Essen Info oktober 2019

2910essen

maandelijks infomagazine

oktober 2019 jaargang 46

Essen herdenkt 75 jaar Bevrijding

Met tal van festiviteiten in het Karrenmuseum

Op weg met de riksjafiets

Minder mobiele inwoners kunnen een ontspannen rit maken

Ontleen gratis een woonmeter

Meet makkelijk de temperatuur en het vochtpercentage in je huis

Essen wordt een warme gemeente

Extra aandacht voor jongeren met psychische problemen


04

12

13

BESTUUR

wonen

LEVEN

Elektrische riksjafiets

Kort

Zeg neen tegen zwerfvuil

p04

p06

p07

Ontleen gratis een

woonmeter p10

Zet ook tijdens de winter

ramen en deuren open p10

Essen is een

warme gemeente

“Kanker beheerst

mijn leven niet”

p12

p13

Bel onze

vliegende ambtenaar

Lichtstraat douaneloods

krijgt zonnepanelen

p08

p08

Asfalteringswerken p11

Verkeersinfo p11

Verkeerstest p11

Info uit het LDC

Witzenberg werkt aan

betere afvalophaling

p14

p14

Opening van

het wildseizoen

p09

COLOFON

Essen Info is het maandelijkse infomagazine van het Gemeentebestuur van Essen • Verschijnt 11 x per jaar, niet in augustus • Oplage: 8.750 ex. • Redactieadres:

dienst communicatie, Heuvelplein 23, 2910 Essen, T 03 670 01 46, info@essen.be, www.essen.be • Druk: Vanden Broele Group, Brugge • Verantwoordelijke

uitgever: Gaston Van Tichelt, gemeentehuis, Heuvelplein 23, 2910 Essen, voor het college van burgemeester en schepenen • Deze uitgave werd gedrukt op

milieuvriendelijk papier met inkten op plantaardige basis. De papiersoort bestaat voor 60% uit gerecycleerd afvalpapier en komt voor 40% uit duurzaam

bosbeheer (EU Ecolabel, FSC-gecertificeerd)

Deadline: Gelieve de activiteiten voor de editie van november 2019 ten laatste in te leveren op dinsdag 15 oktober 2019 via www.UiTdatabank.be.


Het

08

eerste

woord

van uw burgemeester

Beste Essenaar

ontspannen

Doe mee aan de

Kinder- en Jeugdjury

p17

Herdenking

75 jaar Bevrijding p16

Sport met je kleuter


#2910essen

in Essen

Nuttige adressen

16

p17

p18

p22

p23

Van mening mogen verschillen. Mogen lezen wat je wil. Je baby

eten geven. Niet hoeven te schuilen in een kelder terwijl er boven

je over en weer wordt geschoten… Vandaag is dat allemaal

evident, alsof het altijd bestaan heeft. Nee dus!

Vijfenzeventig jaar geleden werd ons die vrijheid teruggegeven.

Voordien leefden vele Essenaren in angst, in materiële en

menselijke miserie. Heel wat Essenaren waren weggevoerd naar

Duitsland, werkloos of erger: waren al omgekomen. In oktober

1944 werd Essen uiteindelijk bevrijd.

Die bevrijding kwam er na zware gevechten. Vele tientallen

burgers, geallieerde en Duitse soldaten lieten daarbij het leven.

Jongens van amper twintig jaar oud. Wegen, huizen, boerderijen

en alle kerken waren vernield. Hetzelfde met het vee. Wat toen

nog niet geweten was, was dat nadien de verwoesting

door de V-bommen nog moest komen, opnieuw met vele

slachtoffers tot gevolg.

Vrijheid is een bijzonder kostbaar goed. Vele mensen

hebben daarvoor hun leven gegeven, hier bij ons, op

dezelfde plaatsen waar we vandaag feest vieren, naar

school gaan, werken en ontspannen.

Een enthousiaste werkgroep heeft een mooi

programma uitgewerkt om deze

herdenking te organiseren,

waarvoor veel dank! Een nieuw

herdenkingsmonument zal de

afschuw van oorlog in herinnering

brengen. Vele delegaties zullen

er zijn, onder andere ook een

delegatie uit onze zustergemeente

Essen-Oldenburg.

Laten we er samen een Vredesfeest

van maken!

3 | Het eerste woord


4 | In de kijker


Op weg met

de Riksjafiets

De gemeente kocht een elektrische riksjafiets

aan opdat minder mobiele Essenaren een

ontspannen tochtje kunnen maken. Reserveer

de fiets telefonisch en verras je (groot)ouders of

vrienden die niet meer zo goed te been zijn.

Hoe reserveren?

Bel naar de Minder Mobielen Centrale in het lokaal

dienstencentrum via het nummer 03 636 06 98 en

geef door wie er wanneer rijdt. Voor je met de fiets

op pad gaat, moet je er even mee oefenen. Je krijgt

dan een rijvaardigheidsattest. Daarna ben je klaar

om je passagiers te vervoeren.

Wat mag dat kosten?

Je kan de fiets ontlenen voor twee uur, vier uur of

acht uur. De prijzen zijn dan 5,00, 10,00 of 20,00

euro. Je kan de fiets maximaal acht uur ontlenen.

5 | In de kijker


kort

Grof vuil

Niet elke Essenaar beschikt

over een aanhangwagen om

grote stukken grof vuil naar het

recyclagepark te brengen. Daarom

kan je om de twee maanden je

afval laten ophalen. Kijk in de

afvalkalender voor de juiste data

en tarieven. Geef minstens één

week op voorhand door hoeveel

afval je wil laten meenemen (max.

3 m³). Maak een afspraak met de

omgevingsbalie via het nummer

03 670 01 47.

V-testavond

Wil je ook na stopzetting van

de provinciale groepsaankoop

groene energie zeker zijn van het

goedkoopste energiecontract? Doe

dan de V-test op vtest.vreg.be. Ben

je niet vertrouwd met een computer,

dan helpen we je met de V-test op

woensdag 23 oktober tussen 18.00 en

20.00 uur aan de Omgevingsbalie in

het gemeentehuis of op dinsdag 29

oktober tussen 13.30 en 15.30 uur in

het lokaal dienstencentrum. Neem je

laatste jaarfactuur mee!

Een positieve

boodschap

Vanaf oktober zie je dergelijke

boodschappen op heel wat

ramen van openbare gebouwen

en handelszaken in Essen

verschijnen. Iedereen die kampt

met donkere gedachten of

psychische problemen steken

we zo een hart onder de riem.

Dit maakt deel uit van onze

actie 'Warme Gemeente'. Meer

informatie vind je op pagina 12.

METEEN VERWITTIGD BIJ

EEN NOODSITUATIE?

REGISTREER JE VIA

WWW.BE-ALERT.BE

Test BE-Alert

op 3 oktober

Op donderdag 3 oktober test

onze gemeente BE-Alert. Dat is

een alarmeringssysteem waarmee

de overheid jou kan verwittigen bij

een noodsituatie. Wil jij ook op de

hoogte worden gehouden? Schrijf

je in via www.be-alert.be. Je wordt

dan geïnformeerd via sms, een

gesproken bericht of een e-mail.

Vul zo veel mogelijk velden in bij je

inschrijving.

891

Dat is het aantal volgers op onze

Instagrampagina. Dat aantal mag

natuurlijk altijd omhoog. Hier zie je

vooral leuke en mooie foto's van onze

gemeente. Zit je op Instagram, vergeet

ons dan niet te volgen. Heb je nog geen

Instagram? Dan is dit misschien een

reden om de app te installeren. Ook onze

jeugddienst en vzw Kobie zijn actief op

dit kanaal.

6 | Kort

Q16-2569_KANS_crisis_campagne_BE ALERT_Affiche_A5_02.indd 1 03/05/2017 16:14


BESTUUR

De gemeente Essen werkt

mee aan de campagne

‘Operatie Proper’ van

Mooimakers om de strijd

aan te gaan met zwerfvuil en

sluikstort.

De gemeente doet dit niet alleen.

We kunnen rekenen op heel wat

gemotiveerde vrijwilligers die alleen

of in groep de straten in Essen proper

houden. Chiro O.L.V.-Essen, het

Erasmusatheneum en Don Bosco

Mariaberg dienden zelfs een actieplan

zwerfvuil en sluikstort in via

Operatie Proper van Mooimakers

en werden daarvoor financieel beloond.

Ze ontving het Erasmusatheneum

een cheque ter waarde van

360,00 euro.

Operatie Proper!

Iedereen houdt van een propere buurt. En daarom

organiseert de gemeente samen met Mooimakers 'Operatie

Proper'. Schrijf je als school, vereniging of groep in via

mooimakers.be/operatie-proper en maak een actieplan op.

We ondersteunen je met opruim- en promotiemateriaal en

een financiële beloning op het einde van de rit.

7 | Bestuur


BESTUUR

Bel de vliegende ambtenaar!

Jan Dufraing woont in een appartement en kan rekenen op onze vliegende ambtenaar om zijn eID te vernieuwen.

Onbekend is onbemind. Daar wil onze vliegende ambtenar

verandering in brengen! Inwoners die niet goed te been zijn

en hulp nodig hebben bij de afhandeling van documenten

kunnen rekenen op onze mobiele medewerker!

Niet iedere Essenaar is even mobiel. Of niet iedereen is even

vertrouwd met het internet. Daarom brengen we de gemeentelijke

diensten dichter bij de mensen. Vooral voor de afhandeling van

de documenten van de dienst Burgerzaken kunnen wij iets voor

jou betekenen.

Voor documenten, foto's en meer

Je moet je indentiteitskaart of rijbewijs laten vernieuwen? Je hebt

een document van de overheid ontvangen waar je niet goed aan

uit kan? Je geraakt niet tot bij de fotograaf voor een pasfoto?

Geen probleem. Maak een afspraak met de vliegende ambtenaar

en je wordt snel geholpen.

Meer info?

burgerzaken@essen.be • 03 670 01 39

Lichtstraat met ingebouwde zonnepanelen

Het dak van de douaneloods had in het verleden een lichtstraat

die over de hele lengte liep. In 2019 komt de lichtstraat terug

maar dan moderner. In de glazen platen zitten zonnecellen

verwerkt die het gebouw van energie voorzien.

De spectaculaire lichtstraat in het dak krijgt glazen

panelen waarin zonnepanelen zijn verwerkt en heeft

een transparantie van 20%. Over een afstand van 92

meter komt dat neer op 450 zonnepanelen.

De lichtstraat levert zo'n 17.000 KWh/jaar aan energie.

Dat staat gelijk aan het jaarlijks energieverbruik van

een vijftal Vlaamse gezinnen. Een gemiddeld Vlaams

gezin verbruikte in 2018 3.166 KWh/jaar.

(bron: vreg.be).

De restauratie is gefinancierd binnen het Interreg

V programma Vlaanderen-Nederland, het

grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met

financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale

Ontwikkeling. Meer info op www.grensregio.eu.

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

8 | Bestuur

Meer info?

openbarewerken@essen.be • 03 670 01 48

www.essen.be/douaneloods


BESTUUR

Op 15 oktober opent wildseizoen in Essen

“Jagen is veel meer dan schieten”

Traditiegetrouw gaat op 15 oktober

het Vlaamse jachtseizoen van

start. Ook in Essen zijn de jagers

de komende maanden weer

geregeld te zien en te horen in het

buitengebied. En dat zorgt hier en

daar voor ongenoegen. “Jagers

worden vaak negatief afgeschilderd,

ten onrechte”, stelt Wilfried Penasse

van wildbeheereenheid (WBE) Essen.

“De jacht is streng gereglementeerd

en zelfs van groot belang voor de

biodiversiteit.”

Zware opleiding

“Wildbeheereenheden zijn een

cruciale partner in het behoud van

dierenpopulaties”, benadrukt Wilfried

Penasse. “Maar er bestaan helaas nog

veel misverstanden en onwetendheid

over jagers. Vandaag is de jacht aan heel

strenge wetgeving onderworpen. Onze

leden moeten een zwaar theoretisch en

praktisch examen doorlopen. Geloof me,

jagers zijn zich constant bewust van gevaar.

Zo mag je bijvoorbeeld nooit dichter

dan 150 meter in de richting van huizen

schieten. Voor een jager is veiligheid heilig.

De natuur is er voor iedereen, maar ook

recreanten en hondenbezitters moeten

zich aan de wetgeving houden. Honden

horen altijd aan de leiband.”

Kraaien en eksters

“Ook de jachtperiodes zijn strikt

afgebakend”, vertelt Wilfried Penasse.

“Van 15 oktober tot eind december mag

er enkel op klein wild als haas, konijn of

fazant worden gejaagd. Op patrijzen

wordt in Essen niet gejaagd omdat de

“De wildbeheereenheid van

Essen is het hele jaar door bezig

met het welzijn van het wild",

zegt jager Wilfried Penasse.

“Er bestaan helaas nog

veel misverstanden en

onwetendheid over

jagers. Vandaag is de

jacht aan heel strenge

regels onderworpen.”

populatie te klein is, voornamelijk door het

verlies aan gunstige leefomstandigheden.

Nochtans worden er vanuit de

jagersvereniging inspanningen gedaan

om wildakkers en heggen aan te planten

om het patrijzenbestand op peil te krijgen.

De jacht op houtduiven loopt iets langer,

tot eind februari.

Everzwijnen zijn een plaag in Limburg,

maar komen in Essen gelukkig niet

voor. Daarnaast bestrijden we vooral

predatoren zoals kraaien en eksters, die

zich voeden met jonge hazen en nesten

van grondbroeders leegroven.Op deze

manier krijgt het wild meer kans om zich

in stand te houden.”

Groot hart voor dieren

“Het klinkt paradoxaal, maar jagers zijn

grote dierenliefhebbers”, beklemtoont

Wilfried Penasse. “Jagen is véél meer dan

alleen schieten. Onze wildbeheereenheid

is het hele jaar door bezig met het welzijn

van het wild. Zo zaaien we op eigen

kosten wildakkers in en planten we hagen,

een ideale voedings- en schuilplek voor

tal van dieren. We zorgen tijdens warme

zomerdagen voor water en voederen

bij tijdens de wintermaanden. Jaarlijks

verzamelen we containers vol zwerfvuil. In

Essen plaatsen we ook wildspiegels, om

reeën ervan te weerhouden een weg over

te steken als er een auto nadert.”

Gelukkig leven achter de rug

“Het eerste schot moet meteen dodelijk

zijn, want een jager wil absoluut niet dat

een dier lijdt. Sterke en jonge exemplaren

laten we ongemoeid. De meeste dieren

bereiden we overigens zelf. Wild vlees is

heel gezond. Een dier in de vrije natuur

heeft een gelukkig leven achter de rug. Dat

geldt helaas niet voor de vele miljoenen

‘plofkippen’ die in onze voedselketen

belanden.”

Meer info?

Hubertus Vereniging Vlaanderen

https://hvv.be

9 | Bestuur


wonen

Zet ook tijdens de winter ramen

en deuren open

Het begint stilaan kouder te worden. Veel mensen houden dan

continu ramen en deuren dicht. Niet doen! De binnenlucht is vaak

slechter dan de buitenlucht. Daarom moet je je woning voortdurend

ventileren en bijkomend verluchten.

Vocht en schadelijke stoffen

stapelen zich op in de woning

als je de lucht niet voldoende

ververst. Deze stoffen kunnen

voor irritatie aan de ogen en

luchtwegen zorgen of je kan er

hoofdpijn, allergieën en astma

van krijgen. Koolstofmonoxide

in huis maakt zelfs elk jaar

doden.

Waar komt het vocht

vandaan?

Vocht in de woning

kan het gevolg zijn van

bouwtechnische problemen

maar ook van ons dagelijks

leven. Elke dag komt er tot 10

liter vocht vrij in huis gewoon

door te poetsen, te koken, te

douchen, te strijken en zelfs

te ademen.

Ontleen een woonmeter

Een kil huis? Vocht- en schimmelproblemen? Ligt

het aan de kwaliteit van de woning? Of is er toevallig

een lek? Verwarm en/of verlucht ik wel correct? De

woonmeter kan jou helpen.

Essenaren kunnen een woonmeter ontlenen via de

Omgevingsbalie in het gemeentehuis. Je mag het toestel

enkele maanden meenemen om zo hopelijk het probleem

in jouw huis te achterhalen.

De woonmeter is een eenvoudige thermo- en hygrometer

met vier vuistregels om correct te verwarmen en te

verluchten. Het toestel leert je om bewust om te gaan met

energie, het helpt je bij vocht en schimmel en het verhoogt

het comfortgevoel. De icoontjes op deze woonmeter

tonen hoe je ze correct gebruikt zodat iedereen ermee aan

de slag kan gaan.

Meer info?

03 670 01 47 • omgeving@essen.be

6 verluchtingstips

Ventileer dag en nacht: via een

ventilatiesysteem, ventilatieroosters of

kiepstand van je raam.

Verlucht regelmatig: zet je raam of deur

10 minuten ʻs ochtends en ʻs avonds

wijd open.

Herstel bouwtechnische problemen

zoals koudebruggen, lekken,

vochtinsijpeling ...

Let erop dat de temperatuur in huis

minstens 15 graden is. Vermijd grote

temperatuurverschillen en koude muren.

Zo voorkom je condens.

Lucht moet kunnen circuleren: ook

achter kasten, zetels, onder matrassen ...

Niet te droog en niet te vochtig: een

goede luchtvochtigheid in de woning

ligt tussen 30% en 55% in de winter en

tussen 30% en 80% in de zomer.

Meer info?

www.gezondleven.be

10 | Wonen

?

Antwoord verkeersquiz:

3. Dit verkeersbord duidt enkel aan dat je een plaats nadert waar veel kinderen komen en je dus je

snelheid moet aanpassen. Dit verkeersbord betekent niet dat je een zone 30 nadert, daarvoor is ook

nog een apart zonebord nodig.

?


wonen

Asfalteringwerken gaan dit najaar van start

De gemeente asfalteert elk jaar een aantal straten. Dit

najaar staan er nog tien wegen op het programma.

We sommen ze voor je op en verklaren waarom we

deze straten kozen.

De gemeente maakte in 2014 een vijfjarenplanning op

waarbij er een lijst werd gemaakt van de meest versleten

én gebruikte straten. Wegen waar veel verkeer door komt,

krijgen dan voorrang. In 2019 worden de laatste straten

van dit vijfjarenplan aangepakt. Nu maken we een nieuw

plan op voor de komende vijf jaar.

Over welke straten gaat het?

Heiblok (richting Nederland)

Maststraat (in rode asfalt want wordt een fietsstraat)

Vijverlaan

Melkerijstraat (deel Heuvelplein)

Parking Sint-Jansstraat

Parking Oude Baan - De Berk

Duiventorenstraat

Rijkmakerlaan

Bergsebaan (deel tegen de grens)

Hofstraat (in 2019 of 2020)

Verkeersinfo

4/01 - Hendrik Consciencelaan

Op 21 oktober vrijdag 4 januari tot 25 is oktober een nieuwjaarsdrink - Beliestraat deel in de 1 Hendrik

Consciencelaan Tussen 21 25 waardoor oktober herstellen van 15.00 we een tot 02.00 verzakking uur verkeershinder

het kruispunt mogelijk met is. de Kerkstraat en aan huisnummer 134 in

aan

de Beliestraat. Aan de Kerkstraat blijft er één rijvak open. We

06/01 - Heuvelplein

herstellen de drempel aan de Werf en ook hier blijft een rijvak

Door de nieuwjaarsreceptie op het Heuvelplein is er zondag

open.

een parkeer- en stilstandsverbod van 06.00 tot 23.30 uur.

06/01 28 oktober - Velodreef tot 1 november - Beliestraat deel 2

De Velodreef is van 13.00 tot 18.00 uur afgesloten voor alle

verkeer

Tijdens de

vanwege

herfstvakantie

een nieuwjaarsborrel.

herstellen we de

Er

drempel

is een omleiding

aan de

voorzien

Magerbeek

via

en

de

de

Nolsebaan

afrit naar het

en

Heuvelplein.

de Maststraat.

Ter hoogte van de

Magerbeek zal er geen verkeer mogelijk zijn. Auto's moeten de

12/01 omleiding - Hemelrijklaan

volgen en fietsers kunnen passeren maar moeten

Op afstappen. zaterdag Aan 12 het januari kruispunt de met Hemelrijklaan het Heuvelplein afgesloten zal er één voor

een rijvak nieuwjaarsdrink vrij blijven. De tussen hinder huisnummers in de Beliestraat 72 blijft en 75. al bij al

beperkt.

12/01 - Kraaienberg

Door de kerstboomverbranding geldt er in Kraaienberg een

parkeer- en stilstandsverbod in beide richtingen van 19.00 tot

0.00 uur.

Zodra een exacte datum gekend is, communiceren we daarover via onze online

kanalen. Bij ernstige verkeershinder krijgen de bewoners een brief in de bus.

Meer info?

03 670 01 48 • openbarewerken@essen.be

VERKEERSTEST VERKEERSTEST

Meer info?

03 670 01 56 • onderwijs@essen.be

Wie heeft er voorrang op het fietspad? Is het

Hier de voetganger, moet ik mijn de snelheid fietser of ... zijn beide zwakke

weggebruikers evenwaardig?

1. Beperken tot 50 km/u.

1. De voetganger is de zwakste

weggebruiker, dus de voetganger heeft

2. Beperken voorrang. tot 30 km/u.

3. 2. Aanpassen De fietser naargelang heeft voorrang de omstandigheden. want de

voetganger begeeft zich op een fietspad.

Het antwoord vind je onderaan op pagina 10.

3. Bron: Zowel VAB-magazine de fietsers als de voetganger

hebben evenveel recht op het gebruik

van het fietspad en dus is er geen

bepaalde voorrangsregel.

11 | Wonen


LEVEN

Aandacht voor geestelijke gezondheid van jongeren

Essen wordt een warme gemeente

De volgende jaren ondersteunt de gemeente Essense

kinderen en jongeren in het ontplooien van hun talenten

en identiteit. Door allerlei acties laten we hen en alle

Essenaren stilstaan bij het geestelijk welbevinden. Dat is

nodig, want één op de vijf jongeren kampt met psychische

problemen.

Actie 1: spreuken om over na te denken

Onder het motto ‘warm Essen’ vrolijken we heel de maand

oktober onze gemeente op. Op ramen van openbare gebouwen,

scholen, horeca, handelaren enzovoort lees je fijne spreuken,

vrolijke woordspelingen en deugddoende gedachten. Laat ze een

glimlach op je gezicht toveren en je doen nadenken over onze

geestelijke gezondheid.

Actie 2: ontmoet onze Warme William

De Warme Williambank zal de komende jaren op verschillende

plaatsen en scholen in onze gemeente staan. Warme William is

een grote blauwe beer die op zijn bankje zit waarop staat: ‘Zit je

met iets? Praat erover. Warme William luistert.’ Hij nodigt je uit

om te vertellen wat er scheelt én biedt graag een luisterend oor

aan. Iedereen zit wel eens wat minder goed in zijn vel. Dan is

het fijn dat er een Warme William voor je klaar staat. Een Warme

William is iemand die er voor een ander is en oprecht aandacht

heeft voor die ander.

Wat BOB is voor de campagne

tegen drinken en

rijden, dat wil Warme William

zijn voor het taboe

rond geestelijke gezondheidsproblemen.

Warme

William moet emoties en

kwetsbaarheid bij jongeren

en volwassenen bespreekbaar

maken.

Iedereen heeft een Warme

William in zijn of haar

leven en iedereen kan een

Warme William zijn voor

anderen door te luisteren:

zonder te (ver)oordelen

zonder je mening op te dringen

door tijd te maken voor de anderen

Meer info?

www.gezondleven.be • www.warmewilliam.be

12 | Leven


LEVEN

Laat je screenen

op borstkanker

“Kanker

beheerst

mijn leven

niet”

Het belang van het bevolkingsonderzoek

borstkanker kunnen we niet genoeg

benadrukken. We spraken met de Essense

Florinda Goetschalckx (55 jaar). Na een

screeningsmammografie in de mammobiel

kreeg ze te horen dat ze borstkanker had. Door

de vroegtijdige opsporing werd tijdig een

behandeling gestart om de ziekte te bestrijden.

“Twijfel niet om deel te nemen aan het

onderzoek, het kan je leven redden”.

Een energieke vrouw opent de voordeur van haar

huis. Er staat een fris gezicht. Geen hoofddoekje dat

haarverlies moet verbergen. Een vat vol enthousiasme

laat ons binnen. Toch werden er bij Florinda begin dit

jaar twee tumoren operatief verwijderd en kreeg ze

nadien drie weken bestraling.

Kleine afwijking gevonden na een screening in 2018

“Bij een eerste screening in 2016 viel er niets te zien. Toen ik in 2018

de uitnodiging kreeg om opnieuw een screening te laten doen,

zagen ze deze keer wel een kleine afwijking. In AZ Klina hebben

ze dit verder onderzocht en wat bleek: ik had twee tumoren. Een

kleintje en een groter, kwaadaardig gezwel van vijf cm. Vreemd

genoeg was het grootste gezwel niet zichtbaar tijdens de eerste

screening. Dus dankzij het ontdekken van een kleiner gezwel,

hebben ze nadien een grotere en gevaarlijkere tumor gevonden.”

Ik leef mijn leven net als vroeger

Geconfronteerd worden met kanker is altijd een klap. Als we

Florinda vragen wat voor impact dit heeft gehad op haar leven

antwoordt ze heel nuchter.

Florinda laat trots haar tuinhuis zien, dat werd omgebouwd tot een klein atelier.

Met het bakken van keramiek en klei in haar oven verzet ze haar zinnen.

“Natuurlijk is het schrikken als ze vertellen dat je kanker hebt.

Gelukkig - het is maar hoe je het bekijkt - had ik al veel ervaring

met ziekenhuisbezoeken vanwege mijn slechte schouders. Ik

neem het leven zoals het komt. De tumoren werden weggehaald

en de bestraling was geen pretje. Om de drie maanden moet ik op

controle komen en ik moet een pil nemen dat oestrogeen afremt.

Pas over vijf jaar kan ik genezen worden verklaard.

Positief door het leven

Ondanks dit alles leef ik net als tevoren. Ok, ik ben sneller moe

dan vroeger en de trap oplopen kost me moeite. Maar ik ga

positief door het leven. Ik verzet mijn zinnen door grafiekwerken

te drukken en klei en keramiek te bakken. Ik laat deze tegenslag

geen vat krijgen op mijn leven.”

Elk jaar wordt in Vlaanderen bij 6.000

vrouwen borstkanker ontdekt. Acht op

tien vrouwen overleven de ziekte, dankzij

vroege opsporing en geïndividualiseerde

behandeling. Vrouwen van 50 tot en met

69 jaar kunnen elke twee jaar gratis een

screeningsmammografie laten nemen.

Dat kan met de tweejaarlijkse uitnodiging

van het Centrum voor Kankeropsporing

of met een voorschrift van de huisarts of

gynaecoloog.

In even jaren is dat in Essen vaak in de

mammobiel. In oneven jaren word je

uitgenodigd om naar een radiologische

dienst van een ziekenhuis of een

zelfstandig radioloog te gaan. Twijfel

niet bij een uitnodiging en laat je net als

Florinda screenen.

Meer info?

borstkanker.bevolkingsonderzoek.be

13 | Leven


LEVEN Leven

LDC ‘t Gasthuis

Nollekensstraat 5

03 663 69 04 • gasthuis@ocmw.essen.be

elke weekdag open van 10.00 - 16.30 uur

Info uit het

DIENSTENCENTRUM

Theatermonoloog: 'Ik geef niet

op!' op 14 november

We maken nu al reclame voor onze theatervoorstelling

van Muriel Bats. 'Ik geef niet op!' vertelt het verhaal van

een jonge vrouw die Ecuador verlaat om in Europa een

beter leven op te bouwen. Ze komt in België terecht en

de droom die ze voor ogen had staat ver van de realiteit.

Er zijn slechts 100 tickets beschikbaar dus schrijf je

snel in via het lokaal dienstencentrum.

Essen deelt expertise

met Zuid-Afrikaanse

partnergemeente

Witzenberg

werkt aan betere

afvalophaling

Dertig à veertig jaar geleden werd het afvalbeleid in Vlaanderen

omgevormd tot wat het nu is, een doorgedreven systeem waarbij de

vervuiler betaalt. Met die expertise ging Essen in 2017 aan de slag in

onze partnergemeente Witzenberg.

Goed wetende dat een systeem zich niet laat kopiëren, kan Essen wel

expertise bieden aan het Witzenbergse gemeentebestuur, particulieren

en bedrijven. Een afvalbeleid omvormen moet echter vanuit verschillende

hoeken: wetgeving, manier van denken, het belastingsysteem, de afzetmarkt

en de praktische kennis. En dat in een gemeente groter dan de provincie

Antwerpen. Het besef dat er iets moet gebeuren, is enorm.

programma oktober 2019

7 oktober | 13.30 uur | Volksspelen

Iedereen welkom voor een namiddag vogelpik, sjoelen,

toltafel en ringgooien. Vrijwilligers Jan en Johan

leiden de competitie in goede banen.

14 | Leven

7 en 14 oktober | 13.30 uur | Bingonamiddag

Adriënne en Joke zorgen voor de prijzentafel en de

presentatie. Daarin blinken zij uit! Iedereen is welkom.

De inschrijvingen beginnen om 13.00 uur en deelnemen

kost 2,00 euro.

25 oktober | 13.30 uur | Modeshow

Confectie Myriam verzorgt deze namiddag. Zij is gespecialiseerd

in seniorvriendelijke kleding, eenvoudige

sluitingen en elastische kledij. Na de show kan je kledij

aankopen maar dat is zeker niet verplicht.

30 oktober | 13.30 uur | Bijzonder atelier

Tijdens de eerste novemberdagen denken we aan

overleden familieleden en vrienden. De deelnemers

van het atelier schikken een grafstukje. Deelnemen

kost 5,00 euro, inclusief consumptie. Meld je op voorhand

aan bij het dienstencentrum.

Een sorteercentrum en sensibilisering

In 2019 focust ons programma op twee zaken. We willen sorteerinfrastructuur

voorzien voor kleine ‘recyclers’ (éénmanszaken) tegen juli 2020. Daarnaast

zetten we drie maanden Waste Ambassadors in, jongeren die een opleiding

kregen om van deur tot deur te sensibiliseren.

Vormingen voor kleine zelfstandigen

Sinds 2018 kan Witzenberg rekenen op de ondersteuning van Exchange

vzw. Deze experts richten zich op de kleinste zelfstandigen in de afvalverwerking.

In augustus en november 2019 verzorgen zij samen met hun

Zuid-Afrikaanse partners van Green Cape vormingen ter plaatse. Door hun

inbreng krijgt Witzenberg tegelijkertijd op meerdere vlakken input.

Meer info?

03 670 01 56 • internationaal@essen.be


Word lid van de Kinder- en Jeugdjury (KJV)

Kies het beste jeugdboek en

ontmoet een echte schrijver

Je leest het goed. Jij kan een echte schrijver ontmoeten!

Maar dan moet je wel deel uitmaken van de Kinder- en

Jeugdjury Vlaanderen (KJV).

ontspannen

De Kinder- en Jeugdjury bestaat uit kinderen en jongeren van vier

tot twaalf jaar. Ieder jaar kiezen meer dan 6.000 jonge juryleden

de top drie van jeugdboeken.

Wat doe jij als jurylid?

Als jurylid lees je acht geselecteerde boeken. Je komt samen in de

bib en gaat aan de slag met de boeken. Je stelt je eigen top acht

samen en nadien tellen we alle stemmen uit Vlaanderen op. Het

boek met de meeste stemmen wint de KJV-prijs.

Slotfeest met meet and greet

Op het slotfeest van 25 april 2020 in Hoogstraten maken we de

winnende auteurs bekend. Je ontmoet er een echte schrijver en

illustrator en beleeft er nog veel andere leuke dingen!

Schrijf je in!

Zet volgende data alvast in je agenda: 12/10, 14/12, 08/02 en

14/03 telkens van 11.00 tot 12.00 uur in de bib. Inschrijven kan

nog tot 12 oktober. Mail snel je naam, leeftijd en leerjaar naar

bib@essen.be. 12 oktober is er een infomoment voor ouders om

11.00 uur.

NIEUW!

Jeugdboekenjury

voor 12- tot

14-jarigen

Net als de kinderjury is er nu ook een jury samengesteld uit

jongeren tussen de 12 en 14 jaar. De 'young adults' lezen

samen acht boeken en kiezen hun favoriet.

Wanneer naar de bib?

Heb je zin om mee te doen en om samen over boeken te praten

en te genieten in de bib? Zet dan volgende dinsdagen in je

agenda: 15 oktober, 19 november, 28 januari en 10 maart, telkens

van 19.00 tot 20.00 uur. In de maand mei organiseert Iedereen

Leest het slotfeest waar je auteurs en illustratoren ontmoet.

Schrijf je in!

Schrijf je in tot en met 15 oktober door een mail te sturen naar

bib@essen.be met vemelding van je naam en 'groep 5'. Op 15

oktober is er een infomoment voor ouders om 19.00 uur.

Maak kennis met Amber

“Ik ben Amber Pockelé, studeer diergeneeskunde in

Gent en zit op kot met mijn kat Steen. Ik hou van kunst,

lezen, knuffelen met mijn kat, de regen, mensen zien

lachen naar hun gsm op de tram … Ik haat broccoli! Ik

lig wakker van het klimaat, of ik het kattenluikje wel heb

dichtgedaan, mijn herexamens.

Al enkele jaren leid ik activiteiten voor de speelpleinen in

de vakantie. Die passie wou ik verder vormgeven. Dus

dacht ik aan de Kinder- en jeugdjury. Ik heb daar zelf

hele mooie herinneringen aan. Ik denk bijvoorbeeld aan

die keer dat we ‘De ridders van de ronde keukentafel’

van Mark Thijsmans lazen en we hierover een toneeltje

speelden. Isolde jaagt Tristan een beetje schrik aan met

een houten lepel als hij vervelend doet. Ik speelde Isolde

en leefde me helemaal uit met mijn houten lepel. We

deden allemaal goed zot. Zalig! Zoiets had ik op school

nooit durven doen.

Vanaf oktober begeleid ik mijn eigen groep 5 van de

Jeugdjury in de bib. Ik heb er heel veel zin in en vind het

geweldig dat ik nu mijn eigen groep heb.”

Bib Essen

Stationsstraat 23

2910 Essen

03 667 26 98

bib@essen.be

15 | Ontspannen


ontspannen

ESSEN HERDENKT 75 jaar

Het einde van de Tweede

Wereldoorlog ligt inmiddels 75 jaar

achter ons. Het gemeentebestuur,

de plaatselijke NSB (Nationale

Strijdersbond van België) en vzw Kobie willen met een

interessant programma in ons historisch bewustzijn roeren.

Onze redactie zat samen met Steve Suykerbuyk en Pieter De

Meester, de initiatiefnemers van het project.

De wonden die WOII geslagen heeft mogen we niet

vergeten. We moeten de jongere generaties zover krijgen

dat ze beseffen dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Hoe

zien jullie dit?

Steve SUYKERBUYK: “Volgens ons speelt het onderwijs hier

de grootste rol. Het komt er enerzijds op neer om meer plaats

te voorzien in het curriculum en anderzijds een voor jongeren

aantrekkelijk programma samen te stellen. Je moet jeugd

benaderen vanuit hun interesses en het thema importeren in hun

leefwereld. Wij denken dat we met ons Bevrijdingsfeest (zie kader)

wel een brug kunnen slaan.”

Zowel de overlevenden en de nabestaanden als de

samenleving hebben nood aan een herdenkingsplek. Een

monument dat ons behoedt voor de vergetelheid. Jullie

Initiatiefnemers Pieter De Meester en Steve Suykerbuyk.

stonden mee aan de wieg bij de oprichting van het nieuwe

herdenkingsmonument. Hoe zijn jullie te werk gegaan?

pieter DE MEESTER: “Na een bezoek aan Normandië begon

bij ons het idee te groeien om iets speciaals te doen voor de 75 ste

verjaardag van de Bevrijding. We wilden een monument oprichten

Bevrijdingsfeest en traditionele herdenking

Ook tijdens deze feesteditie

is er de klassieke herdenking

aan het Monument der

Gesneuvelden en aan

de graven van de Britse

piloten op de begraafplaats

van Horendonk. Deze

plechtigheid op zaterdag 19

oktober start om 9.00 uur op

het Heuvelplein. Een militaire

colonne trekt rond 11.00

uur van Horendonk naar

het Karrenmuseum door het

centrum.

Re-enactment

Op zaterdag 19 oktober krijgt

het Karrenmuseum een flinke

metamorfose. Verschillende

re-enactmentgroepen stellen

hun materieel op en geven

demonstraties. Dat alles

wordt overgoten met een

mooi aanbod van swingende

muziek uit de oorlogsjaren.

Maak het plaatje mee

compleet en kleed je die dag

zoals in de jaren ’40. Iedereen

is welkom vanaf 10.00 uur,

tussen 13.00 en 18.00 uur

draait het feest op volle

toeren. De toegang op deze

gezinsactiviteit is gratis.

16 | Ontspannen


ontspannen

bevrijding

© foto margo tilborghs

voor onze bevrijders en dat passend vieren. Met een presentatie

en een doos vol ideeën trokken we naar het gemeentebestuur. Nu,

bijna een jaar later, worden onze ideeën werkelijkheid. Vanaf 19

oktober kan je het nieuwe herdenkingsmonument gaan bekijken.

Het bevindt zich aan de douaneloods, de toegang is langs

Hemelrijk.”

“Na een bezoek aan Normandië

begon bij ons het idee te groeien om

iets speciaals te doen voor de 75 ste

verjaardag van de Bevrijding.”

Jullie hadden al een aantal ontmoetingen met bevrijders

en overlevenden. Hoe gaan deze mensen er 75 jaar later

mee om?

pieter DE MEESTER: “Elke veteraan, verzetsstrijder of overlevende

gaat anders om met deze ervaringen. Sommigen vertellen

honderduit, anderen zwijgen het dood.”

Steve SUYKERBUYK: “Wat mij het meest bijblijft is de omhelzing

tussen een Duitse en een Amerikaanse veteraan op een

plechtigheid in Normandië. Dat zien gebeuren is iets wat je niet

in woorden en gevoelens kan omzetten.”

Op stap door het

Essense oorlogsverleden

Als een van de laatste Belgische gemeenten werd Essen

in oktober 1944 bevrijd door de Britten en Canadezen.

Drie unieke wandelroutes leiden je doorheen het

oorlogsverleden van onze gemeente.

Door het scannen van de

QR-codes kom je meer

te weten over wat er 75

jaar geleden gebeurde.

De drie brochures zijn

beschikbaar aan de

Vrijetijdsbalie en bij VVV

de Tasberg. Op 13 oktober

kan je de wandeling

‘Voorbij de strijd’ maken

onder begeleiding van

dorpsgids Maria Gommeren.

Volg de bevrijdingsroute

Meer info?

www.essen.be/75jaarvrijheid

De provincie

Antwerpen volgt

onder de noemer

Liberation Route

Europe het spoor

van de geallieerden

tijdens de bevrijding.

Ontdek het aanbod

en de fietsroutes in de

brochure, verkrijgbaar

bij VVV de Tasberg en

aan de Vrijetijdsbalie.

Sport samen met je kind in de Heuvelhal

Heb je een actieve kleuter en wil

je hem of haar laten kennis maken

met sport? Kom dan samen met je

kind naar de Heuvelhal!

De gemeente Essen organiseert

tussen de herfst- en de kerstvakantie

vijf woensdagen op rij een lessenreeks

waarbij ouders met hun kleuter kunnen

sporten. Noteer alvast 6, 13, 20, 27

november en 4 december in je agenda.

Kleuters van het geboortejaar 2013,

2014 en 2015 kunnen zo kennis maken

met sport. De ouders moeten natuurlijk

meedoen zodat je samen kan sluipen,

kruipen, springen en dansen.

Schrijf je in!

De lessen vinden plaats van 14.30 tot

15.30 uur in de Heuvelhal. Je betaalt

15,00 euro voor de hele reeks. Per

inschrijving kan één ouder deelnemen

met maximaal twee kindjes. Inschrijven

kan online vanaf 1 oktober. Opgelet, de

plaatsen zijn beperkt!

Meer info en inschrijven?

03 670 01 56 • sport@essen.be

www.essen.be/tickets

17 | Ontspannen


Verzekeringsmakelaar

Bankagent

SPEELGOED & KINDERKLEDING

THEUNS MEUBELFABRIEK

Vorsselmans B.V.B.A.

Electro

Heuvelplein 1 / B-2910 Essen

T +32 (0)3 690 01 90 / F +32 (0)3 690 01 91

FSMA 23606 A-B / essen@groepsds.be

www.groepsds.be

www.electro-javado.be

03 667 41 24

SDS bvba / MEZ 120494

Ondernemingsnummer 0437.116.048 / RPR Antwerpen

Bank Crelan IBAN BE87 8600 0994 4094 / BIC NICABEBB

slagerij-bakkerij

S p a n n i n g o p u w e v e n e m e n t … o n ze zo r g

Electro Power Service

Kleine Veldweg 10

2910 Essen

info@eps-essen.be

+32 468 15 65 00

Electro Power Service

Verhuur, verkoop

en plaatsing van

tijdelijke stroominstallaties,

aggregaten, werfkasten,

kabels en verlichting

op evenementen.

VERHUUR VAN WERFKASTEN

LEKKER ZONDAGSBRUNCHEN IN DE BERK

Geen zin om te koken op zondag ? Dan kom je brunchen en laat jezelf verwennen!

Warm en koud buffet naar believen - Pils, frisdrank, water inbegrepen

Telkens van 12u tot 15u - Live animatie allerlei.

ZONDAG 8 SEPTEMBER

ZONDAG 6 OKTOBER

ZONDAG 10 NOVEMBER

Wil je zondagbrunchen ? Schrijf je steeds in !

Dit kan via telefoon 03 667 20 31 of

via email naar deberk@denatuurvrienden.be

Bekijk alle activiteiten op www. vakantiedomeindeberk.be

Werfaansluitingen op

elektriciteitsnet

Aanleg aardingspinnen

en aardingslussen

K

B A K K E R I J

Van Bedaf

Sinds 1991

in Essen

Activiteiten van en voor Essenaren

Gelieve de activiteiten voor de editie van november 2019 ten laatste

in te voeren op dinsdag 15 oktober via www.uitdatabank.be

Stand'art:

Chantal Bogers

Elke maand komt een

creatieve Essenaar met

een werk naar buiten. In de

maand oktober presenteert

Chantal Bogers haar werk.

Gemeentehuis, inkomhal

Gratis

Organisatie: Gemeentebestuur Essen

Info: 03 670 01 56

1-31/10

Dinsdag

01/10

faalangst en

perfectionisme

bij kinderen en

tieners

Welkom op deze vorming vol

tips en oefeningen.

GO! Basisschool Erasmus

Hofstraat 14

20.00 - 22.00 uur

Gratis

Organisatie: Opvoedingswinkel

Brasschaat

Info/inschrijven: 03 633 99 05

beplanten van

je volière

Jan Konings geeft tips over

hoe en met welke planten

je het best werkt voor het

aanplanten van je volière.

pinteressen

Het prikbord van Pinterest

biedt inspiratie om elke eerste

woensdag van de maand

samen aan de slag te gaan.

dinsdag

01/10

Voetbalkantine, Elf Novemberstraat

20.00 - 22.00 uur

Gratis

Organisatie: K.V.K. de Koperwiek

Info: j.vanovervelt@skynet.be

De Berk, Oude Baan 110

19.30 - 22.00 uur

15,00 euro

Organisatie: De Berk

Info: pinteressen@gmail.com

woensdag

02/10

Sint-Jozef

stratenloop

Stratenloop door Heikant met

korte afstanden voor de kinderen

en daarna de 5 en 10 km

voor recreanten. Met randanimatie,

gezellig!

Potlodenschool, Maststraat 2A

18.45 - 22.00 uur

9,00 euro (VVK 7,00 euro, kinderen

2,00 euro, kleuters gratis)

Organisatie: Potlodenschool

Info: www.potlodenschool.be

donderdag

03/10

04/10

vrijdag

Tokio-kafee

Hapjes en drankjes en WK

turnen op groot scherm.

Alles ten voordele van Anna

Buyens die deelneemt aan het

WK-jeugdtoernooi Tumbling

in Japan.

Café Rex

16.00 - 23.00 uur

Gratis

Organisatie: Gympuls

Info: www.gympuls.be

© foto: NETTE BUyENS

18 | UiT in Essen

HEUVELPLEIN

ESSEN

trakteert

05/10/2019

4 de NA HT VAN

DE KLANT

KAPSALON GUY

KAPSALON RISBOURG

GARAGE

KKERMANS bvba

zaterdag

Bloemen Matheusen

CAFE REX

- TOBAC -

REIZEN

CAFE

ARABIEREN

VAN WALLENDAEL

LVW

05/10

BVBA

FRITUUR WILDERT

HEKKENBOUWER

CAFE DE VOERMAN

DJ-SETS: 18 - 24u DJ Gunke vs DJ Jiri (DirtBrothers)

Prijsuitreiking

Essense cafébazen tappen

“FOTOZOEKTOCHT”

Essen proeft - lokale eetstandjes

1 waardebon twv 250 euro van Juwelier Aerden

1 waardebon twv 250 euro van BRICO Essen Lokale bieren - Italiaanse wijnen

Vaste prijs : 25 €

nacht van

de klant

Gezellige avond met

proevertjes, leuke standjes,

prijsuitreikingen en hippe

muziek met DJ sets.

Heuvelplein

18.00 - 00.00 uur

Gratis

Organisatie: Unizo Essen

Info: 03 677 07 77

veldtoertocht

Bewegwijzerde omloop over

de Rucphense heide van 25

en 45 km. Met drankstop,

gratis soep, afspuiten fiets en

douche.

Brandweerkazerne, Heuvelplein 23

8.00 - 14.00 uur

5,00 euro (


de toer van de

rouwmoer

Onze enthousiaste gids,

Michel, neemt jullie mee

voor een boeiende wandeling

doorheen de schitterende

Paterstuin én het klooster.

College, Rouwmoer

Start: 14.00 uur

6,00 euro

Organisatie: VVV De Tasberg

Info: 03 677 19 91

zondag

06/10

dinsdag

08/10

weetjes en

verhalen over

paddenstoelen

Hans Vermeulen van

Natuurpunt vertelt

enthousiast over de rol

van zwammen in culturele

tradities.

Bibliotheek, Stationsstraat 23

14.00 - 16.00uur

Gratis

Organisatie: Bibliotheek

Info: 03 667 26 98

stiff upper lips

Wat maakt de Engelsen

zó Engels? Hoe staat het

met hun legendarische

gereserveerdheid?

Interactieve lezing door

historicus Harry De Paepe.

DiaBeats!

Een niet te missen evenement

met Raf van Brussel met Brussels

by Night en DJ Hans.

Ten voordele van het onderzoek

naar genezing van Type 1

diabetes.

woensdag

09/10

Bibliotheek, Stationsstraat 23

20.00 - 22.00 uur

5,00 euro

Organisatie: Bibliotheek

Info: 03 667 26 98

GC zaal Rex, Spoorwegstraat 11

20.00 - 01.00 uur

10,00 euro

Organisatie: DiAwareness vzw

Info: info@type1awareness.com

zaterdag

12/10

kinderen

jeugdjury

Kies het beste jeugdboek,

samen met andere kinderen en

jongeren van vier tot twaalf jaar.

zie pag. 15

Bibliotheek, Stationsstraat 23

11.00 - 12.00 uur

Gratis

Organisatie: Openbare Bibliotheek

Info: 03 667 26 98

zaterdag

12/10

zondag

13/10

walk 2 gether

tocht

27 ste Rose Gronontocht. Mooie

wandeling door de Wildertse

Duintjes, bossen en rustige

landelijke wegen. Vroege

starters nemen best een

zaklamp mee.

Parochiecentrum, St.-Jansstraat 146

7.30 - 15.00 uur

1,00 euro

Info: 0479 73 65 98

gische gemeenten

nadezen. Eindelijk

, NSB Essen, de

rug meenemen

Wandelroute

Voorbij de strijd | 6 km

wandeling 75

jaar vrijheid

Samen met gids Maria

Gommeren gaan we op stap

en duiken we het verleden in.

Deze derde wandeling is 6 km

en gaat over verharde wegen.

akoestische

jamsessie

Alle instrumenten zijn

welkom! Als je nog niet

zelfzeker bent, kan je op de

achtergrond wat uitproberen.

Essen-Centrum.

rde wegen.

de folder.

herdacht als de dag

erheersing. Maar

mei 1945 definitief

een 60-tal

d aangericht,

uizen vernield.

puin werd geruimd,

eer opgebouwd.

olg dan de

n regelmatig

zondag

13/10

paardrijwedstrijd

dressuur

en springen

Wedstrijd voor leden en nietleden,

jong of oud, met paard

www.essen.be/75jaarvrijheid

of pony. Voormiddag dressuur,

namiddag springen.

Terreinen Sint-Elooi, Oude Baan

10.00 - 17.00 uur

Gratis

Organisatie: LRV Sint-Elooi Essen

Info: tinnevanloon80@hotmail.com

Vertrek Heuvelplein

13.30 - 16.00 uur

1,00 euro, gratis, >12 jaar

Organisatie: vzw Kobie

Info: 03 670 01 56

zondag

13/10

Café Heuvelzicht, Heuvelplein

14.00 - 21.00 uur

Gratis

Organisatie: Fiddler & the Banjoman

Info: 0475 49 68 07 of

bene_vertat@hotmail.com

zondag

13/10

zondag

13/10

tweedehandsbeurs

Tweedehandsverkoop van

baby- en kinderkleding,

materiaal en speelgoed.

Een tafelplaats huren kost

6,00 euro, op voorhand te

reserveren.

Parochiecentrum, Kerkstraat 62

13.00 - 15.30 uur

Gratis

Organisatie: Gezinsbond Essen

Info: gezinsbondessen@gmail.com

19 | UiT in Essen


zondag

13/10

turfje in het

fluisterbos

De kinderen worden

ontvangen door elfje Fien en

gaan samen op zoek naar de

verloren toverkracht in het

prachtige bos van Wildert.

Wildertse duintjes

14.00 - 15.30 uur

6,00 euro (3,00 euro volw)

Organisatie: Elfje Fien vzw

Info: www.elfjefien.com

Boekenjury

voor jongeren

Nieuw! Boekenjury voor jongeren

van 12 tot 14 jaar. De

juryleden lezen 8 boeken. Zin

om mee te doen? Schrijf je in

voor 15 oktober.

zie pag. 15

Bibliotheek, Stationsstraat 23

19.00 - 20.00 uur

Gratis

Organisatie: Bib Essen

Info: 03 667 26 98

dinsdag

15/10

cursus

reanimatie

Leer tijdens de drie

uur durende opleiding

reanimeren, met en zonder

automatische externe

defibrillator (AED).

dinsdag & zaterdag

15 & 26/10

voorlezen

in de bib

Ben je vijf of zes jaar?

Kom dan luisteren naar de

heerlijkste, spannendste en

grappigste verhalen!

(Groot)ouders zijn welkom!

GC de Oude Pastorij, Essendonk 3

9.00 - 12.00 uur

Gratis (wel inschrijven)

Organisatie: Gemeente Essen

Inschrijven: www.ambulance-112-

essen.be

woensdag

16/10

Bib Essen

14.00 - 14.30 uur

Gratis

Organisatie: Bib Essen

Info: 03 667 26 98

ALLE BURGERS

een leven REDDEN

van de wereld kunnen

woensdag

16/10

16 OKT 2019

De "Restart a Heart" Werelddag

World restart a

heart day

Gratis initiatielessen in

levensreddend handelen in

geval van een hartstilstand.

Je leert omgaan met een

automatische externe

defibrillator.

T&T, Huybergsebaan 164

14.00 - 17.00 uur

Gratis

Organisatie : Gemeente Essen

Info : ambulance112@essen.be

femma

ontbijtfilm: trio

Belgische film met Bruno

Vanden Broecke, Matteo

Simoni en Ruth Beeckmans.

Om 9.00 uur is er het

ontbijtbuffet met aansluitend

de film.

GC de Oude Pastorij, Essendonk 3

9.00 - 12.30 uur

12,00 euro

Organisatie: Femma Essen

Info: 03 667 26 48

donderdag

17/10

meer bewustmaking van de hartstilstand

lou reedavond

Rick De Leeuw, Johan

Braeckman en Jan Hautekiet

brengen hulde aan Lou Reed.

Een wilde avond vol filosofie,

arrogantie, poëzie en liederlijk

wangedrag.

GC de Oude Pastorij

20.30 - 23.00 uur

vrijdag

19,00 euro

Organisatie: vzw Kobie

18/10

Info: 03 670 01 56

vr, za & zo

18, 19 &

20/10

essener

Oktoberfest

Een heel weekend muziek

en ambiance. Check onze

website voor alle optredens.

Slechts 20,00 euro voor een

weekendkaart.

Heuvelhal, Kapelstraat 7

vr 19.30 - 02.00 uur: 5, 00 euro

za 18.30 - 01.00 uur: 18,00 euro (VVK

15,00 euro)

zo 11.30 - 18.00 uur: 5,00 euro

Organisatie: Essener muzikanten

Info: www.essenermuzikanten.be

20 | UiT in Essen

zaterdag

19/10

Vervolgcursus:

paddenstoelen

Deze vervolgcursus bevat

drie excursies waarbij

deelnemers ervaring krijgen

met het herkennen van

paddenstoelen.

Leegtestraat, Horendonk

09.00 - 12.00 uur

20,00 euro

Organisatie: Natuurpunt

Noorderkempen

Info: joris.pinseel@fulladsl.be

bel canto

in de kring

Het Bel Canto ensemble brengt

Il Pipistrello, een eigenwijze

en eigentijdse kijk op ‘Die

Fledermaus’ van J. Strauss.

Welkom!

De Kring, Roosendaal

14.30 uur

13,50 euro

Organisatie: Bel Canto

Info: 0476 565 992

zondag

20/10


zondag

20/10

rommel- en

antiekveiling

Wij zijn blij met alle spullen

die nog in goede staat

zijn en die je aan ons wil

schenken. Ze worden per

opbod verkocht. De opbrengst

gaat naar KH De Verenigde

Statievrienden.

Parochiecentrum, Kerkstraat 62

13.30 - 18.00 uur

Info: harmonie@

deverenigdestatievrienden.be

bloed geven

Je bent van harte welkom op

de bloedinzameling. Met jouw

bloed kan je iemands leven

redden. Dus waar wacht je

nog op?

Parochiecentrum, Dreveneind 2 maandag

17.30 - 20.30 uur

Organisatie: Rode Kruis Vlaanderen

21/10

Info: 0473 809 008

De VERENKONING

Toen Johan drie jaar oud was, verdween zijn mama. Hij

denkt dat de Verenkoning haar heeft meegenomen. Nu

leeft hij alleen met zijn vader op zee en werpt regelmatig

flessenpost in het water voor zijn mama. Op een dag vangt

Johan een verward bericht op over de Verenkoning. Dit is

het begin van een machtig mooi avontuur. Het avontuur

van een kind dat één grote wens heeft: zijn mama vinden.

GC de Oude Pastorij

14.00 - 16.00 uur

5,00 euro

Organisatie: vzw Kobie

Info: 03 670 01 56 en www.essen.be/tickets

woensdag

24/10

wandelen

for life

We wandelen voor Make A

Wish en Serafien in het kader

van Music For Life van Studio

Brussel.

bloed geven

Je bent van harte welkom op

de bloedinzameling. Met jouw

bloed kan je iemands leven

redden. Dus waar wacht je

nog op?

Parochiecentrum Den Baptist, Sint-

Jansstraat 146

17.30 - 20.30 uur

Organisatie: Rode Kruis Vlaanderen

Info: 0473 809 008

woensdag

23/10

Bij het ter perse gaan was er

nog geen praktische info. Kijk

op essenforlife.be voor de juiste

informatie.

zaterdag

26/10

© foto: margo tilborghs

Kubb & mölkky

Krijg het KUBB- en

Mölkkyspel onder de knie en

dat iedere laatste zondag van

de maand. Inschrijven is niet

nodig.

paardrijkamp

Een week lang te paard in

en rond de Kalmthoutse

Heide rijden. De tochten

die we maken zijn best wel

avontuurlijk dus enige ervaring

is vereist.

Sportpark Hemelrijk

9.45 - 11.30 uur

Gratis

Organisatie: KWB Essen-Heikant

Info: guy.vanhoydonck@skynet.be

zondag

27/10

zo-vr

27/10-01/11

8-11 jaar

Manege ’t Speycker, Bremakker 1

325,00 euro

Organisatie: Activak vzw

Info: 03 569 98 42

donderdag

31/10

lotegenotencontact

fibromyalgie

Voor alle

fibromyalgiepatiënten,

partners, familie, begeleiders.

Gewoon gezellig samenzijn

om ervaringen te delen.

GC de Oude Pastorij, Essendonk 3

13.00 - 16.00 uur

Organisatie: Vlaamse Liga voor

Fibromyalgiepatiënten

Info: 0499 162 011

halloween

griezeltocht

Kom mee griezelen en spoken

in de tuinen rondom het

College tijdens deze duistere

wandeltocht.

Tuin College, Rouwmoer 6

19.00 - 22.30 uur

5,00 euro

Organisatie: xitings

Info: www.xitings.be

Tuin College – Rouwmoer 6

donderdag

31/10

19.00 – 22.30 - inkom: 5€

21 | UiT in Essen


Jouw foto in het magazine?

Post een foto met een Essense link via

Instagram, Facebook of Twitter met de

hashtag #2910essen en wie weet staat jouw

foto in de volgende editie van Essen Info!

#2910essen

© foto: Roxanne danckers

© TATYANA SKOROBAGATOVA

@karrenmuseum zette deze mooiste foto van de workshop manden vlechten tijdens Studio Ambacht

op Instagram. Volgend jaar is Studio Ambacht terug op de laatste zondag van augustus.

© foto: fotografils

De laatste editie van onze duurzame markt Puur Lokaal was

een succes. In 2020 zijn we terug op volgende data: 10 mei,

14 juni, 9 augustus en 13 september. Wij tellen al af !

22 | www.esseninbeeld.be

Gymhal De Grens werd op 30 augustus plechtig

geopend. Honderden leerlingen van Mariaberg

en gymnasten van Gympuls kunnen er nu

turnen, dansen en sporten.

@chantal.d.b. stond deze zomer met haar schilderijen op een

kunstmarkt bij Studio Ambacht in het Karrenmuseum en zette deze

foto met de #2910essen op Instagram.

© foto: @chantal.d.b.


NUTTIGE

ADRESSEN

MELDINGSKAART

www.essen.be/meldingen

GEMEENTE ESSEN

Gemeentehuis

Heuvelplein 23, 2910 Essen

03 670 01 30 • info@essen.be • www.essen.be

Maandag 9.00 - 12.00 uur 18.00 - 20.00 uur *

Dinsdag 9.00 - 12.00 uur

Woensdag 9.00 - 12.00 uur 14.00 - 16.00 uur

Donderdag 9.00 - 12.00 uur

Vrijdag 9.00 - 12.00 uur

Zaterdag 9.00 - 12.00 uur *

* Op maandagavond en zaterdagvoormiddag zijn enkel het

Onthaal, de dienst Burgerzaken en de Omgevingsbalie geopend.

Naam: ................................................................................................................................................................................

Straat + nr.: ..........................................................................................................................................................

Tel./gsm: ....................................................................................................................................................................

e-mail: ................................................................................................................................................................................

melding suggestie vraag klacht:

© Foto margo tilborghs

© Foto Rudi Smout

© Mark gebruers

Recyclagepark Essen

Rijkmakerlaan 53 • 03 350 08 14 • milieu@igean.be

© Foto margo tilborghs

Dinsdag 9.00 - 12.00 uur 13.00 - 17.00 uur

Woensdag 9.00 - 12.00 uur 13.00 - 17.00 uur

Donderdag

13.00 - 19.00 uur

Vrijdag 9.00 - 12.00 uur 13.00 - 17.00 uur

Zaterdag 9.00 - 16.00 uur

Maandag en zondag gesloten (surf naar www.igean.be voor

andere recyclageparken in de buurt waarop u ook terecht kan)

Vragen/klachten over huisvuilophaling: gratis infolijn 0800 146 46

• Omgevingsbalie (plan een afspraak)

www.essen.be/omgeving • 03 670 01 47 • omgeving@essen.be

• Bibliotheek

Stationsstraat 23 • 03 667 26 98 • bib@essen.be

• OCMW

Kerkeneind 1 • 03 690 05 50 • ocmw@essen.be

• Lokaal Dienstencentrum (LDC) ‘t Gasthuis

Nollekensstraat 5 • 03 663 69 04 • gasthuis@ocmw.essen.be

• Handicar & Minder Mobielen Centrale (MMC)

Nollekensstraat 5 • 03 636 06 98 • handicar@essen.be

NOODNUMMERS

• Brandweer/ambulance • 100 of 112

• Politiezone Grens • 101 in dringende gevallen

03 620 29 29 • info@pzgrens.be • www.pzgrens.be

© Foto Mark Gebruers

HULPLIJNEN

• Antigifcentrum • 070 245 245

• Anonieme Alcoholisten • 03 239 14 15

• Zelfmoordlijn • 1813 • www.zelfmoordlijn.be

• Jongeren Advies Centrum (JAC) • 03 658 52 56 • info@jacpunt.be

NUTSVOORZIENINGEN

• Fluvius (infolijn gas / elektriciteit / riolering) • 078 35 35 34

• Gasgeur • 0800 65 0 65

• Onderbreking en defecten • 078 35 35 00

• Defecte straatlamp • www.fluvius.be • 0800 635 35

• Telenet - Integan (kabeltelevisie) • 015 66 66 66

• Pidpa (water) • 0800 903 00

Datum en handtekening:

Aan het college van

burgemeester en schepenen

Heuvelplein 23, 2910 Essen

Gelieve uw naam en contactgegevens in te

vullen, zodat wij uw melding, suggestie,

vraag of klacht kunnen behandelen.

WACHTDIENSTEN

• Dokter • 03 650 52 53 • www.hwpnoordrand.be

• Tandarts • 0903 39 969

• Apotheek • www.apotheek.be (9.00-22.00 uur)

0903 99 000 (1,50 euro/minuut) (22.00-9.00 uur)

• Polikliniek Essen • 03 667 44 00

• Zelfstandige verpleegkundigen • lijst te bekomen via

LDC ‘t Gasthuis • 03 663 69 04 • gasthuis@ocmw.essen.be

• Wit-Gele Kruis Essen • 03 666 70 84 (24u/24u)

• In Essen hangen er op volgende locaties AED-toestellen

(Automatische Externe Defibrillators) • sporthal Heuvelhal, sporthal

Hemelrijk, LDC 't Gasthuis, station Essen, parochiezaal Hoek, kerk

Wildert, kerk Horendonk, Bistro Tutti di Roma, Natuurvriendenhuis

De Berk, Tandartsenpraktijk Dentius, Tenniscentrum Rozenhof,

Taverne & Tennis T&T (Huybergsebaan), Kinepraktijk AMK (Dreef)

en bij alle Essense voetbalclubs.


Stiff Upper LipS

Waarom de Engelsen zo

Engels zijn

een lezing door historicus Harry De paepe

woensdag 9 oktober

bib, Stationsstraat 23

20.00 - 22.00 uur

5,00 euro, incl. hapje en drankje

maximum 40 plaatsen

tickets?

via www.essen.be/tickets,

aan de Vrijetijdsbalie of de bib.

De Brexit heeft niet alleen met economie,

migratie en soevereiniteit te maken,

maar ook met de engelsen zelf. Ze

voelen zich niet alleen anders dan de

anderen. Ze zijn het ook. Wat maakt de

engelsen zó engels? Wat is het geheim

van hun aparte humor? Waarom moet je

als parlementslid goed kunnen rennen?

en hoe staat het met hun legendarische

gereserveerdheid, de ‘stiff upper lip’?

Bib Essen

Stationsstraat 23

2910 Essen

03 667 26 98

bib@essen.be

More magazines by this user
Similar magazines