Femma Magazine Oktober 2019

femma

Waarom het rusthuis

lang niet meer voor

iedereen toegankelijk is

Over de scheve verdeling van onze pensioenen

Veel mensen hebben nog al een vertekend beeld over wat genieten is op je oude

dag. Wie tijdens haar loopbaan maar een beetje afwijkt van de norm, komt later

tijdens haar pensioen al snel in (financiële) moeilijkheden. Zelfs een plaatsje in

het rusthuis is met vele pensioenen al niet meer haalbaar.

Het is even na de middag als Tim een grote slok

neemt van zijn koffie en er nog maar eens goed voor

gaat zitten. Hij heeft net zijn schoonbroer geholpen

met een verbouwingsklus en geniet nu van een korte,

welverdiende pauze in een leuke Mechelse koffiebar.

Ik vraag hem of hij al eens aan later denkt. Hij is

nu ergens voorin de dertig en het pensioen lijkt voor

hem iets vaag en ongrijpbaars. Iets voor later dus.

Hij is dan ook resoluut: ‘Nee, ik denk niet aan later.

En al helemaal niet aan mijn pensioen. Mijn motto is:

‘doe wat je vandaag gelukkig maakt en niet pas morgen.

Je weet nooit wat er later gaat zijn. Dus dan kan

je maar beter genieten van vandaag.’

Gewoon te weinig

Ilse, beleidsmedewerker bij Femma snapt dat. ‘Ik

begrijp dat wanneer je jong bent het lastig is om na

te denken aan veertig jaar later, maar eigenkijk is het

pensioen wel iets waarover we ons nu druk moeten

maken. Je loon en het aantal jaren dat je werkt bepalen

namelijk hoeveel pensioen je later krijgt. Om

recht te hebben op een volledig wettelijk pensioen

moet je 45 jaren gewerkt hebben. Dat is niet min.

Veel mensen halen dat niet: vrouwen hebben een

gemiddelde loopbaan van 36 jaar en mannen van

42 jaar. Het pensioenbeleid van de jongste jaren

richt zich niet meer op het versterken van wettelijke

pensioenen. Een wettelijk pensioen zou je levensstandaard

na je pensioen moeten blijven garanderen.

Experten zeggen dat dit 75% van je loon moet zijn.

Nu is dat maar 60%. Dat is geen kwestie van gebrek

aan geld, wel een politieke keuze.

Carolina (40) is zich daar wel heel goed van bewust.

Ze woont nu bijna zeven jaar samen met haar man

en twee kinderen (4 en 2) in België. ‘Wij denken

heel goed na over later.’ Ze was nog maar net aan de

slag als psycholoog toen in Spanje de economische

crisis uitbrak. De uitzichtloosheid en het gebrek aan

[ 34 ]

Similar magazines