

DIN EN 13659.

T-77 lamel met kwartronde kast en verlichting.

Nieuw in 2019

Sinds 1 juni heeft ALUKON de twee nieuwe voorspronggeleiders

A 3-10-CR (artikelnummer 103100ff) en DF A 3-10-CR (1203100ff) in

het leveringsprogramma. Daarnaast zijn er naast het bestaande uitvulprofiel

van 20 mm twee nieuwe uitvulprofielen in 10 (artikelnummer

1150100ff) en 40 mm (1150400ff) leverbaar. Met deze profielen kan een

uitvulling van 10 tot 100 mm in stappen van 10 mm worden gerealiseerd.

“De uitvulprofielen kunnen als een soort legoblokjes in de geleider worden

geklikt”, aldus Becks. “Gemakkelijk en het ziet er netjes uit.” Zowel

geleiders als uitvulprofielen worden geleverd in het standaard kleurenassortiment

van dertig RAL kleuren, naar keuze in glans, mat of structuurlak.

Tegen meerprijs is iedere RAL kleur leverbaar. u

Kastvormen.

zenronline.eu | 27


Rolluiken

Voor jouw veiligheid en comfort

Standaardlamel BP42RS

rolt op in een uitzonderlijk kleine

kast (tot 3,6m breed)

Alle kleuren mogelijk

Verschillende

montagesituaties

Nieuwe kastafsluitende

onderlat

Anti-diestal veiligheidsveren

Uitgebreid gamma kastvormen

(90° - 45° - kwartrond)

www.building-shuttersystems.com


thema rolluiken

BUILDING Shutter Systems:

‘WAAROM ROLLUIKEN EIGENTIJDS BLIJVEN’

Ondanks de opkomst van zonwerende screens en de steeds strengere

regelgeving omtrent een comfortabel woonklimaat zijn rolluiken nog

steeds veelgevraagd, constateert men bij BUILDING Shutter Systems, dat

zowel screens als rolluiken produceert. “Rolluiken zijn ‘nieuwerwets’ en

dus nog lang geen verleden tijd”, aldus CEO Thibaut Suys. “Comfort en

veiligheid zijn vaak de belangrijkste redenen om voor rolluiken te kiezen.

Rolluiken houden in de zomer overtollige warmte buiten en beperken de

energiekosten in de winter. Ook komen ze de privacy, inbraakwerendheid

en de beperking van de geluidshinder ten goede.”

Google assistent

Rolluiken kunnen elektrisch worden aangestuurd en bediend met een

schakelaar, afstandsbediening of smartphone. Met de app-bediening kan

een rolluik ook op afstand worden gemonitord en bestuurd en kunnen

(week)scenario’s of een timerfunctie worden geprogrammeerd.

Sinds kort is de TaHoma app van Somfy compatibel met Google Assistent

en met Alexa, de spraakassistent van Amazon. “Dankzij deze spraakbesturing

stuurt de eindgebruiker gemakkelijk zijn rolluiken of screens aan”,

aldus Suys. “Je gebruikt het wekwoord van de speaker, gevolgd door het

triggerwoord van het TaHoma scenario dat je wilt activeren. Zo kan een

simpele ‘Goodnight’ ervoor zorgen dat de rolluiken dichtgaan en de lichten

worden uitgeschakeld!”

Aluminium

Voor rolluiken wordt steeds vaker voor aluminium lamellen gekozen.

Volgeschuimde aluminium lamellen zijn kwalitatief sterk en kunnen een

grote breedte overbruggen. Het BP42RS lamel van BUILDING Shutter

Systems kan tot 3,6 m breed. Voor extra brede rolluiken heeft BUILDING

de BP55RS lamel. Ze haalt een breedte van 4,5 m en een maximale oppervlakte

van 12 m 2 .

Design

“Met de jaren is de vormgeving van een rolluik steeds belangrijker geworden”,

constateert Suys. “Bijvoorbeeld met een nieuwe onderlat die

in de kast verdwijnt en zorgt voor een strakke look en meer doorkijk.

Wat volgens ons echter doorslaggevend blijkt op vlak van design, is het

kleurenaanbod. Als enige producent in België poederlakken wij ook het

rolluikpantser in alle RAL kleuren. De eindconsument kan kiezen voor

één, uniforme kleur voor blad, geleiders, kast en onderlat die perfect

matcht met de stijl van zijn woning. Het lakwerk gebeurt in eigen beheer,

in onze volautomatische en 100% groene lakkerij. Dat geeft ons

als producent de luxe om snel en flexibel te anticiperen op de binnenkomende

bestellingen.”

Future proof

“Rolluiken zijn dus nog lang geen verleden tijd”, besluit Thibaut Suys.

“Net als bij ons gamma zonwering, zetten we bij rolluiken continu in

op vernieuwing. Op die manier blijven onze rolluiken ‘future proof’ en

hoeven ze niet onder te doen voor alternatieven in de markt.” u

Rolluiken van BUILDING kunnen ook met zonne-energie worden aangedreven.

Bijkomend voordeel is dat rolluik dan draadloos is en kap- en breekwerk bij de

montage wordt voorkomen.

zenronline.eu | 29


thema rolluiken

Vera Venray:

‘ROLLUIKEN ZONDER RISICO’S ZIJN BETER VOOR

DE DEALER EN VOOR DE EINDGEBRUIKER’

Wie de weg kent in rolluikenland weet dat in het aanbod de vlag niet

altijd de lading dekt, merkt Michèl Willemse, directeur en eigenaar

van Vera in Venray op. “Dealers die kiezen voor rolluiken die zijn

samengesteld uit onderdelen van diverse merken, om ze vervolgens

te verkopen onder de naam van één van de bekende merken, lopen

een groot risico.”

“Je loopt daarmee het risico dat het rolluik dat je hebt verkocht niet

aan de verwachtingen voldoet”, vervolgt Willemse. “In het minst

slechte geval kun je dan keer op keer terug naar de eindgebruiker

om diens klachten op te lossen. In het ergste geval moet je de hele

order terugnemen, omdat de eindgebruiker erachter is gekomen dat

er geen 100% merkrolluik is gemonteerd! Naast een aanzienlijke kostenpost

resulteert dit ook in imagoschade die niet meer in euro’s is

uit te drukken.”

‘Size does matter’

Bij Vera is de heroal RS38 lamel sinds jaar en dag de standaard. “Deze

aluminium lamel, voorheen bekend als Mini-E lamel, heeft een wanddikte

die 20% meer bedraagt dan de wanddikte van bijna alle gang-

Overleg met Willy Broeren (links). “Je kunt me elke dag een paar keer in de fabriek vinden”, aldus Michèl Willemse. “Fijn voor het contact met de medewerkers en goed om de

kwaliteit te waarborgen.”

30 | zenronline.eu


thema rolluiken

‘We vertalen ons inkoopvoordeel

naar de klant in een overzichtelijk

aanbod, tegen een scherpe prijs’

bare andere merken in de Nederlandse markt”, aldus Willemse. “De

RS38 lamel is daarmee één van de betrouwbaarste mini-lamellen, ook

voor grotere breedtes.” Willemse trekt de lijn door naar de heroal

RS55 SL lamel. “Dat is de spreekwoordelijke grote broer van de

RS38 lamel. SL staat voor Safe Light. We voeren hem al drie jaar, als

standaard naast de RS38, wederom vanwege zijn solide wanddikte.

Heroal bezuinigt namelijk niet op aluminium. Waar de normale RS55

lamel al een wanddikte van 0,36 mm heeft, topt de SL-versie dat met

maar liefst 0,43 mm. We kunnen de RS55 SL daarom inzetten als rolluik-

en als roldeurlamel. Size does matter, heet het hier.”

Zeker 90% van de markt af te dekken met twee lameltypes

Met alleen al deze twee typen heroal lamellen kan Willemse met

Vera zeker 90% van de behoefte van de klanten afdekken. “Dat maakt

het werken overzichtelijk. Tevens genieten onze klanten van ons inkoopvoordeel

omdat wij tot de grootste Nederlandse afnemers van

heroal behoren. Dat vertalen we naar de klant in een overzichtelijk

aanbod tegen scherpe prijzen. Voor wie specifieke wensen heeft die

niet kunnen worden ingevuld met de RS38 of RS55 SL wijken we simpel

en snel uit naar één van de andere mooie oplossingen uit de stal van

heroal. Of de vraag nu betrekking heeft op een zo klein mogelijke

oproldiameter of een zo zwaar mogelijke beveiligingsgraad: we vullen

dat in. En dat uiteraard tegen normale prijzen!”

Een origineel product herken je meteen

Vera assembleert en verkoopt dus 100% heroal rolluiken. Hoe weet

een dealer dat hij een product heeft gekregen dat inderdaad tot

in de kleine details van heroal afkomstig is? Willemse: “Allereerst

heeft hij ons woord. Wie Vera kent, weet dat dat het allerbelangrijkste

argument is. Daarnaast is het zo dat heroal ons het inpakkarton

levert met hun logo erop, dat is het visuele bewijs dat wij als

partner van heroal optreden. Belangrijk voor de dealer, maar nog

belangrijker voor de consument, die ziet dat het gekozen merk op

de doos vermeld staat.”

Vera hecht dermate veel belang aan de kwaliteit van zijn rolluiken,

dat niet alleen de keuze voor heroal bepalend is. Van inkoper, zager

tot en met assembleur, iedere medewerker in de Venrayse fabriek

is zich bewust van het product dat aan de klant geleverd moet worden.

“De service en aandacht waarmee alles omringd wordt, is dan

ook heroal-waardig”, aldus Willemse. “Het is de optelsom aan factoren

die maakt dat je een legendarisch goed product in de markt

kunt zetten. Zelfs het transport hebben we in eigen beheer, om

onze mooie producten in smetteloze staat bij onze klanten

te krijgen.” ■

Zien en voelen is geloven. Goede verkooptools voor de dealers maken de verkoop gemakkelijker.

zenronline.eu | 31


Tekst: Piet Willemsen Beeld: BUILDING Shutter Systems

BUILDING SHUTTER SYSTEMS ZET IN OP BEIDE

ROLLUIKEN VERSUS SCREENS

“We vergelijken de keuze tussen rolluiken en screens al eens graag met een voetbalderby”, stelt CEO Thibaut Suys van BUILDING Shutter

Systems. “Veelal is het een beladen keuze tussen twee producten die au fond veel gemeenschappelijk hebben, maar waarbij het voordeel

van het ene vaak het nadeel van het andere is.” Voetballegende Johan Cruijff kon het niet beter zeggen: ‘ieder nadeel heb z’n voordeel’.

Dat rolluiken en screens complementair zijn binnen hun marktsegment, hebben ze bij BUILDING Shutter Systems goed begrepen. “We

trekken dan ook de kaart van beide producten om op uiteenlopende vragen een antwoord te kunnen bieden”, aldus Suys.

Er is uiteraard geen exacte gelijkenis met een voetbalderby,

maar kiezen tussen doekzonwering en

rolluiken kan een consument in tweestrijd brengen,

constateert Suys. “Zeker tegenwoordig, waarbij de

sneeuw ons in de winter al eens vaker tot aan de

enkels komt, terwijl we in de zomer frequent gebukt

gaan onder de hitte. Kies je voor het comfort dan

niet beter voor een rolluik, waarmee de warmte

binnen kan worden gehouden tijdens de koude

winter? Of toch screens, om de woning te beschermen

tegen oververhitting in de zomermaanden?”

tingen. Aangestuurd met de Somfy motor van 10

Nm, haalt hij een oppervlakte tot 12 m², met een

maximum breedte van 4,5 m.”

BUILDING Shutter Systems speelt als producent

van rolluiken al decennia lang in eerste klasse stelt

Suys tevreden vast. “Met de jaren is de vormgeving

van het rolluik steeds belangrijker geworden. Wat

evenwel doorslaggevend blijkt op vlak van design,

is het kleurenaanbod. Als enige producent in

België poederlakken wij ook het rolluikblad in

alle RAL kleuren. Het biedt de eindconsument de

mogelijkheid om een uniforme kleur voor pantser,

geleiders, kast en onderlat te kiezen die perfect

matcht met de stijl van zijn woning.”

Het lakwerk gebeurt in eigen beheer, in de volautomatische

en 100% groene lakkerij, waarover

Z&R bij de ingebruikname in het najaar van 2015

uitgebreid heeft bericht. Dat biedt BUILDING Shutter

Systems de mogelijkheid om snel en flexibel

te anticiperen op binnenkomende bestellingen.

Het gaat om een brandend actueel thema, met

jongeren die wekelijks spijbelen om met duizenden

te verzamelen voor marsen voor een beter klimaat.

“Het is een optimistische vaststelling dat BUILDING

Shutter Systems een klein steentje bijdraagt ten

goede, met duurzame en energiezuinige oplossingen

die een sterke verdediging opstellen tegen het

veranderende klimaat”, aldus Suys.

‘Eersteklasser in rolluiken, toonaangevend

in screens’

“Screens worden bovenal gekozen omwille van

hun strakke design en brede waaier aan uitvoeringsmogelijkheden,”

meent Thibaut Suys. “Onder

de merknaam Lockscreen ® , bieden wij een

compleet gamma buitenzonwering aan. Vooral de

afwerking van het screendoek is opmerkelijk. De

onderlat is esthetisch en strak aan het doek bevestigd,

zonder zichtbare lasnaad.”

BUILDING Shutter Systems beschouwt zijn nieuwe,

op zonne-energie aangestuurde voorbouwscreen

als een mooie aanvulling op het gamma van het

bedrijf. “Het is een innovatie die zonder dat er

kap- en breekwerk aan te pas komt, kan worden

geïnstalleerd”, aldus Suys. “Deze Lockscreen ®

FRONT Solar is niet alleen uniek in design, maar

evengoed uniek op het vlak van haalbare afme-

CEO Thibaut Suys van BUILDING Shutter Systems.

32 | zenronline.eu


Rolluiken of screens

BUILDING Shutter Systems noemt een aantal

aandachtspunten in de vergelijking tussen

rolluiken en screens die kunnen helpen om de

keuze voor een van beide systemen te bepalen:

• Zonwerende screens zetten energieverslindende

airco-systemen buitenspel en zorgen

voor een aangenaam binnenklimaat. Maar

ook rolluiken bieden thermische isolatie, ze

weren niet alleen de felle zon, maar dragen

in de koude seizoenen sterk bij tot het

vasthouden van de warmte in huis of gebouw.

• De markt evolueert steeds verder naar

nieuwe, duurzame oplossingen. Denk

bijvoorbeeld aan de aandrijving van rolluiken

en screens middels zonne-energie.

Op grond daarvan durft BUILDING Shutter

Systems te stellen dat beide producten

scoren op vlak van energieprestatie.

• Ook voor wat betreft het wooncomfort

scoren beide systemen voordelen. Ze zijn alle

twee eenvoudig in gebruik en bediening,

bieden de nodige privacy en zorgen

bovenal voor een aangenaam en comfor-

tabel binnenklimaat.

• Als het gaat om het veiligheidsgevoel staan

rolluiken op voorsprong. Door de vaste

‘Screens worden bovenal gekozen omwille

van hun strakke design en brede waaier aan

uitvoeringsmogelijkheden’

afsluiting van ramen en deuren worden

ongewenste bezoekers afgeschrikt. Externe

doekzonwering kan op dat gebied weinig

punten scoren.

• Het behoud van doorzicht is een groot

voordeel van screens, waardoor het zicht

naar buiten bewaard blijft.

• Screens worden ook vaak gekozen omwille

van hun strakke design en de brede waaier

aan uitvoeringsmogelijkheden. Overigens

bieden rolluiken in dat opzicht ook

steeds meer mogelijkheden, bijvoorbeeld

door de mogelijkheid om kast, geleiders,

pantser en onderlat in dezelfde of een kleur

naar wens te poedercoaten of door de

onderlat in de kast te laten verdwijnen.

“Deze opsomming maakt duidelijk dat tegenover

ieder nadeel dat het ene product heeft ten

opzichte van het andere ook een voordeel staat”,

concludeert Thibaut Suys. “Daarmee hebben we

ons punt gescoord: ‘ieder nadeel heb z’n voordeel’,

of omgekeerd natuurlijk. De keuze tussen rolluiken

of screens is niet zelden subjectief of met de paplepel

ingegeven. Net zoals je fan bent van een voetbalploeg

omdat jouw vader dat is, zo kan er een

voorkeur voor rolluiken zijn omdat die er vroeger

thuis ook al waren! En voor degenen die echt niet

kunnen kiezen, is nog altijd een compromis mogelijk:

verduisterende rolluiken voor de slaapkamers

en zonwerende screens die het zicht naar buiten

niet belemmeren voor de woonvertrekken. We

fluiten dus af met een gelijkspel!” ■

Rolluiken isoleren, verduisteren en vergroten het veiligheidsgevoel.

zenronline.eu | 33


Tekst: VELUX, Thijs Pubben

Beeld: VELUX Nederland

VELUX LUIDT DE NOODKLOK OVER DAGLICHTTOETREDING

‘NIEUWE ENERGIEWETGEVING RISKEERT

ONGEZONDE NIEUWBOUW’

Van meerdere kanten is er kritiek geuit op bepaalde aspecten van de plannen om onze gebouwde omgeving te verduurzamen. Een

van de bezwaren is dat de daglichttoetreding in woningen erdoor in de knel kan komen. Een van de criticasters is VELUX, dat zich

profileert als specialist in daglichtsystemen. Maar ook de zonweringbranche zou zich in deze discussie moeten mengen. De positieve

aspecten van daglicht mogen niet worden onderschat en zonwering of rolluiken kunnen ervoor zorgen dat voldoende licht wordt

toegelaten, terwijl warmte – of eventueel koude – worden geweerd.

De inzet van het huidige kabinet om de

gebouwde omgeving te verduurzamen kan leiden

tot woningen waarin het ongezond en onprettig

wonen is als er geen balans wordt aangebracht

tussen energieprestaties en eisen ten gunste van

de gezondheid van bewoners in gebouwen. De

eisen die de gezondheidskwaliteit voor mensen

in gebouwen moeten waarborgen, liggen op

de absolute ondergrens, stelt VELUX Nederland

in een position paper die begin juli aan Tweede

Kamerleden is aangeboden.

In 2021 treedt de Omgevingswet in werking

en daarmee wordt alle regelgeving omtrent de

gebouwde omgeving vernieuwd. Al een half jaar

eerder treden de nieuwe BENG-normen voor

Bijna Energieneutrale Gebouwen in werking.

De politiek lijkt bij het formuleren van de Omgevingswet

(Besluit Bouwwerken Leefomgeving)

aan tunnelvisie te leiden en zich teveel te laten

leiden door het energievraagstuk. “Uit de huidige

daglichtnormen spreekt geen enkele ambitie om

woningen te voorzien van voldoende daglicht”,

zegt manager Public Affairs Marcel Vreeken van

VELUX Nederland. “De politiek kiest ervoor om

zich te richten op duurzaamheid en de eisen van

de energietransitie, waarbij de leefbaarheid van

gebouwen een lagere prioriteit lijkt te hebben.”

In het huidige voorstel van het kabinet blijft de

daglichtnorm een halve vierkante meter per

woonruimte. Die norm zal volgens Vreeken in

de toekomst ontoereikend blijken: “Er dreigt een

situatie te ontstaan waarin we woningen afrekenen

op slechts één aspect – energiebesparing –

terwijl we vergeten dat gebouwen ook gewoon

een comfortabel onderdak moeten bieden.

Vanuit Europa staat in de in juli 2018 gepubliceerde

Energy Performance Building Directive

(EPBD III) het belang beschreven van een gezond

binnenklimaat in energiezuinige nieuwbouw.

Daarnaast is er ook een geheel nieuwe Europese

bepalingsmethode voor daglicht gepubliceerd

(NEN EN 17037), waarmee daglicht kwalitatief

kan worden berekend. Deze norm zal mogelijk

34 | zenronline.eu


‘De eisen die de gezondheidskwaliteit voor mensen in gebouwen moeten

waarborgen, liggen op de absolute ondergrens’

in 2021 worden aangewezen en is een natuurlijk

moment om kwalitatieve eisen voor de toepassing

van daglicht in regelgeving vast te leggen.

Hiermee kan worden voorkomen dat daglichtvoorziening

het kind van de rekening worden om

de energieprestatie-eisen te behalen.”

Daglicht belangrijk voor gezondheid

Daglicht is belangrijk voor de fysieke en mentale

gezondheid van mensen. In de position paper

haalt VELUX Nederland wetenschappelijk onderzoek

aan waaruit blijkt dat daglicht onder andere

een positieve rol speelt bij arbeidsproductiviteit,

schoolprestaties, herstel van ziekte en de mentale

gezondheid van mensen.

• Natuurlijk licht en gezondheid – Natuurlijk

licht is essentieel voor de gezondheid van de

mens. Het zorgt ervoor dat onze biologische klok

goed staat afgesteld. Verder verhoogt daglicht

de alertheid en productiviteit. Ruimtes met een

gebrek aan natuurlijk licht kunnen leiden tot

meer vermoeidheid, stress en hart- en vaatziekten

en tot een slechter humeur. Een vitamine

D-tekort door te weinig zonlicht kan leiden tot

een verhoogde kwetsbaarheid voor ziektes.

Daarnaast is natuurlijk licht om tal van andere

redenen belangrijk voor de gezondheid van

mensen. Zo draagt het bij aan het voorkomen

van ademhalingsziektes als astma, en vermindert

het de effecten van Seasonal Affective Disorder,

beter bekend als winterdepressie. Patiënten in

ziekenhuizen hebben een comfortabeler verblijf

als er voldoende daglicht is en mogen sneller naar

huis dan patiënten in ziekenhuizen die relatief

donker zijn.

• Productiviteit – Een betere toetreding van

daglicht leidt tot een groei van de arbeidsproductiviteit

die kan oplopen tot 15%. Bovendien

zorgt meer zonlicht voor een grotere tevredenheid

onder werknemers. Daglicht komt ook de

leerprestaties van scholieren en studenten ten

goede: scholieren in goed verlichte klaslokalen

scoren 7% tot 18% hoger op gestandaardiseerde

toetsen dan leerlingen in slecht verlichte klaslo-

kalen. Overigens komt niet alleen daglicht, maar

ook uitzicht op natuur de productiviteit van werknemers

en de leerprestaties van leerlingen ten

goede.

Daglicht bevordert het prestatievermogen.

Bovendien is een gebrek aan daglicht volgens

de Healthy Homes Barometer van 2018 één

van de vier hoofdoorzaken van een ongezonde

leefomgeving. Onder andere het ontstaan van

schimmels en de daarbij behorende allergieën en

ziektes spelen daarin een rol. “De Nederlandse

wet schrijft op dit moment slechts een halve vierkante

meter door daglicht verlicht oppervlak per

woonruimte voor”, constateert Vreeken. “Dat

komt neer op een niveau tussen de 58 en 144

lux aan natuurlijk licht. Wetenschappelijke literatuur

erkent in brede kring dat mensen een minimaal

lichtniveau van 300 lux – verlichtingsniveau

– nodig hebben om visuele taken uit te voeren.”

Minimale interpretatie

De Nederlandse wetgever heeft bij het formuleren

van de reguleringen rekening moeten

houden met Europese richtlijnen. In de meest

recente aanbeveling van de Europese Commissie

worden lidstaten onder andere opgeroepen

om in hun wetgeving rekening te houden met de

gezondheid en comfort van woningen. Volgens

de Commissie hoort ‘natuurlijk licht’ daar ook bij.

“Nederland is altijd terecht trots geweest op de

kwaliteit van zijn woningen”, reageert Vreeken.

“Helaas kiest Nederland er nu voor om deze Europese

daglichtaanbeveling zo minimaal mogelijk te

interpreteren, waardoor de mogelijkheid bestaat

om woningen te realiseren waarbij het leefcomfort

in onze huizen kan dalen.” Vreeken vreest dat

Nederland hiermee achter gaat lopen vergeleken

met andere EU-lidstaten.

Energy

Performance

Building Directive

(EPBD) en ramen

Op 9 juli 2018 is de nieuwe Energy Performance

Building Directive (EPBD) in werking getreden.

Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als

utiliteitsbouw, geldt dat de vergunningaanvragen

vanaf 1 juli 2020 moeten voldoen aan de

eisen voor bijna energieneutrale gebouwen

(BENG). Die vloeien voort uit het Energieakkoord

voor duurzame groei en uit de Europese

richtlijn EPBD.

Binnen de EPBD worden ramen beschouwd als

een zwakke factor in de thermische schil van

een gebouw. Velen vinden dit om meerdere

redenen onterecht:

• Ramen laten daglicht binnen en dragen zo

gedurende het hele jaar bij aan een lager

energieverbruik voor verlichting.

• Door in de winter de zonnewarmte binnen

te laten, dragen ramen in de winter bij aan

een lager energieverbruik voor verwarming.

• In de zomer kunnen ramen de zomernachtkoelte

binnenlaten en zo de behoefte

aan airconditioning verminderen.

• Zonwering voor ramen draagt bij aan

het voorkomen van oververhitting. Daar

door wordt de koelbehoefte – bijvoorbeeld

door het gebruik van

airconditioning – verminderd.

Verantwoording – Dit artikel is gebaseerd op

een artikel en een position paper van VELUX

Nederland over het belang van daglichttoetreding,

verschenen in juli van dit jaar. Een en

ander is terug te vinden op pers.velux.nl. ■

zenronline.eu | 35


de pen

‘Vandaag de dag

is het profiel van

de klanten die de

zonweringspecialist in

zijn showroom ontvangt

anders dan enkele

jaren geleden’

36 | zenronline.eu


de pen

Dirk-Jan Kloppenborg,

Senior Area Manager Somfy

KEN JE KLANT, STEL VRAGEN!

Enige tijd geleden gingen mijn partner en ik in haar ‘boodschappenwagentje’ op zoek naar een nieuwe auto voor haar.

Bij de dealer werden we hartelijk begroet en de verkoper vroeg of hij ons helpen kon. “Ik zoek een nieuwe auto”, zei

mijn vriendin. De verkoper wierp een blik naar haar huidige auto en schaalde ons in voor een vergelijkbare auto, maar

dan nieuwer… Wauw! Met deze ervaring als uitgangspunt ben ik er eens op gaan letten en wat valt mij op: eigenlijk

werken velen van ons vaak nog steeds vanuit onze eigen aanname en stellen te weinig vragen.

Van origine is ons limbisch brein geprogrammeerd om mensen in hokjes te plaatsen. Tenslotte was er in de prehistorie

geen tijd om te vragen of de Neanderthaler kwam voor de gezelligheid of om je iets te ontnemen (je leven, je eten, je

vrouw et cetera). Nog steeds vormen we direct een oordeel als we naar de persoon voor ons kijken. Ons brein is kennelijk

iets minder snel veranderd dan de wereld om ons heen…

Vandaag de dag is het profiel van de klanten die de zonweringspecialist in zijn showroom ontvangt anders dan enkele

jaren geleden. Het oordelen op leeftijd en geslacht is daarom allang te kort door de bocht. De scheidingslijn tussen

verschillende leeftijden wordt ook steeds vager. Lifestyle is een veel belangrijkere factor geworden! Maar hoe kom je

achter de lifestyle? Juist door het stellen van vragen!

Een voorbeeld. Een man en vrouw, beide 55-plus, komen op de fiets naar de showroom. Ze zijn op zoek naar zonwering.

“We dachten aan een zonnescherm.” De klassieke benadering zou betekenen dat we de globale afmetingen

vragen en dan enkele schermen laten zien en dan vooral over de producteigenschappen vertellen. Klinkt bekend, toch?

Terwijl bij navragen blijkt dat het om zo gehete ‘nieuwe conservatieven’* of in de volksmond ‘vlotte vijftigers’ gaat.

Mensen die vervroegd met pensioen zijn en er graag met hun luxe camper op uitgaan. Ze zijn sportief, dus als ze in

Nederland zijn, zijn zij onderweg met hun E-bikes. En ze blijken te wonen in een ruim nieuwbouwappartement op de

bovenste verdieping waar het snel warm wordt. Met deze informatie zou wellicht één of meerdere zipscreens, uitgebreid

met een zonnesensor en gekoppeld aan een smart home-oplossing een beter alternatief zijn geweest. Wellicht

zelfs aangevuld met een alarm en enkele afstandsbediende verlichtingspunten, zodat het altijd lijkt of er mensen thuis

zijn. Ze zijn tenslotte vaak van huis.

Door meer te vragen, komen we veel meer over de klant te weten en kunnen we een betere oplossing aanbieden. Met

als bonus de kans om meer producten te adviseren waar mogelijk een latente behoefte aan bestaat. Uiteraard zijn wij

allemaal goede verkopers en doen we dit al. Toch daag ik alle zonweringspecialisten uit om eens kritisch naar het eigen

verkoop-/adviesgesprek te kijken. Zijn we echt zo oordeelvrij als we denken? ■

* https://www.motivaction.nl/mentality/de-acht-mentality-milieus/nieuwe-conservatieven

zenronline.eu

| 37


Tekst: Piet Willemsen Beeld: markilux

DOORONTWIKKELING MARKILUX 970 EN

NIEUWE BEVESTINGINGSRAIL

PRODUCTNIEUWS VAN MARKILUX

Een gerenommeerde zonweringspecialist als markilux timmert voortdurend aan de weg. Stilstand is immers achteruitgang. Recente manifestaties

van die dadendrang zijn een doorontwikkeling van het cassettescherm markilux 970 en een nieuwe bevestigingsrail met de naam panel die de

plaatsing van zonweringen vereenvoudigt.

38 | zenronline.eu


Het cassettescherm markilux 970 is vanaf 2017

op de markt. Met zijn hoekige vorm sluit het aan

bij de stijlkenmerken van een puristische architectuur.

Markilux heeft het rechtlijnige design van

het model nu gecombineerd met een neutraal

kleurenspectrum van frame en frontpaneel.

Eenvoudig design is bij meubels en in de architectuur

al jarenlang toonaangevend. Het maakt

deel uit van een stijl die wordt gekarakteriseerd

door geometrische vormen. “We leven

in een tijd waarin het zakelijke, functionele ons

denken bepaalt”, zegt Michael Gerling, directeur

Productie en Technische Ontwikkeling bij

markilux. “Zo zijn lichte en gedekte kleuren en

eenvoudige vormen in trek. Het cassettescherm

markilux 970 met zijn hoekige vormen past

perfect bij deze stijl.”

Onopvallende kleuren

Om het eenvoudige design van de markilux 970

te accentueren is het kleurenspectrum van alle

componenten van het scherm op ‘niet-kleuren’

afgestemd. Voorheen was het frontpaneel, behalve

in de zeven loungekleuren van het frame, ook in

opvallende accentkleuren beschikbaar. “Hiervoor

‘Door de nieuwe kleuren krijgt het

cassettescherm markilux 970 een zakelijke

maar elegante uitstraling’

schakelen we nu over op de framekleuren die van

wit, via beige, tot grijs, antraciet of bruin reiken”,

aldus Gerling. “Het scherm krijgt daardoor een

zakelijke maar elegante uitstraling.” Deze kleuren

kunnen voor cassette en frontpaneel vrij worden

gecombineerd. Daar komen nog de drie geanodiseerde

kleuren zilver, lichtbrons en zwart bij, met

een geborstelde, licht gestructureerde uitstraling.

Bij de geanodiseerde kleuren zijn passende

doeken beschikbaar die de zakelijke maar elegante

stijl van het scherm moeten benadrukken.

Nieuwe led-verlichting

Dat doet volgens Gerling ook het nieuwe lichtsysteem

dat als smalle led-line in een multifunctionele

sleuf onder de cassette is bevestigd.

Afhankelijk van de afmeting van het scherm,

kunnen er ook led-spots onder de behuizing

worden aangebracht. Ze werpen een accentuerend

licht op de voorgevel en het scherm. Beide

lichtelementen kunnen met behulp van draadloze

IO technologie worden gedimd.

De bijzondere bevestiging OSCAR valt helemaal

binnen de contouren van de cassette van het

scherm, dat sinds 2017 overigens iets groter is

geworden. De bevestiging past bij de minimalistische

uitstraling van de markilux 970. Het scherm

is verkrijgbaar tot 6 m breed, bij 3 m uitval. Bij

3,5 m uitval is de maximale breedte 5 m. Volgens

markilux is het slanke scherm daardoor ook

geschikt voor grotere terrassen en balkons. u

Cassettescherm markilux 970.

zenronline.eu | 39


KNIKARMSCHERMEN

GEMAKKELIJKER

MONTEREN

Een knikarmscherm is een prima zonwering, maar

moet wel stevig aan de woninggevel worden

gemonteerd. Al naar gelang de gevel zijn daar

speciale houders en platen voor beschikbaar. Om

de montage eenvoudiger te maken, heeft markilux

de bevestigingsrail panel ontwikkeld. Ze biedt

mogelijkheden om een zonwering op verschillende

ondergronden aan te brengen en zorgt voor tijdsbesparing

bij de montage.

Het plaatsen van een zonwering vereist vakkennis.

De bestaande constructie kan immers uit

de meest diverse bouwmaterialen bestaan, van

baksteen of kalkzandsteen tot en met lichte

materialen, cellenbeton of hout. Vaak komt daar

ook nog de isolatie bij. Afhankelijk van het bouwmateriaal

kunnen de dichtheid en het draagvermogen

sterk verschillen. Daarom zijn ook de

houders en platen voor montage niet identiek,

maar aangepast aan de eigenschappen van de

verschillende bouwmaterialen. Ze kunnen hoge

trekkrachten die door de hefboomarmen en het

eigen gewicht van het knikarmscherm en door de

wind worden gegenereerd over de muur verdelen.

Bevestigingsrail bespaart tijd en kosten om knikarmschermen

probleemloos op zo veel mogelijk

‘Om knikarmschermen probleemloos op zo veel

mogelijk ondergronden te kunnen aanbrengen, heeft

markilux de bevestigingsrail panel ontwikkeld’

ondergronden te kunnen aanbrengen, heeft markilux

de bevestigingsrail panel ontwikkeld. Volgens

Gerling kan een zonwering hierdoor gemakkelijker

en sneller worden opgemeten, uitgelijnd en

geplaatst dan met losse houders. “Er zijn minder

speciale schroeven nodig, wat kosten en tijd

bespaart. Ook omdat de plaatsing daardoor sneller

gaat.” Verder worden de uittrekkrachten door

de lengte van de rail beter over de ondergrond

verdeeld en kunnen de as-afstanden van de bevestigingsmiddelen

groter uitvallen om ze beter op

verschillende bouwmaterialen af te stemmen. Panel

is daarnaast ook ideaal voor showrooms: schermen

kunnen gemakkelijk worden vervangen omdat

alle houders compatibel zijn met de nieuwe rail.

Twee railvarianten

Panel is verkrijgbaar als doorlopende rail, waarvan

de lengte overeenkomt met de lengte van

de zonwering, of als segmenten van 25 cm.

Daarvoor is gekozen omdat een doorlopende

rail niet altijd de juiste keuze is, ook al bieden

de korte segmenten niet het voordeel van verdeling

van trekkrachten. De beide varianten worden

aangebracht via vrij te kiezen bevestigingspunten,

waarvan het aantal wordt bepaald door het draagvermogen

van de ondergrond waarop de zonwering

wordt aangebracht. De bevestigingspunten

moeten wel met de posities van de knikarmen overeenkomen,

omdat de trekkrachten op die punten

het grootst zijn.

Panel is combineerbaar

Met een hoogte van 23 en een diepte van maar

5 cm vormt de rail volgens Gerling een mooi kader

voor een zonwering. “De rail is uitermate subtiel,

vooral omdat alle schroeven verborgen zijn. De

schermhouders kunnen gemakkelijk op de rail

worden geschoven, afgesteld en met klemgeleiders

vastgezet in sleuven die naderhand worden

dichtgemaakt. De doorlopende rail kan worden

voorzien van een wandaansluitingsprofiel, zodat

schermmodellen die niet helemaal gelijk met

de rail afsluiten van bovenaf tegen vocht en vuil

kunnen worden beschermd. Bij open systemen

kan de rail ook worden voorzien van een overkapping.

Verder is het handig dat de stroomaansluiting

voor de zonwering in de bevestigingsrail zit.

Panel is de naam van de nieuwe bevestigingsrail van markilux. Dankzij deze rail kunnen alle knikarmschermen van de fabrikant voortaan sneller en eenvoudiger worden

gemonteerd. Daarnaast zorgt de rail ervoor dat de uittrekkrachten van de zonwering beter over het metselwerk worden verdeeld.

40 | zenronline.eu


BETERE DOEKKWALITEIT DOOR GEAUTOMATISEERDE

WERKPROCESSEN BIJ CONFECTIE MONTEREN

Doekconfectie moet met zorg gebeuren

om ervoor te zorgen dat het doek goed

gespannen zit en niet scheeftrekt. Markilux

heeft de technische confectie daarom

grotendeels geautomatiseerd.

Doekconfectie is nauwkeurig werk. Het

schermdoek moet exact in het scherm kunnen

worden bevestigd, zodat het soepel om de

doekbuis kan worden in- en uitgerold. Markilux

gebruikt daarom hightech machines voor

het snijden, lijmen en naaien van de doekbanen.

Desondanks zijn er nog vijftig medewerkers

in de confectie actief, deels voor speciale

confectiewensen.

Zuivere snijranden

Markilux maakt gebruik van snijautomaten die

met ultrasone techniek werken voor mooie,

zuivere randen die het lijmen of stikken van

de doekbanen vergemakkelijken. Ze worden

vooral voor standaardproducten met een

maximale doekbreedte van 120 cm gebruikt.

Een speciaal ontwikkelde snijmanager zorgt

voor een optimaal gebruik van het materiaal.

Tijdens het seizoen verwerkt markilux per

dag ongeveer 9.000 meter doek voor ongeveer

600 schermen.

Voor bijzondere vormen, zoals driehoeken,

of grote afmetingen tot een breedte van

350 centimeter gebruikt markilux een lasermachine

die tot op de millimeter nauwkeurig

snijdt. PVC en folies worden met een

mes gesneden, waarover de laserautomaat

ook beschikt.

Nauwkeurigheid

Na het snijden worden de doekbanen gelijmd

of gestikt en worden de peeszomen vervaardigd.

PVC en folies worden met speciale

machines gelast. Voor het nauwkeurig con-

fectioneren van tracfix doeken heeft markilux

een speciale machine gebouwd. Die

maakt de doekbanen middels ultrasone

techniek exact op maat en brengt de tracfix

banden aan, waarmee het doek in de geleiders

loopt. Per dag kunnen zo tot wel 100

doeken worden gefabriceerd. “Door de

inzet van moderne techniek is het confectieproces

sneller geworden, met behoud

van kwaliteitsnormen”, aldus directeur

Productie en Techniek Michael Gerling.

Montage

Het transport van de doeken naar een depot

en aansluitend naar de montagestations is

eveneens geautomatiseerd om confectie en

montage minutieus op elkaar af te stemmen.

“We kiezen altijd voor automatisering

als precisie, veiligheid, routine en snelheid

belangrijk zijn”, besluit Gerling. “Bovendien

ontlasten we zo onze werknemers.”


In het confectieproces van zonweringproducent markilux verlopen veel productiestappen automatisch, zodat de schermdoeken goed opgespannen zijn en probleemloos om

de doekbuis kunnen worden opgerold.

zenronline.eu | 41


journaal

STOBAG WIJZIGT STRATEGIE

EN SLUIT VESTIGING IN WEESP

Om te anticiperen op een veranderende markt met nieuwe dynamieken en uitdagingen voert het Zwitserse STOBAG een strategische heroriëntering

van zijn marktbewerking door. Het gevolg daarvan is dat de in Weesp gevestigde verkooporganisatie voor Noord-Europa, bestaande uit

kantoor, experience center en STOBAG University, per 31 december de deuren zal sluiten.

De vestiging van STOBAG in Weesp heeft sinds de overname van de

importeur in 2011 een enorme groei doorgemaakt en is al geruime tijd

winstgevend, constateert CEO Marcel Veeneman van STOBAG Northern

Europe. “Door een sterke merkpositionering, aangepast aan de specifieke

kenmerken van de Noord-Europese markten, is er een sterk en renderend

dealernetwerk ontstaan dat met veel energie en gedrevenheid door

het hoofdkantoor in Weesp wordt aangestuurd.”

Met ingang van 1 januari 2020 gaat STOBAG de Noord-Europese markten

vanuit een centraal aangestuurde verkoopstructuur benaderen.

“Voor de huidige STOBAG partners zal er in principe weinig veranderen”,

aldus Veeneman. “De salesmanagers in Nederland, België, het Verenigd

Koninkrijk en Scandinavië blijven onveranderd het primaire aanspreekpunt

voor de STOBAG partners. Door de invoering van het in Z&R 5 aangekondigde

serviceconcept zal ook de dienstverlening op het huidige

niveau blijven.”

Het huidige STOBAG team in Weesp blijft tot het einde van dit jaar volledig

operationeel om de transitie naar de nieuwe situatie in 2020 voor alle

partijen goed voor te bereiden en af te ronden. “Uiteraard zal STOBAG

niet ontbreken op de aanstaande Polyclose”, besluit Veeneman. “Met

een stand van formaat zal daar de nieuwe PERGOLINO, de benchmark in

onze industrie, aan de vakwereld in de Benelux worden gepresenteerd.”

Het enkele jaren geleden geheel gerestylde experience center van STOBAG in Weesp.

In Weesp was ook een STOBAG University gevestigd om dealers en montagepersoneel te trainen.

42 | zenronline.eu


journaal

Met BOXBLINDS ® geeft BD Line ® het

antwoord op webshop- en bouwmarktprijzen

BD Line ® presenteert een nieuwe formule voor dealers om de consument

aan zich te binden. Met het nieuwe concept genaamd BOX-

BLINDS ® biedt BD Line ® vanaf september volgens directeur-eigenaar

Dick van Boxtel “een echt vernieuwend antwoord in de raamdecoratie

markt, waarbij kwaliteit en service van het hoogste niveau blijven.”

Internet, prijsvechters, doe-het-zelfketens en andere aanbieders hebben

inmiddels een grote hap uit de markt van de raamdecoratie genomen,

constateert Van Boxtel. “Hierdoor komen prijzen onder druk,

terwijl kwaliteit en kennis minder worden, wat tot ontevreden consumenten

leidt. Klanten die bij reguliere dealers komen, hebben online

hun huiswerk gedaan en lopen vaker weg vanwege prijsverschillen,

omdat voor hen de meerwaarde die de dealer biedt in kwaliteit en

service ten opzichte van online te onduidelijk is.”

Met BOXBLINDS ® wil BD Line ® deze prijsdiscussie tot het verleden

doen behoren en de klant in de winkel houden. De retailer moet zich

volgens Van Boxtel op de klant en het juiste advies kunnen focussen.

“Bovendien vergroot het de opties van up-selling en de verkoop van

interieur gerelateerde producten als de consument persoonlijk in de

winkel of showroom wordt geholpen!”

BD Line ® heeft voor BOXBLINDS ® daarom een simpele formule ontwikkeld,

legt Van Boxtel uit. “We bieden niet aan via internet, geen

directe verkoop maar alleen door gerenommeerde retailers. Met een

core-collectie van 282 items in diverse categorieën van raamdecoratieproducten

bieden we de dealer de mogelijkheid om de consument een

mooie en kwalitatief goede collectie met een aantrekkelijk prijsniveau

aan te bieden. u

zenronline.eu

| 43


journaal

Door de competitieve prijzen is er voor de consument geen reden meer

om te vertrekken. De BOXBLINDS ® collectie zorgt ervoor dat het gesprek

over de inhoud kan gaan. Dat biedt de retailer niet alleen de

mogelijkheid om de klant aan zich te binden, maar hij kan ook aandacht

schenken aan aanvullende verkoop, zoals accessoires, vloeren en

overige interieurartikelen.”

Doelen

BD Line ® stelt zich met BOXBLINDS ® twee doelen. In de eerste plaats

wil het bedrijf een vaste partner zijn voor retailbedrijven in de Benelux

en daarnaast wil het zowel zijn klanten als de consument tegemoetkomen

door prijs en kwaliteit op realistische wijze bij elkaar te brengen.

Om dat te realiseren maakt BD Line ® gebruik van de nieuwste mogelijkheden

in web-toepassingen, zoals een online bestelmogelijkheid

voor dealers en snelle logistieke oplossingen. Iedere order zal direct

vanuit de fabriek aan de dealer worden verzonden, zodat de snelste

levertijden kunnen worden gegarandeerd.

Samenvattend noemt BD Line ® de volgende sterke punten

van BOXBLINDS ® :

• Kwaliteitsproducten tegen concurrerende prijzen.

• Compacte, trendy collectie.

• Snelle levertijden: binnen tien werkdagen geleverd.

• Volledig afgestemd op de retailer en alleen voor hem verkrijgbaar.

Het leveringsprogramma van BOXBLINDS ® omvat:

• Core collectie van 282 items.

• Rolgordijnen in uni of print, in lichtdoorlatende en

black-out kwaliteiten.

• Cassette duo-rolgordijnen Duo Rollers.

• Jaloezieën in aluminium en hout.

• Plissés en honeycells, zowel opgespannen als

top-down-bottom-up.

• Verticale lamellen in stof en pvc.

Introductie

Op de InCoDa 2019 in Gorinchem, die is gehouden van 15 tot en met 19

september, is BOXBLINDS ® gepresenteerd en waren de eerste vijfhonderd

collecties beschikbaar. Dealers konden zich tijdens de beurs, maar

ook nu nog voor een collectie inschrijven.

Sunmaster stelt nieuwe

accountmanager voor

Om de samenwerking en het commitment met zijn dealers in het zuiden

van het land te versterken, heeft Sunmaster in de persoon van

Albert Scheffer een nieuwe accountmanager aangesteld. “Met Albert

zal Sunmaster voortaan ook prominenter in het zuiden van ons land in

de dealermarkt aanwezig zijn”, aldus sales en marketingmanager Lilly

Thiescheffer van Sunmaster. Albert Scheffer is een bekende binnen de

zonweringmarkt, want hij is onder meer werkzaam geweest bij concullegabedrijf

Stobag. Zijn werkgebied wordt Zuid-Nederland.

44 | zenronline.eu


journaal

DESSOL BELGIUM wordt DESSOLUX

Per 1 juli van dit jaar zijn de resterende activiteiten op het vlak van

rolluiken en zonwering binnen DESSOL BELGIUM overgedragen aan de

daarvoor speciaal nieuw opgerichte vennootschap DESSOLUX. Dit bedrijf

is gevestigd in de Belgische Ardennen en gespecialiseerd in ramen

en deuren uit aluminium en pvc.

Een van de activiteiten van DESSOLUX wordt het toepassen van opbouwrolluiken

en -screens voor plaatsing op zijn ramen. “Het is een

perfecte aanvulling op ons leveringsprogramma en een verdere stap

naar verticale integratie voor DESSOLUX”, aldus een woordvoerder van

het bedrijf. Het voltallige actieve personeel dat actief was bij de beide

bedrijven die nu zijn samengevoegd, is mee overgenomen en komt in

dienst van het nieuwe bedrijf. De woordvoerder benadrukt dat ook de

Nederlandstalige klanten verzekerd zullen zijn van een blijvende service.

De site van DESSOL in Bertrix, in Belgisch-Luxemburg, wordt gekocht

door een andere vennootschap binnen de groep. DESSOL BELGIUM

zal een naamswijziging ondergaan en zich verder toespitsen op de

vastgoedactiviteiten binnen deze vennootschap. Daaronder is een

bedrijvencentrum-in-wording ter plaatse van de hoofdzetel in Dendermonde,

in Oost-Vlaanderen, strategisch gelegen in de driehoek

Brussel-Antwerpen-Gent. u

De fraai gelegen vestiging van Dessolux in Bertrix, Belgisch-Luxemburg.

zenronline.eu

| 45


journaal

‘Horecaterrassen zijn big business en

outdoor living blijft een trend’

In het kader van de INTERGASTRA wordt van 15 tot en met 19 februari

2020 rondom het thema horecaterrassen de bijzondere tentoonstelling

OUTDOOR. AMBIENTE. LIVING. georganiseerd. De tweede editie van deze

tentoonstelling presenteert aan de horecasector de verschillende vormen

van overklappingen en beschaduwing die mogelijk zijn. Te zien zijn onder

andere lamellen- en glasdaken, pergoladaken en zonneschermen, maar

ook alle accessoires die daarbij horen. Bezoekers vinden de presentatie

OUTDOOR. AMBIENTE. LIVING. in het Rothaus Park van Messe Stuttgart,

gelegen tussen de hallen 5 en 7 en in de hallen 6, 8 en 10 van het

beurscomplex. Bedrijven die zich presenteren, zijn onder andere Bahama

GmbH, CARAVITA GmbH, Corradi Srl, LEINER GmbH, markilux GmbH &

Co. KG, WAREMA Renkhoff SE en weinor GmbH & Co. KG. “Een groot

voordeel van deze presentatie is dat we onze producten in de buitenlucht

kunnen presenteren”, vindt directeur Thilo Weiermann van Weinor.

“Daardoor kunnen onze bezoekers de producten in een realistische setting

ervaren en eigenschappen als functionaliteit, kwaliteit en design optimaal

beoordelen.” Ook directeur Volker Schröder van Bahama GmbH is

ingenomen met de opzet van OUTDOOR. AMBIENTE. LIVING. “Hoe kun je

Veelzijdige outdoor oplossingen bieden horecaondernemers de mogelijkheid om meer omzet te genereren. (Beeld: weinor.)

46 | zenronline.eu


journaal

‘Wonnink Zonwering

met een zonnige

blik vooruit’

Het aanbod varieert van parasols, via zonneschermen tot terrasdaken met een veelheid

aan accessoires. (Beeld: Corradi.)

de specifieke eigenschappen van een grote parasol beter demonstreren

dan onder de blote hemel, die blauw, maar soms ook grijs, nat en stormachtig

kan zijn!”

OUTDOOR. AMBIENTE. LIVING is in 2018 als pilot gestart, toen in combinatie/voorbereiding

op INTERGASTRA en de daaropvolgende R+T. “Dit

concept is zowel door de bezoekers uit de horecawereld als de zonweringbranche

goed ontvangen”, aldus Sebastian Schmid van Messe

Stuttgart. “De groeiende vraag naar outdoor oplossingen in de horeca

heeft ons bevestigd in onze beslissing om OUTDOOR. AMBIENTE. LIVING

tijdens de INTERGASTRA 2020 opnieuw te organiseren.”

Ekkehard Kamp is leider Business Development Outdoor Living van de

Warema Group en ondersteunt de beslissing van Schmid. “Warema en

Caravita waren al in 2018 erbij en kunnen alleen maar constateren dat

deelname zeker lonend is. Alle belangrijke aanbieders zijn aanwezig en

zorgen voor een inspirerende outdoor living ambiance.”

Wonnink Zonwering uit Amersfoort wil met een versterkt team een

volgende stap zetten naar een zonnige toekomst. Algemeen directeur

Ries de Jong heeft met zijn management het afgelopen jaar intensief

gewerkt aan plannen voor de toekomst van zijn bedrijf. “In het jaar

waarin Wonnink 50 jaar bestaat, is het goed om na te denken over de

volgende fase in de ontwikkeling van het bedrijf”, aldus Ries de Jong.

“Een vervolgstap die we per 1 september hebben gezet, is de versterking

van ons huidige, vierhoofdige managementteam met de aanstelling

van Jos Stoit als operationeel directeur. Jos is een gedreven en

enthousiaste compagnon met ruime ervaring in de zonweringbranche

die hij heeft opgedaan in directieposities bij onder andere Schellekens

& Schellekens en Hunter Douglas.”

Samen spreken Ries de Jong en Jos Stoit uit dat ze de betrouwbare

en goed gevestigde naam van Wonnink zowel regionaal als nationaal

willen uitbouwen. “Er is een gezonde – en zonnige – ambitie om de

bestaande organisatie te laten groeien in zowel schaal als professionaliteit”,

licht Jos Stoit toe. “We willen minimaal een top 5 speler in

de branche zijn én blijven”, vult Ries de Jong aan. “Groeien in schaal

en professionaliteit hoeft voor ons overigens niet te betekenen dat we

dit alleen doen. We staan open voor constructieve vormen van samenwerking

die ons helpen onze doelstellingen te realiseren. Hier willen

we breed naar kijken. We gaan de mogelijkheden de komende jaren

verder onderzoeken en uitwerken om verdere stappen te kunnen zetten.

We zullen zeker nog van ons laten horen en zien!” u

Outdoor Living biedt kansen

Outdoor living blijft volgens Jan Kattenbeck van markilux een trend. “Al

sinds enkele jaren zetten wij er sterk op in, niet in de laatste plaats omdat

de horeca outdoor living steeds vaker gebruikt om gasten een betere

ambiance te bieden.” De diverse producten die de branche voortbrengt

bieden de horecaondernemer inmiddels een reeks aan mogelijkheden

om hun buitenomgeving bij alle weersomstandigheden effectief te beschermen.

In combinatie met bijvoorbeeld verwarming, verlichting en

een geluidssysteem kan het comfort buiten nog verder worden verhoogd.

“Maar de markt is heel dynamisch en het is onze taak als branche om nu

al over de oplossingen voor de toekomst na te denken”, aldus Andreas

Husmann, verkoopleider Horeca van LEINER GmbH tot besluit.

OUTDOOR. AMBIENTE. LIVING wordt van 15 tot en met 19 februari 2020

op het terrein van Messe Stuttgart georganiseerd in het kader van INTER-

GASTRA. Meer informatie op www.messe-stuttgart.de/outdoor.

Ries en Yvonne de Jong toosten met de nieuwe operationeel directeur Jos Stoit (links).

zenronline.eu

| 47


Hét voorzetscreen voor

glasgevels

SC800-ZIP Facade

» Veilig te installeren

» Ingenieus montageprofiel “Protect Glass”

» Betrouwbare oplossing

PROTECT GLASS

48 | zenronline.eu

zonwering • rolluiken • buitenleven • garagepoorten

www.harol.com


journaal

Beck+Heun presenteert oplossingen

voor vluchtwegen

Beck+Heun biedt zes mogelijkheden aan om een ingebouwd rolluik,

buitenjaloezie of verticale doekzonwering in een noodgeval handmatig

of elektronisch te openen.

De eisen voor vluchtwegen verschillen van land tot land, maar feit is

dat er oplossingen moeten zijn om een pand bij brand te verlaten, ook

als rolluiken, buitenjaloezieën of verticale doekzonwering gesloten zijn

en een vluchtweg blokkeren. Elektrisch bediende systemen moeten bij

brand of stroomuitval altijd geopend kunnen worden.

Aanbevelingen voor het beschaduwen van vluchtwegen

Om vluchtwegen te beschaduwen zijn er meerdere mogelijkheden. Dat

zorgt voor een uitdaging voor architecten en aannemers om met een

geschikte oplossing te komen. Die moet niet alleen aan esthetische eisen

voldoen, maar ook de veiligheid waarborgen. Een belangrijk aspect

is bijvoorbeeld een intuïtieve bediening. Beck+Heun biedt zes oplossingen

voor de noodbediening van ingebouwde rolluiken en buitenjaloezieën

bij vluchtwegen aan.

• Bandoplossing SecuKit voor rolluiken en zipscreens – SecuKit is

een aanvullende mechanische bediening middels een band,

waarmee een neergelaten rolluik of zipscreen bijvoorbeeld bij

stroomuitval kan worden geopend.

• Aanvullende bediening middels een handslinger voor rolluiken

en buitenjaloezieën – De handslinger biedt een mechanisch

alternatief voor een normaal elektrisch bediend rolluik

of buitenjaloezie.

• Rolluikpantser met breekbeveiliging – Kunststof rolluikpantsers

kunnen van speciale, gemarkeerde lamellen worden voorzien die

gemakkelijk van binnenuit kunnen worden gebroken om het

pantser te splitsen, waardoor het gemakkelijk naar buiten kan

worden verwijderd.

• Oplossingen met accu voor rolluiken en buitenjaloezieën –

De oplossing met accu bestaat uit een 12 V gelijkstroom motoraandrijving,

een vluchtwegmodule en een accupack. De module bewaakt

de acculading. Bij stroomuitval blijft de motor door de accu

De motor met accu is een comfortabele manier om een vluchtweg te creëren. Hij

functioneert of door een knopbediening of volledig automatisch als hij aan een

rookmelder is aangesloten. (Bron: Warema.)

te gebruiken. De module en de accu worden achter de schakelaar

in een grote, dubbele wanddoos ingebouwd.

• Noodstroom-kit voor buitenjaloezieën – De noodstroom-kit

voor buitenjaloezieën bestaat uit een onderbrekingsvrije

stroomvoorziening plus een motorsturing die voortdurend de

functionaliteit van het systeem controleert. In een noodgeval

kunnen hiermee tot drie installaties met 230 V aandrijvingen

worden bediend.

• Noodset voor buitenjaloezieën – Deze speciaal voor

buitenjaloezieën ontwikkelde set voldoet aan DIN 18650 en is

TÜV-gecertificeerd. De noodbediening wordt manueel, met een

drukknop of automatisch via de brandmeldinstallatie in werking

gesteld. Opmerkelijk is dat de buitenjaloezie in ongeveer twee

seconden wordt geopend. De noodset voor buitenjaloezieën

bestaat uit een extra aandrijving met eigen stroomtoevoer in de

kast van de buitenjaloezie en een besturing met accuvoeding. Om

de veiligheid continu te garanderen, controleert de intelligente

besturing een keer per dag alle aangesloten componenten, zoals

de motor en de accu.

u

In een noodgeval maakt SecuKit het mogelijk om een rolluik handmatig middels een band omhoog te trekken. Door deze eenvoudige functionaliteit blijft ook in panieksituaties

de volledige controle behouden. (Beeld: Beck+Heun.)

zenronline.eu

| 49


journaal

VELUX Nederland lanceert digitale

‘meerwerkoptietool’

Om daglichtkeuzes te vereenvoudigen

Speciaal voor projectontwikkelaars heeft VELUX Nederland een digitale

‘meerwerkoptietool’ ontwikkeld. De tool visualiseert voor toekomstige

bewoners van nieuwbouwwoningen de verschillende daglichtmogelijkheden.

Daardoor kunnen zij zich beter een voorstelling maken van de

verschillende opties die de ontwikkelaar aanbiedt en zal men, zo is de

opvatting van VELUX, eerder gaan voor een keuze die bijdraagt aan een

gezonde en optimaal te gebruiken leefruimte.

Het selecteren van (meerwerk)opties door kopers van nieuwbouwwoningen

gebeurt tegenwoordig grotendeels digitaal. De door VELUX

Nederland ontwikkelde meerwerkoptietool geeft aan een projectontwikkelaar

meer mogelijkheden om kopers middels gepersonaliseerde visualisaties

de voordelen te laten zien van de diverse meerwerkopties die

worden aangeboden. VELUX verwacht dat dit toekomstige bewoners

inspireert om eerder te kiezen voor daglichtoplossingen die bijdragen

aan een gezonder binnenklimaat en meer bruikbare vierkante meters

vloeroppervlak.

“Wij willen dat iedereen leeft in een gezonde en prettige woning en optimaal

gebruik kan maken van de bruikbare leefruimte in huis”, aldus

Jarl Langerak, directeur Marketing & Communicatie bij VELUX Nederland.

“De visualisaties die met de meerwerkoptietool kunnen worden gemaakt,

tonen duidelijk hoe daglichtoplossingen eruitzien en hoe ze kunnen

bijdragen aan de leefbaarheid. Dat maakt de keuze voor een optimale

persoonlijke oplossing eenvoudiger en voorkomt dat bewoners direct na

oplevering weer gaan verbouwen, omdat de werkelijkheid toch anders

blijkt dan verwacht.”

De meerwerkoptietool wordt per nieuwbouwproject op maat ingericht.

De ontwikkelaar bepaalt zelf de aangeboden opties en heeft de mogelijkheid

om de tool al in de voorfase van een project op de projectwebsite

te zetten. Hierdoor kunnen geïnteresseerden vooraf al de mogelijkheden

bekijken. Als het nieuwbouwproject doorgaat, ontvangen alle kopers

een eigen inlogcode. Ze kunnen dan per leefruimte de door hen gewenste

meerwerkoptie selecteren. Na selectie hebben ze een bepaalde tijd om

de gekozen opties aan te passen. Daarna ontvangen zij een bevestiging

van de gemaakte keuze.

VELUX benadrukt dat de tool niet op zichzelf staat, maar in de toekomst

ook op verschillende platforms zoals Home CTRL kan worden toegepast.

Weinor in Duitsland

‘meest geliefde merk’

Zonweringfabrikant weinor is in een test door businessmagazine Focus

Money met ‘goud’ bekroond. Dat betekent dat het bedrijf uit Keulen

in Duitsland het kwaliteitskeurmerk ‘Geliefdste Merk 2019’ mag voeren.

Deze waardering is naast een NTV-onderscheiding voor weinor al

de tweede prijs van dit jaar op het gebied van klanttevredenheid.

Met de VELUX meerwerkoptietool kunnen de verschillende daglichtmogelijkheden

worden gevisualiseerd.

Brede basis is een goede graadmeter

De test die businessmagazine Focus Money in Duitsland uitvoert, laat

zien hoe geliefd bepaalde merken onder de bevolking zijn. Voor de

test zijn in de vier categorieën prijs, kwaliteit, service en imago de

consumentenoordelen over meer dan 3.000 merken uit 143 verschil-

50 | zenronline.eu


journaal

Marketingdirecteur Sylvia Hendel is verheugd met de onderscheiding van businessmagazine Focus Money. (Beeld: weinor GmbH & Co. KG.)

lende branches geanalyseerd en beoordeeld. Als basis hiervoor zijn

meer dan een miljoen sociale media bronnen gebruikt met 53 miljoen

beoordelingen door consumenten. Volgens Focus Money maakt de

verwerking van een groot aantal data het resultaat van het onderzoek

geloofwaardig en zijn de resultaten een goede graadmeter voor hoe

consumenten de verschillende merken beoordelen.

Bevestiging

Marketingdirecteur Sylvia Hendel van weinor is verheugd over de onderscheiding

die het bedrijf heeft ontvangen. “In korte tijd is het merk weinor

twee keer onderscheiden vanwege klanttevredenheid. Het is een beloning

voor de inspanningen die wij leveren om de kwaliteit van onze producten,

maar ook van onze dienstverlening voortdurend te verbeteren.”

‘Werkschoen waar je energie van terugkrijgt’

Vismo Drift, de SP1 veiligheidsschoen met NRG 55-technologie

De nieuwe Vismo Drift is een lichte veiligheidsschoen, voorzien van

een NRG 55-middenzool. Volgens de fabrikant werkt NRG 55 als een

soort springveer: het geeft 55% energie terug tijdens het lopen en

werkt schokabsorberend. Daardoor moet de drager na een lange

werkdag minder vermoeid zijn. De S1P werkschoen is onder andere

geschikt voor werkzaamheden in magazijnen, transportwereld

en installatietechniek.

De bovenkant van de Vismo Drift is gemaakt van slijtvast en ademend

Airmesh-textiel. De binnenvoering transporteert zweet, waardoor in

de schoen een droog en aangenaam binnenklimaat moet blijven bestaan.

Door de neopreen enkelsteun zit de schoen stevig en comfortabel

aan de voet. u

Vismo Drift NRG55. (Beeld: Boo Brandbuilders)

zenronline.eu

| 51


NIEUW

VELUX ACTIVE

with NETATMO

Automatisch een

gezonder huis

VELUX ACTIVE with NETATMO bedient automatisch

VELUX INTEGRA ® dakramen, buitenzonweringen en rolluiken

Automatische ventilatie en warmtewering

• Intelligente sensoren monitoren temperatuur, vochtigheid en CO2-niveaus in huis

• Unieke samenwerking met Netatmo zorgt voor afstemming met lokale weersomstandigheden

• Bedient automatisch dakramen en rolluiken voor een gezonder binnenklimaat

• Koppeling met Apple ® HomeKit ® zorgt voor eenvoudige bediening via smartphone of stem

• Aan te sluiten op alle elektrische VELUX INTEGRA ® dakramen, lichtkoepels, raamdecoratie,

rolluiken en buitenzonweringen

Door sensoren aangestuurde

slimme bediening van VELUX

INTEGRA ® dakramen, lichtkoepels

raamdecoratie en rolluiken.

www.velux.nl/active


journaal

De Vismo veiligheidsschoenen hebben een aluminium beschermneus

en een kevlar tussenzool. De neus en de hak hebben een beschermbumper.

De schoen is antistatisch en heeft een antislip- en oliebestendige,

rubberen buitenzool. De Vismo Drift weegt door het gebruik van

lichte materialen slechts 550 gram.

een lage veterschoen in maat 39 tot en met 48, klasse S1P, met een

adviesprijs van € 114,95. De Vismo Twist heeft een BOA-sluiting voor

gemakkelijk in- en uitstappen en heeft een adviesprijs van € 129,95.

NRG 55-technologie

Vismo schoenen beschikken over NRG 55-technologie. Die zorgt voor

responsieve demping, waardoor meer dan de helft van de bewegingsenergie

wordt teruggegeven – responsive – aan de drager. Volgens

Vismo is dat meer dan de helft meer dan bij een doorsnee werkschoen.

Hoe meer energie er wordt teruggegeven, hoe minder energie de drager

gebruikt, waardoor hij minder vermoeide voeten krijgt.

Informatie

Alsshoes brengt in Nederland zeven nieuwe modellen van de Vismo

veiligheidsschoenen op de markt. Ze beschikken allemaal over de gepatenteerde

NRG 55-tussenzool. De Vismo Drift veiligheidsschoen is

Vismo Twist NRG55. (Beeld: Boo Brandbuilders)

Bram Raaijmakers nieuwe algemeen

directeur JASNO

Met ingang van 1 november 2019 wordt Bram Raaijmakers de nieuwe

algemeen directeur van JASNO. Hij volgt in die functie Jeroen

Hermans en Simon Sants op, die na bijna twintig jaar plaats willen

maken voor nieuw leiderschap.

Bij JASNO is men blij met zijn benoeming en heeft men er alle vertrouwen

in dat Raaijmakers met zijn achtergrond een volgende

stap kan maken met het bedrijf. “Bram is al sinds 2005 in dienst

bij JASNO. We werken dus al heel lang met hem samen en hebben

hem ondertussen goed leren kennen”, zegt Jeroen Hermans.

“Tijdens zijn carrière bij JASNO heeft hij met succes verschillende

managementfuncties vervuld. Wij zien dat nu het juiste moment is

aangebroken om het stokje aan Bram over te dragen.”

“Ik ben ontzettend blij met mijn benoeming als algemeen directeur

van JASNO”, reageert Raaijmakers. “Met een solide organisatie en

een sterk merk, verheug ik me erop om samen met het JASNO team

een volgende stap te maken. De consument vertelt ons hoe goed

we werkelijk zijn. De waardering van consumenten vormt een van

de belangrijkste pijlers voor de wijze waarop JASNO samen met zijn

partners stuurt op een situatie, waarbij consumenten eerder voor

producten van JASNO kiezen én het merk blijven promoten. Daar

zet ik me met plezier voor in.”

Jeroen Hermans en Simon Sants zullen de komende periode betrokken

blijven bij de overdracht van de directie en de herinrichting

van taken en activiteiten binnen JASNO. Als dat proces is voltooid,

zullen ze geen operationele werkzaamheden meer binnen het

bedrijf vervullen. ■

Bram Raaijmakers wordt met ingang van 1 november van dit jaar de nieuwe algemeen

directeur van JASNO.

zenronline.eu

| 53


DE MOOISTE COLLECTIE

ZONWERINGSYSTEMEN

Schering 47 - 8281 JW Genemuiden - t. 038 - 385 60 85 - e. info@husol.nl - i. www.husol.nl

Onze collectie

Knikarmschermen

Uitvalschermen

Screens

Markiezen

Rolluiken

Terrasoverkapping

Veranda zonwering

Horren

Windscreen

Homhoogschuifbeveiligingen

Homhoogschuifbeveiligingen

Optilbeveiliging

1600 N

Scan de en gewoon

Scan gewoon de QR-code

en vraag informatie de QR-code

aan. aan.

en vraag en vraag informatie informatie aan. aan.

Ihr Rolladen-Innovator

Ihr Rolladen-Innovator

Qualität

Qualität

made

made

in

in

Germany

Germany

De gepatenteerde SIRAL blockveerbescherming

bestand De De gepatenteerde minsterts 1600 SIRAL SIRAL N blockveerbescherming

per raamelement met

bestand

De gepatenteerde

bestand minsterts minsterts 1600 Siral anti-optilveer

1600 N per N per raamelement weerstaat 1600 met

N indien

professionele met

professioneel geïnstalleerd.

installatie.

Deze veer overtreft de vereiste waarde

Hij professionele overtreft installatie.

van de dus Duitse veruit installatie.

richtlijn de TR 111 vereiste voor inbraakwerende waarde rolluiken. van de

Hij Hij overtreft overtreft dus dus veruit veruit de de vereiste vereiste waarde waarde van van de

TR 111.

de de

TR TR 111. 111.

voor miniluiken mini-luiken

voor voor mini-luiken

voor voor

nieuwbouwkuiken

niewbouwluiken

niewbouwluiken

voor mini-luiken voor mini-luiken voor niewbouwluiken voor niewbouwluiken

1600 N

Ihr Rolladen-Innovator

Ihr Rolladen-Innovator

Ihr Rolladen-Innovator

Qualität

made in Germany

Qualität

made in Germany

Qualität

made in Germany

Kwaliteit

‘made in Germany’

De gepatenteerde SIRAL blockveerbescherming

bestand minsterts 1600 N per raamelement met

professionele installatie.

Hij overtreft dus veruit de vereiste waarde van de

TR 111.

Hebben

Hebben we je uw

je

je

interesse interesse interesse gewekt?

Scan gewoon gewekt?

de QR-code

Scan de QR-code

en vraag informatie aan.

SIRAL

SIRAL

SIRAL GmbH,

GmbH,

GmbH, Postfach

Postfach

Postfach 1345,

1345,

1345, D 73638

73638

D 73638 Welzheim

Welzheim

Tel. Tel. Tel. 0049-7182-9277-0, Fax Fax 0049-7182-9277-55, www.siral.de, info@siral.de

Tel. 0049-7182-9277-0, Fax 0049-7182-9277-55, www.siral.de, info@siral.de

Tel. 0049-7182-9277-0, Fax 0049-7182-9277-55, www.siral.de, info@siral.de


Tekst: Grzegorz Przepiórka Beeld: Aluprof

TOMASZ GRELA, CEO VAN ALUPROF SA:

‘WIJ CREËREN DE TOEKOMST!’

Het is altijd interessant om te volgen WIJ CREËREN hoe bedrijven DE TOEKOMST zich ontwikkelen. – TOMASZ Waar GRELA, komen CEO ze vandaan? ALUPROF Waar SA | staan 01 - 07 ze - nu? 2019 Waar - Builder willen Polska ze

naartoe? Het Poolse Aluprof – de naam zegt het al: specialist in aluminium – is ook op de Beneluxmarkt actief. Het bedrijf staat nu

tien jaar onder leiding van Tomasz Grela. Hoe kijkt hij op deze tien jaar terug, maar belangrijker: welke plannen heeft hij voor Aluprof?

Een uitgebreid interview.

Tomasz Grela, CEO van Aluprof.

U staat al meer dan tien jaar aan het roer

van Aluprof. Wat is er in die tijd veranderd

in uw bedrijf en in de branche?

“Het is inderdaad al meer dan een decennium, hoewel

ik het verstrijken van de tijd niet zo voel. Het werk

geeft me veel voldoening en brengt me nog steeds

nieuwe uitdagingen. Ik kijk liever naar de toekomst

dan naar het verleden, maar terugkijkend op de afgelopen

tien jaar is er veel – ten goede – veranderd.”

“Toen ik in deze functie begon, schommelde de

jaaromzet van het bedrijf rond de 95 miljoen euro.

Bielsko-Biała en Opole verder uit, hebben we een

tweede verticale laklijn aangekocht, starten we

in de herfst met het Centrum voor Onderzoek en

Innovatie en hebben we sinds het begin van dit jaar

een showroom waarin architecten, producenten en

eindklanten de producten van Aluprof in interessante

opstellingen kunnen bekijken. Op dit moment

zijn we marktleider in deze branche in Polen en

tellen we mee op het Europese speelveld. We breiden

onze activiteiten en klantenportefeuille systematisch

uit en onze winst neemt jaarlijks verder toe.”

Op dit moment is dat ongeveer 280 miljoen. Op Wat is er veranderd in de branche?

CO 2

-productie te verlagen, stimuleren een grondstofarme

en energiezuinige economie. De bouw

WIJ

dit

CREËREN

moment breiden we de productiebedrijven in

DE

“In de loop

TOEKOMST

van de laatste twintig jaar is de produc-

van de toekomst is ecologisch bewust. Dit biedt

perspectieven voor een grondstof als aluminium,

omdat die perfect past in de trend van duurzame

tie van aluminium verdrievoudigd. Nu al bedraagt

de Poolse aluminiumexport meer dan een miljoen

ton. Afnemers zijn onder andere de bouw-, de

auto- en de verpakkingsindustrie. Aluminium is

in diverse opzichten een ongeëvenaard materiaal

en perfect recyclebaar. Dankzij het gebruik

van gerecycleerde grondstoffen bij de productie

verbruiken we twintig keer minder energie

dan bij gebruik van primaire grondstoffen.”

“De mondiale trends en de milieueisen die door

de Europese Unie worden opgelegd om de

‘Een grondstof als aluminium, past perfect in de trend

van duurzame ontwikkeling’

– TOMASZ GRELA, CEO ALUPROF SA

Grzegorz Przepiórka: U staat al meer dan 10

jaar aan het roer van Aluprof. Wat is er in die

tijd verandert in uw bedrijf en in de branche?

Tomasz Grela: Ja, het is inderdaad al meer dan

ontwikkeling. Het gebruik van aluminium is een

belangrijk onderdeel van de constructie van

gebouwen die niet alleen energie besparen, maar

ook produceren.” u

chitecten, producenten en eindklanten de producten

van Aluprof kunnen bekijken in interessante

opstellingen. Op dit moment zijn wij marktleider

in deze branche in Polen en tellen zenronline.eu we mee op het | 55

Europese speelveld. We breiden onze activiteiten


Aluprof beschikt over moderne, goed geoutilleerde productielijnen.

Hoe ziet u in dat verband de toekomst van

de aluminiumbranche?

“Hoewel het materiaal zelf al twee eeuwen

bekend is, wordt het nog steeds gezien als innovatief

en als aanjager van de technologische

revolutie. Vrijwel iedere industrietak gebruikt

het. Wij zijn natuurlijk het meest geïnteresseerd

in toepassingen in de bouw: aluminium gevels,

ramen, deuren en rolluiken zijn licht en duurzaam.

Het gebruik van aluminium profielen biedt een

breed spectrum aan constructiemogelijkheden,

vooral in kantoorgebouwen en grote commerciële

objecten. Onderzoeken tonen aan dat aluminium

raamkozijnen tot wel tachtig jaar meegaan. Ook

in niet-commerciële projecten worden steeds

vaker aluminium componenten gebruikt. Die

passen goed in de mode van industriële interieurs,

waar in smalle kozijnen grote glasplaten worden

gemonteerd. Aluminium biedt die mogelijkheden.

We hebben ook veel te bieden op het gebied van

geluiddichtheid, brandveiligheid, inbraakpreventie

en recent zelfs bescherming tegen overstromingen.

Op dat gebied zijn onze ramen positief uit diverse

tests gekomen. Ze worden overigens ook toegepast

bij de bouw van eengezinswoningen.”

Dat zijn behoorlijk veel voordelen,

maar waarschijnlijk nog niet alle!

“Aluminium is bijzonder plastisch, waardoor zelfs

de meest gedurfde architectonische ontwerpen

kunnen worden uitgevoerd. Bewijs hiervoor

zijn de talloze individuele oplossingen.

Aluminiumsystemen bieden ook een volledig

gamma aan kleuren en texturen waarmee ze

behandeld kunnen worden: zowel mat, glanzend

of met structuur, maar ook houtimitatie.”

“Trends als verstedelijking, de toenemende vraag

naar energie en klimaatverandering vereisen

het gebruik van innovatieve en milieuvriendelijke

oplossingen. Aluminium is volgens mij het

antwoord op deze uitdagingen. Op basis van

deze bewering hebben we samen met onder

andere de Technische Universiteiten van Alsk

en Krakau en de Academie voor Techniek en

Geesteswetenschappen uit Bielsko-Biała het

programma Aluprof4Future ontwikkeld. We

ondersteunen jonge architecten en toekomstige

bouwkundig ingenieurs bij het aanvullen van hun

kennis en het vergroten van hun competenties op

het gebied van aluminiumsystemen. Als belangrijkste

onderdeel van dit project vergemakkelijken

we de kennismaking met de branche door bezoeken

aan onze productiebedrijven te organiseren,

‘Export maakt 40% uit van onze totale verkoop.

Onze producten bereiken vrijwel iedere uithoek

van de wereld’

56 | zenronline.eu


Een van de specialisaties van Aluprof zijn inbraakwerende rolluiken. Het rolluik SAR

valt onder inbraakweerstandsklasse RC3.

Het productiebedrijf van Aluprof in Opole.

mers in de Verenigde Staten, Kenia, Senegal, Iran

en Mongolië. Onze producten bereiken vrijwel

iedere uithoek van de wereld.”

“Onze doelstelling voor 2020 is het overschrijden

van de drempel van 350 miljoen euro omzet. We

gaan echter niet uit van een rigide kader, maar

willen klaar zijn voor veranderende verwachtingen

van de markt en andere factoren. Dit biedt

ons een voorsprong. We gaan samenwerken met

nieuwe buitenlandse onderzoeksinstituten om

certificaten te verkrijgen waarmee onze producten

worden toegelaten op nieuwe markten.

Onlangs hebben we onze systemen geregistreerd

bij de Zweedse economische vereniging

die producten beoordeelt met het oog op

duurzame ontwikkeling en we hebben opnieuw

EPD-milieucertificaten verkregen. Onze exportactiviteiten

bieden ons ook de gelegenheid om te

werken aan de beeldvorming van ons land: we

bieden producten van de hoogste kwaliteit en

op beurzen onderstrepen we altijd onze Poolse

identiteit.”

Voelen de klanten van Aluprof

deze dynamische groei?

“Natuurlijk! Al vanaf het begin zorgen we ervoor

dat onze klanten onze producten zo snel, volledig

en goed mogelijk ontvangen. We produceren

aluminiumsystemen, geen afgewerkte

ramen en deuren. Daarom is het zo verheugend

dat Polen exportleider is op het gebied van de

productie van ramen en deuren in Europa en –

zoals blijkt uit analyses – verantwoordelijk voor

bijna een kwart van de volledige buitenlandse

verkoop door EU-landen. Poolse bedrijven

hebben de niche in de ramen- en deurenbranche

opgevuld. Ik ben onder de indruk van de

exportresultaten van de klanten van Aluprof:

Poolse ondernemingen die bekend zijn in heel

Europa en worden geassocieerd met producten

van de hoogste kwaliteit. Dit is de beloning voor

onze inspanningen om ons merk op te bouwen

op buitenlandse markten. u

lezingen door deskundigen, deelname aan conferenties,

wetenschappelijke bestuursraden en door

studentenstages aan te bieden.”

Op welke manier beïnvloedt dit

de ontwikkelingsplannen van het bedrijf?

“In dit verband is het belangrijk om te bedenken dat

de Poolse ramen- en deurenbranche zich hoofdzakelijk

ontwikkelt dankzij activiteiten op buitenlandse

markten. In de afgelopen vijf jaar hadden

we een verkoopstijging van 9%. In dezelfde tijd

steeg de export met 64%. Ons belangrijkste doel

is daarom het vergroten van de exportverkoop.

Op dit moment kunnen we bogen op samenwerking

met 55 landen en maakt onze export 40%

uit van onze totale verkoop. We hebben afne-

Aluprof heeft productiebedrijven in Bielsko-Biała en Opole.

zenronline.eu | 57


Het beste aan huis met Deponti!

Onze luxe overkappingen en hoogwaardige glazen

schuifwanden binnen een week bij u geleverd!

Als dealer van Deponti profiteert u van:

• Hoge voorraad en daardoor gegarandeerd van snelle levering.

• Een breed, flexibel en modulair productassortiment met een interessante

prijsstructuur.

• Intensieve begeleiding door uw persoonlijke accountmanager en

uitgebreide marketingsupport op basis van uw behoeftes.

Interesse om Deponti dealer te worden of op zoek naar meer informatie?

Bekijk dan snel onze website of neem vrijblijvend contact op via

info@deponti.com of 0412 762 708.

58 |

zenronline.eu

WWW.DEPONTI.COM


‘Het tweede kwartaal van 2019 sluiten we

opnieuw af met verkoop- en productierecords’

onder de vijfhonderd grootste merken als Mercedes,

Philips of Onet, een Pools internetportaal.

Een verkoopstijging met 100 miljoen is een zeer

realistisch resultaat. Maar productie is slechts

één kant van de medaille. We houden ons ook

dagelijks bezig met bouwen aan de toekomst.

Innovatie staat daarom hoog in ons vaandel!”

We groeien samen en onze klanten bevorderen

onze oplossingen en het Poolse technische gedachtengoed

actief op de buitenlandse markten.”

Wat is kenmerkend voor de relatie met

de afnemers?

“Zoals ik al zei, we groeien samen met onze klanten.

Zij zijn het die door de uitvoering van steeds

complexere projecten aannemers en architecten

er op de een of andere manier toe brengen om

onze oplossingen toe te passen. Door succesvolle

projecten te realiseren, hebben we de

muur kunnen slechten die ons scheidde van de

belangrijkste architecten. Het was voldoende

om te bewijzen dat ze ons konden vertrouwen.”

“Momenteel is het onze strategie om klanten de

mogelijkheid te bieden samen te werken met

een sterk merk, met een maximaal flexibele partner

die bereid is om nieuwe uitdagingen aan te

gaan en die een bijzonder breed gamma aan

beproefde producten kan bieden die met succes

kunnen worden toegepast in actuele en toekomstige

bouwtrends. We doen ons best om ervoor

te zorgen dat architecten, investeerders, aannemers

en iedereen die het merk Aluprof kent de

producten associeert met de hoogste kwaliteit en

brede toepassingsmogelijkheden.”

Veel plannen, prognoses en voorspellingen.

Bent u niet een te grote optimist?

“In dit geval hoef ik geen optimist te zijn, dit is puur

realisme! Het tweede kwartaal van 2019 sluiten

we opnieuw af met verkoop- en productierecords.

We hebben dit jaar al de belangrijkste brancheonderscheidingen

ontvangen: Grote Parel van

de Poolse Economie en de Forbes Diamant. Het

weekblad Wprost heeft ons opnieuw opgenomen

in hun overzichten van tweehonderd Grootste

Bedrijven, honderd Ambassadeurs, en 50

Businesstijgers, waarbij we in elk van deze categorieën

onze positie hebben verbeterd. Vorig

jaar bevond ons merk zich in de ranking Topmerk

Uw agenda is waarschijnlijk overvol. De

vakantie staat echter voor de deur. Is er

bij deze ontwikkeling van het bedrijf wel

ruimte voor vakantie?

“Het motto van deze tijd zou kunnen zijn: bereik zo

veel mogelijk in zo weinig mogelijk tijd. We zijn

daarom geneigd te denken – dat geldt zowel

voor sommige werkgevers als voor werknemers

– dat verlengen van de werktijd en afzien

van ontspanning leidt tot grotere winst en het

sneller bereiken van targets. Niets is minder

waar! Een uitgeruste en tevreden werknemer

is veel efficiënter op zijn werk. Door verandering

van omgeving, verschillende vormen van

activiteiten en ontspanning kun je afreageren

en afstand nemen van lastige kwesties op het

werk... Daarom is in mijn agenda altijd ruimte

voor vakantie, om tijd door te brengen met

familie en vrienden. Dat geeft me nieuwe energie

en een frisse blik en het zorgt ervoor dat ik

mijn taken veel efficiënter kan uitvoeren.” ■

zenronline.eu | 59


thema garagedeuren en -poorten

VEEL VARIATIEMOGELIJKHEDEN

KANTELEN, SCHUIVEN,

DRAAIEN OF OPENSLAAN?

De zonweringsector heeft een haat-liefdeverhouding met de garagepoort. Voor nogal wat dealers is het een te branchevreemd

product. Bovendien is de vraag naar zonweringen, rolluiken en terrasoverkappingen op het moment zo groot dat

aandacht voor de garagepoort er voor nu even bij inschiet. Maar er komen ook weer andere tijden en dan is de garagedeur

misschien wel een mooie kans. De grote vraag is dan: wordt het kantelen, schuiven, draaien of openslaan?

(Collectie Tudor Trading & Advies.)

Dat we niet meer zoveel kantelen, is inmiddels wel duidelijk.

De aloude kantelpoort, hoe praktisch ook, raakt steeds

meer op de achtergrond. Dat heeft te maken met isolatie, die

bij andere poorten beter en gemakkelijker is, maar ook met

– geautomatiseerde – bedieningsmogelijkheden.

Sinds enkele jaren is er veel aandacht voor de openslaande garagedeuren.

Het concept voor deze deur is natuurlijk niet nieuw, maar heeft zijn

herintrede gedaan en is nu heel populair. Begrijpelijk omdat openslaande

deuren een garage gemakkelijk toegankelijk maken, wat handig is

als de garage – ook – als fietsenstalling en berging wordt gebruikt.

De sectionaalpoort is een vaak gekozen alternatief om een garage af te

sluiten. De rolpoort is ook een optie. Niet zo vaak gekozen, maar wel

praktisch omdat de poort oprolt in een kast, binnen of buiten, waardoor

het plafond van de garage vrij blijft voor opslag.

Een aantal van de recente ontwikkelingen op het gebied van garagedeuren

zijn hier gebundeld. Dat loopt uiteen van nieuwe ontwerpmogelijkheden

tot nieuwe besturingssystemen. Plus de verhuizing van AW

Nederland naar een nieuw bedrijfspand. Ook belangrijk. u

60 | zenronline.eu


Anzeige_NL_95x267_0719_Ausg.qxp_Layout 1 10.07.19 08:27 Seite 1

BERNER

TORANTRIEBE

Berner garagedeuraandrijvingen.

Wij zorgen voor

beweging.

Berner kwaliteit overtuigt.

Onze garagedeuraandrijvingen zijn geschikt

voor nagenoeg elk toepassingsgebied, zijn

probleemloos achteraf in te bouwen en bieden

een veelzijdig toebehorenprogramma.

Energiebesparend, veilig en

betrouwbaar. 365 dagen per jaar.

Secure

Mobile

App

INTELLIGENTE

TECHNIEK

met doordachte

details

ALUKON RAFF-E

VOORBOUW BUITENJALOEZIE

⋅ Eenvoudig inmeten

⋅ Snel en simpel monteren door slim

opsteeksysteem

⋅ Geïntegreerde insectenwering optioneel

⋅ Made in Germany

WWW.ALUKON.COM

Berner Torantriebe KG · 72108 Rottenburg / Germany

Tel.: +49/(0)74 72/9812-0 · www.berner-torantriebe.eu

ALUKON KG I Münchberger Straße 31 I D-95176 Konradsreuth I Mail: info@alukon.com

Salesmanager BeNeLux & UK I Hans Becks I +31 6125 83800 I Mail: hans.becks@alukon.com


POL-MAR-PLAST

ROLLUIKEN - ZONNEWERING

Hugo Verrieststraat 80 - 8790 Waregem - Tel. +32 56 60 62 27 - Fax +32 56 60 76 26

info@polmarplast.be - www.polmarplast.be

POL-MAR-PLAST

ROLLUIKEN - ZONNEWERING

SCREENS

voorzet - opbouw

POL-MAR-PLAST

ROLLUIKEN - ZONNEWERING

RITSSCREENS

voorzet - opbouw - inbouw

NIEUW!

improved screen technology

voor een beter hanggedrag

en makkelijke montage

Altijd een passende oplossing

Samen tot geslaagde zonweringsoplossingen komen, dat

doen we graag! We staan bekend om onze creativiteit en

uitgekiend maatwerk. Interesse? suncircle.nl

Terrasschermen Pergolazonwering Uitvalschermen Screens Rolluiken Terrasoverkapping

Nijverheidsweg 22 | 3771 ME Barneveld | Telefoon: 0342 - 44 31 25 | www.suncircle.nl

Spelen met licht


thema garagedeuren en -poorten

Hörmann:

‘NU NOG VEEL MEER ONTWERP-

MOGELIJKHEDEN VOOR GARAGEDEUREN’

Nieuwe oppervlakken voor Duragrain garagedeuren

Behalve veiligheid, comfort en thermische isolatie speelt bij een huis

natuurlijk ook het uiterlijk een belangrijke rol. Mensen willen immers

Foto's en teksten bij de foto's:

graag mooi wonen. Het design van de garagedeur is dan van groot

belang, want een garagedeur neemt in een gevel alleen al door zijn

Afbeelding dimensies een 2: prominente het nieuwe plaats Duragrain-oppervlak in.

voor

garagedeuren van Hörmann biedt met 24 decors zeer veel

ontwerpmogelijkheden.

Bij het vormgeven van iemands huis – en dus ook van de garagedeur –

speelt individualiteit een belangrijke rol. Als gevolg daarvan kan een

stijgende vraag naar een bijzondere look, bijvoorbeeld hout, beton

of roestig staal (cortenstaal) worden geconstateerd. Hörmann heeft

een speciaal drukprocédé ontwikkeld dat het mogelijk maakt om de

meest uiteenlopende designs om een garagedeur naar wens vorm te

geven fotorealistisch op het gladde Duragrain oppervlak van sectionaaldeuren

aan te brengen. Hörmann heeft de garagedeuren met dit

nieuwe oppervlak voor het eerst in januari van dit jaar op BAU 2019 in

München gepresenteerd.

Hörmann Nederland

Deuren voor woning en industrie

Marketing

Telefoon: 0342 429 410

E-mail: marketing@hormann.nl

Teksten en foto’s op te vragen via:

marketing@hormann.nl

De sectionaaldeuren voor garages van Hörmann met de moderne L-

profilering zijn verkrijgbaar in 24 fotorealistische Duragrain decors.

Voorbeelden zijn Rusty Steel (cortenstaal), Beton, Bamboe en diverse

houtsoorten, zoals White Oak, Sapeli (familie van mahonie) en Teak.

Deze motieven worden detailgetrouw, kleurecht en natuurlijk de

garagedeuren afgebeeld en ter bescherming met een sterke lak afgewerkt.

Het Duragrain oppervlak is volgens Hörmann bovendien uvbestendig

en krasvast. u

Foto's en teksten bij de foto's:

Met de nieuwe oppervlakken voor Duragrain garagedeuren kan de garagedeur

optimaal op de bouwstijl en het kleurenpatroon van de woning worden afgestemd.

Omdat Duragrain zoveel mogelijkheden biedt, kan bij welhaast elke bouwstijl een

passende deurafwerking worden gevonden.

Afbeelding 2: het nieuwe Duragrain-oppervlak voor

garagedeuren van Hörmann biedt met 24 decors zeer veel

ontwerpmogelijkheden.

Hörmann Nederlan

Deuren voor woning

Marketing

Telefoon: 0342 4

E-mail: marketing@

Teksten en foto’s o

marketing@horman

Het nieuwe Duragrain oppervlak voor garagedeuren van Hörmann biedt met 24 decors een brede range aan ontwerpmogelijkheden.

zenronline.eu | 63


PREMIUM SOLUTIONS

RAMEN · DEUREN · ROLLUIKEN

Meer info bij uw Aluprof vertegenwoordigers:

RAMEN & DEUREN

Gunter Rydant

tel. +32 474 890 208

e-mail: gunter.rydant@aluprof.eu

ROLLUIKEN

Geert De Bonte

mobile: +32 476 27 88 31

e-mail: geert.debonte@aluprof.eu

ALUPROF BELGIUM NV

Industriepark Hoogveld (Zone F1)

Wissenstraat 2

9200 Dendermonde, België

tel. 0032 (0)52 25 81 10

e-mail: belgium@aluprof.eu

www.aluprof.eu


Alulux:

‘DE QOMPACT ROLPOORT IS DE

VEILIGSTE IN ZIJN SOORT!’

De Qompact rolpoorten van Alulux vormen een all-in-one systeem. “De

optimale oplossing voor zowel garages als carports, waarbij de poort

maximaal 4,40 m breed mag zijn”, aldus marketingmanager Sabine Welman

van AVZ Group. Met een Qompact rolpoort wordt voorkomen dat

onbevoegden de achterliggende ruimte kunnen betreden. Dankzij de

Q-XL veiligheidsvergrendeling kunnen de lamellen niet uit de zijgeleider

worden getrokken.

Deze rolpoort kan niet alleen bij garages en carports worden ingezet,

maar ook als beveiliging van winkelpanden. Het Qompact-systeem

wordt dan vaak binnen toegepast, bijvoorbeeld bij etalages of entreedeuren

van winkels. De rolpoort bevindt zich in dat geval direct achter

de etalage, de ingangsdeur of de deuropening en is in dat geval als inbraak-

en toegangsbeveiliging gemonteerd. Dankzij de binnenmontage

van het Qompact-systeem kunnen eigenaar en/of gebruikers ruimtes extra

beveiligen. In het geval van buitenmontage zijn gestanste lamellen

leverbaar, waardoor de producten in de etalage zichtbaar zijn voor potentiële

klanten, maar tegelijkertijd beschermd tegen kwaadwillenden.

AVZ noemt de volgende unieke eigenschappen van de Qompact

rolpoorten:

• Ruimtebesparend door een 45% kleinere kast dan standaard.

• Optimale beveiliging dankzij de Q-XL-veiligheidsvergrendeling.

• Beschermd tegen vandalisme.

• Variabel bruikbaar voor binnen en voor buiten.

• Robuust, volledig geëxtrudeerd systeem.

• Poedercoaten van de rolpoort is mogelijk.

• Op maat geleverd.

De Qompact rolpoorten van Alulux zijn beschikbaar in de standaardkleuren

verkeerswit RAL 9016, crèmewit RAL 9001, blank aluminiumkleurig

RAL 9006 en antracietgrijs RAL 7016. Speciale kleuren zijn op

aanvraag mogelijk. u

De Qompact rolpoort van Alulux buiten gemonteerd, met gestanste lamellen.

(Beeld: Krischan Lienda Rudolph)

zenronline.eu | 65


thema garagedeuren en -poorten

Teckentrup:

‘DE CARTECK

SECTIONAALDEUR ANNO NU’

De meeste garagedeuren kunnen op twee manieren worden geopend:

handmatig of automatisch. Een slimme garagedeur is een geautomatiseerde

garagedeur die is aangesloten op een bestaand smart homesysteem

dat de mogelijkheid biedt om de garagedeur ook op afstand

te bedienen.

“Met behulp van een app kan de garagedeur eenvoudig van afstand

worden geopend en gesloten en ook kan de status worden opgevraagd”,

aldus Jordin Reitsma van Teckentrup BV. “Door de deur te

integreren in een smart home-totaalconcept kunnen andere smart

home-apparaten ook met elkaar worden verbonden en automatisch

aangestuurd.”

“Van verlichting tot verwarmingsregeling tot entertainmentsystemen,

Smart Home is de trend van deze tijd”, constateert Reitsma. “Voor de

slimme integratie van onze CarTeck garagedeur hebben we met ons

Homee systeem een eenvoudig en flexibel concept ontwikkeld.”

Omdat veel apparaten verschillen in de draadloze technologie die ze

gebruiken om te communiceren, zijn er modulaire oplossingen. “Met

Homee biedt Teckentrup zo’n modulaire oplossing”, legt Reitsma uit.

“Op basis van een centrale kubus, de Brain Cube, waarop alle informatie

wordt verzameld en opgeslagen, is er voor elke draadloze technologie

een extra kubus beschikbaar. Door eenvoudigweg extra kubussen

op de Brain Cube aan te sluiten, kunnen extra apparaten met nieuwe

draadloze technologieën eenvoudig worden geïntegreerd. Dat betekent

dat het hele besturingssysteem op één platform beschikbaar is.

Smart home zoals het hoort te zijn!”

Slimme smart home- en appbediening voor garagepoorten.

Meer informatie op www.teckentrup.nl/smart-home, waar ook een

video kan worden bekeken.

66 | zenronline.eu


thema garagedeuren en -poorten

Roma Roldeuren wikkelen op als een rolluik in een kast, vóór of ín de garage. Zo blijft het plafond vrij om lange objecten op te bergen.

Roma:

‘NIEUWE BESTURING VOOR

GARAGEDEUREN’

“ROMA heeft een nieuwe besturing voor garagedeuren in zijn assortiment

opgenomen, vertelt directeur Toon van Osta van Roma Benelux.

“Deze besturing is bi-directioneel en kan dus ook terugmeldingen ontvangen.”

De zender geeft met een trilsignaal aan dat een opgedragen

actie is uitgevoerd. Ook is het mogelijk om de positie van de deur op te

vragen. De zender geeft dan met een kleuren-led aan of de deur open

of dicht is of dat ze zich ergens tussen deze twee eindposities bevindt.

De Roma roldeur heeft aluminium lamellen met een dekbreedte van

55 of 77 mm. De gepatenteerde arrettering maakt het pantser extra

windvast. “Ze zorgt er daarnaast voor dat de roldeur tot drie keer

meer weerstand biedt tegen inbraakpogingen dan systemen zonder

deze optie”, aldus Van Osta. “Een geëxtrudeerde verbinding met de

oprolas voorkomt dat het pantser kan worden opgetild.”

“Verder zijn alle Roma roldeuren gecertificeerd, beantwoorden ze aan

de hoogste veiligheids- en prestatienormen voor garagedeuren EN

13241-1 en zijn ze voorzien van een afrolbeveiliging, onderloopbeveiliging,

doorgangbeveiliging en krachtbegrenzer”, benadrukt Van Osta.

En hij ziet nog een voordeel: “De combinatie rolluiken, buitenjaloezieën

en roldeuren van Roma biedt de mogelijkheid om een woning

een mooie, uniforme uitstraling te geven!” u

Handzender van ROMA.

Een slimme deur bij een slimme besturing

Garagedeuren zijn voor ROMA geen core business, maar de specialist

in rolluiken en zonweringen heeft desondanks een slimme oplossing

in het assortiment. “We willen in onze garage vaak veel meer kwijt

dan alleen onze auto”, constateert Van Osta. “De ruimte onder het

plafond is dan bijzonder praktisch, bijvoorbeeld voor een ski-koffer,

een ladder of een parasol. Maar die ruimte wordt doorgaans door de

sectionaaldeur opgeëist. Dan is een Roma roldeur een slimme oplossing,

want die wikkelt op als een rolluik in een kast, voor- of in de

garage. De hele ruimte boven de auto blijft daardoor beschikbaar

als bergruimte.”

De Roma Roldeur kan met een bi-directionele besturing worden uitgerust.

zenronline.eu | 67


thema garagedeuren en -poorten

Winsol:

‘GARAGEPOORTEN VOOR IEDERE

GEBRUIKER’

“Bij een renovatieproject wordt de garagepoort vaak – onterecht – over

het hoofd gezien”, constateert CEO Xavier Costenoble van Winsol.

“Een ultra-isolerende poort van Winsol verbetert de EPC of EPB-score

en zorgt er dus voor dat er minder energie wordt verbruikt.”

Costenoble noemt de volgende voordelen van Winsol garagedeuren:

• De waarde van een woning wordt hoger door haar beter te isoleren.

• Een isolerende poort elimineert de koudebrug die ervoor zorgt

dat een huis in de koude seizoenen sneller afkoelt en in de warme

seizoenen sneller opwarmt.

• De auto en andere spullen zijn veilig en extra beschermd doordat

ze niet meer onderhevig zijn aan sterke temperatuurwisselingen.

Voor elke stijl een oplossing

“Zoals iedereen ondertussen van Winsol gewoon is, passen wij onze

poorten aan de bouwstijl van de gebruiker aan en niet omgekeerd”,

benadrukt Costenoble. “Zo vindt de klant in ons gamma zowel charmante

en rustieke pastorijpoorten als strakke sectionale poorten terug.”

Ondanks deze variatiemogelijkheden constateert Costenoble dat

al deze poorten ook een aantal dingen gemeen hebben:

• Extra dik lakwerk voor een hoge kleurvastheid.

• Bewegingsdetectie, om de veiligheid van kleine kinderen of

huisdieren te waarborgen.

• Beveiligde afstandsbediening, zodat hackers geen kans krijgen. Winsol heeft een passende garagedeur voor elke bouwstijl.

68 | zenronline.eu


thema garagedeuren en -poorten

Tudor Roldeuren:

‘DE POLYNORM ROLDEUR NIEUW LEVEN INGEBLAZEN!’

Verbeterde techniek en meer kleuren

Tudor Roldeuren heeft de import en distributie van de Polynorm roldeur

overgenomen van Finish Doors. Het moederbedrijf van deze roldeur,

de firma B&D uit Australië, heeft wereldwijd diverse bedrijven

die onder licentie hun Roll-A-Door ® en de Rollover ® deuren produceren.

Tudor Roldeuren is de samenwerking aangegaan met het Noord-

Ierse Tilt-a-Dor. De Polynorm roldeur van Tudor Roldeuren heet dus

voortaan Tilt-a-Dor roldeur.

Doorontwikkelde productie

De Tilt-a-dor roldeuren zijn op vele punten doorontwikkeld en verbeterd.

De bovenkant van de deur is gebogen om spanning in het

metaal te voorkomen en de kunststof geleidenokken zijn vervangen

voor dubbele wielen. De geleiderails zijn geheel van aluminium. Het

geribbelde pantser wordt gevormd door mechanische persen in plaats

van door rolvormen, wat buiging en golfvorming in het deurblad voorkomt.

De deuren zijn leverbaar vanaf een breedte van 1000 mm tot

3657 mm met een maximumhoogte van 3048 mm en in twaalf verschillende

kleuren en twee houtmotieven.

Vervangingsmarkt en selfstorage

De vraag naar ongeïsoleerde roldeuren loopt terug, al is er nog steeds

vraag naar vanuit de vervangingsmarkt. Daarnaast worden ze veel toegepast

door bedrijven die zelf hun eigen selfstorage opslagloodsen

bouwen. Daar ligt dus ook de focus van Tudor Roldeuren. u

Ongeïsoleerde roldeuren worden veel toegepast in selfstorage opslagloodsen.

zenronline.eu | 69


thema garagedeuren en -poorten

AW Nederland:

‘NIEUW BEDRIJFSPAND

IN NIEUW HEETEN’

AW Nederland BV, leverancier van garage- bedrijfsdeuren en aluminium

kozijnen uit Heeten, is verhuisd naar een ruime, nieuwe locatie

in Nieuw Heeten. “Met een oppervlakte van meer dan 1500 m 2 geeft

deze prachtige faciliteit voorlopig voldoende ruimte om door te groeien”,

aldus directeur Wouter van Kerkvoorde. “In het nieuwe gebouw

is onder andere een groot experience center annex showroom gerealiseerd

waar zowel particulieren als bedrijven onze producten kunnen

bekijken, gebruiken en monteren.” Begin 2020 wordt het nieuwe bedrijfsgebouw

van AW Nederland, dat is gevestigd aan Beukvenne 3 in

Nieuw Heeten, feestelijk geopend met een open dag met presentaties

over de toekomst. “Maar iedereen is nu al welkom”, nodigt Van Kerkvoorde

uit. “De koffie staat klaar!”

Dit jaar is het assortiment van AW Nederland flink uitgebreid, onder

andere met de UniPro SNP sectionaaldeur. “Deze garagedeur kenmerkt

zich door het bedrijfszekere trekveersysteem, waardoor er maar

een beperkte inbouwruimte nodig is en een snelle montage is gegarandeerd”,

licht Van Kerkvoorde toe. “Sectionale garagedeuren worden

nagenoeg altijd voorzien van elektrische bediening. Met de aandrijvingen

Metro en Moto levert AW Nederland bedieningen die zijn

voorzien van de modernste techniek. Onderhuids hebben deze motoren

de betrouwbare techniek van Somfy, waarin alle hedendaagse

inzichten ten aanzien van huisautomatisering zijn verwerkt. Denk aan

het bekende IO systeem dat het mogelijk maakt de aandrijvingen te

koppelen aan de besturingssystemen Tahoma en Connexoon.”

Veel gevraagd: openslaande garagedeuren, een specialiteit van AW Nederland.

De echte trend in garagedeuren zijn volgens Van Kerkvoorde echter

nog steeds de openslaande garagedeuren. “Vanaf het begin heeft AW

Nederland hierin het breedste assortiment van Nederland. Van voordelige,

niet-geïsoleerde deuren tot maximaal geïsoleerde exemplaren

met een maar liefst 60 mm dikke paneelvulling. Dankzij de unieke productiemethode

van deze openslaande deuren zijn de mogelijkheden

nagenoeg onbeperkt. De klant kan in feite zijn eigen deur ontwerpen

waardoor er een uniek product ontstaat dat volledig aan de wens van

de klant én aan de situatie is aangepast.”

Aluminium kozijnen

Zoals gezegd levert AW Nederland ook aluminium kozijnen. “Dankzij

het strakke design, het onderhoudsvriendelijke karakter en de perfecte

isolatie zijn ze heel geschikt voor zowel woningen als utiliteitsgebouwen”,

geeft Van Kerkvoorde aan. “Ook in niet-geïsoleerde uitvoering

vinden deze producten hun weg naar de klant. Denk bijvoorbeeld aan

kozijnen of spiekozijnen voor terrasoverkappingen.” Alle producten

worden op maat geproduceerd, omdat AW ervan overtuigd is dat ze

zich moeten aanpassen aan het gebouw en niet omgekeerd!

Het nieuwe bedrijfsgebouw van AW Nederland in Nieuw Heeten biedt alle ruimte voor groei.

De levertijd van alle producten van AW Nederland bedraagt maximaal

vier werkweken. Dealers worden uitgebreid ondersteund bij zowel

verkoop als montage. “Ons montageteam staat klaar voor ondersteuning

in de breedste zin van het woord”, aldus Van Kerkvoorde. “Van

telefonische ondersteuning tot complete montage, wat vooral in het

drukke (zonwering)seizoen handig is voor de dealers. Daarnaast kan

ons verkoopteam assisteren bij het meten van de producten en het

opmeten op locatie. Voor een aantal regio's binnen Nederland zijn we

overigens nog op zoek naar verkooppartners. We komen graag een

keer naar u toe voor een oriënterend gesprek.”

70 | zenronline.eu


thema garagedeuren en -poorten

Door het plaatsen van een rolpoort gaat er geen plafondruimte verloren. Daardoor blijft er genoeg ruimte over om bijvoorbeeld een fiets op te hangen.

BUILDING Shutter Systems:

‘STERKE, VEILIGE EN

RUIMTEBESPARENDE ROLPOORTEN’

“Rolpoorten zijn nog lang niet zo aanwezig als rolluiken, maar particulieren

zijn zich langzaam aan toch meer bewust van de voordelen van

een rolpoort ten opzichte van een sectionale of kantelpoort”, besluit

Suys. “Bij BUILDING Shutter Systems zijn we benieuwd of de stijgende

trend zich zal verder zetten. Wij zijn alvast overtuigd!” ■

“Bij de zoektocht naar een garagepoort denken particulieren in eerste

instantie aan een sectionale- of kantelpoort”, constateert CEO Thibaut

Suys van BUILDING Shutter Systems. “Maar de rolpoort hoeft helemaal

niet onder te doen voor zijn bekendere broers!”

Ruimtebesparend

“Terwijl rolluiken hun positie in de markt behouden, zijn rolpoorten

aan een opmars bezig”, vervolgt Suys. “Bij het bouwen of verbouwen

denkt men erover na hoe de ruimte in huis optimaal te benutten. Rolpoorten

kunnen dan een belangrijke rol spelen. Door een rolpoort

gaat er immers geen plafondruimte verloren en blijft er genoeg opbergruimte

vrij om bijvoorbeeld een surfplank, ladder of fiets op te

hangen.”

Stevigheid

BUILDING Shutter Systems gebruikt standaard de BP77 lamel voor de

Gararol ® rolpoorten. Door het gebruik van deze lamel blijft de kastgrootte

beperkt. “De BP77 lamel combineert een goede oprolling met

extra stevigheid en kan tot 15 m 2 oppervlak”, aldus Suys. “Omdat rolpoorten

uit afzonderlijke lamellen bestaan, kan een beschadiging van

de poort gemakkelijk en goedkoop worden gerepareerd door alleen

maar de beschadigde profielen te vernieuwen. Bij een sectionale of

een kantelpoort kunnen de kosten snel oplopen als dure panelen moeten

worden vervangen.”

Design

Net als de rolluikpantsers kan BUILDING Shutter Systems ook de rolpoortbladen

in elke gewenste kleur poedercoaten. Daardoor kan de

eindgebruiker een uniforme kleur kleuren kiezen voor zijn ramen, rolluiken,

screens én rolpoort.

Het profiel BP77 combineert een goede oprolling met extra stevigheid en kan tot een

deuroppervlak van 15 m 2 .

zenronline.eu | 71


Het rolluik ShutterX ® wordt luchtdicht in de spouwmuur weggewerkt, zonder dat daarbij de binnenmuur wordt geraakt en geperforeerd.

Tekst: Johan Debaerel Beeld: Wilms

SHUTTERX ® VAN WILMS

VOOR LUCHTDICHTE ROLLUIKEN KIEZEN,

BETEKENT BESPAREN OP DE ENERGIEFACTUUR

Onder invloed van de Europese klimaatdoelstellingen wordt de regelgeving op het vlak van energieprestaties in een razendsnel

tempo strenger. Een goede luchtdichtheid is cruciaal om aan die strengere eisen te voldoen. Inmiddels kunnen ook rolluiken – net als

zonwering – een rol spelen bij het bepalen van het energiepeil. Wilms, specialist in zonwering, rolluiken en buitenlevenproducten, heeft met

de ShutterX ® een speciaal voor luchtdicht bouwen ontworpen rolluik in het assortiment.

Met traditionele in- en opbouwrolluiken kon

voorheen bij een blowerdoortest nooit een goed

resultaat worden geboekt. Een woning kon met

deze producten immers niet luchtdicht zijn. “Wie

een rolluik wilde inbouwen, moest ook een deel

van de spouwmuurisolatie verwijderen om de kast

te kunnen monteren”, legt CEO Erik Wilms uit.

“Zo ontstond een bouwknoop, waarlangs warmte

eenvoudig van binnen naar buiten kon ontsnappen.

Bovendien liep men het risico dat zich op de

plaats waar de kast in de spouwmuur zat condens

op de binnenmuur ging vormen. Ramen in

combinatie met dergelijke rolluiken konden ook

nooit bovenaan tegen de binnenmuur worden

‘Investeren in luchtdichte rolluiken

zorgt voor energiebesparing’

bevestigd, waardoor de installatie vaak veel van haar

stevigheid verloor.”

“Onze R&D afdeling gaat elke dag opnieuw de

uitdaging aan om duurzame systemen te ontwikkelen,

die problemen kunnen oplossen of inspelen

op trends in de markt”, gaat Wilms verder.

“Getuigen daarvan zijn de opbouwkast met ventilatie,

de screen die in de spouw kan worden ingebouwd

of de aluminium en carbon assen voor

onze screens.”

Rolluik voor luchtdichte gebouwen

Vanuit de duurzaamheidsgedachte heeft Wilms

ook een innovatief rolluik ontwikkeld dat gegarandeerd

luchtdicht is en dus een einde maakt

72 | zenronline.eu


Wilms heeft in 2013 de ZipX®Zero ontwikkeld, de eerste luchtdichte screen die in de spouw kan worden ingebouwd. (Beeld: www.marcscheepers.com)

aan alle eerder genoemde problemen. “Daarnaast

geeft het ook nog eens een esthetische

meerwaarde voor de gevel”, aldus Erik Wilms.

Wilms had met de ZipX ® Zero in 2013 al een screen

ontwikkeld die luchtdicht kon worden geïntegreerd,

maar voor rolluiken bestond dit concept nog niet.

Daar heeft de specialist in zonwering, rolluiken en

producten voor het buitenleven met het rolluik

ShutterX ® nu dus verandering in gebracht. “Het

rolluik ShutterX ® wordt niet alleen onzichtbaar

in de gevel geïntegreerd, maar wordt ook luchtdicht

in de spouwmuur weggewerkt, zonder dat

daarbij de binnenmuur wordt geraakt en geperforeerd”,

legt Erik Wilms uit. De isolatie die daarvoor

uit de spouw wordt verwijderd, wordt vervangen

door een composiet verstevigingsprofiel dat ter

hoogte van de kast in de binnenmuur wordt geïntegreerd

en de isolatiewaarde van de ontbrekende

spouwmuurisolatie overneemt en zelfs verbetert.

Bovendien kan het raam aan de bovenzijde aan de

binnenmuur worden bevestigd.

Een raam met rolluik ShutterX ® wordt rondom

in de dagopening afgewerkt met isolerende

constructieplaten, als barrière tussen de koude

buiten- en de warme binnenlucht. Om in de

winter geen last van koude vensterbanken te

hebben, wordt een composiet raamondersteuningsprofiel

gebruikt, waarop zowel de binnen-

als de buitenvensterbank rust.

De eindgebruiker wint

Wie voor luchtdichte rolluiken kiest, krijgt er

heel wat voor terug, is de mening van Wilms. De

koudebruggen – of bouwknopen – die de kast,

geleiders en vensterbank veroorzaken, zijn met

ShutterX ® opgelost. Bovendien zorg je er met

rolluiken voor dat de warmte in de koude wintermaanden

gemakkelijker binnenblijft en voorkom

je oververhitting in de zomer, waardoor geen

energieverslindende airco’s nodig zijn.

“Als eindgebruiker kun je de zonne-instraling zelf

onder controle houden”, besluit Erik Wilms. “In

de winter, herfst of lente kan het binnenlaten van

de zonnewarmte heel interessant zijn, terwijl de

zon op warmere dagen juist beter wordt buitengehouden

om het binnen koel te houden. Testen

hebben uitgewezen dat een consument per raam

van 1 meter 50 in het vierkant met een luchtdicht

ShutterX ® rolluik jaarlijks meer dan 40 euro op de

energiefactuur bespaart!”


Doorsnede van de inbouwwijze van het rolluik ShutterX®.

zenronline.eu | 73


Tekst: Jan Mol Beeld: ZOS

ZEELAND ONDERHOUD SERVICE (ZOS) UIT SEROOSKERKE

ZONWERINGNOMADEN MET VASTE

GROND ONDER DE VOETEN

Vaste grond onder de voeten en dat inmiddels al 14 jaar! In de jaren negentig werden Adri Dalebout en Sam Kluijfhout binnen de

zonweringbranche zowel met argusogen als met bewondering bekeken. Wie waren toch die durfallen, die met een als zonweringshowroom

ingerichte bus hun producten bij de klant in de straat toonden en verkochten?

Een verandaproject uitgevoerd door ZOS.

Zeeland Onderhoud Service, afgekort ZOS,

startte in 1997 met de mobiele verkoop van

zonwering en rolluiken. Voortgekomen uit een

klussenbedrijf, legden Dalebout en Kluijfhout

zich helemaal toe op het verkopen van hun

producten in een uniek concept. Inmiddels

hebben de beide heren al veertien jaar ‘vaste

grond’ onder de voeten en opereren zij vanuit

een prachtige showroom in Serooskerke op

Walcheren. Tijd voor Z&R om herinneringen op

te halen met Sam Kluijfhout.

Van bus naar vrachtwagen

“Met ons klussenbedrijf stapten we in 1997 voorzichtig

de wereld van zonwering en rolluiken

binnen”, schetst Kluijfhout. “We hingen een

‘In 2005 kwam het moment dat afscheid werd

genomen van het mobiele concept’

paar schermpjes op in onze bus en verkochten

die, vaak als we ergens op klus waren. Een

mooie extra omzetmogelijkheid die naar meer

smaakte. In 1999 veranderden we Zeeland

Onderhoud Service in ZOS en zo heten we

vandaag nog steeds. We stapten over naar een

volledig als showroom ingerichte vrachtwagen,

waarin we veel meer konden demonstreren.

Er zat zelfs een werkende garagedeur in!”

Het concept van Dalebout en Kluijfhout was

in die tijd ronduit uniek te noemen. Zo spraakmakend

zelfs dat een franchiseorganisatie later

hetzelfde idee ging toepassen. “We waren echt

de eersten die langs de deuren gingen met een

74 | zenronline.eu


volledige showroom”, lacht Kluijfhout. “Het

werkte perfect, soms iets te goed zelfs. De

vrachtwagen was deels showroom en in een

afgescheiden gedeelte bewaarden we onze

gereedschappen. Wanneer je op een montageklus

bent, heb je dus ook voortdurend je

showroom bij je. Dat trok de aandacht van buurtbewoners

die ook wel eens wilden zien wat er

zoal te koop was. Dan stond je weer in je showroom

bij de klant voor de deur iets te demonstreren,

terwijl je collega op dat ene schroefje stond

te wachten. We konden echt alles live tonen en

hadden zelfs een 220 V omvormer aan boord

om Somfy werkend te kunnen laten zien.”

‘We konden in het nieuwe deel riant uit de voeten

voor wat betreft opslag en werkplaats, wat het

mogelijk maakte om het bestaande deel volledig

tot showroom te verbouwen’

Van kilometers naar vierkante meters

In 2005 kwam het moment dat afscheid werd

genomen van het mobiele concept. “Ondanks

het formaat van de vrachtwagen – overigens wel

een handicap in kleine straatjes – konden we

niet meer alles tonen wat we wilden laten zien”,

licht Kluijfhout toe. “Door de groei die we doormaakten,

wilden we namelijk meer merken en

nieuwe producten in ons programma opnemen.

De vrachtwagen bood daarvoor onvoldoende

ruimte, voor ons een reden om te investeren in

een bedrijfspand met een gecombineerde opslag

en showroom. De vrachtwagen hebben we nog

een half jaar in bedrijf gehad, maar heeft daarna

het veld geruimd voor bedrijfsbusjes. Daarmee

viel definitief het doek voor het mobiele concept.”

aanschaf van een bedrijfspand aan de overkant

van de straat ingevuld. “We konden in het

nieuwe deel riant uit de voeten voor wat betreft

opslag en werkplaats, wat het mogelijk maakte

om het bestaande deel volledig tot showroom te

verbouwen. Schaalvergroting die we hard nodig

hadden om de vaart erin te houden!”

Bedelen om beleverd te worden

“In de beginjaren was het wel eens lastig om het

vertrouwen van fabrikanten en leveranciers te

winnen”, herinnert Kluijfhout zich. “Wij waren

immers die twee Zeeuwse zotten die met spullen

langs de deuren gingen. Daar kwam rap verandering

in toen ons concept succesvol bleek. We

hoefden niet meer te bedelen of men ons alsjeblieft

wilde beleveren, maar moesten de vertegenwoordigers

spreekwoordelijk van ons afslaan.”

Over de bedrijfsopvolging hoeft Kluijfhout zich

geen zorgen te maken. “Zelf ben ik nu 63 en Adri

is 57. Uiteraard denk je dan aan de voortzetting

van wat je hebt opgebouwd. Ik denk dat dat wel

in orde komt. Inmiddels werkt Jappe Vette, mijn

schoonzoon van 38, volledig mee in de zaak, hij

heeft 25% van mijn aandelen overgenomen. Kim,

de 26-jarige dochter van Adri, werkt vijf middagen

in de week in de showroom. Ze staan op de

nominatie om het bedrijf over te nemen. Of het

Adri en mij lukt om volledig uit de branche te

verdwijnen? We hebben wel het zonweringvirus in

ons bloed hè!” ■

De groei bleef maar voortduren en weldra

ontstond er behoefte aan extra opslag- en

werkplaatsruimte. Die behoefte werd met de

De mobiele showroom heeft zijn succes bewezen en is

inmiddels ‘met pensioen’.

Het team van Zeeland Onderhoud Service, van links naar rechts Jappe Vette, Robert Mallens (hoofd montage),

Kim Dalebout en Niels Dalebout (monteur).

zenronline.eu | 75


Klantvriendelijk

Snelle leveringen

Lage prijzen

Professionele kwaliteit

Uitgebreid assortiment

Electrotechnische groothandel voor vakspecialisten

Electra onderdelen en zelfklevende kabelgoten

in 12 kleuren van Nederlands fabrikaat

Kabelgoten die recht zijn, niet scheuren en… écht plakken!

In meer dan 100 verschillende maten en zónder stickers.

Kabelgoot P25 en Z25 wit/crème (schroefgoten).

• Alle soorten batterijen

• Led verlichting armaturen

• Complete aansluitsnoeren in 2 -, 3 - en 5 meter

• 100 meter rollen elektrasnoer

3x 0,75 / 4x 0,75 / 5x 0,75 in platte dozen (zwart/wit)

• Inbouwspots en trafo’s, buitenkabel YMVK

• Kabeldozen met wartels/tules en kabeldoos smal (grijs/antraciet)

• Onze snoeren en kabels alleen KEMA KEUR.

• Levering franco huis. In NL: € 230,- netto excl. BTW

In BE: € 400,- netto excl. BTW

Eerste order 10% extra korting

Bel of mail en vraag naar onze prijslijst

KANTOOR / SHOWROOM

Industrieweg 46-b

1613 KV Grootebroek

Mob: 06 - 54763666

Tel: 0228 - 521688

(BEURS)AGENDA

Romazo Branchedag

4 november 2019

Branchedag voor de hele zonweringbranche

De locatie wordt nog bekendgemaakt

www.romazo.nl

MAGAZIJN

Industrieweg 46-a

1613 KV Grootebroek

R+T Turkey

28 t/m 30 november 2019

Beurs voor rolluiken, zonwering en poorten

Istanbul Fair Center CNR Expo, Istanbul, Turkije

www.messe-stuttgart.de/en/r-t-turkey/

E-mail: info@hamco.nl

Webshop: www.hamco.nl

Heimtextil

7 t/m 10 januari 2020

Beurs voor huistextiel, waaronder binnenzonwering

en raamdecoratie

Messe Frankfurt, Frankurt am Main, Duitsland

https://heimtextil.messefrankfurt.com/

Polyclose

15 t/m 17 januari 2020

Beurs voor o.a. rolluiken, zonwering, ramen en deuren

en toegangstechniek

Flanders Expo, Gent, België

www.polyclose.be/nl

Intirio

25 t/m 27 januari 2020

Beurs voor huistextiel, waaronder binnenzonwering

en raamdecoratie

Flanders Expo, Gent, België

www.intirio.be/nl/

SOFTWARE

DIE VOOR U WERKT

ISP levert het meest complete

zonwering software pakket voor de

handel en fabrikage van onder andere:

rolluiken

zware rolluiken

zonneschermen

markiezen

screens

verticale lamellen

horizontale jaloeziën

rolgordijnen

plissé jaloeziën

verandadaken

Opties

voorraad/inkoopbeheer

fi nanciële administratie

Voor meer informatie en/of een

geheel vrijblijvende demonstratie:

ISP Software

Ambachtsweg 13a

6562 AZ Groesbeek

+31 (0)172 - 23 54 70

sales@ispsoftware.nl

www.ispsoftware.nl


BRANCHEPARTNERS

VANAF € 650 PER JAAR WETEN UW KLANTEN OOK WAT U DOET!

Branchepartners biedt

de lezer een compleet

overzicht van de meest

gerenommeerde fabrikanten

en leveranciers in de sector.

Zowel in het tijdschrift als op de

website, treft u een overzicht van de

meest gerenommeerde fabrikanten

en leveranciers.

Bent u geïnteresseerd om ook partner te worden van Z&R?

Bel of mail voor meer informatie met Ronald Klein: T +31 495 45 00 95 – E r.klein@louwersmediagroep.nl

ZENRONLINE.NL

HET MEEST COMPLETE OVERZICHT VAN LEVERANCIERS AAN DE GEHELE SECTOR

Op de website van Z&R is bedrijfsinformatie van

onze partners doeltreffend en efficiënt te vinden.

Banners en bedrijfsprofielen zijn gekoppeld aan redactionele artikelen, zo

wordt optimale vindbaarheid van Branchepartners door Google gegarandeerd.

Vanuit het tijdschrift is alle informatie over de Branchepartners direct

beschikbaar, door de QR code te gebruiken.

Bent u geïnteresseerd om ook partner te worden van Z&R?

Bel of mail voor meer informatie met Ronald Klein: T +31 495 45 00 95 – E r.klein@louwersmediagroep.nl


Branchepartners

Voor uitgebreide informatie over de

branchepartners, scan deze QR code

met uw smartphone

www.zenronline.nl/bedrijf

A.Z.D. ZONWERING BVBA

Vaartlaan 6 bus 1

B-9800 DEINZE

T +32 9 380 42 53

F +32 9 380 42 54

E info@azd.be

W www.azd.be

ALUTECH SYSTEMS S.R.O.

Nova Hospoda 19

CZ-348 02 BOR U TACHOVACZ

T +375 173 45 82 82

W www.alutech-mc.com

®

BRUSTOR

OUTDOOR SUN SYSTEMS

COPACO SCREENWEAVERS

Rijksweg 125

B-8531 BAVIKHOVE

T +32 5 635 35 33

F +32 5 635 80 48

W www.copaco.be

DICKSON CONSTANT

Z.L la Pilaterie 10, rue des Chateaux BP 109

F-59443 WASQUEHAL CEDEX

T +33 3 20 45 59 59

F +33 3 20 45 59 00

E contact@dickson-constant.com

W www.dickson-constant.com

BRUSTOR N.V.

Muizelstraat 20

ALLROUND ZONWERING

Moerasstraat 5

8082 AJ ELBURG

T +31 321 32 61 85

E info@allroundzonwering.nl

W www.allroundzonwering.nl

B-8560 GULLEGEM

T +32 56 53 18 53

F +32 56 53 18 20

E

info@brustor.com

W www.brustor.com

COPAHOME NV

Meensesteenweg 137

B-8500 KORTRIJK

T +32 56 35 32 33

T +31 162 43 73 37

E info@copahome.com

ERFAL GMBH & CO. KG

Gewerbering 8

D-08223 FALKENSTEIN

T +49 37 45 75 00

W www.copahome.com

F +49 3 74 57 50 02 99

E

info@erfal.de

W www.erfal.de

ALUKON GMBH & CO. KG

BUILDING SHUTTER SYSTEMS

Verkoopkantoor BeNeLux: Hans Becks

Münchberger Straße 31

D-95176 KONRADSREUTH

T +31 6 12 58 38 00

F +49 92 92 950 5210

E info@alukon.com

E hans.becks@alukon.com

W www.alukon.com

Building Nederland/Belgie,

vertegenwoordiger Simon Ryckewaert

Herlegemstraat 14

B-9771 NOKERE

T +32 56 60 48 11

F +32 56 61 06 57

E info@building-shuttersystems.com

COULISSE BV

Vonderweg 48

7468 DC ENTER

T +31 547 85 55 55

F +31 547 85 55 50

E info@coulisse.com

W www.coulisse.com

Voor de Benelux: De heer M. Holtslag

T +31 6 12 36 68 07

F +49 3 74 57 50 87 80 69

E m.holtslag@erfal.de

W www.building-shuttersystems.com

EURO-BIS POEDERCOATING BV

ALUPROF

Wissenstraat 2

Industriepark Hoogveld (Zone F1)

B-9200 DENDERMONDE

T +32 5 225 81 10

E aluprof-vlaanderen@aluprof.eu

W www.rolluiken.aluprof.eu

CARAVITA EUROPE S.R.O.

T +49 84 58 603 89 23

F +49 84 58 603 89 20

E info@caravita.eu

W www.caravita.eu

DEPONTI BUITENLEVEN

Rijnstraat 20a

5347 KN OSS

T +31 412 76 27 08

F +31 412 76 27 07

E info@deponti.com

W www.deponti.com

Industrieweg 7

4731 SB OUDENBOSCH

T +31 165 31 89 61

F +31 165 32 07 29

E info@eurobis.nl

W www.eurobis.nl

78 | zenronline.eu


Branchepartners

Voor uitgebreide informatie over de

branchepartners, scan deze QR code

met uw smartphone

www.zenronline.nl/bedrijf

HOOGTEWERKERS

Zonweringmontage, demontage, reparatie

en onderhoud op hoogte door middel van

Rope Access technieken.

2e Van Leyden Gaelstraat 16

3134 LL VLAARDINGEN

T +31 10 435 19 39

F +31 10 234 26 63

E info@hoogtewerkers.nl

W www.hoogtewerkers.nl

ISOTRA A.S.

Bílovecká 2411/1

746 01 OPAVA (TSJECHIË)

T +42 0 553 68 51 11

F +42 0 553 68 51 10

E isotra@isotra.cz

W www.isotra.cz

Salesmanager:

MYSUN

Industriestraat 6

2802 AC GOUDA

T +31 182 37 03 72

F +31 182 37 04 88

E info@mysun.nl

W www.mysun.nl

GUARDALUX

Mat Janssen

Hescheweg 117

5342 CH OSS

T +31 412 64 28 41

F +31 412 65 81 17

E mail@varisol.nl

W www.varisol.nl

HUSOL

Schering 47

8281 JW GENEMUIDEN

T +31 38 385 60 85

F +31 38 385 47 89

T +31 6 53 33 92 71

E janssen@isotra.cz

NICE BENELUX SA/NV

Ambachtenlaan 15

B-3001 LEUVEN (HEVERLEE)

T +32 16 38 69 00

E info@niceforyou.com

W www.niceforyou.com

E

info@husol.nl

W www.husol.nl

SINDS 1967

GUILLAUME JANSSEN NEDERLAND B.V.

Braunstraat 1

8013 PR ZWOLLE

T +31 38 467 00 10

E info@gjbv.nl

W www.gjbv.nl

HYLAS BV

Ambachtsweg 7

6662 NV ELST

Postbus 61

6660 AB ELST

T +31 481 37 19 48

F +31 481 37 37 75

LUXAFLEX NEDERLAND B.V.

Hakgriend 22

3371 KA HARINDXVELD-GIESSENDAM

Postbus 129

3370 AC HARDINXVELD-GIESSENDAM

T +31 184 67 42 09

F +31 184 67 42 00

E info@luxaflex.nl

W www.luxaflex.nl

RAINBOWSOL B.V.

Fokkerstraat 6

4143 HJ LEERDAM

T +31 345 61 48 01

F +31 345 61 02 20

E info@rainbowsol.nl

W www.rainbowsol.nl

W www.limitededition-zonwering.nl

E

info@hylas.nl

W www.hylas.nl

HAROL

Poorten, zonwering en rolluiken op maat

MULTISOL RAAMBEKLEDING B.V.

Industrieterrein 1/2, I.Z. Webbekom 1025

B-3290 DIEST

T +32 13 38 02 04

F +32 13 31 48 03

E info@harol.be

W www.harol.be

I.S.P. SOFTWARE

Ambachtsweg 13a

6562 AZ GROESBEEK

T +31 172 23 54 70

E sales@ispsoftware.nl

W www.ispsoftware.nl

St. Hubertusstraat 4

6531 LB NIJMEGEN

T +31 24 359 77 77

E info@multisol.nl

W www.multisol.nl

RELAXUN

Ambachtsweg 24

5731 AG MIERLO

T +31 40 285 93 59

M +31 6 55 17 74 49

E info@gardenworld.nl

W www.relaxun.nl

zenronline.eu

| 79


Branchepartners

Voor uitgebreide informatie over de

branchepartners, scan deze QR code

met uw smartphone

www.zenronline.nl/bedrijf

RENSON SUNPROTECTION SCREENS NV

Kalkhoevestraat 45

B-8790 WAREGEM

T +32 56 62 65 00

F +32 56 62 65 09

E info@renson.be

W www.renson.eu

SAULEDA S.A.

Travesera de las Corts, 102

08028 BARCELONA/SPAIN

T +34 93 339 71 50

F +34 93 411 12 90

E sauleda@sauleda.com

W www.sauleda.com

SIMU NEDERLAND

Postbus 163

2130 AD HOOFDDORP

T +31 23 567 00 90

F +31 23 567 00 95

E info.nl@simu.com

W www.simu.nl

SUN STOCK HOLLAND B.V.

Talhoutweg 16

8171 MB VAASSEN

T +31 578 67 72 22

F +31 578 67 72 29

E info@sunstock.nl

W www.sunstockholland.nl

SIMU BELUX

Ikaroslaan 21

ROMAZO

Einsteinbaan 1

3439 NJ NIEUWEGEIN

Postbus 2600

SCHLAPPI MARKIEZEN

Lovense Kanaaldijk 135

5013 BJ TILBURG

T +31 13 542 00 77

E info@schlappi.nl

W www.schlappi.nl

B-1930 ZAVENTEM

T +32 2 788 84 40

F +32 2 788 84 49

E info.be@simu.com

W www.simu.be

SUNCIRCLE BV

Postbus 148

3770 AC BARNEVELD

T +31 342 44 31 25

F +31 342 44 30 31

E info@suncircle.nl

W www.suncircle.nl

3430 GA NIEUWEGEIN

T +31 30 605 64 48

F +31 30 605 32 08

W www.romazo.nl

Contactpersoon:

de heer J. de Roos

roos@metaalunie.nl

SELVE GMBH & CO. KG

Werdohler Landstraße 286

D-58513 LÜDENSCHEID

T +49 23 51 92 50

F +49 23 51 92 51 11

E export@selve.de

W www.selve.de

PROFESSIONELE TUIN- EN

HORECAPARASOLS, UIT VOORRAAD

LEVERBAAR

Industrieweg 210

5683 CH BEST

T +31 499 37 53 27

F +31 499 37 69 76

E info@parasols.nl

W www.parasols.nl

SUNPARADISE EST

Benderer Strasse 29

FL-9494 SCHAAN

T +42 3 235 54 54

F +42 3 235 54 55

E info@sunparadise.com

W www.sunparadise.com

SATTLER A.G.

Sattlerstraße 45

A-8041 GRAZ OOSTENRIJK

T +43 316 410 42 59

F +43 316 4104 360 259

E christine.stranz@sattler-global.com

W www.sattler-global.com

Nico van Hattum

T +31 6 39 75 11 17

E Nico.vanhattum@sattler-global.com

W www.sattler-global.com

Voor de Benelux:

Daniel Renard

T +32 4 257 41 00

F +32 4 257 41 11

E d.renard@selve.de

SERGE FERRARI SAS

Stationsstraat 29

5038 EC TILBURG

T 0800 70 668

E debby.vanmeerbeeck@sergeferrari.com

W www.sergeferrari.com

SOMFY NEDERLAND B.V.

Diamantlaan 6

2132 WV HOOFDDORP

T +31 23 56 143 44

E verkoop@somfy.nl

W www.somfy.nl

SOMFY BELUX

Ikaroslaan 21

B-1930 ZAVENTEM

T +32 27 12 07 70

E verkoop@somfy.be

W www.somfy.be

SUNPARADISE ALUTECHNIEK BV

Nederland

Phileas Foggstraat 28

Showroom: op afspraak

7825 AK EMMEN

T +31 6 23 72 54 07

F +31 59 138 70 86

E

l.bouwers@sunparadise.com

SUNPARADISE ALUTECHNIEK

VERTRIEBS GMBH

Belgie, Showroom: op afspraak

Oud-Strijdersstraat 74

3020 HERENT

T +32 49 489 93 07

F +32 16 89 35 20

E d.lariviere@sunparadise.com

80 | zenronline.eu


Branchepartners

Voor uitgebreide informatie over de

branchepartners, scan deze QR code

met uw smartphone

www.zenronline.nl/bedrijf

SUNPROTEX B.V.B.A.

Albert Dehemlaan 27

B - 8900 IEPER

T +32 57 22 12 21

F +32 57 22 12 22

E info@suncofex.be

W www.suncofex.be

VEROSOL NEDERLAND B.V.

Kiefte 17

7151 HZ EIBERGEN

Postbus 166

7150 AD EIBERGEN

T +31 545 46 45 45

F +31 545 46 45 99

E

info@verosol.nl

SUNWAY BENELUX B.V.

Postbus 98

3430 AB NIEUWEGEIN

T +31 30 608 31 00

F +31 30 604 84 25

E info@sunway.nl

W www.sunway.nl

W www.verosol.nl

ZONNESCHERMEN

TERRASOVERKAPPINGEN

GLASOASES ®

WEINOR B.V.

TEDSEN TELETASTER BENELUX B.V.

Vrijthof 23

6211 LE MAASTRICHT

T +31 43 326 36 84

F +31 43 326 36 85

E info@tedsenbenelux.nl

W www.tedsen.com

Zuiderzeelaan 17

8017 JV ZWOLLE

T +31 800 0934667

E weinorbenelux@weinor.de

W www.weinor.nl

W www.weinor.be

UNILUX B.V.

Schouwrooij 18

5281 RE BOXTEL

Postbus 201

5280 AE BOXTEL

T +31 411 67 79 53

E info@unilux.nl

W www.unilux.nl

WINSOL

Roeselaarsestraat 542

B 8870 IZEGEM

T +32 51 33 18 11

F +32 51 33 19 91

E info@winsol.be

W www.winsol.be

(Collectie Coulisse)

zenronline.eu

| 81


QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

POORTEN | DEUREN | AFSLUITINGEN

www.wisniowski.eu

Automatische

sectionale garagepoorten

AANDRIJVING

METRO io

5jaar

GARANTIE

EXTENDED CARE

EXTENDED CARE

De garantie EXTENDED CARE maakt verlengt het de mogelijk

standaardgarantie om de tot 5 jaar tot voor 5 jaar een te verlengen complete

oplossing: voor een compleet de automatische product: sectionaalpoort de automatischemet

METRO-aandrijving.

sectionaalpoort, in de fabriek geconfigureerd

met aandrijving METRO.

Dit is een baanbrekende oplossing op de markt

die een garantie verzekert op een compleet

product, namelijk de automatische garagepoort.

VOORDELEN VOOR DE GEBRUIKER: VAN HET APPARAAT:

• 5 jaar garantie van de producent, de (WISNIOWSKI)

firma ´ WIŚNIOWSKI

• garantie op een de automatische compleet product, poort de als AUTOMATISCHE complete oplossing poort

• professionele zorg van de handelspartner

distributeur

• verhoogde gebruiksveiligheid van het product

• regelmatige controle van (inclusief het apparaat de 2 vereiste (2 technische keuringen) vereist)

• economische aspecten van het gebruik


Optimaal genieten van uw zonwering? Kies dan voor een

verlijmd zonweringdoek voorzien van ritsen!

Onze doekmerken

Vele voordelen, zoals:

- geen lichtinval tussen doek en geleider;

- voorkomt afhangende zijzomen en doorhangen bij grotere afmetingen.

Informeer naar de mogelijkheden.

Al 40 jaar dé zonweringconfectioneur van de Benelux!

Zonweringdoek acryl

Hylas levert een uitgebreid assortiment aan acryldoek voor allerlei type zonweringsystemen en

markiezen. De dessins kunnen zowel gestikt als verlijmd worden. Doeken kunnen wij verwerken

tot maar liefst 800 cm uitval.

Zonweringdoek screen

De Hylas screencollectie bestaat uit twee verschillende kwaliteiten: Sergé en ecole1%. De

collectie Sergé bestaat uit 40 dessins en de collectie ecole1% uit 8 dessins. Alle screendoeken

zijn gegarandeerd uit voorraad leverbaar.

Bewezen korte levertijd • Uitgebreid machinepark • Vakkundig

personeel • Maatwerk • Constante voorraad

Hylas B.V.

Postbus 61 • 6660 AB Elst • Ambachtsweg 7 • 6662 NV Elst • Nederland

T +31 481 371 948 F +31 481 373 775 E info@hylas.nl I www.hylas.nl


zuivere kleuren

pure kwaliteit

Zuivere kleuren en pure kwaliteit zijn twee doorslaggevende factoren

waarop de consument haar keuze voor een markies maakt. Dat zit bij

onze markiezen wel goed! Tenslotte staan wij garant voor ambachtelijk

vakmanschap. En materiaal en kleuren.... wat de klant wil.

En voor u -de dealer- staat er een servicegericht team klaar, hanteren

we goede dealermarges en korte levertijden. Komt u gerust eens kennis

maken in onze nieuwe bedrijfsruimte met showroom in Culemborg.

markiezennederland.nl • 085 - 104 40 09

Maak een

afspraak en

ontvang

onze nieuwe

verkoopmap

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!