Helperbel 3-2019_LR

wijkhelpman

helperbel

- Een 24x7 AED voor Helpman-Oost

- Easy driving

- Smooth & Easy maakt in warme zomermaand

een flitsende start

2019

3


ESTHER DE BOS 050-5266641 of 06 20762784

Kijk voor de AANBIEDING van de WEEK op:

Bremenweg 10, 9723 TD Groningen

tel. 050 313 51 51, fax 050 318 88 47

www.uwinstallateur.nl, info@uwinstallateur.nl

FRANS DATEMA

GORDIJNEN, ZONWERINGEN,

MENNES REPARATIEBEDRIJF

KUNSTSCHILDERSARTIKELEN,

deco Verlengde Hereweg 48 - 54 REPRODUKTIES, INLIJSTEN

reparatie en verkoop 9722 AE van: Groningen (Helpman)

HOME

radio’s, tv’s, wasmachines,

Tel.: 050-5252829, Fax -5267614 Wat je SCHILDERS- ook doet. EN BEHANGWERK

koelkasten, drogers enz.

SCHILDERS- EN STOFFEERDERSBEDRIJF

Waarheen GLAS EN TAPIJTEN je ook gaat...

Bij Oudman Schoenen staan

Wij zorgen voor kleurrijk vakwerk, OOK VOOR de U. voeten van klanten

Stadjerspas

centraal. Uw beide voeten

worden gemeten in lengte

en breedte! 12 Daarna zoeken

wij samen met u een

passende schoen.

Het grootste deel van het

assortiment is geschikt voor eigen

inlegzolen.

MENNES REPARATIEBEDRIJF

050 - 577 79 19 / 06 - 508 529 63

Dat loopt geweldig

Verl. Hereweg 34, Groningen-Zuid

www.oudman.nl


Inhoudsopgave

Wijk in beeld

Werkzaamheden ringweg zuid 4

Wandeling door Helpman langs bijzondere plaatsen,

huizen en gebouwen 10

Nieuws van het wijkcomité

Altijd en snel op de hoogte via www.wijkhelpman.nl 6

Activiteiten in de wijk

Een 24x7 AED voor Helpman-Oost 7

Easy driving 9

Helpman duurzamer? Doe mee! 14

Sterrebos Live: weer een geweldig feestje 16

Doe mee met de kunstroute in Helpman 18

Tweedehands kinderkledingbeurs 29

Nieuws van de Gemeente

Nieuwe burgemeester 13

Laadpalen 13

Werken in de wijk

Etos Helpman opent Dermacenter 23

Smooth & Easy maakt in warme zomermaand

een flitsende start 26

10 16

18

Colofon

De Helperbel is een uitgave van het Wijkcomité Helpman in Groningen. Het blad verschijnt vier keer per

jaar en wordt huis-aan-huis verspreid in de wijken Helpman, Coendersborg, Villabuurt, Klein Martijn en

Rabenhauptterein. Oplage: 5500.

Redactie: Sjoukje Kooistra, Harm Draaijer, Ina Timmer. Fotografie: Rietje Beeren, Eindredactie: Ina Timmer.

Acquisitie advertenties: Herman Marsman. Ontwerp omslag: Rietje Beeren. Vormgeving: Douwe Oppewal.

Druk: NetzoDruk Groningen. Redactieadres: redactie@wijkhelpman.nl.

De redactie behoudt zich het recht voor kopij niet te plaatsen, aan te passen of in te korten.

Helperbel nr. 3, september 2019

3


Foto: Sjoukje Kooistra

Werkzaamheden ringweg zuid

4


Wijk in beeld

Helperbel nr. 3, september 2019 5


Nieuws van het Wijkcomité

Tekst: Henk Hindriks

Altijd en snel op de hoogte via www.wijkhelpman.nl

Wist u dat uw wijkcomité behalve via

de Helperbel ook nog op diverse andere

manieren met u communiceert?

We hebben een website www.wijkhelpman.

nl waarop u alle verschenen Helperbellen

kunt vinden maar ook veel informatie over

actuele zaken zoals: verkeer, nieuwbouw,

activiteiten in de wijk en een hele mooie

serie verhalen over de geschiedenis van

kenmerkende gebouwen in de wijk

Helpman.

Nuttige webadressen

Ook vindt u hier links naar nuttige webadressen

van de gemeente, hulpdiensten,

sociale activiteiten en de omringende

wijken van Helpman.

Op Facebook en op Twitter is het wijkcomité

actief. Vooral om onderwerpen van of over

de wijk naar voren te brengen. Een link

hierheen vindt u op de homepage.

Sponsor

Daarnaast is het wijkcomité hoofdsponsor

van de activiteiten: Sterrebos Live, Podium

Zuid en de Koningsdagmarkt. De eerste

twee activiteiten zijn ook uitvoerig op

Facebook te vinden. Daar kunt altijd de

laatste nieuwtjes en het programma van

deze activiteiten lezen.

Tip: de website kunt u ook uitstekend

gebruiken als hulp in onveilige situaties. Op

de website staat onder het kopje ‘wijkinfo’

een rubriek ‘veiligheid’ waarin onder meer

uitgelegd wordt hoe u een Buurtpreventie-

App-groep kunt opzetten en wat bijvoorbeeld

de buurtbrandweerman en -agent

voor u kunnen doen.

6


Tekst: Henk Hindriks

Activiteiten in de wijk

Een 24x7 AED voor Helpman-Oost

In Helpman-Oost is begin dit jaar een actie gestart om een 24x7 beschikbare AED op te

hangen. AED staat voor automatische externe defibrillator; dit is een apparaat om het hart

weer te starten.

Singelier

Op initiatief van enkele buurtbewoners is gezocht naar een goede plek en gekeken of de buurt

bereid was om via crowdfunding de benodigde financiën bijeen te brengen. In samenwerking

met Felix Huisken, de eigenaar van ons buurtcafé ‘Singelier’ is gekeken naar de mogelijkheden

om zo’n 24x7 beschikbare AED op te hangen aan de voorgevel van het café. Het bleek dat Felix

ook al eens over de aanschaf van een AED had zitten nadenken, maar toch wel opkeek tegen

de aanschafprijs, zeker als er ook nog een buitenkast (vorst- en vandaalbestendig) om heen

moest. Via een oproepsysteem voor burgerhulpverleners is de AED 24x7 beschikbaar.

Crowdfunding

Een andere buurman (Bram Stuive) die zelf een Bedrijfshulpverleningsshop heeft wilde wel

voor een goede degelijke buitenkast zorgen tegen een goede prijs. In samenwerking met

diverse buren is er een Crowdfunding website opgestart om de benodigde gelden bijeen te

krijgen. Een volgende buurman heeft gezorgd voor een prachtige flyer die door een aantal

andere buren huis-aan-huis bij zo’n 950 huishoudingen in de is brievenbus gestopt.

De buurt heeft via deze actie binnen 14 dagen het benodigde bedrag bijeen gebracht.

Voorlichting

Op 11 juni heeft Univé in aansluiting op deze actie nog een goed bezochte voorlichtingsbijeenkomst

gehouden over de mogelijkheden van een AED in de buurt.

Op 15 juni 2019 is de AED feestelijk onthuld met een hapje en een drankje bij de Singelier.

Kortom een zeer geslaagde actie waarbij de buurt gezamenlijk de overlevingskans bij een

hartstilstand vergroot heeft.

Helperbel nr. 3, september 2019 7


www.hopma.nl

Verlengde hereweg 119 | 050 526 36 28 | info@hopma.nl

LEER ITALIAANS IN HELPMAN

Leer Italiaans

Kleine en knusse cursussen voor iedereen.

• Cursussen op maat

• Privéles of bijna

In Helpman

www.italicon.nl

De cursussen worden gegeven aan de Dr. D. Bossstraat

(zijstraatje van De Savornin Lohmanlaan)

050-3138005/06-30357675

www.italicon.nl / 06 - 303 576 75

Kleine en knusse cursussen voor

iedereen.

Cursussen op maat

Privéles of bijna.

Groningen Zuid

Blokken van 10 lessen.

> Helperplein

> Canadalaan

050-2807280 www.logopediegroningen.nl

8


Tekst: Renée Kruiter

Activiteiten in de wijk

Easy Driving

Samen met enkele bewoners uit Helpman

en de gemeente Groningen, wil EasyDriving

een deelauto initiatief realiseren voor alle

belangstellende bewoners uit Helpman. In

dit artikel een korte toelichting over het

deelauto initiatief van EasyDriving en op

welke manier je je interesse vrijblijvend

met ons kunt delen zodat we mogelijk iets

moois kunnen betekenen voor de bewoners

uit Helpman.

Elektrische auto delen

EasyDriving kenmerkt zich door het delen

van een (volledig elektrische) auto in

besloten kring. Hierbij kan gedacht worden

aan dorpen, wijken en buurten, maar ook

aan wooncomplexen of een centraal

gelegen parkeergarage in steden. De kring

gebruikers is beperkt tot lokale bewoners,

die elkaar kennen, of elkaar dan leren

kennen. De meest gebruikte deelauto is de

Nissan Leaf die door zijn actieradius (100

km) vooral geschikt is voor korte ritten.

Maar u betaalt er dan ook slechts € 2,75 per

uur (of € 27,50 per dag) plus € 0,05 per

kilometer voor.

Iedere belangstellende kan zich gemakkelijk

aanmelden via de website om de app van

EasyDriving te downloaden waarmee hij of

zij de deelauto opent en gebruikt. De auto’s

hebben gereserveerde parkeerplekken bij

een laadpaal en zijn dag en nacht beschikbaar

voor abonnementhouders (5 euro per

maand). Reserveren, rijden en betalen gaat

volledig geautomatiseerd via de app.

Voordelen

• geen hoge aanschaf- en afschrijvingskosten.

• geen terugkerende kosten voor onderhoud,

belasting of een autoverzekering.

• geen hoge brandstofkosten.

• betalen naar gebruik.

• geen CO2 uitstoot

Duurzaam

Doordat meerdere personen of gezinnen

samen gebruik maken van een elektrische

deelauto zal het milieu minder belast worden.

Bijkomend voordeel is dat er meer leefruimte

in de buurt ontstaat, omdat het bezit van de

(tweede) auto overbodig wordt door de

ingebruikname van een deelauto. Al verschillende

gebruikers van EasyDriving hebben hun

auto verkocht om de stap te maken naar

gedeeld, elektrisch en milieubewust rijden.

Deelinitiatief in Helpman

Heeft u interesse om, samen met buurtbewoners,

een deelauto te gebruiken?

EasyDriving is bereid om kosteloos deelauto’s

te plaatsen bij wooncomplexen of in

woonwijken met voldoende belangstelling.

Bent u geïnteresseerd? Deel dan vrijblijvend

uw interesse door te mailen naar renee@

easy-driving.eu. Geef in de mail aan hoe

vaak u denkt gebruik te maken van de

deelauto en wat uw postcode is, zodat we

op basis daarvan de meest geschikte locatie

kunnen bepalen voor de deelauto. Als we

genoeg (vrijblijvende) aanmeldingen

hebben, hopen we op korte termijn een

deelauto initiatief te realiseren. Voor meer

informatie over ons deelauto-initiatief of

voor vragen kun je kijken op onze website:

www.easydriving.eu

Helperbel nr. 3, september 2019 9


Tekst: Jan Rasterhoff

Wandeling door Helpman langs bijzondere

plaatsen, huizen en gebouwen

De lengte van de korte wandeling is plusminus 5,5 km, de hele route plusminus 9,5 km

De wandeling is ook te vinden en te downloaden op de website: www.wijkhelpman.nl

onder het kopje ‘De Wijk -> Geschiedenis’ staat de link: ‘Historische wandeling’. Hier zijn

ook heel veel foto’s te vinden van wat er onderweg te zien is.

1. Verlaat het parkeerterrein naast Kruidvat en sla direct rechtsaf, Van Imhoffstraat.

2. Aan het einde van de straat ga je linksaf, Van Iddekingeweg.

3. Voorbij de San Salvatorkerk eerste weg links, Hora Siccamasingel.

4. Ga bij de tweede straat links en daarna de eerste straat rechts Van Starkenborghstraat.

5. Aan het eind van de straat linksaf, Moddermanlaan, aan je rechterhand het overdekte

zwembad, Helperzwembad.

6. Loop door tot hoekhuis nummer 9 aan je linkerhand en ga linksaf De Sitterstraat, aan

het einde van de straat rechts.

7. Einde De Sitterstraat rechts, Verlengde Hereweg, meteen aan de overkant zie je het

oude RKZ (rooms-katholiek ziekenhuis), sla rechtsaf Verlengde Hereweg.

8. Vervolg de weg, bij de stoplichten rechtdoor, langs oude herenhuizen en bijzondere

villa’s zoals Villa Gelria (meteen rechts na de stoplichten), en daar schuin tegenover

Hilghestede.

9. LET OP: steek de Verlengde Hereweg over langs een kleine (onbewaakte) oversteekplaats

en ga het Hilghepad in.

10. Aan het einde van het pad ga je rechtsaf Helper Esweg, maar kijk eerst nog even recht

voor je naar het pand Eugeria.

11. Vervolg Helper Esweg, einde van de straat links, vervolgens eerste straat rechts Hondsruglaan.

12. Einde van de straat linksaf, Esserweg.

13. Volg Esserweg, je passeert aan je linkerhand begraafplaats Esserveld.

14. Einde voetpad, bij het fiets- en wandelpad Esserhaag, sla je linksaf langs de beukenhaag.

15. Blijf het verharde fiets- en wandelpad volgen tot het kruispunt, linksaf Saaksumborg en

meteen weer linksaf een klein verhard voetpad op. Volg voetpad.

16. Na een flauwe bocht naar rechts ziet u rechts een rijksmonument, een transformatorhuis.

Loop door tot drukke weg.

17. Steek de weg over en vervolg het wandelpad, Coendershaag.

18. Steek weer een (een iets minder drukke) weg over, vervolg het wandelpad langs de

gracht van de voormalige burcht Coendersborg (links).

19. Na een scherpe bocht naar links, einde wandelpad, bij een speeltuintje, rechtsaf, Domela

Nieuwenhuislaan. Voor je liggen de tennisbanen van Vorenkamp.

20. Eind van de straat linksaf De Savorninlohmanlaan, eerste straat rechts Troelstralaan.

10


Wijk in beeld

21. Volg deze straat, bij het eerste kruispunt

en de Josef Haydnschool linksaf,

Coendersweg.

22. Bij T-splitsing rechts aanhouden en

daarna eerste straat links, Emmastraat.

23. Einde van de straat rechtsaf, Verlengde

Hereweg.

24. Steek na ongeveer 100 meter ter hoogte

van Helper Kerkstraat de Verlengde

Hereweg over en kom uit op Helperplein,

eindpunt van de korte route.

Wil je verder lopen, volg dan de

beschrijving vanaf punt 25.

25. Volg de Verlengde Hereweg, bij de

stoplichten rechtsaf Helper Brink, ga

steeds rechtdoor tot het houten ‘huisje

met de uilen’ aan uw linkerhand.

26. Ga hier linksaf park Groenestein in en

meteen weer linksaf, houd rechts aan, je

ziet huis Groenestein.

27. Ga linksaf de oprijlaan op, rechtsaf,

Haydnlaan.

28. Volg de weg. Bij de vijver aangekomen sla je linksaf, Bachkade.

29. Aan het eind van de straat rechtsaf, Engelse Kamp ( links ligt de Van Mesdagkliniek).

30. Aan het eind van de weg linksaf en meteen na het witte huis weer links het Sterrebos

in.

31. Volg wandelpad tot aan Hereweg, steek die over (bord Papiermolen) en ga de Papiermolenlaan

met aan uw linkerhand de rooms-katholieke begraafplaats in. Hier zijn

delen van de Helperlinie gevonden.

32. Voor het zwembad linksaf langs fiets- en wandelpad Boutenspad. Aan de overkant van

het water stond vroeger de Rabenhauptkazerne. Volg het pad, aan je rechterhand zie je

twee Finse scholen en links een terrein met woonwagens.

33. Loop rechtsaf tussen de scholen door naar Hora Siccamasingel en sla daar linksaf.

Tegenover nummer 52 heeft ooit Huis De Wijert gestaan.

34. Neem de eerste straat links, Jullensstraat en loop rechtdoor de straat gaat over in

Helper Westsingel volg de straat tot aan Verlengde Hereweg en sla daar rechtsaf.

35. Vervolg Verlengde Hereweg, passeer een jugendstilhuis op nummer 21 en het huis van

Van Hasselt nummer 33.

36. Bij de stoplichten rechtdoor en bij het reisbureau (volg het bord van Albert Heijn)

rechtsaf. U bent weer op het Helperplein.

Helperbel nr. 3, september 2019 11


U bent gemaakt om te bewegen!

• Fysiotherapie

• Oedeemtherapie

• Geriatriefysiotherapie

• Thuiszorg Fysiotherapie

Wij verzorgen tevens behandelingen aan huis.

Van Iddekingeweg 65 - 050-5270600 – www.fysioforte.nl

natuurlijk voor uw tuinonderhoud en -advies

www.detuinjuffer.nl mail@detuinjuffer.nl 06-47142316

INDIVIDUELE BEGELEIDING BIJ VERLIES EN ROUW

Vergoeding via aanvullende zorgverzekering mogelijk.

Cursussen in MFC de Wijert: Mandala tekenen in alle culturen,

zelfcompassie, leven vanuit je bron. Intuïtief tekenen met

verschillende materialen. Heb je een eigen groep die wel een

workshop wil neem dan contact op.

www.ykeradema.nl

050 - 526 40 09 of spreek in en dan bel ik terug

12


Nieuws van de gemeente

Nieuwe burgemeester

Koen Schuiling wordt burgemeester

van Groningen. De ministerraad heeft

op voorstel van minister Ollongren van

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

besloten hem voor te dragen voor

benoeming. De benoeming gaat in op 30

september 2019.

Installatie

Schuiling volgt Peter den Oudsten op die sinds

de gemeentelijke herindeling op 1 januari 2019

waarnemend burgemeester van de nieuwe

gemeente Groningen is. De installatie van

Schuiling is maandagmiddag 30 september.

Het afscheid van burgemeester Den Oudsten

is op vrijdagmiddag 27 september. Schuiling

(VVD) is nu burgemeester van Den Helder en

was raadslid en wethouder van de gemeente

Groningen.

Verbinder

Voorzitter van de vertrouwenscommissie

Mirjam Wijnja deelde de aanbeveling in een

openbare zitting mee. Wijnja zei dat Groningen

met Schuiling een burgemeester krijgt

met hart voor Groningen, met veel bestuurlijke

ervaring, onder meer op het gebied van

openbare orde en veiligheid. ‘Hij is een echte

verbinder’, aldus Wijnja. ‘En dat is belangrijk

met de huidige gemeente Groningen na de

herindeling.’

Laadpalen

De provincies Groningen en Drenthe krijgen er

de komende drie jaar in 21 gemeenten 1.000

openbare laadpalen bij, waarvan 400 in de

gemeente Groningen.

Daarmee speelt de gemeente in op de groei

naar ruim 4.000 elektrische auto’s die naar

verwachting in 2020 in de gemeente zullen

rijden.

Duurzame mobiliteit

‘De gemeente Groningen streeft ernaar in

2035 CO 2

-neutraal te zijn. Duurzame mobiliteit

is daarin een belangrijke pijler. Elektrische

voertuigen dragen bij aan minder uitstoot van

CO 2

en fijnstof en minder geluidsoverlast. Met

de 400 laadpalen willen we elektrisch rijden

stimuleren en spelen we alvast in op de groei

van het aantal e-rijders in onze gemeente’,

zegt wethouder Broeksma.

Meedenken over locaties

Waar de laadpalen in de gemeente Groningen

komen te staan, wordt nu nog per aanvraag

bekeken, maar dat verandert. Er komt een

plankaart voor alle openbare laadpalen, waar

de gemeente vóór vaststelling over in gesprek

gaat met de bewoners. ‘We stellen voorwaarden

aan de plaatsing van laadpalen en vragen

bewoners mee te denken over de locaties,

want zij kennen hun straat tenslotte het

beste’, meent Broeksma.

Voor meer informatie:

www.gemeente.groningen.nl

Helperbel nr. 3, september 2019 13


Tekst: René Steenmeijer

Helpman duurzamer? Doe mee!

‘Duurzaam’ en ‘duurzaamheid’ zijn

begrippen die niet meer weg te denken

zijn uit het dagelijks leven, ook niet voor

de bewoners van Helpman. We worden

ermee overspoeld, vinden er daardoor een

heleboel van en zijn misschien wel bang

om de boot te missen, maar waarom we nu

eigenlijk allemaal ineens duurzaam willen

zijn is niet zo eenduidig.

Pragmatische en idealistisch

Duurzaam betekent letterlijk; geschikt voor

de lange duur. ‘duur’ staat in duurzaam dus

niet voor kostbaar, maar voor de tijdspanne.

Hoe moeten we het begrip duurzaamheid

nu duiden? Zien we duurzaamheid als iets

pragmatisch omdat een lagere energierekening

prettig is voor de eigen portemonnee

of zit er een meer idealistische gedachte

achter en nemen we duurzaamheidsmaatregelen

ongeacht de kosten.

Pragmatisme en idealisme heten onverenigbaar

te zijn, maar is dat wel zo? De grote

massa gaat niet zomaar uit zichzelf

verduurzamen, daar zijn prikkels voor nodig.

Deskundige voorlichting met een vleugje

activisme om de noodzaak van verduurzaming

inzichtelijk te maken gaat hand in

hand met die andere prikkel, geld, omdat nu

eenmaal niemand daar ongevoelig voor is.

Duurzaamheid nastreven uit pragmatisme

of duurzaamheid nastreven uit idealisme

zijn hele verschillende drijfveren, maar waar

het om gaat is dat uiteindelijk alle beetjes

bij elkaar worden opgeteld en het dus niet

meer uitmaakt wat ieders persoonlijke

motivering was. Het komt erop neer dat we

allemáál iets doen om de duurzaamheidsdoelstelling

te halen. Die doelstelling luidt:

Het gebruik van grondstoffen en energie

alsmede de belasting van het milieu, weer

in balans brengen met de natuurlijke

draagkracht van de aarde.

Dat die balans verstoord is behoeft nauwelijks

nog betoog en dat we daar zelf iets aan

kunnen doen gelukkig ook. En bij dit laatste

wil Duurzaam Helpman graag een rol

spelen.

Duurzaam Helpman

Duurzaam Helpman is een toevallig

samengestelde club mensen uit de buurt

die vanuit verschillende gezichtspunten,

duurzaamheid naar een hoger plan wil

tillen. We zijn nergens aan gelieerd, we

hebben geen eigen agenda en we doen het

op vrijwillige basis. Onze doelstelling is

‘slechts’ de vele lastige vraagstukken

rondom duurzaamheid proberen te

verduidelijken en in kaart te brengen hoe

we als bewoners van dit deel van de stad

iets samen kunnen bewerkstelligen. Zomaar

wat voorbeeldvragen:

- Waar moet ik een energieadvies

aanvragen en waarom daar?

- Hoe bereken ik de terugverdientijd van

mijn zonnepanelen?

- Wat zijn de voor- en nadelen van een

warmtepomp?

- Hoe leg ik een groen dak aan?

- Kunnen we iets collectief doen?

Met een duurzaamheidsenquête gaan we

in kaart brengen wat er leeft in de buurt en

waar behoefte aan is. We zouden graag zien

dat er een soort pool ontstaat van ervaringsdeskundigen

die weer anderen kunnen

adviseren. Leren van elkaars fouten en

14


Activiteiten in de wijk

elkaar op weg helpen. Dat we zo als

buurtgenoten wellicht ook nog wat meer bij

elkaar over de vloer komen is hier weliswaar

bijzaak, maar niet een onbelangrijke.

We vergaderen één keer in de twee maanden

en iedereen die een zekere expertise

kan inbrengen of iets wil bijdragen is

welkom.

Verduurzamen van huis en tuin

Nu begrip en drijfveer duidelijk zijn, moeten

we alleen nog kijken wát we ermee willen.

In huis is een keur aan duurzaamheidsmaatregelen

te nemen. Het gaat dan in

eerste instantie om isolatie maatregelen

zoals isolatie van dak, vloer, spouwmuur en/

of kruipruimte. Een stap verder is een

warmtepomp en zonnepanelen. Gemeenschappelijk

kan gedacht worden aan

alternatieve energievoorzieningen als een

warmtenet of zelfs een windmolenpark.

Ook over de vraag of de huidige energieleverancier

nog wel de juiste keuze is kan

worden nagedacht.

Tuin

Dan de tuin. Daar spelen economische

motieven veel minder. In de tuin geen

terugverdientijden of ingewikkelde

technische installaties die hun nut nog

moeten bewijzen. In de tuin ben je duurzaam

of niet. Je kan kiezen uit tal van acties:

tegel eruit, plant erin of een plant voor een

tegel. Of kiezen voor een weidebeplanting

met inheemse soorten in plaats van die

eeuwige Japonica’s of Hydranchea’s. Ook de

opvang van regenwater, in het kader van

weer een andere actie ‘iedere tuin een ton’,

zet zoden aan de dijk. Voor de gevorderden

is er nog de daktuin, al dan niet in combinatie

met zonnepanelen.

Bij al deze particuliere projecten kan de

expertise worden ingeroepen van ‘Duurzaam

Helpman’. Maar eerst gaan we u

verblijden (of vermoeien) met een enquête

om goed te peilen wat er leeft onder de

bewoners van Helpman (medio oktober te

vinden op www.wijkhelpman.nl). In het

volgende nummer van de Helperbel kunt u

de resultaten hiervan verwachten en

kunnen we hopelijk ook de eerste resultaten

melden van onze inspanningen.

Op LinkedIn kunt u meer lezen over

Duurzaam Helpman. Daar ook informatie

over de betrokkenen en hun expertises.

Voor directe vragen kunt u mailen naar:

duurzaamhelpman@wijkhelpman.nl

Helperbel nr. 3, september 2019 15


Tekst: Henk Hindriks

Sterrebos Live: weer een geweldig feestje!

Op 11 Augustus is de Summer special van Sterrebos Live gehouden. We hadden (zoals

gewoonlijk) prima weer, droog en 23 graden. Ruim 350 mensen togen naar het sterrebos

om drie (zeer uiteenlopende) bands aan te horen:

Gerry Wolthof (de nederlandse Neil Young) vertolkte in

zijn eentje met gitaar op prachtige wijze Neil Young

nummers, maar ook andere zangers zoals Cat Stevens.

Een prachtige start.

Daarna kwam Harm’s Fork met Freaking Gospel. Nummers

met een bijbelse inslag op zeer krachtige rock-wijze

gebracht. Een zeer goed passende invulling van deze

zondagmiddag. De eerste mensen kwamen al op de

dansvloer.

En de Groningse band Alles Dut Mie Zeer besloot de

middag met stevig rockende nummers waarbij de voetjes

echt van de vloer gingen.

Kortom, het was weer een geweldig feestje deze Summer

Special.

16


Activiteiten in de wijk

Harm’s Fork

Gerry Wolthof

Alles dut mie zeer

Helperbel nr. 3, september 2019 17


Doe mee met de

Kunstroute in Helpman

Van 3 tot 29 oktober vindt u in 20 etalages een

schilderij.

Wij, enthousiaste cursisten van Irma Reimert,

docent tekenen en schilderen en beeldend

kunstenaar, hebben een kunstroute uitgezet in

Helpman in samenwerking met Ondernemend

Helpman. Waarom we voor Helpman kiezen, is

omdat we in het atelier van Irma in het Helperzwembad

elke week of 2-wekelijks teken- of schilderles hebben. Dat gebeurt in kleine

groepen in een prettige sfeer. Irma is een heel belangrijke factor. Ze voelt heel goed aan

welke begeleiding en/of tips je nodig hebt, waardoor ze je stimuleert en waardoor je groeit.

Het werk van ons is zeer gevarieerd: landschappen, portretten, belevenissen, enz. Er is met

verschillende technieken gewerkt: van potlood en pastelkrijt tot aquarelverf en acrylverf.

Het werk dat u kunt zien is van beginnende en gevorderde cursisten.

Voor vragen naar aanleiding van de schilderijen kunt u contact opnemen via de mail:

ireimert@home.nl . Bent u geïnteresseerd in het eigen werk van Irma Reimert, bekijk dan

haar website: www.atelier-irmareimert.nl. Ook bent u welkom op dinsdagochtend of

–middag en woensdagochtend om de sfeer te proeven van de cursus. Neem vooraf via de

mail even contact met haar op.

Wedstrijd

Aan de kunstroute is een wedstrijdelement verbonden. Elk schilderij is voorzien van een

letter. De juiste volgorde van de letters vormt het begin van een slagzin. De juiste volgorde

vindt u door het schema hieronder in te vullen. Aan u om de slagzin af te maken. Inleveren

kan tot 31 oktober bij BLOKKER.

De mooiste slagzinnen winnen een prijs:

• een taart met de afbeelding van een schilderij van banketbakker Borgman.

• een Victorinox zakmes van de firma Wielinga voor Vakwerk.

• een glazen karaf van Gall & Gall.

• een 32 GB USB-stick van Nexio Computers.

• een mok met opdruk van een schilderij van Copyright.

Prijsuitreiking

De prijsuitreiking is op woensdag 13 november om 18.30 in het Helperzwembad. U ontvangt

een bericht als u tot de winnaars behoort.

18


Activiteiten in de wijk

Schema lettervolgorde

Winkel/bedrijf Volgorde Letter Winkel/bedrijf Volgorde Letter

Banketbakkerij Borgman 1 Arti Home Dekor 11

Hopma Makelaardij 2 Copyright 12

Nexio Computers 3 Slagerij het Herenhuis 13

Wielinga voor Vakwerk 4 Optiek van het Noorden 14

Etos 5 Kaashandel Van der Leij 15

Ins & Outs Beauty 6 NetzoDruk 16

Rob Kleinjans Fotograaf 7 Stoffer Veurman bloemen 17

Oudman schoenen 8 Gall & Gall 18

Frizzy Mode 9 Blokker 19

Makelaardij Schreuder 10 Jolanda Datema 20


Maak de slagzin af

Begin met de gevonden letters:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1920

en maak nu de slagzin af:

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

Naam:................................................................................................................................................................

Adres:................................................................................................................................................................

Telefoon:............................................................................................................................................................

Email:.................................................................................................................................................................

Inleveren vóór 1 november 2019 bij Blokker.

Helperbel nr. 3, september 2019 19


Andere tijden

Het Coendersnest

kinderdagverblijf

Kinderdagverblijf Het Coendersnest

Van Houtenlaan 33(hoek Sav. Lohmanlaan)

9722 GR Groningen

050-5271088

www.hetcoendersnest.nl

info@hetcoendersnest.nl

facebook.com/kinderdagverblijf.coendersnest

20


Service

ZINN, daar krijg je energie van!

Meer dan duizend zonnepanelen op de daken van ZINN.

Het is een groot en kostbaar project,

maar zeer de moeite waard. ZINN heeft

goede redenen voor het plaatsen van de

zonnepanelen. ‘We willen maatschappelijk

verantwoord ondernemen’, zegt Gijs

Overbeek van het bedrijfsbureau. ‘ZINN

wil een bijdrage leveren aan een betere

planeet.’ Deze zomer worden maar liefst

1048 zonnepanelen gemonteerd op de

daken van ZINN locaties De Es, De Brink, De

Dilgt en De Burcht. Hoe zit dat precies?

De zonnepanelen wekken straks jaarlijks

genoeg energie op voor negentig huishoudens.

De energienota’s vallen daardoor

soms veel lager uit, maar daar staan dan

wel weer de investeringskosten tegenover.

Die worden uitgesmeerd over vijftien jaar.

‘Als particulieren zonnepanelen plaatsen is

dat rendabel, maar bij ons besparen we er

feitelijk niet erg veel geld mee’, zegt Gijs. ‘Dat komt doordat wij als grootverbruiker van

groene energie al een heel lage prijs betaalden. We hebben dus geen financiële redenen om

de panelen aan te schaffen, het gaat ons echt om de positieve effecten voor het milieu.’

Feiten en weetjes

• Er worden 1048 zonnepanelen geplaatst.

• Deze besparen jaarlijks 150.000 kilogram CO2.

• Ze besparen jaarlijks 7800 bomen (dat zijn 23 voetbalvelden bos).

• De panelen wekken energie op voor 90 huishoudens.

Helperbel nr. 3, september 2019 21


uw huis

verkopen?

bel ten wolde!

ge-woon de beste

makelaar van groningen!

altijd een gratis

waardebepaling

050-2061030

groningen@ten-wolde.nl

www.ten-wolde.nl

Kleermakerij

Esther de Bos

Voor al uw maatkleding

en kledingreparatie en ook

naailes voor volwassenen,

jongeren en kinderen, ieder

in hun eigen leeftijdsgroep.

06-20762784

estherdebos1@gmail.com

www.kleermakerijestherdebos.nl

Unieke kinderopvang in huiselijke sfeer

- Grote buitenspeelruimte

- VVE programma Uk en Puk

- Openingstijden 07.00 - 18.30

Verlengde Hereweg 107, Groningen

(hoek van Royenlaan)

Tel. 050-5261690

www.helpernest.nl

22


Tekst en foto: Ebian Brill

Werken in de wijk

Etos Helpman opent Dermacenter

‘Een breed assortiment huidverzorgingsproducten, voor jong en oud, van de kleine

tot de grotere beurs en met een gedegen advies’: dat was de droom die Tanja Meijer,

bedrijfsleider van Etos Helpman, met haar team had. De ingrediënten die hiervoor nodig

waren: een enthousiast team, een gedegen plan, een kleine verbouwing en een goede

samenwerking met de apotheek. Na de drukke decembermaanden zijn Tanja en haar team

gestart met het uitwerken van deze benodigdheden. En? Inmiddels is de droom vanaf

medio mei alweer realiteit!

Het nieuwe Dermacenter is links achterin de Etos op het Helperplein te vinden. In deze

hoek van de winkel wordt het uitgebreide assortiment van Etos zelf gecombineerd met het

voormalig huidverzorgingsassortiment van Apotheek Helpman: Eucerin, Vichy en La Roche

Posay. Deze huidverzorgingsproducten kun je in Nederland in principe alleen in apotheken

vinden. De nieuw gekozen opzet levert echter een aantal belangrijke voordelen op voor

medewerkers én klanten.

Allereerst is de Etos veel laagdrempeliger toegankelijk voor bezoekers dan de apotheek.

Klanten hoeven niet te wachten voor de balie, maar kunnen direct een medewerker

aanschieten zodra ze vragen hebben. Daarnaast zorgt de combinatie van de nieuwe

merken en het Etos-assortiment voor een veel ruimere keuze en verrijkt het de kennis en

kunde van het drogisterij team.

Ook voor de apotheek biedt de nieuwe situatie een aantal belangrijke voordelen. Zo hoeven

klanten die een receptgeneesmiddel komen halen niet meer te wachten op klanten die voor

een huidverzorgingsproduct komen en andersom. Daarbij hebben de medewerkers meer

ruimte en tijd om zich volledig te focussen op hun adviserende taak rondom alle geneesmiddelen

die worden uitgegeven.

Al met al leuk en innovatief concept. Zoals Tanja Meijer zelf zegt: ‘We willen nooit meer

anders!’.

Helperbel nr. 3, september 2019 23


Mennes Reparatiebedrijf

f

Presenteert:

050 577 79 19 / 06 508 52 963

REVOLUTIONAIRE OOGMEETTECHNIEK

Tot 100% haarscherp zicht dankzij DNEye®2+

HOE WERKT HET?

Een DNEye® Scan duurt maximaal

90 seconden. Tijdens dit onderzoek

scant het instrument uw oog met een

onschadelijke lichtstraal, waarbij het

maar liefst 1200 hypernauwkeurige

metingen verricht. Zo wordt direct

duidelijk wat de precieze afwijking is voor

de verschillende gebieden van uw pupil.

De ogen worden op deze 7 punten

gecontroleerd:

Goed meten, goed zien!

Presenteert:

REVOLUTIONAIRE OOGMEETTECHNIEK

Tot 100% haarscherp zicht dankzij DNEye®2+

DE DNEYE ® SCANNER 2 + MEET DE OGEN OP 7 PUNTEN

DE DNEYE ® SCANNER 2 + MEET DE OGEN OP 7 PUNTEN

SCHERPTE KIJKEN

VERAF

HELDERHEID

OOG

SCHERPTE KIJKEN NABIJ

EN TIJDENS HET LEZEN

DAG- EN

NACHTZICHT

SCHERPTE KIJKEN

VERAF

HOE WERKT HET?

Een DNEye® Scan duurt maximaal

90 seconden. Tijdens dit onderzoek

scant het instrument uw oog met een

onschadelijke lichtstraal, waarbij het

maar liefst 1200 hypernauwkeurige

metingen verricht. Zo wordt direct

SCHERPTE KIJKEN NABIJ

EN TIJDENS HET LEZEN

OOGDRUK

OPPERVLAKTE

HOORNVLIES

HELDERHEID

OOG

DIKTE

HOORNVLIES

duidelijk wat de precieze afwijking is voor

de verschillende gebieden van uw pupil.

De ogen worden op deze 7 punten

gecontroleerd:

DAG- EN

NACHTZICHT

OPPERVLAKTE

HOORNVLIES

DIKTE

HOORNVLIES

OOGDRUK

Goed meten, goed zien!

OPTIEK VAN HET NOORDEN

Verlengde Hereweg 53, 9721 AG Groningen

T 050-8200996

E info@optiekvanhetnoorden.nl

www.optiekvanhetnoorden.nl

OPTIEK VAN HET NOORDEN

Verlengde Hereweg 53, 9721 AG Groningen

T 050-8200996

E info@optiekvanhetnoorden.nl

www.optiekvanhetnoorden.nl

T 050 318 66 36

www.carlavanderburg.nl

www.kinderuitvaart-groningen.nl

Samen Zorgvuldig Passend

24


Tekst en foto: Studiehulp.nu

Service

Seniorweb Groningen

Digitaal is niet meer weg te denken uit de huidige maatschappij, om deel te nemen is het

goed ‘digitaal fit’ te zijn. Stichting Seniorweb Groningen heeft ervaring om u hierbij te

helpen. Sinds 1998 heeft het voor meer dan 5.000 deelnemers activiteiten georganiseerd

voor individuele hulp of klassikale cursussen.

Hulp en ondersteuning op maat

De enthousiaste vrijwilligers, die geregeld worden bijgeschoold door de landelijke Vereniging

Seniorweb, zijn in staat om kennis op rustige begrijpelijke manier over te dragen.

Daarbij wordt rekening gehouden met het kennisniveau en het tempo van ieder individu.

Op onze leslocaties geven wij hulp en ondersteuning op maat voor alle mogelijke zaken, of

het nu het werken met e-mail of websites is of de digitale contacten met de overheid. Uw

wensen voor het gebruik van pc, tablet of smartphones worden door onze docent vrijwilligers

op basis van één op één uitgevoerd totdat u tevreden bent met uw eigen kennis.

Lessen kunnen, indien noodzakelijk, ook aan huis worden gegeven.

Iedereen is welkom, ook als u geen lid bent van Seniorweb.

Ook horen wij dan graag over uw speciale wensen voor ondersteuning bij bijvoorbeeld

Skypen, adresetiketten maken, Word of welk ander programma dan ook.

Verdere informatie kunt u vinden op onze website www.seniorwebgroningen.nl

Of u kunt ons mailen op info@seniorwebgroningen.nl

Helperbel nr. 3, september 2019 25


Tekst en foto: Menno Hoexum

Smooth & Easy maakt in warme zomermaand een

flitsende start

Op de dag dat de jonge startende ondernemer Patrick Gorter op de hoek van de Verlengde

Hereweg en de Van Royenlaan zijn nieuwe bedrijf opent krijgt Nederland te maken

met een langdurige zomerse en warme periode. En dat komt goed uit want de ijsjes en

smoothies die Patrick in Helpman introduceert zijn niet aan te slepen. Een droomstart voor

Patrick Gorter die na zeven jaar in loondienst bij een sushi-restaurant in Haren toe is aan

een eigen bedrijf.

De keuze om schepijs en smoothies te gaan verkopen komt niet helemaal uit de lucht

vallen. ‘Er is genoeg fastfood in Helpman te krijgen. Het is een bewuste keuze om daar iets

aan toe te voegen dat het predicaat gezond mag dragen. Gezien de reacties die ik van

gasten krijg is deze keuze een goede geweest. En ik wil straks in de wintermaanden, als de

verkoop van ijs terugvalt, gezonde smaakvolle maaltijden om af te halen op de menukaart

zetten’’, vertelt Gorter.

Patrick Gorter (27) is geen onbekende in de wijk. Zijn ouders bestierden in hetzelfde pand

jarenlang een winkel in rookartikelen. Als de verkoop van rookartikelen door overheidsmaatregelen

steeds moeilijker wordt veranderen zij het winkelpand en het achterliggende

woonhuis in de kinderopvang Het Helpernest. Een verdere uitbreiding van de kinderopvang

aan de achterzijde maakt het mogelijk in het hoekpand ruimte voor het nieuwe bedrijf

Smooth & Easy van zoon Patrick te maken.

Samen met vader Wiebe is in vier weken tijd de ruimte verbouwd. De startende ondernemer

wil nog wel even gezegd hebben dat hij de verschillende smaken van de smoothies

met een goede vriend heeft samengesteld. Het schepijs dat hij verkoopt is van het Italiaanse

merk Italini en daarnaast betrekt hij producten van de ijsboerderij Onnerpolder. Patrick

Gorter is er van overtuigd dat zijn nieuwe zaak in de zuidelijke stadwijk een schot in de roos

is.

‘Je ziet de wijk met zijn 7.000 inwoners in snel tempo verjongen en dat merk ik aan de

klandizie. Er komen veel jonge ouders met kinderen om een smoothie of ijsje te eten. Een

paar dagen na de opening medio juli had ik ook al vaste klanten die in alle rust op een van

de banken voor de zaak een kopje koffie of thee nemen. Van overbuurman Borgman kan ik

er dan nog een gebakje bij doen’’, vertelt Patrick lachend.

26


Werken in de wijk

Helperbel nr. 3, september 2019 27


levensgemak

voor aandacht en energie

coaching en reiki

Gerda Brandts

www.levensgemak.nl

Pedicure

Voetreflexmassage

Sportpedicure

Groenendaal 49

9722 CP Groningen

+ 31 (0)648063003

info@esthersimmeren.nl

www.esthersimmeren.nl

28


Activiteiten in de wijk

Helperbel nr. 3, september 2019 29


van elk bezoek

aan het restaurant

een feestje maken

www.coachingspraktijkcontext.nl

INDIVIDUELE

coaching

RUN/WALK

therapie

IMAGO

coaching

DISCOVER

potentieel analyse

horecamedewerker

Leef-, werk- en organisatiecoach

– Bea Visser

BEKIJK DE VACATURE OP

WERKENBIJZINN.NL

>> BEKIJK HIER OOK ANDERE (ZORG) VACATURES

verbouw

onderhoud

nieuwbouw

restauratie

kozijnen

woningbeveiliging

Ruim 100 jaar ervaring

en vakmanschap

Bouwen, dat doen we al generaties lang.

Het zit ons in de genen. Onze lange ervaring

zorgt voor het waarborgen van kwaliteit.

Kijk op www.zetstra.nl voor informatie over

onze diensten en gerealiseerde projecten.

Of bel ons voor een vrijblijvende offerte.

Zetstra Bouwbedrijf

Westerdijk 15-1

9811 TB, Enumatil (GR)

0594 - 50 35 90

www.zetstra.nl

info@zetstra.nl

30


Service

De 100.000 e bezoeker op de laatste dag met mooi weer

Op zaterdag 31 augustus, in het laatste

weekend dat het openluchtbad open was, is

de 100.000 e bezoeker van 2019 verwelkomd.

Marijke Gelling (Directeur) en Henk Kemper

(Hoofd Zwembaden) van Sport050 verrasten

de 100.000 e bezoekster met een bos

bloemen en een Zomerabonnement voor

2020. Een mooie afsluiting van het Papiermolen

seizoen.

Succesvol seizoen

Het hele seizoen hebben we te maken gehad

met mooi, warm zomerweer en weinig

onweersbuien. Tijdens de hittegolf in de

zomervakantie kwamen er op de topdagen

tussen de 3000 en 4600 bezoekers per dag.

Deze 100.000 bezoekers zijn het hoogste aantal in 10 jaar!

Op 8 september is het Papiermolen seizoen afgesloten met het Baas Hond zwemmen.

Helperzoom: we maken het beter en mooier

Vóór de zomer is de berm verschraald om een bloem- en kruidenrijke berm te realiseren.

Tot medio juli zijn er echter weinig kruiden en bloemen opgekomen.

Twee aanwijsbare oorzaken:

1 het scherp-zand had beter vermengd

moeten geworden met de ondergrond.

2 droogte, waardoor zaden niet zijn

ontkiemd.

In het najaar wordt de boven- en ondergrond

opnieuw vermengd en ingezaaid. De

verwachting is dat dan in het voorjaar een

bloem- en kruidenrijke

berm kan ontstaan langs het fietspad van

de Helperzoom.

Helperbel nr. 3, september 2019 31


ttt//m 23

1199

'1199

aauuuuuuuugguuuuuuuussssstttuuuuuuuusssss

BRRUUUUGKLASSSSCUUUURRSSSSUUUUSSSS

Maaaaaak eeeeeeeen goeeeedeeee sttaaartt!!!!!!!!!

11 ggrraatttiisssss

Bremenweg maaaand 10, 9723 TD Groningen

tel. 050 313 51 51, fax 050 318 88 47

)uuuuuuuuiissssswwwerrkbeggelleiidiingg

www.uwinstallateur.nl, info@uwinstallateur.nl

iinfo:

32

FRANS DATEMA

wwwwwwwww..SSSStttuuuuuuuudiiehuuuuuuuullp..NUUUU//brruuuuuuuuggkllaassssscuuuuuuuurrsssssuuuuuuuusssss

GORDIJNEN, ZONWERINGEN,

KUNSTSCHILDERSARTIKELEN,


Semmelstee", Semmelweisstraat 182 Groningen

M I J N O U D E R S Z I J N

G E S C H E I D E N

E N I K D A N ?

ik vandaag naar papa

Moet

mama? Hoe moet dat

of

met mijn hond? Wat

nou

ik eigenlijk van die

vind

vriend van pap en

nieuwe

Moet ik kiezen

mam?

tussen mijn ouders?

S o m s i s

h e t f i j n

a l s e r e v e n

i e m a n d

m e t j e m e e

l o o p t

D E K I E S G R O E P

B i j d e K I E S g r o e p b e n j e s a m e n

m e t a n d e r e k i n d e r e n d i e

h e t z e l f d e m e e m a k e n a l s j i j .

S a m e n g a a n w e p r a t e n , k n u t s e l e n

e n s p e l a c t i v i t e i t e n d o e n o m z o t e

l e r e n d e s c h e i d i n g e e n p l e k t e

g e v e n e n m o e i l i j k e o n d e r w e r p e n

b e s p r e e k b a a r t e m a k e n

kinderen van 7 t/m 9 jaar, die in

Voor

wonen. Deelname is gratis.

Groningen-Zuid

maandag 7 oktober t/m 9 december 2019

Op

15.30 tot 16.30 uur (8 bijeenkomsten) in "De

van

via het aanmeldformulier bij het WIJ

Opgave

in de buurt of bij Wieneke Trompert.

team

Bel of mail gerust met

Vragen?

Trompert (06-11102689,

Wieneke

en

wieneke.trompert@wij.groningen.nl)

Hooyman (06-11494535,

Noor

noor.hooyman@wij.groningen.nl)

Helperbel nr. 3, september 2019 33


34


Service

Handige telefoonnummers

24-uurs service apotheken 0900-115020

Alarmnummer 112

Buurtzorg/wijkverpleging 06-12689980

Centraal Meldpunt Zorg 050-3764200

Dierenambulance 050-5791909

Doktersdienst 0900-9229

Geestelijke Gezondheidszorg (Lentis) 0800-4020102

Gemeentelijk Informatiecentrum (algemeen) 14050

Hulpmiddelen Centrum 0800-2887766

Klachtenlijn stankoverlast (gemeente) 14050

Martini Ziekenhuis 050-5245245

Mamamini 050-3132200

Meldpunt Misdaad Anoniem 0800-7000

Meldpunt Overlast (gemeente) 14050

Meldpunt Stadsbeheer 14050

MFC De Wijert/Helpman 050-5275407

Ombudsman gemeente 050-3186568

Openbare Bibliotheek Zuid 5255055

Politie (geen spoed) 0900-8844

Slachtofferhulp 0900-0101

Sensoor telefonische hulpdienst 0900-0767

Speeltuin Helpman-Oost 050-5290189

Stadsbeheer 14050

WIJ De Wijert 050-3679120

Storingsdienst gas en elektra netbeheerder 0800-9009

Storingsdienst Waterbedrijf Groningen 0800-0202013

UMCG 050-3616161

Veilig thuis Groningen (bij huiselijk geweld) 0800-2000

Verslavingszorg Noord-Nederland 088-2343434

Weekenddiensten tandartsen 050-5350370

Het Wijkcomité maakt zich sterk voor een

goed leefklimaat in uw wijk. We onderhandelen

met de gemeente over uw

belangen. Lid worden is daarom belangrijk,

want hoe meer leden, hoe sterker we

staan. Zo houden we ons bezig met het

drukke verkeer, de parkeerproblemen

maar ook met speelplekken voor de jeugd.

Op de jaarlijkse ledenvergadering kunt u

uw zegje doen. Lid wordt u via de

acceptgirokaart in het juni-nummer van

de Helperbel. Is uw belangstelling groter

en wilt u meebesturen? Heel fijn! Bel voor

meer informatie met de voorzitter Sjoukje

Kooistra.

Contactpersonen Wijkcomité Helpman

Sjoukje Kooistra 5270546

Herman Marsman 5251120

Liesbeth Fransen

Jan Rasterhoff

Henk Hindriks

Wijkcomité Helpman

info@wijkhelpman.nl

www.wijkhelpman.nl

NL81ING0002666256

Onderhoud in de wijk

Vragen, opmerkingen of verzoeken rondom onderhoud in de wijk:

- gemeente, telefoon 14050, vragen naar Loket beheer en verkeer

- e-mail: loket.beheerenverkeer@groningen.nl

- internet: http://fleximap.groningen.nlgrnmaps/meldingen

- app voor smartphone: MeldStad

- Kijk op de site van de gemeente Stadsnieuws Zuid of meld u aan voor de digitale versie.

Helperbel nr. 3, september 2019 35


Kijk voor het laatste nieuws op de website:

www.wijkhelpman.nl

Tips, kopij en foto’s voor de volgende Helperbel kunt

u tot 8 november 2019 sturen naar:

redactie@wijkhelpman.nl

More magazines by this user
Similar magazines